GARAGET Verksamhetsplan 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "GARAGET Verksamhetsplan 2014"

Transkript

1 GARAGET Verksamhetsplan 2014

2 INNEHÅLL INNEHÅLL... 1 VERKSAMHETEN... 2 DITT VAR.DAGS.RUM GARAGET 2 ORGANISATION 2 VERKSAMHETSINRIKTNING EXTERNA ARRANGEMANG 4 SAMHÄLLSSERVICE 4 BIBLIOTEKSSERVICEN 5 KREATIV VERKSTAD 5 EKOLOGISKT KAFÉ 5 FLEXIBILITET INFÖR NYA BEHOV 6 MÅL OCH ÅTAGANDEN BUDGET UPPFÖLJNING AV VERKSAMHETSPLANEN

3 VERKSAMHETEN DITT VAR.DAGS.RUM GARAGET Garaget är sedan invigningen 2008 malmöbornas extra vardagsrum, en plats där man kan läsa, låna böcker och tidsskrifter, fika ekologiskt, träffa vänner, låna verktyg eller symaskin, låna laptop eller i-pad, gå på föreläsning eller kulturevenemang, arrangera evenemang, gå på språkkafé eller umgås med sina barn i barnhörnan. Och mycket mer. Allt är öppet för allmänheten och gratis, förutom kaffet och maten som är till självkostnadspris. När biblioteket stänger och personalen går hem tar olika arrangörer över lokalen. Samarbetet mellan dessa arrangörer och Garaget möjliggör att det så gott som varje kväll och helg hålls workshops, föreläsningar, filmvisningar, prova-på-aktiviteter, kulturkvällar, klädbytardagar och mycket annat. Självklart är även dessa arrangemang gratis och öppna för allmänheten. Garagets verksamhet baseras på brukardelaktighet i olika former. Det innebär att Garagets besökare kan vara med och påverka Garagets innehåll och verksamhet på olika sätt. Genom att ta tillvara på våra besökares idéer och synpunkter skapar vi en verksamhet som möter faktiska behov och önskemål. Det innebär att vi aldrig kan veta hundra procent hur verksamheten kommer se ut i ett längre perspektiv. Garagets grundläggande mål är dock att: - vara en naturlig mötesplats för boende i Sofielund och resten av Malmö - ge plats för arrangörer och därmed ett breddat kulturutbud - förmedla kulturella intryck - förmedla samhällsinformation - vara en plats där besökarna har möjlighet att vara delaktiga i verksamheten Garaget är en strategisk resurs för och samarbetspartner med Områdesprogrammet, då vi delar samma mål och värdegrund. 2

4 ORGANISATION Garaget startade som ett partnerskap mellan Fosie SDF, Södra innerstaden SDF, Kulturförvaltningen (Stadsbiblioteket) och Serviceförvaltningen. I dagsläget består partnerskapet av stadsområde Söder och stadsområde Innerstaden. Garaget ingår i avdelningen för Områdesutveckling i stadsområde Innerstaden. Garaget har en styrgrupp som består av förvaltningscheferna från Stadsområde Söder och Stadsområde Innerstaden. Styrgruppen godkänner Garagets verksamhetsplaner och tar ställning till alla större förändringar som skulle kunna påverka eller förändra Garagets verksamhetsplaner. 3

5 VERKSAMHETSINRIKTNING 2014 EXTERNA ARRANGEMANG Garaget kommer att fortsätta att arbeta med att erbjuda lokalen för utlån, hitta samarbeten och stödja engagemanget i Malmö. Garaget kommer att arbeta nära arrangörerna och se till att arrangörer och personer som kommer till arrangemangen känner till de möjligheter som finns under ordinarie verksamhet. Samarrangemang kommer att genomföras med relevanta aktörer, där Garagets personal finns på plats. Garagets kommer också att genomföra ett antal olika arrangemang i egen regi, t.ex. Open Stage Garaget, där vi erbjuder ett kulturellt innehåll som efterfrågats av besökarna, i detta fall av barnen som brukar besöka Garaget. SAMHÄLLSSERVICE Garaget erbjuder olika former av samhällsservice med olika frekvens under de ordinarie öppettiderna. Samhällsservicen genomförs av såväl externa aktörer som av Malmö stadaktörer och bygger i stort på att dessa använder sig av Garagets lokaler för att möta besökare/kunder/klienter i en avslappnad miljö där människor uppehåller sig naturligt snarare än i ordinarie kontorsmiljö. Garaget söker också samarabete med aktörer vars insatser efterfrågas av Garagets besökare. En fortsatt uppgift blir att underlätta och förtydliga volontärskapet i Garagets alla volontärverksamheter. Läxhjälp Läxhjälp för SFI/grundvuxstudenter genomförs i Garagets egen regi tillsammans med volontärer. Läxhjälp för gymnasiestudenter genomförs i samarbete med Röda Korset. Språkkafé Språkkaféet är en viktig del av Garagets verksamhet och lockar många nya besökare. Under 2014 kommer det fortsättningsvis äga rum vid fyra tillfällen per vecka. Några av utmaningarna för 2014 är att det ska finnas ett tillfredställande antal volontärer vid varje tillfälle samt att ytterligare tillgängliggöra resurser som är användbara för deltagarna. Språkkaféet ska ses som en implementerad del av helheten Garaget, där ett av målen är att korta avstånden mellan verksamhetens olika funktioner. Juridisk rådgivning Juridisk rådgivning erbjuds i samarbete med Juristjouren i Lund varje månad under terminerna. De som vill kan boka in en halvtimme gratis juridisk vägledning på Garaget. Jobbsökarkompisarna Garaget kommer under 2014 att samarbeta med den ideella föreningen Jobbsökarkompisarna, en verksamhet där jobbsökande personer hjälper varandra med tips, råd och stöd i sitt arbetssökande. Detta görs t.ex. genom CV-granskning, föreläsningar, mingelträffar med arbetsgivare. Budget- och konsumentrådgivning Under 2014 kommer Miljöförvaltningen att ha uppsökande verksamhet på Garaget och erbjuda budget- och konsumentrådgivning ca en gång per vecka. Ingen föranmälan kommer att krävas. 4

6 BIBLIOTEKSSERVICEN Biblioteksservicen kommer under 2014 fortsätta förtydliga och synliggöra de fysiska och digitala resurser som finns tillgängliga på Garaget. Lokalt är utmaningen att lyfta biblioteksservicen ur helheten Garaget, att visa på att ditt biblioteksbesök inte stannar hos oss, utan är en ingång till Malmö stads hela biblioteksarena övriga stadsområdesbibliotek och stadsbiblioteket. Utifrån de uppställda målen för jämställdhetsintegrering i Malmö stad inledde Garagets biblioteksservice under 2013 ett långsiktigt arbete för jämställdhet i användandet av biblioteksservicen. Ett viktigt mål för jämställdhet är att pojkar och flickor ska ha lika möjlighet att ta del av bibliotekservicens resurser, att man har lika möjlighet att påverka och att man känner sig hemma och trygg på bibliotekets arena. Garaget har beviljats kr av Statens Kulturråd och kr av Svensk biblioteksförening för projektet Pappa & jag ett berättandeprojekt för pojkar. Projektet tar avstamp i Malmö stads utvecklingsplan för jämställdhetsintegrering 1 och Malmö stads biblioteksplan 2, och kommer löpa under En ny medieplan är framtagen och kommer löpa under Inriktningsmålet är att utvidga/anpassa beståndet i ännu större utsträckning efter våra besökares behov och önskemål, då med inriktning på våra prioriterade grupper, barn & unga och SFI/grundvuxstudenter. KREATIV VERKSTAD Genom den kreativa verkstaden ska besökare kunna utforska sin kreativitet. Den kreativa verkstaden kommer att fortsätta erbjuda kurser i skapande minst tre tillfällen i veckan. Dessa kurser kommer att genomföras av Garagets personal, Unga örnar Sofielund och engagerade besökare. Vi ska härigenom också arbeta för att våra volontärer ska känna sig delaktiga och själva jobba med delaktighet i aktiviteterna. Garaget kommer att fokusera på delaktigheten hos deltagarna i den kreativa verkstaden, och formulera mål och metoder för att arbeta med detta på olika sätt. Samarbeten kommer att skapas med skolor i närområdet för att kunna förtydliga Garaget och dess innehåll och aktiviteter för unga och deras föräldrar. EKOLOGISKT KAFÉ Det ekologiska kaféet på Garaget är som ett kök i ett hem till det var.dags.rum Garaget är. När man kommer in i byggnaden möts man av kaféet, biblioteksdisken och inte minst personalen bakom densamma. Kaféet fungerar som en katalysator för andra aktiviteter på Garaget och bidrar till att brukare kan stanna längre. Många brukare kommer fram och beställer någonting så fort de kommer och andra är nästan på väg ut när de upptäcker att det finns någonting de är sugna på ur det ekologiska sortimentet och stannar således ett tag till. Kaféet är under ständig utveckling och i den mån det är möjligt anpassas sortiment och tillgänglighet efter brukarnas önskemål. Sortimentet liksom andra förbrukningsvaror på Garaget är ekologiska i det största mån det är möjligt. 1 cklingsplan_korr9aug.pdf 2 5

7 FLEXIBILITET INFÖR NYA BEHOV Garagets verksamhet ska även fortsättningsvis basera sig på reella behov och önskemål från våra besökare. Därför har vi ett flexibelt förhållningssätt och arbetar aktivt med omvärldsbevakning och brukardelaktighet. Detta innebär att vi i förväg aldrig kan veta exakt hur verksamheten ska forma sig under året. Ett exempel på detta är Språkkaféet som på grund av efterfrågan kommit att bli en stor del av Garagets verksamhet, utan att detta var planerat i förväg. Vi vill under 2014 ha svängrum för liknande behov som kan uppkomma. Teater Trassel spelar pjäsen Pomperipossa enriktig gammal tossa för förskoleklasser på Garaget. 6

8 MÅL OCH ÅTAGANDEN 2014 Garagets verksamhet förhåller sig till främst två olika styrdokument Biblioteksplanen för Malmö stad samt Stadsområde Innerstadens nämndsmål för Avdelningen för Områdesutveckling (som i sin tur relaterar till Kommunfullmäktigemål). 1. KF-mål/Biblioteksplan: Biblioteken ska, som lokala informations- och kulturcentrum, utgöra en grundförutsättning för ett livslångt lärande, ett självständigt ställningstagande och en kulturell utveckling för den enskilde och för olika grupper i samhället. (BP) 1) Garaget ska vara en arena för såväl smala som breda arrangemang. Vi marknadsför möjligheterna att använda vår lokal och försöker erbjuda de resurser som efterfrågas av arrangörer. 2) Garaget ska erbjuda ett brett kulturutbud. Vi samarbetar med aktörer/arrangörer för att anordna arrangemang, vilka syftar till att utveckla samarbeten, bredda kulturutbudet och/eller belysa vissa ämnen eller teman. 1) Bokningsfrekvens av lokalen - lokalen ska vara uppbokad minst 75 % av tillgängliga dagar. 2) Årliga brukarundersökningen - en majoritet av Garagets besökare ska vara nöjda med Garagets kulturutbud (uppdelat män/kvinnor). 2. KF-mål/Biblioteksplan: Malmöbornas varierande bakgrund ska återspeglas i bibliotekens verksamhet och utbud. (BP) Biblioteken ska vara en demokratisk mötesplats där alla Malmöbor kan utvecklas till aktiva medborgare. Biblioteken ska fungera som en ingång i samhället för den nyinflyttade och vara en plats där man lär känna människor och skaffar information. (BP) Malmöbornas varierade bakgrund ska återspeglas i bibliotekens verksamhet och utbud. (BP) 1) Garagets Språkkafé och läxhjälp ska erbjuda en social och givande mötesplats för personer som vill förbättra sin kunskap i det svenska språket. Vi erbjuder en varm och välkomnande atmosfär, god stämning, bra service med flera volontärer varje tillfälle. 2) Garaget ska möjliggöra för deltagarna i Språkkaféet och läxhjälpen att känna att de utvecklar sin kunskap i det svenska språket. Vi erbjuder en miljö där vi underlättar för lärande såväl som social tillvaro, där ledare och volontärer stödjer lärandeprocessen. 7

9 3) Garagets ska verka för att erbjuda de former av samhällsservice som efterfrågas av Garagets brukare, såväl i egen regi som genom samarbete med samarbetspartners. Vi fortsätter att utveckla den samhällsservice som bedrivs genom Garagets egen regi (bl.a. läxhjälpsverksamhet och Språkkafé) samt etablerar kontakt och samarbetar med aktörer som genomför insatser som efterfrågas (bl.a. juridisk rådgivning). 4) Garaget ska synliggöra och tillgängliggöra verksamhetens innehåll samt fysiska och digitala resurser för besökarna, såväl fysiskt i lokalen som genom andra marknadsföringsinsatser. Vi utvecklar Välkommen-hörnan som innehåller material och medier anpassat efter våra besökare i Språkkaféet, SFI och grundvuxstudenter samt provar olika metoder för att synliggöra verksamhetens resurser i dialog med besökarna. 1) Enkätundersökning - en majoritet av Språkkaféets och läxhjälpens deltagare ska vara nöjda med verksamheterna (uppdelat män/kvinnor). 2) Enkätundersökning - en majoritet av deltagarna ska ange att de har ökat sin kunskap i det svenska språket (uppdelat män/kvinnor). 3) Årliga brukarundersökningen - majoriteten av Garagets besökare som har använt Garagets samhällsservice ska vara nöjda med denna (uppdelat män/kvinnor). 4)Statistik från bibliotekssystemet - ökat utlån av medier i välkommen hörnan (uppdelat män/kvinnor), fler önskade medier samt årliga brukarundersökningen ökad användning av och kännedom om verksamhetens resurser i förhållande till föregående år (uppdelat män/kvinnor). 3. KF-mål/Biblioteksplan: Biblioteken ska vara tillgängliga för alla Malmöbor oavsett bakgrund och förutsättningar, och ge fri och jämlik tillgång till utbudet av information och upplevelser. De besökandes ålder, språk, ekonomiska förutsättningar, arbetstider och eventuella funktionshinder får inte hindra tillgängligheten. (BP) Garaget ska fortsatt vara en plats där alla besökare kan ta del av verksamhetens resurser, trots olika bakgrunder och exempelvis ekonomiska förutsättningar. Vi utvecklar och breddar utlåningsverksamheten, tillhandahåller billig fika, gratis frukt till barn och gratis aktiviteter. Vi ska översätta mer information till exempelvis engelska. Vi ska se över tillgängligheten för funktionshindrade. Försöka påverka så att den fysiska tillgängligheten till Garaget förbättras genom övergångsställe/breddade trottoarer. 8

10 Den årliga brukarundersökningen tillgängligheten ska anses ha förbättrats enligt brukarna. 4. KF-mål/Biblioteksplan: Ungdomsarbetslösheten ska minska. (KF) 1) Andelen unga vuxna män och kvinnor på Seved som genom arbetsmarknadsinsatser blivit självförsörjande ska öka. (3.1.1) 2) Andelen långtidsarbetslösa unga vuxna som blivit stärkta i sin arbetsmarknadskompetens ska öka. (3.1.2.) 3) Antalet sommarjobb för unga inom stadsområdet Innerstaden ska öka. (3.1.3) 1) Vi prioriterar långtidsarbetslösa unga vuxna från närområdet när vi tar emot praktikanter/arbetstränare. 2) Garaget ska vara en naturlig plats för kunskapsinhämtande, så även för arbetssökande. Vi tillhandahåller även fysisk plats för möten mellan exempelvis Arbetsförmedlingen och dess kunder, i mån av intresse. Vårt samarbete med Jobbsökarkompisarna bidrar till att personer som söker arbete får råd och stöd i sitt arbetssökande. 3) Garaget ska under sommaren ta emot sommarjobbare/ung i sommar. 1) Antal praktikanter/arbetstränare som tagits emot under ) Statistik från bibliotekssystemet, som visar på fler anpassade önskade medier på hyllan Studier & Arbete. Antal deltagarde i Jobbsökarkompisarna. 3) Antal emottagna sommarjobbare/ung i sommar. 5. KF-mål/Biblioteksplan: Malmöbor med försörjningsstöd ska bli ekonomiskt självförsörjande. (KF) Avdelningen för Områdesutveckling ska möjliggöra för Malmös invånare att knyta kontakt med interna och externa aktörer. (3.2.1.) 9

11 Garaget ska fortsatt vara en möjlig plats för möten mellan människor och andra aktörer, exempelvis Arbetsförmedlingen, Jobb Malmö med flera. Garaget tar också regelbundet emot studiebesök från verksamheter såsom Portalen, Furuboda etc med deltagare som står långt ifrån arbetsmarknaden, i syfte att visa upp Garaget som möjlig plats för förkovring och kunskapsinhämtande. Genom att samarbeta med Jobbsökarkompisarna ger Garaget arbetssökande en arena för att diskutera sin situation, och hitta lösningar och möjligheter för att närma sig arbetsmarknaden. Antalet mottagna studiebesök från arbetsmarknadsinsatsprojekt såsom Portalen och Furuboda etc. Antal deltagare i Jobbsökarkompisarna. 6. KF-mål/Biblioteksplan: Malmö stads förvaltningar ska arbeta aktivt med näringslivsutveckling för att fler företag skapas i och flyttar till Malmö. (KF) Andelen personer som fått information och erbjudanden om kontaktvägar för att starta företag ska öka. (3.3.1) Garaget ska kompetensutveckla personalen i syfte att kunna hänvisa rätt när besökare ställer frågor om att starta eget och liknande. Likaså ska relevant informationsmaterial kring vilka resurser som finns i Malmö beställas och exponeras i lokalen. Genomförd kompetensutveckling av personal för att kunna hänvisa rätt. Framtagande av informationsmaterial. 7. KF-mål/Biblioteksplan: Malmö stad ska ligga i framkant gällande verksamhetsutveckling på jämställdhetsområdet. (KF) 1) Samtliga medarbetare ska vara väl förtrogna med Malmö stads plan för jämställdhetsintegrering och riksdagens jämställdhetspolitiska mål. (3.4.1) 2) Varje sektion inom individ- och familjeomsorg och områdesutveckling samt varje enhet inom vård och omsorg ska genomföra minst en jämställdhetsanalys och minst en jämställdhetsaktivitet. (3.4.3) 10

12 1) Garagets personal ska kompetensutvecklas inom jämställdhetsområdet, i syfte att utveckla verksamheten ur ett jämställdhetsperspektiv. 2) Genomföra Pappa & jag ett berättarprojekt för pojkar som fokuserar på pappor och berättande, där syftet är att lyfta berättande/högläsning som metod för läsutveckling. Detta görs genom att utveckla och införa en läsfrämjande aktivitet för barn och unga, att lyfta pappornas betydelse som läsande förebilder samt stärka dem i sitt berättande. En vidareutveckling av innehållet i materialet som delas ut till förskolor i upptagningsområdet 1) Kompetensutveckling har genomförts. 2) Berättarprojekektet är genomfört och utvärderat enligt uppställda mål i projektplanen. 8. KF-mål/Biblioteksplan: Malmö stad ska ligga i framkant gällande verksamhetsutveckling på antidiskrimineringsområdet. (KF) Det ska finnas en utvecklingsplan för förvaltningens arbete mot diskriminering. (3.5.1) Garagets besökare och samarbetspartners kan förvänta sig service och bemötande på lika villkor oavsett bakgrund. Vi arbetar aktivt med vår värdegrund och förmedlar denna vidare till exempelvis extrapersonal och samarbetspartners. Vi samarbetar även med Malmö Mot Diskriminering, som under 2014 kommer att hålla arrangemang ca en gång per månad på Garaget. Garaget och Malmö mot diskriminering kommer också ta fram ett underlag för kompetensutveckling inom området antidiskriminering för personalen på Garaget. Årliga brukarundersökningen fråga om bemötande. Antal arrangemang genomförda av Malmö mot diskriminering. Genomförd kompetensutveckling tillsammans med Malmö mot diskriminering. 9. KF-mål/Biblioteksplan: Malmöborna ska känna sig trygga i sin stad. (KF) 1) Pröva metoder för att involvera medborgare i arbetet med att öka känslan av trygghet. (3.6.3) 11

13 1) Garaget ska genom sin grundverksamhet fortsätta verka för trygghet genom att vara en lokal mötesplats som bygger på delaktighet, gott bemötande, tillgänglighet och samarbete med lokala (och andra) samarbetspartners. 1) Årliga brukarundersökningen frågor om bemötande och delaktighet. Barnbrukarundersökningen frågor om upplevd trygghet på Garaget. 10. KF-mål/Biblioteksplan: Malmös barn och ungdomar ska ha tillgång till meningsfull fritid. (KF) Biblioteken ska erbjuda en innovativ, experimenterande och lekfull barnverksamhet. (BP) 1) Flickor och pojkar ska få kännedom om vilka fritidsaktiviteter som finns i Malmö. (3.7.1) 2) Andelen pojkar och flickor som uppger att de är delaktiga i och har inflytande över de av stadsområdet organiserade fritidsaktiviteterna ska öka. (3.7.2) 3) Flickor och pojkar, i årskurs 6-9, ska få stöd i att skapa fritidsintressen. (6.7.3) 1) Garagets personal ska kunna hänvisa barn och unga till fler fritidsaktiviteter än de som finns på Garaget när sådana efterfrågas. Personalen ska kännedom om hur man kan söka fram/presentera information om fritidsaktiviteter i närområdet samt övriga Malmö. 2) Barn och unga ska kunna vara delaktiga i de av Garaget organiserade kreativa workshopparna. Utbudet ska bygga på deltagarnas intressen och efterfrågan genom dialog och enkäter. Pedagogerna som leder workshopparna ska vara insatta i Garagets mål om att involvera barnen i processen. 3) Garaget ska vara en plats där barn kan upptäcka och utveckla olika fritidsintressen efter skolan. Tillsammans med pedagoger och övrig personal tillhandahåller vi kreativa workshops ett antal dagar i veckan i anslutning till skolslut, vars inriktningar bygger på önskemål från barnen själva. Open Stage Garaget kommer att vara en aktivitet som syftar till att låta barn och ungdomar ta plats på en scen, få uppträda, träffa andra kulturaktörer och vidga sitt intresse. 4) Biblioteksservicen undersöker utifrån det vidgade textbegreppet vilka andra informationsbärande medieformer som används av barn & unga som besöker Garaget. Vi för dialog med barn & unga kring önskemål till biblioteksservicen. En modell och struktur för delaktighet tas fram och startas. 1) Genomförd kompetensutveckling av personal. 12

14 2) Att det finns en struktur för hur vi fånga upp önskemål och behov från/hos barn och unga på Garaget. Barnbrukarundersökningen fråga om delaktighet. 3) Antal workshops i kreativa verkstaden samt antal deltagare per tillfälle. Barnbrukarundersökningen fråga om deltagande i kreativa workshops. Antal deltagare i Open Stage Garaget. 4) Att det finns en struktur för hur vi fånga upp önskemål och behov från/hos barn och unga som använder biblioteksservicen. 11. KF-mål/Biblioteksplan: I Malmö ska flickor och pojkar kunna delta i fritidsverksamheterna på lika villkor. (KF) 1) Antalet och andelen flickor som deltar i stadsområdets fritidsverksamheter ska öka. (3.8.1) 2) Flickor och pojkar som deltar i stadsområdets fritidsaktiviteter ska uppleva att de har lika stort inflytande i utformandet av aktiviteter. (3.8.2) 1) Garaget ska särskilt uppmärksamma önskemål och behov som gäller flickors fritidsintressen. Garaget kan vara en resurs för initiativ som kommer från Garagets egna besökare inom detta område, exempelvis Tjejgruppen och liknande. På samma sätt ska Garaget införa tjejöppet i datarummet då ett behov av detta uppmärksammats. 2) Genomföra Pappa & jag ett berättarprojekt för pojkar som fokuserar på pappor och berättande, där syftet är att lyfta berättande/högläsning som metod för läsutveckling. Detta görs genom att utveckla och införa en läsfrämjande aktivitet för barn och unga, att lyfta pappornas betydelse som läsande förebilder samt stärka dem i sitt berättande. I förlängningen kan både flickor och pojkar ha kännedom och möjlighet att på fritiden besöka biblioteket och använda de resurser som finns där. 3 3) Vi för dialog med barn & unga kring önskemål till biblioteksservicen. En modell och struktur för delaktighet tas fram och startas. 1) Könsuppdelad statistik vad gäller deltagande i kreativa workshops. Flödesschemamätningar i bland annat datarummet. 3 Att utveckla läsandet är en sammansatt process, samspelet mellan barn och vuxna spelar stor roll. Det läsfrämjande arbete som riktas till vuxna idag är värdefullt. Den tillfälliga insatsen, pappagrupper, har pojkar och pappor som sin primära målgrupp. De långsiktiga insatserna, inspirationsfolder, genuspåse och läsfrämjande insatser, har förskolorna i vårt upptagningsområde, besökande föräldrar/barn och besökande på BVC som sin primära målgrupp. Alltså, i förlängningen kommer resultatet att gagna alla Garagets besökande barn och unga. 13

15 2) Att projektet är genomfört och analyserat, att en modell/struktur för delaktighet finns som utgår ifrån både flickor och pojkar. Fråga i barnbrukarundersökningen. 3) Att någon form av idébank/struktur finns för biblioteksservicen. 12. KF-mål/Biblioteksplan: Ekologiskt och etiskt certifierade produkter ska vara förstahandsvalet vid upphandling och inköp, i andra hand ska produkterna vara upphandlade i enlighet med miljöstyrningsrådets kriterier. (KF) Alla verksamheter ska när så är möjligt välja ekologiska och certifierade produkter. (3.13.1) Garaget ska fortsatt vara en plats som kännetecknas av miljö-medvetenhet och återbruksanda. Vårt kafé säljer enbart ekologiska produkter och våra inköp följer Malmö stads policy för upphandling och ramavtal. Statistik från beställningsmodulen Raindance. Foto från Garagets Bokmässa december

16 BUDGET 2014 INTÄKTER Kommunbidrag Ersättning myndighet Ersättning produktionen Ersättning andra SDF Summa UTGIFTER Personalkostnader Hyra Övrigt Interna omföringar Avskrivning Internränta Summa

17 UPPFÖLJNING AV VERKSAMHETSPLANEN Verksamhetsplanen kommer att följas upp och utvärderas i samband med tertialuppföljningar och årsbokslut. Garagets årliga brukarundersökning samt barnbrukarundersökning fungerar som ytterligare underlag för att mäta måluppfyllelse. 16

Biblioteket verkar i olika sammanhang och ska vara en klok, spännande och intressant samarbetspartner både i närområdet och utanför.

Biblioteket verkar i olika sammanhang och ska vara en klok, spännande och intressant samarbetspartner både i närområdet och utanför. 1 Inledning 1.1 VISION, VÄRDEGRUND OCH VERKSAMHETSIDÉ Lindängenbiblioteket ska vara en attraktiv mötesplats som tidigt bygger relationer med närområdets medborgare och stödjer dessa till lärande, utveckling

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Nämndsmål 2016

Tjänsteskrivelse. Nämndsmål 2016 Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (1) Datum 2015-11-05 Vår referens Daniel Blennow Controller Daniel.Blennow@malmo.se Tjänsteskrivelse 2016 SOFN-2015-525 Sammanfattning Med utgångspunkt i kommunfullmäktiges

Läs mer

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Policy för mötesplatser för unga i Malmö Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Varför en policy? Mål För att det ska vara möjligt att följa upp och utvärdera verksamheten utifrån policyn så används två typer av

Läs mer

Biblioteksplan för Vingåkers kommun 2015-2018. Fastställd av Kultur- och fritidsnämnden 2014-12-11 att gälla fr. o. m. 2015-01-01

Biblioteksplan för Vingåkers kommun 2015-2018. Fastställd av Kultur- och fritidsnämnden 2014-12-11 att gälla fr. o. m. 2015-01-01 Biblioteksplan för Vingåkers kommun 2015-2018 Fastställd av Kultur- och fritidsnämnden 2014-12-11 att gälla fr. o. m. 2015-01-01 Biblioteksplan 2015-2017 1 Inledning... 2 1.1 Styrdokument... 2 1.2 Bibliotekets

Läs mer

Garaget Verksamhetsplan 2010

Garaget Verksamhetsplan 2010 Garaget Verksamhetsplan 2010 INNEHÅLL INLEDNING... 2 BAKGRUND... 2 PARTNERSKAPET 2 MÖTESPLATS 2 DIALOGMÖTEN 3 HÅLLBAR UTVECKLING 3 SAMVERKAN 3 VERKSAMHETSIDÉ... 3 SYFTE 4 VISION 4 INFORMATION OCH KOMMUNIKATION

Läs mer

Slutrapport projektet Pappa och jag - ett berättandeprojekt för pojkar.

Slutrapport projektet Pappa och jag - ett berättandeprojekt för pojkar. Slutrapport projektet Pappa och jag - ett berättandeprojekt för pojkar. Garaget, Malmö Stad Upprättad Datum: 2015-01-30 Ansvarig: Sara Espensen Förvaltning: SoF Innerstaden Sektion: Garaget Innehållsförteckning

Läs mer

Biblioteksplan för Malmö stad

Biblioteksplan för Malmö stad Biblioteksplan för Malmö stad 2011-2014 Inledning Ett fritt meningsutbyte och en fri och allsidig upplysning är en förutsättning för ett fritt och demokratiskt samhälle. Biblioteken är som garanter för

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN FÖR SANDVIKENS FOLKBIBLIOTEK

BIBLIOTEKSPLAN FÖR SANDVIKENS FOLKBIBLIOTEK BIBLIOTEKSPLAN FÖR SANDVIKENS FOLKBIBLIOTEK Välkommen till Sandvikens Folkbibliotek Vi gör det möjligt för alla i Sandvikens kommun att växa och utvecklas. Som människor och samhällsmedborgare. VISION

Läs mer

Fördel Solna. En Biblioteksplan för

Fördel Solna. En Biblioteksplan för Fördel Solna En Biblioteksplan för 2012-2016 Inledning Solna stads biblioteksplan är ett politiskt beslutat styrdokument som anger riktningen för bibliotekens utveckling och verksamhet under perioden 2012-2016.

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige den 14 december 2015 119. Biblioteksplan för Sävsjö kommun 2015-2018

Antagen av kommunfullmäktige den 14 december 2015 119. Biblioteksplan för Sävsjö kommun 2015-2018 Antagen av kommunfullmäktige den 14 december 2015 119 Biblioteksplan för Sävsjö kommun 2015-2018 Kultur- och fritidsförvaltningen Djurgårdsgatan 1 576 80 Sävsjö telefon: 0382-152 00 mejl: biblioteket@savsjo.se

Läs mer

Upphandling av biblioteksdrift

Upphandling av biblioteksdrift 2016-05-25 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE Dnr KUN 2016/41 Kulturnämnden Upphandling av biblioteksdrift Förslag till beslut Kulturnämnden beslutar att upphandla driften av kommunens samtliga bibliotek. Sammanfattning

Läs mer

Arbetsplan. för. Östra Fäladens förskola. Läsår 10/11

Arbetsplan. för. Östra Fäladens förskola. Läsår 10/11 Arbetsplan för Östra Fäladens förskola Läsår 10/11 Förskolan har ett pedagogiskt uppdrag och är en del av skolväsendet. Läroplanen för förskolan, Lpfö 98, är ett styrdokument som ligger till grund för

Läs mer

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014 Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014 Förskolan Båten Simvägen 37 135 40 Tyresö 070-169 83 98 Arbetsplan 2013/2014 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande.

Läs mer

Biblioteken i Tanums kommun utgår i sitt arbete ifrån fokusområdena: erbjudandet, tillgänglighet och lärande.

Biblioteken i Tanums kommun utgår i sitt arbete ifrån fokusområdena: erbjudandet, tillgänglighet och lärande. Tanums kommun Biblioteksplan Tanums bibliotek 2014-2016 Kommuner är skyldiga enligt bibliotekslagen att anta en plan för sin biblioteksverksamhet. I denna biblioteksplan finns strategier för kommunens

Läs mer

En vanlig vecka i MalMö

En vanlig vecka i MalMö En vanlig vecka i Malmö Foto: Eva Klamméus I början av april 2006 sändes brev och enkät till ideella och kommersiella arrangörer inom kultur- nöjes- och idrottslivet i Malmö. Syftet med undersökningen

Läs mer

Förskolan Sjöstjärnan

Förskolan Sjöstjärnan K V A L I T E T S G A R A N T I Sid 1 (6) Förskolan Sjöstjärnan Förskolan med fokus på sång och musik En verksamhetsidé har tagits fram för förskoleverksamheten i Älvsjö - Förskolebarnens framtidstro vår

Läs mer

Tillgänglig kultur- och fritidsverksamhet

Tillgänglig kultur- och fritidsverksamhet 2009-07-06 Sidan 1 av 6 Dnr remissversion Tillgänglig kultur- och fritidsverksamhet Efter en motion till kommunfullmäktige tillsattes en arbetsgrupp med uppgift att ta fram en handlingsplan gällande kultur-

Läs mer

Arbetsplan för Tegnérskolans fritidshem 2014/2015

Arbetsplan för Tegnérskolans fritidshem 2014/2015 ÖREBRO KOMMUN Arbetsplan för Tegnérskolans fritidshem 2014/2015 Tegnérskolan Förvaltningen förskola och skola orebro.se Box 31550, 701 35 Örebro Ullavigatan 27 tegnerskolan@orebro.se Servicecenter 019-21

Läs mer

Biblioteksplan

Biblioteksplan Biblioteksplan 2016 2018 1 SVEDALA KOMMUNS BIBLIOTEKSPLAN Enligt bibliotekslagen 2013:801 ska varje kommun anta en biblioteksplan som visar riktning och utvecklingsområden inom biblioteksverksamheten.

Läs mer

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande Policy Jag bor i Malmö - policy för ungas inflytande INLEDNING För att Malmö ska ligga i framkant när det gäller utvecklingsfrågor, vara en attraktiv och demokratisk stad så vill Malmö stad använda unga

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Programområde Kultur och bibliotek ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Innehåll

Läs mer

Kvalitetskrav Fritidsgårdar

Kvalitetskrav Fritidsgårdar Kvalitetskrav Fritidsgårdar Barn- och utbildningsnämnden 2016-01-27 Dnr: 185-2016 KVALITETSKRAV BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Innehållsförteckning Sida 1 Gemensamma rutiner och administrativa system Avvikelser

Läs mer

Program för den nationella minoriteten Sverigefinnar Malmö stad

Program för den nationella minoriteten Sverigefinnar Malmö stad Program för den nationella minoriteten Sverigefinnar Malmö stad Datum 2016-05-23 Innehållsförteckning Inledning... 3 Bakgrund... 3 Utgångspunkter... 4 Arbetsformer... 4 Samråd... 4 Information... 5 Övergripande

Läs mer

Verksamhetsplan. Förskolorna område Öst

Verksamhetsplan. Förskolorna område Öst Förskolorna område Öst Lunden, Snövit, Skogsbacken, Katthult, Kotten, Junibacken 2013/2014 Vi har höga förväntningar på oss själva och barnen. Vi erbjuder barnen en god pedagogisk verksamhet, där omsorg,

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Preliminära nämndsmål för servicenämnden 2016

Tjänsteskrivelse. Preliminära nämndsmål för servicenämnden 2016 Malmö stad Serviceförvaltningen 1 (1) Datum 2015-10-16 Vår referens Maria Hultin Utvecklingssamordnare Maria.Hultin@malmo.se Tjänsteskrivelse Preliminära nämndsmål för servicenämnden 2016 SN-2015-1611

Läs mer

Operativa mål/aktiviteter:

Operativa mål/aktiviteter: Stadsdelsvärdar Stadsdelsvärdarnas huvuduppdrag är att öka tryggheten i Rosengård och verka för ökad medborgarservice samt egenansvar både avseende den fysiska och den sociala miljön. Genom att dagligen

Läs mer

Biblioteksplan. Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för. Utbildningsnämnden Giltighetstid. 5 år Dokumentansvarig

Biblioteksplan. Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för. Utbildningsnämnden Giltighetstid. 5 år Dokumentansvarig Biblioteksplan Dokumenttyp Fastställd Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för Utbildningsnämnden Giltighetstid 5 år Dokumentansvarig Kultur- och Bibliotekschef Dnr 2015.000058

Läs mer

PLAN FÖR UTVECKLING AV FRITIDSHEM

PLAN FÖR UTVECKLING AV FRITIDSHEM UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN GRUNDSKOLEAVDELNINGE N SID 1 (7) 2012-11-13 DNR 12-411/7073 BILAGA PLAN FÖR UTVECKLING AV FRITIDSHEM UPPDRAGET I skollagen står följande om syftet med utbildningen på fritidshemmet:

Läs mer

Verksamhetsplan Områdesprogram Holma och Kroksbäck - bilaga till Verksamhetsplan för Hyllie stadsdelsförvaltning 2013

Verksamhetsplan Områdesprogram Holma och Kroksbäck - bilaga till Verksamhetsplan för Hyllie stadsdelsförvaltning 2013 Verksamhetsplan 2013 Områdesprogram - bilaga till Verksamhetsplan för Hyllie stadsdelsförvaltning 2013 Upprättad Datum: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2012-11-29 Siv Jensen Hyllie stadsdelsförvaltning Avdelningen

Läs mer

Skolverksamhet. Samtliga elever på respektive högstadieskola, som under öppettiden har rast eller håltimma.

Skolverksamhet. Samtliga elever på respektive högstadieskola, som under öppettiden har rast eller håltimma. Grundsyn/definition Fritidsgården skall vara en plats för trygga möten i en drogfri miljö mellan i första hand unga människor oavsett ålder, kön, funktionshinder, livsstil, etnisk bakgrund, politisk eller

Läs mer

Kommunfullmäktiges strategiska område inspirerande livsmiljö 2016

Kommunfullmäktiges strategiska område inspirerande livsmiljö 2016 Fritids- och kulturförvaltningen Nämndsekreterare/utvecklare, Pernilla Larsson 0589-874 62, 073-765 74 62 pernilla.larsson@arboga.se Datum 2015-11-12 1 (6) Mål och mått 2015/2016 Kommunfullmäktiges strategiska

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN FÖR SANDVIKENS FOLKBIBLIOTEK

BIBLIOTEKSPLAN FÖR SANDVIKENS FOLKBIBLIOTEK BIBLIOTEKSPLAN FÖR SANDVIKENS FOLKBIBLIOTEK Dokumentnamn : Biblioteksplan Dokumenttyp : Plan (Benämning efter bibliotekslagen) Beslutad av: Kommunfullmäktige 2013-02-11, 3 Diarienummer: KS2012/438 Giltighetstid:

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN FÖR NORRKÖPINGS KOMMUN

BIBLIOTEKSPLAN FÖR NORRKÖPINGS KOMMUN NORRKÖPINGS STADSBIBLIOTEK www.norrkoping.se BIBLIOTEKSPLAN FÖR 1.Bibliotekslagen Av bibliotekslagen (2013:801) framgår att kommunerna ska anta biblioteksplaner för sin verksamhet på biblioteksområdet.

Läs mer

ÖSTERMALM BARN OCH UNGDOM

ÖSTERMALM BARN OCH UNGDOM ÖSTERMALM BARN OCH UNGDOM Handläggare: Jacky Cohen TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 2009-907-400 1 (7) 2009-11-30 BILAGA 2. MÅL - INDIKATORER - ARBETSSÄTT - AKTIVITETER... 2 1. NÄMNDMÅL:... 2 A. NORMER OCH VÄRDEN...

Läs mer

Kultur- och fritidsplan samt Biblioteksplan 2013-2015 Laxå kommun

Kultur- och fritidsplan samt Biblioteksplan 2013-2015 Laxå kommun Kultur- och fritidsplan samt Biblioteksplan 2013-2015 Laxå kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-02-13 5. Dnr BUN 2012007 012 Innehållsförteckning... 2 Gemensamma mål... 3 Övergripande fokusområden...

Läs mer

2015-xx-xx NÄMNDSPLAN OCH NYCKELTAL KULTURVERKSAMHET FRITIDSVERKSAMHET

2015-xx-xx NÄMNDSPLAN OCH NYCKELTAL KULTURVERKSAMHET FRITIDSVERKSAMHET 2015-xx-xx NÄMNDSPLAN OCH NYCKELTAL KULTURVERKSAMHET FRITIDSVERKSAMHET 2016 Innehåll 1. INLEDNING... 3 2. VISIONER... 3 3. NÄMNDSMÅL... 3 3.1 Nämndsmål 1, övergripande 4 3.2 Nämndsmål 2, fritidsgård och

Läs mer

Handlingsplan för jämställdhetsintegrering. i Hägersten- Liljeholmens stadsdelsförvaltning stockholm.se

Handlingsplan för jämställdhetsintegrering. i Hägersten- Liljeholmens stadsdelsförvaltning stockholm.se Handlingsplan för jämställdhetsintegrering i Hägersten- Liljeholmens 2016-2018 stockholm.se Handlingsplan för jämställdhetsarbete 2016-2018 3 (9) Innehåll Kommunfullmäktiges mål... 4 Nämndmål... 4 Syftet

Läs mer

Välkommen till Björkhyddans förskola

Välkommen till Björkhyddans förskola Välkommen till Björkhyddans förskola Björkhyddans förskola Björkhyddans förskola består av fyra avdelningar: Biet, Humlan, Sländan och Myran. Björkhyddan har ett eget kök och en stor härlig lekhall i mitten.

Läs mer

UTVÄRDERING. Läsåret 2016/2017

UTVÄRDERING. Läsåret 2016/2017 UTVÄRDERING Österängs öppna förskola UTVÄRDERING Österängs öppna förskola 1. Presentation av förskolan och förutsättningarna för arbetet Österängs öppna förskola ligger i samma hus som förskolan mitt i

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen Kultur- och fritidsförvaltningen. Undervisning i drama, Frödinge skola, 2013. Kulturgarantin Vimmerby kommun

Barn- och utbildningsförvaltningen Kultur- och fritidsförvaltningen. Undervisning i drama, Frödinge skola, 2013. Kulturgarantin Vimmerby kommun Barn- och utbildningsförvaltningen Kultur- och fritidsförvaltningen Undervisning i drama, Frödinge skola, 2013. Kulturgarantin Vimmerby kommun 2014-2015 Kulturgarantin för Vimmerby kommun I Vimmerby kommun

Läs mer

för Rens förskolor Bollnäs kommun

för Rens förskolor Bollnäs kommun för Bollnäs kommun 2015-08-01 1 Helhetssyn synen på barns utveckling och lärande Återkommande diskuterar och reflekterar kring vad en helhetssyn på barns utveckling och lärande, utifrån läroplanen, innebär

Läs mer

Det finns flera andra frågor som generellt går att applicera på alla fokusområden 1 i materialet.

Det finns flera andra frågor som generellt går att applicera på alla fokusområden 1 i materialet. Malmö stad Projekt kvalitetsarbete - barn och ungdom Analysstöd förskola Måluppfyllelse Materialet är tänkt att användas som utgångspunkt vid de tillfällen då rektor/förskolechef tillsammans med personalen

Läs mer

RESULTAT BEHOVSKARTLÄGGNING. Hallstahammars kommun

RESULTAT BEHOVSKARTLÄGGNING. Hallstahammars kommun RESULTAT BEHOVSKARTLÄGGNING Hallstahammars kommun hör sedan 1 januari 2010 till förvaltningsområdet för finska. Kommunen har gjort en kartläggning av de behov och önskemål som den sverigefinska minoriteten

Läs mer

Lokal överenskommelse om samarbete mellan Arbetsförmedlingen Bryggan, JobbMalmö och Individ- och Familjeomsorgen i stadsområde Söder i Malmö stad

Lokal överenskommelse om samarbete mellan Arbetsförmedlingen Bryggan, JobbMalmö och Individ- och Familjeomsorgen i stadsområde Söder i Malmö stad Lokal överenskommelse om samarbete mellan Arbetsförmedlingen Bryggan, JobbMalmö och Individ- och Familjeomsorgen i stadsområde Söder i Malmö stad Mellan Arbetsförmedlingen och Malmö stad genom JobbMalmö

Läs mer

Mediepolicy 2013-2014

Mediepolicy 2013-2014 Mediepolicy 2013-2014 Mediepolicyn vänder sig i första hand till Nackas invånare men har också till uppgift att fungera som riktmärke för mediearbetet inklusive fjärrlån på biblioteken. Revidering sker

Läs mer

Kultur- och fritidsförvaltningen Simrishamns kommun. Bibliotekets verksamhetsplan 2016. Analys och årsberättelse

Kultur- och fritidsförvaltningen Simrishamns kommun. Bibliotekets verksamhetsplan 2016. Analys och årsberättelse Kultur- och fritidsförvaltningen Simrishamns kommun Bibliotekets verksamhetsplan 2016 Analys och årsberättelse Årsberättelse Förutsättningar för en mobil biblioteksverksamhet i Simrishamns kommun utreddes

Läs mer

Nämnd- och bolagsplan 2015. Kulturnämnd

Nämnd- och bolagsplan 2015. Kulturnämnd Kulturnämnd Innehållsförteckning Ledning... 3 Förutsättningar för verksamhetsåret... 4 Mål och mått... 6 Budget... 9 Bilagor... Fel! Bokmärket är inte definierat. 2 (9) Ledning Förvaltning: Ordförande:

Läs mer

Biblioteken på Gotland. Handlingsplan för mångfald

Biblioteken på Gotland. Handlingsplan för mångfald Biblioteken på Gotland Handlingsplan för mångfald 2016-02-05 1 Visionsmål, bibliotekslagen och Region Gotlands likabehandlingspolicy Biblioteken på Gotland är angelägna och tillgängliga för alla. De bidrar

Läs mer

Verksamhetsplan Kommunikationsstaben

Verksamhetsplan Kommunikationsstaben KULTURFÖRVALTNINGEN KOMMUNIKATIONSSTABEN TJÄNSTEUTLÅTAND E SID 1 (7) 2012-04-11 Handläggare: Anna Klynning Telefon: 08-508 31919 Till Kulturnämnden Inledning Under 2012 kommer kommunikaitonsstaben arbeta

Läs mer

Sammanfattning 1. Vår verksamhet och organisation idag Folkbiblioteken Grundskolebiblioteken samt gymnasiebiblioteket på Kul agymnasiet

Sammanfattning 1. Vår verksamhet och organisation idag Folkbiblioteken Grundskolebiblioteken samt gymnasiebiblioteket på Kul agymnasiet Sammanfattning I bibliotekslagen anges att kommuner ska anta planer för biblioteksverksamheten. Lagen anger också att bibliotekslån ska vara avgiftsfria, att det ska finnas lämpligt fördelade skolbibliotek

Läs mer

Lokal överenskommelse om samarbete mellan Arbetsförmedlingen Bryggan, JobbMalmö och Individ- och Familjeomsorgen i stadsområde Väster i Malmö stad

Lokal överenskommelse om samarbete mellan Arbetsförmedlingen Bryggan, JobbMalmö och Individ- och Familjeomsorgen i stadsområde Väster i Malmö stad Lokal överenskommelse om samarbete mellan Arbetsförmedlingen Bryggan, JobbMalmö och Individ- och Familjeomsorgen i stadsområde Väster i Malmö stad Mellan Arbetsförmedlingen och Malmö stad genom JobbMalmö

Läs mer

VI ERBJUDER EN ROLIG, STIMULERANDE OCH LÄRORIK VERKSAMHET DÄR VI SÄTTER BARNET I FOKUS.

VI ERBJUDER EN ROLIG, STIMULERANDE OCH LÄRORIK VERKSAMHET DÄR VI SÄTTER BARNET I FOKUS. K V A L I T E T S G A R A N T I Sid 1 (5) Dalens förskolor VI ERBJUDER EN ROLIG, STIMULERANDE OCH LÄRORIK VERKSAMHET DÄR VI SÄTTER BARNET I FOKUS. Dalens förskolor består av fyra förskolor, med sammanlagt

Läs mer

Kultur i ögonhöjd - för, med och av barn och unga. Strategisk plan för barn- och ungdomskultur i Stockholm remissvar

Kultur i ögonhöjd - för, med och av barn och unga. Strategisk plan för barn- och ungdomskultur i Stockholm remissvar ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING FÖRSKOLA OCH FRITID TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2008-11-19 Handläggare: Agneta Stenborg Telefon: 076-12 90 199 Till Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd Kultur

Läs mer

Verksamhetsidé Ung Fritid

Verksamhetsidé Ung Fritid Torshälla stads nämnd 2016-02-01 Torshälla stads förvaltning Ledning & administration TSN/2016:19 Rina Oord-Lundh 016-710 73 48 1 (5) Torshälla stads nämnd Verksamhetsidé Ung Fritid Förslag till beslut

Läs mer

Biblioteket som kulturhus - en utvecklingsväg för folkbiblioteken? Kristina Elding 141107

Biblioteket som kulturhus - en utvecklingsväg för folkbiblioteken? Kristina Elding 141107 Biblioteket som kulturhus - en utvecklingsväg för folkbiblioteken? Kristina Elding 141107 Detta tänkte jag prata om: Om Kultur Skåne och våra kulturpolitiska mål Varför biblioteket som kulturhus - bakgrund

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING. Antagen av kultur- och fritidsnämnden , 81

FÖRFATTNINGSSAMLING. Antagen av kultur- och fritidsnämnden , 81 Antagen av kultur- och fritidsnämnden 2016-12-08, 81 Norrtälje kommuns biblioteksplan 2016-18 har tagits fram genom omvärldsanalys och vilar samtidigt på den samlade yrkeserfarenheten hos personalen, Norrtälje

Läs mer

Datum Dnr FK06/15. Biblioteksplan. Antagen av Kommunfullmäktige

Datum Dnr FK06/15. Biblioteksplan. Antagen av Kommunfullmäktige Datum 2010-09-21 Dnr FK06/15 Biblioteksplan Antagen av Kommunfullmäktige 2010-11-25 Innehållsförteckning Inledning... 3 Bakgrund... 3 Vad är en Biblioteksplan?... 3 Styrdokument... 4 Nulägesbeskrivning...

Läs mer

Biblioteksplan. Köpings kommun 2014-2016

Biblioteksplan. Köpings kommun 2014-2016 Biblioteksplan Köpings kommun 2014-2016 Köpings kommun Rapporten skriven av: Kultur & Fritid 2013-10-16 Antagen av: Kommunfullmäktige 2014-01-27 5 Rapporten finns även att läsa och ladda ner på www.koping.se.

Läs mer

Mål för fritidshemmen i Skinnskatteberg

Mål för fritidshemmen i Skinnskatteberg Mål för fritidshemmen i Skinnskatteberg 2012-10-01 2 Mål för fritidshemmen i Skinnskattebergs kommun Utarbetad maj 2006, reviderad hösten 2012 Inledning Fritidshemmets uppgift är att genom pedagogisk verksamhet

Läs mer

Kultur- och fritidspolitiskt program. Kumla kommun, 2015-2025 Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-17 134

Kultur- och fritidspolitiskt program. Kumla kommun, 2015-2025 Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-17 134 Kultur- och fritidspolitiskt program Kumla kommun, 2015-2025 Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-17 134 Innehåll 1. Inledning 3 2. Varför ett kultur- och fritidspolitiskt program 4 3. Möten som utvecklar

Läs mer

KomTek Järfälla. Bakgrund, nuläge och framtid. Roger Viklund, verksamhetsledare KomTek. Maj 2015 Kon 2015/52

KomTek Järfälla. Bakgrund, nuläge och framtid. Roger Viklund, verksamhetsledare KomTek. Maj 2015 Kon 2015/52 KomTek Järfälla Bakgrund, nuläge och framtid Roger Viklund, verksamhetsledare KomTek Maj 2015 Kon 2015/52 1 (6) Innehåll 1. KONCEPTET KOMTEK... 2 1.1. Bakgrund och mål... 2 1.2. Organisation... 2 2. KOMTEK

Läs mer

Arbetsförmedlingen Bryggan kan anvisa vuxna arbetssökande med försörjningsstöd samt ungdomar (16-24 år) till parallella insatser på JobbMalmö.

Arbetsförmedlingen Bryggan kan anvisa vuxna arbetssökande med försörjningsstöd samt ungdomar (16-24 år) till parallella insatser på JobbMalmö. Lokal överenskommelse om samarbete mellan Arbetsförmedlingen Bryggan, JobbMalmö och Individ- och Familjeomsorgen i stadsområde Innerstaden i Malmö stad Mellan Arbetsförmedlingen Bryggan och Malmö stad

Läs mer

Alla Vinner! Verktyg för ett gott liv i vår kommun

Alla Vinner! Verktyg för ett gott liv i vår kommun Alla Vinner! Verktyg för ett gott liv i vår kommun Åtta enkla, konkreta och varsamma verktyg som bygger broar mellan människor i och utan funktionssvårigheter Det ska vara lätt att leva i Lund för alla

Läs mer

Varför kultur i Falkenbergs förskolor och skolor?

Varför kultur i Falkenbergs förskolor och skolor? Tjänsteskrivelse Datum 2015-04-07 Barn- och utbildningsförvaltningen BUN-kansliet Handlingsplan för mer och bättre kultur för barn och elever i barn- och utbildningsnämndens verksamheter Handlingsplanen

Läs mer

Verksamhetsplan 2012 Önneröd Sands gruppbostad

Verksamhetsplan 2012 Önneröd Sands gruppbostad Verksamhetsplan 2012 Önneröd Sands gruppbostad Verksamhetsplan för Önneröd Sands gruppbostad 2012 Önneröd Sand är ett boende enligt LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Gruppbostaden

Läs mer

Jämställdhetsplan Kalix kommun 2015-2017

Jämställdhetsplan Kalix kommun 2015-2017 Jämställdhetsplan Kalix kommun 2015-2017 Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Jämställdhetsplan 2015-20174 Plan 2015-02-23, 61 Kommunstyrelsen Dokumentansvarig/processägare Version

Läs mer

Lokal överenskommelse om samarbete mellan Arbetsförmedlingen Bryggan, JobbMalmö och Individ- och Familjeomsorgen i stadsområde Öster i Malmö stad

Lokal överenskommelse om samarbete mellan Arbetsförmedlingen Bryggan, JobbMalmö och Individ- och Familjeomsorgen i stadsområde Öster i Malmö stad Lokal överenskommelse om samarbete mellan Arbetsförmedlingen Bryggan, JobbMalmö och Individ- och Familjeomsorgen i stadsområde Öster i Malmö stad Mellan Arbetsförmedlingen och Malmö stad genom JobbMalmö

Läs mer

Reviderad budget Kulturnämnden

Reviderad budget Kulturnämnden Reviderad budget 2016 Kulturnämnden Innehållsförteckning 1 Mål... 3 1.1 Målområde 1 - En ung, global och modern stad... 3 1.2 Målområde 2 - En stad för arbete och näringsliv... 4 1.3 Målområde 3 - En stad

Läs mer

IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01

IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01 IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01 Idrotten spelar en central roll för Eslöv. Med en lång tradition av ett rikt föreningsliv

Läs mer

Invandrarkvinnor som en resurs för framtidens kompetensförsörjningsbehov inom vård och omsorg

Invandrarkvinnor som en resurs för framtidens kompetensförsörjningsbehov inom vård och omsorg Invandrarkvinnor som en resurs för framtidens kompetensförsörjningsbehov inom vård och omsorg Förord BIIA resurscentrum vill skapa ökade förutsättningar för människor som idag står utanför arbetsmarknaden

Läs mer

Skolförvaltningen Sörgårdens förskola MÅLBILD. Mölndal (reviderad augusti -16)

Skolförvaltningen Sörgårdens förskola MÅLBILD. Mölndal (reviderad augusti -16) Skolförvaltningen Sörgårdens förskola MÅLBILD Sörgårdens förskola Mölndal (reviderad augusti -16) Våra styrdokument FN: deklaration om de mänskliga rättigheterna FN:s barnkonvention Läroplanen för förskolan

Läs mer

Blackebergs förskolor

Blackebergs förskolor K V A L I T E T S G A R A N T I Sid 1 (6) Blackebergs förskolor Ing re ss Övergripande bild av verksamheten. Vår verksamhet är till för barn mellan 1-5 år och deras familjer i Blackeberg och Södra Ängby.

Läs mer

Biblioteksplan. för Härjedalens kommun 2014-2018

Biblioteksplan. för Härjedalens kommun 2014-2018 Biblioteksplan för Härjedalens kommun 2014-2018 1 Syftet med biblioteksplanen är att formulera en lokal bibliotekspolitik, ta tillvara de biblioteks- och medieresurser som finns i kommunen samt skapa en

Läs mer

Biblioteksplan för Lysekils kommun Dnr: UBN 15-92-889, LKS 2015-312 Antagen av utbildningsnämnden 2015-12-16 Antagen av kommunfullmäktige 2016-02-25

Biblioteksplan för Lysekils kommun Dnr: UBN 15-92-889, LKS 2015-312 Antagen av utbildningsnämnden 2015-12-16 Antagen av kommunfullmäktige 2016-02-25 Biblioteksplan för Lysekils kommun Dnr: UBN 15-92-889, LKS 2015-312 Antagen av utbildningsnämnden 2015-12-16 Antagen av kommunfullmäktige 2016-02-25 Bakgrund och syfte Alla kommuner och landsting skall

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av jag bor i Malmö

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av jag bor i Malmö Malmö stad Kulturförvaltning 1 (7) Datum 2014-10-21 Vår referens Genti Cifliku Projektledare genti.cifliku@malmo.se Tjänsteskrivelse Uppföljning av jag bor i Malmö KN-2014-2396 Sammanfattning Kulturförvaltningens

Läs mer

Biblioteksplan 2012-2015

Biblioteksplan 2012-2015 Biblioteksplan 2012-2015 Vi har en vision Denna plan uttrycker inriktningen för biblioteksverksamheten i Hallsbergs kommun. I vår framtidsbild ser vi huvudbiblioteket och de sammanslagna skol- och filialbiblioteken

Läs mer

Kulturverksamheten ska bidra till mer jämlika och jämställda livsvillkor.

Kulturverksamheten ska bidra till mer jämlika och jämställda livsvillkor. Innehållsförteckning Trollhättans stads vision och grundläggande värderingar 3 Uppdrag 3 Styrdokument 3 Biblioteksverksamhetens vision och inriktningsområden 4-5 Stadsbibliotekets framtida utveckling 6

Läs mer

Läroplanens riktlinjer (i sammanfattning)

Läroplanens riktlinjer (i sammanfattning) Läroplanens riktlinjer (i sammanfattning) Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation, utvecklar

Läs mer

REGIONAL BIBLIOTEKSPLAN

REGIONAL BIBLIOTEKSPLAN REGIONAL BIBLIOTEKSPLAN 2016-2019 olkbiblioteken bidrar till det öppna, demokratiska samhället genom kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning där bibliotekens särskilda uppgift är att främja litteraturens

Läs mer

Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap. Friskvårdsklubben Social resursnämnd

Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap. Friskvårdsklubben Social resursnämnd Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap Friskvårdsklubben Social resursnämnd Innehåll Bakgrund och förutsättningar för avtalet... 3 Värdegrund... 3 Friskvårdsklubbens värdegrund:... 4 Insatser...

Läs mer

Brukets förskolas arbetsplan 2013-2014

Brukets förskolas arbetsplan 2013-2014 Förskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(7) Nyberg Anki 2013-08-30 Brukets förskolas arbetsplan 2013-2014 Kunskapsnämndens mål 2013 under MEDBORGAR Resultaten för lärande och kunskap förbättras

Läs mer

Strategi Program. Policy Riktlinjer Regler. Lysekils kommuns. Biblioteksplan

Strategi Program. Policy Riktlinjer Regler. Lysekils kommuns. Biblioteksplan Strategi Program >> Plan Policy Riktlinjer Regler Lysekils kommuns Biblioteksplan Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2016-02-25, 32 För revidering ansvarar: För ev. uppföljning och tidplan för denna

Läs mer

Biblioteksplan

Biblioteksplan Biblioteksplan 2016-2019 Biblioteksplanen är ett politiskt beslutat styrdokument som anger inriktningen för kommunens biblioteksverksamhet och de områden som prioriteras under perioden 2016-2019. Planen

Läs mer

Förskolan Lejonkulans pedagogiska planering

Förskolan Lejonkulans pedagogiska planering 2016 Barn och utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Förskolan Lejonkulans pedagogiska planering Lejonkulans vision: Trygghet, glädje, utveckling! INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning sid. 2 2. Normer

Läs mer

Personalpolitiskt Program

Personalpolitiskt Program Personalpolitiskt Program Landskrona kommuns personalpolitiska målsättning Kommunens personalpolitik är ett strategiskt medel för att kunna ge kommunens invånare omvårdnad, utbildning och övrig samhällsservice

Läs mer

Sofielunds fritidsgård

Sofielunds fritidsgård Sofielunds fritidsgård Man kunde t ex ha en filmkväll där alla som vill kommer ner och tittar och umgås tillsammans. -JA Enstaka idéer: Filmrum- -NEJ-Att ha ett rum endast för filmvisning fungerar inte

Läs mer

Biblioteksplan

Biblioteksplan Biblioteksplan 2017-2023 Vision Text kommer från presidiet. Text kommer från presidiet. Text kommer från presidiet. Text kommer från presidiet. Text kommer från presidiet. Inledning I bibliotekslagen (SFS

Läs mer

Principer och taxor för uthyrning av lokaler, Allaktivitetshuset Sundbyberg 1

Principer och taxor för uthyrning av lokaler, Allaktivitetshuset Sundbyberg 1 Principer och taxor för uthyrning av lokaler, Allaktivitetshuset Sundbyberg 1 Grundprinciper för Allaktivitetshuset Stadens målsättning är att främja ett brett föreningsliv och utbud av kultur, fritids-

Läs mer

Biblioteksverksamheten i Karlsborgs kommun

Biblioteksverksamheten i Karlsborgs kommun Biblioteksplan i Karlsborgs kommun Dokumenttyp: Diarienummer: Beslutande: Handlingsplan xxx.xxx Kommunfullmäktige Antagen: 2015-05-25 Giltighetstid: 2015-2017 Dokumentet gäller för: Dokumentansvar: Biblioteksverksamheten

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/2017 Förskolan Villekulla Avdelning Norrgården

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/2017 Förskolan Villekulla Avdelning Norrgården 2016 Barn och utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/2017 Förskolan Villekulla Avdelning Norrgården Norrgårdens vision: Trygghet, glädje, utveckling! INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Barn- och ungdomsbokslut 2015 Kulturnämnden

Barn- och ungdomsbokslut 2015 Kulturnämnden Barn- och ungdomsbokslut 2015 Kulturnämnden Kulturnämnden Kulturnämnden ska i sin verksamhet prioritera barn och ungdomar. Flera av nämndens verksamheter riktar sig direkt till barn och ungdomar, medan

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning Förskoleavdelningen Kvalitetsredovisning 2015-2016 Organisation Avdelning: Planeten Åldersindelning (antal per födelseår): 2011-2 st 2012-7 st 2013-4 st 2014-5 st 2015-1 st Antal barn: 19 Antal pojkar:

Läs mer

RIKTLINJER AVSEENDE SPONSRING. Riktlinjer avseende sponsring. Definitioner av sponsring

RIKTLINJER AVSEENDE SPONSRING. Riktlinjer avseende sponsring. Definitioner av sponsring RIKTLINJER AVSEENDE SPONSRING Riktlinjer avseende sponsring Eslövs kommun har kontakter och samarbeten med en rad olika verksamheter, såväl offentliga som privata och ideella. I en del av dessa samarbeten

Läs mer

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande.

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Inledning Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Policy utgår från grundsynen att vårt samhälle ekonomiskt organiseras i tre sektorer:

Läs mer

Förslag till BIBLIOTEKSPLAN FÖR HÄLLEFORS KOMMUN

Förslag till BIBLIOTEKSPLAN FÖR HÄLLEFORS KOMMUN Förslag till BIBLIOTEKSPLAN FÖR HÄLLEFORS KOMMUN 2 Förord En biblioteksplan är tänkt att vara ett redskap för politiker och tjänstemän att på ett strukturerat sätt ta tillvara befintliga biblioteksresurser,

Läs mer

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Precis som i förra årets medarbetarundersökning är det 2014 en gemensam enkät för chefer och medarbetare. Detta innebär att du svarar på frågorna i enkäten utifrån

Läs mer

Köpings kommun ska vara en av de bästa skolkommunerna i Sverige

Köpings kommun ska vara en av de bästa skolkommunerna i Sverige Köpings kommun ska vara en av de bästa skolkommunerna i Sverige Skolplan 2015 2019 Vår skolplan Barn- och utbildningsnämnden, kommundelsnämnden och social- och arbetsmarknadsnämnden har antagit en skolplan

Läs mer

TRELLEBORG. Föreningsliv och kommun i samverkan för ett levande Trelleborg

TRELLEBORG. Föreningsliv och kommun i samverkan för ett levande Trelleborg TRELLEBORG Tillsammans Föreningsliv och kommun i samverkan för ett levande Trelleborg Tillsammans Trelleborg Tillsammans är en lokal överenskommelse om samverkan mellan Trelleborgs kommun, föreningar

Läs mer