Meta Elinstallation Instuderingsuppgifter ISBN Facit. Tryckning 1:1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Meta Elinstallation Instuderingsuppgifter ISBN 978-91-40-68628-2. Facit. Tryckning 1:1"

Transkript

1 Meta Elinstallation Instuderingsuppgifter ISBN Facit Tryckning 1:1

2 Ta reda på I övningsboken finns en rubrik Ta reda på. Syftet med frågeställningarna är att ge uppslag till fördjupningsfrågor eller frågeställningar som kan ge upphov till diskussioner, notiser, rapporter eller korta uppsatser i samarbete med andra ämnen som svenska eller engelska. I facit lämnas dessa uppgifter utan svar. Sid 1

3 1 Att arbeta som elektriker 1. a) Allmän behörighet. b) Allmän Behörighet Lågspänning. 2. För att installera fast elutrustning krävs lägst BB1? 3. a) Fästa elrör i vägg. b) Spackla kring vägguttag. c) Lägga ner kabel mellan transformatorstation och elcentral i villa. d) Fälla träd kring kraftledning. e) Ansluta värmepump till elnätet. f) Fylla på vätska i jordvärmeslang. 4. a) Ingen formell behörighet behövs om anslutningsdonet är avsett för högst 16 A, 400 V och installationsmiljön inte är EX-klassad. b) BB1. c) BB1. d) Ingen. e) BB1. f) Ingen formell behörighet behövs om elkopplaren som är placerade i en egen kapsling eller dosa och installationsmiljön inte är EX-klassad. g) Ingen. h) ABL. i) ABL. j) ABL. k) ABL. 5. a) EU. b) EN (Elektriska Nämnden). c) Elsäkerhetsverket. d) SEK (Svenska Elektriska Kommissionen). e) Arbetsmiljöverket. 6. Diskussionsuppgift. Resultatet bör vara att alla nämnda egenskaper är viktiga. Sid 2

4 2 Distribution 1. Svenska kraftnät. 2. Regionnätet har driftsspänning 130 kv. 3. Rangordning. Lägst spänning överst. Lokalnät Fördelningsnät Regionnät Stamnät 4. Ventilavledare Elcentral Gasvakt Motorskydd 5. Strömmen slås av genom manuella strömställare. Man mäter aldrig elförbrukningen i ett ställverk. Varje fas har egen strömställare. Ventilavledare skyddar mot åsknedslag. 6. Ventilavledare Strömställare Säkerhetsventil Säkring 7. 2 Transformator 4 Elmätare 1 Jordkabel 3 Kabelskåp 5 Servisledning 8. Belastningen på de tre faserna är i regel olika. Det går inte att jorda elsystemet utan Y-koppling. Det ger bättre åskskydd. Den totala belastningen varierar under dygnet. Sid 3

5 Ω 2 Ω 0,5 Ω 20 Ω Granit ger bästa jordningseffekten, lera sämst. Granit ger sämsta jordningseffekten, lera bäst. Både lera och granit har dålig jordningseffekt. Både lera och granit har god jordningseffekt. Jordtag korroderar lättare i granit än i lera. Jordtag korroderar lättare i lera än i granit. Jordning avleder kortslutningsströmmar. Skyddsjordskablar ska vara så tunna som möjligt. Skyddsjordskablar PE ska ha låg resistans. Skyddsjord behövs inte om det finns snabbsäkringar i anläggningen. 12. PE skyddsledare och N neutralledare är sammankopplade till PEN-ledaren. C:et i TN-C står för combined. 13. Alla tre faserna samtidigt En fas åt gången. De tre faserna och neutralledaren. Tre faser, neutralledare och skyddsjord. 14. Systemet är ett TN-S där PE och N alltid är separerade, kallas även femledarsystem. S:et i TN-S står för separated. 15. a) Fasadmätarskåp. b) Elcentral. Sid 4

6 3 Elcentralen 1. I en normcentral används automatsäkringar, kallas även dvärgbrytare. 2. Ja, det krävs ABL. 3. Diazidsäkring, kallas även proppsäkring. 4. Fasledare L1 har brun färg. 5. Den grön/gula PEN-ledaren ska ha en blå tilläggsmarkering. 6. PE Grön/Gul N Blå L1 Brun L2 Svart L3 Grå 7. Ledaren som kopplas mellan en strömställare och en lampa kallas tändtråd. 8. A1 är huvudcentral. 9. Serviscentral Mätarsäkringar. 5 PUS-skena. 1 Huvudbrytare. 2 Plats för mätare. 3 För data/tele-anslutningar V. 12. Potentialutjämning ger samma jordpotential i hela anläggningen. Potentialutjämning ger sämre skydd genom skyddsjordningen. Potentialutjämning behövs bara i nya anläggningar. Potentialutjämningsledaren ska vara så tunn som möjligt. Sid 5

7 4 Elcentralens komponenter 1. En säkring är en frånskiljare. En säkring är en last. Allt som ligger efter frånskiljaren kallas last. Frånskiljare är allt som bryter lasten Lastbrytare 3 Lastfrånskiljare 1 Frånskiljare 4 Effektbrytare 8 Effektbrytarfrånskiljare 3. Effektbrytare. Kan även vara med frånskiljare. 4. Bimetallen värms upp av strömmen. Den böjs och för fram den svarta plattan så att kretsen bryts. 5. Tre enfasgrupper eller en trefasgrupp. 6. typ B typ C typ D 7. Den registrerar skillnaden i ström mellan fasledare och N-ledare. Den bryter strömmen om det går en ström genom skyddsledaren som är större än ett visst värde. Den bryter strömmen om N-ledaren kortsluts. Den skyddar inte om man samtidigt är i kontakt med både fasledare och N- ledare och står på ett helt isolerande underlag st. Sid 6

8 Sid 7

9 11. Säkring Färg 6 A Grön 10 A Röd 13 A Svart 16 A Grå 20 A Blå 25 A Gul 12. Ja. 13. Nej, kortvarigt tål den högre strömmar. 14. Säkringen placeras först i propphuven. Därefter skruvas hållaren i. (Att sätta i säkringen direkt är livsfarligt om inte strömmen är frånslagen!) Sid 8

10 15. Utsatt del på diskmaskinen är spänningssatt och därmed också PE-skenan i centralen. Eftersom PEN-ledaren ut från anläggningen har ett avbrott kan ingen kortslutningsström gå till transformatorns neutralpunkt. Säkringen löser inte ut. Mellan främmande ledande delar som diskbänken och utsatta delar samt PEskenan ligger fasspänning. Utsatt del på diskmaskinen är spänningssatt och därmed också PE-skenan i centralen. Eftersom PEN-ledaren ut från anläggningen har ett avbrott kan ingen kortslutningsström gå till transformatorns neutralpunkt. Säkringen löser inte ut. Främmande ledande delar som diskbänken är anslutna till huvudjordningsskenan. Även PE-skenan är ansluten. Huvudjordningsskenan blir spänningssatt via PEskenan. Därmed kommer anslutna utsatta delar och främmande ledande delar att inta samma potential. Här föreligger alltså ingen potentialskillnad mellan utsatta delar och främmande ledande delar. Sid 9

11 5 Kablar 1. a) EKLK. Installation av strömställare i tvättstuga. b) LAN. Installation av datanätverk. (I tryckning 1:2 ändras svarsalt. LAN till TP eftersom LAN inte är en fysisk kabel) c) EKK, EKRK. Installation av vägguttag i sovrum. d) EKKJ. Installation av trädgårdsbelysning. Kabeln grävs ner. e) ELAKY. Installation av telekablar. 2. En 1 meter lång kopparledare som har tvärsnittet 1 mm2 har resistansen 0,01724 Ω. En 1,5 mm2 kopparledare har mindre resistans än en 2,5 mm2. Jämför man resistansen hos två likadana koppar- respektive aluminiumledare så har aluminiumledaren störst resistans. En 100 m lång 2,5 mm2-ledare av koppar har en resistans som är mindre än 1 Ω. En 100 m lång 0,75 mm2. 3. a) Koppar. b) Entrådig. c) Skärmad. d) 5 st. ledare. e) Ja. Det finns skyddsledare PE. f) 2,5 mm G. 5. Isolermaterial Silikongummi Kloroprengummi Etenpropengummi Polyvinylklorid Polyeten Beteckning H O E K L 6. F1. 7. För att undvika att skadlig rök bildas vid brand. 8. PVC. (I tryckning 1:2 kommer frågan att justeras frätande saltsyra ) Sid 10

12 9. Brandsäkerheten hos kablar testas genom att man lägger dem i en testrigg. Kabeln spänningsätts med nominell spänning, t.ex. 400 V. En brännare med temperaturen 750 C tänds under kabeln och får brinna i 90 minuter. Kabeln godkänns om den inte kortsluts under testen och om den fungerar 15 minuter efter att branden släckts. I Boverkets test läggs kablarna på en kabelstege och spänningsätts. De utsätts för brand i 30, 60 respektive 90 minuter med temperaturerna 840 C, 940 C respektive 1010 C. 15 minuter efter släckning ska kablarna fungera för att godkännas. Sid 11

13 6 Elarbetsmiljö 1. a) b) 2. Ja det innebär en personfara. Sätts en skyddsjordad stickpropp i ett icke skyddsjordat uttag finns ingen förbindelse mellan utsatt del och anläggningens PE-skena. Spänningsätts den utsatta delen genom ett elfel finns ingen väg för en kortslutningsström som kan lösa ut säkringen. Utsatt del blir spänningsförande. 3. Nej. Enligt svensk standard skall anläggningsdelen frånskiljas innan ett arbete påbörjas. Strömställare är ingen frånskiljare. Det finns alltid en risk att strömställaren är felkopplad så att den felaktigt bryter N-ledaren istället för fasledaren. 1 Frånskilj. 2 Skydda mot tillkoppling. 3 Kontroll av spänningslöshet. 4. Hälla kallt vatten på elden Hälla varmt vatten på elden Kväva elden med lock Kväva elden med tidning eller grytlappar Slå på köksfläkten för att öka draget 5. Varnar alla i närheten och springer därifrån Stänger kranen på brännaren Stänger kranen till gasoltuben Bär ut alltsammans så att gasen får brinna slut utomhus Sid 12

14 6. 7. I en tom lagerlokal bilas en kabelränna upp med hjälp av luftdriven borrhammare. Aluminiumreglar kapas med vinkelslip i pelletsförråd. Aluminiumreglar kapas med batteridriven tigersåg i pelletsförråd. Aluminiumreglar kapas med luftdriven vinkelslip i pelletsförråd. Utanpåliggande kabel fästs med hjälp av batteridriven skruvdragare i förråd där bensin förvaras. Det krävs tillstånd att arbeta inom Ex-klassat område. Ett Ex-klassat område kan innehålla brandfarliga vätskor eller gaser. Brandfarliga gaser får inte lagras på Ex-klassat område. (Det är just på grund av ex. sådana risker områden Ex-klassas) Ett Ex-klassat område måste dokumenteras med en klassningsplan. 8. Buller, belysning, temperatur, lösningsmedel, brandfara, ventilation mm. 9. Arbetsledning, arbetskamrater, organisations, stress mm ma. 11. Säkringar sitter på fasledarna. En kortslutningsström vid ett elfel där utsatt del spänningssatts av fasledaren skulle gå i fas- och PE-ledare och inte genom N- ledaren. Säkringen skulle inte lösa ut. 12. Plåthöljet på en diskmaskin. Värmeplattan på ett strykjärn. Plåthöljet på en brödrost. 13. Direkt beröring: Direkt kontakt med spänningsförande del. Indirekt beröring: Kontakt med spänningsförande del vid fel. 14. PE-ledarens resistans är det motstånd en kortslutningsström har på sin väg till transformatorns neutralpunkt. Är resistansen för hög minskar strömstyrkan och därmed tar det längre tid innan säkringen löser ut. Är resistansen tillräcklig hög löser inte säkringen ut. Det så kallade utlösningsvillkoret för säkringarna måste hållas. 15. Frånskilj anläggningen. Skydda mot tillkoppling. Kontrollera att det inte finns spänning. Jorda och kortsluta. Skydd mot närliggande spänningsförande delar. Sid 13

15 16. Svetsning, både bågsvets och gassvets. Arbete med vinkelslip, värmepistol mm. 17. Klass B. 18. Brandsläckare av typ A är lämplig för ex. brand i trä, papper, tyger mm. 19. Bensinmack. Silo där det förekommer damm. Förvaringsutrymme för explosiva ämnen. Transportfordon som fraktar explosiva ämnen. Sid 14

16 7 Installationsmiljöer 1. Det går lika bra att använda en kopplingsdosa som apparatdosa till ett vägguttag. Om man glömt fästa en kopplingsdosa i en gjutform går den inte att ersätta i efterhand. Både VP-rör och flexslang sätts samman med skarvmuff. Man kan koppla samman ledare i en takdosa. En tändtråd kan vara gul, orange, svart eller vit. Kortlingar är till för att man inte av misstag ska spika i kablarna. 2. a) mm avstånd mellan kopplingsdosa och första klammern. b) Max. 250 mm mellan klamrar Fäst TKK-klammern. 2 Lägg i kabeln. 3 Kläm fast med tång. 4. Isolation Protection. 5. IP 44 IP 43 IP 45 IP Klass 0 Klass I Klass II Klass III 7. Kabelförskruvning. 8. Dra kabel genom VP-rör. 9. Går ej att böja VP-rör utan böjfjäder. Utan böjfjäder viks röret. Sid 15

17 8 Installationer 1. 2 st. gruppledningar i ett vardagsrum har arean 45 m mm lägsta höjd st. kopplingsdosor. 4. a) 200 mm. Avstånd mellan vägguttag och golv. b) 2200 mm största höjd för elcentralens överkant: c) 1000 mm avstånd mellan strömställare och golv. d) 900 mm minsta höjd till underkanten av elcentral med dvärgbrytare. e) 1150 mm höjd över golv för uttag över diskbänk. f) 300 mm höjd över golv för spisuttag volt. IP Ja, man får använda kopplingsdosa med klass IP24 i badrumsområde 2. (SS ) 8. a) 1. Området rakt över bastuaggregatet. b) 3. Området på 1 m höjd över bastulaven. 2 2 U Ca 400 W för golvvärmekabel för 230 V 132 Ω P 400 W R VP-rör eller flexslang ger inte tillräckligt skydd mot möss och andra gnagare. Sid 16

18 11. Jordfelsbrytare Huvudjordningsskena Huvudcentral Lågspänningstransformator Mobilt kraftverk 12. Diskussionsuppgift. Sid 17

19 9 Belysningskopplingar 1. 1 Enpolig strömställare 2 Kronomkopplare 3 Trappomkopplare 4 Trappomkopplare 5 Skyddsjordat uttag 6 Lysrörsarmatur 7 Lamputlopp 8 Lamputtag 9 Central Sid 18

20 4. 5. Strömställaren i nedre rummet ska flyttas till dörröppningens låssida. Sid 19

21 6. Sid 20

22 7. 8. Sid 21

23 och 11. Uppgifterna 10 och 11 kan ge olika lösningar. Visa din lösning för din lärare. Sid 22

24 10 Kabelförläggning 1. Säkring Ledningsarea mm 2 10 A 1,5 13 A 1,5 80 A 1,6 20A 4 25 A a) 4 Enledarkabel på vägg, öppen förläggning. 5 Flerledarkabel i vägg, dold förläggning. 1 Enledarkabel nedgrävd i mark. 2 Enledarkabel i rör nedgrävd i mark. 3 Flerledarkabel i luft. l 0, R 0,54 A 10 l 0, R 0,86 b) A P UI 3cos P 4000 P UI 3cos I 5,8 A U 3 cos Säkringar ska dimensioneras till minst 6 A. P 4000 P UI I 17,4 A U 230 Säkringen ska dimensioneras till 20 A A (detta kan man komma fram till genom samma resonemang som i faktaboken s ) Sid 23

25 8. Kabelarea mm 2 Förläggningssätt Belastningsförmåga (A) Cu 2,5 C 30 Cu 6 A2 38 Cu 10 D1 58 Al 4 A1 25 Al 10 C 57 Al 25 D2 52 Al 150 D Kabelarea mm 2 Förläggningssätt Rörtyp Temp. Belastningsförmåga (A) Cu 1,5 A1 PVC 20 C 19 (19,04) Cu 6 A2 PEX 40 C 35 (34,58) Al 2,5 A2 PVC 40 C 16 (15,66) Belastningsbehovet. Metallens resistivitet. Hur kabeln förläggs. Var kabeln förläggs. Längden på kabeln. Markens ledningsförmåga. Kabeln innehåller 5 ledare. Ledarmaterialet är aluminium. Isoleringen är PVC. Kabeln saknar yttre mantel. Skärmledaren är 29 mm 2. Isoleringen är PEX. Sid 24

26 12. l 0, R 0,0345 A 50 P I 50 A U 400 U IR500,0345 1,72 V Sid 25

27 11 ROT 1-3 Uppgifterna till detta avsnitt har olika lösningar. Be din lärare göra en bedömning av dina lösningar. 12 Belysningsteknik 1. a) Candela (cd). b) Lumen (lm). c) Lux (lx) 2. Ljusstyrkan. Ytans färg. Ljusflödet Ytans släthet Avståndet mellan ljuskälla och yta 3. Färgåtergivningsindex Ra. 4. LED-lampor. 5. Ja, men det krävs speciell dimmer. 6. Typen av arbete som ska utföras, takhöjden, rummets area, fönsterytorna, nedsmutsningen lx (336,22...) lx. Sid 26

28 13 Felsökning och reparation 1. Skyddsjordledaren är i kontakt med N-ledaren någonstans. Jordfelsbrytaren är trasig. PUS-skena saknas. 2. Slå från alla säkringarna. Slå till JFB. Slå till säkringarna en och en tills JFB slås av. Då är gruppen med felet identifierad. Kontrollera alla anslutningar i denna. 3. Fas- och N-ledare är i kontakt med varandra någonstans. En av grupperna på den fasen är kraftigt överbelastad. Skyddsjord-och N-ledare är sammankopplade någonstans. 4. Kontrollera hur många apparater som är anslutna till gruppen och beräkna deras sammanlagda effekt. 5. Det troliga är att förlängningssladden har liten area och är orimligt lång. Detta ger ett spänningsfall över sladden vilket innebär att apparaten inte får tillgång till märkspänningen. Den alltför låga spänningen och strömmen innebär att apparaten inte kan utveckla märkeffekt. 6. Detta är ett otillåtet arbetssätt. Anläggningen måste frånskiljas och säkras mot tillkoppling. Strömställaren ska bryta fasen till lampan, men är felkopplad så att strömställaren bryter N-ledaren istället. 7. Med tumregeln att D-koppling av en trefaslast ger tre gånger högre effektutveckling än Y-koppling blir effekten 3x3,2 = 9,6 W En uträkning kan se ut så här: Eftersom resistansen i varje värmeslinga är densamma oavsett kopplingsart används den som referens. Effekt per W 3 fas Resistans i resp. värmeslinga P f Uf Uf 230 R 49,6 R P 1067 f Effekt i D-koppling P D 2 2 U W (ca 9,7 kw) R 49,6 Sid 27

29 14 Kontroll och besiktning 1. Elfel Dåligt ansluten ledning i vägguttag Kortsluten värmekabel Avbrott i N-ledare N- och skyddsjordledare sammankopplade i 5- ledarsystem Instrument Kommentar: Sista frågan är ett fel som punkterar TNS-systemets funktion. 2. Precisering av frågan: I vilket eller vilka av följande fall ska en ohmmeter visa kontinuitet vid en kontroll före det att en TNS-anläggning tas i brukning. Inkommande PE och N-ledare är lossade från skenorna. Mätning mellan N-och skyddsjordskena. Mätning mellan inkommande N- och PE-ledare. Mätning mellan inkommande PE-ledare och vattenrör 3. Jordfelsbrytaren löser ut. 4. Mätning mellan inkommande PEN-ledare och PUS-skena. Mätning mellan N- och PE-skena med N-ledaren bortkopplad då JFB är inkopplad (förbindelsen mellan PE och N är bruten). Mätning mellan inkommande L1 och utgången av säkring på L2. 5. Spänningen ska vara frånslagen och alla apparater ska vara frånslagna. N-ledaren ska vara frånkopplad vid TNS eller så ska nollskruven vara lossad vid TNC. 6. Slå till och från strömställaren och se att lampan tänds och släcks. Mäta spänningen mellan strömställarens kontakter. Mäta spänningen mellan lampkontakterna när strömställaren är frånslagen. Mäta resistansen mellan strömställaren kontakter i från-läge. Mäta resistansen mellan strömställarens kontakter i till-läge. 7. Fasföljdsvisare/fasföljdsinstrument. 8. Mäta spänningen mellan L och PE i uttaget. Finns spänning har PE kontakt med neutralpunkten i transformatorn i TNS. I en TNC vet man att PE minst har kontakt med PE-N i närmsta central. D A A eller B A Sid 28

30 15 Styrsystem 1 Givare, styrenhet och styrdon (aktuator). 2 Omvandla signalen från givaren till signaler åt styrdonet. 3 PLC. 4 a) Strömförsörjning ingångar. b) Ingångar. c) Indikeringslampor. d) Kommunikationsport. e) Strömförsörjning utgångar. f) Utgångar 5 PLC. 6 Bild A är en AND-funktion. 8 7 a) AND b) OR c) NOT Sid 29

31 9 10 Fördelar: Endast en typ av strömställare. Ändra funktioner utan att dra om ledare. Få nya typer av funktioner. Sid 30

32 16 Elmiljö 1 Vagabonderande strömmar uppstår bara om någon apparat är ansluten till något som kan leda strömmen fel. Vagabonderande strömmar kan även uppstå i TNS-system. Vagabonderande strömmar märks inte om en jordfelsbrytare är inkopplad. Vagabonderande strömmar tas upp av transformatorns jordtag. 2 Minska vagabonderande ström. 3 Övertoner i 50 Hz-nätet kan ha vilka frekvenser som helst. Övertoner som inte är i fas med grundfrekvensen skapar störningar i nätet. Övertoner skapar strömmar i skyddsjordledaren PE. Resistiva belastningar skapar inte övertoner. Övertonsströmmar kan orsaka höga strömmar i N-ledaren. 4 Uninterruptible Power Supply (avbrottsfri kraftförsörjning). 5 Alla jordförbindelser i en anläggning har samma potential. Spänningen i alla vägguttag är exakt lika. Elektriska fältet kring alla ledare är noll. Tele-, data- och elledningar har gemensam jordpotential i en fastighet mm 2. 7 Skärma av alla kablar och apparater. 8 Om apparaten är ansluten via stickpropp och apparatens strömställare är ansluten till uttagets N-ledare kommer apparaten att spänningssättas fram till strömställaren. 9 Installera filter i lasten som skapar övertoner. Välja utrustning som är av bra elmiljökvalitet. 10 Likriktare, batteri och växelriktare. 11 Sjukhus och andra anläggningar där strömavbrott får allvarliga konsekvenser. 12 Vid åsknedslag bryts förbindelsen med anläggningen och överspänningen leds ned till jord. Sid 31

33 17 Motorinstallationer 1 Asynkronmotorn. 2 1 Motorplint 2 Lager 3 Koppling 4 Axel 5 Stator 6 Rotor 7 Lager 8 Kylfläkt r/min. 4 8 A. 5 6 Medurs. 7 Saknas i övningsboken. Felet kommer att rättas i nästa tryckning. 8 International Mounting. 9 Styra rotationen. Överför ström mellan den fasta kontaktpunkten och rotorns lindningar. Sid 32

34 10 Exempelvis så här: 11 Bryta strömmen om temperaturen blir för hög. 12 Uppvärmning vid frostrisk. 13 Bimetaller bryter strömmen om den blir för hög. Bimetallen böjs så mycket att kontakten bryts. 14 Startströmmen vi direktstart är hög. Y/D-start ger mindre startström än direktstart. Vid Y/D-start startar motorn i Y-läge genom att motorlindningarnas ena ände kortsluts. Mjukstartare ger mindre startström än direktstart. 15 Frekvensomformare. 16 Skrivare, svarv, kopiator m.fl. Sid 33

35 18 Ritningar och scheman 1 Ritning visar utseende, placering mm. Scheman visar funktion. 2 Trappomkopplare Central Trappomkopplare Korsomkopplare Lysrörsarmatur Skyddsjordat uttag Stamledning Fasadmätarskåp Ljusreglerare Tidströmställare Rörelsevakt Uppåtgående kabel Nedåtgående kabel 3 Kretsschema. Sid 34

36 4 Tryckknapp slutande Slutande fördröjt frånslag Tryckknapp brytande Kontaktor Vred slutande Vred brytande Magnetventil Tvålägesvred Larmtryckknapp slutande Tidrelä Slutande fördröjt tillslag 5 a) Säkring nr. 2. b) Tryckknapp nr Ledare Skyddsledare Neutralledare Kraftkrets för växel- och likspänning Styrkrets för växelspänning Styrkrets för likspänning Förreglingskrets Färg Grön/Gul Ljusblå Svart Röd Blå Orange Sid 35

MAGNUS LJUNG WILLIAM LAK. Examensarbete för högskoleingenjörsexamen inom Elektroingenjörsprogrammet

MAGNUS LJUNG WILLIAM LAK. Examensarbete för högskoleingenjörsexamen inom Elektroingenjörsprogrammet Anslutning av ny havsbaserad vindkraft från Hakefjord till regionnätet Utredning av vindplats Göteborg Connection of offshore wind farms from Hakefjord to the regional network - Investigation of Vindplats

Läs mer

Vattenfall Eldistributions installationsregler. Vattenfall Distribution

Vattenfall Eldistributions installationsregler. Vattenfall Distribution Vattenfall Eldistributions installationsregler Vattenfall Distribution Innehåll Vårt samarbete förenklar för kunden 3 Anslutning till elnätet 4 Anslutningspunkt och placering av mätarskåp 7 Tillfällig

Läs mer

Från fulel till elrätt. Så ser elriskerna ut i svenska hem

Från fulel till elrätt. Så ser elriskerna ut i svenska hem Från fulel till elrätt Så ser elriskerna ut i svenska hem Så ser elriskerna ut i svenska hem EIO 1 Rätt och fel om elinstallationer 4 Undersökningen - Sammanfattning 5 - Resultat 6 Fulelen i svenska hem

Läs mer

Magnus Sterky. Elsystem för båtar. Magnus Sterky www.batteknik.se 1

Magnus Sterky. Elsystem för båtar. Magnus Sterky www.batteknik.se 1 Magnus Sterky Elsystem för båtar Magnus Sterky www.batteknik.se 1 P.Sterky AB / West Getingv. 13 44446 Stenungsund info@batteknik.se www.batteknik.se Copyright Magnus Sterky, 2006 1:a utgåvan 1:a tryckningen

Läs mer

Innehåll dimmerguidentm 2012 Sid

Innehåll dimmerguidentm 2012 Sid Innehåll dimmerguiden TM 2012 Sid Om dimmerguiden TM 1 Laster och reglering 2 LED-belysning, drift- och dimringsteknik 5-9 Så här dimras ljusdioder 10-11 LED-styrdon, kombinerat driftdon och dimmer för

Läs mer

Till och från en inblick i ledande kretsar

Till och från en inblick i ledande kretsar Till och från en inblick i ledande kretsar Du använder el varje dag, ofta utan att du tänker på det. Det är inte svårt att räkna upp tio saker hemma som går på el. Pröva! Den slutna kretsen Strömmen måste

Läs mer

IVT 490. Handledning i montage, drifttagning och skötsel. Artikel nr: 9518055 Utgåva: 2.3

IVT 490. Handledning i montage, drifttagning och skötsel. Artikel nr: 9518055 Utgåva: 2.3 IVT 490 Handledning i montage, drifttagning och skötsel Artikel nr: 9518055 Utgåva: 2.3 Innehåll ANVÄNDAREN Inledning... 4 Goda råd till användaren... 5 Systembeskrivning Så här fungerar din värmeanläggning...

Läs mer

Elsäkerhetsverkets författningssamling

Elsäkerhetsverkets författningssamling Elsäkerhetsverkets författningssamling ISSN 1103-405X Utgivare: Carina Larsson Elsäkerhetsverkets föreskrifter och allmänna råd om hur elektriska starkströmsanläggningar ska vara utförda; beslutade den

Läs mer

Bild framsida: Äldreboende Åkerhus, MedicHus i Göteborg Copyright: Switchpower

Bild framsida: Äldreboende Åkerhus, MedicHus i Göteborg Copyright: Switchpower Bild framsida: Äldreboende Åkerhus, MedicHus i Göteborg Copyright: Switchpower Innehållsförteckning 1. Introduktion...5 1.1 Omfattning... 5 1.2 Standarder och regler...5 1.3 Angående guidens layout...

Läs mer

Compact. Installatörsmanual. Cetronic 970417/ rev 1.61/ 7.63 \Compinst

Compact. Installatörsmanual. Cetronic 970417/ rev 1.61/ 7.63 \Compinst Compact Installatörsmanual 1 Innehåll 1.1 Inledning... 2 Larm 2.1 Planera din installation... 3 2.2 Centralapparaten... 3 2.3 Inbrottslarm... 3 2.4 Brandvarning... 3 2.5 Personlarm... 3 2.6 Övriga larmtyper

Läs mer

Reservkraft i mellanspänningsnät

Reservkraft i mellanspänningsnät Industrial Electrical Engineering and Automation CODEN:LUTEDX/(TEIE-5229)/1-64/(2006) Reservkraft i mellanspänningsnät Examensarbete Henrik Sölling Dept. of Industrial Electrical Engineering and Automation

Läs mer

Innehållsförteckning:

Innehållsförteckning: Innehållsförteckning: Sida 1. Generell information och referenser 4 1.1 Etikett 4 1.2 Användningsområden 5 2. Säkerhetsinstruktioner 5 2.1 Potentialla faror 5 2.1.1 Mekaniska risker 5 2.1.2 Elektriska

Läs mer

ELFA AB 2007. Faktasidor

ELFA AB 2007. Faktasidor ELFA AB 2007 Faktasidor Faktasidor Säkringar 1723 Jordfelsbrytare 1723-1724 Ljus och lampor 1724-1727 Strömställare och reläer 1727-1729 Givare 1729 Impulsräknare och tidmätare 1729-1730 Larm 1730 Fläktar

Läs mer

Optima. Handledning i montage, drifttagning och skötsel. Artikel nr: 290516 Utgåva 8.3

Optima. Handledning i montage, drifttagning och skötsel. Artikel nr: 290516 Utgåva 8.3 Optima Handledning i montage, drifttagning och skötsel Artikel nr: 290516 Utgåva 8.3 Viktig information Denna handledning är gjord för att så komplett som möjligt beskriva funktion, inkoppling och skötsel

Läs mer

Elsäkerhetsverkets föreskrifter. om hur elektriska starkströmsanläggningar. utförda samt allmänna råd om tillämpningen av dessa föreskrifter

Elsäkerhetsverkets föreskrifter. om hur elektriska starkströmsanläggningar. utförda samt allmänna råd om tillämpningen av dessa föreskrifter ELSÄK-FS Elsäkerhetsverkets föreskrifter om hur elektriska starkströmsanläggningar skall vara utförda samt allmänna råd om tillämpningen av dessa föreskrifter Elsäkerhetsverkets föreskrifter om hur elektriska

Läs mer

IVT/ Elektro Standard Frånluftsvärmepump 480. Handledning. för installatör och användare 9517736 Sept-00 IVT 480 9517736

IVT/ Elektro Standard Frånluftsvärmepump 480. Handledning. för installatör och användare 9517736 Sept-00 IVT 480 9517736 IVT/ Elektro Standard Frånluftsvärmepump 480 Handledning för installatör och användare 9517736 Sept-00 1 IVT Industrier AB Box 387 641 23 Katrineholm Telefon 0150-771 00 Telefax 0150-153 05 E-mail:mailbox@ivt.se

Läs mer

speciellt viktigt för installatören att hela Varning!

speciellt viktigt för installatören att hela Varning! Viktig information Denna handledning är gjord för att så komplett som möjligt beskriva funktion, inkoppling och skötsel av värmepumpen. Så långt möjligt är beskrivningen gjord för att kunna följas steg

Läs mer

LÄTTFIXAT! För dig som gillar att fixa själv

LÄTTFIXAT! För dig som gillar att fixa själv LÄTTFIXAT! För dig som gillar att fixa själv Många av åtgärderna som beskrivs i broschyren är frivilliga. Du är alltid välkommen att göra en felanmälan vid problem. Felanmälan kan du göra via hemsidan

Läs mer

Värmepumpar och elkvalitet

Värmepumpar och elkvalitet Värmepumpar och elkvalitet Förstudie Elforsk rapport 08:38 Jan Welinder 2008:06 Värmepumpar och elkvalitet Förstudie Elforsk rapport 08:38 Jan Welinder 2008:06 Förord Föreliggande rapport är en förstudie

Läs mer

Installatörshandbok NIBE F2300. Luft/vatten-värmepump IHB SE 1138-2 031740 LEK

Installatörshandbok NIBE F2300. Luft/vatten-värmepump IHB SE 1138-2 031740 LEK Installatörshandbok Luft/vatten-värmepump IHB SE 1138-2 031740 Innehållsförteckning 1 Viktig information 2 Säkerhetsinformation 2 2 Leverans och hantering 7 Transport och förvaring 7 Uppställning 7 Bipackade

Läs mer

Produkter som kan minska exponeringen för elektromagnetiska fält

Produkter som kan minska exponeringen för elektromagnetiska fält Produkter som kan minska exponeringen för elektromagnetiska fält Denna produktöversikt gör inga anspråk på att vara komplett. Sortimentet förändras ständigt - några produkter försvinner och nya tillkommer.

Läs mer

INFORMATION AVSEENDE ARMATURER MED HF-DON

INFORMATION AVSEENDE ARMATURER MED HF-DON 2007-09-13 1(4) INFORMATION AVSEENDE ARMATURER MED HF-DON ALLMÄNT OM HF Idag är de flesta lysrörsarmaturer bestyckade med HF-don som driver lysrören med hög frekvens. HF-don ger flimmerfritt ljus, spar

Läs mer

SUPERINTEND VRE-08/16/32/64

SUPERINTEND VRE-08/16/32/64 SUPERINTEND VRE-08/16/32/64 Felströmsövervakningssystem (GFM) för jordade elektriska system med 8/16/32/64 mätpunkter Användarhandbok v2.00 (svenska rev.1d) Superintend VRE-08/16/32/64 användarhandbok

Läs mer

EXAMENSARBETE. Reläskyddsinställningar för transformatorer. Claes Lundström 2014. Högskoleingenjörsexamen Elkraftteknik

EXAMENSARBETE. Reläskyddsinställningar för transformatorer. Claes Lundström 2014. Högskoleingenjörsexamen Elkraftteknik EXAMENSARBETE Reläskyddsinställningar för transformatorer Claes Lundström 2014 Högskoleingenjörsexamen Elkraftteknik Luleå tekniska universitet Institutionen för eeknikvetenskap och matematik Reläskyddsinställningar

Läs mer

Produktsäkerhet och bestämmelser Specifik information för GE Digital Energy Smart Substation-produkter. GE Digital Energy

Produktsäkerhet och bestämmelser Specifik information för GE Digital Energy Smart Substation-produkter. GE Digital Energy GE Digital Energy Produktsäkerhet och bestämmelser Specifik information för GE Digital Energy Smart Substation-produkter GE-publikationsstandard: GET-20016 Copyright 2014 GE Multilin Inc. GE Digital Energy

Läs mer

LUFT/VATTEN VÄRMEPUMPSAGGREGAT

LUFT/VATTEN VÄRMEPUMPSAGGREGAT LUFT/VATTEN VÄRMEPUMPSAGGREGAT FÖR INSTALLATION UTOMHUS WBAN ELFO Energy STORLEKAR 41-61-81 INSTALLATIONSANVISNINGAR SAMT DRIFT OCH SKÖTSELINSTRUKTIONER -INNEHÅLLSFÖRTECKNING- ALLMÄN INFORMATION ALLMÄNNA

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 5>kaff* brandvarnare. o

Läs mer

IVT 490 ELEKTRO STANDARD

IVT 490 ELEKTRO STANDARD IVT 490 ELEKTRO STANDARD Handledning i montage drifttagning skötsel Art. nr: 9518055 Version 1.1 Innehåll ANVÄNDAREN Inledning... 4 Goda råd till användaren... 5 Systembeskrivning Så här fungerar din värmeanläggning...

Läs mer

Energi och elektricitet

Energi och elektricitet Energi och elektricitet 1 Elektricitet...3 Repetera sluten strömkrets...3 Värme med elektricitet...3 Ljus med elektricitet...4 Elektromagnet...5 Rörelse med elektricitet...5 Skruvmotor...6 Magnetfält...7

Läs mer

Wespot. SecNurse EN NY GENERATION HJÄLPMEDEL FÖR VÅRDEN ANVÄNDARHANDBOK

Wespot. SecNurse EN NY GENERATION HJÄLPMEDEL FÖR VÅRDEN ANVÄNDARHANDBOK Wespot SecNurse EN NY GENERATION HJÄLPMEDEL FÖR VÅRDEN ANVÄNDARHANDBOK SV Denna handbok utges av Optex utan garanti. Optex kan när som helst förbättra och ändra denna handbok på grund av typografiska fel,

Läs mer