UBUNTU Contributionism (bidragande samverkan)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "UBUNTU Contributionism (bidragande samverkan)"

Transkript

1 -1-

2 UBUNTU Bidragande Samverkan En plan för människors välstånd Av Michael Tellinger Översättning: Hans Carlsson Utgiven av Zulu Planet Publishers South Africa

3 UBUNTU Bidragande Samverkan En plan för människors välstånd Utgiven av Zulu Planet Publishers PO Box 204 Waterval Boven 1195 South Africa Michael Tellinger 2013 Alla rättigheter förbehållna. Ingen del av denna bok får kopieras eller reproduceras på något sätt utan skriftligt tillstånd från förlaget och författaren. Författaren har hävdat sina moraliska rättigheter. Michael Tellinger kan kontaktas på: Besök hans hemsida och prenumerera på hans nyhetsbrev på: Öka din medvetenhet gå med i den globala UBUNTU-rörelsen och dela filosofin med alla. ISBN: XXXXXXXXXX -3-

4 Våra länder är företag och världen är ett företag som kontrolleras av en liten grupp oåtkomliga bankfamiljer. De lagar som styr vårt samhälle har strukturerats minutiöst under tusentals år för att skydda företagen, samtidigt som de ger oss en illusion av att vi är fria. Vi, folket, är lyckligt ovetande att vi är slavar och tillgångar för dem som kontrollerar verksamheten. Det är dags att vakna upp och befria oss. Ingen kommer att göra det för oss. Universum väntar på våra åtgärder, så att det kan reagera genom lagen om attraktion, och välkomnar mänskligheten till den universella gemenskapen med högre medvetna varelser. Michael av familjen Tellinger

5 Kärlek, Ära & Tacksamhet Jag skulle vilja börja med att hedra den inhemska befolkningen i världen, som har utstått ofattbara umbäranden från inkräktare, kolonisatörer och slavhandlare. Det är med respekt och ödmjukhet som jag erkänner deras viktiga bidrag till mänskligheten att bära Ubuntuandan under alla dessa år. Till min älskade Louise Denna bok skulle inte ha blivit verklighet utan din fortsatta kärlek, ditt stöd och oändliga källa till inspiration. Tack för denna resa med mig och att du visade mig vägen när jag misslyckades. -5-

6 UBUNTU Jag... är vad jag är på grund av vem vi alla är. Det är essensen av att vara mänsklig du kan inte existera isolerat som människa. Det uttrycker vår gemensamma sammanlänkning. Du kan inte vara mänsklig i din ensamhet, och när du har denna kvalitet Ubuntu är du känd för din generositet. Vi tänker alltför ofta om oss själva som enbart individer, åtskilda från varandra, då däremot du är sammankopplad och vad du gör påverkar hela världen. När du gör bra saker, sprider det sig; det är för hela mänskligheten. Ärkebiskop Desmond Tutu -6-

7 F FÖRORD ilosofin för Bidragande Samverkan som en ny social struktur föddes Det var en konsekvens av min omfattande forskning om mänsklighetens ursprung och det djupt invecklade bedrägeri som har fört oss till denna tidpunkt som mänsklig ras. Efter flera år av att testa de grundläggande idéerna gentemot de många sektorerna av vårt nuvarande system, insåg jag att många forntida kulturer hade liknande system som vägledde deras samhällen. Tyvärr har mycket av denna kunskap undertryckts eller förlorats genom världens kolonisering av de så kallade upptäcktsresande som stal landet från inhemska människor överallt. De flesta av våra gamla kulturer hade ett talesätt att om det inte är bra för alla, är det inte bra alls. I Afrika kallar vi detta UBUNTU. Men denna filosofi delades av hundratals kanske tusentals forntida kulturer över hela världen. Även om de kanske har benämnt det med olika namn, verkar det hela vara i linje med principerna för UBUNTU. Dessa förenade samhällen i det förflutna har illvilligt förstörts och ersatts av kapitalism, industrialisering, modernisering och slutligen absolut kontroll av en handfull mäktiga och giriga individer som har styrt världen under lång tid och som vill fortsätta regera den till varje pris. I denna bok delar jag med mig av glädjen och skönheten i UBUNTU, där människor inte lever åtskilda i rädsla för varandra, men hellre lever förenade och trivs i överflöd på alla nivåer i vårt samhälle. I hela mitt liv har jag varit bestört över det mänskliga lidande och den misär som råder på vår vackra planet. Ett lidande som tycks fortsätta som om det inte fanns någon lösning på den svåra situationen för mänskligheten. Och ändå, i våra hjärtan vet de flesta av oss att det finns lösningar på våra problem, och att dessa lösningar verkligen är enkla. Men våra så kallade ledare ger oss inte lösningar. Istället sprider de mer förvirring och elände. Som barn var jag djupt påverkad av detta lidande, undrade varför det finns fattiga och rika människor varför vissa människor är hemlösa och hungrig medan andra lever i lyx. Den känslan har aldrig lämnat mig och jag vet att det finns miljoner som känner på samma sätt. Och på så sätt föddes ett liv i protest för mig ibland subtilt motstånd och ibland offentlig aktivism mot den förtryckande regim under vilken jag levde. Soweto-upploppen i Sydafrika 1976 lämnade djupa känslomässiga ärr i mitt samvete och mycket av vad jag gjorde i mitt liv efter den tiden präglades omedvetet av dessa händelser. -7-

8 År 2005 hade jag en upplevelse, som kan beskrivas som ett uppvaknande. Liksom miljontals människor runtom i världen började jag inse att det måste finnas något mer i detta liv än de stridigheter och elände som de flesta upplever dagligen. Jag var fast besluten att hitta en lösning och jag kommer inte att godta några av de vanliga kraftlösa svaren från ett samhälle som har hamnat i självbelåtenhet och accepterat sitt öde som en lyckligt ovetande slavras. Det stod klart för mig att mänskligheten hade blivit en djupt splittrad art på så många nivåer. I denna splittrade kamp för överlevnad och vår obevekliga strävan efter modernisering har vi skiljts från vår understödjande Moder Jord. Det blev uppenbart för mig att denna mänskliga uppdelning är i direkt konflikt med naturens lagar och det gemensamma medvetandets gensvar som verkar vara grunden för hela skapelsen. Det förflutnas stora profeter och lärare försökte lära oss samma visdom: att stå enade; att älska och respektera varandra och leva i harmoni med hela skapelsen. Detta är i själva verket samma dygder som många av oss försöker lära våra barn. Men plötsligt, vid något mystiskt ögonblick i våra liv, förändras saker och ting. Vi slutar vara uppmärksamma på de högre medvetande-värdena, och vi faller in i livsrutinen och trasslar in oss i kampen för överlevnad. Vi inser då att vi måste förvärva denna företeelse kallad pengar för att kunna överleva och leva på vår egen planet planeten som vi föddes på. Och plötsligt började följande enkla fråga ringa upprepade gånger i mitt hjärta. Hur är det möjligt att vi måste ha pengar för att leva på en planet som vi föddes på? Som många andra före mig insåg jag att vi föds till rent slaveri. Detta är verkligen den stora fälla som har gillrats för oss av dem som kontrollerar skapandet och tillgången på pengar. Vi är fångade i ett tyst, obarmhärtigt krig av ekonomiskt slaveri som så skickligt har vävts omkring oss och som de flesta av oss inte ens är medvetna om. Detta våldsamma angrepp kontrolleras av den globala bank-eliten som har tagit världen som gisslan och gjorde var och en av oss till deras slavar. Alla våra naturresurser bryts och handlas av multinationella företag som har fler rättigheter än levande mänskliga varelser. Vi har helt enkelt blivit förslavade av dessa företag, allt i namn av pengar, girighet och politisk kontroll. De flesta av oss har inte den blekaste aning om hur det fungerar, hur pengar skapas och hur ett litet antal bankirfamiljer håller oss alla förslavade och hur de fullständigt styr våra liv. Dessa banksters (ekonomiska gangsters) är hjärnorna bakom det globala ekonomiska systemet som styr världen utan att någonsin ifrågasättas eller utmanas. Detta system är utformat för att kontrollera och förstöra allt -8-

9 som motsätter sig det, för att säkra sin egen överlevnad. Det har utvecklats till en förvriden form av medvetande som har förvirrat mänskligheten angående vårt eget öde. Man har upprepade gånger sagt oss att våra problem är oöverstigliga och att allt är mycket komplicerat och att endast pengar kan lösa världens problem. Vi vet nu att detta är en lögn eftersom pengar gör ingenting. Människor gör allt människor odlar maten, bygger broarna och löser de matematiska ekvationerna och skapar de underbaraste konstverk. Människor gör allt i andanom och glädje. Pengar är den hämsko som hindrar oss från att skapa och blomstra. Nu när vi vet detta, kan vi göra det rätta och informera alla om denna orättvisa. De senaste åren har sett en dramatisk ökning av rättsliga åtgärder mot bankelitens aktiviteter och motståndet fortsätter att växa exponentiellt. Sedan 2010, har jag personligen varit involverad i ett antal allmänrättsliga åtgärder mot bankerna i Sydafrika i ett försök att avslöja deras olagliga verksamheter. Våra åtgärder mot bankerna fortsätter när jag skriver detta manuskript. Därför vaknar miljontals människor just nu upp och blir medvetna om detta tysta krig mot mänskligheten och de står enade för förändring över hela världen. Modiga människor, vidsynta människor som vet att det finns en bättre väg framåt för mänskligheten. Det är upp till oss att vara lyckliga eller olyckliga. Personligen väljer jag kärlek och lycka framför allt. Jag tror att det är den röda tråden som förenar oss alla. Men många av oss vet inte hur man uppnår detta tillstånd av lycksalighet. De stora mästarna lärde oss att materiella ägodelar och rikedomar inte ger oss lycka. Historien har visat oss att tidigare imperier under tider av omfattande förändringar, har rasat på grund av deras giriga ledare. Tiden för omfattande förändringar står för dörren igen. Det är upp till oss, människorna i världen, att anamma dessa förändringar inte med våld och konfrontation men med kärlek och enighet för hela mänskligheten. Så låt oss börja att aktivt sprida budskapet om enhetsmedvetande, eller som jag gärna vill kalla det, GUD s andedräkt för hela mänskligheten, vilket ger oss möjlighet att bota vår djupa oenighet och ändra elände till överflöd, i en global gemenskap fylld med kärlek för varandra och inte rädsla för varandra. År 2005 kallade jag detta Bidragande Samverkan (eng. Contributionism). En global gemenskap där pengar är onödiga, därför att principerna för enhetsmedvetande segrar. I Afrika kallar vi detta UBUNTU. -9-

10 Det är på dessa grundläggande övertygelser om absolut jämlikhet och att arbeta tillsammans för ett gemensamt syfte med överflöd för alla, i förenade samhällen som frodas på alla nivåer i samhället, som UBUNTU Bidragande Samverkan grundades. UBUNTU följer naturligt sakernas ordning i fullständig harmoni med naturen, vår planet, och hela skapelsen. Det innebär inte att återvända till medeltiden eller att leva i grottor som saknar teknik vilket vissa kanske tror i själva verket innebär det helt tvärtom. Nämligen överflöd på livets alla områden, bortom vår vildaste fantasi. Vi kan inte längre fortsätta på den väg vi färdas. Om vi ska överleva som art, måste vi förkasta allt som är i konflikt med vår egen överlevnad och skapa en underbar framtid för oss själva. Kvantfysik och den universella lagen om attraktion lär oss att observatören kan påverka resultatet av en händelse och att vi kan manifestera våra tankar och de saker vi visualiserar. De som har studerat högre nivåer av medvetande har en mer raffinerad förståelse av dessa naturlagar. Men lagen om attraktion reagerar även på åtgärder så vi måste agera och göra något för att förverkliga vår vision. Så låt oss inte bara visualisera denna vackra utopiska värld idag låt oss göra något för att manifestera det med våra hjärtan och den gränslösa kärlekens potential som vi alla har inom oss, som en del av den gränslösa skapelsen. Det första var och en av oss kan göra är att dela med oss av vår kunskap och berätta för andra om den ljusa framtiden för hela mänskligheten. Anslut dig sedan till UBUNTU-rörelsen och bidra med det du kan något som kommer från ditt hjärta. Vår styrka ligger i enighet. Michael av familjen Tellinger 1 Augusti Rättvisa är odelbar. Orättvisa någonstans, är ett hot mot rättvisa överallt. Martin Luther King Jr

11 STARKT LJUS I SLUTET AV EN MÖRK OCH DYSTER TUNNEL V arje morgon stiger miljarder människor upp för att påbörja sina dagliga sysslor. Många hatar sitt jobb, de hatar sin chef, de måste färdas till sina usla jobb i timmar på buss, eller tåg, eller cykel eller promenera, i regn, snö, värme, eller sitta i tät trafik i timmar. Varför upprepar alla dessa människor detta vansinne varje dag? För att tjäna pengar så att de kan köpa bröd och mjölk och kläder; för att betala elräkningen och skicka sina barn till skolan och på något sätt få ihop det till slutet av månaden och sedan starta galenskapen omigen. På en planet med sju miljarder människor lever de flesta av oss i fattigdom, i ett tillstånd av tyst desperation, och väntar på något slags mirakel som befriar oss från de hårda ekonomiska villkoren. Miljoner av oss drömmer om berömmelse och förmögenhet, precis som i det oändliga antalet verklighets-tv-shower som erbjuder just detta. Människor söker efter någon form av frälsning, men väljer ofta fel typ som bara leder till mer elände. Vi tittar på nyheterna och ser en värld fylld av orättvisor, brott och krig och vi söker desperat mildra vårt eget personliga lidande. De flesta av oss inser att det är något dramatiskt fel med denna situation. Det är som om vårt samhälle är obotligt sjukt. Men hur kan vi bota denna mänskliga sjukdom om vi inte vet orsaken till den? Tills vi vet vad som ligger bakom människors kamp och lidande, kommer vi aldrig att eliminera orsaken, men blint fortsätta att behandla symtomen om och om igen. Vår okunnighet förblir vår svaghet medan de enkla lösningarna uttryckslöst stirrar oss i ansiktet varje morgon som solen går upp. Den så kallade amerikanska drömmen förblir en dröm eftersom vi alla sover, listigt lurade av de som styr världen. Samma dröm säljs till oss som en evigt kvardröjande förhoppning, och dagligen hoppas miljontals människor runtom på denna planet att det kommer att bli bättre. Men att hoppas och vänta leder ingenvart. UBUNTU Bidragande Samverkan ger oss en möjlighet att anamma en ny verklighet på vår planet med ofattbart välstånd för alla dess invånare, i perfekt harmoni med naturen och Moder Jord. Det är verkligen ett starkt ljus i slutet av en mörk och dyster tunnel av tyst desperation och elände som delas av de flesta människor på denna vackra planet

12 UBUNTU - BIDRAGANDE SAMVERKAN Är en plan för en ny social struktur där alla är absolut fria och jämlika. Ett samhälle som fungerar utan begreppet pengar, ingen form av byteshandel eller handel eller fastställande av värde för materiella ting. En kultur där varje individ uppmuntras att följa sin passion och bidra med sina naturliga talanger eller förvärvade färdigheter till större nytta för alla människor i deras gemenskap. Där alla kan välja att bo var som helst och ingen är tvingad att göra något mot sin vilja. Ett samhälle med en ny uppsättning lagar baserade på människors behov och där alla förses med vad de behöver, eftersom de bidrar med sin Insats Av Kärlek. En värld där det inte finns några jobb, karriärer, företag, arbetslöshet, hemlöshet eller hunger. Ett samhälle som främjar de högsta nivåerna av vetenskaplig och teknisk utforskning eftersom det inte finns några ekonomiska begränsningar. Ett samhälle där konst och kultur blomstrar och tillåter människor att uppleva livet fullt ut. Ett samhälle där andlig tillväxt för dess folk, genom expansion av konst och kultur, medför snabb ökning av medvetande för att helt och fullt omfatta begreppet enighet. Ett system som medför ofattbart överflöd av alla ting på alla nivåer, nästan omöjligt att föreställa sig av dem som är fångade i dagens kapitalistiska konsument-drivna miljö

13 DETTA ÄR VÅR PLANET D etta är vår planet, Moder Jord, vårt hem i universum. Den enda anledningen till att vi lever och kan finnas på denna vackra planet är eftersom hon på något sätt har lyckats att servera en perfekt uppsättning omständigheter som har tillåtit oss att existera här. Om du var förlorad i rymden och någon frågade dig var kommer du ifrån..? Då skulle du vända dig om och peka på denna fantastiska planet och säga, Jag kommer från Jorden... den där planeten där borta. Du skulle sannolikt inte säga Jag är från USA; eller Japan; eller Sverige...! På avstånd ser Jorden så vacker, fridfull, hälsosam och enad ut och ändå, allteftersom vi närmar oss, börjar vi se de stora motsättningar som har tvingats på varelserna som bebor denna planet. Från den dagen vi föds är vi splittrade på så många olika nivåer och på så många sätt att vi inte ens medger våra motsättningar längre. Vi är uppdelade efter land, flagga, provins, religion, stad, stat, kontinent, vilken bil vi kör, vilket jobb vi har, vilken skola vi går till, vilken sport som vi följer, klädmärke, kreditkort, vad slags öl vi dricker, vilken musik vi lyssnar på, och hur mycket pengar vi har... uppdelningen är oändlig. Tänk på det vi lever i isär -ningar (eng. apart -ments). Det är genom denna uppdelning som vi låter oss manipuleras och styras bortom vår vildaste fantasi. Utan att de flesta av oss inser det, har principen att söndra & härska genomförts framgångsrikt på vår planet och används mycket effektivt för att hålla oss under kontroll och i ett tillstånd av evig konflikt

14 FÖDDA FRIA MEN FÄNGSLADE PÅ VÅR EGEN PLANET V i är alla födda fria på vår planet men kan ändå inte röra oss fritt; vi kan inte leva där vi väljer att leva; vi måste följa regler och lagar som vi inte håller med om; vi måste arbeta för att tjäna pengar och vi måste betala skatt till någon myndighet som vi inte vet någonting om. Allt vi vet är att om vi inte följer dessa regler kommer vi att vara på kant med systemet och hamnar eventuellt i domstol och kanske skickas till en plats som kallas fängelse. Endast när vi försöker utmana systemet eller ta oss ur det inser vi hur förslavade vi är. Ingen av oss samtyckte till någon av dessa regler och begränsningar innan vi föddes eller när som helst efter födseln, särskilt inte under de första minuterna efter att vi hade kommit ut ur vår moders livmoder som fria människor. Vi kom in i denna värld utan några förpliktelser till någon; utan att acceptera regler som begränsar vår frihet; utan avtal; inga kontrakt; utan underkastelse till någon eller något; vi kom in i denna värld FRIA i alla avseenden. Medan vi ärligen tror att vi är födda fria, är vi alla i själva verket födda till livslångt slaveri och träldom till ett system som har prackats på oss i tusentals år. Det är i det kritiska ögonblicket när vi föds som våra föräldrar överlåter alla våra rättigheter och överlämnar oss som egendom till våra respektive regeringar, genom att registrera vad som kallas en födelseattest. Genom att göra så ändrar våra föräldrar omedvetet och oskyldigt vår status från fri människa till medborgare som ägs av staten. Och så börjar ett liv fyllt av lögner och svek så djupa och så svåra att de flesta av oss helt enkelt har valt att inte tro på dem eftersom konsekvenserna av att betrakta sådana anklagelser som sanna helt enkelt är alltför skrämmande för de flesta att ta itu med. Men dessa är de kalla hårda fakta vi alla måste konfrontera, och bestämma vad vi ska ta oss till angående det. Och precis som barn vilka föddes i slaveri i södra USA eller forntida Egypten var tvingade att inse fakta i något skede av sitt liv, måste vi som mänsklighet konfrontera dessa fakta eftersom vi inser att hela planeten är ett jättelikt slavläger inte bara vissa människor eller länder i det förflutna

15 V LÄRDOMAR FRÅN HISTORIEN arje socio-politiskt system vi någonsin har haft som mänsklighet har svikit oss dramatiskt. Människor överallt lever i misär det verkar inte finnas några som helst lyckade resultat för den politiska och ekonomiska röran på vår planet; varje år, varje månad, varje vecka blir det värre. Vi måste stiga upp tidigare, arbeta längre och arbeta hårdare för att överleva. Det finns mer fattigdom, mer hunger, mer hemlöshet, mer förtvivlan än någonsin tidigare. Livet har blivit alltför outhärdligt för alltför många för att betraktas som meningsfullt längre. Miljoner drunknar i skulder, drabbas av äktenskapliga problem och förlitar sig ofta på antidepressiva läkemedel eller andra beroendeframkallande ämnen bara för att klara av dagen. Faktum är att missbruk gör ingen åtskillnad. De dagliga rapporterna om ekonomiskt jämmer och elände är tydliga tecken på att systemet inte kan fortsätta så här mycket längre. Hela världen är på gränsen till en förödande ekonomisk härdsmälta med katastrofala resultat. Den globala ekonomin och naturresurser har plundrats av vårdslösa och okunniga politiker utan ansvar för de människor de antas betjäna, men på något sätt fortsätter denna sak kallad en ekonomi att fungera och växa mot alla odds och mot många experters förutsägelser hur är detta möjligt? Vem eller vad stöttar den globala ekonomin och hindrar den från att implodera?

16 HUNGER PÅ EN PLANET AV ÖVERFLÖD P å en planet med över 7 miljarder människor lever mer än hälften av oss under existensminimum, överlever från dag till dag. Enligt tidningen Guardian, 12 maj 2011, meddelade FN att en tredjedel av världens mat går till spillo varje år. Mer än 1,3 miljarder ton mat kastas, inte för att det inte finns människor som kan äta den, men därför att människor inte har pengar att köpa maten. Och därför dör tusentals människor av svält varje dag och ytterligare miljarder blir allt hungrigare för att de inte har pengar eller andra medel att ta hand om sig själva. Om det någonsin funnits exempel på den djupa splittringen mellan de rika och de obemedlade så är det detta. Om vi tror att myndigheterna kommer att göra något åt det, så misstar vi oss på det grövsta. Det är myndigheterna som helt och hållet ligger bakom denna manipulation av människors liv. Det är här det börjar bli komplicerat för den genomsnittliga person som tror att regeringen gör vad den kan för att hjälpa oss. Inget kunde vara längre från sanningen, så låt mig vara mycket tydlig angående detta regeringen är inte din vän. Våra regeringar har låtit jättelika jordbruksföretag som Monsanto, DuPont och andra att långsamt ta kontroll över den globala livsmedelsförsörjningen. Dessa gigantiska multi-miljard-dollar-företag har tusentals patent på genetiskt modifierat utsäde och de ersätter snabbt alla våra naturliga frön med sina egna genetiskt modifierade organismer. Många av deras frön är sterila och kan inte regenerera sig, vilket gör att Monsanto och liknande företag kontrollerar världens försörjning av utsäde och mat. Och de som kontrollerar pengarna och maten, kontrollerar världen. Det är nästan omöjligt att få tag i naturlig mat på någon stormarknadshylla längre. De flesta produkterna är genetiskt modifierade med tveksamma effekter på människorna. I vissa länder och stater är det nu olagligt att odla din egen mat, tack vare nya falska lagar och stadgar som initieras av dessa företag för att öka strypgreppet på människor överallt. Trots att det finns vissa länder, t.ex. Brasilien, som protesterat mot Monsanto, stöds denna omänskliga verksamhet av våra regeringar. En stor grupp, ca , ekologiska bönder i USA lämnade in en stämningsansökan mot Monsanto som under de senaste åren har tillintetgjort oberoende ekologiska gårdar från kust till kust. Den globala

17 jordbruksbefolkningen tillintetgörs fullständigt av dessa GMO (Genetiskt Modifierade Organism)-jättar som vill ta kontroll över alla gårdar och den globala livsmedelsförsörjningen. DuPont har kontrakterat hundratals pensionerade poliser som patrullerar jordbruk i USA för att granska alla potentiella immateriella stölder. Som ett resultat, har tusentals jordbrukare i USA och runtom i världen förlorat sina gårdar genom utpressningstaktik av dessa gigantiska företag. Alla jordbrukare som komprometteras med patenterade grödor som växer på deras mark åtalas. I de flesta fall har jordbrukarna inga medel att försvara sig mot de mäktigaste företagen i världen och förlorar därför sina gårdar till företaget. Och därför fortsätter det tysta kriget mot mänskligheten rakt under våra näsor, men de flesta av oss är helt enkelt alltför okunniga, alltför godtrogna eller alltför upptagna för att lägga märke till det. Kriget mot våra livsmedel är bara en av många åtgärder inom många sektorer för att hålla mänskligheten under kontroll. Vi faller ständigt för våra politikers lögner och bedrägerier. Vi tror att regeringen är vår vän och att politikerna inte skulle låta otäcka företag skada oss. Men tyvärr för ignoranta människor, inget kunde vara längre från sanningen men något måste ge med sig

18 VAKNA UPP TILL DEN FRUKTANSVÄRDA SANNINGEN S ystemet är i grunden bristfälligt och är inte längre hållbart på en planet med en snabbt stigande medvetenhet. Det är denna ökning av det globala medvetandet och mänsklighetens snabba uppvaknande som har blivit vår frälsning. Människor överallt vaknar upp till det faktum att systemet är kaputt det kan inte räddas det finns inget botemedel för den nuvarande krisen. Det finns inget lyckligt slut för det penningdrivna system vi alla har lurats in i av våra ledare och bankeliten. Föreställ dig en komplex matematisk ekvation med 1000 faktorer. Till sist inser du att det slutliga resultatet är felaktig. Det är ingen idé att fixa steg 999 om det inte är roten till problemet. Inte heller kan du fixa det på steg 950 eller ens steg 500. När det gäller vår planet, uppkom problemet vid steg 1: själva grundfundamentet i det globala monetära systemet. Men om vi vill finna en sann och varaktig lösning, måste vi verkligen förstå orsaken till vårt dilemma. Vi måste vara tillräckligt modiga för att konfrontera den fruktansvärda sanningen om vårt förflutna och vägen som förde oss hit. Och därför måste vi fråga oss hur kunde det gå så illa? Hur anlände vi till detta tillstånd av förfall på en planet som är perfekt balanserad och naturligt följer sakernas ordning? Varför har mänskligheten blivit det virus som ödelägger sin egen värd? Många människor känner till termen Illuminati och vissa är inte helt säkra på vad det innebär eller vilka dessa människor är. De har benämnts med åtskilliga namn genom åren. Vad vi måste inse är att denna grupp hemlighetsfulla och mycket mäktiga personer har agerat under en mycket, mycket, lång tid. Konspirationen att styra världen är inte något som hände för några decennier sedan, eller några hundra år sedan. Denna manipulation av mänskligheten går tillbaka tusentals år till mycket skumma upprinnelser av vad som ofta kallas civilisationens vagga. Det är där vi finner de första skriftliga bevisen för en global elit som tog kontroll över vår värld

19 FORNTIDA URSPRUNG TILL KUNGLIGA BLODSLINJER OCH GLOBAL KONTROLL D e Sumeriska stentavlorna är mänsklighetens äldsta skriftliga och dechiffrerade historiska urkund. Miljontals lertavlor har insamlats i Mellanöstern och Främre Orienten, främst på platser som Irak. Irak var det forntida landet av mjölk och honung som kallades Mesopotamien, och som även omfattade det Babyloniska riket. Tusentals och åter tusentals av dessa lertavlor, inskrivna med vad som kallas kilskrift, har dechiffrerats med häpnadsväckande uppgifter om vårt avlägsna förflutna. Den mest skrämmande information vi erhåller, är från en lertavla som kallas Kungalistan. Den ger oss viktig information om vårt forntida förflutna och innehåller namnen på många kungar som styrde världen, var de regerade och hur länge. Den berättar även historien och förhållandet mellan den tidens kungar och gudar som både tillbads och fruktades. Men den viktigaste uppenbarelse som avslöjas är förklaringen till hur kungadömen och kungar skapades på Jorden. I de dagar då kungariket sänktes ner till jorden från himlen och gudarna utsåg kungar bland män... att härska över människorna. (Zecharia Sitchin The 12th Planet) Denna kungalista från omkring 2000 f Kr i Babylonien, berättar att kungar på jorden utsågs av gudarna att härska över mänskligheten. Den ger oss namnen på 8 kungar, var de regerade, och hur länge, och den säger oss att en stor flod översvämmade allting

20 Många har spekulerat angående de mystiska kungadömenas ursprung och hur vissa individer plötsligt blev kungar bland alla andra människor. Denna översättning ger oss den äldsta hänvisningen till kungliga blodslinjer och de mystiska präst-kungarnas ursprung och deras kungadömen under antiken på planeten Jorden. Den berättar tydligt att det var en tid när kungar plötsligt utsågs av väsen som kallas gudarna. Dessa tidiga präst-kungar fick särskilda kunskaper, befogenheter och vapen för att kunna styra sina undersåtar. Detta är uppkomsten av de kungliga blodslinjer som fortsätter att härska över världen idag. De flesta av oss ger aldrig dessa frågor någon eftertanke alls eftersom vi spårar våra kungligheter ett par hundra år tillbaka tills det blir alltför förvirrande och vi tappar intresset. Återigen, denna okunnighet bland människor används mot oss eftersom när vi väl upptäcker detta antika mysterium, avslöjar vi ledtrådar som kan befria oss från tusentals år av slaveri. Dyrkandet av kungligheter lever och frodas fortfarande i dagens England där miljontals människor är besatta av drottningen. De accepterar allt hon säger, följer henne runt, deltar i alla hennes offentliga framträdanden, köper minnessaker med drottningens ansikte på dem och dyrkar henne utan annan uppenbar anledning än att det har programmerats in i människans undermedvetna, att dyrka kungligheter

21 E URSPRUNGET TILL PENGAR n av de första saker som dessa antika präst-kungar gjorde när de tog kontroll över folket, var att införa något som kallas pengar. En sumerisk lertavla från staden Ur, Mesopotamien, cirka 2046 f.kr. Utställd i British Museum. Den beskriver en finansiell transaktion och deponering av silverpenningar i palatset/templet. Det är ett av de tidigaste exemplen på en växel som används av moderna banker, och berättar att templen i antiken tjänade som de första bankerna att skapa en länk mellan bankirer och kungliga blodslinjer så långt tillbaka som vi kan spåra. Översättningen lyder som följer: 8 silverpenningar som ränta från Lu Ninshubur, den officiella (varelsen) Mansi, son till Ur Suen, har noterats i palatset. Guvernörens sigill. Källa British Museum Pengar utvecklades inte genom tusentals år av byteshandel och affärer som vi leds att tro. Det är ren desinformation som syftar till att hålla oss kvar i mörkret och i träldom till pengar. Eftersom om vi tror att pengar på något sätt bestämmer mänsklighetens utvecklingen tror vi även att pengar var del av en naturlig utvecklingsprocess som åtföljer oss som art till där vi befinner oss idag. Detta är en av anledningarna till att vi falskeligen tror att vi helt enkelt inte kan vara utan pengar eftersom pengar enligt våra historiker får världen att fungera. Det är inte sant. Pengar introducerades uppsåtligt åt mänskligheten, som ett verktyg för förslavning, av de tidigaste kungarna för tusentals år sedan. Pengar dök plötsligt upp ur det blå, precis som Sumerernas skriftspråk. I sin utmärkta dokumentär The Ascent of Money berättar Professor Niall Ferguson från Harvard University att de hittills tidigaste upptäckta pengarna bestod av lertavlor vilka tjänade som symboliska mynt och betalning för varor och tjänster. De var försedda med en mängd beteckningar som beskrev varorna eller transaktionen ifråga. I huvudsak var

Framtiden vi vill ha. Tolv svenska ungdomars budskap till Rio+20

Framtiden vi vill ha. Tolv svenska ungdomars budskap till Rio+20 Framtiden vi vill ha Tolv svenska ungdomars budskap till Rio+20 Produktion: Utrikesdepartementet, Stockholm Redaktör: Daniel Emilson, Politiskt sakkunnig, Ministerkansliet Medredaktör: Jenny Häggmark,

Läs mer

All rights reserved. Kopiering för personligt behov och utbildningsyfte tillåtet.

All rights reserved. Kopiering för personligt behov och utbildningsyfte tillåtet. Möten med INTERNET-GENERATIONEN av Håkan Anderberg Copyright Håkan Anderberg, Juli 2014. Published at Smashwords All rights reserved. Kopiering för personligt behov och utbildningsyfte tillåtet. Tidigare

Läs mer

Hur du maximerar ditt liv/brian Houston En 31 dagars andakt

Hur du maximerar ditt liv/brian Houston En 31 dagars andakt Hur du maximerar ditt liv/brian Houston DAG 1: Ett välsignat liv Det är Guds önskan och plan att alla ska få leva ett välsignat liv. I Bibeln, har välsignad olika betydelser. Att leva ett välsignat liv

Läs mer

Ludwig von Mises. Ekonomisk politik. Tankar för dagen och morgondagen Svensk översättning: Per-Olof Samuelsson

Ludwig von Mises. Ekonomisk politik. Tankar för dagen och morgondagen Svensk översättning: Per-Olof Samuelsson Ludwig von Mises Ekonomisk politik Tankar för dagen och morgondagen Svensk översättning: Per-Olof Samuelsson This translation is reproduced with permission from Liberty Fund, Inc. It is translated from

Läs mer

Martin Luther King & ickevåld

Martin Luther King & ickevåld Martin Luther King & ickevåld FÖRDJUPNINGSHÄFTE Innehåll Förord...3 Inledning...4 1: En kort biografi om Martin Luther King...5 2: King om våld och ickevåld...8 3: Ickevåld en strategi för att förändra

Läs mer

Den Fria Marknaden har snart gjort 99% av oss utfattiga

Den Fria Marknaden har snart gjort 99% av oss utfattiga Den Fria Marknaden har snart gjort 99% av oss utfattiga av Håkan Anderberg Copyright Håkan Anderberg, Maj 2012. Published at Smashwords All rights reserved. Kopiering för personligt behov och utbildningsyfte

Läs mer

The Work av Byron Katie

The Work av Byron Katie The Work av Byron Katie En introduktion Ingen kan ge dig frihet utom du själv. Denna lilla bok visar hur man gör. Byron Katie Det här häftet presenterar kärnan av The Work av Byron Katie. Tusentals häften

Läs mer

Lokala valutor och nya penningsystem

Lokala valutor och nya penningsystem s.1 Lokala valutor och nya penningsystem Marianne Påsse, Ubbhult maj 2012 Inledning / De allvarligaste systemfelen s.4/ Den historiska kampen s.24/ En ny ekonomi s.33/ Slutord s.55 Inledning För att förstå

Läs mer

Lokala valutor och nya penningsystem

Lokala valutor och nya penningsystem s.1 Inledning Lokala valutor och nya penningsystem Marianne Påsse, Ubbhult maj 2012 Inledning / De allvarligaste systemfelen s.2/ Den historiska kampen s.12 / En ny ekonomi s.16/ Slutord s.26/ Noter s.27

Läs mer

Livets spel. av Florence Scovel Shinn. (och hur du spelar det) Översättning av Torbjörn Perttu

Livets spel. av Florence Scovel Shinn. (och hur du spelar det) Översättning av Torbjörn Perttu Livets spel (och hur du spelar det) av Florence Scovel Shinn Översättning av Torbjörn Perttu Upphovsrätt Upphovsrätten för denna text tillhör Torbjörn Perttu. Med texten menas denna fullständiga digitala

Läs mer

100 sätt att börja Älska sig själv

100 sätt att börja Älska sig själv 100 sätt att börja Älska sig själv Ta inte dig själv på för stort allvar! Det leder aldrig till något bra, haha. Om du kan skratta åt sig själv, är du på god väg. Bli kär i dig själv. Tänk på vad som gör

Läs mer

Du borde! Av Alice Christensson www.barfotachefen.se

Du borde! Av Alice Christensson www.barfotachefen.se Om du var Rik och Lycklig... Vem bryr sig? Du borde! Av Alice Christensson www.barfotachefen.se Friskrivningsklausul Författaren ger i denna text enbart sin egen syn på vad materialet innehåller och du

Läs mer

ARBETARMAKT. Europas Sociala Forum i Malmö 17-21 september

ARBETARMAKT. Europas Sociala Forum i Malmö 17-21 september ARBETARMAKT NR 3 2008 Pris: 10 kronor Stödpris: 20 kronor www.arbetarmakt.com Arbetarmakt, svensk sektion av Europas Sociala Forum i Malmö 17-21 september 17 21 september i år hålls Europas Sociala Forum

Läs mer

En god soldat åt Kristus Jesus (2 Tim 2:3-4)

En god soldat åt Kristus Jesus (2 Tim 2:3-4) Om medlemskap i Frälsningsarmén En god soldat åt Kristus Jesus (2 Tim 2:3-4) I varje armé finns två sorters människor: Den ena sorten är de som övertalats att ställa upp. De kämpar bara därför att de måste.

Läs mer

KVINNOR I INDIEN. Förtryck och. motstånd. Förtryck. och

KVINNOR I INDIEN. Förtryck och. motstånd. Förtryck. och KVINNOR I INDIEN Förtryck Förtryck och och motstånd Indien har genomgått radikala förändringar på 90-talet, från att ha varit en mer eller mindre självförsörjande nation tvingades landet strukturanpassa

Läs mer

Hur tidigare liv, drömmar, och Själsfärder hjälper dig att finna Gud ECKANK AR. Uråldrig visdom

Hur tidigare liv, drömmar, och Själsfärder hjälper dig att finna Gud ECKANK AR. Uråldrig visdom Hur tidigare liv, drömmar, och Själsfärder hjälper dig att finna Gud ECKANK AR Uråldrig visdom för vår tid e ECKANKAR Uråldrig visdom för vår tid Den här boken har blivit granskad och utgiven under överinseende

Läs mer

Dedikation: Jag vill av hela mitt hjärta tillägna den här boken, till hela min familj, i när och fjärran!

Dedikation: Jag vill av hela mitt hjärta tillägna den här boken, till hela min familj, i när och fjärran! Bokbeskrivning Fred på Jorden är inte en vara med artikelnummer, som man kan beställa via telefon och betala med plastkortet. Fred är inte heller något man kan tilltvinga sig med bomber och granater. Fred

Läs mer

Trafficking är det moderna slaveriet. Elever på Angeredgymnasiet om trafficking och prostitution VT 2012

Trafficking är det moderna slaveriet. Elever på Angeredgymnasiet om trafficking och prostitution VT 2012 Trafficking är det moderna slaveriet Elever på Angeredgymnasiet om trafficking och prostitution VT 2012 Den grekiska filosofen Aristoteles sade Slaven är ett stycke egendom med själ. Detta citat tycker

Läs mer

The circle of simplicity

The circle of simplicity The circle of simplicity Return to the good life - Cecilie Andrews En svensk sammanfattning Nedan finns en sammanfattning av den amerikanska boken The circle of simplicity som är skriven av Cecile Andrews

Läs mer

En reformerad upphovsrätt

En reformerad upphovsrätt En reformerad upphovsrätt Christian Engström Rick Falkvinge En reformerad upphovsrätt Christian Engström & Rick Falkvinge Boken har publicerats av Christian Engström, ledamot i Europaparlamentet för Piratpartiet,

Läs mer

Samhällskunskap 1 100p Ett hållbart samhälle Smakprov

Samhällskunskap 1 100p Ett hållbart samhälle Smakprov Samhällskunskap 1 100p Ett hållbart samhälle Smakprov Pauline Göthberg Gunnar Hultman Inga-Lill Söderberg Ylva Yngveson Introduktion till boken Studentlitteratur Skola och vuxenutbildning Box 141, 221

Läs mer

Bok T vå. Sanna Föräldrar

Bok T vå. Sanna Föräldrar Bok T vå Sanna Föräldrar Innehåll Kapitel 1 Vad är en sann förälder? Sektion 1 Betydelsen av Sanna Föräldrar 177 Sektion 2 Sannhetens ursprung 177 2.1 Vad betyder sannhet? 177 2.2 Källan till sannhet

Läs mer

Vad innebär Ränta? Inledning

Vad innebär Ränta? Inledning 1 Vad innebär Ränta? Vad är ränta? 2 / Pengarnas rörelsemönster/cirkulation 3 / Fyra missuppfattningar om ränta; enligt Margrit Kennedy 3 / Gesell och en alternativ penningteori 5 / Värderingar och ränta

Läs mer

J E S U O R D INNEHÅLL. Del Ett VEM SÄGER NI ATT JAG ÄR?

J E S U O R D INNEHÅLL. Del Ett VEM SÄGER NI ATT JAG ÄR? J E S U O R D INNEHÅLL Del Ett VEM SÄGER NI ATT JAG ÄR? Problemet med religionen Världens ljus Uppenbarelsen Det levande ordet Fadern Den gode herden Mat för själen Del Två DET NYA RIKET Himmelriket Det

Läs mer

Mission stavas passion

Mission stavas passion Mission stavas passion Mission stavas passion www.missionskyrkan.se & www.smu.se Svenska Missionskyrkan: 08-674 07 00, info@missionskyrkan.se SMU: 08-545 915 30, info@smu.se Box 6302, 113 81 Stockholm.

Läs mer

1 Elmbrant 2000, sid 98.

1 Elmbrant 2000, sid 98. Förord Vårt anarkistparti vann skolvalet! Det var på Hässelbystrandskolan, min gamla högstadieskola, hösten 1988. Som vanligt när det var riksdagsval skulle vi leka val i skolan, skolval. Men jag och min

Läs mer

innehåll kyrkan i världen inledning jag i världen vi kan påverka världens kurs världens kurs underlag för övningarna 57 mer att läsa och lära 60

innehåll kyrkan i världen inledning jag i världen vi kan påverka världens kurs världens kurs underlag för övningarna 57 mer att läsa och lära 60 grundkurs version 2.0 2011 innehåll inledning Det här är Världens kurs 4 Så här kan du använda Världens kurs 5 Genomgående tankar 8 Grundkursens upplägg 8 Till ledarna 9 Inledning/avslutning 10 Värderingsövningar

Läs mer

III EKOLOGI KRÖNIKA HELA SKAPELSEN JÄMRAR SIG Bernard Durel o.p.

III EKOLOGI KRÖNIKA HELA SKAPELSEN JÄMRAR SIG Bernard Durel o.p. III EKOLOGI KRÖNIKA HELA SKAPELSEN JÄMRAR SIG Bernard Durel o.p. För texthänvisningar se sista sidan av artikeln En sårad och delad jord Ännu en gång, inom ramen för dessa fyra möten om frälsningen och

Läs mer

Brev sammanställda av Muhammed Muadi

Brev sammanställda av Muhammed Muadi DE NYA AMERIKABREVEN 12 jönköpingsbor skriver till hemländerna Brev sammanställda av Muhammed Muadi Ett samarbetsprojekt mellan Biblioteken, Kultur Jönköpings kommun och Stadskontoret Adress: Dag Hammarskjölds

Läs mer

Hur du kan uppleva Guds kärlek och förlåtelse Häfte 1 av Bill Bright (Detta häfte finns att köpa hos www.agapesverige.se)

Hur du kan uppleva Guds kärlek och förlåtelse Häfte 1 av Bill Bright (Detta häfte finns att köpa hos www.agapesverige.se) Hur du kan uppleva Guds kärlek och förlåtelse Häfte 1 av Bill Bright (Detta häfte finns att köpa hos www.agapesverige.se) Innehållsförteckning Inledning I. Det största äventyret Andliga kristnas inflytande

Läs mer