Halvtidsrapport. Juli 2014-December 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Halvtidsrapport. Juli 2014-December 2014"

Transkript

1 Halvtidsrapport Juli 2014-December 2014

2 Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Introduktion...3 Övergångsperiod och organisationsförändring...3 Projektets syfte och mål...4 Uppfyllelse av projektmålen...5 Företagsrådgivning...5 Arbetsmarknadsorienterande aktiviteter...6 Samhälle och hälsoinformation...7 Andra aktiviteter...7 Spridning och påverkan...7 Juli-augusti-september...7 Oktober november...8 December...8 Sammanfattande reflektioner...8 Måluppfyllelser...8 Framtid...9 Planerade aktiviteter jan juni Bilagor...9 Ekonomiskarapporter...9

3 Sammanfattning Föreliggande rapport är en verksamhetsredogörelse och analys av Somali Information and Business Centre (SIBC) under projekttiden från juli 2014 till december Det har varit en lyckad period trots tuff arbetsmiljö på JobbMalmö, långa sjukskrivningar och hög personalomsättning. Under perioden juli-december har vi haft sammanlagt 200 besökare till våra kontor i Eslöv, Kristianstad och Malmö, och ännu fler har vi träffats utanför våra lokaler. Sex nya företag har tillkommit under perioden, fem i Malmö och en i Svalöv. Ytterligare sex företag är i uppstart fasen, fem i Malmö och ett i Kristianstad. Sammanlagt har 27 företagsrådgivningar utförts med 17 unika personer, ca. 40 personer har deltagit i samhälls- och hälsoinformation och 30 personer har deltagit i kulturanpassade arbetsmarknadsorienterande aktiviteter. Under hösten anordnades tre välbesökta inspirationsmöten i Malmö, Svalöv och Eslöv. SIBC personal deltog i olika offentliga evenemang som arrangerades av olika föreningar och myndigheter samt deltog aktivt i olika referensgrupp både regionalt och nationellt. Introduktion Sommaren och hösten 2014 har varit en spännande och händelserik period för SIBC med flytt till en ny lokal, nya medarbetare, mediauppmärksamhet och etablering av nya företag. Det var också en period kantad av osäkerhet, hemlöshet och dålig arbetsmiljö då det visade det sig att vår placering inte var förankrad hos medarbetare på JobbMalmö. Vi saknade arbetsplatser och behörighet till IT-system för att boka lokaler och använda datorer/projektor i möteslokalen. Mellan september och november 2014, hänvisades vi till 1 arbetsplats men behovet var 3 arbetsplatser, resten fick sitta ute i datorsalen bland klienter eller arbetsökande. Det visade sig att flytten sammanföll med omorganisation på JobbMalmö och vi fick veta att det inte finns plats för SIBC på JobbMalmö. Det dåliga arbetsförhållandet och osäkerheten dämpade motivationen hos personalen och begränsade SIBC verksamheten kraftigt. Vändning kom i början av november när vi äntligen fick 3 arbetsplatser och personalen på JobbMalmö började öppna sig mot oss och vi fick inbjudan till att berätta om vår verksamhet för deras deltagare. Övergångsperiod och organisationsförändring En projektansökan för att täcka övergångsperioden perioden juli 2014-juni 2015 skickades till Länsstyrelsens 37 och den beviljades. Projektaktiviteter kom igång i augusti samtidigt som Fuad Sharif slutade som projektledare i slutet av augusti och Amina började som projektledare i början av september. I Eslöv anställdes Raafi Ali på 75% med tjänstefördelning 50% i Eslöv och 25% i Svalöv. Fozia som ansvara för företagsrådgivning

4 blev sjukskriven i början av oktober och Ahmed Hassan anställdes som vikarie för henne på 75%. Ahmed har lång erfarenhet av företagande och har tidigare arbetat på bl.a. Uppstart Malmö. I oktober söktes nya medel från Region Skåne som också beviljades. Placering av SIBC i JobbMalmö var ett strategiskt val med långsiktig plan av att integrera SIBC i JobbMalmö verksamheten. Denna process har tagit för lång tid och i skrivande stund är SIBC inte en del av JobbMalmö däremot finns ett intresse från båda sidor att utbyta tjänster och erfarenhet. Dock detta kan bli problematisk om SIBC fokuserar enbart på den somaliska målgruppen. Vidare vet vi nu att vi inte kan vara kvar (besked från Andreas 13/1) på JobbMalmö pga. platsbrist. Under sommaren då JobbMalmös personal var på semester fick projektledare och personal tillfälliga arbetsplatser i olika delar av byggnaden. Eftersom merparten av personalen var på semester, fanns det begränsade aktiviteter på centret förutom enstaka företagsrådgivning och planering. Aktiviteterna kom igång ordentligt i augusti och trots de upplevda svårigheterna är projektet på god väg till att uppnå de uppsatta projektmålen. Projektets syfte och mål I ansökan till Länsstyrelsen 37 angavs följande syfte och mål för projektet: Huvudsyftet är att stödja och underlätta integrationen av både nyanlända och andra somalier som bor i region Skåne främst i Malmö, Eslöv, Kristianstad och Svalöv. Den regionala samverkan kommer att främjas genom att utveckla nya gemensamma metoder som kommer att bättre möta målgruppens behov och förutsättningar. Samhällsorienteringen kommer att knytas ihop med praktiskt stöd som är anpassat efter målgruppen. Ett delsyfte med det utvecklingsarbetet är att kunna stödja de nyanlända somalierna helst från början med bosättningsfrågan, dvs. att bosätta sig i en kommun i Skåne där det kommer att finnas bättre möjlighet att skaffa sig arbete och bostad. För att kunna uppnå detta krävs det ett samarbete mellan kommunerna men också information till både de nyanlända somalier och till kommunerna. Vidare kommer det att göras kopplingar till entreprenörskap/eget företagande som brukar känneteckna somalier. Ett annat delsyfte är att skapa förståelse och bygga broar mellan somalier och myndigheter, banker, fastighetsägare, befintliga somaliska entreprenörer och ideella organisationer. Detta kan ske genom att man förser somalier, som står långt ifrån arbetsmarknaden med de rätta verktygen för att kunna välja om man ska starta och driva eget företag eller gå vidare till rätt förberedande kompetens/utbildning som ska leda in på den reguljära arbetsmarknaden. Övergripande mål Projektets övergripande mål är ökad sysselsättning och förbättrad folkhälsa bland somalier i Skåne samt öka samverkan mellan de inblandade kommunerna i Skåne, enligt syften ovan. Delmål 1. Bättre samverkan mellan kommunerna i bl. a. bosättning-, arbetsmarknadsfrågor samt frågor kring företagande. (Ökning av deltagare som flyttar till en kommun där det finns bättre möjlighet till arbete och bättre boende)

5 2. Öka myndigheternas kunskapsöverföring- och erfarenhetsutbyte gentemot målgruppen. 3. En ökning av somaliska företagare i Skåne med minst 50 % från nuvarande 16 företag till Majoriteten av deltagarna som tar del av hälso- och samhällsinformation upplever förbättrad psykisk och fysisk hälsa samt bättre förståelse om hur det svenska samhället fungerar. 5. Majoriteten av deltagarna som tar del av arbetsmarknadsinformationerna upplever att de kommit närmare till den svenska arbetsmarknaden. Uppfyllelse av projektmålen En stor del av projekttiden i höstas gick ut på att inventera och finna inkluderande, innovativa metoder att arbeta med målgruppen och myndigheten för att för att kunna uppnå det övergripande projektmålet en ökad sysselsättning och förbättrad folkhälsa bland somalier i Skåne samt öka samverkan mellan de inblandade kommunerna i Skåne Det arbete fortsätter och det går allt lättare att finna metoder att nå ut till målgruppen genom projektets kärnverksamheter dvs. företagsrådgivning, arbetsmarknadsinformation, hälsa och samhällsinformation och samverkan med andra projekt i kommunerna. Samverkan med andra projekt i kommunen har skett främst i Malmö. Allt fler somalier runt om i landet (och även utomlands) och organisationer/myndigheter som är intresserade av den somaliska gruppen vänder sig till SIBC för hjälp. Mer om samverkan beskrivs mer i avsnittet om spridning och påverkan. Företagsrådgivning SIBC erbjuder individuell rådgivning kring nyföretagande utan kostnad samt handledning under tiden företaget utvecklas. Vi anordnar även utbildningar på somaliska kring hur man startar ett företag och vilka regler som gäller i Sverige. Klienten kan få hjälp med allmän rådgivning kring att starta eget företag, expandera, diskutera affärsidéer, upprätta affärsplan och budget, registrera företaget samt information om myndigheter och olika tillstånd. I detta arbete samarbetar vi främst med Arbetsförmedlingen, Almi och JAK banken. De flesta som vill starta ett företag är arbetslösa och behöver olika finansiella hjälp. Vi hjälper med ansökan till att starta eget på Arbetsförmedlingen, starta eget kapital från ALMI eller genom JAK banken som erbjuder räntefria lån. Under perioden juli 2014-December 2014, har sammanlagt 27 företagsrådgivningar erbjudits till 17 personer (Tabell 1) som resulterat i 6 nya företag; fyra i Malmö och ett vardera i Svalöv och Stockholm. Antal nystartade företag skulle kunna öka markant om vi kunde få hjälp med att hitta lokaler till de presumtiva företagarna. De flesta av våra klienter är arbetslösa vilket innebär att de är beroende av Arbetsförmedlingens starta eget bidrag och reglerna kring bidraget är komplicerade, de ska ha allting klart innan de registrerar ett företag, å andra sidan kan de inte hyra en affärslokal utan att ha registrerat företaget. Liknande regler gäller för att få lån från ALMI vilket ofta leder till en ond cirkel eller s.k. moment 22. Detta drabbar framförallt kvinnliga företagare. Om man titta på statistiken har vi fler kvinnor som söker till företagsrådgivning men det är männen som går hela vägen och registrerar företag. Många tappar lusten efter ett tag. I början av juni hade vi 12 presumtiva företagare från förra projektperioden (jan 2013-juni 2014), av dessa startade enbart 2 företag, resten tappade intresse pga. av olika svårigheter.

6 Tabell 1. Företagsrådgivning och resultatet Kommun Deltagare Registrerade Slutfas Branscher Eslöv Malmö Frisör - Import/export - Konsult - Vård och Omsorg -JobbCoach/Konsult Kristianstad Kläd och heminredning Svalöv Kläd och heminredning Arbetsmarknadsorienterande aktiviteter SIBC arrangerar jobbsökarträffar på somaliska i samarbete med Arbetsförmedlingen och ger utbildning i olika metoder att profilera sig, ansöka om tjänster, sociala koder, arbetsmarknadssituation, bristyrken, m.m. Arbetsmarknadsorienterade aktiviteter kom igång ganska sent på hösten och begränsades av osäkerhet kring lokalen och minskad personalstyrka pga. sjukskrivning. Vi har samarbetat med lotsföretagen Din start i Sverige och Clustera samt de somaliska föreningarna som har skickat sina deltagare till oss för att få hjälp med CV-skrivande, förberedelse inför intervjuer, att söka jobb på olika sajter samt att få hjälp med låneansökan för körkort från bankerna. Vi har också samarbetat med JobbMalmö där vi fick gå in i deras långtidsarbetslösa kom igång grupp för att prata om entreprenörskap och konsten av att tro på sig själv, se möjligheter i sin omgivning, samt i deras språkverkstad. Totalt har 25 personer fått hjälp med arbetsmarknadsrelaterade frågor i Malmö (18), Kristianstad (4) och Eslöv(3). Nytt för i år är att vi har initierat ett nätverk för professionella somaliska kvinnor. Denna idé kom efter SVT-Syd ringde till oss och frågade om tips på personer de skulle kunna göra ett reportage om eller profilera Efter att ha pratat med antal yrkesamma somaliska kvinnor, bestämde vi att forma nätverket för att kunna ta tillvara resurserna och möjligheterna samt tipsa andra om jobbmöjligheter på sina egna arbetsplatser. Denna process är i sin linda men hittills har 2 personer sökt tjänster genom nätverket. Det är svårt att uttala huruvida vi har uppnått det uppsatta målet för arbetsmarknadsorienterande insatser att de som har fått hjälp upplever att de har kommit närmare den svenska arbetsmarknaden då ingen mättning har gjorts ännu. För att kunna öka arbetsmarknadsorienterande aktiviteter i Malmö, krävs att vi har en säkrad arbetslokal, en adress som vi kan sätta på våra broschyrer och visitkort. I Eslöv har de precis flyttat till en ny lokal och nu ska vi arbeta med att rekrytera deltagare och arrangera inriktade insatser som är anpassade till den målgruppen. De flesta är nyanlända, samma gäller för Svalöv.

7 I Kristianstad samarbetar Mewlid med Gamlegården som ligger i stadsdelen Näsby där flest Somalier bor i Kristianstad. Just nu används lokalerna för läxhjälp men planen är att kunna utöka denna verksamhet med jobbsökaraktiviteter. Samhälle och hälsoinformation Länsstyrelsen tillhandahåller samhälls- och hälsoorientering på somaliska på SIBC. Metoden bygger på dialog och förhåller sig till de nyanländas faktiska behov och förutsättningar. Samhälle och hälsoinformation har pågått enligt planeringen i Malmö och Kristianstad men antalet deltagare har minskat kraftigt. Ca. 40 personer har deltagit i utbildningen. Förutom SHK, har SIBC organiserade föreläsningar med tema Kvinnohälsa för somaliska kvinnor på Folket Hus i Persborg Malmö. Föreläsningar hålls 1 gång i månaden och är baserade på vetenskapliga studier. Kvinnorna själva väljer ämnen och vi förbereder föreläsningen eller en workshop. Hittills har 60 kvinnor i olika ålder deltagit i 2 föreläsningar om kost och fysisk aktivitet. Andra aktiviteter Förutom de tre nämnda aktiviteterna ovan, erbjuder SIBC andra sociala insatser såsom hjälp med att ta kontakt med olika myndigheter, hjälp med att överklaga beslut från bl.a. social förvaltningen och försäkringskassan och hjälp med att söka bostad. I Eslöv har Raafi arbetat intensivt med bostadsgruppen. Han hjälper somalierna att hitta, fyller i bostadsansökan samt att göra felanmälan. Spridning och påverkan SIBC har arrangerat och deltagit i olika evenemang både lokalt, nationellt och internationellt. Genom att delta i de olika aktiviteterna, har vi spridit kunskap om SIBC, hämtat inspiration och knutit nya kontakt. Asad, Rafi och Mewlid distribuera kontinuerlig informationsblad och broschyrer om SIBC till målgruppen. Juli-augusti-september Redan i juli delades nyhetsblad och broschyrer ut om SIBC verksamhet i Kristianstad. Samtidigt kontaktades de olika somaliska föreningarna (Somaliska fritid och kultur föreningen, Skånes horn av Afrika föreningen) i Kristianstad och diskussionen kring samarbete togs upp. Likande möte arrangerades mellan SIBC och folkuniversitetet, somaliska föreningar i Bromölla och lotsföretaget Eductus. Verksamheten är begränsad, öppet 2 dagar/vecka och en dag tas av SHK. Det finns ett stort behov av att nå ut till målgruppen med olika insatser men det har gått ganska trögt. Samtal med kommunens integrationssamordnare planeras för att förbättra verksamheten i Kristianstad Vi arbeta mycket utifrån målgruppens behov och när ungdomar i Svalöv frågade om vi kunde hjälpa dem att starta ett fotbollslag, kontaktade vi Seveds fotbollsklubb i Malmö. I september, arrangerade vi en inspirationskväll med Seved och fotbollsintresserade ungdomar i Svalöv. En mycket uppskattad tillställning blev det och slutade med Seved FK erbjöd sig med att vara mentor till de ungdomar som vill satsa på fotboll i Sverige. Vi bjöds in att delta i folkhälsomyndighetens seminarium om antibiotikaanvändning bland utrikesfödda. Vi skulle bidra med kunskap om hur man skulle kunna nå ut till svårnådda

8 grupper som somalier med information om bl.a. risker för resistens för antibiotika. Nu är vi med i referensgrupp i deras Kommunikationssatsning om antibiotikaresistens till svårnådda gruppen. Samma månad fick vi en inbjudan från Skaraborg Institutet som vill starta ett projekt för att öka sysselsättning bland somalier i Köping och vill ta del om våra erfarenheter, metoder och strategier som vi använder i arbetet med den somaliska gruppen. I september öppnades den första somaliskägda mataffären i Svalöv som uppmärksammades i den lokala tidningen och i Skånska Dagbladet (18 November 2014). Oktober november I oktober arrangerades ett inspirationsseminarium för ungdomar i samarbete med ett Göteborgsbaserat projekt Vilja, Vara, Kunna där Unga förebilder bjöds in för att prata om sina resor till framgång. Bland de inbjudna gästerna var Ikram Abdalla som är apotekschef i Helsingborg. Ikram berättade om sin kamp för att studera till det hon vill trots sitt handikapp och att hon var analfabet vid 10-års ålder när hon kom till Sverige. Kvällen bjöd på poesi och nätverkande. Amina och Ingemar deltog i en konferens i Birmingham med titeln 18th Annual Ethnic Minority Business Conference Making Diversity and Enterprise Everyone s Business Under vistelsen besökte vi somaliägda företag och Baasaren I Birmingham. Vi bekantade ossnmed småföretagare, många av dem hade flyttat från Sverige och Norge. November var den intensivaste månaden för SIBC där vi deltog i sammanlagt 10 stora event i Skåne och nationellt. I Malmö bjöds vi till aktiviteter arrangerade av föreningar/organisationer bl.a. Woman to Woman, Freds och skiljedoms förening, Hodi förening Somali kulturnatten och Malmö Stads Internationella kvinnoprojekt. Vi deltar i referensgrupp i Internationella kvinnoprojektet. Samtidigt deltog Amina och Benny i slutkonferensen för företagsam Hissingen i Göteborg. Här presenterades erfarenheter och lärdom från SIBC projektet. December I december arrangerades en inspirationskväll i Eslöv med deltagare från Svalöv. Ett 30 tal personer deltog, de flesta kvinnor. Vi presenterade SIBC och vad vi kan erbjuda för tjänster. Det blev en lyckad kväll, särskilt när Dhiinis man lovordade SIBC för den hjälp de har fått och uppmanade dem att våga satsa på företag, erbjöd sig att vara en mentor för de som vill starta företag inom livsmedel. Under samma period deltog vi också i Länsstyrelsens sounding board, FNs arbetsgrupp mot Afrofobi (WGEPAD) i Lund. Sammanfattande reflektioner Måluppfyllelser Rapporten visar att SIBC övervägande har följt de ursprungliga målsättningarna och nått en mycket god bit på väg mot de flesta av de uppsatta målen trots de råddande svåra arbetsförhållandena och osäkerheten. Sammanställning av genomfört arbete visar att det har varit en aktiv utvecklingsprocess, där projektgruppen kontinuerligt har jobbat med att etablera

9 kontakter, skapa förutsättningar som skulle ge en bra grund för målgruppen, utveckla arbetssätt samt att finna former för samarbete och uppdrag. Implementeringen av vissa delar av projektet såsom arbetsmarknadsorienterade aktiviteter och samverkan har inte varit lika framgångsrika och motsvarar inte lika väl uppställda mål. Implementeringen i JobbMalmösverksamheterna har varit betydligt mer komplicerad än vad projektledningen var förberedd på. Det var framförallt förankringen inom JobbMalmö som krävde längre tid och stödet från de ansvariga inom Malmö Stad drog ut på tiden. Framtid I den kommande perioden januari juni 2015, är det viktigt att SIBC får arbetsro för att kunna satsa mer på arbetsmarknadsorienterande aktiviteter och förankring av SIBC hos (främst) olika myndigheterna. Det måste finnas ett bättre stöd och samarbetsviljan hos myndigheter om projektet ska lyckas. Samtidigt behövs mer satsning på att etablera nya samarbetspartners eller upptagning av tidigare kontakter (här tänker jag främst på Arbetsförmedlingen) för att implementera och utveckla de metoderna som används i projektet. Verksamheter runt om i landet kontaktar SIBC alltmer för ett samarbete, kanske dags att ta tillvara de nytillkomna intresse och söker en nationellt samarbetspartner. Somali Information and Business Centre (SIBC) är ett koncept som säkerligen kommer att få en betydelsefull roll i integrations- och folkhälsoarbetet för att öka sysselsättning och jämlikheten i hälsa. Projektets utvärdering (2014) visade på betydelsen av att bygga broar mellan Somalier och de olika myndigheterna och att insatserna tar tillvara målgruppens kunskap som ger effekter på målgruppernas hälsa och integration ur flera aspekter. För att fortsätta det påbörjade implementeringsarbetet behövs organisatoriskt stöd och ekonomiska resurser, då chanserna för att en ny metod att accepteras och implementeras ökar, om det finns en budget och en adekvat och långsiktig resurstilldelning. Planerade aktiviteter jan juni 2014 Öppet Hus med information om SIBC, Kristianstad 24/ Inspirationsdagen med somaliska företagare från Malmö, Stockholm och Göteborg 14/ Garaget, kl Slut konferensen Maj 2015 (Datum ej bestämt än) Bilagor Ekonomiskarapporter Bilaga 1: Ekonomisk sammanställning Somali Information & Business Centre 2: Projektresultat

10

Kommunikationsplan för Projekt Level Up för ungdomar, med ungdomar!

Kommunikationsplan för Projekt Level Up för ungdomar, med ungdomar! Kommunikationsplan för Projekt Level Up för ungdomar, med ungdomar! Samordningsförbundet, Västra Skaraborg 1. Sammanfattning Level Up är ett treårigt projekt som drivs av Samordningsförbundet Västra Skaraborg

Läs mer

INNEHÅLL. Budget Kontakt... 10

INNEHÅLL. Budget Kontakt... 10 Somali Information and Business Centre Årsrapport januari-december 2016 INNEHÅLL Sammanfattning... 3 Övergripande syfte... 4 Personal... 4 Styrelsen och processgrupp... 4 Mål 2015-2018... 4 Uppfyllelse

Läs mer

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2 Projektplan Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Bakgrundsbeskrivning Ideella föreningen

Läs mer

Årsrapport. Jan 2013 Dec 2013

Årsrapport. Jan 2013 Dec 2013 Årsrapport Jan 2013 Dec 2013 1 Innehåll i. Sammanfattning 1. Organisatoriska förändringar 2. Verksamhetsutveckling 3. Förankring hos somaliska föreningar 4. Aktuella aktiviteter vid SIBC 5. Resultat 2

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015. Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen

VERKSAMHETSPLAN 2015. Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen VERKSAMHETSPLAN 2015 Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen Inledning Internationella Kvinnoföreningen i Malmö, IKF i Malmö, är en väl etablerad ideell förening

Läs mer

Migrationens relation till hälsa. integrerat hälsoperspektiv en förutsättning för flyktingars etablering och delaktighet

Migrationens relation till hälsa. integrerat hälsoperspektiv en förutsättning för flyktingars etablering och delaktighet Migrationens relation till hälsa integrerat hälsoperspektiv en förutsättning för flyktingars etablering och delaktighet Katarina Carlzén INVANDRARES SYSSELSÄTTNING OCH DELAKTIGHET FÖR VÄLFÄRDEN I ÖSTERBOTTEN

Läs mer

Projekt Skånsk Nätverkskraft. Mål. Syfte. Projektplan Bakgrund

Projekt Skånsk Nätverkskraft. Mål. Syfte. Projektplan Bakgrund Projekt Skånsk Nätverkskraft Mål Att via nätverksbyggande och föreläsningar stimulera de deltagande företagens affärsutveckling. Syfte Att genom projektet få kunskap om kompetensbehovet land företagare

Läs mer

BARN I FÖRÄLDRAS FOKUS - BIFF

BARN I FÖRÄLDRAS FOKUS - BIFF BARN I FÖRÄLDRAS FOKUS - BIFF Version 3, 2015:01 Det enskilda barnets bästa riskerar ofta att hamna i skymundan. Barn med föräldrar i vårdnadstvister Enligt FN:s konvention om barnets rättigheter har varje

Läs mer

SOMALI INFORMATION & BUSINESS CENTRE MARS 2012- JUNI 2014 SLUTRAPPORT

SOMALI INFORMATION & BUSINESS CENTRE MARS 2012- JUNI 2014 SLUTRAPPORT SOMALI INFORMATION & BUSINESS CENTRE MARS 2012- JUNI 2014 SLUTRAPPORT 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING i. Sammanfattning 3 1. PROJEKTETS REDOGÖRELSE 4 1.1 Ambitioner 5 1.2 Påverkan 5 1.3 Resultat 6 2. SYFTE OCH

Läs mer

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Bakgrund Regeringen har den 24 april 2008 träffat en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

Närsjukvårdsberedningen

Närsjukvårdsberedningen Närsjukvårdsberedningen Maria Antonsson-Anderberg Enhetschef 040-675 32 22 Maria.Antonsson-Anderberg@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2014-11-17 Dnr 1301426 1 (5) Närsjukvårdsberedningen Återrapportering:

Läs mer

Koncernkontoret Avdelningen för folkhälsa och miljö S KAN E. Till Kommunstyrelsen Kommunala folkhälsosamordnare-/strateger

Koncernkontoret Avdelningen för folkhälsa och miljö S KAN E. Till Kommunstyrelsen Kommunala folkhälsosamordnare-/strateger Avdelningen för folkhälsa och miljö Ann-Christine Lundqvist Strateg folkhälsa 044-309 32 38 Ann-christiine.lundkvist@skane.se ERBJUDANDE OM SAMVERKANSMEDEL Datum 2012-01-20 REGIOIlleh N S KAN E 1 (2) Till

Läs mer

Rapport Projekt Affärsutveckling

Rapport Projekt Affärsutveckling Rapport Projekt Affärsutveckling Qniv Våren 2009 Projektledare Marianne Örtengren Ulrika Sandström Enkät och rapport: Ulrika Sandström Nära coaching ulrika@naracoaching.se Sammanfattning Under våren 2009

Läs mer

Regional samverkan i Skåne för nyanlända invandrares etablering

Regional samverkan i Skåne för nyanlända invandrares etablering Regional samverkan i Skåne för nyanlända invandrares etablering Utvecklingsområde 2 Hälsa Hälsofrämjande introduktion för asylsökande, flyktingar och andra nyanlända 1 Mål Definiera strategiska faktorer

Läs mer

ANSÖKAN OM PROJEKTMEDEL

ANSÖKAN OM PROJEKTMEDEL Diarienummer StödId 1. ALLMÄNNA UPPGIFTER Ansökningsdatum: 2015-03-17 Projektnamn: Somali Information and Business Centre Sökt belopp (inkl andra aktörer (SEK): 7 520 000 kr 2. UPPGIFTER OM SÖKANDE PART

Läs mer

Slutrapport. Servicenavet landsbygdsbutiken i centrum 00167167. Årjängs kommun 2120000-1835 20130831 20120401-20130831

Slutrapport. Servicenavet landsbygdsbutiken i centrum 00167167. Årjängs kommun 2120000-1835 20130831 20120401-20130831 Slutrapport Projektnamn Ärende-ID Servicenavet landsbygdsbutiken i centrum 00167167 Stödmottagare Organisationsnummer Årjängs kommun 2120000-1835 Datum för slutrapport Beslutad projekttid 20130831 20120401-20130831

Läs mer

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Projektbeskrivning Projektets namn Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Sammanfattande projektbeskrivning Syftet med projektet är att genom innovativa metoder och samverkansformer mellan ideell,

Läs mer

1.) Vägen in samt Förståelse öppnar nya dörrar Region Skånes satsning på personer med psykisk funktionsnedsättning.

1.) Vägen in samt Förståelse öppnar nya dörrar Region Skånes satsning på personer med psykisk funktionsnedsättning. 2012-09-13 Johanna Morin 0413-62 697 Minnesanteckningar, Handikappråd När: torsdag 13 september, 2012, kl. 13:00 Var: Medborgarhuset, c-salen Närvarande: Cecilia Lind, Ingemo Hellgren, Wivian Holmberg,

Läs mer

VAD ÄR EN MENTOR OCH VAD INNEBÄR MENTORSKAP?

VAD ÄR EN MENTOR OCH VAD INNEBÄR MENTORSKAP? VAD ÄR MENTORSKAP? INTRODUKTION VAD ÄR EN MENTOR OCH VAD INNEBÄR MENTORSKAP? Mentorskap och coachning MENTORSKAP ATT BYGGA EN RELATION VARFÖR MENTORSKAP? Introduktion Mentorskap handlar om att bygga en

Läs mer

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III Stegen In i Arbetslivet Steg 1Rapportering projektår 1 och ansökan för projektår 2 Trevlig inledning Stegen...problemen...möjligheterna...visionen Jag har väldigt svårt för grupper Redovisning för projektår

Läs mer

Uppföljning av Gruppintag 1 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända

Uppföljning av Gruppintag 1 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Uppföljning av Gruppintag 1 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Gruppintag 1 - Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända den 11 januari 2013 Evaluation North Analys av Grupp 2 2013-01-11 Arbetsmarknadsintroduktion

Läs mer

Malmö stad Arbetsmarknads, gymnasie och vuxenutbförvaltningen 1 (1)

Malmö stad Arbetsmarknads, gymnasie och vuxenutbförvaltningen 1 (1) Malmö stad Arbetsmarknads, gymnasie och vuxenutbförvaltningen 1 (1) Datum 2015-10-08 Vår referens Sofia Sjödin Utredningssekreterare sofia.sjodin@malmo.se Tjänsteskrivelse Ansökan från Transfer Syd GYVF-2015-3852

Läs mer

Framtidens kollektivtrafik. Kommunikation och media

Framtidens kollektivtrafik. Kommunikation och media Framtidens kollektivtrafik Kommunikation och media Detta är en delrapport inom det förvaltningsövergripande projektet Framtidens kollektivtrafik i Malmö. Detta pm är sammanställt av: Linda Herrström, Gatukontoret

Läs mer

UPPROP FRÅN BRANSCHRÅD VA

UPPROP FRÅN BRANSCHRÅD VA Våga rekrytera smartare! Branschråd VA vill uppmuntra dig att tänka både kreativt och strategiskt vid rekrytering. Det finns väldigt många människor med kunskaper som du inte har råd att bortse ifrån,

Läs mer

Ansökan om utvecklingsmedel

Ansökan om utvecklingsmedel 1 (5) Handläggare: Gunilla Ericsson 2013-10-23 GN 2013.0176 Gymnasienämnden Kommunstyrelsen Karlskoga Ansökan om utvecklingsmedel Sammanfattning Gymnasienämnden ansöker om utvecklingsmedel hos kommunstyrelsen

Läs mer

Att arbeta med våld i nära relationer. Ingrid Hjalmarson Eva Norman

Att arbeta med våld i nära relationer. Ingrid Hjalmarson Eva Norman Att arbeta med våld i nära relationer Ingrid Hjalmarson Eva Norman Utvärderingar om Våld i nära relationer Kommunernas och hälso- och sjukvårdens ansvar för insatser mot våld SoL 5 kap reglerar insatserna

Läs mer

Bakgrund. Fatme Ibrahim vid Yalla Trappans uteservering. Foto: Urszula Striner

Bakgrund. Fatme Ibrahim vid Yalla Trappans uteservering. Foto: Urszula Striner Bakgrund Det arbetsintegrerande sociala företaget och kvinnokooperativet Yalla Trappan på Rosengård i Malmö har sedan starten 2010 framgångsrikt verkat för att skapa arbetstillfällen för utrikes födda

Läs mer

Projektansökan 2011-10-20

Projektansökan 2011-10-20 Projektansökan 2011-10-20 Projektidé Vad skall ni göra för vem och varför? Beskriv i en till två meningar. Etablera IFS Rådgivning inom Almi Företagspartner Halland för företagarrådgivning till utlandsfödda

Läs mer

Tillsynsutveckling i Väst

Tillsynsutveckling i Väst Ansö kan öm fö rla ngning av pröjektet Tillsynsutveckling i Va st, dnr 2011-3050030 Länsstyrelsen i Västra Götalands län ansöker om förlängning av projektet Tillsynsutveckling i Väst. Nuvarande projekttid

Läs mer

Samhälls- och hälsokommunikatörer i Skåne SHK

Samhälls- och hälsokommunikatörer i Skåne SHK Samhälls- och hälsokommunikatörer i Skåne SHK Hälsa en förutsättning för integration och delaktighet Fysisk och psykisk hälsa är viktiga faktorer för våra möjligheter att lära nytt och delta i samhällslivet.

Läs mer

Kulturnäring Skåne 33 kommuner i samverkan Slutrapport för Media Evolutions uppdrag i projektet

Kulturnäring Skåne 33 kommuner i samverkan Slutrapport för Media Evolutions uppdrag i projektet Kulturnäring Skåne 33 kommuner i samverkan Slutrapport för Media Evolutions uppdrag i projektet Inom ramen för Region Skånes satsning på projektet Kulturnäring Skåne, har Media Evolution på uppdrag av

Läs mer

HANDLINGSPROGRAM BJURHOLM FÖRETAGSAMHET & ENTREPRENÖRSKAP I SKOLAN

HANDLINGSPROGRAM BJURHOLM FÖRETAGSAMHET & ENTREPRENÖRSKAP I SKOLAN HANDLINGSPROGRAM BJURHOLM FÖRETAGSAMHET & ENTREPRENÖRSKAP I SKOLAN INLEDNING Skolchef, ansvarig projektledare inom PRIOPOL och näringslivsrepresentant från Bjurholms kommun har haft i uppdrag att under

Läs mer

Merservice inom LSS och särskilda boenden

Merservice inom LSS och särskilda boenden Merservice inom LSS och särskilda boenden Anställningsenheten, JobbMalmö Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2015-01-22 1.2 Jahangir Hosseinkhah Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen

Läs mer

Information till småföretag V A R N Ä R H U R

Information till småföretag V A R N Ä R H U R S T Y R K A E N E R G I A R B E T S L U S T Information till småföretag V A R N Ä R H U R Tre små apelsiner Det är en sen kväll i april - den 14 april - 1912. Passagerarfaryget Titanic går för långt norrut

Läs mer

Projekt SIA. Stegen in i arbetsmarknaden

Projekt SIA. Stegen in i arbetsmarknaden Projekt SIA Stegen in i arbetsmarknaden 1 FöreningenFuruboda HSOSkåne 1Bakgrund Detfinnsidagca22000människormedfunktionsnedsättningsomärunder30årochsom haraktivitetsersättning(detsomtidigarehetteförtidspension)isverige.knappttretusenur

Läs mer

ANSÖKAN 2014 37-medel för insatser med stöd av ersättning enligt förordningen (2010:1122) beredskap och kapacitet samt regional samverkan

ANSÖKAN 2014 37-medel för insatser med stöd av ersättning enligt förordningen (2010:1122) beredskap och kapacitet samt regional samverkan Bil 1a ANSÖKAN 2014 37-medel för insatser med stöd av ersättning enligt förordningen (2010:1122) beredskap och kapacitet samt regional samverkan För information och tips om hur ansökan ska fyllas i; se

Läs mer

Fyra projekt. Tillsammans ska vi minska utanförskapet i Köping Arboga Kungsör

Fyra projekt. Tillsammans ska vi minska utanförskapet i Köping Arboga Kungsör Fyra projekt Tillsammans ska vi minska utanförskapet i Köping Arboga Kungsör Samordningsförbundet Västra Mälardalen står bakom dessa fyra projekt som utgår från de lokala behoven i KAK. Tillsammans ska

Läs mer

Slutrapport Herbert Felix Växthus

Slutrapport Herbert Felix Växthus Slutrapport Herbert Felix Växthus Slutrapport Herbert Felix Växthus Herbert Felixinstitutet startade den 1 juli 29 projektet Herbert Felix växthus. Projektet byggde på att etablera ett växthus innehållande

Läs mer

Projekt Barn med invandrarbakgrund och funktionshinder

Projekt Barn med invandrarbakgrund och funktionshinder Projekt Barn med invandrarbakgrund och funktionshinder Projektansökan Handikapporganisationernas samarbetsorgan i Skåne (HSO Skåne) söker medel för rubricerade projekt, för att i samverkan med Rädda Barnen

Läs mer

Slutrapport av verksamheten inom projektet Entrecoop i Dalarna

Slutrapport av verksamheten inom projektet Entrecoop i Dalarna Slutrapport av verksamheten inom projektet Entrecoop i Dalarna . SAMMANFATTNING Entrecoop i Dalarna har under projektperioden bidragit till att 7 företag bildats och där associationsformen är ekonomisk

Läs mer

Genomförandeplan för utvecklingsarbetet av missbruksoch beroendevården i Stockholms län år 2011

Genomförandeplan för utvecklingsarbetet av missbruksoch beroendevården i Stockholms län år 2011 2010-12-08 HSN förvaltning Genomförandeplan för utvecklingsarbetet av missbruksoch beroendevården i Stockholms län år 2011 Mål med utvecklingsarbetet Målet för utvecklingsarbetet är att den missbruks-

Läs mer

Utvärdering av pilotprojekt med lokal till Möjligheternas Plats

Utvärdering av pilotprojekt med lokal till Möjligheternas Plats Utbildnings- och arbetsmarknadskontoret Tjänsteutlåtande Helene Bengtson Sidan 1 av 5 Diariekod: 600 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Utvärdering av pilotprojekt med lokal till Möjligheternas Plats

Läs mer

PROJEKTSKOLA 1 STARTA ETT PROJEKT

PROJEKTSKOLA 1 STARTA ETT PROJEKT PROJEKTSKOLA I ett projekt har du möjlighet att pröva på det okända och spännande. Du får både lyckas och misslyckas. Det viktiga är att du av utvärdering och uppföljning lär dig av misstagen. Du kan då

Läs mer

Yttrande över remiss av motion (2016:13) av Stina Bengtsson (C) om ett starta eget-program för kvinnor i utanförskapsområden

Yttrande över remiss av motion (2016:13) av Stina Bengtsson (C) om ett starta eget-program för kvinnor i utanförskapsområden Arbetsmarknadsförvaltningen Utvecklings- och utredningsstaben Tjänsteutlåtande Sida 1 (6) 2016-08-18 Handläggare Madeleine Duggin Telefon: 08-508 35 881 Till Arbetsmarknadsnämnden den 30 augusti 2016 Ärende

Läs mer

Utvärdering av utvecklingsinsatser för strategiskt styrelsearbete. Sammanfattning

Utvärdering av utvecklingsinsatser för strategiskt styrelsearbete. Sammanfattning Utvärdering av utvecklingsinsatser för strategiskt styrelsearbete Sammanfattning Sammanfattning av rapporten Utvärdering av utvecklingsinsatser för strategiskt styrelsearbete Förord Tillväxtverket arbetar

Läs mer

Främja kvinnors företagande Värmlands län

Främja kvinnors företagande Värmlands län 1(5) Näringsliv Ingela Bönström Brusgård Främja kvinnors företagande 2007-2009 Värmlands län Förteckning över samtliga beviljade projekt under programperioden 2007-2008-2009 Beviljade projekt 2007 - Offentliga

Läs mer

besöksnäring i utveckling

besöksnäring i utveckling besöksnäring i utveckling Ett ett projekt i utveckling För att utveckla besöksnäringen och stärka samarbetet behövs inspiration, kunskap och tillfällen till möten mellan branschkollegor. Projektet Besöksnäring

Läs mer

Relationsvåldscentru m

Relationsvåldscentru m Relationsvåldscentru m December 2014 Rapport om FoU-projekt med stöd av lokala utvecklingsmedel stockholm.se Slutrapport för Relationsvåldscentrum November 2014 Dnr:3.2-96/2014 Utgivare: Socialförvaltningen

Läs mer

Verksamhetsplan. Invest in Skåne AB. Utgåva 01/05 2015

Verksamhetsplan. Invest in Skåne AB. Utgåva 01/05 2015 Verksamhetsplan Invest in Skåne AB 2015 Utgåva 01/05 2015 Verksamhetsplan 2015 för Invest in Skåne AB, 1. Verksamhetsidé Våra aktiviteter skall göra skillnad för att utveckla internationaliseringen av

Läs mer

PROFESSIONELLT & PERSONLIGT

PROFESSIONELLT & PERSONLIGT PROFESSIONELLT & PERSONLIGT ETT UTBYTE FÖR ATT GAGNA, INSPIRERA & FÖRKOVRA DEN SMÅSKALIGA TURISMEN ETT SAMARBETEMELLAN LEADER MITTSKÅNE & LEADER ÅLAND INNEHÅLL PROFESSIONELLT & PERSONLIGT... 1 Projektidé...

Läs mer

Nyanländ i Småland. en dialogdag på temat etablering av nyanlända, den 30 september i Kalmar

Nyanländ i Småland. en dialogdag på temat etablering av nyanlända, den 30 september i Kalmar Dokumentation från konferensen Nyanländ i Småland en dialogdag på temat etablering av nyanlända, den 30 september i Kalmar Dagen arrangerades av Länsstyrelserna i Kalmar- Kronobergs- och Jönköpings län.

Läs mer

Försöksverksamheter i kommuner. Konferens Funktionshinder i tiden Seminarium onsdag den 2 april 2014. Projektledare Birgitta Greitz Socialstyrelsen

Försöksverksamheter i kommuner. Konferens Funktionshinder i tiden Seminarium onsdag den 2 april 2014. Projektledare Birgitta Greitz Socialstyrelsen Försöksverksamheter i kommuner Konferens Funktionshinder i tiden Seminarium onsdag den 2 april 2014 Projektledare Birgitta Greitz Socialstyrelsen Sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning

Läs mer

Lustfylld mat. Projektets mål var att skapa långsiktiga hållbara försörjningsmöjligheter inom matsektorn kr

Lustfylld mat. Projektets mål var att skapa långsiktiga hållbara försörjningsmöjligheter inom matsektorn kr Lustfylld mat Projektets mål var att skapa långsiktiga hållbara försörjningsmöjligheter inom matsektorn. Projektägare: Skördefest i Dalarna, ideell förening Projektledare: Olle Bengtsson Kommuner: Säter,

Läs mer

Socialdepartementet. 103 33 Stockholm

Socialdepartementet. 103 33 Stockholm SVAR PÅ REGERINGSUPPDRAG 1 (6) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Delrapport för; Uppdrag om kunskapsutveckling och samverkan på sysselsättningsområdet kring personer med psykisk ohälsa KUR-projektet

Läs mer

Utvärdering av projektet Sociala entreprenörshuset

Utvärdering av projektet Sociala entreprenörshuset Utvärdering av projektet Sociala entreprenörshuset -juni 2012 Utvärderare, Christina Ehneström och Torbjörn Skarin Skellefteå, 14 juni Uppföljning av vårens utvärdering Workshop om framtiden Fokusgrupper

Läs mer

Malmö stads handlingsplan för arbetet med fattiga och socialt utsatta EU-medborgare i Malmö

Malmö stads handlingsplan för arbetet med fattiga och socialt utsatta EU-medborgare i Malmö Sociala resursförvaltningen Malmö stads handlingsplan för arbetet med fattiga och socialt utsatta EU-medborgare i Malmö 2015-03-17 Sociala resursförvaltningen Innehåll Bakgrund... 2 Särskilda insatser

Läs mer

Integrationsstrategi för Kalmar län

Integrationsstrategi för Kalmar län TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kerstin Björklund 2013-05-22 KS 2012/0768 Kommunstyrelsen Integrationsstrategi för Kalmar län Förslag till beslut Kommunstyrelsen antar Länsstyrelsen

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Samordningsförbund Gävleborg

Verksamhetsplan 2015 Samordningsförbund Gävleborg Verksamhetsplan 2015 Samordningsförbund Gävleborg Bollnäs kommun Gävle kommun Hofors kommun Hudiksvalls kommun Ljusdals kommun Nordanstigs kommun Ockelbo kommun Ovanåkers kommun Sandvikens kommun Söderhamns

Läs mer

Ansökan om medel från Samordningsförbundet Skåne Nordost

Ansökan om medel från Samordningsförbundet Skåne Nordost Ansökan om medel från Samordningsförbundet Skåne Nordost Bakgrund Ovanstående Samordningsförbund bildades den 1 januari 2011, bildandet gjordes genom en ombildning av Samordningsförbundet i Kristianstads

Läs mer

FÄRDPLAN. Skånes vindkraftsakademi 2015-2020

FÄRDPLAN. Skånes vindkraftsakademi 2015-2020 FÄRDPLAN Skånes vindkraftsakademi 2015-2020 Färdplan 2015-2020 Skånes vindkraftsakademi Inledning Skånes vindkraftsakademi är en ideell förening och en medlemsorganisation. Vi verkar för att öka utbytet

Läs mer

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag ANSÖKAN Datum: 2014-11-25 Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag Projektägare: Verksamhetsområde AMA Arbetsmarknad, Västerås Stad Projektledare: Smajo Murguz

Läs mer

Internationella Kvinnoföreningen i Malmö (IKF i Malmö) www.ikf.se. Jelica Ugricic, ordförande

Internationella Kvinnoföreningen i Malmö (IKF i Malmö) www.ikf.se. Jelica Ugricic, ordförande Internationella Kvinnoföreningen i Malmö (IKF i Malmö) www.ikf.se Jelica Ugricic, ordförande Ideell förening som är politiskt och religiöst obunden Grundades 1970 Ca 600 medlemmar 30% av medlemmarna har

Läs mer

Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län

Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län Slutrapport Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län Datum: 2015-06-10 Diarienr: 2015/0164 Bakgrund Projektet Hjärnkoll har i utvärderingarna visat att det går att förändra attityder i vårt samhälle.

Läs mer

Fastställd av kommunstyrelsen , 188. Integrationsstrategi för Västerviks kommun

Fastställd av kommunstyrelsen , 188. Integrationsstrategi för Västerviks kommun Integrationsstrategi för Västerviks kommun 2015 2017 1 Integrationsstrategi för Västerviks kommun Vision Västerviks kommuns vision avseende integration är att gemensamt skapa förutsättningar för kommunen

Läs mer

Inbjudan till deltagande i MILSA II

Inbjudan till deltagande i MILSA II Inbjudan till deltagande i MILSA II informations- och inspirationsserie under 2014 för dig som i din verksamhet möter nyanlända flyktingar! Om MILSA MILSA, stödplattform för migration och hälsa, verkar

Läs mer

Yrkesinriktat. mentorskap. för nyanlända invandrare

Yrkesinriktat. mentorskap. för nyanlända invandrare Yrkesinriktat mentorskap för nyanlända invandrare 2 YRKESINRIKTAT MENTORSKAP FÖR NYANLÄNDA INVANDRARE Frivilliga mentorer öppnar vägen till jobb för nyanlända Ungdomsstyrelsen har regeringens uppdrag att

Läs mer

stärker näringsliv vinnors företaga i Sverige Främja kvinnors företagande Programmet i korthet

stärker näringsliv vinnors företaga i Sverige Främja kvinnors företagande Programmet i korthet 1. 3.. 1. 3. Främja kvinnors 2. företagande 2007 2009 Programmet i korthet 2007-09-04 4. 4 Delprogram 1. Delprogram 2. Delprogram 3. Delprogram 4. vinnors företaga stärkäringsliv i Sve de stärk Kvinnors

Läs mer

Strategi. för att förebygga övervikt och fetma bland barn och unga i Malmö 2009 2016

Strategi. för att förebygga övervikt och fetma bland barn och unga i Malmö 2009 2016 för att förebygga övervikt och fetma bland barn och unga i Malmö för att förebygga övervikt och fetma bland barn och unga i Malmö Antagen av Malmö kommunfullmäktige 2009.04.29 Kontaktpersoner Stadskontorets

Läs mer

Projektplan för ansökan om statsbidrag för försöksverksamhet med meningsfull sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning

Projektplan för ansökan om statsbidrag för försöksverksamhet med meningsfull sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning Projektplan för ansökan om statsbidrag för försöksverksamhet med meningsfull sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning Bakgrund Sedan flera år tillbaka har det funnits en tydlig politisk

Läs mer

PROJEKTANSÖKAN TILL SAMORDNINGSFÖRBUNDET SOFINT

PROJEKTANSÖKAN TILL SAMORDNINGSFÖRBUNDET SOFINT Ansökan Datum 2015-07-16 Sida 1(1) Individ- och familjeomsorgen Daniel Åhnberg danielo.ahnberg@hellefors.se Mari Grönlund SOFINT c/o Lindesbergs kommun 711 80 Lindesberg PROJEKTANSÖKAN TILL SAMORDNINGSFÖRBUNDET

Läs mer

1. Väsentliga förändringar sedan föregående rapport

1. Väsentliga förändringar sedan föregående rapport Sid 1 (6) Statusrapport till styrgrupp Projektets namn: MedUrs Rapportperiod: augusti - november Rapporten har skrivits av: Therese Lundgren 1. Väsentliga förändringar sedan föregående rapport Beskriv

Läs mer

Grunduppgifter. 1. Sökande organisation. 2. Om projektet. 3. Vilket område avser projektet? Kryssa i en av rutorna.

Grunduppgifter. 1. Sökande organisation. 2. Om projektet. 3. Vilket område avser projektet? Kryssa i en av rutorna. Ansökningsblankett - Version 2 Ansökan om medel till verkningsfulla förebyggande insatser mot mäns våld mot kvinnor samt regionala insatser för skydd och stöd för våldsutsatta Grunduppgifter 1. Sökande

Läs mer

Ansökan om projektstöd - lokalt ledd utveckling Steg 2

Ansökan om projektstöd - lokalt ledd utveckling Steg 2 Ansökan om projektstöd - lokalt ledd utveckling Steg 2 Du kan bara få stöd för godkända utgifter som uppstår efter att din ansökan om stöd kommit in till oss. Spara alla underlag för utgifterna i original

Läs mer

stärker näringsliv vinnors företaga i Sverige Främja kvinnors företagande Programmet i korthet

stärker näringsliv vinnors företaga i Sverige Främja kvinnors företagande Programmet i korthet 1. 3.. 1. 3. Främja kvinnors 2. företagande 2007 2009 Programmet i korthet 4. 4 Delprogram 1. Delprogram 2. Delprogram 3. Delprogram 4. vinnors företaga stärkäringsliv 2008-03-28 i Sve Kvinnors företagande

Läs mer

Centrala Älvstaden. Slutrapport till delegationen för Hållbara städer 2012-11-13

Centrala Älvstaden. Slutrapport till delegationen för Hållbara städer 2012-11-13 Centrala Älvstaden Slutrapport till delegationen för Hållbara städer 2012-11-13 sammanfattning Vision Älvstaden, antagen av kommunfullmäktige i Göteborg den 11 oktober 2011. Se bilaga. Vision Älvstaden

Läs mer

Social Impact Report 2014

Social Impact Report 2014 Social Impact Report 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning... 1. Inledning... 2. Verksamhetsåret 2014... 3. Förändringsteorikarta och vision...... 3.1 Vision 4. Resultat och måluppfyllelse... 4.1 Effektmålet...

Läs mer

1. Verksamheten i projektet

1. Verksamheten i projektet 1(6) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Utveckling mot arbete (UMA) Diarienummer: 2009-3060219 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): juni 2012 1. Verksamheten

Läs mer

Projektredovisning UPPFÖLJNING AV BEVILJADE MEDEL Enheten för folkhälsa och Social hållbarhet.

Projektredovisning UPPFÖLJNING AV BEVILJADE MEDEL Enheten för folkhälsa och Social hållbarhet. Projektredovisning UPPFÖLJNING AV BEVILJADE MEDEL Enheten för folkhälsa och Social hållbarhet. Utvecklingsmedel Statsbidrag HIV-insatser Sexuell hälsa Annat Projektredovisningen ska skickas per post till

Läs mer

Entreprenörskapshöjande insatser och samverkan inför införandet av mödrahälsovården som kundvalsområde inom Hälsoval Skåne

Entreprenörskapshöjande insatser och samverkan inför införandet av mödrahälsovården som kundvalsområde inom Hälsoval Skåne Slutrapport Entreprenörskapshöjande insatser och samverkan inför införandet av mödrahälsovården som kundvalsområde inom Hälsoval Skåne Bakgrund Det sker stora strukturförändringar i Skåne inom i stort

Läs mer

Riktlinjer för Ung Peng-stöd

Riktlinjer för Ung Peng-stöd Tjänsteskrivelse 2012-11-20 KFN 2012.0063 Handläggare: Nina Simonen Kultur- och föreningsnämnden Riktlinjer för Ung Peng-stöd Sammanfattning Ung Peng är ett ekonomiskt stöd från Karlskoga kommun till ungdomar

Läs mer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer Hallands sommarlovsentreprenörer Projektnamn Hallands sommarlovsentreprenörer Projektidé Att ta konceptet sommarlovsentreprenör till Halland och tillsammans med kommuner, lokala näringsidkare och föreningar

Läs mer

Slutredovisning Stärka Stockholmsregionens skolor och förskolor i arbetet med miljöfrågor

Slutredovisning Stärka Stockholmsregionens skolor och förskolor i arbetet med miljöfrågor Slutredovisning Stärka Stockholmsregionens skolor och förskolor i arbetet med miljöfrågor Bidragsmottagare Håll Sverige Rent Box 4155, 102 64 Stockholm Tel: 08-505 263 00 Diarienr: LS 1210-1347 Projektredovisning

Läs mer

ANSÖKANDE ORGANISATIONER: ARBETSFÖRMEDLINGEN, FÖRSÄKRINGSKASSAN, LEKEBERGS KOMMUN

ANSÖKANDE ORGANISATIONER: ARBETSFÖRMEDLINGEN, FÖRSÄKRINGSKASSAN, LEKEBERGS KOMMUN 2016-06-02 1 (8) ANSÖKAN TILL FINSAM LEKEBERG OCH ÖREBRO ANSÖKANDE ORGANISATIONER: ARBETSFÖRMEDLINGEN, FÖRSÄKRINGSKASSAN, LEKEBERGS KOMMUN Datum: 2016-06-02 Benämning Samordnad förvaltningsövergripande

Läs mer

Projekt: Uppstart Giftsamverkan Skåne Inledning, syfte och mål

Projekt: Uppstart Giftsamverkan Skåne Inledning, syfte och mål Projekt: Uppstart Giftsamverkan Skåne Inledning, syfte och mål Kemikalieproduktionen i världen ökar kraftigt. På cirka 50 år har den ökat från under tio miljoner ton till över 400 miljoner ton per år.

Läs mer

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde?

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde? Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden Hur gör man i Skövde? Utlysning av projektmedel 2013-2014 Dnr RUN 614-0186-13 Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin 1. Inbjudan

Läs mer

Guide till slutrapport

Guide till slutrapport Guide till slutrapport Tips inför projektets avslut www.lansstyrelsen.se/skane Projektstödet inom landsbygdsprogrammet syftar till att stärka utvecklingen och konkurrenskraften på den skånska landsbygden

Läs mer

10. Samverkan mellan socialtjänsten och ideella organisationer (KIM)

10. Samverkan mellan socialtjänsten och ideella organisationer (KIM) ÅTERRAPPORTERING 2014-02-26 1 (5) Ekonomi och styrning Malin Svanberg Återrapportering EBP 10. Samverkan mellan socialtjänsten och ideella organisationer (KIM) Under 2013 har KIM-projektet (Kommunalt och

Läs mer

Vad menar vi med social hållbarhet i samhällsplanering inom GR?

Vad menar vi med social hållbarhet i samhällsplanering inom GR? Vad menar vi med social hållbarhet i samhällsplanering inom GR? Jämlik tillgång till: välfungerande boende- och livsmiljöer rekreation (natur, fritid och kultur) service och kollektivtrafik över tid och

Läs mer

Lokalt projekt www.hogg.se 1 jan 2009 30 juni 2011

Lokalt projekt www.hogg.se 1 jan 2009 30 juni 2011 www.hogg.se Lokalt projekt www.hogg.se 1 jan 2009 30 juni 2011 Kontakt: Skogsstyrelsen Norra Dalarnas distrikt Projektledare: Susanne Pihiven Tfn: 0250 59 51 09, E-post: susanne.pihiven@skogsstyrelsen.se

Läs mer

Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb

Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb augusti 2010 Den viktigaste uppgiften för Centerpartiet och Alliansregeringen är att minska utanförskapet och

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Byggsamverkan Kronoberg 2013

Verksamhetsberättelse för Byggsamverkan Kronoberg 2013 Dnr 11/0285 Verksamhetsberättelse för Byggsamverkan Kronoberg 2013 Byggsamverkan Kronoberg är ett samverkansuppdrag, inom byggförvaltningsområdet, mellan samtliga kommuner i Kronobergs län och Regionförbundet

Läs mer

Överblick flyktingmottagning och ensamkommande barn

Överblick flyktingmottagning och ensamkommande barn Överblick flyktingmottagning och ensamkommande barn Överenskommelse Kommun Länsstyrelse Hälsosamtal Region Skåne EBO eller ABO, MiV Asylsökande - Bosättning Af MiV - Etableringsplanering Af - Etableringsersättning

Läs mer

www.tillvaxtverket.se 11 kontor Ett sextiotal 2,5 miljarder kr per år Underlätta företagande Offensivt För hela landet

www.tillvaxtverket.se 11 kontor Ett sextiotal 2,5 miljarder kr per år Underlätta företagande Offensivt För hela landet Kommissionens arbete med att underlätta företagsöverlåtelser samt Resultat från Sveriges nationella program 2005-2007 med att underlätta företagsöverlåtelse i små företag. Vår bakgrund Sigbritt Larsson

Läs mer

Till Samordningsförbundet FINSAM Styrelse för Kävlinge Lomma

Till Samordningsförbundet FINSAM Styrelse för Kävlinge Lomma 1 (6) Datum 2015-05-20 Dnr Till Samordningsförbundet FINSAM Styrelse för Kävlinge Lomma 2 (6) Förslag till ny FINSAM - Aktivitet Bakgrund Under hösten 2014 genomfördes aktiviteten Samverkanskartan idag

Läs mer

ETT STÖDJANDE MILJÖ FÖR FÖRETAGANDE OCH FRISKARE SOMALIER I SKÅNE

ETT STÖDJANDE MILJÖ FÖR FÖRETAGANDE OCH FRISKARE SOMALIER I SKÅNE ETT STÖDJANDE MILJÖ FÖR FÖRETAGANDE OCH FRISKARE SOMALIER I SKÅNE En förstudie om somaliernas behov av information och stöd inför Somali Information and Business Centres framtida verksamhet Amina Jama

Läs mer

Slutrapport förestudie Ekoturistdestinationen Kristianstad

Slutrapport förestudie Ekoturistdestinationen Kristianstad Slutrapport förestudie Ekoturistdestinationen Kristianstad Sammanfattning Kristianstad Vattenrike är en viktig besöksanledning i nordöstra Skåne och mycket har gjorts när det gäller att tillgängliggöra,

Läs mer

Fördjupad Projektbeskrivning

Fördjupad Projektbeskrivning Fördjupad Projektbeskrivning 8.1 Bakgrundsbeskrivning, skäl för projektet Kreativa näringar/kulturnäringar Internationellt sett talas det idag mycket om den Kreativa klassen och dess betydelse för framförallt

Läs mer

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE Välkommen som handledare inom Teknikcollege Denna broschyr är en första allmän information till dig som handledare inom Teknikcollege. Du kommer också att under handledarutbildningen

Läs mer

Motion gällande: Hur bör Stockholm arbeta för att ta emot och inkludera nyanlända/flyktingar i samhället?

Motion gällande: Hur bör Stockholm arbeta för att ta emot och inkludera nyanlända/flyktingar i samhället? Motion gällande: Hur bör Stockholm arbeta för att ta emot och inkludera nyanlända/flyktingar i samhället? Problemformulering Risken att nyanlända hamnar i ett socialt utanförskap är betydligt större än

Läs mer

Sammanfattning av utvärderingen av BoU-satsningen

Sammanfattning av utvärderingen av BoU-satsningen Sammanfattning av utvärderingen av BoU-satsningen Bakgrund Inom ramen för överenskommelsen mellan Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och regeringen om stöd till en evidensbaserad praktik (EBP) för god

Läs mer