Vellinge kommuns informationstidning Nr 3 juni 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vellinge kommuns informationstidning Nr 3 juni 2012"

Transkript

1 VELLINGE KOMMUNIKÉ Vellinge kommuns informationstidning Nr 3 juni 2012 Foto: Krister Appelfeldt Falsterbo Horse Show är otroligt viktigt för Vellinge kommun. Näringslivet på Näset är till stora delar beroende av det välbesökta evenemanget, som dessutom sätter Vellinge kommun på världskartan. För att markera Falsterbo Horse Shows betydelse för Vellinge kommun kommer kommunen att ha ett eget tält på området i år. Läs mer på sidan 2. Kommunen undersöker bredbandsintresset Foto: Karin Nilsson En hjälp för de äldre Kommunens äldreombud är en mellanhand mellan myndigheten och kommunens äldre invånare. En del vet inte vem de ska fråga efter när de ringer till kommunen. Då finns vi där för att hjälpa dem, säger Birgitta Ericsson Erc, ett av äldreombuden. Sidan 7 Vellinge kommun gör just nu en marknadsundersökning om bredbandsintresset i kommunen. Gå in på Vellinge.se/bredband och tyck till! Din medverkan kommer att underlätta Vellinge kommuns arbete med att ta fram en bredbandsplan. Foto: Magnus Mosén Foto: Margareta Boberg Glad midsommar! Här kan du fira midsommar: Östra Grevie folkhögskola kl. 13. Stora Hammars Mölla kl. 13. Almgården i Vellinge kl Gåsaloppet i Skanör kl , midsommarfirande i stadsparken kl , Linnéstången reses 23/6 kl. 15. Läs mer på Vellinge.se under Evenemang & utställningar.

2 Vinn två biljetter till Falsterbo Horse Show Falsterbo Horse Show (7 15 juli) är ett mycket betydelsefullt evenemang för Vellinge kommun. Inte nog med att näringslivet på Näset till stora delar är beroende av denna folkfest för att kunna erbjuda service året runt. Det är dessutom så att Falsterbo Horse Show på allvar sätter Vellinge kommun på världskartan. Människor från hela världen besöker vår kommun under festveckan och Eurosport sänder tio till tolv timmar under onsdag till söndag i över 71 länder en exponering som är ovärderlig för kommunen. För att visa hur viktigt Falsterbo Horse Show är för Vellinge kommun, kommer kommunen att vara representerat med ett tält på mässområdet. Tältet är bemannat alla dagarna och du är mycket välkommen att besöka oss, ställa frågor och lämna synpunkter om din kommun. Vill du vinna två entrébiljetter till Falsterbo Horse Show, valfri dag? Mejla eller skicka din bästa motivering till varför just du ska vinna, till Marie Carlberg, Vellinge kommun, Vellinge senast den 20 juni, så har du chans att vinna två av de 20 biljetter som vi lottar ut. Lycka till! Jag hoppas att vi ses på Falsterbo Horse Show! Marie Carlberg Ansvarig utgivare: Marie Carlberg, vellinge.se, tfn Tidningen är tryckt på Cocoon Silk. Repro och tryck: JMS, Vellinge Nästa nummer kommer den 11 augusti. Bygga, bo och miljö Vårens tångrensning av stränderna Foto: Lisa Sundgren Vårens tångrensning på alla Vellinge kommuns allmänna badstränder startade i början av maj. Ett par veckor senare var den avslutad. Vallen i Skanör smälter in Foto: Jim Christensen I mars avslutade kommunen arbetet med att höja den befintliga skyddsvallen i Skanör mellan Hamngatan och Axelssons torg. Skyddsvallen förstärktes eftersom kommunen anser att det är viktigt att skydda både den befintliga och den nya bebyggelsen i Skanör och Falsterbo mot höga vattenstånd. Vallen har höjts så att krönet Intill väg 100 och på båtklubbens område i Höllviken fraktades cirka 100 lass tång bort med dumper. Det har varit extremt mycket tång i år, kanske främst på grund av en period med högt vatten i januari, säger Krister Carlsson, tillförordnad teknisk chef i Vellinge kommun. Vi kommer att titta till stränderna och göra finrensningar även under sommaren, säger Krister Carlsson. Länsstyrelsen avgör Tången är en naturlig del av havet, och hanteringen av den skyddas av bestämmelser och lagar. Länsstyrelsen utfärdar dispens för all tångrensning. Varje gång kommunen anser det nödvändigt att rensa stränderna från tång måste ny dispens sökas. Tångrensningen kostade i år cirka kronor. ligger 2,10 meter över normalt vattenstånd. Skyddsvallen används av fotgängare, cyklister och ryttare. På Youtube.com/vellingekommun kan du se filmen Vellingenytt mars där kommunstyrelsens ordförande Lars-Ingvar Ljungman (M) berättar mer om vallen. 2 l KOMMUNIKÉN Juni 2012

3 Bygga, bo och miljö Vellingeborna duktiga på matavfall Redan efter en månad med sortering av matavfall för hushåll är förändringen stor i mängden insamlat avfall. Den har ökat med två kilo per invånare. Vi har fått en riktigt bra start här i Vellinge, det är mycket roligt. Restavfallet krymper samtidigt. Vi kan se en minskning på sex kilo per invånare från mars till april, säger Christer Mars (M), ordförande i nämnden för gemensam medborgarservice som ansvarar för avfallsfrågor. Sätt tunnorna rätt Ställ tunnorna glest, med minst 30 centimeters avstånd emellan. Sedan 1 april hämtas trädgårdstunnan med en annan typ av sopbil och den ska alltid vara vänd med hjulen ut mot gatan (se tunnan till höger på bilden). Ta in tunnorna först när de är tömda, det kan ta en stund mellan de två olika bilarna. Ditt abonnemang Byte av storlek på tunna för restavfall eller hämtningsfrekvens kan du göra gratis fram till och med den 1 oktober. Med en mindre tunna eller med byte till hämtning vid färre tillfällen kan du påverka dina kostnader. Nya taxor för hushållsavfall är ännu inte politiskt beslutade, men förväntas träda i kraft den 1 juli. Felanmälan Anmäl alltid utebliven hämtning till Vellinge Direkt Det är viktigt för att vi ska veta att den entreprenör vi anlitar, RenoNorden, sköter sitt uppdrag. Läs mer på Vellinge.se/matavfall där du också kan se filmen Sortera matavfall hur går det till? Kommunen har rustat upp Stens brygga Kommunen har gjort ombyggnader vid Stens brygga för att göra det lättare att komma ner till den. Det har byggts en trappa på kortsidan av hamnmuren. Sjösättningsrampen i anslutning till badbryggan har breddats för att skapa mer utrymme åt badande och åt sjöscouternas verksamhet. Minskad halkrisk Från den nya trappan bort mot badbryggan har det lagts en durkplåt, av samma typ som finns på bryggan, för att minska halkrisken. Långbänkar på insidan av hamnmuren är planerade. Tills vidare ställs lösa bänkar på denna plats. Vinterbadare har efterlyst en belysning vid bryggan. Kommunen undersöker möjligheten att anordna detta. Det är en mycket välkommen förbättring av Stens brygga, säger Foto: Jim Christensen Text och foto: Anna Södergren Christer Mars (M), ordförande i nämnden för gemensam medborgarservice, som har satt igång arbetet med Stens brygga. Ny brygga planeras Badbryggan i Falsterbo är sliten och har rättats till för att klara en säsong till. En ny brygga planeras och arbetet med upphandling och tillstånd är i full gång. Byggstart beräknas till våren Sand fylls på Stranden i Kämpinge ska förhoppningsvis förbättras nästa år, bland annat med påfyllning av sand. Vi har sökt tillstånd för att arbeta med Kämpinge strand hos Miljödomstolen och inväntar beslut därifrån, berättar Krister Carlsson, tillförordnad teknisk chef i Vellinge kommun. Tyck till om översiktsplanen Planen redovisar mål och riktlinjer för användning, utveckling och bevarande av mark, bebyggelse och vatten i hela Vellinge kommun. Den presenterar vision, målbilder och utkast på framtida markanvändning. Fram till den 15 juni kan du tycka till om den. Läs mer på Vellinge.se. Text: Magnus Mosén Juni 2012 KOMMUNIKÉN l 3

4 Kommun och politik Kommundirektör Magnus Hedin om Förtjust i Vellinge Vad har du fått mest energi av de senaste månaderna? Utan tvekan mötena med medarbetare i verksamheterna som jag besökt för att berätta om Förtjust i Vellinge. Det dyker upp många frågor om allt ifrån hur en vanlig arbetsdag ser ut för mig till vad jag tycker är allra mest inspirerande med mitt arbete. Sammantaget kan jag nog säga att de flesta är glada över att vi nu är en organisation och vi alla jobbar mot gemensamma mål. Vikänslan börjar kännas och laget Så fungerar demokratin i kommunen Demokratibarometern är en kartläggning av hur den lokala demokratin upplevs. 70 ledamöter och ersättare i fullmäktige fyllde i våras i en enkät och 250 statistiskt utvalda medborgare telefonintervjuades om sin Goda råd till nyföretagare gratis Kerstin Nilsson är sjuksköterska. Genom rådgivning från NyföretagarCentrum Öresund startade hon företaget Systerbilen på Näset. Foto: Jan Nilsson NyföretagarCentrum är Sveriges ledande kraft för nyföretagande med verksamhet i cirka 200 kommuner fick personer kostnadsfri, konfidentiell och affärsmässig rådgivning av NyföretagarCentrum Öresund, som är en ideell förening. Drygt av dem startade företag samma år. Efter tre år är 80 procent av företagen aktiva; under en procent har gått i konkurs. Detta gör verksamheten, som i huvudsak syn på hur demokratin fungerar i Vellinge kommun. Drygt 50 procent svarar positivt på frågor inom tydlighet, pålitlighet och medborgarnära och över 80 procent inom området effektivitet, det vill säga hur nöjda de tillfrågade är med kommunens är näringslivsfinansierad, unikt framgångsrik. Etableringen sker i samarbete med NyföretagarCentrum Sverige, som ger ut Nyföretagarbarometern och tidningen Allt om Eget Företag, arrangerar mässan Eget Företag, genomför Nyföretagarveckan, startbanan för varslade som vill starta eget, satsningar för start av vård- och omsorgsföretag, seminarier under Almedalsveckan och mentorsprogram. Text: Anne Abraham Marbrandt byggas utan att man släpper sin egen identitet på arbetsplatsen. Nu är utmaningen att orka få in utvecklingsarbetet i verksamheterna. Ett stort ansvar vilar på alla duktiga ledare i organisationen. Text: Ing-Britt Samuelsson service. Samstämmigheten mellan medborgare och förtroendevalda i Vellinge kommun är större än den har varit i de andra kommunerna som hittills genomfört Demokratibarometern. Du hittar undersökningen på Vellinge.se. Text: Marie Carlberg Vellinge in English Sedan tidigare finns turistsidorna på Vellinge.se på engelska och tyska. Det går även att översätta hela Vellinge.se med hjälp av det automatiska översättningsverktyg Google Translate. Men med det verktyget finns det stor risk att översättningen blir fel, eftersom Google kan missa ord och översätta konstigt. På de engelska sidorna på Vellinge.se informerar vi bland annat om hur man hittar arbete i Sverige, hur skolor och förskolor fungerar, vad man kan göra på fritiden, var man kan lära sig svenska och hur medborgare kan vara med och påverka kommunen. Genom att erbjuda viktig kommuninformation på engelska underlättar vi för utländska medborgare som funderar på att bosätta sig i regionen att välja just Vellinge kommun som sitt nya boställe. Du kan besöka Vellinge in English på Vellinge.se/vellingeinenglish. Text: Karin Nilsson, praktikant på kommunikationsavdelningen 4 l KOMMUNIKÉN Juni 2012

5 Det förekommer varje sommar, dag- och kvällstid, att ungdomar hoppar från både Falsterbobron och betongfundamenten ner i vattnet i Falsterbokanalen. Tyvärr händer det att personer slänger i cyklar, rördelar och Trafik och trygghet Livsfarligt att hoppa från Falsterbobron Sedan den 1 juni måste du ha en synlig p-skiva i bilens fönsterruta om du under dagtid parkerar på fyratimmarsparkeringen utanför Höllvikens bibliotek. Du kan använda den p-skiva du redan har eller hämta en ny på till exempel biblioteket. Samtidigt som detta krav på p-skiva införs under dagtid blir den fria parkeringstiden under kvällsoch nattetid längre. Tidsbegränsningen på fyra timmar och kravet på parkeringsskiva gäller alltså från och med den 1 juni, vardagar mellan klockan 9.00 och och lördagar klockan andra föremål i vattnet. Därför är det bara en tidsfråga innan någon hoppande ungdom skadas allvarligt, för att hon eller han landar på ett rör eller något annat som ställt sig rakt upp under vattenytan. Nu krävs p-skiva utanför Höllvikens bibliotek Strömmar påverkar Föremål rör sig av strömmarna på bottnen i kanalen. Bara för att man kunnat hoppa på ett ställe den ena dagen, betyder det alltså inte att där är fritt att hoppa dagen därpå. Text: Marie Louise Arendt Foto: Annika Lundh Tyck till om nya hastigheter i mindre orter Nu får du tycka till om förslaget till nya hastigheter i de mindre orterna i Vellinge kommun. Planen omfattar orterna Arrie, Gessie Villastad, Mellan-Grevie, Norra Håslöv, Vattle, Vellinge väster, Västra Ingelstad och Östra Grevie med Möllevången. På Vellinge.se/tycktillomhastighet kan du läsa hela förslaget. Där finns också information om hur du lämnar dina synpunkter. Du kan också lämna din åsikt via brev märkt Synpunkter hastighetsplan till Vellinge kommun, Vellinge. Planen finns också tillgänglig i kommunhuset och på kommunens fyra bibliotek. Senast 15 augusti Du har tid på dig att lämna dina synpunkter ända till den 15 augusti. Alla synpunkter kommer att sammanställas i en redogörelse innan nämnden för gemensam medborgarservice tar beslut om de nya hastigheterna. Christer Mars (M), ordförande i nämnden för gemensam medborgarservice. Foto: Bertil Andersson Juni 2012 KOMMUNIKÉN l 5

6 Utbildning och barnomsorg Skola i toppklass Vellinge kommuns skolor håller hög klass enligt en färsk rapport från Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. Rapporten Öppna jämförelser rör grundskolan och placerar Vellinge kommuns skolor på en sammantagen tredjeplacering. Jag är glad och stolt över resultatet. Det visar att Vellinge kommuns grundskolor tillhör de främsta i landet, säger Carina Wutzler (M), utbildningsnämndens ordförande. Det är tack vare bra arbete från pedagoger och elever samt de senaste årens satsningar på skolan som vi nått denna topplacering, fortsätter Carina Wutzler. Särskilt framgångsrika är Vellinges skolor när det gäller andelen elever som har nått målen i alla ämnen. 94,8 procent når målen, vilket placerar Vellinge på en fjärdeplats i denna kategori. Andelen behöriga till gymnasiets naturvetenskapliga och tekniska program är till exempel 97 procent, vilket placerar Vellinge på en andraplats i Sverige. Text: Magnus Mosén Det är aldrig för sent att plugga Du vet väl att du som vuxen har möjlighet att studera på Komvux? Du kan läsa allt från enstaka kurser till hela paket, till exempel diplomerad ekonomi- och löneassistent. Hämta vår katalog på vellingelarcenter.se. Ansökningstiden är förlängd till och med den 4 juni. Text: Cecilia Wennersten Förskola får utökade öppettider För att erbjuda bättre service till de familjer som är i behov av utökade öppettider startar ett projekt vid Herrestorps förskola i oktober. Projektet kommer att pågå under ett år och efter det kommer beslut att fattas om eventuell fortsättning av verksamheten. Sundsgymnasiet har fått ett nytt stipendium. Så här lyder motiveringen från föreningen Inner Wheel. Inom Inner Wheel känner vi ett starkt engagemang för kvinnofrågor och utbildning av kvinnor och flickor. Inner Wheel har FN-status i kvinnofrågor. Det innebär att vi kan bli tillfrågade om vår åsikt i frågor som rör kvinnors situation i världen. Inner Wheel i Sverige ger bidrag och stödjer projekt som till exempel Flickors utbildning i Bolivia och på Madagaskar. Vi har en egen IW-doktor och stödjer för närvarande Fistulaprojektet i Etiopien. Även i Vellinge kommun har vi Öppettiden kommer att vara kl under vardagar med vissa undantag för helgdagar. Information om verksamheten kan lämnas av förskolechef Staffan Magnusson och assistent Laila Hedlund på Herrestorpskolan: eller Text: Eva Törnblom Nytt stipendium till Sundsgymnasiet Studentavslutning på Sunds Torsdagen den 7 juni är det studentavslutning på Sundsgymnasiet. Välkommen att dela studenternas glädje! Program: Kl Musikunderhållning vid Bryggan Kl Studentutsläpp börjar Kl Utsläpp av klasser enligt följande tider: kl BF3 kl MP3 haft en rad lokala projekt. Vi har därför i år, som ett lokalt projekt, beslutat att instifta ett stipendium om kronor. Detta stipendium ska tilldelas en flicka i gymnasiets årskurs 3. Stipendiaten ska ha tillägnat sig mycket goda kunskaper i såväl svenska som i andra språk. Stipendiaten ska ha visat en hög ambitionsnivå, vara verbal och kunna framföra sina åsikter i ett öppet forum. Stipendiet kommer i första hand att utdelas under tre år. Därefter fattas ett nytt beslut om fortsättningen. Text: Monica Berg, president för Inner Wheel kl IDR3 kl SP3A kl SP3C kl NV3B kl SP3B kl ES3 kl TE3 kl NV3A kl SP3 Text: Cecilia Wennersten Läsårstider Vårterminen slutar den 13 juni. Höstterminen pågår mellan den 20 augusti och den 20 december. Lediga dagar 29 oktober 2 november. Varje skola har också två kompetensutvecklingsdagar per år som är lovdagar för eleverna. Läs mer på Vellinge.se. 6 l KOMMUNIKÉN Juni 2012

7 Vård och omsorg Korttidsfamilj till flicka född 1994 sökes Vellinge kommun söker just nu en korttidsfamilj till en flicka född Korttidsvistelse är till för att ge den enskilde möjligheten till rekreation och miljöombyte eller för att ge anhöriga tillfällen till avlösning. Korttidsvistelse kan ordnas i korttidshem, i en annan familj eller på något annat sätt, till exempel läger- eller kolonivistelse. Läs mer om vad det inebär att vara korttidsfamilj på Vellinge.se under Lediga jobb eller kontakta samordnare Cecilia Rosencrantz på telefon Text: Maria Dedic Äldreombud mellanhand mellan äldre och kommun Ibland kan det kännas svårt för äldre att kontakta myndigheter. I Vellinge kommun finns det därför sju äldreombud. Äldreombuden fungerar som en mellanhand mellan myndigheten och kommunens äldre invånare. Ett av Vellinge kommuns äldreombud är Birgitta Ericsson Erch. En del äldre vet inte vem de ska fråga efter när de ringer till kommunen. Eller så har de klagomål som de tycker är svårt att föra fram. Då finns vi där för att hjälpa dem, säger Birgitta Ericsson Erch. Till för alla Äldreombudens uppdrag är att lyssna, ge stöd och förmedla kontakter. De finns till för alla äldre som bor i Vellinge kommun. Även anhöriga är välkomna att höra av sig med frågor. Äldreombuden har tystnadsplikt i enskilda ärenden. Det betyder att de aldrig talar om vem det är de har pratat med. Birgitta Ericsson Erch tror att det finns äldre som behöver hjälp men inte vågar fråga, eftersom de kan tycka att det är obehagligt att ringa till en myndighet. Frågorna kan röra allt mellan himmel och jord. De vanligaste frågorna handlar om olika sorters avlastning, färdtjänst eller boende. Förutom att stötta och svara på frågor besöker äldreombuden anhörigstödsmöten. På så vis får de en inblick i vilka frågor som kommer upp och de får del av information om olika hjälpmedel. Gun-Britt Hellberg-Sandell och Bibbi Banck är äldreombud. Fler möten önskvärda Birgitta Ericsson Erch hade dock gärna sett att äldreombuden hade fler regelbundna möten med representanter från kommunen för att kunna hålla sig uppdaterade. Det händer ju så mycket i kommunen. Ibland kan det vara svårt för oss att hålla reda på alla nya äldrefrågor, säger hon. Uppdraget är frivilligt och oavlönat. Äldreombuden är ett värdefullt komplement till kommunens ordinarie informationskanaler. De är också bra på att fånga upp synpunkter från medborgarna, säger Anna Mannfalk (M), omsorgsnämndens och det kommunala pensionärsrådets ordförande. Kontakta äldreombuden i Vellinge kommun: Skanör och Falsterbo Birgitta Ericson Erch, tfn , Höllviken Lena Holmgren, tfn Gun-Britt Hellberg-Sandell, tfn , Vellinge tätort Marianne Friberg, tfn Bibi Banck, tfn De östra kommundelarna Kjell Andersson, tfn Willy Olsson, tfn Text och foto: Karin Nilsson, praktikant på kommunikationsavdelningen Juni 2012 KOMMUNIKÉN l 7

8 Nu går det att låna e-böcker på biblioteken i Vellinge kommun. Det finns både skön- och facklitteratur att låna till din läsplatta, surfplatta, smarta telefon eller dator. Du behöver ett lånekort och en pinkod för att kunna låna en e- bok samt Internetuppkoppling för Uppleva och göra Konst och kultur på Falsterbo konsthall Ansikte av Bertil Warnolf. Ta chansen att se Bertil Warnolfs måleri. Utställningen pågår till den 10 juni och är öppen tisdag söndag kl Karel Becvar Karel Becvar ställer ut skulptur i brons och glas mellan den 16 juni och den 15 juli. Utställningen är öppen tisdag söndag kl Stängt på midsommarafton. Karel Becvars motivvärld kommer ifrån människan och naturen. I sina skulpturer, som han gjuter Låna e-böcker från biblioteket i sommar att ladda ner e-boken. Har du inte lånekort eller pinkod är du välkommen till biblioteket så ordnar vi det. Du får låna e-boken i 28 dagar och när lånetiden är slut så går inte e-boken att läsa längre. Boken behöver inte återlämnas utan det görs automatiskt. Du kan låna Sommarboken med utlottning Sommarboken för vuxna äger rum den 13 juni till den 19 augusti på Höllvikens bibliotek. Läs fyra skönlitterära böcker och skriv en kortare kommentar om Foto från förr är ett lokalt projekt som funnits sedan 2007 som en del i Kultur i vården. En arbetsgrupp bestående av representanter för Kulturföreningen Calluna, Vellinge fotoklubb, folkbiblioteken i kommunen, särskilda boenden och LSS har diskuterat fram olika teman för fotopärmar. De flesta fotona har lokalhistorisk anknytning men även foton av varje bok. När du läst fyra böcker och lämnat in dina kommentarer till biblioteket, får du välja En bok för alla. Du deltar dessutom i utlottning av nya, inbundna böcker. Text: Therése Christensson Foto från förr kultur i vården mer allmänt intresse finns med. Pärmar som finns är till exempel Vellinge under beredskapsåren, Malmö på 1930-talet, Falsterbokanalen och Vellinge Nu finns två nya fotopärmar: Kafferep och Dansbanor på Näset. De finns på äldreboendena, hos LSS-verksamheterna och på biblioteken att bläddra i där eller att låna med hem. Text: Jenny Ahlin själv, använder han brons, glas, betong, stål och plast. Niklas Asker Måleri av Niklas Asker 21 juli 19 augusti, öppet tisdag söndag kl Niklas Asker är bildkonstnär, serietecknare och illustratör. De senaste åren har han arbetat bland annat med adventskalendern för Sveriges Television Han arbetar med både serier och måleri och låter dessa komplettera och inspirera varandra. Text: Lena Miörner två e-böcker per vecka. Information om hur det går till att ladda ner en e-bok och vilken programvara som behövs finns på Vellinge.se/bibliotek. Du är också välkommen in till oss på biblioteken för att få hjälp eller svar på dina frågor. Christer Foto: Krister Appelfeldt Text: Eva Thorgilsson För de yngsta Måndagen den 18 juni kl är det Sommarsagor i solen, utomhusteater med Stefan Sandberg på amfiteatern vid Vellinge bibliotek. Från två år. Fri entré. 30 min. Text: Stefan Sandberg Vill du gå på Falsterbo Horse Show? Läs på sidan 2 om hur du kan vinna två biljetter till valfri dag.

Nr 4 September 2011. Kommunens service allt bättre enligt företag och brukare. Sid 8-9. RIDÅN UPP för Tom på AMAZON. Sid 4.

Nr 4 September 2011. Kommunens service allt bättre enligt företag och brukare. Sid 8-9. RIDÅN UPP för Tom på AMAZON. Sid 4. Nr 4 September 2011 Kommunens service allt bättre enligt företag och brukare Sid 8-9 RIDÅN UPP för Tom på AMAZON Sid 4 foto: edis potori Den är perfekt att bottna svampkorgen med! Det finns anledning att

Läs mer

Lena öppnar hus och hjärta för andras barn

Lena öppnar hus och hjärta för andras barn Nr 5 November 2011 Lena öppnar hus och hjärta för andras barn Sid 10-11 Bättre bussförbindelser väntar... sid 3 Julmarknadernas tid är här... sid 19 Magnifik final för jubileumsåret... sid 20 foto: edis

Läs mer

Regionvalet. Tebladet. Tema: Länstidningen. Vinn lyxiga upplevelser i Tebladets tipstävling!

Regionvalet. Tebladet. Tema: Länstidningen. Vinn lyxiga upplevelser i Tebladets tipstävling! Länstidningen Juni 2014 årgång 33 SIDAN 16 Till alla länsbor från landstinget Tema: Regionvalet... och Tebladstårtan går till Barn- och ungdomskliniken på USÖ SIDAN 15 GRUPPFÖRSÄNDELSE TILL HUSHÅLL Tebladet.

Läs mer

TRANÅS INFORMATION FRÅN TRANÅS KOMMUN - MAJ 2015 TRANÅS KOMMUN

TRANÅS INFORMATION FRÅN TRANÅS KOMMUN - MAJ 2015 TRANÅS KOMMUN TRANÅS INFORMATION FRÅN TRANÅS KOMMUN - MAJ 2015 TRANÅS KOMMUN Dokumentsök på www.tranas.se Söker du ett KF-protokoll eller vill du ha tag på en ansökningsblankett för resebidrag? Gå i så fall in på www.tranas.se

Läs mer

Alla vägar bär till Navet Malenagymnasiet blir kommunlägt PRIO: Skola i förändring

Alla vägar bär till Navet Malenagymnasiet blir kommunlägt PRIO: Skola i förändring Information från Sjöbo kommun #3 2013 I detta nummer: Alla vägar bär till Navet Malenagymnasiet blir kommunlägt PRIO: Skola i förändring Sjöbo - en plats för tillväxt. Varsågod! Sjöbomagasinet delas ut

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

BO I ASKERSUND I MEDVIND NR 4 2005. Korta fakta om vindkraftverket

BO I ASKERSUND I MEDVIND NR 4 2005. Korta fakta om vindkraftverket BO I ASKERSUND NR 4 2005 I MEDVIND Vindkraften är en snabbt växande energikälla. I Sverige har redan cirka 700 vindkraftverk byggts. Först ut i Askersunds kommun att satsa på förnybar energi genom vindkraftverk

Läs mer

Vision i fokus på demokratidag sid 5. Matematikundervisning utvecklas i Upplands-Bro. Vinst för alla när ungdomar praktiserar

Vision i fokus på demokratidag sid 5. Matematikundervisning utvecklas i Upplands-Bro. Vinst för alla när ungdomar praktiserar Mälarnära..... samhällsinformation från Upplands-bro kommun n 4:2013 Matematikundervisning utvecklas i Upplands-Bro Under hösten deltar Upplands-Bro kommun i två nationella satsningar i matematik, Pisa

Läs mer

Hur ska Nacka leva sin. och mångfald?

Hur ska Nacka leva sin. och mångfald? SLUTRAPPORt Hur ska Nacka leva sin vision, öppenhet och mångfald Ungt inflytande 2014 SLUTRAPPORT Hur ska Nacka leva sin vision, öppenhet och mångfald? 1 Innehåll FÖRORD...2 BAKGRUND - EN LEVANDE STAD

Läs mer

Extra tjockt sommarnummer!

Extra tjockt sommarnummer! Kon takten Kontakten Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag Extra tjockt sommarnummer! på oss

Läs mer

God Jul & Gott Nytt År

God Jul & Gott Nytt År Fixar-Bror ger snabb hjälp Nystartad forskarförening Teckningstävling avgjord Älvsbyföretag med anor NR 4 / 2006 INFORMATION FRÅN ÄLVSBYNS KOMMUN God Jul & Gott Nytt År KRÖNIKAN Så gick det till när farfar

Läs mer

Val till Europarlamentet

Val till Europarlamentet För mer demokrati Mitt val För mer demokrati Val till Europarlamentet Studiecirkeln»Mitt val«ger alla väljare möjlighet att bli delaktiga i den svenska demokratin! Mitt val Sida 3 Mitt val Det här är

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till en visning av Tornet kl 17:30. Därefter gruppmöten från kl 18:00.

Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till en visning av Tornet kl 17:30. Därefter gruppmöten från kl 18:00. KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Vård- och omsorgsnämnden 2014-05-20 Tid 2014-05-20, Kl 19:00 Plats Vård- och omsorgsboendet Tornet, Tomtbergavägen 361, Norsborg Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till

Läs mer

TRANÅS direkt. Försäljning pågår på Norraby udde. Campusfrågan lever vidare. Full fart & go i Ekbergspark. Tranås deltog i Världskonferens i Sydkorea

TRANÅS direkt. Försäljning pågår på Norraby udde. Campusfrågan lever vidare. Full fart & go i Ekbergspark. Tranås deltog i Världskonferens i Sydkorea TRANÅS direkt INFORMATION FRÅN HELA TRANÅS KOMMUN - DECEMBER 2012 Full fart & go i Ekbergspark Försäljning pågår på Norraby udde Tranås deltog i Världskonferens i Sydkorea Campusfrågan lever vidare Självklart

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Elever lär sig umgås på nätet. vi på. Fast styrka hos Räddningstjänsten. Stort intresse för Almöstrand sid 5. sid 16. sid 8.

Elever lär sig umgås på nätet. vi på. Fast styrka hos Räddningstjänsten. Stort intresse för Almöstrand sid 5. sid 16. sid 8. vi på Tjörn Nr 3/2014 DISTRIBUERAS KOSTNADSFRITT TILL SAMTLIGA HUSHÅLL PÅ TJÖRN Elever lär sig umgås på nätet sid 16 Fast styrka hos Räddningstjänsten sid 8 Stort intresse för Almöstrand sid 5 Hitta ditt

Läs mer

Följ med till Sundsby

Följ med till Sundsby vi på Tjörn Nr 4/2013 DISTRIBUERAS KOSTNADSFRITT TILL SAMTLIGA HUSHÅLL PÅ TJÖRN Följ med till Sundsby sid 5 7 Lönelyft för lärare elever är vinnare! sid 14 15 Mål och budget 2014 sid 4 NYHET! En väg in

Läs mer

Alexandra trotsar oddsen

Alexandra trotsar oddsen nr 1 2012 en tidning från falkenbergs kommun Falkenberg Alexandra trotsar oddsen Ny strategi för högre utbildning Helen satsar på ungkulturen Stafsinge blir ny stadsdel Hamnfrågan - en utmaning för politikerna

Läs mer

Vi tar pulsen på Halmstads sex kommunråd. MÖT DINA POLITIKER i kommunfullmäktige. POLITIKERN OCH TJÄNSTEMANNEN vem gör vad?

Vi tar pulsen på Halmstads sex kommunråd. MÖT DINA POLITIKER i kommunfullmäktige. POLITIKERN OCH TJÄNSTEMANNEN vem gör vad? FÖR DIG SOM BOR I HALMSTADS KOMMUN MARS 2015 MÖT DINA POLITIKER i kommunfullmäktige POLITIKERN OCH TJÄNSTEMANNEN vem gör vad? Vi tar pulsen på Halmstads sex kommunråd Så används dina skattepengar innehåll

Läs mer

Din tidning från Linköpings kommun www.linkoping.se. Ny ridanläggning. i Smedstad. Lediga tomter i Nykil

Din tidning från Linköpings kommun www.linkoping.se. Ny ridanläggning. i Smedstad. Lediga tomter i Nykil 3 2013 Din tidning från Linköpings kommun www.linkoping.se Ny ridanläggning i Smedstad Lediga tomter i Nykil Ledare Alla människor har rätt att leva under trygga former 6 4 Få saker inskränker människors

Läs mer

Krönika. Innehåll. Stadshusets allt-i-allo Sid 3. IT - liten enhet med stort nätverk Sid 4. Stjärnkväll inleder KOM-veckan Sid 7

Krönika. Innehåll. Stadshusets allt-i-allo Sid 3. IT - liten enhet med stort nätverk Sid 4. Stjärnkväll inleder KOM-veckan Sid 7 ÅMÅLS KOMMUN magasinet Åmåls UTGIVET AV ÅMÅLS KOMMUN #3 MARS 2012 VAR MED OCH TYCK FYLL I TALONGEN PÅ SISTA SIDAN! TYCK OM ÅMÅL! HEMTJÄNSTEN LÅSER UPP MED MOBILEN Kommunen inför nyckelfri hemtjänst STJÄRNKVÄLL

Läs mer

Håller du på att missa något viktigt?

Håller du på att missa något viktigt? Håller du på att missa något viktigt? Det är fredag kväll. Veckan är slut. Du vill koppla av. Tevesoffan är varm och mjuk. Du somnar. Vem mördade vem? Fick de varandra till slut? Allt missar du. Fast det

Läs mer

Kiruna kommuns stora utmaning DE NÄRMASTE FEM ÅREN BEHÖVER VI ANSTÄLLA EN PERSON I VECKAN

Kiruna kommuns stora utmaning DE NÄRMASTE FEM ÅREN BEHÖVER VI ANSTÄLLA EN PERSON I VECKAN INFORMATION FRÅN KIRUNA KOMMUN TILL ALLA KOMMUNINVÅNARE NR 4 2014 TIGeR: Tidiga Insatser Ger Resultat 22 förstelärare på plats Ny fördjupad översiktsplan antagen Kirunas konstskatt visas i samlingsutsällning

Läs mer

Pitekvarten. För alla medarbetare på Piteå kommun. Välkommen till fruktparken. En ljuspunkt i vardagen. Bli flyktingvän

Pitekvarten. För alla medarbetare på Piteå kommun. Välkommen till fruktparken. En ljuspunkt i vardagen. Bli flyktingvän PITEÅ KOMMUNS PERSONALTIDNING NR 2 2015 Pitekvarten För alla medarbetare på Piteå kommun TEMANUMMER: HÄLSA Välkommen till fruktparken SIDAN 12 En ljuspunkt i vardagen SIDAN 16 OCH 17 Bli flyktingvän SIDAN

Läs mer

SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN. Juni 2012

SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN. Juni 2012 SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN Juni 2012 1 Slutrapport Invånardialog i Kungsbacka kommun Innehåll Innehåll 1 1. Förord 3 2. Introduktion 4 2.1. Målbilder 5 2.2. Uppdragets olika faser 6

Läs mer

TUBA. Hit går dina skattekronor Sid 4 15. Gun och Ewa trivs tillsammans. instrument för framtidstro. Tema: Dina pengar. Läs om Malmgården.

TUBA. Hit går dina skattekronor Sid 4 15. Gun och Ewa trivs tillsammans. instrument för framtidstro. Tema: Dina pengar. Läs om Malmgården. Haninge idag Tema: Dina pengar Hit går dina skattekronor Sid 4 15 TUBA instrument för framtidstro Sid 20 Gun och Ewa trivs tillsammans Läs om Malmgården Sid 11 En informationstidning från Haninge kommun

Läs mer

Hemma i Eksjö. Idrottare hyllas på festlig gala. Kommunen tar över hemsjukvården. Kommunala bolag med nöjda kunder. Sänkt hastighet i tätorterna

Hemma i Eksjö. Idrottare hyllas på festlig gala. Kommunen tar över hemsjukvården. Kommunala bolag med nöjda kunder. Sänkt hastighet i tätorterna Hemma i Eksjö Nr 3 NOVEMBER 2012 TIDNINGEN FÖR DIG SOM BOR I Eksjö kommun Nya bostäder på gång banken 1 lunden Visualisering: David Johansson Först Norrström, sedan Banken 1 och nu Lunden. Det händer positiva

Läs mer

Plan för ett nytt centrum

Plan för ett nytt centrum Nykvarns kommuntidning Nr 5-04 Plan för ett nytt centrum FÖRSTA SPADTAGET PÅ GYMNASTIKSALEN EN BUDGET I BALANS DAGVERKSAMHET PÅ SOLHÖJDEN MÖT DEN NYE KOMMUNCHEFEN TUTAN DECEMBER 2004 Julmarknad på Taxinge

Läs mer

PUSSELBITEN. På besök i ett fadderprojekt i Filippinerna. Över 20 000 kycklingar till familjer i Sri Lanka

PUSSELBITEN. På besök i ett fadderprojekt i Filippinerna. Över 20 000 kycklingar till familjer i Sri Lanka PUSSELBITEN Barnfondens faddertidning nummer 1 2008 Aktuell insamling: Brunn till skola i Mali Pia möter sitt fadderbarn i Uganda På besök i ett fadderprojekt i Filippinerna Gåvokatalogen Över 20 000 kycklingar

Läs mer

INOM VÅRD & OMSORG I MALMÖ STAD NR 1/2008

INOM VÅRD & OMSORG I MALMÖ STAD NR 1/2008 INOM VÅRD & OMSORG I MALMÖ STAD NR 1/2008 Chefer med bakgrund SID 6-7 LSS har egen spelhåla/sid 3 Ta vara på guldstunder i äldreomsorgen/sid 8-9 NYTT! Två sidor om forskning- och utveckling/sid 16-17 Imponerande

Läs mer