Alternative title: The procurer organizations role in systems development: The practice of successful acquisition. Background

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Alternative title: The procurer organizations role in systems development: The practice of successful acquisition. Background"

Transkript

1 The procurer organizations role in systems development: The practice of successful acquisition Henrik Artman Associate Professor Computer Science and Communication KTH 1 Alternative title: >> Don t know what I want but I know how to get it>> Sex Pistols, Anarchy in the UK 2 Background personal experience The myth of the software partner Double bind of usability consultants Usability is often put as nice and easy Procurers seemed not to take their operational terms seriously 3 1

2 Background HMI-research Heavily development oriented User-centred methods heavily researched General complain: Usability always to late Research also in the hands of the supplier (or the users) Procurer management invisible Usability often seen as product attributes 4 Basic competence Plan user involvement early Communicate beware of interpretation Monitor monitoring project focus Evaluate do evaluation continuously Procurers have the basic power to redirect resources how can resources be directed for the benefit of HCI? what do procurers gain from usability activities? what are the constraints for making usable systems? 5 Conceptual model 6 2

3 The missing link Usability is quality of use Procurement organizations do not focus on actual use Difficult to introduce HCI in a supplier process UCD is about foreseeing and designing future use Only products in use realize sought-for investments UCD could be used to realize business goals Business value Utility Usability Technology - Business processes - Business goals - Business requirements - User goals - User requirements - Different user groups - Information architecture - Interaction design - Visual design - System architecture - Technical requirements 7 The procurer A role that should act competent, lead and distribute resources in order to make actability and requirements in order for developers to develop usable systems 8 Asymmetric relations U P UCD/PD Contract D 9 3

4 Objective and Aim Understand procurers view of and motives for usability Understand what procurers do Examine the prerequisites of Usability work Re-organize usability Bridge management and usability Critically examine our community 10 Early is not enough! Unknown Idea Decision RFT Need System SysDev Selection Known RS Tender 11 Shared objectives organizational motive our first focus Procurement organization tool Development organization tool subject objective objective object object subject rules community division of labour division of labour community rules 12 4

5 Results general Procurers value and do usability work, but think of Usability as Interface Design Broader definition not singular focus, traditional connotations late Usability as organizational development and investment Usability work can resolve organizational conflicts Procurers are in need of confidence and a model Suppliers try to hi-jack Usability (evaluation of own work!!!) Usability procurer organizations Redefining early! What is usability? Context Users Tasks Measures Goals Effiency Subjective Satisfaction 15 5

6 Who has responsibilty for Usability? Swedish law says that the employer organisation: Technology, work organization and work content should be designed in such a way that the employee is not exposed to physical or psychological stress that might result in damage to health or accidents. Teknik, arbetsorganisation och arbetsinnehåll skall utformas så att arbetstagaren inte utsätts för fysiska eller psykiska belastningar som kan medföra ohälsa eller olycksfall. Work should be experienced as meaningful and enriching part of life. Målet är att arbetet ska kunna upplevas som en meningsfylld och berikande del av tillvaron. 16 Procurer organizations understanding of usability Business is usability What technology can accomplish, not how! Interface issue Vision is independent of actual work This does not match usability work, method or perspectives. 17 Usability perspectives Procurer Process User involvement Efficiency User orientation Business utility Contractor Attribute Visual ergonomics Nice design Client focused Business utility 18 6

7 Project and requirement formulation Procurer User focused Wide ranging Experience / sporadic Felt uninformed Living document Dialogue Contractor Technology focused Specified Develop UCD-methods Own understanding Living document Dialogue 19 Conclusion Lack of consensus lack of conflict awareness Procurers and contractor have different views and motives for usability, design and involvement Procurer are left to users wishes no support in HCI literature Strong procurer usability might loosen contract usability 20 Role of Procurer Organisations Pt

8 Case 1: The vision of the perfect 22 Vision- and usability conflicts Artman, H., Persson, M. (2000) Old Practices - new technology: Observations of how established practices meet new technology. COOP 23 Vision and use-conflicts Artman, H., Persson, M. (2000) Old Practices - new technology: Observations of how established practices meet new technology. COOP 24 8

9 Processer 25 Differences Top down (usability) Bottom up (use quality) Efficiency Measure and goals Quick Criterias Requirements and measure.. Use quality Values 26 Role of Procurer Organizations pt

10 Case How did they get there? Product specification fast/quick system adaptable to the old system some new functions Prototyping worked in groups, paper / OH / prototypes used the developer design as background focus on short cuts no mouse new functions along the process redesign developed a new work organization Supplier implemented suprised about short cuts suprised about that operators needed to talk. Technical test no usability tests. 29 Ex. Requirement with focus on Usability it should be easy for users of category U to decide parameters of type X in situation Y Simple means: can be done within Q minutes and by done at least by 70% of first time users Who, what and in which situation 30 10

11 Pr öva, nivå 3 Läsa in Översiktsbild av Utreda Bestämma Inleda nde- äre ndet Utrednin g ärendet beslut Delprocess: Utreda Ins ats Produkt Ja Inhämta kompl etterande Grundu treda T ill rä ckli gt Otillräckligt uppg ifter från X un derlag? un derlag Nej Planlag t Til lräckl ig o ch ärende Ja tillförli tli g Tillräckligt utredni ng underlag? Ne j Inhämta Otil lträckli gt komp letterande un de rlag uppgifter från annan Ny design Artman, H., Zällh, S. (2005) Finding a way to Usability. Cognition, Technology and Work. 31 Role of Procurer Organisations Pt. 3 Beställarens aktiviteter Process Användarprofiler Prototyper?!? $$ Utvärdering Ledning 32 Business level Activity level Interaction level 1 Business benefits, goals & requirements -Business processes -Business case/motives -Business requirements -Individual/group activities -Personal motives -User requirements -Individual computer actions -Design requirements Technical level -System architecture /infrastructure -Technical requirements 3 Management in the acquiring organization Acquiring usable systems 2 Developing organization A proposed alternative approach: The usage-centered design process is used to integrate and prioritize among user and business goals, and to detail a requirement specification based on both. The procurement is based on the result of this process. Users in the acquiring organization Business and user requirements are gathered in a research phase, and detailed and evaluated in an iterative design phase + Procurement & contract Development Delivered product process Users goals and requirements 33 11

12 Processes Pröva, nivå 3 Läsa in ärendet Översiktsbild av ärendet Utreda Utredning Bestämma Inledandebeslut Delprocess: Utreda Insats Produkt Ja Grundutreda Tillräckligt underlag? Nej Otillräckligt underlag Inhämta kompletterande uppgifter från X Planlagt ärende Tillräckligt underlag? Ja Tillräcklig och tillförlitlig utredning Nej Otillträckligt underlag Inhämta kompletterande uppgifter från annan Process 36 12

13 Det är viktigt att det blir rätt då jag registrerar in uppgifterna. Ålder: 28 år Roll: Samordnare Arbetssituation Nasrin arbetar som samordnare inom skuldsanering. Hon började på Kronofogden för ett år sedan och arbetade innan dess som receptionist på ett mindre bemanningsföretag. De är två samordnare i Nasrins team. I nuläget har de inte delat upp arbetsuppgifterna sinsemellan men framöver kommer de nog att göra en uppdelning. Nasrin beskriver teamets arbetssätt: Med vårt arbetssätt har hela teamet ansvar för ärendet och ärendet handläggs oftast av mer än en handläggare. Efter varje fas lägger handläggaren ärendet i en gemensam låda varifrån en annan handläggare kan ta ärendet för fortsatt arbete i nästa fas. Arbetsuppgifter I Nasrins arbetsuppgifter ingår att sortera posten. När alla brev är sprättade ska handlingarna registreras in. Nasrin är noggrann vid inregistrering. Hon vet att om det blir fel kan ett ärende försenas i flera veckor. Eftersom en stor del av Nasrins arbetsdag går åt till att registrera in uppgifter är det viktigt att inregistreringen kan göras på ett effektivt sätt. Hon vill t ex att det ska gå smidigt att registrera ombud och att personuppgifter kommer upp automatiskt efter att personnummer skrivits in. För att arbeta snabbare och slippa besvär med musarm använder Nasrin gärna kortkommandon. Nasrin ansvarar för att bevaka att fordringar och delgivningskvitton kommer in. De ärenden som ska bevakas placerar hon i särskilda lådor. Bevakningsdatum är skrivet på akten så hon ser när bevakningen gått ut. Om bevakningsdatumet passerats utan att alla handlingar kommit in måste hon kontakta Ändamålsenligt IT-stöd. Stöd för samarbete kring ett ärende. Överblick och kontroll av arbetet. Slippa onödiga administrativa uppgifter borgenärerna för att påminna dem. Vissa borgenärer kan vara svåra att få kontakt med och Nasrin skulle gärna slippa det tidsödande arbetet att jaga borgenärer. Det känns viktigt att utreda korrekt och kommunicera Nasrin tar också hand om kopiering och utskick av mina beslut på ett bra sätt. Våra externa kontakter ska ärenden vid t ex omprövning i tingsrätt eller om en borgenär ha förtroende beställer för en myndigheten. kopia av aktens innehåll. Då Ålder: ett ärende 56 år är avslutat lämnar handläggarna det tillbaka till Nasrin för bevakning av laga kraft avslutande. Roll: Handläggare Lagakraft-tiden är tre veckor och när tiden har gått kan Nasrin arkivera ärendet. Hon tar bort gem, häftklamrar mm ur ärendet och sorterar också bort dokument som inte ska arkiveras. När akten ser bra ut avslutar hon ärendet och lägger akten i arkivet. Nasrin tycker om att organisera och hålla ordning. Strukturen med ärendena placerade i lådor ger en Arbetssituation bra överblick och tillfredsställer hennes Birgitta ordningssinne. arbetar som handläggare av skuldsanering. Då det är dags att skriva förslag i ärendet är Birgitta Hon har arbetat med skuldsanering i åtta månader, noga med att formulera lättbegripliga texter. Hon dessförinnan En brist som arbetade Nasrin hon ser på med Kronofogden dagens Skusan med är att ändrar ofta i malltexterna för att få det som hon summarisk det är krångligt process. Birgitta att byta har handläggare. varit på Med teamets vill. Det tar ett tag att skriva klart förslag, ofta Kronofogden arbetssätt sedan sker 1975 handläggarbyten och arbetat med flera olika gånger under handläggningstiden. låter hon texten vila över natten och skriver klart arbetsuppgifter under åren. förslaget dagen efter. Om det är något hon funderar Inom Nasrin Birgittas känner team sig arbetar inte stressad varje handläggare i arbetet, med hon hinner över tvekar hon inte att fråga mer erfarna oftast med arbetsuppgifterna och under ett ärende hela vägen, från det att samordnaren handläggare om hjälp. arbetstoppar är det inga problem att be registrerat in ärendet till det att ärendet är klart. handläggarna att hjälpa till med någon Birgitta använder bevakningsfunktionen i Skusan för Arbetsuppgifter arbetsuppgift. att markera att hon har en bevakning. Hon ser det Birgittas Nasrin arbetsuppgifter trivs med arbetet är att och handlägga som en stor brist att Skusan inte signalerar när ett tycker om att alltid ha skuldsaneringsärenden. något att göra. Hon Hon tycker brukar om Birgitta att vara hämta bevakningsdatum går ut. För att hålla reda på sina en del i ett ungefär team ett som nytt arbetar ärende ihop varannan mot ett dag, gemensamt enligt bevakningar skriver Birgitta ut ärendelistan varje mål. riktlinjer Nasrin från känner teamledaren. att hennes insats är viktig för att måndag. teamet ska kunna nå bra resultat. När Birgitta hämtat ett nytt ärende börjar hon med När ett förslag eller beslut ska skickas ut måste att läsa igenom ansökningshandlingarna och Birgitta skriva ut flera dokument och sedan kopiera registerkontrollerna som samordnaren gjort. dessa. Det kan ta lång tid om det är många Därefter ringer hon upp gäldenären. Hon brukar borgenärer i ärendet. Detta arbetsmoment tycker alltid Mål ringa gäldenären när hon inleder ett ärende. Birgitta är tråkigt och onödigt. Det är Att ofta göra något ett som bra ska jobb. kompletteras så vid Birgitta känner sig ibland lite osäker på om hon fått telefonsamtalet Trivas med kan kollegor. hon passa på att ställa sina med alla uppgifter i ett arbetsmoment. Hon är noga frågor Registrera samtidigt som in rätt hon uppgifter. informerar om hur med att det ska bli rätt så för att vara säker kollar skuldsaneringsprocessen går till. Gäldenären brukar hon ofta av mot en manual som hon fick av sin uppskatta den personliga kontakten. handledare då hon började inom skuldsaneringen. Översikt och kontroll över arbetet. Ett ändamålsenligt IT-stöd. Slippa administrativa uppgifter. En bra kommunikation med gäldenärerna. Trivas med kollegor. Undvika att göra fel. Personas Nasrin Rahmani Birgitta Sjöström Behov Effektiv inregistrering av uppgifter. Behov Stöd för att komma framåt i processen Mål Hjälpa gäldenärerna till skuldfrihet. 37 Prototypes 38 Manage Project Continious evaluations Independent evaluations Ask developers for whom and what situations they program for Concrete changes Follow up effects Usability tests Organizational effects Learning effects RoI effects $$$ 39 13

14 Kerstin Ålder: 37 Detaljer Anställning: Rekryterare Linda Beskrivning Kerstin är rekryteringsansvarig på ett större företag i Stockholm. Även om det alltid är mycket att göra trivs hon med sitt jobb, framförallt eftersom hon tycker det är givande att kunna påverka att människor ges sysselsättning och utvecklar sig själva. Eftersom henens företag rekryterar relativt många personer ställer Detaljer Ålder: 33 Kerstin som professionell rekryterare höga krav på de verktyg hon Anställning: Arbetslös använder. Hon använder ams.se mycket, framförallt därför att de har flest sökande registrerade och för att dess annonser även visas i Beskrivning Linda har varit arbetssökande andra i sökmotorer två år och är som inskriven t.ex. Jobsafari. på Arbetsförmedlingen. Innan hon blev arbetslös jobbade hon i butik. Hon sa upp sig för att hon Eftersom inte trivdes det är och viktigt för att för hon hennes ville företag utnyttja att synas och sin utbildning; en kandidatexamen marknadsföras i nationalekonomi. bland sökande föredrar hon att annonsera framför att söka bland CV:n. Denna strategi påverkas också av att hon tycker att Sedan hon blev arbetslös sökfunktionen har Linda sökt är många väldigt jobb. knepig Hittills att hantera har hon och att det är svårt att fått avslag på alla jobb hon veta sökt, om vilket man i sänkt tidigare hennes anställningsomgångar självförtroende. har gett avslag till de Hon känner att hon har sökande svårt att konkurrera som man hittar. om de När lediga hon jobben ibland har använt sök CV trots eftersom hon inte har tillräckliga detta för meriter att snabbt och hitta erfarenhet. sökande Som med ett speciella färdigheter har hon resultat har hon också försökt också bredda tänkt på sitt att sökande kvaliteten och på söka många mindre sökandes kvalificerade jobb. ansökningshandlingar är relativt låg. Hon har varit i kontakt med AMS om att införa kontroller av dessa som med annonser, eller göra Linda kollar efter lediga jobb det möjligt i DN och att filtrera på ams.se bort i stort ofullständiga sett ansökningar men inget har dagligen. På ams.se använder hittills hon hänt. framförallt Platsbanken där hon söker på yrken. Hon tycker att kategorierna som finns inte riktigt passar henne. Hon har dock Eftersom ett antal Kerstins kategorier företag som har hon flera kollar kontor varje med egna gång hon går in på ams.se rekryteringsavdelningar och ser vilka nya jobb ingår som kommit det i hennes in. jobb att redovisa statistik för hur många de anställer, hur många som söker mm. Hon har ännu Eftersom Linda har en ganska inte hittat bred någon utbildning sådan är funktion hon osäker i de på verktyg vad hon använder men hon egentligen kan arbeta skulle som. använda Hon har det kikat om lite det på fanns. information om olika yrken på ams.se, men tyckte inte att den hjälpte så mycket. Hon skulle vilja ha lite tydligare Hitta information kandidater om som vad matchar man kan profil jobba Mål med som nationalekonom. Eftersom Linda bara får avslag på sina Hantera administration kring rekrytering ansökningar undrar hon om hon kanske skulle försöka förbättra sitt CV eller sättet som hon skriver Ha sina kontroll ansökningsbrev. över rekryteringsprocessen Hon har försökt hitta information om detta G på fö ams.se, bb men inte h ffhittat k i något. k i Prototypes as a way of discussing 40 Possible recommendations Usability professionsals should be working on the procurer-side Usability activities must be required, planned and monitored continuously Propose more activity changes than technology changes Evaluations should be done by procurer or by independent contractor Contractor involvement in evaluations should be required Negotiations must be foreseen HCI-research must focus on management System development models from the procurers perspective must be developed 41 Possible recommendations Usability competence should be working on the procurerside Usability must be required, planned and monitored continuously Propose more activity changes than technology changes Evaluations should be done by procurer or by independent contractor Contractor involvement in evaluations should be required Negotiations must be foreseen Evaluations should be continuous System development models from the procurers angle must be developed 42 14

15 Thanks for your attenti Questions? 43 Slutsatser Den idealistiska visionen har vanligen en större förförelsekraft än jordnära exempel Men det är användning som skapar nytta Användbarhet är centralt men marginaliserat Systemegenskaper går före användningsnytta Företagsaktörer fokuserar vanligen första gradens förändringar men bortser från andra gradens förändringar Detta skapar ofta konflikter mellan vad tekniken kräver av användaren och vad användaren önskar av tekniken Visualiseringsstöd är viktiga Visualisering är ett effektivt sätt att skapa överblick och konkretisering men kräver agens och reflektion Beslutsfattandet är mer rationalisering än rationellt Det är vanligt att beslutsfattare redan bestämt nyttan, oberoende av praktik och sedan rationaliserar alla motsägelser av detta beslut 44 Olika behov Produkter - Bestäm nytta och användning - Beakta produktspecifikationer - Prioritera - Risk: Köpa det minst dåliga Parameterstyrda system - Bestäm nytta - Designa lager, säkerställ dess tillämpbarhet - Risk: att köpa systemarkitekturen eller någon annans verksamhetslösning Skräddarsydda system - Bestäm nytta - Designa med kompetens - Använd prototyper som upphandlingsunderlag - Risk: Att man nonchalerar verksamhetskunnande 45 15

Representationer. Henrik Artman KTH

Representationer. Henrik Artman KTH Representationer Henrik Artman KTH 1 Vad jag vill ha sagt Formella modeller riskerar att överrationalisera arbete Risken att fastna i fixeringar av systemen Metaforer kan vara stödjande Projekt behöver

Läs mer

Användbarhet som brygga mellan verksamhet och IT 2005-12-13

Användbarhet som brygga mellan verksamhet och IT 2005-12-13 Användbarhet som brygga mellan verksamhet och IT 2005-12-13 Exempelfall: www.ams.se Internet Kundtjänst Lokala Arbetsförmedlingen» Styra kundflöden mot webbplats och kundtjänst» Frigöra personalresurser

Läs mer

Användbarhet på beställarens villkor

Användbarhet på beställarens villkor Användbarhet på beställarens villkor KTH, 9 maj 2007 Ann Olsson ann.u.olsson@kronofogden.se 1 KFMs verksamhet Obeståndsprocessen Summarisk Process Leverantör Regering/ Riksdag Medborgarna Företag Myndigheter/

Läs mer

Våga beställa användbart. Henrik Artman, Verva Sigtuna 2007-12-12

Våga beställa användbart. Henrik Artman, Verva Sigtuna 2007-12-12 Våga beställa användbart Henrik Artman, Verva Sigtuna 2007-12-12 Upplägg Skräck, förfäran, oro aha! Så det kan bli Tvång uhu vems ansvar? Maktens informella struktur eh ska de va på detta viset? Situationen

Läs mer

Agenda. Plats och magkänsla. Presentation. - en pedagogisk fråga?

Agenda. Plats och magkänsla. Presentation. - en pedagogisk fråga? Plats och magkänsla - en pedagogisk fråga? Göran Lindahl Chalmers tekniska högskola 2011-09-28 Agenda Introduktion Helhet Användbarhet och effekter Cost and benefit Realitet, abstrakt, realitet Så här

Läs mer

PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning. Ola Tostrup

PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning. Ola Tostrup PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning Ola Tostrup - 16, 4, 47, 3 Dagens föreställning Vad innebär PDP och varför PDP Hur vi designat det inom utbildningen Kompetensbegreppet och vilka kompetenser

Läs mer

Systemutveckling. Historiskt grundad introduktion

Systemutveckling. Historiskt grundad introduktion Systemutveckling Historiskt grundad introduktion Kvalitet som tema Dataområdet kännetecknas av ständig förändring - utveckling - expansion Varje "nyhet" en förbättring Anta att förbättringarna är, eller

Läs mer

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer.

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer. LARS Ett e-bokningssystem för skoldatorer. Därför behöver vi LARS Boka dator i förväg. Underlätta för studenter att hitta ledig dator. Rapportera datorer som är sönder. Samordna med schemaläggarnas system,

Läs mer

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience Här kan du checka in med rent samvete Check in here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet

Läs mer

Innovation in the health sector through public procurement and regulation

Innovation in the health sector through public procurement and regulation Innovation in the health sector through public procurement and regulation MONA TRUELSEN & ARVID LØKEN 1 14/11/2013 Copyright Nordic Innovation 2011. All rights reserved. Nordic Innovation An institution

Läs mer

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II English version A. About the Program in General We will now ask some questions about your relationship to the program

Läs mer

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar Enterprise App Store KC TL Sammi Khayer Konsultchef mobila lösningar Familjen håller mig jordnära. Arbetar med ledarskap, mobila strategier och kreativitet. Fotbollen ger energi och fokus. Apple fanboy

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

Collaborative Product Development:

Collaborative Product Development: Collaborative Product Development: a Purchasing Strategy for Small Industrialized House-building Companies Opponent: Erik Sandberg, LiU Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Vad är egentligen

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

AGIL KRAVHANTERING. Hitta behoven bakom kraven!! Thomas Nilsson! Agile Coach & Mentor! CTO, Responsive

AGIL KRAVHANTERING. Hitta behoven bakom kraven!! Thomas Nilsson! Agile Coach & Mentor! CTO, Responsive AGIL KRAVHANTERING Hitta behoven bakom kraven!!! Thomas Nilsson! Agile Coach & Mentor! CTO, Responsive KRAVSTÄLL EN PRODUKT! Skriv ner tre krav som ni ställer på produkten INNOVATIONSDRIVNA PRODUKTER...

Läs mer

PRODUCT MANAGEMENT. Klicka här för att ändra format. Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden

PRODUCT MANAGEMENT. Klicka här för att ändra format. Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden på From Requirements in Excel - to development of profitable products Strategic Technology PRODUCT PRODUCT Market PLANNING MARKETING på Operational Product planning = Define and Develop Product marketing

Läs mer

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB Utveckla samarbete inom avdelningen Utveckla samarbetet mini workshop! i butikens ledningsgrupp Grid International AB Grid International AB Om ledarskap och samarbete som ger både ökat resultat och bättre

Läs mer

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Johan Sander, partner Deloitte. jsander@deloitte.se 0733 97 12 34 Life Science Management Day, 14 mars 2013 Expertskatt historik De

Läs mer

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production End consumers Wood energy and Cleantech Infrastructure district heating Boilers Infrastructu re fuel Fuel production Forest harvesting and transport infrastructure Sustainable forestry Information and

Läs mer

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare.

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. ÅRSSTÄMMA REINHOLD POLSKA AB 7 MARS 2014 STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT I 17 Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. Styrelsen i bolaget har upprättat en kontrollbalansräkning

Läs mer

Övning. Tjänstedesign och organisationsutveckling. Era frågor. Användbarhet. Användbarhet är kvalitet. Användbarhet och Kontext

Övning. Tjänstedesign och organisationsutveckling. Era frågor. Användbarhet. Användbarhet är kvalitet. Användbarhet och Kontext Övning Tjänstedesign och Henrik Artman KTH Du jobbar på ITenheten. En avdelningschef kommer till dig och vill ha ett datorsystem som gör att kunderna kan få svar på alla sina frågor (det stör jobbet!!).

Läs mer

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Närvarande: Oliver Stenbom, Andreas Estmark, Henrik Almén, Ellinor Ugland, Oliver Jonstoij Berg. 1. Mötets öppnande. Ordförande Oliver Stenbom öppnade mötet. 2.

Läs mer

TNS Sifo Navigare Digital Channels

TNS Sifo Navigare Digital Channels Digital Channels 1 Bakgrund & Syfte med undersökningen De senaste åren har hälso- och läkemedelssektorns intresse för att investera i sociala och digitala medier ökat rejält. Från hälso- och läkemedelssektorns

Läs mer

possibilities Create a world innovation mobility social yourself full of Employer branding nyckeln till att attrahera och behålla de bästa i Sandvik

possibilities Create a world innovation mobility social yourself full of Employer branding nyckeln till att attrahera och behålla de bästa i Sandvik Create yourself a world diversity full of innovation creativity fantastic possibilities social technology mobility Employer branding nyckeln till att attrahera och behålla de bästa i Sandvik 1 Employer

Läs mer

Fujitsu Day 2015. Göteborg 8 oktober

Fujitsu Day 2015. Göteborg 8 oktober Fujitsu Day 2015 Göteborg 8 oktober ARBETA MER I ETT NÄTVERK GENOM ETT SOCIALT INTRANÄT Anders Bohlinder, Sales, Business Application Services Peyman Javadi, ECM/ SharePoint specialist Arbeta i ett nätverk

Läs mer

Polismyndigheten i Stockholms län Länskriminalpolisen Amir Rostami

Polismyndigheten i Stockholms län Länskriminalpolisen Amir Rostami Polismyndigheten i Stockholms län Länskriminalpolisen Amir Rostami 2012-11-19 1 Översikt Vad är ett gäng - Begreppsförvirring Den svenska gängutvecklingen Stockholm Gang Intervention and Prevention Project

Läs mer

Amir Rostami 2012-09-16 1

Amir Rostami 2012-09-16 1 Amir Rostami 2012-09-16 1 Översikt Begreppsförvirring Den svenska gängutvecklingen Stockholm Gang Intervention and Prevention Project Sveriges största polisiära EU projekt Alternativt brottsbekämpning

Läs mer

Authentication Context QC Statement. Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com

Authentication Context QC Statement. Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com Authentication Context QC Statement Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com The use case and problem User identities and user authentication is managed through SAML assertions. Some applications

Läs mer

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare QUICK START GUIDE / SNABBSTART GUIDE More information and instruction videos on our homepage www.indol.se Mer information och instruktionsvideos på vår hemsida

Läs mer

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience Här kan du sova med rent samvete Sleep here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet har gjort

Läs mer

Kanban är inte din process. (låt mig berätta varför) #DevLin2012 15 Mars 2012

Kanban är inte din process. (låt mig berätta varför) #DevLin2012 15 Mars 2012 Kanban är inte din process (låt mig berätta varför) #DevLin2012 15 Mars 2012 Torbjörn Tobbe Gyllebring @drunkcod tobbe@cint.com Är du eller känner du en Kanban hipster? Förut körde vi X nu kör vi Kanban

Läs mer

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009 .SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009 About us.se (The Internet Infrastructure Foundation) is responsible for the.se top-level domain. Non-profit organisation founded in

Läs mer

Företagsekonomi, allmän kurs. Business Administration, General Course. Business Administration. 2004-07-01 until further notice

Företagsekonomi, allmän kurs. Business Administration, General Course. Business Administration. 2004-07-01 until further notice 1(6) School of Management and Economics Course syllabus Course Code FEA330 Reg.No. EHVd 2004:35 Date of decision 2004-09-06 Course title in Swedish Course title in English Företagsekonomi, allmän kurs

Läs mer

Automation Region. Affärsdriven systemutveckling genom agila metoder. Stefan Paulsson Thomas Öberg

Automation Region. Affärsdriven systemutveckling genom agila metoder. Stefan Paulsson Thomas Öberg Automation Region Affärsdriven systemutveckling genom agila metoder Stefan Paulsson Thomas Öberg Frontit Frontit är ett svenskt konsultföretag i gränslandet mellan Management & IT, som stärker sina kunders

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Ulf Wahlberg, VP INdustry and Research Relations Ericsson AB Ericsson AB 2012 April 2013 Page 1 Five technological

Läs mer

ISTQB Testarens ledstjärna

ISTQB Testarens ledstjärna ISTQB Testarens ledstjärna SSTB SAST-möte 2012-02-23 Vilka är vi? Mångårig erfarenhet från testarbete, testare, testledare, testchef. Utveckling av test metoder och processer. Test kurser. Jobbar som Systemarkitekt

Läs mer

Tomas Stålnacke Huvudprojektledare Project Manager Stadsomvandlingen City in transformation Kirunabostäder AB tomas.stalnacke@kirunabostader.

Tomas Stålnacke Huvudprojektledare Project Manager Stadsomvandlingen City in transformation Kirunabostäder AB tomas.stalnacke@kirunabostader. Tomas Stålnacke Huvudprojektledare Project Manager Stadsomvandlingen City in transformation Kirunabostäder AB tomas.stalnacke@kirunabostader.se 9 1 Upphandling Procurement Alla projekt kommer att upphandlas

Läs mer

KONCEPTUALISERING. Copyright Dansk & Partners

KONCEPTUALISERING. Copyright Dansk & Partners KONCEPTUALISERING Concept begins to 80 % in content, 20 % in process and 20 % in presentation. The conceptualization work always starts in process because if you cannot communicate what you want to say

Läs mer

QC i en organisation SAST 2008-09-16

QC i en organisation SAST 2008-09-16 QC i en organisation SAST 2008-09-16 1 Agenda Hur är vi organiserade inom test på SEB? Hur är QC uppsatt på SEB? Hur arbetar vi med QC i en stor organisation? Uppfyllde QC våra förväntningar och hur har

Läs mer

Quality & innovation

Quality & innovation Quality & innovation establ. 1956 Utbildningar SCM : -inköp - logistik - affärsförhandling Internationell certifiering (IFPSM & ELA) Kompetensinventering Lots & Navigatör Seminarier Medlemsorganisationen

Läs mer

Design. Vad lärde jag mig förra lekfonen? Hur bidrog jag Fll lärandet? Kravhantering sammanfa0ning 13/04/14

Design. Vad lärde jag mig förra lekfonen? Hur bidrog jag Fll lärandet? Kravhantering sammanfa0ning 13/04/14 Design Vad är design? Vad är arkitektur? Architectural Pa:erns Designprinciper Design Pa:erns UML Domain Driven Design Domänmodell Vad lärde jag mig förra lekfonen? Hur bidrog jag Fll lärandet? Kravhantering

Läs mer

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09 Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot Självstyrda bilar Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about when you could buy a self-driving car and what they would look like. I also mention

Läs mer

Testning som beslutsstöd

Testning som beslutsstöd Testning som beslutsstöd Vilken typ av information kan testning ge? Vilken typ av testning kan ge rätt information i rätt tid? Hur kan testning hjälpa din organisation med beslutsstöd? Hur kan produktiviteten

Läs mer

Validation making competences visible Pär Sellberg National Validation Coordinator The Swedish Agency for Higher Vocational Education

Validation making competences visible Pär Sellberg National Validation Coordinator The Swedish Agency for Higher Vocational Education Validation making competences visible Pär Sellberg National Validation Coordinator The Swedish Agency for Higher Vocational Education Validation of NFIL becomes central for matching individuals to the

Läs mer

To inspire you to be change agents.

To inspire you to be change agents. Change LU Purpose To inspire you to be change agents. By offering a conceptual framework to structure your work around By presenting a number of guiding principles By offering best practise knowledge on

Läs mer

EFFEKTIVA PROJEKT MED WEBBASERAD PROJEKTLEDNING

EFFEKTIVA PROJEKT MED WEBBASERAD PROJEKTLEDNING EFFEKTIVA PROJEKT MED WEBBASERAD PROJEKTLEDNING Skapa initiativ för din projektgrupp för att lyckas Webinar 2012-03-08 VAD ÄR PROJECTPLACE? SAMARBETSTJÄNST ONLINE PROJECTPLACE I SIFFROR Grundades 1998

Läs mer

Service Design Network Sweden

Service Design Network Sweden Service Design Network Sweden Launch workshop summary www.servicedesignsweden.com MEMBERS WORKSHOP 27 March 16:00 18:00 Purpose, idea and vision of Service Design Sweden (20mins) Short presentation of

Läs mer

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är Agenda 1. Begreppet socialt entreprenörskap Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är 2. Sociala entreprenörer som hybrider Om sociala entreprenörer som personer som vägrar att välja mellan

Läs mer

Föreläsning i webbdesign. Interak*onsdesign. Rune Körnefors. Medieteknik. 2012 Rune Körnefors rune.kornefors@lnu.se

Föreläsning i webbdesign. Interak*onsdesign. Rune Körnefors. Medieteknik. 2012 Rune Körnefors rune.kornefors@lnu.se Föreläsning i webbdesign Interak*onsdesign Rune Körnefors Medieteknik 1 2012 Rune Körnefors rune.kornefors@lnu.se Från föreläsning F1 Användarcentrerad design "Take the user into account every step of

Läs mer

Kursens innehåll och upplägg

Kursens innehåll och upplägg Kursens innehåll och upplägg 17 april 2015 Affärsarkitektur och affärsarkitekten Vi myntade begreppet affärsarkitektur 2006 och lanserade utbildningen Certifierad Affärsarkitekt i februari 2007 Sedan dess

Läs mer

TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID

TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID EGRD Workshop, Oslo 2015-06-03 CECILIA KATZEFF, ADJ. PROFESSOR IN SUSTAINABLE INTERACTION DESIGN INTERACTIVE SWEDISH ICT AND CESC, KTH SOME FACTS Founded in1998.

Läs mer

ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen

ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen Sponsorship report ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen 1 Narrative report A great partnership was formed in September of 2013; when ICRI Ghana

Läs mer

Meter to cash - og prosess effektivitet med toveiskommunikasjon.

Meter to cash - og prosess effektivitet med toveiskommunikasjon. Meter to cash - og prosess effektivitet med toveiskommunikasjon. EBL Toveiskommunikasjon i Norge 21.-22. mai 2008 Jesper Uhlin TietoEnator Corporation Energy/Utility Solution jesper.uhlin@tietoenator.com

Läs mer

Cross Media Storytelling

Cross Media Storytelling Cross Media Storytelling Storytelling En del av Cross Medialogiken Andra: Play, performance, spectacle, branding, etc. Reflekterar ekonomin i branschen Horisontella effekter av koncernägande Synergi: branding

Läs mer

We love what we do. Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden 2015-03-24

We love what we do. Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden 2015-03-24 We love what we do Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden Östersund Örebro Västerås Stockholm Vasa Click to edit Master subtitle style Click to edit Master subtitle style 3 Click

Läs mer

Personas och scenarios

Personas och scenarios Personas och scenarios 2007-10-02 Peter Olovsson Antrop Grundades 2001 Användbarhetsansvaret på beställarsidan Interaktionsdesign & grafisk design Idag 15 konsulter www.antrop.se 1 Dagens föreläsning Vad

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL UTBILDNING AFFÄRSUTVECKLINGSCOACH KICK-OFF 2014-06-09 00INTRO

VÄLKOMMEN TILL UTBILDNING AFFÄRSUTVECKLINGSCOACH KICK-OFF 2014-06-09 00INTRO VÄLKOMMEN TILL UTBILDNING AFFÄRSUTVECKLINGSCOACH KICK-OFF 2014-06-09 00INTRO Johan Nihlman Programledare Orren Shalit Programledare AFFÄRSUTVECKLINGSCOACH KICK OFF Gunnar Storfeldt Cobi Wennergren Johan

Läs mer

Säkra och Effektiva Transporter

Säkra och Effektiva Transporter Säkra och Effektiva Transporter Partners AB Volvo Institute of Design vid Umeå universitet Oryx Simulations AB Projektledare Mikael Söderman (GTT) Advanced Technology & Research (ATR) mikael.soderman@volvo.com

Läs mer

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! -

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - - den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - Driver du företag, har en affärsrörelse på Mallorca eller relaterad till Mallorca och vill nå ut till våra läsare? Då har du möjlighet att annonsera på Mallorcaguide.se

Läs mer

Undervisning och lärande med case: en guide för läraren

Undervisning och lärande med case: en guide för läraren Undervisning och lärande med case: en guide för läraren Version 1.0, oktober 2013 Inledning Denna lärarhandledning syftar till att ge en kortfattad introduktion till casemetodiken och de olika stegen i

Läs mer

Software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) & Common Industry Format (CIF) for Usability snart finns det inga ursäkter längre...

Software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) & Common Industry Format (CIF) for Usability snart finns det inga ursäkter längre... Software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) & Common Industry Format (CIF) for Usability snart finns det inga ursäkter längre... Åke Walldius, docent i Människa-datorinteraktion, CSC, KTH, 2014-09-04

Läs mer

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Priorities Teachers competence development (mobility!) Contribution of universities to the knowledge triangle Migration and social inclusion within education

Läs mer

VÄRLDENS MÖJLIGHETER

VÄRLDENS MÖJLIGHETER VÄRLDENS MÖJLIGHETER Hjälp till små och medelstora företag med att utveckla möjligheterna och överkomma hindren på krångliga marknader En presentation av Exportrådet Vi gör det enklare för svenska företag

Läs mer

GÖRA SKILLNAD. om vikten av hållbar produktion och om hur den kan skapas. Bengt Savén Södertälje Science Park, 2014-11-07

GÖRA SKILLNAD. om vikten av hållbar produktion och om hur den kan skapas. Bengt Savén Södertälje Science Park, 2014-11-07 GÖRA SKILLNAD om vikten av hållbar produktion och om hur den kan skapas Bengt Savén Södertälje Science Park, 2014-11-07 KORT OM MITT YRKESLIV ABB (trainee Melbourne, chef NC-programmering, produktionsteknisk

Läs mer

Användningscentrering i agila utvecklingsprojekt. johanna.sarna@valtech.com Valtech

Användningscentrering i agila utvecklingsprojekt. johanna.sarna@valtech.com Valtech Användningscentrering i agila utvecklingsprojekt johanna.sarna@valtech.com Valtech Vem är jag? Johanna Särnå Jobbar på Valtech sedan 3 år tillbaka Jobbar där med användbarhet och projektledning Certifierad

Läs mer

Forskning och mobil medborgarservice på försök, CIDRE

Forskning och mobil medborgarservice på försök, CIDRE Forskning och mobil medborgarservice på försök, CIDRE Professor Karl W Sandberg Nätverksträff 24-timmarswebben, 14 oktober 2008 Sundsvalls konferenscenter, Scandic Sundsvall City CHAOS rapporten från Standish

Läs mer

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

Evaluation and the Organization of Social Work in the Public Sector

Evaluation and the Organization of Social Work in the Public Sector Evaluation and the Organization of Social Work in the Public Sector SVUF-konferens, Stockholm 2013-11-14/15 Marek Perlinski Stefan Morén Björn Blom PhD in social work Professor in social work Professor

Läs mer

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE N.B. The English text is an in-house translation. William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse (organisationsnummer 802426-5756) (Registration Number 802426-5756) lämnar härmed följande hereby submits

Läs mer

Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse. Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans

Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse. Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans Vilka är vi? Esri Sverige AB - 100 anställda, +200 miljoner, kontor i Gävle, Falun,

Läs mer

Vågkraft. Verification of Numerical Field Model for Permanent Magnet Two Pole Motor. Centrum för förnybar elenergiomvandling

Vågkraft. Verification of Numerical Field Model for Permanent Magnet Two Pole Motor. Centrum för förnybar elenergiomvandling Vågkraft Verification of Numerical Field Model for Permanent Magnet Two Pole Motor. Avd. För 751 05 Uppsala, Sweden Introduction PhD-student Uppsala University Avd. För Field of Research: Electromagnetic

Läs mer

The Gate. ios app. Idea brainstorming. Sunday September 23, 2012

The Gate. ios app. Idea brainstorming. Sunday September 23, 2012 The Gate Sunday September 23, 2012 The project goal is to bring users closer to different topics that can vary from literature to space science by placing them in different interactive scenes. Furthermore

Läs mer

OCCUPATIONAL RF EXPOSURE FROM BASE STATION ANTENNAS ON ROOF-TOPS AND BUILDINGS

OCCUPATIONAL RF EXPOSURE FROM BASE STATION ANTENNAS ON ROOF-TOPS AND BUILDINGS OCCUPATIONAL RF EXPOSURE FROM BASE STATION ANTENNAS ON ROOF-TOPS AND BUILDINGS Kjell Hansson Mild 1,2, Eduardo Figueroa Karlström 1, Lennart Hamberg 3 and Christer Törnevik 3 1. National Institute of Working

Läs mer

Application for exemption - Ansökan om dispens

Application for exemption - Ansökan om dispens Ankomststämpel BYNs kansli Application for exemption - Ansökan om dispens Important information For the application to be handled are required: 1. The operator of a machine or crane is predestinated to

Läs mer

Den framtida redovisningstillsynen

Den framtida redovisningstillsynen Den framtida redovisningstillsynen Lunchseminarium 6 mars 2015 Niclas Hellman Handelshögskolan i Stockholm 2015-03-06 1 Källa: Brown, P., Preiato, J., Tarca, A. (2014) Measuring country differences in

Läs mer

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 1 Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 2 PwC undersökning av börsföretag & statligt ägda företag Årlig undersökning av års- &

Läs mer

HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist. Göteborg 2011-11-10

HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist. Göteborg 2011-11-10 HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist Göteborg 2011-11-10 1 P-O Nyquist UTBILDNING Bergsingenjör från KTH Executive MBA från Uppsala ERICSSON (18 år) SW design System design

Läs mer

Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information

Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information GS1 Seminarium Lena Sparring 28 Maj 2013 Detta är ICA Det här är ICA-idén Enskilda handlare i samverkan, som framgångsrikt kombinerar mångfald och

Läs mer

Breeam communities, examples from Sweden. Sustainable Urban Development. Presentation in cooperation with SGBC

Breeam communities, examples from Sweden. Sustainable Urban Development. Presentation in cooperation with SGBC Breeam communities, examples from Sweden Sustainable Urban Development Presentation in cooperation with SGBC Charlotta Faith-Ell Ann-Kristin Karlsson 2014-09-12 SGBC Stockholm 2014 Example of certification

Läs mer

Process development at Veidekke. Emile Hamon Business developer

Process development at Veidekke. Emile Hamon Business developer Process development at Veidekke Emile Hamon Business developer Emile Hamon From Sweden, wifeand 2 children Visiting CIFE fellow at Stanford, 4 months Business developerat Veidekke, oneofscandinavia sleading

Läs mer

2014-11-21 Av Patrik Österblad

2014-11-21 Av Patrik Österblad 2014-11-21 Av Patrik Österblad The interview We take a dive into a situation most of us have been in. The job interview. Questions and answers you as a job seeker perhaps should ask, as well as what you

Läs mer

VAD SKULLE DU HA VALT PDF

VAD SKULLE DU HA VALT PDF VAD SKULLE DU HA VALT PDF ==> Download: VAD SKULLE DU HA VALT PDF VAD SKULLE DU HA VALT PDF - Are you searching for Vad Skulle Du Ha Valt Books? Now, you will be happy that at this time Vad Skulle Du Ha

Läs mer

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Svensk presentation 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Trailereffekter AB Bild Specialisten på delar till trailers och släpvagnar 2012-12-28 Anita Lennerstad 2 Utveckling bild bild Axel Johnson AB BRIAB bild

Läs mer

CLAES HÖGSTRÖM ETABLERA SNOWPARKS

CLAES HÖGSTRÖM ETABLERA SNOWPARKS CLAES HÖGSTRÖM ETABLERA SNOWPARKS ALLT BÖRJAR MED. RÅVAROR UTVINNS SAMLAS IN FÖRVANDLAS TILL PRODUKTER OCH MARKNADSFÖRS MED FOKUS PÅ SPECIFIKATIONER PROBLEM? Allt som produceras men inte är materiell hårdvara

Läs mer

Quick Start Guide Snabbguide

Quick Start Guide Snabbguide Quick Start Guide Snabbguide C Dictionary Quick Start Thank you for choosing C Dictionary and C-Pen as your translation solution. C Dictionary with its C-Pen connection will make translation easy and enable

Läs mer

Du fulländar mig! Om synergierna mellan agila metoder och UX. Joakim Holm Adaptiv AB. Erik Hammarström Antrop AB

Du fulländar mig! Om synergierna mellan agila metoder och UX. Joakim Holm Adaptiv AB. Erik Hammarström Antrop AB Du fulländar mig! Om synergierna mellan agila metoder och UX Joakim Holm Adaptiv AB Erik Hammarström Antrop AB Vetenskapliga metoden 1. Observera verkligheten 4. Genomför experiment 2. Utforma hypotes

Läs mer

Workshop 2: CM Forum 2015 - what, when and how?

Workshop 2: CM Forum 2015 - what, when and how? Workshop 2: CM Forum 2015 - what, when and how? The objective of the workshop is to set objectives for 2015 and produce a plan for 2015 that includes focus areas and workshop topics as well as practical

Läs mer

Nya möjligheter med M3 Technology. Björn Svensson, Björn Torold

Nya möjligheter med M3 Technology. Björn Svensson, Björn Torold Nya möjligheter med Technology Björn Svensson, Björn Torold Vem är vi? 2 Copyright 2011 Lawson. All rights reserved. Nya möjligheter med Technology System Foundation Grid Förändrar basen i Installation

Läs mer

Revidering av ISO 9001. 2013-11-05 Peter Allvén SIS TK-304/PostNord

Revidering av ISO 9001. 2013-11-05 Peter Allvén SIS TK-304/PostNord Revidering av ISO 9001 Förändringar i ny version av ISO 9001 Det är inte bara ISO 9001 (kraven) som är under översyn utan även ISO 9000 som omfattar Concepts and Terminology. Viktigt att notera är att

Läs mer

Resultatkonferens 2015. Välkommen!

Resultatkonferens 2015. Välkommen! Resultatkonferens 2015 Välkommen! Lite kort information Säkerhet Quality Hotel Reception Lunch Stadshotellet Tallkotten Middag kl 18 Stadshotellet Tallkotten Utvärdering till Katarina 2000 Vintage Resultatkonferens

Läs mer

Hur utforma en strategi för användande av sociala medier? Skapa nytta och nå fram i bruset

Hur utforma en strategi för användande av sociala medier? Skapa nytta och nå fram i bruset Hur utforma en strategi för användande av sociala medier? Skapa nytta och nå fram i bruset Och nu då? När sociala medier, som vi känner dem, blivit en självklarhet. Whats next? Fyra konkreta råd

Läs mer

Design och krav. Design Definition. enkelt Det ska vara möjligt att. Henrik Artman

Design och krav. Design Definition. enkelt Det ska vara möjligt att. Henrik Artman Design och krav Henrik Artman >>Ett av skälen till att projektet inte höll tidplan och budget var [beställarens] höga ambitionsnivå. Dessutom skulle man gjort en stordel av arbetet självt, men en del av

Läs mer

Accelererad provning i

Accelererad provning i Accelererad provning i simulator Är det möjligt? Magnus Hjälmdahl, VTI Institute Excellence Centre at VTI Common platform for increased and long-term co-operation, competence building and knowledge transfer

Läs mer

Drivkrafter hinder mervärde

Drivkrafter hinder mervärde 2013 03 06 Ulf Hedbjörk Universitets och högskolerådet Internationell mobilitet Drivkrafter hinder mervärde Ny myndighet: Universitets och högskolerådet HSV VHS YH UHR IPK KRUS Tre studier från UHR under

Läs mer

Partnerurval på Ernst & Young. Agneta Strandberg HR-direktör

Partnerurval på Ernst & Young. Agneta Strandberg HR-direktör Partnerurval på Ernst & Young Agneta Strandberg HR-direktör Ernst & Young i korthet 141 000 medarbetare i 140 länder Sverige: 1 814 medarbetare varav 168 partners, 65 kontor Verksamheten bedrivs geografiskt

Läs mer

We speak many languages

We speak many languages Våra medarbetare pratar över 40 språk. Många har själva gjort den resan du gör nu. We speak many languages Many of our employees come from other countries themselves and have followed the same path you

Läs mer

1/25. Incidenthantering. Leif Nixon

1/25. Incidenthantering. Leif Nixon 1/25 Incidenthantering Leif Nixon 2/25 SPOTIFY Important Notice to Our Users /25 May 27th, 2014 15:00 by Oskar Stål, CTO, Spotify We ve become aware of some unauthorized access to our systems and internal

Läs mer

IMPROVING CONTINUING ENGINEEERING EDUCATION IN QUALITY MANAGEMENT THROUGH INSTITUTIONAL CO-OPERATION

IMPROVING CONTINUING ENGINEEERING EDUCATION IN QUALITY MANAGEMENT THROUGH INSTITUTIONAL CO-OPERATION lennart.schon@tech.oru.se IMPROVING CONTINUING ENGINEEERING EDUCATION IN QUALITY MANAGEMENT THROUGH INSTITUTIONAL CO-OPERATION A SWEDISH CASE STUDY May 2004 Ingela Bäckström Görgen Edenhagen Lennart Schön

Läs mer