Lantmäteriverket 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "24.10.2013 Lantmäteriverket 2013"

Transkript

1 Client-systemkrav I det här dokumentet har vi samlat ihop de krav som användningen Fastighetsdatatjänsten ställer på användarens maskin- och programvara, anvisningar för att klarlägga de tillämpningsversioner som används samt information om de inställningar och tillägg hos webbtillämpningarna som vi vet att påverkar tillämpningarnas funktion. Operativsystem Tillämpningen har utvecklats och testats i Windows-miljön. För att lösa eventuella problem som anknyter till andra operativsystems särdrag kan vi tyvärr inte bistå. Tillämpningen är emellertid webbläsarbaserad, och därför är det sannolikt att den också kan användas med webbläsare som stöds av de flesta andra operativsystemversioner, om andra i detta dokument beskrivna förutsättningar som Java-stödet uppfylls. Webbläsarversion Tillämpningen har utvecklats och testats med följande webbläsare: Internet Explorer,, Google Chrome och. Om du använder någon annan webbläsare, som alltså inte stöds, eller en mycket gammal version av de ovan nämnda, kommer tillämpningen att startas med standardinställningar, vilka inte nödvändigtvis fungerar helt korrekt i webbläsaren i fråga. Internet Explorer: Version 6.x eller nyare Kontrollera versionen: Anvisning/Information om Internet Explorer (Help / About Internet Explorer). T.ex I vissa fall gäller det att veta vilka uppgraderingsversioner finns installerade i webbläsaren. : Version 3.5 eller nyare Kontrollera versionen: Anvisning/Information om Mozilla (Help / About Mozilla ). T.ex. version 5.0. Skyddad förbindelse I tillämpningen används en https-förbindelse som är krypterad med SSL3 för att skydda dataöverföringen mellan tillämpningsservrarna och kunddatorn från utomstående. För att åstadkomma en lyckad förbindelse ska webbläsaren vara försedd med åtminstone SSL 2.0 eller TLS 1.0 protokoll. Krypteringen stöds i standardinställningarna i alla de webbläsare som stöds, men den kan också blockeras från tillämpningsinställningarna. Internet Explorer: Du ska välja Internetinställningar / Tilläggsinställningar / Säkerhet / Använd SSL 3.0 säkerhet eller Använd TLS 1.0 säkerhet. Du ska välja Verktyg / Inställningar / Tilläggsinställningar / Kryptering / Tillåt SSL 3.0 säkerhetsprotokoll

2 Du ska välja Inställningar / Noggranna justeringar / HTTPS/SSL / Använd SSL 3.0 Säkerhet : Alltid i bruk Java-stöd För behandling av tillämpningens kartfunktioner används Java-miniprogram (applet), varför Javakörningsmiljö (JRE, Java runtime environment, Java plug-in) ska vara installerad och kunna användas i webbläsaren. Om Java-plugin fattas eller användningen av Java har blockerats från webbläsarens inställningar bör ett meddelande därom synas på kartramen i användargränssnittsfönstret. Beroende på vilken webbläsar-inställningskombination du använder syns inte meddelandet alltid, varvid Java-bristen kan ses så, att kartans webbläsarfunktioner inte laddas på tillämpningens huvud- och orienteringskartramar, utan istället syns t.ex. en streckad linje, ett rött kryss eller endast en tom ram. Om Java-stödet inte är installerat kan det installeras från adressen Om flera av Sun Microsystems Java-plug-ins och/eller webbläsare är installerade i datorn är det även möjligt att kontrollera och välja via Windows-kontrollpanelen vilken version används i respektive webbläsare: Start-meny / Kontrollpanel / Java (Plug-in) / Browser eller med nyare Java-versioner Start-meny / Kontrollpanel / Java / Advanced / <APPLET> tag support eller.. / Default Java for browsers eller Start-menyn / Kontrollpanel / Program / Java / Java / Wiew and manage Java runtime versions.. Internet Explorer 6.x Sun Java plug-in version eller nyare. Tillämpningen stöder inte Microsofts egen Java-virtualmaskin (Java VM) som sänts med vissa webbläsare. I vissa nyare Windows-versioner levereras inte Java-delen med webbläsaren, i vilket fall Sun Java plug-in ska installeras själv. Kontrollera versionen: Sun Java är i bruk om följande punkt finns med i menyn och är vald: Verktyg / (Internet) Inställningar / Tilläggsinställningar / Java (Sun) / Use Java eller Use JRE. Versionsnumret finns på raden i fråga, t.ex. Java 2 v1.4.2_07. Microsoft VM är i bruk om Sun Java inte är vald och i menyn Verktyg / Inställningar / Tilläggsinställningar / Microsoft VM / är Java JIT compiler i bruk märkt med kryss. Med andra ord om du kryssat för båda Java-alternativen, används Sun Java. Det är möjligt att blockera körningen av Java-miniprogram från webbläsarens inställningar. För att starta Java-miniprogrammen måste du välja följande: Verktyg / (Internet) Inställningar / Säkerhet /Zonens säkerhetsnivå = Normal eller lägre. Om anpassade säkerhetsinställningar är i bruk, får du inte välja Säkerhet / Anpassad nivå / Kommandoserier / Utför Java-miniprogram = Ta ur bruk. Om Microsoft VM är i bruk, får du inte välja Verktyg / (Internet) Inställningar / Säkerhet / Anpassad nivå / Microsoft VM / Java-behörighet = Ta Java kommandoserierna ur bruk. Internet Explorer 7.x Java-delen installeras inte med webbläsaren. Sun Java Plug-in 5.0 eller nyare måste vara installerad. Kontrollera versionen:

3 Se Verktyg / Internetinställningar / Tilläggsinställningar / Java (Sun) / Use JRE. Versionsnumret finns på raden i fråga, t.ex _01 for <applet> Det är möjligt att blockera körningen av Java-miniprogram från webbläsarens inställningar. För att starta Java miniprogrammen måste du välja följande: Verktyg / (Internet) Inställningar / Säkerhet /Zonens säkerhetsnivå = Mellanhög eller lägre. Om anpassade Säkerhetsinställningar används, får du inte välja Säkerhet / Anpassad nivå / Kommandoserier / Utför Java-miniprogram = Ta ur bruk. Om du önskar upprätthålla högre säkerhetsnivå på andra webbplatser ska respektive webbplats tillsättas på zonen för tillförlitliga webbplatser: Verktyg / Internetinställningar / Säkerhet / Tillförlitliga webbplatser / Webbplatser / Tillsätt denna webbplats till zonen. Den installerade Java-delen är i bruk som förvald, men kan tas ur bruk på samma sätt som andra tilläggsdelar med följande funktion Verktyg / Kontroll av tilläggsdelar / Ta tilläggsdelar i eller ur bruk. Det som åtminstone ska användas är Java Plug-in, Sun Java consol. Funktionen Verktyg / Internetinställningar / Tilläggsinställningar / Återställ inställningarna i Internet Explorer / Återställ tar alla webbläsarens tilläggsdelar ur bruk, varför Java-delen måste tillsättas i bruk med ovannämnda funktion Kontroll av tilläggsdelar om funktionen i fråga av någon anledning har använts. Internet Explorer 8.x eller nyare Java-delen installeras inte med webbläsaren, men vid behov föreslår webbläsaren automatisk installering. Sun Java Plug-in 5.0 eller nyare måste vara installerad. Kontroll av version: o Välj Verktyg / Hantering av tilläggsdelar och från fönstret som öppnas Visa / Alla tilläggsdelar. Kontrollera i listan Sun Microsystems / Java Plug-in spalten för Version. Versionsnumreringen visas så att t.ex betyder java 5.0 och på motsvarande sätt betyder java 6.0. Körning av Java-miniprogram kan blockeras från webbläsarens säkerhetsinställningar. För att starta Java-miniprogram måste du välja: Verktyg / Internetinställningar / Säkerhet / Zonens säkerhetsnivå = Mellanhög eller lägre. Om anpassade säkerhetsinställningar används, får du inte välja Säkerhet / Anpassad nivå / Kommandoserier / Utför Java-miniprogram = Ta ur bruk. Om du önskar upprätthålla högre säkerhetsnivå på andra webbplatser ska respektive webbplats tillsättas på zonen för tillförlitliga webbplatser: Verktyg / Internetinställningar / Säkerhet / Tillförlitliga webbplatser / Webbplatser / Tillsätt denna webbplats till zonen. Den installerade Java-delen är i bruk som förvald, men kan tas ur bruk på samma sätt som andra tilläggsdelar med följande funktion Verktyg / Kontroll av tilläggsdelar / Ta tilläggsdelar i eller ur bruk / Tilläggsdelar som Internet Explorer använder. Det som åtminstone ska användas är Java Plug-in och Sun Java console. Funktionen Verktyg / Internetinställningar / Tilläggsinställningar / Återställ inställningarna i Internet Explorer / Återställ tar alla webbläsarens tilläggsdelar ur bruk, varför Java-delen måste tillsättas i bruk med ovannämnda funktion Kontroll av tilläggsdelar, om funktionen i fråga av någon anledning har använts. Sun Java 5.0 eller nyare. Java installeras inte tillsammans med webbläsaren, men vid behov kan tillämpningen installera Java automatiskt och även hitta en efteråt inställd Java körningsmiljö. Kontrollera versionen:

4 Välj Verktyg / Tilläggsdelar och kontrollera i Bihangslistan JavaTM Java Plug-in. Versionsnumreringen visas så att t.ex betyder java 5.0 och på motsvarande sätt betyder java 6.0. Om det finns flera versioner används det senaste versionsnumret. Webbläsaren installerar Java-stödet vid behov och erbjuder även en nyare version när en sådan finns tillgänglig. Java-stödet är i bruk som förvald men kan tas ur bruk på samma sätt som andra tilläggsdelar med följande funktion Inställningar / Noggranna justeringar / Utvidgningar / Blockera alla eller Ta utvidgningar ur bruk en i taget. Du ska välja Utför automatiskt. Java-stödet är installerad som förvald och i bruk. Du ska välja Inställningar / Säkerhet / Tillåt Java. Fastighetsdatatjänstens Java-miniprogram har inte certifierats, vilket innebär att webbläsaren kan varna om osignerad programvara (unsigned application). I varningsfönstret måste alternativet jag godkänner risken väljas. Om kartfunktionerna trots detta inte startar eller webbläsaren meddelar att den har blockerat tillämpningen och inte erbjuder en möjlighet att godkänna att tillämpningen startas är det möjligt att säkerhetsinställningarna i Java förhindrar detta. På fliken Kontrollpanel / Program / Java / Security ska rutan Enable java content in browser vara kryssad och Security Level får vara högst Medium. JavaScript stöd JavaScript har använts för att förverkliga t.ex. öppning av tillämpningens inloggningsfönster, knapparnas funktion, sändning av blanketter och växelverkan mellan fönstrets ramar. Javascript är i bruk som förvald i alla webbläsare som stöds men den kan blockeras från tillämpningsinställningarna. Internet Explorer Det som inte får väljas är Internetinställningar / Säkerhet / Zonens säkerhetsnivå = hög eller om du använder Internetinställningar / Säkerhet / Zonens säkerhetsnivå = Anpassade inställningar får du inte välja Internetinställningar / Säkerhet / Anpassad nivå / Kommandoserier / Tillåt aktiva kommandoserier = Ta ur bruk. Du ska välja Verktyg / Inställningar / Innehåll / Tillåt JavaScript -kommandoserier Du ska välja Inställningar / Noggranna justeringar / Datasekretess / Innehållsinställningar / JavaScript / Tillåt alla sidor att använda JavaScript Du ska välja Inställningar / Säkerhet / Webbinnehåll / Tillåt JavaScript Cookies Tillämpningen använder s.k. cookies (kakor) för att kontrollera användarsessionen, och därför måste webbläsarens inställningar tillåta mottagningen av sessionsbundna cookies för att inloggningen i

5 tillämpningen ska lyckas. På normal säkerhetsnivå är mottagningen av cookies tillåten i alla webbläsare som stöds men kan blockeras från tillämpningsinställningarna. Internet Explorer 6.x: Du ska välja Internetinställningar / Datasekretess / Inställningar = Medelstor eller lägre, eller om Internetinställningar / Datasekretess / Inställningar = Anpassad används, ska du inte välja Tilläggsinställningar för datasekretess / Ena partens cookies / Blockera. 7.x: Du ska välja Internetinställningar / Datasekretess / Inställningar = Mellanstark eller lägre. Du ska välja Inställningar / Datasekretess / Historik / lagrar fullständig historik eller, om du har valt lagrar fullständig historik, ska du kryssa för Tillåt webbplatsen att lagra cookies. Du ska välja Inställningar / Noggranna justeringar / Datasekretess / Innehållsinställningar / Cookies / Tillåt tillsättning av lokaldata. Du ska välja Inställningar / Säkerhet / Acceptera cookies / Alltid eller Endast från webbplatser jag besöker. Att öppna nya webbläsarfönster Från webbläsarinställningar eller med webbläsares tilläggsdelar eller program som ska installeras separat kan webbplatsen blockeras att öppna nya webbläsarfönster (popup-fönster, pop-ups). Då blockeringen används påminner funktionen Till tjänsten användaren om blockeringen, men försöker ändå starta tillämpningen i standardfönstret, varvid webbläsarfönstrens storlek, position och menyernas automatiska kontroll förblir ur bruk. Då det gäller webbplatsen ifråga måste blockeringen tas bort för att tillämpningen i alla situationer ska fungera optimalt. En del webbläsare eller därtill installerade tilläggsdelar kan lyckas blockera även öppningen av standardfönstret, i vilket fall inloggningen i tillämpningen inte lyckas förrän blockeringen tas bort. Internet Explorer 6.x, uppgraderingsversion SP2 och Internet Explorer 7.x eller nyare Då webbläsaren blockerar öppnandet av ett nytt fönster dyker en gul balk upp i sidans övre kant, där det sägs Popup-fönstret blockerat. Genom att klicka på balken öppnas en meny, från vilken popup-fönster kan tillåtas enbart för webbplatsen ifråga genom att välja Tillåt alltid den här webbplatsens popup-fönster eller blockeringen kan tas bort helt och hållet. Blockeringen fås bort också från webbläsarens inställningar genom att avmarkera rutan Verktyg / Internetinställningar / Datasekretess / Blockera popup-fönster. Att öppna popup-fönster kan blockeras från webbläsarens inställningar. Om funktionen blockerar öppningen av tillämpningsfönstret eller utskrifterna på normalt sätt ska antingen tillämpningens webbplats (kiinteistotietopalvelu.maanmittauslaitos.fi) finnas med på listan som tillåter popup-fönster: Verktyg / Inställningar / Innehåll / Blockera popup-fönster / Undantag / Tillåtna webbplatser, eller blockeringen av popup-fönster tas bort helt och hållet: avmarkera rutan Verktyg / Inställningar / Innehåll / Blockera popup-fönster.

6 Att öppna popup-fönster kan blockeras från webbläsarens inställningar. Om funktionen blockerar öppningen av tillämpningsfönstret eller utskrifterna på normalt sätt ska antingen o o tillämpningens webbplats (kiinteistotietopalvelu.maanmittauslaitos.fi) ska finnas med på listan som tillåter popup-fönster: Inställningar / Noggranna justeringar / Datasekretess / Innehållsinställningar / Popuofönster / Hantera undantag, eller blockeringen av popup-fönster tas bort helt och hållet: avmarkera rutan Verktyg / Inställningar / Innehåll / Blockera popup-fönster. Att öppna popup-fönster kan blockeras från webbläsarens inställningar. Om funktionen blockerar öppningen av tillämpningsfönstret eller utskrifterna på normalt sätt ska du avmarkera rutan Inställningar / Säkerhet / Webbinnehåll / Blockera popup-fönster. Webbläsarnas tilläggsdelar (plug-ins, add-ons, add-ins, tillägg, insticksmoduler) T.ex. Yahoo-toolbar, Google toolbar eller särskilda popup-blocker program erbjuder egna funktioner, vilka kan blockera öppnandet av fönster även om webbplatsen är inställd som tillförlitlig från webbläsarens egna inställningar eller om popup-fönster är tillåtna. Om dylika tilläggsdelar blivit installerade (med avsikt eller inte) i webbläsaren, ska öppnande av fönster (för webbplatsen ifråga) tillåtas separat från alla dessa. PDF-utskrifter Produkterna Fastighetsregisterdata, Kartutskrift ur fastighetsregistret, Fastighetsregisterutdrag och Kartutdrag för en fastighet är dokument i form av pdf-utskrifter, vilka kan öppnas med hjälp av en avgiftsfri Adobe Acrobat (reader) eller ett Adobe reader-program. Programmet kan installeras från Adobes webbplats. (http://www.adobe.com/fi/products/acrobat/readstep2.html). Kartutskrifterna är förverkligade så, att kartbilderna vid utskrift på A4-papper ska skrivas ut måttnoggrannt, om utskriftsskalan är 100 %. Det är emellertid möjligt att från pdf-inställningarna definiera skrivaren att anpassa utskriften till papper, varvid måttnoggrannheten förloras. Vid utskrift ska användaren därför se till att ingen anpassning utförs. Inställningarna varierar beroende på versionen av Reader, t.ex. i versionen Adobe Reader 7.0 kan i utskriftsfönstret väljas Sidbehandling / Sidskalning = Ingenting (Page handling / Page scaling = None). Internet Explorer Webbläsaren uppfattar öppnandet av pdf-dokument som nedladdning av filer från Internet. För att öppna pdf-dokument Du ska inte välja Internetinställningar / Säkerhet / Anpassad nivå / Laddning av filer / Ta ur bruk. Beroende på webbmiljöns andra inställningar kan det hända att du inte får välja Internetinställnigar / Säkerhet / Anpassad nivå / Tillåt automatisk nedladdning av filer -förfrågan / Ta ur bruk Bildskärmens inställningar Tillämpningen kontrollerar användarens bildskärmsläge med hjälp av inloggningssidans javascript och anpassar användargränssnittets storlek och inställningar i enlighet därmed. Resolutionsrekommendationen är minst 1024x768 pixel. Fungerar även med en mindre resolution, men användbarheten försämras. Färgerna gärna åtminstone 16-bit så att kartan syns ordentligt.

24.3.2011 Lantmäteriverket 2011. Client-systemkrav

24.3.2011 Lantmäteriverket 2011. Client-systemkrav Client-systemkrav I det här dokumentet har vi samlat ihop de krav som användningen av FDS-webbinformationstjänsten och Kartplatsen för fackmän ställer på användarens maskin- och programvara, anvisningar

Läs mer

1. Hur öppnar jag Polisens blanketter / formulär, trycksaker och annat som är i PDF-format?

1. Hur öppnar jag Polisens blanketter / formulär, trycksaker och annat som är i PDF-format? PDF-tips Vill du veta mer eller har problem med att ladda ner eller att öppna PDF-filer på polisen.se? Här får du några tips. 1. Hur öppnar jag Polisens blanketter / formulär, trycksaker och annat som

Läs mer

Visma Proceedo. Att logga in - Manual. Version 1.4. Version 1.4 / 151016 1

Visma Proceedo. Att logga in - Manual. Version 1.4. Version 1.4 / 151016 1 Visma Proceedo Att logga in - Manual Version 1.4 Version 1.4 / 151016 1 Innehåll 1) INLOGGNING VIA MEDARBETARWEBBEN... 4 2) INTERNET EXPLORER... 7 2.1 Java... 7 2.2 Popup- fönster... 9 2.3 Browser, 32-64-bitars

Läs mer

Systemkrav myschenker.se

Systemkrav myschenker.se Systemkrav myschenker.se Dessa systemkrav måste vara helt uppfyllda för att full funktionalitet ska kunna garanteras: PC med Windows XP, Vista eller Windows 7 Microsoft Internet Explorer 7 eller högre,

Läs mer

Visma Proceedo. Att logga in - Manual. Version 1.3 / 140414 1

Visma Proceedo. Att logga in - Manual. Version 1.3 / 140414 1 Visma Proceedo Att logga in - Manual Version 1.3 / 140414 1 Innehållsförteckning 1) INLOGGNING VIA VERKTYG OCH SYSTEM... 3 2) INTERNET EXPLORER... 6 2.1 Java... 6 2.2 Popup-fönster... 8 2.3 Browser, 32-

Läs mer

Visma Proceedo. Att logga in - Manual. Version Version /

Visma Proceedo. Att logga in - Manual. Version Version / Visma Proceedo Att logga in - Manual Version 1.4.1 Version 1.4.1 / 170510 1 Innehåll 1) INLOGGNING VIA MEDARBETARWEBBEN... 4 2) INTERNET EXPLORER... 7 2.1 Java... 7 2.2 Popup- fönster... 9 2.3 Browser,

Läs mer

19. Skriva ut statistik

19. Skriva ut statistik 19. Skiva ut statistik version 2006-05-10 19.1 19. Skriva ut statistik Den här dokumentationen beskriver hur man skriver ut statistik från SPFs medlemsregister via Internet. Observera att bilderna är exempel

Läs mer

Rekommenderad IT-miljö

Rekommenderad IT-miljö Rekommenderad IT-miljö INNEHÅLL SIDNUMMER Dator 1 Internetuppkoppling Webbläsare Webbläsare Inställningar Telefoner 2 Smartphone Inloggning med säkerhetsdosa Bilder Internet Explorer 3 Mozilla Firefox

Läs mer

Visma Proceedo Att logga in - Manual

Visma Proceedo Att logga in - Manual Visma Proceedo Att logga in - Manual Version 1.1 / 131028 1 Innehållsförteckning 1) INLOGGNING VIA VERKTYG OCH SYSTEM... 3 2) INTERNET EXPLORER... 6 2.1 Java... 6 2.2 Popup-fönster... 8 2.3 Browser, 32-

Läs mer

Blackboard learning system CE

Blackboard learning system CE Blackboard learning system CE Inställningar (Del av studentmanual, Kap 7) 20080101 1 Inställningar Det finns vissa grundläggande krav på din dator och dess inställningar för att Blackboard ska fungera

Läs mer

Korma [Tiedoston otsikko] Ssähkno Maija VIPU-ANVÄNDARENS ANVISNING. ELEKTRONISK STÖDANSÖKAN 2014 Huvudstödsansökan

Korma [Tiedoston otsikko] Ssähkno Maija VIPU-ANVÄNDARENS ANVISNING. ELEKTRONISK STÖDANSÖKAN 2014 Huvudstödsansökan Korma [Tiedoston otsikko] Ssähkno Maija VIPU-ANVÄNDARENS ANVISNING ELEKTRONISK STÖDANSÖKAN 2014 Huvudstödsansökan Innehåll 1 Allmänt om tillämpningen... 3 1.1 Krav på maskinvara... 3 1.2 Användarrättigheter

Läs mer

Användarhandledning. edwise Webbläsarinställningar 2012-10-24

Användarhandledning. edwise Webbläsarinställningar 2012-10-24 Användarhandledning edwise Webbläsarinställningar 2012-10-24 Sida 2/11 Innehållsförteckning 1 Webbläsarinställningar... 3 1.1 Internet Explorer Kompatibilitetsläge... 3 1.1.1 Inställningar för kompatibilitetsvyn...

Läs mer

Beställnings- och installationsguide av Dubbelskydd

Beställnings- och installationsguide av Dubbelskydd Beställnings- och installationsguide av Dubbelskydd 1. Logga in i lokalnätbutiken med ditt användarnamn. Om du inte har något användarnamn kan du skapa ett genom att registrera dig som användare. a. Användarnamnet

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL ANSLUTA TILL REGION HALLAND VIA CITRIX

ANVÄNDARMANUAL ANSLUTA TILL REGION HALLAND VIA CITRIX ANVÄNDARMANUAL ANSLUTA TILL REGION HALLAND VIA CITRIX Dokumentet beskriver hur anställda på Region Halland, samt externa samarbetspartners, ansluter och arbetar på distans via Region Hallands Citrix lösning.

Läs mer

Hja lp till Mina sidor

Hja lp till Mina sidor Hja lp till Mina sidor Vanliga Frågor Varför godkänner inte Mina sidor mitt personnummer trots att jag har prövat flera gånger och är säker på att jag skrivit rätt? Du behöver använda ett 12 siffrigt personnummer

Läs mer

Lathund Blanketthotell Komma igång

Lathund Blanketthotell Komma igång Lathund Blanketthotell Komma igång Introduktion Denna lathund innehåller lite samlade råd och tips för de som ska använda tjänster från NT Smartwork. (För de som redan börjat använda Blanketthotellet finns

Läs mer

2 Inloggning. 3 Inställningar. Användarmanual systeminställningar Förskrivarportalen

2 Inloggning. 3 Inställningar. Användarmanual systeminställningar Förskrivarportalen 1 Introduktion Förskrivarportalen Dokumentet riktar sig till användare av Förskrivarportalen i 10-gruppen Skåne. Dokumentet beskriver eventuella systeminställningar som kan behöva göras för att Förskrivarportalen

Läs mer

SDC Violweb Kom-igång-guide. En instruktion för användare version 2.5 (mars 2016)

SDC Violweb Kom-igång-guide. En instruktion för användare version 2.5 (mars 2016) SDC Violweb Kom-igång-guide En instruktion för användare version 2.5 (mars 2016) Sammanfattning Den här anvisningen är till för dig som ska börja använda dig av SDCs tjänster. Anvisningen förklarar hur

Läs mer

Användarhandledning. edwise Webbläsarinställningar 2013-10-24

Användarhandledning. edwise Webbläsarinställningar 2013-10-24 Användarhandledning edwise Webbläsarinställningar 2013-10-24 Sida 2/22 Innehållsförteckning 1 Webbläsarinställningar... 3 1.1 Internet Explorer Kompabilitetsläge... 3 1.1.1 Inställningar för kompabilitetsvyn...

Läs mer

Viktigt angående Kund- och Förskrivarportalen

Viktigt angående Kund- och Förskrivarportalen Viktigt angående Kund- och Förskrivarportalen Webbläsare Intern Explorer v6.0 eller senare stöds. Andra webbläsare kan fungera men omfattas inte av någon support. Skärmupplösning Kund- och Förskrivarportalen

Läs mer

RSI Road Status Information A new method for detection of road conditions

RSI Road Status Information A new method for detection of road conditions WP 5 Sida 1 av 15 RSI Road Status Information A new method for detection of road conditions Användarmanual för RSI WP 5 Sida 2 av 15 Användarmanual för RSI Om detta dokument Detta dokument är en användarmanual

Läs mer

Användarhandledning. edwise Webbläsarinställningar 2013-01-11

Användarhandledning. edwise Webbläsarinställningar 2013-01-11 Användarhandledning edwise Webbläsarinställningar 2013-01-11 Sida 2/14 Innehållsförteckning 1 Webbläsarinställningar... 3 1.1 Internet Explorer Kompatibilitetsläge... 3 1.1.1 Inställningar för kompatibilitetsvyn...

Läs mer

Nyheter i PaletteArena 6.3

Nyheter i PaletteArena 6.3 Nyheter i PaletteArena 6.3 I april 2016 uppgraderade Sveriges lantbruksuniversitet sitt elektroniska fakturahanteringssystem PaletteArena (Palette) från version 5.3 till version 6.3. Det är inte mycket

Läs mer

Felsökning av vanliga fel Kontrollera installera version Innehållsförteckning

Felsökning av vanliga fel Kontrollera installera version Innehållsförteckning Felsökning av vanliga fel I det här dokumentet har vi försökt sammanställa de vanligast förekommande felen. Observera att felsökningen förutsätter att du lyckats installera Net id och Telia E-legitimation

Läs mer

Dokument Datum Revision WEBBLÄSARE-INSTÄLLNNGAR 2006-06-26 B

Dokument Datum Revision WEBBLÄSARE-INSTÄLLNNGAR 2006-06-26 B Webbläsare - Inställningar 1(5) 1 Introduktion I takt med att säkerhetsmedvetandet ökat omkring webbsurfande, har leverantörerna av dragit åt tumskruvarna i säkerhetsinställningarna i sina webbläsare.

Läs mer

Installationsanvisningar

Installationsanvisningar Installationsanvisningar Hogia Webbrapporter INNEHÅLLSFÖRTECKNING Systemkrav version 2013.x 3 Installation av IIS för Windows Server 2008 5 Nyinstallation av Hogia Webbrapporter 8 Installation och inloggning

Läs mer

Viktiga inställningar för Isolda webshop

Viktiga inställningar för Isolda webshop Viktiga inställningar för Isolda webshop Denna webshop är optimerad för Internet Explorer 6, Mozilla Firefox 2, Safari 2 och senare versioner. Vi använder både vanliga cookies (en fi l som sparas på din

Läs mer

Introduktion. Markera den gröna bocken. Skriv in URL:en http://www.ipoint.se. Klicka på knappen Platser.

Introduktion. Markera den gröna bocken. Skriv in URL:en http://www.ipoint.se. Klicka på knappen Platser. LATHUND Introduktion Välkommen till vår interaktiva kursportal. Detta är en lathund för dig som ska utbilda dig med hjälp av ipoint-kurser. Instruktionerna gäller när du använder Internet Explorer 8.0

Läs mer

Kennelklubbens Omakoira-medlemstjänst Instruktion angående adresslistor för kenneldistrikten

Kennelklubbens Omakoira-medlemstjänst Instruktion angående adresslistor för kenneldistrikten Kennelklubbens Omakoira-medlemstjänst Instruktion angående adresslistor för kenneldistrikten Finska Kennelklubben 8.9.2014 2(10) Adresslistor för kenneldistrikten Innehåll: Allmänt... 3 Att ta fram listor...

Läs mer

Manual för utskrift av pris och produktskyltar

Manual för utskrift av pris och produktskyltar Manual för utskrift av pris och produktskyltar Med Skyltdirekt.nu skapar du på ett användarvänligt sätt pris och produktskyltar. Alla i butiken kan skapa prisskyltar. Ingen datavana eller installation

Läs mer

Starta Egenrapportering automatiskt i Windows

Starta Egenrapportering automatiskt i Windows EGENRAPPORTERING WINDOWS Starta Egenrapportering automatiskt i Windows En förutsättning för att starta Egenrapportering är att man har Java installerat på sin dator. Vi rekommenderar av säkerhetsskäl att

Läs mer

Unifaun OnlinePrinter

Unifaun OnlinePrinter Unifaun OnlinePrinter Pacsoft Online 2015-01-30 2 Innehåll 1 Ändra skrivarinställningar Unifaun OnlinePrinter... 3 2 Autoinstallation av Unifaun OnlinePrinter... 4 3 Installation av Java... 5 4 Felsökning

Läs mer

Extern åtkomst till Sociala system

Extern åtkomst till Sociala system STADSLEDNINGSKONTORET IT-AVDELNINGEN Dnr 033-0642/2011 Bilaga 1 Extern åtkomst till Sociala system för utförare inom Äldreomsorgen och Omsorgen om funktionshindrade 2 Innehållsförteckning Extern åtkomst

Läs mer

Installationsanvisningar. till IST Analys

Installationsanvisningar. till IST Analys Installationsanvisningar för IEklient till IST Analys 2 Med rätt säkerhetsinställningar i din webbläsare ska det vara enkelt att komma igång med IST analys. Allt ska då laddas hem och starta automatiskt

Läs mer

Skyltdirekt 08-550 029 79 www2.skyltdirekt.nu support@skyltdirekt.nu

Skyltdirekt 08-550 029 79 www2.skyltdirekt.nu support@skyltdirekt.nu Med Skyltdirekt.nu skapar du på ett användarvänligt sätt pris och produktskyltar. Alla i butiken kan skapa prisskyltar. Ingen datavana eller installation krävs. Skyltdirekt 08-550 029 79 www2.skyltdirekt.nu

Läs mer

Användarguide för anslutning till Treserva och TES 2016-02-29. Användarguide för anslutning till Treserva och TES

Användarguide för anslutning till Treserva och TES 2016-02-29. Användarguide för anslutning till Treserva och TES Användarguide för anslutning till Treserva och TES Innehållsförteckning Systemkrav... 3 Symantec VIP Access... 4 För tvåfaktorsautentisering via mobiltelefon... 4 För två-faktorsautentisering via dator...

Läs mer

Unifaun OnlinePrinter

Unifaun OnlinePrinter Unifaun OnlinePrinter Unifaun Online 2013-04-25 2 Innehåll 1 Ändra skrivarinställningar Unifaun OnlinePrinter... 3 2 Autoinstallation av Unifaun OnlinePrinter... 4 3 Installation av Java... 6 4 Felsökning

Läs mer

Java och Javascript. Krishna Tateneni Översättare: Stefan Asserhäll

Java och Javascript. Krishna Tateneni Översättare: Stefan Asserhäll Krishna Tateneni Översättare: Stefan Asserhäll 2 Innehåll 1 Java och Javascript 4 1.1 Java............................................. 4 1.2 Javascript........................................... 4 3 1

Läs mer

Informationsmaterial och manual Nytt körordersystem webb 2015-04-28

Informationsmaterial och manual Nytt körordersystem webb 2015-04-28 Informationsmaterial och manual Nytt körordersystem webb 2015-04-28 Ändringslogg Datum Notering Sign 2015-03-13 Första version LN 2015-03-20 Förtydligande dygnsorder LN 2015-04-28 Guide blockering pop-up

Läs mer

Manual för externa sökande

Manual för externa sökande Aditro Recruit 9.2 10.11.2015 Aditro Recruit 9.2 Manual för externa sökande Aditro Recruit 9.2 10.11.2015 Innehållsförteckning 1. Logga in i systemet... 1 1.1. Låst användarkonto... 2 2. Skapa ett användarkonto...

Läs mer

Handledning för Installation av etikettskrivare

Handledning för Installation av etikettskrivare Handledning för Installation av etikettskrivare Windows 7 Expert Systems 2011 Expert Systems kundtjänst: Senast Uppdaterad: 15-02-23 Exder Etikettskrivare Windows 7 Sida 2 av 23 Innehållsförteckning 1.

Läs mer

ProReNata Journal. Snabbstart

ProReNata Journal. Snabbstart ProReNata Journal Snabbstart 1 av 8 Välkommen till ProReNata Journal! Vi har lagt ner stor möda på att det här systemet ska bli ett tillförlitligt och enkelt verktyg som hjälper dig i din vardag. Den här

Läs mer

Lathund för att hantera kongresshandlingar

Lathund för att hantera kongresshandlingar Lathund för att hantera kongresshandlingar Dator PC Inför och under kongressen 2013 förekommer handlingarna enbart i digital form, närmare bestämt i PDF-format. I denna lathund får du som använder en dator/pc

Läs mer

PM 2007-12-05 Dokumentation

PM 2007-12-05 Dokumentation Installation av Cadcorp SIS Installerat program innehåller dessa moduler: Map Browser Map Reader Map Viewer Map Manager (ingår i Aveny Karta Manager) Map Editor (ingår i Aveny Karta Editor) Map Modeller

Läs mer

Innehåll. Kurs i Windows 7 2013

Innehåll. Kurs i Windows 7 2013 Kurs i Windows 7 2013 Innehåll Nyheter i Windows 7... 2 Inloggning på datorn och nätverket... 2 Skrivbordet... 2 Fönsterhantering... 2 Fäst fönster i kanterna... 2 Maximera på flera sätt... 2 Skaka fönster...

Läs mer

Drag och Släpp & Spara till Server. Säkerhetsinställningar. Version 5.0

Drag och Släpp & Spara till Server. Säkerhetsinställningar. Version 5.0 Drag och Släpp & Spara till Server Säkerhetsinställningar Version 5.0 1 Innehåll Om Drag och Släpp & Spara till Server... 3 Säkerhetsinställningar i webbläsaren... 3 Internet Explorer 9, 10 och 11... 3

Läs mer

Instruktion för åtkomst till Nyps via LstNet

Instruktion för åtkomst till Nyps via LstNet Instruktion för åtkomst till Nyps via LstNet Innehållsförteckning Åtkomst till Nyps via LstNet... 2 Målgrupp... 2 Åtkomst och URL... 2 Ladda ner och installera Citrix Online Plug-in Web... 2 Förberedelser

Läs mer

Systemkrav. Åtkomst till Pascal

Systemkrav. Åtkomst till Pascal Systemkrav Åtkomst till Pascal Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Operativsystem, webbläsare och Net id... 3 3. Net id (Gäller enbart för SITHS-kort)... 6 4. Brandväggar (Gäller enbart för SITHS-kort)...

Läs mer

DGC IT Manual Citrix Desktop - Fjärrskrivbord

DGC IT Manual Citrix Desktop - Fjärrskrivbord DGC IT Manual Citrix Desktop - Fjärrskrivbord Ver 130912 Innehåll 1 Använda Citrix Desktop - Fjärrskrivbord... 2 2 Inställningar i Fjärrskrivbordet... 7 Kontrollera att de applikationer du har tillgång

Läs mer

Studentguide Adobe Connect Pro

Studentguide Adobe Connect Pro Studentguide Adobe Connect Pro 2009-11-10 Inloggning För att vara med i ett möte behöver du inte installera någon programvara utan allt som behövs på din dator är Adobe Flash Player. Det programmet finns

Läs mer

Vilka är de största förändringarna i nätbanken för företag? / Vad förändras i nätbanken för företag?

Vilka är de största förändringarna i nätbanken för företag? / Vad förändras i nätbanken för företag? Förnyelsen av Sparbankens nätbank för företag Vanliga frågor Allmänt Vilka är de största förändringarna i nätbanken för företag? / Vad förändras i nätbanken för företag? Inloggningen till nätbanken ändras

Läs mer

Microsoft Windows 10 Grunder

Microsoft Windows 10 Grunder WINDOWS 10 Grunder INLEDNING Mål och förkunskaper...5 Pedagogiken...5 Hämta övningsfiler...6 1 INTRODUKTION TILL WINDOWS Grundläggande om operativsystem...7 Starta och avsluta Windows 10...8 Välja kommandon...10

Läs mer

Laborationer i kursmomentet Datoranvändning E1. Laboration nr 5: Mer om FrameMaker

Laborationer i kursmomentet Datoranvändning E1. Laboration nr 5: Mer om FrameMaker Sid 1 Laborationer i kursmomentet Datoranvändning E1 http://www.etek.chalmers.se/~hallgren/eda/ : Mer om FrameMaker 1996, 1997 Magnus Bondesson 1998 och 99-09-22 Thomas Hallgren 1 Introduktion I Laboration

Läs mer

TIS-Web startguide 3.6. TIS-Web Startguide

TIS-Web startguide 3.6. TIS-Web Startguide TIS-Web Startguide Den här guiden hjälper dig komma igång med de vanligaste funktionerna i TIS-Web, ladda upp data och utvärdering av färdskrivardata. För mer detaljerad information se manualerna som finns

Läs mer

Kom igång med Etikettskrivaren 1. Ladda ner följande installationsprogram Ladda ner Drivrutiner för etikettskrivare Zebra

Kom igång med Etikettskrivaren 1. Ladda ner följande installationsprogram Ladda ner Drivrutiner för etikettskrivare Zebra Kom igång med Etikettskrivaren Följande är en lathund över de installationer/inställningar som behöver göras i ditt operativsystem för att skrivaren ska fungera fullt ut. Vi utgår ifrån att du har en skrivare

Läs mer

Net id OEM Användarhandbok för Windows

Net id OEM Användarhandbok för Windows Net id OEM Användarhandbok för Windows Net id OEM Användarhandbok för Windows Copyright 2012 SecMaker AB Klassning: Publik Version: 5.6 1 / 8 Net id OEM Användarhandbok för Windows Copyright 2012 SecMaker

Läs mer

ADOBE FLASH PLAYER 10.3 Lokal inställningshanterare

ADOBE FLASH PLAYER 10.3 Lokal inställningshanterare ADOBE FLASH PLAYER 10.3 Lokal inställningshanterare PRERELEASE 03/07/2011 Juridisk information Juridisk information Juridisk information finns på http://help.adobe.com/sv_se/legalnotices/index.html. iii

Läs mer

Viktigt! Läs igenom hela anvisningen innan du påbörjar inloggningen för första gången.

Viktigt! Läs igenom hela anvisningen innan du påbörjar inloggningen för första gången. Inloggning för COINS och COINS Analys Genom inloggningsportalen på http://start.coins.se får du som användare tillgång till alla våra system och tjänster som du är behörig till med ditt SSL-användarcertifikat,

Läs mer

Skapa en pdf-fil med hög kvalitet, lämpad för tryckning Skapa pdf-filen i en PC med Windows Skapa pdf-filen i en Mac

Skapa en pdf-fil med hög kvalitet, lämpad för tryckning Skapa pdf-filen i en PC med Windows Skapa pdf-filen i en Mac Senast uppdaterad 2016-06-01 Biblioteket Skapa och redigera pdf-filer Vid elektronisk publicering av avhandlingar och studentarbeten (examensarbeten) ska du använda filformatet PDF (Portable Document Format).

Läs mer

Cookies tillåtna Popup fönster tillåtna För IE 9 10, behöver blandat innehåll tillåtas OBS!

Cookies tillåtna Popup fönster tillåtna För IE 9 10, behöver blandat innehåll tillåtas OBS! Systemkrav myschenker.se Dessa systemkrav måste vara helt uppfyllda för att full funktionalitet ska kunna garanteras: Cookies tillåtna Popup fönster tillåtna För IE 9 10, behöver blandat innehåll tillåtas

Läs mer

SÅindex 5 i Microsoft Excel 2010

SÅindex 5 i Microsoft Excel 2010 Installera/uppdatera/aktivera SÅindex 5 i Microsoft Excel 2010 Översikt SÅindex 5 är ett tillägg till Microsoft Excel. I SÅindex 5 finns en särskild fil som är en tilläggsfil (en addin). Filen heter Sindex5.xlam.

Läs mer

ANVISNINGAR. Sjundeå e-postsystem. Del 1: inställningar. Version 1.0

ANVISNINGAR. Sjundeå e-postsystem. Del 1: inställningar. Version 1.0 ANVISNINGAR Sjundeå e-postsystem Del 1: inställningar Version 1.0 1(14) Sjundeå e-postsystem Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 1 1 INTRODUKTION OCH ÖVERSIKT... 2 1.1 INTRODUKTION... 2 1.2 ALLMÄNT

Läs mer

Guide för Google Cloud Print

Guide för Google Cloud Print Guide för Google Cloud Print Version 0 SWE Definitioner av symboler Följande symboler används i hela bruksanvisningen: Det här indikerar att det finns en förklaring till hur du hanterar en viss situation

Läs mer

Equalis Online Registrera resultat och hämta rapporter via Internet

Equalis Online Registrera resultat och hämta rapporter via Internet Sida 1 av 10 Equalis Online Registrera resultat och hämta rapporter via Internet Innehållsförteckning Allmän information 1 Inloggning och startsidan 3 Användarinformation 4 Registrera resultat 5 Tidigare

Läs mer

Blackboard learning system CE

Blackboard learning system CE Blackboard learning system CE Hämta filer (Del av studentmanual, Kap 7.3) 20080101 1.1 Problem att hämta/öppna filer För att kunna spara eller öppna filer du hämtar från Internet krävs att du har programvaror

Läs mer

Programutveckling med Java Development Kit. (JDK 1.1.x) och Programmers File Editor (PFE 7.02)

Programutveckling med Java Development Kit. (JDK 1.1.x) och Programmers File Editor (PFE 7.02) UMEÅ UNIVERSITET Institutionen för datavetenskap Thomas Johansson Oktober 1998 Programutveckling med Java Development Kit (JDK 1.1.x) och Programmers File Editor (PFE 7.02) Umeå universitet 901 87 Umeå.

Läs mer

Användarmanual till AD OnLine 2009-03-30

Användarmanual till AD OnLine 2009-03-30 Användarmanual till AD OnLine 2009-03-30 2 Inledning I denna kortfattade manual kommer vi att visa och berätta om AD OnLine som är Arkiv Digitals onlinetjänst för att titta på det historiska källmaterialet

Läs mer

Inloggning till Treserva via extern dator

Inloggning till Treserva via extern dator Inloggning till Treserva via extern dator Innehåll 1 Inloggningsalternativ... 2 1.1 Inloggning via SMS... 2 1.2 Inloggning via E-legitimation... 4 2 Utloggning... 5 3 Helskärmsläge... 6 4 Bläddra mellan

Läs mer

2009-10-28. SDC Web-Access. Installationsanvisning v 2.0.2

2009-10-28. SDC Web-Access. Installationsanvisning v 2.0.2 2009-10-28 SDC Web-Access Installationsanvisning v 2.0.2 Sammanfattning av tjänsten Den här anvisningen är till för dig som ska börja använda dig av SDCs tjänst Web-Access och kommer att förklara vad du

Läs mer

Guide för pdf-formulär

Guide för pdf-formulär Guide för pdf-formulär Innehållsförteckning Rätt programvara... 3 Instruktion för automatiskt formulär... 3 Steg 1 Mall till pdf-format via Word... 3 Alternativt steg 1 Mall till pdf-format via Acrobat...

Läs mer

Användarmanual Mina sidor Timvärden

Användarmanual Mina sidor Timvärden Användarmanual Mina sidor Timvärden 1 1 Inloggning 3 2 Översikt 4 2.1 Välj anläggning 4 3 Timvärden 5 3.1 Ändra period 6 3.2 Zooma i diagrammet 7 3.3 Ändra periodstorlek 8 3.4 Visa som 8 3.5 Enhet 9 3.6

Läs mer

Manual för utskrift av pris och produktskyltar

Manual för utskrift av pris och produktskyltar Manual för utskrift av pris och produktskyltar Med Skyltdirekt.nu skapar du på ett användarvänligt sätt pris och produktskyltar. Alla i butiken kan skapa prisskyltar. Ingen datavana eller installation

Läs mer

Lathund Distansarbete. Lathund. Distansarbete via cap.lio.se i Google Chrome (Windows 8.1)

Lathund Distansarbete. Lathund. Distansarbete via cap.lio.se i Google Chrome (Windows 8.1) 1(6) Lathund via cap.lio.se i Google Chrome (Windows 8.1) Innan du följer stegen i lathunden För Windows 8.1 har tagit fram en lathund för installation av Citrix Receiver och distansarbete via cap.lio.se

Läs mer

Manual för deltagare kursen Bakgavellyft 1010-03-31 1. Så går du kursen Bakgavellyft

Manual för deltagare kursen Bakgavellyft 1010-03-31 1. Så går du kursen Bakgavellyft Manual för deltagare kursen Bakgavellyft 1010-03-31 1 Så går du kursen Bakgavellyft Manual för deltagare kursen Bakgavellyft 1010-03-31 2 Starta kursen 1. Öppna ett Internetfönster och fyll i adressen

Läs mer

LATHUND INSTALLATIONSANVISNINGAR PROJEKTSTRUKTUR 1 SAMMANFATTNING... 2 1.1 FUNKTIONER I INSTALLATIONSPAKET... 2 2 TEKNISK PLATTFORM...

LATHUND INSTALLATIONSANVISNINGAR PROJEKTSTRUKTUR 1 SAMMANFATTNING... 2 1.1 FUNKTIONER I INSTALLATIONSPAKET... 2 2 TEKNISK PLATTFORM... 2013-12-05 Version 1.3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 SAMMANFATTNING... 2 1.1 FUNKTIONER I INSTALLATIONSPAKET... 2 2 TEKNISK PLATTFORM... 3 3 INSTÄLLNINGAR OCH... 4 3.1 INSTÄLLNINGAR I INTERNET EXPLORER... 4 3.1.1

Läs mer

Nyheter i. Solen Pro/SolenX 6.6

Nyheter i. Solen Pro/SolenX 6.6 Nyheter i Solen Pro/SolenX 6.6 Solen Pro och SolenX Nyheter och förbättringar Utseendeförbättringar o Nytt utseende på ikoner i meny (många nya), Toolbar och i TOC o Ny 32bit program-ikon o Nytt ljusare

Läs mer

Installationsanvisningar HogiaLön Plus

Installationsanvisningar HogiaLön Plus Installationsanvisningar HogiaLön Plus Checklista Kontrollera Microsoft.Net Framework 3.5 SP1 Ladda ner och starta installationen av HogiaLön Plus Installera SQL komponenterna i rätt ordning Starta HogiaLön

Läs mer

Guide för kunder med Nordea e-legitimation

Guide för kunder med Nordea e-legitimation Dok namn: Guide för kunder Typ: typ Sida: 1(24) Beslutsfattare: beslutsfattare Status: status Datum: 2013-04-10 Ägare: Servicedesk Version: 1.0 Guide för kunder med Nordea e-legitimation Innehåll Guide

Läs mer

Installationsanvisning för kursens programvara på egen dator

Installationsanvisning för kursens programvara på egen dator Installationsanvisning för kursens programvara på egen dator Två program, Java och DrJava, skall installeras på datorn. DrJava är en så kallad utvecklingsmiljö, ett program som underlättar att programmera

Läs mer

Cookies tillåtna Popup fönster tillåtna För IE 9 11, behöver blandat innehåll tillåtas OBS!

Cookies tillåtna Popup fönster tillåtna För IE 9 11, behöver blandat innehåll tillåtas OBS! Avancerade systemkrav myschenker.se Dessa systemkrav måste vara helt uppfyllda för att full funktionalitet ska kunna garanteras: Cookies tillåtna Popup fönster tillåtna För IE 9 11, behöver blandat innehåll

Läs mer

Antivirus Pro 2011. Snabbguide

Antivirus Pro 2011. Snabbguide Antivirus Pro 2011 Snabbguide Viktigt! På CD-fodralet finns den aktiveringskod som du behöver för att aktivera produkten. Förvara den på ett säkert ställe. Den här produkten får endast användas om det

Läs mer

Installationsinstruktion med rekommenderade inställningar Extern Uppkoppling med OTP och SITHS-kort mot Landstinget Västmanland

Installationsinstruktion med rekommenderade inställningar Extern Uppkoppling med OTP och SITHS-kort mot Landstinget Västmanland LANDSTINGET VÄSTMANLAND Installationsinstruktion med rekommenderade inställningar Extern Uppkoppling med OTP och SITHS-kort mot Landstinget Västmanland Sida 0 av 9 Innehållsförteckning: 1. Hårdvara...

Läs mer

Guide för Google Cloud Print

Guide för Google Cloud Print Guide för Google Cloud Print Version 0 SWE Beskrivning av anmärkningar Följande anmärkning används i den här bruksanvisningen: Information om hur du agerar i en viss situation eller hur du använder en

Läs mer

Fotoballonger. Manual

Fotoballonger. Manual Fotoballonger Manual Installation och nedladdning av programvara När ballongerna ska börja tryckas är första steget att ladda hem programvaran för bildhanteringen. Själva bilden kan i sig behandlas i vilket

Läs mer

Användarmanual - OVK. Användarmanual OVK Version 1.5 Daterad: 2014-09-09

Användarmanual - OVK. Användarmanual OVK Version 1.5 Daterad: 2014-09-09 1 Användarmanual - OVK 2 Inloggning... 3 Allmänt... 4 Öppna protokoll... 6 Fylla i protokoll... 7 Skriva ut protokoll... 16 Returnera protokoll... 17 Uppföljning anmärkningar/åtgärder... 17 3 Inloggning

Läs mer

Retrieve a set of frequently asked questions about digital loans and their answers

Retrieve a set of frequently asked questions about digital loans and their answers GetFAQ Webservice name: GetFAQ Adress: https://www.elib.se/webservices/getfaq.asmx WSDL: https://www.elib.se/webservices/getfaq.asmx?wsdl Webservice Methods: Name: GetFAQ Description: Retrieve a set of

Läs mer

Installationsanvisningar VisiWeb. Ansvarig: Visi Closetalk AB Version: 2.3 Datum: 2009-12-14 Mottagare: Visi Web kund

Installationsanvisningar VisiWeb. Ansvarig: Visi Closetalk AB Version: 2.3 Datum: 2009-12-14 Mottagare: Visi Web kund Sida: 1(7) Installationsanvisningar VisiWeb Ansvarig: Visi Closetalk AB Version: 2.3 Datum: 2009-12-14 Mottagare: Visi Web kund Detta dokument Detta dokument beskriver hur man installerar VisiWeb på en

Läs mer

Pyramid Print och Watcher - Installationsanvisning

Pyramid Print och Watcher - Installationsanvisning Pyramid Print och Watcher - Installationsanvisning Gäller Pyramid Business Studio version 3.42A och PBS Webb Version 1.0 - (141014) Installationshandbok för moduler i Pyramid Business Studio för användning

Läs mer

Lathund för att arbeta med pdf

Lathund för att arbeta med pdf Lathund för att arbeta med pdf Till Riksstämman 2016 är alla handlingar digitala, närmare bestämt i PDF-format. I den här lathunden får du som använder en PC/Mac tips och råd om hur du lättast går tillväga

Läs mer

Instruktion Kemikalieförteckning

Instruktion Kemikalieförteckning Diarienummer Projektnummer Instruktion Kemikalieförteckning Marcus Frenzel Käppalaförbundet 2015-01-30 1. Instruktion Kemikalieförteckning fylla i listan första gången Hoppa direkt till sid 3 om du fyllde

Läs mer

Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide

Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide Installera och uppdatera Windows 8.1 Uppdatera BIOS, program, drivrutiner och kör Windows Update Välj en av installationstyperna Installera Windows 8.1

Läs mer

Dok nr OSF/AV-15:003, ver E Inloggning till Treserva via extern dator

Dok nr OSF/AV-15:003, ver E Inloggning till Treserva via extern dator Inloggning till Treserva via extern dator Innehåll 1 Inloggningsalternativ... 2 1.1 Inloggning via SMS... 2 1.2 Inloggning via E-legitimation... 4 2 Utloggning... 5 3 Helskärmsläge... 6 4 Bläddra mellan

Läs mer

Vårdfaktura lathund för Vårdgivare

Vårdfaktura lathund för Vårdgivare 1 (23) Vårdfaktura lathund för Vårdgivare 2 (23) INTRODUKTION... 3 ATT KOMMA IGÅNG... 3 HJÄLP... 3 SUPPORT... 3 ATT ORIENTERA SIG I SYSTEMET... 3 SÄKER INLOGGNING MED ETJÄNSTEKORT... 4 Kortläsare... 4

Läs mer

Din manual SHARP MX-M260 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3940660

Din manual SHARP MX-M260 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3940660 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SHARP MX- M260. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Microsoft Windows 8 Grunder

Microsoft Windows 8 Grunder WINDOWS 8 GRUNDER Inledning Mål och förkunskaper...5 Pedagogiken...5 Hämta övningsfiler...6 Del 1 1 Introduktion till Windows Grundläggande om operativsystem...7 Starta och avsluta Windows 8...8 Välja

Läs mer

edwise Uppdateringsinformation vecka 04

edwise Uppdateringsinformation vecka 04 edwise Uppdateringsinformation vecka 04 Uppdateringsinformation beskriver nyheter, rättningar och andra förändringar i edwise vid uppdateringen torsdagen den 24 januari, 2013 Sida 2/13 Innehållsförteckning

Läs mer

Skapa och uppdatera en egen Abitti-sticka (Windows 10)

Skapa och uppdatera en egen Abitti-sticka (Windows 10) Skapa och uppdatera en egen Abitti-sticka (Windows 10) 1. Skapa en Abitti-sticka Du behöver en egen USB-minnesticka. Stickan ska vara tom och ha minst 4 GB utrymme. Stickan bör du skaffa själv. Läs först

Läs mer

Manual Sportident Onlinekontroll via GPRS

Manual Sportident Onlinekontroll via GPRS Manual Sportident Onlinekontroll via GPRS 2012-07-10 Komponenter För att använda onlinekontroll över GPRS behövs dessa delar: GPRS låda (GPRS-modem med samlingsbox och batterier) Riktantenn med kabel (anslutes

Läs mer

Läkarintyg för sjöfolk. Hur gå vidare?

Läkarintyg för sjöfolk. Hur gå vidare? LÄKARWEBB 1 (5) Fartygsoperativa enheten Handläggare, direkttelefon Johan Bagge, 011-19 13 86 Ert datum Er beteckning Läkare som är intresserade av systemet för digitalt läkarintyg Läkarintyg för sjöfolk.

Läs mer

Quick Start CABAS. Generella systemkrav CABAS / CAB Plan. Kommunikation. Säkerhet

Quick Start CABAS. Generella systemkrav CABAS / CAB Plan. Kommunikation. Säkerhet Gunnel Frogedal 2014-07-17 6 32753 1 of 5 Quick Start CABAS Generella systemkrav CABAS / CAB Plan Applikationen stöds av följande operativsystem: Windows Vista SP2 Windows 7 SP1 Windows 8 (inte RT) Windows

Läs mer