Advice. Planera framtiden för hela

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Advice. Planera framtiden för hela"

Transkript

1 Advice 2 En tidning om Private Banking från Swedbank i Luxemburg Nr Fastighetsbyrån i Spanien växer 3 Utökat EU-samarbete mot skattebedrägerier 8 Författaren Caroline Engvall gillar djungeln Planera framtiden för hela Många tycker det är svårt att prata om äktenskapsförord, testamente, arv och generationsskiften. Swedbanks experter avdramatiserar familjejuridiken. Analys: 2011 handlar om tillväxt sid 7

2 Aktuellt Ledare Ekonomin ser bra ut trots oron i Egypten Genom kontorets fönster blickar jag ut över ett vintergrått Luxemburg. Härifrån hanterar vi kunder som har behov av internationella Private Banking-lösningar. Medan vi väntar på att vårsolen snart ska börja värma, kan jag inte undvika att reflektera lite över vad som sker på andra platser i världen just nu. Nyhetsrapporteringen belyser den demokratiseringsprocess som pågår i flera länder i Nordafrika och Mellanöstern. Just nu är det händelserna i Egypten som ligger i fokus, men även i Tunisien, Syrien och Jemen har liknande händelser utspelats. Det är tydligt att flera länder i området står inför en förändring. Den stora frågan är på vilket sätt det sker och vilken väg man kommer att välja framåt. Finansmarknaderna världen över har reagerat avvaktande och vissa aktörer väljer att säkra kapitalet på olika sätt. I Europa är Tyskland återigen lokomotivet som drar ekonomin framåt. Landet och deras starka exportbolag gynnas av en svag euro och vi ser att denna trend kommer bestå den närmaste Oroligheterna i världen gör att vissa aktörer väljer att säkra kapitalet. tiden. USA har förvisso stora budgetunderskott och en statsskuld som ökat kraftigt de senaste åren, men det finns tecken på att ekonomin kan börja ta fart även där. Fastighetspriserna har stabiliserats, arbetslösheten har minskat och en majoritet av de företag som redovisat sina siffror för 2010 har överträffat förväntningarna samtidigt som deras utsikter för detta år är något mer positiva. Trots flera potentiella källor till en negativ utveckling är vårt huvudscenario i dagsläget mer positivt om vi ser på världen ur ett placeringsperspektiv. Vi ser en svensk ekonomi som utvecklas mycket väl och ledande indikatorer tyder på en fortsatt positiv utveckling. Just nu spricker fraktiskt himlen upp och solen tittar fram vi kanske går mot ljusare och varmare tider i alla fall Hans-Christian Ackermann Head of Private Banking Förra året sålde Swedbank Fastighetsbyrå 80 hus i Spanien. Spanienhus lockar allt fler Efterfrågan på bostäder i Spanien ökade i fjol och Swedbank Fastighetsbyrå ökade försäljningen med 200 procent jämfört med året innan. Experterna tror att intresset 200% kommer att stiga lika mycket under Så mycket ökade Fastighetsbyrån sin försäljning under Den stora efterfrågan gör att Swedbank Fastighetsbyrå expanderar på den spanska marknaden. I dagsläget har vi fem franchisekontor och ett kontor i Alicante. Under 2011 räknar vi med att öppna ytterligare fem kontor som täcker in nya attraktiva kustområden, säger Daniel Nilsson, försäljningschef i Spanien. Under 2010 växte vi från 3 till 23 medarbetare och 2011 siktar vi på att vara runt 50 personer vid årets slut. Den trånga sektorn för oss just nu är att hitta duktiga medarbetare. För mig innebär det att jag ägnar en stor del av min tid åt rekrytering. Enligt Daniel Nilsson är det framför allt svenskar som använder sig av Fastighetsbyråns tjänster. De senaste årens skattelättnader, prishöjningarna på den svenska fastighetsmarknaden och en stark krona har gjort svenskarna ännu köpstarkare. Till detta kan läggas att priserna gått ner kraftigt i Spanien, vilket givetvis spär på efterfrågan. Jag tror att vi snart får se en vändning på den spanska marknaden. Priserna är nog ganska nära botten nu och under 2011 tror jag att det blir en flack priskurva, som sedan långsamt ökar de kommande åren. På fem års sikt talar mycket för att det är en trygg investering att köpa bostad i Spanien. Och utöver den eventuella värdeökningen har man ju även kunnat njuta av att bo i ett varmt klimat, säger Daniel Nilsson. Fastighetsbyrån i siffror l Fastighetsbyrån ingår i Swedbank-koncernen och har cirka 1300 medarbetare fördelade på 250 kontor runt om i Sverige. l Under 2010 förmedlade företaget bostadsaffärer till ett försäljningsvärde av 51 miljarder kronor. l Förra året sålde Fastighetsbyrån 80 objekt i Spanien. l Fastighetsbyråns sex Spanien-kontor ligger i Alicante, Albir/ Altea, Marbella, Torrevieja, Palma de Mallorca och Fuengirola. 2

3 Kalendarium Källskatten ökar till 35% Enligt nuvarande direktiv tas en källskatt på 20 procent ut på räntebetalningar som görs av exempelvis en bank i Luxembourg till en privatperson bosatt i ett annat EU-land. Den 1 juli 2011 ökar skattesatsen till 35 procent. Källskatten tas ut när räntan krediteras på kundens konto. Det finns dock undantag från källskatteförfarandet, påpekar Marie-France Klein, compliance officer hos Swedbank S.A. Kunder som är bosatta i ett annat EU-land än Luxemburg kan undantas från källskatt, om kunden förser banken med ett intyg om befrielse från källskatt, säger Marie-France Klein. Intyget ska utfärdas av skattemyndigheterna i det land där personen är bosatt. Ett sådant intyg är giltigt i tre år från och med den dag då det utfärdades. EU-medborgare som är bosatta utanför EU omfattas inte heller av källskatten, under förutsättning att banken får ett dokument som visar personens hemvist, utfärdat av bosättningslandet. Sådana dokument kan vara ett så kallat hemvistintyg, en identitetshandling som utfärdats av myndigheterna i bosättningslandet eller en handling från skattemyndigheterna som styrker att den enskilde är skattskyldig i landet. Sverige är nu Europas tigerekonomi Sagt av finansministern Anders Borg som samtidigt skruvar upp tillväxtprognosen för Sverige. Han bedömer att Sveriges tillväxt blir uppåt 4 procent för Aktuell information till våra kunder Utökat samarbete inom EU mot skattebedrägerier EU:s finansministrar beslutade den 7 december 2010 att anta ett nytt direktiv för administrativt samarbete på beskattningsområdet. Detta kommer bland annat att innebära ett ökat informationsutbyte mellan EU:s medlemsländer. Sådant utbyte kan dels ske på begäran av en skattemyndighet till en annan och dels genom så kallad automatiskt informationsutbyte mellan skattemyndigheter. Direktivet är avsett att träda i kraft den 1 januari 2013 beträffande informationsutbyte på begäran. Skattemyndigheter i EU-länder har redan i dag möjlighet att, om vissa villkor är uppfyllda, begära infomation i specifika ärenden från andra EU-länders skattemyndigheter enligt så kallad dubbelbeskattningsavtal, men genom direktivet säkerställs att samma regelverk gäller mellan alla EU-länder. Automatiskt informationsutbyte mellan skattemyndigheter beträffande vissa typer av inkomster kommer att börja år Sådant informationsutbyte förutsätter att informationen i fråga redan finns hos skattemyndigheten (exempelvis på grund av en skattedeklaration). De inkomster som i ett första steg kommer att omfattas av det automatiska informationsutbytet är inkomst av tjänst, styrelsearvoden, inkomster från vissa typer av försäkringsprodukter, pensioner samt ägande av och inkomster från fastigheter. Hälsningar Swedbank Luxemburg Den luxemburgska källskatten på ränteinkomster ökar. Detta händer under våren 9 mars Sörmlands Sparbank, Nyköping, ägarskiftesplanering 10 mars Private Banking, Skövde, ägarskiftesplanering 17 mars Uppsala, ägarskiftesplanering 22 mars Högsby Sparbank, Mönsterås, ägarskiftesplanering april Luxemburg, ägarskiftesplanering Detta är några av de seminarier och möten som Swedbank arrangerar under våren. Är du intresserad så hör gärna av dig till ditt Swedbankkontor. Hur gick det för Europabörserna under 2010? Skuldkrisen började med att Grekland i april 2010 hamnade i en akut situation och räddades med ett stödpaket. Sedan dess har också Irland tvingats begära stöd för att hantera sina skulder. Investerarnas förtroende för den gemensamma valutan sviktade och den initiala reaktionen var en svagare euro och börsnedgångar, men vad hände sedan? Under 2010 har vi sett den svenska börsen stiga med ungefär 20 procent. Men alla länder har inte haft samma gynnsamma utveckling. Om vi tittar på problemländerna Grekland, Spanien och Portugal så har Atenbörsen tappat 29 procent, medan Madrid och Lissabon har gått ner med knappt 10 procent. Börserna som gått bra, förutom den svenska, är till exempel Oslo (+15%), Frankfurt (+18%) och London (+12%). Frågan Patrik Österblad, Deputy Head of Private Banking Europa som helhet har haft en positiv utveckling under 2010 och ett brett Europaindex har stigit med cirka 10 procent. Investeringar i euroland har således utvecklats väl trots PIGS- krisen. Vad man som investerare med SEK som basvaluta måste ta hänsyn till när man tittar på avkastningen för sin Europafond noterad i EUR är kronförstärkningen. Den som för ett år sedan köpte Black Rock European Focus Fund har i SEK räknat haft en avkastning på 6 procent. I fondvalutan EUR har avkastningen dock varit procent i skrivande stund. Mellanskillnaden kan tillskrivas kronförstärkningen. Ställ din egen fråga till 3

4 Tema Säkra framtiden! Familjejuridikens fallgropar och lösningar Att planera för det oväntade är svårt. Men många människor fick upp ögonen för den snåriga familjejuridiken i samband med arvstvisten efter för-fattaren Stieg Larssons bortgång. Swedbanks experter ger dig råden som säkrar familjens framtid. text Jonas Rehnberg foto Johner Ingen lever för evigt och kärleken kan ta slut. Det låter dystert och därför väljer många att inte skriva testamente eller teckna äktenskapsförord. Men priset kan bli högt, anser Britt-Marie Svensson vid Swedbank Juristbyrå. Vi måste avdramatisera ordet testamente, som påminner om vår dödlighet och i stället se det som någonting som ger trygghet i likhet med att teckna en försäkring, säger hon. Britt-Maries kollega Roland Wallman instämmer. Han menar att det är viktigt att kunna skilja på familjerättsliga avtal (som äktenskapsförord och samboavtal om principerna för hur en värdering ska gå till vid en bodelning) och huruvida man älskar varandra eller inte. Att inte ha avtal om hur bodelningen ska gå till kan i värsta fall, om parterna är oense, leda till utdragna rättsprocesser som kostar pengar och skapar bitterhet. Livskvalitet och i vissa fall livslängd påverkas negativt, säger han. Gifta är enligt lag skyldiga att upplysa varandra om den egna ekonomin. Det konstaterar Swedbanks privatekonom Ylva Yngveson som utvecklar resonemanget: Vare sig man är gift eller sambo är det viktigt att diskutera hur man ska fördela utgifter och ansvar. Det ligger en stor risk i att ha olika ekonomiska beteenden och attityder. När man gifter sig är det lämpligt att ha som regel att skriva äktenskapsförord och låta det som man har med sig in i boet vara enskild egendom och inte bli föremål för bodelning. I händelse av dödsfall ärver man ändå den egendomen (förutsatt att man inte har barn eller bara har gemensamma barn). Ofta ställer sambolagen till med mer trassel än den gör nytta. I dag består 30 procent av hushållen i Sverige av sambopar, en ökning med fem procent på tio år. Sambolagen ger en svagare part ett visst skydd vid separation, men det betyder 4

5 inte att den alltid är rättvis. Den reglerar inte heller vad som ska ske vid dödsfall, vilket många fick upp ögonen för när Millennium-författaren Stieg Larsson avled och hans livskamrat Eva Gabrielsson gick miste om tillgångar som i dag tros vara i miljardklassen. Vi jurister stöter ofta på fall då lagen ställer till mer trassel än den gör nytta. Ett problem är att sambor tror att de automatiskt ärver varandra och därför inte skriver testamenten, säger Britt-Marie Svensson. Teckna ett inbördes testamente och kanske en livförsäkring med förmånstagarförordnande till sambon, råder Roland Wallman. I dagens dynamiska familjer vimlar det inte bara av sambor utan även bonusbarn, den ena partens barn från tidigare äktenskap. Oavsett om föräldrarna är sambor eller gifta har ett särkullbarn alltid rätt att få ut sin arvslott vid förälderns död om det inte finns testamente. När det inte finns några andra bröstarvingar än särkullbarnet, ärver särkullbarnet hela kvarlåtenskapen. Om det finns testamente har särkullbarnet rätt till sin laglott, det vill säga halva arvslotten efter den avlidne. Man kan i testamente ange att särkullbarnet ska ha resterande del av arvslotten när efterlevande maken har dött. Om dödsboets behållning inte motsvarar mer än fyra prisbasbelopp måste dock särkullbarnet vänta med att få ut hela eller delar av sitt arv till dess att den efterlevande maken har dött. Efterlevande make har alltid rätt till ett värde som motsvarar fyra basbelopp. Ett särkullbarn kan avstå från sitt arv, och då behandlas alla bröstarvingar lika. Vill man att den efterlevande maken fritt ska kunna förfoga över all kvarlåtenskap måste testamentet formuleras så att den som överlever den andra övertar kvarlåtenskapen med full äganderätt. Då kan den efterlevande testamentera eller ge bort vad som finns efter den först avlidna Ett annat problem uppstår om sambor satsar olika mycket pengar vid köp av bostad. Den ena parten kanske lägger sparpengarna på det gemensamma boendet, medan den andra satsar på bilar och aktier. Värdet av bostaden delas enligt sambolagen lika vid en separation, medan det övriga förblir enskild egendom, vilket av många uppfattas som orättvist. De som inte tycker att sambolagens omoderna Robin Hood-reglering av en framtida bodelning är rätt lösning väljer ofta att avtala bort bodelningsreglerna. Jag har hittills aldrig sett ett enda tillfälle där sambolagen har skyddat den part den är tänkt att skydda, säger Roland Wallman. RÅDET: Generationsskiftet bör planeras i god tid Många egenföretagare tror att de är odödliga. De som inser att de inte är det bör agera i tid för att säkra familjens trygghet. Text jonas rehnberg Foto futureimagebank Ylva Yngveson Många hushåll är beroende av inkomsterna från ett mindre ägarlett företag. Då är det viktigt att vidta åtgärder som säkrar partnerns eller familjens ekonomiska standard i händelse av ägarens sjukdom eller dödsfall, påpekar Swedbanks privatekonom Ylva Yngveson. De flesta behöver teckna försäkringar som ger dels engångsutbetalningar som täcker skulder och behov av investeringar, dels efterlevandeskydd som ger en stadig inkomstförstärkning. Som egenföretagare kan man även behöva ha försäkringar som underlättar arvsskiftet om till exempel enbart ett av barnen ska ta över företaget. Att förbereda generationsskifte i familjeföretaget så tidigt som möjligt helst redan innan nästa generation har lämnat skötbordet är en god idé, menar Roland Wallman, jurist vid Swedbank Juristbyrå. Se helst till att generationsskiftet sker medan ägaren lever. Gör tydligt i ett testamente hur värderingen av företaget ska gå till, om generationsskiftet inte förberetts under ägarens livstid. Substansvärdering och avkastningsvärdering är två vanliga principer. Värderingen visar förhoppningsvis att familjeföretaget har ett värde även utan den tidigare huvudägaren. Men om inte samtliga arvingar vill driva det vidare gemensamt och i samförstånd kan det uppstå problem. Ett generationsskifte kan annars bli kostsamt för familjen. Aktier i fåmansföretag räcker inte som säkerhet för det banklån som krävs för att lösa ut eventuella arvingar från bolaget. För att skydda arvingars ägande i företaget från framtida bodelningsanspråk från make eller maka vid äktenskapsskillnad rekommenderar Roland Wallman att aktier i fåmansföretag görs till enskild egendom i testamentet. Så kan du styra arvet Det finns goda möjligheter att styra arvet till exempelvis barnbarn eller en ideell organisation. Lösningen kan vara en kapitalförsäkring. Att teckna en kapitalförsäkring kan vara ett sätt att styra arvet till att gynna exempelvis barnbarn eller en ideell organisation, säger Ylva Yngveson, Swedbanks privatekonom. Men den fungerar också som gåva i livstid. I en kapitalförsäkring kan man skriva in vad som ska hända efter viss tid, till exempel tio år, så kallat livsfallsförordnande, och vad som ska hända om man dör innan dess, ett dödsfallsförordnande. Det kan vara olika mottagare i dessa förordnanden och mottagaren behöver inte vara arvsberättigad enligt arvsordningen. Även organisationer kan vara mottagare. Kapitalförsäkring är ett bra sätt att skänka pengar till barnbarnen och samtidigt se till att de inte får tillgång till dem förrän de är mogna att handskas med pengar, säger hon. Läs mer om kapitalförsäkringar på 5

6 Tema Att skiljas utomlands kan bli dyrt Allt fler svenskar väljer att leva utomlands. Men att man är svensk medborgare innebär inte att det är svensk lag som gäller. text Jonas Rehnberg foto istockphoto Alltför många som är på väg utomlands glömmer att ta reda på hur det förhåller sig i det nya hemlandet. Därför missar man i att teckna viktiga avtal. Det anser Roland Wallman, jurist vid Swedbank Fastighetsbyrå i Spanien och Swedbank Juristbyrå i Sverige. Det ställs alldeles för få frågor. De flesta bara kör på och lägger ned mycket tid på praktiska detaljer i samband med flytten, men glömmer det juridiska. Många missar att svenska regler för bodelning upphör att gälla redan efter två år. Då gäller i stället det nya landets bodelningsregler. Tycker man inte om det nya landets regler räcker det inte heller med att flytta. Reglerna gäller för det land där man bodde när äktenskapsskillnaden inleddes, detta ändras först efter att man bott på annan plats i två år. Naturligtvis kan man alltid avtala om vilket lands regler för bodelning som ska gälla i händelse av skilsmässa och bodelning. Du kan välja att avtala om att svensk lag ska gälla om det känns tryggare, säger Roland Wallman. Om man gifter sig utomlands räknas man i princip som gift även i Sverige, eftersom Sverige accepterar de flesta länders officiella vigselpraxis. Man bör dock registrera vigseln för att vara på den säkra sidan. En skilsmässa kan bli knepigare. Bara för att man skiljer sig i Sverige är det inte säkert att man räknas som skild i det land där man en gång gifte sig. Internationell familjerätt Familjerätten är ett område där det skiljer sig mycket mellan olika EU-länder och ännu mer om man går utanför Europa. Sverige garanterar till exempel alla som önskar skilsmässa att den går igenom senast sex månader efter ansökan. På Malta finns däremot På Malta finns inte skilsmässa som lagbegrepp. inte äktenskapsskillnad som begrepp i lagen gifta par ska helt enkelt inte skilja sig, enligt lagstiftaren. Samboförhållanden är ett annat exempel i Sverige åtnjuter sambor ett visst skydd genom lagen, i många EU-länder finns inte begreppet över huvud taget. Den internationella familjerätten regleras av Haagkonventionen och innehåller redskap för att avgöra vad som gäller för personer som på olika sätt har anknytning till flera länder. Den innehåller inte materiella regler om till exempel arv och skilsmässor, utan regler om domars giltighet och verkställighet av domar, om vilken domstol som är behörig att behandla ett ärende och om vilket lands lag som kan eller ska tillämpas. Den omfattar en rad olika frågor på familjerättens område, till exempel äktenskaps ingående, äktenskapets rättsverkningar, möjligheten att ingå äktenskapsförord, äktenskapsskillnad, underhållsfrågor, vårdnadstvister, olovligt bortförande av barn, arv och testamente. Källa: Advokatsamfundet Normalt sett räknas det första äktenskapet som upplöst om man gifter om sig. Problem kan uppstå om man har gemensam egendom kvar i det land där det första äktenskapet ingicks, om detta land inte godkänner skilsmässan. Många katolska länder ser annorlunda på skilsmässa och på Malta finns inte ens begreppet med i lagstiftningen. Tänk dig för innan du gifter dig i ett annat land, råder Roland Wallman. Vid dödsfall utomlands är det medborgarskapet som styr arvsreglerna, inte var man bor. Problem kan emellertid uppstå i händelse av dubbelt medborgarskap. Då avgör var den avlidne anses ha haft sin huvudsakliga tillhörighet. Det finns ofta stora skillnader i till exempel synen på laglott. I Sverige har bröstarvingarna alltid rätt till sin del av arvet, vilket inte är fallet i många andra länder. Hur är det med det svenska sociala skyddsnätet när man flyttar utomlands? Den svenska socialförsäkringen är uppdelad i två delar: bosättningsbaserade skydd och individbaserade. Intjänad pension får man till exempel ut även om man bor utomlands, men bostadsbidrag och barnbidrag får man inte. Pension tjänar man in enligt det lands regler där man bor och den får flyttas med. Men om man flyttar tillbaka till Sverige och är berättigad till garantipension så reduceras beloppet med det antal år som understiger 40 bosättningsår. Ta reda på vilka regler som gäller i det land dit du flyttar, vilka socialförsäkringar som gäller och vilka kompletterande försäkringslösningar som eventuellt är nödvändiga, säger Ylva Yngveson, privatekonom på Swedbank. Inom EU har man som svensk rätt till sjukvård. Många utlandsboende återvänder ändå till Sverige när de blir äldre och vårdbehovet ökar. Det beror oftast på att man vill bli förstådd på sitt eget språk och inte på att det nya landets sjukvård är otillräcklig, säger Roland Wallman. 6

7 Analys 13 oktober handlar om tillväxt Inför 2010 var, med facit i hand, analytikerna/strategerna väl försiktiga med sina prognoser. Många länder växte betydligt snabbare än vad som estimerades vid årets början. Det gäller att hitta vinnaren bland länderna eftersom det finns ett tydligt samband mellan hög tillväxt, stigande vinster och högre börskurser. Sverige var ett sådant land där tillväxtprognoserna inför 2010 låg runt 2 procent medan utfallet sannolikt hamnar över 5 procent. De trender vi ser framför oss är till övervägande delen positiva. Ledande indikatorer ligger på höga nivåer, orderingången ser stark ut, kapacitetsutnyttjandet pekar uppåt och vinsterna stiger. Enligt vår modell är det sysselsättningen och investeringarna som står på tur att stiga. Självfallet finns det som alltid ett antal faror som lurar. Utan att rangordna dessa så finns det risker för att nästa Grekland och Irland kan bli Spanien. Kinas stigande inflation är en annan fara liksom att det kan bli ett bakslag i USA. Men det Diskretionär portföljförvaltning "Bolagen är i god form. De har starka balansräkningar, många är till och med skuldfria." största hotet mot de finansiella marknaderna är kanske att nästan alla är optimister när det gäller Vårt huvudscenario för året är att den amerikanska jobbmarknaden skjuter fart och att tillväxten i USA kommer att överraska positivt. Samtidigt är det troligt att Tyskland fortätter sin positiva trend. Troligtvis kommer lönerna att öka snabbare i landet och den privata konsumtionen får ett lyft. Vi tror att Kina fortsätter att i vanlig ordning öka med cirka 10 procent. Allt detta kommer att gynna den svenska exportindustrin. När vi ser det ur ett företagsperspektiv ser vi att bolagen är i god form. De har starka balansräkningar, många är till och med skuldfria och vi kan därför förvänta oss höjda utdelningar och i vissa fall återköp av aktier. Förmodligen kommer ett flertal bolag att använda den starka finansiella ställningen till att lägga bud på andra bolag. Gör vi en samlad bedömning av det ovan nämnda och lägger till aktievärderingen tror vi på uppgångar mellan procent där Sverige hamnar i det nedre intervallet medan Tyskland och USA kommer att gå något bättre. Bäst tror vi att Ryssland kan gå eftersom vi har en positiv syn på oljepriset. Portfölj 2010 Jämförelseindex 2010 Portfölj jan 2010 Jämförelseindex jan 2010 SAFE* 6,69% 5,80% -0,46% -0,40% BALANCED* 12,05% 10,86% -0,26% -0,48% GROWTH* 16,71% 15,92% -0,65% -0,55% BONDS* 2,80% 0,74% -0,10% -0,33% TREND* 2,56% 20,98% -2,21% -0,62% SELECTION I 11,75% 9,28% 1,23% 1,05% Diskretionär fond förvaltning innebär att portföljförvaltaren fritt växlar mellan olika aktie- och räntefonder efter en given kvot. Selection är Swedbank S.A:s modellportfölj. Utvecklingen visar nettoresultatet efter avgifter. Investering i värdepapper är förenat med risker. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Alla investeringar görs på kundens egen risk. *Sedan början av november 2009 är de diskretionära fondportföljerna omvandlade till fond-i-fonder: Swedbank Lux Fond Safe, Balanced, Growth, Bonds, Trend. Återigen blev det ett bra år för våra diskretionära produkter. Vi var överviktade i aktier i stort sett hela året och vi undvek långa obligationer. Placeringarna i high yields och företagsobligationer fortsatte att ge positiva bidrag till avkastningen. I det första numret av Advice förra året skrev vi att hedgefonder kommer att utvecklas väl under Även på den punkten fick vi rätt och trenden kommer med stor sannolikhet att fortsätta under detta år. Bäst gick det för hedgefonden Emeralt som steg med cirka 15 procent trots ganska låga risker. Fonden har för övrigt fått en bra start i år, upp cirka 4 procent under januari. Tomas Ljungkvist, Senior Asset manager 7

8 5 frågor till Caroline Engvall, författare i Thailand. Jag älskar djungelljudet På ön Koh Lanta i Thailand finner Caroline Engvall inspirationen att skriva om unga som far illa i samhället. I augusti lanseras hennes nya bok Skamfläck. Text Hans Strömberg Varför sökte du dig till Thailand? Jag och min man, som är fotograf och IT-konsult, hade länge drömt om att kunna jobba och bo utomlands och när chansen dök upp för fem år sedan bosatte vi oss på en kulle i djungeln på den lilla ön Koh Lanta i Thailand. Man kan inte vänta på att fånga sådana möjligheter, man vet aldrig hur livet knuffar runt en. Det gäller att passa på! Vad är det bästa med att bo där? Det absolut bästa med platsen är att jag kan skruva ner livstempot några varv. Även om vi jobbar hårt, både i Sverige och i Thailand, så har vi mycket tid över till annat i Koh Lanta. Vi har ingen tv, vilket ger utrymme för många härliga stunder tillsammans, skönt ackompanjerade av djungelljudet på kvällarna. Vad saknar du mest från Sverige? Mamma och pappa. Och de saknar sitt barnbarn. Det är ju förstås lite tråkigt, samtidigt är det bra för barn att se att allt inte fungerar likadant som i trygga Sverige. Gör platsen dig till en bättre författare? Absolut. Man inspireras hela tiden, den är en ständig följeslagare som aldrig tar semester. Och att telefonen inte ringer lika frekvent som hemma i Sverige gör att man blir mer effektiv och får mer sammanhängande skrivtid. Caroline Engvall Ålder: 32 år Familj: Maken Johan och sonen Teddie, 2,5 år. Intressen: Skriva, baka, göra egna födelsedagskort och äta chokladbollssmet. Gjort tidigare: Bland annat Sveriges yngsta chefredaktör med tidningen Frida. Aktuell med: Författare till boken 14 år till salu. Nya boken Skamfläck lanseras i augusti. När kommer din nya bok Skamfläck? Jag har precis avslutat boken och i augusti kommer den att lanseras. Jag brinner för unga som har ett självdestruktivt beteende, det har jag skrivit mycket om tidigare och följer nu upp det i boken Skamfläck. Carolines fem bästa platser i världen Papua Nya Guinea. Ett av få kvarvarande länder där det finns områden där turister aldrig satt sin fot. Vithajsdyk vid Gaansbai i Sydafrika (Kapstaden). En otrolig kick att se dessa mytomspunna djur och lära sig mer om deras miljö. Restaurangerna på stranden Klong Khong, Koh Lanta. Framför allt maten på Bee Bees och Green Chili. Sydney i Australien. Där finns den härliga no worries -mentaliteten. Stockholm. Helt enkelt världens vackraste huvudstad. Ansvarig utgivare: Lars Friberg Kontakt Swedbank S.A: Tel: , Produktion: Redaktörerna i Stockholm AB, Tryck: Dynamo, Luxemburg. Informationen i Advice baseras på källor som Swedbank bedömt som tillförlitliga. Swedbank ansvarar inte för fullständigheten eller riktigheten av uppgifterna i tidningen och inte heller för skada som kan uppkomma till följd av brist däri. Mottagaren av dokumentet rekommenderas att komplettera sitt beslutsunderlag med det material som bedöms nödvändigt. 8

Arv Kortfattat om lagstiftningen

Arv Kortfattat om lagstiftningen Arv Kortfattat om lagstiftningen Producerad av Justitiedepartementet Foto: Justitiedepartementet, tryck: Elanders, 2015 Bouppteckning När en person dör måste en förteckning över den avlidnes tillgångar

Läs mer

Arv. kortfattad information om ärvdabalken

Arv. kortfattad information om ärvdabalken Arv kortfattad information om ärvdabalken Ärvdabalken innehåller regler om bland annat bouppteckning, arv och testamente. Hela ärvdabalken hittar du i Svensk författningssamling SFS 1958:637. Den finns

Läs mer

Ett dokument för livet. Vad händer om inget testamente finns? Ske din vilja. Hur skriver man ett testamente? Hur ändrar man ett testamente?

Ett dokument för livet. Vad händer om inget testamente finns? Ske din vilja. Hur skriver man ett testamente? Hur ändrar man ett testamente? Ske Din vilja! t v å t r e f e m s e x s j u å t t a n i o e l v a Ett dokument för livet Vad händer om inget testamente finns? Ske din vilja Hur skriver man ett testamente? Hur ändrar man ett testamente?

Läs mer

Om arv och testamente, framtiden och djuren.

Om arv och testamente, framtiden och djuren. Om arv och testamente, framtiden och djuren. Vad händer om du inte har skrivit ett testamente? Finns det inget testamente vid din bortgång kommer dina tillgångar att fördelas enligt lagen och följa den

Läs mer

JURIDIK OCH FAMILJ. FAMILJEN OCH FÖRETAGET För dig som driver företag och har familj

JURIDIK OCH FAMILJ. FAMILJEN OCH FÖRETAGET För dig som driver företag och har familj JURIDIK OCH FAMILJ FAMILJEN OCH FÖRETAGET För dig som driver företag och har familj VI VET ATT DET ÄR LÄTT ATT SKJUTA UPP BESLUT SOM GÄLLER AVTAL INOM FAMILJEN Så här ser det ut i Sverige 68 % av de tillfrågade

Läs mer

I slutet av 80-talet genomfördes stora förändringar av familjerättslagstiftningen.

I slutet av 80-talet genomfördes stora förändringar av familjerättslagstiftningen. 1 I slutet av 80-talet genomfördes stora förändringar av familjerättslagstiftningen. Då fick makar med gemensamma barn arvsrätt efter varandra och begreppet särkullbarn infördes. Att man behövde en särskild

Läs mer

Arvsrättsliga regler i Sverige

Arvsrättsliga regler i Sverige 1 Arvsrättsliga regler i Sverige Advokat Thorulf Arwidson September 2017 Denna text är avsedd att ge en överblick över de nuvarande svenska reglerna om arv. Den är skriven för den som tidigare inte har

Läs mer

Mitt testamente till de äldre

Mitt testamente till de äldre Mitt testamente till de äldre Blomsterfondens testamentshjälp BLOMSTER FONDEN Blomsterfonden är min familj. Genom en gåva kan jag hjälpa andra människor att komma in i samma trygga gemenskap. Willem Schaper

Läs mer

Sambor och deras gemensamma hem

Sambor och deras gemensamma hem Sambor och deras gemensamma hem kortfattad information om sambolagen Sambolagen Sambolagen innehåller bestämmelser om delning av gemensam bostad och bohag när ett samboförhållande upphör. Lagen definierar

Läs mer

Kärlek och pengar - känsligt ämne för svenskar

Kärlek och pengar - känsligt ämne för svenskar Pressmeddelande 2015-06-29 Kärlek och pengar - känsligt ämne för svenskar Varje år gifter sin omkring 50 000 svenska par och nästan hälften av alla bröllop sker under sommarmånaderna. Men hur står det

Läs mer

Gift, sambo eller särbo?

Gift, sambo eller särbo? Familjens juridik Gift, sambo eller särbo? Gift ett helt paket av regler; giftorätt, underhållsskyldighet, ofta arvsrätt. Sambo giftorätt i gemensam bostad och bohag som köpts för gemensamt bruk, ingen

Läs mer

Om att bevaka den enskildes rätt i dödsbo

Om att bevaka den enskildes rätt i dödsbo Om att bevaka den enskildes rätt i dödsbo 2 ATT BEVAKA RÄTT I DÖDSBO Uppgiften att bevaka rätt i dödsbo kan uppkomma om en person som har en god man eller förvaltare har del i ett dödsbo och det i den

Läs mer

Om att bevaka underåriga barns rätt i dödsbo

Om att bevaka underåriga barns rätt i dödsbo Om att bevaka underåriga barns rätt i dödsbo 2 ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDENS TILLSYN Överförmyndarnämnden har enligt lag till uppgift att utöva tillsyn över bland annat förmyndares och gode mäns verksamhet. När

Läs mer

LIVETS STIG BÄR FRAMÅT Broschyr om testamenten

LIVETS STIG BÄR FRAMÅT Broschyr om testamenten LIVETS STIG BÄR FRAMÅT Broschyr om testamenten Varför forskar man om diabetes? Typ 1 -diabetes (juvenil diabetes) är vanligare i Finland än i något annat land i världen. Varje år får omkring 600 barn i

Läs mer

Familjerätt Ekonomiska frågor. Docent Margareta Brattström

Familjerätt Ekonomiska frågor. Docent Margareta Brattström Familjerätt Ekonomiska frågor Docent Margareta Brattström Disposition Verkningar av äktenskap respektive samboende Företrädare för den som saknar egen rättshandlingsförmåga Sambo eller gift? Spelar det

Läs mer

8. Att åldras i Sverige

8. Att åldras i Sverige Foto: Colourbox 8. Att åldras i Sverige Innehåll Åldrande Pensioner Äldreomsorg Begravning Arvsrätt Göteborgs Stad och Länsstyrelsen Västra Götalands län Om Sverige 167 Åldrande Människor lever länge i

Läs mer

Bli inte blåst på kontraktet

Bli inte blåst på kontraktet Bli inte blåst på kontraktet 41 Maken dör, sambon vill separera eller frun vägrar flytta. Vem får kontraktet? Hur skyddar man sig? Hem & Hyra har svaren. Ibland girar livet åt oväntat håll. Döden Huvudregeln

Läs mer

En handledning om att skriva testamente Med tanke på framtiden

En handledning om att skriva testamente Med tanke på framtiden En handledning om att skriva testamente Med tanke på framtiden Förord Kära IOGT-NTO-vän Det här är en handledning om att skriva testamente. Vår förhoppning är att du finner information som du har nytta

Läs mer

Ditt arv kan rädda liv i generationer.

Ditt arv kan rädda liv i generationer. Länge leve livet. Ditt arv kan rädda liv i generationer. Foto: Anna Kern, Johnér En vacker givartradition. Varje år tar vi emot gåvor från människor som skrivit in Röda Korset i sina testamenten. Det är

Läs mer

HSB INFORMERAR. Vem äger bostadsrätten? OM LAGAR OCH FÖRORDNINGAR

HSB INFORMERAR. Vem äger bostadsrätten? OM LAGAR OCH FÖRORDNINGAR HSB INFORMERAR Vem äger bostadsrätten? OM LAGAR OCH FÖRORDNINGAR Makar och sammanboende Om Du och Din make eller sambo tillsammans förvärvar en bostadsrätt, äger Ni den gemensamt. Din andel i bostadsrätten

Läs mer

Att ge vidare. Information om att skriva testamente

Att ge vidare. Information om att skriva testamente Att ge vidare Information om att skriva testamente FOTO: BÖRJE ALMQVIST Den sista viljan Rubriken är dubbeltydlig. Att tvingas utstå krig, flykt och svält är det sista många människor vill vara med om.

Läs mer

Äktenskapsrätt. Arvsfrågor. Arvs- och gåvoskatt. Skillnader i Svensk och Fransk arvsrätt. Vilka val kan man göra. EU förordningen

Äktenskapsrätt. Arvsfrågor. Arvs- och gåvoskatt. Skillnader i Svensk och Fransk arvsrätt. Vilka val kan man göra. EU förordningen 22 april 2016 Arvsfrågor EU förordningen Skillnader i Svensk och Fransk arvsrätt Vilka val kan man göra Äktenskapsrätt Vilket lands lag gäller Olika avtalsmöjligheter Arvs- och gåvoskatt Dubbelbeskattningsavtal

Läs mer

Kärlek och sunt bondförnuft

Kärlek och sunt bondförnuft Kärlek och sunt bondförnuft Att gifta sig med ett lantbruk Sambor 4 Gemensam ekonomi 5 Stora skulder 6 Arv 9 Äktenskap 10 Enskild egendom 13 Äktenskapsförord 14 Särkullbarn 17 Arbetslöshet 18 Föräldrapenning

Läs mer

Kärlek och pengar - känsligt ämne för svenskar

Kärlek och pengar - känsligt ämne för svenskar Pressmeddelande 2015-06-29 Kärlek och pengar - känsligt ämne för svenskar Varje år gifter sig omkring 50 000 svenska par och nästan hälften av alla bröllop sker under sommarmånaderna. Men hur står det

Läs mer

Din sista vilja kan ge andra möjlighet att uttrycka sin. Civil Rights Defenders om hur du skriver testamente

Din sista vilja kan ge andra möjlighet att uttrycka sin. Civil Rights Defenders om hur du skriver testamente Din sista vilja kan ge andra möjlighet att uttrycka sin Civil Rights Defenders om hur du skriver testamente På många håll i världen riskerar människor livet för att kunna uttrycka sin vilja I många länder

Läs mer

Familjerätt Lättläst information om lagar som gäller för familjer i Sverige En lättläst sammanfattning av Justitiedepartementets broschyr Familjerätt

Familjerätt Lättläst information om lagar som gäller för familjer i Sverige En lättläst sammanfattning av Justitiedepartementets broschyr Familjerätt Familjerätt Lättläst information om lagar som gäller för familjer i Sverige En lättläst sammanfattning av Justitiedepartementets broschyr Familjerätt Den här broschyren har tagits fram av Justitiedepartementet.

Läs mer

Familjerätt Lättläst information om lagar som gäller för familjer i Sverige En lättläst sammanfattning av Justitiedepartementets broschyr Familjerätt

Familjerätt Lättläst information om lagar som gäller för familjer i Sverige En lättläst sammanfattning av Justitiedepartementets broschyr Familjerätt Familjerätt Lättläst information om lagar som gäller för familjer i Sverige En lättläst sammanfattning av Justitiedepartementets broschyr Familjerätt Den här broschyren har tagits fram av Justitiedepartementet.

Läs mer

Dina pengar och din ekonomi!

Dina pengar och din ekonomi! Dina pengar och din ekonomi! Ylva Yngveson, Hushållens konsumtion per invånare Förändring de senaste 40 åren. Inflationen är borträknad Min pappa säger att min mamma är medvetslös när hon handlar kläder!

Läs mer

Tellus lämnar rådgivning när det gäller vilka skatteregler som gäller för. Samt hur de skall deklareras och eventuellt beskattas i Sverige.

Tellus lämnar rådgivning när det gäller vilka skatteregler som gäller för. Samt hur de skall deklareras och eventuellt beskattas i Sverige. 1 2 Tellus lämnar rådgivning när det gäller vilka skatteregler som gäller för försäkringar, oavsett om de är pensionsförsäkringar eller kapitalförsäkringar. Samt hur de skall deklareras och eventuellt

Läs mer

Marianne Bergström > Mats Ekström Jonas Sjulgärd > Elisabeth Sjöden. Rätt skatt päarv & gäva

Marianne Bergström > Mats Ekström Jonas Sjulgärd > Elisabeth Sjöden. Rätt skatt päarv & gäva Marianne Bergström > Mats Ekström Jonas Sjulgärd > Elisabeth Sjöden Rätt skatt päarv & gäva InnehäHsforteckning INNEHÄLLSFÖRTECKNING 1 MAKARS EGENDOM 13 1.1 Inledning 13 1.1.1 Partnerskap 13 1.1.2 Samäganderätt

Läs mer

Foto: Sofia Denzler. Låt din sista vilja leva vidare Att testamentera till Erikshjälpen

Foto: Sofia Denzler. Låt din sista vilja leva vidare Att testamentera till Erikshjälpen Foto: Sofia Denzler Låt din sista vilja leva vidare Att testamentera till Erikshjälpen Foto: Åsa Dahlgren Ett barns dröm är dyrbar Ett barns dröm är vacker En längtan till något nytt, något mer Ett barns

Läs mer

Testamentesguiden. En guide för dig om hur man kan skriva testamente.

Testamentesguiden. En guide för dig om hur man kan skriva testamente. Testamentesguiden En guide för dig om hur man kan skriva testamente. Vid upprättande av ett testamente kommer det ofta upp frågor, både mer allmänna, men också om hur man förordnar CancerRehabFonden som

Läs mer

Får mor göra vad hon vill med fars arv?

Får mor göra vad hon vill med fars arv? Arvsrätt - svara på tidningsfrågor. Fråga 1. I min frus och mitt ömsesidiga testamente stadgas att den efterlevande skall ärva den först bortgångna med äganderätt. Innebär detta att den efterlevande har

Läs mer

a) Vad ger du för råd till Bertil angående egendomen som Stella ägde? (4p)

a) Vad ger du för råd till Bertil angående egendomen som Stella ägde? (4p) Fråga 1 Stella och Bertil träffades under gymnasietiden. De blev förälskade i varandra och flyttade ihop efter gymnasiet till en hyreslägenhet i centrala Stockholm. Stella och Bertil levde lyckliga i många

Läs mer

Vem äger bostadsrätten? om lagar och förordningar

Vem äger bostadsrätten? om lagar och förordningar Vem äger bostadsrätten? om lagar och förordningar Din bostadsrätt En bostadsrättslägenhet övergår till ny bostadsrättshavare på flera olika sätt. Det vanligaste är genom köp. Andra exempel är gåva, bodelning

Läs mer

DITT AVTRYCK I VÄRLDEN. Om att testamentera till Hoppets Stjärna

DITT AVTRYCK I VÄRLDEN. Om att testamentera till Hoppets Stjärna DITT AVTRYCK I VÄRLDEN Om att testamentera till Hoppets Stjärna Ditt avtryck i världen Det vi gör i våra liv lämnar ett avtryck. För de flesta av oss handlar det kanske inte om historiska saker som nobelpris

Läs mer

Information från överförmyndaren

Information från överförmyndaren FLENS KOMMUN Information från överförmyndaren om bouppteckning, arvsskifte och bodelning 2014-12-09 Innehåll Information om bouppteckning, arvsskifte och bodelning... 2 Bouppteckning... 2 Dödsbo... 2 Bodelning

Läs mer

BOSTADSKÖP & FAMILJEJURIDIK

BOSTADSKÖP & FAMILJEJURIDIK BOSTADSKÖP & FAMILJEJURIDIK KÖP AV FAST EGENDOM MARKOMRÅDEN MED ELLER UTAN TILLHÖRANDE BYGGNADER FÖRE KÖPET SÄLJARENS ANSVAR - UPPLYSNINGSPLIKT Säljaren har en upplysningsplikt och måste informera köparen

Läs mer

Familjejuridik TRYGGARE EKONOMI PÅ ÄLDRE DAR

Familjejuridik TRYGGARE EKONOMI PÅ ÄLDRE DAR Familjejuridik TRYGGARE EKONOMI PÅ ÄLDRE DAR 1 Gilla Din Ekonomi är ett landsomfattande nätverk som startats av myndig heter, orga nisationer och finansiella företag för att samarbeta om folkbildning i

Läs mer

Susanne Eliasson, privatekonomisk analytiker, SEB

Susanne Eliasson, privatekonomisk analytiker, SEB Familjejuridik 1 Gilla Din Ekonomi är ett landsomfattande nätverk som startats av myndig heter, orga nisationer och finansiella företag för att samarbeta om folkbildning i ekonomiska och finansiella frågor.

Läs mer

Den utfärdande myndigheten behåller originalet av arvsintyget.

Den utfärdande myndigheten behåller originalet av arvsintyget. BILAGA 5 FORMULÄR V Europeiskt arvsintyg (Artikel 67 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 650/2012 av den 4 juli 2012 om behörighet, tillämplig lag, erkännande och verkställighet av domar

Läs mer

För full poäng krävs i samtliga fall att hänvisning till korrekt lagrum ges, att svaren motiveras och att resonemang kring de juridiska aspekterna

För full poäng krävs i samtliga fall att hänvisning till korrekt lagrum ges, att svaren motiveras och att resonemang kring de juridiska aspekterna Fråga 1 a) Förhållandet mellan Alicia, Bernard och Cedric regleras i detta hänseende i FB 6:2, 6:11 och 6:13. Vårdnadshavare har en rätt och en skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets personlig

Läs mer

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING Portföljserie LÅNGSIKTIGT CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING - Månadsbrev februari 2012 - VÄRLDEN Det nya börsåret inleddes med en rivstart då världsindex steg med nästan 5% under januari månad. Stockholmsbörsen

Läs mer

Råd om upprättande av testamente

Råd om upprättande av testamente Råd om upprättande av testamente 1 Allmänt om arv Arv regleras i lag genom Ärvdabalken. Om du inte har skrivit något testamente tillfaller dina tillgångar dina närmast anhöriga. Dit räknas make, maka,

Läs mer

Samfundet lämnar härmed följande svar på frågorna i grönboken om tillämplig lag och behörig domstol i mål om äktenskapsskillnad.

Samfundet lämnar härmed följande svar på frågorna i grönboken om tillämplig lag och behörig domstol i mål om äktenskapsskillnad. R-2005/0887 Stockholm den 30 augusti 2005 Till Justitiedepartementet Ju2005/4749/L2 Sveriges advokatsamfund har genom remiss 18 maj 2005 beretts tillfälle att avge yttrande över EU-kommissionens grönböcker

Läs mer

Familjerätt och successionsrätt

Familjerätt och successionsrätt Familjerätt och successionsrätt Texten är sammanställd av Stefan Zetterström, universitetsadjunkt i civilrätt, Juridiska institutionen vid Uppsala universitet. Familjerätt kan sägas omfatta äktenskapsrätt,

Läs mer

Vem äger bostadsrätten?

Vem äger bostadsrätten? Vem äger bostadsrätten? Makar och sammanboende Om du och din make eller sambo tillsammans förvärvar en bostadsrätt, äger ni den gemensamt. Din andel i bostadsrätten motsvarar den kvotdel av köpeskillingen

Läs mer

Låt ditt livsverk fortsätta. En broschyr om att skriva

Låt ditt livsverk fortsätta. En broschyr om att skriva Låt ditt livsverk fortsätta En broschyr om att skriva T E STA M E N T E VARFÖR ska jag skriva testamente? Ett testamente är ett bra sätt att berätta vad du vill ska hända med dina pengar och dina ägodlar

Läs mer

En gåva för livet. Att testamentera till Erikshjälpen

En gåva för livet. Att testamentera till Erikshjälpen En gåva för livet Att testamentera till Erikshjälpen Tre goda skäl......att testamentera till Erikshjälpen - Gåvan kommer fram. Erikshjälpen är en sparsam, småländsk organisation med låga omkostnader.

Läs mer

Ditt sparande är din framtid

Ditt sparande är din framtid Ditt sparande är din framtid 1 Välkommen till Skandias investeringsguide Det kanske viktigaste beslut du har att fatta gäller ditt långsiktiga sparande. Både på kort och lång sikt. Därför är det värt att

Läs mer

Vilken mall passar dig bäst? Här nedan kan du läsa förklaringar till de bifogade testamentsalternativen

Vilken mall passar dig bäst? Här nedan kan du läsa förklaringar till de bifogade testamentsalternativen Vilken mall passar dig bäst? Här nedan kan du läsa förklaringar till de bifogade testamentsalternativen Så här använder du de bifogade testamentsmallarna: Exempelmall A Exempelmall B Exempelmall C Exempelmall

Läs mer

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn Höjdpunkter Agasti Marknadssyn Sammanställt av Obligo Investment Management September 2015 Höjdpunkter Marknadsoro... Osäkerhet knuten till den ekonomiska utvecklingen i Kina har präglat de globala aktiemarknaderna

Läs mer

Ekonomi Sveriges ekonomi

Ekonomi Sveriges ekonomi Ekonomi Sveriges ekonomi Ekonomi = Att hushålla med det vi har på bästa sätt Utdrag ur kursplanen för grundskolan Mål som eleverna ska ha uppnått i slutet av det nionde skolåret. Eleven skall Ha kännedom

Läs mer

P E N S I O N S F A K T A. Statens tjänstegrupplivförsäkring

P E N S I O N S F A K T A. Statens tjänstegrupplivförsäkring P E N S I O N S F A K T A Statens tjänstegrupplivförsäkring Statens tjänstegrupplivförsäkring Den som är statligt anställd omfattas av avtalet om statens tjänstegrupplivförsäkring (TGL-S). Tjänstegrupplivförsäkringen

Läs mer

Egendom i äktenskap. Enskild egendom genom. Giftorättsgods. äktenskapsförord gåva testamente. gemensamt varje makes. OH kap 4:1

Egendom i äktenskap. Enskild egendom genom. Giftorättsgods. äktenskapsförord gåva testamente. gemensamt varje makes. OH kap 4:1 Egendom i äktenskap Enskild egendom genom äktenskapsförord gåva testamente Giftorättsgods gemensamt varje makes OH kap 4:1 Äktenskapsförord OH kap 4:2 Bodelning äktenskap Exempel 1: Makarna Ola och Petra

Läs mer

Pensionärer Utomlands

Pensionärer Utomlands Pensionärer Utomlands Pensionärerna som väljer att flytta utomlands blir allt fler. 2014 fanns det drygt 120 000 personer bosatta utomlands som tog emot svensk pension. Hela 603 000 personer runt om i

Läs mer

Aktuell Analys från FöreningsSparbanken Institutet för Privatekonomi

Aktuell Analys från FöreningsSparbanken Institutet för Privatekonomi Aktuell Analys från FöreningsSparbanken Institutet för Privatekonomi 2005-05-03 Räkna med amortering Svenska hushåll ökar sin skuldsättning, framförallt vad gäller lån på bostäder. När räntan är låg är

Läs mer

Alecta Optimal Pension

Alecta Optimal Pension 6105 2010.01 Illustration Agnes Miski Török Foto Björn Keller Produktion Alecta p r e m i e b e s t ä m d t j ä n s t e p e n s i o n Alecta Optimal Pension Tjänstepensionen med hög förväntad avkastning

Läs mer

RAPPORT. Trygg som sambo

RAPPORT. Trygg som sambo RAPPORT Trygg som sambo Trygg som sambo Juridiska regler som gäller för samboförhållanden och vad som är viktigt att tänka på för att undvika ekonomiska fallgropar. Allt fler lever som sambo och de flesta

Läs mer

önskar att min kvarlåtenskap skall fördelas enligt följande då jag avlider: Egendom eller belopp ( b ) Ändamålsbestämmelse ( c )

önskar att min kvarlåtenskap skall fördelas enligt följande då jag avlider: Egendom eller belopp ( b ) Ändamålsbestämmelse ( c ) Testamente Jag 1 Fullständigt namn önskar att min kvarlåtenskap skall fördelas enligt följande då jag avlider: Testamentstagare 2 I II Testators signatur 3 Sida 1/4 III IIII V Testators signatur Sida 2/4

Läs mer

Din tjänstepension heter ITP 2

Din tjänstepension heter ITP 2 Talarstöd Din tjänstepension heter ITP 2 Aktuella basbelopp se sista sidan Bra att veta. Bild 2 Alecta - Tjänstepensionsförvaltaren Syftet med denna bild är att berätta varför tjänstepensionen finns hos

Läs mer

Din tjänstepension heter ITP 1

Din tjänstepension heter ITP 1 Talarstöd Din tjänstepension heter ITP 1 Aktuella basbelopp se sista sidan Bra att veta. Bild 2 Alecta - Tjänstepensionsförvaltaren Syftet med denna bild är att berätta varför tjänstepensionen finns hos

Läs mer

23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS

23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS 23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS Den ekonomiska återhämtningen i Europa fortsätter. Makrosiffror från både USA och Kina har legat på den svaga sidan under en längre tid men böjar nu

Läs mer

Det är nu du ska slå till

Det är nu du ska slå till SVALKAR SIG I NERJA Håkan Eklund och sambon Anna Frånlund slog till på ett trevåningshus i Neja nära Malaga i januari i år. Och nu under sommaren har priset fallit ännu mer. Foto: Patrik Lundin Det är

Läs mer

Samhällsekonomiska begrepp.

Samhällsekonomiska begrepp. Samhällsekonomiska begrepp. Det är väldigt viktigt att man kommer ihåg att nationalekonomi är en teoretisk vetenskap. Alltså, nationalekonomen försöker genom diverse teorier att förklara hur ekonomin fungerar

Läs mer

ARVSRÄTT. Daniel Nordström

ARVSRÄTT. Daniel Nordström ARVSRÄTT Daniel Nordström PRESENTATIONENS INNEHÅLL Juridiska begrepp Ärvdabalken Arvsordningen Bodelning vid avliden make/maka Bodelning vid samboförhållande Testamente Bouppteckning Arvsskifte Länkar

Läs mer

Statens tjänstegrupplivförsäkring

Statens tjänstegrupplivförsäkring P E N S I O N S F A K T A Statens tjänstegrupplivförsäkring Statens tjänstegrupplivförsäkring Den som är statligt anställd omfattas av avtalet om statens tjänstegrupplivförsäkring (TGL-S). Tjänstegrupplivförsäkringen

Läs mer

skiljerdu dig Experter Frågor och svar Intervjuer Steg för steg-guider Praktiska tips SIDOR

skiljerdu dig Experter Frågor och svar Intervjuer Steg för steg-guider Praktiska tips SIDOR Så 1234 skiljerdu dig Experter Frågor och svar Intervjuer Steg för steg-guider Praktiska tips 8 SIDOR Så skiljer du dig En skilsmässa är ofta en stor sorg. Men ibland finns det ingen annan utväg. Hur vet

Läs mer

Äktenskapsförord. Giftorättsgods görs till enskild egendom 1-2

Äktenskapsförord. Giftorättsgods görs till enskild egendom 1-2 1 ets innehåll: 4 Vi 2 Parter 3 Makens namn Adress Makans namn Adress skall gifta oss med varandra. är gifta med varandra Giftorättsgods görs till enskild egendom 1-2 och avtalar härigenom ett äktenskapsförord

Läs mer

ÄKTENSKAP SAMBOENDE PARTNERSKAP

ÄKTENSKAP SAMBOENDE PARTNERSKAP ANDERS AGELL ÄKTENSKAP SAMBOENDE PARTNERSKAP ANDRA UPPLAGAN IUSTUS FÖRLAG Innehäll Innehäll 7 Förkortningar 11 1 Juridisk och social bakgrund för den fortsatta framställningen 13 1.1 Bokens ämnesomräde

Läs mer

21 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD FED HÖJDE TILL SLUT

21 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD FED HÖJDE TILL SLUT 21 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD FED HÖJDE TILL SLUT En enig FOMC-direktion valde att höja räntan i USA med 25 baspunkter till 0,25-0,50%. Räntehöjningen var till största del väntad eftersom ekonomin

Läs mer

Swedbank. Private Banking. Joakim Axelsson. Swedbank

Swedbank. Private Banking. Joakim Axelsson. Swedbank Swedbank Private Banking Joakim Axelsson Swedbank Stockholmsbörsen 1100 SIX Portfolio Return Index -0,35-0,35% Stockholm Stock Exchange, SIXIDX, SIX Portfolio Return Index, Last index 1100 1000 1000 900??

Läs mer

FÖRORD. Ulf Holmberg ulf.holmberg@wwf.se Testamentsansvarig Världsnaturfonden WWF

FÖRORD. Ulf Holmberg ulf.holmberg@wwf.se Testamentsansvarig Världsnaturfonden WWF FÖRORD Ibland får vi frågor om hur man upprättar ett testamente. Frågorna gäller både testamenten rent allmänt och hur man utformar en lydelse med Världsnaturfonden WWF som förmånstagare. Det är oftast

Läs mer

Sara, 32 år informatör. Adam, 41 år undersköterska. Louise, 52 år avdelningschef

Sara, 32 år informatör. Adam, 41 år undersköterska. Louise, 52 år avdelningschef Sara, 32 år informatör Adam, 41 år undersköterska Louise, 52 år avdelningschef Fotograf: Mehrdad Modiri. Vi tackar Thomas och Annika (Adam, Louise) för medverkan på bild i arbetet med broschyren Om du

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 10 juli 2013 T 5702-11 KLAGANDE EW Ombud: Advokat C-OK och advokat KG MOTPARTER 1. MS 2. MWO Ombud för 1 och 2: Advokat TR-S SAKEN Klander

Läs mer

Att åldras i Sverige

Att åldras i Sverige Att åldras i Sverige Sverige och äldre I många kulturer tar familjen hand om de äldre. I Sverige tar vi hand om de äldre, men det sker ofta genom samhället. en kultur en familj äldre att ta hand om ett

Läs mer

Tankar om testamenten

Tankar om testamenten Tankar om testamenten den goda eftersmaken Det mesta vi människor gör och upplever i livet får en eftersmak. Perioden vi bodde eller arbetade på en speciell plats. Pratstunden med grannen. Många minnen

Läs mer

Varför ska man skriva ett testamente?

Varför ska man skriva ett testamente? Varför ska man skriva ett testamente? 1 Innehållsförteckning Förord..................................................5 Varför bör jag skriva ett testamente?..........................6 Vem kan jag testamentera

Läs mer

Krisen i ekonomin. Roger Mörtvik 2012-02-16

Krisen i ekonomin. Roger Mörtvik 2012-02-16 Krisen i ekonomin Roger Mörtvik 2012-02-16 Krisen utlöstes i september 2008 Investmentfirman Lehman Brothers går omkull vilket blir startskottet på en global finanskris Men grunderna till krisen var helt

Läs mer

Så skapar du ett bra. Förändringarna drabbar särskilt. Så ser ditt skydd ut i dag

Så skapar du ett bra. Förändringarna drabbar särskilt. Så ser ditt skydd ut i dag Så skapar du ett bra Taket i sjukförsäkringen sänktes vid årsskiftet. De nya reglerna gör att du måste ta mer ansvar själv. Privata Affärer hjälper dig att förbättra ditt skyddsnät innan något händer.

Läs mer

Låt naturen gå i arv. - skriv testamente

Låt naturen gå i arv. - skriv testamente i Låt naturen gå i arv - skriv testamente Innehåll Förord 1 Varför är det viktigt att skriva sitt testamente 2 Så här skriver du ditt testamente 4 Dödsbon och arvskifte 5 Du kan bidra till en ren miljö

Läs mer

4 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD POSITIVA TONGÅNGAR

4 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD POSITIVA TONGÅNGAR 4 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD POSITIVA TONGÅNGAR Globala aktier har stigit mellan 10-13% sedan februari. Även oljepriset har återhämtat sig och är upp nästan 40% sedan botten i år. Den tidigare oron för

Läs mer

BenEx Flex Benefits for Expatriates

BenEx Flex Benefits for Expatriates Försäkring för utlandsanställda Januari 2016 Trygghet i utlandet Jamil, SPP BenEx Flex Benefits for Expatriates Information till arbetsgivare Trygghet för dig som är anställd utomlands Benefits for Expatriates

Läs mer

ATT TESTAMENTERA En gåva som gör skillnad

ATT TESTAMENTERA En gåva som gör skillnad ATT TESTAMENTERA En gåva som gör skillnad GÅVOR OCH TESTAMENTEN har stor betydelse för vårt långsiktiga arbete. När du lämnar en testamentsgåva till Autism- och Aspergerförbundet bidrar du till att skapa

Läs mer

13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING

13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING 13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING Starten på sommaren blev inte så behaglig. Greklandsoron intensifierades då landet i början av juni fick anstånd med en återbetalning till

Läs mer

Stockholm den 5 mars 2010 R-2010/0178. Till Justitiedepartementet. Ju2009/9247/L2

Stockholm den 5 mars 2010 R-2010/0178. Till Justitiedepartementet. Ju2009/9247/L2 R-2010/0178 Stockholm den 5 mars 2010 Till Justitiedepartementet Ju2009/9247/L2 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 5 februari 2010 beretts tillfälle att avge yttrande angående ett förslag till

Läs mer

Svenskarna och sparande 2012. Resultatrapport

Svenskarna och sparande 2012. Resultatrapport Svenskarna och sparande 2012 Resultatrapport Innehåll Inledning 3 Om undersökningen 4 Sammanfattning av resultaten 5 Svenskarnas sparande idag 8 Svenskarnas attityder till sparande 9 Icke-spararna 13 Spararna

Läs mer

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning.

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Fakta om erbjudandet Räntan som det garanterade värdet och framtida premieinbetalningar räknas upp med sänks till 1 procent före

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Folksams Tjänstemannafond Världen och Swedbank Robur Globalfond MEGA

Viktig information till dig som sparar i Folksams Tjänstemannafond Världen och Swedbank Robur Globalfond MEGA Stockholm september 2015 1(3) Viktig information till dig som sparar i Folksams Tjänstemannafond Världen och Swedbank Robur Vi har beslutat att sammanlägga Folksams Tjänstemannafond Världen med Swedbank

Läs mer

Till efterlevande. Information om ekonomiskt stöd

Till efterlevande. Information om ekonomiskt stöd Till efterlevande Information om ekonomiskt stöd Vill du veta mer? Den här broschyren ger bara översiktlig information. Om du vill ha mer detaljerad information om något som nämns i broschyren kan du läsa

Läs mer

Hur kan du som lärare dra nytta av konjunkturspelet i din undervisning? Här följer några enkla anvisningar och kommentarer.

Hur kan du som lärare dra nytta av konjunkturspelet i din undervisning? Här följer några enkla anvisningar och kommentarer. Konjunkturspelet Ekonomi är svårt, tycker många elever. På webbplatsen, i kapitel F2, finns ett konjunkturspel som inte bara är kul att spela utan också kan göra en del saker lite lättare att förstå. Hur

Läs mer

Månadsbrev Maj 2011. I korthet: MIDAS Fem största innehav: Palfinger 7,4% Temenos 6,9% Andritz 6,5% Imtech 6,2% Fuchs 6,0% Största positivt bidrag

Månadsbrev Maj 2011. I korthet: MIDAS Fem största innehav: Palfinger 7,4% Temenos 6,9% Andritz 6,5% Imtech 6,2% Fuchs 6,0% Största positivt bidrag Månadsbrev Maj 2011 Strategi under maj Andhämtningspaus gav korrektion Vi varnade i förra månadsbrevet för en andhämtningspaus på aktiemarknaderna efter de starka resultatrapporterna. Vilket skulle kunna

Läs mer

Guide för delägare i dödsbon

Guide för delägare i dödsbon Guide för delägare i dödsbon Guide för delägare i dödsbon Då en närstående avlider måste de anhöriga utöver sorgen bära ansvar för många praktiska ärenden i anslutning till dödsfallet. Andelsbankerna har

Läs mer

OMVÄRLDEN HAR FÖRÄNDRATS

OMVÄRLDEN HAR FÖRÄNDRATS OMVÄRLDEN HAR FÖRÄNDRATS Ekonomi känns ofta obegripligt och skrämmande, men med små åtgärder kan du få koll på din ekonomi och ta makten över dina pengar. Genom årens gång har det blivit allt viktigare

Läs mer

Rätt arv. Fördelning av kvarlätenskap IUSTUS FÖRLAG MARGARETA BRATTSTROM ANNA SINGER. Under medverkan av MAARIT JÄNTERÄ-JAREBORG

Rätt arv. Fördelning av kvarlätenskap IUSTUS FÖRLAG MARGARETA BRATTSTROM ANNA SINGER. Under medverkan av MAARIT JÄNTERÄ-JAREBORG Rätt arv Fördelning av kvarlätenskap MARGARETA BRATTSTROM ANNA SINGER Under medverkan av MAARIT JÄNTERÄ-JAREBORG IUSTUS FÖRLAG Innehäll Förord 5 Förkortningar 7 Vissa förkortningar i texten 7 Förkortningar

Läs mer

MÅNADSBREV MAJ, 2016: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV MAJ, 2016: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV MAJ, 2016: BLOX SAMMANFATTNING De globala börserna steg nästan 4 % under maj. Månaden har präglats av diskussioner kring Storbritanniens eventuella utträde ur EU-sammarbetet samt om den amerikanska

Läs mer

Danske Fonder Sverige Fokus

Danske Fonder Sverige Fokus Danske Fonder Sverige Fokus Anders Hemström Placeringsspecialist Danske Bank, Sverige Danske Analyse kommenterar aktiemarknaden idag Den internationella ekonomin har otvivelaktigt tappat lite fart under

Läs mer

Privat pensionssparande

Privat pensionssparande Privat pensionssparande Spara själv? Ska det verkligen behövas? Vem kan behöva spara själv? Saknar tjänstepension Pluggat länge Jobbat deltid Eget företag Jobbat utomlands Låg inkomst Eller: Pensionen

Läs mer

Jannice Runesson, jurist

Jannice Runesson, jurist Jannice Runesson, jurist Avtal24 och Fackförbundet ST Samarbete sedan 2014 Ny medlemsförmån familjejuridisk rådgivning och avtalsskrivning: - 30 minuters kostnadsfri familjejuridisk rådgivning - Skriva

Läs mer

Månadsanalys Augusti 2012

Månadsanalys Augusti 2012 Månadsanalys Augusti 2012 Positiv trend på aktiemarknaden efter uttalanden från ECB-chefen ÅRETS ANDRA RAPPORTSÄSONG är i stort sett avklarad och de svenska bolagens rapporter kan sammanfattas som stabila.

Läs mer