Översiktlig broschyr. Vi förbättrar och automatiserar dina affärsprocesser. DATAHANTERING AV MÄTNINGAR OCH INFORMATIONSYTEM FÖR KUNDER FÖR FÖR

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Översiktlig broschyr. Vi förbättrar och automatiserar dina affärsprocesser. DATAHANTERING AV MÄTNINGAR OCH INFORMATIONSYTEM FÖR KUNDER FÖR FÖR"

Transkript

1 DATA MÄTNINGAR OCH INFORMATIONSYTEM FÖR KUNDER Vi förbättrar och automatiserar dina affärsprocesser. GENERERING SÄNDNING DISTRIBUTION FÖRSÄLJNING INTERGRERADE FÖRETAG Översiktlig broschyr FÖR FÖR FÖR FÖR EL-BOLAG GASBOLAG VATTENBOLAG FJÄRRVÄRMEBOLAG Certified for MECOMS empowering smart utilities 1

2 2 MECOMS empowering smart utilities

3 Innehållsförteckning Sida 1... Innehållsförteckning Sida MECOMS Generell översikt Sida MECOMS Värdeöversikt Sida MECOMS Översikt över funktioner Sida MECOMS Översikt över marknadsposition MECOMS empowering smart utilities 3 1

4 MECOMS MÖJLIGGÖR INTELLIGENT SERVICE MECOMS i ett nötskal MECOMS är ett affärsinriktat supportsystem för energi- och allmännyttiga företag som kombinerar flexibilitet och effektivitet och ger en möjlighet till avsevärda sänkningar av servicekostnader. MECOMS anpassas enkelt och snabbt till förändrade affärsbehov för alla typer av serviceföretag. Systemet fungerar på såväl en reglerad som oreglerad marknad. Det möjliggör för serviceaktörer av alla storlekar att strömlinjeforma sina affärsprocesser och kombinerar hög effektivitet med förstklassig kundservice. MECOMS erbjuder även möjlighet för serviceaktörer att upptäcka ineffektivitet i processerna och samtidigt se nya affärsmöjligheter. Microsofts valda lösning MECOMS är Microsofts enda internationellt rekommenderade lösning för energi- och allmännyttiga företag. Den är certifierad för Microsoft Dynamics AX, vilket betyder att den möter Microsofts högsta mjukvarustandard. Utmanar status quo Berömda industrianalytiker, så som Gartner och IDC, har rekommenderat MECOMS som en bra lösning för energi- och allmännyttiga företag. MECOMS är nytänkande och möjliggör för allmännyttiga företag att överlista sina konkurrenter. Detta är bevisat genom ett flertal lyckade införanden hos allmännyttiga företag i hela världen. Internationella möjligheter för utförande MECOMS är utvecklad av Ferranti Computer Systems och är ett resultat av mer än 35 års erfarenhet inom samhällsservice. Genom kontor och ett nätverk av certifierade partner över hela världen kan Ferranti erbjuda en världsomspännande kapacitet för en lyckad och punktlig implementering med oöverträfflig utbildning och support. EN LÖSNING SOM FUNGERAR FÖR ALLA SERVICEFÖRETAG MECOMS värde är baserat på ett flertal lyckade införanden. Genom ett internationellt samarbete har MECOMS använts av allmännyttiga företag inom ett flertal industrier och kontinenter samt på olika marknader. MECOMS användarkrets består av allt från nationella mätningsföretag till mindre regionala allmännyttiga företag, från stora vattenbolag till specialiserade energibolag för industrier tack vare den attraktiva Total Cost of Ownership (TCO). Utvecklaren av MECOMS, Ferranti Computer Systems, har funnits på marknaden för allmännyttiga företag i mer än 20 år. De samarbetar med forskare och deltar i inflytesrika arbetsgrupper på industrimarknaden. Genom åren har MECOMS använts av vatten-, gas-, el- och fjärrvärmeföretag. Genom denna erfarenhet har MECOMS uppnått en bred och långtgående funktionalitet, som inkorporerar specifika krav hos de olika allmännyttiga företagen. Genom att använda erfarenheten från olika bolag inom olika sektorer får alla MECOMS kunder stora fördelar. Genom långtgående samarbeten och kontor i hela världen har MECOMS uppnått en stabil internationell närvaro. Våra samarbetspartner har en ingående kunskap om den lokala marknaden för allmännyttiga företag och bevisad erfarenhet inom teknologin. MECOMS används inom såväl reglerade som oreglerade marknader och dess moduldesign har möjliggjort för företag att genomföra avreglering på marknaden utan komplikationer. Det stöttar avreglering i dess olika stadier och olika roller på marknaden. Dessutom anpassas MECOMS stegvis till justeringen av regleringar under den period som ofta efter privatisering. MECOMS kombinerar flexibilitet, effektivitet och en möjlighet till drastiska sänkningar av cost-to-serve, även i en föränderlig miljö. Allmännyttiga företag i hela världen väljer MECOMS eftersom det bidrar till hög effektivitet, oöverträffad flexibilitet och anpassning samt erbjuder en överlägsen företagsinsyn. 2 4 MECOMS empowering smart utilities

5 MÅLGRUPPER ELEKTRICITET GAS Trots medvetenheten om miljön så fortsätter elförbrukningen att öka överallt. Ett flertal regeringar förespråkar gröna alternativ och kräver sidostyrning som i sin tur kräver intelligenta nät med fördelade produktionsmiljöer. Samtidigt införs de första intelligenta mätningsinställningarna. Det finns dock fortfarande ett behov för allmännyttiga företag att handskas med arvet av äldre mätningsparker under en lång tid framöver. MECOMS kan hantera manuella, automatiska och intelligenta mätningar samtidigt. Detta möjliggör en gradvis uppdatering av existerande infrastruktur. Trots fördelarna med intelligenta nät och mätningar är hanteringsförluster och fördelningen av rester fortfarande ett stort problem. Eftersom regleringen av förhandling och fakturering av transport samt distribution ständigt förändras bidrar MECOMS med ett kraftfullt men flexibelt ramverk för marknadskommunikation som tar hand om såväl det ekonomiska flödet som informationen mellan marknadsparter. Samtidigt som det finns stora likheter mellan gasmarknaden och elmarknaden finns det även betydande skillnader. Den transporterade energin från gas beror på värmevärdet, kvalitén, temperaturen och trycket på gasen. Dessutom kan gas förvaras och transporteras vilket skapar en helt annorlunda dynamik på marknaden. På grund av dessa faktorer varierar priset för gas på marknaden enormt. Detta ökar vikten av pålitliga verktyg för att uppnå sofistikerad handel, prognoser samt gardering. Mängden av energi som transporteras genom pipeline är oöverträffad. Att sälja denna råvara kräver god kunskap om marknaden och konsumtionsmönstret, speciellt inom den krävande B2B-delen. MECOMS har använts av gasbolag inom ett flertal länder. Modellen är framtagen för att hantera alla de specifika aspekterna hos denna komplexa marknad. VATTEN FJÄRRVÄRME Vattenbolag är ett vanligt objekt för fusioner, förvärv och privatisering. Detta kräver löpande omorganiseringar för att uppnå optimal nivå och integration för hela vattencykeln. MECOMS är en flexibel och sofistikerad lösning som tar itu med de utmaningar som vattenbolag möter. Till exempel så tar det enkelt hand om kundernas inflyttningar, bostadsrättsföreningar och samlad fakturering av kommunala skatter eller sophämtning. MECOMS faktureringsfunktion är ursprungligen gjord för att ta hand om komplexa situationer som vid oberäknad tillgång och gör det möjligt att beräkna avgifter baserat på antal kranar, invånare och andra parametrar. För att möjliggöra tillhandahållandet av en renare miljö och utnyttjandet av överskottsenergin från förbränningsprocessen för avfall har ett flertal länder infört fjärrvärme och kylningssystem. Fjärrvärmebolag är ofta lokaliserade nära samhället och det gör att nöjda kunder är av största vikt. MECOMS Contract Management tillhandahåller flexibilitet för att hantera kundkretsar av olika storlek utan att bortse från deras särdrag. På grund av de nära lokala banden måste en socialt medveten prissättningspolicy hållas. Detta kräver noggranna prognoser för att balansera behov med köp och/eller produktion. MECOMS innehåller sofistikerade verktyg för analys, planering och portföljförvaltning där den specifika situationen och fjärrvärmeföretagets resurser tas i beaktande. 3 MECOMS empowering smart utilities 1

6 MECOMS VÄRDEN Varje ny version av MECOMS bidrar med nya verktyg och förbättringar. MECOMS värde är ett löfte som består för energibolag och allmännyttiga företag som vill att deras produkt ska skilja sig från konkurrenternas. EN FLEXIBEL LÖSNING SOM ALLTID TILLGODOSER DINA BEHOV Till en början var MECOMS utformad som en lösning för turbulensen på marknaden. Flexibilitet att kunna anpassa sig till förändrade behov är ett kärnvärde och kommer alltid att så vara. Integrerade end-to-end-lösningar MECOMS är en modulbaserad, end-to-end-lösning. En enda leverantör, Ferranti, utvecklar alla MECOMS produkter så att alla moduler fungerar perfekt ihop. Moduldesign Du behöver endast använda de moduler som just du behöver. I ett senare skede kan ytterligare moduler läggas till ett redan existerande system. Dessutom passar arkitekturen och prissättningen såväl stora allmännyttiga företag som nichade B2B-aktörer. Detta gör MECOMS idealiskt för växande företag eftersom det på ett smidigt sätt kan hantera ökade kundkretsar, avmätningar och faktureringsperioder. Konfigurerbar Tack vare utformningen kan många förändringar göras genom konfiguration istället för att göra om koden. När anpassning av koden väl är nödvändig kan detta ske snabbt tack vare den flexibla uppbyggnaden. MECOMS använder ett system av utbytbara underlag som kan anpassas till den lokala marknaden och olika marknadsroller. Detta förenklar regelefterlevnad betydligt samt tillåter snabb time-tomarket för nya produkter och priser. Bästa möjliga standard MECOMS ligger alltid steget före de allmännyttiga företagen och teknologin. Det erbjuder out-of-thebox-support för innovationer så som intelligent mätning, analyser av stora datamängder eller digitala kanaler för kundinteraktion. Utöver det är det designat för att säkra en smidig övergång när ny teknologi eller företagspraxis införs, till exempel för en gradvis lansering av intelligenta mätningar. SÄNKTA KOSTNADER FÖR SERVICE, FÖRBÄTTRAD SERVICE MECOMS strömlinjeformar affärsprocesser för att kombinera hög effektivitet med förstklassig kundservice. Det representerar mer än 35 år av erfarenhet inom industrin för energi och allmännyttiga företag och inkorporerar praxis med oändliga variationer på processer för bästa praktiska resultat. Bekant och användarvänligt Gränssnittet är enkelt att använda, konsekvent och bekant för Microsoft Offices användare. Detta minskar behovet av utbildning för nya användare betydligt. Dessutom möjliggör en 360 Cockpit ett snabbt sätt för kundservicen att hjälpa kunden med komplicerade frågor via telefon. När en ny arbetsrutin införs är det enkelt att lägga till denna i det nya arbetsschemat utan något behov av ytterligare programmeringar. Effektivt företagande MECOMS processer är optimala för obevakat arbete då det bara kräver minimalt mänskligt arbete. Självbetjäningskanaler (webb-portaler, automatiserade telefonsystem, ) tar hand om rutinmässiga kundärenden. MECOMS använder också ett hanteringvid-undantag system för att hantera rutinmässiga processer och åsidosätter på ett intelligent sätt de komplicerade fall som kräver mänsklig inspektion. Genom att följa first time right-principen innehåller varje process konfigurerbara kontroller och försäkringar vid varje steg. Detta gör att fel upptäcks snabbt och förhindrar därmed upptrappning samt kostsamma återhämtningar. Överlägsen affärsinblick Det webbaserade rollcentrumet, anpassat för ett tjugotal positioner inom allmännyttiga organisationer, ger ett intuitivt sätt att integrera med MECOMS. Detta möjliggör att såväl data som analyser alltid är betydelsefulla och kan nås av alla inom organisationen. Användandet av Microsofts teknologi gör det dessutom enkelt att utbyta information med andra system samt att exportera olika typer av data till olika program, så som Excel. 4

7 SURE STEP UNIVERSITY PARTNER NETWORK BEVISAD FÖRMÅGA ATT PRESTERA Ferranti och dess MECOMS -partner utvecklar ständigt förmågan att tillhandahålla lyckade implementeringar i hela världen. MECOMS projekt har anmärkningsvärt kort införandetid, hålls inom budget och nya användare inför det entusiastiskt. Genom åren har Ferranti utvecklat verktyg för införandet som håller kvalitet och minimerar riskerna med projektet. MECOMS Sure Step-metod bygger på Microsoft Sure Step och kan användas för såväl enkla som komplexa projekt. Dessutom är alla standardprocesser införda i demonstrationsföretaget OmegaPoint. Detta kan användas som underlag för att starta upp ett nytt företag och är idealistiskt för att demonstrera systemet för nya kunder. Utbildning och certifiering Såväl regionala som internationella partner till MECOMS har genomgått ett omfattande utbildnings- och certifieringsprogram. Detta säkerställer att de har tillräcklig kompetens och kunskap om marknaden, produkten och tekniken. Stabilt partnernätverk MECOMS partner är bland de bästa på marknaden inom sina respektive områden. De kombinerar teknisk skicklighet med en ingående kunskap om den lokala marknaden. Dessutom har Ferranti ett nära samarbete med alla samarbetspartner. Om det behövs inkluderas även områdesexperter från produktutvecklingsteamet för att säkerställa ett lyckat införande. Grunden i certifieringsprogrammet är MECOMS universitet som ger noggrann dokumentation, e--utbildning och utbildning i våra lokaler på ett flertal platser. Det ger instruktioner, bedömning och certifikat till framtida användare av MECOMS. Användarna måste klara omfattande tester för att visa sin tekniska expertis, insyn i allmännyttiga företag och förståelse för den lokala marknaden. MECOMS universitet erbjuder utbildning och certifiering till såväl partner som till den slutgiltiga kunden. Det finns ett flertal olika utbildningsprogram som är anpassade till allt från professionella säljare till professionella utvecklare. De som utbildas kan bli självständigt certifierade genom att klara examinationen. MECOMS var enkelt att integrera med våra befintliga system och har utvecklats problemfritt sedan dess TOM, Chief Information Officer Utbildningen genomförs av Microsoft Certified Trainers (MCT s) i våra utbildningslokaler I Antwerpen (Belgien), Gugaon (Indien) eller Singapore. Dessutom ges omfattande e-utbildningskurser för att ett optimalt utbyte av kunskap. 5 MECOMS empowering smart utilities 3

8 MECOMS FUNKTIONELL ÖVERSIKT PRESTATIONS INSTRUMENTPANEL AFFÄRSINTELLIGENS ARBETSFLÖDE PRODUKT KONTRAKT FAKTURERINGS KUND INTERAKTIONS- MARKNADSKOMMUNIKATION KUNDKOMMUNIKATION PORTFÖLJ PAKET BASERAT PÅ LÄNDER AVANCERAD INFRASTRUKTUR FÖR MÄTNING MANUELL MÄTARAVLÄSNING VÄRDERING OCH BERÄKNING DATA AV MÄTNINGAR FÖRETAGSTILLGÅNGAR INVENTARIER SERVICE NÄT FÖRETAGSADMINISTRATION FINANSIERING UPPHANDLING PROJEKT TEKNISKT LAGER SERVICEORIENTERAD UPPBYGGNAD MECOMS EUCA PROCESSTYRNING MECOMS är designat för att vara flexibelt, effektivt och för att ge en överlägsen insyn. Funktionellt sett är det indelat i affärsområden som är sammanknutna av en gemensam datamodell, Energy and Utilities Common Architecture (EUCA). Eftersom kärnan inte är låst, kan företaget välja att licensera och införa endast de moduler som de faktiskt har behov av. Moduldesignen möjliggör även enkelt samarbete med andra interna och externa program. Alla modifikationer blir loggade och det är därmed enkelt att spåra ändringar till enskilda användare. Informationen är tidsuppdelad vilket gör det enkelt att förbereda för framtida förändringar eller att gå tillbaka i tiden. Tidsuppdelningen bidrar även till en noggrann redovisningskedja som underlättar överenstämmelsen med Sarbanes-Oxley, SAS-70 osv. Den smarta uppbyggnaden av MECOMS tillåter snabba införanden och modifieringar till en attraktiv kostnad. Den nära integrationen med Microsoft Office och SharePoint gör det möjligt att importera och exportera data, och göra den tillgänglig för hela organisationen. 6 4 MECOMS empowering smart utilities

9 PRODUKT KONTRAKT DEBITERING OCH BETALNINGS KUND Produkthantering MECOMS ger en ojämförbar flexibilitet i dagens ständigt ökade konkurrens på marknaden för allmännyttiga företag. Användarna kan skapa och underhålla produkter genom att sammankoppla sortimentet med klassificeringsstrukturer, skatter och avgifter. En produktkonfiguration innehåller alla parametrar som behövs för debiterbara produkter och tjänster. MECOMS möjliggör för allmännyttiga företag att snabbt utveckla nya marknadserbjudanden utan någon extra programmering. Kontrakthantering Olika typer av kontrakt och schabloner är skapade i enlighet med de erbjudna produkterna. MECOMS innehåller en avancerad prissättning och kursserie, vilket är speciellt viktigt i dagens B2B marknad. Det tillåter användandet av fasta, delvis fasta och flexibla prismodeller. Uträkningarna för att beräkna priset styrs genom en intuitiv och grafisk formelskapare. Komplicerade kontraktsvillkor så som auto-balancing, cash-out och take or pay är möjliga att genomföra. MECOMS tar automatisk hand om dessa arrangemang i fakturering och andra administrativa processer. Debitering och betalningshantering Debitering och betalningshantering är nyckelfrågor för alla allmännyttiga företag. MECOMS är utformat för att snabbt leverera felfria fakturor som möjliggör betalningar i tid och för att maximera betalningshastigheten från varje kundsektion. Krediteringssystemet beräknar och bekräftar faktureringen direkt samtidigt som mätningar och datakonsumtionen når systemet. Denna fördelning av arbetsflödet tillåter en snabb fakturahantering när intäkterna ska genereras. Dessutom möjliggörs ögonblickbara utvärderingar upptäckter av avvikelser långt för den faktiska faktureringen. Detta leder till felfria faktureringar som ökar effektiviteten och tillförlitligheten. MECOMS ger även out-of-the-boxsupport för direkt prissättning och fakturering. Såväl schemalagda som begärda mätaravläsningar hanteras samtidigt och framtida prisförändringar beaktas redan vid beräkningen av förskottsbetalningar. Systemet för godkännande är enkelt att konfigurera och tillhandahåller ett flexibelt sätt att hantera oväntade händelser. Förutom mätningsbara varor så möjliggör ett system av konsumtionsenheter debitering av produkter som inte mäts. Objekt kan även bli härledda från den mätningsbara konsumtionen. Till exempel så kan avgifterna för spillvatten beräknas på användandet av kranvatten. Räkningar kan visas på flera olika sätt: genom en webbportal, e-post, post (där en utskriftstjänst kan användas) eller genom ett standardgränssnitt, så som EDI och Zoomit. EFFEKTIVITET. ÖKAD KUNDNÖJDHET OCH SÄNKTA KOSTNADER MECOMS betalningshantering tar hand om betalningsprocesserna och all tillhörande kommunikation. MECOMS möjliggör för allmännyttiga företag att maximera antalet tidsenliga betalningar samtidigt som det minimerar indrivningskostnaderna. MECOMS tilldelar och uppdaterar kontinuerligt poäng för att bedöma kreditvärdigheten hos varje kund. Det är dessutom enkelt att sammankoppla information från externa kreditupplysningar till kunddatabasen för att förfina riskkontrollen. Detta är speciellt användbart för B2B kunder. Ett sofistikerat system för hantering av insamling eller indrivning av betalningar tar hänsyn till kundens bakgrund och historik. Systemet bestämmer sedan om en avgift ska tas ut, och i så fall hur denna skall skickas ut (brev, e-post, personligt samtal) på mest lämpligt sätt. Om detta inte skulle fungera har MECOMS olika metoder för att skicka påminnelser till indrivningsföretag eller för att inleda juridiska åtgärder. MECOMS erbjuder flexibilitet när det gäller att justera villkoren för olika specifika situationer för kunden. Åtgärder som att senarelägga betalningsdatum, anpassa betalningsplaner och betalning av en tredje part möjliggör för kunden att lösa sin skuld istället för att inte betala den. MECOMS har direkt kommunikation med banker och tyder alla inkommande betalningar för att hantera autogiroadministrationen. I grunden är det ett sofistikerat matchningssystem. Det kombinerar flertalet parametrar som bidrar till ett dynamiskt bedömningssystem för att avgöra vilka betalningar som kan hanteras automatiskt. Det är endast när det råder stor osäkerhet som mänsklig hantering begärs. Den hjälper genom att lista olika möjligheter baserat på sannolikhet. 7 MECOMS empowering smart utilities 5

10 86 INFRASTRUKTUR FÖR AVANCERADE MÄTNINGAR MANUELL MÄTARAVLÄSNING GODKÄNNANDE OCH BERÄKNING MÄTNINGSDATA Hanteringen av mätningsdatan fokuserar på informationens kvalitet och kontroll av dataflödet. MECOMS tar hand om alla aspekter av hanteringen inklusive godkännande och beräkningar som förvandlar ursprungliga mätaravläsningar till pålitlig konsumtionsdata. Infrastruktur för avancerade mätningar MECOMS är förberett för smart mätning. Det tillgodoser en tvåvägskommunikation med intelligenta mätningar och kan hantera stora volymer intelligent mätningsdata genom Smart Metering Communication Bus. Dessutom stödjer MECOMS intelligenta mätningsprocesser för att mäta tillgångshantering, övervakning och interaktionen med kunder och andra parter på marknaden. MECOMS hanterar även Automatic Meter Reading (AMR) som en kärnprocess. Det integreras enkelt med redan existerande system, så som MV90, samtidigt som det kommunicerar enkelt med andra automatiska mätningar utan något krav på extra programvara. Ett effektivt flöde av såväl väl omätt information som mätt information möjliggör storskalig spridning och erbjuder kontakter för partiförflyttningar från specifika områden. Manuell mätaravläsning MECOMS organiserar hela den manuella processen av mätningar. Tack vare MECOMS trådlösa och portabla terminaler för att avläsa mätningar kan leverantörer få avläsningarna samma dag. MECOMS Mobile ger mätarna tillgång till och kan registrera relevant information i terminalerna (t.ex. fel, bedrägeri och platsen för mätningen). Terminalen ger direkt godkännande och kan kommunicera direkt genom användandet av en cellulär datakontakt. Terminalen ger också avläsaren uppgifter för påföljande dagar. Periodiska avläsningar av mätaren baseras ofta på långvarig erfarenhet. För unplanned meter readings on demand (MROD) är rutterna dynamiskt skapade. MECOMS tar hänsyn till platsen för mätaren och åtkomligheten till platserna för att planera den optimala rutten. Tack vare att terminalerna ständigt uppdateras kan operatörerna skicka uppdateringar och ytterligare uppgifter till avläsaroperatören under tiden han eller hon är på plats. MECOMS erbjuder också många självservicekanaler. Ett pappersindex kan returneras av kunderna och scannas automatiskt genom en optical character recognition (OCR). Det är även möjligt att rapportera avläsningen genom telefonen och få ett direkt godkännande tack vare interactive voice recognition (IVR). Det är dessutom möjligt för kunderna att införa indexvärden genom MECOMS B2C och B2B webbportaler. Där kan de få godkännanden och se tidigare konsumtionshistorik. Godkännande och beräkning Avläsningarna förvaras och godkänns i MECOMS genom användandet av flexibla affärsregler. MECOMS kan smidigt hantera och förvara miljoner mätningar. MECOMS möjliggör tydligheten iföretagets regler för godkännande på ett användarvänligt sätt utan någon vidare utveckling. Ett flertal regler kan vara aktiva samtidigt och kan prioriteras för att matcha föränderliga affärsbehov. Reglerna för godkännande utförs i hjärtat av MECOMS -systemet samt genom mobila enheter och självserviceportaler för att minska risken för felaktiga värden. Konverteringen av avläsningar till konsumtion görs genom mätarcertifikat som är länkade till varje enskild kunds mätare. Avläsningar av olika, historiskt utökade mätarparker hanteras ständigt. Komplexa mätningskonfigurationer, som ofta är fallet vid lokal produktion, tas också i beaktande. MECOMS gör det enkelt att konfigurera olika beräkningsfaktorer, så som dagliga temperaturer (för att beräkna energi i gasvolymer), SLP/EAV och PROXY-konsumtion (relaterade produkter som mäts indirekt). Uppskattningar som är baserade på konsumtionsprofiler och historisk data beräknas automatiskt som utfyllnad för saknad data. MECOMS Smart Metering Communication Bus MECOMS Smart Metering Communication Bus (SMCB) har utformats för att hantera Smart Meteringtillgångar och komplexa tvåvägskommunikationer i en multi-brand-, multi-protocol- och multi-usermiljö. SMCB garanterar omfattande hantering av mätningstillgångar samtidigt som det erbjuder flexibiliteten att sammankoppla flera olika egendomsprotokoll med varandra och det central systemet. Det stödjer även såväl push som pull AMI-arkitekturer. SMCB gör MECOMS till en lösning som är enhetsoberoende. SMCB är utvecklat tillsammans med databasexperter från Microsoft. MECOMS använder innovativ teknik, som i In-Memory Analytics och Smart Volume Streaming, för att försäkra förmågan att hantera stora mängder data. Några få vanliga datorer som använde MECOMS kunde hantera mätningsvärden per sekund vid ett test Detta skulle innebära mer än 100 miljoner mätningar inom 15 minuters intervaller i verkligheten.

11 MARKNADSKOMMUNIKATION KUNDKOMMUNIKATION PORTFÖLJ INTERAKTION Marknadskommunikation IT-system existerar inte i ett tomrum. Ett samspel med olika system är nödvändigt för att skicka meddelanden, uppdatera information och för att beakta alla affärsprocesser i en marknad med flera aktörer. I såväl en reglerad som oreglerad marknad är detta marknadskommunikationens funktion. Marknadskommunikation möjliggör SOA-baserade EDI eller XML meddelanden för kundscenarier, datastyrning och mätningsavläsningar samt hantering av fakturainformation. MECOMS hanterar även förhandlingsprocesser genom att beräkna nätavgifter, fördelningar och avstämning. På en reglerad marknad kan marknadskommunikation användas för att rapportera till partner och normerande institutioner etc. MECOMS design separerar vanliga processer från marknadsspecifik affärslogik genom att använda underlag från den interna marknaden. Detta tillvägagångssätt bidrar till en betydlig förenkling av nya införanden och fortlöpande efterlevnad av föränderliga marknadsregler. MECOMS bidrar även med ett bibliotek av standardmeddelanden och ett mappverktyg så att nya meddelanden snabbt kan läggas in. Dagböcker möjliggör enkel uppföljning och felhantering. Kundkommunikation MECOMS tvingar inte allmännyttiga företag att välja mellan förbättrad kundservice och en sänkning av kostnaderna. Tack vare en hög grad av automatisering, innovativa samspel och sofistikerade tillvägagångssätt för att förhindra fel ökas såväl effektiviteten som nöjdheten hos kunderna. Kundservicepersonal får befogenhet att hantera även de mest komplexa situationer i löpande arbetsflöden medan dynamiska regler gör det enkelt att skräddarsy MECOMS för specifika situationer. MECOMS erbjuder innovativa interaktionskanaler för att öka närheten till kunderna. B2B och B2C webbportaler gör det möjligt för kunderna att konsultera och uppdatera sin information via internet. För B2C kunder erbjuder MECOMS även ett smart program för hemmet som fungerar på såväl Xbox-konsoler som via en app för surfplattor. MECOMS CRM erbjuder kundservicepersonalen en 360 Cockpit för en snabb och fullständig översikt över all information som rör en kund, inklusive mätaravläsningar, konsumtion, kontrakt, fakturor, betalningar, reparationer och underhåll. Det bästa möjliga skärmupplägget möjliggör ögonblickliga kompletteringar av komplexa processer så som inflyttningar, slutfakturor, kontraktsskapande och förskottsbetalningar. Tack vare 360 Cockpit färdigställs processer så snabbt att kunden kan dröja kvar i telefonen under tiden. Detta reducerar samtalstiderna avsevärt och förbättrar upplevelsen för såväl kunden som personalen. Portföljhantering Portföljhanteringen erbjuder ett omfattande verktyg för programhantering, portföljanalys, positionsberäkning, riskhantering och mark-to-market. Användare kan anordna och utveckla en prognosmodell genom användandet av erbjudande-/bytessystem, en konfigurerbar kalender och en generator för formler. Baserat på dessa resultat kan företag hantera sina risker och sin position på marknaden. Detta inkluderar inköpsaktiviteter (köp/byte) på plats och för framtida marknader genom att använda flexibla kontrakt i MECOMS kontraktshanteringsmodul. MECOMS förbättrade mitt teams effektivitet och minskade antalet klagomål LINDA, customer care manager FLEXIBEL. ANPASSAS SNABBT TILL FÖRÄNDRADE AFFÄRSBEHOV 9

12 FÖRETAGSTILLGÅNGAR INVENTERINGS SERVICE NÄT MECOMS ger en integrerad och kostnadseffektiv lösning för att hantera företagstillgångar i enlighet med bästa praxis. Det möjliggör för allmännyttiga företag att hantera komplexa projekt för företagstillgångar i enlighet med olika standarder så som PAS55. MECOMS integrerar human resources, inköp, hantering av inventering, produkter, försäljning, projekt, hantering av mätningsdata och finansiell redovisning till ett holistiskt och processdrivet system. MECOMS gör det även möjligt för gradvis spridning av intelligenta mätningar genom nätet utan att påverka pågående affärer. Inventeringshantering Allmännyttiga företag måste kunna hantera tusentals eller miljontals mätare och andra enheter och detta ofta i kundernas lokaler. Mätare och övriga enheter måste installeras, underhållas, kalibreras, repareras och bytas ut. MECOMS inventeringshantering kan spåra alla tillgångar, inklusive allt från rör och kablar till kontakter, samt förvarar kommunikationstillgångar för automatisk och intelligent mätning. Dessutom hanterar Asset Lifecycle Management det komplexa och förändrade relationerna mellan tillgångarna och ger möjlighet att gå tillbaka i tiden och spåra varje tillgångs livsspann. Under tiden en tekniker arbetar med en tillgång kan han eller hon nå all ovannämnd information på en enskild skärm. Dessutom matas all information om mätaren från teknikern in i Conditional Monitoring-modulen. Detta gör det möjligt att skapa automatiserade åtgärder baserat på förutspådda situationer. Servicehantering MECOMS Service Management synkroniserar all tillgänglig information för att optimera såväl planerat som oplanerat underhåll. Den planerar och tilldelar underhållsarbete, så som installation och avveckling av mätare, till dem som jobbar ute på fältet. Genom mobila enheter är teknikerna ständigt uppkopplade till kontoret via GPRS när arbetar på olika platser. I dessa handburna enheter sker ändringar i schemat, kommunikation och påminnelser. Information om personers förmågor och tillgänglighet från HR-modulen används för att föreslå en optimerad planering och fördelning av resurser. Dessutom använder MECOMS projekt- och kursschabloner för att förbättra den finansiella insynen. Utläggning av arbete och erbjudande av ytterligare service, så som servicekontrakt för kundägda enheter, är integrerade i den generella servicehanteringen. Produktiviteten förbättras påtagligt genom att utesluta ineffektiva lösningar och onödigt arbete. Näthantering Näthantering gör det möjligt för allmännyttiga företag att definiera, konsultera och navigera bland leverans och datakommunikation i en tidsuppdelad plan. För att undvika onödiga incident rapporter, underhåll och avstängningar sker kommunikationen till den godkännande processen och till CRM-personalen automatiskt under tiden de tar samtal. Näthanteringen erbjuder också en visuell GIS-interaktion, intelligent mätning, underhåll som använder servicepooler och ett nära sammarbete med Smart Meter Communication Bus. TM MECOMS TEKNIK MECOMS är en vertikal lösning för den allmännyttiga industrin och har sin grund i Microsoft Dynamics AX, Microsoft s flaggskepp ERP-svit. Microsoft Dynamics AX ger en generell ERP funktion för Finans, CRM, Upphandling, HR och Projekthantering. Microsoft Dynamics AX är ett system med lager som möjliggör för sömlös interaktion å ena sidan och enkelt underhåll samt uppgraderingsmöjlighet å andra sidan. Eftersom MECOMS är fullt integrerad i Microsoft Dynamics AX är processen för funktion och företag ett integrerat system med en användarkoppling, en databas och en uppsättning affärslogik som ger en enda version av sanningen. Med endast ett lager av teknik att stödja så är den totala kostnaden för ägandet mycket lägre både från ett företags- och IT-perspektiv, till skillnad från att ha separata system som är sammanlänkande. MECOMS är ofta integrerat i mer komplexa miljöer. Därför är det ofta nödvändigt med integration som hanterar affärsprocesser mellan olika system. MECOMS har påverkat Microsoft Dynamics AX infrastruktur och, det valbara, Microsoft BizTalk att leverera en verklig SOA-integration. MECOMS är certifierad för Microsoft Dynamics AX, detta betyder att varje nysläppt produkt har testats noga av en oberoende tredje part. MECOMS är certifierad för Microsoft Dynamics AX, detta betyder att varje nysläppt produkt har testats noga av en oberoende tredje part. 10 8

13 INSTRUMENTPANEL AFFÄRSINFORMATION ARBETSFLÖDE PRESTATIONS För att förbli konkurrenskraftiga behöver moderna företag förvandla rådata till analytiska och strategiska insikter. Instrumentpanel MECOMS erbjuder förutbestämda rollcentrum för gemensamma jobbfunktioner inom den allmännyttiga organisationen. Detta erbjuder ett intuitivt förhållningssätt till användandet av systemet och bidrar till hantering av glappet mellan olika moduler och avdelningar. De webbaserade skärmarna bidrar till en enhetlig vy över alla relevanta arbetsköer, navigation, länkar, KPI-er och grafik så att chefer snabbt kan bedöma enheternas prestationer. Alla arbetsflöden kan bli omvandlade till ett KPI för att bedöma hastighet och resultat, förutom de gemensamt finansiella och operativa KPI-erna. Affärsinformation MECOMS möjliggör för allmännyttiga företag att mäta sin effektivitet genom att förvandla data till information. Vinsthantering baserat på kunders segmentering, beräkning av marginaler och cost-toserve-analyser, ger energi- och allmännyttiga företag makten att identifiera affärsmöjligheter och fatta välinformerade beslut. Dessutom kan användare konfigurera sina egna KPI-er, så som miljöpåverkan och produktivitet hos personalen. Tidigare trender kan analyseras för att förutsäga framtida utveckling. Data kan även enkelt exporteras till andra analysverktyg. Arbetsflöde MECOMS arbetsflöde är en generisk ram som automatiserar de olika stegen i alla processer. Det förbättrar samarbetet mellan avdelningar och ökar pålitligheten. Dessutom kan statusen och resultaten från arbetsflödet enkelt inkluderas som KPI i rollcentrumet. INSIKTSFULL. UPPTÄCK INEFFEKTIVITET OCH SE NYA AFFÄRSMÖJLGHETER MECOMS gör det möjligt att spara tid genom att hantera mätningsinstallationer när jag är på språng CARL, Field Technician 11 MECOMS empowering smart utilities 9

14 ÖVERSIKT ÖVER MECOMS MARKNADSPOSITION KUNDFÖRVÄRV, KVARHÅLLANDE OCH SERVICE PROBLEMFRI KOMPLEXA INFRASTRUKTURER OCH PRESTATIONS DATAKVALITETER Fullständig överblick över kunder (360 cockpits) Data-/kundinsyn DEBITERING OCH PRODUKT- KUND- PORTFÖLJ- Kartläggning av verkliga situationer med hög AV flexibilitet för FÖRETAGSTILL- BETALNINGS- Hantering är undantag - minimal felratio certifiering MÄTNINGSDATA GÅNGAR KONFIGURERBARA Förberedd för intelligent hantering HÖGRE MECOMS- LÖNSAMHET OCH REDUCERING AV RISKER Hantering är undantag (t.ex. ramar för utvärdering) ENERGY & UTILITIES COMMON ARCHITECTURE (EUCA MECOMS CORE) / MARKNADSKOMMUNIKATION MECOMS är funktionellt sett uppbyggt kring fem affärsområden som är sammanknutna av en gemensam datamodell, Energy and Utilities Common Architecture (EUCA). Ni har möjlighet att utforska MECOMS på ett funktionellt sätt eller så kan ni välja en inriktning där ni kommer ha möjlighet att se affärsprocesserna som finns i vår MECOMS -modul för er specifika marknadsroll. Vår MECOMS -modul möjliggör affärsprocesser som gör att ni når fördelar för just ert företag. Vi har kartlagt detta flöde för fem olika marknadstyper: Generation/producent, MARKNADS- PRODUCENT/ SYSTEMOPERATÖR NÄTVERKSOPERATÖR ÅTERFÖRSÄLJARE/ NTEGRERAD Systemoperatör för överföring, Distribuerande nätverksoperatör, Återförsäljare/leverantör och Integrerande Företag. Dessa flöden är baserade GENERERING PRODUCER / FÖR SÄNDNING FÖR DISTRIBUTION LEVERANTÖRER ALLMÄNNYTTA på, men inte begränsade till, bästa GENERATION praxis. POSITION ENERGI, VATTEN, FJÄRRVÄRME AFFÄRSFÖRDELAR SNABBARE GO-TO-MARKET KUNDFÖRVÄRV, KVARHÅLLANDE OCH SERVICE HÖGRE LÖNSAMHET OCH REDUCERING AV RISKER SNABBARE INGRIPANDE PROBLEMFRI AV KOMPLEXA INFRASTRUKTURER OCH DATAKVALITETER KASSAFLÖDE FÖRKLARING AV AFFÄRSFÖRDELAR RAPPORTERING OCH KONTROLL SNABBARE GO-TO-MARKET SNABBARE INGRIPANDE MÄTNING OCH FAKTURERING OCH MARKNADSFÖRING FÖRSÄLJNING URSPRUNG Snabb installerering av produkter Länk mellan TILLGÅNGAR kund och tillgångsdata LEVERANS (insyn i kunddata) BETALNING AFFÄRSPROCESSER Anpassat för såväl enkla som komplexa produkter Djupgående integration med AX (t.ex. finans) Full integrering med andra moduler (t. ex. faktureringssystem) Automatisering när möjligt (t.ex. användandet av schabloner) MODULER Mer flexibla prognoser/formelmotor Insyn i erbjudanden och konsumtion Integration med världen utanför (t.ex. handelsutbyte) KASSAFLÖDE Hög automatisering Hantering är undantag (t.ex. ramar för utvärdering) Insyn i processen (1 datamodell för alla processer) MECOMS empowering smart utilities

15 GENERERING Ta del av fördelarna för alla processer genom konfigurerbara MECOMS Modul för genereringsföretag/producenter. MARKNADS- PRODUCENT/ GENERERING PRODUCER / GENERATION SYSTEMOPERATÖR FÖR SÄNDNING NÄTVERKSOPERATÖR FÖR DISTRIBUTION ÅTERFÖRSÄLJARE/ LEVERANTÖRER NTEGRERAD ALLMÄNNYTTA POSITION ENERGI, VATTEN, FJÄRRVÄRME AFFÄRSFÖRDELAR SNABBARE GO-TO-MARKET KUNDFÖRVÄRV, KVARHÅLLANDE OCH SERVICE HÖGRE LÖNSAMHET OCH REDUCERING AV RISKER SNABBARE INGRIPANDE PROBLEMFRI AV KOMPLEXA INFRASTRUKTURER OCH DATAKVALITETER KASSAFLÖDE RAPPORTERING OCH KONTROLL AFFÄRSPROCESSER MARKNADSFÖRING FÖRSÄLJNING URSPRUNG TILLGÅNGAR MÄTNING OCH LEVERANS FAKTURERING OCH BETALNING PRESTATIONS KONFIGURERBARA MECOMS- MODULER PRODUKT- KUND- PORTFÖLJ- FÖRETAGSTILL- GÅNGAR ENERGY & UTILITIES COMMON ARCHITECTURE (EUCA MECOMS CORE) / MARKNADSKOMMUNIKATION MÄTNINGSDATA DEBITERING OCH BETALNINGS- ÖVERFÖRING Ta del av fördelarna för alla processer genom konfigurerbara MECOMS Modul för genereringsföretag/producenter. MARKNADS- PRODUCENT/ GENERERING SYSTEMOPERATÖR FÖR SÄNDNING NÄTVERKSOPERATÖR FÖR DISTRIBUTION ÅTERFÖRSÄLJARE/ LEVERANTÖRER NTEGRERAD ALLMÄNNYTTA POSITION ENERGI, VATTEN, FJÄRRVÄRME AFFÄRSFÖRDELAR KUNDFÖRVÄRV, KVARHÅLLANDE OCH SERVICE HÖGRE LÖNSAMHET OCH REDUCERING AV RISKER SNABBARE INGRIPANDE PROBLEMFRI AV KOMPLEXA INFRASTRUKTURER OCH DATAKVALITETER KASSAFLÖDE RAPPORTERING OCH KONTROLL AFFÄRSPROCESSER FÖRSÄLJNING URSPRUNG TILLGÅNGAR MÄTNING OCH LEVERANS FAKTURERING OCH BETALNING PRESTATIONS KONFIGURERBARA MECOMS- MODULER KUND- PORTFÖLJ- FÖRETAGSTILL- GÅNGAR ENERGY & UTILITIES COMMON ARCHITECTURE (EUCA MECOMS CORE) / MARKNADSKOMMUNIKATION MÄTNINGSDATA DEBITERING OCH BETALNINGS- 13 MECOMS empowering smart utilities 11

16 DISTRUBUTION Ta del av fördelarna för alla processer genom konfigurerbara MECOMS Modul för genereringsföretag/producenter. MARKNADS- PRODUCENT/ GENERERING SYSTEMOPERATÖR FÖR SÄNDNING NÄTVERKSOPERATÖR FÖR DISTRIBUTION ÅTERFÖRSÄLJARE/ LEVERANTÖRER NTEGRERAD ALLMÄNNYTTA POSITION ENERGI, VATTEN, FJÄRRVÄRME AFFÄRSFÖRDELAR KUNDFÖRVÄRV, KVARHÅLLANDE OCH SERVICE SNABBARE INGRIPANDE PROBLEMFRI AV KOMPLEXA INFRASTRUKTURER OCH DATAKVALITETER KASSAFLÖDE RAPPORTERING OCH KONTROLL AFFÄRSPROCESSER FÖRSÄLJNING TILLGÅNGAR MÄTNING OCH LEVERANS FAKTURERING OCH BETALNING PRESTATIONS KONFIGURERBARA MECOMS- MODULER KUND- FÖRETAGSTILL- GÅNGAR ENERGY & UTILITIES COMMON ARCHITECTURE (EUCA MECOMS CORE) / MARKNADSKOMMUNIKATION MÄTNINGSDATA DEBITERING OCH BETALNINGS- ÅTERFÖRSÄLJARE/LEVERANTÖRER Ta del av fördelarna för alla processer genom konfigurerbara MECOMS Modul för Återförsäljare/Leverantörer. MARKNADS- PRODUCENT/ GENERERING SYSTEMOPERATÖR FÖR SÄNDNING NÄTVERKSOPERATÖR FÖR DISTRIBUTION ÅTERFÖRSÄLJARE/ LEVERANTÖRER NTEGRERAD ALLMÄNNYTTA POSITION ENERGI, VATTEN, FJÄRRVÄRME AFFÄRSFÖRDELAR SNABBARE GO-TO-MARKET KUNDFÖRVÄRV, KVARHÅLLANDE OCH SERVICE HÖGRE LÖNSAMHET OCH REDUCERING AV RISKER SNABBARE INGRIPANDE PROBLEMFRI AV KOMPLEXA INFRASTRUKTURER OCH DATAKVALITETER KASSAFLÖDE RAPPORTERING OCH KONTROLL AFFÄRSPROCESSER MARKNADSFÖRING FÖRSÄLJNING URSPRUNG TILLGÅNGAR MÄTNING OCH LEVERANS FAKTURERING OCH BETALNING PRESTATIONS KONFIGURERBARA MECOMS- MODULER PRODUKT- KUND- PORTFÖLJ- FÖRETAGSTILL- GÅNGAR ENERGY & UTILITIES COMMON ARCHITECTURE (EUCA MECOMS CORE) / MARKNADSKOMMUNIKATION MÄTNINGSDATA DEBITERING OCH BETALNINGS MECOMS empowering smart utilities

17 INTERGRERING Ta del av fördelarna för alla processer genom konfigurerbara MECOMS Modul för Integrerade Företag (Energi, Vatten och/eller Fjärrvärme). MARKNADS- PRODUCENT/ GENERERING SYSTEMOPERATÖR FÖR SÄNDNING NÄTVERKSOPERATÖR FÖR DISTRIBUTION ÅTERFÖRSÄLJARE/ LEVERANTÖRER NTEGRERAD ALLMÄNNYTTA POSITION ENERGI, VATTEN, FJÄRRVÄRME AFFÄRSFÖRDELAR KUNDFÖRVÄRV, KVARHÅLLANDE OCH SERVICE SNABBARE INGRIPANDE PROBLEMFRI AV KOMPLEXA INFRASTRUKTURER OCH DATAKVALITETER KASSAFLÖDE RAPPORTERING OCH KONTROLL AFFÄRSPROCESSER FÖRSÄLJNING TILLGÅNGAR MÄTNING OCH LEVERANS FAKTURERING OCH BETALNING PRESTATIONS KONFIGURERBARA MECOMS- MODULER KUND- FÖRETAGSTILL- GÅNGAR ENERGY & UTILITIES COMMON ARCHITECTURE (EUCA MECOMS CORE) / MARKNADSKOMMUNIKATION MÄTNINGSDATA DEBITERING OCH BETALNINGS- ANTECKNINGAR 15 MECOMS empowering smart utilities 13

18 ANTECKNINGAR Besök vår hemsida för vidare information och detaljer om våra lösningar för mjukvara. 14 MECOMS empowering smart utilities

19 MECOMS empowering smart utilities 15

20 MECOMS är ett affärssupportsystem för företag inom branschen för energi och allmännyttigheter som tillgodoser Meter Data Management (MDM) och Customer Information System (CIS). Det kombinerar flexibilitet, effektivitet och en möjlighet till drastiska sänkningar av cost-to-serve även i en föränderlig miljö. MECOMS är Microsofts rekommenderade lösning för energi- och allmännyttiga företag i hela världen. MECOMS är unikt och möjliggör för allmännyttiga företag att överlista konkurrensen. Detta är bevisat genom ett flertal lyckade införanden hos allmännyttiga företag i hela världen. Global Headquarters Ferranti Computer Systems NV Romeynsweel Antwerp BELGIUM T F MAIN_OVERVIEW_201507_SE 2015 Ferranti Computer Systems NV, all rights reserved. MECOMS is a trademark of Ferranti Computer Systems NV. Microsoft and Microsoft Dynamics AX are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries. 16 MECOMS empowering smart utilities

För smartare belysning

För smartare belysning För smartare belysning CityTouch LightPoint Lighting Asset Management. CityTouch LightPoint / Asset Management 3 Välkommen till framtidens smarta belysning Professionell hantering av offentlig belysning

Läs mer

Lösningar för en bättre arbetsvardag

Lösningar för en bättre arbetsvardag Lösningar för en bättre arbetsvardag Effektivare, tryggare och roligare Effectplan tar organisationen från en konventionell budget till en verksamhetsplanering där ni arbetar med rullande och aktivitetsbaserade

Läs mer

Drivna av en passion att utveckla våra kunder, har SuperOffice blivit en av Europas ledande leverantörer av CRM-lösningar.

Drivna av en passion att utveckla våra kunder, har SuperOffice blivit en av Europas ledande leverantörer av CRM-lösningar. Caesar CRM CRM på ditt sätt Drivna av en passion att utveckla våra kunder, har SuperOffice blivit en av Europas ledande leverantörer av CRM-lösningar. Vill du öka er försäljning, kundlojalitet och lönsamhet?

Läs mer

VI ÄR WMD - THE WORKFLOW COMPANY Nordens ledande workflow specialister inom SAP Helt enkelt!

VI ÄR WMD - THE WORKFLOW COMPANY Nordens ledande workflow specialister inom SAP Helt enkelt! VI ÄR WMD - THE WORKFLOW COMPANY Nordens ledande workflow specialister inom SAP Helt enkelt! Det handlar om att spara tid, få överblick, förenkla arbetsprocesser, utnyttja resurser och i slutändan handlar

Läs mer

SIMPLIFYSCAN. För intelligent scanning

SIMPLIFYSCAN. För intelligent scanning SIMPLIFYSCAN För intelligent scanning SIMPLIFYSCAN: FÖR INTELLIGENT SCANNING Med SimplifyScan kan användarna enkelt scanna in och och distribuera dokument vart som helst i nätverket, direkt från ett Sharp

Läs mer

Intelligent bemanningsplanering

Intelligent bemanningsplanering Intelligent bemanningsplanering Välkommen till Allocate Optima, ett system för resursplanering och bemanningsoptimering som gör det möjligt för företag att hantera stora personalstyrkor med många olika

Läs mer

Framtidens produktion

Framtidens produktion Framtidens produktion Framtidens produktion Framtidens produktion Framtidens Framtidens produktion Siemens är en pionjär inom Future of Manufacturing. Vi hjälper Sveriges industrier att ta klivet upp till

Läs mer

Den intelligenta hanteringen av Managed Print Services

Den intelligenta hanteringen av Managed Print Services Sharp Optimised Services kontroll l effektivitet I produktivitet Den intelligenta hanteringen av Managed Print Services Möjligheterna med Managed Print Services Fakta: upp till 5 % av ett företags avkastning

Läs mer

MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION SERVICEHANTERING Gör det lönsamt att tillhandahålla överlägsen kundservice.

MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION SERVICEHANTERING Gör det lönsamt att tillhandahålla överlägsen kundservice. MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION SERVICEHANTERING Gör det lönsamt att tillhandahålla överlägsen kundservice. Fördelar: Öka företagets produktivitet genom att skapa en högeffektiv arbetsmiljö för servicepersonalen

Läs mer

EXFLOW NAV BROSCHYR VÄLJ LÖNSAMHET ISTÄLLET FÖR ADMINISTRATION HANTERA DINA LEVERANTÖRSFAKTUROR DIREKT I MICROSOFT DYNAMICS NAV

EXFLOW NAV BROSCHYR VÄLJ LÖNSAMHET ISTÄLLET FÖR ADMINISTRATION HANTERA DINA LEVERANTÖRSFAKTUROR DIREKT I MICROSOFT DYNAMICS NAV EXFLOW NAV BROSCHYR VÄLJ LÖNSAMHET ISTÄLLET FÖR ADMINISTRATION HANTERA DINA LEVERANTÖRSFAKTUROR DIREKT I MICROSOFT DYNAMICS NAV Vad är ExFlow NAV? För vem? ExFlow NAV är en tilläggsmodul i Microsoft Dynamics

Läs mer

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProPC

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProPC är den mobila arbetsplatsen en Windowsbaserad terminal för alla typer av registreringar via dator eller surfplatta, både på företaget och för dem på språng. Imponerande kraftfull off-line funktionalitet.

Läs mer

TMP Consulting - tjänster för företag

TMP Consulting - tjänster för företag TMP Consulting - tjänster för företag Adress: http://tmpc.se Kontakta: info@tmpc.se TMP Consulting är ett bolag som utvecklar tekniska lösningar och arbetar med effektivisering och problemslösning i organisationer.

Läs mer

Partnerprogram. Gigaset pro:s partnerprogram ger din verksamhet skräddarsydda, kommunikationsförbättrande telefonsystem.

Partnerprogram. Gigaset pro:s partnerprogram ger din verksamhet skräddarsydda, kommunikationsförbättrande telefonsystem. Partnerprogram. Gigaset pro:s partnerprogram ger din verksamhet skräddarsydda, kommunikationsförbättrande telefonsystem. 13/EN/PP/PRO/1 Gå med på http://partner.gigasetpro.se Kontakta din lokala Gigaset

Läs mer

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProHost

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProHost säkerställer stabil och trygg integration mellan ProMark och bakomliggande system som ERP och lön. är en konfigurerbar standardlösning som innehåller en lång rad förkonfigurerade filuppsättningar. PROMARK

Läs mer

Mayfl ower CRM. avancerat men inte krångligt

Mayfl ower CRM. avancerat men inte krångligt Mayfl ower CRM avancerat men inte krångligt Marknad, sälj & kundvård Abalon en av nordens marknadsledande leverantörer av CRM-system Vårt fokus är att vara en nära leverantör av CRM-system på den nordiska

Läs mer

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProPortal

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProPortal är en enkel, webbaserad ingång till ProMark både när det gäller att registrera sin egen tid, sina uppgifter, sin information och att utföra specifika arbetsuppgifter. körs i en webbläsare och kan även

Läs mer

Gränslös kommunikation

Gränslös kommunikation Ericsson enterprise multimedia server Gränslös kommunikation Den nya generationen multimedielösningar för företagskommunikation Kunnig personal och högeffektiva arbetssätt är viktiga faktorer om ett företag

Läs mer

Innovativa SCM-lösningar

Innovativa SCM-lösningar Innovativa SCM-lösningar RELEX SCM-seminarium 2015 Johanna Småros, RELEX Solutions Revolutionerande teknologi Minnesbaserad beräkningsteknologi (IMC) kommer att revolutionera planering och styrning av

Läs mer

för iscala & Epicor ERP

för iscala & Epicor ERP Epicor Storefront t för iscala & Epicor ERP Fred Boström Bitlog AB 1 Vad är Epicor Storefront? Epicor Storefront hjälper tillverkare, distributörer och detaljister att organisera och sälja sina produkter,

Läs mer

Kärcher Fleet. Fokusera på att nå skinande resultat. Vi sammanfattar de åt dig.

Kärcher Fleet. Fokusera på att nå skinande resultat. Vi sammanfattar de åt dig. Kärcher Fleet Fokusera på att nå skinande resultat. Vi sammanfattar de åt dig. Ökat perspektiv för större framgång. Från den globala marknadsledaren inom rengöringsteknik kommer Kärcher Fleet - det innovativa

Läs mer

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProPlanning

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProPlanning Med bemanningsplaneringen i kan man fördela företagets personalresurser i förhållande till verksamhetens produktions-, jobb- och aktivitetsbehov. IDENTIFIERING AV ARBETSUPPGIFTER SOM SKA UTFÖRAS OCH NÄR

Läs mer

fem områden för smartare marknadsföring

fem områden för smartare marknadsföring fem områden för smartare marknadsföring fem områden för smartare marknadsföring Strukturerad information Sättet du lagrar information om dina kunder och prospekts beteenden, kontaktuppgifter och demografi

Läs mer

Molntjänster -- vad är molnet?

Molntjänster -- vad är molnet? En e-bok från Visma Spcs Molntjänster -- vad är molnet? Vad du bör tänka på för att göra rätt val till ditt företag Molntjänster -- vad är molnet? En guide till att förstå molntjänster Innehåll Hänger

Läs mer

Tjänster för elektronisk identifiering och signering

Tjänster för elektronisk identifiering och signering Bg eid Gateway och Bg PKI Services Tjänster för elektronisk identifiering och signering En elektronisk ID-handling är förutsättningen för säker och effektiv nätkommunikation. I takt med att tjänster blir

Läs mer

WHITE PAPER. Open End TM Funktionell översikt

WHITE PAPER. Open End TM Funktionell översikt Open End TM Funktionell översikt Open End tillför verksamhetsprocesser nya möjligheter genom att kombinera avancerad teknik för automatiserad informationshantering i realtid med intuition och hög användbarhet.

Läs mer

Större kassa med effektivare fakturering

Större kassa med effektivare fakturering Större kassa med effektivare fakturering Cash is king. Detta bekanta uttryck är så sant som det är sagt. Kanske inte cash i sin faktiskt fysiska form, men definitivt dess funktion i ett företag. Att företag

Läs mer

Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT

Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT Utan frågor & svar stannar världen OM BISNODE Det finns små och stora frågor inom alla företag, organisationer och verksamheter. Frågor som kräver uppmärksamhet

Läs mer

Ta kontroll över kopiering och utskrifter med uniflow Output Manager

Ta kontroll över kopiering och utskrifter med uniflow Output Manager u n i F L O W uniflow Output Manager Ta kontroll över kopiering och utskrifter med uniflow Output Manager Ta kontroll över dina kopior och utskrifter och öka effektiviteten Med uniflow Output Manager får

Läs mer

Lumia med Windows Phone

Lumia med Windows Phone Lumia med Windows Phone microsoft.com/sv-se/mobile/business/lumia-for-business/lumia/ 103328+103329_Lumia-Brochure+10reasons_swe.indd 1 26.11.2014 10.34 Office 365 i telefonen Ge dina anställda tillgång

Läs mer

Praesideo digitalt högtalar- och utrymningslarmssystem Få fram ert budskap vad som än händer

Praesideo digitalt högtalar- och utrymningslarmssystem Få fram ert budskap vad som än händer Praesideo digitalt högtalar- och utrymningslarmssystem Få fram ert budskap vad som än händer 2 Praesideo högtalar- och utrymningslarmssystem från Bosch Hålla allmänheten informerad och skyddad Med fler

Läs mer

Bättre tillsammans. Förbättra kundrelationshanteringen med:

Bättre tillsammans. Förbättra kundrelationshanteringen med: Bättre tillsammans Förbättra kundrelationshanteringen med: Microsoft Dynamics CRM 3.0 2007 Microsoft Office system Windows Vista Microsoft Exchange Server 2007 Öka kraften och effektiviteten i Microsoft

Läs mer

BusinessPhone kommunikationssystem För enkel kommunikation

BusinessPhone kommunikationssystem För enkel kommunikation BusinessPhone BusinessPhone kommunikationssystem För enkel kommunikation För små till medelstora företag 2 Bygger på förenklad kommunikation för dynamiska företag. Små och medelstora företag är ofta lika

Läs mer

COMBINUM är en kraftfull säljkonfigurator som hjälper dig att effektivisera orderflödet genom att låta kunder och säljare konfigurera order direkt på

COMBINUM är en kraftfull säljkonfigurator som hjälper dig att effektivisera orderflödet genom att låta kunder och säljare konfigurera order direkt på COMBINUM är en kraftfull säljkonfigurator som hjälper dig att effektivisera orderflödet genom att låta kunder och säljare konfigurera order direkt på internet. Detta är COMBINUM COMBINUM är ett system

Läs mer

Smart Services med Cisco och våra partners

Smart Services med Cisco och våra partners Smart Services med Cisco och våra partners Pär Holgersson, Chef Cisco Services Sverige Dag Brunnander, Affärsutvecklare 2013 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. 2011 Cisco Connect 1 Smart

Läs mer

LEGA ONLINE. Bli lönsammare med Lega Online. www.legaonline.se. - Sveriges största internetbaserade bokningssystem.

LEGA ONLINE. Bli lönsammare med Lega Online. www.legaonline.se. - Sveriges största internetbaserade bokningssystem. LEGA ONLINE - Sveriges största internetbaserade bokningssystem Bli lönsammare med Lega Online Tänk om alla dina bokningar, kunder och artiklar fanns samlade i ett system, med fullständig statistik och

Läs mer

Säkerställ er tillgänglighet Kommunikationsrapporteringsverktyg

Säkerställ er tillgänglighet Kommunikationsrapporteringsverktyg Säkerställ er tillgänglighet Kommunikationsrapporteringsverktyg Vad är Meridix Studio? Meridix Studio är ett verktyg som låter er analysera och följa upp er kommunikation via ett enkelt men kraftfullt

Läs mer

IP Communications Platform

IP Communications Platform IP Communications Platform Löftet om konvergens har uppfyllts Kommunikation är viktigt för företag, men utförs i slutändan på en personlig nivå vid arbetsplatsen. Om du överväger en ny kommunikationslösning

Läs mer

STYRKAN I ENKELHETEN. Business Suite

STYRKAN I ENKELHETEN. Business Suite STYRKAN I ENKELHETEN Business Suite HOTET ÄR VERKLIGT Onlinehot mot ditt företag är verkliga, oavsett vad du gör. Om du har data eller pengar är du ett mål. Säkerhetstillbuden ökar drastiskt varje dag

Läs mer

Grunderna i inboundmarknadsföring

Grunderna i inboundmarknadsföring Grunderna i inboundmarknadsföring Attrahera Konvertera Avsluta Tillfredsställ Webb- användare Besökare Leads Kunder Förespråkare Blogg Sökord Webbsidor Calls-to-Action Landningssidor Formulär Kontaktdata

Läs mer

Wise Business Support Ms Office Kursinnehåll För nybörjare och därefter

Wise Business Support Ms Office Kursinnehåll För nybörjare och därefter Wise Business Support Ms Office Kursinnehåll För nybörjare och därefter Mohammad Honarbakhsh 2013 01 11 073 784 22 74 mo.honar@wisebs.com www.wisebs.com Ms Office Ms Word, Ms Outlook, Ms PowerPoint, Ms

Läs mer

Adobe Fireworks CS6. Följande text kan användas på webbplatser, i kataloger, annonser och annat marknadsföringsmaterial för Adobe Fireworks CS6.

Adobe Fireworks CS6. Följande text kan användas på webbplatser, i kataloger, annonser och annat marknadsföringsmaterial för Adobe Fireworks CS6. Adobe Fireworks CS6 Marketing Copy för Channel Partners Adobe Fireworks CS6 Följande text kan användas på webbplatser, i kataloger, annonser och annat marknadsföringsmaterial för Adobe Fireworks CS6. HUR

Läs mer

GSL 1000. Elektroniskt högsäkerhetslås för värdeskåp, valv och dörrar

GSL 1000. Elektroniskt högsäkerhetslås för värdeskåp, valv och dörrar GSL 1000 Elektroniskt högsäkerhetslås för värdeskåp, valv och dörrar GSL 1000 GSL 1000 är ett otroligt flexibelt elektroniskt högsäkerhetslås som kan användas som en fristående enhet, som ett lås med engångskoder

Läs mer

Ökad kontroll, högre effektivitet och bättre transparens. Leverantörsreskontra

Ökad kontroll, högre effektivitet och bättre transparens. Leverantörsreskontra Ökad kontroll, högre effektivitet och bättre transparens Leverantörsreskontra Utforma leverantörsreskontran på det sätt som passar just dig Enklare lösningar Här kommer lösningen till ett enklare och smartare

Läs mer

Meter to cash - og prosess effektivitet med toveiskommunikasjon.

Meter to cash - og prosess effektivitet med toveiskommunikasjon. Meter to cash - og prosess effektivitet med toveiskommunikasjon. EBL Toveiskommunikasjon i Norge 21.-22. mai 2008 Jesper Uhlin TietoEnator Corporation Energy/Utility Solution jesper.uhlin@tietoenator.com

Läs mer

Molnet som skapats för ditt företag.

Molnet som skapats för ditt företag. Molnet som skapats för ditt företag. Det här är Microsoft Cloud. Alla företag är speciella på sitt sätt. Hälso-/sjukvård, detaljhandel, tillverkning och ekonomi ingen verksamhet fungerar exakt likadant.

Läs mer

Administrativa utskriftslösningar Administrativa utskriftslösningar

Administrativa utskriftslösningar Administrativa utskriftslösningar Administrativa utskriftslösningar Administrativa utskriftslösningar Ger ett enkelt, centralstyrt underhåll av skrivare och multifunktionssystem HANTERING AV ARBETSFLÖDET ETT ENKELT SÄTT ATT UNDERHÅLLA

Läs mer

Krav på kontrollsystem för labb: Har du funderat på vilken typ av temperaturloggning du behöver i din verksamhet?

Krav på kontrollsystem för labb: Har du funderat på vilken typ av temperaturloggning du behöver i din verksamhet? Krav på kontrollsystem för labb: Har du funderat på vilken typ av temperaturloggning du behöver i din verksamhet? Olika verksamheter olika lösningar Olika verksamheter ställer olika krav på vilken typ

Läs mer

Nöjdare kunder och högre produktivitet

Nöjdare kunder och högre produktivitet Nöjdare kunder och högre produktivitet Du vet vad ditt företag behöver, vi vet vad din bransch kräver. Tillsammans kan vi skapa en effektiv arbetsmiljö som utvecklar verksamheten och vinner konkurrensfördelar.

Läs mer

Aastra Solidus ecare Multimediekontaktcenter.» När du tar dina affärer på allvar

Aastra Solidus ecare Multimediekontaktcenter.» När du tar dina affärer på allvar Aastra Solidus ecare Multimediekontaktcenter» När du tar dina affärer på allvar Det finns bara en multimediekontaktcenterlösning som konsekvent ger mycket goda resultat Aastra Solidus ecare. Varför Solidus

Läs mer

30 år av erfarenhet och branschexperts

30 år av erfarenhet och branschexperts 30 år av erfarenhet och branschexperts Integrerad Säkerhet Integrerad Säkerhet Varför överordnat system Användarvänlighet Kvalitet Trygghet Kostnadseffektivitet Varför ett överordnat system? Med stora

Läs mer

The Complete Property Management System

The Complete Property Management System The Complete Property Management System HotSoft 8 Cloud Solution Med vår nya hosting-lösning får du tillgång till HotSoft 8 via säkra tunnlar över internet. HotSoft 8 körs via en server hos Hoist Cloud

Läs mer

Rätt information till rätt person vid rätt tillfälle

Rätt information till rätt person vid rätt tillfälle Rätt information till rätt person vid rätt tillfälle System för samverkan, effektivitet och konkurrenskraft Du håller säkert med om att ditt företags kanske mest värdefulla tillgång består av all den information

Läs mer

Innovation för system integration

Innovation för system integration Innovation för system integration PERFORMANCE MADE SMARTER PR-bakplan En användarvänlig och tillförlitlig montagelösning mellan DCS/PLC/SIS systemet och isolatorer/i.s. gränssnitten TEMPERATUR EX GRÄNSSNITT

Läs mer

Complete Communication Care När säker kommunikation är avgörande

Complete Communication Care När säker kommunikation är avgörande Complete Communication Care När säker kommunikation är avgörande Förstklassiga lösningar för säker kommunikation Vi är en ledande systemintegratör som levererar lösningar för tal- och datakommunikation

Läs mer

Hitta guldgruvor och jaga tidstjuvar. Kompletta affärssystem för bemanning och rekrytering.

Hitta guldgruvor och jaga tidstjuvar. Kompletta affärssystem för bemanning och rekrytering. Hitta guldgruvor och jaga tidstjuvar. Kompletta affärssystem för bemanning och rekrytering. intelliplan intelliplan Intelliplan Om företaget Vi hjälper kunder att hitta gömda guldgruvor. 2 Intelliplan

Läs mer

Över 400 000 kunder har redan valt en lösning från Mamut

Över 400 000 kunder har redan valt en lösning från Mamut Över 400 000 kunder har redan valt en lösning från Mamut Komplett ekonomisystem med säljstöd och webbutik Testvinnende økonomisystem Allt i en lösning Mest för pengarna Enkelt att använda Tillgänglig support

Läs mer

40% 50% 75% Exklusivt julerbjudande. Utnyttja potentialen hos alla anställda. Förbättra lönsamheten i osäkra tider! Kampanj på extra användarlicens

40% 50% 75% Exklusivt julerbjudande. Utnyttja potentialen hos alla anställda. Förbättra lönsamheten i osäkra tider! Kampanj på extra användarlicens Exklusivt julerbjudande Förbättra lönsamheten i osäkra tider! Kunskap en säker investering över 50% Köp kurs och spara över 50%. Gå kurserna i 2009. Läs mer sida 4 Utnyttja ny funktionalitet 75 % genom

Läs mer

Smart Grids Vattenfall

Smart Grids Vattenfall Smart Grids Vattenfall Stockholm 2010-01-21 Johan Söderbom, Vattenfall Drivkrafter Ekonomiska system Vindkraft Småskalig Produktion Regelverk Informations teknik Storskalig produktion Nya tekniska lösningar

Läs mer

Kalmar Care Making sure your business never stops

Kalmar Care Making sure your business never stops Kalmar Care Making sure your business never stops Serviceavtal för materialhantering Vi säkerställer tillgänglig Vi vet att er verksamhet kräver att allt görs så effektivt som möjligt. Varje liten detalj

Läs mer

4PS Mobil. Itero Business Solutions. Göteborg Prästgårdsgatan 28 431 44 Mölndal. Stockholm Parmmätargatan 24 112 24 Stockholm

4PS Mobil. Itero Business Solutions. Göteborg Prästgårdsgatan 28 431 44 Mölndal. Stockholm Parmmätargatan 24 112 24 Stockholm 4PS Mobil Itero Business Solutions Göteborg Prästgårdsgatan 28 431 44 Mölndal Stockholm Parmmätargatan 24 112 24 Stockholm Sömlös integration sparar tid och pengar Med 4PS Mobil får du en mobil lösning

Läs mer

ASCOM IP-DECT TRÅDLÖS IP-TELEFONI MED BEPRÖVAD TEKNOLOGI

ASCOM IP-DECT TRÅDLÖS IP-TELEFONI MED BEPRÖVAD TEKNOLOGI ASCOM IP-DECT TRÅDLÖS IP-TELEFONI MED BEPRÖVAD TEKNOLOGI 2 ASCOM IP-DECT Ascom är ledande inom trådlös telefoni för professionella användare. Våra lösningar är kända för sin flexibilitet, tillförlitlighet

Läs mer

Makes quality Happen NÖJDA KUNDER EFFEKTIVITET

Makes quality Happen NÖJDA KUNDER EFFEKTIVITET Makes IT happen Idnet grundades 1991 och har på den tiden gått från att vara en teknikleverantör till att bli en expert på IT-logistiklösningar för varuflöden i både butik-, lager- och transportsektorn.

Läs mer

presenterar KASPERSKY ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESS

presenterar KASPERSKY ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESS presenterar KASPERSKY ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESS 1 Verksamhetsutveckling och hur det påverkar IT-arbetet ANPASSNINGS- FÖRMÅGA Arbeta snabbt, vara följsam och flexibel 66 % av företagarna prioriterar

Läs mer

TOYOTA I_SITE Mer än fleet management

TOYOTA I_SITE Mer än fleet management EMPOWERING YOUR BUSINESS TOYOTA I_SITE Mer än fleet management www.toyota-forklifts.se TOYOTA I_SITE Mer än fleet management Toyota I_Site är ett kontinuerligt partnerskap för effektiv materialhantering.

Läs mer

SPAR TID OCH PENGAR MED INTERAKTIVA MÖTEN

SPAR TID OCH PENGAR MED INTERAKTIVA MÖTEN Epson EB-1400Wi-serien SPAR TID OCH PENGAR MED INTERAKTIVA MÖTEN projicera upp till: flera användare kan anteckna skriv ut, spara och dela UTVECKLAD FÖR FÖRETAG INTEGRERAT SYSTEM FÖR INTERAKTIVA MÖTESRUM

Läs mer

BESKRIVNING AV SEMINARIEPASS

BESKRIVNING AV SEMINARIEPASS BESKRIVNING AV SEMINARIEPASS Alfabetisk ordning Nordea Nordea Betalningslösningar I vilken tjänst kan man rätta felaktiga betalningar online innan de går till bokföring i banken? Vad händer när gamla tjänster

Läs mer

Fyra sätt att tjäna mer pengar på er fakturering

Fyra sätt att tjäna mer pengar på er fakturering Fyra sätt att tjäna mer pengar på er fakturering Många företagare blir förvånade av vetskapen att deras faktureringsflöde är en potentiell källa för intäkter. Fokus ligger oftast på att öka försäljningen

Läs mer

Inga papper i släptåg med ecopy det digitala arbetsflödet. ecopy SHARESCAN / DESKTOP

Inga papper i släptåg med ecopy det digitala arbetsflödet. ecopy SHARESCAN / DESKTOP Inga papper i släptåg med ecopy det digitala arbetsflödet ecopy SHARESCAN / DESKTOP Tack vare ecopy använder alla anställda på Van Laere den multifunktionella skrivaren som en användarvänlig nätverksscanner.

Läs mer

Enghouse Interactive. Region: Norden

Enghouse Interactive. Region: Norden Enghouse Interactive Region: Norden Enghouse Systems Ltd Noterade på Toronto Stock Exchange Grundades 1984 Omsättning: $160 M (Strax över 1 miljard SEK) > 880 anställda Global täckning Tre affärsområden:

Läs mer

Business Intelligence

Business Intelligence Business Intelligence Styr verksamheten utifrån aktuella siffror som visar hur ditt företag mår idag Vi kan nu se svart på vitt hur det ligger till inom varje område vilket gör att vi kan identifiera risker

Läs mer

XS4 2.0 RE-VOLUTION XS4 MINI. http://xs4mini.saltosystems.com/home-sv/ www.evvasalto.se LIMITED EDITION PRINT

XS4 2.0 RE-VOLUTION XS4 MINI. http://xs4mini.saltosystems.com/home-sv/ www.evvasalto.se LIMITED EDITION PRINT XS4 2.0 RE-VOLUTION XS4 MINI http://xs4mini.saltosystems.com/home-sv/ www.evvasalto.se LIMITED EDITION PRINT XS4 MINI DESIGN XS4 MINI DESIGN : Modern och stilren design är SALTO:s varumärke. Med XS4 Mini

Läs mer

ExFlow AX. Produktbroschyr för ExFlow AX Elektronisk hantering av leverantörsfakturor för Microsoft Dynamics AX Datum: 2009-10-26

ExFlow AX. Produktbroschyr för ExFlow AX Elektronisk hantering av leverantörsfakturor för Microsoft Dynamics AX Datum: 2009-10-26 ExFlow AX Produktbroschyr för ExFlow AX Elektronisk hantering av leverantörsfakturor för Microsoft Dynamics AX Datum: 2009-10-26 Innehåll Översikt... 2 Import av fakturor... 4 Matchning mot inköpsorder...

Läs mer

medarbetare Var noggrann när du väljer din närmaste medarbetare TRENDER OCH TEKNIK FÖR KONTORET

medarbetare Var noggrann när du väljer din närmaste medarbetare TRENDER OCH TEKNIK FÖR KONTORET Rekrytera rätt medarbetare Var noggrann när du väljer din närmaste medarbetare Bland tusentals bärbara datorer är det inte lätt att hitta rätt modell i förhållande till verksamhetens krav. Måste den vara

Läs mer

FRAM TAR DIG SNABBARE TRAFFIC TOMTOM TOMTOM TRAFFIC TAR DIG FRAM SNABBARE

FRAM TAR DIG SNABBARE TRAFFIC TOMTOM TOMTOM TRAFFIC TAR DIG FRAM SNABBARE TOMTOM TRAFFIC TAR DIG FRAM SNABBARE TomTom är en ledande leverantör för trafiktjänster. TomTom övervakar, behandlar och levererar trafikinfo via vår internt utvecklade teknik. TomTom har tekniskt kunnande

Läs mer

Nexa Autocolor Din affärspartner INNOVATIVE REPARATIONSLÖSNINGAR

Nexa Autocolor Din affärspartner INNOVATIVE REPARATIONSLÖSNINGAR Din affärspartner INNOVATIVE REPARATIONSLÖSNINGAR Ledande inom färg, lack och verkstadsoptimering Nexa Autocolor är en av världens ledande färgleverantörer och finns i över 147 länder. Nexa Autocolor har

Läs mer

Välj rätt affärssystem för att din. organisation ska blomstra!

Välj rätt affärssystem för att din. organisation ska blomstra! Välj rätt affärssystem för att din organisation ska blomstra! - En guide till dig som funderar på att byta eller investera i ett ERP system. Innehåll Därför är ett affärssystem viktigt för tillväxten...

Läs mer

Inboundmarknadsföring för stora företag

Inboundmarknadsföring för stora företag Inboundmarknadsföring för stora företag Attrahera Konvertera Avsluta Tillfredsställ Webb- användare Besökare Leads Kunder Förespråkare Blogg Sociala medier Sökord Webbsidor Calls-to-Action Landningssidor

Läs mer

DHL Inrikes. Transporter inom Sverige. Enkelt, flexibelt och pålitligt.

DHL Inrikes. Transporter inom Sverige. Enkelt, flexibelt och pålitligt. DHL Inrikes DHL Inrikes. Transporter inom Sverige. Enkelt, flexibelt och pålitligt. Flexibla inrikestransporter som ger dig kontroll över logistiken. DHL Inrikes är en unik tjänst på marknaden som ger

Läs mer

Booking, Dispatch and Tracking system. birssi.net

Booking, Dispatch and Tracking system. birssi.net Booking, Dispatch and Tracking system Birssi.net har utvecklats i samarbete med yrkesmänniskor från taxi-branschen och drar nytta av modern teknologi. Ett av målen med Birssi.net är att ge taxiförmedlings-centralen

Läs mer

+ Kunder berättar. Alfredsson Transport AB

+ Kunder berättar. Alfredsson Transport AB Kunder berättar + Alfredsson Transport AB Kontaktperson: Erik Alfredsson Kvicksilvergatan 5 602 23 Norrköping Tel: 011-31 26 20 Fax: 011-31 26 24 E- post: info@alfredssontransport.com Alfredsson Transport

Läs mer

VIEWCOM DISTRIBUTOR SWEDEN

VIEWCOM DISTRIBUTOR SWEDEN Oavsett hur höga krav Ni än ställer så är Swyx ett system som möter Era behov. Marknadens mest kompetenta och kompletta telefonsystem Utmärkande egenskaper Mobilitet Funktionalitet Integration Administration

Läs mer

Want to buy the final ERP-system in your career, Sir?

Want to buy the final ERP-system in your career, Sir? Make your business smar ter Want to buy the final ERP-system in your career, Sir? Jeevesselected_2x2_vPRINT.indd 1 30//0 1:01:00 Chained to your old ERP system, Sir? You have been Selected to unlock your

Läs mer

Visma Projekt & Ekonomi Helhetslösning från försäljning till ekonomiadministration

Visma Projekt & Ekonomi Helhetslösning från försäljning till ekonomiadministration Visma Projekt & Ekonomi Helhetslösning från försäljning till ekonomiadministration FOKUSERA PÅ LÖNSAMMA PROJEKT OCH FÅ KONTROLL PÅ DIN EKONOMI! Visma Projekt & Ekonomi en helhetslösning med allt du behöver

Läs mer

FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt

FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt FunktionsIT FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt Vad är FunktionsIT? FunktionsIT är vårt koncept för att paketera IT som tjänst. Det ger dig som kund en centraliserad och automatiserad hantering av

Läs mer

GURUSOFT EOS ENERGIOPTIMERING INDUSTRI, INFRASTRUKTUR, FASTIGHET

GURUSOFT EOS ENERGIOPTIMERING INDUSTRI, INFRASTRUKTUR, FASTIGHET GURUSOFT EOS ENERGIOPTIMERING INDUSTRI, INFRASTRUKTUR, FASTIGHET PRODUKTÖVERSIKT Produkt EOS Scada2Report Varningssystem Geodata Funktionsområde Energiuppföljningssystem - Innehåller all grundläggande

Läs mer

Skapa insikter till rätt beslut

Skapa insikter till rätt beslut Skapa insikter till rätt beslut Enklaste vägen till beslut med dynamiska rapporter Verksamhetskolls dashboards är tydliga och det är lätt att direkt ta till sig det väsentliga. Alla dimensioner i ditt

Läs mer

Engineering Bases viktigaste egenskaper

Engineering Bases viktigaste egenskaper Engineering Bases viktigaste egenskaper Med Engineering Base intåg på den Svenska marknaden är det många företag som inom de närmaste åren kommer att se över strategin kring sitt CAD system och utvecklingen

Läs mer

T-DOC ENDOCYCLE DOKUMENTERA DINA ENDOSKOPPROCESSER

T-DOC ENDOCYCLE DOKUMENTERA DINA ENDOSKOPPROCESSER T-DOC ENDOCYCLE DOKUMENTERA DINA ENDOSKOPPROCESSER 2 T-DOC EndoCycle DIGITAL DOKUMENTATION LAGRA PROCESSPARAMETRAR De ökande kraven på dokumentation av rengörings- och desinfektionssprocesser för endoskop

Läs mer

Prognostisering av efterfrågan Konkurrera med hjälp av Affärsanalys

Prognostisering av efterfrågan Konkurrera med hjälp av Affärsanalys Copyright SAS Institute Sweden, november 2008 SAS INSTITUTE AB STORA FRÖSUNDA, BOX 609 169 26 SOLNA TEL: 08-52 21 70 00 FAX: 08-52 21 70 70 WWW.SAS.COM/SWEDEN SAS Institute AB is a subsidiary of SAS Institute

Läs mer

connect Kommunikation i molnet... Intelecom Sweden AB Gustavslundsvägen 139, S-167 51 Bromma Tel: 08 4000 4000

connect Kommunikation i molnet... Intelecom Sweden AB Gustavslundsvägen 139, S-167 51 Bromma Tel: 08 4000 4000 connect Kommunikation i molnet... Intelecom Sweden AB Gustavslundsvägen 139, S-167 51 Bromma Tel: 08 4000 4000 connect Intelecom levererar avancerade, molnbaserade kontaktcenteroch växellösningar. Flexibla,

Läs mer

Våg 2010 We re all in!

Våg 2010 We re all in! Click to edit headline title style Click to edit body copy. Våg 2010 We re all in! Henrik Byström, Magnus Forsberg Microsoft Citizen Service Platform Click to edit headline title style Kommunens utmaningar

Läs mer

AquaView övervakningssystem. Säkrare styrning och enklare övervakning

AquaView övervakningssystem. Säkrare styrning och enklare övervakning AquaView övervakningssystem Säkrare styrning och enklare övervakning Det första övervakningssystemet speciellt anpassat för VA-applikationer. Innovativa lösningar från företaget som uppfann den dränkbara

Läs mer

GAMING. snabb hantering av spelmaterial

GAMING. snabb hantering av spelmaterial GAMING snabb hantering av spelmaterial 1 2 3 Helhetslösning för event och spel Brottas du med att få logistiken till flera tusen spelombud att fungera med bara några timmars ledtid? Försöker du få spelrelaterad

Läs mer

MIC Series 550 Tålig pan-tilt-zoom-kamera för utomhusbruk

MIC Series 550 Tålig pan-tilt-zoom-kamera för utomhusbruk MIC Series 550 Tålig pan-tilt-zoom-kamera för utomhusbruk 2 MIC Series 550 Sätter standarden inom övervakning Tilltalande, kompakt design för diskret integrering i övervakningsmiljöer Tålig, vandalsäker

Läs mer

ASSA passersystem. ARX, RX och Smartair. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions.

ASSA passersystem. ARX, RX och Smartair. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. ASSA passersystem ARX, RX och Smartair ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. ASSA passersystem ASSA är kanske inte det första företag du tänker på när det är dags att installera passersystem?

Läs mer

Syfte och organisation. Hör gärna av dig till oss om du har fler frågor. 08-587 940 00. När trader avtalet om samgåendet i kraft?

Syfte och organisation. Hör gärna av dig till oss om du har fler frågor. 08-587 940 00. När trader avtalet om samgåendet i kraft? Business Assurance DNV GL Merger - Frågor och Svar Här finner du svar på generella frågor om sammanslagningen av DNV och GL, samt frågor som gäller dig som kund till DNV Business Assurance. Hör gärna av

Läs mer

Standard för bättre affärer. Suti Standardiserat utbyte av trafikinformation

Standard för bättre affärer. Suti Standardiserat utbyte av trafikinformation Standard för bättre affärer Suti Standardiserat utbyte av trafikinformation Utnyttja hela potentialen SUTI är en ideell organisation vars syfte är att skapa och underhålla en standard för utbyte av trafikinformation

Läs mer

Programmeringsmjukvara TwidoSuite Ett enklare sätt att programmera

Programmeringsmjukvara TwidoSuite Ett enklare sätt att programmera Programmeringsmjukvara TwidoSuite Ett enklare sätt att programmera P94543 P94541 Följ guiden Projekt Beskrivning Testa skillnaden! Här hittar du en kort sammanfattning av de olika utvecklingsfaserna i

Läs mer

Microsoft Dynamics NAV 2015

Microsoft Dynamics NAV 2015 Microsoft Dynamics NAV 2015 Business Solutions Göteborg Prästgårdsgatan 28 431 44 Mölndal Stockholm Parmmätargatan 24 112 24 Stockholm Innehåll 3 Dynamics NAV 2015 för tablets 4 Förbättrad användarupplevelse

Läs mer

Lexmark Applikationer

Lexmark Applikationer Lexmark Applikationer Hjälp dina kunder få ut mesta möjliga av deras lösningskompatibla Lexmark-skrivare med en eller flera funktioner Lexmarks program har utformats för att hjälpa företag att spara tid

Läs mer