Vellinge kommuns informationstidning Nr 3 juni 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vellinge kommuns informationstidning Nr 3 juni 2012"

Transkript

1 VELLINGE KOMMUNIKÉ Vellinge kommuns informationstidning Nr 3 juni 2012 Foto: Krister Appelfeldt Falsterbo Horse Show är otroligt viktigt för Vellinge kommun. Näringslivet på Näset är till stora delar beroende av det välbesökta evenemanget, som dessutom sätter Vellinge kommun på världskartan. För att markera Falsterbo Horse Shows betydelse för Vellinge kommun kommer kommunen att ha ett eget tält på området i år. Läs mer på sidan 2. Kommunen undersöker bredbandsintresset Foto: Karin Nilsson En hjälp för de äldre Kommunens äldreombud är en mellanhand mellan myndigheten och kommunens äldre invånare. En del vet inte vem de ska fråga efter när de ringer till kommunen. Då finns vi där för att hjälpa dem, säger Birgitta Ericsson Erc, ett av äldreombuden. Sidan 7 Vellinge kommun gör just nu en marknadsundersökning om bredbandsintresset i kommunen. Gå in på Vellinge.se/bredband och tyck till! Din medverkan kommer att underlätta Vellinge kommuns arbete med att ta fram en bredbandsplan. Foto: Magnus Mosén Foto: Margareta Boberg Glad midsommar! Här kan du fira midsommar: Östra Grevie folkhögskola kl. 13. Stora Hammars Mölla kl. 13. Almgården i Vellinge kl Gåsaloppet i Skanör kl , midsommarfirande i stadsparken kl , Linnéstången reses 23/6 kl. 15. Läs mer på Vellinge.se under Evenemang & utställningar.

2 Vinn två biljetter till Falsterbo Horse Show Falsterbo Horse Show (7 15 juli) är ett mycket betydelsefullt evenemang för Vellinge kommun. Inte nog med att näringslivet på Näset till stora delar är beroende av denna folkfest för att kunna erbjuda service året runt. Det är dessutom så att Falsterbo Horse Show på allvar sätter Vellinge kommun på världskartan. Människor från hela världen besöker vår kommun under festveckan och Eurosport sänder tio till tolv timmar under onsdag till söndag i över 71 länder en exponering som är ovärderlig för kommunen. För att visa hur viktigt Falsterbo Horse Show är för Vellinge kommun, kommer kommunen att vara representerat med ett tält på mässområdet. Tältet är bemannat alla dagarna och du är mycket välkommen att besöka oss, ställa frågor och lämna synpunkter om din kommun. Vill du vinna två entrébiljetter till Falsterbo Horse Show, valfri dag? Mejla eller skicka din bästa motivering till varför just du ska vinna, till Marie Carlberg, Vellinge kommun, Vellinge senast den 20 juni, så har du chans att vinna två av de 20 biljetter som vi lottar ut. Lycka till! Jag hoppas att vi ses på Falsterbo Horse Show! Marie Carlberg Ansvarig utgivare: Marie Carlberg, vellinge.se, tfn Tidningen är tryckt på Cocoon Silk. Repro och tryck: JMS, Vellinge Nästa nummer kommer den 11 augusti. Bygga, bo och miljö Vårens tångrensning av stränderna Foto: Lisa Sundgren Vårens tångrensning på alla Vellinge kommuns allmänna badstränder startade i början av maj. Ett par veckor senare var den avslutad. Vallen i Skanör smälter in Foto: Jim Christensen I mars avslutade kommunen arbetet med att höja den befintliga skyddsvallen i Skanör mellan Hamngatan och Axelssons torg. Skyddsvallen förstärktes eftersom kommunen anser att det är viktigt att skydda både den befintliga och den nya bebyggelsen i Skanör och Falsterbo mot höga vattenstånd. Vallen har höjts så att krönet Intill väg 100 och på båtklubbens område i Höllviken fraktades cirka 100 lass tång bort med dumper. Det har varit extremt mycket tång i år, kanske främst på grund av en period med högt vatten i januari, säger Krister Carlsson, tillförordnad teknisk chef i Vellinge kommun. Vi kommer att titta till stränderna och göra finrensningar även under sommaren, säger Krister Carlsson. Länsstyrelsen avgör Tången är en naturlig del av havet, och hanteringen av den skyddas av bestämmelser och lagar. Länsstyrelsen utfärdar dispens för all tångrensning. Varje gång kommunen anser det nödvändigt att rensa stränderna från tång måste ny dispens sökas. Tångrensningen kostade i år cirka kronor. ligger 2,10 meter över normalt vattenstånd. Skyddsvallen används av fotgängare, cyklister och ryttare. På Youtube.com/vellingekommun kan du se filmen Vellingenytt mars där kommunstyrelsens ordförande Lars-Ingvar Ljungman (M) berättar mer om vallen. 2 l KOMMUNIKÉN Juni 2012

3 Bygga, bo och miljö Vellingeborna duktiga på matavfall Redan efter en månad med sortering av matavfall för hushåll är förändringen stor i mängden insamlat avfall. Den har ökat med två kilo per invånare. Vi har fått en riktigt bra start här i Vellinge, det är mycket roligt. Restavfallet krymper samtidigt. Vi kan se en minskning på sex kilo per invånare från mars till april, säger Christer Mars (M), ordförande i nämnden för gemensam medborgarservice som ansvarar för avfallsfrågor. Sätt tunnorna rätt Ställ tunnorna glest, med minst 30 centimeters avstånd emellan. Sedan 1 april hämtas trädgårdstunnan med en annan typ av sopbil och den ska alltid vara vänd med hjulen ut mot gatan (se tunnan till höger på bilden). Ta in tunnorna först när de är tömda, det kan ta en stund mellan de två olika bilarna. Ditt abonnemang Byte av storlek på tunna för restavfall eller hämtningsfrekvens kan du göra gratis fram till och med den 1 oktober. Med en mindre tunna eller med byte till hämtning vid färre tillfällen kan du påverka dina kostnader. Nya taxor för hushållsavfall är ännu inte politiskt beslutade, men förväntas träda i kraft den 1 juli. Felanmälan Anmäl alltid utebliven hämtning till Vellinge Direkt Det är viktigt för att vi ska veta att den entreprenör vi anlitar, RenoNorden, sköter sitt uppdrag. Läs mer på Vellinge.se/matavfall där du också kan se filmen Sortera matavfall hur går det till? Kommunen har rustat upp Stens brygga Kommunen har gjort ombyggnader vid Stens brygga för att göra det lättare att komma ner till den. Det har byggts en trappa på kortsidan av hamnmuren. Sjösättningsrampen i anslutning till badbryggan har breddats för att skapa mer utrymme åt badande och åt sjöscouternas verksamhet. Minskad halkrisk Från den nya trappan bort mot badbryggan har det lagts en durkplåt, av samma typ som finns på bryggan, för att minska halkrisken. Långbänkar på insidan av hamnmuren är planerade. Tills vidare ställs lösa bänkar på denna plats. Vinterbadare har efterlyst en belysning vid bryggan. Kommunen undersöker möjligheten att anordna detta. Det är en mycket välkommen förbättring av Stens brygga, säger Foto: Jim Christensen Text och foto: Anna Södergren Christer Mars (M), ordförande i nämnden för gemensam medborgarservice, som har satt igång arbetet med Stens brygga. Ny brygga planeras Badbryggan i Falsterbo är sliten och har rättats till för att klara en säsong till. En ny brygga planeras och arbetet med upphandling och tillstånd är i full gång. Byggstart beräknas till våren Sand fylls på Stranden i Kämpinge ska förhoppningsvis förbättras nästa år, bland annat med påfyllning av sand. Vi har sökt tillstånd för att arbeta med Kämpinge strand hos Miljödomstolen och inväntar beslut därifrån, berättar Krister Carlsson, tillförordnad teknisk chef i Vellinge kommun. Tyck till om översiktsplanen Planen redovisar mål och riktlinjer för användning, utveckling och bevarande av mark, bebyggelse och vatten i hela Vellinge kommun. Den presenterar vision, målbilder och utkast på framtida markanvändning. Fram till den 15 juni kan du tycka till om den. Läs mer på Vellinge.se. Text: Magnus Mosén Juni 2012 KOMMUNIKÉN l 3

4 Kommun och politik Kommundirektör Magnus Hedin om Förtjust i Vellinge Vad har du fått mest energi av de senaste månaderna? Utan tvekan mötena med medarbetare i verksamheterna som jag besökt för att berätta om Förtjust i Vellinge. Det dyker upp många frågor om allt ifrån hur en vanlig arbetsdag ser ut för mig till vad jag tycker är allra mest inspirerande med mitt arbete. Sammantaget kan jag nog säga att de flesta är glada över att vi nu är en organisation och vi alla jobbar mot gemensamma mål. Vikänslan börjar kännas och laget Så fungerar demokratin i kommunen Demokratibarometern är en kartläggning av hur den lokala demokratin upplevs. 70 ledamöter och ersättare i fullmäktige fyllde i våras i en enkät och 250 statistiskt utvalda medborgare telefonintervjuades om sin Goda råd till nyföretagare gratis Kerstin Nilsson är sjuksköterska. Genom rådgivning från NyföretagarCentrum Öresund startade hon företaget Systerbilen på Näset. Foto: Jan Nilsson NyföretagarCentrum är Sveriges ledande kraft för nyföretagande med verksamhet i cirka 200 kommuner fick personer kostnadsfri, konfidentiell och affärsmässig rådgivning av NyföretagarCentrum Öresund, som är en ideell förening. Drygt av dem startade företag samma år. Efter tre år är 80 procent av företagen aktiva; under en procent har gått i konkurs. Detta gör verksamheten, som i huvudsak syn på hur demokratin fungerar i Vellinge kommun. Drygt 50 procent svarar positivt på frågor inom tydlighet, pålitlighet och medborgarnära och över 80 procent inom området effektivitet, det vill säga hur nöjda de tillfrågade är med kommunens är näringslivsfinansierad, unikt framgångsrik. Etableringen sker i samarbete med NyföretagarCentrum Sverige, som ger ut Nyföretagarbarometern och tidningen Allt om Eget Företag, arrangerar mässan Eget Företag, genomför Nyföretagarveckan, startbanan för varslade som vill starta eget, satsningar för start av vård- och omsorgsföretag, seminarier under Almedalsveckan och mentorsprogram. Text: Anne Abraham Marbrandt byggas utan att man släpper sin egen identitet på arbetsplatsen. Nu är utmaningen att orka få in utvecklingsarbetet i verksamheterna. Ett stort ansvar vilar på alla duktiga ledare i organisationen. Text: Ing-Britt Samuelsson service. Samstämmigheten mellan medborgare och förtroendevalda i Vellinge kommun är större än den har varit i de andra kommunerna som hittills genomfört Demokratibarometern. Du hittar undersökningen på Vellinge.se. Text: Marie Carlberg Vellinge in English Sedan tidigare finns turistsidorna på Vellinge.se på engelska och tyska. Det går även att översätta hela Vellinge.se med hjälp av det automatiska översättningsverktyg Google Translate. Men med det verktyget finns det stor risk att översättningen blir fel, eftersom Google kan missa ord och översätta konstigt. På de engelska sidorna på Vellinge.se informerar vi bland annat om hur man hittar arbete i Sverige, hur skolor och förskolor fungerar, vad man kan göra på fritiden, var man kan lära sig svenska och hur medborgare kan vara med och påverka kommunen. Genom att erbjuda viktig kommuninformation på engelska underlättar vi för utländska medborgare som funderar på att bosätta sig i regionen att välja just Vellinge kommun som sitt nya boställe. Du kan besöka Vellinge in English på Vellinge.se/vellingeinenglish. Text: Karin Nilsson, praktikant på kommunikationsavdelningen 4 l KOMMUNIKÉN Juni 2012

5 Det förekommer varje sommar, dag- och kvällstid, att ungdomar hoppar från både Falsterbobron och betongfundamenten ner i vattnet i Falsterbokanalen. Tyvärr händer det att personer slänger i cyklar, rördelar och Trafik och trygghet Livsfarligt att hoppa från Falsterbobron Sedan den 1 juni måste du ha en synlig p-skiva i bilens fönsterruta om du under dagtid parkerar på fyratimmarsparkeringen utanför Höllvikens bibliotek. Du kan använda den p-skiva du redan har eller hämta en ny på till exempel biblioteket. Samtidigt som detta krav på p-skiva införs under dagtid blir den fria parkeringstiden under kvällsoch nattetid längre. Tidsbegränsningen på fyra timmar och kravet på parkeringsskiva gäller alltså från och med den 1 juni, vardagar mellan klockan 9.00 och och lördagar klockan andra föremål i vattnet. Därför är det bara en tidsfråga innan någon hoppande ungdom skadas allvarligt, för att hon eller han landar på ett rör eller något annat som ställt sig rakt upp under vattenytan. Nu krävs p-skiva utanför Höllvikens bibliotek Strömmar påverkar Föremål rör sig av strömmarna på bottnen i kanalen. Bara för att man kunnat hoppa på ett ställe den ena dagen, betyder det alltså inte att där är fritt att hoppa dagen därpå. Text: Marie Louise Arendt Foto: Annika Lundh Tyck till om nya hastigheter i mindre orter Nu får du tycka till om förslaget till nya hastigheter i de mindre orterna i Vellinge kommun. Planen omfattar orterna Arrie, Gessie Villastad, Mellan-Grevie, Norra Håslöv, Vattle, Vellinge väster, Västra Ingelstad och Östra Grevie med Möllevången. På Vellinge.se/tycktillomhastighet kan du läsa hela förslaget. Där finns också information om hur du lämnar dina synpunkter. Du kan också lämna din åsikt via brev märkt Synpunkter hastighetsplan till Vellinge kommun, Vellinge. Planen finns också tillgänglig i kommunhuset och på kommunens fyra bibliotek. Senast 15 augusti Du har tid på dig att lämna dina synpunkter ända till den 15 augusti. Alla synpunkter kommer att sammanställas i en redogörelse innan nämnden för gemensam medborgarservice tar beslut om de nya hastigheterna. Christer Mars (M), ordförande i nämnden för gemensam medborgarservice. Foto: Bertil Andersson Juni 2012 KOMMUNIKÉN l 5

6 Utbildning och barnomsorg Skola i toppklass Vellinge kommuns skolor håller hög klass enligt en färsk rapport från Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. Rapporten Öppna jämförelser rör grundskolan och placerar Vellinge kommuns skolor på en sammantagen tredjeplacering. Jag är glad och stolt över resultatet. Det visar att Vellinge kommuns grundskolor tillhör de främsta i landet, säger Carina Wutzler (M), utbildningsnämndens ordförande. Det är tack vare bra arbete från pedagoger och elever samt de senaste årens satsningar på skolan som vi nått denna topplacering, fortsätter Carina Wutzler. Särskilt framgångsrika är Vellinges skolor när det gäller andelen elever som har nått målen i alla ämnen. 94,8 procent når målen, vilket placerar Vellinge på en fjärdeplats i denna kategori. Andelen behöriga till gymnasiets naturvetenskapliga och tekniska program är till exempel 97 procent, vilket placerar Vellinge på en andraplats i Sverige. Text: Magnus Mosén Det är aldrig för sent att plugga Du vet väl att du som vuxen har möjlighet att studera på Komvux? Du kan läsa allt från enstaka kurser till hela paket, till exempel diplomerad ekonomi- och löneassistent. Hämta vår katalog på vellingelarcenter.se. Ansökningstiden är förlängd till och med den 4 juni. Text: Cecilia Wennersten Förskola får utökade öppettider För att erbjuda bättre service till de familjer som är i behov av utökade öppettider startar ett projekt vid Herrestorps förskola i oktober. Projektet kommer att pågå under ett år och efter det kommer beslut att fattas om eventuell fortsättning av verksamheten. Sundsgymnasiet har fått ett nytt stipendium. Så här lyder motiveringen från föreningen Inner Wheel. Inom Inner Wheel känner vi ett starkt engagemang för kvinnofrågor och utbildning av kvinnor och flickor. Inner Wheel har FN-status i kvinnofrågor. Det innebär att vi kan bli tillfrågade om vår åsikt i frågor som rör kvinnors situation i världen. Inner Wheel i Sverige ger bidrag och stödjer projekt som till exempel Flickors utbildning i Bolivia och på Madagaskar. Vi har en egen IW-doktor och stödjer för närvarande Fistulaprojektet i Etiopien. Även i Vellinge kommun har vi Öppettiden kommer att vara kl under vardagar med vissa undantag för helgdagar. Information om verksamheten kan lämnas av förskolechef Staffan Magnusson och assistent Laila Hedlund på Herrestorpskolan: eller Text: Eva Törnblom Nytt stipendium till Sundsgymnasiet Studentavslutning på Sunds Torsdagen den 7 juni är det studentavslutning på Sundsgymnasiet. Välkommen att dela studenternas glädje! Program: Kl Musikunderhållning vid Bryggan Kl Studentutsläpp börjar Kl Utsläpp av klasser enligt följande tider: kl BF3 kl MP3 haft en rad lokala projekt. Vi har därför i år, som ett lokalt projekt, beslutat att instifta ett stipendium om kronor. Detta stipendium ska tilldelas en flicka i gymnasiets årskurs 3. Stipendiaten ska ha tillägnat sig mycket goda kunskaper i såväl svenska som i andra språk. Stipendiaten ska ha visat en hög ambitionsnivå, vara verbal och kunna framföra sina åsikter i ett öppet forum. Stipendiet kommer i första hand att utdelas under tre år. Därefter fattas ett nytt beslut om fortsättningen. Text: Monica Berg, president för Inner Wheel kl IDR3 kl SP3A kl SP3C kl NV3B kl SP3B kl ES3 kl TE3 kl NV3A kl SP3 Text: Cecilia Wennersten Läsårstider Vårterminen slutar den 13 juni. Höstterminen pågår mellan den 20 augusti och den 20 december. Lediga dagar 29 oktober 2 november. Varje skola har också två kompetensutvecklingsdagar per år som är lovdagar för eleverna. Läs mer på Vellinge.se. 6 l KOMMUNIKÉN Juni 2012

7 Vård och omsorg Korttidsfamilj till flicka född 1994 sökes Vellinge kommun söker just nu en korttidsfamilj till en flicka född Korttidsvistelse är till för att ge den enskilde möjligheten till rekreation och miljöombyte eller för att ge anhöriga tillfällen till avlösning. Korttidsvistelse kan ordnas i korttidshem, i en annan familj eller på något annat sätt, till exempel läger- eller kolonivistelse. Läs mer om vad det inebär att vara korttidsfamilj på Vellinge.se under Lediga jobb eller kontakta samordnare Cecilia Rosencrantz på telefon Text: Maria Dedic Äldreombud mellanhand mellan äldre och kommun Ibland kan det kännas svårt för äldre att kontakta myndigheter. I Vellinge kommun finns det därför sju äldreombud. Äldreombuden fungerar som en mellanhand mellan myndigheten och kommunens äldre invånare. Ett av Vellinge kommuns äldreombud är Birgitta Ericsson Erch. En del äldre vet inte vem de ska fråga efter när de ringer till kommunen. Eller så har de klagomål som de tycker är svårt att föra fram. Då finns vi där för att hjälpa dem, säger Birgitta Ericsson Erch. Till för alla Äldreombudens uppdrag är att lyssna, ge stöd och förmedla kontakter. De finns till för alla äldre som bor i Vellinge kommun. Även anhöriga är välkomna att höra av sig med frågor. Äldreombuden har tystnadsplikt i enskilda ärenden. Det betyder att de aldrig talar om vem det är de har pratat med. Birgitta Ericsson Erch tror att det finns äldre som behöver hjälp men inte vågar fråga, eftersom de kan tycka att det är obehagligt att ringa till en myndighet. Frågorna kan röra allt mellan himmel och jord. De vanligaste frågorna handlar om olika sorters avlastning, färdtjänst eller boende. Förutom att stötta och svara på frågor besöker äldreombuden anhörigstödsmöten. På så vis får de en inblick i vilka frågor som kommer upp och de får del av information om olika hjälpmedel. Gun-Britt Hellberg-Sandell och Bibbi Banck är äldreombud. Fler möten önskvärda Birgitta Ericsson Erch hade dock gärna sett att äldreombuden hade fler regelbundna möten med representanter från kommunen för att kunna hålla sig uppdaterade. Det händer ju så mycket i kommunen. Ibland kan det vara svårt för oss att hålla reda på alla nya äldrefrågor, säger hon. Uppdraget är frivilligt och oavlönat. Äldreombuden är ett värdefullt komplement till kommunens ordinarie informationskanaler. De är också bra på att fånga upp synpunkter från medborgarna, säger Anna Mannfalk (M), omsorgsnämndens och det kommunala pensionärsrådets ordförande. Kontakta äldreombuden i Vellinge kommun: Skanör och Falsterbo Birgitta Ericson Erch, tfn , Höllviken Lena Holmgren, tfn Gun-Britt Hellberg-Sandell, tfn , Vellinge tätort Marianne Friberg, tfn Bibi Banck, tfn De östra kommundelarna Kjell Andersson, tfn Willy Olsson, tfn Text och foto: Karin Nilsson, praktikant på kommunikationsavdelningen Juni 2012 KOMMUNIKÉN l 7

8 Nu går det att låna e-böcker på biblioteken i Vellinge kommun. Det finns både skön- och facklitteratur att låna till din läsplatta, surfplatta, smarta telefon eller dator. Du behöver ett lånekort och en pinkod för att kunna låna en e- bok samt Internetuppkoppling för Uppleva och göra Konst och kultur på Falsterbo konsthall Ansikte av Bertil Warnolf. Ta chansen att se Bertil Warnolfs måleri. Utställningen pågår till den 10 juni och är öppen tisdag söndag kl Karel Becvar Karel Becvar ställer ut skulptur i brons och glas mellan den 16 juni och den 15 juli. Utställningen är öppen tisdag söndag kl Stängt på midsommarafton. Karel Becvars motivvärld kommer ifrån människan och naturen. I sina skulpturer, som han gjuter Låna e-böcker från biblioteket i sommar att ladda ner e-boken. Har du inte lånekort eller pinkod är du välkommen till biblioteket så ordnar vi det. Du får låna e-boken i 28 dagar och när lånetiden är slut så går inte e-boken att läsa längre. Boken behöver inte återlämnas utan det görs automatiskt. Du kan låna Sommarboken med utlottning Sommarboken för vuxna äger rum den 13 juni till den 19 augusti på Höllvikens bibliotek. Läs fyra skönlitterära böcker och skriv en kortare kommentar om Foto från förr är ett lokalt projekt som funnits sedan 2007 som en del i Kultur i vården. En arbetsgrupp bestående av representanter för Kulturföreningen Calluna, Vellinge fotoklubb, folkbiblioteken i kommunen, särskilda boenden och LSS har diskuterat fram olika teman för fotopärmar. De flesta fotona har lokalhistorisk anknytning men även foton av varje bok. När du läst fyra böcker och lämnat in dina kommentarer till biblioteket, får du välja En bok för alla. Du deltar dessutom i utlottning av nya, inbundna böcker. Text: Therése Christensson Foto från förr kultur i vården mer allmänt intresse finns med. Pärmar som finns är till exempel Vellinge under beredskapsåren, Malmö på 1930-talet, Falsterbokanalen och Vellinge Nu finns två nya fotopärmar: Kafferep och Dansbanor på Näset. De finns på äldreboendena, hos LSS-verksamheterna och på biblioteken att bläddra i där eller att låna med hem. Text: Jenny Ahlin själv, använder han brons, glas, betong, stål och plast. Niklas Asker Måleri av Niklas Asker 21 juli 19 augusti, öppet tisdag söndag kl Niklas Asker är bildkonstnär, serietecknare och illustratör. De senaste åren har han arbetat bland annat med adventskalendern för Sveriges Television Han arbetar med både serier och måleri och låter dessa komplettera och inspirera varandra. Text: Lena Miörner två e-böcker per vecka. Information om hur det går till att ladda ner en e-bok och vilken programvara som behövs finns på Vellinge.se/bibliotek. Du är också välkommen in till oss på biblioteken för att få hjälp eller svar på dina frågor. Christer Foto: Krister Appelfeldt Text: Eva Thorgilsson För de yngsta Måndagen den 18 juni kl är det Sommarsagor i solen, utomhusteater med Stefan Sandberg på amfiteatern vid Vellinge bibliotek. Från två år. Fri entré. 30 min. Text: Stefan Sandberg Vill du gå på Falsterbo Horse Show? Läs på sidan 2 om hur du kan vinna två biljetter till valfri dag.

Pensionärsrådet torsdag 16 september 2010

Pensionärsrådet torsdag 16 september 2010 1 (6) Protokoll M-förvaltningen Assistent Storm, Josefine Tfn 040-42 52 44 Pensionärsrådet torsdag 16 september 2010 Mötesdatum Plats Kommunhuset, Kolabacken Tid 13.00-15.00 Ordinarie Ersättare Övriga

Läs mer

Tyck till möte 3 oktober 2013

Tyck till möte 3 oktober 2013 2013-10-24 1 (6) Kommunstyrelseförvaltningen Tyck till möte 3 oktober 2013 Var: Östra Grevie Folkhögskola När: 3 oktober 2013 kl. 17-19 Deltagare: c:a 40 personer Från kommunledningen: Magnus Hedin, Carina

Läs mer

Kommuniké. Ett UFO i Vellinge? VELLINGE. Läs mer på sidan 6. Vellinge kommuns informationstidning Nr 3 Juni 2013. Uppleva & göra Både häst och fest

Kommuniké. Ett UFO i Vellinge? VELLINGE. Läs mer på sidan 6. Vellinge kommuns informationstidning Nr 3 Juni 2013. Uppleva & göra Både häst och fest VELLINGE Kommuniké Vellinge kommuns informationstidning Nr 3 Juni 2013 Ett UFO i Vellinge? Läs mer på sidan 6 Foto: Annika Lundh Bygga, bo & miljö Broskjutning lockade Läs mer på sidan 2 Vård & omsorg

Läs mer

Pensionärsrådet torsdag 6 oktober 2011

Pensionärsrådet torsdag 6 oktober 2011 1 (6) Protokoll Kommunförvaltningen Storm, Josefine Tfn 040-42 52 44 Pensionärsrådet torsdag 6 oktober 2011 Mötesdatum 2011-10-06 Plats Kommunhuset, Kolabacken Tid 13.00-15.00 Ordinarie Ersättare Övriga

Läs mer

Det behövs nya livskraftiga företag i Sverige!

Det behövs nya livskraftiga företag i Sverige! Det behövs nya livskraftiga företag i Sverige! Foto: Felicia Oreholm Det behövs nya livskraftiga företag! Jobs and Society NyföretagarCentrum hjälper dem som vill starta eget företag med kostnadsfri rådgivning

Läs mer

Pensionärsrådet torsdag 19 maj 2011

Pensionärsrådet torsdag 19 maj 2011 1 (6) 2011-03-25 Protokoll Kommunförvaltningen Storm, Josefine Tfn 040-42 52 44 Pensionärsrådet torsdag 19 maj 2011 Mötesdatum 2011-05-19 Plats Månstorps Ängar Tid 13.00-15.00 Ordinarie Ersättare Övriga

Läs mer

Vellinge kommuns informationstidning Nr 2 mars 2012

Vellinge kommuns informationstidning Nr 2 mars 2012 VELLINGE KOMMUNIKÉ Vellinge kommuns informationstidning Nr 2 mars 2012 Foto: Sara Lindström Nu är det dags att sortera matavfall för alla i Vellinge kommun. Restauranger, skolkök och andra verksamheter

Läs mer

Nämnden för gemensam medborgarservice

Nämnden för gemensam medborgarservice 1(17) 2011-10-21 nämndsekreterare Ann-Margarethe Kemvik Tfn 040-42 5189 Sammanträdesdatum Plats Kolabacken, Kommunhuset Tid 18:30 Ledamöter Ersättare Närvarorätt Christer Mars (M) (ordföranden) Synnöve

Läs mer

Minnesanteckningar Jämställdhetsberedningen 2015-04-14

Minnesanteckningar Jämställdhetsberedningen 2015-04-14 Kommunstyrelsen 2015-04-14 1 (5) Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd Karin Gagner, 016-7102045 Minnesanteckningar Jämställdhetsberedningen 2015-04-14 Närvarande: Lisa Friberg Monica Wikberg Pia

Läs mer

Europeiska Dyslexiveckan 5-11 oktober, 2015 Eventkalender i Stockholm

Europeiska Dyslexiveckan 5-11 oktober, 2015 Eventkalender i Stockholm Europeiska Dyslexiveckan 5-11 oktober, 2015 Eventkalender i Stockholm Måndag 5 oktober, 2015 Aktivitet MINImässan Biblioteket Sundbyberg Kl. 15:00-18:00, Esplanaden 10, Sundbyberg - Dyslexiförbundet har

Läs mer

Vad händer i Färgelanda? December

Vad händer i Färgelanda? December Vad händer i Färgelanda? December Fr.o.m. 28/11 kommer vad händer i Färgelanda att medfölja Dalslänningens totalutdelningar till ALLA hushåll i Färgelanda, Dals-Ed och Bengtsfors kommuner samt Hedekas

Läs mer

Västerås västra Rotaryklubb Västerås västra Rotaryklubb har beslutat att tilldela Sofia de Waal i SP10D vårt stipendium på 5000kr.

Västerås västra Rotaryklubb Västerås västra Rotaryklubb har beslutat att tilldela Sofia de Waal i SP10D vårt stipendium på 5000kr. Lilla Augustpriset Lilla Augustpriset är en skrivartävling som vänder sig till gymnasieelever i åldern 16 till och med 20 år. Vinnaren får 15 000 kr och prisutdelningen sker vid den stora årliga Augustgalan.

Läs mer

loddekopinge.bibliotek@kavlinge.se

loddekopinge.bibliotek@kavlinge.se HÖSTENS PROGRAM 201 3 Kävlinge bibliotek Kvarngatan 17 244 31 Kävlinge 046-73 94 72 kavlinge.bibliotek@kavlinge.se Löddeköpinge bibliotek Barsebäcksvägen 60 246 30 Löddeköpinge 046-73 95 30 loddekopinge.bibliotek@kavlinge.se

Läs mer

Tips om fritids- och kulturverksamhet för dig som behöver extra stöd 2015/ 2016

Tips om fritids- och kulturverksamhet för dig som behöver extra stöd 2015/ 2016 Tips om fritids- och kulturverksamhet för dig som behöver extra stöd 2015/ 2016 www.mjolby.se I det här häftet finns information om saker att göra på fritiden för barn och unga med funktionsnedsättning

Läs mer

FRISKVÅRDSHUSEN I HÖLLVIKEN/SKANÖR. Program sommaren 2011 13 juni - 21 augusti

FRISKVÅRDSHUSEN I HÖLLVIKEN/SKANÖR. Program sommaren 2011 13 juni - 21 augusti FRISKVÅRDSHUSEN I HÖLLVIKEN/SKANÖR Program sommaren 2011 13 juni - 21 augusti INNEHÅLL TRÄNA PÅ STRANDEN SID 2 SID 3 SID 4-5 SID 6 SID 7 SID 8 Innehåll Träna på stranden Sommarkort Midsommarschema Veckoschema

Läs mer

Vad händer i Färgelanda? Tipspromenader. Dans. Friskis & Svettis. Ödeborgs IF. Juni

Vad händer i Färgelanda? Tipspromenader. Dans. Friskis & Svettis. Ödeborgs IF. Juni Vad händer i Färgelanda? Juni Tipspromenader Stigens If Varje söndag t.o.m. 8/6. Start kl.11.00-12.00 vid fabriken. Korvgrillning. Startavgift 20 kr. Torps Byalag och Valbo-Ryrs sockenförening Torsdag

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID CLUMBER SPANIELKLUBBENS STYRELSEMÖTE 3/ 2014 LÖRDAGEN DEN 29 MARS, SÖNDAGEN DEN 30 MARS I STORVRETA

PROTOKOLL FÖRT VID CLUMBER SPANIELKLUBBENS STYRELSEMÖTE 3/ 2014 LÖRDAGEN DEN 29 MARS, SÖNDAGEN DEN 30 MARS I STORVRETA PROTOKOLL FÖRT VID CLUMBER SPANIELKLUBBENS STYRELSEMÖTE 3/ 2014 LÖRDAGEN DEN 29 MARS, SÖNDAGEN DEN 30 MARS I STORVRETA Närvarande: Charlott Lundberg, Anna Liss-Daniels, Kristina Lindström, Lena Andreasson,

Läs mer

Välkommen som ny stödfamilj i Jönköpings kommun!

Välkommen som ny stödfamilj i Jönköpings kommun! Välkommen som ny stödfamilj i Jönköpings kommun! Information till uppdragstagare i Funktionshinderomsorgen 2011-05-25 Innehållsförteckning Organisationsbeskrivning... 1 Målgrupp...1 Rättigheter för personer

Läs mer

Senaste nytt från Anhörigstödet. Hösten 2015

Senaste nytt från Anhörigstödet. Hösten 2015 Senaste nytt från Anhörigstödet Hösten 2015 Under hösten finns det möjlighet att vara med i samtalsgrupper, gå på caféer, må gott aktiviteter m.m. Tillsammans med de olika aktörerna hälsar vi er hjärtligt

Läs mer

Hitta information (kurs C)

Hitta information (kurs C) Hitta information (kurs C) I dagstidningar finns det ofta annonser för olika typer av nöjen och aktiviteter. Svara på frågorna med hjälp av annonserna på nästa sida. A. Var kan man lyssna på musik gratis?

Läs mer

Hela Vellinge kommun ska leva

Hela Vellinge kommun ska leva Nya Listan i Vellinges näringslivsprogram för Vellinge kommun: Hela Vellinge kommun ska leva Fler företag, fler invånare och fler besökare skapar fler jobb och ökat underlag för handeln! 1 Inledning Vellinge

Läs mer

POSTADRESS FAKTURAADRESS TELEFON E-POSTADRESS PLUSGIRO

POSTADRESS FAKTURAADRESS TELEFON E-POSTADRESS PLUSGIRO Handläggare: Anne-Mari Ågren, Ledningsstab utv KS Verksamhetsberättelse 2014 Finskt förvaltningsområde Inledning Karlskoga Kommun ingår sedan 1.1.2012 i finskt förvaltningsområde. Bakgrunden är minoritetslagstiftningen

Läs mer

Smartare välfärd INBJUDAN TILL UTMÄRKELSEN SVERIGES IT-KOMMUN 2015. Svenska utmaningar

Smartare välfärd INBJUDAN TILL UTMÄRKELSEN SVERIGES IT-KOMMUN 2015. Svenska utmaningar Smartare välfärd INBJUDAN TILL UTMÄRKELSEN SVERIGES IT-KOMMUN 2015 KVALITETSMÄSSAN DEN 3 5 NOVEMBER 2015 SVENSKA MÄSSAN I GÖTEBORG EUROPAS STÖRSTA KONFERENS OCH FACKMÄSSA OM VERKSAMHETS- OCH SAMHÄLLSUTVECKLING

Läs mer

VELLINGE KOMMUNIKÉ. Vellinge kommuns informationstidning Nr 3 juni 2011

VELLINGE KOMMUNIKÉ. Vellinge kommuns informationstidning Nr 3 juni 2011 VELLINGE KOMMUNIKÉ Vellinge kommuns informationstidning Nr 3 juni 2011 Kommuniké nr 200! Foto: Frida Nyqvist Med stöd av Länsstyrelsen, Vellinge kommun, Skogsstyrelsen, Region Skånes Miljöfond och EU-projektet

Läs mer

Saker att göra i Vellinge. Om fritidsaktiviteter för både unga och gamla i kommunen! Läs mer på sidan 6. Naturvårdsplanen på g

Saker att göra i Vellinge. Om fritidsaktiviteter för både unga och gamla i kommunen! Läs mer på sidan 6. Naturvårdsplanen på g Vellinge Kommuniké Vellinge kommuns informationstidning Nr 2 April 2013 Saker att göra i Vellinge Om fritidsaktiviteter för både unga och gamla i kommunen! Läs mer på sidan 6. Foto: Linda Olofsson Utbildning

Läs mer

Lugnås Björkängen 1 542 94 Mariestad. Fråga 3 - Kontaktperson/ den som svarar på enkäten. Namn. mail och telefonnummer:

Lugnås Björkängen 1 542 94 Mariestad. Fråga 3 - Kontaktperson/ den som svarar på enkäten. Namn. mail och telefonnummer: Välkommen att delta i denna enkätundersökning! Denna enkät är avsedd att kartlägga nuläget inom regionens arbetslivsmuseer/industrihistoriska föreningar för att ge ett bra underlag för NAV:s fortsatta

Läs mer

STORA BESÖKSDAGEN. Suzan Östman Bäckman Vingåkers Kommun 2012-06-08

STORA BESÖKSDAGEN. Suzan Östman Bäckman Vingåkers Kommun 2012-06-08 2012 STORA BESÖKSDAGEN Suzan Östman Bäckman Vingåkers Kommun 2012-06-08 Stora besöksdagen 2012 Syfte Syftet med besöken är att förbättra näringslivsklimatet, vårda befintligt näringsliv, ta del av företagarnas

Läs mer

Välkommen till Willy o Ingers gästbok. Kina hösten 2005. [Skriv nytt] - [Skapa ny gästbok] [Spara som favorit] - [Tipsa en kompis]

Välkommen till Willy o Ingers gästbok. Kina hösten 2005. [Skriv nytt] - [Skapa ny gästbok] [Spara som favorit] - [Tipsa en kompis] Sida 1 av 7 Välkommen till Willy o Ingers gästbok Kina hösten 2005 [Skriv nytt] - [Skapa ny gästbok] [Spara som favorit] - [Tipsa en kompis] 169 personer har besökt gästboken som innehåller 31 meddelanden.

Läs mer

Biblioteksstrategi Täby

Biblioteksstrategi Täby Skarpäng Mål TemakvällarGribbylund Huvudbiblioteket Service Biblioteksstrategi BokpratNäsbypark Täby Mötesplatser Hägernäs Kulturupplevelser Läslust Meröppet Tillgänglighet Täby kyrkby En plats för alla

Läs mer

En vanlig vecka i MalMö

En vanlig vecka i MalMö En vanlig vecka i Malmö Foto: Eva Klamméus I början av april 2006 sändes brev och enkät till ideella och kommersiella arrangörer inom kultur- nöjes- och idrottslivet i Malmö. Syftet med undersökningen

Läs mer

Rapport Föräldraenkät Grundskola 2013

Rapport Föräldraenkät Grundskola 2013 2014-02-20 1 (6) Utbildningsavdelningen Maria Kvist Utbildningscontroller Rapport Föräldraenkät Grundskola 2013 2014-03-25 2 (6) Grundskoleenkät 2013 Sammanfattning Vellinge kommuns skolor redovisar ett

Läs mer

vanersborg.se/kulturveckan facebook.se/kulturveckan

vanersborg.se/kulturveckan facebook.se/kulturveckan Hur funkar det? En lathund för arrangörer under Kulturveckan 2015 i Vänersborg vanersborg.se/kulturveckan facebook.se/kulturveckan OM KULTURVECKAN Uppdraget Kulturveckan i Vänersborg arrangerades första

Läs mer

Kommunstyrelsens miljöutskott

Kommunstyrelsens miljöutskott Sidan 1 av 13 Plats och tid Rotebrorummet 9:00-11:00 Närvarande ledamöter Frånvarande ledamöter Tjänstgörande ersättare Närvarande, ej tjänstgörande ersättare Övriga Utsedda att justera Ordförande Carina

Läs mer

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Nordmalings kommun 914 81 NORDMALING Tfn 0930-140 00 www.nordmaling.se Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Lagen börjar med personkretsen. Det är de personer som har rätt till hjälp.

Läs mer

Kommunstyrelsen, Ekonomi, Information, Näringsliv, IT, Personal, Översiktsplanering, Utredning, Kultur och fritid, Folkhälsa

Kommunstyrelsen, Ekonomi, Information, Näringsliv, IT, Personal, Översiktsplanering, Utredning, Kultur och fritid, Folkhälsa Så styrs kommunen Strömstads kommunfullmäktige, som består av 39 politiker, är kommunens högsta beslutande organ. Där beslutas om de viktigaste frågorna för kommunen till exempel om hur kommunens pengar

Läs mer

Kommunbladet december 2014

Kommunbladet december 2014 Kommunbladet december 2014 Det här är några av artiklarna i kommunbladet nummer 9. Har du frågor eller vill veta mer om vad som händer i Norsjö under december månad? Ring växeln, telefon 0918-140 00 eller

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Pensionärsrådet 2013-09-04 1(11) Plats och tid: Kommunstyrelsens sessionssal, kl. 15.00 16.58 Beslutande: Arnold Carlzon, Omsorgsnämnden, ordförande Gun-Britt Klingberg, Omsorgsnämnden Håkan Andersson,

Läs mer

Sollefteå kommun Vallaskolan

Sollefteå kommun Vallaskolan Välkomna till ett nytt läsår! Nu har ett nytt läsår börjat och vi känner oss glada över att era barn åter är i skolan. Vi hoppas att ni har haft en fin sommar tillsammans och att ni känner er redo inför

Läs mer

KÄLLSORTERAR START 5 APRIL 2010 BÄTTRE UTFALL FRÅN DITT AVFALL

KÄLLSORTERAR START 5 APRIL 2010 BÄTTRE UTFALL FRÅN DITT AVFALL från APRIL KÄLLSORTERAR Vi även matavfall START 5 APRIL 2010 BÄTTRE UTFALL FRÅN DITT AVFALL FÖR EN BÄTTRE MILJÖ Tack vare att du källsorterar kan avfall återvinnas till nya produkter. Därför har återvinningsstationer

Läs mer

Kommunala pensionärsrådet torsdag 26 september 2013

Kommunala pensionärsrådet torsdag 26 september 2013 2013-09-26 1 (5) Kommunförvaltningen Anteckningar Dnr: On 2013/78 Gunilla Nilsson Assistent/Handläggare Kommunala pensionärsrådet torsdag 26 september 2013 Mötesdatum 2013-09-26 Plats Lorensdal Tid 9,00

Läs mer

PROGRAMBLAD FORMTOPPEN SOMMAR 2012 18 JUNI - 19 AUGUSTI

PROGRAMBLAD FORMTOPPEN SOMMAR 2012 18 JUNI - 19 AUGUSTI er G! m IN u N nn RÄ Ä T E UT PROGRAMBLAD FORMTOPPEN SOMMAR 2012 18 JUNI - 19 AUGUSTI INNEHÅLL ÅRETS GYM I SVERIGE SID 2 Innehåll Sommarträna på Årets Gym! SID 3 Sommarkort Midsommar SID 4-5 Veckoschema

Läs mer

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN Stöd & Service STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN STÖD OCH SERVICE till dig som har en psykisk funktionsnedsättning -Team Psykiatri- STÖD OCH SERVICE till dig som har en intellektuell funktionsnedsättning

Läs mer

Kunskap-Glädje-Trygghet-Självständigt tänkande. VECKOBLAD v. 11 2014 Till elever

Kunskap-Glädje-Trygghet-Självständigt tänkande. VECKOBLAD v. 11 2014 Till elever Kunskap-Glädje-Trygghet-Självständigt tänkande VECKOBLAD v. 11 2014 Till elever Veckans ordspråk: Man kan sätta sångfågeln i bur men aldrig sången. Harry Belafonte Hej! I veckan blev jag uppvaktad av elever

Läs mer

Kommuniké. Skolan bäst igen! VELLINGE. Gastronomiska nivåer. Boken flyttar ut. Ny kommundirektör. Läs mer på sidan 6

Kommuniké. Skolan bäst igen! VELLINGE. Gastronomiska nivåer. Boken flyttar ut. Ny kommundirektör. Läs mer på sidan 6 VELLINGE Kommuniké Vellinge kommuns informationstidning Nr 3 Maj 2015 Skolan bäst igen! Läs mer på sidan 6 Foto: Marie Grönvold Foto: Daniela Fei Foto: Leif Johansson Gastronomiska nivåer Boken flyttar

Läs mer

Förskolans uppdrag. Mål för förskolans arbete

Förskolans uppdrag. Mål för förskolans arbete 1 Förskolans uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan ska erbjuda barnen en god pedagogisk verksamhet,

Läs mer

Medlemsblad. Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar!

Medlemsblad. Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar! Medlemsblad Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar! Till vår förenings 21:a årsmöte, den 12:e mars, hade 75 medlemmar infunnit sig. Efter årsmötesförhandlingarna höll vår inbjudne föreläsare, Gunnar Henningsson,

Läs mer

Fritidshusägare. Information om sophämtning, abonnemang, matavfallsinsamling, Återvinningscentralen, olika tjänster, kontaktuppgifter

Fritidshusägare. Information om sophämtning, abonnemang, matavfallsinsamling, Återvinningscentralen, olika tjänster, kontaktuppgifter Fritidshusägare Information om sophämtning, abonnemang, matavfallsinsamling, Återvinningscentralen, olika tjänster, kontaktuppgifter Sophämtning Du som har fritidshus kan välja mellan flera olika kärlstorlekar

Läs mer

NU! lanserar KONSTHANTVERKARNA KARLSTAD Sveriges största och vackraste webshop för konsthantverk!

NU! lanserar KONSTHANTVERKARNA KARLSTAD Sveriges största och vackraste webshop för konsthantverk! Evenemangslista NU! lanserar KONSTHANTVERKARNA KARLSTAD Sveriges största och vackraste webshop för konsthantverk! www.konsthantverkarnakarlstad.se Vår förhoppning är att kunder från när och fjärran skall

Läs mer

VATTEN & AVLOPP. På Livsmedelsverkets hemsida (www.slv.se) finns bra information för dig som har egen brunn.

VATTEN & AVLOPP. På Livsmedelsverkets hemsida (www.slv.se) finns bra information för dig som har egen brunn. VATTEN & AVLOPP Dricksvatten Tillgång till vatten är en förutsättning för att samhället ska fungera. Rent vatten är livsviktigt - som dricksvatten och för att sköta den personliga hygienen och förhindra

Läs mer

För ett par veckor sedan gick jag grundkursen i Drömmen om det godametodiken.

För ett par veckor sedan gick jag grundkursen i Drömmen om det godametodiken. Vialundskolan: Nystart med Drömmen om det goda i Kumla av Malin Sundin För ett par veckor sedan gick jag grundkursen i Drömmen om det godametodiken. Jag började direkt när jag kom tillbaka till skolan

Läs mer

2012-12-05, nr 8. 1. PDA, ny modell för inköp av e-böcker

2012-12-05, nr 8. 1. PDA, ny modell för inköp av e-böcker UPPSALA UNIVERSITETSBIBLIOTEK Bibliotekssamverkan M Minnesanteckningar Sammanträdesdag 2012-12-05, nr 8 Närvarande: Boel K. Gustafsson (ordf.) Kristina Haglund (fr. punkt 4) Ulla Jakobsson (sekr.) Anders

Läs mer

NÄR-VAR-HUR. Osbecksgymnasiet. Vecka 43-44 2007. Matsedel v 43

NÄR-VAR-HUR. Osbecksgymnasiet. Vecka 43-44 2007. Matsedel v 43 Osbecksgymnasiet NÄR-VAR-HUR Vecka 43-44 2007 Matsedel v 43 Må: Pannbiff med lök, sås, potatis, lingonsylt Ti: Hemlagad fiskgratäng, sås, ris On: Helstekt kotlettrad, sås, potatis, ättiksgurka To: Ärtsoppa

Läs mer

Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle

Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle OMVÅRDNAD GÄVLE Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Mer information och ansökan Om du har frågor eller vill ansöka om stöd, ring 026-17

Läs mer

Kalmar kommun. Hösten 2011. Kalmar kommun. Hösten 2011. Kalmar kommun. Hösten 2011. Kalmar kommun. Hösten 2011. Kalmar kommun.

Kalmar kommun. Hösten 2011. Kalmar kommun. Hösten 2011. Kalmar kommun. Hösten 2011. Kalmar kommun. Hösten 2011. Kalmar kommun. Hur ofta har du under de senaste 12 månaderna besökt kommunens bibliotek? 1 2 1 16 21 19 17 15 16 35 30 33 23 23 23 3 4 4 Hur ofta har du under de senaste 12 månaderna använt bibliotekens service på internet?

Läs mer

FUB försöker bevaka och påverka allt från liftar till färdtjänst

FUB försöker bevaka och påverka allt från liftar till färdtjänst FUB bladet, maj 2015 Information till Uppsala FUB:s medlemmar FUB försöker bevaka och påverka allt från liftar till färdtjänst Inflytande Under första delen av året har vi använt mycket tid till att försöka

Läs mer

anhörigstöd Höst 2015

anhörigstöd Höst 2015 anhörigstöd Höst 2015 Stöd från vård- och omsorgsförvaltningen För dig som tar hand om en närstående som är äldre, långvarigt sjuk eller har en funktionsnedsättning. Vad är anhörigstöd? Vårdar du en partner

Läs mer

Hur lånar jag på biblioteket?

Hur lånar jag på biblioteket? Bibliotekets startsida / Hur lånar jag på biblioteket? Hur lånar jag på biblioteket? På biblioteket kan du låna böcker, filmer, cd-skivor, tidskrifter och annat. För att låna behöver du ett bibliotekskort.

Läs mer

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och handikappomsorg. Vård- och omsorgsnämnden

Läs mer

NÄR-VAR-HUR Vecka 13-14 2006

NÄR-VAR-HUR Vecka 13-14 2006 Osbecksgymnasiet NÄR-VAR-HUR Vecka 13-14 2006 Matsedel v 13 Må: Falukorv, sås, potatis Ti: Pasta med laxsås On: Indisk kycklinggryta, ris To: Gulaschsoppa Fr: Fläskpannkaka, lingon Matsedel v 14 Må: Spagetti,

Läs mer

Så styrs Nyköping. NAMNDER PRODUKTION. 3. Ansvaret att beställa den verksamhet som motsvaras av målsättningar och budget delegeras till nämnderna.

Så styrs Nyköping. NAMNDER PRODUKTION. 3. Ansvaret att beställa den verksamhet som motsvaras av målsättningar och budget delegeras till nämnderna. Så styrs Nyköping. 1. 2. MEDBORGARE KF KS 3. 7. NAMNDER 4. PRIVATA FORETAG 5. DIVISIONER & verksamheter i kommunen 6. PRODUKTION 1. KF är kommunens»riksdag«och de 61 representanterna utses vart 4:e år

Läs mer

Samhällsinformation till alla hushåll i Hammarland

Samhällsinformation till alla hushåll i Hammarland Samhällsinformation till alla hushåll i Hammarland HAMMARLANDS BIBLIOTEK ÖPPETTIDER TISDAG O TORSDAG 17.00-20.00 (även under sommaren) NÄSTA INFOBLAD UTKOMMER VECKA 42 DEADLINE 4 OKTOBER HAMMARLANDS KOMMUNKANSLI

Läs mer

Bildanalyskurs 17-18 september. med Britt-Marie Kühlhorn. Juni 3/2011. Vernissage Klang på Stockholms Konserthus tisdag den 21 juni kl 11-17

Bildanalyskurs 17-18 september. med Britt-Marie Kühlhorn. Juni 3/2011. Vernissage Klang på Stockholms Konserthus tisdag den 21 juni kl 11-17 SVEFOs hemsida www.svefo.eu Juni 3/2011 Aktuell information från Östra Svealands Fotoklubbar Vernissage Klang på Stockholms Konserthus tisdag den 21 juni kl 11-17 Välkomna att bese resultatet av vårt samarbete

Läs mer

HÖSTPROGRAM. Biblioteken i Lomma och Bjärred

HÖSTPROGRAM. Biblioteken i Lomma och Bjärred HÖSTPROGRAM 2012 Biblioteken i Lomma och Bjärred ONSDAGKVÄLLAR - föreläsningar av kommuninvånare eller av personer som har någon annan anknytning till kommunen Spelberoende 29 augusti Spelberoendes förening

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-2014

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-2014 KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-2014 Arbetsordning 31 ledamöter och 21 ersättare Platserna fördelas enligt följande: 4 M, 15 S, 5 C, 2 V, 1 MP, 1 KD, 1 FP, 2 SD 2 M, 8 S, 3 C, 2 V, 2 MP, 2 KD, 2 FP, Ralph Veltenaar

Läs mer

Forshaga - en attraktiv kommun

Forshaga - en attraktiv kommun Forshaga - en attraktiv kommun Strategi för tillväxt Fastställd av kommunfullmäktige 2013-08- 27, 82 Att öka attraktionskraften En kommun där medborgare och företag trivs och vill skapa sin framtid. En

Läs mer

Enkätundersökning om hanteringen av vatten, avlopp och renhållning i Oskarshamns Kommun 2008

Enkätundersökning om hanteringen av vatten, avlopp och renhållning i Oskarshamns Kommun 2008 Enkätundersökning om hanteringen av vatten, avlopp och renhållning i Oskarshamns Kommun 2008 Undersökningen genomfördes mellan den 26 maj till den 7 juli 2008 Totalt deltog 118 personer Vi vill passa på

Läs mer

Analys och kommentarer gällande genomförd användarenkät på Melleruds bibliotek 2014

Analys och kommentarer gällande genomförd användarenkät på Melleruds bibliotek 2014 Analys och kommentarer gällande genomförd användarenkät på Melleruds bibliotek 2014 Syfte Vårt syfte med den genomförda enkäten var att skapa en dialog med våra biblioteksanvändare och att skapa positiva

Läs mer

Information. För förskola/pedagogisk omsorg och fritidshem

Information. För förskola/pedagogisk omsorg och fritidshem Information För förskola/pedagogisk omsorg och fritidshem Förskola I förskolan bedrivs en pedagogisk gruppverksamhet för inskrivna barn i ålder 1-5 år. Under 2011 erbjuds pedagogisk omsorg (familjedaghem)

Läs mer

Kommuniké. Ekologiskt på Ljungen. Vellinge. Spännande om kanalen. Läs mer på sidan 4. Vellinge kommuns informationstidning Nr 5 oktober 2013

Kommuniké. Ekologiskt på Ljungen. Vellinge. Spännande om kanalen. Läs mer på sidan 4. Vellinge kommuns informationstidning Nr 5 oktober 2013 Vellinge Kommuniké Vellinge kommuns informationstidning Nr 5 oktober 2013 Ekologiskt på Ljungen Läs mer på sidan 4 Foto: Annika Lundh Foto: Sara Lindström Foto: Annika Lundh Foto: Falsterbo konsthall Kommun

Läs mer

Biblioteksverksamheten i Strömstad Nyckeltal och kvalitetsredovisning 2009

Biblioteksverksamheten i Strömstad Nyckeltal och kvalitetsredovisning 2009 Biblioteksverksamheten i Strömstad Nyckeltal och kvalitetsredovisning 2009 Stadsbibliotekets personal: 2010 2009 2008 Bibliotekschef: 1,00 1,00 1,00 Bibliotekarier: 4,65 4,65 5,40 (Därav skolbiblioteken

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR Ortsutvecklingsmöte i Bohus. Tid Tisdagen den 3 oktober, klockan 19.00-21.00

MINNESANTECKNINGAR Ortsutvecklingsmöte i Bohus. Tid Tisdagen den 3 oktober, klockan 19.00-21.00 2006-10-03 1 (5) Tid Tisdagen den 3 oktober, klockan 19.00-21.00 Plats Närvarande Presidium: Bohus Servicehus Rolf Engström, ordförande Bengt Levin, 1:e vice ordförande Stina Kajsa Melin, 2:e vice ordförande

Läs mer

Godkännande av dagordning. Verksamhetscheferna informerar. Ou-budget 2014 och verksamhetsmål 2014. Lokala värdighetsgarantier.

Godkännande av dagordning. Verksamhetscheferna informerar. Ou-budget 2014 och verksamhetsmål 2014. Lokala värdighetsgarantier. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsens omsorgsutskott KALLELSE till sammanträde Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Kommunkontoret i Bergsjö Tid: Onsdag 16 oktober 2013 kl. 08:30 1. Val av

Läs mer

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Hagfors kommun.

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Hagfors kommun. Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Hagfors kommun. Sammanfattning av resultaten från en enkätundersökning våren 2013 Hagfors kommun Våren 2013

Läs mer

Marknadsundersökning Eksjö Stadsbibliotek 2013 (ver1)

Marknadsundersökning Eksjö Stadsbibliotek 2013 (ver1) Marknadsundersökning Eksjö Stadsbibliotek 2013 (ver1) Antal respondenter: 2458 : 378 Svarsfrekvens: 15,38 % Hur ofta besöker du biblioteket? Hur ofta besöker du biblioteket? Minst en gång i veckan 53 (14,1%)

Läs mer

Stöd till personer med funktionsnedsättning

Stöd till personer med funktionsnedsättning Stöd till personer med funktionsnedsättning i Lessebo kommun Stöd till personer med funktionsnedsättning Omsorgen om personer med funktionsnedsättning (OF) erbjuder en rad olika stöd till personer med

Läs mer

Demokrati. Lättläst. En lättläst version av regeringens proposition 2001/02:80 Demokrati för det nya seklet

Demokrati. Lättläst. En lättläst version av regeringens proposition 2001/02:80 Demokrati för det nya seklet Demokrati på 2000-talet Lättläst En lättläst version av regeringens proposition 2001/02:80 Demokrati för det nya seklet Demokratipropositionen har bearbetats till lättläst svenska av Kitte Arvidsson, Centrum

Läs mer

För att då har jag ingen fritidsaktivitet och vi har bokklubb då här.

För att då har jag ingen fritidsaktivitet och vi har bokklubb då här. . Vilken tid och veckodag skulle passa dig bäst att besöka biblioteket? "Har barn som går på förskola och vet att de har haft problem att få tider som passar att besöka biblioteket i Hovmantorp på förmiddagarna.

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2011 Sundhultmon i Ovansjöbygden. Längst till vänster syns Kung- Bengtstugan, Mellby och sedan de centrala delarna av Sundhultmon. I bakgrunden skymtar hoppbackarna och Cuba Arena.

Läs mer

VÄLKOMMASKOLAN VECKA 14 (31 MARS 4 APRIL 2014)

VÄLKOMMASKOLAN VECKA 14 (31 MARS 4 APRIL 2014) VÄLKOMMASKOLAN VECKA 14 (31 MARS 4 APRIL 2014) Sista dag/tid för inlämnande av manus: Torsdagar klockan 09.00 till vksinfo@gallivare.se Denna veckas innehåll: Matsedel Personal Operatrion Divine Handelsprogrammets

Läs mer

Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden 2002-11-20 Plats och tid Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.15 14.40

Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden 2002-11-20 Plats och tid Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.15 14.40 SAMMANTRÄDESP ROTOKOLL 1 Plats och tid Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.15 14.40 Beslutande Jan-Eric Wildros, ordförande (S) Tommy Andersson (S) Bengt-Christer Nilsson (S) Hans Häll (S) Birgitta

Läs mer

PROGRAM HÖSTEN 2013 SEPTEMBER

PROGRAM HÖSTEN 2013 SEPTEMBER PROGRAM HÖSTEN 2013 Varmt välkomna till höstens aktiviteter! Separat inbjudan med utförlig information och pris kommer att skickas ut via email i god tid inför varje aktivitet. För uppdaterat program,

Läs mer

NyföretagarCentrum Hälsingland Rådgivning från företagare till blivande företagare 1

NyföretagarCentrum Hälsingland Rådgivning från företagare till blivande företagare 1 Rådgivning från företagare till blivande företagare 1 Rådgivning från företagare till blivande företagare 2 Vad vill Erbjuda kostnadsfri, konfidentiell och objektiv rådgivning från professionella rådgivare

Läs mer

Eurocode Cup på Falsterbonäs april 2013. I år är det fjortonde gången vi åker tillsammans och spelar golf i april.

Eurocode Cup på Falsterbonäs april 2013. I år är det fjortonde gången vi åker tillsammans och spelar golf i april. Software Cup på Falsterbonäs april 2013 Cup 2013 I år är det fjortonde gången vi åker tillsammans och spelar golf i april. Banorna vi kommer att spela på Falsterbo GK och Ljunghusen GK. Detta dokument

Läs mer

Minnesanteckningar Central Samverkan för Kultur- och utbildningsnämnden

Minnesanteckningar Central Samverkan för Kultur- och utbildningsnämnden Datum 2014-04-02 Sida 1(6) Minnesanteckningar Central Samverkan för Kultur- och utbildningsnämnden Tid och plats: Västra skolan, Västra Storgatan 42, Hallsberg, 2014-03-13 Närvarande: Eva Hesselmyr Tomas

Läs mer

Vad händer i Färgelanda? September 2015

Vad händer i Färgelanda? September 2015 Vad händer i Färgelanda? September 2015 Inlämning av manus ska vara oss tillhanda innan den 15:e i varje månad för införande nästkommande månad. Årets sommarutställning Centrumhuset, Färgelanda. Temat

Läs mer

Samvaro NYHETER FÖR SÖRLIDEN-VALLA SAMVERKANSFÖRENING NUMMER 3 2015. Bilder från sommarens utflykter Allt om höstens aktiviteter

Samvaro NYHETER FÖR SÖRLIDEN-VALLA SAMVERKANSFÖRENING NUMMER 3 2015. Bilder från sommarens utflykter Allt om höstens aktiviteter Samvaro NYHETER FÖR SÖRLIDEN-VALLA SAMVERKANSFÖRENING NUMMER 3 2015 Bilder från sommarens utflykter Allt om höstens aktiviteter VALHALLAVÄGEN 38s 10 SÖRBYVÄGEN ÖPPETTIDER FÖR VÅRA LOKALER VALHALLAVÄGEN

Läs mer

FALSTERBO HORSE SHOW 4-12 juli 2015 2015-02-05 14:47

FALSTERBO HORSE SHOW 4-12 juli 2015 2015-02-05 14:47 FALSTERBO HORSE SHOW 4-12 juli 2015 2015-02-05 14:47 Folksam Scandinavian Open Särskilda bestämmelser Hoppning Deltagare Öppet för 5- och 6-åriga hästar såväl svenskfödda som importerade. Dessutom kommer

Läs mer

SCB i Almedalen 2012. Statistikens betydelse för samhället

SCB i Almedalen 2012. Statistikens betydelse för samhället SCB i Almedalen 2012 Statistikens betydelse för samhället SCB:s uppgifter Utveckla, framställa och sprida statlig statistik Samordna överlämnandet av statistiska uppgifter till internationella organisationer

Läs mer

Omvårdnad, Fritid och kultur. Vad kostar det att få hjälp? Så här klagar du. Vem ger hjälpen? Vill du veta mer?

Omvårdnad, Fritid och kultur. Vad kostar det att få hjälp? Så här klagar du. Vem ger hjälpen? Vill du veta mer? Omvårdnad, Fritid och kultur Personer med funktionshinder kan bo i bostäder där det finns personal. Personalen hjälper till med det praktiska. Men personalen ska också ge god vård. En människa som får

Läs mer

Välkommen till Eklundaskolan F 3. Läsåret 2015/2016. Örebro kommun Eklundaskolan orebro.se/eklundaskolan 019-21 10 00

Välkommen till Eklundaskolan F 3. Läsåret 2015/2016. Örebro kommun Eklundaskolan orebro.se/eklundaskolan 019-21 10 00 Välkommen till Eklundaskolan F 3 Läsåret 2015/2016 Örebro kommun Eklundaskolan orebro.se/eklundaskolan 019-21 10 00 Välkommen till oss! Eklundaskolan är en F 3-skola i Ängens skolområde. På Eklundaskolan

Läs mer

Ökad digital delaktighet så kan biblioteken bidra

Ökad digital delaktighet så kan biblioteken bidra Ökad digital delaktighet så kan biblioteken bidra Föredragning för kommunstyrelsen i Mjölby 29 maj 2013 Birgitta Hellman Magnusson, bibliotekschef Riksomfattande kampanj Treårig kampanj 2011-2013 Målet

Läs mer

Catch the spirit BOKA EN GULDPLATS.

Catch the spirit BOKA EN GULDPLATS. Catch the spirit BOKA EN GULDPLATS. EM I FRIIDROTT GÖTEBORG 6 AUGUSTI 006 DET STÖRSTA EVENEMANGET PÅ TIO ÅR. Under tio dagar i augusti är hela Göteborg en arena och staden sjuder av aktivitet, förväntan

Läs mer

Information från. Öppna broschyren! Låt dig inspireras och informeras. Med vänliga hälsningar Avfallsenheten, Ystads kommun

Information från. Öppna broschyren! Låt dig inspireras och informeras. Med vänliga hälsningar Avfallsenheten, Ystads kommun Information från Öppna broschyren! Låt dig inspireras och informeras Med vänliga hälsningar Avfallsenheten, Ystads kommun 2015 Sophanteringen i Ystad Tips & trix och annat intressant! I november 2014 gjordes

Läs mer

Norsjö kommunblad april 2013

Norsjö kommunblad april 2013 Norsjö kommunblad april 2013 Norsjödagen på Berättarfestivalen Onsdag den 24 april är Norsjö med på Berättarfestivalen i Skellefteå. Norsjö har ett eget program hela dagen på Nordanås caféscen. För att

Läs mer

Sommaröppet alla dagar 13.00-20.00

Sommaröppet alla dagar 13.00-20.00 www.raabladet.nu Nummer 24 Råå:Rydebäck Annons & Distributions AB 24 juni 2013 Rååvägen 39, 252 70 RÅÅ. E-post: prepress@pingvinpress.se Årgång 9 Telefon 042-26 25 35. Fax 042-26 24 49. Bankgiro: 5310-9997

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2008-01-30 1 (1)

Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2008-01-30 1 (1) Barn- och utbildningsnämnden 2008-01-30 1 (1) Plats och tid: Stjäneboskolan, Kisa, onsdag 30 januari 2008, kl 08.30-15.00. Beslutande: Jörgen Banck (m), ordförande Kerstin Almqvist (m) Birgitta Olaison

Läs mer

Välkommen till Skogslyckans förskola

Välkommen till Skogslyckans förskola Jämjö Östra rektorsområde 20120112 Välkommen till Skogslyckans förskola Här ska du kunna hitta aktuella telefonnummer, viktiga tider samt lite information om verksamhetens karaktär. Skogslyckans förskolas

Läs mer

VÄLKOMMEN! S:T MATTEUS FÖRSAMLINGSBIBLIOTEK

VÄLKOMMEN! S:T MATTEUS FÖRSAMLINGSBIBLIOTEK VÄLKOMMEN! S:T MATTEUS FÖRSAMLINGSBIBLIOTEK HISTORIK Det var en tid då nästan alla innerstadsförsamlingar hade ett eget bibliotek. Idag finns endast två kvar, det ena är S:t Matteus Församlingsbibliotek

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE ÅRSREDOVISNING 2014 Kortversion KIL.SE SÅ HÄR GICK DET FÖR KILS KOMMUN 2014 Så här använde vi skattepengarna Nämndernas resultat och verksamhet Vad händer 2015? VIKTIGA HÄNDELSER 2014 Sannerudsskolan

Läs mer

Näringslivsnyheter från Simrishamns kommun. Glad påsk! Seminarium om offentlig upphandling 28 april

Näringslivsnyheter från Simrishamns kommun. Glad påsk! Seminarium om offentlig upphandling 28 april Nyhetsbrevet Näringslivsnyheter från Simrishamns kommun Nr 3/2014 Glad påsk! Frukostmöte 16 maj Reservera redan nu fredag 16 maj för nästa frukostmöte för företagare! Frukostmötet blir denna gång tillsammans

Läs mer