AllTele. Fiberexponerad turn-around inom telekom. EPaccess. Teleoperatörer Sverige 29 augusti 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "AllTele. Fiberexponerad turn-around inom telekom. EPaccess. Teleoperatörer Sverige 29 augusti 2014"

Transkript

1 EPaccess Teleoperatörer Sverige 29 augusti 214 Analysavdelningen AllTele Fiberexponerad turn-around inom telekom Risk och avkastningspotential Kurspotential Risknivå Hög Medel Kurs 25,2 Högsta/Lägsta (12M) 28,7/19,5 Antal aktier (m) 25,4 Börsvärde (SEKm) 64 Nettoskuld (SEKm) 59 Enterprise Value (SEKm) 699 Reuters/Bloomberg Listning Estimat och värdering (SEK) ATELb.ST/ATELA SS Small Cap E 215E 216E Försäljning EBITDA EBIT Vinst f. skatt EPS, just. -,61 2,4 2,58 2,87 EK/A 9,67 1,71 11,82 13,74 Utdelning 1, 1, 1,25 1,25 V/A Tillv. NM NM 26,4 11,5 EBIT Marg.,2 6,7 8,3 8,3 ROE -8,5 2, 23,4 22,1 ROCE,5 19,9 25, 24,6 Nettoskuld/EK,27,3 -,5 -,12 EV/Fsg.,63,78,79,78 EV/EBITDA 1,4 6,6 5,9 5,8 EV/EBIT 383,1 11,6 9,5 9,4 P/E, just. NM 12,4 9,8 8,8 P/EK 2,23 2,35 2,13 1,83 Direktavk. 4,6 4, 5, 5, Kursutveckling, 12 månader A S O N D J F M A M J J A Källa: FactSet AllTele OMXS Nytäckning Target Rapport Price Change Estimate Viktig händelse Change En svensk operatör på konkurrensutsatt marknad Bolaget är under strukturell press från en allmänt vikande telekommarknad och har haft en del interna effektivitetsproblem efter en mängd förvärv. Värderingen är nedpressad och bolaget har visat tecken på förbättring. Bolaget omsätter runt 9 SEKm (proforma) och redovisade en förlust för helåret 213 på 15 SEKm (proforma) ifjol. All verksamhet bedrivs än så länge uteslutande i Sverige. Genomför effektiviseringsprogram AllTele har historiskt gjort en rad förvärv, vilket bolaget sedan 213 kraftsamlat för att konsolidera. Bolaget har under 214 fortsatt med flera nya effektiviseringsprogram, vilka vi förväntar oss kommer nå full effekt i början av 215. Sammanlagt bedöms det ge en besparing på runt 3 SEKm per år. Exponerad mot snabbväxande marknad AllTele har runt 92 fiberansluta bredbandskunder (intäkter motsvarande en fjärdedel av koncernen) med en marknadsandel på cirka 8 procent. För 213 växte fibermarknaden i Sverige med 15 procent. Vi bedömer att marknaden fortsätter att växa under flera år framöver och bolaget är väl positionerat för att kapitalisera på detta med runt 9 abonnemang per år. Lågt värderad jämfört med peers Datum Händelse Plats 14/11/214 Q3-rapport 13/2/215 Q4-rapport Se sista sidan för disclaimer. För 214E värderas AllTele på EV/EBITDA 6x och P/E 12,3x, jämfört med peers på 7,5x respektive 16,2x. Man bör dock ta i beaktning att prognoserna för AllTele 214E jämfört med 215E är något missvisande p.g.a. ett momsupplägg för AllTele Privat som upphör att gälla den 1 januari 215. Men även när vi väger in den sannolika effekten av intäktsbortfallet är AllTele runt 1-2 procent lägre värderat jämfört med peers. En uppköpskandidat i konsoliderande marknad Telekommarknaden befinner sig i en konsolideringsfas och det finns en logik i att någon av de större nordiska eller europeiska operatörerna förvärvar AllTele. Antingen för att förstärka sin position inom fibermarknaden eller för att få ett fotfäste i Sverige. Bland annat har den danska TDC-koncernen öronmärkt 7 DKKm för att göra förvärv i Sverige. Nyligen gjorda förvärv i marknaden (exempelvis Phonera Telefoni, 213) har skett på multiplar runt EV/EBITDA 7x (1-2 procent premie).

2 Nettoskuld, SEKm Nettoskuld/EK EBIT, SEKm EBIT marginal, (%) EBIT, SEKm EBIT marginal, (%) AllTele Försäljning per segment AllTele Försäljning per marknad Övriga; % Företag; 37% Privat; 63% Sverige; 1% AllTele Resultatutveckling, helår AllTele Resultatutveckling, kvartal E 15E 16E EBIT EBIT marginal EBIT EBIT marginal AllTele Finansiell ställning AllTele Aktiestruktur, ledning E 15E 16E Nettoskuld Nettoskuld / EK Notera att negativa siffror indikerar nettokassa Börsvärde (SEKm) 64 Antal utestående aktier (m) 25,4 Genomsnittligt antal aktier handlade per dag (s) 14 Fritt handlade aktier 25,% Största aktieägare Röster Aktier Mark Hauschildt 52,9% 63,2% Pemberton Holding limited 6,7% 5,2% E. Öhman J:or fonder 5,1% 4,% Tenor SA 4,7% 3,7% Ola Norberg (privat och via bolag) 4,3% 3,4% Ordförande Thomas Nygren Verkställande direktör Mark Hauschildt Finansdirektör Anders Lundström Investerarkontakt Anders Lundström Telefon / Internet / Nästa rapport 14 November 214 AllTele 29 augusti 214 Erik Penser Bankaktiebolag 2

3 Investment Case En svensk operatör på konkurrensutsatt marknad AllTele är den femte största telekomoperatören i Sverige med erbjudande både mot privat- och företagsmarknaden, inom fast- och mobiltelefoni, bredbandstjänster, mobil växel och IP-TV. Bolaget omsätter runt 9 SEKm (proforma) och redovisade för fjolåret en förlust för helåret på 15 SEKm (proforma). All verksamhet sker än så länge uteslutande i Sverige. Bolaget är under strukturell press från en allmänt vikande telekommarknad och har haft en del interna effektivitetsproblem efter en mängd förvärv. Men bolaget är även exponerat mot den snabbväxande fibermarkanden, vilket vi framöver bedömer kommer att dra upp försäljningen i bolaget. Huvuddelen av omsättningen kommer historiskt från en mängd förvärv bolaget har gjort sedan 27. AllTele har förvärvat både hela bolag och kundstockar. Senast var ett förvärv av 9 5 ADSL- och VOIP-kunder från Boxer under fjärde kvartalet 213. Totalt har 23 mindre och större förvärv skett sedan 27, vilket sammantaget bidragit med runt 1,2 SEKbn i årsomsättning till bolaget. Förvärvstakten har dock under senare tid gått ner avsevärt och bolaget har sedan 213 ägnat sig åt att konsolidera och effektivisera organisation och infrastruktur. Strategin har varit lyckosam och bolaget vände åter till kvartalsvinst under fjolåret samt har halverat räntebärande skulder. Framöver förväntar vi oss inga större förvärv utan endast mindre kompletterade förvärv och förvärv av kundstockar. Affärsmodellen kräver viss volym, därav förvärv AllTeles affärsmodell inom både telefoni och bredband bygger på att de köper access och kapacitet av nätägare, oftast de större operatörerna, och därefter paketerar/säljer vidare kapacitet till sina kunder. Nyckeln för att AllTele ska vara framgångsrikt blir således att fylla upp den köpta kapaciteten och leverera en överlägsen service till sina kunder. Att AllTele förvärvar kundstockar ska ses i ljuset av detta. Storägare är ny VD från 22 augusti i år Den 22 augusti i år tillsattes Mark Hauschildt som ny VD för bolaget. Hauschildt är storägare i AllTele, och drev tidigare Universal Telekom (som konsolideras ifjol som AllTele Privat). Paul Moonga som varit tf VD från ifjol kommer fortsätta som styrelseledamot. Moonga har tidigare varit VD för Ventelo Sverige (numera AllTele Företag) samt bland annat CMO på Vodafone Sverige. Moonga äger aktier i bolaget (mindre än 1 procent) och Hauschildt kontrollerar 63,2 procent av kapitalet och 52,9 procent av rösterna. Lågt värderad i förhållande till peers - uppköpskandidat Värderingen av aktien är nedpressad jämfört med peers och bör ha potential att uppvärderas. På våra prognoser för 214E värderas AllTele på EV/EBITDA 6x och P/E 12,3x jämfört med peers på 7,5x respektive 16,2x. Prognoserna för AllTele 214E jämfört med 215E är dock något missvisande p.g.a. ett momsupplägg för AllTele Privat som upphör att gälla den 1 januari 215. Bolaget är även en möjlig uppköpskandidat för någon av de större nordiska eller europeiska operatörerna. Ett förvärv skulle sannolikt ske på multiplar som ligger 1-2 procent högre än dagens kurs. Erik Penser Bankaktiebolag AllTele 29 augusti 214 3

4 Mogen marknad under strukturförvandling Telekommarknaden i Sverige omsätter runt 5 SEKbn och har så gjort under de senaste tio åren. Alla operatörer befinner sig under stark press från internetbaserade-tjänster som WhatsApp, Facebook, Skype som pressar både volym och pris på traditionella tjänster som samtalsminuter och sms. Det som växer inom telekom är olika typer av bredbandstjänster. Både mobila och för fasta uppkopplingar. Aggregerade intäkter telekommarknaden i Sverige, SEKm Teknikskifte inom marknaden Källa: PTS Svensk Telemarknad 213 Inom telekommunikation har det länge pågått ett teknikskifte bort från vad som brukar benämnas Old Tech till New Tech. Old Tech är kopparbaserade teknologier som fasttelefoni och bredband via ADSL och New Tech är fiberbaseradteknologier som IP-telefoni, IP-TV och bredband via fiber (stadsnät eller direkt till villa). Illustration av tjänster inom Old Tech resp. New Tech Old Tech New Tech Fasttelefoni (via kopparnät) Voice over IP (VoIP) Mobiltelefoni (samtal) Mobiltelefoni (samtal) Mobiltelefoni (data) Mobiltelefoni (sms) SMS via appar Bredband (ADSL) Bredband (Fiber) Bredband (Kabel-tv) TV (Kabel-tv / DigitalTV) IP-TV inkl. appar (Netflix, HBO etc) Lokallagring hos bolagen själva Lagring i datahallar (eller i molnet) AllTele 29 augusti Erik Penser Bankaktiebolag

5 Totalt fanns 1,2 miljoner fiberabonnemang (december 213) vilket är en ökning med 15 procent från föregående år. Utöver detta finns fortfarande ca 1,3 miljoner xdsl-abonnemang (någon form av ADSL) kvar och ca,6 miljoner med bredband via kabel-tv. Både xdsl och kabel-tv minskar totalt antal abonnemang, vilket betyder att fibermarknaden tar andelar från de andra fasta bredbandsslagen. Skiftet bort från Old Tech till New Tech fortsätter med andra ord inom bredbandsuppkopplingar och det är vår bedömning att skiftet kommer att fortgå ett antal år framöver. Antal abonnemang, fasta uppkopplingar Källa: PTS Svensk Telemarknad 213 Det finns vidare en av regeringen fastlagt bredbandstrategi från 29 som går ut på att 9 procent av alla hushåll och företag ska ha tillgång till minst 1 Mbit/s bredband senast 22. Enligt en uppföljningsrapport gjord av PTS hade ca 53 procent av alla hushåll och företag, i oktober 212, tillgång till 1 Mbit/s eller mer. Eftersom fiber och kabel-tv är de teknologier av bredband (både fast och mobilt) där hastigheter på 1 Mbit/s eller mer kan uppnås, och där fiber är den föredragna teknologin, finns det fortfarande ett stort utrymme för vidare tillväxt, vilket bekräftar hypotesen att skiftet sannolikt kommer fortsätta fram till åtminstone 22. AllTeles plats i marknaden AllTele verkar inom båda tekniksfärerna ( Old Tech och New Tech ) men har en övervikt mot New Tech -lösningar. Nedan en bild där bolaget väl illustrerar storleken inom olika affärsområden (teknologier) och tillväxten. Erik Penser Bankaktiebolag AllTele 29 augusti 214 5

6 Marknadsutveckling per affärsområden (omsättning och tillväxt i SEKm) Källa: AllTele årsredovisning 213 Inom både privat- och företagssegmenten domineras fortfarande omsättningen för AllTele av fast- och mobiltelefoni där fasttelefoni, likt för övriga operatörer, är under stark press. Enligt PTS minskade totala intäkter för fasttelefoni (för samtliga operatörer) med 14 procent under 213. Denna del kommer fortsatt att vara utmanande för AllTele framöver. Inom den snabbväxande fibermarknaden hade bolaget i utgången av andra kvartalet 214, 92 fiberkunder, vilket är 7-8 procent av den totala fibermarknaden i Sverige och runt 4 procent av bredbandsmarknaden för fasta uppkopplingar. AllTele redovisade inte antalet fiberkunder under 213 vilket gör det svårt att bedöma hur bolaget växer mot marknaden. Marknadsandelar (%), fibermarknaden i Sverige AllTele 29 augusti Erik Penser Bankaktiebolag

7 Prognoser Upplagt för tillväxt Vår huvudsyn är att effektiviseringsarbetet kommer fortsätta under 214 och nå full effekt i slutet av året. Inför 215 ser vi vidare förvärv av kundstockar och en exponering mot den snabbväxande fibermarknaden som trigger för högre försäljning och resultat. Vi bedömer att bolaget bör kunna uppnå en EBITDAmarginal på runt procent under andra halvåret 215 på en något lägre omsättning än i dagsläget. Framöver förväntas fortsatt en nedgång för fasttelefoni och svag ökning inom mobil. Antalet bredbandskunder både inom privat- och företag förväntas öka stadigt i samklang med marknaden i stort. Effektivisering inom företagsdelen AllTeles företagsdel kommer i huvudsak från förvärvet av Ventelo, 211, och dras fortsatt med ett negativt rörelseresultat på runt -5 SEKm per kvartal. Bolaget har kommunicerat en målsättning om att vända företagsdelen till ett positivt resultat under 214 och ordervärdet under H1 214 visar på en positiv trend. Det var även positivt att ordervärdet bestod av i huvudsak New Tech. Kortsiktigt räknar vi med att omsättningen kommer fortsätta att falla tillbaka en aning inom företagsdelen men att marginalerna förbättras successivt under 214 (och att därmed ett positivt rörelseresultat kan uppnås). Under 215 förväntar vi oss att företagsdelen åter visar på viss tillväxt, om än svag. Fortsatt förvärv av kundstockar Vi bedömer att AllTele i närtid kommer att koncentrera sig på att göra mindre förvärv i form av kundstockar för att upprätthålla nuvarande nivå av RGU-er (intäktsbärandetjänster). Boxerförvärvet är ett bra exempel på vilken typ av förvärv vi förväntar oss framöver. Eftersom marknaden inom Old Tech är vikande kan förvärv göras till relativt attraktiva priser. Det kan även bli aktuellt, även fast vi inte bedömer det som sannolikt, med ett större förvärv eller sammanslagning med en av de mindre operatörerna i Norden, vilket skulle skapa synergier i form av kostnadsbesparing inom infrastruktur (nätoch porteringsaccess) och organisation. Anledningen till att vi inte bedömer det som sannolikt är att flera av de tilltänkta förvärvsobjekten är upplåsta av huvudägare som inte har för avsikt att sälja. Förändring av momssatsen på privatsidan AllTele Privat som står för ungefär 6 procent av bolagets intäkter drivs av AllTele LDA med säte på Madeira och filial i Luxemburg. Detta möjliggör en lägre momssats vid försäljning av bolagets tjänster mot privatkunder. Från den 1 januari 215 kommer en förändring av momsbeskattning av bredbandskommunikationstjänster innebära att momssatsen för AllTele LDA kommer bli samma som för ett svenskt bolag, d.v.s. 25 procent. Från den 1 januari kommer bolaget behöva debitera runt 1 procentenheter mer i moms, vilket maximalt innebär ungefär 6 SEKm per år i uteblivna intäkter (givet att bolaget inte höjer priserna mot privatkunderna). Vi bedömer att AllTele kommer maximera inflödet av nya kunder fram till årsskiftet och därefter lägga över en stor del av momshöjningen på kunderna. Erik Penser Bankaktiebolag AllTele 29 augusti 214 7

8 Detta kommer få effekten att tillväxten kommer ta stryk under första halvåret 215 men att lönsamheten i stort kan upprätthållas. Starkare balansräkning men finns fortsatt mycket att göra Bolaget har succesivt under 213 och första halvåret 214 betalat av skulder och soliditeten uppgår nu till 45 procent, vilket är i linje med konkurrenter som Bahnhof (45 procent) och Bredband2 (44 procent). Det ska dock tilläggas att AllTele har runt 35 SEKm i immateriella anläggningstillgångar (varav huvudparten består av Universal Telekom förvärvet som blivit AllTele LDA). Detta är mer än de 272 SEKm bolaget har i eget kapital. Bolaget hade vid ingången på 214 räntebärande skulder på totalt runt 8 SEKm som bestod till 37 SEKm av ett banklån från Swedbank, 13 SEKm av ett lån från Timepiece (Mark Hauschildt) och 3 SEKm i checkräkningskredit (hos Swedbank). Ränta hos Swedbank ligger med rörlig ränta på runt 4,3 respektive 4,4 procent och hos Timepiece på 6 procent fast ränta. Under första halvåret har totalt 16,6 SEKm betalas av. Vi bedömer att AllTele har det kassaflöde som behövs för att hantera nuvarande skuldsituation. Negativt kassaflöde under första halvåret 214 Under första halvåret har AllTele haft ett negativt kassaflöde på 8 SEKm, varav amortering av lån uppgår till 16,6 SEKm, investeringar och förvärv uppgår till 9,4 miljoner och förändring av rörelsekapital uppgår till minus 3,5 miljoner. Det är problematiskt att bolaget binder mer rörelsekapital och det är något som bör hållas under uppsikt framöver. Vi bedömer att effekten är kortvarig och kommer förbättras succesivt under resterande delen av 214. Prognoser , privat- och företagsförsäljning samt rörelsemarginaler (ebit) AllTele 29 augusti Erik Penser Bankaktiebolag

9 Skatt - Lägre kortsiktig skatt att vänta Vid utgången av 213 hade AllTele ett totalt ansamlat underskott på 3 SEKm, vilket betyder att bolagskatten för koncernen kommer vara låg eller obefintligt under ett antal år framöver. Runt 1 SEKm av de totalt 3 SEKm har blivit aktiverade till en skattefordran på runt 22 SEKm. Eftersom vi räknar med att AllTele kommer flytta hem sin privatverksamhet till Sverige igen, från Maderia, kommer skattesatsen att sjunka från dagens nivå på runt 7-1 procent till runt 2 procent under 215 och fortsatt vara låg fram till första hälften av 217. Kostnader Lägre produktionskostnader och högre personalkostnader För produktionskostnader och teleutrustning förväntar vi oss att en viss effektivisering ska kunna ske under prognosperioden. Från 215 och framåt räknar vi med att kostnadsposten uppgår till 66 procent av omsättningen (jämfört med dagens nivå på 68 procent). Detta är drivet av att en mängd avtal om access till stadsnät kan förhandlas om och att synergier i infrastruktur kan uppnås. Övriga externa kostnader bedömer vi kommer ligga kvar under en period runt dagens nivå på 11 procent av omsättningen. Personalkostnaderna antar vi kommer öka något från dagens nivå på 9 procent till 11 procent som en följd av den företagssatsning som bolaget genomför. Erik Penser Bankaktiebolag AllTele 29 augusti 214 9

10 Värdering Bolaget värderas till nivåer under konkurrenter, både bland de stora operatörerna och bland de mindre fibertunga operatörerna. För 214E värderas AllTele på P/E 12,3x jämfört med de större operatörerna på P/E 16,5x. Det är en skillnad på runt 35 procent. Dock bör väntas vissa justeringar tillämpas då momsupplägget med Madeira påverkar resultatet negativt under 215 och utestående optionsprogram kommer sänka vinst per aktie med 5 procent, även det under 215. Givet vår prognos handlas AllTele till P/E 9,8x 215E. Multipeljämförelse Earnings Price to Price to EV/ EV/ EV/ EV/ Company Fiscal Enterprise per Share Earnings Earnings SALES EBITDA EBIT EBIT Name Period Value (msek) 214E Actual 214E 214E 214E 214E 215E AllTele 6/3/ ,x 17,5x 12,3x,7x 6,2x 1,9x 8,5x TeliaSonera 6/3/ ,x 15,5x 12,9x 2,7x 7,8x 1,7x 1,x Tele2 AB B 6/3/ ,x 32,x 2,9x 1,7x 7,8x 15,5x 14,2x Telenor 6/3/ ,1x 28,4x 15,8x 2,4x 6,7x 1,5x 1,1x Medel ,x 25,3x 16,5x 2,3x 7,4x 12,2x 11,4x Median ,x 28,4x 15,8x 2,4x 7,8x 1,7x 1,1x Bredband2 6/3/ ,x 23,5x 23,x 1,1x 1,2x 16,3x 1,1x DGC One 6/3/ ,4x 21,5x 19,4x 1,8x 7,4x 14,1x 12,x Bahnhof B* 3/31/ ,2x 16,9x 17,x Medel 661 3,9x 2,6x 19,8x 1,5x 8,8x 15,2x 11,x Median 559 5,2x 21,5x 19,4x *Baserat på bolagets egna prognoser Källa: Factset, Erik Penser bankaktiebolag Detta till trots är vår bedömning att AllTele är lågt värderat i dagsläget. Det som blir avgörande för AllTele är om bolaget lyckas få lönsamhet inom företagsdelen samt hur bolaget hanterar hemflytten av privatkunderna från Maderia. Ett positivt scenario vore att en stor del av skillnaden i momssats kan skjutas över till kunderna, vilket skulle innebära att potentialen i aktien i vår bedömning skulle vara närmare 3-4 procent istället (givet att bolaget uppvärderas till nivån för jämförelseobjekten). Handlas nära uppköpsmultiplar Det förekommer konsolidering i telekombranschen både bland de mindre och större bolagen. Nämnas bör exempelvis ComHems köp av Phonera Telefoni i slutet på 213 för EV/EBITDA på runt 7x. Det är inte helt osannolikt att en av de större operatörerna på den svenska marknaden, eller en utländsk aktör som vill in i Sverige, köper upp AllTele. AllTele 29 augusti Erik Penser Bankaktiebolag

11 Risker Närstående transaktioner Mark Hauschildt kontrollerar 53 procent av rösterna och 63 procent av aktiekapitalet i bolaget. Hauschildt var tidigare storägare i det förvärvade Universal Telekom (nu AllTele LDA). AllTele köper tjänster av PEC Sweden där Hauschildt är styrelseordförande till ett värde av 9 SEKm under 213. Det förekommer således en del närstående transaktioner men det ska tilläggas att Haushildt varit en långsiktig ägare i Universal Telekom som drivits framgångsrikt så vi ser ingen allvarlig risk i ägandet i dagsläget. Access till näten Det har tidigare varit på tapeten att höja de priser nätägarna får ta ut av operatörerna, för att kunna täcka vidare utbyggnation av tele- och bredbandsnäten. Eftersom ett EU-parlamentsval ägde rum i våras har eventuell ny reglering blivit fördröjd. Det är ännu för tidigt att säga ifall nya regler får någon påverkar på AllTeles affärsverksamhet men det är något vi kommer hålla under uppsikt. Vidare förs diskussioner kring att förenkla för roaming inom EU, vilket även kommer påverka AllTele (förmodligen positivt). Ifall nätägarna kommer få ta högre priser kommer det att påverka AllTele och de små operatörerna mer negativt än de stora operatörerna då de stora operatörerna även är nätägare. Erik Penser Bankaktiebolag AllTele 29 augusti

12 AllTele Resultaträkning, kassaflöde och balansräkning (SEKm) Resultaträkning E 215E 216E Nettoomsättning Övriga intäkter Personalkostnader Övriga rörelsekostnader Resultat före avskrivningar Avskrivningar Goodwill-avskrivningar Rörelseresultat Extraordinära poster Resultatandelar i intresseföretag Finansnetto Resultat före skatt Skatter Minoritetsintressen Nettoresultat, rapporterat Kassaflödesanalys E 215E 216E Resultat före avskrivningar Förändring av rörelsekapital Övriga kassaflödespåverkande poster Kassaflöde från löpande verksamheten Finansiella nettokostnader Betald skatt Investeringar Fritt kassaflöde Utdelningar Förvärv Avyttringar Nyemission/återköp av egna aktier Övriga justeringar Kassaflöde Icke kassaflödespåverkande justeringar Nettoskuld, rapporterad Balansräkning E 215E 216E TILLGÅNGAR Goodwill Övriga immateriella tillgångar Materiella anläggningstillgångar Innehav i intresseföretag och andelar Övriga anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Varulager Kundfordringar Övriga omsättningstillgångar Likvida medel Övriga omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Minoritetsintressen Summa eget kapital Långfristiga finansiella skulder Pensionsavsättningar Uppskjutna skatteskulder Övriga långfristiga skulder Summa långfristiga skulder Kortfristiga finansiella skulder Leverantörsskulder Skatteskulder Övriga kortfristiga skulder Kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER AllTele 29 augusti Erik Penser Bankaktiebolag

13 AllTele Värdering och nyckeltal (SEK) Aktiedata E 215E 216E Vinst per aktie, rapporterad -1,21,27,59,73-1,48 -,66 1,82 2,4 2,58 2,87 Vinst per aktie, justerad -1,21,27,59,73-1,48 -,66 -,61 2,4 2,58 2,87 Rörelsens kassaflöde/aktie,,33 2,54 2,93 1,59 2,73 1,9 3,99 4,26 4,69 Fritt kassaflöde per aktie, -3,23 2,75-2,77-6,93-1,2-4,93 3,51 2,4 1,96 Utdelning per aktie,, 3,2,, 1, 1, 1, 1,25 1,25 Eget kapital per aktie, 9,17 7,73 9,61 1,15 9,49 9,67 1,71 11,82 13,74 Eget kapital per aktie, ex goodwill -5,81 9,17 6,84 6,2 2,13,25 -,14,9 2,61 4,41 Substansvärde per aktie, 9,17 7,73 9,73 1,25 9,59 9,84 1,88 11,98 13,9 Nettoskuld per aktie, 3,39,18 1,39 5,3 6,83 2,69,34 -,65-1,64 EV per aktie ,4 13,1 25, 17,2 21,6 25,2 25,2 25,2 Genomsnittligt antal aktier efter utspädning (m) 5,5 7,7 9,9 1,6 12,4 12,4 25,4 25,4 25,4 26,7 Antal aktier efter utspädning vid årets slut (m) 5,5 7,7 9,9 1,6 12,4 12,4 25,4 25,4 25,4 26,7 Värdering E 215E 216E P/E-tal, rapporterat , 18, NM NM 11,9 12,4 9,8 8,8 P/E-tal, justerat , 18, NM NM NM 12,4 9,8 8,8 Kurs/rörelsens kassaflöde - - 4,9 4,5 15,8 6,3 11,4 6,3 5,9 5,4 Kurs/rörelsens kassaflöde per aktie - - 4,5 NM NM NM NM 7,2 12,3 12,9 Fritt kassaflöde/börsvärde ,1-21,1-27,7-5,9-22,8 13,9 8,1 7,8 Direktavkastning ,8,, 5,8 4,6 4, 5, 5, Utdelningsandel, justerad NM, 54,9, NM NM NM 49, 48,5 43,5 Kurs/eget kapital - - 1,6 1,36 2,46 1,81 2,23 2,35 2,13 1,83 Kurs/eget kapital, ex goodwill - - 1,81 2,18 11,76 68,4 NM 27,89 9,65 5,72 Kurs/substansvärde - - 1,6 1,35 2,44 1,79 2,19 2,32 2,1 1,81 EV/omsättning - -,53,37,51,28,63,78,79,78 EV/EBITDA - - 4,3 3,8 11,5 6,3 1,4 6,6 5,9 5,8 EV/rörelseresultat ,9 1,8 NM NM 383,1 11,6 9,5 9,4 Aktiekurs, årsslut ,4 13,1 25, 17,2 21,6 25,2 25,2 25,2 Aktiekurs, årshögsta ,9 21,8 29,5 3, 24,4 28,7 - - Aktiekurs, årslägsta - - 7,7 12,5 13,35 12,7 16,1 19,5 - - Aktiekurs, årssnitt ,18 16,18 22,28 22,14 19,97 24, Börsvärde, årsslut och nuvarande Enterprise Value, årsslut och nuvarande Tillväxt och marginaler E 215E 216E Omsättningstillväxt, årsförändring NM 37,6 35,7 62,1 63,9 25,4 14,1 2,6-1,4 5,6 Rörelseresultat, årsförändring - NM NM 34,9 NM NM NM 4 95,9 22,1 5,5 Vinst per aktie, årsförändring - NM 116,6 23,3 NM NM NM NM 26,4 11,5 EBITDA marginal -33, 4,4 12,5 9,7 4,4 4,4 6, 11,8 13,4 13,5 EBITA marginal -46,2-4,4 4,1 3,4-1,8-3,2,2 6,7 8,3 8,3 Rörelsemarginal -46,2-4,4 4,1 3,4-1,8-3,2,2 6,7 8,3 8,3 Vinstmarginal, justerad -5,2-7,6 2,8 2,6-3, -4,2 -,7 6,2 7,9 8,3 Nettomarginal, justerad -28,2-7,3 2,5 2,1-3, -1,1-1,8 5,8 7,8 8,1 Skattesats NM NM 8,7 19,9 NM NM NM 7,2 2, 2, Lönsamhet E 215E 216E Avkastning på eget kapital -142,2-28,5 8, 8,7-16,1-6,7-8,5 2, 23,4 22,1 Avkastning på eget kapital, 5-års snitt ,1-6,9-2,9 -,5 2,4 1,1 Avkastning på sysselsatt kapital -6,8-9,4 1,9 13,1-7,2-12,5,5 19,9 25, 24,6 Avkastning på sysselsatt kapital, 5-års snitt ,7-1, 1, 2,8 5,2 11,5 Investeringar och kapitaleffektivitet E 215E 216E Investeringar Investeringar/omsättning, 36, 15,1 11,1 31,9 1, 19,8 1,6 4,4 5,6 Investeringar/avskrivningar, 4,1 1,8 1,8 5,1,1 3,4,3,9 1,1 Varulager/omsättning,, 3,4 1,8 1,2,5,1 1, 1, 1, Kundfordringar/omsättning 11,8 6, 6,9 9,5 11,6 1,5 13, 1,5 1, 1, Leverantörsskulder/omsättning 26,8 15,7 14,6 14,1 19,5 13,3 14,3 13,5 13, 12,5 Rörelsekapital/omsättning -15,1-9,7-4,3-2,9-6,7-2,3-1,2-2, -2, -1,5 Kapitalomsättningshastighet,81 1,21 1,15 1,56 1,48 1,49 1,64 1,45 1,41 1,47 Finansiell ställning E 215E 216E Nettoskuld, rapporterad Soliditet 16,1 39,6 34,7 4,1 22,3 25,8 41,2 44,1 51, 57,3 Skuldsättningsgrad 2,83,37,2,14,52,71,27,3 -,5 -,12 Nettoskuld/börsvärde - -,1,11,21,4,12,1 -,3 -,7 Nettoskuld/EBITDA -3,4 3,5,1,4 2,4 2,5 1,3,1 -,1 -,3 Notera att nyckeltalen är baserade på antalet aktier efter full utspädning. Aktiekursen vid årets slut har använts för beräkningen av historiska nyckeltal. Erik Penser Bankaktiebolag AllTele 29 augusti

14 EBIT, SEKm EBIT marginal, (%) Vinst före skatt, SEKm Vinstmarginal, (%) Försäljning, SEKm Årsförändring, (%) EBITDA, SEKm EBITDA marginal, (%) AllTele Resultatutveckling per kvartal (SEKm) Resultaträkning Q311 Q411 Q112 Q212 Q312 Q412 Q113 Q213 Q313 Q413 Q114 Q214 Nettoomsättning Övriga intäkter Övriga rörelsekostnader Resultat före avskrivningar Avskrivningar och amorteringar Rörelseresultat Extraordinära poster Resultatandelar i intresseföretag Finansnetto Resultat före skatt Resultat före skatt, justerat Skatter Minoritetsintressen Nettoresultat, rapporterat Tillväxt och marginaler Q311 Q411 Q112 Q212 Q312 Q412 Q113 Q213 Q313 Q413 Q114 Q214 Nettoomsättning 59,8 13,5 76,9 52,3 16,3-11,8-13,3 23, 25,6 22,9 32,4-8,7 Rörelseresultat NM NM NM NM NM NM NM NM NM NM NM 27,7 EBITDA marginal 5,8-1,2 7,8 4,1 2, 3,4-1,1 8,2 11,1 11, 14,1 9,5 Rörelsemarginal -,5-8,1,6-2,9-5,2-5,8-17,5 3,1 4,6 5,9 9,1 4,4 Vinstmarginal, justerad -1,6-9,6 -,4-3,6-6,5-6,6-27,9 2,1 3,8 5,1 8,6 3,7 Skattesats NM NM NM NM NM NM NM 26,2 34,8 42,2 6,9 8,8 AllTele Försäljning, 12-mån rullande medelvärde AllTele EBITDA, 12-mån rullande medelvärde Försäljning, 12-mån rullande medelvärde Årsförändring EBITDA EBITDA marginal AllTele Rörelseresultat, 12-mån rullande medelvärde AllTele Resultat f. skatt, 12-mån rullande medelvärde EBIT EBIT marginal Vinst före skatt, justerat Vinstmarginal, justerat AllTele 29 augusti 214 Erik Penser Bankaktiebolag 14

15 Denna publikation har sammanställts av Erik Penser Bankaktiebolag för allmän spridning och är inte avsett att vara rådgivande. Innehållet har grundats på information från allmänt tillgängliga källor vilka bedömts som tillförlitliga. Sakinnehållets riktighet och fullständighet liksom lämnade prognoser kan inte garanteras. Erik Penser Bankaktiebolags medgivande krävs om hela eller delar av denna publikation mångfaldigas eller sprids. Publikationen får inte spridas till eller göras tillgänglig för någon i USA (med undantag av vad som framgår av Rule 15a 16, Securities Exchange Act of 1934), Kanada eller något annat land som i lag fastställt begränsningar för spridning och tillgänglighet av materialets innehåll. Informationen i publikationen ska inte uppfattas som en uppmaning eller rekommendation att ingå transaktioner. Informationen tar inte sikte på enskilda mottagares kunskaper och erfarenheter av placeringar, ekonomiska situation eller investeringsmål. Informationen är därmed ingen personlig rekommendation eller ett investeringsråd. Erik Penser Bankaktiebolag frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada som kan grunda sig på denna publikation. Placeringar i finansiella instrument är förenade med ekonomisk risk. Placeringen kan öka eller minska i värde eller bli helt värdelös. Att en placering historiskt haft en god värdeutveckling är ingen garanti för framtiden. Erik Penser Bankaktiebolag har utarbetat Etiska Regler och Riktlinjer för Intressekonflikter. Dessa syftar till att förebygga och förhindra intressekonflikter mellan analysavdelningen och andra avdelningar inom företaget och bygger på restriktioner (Chinese Walls) i kommunikationerna mellan analysavdelningen och företagets andra avdelningar. Det kan dock föreligga ett uppdragsförhållande eller rådgivningssituation mellan det analyserade bolaget och någon annan avdelning än Analysavdelningen. Erik Penser Bankaktiebolag har utarbetat interna restriktioner för när handel får ske i ett finansiellt instrument som är föremål för Investeringsanalys. I denna publikation har analytikern redovisat och återgett sin personliga uppfattning om bolaget och/eller det finansiella instrumentet. Erik Penser Bankaktiebolag kan erhålla ersättning från bolaget som belyses i analysen. Ersättningen är på förhand avtalad och inte beroende av innehållet i publikationen. Den eller de som sammanställt denna publikation har inget uppdragsförhållande med det analyserade bolaget. Erik Penser Bankaktiebolag har tillstånd att bedriva värdepappersverksamhet och står under Finansinspektionens tillsyn. Erik Penser Bankaktiebolag (publ.) Biblioteksgatan 9 Box STOCKHOLM tel: fax:

ZetaDisplay. Europa visar vägen. EPaccess

ZetaDisplay. Europa visar vägen. EPaccess EPaccess Media Sverige 22 november 213 Analysavdelningen +46 8 463 8 analys@penser.se ZetaDisplay Europa visar vägen Risk och avkastningspotential Kurspotential Risknivå Hög Hög Kurs 4,8 Högsta/Lägsta

Läs mer

Enzymatica. Fortsatt tillväxt i befintliga marknader. EPaccess. Hälsovård Sverige 23 april 2015. Ökade marknadsandelar bland svenska apotek

Enzymatica. Fortsatt tillväxt i befintliga marknader. EPaccess. Hälsovård Sverige 23 april 2015. Ökade marknadsandelar bland svenska apotek EPaccess Hälsovård Sverige 23 april 215 Analysavdelningen +46 8 463 8 analys@penser.se Enzymatica Fortsatt tillväxt i befintliga marknader Nytäckning Target Rapport Price Change Estimate Viktig händelse

Läs mer

PledPharma. Två tredjedelar av patienter nu rekryterade i PLIANT. EPaccess. Hälsovård Sverige 1 september 2014

PledPharma. Två tredjedelar av patienter nu rekryterade i PLIANT. EPaccess. Hälsovård Sverige 1 september 2014 EPaccess Hälsovård Sverige september 24 Analysavdelningen +46 8 463 8 analys@penser.se PledPharma Två tredjedelar av patienter nu rekryterade i PLIANT Nytäckning Target Rapport Price Change Estimate Viktig

Läs mer

Opus Group. Hård konkurrens i Sverige. Nya kontrakt i USA. EPaccess

Opus Group. Hård konkurrens i Sverige. Nya kontrakt i USA. EPaccess EPaccess Verkstad Sverige 5 augusti 1 Analysavdelningen + 3 analys@penser.se Opus Group Hård konkurrens i Sverige. Nya kontrakt i USA. Risk och avkastningspotential Kurspotential Risknivå Hög Hög Kurs

Läs mer

Enzymatica. Har mer att ge under 2015. EPaccess. Hälsovård Sverige 20 februari 2015

Enzymatica. Har mer att ge under 2015. EPaccess. Hälsovård Sverige 20 februari 2015 EPaccess Hälsovård Sverige 2 februari 215 Analysavdelningen +46 8 463 8 analys@penser.se Enzymatica Har mer att ge under 215 Nytäckning Target Rapport Price Change Estimate Viktig händelse Change Risk

Läs mer

Sportamore. Nedväxling mot marknadens nivå. EPaccess. Svag försäljning men lönsamhet på sista raden. Nedväxling mot marknadens nivå

Sportamore. Nedväxling mot marknadens nivå. EPaccess. Svag försäljning men lönsamhet på sista raden. Nedväxling mot marknadens nivå EPaccess Sällanköpsvaror Sverige 8 augusti 214 Analysavdelningen +46 8 463 8 analys@penser.se Sportamore Nytäckning Target Rapport Price Change Estimate Viktig händelse Change ü Nedväxling mot marknadens

Läs mer

Opus Group. EPaccess. Verkstad Sverige 27 augusti Analysavdelningen Nytäckning Rapport Viktig händelse

Opus Group. EPaccess. Verkstad Sverige 27 augusti Analysavdelningen Nytäckning Rapport Viktig händelse EPaccess Verkstad Sverige 7 augusti 13 Analysavdelningen + 3 analys@penser.se Opus Group Nytäckning Rapport Viktig händelse Kurspotential Hög Risknivå Hög Kurs 7. Högsta/Lägsta (1M)./1. Antal aktier (m)

Läs mer

PledPharma. EPaccess. Hälsovård Sverige 4 september Analysavdelningen Nytäckning Rapport Viktig händelse

PledPharma. EPaccess. Hälsovård Sverige 4 september Analysavdelningen Nytäckning Rapport Viktig händelse EPaccess Hälsovård Sverige 4 september 23 Analysavdelningen +46 8 463 8 analys@penser.se PledPharma Nytäckning Rapport Viktig händelse Kurspotential Hög Risknivå Hög Kurs 2.95 Högsta/Lägsta (2M) 6.5/8.23

Läs mer

Pilum. Redo att fånga den ljusnande marknaden. EPaccess. Svagare än väntat i kvartal 2. Ljusa marknadsutsikter för industriell miljövård

Pilum. Redo att fånga den ljusnande marknaden. EPaccess. Svagare än väntat i kvartal 2. Ljusa marknadsutsikter för industriell miljövård EPaccess Verkstad Sverige 18 augusti 214 Analysavdelningen +46 8 463 8 analys@penser.se Pilum Nytäckning Target Rapport Price Change Estimate Viktig händelse Change ü Redo att fånga den ljusnande marknaden

Läs mer

Pilum. Dotterbolag ansöker om företagsrekonstruktion. EPaccess

Pilum. Dotterbolag ansöker om företagsrekonstruktion. EPaccess EPaccess Verkstad Sverige 21 augusti 21 Analysavdelningen +46 8 463 8 analys@penser.se Pilum Dotterbolag ansöker om företagsrekonstruktion Risk och avkastningspotential Kurspotential Risknivå Estimat och

Läs mer

NSP. Expansion av varumärkesportföljen in i nästa fas. EPaccess. Försäljningen som väntat men svagare än marknaden

NSP. Expansion av varumärkesportföljen in i nästa fas. EPaccess. Försäljningen som väntat men svagare än marknaden EPaccess Sällanköpsvaror Sverige 3 oktober 1 Analysavdelningen +6 8 63 8 analys@penser.se NSP Nytäckning Target Rapport Price Change Estimate Viktig händelse Change ü Expansion av varumärkesportföljen

Läs mer

AllTele. Förbättringar underliggande intjäning. EPaccess

AllTele. Förbättringar underliggande intjäning. EPaccess EPaccess Teleoperatörer Sverige 18 november 1 Analysavdelningen + 8 3 8 analys@penser.se AllTele Förbättringar underliggande intjäning Risk och avkastningspotential Kurspotential Risknivå Hög Medel Kurs

Läs mer

Acando. Marknaden förbättras. EPaccess

Acando. Marknaden förbättras. EPaccess EPaccess IT Sverige februari Analysavdelningen + analys@penser.se Acando Marknaden förbättras Risk och avkastningspotential Kurspotential Risknivå Hög Medel Kurs, Högsta/Lägsta (M),/, Antal aktier (m),

Läs mer

Opus Group. Stökigt fjolår, men grunden nu lagd. EPaccess

Opus Group. Stökigt fjolår, men grunden nu lagd. EPaccess EPaccess Verkstad Sverige mars 13 Analysavdelningen + 3 analys@penser.se Opus Group Stökigt fjolår, men grunden nu lagd Risk och avkastningspotential Kurspotential Risknivå Hög Hög Kurs 3.11 Högsta/Lägsta

Läs mer

Acando. Lägger bud på Connecta. EPaccess

Acando. Lägger bud på Connecta. EPaccess EPaccess IT Sverige juni Analysavdelningen + analys@penser.se Acando Lägger bud på Connecta Risk och avkastningspotential Kurspotential Risknivå Hög Medel Kurs, Högsta/Lägsta (M),/, Antal aktier (m), Börsvärde

Läs mer

Probi. Hårt arbete börjar bära frukt. EPaccess. Hälsovård Sverige 22 augusti 2014

Probi. Hårt arbete börjar bära frukt. EPaccess. Hälsovård Sverige 22 augusti 2014 EPaccess Hälsovård Sverige 22 augusti 214 Analysavdelningen +46 8 463 8 analys@penser.se Probi Hårt arbete börjar bära frukt Nytäckning Target Rapport Price Change Estimate Viktig händelse Change Risk

Läs mer

CellaVision. Valuta leder till ytterligare uppjusteringar. EPaccess

CellaVision. Valuta leder till ytterligare uppjusteringar. EPaccess EPaccess Hälsovård Sverige 17 februari 21 Analysavdelningen +46 8 463 8 analys@penser.se CellaVision Valuta leder till ytterligare uppjusteringar Risk och avkastningspotential Kurspotential Risknivå Hög

Läs mer

NeuroVive Pharmaceutical

NeuroVive Pharmaceutical EPaccess Hälsovård Sverige 26 november 24 Analysavdelningen +46 8 463 8 analys@penser.se NeuroVive Pharmaceutical Utlicensieringsaffär i hamn! Nytäckning Target Rapport Price Change Estimate Viktig händelse

Läs mer

PledPharma. PLIANT-studien fullrekryterad. EPaccess. Hälsovård Sverige 23 oktober 2014

PledPharma. PLIANT-studien fullrekryterad. EPaccess. Hälsovård Sverige 23 oktober 2014 EPaccess Hälsovård Sverige 23 oktober 24 Analysavdelningen +46 8 463 8 analys@penser.se PledPharma PLIANT-studien fullrekryterad Nytäckning Rapport Viktig händelse Risk och avkastningspotential Kurspotential

Läs mer

Sky Communication in Sweden AB (publ) Delårsrapport, 1 januari - 30 juni 2007

Sky Communication in Sweden AB (publ) Delårsrapport, 1 januari - 30 juni 2007 Sky Communication in Sweden AB (publ) Delårsrapport, 1 januari - 30 juni 2007 Koncernens verksamhet i sammandrag Nyckeltal för perioden: Faktiskt utfall Proforma * ** Omsättning: 46,8 Mkr (39,0 Mkr) 46,8

Läs mer

Opus Group. Nya intäkter förskjuts framåt. EPaccess

Opus Group. Nya intäkter förskjuts framåt. EPaccess EPaccess Verkstad Sverige december Analysavdelningen + 3 analys@penser.se Opus Group Nya intäkter förskjuts framåt Risk och avkastningspotential Kurspotential Risknivå Hög Hög Kurs. Högsta/Lägsta (M)./.

Läs mer

ZetaDisplay. Licensintäkterna ökade med 39% i kvartalet. EPaccess. Media Sverige 20 maj 2014

ZetaDisplay. Licensintäkterna ökade med 39% i kvartalet. EPaccess. Media Sverige 20 maj 2014 EPaccess Media Sverige 2 maj 214 Analysavdelningen +46 8 463 8 analys@penser.se ZetaDisplay Licensintäkterna ökade med 39% i kvartalet Nytäckning Rapport Viktig händelse Risk och avkastningspotential Kurspotential

Läs mer

Orexo. Försäljningen av Zubsolv har börjat. EPaccess. Hälsovård Sverige 29 oktober 2013

Orexo. Försäljningen av Zubsolv har börjat. EPaccess. Hälsovård Sverige 29 oktober 2013 EPaccess Hälsovård Sverige 29 oktober 213 Analysavdelningen +46 8 463 8 analys@penser.se Orexo Försäljningen av Zubsolv har börjat Nytäckning Rapport Viktig händelse Risk och avkastningspotential Kurspotential

Läs mer

Acando. Tillväxten på frammarsch. EPaccess

Acando. Tillväxten på frammarsch. EPaccess EPaccess IT Sverige 19 mars 213 Analysavdelningen +46 8 463 8 analys@penser.se Acando Tillväxten på frammarsch Risk och avkastningspotential Kurspotential Hög Risknivå Medel Kurs 16. Högsta/Lägsta (12M)

Läs mer

Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING

Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING DORO NASDAQ OMX Small Cap KURS (SEK): 216-5-9 69,5 Hälsovård Ofördelaktig geografisk mix Stillastående i Doro Care Nedsjusterade Q2-estimat Ofördelaktig geografisk mix. Nettoomsättningen om 413 MSEK motsvarade

Läs mer

Opus Group. Opus uppvisar styrka och stabilitet. EPaccess. Verkstad Sverige 24 november 2015

Opus Group. Opus uppvisar styrka och stabilitet. EPaccess. Verkstad Sverige 24 november 2015 EPaccess Verkstad Sverige november 15 Analysavdelningen + 3 analys@penser.se Opus Group Opus uppvisar styrka och stabilitet Risk och avkastningspotential Kurspotential Risknivå Hög Hög Kurs 5,95 Högsta/Lägsta

Läs mer

Consilium. Motvind för båda ben, om inte nu så inom kort. EPaccess. Starkt slut på året resultatmässigt. Motvind för båda ben, om inte nu så inom kort

Consilium. Motvind för båda ben, om inte nu så inom kort. EPaccess. Starkt slut på året resultatmässigt. Motvind för båda ben, om inte nu så inom kort EPaccess Verkstad Sverige februari 1 Analysavdelningen + 3 analys@penser.se Consilium Nytäckning Target Rapport Price Change Estimate Viktig händelse Change ü Motvind för båda ben, om inte nu så inom kort

Läs mer

Enzymatica. Hemmamarknaden fortsätter att leverera. EPaccess. Hälsovård Sverige 4 augusti 2015

Enzymatica. Hemmamarknaden fortsätter att leverera. EPaccess. Hälsovård Sverige 4 augusti 2015 EPaccess Hälsovård Sverige 4 augusti 215 Analysavdelningen +46 8 463 8 analys@penser.se Enzymatica Hemmamarknaden fortsätter att leverera Nytäckning Rapport Viktig händelse Risk och avkastningspotential

Läs mer

PledPharma. Substanspatent säkrat i USA. EPaccess. Hälsovård Sverige 23 oktober 2015

PledPharma. Substanspatent säkrat i USA. EPaccess. Hälsovård Sverige 23 oktober 2015 EPaccess Hälsovård Sverige 23 oktober 25 Analysavdelningen +46 8 463 8 analys@penser.se PledPharma Substanspatent säkrat i USA Risk och avkastningspotential Kurspotential Risknivå Hög Hög Kurs 29.5 Högsta/Lägsta

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport januari - juni 2015

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport januari - juni 2015 New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport januari - juni 2015 SEX MÅNADER 2015 SEX MÅNADER 2014 Q2 2015 Q2 2014 Nettoomsättning, ksek 149 433 136 007 76 486 74 935 Bruttoresultat, ksek 99 545

Läs mer

NSP. Pipeline ger stöd åt expansionsplaner. EPaccess. Försäljning och EBIT i linje med förväntningarna i Q1. Sju restauranglägen redan helt klara

NSP. Pipeline ger stöd åt expansionsplaner. EPaccess. Försäljning och EBIT i linje med förväntningarna i Q1. Sju restauranglägen redan helt klara EPaccess Sällanköpsvaror Sverige 7 april 1 Analysavdelningen +6 8 63 8 analys@penser.se NSP Nytäckning Target Rapport Price Change Estimate Viktig händelse Change ü Pipeline ger stöd åt expansionsplaner

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2004

Delårsrapport januari mars 2004 Delårsrapport januari mars 2004 2004-04-29 januari - mars jan-dec april-mars Nyckeltal 2004 2003 2003 2003/04 Nettoomsättning, MSEK 2 813 2 346 9 273 9 740 Rörelseresultat före avskrivningar, MSEK (EBITDA)

Läs mer

Nettomsättningen ökade med 28% från 5 709 till 7 281 KSEK. Löpande telefoniintäkter ökade med 41% från 3 899 till 5 515 KSEK

Nettomsättningen ökade med 28% från 5 709 till 7 281 KSEK. Löpande telefoniintäkter ökade med 41% från 3 899 till 5 515 KSEK Januari-december 2005 Nettomsättningen ökade med 28% från 5 709 till 7 281 KSEK Löpande telefoniintäkter ökade med 41% från 3 899 till 5 515 KSEK Rörelseresultatet uppgick till -4 514 (-3 024) KSEK Resultat

Läs mer

Arise. Köpläge i gapet mellan aktiekurs och certifikat. EPaccess. Tillfälle att fånga differensen mellan priserna och kursen

Arise. Köpläge i gapet mellan aktiekurs och certifikat. EPaccess. Tillfälle att fånga differensen mellan priserna och kursen EPaccess Energi Sverige 13 juni 214 Analysavdelningen +46 8 463 8 analys@penser.se Arise Köpläge i gapet mellan aktiekurs och certifikat Risk och avkastningspotential Kurspotential Risknivå Låg Medel Kurs

Läs mer

East Capital Explorer

East Capital Explorer EPaccess Financials Sverige 24 februari 214 Analysavdelningen +46 8 463 8 analys@penser.se East Capital Explorer Nya investeringar hägrar Risk och avkastningspotential Substansvärde (31/1 214) 87 Kurspotential

Läs mer

Kraftig tillväxt för Nolato Medical

Kraftig tillväxt för Nolato Medical Nolato delårsrapport tre månader 2007, sid 1 av 11 Nolato AB (publ) delårsrapport tre månader 2007 Kraftig tillväxt för Nolato Medical Första kvartalet 2007 i sammandrag Omsättningen uppgick till 560 (594)

Läs mer

INVISIO COMMUNICATIONS

INVISIO COMMUNICATIONS INVISIO COMMUNICATIONS NASDAQ OMX Small Cap 216-5-3 KURS (SEK): 57,25 Information technology Stark Q1 på alla rader 137 MSEK i orderboken Estimatjusteringar Stark Q1 på alla rader. Intäkterna i Q1 växte

Läs mer

Probi. Expansionen fortsätter. EPaccess. Hälsovård Sverige 17 juli 2015

Probi. Expansionen fortsätter. EPaccess. Hälsovård Sverige 17 juli 2015 EPaccess Hälsovård Sverige 17 juli 21 Analysavdelningen +46 8 463 8 analys@penser.se Probi Expansionen fortsätter Nytäckning Target Rapport Price Change Estimate Viktig händelse Change Risk och avkastningspotential

Läs mer

TRIO (TRIO.ST) Svagare Q4 än väntat

TRIO (TRIO.ST) Svagare Q4 än väntat ANALYSGARANTI* 16 februari 26 TRIO (TRIO.ST) Svagare Q4 än väntat Q4-rapporten var svagare än väntat. Vi hade väntat oss att ordern från Nordamerika skulle infalla i Q4 25, men ordern inföll istället i

Läs mer

Arise Windpower. Hämmad!utbyggnad!i!väntan!på!ny!kvotplikt!! EPaccess. Full!kostnadspåverkan!från!Jädraås!! Bohult!något!försenat!!

Arise Windpower. Hämmad!utbyggnad!i!väntan!på!ny!kvotplikt!! EPaccess. Full!kostnadspåverkan!från!Jädraås!! Bohult!något!försenat!! EPaccess Energi Sverige 15 november 213 Analysavdelningen +46 8 463 8 analys@penser.se Arise Windpower Hämmadutbyggnadiväntanpånykvotplikt Riskochavkastningspotential Kurspotential Risknivå Låg Medel Kurs

Läs mer

AllTele omstrukturerar för att reducera löpande kostnader med minst 30 Mkr på årlig basis

AllTele omstrukturerar för att reducera löpande kostnader med minst 30 Mkr på årlig basis Bokslutskommuniké Q4 AllTele omstrukturerar för att reducera löpande kostnader med minst 30 Mkr på årlig basis i sammandrag Omsättningen uppgick till 885,7 (779,2) Mkr. Kassaflöde från den löpande verksamheten

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och förbättrad lönsamhet

Fortsatt god tillväxt och förbättrad lönsamhet Fortsatt god tillväxt och förbättrad lönsamhet Pressinformation den 16 augusti 2006 Pooliakoncernen visar även för årets andra kvartal ökad tillväxt och förbättrad lönsamhet jämfört med motsvarande period

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Kvartalsrapport Q1 januari - mars 2011

New Nordic Healthbrands AB (publ) Kvartalsrapport Q1 januari - mars 2011 New Nordic Healthbrands AB (publ) Kvartalsrapport Q1 januari - mars 2011 Årets första kvartal New Nordic koncernens omsättning uppgick under årets första kvartal till 47,3 MSEK (46,1) en ökning med 2,7

Läs mer

DIGITALISERINGEN PÅVERKAR oss alla

DIGITALISERINGEN PÅVERKAR oss alla DIGITALISERINGEN PÅVERKAR oss alla Kundernas krav på helhetslösningar och en mer flexibel leverans blir allt mer tydlig. Kundens egen digitalisering och anpassning till sina nya marknadsförhållanden är

Läs mer

Eolus Vind. Rejält negativt pendelslag i naturligt volatil verksamhet. EPaccess. Kraftig lageruppbyggnad under våren

Eolus Vind. Rejält negativt pendelslag i naturligt volatil verksamhet. EPaccess. Kraftig lageruppbyggnad under våren EPaccess Energi Sverige 9 juli 1 Analysavdelningen + 3 analys@penser.se Eolus Vind Nytäckning Target Rapport Price Change Estimate Viktig händelse Change ü Rejält negativt pendelslag i naturligt volatil

Läs mer

2005 2006 2007e 2008e 2009e

2005 2006 2007e 2008e 2009e Analysgaranti* 16 juli 27 Carl Lamm (CLAM.ST) Aptit på bättre lönsamhet Den organiska tillväxten uppgick till dryga 23 procent, vilket imponerar. Det är uppenbart att Carl Lamm gynnas av en god konjunktur,

Läs mer

Arise. Slopad utbyggnad till förmån för kassaflöden och ägare. EPaccess. Ny strategi och mål. Ökat politiskt stöd till vindkraftsindustrin

Arise. Slopad utbyggnad till förmån för kassaflöden och ägare. EPaccess. Ny strategi och mål. Ökat politiskt stöd till vindkraftsindustrin EPaccess Energi Sverige 13 oktober 214 Analysavdelningen +46 8 463 8 analys@penser.se Arise Slopad utbyggnad till förmån för kassaflöden och ägare Risk och avkastningspotential Kurspotential Risknivå Låg

Läs mer

Nettoomsättning, MSEK 8,9 8,4 + 7% 18,2 19,3-6% Rörelseresultat, MSEK (EBIT) -0,7-1,3 n/a -0,7-1,9 n/a

Nettoomsättning, MSEK 8,9 8,4 + 7% 18,2 19,3-6% Rörelseresultat, MSEK (EBIT) -0,7-1,3 n/a -0,7-1,9 n/a Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 Koncernrapport 15 augusti 2014 Ökad omsättning och förbättrat resultat APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 7% till 8,9 (8,4)

Läs mer

Femårsöversikt FEMÅRSÖVERSIKT 2003. Koncernen. Kommentarer till femårsöversikten

Femårsöversikt FEMÅRSÖVERSIKT 2003. Koncernen. Kommentarer till femårsöversikten FEMÅRSÖVERSIKT 2003 Femårsöversikt Koncernen MSEK 3) 2001 5) 2000 5) 1999 5) Resultaträkning Nettoomsättning 26 133 27 574 26 720 22 245 19 743 Rörelseresultat före räntor, skatt och avskrivningar (EBITDA)

Läs mer

Bokslutskommuniké för 2002

Bokslutskommuniké för 2002 1 (8) PRESSMEDDELANDE Stockholm 2003-02-13 Bokslutskommuniké för 2002 VD och koncernchef Alf Johansson kommenterar Proffices bokslutskommuniké - Proffice fortsätter att ta marknadsandelar i samtliga nordiska

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Ett positivt första kvartal för Teracom-koncernen där moderbolaget initierar ett effektiviseringsprogram för att öka intäkterna och minska kostnaderna. Stabilt första

Läs mer

Industrikonjunkturen var fortsatt dämpad i Europa och USA under perioden.

Industrikonjunkturen var fortsatt dämpad i Europa och USA under perioden. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Faktureringen i kvartalet minskade med 6 procent jämfört med föregående år och rörelsemarginalen uppgick till 14,0 procent (16,4). Förbättrat operativt

Läs mer

173 MSEK". 2015. 140 9072 200 000 2015 77 MSEK, 615 MSEK.

173 MSEK. 2015. 140 9072 200 000 2015 77 MSEK, 615 MSEK. Introduktion "Det tredje kvartalet når omsättningen en ny rekordnivå på 173 MSEK". Detta är vad Bahnhof inleder med i sin rapport för det tredje kvartalet 2015. Under arbetets gång i analysgruppen har

Läs mer

Delårsrapport Januari - Juni 2008

Delårsrapport Januari - Juni 2008 Delårsrapport Januari - Juni 2008 Ökad omsättning och fortsatt stark tillväxt i abonnentportföljen Antal nya abonnenter ökar med 121% jämfört med 1 januari - 30 juni 2007 Omsättningen ökar med 45% Återbetalningstiden

Läs mer

JLT Delårsrapport jan sept 15

JLT Delårsrapport jan sept 15 JLT Delårsrapport jan sept 15 Rörelseresultat 2,0 MSEK (5,7) Omsättning 59,8 MSEK (55,9) Bruttomarginal 46,2 procent (35,0) Resultat efter skatt 1,7 MSEK (4,3) Kommentarer från VD Orderingången återhämtade

Läs mer

NOBINA AB (PUBL) Börsintroduktion av

NOBINA AB (PUBL) Börsintroduktion av Denna broschyr utgör inte, och ska inte anses utgöra, ett prospekt enligt tillämpliga lagar och regler. Prospektet som har godkänts och registrerats av Finansinspektionen har offentliggjorts och finns

Läs mer

Generic Sweden AB (publ)

Generic Sweden AB (publ) Generic Sweden AB (publ) Första kvartalet 2012 (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen uppgick till 44,5 MSEK (34,2 MSEK). Rörelseresultatet uppgick till 3,2 MSEK (1,8 MSEK). Resultat

Läs mer

NSP. Händelsedriven expansion i korten. EPaccess. Lönekostnader och expansion pressar lönsamheten. Återhämtning i Danmark trots ökande konkurrens

NSP. Händelsedriven expansion i korten. EPaccess. Lönekostnader och expansion pressar lönsamheten. Återhämtning i Danmark trots ökande konkurrens EPaccess Sällanköpsvaror Sverige augusti 1 Analysavdelningen +6 8 63 8 analys@penser.se NSP Nytäckning Target Rapport Price Change Estimate Viktig händelse Change ü Händelsedriven expansion i korten Risk

Läs mer

Arise. Goda utsikter för återhämtning 2015. EPaccess. Omstöpningen av affärsmodellen levererar. Än starkare utsikter för ökad totalintäkt framöver

Arise. Goda utsikter för återhämtning 2015. EPaccess. Omstöpningen av affärsmodellen levererar. Än starkare utsikter för ökad totalintäkt framöver EPaccess Energi Sverige 16 februari 215 Analysavdelningen +46 8 463 8 analys@penser.se Arise Goda utsikter för återhämtning 215 Risk och avkastningspotential Kurspotential Risknivå Låg Hög Kurs 17.6 Högsta/Lägsta

Läs mer

Niomånadersrapport, 2010.01.01 2010.09.30 ADDvise Lab Solutions AB (publ)

Niomånadersrapport, 2010.01.01 2010.09.30 ADDvise Lab Solutions AB (publ) Niomånadersrapport, 2010.01.01 2010.09.30 ADDvise Lab Solutions AB (publ) 1 juli 30 september 2010 1 januari 30 september 2010 Orderingången för perioden uppgick till 6,7 MSEK (3,0), en ökning med 123%

Läs mer

Lagercrantz Group. Delårsrapport 1 april 30 juni 2005 (3 mån)

Lagercrantz Group. Delårsrapport 1 april 30 juni 2005 (3 mån) Lagercrantz Group Delårsrapport 1 april 30 juni 2005 (3 mån) Nettoomsättningen för perioden 1 april 30 juni 2005 (3 mån) uppgick till 387 MSEK (387) Rörelseresultatet för första kvartalet ökade till 15

Läs mer

Nolato redovisar ett väsentligt förbättrat resultat jämfört med samma period förra året.

Nolato redovisar ett väsentligt förbättrat resultat jämfört med samma period förra året. N O L ATO D E L Å R S R A P P O R T N I O M Å N A D E R 1 J A N U A R I 3 S E P T E M B E R 2 2, S I D 1 AV 7 NOLATO AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT NIO MÅNADER JANUARI SEPTEMBER Nolato redovisar ett väsentligt

Läs mer

Poolia ökar lönsamheten och visar god tillväxt i samtliga länder

Poolia ökar lönsamheten och visar god tillväxt i samtliga länder Pressinformation den 5 maj 2006 Poolia ökar lönsamheten och visar god tillväxt i samtliga länder Pooliakoncernens omsättning för första kvartalet uppgick till 295,2 Mkr, vilket innebär en tillväxt på 31%

Läs mer

Pressmeddelande från ASSA ABLOY AB (publ)

Pressmeddelande från ASSA ABLOY AB (publ) Pressmeddelande från ASSA ABLOY AB (publ) 5 maj 1999, Nr 5 DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 1999 Omsättningen ökade med 10% till 2 310 MSEK (2 095) Resultatet före skatt ökade med 21% till 198 MSEK (163) Den

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2010

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2010 Fjärde kvartalet - BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Nettoomsättning 2 506 (2 436) Mkr, justerat för förvärvad verksamhet samt valutaeffekter har omsättningen ökat med 3 % Rörelseresultat 152,9 (104,2) Mkr Rörelseresultat

Läs mer

Intellecta 3. intellecta niomånadersrapport 1 september 2004 31 maj 2005. Ökad efterfrågan och kraftigt förbättrat resultat

Intellecta 3. intellecta niomånadersrapport 1 september 2004 31 maj 2005. Ökad efterfrågan och kraftigt förbättrat resultat intellecta niomånadersrapport 1 september 24 31 maj 25 Ökad efterfrågan och kraftigt förbättrat resultat 1 mars 31 maj 24/25 Rörelsens intäkter ökade med 21 procent och upp gick till 132,6 (19,5) MSEK

Läs mer

Samgående ska åtgärda AllTeles bristande lönsamhet och svaga finansiella ställning

Samgående ska åtgärda AllTeles bristande lönsamhet och svaga finansiella ställning ! Detta pressmeddelande är inte avsett, direkt eller indirekt, att distribueras, publiceras eller offentliggöras i USA, Australien, Kanada, Hong Kong eller Japan.! Pressmeddelande 2013-01-28! Samgående

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 OKTOBER, 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 OKTOBER, 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 OKTOBER, 2006 Omsättningen ökade med 30 procent och byråintäkten med 17 procent för jämförbara enheter Rörelseresultatet uppgick till 6,6 Mkr, en ökning med 6,2

Läs mer

Wonderful Times Group AB (publ) 556684-2695. Delårsrapport. Januari - Juni 2013. Wonderful Times Group AB (publ)

Wonderful Times Group AB (publ) 556684-2695. Delårsrapport. Januari - Juni 2013. Wonderful Times Group AB (publ) Delårsrapport Januari - Juni 213 Wonderful Times Group AB (publ) 1 April - juni 213 Omsättningen ökade med 2 % till 33,8 MSEK (28,1). EBITDA uppgick till -,9 MSEK (-1,4). Kassaflöde efter rörelsekapitalförändringar

Läs mer

VBG AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2002

VBG AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2002 VBG AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2002 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2002 Rörelseresultatet för kärnaffären Lastvagnsutrustning ökade med 18,3 % till 40,1 MSEK (33,9) och rörelsemarginalen ökade till 9,6 % (8,2 %). Kärnaffärens

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2008. Teracom-koncernen visar ett fortsatt stabilt resultat under andra kvartalet 2008.

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2008. Teracom-koncernen visar ett fortsatt stabilt resultat under andra kvartalet 2008. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2008 Teracom-koncernen visar ett fortsatt stabilt resultat under andra kvartalet 2008. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2008 APRIL JUNI 2008 I SAMMANDRAG Intäkter 801 (830)

Läs mer

Rapport för första halvåret 1999 Nolato AB (publ)

Rapport för första halvåret 1999 Nolato AB (publ) Rapport för första halvåret 1999 Nolato AB (publ) Nolato AB delårsrapport 1 januari 30 juni 1999 Omsättningen ökade med 3 procent till 942 (915) Mkr Rörelseresultatet ökade med 33 procent till 101 (76)

Läs mer

Moderbolagets årsresultat blev -18.2 MSEK före och -15.5 MSEK efter skatt.

Moderbolagets årsresultat blev -18.2 MSEK före och -15.5 MSEK efter skatt. Untitled Document THE EMPIRE (PUBL) Bokslutskommuniké 13 februari 2003 Omvälvande år för The Empire Under året genomfördes nödvändiga och kostsamma rationaliseringar av Empire-koncernens organisation,

Läs mer

AFFÄRSBREVET TISDAG DEN 22 JANUARI 2013

AFFÄRSBREVET TISDAG DEN 22 JANUARI 2013 AFFÄRSBREVET TISDAG DEN 22 JANUARI 2013 New Yorkbörserna USA-börserna höll stängt under måndagen till följd av Martin Luther Kingdagen. På veckobasis steg Dow Jones 1,2 procent och fredagens stängning

Läs mer

Sky Communication in Sweden AB (publ) Drottninggatan 65 SE-111 36 Stockholm Telefon 0771-518 500 info@skycom.se www.skycom.se 1

Sky Communication in Sweden AB (publ) Drottninggatan 65 SE-111 36 Stockholm Telefon 0771-518 500 info@skycom.se www.skycom.se 1 Sky Communication in Sweden AB Bokslutskommuniké 2007 2008-02-25 SkyCom renodlad bredbandsoperatör efter genomgripande omstrukturering 2007 Under 2007 har SkyCom renodlats till en bredbandsoperatör i öppna

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2011

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2011 Fjärde kvartalet - BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Orderingång 3 064 (2 507) Mkr, justerat för förvärvade verksamheter samt valutaeffekter har orderingången ökat med 8,7 % Nettoomsättning 3 023 (2 506) Mkr, justerat

Läs mer

Bahnhof AB (publ) Delårsrapport två 2010

Bahnhof AB (publ) Delårsrapport två 2010 Bahnhof AB (publ) Delårsrapport två 2010 April Juni: Vinst 6 Mkr Omsättning 56 Mkr Uppskrivning av vinstprognos 2010: PLUS 24,5 Mkr Bahnhofs delårsrapport 2, 2010 Sid 1 av 13 Kvartal april juni 2010 i

Läs mer

Stabil inledning på året

Stabil inledning på året Q12016 Stabil inledning på året Nettoomsättningen ökade med 6,6 procent jämfört med motsvarande kvartal förra året och uppgick till 1 967 mkr (1 846). Ökningen beror till största delen på föregående års

Läs mer

Drillcon AB (publ) Delårsrapport januari-september 2006

Drillcon AB (publ) Delårsrapport januari-september 2006 Drillcon AB (publ) Delårsrapport januari-september 2006 Starkt resultat för tredje kvartalet Nya internationella kontrakt erhållna under perioden Fortsatt mycket bra orderläge inför fjärde kvartalet Nettoomsättning

Läs mer

»Omsättningen ökade med 33% till 189,2 mkr under första halvåret 2008«

»Omsättningen ökade med 33% till 189,2 mkr under första halvåret 2008« Delårsrapport 1 januari- 30 juni PHONERA AB (publ.)»omsättningen ökade med 33% till 189,2 mkr under första halvåret «Perioden 1 april 30 juni Nettoomsättningen ökade med 36% till 94,6 (69,8) mkr. Rörelseresultatet

Läs mer

Bokslutskommuniké. Januari december 2011 samt resultatutveckling för första kvartalet 2012

Bokslutskommuniké. Januari december 2011 samt resultatutveckling för första kvartalet 2012 Bokslutskommuniké Januari december 2011 samt resultatutveckling för första kvartalet 2012 ApoPharm Holding AB (Apotek Hjärtat) org nr 556789-2988 1 (9) ApoPharm Holding AB (moderbolag för apotekskedjan

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER Samgående med StjärnaFyrkant och nedskrivning av goodwill SEPTEMBER Under årets fjärde kvartal förvärvades samtliga aktier i StjärnaFyrkant genom nytecknade aktier

Läs mer

Delårsrapport januari september 2009

Delårsrapport januari september 2009 2009-11-05 *nya arkitektritade hus på Västerås Mälarcamping inför säsongen 2010 Delårsrapport januari september 2009 Rapportperiod (juli-september 2009) Nettoomsättningen ökade till 16 883 (14 779) KSEK

Läs mer

G & L Beijer AB. januari mars 2009

G & L Beijer AB. januari mars 2009 G & L Beijer AB Tremånadersrapport januari mars 2009 Nettoomsättningen steg med 46 procent till 1107,5 (756,8). Ökningen beror på förvärvet av Carrier ARW. Rörelseresultatet uppgick till 40,6 (54,9). Inklusive

Läs mer

KABE AB > 756,0 (737,3 > 41,7 (45,9). > 4:63 (5:11). > 55,0 (60,7). > 7,3 % (8,2). HALVÅRSRAPPORT JANUARI JUNI

KABE AB > 756,0 (737,3 > 41,7 (45,9). > 4:63 (5:11). > 55,0 (60,7). > 7,3 % (8,2). HALVÅRSRAPPORT JANUARI JUNI KABE AB (publ.) > en uppgick till 756,0 Mkr (737,3 Mkr). > Resultat efter skatt uppgick tilll 41,7 Mkr (45,9). > Resultat per aktie var 4:63 (5:11). > Rörelseresultatet uppgick till 55,0 Mkr (60,7). >

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2013

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2013 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2013 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 1 124 (859) tkr Rörelseresultatet uppgick till - 2 844 (- 4 418) tkr Kassaflödet

Läs mer

Stureguld offentliggör prospekt och uppgifter om eget kapital, skuldsättning, redogörelse för rörelsekapitalet samt reviderad delårsrapport

Stureguld offentliggör prospekt och uppgifter om eget kapital, skuldsättning, redogörelse för rörelsekapitalet samt reviderad delårsrapport Stockholm 2011-11-29 Stureguld offentliggör prospekt och uppgifter om eget kapital, skuldsättning, redogörelse för rörelsekapitalet samt reviderad delårsrapport Stureguld AB (publ) lämnade den 27 oktober

Läs mer

Ökad omsättning och fortsatt förbättrat resultat

Ökad omsättning och fortsatt förbättrat resultat Ökad omsättning och fortsatt förbättrat resultat Marknad och försäljning Under året steg New Waves omsättning med 43 % till 352 (246) Mkr. Affärsområde Profils omsättning ökade med 43 % till 207 (102)

Läs mer

Ett positivt resultat för Q1 bekräftar att koncernen är på rätt väg. Delårsrapport januari-mars 2016 för VA Automotive i Hässleholm AB (publ)

Ett positivt resultat för Q1 bekräftar att koncernen är på rätt väg. Delårsrapport januari-mars 2016 för VA Automotive i Hässleholm AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2016 för VA Automotive i Hässleholm AB (publ) (Org.Nr. 556767-9625) Ett positivt resultat för Q1 bekräftar att koncernen är på rätt väg www.va-automotive.com (ORGANISATIONSNUMMER

Läs mer

DELÅRSRAPPORT TVÅ: GRUNDEN ÄR LAGD NU ÖKAR INTÄKTERNA

DELÅRSRAPPORT TVÅ: GRUNDEN ÄR LAGD NU ÖKAR INTÄKTERNA DELÅRSRAPPORT TVÅ: GRUNDEN ÄR LAGD NU ÖKAR INTÄKTERNA 20110830 Periodens nettoomsättning uppgick till KSEK 2.860 (f å 1.567 KSEK) Periodens resultat uppgick till KSEK 133 (f å -439 KSEK) Resultat per aktie:

Läs mer

Sky Communication in Sweden AB (publ) Delårsrapport, 1 januari - 31 mars 2005

Sky Communication in Sweden AB (publ) Delårsrapport, 1 januari - 31 mars 2005 Sky Communication in Sweden AB (publ) Delårsrapport, 1 januari - 31 mars 2005 Resultatet uppgick till 1,0 Mkr (f.å. 244 Tkr) Omsättningen under perioden uppgick till 3,63 Mkr (f.å. 849 Tkr) Etableringen

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2015

Delårsrapport januari - mars 2015 Första kvartalet - 2015 Delårsrapport januari - mars 2015 Orderingång 976,1 (983,3) Mkr, en minskning med 6 % justerat för valutaeffekter och förvärvade enheter Nettoomsättning 905,5 (885,5) Mkr, en minskning

Läs mer

Stabilt resultat trots negativ valutapåverkan. God utveckling i segment International. Förvärv av Flos B.V.

Stabilt resultat trots negativ valutapåverkan. God utveckling i segment International. Förvärv av Flos B.V. Delårsrapport januari mars 2015 Stabilt resultat trots negativ valutapåverkan. God utveckling i segment International. Förvärv av Flos B.V. Första kvartalet 2015 Nettoomsättningen ökade till 609 (552)

Läs mer

Sky Communication in Sweden AB (publ) Drottninggatan 65 SE-111 36 Stockholm Telefon 0771-518 500 info@skycom.se www.skycom.se 1

Sky Communication in Sweden AB (publ) Drottninggatan 65 SE-111 36 Stockholm Telefon 0771-518 500 info@skycom.se www.skycom.se 1 Sky Communication in Sweden AB (publ) Delårsrapport Q1 2008 2008-05-19 SkyCom renodlad bredbandsoperatör - med fokus på lönsam tillväxt! Kundtillväxten under första kvartalet var 3 370 unika bredbandskunder

Läs mer

TargetEveryONE. DELÅRSRAPPORT januari - juni 2015 FÖR TARGETEVERYONE AB (PUBL), ORG NR 556526-6748. Andra kvartalet. Årets första sex månader

TargetEveryONE. DELÅRSRAPPORT januari - juni 2015 FÖR TARGETEVERYONE AB (PUBL), ORG NR 556526-6748. Andra kvartalet. Årets första sex månader DELÅRSRAPPORT januari - juni 2015 FÖR TARGETEVERYONE AB (PUBL), ORG NR 556526-6748 Andra kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 3,9 (2,7) Mkr Resultat före skatt uppgick till 8,9 ( 7,0) Mkr. Resultatet

Läs mer

Delårsrapport. januari mars 2004

Delårsrapport. januari mars 2004 Delårsrapport januari mars 2004 Delårsrapport januari mars 2004 för koncernen - Omsättningen ökade med 13% till 102,9 Mkr (91,2) - Resultatet efter finansiella poster ökade med 36% till 15,6 Mkr (11,5)

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av units i LifeAssays AB (publ) 17 oktober 2014

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av units i LifeAssays AB (publ) 17 oktober 2014 Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av units i LifeAssays AB (publ) 17 oktober Tillägg till prospekt avseende unitemission i LifeAssays Detta dokument ( Tilläggsprospektet ) utgör ett

Läs mer

Bokslutskommuniké 2003 för Seven Nox AB org. nr 556645-5893 för verksamhetsåret 2003.

Bokslutskommuniké 2003 för Seven Nox AB org. nr 556645-5893 för verksamhetsåret 2003. Seven Nox AB driver ett säljnätverk i Sverige, Norge, Danmark och Finland och är under etablering i Italien. Sevens nuvarande kunderbjudande är fast och mobiltelefoni till konkurrenskraftiga priser. Seven

Läs mer

Emitor Holding (publ) AB Org.nr: 556643-6613

Emitor Holding (publ) AB Org.nr: 556643-6613 Kommentarer till verksamheten. Emitor Holding (publ) AB Org.nr: 556643-6613 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari - 31 december 2005 (jämförelesesiffor 2004 avser Emitor AB) Kommentarer till verksamheten. Finansiell

Läs mer

Tethys Oil. Bra produktionssvar på ökade investeringar. EPaccess. Resultat i linje justerat för underuttag. Ljusa utsikter för ökad produktion

Tethys Oil. Bra produktionssvar på ökade investeringar. EPaccess. Resultat i linje justerat för underuttag. Ljusa utsikter för ökad produktion EPaccess Energi Sverige 6 maj 215 Analysavdelningen +46 8 463 8 analys@penser.se Tethys Oil Nytäckning Target Rapport Price Change Estimate Viktig händelse Change ü Bra produktionssvar på ökade investeringar

Läs mer