Fil kand-examen 1986, Uppsala universitet med ämnena historia, filosofi, etnologi, fysik, matematik

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fil kand-examen 1986, Uppsala universitet med ämnena historia, filosofi, etnologi, fysik, matematik"

Transkript

1 Curriculum Vitae Peter Aronsson Innehåll Examina 1 Priser och forskningsstipendier 1 Tjänster och förordnanden: 2 Externa forskningsmedel och forskningsledning 2 Sakkunniguppdrag och administrativa meriter 3 Pedagogiska meriter 5 Handledning av doktorander: 6 Publikationer (i kronologisk ordning) 7 A. Artiklar...7 B. Monografier och antologier...14 C. Konferenser (egna paper)...17 D. Forskningsförmedling, populärvetenskap, debatt Tredje uppgiften...29 Examina Fil kand-examen 1986, Uppsala universitet med ämnena historia, filosofi, etnologi, fysik, matematik Doktorsexamen i historia 1992, Lunds universitet Antagen som oavlönad docent vid Lunds universitet 1993 Bitr. professor vid Högskolan i Växjö , från Växjö universitet Priser och forskningsstipendier Avhandlingen belönad med Lagerbringska och Weibullstipendium vid fakultet respektive institutionen i Lund samt Kungliga Vitterhets, Historie och Antikvitets Akademiens pris för vetenskapligt arbete 1993 Post-doc stipendium från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse 1996: Visiting professor, School of History, UEA, England, vt 1996; Nordic history; Gästforskare vid Historisk institut, Københavns Universitet, Danmark, ht Gästprofessor vid Renvall-institutet, Helsingfors, feb 2001, Local Government and Communitarian Theory

2 Gästprofessor vid CENS, Centre for Nordic Studies, Helsinki, nov-dec 2002, The uses of History in Scandinavia Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur, stipendium för vetenskapligt arbete Vice preses och ledamot av Smålands Akademi, stol nr 16, invald Gästforskare vid Svenska Institutet, Istanbul, oktober Gästforskare vid Svenska institutet, Rom, mars Gästforskare vid Svenska institutet, Aten, oktober Arbetande ledamot av historisk-antikvariska klassen (Ha 490), Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien (Royal Swedish Academy of Letters, History and Antiquities), invald Tjänster och förordnanden: Diverse pedagogiska anställningar på lägre nivå Doktorandtjänst i historia vid Lunds universitet Forskningsassistenttjänst i historia vid Lunds universitet Högskolelektor i historia, Högskolan i Växjö, , 50% Forskarassistent i historia, Högskolan i Växjö, % Universitetslektor 100%, Högskolan i Växjö, Professor i historia, Växjö universitet, Professor i Kulturarv och historiebruk, Tema Q, Kultur och samhälle, Linköpings universitet, Redaktör för svensk Historisk tidskrift från Dekan och vicerektor, fakulteten för Konst och humaniora vid Linnéuniversitetet, förordnad Vicerektor för Samhällelig drivkraft, Linnéuniversitetet, 2015 Externa forskningsmedel, forskningsledning och forskningsprojekt HSFR-projekt på 50% egen tjänst : t "Det kommunala självstyret under det demokratiska och industriella genombrottet: Regional politisk kultur i förvandling". ERU-projekt % egen tjänst: Regionernas roll i Sveriges historia Tillsammans med professor Marie José Gaillard, biovetenskap, utvecklat ett tvärvetenskapligt programområde finansierat av rektors strategiska medel, som även riktade sig mot brukarintressena 1999: Markanvändning och landskapsförändring i Sverige AD 1500 till idag: processer och samverkan med miljön. Swedish Virtues and Vices. Ett mångvetenskapligt projekt i samverkan med Cityuniversitetet och finansierat av Axel och Margaret Ax:son Johnsons Stiftelse, Riksbankens Jubileumsfond och från Sven och Inga Sahléns Stiftelse.

3 Den sociala ekonomin - ett tvärvetenskapligt forskningsprogram. Tillsammans med FD Lars Behrenz, nationalekonomi leder jag 2000 ett EU-finansierat pilotprojekt där de regionala villkoren för social ekonomi studeras. Projektet samverkar med Kooperativ utvecklingscentrum och omsätter totalt ca 4 milj. Tillsammans med professor i entreprenörskap, Bengt Johannisson, i ledningen för rektors strategiska satsning 2000, Regional dynamik i glokalt perspektiv. Småföretagen I den lokala och regionala utvecklingen. Med medel från Forum för företagsforskning koordineras samverkan mellan historiker och företagsekonomer I studiet av företagandets regionala villkor år Landen kring sjöarna. Ledamot i det vetenskapliga rådet för ett regionalhistoriskt forskningsprojekt Upplevelser i närmiljö. En pilotstudie av Kalmar läns museums historiefömedlande verksamhet med skolungdom Finansierat av Statens kulturråd och lett tillsammans med FD Per Gerrevall, pedagogik tillsammans med fem pedagoger och historiker Svenska kommunförbundet 2000/2001: Den lokala demokratins förändrade villkor. Historiska utmaningar. Undersökningar och förarbeten av ett par forskningsassistenter och en mindre översikt från mig. Phenomenet Peter Wieselgren. I ledningsgruppen för en mångvetenskaplig forskningsantologi 2000/2001. Medel från diverse stipendiefonder Historiska upplevelser och samtida lärande, medel från Kulturrådet för mångvetenskapligt projekt Kulturmiljöpedagogik en kartläggning, medel från Riksantikvarieämbetet Kulturreservat. Människors uppfattningar om det bevarandevärda, medel från Länsstyrelsen Kronoberg 2001 Det genomtänkta kulturarvet? Forskningsprojekt finansierat av RAÄ i samverkan med tema Q Avhandlingar i historia uppdragsforskning för HSV 2002 Utvärderingar av bl a Agenda kulturarv och Region Skånes museiprogram 2002 Uses of history in Scandinavia.Planeringsanslag, Norfa 2002 Minnesmärken gemensamma skatter eller bortglömda stenar? Ett samarbetsprojekt mellan Kronobergs läns hembygdsförbund och Kronobergsarkivet Unionsupplösning att glömma eller stoltsera med?, Uppdrag inom Prosjekt Expression of interest Governance and citizenship. In from the margins migration and culture, entrepreneurship and citizenship finansierat av VR Lärarutbildningen i skärningspunkten mellan lokalt sammanhang och global kultur: historiebruk, visualisering och platssammanhang i undervisningen. Planeringsanslag från Utbildningsvetenskapliga kommittén, VR Huvudämnet Historievetenskap och lärande historiebruket i den nya lärarutbildningen vid Malmö högskola, Malmö högskola 2003 Tiotusen år på 90 minuter. Pedagogisk verksamhet i Statens historiska museums basutställning-.shm 2004

4 Kulturarvens dynamik - det institutionaliserade kulturarvets förändringar. En infrastruktursatsning för profilerad nationell kraftsamling. RJ Arrangör av en Nordisk konferens 9-10 december 2004 Ett demokratiskt kulturarv nationella institutioner, universella värden, lokala praktiker. VR Arrangör av nationell konferens augusti 2004 Historia äger rum platsbundet lärande i normativ kontext. Utbildningsvetenskapliga kommittén, VR Representations of the Past: The Writing of National Histories in Europe. Participation in the ESF program Att minnas Linné. En analys av krafter och intentioner bakom hur minnet av Carl von Linné utformats efter hans död 1778 till 300 års jubileet av hans födelse Smålands akademi Hembygdsbegreppet i det nya Europa. Forskarkonferens tillsammans med Svenska hembygdsförbundet, VR, Att ladda ett landskap. Uppdragsarkeologi och kampen om det sedan länge förflutna som hinder eller resurs, RAÄ UV-öst, Culture unbound, VR ansökan The Uses of History making national mu seums. Long-term support of leading researchers, VR ansökan The Effects of the European Union on Cultural Heritage: a power source for culture politic and economy or a possible engine of conflict between idealistic and commercial value? VR ansökan Making National Museums: comparing institutional arrangements, narrative scope and cultural integration. Projectplanning (Nordforsk, RJ 2006) Marie Curie grant , National History Nordic Culture. Negotiating identity in the museum: coordinator for application by seven researcher to RJ, Nordic Spaces, Grant , Sveriges Kulturarvspedagogiska forskarskola, ansökan till VR, Utbildningsvetenskap Kulturarv, kommunikation och lärande. En förstudie. RAÄ, SEK , Kultur: forskning och utveckling i Sydost, Växjö universitet 2008, 20% ett år. Den regionala och lokala kulturekonomins förutsättningar och utvecklingsmöjligheter, CKS Patterns of Cultural Valuation, medsökande vid UiO, anslag från NRC för samarbete kring forskning och forskarutbildning Svensk turism c:a c:a Sociala och ideologiska aspekter på ett samhälle i förvandling. Medsökande VR Forskarskola i medborgarbildning och kulturarv, ansökan till VR, Utbildningsvetenskap 2008, Kulturarv och berättelser, ansökan till RAÄ Forskarskola i medborgarbildning och kulturarv, ansökan till VR, Utbildningsvetenskap Musealized Landscapes: Imagined Inheritance and the Materialization of Identity (MuseLand), full application to HERA, Coordinator, Corrective Visions: World Heritage for a New Europe (Corvine), HERA, application, PI, 2009

5 Explaining cultural heritage dynamics, Coordinator, application, VR, 2009 Värden, bildning och barn i ett musealisert landskap, projektledare, ansökan RAÄ National History Nordic Culture. Negotiating identity in the museum: coordinator for application by seven researcher to RJ, Nordic Spaces, Grant , European National Museums: Identity politics, the uses of the past and the European citizen (EuNaMus), Coordinator , European Commission (EUR 2,64 milj) Museernas bildningsanspråk: Museum, skola och folkbildning , PI (VR, UVK, SEK 2,4 milj) The Concept of History, part of Time, Memory and Representation: A Multidisciplinary Program on Transformations in Historical Consciousness, PI, RJ, (SEK total 30 milj/ind 1,5 milj). Medlem i ledningsgruppen. Nationellt nätverk för kulturarvsforskning/ Heritage Studies, RJ, The Cultural History of Knowledge in the Early Modern North, Erling Sandmo, University of Oslo (ansökan Norges forksningsråd - Visiting scholar) 2012 The Making of Culture - Materiality, Meaning, Power (application for Research institution-based strategic project - SHP by Geir Westheim - institutional collaboration) 2012 Museums in Motion: The Aesthetics of Display in Museums of Art and Cultural History (PL: Sigrid Lien, application to Norges forskningsråd - senior advisor, comparative research) 2012 Ledamot i analysgrupp Samlingar i tiden, Kulturparken AB Identities on the Move: Encountering the Other, (Re)Defining the Self. Application as PI to HERA (PL: Guido Tintori, Leiden university) 2012 Modernity, Emotion and Nostalgia in European Museums, Application as PI to HERA (PL: Kate Hill, Lincoln University) 2012 Remembering Eidsvoll Cultural Heritage produced by commemorations of the Norwegian Constitution, application as expert made by Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU), Oslo to the Norwegian Research Counsil (FRIHUM) 2012 Ledamot i ledningsgrupp för Samverkansstrategier samt studenters entreprenörskap och involvering i innovationsprocesser, Vinnova Ledamot i ledningsgrupp för och en av initiativtagarna för det humanistiska dekankonventets projekt med Humanistisk tankesmedja, HumTank Expert consultant for UNESCO museum project Imagining the Balkans. Identities and Memory in the long 19th century. Travelling exhibition inaugurated April cdUgq7 PI in East vs. West? A radically comparative approach to nations and nationalism in European history (19th-20th C.) run from Antwerp and funded by the Research Foundation of Flanders with EUR. Deltagare i Samverkan för utveckling och tillväxt genom studenters entreprenörskap och involvering i innovationsprocesser K3, Innovationskontoret Fyrklövern, finansierat av Vinnova , 6 mkr.

6 Ledningsuppdrag i första svenska doktorandmötet för historiker 1993, Nordiska metodkonferensen, Svensk historisk bibliografi, Svenska historikermötet Den nationella forskarskolan i historia, suppleant i styrelsen och givit teorikursen år Vidare som arrangör för Skandinavisk lokalhistoria i Urshult april 1995 och jämförande regionalhistoria med Siegen hösten 1995 och egna sessioner på ett stort antal större konferenser som Nordiska historikermötena i Tammerfors 1998 och Århus 2001; SSHA i Chicago november 2004, Världshistorikermötet i Sydney 2005 och medarrangör till den första nationella konferensen i Cultural studies i Norrköping Initiativ och huvudansvar för konferenser under senare år: Kulturarvens dynamik 2004, Ett demokratiskt kulturarv 2004, Hembygdsrörelsens utmaningar Koordinator för en serie internationella konferenser Making National Museums , se och andra nordiska och europeiska projekt. Sakkunniguppdrag och administrativa meriter Den administrativa erfarenheten omfattar de flesta typer av administrativa, utvecklings- och förtroendeuppdrag som förekommer inom det svenska universitetsväsendet: Fakultetsopponent: på Britt Liljewall, Bondevardag och samhällsförändring. Studier i och kring västsvenska bondedagböcker på 1800-talet (diss Göteborg, 1995); Nils Edling, Det fosterländska hemmet. Egnahemspolitik, småbruk och hemideologi kring sekelskiftet 1900 (diss Stockholm: Carlsson, 1996); Jan Christensen, Bönder och Herrar. Bondeståndet i 1840-talets liberala representationsdebatt. Exemplen Gustaf Hierta och J P Theorell. Avhandlingar från Historiska institutionen i Göteborg 16. Diss Göteborg 1997; Agneta Ljungh, Sedd, eller osedd (diss Lund 1999). Opposition på Daniel Lindmark, "Sann kristendom och medborgerlig dygd". Studier i den svenska katekesundervisningens historia, licavh i historia (Umeå, 1993). Peter Lindströms doktorsavhandling, Prästval och politisk kultur , Umeå, Jonas Grundbergs avhandling Historiebruk, globalisering och kulturarvsförvaltning. Utveckling eller konflikt?, i arkeologi, Göteborgs universitet Anna Wallette, Sagans svenskar. Synen på vikingatiden och de isländska sagorna under 300 år, Första opponent på Aud Mikkelsen Tretviks doktorsavhandling, Ting, tretter och tillitsmenn, Trondheim Betygsnämnden för Kjellfrid Mæland: Kulturmöte og kulturbrytning: Dagens barn i mötet med kulturskiftet i Noreg ca , 31/10-1/ , Trondheims tekniska universitet. Opponent på Torsti, Pilvi 2003: Divergent Stories, Convergent Attitudes. A Study on the Presence of History, History Textbooks and the Thinking of Youth in post-war Bosnia and Herzegovina, , Helsingfors universitet. Bedömningskommittén för Thyge Svenstrup, Arup. En biografi om den radikale historiker Erik Arup, hans tid og miljø, Köpenhamns universitet 2004 och fakultetens första opponent Ledamot av betygsnämnder: för Börje Bergfeldts lic avh ekonomisk historia, Stockholms universitet, Kyrklig maktutövning och sekularisering. Om nattvard, föräktenskaplig sexualitet och predikningar över döda i 1700-talets Stockholm, Betygsnämnd vid Magnus Perlestams disputation Den rotfaste bonden myt eller verklighet och Henrik Olssons avhandling, Öst och

7 Väst eller Nord och Syd? Regionala politiska skillnader inom den svenska bondegruppen under 1800-talet i Göteborg Betygsnämnden för Markus Idvall, etnologi, 3 mars Elisabeth Reuterswärds doktorsavhandling i historia, Lund, Ett massmedium för folket, Solveig Jülich doktorsavhandling, Skuggor av sanning, Tema T, Linköpings universitet Claes Westlings doktorsavhandling, Småstadens dynamik Ulla Ekström von Essen, Folkhemmets kommuner , idéhistoria Stockholms universitet. David Ludvigsson, The historian-filmmaker's dilemma. Historical documentaries in Sweden in the era of Häger and Villius, , historia, Uppsala universitet.jan Selling, Ur det förflutnas skuggor. Historiediskurs och nationalism i Tyskland , Rune Edberg, Samtidsarkeologi och moderna vikingafärder, arkeologi, Stockholms universitet Birgitta Gustafsson, Att sätta sig själv på spel. Om språk och motspråk i pedagogisk praktik, Växjö universitet Egle Rindzeviciute, Constructing Soviet cultural policy. Cybernetics and governance in Lithuania after World War II, Linköpings universitet Johan Wänström, Samråd om Ostlänken: raka spåret mot en bättre demokrati? Linköpings universitet Mary Ingemansson, "Det kunde lika gärna ha hänt idag". Maj Bylocks Drakskeppstrilogi och historiemedvetande hos barn i mellanåldrarna, Lunds universitet Magnus Grahn, Historiebruk i Möbelriket, licavhandling Feras Hammami, Heritage in Authority-making. appropriating interventions in three Socio-Political contexts, KTH Florence Fröhlig, Painful legacy of World War II: Nazi forced enlistment. Alsatian/Mosellan prisoners of war and the Soviet prison camp of Tambov, Stockholm, Märit Simonsson. Displaying spaces. Spatial design, experience, and authenticity in museums. (Umeå University: Department of culture and media studies, Museology, Yuliya Yurchuk, Reordering of meaningful worlds. Memory of the Organization of Ukrainian Nationalists and the Ukrainian Insurgent Army in post-soviet Ukraine, Stockholm Slutoppositioner för Claes Westlings avhandling Småstadens dynamik och Kent Waltersson, Bildning för livet (2004) Civitas samt Wera Grahn, Känn dig själv. Genus och kulturhistoriska museer (Tema Genus 2006)Linköpings universitet och bedömningskommittéer för flera 60% seminarier vid Linköpings universitet (Tema E hösten 2003, Mirjaliisa Lukkarinen Kvist , Tema Äldre). Sakkunnig åt RJ 1997, Två uppdrag 2001, ett 2003 och Uppdrag för Norges forskningsråd 2003, 2007, 2010 och två för Östersjöstiftelsen 2005, 2007, 2010, 2012 Dutch Council for the Humanities 2008; Velux fonden och Peer Review College of the Danish Council for Strategic Research, Danmark ESF conference grants 2010 and Milano Politechnic och Italian Ministry for Education, University and Research, FWF Austrian Science Fund Norges forskningsråd 2014, Danish Council for Independent Research Assessments for EACEA och HERA Utvärdering av fakultetskontrakt vid Umeå universitet Sakkunnig för docentansökan av FD Torbjörn Nilsson, Södertörns högskola, Göran Malmstedt, Göteborgs universitet, 2001, Roger Johansson, Malmö högskola 2007 samt professorsbedömning av Christer Ahlberger, Göteborgs universitet 2002.

8 Referee-granskningar åt Nations and Nationalism samt National Identities, England, svensk, norsk och finsk Historisk tidskrift samt Tidsskrift for kulturforskning, Norge, Routledge, Journal of Tourism and Cultural Change, Current Archaeology. Nordisk museologi Sakkunnig för tjänstetillsättning av universitetslektorat i historia vid Umeå universitet vt 1995, Linköping ht 1997 vid Tema Vatten 2005, två forskarassistenter vid SHM Sakkunnig för lektorat i historia vid Köpenhamns universitet Sakkunnig för Finlands akademi professorsprogram Senior Lecturship in Museology at Leicester University Sakkunnig vid befordran av Brita Brenna till professor i museologi vid Oslo universitet Sakkunnig vid NOKUT för prövning av forskarutbildning i Kulturstudier vid Högskolan i Telemark Sakkunnig för befordran av Chris Whitehead till professor vid Newcastle University 2012 och befordran av Bridgette Wessels, Sheffield University Nämnd- och styrelseuppdrag Förordnad som ordförande i Humanistiska tjänsteförslagsnämnden vid Högskolan i Växjö ; Ledamot i planeringsgruppen för det första svenska historikermötet i Linköping, april 1999 Ledamot i det vetenskapliga redaktionsrådet för Kronobergs läns historia Ledamot i den nybildade Grundutbildning- och forskningsnämnden vid Högskolan i Växjö, , tidigare ledamot i Forskningsnämnden; ledamot av Provisoriska fakultetsnämnden Medlem i arbetsgrupp för sameuropeisk produktion av distanskurs Paradigms of the Humanities, från ht 1995 tillsammans med företrädare för OU i England, Holland, Tyskland, Spanien. Member of the first editorial board for H-SKAND, Ordförande i Forskning och forskarutbildningsgruppen vid institutionen för humaniora, Högskolan i Växjö, ; Ledning av Högre seminariet i historia vid Växjö universitet från Pro-dekan för Humanistiskt - Samhällsvetenskapliga sektionen av Fakultetsnämnden vid Växjö universitet från 1996 till och med 1999, samt ledamot Ledamot i universitetsstyrelsen för Växjö universitetet från och vice ordförande för universitetsstyrelsen Uppdragsforskning åt Expertgruppen för forskning om regional utveckling samt granskning åt Riksrevisionsverket av Leif Lundbergs utredningsutkast till Makt- och ansvarsfördelning mellan lokal- och centralmakten i Sverige - en historik Referensgrupp för nya Samhällsvetarprogrammet, Skolverket, 1999 Suppleant i institutionsstyrelsen för institutionen för humaniora, Högskolan i Växjö, ; ledamot från Ställföreträdande prefekt vid Institutionen för humaniora Svensk ledamot i Arbejdsudvalget för Nordisk metod och teorikonferens från Ledamot av referensgruppen för Svensk historisk bibliografi. Utsedd av Svenska Historiska Föreningen Socialvetenskapliga forskningsrådet. Suppleant till elektor för humanistiska fakulteten, Lunds universitet

9 Ledamot i interimstyrelsen för ID (Institutet för lokal och regional demokrati, Växjö). Bland grundarna finns HV, Kommunförbundet och Länsstyrelsen i Kronoberg. Åter Ledamot i Svensk samhällsvetenskaplig Datatjänst referensgrupp Ledamot i referensgrupp för utställningsverksamheten vid Smålands museum Ledamot av forskningskommittén vid ITUF och Forskarutbildningsnämnden vid Linköpings universitet, samt i arbetsgrupp för utredning av utbildning om kulturturism Ledamot i referensgrupper för Kulturarv Östergötland och Norrköpings stadsmuseums basutställning Ledamot i referensgrupp för projektet Sy för livet! Svenska kyrkans syföreningar Ledamot i referensgrupp för det nationella uppdraget , Jämtlands läns museum. Ledamot i referensgrupp för Nordiskt Centrum för Kulturarvspedagogik (NCK) Utbildningsvetenskapliga kommittén, VR, ledamot i beredningsgrupp Tema-ansvarig för Tema Q, Kultur och samhälle, , Avdelningschef Vice ordförande för ACSIS, Advancing Cultural Studies in Sweden, Fakultetsuppdrag vid fil.fak, Linköpings universitet: styrelseledamot , forskarutbildningsnämnden , (suppl. ordförande), ledamot i nämnden för vetenskapskommunikation Utredare av starka forskningsfält: urbana studier, regionala studier och kultur Ansvarig för LiU:s medverkan i Universitet i samverkan för internationalisering, USI Ledamot i referensgrupp för LiU E-press Ledamot i Riksbankens Jubileumsfonds beredning Ledamot i Smålands museums styrelse Ledamot i referensgrupp för EU-finansierade Virserumsprojektet, Ledamot i referensgrupp för Falu Världsarv Ledamot i Riksantikvarieämbetets strategigrupp Member of Peer Review College of the Danish Council for Strategic Research Ledamot i nationalkommittén för teknik- och vetenskapshistoria, Kungl. Vetenskapsakademin, Styrelsesuppleant, Kulturparken Småland AB, Arbetande ledamot i Kungl. Vitterhetsakademien, Member of International scientific council of National movements and Intermediary Structures in Europe (NISE), Ledamot i referensgrupp för VR-finansierade projektet METRO. Mediering, representation, och transformation av kunskap. En teoriutvecklande ansats rörande didaktisk design med fokus på hur medeltiden gestaltas i olika lärmiljöer, Stockholms universitet, Member of Advisory board for the project Making and Interpreting National Pasts - Role of Finnish Archives as Networks of Power and Sites of Memory" funded by the Academy of Finland Responsible leader, professor Kirsi Vainio-Korhonen, University of Turku, Finland in collaboration docent Ulla-Maija Peltonen SKS Helsinki, dr. Mikael Korhonen SLS Helsinki. Ledamot i Nordiska museets nämnd, utsedd av regeringen, ,

10 Member of board of experts for evaluation of research, Ministero dell'istruzione, dell'università e della Ricerca, Italy, Ledamot i redaktionsrådet för Nordisk museologi, 2013 Member of the Board of the interdisciplinary journal Museum & Society, 2013 Ledamot i nationell expertgrupp för granskning av examensrätter i historia, UKÄ Member of editorial board, Culture Unbound, Journal of Current Culture research, Ledamot för styrelsen för Historiska föreningen i Kronobergs län, 2011 Ledamot i styrelsen för Stiftelsen Markussens studiefond, 2013 Ledamot i vetenskapligt råd för Birgit och Gad Rausings Stiftelse, 2013 Ledamot i styrelsen för Stiftelsen svenska emigrantinstitutet, 2013 Ordförande för styrelsen för Stiftelsen svenska emigrantinstitutet, 2013 Ledamot i Linnaeus University Development AB, Pedagogiska meriter Från 1988 reguljär undervisning som lektor under tio år, på samtliga nivåer i historia och som gästföreläsare på många andra utbildningar i och utanför akademin. Följande kurser på AB-nivå har kraftigt omarbetats eller nyskapats: feodalismen; 1600-talets ekonomiska kris, kampen om världsherraväldet under 1900-talet, synen på barn; flera kulturhistoriska specialkurser; svenskt 1600-tal; i de geografiska upptäckternas spår; franska revolutionen; Nord-Syd konflikten; nazismen och 2:a världskrigets utbrott. På C-nivå har jag sedan 1990/91 lett uppsatsseminariet samt har satt samman och varje år givit undervisning på flera specialkurser: centralmakt och lokalsamhälle; personligheten i historien samt kvinnohistoria. Jag har även förnyat och givit undervisning på C-nivåns litteraturkurs med historiska synteser. Dessutom har jag planlagt, satt samman litteratur och examinerat en kombinerad D- och forskarkurs, "Lokalt, regionalt och centralt i historisk forskning". Från ht 1994 gavs årligen D-kursen i historia och examinerar för magistern i ämnet. Jag har hållit i hela den kursen och kraftigt förnyat historiografikursen. Både på denna kurs och på teorikursen har nya examinationsformer prövats. På teorikursen har examinationen helt eller delvis gjorts i form av metodövningar samt analys av en text med avseende på historiografi, vetenskapsteori, historieteori och metod. Historiografikursen examineras numera med framgång genom självständiga val av inläsning och historiografiska analyser. Från 1999 har uppsatsseminarierna övertagits av andra kolleger och alltmer tid har använts till forskarhandledning. De kurser jag fortfarande givit har varit historiografi, historieteori och Makten över minnet samt Historiska rum. De är tematiska kurser på 60+ nivån, där historiekulturella fenomen väljs ut och studeras i en egenhändigt författad essä. I utvidgade varianter har bägge också givits som forskarutbildningskurser från och med läsåret 1999/2000. Istället har utvecklingen av flera tvärvetenskapliga kurser tagit mer energi. T ex år 2000 HUX 108: Kunskap, kultur och berättande i samverkan mellan Växjö och BTH, litteraturvetenskap och historia; Regional utveckling och tillväxt. En uppdragsutbildning i samverkan med BTH beställd av kommunförbunden i regionen i samverkan med länsstyrelser och NUTEK.

11 Under tiden har jag deltagit i utvecklingen av en mångvetenskaplig plattform för ämnesdidaktik i Växjö. Den stöds av Högskoleverket och utbildningsdepartementet. I förlängningen och sammanfallande med närvaron av en Fulbright-stipendiat i Public history, Jon Hunner vidgades ansatserna till ett program för forskar- och grundutbildning i Kulturhistoria, historiekultur och ämnesdidaktik. Som ett led i internationaliseringsarbetet har jag lett utvecklingen av ett tiotal temakurser på engelska, bland dem en kallad Politics as Culture, som jag med stor uppskattning även gav under min vistelse vid UEA. Som gästprofessor vid Renvallinstitutitutet i feb 2000 gavs en kurs Local self government and communitarian theory in Scandinavia.Under vintern 2002 följdes det upp av Uses of History in Scandinavia. Inom har föreläsningar och turorial givits i Pori, Turku university, mars 2004 Efter tillträdet i Linköping har jag givit en fördjupningskurs för Kulturella arvet och på C-D-nivå i historia samt föreläst för såväl historiestudenter som KSM- och lärarstuderande i Linköping och Norrköping. En turismutbildning med inriktning på kulturarv och naturmiljö etablerades 2005 efter ett treårigt utredningsarbete där jag deltog i styrgruppen. Lärarfortbildning med temadagar om kanonföreställningar har hållits 2006 och En nordisk kurs i historiebruk hölls som gästprofessor i Helsingfors hösten Jag har designat och lett forskarkurser i Historiebruk och Metodteori med deltagare också från fler universitet, samt deltagit i fakultetsgemensam kurs i Intervjumetod, seminarier på tema E och Forskarskolan i pedagogiskt arbete En serie av workshops för forskarstuderande inom museiforskningen har koordinerats av mig, involverat 200 forskare och finansierats av Marie Curie Med stöd av STINT planeras från 2008 en kurs tillsammans med Lund och Uppsala universitet inom ett konsortium, USI: Kulturmöte - monument och identitet som ges i Sverige och Istanbul Till den pedagogiska meriteringen bör också räknas ledamotskap i grundutbildningsråd vid Växjö universitet till 2001, läromedelsproduktion samt redovisad ämnesdidaktisk forskning enligt nedanstående. Den internationella utvecklingen av kurser har skett dels inom ett nordiskt samarbete lett från universitetet i Björneborg (2005-) och med förberedelser för ett Erasmus Mundus program i Historiebruk med Danmarks pedagogiska universitet (2006), samt en forskarskola i kulturarvspedagogik (2008). Formell Forskahandledarutbildning (Research Supervisor Training), Växjö universitet Agerar mentor i två omgångar för Gaia-projektet vid Linköpings universitet, 2008, Som dekan för Fakulteten för konst och humaniora från 2013 leder jag det övergripande arbetet med förnyelsen och kvalitetssäkringen av utbildningar på alla nivåer, vilande både på vetenskaplig och konstnärlig grund. Handledning av doktorander: Handlett elva forskarstuderande som huvudansvarig och åtta som biträdande handledare till disputation.

12 Per-Olof Andersson (Den kalejdoskopiska offentligheten : lokal press, värdemönster och det offentliga samtalets villkor The kaleidoscopic public sphere. Local press, value systems and the conditions for the public discourse Department of Humanities, Växjö university, PhD, 2001). Erik Wångmar (Från sockenkommun till storkommun. En analys av storkommunreformens genomförande i en nationell och lokal kontext -- From parish-municipalities to large municipalities.an analysis of the great municipal amalgamations of in a national and local context.department of Humanities, Växjö university, Phil.Lic 2002, PhD, 2003) Kenneth Strömberg (Vi och dom i rörelsen. Skötsamhet som identitet och strategi hos föreningsaktivisterna i Hovmantorps kommun Us and Them in the Movements. Conscientiousness as Strategy and Identity among the Association Activists in Hovmantorp Municipality Department of Humanities, Växjö university, Phil.Lic 2000, PhD, 2004). Katarina Friberg, (The workings of co-operation. A comparative study of consumer co-operative organisation in Britain and Sweden 1860 to 1970, Department of Humanities, Växjö university, PhD, 2005). Erika Larsson (Att göra historia idéer och bruk av medeltiden -- Making history - ideas and uses of the middle ages. Department of Humanities, Växjö university, PhD, 2005). Carina Johansson (Bilden av Visby Visions of Visby. Tema Q, Phil.Lic 2005) Martin Nilsson (Demokratiseringen av Latinamerika. Biträdande, Statsvetenskap, Växjö universitet. PhD 2005) Kyrre Kverndokk ( Den som glemmer historien må leve den om igjen : 2. verdenskrig som opplevelsesbasert historieformidling til ungdom. Tema Q, PhD, 2007) Ingemar Lindaräng (Birgittajubileerna som historiebruk. Tema Q, Phil.Lic 2004, Helgonbruk i moderniseringstider. Bruket av Birgitta- och Olavstraditionerna i samband med minnesfiranden i Sverige och Norge , PhD, 2007) Anna Eskilsson (Moderna hembygdsrörelser, biträdande. Tema Q, PhD, 2007) Magdalena Hillström (Hazelius och sekelskiftets kamp om det förflutna. Biträdande. Tema Q, PhD, 2006) Joakim Andersson (Skilda världar. Samtida föreställningar om kulturarvsplatser, Tema Q, PhD, 2008) Björn Ivarsson (Varietén som kulturhistoria och politiskt problem, Tema Q, PhD, 2009) Hans Lundberg Kommunikativt entreprenörskap. Underhållningsidrott som totalupplevelse före, under och efter formeringen av den svenska upplevelseindustrin Biträdande, Entreprenörskap, Växjö universitet, PhD 2009) Göran Gruber (Samtider: samtida mobiliseringsprocesser kring det förflutnas värden Tema Q, PhD 2010) Johanna Dahlin (Historiebruk i Ryssland och forna Sovjetrepubliker, PhD, 2012) Silje Opdahl Mathisen (The Sámi: a People without a Pre-History? Biträdande, UiO PhD 2014) Ann-Charlotte Gilboa Runnvik (resecentrum och stationer ur ett genusperspektiv, huvudhandleledare under viss tid, PhD 2014)

13 Marit Johansson (Världsarvets lokala konsekvenser på Angra do Heroismo, huvudhandledare, PhD 2015) Pågående uppdrag: Maria Höglund (EU och kulturarvsprocessernas dynamik, PhD 2014) Ella Andrén, Lnu (historiedidaktik, examinator, PhD 2016) Emilie Wellfelt, LnU (Historiebruk i Indonesien, examinator, PhD 2013) Peter Danielsson (Våld och förhandling: materiella och politiska förutsättningar för det svenska stormaktsväldet studerat genom det äldre indelningsverket, Department of Humanities, Växjö university, PhD). Åsa Folkesson (Socialförvaltningschefens ankomst -- The Arrival of the Head of County Social Welfare Department.Department of Humanities, Växjö university, PhD). Publikationer (i kronologisk ordning) A. Artiklar

14 1 Den nya fysiken och vårt sätt att se, FST 1981:1-2 2 Vetenskapens väsen, Frihetlig Socialistisk Tidskrift nr 43, Lokalt självstyre i Öja socken under 300 år, Längesen & nu. Om människorna i bygden kring en å (Öja, 1987) 4 & m fl Vem skapar historia? Om struktur och subjekt som historieteoretiskt problem, Scandia 1988:2 (1989) 5 Debatt. Christina Carlsson Wetterberg, skall vi fortsätta att skriva männens historia? Svar av Peter Aronsson mfl, Scandia 1989:2 (1989d) 6 Människans storhet och litenhet: Om praxisbegreppets tänkvärdhet, Scandia 1988:2 (1989b) 7 Pigornas rop och överhetens diskurs, Scandia 1989:2 (1990a) 8 Den svenska modellen - politisk kultur från 1600-tal till 2000-tal, Kulturellt brobygge - Rapport från humanistdagarna vid Högskolan i Växjö hösten 1991, Scripta Minora 13 (1991) 9 En spegelbild eller händelsernas centrum. Om lokalt och centralt i historieskrivningen, Kronos 1991:2 10 Projektet nationalstat - avslutning eller fulländning, Kulturellt brobygge - Rapport från humanistdagarna vid Högskolan i Växjö hösten 1991, Scripta Minora 13 (1991) 11 rec av Birgitta Lagerlöf-Génetay, De svenska häxprocessernas utbrottsskede Bakgrund i Övre Dalarna. Social och ecklesiastik kontext, Stockholm Studies in Comparative Religion nr 29 (diss, Stockholm, 1990), HT 1991:3 12 Swedish Rural Society and Political Culture: The Eighteenth- and Nineteenth-Century Experience Rural History, vol 3, 1992:1, pp (1992b) 13 Från bonde till hemmansägare: 1700-talets jordbrukare i förändring, Den Svenska Historien möter Värmland. Värmland förr och nu 1993 (Värmlands museum, 1993) 14 Hustavlans Värld - Folklig mentalitet eller överhetens utopi?, Västsvensk fromhet. Jämförande studier av västsvensk religiositet under fyra sekler, Västsvensk kultur och samhällsutveckling, Rapport nr 2 (Humanistiska fakulteten, Göteborgs univ, 1993)

15 15 Vad är upplysning? Aktuell forskning och perspektiv på västerlandets civilisation, Hfks 1993:4 16 Vad är upplysning? rec av Arne Jarrick, Mot det moderna förnuftet. Johan Hjerpe och andra småborgare i Upplysningstidens Stockholm. 1992, HT 1993:4 17 Bondeidentitet i förändring. Från bonde till hemmansägare - från hushållsideologi till upplysning, Bondens självbild och natursyn, Skrifter om skogs- och lantbrukshistoria 6, red Bo Larsson (Nordiska museet, 1994) 18 Bönderna och upplysningen. En historia med förhinder?, Upplysningens miljöer - ett nordiskt perspektiv, Ugglan, Lund Studies in the History of Science and Ideas 2 (1994), s Sammanhang och sanning. Berättelser om det lokala självstyret och Sveriges Historia,...och fram träder landsbygdens människor... Studier i nordisk och småländsk historia tillägnade Lars-Olof Larsson på 60-årsdagen den 15 november 1994 (Växjö, 1994) 20 Frågor och svar. Landsbygdens modernisering och lokalpolitisk historieskrivning, Kommunerna och lokalpolitiken. Rapport från en konferens om modern lokalpolitisk historia, red Lars Nilsson & Kjell Östberg, Studier i stads- och kommunhistoria 11, Stads- och kommunhistoriska institutet (1995c) 21 Mentalitet, norm, verklighet - Hustavlan i lokalsamhället, Hilding Pleijel Symposium 19 oktober oktober Ett hundraårsjubileum, Bibliotheca Historicoecclesiastica Lundensis 34 (LUP, 1995) 22 Sockenkyrkorna och den lokala offentligheten, Sockenkyrkan i landskapet och sockenkyrkan som källmaterial, Vitterhetsakademien den 16-17/ (1995) 23 The Desire for Regions. The Production of Space in Sweden s History and Historiography, Institut für Europäische Regionalforschungen, Siegen, Interregiones 1995:4 24 The possibilities of conceptual history 'from above' and 'from below': Reflections on the concept of samhälle society in Sweden, 1700 to 1990, Historia a Debate, tomo II, Retorno del Sujeto, Actas del Congreso Internacional A historia a debate celebrade el 7-11 de julio de 1993 en Santigao de Compostela, ed Carlos Barros (1995), pp Vem får vara med - och hur? Om delaktighet i historien, Civilt samhälle kontra offentlig sektor (SNS, 1995) (1995a)

16 26 Dynggrepar och sockenstämmor talets bonde blir hemmansägare, Hand & Penna (Atlantis, 1996) 27 Vad är en region? Försök att ringa in ett teoretiskt fält, Att skapa en region - om identitet och territorium, red Markus Idvall & Anders Salomonsson, nordrefo 1996:1 28 Another route to Enlightenment. A Swedish argument for a history from below, Transactions of the ninth international congress on the Enlightenment, Münster, July 1995, International congress on the Enlightenment, Studies on Voltaire and the eighteenth century (Münster: 1996) 29 Politiken och Det Egna Hemmet, Rec Nils Edling, Det fosterländska hemmet. Egnahemspolitik, småbruk och hemideologi kring sekelskiftet 1900 (diss Stockholm: Carlsson, 1996), HT 1997:4 30 rec av Steinar Imsen, Norsk bondekommunalisme : fra Magnus Lagabøte til Kristian Kvart. Del I, Middelalderen, (Flataasen Tapir, 1990) och Norsk bondekommunalisme fra Magnus Lagabøte til Kristian Kvart. Del 2, Lydriketiden, Skriftsere fra Historisk Institutt, nr 7, Universitetet i Trondheim (1995), NHT 1996: Bönderna och den svenska politiska kulturen, Agrarhistoria, red Bengt M P Larsson, Mats Morell & Janken Myrdal (Stockholm: LTs förlag, 1997), s Landsbygd och politisk kultur. Några reflektioner kring skandinavisk historia. Kultursamanhengar i Midt-Norden. Tverfagleg symposium for doktorgradsstudentar og forskarar, red. Steinar Supphellen, Det Kongelige Norske Videnskapers Selskab, Skrifter (Trondheim: Tapir, 1997) 33 Local Politics The Invisible Political Culture, The Cultural Construction of Norden, ed Øystein Sørensen & Bo Stråth (Scandinavian University Press, 1997), pp Identiteter i modernisering, rec av Britt Liljewall, Bondevardag och samhällsförändring. Studier i och kring västsvenska bondedagböcker på 1800-talet, Avhandlingar från Historiska institutionen i Göteborg 10 (diss Göteborg, 1995) HT 1997:4 35 Academic space. A not so innocent story of oblivion, culturalization and instrumentalization of regions by division of labour, The Making of Regions in Sweden and Germany: Culture and Identity, Religion and Economy in a Comparative Perspective, (ed) Peter Aronsson, Rapport från Högskolan i Växjö.Humaniora 6 (Växjö, 1998)

17 36 Bönder och liberalism i 1800-talets Sverige, rec av Jan Christensen, Bönder och Herrar. Bondeståndet i 1840-talets liberala representationsdebatt. Exemplen Gustaf Hierta och J P Theorell. Avhandlingar från Historiska institutionen i Göteborg 16. Göteborg 1997, HT 1998:3 37 En lomhörd dialog? Den historievetenskapliga debatten på 1990-talet, HT 1998:1 38 Svensk historisk forskning på 1990-talet, FHT 1998:1 39 Epilog, Landen kring sjöarna. Kronobergs läns historia (1999) 40 Lokala medborgarskap - det dolda kulturarvet, Demokrati och medborgarskap. Demokratiutredningens forskarvolym II, red. Erik Amnå, SOU 1999:77 41 "Perspektiv på stationssamhällen i nordisk forskning", Stationssamhällen. Nordiska perspektiv på landsbygdens modernisering, red Peter Aronsson & Lennart Johansson, Acta Wexionensia Serie 1 Humaniora, nr 2 (1999) 42 rec, Erindringens og glemslens politik. Bernard Eric Jensen, Carsten Tage Nielsen & Torben Weinreich. Red. Roskilde Universitetsforlag, s. HT 1999:1 44 Den historiska romanen och historikerna. Vilhelm Mobergs Rid i Natt! i debatten Vilhelm Moberg i blickpunkten, Ingrid Nettervik (red.): Vilhelm Moberg sällskapet (1999) 45 Inledning, Aronsson, Peter, Solveig Fagerlund & Jan Samuelson, red., Nätverk i historisk forskning -- metafor, metod eller teori? Rapporter från Växjö universitet, Humaniora 1, (1999) 46 "Nations, Provinces and Regions: A Scandinavian Perspective", Identities: Nations, Provinces and regions, Isabel Burdiel & James Casey, (eds.)(norwich: Scool of History, University of East Anglia, 1999) 47 "Naciones, provincias y regiones: Una perspectiva escandinava", Identities: Nations, Provinces and regions, Isabel Burdiel & James Casey, (eds.)(norwich: Scool of History, University of East Anglia, 1999) 48 "En kommunal historia", Landen kring sjöarna. En historia om Kronobergs län i mångtusenårigt perspektiv, Lennart Johansson (red.) (Växjö: 1999)

18 49 "Perspektiv på stationssamhällen i nordisk forskning", Stationssamhällen : nordiska perspektiv på landsbygdens modernisering, Peter Aronsson & Lennart Johansson, (red.) (Malmö: Frank Stenvalls förlag, 1999) 50 Elin Wägner och historiekulturen. Tusen år i Småland som historia. in Att berätta historia: Tusen år i Småland sextio år efteråt. Växjö: Elin Wägner-sällskapet Bergunda kommunalstämmas stridbara historia, in Bergunda -- En återblick, edited by Sven E Årenäs (red.). Växjö: Bergunda hembygdsförening Politikens lokala dygder, i Självstyrelsen utmanad, Bo Per Larsson, (red.), Stockholm Politics as culture: some remarks on contemporary Swedish historiography, Bulletin D'information.Comité International des Sciences Historiques ( ) Författarkonsten och historikerna, i Makten över minnet. Historiekultur i förändring, Peter Aronsson, (red.), Lund Historiekultur i förändring, i Makten över minnet. Historiekultur i förändring, Peter Aronsson, (red.), Lund "Der Schwedische Reichstag als vormodernes Parlament. Zur Repräsentation von Bürgern und Bauern." in Landschaften und Landstände in Oberschwaben. Bäuerliche und bürgerliche Repräsentation im Rahmen des frühen europeischen Parlamentarismus, (Hrsg.)Peter Blickle. Tübingen: bibliotheca academica Verlag Historievetenskap och historiekultur i förändring, installationsföreläsning vid Växjö universitet den 11/ (2000) 58 "Academics and non-academics in Swedish History writing." in Nordic Historiography in the 20th Century, edited by Frank Meyer and Jan Eivind Myhre, (red.).oslo: Department of History Kvinnor i svenska historiska avhandlingar Rec av Agneta Ljungh, Sedd, eller osedd? Kvinnoskildringar i svensk historieforskning, Diss, Lund HT 2000:3, s Regionbegreppets funktion för skilda akademiska discipliner och samhällsutvecklingen, i Kontinuitet och förändring i regionala rum, Lars-Erik Edlund & Anna Karolina Greggas, Umeå 2000.

19 61 Historia som färskvara?, Historien som ferskvare. Rapport fra konference for arkiver og museer omkring Öresund på Malmö museer 11 oktober 2000, Henrik Zip Sane & Bjarne Birkbak, (red.), Farum En orolig middagsvila vid artonhundratalets mitt. Håkan Palms tankar till eftervärlden, i Håkan Palms Oroliga middagshvila 1848, Marianna Agetorp, (red.), Härlunda när skogen faller. Hur använder vi historiska förklaringar?, noter :juni The nature of states and regions. Reflections on territory in Swedish historiography, i Regional Integration in Early Modern Scandinavia, Finn-Einar Eliassen, Jörgen Mikkelsen & Björn Poulsen (2001) 65 (red.) Vad ska man med historieämnet till? Historieämnets legitimitet i skola, offentlighet och som akademisk disciplin, HumaNetten, nr 9, 2001, se/publ/humanetten/nummer9/ 66 Lokalpolitikens sedvänja, i Storkommunreformens 1952: striden om folkhemmets geografi, Peter Aronsson, Lars Nilsson & Thord Strömberg, (red.), Stockholm Kunskap och handling, i Konsten att lära och viljan att uppleva. Historiebruk och upplevelsepedagogik vid Foteviken, Medeltidsveckan och Jamtli, Peter Aronsson & Erika Larsson, (red.), Växjö Demokrati och upplevelsehistoria, i Konsten att lära och viljan att uppleva. Historiebruk och upplevelsepedagogik vid Foteviken, Medeltidsveckan och Jamtli, Peter Aronsson & Erika Larsson, (red.), Växjö & Erika Larsson, Visioner och verkligheter, i Konsten att lära och viljan att uppleva. Historiebruk och upplevelsepedagogik vid Foteviken, Medeltidsveckan och Jamtli, Peter Aronsson & Erika Larsson, (red.), Växjö & Lennart Johansson, Den regionala kulturen och den formella och informella ekonomins sammanhang, i Entreprenörskapets dynamik och regionala förankring, Peter Aronsson & Bengt Johannisson, (red.), Växjö & Bengt Johannisson, Det konstruerbara samhället, i Entreprenörskapets dynamik och regionala förankring, Peter Aronsson & Bengt Johannisson, (red.), Växjö Historiekultur, politik och historievetenskap i Norden, Historisk tidskrift (2002)

20 73 Virdarikets minnen, Phénomenet Peter Wieselgren. Smålänningen som blev historiker, biograf, präst och nykterhetsreformator i 1800-talets Sverige, Lars Aldén, Peter Aronsson & Lennart Johansson (red.),växjö & Erika Larsson, Living History: Cultural Policy, Museum Strategy & Learnings Response, i Cultural Sites, Cultural Theory, Cultural Policy. Proceedings of the Second International Conference on Cultural Policy Research, Wellington 2002 and Journal of Education in Museums: Making the Difference : 75 En fråga om saklighet? Tekniska system berättar om framsteg och hot, i Dokumentation i dialog - att utforska industrisamhället, Eva Fägerborg & Anders Björklund, (red.), Stockholm Svenska avhandlingar i historia , i Utvärdering av grundutbildning och forskarutbildning i historia vid svenska universitet och högskolor, (2003) Se även 77 Historiens brunn -- kulturarvet som ok, spann eller vatten för samhällsbygget?, i Hur djup är kulturens brunn? En antologi, Blücher, Gösta & Göran Graninger, (red.) (2003) 78 Att förnya kulturarvet, Inspiration - diskussion, Karin Lindvall & Birgitta Johansen, (red.). Stockholm, Monumentens mening, Res Publica, nr 60 (2003) 80 Huvudämnet Historievetenskap och lärande -- historiebruket i den nya lärarutbildningen vid Malmö högskola, Malmö & Andersson, Joakim år - på 90 minuter. Pedagogisk verksamhet i forntidens basutställning (manus) (2004) 82 "Den osedda filmen - kulturarv och visualiseringsprocesser." Det förflutna som film och vice versa, Snickars, Pelle & Cecilia Trenter, (red.), (2004) 83 Att minnas våld, Våldets gränser, Lindstedt Cronberg, Marie & Österberg, Eva, (red.) (2004) 84 Historiens närvaro, Memoria, 2004, vol 19, 1-16.

Svenska avhandlingar i historia 1997-2001.

Svenska avhandlingar i historia 1997-2001. Svenska avhandlingar i historia 1997-2001. Peter Aronsson 10 december 2002 Tryckt i Aronsson, Peter. "Svenska avhandlingar i historia 1997-2001." Utvärdering av grundutbildning och forskarutbildning i

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Centrum för Genusvetenskap vid Lunds universitet 2006

Verksamhetsberättelse för Centrum för Genusvetenskap vid Lunds universitet 2006 Centrum för genusvetenskap Verksamhetsberättelse för Centrum för Genusvetenskap vid Lunds universitet 2006 Verksamhetsberättelsen från Centrum för genusvetenskap är en sammanfattning av det intensiva året

Läs mer

Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Årsberättelse 2004

Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Årsberättelse 2004 Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Årsberättelse 2004 04 stiftelsen riksbankens jubileumsfond årsberättelse 2004 Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Årsberättelse 2004 7 vd-kommentar 11 den forskningsstödjande

Läs mer

KVINNOVETENSKAPLIGT FORUM

KVINNOVETENSKAPLIGT FORUM KVINNOVETENSKAPLIGT FORUM Verksamhetsberättelse år 2002 Inledning Året började med att vi övergav Forums gamla lokal och flyttade till nya rum i Långhuset. På personalfronten fick vi från 1 februari tillskott

Läs mer

stiftelsen riksbankens jubileumsfond årsberättelse 2009

stiftelsen riksbankens jubileumsfond årsberättelse 2009 Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Årsberättelse2009 stiftelsen riksbankens jubileumsfond årsberättelse 2009 Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Årsberättelse 2009 Riksbankens Innehåll Jubileumsfond

Läs mer

ÅRSBERÄTTELSE 2013. Svenska Forskningsinstitutet i Istanbul

ÅRSBERÄTTELSE 2013. Svenska Forskningsinstitutet i Istanbul ÅRSBERÄTTELSE 2013 Svenska Forskningsinstitutet i Istanbul 2 Innehåll Institutet Styrelse Personal Forskarkollegium Verksamhetsåret 2013 Forskningsmiljön vid SFII Biblioteket Institutsanknuten forskningsverksamhet

Läs mer

Universitetslektor/Docent i kulturvård/teknologie doktor i regional planering Senior Lecturer/Associate professor/phd in Regional Planning

Universitetslektor/Docent i kulturvård/teknologie doktor i regional planering Senior Lecturer/Associate professor/phd in Regional Planning 2015-04-30 Curriculum vitae Krister Olsson Universitetslektor/Docent i kulturvård/teknologie doktor i regional planering Senior Lecturer/Associate professor/phd in Regional Planning Institutionen för Kulturvård/Department

Läs mer

Croon Fors, Anna & Mörtberg, Christina (2009) Innovation and Gender in the making: A gendered analysis of technological performances at The Stage.

Croon Fors, Anna & Mörtberg, Christina (2009) Innovation and Gender in the making: A gendered analysis of technological performances at The Stage. CURRICULUM VITAE Christina Mörtberg Alvägen 13 Institutt for Informatikk, Universitet i Oslo 97332 Luleå Postboks 1080 Blindern, NO-0316 Oslo, Norge chrismmo@ifi.uio.no Tfn: +47 22852416 christina.mortberg@lnu.se

Läs mer

UTBILDNINGSHISTORISKA MEDDELANDEN. Editores: Esbjörn Larsson & Johannes Westberg

UTBILDNINGSHISTORISKA MEDDELANDEN. Editores: Esbjörn Larsson & Johannes Westberg UTBILDNINGSHISTORISKA MEDDELANDEN 1 Editores: Esbjörn Larsson & Johannes Westberg Till Bror Rudolf Hall (1876 1950) Utbildningens sociala och kulturella historia Meddelanden från den fjärde nordiska utbildningshistoriska

Läs mer

STATSVETENSKAPLIGA ENHETEN LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET 971 87 LULEÅ TEL: 0920 49 2331 E - POST: SIMON.MATTI@LTU.SE

STATSVETENSKAPLIGA ENHETEN LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET 971 87 LULEÅ TEL: 0920 49 2331 E - POST: SIMON.MATTI@LTU.SE STATSVETENSKAPLIGA ENHETEN LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET 971 87 LULEÅ TEL: 0920 49 2331 E - POST: SIMON.MATTI@LTU.SE SIMON MATTI CV (september 2014) 1. PERSONLIGA UPPGIFTER 1.1 Namn: Jan Simon Oskar Matti

Läs mer

Publikationer 2012. Accepted/Submitted international Conference-proposals:

Publikationer 2012. Accepted/Submitted international Conference-proposals: (Uppdaterad 2012-09-06 av Göran Fransson) Publikationer och konferensbidrag av medarbetare inom ämnesavdelningen för didaktik, Högskolan i Gävle, för åren 2006 (sept) 2012 Publikationer 2012 Internationella

Läs mer

ångkulturellt centrum verksamhetsberättelse

ångkulturellt centrum verksamhetsberättelse m 2007 ångkulturellt centrum verksamhetsberättelse Mångkulturellt centrum. Verksamhetsberättelse 2007. Org.nr 812800-8243 Mångkulturellt centrum, mars 2008 Red. och form Ingrid Ramberg Foto Andrzej Markiewicz

Läs mer

Plats, drivkraft, samhällsprocess

Plats, drivkraft, samhällsprocess Plats, drivkraft, samhällsprocess Vad gör kulturarvet till en resurs för hållbar regional uveckling? Redovisning från seminariedagar i Uppsala 22 23 oktober 2003 Rapport från Riksantikvarieämbetet 2003:7

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE JURIDICUM

VERKSAMHETSBERÄTTELSE JURIDICUM VERKSAMHETSBERÄTTELSE Forskning i rättsvetenskap 2009 JURIDICUM Sammanställt av Monika Geisor INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING - ÅRET SOM GÅTT... 3 2. UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ... 4 3. FORSKARE VID JURIDICUM...

Läs mer

VERKSAMHET 2010 UTRIKESPOLITISKA INSTITUTET

VERKSAMHET 2010 UTRIKESPOLITISKA INSTITUTET VERKSAMHET 2010 UTRIKESPOLITISKA INSTITUTET FÖRORD Att analysera förhållanden i världens länder och sprida en fördjupad kunskap, baserad på forskning, de globala skeenden och händelser i vår omvärld

Läs mer

UTBILDNINGSVETENSKAP 2005 RESULTATDIALOG OCH FRAMÅTBLICK

UTBILDNINGSVETENSKAP 2005 RESULTATDIALOG OCH FRAMÅTBLICK UTBILDNINGSVETENSKAP 2005 RESULTATDIALOG OCH FRAMÅTBLICK VETENSKAPSRÅDETS RAPPORTSERIE 13:2005 UTBILDNINGSVETENSKAP 2005 resultatdialog och framåtblick UTBILDNINGSVETENSKAP 2005 RESULTATDIALOG OCH FRAMÅTBLICK

Läs mer

Scandia introducerar. Contentious Politics Studies. Forskningsfältet social och politisk konfrontation på frammarsch i Skandinavien

Scandia introducerar. Contentious Politics Studies. Forskningsfältet social och politisk konfrontation på frammarsch i Skandinavien Scandia introducerar Contentious Politics Studies Forskningsfältet social och politisk konfrontation på frammarsch i Skandinavien Andrés Brink Pinto, Martin Ericsson & Stefan Nyzell På senare år har från

Läs mer

Konsten att lära och viljan att uppleva

Konsten att lära och viljan att uppleva Konsten att lära och viljan att uppleva Historiebruk och upplevelsepedagogik vid Foteviken, Medeltidsveckan och Jamtli Red. Peter Aronsson & Erika Larsson Pdf från tryckt bok slut på förlaget, som referenser

Läs mer

Perspektiv på offentlig verksamhet i utveckling

Perspektiv på offentlig verksamhet i utveckling Perspektiv på offentlig verksamhet i utveckling Tolv kapitel om demokrati, styrning och effektivitet Redaktörer : Ann-Sofie Hellberg; Martin Karlsson; Hannu Larsson; Erik Lundberg; Monika Persson Perspektiv

Läs mer

TRE STÄDER, TVÅ BROAR OCH ETT MUSEUM

TRE STÄDER, TVÅ BROAR OCH ETT MUSEUM TRE STÄDER, TVÅ BROAR OCH ETT MUSEUM Minne, politik och världsarv i Bosnien och Hercegovina Dragan Nikolić TRE STÄDER, TVÅ BROAR OCH ETT MUSEUM Minne, politik och världsarv i Bosnien och Hercegovina Dragan

Läs mer

IBF Nyhetsbrev Institutet för bostads- och urbanforskning

IBF Nyhetsbrev Institutet för bostads- och urbanforskning IBF Nyhetsbrev Institutet för bostads- och urbanforskning Nr 3 november 2013 Ur innehållet Clarissa Kugelberg skriver om Botkyrkabornas kamp för allmännyttan Är det svenska bostadssystemet i kris? sid.

Läs mer

Verksamhetsberättelser 2012

Verksamhetsberättelser 2012 Verksamhetsberättelser 2012 Historisk-filosofiska fakulteten Innehållsförteckning Historisk-filosofiska fakulteten 9 1. Sammanställning av aktiviteter och beslut under 2012 9 1.1 Organisationsfrågor 9

Läs mer

Meritförteckning och CV

Meritförteckning och CV Meritförteckning och CV Efter gymnasieexamen vid Naturvetenskaplig linje och ett sabbatsår inledde jag mina universitetsstudier. Efter ett inledande år med judaistik och religionshistoria, studerade jag

Läs mer

Handlingsprogram för uppdragsarkeologi i Uppland

Handlingsprogram för uppdragsarkeologi i Uppland F2011-0010 rage 1 u1 1,;.. Handlingsprogram för uppdragsarkeologi i Uppland Nytt forsknings- och utvecklingsprojekt Kulturarvets betydelse Kunskap som ger mervärde åt kulturarvet Startår: 2012 Belopp som

Läs mer

Åren då den svenska designforskningen tog fart tack vare Designfakulteten. Designforskning för nytänkande, innovation och hållbar tillväxt.

Åren då den svenska designforskningen tog fart tack vare Designfakulteten. Designforskning för nytänkande, innovation och hållbar tillväxt. 08 14 Åren då den svenska designforskningen tog fart tack vare Designfakulteten. Designforskning för nytänkande, innovation och hållbar tillväxt. Innehåll D! 08 14 in English? You find a pdf to download

Läs mer

Erfarenhet, berättelse och identitet: Livsberättelsestudier. Héctor Pérez Prieto (red) Karlstad University Studies. Estetisk-filosofiska fakulteten

Erfarenhet, berättelse och identitet: Livsberättelsestudier. Héctor Pérez Prieto (red) Karlstad University Studies. Estetisk-filosofiska fakulteten Estetisk-filosofiska fakulteten Héctor Pérez Prieto (red) Erfarenhet, berättelse och identitet: Livsberättelsestudier Karlstad University Studies 2006:70 Héctor Pérez Prieto (red) Erfarenhet, berättelse

Läs mer

FORSKNINGSPROGRAMMET KOMMUNISTISKA REGIMER

FORSKNINGSPROGRAMMET KOMMUNISTISKA REGIMER FORSKNINGSPROGRAMMET KOMMUNISTISKA REGIMER Vetenskapsrådets slutredovisning av forskningen inom programmet, i enlighet med regeringens uppdrag i regleringsbrev för år 2006. Forskningsprogrammet Kommunistiska

Läs mer

CHESS 10 år. Centre for Health Equity Studies

CHESS 10 år. Centre for Health Equity Studies CHESS 10 år Centre for Health Equity Studies Förord Forskningsinstitut och centra finns av en anledning, nämligen att kraftsamla forskning kring ett tema eller område. Detta gäller i allra högsta grad

Läs mer

Mångkulturellt centrum 2014. Verksamhets- berättelse

Mångkulturellt centrum 2014. Verksamhets- berättelse Mångkulturellt centrum 2014 Verksamhets- berättelse 1 INNEHÅLL 5 Inledning 7 Uppföljning mål 2014 11 Utställningar & program 19 Pedagogiska verkstan 23 Forskning & utbildning 34 Förlaget 36 Reception

Läs mer

Installations- och promotionshögtiden 2013

Installations- och promotionshögtiden 2013 Installations- och promotionshögtiden 2013 Nya professorer Hedersdoktorer Jubeldoktorer Pedagogiska pris Stockholms universitets guldmedalj Doktorsavhandlingar 2012/2013 BLÅ HALLEN I STOCKHOLMS STADSHUS

Läs mer