TIO i TOPP Smågrisproduktion (föregående års placering inom parantes) 1 (1) 2 (-) 3 (-) 4 (-) 5 (6) 6 (-)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TIO i TOPP - 2007. Smågrisproduktion (föregående års placering inom parantes) 1 (1) 2 (-) 3 (-) 4 (-) 5 (6) 6 (-)"

Transkript

1 Smågrisproduktion (föregående års placering inom parantes) TIO i TOPP (1) Erland och Ann Jakobsson, Ljungbyholm Integrerad smågrisproduktion med 0 suggor i 3-veckorssystem. 27,4 producerade smågrisar/sugga och år. Gården ligger i Voxtorp söder om Kalmar och ägs av Erland och Ann Jacobsson och sköts av ägarna samt en anställd. Besättningen har egen rekrytering med alternerande återkorsning. Stallarna består av grisningsboxar och tillväxtboxar med turbomat, samt "trerummare" till sinsuggorna. Grisarna utfodras med torrt färdigfoder. Skattad arbetsåtgång 22 tim/sugga och år. Framgångsfaktorer är att man är noggrann med rekryteringen, att man lägger ner mycket tid runt grisningen, att man har fokus på enskilda suggors kapacitet vid kullutjämning och noterar mycket om enskilda suggor. Lybydal Gris AB, Mats och Rose-Marie Nilsson, Hörby Smågrisproducerande besättning med 430 suggor i 2,2,3-veckorssystem. 2, producerade smågrisar/sugga och år. Besättningen ägs av Mats och Rose-Marie Nilsson och sköts av familjen Nilsson samt en anställd. Besättningen har egen rekrytering. Stallarna består av BB och tillväxtboxar. Sinsuggorna går på djupströbädd. Grisarna utfodras med torrt färdigfoder. Skattad arbetsåtgång 10 tim/sugga och år. Framgångsfaktorer är noggrannhet och engagemang. Besättningen har bytt från torvofin till injektion 2 ggr, vilket bidragit till det fina resultatet. SunPig Sunnanbo Gård AB, Sven-Erik och Helena Eriksson, Tierp Smågrisproducerande besättning med 160 suggor i 4--veckorssystem. 2,8 producerade smågrisar/sugga och år. Besättningen ägs av Sven-Erik och Helena Eriksson och sköts av Eva-Lotta Lund. Besättningen köper in obetäckta och betäckningsfärdiga hybrider. Stallarna består av grisningsavdelning och tillväxtavdelning. Grisarna utfodras med eget torrfoder. Skattad arbetsåtgång 21 tim/sugga och år. Framgångsfaktorer är att man köper in bra djur från en besättning, fasta rutiner och lång erfarenhet av smågrisproduktion. Man avsätter tid för finlir. Grisningsboxen är man mest nöjd med i stallet. AnnelövsGrisen AB, Bengt Hellerström och Kent Nilsson, Vallåkra Delintegrerad smågrisproduktion med 0 suggor i 1-veckorssystem. 2,6 producerade smågrisar/sugga och år. Besättningen ägs av Bengt Hellerström och Kent Nilsson och sköts av 8, tjänst. Besättningen har egen rekrytering. Stallarna består av grisningsavdelning och tillväxtavdelning. Suggorna utfodras med permeatvassle, drank och färdigfoder. Framgångsfaktorer är duktig personal och strikta rutiner. Man avvänjer på måndag och betäcker fre-sön, vilket ger mer tid för omvårdnad av nyfödda. Stallarna är relativt gamla och bygge av nytt tillväxtstall pågår. Sören och Christina Carlsson, Nedre Rumäng, Vedevåg Integrerad besättning med 126 suggor i veckorssystem. 2,4 producerade smågrisar/sugga och år. Besättningen sköts av ägarna och djurskötaren Monika Robertsson. Besättningen har egen rekrytering. Stallarna består av enhetsboxar ( Vedevågsboxen tillverkad av Myrby) och slaktsvinsboxar. Sinsuggorna går på djupströ. Grisarna utfodras med blötfoder. Framgångsfaktorer är den mycket duktiga djurskötaren Monika, samt att man flyttar de minsta grisarna till en amsugga vid avvänjning. Det stora lyftet kom för några år sedan då man började brunstpassa på helgerna. Sven-Allan Gustavsson, Lörby, Sölvesborg Integrerad besättning med 280 suggor i 3-veckorssystem. 2,2 producerade smågrisar/sugga och år. Besättningen sköts av Sven-Allan Gustavsson och Katti Harrysson. Besättningen har egen rekrytering med alternerande återkorsning. Stallarna består av grisnings- och tillväxtboxar. Betäcknings- och sinsuggeavdelning består av 3-rummare. Suggorna utfodras med permeatvassle, drank och färdigfoder. Skattad arbetsåtgång 12 tim/sugga och år. Framgångsfaktorer är att man inte har någon växtodling, grisarna kommer i första hand året runt. Fokuserar på att grisarna ska få rätt foder vid rätt ålder/vikt. Alla grisar vägs vid avvänjning. Jobbar mycket med juver och digivning. 3- rummarna är halmsnåla. Bra klövhälsa.

2 7 8 (10) Hans och Ingrid Leion, Bjursnäs, Ljungbyholm Integrerad besättning med 180 suggor i 4,4,3-veckorssystem. 24, producerade smågrisar/sugga och år. Besättningen sköts av ägarna och avbytare. Ingrid har huvudansvaret för grisarna. Besättningen har egen rekrytering. Stallarna består av enhetsboxar. Betäckning och sinsuggor övervägande på djupströ. Grisarna utfodras med vassle och färdigfoder. Skattad arbetsåtgång 13 tim/sugga och år. Framgångsfaktorer är ett mycket lättarbetat stall man lägger tid på väsentligheter. Bra rutiner och har bra koll på all teknik t ex ventilationen. Stallet har gott om billig värme och ett enkelt utgödslingssystem. Plexiglastak tillsammans med golvvärme fungerar bra i grisningsboxen. Under året har man byggt ut slaktsvinsstallet som gjort att man fått bättre plats för rekryteringen. Gunnar Olofsson, Lillpite Integrerad serogrisbesättning med 120 suggor i 4,-veckorssystem. 24,8 producerade smågrisar/sugga och år. Besättningen sköts av Gunnar Olofsson tillsammans med Anders Olofsson och Suzanne Olofsson. Besättningen har egen rekrytering med alternerande återkorsning. Stallarna består av enhetsboxar ( Bergslagsboxen från Simia) och betäckning på djupströ. Suggorna utfodras med blötfoder - både eget och köpt. Skattad arbetsåtgång 1 tim/ sugga och år. Framgångsfaktorer är serogriskonceptet, goda rutiner och fader Anders, som är en riktig pysslare. Man väger alltid några avvänjningsgrisar vid inventeringen. Sayno AB, Mats Johansson, Färjestaden Smågrisproduktion med 180 suggor i 3-veckorssystem. 24,4 producerade smågrisar/sugga och år. Gården ligger i Björnhovda strax utanför Färjestaden på Öland. Suggorna sköts av Mats Johansson tillsammans med Håkan Johansson som är anställd på gården. På gården odlas en hel del specialgrödor men det är alltid grisarna som går i första hand. Stallarna består av grisningsboxar med öppna gödselgångar och tillväxtboxar. Sinsuggorna går på djupströbädd. Besättningen har egen rekrytering med alternerande återkorsning. Suggorna utfodras med färdigfoder. Skattad arbetsåtgång 17 tim/sugga och år. Framgångsfaktorer är bra medhjälpare och lång erfarenhet av smågrisproduktion. Mycket nöjd med sinsuggestallet med djupströbädd, skrapgång och foderbås. Håstad Gris AB, Önnestad Smågrisproduktion med 4 suggor i 2-veckorssystem. 24,4 producerade smågrisar/sugga och år. Besättningen ägs av Torbjörn Sigesgård, Mikael Betåker och Tillväxtbolaget och sköts av 3, årsanställd. Besättningen har egen rekrytering med alternerande återkorsning. Stallarna består av BB och tillväxtboxar. Betäckning på djupströ och sinsuggor i Burträskboxar. Suggorna utfodras med torrt färdigfoder. Skattad arbetsåtgång 12 tim/sugga och år. Framgångsfaktorer är målmedveten intresserad personal som trivs på arbetsplatsen och stannar kvar, samt PigWinuppföljning. Bra golv i grisningsboxen (behandlat med Epoxi). GHS Johnsson AB, Ljungbyholm Integrerad besättning med 100 suggor i 3-veckorssytem. 24,4 producerade smågrisar/sugga och år. Besättningen sköts av Per, Hans och Sune Johnsson. Besättningen har egen rekrytering. Stallarna består av traditionella grisningsboxar, turbomatstall till tillväxtgrisarna och djupströ till sinsuggorna. Suggorna utfodras med torrfoder. Framgångsfaktorer är duktiga djurägare med lång erfarenhet, bra rutiner. Glasholms Grisgård AB, Mats Emilsson, Söderåkra Integrerad besättning med 300 suggor i 4,4,3-veckorssystem. 24,4 producerade smågrisar/sugga och år. Besättningen sköts av Mats och en anställd Tom. Besättningen har egen rekrytering. Stallarna består av grisningsboxar med dränerat golv och skyddsgrindar, samt av tillväxtboxar. Sinsuggor i trerummare. Suggorna utfodras med blött färdigfoder. Skattad arbetsåtgång 12, tim/sugga och år. Framgångsfaktorer är noggranna utfodringsrutiner och tvättning. Grisningsavdelningen fungerar mycket bra. Sista året har antalet levandefödda ökat och Tom har varit duktig på att ta hand om dessa. Granepig AB, Johan Mattsson och Håkan Tufvesson, Torne Hällestad Smågrisproduktion med 1130 suggor med grisning varje vecka. 24,4 producerade smågrisar/sugga och år. Besättningen ägs av Johan Mattsson och Håkan Tufvesson och sköts av 6 anställda och av Håkan till viss del. Rekrytering sker genom inköp av, mån gyltor. Stallarna består av BB och tillväxtboxar. Sinsuggorna går på djupströ. Suggorna utfodras med blötfoder bestående av eget mjöl och spannmål. Skattad arbetsåtgång 0, tim/producerad smågris. Framgångsfaktorer är fasta rutiner som följs punktligt. Nöjd med djupströbädden till sinsuggorna och 13,1 levandefödda.

3 Ingelstorpsskolan, Kalmar Externintegrerad besättning med 100 suggor i 4,-veckorssystem. 24,4 producerade smågrisar/sugga och år. Besättningen sköts av Lena Karlsson. Rekrytering sker genom inköp av dräktiga hybrider. Stallarna består av grisningsboxar med öppen gödselgång och tillväxtboxar med upphöjd spalt. Suggorna utfodras med torrfoder. Framgångsfaktorer är djurintresse, noggrannhet och förebyggande djurskötsel. Bra personal, intresserade elever och mycket bra djurmaterial bidrar också till resultatet. Besättningarna på topplistan har i genomsnitt följande resultat: (föregående års resultat inom parantes) Producerade smågrisar/årssugga 2,1 (2,6) Medelantal suggor+gyltor 328 (147) Levande födda/kull 12, (12,) Avvanda per kull 11,1 (11,2) Dödlighet före avvänjning, % 13,7 (12,8) Dödlighet efter avvänjning, % 1, (1,3) Improduktiv tid, dagar 11,7 (10,6) Alla besättningar som sänder in resultat till medeltalsberäkningen har möjlighet att hamna på 10 i topp. I styrgrupp PigWin har vi beslutat att följande regler ska gälla för att besättningen skall vara aktuell för topplistan: De insända resultaten skall tillsammans omfatta minst 20 dagar. Det måste finnas minst två perioder insända under året. Perioder räknas till de år de avslutas, dvs alla perioder med slutdatum under 2008 räknas till Styrgruppen förbehåller sig rätten att utesluta eller korrigera resultatet, för besättningar där vi (om möjligt i samråd med eventuell rådgivare) bedömer att resultatet är felaktigt eller orimligt. Styrgrupp PigWin består av Kerstin Annér, QG, Åsa Ivarsson, Avelspoolen, Sarah Johansson, KLS, Ingvar Eriksson, LRF Konsult och Per-Olof Olsson, Scan AB.

4 Slaktgrisproduktion (förra årets resultat inom parantes) TIO i TOPP (1) 3 (4) 4 (3) 7 Johanssons jordbruk, Maria och Jan-Olof Johansson, Trehörningssjö Slaktsvinsbesättning med 300 slaktsvinsplatser i ombyggt kostall med tvärtrågsboxar och plant spaltgolv. Blötfoder. Besättningen sköts av ägarna samt avbytare tre dagar per månad. Skattad arbetsåtgång 0,3 tim/slaktsvin. Alla grisar vägs vid insättning. Framgångsfaktorer är serogrisproduktion, noggrannhet vid utfodring, duktiga djurskötare framförallt Maria. Utfodringsanläggningen (Big Dutchman) har fungerat felfritt i 11 år. Östra Kråkerums gård, Mönsterås Helintegrerad besättning med 00 slaktsvinsplatser norr om Kalmar. Blandade boxar lång- och tvärtråg. Blötfoder med vatten, koncentrat, ärtor och spannmål. Besättningen sköts av ägarna sysslingarna Anders och Lars Johansson och djurskötaren Kristoffer Olofsson. Skattad arbetsåtgång 0,3 tim/slaktsvin. Alla grisar vägs vid insättning. Framgångsfaktorer är noggrann justering av foderkurvan, hög fodertilldelning tidigt. Utfodringsanläggningen fungerar bra. Bra djurflöde med jämna grisar. Glasholms grisgård, Söderåkra Helintegrerad besättning med 100 slaktsvinsplatser söder om Kalmar. Tvärtrågs- och turbomatboxar. Blötfoder med permeatvassle och färdigfoder. Besättningen ägs av Mats Emilsson och sköts av Mats och sonen Tom. Merparten av smågrisarna föds upp på gården och resten säljs. Ca 40% av smågrisarna vägs. Framgångsfaktorer är strikt omgångsuppfödning med tvätt mellan varje omgång och noggrannhet med foderkurvan, att man är integrerad och producerar sina egna grisar. Lång erfarenhet av grisar som ger resultat. Mycket nöjd med tvättroboten och utlastningsrummet som är smidigt och enkelt att använda. Höberga, Clas Hellström, Lidköping Helintegrerad besättning med 800 slaktsvinsplatser utanför Lidköping. Långtrågsboxar. Blötfoder med stärk, permeatvassle, soja, spannmål och premix. Besättningen sköts av ägaren. Ca 30% av grisarna vägs. Framgångsfaktorer är noggrann vägning vid slakt, strikt omgångsuppfödning och Skov kycklingventilation. Mycket nöjd med ventilationen som fungerar bra. Lidgris AB, Tun Externintegrerad besättning med 180 slaktsvinsplatser utanför Lidköping. Tvärtrågsboxar i alla 6 avdelningarna. Blötfoder med drank, stärk, premix, soja och spannmål. Besättningen ägs av Stellan Eriksson (VD), Håkan Karlsson, Bengt Nilsson, Rune Larsson och SDT AB, och sköts av ägarna och Ida Gullbrandsson. Alla grisar vägs vid insättningen. Framgångsfaktorer är storlekssortering av smågrisar efter vikt vid insättning och igen efter några veckor, duktig djurskötare, skickar slakt varje vecka med noggrann viktuppföljning av varje leverans, noggrann med uppföljning och avstämning av djur och fodermedel. Under året har man kört en extra omgång för att hjälpa ägarna med smågrisöverskottet. Ingrid Erlansson och Torvald Carlsson, Gamleby Helintegrerad besättning med 140 slaktsvinsplatser. Långtrågsboxar. Blötfoder med vatten, soja, premix och spannmål. Besättningen sköts av ägarna och Pia Andersson och Ulrika Gustafsson (huvudansvar). Alla grisar vägs vid insättning. Skattad arbetsåtgång ca 18 min/slaktgris. Gammalt stall med stor luftvolym. Framgångsfaktorer är god tillväxt vilket skapar tomtider mellan omgångarna. Ulf Sahlin och US Farming, Ulf Sahlin och Maria Fagerström, Stöde Slaktsvinsbesättning med 130 slaktsvinsplatser. 00 platser med tvärtråg och 40 med långtråg. Blötfoder med gränsmjölk, koncentrat och spannmål. Besättningen sköts av Carina Fagerström. Alla grisar vägs vid insättning. Skattad arbetsåtgång 20 min/slaktgris. Framgångsfaktorer är Maria som är duktig på att sköta grisarna och att man får fina serogrisar från en besättning som man har mellangårdsavtal med. Gränsmjölk är ett bra alternativfodermedel.

5 8 Christer Hylander, Västerås Helintegrerad besättning med 1080 slaktsvinsplatser i tre avdelningar. Långtrågsboxar, tillväxtgrisar i familjeboxar. Blötfoder med vatten, koncentrat och spannmål. Besättningen sköts med hjälp av Josefin Ingvast och Anette Wahlström. Ca 0% av grisar vägs vid insättning. Total uppfödningstid från födsel till slakt 22 veckor. Framgångsfaktorer är mycket bra smågrisar, noggrann foderstyrning, 4 utfodringar per dag, och duktig personal. Slaktsvinsstallet med långtrågsboxar fungerar mycket bra. Värmeväxlingssystem som kyler gödseln ger värme åt golven. Har trots PMWS-problem under året fått bra resultat. Karlsborg, Ove Nilsson, Ljungbyholm Externintegrerad slaktsvinsbesättning med 00 slaktsvinsplatser utanför Ljungbyholm. Långtrågs- och tvärtrågsboxar. Blötfoder. Besättningen sköts av ägaren och av Viking Franzén. Alla grisarna vägs vid insättning. Framgångsfaktorer är fasta rutiner och mellangårdsavtal med fina grisar. Bra rådgivning som kommer med nya idéer och sätter upp nya mål. Stenbacka, Marie och Christian Järlesäter, Degeberga Helintegrerad slaktsvinsbesättning med 1260 slaktsvinsplatser. 2 avdelningar med långtrågsboxar. Blötfoder med bröd, permeatvassle och drank. Besättningen ägs och sköts av ägarna samt av Sandra Åkerblom.Ca 2/3 av grisarna vägs vid insättning. Skattad arbetsåtgång 0,16 tim/slaktgris. Framgångsfaktorer är att besättningen varit sluten sedan 18. Stor vikt läggs vid foderstyrning och foderoptimering. Nöjd med utlastningen som är mycket lättarbetad. Utgödsling med linor och släde och självfall från tvärkulvert ger minimalt med arbete och energiåtgång. Viglunda AB, Skara Integrerad slaktsvinsbesättning med 800 slaktsvinsplatser. Äldre slaktsvinsstallar med lång- och tvärtrågsboxar. Blötfoder med ostvassle, soja, ärtor, åkerbönor, premix och spannmål. Besättningen är satellit. Inga grisar vägs vid insättning. Framgångsfaktorer är egna bra smågrisar och att man kör med 3-fasfoder. För att få fram de bästa besättningarna har vi vägt samman tillväxt, foderförbrukning, klassning och dödlighet med ekonomiska vikter. Besättningarna på topplistan har i genomsnitt följande resultat: (förra årets resultat inom parantes) Tillväxt: 71 g/dag (46) Foderförbrukning: 32,4 MJ/kg tillväxt (32,8) Klassning: 7, % (7,7) Dödlighet: 1,3 % (1,0) Alla besättningar som sänder in resultat till medeltalsberäkningen har möjlighet att hamna på 10 i topp. I referensgruppen för PigWin har vi beslutat att följande regler ska gälla för att besättningen skall vara aktuell för topplistan: Foderförbrukning (MJ/kg tillväxt), tillväxt (g/dag), köttprocent och dödlighet vägs samman med hjälp av en formel med ekonomiska vikter på de fyra måtten. Det skall finnas insända resultat för minst 60% av besättningens slakt. Perioder räknas till de år de avslutas, dvs. alla perioder med sista slakt under 2008 räknas till Helst bör alla grisar vägas vid insättningen, om så inte är fallet bör åtminstone en representativ del av grisarna vara vägda Vid användning av alternativt foder bör detta vara energivärderat Referensgruppen förbehåller sig rätten att utesluta, eller korrigera resultatet, för besättningar där vi (om möjligt i samråd med eventuell rådgivare) bedömer att resultatet är felaktigt eller orimligt. Referensgrupp PigWin består av Kerstin Annér, QG, Åsa Ivarsson, Avelspoolen, Sarah Johansson, KLS, Ingvar Eriksson, LRF Konsult och Per-Olof Olsson, Scan AB.

Resultat och kostnader i ekologisk grisproduktion

Resultat och kostnader i ekologisk grisproduktion Resultat och kostnader i ekologisk grisproduktion 2005 Förord Denna dokumentationsstudie av ekologisk grisproduktion har genomförts under 2005 i sex besättningar med varierande inriktning. Tre besättningar

Läs mer

Strategi för uppfödning av slaktsvin

Strategi för uppfödning av slaktsvin Nr 29. September 2002 Strategi för uppfödning av slaktsvin Eva Persson, SLU Institutionen för jordbruksvetenskap, Skara Barbro Mattsson, Praktiskt Inriktade Grisförsök, Skara Sammanfattning I denna studie

Läs mer

FLER GRISAR, MER KÖTT, SPARAD TID, ÖKAD LÖNSAMHET TACK VARE... BÄTTRE GENETIK

FLER GRISAR, MER KÖTT, SPARAD TID, ÖKAD LÖNSAMHET TACK VARE... BÄTTRE GENETIK UTFODRINGSREKOMMENDATIONER FÖR LYDIA FLER GRISAR, MER KÖTT, SPARAD TID, ÖKAD LÖNSAMHET TACK VARE... BÄTTRE GENETIK Version: Maj 2014 UTFODRING AV GYLTOR Utfodring av gyltor under uppfödningsperioden Norsvin

Läs mer

Amsuggor ett sätt att underlätta avvänjningen för underviktiga smågrisar

Amsuggor ett sätt att underlätta avvänjningen för underviktiga smågrisar Nr 28. Augusti 2002 Amsuggor ett sätt att underlätta avvänjningen för underviktiga smågrisar Christina Erdtman, Lantmästarprogrammet 2000 2002, Alnarp Ann-Charlotte Olsson, Institutionen för jordbrukets

Läs mer

Grisars utfodring och miljöpåverkan. Robert Paulsson Grisrådgivare LRF Konsult Affärsrådgivning

Grisars utfodring och miljöpåverkan. Robert Paulsson Grisrådgivare LRF Konsult Affärsrådgivning Grisars utfodring och miljöpåverkan $ Robert Paulsson Grisrådgivare LRF Konsult Affärsrådgivning Grisar i Sverige de senaste 10 åren Antalet grisar ökade efter EU-inträdet men har sedan minskat, trots

Läs mer

Besättningsbeskrivningar av smågrisproducerande besättningar inom Farmek som utnyttjar Rasp

Besättningsbeskrivningar av smågrisproducerande besättningar inom Farmek som utnyttjar Rasp Besättningsbeskrivningar av smågrisproducerande besättningar inom Farmek som utnyttjar Rasp Sammanfattning Materialet är en beskrivning av de smågrisproducerande besättningar inom Farmek som använder Rasp

Läs mer

Management som påverkar suggans produktivitet i framgångsrika svenska och danska besättningar

Management som påverkar suggans produktivitet i framgångsrika svenska och danska besättningar Pigrapport nr 54 Juni 2013 Management som påverkar suggans produktivitet i framgångsrika svenska och danska besättningar Sophia Isberg, agronomstudent SLU, sois0001@stud.slu.se Barbro Mattsson, Svenska

Läs mer

Sammanfattning. Inledning

Sammanfattning. Inledning Blötutfodrade smågrisar jämförda under slaktsvinsperioden med torrutfodrade smågrisar. Jämförelsen är gjord i en slaktsvinsbesättning med blötutfodring Sammanfattning - Det fanns inga skillnader beträffande

Läs mer

Internationella rapporten 2012

Internationella rapporten 2012 Internationella rapporten 2012 Ingvar Eriksson, Svenska Pig Svenska Pig deltar i ett internationellt nätverk, InterPIG. I nätverket jämförs produktionsresultat från medlemsländerna och ekonomiska parametrar.

Läs mer

Betydelsefulla ändringar i PigWin Sugg mellan version 3.84 och version 3.95

Betydelsefulla ändringar i PigWin Sugg mellan version 3.84 och version 3.95 Betydelsefulla ändringar i PigWin Sugg mellan version 3.84 och version 3.95 Suggdata, arbetslista Det har tillkommit en möjlighet att välja om bilden Analysbegränsningar skall visas då man tar fram en

Läs mer

Instruktion för suggringsnav

Instruktion för suggringsnav Instruktion för suggringsnav Innehåll 1. Registrering av vilka suggor som skall sändas till en viss satellit 2. Skapa en lista på suggorna att sända med till satelliten 3. Skapa suggkort att sända med

Läs mer

Internationell konkurrensförmåga, jämförelser inom InterPig

Internationell konkurrensförmåga, jämförelser inom InterPig Internationell konkurrensförmåga, jämförelser inom InterPig Svensk grisproduktion fortsätter att inta mittfältet internationellt beträffande produktionseffektivitet vid de jämförelser som årligen utförs

Läs mer

Mot 30 grisar. Av Ingvar Eriksson och Theres Strand, Svenska Pig

Mot 30 grisar. Av Ingvar Eriksson och Theres Strand, Svenska Pig Av Ingvar Eriksson och Theres Strand, Svenska Pig Mot 30 I slutet av 80-talet delades det av föreningsslakten ut så kallade Guldgrisdiplom till de smågrisproducenter som nådde årsresultatet 23 producerade

Läs mer

Kontaktpersoner i Greppa Näringen

Kontaktpersoner i Greppa Näringen er i Greppa Näringen Den senast uppdaterade listan över rådgivningsföretag och projektledning hittar du på hemsidan: www.greppa.nu Kalmar 2005 Namn Länsstyrelsen Kalmar län Ann-Charlotte Olsson 0480-820

Läs mer

Para SM Mattcurling 12-13 apr i Växjö Individuellt spel den 12 april 2014

Para SM Mattcurling 12-13 apr i Växjö Individuellt spel den 12 april 2014 Para SM Mattcurling 12-13 apr i Växjö Individuellt spel den 12 april 2014 Klass R Gunnar Josefsson, Linköpings HIF - Alf Rällsjö, Borlänge MIK 6-2 Sten-Åke Svensson, Linköpings HIF - Michael Sandberg,

Läs mer

Vinnarna till sittplatsbiljetter - Kulijuli Special Fjärrvärme 50 år

Vinnarna till sittplatsbiljetter - Kulijuli Special Fjärrvärme 50 år Vinnarna till sittplatsbiljetter - Kulijuli Special Fjärrvärme 50 år Namn Abrahamsson Hans 29057 Abrahamsson Lars 31134 Agerström Bengt 97273 Ahlberg Lars-Erik 85078 Ahlström Björn 42992 Ahrens Kristina

Läs mer

Mot 30 grisar. Ingvar Eriksson Lina Hidås Theres Strand

Mot 30 grisar. Ingvar Eriksson Lina Hidås Theres Strand Pigrapport nr 56 Mars 2014 Mot 30 grisar Ingvar Eriksson Lina Hidås Theres Strand SAMMANFATTNING Stora besättningar med stora suggrupper medger mer tillsyn och större närvaro hos grisarna vilket i sin

Läs mer

2. Guldkantskassan På kontot har vi nu 12 193:- Några klasser har sökt pengar (år 1,3,4). Föräldraföreningen godkänner och betalar ut.

2. Guldkantskassan På kontot har vi nu 12 193:- Några klasser har sökt pengar (år 1,3,4). Föräldraföreningen godkänner och betalar ut. Protokoll fo ra ldrara d 140514 Närvarande: Rebecka Gustafsson, F-klass Tina Boustedt, 1A Ulf Leander, 1B Josefin Åberg Sjöholm, 2A Cecilia Åhlander, 3A Lisa de Haan, 3B Ulrika Engquist, 4B 1. Föregående

Läs mer

INLEDNING HELENA STENBERG LENA WIDEBECK PRODUKTIONSNYCKELTAL FÖR DIKOR INLEDNING

INLEDNING HELENA STENBERG LENA WIDEBECK PRODUKTIONSNYCKELTAL FÖR DIKOR INLEDNING 2006 dikor INLEDNING För att lyckas ekonomiskt i dikalvsproduktionen krävs att korna har god fertilitet och att kalvarna inte bara överlever utan även växer bra fram till avvänjningen. Det förutsätter

Läs mer

Suggorna har potential utnyttja den!

Suggorna har potential utnyttja den! Suggorna har potential utnyttja den! Suggor som hamnar utanför grupperna medför att antal improduktiva dagar ökar. Improduktiva dagar delas in i gall- och spilldagar. I besättningsanalysen från PigWin

Läs mer

Studie med amsuggor i svenska besättningar

Studie med amsuggor i svenska besättningar Studie med amsuggor i svenska besättningar I examensarbetet för lantmästarprogrammet genomförde Lina Larsson och Anna Nilsson en studie med amsuggor i svenska besättningar. Inledning Antal levande födda

Läs mer

Protokoll från Syncentralernas Brukarråd inom Handikappförvaltningen 2009-01-15 på Hotell Gyllene Kärven.

Protokoll från Syncentralernas Brukarråd inom Handikappförvaltningen 2009-01-15 på Hotell Gyllene Kärven. Protokoll från Syncentralernas Brukarråd inom Handikappförvaltningen 2009-01-15 på Hotell Gyllene Kärven. Närvarande: Anette Jernberg, FSBU i Väst, Kurt Söderqvist, FSDB, Britta Johansson, SRF Älvsborg,

Läs mer

Ekologisk djurproduktion

Ekologisk djurproduktion Ekologisk djurproduktion Introduktionskurs för rådgivare Uppsala, 2016-01-20 Niels Andresen Jordbruksverket Box 12, 230 53 Alnarp niels.andresen@jordbruksverket.se 040-415216 Mjölk loket i den ekologiska

Läs mer

Internationella rapporten 2013

Internationella rapporten 2013 Internationella rapporten 2013 Ingvar Eriksson, Svenska Pig Svenska Pig deltar i ett internationellt nätverk, InterPIG. I nätverket jämförs produktionsresultat från medlemsländerna och ekonomiska parametrar.

Läs mer

KÄLLUNDAGRISENS LIV SUGGOR PÅ SEMESTER SMÅGRISARNA FÖDS SUGGAN & GALTEN SUGGOR & SMÅGRISAR UPPFÖDNING AV SLAKTGRISAR MOBILE ORGANIC PIGGERY

KÄLLUNDAGRISENS LIV SUGGOR PÅ SEMESTER SMÅGRISARNA FÖDS SUGGAN & GALTEN SUGGOR & SMÅGRISAR UPPFÖDNING AV SLAKTGRISAR MOBILE ORGANIC PIGGERY I den här utställningen får du veta hur grisuppfödningen går till på Källunda Gård och hur vi arbetar för att grisarna ska ha det bra samtidigt som de kommer till nytta i jordbruket. På den här sidan ser

Läs mer

Djurmaterialets betydelse i ekologisk grisproduktion

Djurmaterialets betydelse i ekologisk grisproduktion C2. Framtidsfrågorna för ekologisk grisproduktion Wallenbeck, A., Lundeheim, N. och Rydhmer, L., Institutionen för husdjurs-genetik, SLU, tel: 018-67 45 04, e-post: Anna.Wallenbeck@hgen.slu.se Djurmaterialets

Läs mer

Ekologisk djurhållning och grundläggande foderplanering för ekologisk mjölk-, kött- och grisproduktion

Ekologisk djurhållning och grundläggande foderplanering för ekologisk mjölk-, kött- och grisproduktion Ekologisk djurhållning och grundläggande foderplanering för ekologisk mjölk-, kött- och grisproduktion Niels Andresen Jordbruksverket Box 12, 230 53 Alnarp niels.andresen@jordbruksverket.se 040-415216

Läs mer

Konsekvensanalys kriterier för en hållbar foderanvändning

Konsekvensanalys kriterier för en hållbar foderanvändning Konsekvensanalys kriterier för en hållbar foderanvändning 1. 100 % av foderstaten ska vara svenskodlad a) Kravet kan antingen uppfyllas genom egen eller närliggande foderproduktion eller genom att välja

Läs mer

Kronobergsdistriktets specimencup Slutrapport 2003

Kronobergsdistriktets specimencup Slutrapport 2003 Kronobergsdistriktets specimencup Slutrapport 2003 Individuellt Morgan Svensson Ulf Sennvall Dan Dellerfjord Lagtävlingen SFK Bottennappet AFK Borren SFK Flugan Årets fisk 2003. mört 1068 gr 133,5 %, Morgan

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämnden 2010-03-30 21 Plats och tid Hjernet, 2010-03-30 kl 13.00-14.00 Beslutande Monica Anderssson (S), ordförande Elis Karlsson (S), ersättare för Mosad Saker (S) 19-22 Mosad Saker (S), 23-24 Maritha

Läs mer

S K I O L D d a t a m i x. S K I O L D G ö R H E L A S K I L L N A D E N!

S K I O L D d a t a m i x. S K I O L D G ö R H E L A S K I L L N A D E N! S K I O L D d a t a m i x allt f ör grisstallet S K I O L D G ö R H E L A S K I L L N A D E N! innehållsforteckning Smågrisstall................................ 3 FRATS och slaktsvin.........................

Läs mer

Resurseffektiv utfodring av dikor

Resurseffektiv utfodring av dikor Institutionen för husdjurens miljö och hälsa Resurseffektiv utfodring av dikor Mikaela Jardstedt, mikaela.jardstedt@slu.se Handledare: Anna Hessle, Elisabet Nadeau, Peder NØrgaard, Wolfram Richardt 23

Läs mer

Gris. producenter nr 2

Gris. producenter nr 2 Gris producenter nr 2 För säker och lönsam grisproduktion I denna broschyr har vi samlat information till dig som är grisproducent. För att få goda resultat och trygghet i din produktion krävs bra foder,

Läs mer

...kom till Möjligheternas Marknad

...kom till Möjligheternas Marknad ...kom till Möjligheternas Marknad Program Möjligheternas Marknad 22 november 2007 09.30 Registrering med kaffe och smörgås 10.00 Konferensen öppnar Moderator Arje Eisenberg Inledning Lars-Göran Pettersson,

Läs mer

Kravgrisproduktionen på 90-talet

Kravgrisproduktionen på 90-talet 100 procent ekologiskt foder till grisar Rådgivarens perspektiv Maria Alarik Ekogrisrådgivare Kravgrisproduktionen på 90-talet Små besättningar 5-50 suggor Grisning i hydda året runt Sommarbete och vinterbete,

Läs mer

Johan Alfred Sjöberg Soldat i Kårabo, bonde i Hjälshammar

Johan Alfred Sjöberg Soldat i Kårabo, bonde i Hjälshammar Gunnar Tonnquists släkt 4 Johan Alfred Sjöberg Soldat i Kårabo, bonde i Hjälshammar Tabell Johan Alfred Sjöberg (fk Tånnqvist). Soldat, lantbrukare. Född 20 jun 859 i Kårabo, Tånnö (F). Död 6 dec 947 i

Läs mer

Suggor ska utfodras för att vara i lagom hull inte för feta och inte för tunna

Suggor ska utfodras för att vara i lagom hull inte för feta och inte för tunna Pigrapport nr 57 Juni 1 Suggor ska utfodras för att vara i lagom hull inte för feta och inte för tunna Barbro Mattsson, Svenska Pig, barbro.mattsson@svenskapig.se SAMMANFATTNING Att hullbedöma genom att

Läs mer

Diskussion om åtgärder för att minska utsläppen av växthusgaser i jordbruket

Diskussion om åtgärder för att minska utsläppen av växthusgaser i jordbruket Grupparbete på kursen Jordbruket och klimatet mars 2014 Sida 1(5) Diskussion om åtgärder för att minska utsläppen av växthusgaser i jordbruket Inför diskussionen visades följande bilder: Grupparbete på

Läs mer

Danmarksresa med Lely 11-12 Januari 2012

Danmarksresa med Lely 11-12 Januari 2012 Danmarksresa med Lely 11-12 Januari 2012 Tack till alla som varit med på resan och bidrog till en lärorik och trevlig stämning! För att sammanfatta resan kommer lite kortfattad information om varje gård

Läs mer

Resultat från Kretsmästerskap Uppsala fält A i Enköping 03-10-26.

Resultat från Kretsmästerskap Uppsala fält A i Enköping 03-10-26. Resultat från Kretsmästerskap Uppsala fält A i Enköping 03-10-26. Vapengrupp A 1 Lars Hagman Hedemora Pk 66666656 37 47/21 n7 S 2 Mikael Eriksson Bålsta Sks 56656666 49 46/20 n9 S 3 Per-Olov Andersson

Läs mer

Gris, Nöt och Lamm i siffror 2013. En strukturrapport från LRF Kött

Gris, Nöt och Lamm i siffror 2013. En strukturrapport från LRF Kött Gris, Nöt och Lamm i siffror 213 En strukturrapport från LRF Kött Sammanfattning Gris, nöt och i siffror är en strukturrapport från LRF Kött som tar upp och belyser förändringar och trender över strukturerna

Läs mer

STÖD FÖR HUSDJURSSKÖTSEL 2015 - Bidrag för nötkreatur

STÖD FÖR HUSDJURSSKÖTSEL 2015 - Bidrag för nötkreatur STÖD FÖR HUSDJURSSKÖTSEL 2015 - Bidrag för nötkreatur - Bidrag för får och getter - Stöd för svin- och fjäderfähushållning - Kompensationsersättningens husdjursförhöjning - Hästar - Uppfödning av lantraser

Läs mer

Malin Sjöberg, sekreterare Christer Lenke, kommunchef. Kommunsekreterarens rum, 11 december 2013.

Malin Sjöberg, sekreterare Christer Lenke, kommunchef. Kommunsekreterarens rum, 11 december 2013. Plats och tid Aulan på Fellingsbro Folkhögskola, kl. 17-19.30 Beslutande Se bilaga Övriga deltagande Malin Sjöberg, sekreterare Christer Lenke, kommunchef Utses att justera Irja Gustavsson och Pär-Ove

Läs mer

UTVECKLINGSALTERNATIV FÖR GRISBESÄTTNING

UTVECKLINGSALTERNATIV FÖR GRISBESÄTTNING Examensarbete inom Lantmästarprogrammet 24:19 UTVECKLINGSALTERNATIV FÖR GRISBESÄTTNING Options for expanding a pig farm Christian Johnsson Handledare: Jos Botermans Examinator: Dan Rantzer Sveriges lantbruksuniversitet

Läs mer

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND LRF Värmland

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND LRF Värmland LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND LRF Värmland PROTOKOLL Nr 1/2014 Styrelsesammanträde Tid Kl 09.30 16.00 Plats Närvarande Länsförsäkringar, Karlstad Dag Rogne, ordförande Karl-Axel Ström, vice ordförande Britt

Läs mer

Projektet Hästliv som handlar om slutet på hästens liv. Projektet drivs via HNS i samarbete med bland annat Jordbruksverket, SLU och LRF.

Projektet Hästliv som handlar om slutet på hästens liv. Projektet drivs via HNS i samarbete med bland annat Jordbruksverket, SLU och LRF. Projektet Hästliv som handlar om slutet på hästens liv. Projektet drivs via HNS i samarbete med bland annat Jordbruksverket, SLU och LRF. 1 Vad händer egentligen med hästar i Sverige när de av någon anledning

Läs mer

Protokoll ordinarie älg/kronviltmöte Årsmöte.

Protokoll ordinarie älg/kronviltmöte Årsmöte. Protokoll ordinarie älg/kronviltmöte Årsmöte. Roland Svensson hälsar alla mycket välkomna och förklarade mötet öppnat. 1. Val av ordförande och sekreterare. Mötet föreslog och valde Jan Elmeklo som ordförande

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 8 Plats och tid Lessebo kommunhus kl 17.00-18.30 Beslutande Ragnar Lindberg (s) ordf. Nicke Lindberg (v) Gerd Johansson (c) vice.ordf. 38-40 Grazyna Dahl-Ringdahl 41-42 ers Mona Wirkander (s)

Läs mer

Kommunledningskontoret, Kinna, 2010-06-10

Kommunledningskontoret, Kinna, 2010-06-10 Sammanträdesdatum Sida 1 (13) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.30-15.30. Paus klockan 14.45-15.05. Beslutande (S) Pelle Pellby (S) Barbro Petersson (S) Ulf Svenson (M) Margareta

Läs mer

Medlemsförteckning. 030-01-001 Björkliden 46 Björkliden 46 586 65 LINKÖPING Arnell Elisabeth 50 1984-11-02 Malmqvist Bengt 50 1984-11-02

Medlemsförteckning. 030-01-001 Björkliden 46 Björkliden 46 586 65 LINKÖPING Arnell Elisabeth 50 1984-11-02 Malmqvist Bengt 50 1984-11-02 1 av 7 030-01-001 Björkliden 46 Björkliden 46 Arnell Elisabeth 50 1984-11-02 Malmqvist Bengt 50 1984-11-02 030-01-002 Björkliden 44 Björkliden 44 Lundberg Birgitta 100 2000-05-01 030-01-003 Björkliden

Läs mer

Svarta Örnar Mina Bröder!

Svarta Örnar Mina Bröder! Från Utsikten i De Sju Härader! Ansvarig utgivare: Styrande Mästare Kenneth Harrysson lsm.ldsh@soo.nu redaktör: Lennart Andersson manadsblad.ldsh@soo.nu Layout & Produktion: Litorapid Media Ab göteborg

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte för Falu Brukshundklubb den 5/9 2011.

Protokoll fört vid styrelsemöte för Falu Brukshundklubb den 5/9 2011. Protokoll fört vid styrelsemöte för Falu Brukshundklubb den 5/9 2011. Plats: Klubbstugan, Heden Deltagare ledamöter: Mats Edbäck, Inga lill Palmberg, ulrika S N, Maj britt Johnsson Deltagare suppleanter:

Läs mer

Torsten Karlsson, ekonom 36 Carina Olsson, biståndshandläggare 37. Carina Leijon 18-31 Ordförande. Henrik Nilsson-Bokor Justerande

Torsten Karlsson, ekonom 36 Carina Olsson, biståndshandläggare 37. Carina Leijon 18-31 Ordförande. Henrik Nilsson-Bokor Justerande TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 13 Plats och tid Nya Kommunhuset, Torsås, kl. 15.00 17.00 Beslutande Henrik Nilsson-Bokor, SN, ordf. Roland Swedestam, KS Ove Hagstrand Bernt Magnusson Eva

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden : Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 08.30-0.5 Beslutande Ida Bornlykke (S), ordförande, 26, 27 p -5 och 7, 28-29 Sejdi Karaliti (S) Marianne Åkerblad (M) Marianne Åkerblad (M) Gunnel Andersson

Läs mer

Stora sammanträdesrummet Björkarna, Torsby

Stora sammanträdesrummet Björkarna, Torsby SOCIALNÄMNDEN Tid och plats Tisdag 8 september 2015 kl. 10:00 15:00 Stora sammanträdesrummet Björkarna, Torsby Beslutande Övriga deltagare Åke Gustavsson (S), ordförande Annlouise Brodén (S) Birgit Dahlgren

Läs mer

Nationell databas för effektivare smågrisproduktion - stöd för rådgivning, forskning och undervisning

Nationell databas för effektivare smågrisproduktion - stöd för rådgivning, forskning och undervisning Slutrapport, projekt H0950321 Nationell databas för effektivare smågrisproduktion - stöd för rådgivning, forskning och undervisning Sökande Nils Lundeheim, Inst f husdjursgenetik, SLU Anne-Marie Dalin,

Läs mer

Hannäs SockenFörening

Hannäs SockenFörening Register över givare Hannäs Sockenförening är en ideell förening, som bildades år 2002. Syftet är att med ekonomiska medel främja utvecklingen i Hannäs Socken. Genom erhållna arv och gåvor skapas ett kapital,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Hälsingerådet 2016-03-16

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Hälsingerådet 2016-03-16 l Tid och plats Edsbyns hotell, 09.00-14.00 Paragrafer 219-230 Beslutande Sven-Erik Lindestam (S) Olov Nilsson Sträng Mikael Löthstam (S) Lars Molin (M) Markus Evensson (S) Monica Olsson (S) Tor Tolander

Läs mer

Kontaktpersoner PIF-Föreningar

Kontaktpersoner PIF-Föreningar Union Scipt http://www.unionscipt.com PIF Alingsås PIF Alvesta PIF Arvika Maskingatan 4 Lillsjögatan 5 Strandvägen 2 441 00 Alingsås 342 00 Alvesta 671 01 Arvika Per-Erik Rohrmuller Urban Johansson Patrik

Läs mer

Svar på motion nr 1 från Nordöstra Smålands Grisföretagare

Svar på motion nr 1 från Nordöstra Smålands Grisföretagare Svar på motion nr 1 från Nordöstra Smålands Grisföretagare Sveriges Grisföretagare har en kontinuerlig kontakt med slakt och handel. Kritiken vi ofta får handlar bland annat om den höga spädgrisdödligheten

Läs mer

Studie nybyggnation Ulfsgården, Gillstad

Studie nybyggnation Ulfsgården, Gillstad Studie nybyggnation Ulfsgården, Gillstad 1. BAKGRUND Götesjö Djur & Jord bedriver idag ekologisk (KRAV) mjölkproduktion med ca 30 kor och rekrytering på Ulfsgården, Gillstad. Ett nytt stall med plats för

Läs mer

Statens Jordbruksverk

Statens Jordbruksverk Statens Jordbruksverk Diarienummer 19-7986/12 Konsekvensutredning på grund av ändringar av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2009:90) om ansökan om vissa jordbrukarstöd och landsbygdsstöd Statens

Läs mer

Tävling Skinkan 2015 Datum 2015-11-22

Tävling Skinkan 2015 Datum 2015-11-22 Tävling Skinkan 2015 Datum 2015-11-22 Klubb Namn Patrull Vapen Klass 05-319 Bors Antikskytteklubb Oscarsson, Per 14 (09:44) A 3A 15-005 Borås Pistolskyttar Damberg, Josefin 15 (09:52) C D2C Damberg, Josefin

Läs mer

axplock PigWin 2010 Sid 8-9 Nr 4 2011 À-contopriser skörd 2011 Sid 7

axplock PigWin 2010 Sid 8-9 Nr 4 2011 À-contopriser skörd 2011 Sid 7 axplock Nr 4 2011 PigWin 2010 Sid 8-9 À-contopriser skörd 2011 Sid 7 Välkommen till majsdag Mörbylånga onsdag 21/9 kl. 10-14 Samling vid infotavlan direkt norr om Mörbylånga. Gödsling. Nya försök och erfarenheter

Läs mer

Kongress Senast uppdaterad 2010-01-05

Kongress Senast uppdaterad 2010-01-05 Kongress Senast uppdaterad 2010-01-05 Förbundet håller kongress vartannat år och då medverkar föreningarna med sina ombud. - Kongress 10 11 april 2010 - Extrakongress 2009 - Kongressen 2008 artikel och

Läs mer

Av Helena Stenberg, Taurus. Kan tunga köttraser nå höga tillväxter på grovfoderrika foderstater?

Av Helena Stenberg, Taurus. Kan tunga köttraser nå höga tillväxter på grovfoderrika foderstater? Av Helena Stenberg, Taurus Kan tunga köttraser nå höga tillväxter på grovfoderrika foderstater? Bakgrund Under vintersäsongen 2010/2011 sköt priset på spannmål, och därmed även på färdigfoder, i höjden

Läs mer

1. Maria O 631 p 2. Särla L 616 p 3. Sonny L 613 p 4. Annette B 597 p 5. Berit A 582 p. Piteås bästa damer. Gun-Britt B 644 p, Britta O 614 p,

1. Maria O 631 p 2. Särla L 616 p 3. Sonny L 613 p 4. Annette B 597 p 5. Berit A 582 p. Piteås bästa damer. Gun-Britt B 644 p, Britta O 614 p, Resultat Här ser du de bästa resultaten från matcherna. RESULTAT FRÅN PITEÅMATCHEN HEMMA ONSDAGEN 16 januari 2013 Alltid trevligt att möta Piteå, och vi försökte vinna, men Piteåspelarna var duktigare.

Läs mer

Resultatlista. Söndag 15 Juli 2007. Arrangör: Umeå Skytteförening

Resultatlista. Söndag 15 Juli 2007. Arrangör: Umeå Skytteförening Resultatlista Söndag 15 Juli 2007 Arrangör: Umeå Skytteförening Mästerskapsfinal Ställningar - Senior A H+M Knä S:a Stående S:a Tot 1 Donald Johansson Ale BD 238 47 285 10 9 10 8 10 47 332 2 Urban Johansson

Läs mer

OG GOLFEN 2014 Klass A

OG GOLFEN 2014 Klass A OG GOLFEN 2014 Klass A Lidköping Breviken Lundsbrunn Mariestad Hökensås Vara SkövdeEkarnas Falköping Töreboda LäcköKnistad Spelare Klubb 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Poäng 1 Bengt Ryberg Mariestads GK 14

Läs mer

Distriktsombud: Elisabeth Arebark Ninni Malmström Liselotte E Svensson Malin Olsson

Distriktsombud: Elisabeth Arebark Ninni Malmström Liselotte E Svensson Malin Olsson Karlshamns Brukshundklubb VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Styrelsen får härmed avge sin berättelse över klubbens verksamhet under 2013 Styrelse mm, Ordförande Ninni Malmström, Vice ordförande Åsa Sandström,

Läs mer

Örnsbergs Scoutkår. Styrelsemöte 7 oktober 2012, kl 17.00. Rotundan. 1. Utvärdering och bidragsansökning för sommarlägret 1719 skall skrivas färdigt.

Örnsbergs Scoutkår. Styrelsemöte 7 oktober 2012, kl 17.00. Rotundan. 1. Utvärdering och bidragsansökning för sommarlägret 1719 skall skrivas färdigt. Örnsbergs Scoutkår Styrelsemöte 7 oktober 2012, kl 17.00 Rotundan Sammanfattning av beslut 1. Utvärdering och bidragsansökning för sommarlägret 1719 skall skrivas färdigt. 2. En lista över saker som bör

Läs mer

10:00 upprop för skjutlag 1 [L13 och L15S]. 11:35 upprop för skjutlag 2 [L11, L20 och L25]. 13:10 upprop för skjutlag 3 [L15R, L20 och L17].

10:00 upprop för skjutlag 1 [L13 och L15S]. 11:35 upprop för skjutlag 2 [L11, L20 och L25]. 13:10 upprop för skjutlag 3 [L15R, L20 och L17]. JÖNKÖPINGS LÄNS UNGDOMSSKYTTEFÖRBUND inbjuder till SKYTTIADENS REGIONFINAL lördagen den 7 februari i Sävsjö Skyttecentrum Tider Skjutlagslistor finns på kommande sidor. Programmet för dagen i stort ser

Läs mer

Källängs Kontrollhönseri

Källängs Kontrollhönseri Källängs Kontrollhönseri Särtryck ur tidningen Fjäderfä nr 4-2010. Denna tidning, och årsprenumerationer, kan beställas på: tel 018-34 62 54 e-post: elisabeth@secher.pp.se eller på www.fjaderfa.se/prenumerationer

Läs mer

Ett rödare och varmare Kristinehamn. Socialdemokraterna i Kristinehamn

Ett rödare och varmare Kristinehamn. Socialdemokraterna i Kristinehamn Ett rödare och varmare Socialdemokraterna i Vår syn på ungdomstiden Barn och ungdomars uppväxt har stor betydelse för hur deras vuxna liv formas. De som växer upp under trygga förhållanden påverkar samhället

Läs mer

Bernhard o Sol-Britt Gustavssons album. Ingrid o Bernhard Gustavsson Fogeryd Sid 1 av 109

Bernhard o Sol-Britt Gustavssons album. Ingrid o Bernhard Gustavsson Fogeryd Sid 1 av 109 Bernhard o Sol-Britt Gustavssons album Ingrid o Bernhard Gustavsson Fogeryd Sid 1 av 109 Sol-Britt Gustavsson Fogeryd 1 år 2 Leif o Sol-Britt Gustavsson Fogeryd Ingrid o Sol-Britt Gustavsson Fogeryd 3

Läs mer

Vildsvin Några sanningar

Vildsvin Några sanningar Några sanningar De föder 2-3 kullar/år Varje sugga föder minst 8 kultingar Man kan skjuta hur många som helst, de blir ändå bara fler Vill Du ha bort grisarna, skjut suggan först De äter potatis precis

Läs mer

Socialkontoret, Löjtnant Granlunds väg 16, 281 52 Hässleholm

Socialkontoret, Löjtnant Granlunds väg 16, 281 52 Hässleholm Socialnämnden 2004-06-15 1 (15) Plats och tid Kasern Möller kl 15.00 16.30 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Gunnel Persson (s) ordförande Sven-Erik Andersson (c) 1:e vice ordförande

Läs mer

Det hela började den dag jag

Det hela började den dag jag Teknik Macvarium Text och foto: Christian Alfredsson Det hela började den dag jag fyllde 25 år. Jag jobbade då som IT-samordnare för utbildningsförvaltningen i Alingsås kommun. Mina kollegor hade sedan

Läs mer

Östgötadagarna 2014 6-7 Sept Mem Sjövillan

Östgötadagarna 2014 6-7 Sept Mem Sjövillan Östgötadagarna 2014 6-7 Sept Mem Sjövillan Så var det dags igen för Östgötadagarna. Vikbolandet satsar för fullt för att ta emot alla intresserade, hungriga och köpsugna. Som vanligt tror jag att det blev

Läs mer

PROTOKOLL NR 2/2013 1(8)

PROTOKOLL NR 2/2013 1(8) POLISSTYRELSEN PROTOKOLL NR 2/2013 1(8) Sammanträdesdatum Diarienummer A 126-656/13 2013-02-08 APG 126-657/13 Tid: Kl. 10:00-13:00 Plats: Folkets Hus i Emmaboda Närvarande ledamöter Kronobergs län: Tjänstgörande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-10-20 Social- och omvårdnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-10-20 Social- och omvårdnadsnämnden 1/3 Sessionssalen, 2015-10-20 kl. 13:00-15:15 108-123 Beslutande Christer Johansson (S) ordförande Peter Friberg (M) Ingvar Jansson (S) Anna Zöögling (S) Håkan Joelsson (S) Josette Rask (C) Ingvar Johansson

Läs mer

RAPPORT. Kalvens miljö och utfodring i Södermanlands län, en fältstudie stallperioden 2007-2008. Foto: Ulrike Segerström. ISSN 1400-0792 Nr 2010:10

RAPPORT. Kalvens miljö och utfodring i Södermanlands län, en fältstudie stallperioden 2007-2008. Foto: Ulrike Segerström. ISSN 1400-0792 Nr 2010:10 RAPPORT ISSN 1400-0792 Nr 2010:10 Kalvens miljö och utfodring i Södermanlands län, en fältstudie stallperioden 2007-2008 Foto: Ulrike Segerström Titel: Kalvens miljö och utfodring i Södermanlands län,

Läs mer

Förarbete, planering och förankring

Förarbete, planering och förankring Förarbete, planering och förankring Förarbete, planering och förankring Att arbeta med vilka etiska värden och normer som ska känneteckna den äldreomsorgsverksamhet vi arbetar i och hur vi konkret ska

Läs mer

Ny kundportal. Att hitta rätt personal Sparar miljoner Ekonomisk förvaltning

Ny kundportal. Att hitta rätt personal Sparar miljoner Ekonomisk förvaltning FASTIGHETSSNABBEN FEBRUARI 2016nabben Ny kundportal Att hitta rätt personal Sparar miljoner Ekonomisk förvaltning FEB 2016 SNABBEN 1 Vad är en miljöbesparing? Vi har precis sparat 6,4 miljoner per år åt

Läs mer

den 16 juli 2016 Swedbank Äkta Makar Resultat RESULTATLISTA Plac Namn Klubb SHCP Till par Total Sär. 1 Hultman / Rundström

den 16 juli 2016 Swedbank Äkta Makar Resultat RESULTATLISTA Plac Namn Klubb SHCP Till par Total Sär. 1 Hultman / Rundström 1 Hultman / Rundström 21-9 61 HULTMAN, Maria RUNDSTRÖM, Stefan Öijared Golfklubb Öijared Golfklubb 2 Gemzell / Gemzell 29-5 65 GEMZELL, Patrik GEMZELL, Cecilia Bro-Bålsta Golfklubb Bro-Bålsta Golfklubb

Läs mer

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND LRF Västra Götaland

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND LRF Västra Götaland LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND LRF Västra Götaland PROTOKOLL Nr 5/2015 Styrelsesammanträde med motionsgenomgång Tid Kl 09.00-17.40 Plats Sparbanken Skaraborg, Skara Närvarande Sofia Karlsson, ordförande, fr

Läs mer

Resultat i R-vapen Vet Y Stand M Resultat i A-vapen Klass 2

Resultat i R-vapen Vet Y Stand M Resultat i A-vapen Klass 2 Resultat i R-vapen Vet Y Stand M 1 Sören Wahlberg FOK Borås 47/34 91 S 2 Per Modin Torna Hällestad 47/33 108 S 3 Peter Hjortstam Alingsås Ksf 46/33 85 B 4 Kent Magnusson Kungsbacka Wiske Pk 43/28 105 5

Läs mer

Tvärvillkor. - så undviker du vanliga fel

Tvärvillkor. - så undviker du vanliga fel Tvärvillkor - så undviker du vanliga fel Felfri kontroll dröm eller verklighet? För din skull har vi samlat felaktigheter som vi hittar vid kontroll av tvärvillkor i den här broschyren. Läs texten och

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden : Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 08.30-11.00 Beslutande Övriga närvarande Ida Bornlykke (S), ordförande Sejdi Karaliti (S) Marianne Åkerblad (M) Gunnel Andersson (M) Lars Erik Ottosson

Läs mer

Svensk kött- och charkindustris förändring sedan EU-inträdet -95

Svensk kött- och charkindustris förändring sedan EU-inträdet -95 Svensk kött- och charkindustris förändring sedan EU-inträdet -95 KSLA:s seminarium 17 februari 2015 Åke Rutegård, leg vet, fd VD för Kött och Charkföretagen 17 februari 2015 1 Stora förändringar sedan

Läs mer

SKIOLD datamix. allt for grisstallet. SKIOLD GöR HELA SKILLNADEN!

SKIOLD datamix. allt for grisstallet. SKIOLD GöR HELA SKILLNADEN! SKIOLD datamix allt for grisstallet SKIOLD GöR HELA SKILLNADEN! den kompletta leverantören Komplett leverantör Hög teknisk kompetens Nära till service Flexibla lösningar SKIOLD datamix är din kompletta

Läs mer

Valberedningens förslag. förbundsstämma 2016

Valberedningens förslag. förbundsstämma 2016 Valberedningens förslag förbundsstämma 2016 2 Vid förbundsstämman i Trollhättan den 18 19 juni 2016 ska Hyresgästföreningen fatta beslut som betyder mycket, för Hyresgästföreningen och vårt arbete de kommande

Läs mer

MILJÖFÖRVALTNINGEN. Handläggare: Robert Eriksson Telefon: 508 28 951. Till Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Stockholm MHN 2012-03-06, p 13

MILJÖFÖRVALTNINGEN. Handläggare: Robert Eriksson Telefon: 508 28 951. Till Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Stockholm MHN 2012-03-06, p 13 MILJÖFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (7) 2012-02-21 Handläggare: Robert Eriksson Telefon: 508 28 951 Till Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Stockholm MHN 2012-03-06, p 13 Överklagande av länsstyrelsens

Läs mer

Ändring av SKBs riktlinjer för hyressättning

Ändring av SKBs riktlinjer för hyressättning Till föreningsstämman 2003 Förslag till Ändring av SKBs riktlinjer för hyressättning Bakgrund Vid SKBs föreningsstämma år 2000 behandlades en motion om hyressättningsfrågor. Den diskussion som följde med

Läs mer

Gårdsfest i trettioårstecken med vin, mat och sång

Gårdsfest i trettioårstecken med vin, mat och sång Nummer 2 september 2014 Gårdsfest i trettioårstecken med vin, mat och sång I I detta nummer: Gårdsfesten med cirka hundra deltagare Sydamerikaner på hett plåttak Midsommar i Lustgården Sjösavalser 1 Gårdsfest

Läs mer

Plats och tid Bubergsgården, torsdagen den 6 februari 2014, kl 18 30 21 30. Sekreterare Christer Nygren Paragrafer 1-6

Plats och tid Bubergsgården, torsdagen den 6 februari 2014, kl 18 30 21 30. Sekreterare Christer Nygren Paragrafer 1-6 2014-02-06 1(8) Plats och tid Bubergsgården, torsdagen den 6 februari 2014, kl 18 30 21 30 Beslutande Lars Waltari, ordförande Magnus Hedman Mikael Sundling Övriga deltagande Christer Nygren, VD Per Eriksson,

Läs mer

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet. Att avslå första att-satsen. Att bifalla andra att-satsen. Att anse tredje att-satsen besvarad.

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet. Att avslå första att-satsen. Att bifalla andra att-satsen. Att anse tredje att-satsen besvarad. Förbundsmötet 2012 Utskott nummer 8 Sekreterare: Charlie Magnusson Sida 1 Motion med förslag Motion nr 87: Motionär: Anna Nilsson, Visions Lundaavdelning att förbundet uppdrar åt centret att tillsätta

Läs mer

Medborgarförslag om bättre stöd till barn med tidiga tecken på psykisk ohälsa

Medborgarförslag om bättre stöd till barn med tidiga tecken på psykisk ohälsa Kommunfullmäktige 2011 01 31 15 21 2011 08 29 134 277 Kommunstyrelsen 2011 08 15 161 348 Arbets och personalutskottet 2011 06 07 118 230 Dnr 11.19 008 jankf24 Medborgarförslag om bättre stöd till barn

Läs mer

Problem i navelregionen hos växande grisar

Problem i navelregionen hos växande grisar Pigrapport nr 53 Januari 2013 Problem i navelregionen hos växande grisar Petra Mattsson, Svenska Pig, petra.mattsson@svenskapig.se Gunnar Johansson, Svenska Djurhälsovården, gunnar.johansson@svdhv.org

Läs mer

Resultatrapport. Järfälla Kommun Äldreomsorg

Resultatrapport. Järfälla Kommun Äldreomsorg Resultatrapport Järfälla Kommun Äldreomsorg Aktuell grupp: Total 2015-09-30 Information om undersökningen Järfälla kommun har en målsättning förbättra omsorgen. För att nå den målsättningen behöver man

Läs mer