Halvtidsrapport. Juli 2014-December 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Halvtidsrapport. Juli 2014-December 2014"

Transkript

1 Halvtidsrapport Juli 2014-December 2014

2 Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Introduktion...3 Övergångsperiod och organisationsförändring...3 Projektets syfte och mål...4 Uppfyllelse av projektmålen...5 Företagsrådgivning...5 Arbetsmarknadsorienterande aktiviteter...6 Samhälle och hälsoinformation...7 Andra aktiviteter...7 Spridning och påverkan...7 Juli-augusti-september...7 Oktober november...8 December...8 Sammanfattande reflektioner...8 Måluppfyllelser...8 Framtid...9 Planerade aktiviteter jan juni Bilagor...9 Ekonomiskarapporter...9

3 Sammanfattning Föreliggande rapport är en verksamhetsredogörelse och analys av Somali Information and Business Centre (SIBC) under projekttiden från juli 2014 till december Det har varit en lyckad period trots tuff arbetsmiljö på JobbMalmö, långa sjukskrivningar och hög personalomsättning. Under perioden juli-december har vi haft sammanlagt 200 besökare till våra kontor i Eslöv, Kristianstad och Malmö, och ännu fler har vi träffats utanför våra lokaler. Sex nya företag har tillkommit under perioden, fem i Malmö och en i Svalöv. Ytterligare sex företag är i uppstart fasen, fem i Malmö och ett i Kristianstad. Sammanlagt har 27 företagsrådgivningar utförts med 17 unika personer, ca. 40 personer har deltagit i samhälls- och hälsoinformation och 30 personer har deltagit i kulturanpassade arbetsmarknadsorienterande aktiviteter. Under hösten anordnades tre välbesökta inspirationsmöten i Malmö, Svalöv och Eslöv. SIBC personal deltog i olika offentliga evenemang som arrangerades av olika föreningar och myndigheter samt deltog aktivt i olika referensgrupp både regionalt och nationellt. Introduktion Sommaren och hösten 2014 har varit en spännande och händelserik period för SIBC med flytt till en ny lokal, nya medarbetare, mediauppmärksamhet och etablering av nya företag. Det var också en period kantad av osäkerhet, hemlöshet och dålig arbetsmiljö då det visade det sig att vår placering inte var förankrad hos medarbetare på JobbMalmö. Vi saknade arbetsplatser och behörighet till IT-system för att boka lokaler och använda datorer/projektor i möteslokalen. Mellan september och november 2014, hänvisades vi till 1 arbetsplats men behovet var 3 arbetsplatser, resten fick sitta ute i datorsalen bland klienter eller arbetsökande. Det visade sig att flytten sammanföll med omorganisation på JobbMalmö och vi fick veta att det inte finns plats för SIBC på JobbMalmö. Det dåliga arbetsförhållandet och osäkerheten dämpade motivationen hos personalen och begränsade SIBC verksamheten kraftigt. Vändning kom i början av november när vi äntligen fick 3 arbetsplatser och personalen på JobbMalmö började öppna sig mot oss och vi fick inbjudan till att berätta om vår verksamhet för deras deltagare. Övergångsperiod och organisationsförändring En projektansökan för att täcka övergångsperioden perioden juli 2014-juni 2015 skickades till Länsstyrelsens 37 och den beviljades. Projektaktiviteter kom igång i augusti samtidigt som Fuad Sharif slutade som projektledare i slutet av augusti och Amina började som projektledare i början av september. I Eslöv anställdes Raafi Ali på 75% med tjänstefördelning 50% i Eslöv och 25% i Svalöv. Fozia som ansvara för företagsrådgivning

4 blev sjukskriven i början av oktober och Ahmed Hassan anställdes som vikarie för henne på 75%. Ahmed har lång erfarenhet av företagande och har tidigare arbetat på bl.a. Uppstart Malmö. I oktober söktes nya medel från Region Skåne som också beviljades. Placering av SIBC i JobbMalmö var ett strategiskt val med långsiktig plan av att integrera SIBC i JobbMalmö verksamheten. Denna process har tagit för lång tid och i skrivande stund är SIBC inte en del av JobbMalmö däremot finns ett intresse från båda sidor att utbyta tjänster och erfarenhet. Dock detta kan bli problematisk om SIBC fokuserar enbart på den somaliska målgruppen. Vidare vet vi nu att vi inte kan vara kvar (besked från Andreas 13/1) på JobbMalmö pga. platsbrist. Under sommaren då JobbMalmös personal var på semester fick projektledare och personal tillfälliga arbetsplatser i olika delar av byggnaden. Eftersom merparten av personalen var på semester, fanns det begränsade aktiviteter på centret förutom enstaka företagsrådgivning och planering. Aktiviteterna kom igång ordentligt i augusti och trots de upplevda svårigheterna är projektet på god väg till att uppnå de uppsatta projektmålen. Projektets syfte och mål I ansökan till Länsstyrelsen 37 angavs följande syfte och mål för projektet: Huvudsyftet är att stödja och underlätta integrationen av både nyanlända och andra somalier som bor i region Skåne främst i Malmö, Eslöv, Kristianstad och Svalöv. Den regionala samverkan kommer att främjas genom att utveckla nya gemensamma metoder som kommer att bättre möta målgruppens behov och förutsättningar. Samhällsorienteringen kommer att knytas ihop med praktiskt stöd som är anpassat efter målgruppen. Ett delsyfte med det utvecklingsarbetet är att kunna stödja de nyanlända somalierna helst från början med bosättningsfrågan, dvs. att bosätta sig i en kommun i Skåne där det kommer att finnas bättre möjlighet att skaffa sig arbete och bostad. För att kunna uppnå detta krävs det ett samarbete mellan kommunerna men också information till både de nyanlända somalier och till kommunerna. Vidare kommer det att göras kopplingar till entreprenörskap/eget företagande som brukar känneteckna somalier. Ett annat delsyfte är att skapa förståelse och bygga broar mellan somalier och myndigheter, banker, fastighetsägare, befintliga somaliska entreprenörer och ideella organisationer. Detta kan ske genom att man förser somalier, som står långt ifrån arbetsmarknaden med de rätta verktygen för att kunna välja om man ska starta och driva eget företag eller gå vidare till rätt förberedande kompetens/utbildning som ska leda in på den reguljära arbetsmarknaden. Övergripande mål Projektets övergripande mål är ökad sysselsättning och förbättrad folkhälsa bland somalier i Skåne samt öka samverkan mellan de inblandade kommunerna i Skåne, enligt syften ovan. Delmål 1. Bättre samverkan mellan kommunerna i bl. a. bosättning-, arbetsmarknadsfrågor samt frågor kring företagande. (Ökning av deltagare som flyttar till en kommun där det finns bättre möjlighet till arbete och bättre boende)

5 2. Öka myndigheternas kunskapsöverföring- och erfarenhetsutbyte gentemot målgruppen. 3. En ökning av somaliska företagare i Skåne med minst 50 % från nuvarande 16 företag till Majoriteten av deltagarna som tar del av hälso- och samhällsinformation upplever förbättrad psykisk och fysisk hälsa samt bättre förståelse om hur det svenska samhället fungerar. 5. Majoriteten av deltagarna som tar del av arbetsmarknadsinformationerna upplever att de kommit närmare till den svenska arbetsmarknaden. Uppfyllelse av projektmålen En stor del av projekttiden i höstas gick ut på att inventera och finna inkluderande, innovativa metoder att arbeta med målgruppen och myndigheten för att för att kunna uppnå det övergripande projektmålet en ökad sysselsättning och förbättrad folkhälsa bland somalier i Skåne samt öka samverkan mellan de inblandade kommunerna i Skåne Det arbete fortsätter och det går allt lättare att finna metoder att nå ut till målgruppen genom projektets kärnverksamheter dvs. företagsrådgivning, arbetsmarknadsinformation, hälsa och samhällsinformation och samverkan med andra projekt i kommunerna. Samverkan med andra projekt i kommunen har skett främst i Malmö. Allt fler somalier runt om i landet (och även utomlands) och organisationer/myndigheter som är intresserade av den somaliska gruppen vänder sig till SIBC för hjälp. Mer om samverkan beskrivs mer i avsnittet om spridning och påverkan. Företagsrådgivning SIBC erbjuder individuell rådgivning kring nyföretagande utan kostnad samt handledning under tiden företaget utvecklas. Vi anordnar även utbildningar på somaliska kring hur man startar ett företag och vilka regler som gäller i Sverige. Klienten kan få hjälp med allmän rådgivning kring att starta eget företag, expandera, diskutera affärsidéer, upprätta affärsplan och budget, registrera företaget samt information om myndigheter och olika tillstånd. I detta arbete samarbetar vi främst med Arbetsförmedlingen, Almi och JAK banken. De flesta som vill starta ett företag är arbetslösa och behöver olika finansiella hjälp. Vi hjälper med ansökan till att starta eget på Arbetsförmedlingen, starta eget kapital från ALMI eller genom JAK banken som erbjuder räntefria lån. Under perioden juli 2014-December 2014, har sammanlagt 27 företagsrådgivningar erbjudits till 17 personer (Tabell 1) som resulterat i 6 nya företag; fyra i Malmö och ett vardera i Svalöv och Stockholm. Antal nystartade företag skulle kunna öka markant om vi kunde få hjälp med att hitta lokaler till de presumtiva företagarna. De flesta av våra klienter är arbetslösa vilket innebär att de är beroende av Arbetsförmedlingens starta eget bidrag och reglerna kring bidraget är komplicerade, de ska ha allting klart innan de registrerar ett företag, å andra sidan kan de inte hyra en affärslokal utan att ha registrerat företaget. Liknande regler gäller för att få lån från ALMI vilket ofta leder till en ond cirkel eller s.k. moment 22. Detta drabbar framförallt kvinnliga företagare. Om man titta på statistiken har vi fler kvinnor som söker till företagsrådgivning men det är männen som går hela vägen och registrerar företag. Många tappar lusten efter ett tag. I början av juni hade vi 12 presumtiva företagare från förra projektperioden (jan 2013-juni 2014), av dessa startade enbart 2 företag, resten tappade intresse pga. av olika svårigheter.

6 Tabell 1. Företagsrådgivning och resultatet Kommun Deltagare Registrerade Slutfas Branscher Eslöv Malmö Frisör - Import/export - Konsult - Vård och Omsorg -JobbCoach/Konsult Kristianstad Kläd och heminredning Svalöv Kläd och heminredning Arbetsmarknadsorienterande aktiviteter SIBC arrangerar jobbsökarträffar på somaliska i samarbete med Arbetsförmedlingen och ger utbildning i olika metoder att profilera sig, ansöka om tjänster, sociala koder, arbetsmarknadssituation, bristyrken, m.m. Arbetsmarknadsorienterade aktiviteter kom igång ganska sent på hösten och begränsades av osäkerhet kring lokalen och minskad personalstyrka pga. sjukskrivning. Vi har samarbetat med lotsföretagen Din start i Sverige och Clustera samt de somaliska föreningarna som har skickat sina deltagare till oss för att få hjälp med CV-skrivande, förberedelse inför intervjuer, att söka jobb på olika sajter samt att få hjälp med låneansökan för körkort från bankerna. Vi har också samarbetat med JobbMalmö där vi fick gå in i deras långtidsarbetslösa kom igång grupp för att prata om entreprenörskap och konsten av att tro på sig själv, se möjligheter i sin omgivning, samt i deras språkverkstad. Totalt har 25 personer fått hjälp med arbetsmarknadsrelaterade frågor i Malmö (18), Kristianstad (4) och Eslöv(3). Nytt för i år är att vi har initierat ett nätverk för professionella somaliska kvinnor. Denna idé kom efter SVT-Syd ringde till oss och frågade om tips på personer de skulle kunna göra ett reportage om eller profilera Efter att ha pratat med antal yrkesamma somaliska kvinnor, bestämde vi att forma nätverket för att kunna ta tillvara resurserna och möjligheterna samt tipsa andra om jobbmöjligheter på sina egna arbetsplatser. Denna process är i sin linda men hittills har 2 personer sökt tjänster genom nätverket. Det är svårt att uttala huruvida vi har uppnått det uppsatta målet för arbetsmarknadsorienterande insatser att de som har fått hjälp upplever att de har kommit närmare den svenska arbetsmarknaden då ingen mättning har gjorts ännu. För att kunna öka arbetsmarknadsorienterande aktiviteter i Malmö, krävs att vi har en säkrad arbetslokal, en adress som vi kan sätta på våra broschyrer och visitkort. I Eslöv har de precis flyttat till en ny lokal och nu ska vi arbeta med att rekrytera deltagare och arrangera inriktade insatser som är anpassade till den målgruppen. De flesta är nyanlända, samma gäller för Svalöv.

7 I Kristianstad samarbetar Mewlid med Gamlegården som ligger i stadsdelen Näsby där flest Somalier bor i Kristianstad. Just nu används lokalerna för läxhjälp men planen är att kunna utöka denna verksamhet med jobbsökaraktiviteter. Samhälle och hälsoinformation Länsstyrelsen tillhandahåller samhälls- och hälsoorientering på somaliska på SIBC. Metoden bygger på dialog och förhåller sig till de nyanländas faktiska behov och förutsättningar. Samhälle och hälsoinformation har pågått enligt planeringen i Malmö och Kristianstad men antalet deltagare har minskat kraftigt. Ca. 40 personer har deltagit i utbildningen. Förutom SHK, har SIBC organiserade föreläsningar med tema Kvinnohälsa för somaliska kvinnor på Folket Hus i Persborg Malmö. Föreläsningar hålls 1 gång i månaden och är baserade på vetenskapliga studier. Kvinnorna själva väljer ämnen och vi förbereder föreläsningen eller en workshop. Hittills har 60 kvinnor i olika ålder deltagit i 2 föreläsningar om kost och fysisk aktivitet. Andra aktiviteter Förutom de tre nämnda aktiviteterna ovan, erbjuder SIBC andra sociala insatser såsom hjälp med att ta kontakt med olika myndigheter, hjälp med att överklaga beslut från bl.a. social förvaltningen och försäkringskassan och hjälp med att söka bostad. I Eslöv har Raafi arbetat intensivt med bostadsgruppen. Han hjälper somalierna att hitta, fyller i bostadsansökan samt att göra felanmälan. Spridning och påverkan SIBC har arrangerat och deltagit i olika evenemang både lokalt, nationellt och internationellt. Genom att delta i de olika aktiviteterna, har vi spridit kunskap om SIBC, hämtat inspiration och knutit nya kontakt. Asad, Rafi och Mewlid distribuera kontinuerlig informationsblad och broschyrer om SIBC till målgruppen. Juli-augusti-september Redan i juli delades nyhetsblad och broschyrer ut om SIBC verksamhet i Kristianstad. Samtidigt kontaktades de olika somaliska föreningarna (Somaliska fritid och kultur föreningen, Skånes horn av Afrika föreningen) i Kristianstad och diskussionen kring samarbete togs upp. Likande möte arrangerades mellan SIBC och folkuniversitetet, somaliska föreningar i Bromölla och lotsföretaget Eductus. Verksamheten är begränsad, öppet 2 dagar/vecka och en dag tas av SHK. Det finns ett stort behov av att nå ut till målgruppen med olika insatser men det har gått ganska trögt. Samtal med kommunens integrationssamordnare planeras för att förbättra verksamheten i Kristianstad Vi arbeta mycket utifrån målgruppens behov och när ungdomar i Svalöv frågade om vi kunde hjälpa dem att starta ett fotbollslag, kontaktade vi Seveds fotbollsklubb i Malmö. I september, arrangerade vi en inspirationskväll med Seved och fotbollsintresserade ungdomar i Svalöv. En mycket uppskattad tillställning blev det och slutade med Seved FK erbjöd sig med att vara mentor till de ungdomar som vill satsa på fotboll i Sverige. Vi bjöds in att delta i folkhälsomyndighetens seminarium om antibiotikaanvändning bland utrikesfödda. Vi skulle bidra med kunskap om hur man skulle kunna nå ut till svårnådda

8 grupper som somalier med information om bl.a. risker för resistens för antibiotika. Nu är vi med i referensgrupp i deras Kommunikationssatsning om antibiotikaresistens till svårnådda gruppen. Samma månad fick vi en inbjudan från Skaraborg Institutet som vill starta ett projekt för att öka sysselsättning bland somalier i Köping och vill ta del om våra erfarenheter, metoder och strategier som vi använder i arbetet med den somaliska gruppen. I september öppnades den första somaliskägda mataffären i Svalöv som uppmärksammades i den lokala tidningen och i Skånska Dagbladet (18 November 2014). Oktober november I oktober arrangerades ett inspirationsseminarium för ungdomar i samarbete med ett Göteborgsbaserat projekt Vilja, Vara, Kunna där Unga förebilder bjöds in för att prata om sina resor till framgång. Bland de inbjudna gästerna var Ikram Abdalla som är apotekschef i Helsingborg. Ikram berättade om sin kamp för att studera till det hon vill trots sitt handikapp och att hon var analfabet vid 10-års ålder när hon kom till Sverige. Kvällen bjöd på poesi och nätverkande. Amina och Ingemar deltog i en konferens i Birmingham med titeln 18th Annual Ethnic Minority Business Conference Making Diversity and Enterprise Everyone s Business Under vistelsen besökte vi somaliägda företag och Baasaren I Birmingham. Vi bekantade ossnmed småföretagare, många av dem hade flyttat från Sverige och Norge. November var den intensivaste månaden för SIBC där vi deltog i sammanlagt 10 stora event i Skåne och nationellt. I Malmö bjöds vi till aktiviteter arrangerade av föreningar/organisationer bl.a. Woman to Woman, Freds och skiljedoms förening, Hodi förening Somali kulturnatten och Malmö Stads Internationella kvinnoprojekt. Vi deltar i referensgrupp i Internationella kvinnoprojektet. Samtidigt deltog Amina och Benny i slutkonferensen för företagsam Hissingen i Göteborg. Här presenterades erfarenheter och lärdom från SIBC projektet. December I december arrangerades en inspirationskväll i Eslöv med deltagare från Svalöv. Ett 30 tal personer deltog, de flesta kvinnor. Vi presenterade SIBC och vad vi kan erbjuda för tjänster. Det blev en lyckad kväll, särskilt när Dhiinis man lovordade SIBC för den hjälp de har fått och uppmanade dem att våga satsa på företag, erbjöd sig att vara en mentor för de som vill starta företag inom livsmedel. Under samma period deltog vi också i Länsstyrelsens sounding board, FNs arbetsgrupp mot Afrofobi (WGEPAD) i Lund. Sammanfattande reflektioner Måluppfyllelser Rapporten visar att SIBC övervägande har följt de ursprungliga målsättningarna och nått en mycket god bit på väg mot de flesta av de uppsatta målen trots de råddande svåra arbetsförhållandena och osäkerheten. Sammanställning av genomfört arbete visar att det har varit en aktiv utvecklingsprocess, där projektgruppen kontinuerligt har jobbat med att etablera

9 kontakter, skapa förutsättningar som skulle ge en bra grund för målgruppen, utveckla arbetssätt samt att finna former för samarbete och uppdrag. Implementeringen av vissa delar av projektet såsom arbetsmarknadsorienterade aktiviteter och samverkan har inte varit lika framgångsrika och motsvarar inte lika väl uppställda mål. Implementeringen i JobbMalmösverksamheterna har varit betydligt mer komplicerad än vad projektledningen var förberedd på. Det var framförallt förankringen inom JobbMalmö som krävde längre tid och stödet från de ansvariga inom Malmö Stad drog ut på tiden. Framtid I den kommande perioden januari juni 2015, är det viktigt att SIBC får arbetsro för att kunna satsa mer på arbetsmarknadsorienterande aktiviteter och förankring av SIBC hos (främst) olika myndigheterna. Det måste finnas ett bättre stöd och samarbetsviljan hos myndigheter om projektet ska lyckas. Samtidigt behövs mer satsning på att etablera nya samarbetspartners eller upptagning av tidigare kontakter (här tänker jag främst på Arbetsförmedlingen) för att implementera och utveckla de metoderna som används i projektet. Verksamheter runt om i landet kontaktar SIBC alltmer för ett samarbete, kanske dags att ta tillvara de nytillkomna intresse och söker en nationellt samarbetspartner. Somali Information and Business Centre (SIBC) är ett koncept som säkerligen kommer att få en betydelsefull roll i integrations- och folkhälsoarbetet för att öka sysselsättning och jämlikheten i hälsa. Projektets utvärdering (2014) visade på betydelsen av att bygga broar mellan Somalier och de olika myndigheterna och att insatserna tar tillvara målgruppens kunskap som ger effekter på målgruppernas hälsa och integration ur flera aspekter. För att fortsätta det påbörjade implementeringsarbetet behövs organisatoriskt stöd och ekonomiska resurser, då chanserna för att en ny metod att accepteras och implementeras ökar, om det finns en budget och en adekvat och långsiktig resurstilldelning. Planerade aktiviteter jan juni 2014 Öppet Hus med information om SIBC, Kristianstad 24/ Inspirationsdagen med somaliska företagare från Malmö, Stockholm och Göteborg 14/ Garaget, kl Slut konferensen Maj 2015 (Datum ej bestämt än) Bilagor Ekonomiskarapporter Bilaga 1: Ekonomisk sammanställning Somali Information & Business Centre 2: Projektresultat

10

ANSÖKAN OM PROJEKTMEDEL

ANSÖKAN OM PROJEKTMEDEL Diarienummer StödId 1. ALLMÄNNA UPPGIFTER Ansökningsdatum: 2015-03-17 Projektnamn: Somali Information and Business Centre Sökt belopp (inkl andra aktörer (SEK): 7 520 000 kr 2. UPPGIFTER OM SÖKANDE PART

Läs mer

Årsrapport Mars 2012- December 2012

Årsrapport Mars 2012- December 2012 Årsrapport Mars 2012- December 2012 Bakgrund Somalier i Sverige Idag beräknas det finnas ca 50 000 personer födda i Somalia i hela riket varav ca 3 000 av dessa finns i Skåne. De allra flesta av dem som

Läs mer

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III Stegen In i Arbetslivet Steg 1Rapportering projektår 1 och ansökan för projektår 2 Trevlig inledning Stegen...problemen...möjligheterna...visionen Jag har väldigt svårt för grupper Redovisning för projektår

Läs mer

Utlysningens namn och diarienummer Regional och nationell ansökningsomgång för programområde 2 2011-5090001

Utlysningens namn och diarienummer Regional och nationell ansökningsomgång för programområde 2 2011-5090001 ANSÖKAN Diarienummer Ej diarieförd Sid 1 (24) Utlysningens namn och diarienummer Regional och nationell ansökningsomgång för programområde 2 2011-5090001 Uppgifter om organisationen Organisationens namn

Läs mer

Bilaga 2: Coompanion Gävleborgs slutrapport i Entrecoop. Coompanion Gävleborgs slutrapport av verksamheten inom projektet: Entrecoop

Bilaga 2: Coompanion Gävleborgs slutrapport i Entrecoop. Coompanion Gävleborgs slutrapport av verksamheten inom projektet: Entrecoop Bilaga 2: Coompanion Gävleborgs slutrapport i Entrecoop Coompanion Gävleborgs slutrapport av verksamheten inom projektet: Entrecoop 1 Innehållsförteckning 1. SAMMANFATTNING 3 2. NYSKAPANDE OCH INNOVATIVITET

Läs mer

Engagemang. som gör skillnad

Engagemang. som gör skillnad Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Förord Engagemang som gör skillnad är Ungdomsstyrelsens tredje

Läs mer

RAPPORTERING. Datum: 2014-09-01. Projektbenämning Socialt företag- fortsättning. Rapportering avser Delårsrapport 2014-01-01--2014-06-30

RAPPORTERING. Datum: 2014-09-01. Projektbenämning Socialt företag- fortsättning. Rapportering avser Delårsrapport 2014-01-01--2014-06-30 RAPPORTERING Datum: 2014-09-01 Projektbenämning Socialt företag- fortsättning Rapportering avser Delårsrapport 2014-01-01--2014-06-30 Rapportförfattare Reidun Andersson Sammanfattning Denna period har

Läs mer

Samverkan i gränsland

Samverkan i gränsland Samverkan i gränsland Utvärdering av socialfondsprojektet Framtidsspår 2009 Vad är det som gör att ett projekt kan sägas vara framgångsrikt? Kan ett projekt sätta spår in i framtiden? Hur går det till?

Läs mer

Information om slutrapportering av genomförandeprojekt inom Socialfonden

Information om slutrapportering av genomförandeprojekt inom Socialfonden PK 2010-6 rev. 120416 Information om slutrapportering av genomförandeprojekt inom Socialfonden Varje genomförandeprojekt ska slutrapporteras till Svenska ESF-rådet senast vid sista ansökan om utbetalning.

Läs mer

Slutrapport. Projekt Ett Öppnare Värmland 120901-140630. Anna- Karin Ingman, Lilian Olsson, David Mathiasson, Birgitta Barrefors Ivansson 2014-05-27

Slutrapport. Projekt Ett Öppnare Värmland 120901-140630. Anna- Karin Ingman, Lilian Olsson, David Mathiasson, Birgitta Barrefors Ivansson 2014-05-27 Slutrapport Projekt Ett Öppnare Värmland 120901-140630 Anna- Karin Ingman, Lilian Olsson, David Mathiasson, Birgitta Barrefors Ivansson 2014-05-27 1 Innehållsförteckning Sid 1. Inledning... 3 Mål och Syfte.....4

Läs mer

två tomma händer ENTREPRENÖRSKAP INOM ARBETSMARKNADSPROJEKT MED STÖD FRÅN EUROPEISKA SOCIALFONDEN ARBETSLIVET TEMAGRUPPEN UNGA I

två tomma händer ENTREPRENÖRSKAP INOM ARBETSMARKNADSPROJEKT MED STÖD FRÅN EUROPEISKA SOCIALFONDEN ARBETSLIVET TEMAGRUPPEN UNGA I TEMAGRUPPEN UNGA I ARBETSLIVET Skrifter från Temagruppen Unga i arbetslivet 2013:1 två tomma händer ENTREPRENÖRSKAP INOM ARBETSMARKNADSPROJEKT MED STÖD FRÅN EUROPEISKA SOCIALFONDEN 1 EUROPEISKA UNIONEN

Läs mer

Slututvärdering av Företagsakademin 3.0. CSR och företagande att förena samhällsnytta med affärsnytta. Januari 2014

Slututvärdering av Företagsakademin 3.0. CSR och företagande att förena samhällsnytta med affärsnytta. Januari 2014 Slututvärdering av Företagsakademin 3.0 CSR och företagande att förena samhällsnytta med affärsnytta Januari 2014 Anette Moberg Contextio Ethnographic AB Sammanfattning Projektet CSR 1 och företagande

Läs mer

Bilagor Delrapport Ny i Västerås Delrapport Etableringsspåret

Bilagor Delrapport Ny i Västerås Delrapport Etableringsspåret TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sociala nämndernas förvaltning 2015-05-12 Dnr: 2013/842-IFN-730 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se Kopia till Åsa Sundgren Häggberg Jonas Boman Individ-

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

INSATS MED KVALITET. kvalitetssäkring av insatser som erbjuds unga

INSATS MED KVALITET. kvalitetssäkring av insatser som erbjuds unga INSATS MED KVALITET kvalitetssäkring av insatser som erbjuds unga INSATS MED KVALITET kvalitetssäkring av insatser som erbjuds unga 1 (20) Innehåll 1 Bakgrund... 3 2 Ungas etablering... 4 3 Stöd till

Läs mer

Redovisning av Länsstyrelsen i Skånes uppdrag att motverka hedersrelaterat våld och förtryck 2009

Redovisning av Länsstyrelsen i Skånes uppdrag att motverka hedersrelaterat våld och förtryck 2009 INFORMATION 1(16) Vår referens Samhällsbyggnadsavdelningen Enheten för social hållbarhet Katarina Tümer 040-25 21 86 Integrations- och jämställdhetsdepartementet Att: Jenny Norén Redovisning av Länsstyrelsen

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (16) Projektnamn Projekt arbetsliv Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Projekt Arbetsliv var från början ett treårigt ESF

Läs mer

Projekt Upp! Rapport från ett följeforskningsuppdrag. Gunnar Gillberg

Projekt Upp! Rapport från ett följeforskningsuppdrag. Gunnar Gillberg Projekt Upp! Rapport från ett följeforskningsuppdrag Gunnar Gillberg Göteborgs universitet Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap Mars 2012 Projekt Upp! Rapport från ett följeforskningsuppdrag

Läs mer

Slutrapport för projekt:

Slutrapport för projekt: Tryggare och säkrare arbetsplats Projektledare Malin Johansson Version:1.0 Slutrapport Datum 2012-04-02 Sid 1 Slutrapport för projekt: Tryggare och säkrare arbetsplats i SDF Angered SLUTRAPPORT Sid 2 (30)

Läs mer

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism UTVÄRDERING AV EU-PROJEKTET BLACK & WHITE I SKÖVDE RAPPORT 2013:1 SKARABORGS KOMMUNALFÖRBUND FoU INNEHÅLL Förord... 4 Sammanfattning... 5 Bakgrund...

Läs mer

Slutredovisning av projekt i integrationsfonden, handledning och mall

Slutredovisning av projekt i integrationsfonden, handledning och mall 1(36) Mall slutredovisning av projekt version 3 Datum 2012-06-18 Beslutsnummer 2012-70 Slutredovisning av projekt i integrationsfonden, handledning och mall Slutredovisning Slutredovisningen av ert projekt

Läs mer

Handbok. Schysst sommar

Handbok. Schysst sommar Handbok Schysst sommar 1 Varmt tack till Lars Vaste Andersson, Naturskyddsföreningen, vars engagemang och förtroende gjorde detta projekt möjligt, och särskilt tack till Linnéa Falk som skapade och idéutvecklade

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING FÖRETAGARES BEHOV AV STÖDSYSTEMET för Det företagsamma Värmland. Av Dotank AB

SAMMANSTÄLLNING FÖRETAGARES BEHOV AV STÖDSYSTEMET för Det företagsamma Värmland. Av Dotank AB SAMMANSTÄLLNING FÖRETAGARES BEHOV AV STÖDSYSTEMET för Det företagsamma Värmland Av Dotank AB 2012 Inledning Nedan följer en sammanställning över fem grupper med företagare som diskuterat stöd för entreprenörskap

Läs mer

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Erik Åstedt, Moa Almerud, Isabelle Zupanc Kontigo AB, 2014-12-23 Kontigo AB Katarinavägen 19 116 45 Stockholm www.kontigo.se +46 (0)8 562 262 40 Innehåll

Läs mer

INNEHÅLL 1 SAMMANFATTNING...3 2 REGERINGSUPPDRAGET...4

INNEHÅLL 1 SAMMANFATTNING...3 2 REGERINGSUPPDRAGET...4 Slutredovisning av regeringens uppdrag till Rikspolisstyrelsen att genomföra ett utvecklingsprojekt med målet att främja jämställdheten och den etniska och kulturella mångfalden inom polisen JU2009/2250/PO

Läs mer

Regionutvecklingssekretariatet. Djupare uppföljning, oktober 2014. Uppföljningsrapport. Företagsakuten

Regionutvecklingssekretariatet. Djupare uppföljning, oktober 2014. Uppföljningsrapport. Företagsakuten Regionutvecklingssekretariatet Djupare uppföljning, oktober 2014 Uppföljningsrapport Företagsakuten Innehåll Sammanfattning... 5 Inledning... 6 Regionutvecklingsnämndens medverkan... 6 Organisation...

Läs mer

Metodbeskrivning Jobbcentralen & Inkubator

Metodbeskrivning Jobbcentralen & Inkubator Metodbeskrivning Jobbcentralen & Inkubator Innehåll Jobbcentralen Bakgrund 4-7 Jobbcentralens utformning utifrån lokala behov 8-9 Strategi och organisation för Jobbcentralen 10-11 Metod - delprocesser

Läs mer

NAVIGATORCENTRUM. visar vägen till arbete. Resultat och erfarenheter från satsningen på kommunal navigatorverksamhet

NAVIGATORCENTRUM. visar vägen till arbete. Resultat och erfarenheter från satsningen på kommunal navigatorverksamhet NAVIGATORCENTRUM visar vägen till arbete Resultat och erfarenheter från satsningen på kommunal navigatorverksamhet UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2007:15 NAVIGATORCENTRUM visar vägen till arbete Resultat

Läs mer

SOCIAL LOTS. Margareta Rämgård Malmö Högskola. Sammanfattning Rapporten är en kvalitativ utvärdering av FinsamMitt Skånes insats Social lots

SOCIAL LOTS. Margareta Rämgård Malmö Högskola. Sammanfattning Rapporten är en kvalitativ utvärdering av FinsamMitt Skånes insats Social lots SOCIAL LOTS Margareta Rämgård Malmö Högskola Sammanfattning Rapporten är en kvalitativ utvärdering av FinsamMitt Skånes insats Social lots margareta.ramgard@mah.se [E-postadress] Inledning Social lots

Läs mer

14 sätt att jobba jämt!

14 sätt att jobba jämt! 14 sätt att jobba jämt! ESF Jämt Inledning Processtöd i jämställdhetsintegrering - ESF Jämt är ett nationellt projekt som ägs av Länsstyrelsen i Örebro län och drivs av samtliga 21 Länsstyrelser tillsammans.

Läs mer