Meta Elinstallation Instuderingsuppgifter ISBN Facit. Tryckning 1:1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Meta Elinstallation Instuderingsuppgifter ISBN 978-91-40-68628-2. Facit. Tryckning 1:1"

Transkript

1 Meta Elinstallation Instuderingsuppgifter ISBN Facit Tryckning 1:1

2 Ta reda på I övningsboken finns en rubrik Ta reda på. Syftet med frågeställningarna är att ge uppslag till fördjupningsfrågor eller frågeställningar som kan ge upphov till diskussioner, notiser, rapporter eller korta uppsatser i samarbete med andra ämnen som svenska eller engelska. I facit lämnas dessa uppgifter utan svar. Sid 1

3 1 Att arbeta som elektriker 1. a) Allmän behörighet. b) Allmän Behörighet Lågspänning. 2. För att installera fast elutrustning krävs lägst BB1? 3. a) Fästa elrör i vägg. b) Spackla kring vägguttag. c) Lägga ner kabel mellan transformatorstation och elcentral i villa. d) Fälla träd kring kraftledning. e) Ansluta värmepump till elnätet. f) Fylla på vätska i jordvärmeslang. 4. a) Ingen formell behörighet behövs om anslutningsdonet är avsett för högst 16 A, 400 V och installationsmiljön inte är EX-klassad. b) BB1. c) BB1. d) Ingen. e) BB1. f) Ingen formell behörighet behövs om elkopplaren som är placerade i en egen kapsling eller dosa och installationsmiljön inte är EX-klassad. g) Ingen. h) ABL. i) ABL. j) ABL. k) ABL. 5. a) EU. b) EN (Elektriska Nämnden). c) Elsäkerhetsverket. d) SEK (Svenska Elektriska Kommissionen). e) Arbetsmiljöverket. 6. Diskussionsuppgift. Resultatet bör vara att alla nämnda egenskaper är viktiga. Sid 2

4 2 Distribution 1. Svenska kraftnät. 2. Regionnätet har driftsspänning 130 kv. 3. Rangordning. Lägst spänning överst. Lokalnät Fördelningsnät Regionnät Stamnät 4. Ventilavledare Elcentral Gasvakt Motorskydd 5. Strömmen slås av genom manuella strömställare. Man mäter aldrig elförbrukningen i ett ställverk. Varje fas har egen strömställare. Ventilavledare skyddar mot åsknedslag. 6. Ventilavledare Strömställare Säkerhetsventil Säkring 7. 2 Transformator 4 Elmätare 1 Jordkabel 3 Kabelskåp 5 Servisledning 8. Belastningen på de tre faserna är i regel olika. Det går inte att jorda elsystemet utan Y-koppling. Det ger bättre åskskydd. Den totala belastningen varierar under dygnet. Sid 3

5 Ω 2 Ω 0,5 Ω 20 Ω Granit ger bästa jordningseffekten, lera sämst. Granit ger sämsta jordningseffekten, lera bäst. Både lera och granit har dålig jordningseffekt. Både lera och granit har god jordningseffekt. Jordtag korroderar lättare i granit än i lera. Jordtag korroderar lättare i lera än i granit. Jordning avleder kortslutningsströmmar. Skyddsjordskablar ska vara så tunna som möjligt. Skyddsjordskablar PE ska ha låg resistans. Skyddsjord behövs inte om det finns snabbsäkringar i anläggningen. 12. PE skyddsledare och N neutralledare är sammankopplade till PEN-ledaren. C:et i TN-C står för combined. 13. Alla tre faserna samtidigt En fas åt gången. De tre faserna och neutralledaren. Tre faser, neutralledare och skyddsjord. 14. Systemet är ett TN-S där PE och N alltid är separerade, kallas även femledarsystem. S:et i TN-S står för separated. 15. a) Fasadmätarskåp. b) Elcentral. Sid 4

6 3 Elcentralen 1. I en normcentral används automatsäkringar, kallas även dvärgbrytare. 2. Ja, det krävs ABL. 3. Diazidsäkring, kallas även proppsäkring. 4. Fasledare L1 har brun färg. 5. Den grön/gula PEN-ledaren ska ha en blå tilläggsmarkering. 6. PE Grön/Gul N Blå L1 Brun L2 Svart L3 Grå 7. Ledaren som kopplas mellan en strömställare och en lampa kallas tändtråd. 8. A1 är huvudcentral. 9. Serviscentral Mätarsäkringar. 5 PUS-skena. 1 Huvudbrytare. 2 Plats för mätare. 3 För data/tele-anslutningar V. 12. Potentialutjämning ger samma jordpotential i hela anläggningen. Potentialutjämning ger sämre skydd genom skyddsjordningen. Potentialutjämning behövs bara i nya anläggningar. Potentialutjämningsledaren ska vara så tunn som möjligt. Sid 5

7 4 Elcentralens komponenter 1. En säkring är en frånskiljare. En säkring är en last. Allt som ligger efter frånskiljaren kallas last. Frånskiljare är allt som bryter lasten Lastbrytare 3 Lastfrånskiljare 1 Frånskiljare 4 Effektbrytare 8 Effektbrytarfrånskiljare 3. Effektbrytare. Kan även vara med frånskiljare. 4. Bimetallen värms upp av strömmen. Den böjs och för fram den svarta plattan så att kretsen bryts. 5. Tre enfasgrupper eller en trefasgrupp. 6. typ B typ C typ D 7. Den registrerar skillnaden i ström mellan fasledare och N-ledare. Den bryter strömmen om det går en ström genom skyddsledaren som är större än ett visst värde. Den bryter strömmen om N-ledaren kortsluts. Den skyddar inte om man samtidigt är i kontakt med både fasledare och N- ledare och står på ett helt isolerande underlag st. Sid 6

8 Sid 7

9 11. Säkring Färg 6 A Grön 10 A Röd 13 A Svart 16 A Grå 20 A Blå 25 A Gul 12. Ja. 13. Nej, kortvarigt tål den högre strömmar. 14. Säkringen placeras först i propphuven. Därefter skruvas hållaren i. (Att sätta i säkringen direkt är livsfarligt om inte strömmen är frånslagen!) Sid 8

10 15. Utsatt del på diskmaskinen är spänningssatt och därmed också PE-skenan i centralen. Eftersom PEN-ledaren ut från anläggningen har ett avbrott kan ingen kortslutningsström gå till transformatorns neutralpunkt. Säkringen löser inte ut. Mellan främmande ledande delar som diskbänken och utsatta delar samt PEskenan ligger fasspänning. Utsatt del på diskmaskinen är spänningssatt och därmed också PE-skenan i centralen. Eftersom PEN-ledaren ut från anläggningen har ett avbrott kan ingen kortslutningsström gå till transformatorns neutralpunkt. Säkringen löser inte ut. Främmande ledande delar som diskbänken är anslutna till huvudjordningsskenan. Även PE-skenan är ansluten. Huvudjordningsskenan blir spänningssatt via PEskenan. Därmed kommer anslutna utsatta delar och främmande ledande delar att inta samma potential. Här föreligger alltså ingen potentialskillnad mellan utsatta delar och främmande ledande delar. Sid 9

11 5 Kablar 1. a) EKLK. Installation av strömställare i tvättstuga. b) LAN. Installation av datanätverk. (I tryckning 1:2 ändras svarsalt. LAN till TP eftersom LAN inte är en fysisk kabel) c) EKK, EKRK. Installation av vägguttag i sovrum. d) EKKJ. Installation av trädgårdsbelysning. Kabeln grävs ner. e) ELAKY. Installation av telekablar. 2. En 1 meter lång kopparledare som har tvärsnittet 1 mm2 har resistansen 0,01724 Ω. En 1,5 mm2 kopparledare har mindre resistans än en 2,5 mm2. Jämför man resistansen hos två likadana koppar- respektive aluminiumledare så har aluminiumledaren störst resistans. En 100 m lång 2,5 mm2-ledare av koppar har en resistans som är mindre än 1 Ω. En 100 m lång 0,75 mm2. 3. a) Koppar. b) Entrådig. c) Skärmad. d) 5 st. ledare. e) Ja. Det finns skyddsledare PE. f) 2,5 mm G. 5. Isolermaterial Silikongummi Kloroprengummi Etenpropengummi Polyvinylklorid Polyeten Beteckning H O E K L 6. F1. 7. För att undvika att skadlig rök bildas vid brand. 8. PVC. (I tryckning 1:2 kommer frågan att justeras frätande saltsyra ) Sid 10

12 9. Brandsäkerheten hos kablar testas genom att man lägger dem i en testrigg. Kabeln spänningsätts med nominell spänning, t.ex. 400 V. En brännare med temperaturen 750 C tänds under kabeln och får brinna i 90 minuter. Kabeln godkänns om den inte kortsluts under testen och om den fungerar 15 minuter efter att branden släckts. I Boverkets test läggs kablarna på en kabelstege och spänningsätts. De utsätts för brand i 30, 60 respektive 90 minuter med temperaturerna 840 C, 940 C respektive 1010 C. 15 minuter efter släckning ska kablarna fungera för att godkännas. Sid 11

13 6 Elarbetsmiljö 1. a) b) 2. Ja det innebär en personfara. Sätts en skyddsjordad stickpropp i ett icke skyddsjordat uttag finns ingen förbindelse mellan utsatt del och anläggningens PE-skena. Spänningsätts den utsatta delen genom ett elfel finns ingen väg för en kortslutningsström som kan lösa ut säkringen. Utsatt del blir spänningsförande. 3. Nej. Enligt svensk standard skall anläggningsdelen frånskiljas innan ett arbete påbörjas. Strömställare är ingen frånskiljare. Det finns alltid en risk att strömställaren är felkopplad så att den felaktigt bryter N-ledaren istället för fasledaren. 1 Frånskilj. 2 Skydda mot tillkoppling. 3 Kontroll av spänningslöshet. 4. Hälla kallt vatten på elden Hälla varmt vatten på elden Kväva elden med lock Kväva elden med tidning eller grytlappar Slå på köksfläkten för att öka draget 5. Varnar alla i närheten och springer därifrån Stänger kranen på brännaren Stänger kranen till gasoltuben Bär ut alltsammans så att gasen får brinna slut utomhus Sid 12

14 6. 7. I en tom lagerlokal bilas en kabelränna upp med hjälp av luftdriven borrhammare. Aluminiumreglar kapas med vinkelslip i pelletsförråd. Aluminiumreglar kapas med batteridriven tigersåg i pelletsförråd. Aluminiumreglar kapas med luftdriven vinkelslip i pelletsförråd. Utanpåliggande kabel fästs med hjälp av batteridriven skruvdragare i förråd där bensin förvaras. Det krävs tillstånd att arbeta inom Ex-klassat område. Ett Ex-klassat område kan innehålla brandfarliga vätskor eller gaser. Brandfarliga gaser får inte lagras på Ex-klassat område. (Det är just på grund av ex. sådana risker områden Ex-klassas) Ett Ex-klassat område måste dokumenteras med en klassningsplan. 8. Buller, belysning, temperatur, lösningsmedel, brandfara, ventilation mm. 9. Arbetsledning, arbetskamrater, organisations, stress mm ma. 11. Säkringar sitter på fasledarna. En kortslutningsström vid ett elfel där utsatt del spänningssatts av fasledaren skulle gå i fas- och PE-ledare och inte genom N- ledaren. Säkringen skulle inte lösa ut. 12. Plåthöljet på en diskmaskin. Värmeplattan på ett strykjärn. Plåthöljet på en brödrost. 13. Direkt beröring: Direkt kontakt med spänningsförande del. Indirekt beröring: Kontakt med spänningsförande del vid fel. 14. PE-ledarens resistans är det motstånd en kortslutningsström har på sin väg till transformatorns neutralpunkt. Är resistansen för hög minskar strömstyrkan och därmed tar det längre tid innan säkringen löser ut. Är resistansen tillräcklig hög löser inte säkringen ut. Det så kallade utlösningsvillkoret för säkringarna måste hållas. 15. Frånskilj anläggningen. Skydda mot tillkoppling. Kontrollera att det inte finns spänning. Jorda och kortsluta. Skydd mot närliggande spänningsförande delar. Sid 13

15 16. Svetsning, både bågsvets och gassvets. Arbete med vinkelslip, värmepistol mm. 17. Klass B. 18. Brandsläckare av typ A är lämplig för ex. brand i trä, papper, tyger mm. 19. Bensinmack. Silo där det förekommer damm. Förvaringsutrymme för explosiva ämnen. Transportfordon som fraktar explosiva ämnen. Sid 14

16 7 Installationsmiljöer 1. Det går lika bra att använda en kopplingsdosa som apparatdosa till ett vägguttag. Om man glömt fästa en kopplingsdosa i en gjutform går den inte att ersätta i efterhand. Både VP-rör och flexslang sätts samman med skarvmuff. Man kan koppla samman ledare i en takdosa. En tändtråd kan vara gul, orange, svart eller vit. Kortlingar är till för att man inte av misstag ska spika i kablarna. 2. a) mm avstånd mellan kopplingsdosa och första klammern. b) Max. 250 mm mellan klamrar Fäst TKK-klammern. 2 Lägg i kabeln. 3 Kläm fast med tång. 4. Isolation Protection. 5. IP 44 IP 43 IP 45 IP Klass 0 Klass I Klass II Klass III 7. Kabelförskruvning. 8. Dra kabel genom VP-rör. 9. Går ej att böja VP-rör utan böjfjäder. Utan böjfjäder viks röret. Sid 15

17 8 Installationer 1. 2 st. gruppledningar i ett vardagsrum har arean 45 m mm lägsta höjd st. kopplingsdosor. 4. a) 200 mm. Avstånd mellan vägguttag och golv. b) 2200 mm största höjd för elcentralens överkant: c) 1000 mm avstånd mellan strömställare och golv. d) 900 mm minsta höjd till underkanten av elcentral med dvärgbrytare. e) 1150 mm höjd över golv för uttag över diskbänk. f) 300 mm höjd över golv för spisuttag volt. IP Ja, man får använda kopplingsdosa med klass IP24 i badrumsområde 2. (SS ) 8. a) 1. Området rakt över bastuaggregatet. b) 3. Området på 1 m höjd över bastulaven. 2 2 U Ca 400 W för golvvärmekabel för 230 V 132 Ω P 400 W R VP-rör eller flexslang ger inte tillräckligt skydd mot möss och andra gnagare. Sid 16

18 11. Jordfelsbrytare Huvudjordningsskena Huvudcentral Lågspänningstransformator Mobilt kraftverk 12. Diskussionsuppgift. Sid 17

19 9 Belysningskopplingar 1. 1 Enpolig strömställare 2 Kronomkopplare 3 Trappomkopplare 4 Trappomkopplare 5 Skyddsjordat uttag 6 Lysrörsarmatur 7 Lamputlopp 8 Lamputtag 9 Central Sid 18

20 4. 5. Strömställaren i nedre rummet ska flyttas till dörröppningens låssida. Sid 19

21 6. Sid 20

22 7. 8. Sid 21

23 och 11. Uppgifterna 10 och 11 kan ge olika lösningar. Visa din lösning för din lärare. Sid 22

24 10 Kabelförläggning 1. Säkring Ledningsarea mm 2 10 A 1,5 13 A 1,5 80 A 1,6 20A 4 25 A a) 4 Enledarkabel på vägg, öppen förläggning. 5 Flerledarkabel i vägg, dold förläggning. 1 Enledarkabel nedgrävd i mark. 2 Enledarkabel i rör nedgrävd i mark. 3 Flerledarkabel i luft. l 0, R 0,54 A 10 l 0, R 0,86 b) A P UI 3cos P 4000 P UI 3cos I 5,8 A U 3 cos Säkringar ska dimensioneras till minst 6 A. P 4000 P UI I 17,4 A U 230 Säkringen ska dimensioneras till 20 A A (detta kan man komma fram till genom samma resonemang som i faktaboken s ) Sid 23

25 8. Kabelarea mm 2 Förläggningssätt Belastningsförmåga (A) Cu 2,5 C 30 Cu 6 A2 38 Cu 10 D1 58 Al 4 A1 25 Al 10 C 57 Al 25 D2 52 Al 150 D Kabelarea mm 2 Förläggningssätt Rörtyp Temp. Belastningsförmåga (A) Cu 1,5 A1 PVC 20 C 19 (19,04) Cu 6 A2 PEX 40 C 35 (34,58) Al 2,5 A2 PVC 40 C 16 (15,66) Belastningsbehovet. Metallens resistivitet. Hur kabeln förläggs. Var kabeln förläggs. Längden på kabeln. Markens ledningsförmåga. Kabeln innehåller 5 ledare. Ledarmaterialet är aluminium. Isoleringen är PVC. Kabeln saknar yttre mantel. Skärmledaren är 29 mm 2. Isoleringen är PEX. Sid 24

26 12. l 0, R 0,0345 A 50 P I 50 A U 400 U IR500,0345 1,72 V Sid 25

27 11 ROT 1-3 Uppgifterna till detta avsnitt har olika lösningar. Be din lärare göra en bedömning av dina lösningar. 12 Belysningsteknik 1. a) Candela (cd). b) Lumen (lm). c) Lux (lx) 2. Ljusstyrkan. Ytans färg. Ljusflödet Ytans släthet Avståndet mellan ljuskälla och yta 3. Färgåtergivningsindex Ra. 4. LED-lampor. 5. Ja, men det krävs speciell dimmer. 6. Typen av arbete som ska utföras, takhöjden, rummets area, fönsterytorna, nedsmutsningen lx (336,22...) lx. Sid 26

28 13 Felsökning och reparation 1. Skyddsjordledaren är i kontakt med N-ledaren någonstans. Jordfelsbrytaren är trasig. PUS-skena saknas. 2. Slå från alla säkringarna. Slå till JFB. Slå till säkringarna en och en tills JFB slås av. Då är gruppen med felet identifierad. Kontrollera alla anslutningar i denna. 3. Fas- och N-ledare är i kontakt med varandra någonstans. En av grupperna på den fasen är kraftigt överbelastad. Skyddsjord-och N-ledare är sammankopplade någonstans. 4. Kontrollera hur många apparater som är anslutna till gruppen och beräkna deras sammanlagda effekt. 5. Det troliga är att förlängningssladden har liten area och är orimligt lång. Detta ger ett spänningsfall över sladden vilket innebär att apparaten inte får tillgång till märkspänningen. Den alltför låga spänningen och strömmen innebär att apparaten inte kan utveckla märkeffekt. 6. Detta är ett otillåtet arbetssätt. Anläggningen måste frånskiljas och säkras mot tillkoppling. Strömställaren ska bryta fasen till lampan, men är felkopplad så att strömställaren bryter N-ledaren istället. 7. Med tumregeln att D-koppling av en trefaslast ger tre gånger högre effektutveckling än Y-koppling blir effekten 3x3,2 = 9,6 W En uträkning kan se ut så här: Eftersom resistansen i varje värmeslinga är densamma oavsett kopplingsart används den som referens. Effekt per W 3 fas Resistans i resp. värmeslinga P f Uf Uf 230 R 49,6 R P 1067 f Effekt i D-koppling P D 2 2 U W (ca 9,7 kw) R 49,6 Sid 27

29 14 Kontroll och besiktning 1. Elfel Dåligt ansluten ledning i vägguttag Kortsluten värmekabel Avbrott i N-ledare N- och skyddsjordledare sammankopplade i 5- ledarsystem Instrument Kommentar: Sista frågan är ett fel som punkterar TNS-systemets funktion. 2. Precisering av frågan: I vilket eller vilka av följande fall ska en ohmmeter visa kontinuitet vid en kontroll före det att en TNS-anläggning tas i brukning. Inkommande PE och N-ledare är lossade från skenorna. Mätning mellan N-och skyddsjordskena. Mätning mellan inkommande N- och PE-ledare. Mätning mellan inkommande PE-ledare och vattenrör 3. Jordfelsbrytaren löser ut. 4. Mätning mellan inkommande PEN-ledare och PUS-skena. Mätning mellan N- och PE-skena med N-ledaren bortkopplad då JFB är inkopplad (förbindelsen mellan PE och N är bruten). Mätning mellan inkommande L1 och utgången av säkring på L2. 5. Spänningen ska vara frånslagen och alla apparater ska vara frånslagna. N-ledaren ska vara frånkopplad vid TNS eller så ska nollskruven vara lossad vid TNC. 6. Slå till och från strömställaren och se att lampan tänds och släcks. Mäta spänningen mellan strömställarens kontakter. Mäta spänningen mellan lampkontakterna när strömställaren är frånslagen. Mäta resistansen mellan strömställaren kontakter i från-läge. Mäta resistansen mellan strömställarens kontakter i till-läge. 7. Fasföljdsvisare/fasföljdsinstrument. 8. Mäta spänningen mellan L och PE i uttaget. Finns spänning har PE kontakt med neutralpunkten i transformatorn i TNS. I en TNC vet man att PE minst har kontakt med PE-N i närmsta central. D A A eller B A Sid 28

30 15 Styrsystem 1 Givare, styrenhet och styrdon (aktuator). 2 Omvandla signalen från givaren till signaler åt styrdonet. 3 PLC. 4 a) Strömförsörjning ingångar. b) Ingångar. c) Indikeringslampor. d) Kommunikationsport. e) Strömförsörjning utgångar. f) Utgångar 5 PLC. 6 Bild A är en AND-funktion. 8 7 a) AND b) OR c) NOT Sid 29

31 9 10 Fördelar: Endast en typ av strömställare. Ändra funktioner utan att dra om ledare. Få nya typer av funktioner. Sid 30

32 16 Elmiljö 1 Vagabonderande strömmar uppstår bara om någon apparat är ansluten till något som kan leda strömmen fel. Vagabonderande strömmar kan även uppstå i TNS-system. Vagabonderande strömmar märks inte om en jordfelsbrytare är inkopplad. Vagabonderande strömmar tas upp av transformatorns jordtag. 2 Minska vagabonderande ström. 3 Övertoner i 50 Hz-nätet kan ha vilka frekvenser som helst. Övertoner som inte är i fas med grundfrekvensen skapar störningar i nätet. Övertoner skapar strömmar i skyddsjordledaren PE. Resistiva belastningar skapar inte övertoner. Övertonsströmmar kan orsaka höga strömmar i N-ledaren. 4 Uninterruptible Power Supply (avbrottsfri kraftförsörjning). 5 Alla jordförbindelser i en anläggning har samma potential. Spänningen i alla vägguttag är exakt lika. Elektriska fältet kring alla ledare är noll. Tele-, data- och elledningar har gemensam jordpotential i en fastighet mm 2. 7 Skärma av alla kablar och apparater. 8 Om apparaten är ansluten via stickpropp och apparatens strömställare är ansluten till uttagets N-ledare kommer apparaten att spänningssättas fram till strömställaren. 9 Installera filter i lasten som skapar övertoner. Välja utrustning som är av bra elmiljökvalitet. 10 Likriktare, batteri och växelriktare. 11 Sjukhus och andra anläggningar där strömavbrott får allvarliga konsekvenser. 12 Vid åsknedslag bryts förbindelsen med anläggningen och överspänningen leds ned till jord. Sid 31

33 17 Motorinstallationer 1 Asynkronmotorn. 2 1 Motorplint 2 Lager 3 Koppling 4 Axel 5 Stator 6 Rotor 7 Lager 8 Kylfläkt r/min. 4 8 A. 5 6 Medurs. 7 Saknas i övningsboken. Felet kommer att rättas i nästa tryckning. 8 International Mounting. 9 Styra rotationen. Överför ström mellan den fasta kontaktpunkten och rotorns lindningar. Sid 32

34 10 Exempelvis så här: 11 Bryta strömmen om temperaturen blir för hög. 12 Uppvärmning vid frostrisk. 13 Bimetaller bryter strömmen om den blir för hög. Bimetallen böjs så mycket att kontakten bryts. 14 Startströmmen vi direktstart är hög. Y/D-start ger mindre startström än direktstart. Vid Y/D-start startar motorn i Y-läge genom att motorlindningarnas ena ände kortsluts. Mjukstartare ger mindre startström än direktstart. 15 Frekvensomformare. 16 Skrivare, svarv, kopiator m.fl. Sid 33

35 18 Ritningar och scheman 1 Ritning visar utseende, placering mm. Scheman visar funktion. 2 Trappomkopplare Central Trappomkopplare Korsomkopplare Lysrörsarmatur Skyddsjordat uttag Stamledning Fasadmätarskåp Ljusreglerare Tidströmställare Rörelsevakt Uppåtgående kabel Nedåtgående kabel 3 Kretsschema. Sid 34

36 4 Tryckknapp slutande Slutande fördröjt frånslag Tryckknapp brytande Kontaktor Vred slutande Vred brytande Magnetventil Tvålägesvred Larmtryckknapp slutande Tidrelä Slutande fördröjt tillslag 5 a) Säkring nr. 2. b) Tryckknapp nr Ledare Skyddsledare Neutralledare Kraftkrets för växel- och likspänning Styrkrets för växelspänning Styrkrets för likspänning Förreglingskrets Färg Grön/Gul Ljusblå Svart Röd Blå Orange Sid 35

Elsäkerhet. Lagstiftning och information

Elsäkerhet. Lagstiftning och information Elsäkerhet v2 Det bedrivs ett ganska omfattande arbete i Sverige för att få ner antalet olycksfall och dödsfall som beror på el. Från att ha varit ca 20 dödsfall per år för 10 år sedan, är det nere i hälften

Läs mer

Elsäkerhet i hemmet. Lagstiftning och information

Elsäkerhet i hemmet. Lagstiftning och information Elsäkerhet i hemmet Det bedrivs ett ganska omfattande arbete i Sverige för att få ner antalet olycksfall och dödsfall som beror på el. Från att ha varit ca 20 dödsfall per år för 10 år sedan, är det nere

Läs mer

Allmän EL-guide! Praktiska råd & tips, hur du som konsument klarar av de vanligaste situationerna/ problemen i hemmet.

Allmän EL-guide! Praktiska råd & tips, hur du som konsument klarar av de vanligaste situationerna/ problemen i hemmet. Allmän EL-guide! Praktiska råd & tips, hur du som konsument klarar av de vanligaste situationerna/ problemen i hemmet. DET NATURLIGA VALET FÖR VARJE KONSUMENT Byte av proppsäkring Proppsäkringarna "propparna"

Läs mer

ELJO SECURA EL-SAN. Eljo El-San Kompletta apparater för elsanerade installationer

ELJO SECURA EL-SAN. Eljo El-San Kompletta apparater för elsanerade installationer ELJO SECURA EL-SAN Eljo El-San Kompletta apparater för elsanerade installationer Eljo El-San. För bättre elmiljö I en fastighets elinstallationer kan det i större eller mindre grad förekomma magnetiska

Läs mer

Kortslutningsströmmar i lågspänningsnät Detta är ett nedkortat utdrag ur kursdokumentation.

Kortslutningsströmmar i lågspänningsnät Detta är ett nedkortat utdrag ur kursdokumentation. 1(7) Kortslutningsströmmar i lågspänningsnät Detta är ett nedkortat utdrag ur kursdokumentation. Enligt punkt 434.1 i SS 4364000 ska kortslutningsströmmen bestämmas i varje punkt så erfordras. Bestämningen

Läs mer

ELEKTRICITET. http://www.youtube.com/watch?v=fg0ftkaqz5g

ELEKTRICITET. http://www.youtube.com/watch?v=fg0ftkaqz5g ELEKTRICITET ELEKTRICITET http://www.youtube.com/watch?v=fg0ftkaqz5g ELEKTRICITET Är något vi använder dagligen.! Med elektricitet kan man flytta energi från en plats till en annan. (Energi produceras

Läs mer

Händig med el. en liten elhandbok

Händig med el. en liten elhandbok Händig med el en liten elhandbok Innehåll Innehavare 3 Montera rätt och lätt 4 Stickproppar och sladduttag 6 Skyddsjordning skyddar dig mot ström 8 Så här fungerar skyddsledaren 9 Montering av sladd 10

Läs mer

Installationsanvisning. Elinstallationer för utomhusvarning

Installationsanvisning. Elinstallationer för utomhusvarning Installationsanvisning Elinstallationer för utomhusvarning 2 MSB:s kontaktpersoner: Lars Olsson, 010-240 51 59 Alf Lidén, 010-240 36 95 Publikationsnummer MSB 0183-10 3 Innehållsförteckning 1. Bakgrund...

Läs mer

Den här presentationen ger dig några enkla fakta om elektricitet, hur den fungerar och om elsäkerhet.

Den här presentationen ger dig några enkla fakta om elektricitet, hur den fungerar och om elsäkerhet. OM EL Den här presentationen ger dig några enkla fakta om elektricitet, hur den fungerar och om elsäkerhet. 2 EL El är en förädlad form av energi som dagens samhälle behöver för att fungera. För att ingen

Läs mer

Installationsmanual. Thermopads Golvvärme Värmekabelkit 10W/m för tunna golv Värmekabel 17W/m för betong golv Värmekabelmatta 10W/m för tunnagolv

Installationsmanual. Thermopads Golvvärme Värmekabelkit 10W/m för tunna golv Värmekabel 17W/m för betong golv Värmekabelmatta 10W/m för tunnagolv GOLVVÄRMESYSTEM Installationsmanual Thermopads Golvvärme Värmekabelkit 10W/m för tunna golv Värmekabel 17W/m för betong golv Värmekabelmatta 10W/m för tunnagolv Thermopads Pvt Ltd. #28, Nagarjuna Hills

Läs mer

Teori och övningsuppgifter Från vattenkokare till kraftverk

Teori och övningsuppgifter Från vattenkokare till kraftverk SMAKPROV PRAKTISK ELLÄRA Teori och övningsuppgifter Från vattenkokare till kraftverk Spänningen transformeras ned 400 kv -130 kv 130 kv - 40 kv 40 kv - 10 kv 10 kv - 0.4 kv Stamnät 400kV Spänningen transformeras

Läs mer

GEAB:s installationsguide för elinstallatörer

GEAB:s installationsguide för elinstallatörer GEAB:s installationsguide för elinstallatörer 1 Innehåll Vårt samarbete förenklar för kunden 3 Anslutning till elnätet 4 Hur ska installationen utföras? 4 Det här gäller för kabelskyddsrören 5 Anslutningspunkt

Läs mer

Transformatorer och drivers

Transformatorer och drivers Transformatorer och drivers Skyddstransformatorer för halogenbelysning, allmänt 12V-armaturer är i regel alltid av Klass III-typ. Det innebär att de inte är beröringsskyddade utan att säkerheten till stor

Läs mer

Mikroproduktion. - Information för elinstallatörer. Mikroproduktion med en effekt på högst 43,5 kw

Mikroproduktion. - Information för elinstallatörer. Mikroproduktion med en effekt på högst 43,5 kw Mikroproduktion - Information för elinstallatörer Mikroproduktion med en effekt på högst 43,5 kw Version februari 2015 Fler producerar egen el Vi ser att allt fler väljer att producera sin egen el genom

Läs mer

TSFS11 - Energitekniska system Kompletterande lektionsuppgifter

TSFS11 - Energitekniska system Kompletterande lektionsuppgifter 014-05-19 ISY/Fordonssystem TSFS11 - Energitekniska system Kompletterande lektionsuppgifter Lektion Uppgift K.1 En ideal enfastransformator är ansluten enligt följande figur R 1 = 1 kω I U in = 13 V N1

Läs mer

El till din fastighet Hur en elanslutning går till och vad du ska tänka på

El till din fastighet Hur en elanslutning går till och vad du ska tänka på El till din fastighet Hur en elanslutning går till och vad du ska tänka på 1 Ordlista A Abonnemang innebär att ha tillgång till elnätet och för detta betalar kunden en fast avgift till elnätsföretaget.

Läs mer

Elektriska och elektroniska fordonskomponenter Föreläsning 2

Elektriska och elektroniska fordonskomponenter Föreläsning 2 01-01-5 1 Föreläsning esistans i ledare ρ = A ρ = ledarens resistivitet l = ledarens längd A = ledarens tvärstittsarea A = π r d = π 4 ρ Copyright 003 by Pearson Education, Inc. pper Saddle iver, New Jersey

Läs mer

Denna broschyr är framtagen i samarbete med Elektriska Installations-organisationen EIO

Denna broschyr är framtagen i samarbete med Elektriska Installations-organisationen EIO Denna broschyr är framtagen i samarbete med Elektriska Installations-organisationen EIO Allmänt Nyttjandet av eldrivna hjälpmedel och utrustningar inom verksamhet med fritidsbåtar har ökat under senare

Läs mer

Generella anvisningar elinstallation

Generella anvisningar elinstallation Generella anvisningar elinstallation Anmälan av elinstallationsarbete Elinstallationsarbete enligt Svensk Standard SS 437 01 40 skall innan det påbörjas anmälas på foranmalan.nu av elinstallatör. Vid anslutning

Läs mer

Introduktion till. fordonselektronik ET054G. Föreläsning 2

Introduktion till. fordonselektronik ET054G. Föreläsning 2 01-01-5 1 Introduktion till fordonselektronik ET054G Föreläsning Introduktion till fordonselektronik esistans i ledare ρ = A ρ = ledarens resistivitet l = ledarens längd A = ledarens tvärstittsarea A =

Läs mer

EMC-problem vid motorinstallationer? Några enkla regler. Komponenter för automation. Nordela V04.10

EMC-problem vid motorinstallationer? Några enkla regler. Komponenter för automation. Nordela V04.10 EMC-problem vid motorinstallationer? Några enkla regler. Komponenter för automation Vid installation av elektriska motorer bör nedan angivna regler följas. Detta för att minimera de problem som kan uppstå

Läs mer

Information från Elsäkerhetsverket

Information från Elsäkerhetsverket 1 Information från Elsäkerhetsverket Har du en elapparat som beter sig underligt? Om något i en apparat glappar, om den låter konstigt, luktar bränt eller får proppar (säkringar) och överhettningsskydd

Läs mer

Elektriska kretsar - Likström och trefas växelström

Elektriska kretsar - Likström och trefas växelström Elektriska kretsar - Likström och trefas växelström Syftet med laborationen är att du ska få en viss praktisk erfarenhet av hur man hanterar enkla elektriska kopplingar. Laborationen ska också öka din

Läs mer

MANUAL STYRENHET FÖR ROTERANDE VÄRMEVÄXLARE

MANUAL STYRENHET FÖR ROTERANDE VÄRMEVÄXLARE MANUAL STYRENHET FÖR ROTERANDE VÄRMEVÄXLARE VariMax45 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Funktionsbeskrivning 1 Tekniska data 2 Funktioner 2-4 - DIP-omkopplare - Manuell körning (vid test) - Driftindikeringar - Larm

Läs mer

Beskrivning - Installation

Beskrivning - Installation Singelgatan 2 212 28 Malmö tel 040-922050 fax 040-193358 Beskrivning - Installation Olje- bensin- fettvarnare Typ ema signal OSA Nivåövervakare OSA Kapacitiv givare ES4 Termistorgivare R6 Läs anvisningen

Läs mer

KONTROLLSKÅP LAWN MATE 7 & 12

KONTROLLSKÅP LAWN MATE 7 & 12 INSTALLATIONSANVISNING KONTROLLSKÅP LAWN MATE 7 & 12 2000-08-08 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KONTROLLSKÅP Sid. Installationsanvisning 1 Placering 1 Väggmontage 1 Nätanslutning 1 Ventilströmanslutning 2 Pumpstart-

Läs mer

Är din fastighet säker

Är din fastighet säker Är din fastighet säker Visste du att din villa, sommarstuga, affärsfastighet eller bostadsrättslägenhet också har en elanläggning? Det är innehavaren som ansvarar för att elen i fastigheten är säker och

Läs mer

Information om användning av el i båtar både för 12/24V och 220V landström

Information om användning av el i båtar både för 12/24V och 220V landström Information om användning av el i båtar både för 12/24V och 220V landström Vi går igenom och visar praktiskt dom olika punkterna nedan. Allt blandat med deltagarnas olika frågor. Jordfelsbrytare. Elsäkerhet

Läs mer

Isolationsprovning (så kallad megger)

Isolationsprovning (så kallad megger) Isolationsprovning (så kallad megger) Varför bör man testa isolationen? Att testa isolationsresistansen rekommenderas starkt för att förebygga och förhindra elektriska stötar. Det ger ökad säkerhet för

Läs mer

INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING

INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING SE INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING NARVI ROCKY ELECTRON 600 NARVI ROCKY ELECTRON 600 DELUXE NARVI ROCKY ELECTRON 900 NARVI ROCKY ELECTRON 900 DELUXE 1. ETT PAKET MED ELEKTRISK BASTUUGN INNEHÅLLER: 1.

Läs mer

Till och från en inblick i ledande kretsar

Till och från en inblick i ledande kretsar Till och från en inblick i ledande kretsar Du använder el varje dag, ofta utan att du tänker på det. Det är inte svårt att räkna upp tio saker hemma som går på el. Pröva! Den slutna kretsen Strömmen måste

Läs mer

Laborationer Växelström trefas

Laborationer Växelström trefas Laborationer Växelström trefas 2009-09-28 Innehållsförteckning 1. Mätningar av spänningar och strömmar på trefasnätet vid symmetriska och 3 osymmetriska belastningar. - Mätning vid symmetrisk belastning

Läs mer

Vattenfall Eldistributions installationsregler. Vattenfall Distribution

Vattenfall Eldistributions installationsregler. Vattenfall Distribution Vattenfall Eldistributions installationsregler Vattenfall Distribution Innehåll Vårt samarbete förenklar för kunden 3 Anslutning till elnätet 4 Anslutningspunkt och placering av mätarskåp 7 Tillfällig

Läs mer

Installation av jordfelsbrytare

Installation av jordfelsbrytare Installation av jordfelsbrytare Det bästa sättet att skydda sig mot elolyckor och elbränder är att se till att man har en korrekt utförd och väl underhållen elanläggning och anslutna apparater. I Sverige

Läs mer

Solcellsladdningsregulator med USB-uttag

Solcellsladdningsregulator med USB-uttag Solcellsladdningsregulator med USB-uttag Copyright c Solar Lab sweden Contents LS-EUserien 1 Viktig säkerhetsinformation 2 2 Allmän information 2 3 Installationsinstruktioner 2 3.1 Montering...............................................

Läs mer

DIGITAL MULTIMETER BRUKSANVISNING MODELL DT9201

DIGITAL MULTIMETER BRUKSANVISNING MODELL DT9201 DIGITAL MULTIMETER BRUKSANVISNING MODELL DT9201 1. INLEDNING Den digitala serie 92-multimetern är ett kompakt, batteridrivet instrument med 3½ LCD-skärm. Fördelar: Stor noggrannhet Stor vridbar LCD (flytande

Läs mer

En ny princip för behörighetskravet

En ny princip för behörighetskravet VÅR REFERENS Jan Siezing 08-762 75 77 jan.siezing@eio.se Elbehörighetsutredningen (N 2013:04) Departementsråd Bo Diczfalusy Regeringskansliet 103 33 Stockholm Stockholm, 2014-03- 24 En ny princip för behörighetskravet

Läs mer

Kabel tv leverantör Canaldigital (Genom samfällighet, gemensamt kabel tv nät i området)

Kabel tv leverantör Canaldigital (Genom samfällighet, gemensamt kabel tv nät i området) 1(9) Drift & skötsel samt produktinformation gällande Kraft, Belysning,, Kabel tv, Telefoni, Bredband, Digital Tv via bredband. Lägenhetsi nnehava re Kortfattad anläggnings beskrivning. Avtals operatörer

Läs mer

samt installationsanvisningar

samt installationsanvisningar 123 DigiWatt med NovaKey - digital elmätare med smart nyckel ANVÄNDARMANUAL samt installationsanvisningar El-Be Belysnings AB Nedre Bruket 155 32 NYKVARN Tel 08-552 409 15 Fax 08-552 450 65 Register 2

Läs mer

Stork Elgolvvärme - KabelKit Installationspaket för el-golvvärme för våtutrymmen och klinker mm.

Stork Elgolvvärme - KabelKit Installationspaket för el-golvvärme för våtutrymmen och klinker mm. Stork Elgolvvärme - KabelKit Installationspaket för el-golvvärme för våtutrymmen och klinker mm. Tillämpning Stork KabelKit passar både renoveringsobjekt och för nybyggnation för alla typer av golv, exempelvis

Läs mer

EC Vent Installationsinstruktion

EC Vent Installationsinstruktion -SE 15-03-2011V.A-002 Innehåll 1 Försäkran om överensstämmelse... 1 2 Varning... 2 3 Produktbeskrivning... 3 3.1 Allmänt... 3 3.1.1 Beskrivning av rumsenhet... 3 3.1.2 Beskrivning av huvudenhet... 3 3.2

Läs mer

Högspänningsregulator Negativa/positiva joner PC2 Bar Mar.11

Högspänningsregulator Negativa/positiva joner PC2 Bar Mar.11 Negativa/positiva joner PC2 Bar Mar.11 Utmärkande egenskaper Uppfyller kraven på CE godkännanden Avsedd för industriella och professionella anläggningar Inbyggt fellarm LED indikering för larm och status

Läs mer

Mät resistans med en multimeter

Mät resistans med en multimeter elab003a Mät resistans med en multimeter Namn Datum Handledarens sign Laboration Resistans och hur man mäter resistans Olika ämnen har olika förmåga att leda den elektriska strömmen Om det finns gott om

Läs mer

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Dokumentrevision 1.0, januari 2011 Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. (1 sensor, 1 panel, 1 kontrollenhet

Läs mer

bra att veta om el så blir du en säker elanvändare

bra att veta om el så blir du en säker elanvändare bra att veta om el så blir du en säker elanvändare Så här produceras elen Öresundskraft producerar både el och värme. Elen förs i elledningar ut till användarna i industrier, hyreshus och villor. Värmen

Läs mer

STOCKHOLMS HAMNAR AB OLJEHAMNEN VÄRTAN STOCKHOLM

STOCKHOLMS HAMNAR AB OLJEHAMNEN VÄRTAN STOCKHOLM Sorterargatan 16 Tel. 08-761 22 80 162 50 Vällingby Fax.08-795 78 58 1723-KLPL 8 sidor. STOCKHOLMS HAMNAR AB OLJEHAMNEN VÄRTAN STOCKHOLM KLASSNINGSPLAN ÖVER EXPLOSIONSFARLIGA RISKOMRÅDEN Senast ändrad:

Läs mer

Monteringsanvisning till ESR_CAP Mätare v1.0

Monteringsanvisning till ESR_CAP Mätare v1.0 Monteringsanvisning till ESR_CAP Mätare v1.0 Tack för att ni vill bygga en byggsats av JETRONIC. Denna byggsats är inte lämplig för nybörjare. Denna manual skall guida dig genom denna konstruktion steg

Läs mer

INFORMATION AVSEENDE ARMATURER MED HF-DON

INFORMATION AVSEENDE ARMATURER MED HF-DON 2007-09-13 1(4) INFORMATION AVSEENDE ARMATURER MED HF-DON ALLMÄNT OM HF Idag är de flesta lysrörsarmaturer bestyckade med HF-don som driver lysrören med hög frekvens. HF-don ger flimmerfritt ljus, spar

Läs mer

ANSLUTNING AV MIKROPRODUKTION

ANSLUTNING AV MIKROPRODUKTION ANSLUTNING AV MIKROPRODUKTION VAD ÄR MIKROPRODUKTION? Att vara mikroproducent innebär att en person har en egen småskalig elproduktion, genom exempelvis solceller på hustaket eller ett mindre vindkraftverk.

Läs mer

Innehåll. Allmänt 1. Handhavande 2. Underhållsanvisning 2. Installation 3. Inställningar 7. Projektering 8. Elschema 9

Innehåll. Allmänt 1. Handhavande 2. Underhållsanvisning 2. Installation 3. Inställningar 7. Projektering 8. Elschema 9 Innehåll Allmänt 1 Handhavande 2 Underhållsanvisning 2 Installation 3 Inställningar 7 Projektering 8 Elschema 9 Komponenter och tekniska data 10 CZ12037 PB2 Allmänt Tilluftaggregatet ComfortZone T12 är

Läs mer

Elektricitet och bränder med inriktning på brandutredning

Elektricitet och bränder med inriktning på brandutredning David Widlund Elektricitet och bränder med inriktning på brandutredning Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Brandskyddsföreningen, elektriska nämnden Statens kriminaltekniska laboratorium Elektricitet

Läs mer

Personfara genom elektrisk ström

Personfara genom elektrisk ström UMEÅ UNIVERSITET Tillämpad fysik och elektronik Sverker Johansson Johan Pålsson 1999-09-15 Rev 1.0 Personfara genom elektrisk ström K O M P E N D I U M 3 ELEKTRO INNEHÅLL 1. VILKEN STRÖMSTYRKA ÄR FARLIG?...2

Läs mer

Tentamen i Fysik för K1, 000818

Tentamen i Fysik för K1, 000818 Tentamen i Fysik för K1, 000818 TID: 8.00-13.00. HJÄLPMEDEL: LÄROBÖCKER (3 ST), RÄKNETABELL, GODKÄND RÄKNARE. ANTAL UPPGIFTER: VÅGLÄRA OCH OPTIK: 5 ST, ELLÄRA: 3 ST. LÖSNINGAR: LÖSNINGARNA SKA VARA MOTIVERADE

Läs mer

el till din fastighet?

el till din fastighet? Behöver du bygg-el eller el till din fastighet? Information till dig som sökt bygglov på Gotland från GEAB som äger elnätet. Det är mycket att tänka på när man ska bygga nytt Här beskriver vi hur du ska

Läs mer

Installation av Värmefilm, värmefolie.

Installation av Värmefilm, värmefolie. Installation av Värmefilm, värmefolie. Till en början ska du se till att beställa rätt mängd material inför installationen. Detta får du hjälm med i dokumentet (Beräkning.pdf). Se till att vara noggrann

Läs mer

Lik- och Växelriktning

Lik- och Växelriktning FORDONSSYSTEM/ISY LABORATION 3 Lik- och Växelriktning Tyristorlikriktare och körning med frekvensritkare (Ifylles med kulspetspenna ) LABORANT: PERSONNR: DATUM: GODKÄND: (Assistentsign) Feb 2015 2 Innehåll

Läs mer

Ett hem där du känner dig trygg och säker

Ett hem där du känner dig trygg och säker Ett hem där du känner dig trygg och säker En bra kontakt med grannarna innebär ofta både större trivsel och större känsla av trygghet. Att kunna be sina grannar hålla ett öga på lägenheten när man reser

Läs mer

Ett hem där du känner dig trygg och säker

Ett hem där du känner dig trygg och säker Ett hem där du känner dig trygg och säker En bra kontakt med grannarna innebär ofta både större trivsel och större känsla av trygghet. Att kunna be sina grannar hålla ett öga på lägenheten när man reser

Läs mer

Vägledning vid elolycka

Vägledning vid elolycka Vägledning vid elolycka 2? I den här broschyren finns information om vad du behöver tänka på om en elolycka inträffar. Du får övergripande vägledning i hur du ska agera om du plötsligt befinner dig i en

Läs mer

Åtta veckor i verkligheten

Åtta veckor i verkligheten Lernia Utbildning AB Gymnasiearbete 100 p Åtta veckor i verkligheten Fredrik Appelberg Datum 2014-09-12 Handledare INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning 3 Sida: 2 Resultat 4 2.1 Redovisning av arbetet 4 2.2

Läs mer

01. 02. 03. Kabel 07. Eltejp

01. 02. 03. Kabel 07. Eltejp 01. 02. 03. Kabel 07. Eltejp AKKJ, N1XV-U/R, EKKJ, FKKJ EKFR,... sid. 8-9 EKLR, EKKR, FKK, EKK... sid. 10-11 EKLK, EKRK, SKK, SKX, RKK... sid. 12-13 RK, FK, EK, Veriflexslang m. ledning... sid. 14-17 RDOE,

Läs mer

El till din fastighet. Hur en elanslutning går till och vad du ska tänka på

El till din fastighet. Hur en elanslutning går till och vad du ska tänka på El till din fastighet Hur en elanslutning går till och vad du ska tänka på Det är mycket att tänka på när man ska bygga nytt! Så här går det till att få el till din fastighet Det här ska Vattenfall stå

Läs mer

Q I t. Ellära 2 Elektrisk ström, kap 23. Eleonora Lorek. Ström. Ström är flöde av laddade partiklar.

Q I t. Ellära 2 Elektrisk ström, kap 23. Eleonora Lorek. Ström. Ström är flöde av laddade partiklar. Ellära 2 Elektrisk ström, kap 23 Eleonora Lorek Ström Ström är flöde av laddade partiklar. Om vi har en potentialskillnad, U, mellan två punkter och det finns en lämplig väg rör sig laddade partiklar i

Läs mer

Tekniska fakta. Telia StorFjärr Bruksanvisning

Tekniska fakta. Telia StorFjärr Bruksanvisning Tekniska fakta Fjärrstyrd till- och frånkoppling av nätström med hjälp av tonvalssignaler. Består av en basenhet och sidoenheter, alla för väggmontage. Varje enhet har en inbyggd 1-fas kontaktor för 3

Läs mer

MONTERINGSANVISNING. System Rada Outlook

MONTERINGSANVISNING. System Rada Outlook INNEHÅLL 1. Viktig information... 2 2. Rörinstallation... 2 3. Blandarlådan... 3 4. Sensorboxen... 4 5. Transformator... 4 6. Sensorer... 5 7. Skruvinfästningar... 5 8. Montering av handstyrd IR-sensor...

Läs mer

Flexibla och säkra lösningar för decennier. Kablar för larmoch säkerhetssystem.

Flexibla och säkra lösningar för decennier. Kablar för larmoch säkerhetssystem. Flexibla och säkra lösningar för decennier. Kablar för larmoch säkerhetssystem. 2 Vi erbjuder marknadens bredaste sortiment av kablar för alla tänkbara installationer. Allt handlar om pålitlighet. Det

Läs mer

Från fulel till elrätt. Så ser elriskerna ut i svenska hem

Från fulel till elrätt. Så ser elriskerna ut i svenska hem Från fulel till elrätt Så ser elriskerna ut i svenska hem Så ser elriskerna ut i svenska hem EIO 1 Rätt och fel om elinstallationer 4 Undersökningen - Sammanfattning 5 - Resultat 6 Fulelen i svenska hem

Läs mer

Resistansen i en tråd

Resistansen i en tråd Resistansen i en tråd Inledning Varför finns det trådar av koppar inuti sladdar? Går det inte lika bra med någon annan tråd? Bakgrund Resistans är detsamma som motstånd och alla material har resistans,

Läs mer

Potentialutjämning SNABBGUIDE. med ett urval av de vanligaste produkterna

Potentialutjämning SNABBGUIDE. med ett urval av de vanligaste produkterna Potentialutjämning SNABBGUIDE med ett urval av de vanligaste produkterna 205 Potentialutjämning i byggnad H D G E 3 2 C E El Data Tele K-TV Avlopp Vatten järrkyla järrvärme Gas A B A. Inkommande elkablar

Läs mer

4:2 Ellära: ström, spänning och energi. Inledning

4:2 Ellära: ström, spänning och energi. Inledning 4:2 Ellära: ström, spänning och energi. Inledning Det samhälle vi lever i hade inte utvecklats till den höga standard som vi ser nu om inte vi hade lärt oss att utnyttja elektricitet. Därför är det viktigt

Läs mer

Strömförsörjning. Transformatorns arbetssätt

Strömförsörjning. Transformatorns arbetssätt Strömförsörjning Transformatorns arbetssätt Transformatorn kan omvandla växelspänningar och växelströmmar. En fulltransformators in och utgångar är galvaniskt skilda från varandra. Att in- och utgångarna

Läs mer

MONTERINGSANVISNING. System Rada Sense

MONTERINGSANVISNING. System Rada Sense Rada duschhuvud Rada Sense Dusch sensor Rada Sense Dusch-dusch sensor INNEHÅLL Monteringsanvisning... 2 1. Viktig information... 2 2. Rörinstallation... 2 3. Blandarlådan... 3 4. Transformator... 4 5.

Läs mer

BRUKSANVISNING. Turbomax VU 182/1 E

BRUKSANVISNING. Turbomax VU 182/1 E BRUKSANVISNING Turbomax VU 1/1 E Bäste användare VU 1/1 E Turbomax är en högkvalitetsprodukt från Vaillant. För att kunna utnyttja pannan optimalt, ber vi er att läsa denna beskrivning. Turbomax är konstruerad

Läs mer

Växelriktare SVENSKA KRAFTNÄT. TEKNISK RIKTLINJE 2014-08-14 TR02-09-6-1 utg 4 VAR BETECKNING TR02-09-6-1

Växelriktare SVENSKA KRAFTNÄT. TEKNISK RIKTLINJE 2014-08-14 TR02-09-6-1 utg 4 VAR BETECKNING TR02-09-6-1 SVENSKA KRAFTNÄT ENHET, VERKSAM HETSOMRÅDE NK, JCpntrollanläggning VAR BETECKNING TR02-09-6-1 DATUM SAMRAD 2014-08-14 APS,NS, DP TEKNISK RIKTLINJE tyira (pr* UTGÅVA 4 TD FASTSTÄLLD Växelriktare Uppdateringar

Läs mer

- TRYGG OCH STÖRNINGSFRI EL

- TRYGG OCH STÖRNINGSFRI EL - TRYGG OCH STÖRNINGSFRI EL Installation av småskaliga anläggningar för Vind- och solel. Vind- och solel Intresset för småskaliga anläggningar för vind och solel ökar. För att underlätta för dig som elinstallatör

Läs mer

El till din fastighet

El till din fastighet Vattenfall Distribution El till din fastighet Hur en elanslutning går till och vad du ska tänka på Så här går det till att få el till din fastighet 8 enkla steg! 1. Var ute i god tid! Räkna med att det

Läs mer

T2BLÅ DEN TUNNA, SMIDIGA VÄRMEKABELN NYHET! T2 Blå finns nu även för traditionell förläggning i betong!

T2BLÅ DEN TUNNA, SMIDIGA VÄRMEKABELN NYHET! T2 Blå finns nu även för traditionell förläggning i betong! T2BLÅ DEN TUNNA, SMIDIGA VÄRMEKABELN NYHET! T2 Blå finns nu även för traditionell förläggning i betong! NU FINNS DET TVÅ VARIANTER AV T2 BLÅ T2 Blå värmekabel finns nu i två varianter T2 Blå-10 och T2

Läs mer

Elsäkerhetsverkets författningssamling

Elsäkerhetsverkets författningssamling Elsäkerhetsverkets författningssamling ISSN 1103-405X Utgivare: Carina Larsson Elsäkerhetsverkets föreskrifter och allmänna råd om hur elektriska starkströmsanläggningar ska vara utförda; beslutade den

Läs mer

Elmiljösäkring. Elsäkerhetssäkring Åsksäkring ESD-säkring EMF-säkring EMC-säkring. PU Elsäk PU Åsksäk PU ESDsäk PU EMFsäk PU EMCsäk

Elmiljösäkring. Elsäkerhetssäkring Åsksäkring ESD-säkring EMF-säkring EMC-säkring. PU Elsäk PU Åsksäk PU ESDsäk PU EMFsäk PU EMCsäk Elmiljösäkring Elsäkerhetssäkring Åsksäkring ESD-säkring EMF-säkring EMC-säkring PU Elsäk PU Åsksäk PU ESDsäk PU EMFsäk PU EMCsäk Skyddsjordning Med skyddsjorda menas: anslutning av utsatta delar till

Läs mer

Elsäkerhetsverkets föreskrifter. om hur elektriska starkströmsanläggningar. utförda samt allmänna råd om tillämpningen av dessa föreskrifter

Elsäkerhetsverkets föreskrifter. om hur elektriska starkströmsanläggningar. utförda samt allmänna råd om tillämpningen av dessa föreskrifter ELSÄK-FS Elsäkerhetsverkets föreskrifter om hur elektriska starkströmsanläggningar skall vara utförda samt allmänna råd om tillämpningen av dessa föreskrifter Elsäkerhetsverkets föreskrifter om hur elektriska

Läs mer

Styr & Regler. Spänning, betecknas U och mäts i Volt(V) Ström, betecknas I och mäts i Ampere(A) Effekt, betecknas P och mäts i Watt(W) P U x I

Styr & Regler. Spänning, betecknas U och mäts i Volt(V) Ström, betecknas I och mäts i Ampere(A) Effekt, betecknas P och mäts i Watt(W) P U x I Spänning, betecknas U och mäts i Volt(V) Ström, betecknas I och mäts i Ampere(A) P U x I Beräkningsformel Effekt, betecknas P och mäts i Watt(W) Denna formel kallas ohms lag och går att använda när vi

Läs mer

EL-guide. Praktiska råd & tips, hur du som konsument klarar av de vanligaste situationerna/ problemen i hemmet.

EL-guide. Praktiska råd & tips, hur du som konsument klarar av de vanligaste situationerna/ problemen i hemmet. EL-guide EL Praktiska råd & tips, hur du som konsument klarar av de vanligaste situationerna/ problemen i hemmet. DET NATURLIGA VALET FÖR VARJE KONSUMENT Byte av proppsäkring Proppsäkringarna "propparna"

Läs mer

Kunskaper i teknik för skolår 7. El i vardagen.

Kunskaper i teknik för skolår 7. El i vardagen. Olaus Petriskolan Örebro BOD/JÖN Kunskaper i teknik för skolår 7. El i vardagen. Vattenkraftverk och kärnkraftverk producerar huvuddelen av den el vi använder. Kraftverk som eldas med biobränsle (ved och

Läs mer

Katastrofskydd typ ERK. Monterings och skötselinstruktioner

Katastrofskydd typ ERK. Monterings och skötselinstruktioner Katastrofskydd typ ERK. Monterings och skötselinstruktioner Apparatskåp. Apparatskåpet är i plug-in-utförande, för vägg eller panelmontage (litet rack). Det består av strömförsörjningsenhet med funktionsfördröjning,

Läs mer

Var rädd om dina nära och kära. elinstallationer är färskvara!

Var rädd om dina nära och kära. elinstallationer är färskvara! Var rädd om dina nära och kära elinstallationer är färskvara! Dolda elfel kan visa sig vara livsfarliga Elanläggningar åldras precis som allt annat i ett hus. Ju fler år som går, desto större risk att

Läs mer

Uppgradera ventilationssystemet!

Uppgradera ventilationssystemet! Aircode TM ID AC-500 Uppgradera ventilationssystemet! Aircode TM ID AC-535 / ID AC-550 Aircode TM ID AC-500 är joniseringsaggregat för installation i ventilationskanaler. et skapar ett rent inomhusklimat

Läs mer

MONTERINGSANVISNING. Lyx massagebadkar

MONTERINGSANVISNING. Lyx massagebadkar MONTERINGSANVISNING Lyx massagebadkar MONTERINGSANVISNING Tack för att du köpt ett Bathlife massagebadkar. Läs igenom denna manualen noggrant, innan du börjar installera och använda badkaret. Denna anvisning

Läs mer

Affärsverket svenska kraftnäts författningssamling

Affärsverket svenska kraftnäts författningssamling Affärsverket svenska kraftnäts författningssamling Utgivare: chefsjurist Bertil Persson, Svenska Kraftnät, Box 526, 162 15 Vällingby ISSN 1402-9049 Kraftnät Affärsverket svenska kraftnäts föreskrifter

Läs mer

Nätpåverkan av lågenergibelysning

Nätpåverkan av lågenergibelysning TEKNISK RAPPORT Nätpåverkan av lågenergibelysning Populär version Sarah Rönnberg Mats Wahlberg Math Bollen Martin Lundmark John Åkerlund Christer Boije Nätpåverkan av lågenergibelysning Populär version

Läs mer

MOTORTESTER COMPACT TR-1000

MOTORTESTER COMPACT TR-1000 MOTORTESTER COMPACT TR-1000 BRUKSANVISNING ALLMÄNT MOTORTESTER COMPACT TR 1000 är ett instrument för säker och snabb felsökning av elmotorer, stator och rotor. Mätprincipen är enkel och fel identifieras

Läs mer

Vägledning vid elskada

Vägledning vid elskada Det är viktigt att du kompletterar folderns råd med utbildning i Första hjälpen/hjärtlungräddning med vägledning vid elskada. Läs mer i SS-EN 50110-1 och AFS 1999:7. Vägledning vid elskada CHECKLISTA Bryt

Läs mer

Risker och förebyggande åtgärder Avsnitt 6 d Brand, el, damm, gaser m m

Risker och förebyggande åtgärder Avsnitt 6 d Brand, el, damm, gaser m m Risker och förebyggande åtgärder Avsnitt 6 d Brand, el, damm, gaser m m 1!! Brand Brandrisk finns vid heta arbeten t ex svetsning, skärning med rondell, slipning med vinkelslip, arbete med tigersåg 2 1

Läs mer

Företag Ersätter tidigare dokument Dokumentid Utgåva E.ON Elnät Sverige AB NUT-091123-006 D14-0007569 3.0

Företag Ersätter tidigare dokument Dokumentid Utgåva E.ON Elnät Sverige AB NUT-091123-006 D14-0007569 3.0 Dokumentslag Verksamhetsstyrande 1 (5) Företag Ersätter tidigare dokument Dokumentid Utgåva E.ON Elnät Sverige AB NUT-091123-006 D14-0007569 3.0 Organisation Giltig fr o m Giltig t o m Anläggning 2015-08-12

Läs mer

Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46 8 555 36108 Internet: www.labkotec.se GA-1

Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46 8 555 36108 Internet: www.labkotec.se GA-1 Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tel: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 Internet: www.labkotec.fi Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46

Läs mer

Dnr 2010-0346-39. Södertörns Brandförsvarsförbund BRANDUTREDNING. Tidpunkt: Larm inkom till räddningstjänsten 2010-02-02 20:46

Dnr 2010-0346-39. Södertörns Brandförsvarsförbund BRANDUTREDNING. Tidpunkt: Larm inkom till räddningstjänsten 2010-02-02 20:46 - 1 - BRANDUTREDNING Tidpunkt: Larm inkom till räddningstjänsten 2010-02-02 20:46 Objektsadress:, Nacka Objektstyp: Villa Startutrymme: Tvättstuga Startföremål: Värmepump Brandorsak: Troligtvis överhettning

Läs mer

INSTALLATIONSTEKNIK. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

INSTALLATIONSTEKNIK. Ämnets syfte. Kurser i ämnet INSTALLATIONSTEKNIK Ämnet installationsteknik handlar om hur man bygger nya elinstallationer samt hur man bygger om och utökar befintliga elanläggningar. Ämnet behandlar också felsökning och hur man avhjälper

Läs mer

Installationsguide. Kreatel/Motorola VIP1920

Installationsguide. Kreatel/Motorola VIP1920 Installationsguide VARNING FÖR ATT UNDVIKA BRANDRISK OCH ELEKTRISK STÖT, UTSÄTT EJ DENNA APPARAT FÖR REGN ELLER FUKT Viktiga säkerhetsföreskrifter - Läs dessa instruktioner - Behåll dessa instruktioner

Läs mer

FELSÖKNING MICROMAX OCH VVX-MOTORER

FELSÖKNING MICROMAX OCH VVX-MOTORER IBC control Made in Sweden FELSÖKNING MICROMAX OCH VVX-MOTORER Innehållsförteckning Sida Felsöknings MicroMax, MicroMax180, MicroMax370, MicroMax750 Styrenheten har löst ut på grund av rotationsvakten

Läs mer

ELSÄKERHETS- TIPS TUKES SÄKERHETSTEKNIKCENTRALEN 13

ELSÄKERHETS- TIPS TUKES SÄKERHETSTEKNIKCENTRALEN 13 ELSÄKERHETS- TIPS TUKES SÄKERHETSTEKNIKCENTRALEN 13 INGET PROBLEM MED EL! Det är tryggt att använda el, bara du håller de grundläggande reglerna i minnet och inte tar onödiga risker. Elolyckor är sällsynta,

Läs mer

ETL FROSTGUARD ETT ENKELT SÄTT ATT FROSTSKYDDA VATTENLEDNINGEN

ETL FROSTGUARD ETT ENKELT SÄTT ATT FROSTSKYDDA VATTENLEDNINGEN ETL FROSTGUARD ETT ENKELT SÄTT ATT FROSTSKYDDA VATTENLEDNINGEN Enkel och säker installation Självbegränsande värmekabel i komplett paket Utanpåliggande eller invändigt montage EN VÄRMEKABEL KLARAR FROSTSKYDDET

Läs mer