GARAGET Verksamhetsplan 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "GARAGET Verksamhetsplan 2014"

Transkript

1 GARAGET Verksamhetsplan 2014

2 INNEHÅLL INNEHÅLL... 1 VERKSAMHETEN... 2 DITT VAR.DAGS.RUM GARAGET 2 ORGANISATION 2 VERKSAMHETSINRIKTNING EXTERNA ARRANGEMANG 4 SAMHÄLLSSERVICE 4 BIBLIOTEKSSERVICEN 5 KREATIV VERKSTAD 5 EKOLOGISKT KAFÉ 5 FLEXIBILITET INFÖR NYA BEHOV 6 MÅL OCH ÅTAGANDEN BUDGET UPPFÖLJNING AV VERKSAMHETSPLANEN

3 VERKSAMHETEN DITT VAR.DAGS.RUM GARAGET Garaget är sedan invigningen 2008 malmöbornas extra vardagsrum, en plats där man kan läsa, låna böcker och tidsskrifter, fika ekologiskt, träffa vänner, låna verktyg eller symaskin, låna laptop eller i-pad, gå på föreläsning eller kulturevenemang, arrangera evenemang, gå på språkkafé eller umgås med sina barn i barnhörnan. Och mycket mer. Allt är öppet för allmänheten och gratis, förutom kaffet och maten som är till självkostnadspris. När biblioteket stänger och personalen går hem tar olika arrangörer över lokalen. Samarbetet mellan dessa arrangörer och Garaget möjliggör att det så gott som varje kväll och helg hålls workshops, föreläsningar, filmvisningar, prova-på-aktiviteter, kulturkvällar, klädbytardagar och mycket annat. Självklart är även dessa arrangemang gratis och öppna för allmänheten. Garagets verksamhet baseras på brukardelaktighet i olika former. Det innebär att Garagets besökare kan vara med och påverka Garagets innehåll och verksamhet på olika sätt. Genom att ta tillvara på våra besökares idéer och synpunkter skapar vi en verksamhet som möter faktiska behov och önskemål. Det innebär att vi aldrig kan veta hundra procent hur verksamheten kommer se ut i ett längre perspektiv. Garagets grundläggande mål är dock att: - vara en naturlig mötesplats för boende i Sofielund och resten av Malmö - ge plats för arrangörer och därmed ett breddat kulturutbud - förmedla kulturella intryck - förmedla samhällsinformation - vara en plats där besökarna har möjlighet att vara delaktiga i verksamheten Garaget är en strategisk resurs för och samarbetspartner med Områdesprogrammet, då vi delar samma mål och värdegrund. 2

4 ORGANISATION Garaget startade som ett partnerskap mellan Fosie SDF, Södra innerstaden SDF, Kulturförvaltningen (Stadsbiblioteket) och Serviceförvaltningen. I dagsläget består partnerskapet av stadsområde Söder och stadsområde Innerstaden. Garaget ingår i avdelningen för Områdesutveckling i stadsområde Innerstaden. Garaget har en styrgrupp som består av förvaltningscheferna från Stadsområde Söder och Stadsområde Innerstaden. Styrgruppen godkänner Garagets verksamhetsplaner och tar ställning till alla större förändringar som skulle kunna påverka eller förändra Garagets verksamhetsplaner. 3

5 VERKSAMHETSINRIKTNING 2014 EXTERNA ARRANGEMANG Garaget kommer att fortsätta att arbeta med att erbjuda lokalen för utlån, hitta samarbeten och stödja engagemanget i Malmö. Garaget kommer att arbeta nära arrangörerna och se till att arrangörer och personer som kommer till arrangemangen känner till de möjligheter som finns under ordinarie verksamhet. Samarrangemang kommer att genomföras med relevanta aktörer, där Garagets personal finns på plats. Garagets kommer också att genomföra ett antal olika arrangemang i egen regi, t.ex. Open Stage Garaget, där vi erbjuder ett kulturellt innehåll som efterfrågats av besökarna, i detta fall av barnen som brukar besöka Garaget. SAMHÄLLSSERVICE Garaget erbjuder olika former av samhällsservice med olika frekvens under de ordinarie öppettiderna. Samhällsservicen genomförs av såväl externa aktörer som av Malmö stadaktörer och bygger i stort på att dessa använder sig av Garagets lokaler för att möta besökare/kunder/klienter i en avslappnad miljö där människor uppehåller sig naturligt snarare än i ordinarie kontorsmiljö. Garaget söker också samarabete med aktörer vars insatser efterfrågas av Garagets besökare. En fortsatt uppgift blir att underlätta och förtydliga volontärskapet i Garagets alla volontärverksamheter. Läxhjälp Läxhjälp för SFI/grundvuxstudenter genomförs i Garagets egen regi tillsammans med volontärer. Läxhjälp för gymnasiestudenter genomförs i samarbete med Röda Korset. Språkkafé Språkkaféet är en viktig del av Garagets verksamhet och lockar många nya besökare. Under 2014 kommer det fortsättningsvis äga rum vid fyra tillfällen per vecka. Några av utmaningarna för 2014 är att det ska finnas ett tillfredställande antal volontärer vid varje tillfälle samt att ytterligare tillgängliggöra resurser som är användbara för deltagarna. Språkkaféet ska ses som en implementerad del av helheten Garaget, där ett av målen är att korta avstånden mellan verksamhetens olika funktioner. Juridisk rådgivning Juridisk rådgivning erbjuds i samarbete med Juristjouren i Lund varje månad under terminerna. De som vill kan boka in en halvtimme gratis juridisk vägledning på Garaget. Jobbsökarkompisarna Garaget kommer under 2014 att samarbeta med den ideella föreningen Jobbsökarkompisarna, en verksamhet där jobbsökande personer hjälper varandra med tips, råd och stöd i sitt arbetssökande. Detta görs t.ex. genom CV-granskning, föreläsningar, mingelträffar med arbetsgivare. Budget- och konsumentrådgivning Under 2014 kommer Miljöförvaltningen att ha uppsökande verksamhet på Garaget och erbjuda budget- och konsumentrådgivning ca en gång per vecka. Ingen föranmälan kommer att krävas. 4

6 BIBLIOTEKSSERVICEN Biblioteksservicen kommer under 2014 fortsätta förtydliga och synliggöra de fysiska och digitala resurser som finns tillgängliga på Garaget. Lokalt är utmaningen att lyfta biblioteksservicen ur helheten Garaget, att visa på att ditt biblioteksbesök inte stannar hos oss, utan är en ingång till Malmö stads hela biblioteksarena övriga stadsområdesbibliotek och stadsbiblioteket. Utifrån de uppställda målen för jämställdhetsintegrering i Malmö stad inledde Garagets biblioteksservice under 2013 ett långsiktigt arbete för jämställdhet i användandet av biblioteksservicen. Ett viktigt mål för jämställdhet är att pojkar och flickor ska ha lika möjlighet att ta del av bibliotekservicens resurser, att man har lika möjlighet att påverka och att man känner sig hemma och trygg på bibliotekets arena. Garaget har beviljats kr av Statens Kulturråd och kr av Svensk biblioteksförening för projektet Pappa & jag ett berättandeprojekt för pojkar. Projektet tar avstamp i Malmö stads utvecklingsplan för jämställdhetsintegrering 1 och Malmö stads biblioteksplan 2, och kommer löpa under En ny medieplan är framtagen och kommer löpa under Inriktningsmålet är att utvidga/anpassa beståndet i ännu större utsträckning efter våra besökares behov och önskemål, då med inriktning på våra prioriterade grupper, barn & unga och SFI/grundvuxstudenter. KREATIV VERKSTAD Genom den kreativa verkstaden ska besökare kunna utforska sin kreativitet. Den kreativa verkstaden kommer att fortsätta erbjuda kurser i skapande minst tre tillfällen i veckan. Dessa kurser kommer att genomföras av Garagets personal, Unga örnar Sofielund och engagerade besökare. Vi ska härigenom också arbeta för att våra volontärer ska känna sig delaktiga och själva jobba med delaktighet i aktiviteterna. Garaget kommer att fokusera på delaktigheten hos deltagarna i den kreativa verkstaden, och formulera mål och metoder för att arbeta med detta på olika sätt. Samarbeten kommer att skapas med skolor i närområdet för att kunna förtydliga Garaget och dess innehåll och aktiviteter för unga och deras föräldrar. EKOLOGISKT KAFÉ Det ekologiska kaféet på Garaget är som ett kök i ett hem till det var.dags.rum Garaget är. När man kommer in i byggnaden möts man av kaféet, biblioteksdisken och inte minst personalen bakom densamma. Kaféet fungerar som en katalysator för andra aktiviteter på Garaget och bidrar till att brukare kan stanna längre. Många brukare kommer fram och beställer någonting så fort de kommer och andra är nästan på väg ut när de upptäcker att det finns någonting de är sugna på ur det ekologiska sortimentet och stannar således ett tag till. Kaféet är under ständig utveckling och i den mån det är möjligt anpassas sortiment och tillgänglighet efter brukarnas önskemål. Sortimentet liksom andra förbrukningsvaror på Garaget är ekologiska i det största mån det är möjligt. 1 cklingsplan_korr9aug.pdf 2 5

7 FLEXIBILITET INFÖR NYA BEHOV Garagets verksamhet ska även fortsättningsvis basera sig på reella behov och önskemål från våra besökare. Därför har vi ett flexibelt förhållningssätt och arbetar aktivt med omvärldsbevakning och brukardelaktighet. Detta innebär att vi i förväg aldrig kan veta exakt hur verksamheten ska forma sig under året. Ett exempel på detta är Språkkaféet som på grund av efterfrågan kommit att bli en stor del av Garagets verksamhet, utan att detta var planerat i förväg. Vi vill under 2014 ha svängrum för liknande behov som kan uppkomma. Teater Trassel spelar pjäsen Pomperipossa enriktig gammal tossa för förskoleklasser på Garaget. 6

8 MÅL OCH ÅTAGANDEN 2014 Garagets verksamhet förhåller sig till främst två olika styrdokument Biblioteksplanen för Malmö stad samt Stadsområde Innerstadens nämndsmål för Avdelningen för Områdesutveckling (som i sin tur relaterar till Kommunfullmäktigemål). 1. KF-mål/Biblioteksplan: Biblioteken ska, som lokala informations- och kulturcentrum, utgöra en grundförutsättning för ett livslångt lärande, ett självständigt ställningstagande och en kulturell utveckling för den enskilde och för olika grupper i samhället. (BP) 1) Garaget ska vara en arena för såväl smala som breda arrangemang. Vi marknadsför möjligheterna att använda vår lokal och försöker erbjuda de resurser som efterfrågas av arrangörer. 2) Garaget ska erbjuda ett brett kulturutbud. Vi samarbetar med aktörer/arrangörer för att anordna arrangemang, vilka syftar till att utveckla samarbeten, bredda kulturutbudet och/eller belysa vissa ämnen eller teman. 1) Bokningsfrekvens av lokalen - lokalen ska vara uppbokad minst 75 % av tillgängliga dagar. 2) Årliga brukarundersökningen - en majoritet av Garagets besökare ska vara nöjda med Garagets kulturutbud (uppdelat män/kvinnor). 2. KF-mål/Biblioteksplan: Malmöbornas varierande bakgrund ska återspeglas i bibliotekens verksamhet och utbud. (BP) Biblioteken ska vara en demokratisk mötesplats där alla Malmöbor kan utvecklas till aktiva medborgare. Biblioteken ska fungera som en ingång i samhället för den nyinflyttade och vara en plats där man lär känna människor och skaffar information. (BP) Malmöbornas varierade bakgrund ska återspeglas i bibliotekens verksamhet och utbud. (BP) 1) Garagets Språkkafé och läxhjälp ska erbjuda en social och givande mötesplats för personer som vill förbättra sin kunskap i det svenska språket. Vi erbjuder en varm och välkomnande atmosfär, god stämning, bra service med flera volontärer varje tillfälle. 2) Garaget ska möjliggöra för deltagarna i Språkkaféet och läxhjälpen att känna att de utvecklar sin kunskap i det svenska språket. Vi erbjuder en miljö där vi underlättar för lärande såväl som social tillvaro, där ledare och volontärer stödjer lärandeprocessen. 7

9 3) Garagets ska verka för att erbjuda de former av samhällsservice som efterfrågas av Garagets brukare, såväl i egen regi som genom samarbete med samarbetspartners. Vi fortsätter att utveckla den samhällsservice som bedrivs genom Garagets egen regi (bl.a. läxhjälpsverksamhet och Språkkafé) samt etablerar kontakt och samarbetar med aktörer som genomför insatser som efterfrågas (bl.a. juridisk rådgivning). 4) Garaget ska synliggöra och tillgängliggöra verksamhetens innehåll samt fysiska och digitala resurser för besökarna, såväl fysiskt i lokalen som genom andra marknadsföringsinsatser. Vi utvecklar Välkommen-hörnan som innehåller material och medier anpassat efter våra besökare i Språkkaféet, SFI och grundvuxstudenter samt provar olika metoder för att synliggöra verksamhetens resurser i dialog med besökarna. 1) Enkätundersökning - en majoritet av Språkkaféets och läxhjälpens deltagare ska vara nöjda med verksamheterna (uppdelat män/kvinnor). 2) Enkätundersökning - en majoritet av deltagarna ska ange att de har ökat sin kunskap i det svenska språket (uppdelat män/kvinnor). 3) Årliga brukarundersökningen - majoriteten av Garagets besökare som har använt Garagets samhällsservice ska vara nöjda med denna (uppdelat män/kvinnor). 4)Statistik från bibliotekssystemet - ökat utlån av medier i välkommen hörnan (uppdelat män/kvinnor), fler önskade medier samt årliga brukarundersökningen ökad användning av och kännedom om verksamhetens resurser i förhållande till föregående år (uppdelat män/kvinnor). 3. KF-mål/Biblioteksplan: Biblioteken ska vara tillgängliga för alla Malmöbor oavsett bakgrund och förutsättningar, och ge fri och jämlik tillgång till utbudet av information och upplevelser. De besökandes ålder, språk, ekonomiska förutsättningar, arbetstider och eventuella funktionshinder får inte hindra tillgängligheten. (BP) Garaget ska fortsatt vara en plats där alla besökare kan ta del av verksamhetens resurser, trots olika bakgrunder och exempelvis ekonomiska förutsättningar. Vi utvecklar och breddar utlåningsverksamheten, tillhandahåller billig fika, gratis frukt till barn och gratis aktiviteter. Vi ska översätta mer information till exempelvis engelska. Vi ska se över tillgängligheten för funktionshindrade. Försöka påverka så att den fysiska tillgängligheten till Garaget förbättras genom övergångsställe/breddade trottoarer. 8

10 Den årliga brukarundersökningen tillgängligheten ska anses ha förbättrats enligt brukarna. 4. KF-mål/Biblioteksplan: Ungdomsarbetslösheten ska minska. (KF) 1) Andelen unga vuxna män och kvinnor på Seved som genom arbetsmarknadsinsatser blivit självförsörjande ska öka. (3.1.1) 2) Andelen långtidsarbetslösa unga vuxna som blivit stärkta i sin arbetsmarknadskompetens ska öka. (3.1.2.) 3) Antalet sommarjobb för unga inom stadsområdet Innerstaden ska öka. (3.1.3) 1) Vi prioriterar långtidsarbetslösa unga vuxna från närområdet när vi tar emot praktikanter/arbetstränare. 2) Garaget ska vara en naturlig plats för kunskapsinhämtande, så även för arbetssökande. Vi tillhandahåller även fysisk plats för möten mellan exempelvis Arbetsförmedlingen och dess kunder, i mån av intresse. Vårt samarbete med Jobbsökarkompisarna bidrar till att personer som söker arbete får råd och stöd i sitt arbetssökande. 3) Garaget ska under sommaren ta emot sommarjobbare/ung i sommar. 1) Antal praktikanter/arbetstränare som tagits emot under ) Statistik från bibliotekssystemet, som visar på fler anpassade önskade medier på hyllan Studier & Arbete. Antal deltagarde i Jobbsökarkompisarna. 3) Antal emottagna sommarjobbare/ung i sommar. 5. KF-mål/Biblioteksplan: Malmöbor med försörjningsstöd ska bli ekonomiskt självförsörjande. (KF) Avdelningen för Områdesutveckling ska möjliggöra för Malmös invånare att knyta kontakt med interna och externa aktörer. (3.2.1.) 9

11 Garaget ska fortsatt vara en möjlig plats för möten mellan människor och andra aktörer, exempelvis Arbetsförmedlingen, Jobb Malmö med flera. Garaget tar också regelbundet emot studiebesök från verksamheter såsom Portalen, Furuboda etc med deltagare som står långt ifrån arbetsmarknaden, i syfte att visa upp Garaget som möjlig plats för förkovring och kunskapsinhämtande. Genom att samarbeta med Jobbsökarkompisarna ger Garaget arbetssökande en arena för att diskutera sin situation, och hitta lösningar och möjligheter för att närma sig arbetsmarknaden. Antalet mottagna studiebesök från arbetsmarknadsinsatsprojekt såsom Portalen och Furuboda etc. Antal deltagare i Jobbsökarkompisarna. 6. KF-mål/Biblioteksplan: Malmö stads förvaltningar ska arbeta aktivt med näringslivsutveckling för att fler företag skapas i och flyttar till Malmö. (KF) Andelen personer som fått information och erbjudanden om kontaktvägar för att starta företag ska öka. (3.3.1) Garaget ska kompetensutveckla personalen i syfte att kunna hänvisa rätt när besökare ställer frågor om att starta eget och liknande. Likaså ska relevant informationsmaterial kring vilka resurser som finns i Malmö beställas och exponeras i lokalen. Genomförd kompetensutveckling av personal för att kunna hänvisa rätt. Framtagande av informationsmaterial. 7. KF-mål/Biblioteksplan: Malmö stad ska ligga i framkant gällande verksamhetsutveckling på jämställdhetsområdet. (KF) 1) Samtliga medarbetare ska vara väl förtrogna med Malmö stads plan för jämställdhetsintegrering och riksdagens jämställdhetspolitiska mål. (3.4.1) 2) Varje sektion inom individ- och familjeomsorg och områdesutveckling samt varje enhet inom vård och omsorg ska genomföra minst en jämställdhetsanalys och minst en jämställdhetsaktivitet. (3.4.3) 10

12 1) Garagets personal ska kompetensutvecklas inom jämställdhetsområdet, i syfte att utveckla verksamheten ur ett jämställdhetsperspektiv. 2) Genomföra Pappa & jag ett berättarprojekt för pojkar som fokuserar på pappor och berättande, där syftet är att lyfta berättande/högläsning som metod för läsutveckling. Detta görs genom att utveckla och införa en läsfrämjande aktivitet för barn och unga, att lyfta pappornas betydelse som läsande förebilder samt stärka dem i sitt berättande. En vidareutveckling av innehållet i materialet som delas ut till förskolor i upptagningsområdet 1) Kompetensutveckling har genomförts. 2) Berättarprojekektet är genomfört och utvärderat enligt uppställda mål i projektplanen. 8. KF-mål/Biblioteksplan: Malmö stad ska ligga i framkant gällande verksamhetsutveckling på antidiskrimineringsområdet. (KF) Det ska finnas en utvecklingsplan för förvaltningens arbete mot diskriminering. (3.5.1) Garagets besökare och samarbetspartners kan förvänta sig service och bemötande på lika villkor oavsett bakgrund. Vi arbetar aktivt med vår värdegrund och förmedlar denna vidare till exempelvis extrapersonal och samarbetspartners. Vi samarbetar även med Malmö Mot Diskriminering, som under 2014 kommer att hålla arrangemang ca en gång per månad på Garaget. Garaget och Malmö mot diskriminering kommer också ta fram ett underlag för kompetensutveckling inom området antidiskriminering för personalen på Garaget. Årliga brukarundersökningen fråga om bemötande. Antal arrangemang genomförda av Malmö mot diskriminering. Genomförd kompetensutveckling tillsammans med Malmö mot diskriminering. 9. KF-mål/Biblioteksplan: Malmöborna ska känna sig trygga i sin stad. (KF) 1) Pröva metoder för att involvera medborgare i arbetet med att öka känslan av trygghet. (3.6.3) 11

13 1) Garaget ska genom sin grundverksamhet fortsätta verka för trygghet genom att vara en lokal mötesplats som bygger på delaktighet, gott bemötande, tillgänglighet och samarbete med lokala (och andra) samarbetspartners. 1) Årliga brukarundersökningen frågor om bemötande och delaktighet. Barnbrukarundersökningen frågor om upplevd trygghet på Garaget. 10. KF-mål/Biblioteksplan: Malmös barn och ungdomar ska ha tillgång till meningsfull fritid. (KF) Biblioteken ska erbjuda en innovativ, experimenterande och lekfull barnverksamhet. (BP) 1) Flickor och pojkar ska få kännedom om vilka fritidsaktiviteter som finns i Malmö. (3.7.1) 2) Andelen pojkar och flickor som uppger att de är delaktiga i och har inflytande över de av stadsområdet organiserade fritidsaktiviteterna ska öka. (3.7.2) 3) Flickor och pojkar, i årskurs 6-9, ska få stöd i att skapa fritidsintressen. (6.7.3) 1) Garagets personal ska kunna hänvisa barn och unga till fler fritidsaktiviteter än de som finns på Garaget när sådana efterfrågas. Personalen ska kännedom om hur man kan söka fram/presentera information om fritidsaktiviteter i närområdet samt övriga Malmö. 2) Barn och unga ska kunna vara delaktiga i de av Garaget organiserade kreativa workshopparna. Utbudet ska bygga på deltagarnas intressen och efterfrågan genom dialog och enkäter. Pedagogerna som leder workshopparna ska vara insatta i Garagets mål om att involvera barnen i processen. 3) Garaget ska vara en plats där barn kan upptäcka och utveckla olika fritidsintressen efter skolan. Tillsammans med pedagoger och övrig personal tillhandahåller vi kreativa workshops ett antal dagar i veckan i anslutning till skolslut, vars inriktningar bygger på önskemål från barnen själva. Open Stage Garaget kommer att vara en aktivitet som syftar till att låta barn och ungdomar ta plats på en scen, få uppträda, träffa andra kulturaktörer och vidga sitt intresse. 4) Biblioteksservicen undersöker utifrån det vidgade textbegreppet vilka andra informationsbärande medieformer som används av barn & unga som besöker Garaget. Vi för dialog med barn & unga kring önskemål till biblioteksservicen. En modell och struktur för delaktighet tas fram och startas. 1) Genomförd kompetensutveckling av personal. 12

14 2) Att det finns en struktur för hur vi fånga upp önskemål och behov från/hos barn och unga på Garaget. Barnbrukarundersökningen fråga om delaktighet. 3) Antal workshops i kreativa verkstaden samt antal deltagare per tillfälle. Barnbrukarundersökningen fråga om deltagande i kreativa workshops. Antal deltagare i Open Stage Garaget. 4) Att det finns en struktur för hur vi fånga upp önskemål och behov från/hos barn och unga som använder biblioteksservicen. 11. KF-mål/Biblioteksplan: I Malmö ska flickor och pojkar kunna delta i fritidsverksamheterna på lika villkor. (KF) 1) Antalet och andelen flickor som deltar i stadsområdets fritidsverksamheter ska öka. (3.8.1) 2) Flickor och pojkar som deltar i stadsområdets fritidsaktiviteter ska uppleva att de har lika stort inflytande i utformandet av aktiviteter. (3.8.2) 1) Garaget ska särskilt uppmärksamma önskemål och behov som gäller flickors fritidsintressen. Garaget kan vara en resurs för initiativ som kommer från Garagets egna besökare inom detta område, exempelvis Tjejgruppen och liknande. På samma sätt ska Garaget införa tjejöppet i datarummet då ett behov av detta uppmärksammats. 2) Genomföra Pappa & jag ett berättarprojekt för pojkar som fokuserar på pappor och berättande, där syftet är att lyfta berättande/högläsning som metod för läsutveckling. Detta görs genom att utveckla och införa en läsfrämjande aktivitet för barn och unga, att lyfta pappornas betydelse som läsande förebilder samt stärka dem i sitt berättande. I förlängningen kan både flickor och pojkar ha kännedom och möjlighet att på fritiden besöka biblioteket och använda de resurser som finns där. 3 3) Vi för dialog med barn & unga kring önskemål till biblioteksservicen. En modell och struktur för delaktighet tas fram och startas. 1) Könsuppdelad statistik vad gäller deltagande i kreativa workshops. Flödesschemamätningar i bland annat datarummet. 3 Att utveckla läsandet är en sammansatt process, samspelet mellan barn och vuxna spelar stor roll. Det läsfrämjande arbete som riktas till vuxna idag är värdefullt. Den tillfälliga insatsen, pappagrupper, har pojkar och pappor som sin primära målgrupp. De långsiktiga insatserna, inspirationsfolder, genuspåse och läsfrämjande insatser, har förskolorna i vårt upptagningsområde, besökande föräldrar/barn och besökande på BVC som sin primära målgrupp. Alltså, i förlängningen kommer resultatet att gagna alla Garagets besökande barn och unga. 13

15 2) Att projektet är genomfört och analyserat, att en modell/struktur för delaktighet finns som utgår ifrån både flickor och pojkar. Fråga i barnbrukarundersökningen. 3) Att någon form av idébank/struktur finns för biblioteksservicen. 12. KF-mål/Biblioteksplan: Ekologiskt och etiskt certifierade produkter ska vara förstahandsvalet vid upphandling och inköp, i andra hand ska produkterna vara upphandlade i enlighet med miljöstyrningsrådets kriterier. (KF) Alla verksamheter ska när så är möjligt välja ekologiska och certifierade produkter. (3.13.1) Garaget ska fortsatt vara en plats som kännetecknas av miljö-medvetenhet och återbruksanda. Vårt kafé säljer enbart ekologiska produkter och våra inköp följer Malmö stads policy för upphandling och ramavtal. Statistik från beställningsmodulen Raindance. Foto från Garagets Bokmässa december

16 BUDGET 2014 INTÄKTER Kommunbidrag Ersättning myndighet Ersättning produktionen Ersättning andra SDF Summa UTGIFTER Personalkostnader Hyra Övrigt Interna omföringar Avskrivning Internränta Summa

17 UPPFÖLJNING AV VERKSAMHETSPLANEN Verksamhetsplanen kommer att följas upp och utvärderas i samband med tertialuppföljningar och årsbokslut. Garagets årliga brukarundersökning samt barnbrukarundersökning fungerar som ytterligare underlag för att mäta måluppfyllelse. 16

Slutrapport projektet Pappa och jag - ett berättandeprojekt för pojkar.

Slutrapport projektet Pappa och jag - ett berättandeprojekt för pojkar. Slutrapport projektet Pappa och jag - ett berättandeprojekt för pojkar. Garaget, Malmö Stad Upprättad Datum: 2015-01-30 Ansvarig: Sara Espensen Förvaltning: SoF Innerstaden Sektion: Garaget Innehållsförteckning

Läs mer

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Policy för mötesplatser för unga i Malmö Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Varför en policy? Mål För att det ska vara möjligt att följa upp och utvärdera verksamheten utifrån policyn så används två typer av

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Programområde Kultur och bibliotek ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande Policy Jag bor i Malmö - policy för ungas inflytande INLEDNING För att Malmö ska ligga i framkant när det gäller utvecklingsfrågor, vara en attraktiv och demokratisk stad så vill Malmö stad använda unga

Läs mer

Biblioteksplan 2014-2017

Biblioteksplan 2014-2017 1 (7) Typ: Plan Giltighetstid: 2014-2017 Version: 3.0 Fastställd: KF 2014-04-16, 29 Uppdateras: 2016 Biblioteksplan 2014-2017 Innehållsförteckning 1. Biblioteksfakta 2. Inledning 3. Uppdrag och roller

Läs mer

VI ERBJUDER EN ROLIG, STIMULERANDE OCH LÄRORIK VERKSAMHET DÄR VI SÄTTER BARNET I FOKUS.

VI ERBJUDER EN ROLIG, STIMULERANDE OCH LÄRORIK VERKSAMHET DÄR VI SÄTTER BARNET I FOKUS. K V A L I T E T S G A R A N T I Sid 1 (5) Dalens förskolor VI ERBJUDER EN ROLIG, STIMULERANDE OCH LÄRORIK VERKSAMHET DÄR VI SÄTTER BARNET I FOKUS. Dalens förskolor består av fyra förskolor, med sammanlagt

Läs mer

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014 Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014 Förskolan Båten Simvägen 37 135 40 Tyresö 070-169 83 98 Arbetsplan 2013/2014 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande.

Läs mer

En vanlig vecka i MalMö

En vanlig vecka i MalMö En vanlig vecka i Malmö Foto: Eva Klamméus I början av april 2006 sändes brev och enkät till ideella och kommersiella arrangörer inom kultur- nöjes- och idrottslivet i Malmö. Syftet med undersökningen

Läs mer

Nämnd- och bolagsplan 2015. Kulturnämnd

Nämnd- och bolagsplan 2015. Kulturnämnd Kulturnämnd Innehållsförteckning Ledning... 3 Förutsättningar för verksamhetsåret... 4 Mål och mått... 6 Budget... 9 Bilagor... Fel! Bokmärket är inte definierat. 2 (9) Ledning Förvaltning: Ordförande:

Läs mer

Biblioteksplan. Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för. Utbildningsnämnden Giltighetstid. 5 år Dokumentansvarig

Biblioteksplan. Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för. Utbildningsnämnden Giltighetstid. 5 år Dokumentansvarig Biblioteksplan Dokumenttyp Fastställd Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för Utbildningsnämnden Giltighetstid 5 år Dokumentansvarig Kultur- och Bibliotekschef Dnr 2015.000058

Läs mer

Policy. Kulturpolitiskt program

Policy. Kulturpolitiskt program Sida 1/8 Kulturpolitiskt program Varför kultur? Kungsbacka är en av Sveriges främsta tillväxtkommuner vilket ställer höga krav inom flera områden, inte minst kulturen. Kungsbackas intention är att tänka

Läs mer

Skolverksamhet. Samtliga elever på respektive högstadieskola, som under öppettiden har rast eller håltimma.

Skolverksamhet. Samtliga elever på respektive högstadieskola, som under öppettiden har rast eller håltimma. Grundsyn/definition Fritidsgården skall vara en plats för trygga möten i en drogfri miljö mellan i första hand unga människor oavsett ålder, kön, funktionshinder, livsstil, etnisk bakgrund, politisk eller

Läs mer

Biblioteksplan för Hofors kommun 2009-2011

Biblioteksplan för Hofors kommun 2009-2011 Biblioteksplan för Hofors kommun 2009-2011 Antagen av Barn- och utbildningsnämnden 2009-06-16 1/10 Innehållsförteckning BAKGRUND OCH SYFTE 3 VERKSAMHETSBESKRIVNING 3 Folkbiblioteksverksamheten 3 Skolbiblioteksverksamheten

Läs mer

Arbetsplan Herkules Förskola - Läsår 2005-2006

Arbetsplan Herkules Förskola - Läsår 2005-2006 Arbetsplan Herkules Förskola - Läsår 2005-2006 Herkules Förskola personalkooperativ är beläget på södra Lidingö i Käppalaområdet. Vi har nära till skogen och om vintern har vi pulkabacke och mojlighet

Läs mer

Invandrarkvinnor som en resurs för framtidens kompetensförsörjningsbehov inom vård och omsorg

Invandrarkvinnor som en resurs för framtidens kompetensförsörjningsbehov inom vård och omsorg Invandrarkvinnor som en resurs för framtidens kompetensförsörjningsbehov inom vård och omsorg Förord BIIA resurscentrum vill skapa ökade förutsättningar för människor som idag står utanför arbetsmarknaden

Läs mer

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Innehåll

Läs mer

1. Inledning 2. 2. Uppdrag och roller 2. 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3.

1. Inledning 2. 2. Uppdrag och roller 2. 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3. Biblioteksplan för Kalix kommunbibliotek 2014-2015 2 Innehållsförteckning 1. Inledning 2 2. Uppdrag och roller 2 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3.4

Läs mer

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern Vårt olika, gemensamma uppdrag Den här policyn beskriver samspelet mellan arbetsgivare och medarbetare. Detta samspel måste fungera för att vi ska nå våra mål och

Läs mer

Jämställdhetsplan Kalix kommun 2015-2017

Jämställdhetsplan Kalix kommun 2015-2017 Jämställdhetsplan Kalix kommun 2015-2017 Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Jämställdhetsplan 2015-20174 Plan 2015-02-23, 61 Kommunstyrelsen Dokumentansvarig/processägare Version

Läs mer

Personalpolitiskt Program

Personalpolitiskt Program Personalpolitiskt Program Landskrona kommuns personalpolitiska målsättning Kommunens personalpolitik är ett strategiskt medel för att kunna ge kommunens invånare omvårdnad, utbildning och övrig samhällsservice

Läs mer

Bibliotekets roll i lokal och regional utveckling

Bibliotekets roll i lokal och regional utveckling Bibliotekets roll i lokal och regional utveckling En förstudie om behovet av kompetensutvecklingsinsatser. Vilka nyckelkompetenser behövs på biblioteken de närmaste tre-fem åren? Bibliotekets roll slutsatser

Läs mer

Sammanfattning av rundabordssamtal

Sammanfattning av rundabordssamtal Sammanfattning av rundabordssamtal I detta dokument summeras vad som hittills har diskuterats vid de rundabordssamtal som förts inom Kraftsamling sedan starten 2011. Det är ett omfattande material som

Läs mer

Mall för slutrapport förprojektering

Mall för slutrapport förprojektering 1(9) Mall för slutrapport förprojektering Syftet med enhetliga mallar för slutrapportering är att underlätta spridningen av resultat och metoder från Socialfondsprojekten i Sverige. I slutrapporten för

Läs mer

Biblioteksverksamheten i Karlsborgs kommun

Biblioteksverksamheten i Karlsborgs kommun Biblioteksplan i Karlsborgs kommun Dokumenttyp: Diarienummer: Beslutande: Handlingsplan xxx.xxx Kommunfullmäktige Antagen: 2015-05-25 Giltighetstid: 2015-2017 Dokumentet gäller för: Dokumentansvar: Biblioteksverksamheten

Läs mer

Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare 3 3. Piteå har nolltolerans för ungdomsarbetslöshet 2 2

Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare 3 3. Piteå har nolltolerans för ungdomsarbetslöshet 2 2 NÄMNDEN FÖR ARBETSMARKNADSFRÅGOR OCH VUXENUTBILDNING Nämndens uppdrag Nämnden är kommunens arbetslöshetsnämnd har ansvaret för att nationella lokala mål förverkligas inom kommunens vuxenutbildning, arbetsmarknadsfrågor

Läs mer

Lokal överenskommelse om samarbete mellan Arbetsförmedlingen Bryggan, JobbMalmö och Individ- och Familjeomsorgen i stadsområde Väster i Malmö stad

Lokal överenskommelse om samarbete mellan Arbetsförmedlingen Bryggan, JobbMalmö och Individ- och Familjeomsorgen i stadsområde Väster i Malmö stad Lokal överenskommelse om samarbete mellan Arbetsförmedlingen Bryggan, JobbMalmö och Individ- och Familjeomsorgen i stadsområde Väster i Malmö stad Mellan Arbetsförmedlingen och Malmö stad genom JobbMalmö

Läs mer

KomTek Järfälla. Bakgrund, nuläge och framtid. Roger Viklund, verksamhetsledare KomTek. Maj 2015 Kon 2015/52

KomTek Järfälla. Bakgrund, nuläge och framtid. Roger Viklund, verksamhetsledare KomTek. Maj 2015 Kon 2015/52 KomTek Järfälla Bakgrund, nuläge och framtid Roger Viklund, verksamhetsledare KomTek Maj 2015 Kon 2015/52 1 (6) Innehåll 1. KONCEPTET KOMTEK... 2 1.1. Bakgrund och mål... 2 1.2. Organisation... 2 2. KOMTEK

Läs mer

Program för ett integrerat samhälle

Program för ett integrerat samhälle Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för ett integrerat samhälle Integrerat samhälle 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för

Läs mer

IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01

IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01 IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01 Idrotten spelar en central roll för Eslöv. Med en lång tradition av ett rikt föreningsliv

Läs mer

Förslag till BIBLIOTEKSPLAN FÖR HÄLLEFORS KOMMUN

Förslag till BIBLIOTEKSPLAN FÖR HÄLLEFORS KOMMUN Förslag till BIBLIOTEKSPLAN FÖR HÄLLEFORS KOMMUN 2 Förord En biblioteksplan är tänkt att vara ett redskap för politiker och tjänstemän att på ett strukturerat sätt ta tillvara befintliga biblioteksresurser,

Läs mer

Budgetskrivelse 2015. Kommunfullmäktige

Budgetskrivelse 2015. Kommunfullmäktige Budgetskrivelse 2015 Kommunfullmäktige Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 4 2 Nämndens verksamhetsinriktning... 5 3 Kommunfullmäktigemål... 6 3.1 Ungdomsarbetslösheten ska minska... 6 3.2 Malmöbor

Läs mer

Antaget av kommunfullmäktige 2004-11-25, 183 PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN

Antaget av kommunfullmäktige 2004-11-25, 183 PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN Värnamo kommun ska genom sin egen verksamhet och genom stöd till föreningslivet verka för en allsidig och rik kulturverksamhet för barn och ungdom

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

Vår gemensamma målbild

Vår gemensamma målbild Vår gemensamma målbild från nu till 2017 Foto: Leif Samuelsson Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som arbetar inom kultur- och fritidsförvaltningen För att veta vart vi ska styra måste vi veta vart

Läs mer

Verksamhetsplan för. Ronneby Kunskapskälla 2011-03-21

Verksamhetsplan för. Ronneby Kunskapskälla 2011-03-21 Verksamhetsplan för Ronneby Kunskapskälla 2011-03-21 1 Innehåll Sammanfattning... 3 Syfte... 4 Nulägesbeskrivning... 4 Mission 2012... 5 Vision december 2012... 5 Verksamhetsidé, värdegrund och målgrupp...

Läs mer

Alla Vinner! Verktyg för ett gott liv i vår kommun

Alla Vinner! Verktyg för ett gott liv i vår kommun Alla Vinner! Verktyg för ett gott liv i vår kommun Åtta enkla, konkreta och varsamma verktyg som bygger broar mellan människor i och utan funktionssvårigheter Det ska vara lätt att leva i Lund för alla

Läs mer

OM VI FICK BESTÄMMA ett projekt om Barnkonventionen och varför barns och ungdomars delaktighet måste stärkas

OM VI FICK BESTÄMMA ett projekt om Barnkonventionen och varför barns och ungdomars delaktighet måste stärkas Sofia Balic Projektledare Sveriges Musik- och Kulturskoleråd Nybrokajen 13 S- 111 48 STOCKHOLM +46 703 66 13 30 sofia.balic@smok.se www.smok.se 13-05-1713-05-17 Till Michael Brolund Arvsfondsdelegationen

Läs mer

Översikt samtliga nämnders mål i Eslövs kommun, mandatperiod 2011-2014. Prioriterade mål Nämnd Mål

Översikt samtliga nämnders mål i Eslövs kommun, mandatperiod 2011-2014. Prioriterade mål Nämnd Mål Översikt samtliga nämnders mål i Eslövs kommun, mandatperiod 2011-2014 Prioriterade mål Nämnd Mål God ekonomisk hushållning AoF Sänka kostnaderna för försörjningsstödet. BoF Alla elever ska kunna läsa

Läs mer

Rapport från tillsynsbesök. Beskrivning av verksamheten: Sammanfattning: RAPPORT 2012-06-11. BARN- OCH GRUNDSKOLAN Charlotte Bergh

Rapport från tillsynsbesök. Beskrivning av verksamheten: Sammanfattning: RAPPORT 2012-06-11. BARN- OCH GRUNDSKOLAN Charlotte Bergh RAPPORT 2012-06-11 BARN- OCH GRUNDSKOLAN Charlotte Bergh Rapport från tillsynsbesök Faktauppgifter Mätdatum:2011-10-15 Heltidstjänster I barngrupp: 4,75 Tjänster med högskoleutb: 3,0 (60%) Antal barn:

Läs mer

Solgläntans biblioteks- och läsutvecklingsplan. läsåret 2010-2011

Solgläntans biblioteks- och läsutvecklingsplan. läsåret 2010-2011 Solgläntans biblioteks- och läsutvecklingsplan läsåret 2010-2011 1 Biblioteks- och läsutvecklingsplan samt IT Övergripande verksamhetsmål för skolbiblioteket Skolbiblioteket ska hjälpa eleverna: att utveckla

Läs mer

Biblioteket som kulturhus - en utvecklingsväg för folkbiblioteken? Kristina Elding 141107

Biblioteket som kulturhus - en utvecklingsväg för folkbiblioteken? Kristina Elding 141107 Biblioteket som kulturhus - en utvecklingsväg för folkbiblioteken? Kristina Elding 141107 Detta tänkte jag prata om: Om Kultur Skåne och våra kulturpolitiska mål Varför biblioteket som kulturhus - bakgrund

Läs mer

Kultur- och fritidsplan samt Biblioteksplan 2013-2015 Laxå kommun

Kultur- och fritidsplan samt Biblioteksplan 2013-2015 Laxå kommun Kultur- och fritidsplan samt Biblioteksplan 2013-2015 Laxå kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-02-13 5. Dnr BUN 2012007 012 Innehållsförteckning... 2 Gemensamma mål... 3 Övergripande fokusområden...

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGES UPPDRAG FÖR ÅR 2014 TILL Kultur och fritidsnämnden

KOMMUNFULLMÄKTIGES UPPDRAG FÖR ÅR 2014 TILL Kultur och fritidsnämnden KOMMUNFULLMÄKTIGES UPPDRAG FÖR ÅR 201 TILL Kultur och fritidsnämnden INNEHÅLL I UPPDRAGSHANDLING 1. UPPGIFT 2. PROFIL. VERKSAMHETSMÄSSIGA MÅL ENLIGT KF-BESLUT. MÅL OCH SATSNINGAR 5. RAPPORTERING 6. 7.

Läs mer

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande.

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Inledning Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Policy utgår från grundsynen att vårt samhälle ekonomiskt organiseras i tre sektorer:

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

Mål för samverkan mellan Stockholms förskolor, skolor och Stockholms stadsbibliotek. Ett komplement till Bibliotek i rörelse. En strategisk plan för

Mål för samverkan mellan Stockholms förskolor, skolor och Stockholms stadsbibliotek. Ett komplement till Bibliotek i rörelse. En strategisk plan för Mål för samverkan mellan Stockholms förskolor, skolor och Stockholms stadsbibliotek. Ett komplement till Bibliotek i rörelse. En strategisk plan för bibliotek i Stockholms stad 2006-2010 1. Uppdraget Kommunfullmäktige

Läs mer

Malmö stad RESULTATRAPPORT, PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET

Malmö stad RESULTATRAPPORT, PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET Malmö stad RESULTATRAPPORT, PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET Förord Malmö stads arbete med jämställdhetsintegrering vilar på CEMR, de nationella jämställdhetspolitiska målen, Malmö stads utvecklingsplan

Läs mer

Stadsbiblioteket, kulturförvaltningen Verksamhetsplan 2014

Stadsbiblioteket, kulturförvaltningen Verksamhetsplan 2014 Stadsbiblioteket, kulturförvaltningen Verksamhetsplan 2014 Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: Torbjörn Nilsson Kulturförvaltningen Stadsbiblioteket Stadsbiblioteket, kulturförvaltningen... 1...

Läs mer

Verksamhetsplan för Ringarens förskola

Verksamhetsplan för Ringarens förskola Verksamhetsplan för Ringarens förskola Läsåret 2014-2015 1 Innehå ll Inledning Vård och bildnings vision... 4 Vision och verksamhetsidé för affärsområdet förskola... 4 Övergripande mål 2017 för förskoleverksamheten...

Läs mer

för 2012-13 KÄLLGATANS OLA

för 2012-13 KÄLLGATANS OLA för 2012-13 13 KÄLLGATANS FÖRSKOL OLA Värdegrund och genus Vi har kommit olika långt i vårt arbete med kompissolen. Vi diskuterar genusperspektivet kontinuerligt och inser svårigheten då vi alla är präglade

Läs mer

Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020. utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland

Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020. utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020 utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland 1 Innehåll Förord... 3 Biblioteksstrategi för Halland...4 Huvudmän och uppdrag... 5 Samarbetsparter...8

Läs mer

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY Med gemensam kraft SKAPAR vi en BRA arbetsmiljö OCH GER samhällsservice med hög kvalitet. VARFÖR EN LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY? Alla vi som arbetar i koncernen

Läs mer

Svensk Biblioteksförenings studiepaket. Barn berättar. En studie av 10-åringars syn på läsning och bibliotek

Svensk Biblioteksförenings studiepaket. Barn berättar. En studie av 10-åringars syn på läsning och bibliotek Svensk Biblioteksförenings studiepaket Barn berättar En studie av 10-åringars syn på läsning och bibliotek Välkommen till studiepaketet Barn berättar! Svensk Biblioteksförening ska främja biblioteksutveckling.

Läs mer

Policy. Biblioteksplan. Sida 1/8

Policy. Biblioteksplan. Sida 1/8 Sida 1/8 Biblioteksplan 1 Bakgrund Kommunstyrelsen beslutade 2008-12-16 261 att ge Kultur & Turism i uppgift att i samarbete med berörda parter utarbeta en Biblioteksplan för Kungsbacka kommun. (Dnr KT08-00223/88).

Läs mer

RIKTLINJER AVSEENDE SPONSRING. Riktlinjer avseende sponsring. Definitioner av sponsring

RIKTLINJER AVSEENDE SPONSRING. Riktlinjer avseende sponsring. Definitioner av sponsring RIKTLINJER AVSEENDE SPONSRING Riktlinjer avseende sponsring Eslövs kommun har kontakter och samarbeten med en rad olika verksamheter, såväl offentliga som privata och ideella. I en del av dessa samarbeten

Läs mer

Välkommen till Björkhyddans förskola

Välkommen till Björkhyddans förskola Välkommen till Björkhyddans förskola Björkhyddans förskola Björkhyddans förskola består av fyra avdelningar: Biet, Humlan, Sländan och Myran. Björkhyddan har ett eget kök och en stor härlig lekhall i mitten.

Läs mer

JobbMalmö En verksamhet för arbetsmarknadspolitiska insatser inom Malmö stad

JobbMalmö En verksamhet för arbetsmarknadspolitiska insatser inom Malmö stad Juli 2013 JobbMalmö En verksamhet för arbetsmarknadspolitiska insatser inom Malmö stad JobbMalmö JobbMalmö är en verksamhet för arbetsmarknadspolitiska insatser inom Malmö stad. Genom olika arbetsmarknadsinsatser

Läs mer

Lokal arbetsplan 2013/2014. Kilbergets förskola

Lokal arbetsplan 2013/2014. Kilbergets förskola Lokal arbetsplan 2013/2014 Kilbergets förskola Vår förskola består av fyra avdelningar, två avdelningar för barn mellan 1-3 år och två avdelningar för barn mellan 3-5 år. På Kilbergets förskola arbetar

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

Arvika läser Tove Jansson

Arvika läser Tove Jansson Projektbeskrivning Arvika läser Tove Jansson Syfte Projektet "Arvika läser Tove Jansson" avser att lyfta fram skönlitteraturen på olika sätt, med olika aktörer i Arvika kommun, och visa på att litteratur

Läs mer

Redovisning av jämförelser av nyckeltal för fritidsgårdsverksamhet i sex kommuner

Redovisning av jämförelser av nyckeltal för fritidsgårdsverksamhet i sex kommuner -12-18 1 (8) Rapport Redovisning av jämförelser av nyckeltal för fritidsgårdsverksamhet i sex kommuner Sammanfattning Nackanätverket är ett samarbete mellan sex kommuner som handlar om fritidsgårdar och

Läs mer

VÄRLDEN I LUND. om internationalisering och mänskliga rättigheter. Integrationspolitiskt program för Lunds kommun

VÄRLDEN I LUND. om internationalisering och mänskliga rättigheter. Integrationspolitiskt program för Lunds kommun VÄRLDEN I LUND om internationalisering och mänskliga rättigheter Integrationspolitiskt program för Lunds kommun 1. Inledning och syfte Idéernas Lund har sin öppenhet mot omvärlden att tacka för framgång

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Verksamhetsplaner för 2014. lägga informationen till handlingarna.

Tjänsteskrivelse. Verksamhetsplaner för 2014. lägga informationen till handlingarna. Malmö stad Stadsområdesförvaltning Söder 1 (2) Datum 2013-12-19 Vår referens Maria Hultin Controller Maria.Hultin@malmo.se Tjänsteskrivelse Verksamhetsplaner för 2014 SOFS-2013-593 Sammanfattning Stadsområdesförvaltningen

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING Fritidshemmet Tintin, Höredaskolan. 2012/2013 Eksjö kommun

KVALITETSREDOVISNING Fritidshemmet Tintin, Höredaskolan. 2012/2013 Eksjö kommun KVALITETSREDOVISNING Fritidshemmet Tintin, Höredaskolan 2012/2013 Eksjö kommun 2(5) 1. Rektorns sammanfattande analys och bedömning av hur väl verksamheten når de nationella målen och styrkortsmålen. 1.1

Läs mer

Kinda kommun Styrning och Kvalitet

Kinda kommun Styrning och Kvalitet Kinda kommun Styrning och Kvalitet Diarienummer: Publiceringsdatum: Publicerad: Hemsida, Kindanätet (inom snar framtid) Beslutsfattare: Ledningsgrupp Beslutsdatum: Giltighetstid: Tills vidare Uppföljning:

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 KOMMUNFÖRBUNDET SKÅNE BRYSSEL Denna verksamhetsplan presenterar verksamhetsinriktning, arbetsmetod och prioriteringar under 2014-.2015 för Kommunförbundet Skånes Brysselrepresentation.

Läs mer

Biblioteksplan 2014--2018

Biblioteksplan 2014--2018 Biblioteksplan Datum 2014-11-07 Beslutad Kommunfullmäktige 242, 2014-12-16 1(7) Dnr 14/714-880 Biblioteksplan 2014--2018 Biblioteken i Mörbylånga kommun består av tre folkbibliotek, Mörbylånga, Färjestaden

Läs mer

Dnr KK12/384 POLICY. Personalpolicy. för Nyköpings kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11

Dnr KK12/384 POLICY. Personalpolicy. för Nyköpings kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11 Dnr KK12/384 POLICY Personalpolicy för Nyköpings kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11 Dnr KK12/384 2/6 Personalpolitisk viljeinriktning Nyköpings kommun är en attraktiv arbetsgivare som behåller

Läs mer

Plan för att främja likabehandling och motverka kränkande behandling i förskolan

Plan för att främja likabehandling och motverka kränkande behandling i förskolan 2014-08-05 Plan för att främja likabehandling och motverka kränkande behandling i förskolan Vår vision är att Vi lär med glädje för livet. Vi vill att alla barn, personal och vårdnadshavare inom förskoleverksamheten

Läs mer

vanersborg.se/kulturveckan facebook.se/kulturveckan

vanersborg.se/kulturveckan facebook.se/kulturveckan Hur funkar det? En lathund för arrangörer under Kulturveckan 2015 i Vänersborg vanersborg.se/kulturveckan facebook.se/kulturveckan OM KULTURVECKAN Uppdraget Kulturveckan i Vänersborg arrangerades första

Läs mer

1. Beskrivning av Stormhattens förskola

1. Beskrivning av Stormhattens förskola Stormhattens föräldrakooperativa förskola Verksamhetsplan 2014/2015 1. Beskrivning av Stormhattens förskola 1.1 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara

Läs mer

Arbetsplan för Nolbyskolans fritidshem Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Nolbyskolans fritidshem Läsåret 2014/2015 november Arbetsplan för Nolbyskolans fritidshem Läsåret 2014/2015 Syftet med detta dokument, Arbetsplanen är att synliggöra verksamheten. Ett sätt att skapa en gemensam bild av verksamheten och hur man

Läs mer

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad 1 SKOLPLAN FÖR VUXENUTBILDNINGEN Skolplanen för vuxenutbildningen i Nässjö

Läs mer

För ett jämställt Dalarna

För ett jämställt Dalarna För ett jämställt Dalarna Regional avsiktsförklaring 2014 2016 Vi vill arbeta för...... Att förändra attityder Ett viktigt steg mot ett jämställt Dalarna är att arbeta med att förändra attityder i länet,

Läs mer

Verksamhetsplan 2013 biblioteken i Mjölby kommun

Verksamhetsplan 2013 biblioteken i Mjölby kommun 1 Verksamhetsplan 2013 biblioteken i Mjölby kommun Bibliotekslagen: Alla medborgare ska ha tillgång till ett folkbibliotek till främjande av intresse för läsning och litteratur, information, upplysning

Läs mer

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS HANDBOK för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS Världen angår oss Centerkvinnornas fond Världen angår oss (VAO) är fonden för Centerkvinnornas medlemmar som vill jobba för en

Läs mer

Verksamhetsplan 2013/2014 Förskolan Rosen

Verksamhetsplan 2013/2014 Förskolan Rosen Verksamhetsplan 2013/2014 Förskolan Rosen Presentation av verksamheten Förskolan Rosen ligger ganska centralt i närheten av Åkerö skola mot byn Övermo, En förskola med barn i åldrarna 1-5 år. Två flyglar

Läs mer

Biblioteksplan för Svedala kommun 2008-2011

Biblioteksplan för Svedala kommun 2008-2011 Biblioteksplan för Svedala kommun 2008-2011 Bibliotekslagen (SFS 1996:1596) fick år 2005 ett tillägg som säger att bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det allmänna biblioteksväsendet ska samverka och

Läs mer

Verksamhetsplan & Budget

Verksamhetsplan & Budget Verksamhetsplan & Budget 2013 Malmö Idrottsföreningars Samorganisation MISO Idrott åt alla MISO stöder Idrottens värdegrund och dess fyra grundpelare Glädje och gemenskap Demokrati och delaktighet Allas

Läs mer

Arbetsplan för Sollebrunns fritidshem Läsåret 2015/2016

Arbetsplan för Sollebrunns fritidshem Läsåret 2015/2016 150417 Arbetsplan för Sollebrunns fritidshem Läsåret 2015/2016 Syftet med detta dokument, Arbetsplanen är att synliggöra verksamheten. Ett sätt att skapa en gemensam bild av verksamheten och hur man arbetar

Läs mer

Riktlinjer för inkluderande enkäter, blanketter och formulär

Riktlinjer för inkluderande enkäter, blanketter och formulär PROGRAM POLICY STRATEGI HANDLINGSPLAN RIKTLINJER Riktlinjer för inkluderande enkäter, blanketter och formulär Örebro kommun 2015 01 21 Ks 1130/2014 orebro.se 2 RIKTLINJER FÖR UTFORMANDE AV ENKÄTER PROGRAM

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Kärrviolen 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Kärrviolen 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola Kärrviolen 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 3 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 3 I Trollhättan

Läs mer

Balanserat Styrkort, Borgholms Kommun Socialnämnden Vision Attraktiva Kreativa Hållbara - Företagsamma Borgholms Kommun

Balanserat Styrkort, Borgholms Kommun Socialnämnden Vision Attraktiva Kreativa Hållbara - Företagsamma Borgholms Kommun Balanserat Styrkort, Borgholms Kommun Socialnämnden Vision Attraktiva Kreativa Hållbara - Företagsamma Borgholms Kommun Medborgare Verksamhet & process Lärande & förnyelse Ekonomi Borgholms kommun ska

Läs mer

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen Ett aktivt liv, där både kropp och själ får sitt, är bra för hälsan och välbefinnandet. Vi inom kultur och fritid arbetar för att skapa förutsättningarna. Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som

Läs mer

Ordförande har ordet

Ordförande har ordet Ordförande har ordet På FC Rosengård försöker vi utnyttja den positiva kraft som fotboll utgör. Med hjälp av idrotten arbetar vi förebyggande för att undvika att personer hamnar i utanförskap. Vi försöker

Läs mer

Brukets förskolas arbetsplan 2013-2014

Brukets förskolas arbetsplan 2013-2014 Förskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(7) Nyberg Anki 2013-08-30 Brukets förskolas arbetsplan 2013-2014 Kunskapsnämndens mål 2013 under MEDBORGAR Resultaten för lärande och kunskap förbättras

Läs mer

ARBETSPLAN FÖR KULLALYCKAN

ARBETSPLAN FÖR KULLALYCKAN ARBETSPLAN FÖR KULLALYCKAN Reviderad i juni 2013 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förskolans uppdrag 3 Värdegrund 4 Likabehandling 4 Inskolning 5 Föräldrasamverkan 5 Rutinsituationer 5 Leken 5 Matematik 6 Språk

Läs mer

Mål: Ekologi och miljö. Måldokument Lpfö 98

Mål: Ekologi och miljö. Måldokument Lpfö 98 Ekologi och miljö Måldokument Lpfö 98 Förskolan ska lägga stor vikt vid miljö- och naturvårdsfrågor. Ett ekologiskt förhållningssätt och en positiv framtidstro skall prägla förskolans verksamhet. Förskolan

Läs mer

1. Mission. 2. Vision. 3. Värderingar. 4. Verksamhetsidé

1. Mission. 2. Vision. 3. Värderingar. 4. Verksamhetsidé Strategisk verksamhetsplan för Kulturförvaltningen Kompletterar Kulturpolitiska mål för Värnamo kommun 2011 2014 och Biblioteksplan för Värnamo kommun 2011 2014. Kn 2014-02-19 19 Bilaga 3 1. Mission Kulturnämnden

Läs mer

ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN

ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN Inledning Förskolan regleras i skollagen och har Skolverket som tillsynsmyndighet. Sedan 1 augusti, 1998, finns en läroplan för förskolan, Lpfö 98. Läroplanen är utformad

Läs mer

Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap. Friskvårdsklubben Social resursnämnd

Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap. Friskvårdsklubben Social resursnämnd Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap Friskvårdsklubben Social resursnämnd Innehåll Bakgrund och förutsättningar för avtalet... 3 Värdegrund... 3 Friskvårdsklubbens värdegrund:... 4 Insatser...

Läs mer

Kommunikationspolicy 2015

Kommunikationspolicy 2015 Kommunikationspolicy 2015 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Syfte 3. Kännetecken 4. Kommunikation som verktyg 5. Målgrupper 6. Riktlinjer och förhållningssätt 7. Ansvar Värmdö kommuns kommunikationspolicy

Läs mer

GENOMFÖRANDEPLAN. Projektets uppdrag är att driva processen framåt, boka samtliga möten och vara den mobila part som rör sig mellan stadsdelarna.

GENOMFÖRANDEPLAN. Projektets uppdrag är att driva processen framåt, boka samtliga möten och vara den mobila part som rör sig mellan stadsdelarna. BILAGOR: GENOMFÖRANDEPLAN Genomförandeplanen görs inledningsvis med syfte att skapa struktur i arbetet och förtydliga uppdraget inom stadsdelen. Det ger projektet och stadsdelen en gemensam plan att följa.

Läs mer

ett interkulturellt botkyrka En ny strategi för ett interkulturellt Botkyrka från samexistens till samarbete

ett interkulturellt botkyrka En ny strategi för ett interkulturellt Botkyrka från samexistens till samarbete ett interkulturellt botkyrka En ny strategi för ett interkulturellt Botkyrka från samexistens till samarbete Botkyrka är en kontrastrik plats. Här talas över 100 språk, här bor och arbetar människor med

Läs mer

Likabehandlingsplan. Plan för arbetet mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Gunnarsbo-/Sandhems förskoleområde

Likabehandlingsplan. Plan för arbetet mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Gunnarsbo-/Sandhems förskoleområde Likabehandlingsplan Plan för arbetet mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling Gunnarsbo-/Sandhems förskoleområde Läsåret 2014-2015 Reviderad 2014-11-13 VISION Alla på förskolan skall

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 12/13 Vision Alla på Min Skola, såväl elever som personal ska känna att det är meningsfullt, stimulerande och tryggt att studera eller att arbeta

Läs mer

Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN!

Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN! Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN! OM ATT TRO PÅ FRAMTIDEN Fotbollen har en fantastisk förmåga att sammanföra

Läs mer

Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012

Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012 Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012 2015 har 10 åringen nått statens och våra mål men framförallt sina egna och har tagit ansvar för sin egen utveckling med stöd av vuxna. 10 åringen tror på sig själv

Läs mer