SPÅNGA BLADET. Tensta Konsthall nyöppnar. Läs sid 4

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SPÅNGA BLADET. Tensta Konsthall nyöppnar. Läs sid 4"

Transkript

1 FEBRUARI 2012 SPÅNGA BLADET Tensta Konsthall nyöppnar Läs sid 4 Spånga - 12 Minuter från Stockholm C Nya Gläntan? Läs sid 2 Hustävling! Läs sid Bjud hem din mäklare på en fika så får du två bio biljetter som tack! Bjud hem oss till dig så gör vi en marknads värdering av din bostad helt utan förpliktelser för dig! Och letar du nytt boende så kan vi hjälpa med expertrådgivning. Kontakta oss redan idag! Viviana , Yvonne eller Sophia Spånga-Hässelby-Vällingby / Spånga torg 4 Telefon: /

2 En ny detaljplan för Gläntans IP har lagts fram. Där planeras konstgräs, nytt klubbhus samt parkeringar. Syftet är att effektivisera utnyttjandet av idrottsplatsen. Grannarna är dock inte med på noterna. På ett samrådsmöte i Solhemsskolan i slutet av november mötte representanter för Stadsbyggnadskontoret, Idrottsförvaltningen och Spånga IS de villaägare som är närmast berörda av förändringarna. Det blev en hård dust. De flesta grannar var öppet kritiska. De vill ha kvar gräsplanen och helst bli av med den nuvarande s k Kulanplanen (konstgräsplan för multisport) som ligger mellan gräsplanen och Gläntaberget. Där förs busliv och man hör skrik och skrän långt in på natten. Gläntan i stöpsleven - folkpark eller idrottsplats? Hans Eriksson från Idrottsförvaltningen försäkrar förgäves att spontanidrotten kommer att vara kvar och att planen ska vara till för alla föreningar. Genast ställs motfrågan hur det kommer att bli möjligt om Spånga IS bokar upp planen ända till klockan 22 om kvällarna? Idrottsförvaltningens synpunkter Idrottsplatsen nyttjas av föreningar, skolor och allmänhet. Efterfrågan på att få använda bollplanen överstiger vida vad som är praktiskt möjligt. Idrottsplatsen har f.n. en naturgräsplan vilket innebär nyttjande om maximalt 20 tim/vecka. Att anlägga konstgräs skulle innebära att väsentligt fler kan nyttja bollplanen. Vidare finns akuta behov av att uppföra en omklädningsbyggnad. Förvaltningen föreslår en detaljplaneändring avseende Gläntans IP från mark för offentliga planteringar till idrottsmark. Den nu gällande detaljplanen upprättades Grannarnas röster Stadsbyggnadskontoret bör utreda varför det beviljats bygglov till multisportplanen på parkmark avsedd för plantering och som idag inte fungerar som det var tänkt och som historiskt under de få år den funnits där bara varit till obehag. SPÅNGA BLADET Februari 2011 Utgivningsdag 11 Februari SpångaBladet utges av JCK Reklam i samarbete med Spånga Företagareförening. Sundbyv Spånga Ansvarig utgivare: Lars Wiberg Annonser Bo Jonsson Tel Redaktion Carin Ljung Distribueras i: Solhem, Sundby, Flysta, Nälsta, Kälvesta, Vinsta, Råcksta, Bromma Kyrka, Eneby, Bällsta, Beckomberga, Skälby, Hässelby Villastad samt Sörgården. Upplaga ex. Nästa Spångablad kommer 24 Mars Dessutom sköts den inte om av någon varken idrottsförvaltningen eller parkförvaltning. Ett borttagande bör utredas och polis och åklagare bör konsulteras i detta ärende. Gläntan är vår oas i Spånga, och den kommer att försvinna. Glöm spontanidrott, picknick i gröngräset, rastning av hundar, brännboll, drakflygning, saft och bullar i gröngräset, pulka- och skidåkning, glöm rekreation och friluftsliv överhuvudtaget. Jag tror att vi måste böja oss lite men vi måste få politikerna att återremittera förslaget och komma med ett reviderat förslag som vi närboende kan godta. Att behålla 11-mannaplanen i gräs, göra en liten 7-eller 5-mannaplan med konstgräsmatta, samt parkeringar i den yttre delen. Det skulle minska belastningen på Gläntan mot liggande förslag både vad gäller nyttjandet samt trafiken. Dessutom behövs en allmän upprustning. Sen är det viktigt att marken inte klassas som idrottsmark utan att det fortsättningsvis är parkmark och att Gläntan skall kunna användas för andra aktiviteter än fotboll. Stadsdelsnämndens åsikter Vid stadsdelsnämndens möte den 26 januari var Folkpartiet och Moderaterna för upprustningen men reserverade sig vad gäller trafiksituationen. Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet var emot. De vill att Gläntans bollplan även i fortsättningen ska vara en allmän plats. De föreslår en omvänd planprocess där berörda medborgare får lämna förslag på hur området ska gestaltas. Solhems villaägareförening stödjer en upprustning av Gläntan. De anser att åtgärder som främjar ungdomsidrotten alltid skall prioriteras. De värnar också om bibehållandet av de få platser inom stadsdelen som erbjuder möjlighet för spontanidrott och rekreation för allmänheten. Gläntan har en historia av att ha nyttjats av Solhemsbor i alla åldrar. En upprustning av Gläntan enligt föreslagen plan fråntar till stor del boendes möjligheter att kunna använda platsen på sätt som tidigare har gjorts. Föreningens medlemmar som bor på de fastigheter som angränsar till Gläntan samt på de gator som är naturliga tillfartsvägar till Gläntan har vänt sig till föreningen med en mycket stor oro om den trafiksituation som bedöms uppstå runtomkring Gläntan om förslaget går igenom i dess nuvarande lydelse. Området har redan idag problem med framkomlighet och parkering. Vägarna är smala och det saknas trottoarer vilket är av hög vikt med tanke på antalet barn som rör sig och kommer röra sig i området. Historik Marken där Gläntan ligger avyttrades 1930 av greve Christer Bonde på Hässelby slott. På den tiden var Solhem ett municipalsamhälle och municipalnämnden upplät Gläntan åt Spånga IS som bildats Ett stort ideellt arbete lades därefter ned av medlemmarna på att iordningställa en fotbollsplan. Det fält som fanns sluttade nämligen starkt och genomkorsades av ett djupt dike fick Spånga IS möjlighet att köpa tomten. Sedan dess har medlemmarna uppfört klubbhus, duschanordning, omklädningsrum, bastu och kansli, allt på ideell basis. Trots idogt arbete dröjde det till mitten av 1940-talet innan planen fick spelstatus. Under tiden var Kristinebergs IP spångaspelarnas hemmaplan. Vintern 1948 började planen spolas för att även kunna användas för vintersporter. I och med Gläntans läge mitt i Solhems villasamhälle blev den en samlingsplats för flera generationer av Spångabor. Det hände alltid något på Gläntan. Framför allt var det de berömda Gläntafesterna som varje sommar anordnades under två på varandra följande veckoslut. De lockade tusentals besökare varje dag även när det regnade. Festdagarna inleddes alltid med en fotbollsmatch i Spånga- Cupen. Därefter kunde man roa sig med dans på två dansbanor med levande musik, spela på tombola, tävla i luftgevär, spela chokladroulett, äta sockervadd och varm korv för att nämna några av kringaktiviteterna. Det stora dragplåstret var scenuppträdena som var av hög klass. Kända artister som Sigge Fürst, Harry Brandelius, Povel Ramel och Thore Skogman varvades med skickliga akrobater, jonglörer, trollkarlar, imitatörer m fl. Mycket populär var buskteatern med föreställning varje kväll. Här var det Spånga IS egna förmågor som skötte ruljangsen. Lättklädda s k nummerflickor bidrog till publiktillströmningen. Gläntafesterna pågick under en tidrymd av 30 år 1934 till 1964, och utgjorde ett välkommet klirr i kassan för Spånga IS. Valborgsfirandet inleddes 1982 och höll på fram till Många hoppas på en återkomst och Spånga Företagareförening har utlovat en redig slant till Spånga IS för att få fart på firandet igen. Framtiden Nog borde det väl gå att hitta en kompromiss för nyttjandet av Gläntan? Fotboll har ju alltid funnits där, men även kulturella evenemang och glada fester. Även om Spånga IS gjort mycket för Gläntan behöver de väl inte ha monopol på användningen? Carin Ljung Sid 2

3

4 Tensta konsthall nyöppnar med Abstract Possible I januari öppnade Maria Lind samlingsutställningen Abstract Possible: The Stockholm Synergies i Tensta konsthall. Den imponerar i sin omfattning och komplexitet med verk om abstraktion och samtidskonst av tjugotvå konstnärer från olika delar av världen. Utställningen har tidigare visats på Malmö konsthall men har i Tensta och Stockholm fördjupats. Vernissagen samlade en stor publik. Maria Lind är chef för Tensta konsthall sedan ett år och kunde nu presentera nyrenoverade lokaler med bl a ett nytt kafé, slopad entréavgift (en frivillig donation (!) ersätter) och en ny hemsida på svenska, engelska och arabiska. Inom den abstrakta konsten avstår konstnären i sin framställning helt eller delvis från avbildande, figurativa element. Intresset för naturalistiskt måleri hade i början av talet minskat något genom fotografins snabba utveckling samtidigt som nya idéer och tankar utvecklades av bl a Vasilij Kandinskij. Piet Mondrian, Pablo Picasso, Georges Braque, Paul Klee och Kasimir Malevitj fortsatte. I Sverige hette pionjärerna Otto G. Carlsund, Gösta Adrian Nilsson, skulptören Christian Berg m fl. Den abstrakta och nonfigurativa konsten har sedan ständigt tillförts nya stimuli och riktningar. Tensta konsthall rymmer måleri, grafik, foto, objekt, videokonst, etc av bl a Doug Ashford (New York), Iman Issa (Kairo/New York), Walid Raad (Beirut/New York) och Haegue Yang (Seoul/Berlin). Café Blåvägen Husmanskost, Hembakat & hemtrevligt. Välkommen till vårt barnvänliga café. Värsta Allé 7, Spånga. Öppet mån - fre 8-17 Blå Vägen Städ & Service Njut av vintern i ett rent hem! Passa på att boka storstädning hos Blå Vägen Städ och Service. Glöm inte RUT-avdraget = 50% av kostnaden! Telefon: / Spånga Blå band Blå vägen Sid 4 Ett av bidragen är en stormönstrad tapet på två av väggarna av Maj-Thu Perret (Genève) och det svarta trägolvet av byggplywood är en monokrom av Wade Guyton (New York). Det bör understrykas att Abstract Possible är ett fortgående forskningsprojekt som undersöker abstraktion och samtidskonst. Som jag förstår handlar det om det abstrakta formspråket i sig, gestaltning och karaktär men också om konstens finansiering och ekonomiska villkor i allmänhet, därtill förändringar under senare år. Den tredje ledtråden kring begreppet abstraktion kan återföras till latinets ab strahere att dra tillbaka och här pekar man på konstnärernas arbetsbetingelser, som bl a lett till olika samarbetsformer. Och visst leder intentionerna kring Abstract Possible: The Stockholm Synergies ut i samhället. Parallellt med utställningen genomförs debatter, symposier, konstnärsföreläsningar, filmvisningar i samarbete med Kungl. Konsthögskolan, Konsthall C, Stockholms universitet, KTH:s Arkitekturskola, ABF, Ross Tensta gymnasium, Tensta bibliotek, Zita Folkets Bio. En fråga som också uppmärksammas är auktionshusens inbrytning på förstahandsmarknaden en utveckling som berör gallerierna negativt. En del av Abstract Possible kommer också att visas och säljas på Bukowskis. För att belysa problematiken initierar auktionsfirman ett arrangemang med fasta priser som iscensättes av konstnärsduon Godin + Senneby. En del av resultatet tillfaller Tensta konsthall, som kommer att bekosta rapporten Contemporary Art and its Commercial Markets: A Report on Current Conditions and Future Scenarios. Jag måste tillstå att jag inte klarade att bemästra den eldigt kolorerade utställningskatalogen av tre lösa ark i A3-format, som vikts ihop till en levande A4-bunt (12 sidor) + en separat lokalskiss över konstverkens placering och konstnärsförteckning. Efter att ha försett katalogen med ett par häftklammer återvände jag till konsthallen några dar senare och kunde då hjälpligt även hantera en penna. Tensta konsthall visar samtidigt med Abstract Possible vandringsutställningen Bidoun Library med böcker och trycksaker från Mellanöstern. Väggarna är tapetserade från golv till tak med böcker och tidskrifter i en salig blandning men ordnade i sektioner. En sådan innehåller t ex pressalster som utgivits under förra våren i Egypten. Mitt i biblioteket står ett skrangligt boktorn med konstböcker som når upp till taket. Bidoun Library, som utvecklas kontinuerligt, leds från New York och har tidigare visats i bl a Beirut, Kairo och London. Abstract Possible: The Stockholm Synergies pågår t o m den 22 april. Forskningsprojektet drar vidare och nya versioner förbereds i Birmingham och på Künstlerhaus i Stuttgart. Tensta konsthall, Taxingegränd 10, intill Tensta centrum (T), har öppet onsdag-torsdag 11-21, fredag 11-18, lördag-söndag Senare i vår visas en utställning om barnkultur och i höst kommer Marie-Louise Ekman till Tensta konsthall. Maria Lind, chef för Tensta konsthall Per Liljander

5 Varför inte ordna en egen Nobelfest? Idén kläcktes av Kim Bergman på Blå Vägen i Spånga. Sagt och gjort! Han planerade en fyrarätters middag, bjöd in folk, ordnade med ungdomar som läste dikter och spelade musik. Och det blev succé! Den nobelpristagare som speciellt Nobelfest vid Värsta allé hedrades var Tomas Tranströmer. Dikter av honom lästes av Lisa Lindberg och Mevelyn Ehrstrand. och Linnéa Vanesjö ackompanjerade på flöjt. Den lyxiga middagen inleddes med iskall vit hjortronglögg och små snittar. Sen följde en grön ärtsoppa med pepparrotsgrädde. Varmrätten bestod av rotfruktsterrin och inbakad fläskfilé med spenat, champinjoner och julsky. Som mellanrätt kom friterad västerbottenost med hjortrongelé och efterrätten bestod av pannacotta med hallonglass och smördegsgaller. Allting lagat av Kim, naturligtvis med hjälp av hans unga medarbetare. Men hur har han kunnat åstadkomma en så omfattande och läcker måltid, för att inte tala om de andra arrangemangen? Kim berättar att han är köksinredningsexpert och att han lagar mycket mat privat. Innan han kom till Blå Vägen för ett och ett halvt år sedan arbetade han på Gyllene Skeden och inom kyrkan. Han planerar Blå Vägens program som vid Värsta allé omfattar fredagkvällar för ungdom med fri verksamhet men där man också samlas kring något intressant ämne. Caféet är öppet och brukar dra personer varje gång. Musikkvällar förekommer också, liksom Akademien, kvällar med föredrag om aktuella ämnen som t ex den arabiska våren. Nästa nobelmiddag (Kim hoppas kunna fortsätta traditionen) blir nog i Tensta konsthall där Blå Vägen just öppnat ytterligare ett café. Där är rymligare och fler gäster kan bjudas in. Denna gång begränsades antalet till 20 personer. Där ser man vad en engagerad och idérik person kan åstadkomma! Carin Ljung Sid 5

6 Julgransplundring! Är det något som väcker glada minnen så är det väl just det ordet. Dans kring granen, förfriskningar, fiskdamm och kanske en trollkarl? I år liksom tidigare anordnade Spånga- Folkan sin välbesökta julfest. Förväntansfulla småbarn kom med föräldrar och farföräldrar i släptåg. Alla barn fick små toppiga hattar vid entrén. Föräldrarna hämtade fika och kaffebröd och bänkade sig vid småbord i stora salen där julgranen hade hedersplatsen mitt på golvet. Björn Begner och Björn Kjellander hälsade välkommen och berättade vad som komma skulle. När alla smort kråset med saft och kaffe började dansen under ledning av Marianne Kjellander. Små grodorna, Flickorna de små, Räven raskar över isen och till sist Raketen. Både barn och föräldrar deltar av hjärtans lust, och det känns härligt att nutidens barn också får lära sig de gamla dansvisorna. Traditionsrik julfest på Spånga-Folkan Efter dragningen i ett lotteri för vuxna (barnen får sitt senare) är det dags för trollkarlen. Han kliver upp på scenen med en stor resväska som han packar upp inför förväntansfulla åskådare. Han trollar med spelkort, tomma cylinderformade hylsor som visar sig innehålla flaskor och mångfärgade näsdukar som dras ut ur något som jag inte ser vad det är. Till slut häller han mjölk i en strut av tidningspapper och knycklar sedan ihop den simsalabim - vart tog mjölken vägen? Nu blir det barnens tur att hämta vinster och sen väntar ytterligare dans kring granen. Björnen sover, Så gå vi runt kring ett enebärssnår Samma entusiasm, ingen vill sluta dansa! Inte förrän granen ska kastas ut. Då vill alla vara med och bära ända fram till dörren där granen med schvung kastas en bra bit utanför entrén. Lite snopet känns det sedan, men då kommer äntligen fiskdammen, så alla barn kan få en påse med sig hem! Belåtna låter de sig kläs på och travar sedan iväg med släkt och vänner till bilar och bussar efter en händelserik eftermiddag. Carin Ljung Veckomässor SPÅNGA/HÄSSELBY: VÄLLINGBY: / MAKLARHUSET.SE Tensta församlingsgård Tisslingeplan 32 Kista kyrka vid Kista torg Akalla kyrka Sibeliusgången 7 Spånga församlingshus Värsta allé 1 Rinkeby församlingsgård Askebykroken 7 Sid 6 3:A SPÅNGA C / VÄRSTAGÅRDSVÄGEN 4D CENTRALT BEKVÄMT BOENDE Accepterat pris: kr / Avgift: kr/mån Boarea: 75 kvm / Rum: 3 rok varav 2 sovrum, ett med balkong / Visning: sön 12/2 kl och mån 13/2 kl Mäklare: Yvonne Ulvegren,

7 Nu är det dags igen för litet tankar om trädgård och växter. Gott nytt år på er alla som gillar att påta i trädgården! Vart har vintern tagit vägen, det kan man verkligen fråga sig. Har den börjat eller slutat? Ljuset har i alla fall så långsamt återvänt både morgon och kväll. Inga-Majs trädgårdstips och värmen. Några andra växter har ännu inte visat sig i min trädgård. Alunroten är en fin och bra växt som trivs överallt och kommer snällt tillbaka varje år. Kan vara något att satsa på. Kistamässan 8-11 mars kan vara trevlig att besöka och kanske hitta något nytt på. En ny uppfinning har gjorts för att bli av med de otäcka mördarsniglarna. Den ser ut som en stor tång, så man behöver inte ta i djuren med händerna. Det är aldrig för sent att plantera ett träd, och det är en stor sak att såga ned ett träd. under vintern och tas fram till våren. En god idé är att tänka igenom vad man önskar odla innan man ger sig iväg till fröhandeln, där det alltid är mycket folk. Att kompostera är en självklarhet. Snart är det dags att klippa fruktträden! Inga-Maj Henning Mina snödroppar invid väggen visade sig redan på juldagen. Några dagar senare kom litet snö och kyla och då var det som att de drog sig tillbaka ned i jorden Rabarber är bra att ha i sin trädgård. Den växer bra och ger fin skörd. Jag gör själv mycket av densamma, som t ex pajer, saft, sockerkaka mm. Dahlior är alltid vackra och de kan växa direkt i jorden eller i krukor. Roten förvaras i källaren Bele Barkarby vinner världens största innebandyturnering Lider du av Nageltrång, hälsprickor, vårtor? Migrän, foglossning, karpaltunnelsyndrom, reumatism, stressrelaterade symptom? Ischias, ryggont, allergi? Hjälpen hittar du hos oss! Medicinsk Fotvård Kranio Sakral Terapi klinik Shiatsu-, klassisk & lymphmassage Akupunktur & Tuina massage Zonterapi / Ansiktszonterapi samt medicinsk yoga-, qi gong-, mindfulness- och fri dans & rörelsekurser Stormbyvägen 6 bv, Spånga Tel Två spångaflickor var med om att vinna guld i Storvreta Cup i Uppsala styrax före nyår. De heter Ida Jonsson och Agnes Karlén och hör hemma i Bele Barkarbys F97-lag. Förra året nådde laget en semifinalplats i cupen, men i år var siktet inställt på guld vilket också säkrades efter en rysarfinal mot Ankarsvik från Sundsvall. Slutsiffrorna var 4-1. Det framgångsrika innebandylagets meritlista 2011/2012 ser ut som följer: Fatpipe Invitation klass F15 (Guld) Scorpions Cup (Silver) Newbody Steg 1 (Gruppsegrare) USM F16 Kvalspel (Grupptvåa, vidare till Regionsslutspelet) USM F16 Regionsslutspel (Segrare) Storvreta Innebandycup (Guld) Newbody Steg 2 (Gruppsegrare, vidare till slutspelet i Falun) Vi önskar Bele Barkarbys flickor i F97-laget fortsatta framgångar under Carin Ljung Sid 7

8

9 Owe Sandström får fint stipendium Akvarellgruppen Umbra ställer ut i Vällingby Den välkände lärarprofilen från Spånga gymnasium har av stiftelsen Våga va dig själv utsetts till årets stipendiat. Priset delas ut på självaste Våga va dig själv-dagen på Södra Teatern. Dagen blev en manifestation mot utanförskap, mobbning och kränkningar fylld av musik, föredrag, teater och film. Stiftelsen arbetar praktiskt med olika skol- och mentorsprojekt, anordnar sommarläger för ungdomar och arrangerar en gång om året Våga va dig själv-dagen i Stockholm och Göteborg som är tänkt att vara en energigivare och inspiration för resten av året. it you can do it är Owes mantra till sina älskade elever, liksom älsklingscitatet: Vi bevarar bara det vi älskar, vi älskar bara det vi förstår och vi förstår bara det vi har lärt oss. Fortsätt att brinna, Owe!! Litet i förväg firades Owe med en läcker tårta av sina kolleger på Spånga gymnasium. Vi på Spångabladet ber att få instämma i gratulationerna! Carin Ljung Med början den 18 januari och fortlöpande under våren ställer akvarellgruppen Umbra ut i Västerortskyrkan på Solursgränd i Vällingby. Gruppen består av 13 personer och har funnits i sex år. Medlemmarna har tidigare varit aktiva var för sig och i olika konstellationer. Utställningens öppettider sammanfaller med kyrkans, men det går också bra att besöka både gruppen och utställningen onsdagar 9-12:30, då medlemmarna sitter och målar i en av kyrkans lokaler. Vid försäljning går 30 % till kyrkans verksamhet som även omfattar barn. Dess filosofi och syfte är att vara en offensiv och konstruktiv kraft för ett juste framtida samhälle. Genom att agera förebyggande med att skapa och främja aktiviteter, s k goda exempel kan detta leda till en positiv framtid med ett personligt och kollektivt engagemang för ungdom och vuxenvärld. Motiveringen inför priset lyder: Årets stipendium tilldelas Owe Sandström, läraren och grundaren av djurinstitutionen på Spånga Gymnasium. Owe, en levande legend, som under fantastiska 42 år lett, utbildat och motiverat tusentals elever. Kontakten med eleverna, undervisningen, är det som Owe brinner allra mest för Owe är en levande John Keating (läraren i den legendariska filmen Döda poeters sällskap ) fast på riktigt. If you can dream Vårens program på Nälsta gård Söndag den 12 februari. Öppet hus Kl. 14: Björn Thörnqvist visar gamla bilder från Spånga. Söndag den 26 februari. Öppet hus Kl. 14: Om Spånga Idrottssällskap berättar förre ordföranden Björn Begner. Söndag den 11 mars. Öppet hus Kl. 14: Bromstens Idrottsklubb under 102 år. Anita Petterson berättar. Söndag den 18 mars. Årsstämma i Spånga-Folkan kl. 13. Bildspel om händelser på Nälsta gård under det gångna året. Söndag den 25 mars. Öppet hus Kl. 14: rkestitlar vid 1900-talets början. Anita Pettersson berättar. Söndag den 22 april. Bilutflykt till Kyrkhamn för Gillets medlemmar. Samling i Kyrkhamn kl. 11. Pris 100:- inkl. lunch och guidning. Anmälan senast den 16 april till Håkan Ljung, tel Söndag den 22 april. Öppet hus Inget program. Varmt välkomna! Spånga fornminnes- och hembygdsgille Nälsta gård ligger vid Rättar Vigs väg 95, alldeles i närheten av Nälstaplan. Buss 118 från Spånga station eller Vällingby stannar där. Sid 9

10 Nu är det återigen dags att klä sig varmt och ta en långpromenad! Det gäller att identifiera de villor vi valt ut till årets hustävling. Liksom tidigare är det enbart gatunamnet som söks. Skicka svaren till Spångabladet, c/o Carin Ljung, Hyggevägen 27, Spånga. De ska vara inne senast måndagen den 5 mars. 1 Var finns villorna? Lycka till! Spånga 200 m från Spånga Torg, Spångakyrkväg 412 (ord. 1598:-) Sid 10

11 Är du nöjd med din bank? Spånga Torgväg nordea.se Vi hjälper dig gärna med hem- och företagsstädning i Spånga och Västerort! Västerorts Städservice AB Etabl www. vasterortsstadservice.se Vi finns på Spånga Torg Tel: Sid 11

12 Hockeygymnasium i Spånga blir verklighet! Spånga Hockey kan nu tillsammans med Spånga Gymnasium erbjuda ett lokalt gymnasiealternativ. Hockeygymnasiet kommer att bedriva träning under dagtid med tränare från skolan och klubben. Dessa träningar kommer att vara inriktade på individuell teknik. Ishockeyalternativet på Spånga Gymnasium är öppet för alla som söker till skolan. Spångaspelare kommer att ha fördelen av ett väl koordinerat träningsschema där skolans och lagets träningar inte krockar. Utbildningen kommer att starta HT Nu finns chansen att få specialisera sig på ishockey som ett individuellt val i gymnasieutbildningen. Passar alla som vill kombinera en ekonomisk eller naturvetenskaplig linje med en ishockeyinriktning. Spånga Gymnasium har möjligheten att erbjuda högskoleförberedande linjer med olika inriktningar. Här verkas för en helhetssyn på lärande och kunskap. Varje elev får det stöd och den stimulans han/hon behöver. Sammantaget kan detta skapa lust att lära mer och verka för en hållbar utveckling. Målsättningen med inriktning mot ishockey är att underlätta för ungdomar att förena ishockeyträning med studier. De högskoleförberedande studier man kan läsa kombinerat med ishockeyn är den naturvetenskapliga linjen samt ekonomiprogrammet. möjlighet att kunna läsa 300 poäng ishockey kombinerat med ett högskoleförberedande program. Spånga Hockeys ungdoms- och juniorverksamhet är stor och deras fokus är utveckling av spelare. Spångas B-juniorer består i dag av två träningstrupper och två matchlag. A-juniorerna spelar i dag i div 1 och har som mål att ta sig till Regions Elit. Seniorlaget spelar i div 2 och föreningens målsättning är att spela i div 1 inom några år. Föreningen ser samarbetet med Spånga Gymnasium som en mycket positiv del i utvecklingen av spelare samt av föreningen. Gymnasiet vill verka för att eleverna/spelarna ska få en möjlighet att kombinera skolarbete med individuell ishockeyträning, oavsett om man idag spelar i Spånga Hockey eller i någon annan förening. Tränare för ishockeyinriktningen är distriktstränaren Sara Ridderlind. Hon har en bakgrund som ishockeyspelare med ett flertal SM-guld och en elitsatsning bakom sig. Hon har en gedigen tränarutbildning och flera års träningserfarenheter. Sara är anställd och arbetar som lärare på Spånga Gymnasium och undervisar även i idrott och biologi. Håkan Strömberg Eleven skall genom teoristudier och målmedveten träning ges möjligheten att utveckla sina idrottsfärdigheter så att den egna förmågan att utöva spelet förbättras. Under sina 3 år på gymnasiet får eleven Sid 12

13 Äntligen händer det något! Många har väntat på skolans utbyggnad. Den 18 januari beslutade kommunstyrelsen att bevilja utbildningsförvaltningens ansökan om en om- och tillbyggnad av Solhemsängens skola i Spånga. - Det föds många barn i Spånga och det råder brist på skolplatser i Solhem. Det är därför mycket glädjande att Solhemsängens skola redan till hösten kommer att kunna fördubbla antalet klasser, säger Ann-Katrin Åslund, ordförande i Spånga-Tensta stadsdelsnämnd och vice ordförande i kommunstyrelsen. Elevunderlaget för enheten Solhemsskolan, som består av Solhemsskolan och Solhemsängens skola beräknas öka med drygt 100 elever till Innevarande läsår har årskurs 6 tillfälligt placerats i angränsande Spånga gymnasium på grund av lokalbrist. Utöver nya klassrum utökas även köks- och idrottsfunktionerna samt att skolan konverteras från direktverkande elvärme till fjärrvärme. Solhemsängens skola är konstruerad på ett sätt som medger snabb tillbyggnad. Solhemsängens skola blir dubbelt så stor - Solhemsängens skola har idag fem klasser i årskurs F-2, men kommer efter tillbyggnaden att få plats med tio klasser upp till årskurs 4. För att kompensera för att utbyggnaden av skolan medför att skolgården minskas kommer parken söder om skolan att omvandlas till att fungera för både elever och vuxna, säger Ann-Katrin. Solhemsängens skola är en kommunal grundskola. De kommunala grundskolorna antar elever utifrån bestämmelser i skollagen och urvalsgrunder som Utbildningsnämnden beslutat om. Bestämmelserna innebär bland annat att skolpliktiga barn har rätt till en plats på en skola i närheten av sitt hem samt att vårdnadshavare i mån av plats har rätt att välja skola till sitt barn. Den utökade skolan beräknas stå klar till skolstarten hösten Carin Ljung I decembernumret av Spångabladet skrev vi felaktigt att den nya begravningsplatsen på Järvafältet var färdigplanerad. Rättelse om begravningsplats vid Granholmstoppen protesterna mot projektet varit så omfattande kallar Stockholms stad under våren till ett samråd med samtliga berörda. Vi återkommer i frågan längre fram. Din NÄRAKUT för hund och katt! Den plan vi presenterade var vinnarens i den utlysta arkitekttävlingen. Eftersom VÄNTETIDS- GARANTI Garantin gäller på vår akutmottagning vardagar 8-17 samt lördagar Om du som kommer akut får vänta längre än en timme efter inskrivning, behöver du inte betala akutavgift eller akuttillägg på vårdavgiften. Tidsbokning har vi som vanligt vardagar 8-21 samt söndagar Akutmottagning vardagar 8-21 samt lördag och söndag Lätt att parkera, öppet alla dagar! Bromstensvägen 174, SPÅNGA Telefon ÖPPET: Vardag: , Lördag, Söndag & Helgdag: Sid 13

14 Vi Spångabor fick verkligen många goda tillfällen att höra utmärkt jazz under fjolåret. Speciellt under hösten var det tätt på given, både på Spångafolkan och i församlingshuset. Det är tur att det finns sådana eldsjälar som Jazz i Spångas allt-i-allo, Bosse Jonsson och vår huspianist, tillika kapellmästare, Kjell Fernström. Dessa parhästar jobbar outtröttligt med att servera oss musikaliska anrättningar. Ibland är det storband och ibland spelas det i det litet mindre formatet, ofta med vokalist på scenen. Alltid jazz av högsta klass. Den trogna jazzpubliken har också infunnit sig mangrant till konserterna och visat sin uppskattning. Det är ju också en förutsättning för att alla arrangemangen skall kunna genomföras. Det finns nog få andra ställen, om ens något, i Stockholms utkanter där det spelas så mycket fin jazzmusik som just i Spånga. Dessutom är ju en del av stampubliken samtidigt medlemmar av jazzklubben Trappan i Vällingby. Här bjuds också på förstklassig jazz två gånger i månaden varannan tisdag. Dessa program öppna även för icke medlemmar äger rum i PRO-lokalen vid Solursparken och annonseras i tidningen Västerort och anslås på anslagstavlorna runt ikring. Kort sagt massor av bra jazz i närområdet gör livet värt att leva för en sann diggare! Konserten i november var en verklig höjdare med två blåsare av absolut toppklass: Nisse Sandström, veteran på tenorsax och återbesök av Mårten Lundgren. Den sistnämnde med förde både trumpet och flygelhorn och visade sig dessutom vara en duktig sångare. Hans eleganta klädsel (svart/vita skor bl.a.) tyckte någon förde tankarna till amerikanska gangsterfilmer. I så fall pekade väl Nisses blåjeans mer åt Vilda Västern-hållet! Oavsett klädsel spela kunde de, och gjorde, med besked. I publiken syntes ett flertal musikerkolleger som också såg ut att gilla vad de hörde. Dom Populärt att lyssna på jazz i Spånga visste väl vad som kunde väntas Konserten innehöll ett antal godbitar ur den klassiska jazzrepertoaren: Tea for two, How deep is the ocean?, Charlie Parkers Anthropology, But not for me samt Lady be good för att nämna några välbekanta låtar. Arne W, Jesper Kviberg och Kjell Fernström (vid pianot) kompade som vanligt följsamt och fick också briljera med egna solon, allt till den fullsatta salongens hörbara förtjusning. Jazz i Spångas höstprogram avslutades sedan andra torsdagen i december. Här fick vi höra två verkliga veteraner i gebitet: sångerskan Anita Söderberg och saxofonisten Hacke Björksten. Anita vann Nalens sångtävling redan 1958 vilket gav blodad tand varefter hon beslöt sig för att satsa på en musikalisk karriär och på den vägen är det Hacke i sin tur har också hållit på länge och är lika still going strong. Han har för en tid sedan givit ut en CD tillsammans med bl.a. de unga musikerna Karl Olandersson (som vi också hört i Spånga) och Mathias Algotsson. Det är nog ett bra sätt att hålla skärpan. I kompsektionen hade Kjelle och Jesper denna gång sällskap av Jörgen Smedby. Denne levererade ett verkligt gediget kontrabaskomp och utförde därtill ett antal ekvilibristiska (musikaliskt sett!) soloprestationer. Vid detta tillfälle hämtades musiken mer ur den välbekanta amerikanska sångboken med typiska S`Wonderful, Day by day, East of the sun, Love is here to stay och Love for sale för att ge några exempel. Utöver att vara en suverän saxofonist var Hacke också en rolig underhållare och drog ett antal historier som lockade till många hjärtliga skratt. Som så ofta vid våra konserter uppstod en härlig otvungen stämning mellan musikerna på estraden och publiken i salongen lika uppskattat av båda parterna. Utan tvekan inspireras musikerna när de känner åhörarnas respons. Sista låten ut i årets avslutande konsert blev, passande nog, den odödliga Fr.v. Jesper Kviberg, Nisse Sandström, Mårten Lundgren, Arne Wilhelmsson, Kjell Fernström Fr.v. Jesper Kviberg, Hacke Björksten, Jörgen Smedby, Kjell Fernström och Anita Söderberg. White Christmas, varefter den idoge Bosse Jonsson avtackade musikerna med varsin flaska glögg. Han tackade likaså den trogna publiken för det gångna jazzåret och utlovade nya evenemang under Per Strömbäck Sid 14

15 Mormors blommor Alla har vi ett förhållande till pelargoner. Det är ofta kopplat till barndomsminnen hemifrån eller sommarvistelse på landet hos mor- och farföräldrarna. Alla våra grannar hade pelargoner, de hade vita, rosa och röda blommor som stod bakom vita spetsgardiner. I ett hus fanns det annorlunda pelargoner och redan som barn förundrades jag över skönheten hos de flerfärgade blommorna. Idag vet jag att det var engelska pelargoner. Intresset för de vackra växterna såddes kanske redan då men grodde först för cirka 10 år sedan. Av de över 300 olika pelargonarterna kommer de flesta från södra och östra Afrika men de finns även i Australien, Nya Zeeland, Mellanöstern och på öarna Madagaskar, Tristan da Cunha och Sankta Helena. Namnet kommer från det grekiska ordet för stork pelargos - och syftar på frukternas likhet med storknäbbar. De odlade pelargonerna sorteras i olika grupper: Zonal-, Engelska, Häng-, Doft-, Unique- och Änglapelargoner och dessutom Vildarter och Primära hybrider som är korsningar mellan vilda arter. Vill man veta mer om pelargoner så finns det många vackert illustrerade böcker att gå till. Det som är viktigt för oss som har pelargoner är hur man sköter dem. För att få bästa råd om det åkte jag till Sune Tryggs Handelsträdgård i Tungelsta där det odlas pelargonsticklingar av högsta kvalité. Sune berättar att han föddes till yrket (hans far ägde Tyresö Handelsträdgård), utbildade sig till trädgårdsmästare och jobbade med odling. Han köpte handelsträdgården i Tungelsta 1993 och sedan intresset för pelargoner exploderade för ca 15 år sen odlar han ett brett sortiment av pelargonsticklingar. Hans sticklingar är redan omplanterade när de säljs. Om man köper sticklingar i små krukor, skall de planteras om direkt: fyll i en något större kruka med bra planteringsjord, sätt i sticklingen (tryck inte till jorden i krukan med fingrarna) och vattna. Om man vinterförvarar sina pelargoner är det bäst att de står svalt, ljust och torrt. Ta fram plantorna i mitten på mars, vattna och se vad som händer och klipp sen ner dem till önskad form. Det finns inget fel sätt att göra det på så länge man kan motivera det. Tillsätt svag näringslösning vid varje vattningstillfälle. Ställ ut dina plantor när risken för frostnätter är över. Man kan säga att pelargoner är vackra, blomvilliga, lättsköta och användbara växter som man aldrig tröttnar på. Halszka Värsta Allè SPÅNGA Tel: SPÅNGA TORG Sid 15 ÖPPET Alla dagar: 8-22

16 Spånga-Bladets jurist Eric von Platen besvarar frågor som sänts in av läsarna. Svar: Efter att en tidigare artikel om upprättande av testamente gällande enskild egendom publicerats har jag fått frågan huruvida ett testamente skall registreras hos tingsrätten. Svaret är nej, emedan det inte finns någon laglig möjlighet att registrera ett testamente såsom ett äktenskapsförord som måste bli registrerat hos tingsrätten för att äga giltighet. Istället skall man förvara testamentet i original på ett säkert ställe, så att någon annan inte kan få tillgång till originalet, exempelvis i sitt bankfack. Kopia av testamentet kan förvaras hemma och kan t.o.m. ges till testamentstagarna. För det fall arvlåtaren har ett bankfack skall vid dennes dödsfall och inför upprättande av bouppteckning bankfacket Fråga advokaten inventeras. Det brukar gå till på så sätt att arvingarna, eller den som har till uppdrag att upprätta bouppteckningen, tillsammans med en tjänsteman på banken går igenom och upprättar ett protokoll över vad som finns i facket och kopierar relevanta handlingar såsom testamente mm som skall antecknas och biläggas bouppteckningen. När som helst under sin livstid kan dock arvlåtaren makulera tidigare upprättat testamente, återkalla det eller göra tillägg och ändringar med hänvisning till tidigare upprättade testamenten. Eric von Platen Spånga har fått ett nytt hembageri! I café Tindras lokaler har bagarparet Ohlsson och Wikström flyttat in. De öppnade redan den 9 november och nu på nyåret 2012 har verksamheten kommit igång på allvar. Mikael Ohlsson är uppväxt på Söder och har gamla anor inom bageribranschen. Hans föräldrar drev Billströms konditori på Folkungagatan (grundat 1908) där Micke gjorde sina första lärospån. När föräldrarna dog tog Micke och hans bror över verksamheten som även omfattade en butik i Östermalmshallen. Till slut växte verksamheten bröderna över huvudet (på slutet var de 21 personer) och de sålde och startade varsitt bageri, Micke i Spånga och brodern i Vasastan. Mickes stora intresse vid sidan av bakandet är motorcyklar. Själv äger han en Harley Davidson. Bagarpar öppnar butik nedanför Svandammen både piano, orgel och saxofon. Och vad bakar de då för slags bröd? Främst surdegslimpor av olika slag, men även vitt bröd som bergis, småfranska och croissanter. Vad gäller kaffebröd så ligger huvudvikten vid kanelkransar och bullar samt karlsbadergifflar och kransar. De bakar sju sorters småkakakor och minst sju slags tårtor allt från princess- till frukt- och chokladtårtor. Och givetvis semlor som är på tapeten just nu! Läckra smörgåsar med ost, skinka, leverpastej, salami med brie, kalkon med senap, köttbullar och räkor allt på nybakat bröd serveras varje dag liksom hembakade matpajer. Katarina är praktiskt tagen uppvuxen i Spånga församlingshus. Hennes pappa var engagerad i församlingsarbetet och sjöng i kören. De bodde i Hjulsta under Katarinas första sju år. Hon berättar att hon alltid varit intresserad av bakning och 2009 gick hon en ettårig lärlingsutbildning och sen var det klippt! Hon delar sin fars intresse för klassisk musik och förutom att sjunga i kör spelar hon En ny gästparkering kommer till under våren så att bilburna kunder ska kunna sätta sig ned på uteserveringen och koppla av utan rädsla för att bli lappade. Carin Ljung BYT TILL ENERGIGLAS! Genom att byta till energiglas i dina fönsterbågar ökar inomhuskomforten samtidigt som kostnaden för upp - SE ÖVER DINA FÖNSTER! Vi har allt från tätningslister till fönsterbeslag, verktyg och persienntillbehör m.m. Vi hjälper dig gärna med renovering av dina fönster! Du vet väl om att du kan nyttja ROT-avdraget? Kontakta oss för information och en kostnadsfri offert! värmning minskar! Västerorts Glasmästeri AB Spångavägen 335, Spånga tel: Västerorts Glasmästeri AB Etablerat 1923 Sid 16 Erbjudandet gäller t o m 4/3-12 eller så länge lagret räcker. NMRCICR 5_PQR? JJa? NMRCICRQC 3CJCDML Njut av vintern! 25% vinterrabatt på utvalda produkter.

17 Nu går vi mot ljusare tider. Det känns bra. Om det fortsätter att vara milt dyker nog snödropparna upp snart. Det ser jag fram emot. Kort före jul var jag i Skåne. Därifrån köper jag med mig dansk ribbenstek. Det finns sällan att köpa i butikerna i Stockholm, så man får beställa det över disk eller gå till en slaktare. Ribbenstek är fläskstek, oftast sidfläsk, med svålen kvar. Det går också bra att använda kotlettraden om man föredrar magrare kött. Det som gör ribbensteken speciell är den knaperstekta svålen som ska vara skuren i tunna skivor. Kanske inte den mest nyttiga anrättningen man kan tänka sig men fantastiskt gott någon gång emellanåt. Jag serverar kokt potatis och inte, som i Danmark, sockerstekt potatis till köttet. Ytterligare två tillbehör är rödkål och gurksallad. Rödkålen köper jag färdig, recept på gurksalladen finns nedan. Gör den gärna lite i förväg. Velbekomme! Dansk ribbenstek, 4 personer: 1 1/2 kg fläskstek (sidfläsk eller kotlettrad) med svål salt peppar 2-3 lagerblad vatten Sås: 10 gram smör 1 1/2 tsk mjöl 1 dl rött vin 2 dl vatten + skyn (eventuellt lite fond) 1 msk soja 1. Sätt ugnen på 250 grader. Lägg steken med den snittade svålen ner i en långpanna och fyll på med vatten så att det precis når upp till svålen. Tillaga steken i ugnen i 20 minuter och ta sedan ut den. Sänk temperaturen till 180 grader. 2. Lägg steken på ett stekgaller och sätt tillbaka den i långpannan. Sikta över lite vetemjöl (tunt lager), salta och peppra och stick ner några lagerblad i svålen. Tillaga steken i ytterligare ca 1,5 timme. 3. Ta vara på skyn när det återstår ca 15 minuter av tillagningstiden. 4. Smält smöret och rör ner mjölet. Tillsätt vin, vatten och soja. Sila ner skyn från köttet. Koka ihop och smaka av med salt och peppar och kanske en aning honung. 5. Svålen ska vara knaprig när steken är färdig. Om den inte är det kan man sätta steken under grillen i några minuter. Gurksallad: 1 gurka 1/2 purjolök 1 näve färsk persilja 2 msk olivolja 2 msk vitvinsvinäger 2/3 msk socker salt peppar 1. Skiva gurkan tunt med en osthyvel. 2. Tillsätt skivad purjolök och persilja. 3. Tillsätt olja, vinäger, socker, salt och peppar och rör om ordentligt. 4. Sätt gärna en tyngd på salladen så att smakerna verkligen blandas och gurkan marineras. Wokad lövbiff, 4 personer: 500 gram lövbiff 2 morötter 2 fänkål 250 gram haricots verts eller sockerärtor 1 grön eller röd paprika beroende på den sötma du vill ha 200 gram champinjoner 1 röd chili 1 purjolök 2-3 msk rapsolja 2 msk ostronsås 1/2 msk fisksås 1/2 tsk socker 1. Skär samtliga ingredienser i munsbitar. 2. Börja med att fräsa haricots vertsen i några minuter. Tillsätt övriga grönsaker och fräs ytterligare. Jag vill ha grönsakerna krispiga och fräser bara kort. 3. För upp grönsakerna till sidan och stek köttet hastigt på hög värme. 4. Tillsätt ostronsås, fisksås och socker, rör runt. Servera med ris eller nudlar. Linssoppa, 4 personer: 3 dl gröna linser 2 gula lökar 2 morötter 1 zucchini 2 potatisar 1/2 stjälk selleri 4 msk olivolja 2 msk tomatpuré (en kvist rosmarin eller timjan) 1,5 liter buljong 1 näve färsk persilja salt peppar Cecilias mat 1. Skölj linserna och lägg dem i blöt enligt anvisningarna på paketet (eller på morgonen). Blötläggning är inte nödvändig men förkortar koktiden. 2. Skala potatis och morötter. Riv dem och zucchinin på ett rivjärn. Finhacka löken och sellerin. Fräs grönsakerna mjuka i olivoljan. Tillsätt tomatpurén och fräs ytterligare kort. Salta och peppra. 3. Tillsätt linserna, buljongen och eventuellt rosmarin eller timjan och låt soppan koka ihop tills linserna är färdiga. Det tar ca 20 minuter. Avsluta med att tillsätta persiljan. 4. Servera soppan toppad med lite god olivolja och parmesanost. Inkokta fikon, 4 personer: 6 fikon 2 dl rött vin 2 dl vatten 1 dl socker 1/2 vaniljstång eller 1 tsk äkta vaniljextrakt 1. Koka upp samtliga ingredienser utom fikonen och låt sjuda i ca 5 minuter. Om du använder vaniljstång ska du dela den på längden och skrapa ur fröna i kastrullen. Även vaniljstången ska med. 2. Dela fikonen i fyra klyftor och låt dem koka i sockerlagen i ett par minuter. Ta sedan upp dem med en hålslev. Fortsätt att koka lagen i ytterligare ca 10 minuter. Låt den sedan svalna innan du lägger tillbaka fikonen. Servera med glass eller vispad grädde. Fiskfilé med paprika, 4 personer: 600 gram fiskfiléer, t ex rödspätta 1 lök 1 grön paprika 1 röd paprika 1-2 vitlöksklyftor 2 msk olivolja 2 msk vetemjöl 1 dl vitt vin 2 dl kaffegrädde salt och peppar 1 näve färsk persilja 1. Skiva löken, vitlöken och paprikan och fräs dem gyllene i oljan. 2. Strö över mjölet och rör om. Tillsätt vinet och grädden och sjud i ca 5 minuter. Salta och peppra. 3. Tillsätt fisken och sjud den tills den är färdig, några minuter. 4. Avsluta med att tillsätta persiljan och servera med potatis eller ris och en grönsallad. Fler recept kan du hitta på Har du problem med, eller tankar kring rotfyllningar? Gå i så fall in på vår hemsida Cecilia Berglund Presenterar stolt våren Presentkort Saltrumsbehandling En perfekt present till någon du tycker om! Läs mer om Spånga Saltrum på Håll koll l på blodtrycket! Blodtrycksmätare från OBH Nordica Nu endast 599:- (ordinarie pris 995:-) Spånga Centrum (bredvid Apoteket) et) Tel Lördag 26 maj Varmt välkomna önskar Andreas & Björne Sid 17

18 Här tipsar vi om några böcker som förhoppningsvis väcker läslust. Till nästa nummer hoppas vi på en bukett vårdebutanter som kan lysa upp vardagen. Inbjudan till de våghalsiga av Dorothee Elmiger Översättning: Annika Ruth Persson Kabusa, 2011 I den schweiziska författaren Dorothee Elmigers Inbjudan till de våghalsiga befinner vi oss i ett gruvdistrikt som för länge sedan har härjats av en brand och kolen pyr ännu under jorden. Men folk bor kvar, poliser patrullerar och på tv:n visas underhållning, sport och börsnyheter. Berättaren heter Margarete och hon söker efter en historia och en framtid medan hennes syster Fritzi vandrar runt i det öde landskapet som betraktare. Systrarna tycks vara bärare av ett framtidshopp medan de vuxna påstår att allt bara är som det är och att inget kan förändras. Systrarna är de enda unga människorna som finns kvar i den öde kolgruvestaden. Men en gång i tiden fanns ett annan slags stad, där de unga var många och människor hade hopp. Margarete och Fritzi upptäcker att det förr flöt en flod genom staden, en flod som nu tycks vara bortglömd och försvunnen. Vårt arv är ett övergivet område, säger Margarete, men kanske finns det ändå en räddning. En flod skulle kunna ge staden liv igen. Allvaret i tilltalet och ett fantastiskt starkt och poetiskt språk gör boken till en lovande debut. Matens pris boken som matindustrin inte vill att du ska läsa av Malin Olofsson & Daniel Öhman Reporto, 2011 Vet du vad du äter? Vill du veta vad du äter? Eller vill du bara att maten ska vara billig? Den frågan har de två Sveriges Radiojournalisterna Malin Olofsson och Daniel Öhman bestämt sig för att besvara. De uppmanar läsaren att ta personligt ansvar och ger en hel del råd och tips, men landar ändå i slutsatsen att huvudansvaret måste föras tillbaka till politikerna. Det är de som har makt att stifta lagar och det är de som kan rikta stöd till miljövänlig matproduktion - så att konsumenten har råd med den hållbara maten. Efter att ha läst Matens pris, är det svårt att argumentera emot. Det är en klassisk reportagebok, skriven på en smidig journalistisk prosa som endast tjänar ett syfte: att övertyga. Och det gör den. Lacrimosa av Eva-Marie Liffner Natur & Kultur, 2011 Carl Jonas Love Almqvist och hans Tintomara är huvudpersoner i Eva- Marie Liffners nya roman. Författaren väver skickligt ihop fakta och fiktion. Lacrimosa (som betyder den som lockar till tårar ) inleds med en gravöppning. Liffner besitter de klassiska skräckromantiska författarnas förmåga att skapa spänning med små medel. Resultatet håller mig fastnaglad, ungefär som när en vetenskapsman inte vill lämna laboratoriet. Som alla förstår har en sådan fascination med gåtfullhet, komplexitet och förtrollning att göra. Det är inte Almqvist själv utan Tintomara, den svårgripbara varelse han skapade för Drottningens juvelsmycke, som är navet kring vilket allt rör sig i romanen. Hon kallas här omväxlande för Ros, Rose och Mr Ross. Det är hon som för ordet och genom hennes ögon allt ses. Ros är kroppsligt sett av kvinnokön, men går mestadels klädd som pojke och man och uppfattas så. När hon en kort period klär sig och lever som kvinna (Rose) upptäcker hon att egenskaper som förut betraktats som fasthet, mod och klokskap nu räknas som påstridighet, vasshet och snusförnuft. Ros träffar den unge Almqvist när han kommer som informator till Fagerviks gård för att undervisa godsägarens barn. Han attraheras genast av Ros, ett vildvuxet föräldralöst barn, som vistas på gården på nåder och saknar all uppfostran. Ros å sin sida tyr sig till den karismatiske informatorn och ser upp till honom. En förförisk fadersgestalt. De slår följe när Almqvist lämnar sin informatorstjänst och reser till Stockholm. Tintomara blir i Liffners hand ett iakttagande HAPPY YOU Kläder Inredning Spa Vårens kläder från Branting, har nu kommit in i butiken, Välkomna! Spånga torg 4 Boktips cccc Sid 18 subjekt och människa av kött och blod som lider och älskar och får betala ett pris för sin natur och särart. Ottar & kärleken en biografi av Gunilla Thorgren Norstedt, 2011 Av alla de senaste hundra årens sociala revolutioner är det svårt att hitta någon som har betytt mer för vår vardag än den sexuella. Preventivmedlen, aborträtten, avstigmatiseringen av homosexualitet. Ja, själva öppnandet av språket försök själv tänka dig hur ditt liv skulle ha sett ut utan möjligheten att ens föra ett samtal om sex och intimitet! I kampen för att ge kvinnor rätt att bestämma över sin egen kropp gjorde Ottar avgörande insatser för det svenska samhällets utveckling. Hon reste landet runt, agiterade för en förändrad lagstiftning och lärde kvinnorna att använda preventivmedel startade hon RFSU. Otaliga människor kan tacka henne för ett lyckligare och mindre ångestladdat sexualliv. Privat drabbades hon dock av smärtsamma katastrofer, hon mötte den stora livsavgörande kärleken och sveks av den. Gunilla Thorgrens biografi beskriver en orättvist bortglömd person inom den svenska feminismen, men också en makalös och än i dag kontroversiell gestalt i den svenska sexualpolitiska nittonhundratalshistorien. Född i Stavanger lämnade hon tidigt det högkyrkliga hemmet, sökte sig till arbetarrörelsen och blev journalist. Hur ska jag orka? en bok om att vårda en anhörig av Lars Björklund Libris, 2011 Vi möttes i mitt samtalsrum. Hon beskrev hur hon tog hand om sin demenssjuke man dag efter dag. Hur hon hjälpte honom att klä på sig på morgonen, hjälpte honom att klara dagens alla bekymmer och hjälpte honom i säng på kvällen. Sedan suckade hon och sa med eftertryck: Jag orkar inte en dag till. Hur ska det gå med allt? Hur ska det gå? Jag svarade inte, och hon fortsatte: Men jag måste, jag bara måste klara det, det finns ju ingen annan som kan göra det. Lars Björklund arbetade under många år som sjukhuspräst på Akademiska sjukhuset i Uppsala. I sitt arbete mötte han inte bara sjuka människor alla de som finns runt den som är sjuk, eller bara gammal, är också i en utsatt situation. Många av dem som vårdar en anhörig har bara hamnat i den situationen, inte fått välja själva. De flesta av oss blundar inför deras situation det är för tungt och svårt att tänka på. Men jag vill försöka beskriva också det svåra. Sorgen som situationen väcker, frustrationen och de starka känslorna av meningslöshet, hopplöshet och förtvivlan som kan drabba den som vårdar. I boken kommer en rad anhörigvårdare till tals, men också patienter och sjukvårdspersonal som Lars Björklund har talat med. Och jag skall avlägsna din slagg av Marianne Peltomaa Schildt, 2011 Helsingfors glöder, pyr och brinner i Marianne Peltomaas nya roman Och jag skall avlägsna din slagg. Först rör det sig om små bränder i vårnatten: sopkärl, skolor och lekplatser, men på Drumsö brinner en ung kvinna inne, och i Kronohagen blir en kvinna, en man och en hund innebrända. Äldre kriminalkonstapel Vera Gröhn blir indragen i brandundersökningarna nästan mot sin vilja någon adresserar små lappar med bibelcitat till henne. Citaten handlar om eld, förtärande helig renande eld är det pyromanen som skickar dem? Genom mordbranden på paret i Kronohagen kopplas Veras polisteam in på allvar. Samtidigt som brandmannen Aarno Metso rycker ut och släcker förflyttas Vera till polisens brandteam och inser att den här härvan är mer komplicerad än hon kunnat föreställa sig. Marianne Peltomaa har prisats för sina skarpsynta relations- och familjeskildringar. I Och jag skall avlägsna din slagg får vi möta blyga, arga, överviktiga Jenna, hennes mamma Tuula Ahonen och Tuulas pojkvän Lasse som har sina egna skäl för att vinna Jennas förtroende. Bland blomsterkungar och växthus trädgårdsepoken i Hässelby. Hässelby hembygdsförening, 2011 I boken finns 126 trädgårdar förtecknade med uppgift om vilka som varit ägare/odlare (trädgårdsmästare) genom åren. För varje trädgård har angetts numren på de stadsägor som trädgården omfattar och med hjälp av registerkartan över Hässelby kan trädgårdens utbredning och omfattning fastställas. Med hjälp av flygfoton kan man också skaffa sig en uppfattning om var flertalet av trädgårdarna låg. Ett stort antal fotografier visar hur det såg ut i trädgårdarna. Vidare återges porträttbilder på ett 80-tal trädgårdsmästare. Texterna är hämtade från förlagsreklamen Spånga Begravnings- & Eldbegängelsebyrå Av Sveriges Begravningsentreprenörers Värsta Allé 7 Förbund Auktoriserad Begravningsbyrå. Spånga Jour - Dygnet Runt. Tel Efter kontorstid: Personligt besök i hemmen efter Hanssons Begravningsbyrå telefonanmälan. Bouppteckningar Gravstenar

19 Golfintresserad Spångabo årets första sudokuvinnare Sudokuvinnare denna gång blev Clark Sjövall på Norregöksvägen. Familjen flyttade dit för 18 år sedan, och båda sönerna har gått i Vinstaskolan strax intill. Tillsammans med hustru Monika driver han ett redovisningsföretag som sköts hemifrån villan. Clark löser minst ett sudoku om dagen, gärna innan han somnar. Är det för svårt tar han ett annat, lättare. Sedan kan han somna lugnt. Monika är mera intresserad av korsord. Eftersom han är egen företagare blir semestrarna korta och sällsynta, så någon sommarstuga hinns inte med. Däremot snickrar och målar Clark gärna hemma i huset - det tycker han är bra avkoppling från allt räkne- och tankearbete. Golf är ett stort intresse som han tidigare odlat men fått lov att skära ner på. Nu har han emellertid börjat på ny kula denna gång på Viksjö golfbana som ligger bra till geografiskt. Här tar Clark emot sin vinst en delikatesskorg från ICA Supermarket vid Spånga torg. Den överlämnas av Tommy Elofsson, chef för etablissemanget. Carin Ljung.. SPÅNGABLADETS SUDOKU Vinn fint pris från ICA Lösningar med namn och telefon märkt sudoku skall vara spångabladet tillhanda senast 5 Mars c/o Carin Ljung Hyggevägen Spånga ORTOPEDISKA SKOR Spånga Torg 8 Tel: Öppet: vard , lörd Utförsäljning av alla Simona/Alpina Damskor! Prisexempel: Alpina damkänga Nu 397,50 kr ord. pris 795:- cccc Sid 19

20 FRYSER DU...? Vi har värme för kropp & själ Villaolja Snabb leverans Oljetankservice i Spånga AB Din lokala oljeleverantör med personlig service och bra priser DAGS ATT VINTER RENOVERA? Ƶ :ƵƐƚ ŶƐĞƚ ƌžůůğƌ pet! på kö 69:Värde Yunik Väggfärg 7, 3 liter zƶŷŝŭ ůćʃɛɖăđŭğů D ϭϭ ůŝƚğƌ Sidenmatt fyllig väggfärg med hög täckförmåga för sovrum och vardagsrum. Är lätt att måla till ett vackert och jämnt resultat. Spackel för bredspackling, lättarbetat QEJ IGT GVV ſpv QEJ L¼OPV TGUWNVCV Välj vilken kulör du vill vi bjuder på blandningen! 199:- 249:din lokala färgspecialist ŽǀĞƌ ƵƉ ϭϭ ŵğƚğƌ Tel Vardagar 9-18 Lördagar 9-15 Söndagar Cover up ersätter bredspackling! Enklare än spackel och snyggt resultat utan damm! 249:- VI ÄR ANSLUTNA TILL MRF! På Svedbergs bil har vi alltid rätt pris från början, vi har inga otydliga lockpriser eller inropare. Våra priser är alltid rätt satta från början utan dolda avgifter och tillkommande kostnader. När du lämnar in din bil på service hos oss kan du alltid dela upp betalningen på 4 månader, räntefritt och helt utan avgifter. En MRF verkstad arbetar alltid efter Verkstadens Reparationsvilkor och skulle en tvist uppstå så följer de alltid Allmänna reklamationsnämnden beslut. SNABBSERVICE De vanligaste reparationsbehoven får du hjälp med både snabbt och enkelt utan tidsbokning i vår snabbservice. Välkommen! AUKTORISERAD Vi är en auktoriserad verkstad för Mitsubishi, Hyundai och är en fullserviceanläggning för Mekonomen Bilverkstad. FRI LÅNEBIL Hos oss får du alltid en fri lånebil i samband med service eller reparation (kräver bokning). FOLKE SVEDBERGS BIL AB ÖPPETTIDER: Frodevägen Spånga Tel: Mån-Tors Fredag Lunch Lör-Sön...Stängt

Vecka 41,4 port. Monikas 3 dagarskasse! Ingredienser. Recept. Bra att ha hemma! 1 1 1 2 2,3 1 1 3. Välkomna till en av mina riktiga favoritveckor!

Vecka 41,4 port. Monikas 3 dagarskasse! Ingredienser. Recept. Bra att ha hemma! 1 1 1 2 2,3 1 1 3. Välkomna till en av mina riktiga favoritveckor! Vecka 4,4 port Monikas dagarskasse! Välkomna till en av mina riktiga favoritveckor! Här finns både välkända och klassiska goda smaker samt mindre kända smaker i nytänkande rätt. Min personliga favorit

Läs mer

Soppa är läcker smalmat som värmer gott i vinterkylan.

Soppa är läcker smalmat som värmer gott i vinterkylan. 1 Fem smala soppor Soppa är läcker smalmat som värmer gott i vinterkylan. 5 Recept Foto: Lars Paulsson Nudelsoppa med kycklingwok Wok 1 st kycklingfilé 0,5 st purjolök, liten strimlad 1 st paprika, strimlad

Läs mer

Alpmüsli. Dinkel med fruktsallad. Fruktsallad med granola

Alpmüsli. Dinkel med fruktsallad. Fruktsallad med granola 3 smarta frukostskålar Står macka och gröt dig upp i halsen? Testa de här fräscha frukostskålarna. Alpmüsli 1 dl vardagsmüsli, se s. xx. 2 dl lättmjölk 1 dl turkisk yoghurt färsk eller torkad frukt i bitar

Läs mer

3 dagar. Ingredienser v 43. Recept. Hej! Veckans meny: * Bra att ha hemma v 43. Köp gärna med fler matvaror!

3 dagar. Ingredienser v 43. Recept. Hej! Veckans meny: * Bra att ha hemma v 43. Köp gärna med fler matvaror! dagar v 4 Recept Kött/fisk Ca 500 gram nötfärs Ca 00 gram räkor Ca 700 gram tvådelad kycklingfilé Potatis/ris/pasta mm pkt glasnudlar Hej! Välkomna till en ny vecka fylld av spännande smaker från världens

Läs mer

Sremska med avokadoröra. vecka 13

Sremska med avokadoröra. vecka 13 Sremska med avokadoröra och salsa vecka 13 familj Sremska med avokadoröra och salsa cirka 30 min a Näringsinnehåll/portion: Energi: 2632 kj/629 kcal. Protein 18,4 g. Fett 34,4 g. Kolhydrater 59,7 g. Ingredienser:

Läs mer

En Lättare Vecka v.19

En Lättare Vecka v.19 v.19 MÅNDAG Ost & tomatgratinerad falukorv med stuvade makaroner TISDAG Fiskbiff med mos och kall sås ONSDAG Ritas köttfärssås TORSDAG Laxsoppa med en touch of thai FREDAG Vegetarisk wok LÖRDAG Klassiska

Läs mer

CHILI CON CARNE. 7 goda matlåderecept

CHILI CON CARNE. 7 goda matlåderecept 1 7 goda matlåderecept Här är Sara Begners matlådor för under 20 kr per portion. CHILI CON CARNE ca 400 g nötfärs 2 msk smör eller margarin 2 gula lökar, skalade, finhackade 2 vitlöksklyftor, skalade,

Läs mer

Tisdag! Kycklingwok med chili, ingefära, soltorkade tomater och cashewnötter (2 portioner) 250g kycklingfilé 1 morot

Tisdag! Kycklingwok med chili, ingefära, soltorkade tomater och cashewnötter (2 portioner) 250g kycklingfilé 1 morot En veckas förslagsmeny! För dig som vill gå ner i vikt; Ta bort: bröd, pasta och gryn. För dig som vill behålla vikten; Lägg till: bröd, pasta och gryn. MIDDAG Måndag! Köttbullar med gräddsås och quinoasallad

Läs mer

Mer tid för fredag. Nygrillat i butiken

Mer tid för fredag. Nygrillat i butiken Mer tid för fredag Nygrillat i butiken Smarta och festliga recept med lite fusk... Äntligen fredag igen! Skäm bort dig själv och dina vänner med härligt nygrillad kyckling och läckra tillbehör. Med lite

Läs mer

RECEPTBILAGA FOODNEWS 1 2010. 10 läckra kycklingrecept

RECEPTBILAGA FOODNEWS 1 2010. 10 läckra kycklingrecept RECEPTBILAGA FOODNEWS 1 2010 10 läckra kycklingrecept Grillade kycklingfileér med pestosallad Vänd filéerna i en blandning av citronsaft och olivolja. Krydda med salt och peppar. Stek filéerna tills de

Läs mer

Slutet gott, allting gott!

Slutet gott, allting gott! Slutet gott, allting gott! Vi har väl alla varit med om månader när bankomaten hånskrattar sitt Uttag medges ej och vi letar förtvivlat efter bortglömda mynt i burkar och fickor därhemma. Det är då vi

Läs mer

MENY. Tomatdrink. Röd coleslaw Tzatziki. Lammstek m. örter på ratatouillebädd med ugnsbakad potatis och vitlökssmör Enbärssås. Ugnsrostade grönsaker

MENY. Tomatdrink. Röd coleslaw Tzatziki. Lammstek m. örter på ratatouillebädd med ugnsbakad potatis och vitlökssmör Enbärssås. Ugnsrostade grönsaker MENY Tomatdrink Röd coleslaw Tzatziki Lammstek m. örter på ratatouillebädd med ugnsbakad potatis och vitlökssmör Enbärssås Ugnsrostade grönsaker Äppelkaka Cheesecake m. karamelliserade körsbärstomater

Läs mer

Koka upp citronsaft, salt och socker, reducera till hälften. Rör ner citronskal och olja, mixa slät med stavmixer.

Koka upp citronsaft, salt och socker, reducera till hälften. Rör ner citronskal och olja, mixa slät med stavmixer. Viktor Westerlind, Årets Kock 2009 Tävlingsuppgift 2: Naturlighet möter teknik, 4 portioner Havsvattenrimmad mjölkbakad sejrygg med citronette, knaperstekt slag och krispigt skinn. Mörkokt fänkålshjärta

Läs mer

Ingredienser v.28. Recept. Veckans meny: Bra att ha hemma v.28. Köp gärna med fler matvaror! Hej!

Ingredienser v.28. Recept. Veckans meny: Bra att ha hemma v.28. Köp gärna med fler matvaror! Hej! v.28 Recept Kött/fisk Ca 600 gram kycklingfilé Ca 500 gram nötfärs Ca 550 gram falukorv Ca 500 gram laxfilé Ca 800 gram fläskkotlett 1 2 3 5 Potatis/ris/pasta mm 2 kg fast potatis 1 pkt pasta 1 pkt ris

Läs mer

3 dagar. Ingredienser v 38. Recept. Hej! Veckans meny: Bra att ha hemma v 38. Köp gärna med fler matvaror!

3 dagar. Ingredienser v 38. Recept. Hej! Veckans meny: Bra att ha hemma v 38. Köp gärna med fler matvaror! dagar v 8 Recept Potatis/ris/pasta 2 sötpotatisar Hej! Välkomna till en ny vecka med vår vegetariska matkasse. Vi har en spännande meny framför oss med många härliga smaker och färgstarka rätter. Inledningsvis

Läs mer

Krämig pasta med halloumi och tomat. vecka 22

Krämig pasta med halloumi och tomat. vecka 22 Krämig pasta med halloumi och tomat vecka 22 familj Krämig pasta med halloumi och tomat cirka 20 min a Näringsinnehåll/portion: Energi: 3091 kj/740 kcal. Protein 29,5 g. Fett 43,6 g. Kolhydrater 55,0 g.

Läs mer

3 dagar. Ingredienser v 32. Recept. Hej! Veckans meny: Bra att ha hemma v 32. Köp gärna med fler matvaror!

3 dagar. Ingredienser v 32. Recept. Hej! Veckans meny: Bra att ha hemma v 32. Köp gärna med fler matvaror! dagar Ingredienser v Recept Potatis/ris/pasta kg potatis, Grönsaker rödlök gul lök vitlök paprika blomkål chilipeppar citron kruka dill knippe rädisor ask babyspenat kg morötter,,,, Hej! Välkomna till

Läs mer

Recept. Ingredienser v.23. Hej! Bra att ha hemma v.23. Veckans meny: Köp gärna med fler matvaror!

Recept. Ingredienser v.23. Hej! Bra att ha hemma v.23. Veckans meny: Köp gärna med fler matvaror! Ingredienser v. Kött/fisk Ca 600 gram laxfilé Ca 800 gram fläskkarré Ca 000 gram kycklingben Recept Potatis/ris/pasta mm kg fast potatis, Grönsaker gul lök vitlök 500 gram morötter 500 gram palsternackor

Läs mer

Sommarrecept till Viltboden. Foto: Hannah Kompanik. Recept: Elin Carleke

Sommarrecept till Viltboden. Foto: Hannah Kompanik. Recept: Elin Carleke Sommarrecept till Viltboden Foto: Hannah Kompanik Recept: Elin Carleke Hej och Välkomna till Trolle Ljungby Viltbod. Vi har öppet varje tisdag och torsdag kl. 17-18 i sommarlokalen inne på gården. Nedan

Läs mer

Löjrom på Knäcke Vin: Louis Roederer Champagne

Löjrom på Knäcke Vin: Louis Roederer Champagne Löjrom på Knäcke Vin: Louis Roederer Champagne SVÅRIGHETSGRAD: Lättlagat TILLAGNINGSTID: Under 15 min PORTIONER: 10 st knäckebröd 1 tsk crème fraiche per bit en klick löjrom per bit (beräkna ca 100 g för

Läs mer

Vecka 47,4 port. Monikas 3-dagarskasse! Recept. Ingredienser. Bra att ha hemma! 1 2,3 1 1 1,3 2 2 1

Vecka 47,4 port. Monikas 3-dagarskasse! Recept. Ingredienser. Bra att ha hemma! 1 2,3 1 1 1,3 2 2 1 Vecka 47,4 port Monikas -dagarskasse! Varmt välkomna till en riktigt god, lättlagad och spännande vecka! Här finns vardagsfavoriter som kyckling, färsbiffar och fisk fast på lite annorlunda vis. De baconlindade

Läs mer

Svensk unggris. inspiration & recept

Svensk unggris. inspiration & recept Svensk unggris inspiration & recept Mört och saftigt premiumkött Svensk unggris föds upp i liten skala runtom i Sverige. Det är en ung gris som väljs ut för sina goda egenskaper. Det speciella med den

Läs mer

Recept. Ingredienser v.34. Hej! Bra att ha hemma v.34. Veckans meny: Köp gärna med fler matvaror!

Recept. Ingredienser v.34. Hej! Bra att ha hemma v.34. Veckans meny: Köp gärna med fler matvaror! Ingredienser v.4 Recept Kött/fisk Ca 600 gram laxfilé Ca 600 gram kassler Potatis/ris/pasta mm kg färskpotatis förp couscous Grönsaker kruka basilika kruka persilja sötpotatisar 450 gram morötter 500 gram

Läs mer

3 dagar. Ingredienser v 17. Recept. Hej! Veckans meny: * Bra att ha hemma v 17. Köp gärna med fler matvaror!

3 dagar. Ingredienser v 17. Recept. Hej! Veckans meny: * Bra att ha hemma v 17. Köp gärna med fler matvaror! 3 dagar Ingredienser v 7 Recept Kött/fisk 500 gram nötfärs Ca 650 gram kycklingfilé Ca 800 gram torskrygg 3 Hej! Den här veckan hittar du en spännande rätt med raw currysås och grönsakspasta på menyn.

Läs mer

Kebabspett med couscous, vitlökssås och kåsallad

Kebabspett med couscous, vitlökssås och kåsallad Kebabspett med couscous, vitlökssås och kåsallad 4 port coscous 600 g blandfärs 0,5 röd lök 0,25 vitlök 1 tsk salt 0,5 tsk sambal oelek 0,5 tsk mald spiskummin 2msk mjölk Sås: 3 dl gräddfil 2 msk chilisås

Läs mer

Grillat röksaltat innanlår med libbstickasky, potatis och mesostbrulé, ragu på skärbönor, rökt sidfläsk och kantareller samt kalops och rödbetsgelé

Grillat röksaltat innanlår med libbstickasky, potatis och mesostbrulé, ragu på skärbönor, rökt sidfläsk och kantareller samt kalops och rödbetsgelé Grillat röksaltat innanlår med libbstickasky, potatis och mesostbrulé, ragu på skärbönor, rökt sidfläsk och kantareller samt kalops och rödbetsgelé Foto: Arne Adler 8 portioner 1 kg nötinnanlår 2 vitlöksklyftor,

Läs mer

Hjort Hencca Vilén & Sten Petrell Lönkan, 13.2.2013

Hjort Hencca Vilén & Sten Petrell Lönkan, 13.2.2013 Hjort Hencca Vilén & Sten Petrell Lönkan, 13.2.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Hjortgryta med hasselnötter... 3 Hjortrulader med lingongräddsås... 4 Fyllda färsbiffar med dragonpepparsås... 6 Viltjärpar med

Läs mer

3 dagar. Ingredienser v 7. Recept. Hej! Veckans meny: Bra att ha hemma v 7. Köp gärna med fler matvaror!

3 dagar. Ingredienser v 7. Recept. Hej! Veckans meny: Bra att ha hemma v 7. Köp gärna med fler matvaror! dagar Ingredienser v 7 Recept Kött/fisk Ca 600 gram laxfilé Ca 600 gram fläskkotlett Ca 700 gram tvådelad kycklingfilé Potatis/ris/pasta kg potatis Hej! Stekta lax med het majs- och zucchinisallad får

Läs mer

Kycklingfilé med äppleoch curryröra. vecka 22

Kycklingfilé med äppleoch curryröra. vecka 22 Kycklingfilé med äppleoch curryröra vecka 22 familj Kycklingfilé med äppleoch curryröra cirka 40 min a Näringsinnehåll/portion: Energi: 2087 kj/501 kcal. Protein 44,3 g. Fett 13,4 g. Kolhydrater 45,9 g.

Läs mer

3 dagar. Ingredienser v 34. Recept. Hej! Veckans meny: Bra att ha hemma v 34. Köp gärna med fler matvaror!

3 dagar. Ingredienser v 34. Recept. Hej! Veckans meny: Bra att ha hemma v 34. Köp gärna med fler matvaror! dagar v 4 Recept Potatis/ris/pasta 900 gram potatis pkt pasta Grönsaker gul lök vitlök chilipeppar äpplen avokado 400 gram grönkål 500 gram morötter purjolök salladshuvud 50 gram cocktailtomater broccolihuvuden,,,,

Läs mer

umlax swedish lapland form www.typiskt.se maritha mörtzell foto jakob fridholm

umlax swedish lapland form www.typiskt.se maritha mörtzell foto jakob fridholm RÖDING REGNBÅGE umlax swedish lapland form www.typiskt.se maritha mörtzell foto jakob fridholm Varsågod! Umlax vill tillsammans med kocken Markus Löfgren ge dig en god och enkel anledning att tillaga och

Läs mer

5 nyttiga och enkla recept i höstmörkret

5 nyttiga och enkla recept i höstmörkret 5 nyttiga och enkla recept i höstmörkret Ugnsbakad lax med råris och pestosås 4 portioner, ca 30 min, 684 kcal Laxfilé 600 g Råris 4 portioner Rödlök 1 st Babyspenat 80 g Citron ½ st Grönsaksbuljongtärning

Läs mer

KOREANSKA KÖKET MENU SSALBAP KOKT RIS KHACHORI "GURKKIMCHI" KONGNAMOOL BÖNGRODDSALLAD TALGYAL MARI RULLAD FYLLD OMELETT

KOREANSKA KÖKET MENU SSALBAP KOKT RIS KHACHORI GURKKIMCHI KONGNAMOOL BÖNGRODDSALLAD TALGYAL MARI RULLAD FYLLD OMELETT KOREANSKA KÖKET MENU SSALBAP KOKT RIS KHACHORI "GURKKIMCHI" KONGNAMOOL BÖNGRODDSALLAD TALGYAL MARI RULLAD FYLLD OMELETT SHIKUMCHIGUK SPENAT OCH KYCKLINGSOPPA SAEUTIGIM FRITERADE TIGERRÄKOR YANYUMJANG DOPPSÅS

Läs mer

Du hittar fler goda recept på vår hemsida www.saltakvarn.se

Du hittar fler goda recept på vår hemsida www.saltakvarn.se Gott med BÖNOR BÖNOR & LINSER Bönor och linser är lätta att använda och passar bra i både kalla och varma rätter. Snabbt kan du göra en härlig bönsallad, en het salsa eller piffa upp grytan lite extra

Läs mer

Spätta med rödlöksgremolata. vecka 24

Spätta med rödlöksgremolata. vecka 24 Spätta med rödlöksgremolata vecka 24 inspiration Spätta med rödlöksgremolata Ett utsökt fiskrecept där rödlöksgremolata serveras som tillbehör. Den fräscha gremolatan får smak av persilja, citron och lök

Läs mer

Pumpasoppa med kavringkrutonger och dragonkräm (ca 12 personer)

Pumpasoppa med kavringkrutonger och dragonkräm (ca 12 personer) Pumpasoppa med kavringkrutonger och dragonkräm (ca 12 personer) Olivolja 3 gula lökar 3 stjälkar blekselleri 3 vitlöksklyftor Ca 2 msk riven färsk ingefära Ca 3 dl vitt vin Ca 6 dl kyckling eller grönsaksbuljong,

Läs mer

Härliga helger och festligare vardag!

Härliga helger och festligare vardag! Middagstips Härliga helger och festligare vardag! Det ska vara lätt att laga god mat oavsett vilken dag i veckan det är. Prova vår nyhet Pulled Chicken Taco Style en blivande klassiker till fredagsmyset.

Läs mer

Ingredienser v. 2. Recept. Hej! Bra att ha hemma v.2. Veckans meny: Köp gärna med fler matvaror!

Ingredienser v. 2. Recept. Hej! Bra att ha hemma v.2. Veckans meny: Köp gärna med fler matvaror! v. Recept Kött/fisk Ca 500 gram nötfärs Ca 600 gram laxfilé Potatis/ris/pasta mm pkt pasta pkt hirs, Grönsaker rödlök gul lök vitlök citron sötpotatisar kruka basilika kruka dill salladshuvud gurka tomat

Läs mer

Variation på lammsadel

Variation på lammsadel Variation på lammsadel Örtmarinerad lammytterfilé, lättrökt lamminnerfilé och variant på kålpudding med endive, potatis- och sparrisrulle, persiljerotspuré, samt sparrissallad med brynt smörvinägrett,

Läs mer

Meny och receptbok - Vilda på Karups Nygård

Meny och receptbok - Vilda på Karups Nygård Meny och receptbok - Vilda på Karups Nygård MENY Söndag 3 augusti. Lunch: Mackor, tonfisk, skinkröra, makrill, ägg. Middag: Pyttipanna med stekt ägg och rödbetor. Måndag 4 augusti. Lunch: Korv Stroganoff

Läs mer

Emmas Grand Finale Meny

Emmas Grand Finale Meny Emmas Grand Finale Meny En meny som tar gästerna genom smaker från zucchini, getost, citron, olivolja, havsabborre, rosmarin, lagerblad, fänkål, vitt vin, potatis, morötter, jordgubbar, apelsin, rött vin

Läs mer

12 smaskiga enkla recept på Findus Grönsaker Perfekta till

12 smaskiga enkla recept på Findus Grönsaker Perfekta till 12 smaskiga enkla recept på Findus Grönsaker Perfekta till Grönsaker perfekta till fisk är en härlig blandning gjord på grillad aubergine, svarta bönor, sugar snap peas och tomater. FISK I FOLIE 1 portion

Läs mer

3 dagar. Ingredienser v 9. Recept. Hej! Veckans meny: Bra att ha hemma v 9. Köp gärna med fler matvaror!

3 dagar. Ingredienser v 9. Recept. Hej! Veckans meny: Bra att ha hemma v 9. Köp gärna med fler matvaror! dagar Ingredienser v 9 Recept Potatis/ris/pasta förp pasta förp quinoa Hej! Broccoligratäng med fejkon får inleda denna vintervecka. Fejkon är ett vegetariskt alternativ till bacon och passar prefekt i

Läs mer

3 dagar. Ingredienser v 10. Recept. Hej! Veckans meny: Bra att ha hemma v 10. Köp gärna med fler matvaror!

3 dagar. Ingredienser v 10. Recept. Hej! Veckans meny: Bra att ha hemma v 10. Köp gärna med fler matvaror! 3 dagar v 0 Recept Kött/fisk 500 gram hönsfärs Ca 600 gram laxfilé Potatis/ris/pasta kg potatis,3 Grönsaker 3 gula lökar vitlök 50 gram ingefära chilipeppar 3 apelsiner granatäpple kg morötter kruka koriander,3,3,3

Läs mer

Häst med kål & lök Filip Fastén

Häst med kål & lök Filip Fastén Häst med kål & lök Filip Fastén Hällstekt hästbiff med kålbrässerad hästbog. Serveras med lättrökt, krispig, kålfylld burritanalök, smör och kumminbakat spetskålshjärta, olja parfymerad med libbsticka,

Läs mer

Peters magiska rödspätta. Vecka 45

Peters magiska rödspätta. Vecka 45 Peters magiska rödspätta A Vecka 45 Peters magiska rödspätta Anki från Uppsala, som bidragit med detta recept, säger sig inte vara helt förtjust i fisk, men älskar att äta rödspätta som hennes Peter lagar!

Läs mer

Egyptierna använder sig ofta av ingredienser som lamm, kyckling, duva, bönor och örter.

Egyptierna använder sig ofta av ingredienser som lamm, kyckling, duva, bönor och örter. Här kan du testa att göra maträtter som är vanliga i Egypten. Kanske vill du använda menyn på ett kalas med egyptiskt tema eller bara prova på hur deras favoriter smakade. Fråga en vuxen om hjälp och börja

Läs mer

Lammkorv med linser och rostad potatis. vecka 42

Lammkorv med linser och rostad potatis. vecka 42 Lammkorv med linser och rostad potatis vecka 42 familj Lammkorv med linser och rostad potatis cirka 40 min a Näringsinnehåll/portion: Energi: 2527 kj/ 606 kcal. Protein 25,6 g. Fett 28,1 g. Kolhydrater

Läs mer

Välkommen till Trähusets mathörna.

Välkommen till Trähusets mathörna. Välkommen till Trähusets mathörna. Ni undrar säkert varför vi öppnar en mathörna på ett företag som tillverkar småhus! Förklaring följer. Trähuset har nio anställda i varierande åldrar från 26-63 år. Av

Läs mer

Grillspett av struts. 4 personer

Grillspett av struts. 4 personer Grillspett av struts 500 600 g wokbitar av biff/filé 1 pkt bacon 8 st små tomater 12 st hela champinjoner ev gul lök 1 banan ev 1 paket strutskorv Grillolja: 4 msk matolja 1 krm svart- eller citronpeppar

Läs mer

Matlag ETT. 24 februari 2011 hos Monica Berglund

Matlag ETT. 24 februari 2011 hos Monica Berglund Matlag ETT 24 februari 2011 hos Monica Berglund Jordgubbsbruchetta Toppad Laxcarpaccio med Sparris & Hollandaise Flamerad Oxfile med Calvadossås & Svamp och Ostsallad Chokladmousse med Chilikokta Aprikoser

Läs mer

5 dagar. Ingredienser v 41. Recept. Hej! Veckans meny: * Bra att ha hemma v 41. Köp gärna med fler matvaror!

5 dagar. Ingredienser v 41. Recept. Hej! Veckans meny: * Bra att ha hemma v 41. Köp gärna med fler matvaror! 5 dagar v 1 Recept Kött/fisk Ca 600 gram torskfilé Ca 500 gram nötfärs 1 falukorv 700 gram tunnskivad kycklingfilé 1 2 5 Potatis/ris/pasta 900 gram potatis 1 Hej! Vi inleder denna oktobervecka med vår

Läs mer

Recept på Matskolan i Ingå juni 2012

Recept på Matskolan i Ingå juni 2012 Recept på Matskolan i Ingå juni 2012 Innehåll Scones... 2 Grahamssemlor... 3 Potatismos... 4 Fisk i tomatsås... 5 Tomatsås... 5 Snabb strimmelkyckling... 6 Köttbullar... 7 Rabarberdryck... 8 Smoothie (ca

Läs mer

Recept. Ingredienser v.12. Veckans meny: Bra att ha hemma v.12. Köp gärna med fler matvaror! Hej!

Recept. Ingredienser v.12. Veckans meny: Bra att ha hemma v.12. Köp gärna med fler matvaror! Hej! v.1 Kött/fisk Ca 600 gram laxfilé 500 gram nötfärs 1 falukorv pkt bacon Ca 700 gram kycklinginnerfilé Recept 1 3 4 5 Potatis/ris/pasta mm 1 kg potatis 500 gram pasta 1 pkt ris,4 1 3,5 Hej! Välkomna till

Läs mer

Nyttig mat på 20 minuter

Nyttig mat på 20 minuter Nyttig mat på 20 minuter I en tid där vi har allt mer att göra och vi stressar mellan jobb och aktiviteter blir lusten att göra mat ofta mindre och matvanorna sämre. Genom planering och bra recept kan

Läs mer

5 dagar. Ingredienser v.46. Recept. Hej! Veckans meny: Bra att ha hemma v.46. Köp gärna med fler matvaror!

5 dagar. Ingredienser v.46. Recept. Hej! Veckans meny: Bra att ha hemma v.46. Köp gärna med fler matvaror! 5 dagar v.46 Recept Kött/fisk Ca 600 gram rödspätta Ca 500 gram nötfärs Ca 600 gram kycklingfilé Ca 600-800 gram fläskkarré/ytterfilé förp bacon av rapsgris 2 4 5 3 Potatis/ris/pasta mm 2 kg potatis pkt

Läs mer

Barnens bästa festkyckling ( 6 recept ).

Barnens bästa festkyckling ( 6 recept ). 1 Barnens bästa festkyckling ( 6 recept ). Barnsligt goda och lättlagade rätter som passar hela familjen. Foto: Ulrika Pousette Kycklingburgare med chilimajonnäs Ingredienser 4 personer 6 st skivor bacon

Läs mer

7 middagsförslag familjer med barn i åldern 1-6 år

7 middagsförslag familjer med barn i åldern 1-6 år Centrala Barnhälsovården Södra Bohuslän & Göteborg mars 2011 7 middagsförslag familjer med barn i åldern 1-6 år Recepten är beräknade för familjen med 2 barn i åldrarna 1-6 år (familjens mat från cirka

Läs mer

Norrländska pannbiffar med brynt pepparrotssmör och ugnsbakade rotfrukter

Norrländska pannbiffar med brynt pepparrotssmör och ugnsbakade rotfrukter Norrländsk veckomeny - Måndag Norrländska pannbiffar med brynt pepparrotssmör och ugnsbakade rotfrukter 4 port (tillagningstid ca 50-60 min) Ugnsbakade rotfrukter 2 morötter 4 potatisar 1 palsternacka

Läs mer

KYCKLING MED SLOTTSSTEKSMAK

KYCKLING MED SLOTTSSTEKSMAK KYCKLING MED SLOTTSSTEKSMAK 1 portion 100 g kycklingfilé i långa strimlor 1 tsk majsolja 1 liten lök, finhackad 1/2 finhackad röd paprika 1-2 ansjovisfiléer, 30 g 1/2 dl kycklingbuljong salt och peppar

Läs mer

Mmm...va gott! Den vegetariska recepthandboken

Mmm...va gott! Den vegetariska recepthandboken Den vegetariska recepthandboken Här får du ett brett urval av smarriga rätter som inte inkluderar kött eller fisk Morotssallad med päronvinäger och mynta 4 st morot 3 msk päronvinäger 1 tsk mynta 1 msk

Läs mer

Vid grillen: Stjärnkocken Paul Svensson.

Vid grillen: Stjärnkocken Paul Svensson. Grilla på norska Gillar du när det är enkelt att grilla? När fisken inte fastnar på gallret, när det blir gott och alla njuter av maten och har trevligt? Då kommer du att älska att Grilla på norska Stenström

Läs mer

MELLANMÅL Frukt och grönsaker 1 valfri frukt/grönsak med ProPoints värde 0... FRUKOST. Frukost Mellanmål Lunch Middag

MELLANMÅL Frukt och grönsaker 1 valfri frukt/grönsak med ProPoints värde 0... FRUKOST. Frukost Mellanmål Lunch Middag Veckomatsedel Frukost Mellanmål Lunch Middag FRUKOST Yoghurtfrukost 2 dl naturell lättyoghurt ¾ dl müsli utan frukt och nötter (naturell) 1 banan 1 skiva, 35 g rågbröd, grovt med hela korn 1 tsk lättmargarin

Läs mer

Passalbladet November 2013

Passalbladet November 2013 Passalbladet November 2013 Månadens recept Hej på er alla Passalare! Pumpasoppa Nu har jag, Lena, fått äran att skriva här i Passalbladet. Jag vill uppmärksamma er alla på att Passal har fått en ny hemsida.

Läs mer

Kallt och gott på buffén. (5 recept).

Kallt och gott på buffén. (5 recept). 1 Kallt och gott på buffén. (5 recept). Sill, sikröra och lax i alla former går bra att förbereda till festen. Matjes i glas Ingredienser 8 personer 2 burk hela matjesfiléer, (200 g) 8 st potatisar, kokta

Läs mer

Hällstekt, glaserat och mörkokt Fårölamm med jordärtskocka och tryffel.

Hällstekt, glaserat och mörkokt Fårölamm med jordärtskocka och tryffel. Klas Lindberg Modern restaurangrätt 14 portioner Hällstekt, glaserat och mörkokt Fårölamm med jordärtskocka och tryffel. Allt kött, mejeri och grönsaker är i största möjliga mån ekologiska eller kravmärkta

Läs mer

5 DAGAR VECKA 7 VECKANS MENY

5 DAGAR VECKA 7 VECKANS MENY Hej! Välkomna till fjärde veckan med vår Bocuse d Or- aktuella gästkock Tommy Myllymäki. Tommy är kanske mest igenkänd från Tv4 där han bla lagar mat i Mitt Kök och även medverkade och kammade hem vinsten

Läs mer

Ingredienser v.42. Recept. Hej! Bra att ha hemma v.42. Veckans meny: Köp gärna med fler matvaror!

Ingredienser v.42. Recept. Hej! Bra att ha hemma v.42. Veckans meny: Köp gärna med fler matvaror! v.4 Recept Kött/fisk 600 gram laxfilé 600 gram kycklingfilé 400 gram älgfärs 1 pkt bacon 1 3 Potatis/ris/pasta kg potatis 1,3,4 Grönsaker 1 rödlök gula lökar 1 vitlök 1 purjolök 40 gram morötter 1 rotselleri

Läs mer

Våra finaste delikatesser

Våra finaste delikatesser Våra finaste delikatesser Sortimentslista hos Martin Olsson Cashar April 2015 Våra finaste delikatesser heter nu MARTIN OLSSON KAFFE Kaffe kommer från ett träd som beskärs till en buske. Det är de två

Läs mer

Hjortfärsbiffar. Rödvinssås. 4 port

Hjortfärsbiffar. Rödvinssås. 4 port Med hjort på menyn Hjortfärsbiffar 4 port 600g hjortfärs 100g smör 2 msk matolja 1 msk dijonsenap 2 äggulor 3 kokta potatisar utan skal 1 gul lök 1 dl grädde 2 cl cognac Skala och finhacka löken. Fräs

Läs mer

Matinspiration & Recept från Coop. Lätta recept! laga dina middagsfavoriter på nytt och varierat vis!

Matinspiration & Recept från Coop. Lätta recept! laga dina middagsfavoriter på nytt och varierat vis! Matinspiration & Recept från Coop Lätta recept! laga dina middagsfavoriter på nytt och varierat vis! Innehåll 4 lasagne Klassisk bolognese Kallrökt lax, grillad paprika, zucchini och feta. Kantareller,

Läs mer

Vegetariska receptfrån Kurt Weid. var smart! servera vegetariskt

Vegetariska receptfrån Kurt Weid. var smart! servera vegetariskt Vegetariska receptfrån Kurt Weid Vegetarisk tisdagssoppa med röda linser och citrussmak Rotsaker blandade tärnade Svamp - Shiitake svamp Buljong - grönsaksbuljong på tärning Crème fraiche lätt Matlagningsgrädde

Läs mer

Pasta mozzarella med bresaola. vecka 46

Pasta mozzarella med bresaola. vecka 46 Pasta mozzarella med bresaola vecka 46 inspiration Pasta mozzarella med bresaola Bönor steks ihop med vitlök där sedan citronsaft, färsk basilika, soltorkade tomater och riven mozzarella blandas till en

Läs mer

spansk kikärtssoppa med chorizo

spansk kikärtssoppa med chorizo spansk kikärtssoppa med chorizo 40 ml olivolja 150g chorizo-korv, finhackad 175g lök, skalad och finhackad 5g vitlök, skalad och finhackad 50g blekselleri, finhackad 100g färsk spenat, tvättad och hackad

Läs mer

Pasta arrabbiata. vecka 5

Pasta arrabbiata. vecka 5 Pasta arrabbiata vecka 5 inspiration Pasta arrabbiata Arrabbiatan i denna rätt är en riktig smakhöjare. Tillsammans med lök och persilja förhöjs aromerna ytterligare. Mozzarellan och de krispiga pumpafröna

Läs mer

Kronfågel är bra mat från Lantmännen. Sommar med kyckling! Läckra och lätta kycklingrecept.

Kronfågel är bra mat från Lantmännen. Sommar med kyckling! Läckra och lätta kycklingrecept. Kronfågel är bra mat från Lantmännen Sommar med kyckling! Läckra och lätta kycklingrecept. Äntligen grilltider! För en matigare sallad blanda i cous-cous, jätte cous-cous, bovete eller ris. Helt efter

Läs mer

Daal-soppa på gula ärtor

Daal-soppa på gula ärtor Daal-soppa på gula ärtor 4 6 portioner 300 g gula delade ärtor 9 vitlöksklyftor, skalade 1 stor gul lök, skalad och grovt 1 bit färsk ingefära, stor som en tumme, skalad och grovt 1 tsk garam masala 1

Läs mer

5 dagar. Ingredienser v 18. Recept. Hej! Veckans meny: * Bra att ha hemma v 18. Köp gärna med fler matvaror!

5 dagar. Ingredienser v 18. Recept. Hej! Veckans meny: * Bra att ha hemma v 18. Köp gärna med fler matvaror! dagar v 8 Recept Kött/fisk Ca 600 gram kycklingfilé Ca 600 gram laxfilé Ca 00 gram lammfärs/nötfärs pkt bacon 4 Potatis/ris/pasta pkt pasta 900 gram potatis Ca 00 gram sötpotatis Hej! Välkomna till en

Läs mer

Recept. Ingredienser v.30. Hej! Bra att ha hemma v.30. Veckans meny: Köp gärna med fler matvaror!

Recept. Ingredienser v.30. Hej! Bra att ha hemma v.30. Veckans meny: Köp gärna med fler matvaror! v.0 Recept Kött/fisk 500 gram nötfärs 800 gram torskfilé 1 pkt lövbiff, ca 400 gram 1 påse frysta räkor, ca 400 gram 1 2 4 Potatis/ris/pasta mm 1 kg färskpotatis 1 pkt nudlar 1 pkt spaghetti 2 4 Hej! Denna

Läs mer

Tio recept från Ekomatsedeln

Tio recept från Ekomatsedeln Tio recept från Ekomatsedeln Innehållsförteckning Potatissoppa med röda linser och dessert...3 Kikärtor med spenat och fetaost...4 Pannkakor med keso och kikärtsallad...5 Röd fisk med pasta...6 Skinkgryta

Läs mer

5 dagar. Ingredienser v 28. Recept

5 dagar. Ingredienser v 28. Recept dagar v 28 Kött/fisk 00 gram nötfärs Ca 600 gram laxfilé Ca 700 gram fläskkarré 700 gram kycklinginnerfilé Recept 1 2 3 4 Potatis/ris/pasta 1 kg potatis 1 pkt pasta 2,3 4 Hej! Vi har en härlig sommarvecka

Läs mer

Recept. Ingredienser v.17. Hej! Bra att ha hemma v.17. Veckans meny: Köp gärna med fler matvaror!

Recept. Ingredienser v.17. Hej! Bra att ha hemma v.17. Veckans meny: Köp gärna med fler matvaror! v.17 Kött/fisk Ca 00 gram nötfärs Ca 700 gram kycklinginnerfilé Ca 800 gram torskfilé Ca 00-600 gram chorizokorv Recept 1 2 4 Potatis/ris/pasta mm 2 kg potatis 1,2,4 Hej! Förra veckan hade vi glädjen att

Läs mer

lampor Grupp två är Svenska en-ord och grupp tre är en-ord som kommer från andra språk.

lampor Grupp två är Svenska en-ord och grupp tre är en-ord som kommer från andra språk. Lampa Lampor Det finns fem verb grupper. Grupp ett är en-ord som slutar på -a. Grupp två är Svenska en-ord och grupp tre är en-ord som kommer från andra språk. som inte slutar på vokal. En Grupp 1 En lampa

Läs mer

UTAN SOCKER, GLUTEN & MJÖLK

UTAN SOCKER, GLUTEN & MJÖLK NOVEMBERMYS UTAN SOCKER, GLUTEN & MJÖLK Med dagens krav på ren mat fri från vitt socker, vitt mjöl, mjölk och för mycket salt, kan det lätt kännas som en utmaning när man väl står där vid spisen. Vi har

Läs mer

Äkta smakupplevelser!

Äkta smakupplevelser! Äkta smakupplevelser! Receptbroschyr för kyliga vinterdagar Receptet kommer från Ann-Louise som bloggar för Kung Markatta. Ann-Louise som bloggar för Ann-Louises Kokoslinssoppa med grön curry, 4 portioner

Läs mer

6 sätt att laga småländska isterband

6 sätt att laga småländska isterband 6 sätt att laga småländska isterband Historik 1939 startade Verner Grönqvist den lanthandel som genom sina isterband skulle komma att bli en lokal popularitet. Att isterbanden blev så uppskattade berodde

Läs mer

VINTERPASSION. vintriga BBQ recept

VINTERPASSION. vintriga BBQ recept VINTERPASSION vintriga BBQ recept Dela vår PASSION även i vintertid Grillning är vår stora passion och vi tänker, varför inte låta passionen glöda även under vintern? Caj P. s och Sweet Baby Ray s produkter

Läs mer

Meny GRLLLADE PILGRIMSMUSSLOR MED LUFTTORKAD SKINKA OCH BASILIKAOLJA ROSMARINSTEKT HALLOUMISALLAD MED APROKOSER

Meny GRLLLADE PILGRIMSMUSSLOR MED LUFTTORKAD SKINKA OCH BASILIKAOLJA ROSMARINSTEKT HALLOUMISALLAD MED APROKOSER Gourmetmiddagen den 27 januari 2007 Meny GRLLLADE PILGRIMSMUSSLOR MED LUFTTORKAD SKINKA OCH BASILIKAOLJA ROSMARINSTEKT HALLOUMISALLAD MED APROKOSER GORGONZOLAINBAKAD OXFILÉ MED PORTVINSÅS POTATISBAKELSE

Läs mer

Prov svensk grammatik

Prov svensk grammatik Prov svensk grammatik Markera det alternativ som du anser vara rätt i meningarna nedan. Det är bara ett av alternativen som är rätt i varje mening. 1. När farfar hade ätit åt har ätit, sov han middag.

Läs mer

Välkommen till... Vecka 35. oss på Facebook. Basvaror. Meny. Innehåll. Viktig information. Om du inte tål laktos...

Välkommen till... Vecka 35. oss på Facebook. Basvaror. Meny. Innehåll. Viktig information. Om du inte tål laktos... Välkommen till... Vecka 35 5-DAGARSKASSEN Pål Björdin är diplomerad kostrådgivare och arbetar som butikskock. Hejsan! Nu har skolorna börjat och snart drar alla aktiviteter igång och det är vardag igen.

Läs mer

Badankornés hållbara kokbok för hajk och läger

Badankornés hållbara kokbok för hajk och läger Badankornés hållbara kokbok för hajk och läger Tjenahoppsan! Vi är Badankorné. Ett utmanarlag i Mälarscouterna som ville bidra till en bättre miljö på något sätt. Så vi bestämde oss för att skriva en hajkkokbok

Läs mer

Servera med jordnötssås (satay), Malayasås eller med överbliven Teriyakisås.

Servera med jordnötssås (satay), Malayasås eller med överbliven Teriyakisås. Recept: Restaurang Fåfängan i Stockholm KYCKLINGSPETT TERIYAKI Servera med jordnötssås (satay), Malayasås eller med överbliven Teriyakisås. 400-500 g kyckling, helst lårfilé spett ca 10 15 cm Skär kycklingen

Läs mer

Pasta med krämig vitlökssås och kräftstjärtar. Kyckling tandoori. Falukorv caprese. Sötpotatis- och kikärtsgryta

Pasta med krämig vitlökssås och kräftstjärtar. Kyckling tandoori. Falukorv caprese. Sötpotatis- och kikärtsgryta Vecka 48 Pasta med krämig vitlökssås och kräftstjärtar Kyckling tandoori Falukorv caprese Sötpotatis- och kikärtsgryta Laktosfria kassen är för dig som känner som jag, att det är viktigt med smak, gärna

Läs mer

FRANSKA FAVORITER. franska. favoriter

FRANSKA FAVORITER. franska. favoriter franska favoriter Inget smakar som nyskördade primörer, lite kryddgrönt och alldeles färska lantägg. Carina Brydling lagar fräscha försommarrätter med en fransk twist. Av Carina Brydling Foto Helen Pé

Läs mer

Vegetariskt varje dag! 8 smarta vegorätter

Vegetariskt varje dag! 8 smarta vegorätter MEJERI&MAT INSPIRATION FRÅN OSS SOM ÄLSKAR VEGO NR. 3 Inspiration från SKÅNEMEJERIER STORHUSHÅLL Vegetariskt varje dag! 8 smarta vegorätter Vego varje dag? Idag är det självklart att ha ett vegetariskt

Läs mer

DHR Ängelholm NR. 3. 2011. Lergöksbladet. Informationsblad om vad som Händer i föreningen kurser, fester, resor och andra aktiviteter

DHR Ängelholm NR. 3. 2011. Lergöksbladet. Informationsblad om vad som Händer i föreningen kurser, fester, resor och andra aktiviteter DHR Ängelholm NR. 3. 2011 Lergöksbladet Informationsblad om vad som Händer i föreningen kurser, fester, resor och andra aktiviteter ORDFÖRANDE. OVE JANSSON TEL. 0435-21694 MOBIL. 070-5216941 KASSÖR. SVEN-ÅKE

Läs mer

Att lyckas med kött. Simon Laiti ger tips. Välj rätt kött Stekning Grillning Mariander/glace

Att lyckas med kött. Simon Laiti ger tips. Välj rätt kött Stekning Grillning Mariander/glace Att lyckas med kött Simon Laiti ger tips Välj rätt kött Stekning Grillning Mariander/glace Gör det bästa av ditt kött För att få till en riktigt god kötträtt krävs bra råvaror, men lika viktigt är det

Läs mer

Sex exklusiva recept med vit fiberpasta

Sex exklusiva recept med vit fiberpasta Sex exklusiva recept med vit fiberpasta Vit pasta med fiber! Nu lanserar Kungsörnen en nyckelhålsmärkt vit fiberpasta. Ett perfekt alternativ för den som föredrar vit pasta framför fullkorn, men ändå

Läs mer

Quiche Lorraine. Näringsinformation Per portion: 810 kcal 30 g protein

Quiche Lorraine. Näringsinformation Per portion: 810 kcal 30 g protein Recept Quiche Lorraine Ingredienser 3 portioner 2 ägg 100 g riven ost 200 g färdig mördeg, färdig degmix 100 g hackad bacon 1 matsked olja Per portion: 810 kcal 30 g protein Värm ugnen till 170 grader.

Läs mer

5 dagar. Ingredienser v 38. Recept. Hej! Veckans meny: * Bra att ha hemma v 38. Köp gärna med fler matvaror!

5 dagar. Ingredienser v 38. Recept. Hej! Veckans meny: * Bra att ha hemma v 38. Köp gärna med fler matvaror! 5 dagar v 8 Recept Kött/fisk Ca 600 gram torskfilé Ca 500 gram nötfärs pkt chorizo kg kycklingben 5 Potatis/ris/pasta kg potatis, Hej! Välkomna till första veckan med vår nya gästkock Fredrik Jonsson.

Läs mer