Brukarundersökning Järfälla kommun. Socialförvaltningen Utvärdering hemtjänst inom Äldreomsorgen (ÄO) Januari 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Brukarundersökning 2013. Järfälla kommun. Socialförvaltningen Utvärdering hemtjänst inom Äldreomsorgen (ÄO) Januari 2014"

Transkript

1 Brukarundersökning 2013 Socialförvaltningen Utvärdering hemtjänst inom Äldreomsorgen (ÄO) Januari 2014 Nordiska Undersökningsgruppen

2 Titel: Socialförvaltningen Utvärdering hemtjänst inom Äldreomsorgen (ÄO) Skapat av: Nordiska Undersökningsgruppen AB Dokumentdatum: Projektledare: Anders Lindhe Projektassistent: Marcus Kvist Nordiska Undersökningsgruppen AB Slottsgatan 14, Jönköping

3 Innehåll Inledning...4 Bakgrund...4 Syfte...4 Bortfallsanalys...5 Enkäten...5 Anonymitet...5 Denna rapport...5 Hemtjänst inom ÄO totalt...6 Egen regi Extern utförare Systrar Omsorg AB Aktiv hemtjänst och service i Järfälla HB Ansvarsfull Omsorg AB Attendo Care AB Järfälla hemtjänst, Barkarby/Skälby Järfälla hemtjänst, Jakobsberg Järfälla hemtjänst, Kallhäll/Stäket Järfälla hemtjänst, Viksjö Kristinas Omtanke AB Loki AB Proffssystern i Stockholm AB Rossab Viola Sunvidssons Hemservice AB Övrigas kommentarer

4 Inledning Bakgrund Socialnämnden i har givit Nordiska Undersökningsgruppen i uppdrag att genomföra brukarundersökningar bland de kommuninvånare som har insatser från Funktionshinderomsorgen (FO) eller Äldreomsorgen (ÄO). Av socialnämndens uppföljningsplan framgår att nämndens två verksamhetsområden systematiskt ska följas upp. En av informationskällorna skall utgöras av information från brukarna, vilket redovisas i denna rapportserie. Syfte Syftet med undersökningen är att ge en övergripande bild av brukarnas upplevelse av kvaliteten i de olika insatserna, myndighetens tillgänglighet och bemötande samt identifiera områden där insatserna kan utvecklas ytterligare. Metod och svarsfrekvens Samtliga brukare med insats per den 1/ har ingått i undersökningen (totalundersökning). Datainsamlingen har skett med hjälp av en postal enkät och adresserna har tillhandahållits av. Enkäten har sänts direkt till brukarens hem. Två påminnelser har sänts ut till de som inte svarat inom föreskriven tid. Datainsamlingen pågick under perioden vecka Totalt skickades enkäter ut. Av dessa var 110 sk naturliga bortfall (postretur, avliden, skulle ej ingått i urvalet) vilka räknas bort från det totala antalet utskickade enkäter varvid den verkliga basen utgörs av respondenter. Totalt erhölls svar vilket innebär en svarsfrekvens på 64%. Observera att svarsfrekvensen varierar mellan de olika målgrupperna. Naturliga Målgrupp Utskickade Bas Antal svar Svarsfrekvens bortfall FO Hemtjänst 217 st 7 st 210 st 111 st 59% 58% 55% 53% LSS Dagl verksamhet 214 st 2 st 212 st 124 st 64% 63% 59% 58% LSS Grpbost/Serv.bo. 152 st 3 st 149 st 81 st 60% 61% 57% 54% SPT Grpbost/Serv.bo. 88 st 6 st 82 st 37 st 48% 37% 49% 45% ÄO Hemtjänst 1441 st 45 st 1396 st 982 st 75% 74% 73% 70% Äldreboende 403 st 41 st 362 st 212 st 58% 67% 56% 59% Dagverksamhet 107 st 6 st 101 st 65 st 67% 51% 66% 64% 4

5 Bortfallsanalys I tabellen nedan framgår könsfördelning och medelålder för hela målgruppen och för respondenterna (de som skickat in svar). Kön och ålder var så kallade registeruppgifter vilket innebär att uppgifterna var kända före insamling. Målgrupp Kvinnor Män Medelålder I utskicket Av de svarande I utskicket Av de svarande I utskicket Av de svarande FO Hemtjänst 62% 66% 38% 34% 50,8 år 52,4 år LSS Dagl verksamhet 45% 53% 55% 47% 39,1 år 39,7 år LSS Grpbost/Serv.bo. 40% 42% 60% 58% 41,4 år 41,1 år SPT Grpbost/Serv.bo. 44% 54% 56% 46% 49,1 år 52,2 år ÄO Hemtjänst 66% 68% 34% 32% 82,0 år 82,3 år Äldreboende 73% 73% 27% 27% 85,9 år 86,3 år Dagverksamhet 59% 52% 41% 48% 82,1 år 81,2 år Enkäten Inför 2011 formulerades vissa frågor om. Där det förekommer omformulerade frågor, men ändå anses kunna jämföras med tidigare år, markeras detta med **. Enkäten är uppbyggd kring positivt formulerade påståenden. Respondenterna skulle kring dessa påståenden spontant ta ställning till hur väl de instämde i dessa. Instämmandet gjordes på en 5-gradig skala, där 1 innebär att påståendet inte alls stämmer med brukarens uppfattning och 5 innebär att brukaren instämmer till fullo i påståendet. Anonymitet Enligt överenskommelser mellan Nordiska Undersökningsgruppen och skall anonymiteten garanteras. I denna undersökning gjordes bedömningen utefter branschetiska normer samt erfarenhet att materialet ej bryts om underlaget understiger 8 svar. Denna rapport I denna rapport redovisas svaren för Hemtjänst inom ÄO. Totalt skickades enkäter ut. 45 var naturliga bortfall och 982 svar erhölls vilket ger en slutlig svarsfrekvens på 70%. Svaren har efter insamling brutits per anordnare. 5

6 Hemtjänst inom ÄO totalt KÖN Kvinna 68 Man Procent Kvinna 70% 67% 66% 67% 65% 68% Man 30% 33% 34% 33% 35% 32% ÅLDER 14 år eller yngre år år år år år år år 85 år eller äldre Procent år eller yngre 0% 0% 0% 0% 0% 0% år 0% 0% 0% 0% 0% 0% år 0% 0% 0% 0% 0% 0% år 0% 0% 0% 0% 0% 0% år 0% 0% 0% 0% 0% 0% år 0% 0% 0% 0% 0% 0% år 16% 16% 14% 16% 15% 16% år 43% 43% 44% 42% 39% 43% 85 år eller äldre 41% 16% 42% 42% 46% 41% 6

7 HEMTJÄNSTANORDNARE 3 Systrar Omsorg AB 3 AB Adela Omsorg Akedo, Omsorg Aktiv hemtjänst och service i Järfälla HB Alerta omsorg AB Ansvarsfull Omsorg AB Attendo Care AB 11 Enheten För Personlig Assistans, Jvo Eveo 0 0 Järfälla hemtjänst, Barkarby/Skälby Järfälla hemtjänst, Jakobsberg Järfälla hemtjänst, Kallhäll/Stäket Järfälla hemtjänst, Viksjö 9 Kristinas Omtanke AB 5 Loki AB Mångkulturell hemtjänst i Stockholm AB Omsorgshuset i Stockholm AB Proffssystern i Stockholm AB Rossab Viola Sunvidssons Hemservice AB 17 Ängla Omsorg AB Annan Procent 7

8 Systrar Omsorg AB * * * * * 3% AB Adela Omsorg * * * * 0% 0% Akedo, Omsorg * * * 0% 0% 0% Aktiv hemtjänst och service i Järfälla HB * * * * 1% 1% Alerta omsorg AB * 0% 0% 0% 0% 1% Ansvarsfull Omsorg AB * * * * * 1% Attendo Care AB 9% 8% 8% 9% 9% 11% Enheten För Personlig Assistans, Jvo * * * * 0% 0% Eveo * * * 0% 0% 0% Järfälla hemtjänst, Barkarby/Skälby * * * * 6% 6% Järfälla hemtjänst, Jakobsberg * * * * 24% 29% Järfälla hemtjänst, Kallhäll/Stäket * * * 0% 12% 12% Järfälla hemtjänst, Viksjö * * * * 7% 9% Kristinas Omtanke AB 1% 2% 3% 6% 4% 5% Loki AB * * 1% 2% 2% 2% Mångkulturell hemtjänst i Stockholm AB * * * 0% 0% 1% Omsorgshuset i Stockholm AB 0% 0% 0% 0% 0% 0% Proffssystern i Stockholm AB * * 0% 1% 0% 1% Rossab 1% 1% 1% 1% 1% 1% Viola Sunvidssons Hemservice AB 6% 8% 9% 12% 9% 17% Ängla Omsorg AB * * * * * 0% Annan * * * * * 0% 8

9 DINA SYNPUNKTER PÅ DIN HEMTJÄNST Jag trivs med det företaget som utför min hemtjänst** 4,5 Jag känner mig trygg med den hjälp jag får från hemtjänsten Jag får den hjälp jag enligt beslut har rätt till 4,5 4,6 Medelvärdena i figuren grundar sig på en 5-gradig skala där 1= Tar helt avstånd och 5= Instämmer helt Jag känner förtroende för personalen 4,6 Jag träffar oftast personal som jag känner 4,0 Personalen visar respekt för mig 4,7 Personalen tar hänsyn till mina önskemål 4,6 Det är lätt att komma i kontakt med hemtjänstpersonalen 4,3 Hemtjänstpersonalen kommer på den tiden som avtalats 4,3 Jag är nöjd med de insatser som jag får från hemtjänsten vid mina måltider 4,1 Jag har varit delaktig i planeringen av min vardag 4, Tar helt avstånd Instämmer helt Jag trivs med det företaget som utför min hemtjänst** 4,5 4,2 4,3 4,6 4,6 4,5 Jag känner mig trygg med den hjälp jag får från hemtjänsten 4,5 4,3 4,3 4,6 4,6 4,5 Jag får den hjälp jag enligt beslut har rätt till * * * 4,7 4,7 4,6 Jag känner förtroende för personalen 4,6 4,3 4,3 4,7 4,6 4,6 Jag träffar oftast personal som jag känner 4,2 3,8 3,9 4,2 4,2 4,0 Personalen visar respekt för mig 4,6 4,4 4,5 4,7 4,7 4,7 Personalen tar hänsyn till mina önskemål 4,6 4,3 4,4 4,7 4,6 4,6 Det är lätt att komma i kontakt med hemtjänstpersonalen 4,4 4,2 4,2 4,5 4,4 4,3 Hemtjänstpersonalen kommer på den tiden som avtalats 4,4 4,1 4,1 4,4 4,4 4,3 Jag är nöjd med de insatser som jag får från hemtjänsten vid mina måltider 4,1 3,9 3,8 4,2 4,2 4,1 Jag har varit delaktig i planeringen av min vardag * * * 4,3 4,3 4,2 9

10 KÄNNER DU TILL VAD OLIKA FRIVILLIGORGANISATIONER KAN ERBJUDA DIG FÖR STÖD? Ja 25 Nej 65 Vet ej/ej svar Procent Ja 14% 22% 25% 28% 29% 25% Nej 58% 46% 43% 58% 60% 65% Vet ej/ej svar 28% 32% 32% 13% 11% 10% KÄNNER DU TILL NÅGON MÖTESPLATS/TRÄFFPUNKT FÖR ÄLDRE I NÄRHETEN AV DÄR DU BOR? Ja 50 Nej 38 Vet ej/ej svar Procent Ja 25% 39% 45% 53% 53% 50% Nej 38% 29% 23% 38% 38% 38% Vet ej/ej svar 37% 32% 32% 9% 9% 12% 10

11 BRUKAR DU DELTA I AKTIVITETER OCH I SÅ FALL VAR? Kastanjen Tallbohov 1 1 Barkarby (seniorboendet) Kallhäll (seniorboendet) 5 5 Flottiljens träffpunkt 1 Annan Nej, brukar ej delta i aktiviteter Ej svar Procent Kastanjen * * * * 1% 1% Tallbohov 1% 1% 1% 1% 2% 1% Barkarby (seniorboendet) 4% 7% 6% 5% 5% 5% Kallhäll (seniorboendet) 5% 7% 8% 7% 5% 5% Flottiljens träffpunkt * * * * 0% 1% Annan * 3% 3% 9% 11% 5% Nej, brukar ej delta i aktiviteter 60% 38% 42% 55% 56% 63% Ej svar 27% 39% 35% 19% 20% 19% ÄR DET NÅGON SOM HJÄLPT DIG ATT FYLLA I DENNA ENKÄT? Nej 65 Ja, företrädare t ex anhörig/god man/vän 28 Ja, personal 2 Vet ej/ej svar Procent Nej 59% 62% 60% 68% 70% 65% Ja, företrädare t ex anhörig/god man/vän 31% 29% 32% 26% 24% 28% Ja, personal 3% 4% 3% 3% 2% 2% Vet ej/ej svar 7% 5% 5% 3% 4% 5% 11

12 HAR DU HAFT KONTAKT MED DIN HANDLÄGGARE UNDER 2013? Ja 46 Nej Procent Ja 68% 59% 63% 58% 58% 46% Nej 32% 41% 37% 42% 42% 54% 12

13 HUR VÄL INSTÄMMER DU I FÖLJANDE PÅSTÅENDEN? (Bas: De som har haft kontakt med sin handläggare under 2013) Jag anser att beslutet är anpassat efter mina behov 4,4 Min handläggare bemöter mig med respekt Min handläggare visar förståelse för min situation 4,7 4,6 Medelvärdena i figuren grundar sig på en 5-gradig skala där 1= Tar helt avstånd och 5= Instämmer helt Min handläggare lyssnar till vad jag säger 4,6 Min handläggare är kunnig 4,4 Min handläggare är lätt att komma i kontakt med Jag har fått tillräckligt med information från min handläggare om hur valet av hemtjänstutförare går till 4,0 4, Tar helt avstånd Instämmer helt Jag anser att beslutet är anpassat efter mina behov * * * 4,7 4,6 4,4 Min handläggare bemöter mig med respekt 4,8 4,8 4,7 4,8 4,8 4,7 Min handläggare visar förståelse för min situation * * * 4,7 4,7 4,6 Min handläggare lyssnar till vad jag säger * * * 4,8 4,7 4,6 Min handläggare är kunnig * * * 4,7 4,7 4,4 Min handläggare är lätt att komma i kontakt med 4,5 4,5 4,5 4,5 4,4 4,0 Jag har fått tillräckligt med information från min handläggare om hur valet av hemtjänstutförare går till * * * 4,5 4,5 4,2 13

14 HAR DU SJÄLV VALT HEMTJÄNSTANORDNARE? (Bas: De som har haft kontakt med sin handläggare under 2013) Ja 71 Nej, företrädare (släkting, vän o dyl) hjälpte till 10 Nej, kommunens biståndsbedömare hjälpte till 13 Ej svar Procent Ja 49% 63% 76% 63% 67% 71% Nej, företrädare (släkting, vän o dyl) hjälpte till * * * 15% 14% 10% Nej, kommunens biståndsbedömare hjälpte till * * * 13% 11% 13% Ej svar * * * 9% 9% 6% KÄNNER DU TILL ATT DU KAN ANSÖKA OM INSATSER VIA JÄRFÄLLA KOMMUNS HEMSIDA**? (Bas: De som har haft kontakt med sin handläggare under 2013) Ja 29 Nej 62 Ej svar Procent Ja 28% 26% 29% Nej 54% 58% 62% Ej svar 19% 16% 9% 14

15 Egen regi Total DINA SYNPUNKTER PÅ DIN HEMTJÄNST 340 svar 407 svar 420 svar 538 svar 982 svar Hur väl instämmer du i följande påståenden? Jag trivs med det företaget som utför min hemtjänst** 4,3 4,6 4,5 4,4 4,5 Jag känner mig trygg med den hjälp jag får från hemtjänsten 4,3 4,6 4,5 4,4 4,5 Jag får den hjälp jag enligt beslut har rätt till * 4,7 4,6 4,5 4,6 Jag känner förtroende för personalen 4,4 4,7 4,5 4,4 4,6 Jag träffar oftast personal som jag känner 3,7 4,1 4,0 3,7 4,0 Personalen visar respekt för mig 4,5 4,7 4,6 4,6 4,7 Personalen tar hänsyn till mina önskemål 4,4 4,6 4,6 4,5 4,6 Det är lätt att komma i kontakt med hemtjänstpersonalen 4,1 4,4 4,3 4,0 4,3 Hemtjänstpersonalen kommer på den tiden som avtalats 4,1 4,5 4,3 4,2 4,3 Jag är nöjd med de insatser som jag får från hemtjänsten vid mina måltider 3,9 4,1 4,0 3,8 4,1 Jag har varit delaktig i planeringen av min vardag * 4,3 4,3 3,9 4,2 Känner du till vad olika frivilligorganisationer kan erbjuda dig för stöd? Ja 24% 24% 28% 21% 25% Nej 45% 58% 61% 69% 65% Vet ej/ej svar 31% 18% 12% 10% 10% Känner du till någon mötesplats/träffpunkt för äldre i närheten av där du bor? Ja 42% 51% 49% 45% 50% Nej 28% 39% 41% 43% 38% Vet ej/ej svar 30% 11% 11% 12% 12% Kastanjen * * 1% 1% 1% Tallbohov 0% 2% 2% 1% 1% Barkarby (seniorboendet) 5% 4% 1% 2% 5% Kallhäll (seniorboendet) 8% 7% 8% 6% 5% Flottiljens träffpunkt * * 0% 1% 1% Annan 4% 7% 8% 5% 5% Nej, brukar ej delta i aktiviteter 42% 58% 59% 65% 63% Ej svar 36% 18% 21% 9% 19% Är det någon som hjälpt dig att fylla i denna enkät? Nej 59% 66% 69% 65% 65% Ja, företrädare t ex anhörig/god man/vän 35% 28% 26% 26% 28% Ja, personal 2% 2% 2% 2% 2% Vet ej/ej svar 4% 4% 4% 6% 5% 15

16 Extern utförare Total DINA SYNPUNKTER PÅ DIN HEMTJÄNST 435 svar 534 svar 619 svar 444 svar 982 svar Hur väl instämmer du i följande påståenden? Jag trivs med det företaget som utför min hemtjänst** 4,2 4,6 4,6 4,6 4,5 Jag känner mig trygg med den hjälp jag får från hemtjänsten 4,3 4,6 4,7 4,7 4,5 Jag får den hjälp jag enligt beslut har rätt till * 4,7 4,7 4,7 4,6 Jag känner förtroende för personalen 4,3 4,7 4,7 4,7 4,6 Jag träffar oftast personal som jag känner 4,0 4,3 4,3 4,3 4,0 Personalen visar respekt för mig 4,5 4,7 4,7 4,8 4,7 Personalen tar hänsyn till mina önskemål 4,4 4,7 4,7 4,7 4,6 Det är lätt att komma i kontakt med hemtjänstpersonalen 4,2 4,5 4,5 4,6 4,3 Hemtjänstpersonalen kommer på den tiden som avtalats 4,1 4,4 4,5 4,5 4,3 Jag är nöjd med de insatser som jag får från hemtjänsten vid mina måltider 3,8 4,4 4,3 4,4 4,1 Jag har varit delaktig i planeringen av min vardag * 4,3 4,3 4,4 4,2 Känner du till vad olika frivilligorganisationer kan erbjuda dig för stöd? Ja 26% 32% 30% 29% 25% Nej 42% 59% 59% 59% 65% Vet ej/ej svar 32% 9% 11% 12% 10% Känner du till någon mötesplats/träffpunkt för äldre i närheten av där du bor? Ja 48% 55% 57% 55% 50% Nej 19% 37% 36% 33% 38% Vet ej/ej svar 33% 8% 7% 12% 12% Kastanjen * * 1% 1% 1% Tallbohov 2% 1% 2% 1% 1% Barkarby (seniorboendet) 7% 6% 7% 8% 5% Kallhäll (seniorboendet) 7% 7% 3% 5% 5% Flottiljens träffpunkt * * 0% 2% 1% Annan 3% 10% 12% 5% 5% Nej, brukar ej delta i aktiviteter 41% 53% 54% 59% 63% Ej svar 33% 20% 20% 7% 19% Är det någon som hjälpt dig att fylla i denna enkät? Nej 60% 70% 70% 65% 65% Ja, företrädare t ex anhörig/god man/vän 30% 25% 23% 30% 28% Ja, personal 3% 3% 3% 1% 2% Vet ej/ej svar 7% 2% 4% 5% 5% 16

17 Kontakter med kommunens handläggare Vad är du särskilt nöjd med när det gäller kontakterna med i dessa frågor? -Alltid tillmötesgående och trevliga, 41 st -Allt, 12 st -Det fungerar bra -Snabbheten, 7 st -De hör av sig, 5 st -Att de svarar i telefon -Har bara haft kontakt en gång, 3 st -Lyhördheten, 2 st -Att de finns när man behöver dem, 1 st -Att de kan komma på hembesök -Att de är mer lättillgängliga än jag vågar hoppas. Folket på fältet verkar vara mycket bra. Ibland tvivlar man på systemet när man ser TV-rapporter -Att hon är snäll -Att planeringen för korttidsboende är flexibel när det har behövts -Att vid byte av utförare det var smidigt -Besluten -Biståndet som beviljas tar hänsyn till behoven, även av sällskap och hjälp till utevistelse -Då de kommer. Inga problem -Efter tio dagar jag ringer lämnar meddelande sen de ringer upp -Har endast varit i kontakt med en handläggare som varit lätt att tala med och kommit till möten med mig och landstingspersonal - även vid kort varsel. Gäller speciellt problem med Danderyds sjukhus -Har fått kontakt med ny handläggare, som jag ännu inte kan sätta betyg på -Har haft hemtjänst endast 3 månader. Haft en god kontakt i starten -Har inte dator - ringer hemtjänsten vid behov -Har överklagat till förvaltningsrätten -Jag har valt Violas hemtjänst för den är den bästa utövaren i Järfälla -Jag skulle vilja att de specificerar det. Datum som de städar och hur länge de vart på räkningen -Samarbetet -Vi har fått den hjälp vi bett om -Är uppmärksam och informativ Vad är du mindre nöjd med när det gäller kontakterna med i dessa frågor? -Svår att få tag på, 17 st -Det har varit flera personalbyten, 11 st -Att de inte genomför det som avtalats -Vi vill ha flera timmar, 7 st -Allmänt blir jag ledsen när jag hör att mina vänner fått sitt hjälpbehov ifrågasatt. Det känns mycket illa att behöva trösta gråtande, 1 st -Anhörig synpunkt: Anhöriga är arga att handläggaren kontaktar brukaren själv utan att kontakta oss -Att biståndsbedömaren som föredömligt bistått min man i 13 år, inte får bistå mig nu. Hon känner oss. Jag har nu en man som känns anonym. Jag är bara ett nytt fall för honom -Att de arbetar så sakta. Kan ta flera dagar att få ett besked -Att de talar över huvudet på mig och vänder sig till min dotter som var med -Att det är omöjligt att få kontakt med dem. Mycket irriterad över att gammal information som inte stämmer ligger kvar. Information saknas om restid respektive arbetstid i hemtjänsten. Se upp för nedvärderande formuleringar i SOL-utredning -Att hon har inte kunnat hjälpa att jag skall få bättre städat hos mig, jag lider av astma -Att jag inte får uppgift om tidpunkt för när arbetsbesöken äger rum -Byte av handläggare och två utredningar på kort tid Inga faktabaserade svar varför hemtjänsten ej kan göra korta få hundpromenader på (kommunala) ledsagar-/fritidstid (beviljad) -Det dröjde innan jag fick beslutet. Hemtjänsten och dagverksamheten var de som fick det först och kontaktade mig -Det ser ut som att det är förutbestämt vad de ska ge mig för hjälp -Det sparas onödigt på små nyttiga saker - gympa t.ex. och slösas på vissa utförare som får skattepengar över i verksamheten. Patienten får lida för vinsten -Det var svårt att få tag i rätt person/handläggare vi fick tre olika namn på den som skulle vara handläggare. Därför var det otroligt svårt att komma i kontakt med rätt person 17

18 -Det verkar inte finnas någon personlig uppföljning -Dyker sällan upp -Får inte svar på mina frågor, första handläggaren arrogant -Först efter många samtal blev jag beviljad den hjälp jag behöver -Gärna ett hembesök då och då -Hade önskat råd om lämpligaste utövare för en dement person -Hamnar i kö när man ringer. Får inte veta plats i kön, eller hur lång tid man måste vänta (dvs kommunens växel) -Handläggare som jag hade tidigare, han var mycket bra men nu den nya gör ingenting -Har bara träffat handläggaren en gång och detta var vid 1:a träffen i apr 13. Har under aug/sept ringt handläggare utan att få tag på henne. Har lämnat meddelande till henne men hon har fortfarande inte ringt upp mig! (19/10-13) -Har liten kontakt -Hela systemet kring regler om bistånd, hemtjänst och äldreboende är under all kritik -Hon var tveksam till att komma hem till mig, tyckte det gick bra per telefon, men det tyckte inte jag, fick som jag ville -Jag har bett att få tala med ansvarig i kommunen och hembesök i min bostad för ytterligare frågor om min situation -Jag vill få mer info om vad ska jag vända mig till för att lösa mina problem om de inte ingår i handläggaren? -Jäktad. Ringer inte tillbaka till mig när jag talat in på bandspelaren. Har väntat på svar en gång på över 14 dagar. Ringde själv. Svarade mig hon hade glömt att ringa. Fel tycker jag - borde ta större ansvar för den växande åldrande gruppen och agera nu för framtida behov nu -Känns som det går för fort och allt redan är bestämt, pratar omkull mig -Lång väntan på beslutskontroll eller inga beslutsprotokoll -Nonchalans vad gäller överenskommelse om tiden. Svarar inte på skriftlig begäran om rättelse av felaktigheter i utredning -Om jag blir akut dålig dröjer det en vecka eller mer, innan biståndshandläggaren hinner tillstyrka så att jag kan få hjälp -Personlig kontakt; lider bl.a. när minnesproblem och glömmer det mesta. Handläggarna har tydligen orimlig arbetsbörda, tydligen sparar kommunen -Ringer aldrig när man lämna meddelande. Det vore trevligt om de ringde och frågade hur de är med den personen -Samordningsproblem, svårt att ta kontakt med el missförstånd om t.ex. arbetsterapeuten (inte deras fel nödvändigtvis.) -Ser inte behov som jag behöver som 93-åring. Ser till att jag lever med brister i vården -Svårigheter i kontakt angöriga, passar inte telefontiderna, svårt på distans att hjälpa min mor -Svårt att säga. Min senaste bedömare hörde inte på vad jag behövde utan vad kommunen hade råd med 18

19 3 Systrar Omsorg AB Total DINA SYNPUNKTER PÅ DIN HEMTJÄNST 33 svar 982 svar Hur väl instämmer du i följande påståenden? Jag trivs med det företaget som utför min hemtjänst** 4,6 4,5 Jag känner mig trygg med den hjälp jag får från hemtjänsten 4,7 4,5 Jag får den hjälp jag enligt beslut har rätt till 4,6 4,6 Jag känner förtroende för personalen 4,6 4,6 Jag träffar oftast personal som jag känner 4,2 4,0 Personalen visar respekt för mig 4,8 4,7 Personalen tar hänsyn till mina önskemål 4,7 4,6 Det är lätt att komma i kontakt med hemtjänstpersonalen 4,7 4,3 Hemtjänstpersonalen kommer på den tiden som avtalats 4,5 4,3 Jag är nöjd med de insatser som jag får från hemtjänsten vid mina måltider 3,6 4,1 Jag har varit delaktig i planeringen av min vardag 4,4 4,2 Känner du till vad olika frivilligorganisationer kan erbjuda dig för stöd? Ja 33% 25% Nej 55% 65% Vet ej/ej svar 12% 10% Känner du till någon mötesplats/träffpunkt för äldre i närheten av där du bor? Ja 36% 50% Nej 48% 38% Vet ej/ej svar 16% 12% Kastanjen 0% 1% Tallbohov 0% 1% Barkarby (seniorboendet) 9% 5% Kallhäll (seniorboendet) 0% 5% Flottiljens träffpunkt 0% 1% Annan 9% 5% Nej, brukar ej delta i aktiviteter 55% 63% Ej svar 27% 19% Är det någon som hjälpt dig att fylla i denna enkät? Nej 48% 65% Ja, företrädare t ex anhörig/god man/vän 42% 28% Ja, personal 3% 2% Vet ej/ej svar 7% 5% 19

20 3 Systrar Omsorg AB -PRO, 3 st -SPF, 2 st -Promenera med kompisar, 1 st -RPG Vad är du särskilt nöjd med när det gäller hemtjänsten? -Bra bemötande, 2 st -Punktlighet - gott uppförande -Samma personal kommer varje gång -Allt, 1 st -De gör så bra arbete -Hemtjänsten är okej -Hjälpsamheten -Jag är nöjd att jag kan få hjälp -Kommer i tid. Frågar om mina behov -Lyssnar på omnejds önskemål och synpunkter -Okey -Ordinarie personal trevlig. Punktlig -Städning + dusch -Trevlig, noggrann personal -Trevliga glada och pigga + duktiga Vad är du mindre nöjd med när det gäller hemtjänsten? -Att jag bara är tilldelad 3 timmars stöd och tvätt var 3:e vecka. Hinner inte få allt tvättat på 1 timma, 1 st -Inte alla kommer samma tid, trots att senaste tiden har det blivit bättre. 15 minuter för strykning ej tillräckligt -Kvällspersonalen är också bra men kommer lite tidigt ibland. Tidspassning, ibland för många nya -Lite svårt att hålla tiden -Olika personer varje gång -Personalbrist på helger medför sämre tidhållning 20

21 Aktiv hemtjänst och service i Järfälla HB Total DINA SYNPUNKTER PÅ DIN HEMTJÄNST 10 svar 10 svar 982 svar Hur väl instämmer du i följande påståenden? Jag trivs med det företaget som utför min hemtjänst** 5,0 4,9 4,5 Jag känner mig trygg med den hjälp jag får från hemtjänsten 5,0 4,6 4,5 Jag får den hjälp jag enligt beslut har rätt till 5,0 4,4 4,6 Jag känner förtroende för personalen 5,0 4,8 4,6 Jag träffar oftast personal som jag känner 4,8 4,9 4,0 Personalen visar respekt för mig 4,9 5,0 4,7 Personalen tar hänsyn till mina önskemål 5,0 5,0 4,6 Det är lätt att komma i kontakt med hemtjänstpersonalen 5,0 4,9 4,3 Hemtjänstpersonalen kommer på den tiden som avtalats 5,0 5,0 4,3 Jag är nöjd med de insatser som jag får från hemtjänsten vid mina måltider 4,6 4,8 4,1 Jag har varit delaktig i planeringen av min vardag 5,0 4,8 4,2 Känner du till vad olika frivilligorganisationer kan erbjuda dig för stöd? Ja 30% 60% 25% Nej 70% 40% 65% Vet ej/ej svar 0% 0% 10% Känner du till någon mötesplats/träffpunkt för äldre i närheten av där du bor? Ja 30% 50% 50% Nej 70% 50% 38% Vet ej/ej svar 0% 0% 12% Kastanjen 0% 0% 1% Tallbohov 10% 0% 1% Barkarby (seniorboendet) 0% 0% 5% Kallhäll (seniorboendet) 0% 0% 5% Flottiljens träffpunkt 0% 0% 1% Annan 0% 10% 5% Nej, brukar ej delta i aktiviteter 50% 70% 63% Ej svar 40% 20% 19% Är det någon som hjälpt dig att fylla i denna enkät? Nej 10% 10% 65% Ja, företrädare t ex anhörig/god man/vän 70% 70% 28% Ja, personal 10% 10% 2% Vet ej/ej svar 10% 10% 5% 21

22 Aktiv hemtjänst och service i Järfälla HB -Ledsagning med personal, 1 st Vad är du särskilt nöjd med när det gäller hemtjänsten? -Att alla mina behov bemöts, 1 st -Bra kontakt med företag och personalen -Hemtjänsten gör sitt jobb på ett bra sätt -Jag får hjälp av dem -Jag trivs bra med dem -Jag är nöjd med personalen som hjälper mig här hemma och att de gör sitt jobb rätt nöjd -Talar samma språk så jag förstår mer -Trygg med hjälp Vad är du mindre nöjd med när det gäller hemtjänsten? -Antal nödvändiga insatser har minskats av kommun, 1 st 22

23 Ansvarsfull Omsorg AB Total DINA SYNPUNKTER PÅ DIN HEMTJÄNST 10 svar 982 svar Hur väl instämmer du i följande påståenden? Jag trivs med det företaget som utför min hemtjänst** 4,7 4,5 Jag känner mig trygg med den hjälp jag får från hemtjänsten 4,5 4,5 Jag får den hjälp jag enligt beslut har rätt till 4,1 4,6 Jag känner förtroende för personalen 4,3 4,6 Jag träffar oftast personal som jag känner 4,6 4,0 Personalen visar respekt för mig 4,7 4,7 Personalen tar hänsyn till mina önskemål 4,6 4,6 Det är lätt att komma i kontakt med hemtjänstpersonalen 4,7 4,3 Hemtjänstpersonalen kommer på den tiden som avtalats 4,6 4,3 Jag är nöjd med de insatser som jag får från hemtjänsten vid mina måltider 4,0 4,1 Jag har varit delaktig i planeringen av min vardag 5,0 4,2 Känner du till vad olika frivilligorganisationer kan erbjuda dig för stöd? Ja 30% 25% Nej 60% 65% Vet ej/ej svar 10% 10% Känner du till någon mötesplats/träffpunkt för äldre i närheten av där du bor? Ja 30% 50% Nej 50% 38% Vet ej/ej svar 20% 12% Kastanjen 0% 1% Tallbohov 0% 1% Barkarby (seniorboendet) 0% 5% Kallhäll (seniorboendet) 0% 5% Flottiljens träffpunkt 0% 1% Annan 0% 5% Nej, brukar ej delta i aktiviteter 70% 63% Ej svar 30% 19% Är det någon som hjälpt dig att fylla i denna enkät? Nej 40% 65% Ja, företrädare t ex anhörig/god man/vän 50% 28% Ja, personal 0% 2% Vet ej/ej svar 10% 5% 23

24 Ansvarsfull Omsorg AB -Maria kyrka, 1 st Vad är du särskilt nöjd med när det gäller hemtjänsten? -Alla är snälla. Chefen för hemtjänst är omtänksam. De gör sitt jobb bra, 1 st -Att de är ärliga och oftast stannar över sin tid för att hjälpa mig -Frukost, städning, bäddning -Hjälp med hygien och städning -Jag har bara hemtjänst 1 timme var 3:e vecka -Lätt att få kontakt med personalen Vad är du mindre nöjd med när det gäller hemtjänsten? -Enstaka tillfälle rotar personal i papper, 1 st -Kan ibland missa avtalad tid -Mat, tvätt, inköp -Nuvarande ersättare bör bytas ut när ordinarie återkommer -Tiden är för kort. Jag kan inte umgås med de jag vill gärna prata med 24

25 Attendo Care AB Total DINA SYNPUNKTER PÅ DIN HEMTJÄNST 64 svar 82 svar 95 svar 109 svar 982 svar Hur väl instämmer du i följande påståenden? Jag trivs med det företaget som utför min hemtjänst** 4,3 4,6 4,6 4,7 4,5 Jag känner mig trygg med den hjälp jag får från hemtjänsten 4,3 4,5 4,7 4,6 4,5 Jag får den hjälp jag enligt beslut har rätt till * 4,7 4,8 4,8 4,6 Jag känner förtroende för personalen 4,3 4,6 4,6 4,6 4,6 Jag träffar oftast personal som jag känner 4,0 4,4 4,4 4,5 4,0 Personalen visar respekt för mig 4,5 4,6 4,7 4,8 4,7 Personalen tar hänsyn till mina önskemål 4,3 4,7 4,6 4,6 4,6 Det är lätt att komma i kontakt med hemtjänstpersonalen 4,2 4,6 4,5 4,5 4,3 Hemtjänstpersonalen kommer på den tiden som avtalats 4,3 4,5 4,5 4,4 4,3 Jag är nöjd med de insatser som jag får från hemtjänsten vid mina måltider 4,4 4,1 4,4 4,4 4,1 Jag har varit delaktig i planeringen av min vardag * 4,2 4,3 4,4 4,2 Känner du till vad olika frivilligorganisationer kan erbjuda dig för stöd? Ja 31% 28% 25% 25% 25% Nej 42% 59% 61% 61% 65% Vet ej/ej svar 27% 13% 14% 14% 10% Känner du till någon mötesplats/träffpunkt för äldre i närheten av där du bor? Ja 58% 67% 72% 68% 50% Nej 13% 22% 25% 22% 38% Vet ej/ej svar 30% 11% 3% 10% 12% Kastanjen 1% 2% 1% Tallbohov 2% 0% 1% 0% 1% Barkarby (seniorboendet) 27% 22% 22% 22% 5% Kallhäll (seniorboendet) 2% 2% 1% 2% 5% Flottiljens träffpunkt 1% 2% 1% Annan 2% 5% 7% 6% 5% Nej, brukar ej delta i aktiviteter 39% 49% 45% 57% 63% Ej svar 30% 20% 21% 9% 19% Är det någon som hjälpt dig att fylla i denna enkät? Nej 44% 76% 79% 77% 65% Ja, företrädare t ex anhörig/god man/vän 42% 22% 17% 22% 28% Ja, personal 5% 1% 1% 0% 2% Vet ej/ej svar 9% 1% 3% 1% 5% 25

26 Attendo Care AB -PRO, 3 st -Jakobsbergskyrkans träffpunkt, 1 st -Samtal 1gg/vecka -Sångkör -Öppet hus Mariakyrkan Vad är du särskilt nöjd med när det gäller hemtjänsten? -Trevlig och tillmötesgående personal, 8 st -Städning, 5 st -Samma personal som kommer, 3 st -Att de kommer. Att man kan avboka eller byta dag om det behövs, 1 st -Att den finns i närheten och är förstående -Att de kommer punktligt -Allt fungerade bra -Att jag blir respekterad -Att jag fått samma person varje gång om hon arbetar just då. (tyvärr går hon i pension vid nyår) -Att jag oftast har samma personal -Att Sandra kommer -De gör sitt bästa och sköter uppgifterna bra. En del av dem är fantastiska -Den hjälp jag har fått har fungerat bra -Den personliga kontakten och den återkommande utvärderingen som aktualiserar mitt behov av tjänst -Det fungerar för min del -De gör så mycket trevliga sammankomster, och är alltid tillmötesgående om man inte kan ta städning enligt deras schema -De är för det mesta trevliga och tillmötesgående -Då samma kända person kommer, Anita är mycket hjälpsam -Fungerar bra -Får hjälp att bo kvar. Trygghet -Hemtjänsten fungerar bra -Ja det blir städning var tredje vecka -Jag har bra kontakt med personal -Jag är nöjd med allt jag har behövt hjälp med -Ju mer åren går känns det bättre och bättre och vi har lärt känna varandra -Kontoret är närma, så kan få hjälp vid behov -Larm och städningen har inte mer -Lyhörda, trevliga -Maten. Bra planering av sina arbetsuppgifter -Mycket nöjd med hemtjänsten, enligt ovan -När det kommer samma personal varje gång. Som jag har lärt känna och som känner mig och är en bra hjälp -Närhet -Nästan alltid trevliga och hjälpsamma personer -Omtänksamheten, hjälpsamhet -Vi har så trevligt ihop, längtar efter henne var 3:e vecka 26

Brukarundersökning Järfälla kommun. Socialförvaltningen Utvärdering dagverksamhet inom Äldreomsorgen (ÄO) Januari 2015

Brukarundersökning Järfälla kommun. Socialförvaltningen Utvärdering dagverksamhet inom Äldreomsorgen (ÄO) Januari 2015 Brukarundersökning 2014 Socialförvaltningen Utvärdering dagverksamhet inom Äldreomsorgen (ÄO) Januari 2015 Nordiska Undersökningsgruppen 2015-01-30 Titel: Socialförvaltningen Utvärdering dagverksamhet

Läs mer

Brukarundersökning Järfälla kommun. Socialförvaltningen Utvärdering dagverksamhet inom Äldreomsorgen (ÄO) Januari 2014

Brukarundersökning Järfälla kommun. Socialförvaltningen Utvärdering dagverksamhet inom Äldreomsorgen (ÄO) Januari 2014 Brukarundersökning 2013 Socialförvaltningen Utvärdering dagverksamhet inom Äldreomsorgen (ÄO) Januari 2014 Nordiska Undersökningsgruppen 2014-01-31 Titel: Socialförvaltningen Utvärdering dagverksamhet

Läs mer

Brukarundersökning Järfälla kommun. Socialförvaltningen Utvärdering LSS Gruppbostad/ Serviceboende inom Funktionshinderomsorgen (FO)

Brukarundersökning Järfälla kommun. Socialförvaltningen Utvärdering LSS Gruppbostad/ Serviceboende inom Funktionshinderomsorgen (FO) Brukarundersökning 2013 Socialförvaltningen Utvärdering LSS Gruppbostad/ Serviceboende inom Funktionshinderomsorgen (FO) Januari 2014 Nordiska Undersökningsgruppen 2014-01-31 Titel: Socialförvaltningen

Läs mer

Järfälla kommun. Brukarundersökning Socialförvaltningen Utvärdering Vuxengruppen inom Individ- och Familjeomsorgen (IFO) Januari 2010

Järfälla kommun. Brukarundersökning Socialförvaltningen Utvärdering Vuxengruppen inom Individ- och Familjeomsorgen (IFO) Januari 2010 Brukarundersökning 2009 Socialförvaltningen Utvärdering Vuxengruppen inom Individ- och Familjeomsorgen (IFO) Januari 2010 NORDISKA UNDERSÖKNINGSGRUPPEN 20100129 NORDISKA UNDERSÖKNINGSGRUPPEN (SCANDINAVIAN

Läs mer

Brukarundersökning Järfälla kommun

Brukarundersökning Järfälla kommun Brukarundersökning 2009 Socialförvaltningen Utvärdering Psykiskt funktionshindrade Gruppbostad/ Serviceboende inom Handikappomsorgen (HO) Januari 2010 NORDISKA UNDERSÖKNINGSGRUPPEN 20100129 NORDISKA UNDERSÖKNINGSGRUPPEN

Läs mer

Brukarundersökning 2013. Järfälla kommun. Socialförvaltningen Utvärdering Daglig verksamhet inom Funktionshinderomsorgen (FO) Januari 2014

Brukarundersökning 2013. Järfälla kommun. Socialförvaltningen Utvärdering Daglig verksamhet inom Funktionshinderomsorgen (FO) Januari 2014 Brukarundersökning 2013 Socialförvaltningen Utvärdering Daglig verksamhet inom Funktionshinderomsorgen (FO) Januari 2014 Nordiska Undersökningsgruppen 2014-01-31 Titel: Socialförvaltningen Utvärdering

Läs mer

Järfälla kommun. Brukarundersökning Socialförvaltningen Utvärdering Familjerätten inom Individ- och Familjeomsorgen (IFO) Januari 2010

Järfälla kommun. Brukarundersökning Socialförvaltningen Utvärdering Familjerätten inom Individ- och Familjeomsorgen (IFO) Januari 2010 Brukarundersökning 29 Socialförvaltningen Utvärdering Familjerätten inom Individ- och Familjeomsorgen (IFO) Januari 21 NORDISKA UNDERSÖKNINGSGRUPPEN 21129 NORDISKA UNDERSÖKNINGSGRUPPEN (SCANDINAVIAN SURVEY

Läs mer

Brukarundersökning 2013. Nacka kommun. Social- och äldrenämnden Utvärdering mottagningsgruppen. December 2013

Brukarundersökning 2013. Nacka kommun. Social- och äldrenämnden Utvärdering mottagningsgruppen. December 2013 Brukarundersökning 2013 Nacka kommun Social- och äldrenämnden Utvärdering mottagningsgruppen December 2013 Nordiska Undersökningsgruppen 2013-12-20 Titel: Nacka kommun Social- och äldrenämnden Utvärdering

Läs mer

Järfälla kommun. Brukarundersökning 2009. Socialförvaltningen Utvärdering hemtjänst inom Handikappomsorgen (HO) Januari 2010

Järfälla kommun. Brukarundersökning 2009. Socialförvaltningen Utvärdering hemtjänst inom Handikappomsorgen (HO) Januari 2010 Brukarundersökning Socialförvaltningen Utvärdering hemtjänst inom Handikappomsorgen (HO) Januari 2010 NORDISKA UNDERSÖKNINGSGRUPPEN 20100129 NORDISKA UNDERSÖKNINGSGRUPPEN (SCANDINAVIAN SURVEY GROUP) ADDRESS:

Läs mer

Järfälla kommun. Brukarundersökning 2009. Socialförvaltningen. Familjeomsorgen (IFO) Januari 2010

Järfälla kommun. Brukarundersökning 2009. Socialförvaltningen. Familjeomsorgen (IFO) Januari 2010 Brukarundersökning 2009 Socialförvaltningen Utvärdering Försörjningsstödsenheten inom Individ- och Familjeomsorgen (IFO) Januari 2010 NORDISKA UNDERSÖKNINGSGRUPPEN 20100129 NORDISKA UNDERSÖKNINGSGRUPPEN

Läs mer

Järfälla kommun. Brukarundersökning 2011. Socialförvaltningen Utvärdering dagverksamhet inom Äldreomsorgen (ÄO) Januari 2012

Järfälla kommun. Brukarundersökning 2011. Socialförvaltningen Utvärdering dagverksamhet inom Äldreomsorgen (ÄO) Januari 2012 Brukarundersökning Socialförvaltningen Utvärdering dagverksamhet inom Äldreomsorgen (ÄO) nuari 2012 NORDISKA UNDERSÖKNINGSGRUPPEN 20120131 NORDISKA UNDERSÖKNINGSGRUPPEN (SCANDINAVIAN SURVEY GROUP) ADDRESS:

Läs mer

Järfälla kommun. Brukarundersökning 2009. Socialförvaltningen Utvärdering dagverksamhet inom Äldreomsorgen (ÄO) Januari 2010

Järfälla kommun. Brukarundersökning 2009. Socialförvaltningen Utvärdering dagverksamhet inom Äldreomsorgen (ÄO) Januari 2010 Brukarundersökning Socialförvaltningen Utvärdering dagverksamhet inom Äldreomsorgen (ÄO) nuari 2010 NORDISKA UNDERSÖKNINGSGRUPPEN 20100129 NORDISKA UNDERSÖKNINGSGRUPPEN (SCANDINAVIAN SURVEY GROUP) ADDRESS:

Läs mer

Brukarundersökning Järfälla kommun. Socialförvaltningen Utvärdering Äldreboende inom Äldreomsorgen (ÄO) Januari 2015

Brukarundersökning Järfälla kommun. Socialförvaltningen Utvärdering Äldreboende inom Äldreomsorgen (ÄO) Januari 2015 Brukarundersökning 2014 Socialförvaltningen Utvärdering Äldreboende inom Äldreomsorgen (ÄO) Januari 2015 Nordiska Undersökningsgruppen 2015-01-30 Titel: Socialförvaltningen Utvärdering Äldreboende Inom

Läs mer

Järfälla kommun. Brukarundersökning 2012. Socialförvaltningen Utvärdering Daglig verksamhet inom Funktionshinderomsorgen (FO) Januari 2012

Järfälla kommun. Brukarundersökning 2012. Socialförvaltningen Utvärdering Daglig verksamhet inom Funktionshinderomsorgen (FO) Januari 2012 Brukarundersökning 2012 Socialförvaltningen Utvärdering Daglig verksamhet inom Funktionshinderomsorgen (FO) Januari 2012 NORDISKA UNDERSÖKNINGSGRUPPEN 20130212 NORDISKA UNDERSÖKNINGSGRUPPEN (SCANDINAVIAN

Läs mer

Brukarundersökning Järfälla kommun. Socialförvaltningen Utvärdering Äldreboende inom Äldreomsorgen (ÄO) Januari 2014

Brukarundersökning Järfälla kommun. Socialförvaltningen Utvärdering Äldreboende inom Äldreomsorgen (ÄO) Januari 2014 Brukarundersökning 2013 Socialförvaltningen Utvärdering Äldreboende inom Äldreomsorgen (ÄO) Januari 2014 Nordiska Undersökningsgruppen 2014-01-31 Titel: Socialförvaltningen Utvärdering Äldreboende Inom

Läs mer

Järfälla kommun. Brukarundersökning Socialförvaltningen Utvärdering Äldreboende inom Äldreomsorgen (ÄO) Januari 2013

Järfälla kommun. Brukarundersökning Socialförvaltningen Utvärdering Äldreboende inom Äldreomsorgen (ÄO) Januari 2013 Brukarundersökning Socialförvaltningen Utvärdering Äldreboende inom Äldreomsorgen (ÄO) Januari 2013 NORDISKA UNDERSÖKNINGSGRUPPEN 20130212 NORDISKA UNDERSÖKNINGSGRUPPEN (SCANDINAVIAN SURVEY GROUP) ADDRESS:

Läs mer

Järfälla kommun. Brukarundersökning Socialförvaltningen Utvärdering Daglig verksamhet inom Funktionshinderomsorgen (FO) Januari 2012

Järfälla kommun. Brukarundersökning Socialförvaltningen Utvärdering Daglig verksamhet inom Funktionshinderomsorgen (FO) Januari 2012 Brukarundersökning 2011 Socialförvaltningen Utvärdering Daglig verksamhet inom Funktionshinderomsorgen (FO) Januari 2012 NORDISKA UNDERSÖKNINGSGRUPPEN 20120131 NORDISKA UNDERSÖKNINGSGRUPPEN (SCANDINAVIAN

Läs mer

Järfälla kommun. Brukarundersökning 2009. Socialförvaltningen Utvärdering LSS Gruppbostad/ Serviceboende inom Handikappomsorgen (HO) Januari 2010

Järfälla kommun. Brukarundersökning 2009. Socialförvaltningen Utvärdering LSS Gruppbostad/ Serviceboende inom Handikappomsorgen (HO) Januari 2010 Brukarundersökning 2009 Socialförvaltningen Utvärdering LSS Gruppbostad/ Serviceboende inom Handikappomsorgen (HO) Januari 2010 NORDISKA UNDERSÖKNINGSGRUPPEN 20100129 NORDISKA UNDERSÖKNINGSGRUPPEN (SCANDINAVIAN

Läs mer

Järfälla kommun. Brukarundersökning 2009. Socialförvaltningen Utvärdering Familjebehandling inom Individ- och Familjeomsorgen (IFO) Januari 2010

Järfälla kommun. Brukarundersökning 2009. Socialförvaltningen Utvärdering Familjebehandling inom Individ- och Familjeomsorgen (IFO) Januari 2010 Brukarundersökning 2009 Socialförvaltningen Utvärdering Familjebehandling inom Individ- och Familjeomsorgen (IFO) nuari 2010 NORDISKA UNDERSÖKNINGSGRUPPEN 20100129 NORDISKA UNDERSÖKNINGSGRUPPEN (SCANDINAVIAN

Läs mer

Enkätundersökning i hemtjänsten november 2013. 212 enkäter är utskickade 154 personer har svarat

Enkätundersökning i hemtjänsten november 2013. 212 enkäter är utskickade 154 personer har svarat Enkätundersökning i hemtjänsten november 2013 212 enkäter är utskickade 154 personer har svarat Enkätundersökning i hemtjänsten november 2013 Totalt ligger svarsfrekvensen på 73% Svarsfrekvensen på fråga

Läs mer

Brukarundersökning 2012

Brukarundersökning 2012 Brukarundersökning 2012 Hemtjänsten i Håbo Uppdrag enligt verksamhetsplan Genomföra brukarundersökning årligen Höja svarsfrekvensen Målet att minst 90 % ska vara nöjda Syfte En temperaturmätning som signalerar

Läs mer

Kungälvs kommun alla brukare 2009 EAS = Ej angivet svar per fråga Mv = medelvärdet beräknat på en skala från 1-5 där 5 är Instämmer helt

Kungälvs kommun alla brukare 2009 EAS = Ej angivet svar per fråga Mv = medelvärdet beräknat på en skala från 1-5 där 5 är Instämmer helt Kungälvs kommun alla brukare 2009 EAS = Ej angivet svar per fråga Mv = medelvärdet beräknat på en skala från 1-5 där 5 är Instämmer helt 1. Jag upplever att hemtjänstpersonalen är bra på att utföra den

Läs mer

stöd och hjälp i det egna boendet.

stöd och hjälp i det egna boendet. Hemtjänst Trygghetslarm Dagverksamhet Anhörigstöd/Växelvård Korttidsplats Övriga insatser stöd och hjälp i det egna boendet. Välkommen! Vi Vill ge äldre i Åtvidaberg förutsättningar att leva under goda

Läs mer

Järfälla kommun. Brukarundersökning Socialförvaltningen Utvärdering hemtjänst inom Äldreomsorgen (ÄO) Januari 2010

Järfälla kommun. Brukarundersökning Socialförvaltningen Utvärdering hemtjänst inom Äldreomsorgen (ÄO) Januari 2010 Brukarundersökning Socialförvaltningen Utvärdering hemtjänst inom Äldreomsorgen (ÄO) nuari 2010 NORDISKA UNDERSÖKNINGSGRUPPEN 20100129 NORDISKA UNDERSÖKNINGSGRUPPEN (SCANDINAVIAN SURVEY GROUP) ADDRESS:

Läs mer

Stöd och hjälp i det egna boendet

Stöd och hjälp i det egna boendet Hemtjänst Trygghetslarm Dagverksamhet Anhörigstöd/Växelvård Trygg hemgång Övriga insatser Stöd och hjälp i det egna boendet VI VILL GE äldre i Åtvidaberg förutsättningar att leva under goda och trygga

Läs mer

Kvalitetsundersökning inom hemtjänsten i Vantör 2005

Kvalitetsundersökning inom hemtjänsten i Vantör 2005 Äldre- och handikappomsorgen V A N T Ö R S S T A D S D E L S F Ö R V A L T N I N G Sid 1 2005-11-23 Kvalitetsundersökning inom en i Vantör 2005 Enkätundersökning till i Vantör med insatser från Undersökning

Läs mer

Nöjdhet hos brukare med Arvika kommun som assistentanordnare 1. Jag som fyller i enkäten är:

Nöjdhet hos brukare med Arvika kommun som assistentanordnare 1. Jag som fyller i enkäten är: Nöjdhet hos brukare med Arvika kommun som assistentanordnare 1. Jag som fyller i enkäten är: 2. Jag kan bestämma hur jag vill bli hjälpt 3. Personalen kommer på överenskommen tid 4. Jag får information

Läs mer

Så tycker brukarna med bostad med särskild service, personlig assistans samt boendestöd. En brukarundersökning genomförd mars 2013.

Så tycker brukarna med bostad med särskild service, personlig assistans samt boendestöd. En brukarundersökning genomförd mars 2013. Så tycker brukarna med bostad med särskild service, personlig assistans samt boendestöd En brukarundersökning genomförd mars 2013. Hultsfred Maj 2013 2 Sammanfattning Brukarundersökningen som genomfördes

Läs mer

Vård och omsorg, Staffanstorps kommun

Vård och omsorg, Staffanstorps kommun RAPPORT Vård och omsorg, Staffanstorps kommun Datum: 2013-12-16 Alexandra Emanuelsson, kvalitetsutvecklare Gustav Blohm, kvalitetsutvecklare 2(11) Omvårdnadstjänster Genomförande och respons Undersökningen

Läs mer

Eget val och brukares uppfattningar om kvalitet i hemtjänsten

Eget val och brukares uppfattningar om kvalitet i hemtjänsten Eget val och brukares uppfattningar om kvalitet i hemtjänsten En sammanfattning av utvärderingen av införandet av Eget val ur ett brukarperspektiv Bo Davidson Linköpings universitet och FoU-centrum Under

Läs mer

Brukarundersökning 2014. Järfälla kommun. Socialförvaltningen Utvärdering hemtjänst inom Funktionshinderomsorgen (FO) Januari 2015

Brukarundersökning 2014. Järfälla kommun. Socialförvaltningen Utvärdering hemtjänst inom Funktionshinderomsorgen (FO) Januari 2015 Brukarundersökning 2014 Socialförvaltningen Utvärdering hemtjänst inom Funktionshinderomsorgen (FO) Januari 2015 Nordiska Undersökningsgruppen 2015-01-30 Titel: Socialförvaltningen Utvärdering hemtjänst

Läs mer

HEMTJÄNST I KRISTIANSTADS KOMMUN

HEMTJÄNST I KRISTIANSTADS KOMMUN HEMTJÄNST I KRISTIANSTADS KOMMUN Hemtjänst i Kristianstads kommun I den här broschyren kan Du läsa om vilket stöd Du kan söka från hemtjänsten i Kristianstads kommun. Målsättningen med hemtjänst är att

Läs mer

2010-02-15. Dnr Son 2010/70 Socialnämndens brukarundersökning år 2009

2010-02-15. Dnr Son 2010/70 Socialnämndens brukarundersökning år 2009 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2010-02-15 Socialnämnden Dnr Son 2010/70 Socialnämndens brukarundersökning år 2009 Förslag till beslut 1. Rapporten läggs till handlingarna. Ärendet i korthet Enligt socialnämndens

Läs mer

Redovisning av brukarenkät inom hemtjänsten (Ä-O) 2006

Redovisning av brukarenkät inom hemtjänsten (Ä-O) 2006 Redovisning av brukarenkät inom hemtjänsten (Ä-O) 2006 Bakgrund I ett av de mål som formulerades i Socialplanen framhölls vikten av att undersöka vad äldreomsorgens brukare tycker om de insatser som ges.

Läs mer

Brukarundersökningar 2009 äldreomsorg, bistånd och anhörigstöd

Brukarundersökningar 2009 äldreomsorg, bistånd och anhörigstöd sida 1 (9) Brukarundersökningar 2009 äldreomsorg, bistånd och anhörigstöd sida 2 (9) SAMMANFATTNING... 3 BAKGRUND... 3 METOD... 3 RESULTAT... 3 HEMTJÄNST... 3 SÄRSKILT BOENDE OCH VÄXELVÅRD... 4 NÖJD-KUND-INDEX

Läs mer

Resultatrapport. Järfälla Kommun Äldreomsorg

Resultatrapport. Järfälla Kommun Äldreomsorg Resultatrapport Järfälla Kommun Äldreomsorg Aktuell grupp: Total 2015-09-30 Information om undersökningen Järfälla kommun har en målsättning förbättra omsorgen. För att nå den målsättningen behöver man

Läs mer

Konferensrum 2:2 Kommunalhuset Tumba

Konferensrum 2:2 Kommunalhuset Tumba 1 [7] Referens Josefin Blomquist, verksamhetsutvecklare Möte om hemtjänsten Dag och tid Torsdag 21 mars 2013 kl. 17 19 Plats Konferensrum 2:2 Kommunalhuset Tumba Mahria Persson Lövkvist, verksamhetschef

Läs mer

Bilaga 1 Enkät till/intervju med boende

Bilaga 1 Enkät till/intervju med boende Kvalitetsuppföljning, Pilegården (juli 2010) Bilaga 1. 1(5) Bilaga 1 Enkät till/intervju med boende NKI (Nöjd-Kund-Index) NKI (Nöjd-Kund-Index) är ett sammanfattande mått på hur nöjda kunderna är med en

Läs mer

Hemtjänst i Båstads kommun

Hemtjänst i Båstads kommun Hemtjänst i Båstads kommun Fotograf: Lars Bygdemark Vår verksamhetsidé Vård och omsorg i Båstads kommun ska präglas av respekt, värdighet, trygghet och professionalism. Vad är hemtjänst? Kommunen har enligt

Läs mer

Utvärdering Målsman 2011

Utvärdering Målsman 2011 Utvärdering Målsman 2011 Var informationen innan kollot tillräcklig? (76 svar) 80 60 40 20 0 Ja (100%, 76 st) Nej (0%, 0st) Om nej, vad tycker ni saknades? Informativ hemsida. Mycket bra info hemskickad.

Läs mer

Stöd i hemmet. Hemtjänst i Luleå kommun

Stöd i hemmet. Hemtjänst i Luleå kommun Stöd i hemmet Hemtjänst i Luleå kommun Stöd i hemmet i Luleå kommun Stöd i hemmet innebär olika former av omsorg, omvårdnad, stöd och service i ditt hem. Du ska kunna bo kvar hemma så länge som möjligt

Läs mer

Vård och omsorg, Staffanstorps kommun

Vård och omsorg, Staffanstorps kommun RAPPORT Vård och omsorg, Staffanstorps kommun Datum: 2014-09-15 Susanne Bäckström, enhetschef Alexandra Emanuelsson, kvalitetsutvecklare Gustav Blohm, kvalitetsutvecklare 2(13) Intervjuer med boende Genomförande

Läs mer

LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR. Verksamhetstillsyn av hemtjänsten i sex kommuner i Kalmar län. Meddelande 2005:17

LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR. Verksamhetstillsyn av hemtjänsten i sex kommuner i Kalmar län. Meddelande 2005:17 LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR Verksamhetstillsyn av hemtjänsten i sex kommuner i Kalmar län Meddelande 2005:17 Verksamhetstillsyn av hemtjänsten i sex kommuner i Kalmar län Utgiven av: Meddelande

Läs mer

Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen 2013

Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen 2013 Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen Hemtjänst ordinärt boende Denna presentation visar resultaten för brukare med beslut om hemtjänst från Östermalm stadsdel Presentation Om undersökningen

Läs mer

Redovisning av brukarenkät gällande hemtjänsten i Nordanstigs Kommun

Redovisning av brukarenkät gällande hemtjänsten i Nordanstigs Kommun Redovisning av brukarenkät gällande hemtjänsten i Nordanstigs Kommun Dokumenttyp Dokumentnamn Rapport Brukarenkät 2008 Dokumentägare Dokumentansvarig OA-förvaltningen Berit Burman Dokumentinformation Redovisning

Läs mer

BRUKARUNDERSÖKNING INOM OMSORGEN FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014

BRUKARUNDERSÖKNING INOM OMSORGEN FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 BRUKARUNDERSÖKNING INOM OMSORGEN FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 Genomlysning av samtliga LSS-verksamheter samt boendestöd med undantag av daglig verksamhet Sammanställd juni 2014 Sammanfattning

Läs mer

Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen 2012

Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen 2012 Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen 212 Hemtjänst Ordinärt boende Alerta Omsorg AB Presentation Om undersökningen Resultat Bakgrundsfrågor Resultat per fråga över tid Resultat uppdelat

Läs mer

//: <',,..' -,-o- '2" z 7/ /alra./.2. r7,7 VIMMERBYKOMMUN OMSORGSFÖRVALTNINGEN BA. t00420

//: <',,..' -,-o- '2 z 7/ /alra./.2. r7,7 VIMMERBYKOMMUN OMSORGSFÖRVALTNINGEN BA. t00420 VIMMERBYKOMMUN OMSORGSFÖRVALTNINGEN BA t00420 Sammanställning resultat genomftirda enkäter till hemtjänsftagare 2010. Hemtjänsttagama fick göra bedömningar på en skala fran 1-5 på hur man upplever tjänstema

Läs mer

Dagverksamhet för äldre

Dagverksamhet för äldre Äldreomsorgskontoret Dagverksamhet för äldre Delrapport med utvärdering Skrivet av Onerva Tolonen, arbetsterapeut, 2010-08-09 Innehåll 1. Inledning...3 1.1 Vilka problem ville vi åtgärda?...3 1.2 Vad vill

Läs mer

Omvårdnads- och serviceinsatser. inom äldreomsorgen

Omvårdnads- och serviceinsatser. inom äldreomsorgen Omsorgsnämnden Omvårdnads- och serviceinsatser inom äldreomsorgen Antaget av Omsorgsnämnden 090526 Så här går en ansökan om bistånd till: Alla insatser inom kommunens äldreomsorg inleds med att du gör

Läs mer

Förslag till lokala värdighetsgarantier för äldreomsorgen i Järfälla kommun

Förslag till lokala värdighetsgarantier för äldreomsorgen i Järfälla kommun Förslag till lokala värdighetsgarantier för äldreomsorgen i Järfälla kommun Inledning Den nationella värdegrunden för äldreomsorgen ligger till grund för lokalavärdighets - garantier i Järfälla kommun.

Läs mer

Kvaliteten i din hemtjänst Bromma

Kvaliteten i din hemtjänst Bromma Kvaliteten i din hemtjänst Stadsledningskontorets brukarundersökning November 1 Inledning Beskrivning av genomförandet av undersökningen Metod: Postala enkäter med två skriftliga påminnelser Målgrupp:

Läs mer

Vårt arbete med brukarna

Vårt arbete med brukarna Kompletterande övning: Vårt arbete // Situationer i vardagen Dilemman och konfliktsituationer Samtalsledarmaterial Vårt arbete med brukarna Ditt sätt att bemöta brukarna Du arbetar hos pensionären Maria

Läs mer

VÄLKOMMEN. Syftet med detta häfte är att informera dig om hur det är att bo på Oasen.

VÄLKOMMEN. Syftet med detta häfte är att informera dig om hur det är att bo på Oasen. VÄLKOMMEN Syftet med detta häfte är att informera dig om hur det är att bo på Oasen. Så här fungerar det för ett barn att bo på Oasen Socialtjänsten har bestämt att du ska bo på Oasen under en viss tid.

Läs mer

om läxor, betyg och stress

om läxor, betyg och stress 2 126 KP-läsare om läxor, betyg och stress l Mer än hälften av KP-läsarna behöver hjälp av en vuxen hemma för att kunna göra läxorna. l De flesta tycker att det är bra med betyg från 6:an. l Många har

Läs mer

Hemtjänst i Ljungby kommun

Hemtjänst i Ljungby kommun Hemtjänst i Ljungby kommun Information Hemtjänst i Ljungby kommun Människors förutsättningar förändras när vi blir äldre. För att du ska kunna bo kvar i det egna hemmet med en väl fungerande vardag stöttar

Läs mer

Information om Äldreomsorgen i Borlänge kommun

Information om Äldreomsorgen i Borlänge kommun Information om Äldreomsorgen i Borlänge kommun När du behöver hjälp När du behöver hjälp eller stöd vänder du dig till den behovsbedömare som ansvarar för det område där du bor. För det mesta gör behovsbedömaren

Läs mer

Utvärdering APL frågor till praktikant

Utvärdering APL frågor till praktikant Utvärdering APL frågor till praktikant Jag studerar på A. Vård och Omsorgsprogrammet för 23 34,8 ungdomar åk 1 B. Vård och Omsorgsprogrammet för 0 0 ungdomar åk 2 C. Vård och Omsorgsprogrammet för 0 0

Läs mer

värdighetsgarantier för dig som har stöd av äldreomsorgen i Botkyrka

värdighetsgarantier för dig som har stöd av äldreomsorgen i Botkyrka värdighetsgarantier för dig som har stöd av äldreomsorgen i Botkyrka värdighetsgarantier Från och med 2014 gäller värdighetsgarantier i Botkyrkas äldreomsorg. Garantierna är äldreomsorgens löften till

Läs mer

Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige.

Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige. Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige. Är det inte meningen att samhället ska hjälpa de som har det mindre bra? Är det inte meningen att man ska få stöd till ett bättre mående och leverne? Är det

Läs mer

Uppföljning av boende för vuxna och daglig verksamhet, LSS 2010

Uppföljning av boende för vuxna och daglig verksamhet, LSS 2010 sida 1 (9) Socialförvaltningen Planeringsavdelningen Eva Jonsson Uppföljning av boende för vuxna och daglig verksamhet, LSS 2010 sida 2 (9) Innehållsförteckning Uppföljning av boendet för vuxna och daglig

Läs mer

Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre

Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre VEM KAN FÅ HJÄLP? Socialtjänstlagen ger Dig rätt till hjälp i hemmet, äldreboende, dagverksamhet och annat bistånd om Du inte själv kan tillgodose Dina

Läs mer

Så tycker brukarna med bostad med särskild service, personlig assistans samt boendestöd. En brukarundersökning genomförd mars 2012.

Så tycker brukarna med bostad med särskild service, personlig assistans samt boendestöd. En brukarundersökning genomförd mars 2012. Så tycker brukarna med bostad med särskild service, personlig assistans samt boendestöd. En brukarundersökning genomförd mars 2012. Oktober 2012 Sammanfattning Brukarundersökningen som genomfördes under

Läs mer

Likabehandling och plan mot diskriminering och kränkande behandling!

Likabehandling och plan mot diskriminering och kränkande behandling! Likabehandling och plan mot diskriminering och kränkande behandling! Under våren 2015 gjordes en enkät på som handlade om trivsel, trygghet och barnens delaktighet. Enkäten riktades mot er som föräldrar,

Läs mer

Rapport Brukarundersökning personer med funktionsnedsättning (LSS) 2012

Rapport Brukarundersökning personer med funktionsnedsättning (LSS) 2012 www.ljungby.se Rapport Brukarundersökning personer med funktionsnedsättning (LSS) 2012 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Brukarundersökning personer med funktionsnedsättning (LSS) 2012...3

Läs mer

Hemtjänst. Emmaboda kommun. Antagen av socialnämnden 2009-05-07 Reviderad januari 2015

Hemtjänst. Emmaboda kommun. Antagen av socialnämnden 2009-05-07 Reviderad januari 2015 Hemtjänst i Emmaboda kommun Antagen av socialnämnden 2009-05-07 Reviderad januari 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Vad är hemtjänst? Vem kontaktar man för att ansöka om hemtjänst? Biståndshandläggaren utreder

Läs mer

Bilaga till FoU-rapport 2014:2. PERSONALENS UPPLEVELSE AV HEMSJUKVÅRD. Tillgänglighet

Bilaga till FoU-rapport 2014:2. PERSONALENS UPPLEVELSE AV HEMSJUKVÅRD. Tillgänglighet Bilaga 2. Samtliga kommentarer till frågorna om TILLGÄNGLIGHET Härnösands kommun -Varierar beroende på vilken person man kontaktar. -dsk svarar defenitivt inte på mobilen alla gånger. är naturligtvis upptagen

Läs mer

252st patientenkäter. Du har idag behandlats av en, Tandläkarstudent som går på termin: Totalt 252 st

252st patientenkäter. Du har idag behandlats av en, Tandläkarstudent som går på termin: Totalt 252 st 252st patientenkäter Du har idag behandlats av en, Tandläkarstudent som går på termin: Totalt 252 st Vi ber dig att fylla i följande sidor, dina synpunkter är viktiga. Dessa gör att vi hela tiden ska kunna

Läs mer

Hemtjänst i Kristianstads kommun. Ditt behov av hjälp avgör. I den här broschyren kan du läsa om hur det går till att ansöka om stöd och hjälp.

Hemtjänst i Kristianstads kommun. Ditt behov av hjälp avgör. I den här broschyren kan du läsa om hur det går till att ansöka om stöd och hjälp. Hemtjänst i Kristianstads kommun Hemtjänst i Kristianstads kommun I den här broschyren kan du läsa om hur det går till att ansöka om stöd och hjälp. Hemtjänst ska ge det stöd som just du behöver för att

Läs mer

Kundundersökning 2011

Kundundersökning 2011 Lidingö stad Äldre- och handikappnämnden Kvalitets- och uppföljningsenheten 181 82 Lidingö Tel; vxl. 8-731 3 www.lidingo.se Kundundersökning 211 Lidingö stad Äldre- och handikappnämnden En urvalsundersökning

Läs mer

Dagverksamhet för Dementa Farsta. Brukarundersökning dagverksamhet inom äldreomsorgen

Dagverksamhet för Dementa Farsta. Brukarundersökning dagverksamhet inom äldreomsorgen Dagverksamhet för Dementa Farsta Brukarundersökning inom äldreomsorgen Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen 2014 Dagverksamhet Denna rapport visar resultaten för brukare med beslut

Läs mer

Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen 2013

Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen 2013 Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen Hemtjänst ordinärt boende Denna presentation visar resultaten för brukare med beslut om hemtjänst från Skarpnäck stadsdel Presentation Om undersökningen

Läs mer

Hemtjänst i. Strängnäs kommun. Dnr SN/2015:251-707

Hemtjänst i. Strängnäs kommun. Dnr SN/2015:251-707 Hemtjänst i Strängnäs kommun Dnr SN/2015:251-707 Förord I den här broschyren har vi samlat information för dig som vill veta mer om hemtjänst i Strängnäs kommun. Vi beskriver hur en ansökan om hemtjänst

Läs mer

Definition och beskrivning av olika insatser Regler, rutiner och samverkan mellan biståndshandläggare och anordnare

Definition och beskrivning av olika insatser Regler, rutiner och samverkan mellan biståndshandläggare och anordnare Februari 2007 Hemtjänst, ledsagning, avlösning Definition och beskrivning av olika insatser Regler, rutiner och samverkan mellan biståndshandläggare och anordnare 1. Hemtjänst 1.1 Kunddebiterad tid sid

Läs mer

Kvalitetsundersökning inom Rågsveds Äldrecentrum 2005

Kvalitetsundersökning inom Rågsveds Äldrecentrum 2005 Äldre- och handikappomsorgen V A N T Ö R S S T A D S D E L S F Ö R V A L T N I N G Sid 1 Kvalitetsundersökning inom Rågsveds Äldrecentrum 2005 Enkätundersökning till boende inom Rågsveds Äldrecentrum,

Läs mer

Tips och råd inför val av äldreboende. En guide för dig som ska välja äldreboende

Tips och råd inför val av äldreboende. En guide för dig som ska välja äldreboende Tips och råd inför val av äldreboende En guide för dig som ska välja äldreboende Inledning SPF arbetar med ett långsiktigt program kring ålderism, d.v.s. diskriminering på grund av ålder. Inom detta program

Läs mer

Hemtjänst. i Kristianstads kommun

Hemtjänst. i Kristianstads kommun Hemtjänst i Kristianstads kommun Hemtjänst i Kristianstads kommun I den här broschyren kan du läsa om hur det går till att ansöka om stöd och hjälp. Hemtjänst ska ge det stöd som just du behöver för att

Läs mer

Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge. Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF

Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge. Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF Nationell värdegrund i socialtjänstlagen Den 1 januari 2011

Läs mer

Eksjö kommuns HEMTJÄNST. Kvalitet, delaktighet och flexibilitet ger självbestämmanderätt och integritet

Eksjö kommuns HEMTJÄNST. Kvalitet, delaktighet och flexibilitet ger självbestämmanderätt och integritet Eksjö kommuns HEMTJÄNST Kvalitet, delaktighet och flexibilitet ger självbestämmanderätt och integritet Det trygga alternativet Vi lovar att du ska känna dig trygg med ditt val av Eksjö kommuns hemtjänst

Läs mer

Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter

Läs mer

Hemtjänst. Du är med och planerar. omvårdnad gävle

Hemtjänst. Du är med och planerar. omvårdnad gävle omvårdnad gävle SVENSKA/LÄTTLÄST Hemtjänst Vem kan få hemtjänst? Funktionsnedsättning eller sjukdom kan göra att du behöver stöd och omsorg från andra för att leva ett bra liv i vardagen. Då kan du få

Läs mer

Utvärdering av Ällagatan

Utvärdering av Ällagatan Utvärdering av Ällagatan 20 2008 Utvärdering av Ällagatan Om Ällagatan Ällagatans Barnboende är centralt beläget i tre hyreslägenheter mitt emot Folkets Park. Här finns sex platser i hemlik miljö enligt

Läs mer

SMEDJEBACKENS KOMMUN 2010-04-16 Socialförvaltningen Anita Jernberg Utredningssekreterare Telefon: 0240-66 03 39

SMEDJEBACKENS KOMMUN 2010-04-16 Socialförvaltningen Anita Jernberg Utredningssekreterare Telefon: 0240-66 03 39 SMEDJEBACKENS KOMMUN 2010-04-16 Socialförvaltningen Anita Jernberg Utredningssekreterare Telefon: 0240-66 03 39 Socialnämnden Brukarundersökning hemtjänsttagare med daglig hjälp november 2009 Sammanfattning

Läs mer

Nätverket Kombinera förvärvsarbete och anhörigomsorg. Sammanfattning från femte mötet i de blandade lokala lärande nätverken

Nätverket Kombinera förvärvsarbete och anhörigomsorg. Sammanfattning från femte mötet i de blandade lokala lärande nätverken Nätverket Kombinera förvärvsarbete och anhörigomsorg I februari 2011 startade arbetet med nya blandade lokala lärande nätverk inom det prioriterande området: Kombinera förvärvsarbetet och anhörigomsorg.

Läs mer

Servicebostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Servicebostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad VAD ÄR DET? Lättläst VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter

Läs mer

Utvärdering 2014 målsman

Utvärdering 2014 målsman Utvärdering 2014 målsman 209 deltagare Kändes det tryggt att lämna era barn på lägret? (%) 100 80 60 40 20 0 100 0 Ja Nej Varför/varför inte? - Mycket väl anordnat och bra information. - Seriöst! Utförlig

Läs mer

Tolkcentralen Brukarundersökning november 2014

Tolkcentralen Brukarundersökning november 2014 Region Skåne Skånevård KRYH Habilitering & Hjälpmedel Tolkcentralen Tolkcentralen Brukarundersökning november 2014 Tolkcentralen brukarundersökning november 2014 Tolkcentralen, Region Skåne genomförde

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Ovanåker Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Ovanåker Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Ovanåker Särskilt boende Resultaten för er verksamhet Här redovisas resultaten för er verksamhet från 2013 års nationella brukarundersökning

Läs mer

För dig som vill veta mer om. Särskilt boende

För dig som vill veta mer om. Särskilt boende För dig som vill veta mer om Särskilt boende Innehåll Särskilt boende - så fungerar det... sidan 3 Så här söker du särskilt boende...sidan 3 Bo tillsammans...sidan 3 Så här fattas beslutet...sidan 4 Beslut...sidan

Läs mer

Foto Maria Carlsson. Scandinav.se. Äldreomsorg i Borås Stad. Förebyggande insatser, service, omsorg, hälso- och sjukvård samt rehabilitering

Foto Maria Carlsson. Scandinav.se. Äldreomsorg i Borås Stad. Förebyggande insatser, service, omsorg, hälso- och sjukvård samt rehabilitering Scandinav.se Foto Maria Carlsson Äldreomsorg i Borås Stad Förebyggande insatser, service, omsorg, hälso- och sjukvård samt rehabilitering Du som är äldre ska ha möjlighet att leva ett gott liv var dag.

Läs mer

Information om hjälp i hemmet, äldreboende och anhörigstöd

Information om hjälp i hemmet, äldreboende och anhörigstöd Information om hjälp i hemmet, äldreboende och anhörigstöd DALS-EDS KOMMUN Socialförvaltningen Biståndsenheten Vem kan ansöka om hjälp? Enligt Socialtjänstlagen har man rätt till bistånd om man inte själv

Läs mer

KS-2014/665. Äldreombudsmannens årsrapport

KS-2014/665. Äldreombudsmannens årsrapport KS-2014/665 Äldreombudsmannens årsrapport 2014 SAMMANFATTNING... 4 ÄLDREOMBUDSMANNENS UPPDRAG... 4 ANTAL ÄRENDEN... 4 MÖTEN MED ÄLDRE... 4 INKOMNA FRÅGOR 2014... 5 INKOMNA SYNPUNKTER 2014... 5 Huddinge

Läs mer

UTVÄRDERING AV STÖD OCH HJÄLP TILL ANHÖRIGA

UTVÄRDERING AV STÖD OCH HJÄLP TILL ANHÖRIGA Id. nr.. Högskolan i Borås UTVÄRDERING AV STÖD OCH HJÄLP TILL ANHÖRIGA Nedan finns en rad med påståenden om det stöd och hjälp som du som anhörig får från din kommun med att hjälpa, stödja och vårda din

Läs mer

KUNDUNDERSÖKNING MAJ 2012

KUNDUNDERSÖKNING MAJ 2012 SN/202/59 202-06-25 (9) KUNDUNDERSÖKNING MAJ 202. URVAL Socialförvaltningen har genomfört den årliga kundundersökningen avseende serviceinsatser inom kundval. En enkät har skickats till samtliga personer

Läs mer

HEMTJÄNST I EMMABODA KOMMUN

HEMTJÄNST I EMMABODA KOMMUN HEMTJÄNST I EMMABODA KOMMUN Antagen av socialnämnden 2009-05-07 Reviderad 2016-06-15 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Vad är hemtjänst?... 2 Vem kontaktar man för att ansöka om hemtjänst?... 2 Biståndshandläggare

Läs mer

Exempel på genomförandeplan i hemtjänsten

Exempel på genomförandeplan i hemtjänsten Exempel på genomförandeplan i hemtjänsten Delaktighet Kunden har varit delaktig i upprättandet av genomförandeplanen Övriga deltagare Anna Andersson Kontaktman Lotta Svensson Dotter Utredning ICF-test2

Läs mer

HEMTJÄNST VÅRD OCH OMSORG

HEMTJÄNST VÅRD OCH OMSORG HEMTJÄNST VÅRD OCH OMSORG Information om Hemtjänst! Verksamheten utgår från att kommunmedborgaren ska erbjudas möjlighet till en fungerande vardag. Verksamheten vänder sig till äldre samt personer med

Läs mer

Bo hemma. i Kinda kommun

Bo hemma. i Kinda kommun Bo hemma i Kinda kommun Bo hemma i Kinda kommun I den här broschyren kan du läsa om vilket stöd du kan söka från Kinda kommun om du behöver hjälp för att du ska kunna bo hemma vid sjukdom eller hög ålder.

Läs mer

Dagverksamhet för Dementa Farsta. Brukarundersökning dagverksamhet inom äldreomsorgen

Dagverksamhet för Dementa Farsta. Brukarundersökning dagverksamhet inom äldreomsorgen Dagverksamhet för Dementa Farsta Brukarundersökning inom äldreomsorgen Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen 2016 Dagverksamhet Denna rapport visar resultaten för brukare med Dagverksamhet

Läs mer

Brukarundersökning på HANS. (Haninge Alkohol Narkotika Samverkan) April 2013

Brukarundersökning på HANS. (Haninge Alkohol Narkotika Samverkan) April 2013 Brukarundersökning på HANS (Haninge Alkohol Narkotika Samverkan) April 2013 Postadress Besöksadress Telefon Fax/e-post Postgiro Bankgiro 136 81 Haninge Rudsjöterrassen 2 Växel: 08-606 70 00 08-606 81 40

Läs mer