Stödsystemets aktörer

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stödsystemets aktörer"

Transkript

1 Stödsystemets aktörer Agenda Varför stöd och vad är det? Aktörer i närheten Mjukt stöd - teknikparker, inkubatorer etc Hårt stöd - olika slags pengar

2 Varför kan nystartade företag behöva stöd? Innovativa företag vs. normala Finansiella gap/ marknadsmisslyckande (se nästa) Motivation Trovärdighet Attityder till extern finansiering, kunna presentera erbjudandet - investment readiness Utveckling av ny produkt Initiala pengar Egna pengar Olika stöd Finansiellt gap Kassaflöde Investeringsbehov Långa utvecklingscykler -x -2-1 GAP? Marknads lansering nära marknad - investeringar Riskkapital Banker Källa: Oakey 2003

3 Exempel på olika typer av stöd Stödprogram/aktiviteter Stödaktörer Hårt (t ex pengar & infrastruktur) Mjukt (processinriktat, t ex rådgivning) Offentligt eller privat? Är det skillnad? Varför? Vem går in var?

4 Personliga besparingar Familjelån Statliga lån Hypotekslån Leasing Banklån Riskkapital Börs Finansieringsmix (teknikbaserade företag) Såddfas Uppstart Tillväxt & expansion Exit Källa: Lindholm Dahlstrand, Teknikbaserat nyföretagande (2004) s. 274 Aktörer i närheten

5 Fastighetsägare Finansiärer Investerare Östsam Landstinget Linköpings Kommun Innovations -bron ALMI ESDA Mjärdevi Science Park AB SMIL Företags- Utveckling i Lkpg NUTEK/ VINNOVA Linköpings universitet Universitsholding Mjärdevi Business Incubator Centrum för Innovation och Entreprenörskap Länsstyrelsen Exportrådet Swedepark IASP GROWLINK Processen Idéer Start Tillväxt Handelskammaren Growlink Informationsseminarier Analyser Rådgivning Immaterialrättsligt skydd Entreprenörskaps/ Managementprogram Inkubatorprogram Science Park Aktiviteter Sådd- och riskkapital Affärs rådgivning/ Managementstöd Internationalisering

6 Centrum för Innovation & Entreprenörskap (CIE) Nätverksorganisation Startår 1993 Syfte: stimulera teknik- och kunskapsintensivt nyföretagandet i regionen Forskning, undervisning & affärsutveckling inom entreprenörskapsområdet Tillväxt & utveckling 1. CIEs Program & aktiviteter Tidigt skede Senare skede 4. Nätverksaktiviteter & Fokusgrupper 3. Managementgrupper 2. Utvecklingsprogram 1. Entreprenörskaps- Programmet (ENP)

7 Marknadsföring Ansökan och antagning Kick-off Affärsplattformen ENP Processen Affärsplanen 1 Handledning Ledarskap Praktisk ekonomi & finansiering 4-6 månader + Mentorer Affärsplanen 2 Halvtidspresentation Marknadsföring & försäljning Handledning Tillväxt Slutlig presentation Utvecklingsprogram Vänder sig mot företag som är relativt etablerade Definierar knäck-frågor som sedan löses i programmet Samarbete mellan flera regioner

8 Teknikparker SISP Swedish Incubators & Science Parks (www.sisp.se) IASP International Science Park Association (www.iasp.ws) Teknik & forskningsparker En teknikpark är en organisation ledd av specialiserade ledare, vilkas huvudsyfte är att öka välståndet i sitt nätverk genom att stärka innovationskulturen och konkurrenskraften i sina associerade företag och kunskapsbaserade institutioner. För att möjliggöra att dessa mål uppnås: Stimulera och leda flödet av kunskap och teknologi mellan universitetet, forsknings- och utvecklingsinstitutioner, företag och marknader Understödja skapande och tillväxten av innovationsbaserade företag Står för annan värdeskapande service tillsammans med yta och faciliteter av god kvalitet Källa: Def. Enl. IASP

9 Inkubatorer En företagsinkubator = inkubationsprogram + fysisk miljö. Huvudmålet är att producera framgångsrika företag som lämnar företagsinkubatorn vid rätt tidpunkt, finansiellt oberoende och självständiga. Dessa företag skapar jobb, vitaliserar nätverk, kommersialiserar nya teknologier och skapar välstånd på lokal och nationell nivå. Kritiskt för en företagsinkubator är: Modell Selektion Nätverk samt Källa: (def. enligt NBIA) Aktörer här MBI Mjärdevi Business Incubator Mjärdevi Science Park Norrköping Science park Nybyggarna VentureZone

10 Venture Zone Venture Zone - Linköping Huvudsakligen mot LiU, studenter och forskare. Kontakt: Karl Eldebo, Venture Zone Norrköping Mot startups från såväl näringsliv som universitet. Kontakt: Christian Berger,

11 Andra helpers SUF - Svenska Uppfinnareföreningen Uppfinnarkollegiet QUIS nätverk för kvinnliga uppfinnare Connect Jobs & Society Handelskammare, Exportråd, ISA Företagarna, SAF Det finns många Vem betalar? De offentliga aktörer Vi, via skatt. Teknikparker & Inkubatorer ofta skattemedel, direkt eller indirekt. T ex VINNOVA, innovationsbron, Universitet, Kommuner, Regioner men ibland även medel från företag (industrin & fastighetsbolag vanligast) eller donationer. Några tar andelar i bolagen.

12 Hur & var får man tag i klöver? Pengar och pengar! Banker & finansbolag Förvalta kundernas pengar tar ej risker Lån mot ränta, säkerhet Riskkapital Investerar i företag i syfte att göra vinst tar risk Kapital mot ägarandel Offentliga aktörer Uppnå politiska tillväxtmål, stimulera tillväxt tar risk Riskvilliga krediter, bidrag och lån

13 Externt kapital varför & vilka? Företag som har ett stort kapitalbehov som inte tillgodoses med egna medel Med externt kapital hoppas man få försprång på marknaden snabb utveckling Investerarna vill ha företag med: God tillväxtpotential & marknad (gärna internationell), bevisad efterfrågan, skalbarhet, unik och svårkopierad idé, team med starka drivkrafter, investerarperspektiv Externt kapital nackdelar & alternativ Säljer ut en del av sitt oberoende/frihet Krav på snabb tillväxt => ökad risk Alternativen är att: lösa finansieringen genom lån eller bidrag växa långsamt finansiera utvecklingen tillsammans med kund finansiera med FFF-kapital financial bootstrapping

14 Därför säger VC-bolaget Nej tack! till de flesta affärsplaner Bristande investerar perspektiv Svag konkurrentanalys Otydlig strategi & planering Otydlig genomförandeplan Osäkerhet kring vad pengarna ska användas till Dålig struktur på affärsplanen och tunn faktaunderbyggnad i innehållet Ordning på begreppen! Private equity (används ofta synonymt med VC) investeringar i noterade och onoterade företag, samlingsbenämning på alla typer av investeringar oavsett fas. VC/Riskkapital avser vanligen investeringar i onoterade företag (sådd, uppstart och expansionsfaser) det rör sig även oftast om minoritetsägande kombinerat med aktivt engagemang. Buy-out investeringar i mogna företag, uppköp eller utköp av hela företag.

15 VC - Venture Capitalists Riskkapitalister Företag som tillför företag kapital i utbyte mot ägarandel Investerar i syfte att göra lönsam exit = tillväxtpotential Kortsiktigt engagemang 4-7 år, medelstora belopp Väljer noga ut vilka företag man satsar på due dilligence - förfarande, investerar i ca 1-2 % av prospektlistan Portfölj av investeringar, ofta specialisering på vissa segment Tar mer eller mindre aktiv del i företagets drift Syndikerar ofta med andra VC företag BA - Business angels Affärsänglar Förmögen privatperson (oftast erfaren entreprenör el ledare) som tillför företag kapital och affärsmässig kunskap och nätverk i utbyte mot ägarandel Begränsade belopp Oftast onoterade företag i tidiga faser Ofta endast en eller ett fåtal engagemang Ofta aktiv del i drift Hittar sina investeringar i nätverket i högre grad än VC, snabb och informell beslutsprocess

16 ITEKSA Venture AB Regionalt riskkapitalbolag som investerar i innovativa teknikbaserade och kunskapsintensiva bolag med stor tillväxtpotential. Skapar värde genom att aktivt arbeta med frågor kring; strategi, marknad, affärsutveckling, finansiering och internationell expansion. 10 företag, ca 50 milj investerat, 2 anställda, bas i Linköping, VD: Karl-Henrik Koit Rendera Rendera är ett regionalt såddkapitalbolag med Östergötland som bas. Genom ett aktivt ägarengagemang tillförs kapital och kompetens till kunskapsbolag med tillväxtpotential, verksamma inom tydligt definierade marknadsnischer. Regionalt riskkapitalbolag Såddkapital mot ägarandel Ägs av Innovationsbron Flera portföljbolag i MBI

17 Företagarlånet (max kr, ~8% ränta) Startfas Tillväxtlån (inget takbelopp) Tillväxtfas ALMI Östergötland (www.almi.se) På ALMI Östergötlands hemsida finns utmärkta hjälpmedel för att beräkna lönsamhet etc. De har också checklistor som du kan ha nytta av. Almi samarbetar med Innovationsbron och Länsstyrelsen Identifiera och utveckla forskningsrelaterade affärsidéer med hög kommersiell potential Vara marknadskompletterande Två huvudområden: Affärsutveckling och Inkubatorer Såddfinansiering Förfogar över ett kapital på c:a 2 miljarder SEK i 10 år genom finasiering av: Staten, Teknikbrostiftelserna, Vinnova och Industrifonden 7 regionala Innovationsbroar med gemensam koncernmamma

18 Innovationstratten Idésök Verifiy 1 Inkubatorerna Verify 2 Villkorslån ÄK1 ÄK2 ÄK3 Innovationsbron Länsstyrelsen Samarbetar med ALMI Länsarbetsnämnden Östergötland och Innovationsbron Regionalstöd: Regionalt bidrag till företagsutveckling Landsbygdsstöd Tidiga skeden: Såddkapital och innovationsfinansiering i samarbete med ALMI och Innovationsbron

19 Arbetsförmedlingen Stöd till start av näringsverksamhet starta eget bidrag Arbetslös eller riskerar att bli arbetslös Fyllda 20 år Affärsplan krävs, bedömningsrapport & beslut Har en idé Max 6 månader (a-kassa eller 223 kr/dag (lägstanivå) Financial bootstrapping Pengar är inte alltid lösningen! Alternativa finansieringslösningar i nya och etablerade företag Bli självförsörjande - minimera eller eliminera behovet av extern finansiering Störst betydelse i tidiga skeden Marknadspris Marknadsbaserad resursanskaffning Resurspris Gratis Socialt baserad resursanskaffning Källa: Joakim Vinborg

20 Financial bootstrapping, exempel Köpa/få begagnad utrustning i stället för ny Förhandla leverentörsvillkor Hålla inne ägarens/vds lön under en period Medvetet fördröja betalning till leverantörer Påskynda inbetalningar från kund Låna utrustning från andra Dela anställda och utrustning med andra företag Bidrag från offentliga stödsystem Källa: Joakim Vinborg

Svenska företagsinkubatorer - Gemensamma framgångsfaktorer

Svenska företagsinkubatorer - Gemensamma framgångsfaktorer Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete (15 hp) inom och Kandidatprogrammet Fastighet och Finans Centrum för Bank och Finans Nr 130 Svenska företagsinkubatorer - Gemensamma framgångsfaktorer

Läs mer

Finansieringsmöjligheter för företagare i Västmanland

Finansieringsmöjligheter för företagare i Västmanland Finansieringsmöjligheter för företagare i Västmanland Undrar du hur du kan söka medel för att utveckla en ny eller befintlig vara eller tjänst? Vill du veta hur du kan söka medel för att vidareutveckla

Läs mer

Finansiera ditt företag

Finansiera ditt företag 24-SIDIG HANDBOK Finansiera ditt företag Så hittar du kapital för att starta och växa Värde 79 kr I samarbete med: Idag hjälper vi ytterligare företag att växa! Varje dag får 100 svenska företag rådgivning,

Läs mer

Finansiering av företag

Finansiering av företag Sveriges lantbruksuniversitet Fakulteten för naturresurser och lantbruksvetenskap Institutionen för ekonomi Finansiering av företag Är bristen på externt kapital en faktor som hämmar landsbygdsföretagens

Läs mer

Guide till såddinvesteringsverksamhet. Projektet Svensk Tillväxtsådd

Guide till såddinvesteringsverksamhet. Projektet Svensk Tillväxtsådd Guide till såddinvesteringsverksamhet Projektet Svensk Tillväxtsådd 1 Innehåll Inledning... 4 1. Bakgrund... 4 1.1. Syfte... 4 1.2. Generella erfarenheter... 5 1.2.1. Behovet av finansiering i tidiga skeden...

Läs mer

Råd och metoder. 1. Hur innovativ är du? Våga tänka nytt!

Råd och metoder. 1. Hur innovativ är du? Våga tänka nytt! 1 Råd och metoder Det räcker inte att testa sin innovationsförmåga, det gäller också att förbättra den. Här finner du en hel del råd, metoder och arbetsfrågor. Du kan arbeta med mycket av detta på egen

Läs mer

VI 2010:09. No wrong door. alla ingångar leder dig rätt. Erbjudande från nationella aktörer till SMF - Små och Medelstora Företag

VI 2010:09. No wrong door. alla ingångar leder dig rätt. Erbjudande från nationella aktörer till SMF - Små och Medelstora Företag VINNOVA Information VI 2010:09 No wrong door alla ingångar leder dig rätt Erbjudande från nationella aktörer till SMF - Små och Medelstora Företag Karin Nygård Skalman Titel: NO WRONG DOOR Alla ingångar

Läs mer

VÄGVAL UPPSALA. Finansiering av tillväxtbolag. Delrapport från arbetet med en strategi för långsiktigt värdeskapande företagande

VÄGVAL UPPSALA. Finansiering av tillväxtbolag. Delrapport från arbetet med en strategi för långsiktigt värdeskapande företagande VÄGVAL UPPSALA 2 Finansiering av tillväxtbolag Delrapport från arbetet med en strategi för långsiktigt värdeskapande företagande finansiering av tillväxtföretag INNEHÅLL Bakgrund och sammanfattning 3 En

Läs mer

Finansiering av entreprenörskap med fokus på ekologiska lantbruksföretag. Björn Berggren, Centrum för bank och finans, KTH

Finansiering av entreprenörskap med fokus på ekologiska lantbruksföretag. Björn Berggren, Centrum för bank och finans, KTH Finansiering av entreprenörskap med fokus på ekologiska lantbruksföretag Björn Berggren, Centrum för bank och finans, KTH Björn Berggren Docent i tillämpad finansiell ekonomi (KTH). Forskat kring finansiering

Läs mer

Finansiera ditt företag

Finansiera ditt företag Uppdaterad version 2015/2016 24-SIDIG HANDBOK Finansiera ditt företag Så hittar du kapital för att starta och växa VÄRDE 79 KR I samarbete med: + EXTRAMATERIAL 10 stöd att söka NÄR idéer SKA utvecklas

Läs mer

INNOVATIONS- CYKELN Del 2. Teknik- och metodgenomförande Finansiering

INNOVATIONS- CYKELN Del 2. Teknik- och metodgenomförande Finansiering INNOVATIONS- CYKELN Del 2 Teknik- och metodgenomförande Finansiering Förord Denna handledning för fria uppfinnare har skapats av några medlemmar i Göteborgs Uppfinnareförening. Behovet upptäcktes när ALMI

Läs mer

Utvärdering av insatser inom företagsfinansiering i Västra Götalandsregionen

Utvärdering av insatser inom företagsfinansiering i Västra Götalandsregionen Utvärderingsrapporter 2014:1 Regional utveckling Utvärdering av insatser inom företagsfinansiering i Västra Götalandsregionen En utvärdering genomförd av Kontigo AB Utvärderingsrapporter 2014:1 Regional

Läs mer

Innehåll. Summering. inkubatorns roll inkubatorns samverkan med andra aktörer inkubatorns innehåll inkubatorns finansiering inkubatorföretagens profil

Innehåll. Summering. inkubatorns roll inkubatorns samverkan med andra aktörer inkubatorns innehåll inkubatorns finansiering inkubatorföretagens profil Förstudie i-lift Summering Denna rapport sammanfattar den förstudie som bedrivits i regi av Lunds NyföretagarCentrum under våren och hösten 2014 i syfte om att utreda och utvärdera behovet och möjligheten

Läs mer

En fondstruktur för innovation och tillväxt

En fondstruktur för innovation och tillväxt En fondstruktur för innovation och tillväxt Betänkande av utredningen Statliga finansieringsinstanser Stockholm 2015 SOU 2015:64 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes

Läs mer

Affärsänglar och andra tidiga investerare. Några råd på vägen för tillväxtentreprenörer

Affärsänglar och andra tidiga investerare. Några råd på vägen för tillväxtentreprenörer Affärsänglar och andra tidiga investerare Några råd på vägen för tillväxtentreprenörer 1 I CONNECT-serien ingår hittills: Så skriver Du en vinnande affärsplan* En praktisk handledning. Andra, omarbetade

Läs mer

Finansieringsmöjligheter för tillväxtföretag

Finansieringsmöjligheter för tillväxtföretag Finansieringsmöjligheter för tillväxtföretag Några råd på vägen Andra, omarbetade utgåvan 1 I CONNECT-serien ingår hittills: Så skriver Du en vinnande affärsplan* En praktisk handledning. Andra, omarbetade

Läs mer

FINANSIERING. Tillväxtverket har en rad olika stöd som du som egen företagare kan söka, särskilt du som driver företag på lands- eller glesbyd.

FINANSIERING. Tillväxtverket har en rad olika stöd som du som egen företagare kan söka, särskilt du som driver företag på lands- eller glesbyd. Du har en idé och vill komma igång med ditt företag. Frågan är hur du ska finansiera företaget och kunna betala för allt? Här kan du läsa om några olika sätt att finansiera företagsstarten på. Var realistisk

Läs mer

Företagarnas finansieringsrapport 2015

Företagarnas finansieringsrapport 2015 SMÅFÖRETAGEN VILL VÄXA MEN SAKNAR FINANSIERING Företagarnas finansieringsrapport 2015 Mars 2015 januari 2015 Innehåll Sammanfattning... 3 Företagarna föreslår:... 4 Bakgrund - svårare att få finansiering...

Läs mer

Små företags kapitalförsörjning på Åland Utredningsrapport Underrubrik Rapportens titel Utredningsrapport Underrubrik

Små företags kapitalförsörjning på Åland Utredningsrapport Underrubrik Rapportens titel Utredningsrapport Underrubrik Rapport 2012:6 Små företags kapitalförsörjning på Åland Behövs offentligt riskkapital? Utredningsrapport Underrubrik Rapportens titel Undertitel Utredningsrapport 1 Underrubrik De senaste rapporterna från

Läs mer

Förslag till varaktig finansiering av tidiga life science-bolag och projekt i Sverige

Förslag till varaktig finansiering av tidiga life science-bolag och projekt i Sverige Förslag till varaktig finansiering av tidiga life science-bolag och projekt i Sverige Gemensamt framtagen av åtta svenska life science-inkubatorer: GU Holding Umeå Biotech Incubator Karolinska Institutet

Läs mer

En politik för innovation, entreprenörskap och tillväxt

En politik för innovation, entreprenörskap och tillväxt En politik för innovation, entreprenörskap och tillväxt Innovationspolitik en politik för innovation, entreprenörskap och tillväxt Innehållsförteckning Förord................................................5

Läs mer

Finansieringsstrukturen i nystartade företag

Finansieringsstrukturen i nystartade företag Företagsekonomiska Institutionen FEKN90, Företagsekonomi Examensarbete på Civilekonomprogrammet VT 2014 Finansieringsstrukturen i nystartade företag - en undersökning av teknikutvecklingsföretag baserade

Läs mer

Utvärderingsrapporter 2012:01 Regional utveckling. Följeforskning såddlån, slutrapport Följeforskningen är genomförd av Sweco Eurofuturs AB

Utvärderingsrapporter 2012:01 Regional utveckling. Följeforskning såddlån, slutrapport Följeforskningen är genomförd av Sweco Eurofuturs AB Utvärderingsrapporter 2012:01 Regional utveckling Följeforskning såddlån, slutrapport Följeforskningen är genomförd av Sweco Eurofuturs AB INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning 4 1.1 Bakgrund 4 1.2 Tidigare

Läs mer

Om författaren. Författaren och Timbro 2014 Omslagsfoto: Lars Pehrson / SCANPIX isbn: 978-91-87709-36-4 www.timbro.se info@timbro.

Om författaren. Författaren och Timbro 2014 Omslagsfoto: Lars Pehrson / SCANPIX isbn: 978-91-87709-36-4 www.timbro.se info@timbro. Om författaren Roger Svensson är docent i nationalekonomi, ekonom och statistiker men även empiriker. Han blev docent i innovationsteknik med inriktning mot internationell tekniköverföring vid Mälardalens

Läs mer

Innovationsstrategi Västerbotten

Innovationsstrategi Västerbotten Innovationsstrategi Västerbotten 2014 2020 Kunskap, kreativitet och mod drivkraft för regionens utveckling Nya produkter, tjänster, metoder eller nya sätt att organisera sig ska ge tillväxt, fler arbetstillfällen

Läs mer

Kartläggning av. finaniseringsmöjligheter för sociala företag

Kartläggning av. finaniseringsmöjligheter för sociala företag Kartläggning av finaniseringsmöjligheter för sociala företag Inom ramen för Östgötamodellen för start, stimulans och tillväxt av sociala företag/ arbetskooperativ finns ytterligare tre skrifter: Om socialt

Läs mer

Kartläggning och analys av det offentliga stödsystemet för hantering av företags immateriella tillgångar

Kartläggning och analys av det offentliga stödsystemet för hantering av företags immateriella tillgångar Kartläggning och analys av det offentliga stödsystemet för hantering av företags immateriella tillgångar 2011 10 31 1 Förord I föreliggande rapport redovisas resultat från ett regeringsuppdrag som genomförts

Läs mer

Behöver du hjälp att starta eget? En guide till organisationer och nätverk i Malmö.

Behöver du hjälp att starta eget? En guide till organisationer och nätverk i Malmö. Behöver du hjälp att starta eget? En guide till organisationer och nätverk i Malmö. 5 Förord 6 ALMI Företagspartner Skåne 8 ALMI IFS / ALMI Innovation Skåne 10 Arbetsförmedlingen i Malmö 12 Connect Skåne

Läs mer

Institutionen för ekonomi. Har lågkonjunkturen påverkat möjligheten att få kapital från Venture Capitalbolag? Niklas Eklund och Viktor Sandström

Institutionen för ekonomi. Har lågkonjunkturen påverkat möjligheten att få kapital från Venture Capitalbolag? Niklas Eklund och Viktor Sandström Institutionen för ekonomi Titel: Har lågkonjunkturen påverkat möjligheten att få kapital från Venture Capitalbolag? Författare: Niklas Eklund och Viktor Sandström Kurspoäng: Kursnivå: 15 högskolepoäng

Läs mer

Sydost - Skåne - Väst - Öst - Uppsala - Norr. i Sverige

Sydost - Skåne - Väst - Öst - Uppsala - Norr. i Sverige Sydost - Skåne - Väst - Öst - Uppsala - Norr i Sverige Verksamhetsberättelse 2012 1 Index 5 6 8 Godkänd affärsplan, mentor Presentationsträning Kompetenspanel Uppföljning Riskkapital, kompetensforum SPRÅNGBRÄDAN

Läs mer