Översiktlig broschyr. Vi förbättrar och automatiserar dina affärsprocesser. DATAHANTERING AV MÄTNINGAR OCH INFORMATIONSYTEM FÖR KUNDER FÖR FÖR

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Översiktlig broschyr. Vi förbättrar och automatiserar dina affärsprocesser. DATAHANTERING AV MÄTNINGAR OCH INFORMATIONSYTEM FÖR KUNDER FÖR FÖR"

Transkript

1 DATA MÄTNINGAR OCH INFORMATIONSYTEM FÖR KUNDER Vi förbättrar och automatiserar dina affärsprocesser. GENERERING SÄNDNING DISTRIBUTION FÖRSÄLJNING INTERGRERADE FÖRETAG Översiktlig broschyr FÖR FÖR FÖR FÖR EL-BOLAG GASBOLAG VATTENBOLAG FJÄRRVÄRMEBOLAG Certified for MECOMS empowering smart utilities 1

2 2 MECOMS empowering smart utilities

3 Innehållsförteckning Sida 1... Innehållsförteckning Sida MECOMS Generell översikt Sida MECOMS Värdeöversikt Sida MECOMS Översikt över funktioner Sida MECOMS Översikt över marknadsposition MECOMS empowering smart utilities 3 1

4 MECOMS MÖJLIGGÖR INTELLIGENT SERVICE MECOMS i ett nötskal MECOMS är ett affärsinriktat supportsystem för energi- och allmännyttiga företag som kombinerar flexibilitet och effektivitet och ger en möjlighet till avsevärda sänkningar av servicekostnader. MECOMS anpassas enkelt och snabbt till förändrade affärsbehov för alla typer av serviceföretag. Systemet fungerar på såväl en reglerad som oreglerad marknad. Det möjliggör för serviceaktörer av alla storlekar att strömlinjeforma sina affärsprocesser och kombinerar hög effektivitet med förstklassig kundservice. MECOMS erbjuder även möjlighet för serviceaktörer att upptäcka ineffektivitet i processerna och samtidigt se nya affärsmöjligheter. Microsofts valda lösning MECOMS är Microsofts enda internationellt rekommenderade lösning för energi- och allmännyttiga företag. Den är certifierad för Microsoft Dynamics AX, vilket betyder att den möter Microsofts högsta mjukvarustandard. Utmanar status quo Berömda industrianalytiker, så som Gartner och IDC, har rekommenderat MECOMS som en bra lösning för energi- och allmännyttiga företag. MECOMS är nytänkande och möjliggör för allmännyttiga företag att överlista sina konkurrenter. Detta är bevisat genom ett flertal lyckade införanden hos allmännyttiga företag i hela världen. Internationella möjligheter för utförande MECOMS är utvecklad av Ferranti Computer Systems och är ett resultat av mer än 35 års erfarenhet inom samhällsservice. Genom kontor och ett nätverk av certifierade partner över hela världen kan Ferranti erbjuda en världsomspännande kapacitet för en lyckad och punktlig implementering med oöverträfflig utbildning och support. EN LÖSNING SOM FUNGERAR FÖR ALLA SERVICEFÖRETAG MECOMS värde är baserat på ett flertal lyckade införanden. Genom ett internationellt samarbete har MECOMS använts av allmännyttiga företag inom ett flertal industrier och kontinenter samt på olika marknader. MECOMS användarkrets består av allt från nationella mätningsföretag till mindre regionala allmännyttiga företag, från stora vattenbolag till specialiserade energibolag för industrier tack vare den attraktiva Total Cost of Ownership (TCO). Utvecklaren av MECOMS, Ferranti Computer Systems, har funnits på marknaden för allmännyttiga företag i mer än 20 år. De samarbetar med forskare och deltar i inflytesrika arbetsgrupper på industrimarknaden. Genom åren har MECOMS använts av vatten-, gas-, el- och fjärrvärmeföretag. Genom denna erfarenhet har MECOMS uppnått en bred och långtgående funktionalitet, som inkorporerar specifika krav hos de olika allmännyttiga företagen. Genom att använda erfarenheten från olika bolag inom olika sektorer får alla MECOMS kunder stora fördelar. Genom långtgående samarbeten och kontor i hela världen har MECOMS uppnått en stabil internationell närvaro. Våra samarbetspartner har en ingående kunskap om den lokala marknaden för allmännyttiga företag och bevisad erfarenhet inom teknologin. MECOMS används inom såväl reglerade som oreglerade marknader och dess moduldesign har möjliggjort för företag att genomföra avreglering på marknaden utan komplikationer. Det stöttar avreglering i dess olika stadier och olika roller på marknaden. Dessutom anpassas MECOMS stegvis till justeringen av regleringar under den period som ofta efter privatisering. MECOMS kombinerar flexibilitet, effektivitet och en möjlighet till drastiska sänkningar av cost-to-serve, även i en föränderlig miljö. Allmännyttiga företag i hela världen väljer MECOMS eftersom det bidrar till hög effektivitet, oöverträffad flexibilitet och anpassning samt erbjuder en överlägsen företagsinsyn. 2 4 MECOMS empowering smart utilities

5 MÅLGRUPPER ELEKTRICITET GAS Trots medvetenheten om miljön så fortsätter elförbrukningen att öka överallt. Ett flertal regeringar förespråkar gröna alternativ och kräver sidostyrning som i sin tur kräver intelligenta nät med fördelade produktionsmiljöer. Samtidigt införs de första intelligenta mätningsinställningarna. Det finns dock fortfarande ett behov för allmännyttiga företag att handskas med arvet av äldre mätningsparker under en lång tid framöver. MECOMS kan hantera manuella, automatiska och intelligenta mätningar samtidigt. Detta möjliggör en gradvis uppdatering av existerande infrastruktur. Trots fördelarna med intelligenta nät och mätningar är hanteringsförluster och fördelningen av rester fortfarande ett stort problem. Eftersom regleringen av förhandling och fakturering av transport samt distribution ständigt förändras bidrar MECOMS med ett kraftfullt men flexibelt ramverk för marknadskommunikation som tar hand om såväl det ekonomiska flödet som informationen mellan marknadsparter. Samtidigt som det finns stora likheter mellan gasmarknaden och elmarknaden finns det även betydande skillnader. Den transporterade energin från gas beror på värmevärdet, kvalitén, temperaturen och trycket på gasen. Dessutom kan gas förvaras och transporteras vilket skapar en helt annorlunda dynamik på marknaden. På grund av dessa faktorer varierar priset för gas på marknaden enormt. Detta ökar vikten av pålitliga verktyg för att uppnå sofistikerad handel, prognoser samt gardering. Mängden av energi som transporteras genom pipeline är oöverträffad. Att sälja denna råvara kräver god kunskap om marknaden och konsumtionsmönstret, speciellt inom den krävande B2B-delen. MECOMS har använts av gasbolag inom ett flertal länder. Modellen är framtagen för att hantera alla de specifika aspekterna hos denna komplexa marknad. VATTEN FJÄRRVÄRME Vattenbolag är ett vanligt objekt för fusioner, förvärv och privatisering. Detta kräver löpande omorganiseringar för att uppnå optimal nivå och integration för hela vattencykeln. MECOMS är en flexibel och sofistikerad lösning som tar itu med de utmaningar som vattenbolag möter. Till exempel så tar det enkelt hand om kundernas inflyttningar, bostadsrättsföreningar och samlad fakturering av kommunala skatter eller sophämtning. MECOMS faktureringsfunktion är ursprungligen gjord för att ta hand om komplexa situationer som vid oberäknad tillgång och gör det möjligt att beräkna avgifter baserat på antal kranar, invånare och andra parametrar. För att möjliggöra tillhandahållandet av en renare miljö och utnyttjandet av överskottsenergin från förbränningsprocessen för avfall har ett flertal länder infört fjärrvärme och kylningssystem. Fjärrvärmebolag är ofta lokaliserade nära samhället och det gör att nöjda kunder är av största vikt. MECOMS Contract Management tillhandahåller flexibilitet för att hantera kundkretsar av olika storlek utan att bortse från deras särdrag. På grund av de nära lokala banden måste en socialt medveten prissättningspolicy hållas. Detta kräver noggranna prognoser för att balansera behov med köp och/eller produktion. MECOMS innehåller sofistikerade verktyg för analys, planering och portföljförvaltning där den specifika situationen och fjärrvärmeföretagets resurser tas i beaktande. 3 MECOMS empowering smart utilities 1

6 MECOMS VÄRDEN Varje ny version av MECOMS bidrar med nya verktyg och förbättringar. MECOMS värde är ett löfte som består för energibolag och allmännyttiga företag som vill att deras produkt ska skilja sig från konkurrenternas. EN FLEXIBEL LÖSNING SOM ALLTID TILLGODOSER DINA BEHOV Till en början var MECOMS utformad som en lösning för turbulensen på marknaden. Flexibilitet att kunna anpassa sig till förändrade behov är ett kärnvärde och kommer alltid att så vara. Integrerade end-to-end-lösningar MECOMS är en modulbaserad, end-to-end-lösning. En enda leverantör, Ferranti, utvecklar alla MECOMS produkter så att alla moduler fungerar perfekt ihop. Moduldesign Du behöver endast använda de moduler som just du behöver. I ett senare skede kan ytterligare moduler läggas till ett redan existerande system. Dessutom passar arkitekturen och prissättningen såväl stora allmännyttiga företag som nichade B2B-aktörer. Detta gör MECOMS idealiskt för växande företag eftersom det på ett smidigt sätt kan hantera ökade kundkretsar, avmätningar och faktureringsperioder. Konfigurerbar Tack vare utformningen kan många förändringar göras genom konfiguration istället för att göra om koden. När anpassning av koden väl är nödvändig kan detta ske snabbt tack vare den flexibla uppbyggnaden. MECOMS använder ett system av utbytbara underlag som kan anpassas till den lokala marknaden och olika marknadsroller. Detta förenklar regelefterlevnad betydligt samt tillåter snabb time-tomarket för nya produkter och priser. Bästa möjliga standard MECOMS ligger alltid steget före de allmännyttiga företagen och teknologin. Det erbjuder out-of-thebox-support för innovationer så som intelligent mätning, analyser av stora datamängder eller digitala kanaler för kundinteraktion. Utöver det är det designat för att säkra en smidig övergång när ny teknologi eller företagspraxis införs, till exempel för en gradvis lansering av intelligenta mätningar. SÄNKTA KOSTNADER FÖR SERVICE, FÖRBÄTTRAD SERVICE MECOMS strömlinjeformar affärsprocesser för att kombinera hög effektivitet med förstklassig kundservice. Det representerar mer än 35 år av erfarenhet inom industrin för energi och allmännyttiga företag och inkorporerar praxis med oändliga variationer på processer för bästa praktiska resultat. Bekant och användarvänligt Gränssnittet är enkelt att använda, konsekvent och bekant för Microsoft Offices användare. Detta minskar behovet av utbildning för nya användare betydligt. Dessutom möjliggör en 360 Cockpit ett snabbt sätt för kundservicen att hjälpa kunden med komplicerade frågor via telefon. När en ny arbetsrutin införs är det enkelt att lägga till denna i det nya arbetsschemat utan något behov av ytterligare programmeringar. Effektivt företagande MECOMS processer är optimala för obevakat arbete då det bara kräver minimalt mänskligt arbete. Självbetjäningskanaler (webb-portaler, automatiserade telefonsystem, ) tar hand om rutinmässiga kundärenden. MECOMS använder också ett hanteringvid-undantag system för att hantera rutinmässiga processer och åsidosätter på ett intelligent sätt de komplicerade fall som kräver mänsklig inspektion. Genom att följa first time right-principen innehåller varje process konfigurerbara kontroller och försäkringar vid varje steg. Detta gör att fel upptäcks snabbt och förhindrar därmed upptrappning samt kostsamma återhämtningar. Överlägsen affärsinblick Det webbaserade rollcentrumet, anpassat för ett tjugotal positioner inom allmännyttiga organisationer, ger ett intuitivt sätt att integrera med MECOMS. Detta möjliggör att såväl data som analyser alltid är betydelsefulla och kan nås av alla inom organisationen. Användandet av Microsofts teknologi gör det dessutom enkelt att utbyta information med andra system samt att exportera olika typer av data till olika program, så som Excel. 4

7 SURE STEP UNIVERSITY PARTNER NETWORK BEVISAD FÖRMÅGA ATT PRESTERA Ferranti och dess MECOMS -partner utvecklar ständigt förmågan att tillhandahålla lyckade implementeringar i hela världen. MECOMS projekt har anmärkningsvärt kort införandetid, hålls inom budget och nya användare inför det entusiastiskt. Genom åren har Ferranti utvecklat verktyg för införandet som håller kvalitet och minimerar riskerna med projektet. MECOMS Sure Step-metod bygger på Microsoft Sure Step och kan användas för såväl enkla som komplexa projekt. Dessutom är alla standardprocesser införda i demonstrationsföretaget OmegaPoint. Detta kan användas som underlag för att starta upp ett nytt företag och är idealistiskt för att demonstrera systemet för nya kunder. Utbildning och certifiering Såväl regionala som internationella partner till MECOMS har genomgått ett omfattande utbildnings- och certifieringsprogram. Detta säkerställer att de har tillräcklig kompetens och kunskap om marknaden, produkten och tekniken. Stabilt partnernätverk MECOMS partner är bland de bästa på marknaden inom sina respektive områden. De kombinerar teknisk skicklighet med en ingående kunskap om den lokala marknaden. Dessutom har Ferranti ett nära samarbete med alla samarbetspartner. Om det behövs inkluderas även områdesexperter från produktutvecklingsteamet för att säkerställa ett lyckat införande. Grunden i certifieringsprogrammet är MECOMS universitet som ger noggrann dokumentation, e--utbildning och utbildning i våra lokaler på ett flertal platser. Det ger instruktioner, bedömning och certifikat till framtida användare av MECOMS. Användarna måste klara omfattande tester för att visa sin tekniska expertis, insyn i allmännyttiga företag och förståelse för den lokala marknaden. MECOMS universitet erbjuder utbildning och certifiering till såväl partner som till den slutgiltiga kunden. Det finns ett flertal olika utbildningsprogram som är anpassade till allt från professionella säljare till professionella utvecklare. De som utbildas kan bli självständigt certifierade genom att klara examinationen. MECOMS var enkelt att integrera med våra befintliga system och har utvecklats problemfritt sedan dess TOM, Chief Information Officer Utbildningen genomförs av Microsoft Certified Trainers (MCT s) i våra utbildningslokaler I Antwerpen (Belgien), Gugaon (Indien) eller Singapore. Dessutom ges omfattande e-utbildningskurser för att ett optimalt utbyte av kunskap. 5 MECOMS empowering smart utilities 3

8 MECOMS FUNKTIONELL ÖVERSIKT PRESTATIONS INSTRUMENTPANEL AFFÄRSINTELLIGENS ARBETSFLÖDE PRODUKT KONTRAKT FAKTURERINGS KUND INTERAKTIONS- MARKNADSKOMMUNIKATION KUNDKOMMUNIKATION PORTFÖLJ PAKET BASERAT PÅ LÄNDER AVANCERAD INFRASTRUKTUR FÖR MÄTNING MANUELL MÄTARAVLÄSNING VÄRDERING OCH BERÄKNING DATA AV MÄTNINGAR FÖRETAGSTILLGÅNGAR INVENTARIER SERVICE NÄT FÖRETAGSADMINISTRATION FINANSIERING UPPHANDLING PROJEKT TEKNISKT LAGER SERVICEORIENTERAD UPPBYGGNAD MECOMS EUCA PROCESSTYRNING MECOMS är designat för att vara flexibelt, effektivt och för att ge en överlägsen insyn. Funktionellt sett är det indelat i affärsområden som är sammanknutna av en gemensam datamodell, Energy and Utilities Common Architecture (EUCA). Eftersom kärnan inte är låst, kan företaget välja att licensera och införa endast de moduler som de faktiskt har behov av. Moduldesignen möjliggör även enkelt samarbete med andra interna och externa program. Alla modifikationer blir loggade och det är därmed enkelt att spåra ändringar till enskilda användare. Informationen är tidsuppdelad vilket gör det enkelt att förbereda för framtida förändringar eller att gå tillbaka i tiden. Tidsuppdelningen bidrar även till en noggrann redovisningskedja som underlättar överenstämmelsen med Sarbanes-Oxley, SAS-70 osv. Den smarta uppbyggnaden av MECOMS tillåter snabba införanden och modifieringar till en attraktiv kostnad. Den nära integrationen med Microsoft Office och SharePoint gör det möjligt att importera och exportera data, och göra den tillgänglig för hela organisationen. 6 4 MECOMS empowering smart utilities

9 PRODUKT KONTRAKT DEBITERING OCH BETALNINGS KUND Produkthantering MECOMS ger en ojämförbar flexibilitet i dagens ständigt ökade konkurrens på marknaden för allmännyttiga företag. Användarna kan skapa och underhålla produkter genom att sammankoppla sortimentet med klassificeringsstrukturer, skatter och avgifter. En produktkonfiguration innehåller alla parametrar som behövs för debiterbara produkter och tjänster. MECOMS möjliggör för allmännyttiga företag att snabbt utveckla nya marknadserbjudanden utan någon extra programmering. Kontrakthantering Olika typer av kontrakt och schabloner är skapade i enlighet med de erbjudna produkterna. MECOMS innehåller en avancerad prissättning och kursserie, vilket är speciellt viktigt i dagens B2B marknad. Det tillåter användandet av fasta, delvis fasta och flexibla prismodeller. Uträkningarna för att beräkna priset styrs genom en intuitiv och grafisk formelskapare. Komplicerade kontraktsvillkor så som auto-balancing, cash-out och take or pay är möjliga att genomföra. MECOMS tar automatisk hand om dessa arrangemang i fakturering och andra administrativa processer. Debitering och betalningshantering Debitering och betalningshantering är nyckelfrågor för alla allmännyttiga företag. MECOMS är utformat för att snabbt leverera felfria fakturor som möjliggör betalningar i tid och för att maximera betalningshastigheten från varje kundsektion. Krediteringssystemet beräknar och bekräftar faktureringen direkt samtidigt som mätningar och datakonsumtionen når systemet. Denna fördelning av arbetsflödet tillåter en snabb fakturahantering när intäkterna ska genereras. Dessutom möjliggörs ögonblickbara utvärderingar upptäckter av avvikelser långt för den faktiska faktureringen. Detta leder till felfria faktureringar som ökar effektiviteten och tillförlitligheten. MECOMS ger även out-of-the-boxsupport för direkt prissättning och fakturering. Såväl schemalagda som begärda mätaravläsningar hanteras samtidigt och framtida prisförändringar beaktas redan vid beräkningen av förskottsbetalningar. Systemet för godkännande är enkelt att konfigurera och tillhandahåller ett flexibelt sätt att hantera oväntade händelser. Förutom mätningsbara varor så möjliggör ett system av konsumtionsenheter debitering av produkter som inte mäts. Objekt kan även bli härledda från den mätningsbara konsumtionen. Till exempel så kan avgifterna för spillvatten beräknas på användandet av kranvatten. Räkningar kan visas på flera olika sätt: genom en webbportal, e-post, post (där en utskriftstjänst kan användas) eller genom ett standardgränssnitt, så som EDI och Zoomit. EFFEKTIVITET. ÖKAD KUNDNÖJDHET OCH SÄNKTA KOSTNADER MECOMS betalningshantering tar hand om betalningsprocesserna och all tillhörande kommunikation. MECOMS möjliggör för allmännyttiga företag att maximera antalet tidsenliga betalningar samtidigt som det minimerar indrivningskostnaderna. MECOMS tilldelar och uppdaterar kontinuerligt poäng för att bedöma kreditvärdigheten hos varje kund. Det är dessutom enkelt att sammankoppla information från externa kreditupplysningar till kunddatabasen för att förfina riskkontrollen. Detta är speciellt användbart för B2B kunder. Ett sofistikerat system för hantering av insamling eller indrivning av betalningar tar hänsyn till kundens bakgrund och historik. Systemet bestämmer sedan om en avgift ska tas ut, och i så fall hur denna skall skickas ut (brev, e-post, personligt samtal) på mest lämpligt sätt. Om detta inte skulle fungera har MECOMS olika metoder för att skicka påminnelser till indrivningsföretag eller för att inleda juridiska åtgärder. MECOMS erbjuder flexibilitet när det gäller att justera villkoren för olika specifika situationer för kunden. Åtgärder som att senarelägga betalningsdatum, anpassa betalningsplaner och betalning av en tredje part möjliggör för kunden att lösa sin skuld istället för att inte betala den. MECOMS har direkt kommunikation med banker och tyder alla inkommande betalningar för att hantera autogiroadministrationen. I grunden är det ett sofistikerat matchningssystem. Det kombinerar flertalet parametrar som bidrar till ett dynamiskt bedömningssystem för att avgöra vilka betalningar som kan hanteras automatiskt. Det är endast när det råder stor osäkerhet som mänsklig hantering begärs. Den hjälper genom att lista olika möjligheter baserat på sannolikhet. 7 MECOMS empowering smart utilities 5

10 86 INFRASTRUKTUR FÖR AVANCERADE MÄTNINGAR MANUELL MÄTARAVLÄSNING GODKÄNNANDE OCH BERÄKNING MÄTNINGSDATA Hanteringen av mätningsdatan fokuserar på informationens kvalitet och kontroll av dataflödet. MECOMS tar hand om alla aspekter av hanteringen inklusive godkännande och beräkningar som förvandlar ursprungliga mätaravläsningar till pålitlig konsumtionsdata. Infrastruktur för avancerade mätningar MECOMS är förberett för smart mätning. Det tillgodoser en tvåvägskommunikation med intelligenta mätningar och kan hantera stora volymer intelligent mätningsdata genom Smart Metering Communication Bus. Dessutom stödjer MECOMS intelligenta mätningsprocesser för att mäta tillgångshantering, övervakning och interaktionen med kunder och andra parter på marknaden. MECOMS hanterar även Automatic Meter Reading (AMR) som en kärnprocess. Det integreras enkelt med redan existerande system, så som MV90, samtidigt som det kommunicerar enkelt med andra automatiska mätningar utan något krav på extra programvara. Ett effektivt flöde av såväl väl omätt information som mätt information möjliggör storskalig spridning och erbjuder kontakter för partiförflyttningar från specifika områden. Manuell mätaravläsning MECOMS organiserar hela den manuella processen av mätningar. Tack vare MECOMS trådlösa och portabla terminaler för att avläsa mätningar kan leverantörer få avläsningarna samma dag. MECOMS Mobile ger mätarna tillgång till och kan registrera relevant information i terminalerna (t.ex. fel, bedrägeri och platsen för mätningen). Terminalen ger direkt godkännande och kan kommunicera direkt genom användandet av en cellulär datakontakt. Terminalen ger också avläsaren uppgifter för påföljande dagar. Periodiska avläsningar av mätaren baseras ofta på långvarig erfarenhet. För unplanned meter readings on demand (MROD) är rutterna dynamiskt skapade. MECOMS tar hänsyn till platsen för mätaren och åtkomligheten till platserna för att planera den optimala rutten. Tack vare att terminalerna ständigt uppdateras kan operatörerna skicka uppdateringar och ytterligare uppgifter till avläsaroperatören under tiden han eller hon är på plats. MECOMS erbjuder också många självservicekanaler. Ett pappersindex kan returneras av kunderna och scannas automatiskt genom en optical character recognition (OCR). Det är även möjligt att rapportera avläsningen genom telefonen och få ett direkt godkännande tack vare interactive voice recognition (IVR). Det är dessutom möjligt för kunderna att införa indexvärden genom MECOMS B2C och B2B webbportaler. Där kan de få godkännanden och se tidigare konsumtionshistorik. Godkännande och beräkning Avläsningarna förvaras och godkänns i MECOMS genom användandet av flexibla affärsregler. MECOMS kan smidigt hantera och förvara miljoner mätningar. MECOMS möjliggör tydligheten iföretagets regler för godkännande på ett användarvänligt sätt utan någon vidare utveckling. Ett flertal regler kan vara aktiva samtidigt och kan prioriteras för att matcha föränderliga affärsbehov. Reglerna för godkännande utförs i hjärtat av MECOMS -systemet samt genom mobila enheter och självserviceportaler för att minska risken för felaktiga värden. Konverteringen av avläsningar till konsumtion görs genom mätarcertifikat som är länkade till varje enskild kunds mätare. Avläsningar av olika, historiskt utökade mätarparker hanteras ständigt. Komplexa mätningskonfigurationer, som ofta är fallet vid lokal produktion, tas också i beaktande. MECOMS gör det enkelt att konfigurera olika beräkningsfaktorer, så som dagliga temperaturer (för att beräkna energi i gasvolymer), SLP/EAV och PROXY-konsumtion (relaterade produkter som mäts indirekt). Uppskattningar som är baserade på konsumtionsprofiler och historisk data beräknas automatiskt som utfyllnad för saknad data. MECOMS Smart Metering Communication Bus MECOMS Smart Metering Communication Bus (SMCB) har utformats för att hantera Smart Meteringtillgångar och komplexa tvåvägskommunikationer i en multi-brand-, multi-protocol- och multi-usermiljö. SMCB garanterar omfattande hantering av mätningstillgångar samtidigt som det erbjuder flexibiliteten att sammankoppla flera olika egendomsprotokoll med varandra och det central systemet. Det stödjer även såväl push som pull AMI-arkitekturer. SMCB gör MECOMS till en lösning som är enhetsoberoende. SMCB är utvecklat tillsammans med databasexperter från Microsoft. MECOMS använder innovativ teknik, som i In-Memory Analytics och Smart Volume Streaming, för att försäkra förmågan att hantera stora mängder data. Några få vanliga datorer som använde MECOMS kunde hantera mätningsvärden per sekund vid ett test Detta skulle innebära mer än 100 miljoner mätningar inom 15 minuters intervaller i verkligheten.

11 MARKNADSKOMMUNIKATION KUNDKOMMUNIKATION PORTFÖLJ INTERAKTION Marknadskommunikation IT-system existerar inte i ett tomrum. Ett samspel med olika system är nödvändigt för att skicka meddelanden, uppdatera information och för att beakta alla affärsprocesser i en marknad med flera aktörer. I såväl en reglerad som oreglerad marknad är detta marknadskommunikationens funktion. Marknadskommunikation möjliggör SOA-baserade EDI eller XML meddelanden för kundscenarier, datastyrning och mätningsavläsningar samt hantering av fakturainformation. MECOMS hanterar även förhandlingsprocesser genom att beräkna nätavgifter, fördelningar och avstämning. På en reglerad marknad kan marknadskommunikation användas för att rapportera till partner och normerande institutioner etc. MECOMS design separerar vanliga processer från marknadsspecifik affärslogik genom att använda underlag från den interna marknaden. Detta tillvägagångssätt bidrar till en betydlig förenkling av nya införanden och fortlöpande efterlevnad av föränderliga marknadsregler. MECOMS bidrar även med ett bibliotek av standardmeddelanden och ett mappverktyg så att nya meddelanden snabbt kan läggas in. Dagböcker möjliggör enkel uppföljning och felhantering. Kundkommunikation MECOMS tvingar inte allmännyttiga företag att välja mellan förbättrad kundservice och en sänkning av kostnaderna. Tack vare en hög grad av automatisering, innovativa samspel och sofistikerade tillvägagångssätt för att förhindra fel ökas såväl effektiviteten som nöjdheten hos kunderna. Kundservicepersonal får befogenhet att hantera även de mest komplexa situationer i löpande arbetsflöden medan dynamiska regler gör det enkelt att skräddarsy MECOMS för specifika situationer. MECOMS erbjuder innovativa interaktionskanaler för att öka närheten till kunderna. B2B och B2C webbportaler gör det möjligt för kunderna att konsultera och uppdatera sin information via internet. För B2C kunder erbjuder MECOMS även ett smart program för hemmet som fungerar på såväl Xbox-konsoler som via en app för surfplattor. MECOMS CRM erbjuder kundservicepersonalen en 360 Cockpit för en snabb och fullständig översikt över all information som rör en kund, inklusive mätaravläsningar, konsumtion, kontrakt, fakturor, betalningar, reparationer och underhåll. Det bästa möjliga skärmupplägget möjliggör ögonblickliga kompletteringar av komplexa processer så som inflyttningar, slutfakturor, kontraktsskapande och förskottsbetalningar. Tack vare 360 Cockpit färdigställs processer så snabbt att kunden kan dröja kvar i telefonen under tiden. Detta reducerar samtalstiderna avsevärt och förbättrar upplevelsen för såväl kunden som personalen. Portföljhantering Portföljhanteringen erbjuder ett omfattande verktyg för programhantering, portföljanalys, positionsberäkning, riskhantering och mark-to-market. Användare kan anordna och utveckla en prognosmodell genom användandet av erbjudande-/bytessystem, en konfigurerbar kalender och en generator för formler. Baserat på dessa resultat kan företag hantera sina risker och sin position på marknaden. Detta inkluderar inköpsaktiviteter (köp/byte) på plats och för framtida marknader genom att använda flexibla kontrakt i MECOMS kontraktshanteringsmodul. MECOMS förbättrade mitt teams effektivitet och minskade antalet klagomål LINDA, customer care manager FLEXIBEL. ANPASSAS SNABBT TILL FÖRÄNDRADE AFFÄRSBEHOV 9

12 FÖRETAGSTILLGÅNGAR INVENTERINGS SERVICE NÄT MECOMS ger en integrerad och kostnadseffektiv lösning för att hantera företagstillgångar i enlighet med bästa praxis. Det möjliggör för allmännyttiga företag att hantera komplexa projekt för företagstillgångar i enlighet med olika standarder så som PAS55. MECOMS integrerar human resources, inköp, hantering av inventering, produkter, försäljning, projekt, hantering av mätningsdata och finansiell redovisning till ett holistiskt och processdrivet system. MECOMS gör det även möjligt för gradvis spridning av intelligenta mätningar genom nätet utan att påverka pågående affärer. Inventeringshantering Allmännyttiga företag måste kunna hantera tusentals eller miljontals mätare och andra enheter och detta ofta i kundernas lokaler. Mätare och övriga enheter måste installeras, underhållas, kalibreras, repareras och bytas ut. MECOMS inventeringshantering kan spåra alla tillgångar, inklusive allt från rör och kablar till kontakter, samt förvarar kommunikationstillgångar för automatisk och intelligent mätning. Dessutom hanterar Asset Lifecycle Management det komplexa och förändrade relationerna mellan tillgångarna och ger möjlighet att gå tillbaka i tiden och spåra varje tillgångs livsspann. Under tiden en tekniker arbetar med en tillgång kan han eller hon nå all ovannämnd information på en enskild skärm. Dessutom matas all information om mätaren från teknikern in i Conditional Monitoring-modulen. Detta gör det möjligt att skapa automatiserade åtgärder baserat på förutspådda situationer. Servicehantering MECOMS Service Management synkroniserar all tillgänglig information för att optimera såväl planerat som oplanerat underhåll. Den planerar och tilldelar underhållsarbete, så som installation och avveckling av mätare, till dem som jobbar ute på fältet. Genom mobila enheter är teknikerna ständigt uppkopplade till kontoret via GPRS när arbetar på olika platser. I dessa handburna enheter sker ändringar i schemat, kommunikation och påminnelser. Information om personers förmågor och tillgänglighet från HR-modulen används för att föreslå en optimerad planering och fördelning av resurser. Dessutom använder MECOMS projekt- och kursschabloner för att förbättra den finansiella insynen. Utläggning av arbete och erbjudande av ytterligare service, så som servicekontrakt för kundägda enheter, är integrerade i den generella servicehanteringen. Produktiviteten förbättras påtagligt genom att utesluta ineffektiva lösningar och onödigt arbete. Näthantering Näthantering gör det möjligt för allmännyttiga företag att definiera, konsultera och navigera bland leverans och datakommunikation i en tidsuppdelad plan. För att undvika onödiga incident rapporter, underhåll och avstängningar sker kommunikationen till den godkännande processen och till CRM-personalen automatiskt under tiden de tar samtal. Näthanteringen erbjuder också en visuell GIS-interaktion, intelligent mätning, underhåll som använder servicepooler och ett nära sammarbete med Smart Meter Communication Bus. TM MECOMS TEKNIK MECOMS är en vertikal lösning för den allmännyttiga industrin och har sin grund i Microsoft Dynamics AX, Microsoft s flaggskepp ERP-svit. Microsoft Dynamics AX ger en generell ERP funktion för Finans, CRM, Upphandling, HR och Projekthantering. Microsoft Dynamics AX är ett system med lager som möjliggör för sömlös interaktion å ena sidan och enkelt underhåll samt uppgraderingsmöjlighet å andra sidan. Eftersom MECOMS är fullt integrerad i Microsoft Dynamics AX är processen för funktion och företag ett integrerat system med en användarkoppling, en databas och en uppsättning affärslogik som ger en enda version av sanningen. Med endast ett lager av teknik att stödja så är den totala kostnaden för ägandet mycket lägre både från ett företags- och IT-perspektiv, till skillnad från att ha separata system som är sammanlänkande. MECOMS är ofta integrerat i mer komplexa miljöer. Därför är det ofta nödvändigt med integration som hanterar affärsprocesser mellan olika system. MECOMS har påverkat Microsoft Dynamics AX infrastruktur och, det valbara, Microsoft BizTalk att leverera en verklig SOA-integration. MECOMS är certifierad för Microsoft Dynamics AX, detta betyder att varje nysläppt produkt har testats noga av en oberoende tredje part. MECOMS är certifierad för Microsoft Dynamics AX, detta betyder att varje nysläppt produkt har testats noga av en oberoende tredje part. 10 8

Kraven på affärssystem har förändrats. Rätt infört blir affärssystem en strategisk fördel. 5 steg till en lyckad upphandling av affärsssystem

Kraven på affärssystem har förändrats. Rätt infört blir affärssystem en strategisk fördel. 5 steg till en lyckad upphandling av affärsssystem ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN IDG CUSTOM PUBLISHING 1 rapport från Exido AFFÄRSSYSTEM SÅ MAXIMERAR DU AFFÄRSNYTTAN Affärssystem en strategisk fördel Kraven på affärssystem har förändrats.

Läs mer

Årsredovisning 2000 Industrial and Financial Systems, IFS AB

Årsredovisning 2000 Industrial and Financial Systems, IFS AB Årsredovisning 2000 Industrial and Financial Systems, IFS AB Bolagsstämma Ordinarie bolagsstämma äger rum tisdagen den 27 mars, 17.00 i Collegiums lokaler, Teknikringen 7, Linköping. Ekonomisk information

Läs mer

Vad är Dynamics NAV MyWay?... 3. Hur är Dynamics NAV MyWay uppbyggt?... 4. Vilka typer av företag passar Dynamics NAV MyWay för?... 5. Ekonomi...

Vad är Dynamics NAV MyWay?... 3. Hur är Dynamics NAV MyWay uppbyggt?... 4. Vilka typer av företag passar Dynamics NAV MyWay för?... 5. Ekonomi... Produktöversikt för Microsoft Dynamics NAV MyWay Innehåll Vad är Dynamics NAV MyWay?... 3 Hur är Dynamics NAV MyWay uppbyggt?... 4 Vilka typer av företag passar Dynamics NAV MyWay för?... 5 Ekonomi...

Läs mer

LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM

LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SMART MEDIA ANNONS LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING I DAGENS INDUSTRI JANUARI 2011 Trendspaning de stora systemen blir bredare, de små blir smalare

Läs mer

C-UPPSATS. CRM i företag

C-UPPSATS. CRM i företag C-UPPSATS 2005:078 CRM i företag En fallstudie av Handelsbanken Kristoffer Ejebro Patrik Pålsson Luleå tekniska universitet C-uppsats Industriell marknadsföring Institutionen för Industriell ekonomi och

Läs mer

värde genom förenklad dokumenthantering

värde genom förenklad dokumenthantering Vi skapar värde genom förenklad dokumenthantering 2011 ÅRSRedovisning Ekonomisk information Delårsrapporter, årsredovisningar och ReadSofts pressreleaser kan beställas från ReadSoft AB, Södra Kyrkogatan

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR TILLÄMPAD IT. IT Management. Arkitekturdesign TIA005 VT 2012

INSTITUTIONEN FÖR TILLÄMPAD IT. IT Management. Arkitekturdesign TIA005 VT 2012 INSTITUTIONEN FÖR TILLÄMPAD IT IT Management Arkitekturdesign TIA005 VT 2012 Planering av tjänsteorienterad arkitektur En studie som behandlar vad företag skall tänkta på gällande den egna förmågan att

Läs mer

Förväntningar kring affärssystem En förändringsprocess som drivs av aktörers förväntningar

Förväntningar kring affärssystem En förändringsprocess som drivs av aktörers förväntningar Företagsekonomiska institutionen Förväntningar kring affärssystem En förändringsprocess som drivs av aktörers förväntningar Kandidatuppsats i företagsekonomi Inriktning ekonomistyrning Höstterminen 2003

Läs mer

ANNONS Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB ANNONS. Affärssystem

ANNONS Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB ANNONS. Affärssystem ANNONS Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB ANNONS Affärssystem KONSTEN ATT HITTA RÄTT SYSTEM För att få ut så mycket som möjligt av ett affärssystem bör du fråga dig varför du vill

Läs mer

Business Intelligence

Business Intelligence ANNONS MARS 2015 DINITLÖSNING.SE ARI RIABACKES tankar om BI kan du läsa på sajten Hela denna tematidning är en annons från Mediaplanet 5 TIPS inför val av BI-lösning av Tommy Flink. s10 EXPERTERNA svarar

Läs mer

Elektronisk handel: Status och trender

Elektronisk handel: Status och trender Telewia+i KFB &:TeLDOK Elektronisk handel: Status och trender Peter Fredholm V :(S Denna rapport i programmet Telematik 2001, tema: Telematik i näringslivet, utgör samtidigt KFB-rapport 1998:21 (ISBN 91-88868-94-X)

Läs mer

60 sekunder. Avega Group på. Våra erbjudanden. Avega Group. Vår vision är att vara Nordens ledande konsult företag inom utvalda specialist områden.

60 sekunder. Avega Group på. Våra erbjudanden. Avega Group. Vår vision är att vara Nordens ledande konsult företag inom utvalda specialist områden. Årsredovisning 2014 Avega Group på 60 sekunder Avega Group är ett konsultföretag med specialiserade dotterbolag inom IT och verksamhetsutveckling grundades år 2000, har idag ca 400 medarbetare och verksamhet

Läs mer

VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009

VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009 VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009 Innehåll INTRUM JUSTITIA PÅ EN MINUT Kort om 2009 1 VD-ord 2 Affärsidé, vision och strategier 4 Tre ambitioner för 2010 5

Läs mer

Bästa metoder för partners

Bästa metoder för partners T Bästa metoder för partners Bygga upp ett tjänsteerbjudande som levererar mervärde med hjälp av Cisco Smart Care Utkast 1.0 Cisco Huvudkontor 170 West Tasman Drive San Jose, CA 95134-1706 USA http://www.cisco.com

Läs mer

ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Provisa Information AB ANNONS. UPPHANDLA RÄTT Så ökar du effektiviteten i företaget sidan 6

ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Provisa Information AB ANNONS. UPPHANDLA RÄTT Så ökar du effektiviteten i företaget sidan 6 ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Provisa Information AB ANNONS INVESTERA MERA Detta är det moderna och produktiva affärssystemet sidan 4 UPPHANDLA RÄTT Så ökar du effektiviteten i företaget

Läs mer

Riktlinjer för hållbarhetsredovisning 2000 2006 GRI. Version 3.0

Riktlinjer för hållbarhetsredovisning 2000 2006 GRI. Version 3.0 RG Riktlinjer för hållbarhetsredovisning 2000 2006 GRI Riktlinjer för hållbarhetsredovisning RG Innehåll Förord Hållbar utveckling och krav på transparens 2 Introduktion Hållbarhetsredovisning Syftet med

Läs mer

hela denna bilaga är en annons från microsoft AB roi asap

hela denna bilaga är en annons från microsoft AB roi asap hela denna bilaga är en från microsoft AB roi asap Det finns ett nytt sätt för företag att sänka kostnader och samtidigt öka sin effektivitet och lönsamhet. Det handlar om att ge alla medarbetare tillgång

Läs mer

Mitel Solidus ecare. Smart kommunikation för utmärkt kundservice. En helt integrerad, komplett lösning för företagskommunikation

Mitel Solidus ecare. Smart kommunikation för utmärkt kundservice. En helt integrerad, komplett lösning för företagskommunikation Mitel Solidus ecare Smart kommunikation för utmärkt kundservice En helt integrerad, komplett lösning för företagskommunikation De företag som lyckas bäst är de sombäst förstår och tillgodoser kundernasbehov.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012. ZetaDisplay AB (publ) LAST METER MARKETING

ÅRSREDOVISNING 2012. ZetaDisplay AB (publ) LAST METER MARKETING ÅRSREDOVISNING 2012 ZetaDisplay AB (publ) LAST METER MARKETING Det här gör ZetaDisplay! INNEHÅLL Året i sammandrag 3 VD har ordet 4 Last Meter Marketing 7 Marknadsöversikt 10 Verksamhetsbeskrivning 12

Läs mer

Länka fabriksgolvet till företaget: Fördelar & fallgropar

Länka fabriksgolvet till företaget: Fördelar & fallgropar Länka fabriksgolvet till företaget: Fördelar & fallgropar Brian L. Harkins Vice President Aspen Technology, Inc. 14701 St. Mary s Lane Houston Texas 77079-2995 Phone: +1 (281) 584-1086 Email: brian.harkins@aspentech.com

Läs mer

Utbf GS-IT 2.0 Kravfångst Analys av nuvarande leverans och framtida behov och krav

Utbf GS-IT 2.0 Kravfångst Analys av nuvarande leverans och framtida behov och krav Analys av nuvarande leverans och framtida behov och krav Projekt Version Dnr Kravfångst 2.0 4 (4) 13-007/6524 Förvaltning/avdelning Sida Utbildningsförvaltningen 1 (108) Innehållsförteckning 1. Sammanfattning

Läs mer

VEM ÄR PROACT OCH VAD TYCKER VÅRA KUNDER OM OSS?

VEM ÄR PROACT OCH VAD TYCKER VÅRA KUNDER OM OSS? VEM ÄR PROACT OCH VAD TYCKER VÅRA KUNDER OM OSS? EUROPAS LEDANDE FRISTÅENDE INTEGRATÖR PROACT HAR LEVERERAT IT-AR SEDAN 1994 VI LEVERERAR VERKSAMHETSNYTTA TILL VÅRA KUNDER Proact är Europas ledande fristående

Läs mer

AFFÄRSSYSTEM. Ställ krav på en anpassad lösning. We Like Complexity. För lönsamhet. Pionjär inom molntjänster. behöver

AFFÄRSSYSTEM. Ställ krav på en anpassad lösning. We Like Complexity. För lönsamhet. Pionjär inom molntjänster. behöver Standardlogotype Logotype utan övertoningar. Används när färgantalet är begräsnat Pantone 307 EC Process C 100% M 0 % Y 0% K 27% Klarröd C 0% M 100 % Y 100% K 0% Pantone 308 EC Process C 100% M 0 % Y 0%

Läs mer

Frigör resurser lägg ut det andra gör bättre. Outsourcing spås ett lysande 2009 trots prispress och hård konkurrens >> sid 6. Tjäna på andras tjänster

Frigör resurser lägg ut det andra gör bättre. Outsourcing spås ett lysande 2009 trots prispress och hård konkurrens >> sid 6. Tjäna på andras tjänster ANNONS Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB ANNONS Februari 2009 Frigör resurser lägg ut det andra gör bättre >> sid 4 Outsourcing spås ett lysande 2009 trots prispress och hård konkurrens

Läs mer

Ta effektiva beslut BUSINESS INTELLIGENCE. 2-3april

Ta effektiva beslut BUSINESS INTELLIGENCE. 2-3april ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET Nr 11 FEBRUARI 2014 BUSINESS INTELLIGENCE Missa inte EXPERTPANEL Utmaningar, trender och affärsnytta experterna talar ut SPETSA KUNDFOKUS Boxer

Läs mer

EFFEKTIVISERING OCH NYTTA MED CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT. En fallstudie hos ett säljande IT-bolag MIKKO TURUNEN EVA ÄRLEBRAND

EFFEKTIVISERING OCH NYTTA MED CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT. En fallstudie hos ett säljande IT-bolag MIKKO TURUNEN EVA ÄRLEBRAND EFFEKTIVISERING OCH NYTTA MED CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT En fallstudie hos ett säljande IT-bolag MIKKO TURUNEN EVA ÄRLEBRAND Examensarbete Stockholm, Sverige 2008 Effektivisering och nytta med Customer

Läs mer

utikssystem RM/säljstöd rderhanteri anagement

utikssystem RM/säljstöd rderhanteri anagement Integration koppla samman andra program med s ekonomiprogram utikssystem RM/säljstöd rderhanteri anagement -handel We Tillverkning Lager ekonomiprogram E-handel Butik Lösningar från Spcs integrationspartners

Läs mer

Årsredovisning 2012. Rustat för tillväxt. Genom att erbjuda vad du behöver till ett lägre pris.

Årsredovisning 2012. Rustat för tillväxt. Genom att erbjuda vad du behöver till ett lägre pris. Årsredovisning 2012 Rustat för tillväxt. Genom att erbjuda vad du behöver till ett lägre pris. 2012 i korthet Med 38 miljoner kunder i 11 länder är Tele2 en av Europas ledande telekomoperatörer. Vi erbjuder

Läs mer

Visual adaptive web-shopping using personalization techniques

Visual adaptive web-shopping using personalization techniques 1 Visual adaptive web-shopping using personalization techniques Denis Kulenovic (dkc98002@student.mdh.se) Per-Erik Hinderson (phn98027@student.mdh.se) Handledare: Peter Funk Datum: 2003-05-17 2 Abstract

Läs mer

SAP Business One MED NY EFFEKTIVITET, ÖVERBLICK OCH LÖNSAMHET FÖR SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG

SAP Business One MED NY EFFEKTIVITET, ÖVERBLICK OCH LÖNSAMHET FÖR SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG SAP Business One MED NY EFFEKTIVITET, ÖVERBLICK OCH LÖNSAMHET FÖR SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG Copyright 2004 SAP AG. Alla rättigheter förbehålls. Ingen del av denna publikation får återges eller överföras

Läs mer