Meta Elinstallation Instuderingsuppgifter ISBN Facit. Tryckning 1:1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Meta Elinstallation Instuderingsuppgifter ISBN 978-91-40-68628-2. Facit. Tryckning 1:1"

Transkript

1 Meta Elinstallation Instuderingsuppgifter ISBN Facit Tryckning 1:1

2 Ta reda på I övningsboken finns en rubrik Ta reda på. Syftet med frågeställningarna är att ge uppslag till fördjupningsfrågor eller frågeställningar som kan ge upphov till diskussioner, notiser, rapporter eller korta uppsatser i samarbete med andra ämnen som svenska eller engelska. I facit lämnas dessa uppgifter utan svar. Sid 1

3 1 Att arbeta som elektriker 1. a) Allmän behörighet. b) Allmän Behörighet Lågspänning. 2. För att installera fast elutrustning krävs lägst BB1? 3. a) Fästa elrör i vägg. b) Spackla kring vägguttag. c) Lägga ner kabel mellan transformatorstation och elcentral i villa. d) Fälla träd kring kraftledning. e) Ansluta värmepump till elnätet. f) Fylla på vätska i jordvärmeslang. 4. a) Ingen formell behörighet behövs om anslutningsdonet är avsett för högst 16 A, 400 V och installationsmiljön inte är EX-klassad. b) BB1. c) BB1. d) Ingen. e) BB1. f) Ingen formell behörighet behövs om elkopplaren som är placerade i en egen kapsling eller dosa och installationsmiljön inte är EX-klassad. g) Ingen. h) ABL. i) ABL. j) ABL. k) ABL. 5. a) EU. b) EN (Elektriska Nämnden). c) Elsäkerhetsverket. d) SEK (Svenska Elektriska Kommissionen). e) Arbetsmiljöverket. 6. Diskussionsuppgift. Resultatet bör vara att alla nämnda egenskaper är viktiga. Sid 2

4 2 Distribution 1. Svenska kraftnät. 2. Regionnätet har driftsspänning 130 kv. 3. Rangordning. Lägst spänning överst. Lokalnät Fördelningsnät Regionnät Stamnät 4. Ventilavledare Elcentral Gasvakt Motorskydd 5. Strömmen slås av genom manuella strömställare. Man mäter aldrig elförbrukningen i ett ställverk. Varje fas har egen strömställare. Ventilavledare skyddar mot åsknedslag. 6. Ventilavledare Strömställare Säkerhetsventil Säkring 7. 2 Transformator 4 Elmätare 1 Jordkabel 3 Kabelskåp 5 Servisledning 8. Belastningen på de tre faserna är i regel olika. Det går inte att jorda elsystemet utan Y-koppling. Det ger bättre åskskydd. Den totala belastningen varierar under dygnet. Sid 3

5 Ω 2 Ω 0,5 Ω 20 Ω Granit ger bästa jordningseffekten, lera sämst. Granit ger sämsta jordningseffekten, lera bäst. Både lera och granit har dålig jordningseffekt. Både lera och granit har god jordningseffekt. Jordtag korroderar lättare i granit än i lera. Jordtag korroderar lättare i lera än i granit. Jordning avleder kortslutningsströmmar. Skyddsjordskablar ska vara så tunna som möjligt. Skyddsjordskablar PE ska ha låg resistans. Skyddsjord behövs inte om det finns snabbsäkringar i anläggningen. 12. PE skyddsledare och N neutralledare är sammankopplade till PEN-ledaren. C:et i TN-C står för combined. 13. Alla tre faserna samtidigt En fas åt gången. De tre faserna och neutralledaren. Tre faser, neutralledare och skyddsjord. 14. Systemet är ett TN-S där PE och N alltid är separerade, kallas även femledarsystem. S:et i TN-S står för separated. 15. a) Fasadmätarskåp. b) Elcentral. Sid 4

6 3 Elcentralen 1. I en normcentral används automatsäkringar, kallas även dvärgbrytare. 2. Ja, det krävs ABL. 3. Diazidsäkring, kallas även proppsäkring. 4. Fasledare L1 har brun färg. 5. Den grön/gula PEN-ledaren ska ha en blå tilläggsmarkering. 6. PE Grön/Gul N Blå L1 Brun L2 Svart L3 Grå 7. Ledaren som kopplas mellan en strömställare och en lampa kallas tändtråd. 8. A1 är huvudcentral. 9. Serviscentral Mätarsäkringar. 5 PUS-skena. 1 Huvudbrytare. 2 Plats för mätare. 3 För data/tele-anslutningar V. 12. Potentialutjämning ger samma jordpotential i hela anläggningen. Potentialutjämning ger sämre skydd genom skyddsjordningen. Potentialutjämning behövs bara i nya anläggningar. Potentialutjämningsledaren ska vara så tunn som möjligt. Sid 5

7 4 Elcentralens komponenter 1. En säkring är en frånskiljare. En säkring är en last. Allt som ligger efter frånskiljaren kallas last. Frånskiljare är allt som bryter lasten Lastbrytare 3 Lastfrånskiljare 1 Frånskiljare 4 Effektbrytare 8 Effektbrytarfrånskiljare 3. Effektbrytare. Kan även vara med frånskiljare. 4. Bimetallen värms upp av strömmen. Den böjs och för fram den svarta plattan så att kretsen bryts. 5. Tre enfasgrupper eller en trefasgrupp. 6. typ B typ C typ D 7. Den registrerar skillnaden i ström mellan fasledare och N-ledare. Den bryter strömmen om det går en ström genom skyddsledaren som är större än ett visst värde. Den bryter strömmen om N-ledaren kortsluts. Den skyddar inte om man samtidigt är i kontakt med både fasledare och N- ledare och står på ett helt isolerande underlag st. Sid 6

8 Sid 7

9 11. Säkring Färg 6 A Grön 10 A Röd 13 A Svart 16 A Grå 20 A Blå 25 A Gul 12. Ja. 13. Nej, kortvarigt tål den högre strömmar. 14. Säkringen placeras först i propphuven. Därefter skruvas hållaren i. (Att sätta i säkringen direkt är livsfarligt om inte strömmen är frånslagen!) Sid 8

10 15. Utsatt del på diskmaskinen är spänningssatt och därmed också PE-skenan i centralen. Eftersom PEN-ledaren ut från anläggningen har ett avbrott kan ingen kortslutningsström gå till transformatorns neutralpunkt. Säkringen löser inte ut. Mellan främmande ledande delar som diskbänken och utsatta delar samt PEskenan ligger fasspänning. Utsatt del på diskmaskinen är spänningssatt och därmed också PE-skenan i centralen. Eftersom PEN-ledaren ut från anläggningen har ett avbrott kan ingen kortslutningsström gå till transformatorns neutralpunkt. Säkringen löser inte ut. Främmande ledande delar som diskbänken är anslutna till huvudjordningsskenan. Även PE-skenan är ansluten. Huvudjordningsskenan blir spänningssatt via PEskenan. Därmed kommer anslutna utsatta delar och främmande ledande delar att inta samma potential. Här föreligger alltså ingen potentialskillnad mellan utsatta delar och främmande ledande delar. Sid 9

11 5 Kablar 1. a) EKLK. Installation av strömställare i tvättstuga. b) LAN. Installation av datanätverk. (I tryckning 1:2 ändras svarsalt. LAN till TP eftersom LAN inte är en fysisk kabel) c) EKK, EKRK. Installation av vägguttag i sovrum. d) EKKJ. Installation av trädgårdsbelysning. Kabeln grävs ner. e) ELAKY. Installation av telekablar. 2. En 1 meter lång kopparledare som har tvärsnittet 1 mm2 har resistansen 0,01724 Ω. En 1,5 mm2 kopparledare har mindre resistans än en 2,5 mm2. Jämför man resistansen hos två likadana koppar- respektive aluminiumledare så har aluminiumledaren störst resistans. En 100 m lång 2,5 mm2-ledare av koppar har en resistans som är mindre än 1 Ω. En 100 m lång 0,75 mm2. 3. a) Koppar. b) Entrådig. c) Skärmad. d) 5 st. ledare. e) Ja. Det finns skyddsledare PE. f) 2,5 mm G. 5. Isolermaterial Silikongummi Kloroprengummi Etenpropengummi Polyvinylklorid Polyeten Beteckning H O E K L 6. F1. 7. För att undvika att skadlig rök bildas vid brand. 8. PVC. (I tryckning 1:2 kommer frågan att justeras frätande saltsyra ) Sid 10

12 9. Brandsäkerheten hos kablar testas genom att man lägger dem i en testrigg. Kabeln spänningsätts med nominell spänning, t.ex. 400 V. En brännare med temperaturen 750 C tänds under kabeln och får brinna i 90 minuter. Kabeln godkänns om den inte kortsluts under testen och om den fungerar 15 minuter efter att branden släckts. I Boverkets test läggs kablarna på en kabelstege och spänningsätts. De utsätts för brand i 30, 60 respektive 90 minuter med temperaturerna 840 C, 940 C respektive 1010 C. 15 minuter efter släckning ska kablarna fungera för att godkännas. Sid 11

13 6 Elarbetsmiljö 1. a) b) 2. Ja det innebär en personfara. Sätts en skyddsjordad stickpropp i ett icke skyddsjordat uttag finns ingen förbindelse mellan utsatt del och anläggningens PE-skena. Spänningsätts den utsatta delen genom ett elfel finns ingen väg för en kortslutningsström som kan lösa ut säkringen. Utsatt del blir spänningsförande. 3. Nej. Enligt svensk standard skall anläggningsdelen frånskiljas innan ett arbete påbörjas. Strömställare är ingen frånskiljare. Det finns alltid en risk att strömställaren är felkopplad så att den felaktigt bryter N-ledaren istället för fasledaren. 1 Frånskilj. 2 Skydda mot tillkoppling. 3 Kontroll av spänningslöshet. 4. Hälla kallt vatten på elden Hälla varmt vatten på elden Kväva elden med lock Kväva elden med tidning eller grytlappar Slå på köksfläkten för att öka draget 5. Varnar alla i närheten och springer därifrån Stänger kranen på brännaren Stänger kranen till gasoltuben Bär ut alltsammans så att gasen får brinna slut utomhus Sid 12

14 6. 7. I en tom lagerlokal bilas en kabelränna upp med hjälp av luftdriven borrhammare. Aluminiumreglar kapas med vinkelslip i pelletsförråd. Aluminiumreglar kapas med batteridriven tigersåg i pelletsförråd. Aluminiumreglar kapas med luftdriven vinkelslip i pelletsförråd. Utanpåliggande kabel fästs med hjälp av batteridriven skruvdragare i förråd där bensin förvaras. Det krävs tillstånd att arbeta inom Ex-klassat område. Ett Ex-klassat område kan innehålla brandfarliga vätskor eller gaser. Brandfarliga gaser får inte lagras på Ex-klassat område. (Det är just på grund av ex. sådana risker områden Ex-klassas) Ett Ex-klassat område måste dokumenteras med en klassningsplan. 8. Buller, belysning, temperatur, lösningsmedel, brandfara, ventilation mm. 9. Arbetsledning, arbetskamrater, organisations, stress mm ma. 11. Säkringar sitter på fasledarna. En kortslutningsström vid ett elfel där utsatt del spänningssatts av fasledaren skulle gå i fas- och PE-ledare och inte genom N- ledaren. Säkringen skulle inte lösa ut. 12. Plåthöljet på en diskmaskin. Värmeplattan på ett strykjärn. Plåthöljet på en brödrost. 13. Direkt beröring: Direkt kontakt med spänningsförande del. Indirekt beröring: Kontakt med spänningsförande del vid fel. 14. PE-ledarens resistans är det motstånd en kortslutningsström har på sin väg till transformatorns neutralpunkt. Är resistansen för hög minskar strömstyrkan och därmed tar det längre tid innan säkringen löser ut. Är resistansen tillräcklig hög löser inte säkringen ut. Det så kallade utlösningsvillkoret för säkringarna måste hållas. 15. Frånskilj anläggningen. Skydda mot tillkoppling. Kontrollera att det inte finns spänning. Jorda och kortsluta. Skydd mot närliggande spänningsförande delar. Sid 13

15 16. Svetsning, både bågsvets och gassvets. Arbete med vinkelslip, värmepistol mm. 17. Klass B. 18. Brandsläckare av typ A är lämplig för ex. brand i trä, papper, tyger mm. 19. Bensinmack. Silo där det förekommer damm. Förvaringsutrymme för explosiva ämnen. Transportfordon som fraktar explosiva ämnen. Sid 14

16 7 Installationsmiljöer 1. Det går lika bra att använda en kopplingsdosa som apparatdosa till ett vägguttag. Om man glömt fästa en kopplingsdosa i en gjutform går den inte att ersätta i efterhand. Både VP-rör och flexslang sätts samman med skarvmuff. Man kan koppla samman ledare i en takdosa. En tändtråd kan vara gul, orange, svart eller vit. Kortlingar är till för att man inte av misstag ska spika i kablarna. 2. a) mm avstånd mellan kopplingsdosa och första klammern. b) Max. 250 mm mellan klamrar Fäst TKK-klammern. 2 Lägg i kabeln. 3 Kläm fast med tång. 4. Isolation Protection. 5. IP 44 IP 43 IP 45 IP Klass 0 Klass I Klass II Klass III 7. Kabelförskruvning. 8. Dra kabel genom VP-rör. 9. Går ej att böja VP-rör utan böjfjäder. Utan böjfjäder viks röret. Sid 15

17 8 Installationer 1. 2 st. gruppledningar i ett vardagsrum har arean 45 m mm lägsta höjd st. kopplingsdosor. 4. a) 200 mm. Avstånd mellan vägguttag och golv. b) 2200 mm största höjd för elcentralens överkant: c) 1000 mm avstånd mellan strömställare och golv. d) 900 mm minsta höjd till underkanten av elcentral med dvärgbrytare. e) 1150 mm höjd över golv för uttag över diskbänk. f) 300 mm höjd över golv för spisuttag volt. IP Ja, man får använda kopplingsdosa med klass IP24 i badrumsområde 2. (SS ) 8. a) 1. Området rakt över bastuaggregatet. b) 3. Området på 1 m höjd över bastulaven. 2 2 U Ca 400 W för golvvärmekabel för 230 V 132 Ω P 400 W R VP-rör eller flexslang ger inte tillräckligt skydd mot möss och andra gnagare. Sid 16

18 11. Jordfelsbrytare Huvudjordningsskena Huvudcentral Lågspänningstransformator Mobilt kraftverk 12. Diskussionsuppgift. Sid 17

19 9 Belysningskopplingar 1. 1 Enpolig strömställare 2 Kronomkopplare 3 Trappomkopplare 4 Trappomkopplare 5 Skyddsjordat uttag 6 Lysrörsarmatur 7 Lamputlopp 8 Lamputtag 9 Central Sid 18

20 4. 5. Strömställaren i nedre rummet ska flyttas till dörröppningens låssida. Sid 19

21 6. Sid 20

22 7. 8. Sid 21

23 och 11. Uppgifterna 10 och 11 kan ge olika lösningar. Visa din lösning för din lärare. Sid 22

24 10 Kabelförläggning 1. Säkring Ledningsarea mm 2 10 A 1,5 13 A 1,5 80 A 1,6 20A 4 25 A a) 4 Enledarkabel på vägg, öppen förläggning. 5 Flerledarkabel i vägg, dold förläggning. 1 Enledarkabel nedgrävd i mark. 2 Enledarkabel i rör nedgrävd i mark. 3 Flerledarkabel i luft. l 0, R 0,54 A 10 l 0, R 0,86 b) A P UI 3cos P 4000 P UI 3cos I 5,8 A U 3 cos Säkringar ska dimensioneras till minst 6 A. P 4000 P UI I 17,4 A U 230 Säkringen ska dimensioneras till 20 A A (detta kan man komma fram till genom samma resonemang som i faktaboken s ) Sid 23

25 8. Kabelarea mm 2 Förläggningssätt Belastningsförmåga (A) Cu 2,5 C 30 Cu 6 A2 38 Cu 10 D1 58 Al 4 A1 25 Al 10 C 57 Al 25 D2 52 Al 150 D Kabelarea mm 2 Förläggningssätt Rörtyp Temp. Belastningsförmåga (A) Cu 1,5 A1 PVC 20 C 19 (19,04) Cu 6 A2 PEX 40 C 35 (34,58) Al 2,5 A2 PVC 40 C 16 (15,66) Belastningsbehovet. Metallens resistivitet. Hur kabeln förläggs. Var kabeln förläggs. Längden på kabeln. Markens ledningsförmåga. Kabeln innehåller 5 ledare. Ledarmaterialet är aluminium. Isoleringen är PVC. Kabeln saknar yttre mantel. Skärmledaren är 29 mm 2. Isoleringen är PEX. Sid 24

26 12. l 0, R 0,0345 A 50 P I 50 A U 400 U IR500,0345 1,72 V Sid 25

27 11 ROT 1-3 Uppgifterna till detta avsnitt har olika lösningar. Be din lärare göra en bedömning av dina lösningar. 12 Belysningsteknik 1. a) Candela (cd). b) Lumen (lm). c) Lux (lx) 2. Ljusstyrkan. Ytans färg. Ljusflödet Ytans släthet Avståndet mellan ljuskälla och yta 3. Färgåtergivningsindex Ra. 4. LED-lampor. 5. Ja, men det krävs speciell dimmer. 6. Typen av arbete som ska utföras, takhöjden, rummets area, fönsterytorna, nedsmutsningen lx (336,22...) lx. Sid 26

28 13 Felsökning och reparation 1. Skyddsjordledaren är i kontakt med N-ledaren någonstans. Jordfelsbrytaren är trasig. PUS-skena saknas. 2. Slå från alla säkringarna. Slå till JFB. Slå till säkringarna en och en tills JFB slås av. Då är gruppen med felet identifierad. Kontrollera alla anslutningar i denna. 3. Fas- och N-ledare är i kontakt med varandra någonstans. En av grupperna på den fasen är kraftigt överbelastad. Skyddsjord-och N-ledare är sammankopplade någonstans. 4. Kontrollera hur många apparater som är anslutna till gruppen och beräkna deras sammanlagda effekt. 5. Det troliga är att förlängningssladden har liten area och är orimligt lång. Detta ger ett spänningsfall över sladden vilket innebär att apparaten inte får tillgång till märkspänningen. Den alltför låga spänningen och strömmen innebär att apparaten inte kan utveckla märkeffekt. 6. Detta är ett otillåtet arbetssätt. Anläggningen måste frånskiljas och säkras mot tillkoppling. Strömställaren ska bryta fasen till lampan, men är felkopplad så att strömställaren bryter N-ledaren istället. 7. Med tumregeln att D-koppling av en trefaslast ger tre gånger högre effektutveckling än Y-koppling blir effekten 3x3,2 = 9,6 W En uträkning kan se ut så här: Eftersom resistansen i varje värmeslinga är densamma oavsett kopplingsart används den som referens. Effekt per W 3 fas Resistans i resp. värmeslinga P f Uf Uf 230 R 49,6 R P 1067 f Effekt i D-koppling P D 2 2 U W (ca 9,7 kw) R 49,6 Sid 27

29 14 Kontroll och besiktning 1. Elfel Dåligt ansluten ledning i vägguttag Kortsluten värmekabel Avbrott i N-ledare N- och skyddsjordledare sammankopplade i 5- ledarsystem Instrument Kommentar: Sista frågan är ett fel som punkterar TNS-systemets funktion. 2. Precisering av frågan: I vilket eller vilka av följande fall ska en ohmmeter visa kontinuitet vid en kontroll före det att en TNS-anläggning tas i brukning. Inkommande PE och N-ledare är lossade från skenorna. Mätning mellan N-och skyddsjordskena. Mätning mellan inkommande N- och PE-ledare. Mätning mellan inkommande PE-ledare och vattenrör 3. Jordfelsbrytaren löser ut. 4. Mätning mellan inkommande PEN-ledare och PUS-skena. Mätning mellan N- och PE-skena med N-ledaren bortkopplad då JFB är inkopplad (förbindelsen mellan PE och N är bruten). Mätning mellan inkommande L1 och utgången av säkring på L2. 5. Spänningen ska vara frånslagen och alla apparater ska vara frånslagna. N-ledaren ska vara frånkopplad vid TNS eller så ska nollskruven vara lossad vid TNC. 6. Slå till och från strömställaren och se att lampan tänds och släcks. Mäta spänningen mellan strömställarens kontakter. Mäta spänningen mellan lampkontakterna när strömställaren är frånslagen. Mäta resistansen mellan strömställaren kontakter i från-läge. Mäta resistansen mellan strömställarens kontakter i till-läge. 7. Fasföljdsvisare/fasföljdsinstrument. 8. Mäta spänningen mellan L och PE i uttaget. Finns spänning har PE kontakt med neutralpunkten i transformatorn i TNS. I en TNC vet man att PE minst har kontakt med PE-N i närmsta central. D A A eller B A Sid 28

30 15 Styrsystem 1 Givare, styrenhet och styrdon (aktuator). 2 Omvandla signalen från givaren till signaler åt styrdonet. 3 PLC. 4 a) Strömförsörjning ingångar. b) Ingångar. c) Indikeringslampor. d) Kommunikationsport. e) Strömförsörjning utgångar. f) Utgångar 5 PLC. 6 Bild A är en AND-funktion. 8 7 a) AND b) OR c) NOT Sid 29

31 9 10 Fördelar: Endast en typ av strömställare. Ändra funktioner utan att dra om ledare. Få nya typer av funktioner. Sid 30

32 16 Elmiljö 1 Vagabonderande strömmar uppstår bara om någon apparat är ansluten till något som kan leda strömmen fel. Vagabonderande strömmar kan även uppstå i TNS-system. Vagabonderande strömmar märks inte om en jordfelsbrytare är inkopplad. Vagabonderande strömmar tas upp av transformatorns jordtag. 2 Minska vagabonderande ström. 3 Övertoner i 50 Hz-nätet kan ha vilka frekvenser som helst. Övertoner som inte är i fas med grundfrekvensen skapar störningar i nätet. Övertoner skapar strömmar i skyddsjordledaren PE. Resistiva belastningar skapar inte övertoner. Övertonsströmmar kan orsaka höga strömmar i N-ledaren. 4 Uninterruptible Power Supply (avbrottsfri kraftförsörjning). 5 Alla jordförbindelser i en anläggning har samma potential. Spänningen i alla vägguttag är exakt lika. Elektriska fältet kring alla ledare är noll. Tele-, data- och elledningar har gemensam jordpotential i en fastighet mm 2. 7 Skärma av alla kablar och apparater. 8 Om apparaten är ansluten via stickpropp och apparatens strömställare är ansluten till uttagets N-ledare kommer apparaten att spänningssättas fram till strömställaren. 9 Installera filter i lasten som skapar övertoner. Välja utrustning som är av bra elmiljökvalitet. 10 Likriktare, batteri och växelriktare. 11 Sjukhus och andra anläggningar där strömavbrott får allvarliga konsekvenser. 12 Vid åsknedslag bryts förbindelsen med anläggningen och överspänningen leds ned till jord. Sid 31

33 17 Motorinstallationer 1 Asynkronmotorn. 2 1 Motorplint 2 Lager 3 Koppling 4 Axel 5 Stator 6 Rotor 7 Lager 8 Kylfläkt r/min. 4 8 A. 5 6 Medurs. 7 Saknas i övningsboken. Felet kommer att rättas i nästa tryckning. 8 International Mounting. 9 Styra rotationen. Överför ström mellan den fasta kontaktpunkten och rotorns lindningar. Sid 32

34 10 Exempelvis så här: 11 Bryta strömmen om temperaturen blir för hög. 12 Uppvärmning vid frostrisk. 13 Bimetaller bryter strömmen om den blir för hög. Bimetallen böjs så mycket att kontakten bryts. 14 Startströmmen vi direktstart är hög. Y/D-start ger mindre startström än direktstart. Vid Y/D-start startar motorn i Y-läge genom att motorlindningarnas ena ände kortsluts. Mjukstartare ger mindre startström än direktstart. 15 Frekvensomformare. 16 Skrivare, svarv, kopiator m.fl. Sid 33

35 18 Ritningar och scheman 1 Ritning visar utseende, placering mm. Scheman visar funktion. 2 Trappomkopplare Central Trappomkopplare Korsomkopplare Lysrörsarmatur Skyddsjordat uttag Stamledning Fasadmätarskåp Ljusreglerare Tidströmställare Rörelsevakt Uppåtgående kabel Nedåtgående kabel 3 Kretsschema. Sid 34

36 4 Tryckknapp slutande Slutande fördröjt frånslag Tryckknapp brytande Kontaktor Vred slutande Vred brytande Magnetventil Tvålägesvred Larmtryckknapp slutande Tidrelä Slutande fördröjt tillslag 5 a) Säkring nr. 2. b) Tryckknapp nr Ledare Skyddsledare Neutralledare Kraftkrets för växel- och likspänning Styrkrets för växelspänning Styrkrets för likspänning Förreglingskrets Färg Grön/Gul Ljusblå Svart Röd Blå Orange Sid 35

Elteknisk validering. Innehållande kraven för BB1 och skötsel av elanläggning

Elteknisk validering. Innehållande kraven för BB1 och skötsel av elanläggning Elteknisk validering Innehållande kraven för BB1 och skötsel av elanläggning Innehåll Följande kunskaper, färdigheter och förmågor ska testas... 2 Kunskapsområde praktisk ellära... 2 Kunskapsområde elkraftteknik...

Läs mer

KONTROLL UNDER MONTAGE Bilaga nr 1

KONTROLL UNDER MONTAGE Bilaga nr 1 DRIFT- OCH SERVICE FÖRVALTNINGEN VA-AVDELNINGEN Handläggare Datum 2015-05-07 Rasmus Appelkvist Telefon 0455-30 32 70 KONTROLL UNDER MONTAGE Bilaga nr 1 Beställare Projekt Starkströmsföreskrifterna (1 kap.

Läs mer

Elsäkerhet. Lagstiftning och information

Elsäkerhet. Lagstiftning och information Elsäkerhet v2 Det bedrivs ett ganska omfattande arbete i Sverige för att få ner antalet olycksfall och dödsfall som beror på el. Från att ha varit ca 20 dödsfall per år för 10 år sedan, är det nere i hälften

Läs mer

Laborationsrapport. Grundläggande energilära för energitekniker MÖ1004. Elinstallation. Kurs. Laborationens namn. Namn. Kommentarer.

Laborationsrapport. Grundläggande energilära för energitekniker MÖ1004. Elinstallation. Kurs. Laborationens namn. Namn. Kommentarer. Laborationsrapport Kurs Laborationens namn Grundläggande energilära för energitekniker MÖ1004 Elinstallation Version 1.1 Namn Kommentarer Utförd den Godkänd den Sign 1 Inledning I denna laboration används

Läs mer

Övningsuppgifter Starkströmsföreskrifter, Elinstallationsregler.

Övningsuppgifter Starkströmsföreskrifter, Elinstallationsregler. Övningsuppgifter Starkströmsföreskrifter, Elinstallationsregler. 2008:1 1. Vad menas med friledning? 2. Räknas ett utomhusställverk som ett driftrum? 3. Hur uppfyller vi kraven i kap. 2 om god elsäkerhetsteknisk

Läs mer

Laborationsrapport. Lab nr 7. Kurs Elinstallation, begränsad behörighet. Laborationens namn Elinstallation. Kommentarer. Utförd den. Godkänd den.

Laborationsrapport. Lab nr 7. Kurs Elinstallation, begränsad behörighet. Laborationens namn Elinstallation. Kommentarer. Utförd den. Godkänd den. Laborationsrapport Kurs Elinstallation, begränsad behörighet Lab nr 7 Laborationens namn Namn Elinstallation Kommentarer Version 2.4 Utförd den Godkänd den Sign 1 Inledning I denna laboration används läroböckerna

Läs mer

1 Ellärans grunder 1.1 Potential, elektriskt fält, ström och ledare

1 Ellärans grunder 1.1 Potential, elektriskt fält, ström och ledare Version 2013-10-09 1 Ellärans grunder 1.1 Potential, elektriskt fält, ström och ledare 1 En atom är elektriskt neutral när den innehåller lika många plusladdade protoner som minusladdade elektroner. 2

Läs mer

Kortslutningsströmmar i lågspänningsnät Detta är ett nedkortat utdrag ur kursdokumentation.

Kortslutningsströmmar i lågspänningsnät Detta är ett nedkortat utdrag ur kursdokumentation. 1(7) Kortslutningsströmmar i lågspänningsnät Detta är ett nedkortat utdrag ur kursdokumentation. Enligt punkt 434.1 i SS 4364000 ska kortslutningsströmmen bestämmas i varje punkt så erfordras. Bestämningen

Läs mer

Elinstallationsreglerna. Utgåva 2 2010-04-01

Elinstallationsreglerna. Utgåva 2 2010-04-01 Elinstallationsreglerna Utgåva 2 2010-04-01 Elinstallationsreglerna Baserad på internationell standard IEC CENELEC Lågspänning 7 delar Elinstallationsreglerna 7 Delar 1. Ändamål och grundläggande principer

Läs mer

Jordfelsbrytare för säkerhets skull

Jordfelsbrytare för säkerhets skull Jordfelsbrytare. 2 Jordfelsbrytare Jordfelsbrytare för säkerhets skull Det bästa sättet att skydda sig mot elolyckor och elbränder är att se till att elanläggningen och anslutna apparater är korrekt utförda

Läs mer

Elsäkerhet i hemmet. Lagstiftning och information

Elsäkerhet i hemmet. Lagstiftning och information Elsäkerhet i hemmet Det bedrivs ett ganska omfattande arbete i Sverige för att få ner antalet olycksfall och dödsfall som beror på el. Från att ha varit ca 20 dödsfall per år för 10 år sedan, är det nere

Läs mer

Föreläsning 1. Vad är en elektrisk spänning? Ta en bit neutral materia + - - + - + - + - + + - - + - +

Föreläsning 1. Vad är en elektrisk spänning? Ta en bit neutral materia + - - + - + - + - + + - - + - + Föreläsning 1 Vad är en elektrisk spänning? Det finns två grundläggande fysikaliska begrepp som inte kan förklaras på ett enkelt sätt. Massa Elektrisk laddning Inom eltekniken börjar vi med elektrisk laddning.

Läs mer

För att överföra en fas nätspänning behövs egentligen bara 2 ledare

För att överföra en fas nätspänning behövs egentligen bara 2 ledare Lars E. CMIT 2014-03-12 Hur många ledare behövs i vårt elsystem? För att överföra en fas nätspänning behövs egentligen bara 2 ledare 1-fas o 3-fas koppling För enfassystem har man vanligtvis 1 fasledare,

Läs mer

Föreläsning 2 Mer om skyddsjord.

Föreläsning 2 Mer om skyddsjord. Föreläsning 2 Mer om skyddsjord. Tänk dig en tvättmaskin som står på gummifötter. Ytterhöljet är en typisk utsatt del. Om fasen pga ett isolationfel kommer i beröring med ytterhöljet får hela tvättmaskinen

Läs mer

SYMBOLER (IEC 617) Symboler kretsschema. Kontakter 1-polig slutande kontakt. 2-polig slutande kontakt. 3-polig slutande kontakt.

SYMBOLER (IEC 617) Symboler kretsschema. Kontakter 1-polig slutande kontakt. 2-polig slutande kontakt. 3-polig slutande kontakt. SYMBOLER (IEC 617) Symboler kretsschema Kontakter 1-polig slutande kontakt 2-polig slutande kontakt 3-polig slutande kontakt Slutande (sl) kontakt, allmän Brytande (br) kontakt, allmän N.O (normaly open)

Läs mer

2. Vad menas med begreppen? Vad är det för olikheter mellan spänning och potentialskillnad?

2. Vad menas med begreppen? Vad är det för olikheter mellan spänning och potentialskillnad? Dessa laborationer syftar till att förstå grunderna i Ellära. Laborationerna utförs på byggsatts Modern Elmiljö för Elektromekanik / Mekatronik. När du börjar med dessa laborationer så bör du ha läst några

Läs mer

Allmän EL-guide! Praktiska råd & tips, hur du som konsument klarar av de vanligaste situationerna/ problemen i hemmet.

Allmän EL-guide! Praktiska råd & tips, hur du som konsument klarar av de vanligaste situationerna/ problemen i hemmet. Allmän EL-guide! Praktiska råd & tips, hur du som konsument klarar av de vanligaste situationerna/ problemen i hemmet. DET NATURLIGA VALET FÖR VARJE KONSUMENT Byte av proppsäkring Proppsäkringarna "propparna"

Läs mer

ELJO SECURA EL-SAN. Eljo El-San Kompletta apparater för elsanerade installationer

ELJO SECURA EL-SAN. Eljo El-San Kompletta apparater för elsanerade installationer ELJO SECURA EL-SAN Eljo El-San Kompletta apparater för elsanerade installationer Eljo El-San. För bättre elmiljö I en fastighets elinstallationer kan det i större eller mindre grad förekomma magnetiska

Läs mer

Elektriska kretsar - Likström och trefas växelström

Elektriska kretsar - Likström och trefas växelström Elektriska kretsar - Likström och trefas växelström Syftet med laborationen är att du ska få en viss praktisk erfarenhet av hur man hanterar enkla elektriska kopplingar. Laborationen ska också öka din

Läs mer

ELEKTRICITET. http://www.youtube.com/watch?v=fg0ftkaqz5g

ELEKTRICITET. http://www.youtube.com/watch?v=fg0ftkaqz5g ELEKTRICITET ELEKTRICITET http://www.youtube.com/watch?v=fg0ftkaqz5g ELEKTRICITET Är något vi använder dagligen.! Med elektricitet kan man flytta energi från en plats till en annan. (Energi produceras

Läs mer

För att överföra en fas nätspänning behövs egentligen bara 2 ledare

För att överföra en fas nätspänning behövs egentligen bara 2 ledare Lars E. CMIT 2014-03-12 Hur många ledare behövs i vårt elsystem? För att överföra en fas nätspänning behövs egentligen bara 2 ledare 1-fas o 3-fas koppling För enfassystem har man vanligtvis 1 fasledare,

Läs mer

Elinstallationsreglerna SS

Elinstallationsreglerna SS Elinstallationsreglerna SS 436 40 00 DEL 1 1. Vad är elinstallationsreglerna avsedda att uppfylla? 2. Ge tre exempel på utrymmen där elinstallationsreglerna gäller för. 3. Vilken är den högsta spänningen

Läs mer

ALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR IALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR

ALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR IALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR ALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR IALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR ALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR IALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR SÄKERHETSANVISNINGAR Tillverkaren rekommenderar en korrekt användning av belysningsapparaterna! Därför

Läs mer

Fördelningsteknik, LSP

Fördelningsteknik, LSP Fördelningsteknik, LSP Ralf Späth, projektledare Bo Borgquist, produktsupport Magnus Engström, produktchef Leif Lundberg, specialist Dimensionering av lågspänningsnät och apparater Små felströmmar värre

Läs mer

Lumination LED-lampor

Lumination LED-lampor GE Lighting Solutions Installationsanvisning Lumination LED-lampor LED-pendelarmatur (EP14-serien) Funktioner Lång livslängd (förväntad livslängd 50 000 timmar) 5 års garanti IP30 Klassad för torra lokaler

Läs mer

Elteknisk validering. Innehållande kraven för BB1 och skötsel av elanläggning

Elteknisk validering. Innehållande kraven för BB1 och skötsel av elanläggning Elteknisk validering Innehållande kraven för BB1 och skötsel av elanläggning Innehåll Följande kunskaper, färdigheter och förmågor ska testas... 2 Kunskapsområde praktisk ellära... 2 Kunskapsområde elkraftteknik...

Läs mer

ELGUIDE. för hantverkaren

ELGUIDE. för hantverkaren ELGUIDE för hantverkaren INNEHÅLLSFÖRTECKNING AVSNITT SIDA IP-klassning 3 Kabelguide 4 Fakta om ljus 6 Pictogram 8 Produktguide 9 Anteckningar 16 2 www.barebo.com ELGUIDE för hantverkaren IP-KLASSNING

Läs mer

Händig med el. en liten elhandbok

Händig med el. en liten elhandbok Händig med el en liten elhandbok Innehåll Innehavare 3 Montera rätt och lätt 4 Stickproppar och sladduttag 6 Skyddsjordning skyddar dig mot ström 8 Så här fungerar skyddsledaren 9 Montering av sladd 10

Läs mer

= kunskap, vilja och handlingar. Elsäkerhet. 31.1.2005 Elsäkerhet SÄKERHETSTEKNIKCENTRALEN TUKES

= kunskap, vilja och handlingar. Elsäkerhet. 31.1.2005 Elsäkerhet SÄKERHETSTEKNIKCENTRALEN TUKES Elsäkerhet = kunskap, vilja och handlingar Elolyckor med dödlig utgång åren 1930-2003 diagrammet visar medeltalet för de tio senaste åren Fackmän Lekmän Elstötar När spänningen är under 50 volt, orsakar

Läs mer

Sugtransformator motverkar vagabonderande ström och dess magnetfält.

Sugtransformator motverkar vagabonderande ström och dess magnetfält. Sugtransformator motverkar vagabonderande ström och dess magnetfält. Vallentuna 2013-02-05 Alla hus både nya och gamla har med några få undantag, endast elmatning med 4-ledare s.k. TN-C system. Äldre hus

Läs mer

BRUKSANVISNING VÄGGUTTAGSPROVARE 42.4610 (E42 002 18)

BRUKSANVISNING VÄGGUTTAGSPROVARE 42.4610 (E42 002 18) BRUKSANVISNING VÄGGUTTAGSPROVARE 42.4610 (E42 002 18) OBSERVERA! Läs igenom hela bruksanvisningen före användandet. 1. INLEDNING a. Allmänt Denna provare är konstruerad i samarbete med ingenjörer, auktoriserade

Läs mer

Installationsanvisning. Elinstallationer för utomhusvarning

Installationsanvisning. Elinstallationer för utomhusvarning Installationsanvisning Elinstallationer för utomhusvarning 2 MSB:s kontaktpersoner: Lars Olsson, 010-240 51 59 Alf Lidén, 010-240 36 95 Publikationsnummer MSB 0183-10 3 Innehållsförteckning 1. Bakgrund...

Läs mer

Den här presentationen ger dig några enkla fakta om elektricitet, hur den fungerar och om elsäkerhet.

Den här presentationen ger dig några enkla fakta om elektricitet, hur den fungerar och om elsäkerhet. OM EL Den här presentationen ger dig några enkla fakta om elektricitet, hur den fungerar och om elsäkerhet. 2 EL El är en förädlad form av energi som dagens samhälle behöver för att fungera. För att ingen

Läs mer

Instruktion för installatörer Elanläggningar Växjö Energi AB

Instruktion för installatörer Elanläggningar Växjö Energi AB Instruktion för installatörer Elanläggningar Växjö Energi AB Innehållsförteckning 1. ANMÄLAN AV ELINSTALLATIONSARBETE 3 1.1 Allmänt 3 1.2 Föranmälan 3 1.3 Ändring av mätarsäkring eller huvudledning före

Läs mer

Materialet är ursprungligen skrivet av Johnny Biström, editerat av Harri Anukka

Materialet är ursprungligen skrivet av Johnny Biström, editerat av Harri Anukka ELSÄKERHET. Materialet är ursprungligen skrivet av Johnny Biström, editerat av Harri Anukka Förord. Detta material gäller för elinstallationer vilka matas med växelspänning under 1000V eller med likspänning

Läs mer

Skyddsutjämning. Örjan Borgström EUU. Kenth Ryeskog STF

Skyddsutjämning. Örjan Borgström EUU. Kenth Ryeskog STF Skyddsutjämning Örjan Borgström EUU Kenth Ryeskog STF Nya definitioner Neutralpunkt L 1 Gruppcentral 230 V L 2 L 3 Belastning Basskydd Skyddsjordsledare jordpunkt Felskydd Fara genom indirekt beröring

Läs mer

Fördelningsteknik, LSP

Fördelningsteknik, LSP Fördelningsteknik, LSP Ulf Encke, produktchef Leif Lundberg, specialist Snabbkurs i apparat- och ledningsdimensionering Koordinering mellan skydd Selektivitet Säkerställ att endast ett/rätt skydd löser

Läs mer

JORDFELSBRYTARE. Risk för elektrisk chock. - Skydd mot elektrisk chock. Teknik Jordfelsbrytare. Frånkopplingstid som funktion av beröringsspänning

JORDFELSBRYTARE. Risk för elektrisk chock. - Skydd mot elektrisk chock. Teknik Jordfelsbrytare. Frånkopplingstid som funktion av beröringsspänning JORDFELSBRYTARE T2.2 - Skydd mot elektrisk chock Många undersökningar kring påverkan av ström genom människokroppen har gjorts genom tiderna och kan sammanfattas med följande exempel. - Djurförsök - Kliniska

Läs mer

LnS, Elsäkerhet

LnS, Elsäkerhet LnS, 2012 Elsäkerhet Elsäkerhet Elfaran är: Osynlig Ljudlös Luktlös Skadlig/Dödlig Skadeverkningar till följd av elektrisk ström Skador som är en direkt följd av strömmen som passerar genom kroppen. Indirekta

Läs mer

Nyheter i Elinstallationsreglerna, utgåva 2

Nyheter i Elinstallationsreglerna, utgåva 2 Nyheter i Elinstallationsreglerna, utgåva 2 Joakim Grafström SEK Svensk Elstandard Jag ska prata om Termer och definitioner Fördelningssystem, exempel Kap. 41 förenklat Jordfelsbrytare på fler platser

Läs mer

Utdrag från Elinstallationsreglerna SS Nedladdad från shop.elstandard.se/hämta fritt. Bilaga 6F (informativ)

Utdrag från Elinstallationsreglerna SS Nedladdad från shop.elstandard.se/hämta fritt. Bilaga 6F (informativ) Bilaga 6F Beskrivning av den installation som ska kontrolleras Denna bilaga är särskilt lämplig för dokumentation av kontroll i bostadsinstallationer Typ av kontroll: Kontroll före idrifttagning Periodisk

Läs mer

Så mäter du Kontroll före idrifttagning

Så mäter du Kontroll före idrifttagning Så mäter du Kontroll före idrifttagning Christoffer Boqvist Megger Fördelar med provning Vinner Nöjda kunder Säker arbetsplats Ett väldokumenterat arbete Kunskap och erfarenhet Tid Slipper Oanade fel Förstörda

Läs mer

Potentialutjämning/Skyddsutjämning

Potentialutjämning/Skyddsutjämning Potentialutjämning/Skyddsutjämning Genom potentialutjämningen förbinds samtliga ledande system med varandra och får därmed samma potential. Spänningsdifferenser som kan uppstå mellan olika system undviks

Läs mer

Elsäkerhet. Använd aldrig vanlig dammsugare till bilen, varken i garage eller utomhus. Den saknar fuktskydd och uppfyller inte de krav som

Elsäkerhet. Använd aldrig vanlig dammsugare till bilen, varken i garage eller utomhus. Den saknar fuktskydd och uppfyller inte de krav som Elsäkerhet I våtutrymmen I badrum måste alla elinstallationer vara fast anslutna eller ha särskilt uttag kopplat till jordfelsbrytare. Det enda som är tillåtet utöver detta är specialuttag på 110 volt

Läs mer

HANDBOK 421 utg. 4 ARBETSUPPGIFTER

HANDBOK 421 utg. 4 ARBETSUPPGIFTER 1(7) 1) Bestäm strömvärdet för följande kablar / ledare vid omgivningstemperatur 30 C: A RK 10 mm 2 i VP-rör, totalt 3 VP-rör utan inbördes avstånd i värmeisolerad vägg (A1). B EKK 5G2,5 på stege tillsammans

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR NÄTBERÄKNINGSPROGRAM NETKOLL 8.7

INFORMATIONSBROSCHYR NÄTBERÄKNINGSPROGRAM NETKOLL 8.7 INFORMATIONSBROSCHYR NÄTBERÄKNINGSPROGRAM NETKOLL 8.7 NETKOLL har tagits fram för att underlätta genomförandet av de nödvändiga, komplicerade beräkningarna för såväl projektören som installatören. Programmet

Läs mer

Transformatorer och drivers

Transformatorer och drivers Transformatorer och drivers Skyddstransformatorer för halogenbelysning, allmänt 12V-armaturer är i regel alltid av Klass III-typ. Det innebär att de inte är beröringsskyddade utan att säkerheten till stor

Läs mer

Elsäkerhetsverkets författningssamling

Elsäkerhetsverkets författningssamling Elsäkerhetsverkets författningssamling ISSN 1103-405X Utgivare: Carina Larsson Elsäkerhetsverkets föreskrifter om ändring i föreskrifter ( 2008:1) och allmänna råd om hur elektriska anläggningar ska vara

Läs mer

Elplanerings pruju. Komma igång med planeringen. Grundprinciper för placering av armaturer. Val av rätt armaturer för rätt utrymme

Elplanerings pruju. Komma igång med planeringen. Grundprinciper för placering av armaturer. Val av rätt armaturer för rätt utrymme Elplanerings pruju Detta dokument är avsett som hjälp för elplaneringen av ett egnahemshus i kursen Elcad. Texten behandlar kort några saker som man bör tänka på vid elplaneringen av hus. Dokumentet är

Läs mer

Installationsregler. Härnösand Elnät. Förtydliganden och kompletteringar till gällande regelverk

Installationsregler. Härnösand Elnät. Förtydliganden och kompletteringar till gällande regelverk Härnösand Elnät Installationsregler Förtydliganden och kompletteringar till gällande regelverk Installationsreglerna är vägledning för dig som är elinstallatör. Reglerna hjälper dig i samarbetet med Härnösand

Läs mer

!!! Solcellsanläggning! Miljövänligt, självförsörjande och kostnadsbesparande!

!!! Solcellsanläggning! Miljövänligt, självförsörjande och kostnadsbesparande! Solcellsanläggning Miljövänligt, självförsörjande och kostnadsbesparande Det finns många anledningar att utnyttja energin från solen, men hur går man tillväga? Vad krävs för att skapa sin egen solcellsanläggning?

Läs mer

Installationsmanual. Thermopads Golvvärme Värmekabelkit 10W/m för tunna golv Värmekabel 17W/m för betong golv Värmekabelmatta 10W/m för tunnagolv

Installationsmanual. Thermopads Golvvärme Värmekabelkit 10W/m för tunna golv Värmekabel 17W/m för betong golv Värmekabelmatta 10W/m för tunnagolv GOLVVÄRMESYSTEM Installationsmanual Thermopads Golvvärme Värmekabelkit 10W/m för tunna golv Värmekabel 17W/m för betong golv Värmekabelmatta 10W/m för tunnagolv Thermopads Pvt Ltd. #28, Nagarjuna Hills

Läs mer

Landströmsjord 1. 100911 M. Sterky

Landströmsjord 1. 100911 M. Sterky Landströmsjord 1 Landströmsjord 2 Landströmsjord 3 q Sverige, 100 ggr sämre markledningsförmåga än Europa. qobalansspänning i Sverige ofta 7 volt ibland 20 volt q Zinksaver skyddar mot c:a 2 volts obalans

Läs mer

BRUKSANVISNING Bläckfisken Testkabel för isolationsprovning och service E / E (magnet)

BRUKSANVISNING Bläckfisken Testkabel för isolationsprovning och service E / E (magnet) BRUKSANVISNING Bläckfisken Testkabel för isolationsprovning och service E42 033 67 / E42 014 17 (magnet) Kamic Light & Safety 2016-09-08 42.10016 v3 SÄKERHETSANVISNINGAR Denna testkabel är tillverkad så

Läs mer

GEAB:s installationsguide för elinstallatörer

GEAB:s installationsguide för elinstallatörer GEAB:s installationsguide för elinstallatörer 1 Innehåll Vårt samarbete förenklar för kunden 3 Anslutning till elnätet 4 Hur ska installationen utföras? 4 Det här gäller för kabelskyddsrören 5 Anslutningspunkt

Läs mer

Innehåll. 2 Kort om läromedlet. 3 Allmänna elnätet 4 Neutralpunkten. 30 Frekvensomformare. 16 Elmotorer. 39 Elsäkerhet.

Innehåll. 2 Kort om läromedlet. 3 Allmänna elnätet 4 Neutralpunkten. 30 Frekvensomformare. 16 Elmotorer. 39 Elsäkerhet. Innehåll 2 Kort om läromedlet En grundläggande krets Allmänna elnätet 4 Neutralpunkten 4-ledarsystem 5-ledarsystem 5 Spänningarna hos konsumenten Storleksförhållande huvud- och fasspänning Period och frekvens

Läs mer

Grundläggande ellära. Materiellåda art nr. 1. I den första uppgiften skall du använda ett batteri, 2 sladdar med banankontakter och en lös glödlampa.

Grundläggande ellära. Materiellåda art nr. 1. I den första uppgiften skall du använda ett batteri, 2 sladdar med banankontakter och en lös glödlampa. 1 Mtrl: Materiellåda art nr Grundläggande ellära 1. I den första uppgiften skall du använda ett batteri, 2 sladdar med banankontakter och en lös glödlampa. Koppla så att lampan lyser. Rita hur du kopplade.

Läs mer

Potentialutjämning med mera EMC och åskskydd i byggnader, medicinska konsekvenser och reduktionsförslag till elektriska och magnetiska fält

Potentialutjämning med mera EMC och åskskydd i byggnader, medicinska konsekvenser och reduktionsförslag till elektriska och magnetiska fält Potentialutjämning med mera EMC och åskskydd i byggnader, medicinska konsekvenser och reduktionsförslag till elektriska och magnetiska fält Examensarbete av Abdorreza H. Toosi e99aho Lunds Tekniska Högskola

Läs mer

Kablar och anslutningsdon

Kablar och anslutningsdon 2003-10-10 Sida 1 (16) AFEL *AF EL -* Kablar och anslutningsdon Innehållsförteckning 1 Kablar och anslutningsdon... 2 1.1 Allmänt... 2 1.2 Ordförklaringar... 2 2 Kablar... 2 2.1 Uppbyggnad... 3 2.2 Kabelbeteckningar...

Läs mer

Kabel & Centralguide. Gruppledningar

Kabel & Centralguide. Gruppledningar El Kabel & Centralgide Kabelbeteckningar - Cenelec Kabelbeteckningar - äldre system Kraft- och styrkabel översättning, äldre till nytt system Grppledningar El Kabelgide Kabel & Centralgide Minimikrav TYP

Läs mer

Mikroproduktion. - Information för elinstallatörer. Mikroproduktion med en effekt på högst 43,5 kw

Mikroproduktion. - Information för elinstallatörer. Mikroproduktion med en effekt på högst 43,5 kw Mikroproduktion - Information för elinstallatörer Mikroproduktion med en effekt på högst 43,5 kw Version februari 2015 Fler producerar egen el Vi ser att allt fler väljer att producera sin egen el genom

Läs mer

Den dimensionerande belastningsströmmen, I B ; Enligt tabell A.52-17 blir förläggning mot tak dimensionerande med omräkningsfaktorn 0,95.

Den dimensionerande belastningsströmmen, I B ; Enligt tabell A.52-17 blir förläggning mot tak dimensionerande med omräkningsfaktorn 0,95. Exempel 1 Val av area med hänsyn till belastningsström då överlastskydd kan utelämnas En 3-fas elpatron med märkeffekten 15 kw ska matas med en kabel som dels är förlagd ensam under tak, dels ensam på

Läs mer

DIGITAL MULTIMETER BRUKSANVISNING MODELL DT9201

DIGITAL MULTIMETER BRUKSANVISNING MODELL DT9201 DIGITAL MULTIMETER BRUKSANVISNING MODELL DT9201 1. INLEDNING Den digitala serie 92-multimetern är ett kompakt, batteridrivet instrument med 3½ LCD-skärm. Fördelar: Stor noggrannhet Stor vridbar LCD (flytande

Läs mer

Re: EL-Vis Q&A till Android och IPhone (Frågor och svar om Elinstallationsreglerna) Postad av Reijo Eriksson - 03 maj :44

Re: EL-Vis Q&A till Android och IPhone (Frågor och svar om Elinstallationsreglerna) Postad av Reijo Eriksson - 03 maj :44 EL-Vis Q&A till Android och IPhone (Frågor och svar om Postad av Ronnie Lidström - 03 maj 2012 12:48 EL-Vis Q&A är en ny "app" med 121 frågor och svar om elinstallationsreglerna. Finns att ladda ner på

Läs mer

Elsäkerhetsbarometer 2015

Elsäkerhetsbarometer 2015 Elsäkerhetsbarometer 2015 Enkätnamn: Elsäkerhetsbarometer 2015 respondenter: 1089 Urval: Klara Frågor: Alla frågor Undersökning genomfördes i februari 2015 av Alstra AB. Fråga 1 Är du: Man 524 48% Kvinna

Läs mer

Jag jobbar på en industri där vi har stort behov av vatten och kan få miljonbelopp i skador vid stopp några timmar.

Jag jobbar på en industri där vi har stort behov av vatten och kan få miljonbelopp i skador vid stopp några timmar. JFB på Traktordriven reservkraftsgenerator? Postad av Filip S - 03 jan 2015 08:41 Jag jobbar på en industri där vi har stort behov av vatten och kan få miljonbelopp i skador vid stopp några timmar. Så

Läs mer

AJ-serien. Ren sinus. omformare. Instruktionsmanual. Awimex International AB Tel: 0414-160 50. Testgatan 1, Box 11 Fax: 0414-165 55

AJ-serien. Ren sinus. omformare. Instruktionsmanual. Awimex International AB Tel: 0414-160 50. Testgatan 1, Box 11 Fax: 0414-165 55 AJ-serien Ren sinus omformare Instruktionsmanual Awimex International AB Tel: 0414-160 50 Testgatan 1, Box 11 Fax: 0414-165 55 272 21 Simrishamn www.awimex.se Innehåll Sid 3 Sid 6 Sid 7 Sid 8 Sid 9 Sid

Läs mer

TSFS11 - Energitekniska system Kompletterande lektionsuppgifter

TSFS11 - Energitekniska system Kompletterande lektionsuppgifter 014-05-19 ISY/Fordonssystem TSFS11 - Energitekniska system Kompletterande lektionsuppgifter Lektion Uppgift K.1 En ideal enfastransformator är ansluten enligt följande figur R 1 = 1 kω I U in = 13 V N1

Läs mer

ALLECO. Golvvärme för (k)alla golv. Installationsanvisning värmefolie 230V G O L V V Ä R M E

ALLECO. Golvvärme för (k)alla golv. Installationsanvisning värmefolie 230V G O L V V Ä R M E Golvvärme för (k)alla golv Installationsanvisning värmefolie 230V ALLECO G O L V V Ä R M E tfn: 0522-124 00 fax: 0522-124 50 info@alleco.se www.alleco.se Version 1.0 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning...1

Läs mer

Elektriska och elektroniska fordonskomponenter Föreläsning 2

Elektriska och elektroniska fordonskomponenter Föreläsning 2 01-01-5 1 Föreläsning esistans i ledare ρ = A ρ = ledarens resistivitet l = ledarens längd A = ledarens tvärstittsarea A = π r d = π 4 ρ Copyright 003 by Pearson Education, Inc. pper Saddle iver, New Jersey

Läs mer

Montageinstruktion 5-ledare

Montageinstruktion 5-ledare Från och med den 1 juli 2000 ska alla installationer i Stockholms stads gatubelysningsanläggning utföras med 5-ledarkabel för att i framtiden möjliggöra att anläggningen drivs som ett TN-S system. Under

Läs mer

Isolationsprovning (så kallad meggning)

Isolationsprovning (så kallad meggning) Isolationsprovning (så kallad meggning) Varför bör man testa isolationen? Att testa isolationsresistansen rekommenderas starkt för att förebygga och förhindra elektriska stötar. Det ger ökad säkerhet för

Läs mer

KAPITEL 5 MTU AB

KAPITEL 5 MTU AB KAPITEL 5 MTU AB 2007 79 Kort repetition av vad vi hittills lärt oss om växelspänning: Den växlar riktning hela tiden. Hur ofta den växlar kallas frekvens. Vi kan räkna med ohms lag om kretsen bara har

Läs mer

Användarmanual - Regulator Mini

Användarmanual - Regulator Mini Användarmanual - Regulator Mini Regulatorn är ämnad för reglering av elektriska handdukstorkar som används till torkning av textilier tvättade i vatten samt till rumsuppvärmning. All annan användning är

Läs mer

KONTROLLSKÅP LAWN MATE 7 & 12

KONTROLLSKÅP LAWN MATE 7 & 12 INSTALLATIONSANVISNING KONTROLLSKÅP LAWN MATE 7 & 12 2000-08-08 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KONTROLLSKÅP Sid. Installationsanvisning 1 Placering 1 Väggmontage 1 Nätanslutning 1 Ventilströmanslutning 2 Pumpstart-

Läs mer

============================================================================

============================================================================ Koppla från dosa till strömbrytare med EKLK 4G1,5? Postad av hanna mastad - 14 sep 2012 16:40 Så jag håller på och installerar lite belysning och div och hade en fundering som jag ej hann fråga min handledare

Läs mer

ANVÄNDAR. RPSbox1 Manual SE rev2. YTTRE FASÖVERVAKNINGSENHET RPS-BOX 1 FÖR PL5000 och DL8000 DIGITAL

ANVÄNDAR. RPSbox1 Manual SE rev2. YTTRE FASÖVERVAKNINGSENHET RPS-BOX 1 FÖR PL5000 och DL8000 DIGITAL ANVÄNDAR Manual RPSbox1 Manual SE rev2 YTTRE FASÖVERVAKNINGSENHET RPS-BOX 1 FÖR PL5000 och DL8000 DIGITAL INNEHÅLLSFÖRTÄCKNING Fasövervakningsenhet, PS-Box1 Innehållsförteckning...2 Introduktion...3 Beskrivning...4

Läs mer

Teori och övningsuppgifter Från vattenkokare till kraftverk

Teori och övningsuppgifter Från vattenkokare till kraftverk SMAKPROV PRAKTISK ELLÄRA Teori och övningsuppgifter Från vattenkokare till kraftverk Spänningen transformeras ned 400 kv -130 kv 130 kv - 40 kv 40 kv - 10 kv 10 kv - 0.4 kv Stamnät 400kV Spänningen transformeras

Läs mer

El till din fastighet Hur en elanslutning går till och vad du ska tänka på

El till din fastighet Hur en elanslutning går till och vad du ska tänka på El till din fastighet Hur en elanslutning går till och vad du ska tänka på 1 Ordlista A Abonnemang innebär att ha tillgång till elnätet och för detta betalar kunden en fast avgift till elnätsföretaget.

Läs mer

Generella anvisningar elinstallation

Generella anvisningar elinstallation Generella anvisningar elinstallation Anmälan av elinstallationsarbete Elinstallationsarbete enligt Svensk Standard SS 437 01 40 skall innan det påbörjas anmälas på foranmalan.nu av elinstallatör. Vid anslutning

Läs mer

EMC-problem vid motorinstallationer? Några enkla regler. Komponenter för automation. Nordela V04.10

EMC-problem vid motorinstallationer? Några enkla regler. Komponenter för automation. Nordela V04.10 EMC-problem vid motorinstallationer? Några enkla regler. Komponenter för automation Vid installation av elektriska motorer bör nedan angivna regler följas. Detta för att minimera de problem som kan uppstå

Läs mer

Elektriska kretsar - Likström och trefas växelström

Elektriska kretsar - Likström och trefas växelström Elektriska kretsar - Likström och trefas växelström Syftet med laborationen är att du ska få en viss praktisk erfarenhet av hur man hanterar enkla elektriska kopplingar. Laborationen ska också öka din

Läs mer

RIKTLINJE EL UTGÅVA 1: 2014-03-01 KARLSTADS KOMMUN

RIKTLINJE EL UTGÅVA 1: 2014-03-01 KARLSTADS KOMMUN RIKTLINJE EL KARLSTADS KOMMUN REVIDERINGAR Nedan redovisas de fem viktigaste revideringarna sedan den förra utgåvan. X X X X X Senaste revidering markeras med vertikal linje i vänstermarginalen Upplysningar

Läs mer

Beskrivning - Installation

Beskrivning - Installation Singelgatan 2 212 28 Malmö tel 040-922050 fax 040-193358 Beskrivning - Installation Olje- bensin- fettvarnare Typ ema signal OSA Nivåövervakare OSA Kapacitiv givare ES4 Termistorgivare R6 Läs anvisningen

Läs mer

Introduktion till. fordonselektronik ET054G. Föreläsning 2

Introduktion till. fordonselektronik ET054G. Föreläsning 2 01-01-5 1 Introduktion till fordonselektronik ET054G Föreläsning Introduktion till fordonselektronik esistans i ledare ρ = A ρ = ledarens resistivitet l = ledarens längd A = ledarens tvärstittsarea A =

Läs mer

BRUKSANVISNING BRANDVARNARE, 230 V SAMMANKOPPLINGSBAR MED PAUSFUNKTION

BRUKSANVISNING BRANDVARNARE, 230 V SAMMANKOPPLINGSBAR MED PAUSFUNKTION BRUKSANVISNING BRANDVARNARE, 230 V SAMMANKOPPLINGSBAR MED PAUSFUNKTION Art.nr 94.4235 OBS! Brandvarnaren skall installeras av en behörig installatör. Läs bruksanvisningen noggrant innan installationen.

Läs mer

ELPLANERINGS KOMPENDIE

ELPLANERINGS KOMPENDIE ELPLANERINGS KOMPENDIE Detta dokument är avsett som hjälp för elplaneringen av ett egnahemshus i kursen Elcad. Texten behandlar kort några saker som man bör tänka på vid elplaneringen av hus. Dokumentet

Läs mer

Isolationsprovning (så kallad megger)

Isolationsprovning (så kallad megger) Isolationsprovning (så kallad megger) Varför bör man testa isolationen? Att testa isolationsresistansen rekommenderas starkt för att förebygga och förhindra elektriska stötar. Det ger ökad säkerhet för

Läs mer

Elektriska kretsar - Likström och trefas växelström

Elektriska kretsar - Likström och trefas växelström Elektriska kretsar - Likström och trefas växelström Syftet med laborationen är att du ska få en viss praktisk erfarenhet av hur man hanterar enkla elektriska kopplingar. Laborationen ska också öka din

Läs mer

270 Volt mellan fas och noll Postad av John Svensson - 13 apr :46

270 Volt mellan fas och noll Postad av John Svensson - 13 apr :46 270 Volt mellan fas och noll Postad av John Svensson - 13 apr 2015 20:46 Hej Här om dagen var jag och en kollega och gjort installation i en uybyggnation av en villa. Det var dragen en matarkabel från

Läs mer

Nivåövervakare ES 33 / ES 33 K Kapacitiv givare ES4

Nivåövervakare ES 33 / ES 33 K Kapacitiv givare ES4 Nivåövervakare ES 33 / ES 33 K Kapacitiv givare ES4 INNEHÅLL: Deklaration... 2 Beskrivning... 3 Data... 4 Monteringsexempel... 4 Installation... 5 Inkopplingsexempel... 7 Certifikat... 8 Spara denna anvisning

Läs mer

Att mäta vid Kontroll före idrifttagning

Att mäta vid Kontroll före idrifttagning Att mäta vid Kontroll före idrifttagning Christoffer Boqvist Megger Fördelar med provning Vinner Nöjda kunder Säker arbetsplats Ett väldokumenterat arbete Kunskap och erfarenhet Tid Slipper Oanade fel

Läs mer

Mikroproduktion. - Information för elinstallatörer. Mikroproduktion med en effekt på högst 43,5 kw

Mikroproduktion. - Information för elinstallatörer. Mikroproduktion med en effekt på högst 43,5 kw Mikroproduktion - Information för elinstallatörer Mikroproduktion med en effekt på högst 43,5 kw Version februari 2015 Fler producerar egen el Vi ser att allt fler väljer att producera sin egen el genom

Läs mer

Information om användning av el i båtar både för 12/24V och 220V landström

Information om användning av el i båtar både för 12/24V och 220V landström Information om användning av el i båtar både för 12/24V och 220V landström Vi går igenom och visar praktiskt dom olika punkterna nedan. Allt blandat med deltagarnas olika frågor. Jordfelsbrytare. Elsäkerhet

Läs mer

Högspänningsregulator Negativa/positiva joner PC2 Bar Mar.11

Högspänningsregulator Negativa/positiva joner PC2 Bar Mar.11 Negativa/positiva joner PC2 Bar Mar.11 Utmärkande egenskaper Uppfyller kraven på CE godkännanden Avsedd för industriella och professionella anläggningar Inbyggt fellarm LED indikering för larm och status

Läs mer

DEMONSTRATIONSVÄSKA Elektriska installationer

DEMONSTRATIONSVÄSKA Elektriska installationer DEMONSTRATIONSVÄSKA Elektriska installationer Användarmanual Innehållsförteckning 1. INTRODUKTION... 2 1.1. Allmän beskrivning... 2 1.2. Allmänna varningar... 2 1.3. Förklaring av symboler/varningar på

Läs mer

Monterings- och bruksanvisning

Monterings- och bruksanvisning www.somatherm.se Sida 1 av 6 Monterings- och bruksanvisning Somatherm handdukstorkar - med värmekabel Endast för behörig fackman Säkerhetsinstruktioner VARNING - För att undvika fara för mycket små barn

Läs mer

Sjöfartsverket föreskrifter och allmänna råd om anslutning av fartyg till ett landbaserat elkraftsystem

Sjöfartsverket föreskrifter och allmänna råd om anslutning av fartyg till ett landbaserat elkraftsystem Sjöfartsverket föreskrifter och allmänna råd om anslutning av fartyg till ett landbaserat elkraftsystem SJÖFS 2008:82 Utkom från trycket den 22 december 2008 beslutade 4 december 2008. Sjöfartsverket föreskriver

Läs mer

============================================================================

============================================================================ Regler vid mätning av kontinuitet Postad av Lars Blomkvist - 20 sep 2012 15:48 Hej vet ngn vilka regler som gäller vid mätning av kontinuitet. Vid byte av armatur på befintlig anläggning. Vid nyinstallation

Läs mer

Information från Elsäkerhetsverket

Information från Elsäkerhetsverket 1 Information från Elsäkerhetsverket Har du en elapparat som beter sig underligt? Om något i en apparat glappar, om den låter konstigt, luktar bränt eller får proppar (säkringar) och överhettningsskydd

Läs mer