UpphandlingsDax.se är det enda du behöver för offentliga upphandlingar i Sverige. Detta är viktig information

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "UpphandlingsDax.se är det enda du behöver för offentliga upphandlingar i Sverige. Detta är viktig information"

Transkript

1 UpphandlingsDax.se är det enda du behöver för offentliga upphandlingar i Sverige. För att använda och utnyttja vår tjänst på UpphandlingsDax.se går du igenom sex steg. Följer du dessa steg har du sedan tillgång till en marknad på 500 miljarder kr. Därefter kan du när som helst ändra och justera det urval du har gjort, kostnadsfritt. Vi tror nämligen att du vet bäst vad du vill ha och vad som passar ditt företag bäst. Därför blir det bättre om du gör detta, än om någon annan skall sitta och gissa vad du behöver. Vi hjälper dig om det inte bli bra. Vi finns med på mail eller telefon från till varje helgfri vardag. Nedanstående steg bör du gå igenom: 1. Lär dig hur de koder som används i offentliga upphandlingar fungerar, CPV-koder. Det gör du i avsnitt 1 nedan. 2. Registrera dig som användare av systemet. 3. Välj det geografiska område du vill jobba på. 4. Välj den bransch och mer specifikt vad som motsvarar det du jobbar med och som passar ditt företag. Detta finns i systemet och är lättöverskådligt när du kommer dit. 5. Läs vad som ingår och vad som är undantaget under varje CPV-kod. Detta är viktig information så du verkligen får de upphandlingar du vill ha. Läs om detta under avsnitt 2 nedan. 6. Nu kan du klicka i vilka offentliga upphandlingar du vill ha. Vi skickar ett mail varje gång det kommer en ny upphandling eller en förändring har skett i tidigare upphandlingar. Motsvarar inte de upphandlingar som kommer i mailen det du önskar går du bara in och ändrar urvalet på hemsidan, kostnadsfritt. Observera dock att lägga in sig på en för låg nivå i CPV-trädet kan medföra att du missar upphandlingar då de kan ligga på en högre CPV-kod. TIPS: # Markera helst inte Specifikation. Det är lätt att en del upphandlingar ligger högre upp vilket gör att du inte får ett mail om den upphandlingen. 2# Var noga med att läsa undantagen under varje cpv-kod. 3# Om du känner att du inte får de upphandlingar du vill ha bör du ändra ditt urval. Börja med att ta bort markeringen på den lägsta nivån du har satt. Låt det gå en tid och se om det blir bättre. Om det inte blir bättre bör du försöka hitta vilken cpv-kod de upphandlingar har som du missar. Då kan man förstå hur man skall göra för att få dessa upphandlingar.. Vi hjälper dig gärna att hitta orsaken, skicka mail till eller ring

2 AVSNITT 1 För att minska ner mängden upphandlingar till det du faktiskt vill ha och har användning för väljer du CPV-koder som motsvarar det du är intresserad av. Dessa koder finns i systemet och du behöver bara markera de som är intressanta för dig. Du bör själv försöka sätta in dig i vilka CPV-koder som är intressant för din del eftersom det alltid är du själv som vet bäst vilka upphandlingar du vill se. Nedan visar vi ett bra sätt hantera detta. Vi finns alltid till din hjälp om det behövs, maila eller ring Nedan följer beskrivning hur duhanterar vårt system.i slutet finns en förteckning över cpv-koderna som kan vara användbara för att orientera sig. Detaljerad information hur cpv-koder fungerar CPV-koder CPV-koderna fastställer ett enda klassificeringssystem för offentlig upphandling i syfte att standardisera de referenser som används av upphandlande myndigheter och enheter för att beskriva det som ska upphandlas. Det finns bara ett klassificeringssystem och all offentlig upphandling inom EU måste använda detta system. Vad är CPV-koder? CPV-koderna är i praktiken ett sätt att beskriva det som ska upphandlas.cpvkoden hjälper dig att skilja på upphandlingar som t.ex. gäller Bygg från upphandlingar gällande Vård. CPV-koden är uppbyggd i en trädstruktur av koder med upp till nio siffror (en 8- siffrig kod plus en kontrollsiffra) vilka motsvaras av en beteckning på det som skall upphandlas som t.ex. kan utgöra varor, bygg- och anläggningsarbeten eller tjänster. Den nionde siffran är en kontrollsiffra för de tidigare och är en siffra som du inte behöver bry dig om.

3 FÖRKLARING HUR CPV-KODERNA ÄR UPPBYGGDA Branchområde Branch Kategori Underkategori Transportutrustning Fartyg och båtar Fartyg Fartyg och liknande båtar för passagerartrafik eller godstransport Specifikation Kryssningsfartyg, färjor och liknande för passagerartrafik Färjor Övriga kryssnings- eller turbåtar Tankrar Med hjälp av ovanstående struktur kan du göra ett urval så du i mycket större utsträckning bara får det du faktiskt vill se. Generellt är tanken så att ju mer siffror i CPV-koden ju smalare är urvalet. I exemplet ovan går det från Transportutrustning till tex Färja. Hur fyller en upphandlande myndighet i ett meddelande om upphandling beträffande CPV? Upphandlande myndigheter ska sträva efter att välja den kod som bäst stämmer överens med det tänkta föremålet för upphandlingen. Även om upphandlande myndigheter ibland blir tvungna att använda flera olika koder, är det viktigt att de väljer en enda kod för upphandlingsmeddelandets titel. Den upphandlande myndigheter ska då hänvisa till den Huvudgrupp, Grupp, Undergrupp eller Kategori som bäst beskriver det tilltänkta föremålet för upphandlingen en mer generell kod som utmärks av att den innehåller fler nollor. Ovanstående är viktigt. Om du markerar en CPV-kod för långt ner i trädet kan det hända att upphandlingsmeddelandets titel ligger högre upp i trädet (enligt ovan) och konsekvenserna blir att du inte får ett meddelande om att just den upphandlingenhar kommit in. Exempel nedan: Om ett företag som håller på med Byggnation av badrum bara markerar just den CPV-koden riskerar företaget att inte få meddelande på nya upphandlingar vars upphandling även inbegriper t.ex. Byggnation av veranda. Då kan den som har lagt ut upphandlingen välja att lägga upphandlingen i CPV-koden ovanför d.v.s. under Byggnation av bostäder.

4 Nedanstående är alla huvudområden dvs. den högsta nivån i CPV-koden. Du börjar genom att välja vilken av dessa som passar dig och ditt företag och fortsätter sedan urvalen på lägre nivåer i CPV-koden. Alla dessa koder finns i systemet och det du gör vid ett urval är att klicka i det du vill välja.

5 Huvudgrupper i CPV Jordbruks-, jakt-, fiske- och skogsbruksprodukter samt tillhörande produkter Petroleumprodukter, bränsle, elektricitet och andra energikällor Gruvprodukter, basmetaller och tillhörande produkter Livsmedel, drycker, tobak o.d Jordbruksmaskiner Kläder, skor, väskor och tillbehör Skinn och textilier, plast- och gummimaterial Trycksaker och tillhörande produkter Kemiska produkter Kontorsmaskiner, datorer samt kontors- och datorutrustning, utom möbler och programvara Elektriska maskiner, apparater och förbrukningsvaror samt elektrisk utrustning; belysning Radio-, televisions-, kommunikations- och telekommunikationsutrustning samt tillhörande utrustning Medicinsk utrustning, läkemedel och hygienartiklar Transportutrustning och transporthjälpmedel Säkerhets-, brandbekämpnings-, polis- och försvarsutrustning Musikinstrument, sportartiklar, spel, leksaker, hantverk, konsthantverksmateriel och tillbehör Laboratorieutrustning, optisk utrustning och precisionsutrustning (exkl. glas) Möbler (inkl. kontorsmöbler), inredning, hushållsapparater (exkl. belysning) och rengöringsprodukter Uppsamlat och renat vatten Industrimaskiner Maskiner för brytning och byggnadsarbeten Konstruktioner och konstruktionsmaterial, konstruktionshjälpmedel (utom elutrustning) Anläggningsarbete Programvara och informationssystem Reparation och underhåll Installation (utom programvara) Hotell-, restaurang- och detaljhandelstjänster Transporter (utom avfallstransport) Kringtjänster för transporter; resebyråtjänster Post- och telekommunikationstjänster El-, vatten- och energiverk Finans- och försäkringstjänster Tjänster avseende fast egendom Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster IT-tjänster: konsultverksamhet, programvaruutveckling, Internet och stöd FoU-tjänster samt tillhörande konsulttjänster Offentlig förvaltning, försvar och socialförsäkringstjänster Tjänster för olje- och gasindustrin Jordbruks-, skogsbruks-, trädgårds-, vattenbruks- och biodlingstjänster Företagstjänster: lagstiftning, marknadsföring, rådgivning, rekrytering, tryckning och säkerhet Undervisning och utbildning Hälso- och sjukvård samt socialvård Avlopps- och avfallshantering, sanering och miljötjänster Fritids-, kultur- och sporttjänster Andra samhälleliga och personliga tjänster För att kunna lägga till information och beskriva det man vill upphandla på ett mer detaljerat sätt använder myndigheterna en tilläggsordlista. Tilläggsordlistan är inget som du som användare behöver markera i vårt system eftersom dessa

6 tillägg följer med det som finns i huvudordlistan. När du läser om en specifik upphandling som du har fått till dig ser du om det finns tillägg. Du bör läsa dessa tillägg för att inte missa någon information. Tilläggsordlistan kan användas för att komplettera objektbeskrivningen i upphandlingen. Tilläggsordlistans benämningar består av en kod med både bokstäver och siffror. Med hjälp av denna beteckning kan den som lägger ut upphandlingen tillföra ytterligare preciseringar för varan som t.ex. art eller visst syfte för varan som skall upphandlas. Tilläggsordlistans kod är uppbyggd på följande sätt: Den första nivån består av en bokstav och motsvarar en avdelning. Den andra nivån består av en bokstav som utgör en underindelning Den tredje nivån består av två siffror som ger ytterligare en finare indelning. Den sista siffran är en kontrollsiffra som du som användare inte behöver bry dig om. Om upphandlaren t.ex. vill köpa Bord väljer han eller hon koden i huvudordlistan för att ange grundprodukten. Sedan kan upphandlaren använda tilläggsordlistan för att beskriva produkten närmare: -Tilläggskoden FA02-9 För användning i förskolan innebär att borden ska vara lämpliga för barn i undervisningsmiljö. - Tilläggskoden FG19-6 För campingändamål skulle kunna betyda att borden ska vara lätta och/eller fällbara för att gå att använda i just detta sammanhang. - Om borden ska användas vid ett särskilt evenemang och den upphandlande myndigheten inte vill köpa dem, skulle tilläggskoden PA01-7 Uthyrning vara lämplig.

7 AVSNITT 2 En annan viktig del i att hitta rätt cpv-kod är den tillhörande informationen till varje cpv-kod som säger vad som ingår och vad som inte ingår. Viktigt att du läser denna information för att undvika misstag. Exempel på information som tillhör en CPV-kod: HUVUDGRUPP : JORDBRUKS-, JAKT-, FISKE- OCH SKOGSBRUKSPRODUKTER SAMT TILLHÖRANDE PRODUKTER Denna huvudgrupp omfattar inte - jordbruks-, trädgårds- och jakttjänster, som hör till grupperna 771, 773 och 776, - zoologiska tjänster och boskapsskötsel, som hör till grupperna 774 och 775, - skogstjänster och skogsavverkning, som hör till grupp 772 Skogsbrukstjänster, - tjänster i samband med fiske, som hör till grupp 777, - tobaksprodukter, som hör till undergrupp 1599, - jordbruksmaskiner, som hör till huvudgrupp 16. Du måste helt enkelt följa vad myndigheterna skriver i dessa undantag. I exemplet ovan kan man se att om du jobbar med Jordbrukstjänster ska du inte lägga in dig under Område utan istället under något som benämns 771. Hänvisningen ovan skall läsas på följande vis. Efter en hänvisning som i detta fall är 771 skall du lägga på nollor så att hela numret blir 8 siffror. I detta fall blir det Därefter kommer myndigheternas kontrollsiffra som är ett bindestreck och en siffra. Denna kontrollsiffra behöver du aldrig bry dig om. Logiken i cpv-koderna fungerar, som vi såg under avsnitt 1, på så sätt att de första 2 siffrorna anger Område. Därför skall du i detta fall klicka dig ner i det Området Nästa nivå du kommer till blir då Bransch och i detta fall som är Jordbrukstjänster. Nedan ser du alla undantag. Välj vilket Område du vill jobba och bläddra dig fram dit och läs vilka undantag det finns. FÖRKLARING AV INNEHÅLLET I RESPEKTIVE CPV-KOD HUVUDGRUPP 03: JORDBRUKS-, JAKT-, FISKE- OCH SKOGSBRUKSPRODUKTER SAMT TILLHÖRANDE PRODUKTER Denna huvudgrupp omfattar inte - jordbruks-, trädgårds- och jakttjänster, som hör till grupperna 771, 773 och 776, - zoologiska tjänster och boskapsskötsel, som hör till grupperna 774 och 775, - skogstjänster och skogsavverkning, som hör till grupp 772 Skogsbrukstjänster, - tjänster i samband med fiske, som hör till grupp 777, - tobaksprodukter, som hör till undergrupp 1599, - jordbruksmaskiner, som hör till huvudgrupp 16. Grupp 031: Jordbruks- och trädgårdsprodukter Undergrupp 0311: Grödor, trädgårdshandels- och trädgårdsprodukter - tobaksprodukter, som hör till undergrupp Undergrupp 0312: Trädgårdsväxter och plantskoleprodukter alla slags blommor och växter från trädgårdsindustrin, levande eller snittblommor, bearbetade eller obearbetade, samt delar av växter från trädgårdsindustrin (lökar, rötter, skott osv.) - blomfrön, som klassificeras med frön i undergrupp 0311, - blomlökar, som klassificeras med plantskoleprodukter i undergrupp 0345, - prydnadsväxter från skogsindustrin, som hör till undergrupp Undergrupp 0313: Dryckes- och kryddväxter - behandlat eller bearbetat kaffe, te, mate eller örtte i undergrupp 1586,

8 - behandlade eller bearbetade kryddor och smaktillsatser, i undergrupp Undergrupp 0314: Djurprodukter och liknande produkter - jordbruksmaskiner, som hör till huvudgrupp 16, - bearbetad honung, som klassificeras tillsammans med socker och liknande produkter i undergrupp 1583, - vaxer från petroleumindustrin, som hör till undergrupp 0922, - vegetabiliska vaxer, som hör till undergrupp 1542, - doftprodukter och vaxer, som hör till undergrupp Grupp 032: Spannmål, potatis, grönsaker, frukt och nötter Undergrupp 0321: Spannmål och potatis - frön, som hör till undergrupp 0311, - potatisprodukter och bearbetad potatis, som hör till grupp 153. Undergrupp 0322: Grönsaker, frukt och nötter - beredda eller bearbetade grönsaker, frukter och nötter, som hör till undergrupp Grupp 033: Jordbruk, jakt och fiske Undergrupp 0331: Fisk, skaldjur och akvatiska produkter - berett eller bearbetat fiskkött, som hör till grupp 152, - fiskfoder för andra djur, som hör till undergrupp Undergrupp 0332: Kreatur, boskap och små djur - ägg, som hör till undergrupp 0314, - berett eller bearbetat kött, som hör till undergrupperna 1511 och 1513, - mejeriprodukter, som hör till grupp 155, - köttfoder för andra djur, som hör till undergrupp Undergrupp 0333: Produkter från djur inom jordbruket - hållbarhetsbehandlade mjölk- och mejeriprodukter, som hör till grupp 155, - pälsar och pälsartiklar, som hör till grupp 186, - behandlad ull, hudar och skinn avsedda för kläder, som hör till undergrupp Grupp 034: Skogsbruk och skogsavverkning Undergrupp 0341: Trä Detta avsnitt ska endast användas vid inköp av råvaror. För att komplettera beskrivningen av en produkt genom att närmare ange materialet bör man använda tilläggsordlistan, särskilt avsnitt A, grupp B. - trämassa, som hör till undergrupp 0346, - träbränslen, som hör till undergrupp 0911, - trä i form av transformerat byggmaterial, som hör till undergrupp 4419 (plywood, parkettstav osv.). Undergrupp 0342: Gummi - vaxer. Undergrupp 0343: Kork Denna avdelning ska endast användas vid inköp av råvaror. För att komplettera beskrivningen av en produkt genom att närmare ange materialet bör man använda tilläggsordlistan, särskilt avsnitt A, grupp B. - korkar, som hör till undergrupp Undergrupp 0344: Skogsprodukter - växter från trädgårdsindustrin, som hör till undergrupp Undergrupp 0345: Plantskoleprodukter - trädgårdsprodukter, som hör till undergrupp HUVUDGRUPP 09: PETROLEUMPRODUKTER, BRÄNSLE, ELEKTRICITET OCH ANDRA ENERGIKÄLLOR Använd tilläggsordlistan, avsnitt K Övriga attribut för energi och vattenförsörjning för att ge en mer detaljerad beskrivning. Denna huvudgrupp omfattar inte - resnings-, reparations- och nedmonteringstjänster för tornkranar, som återfinns i underkategori , - tjänster i samband med olje- och gasutvinning, kondensering och återförgasning av naturgas för transport, som hör till huvudgrupp 76,

9 - olje- och gasprospektering, som hör till kategori och i kategori Grupp 091: Bränslen Undergrupp 0911: Fasta bränslen - kolrelaterade produkter, som hör till undergrupp 0924, - kärnbränslen, som hör till undergrupp Undergrupp 0912: Gasformiga bränslen - motorgas (LPG), som klassificeras med petroleumprodukter i undergrupp 0913, - gaser som används för framdrivning av rymdfartyg, som hör till grupp 241. Undergrupp 0913: Petroleum och destillat - beredda smörjmedel, som hör till undergrupp 0921, - vaselin, vaxer och specialdestillat, som hör till undergrupp 0922, - råolja, som hör till undergrupp Grupp 092: Petroleum-, kol- och oljeprodukter Undergrupp 0921: Beredda smörjmedel - smörjmedel gjorda av andra produkter än petroleum, som hör till undergrupp Undergrupp 0922: Vaselin, vaxer och specialdestillat - vaxer gjorda av andra produkter än petroleum. Grupp 093: Elektricitet, värme, sol- och kärnenergi Undergrupp 0932: Ånga, varmvatten och tillhörande produkter - material för värmesystem, som hör till grupp 441, - värmeledningsmaterial, som hör till undergrupp 4462, - installations- samt bygg- och anläggningsarbeten för anordningar som använder ånga och/eller varmvatten, som hör till huvudgrupp 45, - ånggeneratorer och ångmaskineri, som hör till grupp 421, - rör, som hör till undergrupp Undergrupp 0933: Solenergi - installations- och byggarbeten för solpaneler, som hör till undergrupp Undergrupp 0934: Kärnbränslen - uranmalmer, som hör till undergrupp 1461, - behandling av radioaktivt avfall, som hör till undergrupp HUVUDGRUPP 14: GRUVPRODUKTER, BASMETALLER OCH TILLHÖRANDE PRODUKTER Denna huvudgrupp omfattar inte - gjutningstjänster för basmetaller eller legeringar från ritningar eller formar, som hör till undergrupp 7999, - metallöverdragningstjänster, som hör till undergrupp 7999, - överdragning med andra material än metall (plastöverdragningsprocesstjänster, fosfatering, emaljering, betong osv.), som hör till undergrupp 7999, - andra ytbehandlingstjänster för metall, som hör till undergrupp 7999, - smidning, prägling och andra formningstjänster för metall, som hör till undergrupp 7999, - pulvermetallurgi, som hör till undergrupp 7999, - maskiner för brytning, som hör till grupp 431. Grupp 142: Sand och lera Denna avdelning ska endast användas vid inköp av råvaror. För att komplettera beskrivningen av en produkt genom att närmare ange materialet bör man använda tilläggsordlistan, särskilt avdelning A, grupp B. Grupp 143: Kemiska mineraler och gödningsmineraler Undergrupp 1431: Gödningsmineraler - organiska gödningsmedel, som hör till undergrupp Grupp 144: Salt och ren natriumklorid - bordssalt, som hör till undergrupp Grupp 145: Liknande gruv- och stenbrottsprodukter Undergrupp 1452: Ädel- och halvädelstenar; pimpsten; smärgel; naturliga slipmedel; övriga mineraler

10 och ädelmetaller - ädel- och halvädelstenar till smycken, som hör till undergrupp Grupp 146: Metallmalmer och legeringar Denna avdelning ska endast användas vid inköp av råvaror. För att komplettera beskrivningen av en produkt genom att närmare ange materialet bör man använda tilläggsordlistan, särskilt avdelning A, grupp A. Undergrupp 1461: Metallmalmer - metallprodukter, som ska klassificeras per produktnamn, där materialet anges med hjälp av tilläggsordlistan, - bearbetat uran som kärnbränsle, som hör till undergrupp Undergrupp 1462: Legeringar - legerade produkter, som ska klassificeras per produktnamn, där materialet anges med hjälp av tilläggsordlistan. Grupp 147: Basmetaller Denna avdelning ska endast användas vid inköp av råvaror. För att komplettera beskrivningen av en produkt genom att närmare ange materialet bör man använda tilläggsordlistan, särskilt avdelning A, grupp A. Grupp 148: Diverse icke-metalliska mineralprodukter Denna avdelning ska endast användas vid inköp av råvaror. För att komplettera beskrivningen av en produkt genom att närmare ange materialet bör man använda tilläggsordlistan, särskilt avdelning A, grupp B. Grupp 149: Återvunna returråvaror Denna avdelning ska endast användas vid inköp av råvaror. För att komplettera beskrivningen av en produkt genom att närmare ange materialet bör man använda tilläggsordlistan. HUVUDGRUPP 15: LIVSMEDEL, DRYCKER, TOBAK O D Använd tilläggsordlistan, avsnitt H Övriga attribut för livsmedel, drycker och måltider för att ge en mer detaljerad beskrivning. Denna huvudgrupp omfattar inte - maskiner för beredning av livsmedel, drycker och tobak samt tillhörande delar, som hör till grupp 422. Grupp 151: Animaliska livsmedel, kött och köttprodukter Undergrupp 1511: Kött - levande djur, som hör till grupp 033. Grupp 152: Beredd och konserverad fisk - färsk fisk, som hör till undergrupp 0331, - fiskfoder för andra djur, som hör till undergrupp 1571, - fisksoppa, som hör till undergrupp Grupp 153: Frukt, grönsaker och liknande produkter Undergrupp 1531: Potatis och potatisprodukter - obearbetad potatis, som hör till undergrupp Undergrupp 1533: Beredda eller bearbetade frukter och grönsaker - råa grönsaker, frukter och nötter, som hör till grupp 032. Grupp 154: Animaliska eller vegetabiliska oljor och fetter - majsolja, som klassificeras med stärkelse och stärkelseprodukter, i undergrupp 1562, - kakaosmör, -fett eller -olja, som klassificeras med kakaoprodukter i undergrupp 1584, - eteriska oljor, som hör till undergrupp Grupp 155: Mejeriprodukter Undergrupp 1551: Mjölk och grädde - färsk mjölk, som hör till undergrupp 0333, - chokladmjölk, som hör till undergrupp Grupp 156: Spannmålsprodukter, stärkelse och stärkelseprodukter Undergrupp 1562: Stärkelse och stärkelseprodukter; socker och sockerprodukter - glukoslösningar för medicinsk användning, som hör till undergrupp Grupp 158: Diverse livsmedel Undergrupp 1581: Brödprodukter, färska bakverk och kakor - rostade brödprodukter, som hör till undergrupp Undergrupp 1583: Socker och liknande produkter

11 - naturhonung, som hör till undergrupp Undergrupp 1584: Kakao: choklad och sötsaker - kakaobönor, som hör till undergrupp 0313, - chokladmjölk, som hör till undergrupp Undergrupp 1585: Pastaprodukter - mannagryn, som hör till undergrupp I denna undergrupp avser couscous en komplett måltid. Undergrupp 1586: Kaffe, te och liknande produkter - tebuskar och rå mate, som hör till undergrupp Undergrupp 1587: Smaktillsatser och kryddor - senapsfrön, som hör till undergrupp 0311, - kryddväxter och obearbetade kryddor, som hör till undergrupp 0313, - salt som är avsett för annat än som bordssalt, som hör till grupp 144. HUVUDGRUPP 16: JORDBRUKSMASKINER Grupp 166: Specialmaskiner för jordbruk eller skogsbruk - torkar för jordbruksprodukter, som klassificeras med maskiner för beredning av livsmedel i undergrupp Grupp 167: Traktorer - delar och tillbehör till jordbruksfordon, som hör till grupp 343. Grupp 168: Delar till jordbruks- och skogsmaskiner - reparation, underhåll och installation för jordbruks- och skogsbruksmaskiner, som hör till undergrupperna 5053 och HUVUDGRUPP 18: KLÄDER, SKOR, VÄSKOR OCH TILLBEHÖR Grupp 181: Yrkeskläder, särskilda arbetskläder och tillbehör - militär- och poliskläder, som hör till undergrupp 3581, - säkerhetskläder och -tillbehör, som hör till undergrupperna 3511 och Grupp 182: Ytterkläder - pälsartiklar, som hör till grupp 186, - militär- och poliskläder, som hör till undergrupp 3581, - säkerhetskläder och -tillbehör, som hör till undergrupperna 3511 och Grupp 183: Klädesplagg Undergrupp 1831: Underkläder - bysthållare och liknande artiklar, som hör till undergrupp Grupp 184: Specialkläder och tillbehör Undergrupp 1841: Specialkläder - yrkeskläder, som hör till grupp 181, - militär- och poliskläder, som hör till undergrupp 3581, - säkerhetskläder och -tillbehör, som hör till undergrupperna 3511 och Undergrupp 1842: Klädesaccessoarer - tillbehör till arbetskläder, som hör till undergrupp 1814, - tillbehör till huvudbonader, som hör till undergrupp Undergrupp 1844: Hattar och andra huvudbonader - militärhuvudbonader, som hör till undergrupp Grupp 185: Smycken, klockor o d Undergrupp 1851: Smycken och liknande artiklar - obearbetade ädel- och halvädelstenar och metaller, som hör till undergrupp Undergrupp 1852: Ur - klockor, som hör till undergrupp 3925.

12 Undergrupp 1853: Presenter och priser - medaljer, som hör till undergrupp Grupp 186: Pälsar och pälsartiklar läder, hudar och skinn, som hör till huvudgrupp 19. Grupp 188: Skodon - ortopediska skodon, som hör till undergrupp HUVUDGRUPP 19: SKINN OCH TEXTILIER, PLAST- OCH GUMMIMATERIAL Denna huvudgrupp omfattar inte - vegetabiliska råvaror för textilframställning, som hör till undergrupp 0311, - kläder, som hör till huvudgrupp 18, skydds- och säkerhetskläder, som hör till undergrupp 3511, sjukvårdskläder, som hör till undergrupp 3319, och idrottskläder som inte klassificeras i huvudgrupp 18, som hör till grupp 374, - tjänster avseende textilberedning, som färgning av fibrer, garn och tyger eller andra textilberedningstjänster, som hör till undergrupp 9839, - tjänster avseende lagning av klädesplagg och textilier, som hör till undergrupp 5083, - reparation och underhåll av campingutrustning, som hör till undergrupp 5088, - tjänster i samband med tillverkning av plastdelar, som hör till undergrupp Grupp 191: Skinn - djurhudar, som hör till undergrupp 1928, - läderartiklar, som anges per produktnamn. Grupp 192: Textilier och tillhörande varor - obearbetad ull från djur, som hör till undergrupp 0333, - textilgarn och -tråd, som hör till grupp 194, - textilvadd, garn och tyg för tekniskt bruk, som hör till undergrupp Grupp 194: Textilgarn och -tråd - textilier, som hör till grupp 192, - textilvadd, garn och tyg för tekniskt bruk, som hör till undergrupp Grupp 195: Gummi- och plastmaterial Undergrupp 1951: Gummiprodukter - naturgummi, som hör till undergrupp 0311, - gummiprodukter, som anges per produktnamn. Undergrupp 1952: Plastprodukter - plaster i obearbetad form, som hör till grupp 245, - hartsprodukter, som hör till undergrupp Grupp 197: Syntetgummi och syntetiska fibrer - syntetgarn och -tråd, som hör till grupp HUVUDGRUPP 22: TRYCKSAKER OCH TILLHÖRANDE PRODUKTER Denna huvudgrupp omfattar inte - tryckning, som hör till undergrupp 7981, - bokbindning och färdigbearbetning, som hör till undergrupp 7997, - tjänster i samband med sättning och tryckplåtsproduktion, som hör till undergrupp 7982, - programkopieringstjänster, som hör till undergrupp 7226, - tjänster i samband med kopiering av video och ljudinspelningar, som hör till undergrupp Grupp 221: Tryckta böcker, broschyrer och foldrar - tidningar, facktidskrifter, tidskrifter och veckotidningar, som hör till grupp 222. Grupp 224: Frimärken, checkformulär, sedlar, aktiebrev, reklamtrycksaker, kataloger och manualer

13 - allmän utrustning för postkontor, som hör till undergrupp 3013, - frimärksalbum, som hör till undergrupp 2284, - papper för att framställa ovannämnda dokument, som hör till undergrupp Grupp 225: Tryckplåtar, tryckvalsar eller annat tryckmaterial - offsetmaskiner för kontorsbruk, som hör till undergrupp 3012, - tryckpressar, som hör till undergrupp Grupp 226: Bläck - bläck för kontorsbruk (stämpeldynor, bläckpatroner osv.), som hör till undergrupp Grupp 228: Register, kontoböcker, pärmar, blanketter och övriga trycksaker av papper eller kartong Undergrupp 2281: Register av papper eller kartong - tryckta böcker, som hör till undergrupp HUVUDGRUPP 24: KEMISKA PRODUKTER Grupp 242: Färgämnen och pigment Undergrupp 2422: Garvextrakt, färgextrakt, tanniner och färgämnen - Vegetabiliska derivat för infärgning, som hör till undergrupp Grupp 244: Konstgödsel och kväveföreningar gödningsmineraler, som hör till undergrupp Grupp 246: Sprängämnen Undergrupp 2461: Tillverkade sprängämnen vapen och ammunition, som hör till grupp 353. Grupp 249: Finkemikalier och andra kemikalier Undergrupp 2495: Kemiska preparat - baskemikalier, som hör till grupp 243, - färgämnen och pigment, som hör till grupp 242, - sprängämnen, som hör till grupp 246, - lim, som hör till undergrupp 2491, - fotokemikalier, som hör till undergrupp Undergrupp 2496: Olika slag av kemiska produkter - baskemikalier, som hör till grupp 243, - färgämnen och pigment, som hör till grupp 242, - sprängämnen, som hör till grupp 246, - lim, som hör till undergrupp 2491, - fotokemikalier, som hör till undergrupp HUVUDGRUPP 30: KONTORSMASKINER, DATORER SAMT KONTORS- OCH DATORUTRUSTNING, UTOM MÖBLER OCH PROGRAMVARA Denna huvudgrupp ska endast användas för anskaffning av maskinvara. Använd avsnitt J Övriga attribut för ADB samt informations- och kommunikationsteknik i tilläggsordlistan för att ge en utförligare beskrivning. Grupp 301: Kontorsmaskiner, kontorsutrustning och kontorsmateriel, utom datorer, skrivare och möbler Undergrupp 3012: Utrustning för kopiering och offsettryckning - förbrukningsvaror för fotokopierings- och termokopieringsapparater, med undantag för kolpulverpatron, som hör till undergrupperna 2261, 3019, - utrustning för tryckeriindustrin och för tryckeritjänster, som hör till grupp 225. Undergrupp 3013: Utrustning för postkontor - frimärken, som hör till grupp 224. Undergrupp 3014: Räknare och räknemaskiner - färgband på spole till räknemaskin, som hör till undergrupp Undergrupp 3015: Skrivmaskiner

14 - färgband för skrivmaskiner, som hör till undergrupp Undergrupp 3016: Magnetkort andra personliga kort, även om de är magnetiska, som kan identifieras genom produktnamnet i CPV och kombineras med tilläggskoden CA16-8 Magnetisk, t.ex. för ID-kort i undergrupp Undergrupp 3017: Märkningsmaskiner - etiketter och märken som hör till undergrupperna 3019, 3512 och Grupp 302: Datorer och datamateriel - kontorsmaskiner förutom datorer, som hör till grupp 301. Undergrupp 3021: Databehandlingsmaskiner (maskinvara) - in- och utdataenheter, som hör till undergrupp HUVUDGRUPP 31: ELEKTRISKA MASKINER, APPARATER OCH FÖRBRUKNINGSVAROR SAMT ELEKTRISK UTRUSTNING; BELYSNING Grupp 311: Elektriska motorer, generatorer och transformatorer - reparation, underhåll och installation för elektriska motorer, generatorer och transformatorer, som hör till undergrupperna 5053 och Grupp 312: Eldistributions- och reglerutrustning - installation av eldistributions- och kontrollapparater, som hör till undergrupp 5111, - elinstallationer i samband med byggnadsarbeten, som hör till undergrupp Grupp 313: Isolerad metalltråd och kabel Undergrupp 3131: Huvudledningar - andra huvudledningar än elektriska, som hör till undergrupperna 4411, 4413 och Undergrupp 3134: Kabeltillbehör, isolerade - isolerade fattningar för rör, som hör till undergrupp Grupp 315: Belysningsarmatur och elektriska lampor Undergrupp 3151: Elektriska glödlampor - lampor och belysningsarmatur samt delar till dessa, som hör till undergrupperna 3152 och Undergrupp 3152: Lampor och belysningsarmatur - glödlampor, som hör till undergrupp 3151, - delar av lampor och belysningsarmatur, som hör till undergrupp Grupp 316: Elektrisk utrustning - reparation och underhåll av elektrisk utrustning som klassificeras i , - installation av elektrisk utrustning, som hör till grupp 511, - installation av belysnings- och signalutrustning vid vägar, järnvägar osv., som hör till undergrupp Undergrupp 3161: Elutrustning för motorer och fordon - ledningar, som hör till grupperna 313 och 443. Undergrupp 3162: Akustisk eller visuell signalutrustning - signalljus, som hör till undergrupp 3151, - trafikljus, som hör till undergrupp 3499, - trafikledningsutrustning för järnvägar, som hör till undergrupp 3463, - signalutrustning för poliser, som hör till undergrupp Grupp 317: Elektroniska, elektromekaniska och elektrotekniska varor Undergrupp 3171: Elektronisk utrustning - elektroniska maskiner och apparater för kontorsbruk, som hör till grupp 301, - elektronisk utrustning för uteslutande medicinskt bruk, som hör till huvudgrupp 33, - elektronisk utrustning enbart för militär, polis och säkerhet, som hör till huvudgrupp 35.

15 HUVUDGRUPP 32: RADIO-, TELEVISIONS-, KOMMUNIKATIONS- OCHTELEKOMMUNIKATIONSUTRUSTNING SAMT TILLHÖRANDE UTRUSTNING Använd avsnitt J Övriga attribut för ADB samt informations- och kommunikationsteknik i tilläggsordlistan för att ge en utförligare beskrivning. Grupp 322: Överföringsutrustning för radiotelefoni, radiotelegrafi, radiosändning och television - reparation, underhåll och installation av överföringsutrustning för radiotelefoni, radiotelegrafi, radiosändning och television, som hör till undergrupperna 5033, 5034, 5132 och Grupp 323: TV- och radioapparater, ljud- eller videobandspelare eller videoavspelare - reparation, underhåll och installation av TV- och radioapparater, ljud- eller videobandspelare eller videoavspelare, som hör till undergrupperna 5033, 5034 och Undergrupp 3232: TV-utrustning och audiovisuell utrustning - katodstrålerör, som hör till undergrupp 3167, - bildrör för televisionsmottagare, som hör till undergrupp Grupp 324: Nät Undergrupp 3242: Nätutrustning - gränssnitt, som hör till undergrupp 3023, - nätservrar, som hör till undergrupp Grupp 325: Telekommunikationsmateriel Undergrupp 3254: Växlar - elektriska växlar och växlar för andra ändamål än telekommunikation, som hör till undergrupp Undergrupp 3255: Telefonutrustning - mobiltelefoner, som hör till undergrupp Undergrupp 3256: Fiberoptiska material - fiberoptiska apparater, som hör till undergrupp Undergrupp 3257: Kommunikationsutrustning - kommunikationsnät, som hör till undergrupp 3241, - kommunikationssatelliter, som hör till undergrupp HUVUDGRUPP 33: MEDICINSK UTRUSTNING, LÄKEMEDEL OCH HYGIENARTIKLAR Använd tilläggsordlistan avsnitt L Övriga attribut för medicinsk utrustning och laboratorieutrustning för att ge en utförligare beskrivning. Grupp 331: Medicinsk utrustning Undergrupp 3311: Utrustning för medicinsk, odontologisk och veterinärmedicinsk bildbehandling - materiel, framkallningsvätska och fixermedel för röntgenbilder, som hör till undergrupp 2493, - utrustning för ultraljudsdiagnostik, som hör till undergrupp 3312, - installation av utrustning för bildåtergivning, som hör till undergrupp 5141, - röntgenfotografering, som hör till undergrupp 7996, - medicinsk bildbehandling, som hör till undergrupp Undergrupp 3312: System för registrering och undersökningsutrustning - anläggning för röntgendiagnostik, som hör till undergrupp Undergrupp 3313: Utrustning och instrument för tandvård och underspecialiteter - dentalvax, som hör till undergrupp 2495, - tandröntgen, som hör till undergrupp 3311, - förbrukningsartiklar för tandvård, som hör till undergrupp 3314, - arbetsutrustning för tandläkare, som hör till undergrupp 3319, - artiklar för mun- och tandhygien, som hör till undergrupp 3371, - tandläkarvård och tillhörande tjänster, som hör till undergrupp Undergrupp 3314: Medicinska förbrukningsartiklar

16 - engångsartiklar för icke-kemiskt medicinskt bruk och hematologiska förbrukningsartiklar. - gaser för medicinskt bruk, som hör till undergrupp 2411, - apparatur och instrument för transfusion, som hör till undergrupp 3319, - sjukvårdsartiklar av papper, som hör till undergrupp Undergrupp 3315: Apparatur för radioterapi, mekanoterapi, elektroterapi och sjukgymnastik - gaser för medicinskt bruk, som hör till undergrupp Undergrupp 3316: Operationsteknik - syrgastält, som hör till undergrupp 3315, - medicinska förbrukningsartiklar för ovannämnda apparatur och instrument, som hör till undergrupp 3314, - apparatur och instrument som används vid kirurgi, t.ex. proteser, som hör till undergrupp Undergrupp 3318: Funktionellt stöd - patientövervakningssystem, som hör till undergrupp Grupp 336: Läkemedel: Undergrupp 3362: Läkemedel för blod, blodbildande organ samt hjärta och kretslopp - dialyslösningar, som hör till undergrupp Grupp 337: Hygienartiklar Undergrupp 3371: Parfymer, toalettartiklar och kondomer - pedikyrset, som hör till undergrupp Undergrupp 3372: Rakhyvlar och manikyr- eller pedikyrset - fotvårdsprodukter och lotion, som hör till undergrupp 3371, - nagelvårdsprodukter, som hör till undergrupp Undergrupp 3373: Ögonvårdsprodukter och korrigerande linser - astronomiska och optiska instrument, som hör till undergrupp Undergrupp 3374: Hand- och nagelvårdsprodukter - manikyr- och pedikyrset, som hör till undergrupp Grupp 339: Utrustning och tillbehör för obduktion och bårhus - installation, reparation och underhåll av medicinsk och kirurgisk utrustning och apparatur, som hör till grupp 514 och i undergrupp 5042, - laboratorieutrustning, optisk utrustning och precisionsutrustning (exkl. glas), som hör till huvudgrupp 38, - yrkeskläder, särskilda arbetskläder och tillbehör, som hör till grupp 181. HUVUDGRUPP 34: TRANSPORTUTRUSTNING OCH TRANSPORTHJÄLPMEDEL Använd tilläggsordlistan avsnitt M Övriga attribut för transport för att ge en utförligare beskrivning. Denna huvudgrupp omfattar inte - reparation, underhåll och skrotning av motorfordon, som hör till grupp 501, - reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende flygplan, järnvägar, vägar och marin utrustning, som hör till grupp 502. Grupp 341: Motorfordon - militärfordon, som hör till grupp 354. Undergrupp 3414: Tyngre motorfordon - bilburna kranar, som hör till undergrupp Undergrupp 3415: Simulatorer - flygsimulatorer, som hör till undergrupp 3474, - navigationssimulatorer, som hör till undergrupp 3493, - stridssimulatorer, som hör till undergrupp Grupp 343: Delar och tillbehör till fordon och tillhörande motorer Undergrupp 3431: Maskiner och maskindelar - elutrustning för motorer och fordon, som hör till undergrupp 3161.

17 Undergrupp 3432: Mekaniska reservdelar utom motorer och motordelar - hastighetsmätare för fordon, som hör till undergrupp Undergrupp 3435: Däck till lätta och tunga fordon - motorcykeldäck, som hör till undergrupp 3441, - cykeldäck, som hör till undergrupp 3443, - flygplansdäck, som hör till undergrupp Grupp 345: Fartyg och båtar - krigsfartyg, som hör till grupp 355, - reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende sjöfart och annan utrustning, som hör till undergrupp Grupp 346: Järnvägs- och spårvägslok, rullande materiel samt tillhörande delar - bandburna fordon, som hör till grupp 435, - reparation, underhåll och tillhörande tjänster för järnvägar och annan utrustning, som hör till undergrupp Grupp 347: Flygplan och rymdfarkoster - militärflygplan och militära rymdfarkoster, som hör till undergrupperna 3561 och 3563, - reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende flygplan, järnvägar, vägar och marin utrustning, som hör till undergrupp Grupp 349: Diverse transportutrustning och reservdelar Undergrupp 3492: Vägutrustning - trafikljus och belysningsutrustning, som hör till undergrupp HUVUDGRUPP 35: SÄKERHETS-, BRANDBEKÄMPNINGS-, POLIS- OCH FÖRSVARSUTRUSTNING Använd tilläggsordlistan avsnitt F Användningsområde för att ge en närmare beskrivning. Grupp 358: Persedlar och annan utrusning - reparation, underhåll och installation av vapen och vapensystem, som hör till undergrupp 5084, - oskadliggörande av vapen och ammunition, som hör till undergrupp 9052, - yrkeskläder, särskilda arbetskläder och tillbehör, som hör till grupp 181. Undergrupp 3581: Persedlar - fallskärmar, som hör till undergrupp HUVUDGRUPP 37: MUSIKINSTRUMENT, SPORTARTIKLAR, SPEL, LEKSAKER, HANTVERK, KONSTHANTVERKSMATERIEL OCH TILLBEHÖR Grupp 374: Sportartiklar och -utrustning I denna grupp klassificeras sporten i förekommande fall efter benämningen på bollen. Undergrupp 3741: Utrustning till utomhusidrott - fallskärmar, som hör till undergrupp Grupp 378: Hantverks- och konstmateriel Undergrupp 3782: Konstmaterial - papper som inte specifikt används för konst och hantverk, kopieringspapper osv., som hör till huvudgrupperna 22 eller 30. HUVUDGRUPP 38: LABORATORIEUTRUSTNING, OPTISK UTRUSTNING OCH PRECISIONSUTRUSTNING (EXKL. GLAS) Använd tilläggsordlistan avsnitt L Övriga attribut för medicinsk utrustning och laboratorieutrustning för att ge en utförligare beskrivning. Denna huvudgrupp omfattar inte - reparation, underhåll och installation av mät-, kontroll-, test- och navigeringsutrustning och annan utrustning, underhåll och installation av tidmätningsutrustning, underhåll och reparation av optisk utrustning, som hör till undergrupp 5041 samt till grupperna 508 och 512.

18 Grupp 383: Mätutrustning - andra maskiner för vägning och vågar än precisionsvågar, som hör till undergrupp 4292, - navigationsinstrument, som hör till grupp 381, - geologiska och geofysiska instrument, som hör till grupp 382, - instrument för kontroll av fysikaliska egenskaper, som hör till grupp 384. Grupp 385: Apparater för kontroll och provning Undergrupp 3851: Mikroskop - optiska mikroskop, som hör till undergrupp Undergrupp 3852: Skannrar - bildläsare, som hör till undergrupp 3021, - skannrar för medicinskt bruk, som ultraljudsskannrar, MR-skannrar eller utrustning för tomografi, som hör till undergrupp 3311, - strålningsdosmätare, som hör till undergrupp 3834, - dosimetersystem, som hör till undergrupp Undergrupp 3854: maskiner och apparater för provning och mätning - temperatur- och luftfuktighetsmätare, som hör till undergrupp hastighetsmätare för fordon, som hör till undergrupp 3856, - elektronisk detektorapparatur, som hör till undergrupp 3764, - instrument för kontroll av fysikaliska egenskaper, som hör till grupp 384, - diverse mät- och provinstrument som inte förtecknas här, som hör till grupp 389. Undergrupp 3855: Mätare - instrument för kontroll av fysikaliska egenskaper, som hör till grupp 384. Undergrupp 3857: Regler- och styrinstrument - hastighetsmätare för fordon, som hör till undergrupp Undergrupp 3858: Icke-medicinsk utrustning som för sin funktion är beroende av strålning - medicinsk röntgenapparatur, som hör till undergrupperna 3311 (för allmänt bruk) och 3318 (för hjärtkirurgi), - apparater för mikroanalys av röntgenstrålning, som hör till undergrupp Grupp 386: Optiska instrument Undergrupp 3863: Astronomiska och optiska instrument - medicinsk laser, som hör till undergrupperna 3316 (för kirurgi) och 3312 (annat än kirurgi), - verktygsmaskiner som drivs med laser, som hör till undergrupp Undergrupp 3865: Fotoutrustning - webbkameror, som hör till undergrupp 3023, - övervakningskameror, som hör till undergrupp 3512, - interntelevision, som hör till undergrupp 3223, - fotopapper och -kemikalier, som hör till undergrupperna 2299 och 2493, - filmprodukter, som hör till undergrupp Grupp 387: Klockregister och liknande; parkeringsmätare - flextidsutrustning, närvarosystem och stämpelklockor och liknande tidsregistreringssystem, som hör till undergrupp Grupp 388: Utrustning för industriell processtyrning och utrustning för fjärrkontroll - fjärrstyrda larmanordningar, som hör till undergrupp 3882, - digitala fjärrkontrollenheter, som hör till undergrupp Grupp 389: Diverse mät- och provinstrument Undergrupp 3894: Instrument för nukleär utvärdering - GM-rör, utrustning för övervakning av kontamination och strålningsmonitorer, som hör till undergrupp HUVUDGRUPP 39: MÖBLER (INKL. KONTORSMÖBLER), INREDNING,HUSHÅLLSAPPARATER (EXKL. BELYSNING) OCH RENGÖRINGSPRODUKTER Denna huvudgrupp omfattar inte

19 - belysningsarmatur, som hör till grupp 315. Grupp 391: Möbler Undergrupp 3911: Säten, stolar och relaterade produkter, och tillhörande delar - säten för fordon, som hör till grupp 343. Undergrupp 3912: Bord, skåp, skrivbord och bokhyllor - bord för medicinska ändamål och andra bord för användning på sjukhus eller för paramedicinskt bruk, som hör till undergrupperna 3319 och 3393, - bord för bordsspel, som hör till undergrupp Grupp 392: Inredning Undergrupp 3922: Köksutrustning, hushållsartiklar och materiel för catering - cateringutrustning (inklusive utrustning för personalmatsalar och lunchrum samt industrikök), som hör till undergrupp 3931, - livsmedel, som hör till huvudgrupperna 03 och 15. Kategori 39254: Urmakeriprodukter Denna kategori omfattar inte - ur, som hör till undergrupp Grupp 393: Diverse utrustning Undergrupp 3931: Cateringutrustning - material för catering, som hör till undergrupp Grupp 398: Rengörings- och polermedel Undergrupp 3981: Doftprodukter och vaxer - växter som används inom parfymframställning, som hör till undergrupp 0311, - parfymer, som hör till undergrupp HUVUDGRUPP 41: UPPSAMLAT OCH RENAT VATTEN Använd tilläggsordlistan, avsnitt K Övriga attribut för energi och vattenförsörjning för att ge en mer detaljerad beskrivning. Denna huvudgrupp omfattar inte - vattendistribution och tillhörande tjänster, som hör till grupp 651, - mineralvatten eller vatten i fast form, som hör till undergrupp 1598, - destillerat vatten, som hör till undergrupp HUVUDGRUPP 42: INDUSTRIMASKINER Grupp 421: Maskiner för produktion och användning av mekanisk energi - installation av ånggeneratorer, turbiner, kompressorer och brännare, som hör till undergrupp 5113, - installation, reparation och underhåll av kompressorer, finns i undergrupperna 5053 och 5113, - reparation och underhåll av kranar och ventiler, som hör till undergrupp 5051, - installation av ånggeneratorer, som hör till undergrupp Undergrupp 4211: Turbiner och motorer - dragmotorer, som hör till undergrupp 1673, - elektriska motorer, som hör till undergrupp 3111, - växelströmsgeneratorer, som hör till undergrupp 3113, - vindturbiner och turbingeneratorer, som hör till undergrupp 3112, - hydrauliska eller pneumatiska drivmotorer och motorer, som hör till undergrupp Undergrupp 4215: Kärnreaktorer och delar till dessa - kärnbränslen, som hör till undergrupp 0934, - skyddssystem för kärnreaktor, utrustning för nukleärt skydd och kärnsäkerhetsutrustning, som hör till undergrupp Grupp 422: Maskiner för beredning av livsmedel, drycker och tobak samt tillhörande delar - cateringutrustning, som hör till undergrupp 3931, - köksutrustning, hushållsartiklar och materiel för catering, som hör till undergrupp Grupp 423: Industri- eller laboratorieugnar och förbränningsugnar - installation av brännugnar, som hör till undergrupp 4526,

20 - installation av brännugnar och brännare, som hör till undergrupp 5113, - ugnssotning, som hör till undergrupp Grupp 424: Lyft- och hanteringsutrustning samt delar till sådan utrustning - underhåll av hissar, som hör till undergrupp 5075, - installation av lyft- och hanteringsutrustning, utom hissar och rulltrappor, som hör till undergrupp 5151, - installation av hissar och rulltrappor, som hör till undergrupp Undergrupp 4241: Lyft- och hanteringsutrustning - lyftanordningar för vårdsektorn, som hör till undergrupp 3319, - kadaverlyftare eller flyttutrustning, som hör till undergrupp Grupp 425: Kyl- och ventilationsutrustning - installation av kyl- och ventilationsanläggningar, som hör till undergrupp Undergrupp 4251: Värmeväxlare, luftkonditionerings- och kylutrustning samt filtreringsapparater - värme (ånga, varmvatten osv.), som hör till grupp 093, - kylda skåp och frysar för bårhus, som hör till undergrupp 3394, - kylfartyg, som hör till undergrupp 3451, - luftkonditioneringsapparater, vattenvärmare och byggnadsuppvärmning och värmeutrustning, kylskåp och frysar (för hushåll och för industriell användning), som hör till undergrupp 3971, - luftvärmare, gasvärmare och gasolkylskåp, som hör till undergrupp 3972, - maskiner för värmebehandling av material, kylcirkulatorer och kyl-/värmecirkulatorer, som hör till undergrupp 4294, - kompressorer för kylutrustning, som hör till undergrupp 4212, - värmematerial, som hör till undergrupp 4411, - värmeledningar, som hör till undergrupp 4416, - värmeledningselement och centralvärmepannor och delar till dessa, som hör till undergrupp Grupp 426: Verktygsmaskiner - reparation, underhåll och installation av verktygsmaskiner, som hör till undergrupp Grupp 427: Maskiner för tillverkning av textilier, kläder och läderartiklar - installation av maskiner för tillverkning av textilier, kläder och lädervaror, och av maskiner för tillverkning av textilier, som hör till undergrupp 5154, - tvätt- och kemtvättstjänster, som hör till undergrupp Grupp 428: Maskiner för pappers- och kartongtillverkning - pappers-, tryckeri- och bokbinderimaskiner samt delar till dessa, som hör till undergrupp 4299, - installation av maskiner för tillverkning av papper och papp, som hör till undergrupp Grupp 429: Diverse allmänna maskiner och specialmaskiner - reparation, underhåll och installation av andra allmänna maskiner, som hör till undergrupperna 5053 och 5151, - reparation, underhåll och installation av specialmaskiner, som hör till undergrupperna 5053 och 5154, - allmänna maskintekniska ingenjörstjänster, som hör till undergrupp HUVUDGRUPP 43: MASKINER FÖR BRYTNING OCH BYGGNADSARBETEN Grupp 431: Maskiner för brytning - gruvvagnsinskjutare, som hör till undergrupp 4241, - Anläggningsarbete för olje- och gasledningar, som hör till undergrupp 4523, - bygg- och anläggningsarbeten: kraftverk, gruv- och produktionsanläggningar samt byggnader inom olje- och gasindustrin (oljeraffinaderier, oljeterminaler), demolering av oljeplattformar, som hör till undergrupp 4525, - tjänster för olje- och gasindustrin, som hör till huvudgrupp 76. Grupp 433: Maskiner och utrustning för byggnadsarbeten - anläggningsarbete med hjälp av dessa maskiner, som hör till huvudgrupp 45, - förbrukningsartiklar och material för dessa maskiner, som hör till huvudgrupp 44. Grupp 434: Maskiner för mineralbearbetning och formmaskiner - anläggningsarbete med hjälp av dessa maskiner, som hör till huvudgrupp 45, - förbrukningsartiklar och material för dessa maskiner, som hör till huvudgrupp 44. Grupp 436: Delar till maskiner för brytning och byggnadsarbeten

Handbok för inrapportering av avbrottsdata per uttagspunkt

Handbok för inrapportering av avbrottsdata per uttagspunkt Handbok - version 5.0 2015-02-20 Handbok för inrapportering av avbrottsdata per uttagspunkt inför inrapportering av avbrott avseende år 2014 enligt EIFS 2013:2 Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03

Läs mer

Om undersökningen. Vilka företag ingår i enkätundersökningen?

Om undersökningen. Vilka företag ingår i enkätundersökningen? Om undersökningen Syfte och användning Statistiken över Industrins varuproduktion (IVP) beskriver värdet och mängden av de varor, och därtill sammanhörande tjänster, som den svenska industrin producerat

Läs mer

Siffror och fakta om offentlig upphandling

Siffror och fakta om offentlig upphandling Siffror och fakta om offentlig upphandling Statistik om upphandlingar som genomförts under 2011 Rapport 2012:6 Siffror och fakta om offentlig upphandling Statistik om upphandlingar som genomförts under

Läs mer

Roberto Sotolongo Gallego. Förändring eller Kontinuitet Del II

Roberto Sotolongo Gallego. Förändring eller Kontinuitet Del II Roberto Sotolongo Gallego Förändring eller Kontinuitet Del II Copyright 2008 Roberto Sotolongo Gallego Detta verk skyddas av upphovsrättslagen. Titel Förändring eller Kontinuitet Del II Tryckt i Spanien

Läs mer

Regionala räkenskaper

Regionala räkenskaper Regionala Regionala räkenskaper EU-räkenskaper del IV Företagsinvesteringar i Stockholms län Stockholmsregionen 1998 2008 1998-2008 2000-2012 LS 1103-0497 ISBN: 978-91-85795-56-7 Förfrågningar: Cecilia

Läs mer

OMVÄND SKATTSKYLDIGHET FÖR BYGGTJÄNSTER UTGÅVA 5 SKEPPSBRON SKATT FÖR SKEPPSBRON SKATTS KUNDER UTGÅVA 5, APRIL 2009

OMVÄND SKATTSKYLDIGHET FÖR BYGGTJÄNSTER UTGÅVA 5 SKEPPSBRON SKATT FÖR SKEPPSBRON SKATTS KUNDER UTGÅVA 5, APRIL 2009 1 OMVÄND SKATTSKYLDIGHET FÖR BYGGTJÄNSTER UTGÅVA 5 2 INNEHÅLL 1. INLEDNING... 4 2. SYSTEMET MED OMVÄND SKATTSKYLDIGHET... 4 3. SAMMANFATTNING AV FÖRUTSÄTTNINGARNA FÖR OMVÄND SKATTSKYLDIGHET... 6 4. SÄLJARENS

Läs mer

Kvartalsenkät om utrikeshandel med tjänster

Kvartalsenkät om utrikeshandel med tjänster Blankettanvisning 1(21) Företagsstatistik Kvartalsenkät om utrikeshandel med tjänster 6.3.2013 Kvartalsenkät om utrikeshandel med tjänster Kvartalsenkäten om utrikeshandel med tjänster är lagstadgad och

Läs mer

Visitas branschriktlinjer för restauranger

Visitas branschriktlinjer för restauranger Visitas branschriktlinjer för restauranger En beskrivning av hur livsmedelslagstiftningens krav på restaurang kan uppfyllas Grafisk design: Katarina Viberg www.expedition46.se Innehåll VISITAS BRANSCHRIKTLINJER

Läs mer

39 SNI 2007 ny svensk näringsgrensindelning. Tillägg 100201.

39 SNI 2007 ny svensk näringsgrensindelning. Tillägg 100201. Sven Wimnell 050203+100201+100211: SNI 2002+2007. Och antalet arbetsställen 1999. Inlagda i SW-klassifikationssystem. http://wimnell.com/omr40q.pdf Innehåll: sid 2 Antal arbetsställen 1998 enligt SNI,

Läs mer

VÄGLEDNING Utökad rapportering av bygg- och rivningsavfall för avfallsmottagande anläggningar i SMP

VÄGLEDNING Utökad rapportering av bygg- och rivningsavfall för avfallsmottagande anläggningar i SMP VÄGLEDNING Utökad rapportering av bygg- och rivningsavfall för avfallsmottagande anläggningar i SMP Den här vägledningen från Naturvårdsverket ger råd om lämpliga tillvägagångssätt för den enligt föreskrifterna

Läs mer

Typ av vara/tjänst och Specificerad vara/tjänst

Typ av vara/tjänst och Specificerad vara/tjänst Typ av vara/tjänst och Specificerad vara/tjänst baserad på Europeiska kommissionens rekommendation om användning av en harmoniserad metod för klassificering och rapportering av klagomål och förfrågningar

Läs mer

September Novicom data Norsjö AB

September Novicom data Norsjö AB September Novicom data Norsjö AB Norsjö Vidsel Computers säger Patrik med ett svagt leende när han avslöjar vad Novicom egentligen står för, det handlade mest om datorer då, idag låter det kanske lite

Läs mer

Käsikirjoja 4 Handböcker Handbooks. Näringsgrensindelningen TOL 2008

Käsikirjoja 4 Handböcker Handbooks. Näringsgrensindelningen TOL 2008 Käsikirjoja 4 Handböcker Handbooks Näringsgrensindelningen TOL 2008 Käsikirjoja 4 Handböcker Handbooks Näringsgrensindelningen TOL 2008 Helsingfors 2009 Tiedustelut Förfrågningar Inquiries: Riitta Poukka

Läs mer

Energi- Energi-och koldioxidintensiteter

Energi- Energi-och koldioxidintensiteter Energi- Energi-och koldioxidintensiteter för för 319 319 varor varor och och tjänster RIITTA RÄTY, ANNIKA CARLSSON-KANYAMA RIITTA RÄTY, ANNIKA CARLSSON-KANYAMA FOI är en huvudsakligen uppdragsfinansierad

Läs mer

sjukfrånvaro och sjuknärvaro Tunga lyft och annat kroppsligt tungt arbete Arbetsmiljöförhållanden, besvär,

sjukfrånvaro och sjuknärvaro Tunga lyft och annat kroppsligt tungt arbete Arbetsmiljöförhållanden, besvär, INFORMATION OM UTBILDNING OCH ARBETSMARKNAD 2005:1 Tunga lyft och annat kroppsligt tungt arbete Arbetsmiljöförhållanden, besvär, sjukfrånvaro och sjuknärvaro I N F O R M A T I O N OM UTBILDNING OCH ARBETSMARKNAD

Läs mer

Handledning 2015. Ytterligare information om Intrastat. Statistiska centralbyrån

Handledning 2015. Ytterligare information om Intrastat. Statistiska centralbyrån V.1 Handledning 2015 Ytterligare information om Intrastat Om du har frågor om Intrastat som du inte hittar svaret på i denna handledning, kan du vända dig till Intrastat helpdesk: tfn 08-506 944 00, fax

Läs mer

Juli. Hållbar utveckling

Juli. Hållbar utveckling Juli Hållbar utveckling KEMIKALENDERN Kemikalendern är ett samarbetsprojekt mellan Molecular Frontiers, Chalmers, Göteborgs universitet och Universeum, i samband med det Internationella Kemiåret 2011.

Läs mer

Design med Omtankes Hållbara idéer

Design med Omtankes Hållbara idéer Design med Omtankes Hållbara idéer 1 5E I arbetet med hållbar utveckling finns det många faktorer att ta hänsyn till. Den optimala lösningen ur alla aspekter finns sällan eller är ofta mycket svår att

Läs mer

10% mindre 2010 Klimatsmart i hemmet

10% mindre 2010 Klimatsmart i hemmet Klimatsmart i hemmet 10 % mindre 2010 Innehåll Gemensamma utrymmen sid. 31 Hur klimatsmart kan du bli i hemmet? sid. 33 Stockholms klimatutmaning är du med? Badrum sid. 15 Kök sid. 9 Stockholm har ett

Läs mer

Läraranvisningar. Avsnitt 1. Avsnitt 2 2.1. Kännetecken Säkerhet. Ekonomi. Form. Färg. Kostnad

Läraranvisningar. Avsnitt 1. Avsnitt 2 2.1. Kännetecken Säkerhet. Ekonomi. Form. Färg. Kostnad Läraranvisningar Avsnitt 1 1.2 Produkter Tillverkades Skäl att använda tidigare av plast pennor trä billigare att tillverka; behöver inte vässas; blir inte kortare linjaler trä billig; lättare att läsa;

Läs mer

Jag, mina val miljön

Jag, mina val miljön Skola: Storåskolan Lärare: Ermin Pervanic Klass: 6 Antal elever: 21 Jag, mina val miljön Steg 2 Läsår 12/13 Hej! De här symbolerna tycker vi är bra att känna till. Du kan läsa mer om dom i boken. >> Steg

Läs mer

Handledningsguide för kriteriechecklistan

Handledningsguide för kriteriechecklistan Handledningsguide för kriteriechecklistan 1 Innehållsförteckning 1. Om handledningsguiden... 3 2. Vad är Green Key?... 4 3. Hur ni ansöker... 5 4. Kontrollbesök... 6 5. Kriteriechecklista... 7 A. Miljöledning...

Läs mer

2. Att bo i Sverige. Innehåll

2. Att bo i Sverige. Innehåll Flerfamiljshus Foto: Colourbox 2. Att bo i Sverige Innehåll Geografi, näringsliv och infrastruktur Befolkning Bostäder och boende Miljö, natur och ekologisk hållbarhet Så fungerar din kommun Att hantera

Läs mer

angående gränserna för direktupphandling enligt LOU *

angående gränserna för direktupphandling enligt LOU * PM angående gränserna för direktupphandling enligt LOU * Jag har av Huddinge kommun blivit ombett att uttala mig om förutsättningarna och gränserna för direktupphandling enligt de bestämmelser i 15 kap.

Läs mer

Välkommen till Ängelholms kommuns konsument- och miljöinformation

Välkommen till Ängelholms kommuns konsument- och miljöinformation Välkommen till Ängelholms kommuns konsument- och miljöinformation Du och jag och alla andra kan hjälpa till att skapa ett kretsloppssamhälle! I den här konsument- och miljöguiden får du tips om vad du

Läs mer

Brf Jakob i Järfälla. Föreningsinfo på nätet: www.brf-jakob.com

Brf Jakob i Järfälla. Föreningsinfo på nätet: www.brf-jakob.com Välkommen till Brf Jakob i Järfälla Föreningsinfo på nätet: www.brf-jakob.com I denna folder finner du information om det mesta som rör ditt boende, och de serviceutrymmen som du har tillgång till inom

Läs mer

25 % 12 % Momsbroschyren. Skattesatser...

25 % 12 % Momsbroschyren. Skattesatser... Momsbroschyren En introduktion till momsen Momsbroschyren vänder sig i första hand till små och medelstora företag men även till andra som vill ha en enkel information om moms (mervärdesskatt). Informationen

Läs mer

Medlemsinformation. Bostadsrättsföreningen Blompottan nr 2. Uppdaterad 2014-05-12

Medlemsinformation. Bostadsrättsföreningen Blompottan nr 2. Uppdaterad 2014-05-12 Medlemsinformation Bostadsrättsföreningen Blompottan nr 2 Uppdaterad 2014-05-12 Innehållsförteckning 1. Inledning...4 2. Styrelsens ansvar och befogenheter...4 3. Förvaltning och fastighetsskötsel...4

Läs mer

TIPS OCH INSPIRATION för en miljövänligare vardag

TIPS OCH INSPIRATION för en miljövänligare vardag vardag KL I M AT TIPS OCH INSPIRATION för en miljövänligare vardag Ingen kan göra allt, men alla kan göra något En mindre miljöpåverkande livsstil behöver inte vara något svårt, tungt eller tråkigt. Vår

Läs mer

Miljöanalys av Mitthögskolan verksamheten ur ett uthållighetsperspektiv

Miljöanalys av Mitthögskolan verksamheten ur ett uthållighetsperspektiv Miljöanalys av Mitthögskolan verksamheten ur ett uthållighetsperspektiv Henrik Bonde Gunnar Bring Josefin Edvinsson Olav Elstad Jakob Rosenquist Andreas Englund* (*kommunicerande författare) ISSN 1104-294X

Läs mer