Vellinge kommuns informationstidning Nr 3 juni 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vellinge kommuns informationstidning Nr 3 juni 2012"

Transkript

1 VELLINGE KOMMUNIKÉ Vellinge kommuns informationstidning Nr 3 juni 2012 Foto: Krister Appelfeldt Falsterbo Horse Show är otroligt viktigt för Vellinge kommun. Näringslivet på Näset är till stora delar beroende av det välbesökta evenemanget, som dessutom sätter Vellinge kommun på världskartan. För att markera Falsterbo Horse Shows betydelse för Vellinge kommun kommer kommunen att ha ett eget tält på området i år. Läs mer på sidan 2. Kommunen undersöker bredbandsintresset Foto: Karin Nilsson En hjälp för de äldre Kommunens äldreombud är en mellanhand mellan myndigheten och kommunens äldre invånare. En del vet inte vem de ska fråga efter när de ringer till kommunen. Då finns vi där för att hjälpa dem, säger Birgitta Ericsson Erc, ett av äldreombuden. Sidan 7 Vellinge kommun gör just nu en marknadsundersökning om bredbandsintresset i kommunen. Gå in på Vellinge.se/bredband och tyck till! Din medverkan kommer att underlätta Vellinge kommuns arbete med att ta fram en bredbandsplan. Foto: Magnus Mosén Foto: Margareta Boberg Glad midsommar! Här kan du fira midsommar: Östra Grevie folkhögskola kl. 13. Stora Hammars Mölla kl. 13. Almgården i Vellinge kl Gåsaloppet i Skanör kl , midsommarfirande i stadsparken kl , Linnéstången reses 23/6 kl. 15. Läs mer på Vellinge.se under Evenemang & utställningar.

2 Vinn två biljetter till Falsterbo Horse Show Falsterbo Horse Show (7 15 juli) är ett mycket betydelsefullt evenemang för Vellinge kommun. Inte nog med att näringslivet på Näset till stora delar är beroende av denna folkfest för att kunna erbjuda service året runt. Det är dessutom så att Falsterbo Horse Show på allvar sätter Vellinge kommun på världskartan. Människor från hela världen besöker vår kommun under festveckan och Eurosport sänder tio till tolv timmar under onsdag till söndag i över 71 länder en exponering som är ovärderlig för kommunen. För att visa hur viktigt Falsterbo Horse Show är för Vellinge kommun, kommer kommunen att vara representerat med ett tält på mässområdet. Tältet är bemannat alla dagarna och du är mycket välkommen att besöka oss, ställa frågor och lämna synpunkter om din kommun. Vill du vinna två entrébiljetter till Falsterbo Horse Show, valfri dag? Mejla eller skicka din bästa motivering till varför just du ska vinna, till Marie Carlberg, Vellinge kommun, Vellinge senast den 20 juni, så har du chans att vinna två av de 20 biljetter som vi lottar ut. Lycka till! Jag hoppas att vi ses på Falsterbo Horse Show! Marie Carlberg Ansvarig utgivare: Marie Carlberg, vellinge.se, tfn Tidningen är tryckt på Cocoon Silk. Repro och tryck: JMS, Vellinge Nästa nummer kommer den 11 augusti. Bygga, bo och miljö Vårens tångrensning av stränderna Foto: Lisa Sundgren Vårens tångrensning på alla Vellinge kommuns allmänna badstränder startade i början av maj. Ett par veckor senare var den avslutad. Vallen i Skanör smälter in Foto: Jim Christensen I mars avslutade kommunen arbetet med att höja den befintliga skyddsvallen i Skanör mellan Hamngatan och Axelssons torg. Skyddsvallen förstärktes eftersom kommunen anser att det är viktigt att skydda både den befintliga och den nya bebyggelsen i Skanör och Falsterbo mot höga vattenstånd. Vallen har höjts så att krönet Intill väg 100 och på båtklubbens område i Höllviken fraktades cirka 100 lass tång bort med dumper. Det har varit extremt mycket tång i år, kanske främst på grund av en period med högt vatten i januari, säger Krister Carlsson, tillförordnad teknisk chef i Vellinge kommun. Vi kommer att titta till stränderna och göra finrensningar även under sommaren, säger Krister Carlsson. Länsstyrelsen avgör Tången är en naturlig del av havet, och hanteringen av den skyddas av bestämmelser och lagar. Länsstyrelsen utfärdar dispens för all tångrensning. Varje gång kommunen anser det nödvändigt att rensa stränderna från tång måste ny dispens sökas. Tångrensningen kostade i år cirka kronor. ligger 2,10 meter över normalt vattenstånd. Skyddsvallen används av fotgängare, cyklister och ryttare. På Youtube.com/vellingekommun kan du se filmen Vellingenytt mars där kommunstyrelsens ordförande Lars-Ingvar Ljungman (M) berättar mer om vallen. 2 l KOMMUNIKÉN Juni 2012

3 Bygga, bo och miljö Vellingeborna duktiga på matavfall Redan efter en månad med sortering av matavfall för hushåll är förändringen stor i mängden insamlat avfall. Den har ökat med två kilo per invånare. Vi har fått en riktigt bra start här i Vellinge, det är mycket roligt. Restavfallet krymper samtidigt. Vi kan se en minskning på sex kilo per invånare från mars till april, säger Christer Mars (M), ordförande i nämnden för gemensam medborgarservice som ansvarar för avfallsfrågor. Sätt tunnorna rätt Ställ tunnorna glest, med minst 30 centimeters avstånd emellan. Sedan 1 april hämtas trädgårdstunnan med en annan typ av sopbil och den ska alltid vara vänd med hjulen ut mot gatan (se tunnan till höger på bilden). Ta in tunnorna först när de är tömda, det kan ta en stund mellan de två olika bilarna. Ditt abonnemang Byte av storlek på tunna för restavfall eller hämtningsfrekvens kan du göra gratis fram till och med den 1 oktober. Med en mindre tunna eller med byte till hämtning vid färre tillfällen kan du påverka dina kostnader. Nya taxor för hushållsavfall är ännu inte politiskt beslutade, men förväntas träda i kraft den 1 juli. Felanmälan Anmäl alltid utebliven hämtning till Vellinge Direkt Det är viktigt för att vi ska veta att den entreprenör vi anlitar, RenoNorden, sköter sitt uppdrag. Läs mer på Vellinge.se/matavfall där du också kan se filmen Sortera matavfall hur går det till? Kommunen har rustat upp Stens brygga Kommunen har gjort ombyggnader vid Stens brygga för att göra det lättare att komma ner till den. Det har byggts en trappa på kortsidan av hamnmuren. Sjösättningsrampen i anslutning till badbryggan har breddats för att skapa mer utrymme åt badande och åt sjöscouternas verksamhet. Minskad halkrisk Från den nya trappan bort mot badbryggan har det lagts en durkplåt, av samma typ som finns på bryggan, för att minska halkrisken. Långbänkar på insidan av hamnmuren är planerade. Tills vidare ställs lösa bänkar på denna plats. Vinterbadare har efterlyst en belysning vid bryggan. Kommunen undersöker möjligheten att anordna detta. Det är en mycket välkommen förbättring av Stens brygga, säger Foto: Jim Christensen Text och foto: Anna Södergren Christer Mars (M), ordförande i nämnden för gemensam medborgarservice, som har satt igång arbetet med Stens brygga. Ny brygga planeras Badbryggan i Falsterbo är sliten och har rättats till för att klara en säsong till. En ny brygga planeras och arbetet med upphandling och tillstånd är i full gång. Byggstart beräknas till våren Sand fylls på Stranden i Kämpinge ska förhoppningsvis förbättras nästa år, bland annat med påfyllning av sand. Vi har sökt tillstånd för att arbeta med Kämpinge strand hos Miljödomstolen och inväntar beslut därifrån, berättar Krister Carlsson, tillförordnad teknisk chef i Vellinge kommun. Tyck till om översiktsplanen Planen redovisar mål och riktlinjer för användning, utveckling och bevarande av mark, bebyggelse och vatten i hela Vellinge kommun. Den presenterar vision, målbilder och utkast på framtida markanvändning. Fram till den 15 juni kan du tycka till om den. Läs mer på Vellinge.se. Text: Magnus Mosén Juni 2012 KOMMUNIKÉN l 3

4 Kommun och politik Kommundirektör Magnus Hedin om Förtjust i Vellinge Vad har du fått mest energi av de senaste månaderna? Utan tvekan mötena med medarbetare i verksamheterna som jag besökt för att berätta om Förtjust i Vellinge. Det dyker upp många frågor om allt ifrån hur en vanlig arbetsdag ser ut för mig till vad jag tycker är allra mest inspirerande med mitt arbete. Sammantaget kan jag nog säga att de flesta är glada över att vi nu är en organisation och vi alla jobbar mot gemensamma mål. Vikänslan börjar kännas och laget Så fungerar demokratin i kommunen Demokratibarometern är en kartläggning av hur den lokala demokratin upplevs. 70 ledamöter och ersättare i fullmäktige fyllde i våras i en enkät och 250 statistiskt utvalda medborgare telefonintervjuades om sin Goda råd till nyföretagare gratis Kerstin Nilsson är sjuksköterska. Genom rådgivning från NyföretagarCentrum Öresund startade hon företaget Systerbilen på Näset. Foto: Jan Nilsson NyföretagarCentrum är Sveriges ledande kraft för nyföretagande med verksamhet i cirka 200 kommuner fick personer kostnadsfri, konfidentiell och affärsmässig rådgivning av NyföretagarCentrum Öresund, som är en ideell förening. Drygt av dem startade företag samma år. Efter tre år är 80 procent av företagen aktiva; under en procent har gått i konkurs. Detta gör verksamheten, som i huvudsak syn på hur demokratin fungerar i Vellinge kommun. Drygt 50 procent svarar positivt på frågor inom tydlighet, pålitlighet och medborgarnära och över 80 procent inom området effektivitet, det vill säga hur nöjda de tillfrågade är med kommunens är näringslivsfinansierad, unikt framgångsrik. Etableringen sker i samarbete med NyföretagarCentrum Sverige, som ger ut Nyföretagarbarometern och tidningen Allt om Eget Företag, arrangerar mässan Eget Företag, genomför Nyföretagarveckan, startbanan för varslade som vill starta eget, satsningar för start av vård- och omsorgsföretag, seminarier under Almedalsveckan och mentorsprogram. Text: Anne Abraham Marbrandt byggas utan att man släpper sin egen identitet på arbetsplatsen. Nu är utmaningen att orka få in utvecklingsarbetet i verksamheterna. Ett stort ansvar vilar på alla duktiga ledare i organisationen. Text: Ing-Britt Samuelsson service. Samstämmigheten mellan medborgare och förtroendevalda i Vellinge kommun är större än den har varit i de andra kommunerna som hittills genomfört Demokratibarometern. Du hittar undersökningen på Vellinge.se. Text: Marie Carlberg Vellinge in English Sedan tidigare finns turistsidorna på Vellinge.se på engelska och tyska. Det går även att översätta hela Vellinge.se med hjälp av det automatiska översättningsverktyg Google Translate. Men med det verktyget finns det stor risk att översättningen blir fel, eftersom Google kan missa ord och översätta konstigt. På de engelska sidorna på Vellinge.se informerar vi bland annat om hur man hittar arbete i Sverige, hur skolor och förskolor fungerar, vad man kan göra på fritiden, var man kan lära sig svenska och hur medborgare kan vara med och påverka kommunen. Genom att erbjuda viktig kommuninformation på engelska underlättar vi för utländska medborgare som funderar på att bosätta sig i regionen att välja just Vellinge kommun som sitt nya boställe. Du kan besöka Vellinge in English på Vellinge.se/vellingeinenglish. Text: Karin Nilsson, praktikant på kommunikationsavdelningen 4 l KOMMUNIKÉN Juni 2012

5 Det förekommer varje sommar, dag- och kvällstid, att ungdomar hoppar från både Falsterbobron och betongfundamenten ner i vattnet i Falsterbokanalen. Tyvärr händer det att personer slänger i cyklar, rördelar och Trafik och trygghet Livsfarligt att hoppa från Falsterbobron Sedan den 1 juni måste du ha en synlig p-skiva i bilens fönsterruta om du under dagtid parkerar på fyratimmarsparkeringen utanför Höllvikens bibliotek. Du kan använda den p-skiva du redan har eller hämta en ny på till exempel biblioteket. Samtidigt som detta krav på p-skiva införs under dagtid blir den fria parkeringstiden under kvällsoch nattetid längre. Tidsbegränsningen på fyra timmar och kravet på parkeringsskiva gäller alltså från och med den 1 juni, vardagar mellan klockan 9.00 och och lördagar klockan andra föremål i vattnet. Därför är det bara en tidsfråga innan någon hoppande ungdom skadas allvarligt, för att hon eller han landar på ett rör eller något annat som ställt sig rakt upp under vattenytan. Nu krävs p-skiva utanför Höllvikens bibliotek Strömmar påverkar Föremål rör sig av strömmarna på bottnen i kanalen. Bara för att man kunnat hoppa på ett ställe den ena dagen, betyder det alltså inte att där är fritt att hoppa dagen därpå. Text: Marie Louise Arendt Foto: Annika Lundh Tyck till om nya hastigheter i mindre orter Nu får du tycka till om förslaget till nya hastigheter i de mindre orterna i Vellinge kommun. Planen omfattar orterna Arrie, Gessie Villastad, Mellan-Grevie, Norra Håslöv, Vattle, Vellinge väster, Västra Ingelstad och Östra Grevie med Möllevången. På Vellinge.se/tycktillomhastighet kan du läsa hela förslaget. Där finns också information om hur du lämnar dina synpunkter. Du kan också lämna din åsikt via brev märkt Synpunkter hastighetsplan till Vellinge kommun, Vellinge. Planen finns också tillgänglig i kommunhuset och på kommunens fyra bibliotek. Senast 15 augusti Du har tid på dig att lämna dina synpunkter ända till den 15 augusti. Alla synpunkter kommer att sammanställas i en redogörelse innan nämnden för gemensam medborgarservice tar beslut om de nya hastigheterna. Christer Mars (M), ordförande i nämnden för gemensam medborgarservice. Foto: Bertil Andersson Juni 2012 KOMMUNIKÉN l 5

6 Utbildning och barnomsorg Skola i toppklass Vellinge kommuns skolor håller hög klass enligt en färsk rapport från Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. Rapporten Öppna jämförelser rör grundskolan och placerar Vellinge kommuns skolor på en sammantagen tredjeplacering. Jag är glad och stolt över resultatet. Det visar att Vellinge kommuns grundskolor tillhör de främsta i landet, säger Carina Wutzler (M), utbildningsnämndens ordförande. Det är tack vare bra arbete från pedagoger och elever samt de senaste årens satsningar på skolan som vi nått denna topplacering, fortsätter Carina Wutzler. Särskilt framgångsrika är Vellinges skolor när det gäller andelen elever som har nått målen i alla ämnen. 94,8 procent når målen, vilket placerar Vellinge på en fjärdeplats i denna kategori. Andelen behöriga till gymnasiets naturvetenskapliga och tekniska program är till exempel 97 procent, vilket placerar Vellinge på en andraplats i Sverige. Text: Magnus Mosén Det är aldrig för sent att plugga Du vet väl att du som vuxen har möjlighet att studera på Komvux? Du kan läsa allt från enstaka kurser till hela paket, till exempel diplomerad ekonomi- och löneassistent. Hämta vår katalog på vellingelarcenter.se. Ansökningstiden är förlängd till och med den 4 juni. Text: Cecilia Wennersten Förskola får utökade öppettider För att erbjuda bättre service till de familjer som är i behov av utökade öppettider startar ett projekt vid Herrestorps förskola i oktober. Projektet kommer att pågå under ett år och efter det kommer beslut att fattas om eventuell fortsättning av verksamheten. Sundsgymnasiet har fått ett nytt stipendium. Så här lyder motiveringen från föreningen Inner Wheel. Inom Inner Wheel känner vi ett starkt engagemang för kvinnofrågor och utbildning av kvinnor och flickor. Inner Wheel har FN-status i kvinnofrågor. Det innebär att vi kan bli tillfrågade om vår åsikt i frågor som rör kvinnors situation i världen. Inner Wheel i Sverige ger bidrag och stödjer projekt som till exempel Flickors utbildning i Bolivia och på Madagaskar. Vi har en egen IW-doktor och stödjer för närvarande Fistulaprojektet i Etiopien. Även i Vellinge kommun har vi Öppettiden kommer att vara kl under vardagar med vissa undantag för helgdagar. Information om verksamheten kan lämnas av förskolechef Staffan Magnusson och assistent Laila Hedlund på Herrestorpskolan: eller Text: Eva Törnblom Nytt stipendium till Sundsgymnasiet Studentavslutning på Sunds Torsdagen den 7 juni är det studentavslutning på Sundsgymnasiet. Välkommen att dela studenternas glädje! Program: Kl Musikunderhållning vid Bryggan Kl Studentutsläpp börjar Kl Utsläpp av klasser enligt följande tider: kl BF3 kl MP3 haft en rad lokala projekt. Vi har därför i år, som ett lokalt projekt, beslutat att instifta ett stipendium om kronor. Detta stipendium ska tilldelas en flicka i gymnasiets årskurs 3. Stipendiaten ska ha tillägnat sig mycket goda kunskaper i såväl svenska som i andra språk. Stipendiaten ska ha visat en hög ambitionsnivå, vara verbal och kunna framföra sina åsikter i ett öppet forum. Stipendiet kommer i första hand att utdelas under tre år. Därefter fattas ett nytt beslut om fortsättningen. Text: Monica Berg, president för Inner Wheel kl IDR3 kl SP3A kl SP3C kl NV3B kl SP3B kl ES3 kl TE3 kl NV3A kl SP3 Text: Cecilia Wennersten Läsårstider Vårterminen slutar den 13 juni. Höstterminen pågår mellan den 20 augusti och den 20 december. Lediga dagar 29 oktober 2 november. Varje skola har också två kompetensutvecklingsdagar per år som är lovdagar för eleverna. Läs mer på Vellinge.se. 6 l KOMMUNIKÉN Juni 2012

7 Vård och omsorg Korttidsfamilj till flicka född 1994 sökes Vellinge kommun söker just nu en korttidsfamilj till en flicka född Korttidsvistelse är till för att ge den enskilde möjligheten till rekreation och miljöombyte eller för att ge anhöriga tillfällen till avlösning. Korttidsvistelse kan ordnas i korttidshem, i en annan familj eller på något annat sätt, till exempel läger- eller kolonivistelse. Läs mer om vad det inebär att vara korttidsfamilj på Vellinge.se under Lediga jobb eller kontakta samordnare Cecilia Rosencrantz på telefon Text: Maria Dedic Äldreombud mellanhand mellan äldre och kommun Ibland kan det kännas svårt för äldre att kontakta myndigheter. I Vellinge kommun finns det därför sju äldreombud. Äldreombuden fungerar som en mellanhand mellan myndigheten och kommunens äldre invånare. Ett av Vellinge kommuns äldreombud är Birgitta Ericsson Erch. En del äldre vet inte vem de ska fråga efter när de ringer till kommunen. Eller så har de klagomål som de tycker är svårt att föra fram. Då finns vi där för att hjälpa dem, säger Birgitta Ericsson Erch. Till för alla Äldreombudens uppdrag är att lyssna, ge stöd och förmedla kontakter. De finns till för alla äldre som bor i Vellinge kommun. Även anhöriga är välkomna att höra av sig med frågor. Äldreombuden har tystnadsplikt i enskilda ärenden. Det betyder att de aldrig talar om vem det är de har pratat med. Birgitta Ericsson Erch tror att det finns äldre som behöver hjälp men inte vågar fråga, eftersom de kan tycka att det är obehagligt att ringa till en myndighet. Frågorna kan röra allt mellan himmel och jord. De vanligaste frågorna handlar om olika sorters avlastning, färdtjänst eller boende. Förutom att stötta och svara på frågor besöker äldreombuden anhörigstödsmöten. På så vis får de en inblick i vilka frågor som kommer upp och de får del av information om olika hjälpmedel. Gun-Britt Hellberg-Sandell och Bibbi Banck är äldreombud. Fler möten önskvärda Birgitta Ericsson Erch hade dock gärna sett att äldreombuden hade fler regelbundna möten med representanter från kommunen för att kunna hålla sig uppdaterade. Det händer ju så mycket i kommunen. Ibland kan det vara svårt för oss att hålla reda på alla nya äldrefrågor, säger hon. Uppdraget är frivilligt och oavlönat. Äldreombuden är ett värdefullt komplement till kommunens ordinarie informationskanaler. De är också bra på att fånga upp synpunkter från medborgarna, säger Anna Mannfalk (M), omsorgsnämndens och det kommunala pensionärsrådets ordförande. Kontakta äldreombuden i Vellinge kommun: Skanör och Falsterbo Birgitta Ericson Erch, tfn , Höllviken Lena Holmgren, tfn Gun-Britt Hellberg-Sandell, tfn , Vellinge tätort Marianne Friberg, tfn Bibi Banck, tfn De östra kommundelarna Kjell Andersson, tfn Willy Olsson, tfn Text och foto: Karin Nilsson, praktikant på kommunikationsavdelningen Juni 2012 KOMMUNIKÉN l 7

8 Nu går det att låna e-böcker på biblioteken i Vellinge kommun. Det finns både skön- och facklitteratur att låna till din läsplatta, surfplatta, smarta telefon eller dator. Du behöver ett lånekort och en pinkod för att kunna låna en e- bok samt Internetuppkoppling för Uppleva och göra Konst och kultur på Falsterbo konsthall Ansikte av Bertil Warnolf. Ta chansen att se Bertil Warnolfs måleri. Utställningen pågår till den 10 juni och är öppen tisdag söndag kl Karel Becvar Karel Becvar ställer ut skulptur i brons och glas mellan den 16 juni och den 15 juli. Utställningen är öppen tisdag söndag kl Stängt på midsommarafton. Karel Becvars motivvärld kommer ifrån människan och naturen. I sina skulpturer, som han gjuter Låna e-böcker från biblioteket i sommar att ladda ner e-boken. Har du inte lånekort eller pinkod är du välkommen till biblioteket så ordnar vi det. Du får låna e-boken i 28 dagar och när lånetiden är slut så går inte e-boken att läsa längre. Boken behöver inte återlämnas utan det görs automatiskt. Du kan låna Sommarboken med utlottning Sommarboken för vuxna äger rum den 13 juni till den 19 augusti på Höllvikens bibliotek. Läs fyra skönlitterära böcker och skriv en kortare kommentar om Foto från förr är ett lokalt projekt som funnits sedan 2007 som en del i Kultur i vården. En arbetsgrupp bestående av representanter för Kulturföreningen Calluna, Vellinge fotoklubb, folkbiblioteken i kommunen, särskilda boenden och LSS har diskuterat fram olika teman för fotopärmar. De flesta fotona har lokalhistorisk anknytning men även foton av varje bok. När du läst fyra böcker och lämnat in dina kommentarer till biblioteket, får du välja En bok för alla. Du deltar dessutom i utlottning av nya, inbundna böcker. Text: Therése Christensson Foto från förr kultur i vården mer allmänt intresse finns med. Pärmar som finns är till exempel Vellinge under beredskapsåren, Malmö på 1930-talet, Falsterbokanalen och Vellinge Nu finns två nya fotopärmar: Kafferep och Dansbanor på Näset. De finns på äldreboendena, hos LSS-verksamheterna och på biblioteken att bläddra i där eller att låna med hem. Text: Jenny Ahlin själv, använder han brons, glas, betong, stål och plast. Niklas Asker Måleri av Niklas Asker 21 juli 19 augusti, öppet tisdag söndag kl Niklas Asker är bildkonstnär, serietecknare och illustratör. De senaste åren har han arbetat bland annat med adventskalendern för Sveriges Television Han arbetar med både serier och måleri och låter dessa komplettera och inspirera varandra. Text: Lena Miörner två e-böcker per vecka. Information om hur det går till att ladda ner en e-bok och vilken programvara som behövs finns på Vellinge.se/bibliotek. Du är också välkommen in till oss på biblioteken för att få hjälp eller svar på dina frågor. Christer Foto: Krister Appelfeldt Text: Eva Thorgilsson För de yngsta Måndagen den 18 juni kl är det Sommarsagor i solen, utomhusteater med Stefan Sandberg på amfiteatern vid Vellinge bibliotek. Från två år. Fri entré. 30 min. Text: Stefan Sandberg Vill du gå på Falsterbo Horse Show? Läs på sidan 2 om hur du kan vinna två biljetter till valfri dag.

Specialbilaga - flygbilder över Vellinge kommun - februari 2009

Specialbilaga - flygbilder över Vellinge kommun - februari 2009 VELLINGE KOMMUNIKÉ Specialbilaga - flygbilder över Vellinge kommun - februari 2009 Miljö- och Stadsbyggnadsförvaltningen har låtit Lars Bygdemark, en av Sveriges främsta flygfotografer, ta nya flygbilder

Läs mer

Pensionärsrådet torsdag 16 september 2010

Pensionärsrådet torsdag 16 september 2010 1 (6) Protokoll M-förvaltningen Assistent Storm, Josefine Tfn 040-42 52 44 Pensionärsrådet torsdag 16 september 2010 Mötesdatum Plats Kommunhuset, Kolabacken Tid 13.00-15.00 Ordinarie Ersättare Övriga

Läs mer

Kommunhuset i Vellinge, sammanträdesrum 1, Kolabacken

Kommunhuset i Vellinge, sammanträdesrum 1, Kolabacken KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 2009-08-11 M-nämnden M-förvaltningen Vensel Roskvist tel 040-425207 M-nämnden Plats Kommunhuset i Vellinge, sammanträdesrum 1, Kolabacken Tid 2009-08-18 kl. 17.00 Ärenden 1 Val för

Läs mer

loddekopinge.bibliotek@kavlinge.se

loddekopinge.bibliotek@kavlinge.se HÖSTENS PROGRAM 201 3 Kävlinge bibliotek Kvarngatan 17 244 31 Kävlinge 046-73 94 72 kavlinge.bibliotek@kavlinge.se Löddeköpinge bibliotek Barsebäcksvägen 60 246 30 Löddeköpinge 046-73 95 30 loddekopinge.bibliotek@kavlinge.se

Läs mer

Tyck till möte 3 oktober 2013

Tyck till möte 3 oktober 2013 2013-10-24 1 (6) Kommunstyrelseförvaltningen Tyck till möte 3 oktober 2013 Var: Östra Grevie Folkhögskola När: 3 oktober 2013 kl. 17-19 Deltagare: c:a 40 personer Från kommunledningen: Magnus Hedin, Carina

Läs mer

Det behövs nya livskraftiga företag i Sverige!

Det behövs nya livskraftiga företag i Sverige! Det behövs nya livskraftiga företag i Sverige! Foto: Felicia Oreholm Det behövs nya livskraftiga företag! Jobs and Society NyföretagarCentrum hjälper dem som vill starta eget företag med kostnadsfri rådgivning

Läs mer

Hitta information (kurs C)

Hitta information (kurs C) Hitta information (kurs C) I dagstidningar finns det ofta annonser för olika typer av nöjen och aktiviteter. Svara på frågorna med hjälp av annonserna på nästa sida. A. Var kan man lyssna på musik gratis?

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR Ortsutvecklingsmöte i Bohus. Tid Tisdagen den 3 oktober, klockan 19.00-21.00

MINNESANTECKNINGAR Ortsutvecklingsmöte i Bohus. Tid Tisdagen den 3 oktober, klockan 19.00-21.00 2006-10-03 1 (5) Tid Tisdagen den 3 oktober, klockan 19.00-21.00 Plats Närvarande Presidium: Bohus Servicehus Rolf Engström, ordförande Bengt Levin, 1:e vice ordförande Stina Kajsa Melin, 2:e vice ordförande

Läs mer

För att då har jag ingen fritidsaktivitet och vi har bokklubb då här.

För att då har jag ingen fritidsaktivitet och vi har bokklubb då här. . Vilken tid och veckodag skulle passa dig bäst att besöka biblioteket? "Har barn som går på förskola och vet att de har haft problem att få tider som passar att besöka biblioteket i Hovmantorp på förmiddagarna.

Läs mer

Minnesanteckningar Jämställdhetsberedningen 2015-04-14

Minnesanteckningar Jämställdhetsberedningen 2015-04-14 Kommunstyrelsen 2015-04-14 1 (5) Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd Karin Gagner, 016-7102045 Minnesanteckningar Jämställdhetsberedningen 2015-04-14 Närvarande: Lisa Friberg Monica Wikberg Pia

Läs mer

Kunskap-Glädje-Trygghet-Självständigt tänkande. VECKOBLAD v. 11 2014 Till elever

Kunskap-Glädje-Trygghet-Självständigt tänkande. VECKOBLAD v. 11 2014 Till elever Kunskap-Glädje-Trygghet-Självständigt tänkande VECKOBLAD v. 11 2014 Till elever Veckans ordspråk: Man kan sätta sångfågeln i bur men aldrig sången. Harry Belafonte Hej! I veckan blev jag uppvaktad av elever

Läs mer

Rapport Föräldraenkät Förskola 2013

Rapport Föräldraenkät Förskola 2013 22014-03-25 1 (6) Utbildningsavdelningen Maria Kvist Utbildningscontroller Rapport Föräldraenkät Förskola 2013 2014-03-25 2 (6) Föräldraenkät förskola 2013 Sammanfattning Resultatet av 2013 års föräldraenkät

Läs mer

Hitta information (kurs C)

Hitta information (kurs C) Hitta information (kurs C) I dagstidningar finns det ofta annonser för olika typer av nöjen och aktiviteter. Svara på frågorna med hjälp av annonserna på nästa sida. A. Var kan man lyssna på musik gratis?

Läs mer

Program hösten 2013. Sjöbo bibliotek

Program hösten 2013. Sjöbo bibliotek Program hösten 2013 Sjöbo bibliotek Biblioteket - allt från böcker till barnteater Biblioteket erbjuder böcker inom många olika ämnesområden. Här finns ljudböcker, e-böcker, film, tv-spel, tidningar och

Läs mer

Kungörelse Vellinge kommunhus, Fullmäktigesalen (Måkläppen) Revisorerna informerar om sitt uppdrag (tidsåtgång cirka 15 minuter)

Kungörelse Vellinge kommunhus, Fullmäktigesalen (Måkläppen) Revisorerna informerar om sitt uppdrag (tidsåtgång cirka 15 minuter) 1(23) 2011-09-05 Kommunförvaltningen Kommunsekreterare Kristina Larsen Tfn 040-42 5151 Sammanträdesdatum Plats Vellinge kommunhus, Fullmäktigesalen (Måkläppen) Tid 19:00 Revisorerna informerar om sitt

Läs mer

Reflektion över praktiken

Reflektion över praktiken Reflektion över praktiken Nedan följer en reflektion över min praktikperiod på kommunikationsavdelningen i Vellinge kommun. Uppgifter om praktikplats Kommunikationsavdelningen, Vellinge kommun, Norrevångsgatan

Läs mer

Europeiska Dyslexiveckan 5-11 oktober, 2015 Eventkalender i Stockholm

Europeiska Dyslexiveckan 5-11 oktober, 2015 Eventkalender i Stockholm Europeiska Dyslexiveckan 5-11 oktober, 2015 Eventkalender i Stockholm Måndag 5 oktober, 2015 Aktivitet MINImässan Biblioteket Sundbyberg Kl. 15:00-18:00, Esplanaden 10, Sundbyberg - Dyslexiförbundet har

Läs mer

Mycket att göra i Vellinge. Om fritidsaktiviteter för både unga och gamla i kommunen Läs mer på sidan 6. Bygga, bo & miljö Naturvårdsplanen på gång

Mycket att göra i Vellinge. Om fritidsaktiviteter för både unga och gamla i kommunen Läs mer på sidan 6. Bygga, bo & miljö Naturvårdsplanen på gång VELLINGE Kommuniké Vellinge kommuns informationstidning Nr 2 April 2013 Mycket att göra i Vellinge Om fritidsaktiviteter för både unga och gamla i kommunen Läs mer på sidan 6 Foto: Linda Olofsson Utbildning

Läs mer

En viktig mässa för alla

En viktig mässa för alla Gunilla Südow Mölnlycke bibliotek, Härryda kommun gunilla.sudow@harryda.se 2013 En viktig mässa för alla I dagens läge, med en snabb teknikutveckling, inte minst inom den digitala sfären, behöver vi förr

Läs mer

Lugnås Björkängen 1 542 94 Mariestad. Fråga 3 - Kontaktperson/ den som svarar på enkäten. Namn. mail och telefonnummer:

Lugnås Björkängen 1 542 94 Mariestad. Fråga 3 - Kontaktperson/ den som svarar på enkäten. Namn. mail och telefonnummer: Välkommen att delta i denna enkätundersökning! Denna enkät är avsedd att kartlägga nuläget inom regionens arbetslivsmuseer/industrihistoriska föreningar för att ge ett bra underlag för NAV:s fortsatta

Läs mer

Kommunbladet december 2014

Kommunbladet december 2014 Kommunbladet december 2014 Det här är några av artiklarna i kommunbladet nummer 9. Har du frågor eller vill veta mer om vad som händer i Norsjö under december månad? Ring växeln, telefon 0918-140 00 eller

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING AV ENKÄT FÖR FALLPREVENTION OCH HÄLSA HOS ÄLDRE

SAMMANSTÄLLNING AV ENKÄT FÖR FALLPREVENTION OCH HÄLSA HOS ÄLDRE Social verksamhet SAMMANSTÄLLNING AV ENKÄT FÖR FALLPREVENTION OCH HÄLSA HOS ÄLDRE SEPTEMBER DECEMBER 2014 Maria Toll Samordnare anhörigstöd/volontärarbete/förebygga Postadress: Besöksadress: socialverksamhet@grastorp.se

Läs mer

VAD ERBJUDER BOKORRIDOREN FÖR DIG SOM STUDENT?

VAD ERBJUDER BOKORRIDOREN FÖR DIG SOM STUDENT? Välkommen till 2014 2014 VAD ERBJUDER BOKORRIDOREN FÖR DIG SOM STUDENT? Bokorridoren vill ge alla studenter en möjlighet att möta näringslivet genom en mässa med aktuella företag inom bygg- och fastighetsbranschen.

Läs mer

Trollhättan tål att jämföras

Trollhättan tål att jämföras 2012-06-25 Trollhättan tål att jämföras Här kan du se hur Trollhättan står sig jämfört med andra kommuner! Vi deltar sedan 2011 i en årlig undersökning kallad Kommunens Kvalitet i Korthet, där kommuner

Läs mer

Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle

Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle OMVÅRDNAD GÄVLE Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Mer information och ansökan Om du har frågor eller vill ansöka om stöd, ring 026-17

Läs mer

Kommuniké. Ett UFO i Vellinge? VELLINGE. Läs mer på sidan 6. Vellinge kommuns informationstidning Nr 3 Juni 2013. Uppleva & göra Både häst och fest

Kommuniké. Ett UFO i Vellinge? VELLINGE. Läs mer på sidan 6. Vellinge kommuns informationstidning Nr 3 Juni 2013. Uppleva & göra Både häst och fest VELLINGE Kommuniké Vellinge kommuns informationstidning Nr 3 Juni 2013 Ett UFO i Vellinge? Läs mer på sidan 6 Foto: Annika Lundh Bygga, bo & miljö Broskjutning lockade Läs mer på sidan 2 Vård & omsorg

Läs mer

Antal svarande: Totalt: 125 Tjejer: 74 Killar: 51. Ålder: 13-14 år: 43 15-16 år: 37 17-18 år: 27 19-20 år: 9 Över 20 år: 9

Antal svarande: Totalt: 125 Tjejer: 74 Killar: 51. Ålder: 13-14 år: 43 15-16 år: 37 17-18 år: 27 19-20 år: 9 Över 20 år: 9 1 Vi har under tre veckor (20/6 8/7 2011) fått arbeta med att göra en marknadsundersökning om vad ungdomar tycker om biblioteken i Mjölby kommun. Det har inneburit att vi har intervjuat ungdomar på olika

Läs mer

Ökad digital delaktighet så kan biblioteken bidra

Ökad digital delaktighet så kan biblioteken bidra Ökad digital delaktighet så kan biblioteken bidra Föredragning för kommunstyrelsen i Mjölby 29 maj 2013 Birgitta Hellman Magnusson, bibliotekschef Riksomfattande kampanj Treårig kampanj 2011-2013 Målet

Läs mer

Ett livsviktigt arbete

Ett livsviktigt arbete Stockholmshemmet Tidningen för dig som bor hos oss Nr 3 September 2015 Årets enkätresultat klara! Ett livsviktigt arbete Hitta information om ditt boende i Min lägenhet Vår, sommar, höst och vinter nu

Läs mer

På resande fot på Cuba och i Mexico

På resande fot på Cuba och i Mexico Sida 1 av 5 Välkommen till Willy o Ingers gästbok På resande fot på Cuba och i Mexico [Skriv nytt] - [Skapa ny gästbok] 72 personer har besökt gästboken som innehåller 17 meddelanden. Senaste meddelandet

Läs mer

Program barn & unga. Våren 2015. Öppettider: Mån kl. 9.00 19.00 Tis kl. 9.00 19.00 Ons kl. 11.00 19.00

Program barn & unga. Våren 2015. Öppettider: Mån kl. 9.00 19.00 Tis kl. 9.00 19.00 Ons kl. 11.00 19.00 Älmhlts Bibliotek Program barn & nga Våren 2015 http://bibliotek.almhlt.se Öppettider: Mån kl. 9.00 19.00 Tis kl. 9.00 19.00 Ons kl. 11.00 19.00 Tors kl. 9.00 19.00 Fre kl. 9.00 17.00 Lör kl. 10.00 14.00

Läs mer

STORA BESÖKSDAGEN. Suzan Östman Bäckman Vingåkers Kommun 2012-06-08

STORA BESÖKSDAGEN. Suzan Östman Bäckman Vingåkers Kommun 2012-06-08 2012 STORA BESÖKSDAGEN Suzan Östman Bäckman Vingåkers Kommun 2012-06-08 Stora besöksdagen 2012 Syfte Syftet med besöken är att förbättra näringslivsklimatet, vårda befintligt näringsliv, ta del av företagarnas

Läs mer

Ester Alavei Bitr. Utbildningschef. Ditt Skolval. Riktlinjer för val av skola inför förskoleklass Läsåret

Ester Alavei Bitr. Utbildningschef. Ditt Skolval. Riktlinjer för val av skola inför förskoleklass Läsåret 2016-10-10 Ester Alavei Bitr. Utbildningschef Ditt Skolval Riktlinjer för val av skola inför förskoleklass Läsåret 2017-2018 1 (6) 2 (6) Ditt Skolval Välkommen att välja skola! Höstterminen det år ditt

Läs mer

Kunskap-Glädje-Trygghet-Självständigt tänkande. VECKOBLAD v. 9 2014 Till elever

Kunskap-Glädje-Trygghet-Självständigt tänkande. VECKOBLAD v. 9 2014 Till elever Kunskap-Glädje-Trygghet-Självständigt tänkande VECKOBLAD v. 9 2014 Till elever Veckans ordspråk: Det största förtroende en människa kan ge en annan människa är självförtroende. Stig Johansson Hej! Välkomna

Läs mer

Förskolans uppdrag. Mål för förskolans arbete

Förskolans uppdrag. Mål för förskolans arbete 1 Förskolans uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan ska erbjuda barnen en god pedagogisk verksamhet,

Läs mer

Rapport Grundskoleenkät 2012 Föräldraenkät inom grundskola

Rapport Grundskoleenkät 2012 Föräldraenkät inom grundskola 2013-01-02 1 (8) Utbildningsavdelningen Camilla Karlsson administratör Rapport Grundskoleenkät 2012 Föräldraenkät inom grundskola 2013-01-02 2 (8) Grundskoleenkät 2012 Sammanfattning Vellinge kommuns skolor

Läs mer

Medborgarpanel 4 2015 Medborgardialog

Medborgarpanel 4 2015 Medborgardialog Medborgarpanel 4 2015 Medborgardialog Är du man eller kvinna? Man 26 46,4 Kvinna 30 53,6 Din ålder? 30 år eller yngre 1 1,8 31 50 18 32,1 51 65 23 41,1 66 år eller äldre 14 25 Vilka av följande möjligheter

Läs mer

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN Stöd & Service STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN STÖD OCH SERVICE till dig som har en psykisk funktionsnedsättning -Team Psykiatri- STÖD OCH SERVICE till dig som har en intellektuell funktionsnedsättning

Läs mer

Nämnden för gemensam medborgarservice

Nämnden för gemensam medborgarservice 1(17) 2011-10-21 nämndsekreterare Ann-Margarethe Kemvik Tfn 040-42 5189 Sammanträdesdatum Plats Kolabacken, Kommunhuset Tid 18:30 Ledamöter Ersättare Närvarorätt Christer Mars (M) (ordföranden) Synnöve

Läs mer

Pensionärsrådet torsdag 6 oktober 2011

Pensionärsrådet torsdag 6 oktober 2011 1 (6) Protokoll Kommunförvaltningen Storm, Josefine Tfn 040-42 52 44 Pensionärsrådet torsdag 6 oktober 2011 Mötesdatum 2011-10-06 Plats Kommunhuset, Kolabacken Tid 13.00-15.00 Ordinarie Ersättare Övriga

Läs mer

Kolabacken, kommunhuset

Kolabacken, kommunhuset 2015-12-07 1 (17) Byrsell, Göran Nämndsekreterare Sammanträdesdatum 2015-12-14 Plats Kolabacken, kommunhuset Tid 17:30 Ledamöter Ersättare Gustav Schyllert (M), Ordförande Anna Tinglöf (M), 1:a vice ordförande

Läs mer

Tid: 2009-11-26 Plats: Kommunhuset, Kolabacken

Tid: 2009-11-26 Plats: Kommunhuset, Kolabacken 1(5) M-nämnden M-förvaltningen Pensionärsrådet Tid: Plats: Kommunhuset, Kolabacken Närvarande: Carina Larsson, ordförande Birgitta Ericson Erch, vice ordförande Nils-Ola Roth, kommunstyrelsen Willy Olsson,

Läs mer

Ditt skolval. Val av skola inför förskoleklass och grundskola läsåret 2013/2014. Utbildningsnämnden

Ditt skolval. Val av skola inför förskoleklass och grundskola läsåret 2013/2014. Utbildningsnämnden Ditt skolval Val av skola inför förskoleklass och grundskola läsåret 2013/2014 Utbildningsnämnden 2013-01-02 Ditt skolval Välkommen att välja skola! Du som är förälder till barn som skall börja i förskoleklass

Läs mer

Ledamöter i dialogforum Diana Hildingsson (S) ordf Bayram Uludag (MP) Fredrik Andersson (V) Anders Runelund (M) Karin Fernstedt (S)

Ledamöter i dialogforum Diana Hildingsson (S) ordf Bayram Uludag (MP) Fredrik Andersson (V) Anders Runelund (M) Karin Fernstedt (S) MINNESANTECKNINGAR 1 [5] Kommunikation och områdesarbete 2012-04-18 Referens Lena Hellström Dag och tid Onsdag den 18april 2012 Plats Närvarande Alby bibliotek Ledamöter i dialogforum Diana Hildingsson

Läs mer

FRISKVÅRDSHUSEN I HÖLLVIKEN/SKANÖR. Program sommaren 2011 13 juni - 21 augusti

FRISKVÅRDSHUSEN I HÖLLVIKEN/SKANÖR. Program sommaren 2011 13 juni - 21 augusti FRISKVÅRDSHUSEN I HÖLLVIKEN/SKANÖR Program sommaren 2011 13 juni - 21 augusti INNEHÅLL TRÄNA PÅ STRANDEN SID 2 SID 3 SID 4-5 SID 6 SID 7 SID 8 Innehåll Träna på stranden Sommarkort Midsommarschema Veckoschema

Läs mer

För ett par veckor sedan gick jag grundkursen i Drömmen om det godametodiken.

För ett par veckor sedan gick jag grundkursen i Drömmen om det godametodiken. Vialundskolan: Nystart med Drömmen om det goda i Kumla av Malin Sundin För ett par veckor sedan gick jag grundkursen i Drömmen om det godametodiken. Jag började direkt när jag kom tillbaka till skolan

Läs mer

Frösundas fototävling.

Frösundas fototävling. > VD har ordet: Ett viktigt steg mot ett kundfokuserat Frösunda > Välkommen Mjölby! > Från personlig assistent till verksamhetschef Det här fotot av Maria Wahlgren är en av tre vinnare i Frösundas fototävling.

Läs mer

Senaste nytt från Anhörigstödet. Hösten 2015

Senaste nytt från Anhörigstödet. Hösten 2015 Senaste nytt från Anhörigstödet Hösten 2015 Under hösten finns det möjlighet att vara med i samtalsgrupper, gå på caféer, må gott aktiviteter m.m. Tillsammans med de olika aktörerna hälsar vi er hjärtligt

Läs mer

En vanlig vecka i MalMö

En vanlig vecka i MalMö En vanlig vecka i Malmö Foto: Eva Klamméus I början av april 2006 sändes brev och enkät till ideella och kommersiella arrangörer inom kultur- nöjes- och idrottslivet i Malmö. Syftet med undersökningen

Läs mer

Kunskap-Glädje-Trygghet-Självständigt tänkande. VECKOBLAD v. 10 2014 Till elever

Kunskap-Glädje-Trygghet-Självständigt tänkande. VECKOBLAD v. 10 2014 Till elever Kunskap-Glädje-Trygghet-Självständigt tänkande VECKOBLAD v. 10 2014 Till elever Veckans ordspråk: Wanting to be someone else, is a waste of the person you are. Curt Corbain Hej! Vi hälsar Linda Masalkovski

Läs mer

Rapport Barnomsorgsenkät 2012 Föräldraenkät inom förskola och familjedaghem

Rapport Barnomsorgsenkät 2012 Föräldraenkät inom förskola och familjedaghem 2012-12-28 1 (5) Utbildningsavdelningen Maria Kvist Utbildningscontroller Rapport Barnomsorgsenkät 2012 Föräldraenkät inom förskola och familjedaghem 2012-12-28 2 (5) Barnomsorgsenkät 2012 Bakgrund Barnomsorgsenkäten

Läs mer

Skepplanda Bibliotek. Kent Carlsson, (s) ordförande Anna Thomander, ( ) 2:e vice ordförande. Marie Greger, Tekniska förvaltningen

Skepplanda Bibliotek. Kent Carlsson, (s) ordförande Anna Thomander, ( ) 2:e vice ordförande. Marie Greger, Tekniska förvaltningen 2008-10-22 1(4) Tid: 19.00 21.15 Plats: Skepplanda Bibliotek Närvarande: Presidium: Sekreterare: Inbjudna: Antal övriga mötesdeltagare: Kent Carlsson, (s) ordförande Anna Thomander, ( ) 2:e vice ordförande

Läs mer

Forum Funktionshinder för dig som vill veta mer om funktionsnedsättningar

Forum Funktionshinder för dig som vill veta mer om funktionsnedsättningar Forum Funktionshinder för dig som vill veta mer om funktionsnedsättningar Vilken hjälp från skolan kan mitt barn få? Vart vänder jag mig för att få en utredning? Hur kan jag få hjälpmedel? Forum funktionshinder

Läs mer

Bostadsförsörjningsprogram väx med 1 %

Bostadsförsörjningsprogram väx med 1 % Bostadsförsörjningsprogram väx med 1 % Del av utvecklingsstrategin Samrådsversion december 2014 Samråd vår-höst 2015 Antagande KsAU-Ks-KF 2015-12-09 Reglerad i lag Varje kommun ska ha riktlinjer för bostadsförsörjning

Läs mer

NU ÄR DET DAGS ATT VÄLJA SOP ABONNEMANG!

NU ÄR DET DAGS ATT VÄLJA SOP ABONNEMANG! NU ÄR DET DAGS ATT VÄLJA SOP ABONNEMANG! Till dig kan vi köra med liten sopbil Dags att välja sopabonnemang Du har tidigare fått information om att villa- och fritidshushållen i Lysekil kommer att få ett

Läs mer

Hur lånar jag på biblioteket?

Hur lånar jag på biblioteket? Bibliotekets startsida / Hur lånar jag på biblioteket? Hur lånar jag på biblioteket? På biblioteket kan du låna böcker, filmer, cd-skivor, tidskrifter och annat. För att låna behöver du ett bibliotekskort.

Läs mer

Näringslivets hus, Ölandsgatan 6, Folkbildaren, kl. 09:00 11:30

Näringslivets hus, Ölandsgatan 6, Folkbildaren, kl. 09:00 11:30 Plats och tid Näringslivets hus, Ölandsgatan 6, Folkbildaren, kl. 09:00 11:30 Närvarande ledamöter och ersättare Christer Falk Göran Lindholm Jan Berglund Marianne Östberg Matts Brusén Lars Algotsson Kerstin

Läs mer

Kommunledningskontoret

Kommunledningskontoret 1(13) Plats och tid Kommunledningskontoret, kl 08.35-11.10 Beslutande Ledamöter Joanna Stridh (C), ordförande Lena Johansson (KD), vice ordförande Peter Jonsson (M) Barbro Aastrup (S) Rickard Möller (S)

Läs mer

VATTEN & AVLOPP. På Livsmedelsverkets hemsida (www.slv.se) finns bra information för dig som har egen brunn.

VATTEN & AVLOPP. På Livsmedelsverkets hemsida (www.slv.se) finns bra information för dig som har egen brunn. VATTEN & AVLOPP Dricksvatten Tillgång till vatten är en förutsättning för att samhället ska fungera. Rent vatten är livsviktigt - som dricksvatten och för att sköta den personliga hygienen och förhindra

Läs mer

Så styrs Nyköping. NAMNDER PRODUKTION. 3. Ansvaret att beställa den verksamhet som motsvaras av målsättningar och budget delegeras till nämnderna.

Så styrs Nyköping. NAMNDER PRODUKTION. 3. Ansvaret att beställa den verksamhet som motsvaras av målsättningar och budget delegeras till nämnderna. Så styrs Nyköping. 1. 2. MEDBORGARE KF KS 3. 7. NAMNDER 4. PRIVATA FORETAG 5. DIVISIONER & verksamheter i kommunen 6. PRODUKTION 1. KF är kommunens»riksdag«och de 61 representanterna utses vart 4:e år

Läs mer

Bjuder på några bilder av de vuxna också.

Bjuder på några bilder av de vuxna också. Efter en busstur till havsnära Löderups strandbad startade dagen på bästa sätt nämligen med fika! Det är nog aldrig fel med fika om du frågar ungdomarna i. Efter fikastunden var det sedan dags att få sig

Läs mer

Avfallsguide 2014. Foto: Annika Lundh. 1 Vellinge.se

Avfallsguide 2014. Foto: Annika Lundh. 1 Vellinge.se Avfallsguide 2014 Foto: Annika Lundh 1 Vellinge.se Foto: Bertil Andersson Vellinge kommun införde insamling av matavfall 2012 så som mer än hälften av Sveriges kommuner har gjort. Hos oss sorteras hushållsavfallet

Läs mer

Vad händer i Färgelanda? December

Vad händer i Färgelanda? December Vad händer i Färgelanda? December Fr.o.m. 28/11 kommer vad händer i Färgelanda att medfölja Dalslänningens totalutdelningar till ALLA hushåll i Färgelanda, Dals-Ed och Bengtsfors kommuner samt Hedekas

Läs mer

Vellinge Kommun & politik Bygga, bo & miljö Utbildning & barnomsorg

Vellinge Kommun & politik Bygga, bo & miljö Utbildning & barnomsorg Vellinge Kommuniké Vellinge kommuns informationstidning Nr 1 Februari 2013 Möt Vellingebostäders nya vd Om bostäder och visioner Läs mer på sidan 3 Foto: Magnus Mosén Kommun & politik Fynda retromöbler

Läs mer

viktig INFo om HuR Du GöR med DINA SopoR SoRTERA ut TIDNINGAR och FöRpAckNINGAR EXTRA HämTNING och HämTNING Av FöR HÅRT packade och överfyllda kärl

viktig INFo om HuR Du GöR med DINA SopoR SoRTERA ut TIDNINGAR och FöRpAckNINGAR EXTRA HämTNING och HämTNING Av FöR HÅRT packade och överfyllda kärl RENHÅLLNINGSTAXA 2014 Det är renhållningsordningen som bestämmer vilka åtgärder som kommunen ansvarar för när det gäller hushållens avfall. För de här åtgärderna ska kommunen också ta ut ersättning av

Läs mer

Uppdaterad. Tisdag v 47. Torsdag v 46. Tisdag v 45. Måndag v 43. Tisdag v 42

Uppdaterad. Tisdag v 47. Torsdag v 46. Tisdag v 45. Måndag v 43. Tisdag v 42 Uppdaterad Vill du vara med från starten, rulla då ner till slutet av dokumentet. Nya inlägg alltid först. Tisdag v 47 Utvärdering Avslutning Torsdag v 46 Vattnets kretslopp Tisdag v 45 Kretslopp Tippen

Läs mer

Senaste nytt från Anhörigstödet. Hösten 2015

Senaste nytt från Anhörigstödet. Hösten 2015 Senaste nytt från Anhörigstödet Hösten 2015 Under hösten finns det möjlighet att vara med i samtalsgrupper, gå på caféer, må gott aktiviteter m.m. Tillsammans med de olika aktörerna hälsar vi er hjärtligt

Läs mer

Din drivkraft, styrkor och hur du utnyttjar dem. Konsten att göra rätt saker, och saker rätt. E-bokföring effektiv koll på din lönsamhet

Din drivkraft, styrkor och hur du utnyttjar dem. Konsten att göra rätt saker, och saker rätt. E-bokföring effektiv koll på din lönsamhet Program vecka 17 Nyföretagarveckan Anmäl dig NU! till linkoping@nyforetagarcentrum.se eller via Facebook. 1 Mån 22 apr 17.30 19, essio ab, Näringslivets hus, Ågatan 9 Din drivkraft, styrkor och hur du

Läs mer

Sjöbo bibliotek Blentarps bibliotek Vollsjö bibliotek Lövestad bibliotek

Sjöbo bibliotek Blentarps bibliotek Vollsjö bibliotek Lövestad bibliotek Sjöbo bibliotek Vårprogram 2015 Sjöbo bibliotek måndag 10-19 tisdag 10-18 onsdag 12-18 torsdag 10-19 fredag 10-18 lördag 10-14 Gamla Torg 10, 275 80 Sjöbo Tel: 0416-271 60 E-post: biblioteket@sjobo.se

Läs mer

Medborgarenkät 2014. Vellinge.se

Medborgarenkät 2014. Vellinge.se Medborgarenkät 2014 Bakgrund Centrum- och handelsutvecklingen i Vellinge Kommun ska bl. a vara med i att utveckla samverkan och förståelse mellan kommunen, fastighetsägarna, handeln/företagen och invånarna

Läs mer

Spelschema för årets fotbollsmästerskap! island tyskland Söndag 14/7 Växjö Arena, Växjö. Söndag 14/7 Kalmar Arena, Kalmar

Spelschema för årets fotbollsmästerskap! island tyskland Söndag 14/7 Växjö Arena, Växjö. Söndag 14/7 Kalmar Arena, Kalmar ! Onsdagen 10/7 Onsdagen 10/7 Torsdag 11/7 Torsdag 11/7, Fredag 12/7 Fredag 12/7 Lördag 13/7 Lördag 13/7 Söndag 14/7 Söndag 14/7 Måndag 15/7 Måndag 15/7 Tisdag 16/7 Tisdag 16/7 Onsdag 17/7 Onsdag 17/7

Läs mer

Vad händer i Färgelanda? Tipspromenader. Dans. Friskis & Svettis. Ödeborgs IF. Juni

Vad händer i Färgelanda? Tipspromenader. Dans. Friskis & Svettis. Ödeborgs IF. Juni Vad händer i Färgelanda? Juni Tipspromenader Stigens If Varje söndag t.o.m. 8/6. Start kl.11.00-12.00 vid fabriken. Korvgrillning. Startavgift 20 kr. Torps Byalag och Valbo-Ryrs sockenförening Torsdag

Läs mer

Gå till biblioteket EVA THORS RUDVALL ARBETSMATERIAL FÖR ELEVEN. Jobba med bokens bildordlistor och skriv färdigt meningarna. sidan 5.

Gå till biblioteket EVA THORS RUDVALL ARBETSMATERIAL FÖR ELEVEN. Jobba med bokens bildordlistor och skriv färdigt meningarna. sidan 5. ARBETSMATERIAL FÖR ELEVEN EVA THORS RUDVALL Jobba med bokens bildordlistor och skriv färdigt meningarna. sidan 5 Till kommer människor för att låna. Här jobbar Lisa som är. Hon kan hjälpa dig att hitta

Läs mer

Stöd till personer med funktionsnedsättning

Stöd till personer med funktionsnedsättning Stöd till personer med funktionsnedsättning i Lessebo kommun Stöd till personer med funktionsnedsättning Omsorgen om personer med funktionsnedsättning (OF) erbjuder en rad olika stöd till personer med

Läs mer

Marknadsundersökning Eksjö Stadsbibliotek 2013 (ver1)

Marknadsundersökning Eksjö Stadsbibliotek 2013 (ver1) Marknadsundersökning Eksjö Stadsbibliotek 2013 (ver1) Antal respondenter: 2458 : 378 Svarsfrekvens: 15,38 % Hur ofta besöker du biblioteket? Hur ofta besöker du biblioteket? Minst en gång i veckan 53 (14,1%)

Läs mer

Att leva som andra. Information om LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Handikappomsorgen

Att leva som andra. Information om LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Handikappomsorgen Att leva som andra Information om LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Handikappomsorgen Innehåll Vad är LSS?... sid 3 Leva som andra... sid 3 För vem gäller lagen?... sid 4 Alla

Läs mer

Samvaro NYHETER FÖR SÖRLIDEN-VALLA SAMVERKANSFÖRENING NUMMER 3 2015. Bilder från sommarens utflykter Allt om höstens aktiviteter

Samvaro NYHETER FÖR SÖRLIDEN-VALLA SAMVERKANSFÖRENING NUMMER 3 2015. Bilder från sommarens utflykter Allt om höstens aktiviteter Samvaro NYHETER FÖR SÖRLIDEN-VALLA SAMVERKANSFÖRENING NUMMER 3 2015 Bilder från sommarens utflykter Allt om höstens aktiviteter VALHALLAVÄGEN 38s 10 SÖRBYVÄGEN ÖPPETTIDER FÖR VÅRA LOKALER VALHALLAVÄGEN

Läs mer

KÄLLSORTERAR START 5 APRIL 2010 BÄTTRE UTFALL FRÅN DITT AVFALL

KÄLLSORTERAR START 5 APRIL 2010 BÄTTRE UTFALL FRÅN DITT AVFALL från APRIL KÄLLSORTERAR Vi även matavfall START 5 APRIL 2010 BÄTTRE UTFALL FRÅN DITT AVFALL FÖR EN BÄTTRE MILJÖ Tack vare att du källsorterar kan avfall återvinnas till nya produkter. Därför har återvinningsstationer

Läs mer

Kommunstyrelsen, Ekonomi, Information, Näringsliv, IT, Personal, Översiktsplanering, Utredning, Kultur och fritid, Folkhälsa

Kommunstyrelsen, Ekonomi, Information, Näringsliv, IT, Personal, Översiktsplanering, Utredning, Kultur och fritid, Folkhälsa Så styrs kommunen Strömstads kommunfullmäktige, som består av 39 politiker, är kommunens högsta beslutande organ. Där beslutas om de viktigaste frågorna för kommunen till exempel om hur kommunens pengar

Läs mer

Vad är delaktighet för dig?

Vad är delaktighet för dig? Vad är delaktighet för dig? Inspiration till samtal om delaktighet, självbestämmande och inflytande Detta häfte bygger på rapporten Vad är delaktighet för dig? ett delprojekt i satsningen för en evidensbaserad

Läs mer

En-elev-en-dator, Botkyrka kommun maj 2012. Elevenkäten besvaras senast fredagen den 1 Juni.

En-elev-en-dator, Botkyrka kommun maj 2012. Elevenkäten besvaras senast fredagen den 1 Juni. En-elev-en-dator, Botkyrka kommun maj 2012. Elevenkäten besvaras senast fredagen den 1 Juni. Genom att besvara den här enkäten bidrar du med viktig kunskap om en-till-en-projektet och hjälper oss att förbättra

Läs mer

Så kommer skattepengarna till nytta i Järfälla. Kortversion av kommunens mål och budget 2016 2017

Så kommer skattepengarna till nytta i Järfälla. Kortversion av kommunens mål och budget 2016 2017 Så kommer skattepengarna till nytta i Järfälla Kortversion av kommunens mål och budget 2016 2017 1 JÄRFÄLLA så här används dina skattepengar 2016 2017 Du kan läsa mer om kommunens politik på jarfalla.se/politik.

Läs mer

Välkommen som ny stödfamilj i Jönköpings kommun!

Välkommen som ny stödfamilj i Jönköpings kommun! Välkommen som ny stödfamilj i Jönköpings kommun! Information till uppdragstagare i Funktionshinderomsorgen 2011-05-25 Innehållsförteckning Organisationsbeskrivning... 1 Målgrupp...1 Rättigheter för personer

Läs mer

Program. Bellevuegårdsbiblioteket

Program. Bellevuegårdsbiblioteket Program Bellevuegårds Hösten 2014 Vi gör mer än lånar ut böcker! Biblioteken är viktiga för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. Det slår

Läs mer

OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19

OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19 OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19 Telefontider: måndag, onsdag, fredag 8.30 12.00 och tisdag, torsdag kl. 13.00 16.00 Vad jobbar vi med just nu: Mycket händer i TioHundra ab. Hela bolagsstyrelsen

Läs mer

anhörigstöd Höst 2015

anhörigstöd Höst 2015 anhörigstöd Höst 2015 Stöd från vård- och omsorgsförvaltningen För dig som tar hand om en närstående som är äldre, långvarigt sjuk eller har en funktionsnedsättning. Vad är anhörigstöd? Vårdar du en partner

Läs mer

LÄRANDE I LERUM. hårt arbete lönar sig! lyckat eu-besök i lerum. hej där, göran careborg!

LÄRANDE I LERUM. hårt arbete lönar sig! lyckat eu-besök i lerum. hej där, göran careborg! LÄRANDE I LERUM FÖRSKOLA GRUNDSKOLA GYMNASIESKOLA VUXENUTBILDNING K U LT U R S K O L A BIBLIOTEK K U LT U R O C H F R I T I D hårt arbete lönar sig! hej där, göran careborg! juni 2014 hårt arbete lönar

Läs mer

Täby seniorcenter. Aktuella aktiviteter. taby.se/seniorcenter

Täby seniorcenter. Aktuella aktiviteter. taby.se/seniorcenter Täby seniorcenter Aktuella aktiviteter taby.se/seniorcenter Välkommen till Täby seniorcenter Täby seniorcenter är en öppen kommunal verksamhet där du kan träffa andra seniorer, vara med på något av de

Läs mer

Någonting står i vägen

Någonting står i vägen Det här vänder sig till dig som driver ett företag, eller precis är på gång att starta upp Någonting står i vägen Om allting hade gått precis så som du tänkt dig och så som det utlovades på säljsidorna

Läs mer

Pensionärsrådet torsdag 19 maj 2011

Pensionärsrådet torsdag 19 maj 2011 1 (6) 2011-03-25 Protokoll Kommunförvaltningen Storm, Josefine Tfn 040-42 52 44 Pensionärsrådet torsdag 19 maj 2011 Mötesdatum 2011-05-19 Plats Månstorps Ängar Tid 13.00-15.00 Ordinarie Ersättare Övriga

Läs mer

ODR Samhällsinformation till villor. Tidningsinsamling Sophämtning helgdagar Jul, Nyår, Påsk, Första maj, Kristi himmelsfärd, Midsommar.

ODR Samhällsinformation till villor. Tidningsinsamling Sophämtning helgdagar Jul, Nyår, Påsk, Första maj, Kristi himmelsfärd, Midsommar. ODR Samhällsinformation till villor. Tidningsinsamling Sophämtning helgdagar Jul, Nyår, Påsk, Första maj, Kristi himmelsfärd, Midsommar. 2015 Hämtning vid tomtgränsen Mölndals stad hämtar tidningar i de

Läs mer

Tips om fritids- och kulturverksamhet för dig som behöver extra stöd 2015/ 2016

Tips om fritids- och kulturverksamhet för dig som behöver extra stöd 2015/ 2016 Tips om fritids- och kulturverksamhet för dig som behöver extra stöd 2015/ 2016 www.mjolby.se I det här häftet finns information om saker att göra på fritiden för barn och unga med funktionsnedsättning

Läs mer

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Nordmalings kommun 914 81 NORDMALING Tfn 0930-140 00 www.nordmaling.se Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Lagen börjar med personkretsen. Det är de personer som har rätt till hjälp.

Läs mer

Ta steget! Konfirmation 2015/16. Järfälla kyrka Kyrkvägen 8. Maria kyrka Vasavägen 25. S:t Lukas kyrka Svarvargränd 1. Viksjö kyrka Agrargränd 2

Ta steget! Konfirmation 2015/16. Järfälla kyrka Kyrkvägen 8. Maria kyrka Vasavägen 25. S:t Lukas kyrka Svarvargränd 1. Viksjö kyrka Agrargränd 2 Ta steget! Järfälla kyrka Kyrkvägen 8 Maria kyrka Vasavägen 25 S:t Lukas kyrka Svarvargränd 1 Viksjö kyrka Agrargränd 2 Konfirmation 2015/16 Varför konfirmation? Konfirmandtiden är ett fantastiskt tillfälle

Läs mer

Biblioteksundersökning Linköping 2012 Användare

Biblioteksundersökning Linköping 2012 Användare Biblioteksundersökning Linköping 2012 Användare 300 telefonintervjuer med användare De som under de senaste 12 månaderna besökt Linköpings stadsbibliotek eller dess webbplats. (inklusive närbibliotek/bokbuss,

Läs mer

Vinn. Vi bjuder på fröer från Frökungen. en luftvärmepump Värde 21 375 kr. Nyhet i Vattenfalls Energibutik: Smarta köksprylar

Vinn. Vi bjuder på fröer från Frökungen. en luftvärmepump Värde 21 375 kr. Nyhet i Vattenfalls Energibutik: Smarta köksprylar NYHETER OCH ERBJUDANDEN TILL DIG SOM ÄR KUND HOS VATTENFALL VÅR 2015 Vi bjuder på fröer från Frökungen Nyhet i Vattenfalls Energibutik: Smarta köksprylar Vinn en luftvärmepump Värde 21 375 kr Så enkelt

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID CLUMBER SPANIELKLUBBENS STYRELSEMÖTE 3/ 2014 LÖRDAGEN DEN 29 MARS, SÖNDAGEN DEN 30 MARS I STORVRETA

PROTOKOLL FÖRT VID CLUMBER SPANIELKLUBBENS STYRELSEMÖTE 3/ 2014 LÖRDAGEN DEN 29 MARS, SÖNDAGEN DEN 30 MARS I STORVRETA PROTOKOLL FÖRT VID CLUMBER SPANIELKLUBBENS STYRELSEMÖTE 3/ 2014 LÖRDAGEN DEN 29 MARS, SÖNDAGEN DEN 30 MARS I STORVRETA Närvarande: Charlott Lundberg, Anna Liss-Daniels, Kristina Lindström, Lena Andreasson,

Läs mer

När pedagogiken blir verklig är alla vinnare

När pedagogiken blir verklig är alla vinnare När pedagogiken blir verklig är alla vinnare Ett spännande sätt att både ta ansvar och stimulera teknikintresse och nyfikenhet. En skola mitt i verkligheten Johan Drott, forskningschef på Gambro Gränslösa

Läs mer

Astronomi SAGOSKOJ! Sommarboken BIBLIOTEKEN I LOMMA & BJÄRRED. Bibliotekspoesi. Pysselverkstad. Bio på bibblan. Program för Barn & Unga

Astronomi SAGOSKOJ! Sommarboken BIBLIOTEKEN I LOMMA & BJÄRRED. Bibliotekspoesi. Pysselverkstad. Bio på bibblan. Program för Barn & Unga BIBLIOTEKEN I LOMMA & BJÄRRED Sommarboken Sommarläsning Kick-off! Kalas SAGOSKOJ! Pysselverkstad Bibliotekspoesi Vår katastrofala bokklubb Bio på bibblan Astronomi - en resa bland stjärnor och planeter

Läs mer

Vill du bli god man?

Vill du bli god man? Vill du bli god man? Är du vår nästa god man eller förvaltare? Överförmyndarmyndigheten i Järfälla och Upplands-Bro har alltid behov av gode män för personer som har svårt att klara sin vardagsekonomi

Läs mer