KLART DU SKA HA FIBER.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KLART DU SKA HA FIBER."

Transkript

1 INSTRUKTIONSGUIDE GRÄVA SJÄLV Instruktioner, rekommendationer, bestämmelser och tips till dig som valt att utföra grävningen inför din fiberanslutning själv. Innehåller även Allmänna villkor. KLART DU SKA HA FIBER. uddevallaenergi.se

2 1. Hembesök Vi besöker dig. Då kommer vi överens om var kundenheten och fasadskåpet ska sitta, samt ingång för fiberkabel genom husets fasad/grund. En skriftlig överenskommelse och beskrivning görs. Kundenhetens placering märks ut på insidan av huset och dokumenteras med foto. Håltagningspunkt för fiberkabel markeras på husväggens insida. Håltagningspunkt för fiberkabel samt placering av fasadskåp markeras på husväggens utsida. Röd markeringskäpp sätts vid husgrund. Fiberskylt (se bild nedan) sätts vid tomtgräns för att visa var vi kommit överens om önskad ingång på tomt. Det är bra om du redan nu börjar fundera på hur du vill bygga ditt hemmanätverk. Hur skall internet, telefoni och teve kopplas in? Hur ska nätverkskablarna (TP/LAN) dras? Ska du använda dig av trådlös teknik? Du kanske redan har ett befintligt nätverk i huset? Vad har du för avtal idag för de olika tjänsterna? Tänk på att det ofta råder tre månaders uppsägningstid och glöm inte att få en eventuell uppsägning skriftligt. KLART VI SKA HA FIBER. uddevallaenergi.se 2. Krav på kundenhetens placering: Max 5 meter från håltagningspunkt i yttervägg. Max 1 meter från ett eluttag, gärna med minst två uttag då det kan vara praktiskt att koppla in en trådlös router (wi-fi) i närheten av kundenheten. Det går även bra att försörja kundenheten med ström via förlängningssladd. Från kundenheten kan du dra nätverkskablar till önskad plats för internet, telefoni och teve. Kundenheten ska monteras med fritt utrymme längs sidorna, minst 10 cm till närmsta vägg. Kundenheten bör ej övertäckas då den kan bli varm och skadas, därför bör den ej placeras instängd i exempelvis ett skåp. Den skall placeras i ett utrymme med låg fuktighet. 2 - uddevallaenergi.se

3 3. Kontakt med entreprenören Entreprenören meddelar när de börjar gräva ner fiberkabel i gatan. Detta är ett litet ingrepp och oftast påverkas inte framkomligheten till och från din fastighet nämnvärt. Vi kommer överens om när du allra senast måste vara helt klar med din grävning på tomten. 4. Innan du börjar gräva Vi gör en kabelutsättning som visar var el- och telekablar finns på din tomt. Observera att ledningar som du själv dragit på din tomt och som vi inte har kännedom om ansvarar du för själv. Fiberslang får endast ligga på fastighet som du själv äger, inte på eller i närheten av någon annans mark. uddevallaenergi.se - 3

4 5. Grävning på egen tomt Gör så här: Fiberslang samt grönt spårnät beställer du hos oss på Uddevalla Energi. Skicka ett mejl till med ditt namn, adress samt antal meter schakt mellan röd markeringskäpp vid husgrund och fiberskylten vid tomtgräns. Vi kör hem materialet till dig. Gräv ett schakt som är 10 cm brett och 30 cm djupt (rekommendation) mellan röd markeringskäpp vid husgrund och fiberskylten vid tomtgräns. Det är tillåtet med svängar och böjar längs schaktet men de får inte vara för skarpa och inte för många. 5. Grävning En tumregel på egen är tomt att fiberslangen inte bör ha en skarpare böj än en normalstor fotboll (se bildexempel nedan på svängradie för fiberslang). Gör så här: Vi rekommenderar att du lägger en PEM25-slang Borra från insidan för av att huset skydda och ut med vinkel fiberslangen. nedåt dvs. uppifrån och Denna ner(se bild Fiberslang samt grön spårtråd hämtar ni skyddsslang finns att borrlutning). hos oss på Trollhättan Energi AB i receptionen på köpa i Förrådsgatan byggvaruhandeln. 2. Skicka mail till kundservice med ärende, namn, adress, antal meter från Borra med ett borr ca 12 mm i diameter(fiberslangen är ca 7 mm i diameter). Lägg PEM25-slangen fasad som vetter i mot schaktet gatan till från tomtgräns(vid tillhusgrund. gatan). Efter ca Skyddslangen 5 dagar finns materialet behöver klart inte gå ovanför Dra fiberslangen genom håltagning i grund/fasad. Den gröna och transparenta skyddspluppen marknivån. för avhämtning. som sitter i båda ändarna av fiberslangen kan tas av och på, dock viktigt att den sitter på när den ligger ute vid tomtgräns. Låt minst 3 m av fiberslangen vara kvar innanför håltagningen För fiberslangen genom PEM25-slangen från för installation av kundenhet. till Kundenhet husgrund. installeras av Det entreprenören. är enklast att göra innan Täta hål med tätmassa eller fogskum. Sätt ett metallskydd(kabelskydd, se bild) på grunden, återfyllnad Gräv av ett schakt som är gjord. är 10cm Låt brett 2 meter och 30cm fiberslang djupt(rekommendation) hela vägen från marknivå sticka över ut håltagning från d v PEM-slangen från fiberskylten s så hela fiberslangen skyddas vid och husgrund. i täcks helt. Låt överskott tomtgräns till grön markeringskäpp. Detta för att skydda fiberslangen mot yttre våld och för att skydda fiberslangen från solljus. av fiberslang vid tomtgräns ligga kvar. Låt skyddsplugg Metallskydd finns att köpa sitta på närmsta kvar bygghandel. i fiberslangen. Fiberslangen kapas av För fiberslangen genom PEM25-skyddslangen ut till tomtgräns. Låt överskott av fiberslang entreprenör Det är som tillåtet sköter med svängar resten. och böjar men ligga de med får skyddsplupp inte vara på för påkoppling för skarpa av huvudfiber och för d v s många. att fiberslangen En inte behöver kapas. Resten sköts av entreprenör. måttstock är att fiberslangen inte bör(vissa undantag kan göras) ha en skarpare böj/sväng än att den kan en normalstor fotboll(se bild exempel svängradie för fiberslang). Vi rekommenderar att du lägger en PEM25-slang för att skydda fiberslangen. Denna skyddsslang kan man köpa i byggvaruhandeln exempelvis hos Beijer Bygg, Trollhättan. Lägg PEM25-skyddsslangen i schaktet från grunden på huset fram till tomtgräns d v s att skyddslangen inte behöver gå ovanför marknivån. Efter schakt är grävt kan håltagning i grund/fasad göras. Kontrollera så att det inte ligger några ledningar i väggen där du tänkt att borra. Svängradie för fiberslang Håltagning i vägg ska utföras i 45 Svängradie graders vinkel för fiberslang detta för att inte få en för snäv vinkel på fiberslangen samt för att förhindra inträngning av vatten. Håltagning på utsida bör vara ca 10 cm ovanför markytan Kabelskydd på fasad 6. Håltagning fasad/grund Efter att schakt är grävt kan håltagning i husets fasad/grund göras. Gör så här: Kontrollera så att det inte ligger några ledningar i väggen där du tänkt borra. Håltagning i yttervägg ska utföras i 45 graders vinkel. Detta för att inte få en för skarp vinkel på fiberslangen samt för att förhindra inträngning av vatten. Håltagningspunkt på utsidan bör vara ca 10 cm ovanför markytan. Borra från insidan av huset och ut med vinkel nedåt, dvs. uppifrån och ner (se bild till höger över borrlutning). Borra med ett borr som är ca 12 mm i diameter (fiberslangen är ca 7 mm i diameter). 45 lutning Utsida Utsida vägg Insida vägg Material översikt Håltagningsvinkel Håltagningsvinkel 4 - uddevallaenergi.se

5 7. Förläggning av grön spårtråd För att vi vid ett senare tillfälle ska kunna mäta på din tomt var fibern ligger ska du även lägga en grönt spårnät i schaktet. Gör så här: Återfyll schaktet med fyllnadsmaterial så att PEM25-slangen som innehåller fiberslang täcks. Ta bort ca 50 cm av den gröna plasten så endast den svarta tråden i mitten finns kvar, och låt den biten sticka upp ur schaktet vid husväggen. Fäst spårtråden mot PEM25-slangen ovan jord med tejp. Det gör det enklare för oss att hitta spårtråden. Lägg det gröna spårnätet plant i schaktet hela vägen ut till tomtgräns och låt överblivande spårnät ligga kvar vid tomtgräns. Spårtråden kapas av entreprenören som sköter resten. 8. Återfyllning Se till att återfyllnadsmaterialet är fritt från större sten. Vid behov fyll på med matjord upp till marknivå, gärna med en bula över marknivån då jorden kan sjunka efter en tid. Spara gärna jord för att kunna fylla på. 9. Klart för installation av kundenhet Fiberslangen ligger på plats och schaktet är återfyllt. 2 meter fiberslang ligger fritt utanför din husvägg. Fiberslang samt grönt spårnät ligger vid tomtgräns (vid fiberskylts placering). Änden på fiberslangen är tilltäppt med skyddsplugg. Kundenhetens överenskomna plats är utmärkt på husväggens insida. Entreprenören bokar tid för hembesök. Vid hembesök dras fiberslang genom håltagning i yttervägg, fasadskåp monteras på överenskommen plats och fiberslang kopplas in. Ett metallskydd sätts på husgrunden från marknivå över håltagning så att fiberslangen skyddas mot yttre våld och solljus. Kundenheten installeras på överenskommen plats. Fiber kommer att blåsas och svetsas. Slutligen kontrolleras fiberns signaler. 10. Entreprenören eller Uddevalla Energi meddelar när allt är klart för användning Nu är det bara för dig att välja vilka tjänster du önskar. Det gör du via de tjänsteleverantörer som ingår i vårt öppna stadsnät, se Sen är det bara att ringa, surfa och se på teve med ljusets hastighet. uddevallaenergi.se - 5

6 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FIBERANSLUTNING TILL PRIVATPERSON Fastighetsägare gräver själv på egen tomt 1. Allmänt 1.1 Dessa allmänna villkor ( Villkoren ) gäller när du som husägare ( Fastighetsägaren )tecknar avtal med Uddevalla Energi AB, org. nr , med adress Strömberget, Uddevalla, ( UA ENERGI ) om installation av fiberkabel och Utrustning, anslutning av fiberkabeln till Kommunikationsnät ( Fiberanslutning ) samt tillhandahållande av fibernät mot erläggande av löpande nätavgifter. 1.2 Genom Fiberanslutningen får Fastighetsägaren möjlighet att ingå avtal med Tjänsteleverantör om att erhålla Tjänster på de villkor som tillhandahålls och överenskoms med respektive Tjänsteleverantör. UA ENERGI har inget ansvar för sådana Tjänster. 2. Definitioner 2.1 Fastighet och Fastighetsägare Med Fastighet avses den fasta egendom som definierats i Avtalet (se nedan) och med Fastighetsägare avses samtliga delägare i Fastighet. 2.2 Kommunikationsnät Med Kommunikationsnät avses de allmänna kommunikationsnät som UA ENERGI äger eller på annat sätt disponerar. 2.3 Tjänsteleverantör Med Tjänsteleverantör avses den som vid var tid tillhandahåller Tjänster genom Fiberanslutning enligt 2.4 Tjänster Med Tjänster avses innehållstjänster (såsom t.ex. bredband, teve, larm och telefoni) som tillhandahålls av Tjänsteleverantör. 2.5 Utrustning Med Utrustning avses utrustning (inklusive eventuell programvara) som ägs eller tillhandahålls av UA ENERGI och som placeras hos Fastighetsägaren för att möjliggöra tillhandahållandet av Tjänster. 3. Avtal 3.1 Fiberanslutning förutsätter Avtal mellan Fastighetsägaren och UA ENERGI som ingås genom en av Fastighetsägaren korrekt undertecknad beställning av fiberanslutning till vilken dessa Villkor är en bilaga ( Beställningen ) samt UA ENERGIs skriftliga bekräftelse av Beställningen ( Avtalet ). Sådan skriftlig bekräftelse utfärdas av UA ENERGI via e-post eller brev och bundenhet uppstår således först genom sådan bekräftelse. Genom Beställningen godkänner Fastighetsägaren dessa Villkor och förbinder sig följa dem varvid samtidig bekräftelse sker av mottagande av informationen om personuppgifter enligt punkt 11 nedan jämte samtycke till behandlingen av dessa. Utöver kostnad för installation tillkommer månatliga nätavgifter under hela avtalstiden. 3.2 Fastighetsägaren är medveten om och accepterar att UA ENERGI, innan bekräftelse av Beställningen upprättas, kan komma att begära en kreditupplysning på Fastighetsägaren. För det fall att UA ENERGI, efter inhämtande av sådan kreditupplysning, inte godkänner Fastighetsägaren som kund, kommer någon bekräftelse inte att upprättas och Beställningen skall vara utan bindande verkan för båda parter. 4. Fiberanslutning och Utrustning 4.1 UA ENERGI utför schakt, anläggande av kanalisation, installation av fiberkabel och installation av kundplacerad Utrustning. Beslut om lämplig plats i Fastigheten sker i samråd med Fastighetsägaren. 4.2 UA ENERGI utför tätning av fiberkabeln i yttervägg. Montering av kundplacerad Utrustning sker i direkt anslutning eller upp till fem meter från håltagningen. Placering av håltagning sker i samråd med Fastighetsägaren. 4.3 UA ENERGI ansvarar för kanalisation och fiber fram till skarvbox på utsida yttervägg som utgör gränssnitt mot Fastighetsägaren. 4.4 Installationen av Fiberanslutningen ska vara genomförd senast vid den tidpunkt som anges i Avtalet (leveransdatum för installation av fiber och utrusning) eller annan av UA ENERGI meddelad tidpunkt. 4.5 Fiberkabel, kanalisation och Utrustning ägs av UA ENERGI. Avtalet innebär inte att sådana tillbehör övergår till Fastighetsägaren och Fastighetsägaren får inte sälja, pantsätta, hyra eller låna ut eller på annat sätt förfoga över tillbehören. Detsamma skall gälla vid försäljning av Fastigheten till annan Fastighetsägare. 5. Fastighetsägarens åtaganden 5.1 Fastighetsägaren är skyldig att: a) i god tid innan installationen påbörjas förse UA ENERGI med fastighetsbeskrivning, ritningar över Fastigheten och berörda byggnader utvisande nödvändig information för installation och anslutning; b) bereda UA ENERGI tillträde till Fastigheten samt fri framkomlighet där arbeten ska utföras; c) i relation till den egna Fastigheten, införskaffa eventuella myndighetstillstånd eller tillstånd från andra som är nödvändiga för installation av Fiberanslutning; d) tillse att det i anslutning till Utrustning finns eluttag för den strömförbrukning som är nödvändig för driften av Utrustning samt att strömsätta sådan Utrustning i samband med att denna levereras; samt e) Fastighetsägare utför förläggning från anvisad punkt vid fastighetens tomtgräns till byggnaden. Fastighetsägare är skyldig att låta UA ENERGI besikta förläggning av kanalisation innan återfyllning samt tillse att förläggning utan dröjsmål är klar för fiberförläggning vid den tidpunkt som UA ENERGI eller dennes entreprenör meddelar. Fastighetsägaren utför håltagning i yttervägg och återställer eventuella skador vid håltagning. f) i övrigt vara UA ENERGI behjälplig i arbetet med installation av Fiberanslutning. Fastighetsägaren åtar sig följa UA ENERGIs instruktioner om hur åtagandena ovan ska uppfyllas. Vid brist i uppfyllelse av åtagandena ovan äger UA ENERGI rätt att frånträda Avtalet med omedelbar verkan. 5.2 Fiberkabel och Utrustning får inte utan UA ENERGIs skriftliga medgivande flyttas från den plats där den installerats. Fastighetsägaren står risken för skada på och förlust av fiberkabel och Utrustning från installationstidpunkten. 5.3 Fastighetsägaren får inte utan UA ENERGIs skriftliga samtycke göra påbyggnader på eller ändringar i, eller ta bort delar eller märkning avseende ägandeförhållanden från Utrustning. Fastighetsägaren ska följa de anvisningar som UA ENERGI från tid till annan utfärdar beträffande skötsel och användning av Utrustning. 5.4 Fastighetsägaren ansvarar för att förhindra att obehörig person ges tillgång till fiberkabeln och till Utrustning och Fastighetsägaren ska omedelbart meddela UA ENERGI om så ändå sker. 6. Priser m.m. 6.1 Om inget annat anges är alla priser angivna i svenska kronor, inklusive moms. UA ENERGI äger rätt att justera priserna för nätavgift årligen. 6.2 Ersättning för Fiberanslutning och installation av Utrustning ska av Fastighetsägaren erläggas mot faktura med 30 dagars betalningsvillkor efter slutförd installation. Eventuella anmärkningar, extra debiteringar eller avdrag, på utfört arbete ska regleras mellan parterna separat utifrån gjord beställning. Beställningen avses vara installerad och klar då det möjliggjorts för Fastighetsägaren att kunna erhålla tjänster genom installerad fiberkanal och kundplacerad Utrustning. Dröjsmål med betalning berättigar UA ENERGI till ersättning för betalningspåminnelser och inkassokostnader, samt till dröjsmålsränta enligt lag. 6.3 Ersättning för avgifter för nätavgift erläggs av Fastighetsägaren årsvis i förskott mot av UA ENERGI utfärdad faktura med 30 dagars betalningsvillkor. 7. Felavhjälpning och underhåll 7.1 Fastighetsägaren får inte reparera eller utföra service på fiberkabel eller Utrustning. Vid behov av reparation eller service ska Fastighetsägaren vända sig till den Tjänsteleverantör som enligt avtal med Fastighetsägaren tillhandahåller Tjänst till denne. Om Fastighetsägaren inte ingått sådant avtal ska Fastighetsägaren vända sig till UA ENERGI, i vilket fall punkt nedan ska vara tillämpliga. 7.2 Eventuella krav på reparation och/eller service ska framställas inom skälig tid från det att Fastighetsägaren fått kännedom om fel som kräver reparation och/eller service. 7.3 UA ENERGI ska inom skälig tid avhjälpa fel i Fiberanslutningen. Med fel avses att Fastighetsägaren inte kan använda Fiberanslutningen i enlighet med Avtalet. UA ENERGI har dock ingen skyldighet att avhjälpa fel som: a) är hänförligt till Tjänsteleverantör eller annans utrustning än UA ENERGIs; b) beror på Fastighetsägaren eller något förhållande på Fastighetsägarens sida; c) är hänförligt till Fastighetsägarens användning av annan än föreskriven utrustning eller föreskrivna tillbehör; d) beror på av Fastighetsägaren företagna ändringar eller ingrepp i Fiberanslutningen eller i Utrustningen som inte skett i enlighet med UA ENERGIs specifikationer; eller e) uppstått genom Fastighetsägarens nyttjande av Fiberanslutningen på ett annat sätt än avsetts eller genom försummelse av Fastighetsägaren eller utomstående. 7.4 Om Fastighetsägaren har anmält fel som har orsakats av Fastighetsägaren eller av annan för vilken Fastighetsägaren svarar, har UA ENERGI rätt till ersättning från Fastighetsägaren. Ersättning kan begäras för arbete och övriga kostnader till följd av felanmälan enligt UA ENERGIs vid var tid gällande prislista. Detsamma gäller om UA ENERGI efter undersökning konstaterar att något fel inte funnits. Exempel på sådana är fel som orsakats av: 6 - uddevallaenergi.se

7 a) felaktig eller vårdslös användning av Fiberanslutningen; b) underlåtenhet att följa anvisningar om användning av Fiberanslutningen; c) Fastighetsägarens utrustning; eller d) ändring, reparation eller anslutning som utförts av någon annan än UA ENERGI. 7.5 Om UA ENERGI konstaterar att Fastighetsägaren är ersättningsskyldig för fel enligt punkt 7.4 ovan ska UA ENERGI informera Fastighetsägaren om detta innan ytterligare arbete vidtas. UA ENERGI har i sådant fall dock alltid rätt att debitera inställelseavgift och andra kostnader som uppkommit. 7.6 UA ENERGI har rätt att vidta åtgärder i Fiberanslutningen eller Utrusningen om det är påkallat av tekniska, underhålls- eller driftsmässiga skäl. UA ENERGI ska utföra sådan åtgärd skyndsamt och på ett sådant sätt att störningarna begränsas. UA ENERGI strävar efter att alltid i förväg informera Fastighetsägaren om inplanerade åtgärder som påverkar Fiberanslutningen. 7.7 Fastighetsägaren ska under normal arbetstid bereda UA ENERGI tillträde till Fastigheten när så krävs för tillhandahållandet av Fiberanslutningen. 8. Ångerrätt 8.1 Fastighetsägaren har alltid 14 dagars ångerrätt i enlighet med distans och hemförsäljningslagen från det att Avtalet ingåtts d.v.s. från det att Fastighetsägaren mottar skriftlig orderbekräftelse från UA ENERGI. 8.2 Om Fastighetsägaren utnyttjar sin ångerrätt ska UA ENERGI inom 30 dagar återbetala eventuellt belopp Fastighetsägaren betalat till UA ENERGI under Avtalet. Någon installation av Fiberanslutning och Utrustning kommer i så fall inte att genomföras. 9. Skadestånd och reklamation 9.1 Fastighetsägaren har rätt till ersättning för direkt skada som UA ENERGI, eller annan som UA ENERGI svarar för, förorsakat genom vårdslöshet. 9.2 Fastighetsägaren saknar rätt till ersättning för indirekta skador, såsom utebliven vinst eller andra följdskador, förutom vid uppsåt eller grov vårdslöshet, vid personskada eller vid sådant ansvar som följer av tvingande lag. 9.3 UA ENERGI har rätt till ersättning för skada som Fastighetsägaren, eller någon för vilken Fastighetsägaren svarar, förorsakat genom vårdslöshet. Om Fastighetsägarens skyldighet att utge ersättning enligt denna punkt framstår som oskäligt betungande kan ersättningen jämkas. 9.4 Invändning mot faktura eller begäran om skadestånd ska, för att kunna göras gällande, framställas inom skälig tid efter det att den omständighet som föranlett invändningen eller begäran upptäckts eller bort upptäckas. 10. Force majeure UA ENERGI är befriad från skyldighet att ersätta skada eller att fullgöra viss förpliktelse enligt Avtalet, om skadan eller underlåtenheten har sin grund i omständighet utanför UA ENERGIs kontroll ( Befriande Omständighet ) och omständigheten förhindrar, avsevärt försvårar eller försenar fullgörande av sådan förpliktelse. Detsamma gäller om underlåtenheten har sin grund i försenade leveranser från UA ENERGIs underleverantör som orsakats av Befriande Omständighet. Befriande Omständighet omfattar bl.a. tjäle, allmän arbetskonflikt, krig, eldsvåda, blixtnedslag, översvämning, terroristattack, ändrad myndighetsbestämmelse, myndighetsingripande, extrema väderförhållanden eller explosion. 11. Personuppgifter 11.1 UA ENERGI, med telefon , är personuppgiftsansvarig för behandlingen av Fastighetsägarens personuppgifter UA ENERGI kommer att behandla de personuppgifter som Fastighetsägaren lämnat till UA ENERGI eller som UA ENERGI samlar in i syfte att installera Fiberanslutning eller fullfölja UA ENERGIs åtaganden gentemot Fastighetsägaren. Uppgifterna kan även komma att användas för identifikation, direktmarknadsföring samt för statistikändamål och kan användas för utskick per post, sms och e-post till Fastighetsägaren efter Fastighetsägarens godkännande. Detta kan även innebära att Fastighetsägarens personuppgifter överförs till andra bolag inom UA ENERGIs koncern och till UA ENERGIs samarbetspartners, t.ex. till Tjänsteleverantörer för marknadsföringsändamål eller till UA ENERGIs samarbetspartners för kreditupplysningar UA ENERGI sparar Fastighetsägarens uppgifter så länge det krävs för att UA ENERGI ska kunna fullfölja sina skyldigheter enligt Avtalet Fastighetsägaren har enligt personuppgiftslagen rätt att en gång per kalenderår gratis få besked om vilka personuppgifter som behandlas om Fastighetsägaren hos UA ENERGI oavsett hur dessa samlats in. Om Fastighetsägaren vill ha sådan information ska Fastighetsägaren lämna in en skriftlig begäran till UA ENERGI. Begäran ska enligt personuppgiftslagen skickas in underskriven av Fastighetsägaren per post och kan alltså inte skickas per e-post Om Fastighetsägarens personuppgifter behandlas i strid med personuppgiftslagen har Fastighetsägaren rätt att begära att personuppgifterna rättas, blockeras eller raderas Fastighetsägarens personuppgifter får inte behandlas för ändamål som rör direktmarknadsföring om Fastighetsägaren motsätter sig sådan behandling. Fastighetsägaren har rätt att när som helst återkalla ett lämnat samtycke om behandling av personuppgifter. Sådan återkallelse kan begränsas till att endast avse del av behandlingen, exempelvis den som rör direktmarknadsföring Genom Avtalet samtycker Fastighetsägarens till behandlingen av dennes personuppgifter enligt denna punkt 11. Fastighetsägaren samtycker uttryckligen till att uppgifterna får användas för direktmarknadsföring. 12. Avtalstid och uppsägning 12.1 Avtalet träder i kraft när UE ENERGI har upprättat Bekräftelsen och gäller med en bindningstid om 24 månader Efter bindningstiden kan Avtalet sägas upp med en månads ömsesidig uppsägningstid. Om avtalet inte sägs upp av endera parten fortsätter Avtalet att löpa tillsvidare efter bindningstidens utgång UA ENERGI har rätt att när som helst, med omedelbar verkan, frånträda Avtalet innan sista datumet för påbörjande av installation som anges i Avtalet. Sådant frånträde kan t.ex. ske om UA ENERGI inte får in tillräckligt många beställningar av Fiberanslutningar för det aktuella området UA ENERGI har rätt att säga upp Avtalet med omedelbar verkan om: a) Fastighetsägaren missbrukat Fiberanslutningen (t ex genom att orsaka olägenheter eller störningar för UA ENERGI eller utomstående) och Fastighetsägaren inte vidtar rättelse inom tio (10) dagar efter uppmaning från UA ENERGI; b) Fastighetsägaren trots påminnelse inte betalat faktura inom angiven tid; eller c) Fastighetsägaren i övrigt använder Fiberanslutningen i strid med Avtalet eller inte uppfyller sina skyldigheter enligt Avtalet trots skriftligt påpekande från UA ENERGI UA ENERGI har rätt att stänga av Tjänster vid Avtalets upphörande eller då UA ENERGI överlämnar meddelande om uppsägning av Avtalet till följd av orsaker enligt punkt I händelse av att Fastighetsägaren avser att avflytta från Fastigheten ska Fastighetsägaren upplysa köparen av Fastigheten om att denne kan ansöka om att överta detta Avtal. Om Fastighetsägaren flyttar från Fastigheten före bindningstidens utgång, och den nya fastighetsägaren inte önskar överta Avtalet, ska Fastighetsägaren betala alla eventuella avgifter för återstående bindningstid samt eventuellt obetald avgift för installation av Utrustning och Fiberanslutning i anslutning till uppsägningen. Fastighetsägaren är således skyldig att betala samtliga kostnader hänförliga till Fiberanslutningen för det fall att Fastighetsägaren överlåter Fastigheten eller frånträder Avtalet innan Fiberanslutningen är påbörjad eller färdigställd Fastighetsägaren ansvarar för eventuell återställning av ytskikt och håltagning på Fastigheten efter borttagande av fiberanslutning, exempelvis återställning av asfalt, plattor, trädgårdsvegetation och fasad och väggbeklädnad. 13. Övriga bestämmelser 13.1 I Avtalet angivna priser och leveranstider förutsätter att dels de faktiska omständigheterna rörande Fastigheten överensstämmer med vad Fastighetsägaren uppgivit senast i samband med Avtalets ingående, dels att installations- och anslutningsarbetena inte i övrigt stöter på hinder som inte skäligen kunde förutses av UA ENERGI vid Avtalets ingående. I annat fall har UA ENERGI rätt till ersättning från Fastighetsägaren för eventuella tillkommande kostnader eller att med omedelbar verkan frånträda Avtalet UA ENERGI har rätt att ändra eller göra tillägg till dessa Villkor för det fall att produktions- eller anskaffningskostnaderna eller andra kostnader ändras eller det sker en väsentlig ändring i övriga förhållanden, lag eller ett myndighetsbeslut som UA ENERGI inte kunde beakta när Avtalet ingicks. Sådan ändring eller tillägg ska meddelas Fastighetsägaren senast tre (3) månader innan ikraftträdandet så att Fastighetsägaren har möjlighet att säga upp Avtalet med sedvanlig uppsägningstid UA ENERGI har rätt att överlåta Avtalet till annat bolag UA ENERGI har rätt att använda sig av underleverantörer för att fullgöra sina skyldigheter enligt Avtalet. UA ENERGI svarar för underleverantörens arbete såsom för eget arbete. 14. Tillämplig lag och tvist 14.1 Tvist rörande tolkningen eller tillämpningen av Avtalet eller dessa Villkor ska tolkas i enlighet med svensk lag och avgöras i första hand av Allmänna reklamationsnämndens (ARN:s) och i andra hand av allmän domstol. Produktions- eller anskaffningskostnaderna eller andra kostnader för den vara eller tjänst som avtalet gäller ändras om en väsentlig ändring i förhållandena, en lagändring eller ett myndighetsbeslut som företaget inte har kunnat beakta när avtalet ingicks. Dessa Villkor har fastställts av Uddevalla Energi AB den 1 januari 2015 uddevallaenergi.se - 7

8 Uddevalla Energi, Uddevalla uddevallaenergi.se

Allmänna villkor om andra granskningstjänster än revision

Allmänna villkor om andra granskningstjänster än revision Allmänna villkor om andra granskningstjänster än revision version 2014:1 januari 2014 1 Allmänt 1.1 Tillämpning Dessa allmänna villkor gäller Uppdrag avseende andra granskningstjänster än revision som

Läs mer

Allmänna villkor om rådgivningstjänster

Allmänna villkor om rådgivningstjänster Allmänna villkor om rådgivningstjänster version 2014:1 januari 2014 1 Allmänt 1.1 Tillämpning Dessa allmänna villkor gäller Uppdrag avseende de rådgivningstjänster som Uppdragstagaren åtar sig att utföra

Läs mer

Föredrag.se Allmänna villkor

Föredrag.se Allmänna villkor Vårt löfte som ditt förord Föredrag.se vill skapa vassare medarbetare. Föredrag.se strävar efter att demokratisera kompetensutvecklingen och göra den lättillgänglig, billig och på användarnas villkor.

Läs mer

Vilken bandbredd kan jag få med Öppen Fiber? Du kan få hastigheter mellan 10 och 1000 Mbit/s, beroende på vilken leverantör och tjänst du väljer.

Vilken bandbredd kan jag få med Öppen Fiber? Du kan få hastigheter mellan 10 och 1000 Mbit/s, beroende på vilken leverantör och tjänst du väljer. Sid 1/5 Frågor och svar Om fiber och Öppen Fiber Vad är fiber? Fiber eller fiberoptik består av överföring av ljus eller data via optiska fibrer. Det är den snabbaste metoden för informationsöverföring

Läs mer

för leverans med montage av maskiner samt annan mekanisk, elektrisk och elektronisk utrustning inom och mellan Danmark, Finland, Norge och Sverige.

för leverans med montage av maskiner samt annan mekanisk, elektrisk och elektronisk utrustning inom och mellan Danmark, Finland, Norge och Sverige. Allmänna bestämmelser för leverans med montage av maskiner samt annan mekanisk, elektrisk och elektronisk utrustning inom och mellan Danmark, Finland, Norge och Sverige. NLM 10 Utgivna år 2010 av DI, Danmark,

Läs mer

ANSÖKAN samt AVTAL om DIGITALA TJÄNSTER

ANSÖKAN samt AVTAL om DIGITALA TJÄNSTER Sida 1 (4) S9635-1A ANSÖKAN samt AVTAL om DIGITALA TJÄNSTER KUND Namn, efternamn och tilltalsnamn/firma, fullständigt namn Telefon dagtid, inkl. riktnummer Person-/Organisationsnummer Telefon mobil TJÄNSTEN

Läs mer

EXOVA METECH ABs ALLMÄNNA VILLKOR ( Villkoren )

EXOVA METECH ABs ALLMÄNNA VILLKOR ( Villkoren ) EXOVA METECH ABs ALLMÄNNA VILLKOR ( Villkoren ) 1. DEFINITIONER I detta Avtal ska följande uttryck (liksom eventuella böjningsformer därav), såvida inte sammanhanget föranleder annat, anses ha följande

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION MERKON_uppdat.150507 8999_ 1. Kreditgivarens/kreditförmedlarens namn och kontaktuppgifter Kreditgivare Organisationsnummer Adress Kreditförmedlare Organisationsnummer

Läs mer

T I L L k o n s u m e n t. anlita hantverkare

T I L L k o n s u m e n t. anlita hantverkare T I L L k o n s u m e n t tips till dig som ska anlita hantverkare Checklista Jag har undersökt om jag behöver bygganmälan eller bygglov Jag har tagit in och jämfört offerter Jag har kontrollerat vad som

Läs mer

Psykoterapi inom LOV (lag om valfrihetssystem) Örebro län

Psykoterapi inom LOV (lag om valfrihetssystem) Örebro län Psykoterapi inom LOV (lag om valfrihetssystem) Örebro län Förfrågningsunderlag med förutsättningar för att bedriva psykoterapi inom Region Örebro län Beslutad i LS 2014-12-09 1 (35) Innehållsförteckning

Läs mer

Handbok för Fibernätsföreningar

Handbok för Fibernätsföreningar Handbok för Fibernätsföreningar - Som ekonomiska föreningar Tredje upplagan, september 2012 Framtagen av Coompanion Kronoberg i samverkan med Leader Linné Författare: Magnus Andersson 1 Inledning Denna

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor vid köp av monteringsfärdigt husmaterial AA 12

Allmänna avtalsvillkor vid köp av monteringsfärdigt husmaterial AA 12 Allmänna avtalsvillkor vid köp av monteringsfärdigt husmaterial AA 12 Dessa allmänna avtalsvillkor gäller vid försäljning av monteringsfärdigt trähusmaterial. Utöver dessa avtalsvillkor bör inga ytterligare

Läs mer

Placeringskonto för näringsidkare

Placeringskonto för näringsidkare Allmänna villkor från 2012-01-01 1 Definitioner med mera 1.1 Definitioner Banken är i detta avtal Länsförsäkringar Bank AB (publ). Bankdag är en dag när medverkande betaltjänstleverantör har öppet för

Läs mer

Ansökan öppna konto, juridisk person

Ansökan öppna konto, juridisk person Ansökan öppna konto, juridisk person Kontohavare - kontot kan endast ha en kontohavare. Kontohavaren måste vara en juridisk person, dock ej bostadsrättsförening, eller försäkringsbolag, kreditmarknadsbolag,

Läs mer

Villkor för Telia Internet För Alla

Villkor för Telia Internet För Alla Villkor för Telia Internet För Alla 1. Allmänt För Telias accesstjänst Telia Internet För Alla gäller Telias allmänna villkor för teleabonnemang. (finns publicerade i telekatalogen ) med följande ändringar

Läs mer

ANSÖKAN OM APOTEKSKONTO Kreditgivarens exemplar

ANSÖKAN OM APOTEKSKONTO Kreditgivarens exemplar ANSÖKAN OM APOTEKSKONTO Kreditgivarens exemplar Kreditgivare PayEx Credit AB Organisationsnummer 556735-5671 Personnummer sökande (kontohavare) _ Gatuadress S:t Hansplan 1 Telefonnummer: 0498-20 15 20

Läs mer

TILL hantverkare. hantverkare

TILL hantverkare. hantverkare TILL hantverkare tips till dig som är hantverkare Checklista Jag har visat kunden att jag har F-skatt behörighet försäkringar Jag och kunden har kommit överens om arbetets omfattning när arbetet ska påbörjas

Läs mer

SIG INVEST AB (publ) VILLKOR FÖR OBLIGATIONSLÅN OM HÖGST SEK 60 000 000 9,25% 2015/2019 ISIN: SE0007074265

SIG INVEST AB (publ) VILLKOR FÖR OBLIGATIONSLÅN OM HÖGST SEK 60 000 000 9,25% 2015/2019 ISIN: SE0007074265 SIG INVEST AB (publ) VILLKOR FÖR OBLIGATIONSLÅN OM HÖGST SEK 60 000 000 9,25% 2015/2019 ISIN: SE0007074265 Innehållsförteckning 1 Definitioner... 2 2 Obligationerna... 5 3 Obligationernas förhållande till

Läs mer

Distans- och hemförsäljningslagen

Distans- och hemförsäljningslagen Distans- och hemförsäljningslagen SFS 2005:59 Lagen ger dig ett skydd vid distanshandel och hemförsäljning. Reviderad april 2007 Distans- och hemförsäljningslagen (2005:59) gäller när du handlar på distans

Läs mer

En trygg bostadsaffär bostadsrätt

En trygg bostadsaffär bostadsrätt En trygg bostadsaffär bostadsrätt sid 1 (4) Juridisk information till dig som köper eller säljer en bostadsrätt Avtalet är bindande För att köpet ska vara giltigt måste vissa formkrav i lagen följas. Avtalet

Läs mer

REGISTRERINGSVILLKOR gällande för toppdomänen.se fr.o.m. 27 maj 2015

REGISTRERINGSVILLKOR gällande för toppdomänen.se fr.o.m. 27 maj 2015 REGISTRERINGSVILLKOR gällande för toppdomänen.se fr.o.m. 27 maj 2015 1 INLEDNING 1.1 Stiftelsen för Internetinfrastruktur (802405-0190), Box 7399, 103 91 Stockholm, är en oberoende allmännyttig stiftelse

Läs mer

Ansvarsförsäkring AN 1:4. Gäller från 1 januari 2013

Ansvarsförsäkring AN 1:4. Gäller från 1 januari 2013 Ansvarsförsäkring AN 1:4 Gäller från 1 januari 2013 2/16 Information om försäkringsbrev och villkor Grundvillkor Ansvarsförsäkring AN 1:4 Innehållsförteckning Information om försäkringsbrev och villkor....

Läs mer

Ansvarsförsäkring AN 1:3. Gäller från 1 januari 2011

Ansvarsförsäkring AN 1:3. Gäller från 1 januari 2011 Ansvarsförsäkring AN 1:3 Gäller från 1 januari 2011 2/16 Information om försäkringsbrev och villkor Grundvillkor Ansvarsförsäkring AN 1:3 Innehållsförteckning Information om försäkringsbrev och villkor......

Läs mer

Lagar och regler för dig med enskilt avlopp

Lagar och regler för dig med enskilt avlopp Lagar och regler för dig med enskilt avlopp 1 Innehåll Sid Går du i avloppstankar?... 3 Om enskilt avlopp... 3 Ansvar och roller... 4 Tillstånd och anmälan... 5 Vad ska ingå i en tillståndsansökan?...

Läs mer

SÄRSKILDA LEVERANSVILLKOR FÖR ETIKETTINDUSTRIN 2010 (SLE 10)

SÄRSKILDA LEVERANSVILLKOR FÖR ETIKETTINDUSTRIN 2010 (SLE 10) SÄRSKILDA LEVERANSVILLKOR FÖR ETIKETTINDUSTRIN 2010 (SLE 10) Normalvillkor antagna 2010 av Etikettgruppen inom Grafiska Företagens Förbund. Villkoren, som anpassats till de speciella förhållandena vid

Läs mer

1.2 Order och orderbekräftelse ska vara skriftliga. Accept av en order ska bekräftas på avsedd plats i order, om inte annat avtalats.

1.2 Order och orderbekräftelse ska vara skriftliga. Accept av en order ska bekräftas på avsedd plats i order, om inte annat avtalats. ALLMÄNNA INKÖPSVILLKOR 1. Omfattning; ingående av avtal 1.1 Dessa inköpsvillkor ska gälla för varor och tjänster som tillhandahålls av Leverantören, om inte annat avtalas. Inga andra standardvillkor, särskilt

Läs mer

Konsument i Sverige. Svenska

Konsument i Sverige. Svenska Konsument i Sverige Svenska Konsument i Sverige För dig som vill veta vilka konsumentregler som gäller i Sverige har vi samlat viktiga fakta och goda råd. Råd och hjälp... 3 Konsumentvägledning... 3 Konsument

Läs mer

Välkommen till Nordnet Pension!

Välkommen till Nordnet Pension! Välkommen till Nordnet Pension! Hos oss får du en tjänstepension utan höga avgifter och med placeringsmöjligheter långt utöver det normala. Här har vi samlat de blanketter du behöver för att flytta över

Läs mer

Danica Kapitalförsäkring Juridisk Person. Strukturinvest Fondkommission (FK) AB 1 december 2014

Danica Kapitalförsäkring Juridisk Person. Strukturinvest Fondkommission (FK) AB 1 december 2014 Danica Kapitalförsäkring Juridisk Person Strukturinvest Fondkommission (FK) AB 1 december 2014 Innehållsförteckning Hej och varmt välkommen som kund hos Strukturinvest Fondkommission AB (Strukturinvest).

Läs mer