Upphandlingsbolagets nya webbaserade inköpssystem - Winst

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Upphandlingsbolagets nya webbaserade inköpssystem - Winst"

Transkript

1 Upphandlingsbolagets nya webbaserade inköpssystem - Winst Vad är E-handel och varför är det så viktigt för Göteborgs Stad och dess grannkommuner? E-handel" är ett ord som kommer av "elektronisk handel". På engelska pratar man om "e-commerce" eller "e-business". Närbesläktade uttryck är "e-shopping", "eaffärer", "näthandel", "internethandel", "webbhandel" och "onlinehandel". Förmodligen finns det ännu fler. Begreppet e-handel används om en rad olika företeelser men vad det handlar om är att e-handel är ett sätt att skapa en effektiv inköps- och fakturahanteringsprocess. Förutom att det innebär effektiva rutiner för inköp och fakturahantering ger det förutsättningar för ökad trohet mot ingångna ramavtal och därmed erhålls korrekta priser. När Göteborgs Stad med grannkommuner är trogna mot ingångna ramavtal kommer vi även att anses vara en bra kund och i nästkommande upphandling kan vi få ännu bättre villkor. Genom att synliggöra avtal och aktuella priser skapas en ökad prismedvetenhet. Det ger även ökade möjligheter till statistik och uppföljning och därmed ökad ekonomisk styrning. De ekonomiska och kvalitativa vinster som kan erhållas med e-handel innebär att ökade resurser kan frigöras för själva kärnverksamheten. Medarbetare kan då i större utsträckning fokusera på sina egentliga arbetsuppgifter Upphandlingsbolagets system för elektronisk handel Upphandlingsbolaget valde genom en upphandling Visma Proceedo som leverantör. Detta medförde att vi fick Winst - en ASP-lösning, vilket innebär att vi erbjuds tillgång till applikationer och andra relaterade tjänster via Internet. Upphandlingsbolaget hyr tillgången till en applikation/tjänst och eftersom vi inte sköter driften av applikationen krävs inte heller någon investering i hårdvara eller teknisk kompetens kring produkten. Winst innebär att samtliga ramavtal gjorda av Upphandlingsbolaget finns tillgängliga och visas för alla. Det finns även möjlighet för enskilda förvaltningar/bolag/kommuner att visa upp egentecknade avtal. Winst möjliggör även för anställda att kunna lägga beställningar till leverantörer från olika branscher genom bl. a kataloger och formulär. De nettoprissatta artiklarna är markerade med en s k tumme upp som betyder att det är denna artikel som ska väljas i första hand vid beställning. 1

2 I Winst finns även funktioner som möjliggör jämförelser mellan produkter och leverantörer. Detta gör att de anställda i kommunerna lättare och smidigare kan jämföra våra ramavtalsleverantörers priser och kvalitet på upphandlat sortiment. I november 2008 respektive januari 2009 skickades ett brev om intresseanmälan, om att bli användare i Winst, ut till alla förvaltnings- och bolagschefer samt inköpschefer i grannkommunerna. Vi önskade få ett namn på en kontaktperson för fortsatt arbete tillsammans med kommunerna. Vi har i dagsläget (december 2009) utbildat ett 40-tal förvaltningar, bolag och GRkommuner. Nu i december 2009 kommer ett nytt brev att skickas till de som ännu inte har anmält sig eller blivit utbildade. För att arbetet ska fortskrida behöver varje förvaltning/bolag/kommun ha en (eller flera) administratör/er (superadministratör) som sköter handläggning av grupper, undergrupper samt användare i Winst. Administratören får utbildning och stöd från Upphandlingsbolaget i arbetet. Det är administratören som kontaktar Upphandlingsbolaget i de frågor som hon/han inte kan svara på själv, utbildar sina lokala administratörer samt användare. Hur behöver ni då förbereda er? Ni ser över er organisation, vilka verksamheter har ni, vilka är beställarna idag, vad beställs och av vem, finns det tillräckligt många beställare eller kanske för många? Kan beställningssamordning ske? Hur ska användarna grupperas? (ex. Äldreomsorg, Skola, Förskola osv.) Vilka leveransadresser finns till respektive verksamhet? ( Om ni har leveranser till ex. våning 1, 2 och 3 ska alla tre adresserna läggas in som separata adresser, annars kommer leveransen till ett ställe och får därefter delas internt). Det är förvaltningen/bolaget/kommunen med sin administratör som handlägger all administration kring användningen av Winst, vilket gör att ni själva avgör omfattningen av antalet användare. Winst som system begränsar inte antalet. När det gäller egna avtal i Winst lägger vi tillsammans upp organisationen med en s k avtalssök för förvaltningen/bolaget/kommunen. Samtliga ramavtal från Upphandlingsbolaget speglas över automatiskt. Både när det gäller beställning och egna avtal kan man i Winst styra roller per användare samt vilka leverantörer varje användare ska se och/eller beställa ifrån. Exempelvis kan man styra att de användare som beställer från livsmedelsleverantörerna bara kan se dessa leverantörer. 2

3 Vilka roller ska kopplas till vilken användare? För att kunna hålla ordning på användarna samt deras olika kopplingar föreslår vi att ni använder ett s k användarkort, finns att hämta på hemsidan. Skulle användaren flytta på sig eller sluta kan administratören lätt plocka fram/undan/arkivera korten. När en användare tas bort i Winst är den borta för alltid, då finns korten som säkerhet. Leveransadresserna måste kodas med en s k GLN-koder. (Unik kod per adress som avläses hos leverantören.) Dessa koder tillhandahålls av företaget GS1, För förvaltningar och bolag i Göteborgs Stad administrerar Upphandlingsbolaget dessa, för grannkommunerna administreras dessa koder av resp. administratör. Uppläggning av nya adresser och koder inom Göteborgs Stad görs efter beställning i en excelfil som finns att hämta på hemsidan. Administratören i GR-kommunerna kan använda sig av samma excelfil för att ha ordning på dessa koder men måste kontakta GS1 för att erhålla en egen uppsättning koder. Det får inte förekomma dubbletter. Utbildning för administratören sköts av Upphandlingsbolaget. Tillsammans lägger vi upp strukturen för grupper och användare och prova att skicka beställning mm. Upphandlingsbolaget kommer att ha kontinuerlig kontakt med administratörerna, bl. a genom nyhetsbrev och informationsmöten. Arbetet med Winst dokumenteras på Upphandlingsbolagets hemsida, senast uppdaterade dokument samt alla nyheter kring systemet, avtalen mm finner ni här: Ni når Upphandlingsbolaget servicegrupp för Winst: E-post : Telefon: Adress till Winst: Inloggningsuppgifter för Winst: Användarnamn: Lösenord: winst 3

4 CHECKLISTA WINST För administratör Vara administratör för sin förvaltning Ha det samlade ansvaret för sin egen förvaltnings/bolags användare. Administratören ska skriva upp och handlägga vilka nya användare som ska få tillgång till Winst. Administratören har ansvar för ändrade förhållanden i användarens status dvs. vilka leverantörer denna får beställa från, leveransadresser, verksamhet, etc. Administratören får lägga in nya användare i Winst enligt manualen Användaradministration. Administratören ska ta fram, förvalta och anmäla korrekt adressinformation till Upphandlingsbolaget som därefter skapar en unik kod per adress, (GLN-kod). Begäran om kod till leveransadress görs i fil på vår hemsida. Svara på enklare frågor från sin förvaltning/bolag angående handhavandet av Winst, samt hålla interna utbildningar till sin förvaltning/bolag Deltaga på övergripande möten och utbildningar (med Upphandlingsbolaget) där bl.a. nyheter och strategiska riktlinjer diskuteras Sprida information vidare till sina användare Samla in synpunkter och tankar om förbättringar Aktivt arbeta för att öka användandet av inköpsportalen, Winst Användarkort Finns under rubriken Användarkort på hemsidan Anmälan om leveransadress Finns under rubriken Ansökan om lev. Adress på hemsidan 4

5 INNEHÅLLSFÖRTECKNING - HANDBOK WINST Innehåll 1 Uppsättning av Winst startsida Logo Välkomsttext Systemmeddelanden Att hantera Delegeringar Nya leverantörsavtal Genvägar Informationssidan Uppsättning för att arbeta med elektroniska beställningar Gruppadministration i Winst Användaradministration i Winst Användare Grupper (använd denna i 1:a hand) Skapa ny användare Ändra befintlig användare Anmäla ny användare Uppsättning för hantering av egna avtal Administration av avtalsområde Leverantörsavtal 19 4 Skapa beställning och leveranskvittera Logga in Skapa beställning Välj rätt kategori Välj produkt

6 4.5 Spara eller skicka Orderbekräftelse Status på orderbekräftelse Hantera orderbekräftelse Hantera en orderbekräftelse som har fastnat Order uppdateras Leveranskvittens LATHUND Administration av grupper och användare Adresser Administration av leverantörsavtal Avtalsträdet Leverantörsinfo Bilagor Produktsökning Produktinformation Avancerad sökning Miljömärkning Jämföra produkter Beställning Orderbekräftelse Leveranskvittens

7 HANDBOK WINST 1 Information om Winst startsida Beskrivning och tips för användning av startsidan i Winst Startsidan består av sju olika delar varav fyra är administrerbara och tre som enbart presenterar information genererat av systemet. 1. Logo 2. Välkomsttext 3. Systemmeddelanden 4. Att hantera 5. Delegeringar 6. Nya leverantörsavtal 7. Genvägar Utöver detta finns en sida under fliken Information, tänkt till användning för mer omfattande beskrivningar och information. 7

8 1.1 Logo Logon är gemensam och visas i startsidans övre vänstra hörn. Denna kan inte ändras av annan än UHB. Texten efter Logon kan ändras av organisationerna. Se nedan under Välkomsttext Välkomsttext Välkomsttexten innehåller information/nyheter eller viktig information som behöver nå många användare. För organisationerna finns möjlighet att själva administrera denna text. Detta görs via Administration Avancerat Organisation. Markera organisationen tryck på ändra. Tryck på ändra knappen vid Välkomsttext. Skriv texten i fältet under Svensk text. Tryck Stäng och därefter OK. För att se resultatet måste utloggning och inloggning i Winst göras. 8

9 1.3 Systemmeddelanden Systemmeddelanden är korta texter som läggs in av systemets administratörer för teknisk information om systemet, såsom information om uppdateringar, planerade nertider och liknande. 1.4 Att hantera Den blå panelen Att hantera är ett snabbt sätt för användaren att se och nå vad denne behöver åtgärda i systemet. Innehållet i denna genereras automatiskt och är inget som administreras manuellt. Varje rad i hantera panelen är klickbar och leder direkt till sidan där uppgifterna hanteras. Panelen består av flera olika delar, de vanligaste är; Sparade beställningar, Leveranser och order samt Konkurrensutsättningar. Är du lokal administratör och sköter leverantörsavtal med kopplade kataloger har du också funktionen Kataloger. Bara de delar som användare har rättighet att jobba inom visas. Att hantera panelen kommer inte att visas alls för användare som inte har rättighet till någon av funktionerna Delegeringar Panelen delegeringar genereras automatiskt utifrån den inloggade användarens nuvarande och uppkommande delegeringar som rör både till användaren och från användaren. Delegering kan endast göras för funktionerna Godkänn beställning, Leveranskvittens, Granska faktura och Attestera faktura. När en delegering utgår så tas den bort från denna lista. Delegeringar läggs in på användaren. Markera användaren antingen i listan över användare eller under Grupper. Tryck ändra. Välj Delegera. Tryck Ny. Välj vem som ska ha delegeringen i listan, tryck på OK. Markera i bockrutorna vilken/vilka rättigheter personen ska bli delegerad samt under vilken period den ska gälla. 9

10 Avsluta med OK. Resultatet syns nu på startsidan. 1.6 Nya leverantörsavtal Detta är även den en automatiskt genererad lista över de leverantörsavtal/leverantörsnamn som lagts upp i systemet för mindre än 60 dagar sedan och som användaren är kopplad till. Endast information. 1.7 Genvägar Genvägar är tänkta att vara användarens personliga genvägar i systemet. En genväg kan antingen leda till en sida i Winst eller till en extern webbsida. Genvägar kan 10

11 också läggas upp av administratören och kopplas till alla användare dessa. Totalt antal möjliga genvägar är 12 st. 1.8 Informationssidan Under fliken Information finns Informationssidan, en enkel sida där UHB s administratörer kan lägga in valfritt innehåll som anses behövas utöver det som presenteras på Startsidan. 2 Uppsättning för att arbeta med elektroniska beställningar Beskrivning och tips för användar- och gruppadministration 2.1 Gruppadministration i Winst Användare kan antingen läggas direkt under förvaltningen/bolaget/kommunen eller i grupper som motsvarar verksamheten. För att lägga upp nya grupper välj Administration, Grupper och tryck på knappen Ny grupp. Fyll i namnet på gruppen samt ID (samma som namn), tryck på OK. Markera gruppen och tryck på ändra. Tryck därefter på Tilldela. Tilldela knappen innebär att aktuell data blir valbar för den nya gruppen. Alla nya grupper måste tilldelas separat. Vi rekommenderar att du tilldelar gruppen alla värden, även om du inte kommer använda dem inom gruppen i dagsläget. Detta gör att värdena senare finns tillgängliga att kopplas på användarnivå. 11

12 Välj i rullgardinen de adresser, roller, leverantörer samt organisation som gruppen ska ha tillgång till. Tryck på verkställ för att spara inställningarna. Därefter trycker du på knappen Välj för alla och väljer de adresser, roller, leverantörer och organisation som gruppen ska ha. Tryck på verkställ för att spara inställningarna. Den organisation, de adresser, roller och leverantörer som du nu bockar i blir automatiskt ikryssade och valda för de användare som du lägger in i gruppen. DVS du kan inte ändra de valda värdena på användarnivå endast på 12

13 gruppnivå. Detta gäller dock inte eventuella undergrupper, där måste du tilldela och välja på nytt. Sammanfattning Att tilldela en ny grupp innebär att vi öppnar upp aktuell data för gruppen vilket gör att värdena blir möjliga att bocka i och ur på användarnivå. Att välja för alla för en ny grupp innebär att de i bockade värdena är förvalda på användarnivå och inte går att bocka i eller ur, dvs de är gråmarkerade låsta fält. 2.2 Användaradministration i Winst För att administrera användare välj menyalternativ Administration. Nedanstående bild visas. Du kan administrera användare via två olika vyer; 13

14 2.2.1 Användare Via denna vy kan du söka användare utifrån exempelvis adress, ansvar, roller, grupp eller liknande. Du kan även få upp en lista med samtliga användare sorterad på efternamn. Användaradministration via vyn Användare Grupper (använd denna i 1:a hand) Denna vy visar användare utifrån grupptillhörighet, du kan t ex välja att bara se användare som tillhör grupp Skola och sedan markera enskilda användare för att se mer detaljerad behörighetsinformation. Du kan även skapa användare direkt i rätt grupp via denna vy. Användaradministration via vyn Grupper 14

15 Till varje användare skall följande vara kopplat; Adresser: Leveransadress, Fakturaadress Roller Leverantörsavtal Organisation 2.3 Skapa ny användare För att skapa en ny användare via vyn Grupper ; 1. Markera den grupp som användaren skall tillhöra genom att klicka en gång på gruppen 2. Tryck därefter på Ny användare... Innan registreringen påbörjas se till att det står rätt grupp i fältet Tillhör grupp. 3. Fyll i uppgifter i fälten: förnamn, efternamn, telefonnummer, e-post, ID - mottagarkod,användarnamn, lösenord. Obligatoriska fält är märkt med *, men fyll gärna i de övriga fälten också. De uppgifter som läggs in här är de uppgifter som följer med på ordern vid beställning. 15

16 För de personer som har flera mottagarkoder kopplade till sig skrivs personens e-postadress även i ID-fältet. Mottagarkoden läggs sedan antingen på leveransadressen eller direkt på ordern. (Se Lathunden Beställning för beskrivning) Användarnamn anges som personens e-postadress. Som lösenord sätts winst eller annat lösenord på minst 4 tecken. Användaren måste byta det lösenord du satt vid första inloggningen. När uppgifterna är ifyllda tryck på OK. 4. Markera och tryck Ändra på användaren. Tryck på knappen Information för att ange behörigheter för användaren. I fönstret som visas väljer du vilken typ av behörighet som skall registreras genom att använda rullgardinsmenyn i fältet för Välj typ längst upp i bilden. Här syns de tilldelade och förvalda värdena som du tidigare gjort för gruppen. Till varje användare skall följande vara kopplat; Adresser: Leveransadress, Fakturaadress Roller Leverantörsavtal Organisation 16

17 Efter att du har kryssat i önskad mängd behörigheter, tryck alltid på verkställ så att valda behörigheter uppdateras och sparas. 2.4 Ändra befintlig användare Befintlig användare ändras genom att söka fram användaren i någon av vyerna Användare alternativt Grupper och därefter trycka på Ändra. Ändringsbilderna är därefter desamma som för att skapa en ny användare. 2.5 Anmäla ny användare Förvaltningens, bolagets, kommunens lokala winstadministratör är ansvarig för uppläggning av förvaltningens, bolagets, kommunens användare. När en ny användare ska få tillgång till Winst eller då behörigheten för en befintlig användare förändras så ska detta anmälas till respektive administratör. Vi rekommenderar att ni använder någon typ av användarkort exempelvis det som finns på vår hemsida ( för internt bruk. 2.6 Administratör Välj den som ska vara huvudadministratör för förvaltningen, bolaget, kommunen genom att välja Administration, Grupper. Markera huvudgruppen alltså själva förvaltningen, bolaget, kommunen och tryck på ändra. Välj Administratör och sök fram personen som ska vara administratör, bocka i rutan och tryck Verkställ och Stäng. 17

18 18

19 3 Uppsättning för hantering av egna avtal Beskrivning och tips för administration av egna leverantörsavtal 3.1 Administration av avtalskategori och avtalsområde Under administration fliken Avancerat administrerar du bl. a avtalsområden. För att lägga upp en ny avtalskategori tryck Ny..., för att ändra eller radera, tryck ändra eller radera. OBS! Radera betyder att avtalskategorin försvinner helt från listan. De egna avtalskategorierna är i svart text, de övriga i grå text. Enbart organisationens egna avtalskategorier kan ändras eller raderas. Avtalsområden underkategorier administreras också här. Markera en avtalskategori, tryck Lägg till under avtalsområden, skriv i benämningen på avtalsområdet, tryck OK. Under avtalsområde administreras även beställarinstruktioner nycklarna, och bilagor som hör till området. 19

20 3.2 Leverantörsavtal Under fliken leverantörsavtal finns alla upplagda leverantörsavtal. Genom att trycka på sök får du fram alla organisationens avtal i bokstavsordning. För att se alla leverantörsavtal, också de som UHB administrerar, måste rutan Enbart editerbara vara urbockad! 20

21 För att ändra informationen om avtalet eller leverantören markera den leverantör du vill ändra, tryck på ändra. Endast de egna avtalen kan ändras och arkiveras. Alla fält markerade med * är obligatoriska. Fälten markerade med i syns i informationsrutan på avtalet. För att lägga upp en ny leverantör tryck på ny. OBS! Tänk på att alltid begära samtycke enligt personuppgiftslagen (PuL) från leverantörer med enskilda firmor, då deras organisationsnummer är detsamma som personnummer. Se SFS 1998:204 Första fliken Allmänt, här fyller du i namn, telefonnummer, kontaktperson mm. Om ingenting skrivs i fält med i markering syns inte heller rubriken i informationsrutan. Ägare till avtalet syns i fältet Mastergrupp. 21

22 Under andra fliken Leverantör fyller du i leverantörens namn och adress. Attention kontaktperson hos leverantören, kommer med på ordern. Informationen på denna flik är internt för leverantörsadministratören. Besöksadressen är den enda adress som syns i informationsrutan ut till användarna. 22

23 Under fliken Avtal registreras avtalet. Avtalsnummer, avtalsansvarig, telefonnummer, e-post adresser m fl. Här bifogas även bilagor. Koppla avtalet till rätt avtalsområde och eventuella underområden. Fr.o.m datum det datum avtalet skall synas ut till användarna, t.o.m datum avtalets slutdatum, syns ut till användarna, när datum passerats släcks avtalet för användarna automatiskt. Förlängning möjlig t.o.m datum som visar avtalets slutdatum inkl. option. Urspr. Avtalsslut datum som visar avtalets ursprungliga slutdatum. Alla fält markerade med i syns på avtalet i avtalssök. Om avtalen finns på en extern webbsida kan länk till avtalet läggas in i fältet länk till avtal. När nytt avtal är upplagt ska det kopplas ihop med de grupper/användare som ska ha tillgång till leverantörsavtalet. Markera aktuellt avtal och tryck Ändra anv... och välj Grupper. 23

24 Tryck på knappen Välj för alla, vilket innebär att de i bockade värdena är förvalda på användarnivå och inte går att bocka i eller ur, dvs de blir gråmarkerade låsta fält. Om det finns användare som enbart skall kunna administrera leverantörsavtal, dvs bara kunna lägga upp nya avtalsområden, leverantörer, ändra befintliga eller ta bort kan denna användare kopplas till rollerna B-41 Leverantörsadministratör samt A-50 Visa avtal samt lägga denna användare som administratör i sin grupp. Det kan finnas flera administratörer i en organisation. 24

25 25

26 4 Skapa beställning och leveranskvittera För att kunna skicka en order i Winst måste du vara upplagd som användare och erhållit rollen beställare. De flesta leverantörsavtal kopplas automatiskt till samtliga användare. Den lokala administratören kan i samråd med användarna välja vilka avtalsområden som respektive användare ska se och kunna beställa ifrån. När du som beställare klickar på knappen Skicka så skickas order direkt till leverantören och kan inte ändras eller ångras. Om ordern innehåller speciella kommentarer som t ex. senarelagd leveranstid, eller annan viktig information rekommenderar vi att ni efter att ni har skickat ordern tar kontakt med leverantörens kundtjänst för att försäkra er om att den avvikande informationen har uppmärksammats. Inköpsprocessen i Winst består av följande moment: 1. Beställning 2. Order skickas automatiskt till leverantör 3. Leveranskvittens. Som beställare är Du delaktig i moment 1 och 3. Anledningen till att Du måste leveranskvittera Dina beställda varor är för att göra en leveranskontroll att beställda varor faktiskt har levererats. Dessutom blir statistiken över beställningar felaktig om ordern inte kvitteras. Du ska därför leveranskvittera så snart dina varor har kommit. 4.1 Logga in Logga in kan du göra antingen via en länk på Upphandlingsbolagets hemsida eller genom att direkt gå till Ange Ditt användarnamn (samma som Din e-post) och lösenord. 4.2 Skapa beställning En helt ny beställning skapar Du genom att välja fliken Inköp. Du kan också återanvända och modifiera en tidigare eller sparad beställning genom att via Inköp istället välja Tidigare beställningar. Observera att du alltid kan avbryta en beställning innan den har skickats genom att välja Tillbaka eller Skapa beställning, då rensas fälten. 26

27 4.3 Välj rätt avtalskategori Under fliken Inköp finns det 3 olika flikar. Fliken Avtal är alltid förvalt. De andra flikarna är Tidigare beställningar och Beställningsmallar. I fliken Avtal söker Du antingen upp en avtalskategori i trädet till vänster och därefter en specifik leverantör (till höger) och sedan en produkt alternativt söker efter en produkt utan att först ha angett en leverantör. Rutan med tummen upp märkning är alltid i-bockad. Tummen upp markerade produkter är nettoprissatta artiklar - en prislista på specificerat sortiment där vi fått extra förmånliga priser. Sortimentet baseras oftast på de varor/tjänster som vi mest frekvent köper. Skillnaden mot bara rabatterade priser blir ofta jättestor. 27

28 Du kan också välja att använda en utökad sökfunktion. Denna når du genom att klicka på Avancerad sökning. Skriv in produkten du söker och tryck på sök. Resultatet visas i form av en lista. 28

29 Observera att Du vid sökning alltid ska skriva in produkten i singular t ex penna, påse etc. För mer information om hur Du söker efter produkter se lathunden Söktips. 4.4 Välj produkt För varje produkt som visas i träfflistan finns en kort beskrivning av produkten, vilket företag som levererar produkten, produktens leveranstid, artikelnummer och pris. Vill Du ha mer information om en produkt kan Du alltid klicka på radens Info-knapp i fältet Info. De uppsökta produkterna kan även sorteras i t ex fallande eller stigande ordning genom att klicka överst på den kolumn som Du vill sortera efter. Informationen finns i tre flikar, Allmänt, Relaterade produkter och Avtal. För att beställa en produkt klickar Du på + tecknet i fältet Beställ. 29

30 I avancerad sökning kan du kan även jämföra produkter med varandra genom att söka fram produkterna och därefter bocka i de produkter du vill se och sedan klicka på knappen jämför. Vid en ny jämförelse måste den gamla jämförelsen rensas genom att Du klickar på knappen Rensa. 30

31 En produkt med ett stafflat pris (variabelt pris beroende på beställningsantal) visas i träfflistan med färgmarkering blå. (Mängdrabatt) En produkt med variabelt pris visas i träfflistan med färgmarkeringen orange. En produkt som är en annonsvara visas i träfflistan med färgmarkeringen röd. En produkt väljs genom att trycka på + tecknet på varje rad. Ändringar av valda produkter kan göras i varukorgen (nedre fältet) genom att trycka på + och tecknen under kolumnen Ändra. För att ta bort en orderrad väljs Radera. För vissa produkter såsom arbetskläder behöver du skriva en kommentar till leverantören för att gå vidare med ordern. Vid beställning i Winst var uppmärksam på värdet av varukorgen. Tänk på att din order bör uppnå en rimlig summa per leverantör! Några leverantörer får enligt avtal ta ut en avgift vid småorder! Se vidare information i avtalen. När Du är färdig med att lägga till produkter till Varukorgen klickar Du på knappen Fortsätt. (Längst ner i höger hörn) Beställningar kan även göras till tjänsteleverantörer, istället för att lägga till produkter fyller du då i ett beställningsformulär som skickas till leverantören. 31

32 4.5 Spara eller skicka Steg 2 i beställningen är benämnd Kontering och leverans. Under rubriken Information om beställning kan du namnge din beställning i fältet Beställningens namn, detta för att lättare kunna identifiera beställningen i rapporter, sökningar och leveranskvittering. Beställningens namn bestäms helt av Dig. I varukorgen ovanför kan du vid behov ändra eller radera i din beställning genom att trycka på knapparna till höger. 32

33 Information till leverantör Under fältet - Information till leverantör - skrivs leveransdatum om det behöver anges, dubbelklickar du i fältet kommer en kalender fram där du kan välja datum. Genom att trycka på anteckningsblocket kan du även i vissa fall skriva in en kommentar till leverantören. De integrerade leverantörerna kan ha problem att ta emot och läsa kommentarer. Du ser ordervärde per leverantör om du har gjort en varukorg med varor från flera leverantörer. Leveransen ska skickas till Om Du endast har en leveransadress kopplad till Dig som beställare så kommer denna visas automatiskt. Har Du flera leveransadresser så får Du välja leveransadress manuellt i rullgardinen. I de fall beställaren skall kunna skicka beställningar för flera mottagarkoder skrivs mottagarkoden på andra raden under leveransadress. OBS! Leveransadress och fakturaadress måste vara valda först! Om förvaltningen, bolaget eller kommunen har en hierarkisk beställningsorganisation kan beställaren kopplas till en godkännare som måste godkänna beställningen innan den går vidare till leverantören. Godkännaren kan ändra, ta bort och lägga till produkter till beställningen, eller helt neka den. Vid nekande går beställningen tillbaka till beställaren. Om denna typ av uppsättning önskas, kontakta Upphandlingsbolagets Servicegrupp. 33

34 Kommentar till godkännare Fylls i av beställaren och går vidare till eventuell godkännare om beställningsorganisationen är uppsatt enligt ovan. Fakturan ska skickas till Om Du endast har en fakturaadress kopplad till Dig som beställare så kommer denna visas automatiskt. Har Du flera fakturaadresser så får Du välja fakturaadress manuellt i rullgardinen. 4.6 Orderbekräftelse Orderbekräftelsen är ett kvitto på vad leverantören kommer att leverera utifrån en given order. Till Winst kommer orderbekräftelse från de leverantörer som i sina system kan skicka orderbekräftelse. Det finns tillfällen då leverantören inte alltid kan leverera exakt det som är beställt. Vid dessa tillfällen matchar inte fakturan mot ordern. När en orderbekräftelse kommer in och godkänns i systemet, uppdateras innehållet i den motsvarande ordern med det som kan levereras enligt orderbekräftelsen. Ett exempel på flöde då detta är till stor nytta är vid beställningar av livsmedel. Med hjälp av orderbekräftelser kan ordern uppdateras efter att den skickats med eventuell ny vikt och kvantitet. 34

35 I fliken Orderbekräftelser visas alla de orderbekräftelser som kommit in mot en order. Leverantören kan skicka flera bekräftelser för samma order så länge ingen bekräftelse har godkänts. Varje ny orderbekräftelse inaktiverar de tidigare inkomna. Det finns alltså bara en aktuell orderbekräftelse i taget för varje order. 4.7 Status på orderbekräftelse De status som kan förekomma för en orderbekräftelse är: Avvaktar godkännande den aktuella bekräftelsen Inaktuell gammal bekräftelse Ogiltig leverantören har skickat in en orderbekräftelse på ett format som inte stöds av systemet Info ett meddelande från leverantören om att de tagit emot ordern och jobbar med orderbekräftelsen, detta är alltså ingen orderbekräftelse och den kan därför inte visas. De olika typerna av orderbekräftelser som kan förekomma är: Order bekräftad utan ändringar leverantör kan leverera allt enligt ordern Order bekräftad med ändringar leverantörer kan leverera men med avvikelser från ordern Hela ordern nekad leverantören kan inte leverera något från ordern Order bekräftad manuellt leverantören har inte lyckats att skicka en riktig orderbekräftelse och köparen har därför själv skapat en accepterad orderbekräftelse för att kunna leveranskvittera mot ordern Order mottagen av leverantör visas tillsammans med statusen Info ovan 4.8 Hantera orderbekräftelse För att titta på en orderbekräftelse eller godkänna en aktuell orderbekräftelse markerar beställaren den i tabellen och klickar på knappen Hantera. 35

36 Här presenteras ordern tillsammans med orderbekräftelsen. Om orderbekräftelsen innehåller avvikelser visas de genom överstrukna artikelrader. När orderbekräftelsen godkänns uppdateras ordern och de artiklar som visas med fet stil i tabellen indikerar vad som kommer att levereras. Orderbekräftelsens avvikelser markeras med ett högerjusterat artikelnummer. Ursprungsorderns artiklar är markerade i kursiv stil överstrukna samt med ett radnummer längst till vänster i tabellen. 36

37 De olika typer av rader i orderbekräftelsen som kan förekomma är: Levereras ej produktraden kommer ej att levereras. Om leverantören har skickat med en kommentar till orderbekräftelsen visas den under tabellen. Orderbekräftelsen godkänns genom att användaren trycker på knappen Godkänn. Denna godkännelse skickas inte tillbaka till leverantören! Den är enbart information till beställaren om vad som kommer/inte kommer att levereras och vad som beställaren i så fall får komplettera med i en ny order. Eventuella beställningar gjorda per telefon, mejl, fax eller via försäljare på plats kommer aldrig att redovisas i Winst. 4.9 Hantera en orderbekräftelse som har fastnat Knappen Manuell är till för användaren och bör endast användas då det är viktigt att fortsätta orderflödet. Så länge en order har status Avvaktar orderbekräftelse är det inte möjligt att leveranskvittera ordern. Om en leverantör av någon anledning skulle misslyckas med att skicka en orderbekräftelse till systemet och varorna levereras kan därför användaren använda knappen Manuell för att skapa en manuellt godkänd orderbekräftelse för att på så sätt möjliggöra leveranskvittens Order uppdateras När en orderbekräftelse godkänns uppdateras ursprungsordern med det som enligt bekräftelsen kan levereras. När en orderbekräftelse har godkänts är det möjligt att leveranskvittera mot ordern. 37

38 4.11 Leveranskvittens Som beställare i Winst är du ansvarig för att ta emot levererade varor samt att kvittera dessa i Winst under knappen leveranskvittens. Leveranskvittens måste ske snarast möjligt efter att varorna har levererats. Leveranskvittens når Du genom att fliken Inköp välja Leveranskvittens. Du ska alltid leveranskvittera direkt då en vara har levererats. Leveranskvittera Din order genom att: Söka inköpsorder genom att ange hela eller del av ordernumret i sökfönstret, markera rätt order och tryck på knappen Ny kvittens. Kvittera det antal produkter som har kommit genom att fylla i rutan till höger. Om Du vill kan du skriva kommentarer (t ex till fakturaavdelningen) genom att klicka på knappen Kommentarer (frivilligt). Klicka sedan på knappen OK. 38

39 En order kan ha följande status avseende leveranskvittensen: Ej kvitterad leveranskvittensen är inte utförd Delvis kvitterad delar av ordern är leveranskvitterad (ordern ligger fortfarande öppen) Kvitterad hela ordern är kvitterad eller överkvitterad Ofullständigt slutkvitterad användaren har avslutat en delvis kvitterad order eller en order i status ej kvitterad för att indikera för att inga fler leveranser förväntas komma. Avvaktar orderbekräftelse Denna status visas bara då en orderbekräftelse förväntas för denna order. Avvaktar godkännande av orderbekräftelse Det finns en orderbekräftelse för denna order som inte blivit godkänd. För att det ska gå att leveranskvittera mot en order som är aktiv för orderbekräftelser måste en orderbekräftelse godkännas. Om en produkt som är beställd inte levereras ex. på grund av att varan är slut på lagret, ska Du kvittera de produkter som har kommit precis som vanligt och trycka på knappen OK. Sedan ska Du trycka på knappen Avsluta, för att visa för systemet att denna order ska stängas trots att alla beställda produkter inte har levererats. Ordern får då status ofullständigt slutkvitterad. Ta för vana att här alltid lämna en kommentar till att ordern är ofullständigt slutkvitterad. Om ingen produkt kommer att levereras av de beställda artiklarna väljer du rätt order i din lista, markerar den och väljer Avsluta. Ordern får då status ofullständigt slutkvitterad. Ange i kommentars rutan att ordern är makulerad. 39

40 Leveranskvittens bör göras av den som gjort beställningen men kan göras av varumottagaren om detta inte är samma person. Denna person skall då ha rollen Extra leveranskvitterare. 40

41 5 LATHUND 5.1 Administration av grupper och användare. Välj Administration, Grupper. Här finns alla tillgängliga/upplagda grupper. Huvudgrupper och undergrupper. För att lägga upp en ny grupp tryck på ny grupp. Under varje grupp finns det användare med olika roller ex. beställare. För att ändra en användare, markera användaren och tryck på ändra. För att lägga upp en ny användare, tryck på ny användare. Här kan du även ändra lösenord, delegera mm. 41

42 5.2 Adresser Under fliken Adresser läggs alla leveransadresser och fakturaadresser upp. Du kan sortera på grupp för att se vilka adresser som finns tillgängliga. Alla adresser för förvaltningar och bolag i Göteborgs Stad läggs upp av Upphandlingsbolaget. GLN är en 13 siffrig kod för adressen, denna kod sätts alltid upp av Upphandlingsbolaget (för Göteborgs Stad) som har kodlistan. Varje förvaltning/bolag fyller i en excelfil med sina leveransadresser samt fakturaadresser och skickar listan till Upphandlingsbolaget. 42

43 När Upphandlingsbolaget har lagt upp adresser och kodat dessa skickas ett meddelande till administratören som därefter kan koppla ihop användare/beställare med adresserna. 5.3 Administration av leverantörsavtal. Under administration, Leverantörsavtal ser du vilka leverantörer/avtal som finns inlagda i Winst samt till vilka grupper och användare kopplingar finns. 5.4 Avtalsträdet Under fliken avtal finns alla ramavtal som finns under UHB. På vänster sida finns avtalsträdet i bokstavsordning. I sökrutan söker du avtalsområde, fritextsökning. 43

44 Om du markerar ett avtalsområde i trädet visas resultatet, vilka avtal/leverantörer som finns inom området på höger sida. När du markerar ett avtal visas produkterna tillhörande avtalet/leverantören i rutan nederst till höger. OBS! Visas om det finns kataloger/formulär inlagda. I annat fall finns uppgifterna bland bilagorna på avtalet. 44

45 5.5 Leverantörsinformation Om du trycker på i- symbolen bakom leverantören kommer en informationsruta om avtalet/leverantören upp. 5.6 Bilagor Bilagor till avtalet finns under knappen Bilagor till avtal, markera en fil och tryck på Visa för att öppna bilagan. 45

46 Bilagor till ett avtalsområde finns under knappen Bilagor till avtalsområde, markera en fil och tryck på Visa för att öppna bilagan. 5.7 Skicka kommentar till avtalsansvarig Du kan skicka kommentar om avtalet direkt till avtalsansvarig på Upphandlingsbolaget genom att fylla i namn, e-post och därefter skriva din kommentar i fältet. Mejl går då till avtalsansvarig som kan återkoppla till dig samt ta upp kommentar med leverantör 46

47 5.8 Produktsökning I sökfältet under produkter kan du med fritext söka fram produkter, resultatet kommer i rutan under. Sökning ska ske i singular (penna inte pennor) OBS! Klickrutan tumme upp är ifylld från start, för att se eventuellt övrigt sortiment måste denna ruta bockas ur. Om du vill söka upp en produkt utan att veta leverantör bockar du i sök bland alla innan du klickar på sök. 47

48 5.9 Produktinformation När du klickar på i-symbolen på produkten får du upp information om produkten. Om det finns produktblad kopplade till denna finns dessa under knappen Produktblad Avancerad sökning Bakom länken Avancerad sökning kan du söka fram en viss märkning på produktnivå, söka fram produkter och jämföra dessa med varandra. Eventuella märkningar markeras med ett grönt löv bakom produktnamnet. 48

49 5.11 Miljömärkning Vid sökning av produkter eller tjänster kan du välja att bara söka fram de miljömärkta produkterna/tjänsterna genom att bocka i rutan med det gröna lövet och sedan trycka på sök. I listan Miljömärkning kan du välja fram vilken märkning du vill sortera på, antingen i hela katalogen eller per produktområde i rutan till höger. Detta gäller under förutsättning att leverantörerna har kodat sina produkter i katalogerna. 49

50 Du söker produkterna du vill ha fram genom att skriva i sökord i rutan, samt trycka på sök Jämföra produkter När du markerar ett antal produkter i listan och klickar på jämför får du resultatet på en egen sida, produkterna brevid varandra. 50

51 Resultat av jämförelse 5.13 Beställning För att beställa varor väljer du fliken Inköp. När du trycker på + i kolumnen Beställ läggs produkterna i en varukorg längst ner på sidan. Varukorgen kan visas eller döljas. Alla funktioner i övrigt överensstämmer med de som finns under Avtalssök. 51

52 1. Sök fram avtalsområdet 2. Klicka på nyckelsymbolen för att se beställarinstruktionen för hur du ska beställa från just detta område. Här finns beskrivet om avtalsområdet är rangordnat eller ej, om du ska göra en förnyad konkurrensutsättning eller på vilket annat sätt du ska beställa på avtalet. Beställarinstruktionen är den samma inom ett avtalsområde men olika mellan de olika avtalsområdena. 3. Sök fram de produkter du vill beställa. 52

53 Beställ genom att trycka på + tecknet, öka antal genom att trycka flera gånger, minska genom att trycka på tecknet. Du kan även skriva i antalet själv under Antal. Du kan dock bara beställa i den förbestämda enhetsmängden. 4. Nästa steg i beställningen Steg 2 Kontering och leverans. Här kan du namnge beställningen, välja leveransadress och fakturaadress, välja leveransdatum (där leverantören kräver det), lämna kommentarer till leverantören samt lämna kommentar till godkännaren. Glöm inte att skriva mottagarkoden i fältet under leveransadressen i de fall du är kopplad till flera mottagarkoder. Du kan om du vill spara din beställning för att arbeta vidare med den senare eller spara den som mall. 53

54 Om du vill spara en beställning som allmän mall måste du koppla mallen till de grupper eller användare som ska ha tillgång till mallen. Detta görs på samma sätt som när du kopplar roller, adresser mm. till grupp/användare. Görs av lokaladministratören. När du vill använda en mall som underlag till en beställning väljer du fliken Beställningsmallar under Inköp Skapa beställning 54

55 Välj den mall du vill använda och tryck på + Tryck sedan på fortsätt Här kan du ändra, lägga till, ta bort mm innan du skickar iväg ordern Orderbekräftelse Orderbekräftelsen är ett kvitto på vad leverantören kommer att leverera utifrån en given order. (Gäller framförallt Livsmedelsleverantörerna såsom ex. Servera.) Du 55

56 måste godkänna en orderbekräftelse, om sådan finns, för att kunna leveranskvittera ordern Leveranskvittens Leveranskvittens når Du genom att under fliken Inköp välja Leveranskvittens. Du ska alltid leveranskvittera direkt då en vara har levererats. 56

57 Lycka till med administration och beställningar i Winst! Behöver du hjälp eller har frågor kan du kontakta Upphandlingsbolagets Servicegrupp: Telefonnummer: E-post: 57

Under varje grupp finns det användare med olika roller ex. beställare. För att ändra en användare, markera användaren och tryck på ändra.

Under varje grupp finns det användare med olika roller ex. beställare. För att ändra en användare, markera användaren och tryck på ändra. 1 LATHUND 1.1 Administration av grupper och användare. Välj Administration, Grupper. Här finns alla tillgängliga/upplagda grupper. Huvudgrupper och undergrupper. För att lägga upp en ny grupp tryck på

Läs mer

1 Skapa beställning och leveranskvittera

1 Skapa beställning och leveranskvittera 1 Skapa beställning och leveranskvittera För att kunna skicka en order i WINST måste du vara upplagd som användare och erhållit rollen beställare. De flesta leverantörsavtal kopplas automatiskt till samtliga

Läs mer

Startsidan består av sju olika delar varav fyra är administrerbara och tre som enbart presenterar information genererat av systemet.

Startsidan består av sju olika delar varav fyra är administrerbara och tre som enbart presenterar information genererat av systemet. Administration av Winst 1.0 Information om WINST startsida Beskrivning och tips för användning av startsidan i Winst. 1 4 2 5 6 3 7 Startsidan består av sju olika delar varav fyra är administrerbara och

Läs mer

Administration av grupper och användare i Winst

Administration av grupper och användare i Winst Administration av grupper och användare i Winst 1 Uppsättning för att arbeta med elektroniska beställningar Beskrivning och tips för användar- och gruppadministration 1.1 Gruppadministration i WINST Användare

Läs mer

Gå till www.proceedo.net Ange ditt användarnamn (samma som din e-postadress) och ditt lösenord.

Gå till www.proceedo.net Ange ditt användarnamn (samma som din e-postadress) och ditt lösenord. Skapa beställning och leveranskvittera Inköpsprocessen i består av följande moment: A. Beställning B. Godkännande av ansvarig person C. Order till leverantör (skickas automatiskt) D. Leveranskvittens E.

Läs mer

Visma Proceedo Version 8.15 2014-05-12. Visma Proceedo Användarhandbok Lokala administratör Administrera

Visma Proceedo Version 8.15 2014-05-12. Visma Proceedo Användarhandbok Lokala administratör Administrera Visma Proceedo Version 8.5 204-05-2 Visma Proceedo Användarhandbok Lokala administratör Administrera. Innehållsförteckning SNABBGUIDE... 3 2 INLOGGNING... 5 3 STARTSIDA... 8 4 INKÖP... 9 4. Allmänt Inköp...

Läs mer

Upphandlingsbolagets nya webbaserade inköpssystem - WINST

Upphandlingsbolagets nya webbaserade inköpssystem - WINST Upphandlingsbolagets nya webbaserade inköpssystem - WINST Vad är E-handel och varför är det så viktigt för Göteborgs Stad och dess grannkommuner? E-handel" är ett ord som kommer av "elektronisk handel".

Läs mer

Skapa beställning i Visma Proceedo. Ange din e-postadress och ditt lösenord och tryck på OK.

Skapa beställning i Visma Proceedo. Ange din e-postadress och ditt lösenord och tryck på OK. Skapa beställning i Visma Proceedo Ange din e-postadress och ditt lösenord och tryck på OK. Du kommer in i startbilden. För att skapa en beställning klicka på fliken Inköp. I startbilden kan du se om du

Läs mer

Rolladministration i PaletteArena 5.3

Rolladministration i PaletteArena 5.3 SLU Rolladministration i PaletteArena 5.3 Jenny Kjellström 2012-03-16 Beskriver hur man lägger upp och inaktiverar en mottagare, hur man flyttar/styr om fakturor från/till andras inkorgar samt hur man

Läs mer

LITEN LATHUND TILL ALUMNDATABASEN

LITEN LATHUND TILL ALUMNDATABASEN LITEN LATHUND TILL ALUMNDATABASEN * Översikt & sökningar * Inloggning Gå till www.gu.se/alumn/ eller till din fakultets alumnsida. Härifrån kan man logga in både som alumn och som administratör. Klicka

Läs mer

Användarmanual Jobb i Stan. CV-Handboken. Registrering, jobbsökning mm. Copyright Aditro. All rights reserved.

Användarmanual Jobb i Stan. CV-Handboken. Registrering, jobbsökning mm. Copyright Aditro. All rights reserved. Användarmanual Jobb i Stan CV-Handboken Registrering, jobbsökning mm. Innehållsförteckning: 2 Registrering 5-16 2.1 Skapa ett konto 5-6 2.2 Skapa ett CV 6 2.2.1 CV-profil (steg 1) 7-8 2.2.2 Arbetslivserfarenhet

Läs mer

LiU-Inköp MANUAL. Beställa och leveranskvittera. Linköpings universitets system för elektroniska beställningar. Uppdaterad: 2012-02-15

LiU-Inköp MANUAL. Beställa och leveranskvittera. Linköpings universitets system för elektroniska beställningar. Uppdaterad: 2012-02-15 LiU-Inköp Linköpings universitets system för elektroniska beställningar MANUAL Beställa och leveranskvittera Uppdaterad: 2012-02-15 INNEHÅLLSFÖRTECKNING MANUAL FÖR BESTÄLLARE Innehåll 1.Bakgrund - införande

Läs mer

Beställa varor från Webbutik KUL

Beställa varor från Webbutik KUL 1 (12) 2016-10-07 Status: i Pilotdrift Beställa varor från Webbutik KUL Innehållsförteckning Inloggning... 2 Snabbguide för beställning... 2 Spara beställning... 6 Spara som mall - Favoritbeställning...

Läs mer

KLARA-manual. för Skövde kommunanvändare. Omvårdnadsförvaltningen. Arbetsgrupp: Andrea Eriksson, Carina Berg, Ewa Westerberg, Maria Mustonen

KLARA-manual. för Skövde kommunanvändare. Omvårdnadsförvaltningen. Arbetsgrupp: Andrea Eriksson, Carina Berg, Ewa Westerberg, Maria Mustonen Omvårdnadsförvaltningen Datum 2010-04-28 KLARA-manual för Skövde kommunanvändare Arbetsgrupp: Andrea Eriksson, Carina Berg, Ewa Westerberg, Maria Mustonen 2 (11) Innehåll Inkomna meddelanden... 3 Patientadministrering...

Läs mer

Manual till Genomförandewebben. Treserva

Manual till Genomförandewebben. Treserva SBG1000, v1.3, 2010-04-07 ÄLDREFÖRVALTNINGEN 2013-08-20 1 (34) Manual till Genomförandewebben Treserva Sundbybergs stad, 172 92 Sundbyberg BESÖKSADRESS Kavallerivägen 4, Rissne TELEFON 08-706 80 00 TELEFAX

Läs mer

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN. Aktivitetsstöd. Behörigheten Föreningsadministratör. Datum: 2015-09-22 Version 2. Sidan 1 (30)

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN. Aktivitetsstöd. Behörigheten Föreningsadministratör. Datum: 2015-09-22 Version 2. Sidan 1 (30) Aktivitetsstöd Behörigheten Föreningsadministratör Datum: 2015-09-22 Version 2 Sidan 1 (30) Innehållsförteckning 1. Aktivitetsstöd - Inledning... 3 1.1 Användare - Webbadress tillre Aktivitetsstöd... 3

Läs mer

Datum: 2013-03-22 Version 1.6. Sidan 1 (43)

Datum: 2013-03-22 Version 1.6. Sidan 1 (43) Datum: 2013-03-22 Version 1.6 Sidan 1 (43) Innehållsförteckning 1. Aktivitetsstöd - Inledning...3 1.1 Användare - Webbadress till Aktivitetsstöd... 3 1.2 Användare - Inloggning och glömt lösenord... 3

Läs mer

Komma igång med Eventor

Komma igång med Eventor Guide Eventor Komma igång med Eventor Version 2.0, 2013-10-07 Starta med startsidan På Eventors startsida finns en kortare guide över hur du skaffar användarkonto och hur du loggar in. Börja med den för

Läs mer

Skapa beställning och leveranskvittera

Skapa beställning och leveranskvittera Skapa beställning och leveranskvittera Inköpsprocessen i Proceedo består av följande moment 1. Beställning 2. Godkännande av attestant 3. Order till leverantör (skickas automatiskt) 4. Leveranskvittens

Läs mer

Läkemedelsförsörjning - Instruktion för läkemedelsbeställning i Inköpssystemet

Läkemedelsförsörjning - Instruktion för läkemedelsbeställning i Inköpssystemet Beskrivning Diarienr: Ej tillämpligt 1(21) Dokument ID: 08-83415 Fastställandedatum: 2014-12-22 Giltigt t.o.m.: 2015-12-22 Upprättare: Jessica A Eriksson Fastställare: Jessica Eriksson Läkemedelsförsörjning

Läs mer

Proceedoinfo 14-1 Mars 2014

Proceedoinfo 14-1 Mars 2014 1(12) Ekonomiavdelningen Inköpsenheten e-handel 2014-03-25 Till Proceedo-användare Proceedoinfo 14-1 Mars 2014 Innehåll: Avvikelser mellan order och faktura Verifikationstext ska anges vid kontering i

Läs mer

Manual Jourläkarschema Närhälsan V7 - Version 1.0

Manual Jourläkarschema Närhälsan V7 - Version 1.0 Manual Jourläkarschema Närhälsan V7 - Version 1.0 Denna manual innehåller olika avsnitt och beroende på vilken roll man har är de olika avsnitten aktuella. Innehåll Logga in...2 Glömt lösenord...3 Logga

Läs mer

Användarmanual Pagero Connect 2.0

Användarmanual Pagero Connect 2.0 Användarmanual Pagero Connect 2.0 Innehåll 1. Grundläggande information... 3 1.1 Aktivera ditt Pagero Onlinekonto... 3 1.2 Ladda ner Pagero Connect 2.0... 3 1.3 Startsida... 4 1.4 Minimerad vy... 5 1.5

Läs mer

Så här beställer du från Apoteket Farmaci via nätet www.apoteketfarmaci.se

Så här beställer du från Apoteket Farmaci via nätet www.apoteketfarmaci.se 1(21) Så här beställer du från Apoteket Farmaci via nätet www.apoteketfarmaci.se Lathund beställning_.doc 2(21) Innehållsförteckning 1 INNAN DU BÖRJAR... 3 2 LOGGA IN... 3 3 PÅGÅENDE BESTÄLLNING... 4 4

Läs mer

Handbok Företagsinteckning

Handbok Företagsinteckning Handbok Företagsinteckning Denna handbok beskriver hur du arbetar i Bolagsverkets e-tjänst Företagsinteckning. Datum: 2009-10-21 Version: 1.2 Upprättad av: Conny Berglund Ändringar Version Datum Ändrade

Läs mer

Användarmanual websesam

Användarmanual websesam HJÄLPMEDEL VÄSTERBOTTEN Användarmanual websesam Om websesam... 1 Beställning... 1 Leverans... 1 Artiklar... 1 Övrigt... 1 Användarstöd... 2 Behörighet - ansvar... 2 Inloggning... 2 Startsida... 3 Meny

Läs mer

Instruktion 2014-09-15

Instruktion 2014-09-15 Instruktion Innehåll 1 Inloggning... 3 1.1 Inloggning på lagsida... 3 1.2 Laget.se appen... 4 2 Medlemshantering... 5 2.1 Information om personnr... 5 2.2 Skapa ny medlem... 5 2.3 Lägg till ny medlem...

Läs mer

SCHOLA COMAI ELEV WEBBKALENDER / SCHEMA VERSION 1.1. [Skriv text]

SCHOLA COMAI ELEV WEBBKALENDER / SCHEMA VERSION 1.1. [Skriv text] 20111206 SCHOLA COMAI WEBBKALENDER / SCHEMA VERSION 1.1 ELEV [Skriv text] Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Terminologi... 3 1.2 Teknisk kravspecifikation... 4 1.3 Behörigheter... 4 1.5 Start... 4 1.5.1 Grundinställning

Läs mer

Fortnox. För att aktivera bokföring genom Fortnox för er förening finns dessa krav:

Fortnox. För att aktivera bokföring genom Fortnox för er förening finns dessa krav: Krav Fortnox För att aktivera bokföring genom Fortnox för er förening finns dessa krav: Föreningen ska ha en ordförande och en kassör registrerad i IdrottOnline, båda två personerna måste ha en e-postadress

Läs mer

Självbetjäning för arbetsgivare. Användarhandledning Arbetsgivartjänsten Lämna uppgifter

Självbetjäning för arbetsgivare. Användarhandledning Arbetsgivartjänsten Lämna uppgifter Självbetjäning för arbetsgivare Användarhandledning Arbetsgivartjänsten Lämna uppgifter Innehåll 1 DOKUMENTINFORMATION... 3 1.1 SYFTE... 3 1.2 AVGRÄNSNINGAR... 3 1.3 STÖD VID LÄSNING... 3 1.4 GENERELLA

Läs mer

Användarmanual. Atea eshop

Användarmanual. Atea eshop Användarmanual Atea eshop UTGÅVA JANUARI 2015 Innehåll Administration 3 Paket 3 Skapa paket 3 Avtalssortiment 5 Skapa sortiment 5 Vyn under Avtalssortiment 6 Export till Excel under Avtalssortiment 7 Användare

Läs mer

Internettjänsten Skolmjölk

Internettjänsten Skolmjölk Jordbruksverkets vägledning Internettjänsten Skolmjölk Mars 2008 VG 2:34 Jordbruksverkets vägledningar finns på vår hemsida: www.sjv.se Innehåll 1. Inledning... 4 2. Vad krävs för att söka stöd med hjälp

Läs mer

Handbok för skoladministratörer version 2.0

Handbok för skoladministratörer version 2.0 UEDB (UNGDOM OCH ELEVDATABASEN) Handbok för skoladministratörer version 2.0 Eva Rehnberg 2015-10-05 För att logga in gå till www.ksl.se/uedb Innehåll Inskrivning av ny elev folkbokförd i Stockholms län

Läs mer

Rutinbeskrivning Proceedo Skapa läkemedelsbeställning

Rutinbeskrivning Proceedo Skapa läkemedelsbeställning Rutinbeskrivning Proceedo Skapa läkemedelsbeställning Innehåll Rutinbeskrivning Proceedo Skapa läkemedelsbeställning... 1 SYFTE... 2 BESKRIVNING... 2 Steg 1 Välj produkter... 2 Steg 2 Kontering och leveransinformation...

Läs mer

Visma Proceedo. Att attestera - Manual. Version 1.2 / 131206

Visma Proceedo. Att attestera - Manual. Version 1.2 / 131206 Visma Proceedo Att attestera - Manual 1 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1) ALLMÄNT OM ATTESTERING/GODKÄNNANDE... 3 2) ATTESTNIVÅER OCH DELEGERING... 4 3) NYA BESTÄLLNINGAR ATT GODKÄNNA...

Läs mer

Högskolan Väst Planering, Ekonomi, Juridik och ledningsstöd E-beställning från Effector

Högskolan Väst Planering, Ekonomi, Juridik och ledningsstöd E-beställning från Effector Högskolan Väst Planering, Ekonomi, Juridik och ledningsstöd 2015-09-07 E-beställning från Effector Innehåll Beställning av fika... 2 Logga in... 2 Beställningsförfarande... 2 Sök fram produkter för leverantören...

Läs mer

Manual för punch-out handel via Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) webbutik

Manual för punch-out handel via Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) webbutik Manual för punch-out handel via Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) webbutik Vid beställning av böcker via GR används vår koppling via Proceedo till GR:s webbutik. Orderblocket hämtas sedan till Proceedo

Läs mer

Användarmanual konsult

Användarmanual konsult Användarmanual konsult Innehållsförteckning 1. Registrera konto 2. Logga in 3. Fylla i kontouppgifter och prenumerationstyp 4. Byta lösenord 5. Inaktivera konto 6. Radera konto 7. Skapa profil 8. Editera

Läs mer

Lathundar Vårdvalskassan för Region Skåne

Lathundar Vårdvalskassan för Region Skåne Lathundar Vårdvalskassan för Region Skåne 2016-03-01 Tips! Skriv ut de lathundar ni vill ha lätt tillgängliga och häfta ihop dem som egna häften. Innehåll Lathund 1 - Översikt kassabilden... 3 Lathund

Läs mer

Artiklar via UB:s sö ktja nst

Artiklar via UB:s sö ktja nst 1 Artiklar via UB:s sö ktja nst UBs startsida har fått ett nytt utseende. I centrum finns nu UBs söktjänst. Istället för tre sökrutor möts du nu som användare av en sökruta där det är meningen att du kan

Läs mer

Manual Invånaradministratör

Manual Invånaradministratör Manual Invånaradministratör Stöd och Behandling release 1.7 Stockholm, 2016-05-25 Innehåll 1. Inledning... 4 1.1. Stöd och behandling... 4 1.2. Roller och Behörigheter... 4 1.3. Förutsättning för att kunna

Läs mer

Frågor och svar E-handel läkemedel Proceedo 2015-05-28

Frågor och svar E-handel läkemedel Proceedo 2015-05-28 och svar E-handel läkemedel Proceedo 2015-05-28 Allmänt Sid 1 Beställning Sid 2 Leveranser och leveranskvittens Sid 4 Ekonomi Sid 5 Fakturor & attest Sid 5 Övrigt Sid 6 Allmänt När kommer jag att kunna

Läs mer

Information till webbstödet för leverantörer. Gemensam del - behörigheter - företagsinformation

Information till webbstödet för leverantörer. Gemensam del - behörigheter - företagsinformation Sida:1 av 36 Gemensam del Avd. Kompletterande arbetsförmedlingstjänster 2012-05-25 Version 3.x Information till webbstödet för leverantörer Gemensam del - behörigheter - företagsinformation (Uppdaterat

Läs mer

Manual. Logga in. OBS! Kontrollera så att korrekt epostadress finns ifyllt. Ändra inga andra uppgifter!

Manual. Logga in. OBS! Kontrollera så att korrekt epostadress finns ifyllt. Ändra inga andra uppgifter! Manual Logga in 1. Klicka på Logga in överst på sidan 2. Fyll i lägenhetsnummer och lösenord och tryck på knappen Logga in 3. Lyckas inloggningen kommer man till lägenhetens profilsida. OBS! Kontrollera

Läs mer

Manual för version V2

Manual för version V2 Innehållsförteckning 1. Om 2. Installera Administration 3. Programmets skrivbord 4. Lägga upp din första kund 5. Kontaktpersoner 6. Besiktningsadresser 7. Kontrollpunkter/Besiktningspunkter 8. Koppla kontrollpunkter/besiktningspunkter

Läs mer

Proceedoinfo 14:5 November 2014

Proceedoinfo 14:5 November 2014 Ekonomiavdelningen Inköpsenheten e-handel 2014-11-06 Till Proceedo-användare Proceedoinfo 14:5 November 2014 Innehåll Proceedo-länk på startsidan på medarbetarwebben Nya avtal och leverantörer Leverantörer

Läs mer

TERSUS SKOLSYSTEM AB. Ansökan. Barnomsorgen 2014-12-09

TERSUS SKOLSYSTEM AB. Ansökan. Barnomsorgen 2014-12-09 TERSUS SKOLSYSTEM AB Ansökan Barnomsorgen 2014-12-09 Innehåll Ansökan... 4 Inställningar Adela Administration... 5 Inställningar Ansökan... 6 Ansökan uppdatera kontaktuppgifter för existerande personer...

Läs mer

Att arbeta i websesam manual för centralförrådets kunder 2014-10-31

Att arbeta i websesam manual för centralförrådets kunder 2014-10-31 ALLMÄNNA FÖRHÅLLNINGSREGLER Var uppmärksam på att det användarnamn du loggar in med kopplas till de uppgifter du registrerar i websesam, och all aktivitet loggas. Låna därför aldrig ut ditt användarnamn

Läs mer

Manual Utgåva 1.2. Sidan 1

Manual Utgåva 1.2. Sidan 1 Sidan 1 SoftIT AB 2003 Sidan 1 Sidan 2 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 FÖRORD... 4 FÖRKLARINGAR... 4 INSTALLATION AV INTELLIDOC PÅ SOFTIT:S SERVRAR... 4 INSTALLATION AV INTELLIDOC PÅ EGEN

Läs mer

2013-10-31. Så här beställer du. Raindanceportalen version 2013 vår. Stockholms universitet. E-post: portalen@eko.su.se

2013-10-31. Så här beställer du. Raindanceportalen version 2013 vår. Stockholms universitet. E-post: portalen@eko.su.se 1 2013-10-31 Så här beställer du Raindanceportalen version 2013 vår Stockholms universitet E-post: portalen@eko.su.se 2 Innehåll Så här beställer du 1 1. Introduktion av beställningsportalen 3 1.1 Varukorgen...

Läs mer

Lathund. Skolverkets behörighetssystem för e-tjänster. Rollen huvudman

Lathund. Skolverkets behörighetssystem för e-tjänster. Rollen huvudman Lathund Skolverkets behörighetssystem för e-tjänster Rollen huvudman Postadress: 106 20 Stockholm Besöksadress: Fleminggatan 14 Telefon: 08-527 332 00 vx Fax: 08-24 44 20 skolverket@skolverket.se www.skolverket.se

Läs mer

MANUAL kvalitetsregister

MANUAL kvalitetsregister MANUAL kvalitetsregister Mars 0 Förord Senior alert är ett nationellt kvalitetsregister som stödjer ett systematiskt arbetssätt för att förebygga undernäring, fall och trycksår. Det ger möjlighet till

Läs mer

Versioner. Uppdaterat pga. att Diligentia AB börjar använda Agresso 2007 1 100125 Lotta Gilot 2+4+5 Uppdatering av inloggning via TC

Versioner. Uppdaterat pga. att Diligentia AB börjar använda Agresso 2007 1 100125 Lotta Gilot 2+4+5 Uppdatering av inloggning via TC er Revision Ändrad av Sida Ändring/kommentar 1 060324 SODEMA 5 Ny länk webportal 1 060324 SODEMA 5 Ny manual nedladdning certifikat (externa användare) 1 060324 SODEMA 5-6 Uppdaterade bilder/text (Agresso

Läs mer

Boss version 1.4 Rev: 2016-01-18. Användarmanual för Bossadministratörer

Boss version 1.4 Rev: 2016-01-18. Användarmanual för Bossadministratörer Boss version 1.4 Rev: 2016-01-18 Användarmanual för Bossadministratörer Användarmanual för Bossadministratörer Konsumentverket 2016 Support: boss@konsumentverket.se Förord Bakgrunden till att Konsumentverket

Läs mer

Handbok För Winstanvändare

Handbok För Winstanvändare Handbok För Winstanvändare Version 3 2014-11-21 2 (83) Innehåll 1 Logga in i Winst... 4 2 Hantera inköp i Winst... 5 3 Skapa beställning... 6 3.1 Välj rätt avtalskategori... 6 3.2 Avancerad sökning...

Läs mer

Utbildningsmodulen Förening 2013-08-18

Utbildningsmodulen Förening 2013-08-18 Utbildningsmodulen Förening 2013-08-18 Inledning...3 Operativsystem och webbläsare...3 Föreningens utbildningsmodul.4 Inledning...4 Arrangemang...4 Öppna arrangemang...4 Sök arrangemang...7 Kopiera arrangemang...7

Läs mer

Rutinbeskrivning Proceedo Orderbekräftelse och Leveranskvittens för läkemedel

Rutinbeskrivning Proceedo Orderbekräftelse och Leveranskvittens för läkemedel Rutinbeskrivning Proceedo Orderbekräftelse och Leveranskvittens för läkemedel Innehåll Rutinbeskrivning Proceedo Orderbekräftelse och Leveranskvittens för läkemedel... 1 SYFTE... 2 BESKRIVNING... 2 Hitta

Läs mer

Lucat. Manual för Katalogadministratörer

Lucat. Manual för Katalogadministratörer Lucat Manual för Katalogadministratörer Innehållsförteckning 1 Inledning... 4 1.1 Dokumentets syfte... 4 1.2 Målgrupp... 4 1.3 Definition... 4 2 Lucat... 5 2.1 Allmänt om Lucat... 5 2.1.1 Inloggningen...

Läs mer

Handledning. Biträdessidan. Handledning till Biträdessidan, 2013 version 1.0 : 2016-06-09

Handledning. Biträdessidan. Handledning till Biträdessidan, 2013 version 1.0 : 2016-06-09 Handledning Biträdessidan Handledning till Biträdessidan, 2013 version 1.0 : 2016-06-09 Innehåll 1 Inledning... 3 2 Logga in/ut på biträdessidan... 4 2.1 Logga in på biträdessidan... 4 2.2 Logga ut från

Läs mer

LOTS ANSÖKAN TÄVLINGSTILLSTÅND

LOTS ANSÖKAN TÄVLINGSTILLSTÅND LOTS ANSÖKAN TÄVLINGSTILLSTÅND I denna manual beskrivs hur den som är LOTS-administratör i en arrangerande förening ska göra för att ansöka om tävlingstillstånd för en tävling som har fått sitt datum godkänt.

Läs mer

Användarmanual HOIF.org

Användarmanual HOIF.org Användarmanual HOIF.org HOIF.org 2013-05-21 37 sidor Användarmanual för HOIF.org Introduktion Det här är en manual till alla användare på hemsidan HOIF.org Hur får jag ett användarkonto? För att kunna

Läs mer

Handledning. Exder efaktura för Svefaktura 1.0. Expert Systems 2010 Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00

Handledning. Exder efaktura för Svefaktura 1.0. Expert Systems 2010 Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Handledning Exder efaktura för Svefaktura 1.0 Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-12-14 Exder efaktura Sida 2 av 24 Innehållsförteckning

Läs mer

Introduktion - Svevac

Introduktion - Svevac Introduktion - Svevac Inloggning Det finns två olika versioner av Svevac. Den ena är den skarpa versionen (här kallad Svevac) där alla vaccinationsenheter anslutna till Svevac registrerar, och den andra

Läs mer

Visma Proceedo. Beställa IT-produkter - beställare. Version 1.2 / 140610

Visma Proceedo. Beställa IT-produkter - beställare. Version 1.2 / 140610 Visma Proceedo Beställa IT-produkter - beställare 1 Innehållsförteckning FÖRORD... 3 VANLIG BESTÄLLARE LÄGGER EN BESTÄLLNING FRÅN IT OCH TELE-AVTALET... 4 Syfte och leveransadress... 8 Kontering... 8 Flödet...

Läs mer

Framsteg med resultatrapportering

Framsteg med resultatrapportering Guide Framsteg med resultatrapportering Senast uppdaterad: 2015-05-19 Via funktionen Framsteg kan läraren lägga upp kursens olika moment, exempelvis inlämningsuppgifter och närvaro. Läraren kan sedan ange

Läs mer

Nyheter i PaletteArena 6.3

Nyheter i PaletteArena 6.3 Nyheter i PaletteArena 6.3 I april 2016 uppgraderade Sveriges lantbruksuniversitet sitt elektroniska fakturahanteringssystem PaletteArena (Palette) från version 5.3 till version 6.3. Det är inte mycket

Läs mer

Utbildningskontrakt webbstöd för kommuner

Utbildningskontrakt webbstöd för kommuner Utbildningskontrakt webbstöd för kommuner Uppdaterat 2015-11-16 Detta användarstöd hanterar: - avtal - behörigheter - roller - inloggning - kommunspecifik information och gäller i första hand dig som har

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Version 1

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Version 1 MANUAL DPST INNEHÅLLSFÖRTECKNING Att logga in...2 Kund vill lämna in (förregistrerat paket)... 3 Kund vill lämna in paket (ej förregistrerat)... 7 Kund hämtar ut paket (ej VaruEfterKrav)... 12 Kund hämtar

Läs mer

Administration - Skapa och administrera användare. Din roll som administratör 1. Meny och huvudfunktioner 2-4. Skapa en användare...

Administration - Skapa och administrera användare. Din roll som administratör 1. Meny och huvudfunktioner 2-4. Skapa en användare... myschenker.se Administration - Skapa och administrera användare Din roll som administratör 1 Meny och huvudfunktioner 2-4 Skapa en användare.... 5-8 Lägga till/ta bort kundnummer och e-tjänster för användare..

Läs mer

Vårdfaktura lathund för Vårdgivare

Vårdfaktura lathund för Vårdgivare 1 (23) Vårdfaktura lathund för Vårdgivare 2 (23) INTRODUKTION... 3 ATT KOMMA IGÅNG... 3 HJÄLP... 3 SUPPORT... 3 ATT ORIENTERA SIG I SYSTEMET... 3 SÄKER INLOGGNING MED ETJÄNSTEKORT... 4 Kortläsare... 4

Läs mer

Att genomföra ett e-postutskick till klubbens medlemmar

Att genomföra ett e-postutskick till klubbens medlemmar Att genomföra ett e-postutskick till klubbens medlemmar Medlem online innehåller en funktion där du kan göra ett utskick till de medlemmar som har en e-post registrerad i systemet. Observera att de medlemmar

Läs mer

Upphandlingsbolagets nya webbaserade inköpssystem - WINST

Upphandlingsbolagets nya webbaserade inköpssystem - WINST Upphandlingsbolagets nya webbaserade inköpssystem - WINST Vad är E-handel och varför är det så viktigt för Göteborgs Stad och dess grannkommuner? E-handel" är ett ord som kommer av "elektronisk handel".

Läs mer

Administration IdrottOnline Förbund Administration

Administration IdrottOnline Förbund Administration Uppdaterad 2011-01-25 Administration IdrottOnline Förbund Administration Inledning IdrottOnline är idrottens verktyg för kommunikation och administration. IdrottOnline ägs och utvecklas av Riksidrottsförbundet,

Läs mer

Lathund till Dexter IUP

Lathund till Dexter IUP Barn- och utbildningsförvaltningen 2009-01-01 Lathund till Dexter IUP Version 3 1. Gå in på webbadressen: http://skolwebb.eskilstuna.se 2. Logga in med ditt användarnamn och lösenord. Klicka på knappen

Läs mer

Svenska Skidförbundets tävlingsadministrativa system på IdrottOnline

Svenska Skidförbundets tävlingsadministrativa system på IdrottOnline Svenska Skidförbundets tävlingsadministrativa system på IdrottOnline Användarhandledning för SDF Innehåll Inledning... 1 Logga in i TA-systemet... 2 Administrera evenemang... 2 Godkänna evenemang och tävlingar...

Läs mer

Översikt. Inloggning i Skola24 Schema Artiklar Frånvaro Planering Omdöme Kontakter Skola24 MobilApp. Nova Software AB 1 (19) 502

Översikt. Inloggning i Skola24 Schema Artiklar Frånvaro Planering Omdöme Kontakter Skola24 MobilApp. Nova Software AB 1 (19) 502 Föräldrar i Skola24 Genom föräldrarollen i Skola24 kan föräldrar ta del av en mängd användbar information. En central databas gör det möjligt att med samma inloggning se information om flera barn även

Läs mer

Beställa varor från webbutiken för provtagningsmateriel, remisser och övrigt materiel.

Beställa varor från webbutiken för provtagningsmateriel, remisser och övrigt materiel. 1 (14) 2017-06-14 Beställa varor från webbutiken för provtagningsmateriel, remisser och övrigt materiel. Innehållsförteckning Inloggning... 2 Regelverk för lösenord:... 2 Felmeddelanden vid inloggning...

Läs mer

Visma Proceedo. Att kontera - Manual. Version 1.4. Version 1.4 / 151016 1

Visma Proceedo. Att kontera - Manual. Version 1.4. Version 1.4 / 151016 1 Visma Proceedo Att kontera - Manual Version 1.4 Version 1.4 / 151016 1 Innehåll VERSION 1.4... 1 1) ALLMÄNT OM KONTERING I PROCEEDO... 3 2) BESTÄLLNINGAR ATT KONTERA/KONTROLLERA... 4 2.1 Aviseringar och

Läs mer

Mer om Outlook. Extratexter till kapitel 4 Mejla. I avsnittet lär du dig: vad Outlook idag är och kan användas till

Mer om Outlook. Extratexter till kapitel 4 Mejla. I avsnittet lär du dig: vad Outlook idag är och kan användas till B Mer om Outlook Extratexter till kapitel Mejla B 8 I avsnittet lär du dig: vad Outlook idag är och kan användas till hur Kalendern är uppbyggd och fungerar att använda funktionen Uppgifter hur du kan

Läs mer

IdrottOnline-appen Du kan installera appen från Google Play store för Android och Appstore för iphone. Sök på IdrottOnline så bör den komma fram.

IdrottOnline-appen Du kan installera appen från Google Play store för Android och Appstore för iphone. Sök på IdrottOnline så bör den komma fram. IdrottOnline-appen Du kan installera appen från Google Play store för Android och Appstore för iphone. Sök på IdrottOnline så bör den komma fram. Logga in och välj organisation När du sedan startar upp

Läs mer

Kommentarer utbildning föreningar. Närvarokort. Grundföreskrifter. För sent inkommen ansökan

Kommentarer utbildning föreningar. Närvarokort. Grundföreskrifter. För sent inkommen ansökan Kommentarer utbildning föreningar Bild 5 Närvarokort - Närvarokorten (manuella eller digitala i IdrottOnline) är föreningens värdehandling och grunden för LOK-stödsansökan. - Föreningen måste vara noga

Läs mer

Guide till hur jag ansöker i Idrottslyftet 2014 till projekt: Damhockeysymposium

Guide till hur jag ansöker i Idrottslyftet 2014 till projekt: Damhockeysymposium Guide till hur jag ansöker i Idrottslyftet 2014 till projekt: Damhockeysymposium 1. Logga in på föreningens sida i IdrottOnline genom att klicka på hänglåset i högra hörnet (se bild), så måste du skriva

Läs mer

LiU-Inköp. Godkänna/neka beställningar. Manual för att: Linköpings universitets system för elektroniska beställningar. Uppdaterad:

LiU-Inköp. Godkänna/neka beställningar. Manual för att: Linköpings universitets system för elektroniska beställningar. Uppdaterad: LiU-Inköp Linköpings universitets system för elektroniska beställningar Manual för att: Godkänna/neka beställningar Uppdaterad: 2013-06-10 INNEHÅLLSFÖRTECKNING MANUAL GODKÄNNA BESTÄLLNINGAR Innehåll 1.

Läs mer

HANDLEDNING ZENIT BILBOKNING

HANDLEDNING ZENIT BILBOKNING Sid 1 (16) HANDLEDNING ZENIT BILBOKNING Sid 2 (16) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 HANDLEDNING FÖR WEBBASERAD BILPOOL... 3 1.1 LATHUND... 3 1.2 ÖVERSIKT ARBETSLÄGE WEBBASERAD BILPOOL... 3 1.3 INFORMATION OM BILPOOLENS

Läs mer

Handbok för fritidshem Sollentuna Kommun

Handbok för fritidshem Sollentuna Kommun Handbok för fritidshem Sollentuna Kommun Version: 2.0 Skapad: 2014-03-28 Uppdaterad: 2016-04-11 Anita Bergkvist Charlson Barn- och utbildningskontoret Sida 1 av 28 Sparad: I:\BUF\Barn och ungdomsnämnden\skolval\skolval

Läs mer

hypernet Direkt Användarmanual för Administratör Version 1.0

hypernet Direkt Användarmanual för Administratör Version 1.0 hypernet Direkt Användarmanual för Administratör Version 1.0 Innehållsförteckning hypernet Direkt... 3 hypernet Direkt för Förskola/Fritidshem... 3 Systemuppbyggnad... 3 Inloggning för Administratörer...

Läs mer

Sid: 1. Manual. Beställning / Orderattest / Inleverans ebuilder Inköp

Sid: 1. Manual. Beställning / Orderattest / Inleverans ebuilder Inköp Sid: 1 Manual Beställning / Orderattest / Inleverans ebuilder Inköp ebuilder AB Version 5.0 Dec 2010 Sid: 2 Inledning... 3 Orderläggning... 4 Skapa Varukorg... 4 Färdigställ Order... 6 Attestera Order...

Läs mer

Hogia Administration AB bedriver kontinuerlig utveckling av programmen och reserverar sig för avvikelse mellan program och handbok.

Hogia Administration AB bedriver kontinuerlig utveckling av programmen och reserverar sig för avvikelse mellan program och handbok. Innehållsförteckning Systemkrav....................................3 Val av installation..............................12 Behörigheter..................................12 InstallationsCD................................13

Läs mer

Logga in. Elevöversikt. Kolumner. Godkänna. Urval. Hantera inflytt och byte. Sök. Familjebild. Utskriftsrutin Om pengen

Logga in. Elevöversikt. Kolumner. Godkänna. Urval. Hantera inflytt och byte. Sök. Familjebild. Utskriftsrutin Om pengen 2014-03-04 Logga in Glömt lösenord Uppdatera lösenordet Kolumner Lägga till, ta bort och ändra ordning Spara egna kolumnval Urval Excelformat Välja antal barn som visas Sök Söka med filter Familjebild

Läs mer

Manual till 3C för CPUP

Manual till 3C för CPUP Manual 3C för CPUP version 2015-03-27 Manual till 3C för CPUP Innehåll sid 1. Inloggning 1 2. Comporto CPUP Patient 4 3. Comporto CPUP Arbetsterapeuter 6 4. Comporto CPUP Neuropediatriker 8 5. Comporto

Läs mer

Catharina Wramfors BFC Tekniksektionen Lund. Vid problem med KundRad kontakta RSIT tel: 077-67 30 000

Catharina Wramfors BFC Tekniksektionen Lund. Vid problem med KundRad kontakta RSIT tel: 077-67 30 000 Manual KundRad Webb Datum: 2009-04-14 Skapad av: Catharina Wramfors BFC Tekniksektionen Lund Vid problem med KundRad kontakta RSIT tel: 077-67 30 000 Innehåll: Inloggning och Ansökan om access. (användarkonto)

Läs mer

Inspektion Användarmanuel

Inspektion Användarmanuel Onix AS Version 1.0.5.0 16.12.2014 2014 Inspektion Användarmanuel Denna applikation kan du enkelt kontrollera utrustningar i Utrustningsportalen. 0 S i d a INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida INLEDNING... 3 STARTA

Läs mer

Manual. Användargränssnitt

Manual. Användargränssnitt Manual Användargränssnitt 0 Innehållsförteckning ANVÄNDARGRÄNSSNITT... 1 1. MENYNAVIGERING... 1 2. BACKA-KNAPP... 2 3. GLOBALA FUNKTIONER... 3 4. PERIOD... 4 Avrundning... 4 5. FLERA FLIKAR SAMTIDIGT...

Läs mer

Trädportalen.se. Användarhandledning för rapportsystemet för skyddsvärda träd

Trädportalen.se. Användarhandledning för rapportsystemet för skyddsvärda träd Användarhandledning för rapportsystemet för skyddsvärda träd Innehåll Introduktion Trädportalen.se Visa träd (ej inloggad) Exportera data 4 Visa träd (inloggad) 5 Skapa rapport 6 Registrera konto 7 Ändra

Läs mer

Lathund: Ansökan och redovisning i E-kanalen Energikartläggningsstödet

Lathund: Ansökan och redovisning i E-kanalen Energikartläggningsstödet EM2000 W-3.5, 2010-07-26 UPPDATERAD: 2015-07-22 1 (21) Lathund: Ansökan och redovisning i E-kanalen Energikartläggningsstödet Box 310 631 04 Eskilstuna Besöksadress Kungsgatan 43 Telefon 016-544 20 00

Läs mer

Lathund för dokumentation i Treserva

Lathund för dokumentation i Treserva RUTIN 1(12) 2015-08-03 VON 2015/12, nr 2015.504 Socialförvaltningen Socialförvaltningens stab Iréne Eklöf, Medicinskt ansvarig sjuksköterska 0171-528 87 irene.eklof@habo.se Lathund för dokumentation i

Läs mer

Lisa kortmanual. Version 10.1 2015-08-27. Miljödata AB Ronnebygatan 46 Tel. 0455-33 35 30 371 87 Karlskrona Org. nr 556324-4036 www.miljodata.

Lisa kortmanual. Version 10.1 2015-08-27. Miljödata AB Ronnebygatan 46 Tel. 0455-33 35 30 371 87 Karlskrona Org. nr 556324-4036 www.miljodata. Lisa kortmanual Version 10.1 2015-08-27 Miljödata AB Ronnebygatan 46 Tel. 0455-33 35 30 87 Karlskrona Org. nr 556324-4036 www.miljodata.se Systematisk uppföljning av arbetsmiljön Lisa är en förkortning

Läs mer

Användarmanual Phoniro App 3.4 för Android

Användarmanual Phoniro App 3.4 för Android Användarmanual Phoniro App 3.4 för Android Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1 Phoniro Care - en IT-plattform inom vård och omsorg... 5 2 Terminologi och ikoner... 6 2.1 Terminologi... 6 2.2

Läs mer

Lathund för Kommun. Skapad för SAMSA av Lena Arvidsson & Marie Steffenburg Wennberg Version 2 2012-02-26

Lathund för Kommun. Skapad för SAMSA av Lena Arvidsson & Marie Steffenburg Wennberg Version 2 2012-02-26 KLARA SVPL Lathund för Kommun sid Bakgrund och beskrivning Inkomna meddelanden d Kvittera meddelande 5 Administrativt meddelande 6 Inkomna meddelanden Felsänt meddelande 7 Byt medverkande part 8 Lägga

Läs mer

Mikromarc 2 Meddelandecenter

Mikromarc 2 Meddelandecenter Mikromarc 2 Meddelandecenter Version 2.6 och högre Bibliotekscentrum Sverige AB, Växjö, september 2006 Bibliotekscentrum Sverige AB - 0470-532 530 - www.bibliotekscentrum.se Sida 1 av 59 Innehållsförteckning

Läs mer