Utvecklingsplan för gymnastiken i Göteborg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utvecklingsplan för gymnastiken i Göteborg"

Transkript

1 Utvecklingsplan för gymnastiken i Göteborg Foto: Andreas Svensson

2 Innehållsförteckning 1 Syfte Bakgrund Vad är gymnastik...5 Gymnastik- en sport med många ansikten Organisation/ vision...8 Svenska gymnastikförbundet... 8 Gymnastiken i Göteborg Nulägesbeskrivning...9 Specialhallar i Göteborgs närhet... 9 Gymnastiken i Göteborg idag... 9 Problemanalys... 9 Gymnastikens geografiska spridning Problemanalys Gymnastikens attraktionskraft Göteborgsgymnastikens vision Ökad geografisk spridning Ändamålsenliga lokaler Beläggning och samverkan Utemiljö... 14

3 1 Syfte Utvecklingsplanens mål är att öka antalet medlemmar. Gymnastiken i Göteborg kännetecknas dock av två motpoler. Där det finns gymnastikföreningar saknas ändamålsenliga lokaler och där det finns lediga lokaler saknas gymnastikföreningar. Det finns sålunda två behov för gymnastikens utveckling i Göteborg: Lokaler Geografisk spridning Gymnastikföreningarna i Göteborg märker också allt mer av den bristande tillgången till ändamålsenliga lokaler vilket starkt begränsar utvecklingsmöjligheten för gymnastik i Göteborg. Gymnastiken i Göteborg är geografiskt ojämnt fördelad. Verksamma föreningar saknas i de Östra och Nordöstra stadsdelarna. Gymnastikförbundet Väst vill starta nya föreningar i dessa stadsdelar och därmed skapa sysselsättning och meningsfulla fritidsaktiviteter för barn och ungdomar. Gymnastik är den sport som ökat mest i Göteborg de senaste åren och är särskilt populär bland flickor 1. Detta trots att tillgången till ändamålsenliga lokaler är starkt begränsad och geografiskt ojämnt fördelad. Idag är det över barn och ungdomar i kö vilket visar att behovet är akut. Dokumentet är ett förslag till utvecklingsplan för gymnastiken i Göteborg. Utvecklingsplanen skall ses som en vägledning för hur kommunen och gymnastiken tillsammans ska arbeta för att skapa bättre förutsättningar. Kommunen ansvarar delvis för att ge fysiska och vissa ekonomiska förutsättningar för att kunna bedriva gymnastik i Göteborg. Gymnastikföreningar i Göteborg har bildat en samverkansgrupp med syfte att skapa bättre förutsättningar för gymnastik i Göteborg. Gruppen representerar ca medlemmar. Gymnastik består av många discipliner och detta dokument tar ett samlat grepp för alla discipliner. 1 Idrottsstöd till flickor och pojkar, jämställdhet som smart ekonomi i Göteborg, Göteborgs stad & SKL Antalet framräknat genom förfrågan hos gymnastikföreningarna i Göteborg.

4 2 Bakgrund I Göteborgs kommun finns det idag cirka 8000 aktiva gymnaster. Existerande föreningar i Göteborg växer så det knakar, de har många barn i kö. Samtidigt finns ett tomrum i stadsdelar som helt saknar gymnastikföreningar. För barn och ungdomar så är geografisk närhet en av de viktigaste förutsättningarna för att kunna ägna sig åt gymnastik. Göteborgsidrotten inte jämställd! Satsningar på fotbollsplaner motsvaras dock inte av satsningar på träningslokaler för exempelvis gymnastiken växande tjejidrott. Göteborgs Posten Idrotten är bevisat enormt viktigt för den sociala utvecklingen av barn och ungdomar och ger långsiktiga hälsofrämjande effekter. En annan grupp som skulle främjas av motorisk träning är barn med särskilda behov, ex down syndrom och autismspektrumtillstånd (AST). I nuläget råder stor efterfrågan på aktiviteter för dessa barn. Tidiga insatser i förskola och skola är en framgångsnyckel. Det är här som rörelseglädjen måste födas. Här ska man lägga grunden med rolig och medveten motorisk träning som hjälper barn att känna att de kan, vill och vågar vara med i fysiska lekar och träning. Studier visar att barns motoriska utveckling har försämrats. Det skapar ett motorisk utanförskap! Gymnastikföreningarna i Göteborg märker också allt mer av den bristande tillgången till ändamålsenliga lokaler vilket starkt begränsar utvecklingsmöjligheten för gymnastik i Göteborg. Detta problem beskrivs även i idrottsstöd till pojkar och flickor 3 där det konstateras att om kommunen skulle fördela resurserna mer jämlikt så skulle det förmodligen leda till att ännu fler utövar gymnastik. I dagsläget finns det bara en, delvis anpassad, kommunalt driven gymnastikhall i Göteborg, trots att gymnastiken är den tredje största idrottsgrenen för bidragsberättigade flickor 4. För att kunna ge tjejerna samma möjlighet att utvecklas i sin idrott som manliga idrottsutövare skulle en riktigt utrustad gymnastikhall i Göteborg vara mer än en mycket behövlig insats. Barngymnastiken växer fortfarande men när barnen blir äldre och vill göra mer avancerade övningar så saknas i Göteborg möjligheterna att hålla intresset vid liv då hallar med anpassade redskap saknas. Vi ser en stor potential att kunna attrahera ungdomar att fortsätta med gymnastiken längre upp i ålder om vi kan erbjuda utvecklande träningsmöjligheter. Ett annat allt större problem för gymnastiken är att allt fler idrottshallar inte utrustas för gymnastik. Rätt anläggningar är en förutsättning för att vi inom gymnastiken ska kunna bedriva vår verksamhet på ett bra och framgångsrikt sätt. Detta i kombination med konkurrensen om halltider har skapat akuta problem för vår verksamhet. Även möjligheten att arrangera Gymnastik är en av de största flickidrotterna och den växer för varje år. Men den skulle vara mycket större, vi har massor av barn i kö, och det är bristen på anpassade lokaler som är det stora problemet. Malin Eggertz Forsmark ordf SvGf tävlingar i Göteborg är starkt begränsad. Detta på grund av att befintliga anläggningar inte motsvarar gymnastikens krav på t.ex. takhöjd och infästningar i golv. 3 Idrottsstöd till flickor och pojkar, jämställdhet som smart ekonomi i Göteborg, Göteborgs stad & SKL Idrottsstöd till flickor och pojkar, jämställdhet som smart ekonomi i Göteborg, Göteborgs stad & SKL 2013.

5 Genom att anlägga specialanpassade gymnastikhallar skapas förutsättningar för att vända denna negativa trend. Dessutom skulle en gemensam anläggning kunna samla gymnastikens olika discipliner och därmed skapa en mötesplats och samhörighetskänsla inom idrotten. 3 Vad är gymnastik Gymnastik karakteriseras av en stor allsidighet och bredd vilket ger möjligheter för alla oavsett fysiska förutsättningar eller ålder. Gymnastiken är den största ingångssporten för barn vidare i idrottslivet. Allsidig grundträning med gymnastik ger inte bara barnen bättre förutsättningar för det framtida gymnastik-utövandet utan även en grundkoordination och motorik för andra idrotter, en bas för olika former av fysisk aktivitet. Det är detta som gör gymnastiken unik bland andra idrotter. Gymnastik innefattar så mycket och är ett stort led i folkhälsa för alla. Gymnastik- en sport med många ansikten Inom gymnastiken finns ett antal olika discipliner. Barngymnastik- grunden till allt Barngymnastiken är grunden i vår verksamhet. Den ger en grundläggande motorikträning och vänder sig till flickor och pojkar 3-12 år. Barngymnastik är allsidig, varierande, lekfull och utgår från barnens individuella förutsättningar. Detta ger en lekfull grundmotorisk träning. Detta exemplifieras med att vi bygger vi redskapsbanor, leker lekar, har olika stationer för träning. Gymnastikförbundet är ledande på barngymnastik och ska så förbli. Ur barngymnastiken växer vår breddverksamhet. Våra föreningar bedriver verksamhet i form av familjegymnastik för de allra minsta, lek-musik- rörelse och redskapsgymnastik. Det finns många verksamheter inom begreppet Barngymnastik Familjegymnastik Här går man på gympa tillsammans med sina barn och deltar aktivt i verksamheten, vuxen och barn tillsammans. Många föreningar erbjuder Familjegymnastik från 2 års ålder.

6 Bamsegympa Bamsegympa vänder sig till barn i åldern 3-6 år. Det är första kontakten med gymnastiken och här tränar vi de viktiga grundmotoriska färdigheterna tillsammans med Bamse och hans vänner. Bamsegympa är också en möjlighet för föräldrar att bli ledare, inga förkunskaper krävs. GympaKidz GympaKidz är gymnastikförbundets varumärke för verksamhet 7-12 år som inte är tävlingsgymnastik. Här hittar vi en stor bredd med allt från barnyoga, showdans, uppvisningsgymnastik till Parkour. Gymnastik i skolan Gymnastikförbundet har utbildningar och material för idrottslärare. Alla kan gympa Gymnastik för barn och ungdomar med rörelsehinder och / eller speciella behov. Alla ska få uppleva glädjen att röra på sig efter sin egen förmåga. Funktionsnedsättning ska aldrig få vara ett hinder utan en möjlighet i gymnastikens värld. Gymnastiken erbjuder så många möjligheter som även barn med funktionsnedsättning bör få möjlighet till, motion, styrka och balans. Barnen lär sig också rums- och kroppsuppfattning, färger och former, kommunikation och att ta hänsyn till andra. Framför allt får dessa barn och ungdomar uppleva rörelseglädje till härlig musik och kamratskap. Det viktiga är inte hur man rör sig utan att man rör sig! Allt man gör med kroppen är ju bra för knoppen! Parkour/ Freerunning Parkour ofta förkortat PK, är en disciplin och en metod som går ut på att utan hjälpmedel träna kroppen för att snabbt och effektivt kunna ta sig förbi hinder. Cheerleading Cheerleading tävlas på DM, SM och VM nivå. Ett tävlingsprogram utförs på en speciell cheerleadingmatta. Varje lag har en egen specialgjord tävlingsmusik som ofta är en mix av olika låtar i högt tempo. Cheerleading är en blandning av stunts, mänskliga pyramider, gymnastik, hopp och dans.

7 Gruppträning Gymnastikförbundets vuxenverksamhet. Det finns mängder av olika träningsformer inom gruppträningen med olika inriktningars som t ex vanlig motionsgymnastik, aerobic, step, yoga, core, styrkapass. Artistisk gymnastik Artistisk gymnastik eller redskapsgymnastik, är en disciplin inom tävlingsgymnastiken där gymnasten utför olika program i ett antal redskap. Den artistiska gymnastiken delas in i disciplinerna Manlig Artistisk Gymnastik (MAG) och i Kvinnlig artistisk gymnastik (KAG) I manlig gymnastik ingår redskapen fristående, bygelhäst, ringar, hopp, barr och räck. I kvinnlig gymnastik är redskapen hopp, barr, bom och fristående. Rytmisk gymnastik Rytmisk gymnastik (fd Rytmisk sportgymnastik) är en olympisk gren inom gymnastiken med tävlingar både individuellt och i trupp. Rytmisk gymnastik är en kvinnlig idrottsgren där gymnaster utför sina övningar med handredskap till musik. Det finns fem olika handredskap (rep, boll, käglor, tunnband och band) och gymnasterna tävlar antingen individuellt eller i trupp på en matta á 12 x 12 m. Trampolin Trampolinsporten består egentligen av tre olika grenar, individuell trampolin, synkron trampolin och dubbeltrampett (DMT). De olika grenarna ställer olika krav och det är relativt ovanligt att en och samma gymnast utövar alla tre. Truppgymnastik I trupp tävlar man i tre olika klasser: manlig, kvinnlig och mixed. Varje trupp består av mellan 6-20 gymnaster. Man tävlar i tre grenar: fristående, tumbling och trampett. Det är den populäraste och snabbast växande gymnastikdisciplinen i Sverige med drygt licensierade tävlingsgymnaster.

8 4 Organisation/ vision Svenska gymnastikförbundet Svenska Gymnastikförbundet är Sveriges största fjärde största förbund med medlemmar i föreningar. Gymnastiken är det specialförbund med flest kvinnliga medlemmar och varannan medlem är under 21 år. Verksamhetsidén är 'Svensk Gymnastik - rörelse hela livet.' Svenska gymnastikförbundet har konkritiserat RF s dokument idrotten vill till gymnastiken vill Gymnastikförbundet mål för 2020: År 2020 har Gymnastikförbundets föreningar sammanlagt minst medlemmar År 2020 är 15 % av alla barn upp till 12 år medlemmar i en gymnastikförening. År 2020 tränar minst medlemmar gruppträning. Senast år 2020 tar svenska gymnaster minst en medalj på EM och VM eller OS. År 2020 är alla nybyggda idrottslokaler i kommunala förskolor och skolor utrustade med gymnastikredskap enligt Gymnastikförbundets rekommendationer. År 2020 har det fattats beslut om eller projekterats för minst 20 nya specialhallar för gymnastik. För att nå de två sist nämnda målen har gymnastikförbundet startat en kampanj rädda gympan med syfte att skapa rätt förutsättningar i anläggningar. Gymnastiken i Göteborg Göteborg ingår som en del i Gymnastikförbundet region Väst. Det är den största regionen av alla med sina 230 föreningar och medlemmar. Göteborg har knappt 30 föreningar med ca medlemmar. Två av målen berör anläggningsfrågor. Göteborgs gymnastikföreningars mål för 2020: År 2020 har Göteborgs gymnastikföreningar sammanlagt minst medlemmar. År 2020 är 15 % av alla barn upp till 12 år medlemmar i en gymnastikförening. År 2020 är alla idrottslokaler i kommunens förskolor och skolor utrustade med gymnastikredskap enligt Gymnastikförbundets rekommendationer. År 2020 har det fattats beslut om eller projekterats för minst 3 nya specialhallar för gymnastik i Göteborg. År 2020 kan alla som önskar beredas plats i en gymnastikförening utan väntetid. År 2020 har nya gymnastikföreningar bildats och etablerat sig i Nordöstra Göteborg.

9 5 Nulägesbeskrivning Specialhallar i Göteborgs närhet Totalt finns det cirka 60 specialhallar för gymnastik i Sverige. Kartbilden visar specialanpassade hall i Göteborgs närhet. Under senare år har allt fler kommuner uppmärksammat gymnastikens förutsättningar och ett stort antal hallar har byggts eller är i projekteringsstadie. Vintern 2014 beslutade t ex Borås och Trollhättan att bygga ett gymnastikens hus. Kungsbacka har avsatt 50 miljoner i investeringsplan för en ny gymnastikhall. Gymnastiken i Göteborg idag Samtliga gymnastikföreningar med barn och ungdomsverksamhet har kö till sin verksamhet och tvingas i dagsläget att tacka nej till barn som vill börja. Gymnastikverksamhet i Göteborg bedrivs i huvudsak i skolors gymnastiksalar och mindre idrottshallar. Konkurrensen om tider är hård och ofta saknas ändamålsenliga redskap i lokalen eftersom skolidrotten numera är till största delen inriktad på bollsport. De föreningar som är aktiva inom någon av de specialgrenar som finns inom gymnastiken tillbringar ca 30 % av träningstiden med fram- och bortplockning av de redskap som krävs. Det finns för närvarande en specialhall för gymnastik i Göteborg och en kombinerad friidrott och gymnastikhall är under färdigställande. Detta kan jämföras med Stockholm som i dagsläget har 14st specialhallar för gymnastik. Om gymnastiken ska kunna behålla de aktiva som är 12 år eller äldre och som älskar gympan måste alla gymnaster, oavsett vilken ålder eller kunskapsnivå de har, få möjlighet att träna i ändamålsenliga lokaler där inte en stor del av träningen går åt till att släpa fram- och bort redskapen. Det hjälper inte, hur duktiga tränare man än har, att försöka locka någon att fortsätta eller börja med gymnastik i 14- årsåldern om man endast kan erbjuda plinthopp eller bänkövningar. Problemanalys Köerna växer vi kan inte ta emot alla barn för det finns inte tillräckligt med ändamålsenliga lokaler. Många föreningar får allt svårare att få tider i kommunens idrottshallar. Då växer köerna ännu mer. Nya idrottshallar byggs som tomma hallar i första hand för bollsporter. Detta rimmar dåligt med kommunens arbete med jämnställdhet inom idrotten.

10 Konsekvensen av detta är att förutsättningarna för den viktiga motoriska grundträningen minskar i takt med att redskapen blir färre och hallarna tomma. Och forskare har redan kunnat konstatera att barns och ungdomars motorik blivit sämre de senaste tio åren bl a finns resultat från en flerårig studie som gjorts av forskare från GIH (Gymnastik- och Idrottshögskolan). Bristande förrådsutrymmen Fram- och bortplockning av redskap. Stort slitage av redskap samt idrottshallar vid fram och bortplockning av redskap. Äldre barn slutar på grund av att föreningarna inte kan erbjuda utvecklande träning med rätt redskap. Man fastnar i plintträsket. Utspridd verksamhet och ingen gemensam mötesplats i Göteborg. Gymnastikens geografiska spridning Gymnastiken i Göteborg är geografiskt ojämnt fördelad. Verksamma föreningar saknas i de Östra och Nordöstra stadsdelarna. Bilden visar placering av de största truppgymnastikföreningarna i Göteborg. För samtliga discipliner ser situationen likartad ut. Problemanalys Försök har tidigare gjorts av föreningar i andra stadsdelar att starta verksamhet i de nordöstra stadsdelarna. Då ledarna ofta är unga flickor har det fallit på att restiderna blir långa och att man känner sig otrygg under resan.

11 6 Gymnastikens attraktionskraft Den ger viktig motorisk träning som utvecklar barnens färdigheter, både kroppsligt och mentalt. Det är en av de få verkligt stora flickidrotterna. Det är den billigaste idrotten och därmed tillgänglig för alla. Stor samverkan med andra idrotter En ingångssport där många barn får sin första kontakt med föreningsliv och organiserad fysisk aktivitet. Ger möjlighet både till träning antingen i lag eller individuellt. Det är den idrotten som står för mest rörelseglädje enligt olika studier. En stor möjlighet för olika frisskolor utan egna hallar. En viktig aspekt i vårt arbete är jämställdheten eftersom de allra flesta medlemmar inom gymnastiken är flickor. De tjejdominerade idrotterna har svårt att hävda sig gentemot de mera klassiska och manligt dominerade idrotter, när det gäller att framföra sina resursbehov. Rent idrottsmässigt skulle nya anläggningar innebära ett enormt och mycket nödvändigt lyft för alla deltagare. Vi skulle få möjligheten att erbjuda kvalitativt bra träningar för alla grupper, från de minsta fram till tävlings- och uppvisningsgrupperna. På köpet får vi minskad skaderisk på grund av anpassade träningsmöjligheter. Lokaler skulle öppna helt nya möjligheter för kursverksamhet under året och på semestertid, samt för tränings- och utbildningsläger. Utöver användningen av sådana hallar av gymnastikföreningar finns det ideala förutsättningar för andra idrottsklubbar och skolor att göra en del av sin grundträning i hallen och erbjuda variationsrikare idrottslektioner. Samverkan med skola De tidiga insatserna i förskola/skola är framgångsnyckeln. Här når man alla. Det är i skolan som rörelseglädjen måste födas. Det är extra viktigt för de barn som inte har naturliga vägar till en idrottsförening i tidig ålder. Här ska man lägga grunden med rolig och medveten motorisk träning som hjälper barnen att känna att de kan, vill och vågar vara med i fysiska lekar och träning. Studier 5 visar att barnens motoriska utveckling har försämrats. Det skapar ett motoriskt utanförskap. Också här är lokalfrågan viktig. Rusta upp och utrusta skolgymnastikhallarna så att de skapar lust till rörelse och ger förutsättningar för grundläggande och rolig motorisk träning. Det är självklart att kommunala idrottsanläggningar, framför allt skolidrottshallar, ska ha utrustning för redskapsgymnastik. Har man inte ekonomiska möjligheter att utrusta hallar med fasta gymnastikredskap vilket givetvis är önskvärt finns det andra alternativ. Och det finns nytänkande också när det gäller hur gymnastikredskap kan och bör se ut. 5 GIH gymnastik och idrottshögskolan Mugi Motoriklek

12 Barn blir smarta av gympa Gymnastikförbundet driver kampanjen; barn blir smarta av gympa som är det kaxiga uttrycket för vad många forskare är eniga om. Det finns allt mer forskning som visar på samband mellan motorisk träning och inlärning. Nu finns också belägg för att satsningar på fysisk aktivitet i skolan även ger samhällsekonomiska vinster 6. Allt fler barn lever idag i urban miljö. Därför är det viktigt att man bygger in rörelsemöjligheter för barn i och utanför skolan. Ett brett rörelsekunnande ger förutsättningar för att vara fysiskt aktiv som vuxen. Att kunna är en förutsättning för att vilja! 7 Göteborgsgymnastikens vision 2020 Gymnastiken i Göteborg kännetecknas av två motpoler. Där det finns gymnastikföreningar saknas lokaler och där det finns lediga lokaler saknas gymnastikföreningar. Det finns sålunda två behov för gymnastikens utveckling i Göteborg som behöver arbetas vidare med. 7.1 Ökad geografisk spridning Gymnastik är en bra ingångssport med allsidig träning. Gymnastik tilltalar en bred målgrupp och med nya discipliner som Parkour kan vi även locka till oss pojkar i tonåren. Etablering av nya föreningar i stadsdelar som saknar aktiva föreningar bidrar inte bara till gymnastikens utveckling i Goteborg utan ger också nya möjligheter till ökad gemenskap och minskad segregation. Gymnastikförbundet Väst tänker sig ett projekt tillsammans med Göteborgs kommun för att sprida gymnastiken till gymnastikkartans vita fläckar. Kontakt med ungdomar som kan tänka sig att utbilda sig till gymnastikledare. Tänkbara vägar att nå dessa är via andra lokala föreningar, skolor och arbetsförmedlingen. Utbildning av ledarna via GF Väst. Utbildningen omfattar såväl praktiska kunskaper samt administrativa delar. Traineeprogram hos etablerade föreningar i Göteborg efter utbildningen. Traineeprogrammet är inte bara ledarverksamhet på golvet utan även den administrativa delen av föreningsverksamheten. Parallellt med slutfasen av traineeprogrammet sker marknadsföring i berörda stadsdelar i samråd med alla involverade parter. Etableringsstöd i form av finansiellt stöd samt mentorsprogram för att långsiktigt etablera de nya föreningarna. 6

13 Efter genomfört projekt skall vi ha etablerat nya föreningar i medverkande stadsdelar. Dessa föreningar sysselsätter flera ledare på hel/deltid. Vi har nått två målgrupper i de aktuella stadsdelarna. Barn och familjer. Gymnastik i närområdet där alla är välkomna på sina villkor oavsett kulturell bakgrund. Ungdomar. Framför allt killar som idag inte allt för sällan saknar meningsfull fritidssysselsättning. 7.2 Ändamålsenliga lokaler Gymnastik består av flera discipliner och det finns stora fördelar med en samlokalisering. Det finns behov att samla de olika disciplinerna i en gemensam anläggning. Vad det avser rytmisk-, trampolin- och artistisk gymnastik så täcker en hall det nuvarande behovet. Truppgymnastiken är den största disciplinen och det finns ett stort behov av flera hallar. Dessa bör placeras likt satteliter i områden där det finns etablerade föreningar. (Detta resonemang följer hur friidrottens anläggningar är planerade med friidrottens hus som ett nav) Disciplin Behov av anläggning(ar) Lokalisering Trupp Flera Sattelithallar, beroende på lokala upptagningsområden Rytmisk En Relativt centralt, inget givet upptagningsområde Trampolin En Relativt centralt, inget givet upptagningsområde Artistisk gymnastik En Relativt centralt, inget givet upptagningsområde Ett Gymnastikens hus med allaktivitetshall. En ny gemensam anläggning bör uppföras med en prestanda som minst innefattar disciplinerna: artistisk gymnastik, Rytmisk gymnastik, Trupp och Trampolin. Det innebär att den inre fria takhöjden skall vara minst 10 meter samt innehålla sk. skumgummigropar. Verksamhetsytan bör även vara så stor att träningsredskapen kan vara fast monterade och i regel permanent framställda. Det är önskvärt att det finns utrymme för att bedriva viss tävlingsverksamhet med en relativt stor publikkapacitet, utdragbara läktare är ett bra komplement till en mindre fast läktare. Hallen bör också anpassas med motorikutrustning för barnverksamhet. För att inrymma disciplinerna: artistisk gymnastik, rytmisk gymnastik, trupp och trampolin krävs en verksamhetsyta på uppskattningsvis m². Till viss del kan även parkour och cheerleading rymmas inom ovanstående.

14 Allaktivitetscenter Som ett komplement till ovanstående finns även önskemål om att ytterligare bredda verksamheten genom en specialanpassad allaktivitetsyta med inriktning för motorik. De olika ytorna inom detta center kan utnyttjas av väldigt många gymnaster, barn och framför allt kan de med funktionsnedsättning av olika slag få träna och träffa övriga gymnaster inom alla nivåer. FAR Fysisk Aktivitet på Recept skulle kunna erbjudas i ett Allaktivitetsrum i denna gemensamma hall. En spegelsal för balett- och rörelseskolning, som är en stor del i gymnastiken och som även ska kunna nyttjas av barn och ungdomar med funktionshinder då det i stort sett inte erbjuds denna möjlighet för denna kategori någonstans. Denna sal skulle även kunna nyttjas av olika former av gruppgymnastik. Beläggning och samverkan Behovet av en anpassad hall är så stort att beläggning från eftermiddag till sena kvällen på vardagar samt hela helger är garanterat från starten. Dagtid kan hallen beläggas med ex barnverksamhet där t.ex. förskolor och särskolor kan utnyttja hallen med goda möjligheter till inspirerande motorisk träning. Spännande möten mellan unga och gamla kan skapas på dagarna när även seniorer kan få motorisk träning. Gymnastik är dessutom en idrott andra idrottare alltmer uppmärksammar som en bra komplementträning. Detta innebär att en komplett gymnastikanläggning kan få en hög beläggningsgrad från starten. Utemiljö En gymnastikanläggning vänder sig till en bred grupp människor. Vi ser gärna en utemiljö som harmoniserar med gymnastikens grund för rörelseglädje. Olika former av inspirerande miljö för fysisk aktivitet som t.ex: Allaktivitetspark Inte nudda marken parken Aktivitets yta där barn och ungdomar kan finna spontangymnastik och själva utveckla sin kreativa förmåga. Många spännande redskap ska finnas som bäddar för aktivitet. Gammelpark En anläggning som är riktad till de äldre där man kan träna balans, lätt styrka och olika färdigheter på fantasifulla redskap. Parkourpark En inspirerande anläggning för parkour som uppmuntrar till spontanidrott. Gräsytor Gräsyta för olika former av gruppgymnastik.

2013-2014 Förslag till Förbundsmötet 2012

2013-2014 Förslag till Förbundsmötet 2012 GYMNASTIKEN VILL! 2013-2014 Förslag till Förbundsmötet 2012 1 2 Svensk Gymnastik siktar på framgång. Gymnastiken Vill ska leda oss dit. Gymnastiken Vill är Gymnastikförbundets gemensamma idédokument. Här

Läs mer

SVENSK GYMNASTIK VILL

SVENSK GYMNASTIK VILL SVENSK GYMNASTIK VILL Antagen av Förbundsmötet 2014 2 Svensk Gymnastik - rörelse hela livet Tack till alla fotografer: Maria Edstrand/Allehanda media Jesper Eriksson Jessica Green Andreas Gustafsson Popa

Läs mer

Vi ser fram emot våra gymnasters utveckling

Vi ser fram emot våra gymnasters utveckling Bakgrund Västerbottens Gymnastikförbund arrangerade 1990 gymnastikspelen i Umeå och sedan dess har Umeå GF i omgångar uppvaktat Umeå fritid för att diskutera lokalproblematiken för tävlingsgymnastiken

Läs mer

Gymnastiken SYD vill!

Gymnastiken SYD vill! Gymnastiken SYD vill! 2011-2012 Kraftsamling mot gemensamma mål Gymnastikförbundet Syd har utifrån Gymnastiken Vill sammanfattat den målsättning och verksamhetsinriktning som vi konkret vill arbeta efter

Läs mer

Motorikanläggningar. Ett underlag till föreningar, kommuner och landsting.

Motorikanläggningar. Ett underlag till föreningar, kommuner och landsting. Motorikanläggningar Ett underlag till föreningar, kommuner och landsting. En bred motorisk grund är bland de bästa förutsättningarna för all annan inlärning Motorikanläggninar en möjlighet att... 3 Modernisera

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR UPPSALA GYMNASTIKFÖRENING 2015

VERKSAMHETSPLAN FÖR UPPSALA GYMNASTIKFÖRENING 2015 VERKSAMHETSPLAN FÖR UPPSALA GYMNASTIKFÖRENING 2015 Inledning Uppsala Gymnastikförening är en ideell förening som fyllde 100 år 2014. Föreningen har en stor bredd med aktiviteter för livets alla skiftningar

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR UPPSALA GYMNASTIKFÖRENING 2013

VERKSAMHETSPLAN FÖR UPPSALA GYMNASTIKFÖRENING 2013 Inledning VERKSAMHETSPLAN FÖR UPPSALA GYMNASTIKFÖRENING 2013 Uppsala Gymnastikförening är en ideell förening som fyller 100 år, 2014! Föreningen har en stor bredd med aktiviteter för livets alla skiftningar

Läs mer

Målsättning för Gefle GymnastikFörening

Målsättning för Gefle GymnastikFörening 140106 Målsättning för Gefle GymnastikFörening Vi är och ska förbli ledande på barn- och ungdomsgymnastik. Det är nyckeln till fortsatta framgångar inom föreningen under kommande decennier. Vi har också

Läs mer

GYMNASTIKEN UPPSVENSKA VILL! UPPSVENSKA 1 GYMNASTIKEN VILL

GYMNASTIKEN UPPSVENSKA VILL! UPPSVENSKA 1 GYMNASTIKEN VILL GYMNASTIKEN UPPSVENSKA VILL! 2013-2014 UPPSVENSKA 1 GYMNASTIKEN VILL 2013 2014 Svensk Gymnastik - rörelse hela livet 0 år 5 år 10 år 15 år 20 år 30 år 40 år 100 år 2 GYMNASTIKEN VILL 2013 2014 Svensk Gymnastik

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR UPPSALA GYMNASTIKFÖRENING 2016

VERKSAMHETSPLAN FÖR UPPSALA GYMNASTIKFÖRENING 2016 VERKSAMHETSPLAN FÖR UPPSALA GYMNASTIKFÖRENING 2016 Inledning Uppsala Gymnastikförening är en ideell förening som fyller 102 år 2016. Föreningen har en stor bredd med aktiviteter för livets alla skiftningar

Läs mer

Fördelningsprinciper med öppethållande 2015 tillägg gymnastiken

Fördelningsprinciper med öppethållande 2015 tillägg gymnastiken SIGNERAD 2015-03-23 Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (4) Datum 2015-03-20 Vår referens Amir Nuhanovic Föreningssekreterare amir.nuhanovic@malmo.se Tjänsteskrivelse Fördelningsprinciper med öppethållande

Läs mer

Antagen av årsmötet 2013

Antagen av årsmötet 2013 GYMNASTIKEN NORR VILL! 2013-2014 Antagen av årsmötet 2013 1 Svensk Gymnastik - rörelse hela livet 0 år 5 år 10 år 15 år 20 år 30 år 40 år 100 år 2 Svensk Gymnastik siktar på framgång. Gymnastiken Vill

Läs mer

Föreningsträffar GF Mellansvenska 14 mars 2015 Örebro. Pia Josephson Sportchef, Gymnastikförbundet

Föreningsträffar GF Mellansvenska 14 mars 2015 Örebro. Pia Josephson Sportchef, Gymnastikförbundet Föreningsträffar GF Mellansvenska 14 mars 2015 Örebro Pia Josephson Sportchef, Gymnastikförbundet Svensk Gymnastik Vill.. Verksamhetsidé Svensk Gymnastik har många ansikten Vår värdegrund Personligt engagemang

Läs mer

Holmsundsgymnasternas föreningspolicy

Holmsundsgymnasternas föreningspolicy Holmsundsgymnasternas föreningspolicy Verksamhet och syfte Holmsundsgymnasterna är medlem i Svenska Gymnastikförbundet som utgör ett av Sveriges största idrottsförbund. I dagsläget har föreningen cirka

Läs mer

Ny specialhall för gymnastik i Stockholm Utredningsbeslut

Ny specialhall för gymnastik i Stockholm Utredningsbeslut Idrottsförvaltningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2013-06-04 IDN 2013-06-18 Handläggare Hans Eriksson Telefon: 08-508 26 754 Till idrottsnämnden Förvaltningens förslag till beslut 1. Idrottsnämnden godkänner

Läs mer

AIF GYMNASTIK VERKSAMHETSBESKRIVNING 2012/2013

AIF GYMNASTIK VERKSAMHETSBESKRIVNING 2012/2013 AIF GYMNASTIK VERKSAMHETSBESKRIVNING 2012/2013 4ÅR och 5ÅR - --- - 4 5 år Barngymnastik (Barn) Barngymnastiken skall vara en rolig och lekfull aktivitet som främjar barnens individuella utveckling. Att

Läs mer

Gymnastik- utbildarna. Kvalité Kompetens

Gymnastik- utbildarna. Kvalité Kompetens Gymnastik- utbildarna Kunskap Kvalité Kompetens Gymnastikutbildarna Vad är det? Gymnastikutbildarna är varumärket för all utbildningsverksamhet inom Gymnastikförbundet och erbjuder efterfrågad utbildning

Läs mer

LINGVALLEN KURSER OCH LÄGER

LINGVALLEN KURSER OCH LÄGER LINGVALLEN KURSER OCH LÄGER SOMMAREN 2009 1 Kurs och Läger katalog 2009.indd 1 2009-02-23 11:10:40 KURSER Barn, Ungdom, Skola och Förberedande tävling 29 juni 3 juli Ung Kaxig Framåt Kurs/läger 5 dagar

Läs mer

ARBETSHÄFTE FÖR FÖRENING

ARBETSHÄFTE FÖR FÖRENING ARBETSHÄFTE FÖR FÖRENING GYMNASTIKEN VILL 2013-2014 DET HÄR VILL VI! 1 Arbetshäfte avsett att bearbeta Gymnastikföreningens: VERKSAMHETSIDÉ VÄRDEGRUND VISION & MÅL 2020 MÅL 2013 2014 STRATEGIER HANDLINGSPLAN

Läs mer

Riktlinjer för ny Baskurs Barn och Ungdom

Riktlinjer för ny Baskurs Barn och Ungdom Gymnastikförbundets Riktlinjer för ny Baskurs Barn och Ungdom Version 2, september 2011 Den nya utbildningsstrukturen Nedan beskrivs utbildningsstrukturen för Gymnastikförbundets barn- och ungdomsverksamhet

Läs mer

Skrivelse. Hallgruppen

Skrivelse. Hallgruppen BORLÄNGE GYMNASTIKKLUBB Skrivelse - Gällande ett Motorikens Hus i Borlänge samt fler tider i Honefshallen Hallgruppen BGK 20 15-1 1-25 Borlänge gymnastikklubb har bildat en Hallgrupp som tillsammans med

Läs mer

Utbildningar. ungdomsledare

Utbildningar. ungdomsledare Bamsegympa Hopp & Volt GympaKidz Action Matta & Airtrack Yoga Fantasi- och äventyrsbanor Performance GympaKidz Utbildningar Parkour Young Training och Gympa Kidz Show & Dance Alla kan gympa Familjegympa

Läs mer

Vision Gymnastikforum den oktober 2011

Vision Gymnastikforum den oktober 2011 Vision 2020 Gymnastikforum den 22-23 oktober 2011 Varför, vad och hur processarbeta? För att vägen är en stor del av målet. Ju fler som blir och gör sig delaktiga, desto större chans att många kommer fram

Läs mer

www.gymnastik.se/mellansvenska www.facebook.com Gymnastikförbundet Mellansvenska Vårt kansli, beläget i Örebro, med tre anställda idrottskonsulenter.

www.gymnastik.se/mellansvenska www.facebook.com Gymnastikförbundet Mellansvenska Vårt kansli, beläget i Örebro, med tre anställda idrottskonsulenter. Regionen bildades den 1 januari 2010 till nuvarande form. Vi är tillsammans ca 32 500 medlemmar i 192 föreningar i Södermanland, Värmland, Västmanland, Örebro län och Östergötland (som alla tidigare var

Läs mer

LÄGER 2010. Läger utan egna ledare

LÄGER 2010. Läger utan egna ledare LÄGER 2010 Läger utan egna ledare 13-16 juni Läger 1 utan egna ledare 4 dagar 17-20 juni Läger 2 utan egna ledare 4 dagar 21-24 juni Läger 3 utan egna ledare 4 dagar 2-6 augusti Läger 4 utan egna ledare

Läs mer

Föreningspolicy för ledare, aktiva, barn, ungdomar & föräldrar i vår förening.

Föreningspolicy för ledare, aktiva, barn, ungdomar & föräldrar i vår förening. Föreningspolicy för ledare, aktiva, barn, ungdomar & föräldrar i vår förening. Framarbetad Hösten 2008 i samarbete med Redigerad November 2010 Sida 2 av 8 Innehållsförteckning 4 Så här vill vi att våra

Läs mer

SVENSK GYMNASTIK HAR NÅGOT FÖR ALLA VÄLKOMMEN TILL GF NORRS INSPIRATIONSHELG MED ÅRSMÖTE 2016 VAR: MEDLEFORS, SKELLEFTEÅ NÄR: 19-20 MARS

SVENSK GYMNASTIK HAR NÅGOT FÖR ALLA VÄLKOMMEN TILL GF NORRS INSPIRATIONSHELG MED ÅRSMÖTE 2016 VAR: MEDLEFORS, SKELLEFTEÅ NÄR: 19-20 MARS TÄVLINGS GYMNASTIK BAMSEGYMPA - BARNGYMNASTIK DANS UPPVISNINGSGYMNASTIK - CHEERLEADING HOPPREP - PARKOUR TRICKING - TRAMPOLIN - TRUPPGYMNASTIK ARTISTISK GYMNASTIK - AEROBIC GYMNASTICS - RYTMISK GYMNASTIK

Läs mer

8 9 oktober. Två inspirerande dagar för din hälsa! Fri entré, Lidingö stadshus www.lidingo.se/livsgladje65

8 9 oktober. Två inspirerande dagar för din hälsa! Fri entré, Lidingö stadshus www.lidingo.se/livsgladje65 8 9 oktober Två inspirerande dagar för din hälsa! Fri entré, Lidingö stadshus www.lidingo.se/livsgladje65 Livsglädje att leva livet hela livet Det finns så mycket att njuta av och bli glad av i livet,

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015

VERKSAMHETSPLAN 2015 VERKSAMHETSPLAN 2015 ÖVERGRIPANDE VERKSAMHETSINRIKTNING Gymnastikförbundet Norrs verksamhetsplan 2015 utgår i huvudsak från den verksamhetsinriktning som antogs av Förbundsmötet i maj 2014 och den verksamhetsplan

Läs mer

Socialdemokraterna i Uppsala kommun

Socialdemokraterna i Uppsala kommun Socialdemokraterna i Uppsala kommun Vi vill göra Uppsala till en av landets bästa idrottskommuner! De senaste årens fantastiska framgångar inom idrotten visar vilka möjligheter Uppsala har att bli en av

Läs mer

GYMNASTIKSPELEN 2014

GYMNASTIKSPELEN 2014 Vid varje Gymnastikspel lanseras en ny cool t-shirt. Har du tips på hur årets Gymnastikspelströja ska se ut? Kom med dina idéer senast den 28 februari. Maila sydost@gymnastik.se t-shirten 2012 Sidan 2

Läs mer

Vi vill skapa Västsveriges Gymnastikcentrum I Alingsås Förslaget utarbetat av Gymnastikens Hus och AIF Gymnastik

Vi vill skapa Västsveriges Gymnastikcentrum I Alingsås Förslaget utarbetat av Gymnastikens Hus och AIF Gymnastik Vi vill skapa Västsveriges Gymnastikcentrum I Alingsås Förslaget utarbetat av Gymnastikens Hus och AIF Gymnastik Förverkligas i samverkan Gymnastikens Hus ekonomiska förening bildades 2006 av: Gymnastikens

Läs mer

Idrotten. en resurs för kommunen

Idrotten. en resurs för kommunen Idrotten en resurs för kommunen AVSIKTSFÖRKLARING 2010 1 Idrottsrörelsen tar starkt avstånd från användandet av droger, våld och dopning. Idrotten står för rent spel. Idrotten och dess ledare är i många

Läs mer

SÄKERHET OCH REGLER I ÖSTERSUND ARENA GYMNASTIKHALLEN

SÄKERHET OCH REGLER I ÖSTERSUND ARENA GYMNASTIKHALLEN SÄKERHET OCH REGLER I ÖSTERSUND ARENA GYMNASTIKHALLEN har den genomgått säkerhetsutbildning i Östersund Arenas Gymnastikhall. Utbildningen ger personlig behörighet att bedriva skolidrottsverksamhet eller

Läs mer

Gymnastikförbundets. Utbildningskrav Tävling

Gymnastikförbundets. Utbildningskrav Tävling Gymnastikförbundets Utbildningskrav Tävling From 1 juli 2011 Utbildningsstruktur Nedan beskrivs utbildningsstrukturen för Gymnastikförbundets tävlingsdiscipliner. Baskursen är gemensam för alla barn- och

Läs mer

SOL-utsikter. Nu måste chansen tas! Detta specialnummer av SOL-utsikter handlar helt om möjligheten att skapa en ny gymnastikhall i Fruängen.

SOL-utsikter. Nu måste chansen tas! Detta specialnummer av SOL-utsikter handlar helt om möjligheten att skapa en ny gymnastikhall i Fruängen. SOL-utsikter Hallspecial 2010 En dröm... Nu måste chansen tas! En möjlighet... Detta specialnummer av SOL-utsikter handlar helt om möjligheten att skapa en ny gymnastikhall i Fruängen. SOL-flickornas GF

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-12-01 Sida 31 (35)

Sammanträdesdatum 2015-12-01 Sida 31 (35) w C :'0'C"" 1 r;~,. '", KOMMUNSTRYRELSENS AU.:~ TRANAS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015-12-01 Sida 31 (35) 295 Dnr 392/15 Svar på motion om gymnastikhall Moderaterna i Tranås har genom

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN Svenska Cheerleadingförbundet

VERKSAMHETSPLAN Svenska Cheerleadingförbundet VERKSAMHETSPLAN Svenska Cheerleadingförbundet -2015 Innehåll Svenska Cheerleadingförbundet -2015... 2 Mission... 2 Vision... 2 Organisation... 2 Kommittéer och utskott... 2 Mästerskap och tävlingar...

Läs mer

Svensk Gymnastik VILL

Svensk Gymnastik VILL Svensk Gymnastik VILL Underlag till Förbundsmötet 2016 Svensk Gymnastik Vill Visionsmål 2012 satte vi upp riktningen Svensk Gymnastik - Rörelse hela livet, vilken beskriver de många ansikten som vi tillsammans

Läs mer

Täby GF kopplat till Gymnastiken vill

Täby GF kopplat till Gymnastiken vill Täby GF kopplat till Gymnastiken vill I enlighet med gymnastiken vill och nya utvecklingsmodellen färgkodar vi vår verksamhet så att den kan översättas till de nya etiketterna enligt nedan. Utvecklingsmodellen

Läs mer

Lokalförsörjning för idrott och fritidsanläggningar

Lokalförsörjning för idrott och fritidsanläggningar Lokalförsörjning för idrott och fritidsanläggningar Mikael Franzén Projektledare Lokalförsörjningsenheten idrotts- och fritidsanläggningar Stadsbyggnadsförvaltningen Uppsala kommun Syfte Lokalförsörjningsplaneringens

Läs mer

Enklare insteg för utbildning Barn och Ungdom

Enklare insteg för utbildning Barn och Ungdom 2013-04-18 Enklare insteg för utbildning Barn och Ungdom Syfte Ett av målen i Vision 2020 är att kraftfullt öka antalet medlemmar i våra föreningar. För att kunna uppnå detta mål behövs väsentligt fler

Läs mer

Det som förenar oss som är medlemmar i Lerums Konståkningsklubb är att vi älskar konståkning.

Det som förenar oss som är medlemmar i Lerums Konståkningsklubb är att vi älskar konståkning. VERKSAMHETSPLAN 2014/2015 VISION Det som förenar oss som är medlemmar i Lerums Konståkningsklubb är att vi älskar konståkning. Vi fokuserar på medlemmarnas personliga utveckling en god teamkänsla och vi

Läs mer

GYMNASTIKFORUM #gymnastikforum2015

GYMNASTIKFORUM #gymnastikforum2015 GYMNASTIKFORUM 2015 #gymnastikforum2015 Morgondagens Utbildningsbehov - Vilket stöd behöver föreningen? Det här är vi: Anna Blid, utbildningschef Therese Flemström, utbildningskonsulent Louise Nordenberg,

Läs mer

Projektbeskrivning Tri4Fun Väst 2013

Projektbeskrivning Tri4Fun Väst 2013 Projektbeskrivning Tri4Fun Väst 2013 Projektbeskrivningen är tänkt som ett komplement till återrapporten i IdrottOnline för att ge en inblick i projektet utöver de siffror som redovisas i återrapporten.

Läs mer

Rörelse hela livet en utvecklingsmodell för svensk gymnastik

Rörelse hela livet en utvecklingsmodell för svensk gymnastik Rörelse hela livet en utvecklingsmodell för svensk gymnastik Vårt uppdrag är att erbjuda rörelse hela livet. Svensk gymnastik har något för alla, oavsett ålder, förutsättningar och ambitionsnivå. För att

Läs mer

Convent 2012 Njurunda sporthall 26 augusti 2012

Convent 2012 Njurunda sporthall 26 augusti 2012 Convent 2012 Njurunda sporthall 26 augusti 2012 Dagen är uppdelad i två spår, anpassade efter ålder och erfarenhet. Det är fritt att välja vilka pass man vill delta i, men spåren ger en fingervisning om

Läs mer

Svensk Gymnastik VILL 2017/2018

Svensk Gymnastik VILL 2017/2018 Svensk Gymnastik VILL 2017/2018 Antagen av Förbundsmötet 2016 Svensk Gymnastik Vill 2012 satte vi upp riktningen Svensk Gymnastik Rörelse hela livet, vilken beskriver de många ansikten som vi tillsammans

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2011 MARIEHAMNS GYMNASTIKFÖRENING R.F. SAMMANFATTNING

VERKSAMHETSPLAN 2011 MARIEHAMNS GYMNASTIKFÖRENING R.F. SAMMANFATTNING VERKSAMHETSPLAN 2011 SAMMANFATTNING Gymnastik är en form av idrott, som alla har nytta av att hålla på med. Gymnastiken ger en god kroppskontroll, är utvecklande av motoriken samt dynamisk och mångfacetterad.

Läs mer

Föräldradokument. Sportchefen har ordet:

Föräldradokument. Sportchefen har ordet: Föräldradokument Till Hammarbygymnasternas grupper Sportchefen har ordet: HG är en förening under ständig utveckling. Bara de senaste 5 åren har vi ökat antalet aktiva medlemmar från 600 till idag ca 1

Läs mer

Kalmargymnastiken Vill

Kalmargymnastiken Vill Kalmargymnastiken Vill -Rörelse hela livet Kalmar Gymnastikförenings gemensamma måldokument Antagen på årsmöte 2015 (reviderad 151009) KALMAR GYMNASTIKFÖRENING Bildad 1922 Gymnasten, Fredrikskans, Expeditionstider,

Läs mer

GYMNASTIKSPELEN 3-4/5 2014

GYMNASTIKSPELEN 3-4/5 2014 Sidan 1 GYMNASTIKSPELEN 3-4/5 2014 Innehållsförteckning Sida 2 Allmän information 3-4 Gymnastikspelscupen 5 Gympakampen 6 Föreningsmixen 7 Gyllene Hatten 8 GympaKidz uppvisning 9 KARL-OSKAR 10 Prova-på

Läs mer

Riksidrottsförbundets anvisningar för barnoch ungdomsidrott

Riksidrottsförbundets anvisningar för barnoch ungdomsidrott Riksidrottsförbundets anvisningar för barnoch ungdomsidrott Ambitionen är att anvisningarna ska hjälpa förbund och föreningar till ökad medvetenhet om vad man håller på med och varför. Alla barn och ungdomar

Läs mer

Verksamhetsidé, vision, värdegrund

Verksamhetsidé, vision, värdegrund Verksamhetsidé, vision, värdegrund Verksamhetsidé Svenska Danssportförbundet har till uppgift att främja och administrera danssporten i Sverige på sådant sätt att den står i överensstämmelse med idrottens

Läs mer

Riksidrottsförbundets anvisningar för barnoch ungdomsidrott

Riksidrottsförbundets anvisningar för barnoch ungdomsidrott Riksidrottsförbundets anvisningar för barnoch ungdomsidrott Ambitionen är att anvisningarna ska hjälpa förbund och föreningar till ökad medvetenhet om vad man håller på med och varför. Alla barn och ungdomar

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN. Höganäs Gymnastikförening

VERKSAMHETSPLAN. Höganäs Gymnastikförening VERKSAMHETSPLAN Höganäs Gymnastikförening 2011 VERKSAMHETSPLAN FÖR 2011 Inledning Under 2011 är den övergripande och långsiktiga målsättningen och visionen för föreningen att gymnaster och ledare stannar

Läs mer

Borggården, Trollhättan, 2016

Borggården, Trollhättan, 2016 Borggården, Trollhättan, 2016 Specialutrustad hall med redskap för truppgymnastik. Trampoliner, klossgrop, MD-gropar, tumblinggolv, fasttrack mm. Hallen kan hyras för läger och träningar. I anläggningen

Läs mer

Verksamhetsplan Västerbottens Ridsportförbund

Verksamhetsplan Västerbottens Ridsportförbund Verksamhetsplan 2017 Västerbottens Ridsportförbund Verksamhetsplan 2017 en efter föreningarnas föreningarna möjlighet Västerbottens att Ridsportförbund Verksamhetsidé/Syfte vara samarbetsorganisation för

Läs mer

Svenska Skidförbundets anvisningar för barn- och ungdomsverksamhet

Svenska Skidförbundets anvisningar för barn- och ungdomsverksamhet 2016-05-03 Svenska Skidförbundets anvisningar för barn- och ungdomsverksamhet Tommy Eliasson Winter, alpint Karin Ersson, längd Joar Båtelson, skicross Olle Danielsson, snowboard och freeskiing Katarina

Läs mer

Gympalätts egen tidning Hösten 2009

Gympalätts egen tidning Hösten 2009 Gympalätts egen tidning Hösten 2009 Ordförande Helena har ordet Så har ännu en gympatermin passerat och jag som ordförande kan med stolthet se på vår verksamhet. Den rörelseglädje man ser hos våra små

Läs mer

Styrelsen för Göteborgs Turnförening får här avge följande berättelse för verksamhetsåret 2013.

Styrelsen för Göteborgs Turnförening får här avge följande berättelse för verksamhetsåret 2013. Årsberättelse Göteborgs Turnförening 2013 Styrelsen för Göteborgs Turnförening får här avge följande berättelse för verksamhetsåret 2013. STYRELSE Ordförande Kassör Sekreterare Ledamöter Suppleanter Robert

Läs mer

Policy Barn & ungdom t o m 15 år UNGDOM

Policy Barn & ungdom t o m 15 år UNGDOM Policy Barn & ungdom t o m 15 år UNGDOM 2016 10 05 Policy Tävling barn och ungdom Föreningskrav Tränare och spelare är med i en förening. Tränare ska agera som ett föredöme inför sina spelare och omgivning

Läs mer

Borås Gymnastikallians. Borås Gymnastiksällskap, IK Ymer Gymnastik och Athena IK

Borås Gymnastikallians. Borås Gymnastiksällskap, IK Ymer Gymnastik och Athena IK Borås Gymnastikallians Sjuhäradshallen är nu ombyggd för gymnastik och handikappidrott. Det har blivit en förstaklassig hall med gropar och redskap som alltid är på plats. Borås Gymnastiksällskap, IK Ymer

Läs mer

Idrottspolitiskt program för Sundbybergs stad

Idrottspolitiskt program för Sundbybergs stad Idrottspolitiskt program för Sundbybergs stad Inledning Den svenska idrottsrörelsen, som är landets största folkrörelse är en unik kraft inte minst genom sitt arbete med verksamhet för barn och ungdomar.

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2014 Ordförande har ordet Ett år har gått fullt av nya intryck och stolthet. Dels är det mitt första år som ordförande i ÖGF och dels så är det ett år fullt av utveckling. Föreningen

Läs mer

Det som förenar oss som är medlemmar i Lerums Konståkningsklubb är att vi älskar konståkning.

Det som förenar oss som är medlemmar i Lerums Konståkningsklubb är att vi älskar konståkning. VERKSAMHETSPLAN 2015/2016 VISION Det som förenar oss som är medlemmar i Lerums Konståkningsklubb är att vi älskar konståkning. Vi fokuserar på medlemmarnas personliga utveckling en god teamkänsla och vi

Läs mer

Måldokument för Hittarps IK:s verksamhet

Måldokument för Hittarps IK:s verksamhet Måldokument för Hittarps IK:s verksamhet Hittarps IK är en fotbolls- och gymnastikförening med lokal förankring i Laröd, Hittarp och Domsten. Föreningen står för: God klubbkänsla och kamratskap Engagerade

Läs mer

Välkommen till Lions Hockey! Syfte och Mål

Välkommen till Lions Hockey! Syfte och Mål Policy Välkommen till Lions Hockey! Intresset för idrott i samhället är stort, i Sverige finns det cirka 60 000 aktiva ishockeyspelare varav ungefär 35 000 är mellan 10 och 14 år. De upplevelser och erfarenheter

Läs mer

VÄLKOMMEN till sommarens kurser på Lillsveds Idrottsfolkhögskola 24 juni 12 juli 2015

VÄLKOMMEN till sommarens kurser på Lillsveds Idrottsfolkhögskola 24 juni 12 juli 2015 VÄLKOMMEN till sommarens kurser på Lillsveds Idrottsfolkhögskola 24 juni 12 juli 2015 Foto: Kicki Dafgård Utbildningar för Instruktörer, träningsintresserade m fl inom Gruppträning, Trupp och Barn- & ungdom

Läs mer

Trender inom barn- och ungdomsidrotten Lars-Magnus Engström. NIH 7 mars 2007. L-M Engström

Trender inom barn- och ungdomsidrotten Lars-Magnus Engström. NIH 7 mars 2007. L-M Engström Trender inom barn- och ungdomsidrotten Lars-Magnus Engström NIH 7 mars 2007 Uppföljningsstudie I Över 2000 elever i åk 3, 6 & 9 år 2001 samt samma elever tre år senare 2004 48 slumpmässigt utvalda skolor

Läs mer

Kullerbyttan. Gympalätts egen tidning hösten 2010

Kullerbyttan. Gympalätts egen tidning hösten 2010 Kullerbyttan Gympalätts egen tidning hösten 2010 www.gympalatt.se 2:a plats! De äldsta flickorna deltog i lördags i tävlingen Mini. Efter mycket tävlingsnerver och pirr i magen tog de sig till andra plats

Läs mer

Policy Järpens Idrottsförening

Policy Järpens Idrottsförening Policy Järpens Idrottsförening - Alla har en plats i JIFs gemenskap- Idrott: - är inte bara prestationer, segrar eller att göra snygga mål - är framför allt att ha roligt tillsammans - är sammanhållning

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2016

Verksamhetsberättelse 2016 Verksamhetsberättelse 2016 Verksamhetsberättelse 2016 Söderhamns Gymnastikförening redovisar här sin verksamhetsberättelse för perioden 2016-01-01 2016-12-31 1. Fakta om verksamhetsåret Styrelse På föreningens

Läs mer

VARUMÄRKESPLATTFORM FÖR SVENSKA FRISBEESPORTFÖRBUNDET. En schysst idrott utan en massa pekpinnar

VARUMÄRKESPLATTFORM FÖR SVENSKA FRISBEESPORTFÖRBUNDET. En schysst idrott utan en massa pekpinnar VARUMÄRKESPLATTFORM FÖR SVENSKA FRISBEESPORTFÖRBUNDET En schysst idrott utan en massa pekpinnar VARUMÄRKET Detta är Svenska Frisbeesportförbundets varumärkesplattform för rekreation och motion med frisbee.

Läs mer

Verksamhetsplan FÖRTYDLIGA-FÖRENKLA-FOKUSERA och förstå VARFÖR

Verksamhetsplan FÖRTYDLIGA-FÖRENKLA-FOKUSERA och förstå VARFÖR Verksamhetsplan 2015--2016 FÖRTYDLIGA-FÖRENKLA-FOKUSERA och förstå VARFÖR Fokusområden för 2015-2016 1. Framtidens gymnastikförening - mer tid till gymnastik 2. Köerna till gymnastiken arbetas bort 3.

Läs mer

STOCKHOLM SPORT ACADEMY IF Verksamhetsberättelse

STOCKHOLM SPORT ACADEMY IF Verksamhetsberättelse STOCKHOLM SPORT ACADEMY IF Verksamhetsberättelse STOCKHOLM SPORT ACADEMY IF I dagsläget är Stockholm Sport Academy IF s huvudsakliga verksamhet parkour-, fotboll- och akrobatikkurser för barn och ungdomar

Läs mer

Gymnastikförbundets. Utbildningskrav. From maj Sida 0 av 11

Gymnastikförbundets. Utbildningskrav. From maj Sida 0 av 11 2015-09-22 Gymnastikförbundets Utbildningskrav From maj 2015 Sida 0 av 11 Innehåll 1. Utbildningskrav breddverksamhet... 2 1.1 Baskurs Barn och Ungdom Gymnastikförbundets grundutbildning... 2 1.2 Verksamhet

Läs mer

Välkomna till mitt. Allsidigt tränad hanterar fler situationer. Sportsbasics.com. All Träning Är Preparering För Tävling (och livet)

Välkomna till mitt. Allsidigt tränad hanterar fler situationer. Sportsbasics.com. All Träning Är Preparering För Tävling (och livet) Allsidigt tränad hanterar fler situationer Randers 11 juni All Träning Är Preparering För Tävling (och livet) Det spelar ingen roll hur duktig du är om du är skadad... Välkomna till mitt Träning - Föreläsning

Läs mer

Gymnastikförbundets. Utbildningskrav. From januari Sida 0 av 13

Gymnastikförbundets. Utbildningskrav. From januari Sida 0 av 13 2017-01-01 Gymnastikförbundets Utbildningskrav From januari 2017 Sida 0 av 13 Innehåll 1. Utbildningskrav breddverksamhet... 2 1.1 Baskurs Barn och Ungdom Gymnastikförbundets grundutbildning... 2 1.2 Verksamhet

Läs mer

GF Tempo Ledarguiden 2016

GF Tempo Ledarguiden 2016 GF Tempo Ledarguiden 2016 Förord Detta dokument är framtaget av ledare samt styrelsemedlemmar i GF Tempo. Dokumentet som kommer från riksidrottsförbundet (RF) bygger på ledarguiden som är utvecklat ifrån

Läs mer

Läroplan för grundskolan,förskoleklassen ochfritidshemmet 2011

Läroplan för grundskolan,förskoleklassen ochfritidshemmet 2011 Läroplan för grundskolan,förskoleklassen ochfritidshemmet 2011 Den samlade läroplanen innehåller tre delar: 1. Skolans värdegrund och uppdrag 2. Övergripande mål och riktlinjer för utbildningen 3. Kursplaner

Läs mer

Idrottspolitiskt program Mariestads kommun

Idrottspolitiskt program Mariestads kommun Idrottspolitiskt program Mariestads kommun Antaget av kommunfullmäktige Mariestad 2015-05-25 Sida: 2 (7) Idrottspolitiskt program för Mariestads kommun Kommunfullmäktiges beslut 90/15 Syftet med det idrottspolitiska

Läs mer

Bilaga 1 Kostnadskalkyl... 2 Bilaga 2 Beskrivning av Tumblinggolvet... 3 Bilaga 3 En artikel ur DN, Bilaga 4 Truppgymnastik...

Bilaga 1 Kostnadskalkyl... 2 Bilaga 2 Beskrivning av Tumblinggolvet... 3 Bilaga 3 En artikel ur DN, Bilaga 4 Truppgymnastik... Luleå 2008-04-21 Truppgymnastiksektionen inom Lulegymnasterna erbjuder nu företag och andra tänkbara sponsorer att bidra till vår tävlingsverksamhet genom att köpa en meter Tumblinggolv för 10 000 kr.

Läs mer

Bilaga D: Ledarguiden

Bilaga D: Ledarguiden Bilaga D: Ledarguiden Ledarguiden 2014-09-02 2 (7) Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 2. Shogun Halmstads värderingar... 4 2.1. I vår förening ska vi lära barn och ungdomar att ta hänsyn till

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse 2012 Verksamhetsberättelse 2012 Söderhamns Gymnastikförening redovisar här sin verksamhetsberättelse för perioden 2012-01-01 -- 2012-12-31 1. Fakta om verksamhetsåret Styrelse På föreningens årsmöte den 3/3

Läs mer

Övergripande verksamhetsinriktning Gymnastikförbundet Norr

Övergripande verksamhetsinriktning Gymnastikförbundet Norr 1 Övergripande verksamhetsinriktning Gymnastikförbundet Norr Gymnastikförbundet Norrs verksamhetsplan 2017 tar sin utgångspunkt i Gymnastikförbundets verksamhetsinriktning för perioden 2017-2018, Svensk

Läs mer

CENTRALT INNEHÅLL RÖRELSE åk 4-6

CENTRALT INNEHÅLL RÖRELSE åk 4-6 Namn: Klass: CENTRALT INNEHÅLL RÖRELSE åk 4-6 en kan delta i en kan delta i en kan delta i lekar, spel och lekar, spel och lekar, spel och idrotter som idrotter som idrotter som innefattar innefattar innefattar

Läs mer

Tyresö Akröcenter 135

Tyresö Akröcenter 135 Tyresö Akröcenter 135 2015-05-18 Förslag på en ny multimotorikhall i Tyresö Tyresö gymnastiken öch Körpen Bra nnpunkten vill tillsammans med kömmunen skapa ett levande tra ningscenter med unika mö jligheter

Läs mer

Utvecklingsplan för Idrottslyftet 2013-2015 Svenska Castingförbundet (SCF)

Utvecklingsplan för Idrottslyftet 2013-2015 Svenska Castingförbundet (SCF) Utvecklingsplan för Idrottslyftet 2013-2015 (SCF) Denna utvecklingsplan är ett levande dokument som kan göra förändringar i om så krävs för att Idrottslyftets mål i ännu högre utsträckning ska uppnås.

Läs mer

SÄSONGSBOKNINGAR AV IDROTTSLOKALER. tillväxtförvaltningen i Lindesbergs kommun

SÄSONGSBOKNINGAR AV IDROTTSLOKALER. tillväxtförvaltningen i Lindesbergs kommun SÄSONGSBOKNINGAR AV IDROTTSLOKALER tillväxtförvaltningen i Lindesbergs kommun 1 Säsongsbokning En säsongsbokning omfattar som längst samma datum som skolans läsår. Bokningen ska vara återkommande varje

Läs mer

Långtidsplan/Vision , upplaga 4

Långtidsplan/Vision , upplaga 4 Långtidsplan/Vision 2020 2016-04-20, upplaga 4 Verksamhetsidé Gymnastikföreningen Uppsalaflickorna har kommit till för att ge barn, ungdomar och vuxna glädje, utveckling och personlig utmaning och framgång.

Läs mer

HUR VI JOBBAR I IF MÖLNDAL FOTBOLL

HUR VI JOBBAR I IF MÖLNDAL FOTBOLL HUR VI JOBBAR I IF MÖLNDAL FOTBOLL Spelarutbildningsplan 3-manna 6-7 år Skapat: 2013-09-04 Version:2014-09-30 Spelarutbildningsplan IF Mölndals Fotboll I IF Mölndal Fotboll vill vi skapa vinnare. I IF

Läs mer

INBJUDAN TRUPPGYMNASTIK BORÅS 1-2 JULI. Boråshallen

INBJUDAN TRUPPGYMNASTIK BORÅS 1-2 JULI. Boråshallen INBJUDAN TRUPPGYMNASTIK BORÅS 1-2 JULI Boråshallen Borås Gymnastiksällskap och Gymnastikförbundets Trupptävlingskommitté hälsar er välkomna till TRUPP SM 2017 BORÅS 1-2 JULI BORÅSHALLEN INFORMATION Information

Läs mer

IFFK Verksamhetsplan 2016

IFFK Verksamhetsplan 2016 IFFK Verksamhetsplan 2016 Verksamhetsplan 2016 IF Finströms Kamraterna r.f. kommer att bedriva verksamhet inom juniorfotboll, friidrott, bordtennis, innebandy samt lek och rörelse. Föreningen kommer även

Läs mer

Grupparbete Golfträffen 2007 Lördag 24 november

Grupparbete Golfträffen 2007 Lördag 24 november Grupparbete Golfträffen 2007 Lördag 24 november Vad kan du göra för att rekrytera och behålla barn och ungdomar till din klubb? Vilka verktyg har du i dag för att kunna rekrytera och behålla barn och ungdomar

Läs mer

Älvsjö AIK Ungdomsfotbolls Policy

Älvsjö AIK Ungdomsfotbolls Policy 1 (5) Älvsjö AIK Ungdomsfotbolls Policy 2007 Vision: Med bredden nå toppen Älvsjö AIK har ett stort upptagningsområde och vår idrottsplats ett centralt läge. Tack vare det har vi god tillströmning av barn

Läs mer

Värdegrund bygger på oss

Värdegrund bygger på oss VERKSAMHETSPLAN 2013 Vision: I StHIF står idrotten i centrum och är ett medel för delaktighet och utveckling. Strategiska mål StHIF erbjuder utveckling och utbildning på ett professionellt plan Beckis

Läs mer

Åre SLK Fotboll. Klubben för ALLA! Klubbpolicy

Åre SLK Fotboll. Klubben för ALLA! Klubbpolicy Åre SLK Fotboll Klubben för ALLA! Klubbpolicy Fotboll Att spela fotboll innebär att du är med i världens största idrott. Fotboll spelas över hela världen och själva bollen är kanske världens populäraste

Läs mer

Måldokument Svenska Styrkelyftförbundet 2014-2018

Måldokument Svenska Styrkelyftförbundet 2014-2018 Måldokument Svenska Styrkelyftförbundet 2014-2018 VISION Svensk styrkelyft - Idrotten som lyfter Svensk Styrkelyft ska sträva mot att utveckla alla individer på alla nivåer. Vi ska arbeta för att utveckla

Läs mer

Alvesta Gk Spelutveckling Barn och Ungdom

Alvesta Gk Spelutveckling Barn och Ungdom Alvesta 2016-02-10 Alvesta Gk Spelutveckling Barn och Ungdom 2016-2020 1. Inledning, bakgrund och riktlinjer RiksidrottsFörbundet.1-3 2. Alvesta GK syn på Barn och ungdomsverksamheten 4-6 3. Vision.. 7

Läs mer