VÄLKOMMEN TILL KRISTINESTADS MEDBORGARINSTITUT!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VÄLKOMMEN TILL KRISTINESTADS MEDBORGARINSTITUT!"

Transkript

1 - 1 - VÄLKOMMEN TILL KRISTINESTADS MEDBORGARINSTITUT! Kristinestads medborgarinstitut grundades år 1966 och i år inleds institutets 48:de verksamhetsperiod. Institutet upprätthålls av staden Kristinestad och erhåller 57 % statsunderstöd för verksamheten. Genom kurser, studiecirklar och föredrag i olika ämnen erbjuder institutet varje medborgare en möjlighet att öka sina kunskaper och färdigheter samt berika sin fritid. Institutet är tvåspråkigt. MEDLEMMAR I BILDNINGS- OCH FRITIDSNÄMNDEN: Medlem Ersättare Peter Grannas, ordf. Kim Lillås Jessica Bårdsnes, viceordf. Pia Patoranta-Wiik Mats Backlund Per-Elof Boström Ida Haapamäki Tony Lehto Nina Jolkkonen-Porander Lea Anttila Karl-Henrik Nikula Mauri Jansson Janne Smeds Heimo Norrgård Anders Wahlberg Madeleine Teir Lena Westerback Simoné Bergvik Stadsstyrelsens representant: Thomas Söderlund KANSLIET finns på Högåsen, Lappfjärdsvägen 163 C (i tredje våningen). Rektor Sven Rosendahl, säkrast anträffbar under förmiddagen. Kanslist Leena Bergvik är anträffbar på kansliet må-fre i september, oktober och december kl. 8-16, i november må, ti och to kl Textillärare Ann-Christine Lundell träffas på kansliet tisd. kl Byråsekreterare Ebba Nygård, ansvarar för kansliuppgifterna. INSTITUTETS ARBETSÅR Den egentliga kursverksamheten inleds den , vecka 38, om inget annat datum meddelas i programmet. Vårterminen inleds den Under höstlovet, d.v.s. vecka 42, samt under sportlovet v. 9, förekommer ingen undervisning i stadens skollokaliteter. INTRÄDESKRAV Var och en kan delta i kursverksamheten oberoende av ålder! I vävkurserna kan man delta endast under två på varandra följande arbetsår. TERMINSVISA AVGIFTER OBS!!! Fr.o.m. hösten 2013 kommer termins-/kursavgifterna att faktureras från kansliet. Avgifterna omnämns skilt för varje kurs i studieprogrammet. ANMÄLAN Kursanmälan sker antingen via nätet adress: eller tfn , eller Kursledarna sköter om inskrivningen till kurserna. STUDIEINTYG Studieintyg utfärdas efter fullföljd kurs om deltagaren så önskar före arbetsperiodens eller kursens slut.

2 - 2 - FÖRSÄKRINGAR Eleverna är inte försäkrade från institutets sida. Eleverna i "farliga" kurser t.ex. trä- och metallslöjd, bör notera detta! Elever under 16 år är försäkrade. INFORMATION Institutet meddelar om sin verksamhet genom annonser och notiser i lokalpressen. Kursutbudet finns också på Internet under adress: NYA KURSER Förslag till nya kurser kan meddelas på ett lösklippbart blad i studieprogrammet eller enligt nedanstående kontaktuppgifter. KONTAKTUPPGIFTER: Adress Telefon Besöksadress: Lappfjärdsvägen 163 C; Postadress: Pb 13, KRS eller (Sven), (även på gsm: Ann-Christine och Leena ), (Ebba) e-post Internet Fax Kontaktuppgifter till granninstituten och folkhögskolorna: Kaskö medborgarinstitut: Adress: Bladhska gården, Cneifs stig 1 Web-sida: Kaskö > Bildnings- och fritidstjänster > tfn , fax Medborgarinstitutet e-post: Kauhajoen kansalaisopisto: Adress: Hallintotie 5, Kauhajoki tfn e-post: Närpes vuxeninstitut / SÖFF: Adress: Vasavägen Yttermark tfn , , e-post: Axxell, Lappfjärds folkhögskola: Adress: Lappfjärdsvägen Lappfjärd. tfn , e-post: Vasa sommaruniversitet: Adress: Domus Bothnica Universitetsstranden VASA tfn e-post: Web-sida: Web-sida: > Vuxeninstitutet Web-sida: Web-sida:

3 - 3 - a) Grunderna för MI:s kursavgifter för arbetsperioden : 1) Enskilda föreläsningar, seminarier och specialkurser; ) Kursavgifter utgående från antalet lektioner: lektioner Datakurser individuell undervisning på musikinstrument (15 min/person/vecka) 30 - familjekurser öppna universitetskurser 15 /studiepoäng 3) för deltagande i gymnastikkurser kan ett terminskort köpas för 45 som berättigar till att delta i alla gymnastikkurser 4) 50 % av kursavgiften uppbärs av dem som inte annullerat sin förhandsanmälan senast 2 dagar innan kursen börjar. Rektor har rätt att avgöra i vissa gränsfall. b) För den grundläggande konstundervisningen uppbärs följande avgifter: - bildkonst 50,- /termin + materialavgift (40 lektioner/termin). - hantverk 50,- /termin + materialavgift (40 lektioner/termin). - teaterkonst 35,- /termin + ev. materialkostnad (30 lektioner/termin) För den grundläggande konstundervisningen gäller syskonrabatt för andra barnet 10. VÄLKOMMEN! Welcome to Kristinestads medborgarinstitut Kristinestads medborgarinstitut is an adult education centre that was founded in Lifelong and life wide learning is the leading concept for the adult education centre. Anyone can attend the courses, irrespective of their age, profession or educational background. The adult education centre promote cultural and educational equality by offering anyone opportunities for learning citizenship skills and developing their personality. For further information please contact the office, phone , gsm , mi(at)krs.fi or visit

4 - 4 - Education for young immigrants This autumn a new program will start that will give young immigrants in Kristinestad an opportunity to improve their basic language and educational skills. The program starts in September 2013 and will continue until the end of Among the courses that will be offered includes Finish and Swedish language discussion groups, a computer course, practical work orientation, a field trip into Finish history, sports, culture and much more. The program is intended for young immigrants between the ages of 16 to 29 Participants will receive a certificate when completing the tree semesters. The project is founded by Opetushallitus/Utbildningsstyrelsen. Welcome! For signing up or more information please contact Markus Blomqvist on: or Det öppna universitetet Det öppna universitetet är en studieform som ger dig möjlighet att bedriva universitetsstudier och avlägga akademiska kurser utan att vara inskriven vid ett universitet. Kurserna ordnas i samarbete med Närpes vuxeninstitut samt med Centret för livslångt lärande (CLL) vid Åbo Akademi i Vasa och CLL vid Åbo Akademi (http://www.cll.fi). Terminsavgiften till ÅA är 40 /termin/studerande och MIavgiften är 15 /sp (studiepoäng). Ytterligare information eller kontakta oss på kansliet. Specialpedagogik Begåvade barn och ungdomar, 5 sp Stadshuset i Närpes fr 20.9, 4.10 kl Camilla Svens-Liavåg och Ann-Christine Loo-Örn lö 21.9, 5.10 kl Kursavgift 75,00 + ÅA:s terminsavgift anmälan senast 13.9 Kursens mål är att ge kunskap om särbegåvning och dess implikationer för den kognitiva, emotionella och sociala utvecklingen, samt ge kännedom om stödåtgärder och undervisningsarrangemang för begåvade barn och ungdomar. Krispsykologi Introduktion till krispsykologi, 5 sp Stadshuset i Närpes fr 17.1 kl Inger Carlsson lö och sö kl 9-15 Kursavgift 75,00 + ÅA:s terminsavgift anmälan senast 5.12 Kursen behandlar den grundläggande teorin och praktiken inom krispsykologi. Grunder angående de vanligaste krisreaktionerna och symptombilderna bland barn och vuxna samt grunder kring behandlingsmodeller gås igenom närmare. Arbetsplatspsykologi Burnout-problematik, 5 sp Kristinestads MI, Högåsen to och fr kl Psykoterapeut Mika Lindfors lö kl 9-16 Kursavgift 75,00 + ÅA:s terminsavgift anmälan senast 13.9 Kursens mål är att ge kunskaper om stress och burnout-problematik och hur de kan motverkas. Arbetsplatsmobbning, 5 sp Stadshuset i Närpes, fr 20.9, 27.9 kl HVM Jessica Hemberg lö 21.9, 28.9 kl 9-16 Kursavgift 75,00 + ÅA:s terminsavgift anmälan senast 13.9 Kursens mål är att ge kunskaper om arbetsplats-mobbning och hur sådan kan motverkas.

5 - 5 - Organisationspsykologi, 5 sp Stadshuset i Närpes, fr 11.4 kl PeM Heidi Purho lö 12.4 och sö 13.4 kl 9-15 Kursavgift 75,00 + ÅA:s terminsavgift anmälan senast 13.9 Kursens mål är att ge en inblick i organisationspsykologi, framförallt i arbetsplatsers organisation. MI erbjuder kurser för abiturienter och gymnasieelever som kan godkännas inom ramen för gymnasiets tillämpade kurser, t.ex språk, datakurser, musik, konst och historia. Du kan komma överens med Din rektor och sedan anmäla Dig till institutet. STUDIESEDEL, LÄSÅRET ger möjlighet att delta avgiftsfritt i kurser! Undervisningsministeriet har beviljat s.k. studiesedlar för Kristinestads medborgarinstitut för verksamhetsperioden Projektet riktar sig till invandrare, arbetssökande och pensionärer. De som hör till någon av grupperna har möjlighet att delta avgiftsfritt i en del av institutets kurser. Invandrare (personer som bott högst 3 år i Finland) får avgiftsfritt delta i en kurs antingen i finska, svenska eller data höstterminen asylsökande kan inte få studiesedel. Arbetslösa arbetssökande får delta avgiftsfritt i en kurs eller föreläsning höstterminen För detta ändamål kan sedlar kvitteras ut från arbetskraftsbyrån som inlämnas till kursledaren. Pensionärer får delta avgiftsfritt i en valfri kurs antingen inom data eller språk höstterminen OBS! Om avgiften för en kurs överskrider 40, betalar deltagaren själv den resterande summan. Studiesedeln gäller enbart för kurser med kursnummer. Inga speciella studiesedlar delas ut. Då du anmäler dig till eller påbörjar en kurs/föreläsning ska du uppge att du hör till någon av de berörda grupperna. Kontakta institutets kansli för mer information, per telefon ( /MI) eller e-post

6 - 6 - FÖRELÄSNINGAR HE E INT HUR MAN HAR E, HE E HUR MAN TAR E Kulturhuset DUX, Strandgatan 22 on LÖNNBÄCK OA Kursavgift 5,00 Saker händer i allas våra liv. Bra saker och mindre bra saker. Vissa av dem kan vi påverka, andra inte. En sak kan vi alltid välja: Hur vi tar det. Detta handlar kvällen om. Föreläsningen ordnas i samarbete med KUNNIG vid Kusten. ATT TA HAND OM SIG SJÄLV OCH SIN NÄSTA Kulturhuset DUX, Strandgatan 22 ti ANDRÉN-PADA MARY Kursavgift 5,00 Det sägs med all rätt att den viktigaste relationen man har under livet är relationen till sig själv. Den relationen bildar grund för alla andra relationer likaväl som den är riktgivare för hur vi tar ansvar för att skapa ett gott liv för oss själva och våra medmänniskor. Föreläsningen ordnas i samarbete med Sydösterbottens Marthadistrikt. MUSIK TEATER, LEK OCH MUSIK, 4-6 -åringar Finska lågstadiet, ti Repslagaregatan HURSKAINEN SEIJA Glada visor och sånger samt rörelselekar. Spel på olika skolinstrument. Undervisning DAMKÖR Brahegården, Östra långgatan 45 ti TEIR ANDERS Damkör med inriktning på populärmusik. NOTLÄSNING OCH MUSIKTEORI Kristinestads gymnasium, må musikrummet, Ulrika Eleonoravägen 3 TEIR KALLE Kursavgift 22,00 ELGITARR, AKUSTISK GITARR, ELBAS, TRUMMOR Kristinestads gymnasium, on musikrummet, Ulrika Eleonoravägen KARLSSON TOMAS Terminsavgift 30,00 Ring direkt till Tomas , för överenskommelse om tidsreservering. Kursen kan vara en inkörsport till Musikinstitutet Legato. PIANO Kristinestads skola, ti Skolgatan JAAKKOLA AINO MARJA Terminsavgift 30,00 LÅTSKRIVARKURS Kristinestads gymnasium, on musikrummet, Ulrika Eleonoravägen KARLSSON TOMAS Pop/rock, jazz, schlager/ hit -musik, teater/film/tv-musik, musik för konstutställningar för alla åldrar, man måste dock vara beredd att sjunga eller spela ett instrument olika former typ AABA, ABAC, vers - refräng, blues... exempel på bra låtar, diskussion vad gör en bra låt? melodi, harmoni, stil, arrangemang, produktion olika sätt att arbeta med egen musik, datorprogram, inspelning eleverna får öva sig i att skriva olika typer av låtar, vi kan också spela in elevernas låtar. BILDKONST INSPIRATIONSDAG I FOTOGRAFERING Högåsen, Lappfjärdsvägen 163 C lö BONDEGÅRD SARA Kursavgift 5,00 Efter en kort introduktion går vi utomhus och fotograferar. Porträttfotografering utgör också en del av kursdagen. En modell finns tillgänglig.

7 - 7 - FORTSÄTTINGSKURS I ANVÄNDNINGEN AV DIGITAL SYSTEMKAMERA (6 ggr/termin) Högåsen, Lappfjärdsvägen 163 C ti EKLÖF JOHAN Terminsavgift 27, Varannan vecka. En kurs för dem som har tidigare erfarenhet av fotografering med digital systemkamera. Du lär dig bli skickligare att använda kameran i krävande förhållanden och att behärska bildbehandlingsprogrammet Lightroom. AKRYLTVÄTT-TEKNIK Finska högstadiet, lö Stationsgatan PAJU KATJA Kursavgift 20,00 Kom och tillbringa en annorlunda lördag med att lära dig en spännande, överraskande målningsteknik! Med hjälp av akryltvätt-teknik gör vi hemlighetsfulla, patinerade ytor på papper. Tag med hårtork! Material ingår i kursavgiften. Undervisning BILDKONSTKURS (9 ggr/termin) Spectra, Skolgatan 16 fr KALEVA NATALIA Vid första kurstillfället besluts om fortsatt kursdag. Vi målar abstrakt i både akryl och olja. Undervisningen består av intressanta teoridelar och övningar. Kursen lämpar sig för alla. Årets konstnär 2014 Natalia Kaleva handleder i olika tekniker och inspirerar kursdeltagarna att måla med känsla och intuition. Välkommen! Undervisning PORTRÄTT MED TORRPENSEL- TEKNIK (2 ggr) Spectra, Skolgatan 16 lö KALEVA NATALIA Kursavgift 22,00 Kom med och lär dig torrpenselteknik med oljefärger. Samtidigt förevigar du värdigt dina nära och kära genom att måla porträtt av dem. Vi målar med foton som grund. Årets konstnär i Kristinestad 2014 handleder i målningsprocessen. Närmare info Undervisning på finska. FORMGIVNING, MANUELLA FÄRDIGHETER GLASARBETE OCH MOSAIK (8 ggr) Kristinestads skola ti slöjdsalen, Skolgatan LUNDELL ANN-CHRISTINE Kursavgift 33,00 Tiffany- och små glassmältningsarbeten. Mosaik av glas- och porslinsskärvor samt mosaikbitar. SOLFÄRGNING OCH TYGTRYCKNING Kristinestads skola må slöjdsalen, Skolgatan LUNDELL ANN-CHRISTINE Kursavgift 15,00 Tygtryckning och-målning. Vi sänder också bort tyg för laminering av brickor och grytunderlägg (10-15 /st, beroende på storlek). Avgift för färg tillkommer. HANDARBETE Kristinestads gymnasium, to musikrummet, Ulrika Eleonoravägen LUNDELL ANN-CHRISTINE Fritt broderi på linne och ylle, stickning, virkning, tovning, mosaik- och glasarbete, solfärgning, naturmaterial och återvinning, julpynt m.m. VÄVNING Kursgården Kristina, to Västra långgatan PESONEN TERTTU Max. 15 kursdeltagare. Vävar i olika svårighetsgrad. Lämpar sig också för nybörjare. Trasmattor är ekologiska och populära. KERAMIK A Kursgården Kristina, må Västra långgatan VESTERBACKA PÄIVI Vi lär oss grundteknikerna inom keramik. Planering och förverkligande av enkla och mera krävande arbeten. Avgift tillkommer för bränning och material. Högst10 deltagare. Undervisning på finska.

8 - 8 - KERAMIK B Kursgården Kristina, to Västra långgatan VESTERBACKA PÄIVI Vi lär oss grundteknikerna inom keramik. Planering och förverkligande av enkla och mera krävande arbeten. Avgift tillkommer för bränning och material. Högst 10 deltagare. Undervisning WENDELINSKA JULKORS Hemslöjdsgården, Strandgatan 18 ti NÄRVÄ AULIS Wendelinska julkors tillverkas i två storlekar (260 cm och 125 cm höjd). TRÄARBETEN Krs högstadieskola, slöjdsalen, ti NÄRVÄ AULIS Vi snickrar och restaurerar möbler från färdiga ritningar, eller enligt egna planer med handledning av läraren. Första kvällen bekantar vi oss med träbearbetningsmaskinerna. Kursen lämpar sig även för nybörjare. Max 8 deltagare. Undervisning SVETS OCH METALL Krs högstadieskola, to slöjdsalen, SKOGMAN, BROR Grunderna inom svetsning, olika svetsmetoder samt säkerheten (brand m.m.). Likadant inom träsidan. KURS I SILVERARBETE A (2 veckoslut) Kristinestads skola lö slöjdsalen, Skolgatan 13 sö KALLIONPÄÄ ARTO Kursavgift 40,00 Smycken planeras enligt egna idéer och önskemål. Vi studerar smycketillverkningens konst enligt traditionella hantverksmetoder samt silvrets bearbetningsmöjligheter. Kursen hålls lö 5.10-sö 6.10 samt lö sö Materialkostnader tillkommer. Max. 12 deltagare. KURS I SILVERARBETE B (2 veckoslut) Kristinestads skola lö slöjdsalen, Skolgatan 13 sö KALLIONPÄÄ ARTO Kursavgift 40,00 Vi bekantar oss med silvrets egenskaper och formningsmöjligheter. Planering, mått, materialtjocklek, form, åtgång samt val av teknik är viktiga faktorer i smycketillverkningen. Kursen hålls lö 8.3-sö 9.3 samt lö 22.3-sö Materialkostnader tillkommer. Max. 12 deltagare. KNIVKURS Krs högstadieskola, må slöjdsalen, BODBACKA LARS-ERIK Kursavgift 40,00 Tillverka en egen personlig kniv. Materialkostnader tillkommer. HOBBYDRÖM SKOJ MED MASSA! (8 ggr) Krs högstadieskola, on undervisningskök, PITKÄKOSKI AULI Kursavgift 33,00 Av Premo-hobbymassa lär vi oss göra pärlor och knappar med millefiori- och kaleidoskopmönster. Med hjälp av dessa mönstertekniker kan man skapa smycken med otroliga färgkombinationer. Materialavgift tillkommer. DEKORERA MED DEKALER (3 ggr) Hemslöjdsgården, to Strandgatan AHLFORS MARIANNE Kursavgift 15,00 Dekorera vita porslinsföremål (muggar, skålar, fat) med dekaler/bilder i olika mönster, som sedan bränns i keramikugnen. Du tar med dig vitt porslin. Kostnaderna för dekalerna (1-3 /st) samt avgift för bränningen tillkommer. HANDARBETE i samarbete med DUV (6 ggr) Kristinestads gymnasium, to musikrummet, Ulrika Eleonoravägen 3 LUNDELL ANN-CHRISTINE Kursavgift 22,00 Varannan vecka. Garn-, tyg- och pappersarbeten samt målning.

9 - 9 - DANSKONST GRUNDERNA I LAVA-DANS Kristinestads gymnasium sö aulan, Ulrika Eleonoravägen ERÄMAA PERTTI På hösten: Vals, tango, fox, "fusku", bugg. Närmare uppgifter om vårens danslektioner fås under höstens lopp. Avslappnad och rolig stämning i glatt sällskap till tonerna av bra musik! Handledning FORTSÄTTNINGSKURS I LAVA-DANS Kristinestads gymnasium sö aulan, Ulrika Eleonoravägen ERÄMAA PERTTI På hösten: Vals, tango, fox, "fusku", bugg, grunder i boogie woogie och långsam vals. Närmare uppgifter om vårens danslektioner fås under höstens lopp. Avslappnad och rolig stämning i glatt sällskap till tonerna av bra musik! Handledning ZUMBA City Fitness Center, Salutorget må STRÖMBERG ANNA Salavgift 3 /gång tillkommer. Under den här energiska danslektionen går vi igenom olika dansstilar baserat på ZUMBA- och showdansrörelser. Vi tränar muskelkondition och kroppskoordinering tillsammans med show- och dramaattityd:) Förutom att dansa koncentrerar vi oss på rytmen och musiken samt att skapa en bra fiilis och uttrycksförmåga. ÖSTERLÄNDSK DANS SOM MOTION (8 ggr ht / 10 ggr vt) Kursgården Kristina, to Västra långgatan RANTALA MINNA-KAISA Terminsavgift ht 15 / vt 22 Se finskspråkiga kursprogrammet. Handledning ÖSTERLÄNDSK DANS - koreografigrupp (8 ggr ht / 10 ggr vt) Kursgården Kristina, to Västra långgatan RANTALA MINNA-KAISA Terminsavgift ht 15 / vt 22 Se finskspråkiga kursprogrammet. Handledning SPRÅK FORTSÄTTNINGSKURS I FINSKA Högåsen, Lappfjärdsvägen 163 C må PAAKKINEN HANNE Kursavgift 33,00 Snabbt framåtskridande fortsättningskurs/repetitionskurs i finska. Lärobok: Suomen mestari 2, Sonja Gehring - Sanni Heinzmann, Finn Lectura. FINSKA FÖR ALLMÄNNA SPRÅKEXAMEN Kristinestads högstadieskola, må STORSJÖ-KORPIHALKOLA MAJ-LIS Kursavgift 27,00 Förberedande kurs inför allmänna språkexamen i finska, mellannivå. Anvisningar och information om språkexamina samt språkriktighet och praktiska övningar i testets uppgiftstyper: textförståelse, skriftlig framställning, talförståelse och muntlig framställning. Språkexamen ingår inte i kursen utan kan avläggas i Vasa. STEPS INTO ENGLISH, Step 7 -> Kristinestads högstadieskola, on STORSJÖ-KORPIHALKOLA MAJ-LIS Fortsättningskurs i engelska. Även för nya deltagare med grundkunskaper. ENGELSKA II Kristinestads högstadieskola, on KIUASPERÄ MERVI Engelska för dig, som redan kan och har grunderna men vill uppdatera dina kunskaper. Praktisk språkundervisning, mycket talövningar. Lärobok: Steps into English II. Material och undervisning

10 ENGELSKA IV Kristinestads högstadieskola, on KIUASPERÄ MERVI Fortsättningskurs. Bok på hösten: Steps into English 3, kap 8 -> till slut. Ny bok på våren: English for you, too, 4. Tyngdpunkt på talspråk, par- och gruppövningar. Material och undervisning på finska. ENGELSKA Kristinestads högstadieskola, må KIUASPERÄ MERVI Denna kurs lämpar sig för dig, som studerat engelska i ca. 5 år. Vi befäster tidigare inlärt och utökar ordförrådet med hjälp av talövningar. Bok: English for you, too 5. Material på finska och engelska. Undervisning TURISTTYSKA Kristinestads högstadieskola, ti Ulrika Eleonoravägen ÖSTERBACK-RAGNÄS CARINA RYSKA FÖR BARN Kristinestads skola, Skolgatan 13 må RALINSKAYA NAFALLIA Kursavgift 22,00 En kurs för förskolebarn som tillsammans sjunger, pratar och leker på ryska. Undervisning på svenska. NYBÖRJARRYSKA AKTIVERINGSKURS Kristinestads högstadieskola, ti KALEVA NATALIA Om du någon gång studerat ryska alfabetet och dess grundfraser, kom med och fräscha upp dina kunskaper. Vi övar oss att tala och läsa ryska samt bekantar oss med rysk etikett. Undervisning RYSKA FORTSÄTTNINGSKURS Kristinestads högstadieskola, ti KALEVA NATALIA Om du kan ryska bokstäver och tidigare studerat ryska välkommen på fortsättningskurs! Bok väljs i början av kursen. Vi har talövningar och diskuterar ryska själar och rysk etikett. Undervisning SPANSKA 2 (Mucho gusto st 11->) Kristinestads högstadieskola, on STORSJÖ-KORPIHALKOLA MAJ-LIS Fortsättningskurs i vardagsspanska. Lämpar sig för nya deltagare med ca 1 års studier. NYBÖRJARKURS I ITALIENSKA Kristinestads högstadieskola, to UTTER MARGARETHA ITALIENSKA FORTSÄTTNINGSKURS Kristinestads högstadieskola, on UTTER MARGARETHA ITALIENSKA FORTSÄTTNINGSKURS 2 konversationskurs Kristinestads högstadieskola, to UTTER MARGARETHA TECKEN SOM STÖD (5 ggr) Högåsen, Lappfjärdsvägen 163 C lö FORSÈN MARJA Kursavgift 27,00 Du lär dig grunden till vardagstecken (familj, mat, veckodagar osv) samt övar teckenanvändningen i par eller i grupper. Nybörjarkursen passar alla intresserade. Undervisning på finska och svenska. Varannan lördag.

11 Läs språk utomlands! Genom att läsa språket i landet där det talas lär du dig snabbare. Ju mer du förstår av både språk och kultur desto rikare och mer givande blir dina upplevelser och dina utländska kontakter. Kristinestads medborgarinstitut erbjuder i samarbete med IS Internationella Skolorna språkkurser utomlands för kursdeltagare som deltar i en språkkurs vid Kristinestads medborgarinstitut. Du kan välja mellan 6 språk i 7 länder. Engelska i Eastbourne eller Dublin Franska i Aix-en-Provence Tyska i Berlin Spanska i Barcelona eller Málaga Italienska i Florens Ryska i St. Petersburg Språkkurserna utomlands pågår under en eller två veckor och finns på alla nivåer, från nybörjare till avancerad nivå. Kurserna startar året runt, oftast flera gånger i månaden. Välj datum när det passar dig. Inkvartering sker i inhemsk värdfamilj. Anmälan sker till ditt lokala institut på särskild blankett. För mer information och priser, vänligen kontakta Sven Rosendahl, e-post: tfn eller se broschyren Språkkurser utomlands. IS Internationella Skolorna är en stiftelse som är knuten till Folkuniversitetet, kursverksamheten vid Stockholms universitet. HISTORIA SLÄKTFORSKNING Stadsbiblioteket, Salutorget 1 ti SJÖQVIST LEIF Släktforskning med microfisher, internet samt andra tillgängliga medel. SAMHÄLLE KRS MI ordnar i samarbete med Kristinestads medborgarforum (kursnr ) ett seminarium för medlemmar i stadsfullmäktige och stadsstyrelsen den kl i Rådhuset Utvärdering och uppföljning av det lokala Strategidokumentet Så formar vi Framtiden i Kristinestad och Cittaslow-statusen. Inledare: Dennis Rundt och Ulf Grindgärds JURIDIK Vi bygger Kristinestadsmodellen! VARDAGSJURIDIK (10 ggr) Kristinestads högstadieskola, to RANTATALO KIRSI Kursavgift 27,00 Alla borde veta vad som gäller inom familjerätten; äktenskapsförord, testamente, gåva, bouppteckning, skilsmässa osv. DATATEKNIK SURFPLATTANS ABC Högåsen, Lappfjärdsvägen 163 C må LILLAS TOM Kursavgift 10,00 Har du nyligen skaffat dig en surfplatta eller funderar på att göra det, då är detta kursen för dig. Vi går igenom de viktigaste funktionerna och inställningarna i surfplattan och lär oss hur man laddar ner och installerar/avinstallerar program (appar). Surfplattor finns gratis att låna vid kurstillfället om du saknar egen. Förhandskunskaper: Inga. SURFPLATTANS ABC, del Högåsen, Lappfjärdsvägen 163 C ti LILLAS TOM Kursavgift 10,00 Vill lära dig mera om själva användningen? Kanske tips på användbara appar och hjälp med problem som du stött på? Vi går nu vidare med surfplattans användning och installation av program. Hur köper man program och hur lånar man e- böcker via biblioteket? Surfplattor finns gratis att låna under kurstillfället för den som behöver. Förhandskunskaper: Grundfärdigheter.

12 HANDLA SÄKERT PÅ NÄTET (2 ggr) Högåsen, Lappfjärdsvägen 163 C må HANNUS ANTHONY Kursavgift 17,00 Vi bekantar oss med hur man handlar säkert på nätet. GRATISPROGRAM PÅ NÄTET (1 ggr) Högåsen, Lappfjärdsvägen 163 C må HANNUS ANTHONY Kursavgift 10,00 Vi går igenom gratisprogram som vi har nytta av i vardagen såsom antivirus, brandväggar och datorstädprogram. PRESENTERA PROFFSIGT (2 ggr) Högåsen, Lappfjärdsvägen 163 C må HANNUS ANTHONY Kursavgift 17,00 Vi lär oss att skapa proffsiga presentationer med dataprogrammet Powerpoint. Kursen passar dig som vill briljera med snyggt presentationsmaterial på arbetsplatsen, i föreningen eller i skolan. Viss datorvana rekommenderas. PLANERA DIN RESA PÅ NÄTET (1 ggr) Högåsen, Lappfjärdsvägen 163 C on HANNUS ANTHONY Kursavgift 10,00 Planerar du att resa långt eller kort, njuta av varmt eller kallt klimat, söka storstadspuls eller lugn? Oberoende av resmål - kom på kurs och förbered din resa! Vi söker inkvartering, flyg-, båt- och tågbiljetter, exkursioner, sevärdheter och restauranger. TALA GRATIS MED SKYPE (1 ggr) Högåsen, Lappfjärdsvägen 163 C on HANNUS ANTHONY Kursavgift 10,00 Demonstration av Skype, som du kan ringa kostnadsfritt med över hela världen. FACEBOOK FÖR SENIORER (3 ggr) Högåsen, Lappfjärdsvägen 163 C on HANNUS ANTHONY Kursavgift 25,00 Vi bekantar oss med Facebook i lugn takt. Du får registrera dig och söka vänner på Facebook. Vidare lär du dig skriva meddelanden, kommentera dina vänner samt lära dig hur man går med i olika intressegrupper. Även yngre som vill lära sig Facebook i lugn takt är välkomna med. SENIORDATA - nybörjarkurs Högåsen, Lappfjärdsvägen 163 C ti 13, IRJALA CAY Kursavgift 52,00 Ingen tidigare erfarenhet krävs. GRUNDKURS I DATAANVÄNDNING OCH INTERNET (6 ggr) Högåsen, fr Lappfjärdsvägen 163 C RÖNNHOLM CAMILLA Kursavgift 33,00 Kurs för dig som aldrig använt dator tidigare eller har väldigt lite datorvana och som vill lära dig internet från början eller repetera i långsam takt. Vi lär oss att hitta och använda internetsidor som är till både nytta och nöje. Kursen riktar sig till seniorer. Undervisningen ordnas utgående från programmet Tikas - Lättläst Data i samarbete med Datero rf. PRODUKTION OCH METODUTVECKLING MOTORSÅGENS ABC ( 2 ggr) Högåsen, Lappfjärdsvägen 163 C lö KORPI MAURI Kursavgift 10,00 Lämpar sig för både damer och herrar. Motorsågens användning samt trädfällning i praktiken. Egen motorsåg med. Samling på Högåsen kl Undervisning SOLFÅNGARE (45 h) Högåsen, Lappfjärdsvägen 163 C SEPPÄLÄ YRJÖ, Kursavgift 45,00 Börjar våren 2014, kursdag lördag. Se närmare i vårens kursprogram. Spara energikostnader tom 60 % genom att bygga egna solfångare. 1-3 solfångare kan byggas /deltagare. OBS! Meddela antalet solfångare, som planeras. Läraren skaffar materialet, vilket debiteras skilt. Max 10 deltagare.

13 VATTENTRAFIK SKÄRGÅRDSNAVIGATION (13 ggr/läsår) Kristinestads högstadieskola, ti NORRBY MATS Kursavgift 45,00 Varannan vecka. OBS! Kursavgiften omfattar både höstens och vårens kurser. KURS FÖR HÖGSJÖSKEPPARE (52 h) Kristinestads högstadieskola, to LAIPIO SAKARI Kursavgift 50,00 Kursen börjar om tillräckligt många anmäler sig (bindande förhandsanmälan). För personer som avlagt skärgårds- och kustskepparexamen. Målet för kursen är att avlägga Finlands Navigationsförbunds högsjöskepparexamen i april Kursavgiften omfattar höst- och vårterminsavgifterna. Material- och övriga kostnader tillkommer. HÄLSOVÅRD FÖRSTA HJÄLP II (16 h) Kristinestads högstadie-skola, må KAARRE BRITT-MARI Kursavgift 27,00 TRÄNA HEMMA UTAN REDSKAP Kristinestads skola, Skolgatan 13 lö DAHLBO SUSANNA Kursavgift 5,00 Råd och knep för skojigare och effektivare träning ( teori 45 min). Träning i praktiken (60 min). TRÄDGÅRDSSKÖTSEL TRÄDGÅRDSPLANERING OCH UPPBYGGNAD (3 ggr) Högåsen, Lappfjärdsvägen 163 C ti KRUUS RIINA Kursavgift 15,00 Se finskspråkiga kursprogrammet. Undervisning HUSLIG EKONOMI ÖRTER I NATUREN Högåsen, Lappfjärdsvägen 163 C to MATTFOLK ULLA Kursavgift 5,00 Matnyttiga örter i naturen. En uppföljning sker i maj 2014, närmare information meddelas senare. BRAND- OCH RÄDDNINGSARBETE BRANDSLÄCKNINGENS ABC Högåsen, Lappfjärdsvägen 163 C on NORTAMO KRISTER Kursavgift 5,00 Klarar du av att använda skumsläckaren och brandfilten om elden plötsligt skulle komma lös? Du får lära dig hur du ska handla om du hamnar i en sådan situation. Både teori och praktiska övningar. GYMNASTIK YOGA, forts.grupp Finska högstadiet, må Stationsgatan MÄKINEN ULLA-MAIJA Se finskspråkiga kursprogrammet. Handledning HATHA-YOGA Finska högstadiet, on Stationsgatan HAKALA AUNE Se finskspråkiga kursprogrammet. Handledning DAGYOGA Finska högstadiet, to Stationsgatan HAKALA AUNE Kursen lämpar sig för alla åldrar. Tag med underlag och bekväma kläder. Handledning

14 SEGA GUBBAR Högåsen, Lappfjärdsvägen 163 C må ENLUND BÖRJE Sportiga aktiviteter för "pigga" friska män. Målet med denna kurs är att aktivera daglediga män och inspirera till kamratskap, friskvård och sunda levnadsvanor i gott sällskap. Kursteman är bl.a. olika utomhusaktiviteter, besök i konditionssal, simning, föreläsningar, kulturella inslag och givande diskussioner. Kom med redan från början och planera detaljprogrammet. Avgifter för olika specialaktiviteter kan tillkomma. Samling på Högåsen må Kursen ordnas i samarbete med Folkhälsan. MUSKELKONDITIONS- OCH BALANS- TRÄNING FÖR SENIORER Bottenhavets sjukhem ti seniorkonditionssalen, PATORANTA PIA Salavgift 5 /gång tillkommer. Vi tränar balans och stärker muskler i cirkelträning. KONDITIONSCIRKEL 55+ I Positive/KrisSport Ky, ti Repslagaregatan VIRTANEN MARIA Salavgift 3 /ggr. OBS! Tisdagar öppnas simhallen kl. 14 för konditionscirklarna! Gemensam uppvärmning. Mångsidig konditionscirkel till visselpipans takt. Tänjning som avslutning. KONDITIONSCIRKEL 55+ II Positive/KrisSport Ky, ti Repslagaregatan VIRTANEN MARIA Salavgift 3 /ggr. Gemensam uppvärmning. Mångsidig konditionscirkel till visselpipans takt. Tänjning. KONDITIONSCIRKEL 55+ III Positive/KrisSport Ky, ti Repslagaregatan VIRTANEN MARIA Salavgift 3 /ggr. Gemensam uppvärmning. Mångsidig konditionscirkel till visselpipans takt. Tänjning som avslutning. KONDITIONSCIRKEL FÖR DAMER Positive/KrisSport Ky, to Repslagaregatan VIRTANEN MARIA Salavgift 4 /gång. Gemensam uppvärmning. Mångsidig konditionscirkel till visselpipans takt. Tänjning som avslutning. KONDITIONSCIRKEL FÖR MÄN Positive/KrisSport Ky, to Repslagaregatan VIRTANEN MARIA Salavgift 4 /gång. Uppvärmning. Mångsidig och effektiv konditionscirkel i visselpipans takt. Tänjning som avslutning. VATTENLÖPNING FÖR MÄN Simhallen, Repslagaregatan 16 må WEGELIUS-AHONEN MARJO Kursavgift 22,00 Stora bassängen. Simhallsavgift tillkommer. Obs! Finns 15 st. flytbälten i simhallen så meddela vid anmälan om du har eget bälte då kan max 30 delta till kursen. Bälten kan köpas från simhallen. VATTENLÖPNING Simhallen, Repslagaregatan 16 må WEGELIUS-AHONEN MARJO Kursavgift 22,00 Stora bassängen. Simhallsavgift tillkommer. Obs! Finns 15 st. flytbälten i simhallen så meddela vid anmälan om du har eget bälte då kan max 30 delta till kursen. Bälten kan köpas från simhallen. VATTENGYMNASTIK, reuma A Simhallen, Repslagaregatan 16 on WAHLROOS KIRSI Kursavgift 22,00 Mångsidig vattengymnastik för personer som lider av led- och reumatiska besvär. Terapibassängen. Max 12 deltagare! Simhallsavgift tillkommer. VATTENGYMNASTIK, reuma B Simhallen, Repslagaregatan 16 fr WAHLROOS KIRSI Kursavgift 22,00 Mångsidig vattengymnastik för personer som lider av led- och reumatiska besvär. Terapibassängen. Max 12 deltagare! Simhallsavgift tillkommer.

15 VATTENGYMNASTIK A Simhallen, Repslagaregatan 16 on WAHLROOS KIRSI Kursavgift 22,00 Ledda övningar i bassängen för personer som har besvär med stöd- och rörelseorgan. Terapibassängen. Max 12 deltagare! Simhallsavgift tillkommer. VATTENGYMNASTIK B Simhallen, Repslagaregatan 16 fr WAHLROOS KIRSI Kursavgift 22,00 Ledda övningar i bassängen för personer som har besvär med stöd- och rörelseorgan. Terapibassängen. Max 12 deltagare! Simhallsavgift tillkommer. PUMP City Fitness Center, Salutorget ti STRÖMBERG ANNA Salavgift 3 /gång tillkommer. Styrketräning utan maskiner. Vi använder stänger med vikter, hantlar, step-up bräda etc. Muskulär uthållighetsträning för hela kroppen. Ingen träningsvana krävs. Stretch i slutet av passet. MORGONSPINNING City Fitness Center, Salutorget on STRÖMBERG ANNA Salavgift 3 /gång tillkommer. Spinning är en mycket effektiv men ändå skonsam träningsform, som snabbt förbättrar din kondition. Alla kan träna spinning. Du bestämmer själv motståndet på din cykel, vilket gör att en nybörjare kan träna bredvid en van cyklist. Några tips: Det är bra att dricka vatten både före, under och efter passet. Kom gärna i god tid till passet om du är nybörjare så får du hjälp av instruktören att ställa in din cykel. Med rätt inställningar blir träningen både säker, effektiv och rolig. CROSSTRAINING City Fitness Center, Salutorget fr HALILOVIC AHMEDIN, STRÖMBERG ANNA Salavgift 3 /gång tillkommer. Crosstraining är ett styrke- och konditionsprogram byggt på ständigt varierande funktionella rörelser utförda i intervaller. KARAN I FORM (14 ggr) Här är kursen för dig som vill komma i bättre form, må bättre och leva hälsosammare. Genom kursen får du ta del av inspiratörernas bästa tips och knep. Man behöver inte göra jättestora förändringar för att få resultat. Ledd undervisning. Introduktion till olika aktiviteter. Syfte och målgrupp: Att aktivera åriga män som motionerar lite/inte alls till att börja röra på sig och sköta om sitt välmående och sin hälsa. Program 1 Må 16.9 kl , Kristinahallen Programmet inleds med UKK:s gångtest samt muskeltest Marjo Wegelius-Ahonen 2-3 To 19.9 kl & to 26.9 kl , Old Steel Gym, Tjöckvägen 4, 1. Gången: Introduktion till kettlebell 2. Gången: Kettlebellträning Kim Hautaviita 4-5 To 3.10 kl & to kl , Judosalen, Hästhagsvägen 3 Bekanta Dig med judo som konditionsgymnastik Ta med T-blus + träningsbyxor Martti Toivanen 6-7 To & to kl , Konditionssal Positive Styrke- och balansträning i gym Marjo Wegelius-Ahonen 8-9 To & to 7.11 kl , Kristinahallen Bollspel Jussi Ahonen To & to kl , sv högstadiet Zumba Patricia Bergkulla / Charlotta Grönvik To & 5.12 kl Vattengymnastik Marjo Wegelius-Ahonen 14 Må 9.12 kl Sluttest och feedback samt motivering till fortsatt utövning och vägledning Marjo-Wegelius-Ahonen Kursen är ett samarbetsprojekt med idrottssektorn i Kristinestad samt vård- och omsorgscentralen. Kursavgift 40. OBS! Inträde till olika inrättningar erläggs separat av deltagarna

16 STÄRKANDE STRETCHING OCH AVSLAPPNING (8 ggr ht / 10 ggr vt) Kursgården Kristina, Västra långgatan 34 RANTALA MINNA-KAISA Terminsavgift 27,00 to Se finskspråkiga kursprogrammet. Handledning KONDITIONS- OCH MUSKEL- STÄRKANDE TRÄNING Kristinahallen, on Repslagaregatan INGVES SUSANNA HÄLSA REIKI 1 - grundkurs A Högåsen, Lappfjärdsvägen 163 C lö KIVELÄ ARJA sö Kursavgift 27, Reiki är en naturlig metod för tillfrisknande. Vårdmetoden ger livskraft för kroppen genom att fylla dess energilager och ge kroppen de bästa förutsättningarna att tillfriskna, fräscha upp sig och få kraft för livets utmaningar. Vi aktiverar förmågan att förmedla energi och lär oss reikivårdens principer både för egenvård samt för att ge vård åt andra. Materialkostnader 8 e. Max 16 deltagare. Hemsida Handledning REIKI 2 - fortsättningskurs A Högåsen, Lappfjärdsvägen 163 C lö KIVELÄ ARJA sö Kursavgift 27, Kursen riktar sig till personer som genomgått Reikis grundkurs. Mellan grundkursen och fortsättningskursen rekommenderas att en paus på 1-3 månader hålls. Vi får användning av 3 energisymboler som har förmågan att harmonisera andra energier. Vi lär oss symbolernas betydelse och användningsmöjligheter. Vi lär oss sändningsvård och andra tekniker för att använda denna naturliga livsenergi i vårt liv. Materialkostnader 8 e. Max 10 deltagare. Hemsida Handledning REIKI 1 - grundkurs B Högåsen, Lappfjärdsvägen 163 C lö KIVELÄ ARJA sö Kursavgift 27,00 Reiki är en naturlig metod för tillfrisknande. Vårdmetoden ger livskraft för vår kropp genom att fylla dess energilager och ge kroppen de bästa förutsättningarna att tillfriskna, fräscha upp sig och få kraft för livets utmaningar. Vi aktiverar förmågan att förmedla energi och lär oss reikivårdens principer både för egenvård samt för att ge vård åt andra. Materialkostnader 8 e. Max 16 deltagare. Hemsida Handledning REIKI 2 - fortsättningskurs B Högåsen, Lappfjärdsvägen 163 C lö KIVELÄ ARJA sö Kursavgift 27, Kursen riktar sig till personer som genomgått Reikis grundkurs. Mellan grundkursen och fortsättningskursen rekommenderas att en paus omfattande 1-3 månaders hålls. Vi får användning av 3 energisymboler som har förmågan att harmonisera andra energier. Vi lär oss symbolernas betydelse och användningsmöjligheter. Vi lär oss sändningsvård och andra tekniker för att använda denna naturliga livsenergi i vårt liv. Materialkostnader 8 e. Max 10 deltagare. Hemsida Handledning HÄLSA FÖR KROPP OCH SJÄL (6 ggr / termin) Högåsen må Lappfjärdsvägen 163 C MÄKELÄ GUNILLA Har du problem med magen? Ät dig till ett piggare, friskare och lättare liv. Lär dig äta naturlig mat, enligt LCHF. Kursbok + annat material 30 /person tillkommer. Personlig rådgivning. Max 10 deltagare. Börja nu! Kursdagar på hösten 16.9, 23.9, 30.9, 14.10, och 11.11, på våren 3.2, 10.2, 17.2, 3.3, 17.3 och 31.3.

17 MUSIK DAMKÖR Kantilena, Kyrktået 54 ti MIKKONEN-HÖGSTRÖM TEIJA Trevlig samvaro i damkörssångers tecken. Välkommen med och ha trevligt! MANSKÖR Kantilena, Kyrktået 54 må SMITH MARTIN Traditionell körsång för män. Nya och gamla låtar. Eventuella körutflykter står också på programmet. BOPCATZ Kantilena, Kyrktået 54 to BERGQVIST ROGER Ta dina gamla instrument ur garderoben och kom med och spela eller sjung. Vi spelar musik från olika årtionden. Nya musikintresserade är välkomna! PORSLINSMÅLNING OCH HOBBYARBETEN Lappfjärd skola, ti Södra Lappfjärdsvägen RAITTILA SIRPA Vi målar på porslin, trä, tyg mm. Dekorationer av naturmaterial och återanvändbart material. TRÄSLÖJD AXXELL ti Lappfjärds Folkhögskola, Lappfjärdsvägen HEMGÅRD TOMMY Mindre snickerier. Ev. materialkostnader tillkommer. JULKORSTILLVERKNING AXXELL ti Lappfjärds Folkhögskola, Lappfjärdsvägen HEMGÅRD TOMMY Materialkostnader tillkommer. FORMGIVNING OCH MANUELLA FÄRDIGHETER HANDARBETE A Lappfjärds pensionärshem on LUNDELL ANN-CHRISTINE Fritt broderi på linne och ylle, stickning, virkning, tovning, mosaik- och glasarbete, solfärgning, naturmaterial och återanvändning, julpynt m.m. HANDARBETE B Lappfjärds pensionärshem on LUNDELL ANN-CHRISTINE Fritt broderi på linne och ylle, stickning, virkning, tovning, mosaik- och glasarbete, solfärgning, naturmaterial och återanvändning, julpynt m.m. BLOMSTERBINDNING AV NATURBLOMMOR Lappfjärds Blomster- och lö begravningsservice, Södra Lappfjärdsvägen 154 ÅDJERS REIJA Kursavgift 10,00 Vi gör vackra buketter av det vi hittar i naturen!

18 HISTORIA "Lär dig känna Bötombergen" (3 ggr) Plats: Restaurang Lokalgrottan, Bötombergen On 25.9 kl ; Bötombergens historia On 2.10 kl ; Södra Berget, naturstig, skidspår, bastuväggen mm. ner mot Dagsmark On 9.10 kl ; Djävulsåkern, varggrottan, vandringsleder mm. mot Bötom Aktivt medverkande: Helge Holm, Canne Lundberg, Ingmar Rosengård, Anders Wahlberg, Helena Kari samt styrelsemedlemmar m.fl. Avsikten är att alla uppgifter bandas för att senare användas på t.ex. hemsidan med ev. filmsnuttar. Ingen avgift. Arrangör är Bötombergen Rekreation Anl Närmare information ger John Hammarberg tfn GYMNASTIK TRENDGYMNASTIK FÖR HÖGSTADIEELEVER Lappfjärd skola, on Södra Lappfjärdsvägen KOMSI OLIVIA Högstadie- och gymnasieelever. Vi övar olika former av modern dans, hip-hop, aerobic, jazzdans och skapande verksamhet. KARAJUMPPA Lapväärtin koulu, Skolvägen 5 ti WAHLBERG ANDERS Gymnastik för herrar i olika åldrar. Rörlighet, uthållighet, koordinationer, balans, muskelstyrka. FÖRÄLDRA- OCH BARNGYMNASTIK Lappfjärd skola, må Södra Lappfjärdsvägen BERGKULLA PATRICIA, RÖNNQVIST CIA Lekfull gymnastik för föräldrar och barn (3-6 år). SENIORGYMNASTIK Lappfjärd skola, ti Södra Lappfjärdsvägen LILLKULL LILLI Uppmjukande rörelser till musik. SJUNG OCH LE Tjöck skola, Lindbergsvägen 5 on ERIKSSON LASSE, ROSENDAHL SVEN Avgift 5,00 HANDARBETE (5 ggr) Dagsmark skola, ti Dagsmarkvägen 393 A LUNDELL ANN-CHRISTINE Kursavgift 22,00 Tovning, solfärgning, fritt broderi, stickning, virkning m.m. PILATESINRIKTAD MUSKELTRÄNING Majbo, Åbackvägen 5 on INGVES SUSANNA

19 ORKESTERVERKSTAD Korsbäck Uf-lokal ti BERGQVIST ROGER Deltagarna indelas i grupper. Anmälningar till kursledaren: ORKESTERVERKSTAD Korsbäck Uf-lokal ti BERGQVIST ROGER Deltagarna indelas i grupper. Anmälningar till kursledaren: SJUNG OCH LE Härkmeri skola, on Henriksdalsvägen ERIKSSON LASSE, ROSENDAHL SVEN Avgift 5,00 PYSSLA NYTT AV GAMMALT (4 ggr) Härkmeri skola, ti Henriksdalsvägen ENLUND HANNA Kursavgift 22,00 Fixa till dina kläder, sy en lapptäckskudde av gamla skjortor, dekorera ditt pennställ med knappar, gör din egen konst. Eller något helt annat. Kom med och inspireras till att återanvända och göra själv. Första kurstillfället är en inspirationskväll, Hanna har med många exempel, böcker och tidningar och vi diskuterar och planerar. De tre följande kurstillfällena pysslar vi så mycket vi hinner. Kursen passar både för vuxna och barn, kom gärna tillsammans! REPARATION AV GAMLA BRUKSFÖREMÅL Sideby byacenter, må Sidebyvägen ERIKSSON BROR Vi reparerar stolar, bord, dörrar samt alla gamla bruksföremål. TRADITIONSHANTVERK Sideby byacenter, to Sidebyvägen ERIKSSON BROR Tillverkning av vindflöjlar, jullyktor av trä, Ömossa-julkors, vikinga-sängar samt möbelrestaureringar och arbeten enligt kursdeltagarens egna ritningar och önskemål. YOGA Sideby byacenter, ti Sidebyvägen MÄKINEN ULLA-MAIJA Se finskspråkiga kursprogrammet. Handledning

20 MÖBELRESTAURERING A Metsälän koulu, Ömossavägen 98 må KANGASNIEMI MIKKO Undervisning MÖBELRESTAURERING B Metsälän koulu, Ömossavägen 98 ti KANGASNIEMI MIKKO Undervisning ÅTERANVÄNDNING, HOBBY OCH MÅLNING Kallträskin nuorisoseurantalo, må Kallträskvägen RAITTILA SIRPA Vi gör hobbyarbeten av naturmaterial och återanvändningsmaterial samt dekorationer och kuvert i pappersvikning. VÄVNING Kallträskin PVY-talo, ti Kallträskvägen PITKÄKOSKI TERTTU Enkla vävar. Lämpar sig för nybörjare. Undervisning GRANRISBOCK (2 ggr) Kallträskin PVY-talo, on Kallträskvägen NORRGÅRD PIRKKO Kursavgift 10,00 Man kan tillverka små eller stora granrisbockar. Tag med tillräckligt granris (20 cm långa, mjuka kvistar), handskar, sekatör, grön bindtråd och avbitare för metalltråd. Materialavgift: 10 e/stomme. Max. 8 deltagare. Undervisning på finska. GRUNDLÄGGANDE KONSTUNDERVISNING FÖR BARN OCH UNGA BILDKONST 7-9 åringar Finska högstadiet, ti Stationsgatan PAJU KATJA Terminsavgift 65,00 Vi övar att uttrycka oss i bilder (teckning, målning, konstruktion). Vi lär oss också att lyssna på andra och vänta på egen tur i gruppen. Undervisning BILDKONST åringar Finska högstadiet, ti Stationsgatan PAJU KATJA Terminsavgift 65,00 Vi lär oss tekniker och terminologi inom konst (konstkännedom, färg, rum, form, komposition). Undervisning HANTVERK 7-11 åringar Kristinestads gymnasium, må musikrummet, Ulrika Eleonoravägen LUNDELL ANN-CHRISTINE Terminsavgift 65,00 HANTVERK åringar Kristinestads gymnasium, to musikrummet, Ulrika Eleonoravägen LUNDELL ANN-CHRISTINE Terminsavgift 65,00 HANTVERK 7-13 åringar Tjöck skola, Lindbergsvägen 5 fr LUNDELL ANN-CHRISTINE Terminsavgift 65,

21 OBS!!! Merja Salmikivi håller en kurs i möbeltapetsering vid Närpes vuxeninstitut tisdagar mellan kl under tiden (kursavgift 45 ) och (kursavgift 50 ). Närmare information och anmälningar se Utbildning för unga invandrare I höst kommer en ny utbildning att starta i Kristinestad. Utbildningen bestående av olika praktiska kurser riktar sig till unga invandrare i åldern 16 till 29. Målet med utbildningen är att ge de som vill förbättra sina språk- (finska, svenska och engelska) och samhällskunskaper en praktisk möjlighet att göra det. Till de kurser som erbjuds hör bl.a. finska och svenska diskussionsgrupper, datakurs, praktisk arbetslivsorientering, utflykt i Finlands historia, sport och kultur, hållbar utveckling och mycket mera. Utbildningen startar i september och kommer att pågå till slutet av Deltagarna ges intyg efter utförd utbildning. Utbildningen är finansierad av Utbildningsstyrelsen. Välkomna! Anmälningar och frågor kan riktas till Markus Blomqvist på: eller ÖPPETHÅLLNINGSTIDER STADSBIBLIOTEKET LAPPFJÄRDS BIBLIOTEK DAGSMARK UTLÅNINGSSTATION Salutorget 1 Södra Lappfjärdsvägen 40 Dagsmarkvägen 393 A må må ti ti ti Dag före helg kl on on to to fre fre lö Dag före helg kl Dag före helg kl Tidningsläsesalen öppnas må-lö kl 10 BOKBUSSEN Kör fem dagar i veckan SIDEBY UTLÅNINGSSTATION Gamla vägen fre Dag före helg kl Behöver du hjälp med vardagssysslor? Ring till Arbetspoolen Må to kl Tel.nr Växer lövhögarna dig över huvudet? Borde terrassen målas, blombänkarna rensas eller vinden städas? Ligger de urvuxna kläderna och väntar på att prissättas för loppis eller fasar du över vem som ska diska efter helgens kalas? Arbetspoolens ungdomar kan hjälpa till med bl.a. trädgårdsarbete eller städning. Uppdragets längd får vara högst 3 timmar och ersättningen är 20 /uppdrag.

22 CONDUCTUS Nordic Education ESTABLISHING A BUSINESS IN FINLAND Almost anyone can become an entrepreneur and the most successful entrepreneurs have learned to do what they do. Starting your own business can be exciting however there is a lot to think about. CONDUCTUS Nordic Education arranges a one day session about basic knowledge and is designed for the entrepreneur who wants to start their own business in Finland. It will highlight lots of really useful sources of advice and guidance to assist your start up journey and help you to meet and network with likeminded individuals. Our session covers the most important topics that are clearly explained with emphasis on: business forms, permits and notifications, business plans, financing, taxation, value added tax, insurances, price-setting, marketing, leadership and human resources. Lecturer: Sonya Höstman, M.Sc.(Econ.) CONDUCTUS Nordic Education Questions: Sonya Höstman, contact , Date: September, 2013 Time: Thursday , Friday Location: Bio Dux, Strandgatan 22, Kristinestad Language: English Signing up: (Education or News) or by calling Deadline: Tuesday 10 September, 2013 Cost: Information: Free of charge (max 40 persons) The course is financed by Centre for Economic Development, Transport and the Environment in Ostrobothnia, ESF-project: Osaamisesta kasvuun F10184.

LOVISA SVENSKA MEDBORGARINSTITUT

LOVISA SVENSKA MEDBORGARINSTITUT LOVISA SVENSKA MEDBORGARINSTITUT Offentligt meddelande 1 2 LOVISA SVENSKA MEDBORGARINSTITUT 3 Innehåll 5 Inledning 6 Anmälning 7 Allmän information 10 Mi-föreningen r.f. 11 Dataöppet, gåvotips och bokbytarhörnan

Läs mer

Studieprogram. Våren 2010 T R E L L E B O R G S V E D A L A V E L L I N G E

Studieprogram. Våren 2010 T R E L L E B O R G S V E D A L A V E L L I N G E Studieprogram Våren 2010 T R E L L E B O R G S V E D A L A V E L L I N G E SV TRELLEBORG SV Trelleborg Språk Så här anmäler du dig Hemsida: www.sv.se/trelleborg E-mail: trelleborg@sv.se Telefon: 0410-184

Läs mer

Kurser!Medborgarskolans

Kurser!Medborgarskolans Hela denna bilaga är en annons från medborgarskolan / gruppförsändelse till hushållen örebro län kursprogram Kurser!Medborgarskolans vår/sommar 2012 Nyheter! Miniskeppare, Hårdrockskväll ipadkurs, Guerilla

Läs mer

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDBORGARSKOLAN / GRUPPFÖRSÄNDELSE TILL HUSHÅLLEN

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDBORGARSKOLAN / GRUPPFÖRSÄNDELSE TILL HUSHÅLLEN HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDBORGARSKOLAN / GRUPPFÖRSÄNDELSE TILL HUSHÅLLEN Kurser! Nyheter! Raw food, Origami, Styling, CS6, Skriv deckare, Livets dans, ipad, Foto med instagram, Driva webbhandel,

Läs mer

Kursprogram Våren 2013 Södertälje

Kursprogram Våren 2013 Södertälje 1 Kursprogram Våren 2013 Södertälje 2 Alla har en dröm, liten eller stor. Kanske vill du bredda kompetensen, kanske börja en helt ny karriär. Eller så vill du bara göra något nytt på tisdagkvällar mellan

Läs mer

våren 2013 Trollhättan och Uddevalla

våren 2013 Trollhättan och Uddevalla våren 2013 Trollhättan och Uddevalla Revolutionen är här. Den digitala alltså. Den är större än när TV kom in i våra liv. Mer omfattande än elektricitetens intåg. Kanske som boktryckarkonsten eller kristnandet

Läs mer

HUDDINGE. Studieprogram

HUDDINGE. Studieprogram HUDDINGE Studieprogram HÖSTEN 2015 Studieprogram hösten 2015 Bra att veta: Höstens cirklar startar successivt med början vecka 37. Cirkeln startar när det finns tillräckligt många anmälda deltagare. Anmäl

Läs mer

Hösten 2012 Distrikt Väst

Hösten 2012 Distrikt Väst Hösten 2012 Distrikt Väst Alla har en dröm, liten eller stor. Kanske vill du bredda kompetensen, kanske börja en helt ny karriär. Eller så vill du bara göra något nytt på tisdagkvällar mellan sju och åtta.

Läs mer

SV Söderslätt Studieprogram våren 2015

SV Söderslätt Studieprogram våren 2015 För anmälan och mer information: 0410-184 25 sv.se/soderslatt soderslatt@sv.se 1 SV Söderslätt Studieprogram våren 2015 Vellinge Svedala Sätt kurs mot en roligare vår! 2 För anmälan och mer information:

Läs mer

ATT BLI SMARTARE ÄR INTE SÅ DUMT Kursprogram våren 2014 Stockholm

ATT BLI SMARTARE ÄR INTE SÅ DUMT Kursprogram våren 2014 Stockholm ATT BLI SMARTARE ÄR INTE SÅ DUMT Kursprogram våren 2014 Stockholm mer information och anmälan 08-789 42 00 eller www.folkuniversitetet.se/stockholm 1 4 8 23 Ekonomi Marknadsföring Juridik Data It Konst

Läs mer

HÖST 2012 GÖTEBORG KERAMIK KONST HANTVERK EKONOMI NATUR HUMANIORA MUSIK ABF MEDIA LAB DANS HÄLSA DRAMA SPRÅK. dig? KURSER

HÖST 2012 GÖTEBORG KERAMIK KONST HANTVERK EKONOMI NATUR HUMANIORA MUSIK ABF MEDIA LAB DANS HÄLSA DRAMA SPRÅK. dig? KURSER mmer Vad drö DUlära om att dig? KURSER KERAMIK KONST HANTVERK EKONOMI NATUR HUMANIORA MUSIK ABF MEDIA LAB DANS HÄLSA DRAMA SPRÅK HÖST 2012 GÖTEBORG Nittionio I år är det 99 år sedan ABF Göteborg bildades

Läs mer

Kompetensutveckling. på företaget. Våren 2011. Kunskap förändrar. folkuniversitetet.se/karlstad foretag.karlstad @ folkuniversitetet.

Kompetensutveckling. på företaget. Våren 2011. Kunskap förändrar. folkuniversitetet.se/karlstad foretag.karlstad @ folkuniversitetet. Kompetensutveckling på företaget Våren 2011 Kunskap förändrar. folkuniversitetet.se/karlstad foretag.karlstad @ folkuniversitetet.se 054-19 58 30 Kompetensutveckling ett lyft för såväl företaget som den

Läs mer

SPRÅKNET. Medlemsblad

SPRÅKNET. Medlemsblad SPRÅKNET Medlemsblad Våren 2015 ORDFÖRANDENS SPALT VM stämning i Falun! 700 atleter från 58 nationer. Samförstånd och glädje bland tusentals supportrar från olika nationer. Glada volontärer utposterade

Läs mer

GÖTEBORG 101 ÅR AV FOLKBILDNING & KULTUR

GÖTEBORG 101 ÅR AV FOLKBILDNING & KULTUR GÖTEBORG 101 ÅR AV FOLKBILDNING & KULTUR Välkommen till ABF! Vi tror på folkbildningens möjligheter att utmana och vara en demokratisk förändringskraft. Vi är övertygade om att framtiden är påverkbar och

Läs mer

Kyrkans svenska personalutbildning

Kyrkans svenska personalutbildning Kyrkans svenska personalutbildning 2014 Inledningsord Välkommen till Kyrkans svenska personalutbildning 2014! Vi lever i en tid av snabba förändringar i kyrka och samhälle. Nya uppgifter tillkommer och

Läs mer

go gemenskap Allmän/Bibel/Diakoni/Församlingsledarakademin/ Korta kurser/konstskola/musik/själavård På Liljeholmen är verkligheten större.

go gemenskap Allmän/Bibel/Diakoni/Församlingsledarakademin/ Korta kurser/konstskola/musik/själavård På Liljeholmen är verkligheten större. 2013/14 go gemenskap Allmän/Bibel/Diakoni/Församlingsledarakademin/ Korta kurser/konstskola/musik/själavård På Liljeholmen är verkligheten större. www.liljeholmen.nu Musiklinje Tycker du det låter spännande

Läs mer

gemenskap genom På Liljeholmen är verkligheten större Allmän/Bibel/Diakoni/Församlingsledarakademin/ Korta kurser/konstskola/musik/själavård

gemenskap genom På Liljeholmen är verkligheten större Allmän/Bibel/Diakoni/Församlingsledarakademin/ Korta kurser/konstskola/musik/själavård 2015/16 Ny valbar profil Mission & Församlingsplantering genom gemenskap Allmän/Bibel/Diakoni/Församlingsledarakademin/ Korta kurser/konstskola/musik/själavård På Liljeholmen är verkligheten större www.liljeholmen.nu

Läs mer

AKTIVA SENIORER I MOTALA

AKTIVA SENIORER I MOTALA 2011 ÅRSBERÄTTELSE INNEHÅLL 5 frågor om 2011...4 5 Svenska är stort i Linköping...6 7 Sociala koder i fokus...7 Språket ingång i svenska samhället...8 Petra hejar på Sverige...9 Svenska i rekordfart...10

Läs mer

Kurser. Nyheter! Örebro län Höst/vinter 2015. Navigation. foto. språk. keramik. föreläsningar. matlagning. hantverk. släktforskning. kultur.

Kurser. Nyheter! Örebro län Höst/vinter 2015. Navigation. foto. språk. keramik. föreläsningar. matlagning. hantverk. släktforskning. kultur. Hela denna bilaga är en annons rån medborgarskolan / gruppörsändelse till hushållen Kurser. Navigation Trädgård dans oto språk keramik öreläsningar Nyheter! släktorskning hantverk Återbruk, önsterrenovering,

Läs mer

Nyheter! Balett för nybörjare, Toycamera, Pinstriping, Snacka snyggt, Parkour, E-butik, Stoppa korv, Somaliska och massor mer!

Nyheter! Balett för nybörjare, Toycamera, Pinstriping, Snacka snyggt, Parkour, E-butik, Stoppa korv, Somaliska och massor mer! Stockholm DÄR INTRESSE BLIR KUNSKAP Kursprogram HÖSTEN 2011 Nyheter! Balett för nybörjare, Toycamera, Pinstriping, Snacka snyggt, Parkour, E-butik, Stoppa korv, Somaliska och massor mer! Det är något speciellt

Läs mer

Studiefrämjandet Ê Folkbildning

Studiefrämjandet Ê Folkbildning Våren 2014 Glädje! Kulturskolan släpper lös ungas kreativitet, s. 18-21 Vi är certifierade enligt ISO 9001:2008 Studiefrämjandet i Uppsala län är certifierade enligt kvalitetsstandarden iso 9001:2008.

Läs mer

Kurser. öppet hus 10% RABATT se nästa sida. nyhet glasgjutning sid 3. dansa zumba sid 11. konst frigörande måleri sid 15 HÖSTEN 2011 GÖTEBORG

Kurser. öppet hus 10% RABATT se nästa sida. nyhet glasgjutning sid 3. dansa zumba sid 11. konst frigörande måleri sid 15 HÖSTEN 2011 GÖTEBORG Kurser HÖSTEN 2011 GÖTEBORG öppet hus 10% RABATT se nästa sida nyhet glasgjutning sid 3 dansa zumba sid 11 konst frigörande måleri sid 15 GÖR EN ANNAN VÄRLD MÖJLIG Läs mer om ABFs idéprogram www.abf.se/goteborg

Läs mer

STAMNING TAL/SPRÅK FORSKNING

STAMNING TAL/SPRÅK FORSKNING Nr 3 2010 Årgång 55 STAMNING TAL/SPRÅK FORSKNING KommUNIKation nr 3 2010 1 INNEHÅLL 3. ORDFÖRANDESPALt 4. tore talar till punkt tidskrift om stamning Årgång 55, ISSN 1650-875 ANSVARIG UTGIVARE Anita Blom

Läs mer

Gör ditt val! BLAND HÖSTENS KURSER OCH FÖRELÄSNINGAR

Gör ditt val! BLAND HÖSTENS KURSER OCH FÖRELÄSNINGAR Gör ditt val! BLAND HÖSTENS KURSER OCH FÖRELÄSNINGAR Detta är ett axplock ur höstens kurser. Fler kurser, anmälan & fullständig kursinfo finner du på: medborgarskolan.se/ norrtalje ONLINEKURSER KONST &

Läs mer

Kunskap genom studier och upplevelser 09/10

Kunskap genom studier och upplevelser 09/10 Kunskap genom studier och upplevelser 09/10 Välkommen Innehåll Anta en personlig utmaning på Grimslövs folkhögskola och du kommer finna dig stå i centrum vare sig du väljer en av våra allmänna kurser eller

Läs mer

DIN EGEN MAKT FÖRORD INNEHÅLL

DIN EGEN MAKT FÖRORD INNEHÅLL DIN EGEN MAKT En satsning från Nationell Psykiatrisamordning Utgiven av NSPH Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa. www.nsph.se Din egen makt Författare: Maria Nyström Agback Utgiven av: NSPH, Nationell

Läs mer

Studieprogram Våren 2015. 26 Uppsala. www.sv.se/uppsala. Vårens kurser Sid

Studieprogram Våren 2015. 26 Uppsala. www.sv.se/uppsala. Vårens kurser Sid Studieprogram Våren 2015 Uppsala www.sv.se/uppsala Vårens kurser Sid Barn / Profylax 6 Biodling Data / Foto 7 Hantverk 4 Jägarskola Keramik 5 Motorsåg / Röjsåg Musik 2 Måleri 4 Möbeltapetsering 5 Navigation

Läs mer

2014 2015 Helsingfors arbis 100 år. Vanda vuxenutbildningsinstitut

2014 2015 Helsingfors arbis 100 år. Vanda vuxenutbildningsinstitut 2014 2015 Helsingfors arbis 100 år Vanda vuxenutbildningsinstitut 1 Info om Arbis... 3 Avgifter... 7 Kafé arbis... 11 Arbis bibliotek.. 12 Föreläsningar och evenemang... 14 Galleri Arbis. 26 Lärare.. 181

Läs mer

Jag lärare? Vägledning för lärare inom den fria bildningen

Jag lärare? Vägledning för lärare inom den fria bildningen JAG - LÄRARE? JAG - LÄRARE? Jag lärare? JAG - LÄRARE? Vägledning för lärare inom den fria bildningen Bildningsalliansen, 2013 Innehåll Inledning... 3 1 En introduktion till fri bildning och pedagogik...

Läs mer

Vår och sommar 2011. Välkommen till våra. mycket mer än du tror. Rembrandt & jag sid 20-23. En trädgård i blom sid 8. Let s dance sid 10-11

Vår och sommar 2011. Välkommen till våra. mycket mer än du tror. Rembrandt & jag sid 20-23. En trädgård i blom sid 8. Let s dance sid 10-11 Välkommen till våra kurser och aktiviteter Vår och sommar 2011 Rembrandt & jag sid 20-23 Let s dance sid 10-11 En trädgård i blom sid 8 Nappa på en fiskekurs sid 14 Kom i form till sommaren sid 9-10 WEBBDESIGN

Läs mer