UBUNTU Contributionism (bidragande samverkan)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "UBUNTU Contributionism (bidragande samverkan)"

Transkript

1 -1-

2 UBUNTU Bidragande Samverkan En plan för människors välstånd Av Michael Tellinger Översättning: Hans Carlsson Utgiven av Zulu Planet Publishers South Africa

3 UBUNTU Bidragande Samverkan En plan för människors välstånd Utgiven av Zulu Planet Publishers PO Box 204 Waterval Boven 1195 South Africa Michael Tellinger 2013 Alla rättigheter förbehållna. Ingen del av denna bok får kopieras eller reproduceras på något sätt utan skriftligt tillstånd från förlaget och författaren. Författaren har hävdat sina moraliska rättigheter. Michael Tellinger kan kontaktas på: Besök hans hemsida och prenumerera på hans nyhetsbrev på: Öka din medvetenhet gå med i den globala UBUNTU-rörelsen och dela filosofin med alla. ISBN: XXXXXXXXXX -3-

4 Våra länder är företag och världen är ett företag som kontrolleras av en liten grupp oåtkomliga bankfamiljer. De lagar som styr vårt samhälle har strukturerats minutiöst under tusentals år för att skydda företagen, samtidigt som de ger oss en illusion av att vi är fria. Vi, folket, är lyckligt ovetande att vi är slavar och tillgångar för dem som kontrollerar verksamheten. Det är dags att vakna upp och befria oss. Ingen kommer att göra det för oss. Universum väntar på våra åtgärder, så att det kan reagera genom lagen om attraktion, och välkomnar mänskligheten till den universella gemenskapen med högre medvetna varelser. Michael av familjen Tellinger

5 Kärlek, Ära & Tacksamhet Jag skulle vilja börja med att hedra den inhemska befolkningen i världen, som har utstått ofattbara umbäranden från inkräktare, kolonisatörer och slavhandlare. Det är med respekt och ödmjukhet som jag erkänner deras viktiga bidrag till mänskligheten att bära Ubuntuandan under alla dessa år. Till min älskade Louise Denna bok skulle inte ha blivit verklighet utan din fortsatta kärlek, ditt stöd och oändliga källa till inspiration. Tack för denna resa med mig och att du visade mig vägen när jag misslyckades. -5-

6 UBUNTU Jag... är vad jag är på grund av vem vi alla är. Det är essensen av att vara mänsklig du kan inte existera isolerat som människa. Det uttrycker vår gemensamma sammanlänkning. Du kan inte vara mänsklig i din ensamhet, och när du har denna kvalitet Ubuntu är du känd för din generositet. Vi tänker alltför ofta om oss själva som enbart individer, åtskilda från varandra, då däremot du är sammankopplad och vad du gör påverkar hela världen. När du gör bra saker, sprider det sig; det är för hela mänskligheten. Ärkebiskop Desmond Tutu -6-

7 F FÖRORD ilosofin för Bidragande Samverkan som en ny social struktur föddes Det var en konsekvens av min omfattande forskning om mänsklighetens ursprung och det djupt invecklade bedrägeri som har fört oss till denna tidpunkt som mänsklig ras. Efter flera år av att testa de grundläggande idéerna gentemot de många sektorerna av vårt nuvarande system, insåg jag att många forntida kulturer hade liknande system som vägledde deras samhällen. Tyvärr har mycket av denna kunskap undertryckts eller förlorats genom världens kolonisering av de så kallade upptäcktsresande som stal landet från inhemska människor överallt. De flesta av våra gamla kulturer hade ett talesätt att om det inte är bra för alla, är det inte bra alls. I Afrika kallar vi detta UBUNTU. Men denna filosofi delades av hundratals kanske tusentals forntida kulturer över hela världen. Även om de kanske har benämnt det med olika namn, verkar det hela vara i linje med principerna för UBUNTU. Dessa förenade samhällen i det förflutna har illvilligt förstörts och ersatts av kapitalism, industrialisering, modernisering och slutligen absolut kontroll av en handfull mäktiga och giriga individer som har styrt världen under lång tid och som vill fortsätta regera den till varje pris. I denna bok delar jag med mig av glädjen och skönheten i UBUNTU, där människor inte lever åtskilda i rädsla för varandra, men hellre lever förenade och trivs i överflöd på alla nivåer i vårt samhälle. I hela mitt liv har jag varit bestört över det mänskliga lidande och den misär som råder på vår vackra planet. Ett lidande som tycks fortsätta som om det inte fanns någon lösning på den svåra situationen för mänskligheten. Och ändå, i våra hjärtan vet de flesta av oss att det finns lösningar på våra problem, och att dessa lösningar verkligen är enkla. Men våra så kallade ledare ger oss inte lösningar. Istället sprider de mer förvirring och elände. Som barn var jag djupt påverkad av detta lidande, undrade varför det finns fattiga och rika människor varför vissa människor är hemlösa och hungrig medan andra lever i lyx. Den känslan har aldrig lämnat mig och jag vet att det finns miljoner som känner på samma sätt. Och på så sätt föddes ett liv i protest för mig ibland subtilt motstånd och ibland offentlig aktivism mot den förtryckande regim under vilken jag levde. Soweto-upploppen i Sydafrika 1976 lämnade djupa känslomässiga ärr i mitt samvete och mycket av vad jag gjorde i mitt liv efter den tiden präglades omedvetet av dessa händelser. -7-

8 År 2005 hade jag en upplevelse, som kan beskrivas som ett uppvaknande. Liksom miljontals människor runtom i världen började jag inse att det måste finnas något mer i detta liv än de stridigheter och elände som de flesta upplever dagligen. Jag var fast besluten att hitta en lösning och jag kommer inte att godta några av de vanliga kraftlösa svaren från ett samhälle som har hamnat i självbelåtenhet och accepterat sitt öde som en lyckligt ovetande slavras. Det stod klart för mig att mänskligheten hade blivit en djupt splittrad art på så många nivåer. I denna splittrade kamp för överlevnad och vår obevekliga strävan efter modernisering har vi skiljts från vår understödjande Moder Jord. Det blev uppenbart för mig att denna mänskliga uppdelning är i direkt konflikt med naturens lagar och det gemensamma medvetandets gensvar som verkar vara grunden för hela skapelsen. Det förflutnas stora profeter och lärare försökte lära oss samma visdom: att stå enade; att älska och respektera varandra och leva i harmoni med hela skapelsen. Detta är i själva verket samma dygder som många av oss försöker lära våra barn. Men plötsligt, vid något mystiskt ögonblick i våra liv, förändras saker och ting. Vi slutar vara uppmärksamma på de högre medvetande-värdena, och vi faller in i livsrutinen och trasslar in oss i kampen för överlevnad. Vi inser då att vi måste förvärva denna företeelse kallad pengar för att kunna överleva och leva på vår egen planet planeten som vi föddes på. Och plötsligt började följande enkla fråga ringa upprepade gånger i mitt hjärta. Hur är det möjligt att vi måste ha pengar för att leva på en planet som vi föddes på? Som många andra före mig insåg jag att vi föds till rent slaveri. Detta är verkligen den stora fälla som har gillrats för oss av dem som kontrollerar skapandet och tillgången på pengar. Vi är fångade i ett tyst, obarmhärtigt krig av ekonomiskt slaveri som så skickligt har vävts omkring oss och som de flesta av oss inte ens är medvetna om. Detta våldsamma angrepp kontrolleras av den globala bank-eliten som har tagit världen som gisslan och gjorde var och en av oss till deras slavar. Alla våra naturresurser bryts och handlas av multinationella företag som har fler rättigheter än levande mänskliga varelser. Vi har helt enkelt blivit förslavade av dessa företag, allt i namn av pengar, girighet och politisk kontroll. De flesta av oss har inte den blekaste aning om hur det fungerar, hur pengar skapas och hur ett litet antal bankirfamiljer håller oss alla förslavade och hur de fullständigt styr våra liv. Dessa banksters (ekonomiska gangsters) är hjärnorna bakom det globala ekonomiska systemet som styr världen utan att någonsin ifrågasättas eller utmanas. Detta system är utformat för att kontrollera och förstöra allt -8-

9 som motsätter sig det, för att säkra sin egen överlevnad. Det har utvecklats till en förvriden form av medvetande som har förvirrat mänskligheten angående vårt eget öde. Man har upprepade gånger sagt oss att våra problem är oöverstigliga och att allt är mycket komplicerat och att endast pengar kan lösa världens problem. Vi vet nu att detta är en lögn eftersom pengar gör ingenting. Människor gör allt människor odlar maten, bygger broarna och löser de matematiska ekvationerna och skapar de underbaraste konstverk. Människor gör allt i andanom och glädje. Pengar är den hämsko som hindrar oss från att skapa och blomstra. Nu när vi vet detta, kan vi göra det rätta och informera alla om denna orättvisa. De senaste åren har sett en dramatisk ökning av rättsliga åtgärder mot bankelitens aktiviteter och motståndet fortsätter att växa exponentiellt. Sedan 2010, har jag personligen varit involverad i ett antal allmänrättsliga åtgärder mot bankerna i Sydafrika i ett försök att avslöja deras olagliga verksamheter. Våra åtgärder mot bankerna fortsätter när jag skriver detta manuskript. Därför vaknar miljontals människor just nu upp och blir medvetna om detta tysta krig mot mänskligheten och de står enade för förändring över hela världen. Modiga människor, vidsynta människor som vet att det finns en bättre väg framåt för mänskligheten. Det är upp till oss att vara lyckliga eller olyckliga. Personligen väljer jag kärlek och lycka framför allt. Jag tror att det är den röda tråden som förenar oss alla. Men många av oss vet inte hur man uppnår detta tillstånd av lycksalighet. De stora mästarna lärde oss att materiella ägodelar och rikedomar inte ger oss lycka. Historien har visat oss att tidigare imperier under tider av omfattande förändringar, har rasat på grund av deras giriga ledare. Tiden för omfattande förändringar står för dörren igen. Det är upp till oss, människorna i världen, att anamma dessa förändringar inte med våld och konfrontation men med kärlek och enighet för hela mänskligheten. Så låt oss börja att aktivt sprida budskapet om enhetsmedvetande, eller som jag gärna vill kalla det, GUD s andedräkt för hela mänskligheten, vilket ger oss möjlighet att bota vår djupa oenighet och ändra elände till överflöd, i en global gemenskap fylld med kärlek för varandra och inte rädsla för varandra. År 2005 kallade jag detta Bidragande Samverkan (eng. Contributionism). En global gemenskap där pengar är onödiga, därför att principerna för enhetsmedvetande segrar. I Afrika kallar vi detta UBUNTU. -9-

10 Det är på dessa grundläggande övertygelser om absolut jämlikhet och att arbeta tillsammans för ett gemensamt syfte med överflöd för alla, i förenade samhällen som frodas på alla nivåer i samhället, som UBUNTU Bidragande Samverkan grundades. UBUNTU följer naturligt sakernas ordning i fullständig harmoni med naturen, vår planet, och hela skapelsen. Det innebär inte att återvända till medeltiden eller att leva i grottor som saknar teknik vilket vissa kanske tror i själva verket innebär det helt tvärtom. Nämligen överflöd på livets alla områden, bortom vår vildaste fantasi. Vi kan inte längre fortsätta på den väg vi färdas. Om vi ska överleva som art, måste vi förkasta allt som är i konflikt med vår egen överlevnad och skapa en underbar framtid för oss själva. Kvantfysik och den universella lagen om attraktion lär oss att observatören kan påverka resultatet av en händelse och att vi kan manifestera våra tankar och de saker vi visualiserar. De som har studerat högre nivåer av medvetande har en mer raffinerad förståelse av dessa naturlagar. Men lagen om attraktion reagerar även på åtgärder så vi måste agera och göra något för att förverkliga vår vision. Så låt oss inte bara visualisera denna vackra utopiska värld idag låt oss göra något för att manifestera det med våra hjärtan och den gränslösa kärlekens potential som vi alla har inom oss, som en del av den gränslösa skapelsen. Det första var och en av oss kan göra är att dela med oss av vår kunskap och berätta för andra om den ljusa framtiden för hela mänskligheten. Anslut dig sedan till UBUNTU-rörelsen och bidra med det du kan något som kommer från ditt hjärta. Vår styrka ligger i enighet. Michael av familjen Tellinger 1 Augusti Rättvisa är odelbar. Orättvisa någonstans, är ett hot mot rättvisa överallt. Martin Luther King Jr

11 STARKT LJUS I SLUTET AV EN MÖRK OCH DYSTER TUNNEL V arje morgon stiger miljarder människor upp för att påbörja sina dagliga sysslor. Många hatar sitt jobb, de hatar sin chef, de måste färdas till sina usla jobb i timmar på buss, eller tåg, eller cykel eller promenera, i regn, snö, värme, eller sitta i tät trafik i timmar. Varför upprepar alla dessa människor detta vansinne varje dag? För att tjäna pengar så att de kan köpa bröd och mjölk och kläder; för att betala elräkningen och skicka sina barn till skolan och på något sätt få ihop det till slutet av månaden och sedan starta galenskapen omigen. På en planet med sju miljarder människor lever de flesta av oss i fattigdom, i ett tillstånd av tyst desperation, och väntar på något slags mirakel som befriar oss från de hårda ekonomiska villkoren. Miljoner av oss drömmer om berömmelse och förmögenhet, precis som i det oändliga antalet verklighets-tv-shower som erbjuder just detta. Människor söker efter någon form av frälsning, men väljer ofta fel typ som bara leder till mer elände. Vi tittar på nyheterna och ser en värld fylld av orättvisor, brott och krig och vi söker desperat mildra vårt eget personliga lidande. De flesta av oss inser att det är något dramatiskt fel med denna situation. Det är som om vårt samhälle är obotligt sjukt. Men hur kan vi bota denna mänskliga sjukdom om vi inte vet orsaken till den? Tills vi vet vad som ligger bakom människors kamp och lidande, kommer vi aldrig att eliminera orsaken, men blint fortsätta att behandla symtomen om och om igen. Vår okunnighet förblir vår svaghet medan de enkla lösningarna uttryckslöst stirrar oss i ansiktet varje morgon som solen går upp. Den så kallade amerikanska drömmen förblir en dröm eftersom vi alla sover, listigt lurade av de som styr världen. Samma dröm säljs till oss som en evigt kvardröjande förhoppning, och dagligen hoppas miljontals människor runtom på denna planet att det kommer att bli bättre. Men att hoppas och vänta leder ingenvart. UBUNTU Bidragande Samverkan ger oss en möjlighet att anamma en ny verklighet på vår planet med ofattbart välstånd för alla dess invånare, i perfekt harmoni med naturen och Moder Jord. Det är verkligen ett starkt ljus i slutet av en mörk och dyster tunnel av tyst desperation och elände som delas av de flesta människor på denna vackra planet

12 UBUNTU - BIDRAGANDE SAMVERKAN Är en plan för en ny social struktur där alla är absolut fria och jämlika. Ett samhälle som fungerar utan begreppet pengar, ingen form av byteshandel eller handel eller fastställande av värde för materiella ting. En kultur där varje individ uppmuntras att följa sin passion och bidra med sina naturliga talanger eller förvärvade färdigheter till större nytta för alla människor i deras gemenskap. Där alla kan välja att bo var som helst och ingen är tvingad att göra något mot sin vilja. Ett samhälle med en ny uppsättning lagar baserade på människors behov och där alla förses med vad de behöver, eftersom de bidrar med sin Insats Av Kärlek. En värld där det inte finns några jobb, karriärer, företag, arbetslöshet, hemlöshet eller hunger. Ett samhälle som främjar de högsta nivåerna av vetenskaplig och teknisk utforskning eftersom det inte finns några ekonomiska begränsningar. Ett samhälle där konst och kultur blomstrar och tillåter människor att uppleva livet fullt ut. Ett samhälle där andlig tillväxt för dess folk, genom expansion av konst och kultur, medför snabb ökning av medvetande för att helt och fullt omfatta begreppet enighet. Ett system som medför ofattbart överflöd av alla ting på alla nivåer, nästan omöjligt att föreställa sig av dem som är fångade i dagens kapitalistiska konsument-drivna miljö

13 DETTA ÄR VÅR PLANET D etta är vår planet, Moder Jord, vårt hem i universum. Den enda anledningen till att vi lever och kan finnas på denna vackra planet är eftersom hon på något sätt har lyckats att servera en perfekt uppsättning omständigheter som har tillåtit oss att existera här. Om du var förlorad i rymden och någon frågade dig var kommer du ifrån..? Då skulle du vända dig om och peka på denna fantastiska planet och säga, Jag kommer från Jorden... den där planeten där borta. Du skulle sannolikt inte säga Jag är från USA; eller Japan; eller Sverige...! På avstånd ser Jorden så vacker, fridfull, hälsosam och enad ut och ändå, allteftersom vi närmar oss, börjar vi se de stora motsättningar som har tvingats på varelserna som bebor denna planet. Från den dagen vi föds är vi splittrade på så många olika nivåer och på så många sätt att vi inte ens medger våra motsättningar längre. Vi är uppdelade efter land, flagga, provins, religion, stad, stat, kontinent, vilken bil vi kör, vilket jobb vi har, vilken skola vi går till, vilken sport som vi följer, klädmärke, kreditkort, vad slags öl vi dricker, vilken musik vi lyssnar på, och hur mycket pengar vi har... uppdelningen är oändlig. Tänk på det vi lever i isär -ningar (eng. apart -ments). Det är genom denna uppdelning som vi låter oss manipuleras och styras bortom vår vildaste fantasi. Utan att de flesta av oss inser det, har principen att söndra & härska genomförts framgångsrikt på vår planet och används mycket effektivt för att hålla oss under kontroll och i ett tillstånd av evig konflikt

14 FÖDDA FRIA MEN FÄNGSLADE PÅ VÅR EGEN PLANET V i är alla födda fria på vår planet men kan ändå inte röra oss fritt; vi kan inte leva där vi väljer att leva; vi måste följa regler och lagar som vi inte håller med om; vi måste arbeta för att tjäna pengar och vi måste betala skatt till någon myndighet som vi inte vet någonting om. Allt vi vet är att om vi inte följer dessa regler kommer vi att vara på kant med systemet och hamnar eventuellt i domstol och kanske skickas till en plats som kallas fängelse. Endast när vi försöker utmana systemet eller ta oss ur det inser vi hur förslavade vi är. Ingen av oss samtyckte till någon av dessa regler och begränsningar innan vi föddes eller när som helst efter födseln, särskilt inte under de första minuterna efter att vi hade kommit ut ur vår moders livmoder som fria människor. Vi kom in i denna värld utan några förpliktelser till någon; utan att acceptera regler som begränsar vår frihet; utan avtal; inga kontrakt; utan underkastelse till någon eller något; vi kom in i denna värld FRIA i alla avseenden. Medan vi ärligen tror att vi är födda fria, är vi alla i själva verket födda till livslångt slaveri och träldom till ett system som har prackats på oss i tusentals år. Det är i det kritiska ögonblicket när vi föds som våra föräldrar överlåter alla våra rättigheter och överlämnar oss som egendom till våra respektive regeringar, genom att registrera vad som kallas en födelseattest. Genom att göra så ändrar våra föräldrar omedvetet och oskyldigt vår status från fri människa till medborgare som ägs av staten. Och så börjar ett liv fyllt av lögner och svek så djupa och så svåra att de flesta av oss helt enkelt har valt att inte tro på dem eftersom konsekvenserna av att betrakta sådana anklagelser som sanna helt enkelt är alltför skrämmande för de flesta att ta itu med. Men dessa är de kalla hårda fakta vi alla måste konfrontera, och bestämma vad vi ska ta oss till angående det. Och precis som barn vilka föddes i slaveri i södra USA eller forntida Egypten var tvingade att inse fakta i något skede av sitt liv, måste vi som mänsklighet konfrontera dessa fakta eftersom vi inser att hela planeten är ett jättelikt slavläger inte bara vissa människor eller länder i det förflutna

15 V LÄRDOMAR FRÅN HISTORIEN arje socio-politiskt system vi någonsin har haft som mänsklighet har svikit oss dramatiskt. Människor överallt lever i misär det verkar inte finnas några som helst lyckade resultat för den politiska och ekonomiska röran på vår planet; varje år, varje månad, varje vecka blir det värre. Vi måste stiga upp tidigare, arbeta längre och arbeta hårdare för att överleva. Det finns mer fattigdom, mer hunger, mer hemlöshet, mer förtvivlan än någonsin tidigare. Livet har blivit alltför outhärdligt för alltför många för att betraktas som meningsfullt längre. Miljoner drunknar i skulder, drabbas av äktenskapliga problem och förlitar sig ofta på antidepressiva läkemedel eller andra beroendeframkallande ämnen bara för att klara av dagen. Faktum är att missbruk gör ingen åtskillnad. De dagliga rapporterna om ekonomiskt jämmer och elände är tydliga tecken på att systemet inte kan fortsätta så här mycket längre. Hela världen är på gränsen till en förödande ekonomisk härdsmälta med katastrofala resultat. Den globala ekonomin och naturresurser har plundrats av vårdslösa och okunniga politiker utan ansvar för de människor de antas betjäna, men på något sätt fortsätter denna sak kallad en ekonomi att fungera och växa mot alla odds och mot många experters förutsägelser hur är detta möjligt? Vem eller vad stöttar den globala ekonomin och hindrar den från att implodera?

16 HUNGER PÅ EN PLANET AV ÖVERFLÖD P å en planet med över 7 miljarder människor lever mer än hälften av oss under existensminimum, överlever från dag till dag. Enligt tidningen Guardian, 12 maj 2011, meddelade FN att en tredjedel av världens mat går till spillo varje år. Mer än 1,3 miljarder ton mat kastas, inte för att det inte finns människor som kan äta den, men därför att människor inte har pengar att köpa maten. Och därför dör tusentals människor av svält varje dag och ytterligare miljarder blir allt hungrigare för att de inte har pengar eller andra medel att ta hand om sig själva. Om det någonsin funnits exempel på den djupa splittringen mellan de rika och de obemedlade så är det detta. Om vi tror att myndigheterna kommer att göra något åt det, så misstar vi oss på det grövsta. Det är myndigheterna som helt och hållet ligger bakom denna manipulation av människors liv. Det är här det börjar bli komplicerat för den genomsnittliga person som tror att regeringen gör vad den kan för att hjälpa oss. Inget kunde vara längre från sanningen, så låt mig vara mycket tydlig angående detta regeringen är inte din vän. Våra regeringar har låtit jättelika jordbruksföretag som Monsanto, DuPont och andra att långsamt ta kontroll över den globala livsmedelsförsörjningen. Dessa gigantiska multi-miljard-dollar-företag har tusentals patent på genetiskt modifierat utsäde och de ersätter snabbt alla våra naturliga frön med sina egna genetiskt modifierade organismer. Många av deras frön är sterila och kan inte regenerera sig, vilket gör att Monsanto och liknande företag kontrollerar världens försörjning av utsäde och mat. Och de som kontrollerar pengarna och maten, kontrollerar världen. Det är nästan omöjligt att få tag i naturlig mat på någon stormarknadshylla längre. De flesta produkterna är genetiskt modifierade med tveksamma effekter på människorna. I vissa länder och stater är det nu olagligt att odla din egen mat, tack vare nya falska lagar och stadgar som initieras av dessa företag för att öka strypgreppet på människor överallt. Trots att det finns vissa länder, t.ex. Brasilien, som protesterat mot Monsanto, stöds denna omänskliga verksamhet av våra regeringar. En stor grupp, ca , ekologiska bönder i USA lämnade in en stämningsansökan mot Monsanto som under de senaste åren har tillintetgjort oberoende ekologiska gårdar från kust till kust. Den globala

17 jordbruksbefolkningen tillintetgörs fullständigt av dessa GMO (Genetiskt Modifierade Organism)-jättar som vill ta kontroll över alla gårdar och den globala livsmedelsförsörjningen. DuPont har kontrakterat hundratals pensionerade poliser som patrullerar jordbruk i USA för att granska alla potentiella immateriella stölder. Som ett resultat, har tusentals jordbrukare i USA och runtom i världen förlorat sina gårdar genom utpressningstaktik av dessa gigantiska företag. Alla jordbrukare som komprometteras med patenterade grödor som växer på deras mark åtalas. I de flesta fall har jordbrukarna inga medel att försvara sig mot de mäktigaste företagen i världen och förlorar därför sina gårdar till företaget. Och därför fortsätter det tysta kriget mot mänskligheten rakt under våra näsor, men de flesta av oss är helt enkelt alltför okunniga, alltför godtrogna eller alltför upptagna för att lägga märke till det. Kriget mot våra livsmedel är bara en av många åtgärder inom många sektorer för att hålla mänskligheten under kontroll. Vi faller ständigt för våra politikers lögner och bedrägerier. Vi tror att regeringen är vår vän och att politikerna inte skulle låta otäcka företag skada oss. Men tyvärr för ignoranta människor, inget kunde vara längre från sanningen men något måste ge med sig

18 VAKNA UPP TILL DEN FRUKTANSVÄRDA SANNINGEN S ystemet är i grunden bristfälligt och är inte längre hållbart på en planet med en snabbt stigande medvetenhet. Det är denna ökning av det globala medvetandet och mänsklighetens snabba uppvaknande som har blivit vår frälsning. Människor överallt vaknar upp till det faktum att systemet är kaputt det kan inte räddas det finns inget botemedel för den nuvarande krisen. Det finns inget lyckligt slut för det penningdrivna system vi alla har lurats in i av våra ledare och bankeliten. Föreställ dig en komplex matematisk ekvation med 1000 faktorer. Till sist inser du att det slutliga resultatet är felaktig. Det är ingen idé att fixa steg 999 om det inte är roten till problemet. Inte heller kan du fixa det på steg 950 eller ens steg 500. När det gäller vår planet, uppkom problemet vid steg 1: själva grundfundamentet i det globala monetära systemet. Men om vi vill finna en sann och varaktig lösning, måste vi verkligen förstå orsaken till vårt dilemma. Vi måste vara tillräckligt modiga för att konfrontera den fruktansvärda sanningen om vårt förflutna och vägen som förde oss hit. Och därför måste vi fråga oss hur kunde det gå så illa? Hur anlände vi till detta tillstånd av förfall på en planet som är perfekt balanserad och naturligt följer sakernas ordning? Varför har mänskligheten blivit det virus som ödelägger sin egen värd? Många människor känner till termen Illuminati och vissa är inte helt säkra på vad det innebär eller vilka dessa människor är. De har benämnts med åtskilliga namn genom åren. Vad vi måste inse är att denna grupp hemlighetsfulla och mycket mäktiga personer har agerat under en mycket, mycket, lång tid. Konspirationen att styra världen är inte något som hände för några decennier sedan, eller några hundra år sedan. Denna manipulation av mänskligheten går tillbaka tusentals år till mycket skumma upprinnelser av vad som ofta kallas civilisationens vagga. Det är där vi finner de första skriftliga bevisen för en global elit som tog kontroll över vår värld

19 FORNTIDA URSPRUNG TILL KUNGLIGA BLODSLINJER OCH GLOBAL KONTROLL D e Sumeriska stentavlorna är mänsklighetens äldsta skriftliga och dechiffrerade historiska urkund. Miljontals lertavlor har insamlats i Mellanöstern och Främre Orienten, främst på platser som Irak. Irak var det forntida landet av mjölk och honung som kallades Mesopotamien, och som även omfattade det Babyloniska riket. Tusentals och åter tusentals av dessa lertavlor, inskrivna med vad som kallas kilskrift, har dechiffrerats med häpnadsväckande uppgifter om vårt avlägsna förflutna. Den mest skrämmande information vi erhåller, är från en lertavla som kallas Kungalistan. Den ger oss viktig information om vårt forntida förflutna och innehåller namnen på många kungar som styrde världen, var de regerade och hur länge. Den berättar även historien och förhållandet mellan den tidens kungar och gudar som både tillbads och fruktades. Men den viktigaste uppenbarelse som avslöjas är förklaringen till hur kungadömen och kungar skapades på Jorden. I de dagar då kungariket sänktes ner till jorden från himlen och gudarna utsåg kungar bland män... att härska över människorna. (Zecharia Sitchin The 12th Planet) Denna kungalista från omkring 2000 f Kr i Babylonien, berättar att kungar på jorden utsågs av gudarna att härska över mänskligheten. Den ger oss namnen på 8 kungar, var de regerade, och hur länge, och den säger oss att en stor flod översvämmade allting

20 Många har spekulerat angående de mystiska kungadömenas ursprung och hur vissa individer plötsligt blev kungar bland alla andra människor. Denna översättning ger oss den äldsta hänvisningen till kungliga blodslinjer och de mystiska präst-kungarnas ursprung och deras kungadömen under antiken på planeten Jorden. Den berättar tydligt att det var en tid när kungar plötsligt utsågs av väsen som kallas gudarna. Dessa tidiga präst-kungar fick särskilda kunskaper, befogenheter och vapen för att kunna styra sina undersåtar. Detta är uppkomsten av de kungliga blodslinjer som fortsätter att härska över världen idag. De flesta av oss ger aldrig dessa frågor någon eftertanke alls eftersom vi spårar våra kungligheter ett par hundra år tillbaka tills det blir alltför förvirrande och vi tappar intresset. Återigen, denna okunnighet bland människor används mot oss eftersom när vi väl upptäcker detta antika mysterium, avslöjar vi ledtrådar som kan befria oss från tusentals år av slaveri. Dyrkandet av kungligheter lever och frodas fortfarande i dagens England där miljontals människor är besatta av drottningen. De accepterar allt hon säger, följer henne runt, deltar i alla hennes offentliga framträdanden, köper minnessaker med drottningens ansikte på dem och dyrkar henne utan annan uppenbar anledning än att det har programmerats in i människans undermedvetna, att dyrka kungligheter

21 E URSPRUNGET TILL PENGAR n av de första saker som dessa antika präst-kungar gjorde när de tog kontroll över folket, var att införa något som kallas pengar. En sumerisk lertavla från staden Ur, Mesopotamien, cirka 2046 f.kr. Utställd i British Museum. Den beskriver en finansiell transaktion och deponering av silverpenningar i palatset/templet. Det är ett av de tidigaste exemplen på en växel som används av moderna banker, och berättar att templen i antiken tjänade som de första bankerna att skapa en länk mellan bankirer och kungliga blodslinjer så långt tillbaka som vi kan spåra. Översättningen lyder som följer: 8 silverpenningar som ränta från Lu Ninshubur, den officiella (varelsen) Mansi, son till Ur Suen, har noterats i palatset. Guvernörens sigill. Källa British Museum Pengar utvecklades inte genom tusentals år av byteshandel och affärer som vi leds att tro. Det är ren desinformation som syftar till att hålla oss kvar i mörkret och i träldom till pengar. Eftersom om vi tror att pengar på något sätt bestämmer mänsklighetens utvecklingen tror vi även att pengar var del av en naturlig utvecklingsprocess som åtföljer oss som art till där vi befinner oss idag. Detta är en av anledningarna till att vi falskeligen tror att vi helt enkelt inte kan vara utan pengar eftersom pengar enligt våra historiker får världen att fungera. Det är inte sant. Pengar introducerades uppsåtligt åt mänskligheten, som ett verktyg för förslavning, av de tidigaste kungarna för tusentals år sedan. Pengar dök plötsligt upp ur det blå, precis som Sumerernas skriftspråk. I sin utmärkta dokumentär The Ascent of Money berättar Professor Niall Ferguson från Harvard University att de hittills tidigaste upptäckta pengarna bestod av lertavlor vilka tjänade som symboliska mynt och betalning för varor och tjänster. De var försedda med en mängd beteckningar som beskrev varorna eller transaktionen ifråga. I huvudsak var

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja?

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Vi lever i en värld där mycket handlar om ägande och prestationer. Definitionen på att ha lyckats i sitt liv är att haft och gjort mycket,

Läs mer

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET SIDA 1/8 ÖVNING 2 ALLA HAR RÄTT Ni är regering i landet Abalonien, ett land med mycket begränsade resurser. Landet ska nu införa mänskliga rättigheter men av olika politiska och ekonomiska anledningar

Läs mer

Grekiska gudar och myter

Grekiska gudar och myter Under det här arbetsområdet kommer vi att arbeta med Antikens Grekland och Romarriket. Jag kommer att hålla genomgångar, ni kommer att få ta del av den här presentationen så kommer ni själva att få söka

Läs mer

Bo ner fo r fred. Herre, kom med vishet till dem som har att fatta avgörande beslut som rör hela skapelsens framtid.

Bo ner fo r fred. Herre, kom med vishet till dem som har att fatta avgörande beslut som rör hela skapelsens framtid. Bo ner fo r fred Herre, tag hand om vår fruktan och ängslan över vad som händer i vår värld, du som kom till oss vapenlös men starkare än all världens makt. Visa oss och världens makthavare på vägar att

Läs mer

Swedish. www.ashtarcommandcrew.net www.benarion.com www.benarion.com/sverige copyright Ben-Arion (se sista sidan) BenArion

Swedish. www.ashtarcommandcrew.net www.benarion.com www.benarion.com/sverige copyright Ben-Arion (se sista sidan) BenArion 1 Swedish www.ashtarcommandcrew.net www.benarion.com www.benarion.com/sverige copyright Ben-Arion (se sista sidan) BenArion 15 april 2013 Hur känns det att bli upplyst? (What Does Enlightenment Feel Like?)

Läs mer

Tunadalskyrkan 130804. Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11

Tunadalskyrkan 130804. Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11 1 Tunadalskyrkan 130804 Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11 Den helige Ande skickar överraskande budbärare Ja så löd rubriken på ett blogginlägg som jag råkade hitta på internet. En man med en sjukdom som ibland

Läs mer

Se, jag gör allting nytt.

Se, jag gör allting nytt. Se, jag gör allting nytt. I bibelns sista bok, uppenbarelseboken, kan man i ett av de sista kapitlen läsa hur Gud säger Se jag gör allting nytt (Upp 21:5). Jag har burit med mig de orden under en tid.

Läs mer

'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan'

'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan' 1 'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan' På ett möte i Västervik den 19 juni 2001 bestämde vi i centerpartiet

Läs mer

Världen idag och i morgon

Världen idag och i morgon Världen idag och i morgon Det är många stora problem som måste lösas om den här planeten ska bli en bra plats att leva på för de flesta. Tre globala utmaningar är särskilt viktiga för mänskligheten. Den

Läs mer

Analys av Hungerspelen

Analys av Hungerspelen Analys av Hungerspelen Sammanfattning av boken Hungerspelen, som är skriven av Suzanne Collins, utspelar sig i Amerikas framtid där alla stater delats upp i olika distrikt, landet kallas Panem. Katniss

Läs mer

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna Lättläst Om FN och de mänskliga rättigheterna FN betyder Förenta Nationerna. FN är en organisation som bildades efter andra världskriget. Alla länder

Läs mer

Ge sitt liv för sina vänner

Ge sitt liv för sina vänner Ge sitt liv för sina vänner Predikan av pastor Göran Appelgren (Läsningar: Joh 15:12-17; Himmel och helvete, nr 272, 278:2, 282. Se sista sidan!) Detta är mitt bud att ni skall älska varandra så som jag

Läs mer

Bikt och bot Anvisningar

Bikt och bot Anvisningar Bikt och bot Anvisningar Som kyrka, församling och kristna har vi fått Guds uppdrag att leva i, och leva ut Guds vilja till frälsning för hela världen. Vår Skapare, Befriare och Livgivare återupprättar.

Läs mer

UPPGIFT: Jämför likheter och skillnader i orsakerna till de amerikanska och franska revolutionerna.

UPPGIFT: Jämför likheter och skillnader i orsakerna till de amerikanska och franska revolutionerna. UPPGIFT: Jämför likheter och skillnader i orsakerna till de amerikanska och franska revolutionerna. I denna essä kommer likheter och skillnader mellan den franska respektive den amerikanska revolutionen

Läs mer

ETT FÖNSTER MOT VÄRLDEN

ETT FÖNSTER MOT VÄRLDEN ETT FÖNSTER MOT VÄRLDEN Film och diskussion VAD ÄR PROBLEMET? Filmen Ett fönster mot världen är en introduktion till mänskliga rättigheter. Den tar upp aktuella ämnen som kvinnors rättigheter, fattigdom,

Läs mer

FAQ - Vad är centralbankeekonomi (kapitalism)?

FAQ - Vad är centralbankeekonomi (kapitalism)? FAQ - Vad är centralbankeekonomi (kapitalism)? I en centralbanksekonomi är det några förhållandevis få hemliga och insynsskyddade privatpersoner som kontrollerar tillverkningen av nästan alla pengar (minst

Läs mer

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är.

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är. NYTT MÅL Fil. 1:12-14 Hamnar man i fängelse är det säkert lätt att ge upp. Ibland räcker det med att man känner sig som att man är i ett fängelse för att man skall ge upp. För Paulus var det bara ännu

Läs mer

Depressionen. Varför fanns det ett stort uppsving från 1920-talet:

Depressionen. Varför fanns det ett stort uppsving från 1920-talet: Depressionen. Varför fanns det ett stort uppsving från 1920-talet: o Stor industriell expansion i slutet 1900talet. USA hade passerat både GB och Tyskland. Världskriget hade betytt ett enormt uppsving.

Läs mer

Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå.

Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. ALBUM: NÄR JAG DÖR TEXT & MUSIK: ERICA SKOGEN 1. NÄR JAG DÖR Erica Skogen När jag dör minns mig som bra. Glöm bort gången då jag somna på en fotbollsplan. När jag dör minns mig som glad inte sommaren då

Läs mer

Vad Gud säger om Sig Själv

Vad Gud säger om Sig Själv Lektion 3 Vad Gud säger om Sig Själv Treenighetens mysterium uppenbaras endast i Bibeln Guds stora plan är att frälsa genom tron allena på vår Frälsare. Denna plan kan förstås och trodd av det minsta barn

Läs mer

du koncentrerar dig på här och nu, observerar utan att involveras, så upplever du livet utifrån det högre medvetandetillståndet.

du koncentrerar dig på här och nu, observerar utan att involveras, så upplever du livet utifrån det högre medvetandetillståndet. 1 Välkommen till den här session. Det skulle också kunna kallas en levnadsbeskrivning. Det handlar om dig, ditt liv här och nu, och varför du går igenom det som du upplever här och nu. Det är en inblick

Läs mer

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 2

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 2 i En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet Vägledning vecka 2 Vägledning: Vi tittar närmare på våra berättelser Vår historia från djupet När vi granskade vårt livs historia i fotoalbumet förra veckan,

Läs mer

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 7

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 7 Vägledning vecka 7 Syndens oordning Ett personligt mönster Vägledning: Vi avslöjar vår synds mysterium Förra veckan granskade vi vårt syndaregister i ljuset av Guds kärlek till oss. Den här veckan ger

Läs mer

Sky det onda såsom synd emot Gud

Sky det onda såsom synd emot Gud Sky det onda såsom synd emot Gud Predikan av pastor Göran Appelgren (Läsningar: Hes 18:21-24; Luk 12:13-21; SKR 394-95. Se sista sidan!) Sedan vill jag säga till mig själv: Kära själ, du har samlat mycket

Läs mer

Vägen till en NY RelationsBlueprint...

Vägen till en NY RelationsBlueprint... Vägen till en NY RelationsBlueprint... Kommer du ihåg... sist gick vi igenom den viktigaste delen som kontrollerar din lycka, framgång och tillfredsställelse i kärleksfulla och passionerade relationer

Läs mer

Save the world. Nord/syd; I-land/U-land; fattigdom; resursfördelning

Save the world. Nord/syd; I-land/U-land; fattigdom; resursfördelning Save the world Nord/syd; I-land/U-land; fattigdom; resursfördelning Olika indelningar av världen Olika indelningar av världen Första, andra och tredje världen Olika indelningar av världen Första, andra

Läs mer

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Vi har under de senaste två söndagarna talat om längtan efter liv i den kristna tron. Längtan efter Guds Helige Ande och att fortsätta bygga

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

2. Den andra sanningen är att trovärdighet är grunden för ledarskap.

2. Den andra sanningen är att trovärdighet är grunden för ledarskap. LEDARSKAPETS SANNINGAR (Liber, 2011) James Kouzes är Barry Posner är båda professorer i ledarskap och i boken sammanfattar de det viktigaste de lärt sig efter att ha studerat framgångsrikt ledarskap i

Läs mer

FN:s ALLMÄNNA FÖRKLARING OM DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA

FN:s ALLMÄNNA FÖRKLARING OM DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA FN:s ALLMÄNNA FÖRKLARING OM DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA Förenta Nationernas generalförsamling antog den 10 december 1948 en allmän förklaring om de mänskliga rättigheterna. Omedelbart efter denna historiska

Läs mer

200 år av fred i Sverige

200 år av fred i Sverige U N I T E D N A T I O N S N A T I O N S U N I E S 200 år av fred i Sverige -- Anförande av FN:s vice generalsekreterare Jan Eliasson vid firandet av Sveriges Nationaldag Skansen, Stockholm, 6 juni 2014

Läs mer

Ca 3000 fkr uppstår de första mänskliga civilisationerna. Utmärkande för en civilisation är: - Statsapparat - Ekonomiskt utbyte - Religion - Språk

Ca 3000 fkr uppstår de första mänskliga civilisationerna. Utmärkande för en civilisation är: - Statsapparat - Ekonomiskt utbyte - Religion - Språk Riktigt gammal historia Hi B kurs. Ett litet tidsperspektiv. Jorden är ca 5000 000 000 år gammal. Människoapan är ca 50 000 000 år gammal. Ca 1% av jordens historia alltså Mänsklig aktivitet, alltså att

Läs mer

ARBETSMATERIAL MR 5 FRÅN FÖRBUD TILL RÄTTIGHET

ARBETSMATERIAL MR 5 FRÅN FÖRBUD TILL RÄTTIGHET SIDA 1/6 de mänskliga rättigheterna (sid. 1) de mänskliga rättigheterna består av 30 artiklar. Nedan presenteras en förenklad översättning (ur Pådraget, Amnesty International). Artikel 1. Alla människor

Läs mer

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Januari 2008 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

FN:s ALLMÄNNA FÖRKLARING OM DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA

FN:s ALLMÄNNA FÖRKLARING OM DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA FN:s ALLMÄNNA FÖRKLARING OM DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA Förenta Nationernas generalförsamling antog den 10 december 1948 en allmän förklaring om de mänskliga rättigheterna. Artikel 19 handlar om allas rätt

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Halmstad febr. 1982. Till Sveriges Läkarförbund Stockholm

Halmstad febr. 1982. Till Sveriges Läkarförbund Stockholm Halmstad febr. 1982 Till Sveriges Läkarförbund Stockholm Läkarförbundets agerande under det gångna året har mer än tidigare präglats av egoism, hyckleri och bristande samhällsansvar. Då jag inte kan stödja

Läs mer

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter November 2005 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

Att hitta Pärlan. Av: Johannes Djerf

Att hitta Pärlan. Av: Johannes Djerf Att hitta Pärlan Av: Johannes Djerf Jag tänkte börja med att visa ett litet filmklipp idag ifrån ett kärt tvprogram. Inte mitt favoritprogram direkt, men det kan vara en bra inledning för dagens predikan

Läs mer

RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO

RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO HUSBYKYRKAN Lars Mörling 2009 RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO (Lars Mörling 2009) 1. Rättfärdiggörelse är ett rättsligt begrepp Rättfärdiggörelse har inte med känslor att göra utan

Läs mer

Hur prins Siddharta blev Buddha

Hur prins Siddharta blev Buddha buddism Hur prins Siddharta blev Buddha En mycket konstig dröm En natt, i ett land som nu kallas Nepal, satte sig en kvinna plötsligt rakt upp i sin säng. Det var drottning Maya, kung Suddhodanas hustru,

Läs mer

TÖI ROLLSPEL G 003 Sidan 1 av 7 Psykiatri

TÖI ROLLSPEL G 003 Sidan 1 av 7 Psykiatri TÖI ROLLSPL G 003 Sidan 1 av 7 Psykiatri Ordlista fundera uppleva åsidosatt övergiven pressad meningsfullt betydelsefullt spänning samtycke vårdnad befrielse överansträngd påverka uttrycka sina känslor

Läs mer

Ditt livs viktigaste investering

Ditt livs viktigaste investering Ditt livs viktigaste investering En handledning Du investerar i dig själv dagligen: utbildning, relationer, karriär. Men har du någon gång reflekterat över värdet av att investera i den andliga aspekten

Läs mer

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå.

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå. Solen har gått ner Solen har gått ner, mörkret faller till, inget kan gå fel, men ser vi efter får vi se För det är nu de visar sig fram. Deras sanna jag, som ej får blomma om dan, lyser upp som en brand.

Läs mer

LIVETS 12 LAGAR Av Madame Zelda www.alltomtarot.com

LIVETS 12 LAGAR Av Madame Zelda www.alltomtarot.com LIVETS 12 LAGAR Av Madame Zelda www.alltomtarot.com Följ dessa 12 lagar och du kommer uppleva en markant förbättring av ditt liv. 1. Kunskap om att hantera dig själv och andra är nycklarna till framgång

Läs mer

1. Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves.

1. Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves. 1 Tessalonikerbrevet 2 (2:1 16) Apostelns tjänst i Tessalonika 1 Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves. 2 Tidigare hade vi, som ni vet, plågats och misshandlats i Filippi, men

Läs mer

Frankrike 1780-talet KRIS

Frankrike 1780-talet KRIS Frankrike 1780-talet Kolonialhandel Upplysningen, Paris centrum Franska modespråk i Europa Frankrike 1780-talet Folkrikast i Europa Absoluta furstemakten KRIS Frankrike Politiska orsaker- L ancien regime

Läs mer

Spelaren kommer med hjälp av flera faktioner att ta sig närmare sitt mål.

Spelaren kommer med hjälp av flera faktioner att ta sig närmare sitt mål. Introduktion Annie s Revenge är ett singleplayer spel som utspelar sig i en alternativ värld som liknar den industriella revolutionen. Spelaren tar rollen som en ung kvinna vid namn Annie, som är fast

Läs mer

Hur får jag uppleva Guds kraft?

Hur får jag uppleva Guds kraft? Hur får jag uppleva Guds kraft? I det här rummet finns massor av olika signaler. Radiovågor, tevesignaler och datasignaler. Men just nu så påverkar de inte oss. Inget ljud, ingen bild. Men skulle vi ställa

Läs mer

Varför måste Jesus dö?

Varför måste Jesus dö? Varför måste Jesus dö? "Jag gör så gott jag kan. Mer kan inte Gud begära" Så säger många människor när man för frågan om rättfärdighet på tal. Gud vill gripa in i ditt och mitt liv. Vi tvekar inte att

Läs mer

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn.

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. VIGSELGUDSTJÄNST KLOCKRINGNING MUSIK SAMLINGSORD I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Inför Guds ansikte har vi samlats till vigsel mellan er, NN och NN. Vi är här för att be om Guds

Läs mer

Det är ju lite märkligt att glädjen lyser så i det här brevet när vi ser hur hans omständigheter var.

Det är ju lite märkligt att glädjen lyser så i det här brevet när vi ser hur hans omständigheter var. NYTT HJÄRTA Fil. 1:3-11 Sammanfattning av predikan 31 januari. När Bibeln talar om hjärtat är det oftast inte det fysiska hjärtat som menas utan det handlar om vårt innersta vår personlighet, våra känslor.

Läs mer

Europeisk fascism som ideologi

Europeisk fascism som ideologi Ny ordning Mussolini talade om en totalitär regim : hela befolkningen omfattas av systemet, offentligt och privat liv styrdes, individens intressen underordnades staten/nationen Europeisk fascism som ideologi

Läs mer

Din RelationsBlueprint - Källan till smärta eller framgång i din intima relation

Din RelationsBlueprint - Källan till smärta eller framgång i din intima relation Din RelationsBlueprint - Källan till smärta eller framgång i din intima relation Lyssna, jag känner mig enormt glad och hedrad att jag får spendera den här tiden med dig just nu och att du tar dig tid

Läs mer

Kapitlet OM DÖDEN BOKEN OM DEN LEVANDE GUDEN. Bô Yin Râ

Kapitlet OM DÖDEN BOKEN OM DEN LEVANDE GUDEN. Bô Yin Râ Kapitlet OM DÖDEN i BOKEN OM DEN LEVANDE GUDEN av Bô Yin Râ Mer information om boken finns på: http://www.boyinra-stiftelsen.se Om döden Vi står här framför den dunkla port som människorna måste passera

Läs mer

Kan föra relativt väl underbyggda resonemang om orsaker och samband.

Kan föra relativt väl underbyggda resonemang om orsaker och samband. E C A Analys av livsmiljöer och samspelet mellan människa, samhälle och natur: * Orsaker till varför människor bor som de gör i Egypten. * Orsaker till att Nilen svämmar över och varför den är farbar i

Läs mer

Livets slut. Begravning

Livets slut. Begravning Livets slut De flesta av oss går inte ständigt omkring och tänker på döden. Vi är fullt upptagna av att leva våra liv. Men ibland händer det något som får oss att börja fundera över att livet ska ta slut

Läs mer

Hur jag personligen blev rånad med Google Adwords

Hur jag personligen blev rånad med Google Adwords 1 Hur jag personligen blev rånad med Google Adwords Visste du att anledningen till att de flesta inte tjänar pengar med Adwords är för att du troligtvis fallit offer för alla de lögner som cirkulerar på

Läs mer

Hemtenta Vad är egentligen demokrati?

Hemtenta Vad är egentligen demokrati? Hemtenta Vad är egentligen demokrati? Inledning Demokrati ett begrepp många av oss troligen tycker oss veta vad det är, vad det innebär och någonting många av oss skulle hävda att vi lever i. Ett styrelseskick

Läs mer

Led dig själv med visioner

Led dig själv med visioner Var är du i livet Söker du färdigheter r och verktyg för att kunna Led dig själv med visioner en kurs i personligt ledarskap och effektivitet hantera förändringar? Är du intresserad av personlig utveckling

Läs mer

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1 DET ÄR 2652 282 71 HAR EN 350 140 141 KAN INTE 228 59 2 FÖR ATT 2276 369

Läs mer

Hinduism/Buddism. torsdag 18 april 13

Hinduism/Buddism. torsdag 18 april 13 Hinduism/Buddism Geografiskt läge Hinduism Buddism Här finns det två bilder. De visar i vilka länder flest procent av befolkningen är hinduer, respektive buddhister. På bilderna kan man se bilden så bor

Läs mer

Eller när man har besiktigat bilen. Vad skönt när man kan åka därifrån och dom hittade ingenting.

Eller när man har besiktigat bilen. Vad skönt när man kan åka därifrån och dom hittade ingenting. Allting nytt Påskdagen 100403 1 Att hitta ingenting kan det va nå`t Det var ju det man gjorde den första påskdagsmorgonen. Man gick till graven där man lagt Jesus och man hittade ingenting. Ibland är det

Läs mer

UPPTÄCK OCH SKYDDA DIG MOT ENERGITJUVAR. På en timme

UPPTÄCK OCH SKYDDA DIG MOT ENERGITJUVAR. På en timme UPPTÄCK OCH SKYDDA DIG MOT ENERGITJUVAR På en timme ingalill roos Tidigare utgivning Energitjuvar Kärlekens energi Bokförlaget Forum, Box 3159, 103 63 Stockholm www.forum.se Copyright Ingalill Roos 2012

Läs mer

Jesus och Sackaios. Luk 19:1-27 - Predikan Söderhöjdskyrkan 8.08.10

Jesus och Sackaios. Luk 19:1-27 - Predikan Söderhöjdskyrkan 8.08.10 Jesus och Sackaios Luk 19:1-27 - Predikan Söderhöjdskyrkan 8.08.10 Inledning Lukt av intorkad svett och cigarettmättade kläder. Man känner även igen doften av gammal alkohol från mannen framför mig i kön

Läs mer

Vår grundsyn Omgivningen

Vår grundsyn Omgivningen För att bli hållbart och tryggt för de människor som vistas i ett hus behöver huset en stabil grund. Styrelsen för Fisksätra Folkets Hus Förening vill genom detta dokument, antaget i november 2009, lägga

Läs mer

Om vi vill fortsätta att spela en roll i framtiden måste vi göra två saker: Bli ännu bättre på det vi är bra på nämligen lärandet.

Om vi vill fortsätta att spela en roll i framtiden måste vi göra två saker: Bli ännu bättre på det vi är bra på nämligen lärandet. Vi i skolan har inte längre monopol på kunskap. Idag går det att lära sig saker mycket bra även utanför skolans värld. Inte minst genom den nya tekniken. Om vi vill fortsätta att spela en roll i framtiden

Läs mer

Känner du till barnens mänskliga rättigheter?

Känner du till barnens mänskliga rättigheter? Känner du till barnens mänskliga rättigheter? Alla omfattas av de mänskliga rättigheterna, även alla barn. SVENSKA RUOTSI Som barn betraktas människor under 18 år. Vad innebär FN:s konvention om barnets

Läs mer

Kort fakta om Syrien: Här bor nästan 22 miljoner människor 21 615 919 (2010) Huvudstad: Damaskus 2 600 000 Majoriteten i landet är muslimer ca 90%

Kort fakta om Syrien: Här bor nästan 22 miljoner människor 21 615 919 (2010) Huvudstad: Damaskus 2 600 000 Majoriteten i landet är muslimer ca 90% Krisen i Syrien Kort fakta om Syrien: Här bor nästan 22 miljoner människor 21 615 919 (2010) Huvudstad: Damaskus 2 600 000 Majoriteten i landet är muslimer ca 90% Sunni 74%, övrig islam 16%, Kristna 10%

Läs mer

för att människohandel i alla dess former ska upphöra under vår livstid utsatta och deras familjer för att få deras rättigheter tillgodosedda

för att människohandel i alla dess former ska upphöra under vår livstid utsatta och deras familjer för att få deras rättigheter tillgodosedda Frälsningsarmén, som finns i 127 länder, är engagerade för att erbjuda utsatta en trygg och fredad zon. Allt stöd vi ger syftar till att återupprätta människors frihet och värdighet så att varje människa

Läs mer

NUMEROLOGISKT NYHETSBREV

NUMEROLOGISKT NYHETSBREV NUMEROLOGISKT NYHETSBREV Nr 11, november 2014 November är en Numerologisk 9månad i ett Numerologist 7år. "En utmanande månad med avslut och bokslut med möjlighet att vända mörker till ljus". Hej Bästa

Läs mer

Så stärker du barnets självkänsla

Så stärker du barnets självkänsla Så stärker du barnets självkänsla Ett barn med god självkänsla har större chans att lyckas i livet. Vi berättar hur du stärker ditt barns självkänsla. Missa inte den här artikeln! Självkänsla är det värde

Läs mer

INDISKA BERÄTTELSER DEL 1 GUD I ALLT Av Tove Jonstoij. Uppläsning av Cecilia Frode. Indiska Berättelser del 1

INDISKA BERÄTTELSER DEL 1 GUD I ALLT Av Tove Jonstoij. Uppläsning av Cecilia Frode. Indiska Berättelser del 1 INDISKA BERÄTTELSER DEL 1 GUD I ALLT Av Tove Jonstoij Uppläsning av Cecilia Frode Indiska Berättelser del 1 (prata) I den här serien ska vi presentera några av hinduismens mest kända berättelser i form

Läs mer

Böckerna Varumärkets inre värden och Mänskligt Ledarskap, har lagt grunden för utvecklingen av UID FutureMap

Böckerna Varumärkets inre värden och Mänskligt Ledarskap, har lagt grunden för utvecklingen av UID FutureMap 1998 2003 Böckerna Varumärkets inre värden och Mänskligt Ledarskap, har lagt grunden för utvecklingen av UID FutureMap 1 UID FutureMap är en Mindmap för en kreativ och hållbar framtid. UID FutureMap är

Läs mer

CECILIA SVENSSON DET ÄR HUR ENKELT SOM HELST, DET ÄR BARA ATT FÖRÄNDRA HELA SITT LIV! VAJA

CECILIA SVENSSON DET ÄR HUR ENKELT SOM HELST, DET ÄR BARA ATT FÖRÄNDRA HELA SITT LIV! VAJA CECILIA SVENSSON DET ÄR HUR ENKELT SOM HELST, DET ÄR BARA ATT FÖRÄNDRA HELA SITT LIV! VAJA DET ÄR HUR ENKELT SOM HELST, DET ÄR BARA ATT FÖRÄNDRA HELA SITT LIV! av Cecilia Svensson Copyright 2011 Cecilia

Läs mer

Politisk teori 1 Föreläsning 3. Den västerländska politiska teorins ursprung och natur II. Aristoteles. Jörgen Ödalen jorgen.odalen@liu.

Politisk teori 1 Föreläsning 3. Den västerländska politiska teorins ursprung och natur II. Aristoteles. Jörgen Ödalen jorgen.odalen@liu. Politisk teori 1 Föreläsning 3. Den västerländska politiska teorins ursprung och natur II. Aristoteles. Jörgen Ödalen jorgen.odalen@liu.se Kort om Aristoteles Föddes 384 f.kr. i Stagira i norra Grekland

Läs mer

Vänner kallar jag er

Vänner kallar jag er Vänner kallar jag er Av: Johannes Djerf Många utav er vet jag känner till det sociala nätverket facebook, och går man in på Johannes Djerfs profil och läser om mig så ser man inte bara vad jag gjort den

Läs mer

Emigration betyder att man flyttar från sitt land. Vi säger, att man emigrerar från sitt land. Man kan också säga, att man utvandrar från sitt land.

Emigration betyder att man flyttar från sitt land. Vi säger, att man emigrerar från sitt land. Man kan också säga, att man utvandrar från sitt land. Människor har flyttat i alla tider För två miljoner år sedan uppkom de första människorna i Afrika. Allt sedan dess har människor spritt sig över hela jorden. I alla tider har människor också flyttat från

Läs mer

In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj)

In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj) In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj) 41Även om det är en främling, som inte tillhör ditt folk Israel utan kommer från fjärran land för att han hört om ditt namn 42ja, också där skall

Läs mer

Saker jag inte gör: mjölkar kor

Saker jag inte gör: mjölkar kor Saker jag inte gör: mjölkar kor Saker jag inte gör: Lever ett normalt liv som inte går ut på att ständigt försöka se honom, vara nära honom, prata med honom Tränar; andas in, andas ut, andas in, andas

Läs mer

De fyra stegen för att uppnå alla mål. av Marcus Zacco www.detstorasteget.se

De fyra stegen för att uppnå alla mål. av Marcus Zacco www.detstorasteget.se De fyra stegen för att uppnå alla mål av Marcus Zacco www.detstorasteget.se De fyra stegen för att uppnå alla mål Alla har vi drömt. Vi drömmer än. Vi drömmer om en förändring. Men vi har alltid den där

Läs mer

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Introduktion Det finns mycket man kan göra för att lyckas på nätet och att skriva sökmotoroptimerade texter är definitivt en av de viktigare. I korta ordalag kan

Läs mer

VÄLSIGNELSE AV ETT HEM

VÄLSIGNELSE AV ETT HEM VÄLSIGNELSE AV ETT HEM Fetstil läser liturg, normal av alla, kursiv är instruktioner SAMLING Samlingen sker i hallen eller annan lämplig plats. Rökelse kan tändas och välsignat vatten bäras tillsammans

Läs mer

år kropp och den nya tidens justeringar

år kropp och den nya tidens justeringar år kropp och den nya tidens justeringar V Det har under lång tid funnits skrifter om den nya tiden och meningen bakom. Vi är en varelse i ett komplext system som påveraks på ett eller annat sätt av dessa

Läs mer

Den onda cirkeln. -räntor, skuldsättning och tillväxt. Nils Fagerberg

Den onda cirkeln. -räntor, skuldsättning och tillväxt. Nils Fagerberg Den onda cirkeln -räntor, skuldsättning och tillväxt Nils Fagerberg Samhällsproblem som vi ska lösa idag Se till att förmögenhetsklyftorna slutar att öka och i stället börjar minska Se till att skuldsattheten

Läs mer

Kays måndagstips Nr 24 Den 26 nov. 2012

Kays måndagstips Nr 24 Den 26 nov. 2012 Kays måndagstips Nr 24 Den 26 nov. 2012 Välkomna till det 24:e inspirationsbrevet. Repetera: All förändring börjar med mina tankar. Det är på tankens nivå jag kan göra val. Målet med den här kursen är

Läs mer

Anslag från Sight First

Anslag från Sight First Anslag från Sight First Sedan början av 1990 talet har Sight First anslag delats ut till ett värde av 211 miljoner US dollar. Nu börjar pengarna ta slut, därav insamlingskampanjen Sight First II. Ett exempel,

Läs mer

Uråldrig kunskap för ett nytt arbetsliv

Uråldrig kunskap för ett nytt arbetsliv Kapitel 1 Uråldrig kunskap för ett nytt arbetsliv Enligt legenden levde mänskligheten för många tusen år sedan i hälsa och lycka. Men efterhand som årtusendena gick förbi så började sjukdomar och olycka

Läs mer

Livmodersvälsignelse med Miranda Gray

Livmodersvälsignelse med Miranda Gray Jag är mycket förtjust över att du vill vara delaktig i Livmodersvälsignelsen. Välsignelsen är till för att hela och förena dig med din egna livmoder och din kvinnlighet. Den är också skapad för att förankra

Läs mer

Jag har rättigheter, du har rättigheter, han/hon har rättigheter. En presentation av barnets rättigheter

Jag har rättigheter, du har rättigheter, han/hon har rättigheter. En presentation av barnets rättigheter Jag har rättigheter, du har rättigheter, han/hon har rättigheter En presentation av barnets rättigheter Alla har rättigheter. Du som är under 18 har dessutom andra, särskilda rättigheter. En lista på dessa

Läs mer

Vad finns det för kritik mot Liberalismen?

Vad finns det för kritik mot Liberalismen? Vad finns det för kritik mot Liberalismen? Inledning och syfte Uppgiften går ut på att formulera en politisk-filosofisk forskningsfråga med hjälp utav de problem som vi stött på under kursen gång. Efter

Läs mer

Uppfinning av skor. Rabindra Nath Tagore. Svensk bearbetning till pjäs Khaleda Beena Gunnel Björkström S M Babulana

Uppfinning av skor. Rabindra Nath Tagore. Svensk bearbetning till pjäs Khaleda Beena Gunnel Björkström S M Babulana Uppfinning av skor Rabindra Nath Tagore Svensk bearbetning till pjäs Khaleda Beena Gunnel Björkström S M Babulana Utgivare Internationella Kojan, Göteborg i.kojan@hotmail.com Uppfinning av skor ROLLER

Läs mer

o jag gillar mig själv, och har en god o jag känner mig lugn inför andra. o jag respekterar mig själv och jag är tydlig

o jag gillar mig själv, och har en god o jag känner mig lugn inför andra. o jag respekterar mig själv och jag är tydlig Guide-formulär. Kryssa för de påståenden du tycker stämmer in på dig själv. De nivåer där du mest har kryssat i till vänster behöver du fokusera mer på, de nivåer där du har kryssat i mest till höger,

Läs mer

HÄNDELSE-TEMPEL INTRODUKTION TILL PROJEKTET

HÄNDELSE-TEMPEL INTRODUKTION TILL PROJEKTET 1 Swedish Translation, Aug. 2007. EVENT TEMPLES PROJECT INTRODUCTION HÄNDELSE-TEMPEL INTRODUKTION TILL PROJEKTET Följande introduktion är en utskrift av en intervju med James, den visionära skaparen av

Läs mer

Entreprenörer som lyckats

Entreprenörer som lyckats Entreprenörer som lyckats ...har alla något gemensamt. Grant Thornton brinner för att hjälpa entreprenörer att utveckla sina bolag. Under årens lopp har vi samlat på oss en mängd erfarenheter om hur ett

Läs mer

Pest eller kolera. Matilda Larsson SA14c Samhällskunskap/Svenska VT15

Pest eller kolera. Matilda Larsson SA14c Samhällskunskap/Svenska VT15 Matilda Larsson SA14c Samhällskunskap/Svenska VT15 Matilda Larsson Atlingbo Resarve 122, 622 40 Romakloster matilda222@live.se, tel. 0720062382 Wisbygymnasiet Söder 621 82 VISBY Rektorsassistent Karin

Läs mer

Svar på sju frågor om islam

Svar på sju frågor om islam www.islamguiden.com 1 Svar på sju frågor om islam Översättning till svenska: Aisha & Aisar Källa: http://www.thetruereligion.org/7questions.htm 1. Vad är Islam? Ordet "islam" är ett arabiskt ord som betyder

Läs mer

ALL LOV PRIS OCH TACKSAMHET TILLKOMMER ALLAH SWT

ALL LOV PRIS OCH TACKSAMHET TILLKOMMER ALLAH SWT KHOTBA FREDAG 4 / 7 2014 Alhamdulillah al lazi farada aleyna Ramadan, wa ja3alaho rahmatan lill muslim, wa salat wa salam ala rasolihi al karim, wa ala alihi wa sahbihi ajma3in wa ba3d. BISMILAH AL RAHMAN

Läs mer

Fair play. Jag är en Fair play spelare genom att:

Fair play. Jag är en Fair play spelare genom att: Fair play Fotboll handlar om glädje! Det ska vara delad glädje alla ska få vara med på lika villkor. Fair Play handlar om att främja goda värderingar, sprida kunskap och motarbeta kränkningar inom fotbollen.

Läs mer

Välkommen med på resan.

Välkommen med på resan. Välkommen med på resan. Förra året började jag en resa i mitt liv. Nej det handlade inte om en resa mot något geografiskt mål. Drivmedlet var inte bensin och färdmedlet var ingen bil. Resan gick inåt.

Läs mer