Installationsanvisning. Fjärrvärmecentral

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Installationsanvisning. Fjärrvärmecentral"

Transkript

1 Installationsanvisning Fjärrvärmecentral

2 Innehåll 1 INLEDNING Välkommen till Fortum Värme Lite om fjärrvärme Syfte 3 2 ATT ANSLUTA TILL FJÄRRVÄRME 4 3 ENERGITJÄNSTER Utbildning Energirådgivning Årlig funktionskontroll Fjärrvärmecentralen Mätsignalenhet E-limit Trimma fastighetens värmesystem 5 4 DIMENSIONERING AV FJÄRRVÄRMECENTRAL Innan installation påbörjas Tryck i fjärrvärmesystemen Temperaturer i fjärrvärmesystemen Dimensionering av värmeväxlare för varmvatten Dimensionering av värmeväxlare för värme och ventilation Reglersystem Laststyrning 7 5 KOPPLINGSPRINCIPER FÖR FJÄRRVÄRMECENTRALER Parallellkopplad fjärrvärmecentral stegskopplad fjärrvärmecentral Fjärrvärmecentral med värmepump Fjärrvärmecentral med markvärme 11 6 SÅ HÄR UTRUSTAS EN FJÄRRVÄRMECENTRAL Utrustning för fjärrvärmekretsen Utrustning för värme- och ventilationskretsen Utrustning för varmvattenkretsen Småhusinstallation Under pågående installation 14 7 MÄTPLATS 16 8 SLUTKONTROLL OCH INKOPPLING Efter inkoppling av fjärrvärmecentralen 18 9 KORT FÖR FJÄRRVÄRMECENTRAL 19 Installationsanvisningen tillämpas vid projektering, upphandling och installation av fjärrvärmecentraler. Reviderad

3 INSTALLATIONSANVISNING FÖR NY- OCH OMBYGGNAD AV FJÄRRVÄRMECENTRAL 1 Inledning 1.1 VÄLKOMMEN TILL FORTUM VÄRME Fortum Värme vill erbjuda energi som gör livet bättre idag och för kommande generationer. Vår verksamhet omfattar produktion, distribution och försäljning av el, värme och kyla samt energitjänster inom dessa områden. Fortum Värmes ambition är att erbjuda marknadens bästa uppvärmningsalternativ och därmed vara fastighetsägarnas förstahandsval. 1.3 SYFTE Fjärrvärmecentralen är kundens del i ett större tryckkärls system i AB Fortum Värme samägt med Stockholms stads fjärrvärmesystem. Detta innebär att centralen ska byggas, underhållas och drivas på ett sådant sätt att kraven i Arbetarskyddsstyrelsens författningssamling AFS 1999:4 följs. Installationsanvisningens syfte är att dels tydliggöra riktlinjer och tekniska ramar för installationen och dels att beskriva kundens ansvar under inkoppling och ombyggnad. Vår mål sättning är att uppnå så hög kvalitet som möjligt på installationer hos våra kunder. 1.2 LITE OM FJÄRRVÄRME Möjligheterna att utnyttja olika former av energi i produktionen av fjärrvärme är en stor samhällstillgång. Inte minst öppnar detta förutsättningar för lokala lösningar. Fjärrvärme svarar idag för närmare hälften av Sveriges totala uppvärmningsbehov och uppvärmningsformen fortsätter att expandera. Fortum är landets ledande leverantör av fjärr värme. Årligen produceras nära GWh värme i Fortums hel- och delägda fjärrvärmeverk i Stockholmsområdet. Fortum Värmes produktion av fjärrvärme är till stor del l är baserad på förnybara bränslen och till viss del spillvärme. Idag utgör biobränslen eller på annat sätt förnybar energi ca 80 % av all tillförd energi i Fortum Värme och utvecklingen inom bolaget fortgår. AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad Kundservice Stockholm Tfn: E-post: 3

4 2 Att Ansluta till fjärrvärme A. B. C. D. E. A. för fjärrvärme tecknas för aktuell fastighet mellan kund och Fortum värme. B. Fortum Värme projekterar och samråder med kund om hur ledningsdragning in i fastighet ska utföras och var mätplatsen ska placeras. Kund godkänner placering och ledningsdragning via signering av ledningsritning. C. Granskningshandlingar för fjärrvärmecentralen upprättas av kunden. Beställningsformulär och övrig info finns på under fliken Företag, se vidare under Installatör värme/kyla. För anläggningar som har återvinning eller andra energislag i kombination med fjärrvärme, ska även principritning bifogas. D. Vid nyinstallation av en fjärrvärmecentral bygger Fortum Värme mätplatsen i sin helhet. I detta fall sker ingen mätarutlämning. Vid ombyggnad/byte av fjärrvärmecentral bygger kundens entreprenör mätplatsen rörmässigt. Utlämning av flödesgivare eller passbit samt dykrör för temperaturgivare kan ske efter att handlingarna är granskade. E. Slutkontroll och inkoppling av fjärrvärmecentralen. När kund eller dess entreprenör har färdigställt installationen ska Fortum Värme kallas till slutkontroll. Beställning av slutkontroll görs via Kundcenter på telefonnummer senast 5 arbetsdagar före planerad dag för slutkontroll. 4

5 3 Energitjänster Vi erbjuder energitjänster som hjälper dig att spara energi. Du kommer i större utsträckning kunna påverka dina effektoch energikostnader samtidigt som en effektiv energianvändning även innebär minskad resursförbrukning i samhället och bidrar till en hållbar utveckling. Vill du läsa mer eller kontakta oss hänvisar vi till UTBILDNING För dig som vill lära dig mer om din anläggning erbjuder vi en utbildning på din fjärrvärmecentral. Vi lär dig hur systemet fungerar. 3.2 ENERGIRÅDGIVNING Få kontroll över dina energikostnader och undvik onödiga utgifter. Vi erbjuder energirådgivning på två olika nivåer; Energikollen och Energikartläggning. 3.3 ÅRLIG FUNKTIONSKONTROLL För en riktigt bekväm tillvaro kan det vara tryggt att teckna Fortums avtal med årlig funktionskontroll av din fjärrvärmeutrustning. 3.4 FJÄRRVÄRMECENTRALEN Vi upphandlar, installerar och dimensionerar ditt nya fjärrvärme - system. Om fjärrvärmecentralen är gammal kan vi byta ut den. 3.5 MÄTSIGNALENHET Genom att koppla en mätsignalenhet till mätaren kan du följa energianvändningen i fastigheten minut för minut och reglera och begränsa effektuttaget så att t ex effekttoppar minskar. 3.6 E-LIMIT Med vår tjänst E-limit utgår vi från din fastighets befintliga förutsättningar och optimerar driften av din fjärrvärmeanvändning under ett år. 3.7 TRIMMA FASTIGHETENS VÄRMESYSTEM Om du har ojämn värme i fastigheten kan en injustering av radiatorsystemet vara en god idé. 5

6 4 Dimensionering av fjärrvärmecentral 4.1 INNAN INSTALLATION PÅBÖRJAS Projektering För fjärrvärmeledning inomhus gäller EN13480, i mark EN13941 och Installationsanvisning för ventiler EN488:2014, fler Europanormer se information under CEN/TC107. Fastighetens värmeeffekt- och temperaturbehov för värme, ventilation och varmvatten fastställs. Uppgift om aktuellt differenstryck avse ende fjärrvärmeleverans inhämtas av kunden från Fortum Värme. Utifrån dessa värden dimensioneras fjärrvärmecentralen. För att säkerställa att de komponenter som ska installeras i kundens fjärrvärmecentral uppfyller dimensioneringskraven A. för fjärrvärme tecknas för aktuell fastighet och att komponenterna fungerar optimalt ihop ska leverantör mellan kund och Leverantören. av utrustning eller entreprenör på lämpligt sätt kunna styrka detta. B. Leverantören Till exempel projekterar genom CE och märkning, samråder certifiering med kund om (P-märkning) ledningsdragning enskilda tester, in i databeräkningar fastighet ska utföras eller och fullskaleprov. var mätplatsen hur ska placeras. Kund godkänner via signering av ledningsritning. Val av rörmaterial Fjärrvärmesida (primärsida) C. Granskningshandlingar för fjärrvärmecentralen upprättas. Generellt Beställningsformulär gäller tryckklass och övrig PN 16 info för finns alla på rör och ingående komponenter under fliken i en Företag, fjärrvärmecentral. se vidare under Läs Installatör mer i Svensk värme/kyla Fjärrvärmes tekniska bestämmelser för fjärrvärmeledningar kapitel 6. De beskriver För anläggningar reglerna som för projektering har återvinning och eller byggande. andra energislag PN 10 i rekommenderas kombination med på fjärrvärme, sekundärsidan. ska även principritning bifogas. D. Vid nyinstallation av FVC bygger leverantören mätplatsen i Val sin av helhet. komponenter I detta fall sker ingen mätarutlämning. Komponenter ska vara av material och tryckklass EN253 som erfordras Vid ombyggnad/byte i aktuellt system. av FVC Lämpliga bygger kundens material entreprenör är stål, stålgjutgods mätplatsen och avzinkningshärdig rörmässigt. Utlämning mässing. av flödesgivare Anslutningar eller inklusive passbit för flödesgivare eventuella packningar och ska dykrör uppfylla för temperaturgivare krav i rörledningsnormer kan ske och efter att handlingarna är granskade. i AFS Tryckkärl. Komponenterna ska monteras på ett sätt så att Beställning service kan görs ske av på entreprenören ett enkelt sätt. senast Vi rekommenderar 5 dagar innan installationen återanvända påbörjas. gamla komponenter, t ex filter och nålventiler, att inte som ofta är slitna. E. Slutkontroll och inkoppling av fjärrvärmecentralen. När Val kund av eller växlare dess entreprenör har färdigställt installationen ska Leverantören kallas till slutkontroll. Kallelse görs senast Växlare ska vara provade och utförda enligt standard 5 arbetsdagar före planerad inkoppling. EN Läs mer i Svensk Fjärrvärmes publikation: Se Provprogram vidare sid. 11 för punkt värmeväxlare 4.2 Slutkontroll F:109. och inkoppling Hämtas via minst en meters fritt utrymme runt centralen. Det ska beredas fritt tillträde till fjärrvärmecentralen och tre kopior nycklar ska överlämnas. För ny- och ombyggnad av fjärrvärmecentral Att ansluta till Leverantörens fjärrvärme innebär följande moment 4.2 TRYCK I FJÄRRVÄRMESYSTEMEN Vid dimensionering och konstruktion av kundens fjärrvärmecentral gäller nedanstående generella uppgifter. 1. Konstruktionstryck Dimensionering 1,6 av MPa din fjärrvärmecentral Provningstryck 2,3 MPa 1.1 Differenstryck Tryck i fjärrvärmesystemen 0,1 0,8 MPa Vid dimensionering och konstruktion av din fjärrvärmecentral gäller nedanstående generella anvisningar. Begreppsförklaring: Konstruktionstryck: Generellt Fortum Värme: högsta tillåtna övertryck som fjärrvärmecentralen Konstruktionstryck får utsättas 1,6 för MPa vid normal drift. Provningstryck: det övertryck 2,3 som MPa fjärrvärmen ska provtryckas Differenstryck med. 0,1 0,8 MPa Differenstryck: skillnaden i tryck mellan fjärrvärmens tillopp- och returledning. Begreppsförklaring: Konstruktionstryck: högsta tillåtna övertryck som fjärrvärmecentralen får utsättas för vid normal drift. 4.3 Provningstryck: TEMPERATURER det övertryck I FJÄRRVÄRMESYSTEMEN som fjärrvärmen ska provtryckas med. Vid dimensionering och konstruktion av kundens fjärrvärmecentral gäller nedanstående generella anvisningar. Differenstryck: skillnaden i tryck mellan fjärrvärmens tillopp- och returledning. Konstruktionstemperatur 120 grader. 1.2 Fig. Temperaturer 1 i fjärrvärmesystemen Garanterad Normal framledningstemperatur fjärrvärmetemperatur. fjärrvärme o C Framledningstemperatur Generellt Fortum Värme Gåshaga Hjorthagen Norra Djurgårdsstaden 65 o C Läge och storlek Fjärrvärmecentralen ställs upp med hänsyn till service och underhåll. Erforderliga ryggningsavstånd enligt elsäkerhetsföreskrifter ska beaktas. Fortum Värme rekommenderar ± Utetemperatur o C

7 Dimensionering av fjärrvärmecentral, forts Installationsanvisning Installationsanvisning För ny- och ombyggnad av fjärrvärmecentral För ny- och ombyggnad av fjärrvärmecentral 4.4 DIMENSIONERING AV VÄRMEVÄXLARE FÖR VARMVATTEN Värmeväxlare bör dimensioneras så att temperaturen enligt figur 2 kan erhållas vid dimensionerande varmvattenflöden för 1.3 Dimensionering av värmeväxlare för varmvatten en värmeväxlare med oförsmutsade växlarytor. Vattenvärmare 1.3 Vattenvärmare Dimensionering bör dimensioneras av värmeväxlare så att temperaturen för varmvatten enligt för Vattenvärmare figur bostadshus 1 kan erhållas bör bör dimensioneras dimensioneras vid dimensionerande så utifrån att temperaturen varmvattenflöden förutsättningarna enligt i figur för 3. 1 en kan Diagrammet värmeväxlare erhållas vid gäller med dimensionerande oförsmutsade bostadshus varmvattenflöden växlarytor. med normal Vattenvärmare en värmeväxlare för bostadshus I bostadshus med bör oförsmutsade dimensioneras med varmvattencirkulations- växlarytor. utifrån förutsättning- Vattenvär- boendesammansättning. för system mare arna för i (VVC) figur bostadshus 2. kan Diagrammet en bör lägre dimensioneras dimensionerande gäller för bostadshus utifrån förutsättningarna boendesammansättning. effekt med användas normal på grund i figur av 2. VVC-systemets Diagrammet gäller I bostadshus ackumulerande för bostadshus med varmvattencirkulationsystem (vvc) kan en I bostadshus lägre dimensionerande med varmvattencirku- effekt an- funktion. med normal För boendesammansättning. bostadshus med stort behov av varmvatten som t ex studentlägenhetelationsystevändas på grund (vvc) kan av en vvc-systemets lägre dimensionerande ackumulerande effekt funktion. användas på grund eller annan av vvc-systemets typ av bebyggelse ackumulerande än bostäder, funktion. bör behoven För bostadshus beräknas med specifikt. stort behov av varmvatten som t ex För studentlägenheter bostadshus med stort eller annan behov typ av varmvatten av bebyggelse som än t ex bostäder, Fig. studentlägenheter bör 2 behoven beräknas eller annan specifikt. typ av bebyggelse än bostäder, bör behoven beräknas specifikt. Fig. 1 Bostadshus C Fig. 1 Fjärrvärme Bostadshus fram C 65 Fjärrvärme Bostadshus retur C fram 65 < 22 Inkommande Fjärrvärme Fjärrvärme fram retur kallvatten 65 < Utgående Fjärrvärme Inkommande varmvatten retur kallvatten < Inkommande Utgående varmvatten kallvatten 1055 Vid tappkran 50 Utgående Vid tappkran varmvatten 5550 Vid tappkran 50 Fig. Fig. 3 2 Fig. Dimensionering 2 av av tappvarmvattenflödet. 3,0 Dimensionering av tappvarmvattenflödet Tappvarmvattenflöde (l/s) Tappvarmvattenflöde (l/s) 3,0 2,5 2,0 2,0 1,5 1,5 1,0 1,0 0,5 0,5 2, Antal 150lägenheter Antal lägenheter = Fastigheter utan VVC-system = Fastigheter med VVC-system = Fastigheter utan VVC-system = Fastigheter med VVC-system Effekt (kw) Effekt (kw) 4.5 DIMENSIONERING AV VÄRMEVÄXLARE FÖR VÄRME OCH VENTILATION Värmeväxlaren ska dimensioneras så att fastighetens värmeeffektbehov kan tillgodoses vid den dimensionerande utomhustemperatur som gäller för ditt fjärrvärmesystem. Ibland kan 1.4 Dimensionering värme och ventilation 1.4 Värmeväxlare Dimensionering ska dimensioneras värme och så ventilation att fastighetens värmeeffektbehov driftfall kan ska Värmeväxlare andra än tillgodoses dimensioneras lägsta utomhustemperatur vid den så att dimensionerande fastighetens vara värmeeffektbehoerandetemperatur Fjärrvärmesystem kan som tillgodoses gäller för vid ditt den kan fjärrvärmesystem. dimensionerande ha lokala klimatzoner Ibland utomhus- som kan dimension- utomhustemperatur avviker andra driftfall från som det än gäller normala lägsta för utomhustemperatur ditt för fjärrvärmesystem. området. Dimensioneringen vara Ibland dimensionerande. denna driftfall bakgrund än Fjärrvärmesystem lägsta utomhustemperatur alltid kontrolleras kan ha lokala även vara klimatzoner för dimen- andra som driftfall. kan ska andra mot sionerande. avviker från En kritisk driftspunkt Fjärrvärmesystem det normala för vid brytpunkten kan området. ha lokala Dimensioneringen 0 klimatzoner grader, se som bör figur 1. avviker mot denna från det bakgrund normala alltid för området. kontrolleras Dimensioneringen även för andra bör driftfall. denna En kritisk bakgrund driftspunkt alltid kontrolleras är vid brytpunkten. även för I andra figur 3 drift- redovi- mot fall. I sas figur En temperaturnivåer kritisk 4 redovisas driftspunkt temperaturnivåer vid är dimensionerande vid brytpunkten. vid dimensionerande I förhållanden figur 3 redovisas förhållanden olika temperaturnivåer hustyper för och olika system. vid hustyper dimensionerande Temperaturer och system. förhållanden i returledning Temperaturer för gäller i för olika returledning värmeväxlare hustyper och gäller med system. värmeväxlare oförsmutsade Temperaturer växlarytor. med i oförsmutsade returledning gäller växlarytor. värmeväxlare med oförsmutsade växlarytor. Fig. 3 Fig. 4 Fig. 3 Fjärrvärme Fjärrvärme Framledning Returledning framledning returledning i huset i huset Fjärrvärme Fjärrvärme Framledning Returledning Värmesystem i nya framledning returledning i huset i huset 100 C <43 C 60 C 40 C byggnader Värmesystem i nya Ventilationssystem i nya 100 C <43 C 60 C 40 C byggnader 100 C <33 C 60 C 30 C byggnader Ventilationssystem i nya Värmesystem i äldre 100 C <33 C 60 C 30 C byggnader byggnader byggda enligt 100 C <63 C 80 C 60 C Värmesystem SBN 67 eller i äldre tidigare byggnader byggda enligt 100 C <63 C 80 C 60 C SBN Efter 67 eller energieffektivisering tidigare 100 C <53 C 70 C 50 C Efter energieffektivisering 100 C <53 C 70 C 50 C 1.5 Reglersystem 4.6 REGLERSYSTEM 1.5 Systemen Systemen Reglersystem består normalt av reglerventil, regulator, temperaturgivare består och normalt ställdon. av Temperaturgivare reglerventil, regulator, och ställdon tempe-skalraturgivare består normalt av reglerventil, regulator, temperaturgivare väljas utifrån och Systemen och hur ställdon. ställdon. snabba Temperaturgivare Temperaturgivare reglerförlopp som och och föreligger. ställdon ställdon skall Varmvattensystem utifrån utifrån hur hur och snabba snabba tilluftstemperaturreglering reglerförlopp reglerförlopp som som föreligger. föreligger. ventilation Varm- Varm- ska väljas väljas vattensystem kräver snabb och reglering och tilluftstemperaturreglering för att undvika temperaturpendlingar, för ventilation för ventilation kräver värmereglering snabb reglering skall vara för för att långsammare. att undvika temperaturpendlingar, Regulatorer skall injusteras efter skall hur snabba värmereglering ska vara vara långsammare. reglerförloppen Regulatorer är och fastighetens skall ska injusteras värmetröghet. efter hur snabba reglerförloppen är och fastighetens justeras efter hur snabba reglerförloppen är och efter fastighetens Styrventilerna värmetröghet. ska beräknas och dimensioneras för ventilauk- värmetröghet. Styrventilerna toritet, d v s ska summan beräknas av tryckfall och dimensioneras över rör, värmeväxlare för ventilauktoritet, Styrventilerna komponenter d v s summan ska understiga beräknas av tryckfall ventilens och över dimensioneras rör, tryckfall värmeväxlare vid för fullt ventil- och öppet och komponenter auktoritet, läge. d ska v s understiga summan av ventilens tryckfall tryckfall över rör, vid värmeväxlare fullt öppet läge. och komponenter ska understiga ventilens tryckfall vid fullt 1.6 Laststyrning öppet läge. Styrventilerna ska klara differenstryck 1 8 bar. 1.6 Leverantören Laststyrning förbehåller sig rätten att installera laststyrningsutrustning för förbehåller fördelning sig av rätten värmeeffekt att installera vid bristsituation. laststyrnings- Leverantören utrustning 4.7 LASTSTYRNING för fördelning av värmeeffekt vid bristsituation. Fortum Värme förbehåller sig rätten att installera laststyrningsutrustning för fördelning av värmeeffekt vid bristsituation. 7

8 Installationsanvisning För ny- och ombyggnad av fjärrvärmecentral INSTALLATIONSANVISNING FÖR NY- OCH OMBYGGNAD AV FJÄRRVÄRMECENTRAL utsättning på plats driftsättning av Bilaga Kopplingsprinciper för fjärrvärmecentraler 5 Kopplingsprinciper för fjärrvärmecentraler Ett flertal andra kopplingsprinciper kan väljas beroende på byggnadens eget värmesystem men även på lokala förutsättningar. Olika Leverantören kopplingsprinciper kan ge råd kan avseende väljas beroende kopplingsprinciper på byggnadens för andra fjärrvärmetillämpningar. Beskrivning av kopplingsprinciper finns att läsa i Rapport värmesystem och andra lokala förutsättningar. Vid behov 2009:3 Fjärrvärmecentraler - Kopplingsprinciper på kan 2. Fortum Så här Värme utrustar ge råd du angående din fjärrvärmecentral kopplingsprinciper PARALLELLKOPPLAD FJÄRRVÄRMECENTRAL Parallellkopplad fjärrvärmecentral EXP Ventilation fram Ventilation retur EXP Fjärrvärme fram Värme fram Mätplats Fjärrvärme retur Värme retur Varmvatten Varmvattencirkulation Kallvatten 8

9 Installationsanvisning För ny- och ombyggnad av fjärrvärmecentral INSTALLATIONSANVISNING FÖR NY- OCH OMBYGGNAD AV FJÄRRVÄRMECENTRAL 2-stegskopplad fjärrvärmecentral Kopplingsprinciper för fjärrvärmecentraler STEGSKOPPLAD FJÄRRVÄRMECENTRAL Bilaga EXP Ventilation fram Ventilation retur EXP Fjärrvärme fram Värme fram Mätplats Fjärrvärme retur Värme retur Varmvatten Varmvattencirkulation Kallvatten 9 15

10 Installationsanvisning För ny- och ombyggnad av fjärrvärmecentral Kopplingsprinciper för fjärrvärmecentraler 5.3 Fjärrvärmecentral FJÄRRVÄRMECENTRAL med MED värmepump, VÄRMEPUMP effekt > 25% av värmebehovet Denna kopplingsprincip kan användas då värmepumpens värmeeffekt överstiger 25 % av det totala värmeeffektbehovet för värmekretsen. Bilaga EXP Ventilation fram Ventilation retur EXP Fjärrvärme fram Värme fram Mätplats Fjärrvärme retur Värme retur VP Varmvatten Varmvattencirkulation Kallvatten Denna kopplingsprincip kan användas då värmepumpens värmeeffekt överstiger 25 % av den totala värmeeffektbehov för värmekretsen. 10

11 Installationsanvisning För ny- och ombyggnad av fjärrvärmecentral INSTALLATIONSANVISNING FÖR NY- OCH OMBYGGNAD AV FJÄRRVÄRMECENTRAL Fjärrvärmecentral med markvärme Kopplingsprinciper för fjärrvärmecentraler 5.4 FJÄRRVÄRMECENTRAL MED MARKVÄRME Bilaga EXP Ventilation fram Ventilation retur EXP Fjärrvärme fram Värme fram Mätplats Fjärrvärme retur Värme retur Markv. fram Markv. retur Varmvatten Varmvattencirkulation Kallvatten 11 17

12 Mode INSTALLATIONSANVISNING FÖR NY- OCH OMBYGGNAD AV FJÄRRVÄRMECENTRAL 6 Så här utrustas en fjärrvärmecentral Principiell skiss över en fjärrvärmecentral c 2a a b Temp. 21 C 13 8 ÖVERGRIPANDE Driftinstruktioner Belysning Elmatning Golvbrunn Spolmöjlighet Rekommenderas Krav Krav Krav Rekommenderas FJÄRRVÄRMEKRETS 1. Servisventiler Tillhandahålls 2a. Temperaturgivare Tillhandahålls 2b. Flödesgivare Tillhandahålls 2c. Integreringsverk Tillhandahålls 3. Värmeväxlare för värme och Krav ventilationssystem 4. Värmeväxlare för varmvatten Krav 5. Styrventil värme- och Krav ventilationssystem 6. Styrventil varmvatten Krav 7. Luftningsventil Krav 8. Avtappningsventil Krav 9. Filter Krav 12 VÄRMEKRETS 10. Cirkulationspump Krav 11. Expansionskärl Krav 12. Temperaturgivare Krav 13. Reglercentral Krav 14. Tryckmätare Rekommenderas 15. Säkerhetsventil Krav 16. Påfyllningsventil Krav 17. Filter Rekommenderas VARMVATTENKRETS 18. Säkerhetsventil Krav 19. VVC-pump Rekommenderas 20. Avstängningsventil och Krav återströmningsskydd kallvatten 21. Kriskopplingsventil Rekommenderas 22. Temperaturgivare Krav Omfattning av utrustning som ska ingå i installationen framgår av ovanstående tabell. Utrustningen återfinns i principskissen ovan.

13 Så här utrustas en fjärrvärmecentral, forts 6.1 UTRUSTNING FÖR FJÄRRVÄRMEKRETSEN All utrustning i fjärrvärmekretsen ska vara avsedd för fjärrvärmens konstruktionstryck PN 16 och konstruktionstemperatur. Anslutning mot fjärrvärmenätet ska ske med svetsning eller lödning. Förekommande gängförband ska tätas med teflontejp som klarar minst 130 grader. Fortum Värme äger och utför drift och underhåll på fjärrvärmeledningarna fram till servisventiler/leveransgräns. 1 Servisventiler/Avstängningsventiler Servisventilerna ägs och monteras av Fortum Värme. Placeras lättåtkomligt, 1,0-1,8 meter över golv samt märkes så de snabbt kan hittas i en nödsituation. Iaktta försiktighet vid svetsning intill servisventiler så att inte tätningar i ventilen skadas. Om fjärrvärmecentralen placeras i annat utrymme än Fortum Värmes servisventiler ska avstängningsventiler i tillopps- och returledning monteras. Om befintliga servisventiler är placerade högre än 1,8 m eller är svåråtkomliga ska nya avstängningsventiler monteras vid fjärrvärmecentralen (gäller ombyggnad). 2a Temperaturgivare Primär framledning och returtemperatur kan läsas av på plats via mätutrustning eller via termometrar. Sekundära framledningstemperaturer ska kunna läsas av via kundens reglerutrustning alternativt via termometrar. Mätinstrument placeras så att god läsbarhet uppnås. 2b Flödesgivare Givare som mäter vattenvolym. Vattenvolymen används i energiberäkning. Vanligt förekommande är ultraljudsteknik. 2c Integreringsverk Här utförs energiberäkning som produkten av vattenvolym och differenstemperatur. 5 & 6 Styrsystem för värme & varmvattensystem Systemen består förutom av reglerventilen av ställdon, givare och regulator. De givare som via en regulator styr ventilen ska ha en sådan tidskonstant så att regleringen blir stabil. För att få en bra varmvattenreglering krävs ställdon med kort tid för öppning och stängning och en snabb reglering. Varmvattentemperaturen får inte överstiga 65 C och temperaturpendling runt börvärdet ska inte överstiga ±5 C. Möjlighet till manuell inställning av ventil rekommenderas. 7 Luftningsventil Ventil med avledare monteras på högpunkten av fjärrvärmeledningarna för manuell avledning av luft i systemet. Avledaren ska vara försedd med ändpropp och neddrages till 0,4 m över golv. 8 Avtappningsventil Ventil med avledare monteras på den lägsta punkten av ledningarna. Avledaren ska vara försedd med ändpropp och neddrages till 0,4 m över golv. 9 Filter Smutsfilter, maskvidd ska vara 0,6 mm. 6.2 UTRUSTNING FÖR VÄRME- OCH VENTILATIONS- KRETSEN 10 Cirkulationspump Pumpen ska klara den tryckklass som radiator- och ventilationssystemet är dimensionerat för, samt kunna injusteras till erforderlig uppfordringshöjd och flöde. Tryckstyrd pump är att rekommendera. 11 Expansionskärl Kärlet ska kunna ta upp normala volymvariationer i systemet. Det ska klara den tryckklass som radiator- och ventilationssystemet är avsäkrat för (normalt PN 6-10). 3 & 4 Värmeväxlare Värmeväxlare ska vara avsedd för fjärrvärmens konstruktionstryck och konstruktionstemperatur. Materialet i värmeväxlare ska på fjärrvärmesidan tåla systemets behandlade vatten. På varmvattensidan ska växlaren tåla syresatt vatten. 13

14 Så här utrustas en fjärrvärmecentral, forts 12 Temperaturgivare Temperaturgivare ska ha ett mätområde som minst täcker den maximala temperaturvariationen. 13 Reglercentral Reglersystemet består förutom av reglerventilen av ställdon, givare och regulator. Inställning av reglerparametrar såsom P-band, I-tid m m ska anpassas så att stabil reglering erhålls. Möjlighet till manuell inställning av reglerventil rekommenderas. 14 Tryckmätare Tryckmätaren är avsedd för manuell avläsning av tryck för radiator-/ventilationskretsarna. Den ska vara graderad mellan 0 och minst provtryckningstrycket samt ha markering där systemets säkerhetsventil löser ut. 15 Säkerhetsventil Ventilen ska öppna vid för högt tryck i systemet. Den monteras vid utgående obrutet stigande ledning från växlaren. Obser vera att inga avstängningar får finnas mellan säkerhetsventilen och växlaren. För öppna expansionssystem erfordras ej säkerhetsventil. 16 Påfyllningsventil Ventilen används för att fylla upp radiator- och ventilationssystemet med varmvatten så att rätt arbetstryck erhålls. Den består minst av en ventil och en backventil. 17 Filter Filter i det sekundära systemet rekommenderas. 6.3 UTRUSTNING FÖR VARMVATTENKRETSEN 18 Säkerhetsventil Säkerhetsventilen monteras i kallvattenledningen som går till varmvattenväxlaren. Observera att inga avstängningar får finnas mellan säkerhetsventilen och vattenvärmaren. 19 VVC-pump Pumpen ska vara anpassad för sin uppgift och klara den tryckklass som varmvattensystemet är dimensionerat för (normalt PN10). Materialet i pumpen ska tåla syresatt vatten. 20 Avstängningsventill och återströmningsskydd kallvatten Manuell avstängningsventil för kallvatten till varmvattenväxlare samt återströmningsskydd i form av backventil. 21 Kriskopplingsventil Säkerställer att varmvattensystemet inte görs trycklöst vid underhållsarbeten. 22 Temperaturgivare Temperaturgivare ska ha ett mätområde som minst täcker den maximala temperaturvariationen. 6.4 SMÅHUSINSTALLATION För kunder med villaavtal gäller dessa anvisningar med följande undantag avseende utrustning på fjärrvärmesidan: 3-punktsmätning över filter samt returledning utgår. Luftningsledning och avtappningsledningar utgår. Mätplats inom FVC accepteras. Mätutrustning i villacentralens mätplats monteras av kund. 6.5 UNDER PÅGÅENDE INSTALLATION Svetsning Svetsning av distributionsledningar inomhus fram till servisventil utförs av Fortum Värme. För att vara godkänd att utföra svetsningsarbete på Fortum Värmes fjärrvärmesystem (fjärrvärmesida) efter servisventiler ska entreprenören inkomma med godkänd svetsprövning enligt SS-EN med tillhörande procedurprövning (WPAR) och svetsblad (WPS). Presskopplingar Vid skarvning av rör/rördelar får presskopplingar användas upp till dimension CU 22 om de är dubbeltätande och testade enligt Svensk Fjärrvärmes anvisningar/krav på Statens Provningsanstalt, pressning och kalibrering av verktyg ska ske enligt tillverkarens anvisningar. Kundcentraler Svetsning utförs enligt kvalitetskrav SS-EN-ISO :2005. För lödningsarbeten i fjärrvärmeledningar krävs lödlicens enligt SS Handlingar skickas till: AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad Kundservice Stockholm 14

15 Så här utrustas en fjärrvärmecentral, forts I utrustning som monteras i anläggningen kan det ingå material som tar skada av höga temperaturer. Detta ska beaktas vid val av svetsmetod. Radiografering och/eller ultraljudprovning Fortum Värme har rätt att kontrollera svets och lödfogar. Svetsning ska vara utförd med en kvalitetsnivå enligt SS-EN ISO 5817 nivå C samt där så är möjligt vara kontrollerad med radiografering enligt SS-EN ISO med acceptansnivån 2 enligt SS-EN ISO Kundens entreprenör är skyldig att utan kostnad göra om icke godkända fogar, utföra och bekosta förnyad kontroll. 15

16 Byggnation 7 Mätplats Vid nyinstallation av fjärrvärmecentral bygger Fortum Värme mätplatsen i sin helhet. I detta fall sker ingen mätarutlämning. Se vidare elinstallation. Vid ombyggnad/byte av fjärrvärmecentral bygger kundens entreprenör mätplatsen rörmässigt i enlighet med nedan angivna anvisningar. Utlämning av flödesgivare eller passbit samt dykrör för temperaturgivare kan ske efter att handlingarna är granskade. Beställning av slutkontroll görs via Kundservice på telefonnummer senast 5 arbetsdagar före planerad dag för slutkontroll. Mätutrustningen dimensioneras utifrån kundens och tillhandahålls av Fortum Värme och förblir dess egendom. Rörinstallation Flödesgivaren placeras lättåtkomligt med fritt utrymme om 0,7 m framför, 0,15 m till vägg vid isolerad ledning och minst 0,5 m ovanför och under flödesgivaren. Flödesgivaren ska normalt monteras i horisontellt läge. (I undantagsfall, då ett horisontellt montag inte är genomförbart kan ett vertikalt montage av flödesgivaren tillåtas, dock ska placering och utförande fastställas i samråd med Fortum Värme.) Konsoler placeras minst 0,2 m och maximalt 1 m från fläns. Det ska aldrig föreligga någon ökad risk för skador och olyckor vid underhållsarbete i anslutning till flödesgivaren p g a utrymmesskäl, fri utrymningsväg är ett krav. Elinstallation Kabeldragning och montage samt inkoppling av mätutrustning (integreringsverk, givare, kommunikationsutrustning) utförs av Fortum Värme eller av denne utsedd personal. Generellt för både nyinstallation och ombyggnad/byte är att kundens entreprenör ska dra fram separat avsäkrad 1-fas 230 V, 10A till mätplatsen och avsluta med en plomberbar manöverbrytare som bryter både fas och nolla. Denna 230V-matning får ej brytas även om fjärrvärmecentralen görs spänningslös. Överlämningspunkt för plomberbar manöverbrytare ska vara på vägg direkt i anslutning till flödesgivare. För mätplats som saknar fri väggyta så ska kundens entreprenör bygga en monteringsyta på 60 x 40 cm intill flödesgivaren. På denna yta ska entreprenören montera den plomberbara manöverbrytaren och Fortum Värme montera integreringsverk och kommunikationsenhet. Monteringsyta med plomberbar manöverbrytare ska vara monterad innan slutkontroll. D v s den ska finnas på plats när Fortum Värme ska installera mätutrustningen. Inkoppling och montage av mätutrustning samt kabeldragning till integreringsverk, givare och kommunikationsutrustning utförs av Fortum Värme eller av denne utsedd personal. Mätutrustning Mätutrustningen består av en flödesgivare, två temperaturgivare, ett integreringsverk samt kommunikationsutrustning. För ytterligare information se Tekniska branschkrav och råd om mätarhantering F:104, på Mätsträckan före respektive efter flödesgivare ska minst vara 10 x DN respektive 5 x DN, där DN = flödesgivarens anslutningsdimension. Mätsträckan ska vara fri från påstick, tempgivare etc. som kan störa flödesprofilen. Det ska vara fritt från rörisolering cm före och efter flänsarna så att bultar kan lossas utan besvär. Flödesgivare och dykrör för temperaturgivare placeras så att kabellängderna till mätare begränsas till maximalt 3 meter. Temperaturgivare ska placeras på likvärdigt sätt, se figur mätplats. 16

17 Byggnation Mätplats, forts A. Monteringsyta för mätutrustning, i direkt anslutning till mätplatsen (0,6 x 0,4 m och max 3 m kabellängd till givare). B. Flödesgivare* max 1,2 m över golv. C. Dykrör/temperaturgivare*. D. Manometer. E. Termometer. F. Smutsfilter, maskvidd ska vara 0,6 mm. G. Nålventil med svetsändar (DN10-15)/3-punktsmätning. H. Elmatning 230 VAC 10A separat avsäkrad och avslutad med plomberbar manöverbrytare som bryter både fas och nolla. Avlämnas i omedelbar närhet till flödesgivaren. Direkt på vägg eller i anslutning till mätplatsen. 1,5-1,8 m över golv. Manöverbrytaren ska märkas upp enligt svensk standard (elcentral & säkring). I. Avstängningsventil monteras i direkt anslutning till mätsträckan. Utgör också leveransgräns vid nyinstallation. J. Avtappare på båda sidor om avstängningsventil, efter flödesgivare - upp till DN 80 ska avtapparen vara DN 25 över DN 80 ska avtapparen vara DN 40. K. Avluftning - monteras på höjdpunkt före fjärrvärmecentral. L. Servisventil (utgör också leveransgräns vid ombyggnad, mellan Fortum Värme och kund). M. Potentialutjämningsskruv för mätare. * Tillhandahålls av Fortum Värme. 17

18 8 Slutkontroll och inkoppling När installationen är färdigställd ska kunden anmäla till Fortum Värme att centralen är klar för slutkontroll och inkoppling. Anmälan görs senast 5 arbetsdagar före planerad dag för slutkontroll. Vid slutkontroll kontrolleras: Egenkontroll och provtryckningsprotokoll. Att den färdiga installationen stämmer med. Att mätplatsen är byggd enl bild och anvisningar i kapitel 7. Om dessa moment är godkända så sker: Inkoppling av fjärrvärmecentralen genom att servisventiler öppnas. Driftsättning av mätutrustning. I samband med slutkontroll så upprättas ett protokoll. Om det förekommer fel och brister så dokumenteras dessa i protokollet. I de fall slutkontrollen underkänns öppnas inte de inkommande servisventilerna och en förnyad slutkontroll krävs. I enlighet med överenskommelse mellan parterna debiterar Fortum Värme kunden för ombesiktningar till dess att slutkontrollen blir godkänd. Anmärkningar som ligger till grund för underkännandet ska åtgärdas av entreprenören inom 30 dagar och förnyad slutkontroll beställas. Fjärrvärmecentraler får aldrig driftsättas innan Fortum Värmes godkännande. 8.1 EFTER INKOPPLING AV FJÄRRVÄRMECENTRALEN Driftoptimering För att en fjärrvärmecentral ska fungera effektivt måste varmvatten och värmesystemen fungerar bra, detta kan kontrolleras på följande vis: Varmvattensystem God tillgång till varmvatten och kort väntetid. Utgående varmvatten ska inte pendla mer än ± 5 C runt börvärdet. Vattentemperaturen i tappställen ska vara minst 50 C och aldrig över 65 C. Om VVC-system finns ska returtemperaturen till värmeväxlare inte understiga 50 C. För att undvika legionellatillväxt får det inte förekomma outnyttjade stickledningar med stillastående vatten. Injustering av VVC-flöde med hänsyn till temperatur vid tappstället och i returledning till växlare. Värmesystem Rätt och jämn temperatur i lägenheter och lokaler vid olika utomhustemperaturer. Det ska inte förekomma oljud från radiatorventiler eller andra värmare. Om brister föreligger kan följande åtgärder vara aktuella: Kontroll och eventuell justering av P- och I-band för reglerutrustningen. Injustering av byggnadens värmesystem så att avsett temperaturfall i systemet uppnås. Funktionskontroll När installationen är slutförd och injusterad ska fastighetsägaren låta genomföra en funktionskontroll och temperaturmätning för att bedöma att utlovad prestanda uppnås. Följande bör kontrolleras: Data för ingående komponenter. Vattenvärmarens temperaturer vid dimensionerande flöden. Kontroll av varmvattentemperaturens insvängning efter belastningsförändring. Värmeväxlarens prestanda vid aktuell värmelast. Växlartillverkaren bör tillhandahålla underlag för bedömning vid aktuellt driftfall. Anläggningens funktion kontrolleras vid lägsta utetemperatur, dominerande temperaturförhållanden samt vid mycket liten eller ingen last. Kontrollen sker vid olika tidpunkter. Kontroll av märkning enligt VVS AMA YT B15. Kontroll av anläggningsdokumentation och skötselinstruktioner. Du är alltid välkommen att kontakta oss med frågor eller kommentarer kring fjärrvärme och fastighetens värmesystem. AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad Kundservice Stockholm Tel: E-post: 18

19 9 Kort för fjärrvärmecentral DIMENSIONERADE DATA FÖR: Adress: Belägen i fastighet: Försörjer fastighet: Uppvärmd yta m 2 Uppvärmd yta m 2 Transmission DUTn: kw Dimensionering Ventilation vid DUTn: kw diff. tryck vid DUT Sannolikt vv-flöde: l/s styrventiler MPa Fjärrvärmeinstallation avser: Ombyggnad Nyinstallation Återvinning: kw värmeeffekt Typ Kopplingsprincip: Parallell 2-stegs Annan Värmeväxlare fabrikat: Typ/storlek Effekt, kw Temp VP, C T/R Temp VS, C T/R Flöde VP, m 3 /h Styrventiler fabrikat Typ Dimension DN Kvs-värde KPa Diff. trycksregl. Typ Dimension DN Kvs-värde m 3 /h Reglercentral fabrikat Typ Modell VVB RAD VENT Principschema bifogas. Dimensioneringen är utförd enligt AB Fortum Värme samägt med Stockholms stads installationsanvisningar för anslutning av fjärrvärme. Namn: Företag: Adress: Telefon: E-post: AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad Kundservice Stockholm Tel: E-post:

Installationsanvisning Fjärrvärmecentral

Installationsanvisning Fjärrvärmecentral Fjärrvärmecentral Innehåll Välkommen till Fortum Värme 3 Att ansluta till Fortum Värmes fjärrvärme 4 1 Dimensionering av din fjärrvärmecentral 4 1.1 Tryck i fjärrvärmesystemet 4 1.2 Temperaturer i fjärrvärmesystemet

Läs mer

Installationsanvisning. Fjärrkylacentral

Installationsanvisning. Fjärrkylacentral Installationsanvisning Fjärrkylacentral Innehåll 1 INLEDNING 3 1.1 Välkommen till Fortum Värme 3 1.2 Fjärrkyla i Stockholm 3 1.3 Syfte 3 2 ATT ANSLUTA TILL FJÄRRKYLA 4 3 ENERGITJÄNSTER 5 3.1 Utbildning

Läs mer

Installationsanvisning. Fjärrvärmecentral

Installationsanvisning. Fjärrvärmecentral Installationsanvisning Fjärrvärmecentral 20161220 2017 1 Innehåll 1 INLEDNING 1.1 Välkommen till Fortum Värme 1.2 Lite om fjärrvärme 1.3 Syfte 2 ATT ANSLUTA TILL FJÄRRVÄRME 3 DIMENSIONERING AV FJÄRRVÄRMECENTRAL

Läs mer

Installationsanvisning Fjärrkylacentral

Installationsanvisning Fjärrkylacentral Installationsanvisning Fjärrkylacentral Innehåll Att ansluta till Fortums fjärrkylanät 3 1 Dimensionering av fjärrkylacentralen 4 1.1 Tryck i fjärrkylasystemet 4 1.2 Temperaturer i fjärrkylasystemet 4

Läs mer

KOMPLETTERANDE INSTALLATIONSANVISNING - MÄTUTRUSTNING

KOMPLETTERANDE INSTALLATIONSANVISNING - MÄTUTRUSTNING Meddelande #248957 1 (1) Installationsanvisning 2011-09-01 Version 2 KOMPLETTERANDE INSTALLATIONSANVISNING - MÄTUTRUSTNING 1 SYFTE Denna anvisning är ett komplement till Fortums Installationsanvisningar

Läs mer

LOKALA ANVISNINGAR FÖR FLERBOSTADSHUS OCH LOKALER

LOKALA ANVISNINGAR FÖR FLERBOSTADSHUS OCH LOKALER LOKALA ANVISNINGAR FÖR FLERBOSTADSHUS OCH LOKALER Anvisningar för anslutning och ombyggnad av fjärrvärmecentraler i Norrenergis fjärrvärmesystem. (Gäller ej individuellt anslutna småhus.) Anvisningarna

Läs mer

Lokala regler för arbete i fjärrvärmecentraler

Lokala regler för arbete i fjärrvärmecentraler Lokala regler för arbete i fjärrvärmecentraler För arbete i fjärrvärmecentraler gäller Svensk fjärrvärmes tekniska bestämmelser för fjärrvärmecentralen, utförande och installation F:101, samt de här lokala

Läs mer

Lokala anvisningar för nyanslutning och ombyggnad av fjärrvärmesystem Gäller from

Lokala anvisningar för nyanslutning och ombyggnad av fjärrvärmesystem Gäller from Lokala anvisningar för nyanslutning och ombyggnad av fjärrvärmesystem Gäller from 2014-12-03 Dessa anvisningar gäller före Svensk Fjärrvärmes anvisningar för fjärrvärmecentraler. Anvisningarna överlämnas

Läs mer

Fjärrvärme. Lokala bestämmelser gällande nyexploatering samt konvertering

Fjärrvärme. Lokala bestämmelser gällande nyexploatering samt konvertering Fjärrvärme Lokala bestämmelser gällande nyexploatering samt konvertering Gäller från och med 2008-07-01 tills vidare för anläggningar i Helsingborg, Höganäs och Ängelholm. Dessa lokala bestämmelser avser

Läs mer

Tekniska bestämmelser. Lokala regler, kompletteringar och tillägg till F:101

Tekniska bestämmelser. Lokala regler, kompletteringar och tillägg till F:101 Tekniska bestämmelser Lokala regler, kompletteringar och tillägg till F:101 Fjärrvärme september 2015 FJÄRRVÄRMECENTRALER utförande och installation Lokala regler (bilaga till Svensk Fjärrvärmes F:101)

Läs mer

Lokala regler för att ansluta till Växjös ärrkylnät

Lokala regler för att ansluta till Växjös ärrkylnät Lokala regler för att ansluta till Växjös ärrkylnät Instruktioner för installatörer Växjö Energi ingår i Växjö Kommun Att ansluta till Växjö Energis ärrkylnät. Nedan benämns Växjö Energi AB som VEAB Fastighetsägare/kund

Läs mer

Standard Fjärrvärmecentral

Standard Fjärrvärmecentral Standard Fjärrvärmecentral 2008-06-30 Rev 2009-08-31 Antal sidor 7 Sid 2(7) INNEHÅLL SID 1. Grundläggande regler 3 2. Upphandling 3 3. Fjärrvärmesystemets tekniska krav 3 4. Krav på fjärrvärmecentralen

Läs mer

- LOKALA BESTÄMMELSER GÄLLANDE BYTE ELLER STÖRRE OMBYGGNATIONER Gäller från och med tills vidare för anläggningar i Öresundskrafts nät.

- LOKALA BESTÄMMELSER GÄLLANDE BYTE ELLER STÖRRE OMBYGGNATIONER Gäller från och med tills vidare för anläggningar i Öresundskrafts nät. framledningstemperatur [ C] FJÄRRVÄRME - LOKALA BESTÄMMELSER GÄLLANDE BYTE ELLER STÖRRE OMBYGGNATIONER Gäller från och med 2015-09-01 tills vidare för anläggningar i Öresundskrafts nät. Dessa lokala bestämmelser

Läs mer

LOKALA BESTÄMMELSER GÄLLANDE NYINSTALLATION SAMT KONVERTERING Gäller från och med tills vidare för anläggningar i Öresundskrafts nät.

LOKALA BESTÄMMELSER GÄLLANDE NYINSTALLATION SAMT KONVERTERING Gäller från och med tills vidare för anläggningar i Öresundskrafts nät. framledningstemperatur [ C] FJÄRRVÄRME LOKALA BESTÄMMELSER GÄLLANDE NYINSTALLATION SAMT KONVERTERING Gäller från och med 2015-09-01 tills vidare för anläggningar i Öresundskrafts nät. Dessa lokala bestämmelser

Läs mer

LOKALA ANVISNINGAR för anslutning och ombyggnad till fjärrvärmesystem

LOKALA ANVISNINGAR för anslutning och ombyggnad till fjärrvärmesystem LOKALA ANVISNINGAR för anslutning och ombyggnad till fjärrvärmesystem Gäller fr.o.m. 2012 Dessa anvisningar gäller tillsammans med Svensk Fjärrvärmes Tekniska bestämmelser. För kundanläggning, se i första

Läs mer

Fjärrvärmecentral Alfa Laval Midi Wall

Fjärrvärmecentral Alfa Laval Midi Wall Användningsområde Standardiserad komplett fjärrvärmecentral för uppvärmning och tappvarmvattenberedning för flerfamiljshus(10-30 lgh). Enheten kopplas direkt till fjärrvärmenätet och den kombinerade reglercentralen/rumsgivaren

Läs mer

Fjärrvärmecentral HW28/10 (13-20 lgh)

Fjärrvärmecentral HW28/10 (13-20 lgh) 1(12) Fjärrvärmecentral HW28/10 (13-20 lgh) Danfoss ECL300 Komponentförteckning Principkoppling Driftdata och prestanda Måttskiss Skötselinstruktion Felsökning Komponentförteckning- HW28/10 (13-20 lgh).

Läs mer

Prefabricerad värmeväxlarenhet, 1 st Maxi 130/110 med reglerutrustning

Prefabricerad värmeväxlarenhet, 1 st Maxi 130/110 med reglerutrustning Maxi 130/110 Siemens PJB PJB.0 VÄRMEVÄXLARE Värmeväxlarenhet Värmeväxlarenhet för uppvärmning av värmevatten till värmekretsar och varmvatten. Rostfritt, syrafast stål i överförings- och omslutningsytor.

Läs mer

fjärrvärmecentralen utförande och installation Tekniska bestämmelser F:101 April 2008

fjärrvärmecentralen utförande och installation Tekniska bestämmelser F:101 April 2008 fjärrvärmecentralen utförande och installation Tekniska bestämmelser F:101 April 2008 FJÄRRVÄRMECENTRALEN UTFÖRANDE OCH INSTALLATION Tekniska bestämmelser F:101 April 2008 ISSN 1401-9264 2008 Svensk Fjärrvärme

Läs mer

LOKALA ANVISNINGAR för anslutning och ombyggnad till fjärrvärmesystem

LOKALA ANVISNINGAR för anslutning och ombyggnad till fjärrvärmesystem LOKALA ANVISNINGAR för anslutning och ombyggnad till fjärrvärmesystem Gäller fr.o.m. 2012 Dessa anvisningar gäller tillsammans med Svensk Fjärrvärmes Tekniska bestämmelser. För kundanläggning, se F:101,

Läs mer

Väggkompakt är en prefabricerad fjärrvärmecentral

Väggkompakt är en prefabricerad fjärrvärmecentral Drift- och skötselinstruktion VK LPM Väggkompakt, prefabricerad fjärrvärmecentral VK Väggkompakt Utförande kan skilja sig från den här bilden. Innehåll Allmän beskrivning... 1 Varningstexter... 2 Installation...

Läs mer

Orion 2 Instruktionsmanual Orion 2

Orion 2 Instruktionsmanual Orion 2 Orion 2 Instruktionsmanual Orion 2 Fabrikat:.2.1-1 201-02-20 1 av 11 Innehållsförteckning 1. Installation av central 1.1 Montage på vägg 1.2 Rörinstallation 1. Elektrisk installation 1.4 Värmemängdsmätare

Läs mer

Lokala regler för arbete i fjärrvärmecentraler

Lokala regler för arbete i fjärrvärmecentraler Uppdaterad version 2015-06-16 Lokala regler för arbete i fjärrvärmecentraler Instruktioner för installatörer Följande arbeten skall anmälas till Växjö Energi innan ni påbörjar arbetet Nyinstallationer

Läs mer

fjärrvärmecentralen utförande och installation Tekniska bestämmelser F:101 April 2008

fjärrvärmecentralen utförande och installation Tekniska bestämmelser F:101 April 2008 fjärrvärmecentralen utförande och installation Tekniska bestämmelser F:101 April 2008 FJÄRRVÄRMECENTRALEN UTFÖRANDE OCH INSTALLATION Tekniska bestämmelser F:101 April 2008 ISSN 1401-9264 2008 Svensk Fjärrvärme

Läs mer

FINSPÅNGS TEKNISKA VERKS Föreskrift för installation och ändringsarbeten på fjärrvärmecentraler i Finspångs fjärrvärmenät

FINSPÅNGS TEKNISKA VERKS Föreskrift för installation och ändringsarbeten på fjärrvärmecentraler i Finspångs fjärrvärmenät Version 2017 FINSPÅNGS TEKNISKA VERKS Föreskrift för installation och ändringsarbeten på fjärrvärmecentraler i Finspångs fjärrvärmenät Dessa föreskrifter tillämpas vid projektering och installation av

Läs mer

Tillverkas med 100% grön Solel

Tillverkas med 100% grön Solel TP10-50 Tillverkas med 100% grön Solel för fastigheter TP10-50 är en flexibel produktserie fjärrvärmecentraler för fastigheter med 10-50 lägenheter. Den frontbaserade robusta designen ger en mycket lättskött

Läs mer

Fjärrvärmecentral Alfa Laval Midi Compact/IQ Heat

Fjärrvärmecentral Alfa Laval Midi Compact/IQ Heat Användningsområde Standardiserad komplett fjärrvärmecentral för uppvärmning och tappvarmvattenberedning för flerfamiljshus(10-50 lgh). Enheten kopplas direkt till fjärrvärmenätet och den kombinerade reglercentralen/rumsgivaren

Läs mer

ABB Villacentral typ 2000/98. Art.nr /980300/

ABB Villacentral typ 2000/98. Art.nr /980300/ a(9) ABB Villacentral typ 2000/98. Art.nr 43141221/980300/986301. Komponentförteckning Principkoppling Driftdata och prestanda Måttskiss Skötselinstruktion Felsökning b(9) Komponentförteckning - typ 2000/98.

Läs mer

Princip REDAN vattenvärmare med PM-regulator

Princip REDAN vattenvärmare med PM-regulator Fjärrvärmecentraler Princip REDAN vattenvärmare med PM-regulator Vattenvärmardelen i REDAN villacentraler består av en lödd plattvärmeväxlare (2) och en inbyggd regulator (1). Kallvattnet leds genom regulatorn

Läs mer

Länk till PM fjärrvärme: /media/files/ao%20värme/pdf%20värme/installation/pm%20för%20fjärrvärmecentral.

Länk till PM fjärrvärme:  /media/files/ao%20värme/pdf%20värme/installation/pm%20för%20fjärrvärmecentral. 2016-01-01 Umeå Energis lokala bestämmelser för installation av nya fjärrvärme- och fjärrkylcentraler Vid installation skall senaste upplagan av Svensk Fjärrvärmes Tekniska bestämmelser F:101 Fjärrvärmecentralen

Läs mer

TP150 Instruktionsmanual

TP150 Instruktionsmanual TP150 Instruktionsmanual TP150 Fabrikat: Försäljning: Innehållsförteckning 1. Installation av central 1.1 Transportinstruktioner 1.2 Vikter 1.3 Montering 1.4 Rörinstallation 1.5 Elektrisk installation

Läs mer

FJÄRRVÄRMECENTRALEN Tekniska bestämmelser FV09-1, juni 2009

FJÄRRVÄRMECENTRALEN Tekniska bestämmelser FV09-1, juni 2009 , juni 2009 Förord Denna tekniska bestämmelse för fjärrvärmecentraler är avsedd enbart för anläggningar inom :s (HEM:s) fjärrvärmeområde. Det beskrivs här hur fjärrvärmecentraler utförs, installeras,

Läs mer

SÄRSKILDA VILLKOR FÖR FJÄRRVÄRME FRÅN NÄSSJÖ AFFÄRSVERK AB (Nedan benämnt NAV)

SÄRSKILDA VILLKOR FÖR FJÄRRVÄRME FRÅN NÄSSJÖ AFFÄRSVERK AB (Nedan benämnt NAV) Framledningstemperat ur C SÄRSKILDA VILLKOR FÖR FJÄRRVÄRME De priser och leveransvillkor som NAV kommunicerar i prislistor genom utskick och hemsida avser en normalanslutning samt normalleverans av fjärrvärme,

Läs mer

Drift- och underhållsinstruktion. har fjärrvärme. Viktigt att veta för dig som sköter värmen i fastigheten

Drift- och underhållsinstruktion. har fjärrvärme. Viktigt att veta för dig som sköter värmen i fastigheten Drift- och underhållsinstruktion för dig som har fjärrvärme Viktigt att veta för dig som sköter värmen i fastigheten Anläggningsnummer: Leveransadress: Värmeleverantör och underhållsansvarig för leverantörens

Läs mer

Villacentral typ 2000/07. Art.nr 41121412.

Villacentral typ 2000/07. Art.nr 41121412. Villaväxlare 18 kw Danfoss 2007 1(8) 13-02-28 Villacentral typ 2000/07. Art.nr 41121412. Komponentförteckning Principkoppling Driftdata och prestanda Måttskiss Skötselinstruktion Felsökning Villaväxlare

Läs mer

TP10-50 V. Fabrikat: Försäljning:

TP10-50 V. Fabrikat: Försäljning: TP10-50 V Instruktionsmanual TP10-50 V Fabrikat: Försäljning: Innehållsförteckning 1. Installation av central 1.1 Montage på vägg 1.2 Rörinstallation 1.3 Elektrisk installation 1.4 Värmemängdsmätare (energimätare)

Läs mer

fjärrvärmecentralen utförande och installation

fjärrvärmecentralen utförande och installation fjärrvärmecentralen utförande och installation Tekniska bestämmelser F:101 Februari 2014 FJÄRRVÄRMECENTRALEN UTFÖRANDE OCH INSTALLATION Tekniska bestämmelser f:101 Februari 2014 isbn 978-91-85775-22-4

Läs mer

Villacentral typ 2000/08 Danfoss ECL110 / Redan PTC Art.nr 41321412.

Villacentral typ 2000/08 Danfoss ECL110 / Redan PTC Art.nr 41321412. Villaväxlare 18 kw Danfoss PTC 2008 1(12) 08-12-17 Villacentral typ 2000/08 Danfoss ECL110 / Redan PTC Art.nr 41321412. Komponentförteckning Principkoppling Driftdata och prestanda Måttskiss Skötselinstruktion

Läs mer

Villacentral typ 2000/08 Danfoss ECL110 / Redan PM+termostat Art.nr 41121412.

Villacentral typ 2000/08 Danfoss ECL110 / Redan PM+termostat Art.nr 41121412. 2008 Villaväxlare 18 kw Danfoss PM 1(12) 08-08-26 Villacentral typ 2000/08 Danfoss ECL110 / Redan PM+termostat Art.nr 41121412. Komponentförteckning Principkoppling Driftdata och prestanda Måttskiss Skötselinstruktion

Läs mer

fjärrvärmecentralen utförande och installation Tekniska bestämmelser F:101 November 2004

fjärrvärmecentralen utförande och installation Tekniska bestämmelser F:101 November 2004 fjärrvärmecentralen utförande och installation Tekniska bestämmelser F:101 November 2004 FJÄRRVÄRMECENTRALEN UTFÖRANDE OCH INSTALLATION Tekniska bestämmelser F:101 November 2004 ISSN 1401-9264 2004 Svensk

Läs mer

Kopplingsprinciper för anslutning av värmepump mot fjärrvärmecentral

Kopplingsprinciper för anslutning av värmepump mot fjärrvärmecentral 1 (5) Kopplingsprinciper för anslutning av värmepump mot fjärrvärmecentral Oavsett kopplingsprincip skall en installation av värmepump mot fjärrvärmecentral alltid granskas och godkännas av Södertörns

Läs mer

Thermia Villaprefab 1P-U Objekt: VEAB

Thermia Villaprefab 1P-U Objekt: VEAB Drift och skötselanvisning Thermia Villaprefab 1P-U Objekt: VEAB med regler Danfoss AVTQ + ECL3310 avsedd för småhus 1-2 lägenheter INNEHÅLL SIDA Uppackning och upphängning av centralen Allmän beskrivning

Läs mer

PREFABRICERADE ENHETER

PREFABRICERADE ENHETER PREFABRICERADE ENHETER TA-PICL TRYCKOBEROENDE REGLERKRETS TA-PICL är en 2-vägs reglerkrets för reglering av temperaturer. TA-PICL är oberoende av tillgängligt tryck till kretsen. Användingsområde är ventilationsbatterier,

Läs mer

Fjärrvärmecentral 10-50 Lägenheter

Fjärrvärmecentral 10-50 Lägenheter Instruktionsmanual Fjärrvärmecentral 10-50 Lägenheter Fabrikat: Törnlinds VVS AB, Sala Försäljning: Innehållsförteckning 1. Installation av fjärrvärmecentral 1.1 Montage på vägg 1.2 Rörinstallation 1.3

Läs mer

fjärrkylcentralen utförande och installation Tekniska bestämmelser F:102 Februari 2009

fjärrkylcentralen utförande och installation Tekniska bestämmelser F:102 Februari 2009 fjärrkylcentralen utförande och installation Tekniska bestämmelser F:102 Februari 2009 FJÄRRYLCENTRALEN UTFÖRANDE OCH INSTALLATION Tekniska bestämmelser F:102 Februari 2009 ISSN 1401-9264 2009 Svensk

Läs mer

PV Compact , Differenstrycksventil

PV Compact , Differenstrycksventil PV Compact 50-150, Differenstrycksventil ög noggrannhet Dimension: DN 50-150 ågt tryckfall Temperatur: -10 C till +120 C Snabb att driftsätta Tryckklass: Beskrivning PV Compact DN 50-150 Användningsområde

Läs mer

Teknisk Standard Fjärrvärmecentraler för småhus. Version 1, 2005-11-23

Teknisk Standard Fjärrvärmecentraler för småhus. Version 1, 2005-11-23 Teknisk Standard Fjärrvärmecentraler för småhus Version 1, 2005-11-23 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 0 INLEDNING OCH SYFTE...3 1 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DIMENSIONERING... 3 1.1 SYSTEM MED PRIMÄRANSLUTNING... 3 1.2 SYSTEM

Läs mer

Villacentral typ 2000/05. Art.nr 41121412.

Villacentral typ 2000/05. Art.nr 41121412. Villa år 2005 Danfoss 18kW.doc 1(8) 09-07-08 Villacentral typ 2000/05. Art.nr 41121412. Komponentförteckning Principkoppling Driftdata och prestanda Måttskiss Skötselinstruktion Felsökning Villa år 2005

Läs mer

Tekniska bestämmelser för fjärrvärmecentralen Göteborg Energi

Tekniska bestämmelser för fjärrvärmecentralen Göteborg Energi Tekniska bestämmelser för fjärrvärmecentralen Göteborg Energi GÄLLER FRÅN 2015-01-01 www.goteborgenergi.se U T F Ö R A N D E O C H I N S T A L L A T I O N Gäller från 2015.01.01 Förord Denna tekniska bestämmelse

Läs mer

FJÄRRVÄRMECENTRALEN Utförande- och installationsanvisningar

FJÄRRVÄRMECENTRALEN Utförande- och installationsanvisningar FJÄRRVÄRMECENTRALEN Utförande- och installationsanvisningar Inom koncernen Göteborg Energi AB Dessa anvisningar tillämpas vid projektering, upphandling och installation av fjärrvärmecentraler inom koncernen

Läs mer

Landskrona Maj 2011. Installationsanvisningar för. fjärrvärme

Landskrona Maj 2011. Installationsanvisningar för. fjärrvärme Landskrona Maj 2011 Installationsanvisningar för fjärrvärme INLEDNING Dessa installationsbestämmelser avser de krav som Landskrona Energi AB, ställer på kunden och dennes anläggning samt hänvisningar härtill.

Läs mer

Tekniska bestämmelser för fjärrvärmecentraler i småhus. Gäller fr o m 2015-12-01

Tekniska bestämmelser för fjärrvärmecentraler i småhus. Gäller fr o m 2015-12-01 Tekniska bestämmelser för fjärrvärmecentraler i småhus Gäller fr o m 2015-12-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förord 3 1 Förutsättningar för dimensionering 4 1.1 System med primäranslutning 4 1.2 System med sekundär

Läs mer

PRINCIPSKISSER. Rev. EA.012-11-28

PRINCIPSKISSER. Rev. EA.012-11-28 PRINCIPSKISSER Vedpanna och sol. Vedpanna och sol med växlare. Vedpanna och sol, växlare och växelventil. Solvärme med radiator och vv. Solvärme mot tank och fjärrvärme. Solvärme mot tank och pool. Solvärme

Läs mer

TA-PICL. Tryckoberoende reglerkrets ENGINEERING ADVANTAGE

TA-PICL. Tryckoberoende reglerkrets ENGINEERING ADVANTAGE Prefabricerade enheter TA-PICL Tryckoberoende reglerkrets Tryckhållning & Vattenkvalitet Injustering & Reglering Rumstemperaturreglering ENGINEERING ADVANTAGE TA-PICL är en 2-vägs reglerkrets för reglering

Läs mer

Drift- och skötselanvisningar Fjärrvärmecentral TAU DH39-30

Drift- och skötselanvisningar Fjärrvärmecentral TAU DH39-30 Drift- och skötselanvisningar Fjärrvärmecentral TAU DH39-30 Kapacitet 20 kw golv-/radiatorvärme 35 kw varmvatten med effektiv tvåstegskoppling - 1 - Innehållsförteckning 1 Allmänt 3 1.1 Ankomstkontroll

Läs mer

Byggnadsfakta ENERGIDEKLARATION. Adress: Runiusgatan 1-3 Fastighetsbeteckning: Snöfrid 4. Byggnadsår: 1931

Byggnadsfakta ENERGIDEKLARATION. Adress: Runiusgatan 1-3 Fastighetsbeteckning: Snöfrid 4. Byggnadsår: 1931 ENERGIDEKLARATION Byggnadsfakta Adress: Runiusgatan 1-3 Fastighetsbeteckning: Snöfrid 4 Byggnadsår: 1931 Antal våningsplan: 4 Bostadsyta (BOA): 2 467 m 2 Lokalyta (LOA): 201 m 2 Garageyta: 200 m 2 Antal

Läs mer

RADIATORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDEN

RADIATORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDEN Värt att veta om ENERGIMÄTNING av fjärrvärme RADIATORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDEN i fjärrvärmenätet TRYCK OCH FLÖDE 1 VÄRT ATT VETA För att informera om och underlätta

Läs mer

Så fungerar fjärrvärme

Så fungerar fjärrvärme Fjärrvärmehandboken Innehåll 4 Fjärrvärmens idé 5 Så fungerar fjärrvärme 7 Olika kopplingsprinciper 8 En effektiv fjärrvärmecentral 9 Skötsel av fjärrvärmeanläggningen 10 Den tvåstegskopplade fjärrvärmecentralen

Läs mer

Central 2-6 lgh typ 2011 Danfoss ECL110 / Redan PTC Art.nr 51142112.

Central 2-6 lgh typ 2011 Danfoss ECL110 / Redan PTC Art.nr 51142112. Central 2-6 lgh Danfoss PTC 2011 1(12) 11-03-11 Central 2-6 lgh typ 2011 Danfoss ECL110 / Redan PTC Art.nr 51142112. Komponentförteckning Principkoppling Driftdata och prestanda Måttskiss Skötselinstruktion

Läs mer

provprogram för värmeväxlare och vattenvärmare Tekniska bestämmelser F:109 Mars 2004

provprogram för värmeväxlare och vattenvärmare Tekniska bestämmelser F:109 Mars 2004 provprogram för värmeväxlare och vattenvärmare Tekniska bestämmelser F:109 Mars 2004 PROVPROGRAM FÖR VÄRMEVÄXLARE OCH VATTENVÄRMARE Tekniska bestämmelser F:109 Mars 2004 ISSN 1401-9264 2004 Svensk Fjärrvärme

Läs mer

Version 1.2 2010-02-03 1 (13) Affärsverkens Installationsanvisningar för Fjärrvärme

Version 1.2 2010-02-03 1 (13) Affärsverkens Installationsanvisningar för Fjärrvärme Version 1.2 2010-02-03 1 (13) Affärsverkens Installationsanvisningar för Fjärrvärme Version 1.2 2010-02-03 2 (13) INLEDNING Dessa installationsbestämmelser avser de krav som Affärsverken AB ställer på

Läs mer

Villacentral typ 2000/10 Danfoss ECL110 / Redan PTC Art.nr 41321412.

Villacentral typ 2000/10 Danfoss ECL110 / Redan PTC Art.nr 41321412. Villaväxlare 18 kw Danfoss PTC 2010 1(12) 10-09-21 Villacentral typ 2000/10 Danfoss ECL110 / Redan PTC Art.nr 41321412. Komponentförteckning Principkoppling Driftdata och prestanda Måttskiss Skötselinstruktion

Läs mer

UTFÖRANDE OCH INSTALLATION

UTFÖRANDE OCH INSTALLATION FJÄRRVÄRMECENTRALEN UTFÖRANDE OCH INSTALLATION Tekniska bestämmelser F:101 Januari 2014 VERSION 131031, remissutgåva ISSN 1401-9264 2014 Svensk Fjärrvärme AB Art nr 041127 Förord Denna tekniska bestämmelse

Läs mer

IVT 490, IVT 495 TWIN

IVT 490, IVT 495 TWIN IVT 490, IVT 495 TWIN Extern Inkopplingsinstruktion Artikel nr: 9519659 Utgåva 2.0 Innehåll Allmänt...3 Material...4 Rörinkoppling...4 Elektrisk inkoppling...5 Inställningar i värmepumpen...5 Styrning...6

Läs mer

TA-Therm. Termostatisk cirkulationsventil ENGINEERING ADVANTAGE

TA-Therm. Termostatisk cirkulationsventil ENGINEERING ADVANTAGE VVC-ventiler TA-Therm Termostatisk cirkulationsventil Tryckhållning & Vattenkvalitet Injustering & Reglering Rumstemperaturreglering ENGINEERING ADVANTAGE Termostatventilen för automatisk injustering av

Läs mer

TP Orion Danfoss ECL 110

TP Orion Danfoss ECL 110 Instruktionsmanual TP Orion Danfoss ECL 110 Fabrikat: Törnlinds VVS AB, Sala Försäljning: Innehållsförteckning 1. Installation av aggregatet 1.1 Montage på vägg 1.2 Rörinstallation 1.3 Elektrisk installation

Läs mer

Villacentral typ 2000/03. Art.nr 55142922/980309/986341.

Villacentral typ 2000/03. Art.nr 55142922/980309/986341. TD.doc 1(13) Villacentral typ 2000/03. Art.nr 55142922/980309/986341. Komponentförteckning Principkoppling Driftdata och prestanda Måttskiss Skötselinstruktion Felsökning TD.doc 2(13) Komponentförteckning-

Läs mer

din fjärrvärmecentral

din fjärrvärmecentral din fjärrvärmecentral en handbok för dig som sköter värmen i huset Rapport 2004:1 DIN FJÄRRVÄRME- CENTRAL En handbok för Dig som sköter värmen i huset ISSN 1401 9264 2004 Svensk Fjärrvärme AB Art nr 041111

Läs mer

Drift-skötsel instruktioner

Drift-skötsel instruktioner Anvisning för användare Denna anvisning innehåller instruktioner för installation, daglig drift och underhåll. Anvisningen skall alltid finnas tillgänglig för användare i undercentralen och får inte avlägsnas.

Läs mer

TA-Therm-D. VVC-ventiler Termostatisk cirkulationsventil

TA-Therm-D. VVC-ventiler Termostatisk cirkulationsventil TA-Therm-D VVC-ventiler Termostatisk cirkulationsventil IMI TA / Tappvatten / TA-Therm-D TA-Therm-D Termostatventilen för automatisk injustering av varmvattencirkulation i bostäder har en steglös temperaturinställning,

Läs mer

UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR ELPANNA. Uponor Elpanna

UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR ELPANNA. Uponor Elpanna UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR ELPANNA levereras komplett med pump, styrutrustning, expansionskärl m m. Pannan, som monteras på vägg, är speciellt anpassad för golvvärmesystem. Frontplåtarna är av vitlackerad

Läs mer

Roth Fördelarshunt Pro

Roth Fördelarshunt Pro Roth Fördelarshunt Pro Med termisk reglerventil för konstant framledningstemperatur och helautomatiskt varvtalsstyrd cirkulationspump. Fördelarshunten används tillsammans med Roth Golvvärmefördelare och

Läs mer

värmemätare dynamisk funktionskontroll av värmemätare för småhus Tekniska bestämmelser F:111 Mars 2004

värmemätare dynamisk funktionskontroll av värmemätare för småhus Tekniska bestämmelser F:111 Mars 2004 värmemätare dynamisk funktionskontroll av värmemätare för småhus Tekniska bestämmelser F:111 Mars 2004 VÄRMEMÄTARE DYNAMISK FUNKTIONSKONTROLL AV VÄRMEMÄTARE FÖR SMÅHUS Tekniska bestämmelser F:111 Mars

Läs mer

TA-PICL. Prefabricerade enheter Tryckoberoende reglerkrets

TA-PICL. Prefabricerade enheter Tryckoberoende reglerkrets TA-PICL Prefabricerade enheter Tryckoberoende reglerkrets IMI TA / Styrventiler / TA-PICL TA-PICL TA-PICL är en 2-vägs reglerkrets för reglering av temperaturer. TA-PICL är oberoende av tillgängligt tryck

Läs mer

Ta hand om din fjärrvärmeanläggning

Ta hand om din fjärrvärmeanläggning E.ON Värme Så funkar den Skötselråd Felsökning Ta hand om din fjärrvärmeanläggning 1 Innehållsförteckning 3 5 6 8 11 Inledning Fjärrvärme ett bra val för dig och miljön Fjärrvärmeanläggningen Skötselråd

Läs mer

Kontaktperson Datum Beteckning Sida Anna Boss 2015-03-30 5P02025 1 (10) Energiteknik 010-516 55 11 Anna.Boss@sp.se

Kontaktperson Datum Beteckning Sida Anna Boss 2015-03-30 5P02025 1 (10) Energiteknik 010-516 55 11 Anna.Boss@sp.se utfärdad av ackrediterat provningslaboratorium Kontaktperson Anna Boss 2015-03-30 5P02025 1 (10) Energiteknik 010-516 55 11 Anna.Boss@sp.se 1002 ISO/IEC 17025 Alfa Laval Lund AB Att. Per-Ola Helin Box

Läs mer

Användar- och installationshandbok HeatAcc HA 300 TBSE 01/02 Värmecentral

Användar- och installationshandbok HeatAcc HA 300 TBSE 01/02 Värmecentral Användar- och installationshandbok HeatAcc HA 300 TBSE 01/02 Värmecentral HeatAcc AB Tele: 0923 64 00 92 info@heatacc.com Kyrkvägen 1 Fax: 0923 64 00 93 www.heatacc.com 950 40 TÖRE Mobil: 070 381 62 93

Läs mer

Värmeväxlarpaket TMix E

Värmeväxlarpaket TMix E Fördelar Färdigbyggd vid leverans. Kan kopplas direkt mot golvvärmeeller industrifördelare. Möjliggör frostskydd av markvärmeanläggningar och golvvärmeutrymmen utomhus, t.ex. uterum Värmeväxlarpaketet

Läs mer

fjärrkylecentralen utförande och installation Tekniska bestämmelser F:102 Juni 2004

fjärrkylecentralen utförande och installation Tekniska bestämmelser F:102 Juni 2004 fjärrkylecentralen utförande och installation Tekniska bestämmelser F:102 Juni 2004 FJÄRRYLECENTRALEN UTFÖRANDE OCH INSTALLATION Tekniska bestämmelser F:102 Juni 2004 ISSN 1401-9264 2004 Svensk Fjärrvärme

Läs mer

Primär fjärrvärmecentral VX 2000/11 Danfoss ECL110 / Redan PTC Art.nr 41331412.

Primär fjärrvärmecentral VX 2000/11 Danfoss ECL110 / Redan PTC Art.nr 41331412. 1(15) 12-02-03 Primär fjärrvärmecentral VX 2000/11 Danfoss ECL110 / Redan PTC Art.nr 41331412. Komponentförteckning Principkoppling Driftdata och prestanda Måttskiss Skötselinstruktion Felsökning 2(15)

Läs mer

Bosch EHP AW Luft/vatten-värmepump

Bosch EHP AW Luft/vatten-värmepump Bosch EHP AW Luft/vatten-värmepump Bosch EHP AW är en ny generation luft/vattenvärmepumpar. Här förenar vi mer än 35 års erfarenhet av värmepumpteknik med den senaste utvecklingen. Resultatet blir en värmepump

Läs mer

Wirsbo Golvvärme Wirsbo Push 20/25

Wirsbo Golvvärme Wirsbo Push 20/25 Push 20 145 80 90 Wirsbo Golvvärme Wirsbo Push 20/25 FLIK 5:41 Jan 1996 Pump- och shuntgrupp för golvvärme 150 580 Port AB 225 310 Port B Port A Push 25 135 Bild1 Mått från vägg C-rör 50 mm, totalt byggdjup

Läs mer

Ventilation- och uppvärmningssystem, 7,5 hp

Ventilation- och uppvärmningssystem, 7,5 hp 1 (12) Ventilation- och uppvärmningssystem, 7,5 hp Provmoment: Tentamen Ladokkod: TB0121 Tentamen ges för: En1 Tentamensdatum: 2012-05-31 Hjälpmedel: Miniräknare Tentamen består av två delar, den ena med

Läs mer

Skötselanvisningar för din fjärrvärmecentral

Skötselanvisningar för din fjärrvärmecentral Skötselanvisningar för din fjärrvärmecentral Så här fungerar fjärrvärme centralen i din villa Vi producerar varmt fjärrvärmevatten vid vår stora panna. Vatt net går via nedgrävda led ningar till din bostad

Läs mer

INSTALLATIONS- OCH SKÖTSELANVISNING FÖR PREFABENHET DANFOSS RED FRAME

INSTALLATIONS- OCH SKÖTSELANVISNING FÖR PREFABENHET DANFOSS RED FRAME INSTALLATIONS- OCH SKÖTSELANVISNING FÖR PREFABENHET DANFOSS RED FRAME Danfoss LPM Sp. z o. o. Danfoss District Heating AB Tuchom, ul.tęczowa 46 Marieholmsgatan 10C 82-209 Chwaszczyno, 415 02 Göteborg Poland

Läs mer

Skötselråd. för din fjärrvärmeanläggning

Skötselråd. för din fjärrvärmeanläggning Skötselråd för din fjärrvärmeanläggning Innehållsförteckning 1. Principskiss fjärrvärmeanläggning 4 2. Fjärrvärmeanläggning 5 3. Värmemätare och smutsfilter 6 4. Värmeväxlare 7 5. Expansionskärl 8 6. Reglering

Läs mer

Kombiberedare FR/FC. Handledning /09

Kombiberedare FR/FC. Handledning /09 Kombiberedare 00-00 FR/FC Handledning 0 00/09 Ingående delar Underhåll och skötsel Demontering av front Vid service och underhållsarbete ska frontplåten tas bort enligt bild. Drag ut frontens nederkant.

Läs mer

Luftvärmare, värmevatten, röranslutning

Luftvärmare, värmevatten, röranslutning EQEE Luftvärmare för värmevatten EQCE Luftvärmare för värmevatten EQEG Luftvärmare, frostskydd Anslutning av batteri Anslutning till rörsystemet skall göras av rörentreprenör. Lamellvärmeväxlaren skall

Läs mer

GEMINA TERMIX VVX GEMINA TERMIX ANVÄNDARHANDLEDNING TERMIX VVX

GEMINA TERMIX VVX GEMINA TERMIX ANVÄNDARHANDLEDNING TERMIX VVX GEMINA TERMIX VVX TERMIX VVX är en sammanbyggd villavärmeväxlare och innehåller ett komplett värmesystem med värmeväxlare för rumsuppvärmning och värmeväxlare för tappvarmvatten. GEMINA TERMIX LSV9896508.doc/08.02.2005

Läs mer

Skötselanvisningar för din fjärrvärme.

Skötselanvisningar för din fjärrvärme. Skötselanvisningar för din fjärrvärme. Hur fungerar fjärrvärmecentralen i min villa? Vi tillverkar varmt fjärrvärmevatten vid vår stora panna. Vattnet går via nedgrävda ledningar till din bostad och in

Läs mer

TA-Therm. VVC-ventiler Termostatisk cirkulationsventil

TA-Therm. VVC-ventiler Termostatisk cirkulationsventil TA-Therm VVC-ventiler Termostatisk cirkulationsventil IMI HEIMEIER / Tappvatten / TA-Therm TA-Therm Termostatventilen för automatisk injustering av varmvattencirkulation i bostäder har en steglös temperaturinställning,

Läs mer

Installationsguide WT-T 300 WT-T 500

Installationsguide WT-T 300 WT-T 500 Installationsguide WT-T 300 WT-T 500 Danfoss A/S (Dept./Init.), 2014-05 VIILC107 1 Danfoss A/S frånsäger sig allt ansvar om dessa instruktioner inte följs vid installation eller service. Det engelska språket

Läs mer

LOKALA ANVISNINGAR FÖR ARBETE MED FJÄRRVÄRMECENTRALER

LOKALA ANVISNINGAR FÖR ARBETE MED FJÄRRVÄRMECENTRALER OK NVISNINGR FÖR RBETE MED FJÄRRVÄRMEENTRER För arbeten med fjärrvärmecentraler gäller Svensk fjärrvärmes tekniska bestämmelser FJÄRRVÄRMEENTREN, utförande och installation, F:101 samt de här lokala anvisningarna.

Läs mer

NIBE VPB/VPBS Varmvattenberedare

NIBE VPB/VPBS Varmvattenberedare NIB VPB/VPBS Varmvattenberedare 2 Varmvattenberedare lämplig att ansluta till värmepump eller annan extern värmekälla. Korrosionskydd av koppar, rostfritt stål eller emalj Maximalt avsäkringstryck av 9

Läs mer

DN (mm) k vs (m 3 /h) Anslutning. 1,6 Cylindr. gänga. enl. ISO. 25 8,0 Flänsar PN 25, 20 6,3 003H H6352. DN (mm) Anslutning 1,6. Cylindr.

DN (mm) k vs (m 3 /h) Anslutning. 1,6 Cylindr. gänga. enl. ISO. 25 8,0 Flänsar PN 25, 20 6,3 003H H6352. DN (mm) Anslutning 1,6. Cylindr. Datablad Differenstrycksregulator (PN 25) V4-26 AVP - tillopps- eller returledningsmonterad, justerbar inställning AVP-F - returlednings- och tilloppsmonterad, fast inställning Beskrivning Regulatorn är

Läs mer

Installation, service och driftinstruktion Alfa Laval AquaStar Tappvarmvattencentral för lägenheter

Installation, service och driftinstruktion Alfa Laval AquaStar Tappvarmvattencentral för lägenheter Alfa Laval AquaStar Tappvarmvattencentral för lägenheter DOC-1352, Rev: november 2016 Innehåll 1 Allmänt... 3 1.1 Schematiskt diagram... 3 2 Installation... 3 2.1 Uppackning... 3 2.2 Förberedelser... 3

Läs mer

Thermia vv-beredare KB/KBE Skötsel & Installationsanvisning

Thermia vv-beredare KB/KBE Skötsel & Installationsanvisning Thermia vv-beredare KB/KBE Skötsel & Installationsanvisning S-54097-1 Produktbeskrivning... 2 Tekniska data... 3 Montering och installation... 4-5 Skötsel... 6 Thermia Värme AB förbehåller sig rätten till

Läs mer

Så fungerar din fjärrvärmecentral

Så fungerar din fjärrvärmecentral Avluftning värme Värmeväxlare värme Reglercentral Ställmotor värme Expansionskärl Tryckmätare Värmeväxlare varmvatten Reglerventil varmvatten Cirkulationspump Säkerhetsventiler Mätare Påfyllningsventil

Läs mer

Automatisk stamregulator ASV-P Avstängningsventil ASV-M

Automatisk stamregulator ASV-P Avstängningsventil ASV-M Automatisk stamregulator ASV-P Avstängningsventil ASV-M V4-05D Användning ASV-P används tillsammans med ASV-M för reglering av differenstryck i stammar med radiatorventiler. ASV-P är en stamregulator som

Läs mer

Shuntopac V. Shuntgrupp för värme

Shuntopac V. Shuntgrupp för värme Shuntopac 125-200 V Shuntgrupp för värme Shuntopac 125-200 V är en shuntgrupp för fjärrvärmeanläggningar och konventionella radiator-, ventilations- och golvvärmesystem. Shuntgruppen finns som standard

Läs mer