Advice. Planera framtiden för hela

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Advice. Planera framtiden för hela"

Transkript

1 Advice 2 En tidning om Private Banking från Swedbank i Luxemburg Nr Fastighetsbyrån i Spanien växer 3 Utökat EU-samarbete mot skattebedrägerier 8 Författaren Caroline Engvall gillar djungeln Planera framtiden för hela Många tycker det är svårt att prata om äktenskapsförord, testamente, arv och generationsskiften. Swedbanks experter avdramatiserar familjejuridiken. Analys: 2011 handlar om tillväxt sid 7

2 Aktuellt Ledare Ekonomin ser bra ut trots oron i Egypten Genom kontorets fönster blickar jag ut över ett vintergrått Luxemburg. Härifrån hanterar vi kunder som har behov av internationella Private Banking-lösningar. Medan vi väntar på att vårsolen snart ska börja värma, kan jag inte undvika att reflektera lite över vad som sker på andra platser i världen just nu. Nyhetsrapporteringen belyser den demokratiseringsprocess som pågår i flera länder i Nordafrika och Mellanöstern. Just nu är det händelserna i Egypten som ligger i fokus, men även i Tunisien, Syrien och Jemen har liknande händelser utspelats. Det är tydligt att flera länder i området står inför en förändring. Den stora frågan är på vilket sätt det sker och vilken väg man kommer att välja framåt. Finansmarknaderna världen över har reagerat avvaktande och vissa aktörer väljer att säkra kapitalet på olika sätt. I Europa är Tyskland återigen lokomotivet som drar ekonomin framåt. Landet och deras starka exportbolag gynnas av en svag euro och vi ser att denna trend kommer bestå den närmaste Oroligheterna i världen gör att vissa aktörer väljer att säkra kapitalet. tiden. USA har förvisso stora budgetunderskott och en statsskuld som ökat kraftigt de senaste åren, men det finns tecken på att ekonomin kan börja ta fart även där. Fastighetspriserna har stabiliserats, arbetslösheten har minskat och en majoritet av de företag som redovisat sina siffror för 2010 har överträffat förväntningarna samtidigt som deras utsikter för detta år är något mer positiva. Trots flera potentiella källor till en negativ utveckling är vårt huvudscenario i dagsläget mer positivt om vi ser på världen ur ett placeringsperspektiv. Vi ser en svensk ekonomi som utvecklas mycket väl och ledande indikatorer tyder på en fortsatt positiv utveckling. Just nu spricker fraktiskt himlen upp och solen tittar fram vi kanske går mot ljusare och varmare tider i alla fall Hans-Christian Ackermann Head of Private Banking Förra året sålde Swedbank Fastighetsbyrå 80 hus i Spanien. Spanienhus lockar allt fler Efterfrågan på bostäder i Spanien ökade i fjol och Swedbank Fastighetsbyrå ökade försäljningen med 200 procent jämfört med året innan. Experterna tror att intresset 200% kommer att stiga lika mycket under Så mycket ökade Fastighetsbyrån sin försäljning under Den stora efterfrågan gör att Swedbank Fastighetsbyrå expanderar på den spanska marknaden. I dagsläget har vi fem franchisekontor och ett kontor i Alicante. Under 2011 räknar vi med att öppna ytterligare fem kontor som täcker in nya attraktiva kustområden, säger Daniel Nilsson, försäljningschef i Spanien. Under 2010 växte vi från 3 till 23 medarbetare och 2011 siktar vi på att vara runt 50 personer vid årets slut. Den trånga sektorn för oss just nu är att hitta duktiga medarbetare. För mig innebär det att jag ägnar en stor del av min tid åt rekrytering. Enligt Daniel Nilsson är det framför allt svenskar som använder sig av Fastighetsbyråns tjänster. De senaste årens skattelättnader, prishöjningarna på den svenska fastighetsmarknaden och en stark krona har gjort svenskarna ännu köpstarkare. Till detta kan läggas att priserna gått ner kraftigt i Spanien, vilket givetvis spär på efterfrågan. Jag tror att vi snart får se en vändning på den spanska marknaden. Priserna är nog ganska nära botten nu och under 2011 tror jag att det blir en flack priskurva, som sedan långsamt ökar de kommande åren. På fem års sikt talar mycket för att det är en trygg investering att köpa bostad i Spanien. Och utöver den eventuella värdeökningen har man ju även kunnat njuta av att bo i ett varmt klimat, säger Daniel Nilsson. Fastighetsbyrån i siffror l Fastighetsbyrån ingår i Swedbank-koncernen och har cirka 1300 medarbetare fördelade på 250 kontor runt om i Sverige. l Under 2010 förmedlade företaget bostadsaffärer till ett försäljningsvärde av 51 miljarder kronor. l Förra året sålde Fastighetsbyrån 80 objekt i Spanien. l Fastighetsbyråns sex Spanien-kontor ligger i Alicante, Albir/ Altea, Marbella, Torrevieja, Palma de Mallorca och Fuengirola. 2

3 Kalendarium Källskatten ökar till 35% Enligt nuvarande direktiv tas en källskatt på 20 procent ut på räntebetalningar som görs av exempelvis en bank i Luxembourg till en privatperson bosatt i ett annat EU-land. Den 1 juli 2011 ökar skattesatsen till 35 procent. Källskatten tas ut när räntan krediteras på kundens konto. Det finns dock undantag från källskatteförfarandet, påpekar Marie-France Klein, compliance officer hos Swedbank S.A. Kunder som är bosatta i ett annat EU-land än Luxemburg kan undantas från källskatt, om kunden förser banken med ett intyg om befrielse från källskatt, säger Marie-France Klein. Intyget ska utfärdas av skattemyndigheterna i det land där personen är bosatt. Ett sådant intyg är giltigt i tre år från och med den dag då det utfärdades. EU-medborgare som är bosatta utanför EU omfattas inte heller av källskatten, under förutsättning att banken får ett dokument som visar personens hemvist, utfärdat av bosättningslandet. Sådana dokument kan vara ett så kallat hemvistintyg, en identitetshandling som utfärdats av myndigheterna i bosättningslandet eller en handling från skattemyndigheterna som styrker att den enskilde är skattskyldig i landet. Sverige är nu Europas tigerekonomi Sagt av finansministern Anders Borg som samtidigt skruvar upp tillväxtprognosen för Sverige. Han bedömer att Sveriges tillväxt blir uppåt 4 procent för Aktuell information till våra kunder Utökat samarbete inom EU mot skattebedrägerier EU:s finansministrar beslutade den 7 december 2010 att anta ett nytt direktiv för administrativt samarbete på beskattningsområdet. Detta kommer bland annat att innebära ett ökat informationsutbyte mellan EU:s medlemsländer. Sådant utbyte kan dels ske på begäran av en skattemyndighet till en annan och dels genom så kallad automatiskt informationsutbyte mellan skattemyndigheter. Direktivet är avsett att träda i kraft den 1 januari 2013 beträffande informationsutbyte på begäran. Skattemyndigheter i EU-länder har redan i dag möjlighet att, om vissa villkor är uppfyllda, begära infomation i specifika ärenden från andra EU-länders skattemyndigheter enligt så kallad dubbelbeskattningsavtal, men genom direktivet säkerställs att samma regelverk gäller mellan alla EU-länder. Automatiskt informationsutbyte mellan skattemyndigheter beträffande vissa typer av inkomster kommer att börja år Sådant informationsutbyte förutsätter att informationen i fråga redan finns hos skattemyndigheten (exempelvis på grund av en skattedeklaration). De inkomster som i ett första steg kommer att omfattas av det automatiska informationsutbytet är inkomst av tjänst, styrelsearvoden, inkomster från vissa typer av försäkringsprodukter, pensioner samt ägande av och inkomster från fastigheter. Hälsningar Swedbank Luxemburg Den luxemburgska källskatten på ränteinkomster ökar. Detta händer under våren 9 mars Sörmlands Sparbank, Nyköping, ägarskiftesplanering 10 mars Private Banking, Skövde, ägarskiftesplanering 17 mars Uppsala, ägarskiftesplanering 22 mars Högsby Sparbank, Mönsterås, ägarskiftesplanering april Luxemburg, ägarskiftesplanering Detta är några av de seminarier och möten som Swedbank arrangerar under våren. Är du intresserad så hör gärna av dig till ditt Swedbankkontor. Hur gick det för Europabörserna under 2010? Skuldkrisen började med att Grekland i april 2010 hamnade i en akut situation och räddades med ett stödpaket. Sedan dess har också Irland tvingats begära stöd för att hantera sina skulder. Investerarnas förtroende för den gemensamma valutan sviktade och den initiala reaktionen var en svagare euro och börsnedgångar, men vad hände sedan? Under 2010 har vi sett den svenska börsen stiga med ungefär 20 procent. Men alla länder har inte haft samma gynnsamma utveckling. Om vi tittar på problemländerna Grekland, Spanien och Portugal så har Atenbörsen tappat 29 procent, medan Madrid och Lissabon har gått ner med knappt 10 procent. Börserna som gått bra, förutom den svenska, är till exempel Oslo (+15%), Frankfurt (+18%) och London (+12%). Frågan Patrik Österblad, Deputy Head of Private Banking Europa som helhet har haft en positiv utveckling under 2010 och ett brett Europaindex har stigit med cirka 10 procent. Investeringar i euroland har således utvecklats väl trots PIGS- krisen. Vad man som investerare med SEK som basvaluta måste ta hänsyn till när man tittar på avkastningen för sin Europafond noterad i EUR är kronförstärkningen. Den som för ett år sedan köpte Black Rock European Focus Fund har i SEK räknat haft en avkastning på 6 procent. I fondvalutan EUR har avkastningen dock varit procent i skrivande stund. Mellanskillnaden kan tillskrivas kronförstärkningen. Ställ din egen fråga till 3

4 Tema Säkra framtiden! Familjejuridikens fallgropar och lösningar Att planera för det oväntade är svårt. Men många människor fick upp ögonen för den snåriga familjejuridiken i samband med arvstvisten efter för-fattaren Stieg Larssons bortgång. Swedbanks experter ger dig råden som säkrar familjens framtid. text Jonas Rehnberg foto Johner Ingen lever för evigt och kärleken kan ta slut. Det låter dystert och därför väljer många att inte skriva testamente eller teckna äktenskapsförord. Men priset kan bli högt, anser Britt-Marie Svensson vid Swedbank Juristbyrå. Vi måste avdramatisera ordet testamente, som påminner om vår dödlighet och i stället se det som någonting som ger trygghet i likhet med att teckna en försäkring, säger hon. Britt-Maries kollega Roland Wallman instämmer. Han menar att det är viktigt att kunna skilja på familjerättsliga avtal (som äktenskapsförord och samboavtal om principerna för hur en värdering ska gå till vid en bodelning) och huruvida man älskar varandra eller inte. Att inte ha avtal om hur bodelningen ska gå till kan i värsta fall, om parterna är oense, leda till utdragna rättsprocesser som kostar pengar och skapar bitterhet. Livskvalitet och i vissa fall livslängd påverkas negativt, säger han. Gifta är enligt lag skyldiga att upplysa varandra om den egna ekonomin. Det konstaterar Swedbanks privatekonom Ylva Yngveson som utvecklar resonemanget: Vare sig man är gift eller sambo är det viktigt att diskutera hur man ska fördela utgifter och ansvar. Det ligger en stor risk i att ha olika ekonomiska beteenden och attityder. När man gifter sig är det lämpligt att ha som regel att skriva äktenskapsförord och låta det som man har med sig in i boet vara enskild egendom och inte bli föremål för bodelning. I händelse av dödsfall ärver man ändå den egendomen (förutsatt att man inte har barn eller bara har gemensamma barn). Ofta ställer sambolagen till med mer trassel än den gör nytta. I dag består 30 procent av hushållen i Sverige av sambopar, en ökning med fem procent på tio år. Sambolagen ger en svagare part ett visst skydd vid separation, men det betyder 4

5 inte att den alltid är rättvis. Den reglerar inte heller vad som ska ske vid dödsfall, vilket många fick upp ögonen för när Millennium-författaren Stieg Larsson avled och hans livskamrat Eva Gabrielsson gick miste om tillgångar som i dag tros vara i miljardklassen. Vi jurister stöter ofta på fall då lagen ställer till mer trassel än den gör nytta. Ett problem är att sambor tror att de automatiskt ärver varandra och därför inte skriver testamenten, säger Britt-Marie Svensson. Teckna ett inbördes testamente och kanske en livförsäkring med förmånstagarförordnande till sambon, råder Roland Wallman. I dagens dynamiska familjer vimlar det inte bara av sambor utan även bonusbarn, den ena partens barn från tidigare äktenskap. Oavsett om föräldrarna är sambor eller gifta har ett särkullbarn alltid rätt att få ut sin arvslott vid förälderns död om det inte finns testamente. När det inte finns några andra bröstarvingar än särkullbarnet, ärver särkullbarnet hela kvarlåtenskapen. Om det finns testamente har särkullbarnet rätt till sin laglott, det vill säga halva arvslotten efter den avlidne. Man kan i testamente ange att särkullbarnet ska ha resterande del av arvslotten när efterlevande maken har dött. Om dödsboets behållning inte motsvarar mer än fyra prisbasbelopp måste dock särkullbarnet vänta med att få ut hela eller delar av sitt arv till dess att den efterlevande maken har dött. Efterlevande make har alltid rätt till ett värde som motsvarar fyra basbelopp. Ett särkullbarn kan avstå från sitt arv, och då behandlas alla bröstarvingar lika. Vill man att den efterlevande maken fritt ska kunna förfoga över all kvarlåtenskap måste testamentet formuleras så att den som överlever den andra övertar kvarlåtenskapen med full äganderätt. Då kan den efterlevande testamentera eller ge bort vad som finns efter den först avlidna Ett annat problem uppstår om sambor satsar olika mycket pengar vid köp av bostad. Den ena parten kanske lägger sparpengarna på det gemensamma boendet, medan den andra satsar på bilar och aktier. Värdet av bostaden delas enligt sambolagen lika vid en separation, medan det övriga förblir enskild egendom, vilket av många uppfattas som orättvist. De som inte tycker att sambolagens omoderna Robin Hood-reglering av en framtida bodelning är rätt lösning väljer ofta att avtala bort bodelningsreglerna. Jag har hittills aldrig sett ett enda tillfälle där sambolagen har skyddat den part den är tänkt att skydda, säger Roland Wallman. RÅDET: Generationsskiftet bör planeras i god tid Många egenföretagare tror att de är odödliga. De som inser att de inte är det bör agera i tid för att säkra familjens trygghet. Text jonas rehnberg Foto futureimagebank Ylva Yngveson Många hushåll är beroende av inkomsterna från ett mindre ägarlett företag. Då är det viktigt att vidta åtgärder som säkrar partnerns eller familjens ekonomiska standard i händelse av ägarens sjukdom eller dödsfall, påpekar Swedbanks privatekonom Ylva Yngveson. De flesta behöver teckna försäkringar som ger dels engångsutbetalningar som täcker skulder och behov av investeringar, dels efterlevandeskydd som ger en stadig inkomstförstärkning. Som egenföretagare kan man även behöva ha försäkringar som underlättar arvsskiftet om till exempel enbart ett av barnen ska ta över företaget. Att förbereda generationsskifte i familjeföretaget så tidigt som möjligt helst redan innan nästa generation har lämnat skötbordet är en god idé, menar Roland Wallman, jurist vid Swedbank Juristbyrå. Se helst till att generationsskiftet sker medan ägaren lever. Gör tydligt i ett testamente hur värderingen av företaget ska gå till, om generationsskiftet inte förberetts under ägarens livstid. Substansvärdering och avkastningsvärdering är två vanliga principer. Värderingen visar förhoppningsvis att familjeföretaget har ett värde även utan den tidigare huvudägaren. Men om inte samtliga arvingar vill driva det vidare gemensamt och i samförstånd kan det uppstå problem. Ett generationsskifte kan annars bli kostsamt för familjen. Aktier i fåmansföretag räcker inte som säkerhet för det banklån som krävs för att lösa ut eventuella arvingar från bolaget. För att skydda arvingars ägande i företaget från framtida bodelningsanspråk från make eller maka vid äktenskapsskillnad rekommenderar Roland Wallman att aktier i fåmansföretag görs till enskild egendom i testamentet. Så kan du styra arvet Det finns goda möjligheter att styra arvet till exempelvis barnbarn eller en ideell organisation. Lösningen kan vara en kapitalförsäkring. Att teckna en kapitalförsäkring kan vara ett sätt att styra arvet till att gynna exempelvis barnbarn eller en ideell organisation, säger Ylva Yngveson, Swedbanks privatekonom. Men den fungerar också som gåva i livstid. I en kapitalförsäkring kan man skriva in vad som ska hända efter viss tid, till exempel tio år, så kallat livsfallsförordnande, och vad som ska hända om man dör innan dess, ett dödsfallsförordnande. Det kan vara olika mottagare i dessa förordnanden och mottagaren behöver inte vara arvsberättigad enligt arvsordningen. Även organisationer kan vara mottagare. Kapitalförsäkring är ett bra sätt att skänka pengar till barnbarnen och samtidigt se till att de inte får tillgång till dem förrän de är mogna att handskas med pengar, säger hon. Läs mer om kapitalförsäkringar på 5

6 Tema Att skiljas utomlands kan bli dyrt Allt fler svenskar väljer att leva utomlands. Men att man är svensk medborgare innebär inte att det är svensk lag som gäller. text Jonas Rehnberg foto istockphoto Alltför många som är på väg utomlands glömmer att ta reda på hur det förhåller sig i det nya hemlandet. Därför missar man i att teckna viktiga avtal. Det anser Roland Wallman, jurist vid Swedbank Fastighetsbyrå i Spanien och Swedbank Juristbyrå i Sverige. Det ställs alldeles för få frågor. De flesta bara kör på och lägger ned mycket tid på praktiska detaljer i samband med flytten, men glömmer det juridiska. Många missar att svenska regler för bodelning upphör att gälla redan efter två år. Då gäller i stället det nya landets bodelningsregler. Tycker man inte om det nya landets regler räcker det inte heller med att flytta. Reglerna gäller för det land där man bodde när äktenskapsskillnaden inleddes, detta ändras först efter att man bott på annan plats i två år. Naturligtvis kan man alltid avtala om vilket lands regler för bodelning som ska gälla i händelse av skilsmässa och bodelning. Du kan välja att avtala om att svensk lag ska gälla om det känns tryggare, säger Roland Wallman. Om man gifter sig utomlands räknas man i princip som gift även i Sverige, eftersom Sverige accepterar de flesta länders officiella vigselpraxis. Man bör dock registrera vigseln för att vara på den säkra sidan. En skilsmässa kan bli knepigare. Bara för att man skiljer sig i Sverige är det inte säkert att man räknas som skild i det land där man en gång gifte sig. Internationell familjerätt Familjerätten är ett område där det skiljer sig mycket mellan olika EU-länder och ännu mer om man går utanför Europa. Sverige garanterar till exempel alla som önskar skilsmässa att den går igenom senast sex månader efter ansökan. På Malta finns däremot På Malta finns inte skilsmässa som lagbegrepp. inte äktenskapsskillnad som begrepp i lagen gifta par ska helt enkelt inte skilja sig, enligt lagstiftaren. Samboförhållanden är ett annat exempel i Sverige åtnjuter sambor ett visst skydd genom lagen, i många EU-länder finns inte begreppet över huvud taget. Den internationella familjerätten regleras av Haagkonventionen och innehåller redskap för att avgöra vad som gäller för personer som på olika sätt har anknytning till flera länder. Den innehåller inte materiella regler om till exempel arv och skilsmässor, utan regler om domars giltighet och verkställighet av domar, om vilken domstol som är behörig att behandla ett ärende och om vilket lands lag som kan eller ska tillämpas. Den omfattar en rad olika frågor på familjerättens område, till exempel äktenskaps ingående, äktenskapets rättsverkningar, möjligheten att ingå äktenskapsförord, äktenskapsskillnad, underhållsfrågor, vårdnadstvister, olovligt bortförande av barn, arv och testamente. Källa: Advokatsamfundet Normalt sett räknas det första äktenskapet som upplöst om man gifter om sig. Problem kan uppstå om man har gemensam egendom kvar i det land där det första äktenskapet ingicks, om detta land inte godkänner skilsmässan. Många katolska länder ser annorlunda på skilsmässa och på Malta finns inte ens begreppet med i lagstiftningen. Tänk dig för innan du gifter dig i ett annat land, råder Roland Wallman. Vid dödsfall utomlands är det medborgarskapet som styr arvsreglerna, inte var man bor. Problem kan emellertid uppstå i händelse av dubbelt medborgarskap. Då avgör var den avlidne anses ha haft sin huvudsakliga tillhörighet. Det finns ofta stora skillnader i till exempel synen på laglott. I Sverige har bröstarvingarna alltid rätt till sin del av arvet, vilket inte är fallet i många andra länder. Hur är det med det svenska sociala skyddsnätet när man flyttar utomlands? Den svenska socialförsäkringen är uppdelad i två delar: bosättningsbaserade skydd och individbaserade. Intjänad pension får man till exempel ut även om man bor utomlands, men bostadsbidrag och barnbidrag får man inte. Pension tjänar man in enligt det lands regler där man bor och den får flyttas med. Men om man flyttar tillbaka till Sverige och är berättigad till garantipension så reduceras beloppet med det antal år som understiger 40 bosättningsår. Ta reda på vilka regler som gäller i det land dit du flyttar, vilka socialförsäkringar som gäller och vilka kompletterande försäkringslösningar som eventuellt är nödvändiga, säger Ylva Yngveson, privatekonom på Swedbank. Inom EU har man som svensk rätt till sjukvård. Många utlandsboende återvänder ändå till Sverige när de blir äldre och vårdbehovet ökar. Det beror oftast på att man vill bli förstådd på sitt eget språk och inte på att det nya landets sjukvård är otillräcklig, säger Roland Wallman. 6

7 Analys 13 oktober handlar om tillväxt Inför 2010 var, med facit i hand, analytikerna/strategerna väl försiktiga med sina prognoser. Många länder växte betydligt snabbare än vad som estimerades vid årets början. Det gäller att hitta vinnaren bland länderna eftersom det finns ett tydligt samband mellan hög tillväxt, stigande vinster och högre börskurser. Sverige var ett sådant land där tillväxtprognoserna inför 2010 låg runt 2 procent medan utfallet sannolikt hamnar över 5 procent. De trender vi ser framför oss är till övervägande delen positiva. Ledande indikatorer ligger på höga nivåer, orderingången ser stark ut, kapacitetsutnyttjandet pekar uppåt och vinsterna stiger. Enligt vår modell är det sysselsättningen och investeringarna som står på tur att stiga. Självfallet finns det som alltid ett antal faror som lurar. Utan att rangordna dessa så finns det risker för att nästa Grekland och Irland kan bli Spanien. Kinas stigande inflation är en annan fara liksom att det kan bli ett bakslag i USA. Men det Diskretionär portföljförvaltning "Bolagen är i god form. De har starka balansräkningar, många är till och med skuldfria." största hotet mot de finansiella marknaderna är kanske att nästan alla är optimister när det gäller Vårt huvudscenario för året är att den amerikanska jobbmarknaden skjuter fart och att tillväxten i USA kommer att överraska positivt. Samtidigt är det troligt att Tyskland fortätter sin positiva trend. Troligtvis kommer lönerna att öka snabbare i landet och den privata konsumtionen får ett lyft. Vi tror att Kina fortsätter att i vanlig ordning öka med cirka 10 procent. Allt detta kommer att gynna den svenska exportindustrin. När vi ser det ur ett företagsperspektiv ser vi att bolagen är i god form. De har starka balansräkningar, många är till och med skuldfria och vi kan därför förvänta oss höjda utdelningar och i vissa fall återköp av aktier. Förmodligen kommer ett flertal bolag att använda den starka finansiella ställningen till att lägga bud på andra bolag. Gör vi en samlad bedömning av det ovan nämnda och lägger till aktievärderingen tror vi på uppgångar mellan procent där Sverige hamnar i det nedre intervallet medan Tyskland och USA kommer att gå något bättre. Bäst tror vi att Ryssland kan gå eftersom vi har en positiv syn på oljepriset. Portfölj 2010 Jämförelseindex 2010 Portfölj jan 2010 Jämförelseindex jan 2010 SAFE* 6,69% 5,80% -0,46% -0,40% BALANCED* 12,05% 10,86% -0,26% -0,48% GROWTH* 16,71% 15,92% -0,65% -0,55% BONDS* 2,80% 0,74% -0,10% -0,33% TREND* 2,56% 20,98% -2,21% -0,62% SELECTION I 11,75% 9,28% 1,23% 1,05% Diskretionär fond förvaltning innebär att portföljförvaltaren fritt växlar mellan olika aktie- och räntefonder efter en given kvot. Selection är Swedbank S.A:s modellportfölj. Utvecklingen visar nettoresultatet efter avgifter. Investering i värdepapper är förenat med risker. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Alla investeringar görs på kundens egen risk. *Sedan början av november 2009 är de diskretionära fondportföljerna omvandlade till fond-i-fonder: Swedbank Lux Fond Safe, Balanced, Growth, Bonds, Trend. Återigen blev det ett bra år för våra diskretionära produkter. Vi var överviktade i aktier i stort sett hela året och vi undvek långa obligationer. Placeringarna i high yields och företagsobligationer fortsatte att ge positiva bidrag till avkastningen. I det första numret av Advice förra året skrev vi att hedgefonder kommer att utvecklas väl under Även på den punkten fick vi rätt och trenden kommer med stor sannolikhet att fortsätta under detta år. Bäst gick det för hedgefonden Emeralt som steg med cirka 15 procent trots ganska låga risker. Fonden har för övrigt fått en bra start i år, upp cirka 4 procent under januari. Tomas Ljungkvist, Senior Asset manager 7

8 5 frågor till Caroline Engvall, författare i Thailand. Jag älskar djungelljudet På ön Koh Lanta i Thailand finner Caroline Engvall inspirationen att skriva om unga som far illa i samhället. I augusti lanseras hennes nya bok Skamfläck. Text Hans Strömberg Varför sökte du dig till Thailand? Jag och min man, som är fotograf och IT-konsult, hade länge drömt om att kunna jobba och bo utomlands och när chansen dök upp för fem år sedan bosatte vi oss på en kulle i djungeln på den lilla ön Koh Lanta i Thailand. Man kan inte vänta på att fånga sådana möjligheter, man vet aldrig hur livet knuffar runt en. Det gäller att passa på! Vad är det bästa med att bo där? Det absolut bästa med platsen är att jag kan skruva ner livstempot några varv. Även om vi jobbar hårt, både i Sverige och i Thailand, så har vi mycket tid över till annat i Koh Lanta. Vi har ingen tv, vilket ger utrymme för många härliga stunder tillsammans, skönt ackompanjerade av djungelljudet på kvällarna. Vad saknar du mest från Sverige? Mamma och pappa. Och de saknar sitt barnbarn. Det är ju förstås lite tråkigt, samtidigt är det bra för barn att se att allt inte fungerar likadant som i trygga Sverige. Gör platsen dig till en bättre författare? Absolut. Man inspireras hela tiden, den är en ständig följeslagare som aldrig tar semester. Och att telefonen inte ringer lika frekvent som hemma i Sverige gör att man blir mer effektiv och får mer sammanhängande skrivtid. Caroline Engvall Ålder: 32 år Familj: Maken Johan och sonen Teddie, 2,5 år. Intressen: Skriva, baka, göra egna födelsedagskort och äta chokladbollssmet. Gjort tidigare: Bland annat Sveriges yngsta chefredaktör med tidningen Frida. Aktuell med: Författare till boken 14 år till salu. Nya boken Skamfläck lanseras i augusti. När kommer din nya bok Skamfläck? Jag har precis avslutat boken och i augusti kommer den att lanseras. Jag brinner för unga som har ett självdestruktivt beteende, det har jag skrivit mycket om tidigare och följer nu upp det i boken Skamfläck. Carolines fem bästa platser i världen Papua Nya Guinea. Ett av få kvarvarande länder där det finns områden där turister aldrig satt sin fot. Vithajsdyk vid Gaansbai i Sydafrika (Kapstaden). En otrolig kick att se dessa mytomspunna djur och lära sig mer om deras miljö. Restaurangerna på stranden Klong Khong, Koh Lanta. Framför allt maten på Bee Bees och Green Chili. Sydney i Australien. Där finns den härliga no worries -mentaliteten. Stockholm. Helt enkelt världens vackraste huvudstad. Ansvarig utgivare: Lars Friberg Kontakt Swedbank S.A: Tel: , Produktion: Redaktörerna i Stockholm AB, Tryck: Dynamo, Luxemburg. Informationen i Advice baseras på källor som Swedbank bedömt som tillförlitliga. Swedbank ansvarar inte för fullständigheten eller riktigheten av uppgifterna i tidningen och inte heller för skada som kan uppkomma till följd av brist däri. Mottagaren av dokumentet rekommenderas att komplettera sitt beslutsunderlag med det material som bedöms nödvändigt. 8

Advice. generationer. kommande. Planera i tid för. gillar Apple. trivs i monaco. Olika länder olika regler Spara till barnen Lämna över företaget

Advice. generationer. kommande. Planera i tid för. gillar Apple. trivs i monaco. Olika länder olika regler Spara till barnen Lämna över företaget Advice 2 En tidning om Private Banking från Swedbank i Luxemburg Nr 1 2009 Swedbanks nya vd gillar Apple 3 är aktier verkligen bäst på lång sikt? 8 pernilla wiberg trivs i monaco Planera i tid för kommande

Läs mer

Advice. Viva España! Aldrig har det varit enklare att köpa bostad i Spanien. Här får du flyttråden.

Advice. Viva España! Aldrig har det varit enklare att köpa bostad i Spanien. Här får du flyttråden. Advice 2 En tidning om Private Banking från Swedbank i Luxemburg Nr 1 2012 Så är skatteläget i Portugal 3 Här finns alla utlandssvenskar 8 lasse Holm skapar musik i Marbella Viva España! Aldrig har det

Läs mer

ökade visserligen långsammare fjärde kvartalet 2010, men både globala och svenska indikatorer pekar på en stark inledning av 2011.

ökade visserligen långsammare fjärde kvartalet 2010, men både globala och svenska indikatorer pekar på en stark inledning av 2011. Premium nyhetsbrev april 2011 Det ekonomiska läget vår analys Banker och fastigheter lågt värderade Efter två starka år har 2011 inletts betydligt blygsammare på den svenska börsen. Trots det ser Swedbanks

Läs mer

ökade visserligen långsammare fjärde kvartalet 2010, men både globala och svenska indikatorer pekar på en stark inledning av 2011.

ökade visserligen långsammare fjärde kvartalet 2010, men både globala och svenska indikatorer pekar på en stark inledning av 2011. Det ekonomiska läget vår analys Banker och fastigheter lågt värderade Efter två starka år har 2011 inletts betydligt blygsammare på den svenska börsen. Trots det ser Swedbanks analytiker positivt på den

Läs mer

Advice. Affären. i hamn. Under de närmaste fem åren kommer 180 000 svenska företag byta ägare. Swedbank hjälper dig att fixa försäljningen.

Advice. Affären. i hamn. Under de närmaste fem åren kommer 180 000 svenska företag byta ägare. Swedbank hjälper dig att fixa försäljningen. Advice 2 En tidning om Private Banking från Swedbank i Luxemburg Nr 2 2010 AktiEANALytiker som prisas igen 4 Dags att köpa hus i SPANiEN 6 hedgefonder ger dig flera fördelar Affären i hamn Under de närmaste

Läs mer

Så gick det för Sverige under krisåret

Så gick det för Sverige under krisåret Så gick det för Sverige under krisåret Det är fortfarande en grå morgon för svensk ekonomi. Efter att krisen var ett faktum i slutet av 2008 låg ett av de tyngsta åren någonsin framför oss. Nu är krisen

Läs mer

Advice. Djuphaven lockar i jakten på ny olja. Fortsatt uppåt under 2010 sid 7. har växtvärk

Advice. Djuphaven lockar i jakten på ny olja. Fortsatt uppåt under 2010 sid 7. har växtvärk Advice 2 En tidning om Private Banking från Swedbank i Luxemburg Nr 1 2010 Ny vd saknar svenska klimatet 3 Fastighetsbyrån har växtvärk 8 dolph lundgrens Oas i Marbella Djuphaven lockar i jakten på ny

Läs mer

Gåva Familjeskydd Äktenskapsförord Arv och testamente. Privata Affärer ger dig på 12 sidor svaren på de viktigaste familjejuridiska frågorna.

Gåva Familjeskydd Äktenskapsförord Arv och testamente. Privata Affärer ger dig på 12 sidor svaren på de viktigaste familjejuridiska frågorna. Privata Affärer ger dig på 12 sidor svaren på de viktigaste familjejuridiska frågorna. Bli proffs på familjejuridik Nästa år försvinner arvs- och gåvoskatterna. Det är den största privatekonomiska nyheten

Läs mer

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser.

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser. Allt viktigare med äktenskapsförord FAMILJEN. Trots att äktenskapen blir allt kortare så ökar inte äktenskapsförorden i samma takt. Varbergs Sparbanks jurist, Frida Ingemarsson ser konsekvenserna. Sidan

Läs mer

Familjejuridik TRYGGARE EKONOMI PÅ ÄLDRE DAR

Familjejuridik TRYGGARE EKONOMI PÅ ÄLDRE DAR Familjejuridik TRYGGARE EKONOMI PÅ ÄLDRE DAR 1 Gilla Din Ekonomi är ett landsomfattande nätverk som startats av myndig heter, orga nisationer och finansiella företag för att samarbeta om folkbildning i

Läs mer

Advice DUBBLA ANSIKTEN. Kinas ekonomi visar

Advice DUBBLA ANSIKTEN. Kinas ekonomi visar Advice 2 En tidning om Private Banking från Swedbank i Luxemburg l Nr 2 2008 ny satsning på ägarplanering 3 Framtiden stavas svensk cleantech 8 stefan holm om os i peking Kinas ekonomi visar DUBBLA ANSIKTEN

Läs mer

Juridiken genom hela livet. påverkar hur ditt och dina anhörigas liv kommer att utveckla sig. Här går vi på 11 sidor igenom det du bör tänka på.

Juridiken genom hela livet. påverkar hur ditt och dina anhörigas liv kommer att utveckla sig. Här går vi på 11 sidor igenom det du bör tänka på. Planera Spara med rätt val Sid37 Foto: Istockphoto 5 checklistor för livets olika skeden Juridiken genom hela livet Juridiken påverkar hur ditt och dina anhörigas liv kommer att utveckla sig. Här går vi

Läs mer

RAPPORT. Ditt barns ekonomiska trygghet

RAPPORT. Ditt barns ekonomiska trygghet RAPPORT Ditt barns ekonomiska trygghet Ditt barns ekonomiska trygghet Juridiska regler och ekonomiska frågor fram till myndighetsdagen. I den här rapporten är det samlat många av de juridiska och ekonomiska

Läs mer

Advice. Kampen om USA. Så påverkas din ekonomi av det amerikanska valet. Analys: Tillväxten framöver blir låg men positiv sid 7

Advice. Kampen om USA. Så påverkas din ekonomi av det amerikanska valet. Analys: Tillväxten framöver blir låg men positiv sid 7 Advice 2 En tidning om Private Banking från Swedbank i Luxemburg Nr 3 2012 Ägarplanering på Costa del sol 3 vd michael Wolf visar vägen 8 anna haag spårar i davos Kampen om USA Så påverkas din ekonomi

Läs mer

Advice. Ett rum med egen utsikt. Fokus: Teamwork på kontoret

Advice. Ett rum med egen utsikt. Fokus: Teamwork på kontoret Advice En tidning från Swedbank i Luxemburg l Nr 1 2014 2 FASTIG HETSBYRÅN ÖPPNAR I PORTUGAL 7 KRISHÄRDAR OROAR MARKNADEN 8 MED ENKEL BILJETT TILL SHANGHAI Ett rum med egen utsikt Frida Ivarsson förverkligade

Läs mer

Advice. Drömträffen! Analys: Hur länge kan vi rida på den perfekta placeringsvågen? sid 7

Advice. Drömträffen! Analys: Hur länge kan vi rida på den perfekta placeringsvågen? sid 7 Advice 3 En tidning om Private Banking från Swedbank i Luxemburg Nr 2 2013 Peter Forsbergs goda gärning 7 råd vid husköp i frankrike 8 victoria silvstedt om placeringar Drömträffen! Golfbanan Los Naranjos

Läs mer

DITT BARNS EKONOMISKA TRYGGHET. Ditt barns ekonomiska trygghet

DITT BARNS EKONOMISKA TRYGGHET. Ditt barns ekonomiska trygghet DITT BARNS EKONOMISKA TRYGGHET Ditt barns ekonomiska trygghet Ditt barns ekonomiska trygghet Juridiska regler och ekonomiska frågor fram till myndighetsdagen I den här broschyren är det samlat många av

Läs mer

TRYGG SOM SAMBO. Trygg som sambo

TRYGG SOM SAMBO. Trygg som sambo TRYGG SOM SAMBO Trygg som sambo Trygg som sambo Juridiska regler som gäller för samboförhållanden och vad som är viktigt att tänka på för att undvika ekonomiska fallgropar. Allt fler lever som sambo och

Läs mer

SKOLANS ORDNINGSMAN. Skatt & Juridik HA KOLL PÅ FAMILJEJURIDIKEN TEMA: NYHETER INOM 3:12-REGLERNA. Entreprenören Anders Abrahamsson

SKOLANS ORDNINGSMAN. Skatt & Juridik HA KOLL PÅ FAMILJEJURIDIKEN TEMA: NYHETER INOM 3:12-REGLERNA. Entreprenören Anders Abrahamsson INPU EN TIDNING FRÅN PWC FÖR FÖRETAGARE 4/2011 TEMA: Skatt & Juridik HA KOLL PÅ FAMILJEJURIDIKEN NYHETER INOM 3:12-REGLERNA Entreprenören Anders Abrahamsson SKOLANS ORDNINGSMAN Familjen Dafgård fixar momsen

Läs mer

Familjerätt KORTFATTAT OM LAGSTIFTNINGEN

Familjerätt KORTFATTAT OM LAGSTIFTNINGEN Familjerätt KORTFATTAT OM LAGSTIFTNINGEN Familjerätt KORTFATTAT OM LAGSTIFTNINGEN 3 I denna serie har även utkommit: y Behandling av personuppgifter y Familjerätt, lättläst y Offentlighetsprincipen och

Läs mer

Private Banking. Så utvecklas börsåret 2012

Private Banking. Så utvecklas börsåret 2012 Så utvecklas börsåret 2012 BÖRSEN. Fjolårets kräftgång gör att börsen kan stiga med mellan 10-20 procent under 2012, förutsatt att två orosmoln lättar. Den bedömningen gör Hannes Bernéus, aktiemäklare

Läs mer

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser.

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser. Klappar sätter fart på tillväxten MAKRO. Hushållen konsumerar som mest i december och det bidrar till ekonomins tillväxt. En snörik jul kan få sporthandeln på fötter. Hushållen måste känna framtidstro

Läs mer

Advice. Ljusare tider! Trots den rådande osäkerheten kan den globala ekonomin komma att växa under 2013. Här är faktorerna som avgör framtiden.

Advice. Ljusare tider! Trots den rådande osäkerheten kan den globala ekonomin komma att växa under 2013. Här är faktorerna som avgör framtiden. Advice 3 en tidning om private banking från i luxemburg Nr 1 2013 Nu blir det dyrare att bo i SpaNieN 7 därför gick portföljerna Så bra 8 fredrik eklund lyckas i New york Ljusare tider! Trots den rådande

Läs mer

Advice. tjärnornas handy man. Fokus: Så ska automatisk rapportering bli verklighet

Advice. tjärnornas handy man. Fokus: Så ska automatisk rapportering bli verklighet Advice En tidning från Swedbank i Luxemburg l Nr 1 2015 3 NYA EU-REGLER: SE ÖVER TESTAMENTET 7 MINUSRÄNTAN EUROPAS BRÄNSLE 8 BUBBLOR ÄR MITT LIV tjärnornas handy man Möt entreprenören Richard Nilsson som

Läs mer

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser.

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser. Aktiemäklaren: Så här går börsen 2013 Betydligt enklare med schablonbeskattat sparande BÖRSEN. En lågt värderad börs och många bolag med starka balansräkningar. Det är några anledningar till varför aktiemäklaren

Läs mer

Spara Låna TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID

Spara Låna TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID Spara Låna TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID 1 Gilla Din Ekonomi är ett landsomfattande nätverk som startats av myndigheter, organisationer och finansiella företag för att samarbeta om folkbildning i ekonomiska

Läs mer

Familjerätt. Information. lagreglerna

Familjerätt. Information. lagreglerna Familjerätt FAMILJERÄTT FAMILJERÄTT FAMILJE RÄTT FAMILJERÄTT FAMILJERÄTT FAMILJERÄTT FAMILJERÄTT FAM ILJERÄTT FAMILJERÄTT FAMILJERÄTT FAMILJERÄTT FAMILJERÄTT FAMILJE RÄTT FAMILJERÄTT FAMILJERÄTT FAMILJERÄTT

Läs mer

Private Banking. Så blir du vinnare när oljepriset fortsätter stiga. Spara rätt när räntan stiger. Här är fritidshusen exklusivast i landet

Private Banking. Så blir du vinnare när oljepriset fortsätter stiga. Spara rätt när räntan stiger. Här är fritidshusen exklusivast i landet Så blir du vinnare när oljepriset fortsätter stiga PLACERINGAR. Är du irriterad på det höga bensinpriset? Tyvärr kommer oljepriset troligen att stiga ännu mer. Samtidigt kan det skapa flera intressanta

Läs mer

Ska jag byta studielån mot bostadslån?

Ska jag byta studielån mot bostadslån? 37 FRÅGA Kan jag placera aktiebolagsvinsten i fonder? Jag driver konsultbolag i aktiebolagsform och har stora vinster i bolaget. Kan jag placera dessa i fonder och efter pensionen fortsätta min verksamhet

Läs mer

PENSIONERA DIG UTOMLANDS. Harald Starke Bästa stället att bo på i Europa

PENSIONERA DIG UTOMLANDS. Harald Starke Bästa stället att bo på i Europa ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Februari 2013 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus I SAMARBETE MED LADDA NER TIDNINGEN (PDF) LÄS TIDNINGEN I DIN IPAD

Läs mer