VÄLKOMMEN TILL KRISTINESTADS MEDBORGARINSTITUT!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VÄLKOMMEN TILL KRISTINESTADS MEDBORGARINSTITUT!"

Transkript

1 - 1 - VÄLKOMMEN TILL KRISTINESTADS MEDBORGARINSTITUT! Kristinestads medborgarinstitut grundades år 1966 och i år inleds institutets 48:de verksamhetsperiod. Institutet upprätthålls av staden Kristinestad och erhåller 57 % statsunderstöd för verksamheten. Genom kurser, studiecirklar och föredrag i olika ämnen erbjuder institutet varje medborgare en möjlighet att öka sina kunskaper och färdigheter samt berika sin fritid. Institutet är tvåspråkigt. MEDLEMMAR I BILDNINGS- OCH FRITIDSNÄMNDEN: Medlem Ersättare Peter Grannas, ordf. Kim Lillås Jessica Bårdsnes, viceordf. Pia Patoranta-Wiik Mats Backlund Per-Elof Boström Ida Haapamäki Tony Lehto Nina Jolkkonen-Porander Lea Anttila Karl-Henrik Nikula Mauri Jansson Janne Smeds Heimo Norrgård Anders Wahlberg Madeleine Teir Lena Westerback Simoné Bergvik Stadsstyrelsens representant: Thomas Söderlund KANSLIET finns på Högåsen, Lappfjärdsvägen 163 C (i tredje våningen). Rektor Sven Rosendahl, säkrast anträffbar under förmiddagen. Kanslist Leena Bergvik är anträffbar på kansliet må-fre i september, oktober och december kl. 8-16, i november må, ti och to kl Textillärare Ann-Christine Lundell träffas på kansliet tisd. kl Byråsekreterare Ebba Nygård, ansvarar för kansliuppgifterna. INSTITUTETS ARBETSÅR Den egentliga kursverksamheten inleds den , vecka 38, om inget annat datum meddelas i programmet. Vårterminen inleds den Under höstlovet, d.v.s. vecka 42, samt under sportlovet v. 9, förekommer ingen undervisning i stadens skollokaliteter. INTRÄDESKRAV Var och en kan delta i kursverksamheten oberoende av ålder! I vävkurserna kan man delta endast under två på varandra följande arbetsår. TERMINSVISA AVGIFTER OBS!!! Fr.o.m. hösten 2013 kommer termins-/kursavgifterna att faktureras från kansliet. Avgifterna omnämns skilt för varje kurs i studieprogrammet. ANMÄLAN Kursanmälan sker antingen via nätet adress: eller tfn , eller Kursledarna sköter om inskrivningen till kurserna. STUDIEINTYG Studieintyg utfärdas efter fullföljd kurs om deltagaren så önskar före arbetsperiodens eller kursens slut.

2 - 2 - FÖRSÄKRINGAR Eleverna är inte försäkrade från institutets sida. Eleverna i "farliga" kurser t.ex. trä- och metallslöjd, bör notera detta! Elever under 16 år är försäkrade. INFORMATION Institutet meddelar om sin verksamhet genom annonser och notiser i lokalpressen. Kursutbudet finns också på Internet under adress: NYA KURSER Förslag till nya kurser kan meddelas på ett lösklippbart blad i studieprogrammet eller enligt nedanstående kontaktuppgifter. KONTAKTUPPGIFTER: Adress Telefon Besöksadress: Lappfjärdsvägen 163 C; Postadress: Pb 13, KRS eller (Sven), (även på gsm: Ann-Christine och Leena ), (Ebba) e-post Internet Fax Kontaktuppgifter till granninstituten och folkhögskolorna: Kaskö medborgarinstitut: Adress: Bladhska gården, Cneifs stig 1 Web-sida: Kaskö > Bildnings- och fritidstjänster > tfn , fax Medborgarinstitutet e-post: Kauhajoen kansalaisopisto: Adress: Hallintotie 5, Kauhajoki tfn e-post: Närpes vuxeninstitut / SÖFF: Adress: Vasavägen Yttermark tfn , , e-post: Axxell, Lappfjärds folkhögskola: Adress: Lappfjärdsvägen Lappfjärd. tfn , e-post: Vasa sommaruniversitet: Adress: Domus Bothnica Universitetsstranden VASA tfn e-post: Web-sida: Web-sida: > Vuxeninstitutet Web-sida: Web-sida:

3 - 3 - a) Grunderna för MI:s kursavgifter för arbetsperioden : 1) Enskilda föreläsningar, seminarier och specialkurser; ) Kursavgifter utgående från antalet lektioner: lektioner Datakurser individuell undervisning på musikinstrument (15 min/person/vecka) 30 - familjekurser öppna universitetskurser 15 /studiepoäng 3) för deltagande i gymnastikkurser kan ett terminskort köpas för 45 som berättigar till att delta i alla gymnastikkurser 4) 50 % av kursavgiften uppbärs av dem som inte annullerat sin förhandsanmälan senast 2 dagar innan kursen börjar. Rektor har rätt att avgöra i vissa gränsfall. b) För den grundläggande konstundervisningen uppbärs följande avgifter: - bildkonst 50,- /termin + materialavgift (40 lektioner/termin). - hantverk 50,- /termin + materialavgift (40 lektioner/termin). - teaterkonst 35,- /termin + ev. materialkostnad (30 lektioner/termin) För den grundläggande konstundervisningen gäller syskonrabatt för andra barnet 10. VÄLKOMMEN! Welcome to Kristinestads medborgarinstitut Kristinestads medborgarinstitut is an adult education centre that was founded in Lifelong and life wide learning is the leading concept for the adult education centre. Anyone can attend the courses, irrespective of their age, profession or educational background. The adult education centre promote cultural and educational equality by offering anyone opportunities for learning citizenship skills and developing their personality. For further information please contact the office, phone , gsm , mi(at)krs.fi or visit

4 - 4 - Education for young immigrants This autumn a new program will start that will give young immigrants in Kristinestad an opportunity to improve their basic language and educational skills. The program starts in September 2013 and will continue until the end of Among the courses that will be offered includes Finish and Swedish language discussion groups, a computer course, practical work orientation, a field trip into Finish history, sports, culture and much more. The program is intended for young immigrants between the ages of 16 to 29 Participants will receive a certificate when completing the tree semesters. The project is founded by Opetushallitus/Utbildningsstyrelsen. Welcome! For signing up or more information please contact Markus Blomqvist on: or Det öppna universitetet Det öppna universitetet är en studieform som ger dig möjlighet att bedriva universitetsstudier och avlägga akademiska kurser utan att vara inskriven vid ett universitet. Kurserna ordnas i samarbete med Närpes vuxeninstitut samt med Centret för livslångt lärande (CLL) vid Åbo Akademi i Vasa och CLL vid Åbo Akademi (http://www.cll.fi). Terminsavgiften till ÅA är 40 /termin/studerande och MIavgiften är 15 /sp (studiepoäng). Ytterligare information eller kontakta oss på kansliet. Specialpedagogik Begåvade barn och ungdomar, 5 sp Stadshuset i Närpes fr 20.9, 4.10 kl Camilla Svens-Liavåg och Ann-Christine Loo-Örn lö 21.9, 5.10 kl Kursavgift 75,00 + ÅA:s terminsavgift anmälan senast 13.9 Kursens mål är att ge kunskap om särbegåvning och dess implikationer för den kognitiva, emotionella och sociala utvecklingen, samt ge kännedom om stödåtgärder och undervisningsarrangemang för begåvade barn och ungdomar. Krispsykologi Introduktion till krispsykologi, 5 sp Stadshuset i Närpes fr 17.1 kl Inger Carlsson lö och sö kl 9-15 Kursavgift 75,00 + ÅA:s terminsavgift anmälan senast 5.12 Kursen behandlar den grundläggande teorin och praktiken inom krispsykologi. Grunder angående de vanligaste krisreaktionerna och symptombilderna bland barn och vuxna samt grunder kring behandlingsmodeller gås igenom närmare. Arbetsplatspsykologi Burnout-problematik, 5 sp Kristinestads MI, Högåsen to och fr kl Psykoterapeut Mika Lindfors lö kl 9-16 Kursavgift 75,00 + ÅA:s terminsavgift anmälan senast 13.9 Kursens mål är att ge kunskaper om stress och burnout-problematik och hur de kan motverkas. Arbetsplatsmobbning, 5 sp Stadshuset i Närpes, fr 20.9, 27.9 kl HVM Jessica Hemberg lö 21.9, 28.9 kl 9-16 Kursavgift 75,00 + ÅA:s terminsavgift anmälan senast 13.9 Kursens mål är att ge kunskaper om arbetsplats-mobbning och hur sådan kan motverkas.

5 - 5 - Organisationspsykologi, 5 sp Stadshuset i Närpes, fr 11.4 kl PeM Heidi Purho lö 12.4 och sö 13.4 kl 9-15 Kursavgift 75,00 + ÅA:s terminsavgift anmälan senast 13.9 Kursens mål är att ge en inblick i organisationspsykologi, framförallt i arbetsplatsers organisation. MI erbjuder kurser för abiturienter och gymnasieelever som kan godkännas inom ramen för gymnasiets tillämpade kurser, t.ex språk, datakurser, musik, konst och historia. Du kan komma överens med Din rektor och sedan anmäla Dig till institutet. STUDIESEDEL, LÄSÅRET ger möjlighet att delta avgiftsfritt i kurser! Undervisningsministeriet har beviljat s.k. studiesedlar för Kristinestads medborgarinstitut för verksamhetsperioden Projektet riktar sig till invandrare, arbetssökande och pensionärer. De som hör till någon av grupperna har möjlighet att delta avgiftsfritt i en del av institutets kurser. Invandrare (personer som bott högst 3 år i Finland) får avgiftsfritt delta i en kurs antingen i finska, svenska eller data höstterminen asylsökande kan inte få studiesedel. Arbetslösa arbetssökande får delta avgiftsfritt i en kurs eller föreläsning höstterminen För detta ändamål kan sedlar kvitteras ut från arbetskraftsbyrån som inlämnas till kursledaren. Pensionärer får delta avgiftsfritt i en valfri kurs antingen inom data eller språk höstterminen OBS! Om avgiften för en kurs överskrider 40, betalar deltagaren själv den resterande summan. Studiesedeln gäller enbart för kurser med kursnummer. Inga speciella studiesedlar delas ut. Då du anmäler dig till eller påbörjar en kurs/föreläsning ska du uppge att du hör till någon av de berörda grupperna. Kontakta institutets kansli för mer information, per telefon ( /MI) eller e-post

6 - 6 - FÖRELÄSNINGAR HE E INT HUR MAN HAR E, HE E HUR MAN TAR E Kulturhuset DUX, Strandgatan 22 on LÖNNBÄCK OA Kursavgift 5,00 Saker händer i allas våra liv. Bra saker och mindre bra saker. Vissa av dem kan vi påverka, andra inte. En sak kan vi alltid välja: Hur vi tar det. Detta handlar kvällen om. Föreläsningen ordnas i samarbete med KUNNIG vid Kusten. ATT TA HAND OM SIG SJÄLV OCH SIN NÄSTA Kulturhuset DUX, Strandgatan 22 ti ANDRÉN-PADA MARY Kursavgift 5,00 Det sägs med all rätt att den viktigaste relationen man har under livet är relationen till sig själv. Den relationen bildar grund för alla andra relationer likaväl som den är riktgivare för hur vi tar ansvar för att skapa ett gott liv för oss själva och våra medmänniskor. Föreläsningen ordnas i samarbete med Sydösterbottens Marthadistrikt. MUSIK TEATER, LEK OCH MUSIK, 4-6 -åringar Finska lågstadiet, ti Repslagaregatan HURSKAINEN SEIJA Glada visor och sånger samt rörelselekar. Spel på olika skolinstrument. Undervisning DAMKÖR Brahegården, Östra långgatan 45 ti TEIR ANDERS Damkör med inriktning på populärmusik. NOTLÄSNING OCH MUSIKTEORI Kristinestads gymnasium, må musikrummet, Ulrika Eleonoravägen 3 TEIR KALLE Kursavgift 22,00 ELGITARR, AKUSTISK GITARR, ELBAS, TRUMMOR Kristinestads gymnasium, on musikrummet, Ulrika Eleonoravägen KARLSSON TOMAS Terminsavgift 30,00 Ring direkt till Tomas , för överenskommelse om tidsreservering. Kursen kan vara en inkörsport till Musikinstitutet Legato. PIANO Kristinestads skola, ti Skolgatan JAAKKOLA AINO MARJA Terminsavgift 30,00 LÅTSKRIVARKURS Kristinestads gymnasium, on musikrummet, Ulrika Eleonoravägen KARLSSON TOMAS Pop/rock, jazz, schlager/ hit -musik, teater/film/tv-musik, musik för konstutställningar för alla åldrar, man måste dock vara beredd att sjunga eller spela ett instrument olika former typ AABA, ABAC, vers - refräng, blues... exempel på bra låtar, diskussion vad gör en bra låt? melodi, harmoni, stil, arrangemang, produktion olika sätt att arbeta med egen musik, datorprogram, inspelning eleverna får öva sig i att skriva olika typer av låtar, vi kan också spela in elevernas låtar. BILDKONST INSPIRATIONSDAG I FOTOGRAFERING Högåsen, Lappfjärdsvägen 163 C lö BONDEGÅRD SARA Kursavgift 5,00 Efter en kort introduktion går vi utomhus och fotograferar. Porträttfotografering utgör också en del av kursdagen. En modell finns tillgänglig.

7 - 7 - FORTSÄTTINGSKURS I ANVÄNDNINGEN AV DIGITAL SYSTEMKAMERA (6 ggr/termin) Högåsen, Lappfjärdsvägen 163 C ti EKLÖF JOHAN Terminsavgift 27, Varannan vecka. En kurs för dem som har tidigare erfarenhet av fotografering med digital systemkamera. Du lär dig bli skickligare att använda kameran i krävande förhållanden och att behärska bildbehandlingsprogrammet Lightroom. AKRYLTVÄTT-TEKNIK Finska högstadiet, lö Stationsgatan PAJU KATJA Kursavgift 20,00 Kom och tillbringa en annorlunda lördag med att lära dig en spännande, överraskande målningsteknik! Med hjälp av akryltvätt-teknik gör vi hemlighetsfulla, patinerade ytor på papper. Tag med hårtork! Material ingår i kursavgiften. Undervisning BILDKONSTKURS (9 ggr/termin) Spectra, Skolgatan 16 fr KALEVA NATALIA Vid första kurstillfället besluts om fortsatt kursdag. Vi målar abstrakt i både akryl och olja. Undervisningen består av intressanta teoridelar och övningar. Kursen lämpar sig för alla. Årets konstnär 2014 Natalia Kaleva handleder i olika tekniker och inspirerar kursdeltagarna att måla med känsla och intuition. Välkommen! Undervisning PORTRÄTT MED TORRPENSEL- TEKNIK (2 ggr) Spectra, Skolgatan 16 lö KALEVA NATALIA Kursavgift 22,00 Kom med och lär dig torrpenselteknik med oljefärger. Samtidigt förevigar du värdigt dina nära och kära genom att måla porträtt av dem. Vi målar med foton som grund. Årets konstnär i Kristinestad 2014 handleder i målningsprocessen. Närmare info Undervisning på finska. FORMGIVNING, MANUELLA FÄRDIGHETER GLASARBETE OCH MOSAIK (8 ggr) Kristinestads skola ti slöjdsalen, Skolgatan LUNDELL ANN-CHRISTINE Kursavgift 33,00 Tiffany- och små glassmältningsarbeten. Mosaik av glas- och porslinsskärvor samt mosaikbitar. SOLFÄRGNING OCH TYGTRYCKNING Kristinestads skola må slöjdsalen, Skolgatan LUNDELL ANN-CHRISTINE Kursavgift 15,00 Tygtryckning och-målning. Vi sänder också bort tyg för laminering av brickor och grytunderlägg (10-15 /st, beroende på storlek). Avgift för färg tillkommer. HANDARBETE Kristinestads gymnasium, to musikrummet, Ulrika Eleonoravägen LUNDELL ANN-CHRISTINE Fritt broderi på linne och ylle, stickning, virkning, tovning, mosaik- och glasarbete, solfärgning, naturmaterial och återvinning, julpynt m.m. VÄVNING Kursgården Kristina, to Västra långgatan PESONEN TERTTU Max. 15 kursdeltagare. Vävar i olika svårighetsgrad. Lämpar sig också för nybörjare. Trasmattor är ekologiska och populära. KERAMIK A Kursgården Kristina, må Västra långgatan VESTERBACKA PÄIVI Vi lär oss grundteknikerna inom keramik. Planering och förverkligande av enkla och mera krävande arbeten. Avgift tillkommer för bränning och material. Högst10 deltagare. Undervisning på finska.

8 - 8 - KERAMIK B Kursgården Kristina, to Västra långgatan VESTERBACKA PÄIVI Vi lär oss grundteknikerna inom keramik. Planering och förverkligande av enkla och mera krävande arbeten. Avgift tillkommer för bränning och material. Högst 10 deltagare. Undervisning WENDELINSKA JULKORS Hemslöjdsgården, Strandgatan 18 ti NÄRVÄ AULIS Wendelinska julkors tillverkas i två storlekar (260 cm och 125 cm höjd). TRÄARBETEN Krs högstadieskola, slöjdsalen, ti NÄRVÄ AULIS Vi snickrar och restaurerar möbler från färdiga ritningar, eller enligt egna planer med handledning av läraren. Första kvällen bekantar vi oss med träbearbetningsmaskinerna. Kursen lämpar sig även för nybörjare. Max 8 deltagare. Undervisning SVETS OCH METALL Krs högstadieskola, to slöjdsalen, SKOGMAN, BROR Grunderna inom svetsning, olika svetsmetoder samt säkerheten (brand m.m.). Likadant inom träsidan. KURS I SILVERARBETE A (2 veckoslut) Kristinestads skola lö slöjdsalen, Skolgatan 13 sö KALLIONPÄÄ ARTO Kursavgift 40,00 Smycken planeras enligt egna idéer och önskemål. Vi studerar smycketillverkningens konst enligt traditionella hantverksmetoder samt silvrets bearbetningsmöjligheter. Kursen hålls lö 5.10-sö 6.10 samt lö sö Materialkostnader tillkommer. Max. 12 deltagare. KURS I SILVERARBETE B (2 veckoslut) Kristinestads skola lö slöjdsalen, Skolgatan 13 sö KALLIONPÄÄ ARTO Kursavgift 40,00 Vi bekantar oss med silvrets egenskaper och formningsmöjligheter. Planering, mått, materialtjocklek, form, åtgång samt val av teknik är viktiga faktorer i smycketillverkningen. Kursen hålls lö 8.3-sö 9.3 samt lö 22.3-sö Materialkostnader tillkommer. Max. 12 deltagare. KNIVKURS Krs högstadieskola, må slöjdsalen, BODBACKA LARS-ERIK Kursavgift 40,00 Tillverka en egen personlig kniv. Materialkostnader tillkommer. HOBBYDRÖM SKOJ MED MASSA! (8 ggr) Krs högstadieskola, on undervisningskök, PITKÄKOSKI AULI Kursavgift 33,00 Av Premo-hobbymassa lär vi oss göra pärlor och knappar med millefiori- och kaleidoskopmönster. Med hjälp av dessa mönstertekniker kan man skapa smycken med otroliga färgkombinationer. Materialavgift tillkommer. DEKORERA MED DEKALER (3 ggr) Hemslöjdsgården, to Strandgatan AHLFORS MARIANNE Kursavgift 15,00 Dekorera vita porslinsföremål (muggar, skålar, fat) med dekaler/bilder i olika mönster, som sedan bränns i keramikugnen. Du tar med dig vitt porslin. Kostnaderna för dekalerna (1-3 /st) samt avgift för bränningen tillkommer. HANDARBETE i samarbete med DUV (6 ggr) Kristinestads gymnasium, to musikrummet, Ulrika Eleonoravägen 3 LUNDELL ANN-CHRISTINE Kursavgift 22,00 Varannan vecka. Garn-, tyg- och pappersarbeten samt målning.

9 - 9 - DANSKONST GRUNDERNA I LAVA-DANS Kristinestads gymnasium sö aulan, Ulrika Eleonoravägen ERÄMAA PERTTI På hösten: Vals, tango, fox, "fusku", bugg. Närmare uppgifter om vårens danslektioner fås under höstens lopp. Avslappnad och rolig stämning i glatt sällskap till tonerna av bra musik! Handledning FORTSÄTTNINGSKURS I LAVA-DANS Kristinestads gymnasium sö aulan, Ulrika Eleonoravägen ERÄMAA PERTTI På hösten: Vals, tango, fox, "fusku", bugg, grunder i boogie woogie och långsam vals. Närmare uppgifter om vårens danslektioner fås under höstens lopp. Avslappnad och rolig stämning i glatt sällskap till tonerna av bra musik! Handledning ZUMBA City Fitness Center, Salutorget må STRÖMBERG ANNA Salavgift 3 /gång tillkommer. Under den här energiska danslektionen går vi igenom olika dansstilar baserat på ZUMBA- och showdansrörelser. Vi tränar muskelkondition och kroppskoordinering tillsammans med show- och dramaattityd:) Förutom att dansa koncentrerar vi oss på rytmen och musiken samt att skapa en bra fiilis och uttrycksförmåga. ÖSTERLÄNDSK DANS SOM MOTION (8 ggr ht / 10 ggr vt) Kursgården Kristina, to Västra långgatan RANTALA MINNA-KAISA Terminsavgift ht 15 / vt 22 Se finskspråkiga kursprogrammet. Handledning ÖSTERLÄNDSK DANS - koreografigrupp (8 ggr ht / 10 ggr vt) Kursgården Kristina, to Västra långgatan RANTALA MINNA-KAISA Terminsavgift ht 15 / vt 22 Se finskspråkiga kursprogrammet. Handledning SPRÅK FORTSÄTTNINGSKURS I FINSKA Högåsen, Lappfjärdsvägen 163 C må PAAKKINEN HANNE Kursavgift 33,00 Snabbt framåtskridande fortsättningskurs/repetitionskurs i finska. Lärobok: Suomen mestari 2, Sonja Gehring - Sanni Heinzmann, Finn Lectura. FINSKA FÖR ALLMÄNNA SPRÅKEXAMEN Kristinestads högstadieskola, må STORSJÖ-KORPIHALKOLA MAJ-LIS Kursavgift 27,00 Förberedande kurs inför allmänna språkexamen i finska, mellannivå. Anvisningar och information om språkexamina samt språkriktighet och praktiska övningar i testets uppgiftstyper: textförståelse, skriftlig framställning, talförståelse och muntlig framställning. Språkexamen ingår inte i kursen utan kan avläggas i Vasa. STEPS INTO ENGLISH, Step 7 -> Kristinestads högstadieskola, on STORSJÖ-KORPIHALKOLA MAJ-LIS Fortsättningskurs i engelska. Även för nya deltagare med grundkunskaper. ENGELSKA II Kristinestads högstadieskola, on KIUASPERÄ MERVI Engelska för dig, som redan kan och har grunderna men vill uppdatera dina kunskaper. Praktisk språkundervisning, mycket talövningar. Lärobok: Steps into English II. Material och undervisning

10 ENGELSKA IV Kristinestads högstadieskola, on KIUASPERÄ MERVI Fortsättningskurs. Bok på hösten: Steps into English 3, kap 8 -> till slut. Ny bok på våren: English for you, too, 4. Tyngdpunkt på talspråk, par- och gruppövningar. Material och undervisning på finska. ENGELSKA Kristinestads högstadieskola, må KIUASPERÄ MERVI Denna kurs lämpar sig för dig, som studerat engelska i ca. 5 år. Vi befäster tidigare inlärt och utökar ordförrådet med hjälp av talövningar. Bok: English for you, too 5. Material på finska och engelska. Undervisning TURISTTYSKA Kristinestads högstadieskola, ti Ulrika Eleonoravägen ÖSTERBACK-RAGNÄS CARINA RYSKA FÖR BARN Kristinestads skola, Skolgatan 13 må RALINSKAYA NAFALLIA Kursavgift 22,00 En kurs för förskolebarn som tillsammans sjunger, pratar och leker på ryska. Undervisning på svenska. NYBÖRJARRYSKA AKTIVERINGSKURS Kristinestads högstadieskola, ti KALEVA NATALIA Om du någon gång studerat ryska alfabetet och dess grundfraser, kom med och fräscha upp dina kunskaper. Vi övar oss att tala och läsa ryska samt bekantar oss med rysk etikett. Undervisning RYSKA FORTSÄTTNINGSKURS Kristinestads högstadieskola, ti KALEVA NATALIA Om du kan ryska bokstäver och tidigare studerat ryska välkommen på fortsättningskurs! Bok väljs i början av kursen. Vi har talövningar och diskuterar ryska själar och rysk etikett. Undervisning SPANSKA 2 (Mucho gusto st 11->) Kristinestads högstadieskola, on STORSJÖ-KORPIHALKOLA MAJ-LIS Fortsättningskurs i vardagsspanska. Lämpar sig för nya deltagare med ca 1 års studier. NYBÖRJARKURS I ITALIENSKA Kristinestads högstadieskola, to UTTER MARGARETHA ITALIENSKA FORTSÄTTNINGSKURS Kristinestads högstadieskola, on UTTER MARGARETHA ITALIENSKA FORTSÄTTNINGSKURS 2 konversationskurs Kristinestads högstadieskola, to UTTER MARGARETHA TECKEN SOM STÖD (5 ggr) Högåsen, Lappfjärdsvägen 163 C lö FORSÈN MARJA Kursavgift 27,00 Du lär dig grunden till vardagstecken (familj, mat, veckodagar osv) samt övar teckenanvändningen i par eller i grupper. Nybörjarkursen passar alla intresserade. Undervisning på finska och svenska. Varannan lördag.

11 Läs språk utomlands! Genom att läsa språket i landet där det talas lär du dig snabbare. Ju mer du förstår av både språk och kultur desto rikare och mer givande blir dina upplevelser och dina utländska kontakter. Kristinestads medborgarinstitut erbjuder i samarbete med IS Internationella Skolorna språkkurser utomlands för kursdeltagare som deltar i en språkkurs vid Kristinestads medborgarinstitut. Du kan välja mellan 6 språk i 7 länder. Engelska i Eastbourne eller Dublin Franska i Aix-en-Provence Tyska i Berlin Spanska i Barcelona eller Málaga Italienska i Florens Ryska i St. Petersburg Språkkurserna utomlands pågår under en eller två veckor och finns på alla nivåer, från nybörjare till avancerad nivå. Kurserna startar året runt, oftast flera gånger i månaden. Välj datum när det passar dig. Inkvartering sker i inhemsk värdfamilj. Anmälan sker till ditt lokala institut på särskild blankett. För mer information och priser, vänligen kontakta Sven Rosendahl, e-post: tfn eller se broschyren Språkkurser utomlands. IS Internationella Skolorna är en stiftelse som är knuten till Folkuniversitetet, kursverksamheten vid Stockholms universitet. HISTORIA SLÄKTFORSKNING Stadsbiblioteket, Salutorget 1 ti SJÖQVIST LEIF Släktforskning med microfisher, internet samt andra tillgängliga medel. SAMHÄLLE KRS MI ordnar i samarbete med Kristinestads medborgarforum (kursnr ) ett seminarium för medlemmar i stadsfullmäktige och stadsstyrelsen den kl i Rådhuset Utvärdering och uppföljning av det lokala Strategidokumentet Så formar vi Framtiden i Kristinestad och Cittaslow-statusen. Inledare: Dennis Rundt och Ulf Grindgärds JURIDIK Vi bygger Kristinestadsmodellen! VARDAGSJURIDIK (10 ggr) Kristinestads högstadieskola, to RANTATALO KIRSI Kursavgift 27,00 Alla borde veta vad som gäller inom familjerätten; äktenskapsförord, testamente, gåva, bouppteckning, skilsmässa osv. DATATEKNIK SURFPLATTANS ABC Högåsen, Lappfjärdsvägen 163 C må LILLAS TOM Kursavgift 10,00 Har du nyligen skaffat dig en surfplatta eller funderar på att göra det, då är detta kursen för dig. Vi går igenom de viktigaste funktionerna och inställningarna i surfplattan och lär oss hur man laddar ner och installerar/avinstallerar program (appar). Surfplattor finns gratis att låna vid kurstillfället om du saknar egen. Förhandskunskaper: Inga. SURFPLATTANS ABC, del Högåsen, Lappfjärdsvägen 163 C ti LILLAS TOM Kursavgift 10,00 Vill lära dig mera om själva användningen? Kanske tips på användbara appar och hjälp med problem som du stött på? Vi går nu vidare med surfplattans användning och installation av program. Hur köper man program och hur lånar man e- böcker via biblioteket? Surfplattor finns gratis att låna under kurstillfället för den som behöver. Förhandskunskaper: Grundfärdigheter.

12 HANDLA SÄKERT PÅ NÄTET (2 ggr) Högåsen, Lappfjärdsvägen 163 C må HANNUS ANTHONY Kursavgift 17,00 Vi bekantar oss med hur man handlar säkert på nätet. GRATISPROGRAM PÅ NÄTET (1 ggr) Högåsen, Lappfjärdsvägen 163 C må HANNUS ANTHONY Kursavgift 10,00 Vi går igenom gratisprogram som vi har nytta av i vardagen såsom antivirus, brandväggar och datorstädprogram. PRESENTERA PROFFSIGT (2 ggr) Högåsen, Lappfjärdsvägen 163 C må HANNUS ANTHONY Kursavgift 17,00 Vi lär oss att skapa proffsiga presentationer med dataprogrammet Powerpoint. Kursen passar dig som vill briljera med snyggt presentationsmaterial på arbetsplatsen, i föreningen eller i skolan. Viss datorvana rekommenderas. PLANERA DIN RESA PÅ NÄTET (1 ggr) Högåsen, Lappfjärdsvägen 163 C on HANNUS ANTHONY Kursavgift 10,00 Planerar du att resa långt eller kort, njuta av varmt eller kallt klimat, söka storstadspuls eller lugn? Oberoende av resmål - kom på kurs och förbered din resa! Vi söker inkvartering, flyg-, båt- och tågbiljetter, exkursioner, sevärdheter och restauranger. TALA GRATIS MED SKYPE (1 ggr) Högåsen, Lappfjärdsvägen 163 C on HANNUS ANTHONY Kursavgift 10,00 Demonstration av Skype, som du kan ringa kostnadsfritt med över hela världen. FACEBOOK FÖR SENIORER (3 ggr) Högåsen, Lappfjärdsvägen 163 C on HANNUS ANTHONY Kursavgift 25,00 Vi bekantar oss med Facebook i lugn takt. Du får registrera dig och söka vänner på Facebook. Vidare lär du dig skriva meddelanden, kommentera dina vänner samt lära dig hur man går med i olika intressegrupper. Även yngre som vill lära sig Facebook i lugn takt är välkomna med. SENIORDATA - nybörjarkurs Högåsen, Lappfjärdsvägen 163 C ti 13, IRJALA CAY Kursavgift 52,00 Ingen tidigare erfarenhet krävs. GRUNDKURS I DATAANVÄNDNING OCH INTERNET (6 ggr) Högåsen, fr Lappfjärdsvägen 163 C RÖNNHOLM CAMILLA Kursavgift 33,00 Kurs för dig som aldrig använt dator tidigare eller har väldigt lite datorvana och som vill lära dig internet från början eller repetera i långsam takt. Vi lär oss att hitta och använda internetsidor som är till både nytta och nöje. Kursen riktar sig till seniorer. Undervisningen ordnas utgående från programmet Tikas - Lättläst Data i samarbete med Datero rf. PRODUKTION OCH METODUTVECKLING MOTORSÅGENS ABC ( 2 ggr) Högåsen, Lappfjärdsvägen 163 C lö KORPI MAURI Kursavgift 10,00 Lämpar sig för både damer och herrar. Motorsågens användning samt trädfällning i praktiken. Egen motorsåg med. Samling på Högåsen kl Undervisning SOLFÅNGARE (45 h) Högåsen, Lappfjärdsvägen 163 C SEPPÄLÄ YRJÖ, Kursavgift 45,00 Börjar våren 2014, kursdag lördag. Se närmare i vårens kursprogram. Spara energikostnader tom 60 % genom att bygga egna solfångare. 1-3 solfångare kan byggas /deltagare. OBS! Meddela antalet solfångare, som planeras. Läraren skaffar materialet, vilket debiteras skilt. Max 10 deltagare.

13 VATTENTRAFIK SKÄRGÅRDSNAVIGATION (13 ggr/läsår) Kristinestads högstadieskola, ti NORRBY MATS Kursavgift 45,00 Varannan vecka. OBS! Kursavgiften omfattar både höstens och vårens kurser. KURS FÖR HÖGSJÖSKEPPARE (52 h) Kristinestads högstadieskola, to LAIPIO SAKARI Kursavgift 50,00 Kursen börjar om tillräckligt många anmäler sig (bindande förhandsanmälan). För personer som avlagt skärgårds- och kustskepparexamen. Målet för kursen är att avlägga Finlands Navigationsförbunds högsjöskepparexamen i april Kursavgiften omfattar höst- och vårterminsavgifterna. Material- och övriga kostnader tillkommer. HÄLSOVÅRD FÖRSTA HJÄLP II (16 h) Kristinestads högstadie-skola, må KAARRE BRITT-MARI Kursavgift 27,00 TRÄNA HEMMA UTAN REDSKAP Kristinestads skola, Skolgatan 13 lö DAHLBO SUSANNA Kursavgift 5,00 Råd och knep för skojigare och effektivare träning ( teori 45 min). Träning i praktiken (60 min). TRÄDGÅRDSSKÖTSEL TRÄDGÅRDSPLANERING OCH UPPBYGGNAD (3 ggr) Högåsen, Lappfjärdsvägen 163 C ti KRUUS RIINA Kursavgift 15,00 Se finskspråkiga kursprogrammet. Undervisning HUSLIG EKONOMI ÖRTER I NATUREN Högåsen, Lappfjärdsvägen 163 C to MATTFOLK ULLA Kursavgift 5,00 Matnyttiga örter i naturen. En uppföljning sker i maj 2014, närmare information meddelas senare. BRAND- OCH RÄDDNINGSARBETE BRANDSLÄCKNINGENS ABC Högåsen, Lappfjärdsvägen 163 C on NORTAMO KRISTER Kursavgift 5,00 Klarar du av att använda skumsläckaren och brandfilten om elden plötsligt skulle komma lös? Du får lära dig hur du ska handla om du hamnar i en sådan situation. Både teori och praktiska övningar. GYMNASTIK YOGA, forts.grupp Finska högstadiet, må Stationsgatan MÄKINEN ULLA-MAIJA Se finskspråkiga kursprogrammet. Handledning HATHA-YOGA Finska högstadiet, on Stationsgatan HAKALA AUNE Se finskspråkiga kursprogrammet. Handledning DAGYOGA Finska högstadiet, to Stationsgatan HAKALA AUNE Kursen lämpar sig för alla åldrar. Tag med underlag och bekväma kläder. Handledning

14 SEGA GUBBAR Högåsen, Lappfjärdsvägen 163 C må ENLUND BÖRJE Sportiga aktiviteter för "pigga" friska män. Målet med denna kurs är att aktivera daglediga män och inspirera till kamratskap, friskvård och sunda levnadsvanor i gott sällskap. Kursteman är bl.a. olika utomhusaktiviteter, besök i konditionssal, simning, föreläsningar, kulturella inslag och givande diskussioner. Kom med redan från början och planera detaljprogrammet. Avgifter för olika specialaktiviteter kan tillkomma. Samling på Högåsen må Kursen ordnas i samarbete med Folkhälsan. MUSKELKONDITIONS- OCH BALANS- TRÄNING FÖR SENIORER Bottenhavets sjukhem ti seniorkonditionssalen, PATORANTA PIA Salavgift 5 /gång tillkommer. Vi tränar balans och stärker muskler i cirkelträning. KONDITIONSCIRKEL 55+ I Positive/KrisSport Ky, ti Repslagaregatan VIRTANEN MARIA Salavgift 3 /ggr. OBS! Tisdagar öppnas simhallen kl. 14 för konditionscirklarna! Gemensam uppvärmning. Mångsidig konditionscirkel till visselpipans takt. Tänjning som avslutning. KONDITIONSCIRKEL 55+ II Positive/KrisSport Ky, ti Repslagaregatan VIRTANEN MARIA Salavgift 3 /ggr. Gemensam uppvärmning. Mångsidig konditionscirkel till visselpipans takt. Tänjning. KONDITIONSCIRKEL 55+ III Positive/KrisSport Ky, ti Repslagaregatan VIRTANEN MARIA Salavgift 3 /ggr. Gemensam uppvärmning. Mångsidig konditionscirkel till visselpipans takt. Tänjning som avslutning. KONDITIONSCIRKEL FÖR DAMER Positive/KrisSport Ky, to Repslagaregatan VIRTANEN MARIA Salavgift 4 /gång. Gemensam uppvärmning. Mångsidig konditionscirkel till visselpipans takt. Tänjning som avslutning. KONDITIONSCIRKEL FÖR MÄN Positive/KrisSport Ky, to Repslagaregatan VIRTANEN MARIA Salavgift 4 /gång. Uppvärmning. Mångsidig och effektiv konditionscirkel i visselpipans takt. Tänjning som avslutning. VATTENLÖPNING FÖR MÄN Simhallen, Repslagaregatan 16 må WEGELIUS-AHONEN MARJO Kursavgift 22,00 Stora bassängen. Simhallsavgift tillkommer. Obs! Finns 15 st. flytbälten i simhallen så meddela vid anmälan om du har eget bälte då kan max 30 delta till kursen. Bälten kan köpas från simhallen. VATTENLÖPNING Simhallen, Repslagaregatan 16 må WEGELIUS-AHONEN MARJO Kursavgift 22,00 Stora bassängen. Simhallsavgift tillkommer. Obs! Finns 15 st. flytbälten i simhallen så meddela vid anmälan om du har eget bälte då kan max 30 delta till kursen. Bälten kan köpas från simhallen. VATTENGYMNASTIK, reuma A Simhallen, Repslagaregatan 16 on WAHLROOS KIRSI Kursavgift 22,00 Mångsidig vattengymnastik för personer som lider av led- och reumatiska besvär. Terapibassängen. Max 12 deltagare! Simhallsavgift tillkommer. VATTENGYMNASTIK, reuma B Simhallen, Repslagaregatan 16 fr WAHLROOS KIRSI Kursavgift 22,00 Mångsidig vattengymnastik för personer som lider av led- och reumatiska besvär. Terapibassängen. Max 12 deltagare! Simhallsavgift tillkommer.

15 VATTENGYMNASTIK A Simhallen, Repslagaregatan 16 on WAHLROOS KIRSI Kursavgift 22,00 Ledda övningar i bassängen för personer som har besvär med stöd- och rörelseorgan. Terapibassängen. Max 12 deltagare! Simhallsavgift tillkommer. VATTENGYMNASTIK B Simhallen, Repslagaregatan 16 fr WAHLROOS KIRSI Kursavgift 22,00 Ledda övningar i bassängen för personer som har besvär med stöd- och rörelseorgan. Terapibassängen. Max 12 deltagare! Simhallsavgift tillkommer. PUMP City Fitness Center, Salutorget ti STRÖMBERG ANNA Salavgift 3 /gång tillkommer. Styrketräning utan maskiner. Vi använder stänger med vikter, hantlar, step-up bräda etc. Muskulär uthållighetsträning för hela kroppen. Ingen träningsvana krävs. Stretch i slutet av passet. MORGONSPINNING City Fitness Center, Salutorget on STRÖMBERG ANNA Salavgift 3 /gång tillkommer. Spinning är en mycket effektiv men ändå skonsam träningsform, som snabbt förbättrar din kondition. Alla kan träna spinning. Du bestämmer själv motståndet på din cykel, vilket gör att en nybörjare kan träna bredvid en van cyklist. Några tips: Det är bra att dricka vatten både före, under och efter passet. Kom gärna i god tid till passet om du är nybörjare så får du hjälp av instruktören att ställa in din cykel. Med rätt inställningar blir träningen både säker, effektiv och rolig. CROSSTRAINING City Fitness Center, Salutorget fr HALILOVIC AHMEDIN, STRÖMBERG ANNA Salavgift 3 /gång tillkommer. Crosstraining är ett styrke- och konditionsprogram byggt på ständigt varierande funktionella rörelser utförda i intervaller. KARAN I FORM (14 ggr) Här är kursen för dig som vill komma i bättre form, må bättre och leva hälsosammare. Genom kursen får du ta del av inspiratörernas bästa tips och knep. Man behöver inte göra jättestora förändringar för att få resultat. Ledd undervisning. Introduktion till olika aktiviteter. Syfte och målgrupp: Att aktivera åriga män som motionerar lite/inte alls till att börja röra på sig och sköta om sitt välmående och sin hälsa. Program 1 Må 16.9 kl , Kristinahallen Programmet inleds med UKK:s gångtest samt muskeltest Marjo Wegelius-Ahonen 2-3 To 19.9 kl & to 26.9 kl , Old Steel Gym, Tjöckvägen 4, 1. Gången: Introduktion till kettlebell 2. Gången: Kettlebellträning Kim Hautaviita 4-5 To 3.10 kl & to kl , Judosalen, Hästhagsvägen 3 Bekanta Dig med judo som konditionsgymnastik Ta med T-blus + träningsbyxor Martti Toivanen 6-7 To & to kl , Konditionssal Positive Styrke- och balansträning i gym Marjo Wegelius-Ahonen 8-9 To & to 7.11 kl , Kristinahallen Bollspel Jussi Ahonen To & to kl , sv högstadiet Zumba Patricia Bergkulla / Charlotta Grönvik To & 5.12 kl Vattengymnastik Marjo Wegelius-Ahonen 14 Må 9.12 kl Sluttest och feedback samt motivering till fortsatt utövning och vägledning Marjo-Wegelius-Ahonen Kursen är ett samarbetsprojekt med idrottssektorn i Kristinestad samt vård- och omsorgscentralen. Kursavgift 40. OBS! Inträde till olika inrättningar erläggs separat av deltagarna

16 STÄRKANDE STRETCHING OCH AVSLAPPNING (8 ggr ht / 10 ggr vt) Kursgården Kristina, Västra långgatan 34 RANTALA MINNA-KAISA Terminsavgift 27,00 to Se finskspråkiga kursprogrammet. Handledning KONDITIONS- OCH MUSKEL- STÄRKANDE TRÄNING Kristinahallen, on Repslagaregatan INGVES SUSANNA HÄLSA REIKI 1 - grundkurs A Högåsen, Lappfjärdsvägen 163 C lö KIVELÄ ARJA sö Kursavgift 27, Reiki är en naturlig metod för tillfrisknande. Vårdmetoden ger livskraft för kroppen genom att fylla dess energilager och ge kroppen de bästa förutsättningarna att tillfriskna, fräscha upp sig och få kraft för livets utmaningar. Vi aktiverar förmågan att förmedla energi och lär oss reikivårdens principer både för egenvård samt för att ge vård åt andra. Materialkostnader 8 e. Max 16 deltagare. Hemsida Handledning REIKI 2 - fortsättningskurs A Högåsen, Lappfjärdsvägen 163 C lö KIVELÄ ARJA sö Kursavgift 27, Kursen riktar sig till personer som genomgått Reikis grundkurs. Mellan grundkursen och fortsättningskursen rekommenderas att en paus på 1-3 månader hålls. Vi får användning av 3 energisymboler som har förmågan att harmonisera andra energier. Vi lär oss symbolernas betydelse och användningsmöjligheter. Vi lär oss sändningsvård och andra tekniker för att använda denna naturliga livsenergi i vårt liv. Materialkostnader 8 e. Max 10 deltagare. Hemsida Handledning REIKI 1 - grundkurs B Högåsen, Lappfjärdsvägen 163 C lö KIVELÄ ARJA sö Kursavgift 27,00 Reiki är en naturlig metod för tillfrisknande. Vårdmetoden ger livskraft för vår kropp genom att fylla dess energilager och ge kroppen de bästa förutsättningarna att tillfriskna, fräscha upp sig och få kraft för livets utmaningar. Vi aktiverar förmågan att förmedla energi och lär oss reikivårdens principer både för egenvård samt för att ge vård åt andra. Materialkostnader 8 e. Max 16 deltagare. Hemsida Handledning REIKI 2 - fortsättningskurs B Högåsen, Lappfjärdsvägen 163 C lö KIVELÄ ARJA sö Kursavgift 27, Kursen riktar sig till personer som genomgått Reikis grundkurs. Mellan grundkursen och fortsättningskursen rekommenderas att en paus omfattande 1-3 månaders hålls. Vi får användning av 3 energisymboler som har förmågan att harmonisera andra energier. Vi lär oss symbolernas betydelse och användningsmöjligheter. Vi lär oss sändningsvård och andra tekniker för att använda denna naturliga livsenergi i vårt liv. Materialkostnader 8 e. Max 10 deltagare. Hemsida Handledning HÄLSA FÖR KROPP OCH SJÄL (6 ggr / termin) Högåsen må Lappfjärdsvägen 163 C MÄKELÄ GUNILLA Har du problem med magen? Ät dig till ett piggare, friskare och lättare liv. Lär dig äta naturlig mat, enligt LCHF. Kursbok + annat material 30 /person tillkommer. Personlig rådgivning. Max 10 deltagare. Börja nu! Kursdagar på hösten 16.9, 23.9, 30.9, 14.10, och 11.11, på våren 3.2, 10.2, 17.2, 3.3, 17.3 och 31.3.

17 MUSIK DAMKÖR Kantilena, Kyrktået 54 ti MIKKONEN-HÖGSTRÖM TEIJA Trevlig samvaro i damkörssångers tecken. Välkommen med och ha trevligt! MANSKÖR Kantilena, Kyrktået 54 må SMITH MARTIN Traditionell körsång för män. Nya och gamla låtar. Eventuella körutflykter står också på programmet. BOPCATZ Kantilena, Kyrktået 54 to BERGQVIST ROGER Ta dina gamla instrument ur garderoben och kom med och spela eller sjung. Vi spelar musik från olika årtionden. Nya musikintresserade är välkomna! PORSLINSMÅLNING OCH HOBBYARBETEN Lappfjärd skola, ti Södra Lappfjärdsvägen RAITTILA SIRPA Vi målar på porslin, trä, tyg mm. Dekorationer av naturmaterial och återanvändbart material. TRÄSLÖJD AXXELL ti Lappfjärds Folkhögskola, Lappfjärdsvägen HEMGÅRD TOMMY Mindre snickerier. Ev. materialkostnader tillkommer. JULKORSTILLVERKNING AXXELL ti Lappfjärds Folkhögskola, Lappfjärdsvägen HEMGÅRD TOMMY Materialkostnader tillkommer. FORMGIVNING OCH MANUELLA FÄRDIGHETER HANDARBETE A Lappfjärds pensionärshem on LUNDELL ANN-CHRISTINE Fritt broderi på linne och ylle, stickning, virkning, tovning, mosaik- och glasarbete, solfärgning, naturmaterial och återanvändning, julpynt m.m. HANDARBETE B Lappfjärds pensionärshem on LUNDELL ANN-CHRISTINE Fritt broderi på linne och ylle, stickning, virkning, tovning, mosaik- och glasarbete, solfärgning, naturmaterial och återanvändning, julpynt m.m. BLOMSTERBINDNING AV NATURBLOMMOR Lappfjärds Blomster- och lö begravningsservice, Södra Lappfjärdsvägen 154 ÅDJERS REIJA Kursavgift 10,00 Vi gör vackra buketter av det vi hittar i naturen!

18 HISTORIA "Lär dig känna Bötombergen" (3 ggr) Plats: Restaurang Lokalgrottan, Bötombergen On 25.9 kl ; Bötombergens historia On 2.10 kl ; Södra Berget, naturstig, skidspår, bastuväggen mm. ner mot Dagsmark On 9.10 kl ; Djävulsåkern, varggrottan, vandringsleder mm. mot Bötom Aktivt medverkande: Helge Holm, Canne Lundberg, Ingmar Rosengård, Anders Wahlberg, Helena Kari samt styrelsemedlemmar m.fl. Avsikten är att alla uppgifter bandas för att senare användas på t.ex. hemsidan med ev. filmsnuttar. Ingen avgift. Arrangör är Bötombergen Rekreation Anl Närmare information ger John Hammarberg tfn GYMNASTIK TRENDGYMNASTIK FÖR HÖGSTADIEELEVER Lappfjärd skola, on Södra Lappfjärdsvägen KOMSI OLIVIA Högstadie- och gymnasieelever. Vi övar olika former av modern dans, hip-hop, aerobic, jazzdans och skapande verksamhet. KARAJUMPPA Lapväärtin koulu, Skolvägen 5 ti WAHLBERG ANDERS Gymnastik för herrar i olika åldrar. Rörlighet, uthållighet, koordinationer, balans, muskelstyrka. FÖRÄLDRA- OCH BARNGYMNASTIK Lappfjärd skola, må Södra Lappfjärdsvägen BERGKULLA PATRICIA, RÖNNQVIST CIA Lekfull gymnastik för föräldrar och barn (3-6 år). SENIORGYMNASTIK Lappfjärd skola, ti Södra Lappfjärdsvägen LILLKULL LILLI Uppmjukande rörelser till musik. SJUNG OCH LE Tjöck skola, Lindbergsvägen 5 on ERIKSSON LASSE, ROSENDAHL SVEN Avgift 5,00 HANDARBETE (5 ggr) Dagsmark skola, ti Dagsmarkvägen 393 A LUNDELL ANN-CHRISTINE Kursavgift 22,00 Tovning, solfärgning, fritt broderi, stickning, virkning m.m. PILATESINRIKTAD MUSKELTRÄNING Majbo, Åbackvägen 5 on INGVES SUSANNA

19 ORKESTERVERKSTAD Korsbäck Uf-lokal ti BERGQVIST ROGER Deltagarna indelas i grupper. Anmälningar till kursledaren: ORKESTERVERKSTAD Korsbäck Uf-lokal ti BERGQVIST ROGER Deltagarna indelas i grupper. Anmälningar till kursledaren: SJUNG OCH LE Härkmeri skola, on Henriksdalsvägen ERIKSSON LASSE, ROSENDAHL SVEN Avgift 5,00 PYSSLA NYTT AV GAMMALT (4 ggr) Härkmeri skola, ti Henriksdalsvägen ENLUND HANNA Kursavgift 22,00 Fixa till dina kläder, sy en lapptäckskudde av gamla skjortor, dekorera ditt pennställ med knappar, gör din egen konst. Eller något helt annat. Kom med och inspireras till att återanvända och göra själv. Första kurstillfället är en inspirationskväll, Hanna har med många exempel, böcker och tidningar och vi diskuterar och planerar. De tre följande kurstillfällena pysslar vi så mycket vi hinner. Kursen passar både för vuxna och barn, kom gärna tillsammans! REPARATION AV GAMLA BRUKSFÖREMÅL Sideby byacenter, må Sidebyvägen ERIKSSON BROR Vi reparerar stolar, bord, dörrar samt alla gamla bruksföremål. TRADITIONSHANTVERK Sideby byacenter, to Sidebyvägen ERIKSSON BROR Tillverkning av vindflöjlar, jullyktor av trä, Ömossa-julkors, vikinga-sängar samt möbelrestaureringar och arbeten enligt kursdeltagarens egna ritningar och önskemål. YOGA Sideby byacenter, ti Sidebyvägen MÄKINEN ULLA-MAIJA Se finskspråkiga kursprogrammet. Handledning

20 MÖBELRESTAURERING A Metsälän koulu, Ömossavägen 98 må KANGASNIEMI MIKKO Undervisning MÖBELRESTAURERING B Metsälän koulu, Ömossavägen 98 ti KANGASNIEMI MIKKO Undervisning ÅTERANVÄNDNING, HOBBY OCH MÅLNING Kallträskin nuorisoseurantalo, må Kallträskvägen RAITTILA SIRPA Vi gör hobbyarbeten av naturmaterial och återanvändningsmaterial samt dekorationer och kuvert i pappersvikning. VÄVNING Kallträskin PVY-talo, ti Kallträskvägen PITKÄKOSKI TERTTU Enkla vävar. Lämpar sig för nybörjare. Undervisning GRANRISBOCK (2 ggr) Kallträskin PVY-talo, on Kallträskvägen NORRGÅRD PIRKKO Kursavgift 10,00 Man kan tillverka små eller stora granrisbockar. Tag med tillräckligt granris (20 cm långa, mjuka kvistar), handskar, sekatör, grön bindtråd och avbitare för metalltråd. Materialavgift: 10 e/stomme. Max. 8 deltagare. Undervisning på finska. GRUNDLÄGGANDE KONSTUNDERVISNING FÖR BARN OCH UNGA BILDKONST 7-9 åringar Finska högstadiet, ti Stationsgatan PAJU KATJA Terminsavgift 65,00 Vi övar att uttrycka oss i bilder (teckning, målning, konstruktion). Vi lär oss också att lyssna på andra och vänta på egen tur i gruppen. Undervisning BILDKONST åringar Finska högstadiet, ti Stationsgatan PAJU KATJA Terminsavgift 65,00 Vi lär oss tekniker och terminologi inom konst (konstkännedom, färg, rum, form, komposition). Undervisning HANTVERK 7-11 åringar Kristinestads gymnasium, må musikrummet, Ulrika Eleonoravägen LUNDELL ANN-CHRISTINE Terminsavgift 65,00 HANTVERK åringar Kristinestads gymnasium, to musikrummet, Ulrika Eleonoravägen LUNDELL ANN-CHRISTINE Terminsavgift 65,00 HANTVERK 7-13 åringar Tjöck skola, Lindbergsvägen 5 fr LUNDELL ANN-CHRISTINE Terminsavgift 65,

21 OBS!!! Merja Salmikivi håller en kurs i möbeltapetsering vid Närpes vuxeninstitut tisdagar mellan kl under tiden (kursavgift 45 ) och (kursavgift 50 ). Närmare information och anmälningar se Utbildning för unga invandrare I höst kommer en ny utbildning att starta i Kristinestad. Utbildningen bestående av olika praktiska kurser riktar sig till unga invandrare i åldern 16 till 29. Målet med utbildningen är att ge de som vill förbättra sina språk- (finska, svenska och engelska) och samhällskunskaper en praktisk möjlighet att göra det. Till de kurser som erbjuds hör bl.a. finska och svenska diskussionsgrupper, datakurs, praktisk arbetslivsorientering, utflykt i Finlands historia, sport och kultur, hållbar utveckling och mycket mera. Utbildningen startar i september och kommer att pågå till slutet av Deltagarna ges intyg efter utförd utbildning. Utbildningen är finansierad av Utbildningsstyrelsen. Välkomna! Anmälningar och frågor kan riktas till Markus Blomqvist på: eller ÖPPETHÅLLNINGSTIDER STADSBIBLIOTEKET LAPPFJÄRDS BIBLIOTEK DAGSMARK UTLÅNINGSSTATION Salutorget 1 Södra Lappfjärdsvägen 40 Dagsmarkvägen 393 A må må ti ti ti Dag före helg kl on on to to fre fre lö Dag före helg kl Dag före helg kl Tidningsläsesalen öppnas må-lö kl 10 BOKBUSSEN Kör fem dagar i veckan SIDEBY UTLÅNINGSSTATION Gamla vägen fre Dag före helg kl Behöver du hjälp med vardagssysslor? Ring till Arbetspoolen Må to kl Tel.nr Växer lövhögarna dig över huvudet? Borde terrassen målas, blombänkarna rensas eller vinden städas? Ligger de urvuxna kläderna och väntar på att prissättas för loppis eller fasar du över vem som ska diska efter helgens kalas? Arbetspoolens ungdomar kan hjälpa till med bl.a. trädgårdsarbete eller städning. Uppdragets längd får vara högst 3 timmar och ersättningen är 20 /uppdrag.

22 CONDUCTUS Nordic Education ESTABLISHING A BUSINESS IN FINLAND Almost anyone can become an entrepreneur and the most successful entrepreneurs have learned to do what they do. Starting your own business can be exciting however there is a lot to think about. CONDUCTUS Nordic Education arranges a one day session about basic knowledge and is designed for the entrepreneur who wants to start their own business in Finland. It will highlight lots of really useful sources of advice and guidance to assist your start up journey and help you to meet and network with likeminded individuals. Our session covers the most important topics that are clearly explained with emphasis on: business forms, permits and notifications, business plans, financing, taxation, value added tax, insurances, price-setting, marketing, leadership and human resources. Lecturer: Sonya Höstman, M.Sc.(Econ.) CONDUCTUS Nordic Education Questions: Sonya Höstman, contact , Date: September, 2013 Time: Thursday , Friday Location: Bio Dux, Strandgatan 22, Kristinestad Language: English Signing up: (Education or News) or by calling Deadline: Tuesday 10 September, 2013 Cost: Information: Free of charge (max 40 persons) The course is financed by Centre for Economic Development, Transport and the Environment in Ostrobothnia, ESF-project: Osaamisesta kasvuun F10184.

VÄLKOMMEN TILL KRISTINESTADS MEDBORGARINSTITUT!

VÄLKOMMEN TILL KRISTINESTADS MEDBORGARINSTITUT! 1 VÄLKOMMEN TILL KRISTINESTADS MEDBORGARINSTITUT! Kristinestads medborgarinstitut grundades år 1966 och i år inleds institutets 47:te verksamhetsperiod. Institutet upprätthålls av staden Kristinestad och

Läs mer

IK - Itella Posti Oy Offentligt meddelande. Kursprogram 2014-2015. Foto: Jaakko Leinonen, deltagare i MI:s fotokurs. Kristinestads.

IK - Itella Posti Oy Offentligt meddelande. Kursprogram 2014-2015. Foto: Jaakko Leinonen, deltagare i MI:s fotokurs. Kristinestads. Kursprogram 2014-2015 IK - Itella Posti Oy Offentligt meddelande Foto: Jaakko Leinonen, deltagare i MI:s fotokurs Kristinestads medborgarinstitut VÄLKOMMEN TILL KRISTINESTADS MEDBORGARINSTITUT! Kristinestads

Läs mer

OBS! Första anmälningsdagen är 25.08 se anmälningsinfo på sidan 1! to 18.00-20.30 Anita Wisén Kursavgift 14 GRUNDERNA I SVENSKA FÖR RYSKSPRÅKIGA

OBS! Första anmälningsdagen är 25.08 se anmälningsinfo på sidan 1! to 18.00-20.30 Anita Wisén Kursavgift 14 GRUNDERNA I SVENSKA FÖR RYSKSPRÅKIGA SPRÅK OBS! Första anmälningsdagen är 25.08 se anmälningsinfo på sidan 1! SVENSKA FÖR SPRÅKEXAMEN (120211) to 18.00-20.30 Anita Wisén Kursavgift 14 5.3.2009-2.4.2009, 15 lektioner Vad är allmän språkexamen?

Läs mer

Högstadiets konstklass, Slussgatan 12 må-lö 18.15-21.15 Kuusisto Tarja 19.10.2015-24.10.2015, 18 Kursavgift 25,00 10 studeranden

Högstadiets konstklass, Slussgatan 12 må-lö 18.15-21.15 Kuusisto Tarja 19.10.2015-24.10.2015, 18 Kursavgift 25,00 10 studeranden FORMGIVNING, MANUELLA FÄRDIGHETER Ditt hår idag 110411 Högstadiets konstklass, Slussgatan 12 må-lö 18.15-21.15 Kuusisto Tarja 19.10.2015-24.10.2015, 18 Max 10 studeranden Under kursen bekantar vi oss med

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL KRISTINESTADS MEDBORGARINSTITUT!

VÄLKOMMEN TILL KRISTINESTADS MEDBORGARINSTITUT! VÄLKOMMEN TILL KRISTINESTADS MEDBORGARINSTITUT! Kristinestads medborgarinstitut grundades år 1966 och i år inleds institutets 50:nde verksamhetsperiod. Institutet upprätthålls av staden Kristinestad och

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL KRISTINESTADS MEDBORGARINSTITUT!

VÄLKOMMEN TILL KRISTINESTADS MEDBORGARINSTITUT! 1 VÄLKOMMEN TILL KRISTINESTADS MEDBORGARINSTITUT! Kristinestads medborgarinstitut grundades år 1966 och i år inleds institutets 46:te verksamhetsperiod. Institutet upprätthålls av staden Kristinestad och

Läs mer

NORRA VÄRMLAND. Mästerkock Datasnille eller stor Skaparkrat. Vi öppnar dörrarna. Välkommen till ABF. Studieprogram

NORRA VÄRMLAND. Mästerkock Datasnille eller stor Skaparkrat. Vi öppnar dörrarna. Välkommen till ABF. Studieprogram NORRA VÄRMLAND Mästerkock Datasnille eller stor Skaparkrat. Vi öppnar dörrarna. Välkommen till ABF Studieprogram VÅREN 2013 VÄLKOMMEN TILL ABF NORRA VÄRMLAND Folkbildningen finns till för att alla oavsett

Läs mer

MEDLEMMAR I BILDNINGS- OCH FRITIDSNÄMNDEN:

MEDLEMMAR I BILDNINGS- OCH FRITIDSNÄMNDEN: VÄLKOMMEN TILL KRISTINESTADS MEDBORGARINSTITUT! Kristinestads medborgarinstitut grundades år 1966 och i år inleds institutets 44:dje verksamhetsperiod. Institutet upprätthålls av staden Kristinestad och

Läs mer

INTRÄDESKRAV Var och en kan delta i kursverksamheten oberoende av ålder! I vävkurserna kan man delta endast under två på varandra följande arbetsår.

INTRÄDESKRAV Var och en kan delta i kursverksamheten oberoende av ålder! I vävkurserna kan man delta endast under två på varandra följande arbetsår. VÄLKOMMEN TILL KRISTINESTADS MEDBORGARINSTITUT! Kristinestads medborgarinstitut grundades år 1966 och i år inleds institutets 45:te verksamhetsperiod. Institutet upprätthålls av staden Kristinestad och

Läs mer

Medlemsblad Hösten 2017 DUV DUV DE UTVECKLINGSSTÖRDAS VÄL I SYDÖSTERBOTTEN DE UTVECKLINGSSTÖRDAS VÄL I SYDÖSTERBOTTEN

Medlemsblad Hösten 2017 DUV DUV DE UTVECKLINGSSTÖRDAS VÄL I SYDÖSTERBOTTEN DE UTVECKLINGSSTÖRDAS VÄL I SYDÖSTERBOTTEN Medlemsblad Hösten 2017 DUV DE SYDÖSTERBOTTEN DUV DE SYDÖSTERBOTTEN Kurser i samarbete med Kristinestads Medborgarinstitut Handarbete varannan tisdag 12.9-12.12 kl. 17.30-19 i Kristinestads gymnasium.

Läs mer

Valbara kurser för åk 7-9

Valbara kurser för åk 7-9 2010-2012 Svenska samskolan i Tammerfors Valbara kurser för åk 7-9 SST Koulukatu 14 33200 Tammerfors Tfn: 03-212 37 94 www.samskolan.fi Årskurs 7 De gemensamma ämnenas timfördelning (veckotimmar) är enligt

Läs mer

STUDIEPROGRAM. Kurs för blivande adoptivföräldrar. Jägarexamen, fiol, vegetarisk matlagning... Hos oss hittar du det mesta! Följ med in i vår värld

STUDIEPROGRAM. Kurs för blivande adoptivföräldrar. Jägarexamen, fiol, vegetarisk matlagning... Hos oss hittar du det mesta! Följ med in i vår värld Kurs för blivande adoptivföräldrar Jägarexamen, fiol, vegetarisk matlagning... Hos oss hittar du det mesta! STUDIEPROGRAM Följ med in i vår värld Bjuv, Båstad, Eslöv, Helsingborg, Höganäs, Hörby, Höör,

Läs mer

SVENSKA SAMSKOLAN I TAMMERFORS

SVENSKA SAMSKOLAN I TAMMERFORS SVENSKA SAMSKOLAN I TAMMERFORS VALBARA KURSER FÖR ÅK 7 9 LÄSÅRET 2014 2015 Svenska samskolan i Tammerfors Koulukatu 14 33200 Tammerfors Kansli tfn: 050 432 71 89 Rektor: 050 549 94 49 Studiehandledare:

Läs mer

Pensionärer får delta avgiftsfritt i en valfri kurs antingen inom data eller språk per termin. får delta avgiftsfritt i en föreläsning per termin.

Pensionärer får delta avgiftsfritt i en valfri kurs antingen inom data eller språk per termin. får delta avgiftsfritt i en föreläsning per termin. STUDIESEDEL 2011-2012 ger möjlighet att delta avgiftsfritt i kurser! Undervisningsministeriet har beviljat vuxen- och medborgarinstituten i Kaskö, Kristinestad och Närpes specialunderstöd för ett gemensamt

Läs mer

Valbara kurser för åk 7-9

Valbara kurser för åk 7-9 2012-2013 Svenska samskolan i Tammerfors Valbara kurser för åk 7-9 SST Koulukatu 14 33200 Tammerfors Tfn: 050-432 71 89 kansli@samskolan.fi www.samskolan.fi Årskurs 7 De gemensamma ämnenas timfördelning

Läs mer

Täby Kulturskola MUSIK UNG TEATER KONST

Täby Kulturskola MUSIK UNG TEATER KONST Täby Kulturskola MUSIK UNG TEATER KONST 1 MUSIK UNG TEATER KONST - Är glädje, gemenskap och kreativitet! Alla Täbys barn och ungdomar från år 1 i grundskolan till och med gymnasiet får hos oss möjlighet

Läs mer

Kursprogram våren 2015

Kursprogram våren 2015 Hej Alla boende i föreningen! Våra kurser i glasmålning (och porslin) söker nya deltagare, både yngre och äldre är välkomna att anmäla sig. Antalet är begränsat (p.g.a. att brandmyndigheten inte tillåter

Läs mer

Presentation av val till År 6 och 7

Presentation av val till År 6 och 7 Presentation av val till År 6 och 7 STENSTORP Språkval År 5 Du som är elev i år 5 skall till år 6 göra ett språkval: Franska, Spanska eller Tyska. Undervisningen omfattar då två 40-minuters lektionspass

Läs mer

Kurskatalog Hösten 2012

Kurskatalog Hösten 2012 Kurskatalog Hösten 2012 Välkommen till Improvisation & Co Vill du skratta mer och som en bonus även bli bättre på att tala inför andra? Älskar du redan att improvisera eller är du helt enkelt bara nyfiken?

Läs mer

Dansstudion. För hela Östergötland! FÖR mer information och anmälan folkuniversitetet.se/motala, linkoping, norrkoping

Dansstudion. För hela Östergötland! FÖR mer information och anmälan folkuniversitetet.se/motala, linkoping, norrkoping 1 Dansstudion För hela Östergötland! GRATIS PROVA-PÅ kurser! 2 Språk Konst Se hela vårt kursutbud i vårens kurskatalog samt på våra hemsidor: folkuniversitetet.se/motala, folkuniversitetet.se/linkoping,

Läs mer

Vår strävan är att få eleverna att delta i samspel med andra

Vår strävan är att få eleverna att delta i samspel med andra Vår strävan är att få eleverna att delta i samspel med andra Bra att veta Var finns Kulturskolan? Den största delen av verksamheten finns i vårt eget hus på Eskilstunavägen 14 i Strängnäs. Naturligtvis

Läs mer

Utbud hösten 2012. Nora. vt - 2013

Utbud hösten 2012. Nora. vt - 2013 Utbud hösten 2012 Nora vt - 2013 Hej Nytt år, nya möjligheter! Folkbildningens kulturskola fortsätter med nya spännande och kreativa studiecirklar. Studieförbunden har gemensamt arbetat fram vårens utbud

Läs mer

Hitta information (kurs C)

Hitta information (kurs C) Hitta information (kurs C) I dagstidningar finns det ofta annonser för olika typer av nöjen och aktiviteter. Svara på frågorna med hjälp av annonserna på nästa sida. A. Var kan man lyssna på musik gratis?

Läs mer

IDROTTSTJÄNSTERNAS LEDDA VERKSAMHET HÖSTEN 2015 VÅREN 2016

IDROTTSTJÄNSTERNAS LEDDA VERKSAMHET HÖSTEN 2015 VÅREN 2016 IDROTTSTJÄNSTERNAS LEDDA VERKSAMHET HÖSTEN 2015 VÅREN 2016 HÖJ PULSEN INFÖR HÖSTEN OCH ANMÄLAN TILL GRUPPER I augusti förändras simhallen till en motionsoas för två dagar! Hämta vår säsongbroschyr, beställ

Läs mer

Kursprogram hösten 2014

Kursprogram hösten 2014 Kursprogram hösten 2014 Välkommen till Zwing it Dans- och Musikskola! Vill du uppleva glädje och samhörighet, och ge uttryck för din kreativa och konstnärliga sida? Vill du att din kropp skall bli starkare,

Läs mer

Kursprogram Våren 2015

Kursprogram Våren 2015 Kursprogram Våren 2015 VUXENSKOLAN BORÅS OBS! Ny adress Druveforsvägen 8 504 33 Borås växel 0771-50 20 20 Välkommen till Vuxenskolan Sjuhärad Studieförbundet Vuxenskolan verkar för att personer med intellektuella

Läs mer

RAPPORT FRÅN LILLA PARLAMENTET 29.11.2011

RAPPORT FRÅN LILLA PARLAMENTET 29.11.2011 RAPPORT FRÅN LILLA PARLAMENTET 29.11.2011 Lilla Parlamentet hölls för åttonde gången den 29.11.2011. Till Kulturhuset DUX samlades 14 elevrådsrepresentanter från kommunens 7 lågstadieskolor för att presentera

Läs mer

INNEBANDYN, GYMNASTIKEN, DANSEN

INNEBANDYN, GYMNASTIKEN, DANSEN Hej Medlem! Hoppas du haft en lång skön sommar och känner dig redo för höstens utmaningar! I och med skolstarten kör också Folkhälsan i Esbovikens verksamhet igång. Vi erbjuder även i år barn en möjlighet

Läs mer

KYRKSLÄTTS MUSIKINSTITUT. Grundundervisning

KYRKSLÄTTS MUSIKINSTITUT. Grundundervisning 1 KYRKSLÄTTS MUSIKINSTITUT Kyrkslätts musikinstitut är en tvåspråkig kommunal musikläroanstalt som ger undervisning till barn och unga i Kyrkslätt och Sjundeå. Musikinstitutet ordnar undervisning enligt

Läs mer

OBS! Första anmälningsdagen är 25.08 se anmälningsinfo på sidan 1! MÖBELRENOVERING (höst 110410, vår 110411)

OBS! Första anmälningsdagen är 25.08 se anmälningsinfo på sidan 1! MÖBELRENOVERING (höst 110410, vår 110411) ÖVRIGT PRAKTISKT OBS! Första anmälningsdagen är 25.08 se anmälningsinfo på sidan 1! MÖBELRENOVERING (höst 110410, vår 110411) må 18.00-21.00 8.9.2008-1.12.2008, 48 lektioner 5.1.2009-30.3.2009, 48 lektioner

Läs mer

Hej. Känner du att de är något som du vill göra men som inte finns med i foldern, kontakta Elin!

Hej. Känner du att de är något som du vill göra men som inte finns med i foldern, kontakta Elin! Utbud hösten 2015 Hej Folkbildningens kulturskola fortsätter med nya spännande studiecirklar i höst. Studieförbunden har gemensamt arbetat fram utbudet så att du ska hitta något som passar just dig. Bläddra

Läs mer

Presentation av val till År 6 och 7

Presentation av val till År 6 och 7 Presentation av val till År 6 och 7 STENSTORP Språkval År 5 Du som är elev i år 5 skall till år 6 göra ett språkval: Spanska eller Tyska. Undervisningen omfattar då två 40-minuters lektionspass per vecka.

Läs mer

Friskvårdskompaniet erbjuder gruppträningspass som passar just dig!

Friskvårdskompaniet erbjuder gruppträningspass som passar just dig! Friskvårdskompaniet erbjuder gruppträningspass som passar just dig! Vi erbjuder över 70 gruppträningspass per vecka! Du får alltid vägledning av en instruktör så att du får ut så mycket som möjligt av

Läs mer

JULENS AKTIVITETER 2014

JULENS AKTIVITETER 2014 JULENS AKTIVITETER 2014 BLANDAT PONNY HÄST PRIVATLEKTION Välkommen till stallet VARJE DAG!! On 24 Juliga dagar i stallet! To 25 Fr 26 Lö 27 2 5 2 5 Barnkurs de små Julkurs för de små!! Ridning och pyssel

Läs mer

Välkommen till Ale kulturskola!

Välkommen till Ale kulturskola! ALE KULTURSKOLA KULTURSKOLA ALE 2015-2016 Välkommen till Ale kulturskola! Ale kulturskola erbjuder undervisning i estetiska ämnen och undervisar nybörjareelever såväl som elever som vill fortsätta att

Läs mer

Studieprogram. Våren 2016. Anmäl dig enkelt till våra cirklar! SNABBT VIA INTERNET: www.burlov.abf.se KLASSISKT VIA TELEFON: 040-35 24 00

Studieprogram. Våren 2016. Anmäl dig enkelt till våra cirklar! SNABBT VIA INTERNET: www.burlov.abf.se KLASSISKT VIA TELEFON: 040-35 24 00 Studieprogram Våren 2016 Anmäl dig enkelt till våra cirklar! SNABBT VIA INTERNET: www.burlov.abf.se KLASSISKT VIA TELEFON: 040-35 24 00 ABF Burlöv Dalbyvägen 25, Arlöv Öppet hus Lördagen den 16/1 14.00-16.00

Läs mer

LAGSTADS SKOLAS FRITIDSVERKSAMHET FÖR LÅG- och HÖGKLASSERNA LÄSÅRET 2013 2014

LAGSTADS SKOLAS FRITIDSVERKSAMHET FÖR LÅG- och HÖGKLASSERNA LÄSÅRET 2013 2014 LAGSTADS SKOLAS FRITIDSVERKSAMHET FÖR LÅG- och HÖGKLASSERNA LÄSÅRET 2013 2014 Bästa elever och föräldrar, På din fritid har Du som elev möjlighet att delta i olika aktiviteter och mångsidig verksamhet

Läs mer

Hälsoteket i Angered

Hälsoteket i Angered A K T I V I T E T S P R O G R A M VI N T E R Hälsoteket i Angered 27 Januari 28 Maj 204 VÅ R H Ö S T S O M M A R Vi som jobbar på Hälsoteket Drop-in hälsa och FaR (Fysisk aktivitet på recept) Emma Helena

Läs mer

FaR - fysisk aktivitet på recept Aktivitetskatalog för Hällefors

FaR - fysisk aktivitet på recept Aktivitetskatalog för Hällefors FaR - fysisk aktivitet på recept Aktivitetskatalog för Hällefors 2017 Folkhälsoenheten Innehåll Kontaktuppgifter... 3 Dans... 4 Gympa... 4 Kroppskännedomsträning... 5 Styrketräning... 5 Utomhusaktiviteter...

Läs mer

Verksamhetsidé. Fem ledande principer

Verksamhetsidé. Fem ledande principer Borgå medborgarinstitut ägs av Borgå stad och är administrativt en enhet som lyder under det svenska skolväsendet inom stadens bildningssektor. Institutet är juridiskt en skola inom den fria bildningen

Läs mer

Läs mer om kurserna på www.altakulturknut.se. Akustisk gitarr Onsdagar 5/ 0 8.00 9.30 0 ggr 760 kr

Läs mer om kurserna på www.altakulturknut.se. Akustisk gitarr Onsdagar 5/ 0 8.00 9.30 0 ggr 760 kr medborgarskolan Läs mer om kurserna på www.altakulturknut.se Akustisk gitarr Onsdagar 5/ 0 8.00 9.30 0 ggr 760 kr Västafrikansk dans Onsdagar 5/ 0 8.00 9.30 0 ggr 800 kr Fredagskväll med dans Fredag 7/

Läs mer

Erasmus-utbyte jan juli 2010

Erasmus-utbyte jan juli 2010 Erasmus-utbyte jan juli 2010 Hogeschool van Amsterdam, Nederländerna Varför valde du att studera utomlands? Jag ville uppleva annan, ny kultur, träffa människor från olika platser i världen och byta ut

Läs mer

HÄLSA OCH MOTION. OBS! Första anmälningsdagen är 25.08 se anmälningsinfo på sidan 1!

HÄLSA OCH MOTION. OBS! Första anmälningsdagen är 25.08 se anmälningsinfo på sidan 1! HÄLSA OCH MOTION OBS! Första anmälningsdagen är 25.08 se anmälningsinfo på sidan 1! FÖRSTA HJÄLP I (610101) Gymnasiet Rita Kaarla ons 18.00-21.00 17.9.2008-8.10.2008, 16 lektioner Kursavgift 14 Max 20

Läs mer

FYRISGÅRDEN. Mötesplatsen för alla BARN UNG VUXEN FUNKTIONS NEDSÄTTNING

FYRISGÅRDEN. Mötesplatsen för alla BARN UNG VUXEN FUNKTIONS NEDSÄTTNING FYRISGÅRDEN Mötesplatsen för alla 2014 2015 BARN UNG VUXEN FUNKTIONS NEDSÄTTNING Fyrisgården är en ideell förening som erbjuder meningsfull fritid för alla människor, oavsett ålder och funktionsförmåga.

Läs mer

Planerade kurser - 01.09.2014-31.05.2015 14.08.2014 Postanstalt: Webbaserad

Planerade kurser - 01.09.2014-31.05.2015 14.08.2014 Postanstalt: Webbaserad Postanstalt: Webbaserad i 1102603 Lär dig jonglera! 13.10.2014-10.11.2014 Webbaserad 16.65 0 16.65 1299601 Island - en ö som fascinerar! Nätbaserad kurs! 29.10.2014-26.11.2014 Webbaserad 5 0 5.00 Totalt

Läs mer

8 9 oktober. Två inspirerande dagar för din hälsa! Fri entré, Lidingö stadshus www.lidingo.se/livsgladje65

8 9 oktober. Två inspirerande dagar för din hälsa! Fri entré, Lidingö stadshus www.lidingo.se/livsgladje65 8 9 oktober Två inspirerande dagar för din hälsa! Fri entré, Lidingö stadshus www.lidingo.se/livsgladje65 Livsglädje att leva livet hela livet Det finns så mycket att njuta av och bli glad av i livet,

Läs mer

Kulturskolans kurser

Kulturskolans kurser Kulturskolans kurser Vad får barn och ungdomar att gå till skolan igen när de redan tillbringat halva dagen där? Dagens barn och ungdomar kommer att leva ett liv som ställer stora krav på kreativitet,

Läs mer

Informationsbrev oktober 2015

Informationsbrev oktober 2015 Informationsbrev oktober 2015 Hej alla föräldrar! Nu har terminen varit igång i några veckor och vi börjar lära känna varandra i de olika grupperna. Eftersom föräldramötet inte blev av så bifogar vi ett

Läs mer

Studieorientering för nya studerande: NatVet, BioVet, farmaci

Studieorientering för nya studerande: NatVet, BioVet, farmaci Studieorientering för nya studerande: NatVet, BioVet, farmaci Centret för språk och kommunikation utbildningschef Jan Jylhä tf. avdelningsföreståndare Marjaana Laaksonen 27.8.2015 Informationen kan läsas

Läs mer

KUNGSBACKA PENSIONÄRSUNIVERSITET Vårprogram 2014

KUNGSBACKA PENSIONÄRSUNIVERSITET Vårprogram 2014 KUNGSBACKA PENSIONÄRSUNIVERSITET Vårprogram 2014 Vårens första humla (foto Iris Svanholm) I samarbete med Välkommen till Vårterminen 2014 med PU Nu är jul- och nyårshelgerna förbi och jag önskar er alla

Läs mer

Medlemsblad Våren 2017

Medlemsblad Våren 2017 Medlemsblad Våren 2017 DE DUV SYDÖSTERBOTTEN DE DUV SYDÖSTERBOTTEN Kurser i samarbete med Kristinestads Medborgarinstitut Handarbete varannan tisdag med start den 10.1-4.4 kl. 17.30-19 i Kristinestads

Läs mer

Grundskolans. Elevens Val 2015-16

Grundskolans. Elevens Val 2015-16 Grundskolans Elevens Val 2015-16 Textilslöjd (TX) Har du lust att skapa och vara kreativ, välj elevens val i textil. Här får du möjlighet att blomma ut med dina idéer och fördjupa dig i hantverkstekniker.

Läs mer

FaR - Fysisk aktivitet på recept Aktivitetskatalog för Lindesberg - Storå

FaR - Fysisk aktivitet på recept Aktivitetskatalog för Lindesberg - Storå FaR - Fysisk aktivitet på recept Aktivitetskatalog för Lindesberg - Storå 2014 Folkhälsoenheten Innehåll Kontaktuppgifter... 3 Bollaktiviteter... 4 Gympa... 4 Kroppskännedomsträning... 4 Styrketräning...

Läs mer

FaR - Fysisk aktivitet på recept Aktivitetskatalog Fellingsbro

FaR - Fysisk aktivitet på recept Aktivitetskatalog Fellingsbro FaR - Fysisk aktivitet på recept Aktivitetskatalog Fellingsbro 2017 Folkhälsoenheten Innehåll Kontaktuppgifter... 3 Dans... 4 Gympa... 4 Styrketräning... 4 Utomhusaktiviteter... 5 Aktiviteter på egen hand...

Läs mer

Hösten 2012. Kurser och Öppen verksamhet

Hösten 2012. Kurser och Öppen verksamhet KURSER Hösten 2012 HÖSTEN Kurser och Öppen verksamhet ÖPPET HUS Under hösten har Agora Öppet hus på torsdagar från den 30 augusti. Till Öppet hus är barn, ungdomar och vuxna välkomna. Vi har öppet klockan

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL 1. KLASSEN!

VÄLKOMMEN TILL 1. KLASSEN! VÄLKOMMEN TILL 1. KLASSEN! ANMÄLAN TILL DEN SVENSKSPRÅKIGA GRUNDLÄGGANDE UTBILDNINGEN OCH ANSÖKAN TILL EFTERMIDDAGSVERKSAMHETEN I KARLEBY STAD 2014-2015 ANMÄLAN TILL DEN SVENSKSPRÅKIGA GRUNDLÄGGANDE UTBILDNINGEN

Läs mer

Studie-/Kurskatalog. Anmäl dig enkelt till våra cirklar: VIA INTERNET: www.abf.se/norravarmland

Studie-/Kurskatalog. Anmäl dig enkelt till våra cirklar: VIA INTERNET: www.abf.se/norravarmland NORRA VÄRMLAND Studie-/Kurskatalog 2011 Anmäl dig enkelt till våra cirklar: VIA INTERNET: VIA TELEFON: Hagfors 0563-14250 Sunne 0565-12125 Torsby 0560-12707 Sysslebäck 0564-10156 DETTA ÄR ABF ABF är Sveriges

Läs mer

INDIVIDUELLT VAL ÅR 1 Läsåret 2016/2017

INDIVIDUELLT VAL ÅR 1 Läsåret 2016/2017 INDIVIDUELLT VAL ÅR 1 Läsåret 2016/2017 Alla elever i gymnasieskolan ska välja individuellt val, totalt omfattar valet 200 poäng, fördelat på två år. Valen görs inför år 2 och år 3. På Finnvedens gymnasium

Läs mer

Svenska samskolan i Tammerfors. Kursbeskrivningar för valbara kurser. i grundskolan åk 7-9. läsåret 2009-2010

Svenska samskolan i Tammerfors. Kursbeskrivningar för valbara kurser. i grundskolan åk 7-9. läsåret 2009-2010 Svenska samskolan i Tammerfors Kursbeskrivningar för valbara kurser i grundskolan åk 7-9 läsåret 2009-2010 Uppdaterad 27.1.2009 Årskurs 7 De gemensamma ämnenas timfördelning (veckotimmar) är enligt den

Läs mer

Fysisk aktivitet på Recept

Fysisk aktivitet på Recept Fysisk aktivitet på Recept Aktivitetshäfte för Malmberget/Gällivare Vårterminen 2013 DELTAGANDE AKTÖRER Anna Haapaniemi tel. 070-319 81 84 happa78@hotmail.com Malmbergets Fysioterapi Järnvägsgatan 4 tel.

Läs mer

SKOLA INLEDNING. Vägledning

SKOLA INLEDNING. Vägledning SKOLA SKOLA SKOLA Vägledning Avsnittet berör det åländska skolsystemet. Grundskolan står i fokus, eftersom den är obligatorisk för alla barn. Bland annat presenteras undervisningsämnena, elev-, lärar-

Läs mer

Fysisk aktivitet på Recept

Fysisk aktivitet på Recept Fysisk aktivitet på Recept Aktivitetshäfte för Kalix Höstterminen 2015 DELTAGANDE AKTÖRER Flow Centrumvägen 74 052 32 Kalix www.flowkalix.se Kalix Gymnastikklubb Hästholmsv. 15 0923-67 00 76 952 95 Båtskärsnäs

Läs mer

Hitta information (kurs C)

Hitta information (kurs C) Hitta information (kurs C) I dagstidningar finns det ofta annonser för olika typer av nöjen och aktiviteter. Svara på frågorna med hjälp av annonserna på nästa sida. A. Var kan man lyssna på musik gratis?

Läs mer

OBS! Första anmälningsdagen är 25.08 se anmälningsinfo på sidan 1!

OBS! Första anmälningsdagen är 25.08 se anmälningsinfo på sidan 1! MUSIK OBS! Första anmälningsdagen är 25.08 se anmälningsinfo på sidan 1! BARNKÖR (höst 110138, vår 110139) Lagmans skola, gymnastiksal Ann-Christin Storrank ons 14.30-16.00 10.9.2008-10.12.2008, 26 lektioner

Läs mer

Fysisk aktivitet på Recept

Fysisk aktivitet på Recept Fysisk aktivitet på Recept Aktivitetshäfte för Haparanda Höstterminen 2012 Deltagande aktörer Actic Åkergatan 1 0922-150 47 953 34 Haparanda www.actic.se everybody Strandgatan 33 070-471 45 20 953 31

Läs mer

FaR - Fysisk aktivitet på recept Aktivitetskatalog Fellingsbro

FaR - Fysisk aktivitet på recept Aktivitetskatalog Fellingsbro FaR - Fysisk aktivitet på recept Aktivitetskatalog Fellingsbro 2016 Folkhälsoenheten Innehåll Kontaktuppgifter... 3 Dans... 4 Gympa... 4 Styrketräning... 5 Mat, fysisk aktivitet och beteendeförändring

Läs mer

STUDIEPROGRAM Ht 2013 -Vt 2014

STUDIEPROGRAM Ht 2013 -Vt 2014 STUDIEPROGRAM Ht 2013 -Vt 2014 TEATER Vill du också stå på scenen och sjunga eller dansa? Just nu kan du få din dröm att gå i uppfyllelse. Att få stå på scenen och sjunga, dansa och spela teater!! Start:

Läs mer

HoSTEN 2015. Motion för barn, ungdomar och vuxna

HoSTEN 2015. Motion för barn, ungdomar och vuxna HoSTEN 2015 Motion för barn, ungdomar och vuxna Aktiv Positiv Sund KUNNIG Gymnastik DANS Pilates BODYTRIM Satsa på dig själv och din familj med en sund veckostruktur och sunda vänner till barnen. Kom med

Läs mer

Mangateckning, 9-12 år

Mangateckning, 9-12 år Utbud våren 2015 Hej Folkbildningens kulturskola fortsätter med nya spännande studiecirklar i vår. Studieförbunden har gemensamt arbetat fram utbudet så att DU ska hitta något som passar just dig. Bläddra

Läs mer

2013-02-15 13/35. Samtliga nämnder/styrelser Kommunala bolag/stiftelser Landstinget Länsstyrelsen

2013-02-15 13/35. Samtliga nämnder/styrelser Kommunala bolag/stiftelser Landstinget Länsstyrelsen 2013-02-15 13/35 Samtliga nämnder/styrelser Kommunala bolag/stiftelser Landstinget Länsstyrelsen Engelska för kommun och offentlig sektor Utveckla ditt ordförråd i engelska med inriktning på kommun och

Läs mer

Habiliteringens utbud av aktiviteter, grupper, cirklar och föreläsningar

Habiliteringens utbud av aktiviteter, grupper, cirklar och föreläsningar Bild: Lotta Löthman Habiliteringens utbud av aktiviteter, grupper, cirklar och föreläsningar Habiliteringen Gotland vårterminen 2013 Kurskatalogen Katalogen skickas ut till alla familjer som har kontakt

Läs mer

Fysisk aktivitet på Recept

Fysisk aktivitet på Recept Fysisk aktivitet på Recept Aktivitetshäfte för Malmberget/Gällivare Höstterminen 2012 DELTAGANDE AKTÖRER Anna Haapaniemi tel. 070-319 81 84 happa78@hotmail.com Malmbergets Fysioterapi Järnvägsgatan 4 tel.

Läs mer

Yoga Nu Göteborg KURSER HÖSTEN 2012

Yoga Nu Göteborg KURSER HÖSTEN 2012 Yoga Nu Göteborg KURSER HÖSTEN 2012 För att du ska få mer personlig undervisning, undviker vi på Yoga Nu stort antal deltagare i klasserna. Det innebär att kursledaren får större möjlighet att se varje

Läs mer

Undervisning. Fakultetens gemensamma studier i det nya systemet

Undervisning. Fakultetens gemensamma studier i det nya systemet Undervisning Obs! Under studieorienteringsveckan kommer samtliga studenter att i samråd med representanter från sitt huvudämne, lärcentret och fakultetskansliet göra upp en individuell studieplan. Fakultetens

Läs mer

Studieprogram 2015/2016. För dig som har en funktionsnedsättning och för dig som arbetar med personer med funktionsnedsättning NYHETER

Studieprogram 2015/2016. För dig som har en funktionsnedsättning och för dig som arbetar med personer med funktionsnedsättning NYHETER NYHETER Enkel matlagning, Rytmik och Så funkar sex NYHETER Hälsokörkort och Träslöjd Studieprogram 2015/2016 För dig som har en funktionsnedsättning och för dig som arbetar med personer med funktionsnedsättning

Läs mer

Kurser för dig med intellektuell funktionsnedsättning

Kurser för dig med intellektuell funktionsnedsättning Sommaren 2015 Kurser för dig med intellektuell funktionsnedsättning Främst för dig som omfattas av LSS, till exempel går i särskolan, på Lärvux, arbetar i daglig verksamhet eller bor i gruppbostad. Studieförbundet

Läs mer

MOTION KÄNNS BRA. effekter, men förvänta dig inga mirakel. Effekterna av motionen märks så småningom. 2 Ledvänlig motion

MOTION KÄNNS BRA. effekter, men förvänta dig inga mirakel. Effekterna av motionen märks så småningom. 2 Ledvänlig motion Ledvänlig motion MOTION KÄNNS BRA Människan är skapad för att röra på sig. Även om psoriasis ofta medför många olika ledsymptom, såsom stelhet och smärta i lederna, så kan och bör man ändå motionera. Anpassa

Läs mer

PM: PLANERINGSMÖTE CSK-FSE

PM: PLANERINGSMÖTE CSK-FSE Centret för språk och kommunikation PM: PLANERINGSMÖTE CSK-FSE 8.2.2016 Närvarande: Joanna Anckar, Tom Björkfors, Tua Henriksson, Malin Johansson, Icca Krook, Minna Lostedt, Sonja Vidjeskog Allmänna riktlinjer

Läs mer

VIKTIG INFORMATION FRÅN VÄSTERORTS AKTIVITETSCENTER SOMMAREN 2009

VIKTIG INFORMATION FRÅN VÄSTERORTS AKTIVITETSCENTER SOMMAREN 2009 VIKTIG INFORMATION FRÅN VÄSTERORTS AKTIVITETSCENTER SOMMAREN 2009 Nu är sommaren snart här. De ordinarie studiecirklarna slutar under v. 24 (12/6), men Västerorts Aktivitetscenter kommer att hålla öppet

Läs mer

Surahammars Kulturskola

Surahammars Kulturskola KULtura Surahammars Kulturskola Program VT 2017 Anmälningar 11 Januari - 29 Januari www.v-v.abf.se www.sv.se/vastmanland Eller lämna anmälningsblankett i Folkets Hus NYHET! KULturaKUL med familjen! Vad

Läs mer

Introduktion till studier på Masugnen och sfi

Introduktion till studier på Masugnen och sfi Introduktion till studier på Masugnen och sfi Innehållsförteckning Till nya studerande på sfi i Lindesberg... 3 Hej!... 3 Syfte... 3 Masugnens utbildningsverksamhet... 3 Våra kurser och spår... 3 Frånvaro...

Läs mer

24-25 oktober 2015 Hotell Selma SPA, Sunne. www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland

24-25 oktober 2015 Hotell Selma SPA, Sunne. www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland 24-25 oktober 2015 Hotell Selma SPA, Sunne www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland Välkommen till SISU-helgen! SISU-helgen är vår enskilt största satsning för att stärka våra ledare. Förutom kicken av att

Läs mer

INBJUDAN HÄLSOVECKORprova på aktiviteter och föreläsningar för ett rikare och hälsosammare liv

INBJUDAN HÄLSOVECKORprova på aktiviteter och föreläsningar för ett rikare och hälsosammare liv INBJUDAN HÄLSOVECKORprova på aktiviteter och föreläsningar för ett rikare och hälsosammare liv Under v. 35 och 36 anordnar Hälsokraft aktiviteter och föreläsningar för Falkenbergs kommuns anställda att

Läs mer

PRESENTATION AV KARLEBY BILDKONSTSKOLA FÖR BARN OCH UNGA

PRESENTATION AV KARLEBY BILDKONSTSKOLA FÖR BARN OCH UNGA ELEVENS GUIDE PRESENTATION AV KARLEBY BILDKONSTSKOLA FÖR BARN OCH UNGA Vår bildkonstskola grundades år 1982 för att erbjuda bildkonstundervisning för barn och unga. Vi följer en fördjupad läroplan för

Läs mer

EXEMPELTEXTER SKRIVA D

EXEMPELTEXTER SKRIVA D EXEMPELTEXTER SKRIVA D Beskriv Må bra (s. 13) En god hälsa är viktig. Om man vill ha ett långt och bra liv, måste man ta hand om både kropp och själ. Jag försöker äta rätt för att må bra. Jag väljer ofta

Läs mer

HUNDENS HUS KURSPROGRAM STOCKHOLM VÅRTERMINEN 2014 P Å R Ä T T K U R S M E D

HUNDENS HUS KURSPROGRAM STOCKHOLM VÅRTERMINEN 2014 P Å R Ä T T K U R S M E D KURSPROGRAM STOCKHOLM VÅRTERMINEN 2014 P Å R Ä T T K U R S M E D HUNDENS HUS tel: 08-29 17 74, Årsta e-post: VALPKURS för valpar 2,5-5 mån Du bygger upp relationen till din valp och träna kontakt, koppel,

Läs mer

Lilla Handboken. föräldrar som har tränande barn

Lilla Handboken. föräldrar som har tränande barn Lilla Handboken föräldrar som har tränande barn Taekwondo - träning för alla Huvudmålet med all träning är att stärka individens fysiska och psykiska förmåga. Framförallt skall varje individ känna att

Läs mer

FaR - Fysisk aktivitet på recept Aktivitetskatalog Nora kommun

FaR - Fysisk aktivitet på recept Aktivitetskatalog Nora kommun FaR - Fysisk aktivitet på recept Aktivitetskatalog Nora kommun 2017 Folkhälsoenheten Innehåll Kontaktuppgifter... 3 Dans... 4 Kroppskännedom... 4 Styrketräning... 5 Vattenaktiviteter... 5 För pensionärer...

Läs mer

Dansstudion. För hela Östergötland! Gratis. Norrköping 25/8 v. 34 Linköping 31/8 v. 35 Motala 16/9 v. 38

Dansstudion. För hela Östergötland! Gratis. Norrköping 25/8 v. 34 Linköping 31/8 v. 35 Motala 16/9 v. 38 Dansstudion För hela Östergötland! Gratis Prova-på Norrköping 25/8 v. 34 Linköping 31/8 v. 35 Motala 16/9 v. 38 FÖR mer information och anmälan folkuniversitetet.se/motala, linkoping, norrkoping 1 Språk

Läs mer

Finspång. Studieprogram hösten 2010

Finspång. Studieprogram hösten 2010 Finspång Studieprogram hösten 2010 Data Känner du dig som en slav under tekniken emellanåt? Bli herre över den istället! Oavsett om du är nybörjare som vill lära dig skicka e-post och betala dina räkningar

Läs mer

Eva Ekström Ergonom, sjukgymnast 0515-852 15. Malin Ljus Friskvårdskonsulent 0515-852 13

Eva Ekström Ergonom, sjukgymnast 0515-852 15. Malin Ljus Friskvårdskonsulent 0515-852 13 Den här foldern är till för dig som är anställd i Falköpings kommun. Vi vill ge dig inspiration till aktiv friskvård och bättre hälsa. Basprogrammen är helt kostnadsfria och vi hoppas att du ska hitta

Läs mer

Fysisk aktivitet på Recept

Fysisk aktivitet på Recept Fysisk aktivitet på Recept Aktivitetshäfte för Kalix Vårterminen 2017 Vårterminen 2017 DELTAGANDE AKTÖRER Flow Centrumvägen 74 052 32 Kalix flowkalix.se Hjärt- och Lung Furuhedsvägen 5G 070-285 35 63 Kalix

Läs mer

FUB verksamhet Våren 2014

FUB verksamhet Våren 2014 FUB verksamhet Våren 2014 Bad Vi disponerar Herrljunga Simhall, där lilla bassängen är extra uppvärmd. Separata duschrum finns och tag med fikapengar. Start: Onsdag 15 januari Tid: kl. 18.30 20.00 Plats:

Läs mer

Studieplan/handledning för cirkeledare till. Läsa tillsammans med äldre!

Studieplan/handledning för cirkeledare till. Läsa tillsammans med äldre! Studieplan/handledning för cirkeledare till Läsa tillsammans med äldre! Studieplan och handledning till Läsa tillsammans med äldre Det här är en handledning och studieplan till Centrum för lättlästs utbildningsmaterial

Läs mer

Välkommen till. Musik & Dansskolan

Välkommen till. Musik & Dansskolan Välkommen till Musik & Dansskolan älkommen till usik & Dansskolan i Piteå Musik & Dansskolan är en skola i kommunal regi som är till för dig som vill lära dig spela, sjunga eller dansa. Du kan söka till

Läs mer

STUDIER 2008 (Uppdaterat 20 augusti 2008)

STUDIER 2008 (Uppdaterat 20 augusti 2008) STUDIER 2008 (Uppdaterat 20 augusti 2008) Erfarenhet Gemenskap Glädje Lärande Mångfald Möten Samarbete Utveckling Ömsesidighet Socialdemokraterna i Gävle Studieprogram 2008 INNEHÅLL Arbetarekommunens studieverksamhet

Läs mer

Att alla är så snälla och att man får vara med mycket i föreställningarna.

Att alla är så snälla och att man får vara med mycket i föreställningarna. Våga Visa kultur- och musikskolor Sida 1 (8) Värmdö Scenskola Vad är bäst? Alla andra elever. Allt. Allt, jag tycker jätte mycket om teater. Allting. Att alla bryr sig om mig. Att alla är med på en stor

Läs mer

FORTBILDNING HÖSTEN 2015. Svenska skolan för synskadade. www.speres.fi www.blindskolan.fi

FORTBILDNING HÖSTEN 2015. Svenska skolan för synskadade. www.speres.fi www.blindskolan.fi www.speres.fi www.blindskolan.fi FORTBILDNING HÖSTEN 2015 SPERES I 040 809 17 53 Svenska skolan för synskadade I 040 809 17 54 Parisgränden 2 A 2, 00560 Helsingfors Svenska skolan för synskadade PRAKTISK

Läs mer

Kom och fira 100 år med

Kom och fira 100 år med Kom och fira 100 år med BUBBEL & TÅRTA 11 september kl 16-20 i Medborgarhuset, Ånge PROVA-PÅ-VERKSAMHET: - yoga - linedance - qui gong - keramik - hantverk - knivslöjd - släktforskning - bildhantering

Läs mer

Följande ämnen kan väljas som tillval i åk 8 BILDKONST MUSIK GYMNASTIK. Följande ämnen kan väljas som tillval för åk 8-9.

Följande ämnen kan väljas som tillval i åk 8 BILDKONST MUSIK GYMNASTIK. Följande ämnen kan väljas som tillval för åk 8-9. Bästa vårdnadshavare, Vi önskar få in elevernas val av tillval inom vecka 9 (veckan efter sportlovet). Valet görs på valkortet som lämnas in åt elevhandledaren. Eleven väljer mellan bildkonst och musik

Läs mer