Att välja metod och argumentera för sitt val med hjälp av tidigare forskning. Viktor Öman, bibliotekarie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Att välja metod och argumentera för sitt val med hjälp av tidigare forskning. Viktor Öman, bibliotekarie viktor.oman@mdh.se"

Transkript

1 Att välja metod och argumentera för sitt val med hjälp av tidigare forskning Viktor Öman, bibliotekarie

2 Gör bättre metodval med hjälp av tidigare forskning Det första man gör när man ska välja forskningsmetod är vanligen att konsultera en metodbok, t.ex. Business research methods av Bryman & Bell. Sådana böcker ger ofta en bra överblick över vilka metoder som finns och vad de innebär och de ger handfasta tips för genomförandet av olika typer av forskningsprojekt. Samtidigt är informationen i sådana här böcker väldigt översiktlig. Ofta finns det en rad överväganden som är kopplade till just det specifika sammanhanget du har tänkt använda en metod i, men som inte tas upp i de här metodböckerna. (Då skulle de bli alldeles för tjocka!) Är det t.ex. något särskilt man bör tänka på om man gör en gruppintervju med medelålders män om deras användande av skönhetsprodukter? Vilken svarsfrekvens är det rimlig att förvänta sig om man skickar en enkät till tonårstjejer om deras frukostvanor? Eftersom sådana specifika frågor för det mesta inte besvaras i metodböcker kan det vara bra att även söka reda på några studier som på ett eller annat sätt liknar den studie du själv tänkt genomför, för att få ta del av andra forskares erfarenheter och reflektioner om de metoder de har använt. 2

3 Gör bättre metodval med hjälp av tidigare forskning I det här exemplet har vi bestämt oss för att undersöka varför kunder byter bank. Vi funderar på att använda oss av blogginlägg som handlar om bankbyte för att få insikt i frågan. Det första man bör göra, innan man låser sig vid en viss metod eller en viss sorts material, är att kontrollera hur andra som har studerat samma område har gått tillväga. För att kunna göra ett välavvägt metodval måste man ju veta vilka ens alternativ är. Att söka efter tidigare forskning om sitt ämne är ett moment som alltid ingår i uppsatsskrivandet. Men ofta är man mest intresserad av vilket resultat studierna har kommit fram till, och då är det tyvärr lätt hänt att man glömmer att titta på hur de kom fram till det resultatet. 3

4 4

5 I det här exemplet söker vi i databasen ABI/Inform, som riktar sig mot ekonomiområdet. På bibliotekets hemsida, mdh.se/bibliotek, väljer vi Databaser och klickar oss vidare till ABI/Inform. Databaserna kommer du åt både på campus och hemifrån. 5

6 I det här exemplet söker vi i databasen ABI/Inform, som riktar sig mot ekonomiområdet. På bibliotekets hemsida, mdh.se/bibliotek, väljer vi Databaser och klickar oss vidare till ABI/Inform. Databaserna kommer du åt både på campus och hemifrån. 6

7 För att hitta de rätta sökorden måsta man ofta prova sig fram. Oftast är det bra att börja med någon eller några nyckelord ur sin frågeställning, och sedan förbättra sin sökning efterhand med hjälp av de träffar man får. Undvik att söka med hela meningar.

8 ABI/Inform är en engelskspråkig, så vi måste använda engelska sökord. Här testar vi med frasen changing banks. Citattecknen gör så att vi bara söker på den exakta frasen; annars hade risken varit stor att vi fått ett stort antal träffar som inte alls handlar om att byta bank utan om förändring inom banksektorn, typ the way that banks operate is constantly changing.

9 ABI/Inform är en engelskspråkig, så vi måste använda engelska sökord. Här testar vi med frasen changing banks. Citattecknen gör så att vi bara söker på den exakta frasen; annars hade risken varit stor att vi fått ett stort antal träffar som inte alls handlar om att byta bank utan om förändring inom banksektorn, typ the way that banks operate is constantly changing.

10 Just den här databasen är förinställd på att söka igenom hela fulltexten av artikeln efter våra sökord (All fields + text). Fördelen med det är att man kan få fler träffar, särskilt om man har ett smalt ämne. Nackdelen är att det finns en stor risk att man får irrelevanta träffar där ens sökord bara nämns i förbigående. I det här exemplet väljer vi istället alternativet All fields (no full text) i rullgardinsmenyn. Då söker vi alltså inte i fulltexten. Träffarna blir färre, men förhoppningsvis mer relevanta.

11 Just den här databasen är förinställd på att söka igenom hela fulltexten av artikeln efter våra sökord (All fields + text). Fördelen med det är att man kan få fler träffar, särskilt om man har ett smalt ämne. Nackdelen är att det finns en stor risk att man får irrelevanta träffar där ens sökord bara nämns i förbigående. I det här exemplet väljer vi istället alternativet All fields (no full text) i rullgardinsmenyn. Då söker vi alltså inte i fulltexten. Träffarna blir färre, men förhoppningsvis mer relevanta.

12 Träffarna blir inte så många eftersom vi söker på en specifik fras. Och även med denna sökning får vi flera träffar som handlar om förändring i banksektorn snarare än bankbytande kunder. Av de fem första träffarna är det bara en som stämmer med det vi är ute efter; de andra handlar om hur bankerna förändras (vilket ju är en annan betydelse av ordet changing).

13 Träffarna blir inte så många eftersom vi söker på en specifik fras. Och även med denna sökning får vi flera träffar som handlar om förändring i banksektorn snarare än bankbytande kunder. Av de fem första träffarna är det bara en som stämmer med det vi är ute efter; de andra handlar om hur bankerna förändras (vilket ju är en annan betydelse av ordet changing).

14 Det vi behöver göra nu är att kolla på de träffar som verkligen handlar om vårt ämne, för att se om de innehåller några ord eller uttryck vi kan använda för att förbättra vår sökning. Ett sätt är att helt enkelt scrolla igenom de 48 träffarna. Ett annat är att klicka på fliken Subject för att se vilka nyckelord databasen satt på artiklarna och se om vi kan få några uppslag på den vägen. Väljer vi sedan more options får vi en lång lista på använda nyckelord.

15 Det vi behöver göra nu är att kolla på de träffar som verkligen handlar om vårt ämne, för att se om de innehåller några ord eller uttryck vi kan använda för att förbättra vår sökning. Ett sätt är att helt enkelt scrolla igenom de 48 träffarna. Ett annat är att klicka på fliken Subject för att se vilka nyckelord databasen satt på artiklarna och se om vi kan få några uppslag på den vägen. Väljer vi sedan more options får vi en lång lista på använda nyckelord.

16 Flera av nyckelorden heter något med customer eller consumer ; de är förmodligen användbara eftersom det är kunderna vi vill försöka förstå med vår undersökning. Klickar vi i rutan Include filtrerar vi sökresultaten så att bara träffarna som taggats med någon av våra valda nyckelord kommer med.

17 Klicka Apply får att filtreringen ska genomföras.

18 Bara 9 träffar bli kvar när vi begränsat oss till sådana som fått kundnyckelord. Men många av de här träffarna är intressant. Vi tittar lite närmare på träff nummer 2. Genom att lägga muspekaren över Preview kan vi läsa en sammanfattning (abstract) av artikel, och se vilka nyckelord databasen använt för att beskriva den.

19 Bara 9 träffar bli kvar när vi begränsat oss till sådana som fått kundnyckelord. Men många av de här träffarna är intressant. Vi tittar lite närmare på träff nummer 2. Genom att lägga muspekaren över Preview kan vi läsa en sammanfattning (abstract) av artikel, och se vilka nyckelord databasen använt för att beskriva den.

20 Det finns en hel del i sökordsväg att hämta från den här artikeln: *Consumer satisfaction är också ett bra nyckelord ; vi är ju intresserade av hur man gör för att kunderna ska bli så nöjda att de inte byter bank. *Författen pratar inte bara om changing banks utan också om switching behaviour. Ett bredare begrepp som databasen använder som nyckelord är consumer bahaviour. *Ord som signalerar att artikeln handlar om banker är inte bara banks utan även depository institutions och deposit accounts.

21 Det finns en hel del i sökordsväg att hämta från den här artikeln: *Consumer satisfaction är också ett bra nyckelord ; vi är ju intresserade av hur man gör för att kunderna ska bli så nöjda att de inte byter bank. *Författen pratar inte bara om changing banks utan också om switching behaviour. Ett bredare begrepp som databasen använder som nyckelord är consumer bahaviour. *Ord som signalerar att artikeln handlar om banker är inte bara banks utan även depository institutions och deposit accounts.

22 Det finns en hel del i sökordsväg att hämta från den här artikeln: *Consumer satisfaction är också ett bra nyckelord ; vi är ju intresserade av hur man gör för att kunderna ska bli så nöjda att de inte byter bank. *Författen pratar inte bara om changing banks utan också om switching behaviour. Ett bredare begrepp som databasen använder som nyckelord är consumer bahaviour. *Ord som signalerar att artikeln handlar om banker är inte bara banks utan även depository institutions och deposit accounts.

23 Det finns en hel del i sökordsväg att hämta från den här artikeln: *Consumer satisfaction är också ett bra nyckelord ; vi är ju intresserade av hur man gör för att kunderna ska bli så nöjda att de inte byter bank. *Författen pratar inte bara om changing banks utan också om switching behaviour. Ett bredare begrepp som databasen använder som nyckelord är consumer bahaviour. *Ord som signalerar att artikeln handlar om banker är inte bara banks utan även depository institutions och deposit accounts.

24 Om vi nu gör om vår sökning med några av de nya sökord vi hittade skulle det kunna se ut såhär:

25 Byta kan heta både changing och switching. De båda synonymerna skrivs på en egen rad, och med OR emellan (vi kan ju tänka oss antingen eller av orden). Dessutom finns det ju olika böjningformer av bägge orden, t.ex. change, changes, changing osv. Genom att trunkera orden, d.v.s. sätta en stjärna där de olika böjningsformerna går isär, får vi med alla tänkbara ändelser av orden. (När man trunkerar måste man vara uppmärksam så att det inte leder till konstiga träffar; här skulle vi t.ex. i värsta fall kunna få en massa träffar på artiklar skrivna av någon som heter Chang i efternamn )

26 Byta kan heta både changing och switching. De båda synonymerna skrivs på en egen rad, och med OR emellan (vi kan ju tänka oss antingen eller av orden). Dessutom finns det ju olika böjningformer av bägge orden, t.ex. change, changes, changing osv. Genom att trunkera orden, d.v.s. sätta en stjärna där de olika böjningsformerna går isär, får vi med alla tänkbara ändelser av orden. (När man trunkerar måste man vara uppmärksam så att det inte leder till konstiga träffar; här skulle vi t.ex. i värsta fall kunna få en massa träffar på artiklar skrivna av någon som heter Chang i efternamn )

27 På raden under skriver vi sökord som har med banker att göra, på samma sätt som ovan; med OR emellan, och med en stjärna i slutet av ord som vi kan tänka oss olika böjningsformer på.

28 Eftersom det är kundernas perspektiv vi är intresserade av här lägger vi också till customer satisfaction inom citattecken på rad 3.

29 Sökord som är synonymer eller närliggande begrepp ska alltså alltid skrivas på samma rad och med OR emellan. Mellan raderna är AND förivalt. Det låter vi stå kvar; vi vill ju ha träffar som handlar om både byten och banker och kundnöjdhet.

30 I det här fallet har vi också, liksom tidigare, valt att söka i alla fält utan fulltexten.

31 Kollar vi nu igen resultatet av den nya sökningens er vi att det fortfarande lider av att change är ett mångtydigt ord. I flera av träffarna använder sig författarna dock av ett begrepp som förmodligen är betydligt mer lämpligt: loyalty. Att byta eller inte byta bank är ju en fråga om hur kundlojalitet.

32 Vi provar att byta ut chang* OR switch* mot bara loyalty.

33 Om vi kollar igenom den första sidan med träffar ser den här sökningen ut att ha fungerat bra!

34 Om vi vill kan vi göra några finjusteringar, som till exempel att ställa in ett visst tidsspann om vi vill ha lite nyare artiklar.

35 Vi kan också välja vilken typ av artikel vi vill ha. Är vi t.ex. ute efter att titta på just vilka metoder forskare använt för att studera kundlojalitet till banker kan vi avgränsa till Scholarly Journals (akademiska tidskrifter). Andra typer av tidskrifter, som t.ex. Trade Journals (facktidskrifter), kan också innehålla värdefull information om vårt ämne. Men eftersom de inte är vetenskapliga innehåller de inga metodavsnitt.

36 Diskutera även de metoder du valt bort! Läser vi igenom abstracten till artiklarna på första sidan ser vi att de till överväldigande del består av enkätstudier (surveys). Det betyder inte att vår idé - att studera vad bankbytare säger på sina bloggar - är dålig. Tvärtom kan det mycket väl vara så att vi bidrar med ett välbehövligt nytt perspektiv på ämnet genom att använda en annan sorts data än majoriteten. Men eftersom enkätundersökningen verkar vara så vanlig i det här sammanhanget bör vi åtminstone förhålla oss till den. Genom att diskutera enkätstudier i vår uppsats, även om vi inte själva genomför en, visar vi att vi är medvetna om att andra forskare har gjort på ett annat sätt än vi och vilka för- och nackdelar det finns med respektive tillvägagångssätt. Vi kan gå till Bryman & Bell för att se vad de har att säga om enkätundersökningar. Vi bör även läsa igenom någon/några av de enkätstudier vi hittat för att ta del av deras reflektioner om sitt metodval. 36

37 Leta efter fler studier med samma metod/material Vi bör förstås också se om vi kan hitta några undersökningar där man faktiskt gjort det vi tänkt göra, d.v.s. studerat blogginlägg. Det är långt ifrån säkert att vi kan hitta någon som använt bloggar för att undersöka just kundnöjdhet och lojalitet på banker; lägger vi blogs eller weblogs (som är det nyckelord databasen använder för bloggar) till vår nuvarande sökning får vi inga träffar alls. Men då gäller det att istället försöka hitta parallellfall; kanske finns det någon som studerat kundnöjdhet eller lojalitet i någon annan bransch med hjälp av bloggar? 37

38 En sökning på bara customer satisfaction i kombination med blog* OR weblog ger t.ex. ett antal användbara träffar. En del av träffarna handlar visserligen om hur företagens bloggande snarare än kundernas. Men exempelvis träff nummer 3 är en berättelse från fältet om hur ett bröllopsföretag gick från små kundenkäter till att använda olika blogganalysprogram för att få insikt i vad som är viktigt för deras målgrupp.

39 En sökning på bara customer satisfaction i kombination med blog* OR weblog ger t.ex. ett antal användbara träffar. En del av träffarna handlar visserligen om hur företagens bloggande snarare än kundernas. Men exempelvis träff nummer 3 är en berättelse från fältet om hur ett bröllopsföretag gick från små kundenkäter till att använda olika blogganalysprogram för att få insikt i vad som är viktigt för deras målgrupp.

40 En annan artikel från en facktidskrift förespråkar att marknadsundersökare ska utgå från bloggar snarare än enkäter eftersom det finns en risk att enkätstudier fokuserar på företagets snarare än kundernas intressen. Det här är en poäng som återkommer i flera artiklar: Att informationen man hämtar från bloggar är unsolicited eller unintrusive, d.v.s. att det är data som framkommit utan att forskaren själv varit inne och fingrat på den. Ett sådant argument bör vi förstås referera till i vår egen studie!

41 (Som sagt ska man alltid vara uppmärksam på tänkbara sökord när man kollar igenom sina träffar. Att studera kundlojalitet, kundnöjdhet, konsumentbeteende o.s.v. är ju alltihop en sorts marknadsundersökningar. Så att helt enkelt söka på market research AND weblogs skulle förmodligen också kunna funka.)

42 För att få ta del av exempel på vetenskapliga studier som använder bloggar måste vi som sagt välja artiklar publicerade i Scholarly Journals. Träff nr 23 är ett exempel på en sådan artikel, där forskarna studerat hotellkunders nöjdhet genom att analysera resebloggar.

43 Om man inte har avgränsat sina träffar till just Scholarly Journals kan man ta reda på vilken typ av tidskrift en viss artikel kommer ifrån genom att klicka på titeln i träfflistan och sedan scrolla ner till avsnittet Indexing (details). Typ av tidning finns angivet under Source type.

44 En forskningsartikel innehåller ett ofta hyfsat detaljerat avsnitt om metod. För att se om du har tillgång till en artikel i fulltext så att du kan läsa metodavsnittet, klicka på den här symbolen:

45 I den här artikelns metodavsnitt får vi veta alltifrån hur data samlades in Magnini, V. P., Crotts, J. C., & Zehrer, A. (2011). Understa customer delight: An application of travel blog analysis. J of Travel Research, 50(5), 535. Retrieved from 245

46 till hur insamlad data bearbetades och analyserades.

47 Artikelns diskussionsavsnitt brukar också ofta innehålla en del resonemang om den använda metodens förtjänster och begränsningar. I den här artikeln ser vi ett exempel på att forskare ofta är försiktiga med att slå på stora trumman: Författarna menar, tvärtemot citatet i facktidskriften ovan, att blogganalys inte ska ersätta andra marknadsundersökningsmetoder, utan snarare ses som ett komplement. Man framhåller också de rent praktiska fördelarna med att analysera bloggar: materialet finns lättillgängligt på nätet. Men man tar också upp problem med tillvägagångssättet, t.ex. att resultatet i det här fallet har kulturell slagssida mot USA eftersom merparten av de analyserade blogginläggen kom därifrån.

48 Artikelns diskussionsavsnitt brukar också ofta innehålla en del resonemang om den använda metodens förtjänster och begränsningar. I den här artikeln ser vi ett exempel på att forskare ofta är försiktiga med att slå på stora trumman: Författarna menar, tvärtemot citatet i facktidskriften ovan, att blogganalys inte ska ersätta andra marknadsundersökningsmetoder, utan snarare ses som ett komplement. Man framhåller också de rent praktiska fördelarna med att analysera bloggar: materialet finns lättillgängligt på nätet. Men man tar också upp problem med tillvägagångssättet, t.ex. att resultatet i det här fallet har kulturell slagssida mot USA eftersom merparten av de analyserade blogginläggen kom därifrån.

49 Artikelns diskussionsavsnitt brukar också ofta innehålla en del resonemang om den använda metodens förtjänster och begränsningar. I den här artikeln ser vi ett exempel på att forskare ofta är försiktiga med att slå på stora trumman: Författarna menar, tvärtemot citatet i facktidskriften ovan, att blogganalys inte ska ersätta andra marknadsundersökningsmetoder, utan snarare ses som ett komplement. Man framhåller också de rent praktiska fördelarna med att analysera bloggar: materialet finns lättillgängligt på nätet. Men man tar också upp problem med tillvägagångssättet, t.ex. att resultatet i det här fallet har kulturell slagssida mot USA eftersom merparten av de analyserade blogginläggen kom därifrån.

50 Artikelns diskussionsavsnitt brukar också ofta innehålla en del resonemang om den använda metodens förtjänster och begränsningar. I den här artikeln ser vi ett exempel på att forskare ofta är försiktiga med att slå på stora trumman: Författarna menar, tvärtemot citatet i facktidskriften ovan, att blogganalys inte ska ersätta andra marknadsundersökningsmetoder, utan snarare ses som ett komplement. Man framhåller också de rent praktiska fördelarna med att analysera bloggar: materialet finns lättillgängligt på nätet. Men man tar också upp problem med tillvägagångssättet, t.ex. att resultatet i det här fallet har kulturell slagssida mot USA eftersom merparten av de analyserade blogginläggen kom därifrån.

51 Var uppmärksam på både likheter och skillnader mellan andras forskning och din egen! Det verkar som om många forskare som undersöker just turisters upplevelser i hög grad har anammat det här med att använda sig av bloggar, i alla fall att döma av de träffar man får i den här databasen när man gör olika sökningar på ord för blogg och marknadsundersökning eller kundupplevelse. Sådana artiklar är såklart relevanta även om vår undersökning handlar om ett helt annat område. Men vi måste ändå fundera lite över vilka skillnader det kan finnas när man använder bloggmaterial i de här olika sammanhangen. T.ex. är resebloggar ofta en sorts livsstilbloggar, d.v.s. att författarna bakom bloggen kanske inte alltid är lika måna om att bedriva opartisk konsumentjournalistik som att förmedla vilket avundsvärt liv de lever. Det kan alltså hända att de överdriver de positiva aspekterna av sitt resande en smula. Med personer som bloggar om att byta bank kan vi kanske tänka oss att det är tvärtom, att man använder sin blogg som en interaktiv klagomur när man är missnöjd med något som har med ens bank att göra; kanske blir det därför mer fokus på de negativa aspekterna i det fallet. 51

52 Just frågan om varför bloggare bloggar är det en av de här artiklarna, skriven av Crotts m.fl., som tar upp. Författarna hänvisar till två studier som undersökt just motivationen bakom bloggande. Sådana hänvisningar ska vi alltid vara uppmärksamma på! Crotts, J. C., Mason, P. R., & Davis, B. (2009). Measuring guest satisfaction and competitive position in the hospitality and tourism industry: An application of stance-shift malysis to travel blog narratives. Journal of Travel Research, 48(2), 139. Retrieved from

53 Hänvisningarna i löptexten pekar till referenslistan som alltid finns i slutet av en vetenskaplig artikel. I den får vi all information vi behöver (författare, årtal, fullständig titel m.m.) som vi behöver för att kunna leta reda på t.ex. Huangs artikel och läsa vad den säger om bloggarmotivation.

54 Även om vi vid det här laget skulle känna oss övertygade om att blogginlägg är ett givande material att studera, måste vi också fundera över hur vi ska gå tillväga för att analysera dem. 54

55 I den här artikeln har författarna valt en kvantitativ metod för att bearbeta sin bloggdata. De har delat in blogginläggen i kategorier och räknat på hur många inlägg som handlade om vilken del av hotellet, om inläggen de var positiva eller negativa, osv., och gjort diagram för att illustrera resultaten. 55

56 Men blogginlägg kan förstås analyseras kvalitativt också, som i den här artikeln av Mridula Dwevedi m.fl.. Istället för komprimerad information i form av kategorier och grafer får vi här läsa långa utdrag ur bloggarna, som sedan analyseras mer i detalj. Mridula Dwivedi, H., India, T.P. Shibu, H., India, & Umashankar Venkatesh, H., India. (2007). Social software practices on the internet. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 19(5), doi:

57 Visa att du är metodologiskt påläst! En viktig sak vi lär oss av att titta på tidigare studiers metodavsnitt är alltså att ett och samma fenomen kan studeras på väldigt många olika sätt. Av det kan vi dra slutsatsen att det är svårt att påstå att en viss metod eller en enda typ av material är rätt varje vetenskapligt tillvägagångssätt innebär både möjligheter och begränsningar. Däremot kan ett metodval som sagt vara mer eller mindre välgenomtänkt. Och om du 1. Visar att du tagit del av metoddiskussionen i studier som på något sätt liknar din, genom att du refererar till vad forskarna säger om för- och nackdelar med metoderna de valt 2. Visar att du tagit intryck av forskarnas åsikter, genom att du förklarar på vilket sätt de påverkade ditt eget val av metod då är chansen större att den som läser din uppsats tycker att du gjort ett bra metodval! 57

Ett exempel på hur man kan använda Discovery. Ulrika Nilsson Viktor Öman

Ett exempel på hur man kan använda Discovery. Ulrika Nilsson Viktor Öman Ett exempel på hur man kan använda Discovery Ulrika Nilsson Viktor Öman Innan vi börjar söka väljer vi Search Options och sedan Advanced Search. Discovery Discovery Discovery är förinställt på att söka

Läs mer

Det första steget blir att titta i Svensk MeSH för att se om vi kan hitta några bra engelska termer att ha med oss på sökresan.

Det första steget blir att titta i Svensk MeSH för att se om vi kan hitta några bra engelska termer att ha med oss på sökresan. Sökexempel - Hälsovägledare Hälsovägledning med inriktning mot olika folkhälsoproblem som t ex rökning, tips på hur man går tillväga för att göra en datasökning och hur man även kontrollerar om artiklarna

Läs mer

Lilla PubMed-lathunden

Lilla PubMed-lathunden Lilla PubMed-lathunden Om databasen PubMed PubMed är en databas som produceras av National Center for Biotechnology Information (NCBI) vid National Library of Medicine (NLM) i USA. Det är den största databasen

Läs mer

Lathund till PEP. AND: begränsar sökningen, båda sökorden måste förekomma i samma referens, t.ex. infantile AND sexuality

Lathund till PEP. AND: begränsar sökningen, båda sökorden måste förekomma i samma referens, t.ex. infantile AND sexuality Lathund till PEP Databasen PEP (Psychoanalytic Electronic Publishing) innehåller 59 tidskrifter och 96 klassiska böcker inom psykoanalys. Dessutom innehåller PEP fulltext och redaktörskommentarer till

Läs mer

Lathund till Nursing & Allied Health Source

Lathund till Nursing & Allied Health Source Lathund till Nursing & Allied Health Source Databasen Nursing & Allied Health Source riktar sig såväl till forskare och studenter på högskolor/universitet som till forskare aktiva inom klinisk verksamhet.

Läs mer

Lathund till Academic Search Complete

Lathund till Academic Search Complete Lathund till Academic Search Complete Academic Search Complete är en databas som bl.a. innehåller samhällsvetenskap, humaniora, pedagogik, omvårdnad och medicin. Databasen innehåller mer än 8 500 tidskrifter

Läs mer

FÖA110 Informationssökningsövningar frågor

FÖA110 Informationssökningsövningar frågor FÖA110 Informationssökningsövningar frågor De här övningsfrågorna syftar till att du skall bli bekant med sökfunktionerna på bibliotekets webbsidor. Söka böcker och artiklar är förstås bra att kunna. Men

Läs mer

Hitta en vetenskaplig artikel i CINAHL på mdh.se

Hitta en vetenskaplig artikel i CINAHL på mdh.se Hitta en vetenskaplig artikel i CINAHL på mdh.se www.mdh.se Gå till högskolebibliotekets sidor. Välj länken Databaser. Fortsätt via länken Databaser efter ämnesområde. Välj Vårdvetenskap, medicin mm.

Läs mer

Liten introduktion till akademiskt arbete

Liten introduktion till akademiskt arbete Högskolan Väst, Inst för ekonomi och IT, Avd för medier och design 2013-09-14 Pierre Gander, pierre.gander@hv.se Liten introduktion till akademiskt arbete Den här texten introducerar tankarna bakom akademiskt

Läs mer

Individuellt fördjupningsarbete

Individuellt fördjupningsarbete Individuellt fördjupningsarbete Ett individuellt fördjupningsarbete kommer pågå under hela andra delen av kursen, v. 14-23. Fördjupningsarbetet kommer genomföras i form av en mindre studie som presenteras

Läs mer

STUDIETEKNIK. Till eleven

STUDIETEKNIK. Till eleven STUDIETEKNIK Till eleven Tro på dig själv! För att du ska lyckas riktigt bra med dina studier, måste du tro på din egen förmåga. Försök tänka på något som du är bra på, för då stärker du ditt självförtroende

Läs mer

Vetenskaplig teori och metod II Att hitta vetenskapliga artiklar

Vetenskaplig teori och metod II Att hitta vetenskapliga artiklar Vetenskaplig teori och metod II Att hitta vetenskapliga artiklar Sjuksköterskeprogrammet T3 Maj 2015 Camilla Persson camilla.persson@umu.se Idag tittar vi på: Repetition av sökprocessen: förberedelser

Läs mer

Alex författarlexikon

Alex författarlexikon Alex författarlexikon Avancerad guide Alex författarlexikon Våren 2010 Alex innehåller information om författare, titlar och filmatiseringar. Det finns även litteraturhänvisningar, lexikon med termer och

Läs mer

Lathund till MEDLINE

Lathund till MEDLINE Lathund till MEDLINE MEDLINE with Full Text innehåller mer än 21 miljoner referenser inom bl.a. ämnesområdena medicin, omvårdnad och odontologi. En stor del av materialet finns att tillgå i fulltext, bl.a.

Läs mer

Lathund till PsycINFO (OVID)

Lathund till PsycINFO (OVID) Lathund till PsycINFO (OVID) PsycINFO innehåller referenser till artiklar inom psykologi och angränsande ämnesområden, som medicin, psykiatri, sociologi m.m. Databasen indexerar tidskrifter från 1806 och

Läs mer

Lär dig sökmöjligheterna i Disgen 8

Lär dig sökmöjligheterna i Disgen 8 Det har blivit dags att titta på sökmöjligheterna i Disgen. Det finns egentligen två olika sökfunktioner i Disgen, Välj person och Sök personer. Här behandlas dessa båda funktioner. Välj person och Sök

Läs mer

HKUST (Hong Kong University of Science and Technology) HT 15

HKUST (Hong Kong University of Science and Technology) HT 15 Oliver Eliassen HKUST (Hong Kong University of Science and Technology) HT 15 Maila mig gärna om du har några frågor på: oliver@eliassen.se Lite om skolan Jag pluggade på HKUST School of Business & Management

Läs mer

Stora CINAHL-lathunden

Stora CINAHL-lathunden Stora CINAHL-lathunden CINAHL (Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature) är den största databasen inom omvårdnad och innehåller även sjukgymnastik, arbetsterapi, biomedicin, alternativ

Läs mer

Marie Andersson, IKT-centrum E-post: iktcentrum@mdh.se 2012-06-10 (Bb Learn 9.1.8) Wikis i Blackboard

Marie Andersson, IKT-centrum E-post: iktcentrum@mdh.se 2012-06-10 (Bb Learn 9.1.8) Wikis i Blackboard Marie Andersson, IKT-centrum E-post: iktcentrum@mdh.se 2012-06-10 (Bb Learn 9.1.8) Wikis i Blackboard Innehåll Om Wiki- funktionen... 1 Skapa en Wiki... 1 Lägg till/ redigera innehåll i en Wiki... 3 Läsa/skriva

Läs mer

Clicker 5. Lathund kring de vanligaste och mest grundläggande funktionerna för att komma igång med Clicker. Habilitering & Hjälpmedel

Clicker 5. Lathund kring de vanligaste och mest grundläggande funktionerna för att komma igång med Clicker. Habilitering & Hjälpmedel Clicker 5 Lathund kring de vanligaste och mest grundläggande funktionerna för att komma igång med Clicker. Habilitering & Hjälpmedel Vad är Clicker 5? Clicker 5 är ett stöd till personer i behov av extra

Läs mer

Artiklar via UB:s sö ktja nst

Artiklar via UB:s sö ktja nst 1 Artiklar via UB:s sö ktja nst UBs startsida har fått ett nytt utseende. I centrum finns nu UBs söktjänst. Istället för tre sökrutor möts du nu som användare av en sökruta där det är meningen att du kan

Läs mer

Handledning för publicering av avhandlingar och andra vetenskapliga publikationer i DiVA

Handledning för publicering av avhandlingar och andra vetenskapliga publikationer i DiVA Handledning för publicering av avhandlingar och andra vetenskapliga publikationer i DiVA Innehållsförteckning Instruktion för att lägga in din avhandling i DiVA... 2 Publicera avhandlingen... 2 Publicering

Läs mer

Här kan du välja befintligt upplägg eller skapa ett nytt. Klicka på edit uppe till höger för att redigera och/eller skapat nytt.

Här kan du välja befintligt upplägg eller skapa ett nytt. Klicka på edit uppe till höger för att redigera och/eller skapat nytt. Start-skärmen Här kan du välja befintligt upplägg eller skapa ett nytt. Klicka på edit uppe till höger för att redigera och/eller skapat nytt. Det grå kugghjulet indikerar att du är i redigeringsläge och

Läs mer

Utvärdering 2015 deltagare Voice Camp

Utvärdering 2015 deltagare Voice Camp Utvärdering 15 deltagare Voice Camp 8 deltagare Har det varit roligt på lägret? (%) 1 8 6 4 1 Ja Nej Varför eller varför inte? - Enkelt, jag älskar att sjunga och det är alltid kul att träffa nya vänner

Läs mer

SNABBGUIDE TILL NEWSDESK

SNABBGUIDE TILL NEWSDESK SNABBGUIDE TILL NEWSDESK Kom igång snabbt och enkelt 1 Om Newsdesk... 1.1 Så här går det till... 1.2 Informationen kan du få på olika sätt... 2 Vad kostar det?... 2.1 Registrera dig... 3 Inloggning...

Läs mer

Så gör du din kund nöjd och lojal - och får högre lönsamhet. Tobias Thalbäck Om mätbara effekter av kundnöjdhet

Så gör du din kund nöjd och lojal - och får högre lönsamhet. Tobias Thalbäck Om mätbara effekter av kundnöjdhet Så gör du din kund nöjd och lojal - och får högre lönsamhet Tobias Thalbäck Om mätbara effekter av kundnöjdhet Hög kundnöjdhet ger högre avkastning Företag med hög kundnöjdhet genererar högre avkastning

Läs mer

om demokrati och föreningskunskap

om demokrati och föreningskunskap Lärgruppsplan Vår förening om demokrati och föreningskunskap Att lära är att ge sig ut på en upptäcktsresa. Med denna lärgruppsplan som guide vill vi underlätta för dig och dina kollegor att upptäcka innehållet

Läs mer

Instruktion för att slutföra registreringen

Instruktion för att slutföra registreringen Instruktion för att slutföra registreringen Introduktion Vi antar i den här instruktionen att du redan har registrerat sig. Du kan också ha klickat på aktiveringslänken i mailet. Vi använder ett fiktivt

Läs mer

Kontrollerade ämnesord, egna sökord i fritext och keywords. Örebro universitetsbibliotek Birgitta Hansson och Monica Norr

Kontrollerade ämnesord, egna sökord i fritext och keywords. Örebro universitetsbibliotek Birgitta Hansson och Monica Norr Kontrollerade ämnesord, egna sökord i fritext och keywords Örebro universitetsbibliotek Birgitta Hansson och Monica Norr Ämnesord För att göra en bra sökning är det viktigt att söka med rätt termer. De

Läs mer

Snabbguide till Cinahl

Snabbguide till Cinahl Christel Olsson, BLR 2008-09-26 Snabbguide till Cinahl Vad är Cinahl? Cinahl Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature är en databas som innehåller omvårdnad, biomedicin, alternativ medicin

Läs mer

Litteraturstudie som projektarbete i ST

Litteraturstudie som projektarbete i ST Litteraturstudie som projektarbete i ST En litteraturstudie är en genomgång av vetenskapliga orginalartiklar, publicerade i internationella tidskrifter inom ett visst område. Enligt SBU ska en professionell

Läs mer

Kursrapport Datorlingvistisk grammatik (första skiss)

Kursrapport Datorlingvistisk grammatik (första skiss) Mats Dahllöf 090218 Kursrapport Datorlingvistisk grammatik (första skiss) Jag har försökt utforma undervisningen och examinationen på kursen så att de följer lärandemålen, och jag tror att den föresatsen

Läs mer

Utbildning i marknadsföring Biografcentralen 2015. www.ljk.se

Utbildning i marknadsföring Biografcentralen 2015. www.ljk.se Utbildning i marknadsföring Biografcentralen 2015 www.ljk.se Logga in Uppgift till denna gång Läs kapitel 11 och kapitel 12 om strategier, marknadsplan och varumärken Skicka en skiss på ert projekt till

Läs mer

Steg 1: Logga in. Klicka på Logga in-knappen

Steg 1: Logga in. Klicka på Logga in-knappen Steg 1: Logga in Klicka på Logga in-knappen Steg 1: Logga in Skriv in ditt användarnamn och lösenord Tips: Använd "Glömt ditt lösenord" om du inte kommer ihåg ditt lösenord Steg 2: Snygga till din profil

Läs mer

Tingsholmsgymnasiet är en modig och nytänkande skola som kännetecknas av gemenskap och trygghet och utmärker sig genom kunskap och kompetens

Tingsholmsgymnasiet är en modig och nytänkande skola som kännetecknas av gemenskap och trygghet och utmärker sig genom kunskap och kompetens Tingsholmsgymnasiet är en modig och nytänkande skola som kännetecknas av gemenskap och trygghet och utmärker sig genom kunskap och kompetens ÖPPEN FÖRELÄSNING INFORMATIONSSÖKNING MAJ 2012 STÖD VIA SOCIALA

Läs mer

Grafisk visualisering av en spårbarhetslösning

Grafisk visualisering av en spårbarhetslösning Datavetenskap Opponenter Johan Kärnell och Linnea Hjalmarsson Respondenter Agni Rizk och Tobias Eriksson Grafisk visualisering av en spårbarhetslösning Oppositionsrapport, C-nivå Report 2011:06 1. Generell

Läs mer

Tingsholmsgymnasiet är en modig och nytänkandeskola som kännetecknas av gemenskapoch trygghetoch utmärker sig genom kunskap och kompetens

Tingsholmsgymnasiet är en modig och nytänkandeskola som kännetecknas av gemenskapoch trygghetoch utmärker sig genom kunskap och kompetens Tingsholmsgymnasiet är en modig och nytänkandeskola som kännetecknas av gemenskapoch trygghetoch utmärker sig genom kunskap och kompetens Formalia Enkäter Öppna föreläsningar Stöd via sociala medier facebook.com/peter.t.ryden

Läs mer

Tema Afrika åk 9. Att söka information på Internet om Afrika

Tema Afrika åk 9. Att söka information på Internet om Afrika Tema Afrika åk 9 Att söka information på Internet om Afrika Informationssökning & faktainsamling Fundera över: Vilket ämne ska vi fördjupa oss i? Vilken sorts information behöver vi? Vilka källor och hjälpmedel

Läs mer

Lathund. Skriva artiklar på http://kalmar.regionbiblioteket.se 2014-12-04

Lathund. Skriva artiklar på http://kalmar.regionbiblioteket.se 2014-12-04 2014-12-04 Lathund Skriva artiklar på http://kalmar.regionbiblioteket.se Introduktion Denna lathund beskriver hur du ska göra för att skriva artiklar på regionbibliotekets egna sidor i den gemensamma

Läs mer

Registrera/publicera i DiVA

Registrera/publicera i DiVA Registrera/publicera i DiVA Du kan importera referenser från många olika databaser (t ex Web of Science, PubMed, Libris, EndNote) till DiVA istället för att registrera uppgifterna manuellt. För instruktioner

Läs mer

FÖR DATORER. Historiskt arkiv. Användarguide. För Österbottens Tidning

FÖR DATORER. Historiskt arkiv. Användarguide. För Österbottens Tidning FÖR DATORER Historiskt arkiv Användarguide För Österbottens Tidning Innehåll Arkivet via webbläsare Välkommen till Österbottens Tidnings historiska arkiv! Så här fungerar vårt historiska arkiv Teckna en

Läs mer

Marie Gustafsson. Böcker. Böcker. Tidningar och. Utskrifter

Marie Gustafsson. Böcker. Böcker. Tidningar och. Utskrifter Att söka information Marie Gustafsson marie.gustafsson@hb.se Dagens innehåll: Att söka vetenskaplig litteratur Forskning och publicering Olika typer av publikationer Olika typer av informationskällor Vetenskapliga

Läs mer

Fjäderns Bokslut 2015

Fjäderns Bokslut 2015 Fjäderns Bokslut 2015 Utforska vär(l)den genom böcker. Fokus under året På Fjädern har vi i år lyft det språkliga, det etiska och det demokratiska lärandet i förskolan. Förskolan ska sträva efter att varje

Läs mer

Lathund för att använda DISPOS som genväg mellan Disgen och Genline.

Lathund för att använda DISPOS som genväg mellan Disgen och Genline. Lathund för att använda DISPOS som genväg mellan Disgen och Genline. Förutsättning: Du vill kunna gå in på Genlines inskannade kyrkoboksidor för att söka efter en viss händelse, t.ex. ett födelsedatum.

Läs mer

Studiehandledning - Vems Europa

Studiehandledning - Vems Europa Studiehandledning - Vems Europa En studiesatsning om makt och rättvisa i Europa Varför får inte EU och Europa mer plats i den svenska debatten? Det har vi också undrat. Sverige är en del av Europa och

Läs mer

(Förskollärarprofilen och Förskollärarprogrammet på Avdelningen för förskoledidaktik, BUV, Stockholms universitet)

(Förskollärarprofilen och Förskollärarprogrammet på Avdelningen för förskoledidaktik, BUV, Stockholms universitet) INSTRUKTIONER FÖR REFERENSHANTERING (Förskollärarprofilen och Förskollärarprogrammet på Avdelningen för förskoledidaktik, BUV, Stockholms universitet) 2012-01-10 Katarina Ayton När du skriver en examination,

Läs mer

Nå Framgång på Instagram En guide till små och medelstora företag

Nå Framgång på Instagram En guide till små och medelstora företag Nå Framgång på Instagram En guide till små och medelstora företag 2014-08-10 Svenska Web Voice Annika Elgeskog www.webvoice.se +46 725 861010 presenterar Företagarens guide till framgång på Instagram.

Läs mer

Informationssökning inför uppsatsen

Informationssökning inför uppsatsen Informationssökning inför uppsatsen Vetenskapliga förhållningssätt, 2010-05-19 Anna Prymka, Högskolebiblioteket 1 Vi har två timmar för: Informationskompetens ett komplext begrepp Vetenskaplig information

Läs mer

Laborationer i kursmomentet Datoranvändning E1. Laboration nr 5: Mer om FrameMaker

Laborationer i kursmomentet Datoranvändning E1. Laboration nr 5: Mer om FrameMaker Sid 1 Laborationer i kursmomentet Datoranvändning E1 http://www.etek.chalmers.se/~hallgren/eda/ : Mer om FrameMaker 1996, 1997 Magnus Bondesson 1998 och 99-09-22 Thomas Hallgren 1 Introduktion I Laboration

Läs mer

Pedagogiskt material till föreställningen

Pedagogiskt material till föreställningen Pedagogiskt material till föreställningen Pucko vs Milan Detta är ett material vars huvudsyfte är att fånga upp de teman och situationer som är en del av föreställningen. Målet är att skapa reflektion

Läs mer

Verktyg för Achievers

Verktyg för Achievers Verktyg för Achievers 2.5. Glöm aldrig vem som kör Bengt Elmén Sothönsgränd 5 123 49 Farsta Tel 08-949871 Fax 08-6040723 http://www.bengtelmen.com mailto:mail@bengtelmen.com Ska man kunna tackla sina problem

Läs mer

Låt eleverna öva på att dra slutsatser om textens handling genom att leta ledtrådar i texten.

Låt eleverna öva på att dra slutsatser om textens handling genom att leta ledtrådar i texten. Till läraren om kopieringsunderlag: Ledtrådar och bevis Låt eleverna öva på att dra slutsatser om textens handling genom att leta ledtrådar i texten. 1. De börjar med att titta på rubriker och bilder.

Läs mer

Metod- PM: Påverkan på Sveriges apotek efter privatiseringen

Metod- PM: Påverkan på Sveriges apotek efter privatiseringen Metod- PM: Påverkan på Sveriges apotek efter privatiseringen Problem Sedan privatiseringen av landets apotek skedde för 3 år sedan är det många som hävdar att apoteken inte har utvecklats till det bättre,

Läs mer

Förkunskaper Grundläggande kunskaper om längdmätning med standardiserade mått samt kartkunskaper.

Förkunskaper Grundläggande kunskaper om längdmätning med standardiserade mått samt kartkunskaper. Strävorna 4B Längdlådor... utvecklar sin förmåga att förstå, föra och använda logiska resonemang, dra slutsatser och generalisera samt muntligt och skriftligt förklara och argumentera för sitt tänkande....

Läs mer

B2C för Svensk Elitfotboll Urval

B2C för Svensk Elitfotboll Urval B2C för Svensk Elitfotboll Urval INNEHÅLL 1. Generellt om Urval... 2 1.1. Skapa nytt Urval... 2 1.2. Dela ut urval till dina kollegor... 6 2. Objektstruktur för B2C... 7 2.1. Privatpersonkortet... 7 2.2.

Läs mer

Seriehantering. [En enkel guide för hur du som serieadministratör använder SVEMO TA.]

Seriehantering. [En enkel guide för hur du som serieadministratör använder SVEMO TA.] 2013 Svenska Motorcykel- och Snöskoterförbundet Box 2314 600 02 NORRKÖPING Tel. 011-23 10 80 www.svemo.se Seriehantering [En enkel guide för hur du som serieadministratör använder SVEMO TA.] Innehåll Inledning...

Läs mer

Utvärdering av föräldrakurs hösten 2013

Utvärdering av föräldrakurs hösten 2013 Utvärdering av föräldrakurs hösten 2013 - Har du verktyg för att bemöta din oroliga och nedstämda tonåring? Föräldrakursen oro/nedstämdhet är ett samarbete mellan Råd & stöd, Gamla Uppsala familjeenhet

Läs mer

Pedagogiskt seminarium för personal vid Institutionen för geovetenskaper (avd för luft och vatten)

Pedagogiskt seminarium för personal vid Institutionen för geovetenskaper (avd för luft och vatten) Miniprojekt, pedagogisk grundkurs IV, ht 2000. Andreas Gyllenhammar & Johan Persson, Institutionen för geovetenskaper Pedagogiskt seminarium för personal vid Institutionen för geovetenskaper (avd för luft

Läs mer

Berlinmuren Frågeställning: Vad är Berlinmuren? Orsaker? (Varför byggde man Berlinmuren?) Konsekvenser? Berlinmurens avskaffande.

Berlinmuren Frågeställning: Vad är Berlinmuren? Orsaker? (Varför byggde man Berlinmuren?) Konsekvenser? Berlinmurens avskaffande. Frågeställning: Vad är Berlinmuren? Orsaker? (Varför byggde man Berlinmuren?) Konsekvenser? Berlinmurens avskaffande. Ämne: Historia Arbetssätt: Läsa in mig på ämnet, både genom böcker(om det går) och

Läs mer

Olika lärostilar... Länder... (Vi har tyvärr bara fått med tre länder då vi inte har haft så många som forskat varje gång)

Olika lärostilar... Länder... (Vi har tyvärr bara fått med tre länder då vi inte har haft så många som forskat varje gång) Olika lärostilar... Som många vet så finns det många olika sätt att lära sig på dem vanligaste är att man lär sig genom att lyssna och tala, läsa och titta på bilder. De flesta lär sig även genom att få

Läs mer

Att komma igång med FirstClass (FC)!

Att komma igång med FirstClass (FC)! Att komma igång med FirstClass (FC)! Vi har tillgång till FC genom vårt samarbete med folkhögskolor och därigenom med Folkbildningsnätet. FC kan användas på en dator på två sätt (dessutom kan du använda

Läs mer

Sveriges Arkitekter Swedish Association of Architects. Lönestatistik. Från 2014 års löneenkät

Sveriges Arkitekter Swedish Association of Architects. Lönestatistik. Från 2014 års löneenkät Sveriges Arkitekter Swedish Association of Architects Lönestatistik Från 2014 års löneenkät 2 Löneenkät 2014 Innehåll Inledning 4 Ingångslöner 5 Privat sektor 6 Kommunal sektor 11 Statlig sektor 13 Chefer

Läs mer

Administrationsverktyg för marinvåg

Administrationsverktyg för marinvåg Computer Science Opponent(s): Ewelina Helmersson & Mollin Widegren Respondent(s): Christer Oscarsson & Jonas Larsson Administrationsverktyg för marinvåg Opposition Report, C-level 2010:VT 1 En generell

Läs mer

TALLINN RIGA VILNIUS WARSZAWA PRAG BRATISLAVA BUDAPEST LJUBLJANA ZAGREB BUKAREST SOFIA

TALLINN RIGA VILNIUS WARSZAWA PRAG BRATISLAVA BUDAPEST LJUBLJANA ZAGREB BUKAREST SOFIA TALLINN RIGA VILNIUS WARSZAWA PRAG BRATISLAVA BUDAPEST LJUBLJANA ZAGREB BUKAREST SOFIA UPPSTART: Hur globaliserad är du? Om du tittar dig runt i din vardag inser du ganska snart att du har väldigt många

Läs mer

Sammanställning 6 Lärande nätverk samtal som stöd

Sammanställning 6 Lärande nätverk samtal som stöd Sammanställning 6 Lärande nätverk samtal som stöd Bakgrund Syftet med lärande nätverk är att samla in och sprida kunskap och ta del av aktuell forskning. Samtliga lokala lärande nätverk består av personer

Läs mer

Matris för engelska, åk 7-9

Matris för engelska, åk 7-9 E C A HÖRFÖRSTÅELSE Förstå och tolka innehållet i talat engelska Kan förstå det huvudsakliga genrer och uppfattar tydliga detaljer i talad engelska och i måttligt tempo. Kan förstå det huvudsakliga genrer

Läs mer

Bibliometri & publiceringsstrategiska knep SOLD. Viktor Öman, bibliotekarie viktor.oman@mdh.se

Bibliometri & publiceringsstrategiska knep SOLD. Viktor Öman, bibliotekarie viktor.oman@mdh.se Bibliometri & publiceringsstrategiska knep SOLD Viktor Öman, bibliotekarie viktor.oman@mdh.se Vad är bibliometri? Bibliometri är en uppsättning kvantitativa metoder som används för att mäta publikationer.

Läs mer

NÄR DU SÖKER FAKTA OM

NÄR DU SÖKER FAKTA OM Hersby gymnasium Biblioteket NÄR DU SÖKER FAKTA OM EN HJÄLP VID INFORMATIONSSÖKNING 1 Det första Du söker information i är förmodligen ett allmänt uppslagsverk, bara för att få en uppfattning om ämnet

Läs mer

SLALOMINGÅNGAR hur svårt kan det vara?

SLALOMINGÅNGAR hur svårt kan det vara? SLALOMINGÅNGAR hur svårt kan det vara? Av Marie Hansson Ju mer man börjar tänka på vad en slalomingång innebär, desto mer komplicerat blir det! Det är inte lite vi begär att hundarna ska lära sig och hålla

Läs mer

Sammanfattning av enkäten en till en projektet

Sammanfattning av enkäten en till en projektet Sammanfattning av enkäten en till en projektet Tack för att ni tog er tid att svara på enkäten. Vi på 4-6 har sammanställt resultatet, och även gjort små förklaringar och svar till frågor, eller kommentarer

Läs mer

Topboy SKOLMATERIAL. Men hur fan ska man orka byta liv? Amputera bort allt. Och vad ska jag göra istället? Jag är ju den jag är.

Topboy SKOLMATERIAL. Men hur fan ska man orka byta liv? Amputera bort allt. Och vad ska jag göra istället? Jag är ju den jag är. SKOLMATERIAL Topboy - en huliganberättelse - Vi älskar att slåss, vi hymlar inte med det. Det är det vi är bra på. Slå först och slå hårdast! Ur föreställningen Topboy Men hur fan ska man orka byta liv?

Läs mer

Ändra, kopiera eller radera publikation (staff)

Ändra, kopiera eller radera publikation (staff) Ändra, kopiera eller radera publikation (staff) ändra, ladda upp fil i efterhand, kopiera eller radera publikationer i DiVA Om du är forskare/anställd och inloggad som staff i DiVA kan du ändra eller radera

Läs mer

7 steg från lagom till världsklass - 7 tips som berikar Ditt liv

7 steg från lagom till världsklass - 7 tips som berikar Ditt liv 7 steg från lagom till världsklass - 7 tips som berikar Ditt liv Lagom är bäst, eller? Om vi säger något tillräckligt ofta tenderar det ju att bli sant, eller hur? Jag gissar att Du, mer eller mindre medvetet,

Läs mer

5 vanliga misstag som chefer gör

5 vanliga misstag som chefer gör 5 vanliga misstag som chefer gör och vad du kan göra för att undvika misstagen! www.helenastrom.se Telefon: +46(0)704 32 83 08 Inledning Först tänkte jag ge mina fem bästa tips till ledare. Men jag kom

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR SKRIFTLIGA ARBETEN

ANVISNINGAR FÖR SKRIFTLIGA ARBETEN Social-, hälso- och idrottsområdet Närvårdarutbildningen ANVISNINGAR FÖR SKRIFTLIGA ARBETEN Arbete i... Hösten 2012 Namn: Grupp: INNEHÅLL 1 INLEDNING 1 2 HANDLEDNING 1 3 TEXTENS UTFORMNING 2 3.1 Teckensnitt,

Läs mer

Guide för pdf-formulär

Guide för pdf-formulär Guide för pdf-formulär Innehållsförteckning Rätt programvara... 3 Instruktion för automatiskt formulär... 3 Steg 1 Mall till pdf-format via Word... 3 Alternativt steg 1 Mall till pdf-format via Acrobat...

Läs mer

Varför är jag domare. Roller och förväntningar

Varför är jag domare. Roller och förväntningar Domarskap Steg1 1 2 Varför är jag domare Två domare reagerar inte lika i en likartad situation under matchen. Två människor är inte lika. Alltså finns det inget facit till hur vi bör förbereda oss inför

Läs mer

Sammanställning av tillvägagångssätt och erfarenheter vid litteratursökning på uppdrag av Nationellt kompetenscentrum Anhöriga, januari 08-maj 08.

Sammanställning av tillvägagångssätt och erfarenheter vid litteratursökning på uppdrag av Nationellt kompetenscentrum Anhöriga, januari 08-maj 08. Sammanställning av tillvägagångssätt och erfarenheter vid litteratursökning på uppdrag av Nationellt kompetenscentrum Anhöriga, januari 08-maj 08. Inledning BLR (Bibliotek & läranderesurser) vid Högskolan

Läs mer

FÖA110 Informationssökningsövningar facit

FÖA110 Informationssökningsövningar facit FÖA110 Informationssökningsövningar facit Övningar i boksökning 1. Sök någon av böckerna i din kurslitteraturlista i bibliotekets katalog. Tips: Sök på ISBN-numret eller sök på något eller några ord t.ex.

Läs mer

Diagram. I detta kapitel lär du dig: m Diagrammets beståndsdelar. m Att skapa både inbäddat diagram och diagramblad. m Att ändra diagramform.

Diagram. I detta kapitel lär du dig: m Diagrammets beståndsdelar. m Att skapa både inbäddat diagram och diagramblad. m Att ändra diagramform. 1 Diagram Med diagram kan du presentera information på ett effektivt sätt. Eftersom datan visas grafiskt så kan betraktaren ta till sig mycket information på en gång. Microsoft Excel har ett kraftfullt

Läs mer

"SÄTT SPÅR I FRAMTIDEN NU!

SÄTT SPÅR I FRAMTIDEN NU! "SÄTT SPÅR I FRAMTIDEN NU! Projektet "Sätt spår i framtiden nu!" handlar om att genomföra en aktion för att minska vårt ekologiska fotavtryck. Här får du möjligheten att fördjupa dig i kopplingen mellan

Läs mer

ERFARENHETER AV ATT ANVÄNDA FOKUSGRUPPER

ERFARENHETER AV ATT ANVÄNDA FOKUSGRUPPER UPPLÄGG Planering ERFARENHETER AV ATT ANVÄNDA FOKUSGRUPPER Emmie Wallin MPH 20091218 Genomförande Analys Problem Etik BAKGRUNDEN TILL UPPSATSEN Studerat hälsobokslut i flera arbeten Otillräcklig metod?

Läs mer

Kursdokument Regional kurs Kursnamn: Döva barn och barn med hörselnedsättning lära att läsa och skriva under de tidiga åren Termin: Höstterminen 2015

Kursdokument Regional kurs Kursnamn: Döva barn och barn med hörselnedsättning lära att läsa och skriva under de tidiga åren Termin: Höstterminen 2015 Kursdokument Regional kurs Kursnamn: Döva barn och barn med hörselnedsättning lära att läsa och skriva under de tidiga åren Termin: Höstterminen 2015 Kursledare: Carin Roos, carin.roos@kau.se, tfn 054-700

Läs mer

Den smala vägen. Matteus 7:21 Inte alla som säger Herre, Herre till mig ska komma in i himmelriket, utan den som gör min himmelske Fars vilja.

Den smala vägen. Matteus 7:21 Inte alla som säger Herre, Herre till mig ska komma in i himmelriket, utan den som gör min himmelske Fars vilja. "Följande text är en ordagrann översättning av videoundervisningen Narrow Minded. Avsikten är att göra det lättare för dig att förstå sammanhanget mellan tal, text, bilder, media och diagram och på så

Läs mer

Hitta en artikel som använt samma teoretiker i samma sammanhang som du. Viktor Öman, bibliotekarie viktor.oman@mdh.se

Hitta en artikel som använt samma teoretiker i samma sammanhang som du. Viktor Öman, bibliotekarie viktor.oman@mdh.se Hitta en artikel som använt samma teoretiker i samma sammanhang som du Viktor Öman, bibliotekarie viktor.oman@mdh.se Stora Tänkare i tillämpad form Alla ämnen har sina Stora Tänkare, men inom vissa är

Läs mer

Sökexempel Arbetsterapeuter T3

Sökexempel Arbetsterapeuter T3 Sökexempel Arbetsterapeuter T3 En repetition om hur man söker i olika databaser och hur man (i bästa fall) kan få ut den aktuella artikeln i fulltext. Som exempel har vi valt en sökning om arbetsterapi

Läs mer

Riktlinjer för Gymnasiearbete skriftlig rapport. Titel. Titeln får inte vara för lång, högst fem ord.

Riktlinjer för Gymnasiearbete skriftlig rapport. Titel. Titeln får inte vara för lång, högst fem ord. Riktlinjer för Gymnasiearbete skriftlig rapport Titel Titeln får inte vara för lång, högst fem ord. Eventuell undertitel Undertitel ska ej upprepa vad som sägs i huvudtiteln. Högst två rader Namn/klass

Läs mer

FORMALIA EXAMENSARBETE

FORMALIA EXAMENSARBETE FORMALIA EXAMENSARBETE - FÖR UTBILDNINGAR VID NORRLANDS YRKESHÖGSKOLA Skolgatan 52 903 27 Umeå Tel: 090-77 86 00 www.nyhs.se INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. KÄLLHÄNVISNING/FOTNOTER... 3 2. KÄLLFÖRTECKNING... 3

Läs mer

Uppföljning av material inom barnhälsovården Leva med barn och Små och stora steg tillsammans Hanna Lunding, folkhälsoenheten

Uppföljning av material inom barnhälsovården Leva med barn och Små och stora steg tillsammans Hanna Lunding, folkhälsoenheten Folkhälsoskrift 2013:1 Uppföljning av material inom barnhälsovården Leva med barn och Små och stora steg tillsammans Hanna Lunding, folkhälsoenheten Uppföljningsrapport Leva med barn & Små och stora steg.docx

Läs mer

Generell Analys. 3. Det är viktigt att du väljer ett svar i vart och ett av de åttio blocken.

Generell Analys. 3. Det är viktigt att du väljer ett svar i vart och ett av de åttio blocken. Generell Analys Instruktioner De flesta av oss saknar tid eller intresse att verkligen fundera och reflektera över den arbetssituation vi befinner oss i. Vi vet naturligtvis hur det känns, vi kollar läget,

Läs mer

En fråga som då och så uppkommer är Finns det några bevis för att akupunktur hjälper mot spänningshuvudvärk

En fråga som då och så uppkommer är Finns det några bevis för att akupunktur hjälper mot spänningshuvudvärk Sökexempel - Spänningshuvudvärk En fråga som då och så uppkommer är Finns det några bevis för att akupunktur hjälper mot spänningshuvudvärk Eftersom man i detta fall bör göra en sökning i internationella

Läs mer

Guide till hur jag ansöker i Idrottslyftet 2014 till projekt: Damhockeysymposium

Guide till hur jag ansöker i Idrottslyftet 2014 till projekt: Damhockeysymposium Guide till hur jag ansöker i Idrottslyftet 2014 till projekt: Damhockeysymposium 1. Logga in på föreningens sida i IdrottOnline genom att klicka på hänglåset i högra hörnet (se bild), så måste du skriva

Läs mer

Idrottens föreningslära GRUND

Idrottens föreningslära GRUND 1 Lärgruppsplan Idrottens föreningslära GRUND Att lära är att ge sig ut på en upptäcktsresa. Med denna lärgruppsplan som guide vill vi underlätta för dig och dina kollegor att upptäcka innehållet Idrottens

Läs mer

En kvalitativ studie om varför Facebook används, hur man skyddar sin personliga information samt interagerar med andra Facebookanvändare.

En kvalitativ studie om varför Facebook används, hur man skyddar sin personliga information samt interagerar med andra Facebookanvändare. Örebro Universitet Handelshögskolan Informatik C Handledare: Hannu Larsson Examinator: Ann-Sofie Hellberg HT 11 En kvalitativ studie om varför Facebook används, hur man skyddar sin personliga information

Läs mer

Case: Kundservice. Vad är det som idag kan kallas service? Madeleine Lindqvist 2009-08-03

Case: Kundservice. Vad är det som idag kan kallas service? Madeleine Lindqvist 2009-08-03 1 Vad är det som idag kan kallas service? Madeleine Lindqvist 2009-08-03 I alla tider har människor varit krävande och förväntat sig bland det bästa, men aldrig förr, som i dag har service betytt så mycket.

Läs mer

Alla behöver tårta! Belöningsträningens lager

Alla behöver tårta! Belöningsträningens lager Alla behöver tårta! Belöningsträningens lager Av: Eva Bertilsson och Emelie Johnson Vegh, publicerad i Canis 2012 Vi säger gärna att vi sysslar med belöningsbaserad träning träning där vi ser till att

Läs mer

Barnfattigdom. Arbetsplan för en studiecirkel

Barnfattigdom. Arbetsplan för en studiecirkel Partistyrelsens kansli Stockholm 2011-11-08 Barnfattigdom Arbetsplan för en studiecirkel 2 (8) Ta ut riktningen i en studiecirkel Det här är en arbetsplan som hjälper er att genomföra en studiecirkel om

Läs mer

LATHUND Att planera en mässa eller utställning

LATHUND Att planera en mässa eller utställning LATHUND Att planera en mässa eller utställning När man medverkar vid utställningar av olika slag är det viktigt att ha en klar strategi kring sitt deltagande. Att bara åka dit på vinst och förlust med

Läs mer

Hur skriver jag ett pressmeddelande? Vad bör jag tänka på för att få media att intresseras sig för vad jag har att säga?

Hur skriver jag ett pressmeddelande? Vad bör jag tänka på för att få media att intresseras sig för vad jag har att säga? Hur skriver jag ett pressmeddelande? Vad bör jag tänka på för att få media att intresseras sig för vad jag har att säga? 1. Vem, vad, när, hur, var och varför? Besvara de vanliga journalistiska frågorna

Läs mer

Registrera forskningspublikation i DiVA

Registrera forskningspublikation i DiVA Registrera forskningspublikation i DiVA Om möjligt, importera uppgifter från en databas istället för att registrera manuellt. Det går att importera från många olika databaser. Se manual om att importera

Läs mer