UBUNTU Contributionism (bidragande samverkan)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "UBUNTU Contributionism (bidragande samverkan)"

Transkript

1 -1-

2 UBUNTU Bidragande Samverkan En plan för människors välstånd Av Michael Tellinger Översättning: Hans Carlsson Utgiven av Zulu Planet Publishers South Africa

3 UBUNTU Bidragande Samverkan En plan för människors välstånd Utgiven av Zulu Planet Publishers PO Box 204 Waterval Boven 1195 South Africa Michael Tellinger 2013 Alla rättigheter förbehållna. Ingen del av denna bok får kopieras eller reproduceras på något sätt utan skriftligt tillstånd från förlaget och författaren. Författaren har hävdat sina moraliska rättigheter. Michael Tellinger kan kontaktas på: Besök hans hemsida och prenumerera på hans nyhetsbrev på: Öka din medvetenhet gå med i den globala UBUNTU-rörelsen och dela filosofin med alla. ISBN: XXXXXXXXXX -3-

4 Våra länder är företag och världen är ett företag som kontrolleras av en liten grupp oåtkomliga bankfamiljer. De lagar som styr vårt samhälle har strukturerats minutiöst under tusentals år för att skydda företagen, samtidigt som de ger oss en illusion av att vi är fria. Vi, folket, är lyckligt ovetande att vi är slavar och tillgångar för dem som kontrollerar verksamheten. Det är dags att vakna upp och befria oss. Ingen kommer att göra det för oss. Universum väntar på våra åtgärder, så att det kan reagera genom lagen om attraktion, och välkomnar mänskligheten till den universella gemenskapen med högre medvetna varelser. Michael av familjen Tellinger

5 Kärlek, Ära & Tacksamhet Jag skulle vilja börja med att hedra den inhemska befolkningen i världen, som har utstått ofattbara umbäranden från inkräktare, kolonisatörer och slavhandlare. Det är med respekt och ödmjukhet som jag erkänner deras viktiga bidrag till mänskligheten att bära Ubuntuandan under alla dessa år. Till min älskade Louise Denna bok skulle inte ha blivit verklighet utan din fortsatta kärlek, ditt stöd och oändliga källa till inspiration. Tack för denna resa med mig och att du visade mig vägen när jag misslyckades. -5-

6 UBUNTU Jag... är vad jag är på grund av vem vi alla är. Det är essensen av att vara mänsklig du kan inte existera isolerat som människa. Det uttrycker vår gemensamma sammanlänkning. Du kan inte vara mänsklig i din ensamhet, och när du har denna kvalitet Ubuntu är du känd för din generositet. Vi tänker alltför ofta om oss själva som enbart individer, åtskilda från varandra, då däremot du är sammankopplad och vad du gör påverkar hela världen. När du gör bra saker, sprider det sig; det är för hela mänskligheten. Ärkebiskop Desmond Tutu -6-

7 F FÖRORD ilosofin för Bidragande Samverkan som en ny social struktur föddes Det var en konsekvens av min omfattande forskning om mänsklighetens ursprung och det djupt invecklade bedrägeri som har fört oss till denna tidpunkt som mänsklig ras. Efter flera år av att testa de grundläggande idéerna gentemot de många sektorerna av vårt nuvarande system, insåg jag att många forntida kulturer hade liknande system som vägledde deras samhällen. Tyvärr har mycket av denna kunskap undertryckts eller förlorats genom världens kolonisering av de så kallade upptäcktsresande som stal landet från inhemska människor överallt. De flesta av våra gamla kulturer hade ett talesätt att om det inte är bra för alla, är det inte bra alls. I Afrika kallar vi detta UBUNTU. Men denna filosofi delades av hundratals kanske tusentals forntida kulturer över hela världen. Även om de kanske har benämnt det med olika namn, verkar det hela vara i linje med principerna för UBUNTU. Dessa förenade samhällen i det förflutna har illvilligt förstörts och ersatts av kapitalism, industrialisering, modernisering och slutligen absolut kontroll av en handfull mäktiga och giriga individer som har styrt världen under lång tid och som vill fortsätta regera den till varje pris. I denna bok delar jag med mig av glädjen och skönheten i UBUNTU, där människor inte lever åtskilda i rädsla för varandra, men hellre lever förenade och trivs i överflöd på alla nivåer i vårt samhälle. I hela mitt liv har jag varit bestört över det mänskliga lidande och den misär som råder på vår vackra planet. Ett lidande som tycks fortsätta som om det inte fanns någon lösning på den svåra situationen för mänskligheten. Och ändå, i våra hjärtan vet de flesta av oss att det finns lösningar på våra problem, och att dessa lösningar verkligen är enkla. Men våra så kallade ledare ger oss inte lösningar. Istället sprider de mer förvirring och elände. Som barn var jag djupt påverkad av detta lidande, undrade varför det finns fattiga och rika människor varför vissa människor är hemlösa och hungrig medan andra lever i lyx. Den känslan har aldrig lämnat mig och jag vet att det finns miljoner som känner på samma sätt. Och på så sätt föddes ett liv i protest för mig ibland subtilt motstånd och ibland offentlig aktivism mot den förtryckande regim under vilken jag levde. Soweto-upploppen i Sydafrika 1976 lämnade djupa känslomässiga ärr i mitt samvete och mycket av vad jag gjorde i mitt liv efter den tiden präglades omedvetet av dessa händelser. -7-

8 År 2005 hade jag en upplevelse, som kan beskrivas som ett uppvaknande. Liksom miljontals människor runtom i världen började jag inse att det måste finnas något mer i detta liv än de stridigheter och elände som de flesta upplever dagligen. Jag var fast besluten att hitta en lösning och jag kommer inte att godta några av de vanliga kraftlösa svaren från ett samhälle som har hamnat i självbelåtenhet och accepterat sitt öde som en lyckligt ovetande slavras. Det stod klart för mig att mänskligheten hade blivit en djupt splittrad art på så många nivåer. I denna splittrade kamp för överlevnad och vår obevekliga strävan efter modernisering har vi skiljts från vår understödjande Moder Jord. Det blev uppenbart för mig att denna mänskliga uppdelning är i direkt konflikt med naturens lagar och det gemensamma medvetandets gensvar som verkar vara grunden för hela skapelsen. Det förflutnas stora profeter och lärare försökte lära oss samma visdom: att stå enade; att älska och respektera varandra och leva i harmoni med hela skapelsen. Detta är i själva verket samma dygder som många av oss försöker lära våra barn. Men plötsligt, vid något mystiskt ögonblick i våra liv, förändras saker och ting. Vi slutar vara uppmärksamma på de högre medvetande-värdena, och vi faller in i livsrutinen och trasslar in oss i kampen för överlevnad. Vi inser då att vi måste förvärva denna företeelse kallad pengar för att kunna överleva och leva på vår egen planet planeten som vi föddes på. Och plötsligt började följande enkla fråga ringa upprepade gånger i mitt hjärta. Hur är det möjligt att vi måste ha pengar för att leva på en planet som vi föddes på? Som många andra före mig insåg jag att vi föds till rent slaveri. Detta är verkligen den stora fälla som har gillrats för oss av dem som kontrollerar skapandet och tillgången på pengar. Vi är fångade i ett tyst, obarmhärtigt krig av ekonomiskt slaveri som så skickligt har vävts omkring oss och som de flesta av oss inte ens är medvetna om. Detta våldsamma angrepp kontrolleras av den globala bank-eliten som har tagit världen som gisslan och gjorde var och en av oss till deras slavar. Alla våra naturresurser bryts och handlas av multinationella företag som har fler rättigheter än levande mänskliga varelser. Vi har helt enkelt blivit förslavade av dessa företag, allt i namn av pengar, girighet och politisk kontroll. De flesta av oss har inte den blekaste aning om hur det fungerar, hur pengar skapas och hur ett litet antal bankirfamiljer håller oss alla förslavade och hur de fullständigt styr våra liv. Dessa banksters (ekonomiska gangsters) är hjärnorna bakom det globala ekonomiska systemet som styr världen utan att någonsin ifrågasättas eller utmanas. Detta system är utformat för att kontrollera och förstöra allt -8-

9 som motsätter sig det, för att säkra sin egen överlevnad. Det har utvecklats till en förvriden form av medvetande som har förvirrat mänskligheten angående vårt eget öde. Man har upprepade gånger sagt oss att våra problem är oöverstigliga och att allt är mycket komplicerat och att endast pengar kan lösa världens problem. Vi vet nu att detta är en lögn eftersom pengar gör ingenting. Människor gör allt människor odlar maten, bygger broarna och löser de matematiska ekvationerna och skapar de underbaraste konstverk. Människor gör allt i andanom och glädje. Pengar är den hämsko som hindrar oss från att skapa och blomstra. Nu när vi vet detta, kan vi göra det rätta och informera alla om denna orättvisa. De senaste åren har sett en dramatisk ökning av rättsliga åtgärder mot bankelitens aktiviteter och motståndet fortsätter att växa exponentiellt. Sedan 2010, har jag personligen varit involverad i ett antal allmänrättsliga åtgärder mot bankerna i Sydafrika i ett försök att avslöja deras olagliga verksamheter. Våra åtgärder mot bankerna fortsätter när jag skriver detta manuskript. Därför vaknar miljontals människor just nu upp och blir medvetna om detta tysta krig mot mänskligheten och de står enade för förändring över hela världen. Modiga människor, vidsynta människor som vet att det finns en bättre väg framåt för mänskligheten. Det är upp till oss att vara lyckliga eller olyckliga. Personligen väljer jag kärlek och lycka framför allt. Jag tror att det är den röda tråden som förenar oss alla. Men många av oss vet inte hur man uppnår detta tillstånd av lycksalighet. De stora mästarna lärde oss att materiella ägodelar och rikedomar inte ger oss lycka. Historien har visat oss att tidigare imperier under tider av omfattande förändringar, har rasat på grund av deras giriga ledare. Tiden för omfattande förändringar står för dörren igen. Det är upp till oss, människorna i världen, att anamma dessa förändringar inte med våld och konfrontation men med kärlek och enighet för hela mänskligheten. Så låt oss börja att aktivt sprida budskapet om enhetsmedvetande, eller som jag gärna vill kalla det, GUD s andedräkt för hela mänskligheten, vilket ger oss möjlighet att bota vår djupa oenighet och ändra elände till överflöd, i en global gemenskap fylld med kärlek för varandra och inte rädsla för varandra. År 2005 kallade jag detta Bidragande Samverkan (eng. Contributionism). En global gemenskap där pengar är onödiga, därför att principerna för enhetsmedvetande segrar. I Afrika kallar vi detta UBUNTU. -9-

10 Det är på dessa grundläggande övertygelser om absolut jämlikhet och att arbeta tillsammans för ett gemensamt syfte med överflöd för alla, i förenade samhällen som frodas på alla nivåer i samhället, som UBUNTU Bidragande Samverkan grundades. UBUNTU följer naturligt sakernas ordning i fullständig harmoni med naturen, vår planet, och hela skapelsen. Det innebär inte att återvända till medeltiden eller att leva i grottor som saknar teknik vilket vissa kanske tror i själva verket innebär det helt tvärtom. Nämligen överflöd på livets alla områden, bortom vår vildaste fantasi. Vi kan inte längre fortsätta på den väg vi färdas. Om vi ska överleva som art, måste vi förkasta allt som är i konflikt med vår egen överlevnad och skapa en underbar framtid för oss själva. Kvantfysik och den universella lagen om attraktion lär oss att observatören kan påverka resultatet av en händelse och att vi kan manifestera våra tankar och de saker vi visualiserar. De som har studerat högre nivåer av medvetande har en mer raffinerad förståelse av dessa naturlagar. Men lagen om attraktion reagerar även på åtgärder så vi måste agera och göra något för att förverkliga vår vision. Så låt oss inte bara visualisera denna vackra utopiska värld idag låt oss göra något för att manifestera det med våra hjärtan och den gränslösa kärlekens potential som vi alla har inom oss, som en del av den gränslösa skapelsen. Det första var och en av oss kan göra är att dela med oss av vår kunskap och berätta för andra om den ljusa framtiden för hela mänskligheten. Anslut dig sedan till UBUNTU-rörelsen och bidra med det du kan något som kommer från ditt hjärta. Vår styrka ligger i enighet. Michael av familjen Tellinger 1 Augusti Rättvisa är odelbar. Orättvisa någonstans, är ett hot mot rättvisa överallt. Martin Luther King Jr

11 STARKT LJUS I SLUTET AV EN MÖRK OCH DYSTER TUNNEL V arje morgon stiger miljarder människor upp för att påbörja sina dagliga sysslor. Många hatar sitt jobb, de hatar sin chef, de måste färdas till sina usla jobb i timmar på buss, eller tåg, eller cykel eller promenera, i regn, snö, värme, eller sitta i tät trafik i timmar. Varför upprepar alla dessa människor detta vansinne varje dag? För att tjäna pengar så att de kan köpa bröd och mjölk och kläder; för att betala elräkningen och skicka sina barn till skolan och på något sätt få ihop det till slutet av månaden och sedan starta galenskapen omigen. På en planet med sju miljarder människor lever de flesta av oss i fattigdom, i ett tillstånd av tyst desperation, och väntar på något slags mirakel som befriar oss från de hårda ekonomiska villkoren. Miljoner av oss drömmer om berömmelse och förmögenhet, precis som i det oändliga antalet verklighets-tv-shower som erbjuder just detta. Människor söker efter någon form av frälsning, men väljer ofta fel typ som bara leder till mer elände. Vi tittar på nyheterna och ser en värld fylld av orättvisor, brott och krig och vi söker desperat mildra vårt eget personliga lidande. De flesta av oss inser att det är något dramatiskt fel med denna situation. Det är som om vårt samhälle är obotligt sjukt. Men hur kan vi bota denna mänskliga sjukdom om vi inte vet orsaken till den? Tills vi vet vad som ligger bakom människors kamp och lidande, kommer vi aldrig att eliminera orsaken, men blint fortsätta att behandla symtomen om och om igen. Vår okunnighet förblir vår svaghet medan de enkla lösningarna uttryckslöst stirrar oss i ansiktet varje morgon som solen går upp. Den så kallade amerikanska drömmen förblir en dröm eftersom vi alla sover, listigt lurade av de som styr världen. Samma dröm säljs till oss som en evigt kvardröjande förhoppning, och dagligen hoppas miljontals människor runtom på denna planet att det kommer att bli bättre. Men att hoppas och vänta leder ingenvart. UBUNTU Bidragande Samverkan ger oss en möjlighet att anamma en ny verklighet på vår planet med ofattbart välstånd för alla dess invånare, i perfekt harmoni med naturen och Moder Jord. Det är verkligen ett starkt ljus i slutet av en mörk och dyster tunnel av tyst desperation och elände som delas av de flesta människor på denna vackra planet

12 UBUNTU - BIDRAGANDE SAMVERKAN Är en plan för en ny social struktur där alla är absolut fria och jämlika. Ett samhälle som fungerar utan begreppet pengar, ingen form av byteshandel eller handel eller fastställande av värde för materiella ting. En kultur där varje individ uppmuntras att följa sin passion och bidra med sina naturliga talanger eller förvärvade färdigheter till större nytta för alla människor i deras gemenskap. Där alla kan välja att bo var som helst och ingen är tvingad att göra något mot sin vilja. Ett samhälle med en ny uppsättning lagar baserade på människors behov och där alla förses med vad de behöver, eftersom de bidrar med sin Insats Av Kärlek. En värld där det inte finns några jobb, karriärer, företag, arbetslöshet, hemlöshet eller hunger. Ett samhälle som främjar de högsta nivåerna av vetenskaplig och teknisk utforskning eftersom det inte finns några ekonomiska begränsningar. Ett samhälle där konst och kultur blomstrar och tillåter människor att uppleva livet fullt ut. Ett samhälle där andlig tillväxt för dess folk, genom expansion av konst och kultur, medför snabb ökning av medvetande för att helt och fullt omfatta begreppet enighet. Ett system som medför ofattbart överflöd av alla ting på alla nivåer, nästan omöjligt att föreställa sig av dem som är fångade i dagens kapitalistiska konsument-drivna miljö

13 DETTA ÄR VÅR PLANET D etta är vår planet, Moder Jord, vårt hem i universum. Den enda anledningen till att vi lever och kan finnas på denna vackra planet är eftersom hon på något sätt har lyckats att servera en perfekt uppsättning omständigheter som har tillåtit oss att existera här. Om du var förlorad i rymden och någon frågade dig var kommer du ifrån..? Då skulle du vända dig om och peka på denna fantastiska planet och säga, Jag kommer från Jorden... den där planeten där borta. Du skulle sannolikt inte säga Jag är från USA; eller Japan; eller Sverige...! På avstånd ser Jorden så vacker, fridfull, hälsosam och enad ut och ändå, allteftersom vi närmar oss, börjar vi se de stora motsättningar som har tvingats på varelserna som bebor denna planet. Från den dagen vi föds är vi splittrade på så många olika nivåer och på så många sätt att vi inte ens medger våra motsättningar längre. Vi är uppdelade efter land, flagga, provins, religion, stad, stat, kontinent, vilken bil vi kör, vilket jobb vi har, vilken skola vi går till, vilken sport som vi följer, klädmärke, kreditkort, vad slags öl vi dricker, vilken musik vi lyssnar på, och hur mycket pengar vi har... uppdelningen är oändlig. Tänk på det vi lever i isär -ningar (eng. apart -ments). Det är genom denna uppdelning som vi låter oss manipuleras och styras bortom vår vildaste fantasi. Utan att de flesta av oss inser det, har principen att söndra & härska genomförts framgångsrikt på vår planet och används mycket effektivt för att hålla oss under kontroll och i ett tillstånd av evig konflikt

14 FÖDDA FRIA MEN FÄNGSLADE PÅ VÅR EGEN PLANET V i är alla födda fria på vår planet men kan ändå inte röra oss fritt; vi kan inte leva där vi väljer att leva; vi måste följa regler och lagar som vi inte håller med om; vi måste arbeta för att tjäna pengar och vi måste betala skatt till någon myndighet som vi inte vet någonting om. Allt vi vet är att om vi inte följer dessa regler kommer vi att vara på kant med systemet och hamnar eventuellt i domstol och kanske skickas till en plats som kallas fängelse. Endast när vi försöker utmana systemet eller ta oss ur det inser vi hur förslavade vi är. Ingen av oss samtyckte till någon av dessa regler och begränsningar innan vi föddes eller när som helst efter födseln, särskilt inte under de första minuterna efter att vi hade kommit ut ur vår moders livmoder som fria människor. Vi kom in i denna värld utan några förpliktelser till någon; utan att acceptera regler som begränsar vår frihet; utan avtal; inga kontrakt; utan underkastelse till någon eller något; vi kom in i denna värld FRIA i alla avseenden. Medan vi ärligen tror att vi är födda fria, är vi alla i själva verket födda till livslångt slaveri och träldom till ett system som har prackats på oss i tusentals år. Det är i det kritiska ögonblicket när vi föds som våra föräldrar överlåter alla våra rättigheter och överlämnar oss som egendom till våra respektive regeringar, genom att registrera vad som kallas en födelseattest. Genom att göra så ändrar våra föräldrar omedvetet och oskyldigt vår status från fri människa till medborgare som ägs av staten. Och så börjar ett liv fyllt av lögner och svek så djupa och så svåra att de flesta av oss helt enkelt har valt att inte tro på dem eftersom konsekvenserna av att betrakta sådana anklagelser som sanna helt enkelt är alltför skrämmande för de flesta att ta itu med. Men dessa är de kalla hårda fakta vi alla måste konfrontera, och bestämma vad vi ska ta oss till angående det. Och precis som barn vilka föddes i slaveri i södra USA eller forntida Egypten var tvingade att inse fakta i något skede av sitt liv, måste vi som mänsklighet konfrontera dessa fakta eftersom vi inser att hela planeten är ett jättelikt slavläger inte bara vissa människor eller länder i det förflutna

15 V LÄRDOMAR FRÅN HISTORIEN arje socio-politiskt system vi någonsin har haft som mänsklighet har svikit oss dramatiskt. Människor överallt lever i misär det verkar inte finnas några som helst lyckade resultat för den politiska och ekonomiska röran på vår planet; varje år, varje månad, varje vecka blir det värre. Vi måste stiga upp tidigare, arbeta längre och arbeta hårdare för att överleva. Det finns mer fattigdom, mer hunger, mer hemlöshet, mer förtvivlan än någonsin tidigare. Livet har blivit alltför outhärdligt för alltför många för att betraktas som meningsfullt längre. Miljoner drunknar i skulder, drabbas av äktenskapliga problem och förlitar sig ofta på antidepressiva läkemedel eller andra beroendeframkallande ämnen bara för att klara av dagen. Faktum är att missbruk gör ingen åtskillnad. De dagliga rapporterna om ekonomiskt jämmer och elände är tydliga tecken på att systemet inte kan fortsätta så här mycket längre. Hela världen är på gränsen till en förödande ekonomisk härdsmälta med katastrofala resultat. Den globala ekonomin och naturresurser har plundrats av vårdslösa och okunniga politiker utan ansvar för de människor de antas betjäna, men på något sätt fortsätter denna sak kallad en ekonomi att fungera och växa mot alla odds och mot många experters förutsägelser hur är detta möjligt? Vem eller vad stöttar den globala ekonomin och hindrar den från att implodera?

16 HUNGER PÅ EN PLANET AV ÖVERFLÖD P å en planet med över 7 miljarder människor lever mer än hälften av oss under existensminimum, överlever från dag till dag. Enligt tidningen Guardian, 12 maj 2011, meddelade FN att en tredjedel av världens mat går till spillo varje år. Mer än 1,3 miljarder ton mat kastas, inte för att det inte finns människor som kan äta den, men därför att människor inte har pengar att köpa maten. Och därför dör tusentals människor av svält varje dag och ytterligare miljarder blir allt hungrigare för att de inte har pengar eller andra medel att ta hand om sig själva. Om det någonsin funnits exempel på den djupa splittringen mellan de rika och de obemedlade så är det detta. Om vi tror att myndigheterna kommer att göra något åt det, så misstar vi oss på det grövsta. Det är myndigheterna som helt och hållet ligger bakom denna manipulation av människors liv. Det är här det börjar bli komplicerat för den genomsnittliga person som tror att regeringen gör vad den kan för att hjälpa oss. Inget kunde vara längre från sanningen, så låt mig vara mycket tydlig angående detta regeringen är inte din vän. Våra regeringar har låtit jättelika jordbruksföretag som Monsanto, DuPont och andra att långsamt ta kontroll över den globala livsmedelsförsörjningen. Dessa gigantiska multi-miljard-dollar-företag har tusentals patent på genetiskt modifierat utsäde och de ersätter snabbt alla våra naturliga frön med sina egna genetiskt modifierade organismer. Många av deras frön är sterila och kan inte regenerera sig, vilket gör att Monsanto och liknande företag kontrollerar världens försörjning av utsäde och mat. Och de som kontrollerar pengarna och maten, kontrollerar världen. Det är nästan omöjligt att få tag i naturlig mat på någon stormarknadshylla längre. De flesta produkterna är genetiskt modifierade med tveksamma effekter på människorna. I vissa länder och stater är det nu olagligt att odla din egen mat, tack vare nya falska lagar och stadgar som initieras av dessa företag för att öka strypgreppet på människor överallt. Trots att det finns vissa länder, t.ex. Brasilien, som protesterat mot Monsanto, stöds denna omänskliga verksamhet av våra regeringar. En stor grupp, ca , ekologiska bönder i USA lämnade in en stämningsansökan mot Monsanto som under de senaste åren har tillintetgjort oberoende ekologiska gårdar från kust till kust. Den globala

17 jordbruksbefolkningen tillintetgörs fullständigt av dessa GMO (Genetiskt Modifierade Organism)-jättar som vill ta kontroll över alla gårdar och den globala livsmedelsförsörjningen. DuPont har kontrakterat hundratals pensionerade poliser som patrullerar jordbruk i USA för att granska alla potentiella immateriella stölder. Som ett resultat, har tusentals jordbrukare i USA och runtom i världen förlorat sina gårdar genom utpressningstaktik av dessa gigantiska företag. Alla jordbrukare som komprometteras med patenterade grödor som växer på deras mark åtalas. I de flesta fall har jordbrukarna inga medel att försvara sig mot de mäktigaste företagen i världen och förlorar därför sina gårdar till företaget. Och därför fortsätter det tysta kriget mot mänskligheten rakt under våra näsor, men de flesta av oss är helt enkelt alltför okunniga, alltför godtrogna eller alltför upptagna för att lägga märke till det. Kriget mot våra livsmedel är bara en av många åtgärder inom många sektorer för att hålla mänskligheten under kontroll. Vi faller ständigt för våra politikers lögner och bedrägerier. Vi tror att regeringen är vår vän och att politikerna inte skulle låta otäcka företag skada oss. Men tyvärr för ignoranta människor, inget kunde vara längre från sanningen men något måste ge med sig

18 VAKNA UPP TILL DEN FRUKTANSVÄRDA SANNINGEN S ystemet är i grunden bristfälligt och är inte längre hållbart på en planet med en snabbt stigande medvetenhet. Det är denna ökning av det globala medvetandet och mänsklighetens snabba uppvaknande som har blivit vår frälsning. Människor överallt vaknar upp till det faktum att systemet är kaputt det kan inte räddas det finns inget botemedel för den nuvarande krisen. Det finns inget lyckligt slut för det penningdrivna system vi alla har lurats in i av våra ledare och bankeliten. Föreställ dig en komplex matematisk ekvation med 1000 faktorer. Till sist inser du att det slutliga resultatet är felaktig. Det är ingen idé att fixa steg 999 om det inte är roten till problemet. Inte heller kan du fixa det på steg 950 eller ens steg 500. När det gäller vår planet, uppkom problemet vid steg 1: själva grundfundamentet i det globala monetära systemet. Men om vi vill finna en sann och varaktig lösning, måste vi verkligen förstå orsaken till vårt dilemma. Vi måste vara tillräckligt modiga för att konfrontera den fruktansvärda sanningen om vårt förflutna och vägen som förde oss hit. Och därför måste vi fråga oss hur kunde det gå så illa? Hur anlände vi till detta tillstånd av förfall på en planet som är perfekt balanserad och naturligt följer sakernas ordning? Varför har mänskligheten blivit det virus som ödelägger sin egen värd? Många människor känner till termen Illuminati och vissa är inte helt säkra på vad det innebär eller vilka dessa människor är. De har benämnts med åtskilliga namn genom åren. Vad vi måste inse är att denna grupp hemlighetsfulla och mycket mäktiga personer har agerat under en mycket, mycket, lång tid. Konspirationen att styra världen är inte något som hände för några decennier sedan, eller några hundra år sedan. Denna manipulation av mänskligheten går tillbaka tusentals år till mycket skumma upprinnelser av vad som ofta kallas civilisationens vagga. Det är där vi finner de första skriftliga bevisen för en global elit som tog kontroll över vår värld

19 FORNTIDA URSPRUNG TILL KUNGLIGA BLODSLINJER OCH GLOBAL KONTROLL D e Sumeriska stentavlorna är mänsklighetens äldsta skriftliga och dechiffrerade historiska urkund. Miljontals lertavlor har insamlats i Mellanöstern och Främre Orienten, främst på platser som Irak. Irak var det forntida landet av mjölk och honung som kallades Mesopotamien, och som även omfattade det Babyloniska riket. Tusentals och åter tusentals av dessa lertavlor, inskrivna med vad som kallas kilskrift, har dechiffrerats med häpnadsväckande uppgifter om vårt avlägsna förflutna. Den mest skrämmande information vi erhåller, är från en lertavla som kallas Kungalistan. Den ger oss viktig information om vårt forntida förflutna och innehåller namnen på många kungar som styrde världen, var de regerade och hur länge. Den berättar även historien och förhållandet mellan den tidens kungar och gudar som både tillbads och fruktades. Men den viktigaste uppenbarelse som avslöjas är förklaringen till hur kungadömen och kungar skapades på Jorden. I de dagar då kungariket sänktes ner till jorden från himlen och gudarna utsåg kungar bland män... att härska över människorna. (Zecharia Sitchin The 12th Planet) Denna kungalista från omkring 2000 f Kr i Babylonien, berättar att kungar på jorden utsågs av gudarna att härska över mänskligheten. Den ger oss namnen på 8 kungar, var de regerade, och hur länge, och den säger oss att en stor flod översvämmade allting

20 Många har spekulerat angående de mystiska kungadömenas ursprung och hur vissa individer plötsligt blev kungar bland alla andra människor. Denna översättning ger oss den äldsta hänvisningen till kungliga blodslinjer och de mystiska präst-kungarnas ursprung och deras kungadömen under antiken på planeten Jorden. Den berättar tydligt att det var en tid när kungar plötsligt utsågs av väsen som kallas gudarna. Dessa tidiga präst-kungar fick särskilda kunskaper, befogenheter och vapen för att kunna styra sina undersåtar. Detta är uppkomsten av de kungliga blodslinjer som fortsätter att härska över världen idag. De flesta av oss ger aldrig dessa frågor någon eftertanke alls eftersom vi spårar våra kungligheter ett par hundra år tillbaka tills det blir alltför förvirrande och vi tappar intresset. Återigen, denna okunnighet bland människor används mot oss eftersom när vi väl upptäcker detta antika mysterium, avslöjar vi ledtrådar som kan befria oss från tusentals år av slaveri. Dyrkandet av kungligheter lever och frodas fortfarande i dagens England där miljontals människor är besatta av drottningen. De accepterar allt hon säger, följer henne runt, deltar i alla hennes offentliga framträdanden, köper minnessaker med drottningens ansikte på dem och dyrkar henne utan annan uppenbar anledning än att det har programmerats in i människans undermedvetna, att dyrka kungligheter

21 E URSPRUNGET TILL PENGAR n av de första saker som dessa antika präst-kungar gjorde när de tog kontroll över folket, var att införa något som kallas pengar. En sumerisk lertavla från staden Ur, Mesopotamien, cirka 2046 f.kr. Utställd i British Museum. Den beskriver en finansiell transaktion och deponering av silverpenningar i palatset/templet. Det är ett av de tidigaste exemplen på en växel som används av moderna banker, och berättar att templen i antiken tjänade som de första bankerna att skapa en länk mellan bankirer och kungliga blodslinjer så långt tillbaka som vi kan spåra. Översättningen lyder som följer: 8 silverpenningar som ränta från Lu Ninshubur, den officiella (varelsen) Mansi, son till Ur Suen, har noterats i palatset. Guvernörens sigill. Källa British Museum Pengar utvecklades inte genom tusentals år av byteshandel och affärer som vi leds att tro. Det är ren desinformation som syftar till att hålla oss kvar i mörkret och i träldom till pengar. Eftersom om vi tror att pengar på något sätt bestämmer mänsklighetens utvecklingen tror vi även att pengar var del av en naturlig utvecklingsprocess som åtföljer oss som art till där vi befinner oss idag. Detta är en av anledningarna till att vi falskeligen tror att vi helt enkelt inte kan vara utan pengar eftersom pengar enligt våra historiker får världen att fungera. Det är inte sant. Pengar introducerades uppsåtligt åt mänskligheten, som ett verktyg för förslavning, av de tidigaste kungarna för tusentals år sedan. Pengar dök plötsligt upp ur det blå, precis som Sumerernas skriftspråk. I sin utmärkta dokumentär The Ascent of Money berättar Professor Niall Ferguson från Harvard University att de hittills tidigaste upptäckta pengarna bestod av lertavlor vilka tjänade som symboliska mynt och betalning för varor och tjänster. De var försedda med en mängd beteckningar som beskrev varorna eller transaktionen ifråga. I huvudsak var

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET SIDA 1/8 ÖVNING 2 ALLA HAR RÄTT Ni är regering i landet Abalonien, ett land med mycket begränsade resurser. Landet ska nu införa mänskliga rättigheter men av olika politiska och ekonomiska anledningar

Läs mer

Jag står på tröskeln mellan det gamla och det nya året. Januari

Jag står på tröskeln mellan det gamla och det nya året. Januari 15 Januari Vid årsskiftet 1 januari Vår Herre och vår Gud, vi gläder oss i Dig. Vi behöver Din hjälp för att orädda möta året som ligger framför. Jag står på tröskeln mellan det gamla och det nya året.

Läs mer

GUD ÄLSKAR DIG! Gud älskar Dig och har skapat Dig till att känna Honom personligen.

GUD ÄLSKAR DIG! Gud älskar Dig och har skapat Dig till att känna Honom personligen. Gud älskar Dig och har skapat Dig till att känna Honom personligen. Så älskade Gud världen att han gav den sin ende son, för att var och en som tror på honom inte skall gå under utan ha evigt liv. (Joh

Läs mer

Fördelarna med Meditation och hur du använder den i ditt liv

Fördelarna med Meditation och hur du använder den i ditt liv 1 www.ashtarcommandcrew.net www.benarion.com www.benarion.com/sverige copyright Ben-Arion (se sista sidan) Fördelarna med Meditation och hur du använder den i ditt liv Av Ben-Arion Jag får många frågor

Läs mer

Femtonde efter trefaldighet, endast ett är nödvändigt, Matteus kapitel 11:28-30

Femtonde efter trefaldighet, endast ett är nödvändigt, Matteus kapitel 11:28-30 Femtonde efter trefaldighet, endast ett är nödvändigt, Matteus kapitel 11:28-30 Kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor; jag skall skänka er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig, som har ett milt

Läs mer

och upptäcka att vi alla har svaren på de stora frågorna inom oss.

och upptäcka att vi alla har svaren på de stora frågorna inom oss. FredsProjektet är en ideell organisation vars mål är att belysa den kunskap som både göms och glömts av konventionella medier samt att inspirera varje unik människa att se till sitt eget unika vetande

Läs mer

Politisk Teori 2 Jag kommer i denna hemtentamen att redogöra vad jag ser för problem med Robert Nozick teori om självägarskap. Dels övergripande ur individens synpunkt och dels ur ett lite större perspektiv

Läs mer

GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING. En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram

GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING. En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram BY: George Ruiz www.flickr.com/koadmunkee/6955111365 GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING Partiprogrammet i sin helhet kan du läsa på www.mp.se/

Läs mer

'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan'

'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan' 1 'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan' På ett möte i Västervik den 19 juni 2001 bestämde vi i centerpartiet

Läs mer

1. En oreglerad marknad involverar frihet. 2. Frihet är ett fundamentalt värde. 3. Därav att en fri marknad är moraliskt nödvändigt 1

1. En oreglerad marknad involverar frihet. 2. Frihet är ett fundamentalt värde. 3. Därav att en fri marknad är moraliskt nödvändigt 1 Linköpings Universitet Gabriella Degerfält Hygrell Politisk Teori 2 930427-7982 733G36 Frihet är ett stort och komplext begrepp. Vad är frihet? Hur förenligt är libertarianismens frihetsdefinition med

Läs mer

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna Lättläst Om FN och de mänskliga rättigheterna FN betyder Förenta Nationerna. FN är en organisation som bildades efter andra världskriget. Alla länder

Läs mer

Amerikanska revolutionen

Amerikanska revolutionen Amerikanska revolutionen 1776 1783 Amerikanska revolutionen Eller amerikanska frihetskriget - Storbritannien hade kolonialiserat USA på 1600- talet - Sammanlagt 13 kolonier på Östkusten - Britter som flytt

Läs mer

Från fattigdom till rikedom - ditt ekonomiska genombrott i 10 steg

Från fattigdom till rikedom - ditt ekonomiska genombrott i 10 steg Från fattigdom till rikedom - ditt ekonomiska genombrott i 10 steg STEG 1 Ändra ditt sätt att tänka De första stegen till det ekonomiska genombrottet och ekonomisk frihet handlar om förändringar inom dig.

Läs mer

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja?

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Vi lever i en värld där mycket handlar om ägande och prestationer. Definitionen på att ha lyckats i sitt liv är att haft och gjort mycket,

Läs mer

Ett ödmjukt hjärta Av: Johannes Djerf

Ett ödmjukt hjärta Av: Johannes Djerf Ett ödmjukt hjärta Av: Johannes Djerf Jag tänkte börja med att ställa er en fråga idag som du kan fundera en liten stund på med den som sitter bredvid dig. Och frågan är; vad innebär det att vara ödmjuk?

Läs mer

Någonting står i vägen

Någonting står i vägen Det här vänder sig till dig som driver ett företag, eller precis är på gång att starta upp Någonting står i vägen Om allting hade gått precis så som du tänkt dig och så som det utlovades på säljsidorna

Läs mer

ETT FÖNSTER MOT VÄRLDEN

ETT FÖNSTER MOT VÄRLDEN ETT FÖNSTER MOT VÄRLDEN Film och diskussion VAD ÄR PROBLEMET? Filmen Ett fönster mot världen är en introduktion till mänskliga rättigheter. Den tar upp aktuella ämnen som kvinnors rättigheter, fattigdom,

Läs mer

UPPGIFT: Jämför likheter och skillnader i orsakerna till de engelska och amerikanska revolutionerna.

UPPGIFT: Jämför likheter och skillnader i orsakerna till de engelska och amerikanska revolutionerna. UPPGIFT: Jämför likheter och skillnader i orsakerna till de engelska och amerikanska revolutionerna. I den här essän kommer jag att undersöka och jämföra skillnader och likheter i orsakerna till den amerikanska

Läs mer

Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn

Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn Maria bodde i en liten stad som hette Nasaret. Den låg i Israel. En ängel kom till Maria och sa: Maria, du ska få ett barn. Barnet

Läs mer

Gud är en Ande som är fullkomlig och perfekt. Till skillnad från många andra religioner som menar att Gud är dualistisk, dvs.

Gud är en Ande som är fullkomlig och perfekt. Till skillnad från många andra religioner som menar att Gud är dualistisk, dvs. DET FINNS MER... + + VEM ÄR GUD? Mycket i den här världen är oerhört vackert och storslaget. Se bara på en soluppgång eller solnedgång, en klar stjärnhimmel, ett mäktigt vattenfall eller en liten blomma

Läs mer

Depressionen. Varför fanns det ett stort uppsving från 1920-talet:

Depressionen. Varför fanns det ett stort uppsving från 1920-talet: Depressionen. Varför fanns det ett stort uppsving från 1920-talet: o Stor industriell expansion i slutet 1900talet. USA hade passerat både GB och Tyskland. Världskriget hade betytt ett enormt uppsving.

Läs mer

Kärlek nu och för alltid. Studiehäfte av Henrik Steen

Kärlek nu och för alltid. Studiehäfte av Henrik Steen Kärlek nu och för alltid Studiehäfte av Henrik Steen Innehåll Introduktion 4 Helt älskad älska helt 5 1. Helt älskad älska helt / Synen 5 2. Smaken / Hörseln 7 3. Känseln / Lukten 9 Fördjupningsruta:

Läs mer

Seendets Gud vill att vi ska mer än bara överleva, Installationsgtj Nora, 8e maj 2016

Seendets Gud vill att vi ska mer än bara överleva, Installationsgtj Nora, 8e maj 2016 Seendets Gud vill att vi ska mer än bara överleva, Installationsgtj Nora, 8e maj 2016 Bön - Vi lever i en tid i Sverige där det på de flesta platser inte bildas några stora köer av människor som vill omvända

Läs mer

ARBETSMATERIAL MR 1 ODELBARA RÄTTIGHETER

ARBETSMATERIAL MR 1 ODELBARA RÄTTIGHETER SIDA 1/9 Abalonien Ni ingår i regeringen i landet Abalonien ett litet land med mycket begränsade resurser. Av olika politiska och ekonomiska anledningar kan inte folket få alla de rättigheter som finns

Läs mer

Din RelationsBlueprint - Källan till smärta eller framgång i din intima relation

Din RelationsBlueprint - Källan till smärta eller framgång i din intima relation Din RelationsBlueprint - Källan till smärta eller framgång i din intima relation Lyssna, jag känner mig enormt glad och hedrad att jag får spendera den här tiden med dig just nu och att du tar dig tid

Läs mer

Brasilien. Fattigdomen skall bekämpas! Danmark

Brasilien. Fattigdomen skall bekämpas! Danmark Brasilien Idag lever 1.4 miljarder människor i fattigdom, och 925 miljoner är undernärda. Med djup beklagan anser Brasilien att något borde göras för att rädda den svältande befolkningen världen över.

Läs mer

Bikt och bot Anvisningar

Bikt och bot Anvisningar Bikt och bot Anvisningar Som kyrka, församling och kristna har vi fått Guds uppdrag att leva i, och leva ut Guds vilja till frälsning för hela världen. Vår Skapare, Befriare och Livgivare återupprättar.

Läs mer

Tunadalskyrkan 130804. Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11

Tunadalskyrkan 130804. Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11 1 Tunadalskyrkan 130804 Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11 Den helige Ande skickar överraskande budbärare Ja så löd rubriken på ett blogginlägg som jag råkade hitta på internet. En man med en sjukdom som ibland

Läs mer

Världen idag och i morgon

Världen idag och i morgon Världen idag och i morgon Det är många stora problem som måste lösas om den här planeten ska bli en bra plats att leva på för de flesta. Tre globala utmaningar är särskilt viktiga för mänskligheten. Den

Läs mer

INDENTITET, GUDS RIKE, HELANDE OCH GUDS VILJA

INDENTITET, GUDS RIKE, HELANDE OCH GUDS VILJA INDENTITET, GUDS RIKE, HELANDE OCH GUDS VILJA Gud sade: "Låt oss göra människor till vår avbild, till att vara lika oss. De skall råda över fiskarna i havet och över fåglarna under himlen, över boskapsdjuren

Läs mer

Vem är Jesus enligt Jesus?

Vem är Jesus enligt Jesus? 2002-03-06 WWW.ISLAMISKA.ORG _ Vem är Jesus enligt Jesus? Vem som helst kan kalla Gud Fader enligt Bibeln Jesus sade: Rör inte vid mig, jag har ännu inte stigit upp till min fader. Gå till mina bröder

Läs mer

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Januari 2008 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

Vittnesbörd om Jesus

Vittnesbörd om Jesus Vittnesbörd om Jesus Göteborg, 2009 David Svärd Vittnesbörd i Gamla testamentet I det israelitiska samhället följde man det var Guds vilja att man skulle göra det i varje fall de lagar som finns nedtecknade

Läs mer

FÖRLÅTA I HERRENS NAMN En predikan av pastor Göran Appelgren (Läsningar: Joh 8: 1-20; AC 7273)

FÖRLÅTA I HERRENS NAMN En predikan av pastor Göran Appelgren (Läsningar: Joh 8: 1-20; AC 7273) FÖRLÅTA I HERRENS NAMN En predikan av pastor Göran Appelgren (Läsningar: Joh 8: 1-20; AC 7273) Inte heller jag dömer dig. Gå, och synda inte mer! (Joh 8:11) Det kommer ett starkt budskap från vår Herre

Läs mer

Jesus sa: Jag har kommit för att de skall ha liv, och liv i överflöd. (Joh 10:10)

Jesus sa: Jag har kommit för att de skall ha liv, och liv i överflöd. (Joh 10:10) Jesus sa: Jag har kommit för att de skall ha liv, och liv i överflöd. (Joh 10:10) Detta häfte vill hjälpa Dig att lära känna Gud personligen, erfara ett liv av sann kärlek, förlåtande livsstil och trofasta

Läs mer

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter November 2005 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

Se, jag gör allting nytt.

Se, jag gör allting nytt. Se, jag gör allting nytt. I bibelns sista bok, uppenbarelseboken, kan man i ett av de sista kapitlen läsa hur Gud säger Se jag gör allting nytt (Upp 21:5). Jag har burit med mig de orden under en tid.

Läs mer

REFLEKTIONER UTIFRÅN PSALM 85

REFLEKTIONER UTIFRÅN PSALM 85 REFLEKTIONER UTIFRÅN PSALM 85 SANNING BARMHÄRTIGHET RÄTTVISA FRED Baserat på en text ur boken Reconcile: Conflict Transformation for Ordinary Christians av John Paul Lederach. Bearbetad till drama av Kat

Läs mer

Swedish. www.ashtarcommandcrew.net www.benarion.com www.benarion.com/sverige copyright Ben-Arion (se sista sidan) BenArion

Swedish. www.ashtarcommandcrew.net www.benarion.com www.benarion.com/sverige copyright Ben-Arion (se sista sidan) BenArion 1 Swedish www.ashtarcommandcrew.net www.benarion.com www.benarion.com/sverige copyright Ben-Arion (se sista sidan) BenArion 15 april 2013 Hur känns det att bli upplyst? (What Does Enlightenment Feel Like?)

Läs mer

Friheten i Kristus 12 e trefaldighet 090830 Värnamo

Friheten i Kristus 12 e trefaldighet 090830 Värnamo Friheten i Kristus 12 e trefaldighet 090830 Värnamo 1 Inledning Låt oss börja med att förflytta oss 3 mil i avstånd till Rydaholm och 320 år i tiden till 1689. Vi ska möta en ung man som heter Per Svensson.

Läs mer

Analys av Hungerspelen

Analys av Hungerspelen Analys av Hungerspelen Sammanfattning av boken Hungerspelen, som är skriven av Suzanne Collins, utspelar sig i Amerikas framtid där alla stater delats upp i olika distrikt, landet kallas Panem. Katniss

Läs mer

Moralisk oenighet bara på ytan?

Moralisk oenighet bara på ytan? Ragnar Francén, doktorand i praktisk filosofi Vissa anser att det är rätt av föräldrar att omskära sina döttrar, kanske till och med att detta är något de har en plikt att göra. Andra skulle säga att detta

Läs mer

Vad Gud säger om Sig Själv

Vad Gud säger om Sig Själv Lektion 3 Vad Gud säger om Sig Själv Treenighetens mysterium uppenbaras endast i Bibeln Guds stora plan är att frälsa genom tron allena på vår Frälsare. Denna plan kan förstås och trodd av det minsta barn

Läs mer

Lurad var dag. Noveller och dikter om det oväntat uppenbara. Erik Thiel

Lurad var dag. Noveller och dikter om det oväntat uppenbara. Erik Thiel Lurad var dag Noveller och dikter om det oväntat uppenbara Erik Thiel En förändring krävs Ta en titt omkring er, det är allt ni behöver göra för att se att vi måste ändra vårt sätt att leva, att vi måste

Läs mer

Livsfilosofins ursprung

Livsfilosofins ursprung Livsfilosofins ursprung Idag vet vi med ganska stor säkerhet att det för cirka 50 000 år sedan uppstod en stor förändring av människosläktets gener. En helt ny ras av människor fanns plötsligt på vår planet.

Läs mer

OCH VI BER ALLAH SWT ATT VÄCKA ISLAM I VÅRA HJÄRTAN OCH ÖKA OSS I KUNSKAP OCH BELÖNA OSS MED PARADISET.

OCH VI BER ALLAH SWT ATT VÄCKA ISLAM I VÅRA HJÄRTAN OCH ÖKA OSS I KUNSKAP OCH BELÖNA OSS MED PARADISET. BISMILAH AL RAHMAN AL RAHIM ALL LOV PRIS OCH TACKSAMHET TILLKOMMER ALLAH SWT VI TACKAR ALLAH OCH BER ALLAH SWT OM SKYDD OCH VÄGLEDNING PÅ DEN RÄTTA VÄGEN. OCH VI BER ALLAH SWT ATT VÄCKA ISLAM I VÅRA HJÄRTAN

Läs mer

Helande. En lärjungens identitet. Av: Johannes Djerf

Helande. En lärjungens identitet. Av: Johannes Djerf Helande En lärjungens identitet Av: Johannes Djerf På en temasamling under årets tonårsläger så får ett 100-tal människor, under väldigt enkla omständigheter och under väldigt enkla och tydliga böner riktade

Läs mer

Galaterbrevet Del 8) 3:14-29

Galaterbrevet Del 8) 3:14-29 Galaterbrevet Del 8) 3:14-29 Undervisning: Chuck Smith Här har vi en underbar inblick i Guds nåd mot oss i Kristus. För: "Han var rik men blev fattig för er skull, för att ni genom hans fattigdom skulle

Läs mer

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 5

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 5 Vägledning vecka 5 Syndens oordning - ett skrämmande uppror Vägledning: Vad synd är för något Vi har tillbringat flera veckor med att glädjas över vad det betyder att få leva i harmoni med vår yttersta

Läs mer

NU ÄR DET NOG MED EXTREMA ÅSIKTER. DOM FÖRDÄRVAR VÅRT LAND!

NU ÄR DET NOG MED EXTREMA ÅSIKTER. DOM FÖRDÄRVAR VÅRT LAND! Lördag 19/3-2016 Jennifer Black Vi är alla samlade här idag av en och samma anledning, att vi på ett eller annat sätt känner ett enormt missnöje över någonting. Det är ingen skillnad på någon utav oss.

Läs mer

Världskrigens tid

Världskrigens tid Världskrigens tid 1914-1945 Krig är blott en fortsättning på politiken med andra medel. Carl von Clausewitz Tysk general 1780-1831 1:a världskriget Krig mellan åren 1914 och 1918. Kriget stod mellan två

Läs mer

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER I ISLAM

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER I ISLAM MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER I ISLAM Eftersom Gud är människornas och universums absolute och ende Härskare, så är Han den högste Herren, Upprätthållaren, Livgivaren och den Barmhärtige, vars barmhärtighet omfattar

Läs mer

Fråga efter almanackan i din bokhandel eller skicka denna beställningskupong.

Fråga efter almanackan i din bokhandel eller skicka denna beställningskupong. 201 3 Timoteus- B Förlag står för portot Timoteus-Förlag AB SVARSPOST 20492032 545 20 Töreboda Så får du tag på almanackan för 2014 Fråga efter almanackan i din bokhandel eller skicka denna beställningskupong.

Läs mer

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 7

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 7 Vägledning vecka 7 Syndens oordning Ett personligt mönster Vägledning: Vi avslöjar vår synds mysterium Förra veckan granskade vi vårt syndaregister i ljuset av Guds kärlek till oss. Den här veckan ger

Läs mer

PROGRAMMANUS 1(9) PRODUCENT: TOVE JONSTOIJ PROJEKTLEDARE: HELEN RUNDGREN BESTÄLLNINGSNUMMER: /RA10 SKAPELSEMYTER I BEGYNNELSEN

PROGRAMMANUS 1(9) PRODUCENT: TOVE JONSTOIJ PROJEKTLEDARE: HELEN RUNDGREN BESTÄLLNINGSNUMMER: /RA10 SKAPELSEMYTER I BEGYNNELSEN PROGRAMMANUS PRODUCENT: JONSTOIJ PROJEKTLEDARE: HELEN RUNDGREN BESTÄLLNINGSNUMMER: 102517/RA10 SKAPELSEMYTER I BEGYNNELSEN Reportageprogram av Tove Jonstoij Medverkande: Peter Borenstein Caroline Krook

Läs mer

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå.

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå. Solen har gått ner Solen har gått ner, mörkret faller till, inget kan gå fel, men ser vi efter får vi se För det är nu de visar sig fram. Deras sanna jag, som ej får blomma om dan, lyser upp som en brand.

Läs mer

Ge sitt liv för sina vänner

Ge sitt liv för sina vänner Ge sitt liv för sina vänner Predikan av pastor Göran Appelgren (Läsningar: Joh 15:12-17; Himmel och helvete, nr 272, 278:2, 282. Se sista sidan!) Detta är mitt bud att ni skall älska varandra så som jag

Läs mer

Det är förväntan och spänning, inte minst hos barnen: Kommer mina önskningar att uppfyllas?

Det är förväntan och spänning, inte minst hos barnen: Kommer mina önskningar att uppfyllas? Predikotext: Sak 9:9-10; Matt 21:1-11 Adventstiden är en härlig och speciell tid av året. Det märks på många sätt. När det är som mörkast ute tänder vi upp mängder av stjärnor och ljusstakar. Vi förbereder

Läs mer

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 19

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 19 Vägledning vecka 19 Resan från Nasaret till dopet vid Jordanfloden Vägledning: Jesu på väg mot sitt uppdra Vi återvänder nu till att betrakta Jesu liv. Vi ser på de två sätten vi önskar och begär på och

Läs mer

2. Den andra sanningen är att trovärdighet är grunden för ledarskap.

2. Den andra sanningen är att trovärdighet är grunden för ledarskap. LEDARSKAPETS SANNINGAR (Liber, 2011) James Kouzes är Barry Posner är båda professorer i ledarskap och i boken sammanfattar de det viktigaste de lärt sig efter att ha studerat framgångsrikt ledarskap i

Läs mer

UPPGIFT: Jämför likheter och skillnader i orsakerna till de amerikanska och franska revolutionerna.

UPPGIFT: Jämför likheter och skillnader i orsakerna till de amerikanska och franska revolutionerna. UPPGIFT: Jämför likheter och skillnader i orsakerna till de amerikanska och franska revolutionerna. I denna essä kommer likheter och skillnader mellan den franska respektive den amerikanska revolutionen

Läs mer

Uppenbarelseboken 17:1-6

Uppenbarelseboken 17:1-6 Domen över Babylon Uppenbarelseboken 17:1-6 Uppenbarelseboken 13:1-4 Sköka = Otrogen församling Men som när en hustru är otrogen mot sin man, så har ni, Israels hus, varit otrogna mot mig, säger HERREN.

Läs mer

DEMOKRATI. - Folkstyre

DEMOKRATI. - Folkstyre DEMOKRATI - Folkstyre FRÅGOR KRING DEMOKRATI 1. Allas åsikter är lika mycket värda? 2. För att bli svensk medborgare och få rösta måste man klara av ett språktest? 3. Är det ett brott mot demokratin att

Läs mer

Kays måndagstips Nr 24 Den 26 nov. 2012

Kays måndagstips Nr 24 Den 26 nov. 2012 Kays måndagstips Nr 24 Den 26 nov. 2012 Välkomna till det 24:e inspirationsbrevet. Repetera: All förändring börjar med mina tankar. Det är på tankens nivå jag kan göra val. Målet med den här kursen är

Läs mer

VARFÖR ÄR DU SOM DU ÄR?

VARFÖR ÄR DU SOM DU ÄR? Karl-Magnus Spiik Ky Självtroendet / sidan 1 VARFÖR ÄR DU SOM DU ÄR? Självförtroendet är människans inre bild av sig själv. Man är sådan som man tror sig vara. Självförtroendet är alltså ingen fysisk storhet

Läs mer

En ledare efter Guds hjärta

En ledare efter Guds hjärta En ledare efter Guds hjärta Ur Bibeln: Men jag skall låta en präst framträda åt mig, som blir bestående, en som handlar efter vad som är i mitt hjärta och min själ. Åt honom skall jag bygga ett hus som

Läs mer

PREDIKAN OM GUDS RIKE Söndagen den 16 nov i Sankt Lars kyrka, av Annika Vårblom Sandström

PREDIKAN OM GUDS RIKE Söndagen den 16 nov i Sankt Lars kyrka, av Annika Vårblom Sandström Dagens evangelietext är ur Lukas evangelium, kap 17, vers 20-30 De första verserna lyder : Tillfrågad av fariséerna om när Guds rike skulle komma svarade han (Jesus):Guds rike kommer inte på ett sådant

Läs mer

Bibeln i korthet. Christian Mölks Bibelkommentarer

Bibeln i korthet. Christian Mölks Bibelkommentarer Bibeln i korthet Christian Mölks Bibelkommentarer Gud är evig och har alltid funnits i Fadern, Sonen och den helige Ande. Vid en väl vald tidpunkt valde Gud att ur intet skapa universum och alla levande

Läs mer

Grekiska gudar och myter

Grekiska gudar och myter Under det här arbetsområdet kommer vi att arbeta med Antikens Grekland och Romarriket. Jag kommer att hålla genomgångar, ni kommer att få ta del av den här presentationen så kommer ni själva att få söka

Läs mer

Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå.

Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. ALBUM: NÄR JAG DÖR TEXT & MUSIK: ERICA SKOGEN 1. NÄR JAG DÖR Erica Skogen När jag dör minns mig som bra. Glöm bort gången då jag somna på en fotbollsplan. När jag dör minns mig som glad inte sommaren då

Läs mer

SIDAN 1 TOMAS DÖMSTEDT. Fakta om USA. Lärarmaterial. Klicka HÄR för att skriva ut arbetsmaterialet.

SIDAN 1 TOMAS DÖMSTEDT. Fakta om USA. Lärarmaterial. Klicka HÄR för att skriva ut arbetsmaterialet. SIDAN 1 Lärarmaterial Klicka HÄR för att skriva ut arbetsmaterialet. VAD HANDLAR BOKEN OM? Boken gör en sammanfattning av Amerikas historia och bildandet av USA. Den berättar om viktiga personer och händelser,

Läs mer

Religiositet är inte en primär eller ursprunglig mental inställning ingår inte i människans naturliga konstitution som ett anlag, en drift etc!

Religiositet är inte en primär eller ursprunglig mental inställning ingår inte i människans naturliga konstitution som ett anlag, en drift etc! Religiositet är inte en primär eller ursprunglig mental inställning ingår inte i människans naturliga konstitution som ett anlag, en drift etc! Religiösa föreställningar är vanligt förekommande, men inte

Läs mer

Ett frihetens rike. Inledning. Erfarenheten. En reflektion över den besatte och svinhjorden. Ola Wingbrant

Ett frihetens rike. Inledning. Erfarenheten. En reflektion över den besatte och svinhjorden. Ola Wingbrant Ett frihetens rike En reflektion över den besatte och svinhjorden Ola Wingbrant 2014-10-12 Inledning Det känns roligt att ha fått förtroendet att stå här igen. Flera av er har träffat mig tidigare. Jag

Läs mer

Konstbevattning. Tidslinjetexter åk 7

Konstbevattning. Tidslinjetexter åk 7 Tidslinjetexter åk 7 Konstbevattning 2000 år f. Kr så började vi med konstbevattning för att det fanns ett problem. Problemet var att det inte regnade regelbundet utan det regnade ofta för lite vilket

Läs mer

INDISKA BERÄTTELSER DEL 9 RAMA OCH SITA av Tove Jonstoij efter Ramayana berättelse. Berättare: Magnus Krepper. Indiska Berättelser del 9

INDISKA BERÄTTELSER DEL 9 RAMA OCH SITA av Tove Jonstoij efter Ramayana berättelse. Berättare: Magnus Krepper. Indiska Berättelser del 9 INDISKA BERÄTTELSER DEL 9 RAMA OCH SITA av Tove Jonstoij efter Ramayana berättelse Berättare: Magnus Krepper Indiska Berättelser del 9 Har du någon gång tänkt på hur den värsta av alla demoner skulle kunna

Läs mer

Vår galax Vintergatan sedd från sidan. Vår galax Vintergatan sedd uppifrån

Vår galax Vintergatan sedd från sidan. Vår galax Vintergatan sedd uppifrån Livet. Detta ord berör hela jorden oavsett religion. I första hand hänvisar jag läsaren till följande länkar: Svarta hålets hemlighet, Vad händer i ett svart hål?, Resan genom det svarta hålet, Livet och

Läs mer

Byggt på Löften Av: Johannes Djerf

Byggt på Löften Av: Johannes Djerf Byggt på Löften Av: Johannes Djerf Om jag skulle beskriva mig själv och mina intressen så skulle inte ordet politik finnas med. Inte för att jag tror att det är oviktigt på något sätt. Men jag har ett

Läs mer

Eller när man har besiktigat bilen. Vad skönt när man kan åka därifrån och dom hittade ingenting.

Eller när man har besiktigat bilen. Vad skönt när man kan åka därifrån och dom hittade ingenting. Allting nytt Påskdagen 100403 1 Att hitta ingenting kan det va nå`t Det var ju det man gjorde den första påskdagsmorgonen. Man gick till graven där man lagt Jesus och man hittade ingenting. Ibland är det

Läs mer

Sammanfattning av programmet UID FutureMap

Sammanfattning av programmet UID FutureMap Sammanfattning av programmet UID FutureMap Världen behöver en ny, socialt hållbar arbetsmodell. Människans fria, trygga medvetande och hälsa skadas av de ekonomiska modeller, som styr världen sedan flera

Läs mer

Det kanske inte är så underligt, för det är så mycket vi kan vara rädda för motiverat eller omotiverat.

Det kanske inte är så underligt, för det är så mycket vi kan vara rädda för motiverat eller omotiverat. Predikotext: Luk 12:4-7 Uttrycket Var inte rädd återkommer ofta i bibeln. I lite olika former hela 365 gånger dvs ett för varje dag året runt! Det kanske inte är så underligt, för det är så mycket vi kan

Läs mer

Via Jennifer Hoffman

Via Jennifer Hoffman Via Jennifer Hoffman Vi är återigen i början av ett år, vilket är en annan möjlighet för oss att finjustera integrering av lärdomar vi har fått lära i flera årtionden och utöver detta, flera livstider.

Läs mer

15 söndagen efter Trefaldighet. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen.

15 söndagen efter Trefaldighet. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. 1/5 15 söndagen efter Trefaldighet Psalmer: 67, L63, 243, 249, 400, 207:1-3 Texter: 5 Mos 6:4-7, Gal 5:25-6:10, Matt 6:24-34 Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen.

Läs mer

Dopgudstjänst SAMLING

Dopgudstjänst SAMLING Dopgudstjänst Psalm SAMLING Inledningsord och tackbön I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Gud vill att vi skall leva i gemenskap med honom. Därför har han sänt sin Son, Jesus Kristus, för att

Läs mer

BAKTAL, SKVALLER OCH FÖRTAL

BAKTAL, SKVALLER OCH FÖRTAL BAKTAL, SKVALLER OCH FÖRTAL Kristina Wennergren HUR VI SKADAR OCH SKADAS AV VARANDRAS PRAT I min första bok INRE HARMONI (1988) skrev jag ett kapitel om baktal. I min andra bok INRE RESOR (1989) fick jag

Läs mer

Grip tag i din Gudsberättelse

Grip tag i din Gudsberättelse Grip tag i din Gudsberättelse Gary Wilkerson April 18, 2011 Många kristna kämpar just nu med de största hindren i sina liv. I min egen församling står människor inför vad som tycks vara oöverstigliga berg.

Läs mer

RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO

RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO HUSBYKYRKAN Lars Mörling 2009 RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO (Lars Mörling 2009) 1. Rättfärdiggörelse är ett rättsligt begrepp Rättfärdiggörelse har inte med känslor att göra utan

Läs mer

GUDS STORA PASSION. 50 skäl att Jesus gav sitt liv. John Piper

GUDS STORA PASSION. 50 skäl att Jesus gav sitt liv. John Piper GUDS STORA PASSION 50 skäl att Jesus gav sitt liv John Piper Kristus led och dog... FÖR ATT UPPSLUKA GUDS VREDE Kristus har friköpt oss från lagens förbannelse genom att för vår skull ta förbannelsen på

Läs mer

Var är själarna efter döden?

Var är själarna efter döden? Var är själarna efter döden? Vad är meningen med "livet" efter döden? Vart hamnar själarna? Finns dom hela tiden omkring oss? LS Frågan utgår från ett påstående om att det finns ett enskilt liv efter döden.

Läs mer

Ta kommando över dina tankar

Ta kommando över dina tankar Ta kommando över dina tankar Vår hjärna vän eller fiende! Har du någon gång hört uttrycket det är bara ord, eller, det var bara en oskyldig tanke. Min vän, det finns ingenting så förödande som ord och

Läs mer

Vägen till en NY RelationsBlueprint...

Vägen till en NY RelationsBlueprint... Vägen till en NY RelationsBlueprint... Kommer du ihåg... sist gick vi igenom den viktigaste delen som kontrollerar din lycka, framgång och tillfredsställelse i kärleksfulla och passionerade relationer

Läs mer

200 år av fred i Sverige

200 år av fred i Sverige U N I T E D N A T I O N S N A T I O N S U N I E S 200 år av fred i Sverige -- Anförande av FN:s vice generalsekreterare Jan Eliasson vid firandet av Sveriges Nationaldag Skansen, Stockholm, 6 juni 2014

Läs mer

Från förvirring till frid

Från förvirring till frid Från förvirring till frid Budskap om evig räddning Från förvirring till frid Predikan framförd i en frikyrkolokal Lukasevangeliet 15: 17, 20, 22 24 Apostlagärningarna 22: 6 8, 10, 11 Jag tänkte på dessa

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Bo ner fo r fred. Herre, kom med vishet till dem som har att fatta avgörande beslut som rör hela skapelsens framtid.

Bo ner fo r fred. Herre, kom med vishet till dem som har att fatta avgörande beslut som rör hela skapelsens framtid. Bo ner fo r fred Herre, tag hand om vår fruktan och ängslan över vad som händer i vår värld, du som kom till oss vapenlös men starkare än all världens makt. Visa oss och världens makthavare på vägar att

Läs mer

DUMPSTER DIVING MED HOPP OM EN BÄTTRE VÄRLD 50 TROMB#4

DUMPSTER DIVING MED HOPP OM EN BÄTTRE VÄRLD 50 TROMB#4 DUMPSTER DIVING MED HOPP OM EN BÄTTRE VÄRLD Oavsett vad man konsumerar så hamnar pengarna hos stora företag som exploaterar människor, djur och jordens resurser. Lösningen är att konsumera så lite som

Läs mer

Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Socialdepartementet Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt i konventionen finns med. FN betyder Förenta Nationerna.

Läs mer

God morgon Z, Hoppas du kunnat sova. Det blev ju litet jobbigt igår, och jag tänkte att jag kanske kan försöka förklara hur jag ser på det som hände och på hur vi har det i ett brev. Jag gissar att du

Läs mer

Dopet. från mörker till ljus

Dopet. från mörker till ljus Dopet från mörker till ljus Ett hjärta fullt av liv Alla borde få njuta av livet och uppleva tillfredsställelse, glädje och frid på insidan. Vårt inre söker ihärdigt efter dessa livskvalitéer och de goda

Läs mer

Jesu Hjärtas Dag - år A Ingångsantifon (jfr Ps 33:11, 19)

Jesu Hjärtas Dag - år A Ingångsantifon (jfr Ps 33:11, 19) 785 Jesu Hjärtas Dag - år A Ingångsantifon (jfr Ps 33:11, 19) Hans hjärtas tankar består från släkte till släkte, han vill rädda vår själ från döden och behålla oss vid liv i hungerns tid. Inledning Dagens

Läs mer