KLART DU SKA HA FIBER.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KLART DU SKA HA FIBER."

Transkript

1 INSTRUKTIONSGUIDE GRÄVA SJÄLV Instruktioner, rekommendationer, bestämmelser och tips till dig som valt att utföra grävningen inför din fiberanslutning själv. Innehåller även Allmänna villkor. KLART DU SKA HA FIBER. uddevallaenergi.se

2 1. Hembesök Vi besöker dig. Då kommer vi överens om var kundenheten och fasadskåpet ska sitta, samt ingång för fiberkabel genom husets fasad/grund. En skriftlig överenskommelse och beskrivning görs. Kundenhetens placering märks ut på insidan av huset och dokumenteras med foto. Håltagningspunkt för fiberkabel markeras på husväggens insida. Håltagningspunkt för fiberkabel samt placering av fasadskåp markeras på husväggens utsida. Röd markeringskäpp sätts vid husgrund. Fiberskylt (se bild nedan) sätts vid tomtgräns för att visa var vi kommit överens om önskad ingång på tomt. Det är bra om du redan nu börjar fundera på hur du vill bygga ditt hemmanätverk. Hur skall internet, telefoni och teve kopplas in? Hur ska nätverkskablarna (TP/LAN) dras? Ska du använda dig av trådlös teknik? Du kanske redan har ett befintligt nätverk i huset? Vad har du för avtal idag för de olika tjänsterna? Tänk på att det ofta råder tre månaders uppsägningstid och glöm inte att få en eventuell uppsägning skriftligt. KLART VI SKA HA FIBER. uddevallaenergi.se 2. Krav på kundenhetens placering: Max 5 meter från håltagningspunkt i yttervägg. Max 1 meter från ett eluttag, gärna med minst två uttag då det kan vara praktiskt att koppla in en trådlös router (wi-fi) i närheten av kundenheten. Det går även bra att försörja kundenheten med ström via förlängningssladd. Från kundenheten kan du dra nätverkskablar till önskad plats för internet, telefoni och teve. Kundenheten ska monteras med fritt utrymme längs sidorna, minst 10 cm till närmsta vägg. Kundenheten bör ej övertäckas då den kan bli varm och skadas, därför bör den ej placeras instängd i exempelvis ett skåp. Den skall placeras i ett utrymme med låg fuktighet. 2 - uddevallaenergi.se

3 3. Kontakt med entreprenören Entreprenören meddelar när de börjar gräva ner fiberkabel i gatan. Detta är ett litet ingrepp och oftast påverkas inte framkomligheten till och från din fastighet nämnvärt. Vi kommer överens om när du allra senast måste vara helt klar med din grävning på tomten. 4. Innan du börjar gräva Vi gör en kabelutsättning som visar var el- och telekablar finns på din tomt. Observera att ledningar som du själv dragit på din tomt och som vi inte har kännedom om ansvarar du för själv. Fiberslang får endast ligga på fastighet som du själv äger, inte på eller i närheten av någon annans mark. uddevallaenergi.se - 3

4 5. Grävning på egen tomt Gör så här: Fiberslang samt grönt spårnät beställer du hos oss på Uddevalla Energi. Skicka ett mejl till med ditt namn, adress samt antal meter schakt mellan röd markeringskäpp vid husgrund och fiberskylten vid tomtgräns. Vi kör hem materialet till dig. Gräv ett schakt som är 10 cm brett och 30 cm djupt (rekommendation) mellan röd markeringskäpp vid husgrund och fiberskylten vid tomtgräns. Det är tillåtet med svängar och böjar längs schaktet men de får inte vara för skarpa och inte för många. 5. Grävning En tumregel på egen är tomt att fiberslangen inte bör ha en skarpare böj än en normalstor fotboll (se bildexempel nedan på svängradie för fiberslang). Gör så här: Vi rekommenderar att du lägger en PEM25-slang Borra från insidan för av att huset skydda och ut med vinkel fiberslangen. nedåt dvs. uppifrån och Denna ner(se bild Fiberslang samt grön spårtråd hämtar ni skyddsslang finns att borrlutning). hos oss på Trollhättan Energi AB i receptionen på köpa i Förrådsgatan byggvaruhandeln. 2. Skicka mail till kundservice med ärende, namn, adress, antal meter från Borra med ett borr ca 12 mm i diameter(fiberslangen är ca 7 mm i diameter). Lägg PEM25-slangen fasad som vetter i mot schaktet gatan till från tomtgräns(vid tillhusgrund. gatan). Efter ca Skyddslangen 5 dagar finns materialet behöver klart inte gå ovanför Dra fiberslangen genom håltagning i grund/fasad. Den gröna och transparenta skyddspluppen marknivån. för avhämtning. som sitter i båda ändarna av fiberslangen kan tas av och på, dock viktigt att den sitter på när den ligger ute vid tomtgräns. Låt minst 3 m av fiberslangen vara kvar innanför håltagningen För fiberslangen genom PEM25-slangen från för installation av kundenhet. till Kundenhet husgrund. installeras av Det entreprenören. är enklast att göra innan Täta hål med tätmassa eller fogskum. Sätt ett metallskydd(kabelskydd, se bild) på grunden, återfyllnad Gräv av ett schakt som är gjord. är 10cm Låt brett 2 meter och 30cm fiberslang djupt(rekommendation) hela vägen från marknivå sticka över ut håltagning från d v PEM-slangen från fiberskylten s så hela fiberslangen skyddas vid och husgrund. i täcks helt. Låt överskott tomtgräns till grön markeringskäpp. Detta för att skydda fiberslangen mot yttre våld och för att skydda fiberslangen från solljus. av fiberslang vid tomtgräns ligga kvar. Låt skyddsplugg Metallskydd finns att köpa sitta på närmsta kvar bygghandel. i fiberslangen. Fiberslangen kapas av För fiberslangen genom PEM25-skyddslangen ut till tomtgräns. Låt överskott av fiberslang entreprenör Det är som tillåtet sköter med svängar resten. och böjar men ligga de med får skyddsplupp inte vara på för påkoppling för skarpa av huvudfiber och för d v s många. att fiberslangen En inte behöver kapas. Resten sköts av entreprenör. måttstock är att fiberslangen inte bör(vissa undantag kan göras) ha en skarpare böj/sväng än att den kan en normalstor fotboll(se bild exempel svängradie för fiberslang). Vi rekommenderar att du lägger en PEM25-slang för att skydda fiberslangen. Denna skyddsslang kan man köpa i byggvaruhandeln exempelvis hos Beijer Bygg, Trollhättan. Lägg PEM25-skyddsslangen i schaktet från grunden på huset fram till tomtgräns d v s att skyddslangen inte behöver gå ovanför marknivån. Efter schakt är grävt kan håltagning i grund/fasad göras. Kontrollera så att det inte ligger några ledningar i väggen där du tänkt att borra. Svängradie för fiberslang Håltagning i vägg ska utföras i 45 Svängradie graders vinkel för fiberslang detta för att inte få en för snäv vinkel på fiberslangen samt för att förhindra inträngning av vatten. Håltagning på utsida bör vara ca 10 cm ovanför markytan Kabelskydd på fasad 6. Håltagning fasad/grund Efter att schakt är grävt kan håltagning i husets fasad/grund göras. Gör så här: Kontrollera så att det inte ligger några ledningar i väggen där du tänkt borra. Håltagning i yttervägg ska utföras i 45 graders vinkel. Detta för att inte få en för skarp vinkel på fiberslangen samt för att förhindra inträngning av vatten. Håltagningspunkt på utsidan bör vara ca 10 cm ovanför markytan. Borra från insidan av huset och ut med vinkel nedåt, dvs. uppifrån och ner (se bild till höger över borrlutning). Borra med ett borr som är ca 12 mm i diameter (fiberslangen är ca 7 mm i diameter). 45 lutning Utsida Utsida vägg Insida vägg Material översikt Håltagningsvinkel Håltagningsvinkel 4 - uddevallaenergi.se

5 7. Förläggning av grön spårtråd För att vi vid ett senare tillfälle ska kunna mäta på din tomt var fibern ligger ska du även lägga en grönt spårnät i schaktet. Gör så här: Återfyll schaktet med fyllnadsmaterial så att PEM25-slangen som innehåller fiberslang täcks. Ta bort ca 50 cm av den gröna plasten så endast den svarta tråden i mitten finns kvar, och låt den biten sticka upp ur schaktet vid husväggen. Fäst spårtråden mot PEM25-slangen ovan jord med tejp. Det gör det enklare för oss att hitta spårtråden. Lägg det gröna spårnätet plant i schaktet hela vägen ut till tomtgräns och låt överblivande spårnät ligga kvar vid tomtgräns. Spårtråden kapas av entreprenören som sköter resten. 8. Återfyllning Se till att återfyllnadsmaterialet är fritt från större sten. Vid behov fyll på med matjord upp till marknivå, gärna med en bula över marknivån då jorden kan sjunka efter en tid. Spara gärna jord för att kunna fylla på. 9. Klart för installation av kundenhet Fiberslangen ligger på plats och schaktet är återfyllt. 2 meter fiberslang ligger fritt utanför din husvägg. Fiberslang samt grönt spårnät ligger vid tomtgräns (vid fiberskylts placering). Änden på fiberslangen är tilltäppt med skyddsplugg. Kundenhetens överenskomna plats är utmärkt på husväggens insida. Entreprenören bokar tid för hembesök. Vid hembesök dras fiberslang genom håltagning i yttervägg, fasadskåp monteras på överenskommen plats och fiberslang kopplas in. Ett metallskydd sätts på husgrunden från marknivå över håltagning så att fiberslangen skyddas mot yttre våld och solljus. Kundenheten installeras på överenskommen plats. Fiber kommer att blåsas och svetsas. Slutligen kontrolleras fiberns signaler. 10. Entreprenören eller Uddevalla Energi meddelar när allt är klart för användning Nu är det bara för dig att välja vilka tjänster du önskar. Det gör du via de tjänsteleverantörer som ingår i vårt öppna stadsnät, se Sen är det bara att ringa, surfa och se på teve med ljusets hastighet. uddevallaenergi.se - 5

6 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FIBERANSLUTNING TILL PRIVATPERSON Fastighetsägare gräver själv på egen tomt 1. Allmänt 1.1 Dessa allmänna villkor ( Villkoren ) gäller när du som husägare ( Fastighetsägaren )tecknar avtal med Uddevalla Energi AB, org. nr , med adress Strömberget, Uddevalla, ( UA ENERGI ) om installation av fiberkabel och Utrustning, anslutning av fiberkabeln till Kommunikationsnät ( Fiberanslutning ) samt tillhandahållande av fibernät mot erläggande av löpande nätavgifter. 1.2 Genom Fiberanslutningen får Fastighetsägaren möjlighet att ingå avtal med Tjänsteleverantör om att erhålla Tjänster på de villkor som tillhandahålls och överenskoms med respektive Tjänsteleverantör. UA ENERGI har inget ansvar för sådana Tjänster. 2. Definitioner 2.1 Fastighet och Fastighetsägare Med Fastighet avses den fasta egendom som definierats i Avtalet (se nedan) och med Fastighetsägare avses samtliga delägare i Fastighet. 2.2 Kommunikationsnät Med Kommunikationsnät avses de allmänna kommunikationsnät som UA ENERGI äger eller på annat sätt disponerar. 2.3 Tjänsteleverantör Med Tjänsteleverantör avses den som vid var tid tillhandahåller Tjänster genom Fiberanslutning enligt Tjänster Med Tjänster avses innehållstjänster (såsom t.ex. bredband, teve, larm och telefoni) som tillhandahålls av Tjänsteleverantör. 2.5 Utrustning Med Utrustning avses utrustning (inklusive eventuell programvara) som ägs eller tillhandahålls av UA ENERGI och som placeras hos Fastighetsägaren för att möjliggöra tillhandahållandet av Tjänster. 3. Avtal 3.1 Fiberanslutning förutsätter Avtal mellan Fastighetsägaren och UA ENERGI som ingås genom en av Fastighetsägaren korrekt undertecknad beställning av fiberanslutning till vilken dessa Villkor är en bilaga ( Beställningen ) samt UA ENERGIs skriftliga bekräftelse av Beställningen ( Avtalet ). Sådan skriftlig bekräftelse utfärdas av UA ENERGI via e-post eller brev och bundenhet uppstår således först genom sådan bekräftelse. Genom Beställningen godkänner Fastighetsägaren dessa Villkor och förbinder sig följa dem varvid samtidig bekräftelse sker av mottagande av informationen om personuppgifter enligt punkt 11 nedan jämte samtycke till behandlingen av dessa. Utöver kostnad för installation tillkommer månatliga nätavgifter under hela avtalstiden. 3.2 Fastighetsägaren är medveten om och accepterar att UA ENERGI, innan bekräftelse av Beställningen upprättas, kan komma att begära en kreditupplysning på Fastighetsägaren. För det fall att UA ENERGI, efter inhämtande av sådan kreditupplysning, inte godkänner Fastighetsägaren som kund, kommer någon bekräftelse inte att upprättas och Beställningen skall vara utan bindande verkan för båda parter. 4. Fiberanslutning och Utrustning 4.1 UA ENERGI utför schakt, anläggande av kanalisation, installation av fiberkabel och installation av kundplacerad Utrustning. Beslut om lämplig plats i Fastigheten sker i samråd med Fastighetsägaren. 4.2 UA ENERGI utför tätning av fiberkabeln i yttervägg. Montering av kundplacerad Utrustning sker i direkt anslutning eller upp till fem meter från håltagningen. Placering av håltagning sker i samråd med Fastighetsägaren. 4.3 UA ENERGI ansvarar för kanalisation och fiber fram till skarvbox på utsida yttervägg som utgör gränssnitt mot Fastighetsägaren. 4.4 Installationen av Fiberanslutningen ska vara genomförd senast vid den tidpunkt som anges i Avtalet (leveransdatum för installation av fiber och utrusning) eller annan av UA ENERGI meddelad tidpunkt. 4.5 Fiberkabel, kanalisation och Utrustning ägs av UA ENERGI. Avtalet innebär inte att sådana tillbehör övergår till Fastighetsägaren och Fastighetsägaren får inte sälja, pantsätta, hyra eller låna ut eller på annat sätt förfoga över tillbehören. Detsamma skall gälla vid försäljning av Fastigheten till annan Fastighetsägare. 5. Fastighetsägarens åtaganden 5.1 Fastighetsägaren är skyldig att: a) i god tid innan installationen påbörjas förse UA ENERGI med fastighetsbeskrivning, ritningar över Fastigheten och berörda byggnader utvisande nödvändig information för installation och anslutning; b) bereda UA ENERGI tillträde till Fastigheten samt fri framkomlighet där arbeten ska utföras; c) i relation till den egna Fastigheten, införskaffa eventuella myndighetstillstånd eller tillstånd från andra som är nödvändiga för installation av Fiberanslutning; d) tillse att det i anslutning till Utrustning finns eluttag för den strömförbrukning som är nödvändig för driften av Utrustning samt att strömsätta sådan Utrustning i samband med att denna levereras; samt e) Fastighetsägare utför förläggning från anvisad punkt vid fastighetens tomtgräns till byggnaden. Fastighetsägare är skyldig att låta UA ENERGI besikta förläggning av kanalisation innan återfyllning samt tillse att förläggning utan dröjsmål är klar för fiberförläggning vid den tidpunkt som UA ENERGI eller dennes entreprenör meddelar. Fastighetsägaren utför håltagning i yttervägg och återställer eventuella skador vid håltagning. f) i övrigt vara UA ENERGI behjälplig i arbetet med installation av Fiberanslutning. Fastighetsägaren åtar sig följa UA ENERGIs instruktioner om hur åtagandena ovan ska uppfyllas. Vid brist i uppfyllelse av åtagandena ovan äger UA ENERGI rätt att frånträda Avtalet med omedelbar verkan. 5.2 Fiberkabel och Utrustning får inte utan UA ENERGIs skriftliga medgivande flyttas från den plats där den installerats. Fastighetsägaren står risken för skada på och förlust av fiberkabel och Utrustning från installationstidpunkten. 5.3 Fastighetsägaren får inte utan UA ENERGIs skriftliga samtycke göra påbyggnader på eller ändringar i, eller ta bort delar eller märkning avseende ägandeförhållanden från Utrustning. Fastighetsägaren ska följa de anvisningar som UA ENERGI från tid till annan utfärdar beträffande skötsel och användning av Utrustning. 5.4 Fastighetsägaren ansvarar för att förhindra att obehörig person ges tillgång till fiberkabeln och till Utrustning och Fastighetsägaren ska omedelbart meddela UA ENERGI om så ändå sker. 6. Priser m.m. 6.1 Om inget annat anges är alla priser angivna i svenska kronor, inklusive moms. UA ENERGI äger rätt att justera priserna för nätavgift årligen. 6.2 Ersättning för Fiberanslutning och installation av Utrustning ska av Fastighetsägaren erläggas mot faktura med 30 dagars betalningsvillkor efter slutförd installation. Eventuella anmärkningar, extra debiteringar eller avdrag, på utfört arbete ska regleras mellan parterna separat utifrån gjord beställning. Beställningen avses vara installerad och klar då det möjliggjorts för Fastighetsägaren att kunna erhålla tjänster genom installerad fiberkanal och kundplacerad Utrustning. Dröjsmål med betalning berättigar UA ENERGI till ersättning för betalningspåminnelser och inkassokostnader, samt till dröjsmålsränta enligt lag. 6.3 Ersättning för avgifter för nätavgift erläggs av Fastighetsägaren årsvis i förskott mot av UA ENERGI utfärdad faktura med 30 dagars betalningsvillkor. 7. Felavhjälpning och underhåll 7.1 Fastighetsägaren får inte reparera eller utföra service på fiberkabel eller Utrustning. Vid behov av reparation eller service ska Fastighetsägaren vända sig till den Tjänsteleverantör som enligt avtal med Fastighetsägaren tillhandahåller Tjänst till denne. Om Fastighetsägaren inte ingått sådant avtal ska Fastighetsägaren vända sig till UA ENERGI, i vilket fall punkt nedan ska vara tillämpliga. 7.2 Eventuella krav på reparation och/eller service ska framställas inom skälig tid från det att Fastighetsägaren fått kännedom om fel som kräver reparation och/eller service. 7.3 UA ENERGI ska inom skälig tid avhjälpa fel i Fiberanslutningen. Med fel avses att Fastighetsägaren inte kan använda Fiberanslutningen i enlighet med Avtalet. UA ENERGI har dock ingen skyldighet att avhjälpa fel som: a) är hänförligt till Tjänsteleverantör eller annans utrustning än UA ENERGIs; b) beror på Fastighetsägaren eller något förhållande på Fastighetsägarens sida; c) är hänförligt till Fastighetsägarens användning av annan än föreskriven utrustning eller föreskrivna tillbehör; d) beror på av Fastighetsägaren företagna ändringar eller ingrepp i Fiberanslutningen eller i Utrustningen som inte skett i enlighet med UA ENERGIs specifikationer; eller e) uppstått genom Fastighetsägarens nyttjande av Fiberanslutningen på ett annat sätt än avsetts eller genom försummelse av Fastighetsägaren eller utomstående. 7.4 Om Fastighetsägaren har anmält fel som har orsakats av Fastighetsägaren eller av annan för vilken Fastighetsägaren svarar, har UA ENERGI rätt till ersättning från Fastighetsägaren. Ersättning kan begäras för arbete och övriga kostnader till följd av felanmälan enligt UA ENERGIs vid var tid gällande prislista. Detsamma gäller om UA ENERGI efter undersökning konstaterar att något fel inte funnits. Exempel på sådana är fel som orsakats av: 6 - uddevallaenergi.se

7 a) felaktig eller vårdslös användning av Fiberanslutningen; b) underlåtenhet att följa anvisningar om användning av Fiberanslutningen; c) Fastighetsägarens utrustning; eller d) ändring, reparation eller anslutning som utförts av någon annan än UA ENERGI. 7.5 Om UA ENERGI konstaterar att Fastighetsägaren är ersättningsskyldig för fel enligt punkt 7.4 ovan ska UA ENERGI informera Fastighetsägaren om detta innan ytterligare arbete vidtas. UA ENERGI har i sådant fall dock alltid rätt att debitera inställelseavgift och andra kostnader som uppkommit. 7.6 UA ENERGI har rätt att vidta åtgärder i Fiberanslutningen eller Utrusningen om det är påkallat av tekniska, underhålls- eller driftsmässiga skäl. UA ENERGI ska utföra sådan åtgärd skyndsamt och på ett sådant sätt att störningarna begränsas. UA ENERGI strävar efter att alltid i förväg informera Fastighetsägaren om inplanerade åtgärder som påverkar Fiberanslutningen. 7.7 Fastighetsägaren ska under normal arbetstid bereda UA ENERGI tillträde till Fastigheten när så krävs för tillhandahållandet av Fiberanslutningen. 8. Ångerrätt 8.1 Fastighetsägaren har alltid 14 dagars ångerrätt i enlighet med distans och hemförsäljningslagen från det att Avtalet ingåtts d.v.s. från det att Fastighetsägaren mottar skriftlig orderbekräftelse från UA ENERGI. 8.2 Om Fastighetsägaren utnyttjar sin ångerrätt ska UA ENERGI inom 30 dagar återbetala eventuellt belopp Fastighetsägaren betalat till UA ENERGI under Avtalet. Någon installation av Fiberanslutning och Utrustning kommer i så fall inte att genomföras. 9. Skadestånd och reklamation 9.1 Fastighetsägaren har rätt till ersättning för direkt skada som UA ENERGI, eller annan som UA ENERGI svarar för, förorsakat genom vårdslöshet. 9.2 Fastighetsägaren saknar rätt till ersättning för indirekta skador, såsom utebliven vinst eller andra följdskador, förutom vid uppsåt eller grov vårdslöshet, vid personskada eller vid sådant ansvar som följer av tvingande lag. 9.3 UA ENERGI har rätt till ersättning för skada som Fastighetsägaren, eller någon för vilken Fastighetsägaren svarar, förorsakat genom vårdslöshet. Om Fastighetsägarens skyldighet att utge ersättning enligt denna punkt framstår som oskäligt betungande kan ersättningen jämkas. 9.4 Invändning mot faktura eller begäran om skadestånd ska, för att kunna göras gällande, framställas inom skälig tid efter det att den omständighet som föranlett invändningen eller begäran upptäckts eller bort upptäckas. 10. Force majeure UA ENERGI är befriad från skyldighet att ersätta skada eller att fullgöra viss förpliktelse enligt Avtalet, om skadan eller underlåtenheten har sin grund i omständighet utanför UA ENERGIs kontroll ( Befriande Omständighet ) och omständigheten förhindrar, avsevärt försvårar eller försenar fullgörande av sådan förpliktelse. Detsamma gäller om underlåtenheten har sin grund i försenade leveranser från UA ENERGIs underleverantör som orsakats av Befriande Omständighet. Befriande Omständighet omfattar bl.a. tjäle, allmän arbetskonflikt, krig, eldsvåda, blixtnedslag, översvämning, terroristattack, ändrad myndighetsbestämmelse, myndighetsingripande, extrema väderförhållanden eller explosion. 11. Personuppgifter 11.1 UA ENERGI, med telefon , är personuppgiftsansvarig för behandlingen av Fastighetsägarens personuppgifter UA ENERGI kommer att behandla de personuppgifter som Fastighetsägaren lämnat till UA ENERGI eller som UA ENERGI samlar in i syfte att installera Fiberanslutning eller fullfölja UA ENERGIs åtaganden gentemot Fastighetsägaren. Uppgifterna kan även komma att användas för identifikation, direktmarknadsföring samt för statistikändamål och kan användas för utskick per post, sms och e-post till Fastighetsägaren efter Fastighetsägarens godkännande. Detta kan även innebära att Fastighetsägarens personuppgifter överförs till andra bolag inom UA ENERGIs koncern och till UA ENERGIs samarbetspartners, t.ex. till Tjänsteleverantörer för marknadsföringsändamål eller till UA ENERGIs samarbetspartners för kreditupplysningar UA ENERGI sparar Fastighetsägarens uppgifter så länge det krävs för att UA ENERGI ska kunna fullfölja sina skyldigheter enligt Avtalet Fastighetsägaren har enligt personuppgiftslagen rätt att en gång per kalenderår gratis få besked om vilka personuppgifter som behandlas om Fastighetsägaren hos UA ENERGI oavsett hur dessa samlats in. Om Fastighetsägaren vill ha sådan information ska Fastighetsägaren lämna in en skriftlig begäran till UA ENERGI. Begäran ska enligt personuppgiftslagen skickas in underskriven av Fastighetsägaren per post och kan alltså inte skickas per e-post Om Fastighetsägarens personuppgifter behandlas i strid med personuppgiftslagen har Fastighetsägaren rätt att begära att personuppgifterna rättas, blockeras eller raderas Fastighetsägarens personuppgifter får inte behandlas för ändamål som rör direktmarknadsföring om Fastighetsägaren motsätter sig sådan behandling. Fastighetsägaren har rätt att när som helst återkalla ett lämnat samtycke om behandling av personuppgifter. Sådan återkallelse kan begränsas till att endast avse del av behandlingen, exempelvis den som rör direktmarknadsföring Genom Avtalet samtycker Fastighetsägarens till behandlingen av dennes personuppgifter enligt denna punkt 11. Fastighetsägaren samtycker uttryckligen till att uppgifterna får användas för direktmarknadsföring. 12. Avtalstid och uppsägning 12.1 Avtalet träder i kraft när UE ENERGI har upprättat Bekräftelsen och gäller med en bindningstid om 24 månader Efter bindningstiden kan Avtalet sägas upp med en månads ömsesidig uppsägningstid. Om avtalet inte sägs upp av endera parten fortsätter Avtalet att löpa tillsvidare efter bindningstidens utgång UA ENERGI har rätt att när som helst, med omedelbar verkan, frånträda Avtalet innan sista datumet för påbörjande av installation som anges i Avtalet. Sådant frånträde kan t.ex. ske om UA ENERGI inte får in tillräckligt många beställningar av Fiberanslutningar för det aktuella området UA ENERGI har rätt att säga upp Avtalet med omedelbar verkan om: a) Fastighetsägaren missbrukat Fiberanslutningen (t ex genom att orsaka olägenheter eller störningar för UA ENERGI eller utomstående) och Fastighetsägaren inte vidtar rättelse inom tio (10) dagar efter uppmaning från UA ENERGI; b) Fastighetsägaren trots påminnelse inte betalat faktura inom angiven tid; eller c) Fastighetsägaren i övrigt använder Fiberanslutningen i strid med Avtalet eller inte uppfyller sina skyldigheter enligt Avtalet trots skriftligt påpekande från UA ENERGI UA ENERGI har rätt att stänga av Tjänster vid Avtalets upphörande eller då UA ENERGI överlämnar meddelande om uppsägning av Avtalet till följd av orsaker enligt punkt I händelse av att Fastighetsägaren avser att avflytta från Fastigheten ska Fastighetsägaren upplysa köparen av Fastigheten om att denne kan ansöka om att överta detta Avtal. Om Fastighetsägaren flyttar från Fastigheten före bindningstidens utgång, och den nya fastighetsägaren inte önskar överta Avtalet, ska Fastighetsägaren betala alla eventuella avgifter för återstående bindningstid samt eventuellt obetald avgift för installation av Utrustning och Fiberanslutning i anslutning till uppsägningen. Fastighetsägaren är således skyldig att betala samtliga kostnader hänförliga till Fiberanslutningen för det fall att Fastighetsägaren överlåter Fastigheten eller frånträder Avtalet innan Fiberanslutningen är påbörjad eller färdigställd Fastighetsägaren ansvarar för eventuell återställning av ytskikt och håltagning på Fastigheten efter borttagande av fiberanslutning, exempelvis återställning av asfalt, plattor, trädgårdsvegetation och fasad och väggbeklädnad. 13. Övriga bestämmelser 13.1 I Avtalet angivna priser och leveranstider förutsätter att dels de faktiska omständigheterna rörande Fastigheten överensstämmer med vad Fastighetsägaren uppgivit senast i samband med Avtalets ingående, dels att installations- och anslutningsarbetena inte i övrigt stöter på hinder som inte skäligen kunde förutses av UA ENERGI vid Avtalets ingående. I annat fall har UA ENERGI rätt till ersättning från Fastighetsägaren för eventuella tillkommande kostnader eller att med omedelbar verkan frånträda Avtalet UA ENERGI har rätt att ändra eller göra tillägg till dessa Villkor för det fall att produktions- eller anskaffningskostnaderna eller andra kostnader ändras eller det sker en väsentlig ändring i övriga förhållanden, lag eller ett myndighetsbeslut som UA ENERGI inte kunde beakta när Avtalet ingicks. Sådan ändring eller tillägg ska meddelas Fastighetsägaren senast tre (3) månader innan ikraftträdandet så att Fastighetsägaren har möjlighet att säga upp Avtalet med sedvanlig uppsägningstid UA ENERGI har rätt att överlåta Avtalet till annat bolag UA ENERGI har rätt att använda sig av underleverantörer för att fullgöra sina skyldigheter enligt Avtalet. UA ENERGI svarar för underleverantörens arbete såsom för eget arbete. 14. Tillämplig lag och tvist 14.1 Tvist rörande tolkningen eller tillämpningen av Avtalet eller dessa Villkor ska tolkas i enlighet med svensk lag och avgöras i första hand av Allmänna reklamationsnämndens (ARN:s) och i andra hand av allmän domstol. Produktions- eller anskaffningskostnaderna eller andra kostnader för den vara eller tjänst som avtalet gäller ändras om en väsentlig ändring i förhållandena, en lagändring eller ett myndighetsbeslut som företaget inte har kunnat beakta när avtalet ingicks. Dessa Villkor har fastställts av Uddevalla Energi AB den 1 januari 2015 uddevallaenergi.se - 7

8 Uddevalla Energi, Uddevalla uddevallaenergi.se

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FIBERANSLUTNING PRIVAT

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FIBERANSLUTNING PRIVAT ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FIBERANSLUTNING PRIVAT 2016-02-04 1. Allmänt 1.1 Dessa allmänna villkor ( Villkoren ) gäller när du som fastighetsägare tecknar avtal med Kils Stadsnät AB, org. nr 556495-8261, med

Läs mer

Dnr: 89-15-945 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FIBERANSLUTNING Till Munkfors kommuns Fibernät

Dnr: 89-15-945 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FIBERANSLUTNING Till Munkfors kommuns Fibernät 1. Allmänt 1.1 Dessa allmänna villkor ( Villkoren ) gäller när du som Fastighetsägare tecknar avtal med Munkfors kommun (benämnd som leverantören i detta dokument), org nr 212000-1801, med adress Smedsgatan

Läs mer

KLART DU SKA HA FIBER.

KLART DU SKA HA FIBER. INSTRUKTIONSGUIDE GRÄVA SJÄLV Instruktioner, rekommendationer, bestämmelser och tips till dig som valt att utföra grävning och håltagning själv inför din fiberanslutning. Innehåller även speciella Allmänna

Läs mer

2.1 Fastighet Med Fastighet avses fast egendom som angivits i Avtalet (definierat nedan).

2.1 Fastighet Med Fastighet avses fast egendom som angivits i Avtalet (definierat nedan). 1. Allmänt 1.1 Dessa allmänna villkor ( Villkoren ) gäller när du som husägare ( Fastighetsägaren ) tecknar avtal med Satellithuset i limmared ab, org nr 556180-4583, med adress Fabriksgatan 2, 51442 Limmared,

Läs mer

Genom att underteckna denna beställning godkänner jag Ted Flinks Gräv &Transport Fiberutbyggnad AB:s Allmänna Villkor för Fiberanslutning och

Genom att underteckna denna beställning godkänner jag Ted Flinks Gräv &Transport Fiberutbyggnad AB:s Allmänna Villkor för Fiberanslutning och BESTÄLLNING AV FIBERANSLUTNING Fastighetsägarens uppgifter: Personnummer: Namn: Personnummer: Namn: Gatuadress: Hemtelefon: Postnummer och postort: Mobiltelefon: Fastighetsbeteckning: E-post: Fiberanslutning:

Läs mer

1.2 Fastighetsägaren får genom Fibergruppens nät möjlighet att ingå avtal med Tjänsteleverantör om att erhålla Bredbandstjänster.

1.2 Fastighetsägaren får genom Fibergruppens nät möjlighet att ingå avtal med Tjänsteleverantör om att erhålla Bredbandstjänster. Allmänna villkor för Fibergruppen nät Rev 2012-12-20 1 Inledning 1.1 Dessa allmänna villkor gäller då Fibergruppen Sverige AB ( Fibergruppen ) till en småhusägare ( Fastighetsägaren ) tillhandahåller installation

Läs mer

1. Kontakt med fiberföreningen. Trollhättan 2015-12-18

1. Kontakt med fiberföreningen. Trollhättan 2015-12-18 Trollhättan 2015-12-18 Fastigheter på landsbygden Så gräver du själv för fiberanslutning Den här guiden är för dig som bor på landsbygden och tänker gräva själv för att ansluta dig till Trollhättan Energis

Läs mer

1. Hembesök. Trollhättan 2015-12-18

1. Hembesök. Trollhättan 2015-12-18 Trollhättan 2015-12-18 Villor i tätort Så gräver du själv för fiberanslutning Den här guiden är för dig som bor i villa och tänker gräva själv för att ansluta dig till Trollhättan Energis öppna stadsnät.

Läs mer

Allmänna Villkor för Bättre Läge

Allmänna Villkor för Bättre Läge Allmänna Villkor för Bättre Läge Gäller Fr.o.m 2016-01-12 1 Inledning 1.1Dessa allmänna villkor gäller då Svenska Stadsnät AB ( SSAB ) till en småhusägare ( Fastighetsägaren ) tillhandahåller installation

Läs mer

Avtal om anslutning av fastighet till bredbandsnät

Avtal om anslutning av fastighet till bredbandsnät Avtal om anslutning av fastighet till bredbandsnät Detta avtal gäller anslutning av nedanstående fastighet (i fortsättningen kallad Fastigheten) till Sunne kommuns fiberoptiska bredbandsnät. Fastigheten

Läs mer

Avtal för anslutning till Telge Näts stadsnät för småhus

Avtal för anslutning till Telge Näts stadsnät för småhus Avtal för anslutning till Telge Näts stadsnät för småhus Det här är ett erbjudande om avtal mellan nedan angiven kund och Telge Nät AB. Erbjudandet gäller till och med 2017-11-30. För att avtalet ska gälla

Läs mer

Nu behöver du inte vänta längre.

Nu behöver du inte vänta längre. 1 Vägra vänta! Smarta hem, Smart-TV, läsplatta, laptop, stationär dator Våra sätt att surfa blir bara fler och innehållet allt tyngre. Även om du kan surfa snabbt idag, är det inte säkert att det går lika

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ÖPPEN FIBER FÖRETAGSLOKALER. Gäller fr.o.m till

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ÖPPEN FIBER FÖRETAGSLOKALER. Gäller fr.o.m till ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ÖPPEN FIBER FÖRETAGSLOKALER Gäller fr.o.m. 2016-04-08 till 2016-08-24 1 Inledning 1.1 Dessa allmänna villkor gäller då TeliaSonera Sverige AB ( Telia ) till Fastighetsägare tillhandahåller

Läs mer

Allmänna villkor Hosting

Allmänna villkor Hosting Allmänna villkor Hosting 1 Allmänt 2 Tjänsterna 3 Avtalstid och uppsägning 4 Domännamn 5 Avgifter 6 Överlåtelse av Tjänsterna 7 Leafstudios ansvar 8 Kunds ansvar 9 Force majeure 10 Övrigt 1 Allmänt 1.

Läs mer

Gäller fr.o.m

Gäller fr.o.m Gäller fr.o.m. 2016-08-25 1 Inledning 1.1 Dessa allmänna villkor gäller då TeliaSonera Sverige AB ( Telia ) till Fastighetsägare tillhandahåller fastighetsanslutning avseende Lokaler på Fastigheten. 1.2

Läs mer

Adress Postnr Postort

Adress Postnr Postort Sidan 1 av 6 BESTÄLLNING / AVTAL Företagskund Företagsnamn Kontaktperson Adress Postnr Postort Organisationsnummer Tel Mobiltel E-post Tjänstebeskrivning (GEAB) tillhandahåller ett fiberpar för kunds bruk

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor för Stadsnätsanslutning

Allmänna avtalsvillkor för Stadsnätsanslutning Allmänna avtalsvillkor för Stadsnätsanslutning Utformat efter SSNF:s Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning till stadsnät i Sverige Halmstads stadsnät AB 556532-6187 Ver.1.3 2012-04-11 1. Allmänt

Läs mer

Bredbandsnät villa. Installationsguide

Bredbandsnät villa. Installationsguide Bredbandsnät villa Installationsguide Digitala tjänster nära dig. Vad roligt att just du har bestämt dig för att fiberansluta din villa till Ronnebyporten. I ett öppet bredbandsnät hittar du många fördelar.

Läs mer

För att förenkla för dig som kund har vi nedan tagit fram några av de vanligaste frågorna kring avtalsvillkoren med tillhörande svar

För att förenkla för dig som kund har vi nedan tagit fram några av de vanligaste frågorna kring avtalsvillkoren med tillhörande svar VILLKOR Särskilda villkor för installation och nätanslutning av småhus med fiber Gällande fr o m 2015-12-01 För att förenkla för dig som kund har vi nedan tagit fram några av de vanligaste frågorna kring

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR GÄLLANDE FIBERNÄTET TRAMAN PRIVAT

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR GÄLLANDE FIBERNÄTET TRAMAN PRIVAT ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR GÄLLANDE FIBERNÄTET TRAMAN PRIVAT 1 Allmänt Dessa avtalsvillkor bygger på Svenska Stadsnätsföreningens avtalsvillkor för Sveriges Stadsnät i Samverkan 1.1 Dessa Allmänna avtalsvillkor

Läs mer

VILLKOR Allmänna villkor för Öppet Stadsnät

VILLKOR Allmänna villkor för Öppet Stadsnät VILLKOR Allmänna villkor för Öppet Stadsnät Bjäre Kraft Bredband AB Organisationsnummer: 556361-9294 Adress: Box 1054, 269 21 BÅSTAD Telefon: 0431-44 99 00 Webb: www.bjarekraft.se E-post: bredband@bjarekraft.se

Läs mer

Nu behöver du inte vänta längre.

Nu behöver du inte vänta längre. 1 Vägra vänta! Smarta hem, Smart-TV, läsplatta, laptop, stationär dator Våra sätt att surfa blir bara fler och innehållet allt tyngre. Även om du kan surfa snabbt idag, är det inte säkert att det går lika

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning till stadsnät i Sverige Företag

Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning till stadsnät i Sverige Företag Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning till stadsnät i Sverige Företag 1. Allmänt 1.1 Dessa Allmänna avtalsvillkor gäller för Bredbandsanslutning för företag. Till företag räknas även privatpersoner

Läs mer

Instruktion för fiberanslutning till Utsikt Bredbands nät i villaområden (Ej nyproduktion eller anslutning via byalagskonceptet)

Instruktion för fiberanslutning till Utsikt Bredbands nät i villaområden (Ej nyproduktion eller anslutning via byalagskonceptet) Instruktion för fiberanslutning till Utsikt Bredbands nät i villaområden (Ej nyproduktion eller anslutning via byalagskonceptet) När du har beställt en fiberanslutning från Utsikt Bredband (Utsikt) och

Läs mer

Allmänna villkor Bredband

Allmänna villkor Bredband Allmänna villkor Bredband Dokument namn Allmänna villkor Bredband Dokumentnamn digitalt QS-EX-Allmänna villkor Bredband [SW] Säkerhetsklassning Public Skapad av City Network Hosting AB Skapad datum 2016-08-25

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR GÄLLANDE FIBERNÄTET TRAMAN FÖRETAG

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR GÄLLANDE FIBERNÄTET TRAMAN FÖRETAG ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR GÄLLANDE FIBERNÄTET TRAMAN FÖRETAG 1 Allmänt Dessa avtalsvillkor bygger på Svenska Stadsnätsföreningens avtalsvillkor för Sveriges Stadsnät i Samverkan 1.1 Dessa Allmänna avtalsvillkor

Läs mer

Allmänna villkor för Ljungby Bredbands tjänster, FÖRETAG (Gäller fr o m 2009-10-01) 1. ALLMÄNT

Allmänna villkor för Ljungby Bredbands tjänster, FÖRETAG (Gäller fr o m 2009-10-01) 1. ALLMÄNT Allmänna villkor för Bredbands tjänster, FÖRETAG (Gäller fr o m 2009-10-01) 1. ALLMÄNT Gäller fr.o.m 2009-10-01 1.1 Inledning Dessa Allmänna villkor gäller mellan Bredband och juridisk person nedan kallad

Läs mer

Bredbandsnät villa. Installationsguide

Bredbandsnät villa. Installationsguide Bredbandsnät villa Installationsguide Digitala tjänster nära dig. Vad roligt att just du har bestämt dig för att fiberansluta din villa till Ronnebyporten. I ett öppet bredbandsnät hittar du många fördelar.

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR. 1. Allmänt. 2. Tjänsten och villkor för tillträde till denna

ANVÄNDARVILLKOR. 1. Allmänt. 2. Tjänsten och villkor för tillträde till denna ANVÄNDARVILLKOR 1. Allmänt 1.1 Dessa användarvillkor ( Användarvillkoren ) gäller när du som användare ( Användare ) ingår avtal ( Avtalet ) med M.C. WITTE of Sweden AB, org. nr 556871-4298, med adress

Läs mer

Ljungby Bredband. Besöksadress Garvaren Plan 2. www.ljungbybredband.se kundtjanst@ljungbybredband.se. Postadress Garvaren 341 60 Ljungby

Ljungby Bredband. Besöksadress Garvaren Plan 2. www.ljungbybredband.se kundtjanst@ljungbybredband.se. Postadress Garvaren 341 60 Ljungby Allmänna villkor för privata bredbandstjänster gällande fiber & ADSL. 1. ALLMÄNT 1.1 Inledning Dessa Allmänna villkor gäller mellan Bredband och fysisk person nedan kallad Kunden till vilken Bredband tillhandahåller

Läs mer

Kommersiella villkor m.m.

Kommersiella villkor m.m. Kommersiella villkor m.m. Priser (vid avrop) Tjänsterna är prissatta per timme med ett angivet takpris som inte får överskridas. Debitering ska baseras på faktiska förhållanden. Endast utförda arbetsuppgifter

Läs mer

Kontrakt mellan Beställaren, nedan kallad Kunden och Halmstads stadsnät AB, nedan kallad Leverantören gällande fiberanslutning av fastighet

Kontrakt mellan Beställaren, nedan kallad Kunden och Halmstads stadsnät AB, nedan kallad Leverantören gällande fiberanslutning av fastighet Kontrakt mellan Beställaren, nedan kallad Kunden och, nedan kallad Leverantören gällande fiberanslutning av fastighet Anslutningsavgift Basavgift 4 800 kr 125 kr/månad 10 år Serviceorganisation/Felanmälan:

Läs mer

Aktivering av bredbandsanslutning i Karlskogas stadsnät Kontrakt Karlskogahem

Aktivering av bredbandsanslutning i Karlskogas stadsnät Kontrakt Karlskogahem Aktivering av bredbandsanslutning i Karlskogas stadsnät Kontrakt Karlskogahem Tjänsten: Leverantör: Avtalet: Företrädesordning: Avtalstid: Tjänsten består i att aktivera bredbandsanslutningen till stadsnätet

Läs mer

Molntjänster från gazoo HB

Molntjänster från gazoo HB Molntjänster från gazoo HB Extern Lagring Avtalsvillkor för molntjänsten Extern Lagring. 1. Allmänt 1.1 1.1 Dessa villkor reglerar förhållandet mellan Abonnent och gazoo HB, org. nr 969718-5438 (nedan

Läs mer

Avtal fiberanslutning till villa

Avtal fiberanslutning till villa Avtal fiberanslutning till villa Kunduppgifter Namn Faktureringsadress Fastighetsbeteckning/anläggning Postnr Ort E-post Mobiltelefon Telefon Gatuadress om annan än ovan Anslutning till och i fastighet

Läs mer

BESTÄLLNING AV FIBERANSLUTNING BESTÄLLNING AV FIBERANSLUTNING I BUNKEFLOSTRAND

BESTÄLLNING AV FIBERANSLUTNING BESTÄLLNING AV FIBERANSLUTNING I BUNKEFLOSTRAND BESTÄLLNING AV FIBERANSLUTNING BESTÄLLNING AV FIBERANSLUTNING I BUNKEFLOSTRAND BESTÄLLNING AV FIBERANSLUTNING Denna beställning avser en fiberinstallation till er fastighet och bör kopieras och förvaras

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR GÄLLANDE FIBERNÄTET TRAMAN FÖRETAG

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR GÄLLANDE FIBERNÄTET TRAMAN FÖRETAG ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR GÄLLANDE FIBERNÄTET TRAMAN FÖRETAG 1 Allmänt Dessa avtalsvillkor bygger på Svenska Stadsnätsföreningens avtalsvillkor för Sveriges Stadsnät i Samverkan 1.1 Dessa Allmänna avtalsvillkor

Läs mer

Fiberanslutning till en villa VAD BEHÖVER JAG TÄNKA PÅ

Fiberanslutning till en villa VAD BEHÖVER JAG TÄNKA PÅ Fiberanslutning till en villa VAD BEHÖVER JAG TÄNKA PÅ INLEDNING I Essunga Kommun bygger Nossebro Energi ett framtidssäkert fiberoptiskt nät. Nätet kan användas för att ansluta sig till internet, kabel-tv

Läs mer

Allmänna Villkor för Tjänsten

Allmänna Villkor för Tjänsten Allmänna Villkor för Tjänsten 2014-12-23 1. OMFATTNING OCH DEFINITIONER 1.1. Dessa Allmänna Villkor för Kund gäller när Joblife AB (nedan kallad Joblife ) ger privatpersoner ( Användare ) tillgång till

Läs mer

C4 Energi Fibernät. Snart kommer en fiberanslutning till dig. Exempel på nätverk i hemmet

C4 Energi Fibernät. Snart kommer en fiberanslutning till dig. Exempel på nätverk i hemmet Information Fibernät Anslutningsguide med grävinstruktion C4 Energi Fibernät Denna information skall ge dig exempel och rekommendationer på nätverk i hemmet och hur du bör göra med fiberkabeln på din tomt.

Läs mer

Information Fibernät. Anslutningsguide med grävinstruktion. www.c4energi.se kundservice@c4energi.se 044-780 75 20

Information Fibernät. Anslutningsguide med grävinstruktion. www.c4energi.se kundservice@c4energi.se 044-780 75 20 Information Fibernät Anslutningsguide med grävinstruktion C4 ENERGI FIBERNÄT Denna information skall ge dig exempel och rekommendationer på nätverk i hemmet och hur du bör göra med fiberkabeln på din tomt.

Läs mer

Allmänna Villkor Gällande fr.o.m. 2010-01-01 1. Allmänt 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan Capiting Group AB, org. nr 556801-8625 1.

Allmänna Villkor Gällande fr.o.m. 2010-01-01 1. Allmänt 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan Capiting Group AB, org. nr 556801-8625 1. Allmänna Villkor Gällande fr.o.m. 2010-01-01 1. Allmänt 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan Capiting Group AB, org. nr 556801-8625 1.2 ( Capiting Group ) och fysisk person som hyr en eller flera av

Läs mer

Standardbolag Internet

Standardbolag Internet Standardbolag Internet allmänna villkor för internettjänster och registrering av domän Sida 2 Allmänna villkor för Svenska Standardbolag Internettjänster Sida 3-5 Allmänna villkor för Standardbolag Internets

Läs mer

AVTAL OM TELIASONERA KOPPLAD TRANSIT

AVTAL OM TELIASONERA KOPPLAD TRANSIT AVTAL OM TELIASONERA KOPPLAD TRANSIT mellan TeliaSonera Network Sales AB och OPERATÖREN AB 1 TeliaSonera Network Sales AB, org.nr 556458-0040, 123 86 Farsta, nedan Network Sales, och OPERATÖREN AB, org.nr,,

Läs mer

Allmänna villkor Ver. 1.1 Gäller från 2011-03-25.

Allmänna villkor Ver. 1.1 Gäller från 2011-03-25. Allmänna villkor Ver. 1.1 Gäller från 2011-03-25. 1 Allmänt 1.1 Dessa villkor reglerar förhållandet mellan kunden ( Kund ) och Excellent Hosting Sweden AB ("EHSAB") 1.2 Kunden kan vara en myndig fysisk

Läs mer

ALLMÄNNA VILKOR. Vid eventuell avvikelse mellan nedanstående handlingar, skall dessa äga företräde enligt följande:

ALLMÄNNA VILKOR. Vid eventuell avvikelse mellan nedanstående handlingar, skall dessa äga företräde enligt följande: ALLMÄNNA VILKOR Dessa Allmänna Villkor gäller då InfoQB ( InfoQB ) tillhandahåller en tjänst ( Tjänsten ) till en kund ( Kunden ). Tjänsten specificeras i ett Kundavtal mellan InfoQB och Kunden, inkluderade

Läs mer

AVTAL OM KOPPLAD TRANSIT

AVTAL OM KOPPLAD TRANSIT Avtalsnummer: AVTAL OM KOPPLAD TRANSIT mellan TeliaSonera Network Sales AB och OPERATÖREN AB 1 TeliaSonera Network Sales AB, org.nr 556458-0040, 123 86 Farsta, nedan Network Sales, och OPERATÖREN AB, org.nr,,

Läs mer

Bredbandsnät villa. Installationsguide

Bredbandsnät villa. Installationsguide Bredbandsnät villa Installationsguide Digitala tjänster nära dig! Vad roligt att just du har bestämt dig för att fiberansluta din villa till Ronnebyporten. I ett öppet bredbandsnät hittar du många fördelar.

Läs mer

Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens

Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Webtjänst 1 Allmänt 1.1 Definitioner Begreppen nedan har följande betydelse i dessa Allmänna villkor. Allmänna villkor: Användare: Avtalet:

Läs mer

FIRMA DAVID WIBERGH - Allmänna villkor

FIRMA DAVID WIBERGH - Allmänna villkor Detta är Firma David Wibergh:s allmänna försäljningsvillkor för konsulttjänster. Vid all kontakt med Firma David Wibergh så förutsätts kunden ha läst och godkänt dessa villkor. Dessa villkor gäller ovillkorligen

Läs mer

1.2 I punkterna 19-24 finns särskilda villkor för Tjänsten Telefoni.

1.2 I punkterna 19-24 finns särskilda villkor för Tjänsten Telefoni. 1. Allmänt 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan Rätt Internetkapacitet i Sverige AB (Riksnet)och kund (Kunden) för den tjänst eller de tjänster som parternaträffar avtal om (Tjänsten). 1.2 I punkterna

Läs mer

Allmänna villkor för Sebbex Ab Oy:s tjänster

Allmänna villkor för Sebbex Ab Oy:s tjänster Allmänna villkor för :s tjänster 1. Allmänt Dessa allmänna villkor reglerar de tjänster som finns beskrivna i avtalet och som tillhandahålls av (FO-nummer: 2348973-4). För det fall att det i avtalet eller

Läs mer

1. Gäller fr.o.m 2011-11-15 Allmänna villkor för Ljungby Bredbands ADSL/Fiber tjänster, PRIVAT (Gäller fr o m 2011-11-15)

1. Gäller fr.o.m 2011-11-15 Allmänna villkor för Ljungby Bredbands ADSL/Fiber tjänster, PRIVAT (Gäller fr o m 2011-11-15) Allmänna villkor för Bredbands ADSL/Fiber tjänster, PRIVAT (Gäller fr o m 2011-11-15) 1. ALLMÄNT 1.1 Inledning Dessa Allmänna villkor gäller mellan Bredband och fysisk person nedan kallad Kunden till vilken

Läs mer

Avtal fiberanslutning till villa

Avtal fiberanslutning till villa Avtal fiberanslutning till villa Kunduppgifter Namn Faktureringsadress Fastighetsbeteckning/anläggning Postnr Ort E-post Mobiltelefon Telefon Gatuadress om annan än ovan Anslutning till och i fastighet

Läs mer

Ändring av priset för Tjänsten meddelas Kunden till den e-mailadress Kunden anmält till Trust-IT.

Ändring av priset för Tjänsten meddelas Kunden till den e-mailadress Kunden anmält till Trust-IT. 1. Avtalet och parterna 1.1 Om Tjänsten, 556538-4699 (Trust-IT), tillhandahåller en webbaserad tjänst som heter TimeOrganizer (Tjänsten). Det är en tidsrapporteringstjänst med GPSpositionering för både

Läs mer

BESTÄLLNING AV ÖPPEN FIBER: SLOTTSFIBER

BESTÄLLNING AV ÖPPEN FIBER: SLOTTSFIBER BESTÄLLNING AV ÖPPEN FIBER: SLOTTSFIBER Oss tillhanda senast den: 30/8 2017 Fastighetsägarens uppgifter: Personnummer/Org.nr: Epost: Namn: Leveransadress: Fakturaadress: Postnummer och postort: Postnummer

Läs mer

Beställning av Fiberanslutning:

Beställning av Fiberanslutning: Beställning av Fiberanslutning: Byn Tönnet Fiber Oss tillhanda senast den: 15/8 2017 Fastighetsägarens uppgifter: Personnummer/Org.nr: Epost: Namn: Leveransadress: Fakturaadress: Postnummer och postort:

Läs mer

Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Webtjänst

Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Webtjänst Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Webtjänst Allmänt 1.1 Definitioner Begreppen nedan har följande betydelse i dessa Allmänna villkor. Allmänna villkor: Användare: Avgift: Avtalet:

Läs mer

FCH FORWARDER CARGO HANDLING AB ( FCH ) G E N E R E L L A U P P D R A G S V I L L K O R

FCH FORWARDER CARGO HANDLING AB ( FCH ) G E N E R E L L A U P P D R A G S V I L L K O R FCH FORWARDER CARGO HANDLING AB ( FCH ) G E N E R E L L A U P P D R A G S V I L L K O R 1. Tillämplighet, omfattning m m 1.1 Dessa villkor gäller fr o m 2012-01-01. 1.2 Med Uppdragsgivare avses den som

Läs mer

Abonnemangsavtal. Avtal avseende medlems anslutning och access av fibernät med Södra Kinds Fiber Ekonomiska Förening. Postnummer

Abonnemangsavtal. Avtal avseende medlems anslutning och access av fibernät med Södra Kinds Fiber Ekonomiska Förening. Postnummer Namn Abonnemangsavtal Avtal avseende medlems anslutning och access av fibernät med Södra Kinds Fiber Ekonomiska Förening. Anslutningsadress Postnummer Ort Fakturaadress om annan än anslutningsadress Postnummer

Läs mer

Allmänna Villkor

Allmänna Villkor Allmänna Villkor 2017.01.02 För telefonitjänst och tilläggstjänster till fysisk person eller juridisk person. Dessa villkor reglerar avtal om telefoni och tilläggstjänster mellan SPKR Direct Communication

Läs mer

Kunden är gentemot Telia ansvarig för all användning av marknadsplatsen och Program som sker från de användarkonto(n) som tillhör Kundens användare.

Kunden är gentemot Telia ansvarig för all användning av marknadsplatsen och Program som sker från de användarkonto(n) som tillhör Kundens användare. Telias villkor för marknadsplatsen för molntjänster 2014-10-03 Dessa villkor ( Användarvillkoren ) gäller då TeliaSonera Sverige AB ( Telia ) tillhandahåller molnbaserade program ( Program ) till företag

Läs mer

FIBERINSTALLATIONSHANDBOKEN

FIBERINSTALLATIONSHANDBOKEN FIBERINSTALLATIONSHANDBOKEN VÄLKOMMEN som kund i net@seaside! net@seaside är Varbergs stadsnät - det öppna nätet där tv, telefoni och internet samsas i en och samma fiberkabel. Du kan välja och vraka mellan

Läs mer

Frågor och svar om fiber och Öppen Fiber

Frågor och svar om fiber och Öppen Fiber Frågor och svar om fiber och Öppen Fiber Vad är fiber och varför ska man ha det? Fiberoptik är en modern teknik som ersätter traditionell koppar med glas. Det innebär att information kan skickas med ljusets

Läs mer

Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER

Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER 2008-01-30 Version 1.0 2 (6) Mellan Sjukvårdsrådgivningen SVR AB, organisationsnummer 556559-4230 (nedan benämnd Sjukvårdsrådgivningen) och organisationsnummer

Läs mer

Innehåll. 2 FAKTURERINGSPOLICY 6 2.1 Vad ingår (dvs debiteras ej)?... 6 2.2 Vad tar vi extra betalt för?... 6 2.3 Priser... 6

Innehåll. 2 FAKTURERINGSPOLICY 6 2.1 Vad ingår (dvs debiteras ej)?... 6 2.2 Vad tar vi extra betalt för?... 6 2.3 Priser... 6 Innehåll 1 NORDISK E-HANDEL ALLMÄNNA VILLKOR 2 1.1 Allmänt om avtalet...................................... 2 1.2 Tjänstebeskrivning...................................... 2 1.3 Kontaktperson.........................................

Läs mer

Vilken bandbredd kan jag få med Öppen Fiber? Du kan få hastigheter mellan 10 och 1000 Mbit/s, beroende på vilken leverantör och tjänst du väljer.

Vilken bandbredd kan jag få med Öppen Fiber? Du kan få hastigheter mellan 10 och 1000 Mbit/s, beroende på vilken leverantör och tjänst du väljer. Sid 1/5 Frågor och svar Om fiber och Öppen Fiber Vad är fiber? Fiber eller fiberoptik består av överföring av ljus eller data via optiska fibrer. Det är den snabbaste metoden för informationsöverföring

Läs mer

Villkor för Telia Internet För Alla

Villkor för Telia Internet För Alla Villkor för Telia Internet För Alla 1. Allmänt För Telias accesstjänst Telia Internet För Alla gäller Telias allmänna villkor för teleabonnemang. (finns publicerade i telekatalogen ) med följande ändringar

Läs mer

Att installera bredband via fiber

Att installera bredband via fiber Att installera bredband via fiber 1 Så här går det till Vi drar in fiber under den tjälfria säsongen och kontaktar dig i god tid före installationen. För ordinarie pris är leveranstiden 10 veckor. Du ansvarar

Läs mer

1. ALLMÄNT 2. AVTALET

1. ALLMÄNT 2. AVTALET 1. ALLMÄNT 1.1 Dessa allmänna villkor reglerar Gothia Telecom Ab, org. nr. 556801-4129 ( Leverantören ), tillhandahållande av telefonitjänst avseende fast telefoni ( Tjänsten ) till konsument ( Kund )

Läs mer

Allmänna villkor IS/IT uppdrag.

Allmänna villkor IS/IT uppdrag. Detta är Prima Pictura:s allmänna försäljningsvillkor för konsulttjänster. Vid all kontakt med Prima Pictura så förutsätts kunden ha läst och godkänt dessa villkor. Dessa villkor gäller ovillkorligen om

Läs mer

Avtal om fastighetsanslutning till Virestad Fiber Ekonomisk förening

Avtal om fastighetsanslutning till Virestad Fiber Ekonomisk förening Avtal om fastighetsanslutning till Virestad Fiber Ekonomisk förening Avtalet är upprättat mellan Virestad Fiber Ekonomisk förening med organisationsnummer 769626-1648(i fortsättningen kallad Föreningen)

Läs mer

VILLKOR FÖR INFOCELL AB:S ONLINETJÄNST EXCEL PREMIUM

VILLKOR FÖR INFOCELL AB:S ONLINETJÄNST EXCEL PREMIUM VILLKOR FÖR INFOCELL AB:S ONLINETJÄNST EXCEL PREMIUM 1 Avtalet och parterna 1.1 Tjänsten och villkoren 1.2 Avtalet Infocell AB ( Infocell ) tillhandahåller som onlinetjänst en möjlighet för användare (

Läs mer

Kunden, Kund Fysisk eller juridisk person som träffat avtal om medlemskap med Grandeur.

Kunden, Kund Fysisk eller juridisk person som träffat avtal om medlemskap med Grandeur. Grandeur Sweden AB, 556885-4367 Dessa gäller för samtliga tjänster som Grandeur Sweden AB tillhandahåller sina kunder. Genom att teckna avtal om medlemskap med Grandeur Sweden AB godkänner Kunden dessa.

Läs mer

(1) Västsvenska Handelskammaren Service AB, org.nr , Box 5253, SE Göteborg ( Handelskammaren ) och

(1) Västsvenska Handelskammaren Service AB, org.nr , Box 5253, SE Göteborg ( Handelskammaren ) och DEPOSITIONSAVTAL (1) Västsvenska Handelskammaren Service AB, org.nr 556063-6796, Box 5253, SE-402 25 Göteborg ( Handelskammaren ) och (2) XXXXX, XXXX, org.nr 000000-000, ( Deponenten ) och (3) XXXXXX,

Läs mer

Gräv själv-handbok fiberanslutning

Gräv själv-handbok fiberanslutning Gräv själv-handbok fiberanslutning Tack för att du har valt en fiberanslutning från ServaNet - Vi förbereder ditt hem för framtiden. Med ett öppet stadsnät levererar vi fibernät som möjliggör tjänster

Läs mer

SkeKraft Bredband Så funkar det - steg för steg

SkeKraft Bredband Så funkar det - steg för steg SkeKraft Bredband Så funkar det - steg för steg SkeKraft Bredband - Steg för steg 1. Etappvis utbyggnad När vi bygger fibernät gör vi det etappvis för att vara så effektiva som möjligt. Att bygga fibernät

Läs mer

Avtal fiberanslutning till villa på landsbygden-böff

Avtal fiberanslutning till villa på landsbygden-böff 2016-06-23 Trollhättan Avtal fiberanslutning till villa på landsbygden-böff Fastighetsägares uppgifter Namn (registrerad som renhållningskund) Anläggningsadress(gatuadress) Fastighetsbeteckning Postnr

Läs mer

AVTAL OM INKASSOTJÄNSTER

AVTAL OM INKASSOTJÄNSTER 1 Mellan Post- och telestyrelsen org nr 202100-4359 (nedan PTS) och org nr. (nedan Leverantören) har träffats AVTAL OM INKASSOTJÄNSTER Leverantören förbinder sig att utföra betalnings- och inkassotjänster

Läs mer

Anslutningsavtal för medlemmar i Långelanda Fiber ekonomisk förening

Anslutningsavtal för medlemmar i Långelanda Fiber ekonomisk förening Anslutningsavtal för medlemmar i Långelanda Fiber ekonomisk förening Fastigheten Fullständig beteckning Postadress till Fastigheten För Medlemmen Ort och datum För Föreningen Ort och datum Medlem, Namn

Läs mer

Att installera bredband via fiber

Att installera bredband via fiber Att installera bredband via fiber 1 Så här går det till Säsongen för att dra in fiber startar då marken är tjälfri och som tidigast i början av maj. I denna folder beskriver vi steg för steg hur det går

Läs mer

Bredband via fiber - steg för steg

Bredband via fiber - steg för steg Bredband via fiber - steg för steg Steg vid installationen Installationen indelas i följande delar: Vi gör en markering med en käpp vid din tomtgräns, eller enligt bifogad karta, som visar varifrån du

Läs mer

AVTAL FÖR MEDLEMSKAP I SKOLFEDERATION. För Användarorganisation

AVTAL FÖR MEDLEMSKAP I SKOLFEDERATION. För Användarorganisation 1 av 6 Part AVTAL FÖR MEDLEMSKAP I SKOLFEDERATION Stiftelsen för Internetinfrastruktur Box 7399 103 91 Stockholm Org nr 802405-0190 För Användarorganisation (i det följande kallad IIS ) (i det följande

Läs mer

Tomelilla Landsbygds Fibernät Beställning och avtal

Tomelilla Landsbygds Fibernät Beställning och avtal Tomelilla Landsbygds Fibernät Beställning och avtal Anslutning av fastighet till fibernät - Mikroföretag Landsbygdsområde utbyggt med stödmedel Mikroföretag har möjligheten att teckna avtal för anslutning

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR PRIVATKUNDER TELECOM 3 SVERIGE AB

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR PRIVATKUNDER TELECOM 3 SVERIGE AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR PRIVATKUNDER TELECOM 3 SVERIGE AB 1 ALLMÄNT 1.1 Dessa allmänna villkor (de "Allmänna Villkoren") gäller för avtal mellan Telecom3 Sverige AB ("T3") och den fysiska person ("Kunden")

Läs mer

För att förenkla för dig som kund har vi nedan tagit fram några av de vanligaste frågorna kring avtalsvillkoren med tillhörande svar

För att förenkla för dig som kund har vi nedan tagit fram några av de vanligaste frågorna kring avtalsvillkoren med tillhörande svar VILLKOR Särskilda villkor för installation och nätanslutning av småhus med fiber Gällande fr o m 2016-07-01 För att förenkla för dig som kund har vi nedan tagit fram några av de vanligaste frågorna kring

Läs mer

BILAGA 1 Användarvillkor för ledningsägare

BILAGA 1 Användarvillkor för ledningsägare Dokumenttyp Datum. Sida Vår referens D-nr: 07-6365 2015-04-14 1 (5) Version C BILAGA 1 Användarvillkor för ledningsägare Användarvillkor för Ledningskollen.se Ledningskollen.se är en webbtjänst som syftar

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS Tillämplighet 1 Dessa villkor ska tillämpas om något annat inte avtalats mellan parterna. Definitioner 2 I villkoren förstås med Avtalet Konsultföretag

Läs mer

Tyfon Internet Allmänna villkor för stadsnätsabonnemang. 1. Allmänt

Tyfon Internet Allmänna villkor för stadsnätsabonnemang. 1. Allmänt Tyfon Internet Allmänna villkor för stadsnätsabonnemang 1. Allmänt Tyfon tillhandahåller tillgång till Internet via stadsnät för konsumenter. Abonnemangsbeställningen utgör en för kunden bindande ansökan

Läs mer

Dessa Användarvillkor avser det avtal som Kund tecknar med BASTA Online AB för användning av BASTA Projekthanteraren.

Dessa Användarvillkor avser det avtal som Kund tecknar med BASTA Online AB för användning av BASTA Projekthanteraren. Användarvillkor för BASTA Projekthanteraren A. Allmänt 1. Definitioner I dessa Användarvillkor skall nedan nämnda termer ha följande betydelser. Användarvillkor: Dessa Användarvillkor. Användare: Den som

Läs mer

Fiberanslutning Uddevalla Energi Villa och flerfamiljshus

Fiberanslutning Uddevalla Energi Villa och flerfamiljshus Fiberanslutning Uddevalla Energi Villa och flerfamiljshus Klart du ska ha fiber! Idag sker alltmer på internet - vi utbildar oss, arbetar hemifrån, ser på film och TV, umgås via sociala nätverk, kommunicerar

Läs mer

VALIDOO ITEM; VILLKOR FÖR VARULEVERANTÖRERNAS ANVÄNDNING AV TJÄNSTEN FÖR VALIDERING AV ARTIKELINFORMATION

VALIDOO ITEM; VILLKOR FÖR VARULEVERANTÖRERNAS ANVÄNDNING AV TJÄNSTEN FÖR VALIDERING AV ARTIKELINFORMATION VALIDOO ITEM; VILLKOR FÖR VARULEVERANTÖRERNAS ANVÄNDNING AV TJÄNSTEN FÖR VALIDERING AV ARTIKELINFORMATION 1. Inledning Detta dokument innehåller villkoren för Validoo AB:s ( VALIDOO ) tillhandahållande

Läs mer

VILLKOR Allmänna villkor För Fiberanslutning

VILLKOR Allmänna villkor För Fiberanslutning VILLKOR Allmänna villkor För Fiberanslutning Bjäre Kraft Bredband AB Organisationsnummer: 556361-9294 Adress: Box 1054, 269 21 BÅSTAD Telefon: 0431-44 99 00 Webb: www.bjarekraft.se E-post: bredband@bjarekraft.se

Läs mer

Wexnet AB Allmänna och Särskilda Avtalsvillkor Företag

Wexnet AB Allmänna och Särskilda Avtalsvillkor Företag Wexnet AB Allmänna och Särskilda Avtalsvillkor Företag Dessa avtalsvillkor bygger på Svenska Stadsnätsföreningen avtalsvillkor för Sveriges Stadsnät i Samverkan Wexnet AB 556923-9444 Box 497 351 06 Växjö

Läs mer

Villkor för upplåtelse av mark för kommunikationsledning i mark

Villkor för upplåtelse av mark för kommunikationsledning i mark 1 Villkor för upplåtelse av mark för kommunikationsledning i mark Undertecknad, nedan kallad fastighetsägaren, upplåter härmed, på nedan angivna villkor, mark för ledningsdragning till Lau Fiber ekonomisk

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR GÄLLANDE FIBERNÄTET TRAMAN FASTIGHETSANSLUTNING (LÄGENHETER/LOKALER)

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR GÄLLANDE FIBERNÄTET TRAMAN FASTIGHETSANSLUTNING (LÄGENHETER/LOKALER) ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR GÄLLANDE FIBERNÄTET TRAMAN FASTIGHETSANSLUTNING (LÄGENHETER/LOKALER) 1 Allmänt Dessa avtalsvillkor bygger på Svenska Stadsnätsföreningens avtalsvillkor för Sveriges Stadsnät i Samverkan

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR UPPDRAG VID PTS (Leverans)

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR UPPDRAG VID PTS (Leverans) 1 ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR UPPDRAG VID PTS (Leverans) Tillämplighet 1 Dessa villkor skall tillämpas om något annat inte avtalats mellan parterna. Definitioner 2 I villkoren förstås med Avtalet Arbetstid

Läs mer

Allmänna villkor. Senast uppdaterad den 17 september 2015

Allmänna villkor. Senast uppdaterad den 17 september 2015 Allmänna villkor Senast uppdaterad den 17 september 2015 Dessa allmänna villkor gäller från och med november 2014 och ersätter alla tidigare allmänna villkor för avtal mellan kund och Appio AB, org. nr.

Läs mer

AVTAL - Fiberanslutning, privat villa

AVTAL - Fiberanslutning, privat villa AVTAL - Fiberanslutning, privat villa Namn: Gatuadress: Faktureringsadress: Post nr: Ort: Telefon, hem: Mobil: Personnr: Fastighetsbeteckning: E-post: Alt 1 Anslutningsavgift: 19 000 SEK inklusive moms

Läs mer