Halvtidsrapport. Juli 2014-December 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Halvtidsrapport. Juli 2014-December 2014"

Transkript

1 Halvtidsrapport Juli 2014-December 2014

2 Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Introduktion...3 Övergångsperiod och organisationsförändring...3 Projektets syfte och mål...4 Uppfyllelse av projektmålen...5 Företagsrådgivning...5 Arbetsmarknadsorienterande aktiviteter...6 Samhälle och hälsoinformation...7 Andra aktiviteter...7 Spridning och påverkan...7 Juli-augusti-september...7 Oktober november...8 December...8 Sammanfattande reflektioner...8 Måluppfyllelser...8 Framtid...9 Planerade aktiviteter jan juni Bilagor...9 Ekonomiskarapporter...9

3 Sammanfattning Föreliggande rapport är en verksamhetsredogörelse och analys av Somali Information and Business Centre (SIBC) under projekttiden från juli 2014 till december Det har varit en lyckad period trots tuff arbetsmiljö på JobbMalmö, långa sjukskrivningar och hög personalomsättning. Under perioden juli-december har vi haft sammanlagt 200 besökare till våra kontor i Eslöv, Kristianstad och Malmö, och ännu fler har vi träffats utanför våra lokaler. Sex nya företag har tillkommit under perioden, fem i Malmö och en i Svalöv. Ytterligare sex företag är i uppstart fasen, fem i Malmö och ett i Kristianstad. Sammanlagt har 27 företagsrådgivningar utförts med 17 unika personer, ca. 40 personer har deltagit i samhälls- och hälsoinformation och 30 personer har deltagit i kulturanpassade arbetsmarknadsorienterande aktiviteter. Under hösten anordnades tre välbesökta inspirationsmöten i Malmö, Svalöv och Eslöv. SIBC personal deltog i olika offentliga evenemang som arrangerades av olika föreningar och myndigheter samt deltog aktivt i olika referensgrupp både regionalt och nationellt. Introduktion Sommaren och hösten 2014 har varit en spännande och händelserik period för SIBC med flytt till en ny lokal, nya medarbetare, mediauppmärksamhet och etablering av nya företag. Det var också en period kantad av osäkerhet, hemlöshet och dålig arbetsmiljö då det visade det sig att vår placering inte var förankrad hos medarbetare på JobbMalmö. Vi saknade arbetsplatser och behörighet till IT-system för att boka lokaler och använda datorer/projektor i möteslokalen. Mellan september och november 2014, hänvisades vi till 1 arbetsplats men behovet var 3 arbetsplatser, resten fick sitta ute i datorsalen bland klienter eller arbetsökande. Det visade sig att flytten sammanföll med omorganisation på JobbMalmö och vi fick veta att det inte finns plats för SIBC på JobbMalmö. Det dåliga arbetsförhållandet och osäkerheten dämpade motivationen hos personalen och begränsade SIBC verksamheten kraftigt. Vändning kom i början av november när vi äntligen fick 3 arbetsplatser och personalen på JobbMalmö började öppna sig mot oss och vi fick inbjudan till att berätta om vår verksamhet för deras deltagare. Övergångsperiod och organisationsförändring En projektansökan för att täcka övergångsperioden perioden juli 2014-juni 2015 skickades till Länsstyrelsens 37 och den beviljades. Projektaktiviteter kom igång i augusti samtidigt som Fuad Sharif slutade som projektledare i slutet av augusti och Amina började som projektledare i början av september. I Eslöv anställdes Raafi Ali på 75% med tjänstefördelning 50% i Eslöv och 25% i Svalöv. Fozia som ansvara för företagsrådgivning

4 blev sjukskriven i början av oktober och Ahmed Hassan anställdes som vikarie för henne på 75%. Ahmed har lång erfarenhet av företagande och har tidigare arbetat på bl.a. Uppstart Malmö. I oktober söktes nya medel från Region Skåne som också beviljades. Placering av SIBC i JobbMalmö var ett strategiskt val med långsiktig plan av att integrera SIBC i JobbMalmö verksamheten. Denna process har tagit för lång tid och i skrivande stund är SIBC inte en del av JobbMalmö däremot finns ett intresse från båda sidor att utbyta tjänster och erfarenhet. Dock detta kan bli problematisk om SIBC fokuserar enbart på den somaliska målgruppen. Vidare vet vi nu att vi inte kan vara kvar (besked från Andreas 13/1) på JobbMalmö pga. platsbrist. Under sommaren då JobbMalmös personal var på semester fick projektledare och personal tillfälliga arbetsplatser i olika delar av byggnaden. Eftersom merparten av personalen var på semester, fanns det begränsade aktiviteter på centret förutom enstaka företagsrådgivning och planering. Aktiviteterna kom igång ordentligt i augusti och trots de upplevda svårigheterna är projektet på god väg till att uppnå de uppsatta projektmålen. Projektets syfte och mål I ansökan till Länsstyrelsen 37 angavs följande syfte och mål för projektet: Huvudsyftet är att stödja och underlätta integrationen av både nyanlända och andra somalier som bor i region Skåne främst i Malmö, Eslöv, Kristianstad och Svalöv. Den regionala samverkan kommer att främjas genom att utveckla nya gemensamma metoder som kommer att bättre möta målgruppens behov och förutsättningar. Samhällsorienteringen kommer att knytas ihop med praktiskt stöd som är anpassat efter målgruppen. Ett delsyfte med det utvecklingsarbetet är att kunna stödja de nyanlända somalierna helst från början med bosättningsfrågan, dvs. att bosätta sig i en kommun i Skåne där det kommer att finnas bättre möjlighet att skaffa sig arbete och bostad. För att kunna uppnå detta krävs det ett samarbete mellan kommunerna men också information till både de nyanlända somalier och till kommunerna. Vidare kommer det att göras kopplingar till entreprenörskap/eget företagande som brukar känneteckna somalier. Ett annat delsyfte är att skapa förståelse och bygga broar mellan somalier och myndigheter, banker, fastighetsägare, befintliga somaliska entreprenörer och ideella organisationer. Detta kan ske genom att man förser somalier, som står långt ifrån arbetsmarknaden med de rätta verktygen för att kunna välja om man ska starta och driva eget företag eller gå vidare till rätt förberedande kompetens/utbildning som ska leda in på den reguljära arbetsmarknaden. Övergripande mål Projektets övergripande mål är ökad sysselsättning och förbättrad folkhälsa bland somalier i Skåne samt öka samverkan mellan de inblandade kommunerna i Skåne, enligt syften ovan. Delmål 1. Bättre samverkan mellan kommunerna i bl. a. bosättning-, arbetsmarknadsfrågor samt frågor kring företagande. (Ökning av deltagare som flyttar till en kommun där det finns bättre möjlighet till arbete och bättre boende)

5 2. Öka myndigheternas kunskapsöverföring- och erfarenhetsutbyte gentemot målgruppen. 3. En ökning av somaliska företagare i Skåne med minst 50 % från nuvarande 16 företag till Majoriteten av deltagarna som tar del av hälso- och samhällsinformation upplever förbättrad psykisk och fysisk hälsa samt bättre förståelse om hur det svenska samhället fungerar. 5. Majoriteten av deltagarna som tar del av arbetsmarknadsinformationerna upplever att de kommit närmare till den svenska arbetsmarknaden. Uppfyllelse av projektmålen En stor del av projekttiden i höstas gick ut på att inventera och finna inkluderande, innovativa metoder att arbeta med målgruppen och myndigheten för att för att kunna uppnå det övergripande projektmålet en ökad sysselsättning och förbättrad folkhälsa bland somalier i Skåne samt öka samverkan mellan de inblandade kommunerna i Skåne Det arbete fortsätter och det går allt lättare att finna metoder att nå ut till målgruppen genom projektets kärnverksamheter dvs. företagsrådgivning, arbetsmarknadsinformation, hälsa och samhällsinformation och samverkan med andra projekt i kommunerna. Samverkan med andra projekt i kommunen har skett främst i Malmö. Allt fler somalier runt om i landet (och även utomlands) och organisationer/myndigheter som är intresserade av den somaliska gruppen vänder sig till SIBC för hjälp. Mer om samverkan beskrivs mer i avsnittet om spridning och påverkan. Företagsrådgivning SIBC erbjuder individuell rådgivning kring nyföretagande utan kostnad samt handledning under tiden företaget utvecklas. Vi anordnar även utbildningar på somaliska kring hur man startar ett företag och vilka regler som gäller i Sverige. Klienten kan få hjälp med allmän rådgivning kring att starta eget företag, expandera, diskutera affärsidéer, upprätta affärsplan och budget, registrera företaget samt information om myndigheter och olika tillstånd. I detta arbete samarbetar vi främst med Arbetsförmedlingen, Almi och JAK banken. De flesta som vill starta ett företag är arbetslösa och behöver olika finansiella hjälp. Vi hjälper med ansökan till att starta eget på Arbetsförmedlingen, starta eget kapital från ALMI eller genom JAK banken som erbjuder räntefria lån. Under perioden juli 2014-December 2014, har sammanlagt 27 företagsrådgivningar erbjudits till 17 personer (Tabell 1) som resulterat i 6 nya företag; fyra i Malmö och ett vardera i Svalöv och Stockholm. Antal nystartade företag skulle kunna öka markant om vi kunde få hjälp med att hitta lokaler till de presumtiva företagarna. De flesta av våra klienter är arbetslösa vilket innebär att de är beroende av Arbetsförmedlingens starta eget bidrag och reglerna kring bidraget är komplicerade, de ska ha allting klart innan de registrerar ett företag, å andra sidan kan de inte hyra en affärslokal utan att ha registrerat företaget. Liknande regler gäller för att få lån från ALMI vilket ofta leder till en ond cirkel eller s.k. moment 22. Detta drabbar framförallt kvinnliga företagare. Om man titta på statistiken har vi fler kvinnor som söker till företagsrådgivning men det är männen som går hela vägen och registrerar företag. Många tappar lusten efter ett tag. I början av juni hade vi 12 presumtiva företagare från förra projektperioden (jan 2013-juni 2014), av dessa startade enbart 2 företag, resten tappade intresse pga. av olika svårigheter.

6 Tabell 1. Företagsrådgivning och resultatet Kommun Deltagare Registrerade Slutfas Branscher Eslöv Malmö Frisör - Import/export - Konsult - Vård och Omsorg -JobbCoach/Konsult Kristianstad Kläd och heminredning Svalöv Kläd och heminredning Arbetsmarknadsorienterande aktiviteter SIBC arrangerar jobbsökarträffar på somaliska i samarbete med Arbetsförmedlingen och ger utbildning i olika metoder att profilera sig, ansöka om tjänster, sociala koder, arbetsmarknadssituation, bristyrken, m.m. Arbetsmarknadsorienterade aktiviteter kom igång ganska sent på hösten och begränsades av osäkerhet kring lokalen och minskad personalstyrka pga. sjukskrivning. Vi har samarbetat med lotsföretagen Din start i Sverige och Clustera samt de somaliska föreningarna som har skickat sina deltagare till oss för att få hjälp med CV-skrivande, förberedelse inför intervjuer, att söka jobb på olika sajter samt att få hjälp med låneansökan för körkort från bankerna. Vi har också samarbetat med JobbMalmö där vi fick gå in i deras långtidsarbetslösa kom igång grupp för att prata om entreprenörskap och konsten av att tro på sig själv, se möjligheter i sin omgivning, samt i deras språkverkstad. Totalt har 25 personer fått hjälp med arbetsmarknadsrelaterade frågor i Malmö (18), Kristianstad (4) och Eslöv(3). Nytt för i år är att vi har initierat ett nätverk för professionella somaliska kvinnor. Denna idé kom efter SVT-Syd ringde till oss och frågade om tips på personer de skulle kunna göra ett reportage om eller profilera Efter att ha pratat med antal yrkesamma somaliska kvinnor, bestämde vi att forma nätverket för att kunna ta tillvara resurserna och möjligheterna samt tipsa andra om jobbmöjligheter på sina egna arbetsplatser. Denna process är i sin linda men hittills har 2 personer sökt tjänster genom nätverket. Det är svårt att uttala huruvida vi har uppnått det uppsatta målet för arbetsmarknadsorienterande insatser att de som har fått hjälp upplever att de har kommit närmare den svenska arbetsmarknaden då ingen mättning har gjorts ännu. För att kunna öka arbetsmarknadsorienterande aktiviteter i Malmö, krävs att vi har en säkrad arbetslokal, en adress som vi kan sätta på våra broschyrer och visitkort. I Eslöv har de precis flyttat till en ny lokal och nu ska vi arbeta med att rekrytera deltagare och arrangera inriktade insatser som är anpassade till den målgruppen. De flesta är nyanlända, samma gäller för Svalöv.

7 I Kristianstad samarbetar Mewlid med Gamlegården som ligger i stadsdelen Näsby där flest Somalier bor i Kristianstad. Just nu används lokalerna för läxhjälp men planen är att kunna utöka denna verksamhet med jobbsökaraktiviteter. Samhälle och hälsoinformation Länsstyrelsen tillhandahåller samhälls- och hälsoorientering på somaliska på SIBC. Metoden bygger på dialog och förhåller sig till de nyanländas faktiska behov och förutsättningar. Samhälle och hälsoinformation har pågått enligt planeringen i Malmö och Kristianstad men antalet deltagare har minskat kraftigt. Ca. 40 personer har deltagit i utbildningen. Förutom SHK, har SIBC organiserade föreläsningar med tema Kvinnohälsa för somaliska kvinnor på Folket Hus i Persborg Malmö. Föreläsningar hålls 1 gång i månaden och är baserade på vetenskapliga studier. Kvinnorna själva väljer ämnen och vi förbereder föreläsningen eller en workshop. Hittills har 60 kvinnor i olika ålder deltagit i 2 föreläsningar om kost och fysisk aktivitet. Andra aktiviteter Förutom de tre nämnda aktiviteterna ovan, erbjuder SIBC andra sociala insatser såsom hjälp med att ta kontakt med olika myndigheter, hjälp med att överklaga beslut från bl.a. social förvaltningen och försäkringskassan och hjälp med att söka bostad. I Eslöv har Raafi arbetat intensivt med bostadsgruppen. Han hjälper somalierna att hitta, fyller i bostadsansökan samt att göra felanmälan. Spridning och påverkan SIBC har arrangerat och deltagit i olika evenemang både lokalt, nationellt och internationellt. Genom att delta i de olika aktiviteterna, har vi spridit kunskap om SIBC, hämtat inspiration och knutit nya kontakt. Asad, Rafi och Mewlid distribuera kontinuerlig informationsblad och broschyrer om SIBC till målgruppen. Juli-augusti-september Redan i juli delades nyhetsblad och broschyrer ut om SIBC verksamhet i Kristianstad. Samtidigt kontaktades de olika somaliska föreningarna (Somaliska fritid och kultur föreningen, Skånes horn av Afrika föreningen) i Kristianstad och diskussionen kring samarbete togs upp. Likande möte arrangerades mellan SIBC och folkuniversitetet, somaliska föreningar i Bromölla och lotsföretaget Eductus. Verksamheten är begränsad, öppet 2 dagar/vecka och en dag tas av SHK. Det finns ett stort behov av att nå ut till målgruppen med olika insatser men det har gått ganska trögt. Samtal med kommunens integrationssamordnare planeras för att förbättra verksamheten i Kristianstad Vi arbeta mycket utifrån målgruppens behov och när ungdomar i Svalöv frågade om vi kunde hjälpa dem att starta ett fotbollslag, kontaktade vi Seveds fotbollsklubb i Malmö. I september, arrangerade vi en inspirationskväll med Seved och fotbollsintresserade ungdomar i Svalöv. En mycket uppskattad tillställning blev det och slutade med Seved FK erbjöd sig med att vara mentor till de ungdomar som vill satsa på fotboll i Sverige. Vi bjöds in att delta i folkhälsomyndighetens seminarium om antibiotikaanvändning bland utrikesfödda. Vi skulle bidra med kunskap om hur man skulle kunna nå ut till svårnådda

8 grupper som somalier med information om bl.a. risker för resistens för antibiotika. Nu är vi med i referensgrupp i deras Kommunikationssatsning om antibiotikaresistens till svårnådda gruppen. Samma månad fick vi en inbjudan från Skaraborg Institutet som vill starta ett projekt för att öka sysselsättning bland somalier i Köping och vill ta del om våra erfarenheter, metoder och strategier som vi använder i arbetet med den somaliska gruppen. I september öppnades den första somaliskägda mataffären i Svalöv som uppmärksammades i den lokala tidningen och i Skånska Dagbladet (18 November 2014). Oktober november I oktober arrangerades ett inspirationsseminarium för ungdomar i samarbete med ett Göteborgsbaserat projekt Vilja, Vara, Kunna där Unga förebilder bjöds in för att prata om sina resor till framgång. Bland de inbjudna gästerna var Ikram Abdalla som är apotekschef i Helsingborg. Ikram berättade om sin kamp för att studera till det hon vill trots sitt handikapp och att hon var analfabet vid 10-års ålder när hon kom till Sverige. Kvällen bjöd på poesi och nätverkande. Amina och Ingemar deltog i en konferens i Birmingham med titeln 18th Annual Ethnic Minority Business Conference Making Diversity and Enterprise Everyone s Business Under vistelsen besökte vi somaliägda företag och Baasaren I Birmingham. Vi bekantade ossnmed småföretagare, många av dem hade flyttat från Sverige och Norge. November var den intensivaste månaden för SIBC där vi deltog i sammanlagt 10 stora event i Skåne och nationellt. I Malmö bjöds vi till aktiviteter arrangerade av föreningar/organisationer bl.a. Woman to Woman, Freds och skiljedoms förening, Hodi förening Somali kulturnatten och Malmö Stads Internationella kvinnoprojekt. Vi deltar i referensgrupp i Internationella kvinnoprojektet. Samtidigt deltog Amina och Benny i slutkonferensen för företagsam Hissingen i Göteborg. Här presenterades erfarenheter och lärdom från SIBC projektet. December I december arrangerades en inspirationskväll i Eslöv med deltagare från Svalöv. Ett 30 tal personer deltog, de flesta kvinnor. Vi presenterade SIBC och vad vi kan erbjuda för tjänster. Det blev en lyckad kväll, särskilt när Dhiinis man lovordade SIBC för den hjälp de har fått och uppmanade dem att våga satsa på företag, erbjöd sig att vara en mentor för de som vill starta företag inom livsmedel. Under samma period deltog vi också i Länsstyrelsens sounding board, FNs arbetsgrupp mot Afrofobi (WGEPAD) i Lund. Sammanfattande reflektioner Måluppfyllelser Rapporten visar att SIBC övervägande har följt de ursprungliga målsättningarna och nått en mycket god bit på väg mot de flesta av de uppsatta målen trots de råddande svåra arbetsförhållandena och osäkerheten. Sammanställning av genomfört arbete visar att det har varit en aktiv utvecklingsprocess, där projektgruppen kontinuerligt har jobbat med att etablera

9 kontakter, skapa förutsättningar som skulle ge en bra grund för målgruppen, utveckla arbetssätt samt att finna former för samarbete och uppdrag. Implementeringen av vissa delar av projektet såsom arbetsmarknadsorienterade aktiviteter och samverkan har inte varit lika framgångsrika och motsvarar inte lika väl uppställda mål. Implementeringen i JobbMalmösverksamheterna har varit betydligt mer komplicerad än vad projektledningen var förberedd på. Det var framförallt förankringen inom JobbMalmö som krävde längre tid och stödet från de ansvariga inom Malmö Stad drog ut på tiden. Framtid I den kommande perioden januari juni 2015, är det viktigt att SIBC får arbetsro för att kunna satsa mer på arbetsmarknadsorienterande aktiviteter och förankring av SIBC hos (främst) olika myndigheterna. Det måste finnas ett bättre stöd och samarbetsviljan hos myndigheter om projektet ska lyckas. Samtidigt behövs mer satsning på att etablera nya samarbetspartners eller upptagning av tidigare kontakter (här tänker jag främst på Arbetsförmedlingen) för att implementera och utveckla de metoderna som används i projektet. Verksamheter runt om i landet kontaktar SIBC alltmer för ett samarbete, kanske dags att ta tillvara de nytillkomna intresse och söker en nationellt samarbetspartner. Somali Information and Business Centre (SIBC) är ett koncept som säkerligen kommer att få en betydelsefull roll i integrations- och folkhälsoarbetet för att öka sysselsättning och jämlikheten i hälsa. Projektets utvärdering (2014) visade på betydelsen av att bygga broar mellan Somalier och de olika myndigheterna och att insatserna tar tillvara målgruppens kunskap som ger effekter på målgruppernas hälsa och integration ur flera aspekter. För att fortsätta det påbörjade implementeringsarbetet behövs organisatoriskt stöd och ekonomiska resurser, då chanserna för att en ny metod att accepteras och implementeras ökar, om det finns en budget och en adekvat och långsiktig resurstilldelning. Planerade aktiviteter jan juni 2014 Öppet Hus med information om SIBC, Kristianstad 24/ Inspirationsdagen med somaliska företagare från Malmö, Stockholm och Göteborg 14/ Garaget, kl Slut konferensen Maj 2015 (Datum ej bestämt än) Bilagor Ekonomiskarapporter Bilaga 1: Ekonomisk sammanställning Somali Information & Business Centre 2: Projektresultat

10

Årsrapport. Jan 2013 Dec 2013

Årsrapport. Jan 2013 Dec 2013 Årsrapport Jan 2013 Dec 2013 1 Innehåll i. Sammanfattning 1. Organisatoriska förändringar 2. Verksamhetsutveckling 3. Förankring hos somaliska föreningar 4. Aktuella aktiviteter vid SIBC 5. Resultat 2

Läs mer

SOMALI INFORMATION & BUSINESS CENTRE MARS 2012- JUNI 2014 SLUTRAPPORT

SOMALI INFORMATION & BUSINESS CENTRE MARS 2012- JUNI 2014 SLUTRAPPORT SOMALI INFORMATION & BUSINESS CENTRE MARS 2012- JUNI 2014 SLUTRAPPORT 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING i. Sammanfattning 3 1. PROJEKTETS REDOGÖRELSE 4 1.1 Ambitioner 5 1.2 Påverkan 5 1.3 Resultat 6 2. SYFTE OCH

Läs mer

ANSÖKAN OM PROJEKTMEDEL

ANSÖKAN OM PROJEKTMEDEL Diarienummer StödId 1. ALLMÄNNA UPPGIFTER Ansökningsdatum: 2015-03-17 Projektnamn: Somali Information and Business Centre Sökt belopp (inkl andra aktörer (SEK): 7 520 000 kr 2. UPPGIFTER OM SÖKANDE PART

Läs mer

Migrationens relation till hälsa. integrerat hälsoperspektiv en förutsättning för flyktingars etablering och delaktighet

Migrationens relation till hälsa. integrerat hälsoperspektiv en förutsättning för flyktingars etablering och delaktighet Migrationens relation till hälsa integrerat hälsoperspektiv en förutsättning för flyktingars etablering och delaktighet Katarina Carlzén INVANDRARES SYSSELSÄTTNING OCH DELAKTIGHET FÖR VÄLFÄRDEN I ÖSTERBOTTEN

Läs mer

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III Stegen In i Arbetslivet Steg 1Rapportering projektår 1 och ansökan för projektår 2 Trevlig inledning Stegen...problemen...möjligheterna...visionen Jag har väldigt svårt för grupper Redovisning för projektår

Läs mer

Slutrapport. Servicenavet landsbygdsbutiken i centrum 00167167. Årjängs kommun 2120000-1835 20130831 20120401-20130831

Slutrapport. Servicenavet landsbygdsbutiken i centrum 00167167. Årjängs kommun 2120000-1835 20130831 20120401-20130831 Slutrapport Projektnamn Ärende-ID Servicenavet landsbygdsbutiken i centrum 00167167 Stödmottagare Organisationsnummer Årjängs kommun 2120000-1835 Datum för slutrapport Beslutad projekttid 20130831 20120401-20130831

Läs mer

Uppföljning av Gruppintag 1 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända

Uppföljning av Gruppintag 1 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Uppföljning av Gruppintag 1 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Gruppintag 1 - Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända den 11 januari 2013 Evaluation North Analys av Grupp 2 2013-01-11 Arbetsmarknadsintroduktion

Läs mer

Projekt Skånsk Nätverkskraft. Mål. Syfte. Projektplan Bakgrund

Projekt Skånsk Nätverkskraft. Mål. Syfte. Projektplan Bakgrund Projekt Skånsk Nätverkskraft Mål Att via nätverksbyggande och föreläsningar stimulera de deltagande företagens affärsutveckling. Syfte Att genom projektet få kunskap om kompetensbehovet land företagare

Läs mer

Utvärdering av projektet Sociala entreprenörshuset

Utvärdering av projektet Sociala entreprenörshuset Utvärdering av projektet Sociala entreprenörshuset -juni 2012 Utvärderare, Christina Ehneström och Torbjörn Skarin Skellefteå, 14 juni Uppföljning av vårens utvärdering Workshop om framtiden Fokusgrupper

Läs mer

Rapport Projekt Affärsutveckling

Rapport Projekt Affärsutveckling Rapport Projekt Affärsutveckling Qniv Våren 2009 Projektledare Marianne Örtengren Ulrika Sandström Enkät och rapport: Ulrika Sandström Nära coaching ulrika@naracoaching.se Sammanfattning Under våren 2009

Läs mer

Projekt SIA. Stegen in i arbetsmarknaden

Projekt SIA. Stegen in i arbetsmarknaden Projekt SIA Stegen in i arbetsmarknaden 1 FöreningenFuruboda HSOSkåne 1Bakgrund Detfinnsidagca22000människormedfunktionsnedsättningsomärunder30årochsom haraktivitetsersättning(detsomtidigarehetteförtidspension)isverige.knappttretusenur

Läs mer

Malmö stad Arbetsmarknads, gymnasie och vuxenutbförvaltningen 1 (1)

Malmö stad Arbetsmarknads, gymnasie och vuxenutbförvaltningen 1 (1) Malmö stad Arbetsmarknads, gymnasie och vuxenutbförvaltningen 1 (1) Datum 2015-10-08 Vår referens Sofia Sjödin Utredningssekreterare sofia.sjodin@malmo.se Tjänsteskrivelse Ansökan från Transfer Syd GYVF-2015-3852

Läs mer

Närsjukvårdsberedningen

Närsjukvårdsberedningen Närsjukvårdsberedningen Maria Antonsson-Anderberg Enhetschef 040-675 32 22 Maria.Antonsson-Anderberg@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2014-11-17 Dnr 1301426 1 (5) Närsjukvårdsberedningen Återrapportering:

Läs mer

Kulturnäring Skåne 33 kommuner i samverkan Slutrapport för Media Evolutions uppdrag i projektet

Kulturnäring Skåne 33 kommuner i samverkan Slutrapport för Media Evolutions uppdrag i projektet Kulturnäring Skåne 33 kommuner i samverkan Slutrapport för Media Evolutions uppdrag i projektet Inom ramen för Region Skånes satsning på projektet Kulturnäring Skåne, har Media Evolution på uppdrag av

Läs mer

PROFESSIONELLT & PERSONLIGT

PROFESSIONELLT & PERSONLIGT PROFESSIONELLT & PERSONLIGT ETT UTBYTE FÖR ATT GAGNA, INSPIRERA & FÖRKOVRA DEN SMÅSKALIGA TURISMEN ETT SAMARBETEMELLAN LEADER MITTSKÅNE & LEADER ÅLAND INNEHÅLL PROFESSIONELLT & PERSONLIGT... 1 Projektidé...

Läs mer

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Bakgrund Regeringen har den 24 april 2008 träffat en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

- en del i programmet Att främja kvinnors företagande

- en del i programmet Att främja kvinnors företagande Slutrapport Projekt Företagsamma kvinnor i Karlskrona - en del i programmet Att främja kvinnors företagande Under åren 2007 2009 har Tillväxtverket samordnat och genomfört ett nationellt program vars syfte

Läs mer

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2 Projektplan Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Bakgrundsbeskrivning Ideella föreningen

Läs mer

Yrkesinriktat. mentorskap. för nyanlända invandrare

Yrkesinriktat. mentorskap. för nyanlända invandrare Yrkesinriktat mentorskap för nyanlända invandrare 2 YRKESINRIKTAT MENTORSKAP FÖR NYANLÄNDA INVANDRARE Frivilliga mentorer öppnar vägen till jobb för nyanlända Ungdomsstyrelsen har regeringens uppdrag att

Läs mer

1.) Vägen in samt Förståelse öppnar nya dörrar Region Skånes satsning på personer med psykisk funktionsnedsättning.

1.) Vägen in samt Förståelse öppnar nya dörrar Region Skånes satsning på personer med psykisk funktionsnedsättning. 2012-09-13 Johanna Morin 0413-62 697 Minnesanteckningar, Handikappråd När: torsdag 13 september, 2012, kl. 13:00 Var: Medborgarhuset, c-salen Närvarande: Cecilia Lind, Ingemo Hellgren, Wivian Holmberg,

Läs mer

Fyra projekt. Tillsammans ska vi minska utanförskapet i Köping Arboga Kungsör

Fyra projekt. Tillsammans ska vi minska utanförskapet i Köping Arboga Kungsör Fyra projekt Tillsammans ska vi minska utanförskapet i Köping Arboga Kungsör Samordningsförbundet Västra Mälardalen står bakom dessa fyra projekt som utgår från de lokala behoven i KAK. Tillsammans ska

Läs mer

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Projektbeskrivning Projektets namn Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Sammanfattande projektbeskrivning Syftet med projektet är att genom innovativa metoder och samverkansformer mellan ideell,

Läs mer

Slutrapport Herbert Felix Växthus

Slutrapport Herbert Felix Växthus Slutrapport Herbert Felix Växthus Slutrapport Herbert Felix Växthus Herbert Felixinstitutet startade den 1 juli 29 projektet Herbert Felix växthus. Projektet byggde på att etablera ett växthus innehållande

Läs mer

Information om tobak och rökning Utveckling av målgruppsanpassad information och metoder för nyanlända flyktingar

Information om tobak och rökning Utveckling av målgruppsanpassad information och metoder för nyanlända flyktingar Information om tobak och rökning Utveckling av målgruppsanpassad information och metoder för nyanlända flyktingar Tobak Rapportförfattare Carlzén Katarina 2010 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Bakgrund...

Läs mer

Internationella Kvinnoföreningen i Malmö (IKF i Malmö) www.ikf.se. Jelica Ugricic, ordförande

Internationella Kvinnoföreningen i Malmö (IKF i Malmö) www.ikf.se. Jelica Ugricic, ordförande Internationella Kvinnoföreningen i Malmö (IKF i Malmö) www.ikf.se Jelica Ugricic, ordförande Ideell förening som är politiskt och religiöst obunden Grundades 1970 Ca 600 medlemmar 30% av medlemmarna har

Läs mer

Ansökan om projektmedel från Samordningsförbundet; Vägknuten 2

Ansökan om projektmedel från Samordningsförbundet; Vägknuten 2 Ansökan om projektmedel från Samordningsförbundet; Vägknuten 2 Ansökan Lokala samverkansgruppen i området Högsby, Mönsterås och Oskarshamn ansöker om projektmedel för gemensam verksamhet under tiden 1

Läs mer

Projektredovisning UPPFÖLJNING AV BEVILJADE MEDEL Enheten för folkhälsa och Social hållbarhet.

Projektredovisning UPPFÖLJNING AV BEVILJADE MEDEL Enheten för folkhälsa och Social hållbarhet. Projektredovisning UPPFÖLJNING AV BEVILJADE MEDEL Enheten för folkhälsa och Social hållbarhet. Utvecklingsmedel Statsbidrag HIV-insatser Sexuell hälsa Annat Projektredovisningen ska skickas per post till

Läs mer

Försöksverksamheter i kommuner. Konferens Funktionshinder i tiden Seminarium onsdag den 2 april 2014. Projektledare Birgitta Greitz Socialstyrelsen

Försöksverksamheter i kommuner. Konferens Funktionshinder i tiden Seminarium onsdag den 2 april 2014. Projektledare Birgitta Greitz Socialstyrelsen Försöksverksamheter i kommuner Konferens Funktionshinder i tiden Seminarium onsdag den 2 april 2014 Projektledare Birgitta Greitz Socialstyrelsen Sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning

Läs mer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer Hallands sommarlovsentreprenörer Projektnamn Hallands sommarlovsentreprenörer Projektidé Att ta konceptet sommarlovsentreprenör till Halland och tillsammans med kommuner, lokala näringsidkare och föreningar

Läs mer

Inbjudan till deltagande i MILSA II

Inbjudan till deltagande i MILSA II Inbjudan till deltagande i MILSA II informations- och inspirationsserie under 2014 för dig som i din verksamhet möter nyanlända flyktingar! Om MILSA MILSA, stödplattform för migration och hälsa, verkar

Läs mer

SLUTRAPPORT HÅLLBARA STÄDER I NORDEN Boverkets projekt nr 1413-1075/2012

SLUTRAPPORT HÅLLBARA STÄDER I NORDEN Boverkets projekt nr 1413-1075/2012 1 av 10 SLUTRAPPORT HÅLLBARA STÄDER I NORDEN Boverkets projekt nr 1413-1075/2012 Innehåll Inledning 2 Villkor för stöd och hur dessa har följts 2 Hur förhåller sig resultaten till syftena med stödet? 2

Läs mer

ETT STÖDJANDE MILJÖ FÖR FÖRETAGANDE OCH FRISKARE SOMALIER I SKÅNE

ETT STÖDJANDE MILJÖ FÖR FÖRETAGANDE OCH FRISKARE SOMALIER I SKÅNE ETT STÖDJANDE MILJÖ FÖR FÖRETAGANDE OCH FRISKARE SOMALIER I SKÅNE En förstudie om somaliernas behov av information och stöd inför Somali Information and Business Centres framtida verksamhet Amina Jama

Läs mer

Bakgrund. Fatme Ibrahim vid Yalla Trappans uteservering. Foto: Urszula Striner

Bakgrund. Fatme Ibrahim vid Yalla Trappans uteservering. Foto: Urszula Striner Bakgrund Det arbetsintegrerande sociala företaget och kvinnokooperativet Yalla Trappan på Rosengård i Malmö har sedan starten 2010 framgångsrikt verkat för att skapa arbetstillfällen för utrikes födda

Läs mer

Analys av Gruppintag 3 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända

Analys av Gruppintag 3 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Analys av Gruppintag 3 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Den 27 Juni 2013 Evaluation North Analys av Grupp 3 2013-06-27 Analys - Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Innehåll 1. INLEDNING...

Läs mer

Projekt Barn med invandrarbakgrund och funktionshinder

Projekt Barn med invandrarbakgrund och funktionshinder Projekt Barn med invandrarbakgrund och funktionshinder Projektansökan Handikapporganisationernas samarbetsorgan i Skåne (HSO Skåne) söker medel för rubricerade projekt, för att i samverkan med Rädda Barnen

Läs mer

Invandrarkvinnor som en resurs för framtidens kompetensförsörjningsbehov inom vård och omsorg

Invandrarkvinnor som en resurs för framtidens kompetensförsörjningsbehov inom vård och omsorg Invandrarkvinnor som en resurs för framtidens kompetensförsörjningsbehov inom vård och omsorg Förord BIIA resurscentrum vill skapa ökade förutsättningar för människor som idag står utanför arbetsmarknaden

Läs mer

Ansökan om medel från Samordningsförbundet Skåne Nordost

Ansökan om medel från Samordningsförbundet Skåne Nordost Ansökan om medel från Samordningsförbundet Skåne Nordost Bakgrund Ovanstående Samordningsförbund bildades den 1 januari 2011, bildandet gjordes genom en ombildning av Samordningsförbundet i Kristianstads

Läs mer

Projektplan 2012. -En Brandstation för alla. Linda Granqvist. Antagen av XXX den ÅRMÅNDAG Version Datum

Projektplan 2012. -En Brandstation för alla. Linda Granqvist. Antagen av XXX den ÅRMÅNDAG Version Datum Projektplan 2012 -En Brandstation för alla Linda Granqvist Antagen av XXX den ÅRMÅNDAG Version Datum Projektplan 2012 Bakgrund - Räddningstjänsten i Sverige står inför många utmaningar. Ett säkrare och

Läs mer

Mötesplats Arbetsmarknad. Bildminnen från nätverksträffen 18 april 2013

Mötesplats Arbetsmarknad. Bildminnen från nätverksträffen 18 april 2013 Mötesplats Arbetsmarknad Bildminnen från nätverksträffen 18 april 2013 Lärorika samarbeten och regional samverkan Här erbjuds du en arena för erfarenhetsutbyte och inspiration. Erfarna projektledare presenterar

Läs mer

Distrikt Skåne Verksamhetsplan 2015-2016

Distrikt Skåne Verksamhetsplan 2015-2016 Verksamhetsplan 2015-16 Distrikt Skåne Verksamhetsplan 2015-2016 Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer - i Sverige och i världen. Verksamhetsplan

Läs mer

Framtidens kollektivtrafik. Kommunikation och media

Framtidens kollektivtrafik. Kommunikation och media Framtidens kollektivtrafik Kommunikation och media Detta är en delrapport inom det förvaltningsövergripande projektet Framtidens kollektivtrafik i Malmö. Detta pm är sammanställt av: Linda Herrström, Gatukontoret

Läs mer

Guide till slutrapport

Guide till slutrapport Guide till slutrapport Tips inför projektets avslut www.lansstyrelsen.se/skane Projektstödet inom landsbygdsprogrammet syftar till att stärka utvecklingen och konkurrenskraften på den skånska landsbygden

Läs mer

MENTORSKAPS- PROGRAMMET 1/14

MENTORSKAPS- PROGRAMMET 1/14 FÖRETAGSINFORMATION OCH ANSÖKAN MENTORSKAPS- PROGRAMMET CANCER ÄR MER ÄN BARA EN SJUKDOM. CANCER KAN VARA OSÄKERHET PÅ SIG SJÄLV OCH SIN FRAMTID, PÅ SINA VÄRDERINGAR OCH SINA DRÖMMAR. CANCER VÄNDER UPP

Läs mer

Matematikvisionen Ht 2002- vt 2006

Matematikvisionen Ht 2002- vt 2006 Matematikvisionen Ht 2002- vt 2006 Sammanfattning av Utbildningsförvaltningens satsning på kompetensutveckling av matematiklärare på gymnasiet i projektet Nollvisionen/Matematikvisionen. Nollvisionen MaA

Läs mer

Projektansökan 2011-10-20

Projektansökan 2011-10-20 Projektansökan 2011-10-20 Projektidé Vad skall ni göra för vem och varför? Beskriv i en till två meningar. Etablera IFS Rådgivning inom Almi Företagspartner Halland för företagarrådgivning till utlandsfödda

Läs mer

Lokalt projekt www.hogg.se 1 jan 2009 30 juni 2011

Lokalt projekt www.hogg.se 1 jan 2009 30 juni 2011 www.hogg.se Lokalt projekt www.hogg.se 1 jan 2009 30 juni 2011 Kontakt: Skogsstyrelsen Norra Dalarnas distrikt Projektledare: Susanne Pihiven Tfn: 0250 59 51 09, E-post: susanne.pihiven@skogsstyrelsen.se

Läs mer

Slutrapport förestudie Ekoturistdestinationen Kristianstad

Slutrapport förestudie Ekoturistdestinationen Kristianstad Slutrapport förestudie Ekoturistdestinationen Kristianstad Sammanfattning Kristianstad Vattenrike är en viktig besöksanledning i nordöstra Skåne och mycket har gjorts när det gäller att tillgängliggöra,

Läs mer

PROJEKTSKOLA 1 STARTA ETT PROJEKT

PROJEKTSKOLA 1 STARTA ETT PROJEKT PROJEKTSKOLA I ett projekt har du möjlighet att pröva på det okända och spännande. Du får både lyckas och misslyckas. Det viktiga är att du av utvärdering och uppföljning lär dig av misstagen. Du kan då

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2009-02-02 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Västsverige Namn på utlysning: Utlysning 2-2009

Läs mer

Information till småföretag V A R N Ä R H U R

Information till småföretag V A R N Ä R H U R S T Y R K A E N E R G I A R B E T S L U S T Information till småföretag V A R N Ä R H U R Tre små apelsiner Det är en sen kväll i april - den 14 april - 1912. Passagerarfaryget Titanic går för långt norrut

Läs mer

Entreprenörer med utländsk bakgrund om kommunal företagsservice. Enkätstudie genomförd av IFS Rådgivning September 2009

Entreprenörer med utländsk bakgrund om kommunal företagsservice. Enkätstudie genomförd av IFS Rådgivning September 2009 Entreprenörer med utländsk bakgrund om kommunal företagsservice Enkätstudie genomförd av IFS Rådgivning September 2009 2 Förord På samma sätt som det svenska samhället genomgår förändring, möter också

Läs mer

Ekonomisk ansvarig (verksamhetschef eller motsvarande som har ekonomiskt ansvar för projektet) Förnamn och efternamn

Ekonomisk ansvarig (verksamhetschef eller motsvarande som har ekonomiskt ansvar för projektet) Förnamn och efternamn Ansökningsblankett för Social investeringsfond. Signerad ansökan skickas per post till Region Skåne, Diariet, Regionkansliet, 291 89 Kristianstad. Digital kopia skickas, ej signerad, i PDF format till

Läs mer

Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län

Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län Slutrapport Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län Datum: 2015-06-10 Diarienr: 2015/0164 Bakgrund Projektet Hjärnkoll har i utvärderingarna visat att det går att förändra attityder i vårt samhälle.

Läs mer

Handlingsplan avseende implementering av ESFprojektet Göra skillnad i ordinarie verksamhet

Handlingsplan avseende implementering av ESFprojektet Göra skillnad i ordinarie verksamhet Tjänsteskrivelse 1 (5) 2014-09-25 SN 2011.0193 Handläggare: Unni Johansson Socialnämnden Handlingsplan avseende implementering av ESFprojektet Göra skillnad i ordinarie verksamhet Sammanfattning Genom

Läs mer

-Projektplan Fri:JA 130418- Projektplan Fri:JA

-Projektplan Fri:JA 130418- Projektplan Fri:JA Ingela Bernholtz/Lovisa Gentz Ahl Projektplan Fri:JA Bakgrund Fri:JA projektet startade i augusti 2012 med anledning av att samtliga IM elever i Kristianstads kommun samlades på Österängsgymnasiet. Eftersom

Läs mer

Arbetsförmedlingen Vaggeryds kommun Samordningsförbundet Södra Vätterbygden Sparbanksstiftelsen Alfa

Arbetsförmedlingen Vaggeryds kommun Samordningsförbundet Södra Vätterbygden Sparbanksstiftelsen Alfa 20150331 200 Arbetsförmedlingen Vaggeryds kommun Samordningsförbundet Södra Vätterbygden Sparbanksstiftelsen Alfa 200 i praktiken 12mån-rapport för perioden 2014-02-01 tom 2015-01-31 Projekt för matchning

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Lägesrapport/slutrapport ALLMÄNNA UPPGIFTER. Verksamhetens/projektets namn: Insteget Rapporten har skrivits av:

Lägesrapport/slutrapport ALLMÄNNA UPPGIFTER. Verksamhetens/projektets namn: Insteget Rapporten har skrivits av: ALLMÄNNA UPPGIFTER Verksamhetens/projektets namn: Insteget Rapporten har skrivits av: Rapporten avser perioden: 2012-04-01 2013-12-31 Har ni gjort egna uppföljningar* Ja Nej *Om ja, bifoga dessa till rapporten

Läs mer

Ansökan till Lunds Samordningsförbund om medel för förlängt projekt för 0-placerade inom Lunds kommun

Ansökan till Lunds Samordningsförbund om medel för förlängt projekt för 0-placerade inom Lunds kommun 1/5 Ansökan till Lunds Samordningsförbund om medel för förlängt projekt för 0-placerade inom Lunds kommun Ansökta medel: 1 096 000 /år Projekttid: september 2013 augusti 2014 1. Utgångspunkter Kraft har

Läs mer

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag ANSÖKAN Datum: 2014-11-25 Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag Projektägare: Verksamhetsområde AMA Arbetsmarknad, Västerås Stad Projektledare: Smajo Murguz

Läs mer

Verksamhetsplan. Invest in Skåne AB. Utgåva 01/05 2015

Verksamhetsplan. Invest in Skåne AB. Utgåva 01/05 2015 Verksamhetsplan Invest in Skåne AB 2015 Utgåva 01/05 2015 Verksamhetsplan 2015 för Invest in Skåne AB, 1. Verksamhetsidé Våra aktiviteter skall göra skillnad för att utveckla internationaliseringen av

Läs mer

HÄSTNÄRINGENS ARBETSMARKNADSSATSNING

HÄSTNÄRINGENS ARBETSMARKNADSSATSNING HÄSTNÄRINGENS ARBETSMARKNADSSATSNING En satsning - flera delar Sara Strömberg KORT OM HÄSTNÄRINGEN I SVERIGE ANTALET HÄSTAR HAR FÖRÄNDRATS 800000 700000 600000 500000 400000 300000 200000 100000 0 1900

Läs mer

Ny arbetsförmedling direkt efter regeringsskifte

Ny arbetsförmedling direkt efter regeringsskifte Sthlm 2014-08-29 Förslag ur Socialdemokraternas valmanifest: Ny arbetsförmedling direkt efter regeringsskifte socialdemokraterna.se 2 (7) Regeringen har misslyckats med Arbetsförmedlingen: Arbetslösheten

Läs mer

Syfte Att synliggöra barnets situation i konflikter gällande vårdnad, boende, umgänge.

Syfte Att synliggöra barnets situation i konflikter gällande vårdnad, boende, umgänge. 1 Slutrapport till länsstyrelsen ang. Projektet Biff 2 2008-08-25-2010-06-01 gällande barn till missbrukare, barn som bevittnat våld och barn till föräldrar med psykisk ohälsa. Bakgrund/sammanfattning

Läs mer

Hästnäringen i Karlshamns kommun Förstudie

Hästnäringen i Karlshamns kommun Förstudie Hästnäringen i Karlshamns kommun Förstudie 2013-01-29 Karlshamns Kommun Marianne Westerberg och Maria Hjelm Nilsson INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning... 2 2. Bakgrund... 2 3. Projektets syfte... 2

Läs mer

Pilotstudie av indikatorer inom den finansiella samordningen

Pilotstudie av indikatorer inom den finansiella samordningen Kurt Kvarnström Ordförande, Nationella Nätverket för Samordningsförbund Kontaktinfo mobiltel 070-215 44 00 e-post kurt.kvarnstrom@riksdagen.se hemsida www.nnsfinsam.se D A T U M 2015-01-19 Projektförslag

Läs mer

Postadress Besöksadress Telefon Telefax Bankgiro E-post www

Postadress Besöksadress Telefon Telefax Bankgiro E-post www 1(6) Kontaktperson Länsledningen Eva Nilsson Gunvor Landqvist Chef för enheten för social hållbarhet Åsa Stenbäck Holmér Integrationssamordnare Länsstyrelsen Skånes uppdrag och arbete inom integration

Läs mer

Strategi. för att förebygga övervikt och fetma bland barn och unga i Malmö 2009 2016

Strategi. för att förebygga övervikt och fetma bland barn och unga i Malmö 2009 2016 för att förebygga övervikt och fetma bland barn och unga i Malmö för att förebygga övervikt och fetma bland barn och unga i Malmö Antagen av Malmö kommunfullmäktige 2009.04.29 Kontaktpersoner Stadskontorets

Läs mer

Sammanställning av utvärdering av projekt Utsikten, mars 2009 - juni 2011

Sammanställning av utvärdering av projekt Utsikten, mars 2009 - juni 2011 Sammanställning av utvärdering av projekt Utsikten, mars 2009 - juni 2011 Inledning Projekt Utsikten har följts av Leif Drambo, utvärderare från ISIS Kvalitetsinstitut AB, från augusti 2009 till januari

Läs mer

Verksamhetsledare Bodil Nilsson, verksamhetssekreterare Susanne Kvant, projektledare Matilda Andersson, Maren Buchmüller Ordförande Christina Arvesen

Verksamhetsledare Bodil Nilsson, verksamhetssekreterare Susanne Kvant, projektledare Matilda Andersson, Maren Buchmüller Ordförande Christina Arvesen Verksamhetsledare Bodil Nilsson, verksamhetssekreterare Susanne Kvant, projektledare Matilda Andersson, Maren Buchmüller Ordförande Christina Arvesen www.winnetskane.se Fjelievägen 5, Lund Vi är ca 150

Läs mer

ANSÖKAN OM STATSBIDRAG FÖR FÖRSÖKSVERKSAMHET MED MENINGSFULL SYSSELSÄTTNING FÖR PERSONER MED PSYKISK FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2013.

ANSÖKAN OM STATSBIDRAG FÖR FÖRSÖKSVERKSAMHET MED MENINGSFULL SYSSELSÄTTNING FÖR PERSONER MED PSYKISK FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2013. SALA1000, v 1.0, 2010-08-26 1 (5) Vård och omsorgsförvaltningen Arbetsmarknadsenheten, IFA Diarienummer 59117/2012 ANSÖKAN OM STATSBIDRAG FÖR FÖRSÖKSVERKSAMHET MED MENINGSFULL SYSSELSÄTTNING FÖR PERSONER

Läs mer

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap PROJEKTBESKRIVNING 2009-2014 2012-06-05 Sida 1 av 11 Revisionsinformation Projektbeskrivningen ska revideras årligen, av styrgruppen för LuTek. Projektbeskrivningen

Läs mer

Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: 2012-3011277 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): oktober 2014

Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: 2012-3011277 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): oktober 2014 1(6) Beslutsnr: PK 2012-70 Lägesrapport Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: 2012-3011277 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): oktober 2014 Inledning Integrationsfonden

Läs mer

Ansökan om projektbidrag

Ansökan om projektbidrag Ansökan om projektbidrag Hylte Sport & Event Organisationsnummer/personnummer Västra Industrigatan 4 Anna Larsson 31432 Hyltebruk anna@hyltesportevent.se Mobil 0709793018 Ev. webbadress www.hyltesportevent.se

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

Projektplan för Ferie Företagarna

Projektplan för Ferie Företagarna 1. Projektnamn Ferie Företagarna 2. Projektidé Att utveckla och stimulera deltagarnas kunskaper i entreprenörskap genom att starta och driva ett företag som sommarjobb. Hjälpa deltagarna med en resursfördelning

Läs mer

Destination Visit Bollnäs

Destination Visit Bollnäs Destination Visit Bollnäs Bakgrund: I spåren av det arbete som Region Gävleborg initierat via projektet Nu kör vi har vår förening Bollnäsdraget ekonomisk förening beslutat oss för att ta taktpinnen och

Läs mer

Socialdepartementet. 103 33 Stockholm

Socialdepartementet. 103 33 Stockholm SVAR PÅ REGERINGSUPPDRAG 1 (6) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Delrapport för; Uppdrag om kunskapsutveckling och samverkan på sysselsättningsområdet kring personer med psykisk ohälsa KUR-projektet

Läs mer

Entreprenörskapshöjande insatser och samverkan inför införandet av mödrahälsovården som kundvalsområde inom Hälsoval Skåne

Entreprenörskapshöjande insatser och samverkan inför införandet av mödrahälsovården som kundvalsområde inom Hälsoval Skåne Slutrapport Entreprenörskapshöjande insatser och samverkan inför införandet av mödrahälsovården som kundvalsområde inom Hälsoval Skåne Bakgrund Det sker stora strukturförändringar i Skåne inom i stort

Läs mer

Time Cares tjänsteerbjudande

Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Care tjänsteerbjudande Hur utbildar och stöttar vi våra chefer att leda verksamheter där varje krona har en berättelse och varje minut ett

Läs mer

Ansökan om medel från sociala investeringsreserven (SIR) Projektförslag mot arbete för försörjningsstödstagare i Falköping 2014 2016 Fal-Jobb

Ansökan om medel från sociala investeringsreserven (SIR) Projektförslag mot arbete för försörjningsstödstagare i Falköping 2014 2016 Fal-Jobb 2013-11-26 1 (5) Kompetens- och arbetslivsnämnden Ansökan om medel från sociala investeringsreserven (SIR) Projektförslag mot arbete för försörjningsstödstagare i Falköping 2014 2016 Fal-Jobb 1. Bakgrund

Läs mer

Social Impact Report 2014

Social Impact Report 2014 Social Impact Report 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning... 1. Inledning... 2. Verksamhetsåret 2014... 3. Förändringsteorikarta och vision...... 3.1 Vision 4. Resultat och måluppfyllelse... 4.1 Effektmålet...

Läs mer

JOBB- OCH UTVECKLINGSGARANTIN FAS3 - ENKÄTUNDERSÖKNING BLAND GS MEDLEMMAR

JOBB- OCH UTVECKLINGSGARANTIN FAS3 - ENKÄTUNDERSÖKNING BLAND GS MEDLEMMAR JOBB- OCH UTVECKLINGSGARANTIN FAS3 - ENKÄTUNDERSÖKNING BLAND GS MEDLEMMAR Gör om gör rätt GS har som ambition att synliggöra medlemmarnas vardag. Ett tema som går igen under 2011 är Hur har du haft det

Läs mer

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland 2015 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Organisation 3. Vision 4. Affärsidé 5. Marknad och andra aktörer 6. Verksamhet 6.1 Kommuner 6.2 Rådgivare 6.3 Rådgivning

Läs mer

Socialhögskolan 2015-05-04. Arbetsmarknadsundersökning bland studenter som var förstagångsregistrerade på termin 7 HT13

Socialhögskolan 2015-05-04. Arbetsmarknadsundersökning bland studenter som var förstagångsregistrerade på termin 7 HT13 Socialhögskolan 2015-05-04 Dolf Tops Arbetsmarknadsundersökning bland studenter som var förstagångsregistrerade på termin 7 HT13 Socialhögskolan följer upp studenternas situation på arbetsmarknaden ca

Läs mer

Såsom i ett brännglas

Såsom i ett brännglas Såsom i ett brännglas Utvärdering av ESF-projektet Somali Information and Business Centre September 2014 Benny Carlson 0 INNEHÅLL 1. INLEDNING... 2 En lärorik historia... 2 Det statistiska utgångsläget...

Läs mer

Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009

Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009 IAKCO Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009 1. Bakgrund Den ideella föreningen Internationella Afghanska Kvinnocenter Organisation, nedan kallat IAKCO, har varit verksam sedan 2005.

Läs mer

Projektnamn: Innovativum Uppdragsgivare: Ingrid Thuresson, Charlotte Engblom & Philip Bengtsson Projektgruppdeltagare: Sara Nasser, Arianita Rexha &

Projektnamn: Innovativum Uppdragsgivare: Ingrid Thuresson, Charlotte Engblom & Philip Bengtsson Projektgruppdeltagare: Sara Nasser, Arianita Rexha & Projektnamn: Innovativum Uppdragsgivare: Ingrid Thuresson, Charlotte Engblom & Philip Bengtsson Projektgruppdeltagare: Sara Nasser, Arianita Rexha & Jesper Zanton Projektkordinator: Dina Jacobson Innehåll:

Läs mer

Personlig hjälp till nytt arbete - för tjänstemän!

Personlig hjälp till nytt arbete - för tjänstemän! Personlig hjälp till nytt arbete - för tjänstemän! Vi har bara ett mål - att hjälpa dig fram till ett nytt arbete! Vi vet att för de allra flesta är det är oerhört tungt att bli uppsagd - därför är det

Läs mer

Information Vägledning Utbildning. Om att införa tillgänglighet i projekt inom Europeiska socialfonden

Information Vägledning Utbildning. Om att införa tillgänglighet i projekt inom Europeiska socialfonden Information Vägledning Utbildning Om att införa tillgänglighet i projekt inom Europeiska socialfonden Innehåll Inledning...3 Arbetssätt och krav på kunskaper hos projektstödjare...3 Information...4 Vägledning...4

Läs mer

Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter. - Samverkan med olika verksamheter/myndigheter 091210

Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter. - Samverkan med olika verksamheter/myndigheter 091210 Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter - Samverkan med olika verksamheter/myndigheter 091210 Syfte: att skapa bättre förutsättningar för samarbete över verksamhetsgränser i form

Läs mer

Making Cities Resilient. Erfarenheter över stads-och statsgränserna. Margareta Nisser- Larsson MSB

Making Cities Resilient. Erfarenheter över stads-och statsgränserna. Margareta Nisser- Larsson MSB Making Cities Resilient Erfarenheter över stads-och statsgränserna Margareta Nisser- Larsson MSB Nationell plattform en fråga om samverkan Under de senaste åren har extremt väder och naturhändelser orsakat

Läs mer

Folkhälsomyndigheten får årligen i uppdrag att fördela 40 miljoner kronor till projekt som ska utveckla det ANDT-förebyggande arbetet i landet.

Folkhälsomyndigheten får årligen i uppdrag att fördela 40 miljoner kronor till projekt som ska utveckla det ANDT-förebyggande arbetet i landet. 1 2 3 Folkhälsomyndigheten får årligen i uppdrag att fördela 40 miljoner kronor till projekt som ska utveckla det ANDT-förebyggande arbetet i landet. Medlen kan sökas av idéburna organisationer, kommuner,

Läs mer

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde?

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde? Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden Hur gör man i Skövde? Utlysning av projektmedel 2013-2014 Dnr RUN 614-0186-13 Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin 1. Inbjudan

Läs mer

0611-349000 35192-4 070-2156951

0611-349000 35192-4 070-2156951 1(6) ANSÖKAN OM PROJEKTMEDEL Ansökan skickas till: Länsstyrelsen i Västernorrlands län Näringsliv och samhällsbyggnadsavdelningen 871 86 HÄRNÖSAND Uppgifter om sökande Organisationsnummer 202100-2445 Projektägare

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Byggsamverkan Kronoberg 2013

Verksamhetsberättelse för Byggsamverkan Kronoberg 2013 Dnr 11/0285 Verksamhetsberättelse för Byggsamverkan Kronoberg 2013 Byggsamverkan Kronoberg är ett samverkansuppdrag, inom byggförvaltningsområdet, mellan samtliga kommuner i Kronobergs län och Regionförbundet

Läs mer

FN:s barnkonvention 25 år Hotel Riverton Göteborg 24 november 2014

FN:s barnkonvention 25 år Hotel Riverton Göteborg 24 november 2014 FN:s barnkonvention 25 år Hotel Riverton Göteborg 24 november 2014 Total svarsfrekvens 66,3% (69/104) Vad tyckte du om dagen som helhet? Namn Antal % A. Mycket bra 36 52,2 B. Bra 32 46,4 C. Mindre bra

Läs mer

Redo att leda. ett nätverk för kvinnliga ledare inom Scouterna

Redo att leda. ett nätverk för kvinnliga ledare inom Scouterna Redo att leda ett nätverk för kvinnliga ledare inom Scouterna Kvinna, scout & ledare? Missa inte chansen att delta i Scouternas nystartade nätverk för kvinnliga ledare. Nätverket Redo Att Leda erbjuder

Läs mer

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2014-11-04 1.0 Marie Holmberg Stadskontoret Näringslivsavdelningen

Läs mer

Genomförandeplan för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Skåne

Genomförandeplan för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Skåne 2008-09-15 Genomförandeplan för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Skåne Bakgrund Regeringen fattade den 24 april 2008 beslut om en överenskommelse med Sveriges

Läs mer