Sammanställning och uppföljning av frågor/synpunkter från ungdomens frågestund

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanställning och uppföljning av frågor/synpunkter från ungdomens frågestund 2012-04-26"

Transkript

1 Sammanställning och uppföljning av frågor/synpunkter från ungdomens frågestund Frågor ställda av Centralt ungdomsforum Nämndens svar Åtgärd/politiskt ärende Bättre fysisk skolmiljö genom mer lagom temperatur. Tekniska kontoret som förvaltar kommunens fastigheter försöker hålla lektionsrummen lite svalare då alla som närvarar i rummen under en tid tillsammans genererar värme. Temperaturen styrs av yttertemperaturen och på hösten kan rummen kännas extra svala, då det tar lite tid innan innetemperaturen anpassar sig efter svalare temperaturer utomhus. Fler och renare offentliga toaletter Tekniska kontoret betalar fastighetsägare för att dessa ska hålla toaletter öppna för allmänheten. Information om var dessa finns kan man se på Jönköping Citys hemsida. Skyltningen av var dessa finns hanteras av stadsbyggnadsnämnden. Frågan om bättre skyltning skickas till stadsbyggnadskontoret. Fler studentbostäder Tekniska kontoret har startat flera projekt för studentbostäder och genomfört byggnation på olika håll i Jönköping, dels med nya hus och som komplement på befintliga hus. Kommunen har under de senaste åren satsat mycket på studentlägenheter. På hemsidan Studenbostad Jönköping finns lediga studentbostäder från alla hyresvärdar samlade på ett enda ställe.

2 Frågor ställda av Centralt ungdomsforum Nämndens svar Åtgärd/politiskt ärende Fler och bättre cykelbanor Det finns en cykelkarta framtagen som bl a finns tillgänglig på Jönköpings kommuns hemsida och i kommunens reception som broschyr. Vidare har kommunen satt upp nya cykelskyltar utmed GCvägarna, där man kan se avstånd till olika mål. Kommunen arbetar mycket för att förbättra GCvägarna i kommunen. Ett nytt projekt är att bygga ut en sammanhållen GC-väg från Taberg till centrala Jönköping.

3 Sammanställning och uppföljning av frågor från tekniska nämndens oktobermöte med elever från Råslätts Ungdomsforum/Elevforum och Erik Dahlbergsgymnasiet Elevernas frågor Nämndens svar Åtgärd/politiskt ärende Förbättringsbehov av bron mellan Grästorp och Råslätt Förslag läggs fram att bron utmed cykelvägen mellan Grästorp och Råslätt över Lillån görs mer säker mot halka samt att det görs gallringsarbeten av träd och buskar intill vägavsnittet. Bron borde ha en annan konstruktion för att bli mindre hal och mycket höstlöv på bron förvärrar halkrisken. Tekniska kontoret får hjälp av Jönköping Energi för byte av lampor utmed gång- och cykelvägar. Detta görs enligt vissa fastställda tidsintervall. Om en lampa inte är så bra kan den slockna innan byte ska göras utmed den aktuella sträckan. Om man upptäcker trasiga lampor kan man ringa och felanmäla. Tekniska nämnden tar med sig frågan. Fjärrvärmearbeten inom Grästorp Fråga ställs om pågående arbeten med fjärrvärme i Grästorp. Hur lång tid tar det innan detta blir klart? Det är Jönköping Energi AB som bygger ut fjärrvärme i kommunen. Frågan skickas vidare till Jönköping Energi AB. Ändrade avståndsregler för att få skolskjuts För att få skolskjuts (busskort genom skolan) har reglerna ändrats så att det nu krävs större avstånd mellan hem och skola för att få detta beviljat. Detta tycker eleverna rimmar illa med att man ska åka mycket kollektivtrafik. Vidare ställs fråga om det går att göra något åt att man som elev måste betala sitt busskort själv om man nekas rätten till skolskjuts. Det är barn- och utbildningsnämnden som ansvarar för skolskjutsreglerna i Jönköpings kommun. Frågan skickas till barn- och utbildningsnämnden.

4 Sista turerna med buss 26, 27 och 28 Sista turerna med buss 26, 27 och 28 borde gå en timme till under helgnätterna. Busstrafiken sköts av Länstrafiken. Frågan skickas till Länstrafiken. Fler och renare offentliga toaletter Önskemål finns om fler och renare offentliga toaletter i centrala Jönköping. Särskilt under evenemang i staden blir det svårt att hitta lediga toaletter i city. Det borde också vara tydligare var de offentliga toaletterna finns. Tekniska kontoret betalar fastighetsägare för att dessa ska hålla toaletter öppna för allmänheten. Information om var dessa finns kan man se på Jönköping Citys hemsida. Skyltningen av var dessa finns hanteras av stadsbyggnadsnämnden. Frågan om bättre skyltning skickas till stadsbyggnadskontoret. Fler fotbollsplaner och basketplaner Önskemål finns om fler fotbollsplaner och basketplaner och bättre utrustning på dessa i anslutning till Stadsgårdsskolan. Även lekplatserna behöver bättre utrustning. Ansvaret för fotbollsplaner och basketplaner i området ligger hos Fritid Jönköping och Bostads AB Vätterhem. Tekniska nämnden har föreslagit kommunfullmäktige att nämnden tillsammans med stadsbyggnadsnämnden, barn- och utbildningsnämnden och fritidsnämnden får uppdraget att ta fram ett program för aktivitetsplatser i kommunen, där det ska gå att göra fler saker, så att fler åldersgrupper kan lockas till dessa platser. Frågan om fotbollsplaner och basketplaner i anslutning till Stadsgårdsskolan skickas till Fritid Jönköping och Bostads AB Vätterhem.

5 Trasig GC-belysning i Kättilstorp Det framförs att GC-belysningen är trasig på en GC-sträcka i Kättilstorp. Tekniska kontoret får hjälp av Jönköping Energi för byte av lampor utmed gång- och cykelvägar. Detta görs enligt vissa fastställda tidsintervall. Om en lampa inte är så bra kan den slockna innan byte ska göras utmed den aktuella sträckan. Om man upptäcker trasiga lampor kan man ringa och felanmäla. Enligt ett EU-direktiv ska alla gamla kvicksilverlampor bytas ut senast Kommunfullmäktige har antagit ett program för belysning utmed bl a GC-vägar. Enligt programmet ska placeringen av belysningen ses över och mer energieffektiva typer av belysning ska användas. Med mer energieffektiv belysning kan större ytor belysas och släckning vissa tidsintervall kan undvikas. Belysning av skateparker Det framhålls att skateparker saknar kvällsbelysning. Fritid Jönköping ansvarar för skateparkerna. Frågan skickas till Fritid Jönköping.

6 Dålig belysning på Björkkullen Det framhålls att det är dålig belysning på Björkkullen samt att det gör att man skräpar ner där. Tekniska kontoret ansvarar för belysningen på Björkkullen. Tekniska kontoret ska ta en diskussion med Jönköping Energi AB om belysningen går att förbättra. Kalla lektionsrum Eleverna påpekar att det är mycket kallt i lektionsrummen både på Erik Dahlbergsgymnasiet framförallt i H och C husen och i Stadsgårdsskolan. Dessutom är värmen ojämn, så att det kan vara varmt i en korridor men kallt i ett lektionsrum. Även matsalen i Stadsgårdsskolan känns kall. Tekniska kontoret som förvaltar kommunens fastigheter försöker hålla lektionsrummen lite svalare då alla som närvarar i rummen under en tid tillsammans genererar värme. Temperaturen styrs av yttertemperaturen och på hösten kan rummen kännas extra svala, då det tar lite tid innan innetemperaturen anpassar sig efter svalare temperaturer utomhus. Otydligt trafikljus vid korsningen Kungsgatan- Klostergatan Korsningen Kungsgatan-Klostergatan upplevs som osäker, då det saknas riktpil för de trafikanter som ska svänga vänster i korsningen. Om trafikljusen kompletteras med riktpil för vänstersväng, skulle det kännas tryggare när man passerar korsningen. Trafiksäkerhetsfrågor hanteras av stadsbyggnadsnämnden. Frågan skickas till stadsbyggnadskontoret.

7 Fler butiker i Barnarp Önskemål finns om att det öppnas fler butiker i Barnarp. Etablering av butiker styrs helt av näringsidkarna och är inget som beslutas politiskt. Däremot finns det gott om säljklar mark i Barnarp som intresserade näringsidkare kan köpa. Dåligt med fönster och tråkig inomhusmiljö på Erik Dahlbergsgymnasiet Det framhålls att det är för få fönster i lektionsrummen och trista färger i överlag i inomhusmiljön på Erik Dahlbergsgymnasiet. De åtgärder som tekniska kontoret kan göra för inomhus miljöerna i skolorna styrs helt av den budget som finns för den typen av åtgärder. Det finns inte mer pengar i budget än att det räcker för att hålla undan de allra värsta problemen, som läckage i tak och väggar m.m. Det finns ett projekt inom kommunen där skolor kan delta som innebär att man genom s.k. brukarmedverkan hjälper till att spara energi. De pengar som då blir över, efter att man har sparat, kan användas för den egna verksamheten, bl a att snygga upp inomhusmiljön. Det bästa är att ta upp frågan med skolans rektor.

8 Efterlysning av bättre GC-vägar i Jönköping Det framhålls att GC-vägarna i Jönköping inte är tillräckligt utbyggda, då de ofta bryts av med vanliga trottoarer eller ingen trottoar alls utmed många sträckor. Det gör att det är svårt att veta var man ska ta vägen med cykeln. Det finns en cykelkarta framtagen som bl a finns tillgänglig på Jönköpings kommuns hemsida och i kommunens reception som broschyr. Vidare har kommunen satt upp nya cykelskyltar utmed GCvägarna, där man kan se avstånd till olika mål. Kommunen arbetar mycket för att förbättra GCvägarna i kommunen. Ett nytt projekt är att bygga ut en sammanhållen GC-väg från Taberg till centrala Jönköping. Säkrare övergångsställen Önskemål finns om att övergångsställena förses med reflexstolpar, belysning och blinkfyrar, så att det blir tydligare för bilister att det finns fotgängare som vill gå över gator och vägar. Stadsbyggnadsnämnden ansvarar för trafiksäkerhetsfrågor. Överlag planeras det för att ta bort övergångsställena, då dess anses ge en falsk trygghet i trafiken. Frågan skickas till stadsbyggnadskontoret. Avsaknad av övergångsställe vid busshållplats Vid busshållplatsen vid Torparondellen saknas övergångsställe från busshållplatsen. Den delen av Jönköping ingår i Jönköpings stadsbyggnadsvision, där helt nya stadsdelar ska byggas upp. Detta kommer att påverka utformningen av trafiken som ska passera området. I övrigt hänvisas till att vissa övergångsställen kommer att tas bort, eftersom de anses ge en falsk trygghet i trafiken. Frågan skickas till stadsbyggnadskontoret.

9 Fler mindre och billigare lägenheter till studenter Fler mindre och billigare lägenheter för studenter efterlyses. Tekniska kontoret har startat flera projekt för studentbostäder och genomfört byggnation på olika håll i Jönköping, dels med nya hus och som komplement på befintliga hus. Kommunen har under de senaste åren satsat mycket på studentlägenheter. På hemsidan Studenbostad Jönköping finns lediga studentbostäder från alla hyresvärdar samlade.

10 Sammanställning och uppföljning av frågor från träff med barn från Råslättsspåret Elevernas frågor Nämndens svar Åtgärd/politiskt ärende Grästorpsskolan * Fotbollsmål till Grästorpsskolan, finns inget på förskolan. En lekstuga och rymdraket! * Det finns väldigt lite att göra på rasterna för tjejerna, man önskar sig lite utebord och bänkar, en studsmatta samt en linbana. * Studsmatta på skolgården på Grästorpskolan. * Skolskog vid Grästorpsskolan. * Gymnastiksalen är inte trygg för förskolebarnen, vill ha standard "Lekhall". Beställningar av förbättringar ska göras av skolorna. Tekniska kontoret utför sedan åtgärder som skolan beställer. Frågorna skickas till Grästorpsskolan. Konstgräsplanen på Råslätt * Vem la konstgräsplanen på Råslätt? Det ligger överblivet material som ska läggas på rinken, vem fixar? Ansvaret för fotbollsplaner och basketplaner i området ligger hos Fritid Jönköping och Bostads AB Vätterhem. Frågan skickas till Fritid Jönköping och till Bostads AB Vätterhem. Barnarpsskolan * Bordtennisbord på skolgård och linbana på Barnarpsskolan. * Planera bättre för fotbollsplanen på Barnarpsskolan. Beställningar av förbättringar ska göras av skolorna. Tekniska kontoret utför sedan åtgärder som skolan beställer. Frågorna skickas till Barnarpsskolan.

11 Råslättsskolan * Råslättsskolan vill veta hur skolgården kommer att se ut i framtiden. Det ligger konstgräs på hög som blivit över, kan man lägga det på 7- mannaplanen på skolan? Bättre platser att hänga på. Bordtennisbordet på PULS-arena används inte, flytta ner det till skolan. * Svårt att hålla jämn temp i barackerna på Råslättsskolan. Problem med myror i tjejernas omklädningsrum. Vill ha avskärmning mellan duscharna! * Snöröjningen på Råslättskolan ska bli bättre, kan Vätterhem ta det? Gräsklippning på gräsmattorna runt skolan, vem ansvarar? Beställningar av förbättringar ska göras av skolorna. Tekniska kontoret utför sedan åtgärder som skolan beställer. Frågorna skickas till Råslättsskolan. Mellanstadieskola med fotbollsprofil? * Finns det några mellanstadier som har fotbollsprofil? Inget att göra på rasterna * Generellt har tjejerna inget speciellt att göra på rasterna. Tennisplanen mellan Grästorpsskolan och Hägervägen * Tennisplanen mellan Grästorpsskolan och Hägervägen behöver rustas upp, PULS-arena. * Tennisbanan nedanför skolan är mycket dåligt skött ger dåligt intryck av skolan också kommunägd? Den kunde utvecklas så hela området kunde använda den! Frågan skickas till barn- och utbildningsnämnden. Kommentaren skickas till samordnare för Ungdomsforum för spridning till alla skolor. Frågan skickas till Fritid Jönköping.

12 Kontakter mellan tekniska kontoret och skolan Vem har ansvaret för kontakterna mellan tekniska kontoret och skolan? Cykelvägen mellan Grästorp och Råslätt * Cykelvägen mellan Grästorp och Råslätt. Bättre belysning och halkbekämpning och våt bro med algpåväxt. Rektor på skolan ansvarar för att kontakt tas med tekniska kontoret om förbättringsbehov i lokaler och på skolgårdar. Tekniska kontoret får hjälp av Jönköping Energi för byte av lampor utmed gång- och cykelvägar. Detta görs enligt vissa fastställda tidsintervall. Om en lampa inte är så bra kan den slockna innan byte ska göras utmed den aktuella sträckan. Halkbekämpning utförs med kubricerat krossmaterial och det snöröjs när det har kommit 3 cm snö. Allt detta ska vara klart inom åtta timmar. Om man upptäcker trasiga lampor kan man ringa och felanmäla. Skolmat Laktosintoleranta måste nästan alltid välja det vegetariska alternativet. p.g.a. att mjölkprodukter med laktos ofta används i huvudalternativet, även muslimer blir ofta hänvisade till det vegetarianska alternativet p.g.a. att fläskkött ofta används som huvudalternativ. Frågan skickas till respektive berörd skola.

13 Nämndens frågor eller synpunkter Elevernas svar Åtgärd/politiskt ärende När det gäller kalla lektionsrum och andra lokaler, framhåller tekniska nämnden att det är viktigt att verkligen se till att mäta temperaturen i de olika lokalerna, annars är det svårt att påtala brister.

14 Sammanställning och uppföljning av frågor från fritidsnämnden Elevernas frågor Nämndens svar Åtgärd/politiskt ärende Vi tycker att lekplatserna vid Vätterstranden, Ekeparken på Rosenlund och Sannabadet är tråkiga sedan de gjordes om. Vi tycker det vore roligt med exempelvis: kompisgunga, klätterställning och linbana. Sammanställning och uppföljning av frågor från miljönämnden Elevernas frågor Nämndens svar Åtgärd/politiskt ärende Önskemål om busskurer vid hemmen när man väntar på bussen. Länstrafiken hanterar frågor om kollektivtrafik. Frågan skickas tillbaka till miljönämnden med uppmaning om att det är Länstrafiken som ska besvara frågan. Fler papperskorgar som inte kan flyttas på så lätt. Vandalisering är svårt att skydda sig emot. Tekniska kontoret jobbar ständigt med förbättringar av utrustning. Ungdomarna upplever att blommor, buskar och andra arrangemang är tråkiga. De säger att en del av buskarna som kommunen planterat är döda och det ser allmänt eländigt ut. De efterfrågar en uppfräschning av centrala Bankeryd av blommor, träd och buskar, så känns också Bankeryd mer attraktivt. Övergångsställena i Bankeryd är dåligt markerade med skyltar och vita streck. Stadsbyggnadsnämnden hanterar frågor om trafiksäkerhet. Frågan skickas tillbaka till miljönämnden med uppmaning om att det är stadsbyggnadsnämnden som ska besvara frågan.

15 Ungdomar använder en etablerad genväg som gångväg mellan stationen i Bankeryd mot Villavägen, genom den gamla, rivna limfabriken. Den är otäck men används ändå mycket frevkent. Kan man göra en riktig gång- och cykelväg av denna sträcka med asfalt och belysning? Etablering av nya gång- och cykelvägar hanteras av stadsbyggnadsnämnden. Frågan skickas tillbaka till miljönämnden med uppmaning om att det är stadsbyggnadsnämnden som ska besvara frågan. Mer isyta önskas i kommundelen som sköts av kommunen. Jobbigt med ständiga vägarbetena svårt att passa skoltiderna ibland. Idrottsplatser hanteras av fritidsnämnden. Staden utvecklas samtidigt som den måste underhållas. Det är oundvikligt. Sammanställning och uppföljning av frågor från stadsbyggnadsnämnden Frågan skickas tillbaka till miljönämnden med uppmaning om att det är fritidsnämnden som ska besvara frågan om det avser idrottsplatser. Elevernas frågor Nämndens svar Åtgärd/politiskt ärende Ett brunnslock på Folkungavägen är löst och låter när bilar passerar. Vi tittar på det omgående, är det en telebrunn, så är det Telias ansvar och då kan vi inte säga när det blir utfört men vi anmäler det. Belysning dålig vid Lillån Sotarvallen. Känns mycket otryggt att gå där. Varannan lampa släckt. Även på Rosenlund och Rådhusparken släcks varannan lampa. Otäckt. Har framfört klagomål vid flera tillfällen till tekniska kontoret. De lyssnar inte. Att släcka varannan lampa är ett politiskt beslut och ska ge lägre kostnader för energi i kommunen. I samband med att kommunen satsar på mer lågenergilampor, är förhoppningen att kommunen i framtiden ska kunna hålla alla lampor tända för en lägre eller för samma kostnad som idag.

16 Kålgårdsparkens lekplats. Vägen vid lekplatsen sköts dåligt. Är det medvetet från kommunens sida för att dämpa bilars hastighet? Eftersom vägarna periodvis är så dåliga att bilar genar upp på sidan där barnen går, för att inte köra ner i hålen på vägen. Oftast måste lärarna som promenerar med barnen riskera sig själva för att skydda barnen från bilarna. Denna fråga är komplicerad. Ansvaret för vägen är inte utrett men tekniska kontoret försöker att underhålla där det finns behov. Sammanställning och uppföljning av frågor från socialnämnden Elevernas frågor Nämndens svar Åtgärd/politiskt ärende Var finns det möjlighet att parkera när man har fyllt 18 år och tagit körkort? Inne i Jönköpings centrum kan man parkera överallt där det finns en parkeringsskylt med ett P på. På Jönköping.se finns en karta som man kan titta på och där det även står vad det kostar och hur länge man kan stå parkerad på olika platser. Sök på parkeringskarta. Längst ner på sidan under Dokument finns kartan. Barnen uppger att de vill ha lite mer gatubelysning på Visingsö. På vintern då de väntar på bussen så är det jättemörkt ute och på de ställen som belysning finns, är det långt mellan lysena. Barnen har uppmärksammat att det redan finns elstolpar men inga lampor till dessa. Stadsbyggnadskontoret ansvarar för uppsättning av ny belysning. Frågan skickas till stadsbyggnadskontoret.

17 Nämndens fråga till barnen/ungdomarna: Det beror på belysningen. Det kan dock kännas Stadsbyggnadskontoret ansvarar för ny belysning. Finns det något ställe där ni känner er otrygga? ensamt även om belysningen är ok om man är Stadsbyggnadskontoret har fått frågan från själv. socialnämnden. Dalen i Kaxholmen, vid Landsjöskolan känns otrygg. Belysningen har blivit bättre men det behövs mer belysning. Det är dessutom mycket igenvuxet i elljusspåret som gör att det är mörkt och känns otryggt.

Sammanställning och uppföljning av frågor/synpunkter från ungdomens frågestund 2011-04-28

Sammanställning och uppföljning av frågor/synpunkter från ungdomens frågestund 2011-04-28 Sammanställning och uppföljning av frågor/synpunkter från ungdomens frågestund 2011-04-28 Frågor ställda av Centralt ungdomsforum Nämndens svar Åtgärd/politiskt ärende Information om arbeten för unga i

Läs mer

Kundenkät gatumark hösten 2013

Kundenkät gatumark hösten 2013 Kundenkät gatumark hösten 2013 En kundenkät med totalt 13 frågor skickats under hösten 2013 ut till 500 slumpvis utvalda kommuninvånare. Syftet är att få en överblick av hur nöjda invånarna kunderna är

Läs mer

Solgårds villaförening. Nyhetsbrev december 2012. Översiktsplan Huddinge 2030

Solgårds villaförening. Nyhetsbrev december 2012. Översiktsplan Huddinge 2030 Nyhetsbrev december 2012 Översiktsplan Huddinge 2030 Översiktsplan Huddinge 2030 är ett övergripande dokument som beskriver hur Huddinges bebyggelse, naturområden och infrastruktur skall utvecklas. Den

Läs mer

Trygghetsvandring Hemmingsmark 2012-09-20 Området kring skolan

Trygghetsvandring Hemmingsmark 2012-09-20 Området kring skolan Trygghetsvandring Hemmingsmark 2012-09-20 Området kring skolan Trygghetsvandringar är en metod för att skapa en bättre och tryggare närmiljö Vid trygghetsvandringar upptäcker man många saker som man annars

Läs mer

Tusentals idéer för ett ännu bättre Akalla!

Tusentals idéer för ett ännu bättre Akalla! & nu då? Jag vill ha snyggare gårdar Det behövs fler affärer Bra att man tagit detta initiativ att förbättra Akalla Naturen i Akalla är helt fantastisk Tydligare trafikstruktur Det behövs en bank i Akalla

Läs mer

Protokoll Trygghetsvandring i Åsjunga 2014-06-24. Trygghetsvandring i Åsjunga Reviderad 2014-06-23

Protokoll Trygghetsvandring i Åsjunga 2014-06-24. Trygghetsvandring i Åsjunga Reviderad 2014-06-23 Reviderad 2014-06-23 1 Inledning Vid en byastämma i Åsljunga ville invånarna genomföra en trygghetsvandring. Detta tog Örkelljunga kommun fasta på och den 2012-03-22 anordnade kommunens BRÅ (Brottsförebyggande

Läs mer

Trygghetsvandring. Simlångsdalen den 5 maj 2015

Trygghetsvandring. Simlångsdalen den 5 maj 2015 Trygghetsvandring Simlångsdalen den 5 maj 2015 Tre olika grupper bestående av boende och tjänstemän vandrade i tre förutbestämda områden i Simlångsdalen och noterade iakttagelser, förslag på åtgärder samt

Läs mer

Tyck om Burlöv Den första resp. sista synpunkten under aktuell period registrerades 2015-01-01-2015-06-30

Tyck om Burlöv Den första resp. sista synpunkten under aktuell period registrerades 2015-01-01-2015-06-30 (22) Statistikrapport Samhällsbyggnadsförvaltningen 20500-2050630 Tyck om Burlöv Den första resp. sista synpunkten under aktuell period registrerades 205-0-0-205-06-30 Sammanfattning Antal registrerade

Läs mer

Etikett och trafikvett

Etikett och trafikvett Etikett och trafikvett Etikett och trafikvett Huddinge ska växa i takt med Stockholms län. Det betyder att befolkningen ska öka från drygt 100 000 invånare till mellan 120 000 och 150 000 år 2030. Det

Läs mer

Översiktsplan för Simrishamns kommun Dnr: 2010/74

Översiktsplan för Simrishamns kommun Dnr: 2010/74 1 (6) Datum: 12-11-12 Översiktsplan för Simrishamns kommun Dnr: 2010/74 Vad Gärsnäsborna tycker om Gärsnäs. Sammanställning av inkomna synpunkter 2012-10-24 - -2012-11-07. 1. Gärsnäs har många fördelar:

Läs mer

DIALOG 2016 HERTSÖN/LERBÄCKEN

DIALOG 2016 HERTSÖN/LERBÄCKEN DIALOG 2016 HERTSÖN/LERBÄCKEN Arbete pågår med att ta fram en utvecklingsplan för Hertsön/ Lerbäcken. För att ta reda på vad de som bor i området tycker är viktigast har Luleå kommun bjudit in till ett

Läs mer

Information till dig som är intresserad av att ställa ut blomlådor på din gata för att minska bilarnas hastighet.

Information till dig som är intresserad av att ställa ut blomlådor på din gata för att minska bilarnas hastighet. 1 (5) Låt gatan blomma! Information till dig som är intresserad av att ställa ut blomlådor på din gata för att minska bilarnas hastighet. Vad gäller för gatan där blomlådorna placeras? Du som ansvarar

Läs mer

Hörring 2014-04-15 Uppföljningsmöte efter Demokratidag 2013

Hörring 2014-04-15 Uppföljningsmöte efter Demokratidag 2013 Hörring 2014-04-15 Uppföljningsmöte efter Demokratidag 2013 I Mora kommun har man beslutat att ge barn och ungdomar kanaler för reellt inflytande. Ett av dessa forum för inflytande är den årligt återkommande

Läs mer

Lerum Enkätundersökning 2010

Lerum Enkätundersökning 2010 Lerum Enkätundersökning 2010 Lerums centrumförenings enkätundersökning våren 2010. En sammanfattning till näringsidkare i Lerum. Lerums kommun är en kommun som ligger i anslutning till Göteborg och hit

Läs mer

Väg 1710 och berörda korsningar mellan Barkåkra och Pomona

Väg 1710 och berörda korsningar mellan Barkåkra och Pomona Till Ängelholms kommun att. Ann Kristin Wiiberg Östra vägen 2 262 80 Ängelholm och Till Trafikverket Region Syd Box 543 291 25 Kristianstad Väg 1710 och berörda korsningar mellan Barkåkra och Pomona Efter

Läs mer

Synpunkter och sammansta llning

Synpunkter och sammansta llning Synpunkter och sammansta llning Antal respondenter: 47 stycken Män 28 Kvinnor 19 Hur tar de sig fram? Cykel 17 Bil 25 Går 5 Vad tyckte de som svarat Informationen om snöröjning har varit Mycket bra 2 Bra

Läs mer

Parkering, biltvätt, buller och trafik

Parkering, biltvätt, buller och trafik Parkering, biltvätt, buller och trafik Parkeringsfrågor Ta bort parkeringsförbudet på Brynjegränden och andra små gränder! Följande lokal trafikföreskrift gäller på Brynjegränd med flera gator: Inom ett

Läs mer

Belysningsutredning Våren 2014

Belysningsutredning Våren 2014 Belysningsutredning Våren 2014 1 Bakgrund Framtidsgruppen har under 2012-2014 arbetat med frågan om gatubelysning inom området på styrelsens uppdrag Uppdraget har varit att undersöka kostnadsnivåer, medlemmars

Läs mer

Trygghetsvandring i Alafors den 3 december 2014

Trygghetsvandring i Alafors den 3 december 2014 Trygghetsvandring i Alafors den 3 december 2014 Vad är en trygghetsvandring? Trygghetsvandring är en metod som ger människor möjlighet att påverka sin närmiljö. Olika grupper kan ta initiativet till att

Läs mer

Sammanställning av ungas åsikter. November 2009 Anna Lena Pogulis Carina Ingesson

Sammanställning av ungas åsikter. November 2009 Anna Lena Pogulis Carina Ingesson Sammanställning av ungas åsikter November 2009 Anna Lena Pogulis Carina Ingesson Bakgrund Kommunfullmäktige har antagit ett strategiskt område Barn och unga vår framtid. Utifrån de övergripande och nämndsspecifika

Läs mer

LATHUND Att planera en mässa eller utställning

LATHUND Att planera en mässa eller utställning LATHUND Att planera en mässa eller utställning När man medverkar vid utställningar av olika slag är det viktigt att ha en klar strategi kring sitt deltagande. Att bara åka dit på vinst och förlust med

Läs mer

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens sammanställning och uppföljning av frågor/synpunkter från ungdomens frågestund 2012-04-26.

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens sammanställning och uppföljning av frågor/synpunkter från ungdomens frågestund 2012-04-26. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens sammanställning och uppföljning av frågor/synpunkter från ungdomens frågestund 2012-04-26. Frågor ställda av Centralt ungdomsforum Nämndens svar Åtgärd Behandlas

Läs mer

TRYGGHETSVANDRING I DALSJÖFORS

TRYGGHETSVANDRING I DALSJÖFORS SAMMANSTÄLLNING AV TRYGGHETSVANDRING I DALSJÖFORS HÖSTEN 2013 BROTTSFÖREBYGGANDE RÅDET (BRÅ) STADSDEL ÖSTER TRYGGHETSVANDRINGAR - SDF ÖSTER För att klara s prioritering gällande säkerhet och trygghet för

Läs mer

Vad gäller för gatan där blomlådorna placeras?

Vad gäller för gatan där blomlådorna placeras? KALIX KOMMUN Samhällsbyggnadsförvaltningen Information till Dig som är intresserad att sätta ut blomlådor Låt gatan blomma! Du har anmält intresse av att ställa ut blomlådor på Din gata för att minska

Läs mer

Dialog med Elevrådet på Älvkvarnsskolan Om Ursvik idag och i framtiden

Dialog med Elevrådet på Älvkvarnsskolan Om Ursvik idag och i framtiden 1(5) PM Dialog med Elevrådet på Älvkvarnsskolan Om Ursvik idag och i framtiden 2013-09-10 2(5) Dialog om Ursviks västra delar NAI Svefa och Sundbybergs kommun träffade elevråden och pratade om Ursvik idag

Läs mer

MEDBORGARDIALOG MED PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING DEN 26 MAJ 2016 PÅ MEDBORGARKONTORET RÅNEÅ

MEDBORGARDIALOG MED PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING DEN 26 MAJ 2016 PÅ MEDBORGARKONTORET RÅNEÅ MEDBORGARDIALOG MED PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING DEN 26 MAJ 2016 PÅ MEDBORGARKONTORET RÅNEÅ Just nu pågår arbetet med att ta fram utvecklingsplanen för Råneå med omland. För att ta reda på vad de

Läs mer

Analys av förutsättningar för utveckling med mål och förslag till åtgärder

Analys av förutsättningar för utveckling med mål och förslag till åtgärder Ortsutveckling: Arbetsgrupp: Trafik, boende, estetik och miljö Tema: Trafik Analys av förutsättningar för utveckling med mål och förslag till åtgärder 1. Förutsättningar för utveckling Väghållningsansvar

Läs mer

Frågor och svar kring trafiklösningar inom Fyrklövern

Frågor och svar kring trafiklösningar inom Fyrklövern Kontoret för samhällsbyggnad 2014-08-15 Mats Jakobsson 08-590 970 96 Dnr Fax 08-590 733 37 mats.jakobsson@upplandsvasby.se Frågor och svar kring trafiklösningar inom Fyrklövern 1. Varför behövs två nya

Läs mer

RAPPORT FRÅN ETT: www.upplandsvasby.se

RAPPORT FRÅN ETT: www.upplandsvasby.se RAPPORT FRÅN ETT: Dialog Trafikdialogen var höstens första dialogmöte av totalt tre. Dialogen berörde den kommande trafikplanen och lanserades som startskottet för arbetet med denna. Sammanlagt besökte

Läs mer

Med Skeppsbron återfår göteborgarna kontakten med vattnet. Staden får en ny spännande mötesplats vid älven mitt i centrala Göteborg.

Med Skeppsbron återfår göteborgarna kontakten med vattnet. Staden får en ny spännande mötesplats vid älven mitt i centrala Göteborg. 2015-08-27 Q&A Skeppsbron Med Skeppsbron återfår göteborgarna kontakten med vattnet. Staden får en ny spännande mötesplats vid älven mitt i centrala Göteborg. Detta händer just nu I augusti i år invigdes

Läs mer

Sammanställning Ortsutveckling Hälleforsnäs

Sammanställning Ortsutveckling Hälleforsnäs Sammanställning Ortsutveckling Hälleforsnäs Stormöte den 6/4 på Bruksskolan Boende Information Fritid Natur och miljö - Trafik och kommunikationer Turism och marknadsföring Yngre och äldre Färgerna representerar

Läs mer

Uteserveringar i Borås Stad

Uteserveringar i Borås Stad Uteserveringar i Borås Stad Bild: Superstudio INLEDNING INLEDNING Våra gator, torg och parker är en tillgång för stadens alla invånare och besökare. En levande och attraktiv stadskärna kräver planering

Läs mer

tillsammans tar vi hand om göteborg. Lite information om ditt ansvar som fastighetsägare.

tillsammans tar vi hand om göteborg. Lite information om ditt ansvar som fastighetsägare. tillsammans tar vi hand om göteborg. Lite information om ditt ansvar som fastighetsägare. Vi vill gärna se Göteborg som ett stort hushåll, där många olika familjer lever tillsammans. Precis som i ett hushåll

Läs mer

För bättre trafiksäkerhet. Blomlådor i gatan

För bättre trafiksäkerhet. Blomlådor i gatan För bättre trafiksäkerhet. Blomlådor i gatan Enköpings kommun Blomlådor för bättre trafiksäkerhet! Boende har möjligheten att ställa ut blomlådor på sin gata för att minska bilarnas hastighet. Vilka krav

Läs mer

Trygghetsvandring. Västermovägen på Brattberget. 17 oktober 2013 2014-01-08

Trygghetsvandring. Västermovägen på Brattberget. 17 oktober 2013 2014-01-08 Västermovägen på Brattberget 17 oktober 2013 2014-01-08 Innehåll 1 Bakgrund 2 1.1 Trygghetsundersökning... 2 2 Trygghetsvandring 3 2.1 Metod... 3 2.2 Trygghetsvandring kring Västermovägen på Brattberget...

Läs mer

Trotsade kylan för att förbättra Påryd

Trotsade kylan för att förbättra Påryd Handläggare Datum Elisabeth Karlsson 2012-02-09 Trotsade kylan för att förbättra Påryd Måndagkvällen den 6 februari samlades 15 Pårydsbor utanför Ica för att visa kommunala tjänstemän vad som är bra och

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1. Berga... 2 2. Broby... 4 3. Haga - Björkbacken... 6 4. Mogata... 8 5. Ramunder... 10 6. S:t Anna... 12 7. Skönberga... 14 8. Västra Husby... 16 9. Östra Ryd... 18 1. Berga Sammanställning

Läs mer

15-03-03. hem ETT. sammanställning Homeparty hos Hanna

15-03-03. hem ETT. sammanställning Homeparty hos Hanna 15-03-03 hem ETT sammanställning Homeparty hos Hanna innehåll Homeparty hos Hanna Sammanfattning av workshopen Slutsatser resultat 3 6-10 11 Homeparty hos Hanna Bostadens upplägg och innehåll Vi hade bjudit

Läs mer

MEDBORGARDIALOG DEN 11 APRIL 2016 PÅ RÅNEÅSKOLAN

MEDBORGARDIALOG DEN 11 APRIL 2016 PÅ RÅNEÅSKOLAN MEDBORGARDIALOG DEN 11 APRIL 2016 PÅ RÅNEÅSKOLAN Just nu pågår arbetet med att ta fram utvecklingsplanen för Råneå med omland. För att ta reda på vad dem som bor i området tycker är viktigast bjöd Luleå

Läs mer

ETF:s enkät 2011 översikt

ETF:s enkät 2011 översikt ETF:s enkät 11 översikt 1. Anordna Midsommarfirande 2. Anordna Simskola 3. Anordna Valborgseld: 4. Anordna Höstfest/ Kräftskiva: 1 2 3 4 6 1 2 3 4 6 1 2 3 4 6 1 2 3 4 6. Anordna gemensamma arbetsdagar:

Läs mer

Svar på Solna Cykelplan etapp I med diarenummer SBN 2014:319

Svar på Solna Cykelplan etapp I med diarenummer SBN 2014:319 Svar på Solna Cykelplan etapp I med diarenummer SBN 2014:319 Sammanfattning Naturskyddsföreningen ser positivt på cykelplanen och ser med stor förväntan att cykeln som transportsätt får mycket större utrymme

Läs mer

Lokal Utvecklingsplan för Rydsnäs, Ydre kommun 2010

Lokal Utvecklingsplan för Rydsnäs, Ydre kommun 2010 Lokal Utvecklingsplan för Rydsnäs, Ydre kommun 2010 Antagen av invånarna i Rydsnäs 2010-11-03. Ansvarig förtroendevald politiker: Anders Andersson Handläggare: Lennart Jonsson Arbetsmetod Planen har tagits

Läs mer

HÄLSA 2011 Undersökning av finländarnas hälsa och funktionsförmåga Motionsfrågor (Underurval Motion)

HÄLSA 2011 Undersökning av finländarnas hälsa och funktionsförmåga Motionsfrågor (Underurval Motion) HÄLSA 2011 Undersökning finländarnas hälsa och funktionsförmåga Motionsfrågor (Underurval Motion) 1 T4017, ruotsi SVARSANVISNINGAR Svara genom att ringa in det alternativ som bäst beskriver Er egen situation

Läs mer

TRAFIKSÄKERHETSPROGRAM 2014-2016

TRAFIKSÄKERHETSPROGRAM 2014-2016 2014-02-18 TRAFIKSÄKERHETSPROGRAM 2014-2016 Trafiksäkerhetsåtgärd från 2013, trafikseparering med pollare på Rosenvägen i Enebyberg. TRAFIKSÄKERHETSPROGRAM 2014 2016 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida FÖRORD 2

Läs mer

Grus Indränkt makadam Asfalt 33,3% 45,8% 20,8% 100,0%

Grus Indränkt makadam Asfalt 33,3% 45,8% 20,8% 100,0% Eneby Enlunda Vägsamfällighet ENKÄT Svara senast 25 maj 202 Enkäten är anonym Du får detta brevutskick för att vi saknar e-postadress till dig. Vi ser helst att du svarar på enkäten via internet genom

Läs mer

Äldrenämndens sammanställning och uppföljning av frågor/synpunkter från ungdomens frågestund 2012-04-26.

Äldrenämndens sammanställning och uppföljning av frågor/synpunkter från ungdomens frågestund 2012-04-26. Äldrenämndens sammanställning och uppföljning av frågor/synpunkter från ungdomens frågestund 2012-04-26. Frågor ställda av Centralt ungdomsforum Det fanns inga frågor som berörde äldrenämndens verksamheter.

Läs mer

Barns skolväg 2009. Rapport från resevaneundersökning av grundskoleelevers trafiksituation i åk F-6 i Dals Eds kommun

Barns skolväg 2009. Rapport från resevaneundersökning av grundskoleelevers trafiksituation i åk F-6 i Dals Eds kommun Barns skolväg 2009 Rapport från resevaneundersökning av grundskoleelevers trafiksituation i åk F-6 i Dals Eds kommun Jenny Christensen & Lillemor Sanderberg Samordnare Kommunsamverkan Trafiksäkerhet &

Läs mer

Brogårdsbladet. Skanska etablerar sig. På Gång. Nr 3, februari 2008. Februari: Planeringen av mini-tvåorna i hus 35 blir klar.

Brogårdsbladet. Skanska etablerar sig. På Gång. Nr 3, februari 2008. Februari: Planeringen av mini-tvåorna i hus 35 blir klar. Nr 3, februari 2008 Brogårdsbladet Gemensamt nyhetsbrev från Alingsåshem och Hyresgästföreningen till hyresgästerna på Brogården i Alingsås. Skanska etablerar sig Nu är det snart dags att dra igång ombyggnationen

Läs mer

En säker skolväg. Barn och vuxna berättar om sin skolväg På en del ställen har man gjort jämförande

En säker skolväg. Barn och vuxna berättar om sin skolväg På en del ställen har man gjort jämförande En säker skolväg I många klasser tar man upp Skolvägen som ett tema. Barnen beskriver skolvägen i bilder, berättelser och dikter. De berättar om husen och växtligheten, om människor och djur som de möter.

Läs mer

Antal svarande i kommunen 32 Andel svarande i kommunen, procent 43 Kategorier ångest? Mycket dåligt Totalt Nej. Någorlunda. Mycket gott.

Antal svarande i kommunen 32 Andel svarande i kommunen, procent 43 Kategorier ångest? Mycket dåligt Totalt Nej. Någorlunda. Mycket gott. Resultat för särskilt boende 203, per kön, åldersgrupp, hälsotillstånd, 863 Hällefors F Hur bedömer du ditt allmänna hälsotillstånd? F2 Har du besvär av ängslan, oro eller ångest? gott gott Någorlunda

Läs mer

PM Sammanställning av upplevda problem och brister

PM Sammanställning av upplevda problem och brister PM Sammanställning av upplevda problem och brister Åtgärdsvalsstudie Förbättra E18 genom Karlskoga Problembeskrivning Nedan följer en sammanfattning av de generella problem och brister som har identifierats

Läs mer

Vanadislundens nedre lekplats

Vanadislundens nedre lekplats Vanadislundens nedre lekplats Sammanställning av tidig dialog med allmänheten kring lekplatsens kommande förnyelse April 2013 Vad tyckte du om Vanadislundens nedre lekplats? Vid korsningen Frejgatan/Sveavägen

Läs mer

INFORMATION FRÅN GATA OCH PARK, SAMHÄLLSBYGGNAD

INFORMATION FRÅN GATA OCH PARK, SAMHÄLLSBYGGNAD INFORMATION FRÅN GATA OCH PARK, SAMHÄLLSBYGGNAD Snöröjning Vinter 2016 Snöröjning, vintercykling, sandning och annat som hör vintern till. En bilaga till dig som räcker hela vintersäsongen 2016. Foto Carina

Läs mer

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg)

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg) Gruppenkät Du har deltagit i en gruppaktivitet! Det kan ha varit en tjej-/ killgrupp, ett läger eller ett internationellt ungdomsutbyte. Eller så har ni kanske ordnat ett musikarrangemang, skött ett café,

Läs mer

Bilaga 1. Barnkonsekvensanalys. Vägplan. Väg 2578, gång- och cykelväg, Lidköping-Tolsjö. Lidköpings kommun, Västra Götalands län.

Bilaga 1. Barnkonsekvensanalys. Vägplan. Väg 2578, gång- och cykelväg, Lidköping-Tolsjö. Lidköpings kommun, Västra Götalands län. Bilaga 1 Barnkonsekvensanalys Vägplan. Väg 2578, gång- och cykelväg, Lidköping-Tolsjö. Lidköpings kommun, Västra Götalands län Projektnummer: Dokumenttitel:. Vägplan. Väg 2578, gång- och cykelväg, Lidköping-Tolsjö.

Läs mer

Lupp 2009. Är du berättigad till skolskjuts (gäller inte dig som har vinterskolskjuts) Hur väl stämmer skolskjutsen med ditt schema?

Lupp 2009. Är du berättigad till skolskjuts (gäller inte dig som har vinterskolskjuts) Hur väl stämmer skolskjutsen med ditt schema? Lupp 2009 Är du berättigad till skolskjuts (gäller inte dig som har vinterskolskjuts) A. JA 194 36,7 B. NEJ 334 63,3 Total 528 100 100% (528/528) Hur väl stämmer skolskjutsen med ditt schema? A. Bra 129

Läs mer

Åsikter Tekniska nämnden oktober 2014

Åsikter Tekniska nämnden oktober 2014 Åsikter Tekniska nämnden oktober 2014 2014-10-01 18:01: Rubrik: hastighets övervakning Beskrivning: Ängelholm, 2014-10-01 Nu är det dax att Ängelholm tar sitt ansvar. På sträckan från Östravägen till Innerleden

Läs mer

Minnesanteckningar från skolrådsmötet 26/11, 2014.

Minnesanteckningar från skolrådsmötet 26/11, 2014. Minnesanteckningar från skolrådsmötet 26/11, 2014. Närvarande: Annika Ullemark 2A, Merethe Ingebrigtsen 5A, Annika Hedström Wahlberg 2C, Andreas Wahlberg 2C, Pernilla Carlgren 2A, Karolina Friggeråker

Läs mer

MEDBORGARDIALOG SÖDRA CENTRUM

MEDBORGARDIALOG SÖDRA CENTRUM MEDBORGARDIALOG SÖDRA CENTRUM Sammanställning till webbsidan Medborgardialog södra centrum Måndagen den 17 november 2014 genomförde Samhällsbyggnadsnämnden en medborgardialog om hur södra centrum ska utvecklas.

Läs mer

Manus: Tredje bildspelet handlar om kroppen och rörelse. Alla vet säkert att det är bra för våra kroppar att få röra på sig.

Manus: Tredje bildspelet handlar om kroppen och rörelse. Alla vet säkert att det är bra för våra kroppar att få röra på sig. Pedagogens manus till BILDSPEL 3 KROPPEN OCH RÖRELSE 1. Manus: Tredje bildspelet handlar om kroppen och rörelse. Alla vet säkert att det är bra för våra kroppar att få röra på sig. 2. Manus: Från 12 års

Läs mer

TRYGGHETSVANDRING PÅ TRANDARED

TRYGGHETSVANDRING PÅ TRANDARED SAMMANSTÄLLNING AV TRYGGHETSVANDRING PÅ TRANDARED VÅREN 2014 BROTTSFÖREBYGGANDE RÅDET (BRÅ) STADSDEL ÖSTER TRYGGHETSVANDRINGAR - SDF ÖSTER För att klara Borås Stads prioritering gällande säkerhet och trygghet

Läs mer

TRAFIKINVESTERINGSPROGRAM 2016-2018

TRAFIKINVESTERINGSPROGRAM 2016-2018 2015-11-30 TRAFIKINVESTERINGSPROGRAM 2016-2018 Trafikinvestering från 2015, ny beläggning och belysning på gång- och cykelbana utmed Henrik Palmes allé. INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida FÖRORD 2 1. TRAFIKINVESTERINGAR

Läs mer

VAD TYCKER DE ÄLDRE OM ÄLDREOMSORGEN? - SÄRSKILT BOENDE I HÖGANÄS KOMMUN 2013

VAD TYCKER DE ÄLDRE OM ÄLDREOMSORGEN? - SÄRSKILT BOENDE I HÖGANÄS KOMMUN 2013 SÄRSKILT BOENDE - 2013 1 (13) VAD TYCKER DE ÄLDRE OM ÄLDREOMSORGEN? Vad tycker de äldre om äldreomsorgen är en rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden.

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING DIALOG

SAMMANSTÄLLNING DIALOG SAMMANSTÄLLNING DIALOG De kommentarer som återfinns under respektive plats kommer från gångturernas diskussioner, samtal med besökare på planeringsverkstaden, samt Önskelistan - där besökare kunde skriva

Läs mer

Ungdomsenkät Stadsdel Öster 2013

Ungdomsenkät Stadsdel Öster 2013 Ungdomsenkät Stadsdel Öster 2013 Genomfört: Ungdomsrådet; Stormöte 130925 Elevråd; Bodaskolan 131010, Dalsjöskolan 131021. Under november/december fick alla elevrådsrepresentanter i uppdrag att genomföra

Läs mer

Kriterier för trygghetsboende. Antagna av kommunfullmäktige 24 februari 2014, 19

Kriterier för trygghetsboende. Antagna av kommunfullmäktige 24 februari 2014, 19 Kriterier för trygghetsboende Antagna av kommunfullmäktige 24 februari 2014, 19 Övergripande kriterier Trygghetsboende ska bestå av hyreslägenheter. Trygghetsboende innefattar ett socialt innehåll med

Läs mer

Trafikutredning. Rösparksområdet. Åmåls kommun Västra Götalands län 2015-01-15

Trafikutredning. Rösparksområdet. Åmåls kommun Västra Götalands län 2015-01-15 Rösparksområdet 2 (11) Beställare Säffle kommun Teknik- och fritidsförvaltningen Säffle-Åmål Telefon: 0533-68 10 00 Niklas Ekberg, Gatuchef Konsult EQC Karlstad Telefon: 010-440 57 00 Stefan Lenberg, Uppdragsledare

Läs mer

Socialnämndens sammanställning och uppföljning av frågor/synpunkter från ungdomens frågestund 2012-04-26.

Socialnämndens sammanställning och uppföljning av frågor/synpunkter från ungdomens frågestund 2012-04-26. Socialnämndens sammanställning och uppföljning av frågor/synpunkter från ungdomens frågestund 2012-04-26. Frågor ställda av Centralt ungdomsforum Öka trevligheten i och kring Juneporten. Nämndens svar

Läs mer

Trygghetsvandring i Nol 7/11-2012

Trygghetsvandring i Nol 7/11-2012 Trygghetsvandring i Nol 7/11-2012 Vad är en trygghetsvandring? Trygghetsvandring är en metod som ger människor möjlighet att påverka sin närmiljö. Olika grupper kan ta initiativet till att trygghetsvandra.

Läs mer

Trafikutredning till fördjupad översiktsplan för KÅSEBERGA. September 2008

Trafikutredning till fördjupad översiktsplan för KÅSEBERGA. September 2008 till fördjupad översiktsplan för KÅSEBERGA September 2008 Denna utredning har utförts under juni 2006 september 2008 av följande projektorganisation: Konsult Tyréns AB Tyrénshuset 205 19 MALMÖ Tel: 040-698

Läs mer

115 MINNESANTECKNINGAR Ortsutvecklingsmöte i Nödinge. Ale gymnasium

115 MINNESANTECKNINGAR Ortsutvecklingsmöte i Nödinge. Ale gymnasium 115 2008-04-22 1 (4) Tid 19 21.30 Plats Närvarande Presidium: Sekreterare: Inbjudna: Ale gymnasium Sven Pettersson, ordförande Lars-Erik Carlbom Dennis Ljunggren Axel Sager Frida Rydeling, kommunens informationsenhet

Läs mer

Lärarhandledning LOKORS GÅTA. en film om järnväg och säkerhet

Lärarhandledning LOKORS GÅTA. en film om järnväg och säkerhet Lärarhandledning LOKORS GÅTA en film om järnväg och säkerhet Innehållsförteckning Tack! Du bidrar till att minska antalet tågolyckor 3 Planering av lektionen 4 Faror vid järnvägen 6 Tåg är miljövänligt

Läs mer

Nationella hastighetsprojektet 2001

Nationella hastighetsprojektet 2001 Nationella hastighetsprojektet 1 Förbättrad hastighetsanpassning genom medlemsorganisationerna i Stockholms län Helena Hartzell Notat Bakgrund Hastigheten är den enskilda faktor som har störst betydelse

Läs mer

LVF - Aktuellt nr 5 2013

LVF - Aktuellt nr 5 2013 LVF - Aktuellt nr 5 2013 Långbro Villaförening - er lo kala villaförening sed an 1944 2013-11-27 I detta nummer Ordförande har ordet Stöld ur brevlådor Parkeringsregler Sotning Mer om parkering Tomträtt

Läs mer

Rekreationsområde Laddran i Marieholm

Rekreationsområde Laddran i Marieholm Rekreationsområde Laddran i Marieholm Bakgrund Området som detta projekt berör är det område som ligger i Marieholms sydvästra del och benämns som Åkarp 5:1. Området har en stark koppling till orten och

Läs mer

Lokalbussen i Lycksele

Lokalbussen i Lycksele Lokalbussen i Lycksele 1. Kön A. Man 15 31,9 B. Kvinna 32 68,1 2. Ålder A. >12 0 0 B. 13-19 19 40,4 C. 20-29 3 6,4 D. 30-39 4 8,5 E. 40-49 3 6,4 F. 50-59 13 27,7 G. 60-69 2 4,3 H. 70< 3 6,4 3. Vilken är

Läs mer

Bemötande av remissvar om gångfartsområde Västergatan

Bemötande av remissvar om gångfartsområde Västergatan Datum Dnr 2012-05-10 2012-T0111-5 1(6) Miljö-, byggnadsoch teknikförvaltningen Samtliga berörda på Västergatan Bemötande av remissvar om gångfartsområde Västergatan Bakgrund Tekniska nämnden har fått i

Läs mer

Minnesanteckningar från trygghetsvandring i centrala Sundbyberg 16 oktober 2013

Minnesanteckningar från trygghetsvandring i centrala Sundbyberg 16 oktober 2013 STADSBYGGNADS- OCH MILJÖFÖRVALTNINGEN 2013-10-24 1 (5) Minnesanteckningar från trygghetsvandring i centrala Sundbyberg 16 oktober 2013 Arrangörer: Göran Forsström, säkerhetschef Sundbybergs stad Bengt

Läs mer

Området försörjs med värme från Ryaverket som distribueras via Alingsåsvägen

Området försörjs med värme från Ryaverket som distribueras via Alingsåsvägen Nulägesbeskrivning Läge Norrby ligger centralt i Borås med närhet till både centralstation och citykärnan Det finns grönområden inom området men det ligger också nära grönområden utanför Norrby som t ex

Läs mer

CYKELBESIKTNING 2009 Hållbart resande i Umeåregionen / VIVA arbete unga VIVA resurs / NTF Västerbotten 2009-10-02

CYKELBESIKTNING 2009 Hållbart resande i Umeåregionen / VIVA arbete unga VIVA resurs / NTF Västerbotten 2009-10-02 CYKELBESIKTNING 2009 Hållbart resande i Umeåregionen / VIVA arbete unga VIVA resurs / NTF Västerbotten 2009-10-02 Sammanfattning Projektet Hållbart resande i Umeåregionen arbetar för att resorna i Umeåregionen

Läs mer

Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling- Likabehandlingsplan

Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling- Likabehandlingsplan Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling- Likabehandlingsplan Långekärrs skola Handläggare: Hans Persson Datum: 2015-09-01 Verksamhet: Förskoleklass, årskurs 1-5, och fritidshem Tjörn Möjligheternas

Läs mer

Energikartläggning Värmbols FC

Energikartläggning Värmbols FC Energikartläggning Värmbols FC 1 Innehållsförteckning Energikartläggning Värmbols FC... 1 Indata och metod... 2 Fördelning... 3 Osäkra värden som kan påverka resultatet... 3 Områden att prioritera... 5

Läs mer

CYKELSTÖDET CYKELSKOLAN FÖR VUXNA

CYKELSTÖDET CYKELSKOLAN FÖR VUXNA CYKELSTÖDET CYKELSKOLAN FÖR VUXNA Lektion 1 Teori Trafiksäkerhet, regler och vägmärken Lektion 2 Repetition Besiktning av cykel Teoriprov Övriga lektioner Öva på att cykla Cykelskolan avslutas med: Cykelbanor

Läs mer

CYKLA ÄR NÖDVÄNDIGT! 2016-01-14 Av: Stadens utmaningar. Text och foto: Anneli Andersson-Berg

CYKLA ÄR NÖDVÄNDIGT! 2016-01-14 Av: Stadens utmaningar. Text och foto: Anneli Andersson-Berg CYKLA ÄR NÖDVÄNDIGT! 2016-01-14 Av: Stadens utmaningar Text och foto: Anneli Andersson-Berg Bilens dominans i stadsrummet och dess förtur på stadens gator ifrågasätts idag allt oftare. Många av Sveriges

Läs mer

Rapport. Grön Flagg. Rönnens förskola

Rapport. Grön Flagg. Rönnens förskola Rapport Grön Flagg Rönnens förskola Kommentar från Håll Sverige Rent 2012-08-24 08:18:54: Ni har på ett mycket kreativt och varierat sätt jobbat med ert tema. Ni har anpassade och engagerande aktiviteter

Läs mer

Moped klass II Kunskapsprov 2

Moped klass II Kunskapsprov 2 Moped klass II Kunskapsprov 2 Förnamn Efternamn Adress Postnummer Ort Telefon Mobiltelefon E-postadress Personnummer Provet genomfört den Förrättningsman Lokal Ort Godkänd Ej godkänd Antal rätt Underskrift

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING FOKUSGRUPPER FISKSÄTRADIALOGEN Bilaga 3

SAMMANSTÄLLNING FOKUSGRUPPER FISKSÄTRADIALOGEN Bilaga 3 SAMMANSTÄLLNING FOKUSGRUPPER FISKSÄTRADIALOGEN Bilaga 3 Fokusgrupper och sammanställning genomförd av Elin Mossberg, Sweco på uppdrag av Nacka kommun Sweco Management AB SAMMANFATTNING FOKUSGRUPPER FISKSÄTRADIALOGEN

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE tillhörande detaljplan för del av Brakmarsvägen samt bussvändplats i Raksta, Tyresö kommun

SAMRÅDSREDOGÖRELSE tillhörande detaljplan för del av Brakmarsvägen samt bussvändplats i Raksta, Tyresö kommun Stadsbyggnadskontoret oktober 2009 Karin Norlander SAMRÅDSREDOGÖRELSE tillhörande detaljplan för del av Brakmarsvägen samt bussvändplats i Raksta, Tyresö kommun Tyresös stadsbyggnadskontor upprättade juni

Läs mer

Förstudie Rv 83 Bollnäs-Arbrå

Förstudie Rv 83 Bollnäs-Arbrå 1 (5) Förstudie Rv 83 Bollnäs-Arbrå Minnesanteckningar Öppet Hus 2012-03-27 För förstudien Rv 83 Bollnäs-Arbrå hölls den 27 mars 2012 ett tidigt samråd med allmänheten i form av ett öppet hus i Forum Arbrå.

Läs mer

SKOLBARNS RESEKEDJOR

SKOLBARNS RESEKEDJOR SKOLBARNS RESEKEDJOR Vägverket Hösten 2003 ARS P0479 SAMMANFATTNING Teknisk sammanfattning av undersökningen Skolbarns resekedjor syftar till att ge Vägverket ett underlag för ett fortsatt arbete inom

Läs mer

Resultatredovisning LUPP 2012 åk 8 grundskolan

Resultatredovisning LUPP 2012 åk 8 grundskolan Resultatredovisning LUPP 2012 åk 8 grundskolan Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Nybro kommun www.nybro.se Enkät som fylldes i av åk 8 och åk 2 på gymnasiet vecka 42 och 43, 2012 Inflytande och delaktighet,

Läs mer

Vad är viktigt i en bra skola

Vad är viktigt i en bra skola Vad är viktigt i en bra skola Trivsel: Att alla är snälla Att barn lyssnar på vuxna Barn och vuxna ska vara snälla och lyssna på varandra Att barn får leka Bra miljö och stor bra skolgård Att ingen klottrar

Läs mer

Totalt: 44 röster Förslag 1: 23 röster Förslag 2: 19 röster Båda: 1 röst Inget: 1 röst. Synpunkter på Stortorget

Totalt: 44 röster Förslag 1: 23 röster Förslag 2: 19 röster Båda: 1 röst Inget: 1 röst. Synpunkter på Stortorget Totalt: 44 röster Förslag 1: 23 röster Förslag 2: 19 röster Båda: 1 röst Inget: 1 röst Synpunkter på Stortorget Båda förslagen har positiva inslag. Torget är omtyckt av många men det har blivit mer igenväxt.

Läs mer

Gemensamt förskola och skola:

Gemensamt förskola och skola: LERUM4000, v2.1, 2013-02-21 1 (5) Lärande Enhet Aspenäs Minnesanteckningar Enhetsråd Aspenäsenheten 4 november 2015 Presentation av deltagare Gemensamt förskola och skola: Ekonomi Ekonomin är i balans.

Läs mer

Trygghetsvandring i Norrfjärden 2010-09-27 Område kring: Församlingsgård, Porsnäsfjärdens strand, vägkorsningar, Porsnässkolan samt centrum

Trygghetsvandring i Norrfjärden 2010-09-27 Område kring: Församlingsgård, Porsnäsfjärdens strand, vägkorsningar, Porsnässkolan samt centrum Trygghetsvandring i Norrfjärden 2010-09-27 Område kring: Församlingsgård, Porsnäsfjärdens strand, vägkorsningar, Porsnässkolan samt centrum Trygghetsvandringar är en metod för att skapa en bättre och tryggare

Läs mer

10 Gaturummets innehåll

10 Gaturummets innehåll 10 Gaturummets innehåll I gaturummet utgörs ofta rummets väggar av bebyggelsen längs vägen. Även träd eller högre häckar kan bilda väggar i gaturummet. Vanligen skiljs trafikantslagen åt av en liten höjdskillnad,

Läs mer

Skolskjuts för elev som valt annan kommunal grundskola än den man är placerad i enligt upptagningsområde dvs. Val av annan skola (bilaga 2)

Skolskjuts för elev som valt annan kommunal grundskola än den man är placerad i enligt upptagningsområde dvs. Val av annan skola (bilaga 2) KOMMUNGEMENSAM VERKSAMHETSHANDBOK Fastställt av Dokumentansvarig Datum Administrativ chef Mats Linde Planeringssekreterare Wolfgang Friedh 1 (5) Skolskjuts för elev som valt annan kommunal grundskola än

Läs mer

Dialogtillfälle 1. 2015-11-16

Dialogtillfälle 1. 2015-11-16 Sammanställning av underlagsanteckningar. Dialogtillfället som ägde rum måndagen 16/11 i Eritreanska föreningens lokaler i Hagalund samlade ca 70 personer. Det var ca 40 personer som beräknades komma och

Läs mer

Förkunskaper Grundläggande kunskaper om längdmätning med standardiserade mått samt kartkunskaper.

Förkunskaper Grundläggande kunskaper om längdmätning med standardiserade mått samt kartkunskaper. Strävorna 4B Längdlådor... utvecklar sin förmåga att förstå, föra och använda logiska resonemang, dra slutsatser och generalisera samt muntligt och skriftligt förklara och argumentera för sitt tänkande....

Läs mer

Så här vill Stockholms politiker öka cykeltrafiken

Så här vill Stockholms politiker öka cykeltrafiken Så här vill Stockholms politiker öka cykeltrafiken Miljövänliga transporter Lastcyklar har idag en kapacitet på 300 kg och är ett alternativ till varutransporter i tätort. Bilfria gator Gator fri från

Läs mer