sätt 1. Äger du villa eller fritidshus?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "sätt 1. Äger du villa eller fritidshus?"

Transkript

1 sätt sätt att sänka Missa inga avdrag eller nya skatteregler i årets deklaration. Här är skatteproffset Anders Anderssons checklista som hjälper dig att deklarera smart. De flesta av den nya regeringens nya skatteregler trädde i kraft i januari och ska alltså inte deklareras förrän nästa år. Men redan i årets deklaration kan alla med högt taxerade tomter glädja sig åt en ny regel som kan sänka deras skatt med tals kronor. Läs om årets nyheter i rutan här nedan. För många har det på senare år blivit betydligt enklare att deklarera. Ofta gäller det mest att kontrollera att de förtryckta uppgifterna är korrekta. Men för aktier och andra värdepapper är det fortfarande mycket krångligt, särskilt för aktier som knoppats av eller lösts in. Här får du hjälp med dessa aktier. En del säger att det är omöjligt att hitta några avdrag, men det är faktiskt lättare än många tror. För den som arbetade långt hemifrån under 2006 kan det finnas avdrag för tals kronor. Här är en checklista med 11 frågor om din situation under förra året. De frågor du svarar ja på kan du läsa mer om på sidorna Där får du råd för att sänka din skatt så mycket som möjligt. 1. Äger du villa eller fritidshus? Skatten sänks med dyr tomt och låg inkomst Den som äger en villa eller sommarstuga med en högt taxerad tomt kan redan i årets deklaration bli en stor vinnare på regeringens nya takregel för tomter. Den ser ut så här: Fastighetsskatten på tomten blir det lägsta av tre alternativ 1 procent av taxeringsvärdet, 2 kr per kvadratmeter eller kr. Innan den regeln kom hade en tomt som var taxerad till 1 miljon kr en fastighetsskatt på kr. I årets deklaration kan den skatten bli högst kr. Skatteverket ska ha tagit hänsyn till denna regel på den förtryckta blanketten. Kontrollera så att detta verkligen gjorts. Men för dem som inte har dyrbara tomter blir det oftast högre fastighetsskatt. En tredjedel av den höjning av taxeringsvärdet som kom under förra året ska nämligen läggas till det gamla taxeringsvärdet. På detta underlag tas det sedan normalt ut 1 procent i fastighetsskatt (0,5 procent om byggnadsåret är och ingen skatt alls vid senare byggnadsår). Regeln som sänker fastighetsskatten vid låg inkomst har förbättrats. Om fastighetsskatten blir högre än 4 procent av hushållets totala inkomst (tidigare 5 procent) kan skatten reduceras med upp till kr, vilket motsvarar kr i hushållsinkomst. Fastighetsskatten kan dock aldrig bli lägre än kr för hela fastigheten. Fastigheten får heller inte ha ett högre taxeringsvärde än 3 miljoner kr. Med hushållsinkomst menas i detta sammanhang den beskattningsbara inkomsten plus kapitalöverskottet för alla i familjen sammanlagt. Till detta läggs 15 procent av hushållets beskattningsbara förmögenhet. Om någon av familjemedlemmarna har underskott av kapital drar man inte ifrån detta. Det betyder att familjen tjänar på att fördela låneräntor och ränteinkomster så att det totala kapitalöverskottet blir så lågt som möjligt. Det är då bäst att den make som har kapitalinkomster av t ex aktievinster också drar av räntorna på gemensamma lån. Om mannen t ex har låneräntor som ger kr i kapitalunderskott och hustrun kr i intäktsräntor så höjs hushållsinkomsten med kr, vilket drar ned skattereduktionen. Om makarna i stället tar kr vardera av både låneräntorna och inkomsträntorna blir det ingen kapitalinkomst som försämrar skattereduktionen. Här är de viktigaste nyheterna i årets deklaration Fastighetsskatt. En tredjedel av höjningen av taxeringsvärdet läggs till underlaget för fastighetsskatt. Skatten på tomten blir högst kr och regeln som begränsar skatten vid låg inkomst förbättras. Se råd 1. Förmögenhetsskatt. En tredjedel av taxeringsvärdets höjning läggs också till vid beräkning av skattepliktig förmögenhet. Takregeln för tomter gäller inte förmögenheten. Uppskov. Uppskov med att betala kapitalvinstskatt vid försäljning av permanentbostad godtas när ersättningsbostad köps utomlands inom EES-området. Reseavdrag. Avdraget för resor i jobbet och till jobbet har höjts från 17 till 18 kr per mil. Grundavdrag. Grundavdraget har höjts något och varierar nu mellan kr och kr. Den som bor i kommuner som tillhör stödområden får ytterligare kr i grundavdrag. Inlösenrätter. Någon fördelning av anskaffningsvärdet mellan inlösenrätter och moderaktier ska inte längre göras. Se råd 6. Onoterade aktier, passiva ägare. För den som sålt onoterade aktier gäller nya regler som ger lägre skatt men som gör kvittningen extra krånglig. Vinster och förluster tas normalt upp till fem sjättedelar, vilket ger 25 procent i skatt. Sådan försäljning redovisas på blankett K12. Det kan gälla aktier i ett fåmansföretag som inte haft verksamhet på fem år och därför inte omfattas av de vanliga reglerna för fåmansbolag. Onoterade aktier, aktiva ägare. Utdelningsskatten på kvalificerade aktier i sådana bolag har sänkts från 30 till 20 procent. Någon skattefri utdelning blir det dock inte längre. Den del som APRIL 2007 PRIVATA AFFÄRER

2 3. Har du sålt aktier som stigit mer än 400 procent? 4. Är aktieförlusterna större än aktievinsterna? 6. Har du aktier som lösts in eller knoppats av? din skatt Checklista för din deklaration Bocka av i vår checklista vad som gällde dig under 2006 och läs vidare på sidorna vad du bör tänka på och hur du bör göra. 1. Äger du villa eller fritidshus? 2. Har du sålt hus eller bostadsrätt? 5. Har du utländska aktier? 7. Har du haft utgifter för dina aktieaffärer? 8. Har du fått avgångsvederlag? 9. Använder du egen bil till jobbet? 10. Har du tjänstebil? 11. Har du arbetat långt hemifrån? beskattas med 20 procent beräknas på ett nytt förmånligare sätt, som blir större ju högre totala löner bolaget har. Det krävs dock att ägaren eller dennes närstående har tagit ut en viss minsta lön från bolaget. Vid försäljning kan det bli högre skatt eftersom regeln om att halva vinsten kapitalbeskattas tagits bort. PRIVATA AFFÄRER APRIL

3 Checklista för din deklaration 1. Äger du villa eller fritidshus? 2. Har du sålt hus eller bostadsrätt? 3. Har du sålt aktier som stigit mer än 400 procent? 4. Är aktieförlusterna större än aktievinsterna? 5. Har du utländska aktier? 6. Har du aktier som lösts in eller knoppats av? 7. Har du haft utgifter för dina aktieaffärer? 8. Har du fått avgångsvederlag? 9. Använder du egen bil till jobbet? 10. Har du tjänstebil? 11. Har du arbetat långt hemifrån? Nu kan du äntligen flytta fram reavinsten vid utlandsflytt 3. Har du sålt aktier som stigit mer än 400 procent? Extra skattesänkning för de bästa affärerna Efter fyra års stadig uppgång både i Sverige och i andra länder är det nu många som sitter med vinster på både aktier och aktiefonder på mer än 400 procent. Då finns det två skäl att vara nöjd både över att du gjort en bra affär och över att du kan sänka skatten. Sådana fina aktieaffärer får nämligen en extra bra skattesänkning genom att du använder dig av schablonregeln när du deklarerar försäljningen på blankett K4. Den säger att inköpspriset får beräknas som 20 procent av försäljningspriset. Exempel: Du köpte för fem år sedan andelar i en Rysslandsfond för kr. När du sålde den förra året var värdet hela kr. Enligt huvudregeln ska du då betala 30 procents skatt på mellanskillnaden, alltså kr. Men schablonregeln säger att du har rätt att beräkna inköpspriset (anskaffningsutgiften) som 20 procent av försäljningspriset, alltså kr. Enligt schablonregeln har du därmed en skattepliktig kapitalvinst på endast kr ( kr) och en skatt på kr. Därmed har schablonregeln sänkt din skatt med kr. Schablonregeln är bättre än huvudregeln om en aktie stigit med mer än 400 procent. En fortsatt värdestegring beskattas då i praktiken med 24 procent och inte 30. Regeln kan användas på alla marknadsnoterade aktiefonder och aktier, även för dem som ligger på NGM-listan och andra smålistor. Den får dock inte användas för optioner, teckningsrätter och delbevis. Det genomsnittliga inköpspriset för alla aktier och fondandelar av samma slag måste alltid räknas ut. Om man har aktier av samma slag kan man alltså inte använda sig av schablonmetoden för enbart en del av dessa aktier. Men om man ärvt några av aktierna i samma aktieslag och inte vet inköpspriset brukar Skatteverket godta uppskattningar på just 20 procent av försäljningspriset när man kan anta att det verkliga inköpspriset legat under schablonvärdet. I sådana fall kan man få räkna 20 procent av försäljningspriset på en del av aktierna i ett aktieslag och verklig inköpskurs för övriga. För aktiefonder finns också en schablonregel som säger att man får använda kurs- 24 APRIL 2007 PRIVATA AFFÄRER

4 2. Har du sålt villa eller bostadsrätt? Skjut upp skatten även vid utlandsflytt värdet den 31 december 1992 som inköpsvärde, men endast för fonder som köpts före den 1 januari Är årets aktieförluster större än aktievinsterna? Kvitta bort förlusten med uppskjutna vinster Trots att 2006 var ett bra aktieår finns det många som har större aktieförluster än aktievinster. Under nedgången i maj var det många som sålde med förlust och sedan aldrig kvittade mot aktier eller aktiefonder som såldes med vinst. En del kunde dock förbättra kvittningseffekten genom att överlåta aktier inom familjen enligt Privata Affärers råd i slutet av förra året. Den som har aktieförluster får 30 procent av förlusten i skattelindring endast om denna i samma deklaration kan kvittas mot vinster på aktier, aktiefonder eller andra aktierelaterade placeringar. I andra fall blir oftast 21 procent av aktieförlusten en ren skattesänkning i deklarationen, eftersom själva förlusten reduceras med 70 procent (30 x 70 = 21 procent). Effekten blir lika i båda dessa situationer: Aktieförlusten dras i deklarationen av mot kapitalinkomster, t ex kapitalvinster vid husförsäljning. Slutresultatet i inkomstslaget kapital blir Om du sålt småhus eller bostadsrätt och deklarerat en kapitalvinst kan du samtidigt ansöka om att få skjuta upp vinstskatten på obestämd tid om vinsten är minst kr. Men då ska samtliga dessa villkor vara uppfyllda: Ursprungsbostaden (bostaden som säljs) måste vid försäljningen vara en privat permanentbostad (småhus eller bostadsrätt). Det går alltså aldrig att få uppskov med vinstskatt för fritidshus. Ersättningsbostaden (bostaden som köps) ska vara en villa eller bostadsrätt. Något krav på att den ska vara en privatbostad i rättslig mening finns inte. Det avgörande är att man bosätter sig i ersättningsbostaden, som måste köpas senast den 31 december året efter det att ursprungsbostaden sålts. Senast den 2 maj året därpå måste du ha flyttat in. Den kan köpas innan den gamla bostaden säljs, men får inte vara köpt tidigare än året före försäljningen av ursprungsbostaden. Det blir nu uppskov även när den nya bostaden ligger i något annat land inom EES-området (EU-länderna samt Norge, Island och Liechtenstein). Men detta gäller endast villor och bostadsrätter och inte alla de utlandsbostäder som är konstruerade som andelslägenheter. Den som köper en billigare bostad än den som säljs får uppskov med endast en del av reavinstskatten. Om du köpt en ny bostad senast den 31 december 2006 och bosatt dig i denna senast den 2 maj ska du kryssa i rutan för slutligt uppskov och också fylla i blanketten K2. Om du sålt en bostad men inte vet om eller när du ska köpa en ny kan du kryssa i rutan för preliminärt uppskov och ska då inte ta upp någon kapitalvinstskatt i årets deklaration. Men om du då inte uppfyller kraven för uppskov kan det bli dyrt. När du ett år senare ska betala kapitalvinstskatten blir den skattepliktiga kapitalvinsten 10 procent högre. Eftersom kapitalskatten är 30 procent betyder det en extra skatt på 3 procent. Enligt en ny regel kan man nu ta upp gamla uppskovsbelopp till beskattning när man vill. Men det är oftast ingen poäng att göra detta tidigare än nödvändigt, eftersom regeringen i höstas lovade att den framtida kapitalvinstskatten ska tas ut efter den procentsats som gällde när huset såldes. minus (underskott). Det blir då en skattereduktion på 21 procent av förlusten som dras av mot inkomstskatten och fastighetsskatten, dock inte mot förmögenhetsskatten. Om aktieförlusten är kr blir alltså skattesänkningen kr. Om det blir ett minus (underskott) på mer än kr när allt under kapital summerats blir det dock en sämre avdragseffekt, eftersom avdragsbegränsningen då slår in. För den del som ligger över kr blir skattesänkningen då endast 14,7 procent (30 x 70 x 70). I sådana situationer gäller det att försöka få ned underskottet. En make med stora aktieförluster kan nu i deklarationen försöka få över en del av familjens ränteutgifter på andra maken om betalningsansvaret är gemensamt kan makar i princip fördela utgiftsräntor hur de vill i deklarationen. Tänk också på att kapitalinkomster minskar ett underskott. Den som har stora underskott har kanske ränteinkomster från exempelvis en revers inom familjen. Skatten på en sådan ränteinkomst blir då betydligt lägre än den 30-procentiga avdragseffekten för den som betalat utgiftsräntan. I ett extremfall kan man helt missa skattesänkning för en del av en aktieförlust om skattereduktionen sammanlagt är högre än inkomstskatten och fastighetsskatten. Om du har större aktieförluster än aktievinster så lönar det sig oftast att plocka fram gamla vinster som du fått uppskov med att betala när de togs upp på den förhatliga blanketten K4B, t ex vid bytet från Astra till Astra Zeneca. Du får då full kvittning mellan aktieförlusten och den uppskjutna vinsten. Nackdelen är att du då skattar av vinsten tidigare än vad du behöver. Men detta uppvägs oftast av fördelen att du höjer avdragseffekten på dina aktieförluster från 21 till 30 procent. På K4-blankettens första sida under Återföring av uppskovsbelopp tar du upp den vinst du vill återföra till beskattning. Hur stort uppskovsbelopp (uppskjuten kapitalvinst) du har ska du ha fått meddelande om från skattemyndigheten i början av mars. Så deklarerar du olika värdepapper Förm. Kvitta Schabl. reg. Aktier (A-listan) 80% Ja Ja Aktier (O-listan mm) 0% Ja Ja Aktier (fåmansbolag) 0% Ja Nej Konvertibler (markn.not) 100% Ja Ja Delrätter, 80% Ja Nej teckningsrätter Aktieindexobl. (markn.not) 80% Ja Ja Optioner 80% Ja Nej Aktiefonder 80% Ja Ja Blandfonder 80% Ja Ja Räntefonder (svenska) 100% Nej Ja Räntefonder (utländska) 80% Ja Ja Privatobligationer 100% Nej Nej Premieoblig. 100% Nej Nej Värdepapper i 100% Nej Nej kapitalförsäkring Värdepapper i 0% Nej Nej kapitalpension Läs tabellen så här Förmögenhet: Kan vara 0, 80 eller 100 procent av kursvärdet vid årsskiftet. Dessa O-listeaktier har 80 och inte 0 procent: Axfood, Bilia, Consilium, Fabege (tidigare Wihlborgs Fastigheter), Geveko, H&M, Kaupthing, Latour, Lundbergs, Lundin Mining, Midway, Millicom, NCC, Transatlantic (f d B&N), TV4 (Nya marknaden), Vostok Nafta och Öresund. Kvitta: Vinster och förluster för de värdepapper som markerats med Ja får kvittas mot varandra fullt ut vid kapitalvinstberäkningen. Det gör att 30 procent av förlusten blir en skattesänkning, mot oftast 21 procent om det inte går att kvitta. Schablonregeln: Om en aktie stigit mer än 400 procent lönar det sig att använda schablonregeln (anskaffningskostnaden = 20 procent av försäljningspriset) vid kapitalvinstberäkningen. Tabellen visar för vilka värdepapper den regeln kan användas. Källa: Avdragslexikon 2007 PRIVATA AFFÄRER APRIL

5 Checklista för din deklaration 1. Äger du villa eller fritidshus? 2. Har du sålt hus eller bostadsrätt? 3. Har du sålt aktier som stigit mer än 400 procent? 4. Är aktieförlusterna större än aktievinsterna? 5. Har du utländska aktier? 6. Har du aktier som lösts in eller knoppats av? 7. Har du haft utgifter för dina aktieaffärer? 8. Har du fått avgångsvederlag? 9. Använder du egen bil till jobbet? 10. Har du tjänstebil? 11. Har du arbetat långt hemifrån? Ditt bilavdrag höjs nu från 17 till 18 kronor per mil 5. Har du utländska aktier? Se upp så att du inte får dubbel skatt För aktieutdelningen, som beskattas med 30 procents kapitalskatt, dras det preliminärskatt och skickas ut kontrolluppgifter. Utdelningen från utländska bolag beskattas ofta både i Sverige och i det land där bolaget har huvudkontor. Om du t ex har aktier i Pfizer går 15 procent av din utdelning till amerikansk källskatt och ytterligare 15 procent till svensk preliminärskatt. I deklarationen räknas sedan den amerikanska skatten av, så att du betalar totalt 30 procent, som för svenska aktier. En sådan avräkning gör skattemyndigheten automatiskt i årets deklaration när den totala utländska skatten är lägre än 100 kr och även vid högre belopp för följande bolag: ABB, Astra Zeneca, Autoliv, Kaupthing Bank, Monsanto, Nobel Biocare, Nokia, Old Mutual, Oriflame, Pfizer, Stora Enso, Tieto Enator och Transcom. För dessa aktier behöver du inte bry dig om hur den 30-procentiga skatten fördelas mellan Sverige och bolagets hemland och du tar upp hela utdelningen i deklarationen. Om du har andra utländska aktier gäller det att se upp så att du inte får betala dubbel skatt. Du måste då ta reda på hur stor källskatt på utdelningen som bolaget betalat till hemlandet. Detta gäller även om du utöver aktierna ovan har andra utländska aktier med en total utländsk skatt på mer än 100 kr. Skriv sedan under Övriga upplysningar på blanketten hur stor den skatten är och begär avräkning att den källskatt som redan har betalts ska räknas av från den 30- procentiga svenska utdelningsskatten. Bifoga kvitto på den betalda utländska skatten. 6. Har du aktier som lösts in eller knoppats av? Så klarar du krånglet Många svenska börsbolag har så mycket pengar i sina kassor att de vill köpa in en del av sina egna aktier av sina aktieägare. För att få många att utnyttja den möjligheten betalar de ofta lite mer än kursen i börslistorna. Inlösenrätterna som aktieägarna då får för att ha rätt att sälja en del av aktierna får därför ett visst värde. Tidigare har det varit ett orimligt stort skattekrångel kring detta. En liten del av de ursprungliga aktiernas inköpsvärde har ansetts vara inköpsvärde (anskaffningsutgift) för inlösenrätterna. Detta krångel har äntligen tagits bort. Moderaktiernas inköpspris ska inte längre påverkas, och inlösenrätterna får inget inköpsvärde alls. Det betyder att den som sålt sina inlösenrätter tar upp hela försäljningssumman som kapitalinkomst och får 30 procents skatt på hela beloppet. Om du enbart sålt inlösenrätter i SSAB, Profilgruppen, Oriflame eller JM behöver du inte fylla i blankett K4. Kapitalinkomsten ska vara förtryckt på huvudblanketten. Om du av andra skäl måste använda blankett K4 måste du ta upp hela försäljnings- 26 APRIL 2007 PRIVATA AFFÄRER

6 7. Har du haft utgifter för dina aktieaffärer? Dra av för depå och datorprogram Kostnader som har samband med ditt jobb kan dras av, men glöm inte bort att du också kan göra avdrag för kostnader som har samband med dina värdepappersaffärer. Fast endast den del av en förvaltningskostnad som ligger över kr är avdragsgill som förvaltningsutgift. Den utgift som känns mest naturlig att dra av här, förvaltningsavgiften för fonder, är inte avdragsgill. Fondbolagen gör det avdraget och kan då kvitta mot utdelningsinkomster, vilket inte är till nackdel för fondspararna. Men det finns mycket annat som är avdragsgillt under förvaltningsutgifter: Depåavgift för en aktiedepå och andra kostnader för att förvalta aktier, t ex nyhetsbrev om aktier. Privata Affärers systertidning Placeringsguiden bör också vara avdragsgill, eftersom den handlar enbart om aktier och fonder. Regeringsrätten har nämligen i rättsfallet RÅ2000 ref 3 medgivit avdrag för aktietidningen Börsinsikt. Privata Affärer anses däremot ofta som en alltför allmän tidning för att få dras av. Datorprogram som behövs för aktiehantering bör gå att dra av för den som gör aktieaffärer. Dator är däremot värre att få avdrag för, eftersom den kan anses ingå i ett normalt hushåll. Den som kan visa att en bredbandsuppkoppling köpts enbart för att göra affärer med aktiemäklare bör kunna dra av hela eller delar av abonnemanget. Aviseringsavgifter för lån. Avgift för bankfack. Utgifter för inkassering av en räntefordran och förmedlingskostnader vid utlåning av kapital kan också vara avdragsgilla. priset som en kapitalvinst. När inlösen är obligatorisk och kombineras med split måste de gamla krångliga reglerna användas. Tabellen här intill visar hur aktiernas ursprungliga inköpsvärde ska fördelas mellan aktier och inlösenrätter för t ex Ratos. När en moderaktie knoppar av en ny aktie måste normalt också en sådan uppdelning av moderaktiernas inköpspris göras. Den som förra året hade aktier i Electrolux och fick aktier i Husqvarna ska då göra som i detta exempel: Du hade 100 aktier i Electrolux B köpta för 200 kr styck och fick lika många aktier i Husqvarna. Enligt tabellen här intill ska 45 procent av inköpspriset på kr tillhöra Husqvarnaaktierna, medan resten av inköpspriset, kr, ska tas upp som anskaffningsutgift när aktierna i Electrolux säljs. För en del andra avknoppade aktier, t ex avknoppningen av Exista från Kaupthing Bank, ska ingen sådan uppdelning göras. I stället ska värdet av de nya aktierna beskattas direkt på samma sätt som en utdelning. Vid uppköpserbjudanden kan det bli ännu krångligare. Så här blir det för dem som hade Skandiaaktier och fick både kontanter och aktier i Old Mutual: Exemplet gäller en som hade Skandiaaktier köpta för 20 kr styck. 39,3 procent av antalet aktier, alltså 393 aktier, kunde säljas för 42 kr styck. Detta deklareras som en vanlig försäljning på blankett K4. Anskaffningsutgiften blir då kr, försäljningspriset (ersättningen) blir kr, och kapitalinkomsten, som beskattas med 30 procent, blir kr. 60,7 procent av aktierna byttes mot 2,26 Old Mutual-aktier för varje Skandia. Det blev 1 371,82 aktier i Old Mutual. De 0,82 aktierna såldes för 20 och tas upp som en försäljning på K4-blanketten med en anskaffningsutgift på 7 kr. För resten av Old Mutual-aktierna blir det framskjuten beskattning. Det betyder att det blir kapitalvinstskatt först när dessa aktier säljs. Anskaffningsutgiften blir då det pris som betalats för de Skandiaaktier som bytts ut mot Old Mutual-aktier, alltså i detta fall kr. 8. Har du fått avgångsvederlag? Sprid inkomsten på fler år och sänk marginalskatten Om du under förra året fick avgångsvederlag eller någon annan stor ersättning har du nu i deklarationen chans att sänka skatten. Du gör det genom att under Övriga upplysningar begära skatteuträkning med regeln om ackumulerad inkomst. Om ett sådant engångsbelopp läggs till den övriga inkomsten blir det oftast högsta möjliga marginalskatt på hela summan. Med ackumulerad inkomst sprids i stället inkomsten ut på två till tio år och förhoppningsvis kan en del då ligga under brytpunkten och beskattas med en lägre marginalskatt. Förutom avgångsvederlag kan det gälla skadestånd, royalty, retroaktiv pension, pengar från vinstandelsstiftelse eller försäkringsersättning. Skatten för den del av reavinst och utdelning som räknas som inkomst av tjänst för fåmansföretagare får också beräknas på detta sätt. Inlösen och återköp Aktie Inlösenaktien Lindex 91,1 % 8,9 % MTG 94,7 % 5,3 % Ratos 93,1 % 6,9 % Sweco 95,9 % 4,1 % Så fördelas inköpspriset (anskaffningsutgiften) Avknopppningar Catena (22 %) från Bilia (78 %) Husqvarna (46 %) från Electrolux A (54 %) Husqvarna (45 %) från Electrolux B (55 %) Carl Lamm (39 %) från Scribona (61 %) Securitas Direct (11 %) och Securitas Systems (18 %) från Securitas (71 %) Exempel på avknoppningar där moderaktiens inköpspris fördelas Fördelningen görs över det antal år som pengarna intjänats tre år om inget annat kan visas. Den ackumulerade inkomsten måste dock vara minst kr och den totala årsinkomsten måste överstiga brytpunkten för statlig skatt med minst detta belopp. Särskilt fördelaktigt med den här beräkningen blir det om man under de här åren inte haft någon taxerad inkomst i Sverige, exempelvis på grund av att man varit bosatt utomlands. Förklara under Övriga upplysningar på huvudblanketten varför inkomsten är ackumulerad. Skattemyndigheten beräknar då skatten både på vanligt sätt och enligt reglerna för ackumulerad inkomst. Skatten tas ut efter den beräkning som är bäst för deklaranten. Därför finns det aldrig något att förlora på att ansöka om ackumulerad inkomst. 9. Använder du egen bil till jobbet? Kämpa för att klara bilavdraget Det blir avdrag endast för den del av resekostnaden till jobbet som ligger över kr. De som åker kommunalt får därmed oftast inget avdrag alls. Enda chansen för att få detta avdrag blir då att man åker bil till jobbet. Avdraget har i år höjts från 17 till 18 kr per mil. Men för att få göra det måste du uppfylla något av dessa fyra krav: Du tjänar mer än två timmar per arbetsdag på att ta bilen i stället för att åka med allmänna färdmedel. Avståndet till jobbet måste då vara minst fem kilometer. Allmänna kommunikationsmedel saknas och avståndet till jobbet är minst två kilometer. PRIVATA AFFÄRER APRIL

7 Checklista för din deklaration 1. Äger du villa eller fritidshus? 2. Har du sålt hus eller bostadsrätt? 3. Har du sålt aktier som stigit mer än 400 procent? 4. Är aktieförlusterna större än aktievinsterna? 5. Har du utländska aktier? 6. Har du aktier som lösts in eller knoppats av? 7. Har du haft utgifter för dina aktieaffärer? 8. Har du fått avgångsvederlag? 9. Använder du egen bil till jobbet? 10. Har du tjänstebil? 11. Har du arbetat långt hemifrån? Om du kör lite privat kan du slippa hela förmånsvärdet Du behöver bilen i jobbet, oavsett hur långt det är till arbetsplatsen. För att du ska få avdrag för bil till jobbet under alla arbetsdagar krävs att bilen har använts i tjänsten minst 160 dagar av arbetsdagar. Dessutom måste tjänsteresorna sammanlagt under året vara minst 300 mil. Den som använder bilen i tjänsten dagar per år och kör minst 300 mil får avdrag för bil till jobbet under de dagar som bilen används i tjänsten. I ovanstående tre situationer blir då avdraget 18 kr per mil (9 kr för tjänstebil med bensin och 6 kr för tjänstebil med diesel). Endast den som behöver bilen på grund av handikapp kan få dra av mer per mil. Man kan då dra av de faktiska kostnaderna om man kan visa att dessa varit högre än 18 kr milen. Normalt får man göra avdrag för kortast möjliga resväg till jobbet, men enligt rättsfallet RÅ86 ref 41, som gäller Ringvägen i Malmö, kan man i storstäderna i stället få avdrag för en längre men snabbare väg till jobbet. 10. Har du tjänstebil? Betala inte för högt förmånsvärde Skatten på tjänstebilar beräknas i de flesta fall efter de uppgifter som arbetsgivaren lämnat på kontrolluppgiften. Även sänkningar av förmånsvärdet på grund av att bilen är en miljöbil ska finnas inräknat i dessa belopp. Men det finns situationer när skatten kan sänkas: Om tjänstekörningen under året uppgår till minst mil ska arbetsgivaren sätta ned förmånsvärdet till 75 procent av fullt FOTO: IBL förmånsvärde. Kolla i dessa fall så att förmånsvärdet är rätt beräknat på kontrolluppgiften. Vid fel får du själv begära nedsättningen i deklarationen eller be arbetsgivaren skicka en rättad kontrolluppgift. Om bilen privat används i endast ringa omfattning ska det gå att helt slippa förmånsvärde. Med ringa menas högst tio tillfällen under året med en sammanlagd körsträcka på högst 100 mil. Du kan alltså utan skattekonsekvenser låna företagets bil för en semesterresa om du då kör mindre än 100 mil. Att den anställde betalar milpengar eller hyra till arbetsgivaren för att använda bilen privat anses inte som något skäl för att man ska kunna slippa förmånsvärde. Hyran eller milpengarna får dock dras av från förmånsvärdet. Om bilen används som arbetsredskap och bilen i väsentlig mån är inredd eller avpassad för annat än persontransporter kan förmånsvärdet sättas ned, t ex för distributionsoch installationsbilar. Om bilen är lastad med utrustning som är mycket svår att ta ur när man kör privat kan förmånsvärdet sänkas med procent enligt Regerings- 28 APRIL 2007 PRIVATA AFFÄRER

8 11. Har du arbetat långt hemifrån? Du kan få tre avdrag på tals kr rättsdomen RÅ 2000, ref 43. Oftast har arbetsgivaren ansökt om en sådan jämkning och då är förmånsvärdet redan nedsatt. I annat fall måste du själv ansöka om en sådan jämkning i deklarationen. Mer deklarationstips på nätet Du får dra av kostnaden för en hemresa i veckan när du åker till din bostadsort. Fler deklarationsråd, tabell för alla avknoppade aktier, avdrag eller inte avdrag, blanketter, aktuella datum m m: Deklarationsråd för dig som har företag: Mer hjälp här: och Det är numera rätt svårt att få avdrag under inkomst av tjänst, också därför att det bara är den del som ligger över kr (resa till jobbet) och kr (övriga kostnader) som får dras av. Det riktigt stora avdraget som finns kvar under tjänst gäller dem som arbetar så långt hemifrån att de måste övernatta på arbetsorten. Avdrag för dubbel bosättning, tillfälligt arbete på annan ort och hemresor kan då för många bli tals kr. Dessa kostnader är dessutom avdragsgilla från första kronan. Det blir avdrag på särskild rad under 2c på deklarationsblanketten när man flyttar till den ort där man fått jobb, men har kvar bostad på hemorten. Avdragsreglerna ser då ut så här: Avdraget medges under högst tre år för gifta och sammanboende, och under högst ett år för ogifta. Avståndet mellan bostad och arbete måste vara minst fem mil. Du kan få avdrag för faktisk bostadskostnad och dessutom ökade levnadskostnader med 60 kr per dag om du inte fått traktamente. Kostnaden för högst en hemresa i veckan får dras av för den som åker hem till bostadsorten. Normalt är det billigaste färdsätt, men ibland kan flygbiljett godkännas även om det är billigare med tåg. Det går att få avdrag även när familjebostaden flyttas till den ena makens nya arbetsort och den andra maken under en övergångsperiod bor kvar i den tidigare familjebostaden. Man utgår då ifrån merkostnaden för den ursprungliga bostaden. Tidsgränsen för dubbel bosättning kan förlängas när det finns särskilda skäl, t ex inför nära förestående pensionering. När det gäller tillfälligt eller tidsbegränsat arbete minst fem mil hemifrån kan det bli avdrag för den som inte gör dagliga resor hem. Då gäller liknande regler som vid dubbel bosättning, men i det här fallet är det arbetets natur som avgör rätten till avdrag. Några bestämda tidsgränser för hur länge man kan få avdraget finns inte. Arbetet ska dock vara tidsbegränsat till sin natur (t ex byggnadsarbetare) eller av sådan art att en fast anknytning till bostadsorten krävs (t ex riksdagsmän). Det blir avdrag för övernattningskostnad med de faktiska kostnaderna eller med 100 kr per dygn. Avdraget för ökad levnadskostnad för den som inte har traktamente är 100 kr under de första tre månaderna och därefter 60 kr. Enligt rättsfallet RÅ 98 ref 39 har även ungdomar som bor gratis hemma hos föräldrarna rätt till avdrag för bostadskostnad vid tillfälligt arbete på annan ort, t ex sommarjobb långt ifrån hemorten. PRIVATA AFFÄRER APRIL

Värdepappersinformation inför deklarationen PRIVATE BANKING

Värdepappersinformation inför deklarationen PRIVATE BANKING Värdepappersinformation inför deklarationen PRIVATE BANKING Juridik & Skatter Januari 2011 Hjälp inför deklarationen Som hjälp inför årets deklarationsarbete skickar vi ett underlag över de värdepapperstransaktioner

Läs mer

Avräkning av utländsk skatt Privatpersoner

Avräkning av utländsk skatt Privatpersoner Denna blankett använder du när du begär avräkning av utländsk skatt. Du behöver inte fylla i blanketten om du bara begär avräkning för utländsk skatt på utdelning och den utländska skatten finns med på

Läs mer

Orientera rätt i deklarationsskogen

Orientera rätt i deklarationsskogen AV ANDERS ANDERSSON DEKLARATIONEN FOTO: IBL Orientera rätt i deklarationsskogen Här får du hjälp av Anders Andersson när du ska orientera dig bland de snåriga skattereglerna. Det finns nio viktiga kontroller

Läs mer

Dags att deklarera. Deklarationen ska finnas hos Skatteverket senast den 2 maj.

Dags att deklarera. Deklarationen ska finnas hos Skatteverket senast den 2 maj. 2016 Dags att deklarera Deklarationen ska finnas hos Skatteverket senast den 2 maj. Godkänn din deklaration enkelt med sms. Gör så här: 1. Sms:a ditt personnummer och din kod för underskrift till 71144.

Läs mer

AKTUELL INFORMATION AVSEENDE 2016

AKTUELL INFORMATION AVSEENDE 2016 AKTUELL INFORMATION AVSEENDE 2016 Från Företagarnas Revisionsbyrå i Stockholm januari 2016 ARBETSGIVARAVGIFTER OCH EGENAVGIFTER Arbetsgivaravgiften varierar utifrån den anställdes ålder De lagstadgade

Läs mer

Försäljning av aktier

Försäljning av aktier SKV 33 utgåva 8 Försäljning av aktier Information, exempel och blanketter Den här informationen vänder sig till dig som under 0 har sålt marknadsnoterade aktier har löst in eller sålt nollkupongare eller

Läs mer

Bilaga till dnr 2013-03-04 1 31 93333-13/113. Förenklade kvittningsregler i inkomstslaget kapital

Bilaga till dnr 2013-03-04 1 31 93333-13/113. Förenklade kvittningsregler i inkomstslaget kapital * Skatteverket 1 PROMEMORIA Datum Bilaga till dnr 2013-03-04 1 31 93333-13/113 Förenklade kvittningsregler i inkomstslaget kapital www.skatteverket.se Postadress Skatteupplysningen, telefon E-postadress

Läs mer

Dags att deklarera. Deklarationen ska finnas hos Skatteverket senast den 2 maj.

Dags att deklarera. Deklarationen ska finnas hos Skatteverket senast den 2 maj. 2016 Dags att deklarera Deklarationen ska finnas hos Skatteverket senast den 2 maj. Godkänn din deklaration enkelt med sms. Gör så här: 1. Sms:a ditt personnummer och din kod för underskrift till 71144.

Läs mer

23 Inkomst av kapital

23 Inkomst av kapital Inkomst av kapital, Avsnitt 23 471 23 Inkomst av kapital 41 44, 48, 52, 54 och 55 kap. IL prop. 1999/2000:2 Vem beskattas i kapital? Vad beskattas i kapital? Sammanfattning Endast fysiska personer och

Läs mer

23 Inkomst av kapital

23 Inkomst av kapital 23 Inkomst av kapital Inkomst av kapital 423 41-44, 48, 52 54 och 55 kap. IL SFS 1991:1833, 1993:1471, 1543, 1544, 1994:489, 778 Andelsbyten SFS 1998:1601 prop. 1989/90:110 del I s. 295 298, 388 478, 698

Läs mer

Sjöinkomst, Avsnitt 22 459

Sjöinkomst, Avsnitt 22 459 Sjöinkomst, Avsnitt 22 459 22 Sjöinkomst 8 kap. 23 IL 11 kap. 4 5 IL 12 kap. 4 IL 64 kap. IL 65 kap. 11 IL prop. 1995/96:227 Sammanfattning Med sjöinkomst avses i skattelagstiftningen inkomst ombord på

Läs mer

Domaren deklarerar 2011

Domaren deklarerar 2011 Domaren deklarerar 2011 På denna sida presenterar vi information hämtad direkt från Skatteverket. Uppdaterad januari 2011. Om avdrag för idrottsutövare http://www.skatteverket.se/privat/skatter/deklarera2011

Läs mer

Sänk skatten. Trots att det var mest

Sänk skatten. Trots att det var mest DEKLARATIONSSPECIAL AV ANDERS ANDERSSON Sänk skatten Det finns fler möjligheter att sänka skatten i deklarationen än många tror. Ibland krånglar också Skatteverket till det i onödan. Men här får du deklarationshjälp

Läs mer

Underlag för beräkning av avgift

Underlag för beräkning av avgift Underlag för beräkning av avgift När du får hjälpinsatser från kommunen ska du betala omsorgsavgift. Storleken på avgiften varierar beroende på inkomst och hur mycket hjälp du har. De uppgifter som du

Läs mer

Anders Anderssons. Förra året gick aktieindex. Kvitta förlusten rätt

Anders Anderssons. Förra året gick aktieindex. Kvitta förlusten rätt DEKLARATIONSSPECIAL Anders Anderssons 7 Häng med! Första steget för hur du deklarerar aktier och fonder är att kvitta förlusten rätt. Följ Anders Anderssons steg på vägen mot lägre aktieskatt. Här får

Läs mer

3 Grundläggande bestämmelser för inkomstslaget näringsverksamhet

3 Grundläggande bestämmelser för inkomstslaget näringsverksamhet Grundläggande bestämmelser för inkomstslaget näringsverksamhet 827 3 Grundläggande bestämmelser för inkomstslaget näringsverksamhet Skattskyldighet 3.1 Skattskyldighet Bestämmelser om skattskyldighet (den

Läs mer

21 Pensionssparavdrag

21 Pensionssparavdrag 397 21 Pensionssparavdrag 21.1 Villkor för avdragsrätt Avdrag får enligt 59 kap. 2 göras för premier för pensionsförsäkring som den skattskyldige äger och för inbetalningar på pensionsspararens eget P-sparkonto.

Läs mer

INTERVENIA Skatt och pensionskonsulter för egenföretagare

INTERVENIA Skatt och pensionskonsulter för egenföretagare 1 INTERVENIA Skatt och pensionskonsulter för egenföretagare Nästan alla ägare av aktiebolag betalar privat mera skatter och avgifter än vad de egentligen är skyldiga att göra. Pensionsförsäkring är det

Läs mer

Beskattning av enskilt aktieägande i OECD och EU. Sammanfattning

Beskattning av enskilt aktieägande i OECD och EU. Sammanfattning Beskattning av enskilt aktieägande i OECD och EU 26 Sammanfattning Förord Förord Ett viktigt mål för s Aktiesparares Riksförbund är att verka för en internationellt konkurrenskraftig riskkapitalbeskattning

Läs mer

Då lönar det sig att skatta av uppskovet

Då lönar det sig att skatta av uppskovet Då lönar det sig att skatta av uppskovet Lönar det sig att skatta av gamla uppskov i nästa års deklaration? Den som gör det slipper både höjd reavinstskatt och den nya uppskovsskatten. Ändå är det inte

Läs mer

13steg till lägre. men ta klivet före nyår

13steg till lägre. men ta klivet före nyår 13 men ta klivet före nyår 13steg till lägre Nu i slutet av året gäller det att se till så du inte missar någon möjlighet att sänka din skatt. Det får du hjälp med här. Svara på våra 13 frågor och läs

Läs mer

reflex livränta Reflex Livränta Gäller från 2011-04-01

reflex livränta Reflex Livränta Gäller från 2011-04-01 reflex livränta FÖRKÖPSINFORMATION Reflex Livränta Gäller från 2011-04-01 Så fungerar Reflex Livränta Reflex Livränta är en engångsbetald kapitalförsäkring som du kan komplettera med ett återbetalningsskydd.

Läs mer

12 Beräkning av skatten

12 Beräkning av skatten 111 12 Beräkning av skatten prop. 1999/2000:2, del 2 s. 677-683, SOU 1997:2, del II s 500-504. 12.1 Allmänt Skatt avrundas nedåt så att öretal faller bort (23 kap. 1 SBL). 12.2 Fysiska personer 12.2.1

Läs mer

Försäljning av småhus

Försäljning av småhus SKV 379 utgåva 18 Försäljning av småhus Information, exempel och blanketter I den här broschyren beskriver vi bland annat hur du som har sålt ditt småhus (villa, kedjehus, radhus eller fritidshus) eller

Läs mer

Inkomstuppgifter för beräkning av avgifter för:

Inkomstuppgifter för beräkning av avgifter för: Sida 1(3) Inkomstuppgifter för beräkning av avgifter för: hemtjänst dagverksamhet särskilt boende Personuppgifter Namn sökande Personnummer Personnummer Hemmavarande barn Personnummer Gatuadress Postnummer

Läs mer

Se över pensionssparandet. Ta inkomsten på rätt år. Handla avdragsgillt före nyår AV ANDERS ANDERSSON

Se över pensionssparandet. Ta inkomsten på rätt år. Handla avdragsgillt före nyår AV ANDERS ANDERSSON SKATTEPLANERING AV ANDERS ANDERSSON Ta inkomsten på rätt år Om du har övertidsersättning, provisioner eller andra stora engångsersättningar att kräva av din arbetsgivare kan du tjäna på att försöka få

Läs mer

Inkomstuppgifter för beräkning av avgifter för hemtjänst, dagverksamhet och särskilt boende

Inkomstuppgifter för beräkning av avgifter för hemtjänst, dagverksamhet och särskilt boende Sida 1(3) Inkomstuppgifter för beräkning av avgifter för hemtjänst, dagverksamhet och särskilt boende Frågor Har du frågor kan du kontakta kommunens kontaktcenter. Telefon: 08-579 210 00 E-post: kontaktcenter@sollentuna.se

Läs mer

Dags att deklarera. på Förenklad självdeklaration. Vanliga frågor. www.rsv.se

Dags att deklarera. på Förenklad självdeklaration. Vanliga frågor. www.rsv.se 2000 Dags att deklarera på Förenklad självdeklaration Vanliga frågor När får jag skatteåterbäringen? Läs på sidan 22. Jag kommer att få underskott på skattekontot, dvs. kvarskatt, på högst 20 000 kr. Hur

Läs mer

TILLÄGG TILL ERBJUDANDEHANDLING

TILLÄGG TILL ERBJUDANDEHANDLING TILLÄGG TILL ERBJUDANDEHANDLING avseende ERBJUDANDE FRÅN NORDIC LEISURE AB (PUBL) TILL AKTIEÄGARNA I BETTING PROMOTION SWEDEN AB (PUBL) Tillägg till Erbjudandehandling avseende erbjudande till aktieägarna

Läs mer

Skatteverkets meddelanden

Skatteverkets meddelanden Skatteverkets meddelanden ISSN 1652-1447 Skatteverkets information om avdrag för utgifter för resor mellan bostaden och arbetsplatsen att tillämpas vid 2010 års taxering * SKV M I detta meddelande finns

Läs mer

Framsidan. 1 Lön. Obs! Avdrag för kostnader som du fått ersättning för gör du vid punkt 2d eller i vissa fall vid punkt 2b.

Framsidan. 1 Lön. Obs! Avdrag för kostnader som du fått ersättning för gör du vid punkt 2d eller i vissa fall vid punkt 2b. Framsidan Uppgifter för sambeskattning Här står personnumret på den person som du ska sambeskattas med. Kontrollera att det är riktigt. Om rutan inte är ifylld betyder det att du inte ska sambeskattas.

Läs mer

Baksidan: Kapital. 6 Inkomsträntor. 7 Utgiftsräntor. Inkomstränta, räntebidrag, utdelning m.m. Inkomst vid uthyrning av privatbostad

Baksidan: Kapital. 6 Inkomsträntor. 7 Utgiftsräntor. Inkomstränta, räntebidrag, utdelning m.m. Inkomst vid uthyrning av privatbostad Baksidan: Kapital 6 Inkomsträntor Inkomstränta, räntebidrag, utdelning m.m. Det ifyllda beloppet är summan av beloppen på de kontrolluppgifter skattemyndigheten fått, t.ex. inkomsträntor räntebidrag utdelningar

Läs mer

Skatteregler för delägare i fåmansföretag med deklarationsanvisningar

Skatteregler för delägare i fåmansföretag med deklarationsanvisningar 2015 Skatteregler för delägare i fåmansföretag med deklarationsanvisningar Inkomstår 2014 deklaration 2015 Den här broschyren vänder sig till dig som är delägare i fåmans företag och till dig som är närstående

Läs mer

8 Utgifter som inte får dras av

8 Utgifter som inte får dras av 91 8 Utgifter som inte får dras av 9 kap. IL prop. 1999/2000:2, del 2 s. 105-113. SOU 1997:2, del II s.78-85 8.1 Sammanfattning I 9 kap. IL finns bestämmelser om utgifter som inte får dras av. Dessa regler

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229); SFS 2009:1060 Utkom från trycket den 24 november 2009 utfärdad den 12 november 2009. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i

Läs mer

Premiebestämd tjänstepensionsförsäkring med eller utan återbetalningsskydd. KPA SmartPension. produktinformation

Premiebestämd tjänstepensionsförsäkring med eller utan återbetalningsskydd. KPA SmartPension. produktinformation Premiebestämd tjänstepensionsförsäkring med eller utan återbetalningsskydd KPA SmartPension produktinformation vem är försäkringsgivare? Försäkringsgivare är KPA Pensionsförsäkring AB (publ), nedan kallat

Läs mer

Http://mora.se/overformyndare

Http://mora.se/overformyndare Redovisning av ekonomi Årsräkning, sluträkning, redogörelse och arvode Du ska lämna in din årsräkning och redogörelse till överförmyndaren senast den 1 mars. Sluträkning och redogörelse ska vara inlämnad

Läs mer

Avgifterna är de samma oavsett vem som utför insatserna.

Avgifterna är de samma oavsett vem som utför insatserna. Halmstads kommun har enligt socialtjänstlagens 8 kapitel rätt att ta ut avgifter för beviljade biståndsinsatser som biståndshandläggaren beviljat. I lagen regleras vilken högsta avgift kommunerna får ta

Läs mer

Skatteberäkning Beskattningsår 2015

Skatteberäkning Beskattningsår 2015 Skatteberäkning Beskattningsår 215 Namn: Skevik, Anna Kommun: Personnr: 56218182 Församling: Resultat och kompletteringsbetalning Underskott inkl. ränta 8 613 Om du vill undvika kostnadsränta bör du betala

Läs mer

På avstämningsdagen för aktiespliten den 9 maj 2008 delas en (1) befintlig aktie i HiQ i två (2) aktier, varav en (1) inlösenaktie.

På avstämningsdagen för aktiespliten den 9 maj 2008 delas en (1) befintlig aktie i HiQ i två (2) aktier, varav en (1) inlösenaktie. INLÖSEN 2008 information till aktieägarna i hiq international ab (publ) inför årsstämma den 30 april 2008 avseende styrelsens förslag om uppdelning av aktier och obligatoriskt inlösenförfarande 1 Bakgrund

Läs mer

Incitamentsprogram 2016/2019

Incitamentsprogram 2016/2019 Incitamentsprogram 2016/2019 Bilaga 1 Skatteinformation Danmark Då konvertibeln köps till ett marknadsvärde sker ingen beskattning, vare sig vid köpet, utnyttjandet/konverteringen eller återbetalningen,

Läs mer

Promemoria om vissa skattefrågor för småföretagare

Promemoria om vissa skattefrågor för småföretagare Promemoria 2000-02-22 Fi2000/627 Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Promemoria om vissa skattefrågor för småföretagare Sammanfattning I promemorian föreslås vissa förenklingar av reglerna

Läs mer

Skatteregler för delägare i fåmansföretag

Skatteregler för delägare i fåmansföretag SKV 292 utgåva 19 Skatteregler för delägare i fåmansföretag med deklarationsanvisningar Inkomstår 2010 taxeringsår 2011 Den här broschyren vänder sig till dig som är delägare i fåmans företag och till

Läs mer

Hur fungerar det? FÖRHANDSINFORMATION OM INVESTERINGSSPARKONTO 2015-10-13

Hur fungerar det? FÖRHANDSINFORMATION OM INVESTERINGSSPARKONTO 2015-10-13 FÖRHANDSINFORMATION OM INVESTERINGSSPARKONTO 2015-10-13 FÖRHANDSINFORMATION OM INVESTERINGSSPARKONTO ska tillhandahållas Kunden innan avtal om Investeringssparkonto undertecknas. Vad är ett Investeringssparkonto?

Läs mer

Värdepappersinformation inför deklarationen Juridik & Skatter Januari 2012 PRIVATE BANKING

Värdepappersinformation inför deklarationen Juridik & Skatter Januari 2012 PRIVATE BANKING Värdepappersinformation inför deklarationen Juridik & Skatter Januari 2012 PRIVATE BANKING Hjälp inför deklarationen Inför ditt kommande deklarationsarbete har våra skattejurister sammanställt denna informationsfolder,

Läs mer

10 Allmänna avdrag. 10.1 Påförda egenavgifter m.m. Allmänna avdrag 129

10 Allmänna avdrag. 10.1 Påförda egenavgifter m.m. Allmänna avdrag 129 Allmänna avdrag 129 10 Allmänna avdrag prop. 1999/2000:2, del 2 s. 668-670. SOU 1997:2, del II s. 494-496 prop. 1975/76:31, SkU 20 prop. 1979/80:60, prop. 1989/90:110 s. 364-366, SkU30 prop. 1991/92:43,

Läs mer

Information för arbetsgivare 2013

Information för arbetsgivare 2013 Information för arbetsgivare 2013 Kontrolluppgifter Kontrolluppgifter En mycket viktig uppgift Senast den 31 januari 2014 till Skatteverket Via e-tjänsten Filöverföring Öppet varje dag kl. 07:00 till 24:00

Läs mer

Hushållens boendeutgifter och inkomster 1997-2005

Hushållens boendeutgifter och inkomster 1997-2005 Boverket Hushållens boendeutgifter och inkomster 1997-2005 - redovisade efter upplåtelseform Hushållens boendeutgifter och inkomster 1997-2005 - redovisade efter upplåtelseform Boverket april 2006 Titel:

Läs mer

2 Handelsbolag Sammanfattning

2 Handelsbolag Sammanfattning 77 2 Handelsbolag 5 kap. 1 och 3 IL Lagen (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag, HBL SkU 1989/90:30, prop. 1989/90:110 s. 589 f, 592-596, 646-647, 766-767 SkU 1993/94:15, prop. 1993/94:50 s. 241

Läs mer

Skatteregler för samfälligheter

Skatteregler för samfälligheter Skatteregler för samfälligheter Broschyren behandlar de skattefrågor som är aktuella för samfälligheter och deras delägare. Här behandlas således, förutom inkomstskattefrågor, även deklarations- och kontrolluppgiftsskyldighet,

Läs mer

3 Grundläggande bestämmelser för inkomstslaget näringsverksamhet

3 Grundläggande bestämmelser för inkomstslaget näringsverksamhet 31 3 Grundläggande bestämmelser för inkomstslaget näringsverksamhet Skattskyldighet 3.1 Skattskyldighet Bestämmelser om skattskyldighet (den subjektiva skattskyldigheten) för fysiska personer, dödsbon,

Läs mer

Deklaration inkomst av tjänst med royaltyersättning

Deklaration inkomst av tjänst med royaltyersättning Deklaration inkomst av tjänst med royaltyersättning Lisa Bergström är författare och har inkomst av tjänst som författare, dramaturg, regissör, översättare och lärare. Utöver dessa inkomster har hon royaltyersättningar

Läs mer

Kronofogdemyndighetens meddelanden

Kronofogdemyndighetens meddelanden Kronofogdemyndighetens meddelanden % ISSN 1653-994X Kronofogdemyndighetens information om bestämmande av förbehållsbeloppet vid utmätning av lön KFM M Inledning Kronofogdemyndigheten har utfärdat föreskrifter

Läs mer

7 Inkomster som är skattefria

7 Inkomster som är skattefria Inkomster som är skattefria 111 7 Inkomster som är skattefria 8 kap. IL prop. 1999/2000:2, del 2 s. 92-105 SOU 1997:2, del II s. 65-78. All inkomstbringande verksamhet som inte är uttryckligt undantagen

Läs mer

Skatteverkets meddelanden

Skatteverkets meddelanden Skatteverkets meddelanden ISSN 1652-1447 Skatteverkets information om avdrag för ökade levnadskostnader m.m. att tillämpas fr.o.m. beskattningsåret 2012 och fr.o.m. 2013 års taxering * I detta meddelande

Läs mer

Versionsnyheter 2013.1

Versionsnyheter 2013.1 Visma Skatteprogram Versionsnyheter 2013.1 SRU-filer till Skatteverket Funktionen för SRU-export i programmet kan nu användas, sedan Skatteverket fastställt årets specifikation av innehållet i SRU-filer.

Läs mer

Avräkning av utländsk skatt Privatpersoner

Avräkning av utländsk skatt Privatpersoner Denna blankett kan du använda när du begär avräkning av utländsk skatt eller så kan du fylla i uppgifterna på Övriga upplysningar på inkomstdeklaration 1. Du behöver inte fylla i blanketten om du bara

Läs mer

Information om avgifter inom äldre- och handikappomsorgen. Gäller från 1 januari 2016

Information om avgifter inom äldre- och handikappomsorgen. Gäller från 1 januari 2016 Information om avgifter inom äldre- och handikappomsorgen Gäller från 1 januari 2016 Information om avgifter inom äldre- och handikappomsorgen Detta är avgiftsbelagt Hemtjänst i ordinärt boende utfört

Läs mer

Inkomstdeklaration 1 2015 Inkomståret 2014

Inkomstdeklaration 1 2015 Inkomståret 2014 Inkomstdeklaration 1 2015 Inkomståret 2014 Senast den 4 maj 2015 ska deklarationen finnas hos Skatteverket. Namn och adress är keramiker och hälftenägare till en keramisk verkstad som drivs i handelsbolagsform.

Läs mer

Inkomstdeklaration, inkomst av tjänst med projektbidrag från Konstnärsnämnden

Inkomstdeklaration, inkomst av tjänst med projektbidrag från Konstnärsnämnden Inkomstdeklaration, inkomst av tjänst med projektbidrag från Konstnärsnämnden är koreograf och har fått beviljat ett sökt projektbidrag för en dansperformance. Hon har ingen näringsverksamhet eller eget

Läs mer

Schablonbeskattat investeringssparkonto och ändrad beskattning av kapitalförsäkring

Schablonbeskattat investeringssparkonto och ändrad beskattning av kapitalförsäkring Lagrådsremiss Schablonbeskattat investeringssparkonto och ändrad beskattning av kapitalförsäkring Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 12 maj 2011 Anders Borg Pia Gustafsson

Läs mer

OP-pensionsförsäkring

OP-pensionsförsäkring OP-pensionsförsäkring Produktfakta för OP-pensionsförsäkring INNEHÅLL Det lönar sig att spara för en tilläggspension 3 Lagstadgad arbetspension 3 En OP-pensionsförsäkring som planerats just för dig 4 Avkastning

Läs mer

Förmån av tandvård en promemoria

Förmån av tandvård en promemoria Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Förmån av tandvård en promemoria 1 Förmån av tandvård Sammanfattning Utgångspunkten är att den offentliga finansieringen av tandvården skall ske i huvudsak

Läs mer

Skatteregler för delägare i handelsbolag

Skatteregler för delägare i handelsbolag SKV 299 utgåva 18 Skatteregler för delägare i handelsbolag med deklarationsanvisningar Taxeringsår 2013 Den här broschyren behandlar beskattning av delägare i handels- och kommanditbolag fysiska och juridiska

Läs mer

Promemorian Vissa kapitalbeskattningsfrågor (Fi2007/4031)

Promemorian Vissa kapitalbeskattningsfrågor (Fi2007/4031) 2007-06-26 F O N D B O L A G E N S REMISSYTTRANDE Finansdepartementet 103 33 STOCKHOLM Promemorian Vissa kapitalbeskattningsfrågor (Fi2007/4031) Fondbolagens Förening har beretts tillfälle att yttra sig

Läs mer

Skatteverkets meddelanden

Skatteverkets meddelanden Skatteverkets meddelanden ISSN 1652-1447 Skatteverkets information om skattelättnader för hushållstjänster * I detta meddelande finns information om vad som gäller för att få skattereduktion för hushållstjänster,

Läs mer

Exklusiv förvaltningstjänst för Investerums kunder med sparande i försäkring via Zurich International

Exklusiv förvaltningstjänst för Investerums kunder med sparande i försäkring via Zurich International When we own portions of outstanding businesses with outstanding managements, Our favorite holding period is forever. Warren Buffett Kära kund, Den diskretionära tjänsten Investerum Navigator Zurich har

Läs mer

Regeringens proposition 2008/09:182

Regeringens proposition 2008/09:182 Regeringens proposition 2008/09:182 Beskattning av utomlands bosatta artister, m.fl. Prop. 2008/09:182 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 8 april 2009 Fredrik Reinfeldt

Läs mer

Bakgrund. Inlösen 2015 2

Bakgrund. Inlösen 2015 2 Inlösen 2015 Information till aktieägarna i HiQ International AB (publ) avseende styrelsens förslag om uppdelning av aktier och obligatoriskt inlösenförfarande Bakgrund BAKGRUND HiQ International ABs (

Läs mer

Pensionera dig utomlands. vi ger dig råd att förverkliga drömmen

Pensionera dig utomlands. vi ger dig råd att förverkliga drömmen Pensionera dig utomlands vi ger dig råd att förverkliga drömmen 1 2 Många svenskar drömmer om att tillbringa delar av året utomlands. Ett land där klimatet är behagligt och pensionen räcker längre är de

Läs mer

Redovisa om möjligt hur förändringarna 2016 i kronor samt andel av disponibel inkomst påverkar inkomstfördelningen mellan män och kvinnor.

Redovisa om möjligt hur förändringarna 2016 i kronor samt andel av disponibel inkomst påverkar inkomstfördelningen mellan män och kvinnor. 2015-08-25 Dnr 2015:1213 Redovisa de offentligfinansiella effekterna åren 2016-2019 av att 1) höja gränsen för reseavdraget till 18 000 kronor för personer som bor i kommungrupp 1-4 samt sänka gränsen

Läs mer

H ö g s t a f ö r v a l t n i n g s d o m s t o l e n HFD 2012 ref. 1

H ö g s t a f ö r v a l t n i n g s d o m s t o l e n HFD 2012 ref. 1 H ö g s t a f ö r v a l t n i n g s d o m s t o l e n HFD 2012 ref. 1 Målnummer: 4659-11 Avdelning: 2 Avgörandedatum: 2012-01-20 Rubrik: Lagrum: En person som är anställd som personlig assistent åt sin

Läs mer

Rapport till PRO angående beskattning av pensioner och arbetsinkomster i 16 länder

Rapport till PRO angående beskattning av pensioner och arbetsinkomster i 16 länder 1 Rapport till PRO angående beskattning av pensioner och arbetsinkomster i 16 länder av Laure Doctrinal och Lars- Olof Pettersson 2013-10- 10 2 Sammanfattande tabell I nedanstående tabell visas senast

Läs mer

13 Hyresfastigheter m.m.

13 Hyresfastigheter m.m. 13 Hyresfastigheter m.m. Hyresfastigheter m.m. 979 Uthyrt småhus Bokföringsmässig grund Fiktiv värdeminskning Hyresersättning m.m. 13.1 Allmänt De avsnitt i handledningen som behandlar redovisning, intäkter,

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229); SFS 2006:1520 Utkom från trycket den 29 december 2006 utfärdad den 20 december 2006. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i

Läs mer

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 1996 ref. 38

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 1996 ref. 38 R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 1996 ref. 38 Målnummer: 1716-93 Avdelning: pl Avgörandedatum: 1996-06-14 Rubrik: En person, som vid tillämpning av dubbelbeskattningsavtalet med Kenya ansetts ha hemvist

Läs mer

Investeringssparkonto och ändrad beskattning av kapitalförsäkring

Investeringssparkonto och ändrad beskattning av kapitalförsäkring Bilaga 8 Investeringssparkonto och ändrad beskattning av kapitalförsäkring Bilaga till avsnitt 6.13 Bilaga 8 Investeringssparkonto och ändrad beskattning av kapitalförsäkring Innehållsförteckning Bilaga

Läs mer

Regeringens proposition 2007/08:55

Regeringens proposition 2007/08:55 Regeringens proposition 2007/08:55 Nya skatteregler för pensionsförsäkring, m.m. Prop. 2007/08:55 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 14 februari 2008 Fredrik Reinfeldt

Läs mer

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2007 ref. 15

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2007 ref. 15 R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2007 ref. 15 Målnummer: 3533-04 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2007-03-15 Rubrik: Lagrum: En skattskyldig har inte ansetts verksam i betydande omfattning i ett fåmansbolag

Läs mer

2014 12-16. 5.1 Månadstabellen... 6 5.2 Tvåveckorstabellen... 6. 6 Avdrag som beaktas i preliminärskattetabellerna... 7. 6.1 Grundavdrag...

2014 12-16. 5.1 Månadstabellen... 6 5.2 Tvåveckorstabellen... 6. 6 Avdrag som beaktas i preliminärskattetabellerna... 7. 6.1 Grundavdrag... *Skatteverket 1(21) 2014 12-16 Sammanfattning... 2 1 Inledning... 2 2 Förutsättningar som skattetabellerna grundas på... 3 3 Tabellernas indelning i kolumner... 3 4 Tabellernas indelning i avlöningsperioder...

Läs mer

Reseavtal Green Cargo AB

Reseavtal Green Cargo AB 2 Inledning Detta dokument innehåller gällande reseavtal för AB i sin lydelse efter ändringar per den 1 januari 2012. AB 1 Tillämpningsområde Avtalet tillämpas på alla arbetstagare vid AB och gäller för

Läs mer

Social- och omsorgskontoret. Avgifter för äldre och personer med funktionsnedsättning

Social- och omsorgskontoret. Avgifter för äldre och personer med funktionsnedsättning Social- och omsorgskontoret Avgifter för äldre och personer med funktionsnedsättning GÄLLER FRÅN FEBRUARI 2016 Social- och omsorgskontoret i Södertälje kommun ger stöd, omsorg och personlig omvårdnad till

Läs mer

3 Om dödsbobeskattning

3 Om dödsbobeskattning Om dödsbobeskattning 1369 3 Om dödsbobeskattning 4 kap. IL prop. 1993/94:50 prop. 1999/2000:2 Sammanfattning Nya regler sedan 1988 Juridisk person 3.1 Allmänt om dödsbo För dödsfallsåret läggs den avlidnes

Läs mer

Inkomstförfrågan gällande insatser inom vård och omsorg

Inkomstförfrågan gällande insatser inom vård och omsorg Information För att beräkna din avgift vad gäller insatser inom vård, till exempel hemtjänst, trygghetslarm, särskilt boende med mera, behöver vi ha uppgifter från dig rörande din inkomst. Uppgifter som

Läs mer

Parametrar och gränsvärden för att beräkna avgifter och skatt inom kapital. Tabellen uppdateras vid behov och allteftersom skattesystemetet förändras.

Parametrar och gränsvärden för att beräkna avgifter och skatt inom kapital. Tabellen uppdateras vid behov och allteftersom skattesystemetet förändras. Parametrar och gränsvärden för att beräkna avgifter och skatt inom kapital. Tabellen uppdateras vid behov och allteftersom skattesystemetet förändras. Arvs- och gåvoskatt 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Läs mer

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2004 ref. 63

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2004 ref. 63 R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2004 ref. 63 Målnummer: 456-01 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2004-09-07 Rubrik: Fråga om kammarrätt i ett mål om inkomsttaxering utformat domslutet på ett sätt som omöjliggör

Läs mer

Detaljerade deklarationsanvisningar finns på adressen skatt.fi/blanketter/2

Detaljerade deklarationsanvisningar finns på adressen skatt.fi/blanketter/2 Anvisningar för deklaration 2 JORDBRUKS- IDKARE skatteår 2014 Detaljerade deklarationsanvisningar finns på adressen skatt.fi/blanketter/2 INNEHÅLL AKTUELLT 3 ATT DEKLARERA 3 BETALNING OCH ÅTERBÄRING AV

Läs mer

24 steg för att sänka skatten följ vår enkla guide

24 steg för att sänka skatten följ vår enkla guide Planera Bolånetaket Sid 28 PA-skolan Sid 31 24 steg för att sänka skatten följ vår enkla guide Det är nu du kan påverka skatten i nästa års deklaration. Efter årsskiftet är det för sent. Följ vår guide

Läs mer

Anvisningar för beräkning av sjukdagpenningens belopp

Anvisningar för beräkning av sjukdagpenningens belopp Anvisningar för beräkning av sjukdagpenningens belopp Närmare information om de allmänna grunderna för sjukdagpenningen får du via länken När du blir sjuk och på FPA-byråerna. Dagpenningbeloppet beräknas

Läs mer

FÖRBUNDSINFO. Allmän arbetsrättslig information om LAS med mera. Handläggare: Samtliga avtalssekreterare, tel. 08-737 70 00.

FÖRBUNDSINFO. Allmän arbetsrättslig information om LAS med mera. Handläggare: Samtliga avtalssekreterare, tel. 08-737 70 00. Kopiera gärna FÖRBUNDSINFO FÖRBUNDSINFO Nr 3 februari 2008 Allmän arbetsrättslig information om LAS med mera I detta FörbundsInfo behandlas några vanliga tillämpningar som rör ändringarna i lagen om anställningsskydd

Läs mer

Avgifter. Inom verksamheter Riktat till Äldre och funktionsnedsatta

Avgifter. Inom verksamheter Riktat till Äldre och funktionsnedsatta Avgifter Inom verksamheter Riktat till Äldre och funktionsnedsatta 1 mars 2016 28 februari 2017 Innehåll Information om avgifter... 3 Avgift för service och omvårdnad... 3 Avgift för trygghetslarm och

Läs mer

SPPs PLUSpension privat pensionsförsäkring

SPPs PLUSpension privat pensionsförsäkring Förköpsinformation. Publicering 2016-06-01. SPPs PLUSpension privat pensionsförsäkring PLUSpension riktar sig till privatpersoner som vill flytta sitt försäkringskapital till SPP från annat försäkringsbolag

Läs mer

Skatteregler för stiftelser Med information om Inkomstdeklaration 3

Skatteregler för stiftelser Med information om Inkomstdeklaration 3 Beskattningsår 2014 Skatteregler för stiftelser Med information om Inkomstdeklaration 3 Stiftelser Den här broschyren vänder sig till er som ska fylla i Inkomst deklaration 3 för en stiftelse. Broschyren

Läs mer

7 Inkomster som är skattefria

7 Inkomster som är skattefria Inkomster som är skattefria 77 7 Inkomster som är skattefria 8 kap. IL prop. 1999/2000:2, del 2 s. 92-105 SOU 1997:2, del II s. 65-78. Sammanfattning All inkomstbringande verksamhet som inte är uttryckligt

Läs mer

ATT BETALA TILLBAKA ANNUITETSLÅN

ATT BETALA TILLBAKA ANNUITETSLÅN ATT BETALA TILLBAKA ANNUITETSLÅN Information om regler för betalning av lån tagna efter den 30 juni 2001 2006 Innehåll Annuitetslån 3 Återbetalning 4 Trygghetsregler 9 Avskrivning 10 Flera lån 12 Återkrav

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om bostadstillägg till pensionärer m.fl.; SFS 2001:761 Utkom från trycket den 13 november 2001 utfärdad den 1 november 2001. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande.

Läs mer

2004-02-02 Fi2004/475. 1 Bakgrunden till förslaget. 1.1 Ombildning till aktiebolag

2004-02-02 Fi2004/475. 1 Bakgrunden till förslaget. 1.1 Ombildning till aktiebolag Promemoria 2004-02-02 Fi2004/475 Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Enheten för företagsbeskattning, S1 Telefon vx 08-405 10 00 Överföring av periodiseringsfond och expansionsfond vid ombildning

Läs mer

Aktiespararna Topp Sverige 2007 ÅRSBERÄTTELSE

Aktiespararna Topp Sverige 2007 ÅRSBERÄTTELSE Aktiespararna Topp Sverige 2007 ÅRSBERÄTTELSE FONDFAKTA Fondens beteckning Aktiespararna Topp Sverige, nedan kallat fonden Fonden förvaltas av Aktieinvest FK AB, nedan kallat bolaget Värdepappersbolag

Läs mer

23 Inkomst av kapital

23 Inkomst av kapital Inkomst av kapital 389 23 Inkomst av kapital 41-44, 48, 52, 54 och 55 kap. IL SFS 1991:1833, 1993:1471, 1543, 1544, 1994:778 prop. 1989/90:110 del I s. 295 298, 388 477, 698 705, 709 730, del II s. 123

Läs mer

Fakta för arbetsgivare och företag om. Datum, belopp och procentsatser Perioden juni december 2016

Fakta för arbetsgivare och företag om. Datum, belopp och procentsatser Perioden juni december 2016 Fakta för arbetsgivare och företag om Datum, belopp och procentsatser Perioden juni december 2016 Nyhet för redovisningsperioderna juni december 2016 Den reducerade avgiften för ungdomar tas bort fr.o.m.

Läs mer