Utvecklingsplan för gymnastiken i Göteborg

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utvecklingsplan för gymnastiken i Göteborg"

Transkript

1 Utvecklingsplan för gymnastiken i Göteborg Foto: Andreas Svensson

2 Innehållsförteckning 1 Syfte Bakgrund Vad är gymnastik...5 Gymnastik- en sport med många ansikten Organisation/ vision...8 Svenska gymnastikförbundet... 8 Gymnastiken i Göteborg Nulägesbeskrivning...9 Specialhallar i Göteborgs närhet... 9 Gymnastiken i Göteborg idag... 9 Problemanalys... 9 Gymnastikens geografiska spridning Problemanalys Gymnastikens attraktionskraft Göteborgsgymnastikens vision Ökad geografisk spridning Ändamålsenliga lokaler Beläggning och samverkan Utemiljö... 14

3 1 Syfte Utvecklingsplanens mål är att öka antalet medlemmar. Gymnastiken i Göteborg kännetecknas dock av två motpoler. Där det finns gymnastikföreningar saknas ändamålsenliga lokaler och där det finns lediga lokaler saknas gymnastikföreningar. Det finns sålunda två behov för gymnastikens utveckling i Göteborg: Lokaler Geografisk spridning Gymnastikföreningarna i Göteborg märker också allt mer av den bristande tillgången till ändamålsenliga lokaler vilket starkt begränsar utvecklingsmöjligheten för gymnastik i Göteborg. Gymnastiken i Göteborg är geografiskt ojämnt fördelad. Verksamma föreningar saknas i de Östra och Nordöstra stadsdelarna. Gymnastikförbundet Väst vill starta nya föreningar i dessa stadsdelar och därmed skapa sysselsättning och meningsfulla fritidsaktiviteter för barn och ungdomar. Gymnastik är den sport som ökat mest i Göteborg de senaste åren och är särskilt populär bland flickor 1. Detta trots att tillgången till ändamålsenliga lokaler är starkt begränsad och geografiskt ojämnt fördelad. Idag är det över barn och ungdomar i kö vilket visar att behovet är akut. Dokumentet är ett förslag till utvecklingsplan för gymnastiken i Göteborg. Utvecklingsplanen skall ses som en vägledning för hur kommunen och gymnastiken tillsammans ska arbeta för att skapa bättre förutsättningar. Kommunen ansvarar delvis för att ge fysiska och vissa ekonomiska förutsättningar för att kunna bedriva gymnastik i Göteborg. Gymnastikföreningar i Göteborg har bildat en samverkansgrupp med syfte att skapa bättre förutsättningar för gymnastik i Göteborg. Gruppen representerar ca medlemmar. Gymnastik består av många discipliner och detta dokument tar ett samlat grepp för alla discipliner. 1 Idrottsstöd till flickor och pojkar, jämställdhet som smart ekonomi i Göteborg, Göteborgs stad & SKL Antalet framräknat genom förfrågan hos gymnastikföreningarna i Göteborg.

4 2 Bakgrund I Göteborgs kommun finns det idag cirka 8000 aktiva gymnaster. Existerande föreningar i Göteborg växer så det knakar, de har många barn i kö. Samtidigt finns ett tomrum i stadsdelar som helt saknar gymnastikföreningar. För barn och ungdomar så är geografisk närhet en av de viktigaste förutsättningarna för att kunna ägna sig åt gymnastik. Göteborgsidrotten inte jämställd! Satsningar på fotbollsplaner motsvaras dock inte av satsningar på träningslokaler för exempelvis gymnastiken växande tjejidrott. Göteborgs Posten Idrotten är bevisat enormt viktigt för den sociala utvecklingen av barn och ungdomar och ger långsiktiga hälsofrämjande effekter. En annan grupp som skulle främjas av motorisk träning är barn med särskilda behov, ex down syndrom och autismspektrumtillstånd (AST). I nuläget råder stor efterfrågan på aktiviteter för dessa barn. Tidiga insatser i förskola och skola är en framgångsnyckel. Det är här som rörelseglädjen måste födas. Här ska man lägga grunden med rolig och medveten motorisk träning som hjälper barn att känna att de kan, vill och vågar vara med i fysiska lekar och träning. Studier visar att barns motoriska utveckling har försämrats. Det skapar ett motorisk utanförskap! Gymnastikföreningarna i Göteborg märker också allt mer av den bristande tillgången till ändamålsenliga lokaler vilket starkt begränsar utvecklingsmöjligheten för gymnastik i Göteborg. Detta problem beskrivs även i idrottsstöd till pojkar och flickor 3 där det konstateras att om kommunen skulle fördela resurserna mer jämlikt så skulle det förmodligen leda till att ännu fler utövar gymnastik. I dagsläget finns det bara en, delvis anpassad, kommunalt driven gymnastikhall i Göteborg, trots att gymnastiken är den tredje största idrottsgrenen för bidragsberättigade flickor 4. För att kunna ge tjejerna samma möjlighet att utvecklas i sin idrott som manliga idrottsutövare skulle en riktigt utrustad gymnastikhall i Göteborg vara mer än en mycket behövlig insats. Barngymnastiken växer fortfarande men när barnen blir äldre och vill göra mer avancerade övningar så saknas i Göteborg möjligheterna att hålla intresset vid liv då hallar med anpassade redskap saknas. Vi ser en stor potential att kunna attrahera ungdomar att fortsätta med gymnastiken längre upp i ålder om vi kan erbjuda utvecklande träningsmöjligheter. Ett annat allt större problem för gymnastiken är att allt fler idrottshallar inte utrustas för gymnastik. Rätt anläggningar är en förutsättning för att vi inom gymnastiken ska kunna bedriva vår verksamhet på ett bra och framgångsrikt sätt. Detta i kombination med konkurrensen om halltider har skapat akuta problem för vår verksamhet. Även möjligheten att arrangera Gymnastik är en av de största flickidrotterna och den växer för varje år. Men den skulle vara mycket större, vi har massor av barn i kö, och det är bristen på anpassade lokaler som är det stora problemet. Malin Eggertz Forsmark ordf SvGf tävlingar i Göteborg är starkt begränsad. Detta på grund av att befintliga anläggningar inte motsvarar gymnastikens krav på t.ex. takhöjd och infästningar i golv. 3 Idrottsstöd till flickor och pojkar, jämställdhet som smart ekonomi i Göteborg, Göteborgs stad & SKL Idrottsstöd till flickor och pojkar, jämställdhet som smart ekonomi i Göteborg, Göteborgs stad & SKL 2013.

5 Genom att anlägga specialanpassade gymnastikhallar skapas förutsättningar för att vända denna negativa trend. Dessutom skulle en gemensam anläggning kunna samla gymnastikens olika discipliner och därmed skapa en mötesplats och samhörighetskänsla inom idrotten. 3 Vad är gymnastik Gymnastik karakteriseras av en stor allsidighet och bredd vilket ger möjligheter för alla oavsett fysiska förutsättningar eller ålder. Gymnastiken är den största ingångssporten för barn vidare i idrottslivet. Allsidig grundträning med gymnastik ger inte bara barnen bättre förutsättningar för det framtida gymnastik-utövandet utan även en grundkoordination och motorik för andra idrotter, en bas för olika former av fysisk aktivitet. Det är detta som gör gymnastiken unik bland andra idrotter. Gymnastik innefattar så mycket och är ett stort led i folkhälsa för alla. Gymnastik- en sport med många ansikten Inom gymnastiken finns ett antal olika discipliner. Barngymnastik- grunden till allt Barngymnastiken är grunden i vår verksamhet. Den ger en grundläggande motorikträning och vänder sig till flickor och pojkar 3-12 år. Barngymnastik är allsidig, varierande, lekfull och utgår från barnens individuella förutsättningar. Detta ger en lekfull grundmotorisk träning. Detta exemplifieras med att vi bygger vi redskapsbanor, leker lekar, har olika stationer för träning. Gymnastikförbundet är ledande på barngymnastik och ska så förbli. Ur barngymnastiken växer vår breddverksamhet. Våra föreningar bedriver verksamhet i form av familjegymnastik för de allra minsta, lek-musik- rörelse och redskapsgymnastik. Det finns många verksamheter inom begreppet Barngymnastik Familjegymnastik Här går man på gympa tillsammans med sina barn och deltar aktivt i verksamheten, vuxen och barn tillsammans. Många föreningar erbjuder Familjegymnastik från 2 års ålder.

6 Bamsegympa Bamsegympa vänder sig till barn i åldern 3-6 år. Det är första kontakten med gymnastiken och här tränar vi de viktiga grundmotoriska färdigheterna tillsammans med Bamse och hans vänner. Bamsegympa är också en möjlighet för föräldrar att bli ledare, inga förkunskaper krävs. GympaKidz GympaKidz är gymnastikförbundets varumärke för verksamhet 7-12 år som inte är tävlingsgymnastik. Här hittar vi en stor bredd med allt från barnyoga, showdans, uppvisningsgymnastik till Parkour. Gymnastik i skolan Gymnastikförbundet har utbildningar och material för idrottslärare. Alla kan gympa Gymnastik för barn och ungdomar med rörelsehinder och / eller speciella behov. Alla ska få uppleva glädjen att röra på sig efter sin egen förmåga. Funktionsnedsättning ska aldrig få vara ett hinder utan en möjlighet i gymnastikens värld. Gymnastiken erbjuder så många möjligheter som även barn med funktionsnedsättning bör få möjlighet till, motion, styrka och balans. Barnen lär sig också rums- och kroppsuppfattning, färger och former, kommunikation och att ta hänsyn till andra. Framför allt får dessa barn och ungdomar uppleva rörelseglädje till härlig musik och kamratskap. Det viktiga är inte hur man rör sig utan att man rör sig! Allt man gör med kroppen är ju bra för knoppen! Parkour/ Freerunning Parkour ofta förkortat PK, är en disciplin och en metod som går ut på att utan hjälpmedel träna kroppen för att snabbt och effektivt kunna ta sig förbi hinder. Cheerleading Cheerleading tävlas på DM, SM och VM nivå. Ett tävlingsprogram utförs på en speciell cheerleadingmatta. Varje lag har en egen specialgjord tävlingsmusik som ofta är en mix av olika låtar i högt tempo. Cheerleading är en blandning av stunts, mänskliga pyramider, gymnastik, hopp och dans.

7 Gruppträning Gymnastikförbundets vuxenverksamhet. Det finns mängder av olika träningsformer inom gruppträningen med olika inriktningars som t ex vanlig motionsgymnastik, aerobic, step, yoga, core, styrkapass. Artistisk gymnastik Artistisk gymnastik eller redskapsgymnastik, är en disciplin inom tävlingsgymnastiken där gymnasten utför olika program i ett antal redskap. Den artistiska gymnastiken delas in i disciplinerna Manlig Artistisk Gymnastik (MAG) och i Kvinnlig artistisk gymnastik (KAG) I manlig gymnastik ingår redskapen fristående, bygelhäst, ringar, hopp, barr och räck. I kvinnlig gymnastik är redskapen hopp, barr, bom och fristående. Rytmisk gymnastik Rytmisk gymnastik (fd Rytmisk sportgymnastik) är en olympisk gren inom gymnastiken med tävlingar både individuellt och i trupp. Rytmisk gymnastik är en kvinnlig idrottsgren där gymnaster utför sina övningar med handredskap till musik. Det finns fem olika handredskap (rep, boll, käglor, tunnband och band) och gymnasterna tävlar antingen individuellt eller i trupp på en matta á 12 x 12 m. Trampolin Trampolinsporten består egentligen av tre olika grenar, individuell trampolin, synkron trampolin och dubbeltrampett (DMT). De olika grenarna ställer olika krav och det är relativt ovanligt att en och samma gymnast utövar alla tre. Truppgymnastik I trupp tävlar man i tre olika klasser: manlig, kvinnlig och mixed. Varje trupp består av mellan 6-20 gymnaster. Man tävlar i tre grenar: fristående, tumbling och trampett. Det är den populäraste och snabbast växande gymnastikdisciplinen i Sverige med drygt licensierade tävlingsgymnaster.

8 4 Organisation/ vision Svenska gymnastikförbundet Svenska Gymnastikförbundet är Sveriges största fjärde största förbund med medlemmar i föreningar. Gymnastiken är det specialförbund med flest kvinnliga medlemmar och varannan medlem är under 21 år. Verksamhetsidén är 'Svensk Gymnastik - rörelse hela livet.' Svenska gymnastikförbundet har konkritiserat RF s dokument idrotten vill till gymnastiken vill Gymnastikförbundet mål för 2020: År 2020 har Gymnastikförbundets föreningar sammanlagt minst medlemmar År 2020 är 15 % av alla barn upp till 12 år medlemmar i en gymnastikförening. År 2020 tränar minst medlemmar gruppträning. Senast år 2020 tar svenska gymnaster minst en medalj på EM och VM eller OS. År 2020 är alla nybyggda idrottslokaler i kommunala förskolor och skolor utrustade med gymnastikredskap enligt Gymnastikförbundets rekommendationer. År 2020 har det fattats beslut om eller projekterats för minst 20 nya specialhallar för gymnastik. För att nå de två sist nämnda målen har gymnastikförbundet startat en kampanj rädda gympan med syfte att skapa rätt förutsättningar i anläggningar. Gymnastiken i Göteborg Göteborg ingår som en del i Gymnastikförbundet region Väst. Det är den största regionen av alla med sina 230 föreningar och medlemmar. Göteborg har knappt 30 föreningar med ca medlemmar. Två av målen berör anläggningsfrågor. Göteborgs gymnastikföreningars mål för 2020: År 2020 har Göteborgs gymnastikföreningar sammanlagt minst medlemmar. År 2020 är 15 % av alla barn upp till 12 år medlemmar i en gymnastikförening. År 2020 är alla idrottslokaler i kommunens förskolor och skolor utrustade med gymnastikredskap enligt Gymnastikförbundets rekommendationer. År 2020 har det fattats beslut om eller projekterats för minst 3 nya specialhallar för gymnastik i Göteborg. År 2020 kan alla som önskar beredas plats i en gymnastikförening utan väntetid. År 2020 har nya gymnastikföreningar bildats och etablerat sig i Nordöstra Göteborg.

9 5 Nulägesbeskrivning Specialhallar i Göteborgs närhet Totalt finns det cirka 60 specialhallar för gymnastik i Sverige. Kartbilden visar specialanpassade hall i Göteborgs närhet. Under senare år har allt fler kommuner uppmärksammat gymnastikens förutsättningar och ett stort antal hallar har byggts eller är i projekteringsstadie. Vintern 2014 beslutade t ex Borås och Trollhättan att bygga ett gymnastikens hus. Kungsbacka har avsatt 50 miljoner i investeringsplan för en ny gymnastikhall. Gymnastiken i Göteborg idag Samtliga gymnastikföreningar med barn och ungdomsverksamhet har kö till sin verksamhet och tvingas i dagsläget att tacka nej till barn som vill börja. Gymnastikverksamhet i Göteborg bedrivs i huvudsak i skolors gymnastiksalar och mindre idrottshallar. Konkurrensen om tider är hård och ofta saknas ändamålsenliga redskap i lokalen eftersom skolidrotten numera är till största delen inriktad på bollsport. De föreningar som är aktiva inom någon av de specialgrenar som finns inom gymnastiken tillbringar ca 30 % av träningstiden med fram- och bortplockning av de redskap som krävs. Det finns för närvarande en specialhall för gymnastik i Göteborg och en kombinerad friidrott och gymnastikhall är under färdigställande. Detta kan jämföras med Stockholm som i dagsläget har 14st specialhallar för gymnastik. Om gymnastiken ska kunna behålla de aktiva som är 12 år eller äldre och som älskar gympan måste alla gymnaster, oavsett vilken ålder eller kunskapsnivå de har, få möjlighet att träna i ändamålsenliga lokaler där inte en stor del av träningen går åt till att släpa fram- och bort redskapen. Det hjälper inte, hur duktiga tränare man än har, att försöka locka någon att fortsätta eller börja med gymnastik i 14- årsåldern om man endast kan erbjuda plinthopp eller bänkövningar. Problemanalys Köerna växer vi kan inte ta emot alla barn för det finns inte tillräckligt med ändamålsenliga lokaler. Många föreningar får allt svårare att få tider i kommunens idrottshallar. Då växer köerna ännu mer. Nya idrottshallar byggs som tomma hallar i första hand för bollsporter. Detta rimmar dåligt med kommunens arbete med jämnställdhet inom idrotten.

10 Konsekvensen av detta är att förutsättningarna för den viktiga motoriska grundträningen minskar i takt med att redskapen blir färre och hallarna tomma. Och forskare har redan kunnat konstatera att barns och ungdomars motorik blivit sämre de senaste tio åren bl a finns resultat från en flerårig studie som gjorts av forskare från GIH (Gymnastik- och Idrottshögskolan). Bristande förrådsutrymmen Fram- och bortplockning av redskap. Stort slitage av redskap samt idrottshallar vid fram och bortplockning av redskap. Äldre barn slutar på grund av att föreningarna inte kan erbjuda utvecklande träning med rätt redskap. Man fastnar i plintträsket. Utspridd verksamhet och ingen gemensam mötesplats i Göteborg. Gymnastikens geografiska spridning Gymnastiken i Göteborg är geografiskt ojämnt fördelad. Verksamma föreningar saknas i de Östra och Nordöstra stadsdelarna. Bilden visar placering av de största truppgymnastikföreningarna i Göteborg. För samtliga discipliner ser situationen likartad ut. Problemanalys Försök har tidigare gjorts av föreningar i andra stadsdelar att starta verksamhet i de nordöstra stadsdelarna. Då ledarna ofta är unga flickor har det fallit på att restiderna blir långa och att man känner sig otrygg under resan.

11 6 Gymnastikens attraktionskraft Den ger viktig motorisk träning som utvecklar barnens färdigheter, både kroppsligt och mentalt. Det är en av de få verkligt stora flickidrotterna. Det är den billigaste idrotten och därmed tillgänglig för alla. Stor samverkan med andra idrotter En ingångssport där många barn får sin första kontakt med föreningsliv och organiserad fysisk aktivitet. Ger möjlighet både till träning antingen i lag eller individuellt. Det är den idrotten som står för mest rörelseglädje enligt olika studier. En stor möjlighet för olika frisskolor utan egna hallar. En viktig aspekt i vårt arbete är jämställdheten eftersom de allra flesta medlemmar inom gymnastiken är flickor. De tjejdominerade idrotterna har svårt att hävda sig gentemot de mera klassiska och manligt dominerade idrotter, när det gäller att framföra sina resursbehov. Rent idrottsmässigt skulle nya anläggningar innebära ett enormt och mycket nödvändigt lyft för alla deltagare. Vi skulle få möjligheten att erbjuda kvalitativt bra träningar för alla grupper, från de minsta fram till tävlings- och uppvisningsgrupperna. På köpet får vi minskad skaderisk på grund av anpassade träningsmöjligheter. Lokaler skulle öppna helt nya möjligheter för kursverksamhet under året och på semestertid, samt för tränings- och utbildningsläger. Utöver användningen av sådana hallar av gymnastikföreningar finns det ideala förutsättningar för andra idrottsklubbar och skolor att göra en del av sin grundträning i hallen och erbjuda variationsrikare idrottslektioner. Samverkan med skola De tidiga insatserna i förskola/skola är framgångsnyckeln. Här når man alla. Det är i skolan som rörelseglädjen måste födas. Det är extra viktigt för de barn som inte har naturliga vägar till en idrottsförening i tidig ålder. Här ska man lägga grunden med rolig och medveten motorisk träning som hjälper barnen att känna att de kan, vill och vågar vara med i fysiska lekar och träning. Studier 5 visar att barnens motoriska utveckling har försämrats. Det skapar ett motoriskt utanförskap. Också här är lokalfrågan viktig. Rusta upp och utrusta skolgymnastikhallarna så att de skapar lust till rörelse och ger förutsättningar för grundläggande och rolig motorisk träning. Det är självklart att kommunala idrottsanläggningar, framför allt skolidrottshallar, ska ha utrustning för redskapsgymnastik. Har man inte ekonomiska möjligheter att utrusta hallar med fasta gymnastikredskap vilket givetvis är önskvärt finns det andra alternativ. Och det finns nytänkande också när det gäller hur gymnastikredskap kan och bör se ut. 5 GIH gymnastik och idrottshögskolan Mugi Motoriklek

12 Barn blir smarta av gympa Gymnastikförbundet driver kampanjen; barn blir smarta av gympa som är det kaxiga uttrycket för vad många forskare är eniga om. Det finns allt mer forskning som visar på samband mellan motorisk träning och inlärning. Nu finns också belägg för att satsningar på fysisk aktivitet i skolan även ger samhällsekonomiska vinster 6. Allt fler barn lever idag i urban miljö. Därför är det viktigt att man bygger in rörelsemöjligheter för barn i och utanför skolan. Ett brett rörelsekunnande ger förutsättningar för att vara fysiskt aktiv som vuxen. Att kunna är en förutsättning för att vilja! 7 Göteborgsgymnastikens vision 2020 Gymnastiken i Göteborg kännetecknas av två motpoler. Där det finns gymnastikföreningar saknas lokaler och där det finns lediga lokaler saknas gymnastikföreningar. Det finns sålunda två behov för gymnastikens utveckling i Göteborg som behöver arbetas vidare med. 7.1 Ökad geografisk spridning Gymnastik är en bra ingångssport med allsidig träning. Gymnastik tilltalar en bred målgrupp och med nya discipliner som Parkour kan vi även locka till oss pojkar i tonåren. Etablering av nya föreningar i stadsdelar som saknar aktiva föreningar bidrar inte bara till gymnastikens utveckling i Goteborg utan ger också nya möjligheter till ökad gemenskap och minskad segregation. Gymnastikförbundet Väst tänker sig ett projekt tillsammans med Göteborgs kommun för att sprida gymnastiken till gymnastikkartans vita fläckar. Kontakt med ungdomar som kan tänka sig att utbilda sig till gymnastikledare. Tänkbara vägar att nå dessa är via andra lokala föreningar, skolor och arbetsförmedlingen. Utbildning av ledarna via GF Väst. Utbildningen omfattar såväl praktiska kunskaper samt administrativa delar. Traineeprogram hos etablerade föreningar i Göteborg efter utbildningen. Traineeprogrammet är inte bara ledarverksamhet på golvet utan även den administrativa delen av föreningsverksamheten. Parallellt med slutfasen av traineeprogrammet sker marknadsföring i berörda stadsdelar i samråd med alla involverade parter. Etableringsstöd i form av finansiellt stöd samt mentorsprogram för att långsiktigt etablera de nya föreningarna. 6

13 Efter genomfört projekt skall vi ha etablerat nya föreningar i medverkande stadsdelar. Dessa föreningar sysselsätter flera ledare på hel/deltid. Vi har nått två målgrupper i de aktuella stadsdelarna. Barn och familjer. Gymnastik i närområdet där alla är välkomna på sina villkor oavsett kulturell bakgrund. Ungdomar. Framför allt killar som idag inte allt för sällan saknar meningsfull fritidssysselsättning. 7.2 Ändamålsenliga lokaler Gymnastik består av flera discipliner och det finns stora fördelar med en samlokalisering. Det finns behov att samla de olika disciplinerna i en gemensam anläggning. Vad det avser rytmisk-, trampolin- och artistisk gymnastik så täcker en hall det nuvarande behovet. Truppgymnastiken är den största disciplinen och det finns ett stort behov av flera hallar. Dessa bör placeras likt satteliter i områden där det finns etablerade föreningar. (Detta resonemang följer hur friidrottens anläggningar är planerade med friidrottens hus som ett nav) Disciplin Behov av anläggning(ar) Lokalisering Trupp Flera Sattelithallar, beroende på lokala upptagningsområden Rytmisk En Relativt centralt, inget givet upptagningsområde Trampolin En Relativt centralt, inget givet upptagningsområde Artistisk gymnastik En Relativt centralt, inget givet upptagningsområde Ett Gymnastikens hus med allaktivitetshall. En ny gemensam anläggning bör uppföras med en prestanda som minst innefattar disciplinerna: artistisk gymnastik, Rytmisk gymnastik, Trupp och Trampolin. Det innebär att den inre fria takhöjden skall vara minst 10 meter samt innehålla sk. skumgummigropar. Verksamhetsytan bör även vara så stor att träningsredskapen kan vara fast monterade och i regel permanent framställda. Det är önskvärt att det finns utrymme för att bedriva viss tävlingsverksamhet med en relativt stor publikkapacitet, utdragbara läktare är ett bra komplement till en mindre fast läktare. Hallen bör också anpassas med motorikutrustning för barnverksamhet. För att inrymma disciplinerna: artistisk gymnastik, rytmisk gymnastik, trupp och trampolin krävs en verksamhetsyta på uppskattningsvis m². Till viss del kan även parkour och cheerleading rymmas inom ovanstående.

14 Allaktivitetscenter Som ett komplement till ovanstående finns även önskemål om att ytterligare bredda verksamheten genom en specialanpassad allaktivitetsyta med inriktning för motorik. De olika ytorna inom detta center kan utnyttjas av väldigt många gymnaster, barn och framför allt kan de med funktionsnedsättning av olika slag få träna och träffa övriga gymnaster inom alla nivåer. FAR Fysisk Aktivitet på Recept skulle kunna erbjudas i ett Allaktivitetsrum i denna gemensamma hall. En spegelsal för balett- och rörelseskolning, som är en stor del i gymnastiken och som även ska kunna nyttjas av barn och ungdomar med funktionshinder då det i stort sett inte erbjuds denna möjlighet för denna kategori någonstans. Denna sal skulle även kunna nyttjas av olika former av gruppgymnastik. Beläggning och samverkan Behovet av en anpassad hall är så stort att beläggning från eftermiddag till sena kvällen på vardagar samt hela helger är garanterat från starten. Dagtid kan hallen beläggas med ex barnverksamhet där t.ex. förskolor och särskolor kan utnyttja hallen med goda möjligheter till inspirerande motorisk träning. Spännande möten mellan unga och gamla kan skapas på dagarna när även seniorer kan få motorisk träning. Gymnastik är dessutom en idrott andra idrottare alltmer uppmärksammar som en bra komplementträning. Detta innebär att en komplett gymnastikanläggning kan få en hög beläggningsgrad från starten. Utemiljö En gymnastikanläggning vänder sig till en bred grupp människor. Vi ser gärna en utemiljö som harmoniserar med gymnastikens grund för rörelseglädje. Olika former av inspirerande miljö för fysisk aktivitet som t.ex: Allaktivitetspark Inte nudda marken parken Aktivitets yta där barn och ungdomar kan finna spontangymnastik och själva utveckla sin kreativa förmåga. Många spännande redskap ska finnas som bäddar för aktivitet. Gammelpark En anläggning som är riktad till de äldre där man kan träna balans, lätt styrka och olika färdigheter på fantasifulla redskap. Parkourpark En inspirerande anläggning för parkour som uppmuntrar till spontanidrott. Gräsytor Gräsyta för olika former av gruppgymnastik.

SVENSK GYMNASTIK VILL

SVENSK GYMNASTIK VILL SVENSK GYMNASTIK VILL Antagen av Förbundsmötet 2014 2 Svensk Gymnastik - rörelse hela livet Tack till alla fotografer: Maria Edstrand/Allehanda media Jesper Eriksson Jessica Green Andreas Gustafsson Popa

Läs mer

Föreningsträffar GF Mellansvenska 14 mars 2015 Örebro. Pia Josephson Sportchef, Gymnastikförbundet

Föreningsträffar GF Mellansvenska 14 mars 2015 Örebro. Pia Josephson Sportchef, Gymnastikförbundet Föreningsträffar GF Mellansvenska 14 mars 2015 Örebro Pia Josephson Sportchef, Gymnastikförbundet Svensk Gymnastik Vill.. Verksamhetsidé Svensk Gymnastik har många ansikten Vår värdegrund Personligt engagemang

Läs mer

Utbildningar. ungdomsledare

Utbildningar. ungdomsledare Bamsegympa Hopp & Volt GympaKidz Action Matta & Airtrack Yoga Fantasi- och äventyrsbanor Performance GympaKidz Utbildningar Parkour Young Training och Gympa Kidz Show & Dance Alla kan gympa Familjegympa

Läs mer

Vi vill skapa Västsveriges Gymnastikcentrum I Alingsås Förslaget utarbetat av Gymnastikens Hus och AIF Gymnastik

Vi vill skapa Västsveriges Gymnastikcentrum I Alingsås Förslaget utarbetat av Gymnastikens Hus och AIF Gymnastik Vi vill skapa Västsveriges Gymnastikcentrum I Alingsås Förslaget utarbetat av Gymnastikens Hus och AIF Gymnastik Förverkligas i samverkan Gymnastikens Hus ekonomiska förening bildades 2006 av: Gymnastikens

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015

VERKSAMHETSPLAN 2015 VERKSAMHETSPLAN 2015 ÖVERGRIPANDE VERKSAMHETSINRIKTNING Gymnastikförbundet Norrs verksamhetsplan 2015 utgår i huvudsak från den verksamhetsinriktning som antogs av Förbundsmötet i maj 2014 och den verksamhetsplan

Läs mer

Rörelse hela livet en utvecklingsmodell för svensk gymnastik

Rörelse hela livet en utvecklingsmodell för svensk gymnastik Rörelse hela livet en utvecklingsmodell för svensk gymnastik Vårt uppdrag är att erbjuda rörelse hela livet. Svensk gymnastik har något för alla, oavsett ålder, förutsättningar och ambitionsnivå. För att

Läs mer

Barn & Ungdomsgympa Barn - pojkar och flickor

Barn & Ungdomsgympa Barn - pojkar och flickor Barn & Ungdomsgympa Barn - pojkar och flickor Familjegympa Söndag 15.00-16.00 B1 4-5 år Söndag 16.05-16.50 B2 4-5 år Måndag 17.00-17.50 B3 4-5 år Onsdag 17.00-17.45 Tjejgympa F1 6-7 år Måndag 18.00-18.50

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2014 Ordförande har ordet Ett år har gått fullt av nya intryck och stolthet. Dels är det mitt första år som ordförande i ÖGF och dels så är det ett år fullt av utveckling. Föreningen

Läs mer

GYMNASTIKSPELEN 2014

GYMNASTIKSPELEN 2014 Vid varje Gymnastikspel lanseras en ny cool t-shirt. Har du tips på hur årets Gymnastikspelströja ska se ut? Kom med dina idéer senast den 28 februari. Maila sydost@gymnastik.se t-shirten 2012 Sidan 2

Läs mer

8 9 oktober. Två inspirerande dagar för din hälsa! Fri entré, Lidingö stadshus www.lidingo.se/livsgladje65

8 9 oktober. Två inspirerande dagar för din hälsa! Fri entré, Lidingö stadshus www.lidingo.se/livsgladje65 8 9 oktober Två inspirerande dagar för din hälsa! Fri entré, Lidingö stadshus www.lidingo.se/livsgladje65 Livsglädje att leva livet hela livet Det finns så mycket att njuta av och bli glad av i livet,

Läs mer

Kalmargymnastiken Vill

Kalmargymnastiken Vill Kalmargymnastiken Vill -Rörelse hela livet Kalmar Gymnastikförenings gemensamma måldokument Antagen på årsmöte 2015 (reviderad 151009) KALMAR GYMNASTIKFÖRENING Bildad 1922 Gymnasten, Fredrikskans, Expeditionstider,

Läs mer

SÄKERHET OCH REGLER I ÖSTERSUND ARENA GYMNASTIKHALLEN

SÄKERHET OCH REGLER I ÖSTERSUND ARENA GYMNASTIKHALLEN SÄKERHET OCH REGLER I ÖSTERSUND ARENA GYMNASTIKHALLEN har den genomgått säkerhetsutbildning i Östersund Arenas Gymnastikhall. Utbildningen ger personlig behörighet att bedriva skolidrottsverksamhet eller

Läs mer

Strängnäs GF Verksamhetsberättelse

Strängnäs GF Verksamhetsberättelse 2014 Strängnäs GF Verksamhetsberättelse Året som gått Strängnäs GFs gångna år har sett annorlunda ut än tidigare år. Nya samarbeten har skapats, förändring i träning- och tävlingsplanering samt att föreningen

Läs mer

Projektbeskrivning Tri4Fun Väst 2013

Projektbeskrivning Tri4Fun Väst 2013 Projektbeskrivning Tri4Fun Väst 2013 Projektbeskrivningen är tänkt som ett komplement till återrapporten i IdrottOnline för att ge en inblick i projektet utöver de siffror som redovisas i återrapporten.

Läs mer

GYMNASTIKSPELEN 3-4/5 2014

GYMNASTIKSPELEN 3-4/5 2014 Sidan 1 GYMNASTIKSPELEN 3-4/5 2014 Innehållsförteckning Sida 2 Allmän information 3-4 Gymnastikspelscupen 5 Gympakampen 6 Föreningsmixen 7 Gyllene Hatten 8 GympaKidz uppvisning 9 KARL-OSKAR 10 Prova-på

Läs mer

TÄBY GYMNASTIKFÖRENING VERKSAMHETSPLAN 2015-2017

TÄBY GYMNASTIKFÖRENING VERKSAMHETSPLAN 2015-2017 1 TÄBY GYMNASTIKFÖRENING VERKSAMHETSPLAN 2015-2017 INNEHÅLL 1. Övergripande planer, mål och policys A. Föreningsidé B. TGF organisation och verksamhetsstruktur C. SWOT (Styrkor, Svagheter, Möjligheter

Läs mer

Idrotten. en resurs för kommunen

Idrotten. en resurs för kommunen Idrotten en resurs för kommunen AVSIKTSFÖRKLARING 2010 1 Idrottsrörelsen tar starkt avstånd från användandet av droger, våld och dopning. Idrotten står för rent spel. Idrotten och dess ledare är i många

Läs mer

Utbildningskrav Tävling

Utbildningskrav Tävling Gymnastikförbundets Utbildningskrav Tävling From 1 juli 2011 Uppdaterad januari 2014 1. Utbildningsstruktur Nedan beskrivs utbildningsstrukturen för Gymnastikförbundets tävlingsdiscipliner. Baskursen är

Läs mer

Medborgardialog om ny idrottshall i Strömsund

Medborgardialog om ny idrottshall i Strömsund Sammanställning Medborgardialog om ny idrottshall i Strömsund 2012-05-07, kl 18:30-20:15, Folkets Hus, Strömsund Antal deltagare Antal kvinnor Antal män Antal unga (under 20 år) 33 stycken exklusive föredragare

Läs mer

Stockholmscupen 2014. 22-23 mars. Botkyrkahallen, Norsborg PM2

Stockholmscupen 2014. 22-23 mars. Botkyrkahallen, Norsborg PM2 Stockholmscupen 2014 22-23 mars Botkyrkahallen, Norsborg PM2 PM 2 Välkommen till Stockholmscupen 2014! Vi hälsar er välkomna till en härlig tävlingshelg med Huddinge GF & TTK Öst! Anmälan vid ankomst Botkyrkahallen

Läs mer

VARUMÄRKESPLATTFORM FÖR SVENSKA FRISBEESPORTFÖRBUNDET. En schysst idrott utan en massa pekpinnar

VARUMÄRKESPLATTFORM FÖR SVENSKA FRISBEESPORTFÖRBUNDET. En schysst idrott utan en massa pekpinnar VARUMÄRKESPLATTFORM FÖR SVENSKA FRISBEESPORTFÖRBUNDET En schysst idrott utan en massa pekpinnar VARUMÄRKET Detta är Svenska Frisbeesportförbundets varumärkesplattform för rekreation och motion med frisbee.

Läs mer

En del av Gymnastikförbundet mot målen i Vision 2020

En del av Gymnastikförbundet mot målen i Vision 2020 En del av Gymnastikförbundet mot målen i Vision 2020 Eva Sundmalm, v ordf Inger Högström Westerling, ledamot Alexandra Nyström, anställd kanslist och tränare SM medalj 2013 Örebro Gymnastikförening/KIF

Läs mer

Idrott och hälsa Friluftsliv, allemansrätt och orientering

Idrott och hälsa Friluftsliv, allemansrätt och orientering Friluftsliv, allemansrätt och orientering Har kännedom om allemansrätten. Vet gränserna för skolans område. Kan orientera sig på skolgården med hjälp av en enkel karta. Har kunskap om lämplig klädsel i

Läs mer

Svenska folkets träning med motionsgympa, aerobics och styrketräning

Svenska folkets träning med motionsgympa, aerobics och styrketräning Svenska folkets träning med motionsgympa, aerobics och styrketräning 1 Innehållsförteckning 1. BAKGRUND... 3 2. METOD... 3 3. RESULTAT... 3 3.1 TRÄNINGSTID... 4 3.2 MOTIV TILL TRÄNING... 6 3.3 VAL AV TRÄNINGSPASS...

Läs mer

En sportslig chans. Ett studiematerial inför Special Olympics Stockholm 2012 den 5 juni

En sportslig chans. Ett studiematerial inför Special Olympics Stockholm 2012 den 5 juni En sportslig chans Ett studiematerial inför Special Olympics Stockholm 2012 den 5 juni Förbered dina elever för Special Olympics Stockholm Den 5 juni genomförs Special Olympics Stockholm 2012 på Stockholm

Läs mer

VÄLKOMMEN till sommarens kurser på Lillsveds Idrottsfolkhögskola 24 juni 12 juli 2015

VÄLKOMMEN till sommarens kurser på Lillsveds Idrottsfolkhögskola 24 juni 12 juli 2015 VÄLKOMMEN till sommarens kurser på Lillsveds Idrottsfolkhögskola 24 juni 12 juli 2015 Foto: Kicki Dafgård Utbildningar för Instruktörer, träningsintresserade m fl inom Gruppträning, Trupp och Barn- & ungdom

Läs mer

Trender inom barn- och ungdomsidrotten Lars-Magnus Engström. NIH 7 mars 2007. L-M Engström

Trender inom barn- och ungdomsidrotten Lars-Magnus Engström. NIH 7 mars 2007. L-M Engström Trender inom barn- och ungdomsidrotten Lars-Magnus Engström NIH 7 mars 2007 Uppföljningsstudie I Över 2000 elever i åk 3, 6 & 9 år 2001 samt samma elever tre år senare 2004 48 slumpmässigt utvalda skolor

Läs mer

IFK Moras Gymnastikklubb skall erbjuda alla pojkar/ flickor, män/ kvinnor som också önskar, möjlighet att delta i klubbens verksamhet.

IFK Moras Gymnastikklubb skall erbjuda alla pojkar/ flickor, män/ kvinnor som också önskar, möjlighet att delta i klubbens verksamhet. IFK Moras Gymnastikklubb 2009 2011 Verksamhet Verksamhet IFK Moras Gymnastikklubb är en egen klubb inom IFK Moras idrottsallians. Klubben är medlem i Svenska gymnastikförbundet som är en av landets största

Läs mer

3V BLADET IDROTT FÖR ALLA

3V BLADET IDROTT FÖR ALLA 3V BLADET IDROTT FÖR ALLA Hösten 2009 - Våren 2010 Göteborg VÄLKOMMEN TILL 3V HIF DU HÅLLER I DIN HAND VÅRT PROGRAM OM IDROTTSAKTIVITETER FÖR HÖSTTERMINEN 2009 TILL VÅRTERMINENS SLUT 2010 Som medlem i

Läs mer

Måldokument Svenska Styrkelyftförbundet 2014-2018

Måldokument Svenska Styrkelyftförbundet 2014-2018 Måldokument Svenska Styrkelyftförbundet 2014-2018 VISION Svensk styrkelyft - Idrotten som lyfter Svensk Styrkelyft ska sträva mot att utveckla alla individer på alla nivåer. Vi ska arbeta för att utveckla

Läs mer

Version 2015-02-05 INNEHÅLL. Allmän tävlingsinformation Tävlingar våren 2015 Lathund att anordna en tävling Kontaktlista

Version 2015-02-05 INNEHÅLL. Allmän tävlingsinformation Tävlingar våren 2015 Lathund att anordna en tävling Kontaktlista INNEHÅLL Allmän tävlingsinformation Tävlingar våren 2015 Lathund att anordna en tävling Kontaktlista ALLMÄN TÄVLINSINFORMATION Svenska bedömningsreglementets senaste version gäller där inget annat anges.

Läs mer

Utvecklingsplan för Idrottslyftet 2013-2015 Svenska Castingförbundet (SCF)

Utvecklingsplan för Idrottslyftet 2013-2015 Svenska Castingförbundet (SCF) Utvecklingsplan för Idrottslyftet 2013-2015 (SCF) Denna utvecklingsplan är ett levande dokument som kan göra förändringar i om så krävs för att Idrottslyftets mål i ännu högre utsträckning ska uppnås.

Läs mer

GYMNASTIKFÖRENING R.F. VERKSAMHETSPLAN 2013

GYMNASTIKFÖRENING R.F. VERKSAMHETSPLAN 2013 MARIEHAMNS GYMNASTIKFÖRENING R.F. VERKSAMHETSPLAN 2013 FÖRENINGENS VERKSAMHET Gymnastik är en form av idrott som alla har nytta av att hålla på med. Gymnastiken ger en god kroppskontroll, är utvecklande

Läs mer

Arbetsordning Gymnastikförbundet Väst. Dokumentets syfte är att övergripande beskriva organisation, uppdrag, roller och ansvar.

Arbetsordning Gymnastikförbundet Väst. Dokumentets syfte är att övergripande beskriva organisation, uppdrag, roller och ansvar. Arbetsordning Gymnastikförbundet Väst Dokumentets syfte är att övergripande beskriva organisation, uppdrag, roller och ansvar. 2015-01-23 Organisation Svenska Gymnastikförbundet är ett av 70 specialidrottsförbund

Läs mer

Gymnastikförbundet Syds. verksamhet hela året! KURSER OCH LÄGER

Gymnastikförbundet Syds. verksamhet hela året! KURSER OCH LÄGER Gymnastikförbundet Syds verksamhet hela året! KURSER OCH LÄGER 2014 1 Svensk Gymnastik siktar på framgång! Målet är tydligt; framgångsrika medlemsföreningar och fortsatt utveckling av Svensk Gymnastik

Läs mer

SM2015 23-24 MAJ. rytmisk gymnastik. Högskolehallen Halmstad. www.halmstadrg.se

SM2015 23-24 MAJ. rytmisk gymnastik. Högskolehallen Halmstad. www.halmstadrg.se 23-24 MAJ Högskolehallen Halmstad www.halmstadrg.se Välkomna till Svenska Mästerskapen i Högskolehallen den 23-24 maj! PLATS Högskolehallen i Halmstad, Spetsvinkelgatan 23, I -Huset, Halmstad Högskola

Läs mer

Gymnastikförbundet. Maria Ståhl (Gymnastik)

Gymnastikförbundet. Maria Ståhl (Gymnastik) 2011 Gymnastikförbundet Maria Ståhl (Gymnastik) [SAMMANSTÄLLNING AV GYMNASTIKFÖRENINGARS SYN PÅ UTBILDNINGSVERKSAMHETEN 2011] En enkät skickades ut via Questback till Gymnastikförbundets medlemsföreningar

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Täby Gymnastikförening Org. nr 816000-3409 2013-07-01 2014-06-30

Verksamhetsberättelse för Täby Gymnastikförening Org. nr 816000-3409 2013-07-01 2014-06-30 1 Verksamhetsberättelse för Täby Gymnastikförening Org. nr 816000-3409 2013-07-01 2014-06-30 Allmänt Täby Gymnastikförening (Täby GF) har under verksamhetsåret bedrivit en framgångsrik gymnastikverksamhet

Läs mer

Åre SLK Fotboll. Klubben för ALLA! Klubbpolicy

Åre SLK Fotboll. Klubben för ALLA! Klubbpolicy Åre SLK Fotboll Klubben för ALLA! Klubbpolicy Fotboll Att spela fotboll innebär att du är med i världens största idrott. Fotboll spelas över hela världen och själva bollen är kanske världens populäraste

Läs mer

Grupparbete Golfträffen 2007 Lördag 24 november

Grupparbete Golfträffen 2007 Lördag 24 november Grupparbete Golfträffen 2007 Lördag 24 november Vad kan du göra för att rekrytera och behålla barn och ungdomar till din klubb? Vilka verktyg har du i dag för att kunna rekrytera och behålla barn och ungdomar

Läs mer

Protokoll nr 1 2011. Protokoll fört vid möte med styrelsen i Gymnastikförbundet Sydost. Tid: 2011-01-09 12.00-16.00

Protokoll nr 1 2011. Protokoll fört vid möte med styrelsen i Gymnastikförbundet Sydost. Tid: 2011-01-09 12.00-16.00 Protokoll nr 1 2011 Protokoll fört vid möte med styrelsen i Gymnastikförbundet Sydost Tid: 2011-01-09 12.00-16.00 Plats: Gymnastikförbundets Sydosts kansli, Växjö Närvarande: Gun Ståhl, ordförande Christer

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 12/13

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 12/13 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 12/13 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förord...4 Barngymnastik...6 Ungdomsgymnastik...8 Gruppträning...12 Tävlingsgymnastik Truppgymnastik...16 Kvinnlig artistisk gymnastik...18 Manlig artistisk

Läs mer

Intressepolitiskt program

Intressepolitiskt program Intressepolitiskt program HSO Stockholms stad Inledning Om HSO Stockholms stad HSO Stockholms stad är ett samarbetsorgan för anslutna funktionshinderorganisationers lokalföreningar eller länsföreningar

Läs mer

Convent 2013 ÖSTERSUND 24 augusti 2013

Convent 2013 ÖSTERSUND 24 augusti 2013 Convent 2013 ÖSTERSUND 24 augusti 2013 Schema: Tider Hall 1 (stora salen PC) 2 (Lilla salen PC) 3 (Körfältskolan) 8.30-9.00 Inskrivning 9.00-9.30 Gemensam uppvärmning HALL 1 Kersti 9.40-10.30 1. Gymmix

Läs mer

LIDINGÖIDROTTEN VILL

LIDINGÖIDROTTEN VILL LIDINGÖIDROTTEN VILL Ett basdokument för idrotten på hälsans ö beslutat vid Idrottsrådets föreningsmöte 30 november 2011 Ett basdokument för idrotten på hälsans ö beslutat vid Idrottsrådets föreningsmöte

Läs mer

SKATTNINGSVERKTYG FÖRENINGSNAMN

SKATTNINGSVERKTYG FÖRENINGSNAMN SKATTNINGSVERKTYG FÖRENINGSNAMN SKATTNINGSVERKTYG Hur nöjda är ni med läget just nu inom de olika områdena? Läs igenom utgångspunkterna på sid 4-6 innan ni påbörjar skattningen. Tänk på! Det är viktigt

Läs mer

Verksamhetsplan Piteå GK Ungdom 2015-05-13

Verksamhetsplan Piteå GK Ungdom 2015-05-13 Verksamhetsplan Piteå GK Ungdom 2015-05-13 Verksamhetsplan Piteå GK Ungdoms och juniorverksamhet 1. Vision PITEÅ GOLFKLUBB SKA ERBJUDA DEN BÄSTA BARN OCH UNGDOMSVERKSAMHETEN I KOMMUNEN, ALLA KATEGORIER

Läs mer

Idrott och integration - en statistisk undersökning 2010

Idrott och integration - en statistisk undersökning 2010 Idrott och integration - en statistisk undersökning STOCKHOLM JUNI ANDRÈN & HOLM FOTO: FREDRIK RODHE Förord Allas rätt att vara med är en av de viktigaste byggstenarna i svensk idrotts värdegrund, antagen

Läs mer

Kommunen kom överens med föreningarna inom Arenastaden att dessa skulle bli ägare av sina respektive arenor.

Kommunen kom överens med föreningarna inom Arenastaden att dessa skulle bli ägare av sina respektive arenor. Vision Arenastaden Arenastaden i Växjö är ett centrum för idrott, utbildning, ledarskap och evenemang och skapar möten mellan människor. Med så många arenor i nära anslutning till varandra, där 15 olika

Läs mer

Värdegrund bygger på oss

Värdegrund bygger på oss VERKSAMHETSPLAN 2013 Vision: I StHIF står idrotten i centrum och är ett medel för delaktighet och utveckling. Strategiska mål StHIF erbjuder utveckling och utbildning på ett professionellt plan Beckis

Läs mer

IDROTTS LYFTET. Svenska Dragkampförbudets utvecklingsplan för idrottslyftet år 1-4. År ett 2007-0701- 2008-06-30

IDROTTS LYFTET. Svenska Dragkampförbudets utvecklingsplan för idrottslyftet år 1-4. År ett 2007-0701- 2008-06-30 IDROTTS LYFTET Svenska Dragkampförbudets utvecklingsplan för idrottslyftet år 1-4 År ett 2007-0701- 2008-06-30 Svenska Dragkampförbundet vill bli ett tydligt förbund Inriktning på idrottslyftet Öppna dörrarna

Läs mer

Svensk orientering Världens bästa. Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Verksamhetsinriktning för Svensk orientering

Svensk orientering Världens bästa. Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Verksamhetsinriktning för Svensk orientering Svensk orientering Världens bästa Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Verksamhetsinriktning för Svensk orientering Svensk orienterings vision dit vill vi Svensk orientering vill vara

Läs mer

MARIEHAMNS GYMNASTIKFÖRENING R.F. Verksamhetsberättelse 2014

MARIEHAMNS GYMNASTIKFÖRENING R.F. Verksamhetsberättelse 2014 MARIEHAMNS GYMNASTIKFÖRENING R.F Verksamhetsberättelse 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 STYRELSE Ordförande Vice Ordförande Rosina Lehto Per-Åke Henriksson Styrelsemedlemmar Sabina Mattsson John Sjöström

Läs mer

Bilaga D: Ledarguiden

Bilaga D: Ledarguiden Bilaga D: Ledarguiden Ledarguiden 2014-09-02 2 (7) Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 2. Shogun Halmstads värderingar... 4 2.1. I vår förening ska vi lära barn och ungdomar att ta hänsyn till

Läs mer

KFUK-KFUM. Huvudbudskap är som tidigare: Var med och skapa mening för stunden och framtiden.

KFUK-KFUM. Huvudbudskap är som tidigare: Var med och skapa mening för stunden och framtiden. KFUK-KFUM Idéförklaring Kampanj 2011 Arbetsdokument senast uppdaterad 2011-03-07 Bakgrund och syfte Kampanjidén för KFUK-KFUM utgår från verksamhetsidén: Vi erbjuder mötesplatser där unga människor kan

Läs mer

Professor Jonas Stier Mälardalens högskola

Professor Jonas Stier Mälardalens högskola Professor Jonas Stier Mälardalens högskola 1980- och 1990-talens bilder Artikelserie Larmrapporter Nulägesanalys Kritik mot SvGF Kritik från enskilda Tillsätta utredning SvGF:s styrelse tillsätter en fristående

Läs mer

PULSGRUPPER HUR GÖR MAN OCH VARFÖR?

PULSGRUPPER HUR GÖR MAN OCH VARFÖR? PER PULSGRUP CH VARFÖR? HUR GÖR MAN O VARFÖR PULS? PULSGRUPP- VAD ÄR DET? Och varför ska vi ha det? Två relevanta och bra frågor som vi som jobbar med Puls-Tro och Idrott får ganska ofta. De frågorna försöker

Läs mer

Fördelningsprinciper

Fördelningsprinciper Fördelningsprinciper Fördelningsprinciper för idrottsanläggningar Det är en stor efterfrågan på kommunens lokaler och anläggningar för idrottsverksamhet. Därför har kultur- och fritidsnämnden tagit fram

Läs mer

Mötets öppnande Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. Protokolljusterare Vivika Raumanni utses till protokolljusterare.

Mötets öppnande Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. Protokolljusterare Vivika Raumanni utses till protokolljusterare. Protokoll fört vid styrelsemöte för Gymnastikförbundet Väst, tisdag den 4 december 2012 klockan 17.30 på Östra Hamngatan 52. Närvarande: Anders Larsson, ordf, Bodil Berntsson, Margaretha Elfving, Jessica

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE GYMNASTIKFÖRBUNDET VÄST 2014

VERKSAMHETSBERÄTTELSE GYMNASTIKFÖRBUNDET VÄST 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE GYMNASTIKFÖRBUNDET VÄST 2014 1 LILIAN OCH JOHAN ALMHULTS FOND Lilian och Johan Almhult har i sitt testamente inskrivit att Göteborgs Gymnastikförbund skall erhålla ett legat á 50.000

Läs mer

IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01

IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01 IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01 Idrotten spelar en central roll för Eslöv. Med en lång tradition av ett rikt föreningsliv

Läs mer

Gymmix gruppträning. Fotograf: Andreas Svensson, Westphoto

Gymmix gruppträning. Fotograf: Andreas Svensson, Westphoto gruppträning Fotograf: Andreas Svensson, Westphoto UTbILdnInG I RöRELSE Gymnastikförbundet är ett av de största förbunden inom Riksidrottsförbundet. Vi ser oss gärna som en folkrörelse inom friskvården

Läs mer

Gemensamma mål för fritidshemmen i Sparsör

Gemensamma mål för fritidshemmen i Sparsör Gemensamma mål för fritidshemmen i Sparsör Detta material Lust att lära och möjlighet till att lyckas är visionen som Borås stad har satt som inspiration för oss alla som arbetar inom stadens skolor, fritidshem

Läs mer

hosten 2014 Motion för barn, ungdomar och vuxna Liikuntaa lapsille, nuorille ja aikuisille Aktiv Positiv

hosten 2014 Motion för barn, ungdomar och vuxna Liikuntaa lapsille, nuorille ja aikuisille Aktiv Positiv hosten 2014 Motion för barn, ungdomar och vuxna Liikuntaa lapsille, nuorille ja aikuisille Aktiv Positiv Sund KUNNIG Gymnastik DANS Pilates BODYTRIM Satsa på dig själv och din familj med en sund veckostruktur

Läs mer

STOR BLANDNING LIKA BEHANDLING. Arbetsmaterial 4R

STOR BLANDNING LIKA BEHANDLING. Arbetsmaterial 4R STOR BLANDNING LIKA BEHANDLING Arbetsmaterial 4R Stor blandning lika behandling Arbetsmaterial 4R Samma nivå samma möjligheter Arbetet som din förening står inför borde inte behövas. Ni ska säkerställa

Läs mer

Mötet öppnas inledning

Mötet öppnas inledning Mötet öppnas inledning Protokoll nr 338, fört vid sammanträde med Svenska Gymnastikförbundets STYRELSE torsdagen den 3 februari 2011 på Hotell Sergel Plaza, Stockholm. Närvarande: Malin Eggertz Forsmark

Läs mer

IDROTT OCH HÄLSA. Ämnets syfte

IDROTT OCH HÄLSA. Ämnets syfte IDROTT OCH HÄLSA Idrott, friluftsliv och olika former av motion och rekreation har stor betydelse såväl för enskilda människors hälsa som för folkhälsan. Ämnet idrott och hälsa förvaltar ett kulturellt

Läs mer

HUR VI JOBBAR I IF MÖLNDAL FOTBOLL

HUR VI JOBBAR I IF MÖLNDAL FOTBOLL HUR VI JOBBAR I IF MÖLNDAL FOTBOLL Spelarutbildningsplan 3-manna 6-7 år Skapat: 2013-09-04 Version:2014-09-30 Spelarutbildningsplan IF Mölndals Fotboll I IF Mölndal Fotboll vill vi skapa vinnare. I IF

Läs mer

Fotboll - den största ungdomsidrotten - plan för framtidens planer Delrapport vinterfotboll Förslag till utveckling

Fotboll - den största ungdomsidrotten - plan för framtidens planer Delrapport vinterfotboll Förslag till utveckling 2010-09-13 Ft 223/2009 Jan Alinski Fotboll - den största ungdomsidrotten - plan för framtidens planer Delrapport vinterfotboll Förslag till utveckling Till berörda remissinstanser 1. Inledning Fotbollen

Läs mer

Målsättning ideologi för HIK Innebandy

Målsättning ideologi för HIK Innebandy ideologi för HIK Innebandy Policy riktlinjer för ledare, spelare, ungdom, junior I detta dokument framgår riktlinjer för våra lag såsom ledare, aktiva och spelare. Det som står skrivet i dokumentet är

Läs mer

Svensk orientering Världens bästa. Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Strategisk plan för Svensk orientering

Svensk orientering Världens bästa. Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Strategisk plan för Svensk orientering Svensk orientering Världens bästa Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Strategisk plan för Svensk orientering Svensk orienterings vision Dit vill vi! Svensk orientering, världens bästa!

Läs mer

Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009

Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009 IAKCO Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009 1. Bakgrund Den ideella föreningen Internationella Afghanska Kvinnocenter Organisation, nedan kallat IAKCO, har varit verksam sedan 2005.

Läs mer

TYNGDLYFTNING FÖR TJEJER

TYNGDLYFTNING FÖR TJEJER TYNGDLYFTNING FÖR TJEJER En rapport om hur kvinnor kan uppmuntras och introduceras till tyngdlyftningssporten Till Svenska Tyngdlyftningsförbundet och Västerbottens Idrottsförbund Av Lucy Rist och Frida

Läs mer

Röbäcks IF. Reklam & sponsorskap

Röbäcks IF. Reklam & sponsorskap Röbäcks IF Reklam & sponsorskap Erbjudande: 1. Reklamskylt på sarg, plats på Röbäcks IF hemsida ingår *: 5000kr/2år Tillkommer skyltkostnad och reklamskatt 8% 2. Reklamskylt i hallen, plats på Röbäcks

Läs mer

Sammanfattning (89 svar)

Sammanfattning (89 svar) Sammanfattning (89 svar) Hur nöjd eller missnöjd är du som helhet med Friskis&Svettis? 5 mycket nöjd 3742 % 4 4854 % 3 3 3 % 1 inte alls nöjd 0 0 % ingen uppfattning 0 0 % Hur väl motsvarar Friskis&Svettis

Läs mer

Projektbidrag för satsning på ungdomsidrotten 2013-2015 Sammanställning över beviljade projekt år 2015

Projektbidrag för satsning på ungdomsidrotten 2013-2015 Sammanställning över beviljade projekt år 2015 Projektbidrag för satsning på ungdomsidrotten 2013-2015 Sammanställning över beviljade projekt år 2015 IF Friskis & Svettis Träning för alla (år 3) Projektets syfte är att få överviktiga barn och ungdomar

Läs mer

Utveckling och mål 2011-2013 (då vi är 10 år)

Utveckling och mål 2011-2013 (då vi är 10 år) Utveckling och mål 2011-2013 (då vi är 10 år) FRISKIS&SVETTIS GEMENSAMT vår grundläggande plattform Friskis&Svettis vision Människor ler när det tänker på träning De idéella funktionärerna och anställda

Läs mer

SKÄL ATT BLI EN PARTNER TILL OSS

SKÄL ATT BLI EN PARTNER TILL OSS DET FINNS FLER ÄN SKÄL ATT BLI EN PARTNER TILL OSS GLÄDJE DET FINNS FLER ÄN HÄLSA SOCIALT RELATIONER FRIHET TÄVLING UPPMUNTRANDE EVENEMANG HULIGANFRITT NATUR ELIT OLYMPISK MORAL DROGFRITT GENERATIONER

Läs mer

Trygg i gymnastik- hallen

Trygg i gymnastik- hallen Trygg i gymnastik- hallen Information från Gymnastikförbundet om trygghets- och värderingsfrågor 1 - Trygg i gymnastikhallen En förälder till en av föreningens gymnaster ringer upp ordföranden och är upprörd

Läs mer

Ansökan om projektbidrag - Vårby IF

Ansökan om projektbidrag - Vårby IF KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-01-23 KFN-2014/344.387 1 (2) HANDLÄGGARE Wesslén, Mats 08-535 317 37 Mats.Wesslen@huddinge.se Kultur- och fritidsnämnden Ansökan om

Läs mer

Fysisk aktivitet på Recept. FaR

Fysisk aktivitet på Recept. FaR Fysisk aktivitet på Recept FaR Aktivitetskatalog för Hylte Kommun Höstterminen 2011 1 Hänvisningsnivåer i FaR-verksamhet Nivå 1 Recept till anpassade FaR-verksamheter med FaR-ledare Nivå 2 Recept till

Läs mer

Svenska Mästerskapshelgen i Artistisk Gymnastik 2015

Svenska Mästerskapshelgen i Artistisk Gymnastik 2015 Halmstad den 16 februari 2015 Halmstad Frigymnaster arrangerar, i samarbete med Gymnastikförbundet Svenska Mästerskapshelgen i Artistisk Gymnastik 2015 Hjärtligt välkomna till Halmstad Arena den 1-3 maj

Läs mer

När barnet behöver rörelseträning. Informationsmaterial från sjukgymnasterna vid Barn- och ungdomshabiliteringen i Västerbotten

När barnet behöver rörelseträning. Informationsmaterial från sjukgymnasterna vid Barn- och ungdomshabiliteringen i Västerbotten När barnet behöver rörelseträning Informationsmaterial från sjukgymnasterna vid Barn- och ungdomshabiliteringen i Västerbotten Så här arbetar vi I den här broschyren vill vi informera er föräldrar om den

Läs mer

HUR VI JOBBAR I IF MÖLNDAL FOTBOLL

HUR VI JOBBAR I IF MÖLNDAL FOTBOLL HUR VI JOBBAR I IF MÖLNDAL FOTBOLL Spelarutbildningsplan 5-manna 8-9 år Skapat: 2013-09-04 Version:2014-09-30 Spelarutbildningsplan IF Mölndals Fotboll I IF Mölndal Fotboll vill vi skapa vinnare. I IF

Läs mer

GYMNASTIKENS UPPFÖRANDEKOD GYMNASTIKENS UPPFÖRANDEKOD ARBETSHÄFTE FÖR LEDARE OCH FÖRENINGAR

GYMNASTIKENS UPPFÖRANDEKOD GYMNASTIKENS UPPFÖRANDEKOD ARBETSHÄFTE FÖR LEDARE OCH FÖRENINGAR 1 GYMNASTIKENS UPPFÖRANDEKOD GYMNASTIKENS UPPFÖRANDEKOD ARBETSHÄFTE FÖR LEDARE OCH FÖRENINGAR 2 GYMNASTIKENS UPPFÖRANDEKOD Gymnastikförbundets Uppförandekod 1. Vi ger utövarna möjlighet att uppleva glädje

Läs mer

Strategi för att uppnå Junior & Elitverksamhetens vision och mål.

Strategi för att uppnå Junior & Elitverksamhetens vision och mål. Innehåll Verksamhetsplan Junior- och Elitverksamheten vid Sölvesborgs GK...3 Vision...3 Målsättning t o m 2015...3 Strategi för att uppnå Junior & Elitverksamhetens vision och mål....3 Värdegrund...4 Handlingsplan

Läs mer

Utbildningskommittén vill veta vad er klubb tycker!

Utbildningskommittén vill veta vad er klubb tycker! Utbildningskommittén vill veta vad er klubb tycker! Till Höstkursen 2011 har Svenska Frisksportförbundets utbildningskommitté tagit fram ett flertal olika kurser som vi finner intressanta att ha med under

Läs mer

Erbjuda lustfylld och lättillgänglig träning av hög kvalitet. Få så många som möjligt att Träna/motionera

Erbjuda lustfylld och lättillgänglig träning av hög kvalitet. Få så många som möjligt att Träna/motionera Erbjuda lustfylld och lättillgänglig träning av hög kvalitet Få så många som möjligt att Träna/motionera Ett friskare Haninge Vara Haninges bästa träningsanläggning Det finns i Friskis&Svettis att ständigt

Läs mer

Rörelse Hela Livet 7 8 mars 2015 Växjö

Rörelse Hela Livet 7 8 mars 2015 Växjö 7 8 mars 2015 Växjö Välkommen till en helg full av rörelse! Välj fritt mellan 40 olika pass! Var? Linnéuniversitetet, Växjö När? 7 8 mars 2015 (lördag 10:00 söndag 15:00) Pris? 1500: för båda dagarna.

Läs mer

SÅ HÄR BEDRIVER VI UNGDOMSVERKSAMHETEN I. en skrift som redovisar vilja och inriktning för ungdomsverksamheten i Stehags AIF. Ver1.

SÅ HÄR BEDRIVER VI UNGDOMSVERKSAMHETEN I. en skrift som redovisar vilja och inriktning för ungdomsverksamheten i Stehags AIF. Ver1. 2008 SÅ HÄR BEDRIVER VI UNGDOMSVERKSAMHETEN I en skrift som redovisar vilja och inriktning för ungdomsverksamheten i Stehags AIF Ver1.0-2008-01-15 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRORD... 3 1. PRESENTATION... 3

Läs mer

Del ur Lgr 11: kursplan i idrott och hälsa i grundskolan

Del ur Lgr 11: kursplan i idrott och hälsa i grundskolan Del ur Lgr 11: kursplan i idrott och hälsa i grundskolan 3.4 IDROTT OCH HÄLSA Fysiska aktiviteter och en hälsosam livsstil är grundläggande för människors välbefinnande. Positiva upplevelser av rörelse

Läs mer

Rockneby IK Barn- & Ungdomspolicy 2014-01-01-

Rockneby IK Barn- & Ungdomspolicy 2014-01-01- Rockneby IK Barn- & Ungdomspolicy 2014-01-01- Allmänt Rockneby IK Ungdom ska bedriva fotbollsverksamhet så att den utvecklar människor på ett positivt sätt. Det gäller såväl fysiskt som psykiskt, socialt

Läs mer

TÄVLINGSREGLEMENT FÖR FLICKORNAS REDSKAPSGYMNASTIK 2013

TÄVLINGSREGLEMENT FÖR FLICKORNAS REDSKAPSGYMNASTIK 2013 Finlands Svenska Gymnastikförbund Redskapssektionen TÄVLINGSREGLEMENT FÖR FLICKORNAS REDSKAPSGYMNASTIK 2013 Dessa bestämmelser gäller för alla tävlingar som Finlands Svenska Gymnastikförbund ordnar och

Läs mer

Ett vettigt alternativ för kidsen. Eldsjälar

Ett vettigt alternativ för kidsen. Eldsjälar Roslagstull...är ett unik projekt med fantastiska möjligheter för både KFUM Central och Stockholms Stad att ta ett gemensamt steg mot att förättra träningsförhållandena genom att skapa ett nytt aktivitetshus

Läs mer

Måns Lööf UTBILDNINGAR OCH FÖRELÄSNINGAR

Måns Lööf UTBILDNINGAR OCH FÖRELÄSNINGAR Måns Lööf UTBILDNINGAR OCH FÖRELÄSNINGAR Världens bästa coach Hur kan du som ledare göra för att stötta unga idrottare att bli vinnare både i livet och i idrotten? En föreläsning som utvecklar dig i ditt

Läs mer

Protokolljusterare Margaretha Elfving utses till protokolljusterare.

Protokolljusterare Margaretha Elfving utses till protokolljusterare. Protokoll fört vid styrelsemöte för Gymnastikförbundet Väst, torsdag den 8 mars 2012 klockan 17.30 på Östra Hamngatan 52. Närvarande: Christer Holmgren, ordf, Robert Andersson, Bodil Berntsson, Margaretha

Läs mer

Idrott & Hälsa åk 6-9

Idrott & Hälsa åk 6-9 8 veckor: 42 51 (44 höstlov) Dans: Åk 6 Lockinghälsning/Sittdans/Bolldans Åk 7 Afro Åk 8 Bugg Åk 9 Rep. bugg + Vals Åk 6 - Loggbok Åk 7-8 Instuderingsuppgift Träningsdagbok (6v) åk 9 TEMA 2 - Kropp & Genus

Läs mer

-Vi har gått från att vara en förening där man bara tränade och tävlade till att bli en förening som tar ett större samhällsansvar.

-Vi har gått från att vara en förening där man bara tränade och tävlade till att bli en förening som tar ett större samhällsansvar. -Vi har gått från att vara en förening där man bara tränade och tävlade till att bli en förening som tar ett större samhällsansvar. BOLLNÄS SS Idrottslyftet har öppnat dörrarna för fler ÖPPNAT DÖRRARNA

Läs mer

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Östra Förskolan Sunne kommun Postadress Besöksadress Telefon och fax Internet Giro och org nr Sunne Kommun Sunne RO växel www.sunne.se 744-2684 bankgiro 40. Skäggebergsskolan

Läs mer

IDROTT & FRITID 2015/2016. www.sshl.se

IDROTT & FRITID 2015/2016. www.sshl.se IDROTT & FRITID 2015/2016 www.sshl.se IDROTTS- & FRITIDSAVDELNINGEN Nästan varje dag i veckan, hela läsåret runt, kan du på SSHL hitta roliga aktiviteter som ger dig inspiration och ny energi. Här finns

Läs mer