Av: Emil Bjäreborn och Björn Nyberg. Marknaden för gasfordon

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Av: Emil Bjäreborn och Björn Nyberg. Marknaden för gasfordon"

Transkript

1 Av: Emil Bjäreborn och Björn Nyberg Marknaden för gasfordon

2 Innehåll Abstrakt... 3 Vad är gas?... 4 Varför använda gas?... 4 Utseendet på naturfordonens utveckling i olika länder Frankrike... 5 Italien... 5 New Zeeland... 6 USA... 6 Argentina... 6 Thailand... 6 Ryssland (Sovjetunionen)... 6 Dagsläget... 6 Vad händer härnäst?... 9 Oljepris... 9 Finanskris... 9 Standardisering... 9 Lite framtid Diskussion Referenser... 12

3 Abstrakt Naturgas har funnits lika länge som olja i världen, de två energibärarna förekommer även ofta på samma ställe. Oljan har dock haft övertaget som fossil energi, mycket på grund av dess lätta transportkriterium. På senare år har dock ögon återigen öppnats för gasen, när gemene man nu förstår att vi påverkar vår värld på negativa vis så kan gasen få ny chans. I den här lilla reflektionen så tittar vi på gas som drivmedel för fordon, hur var, när och varför.

4 Vad är gas? [9] En gas är ett tillstånd ett ämne kan befinna sig i och klassas som fluid. Oftast så sker omvandling från vätska till gas eller vice versa, omvandling från solid till gas kan även ske. Det finns två sätt att förvara gasen till naturgasdrivna fordon på, som komprimerad eller som flytande naturgas. Flytande naturgas (LNG) används oftast för stora fordon som bussar och arbetsfordon medan komprimerad naturgas CNG oftast används för personbilar. Fordon med LNG är inte så vanligt men har börjat öka i antal på senare tid. CNG är förkortning för Compressed Natural Gas, vilket helt enkelt är fossil gas utvunnen ur håligheter i jordskorpan vilken sedan komprimerats till 1 % av sin ursprungliga volym. En liter CNG motsvarar i energi ¼ liter diesel. LNG står för Liquified Natural Gas och har samma egenskap som CNG med skillnaden att den har komprimerats så mycket att den kondenserats till en vätska. Biogas är gas som inte är fossil utan producerad från material som befinner sig i det naturliga kortsiktiga kretsloppet. Biogas kan likt naturgas förvaras som trycksatt gas eller trycksatt vätska och benämns då CBG respektive LBG. Både naturgas och biogas består till störst del av metan (CH4). Varför använda gas? [10] Så varför används det gas i dagsläget? Ur miljösynpunkt så kan man motivera gasanvändandet. Biogas är såklart bäst då det inte tillför något nettoutsläppt av CO2, men däremot krävs det en relativt stor energiinsats för att utvinna biogasen. Naturgas å andra sidan bidrar med CO2 utsläpp i atmosfären, men naturgasen finns redan som lagrad energikälla i marken vilket gör den mycket mer effektiv att använda. Just naturgas som sådan har visats vara bättre att använda än olja ur CO2-synpunkt, förklaringen torde vara att i gas binder kolatomen fyra väten medan i kolvätekedjorna hos olja så binder kolatomen bara lite mer än två. Rent säkerhetsmässigt i fordon så anses gasen säkrare än de flytande alternativen, naturgas är lättare än luft så det bildas inte pölar av bränslet vid läckage, och gasen brinner bara i mellan 5 till 15 % blandning med luft. Fordon som idag går på gas använder samma koncept som traditionella fordon med en förbränningsmotor, skillnaden ligger enbart i bränslet. Vid konvertering från en bensinbil till en CNG-bil krävs dock vissa förändringar på bränslesystemet, då gasen är trycksatt krävs det bränsletankar som är dimensionerade för högre tryck, även ventilerna som styr insprutningen måste dimensioneras upp samt ledningarna som transporterar bränslet måste ha högre hållfasthet. Där infrastrukturen för gas ej ännu är utbredd, Sverige t ex., används ofta såkallade bi-fuelbilar

5 eller flexifuelbilar som kan använda både den traditionella bensinen och gas. Dessa är oftast optimerade efter bensinen som driftsmedel, och man har då inte tagit tillvara på alla fördelar med naturgas som bränsle.[3] Varför skulle man då välja naturgas som alternativt bränsle? Här är några fördelar med naturgasen:[2] Mindre partikel- och NOXemissioner. Lägre bränslekostnader. Kan göras från en förnybarkälla (biogas). Det krävs väldigt lite bearbetning och förfining av bränslet. Säkrare än många flytande bränslen. Kan tankas hemma eller på jobbet, byggnaden kanske värms med naturgas och då är naturgasen tillgänglig för fordonsgrift också. Minskat buller med 50 %. Reducerat motorslitage. Man bör också ha i åtanke när det gäller ovanstående att det inte alltid är så enkelt att införa naturgas då det krävs en utbredd infrastruktur och stora investeringar för att uppnå detta. Lägre pris är ju relativt till priset på råoljan och råoljan har på sistone varit dyr men vad händer nu när den har gått ner och olja kanske blir billigare igen? Det krävs att politikerna hjälper naturgasen med t.ex. skattesubventioner för att det långsiktigt ska vara lönsamt med naturgasdrift. Effekten som man får ut ur gasmotorn kommer variera lite beroende på om man använder bensin eller naturgas, ibland får man mer effekt med naturgas och ibland mindre. Om man kör på naturgas kan man ha en högre kompression i motorn och på så sätt öka verkningsgraden. Variationen kommer dock vara så liten att de flesta inte kommer märka någon skillnad.[3] Utseendet på naturfordonens utveckling i olika länder. Frankrike Frankrike hade ett framgångsrikt program för naturgasdrivna fordon på 1930 talet men det stannade av och dog nästan helt ut på 1960 talet när oljepriset sjönk, vilket medförde att det inte längre var lönsamt med naturgas som bränsle. Det var inte förrän mitten på 1990 som satsningen på naturgasfordonen återupplivades.[5] Italien Italien började utveckla sin naturgasfordonsindustri 1930 och är fortfarande igång med en framgångsrik utveckling.[5]

6 New Zeeland Utvecklingen i New Zeeland växte kraftigt under åtta år fram till 1987 då 11 % av New Zeelands personbilar hade konverterats till naturgasdrift. Sen skedde en attitydförändring i regeringen samtidigt som bensin- och dieselpriset gick ner vilket ledde till att antalet naturgasbilar och dess tankstationer halverades.[5] USA På grund av lagstiftning för emissions- och stimulansåtgärder från regeringen lyckades USA under några år växa starkt och snabbt. Det återstår att se vad som händer med USA:s naturgasfordonsutveckling när dessa bidrag upphör.[5] Argentina Argentina hade under en 10 års period runt 1990-talet en kraftigare och snabbare utveckling än alla andra länder när det gäller konvertering av personbilar och taxibilar till naturgas. Man lyckades genom att ha en mycket fördelaktig prisskillnad mellan naturgas och bensin.[5] Thailand Thailand ökade sin naturgasfordonspark från ca stycken 2006 till stycken år 2007 alltså en ökning med 300 %. Man började satsa på naturgasen som drivmedel redan 1984 för att man ville minska emissionerna i Bangkokområdet. Man började då med framförallt tunga fordon som bussar och 1987 kom man även igång med personbilar. Sen 2002 har regeringen varit för alternativa bränslen som gasol, biodiesel och naturgas. Thailand ökar sitt oljeberoende och det är transportsektorn som är den stora konsumenten. Transportsektorn står för hela 67 % av oljekonsumtionen. I Thailand finns det egen tillgång på naturgas och man producerade 2005 motsvarande ca 515 tusen fat per dag av petroleumolja. Vilket gjorde att naturgasen blev ett självklart alternativ till bensin och diesel när råoljepriset gick upp.[6] Ryssland (Sovjetunionen) Ryssland eller dåvarande Sovjetunionen förstod på 1930 talet samtidigt som Italien att den komprimerade naturgasen var miljövänligare än oljan och hade ekonomiska fördelar. Sovjet hade sin första CNG-tankstation klar Projektet med naturgas dog ut under andra världskriget och kom inte igång igen förrän runt 1980.[7] Dagsläget Det finns idag cirka 8 miljoner naturgasfordon av typen CNG (Compressed Natural gas) i världen. År 2000 fanns det bara cirka 1,7 miljoner CNG fordon. Den stora ökningen på ca 31 % per år beror framförallt på ökad medvetenhet om oljeberoende och dess negativa miljöpåverkan. Olika ekonomiska faktorer som högre bensin- och dieselpris och skattepålägg för

7 emissioner gör att det är billigare med naturgasdrivna bilar än bensin- och dieseldrivna i många länder. De länder som har flest naturgasdrivna fordon är Argentina, Pakistan och Brasilien. I Europa, som kommer på fjärde plats, är Italien störst inom gasfordon. USA som har 10 gånger så många bilister som de ledande länderna kommer först på en tionde plats. Indien har världens största naturgasdrivna transportfordonsflotta av typen CNG i huvudstaden New Delhi, tätt följt av Pakistan där Toyota och Suzuki satsar på att ta fram flera CNG-fordon.[1] Figur 1 Länder med flest CNG drivna fordon. Det som bromsar världsmarknaden för naturgasdrivna fordon är att det än så länge inte finns så många olika bilmodeller från olika biltillverkare som går på naturgas. Det finns i viss mån färdiga konverteringskitt men de är fortfarande dyra. Det finns idag cirka 800 miljoner fordon i världen och naturgasdrivna fordon står för 1 % detta är en anledning till varför det inte finns flera modeller tillgängliga vid nybilsköp.[4] Naturgas som bränsle i fordon har funnit sedan 1920 talet. Det två stora oljechockerna 1974 och 1979 tillsammans med den eventuella möjligheten att lagra förnybart bränsle ledde till att naturgasen fick mycket uppmärksamhet som ett alternativet bränsle. Det ledde också till att det fick ekonomiska fördelar genom bidragsprogram när de strategiska fördelarna inte var lika påtagliga. När vi började oroa oss för miljöförstörning i tätorter och globalt visade det sig tydligt att en övergång till naturgasen minskar emissionerna, mer än vad man med enkel teknik kunde minska emissionerna för flytande bränslen. Vidare framsteg för naturgasdriften har inte varit enkel och varierat mycket mellan olika länder.[5]

8 Med ökat antal naturgasdrivna fordon har det kommit fler styrsystem till motorer och konverteringssatser till olika bilar. Antalet tillverkningsföretag som gör naturgasfordon har också ökat. Utvecklingen av naturgasfordonsindustrin har varierat mycket i världen. Några förklaringar till detta kan vara tillgängligheten på energiresurser, regeringars inställning, bränsleskatter och olika grader av miljömedvetenhet. Det finns ca 28 CNG-fordonsmodeller globalt från bland annat Audi, Fiat, Ford, Honda, Hyundai, Lincoln, Mercedes-Benz, Opel, Peugeot, Renault, Toyota and Volkswagen.[1] Som nämnt ovan har den genomsnittliga tillväxten varit ca 31 % för hela världen. Sen år 2000 har Asien varit den region som växt starkast med hela 50 % fram till 2007 vilket är i en klass för sig. Det har även gott bra för Sydamerika och Afrika som har en medeltillväxt på 28 och 21 % respektive. Medan det inte gått så bra för Nordamerika som till viss del kan förklaras med att Nordamerika alltid haft ett lågt oljepris. I figuren nedan kan man se hur medeltillväxtfördelningen har varit för naturgasdrivna fordon mellan olika världsdelar, värdena är mellan 2000 till 2007.[8] Figur 2 Medel tillväxtfördelningen i olika världsdelar[8]. Om vi fortsätter se på de olika världsdelarna finner vi att Sydamerika hade flest antal fordon i juni 2007 cirka 3,4 miljoner tack vare Argentina och Brasilien. Asien kommer på en säker andra plats med cirka 2,5 miljoner naturgasdrivna fordon. Landet med störst andel naturgasfordon i förhållande till totalt antalet fordon är Bangladesh med 27 %, på delad andraplats med 25 % kommer Armenien och Pakistan. De stora naturgasfordonsländerna Argentina och Brasilien kommer först på femte respektive åttonde plats. Europa kommer först på en tjugonde plats med hjälp av Italien som har 1,1 % naturgasfordon vilket är väldigt lite jämfört med Bangladesh och Pakistan. Kina som är ett av de länder som utvecklas snabbast i världen på grund av ökad levnadsstandard och bygger massvis för att t.ex. klara efterfrågan på elektricitet hade bara 0,4 % naturgasfordon Sverige kommer på en 25 plats med 0,3 % och ca naturgasfordon.[8]

9 Vad händer härnäst? Oljepris Tillväxten för gasdrivna fordon har sedan år 2006 har legat på 26 %, den planeras fortsätta med en årlig tillväxt på 18 %, detta skulle generera en gasfordonspark på 65 miljoner fordon år miljoner kan låta mycket men det motsvarar enbart 9 % av den totala fordonsparken, men en skillnad är en skillnad och denna ökning av gasfordon skulle i sin tur minska oljeanvändandet med 7 miljoner fat per dag. Detta sades av presidenten för IANGV (International Association for Natural Gas Vehicles) i juni i år. Vid tiden för uttalandet kostade ett fat olja 130 $. Tyvärr, om man nu får uttrycka sig så, så har priset på oljan sjunkit drastiskt och ligger i dags läge (19 november 2008) på 54 $, därav har ett av kärnargumenten för gasfordons tillväxt ruckats. Spekulationer angående oljeprisets nergång bör beaktas då det kanske är OPEC-ländernas taktiska drag att få igång tillväxten hos deras kassako västvärlden, och när vi (västvärlden) har tagit oss ur denna svacka så börjar priset höjas igen vilket i sin tur skulle återställa intresset för lite dyrare men miljövänligare alternativ till oljebaserade drivmedel.[11] Finanskris Påverkan från finanskrisen, som världen befinner sig i, på gasfordon kan än så länge inte riktigt ses i informationsflödet på internet. De röster som gör sig hörda via internet angående gasfordon är entusiaster eller företag som anammar gas som drivmedel, detta ger en ensidig åsikt i gasfordons framtåg på fordonsmarknaden, kanske kan anas en liten paus i glada rapporter på Standardisering [12] Den nu växande gasfordonsindustrin upplever samma sak som alla nya globala innovationer gör; standardisering. Den standard som idag oftast gäller för tekniska områden är ISO-standarden (International Organization for Standardizartion). För att lösa denna uppgift har IANGV åtagit sig uppdraget att se över detta spörsmål och identifiera specifika problem:

10 Liquid Natural Gas standard. En standard för tank och påfyllningsanordning samt en periodiserad inspektion av fordon utrustade med LNG-möjlighet. Dubbelbränslestandard. Industrierna har redan i samspråk med varandra tagit fram en standard för bilar med dubbla bränslen, denna standard anses räcka för tillfället. Gasmix mellan naturgas och väte. Diskussion hålls mellan de tekniskt kompetenta inom området och gäller kvalitén på mixen samt komponenterna i bilarna. Enheter. Enheter för tryck och temperatur måste harmoniseras. Bränslekvalité och säkerhetsstandard. Det finns redan ISO-standard för naturgas och LNG, även för vätgasbilar med bränsleceller finns standard, men för mix av de båda finns ännu ingen. Materialkompabilitet vid användning av vätgas. Det finns redan en standard men den granskas. Standard på tankställen. Det finns nu en plan för en standard inom Europa (CEN) som går parallellt med en ISO-standard där kommunikation sker för att inte dubbelt arbete händer. IANGV skriver i artikeln angående detta att de hoppas denna standard kommer gälla för hela världen. Cylinderstandard Den befintliga standarden för cylindrar genomgår granskning. Säkerhet för kvalité på biogas Undersöks. Standardisering av UNECE:s regler och ISO-standarder. Detta är en av de viktigaste punkterna att styra upp, då många länder redan använder sig av UNECE:s (United Nations Economic Commission for Europe) reglemente, tyvärr finns det skiljaktigheter mot gällande ISO-standarder. Tanken är att UNECE i sitt reglemente ska hänvisa

11 till gällande ISO-standard istället för att byta ut sina regler, och på så sätt knyta ihop dessa två. IANGV inser att arbetet med att genomföra detta är stort och kommer ta många år, men dem är övertygade om att detta kommer gynna marknaden för gasfordon i världen. En intressant aspekt på det här är att de länder som ligger längst fram i användandet av gasfordon idag ligger utanför EU, och både UNECE och ISO är placerade i EU. Kommer IANGV ta hänsyn till de redan utvecklade systemen som används eller kommer de på klassiskt kolonisationsmanér att köra över dessa och implementera sin egen åsikt? Lite framtid Ett samarbete mellan Perthföretaget Advanced Engine Components Limited (AEC) och en av Indiens största biltillverkare Tata Motors Limited (TML) har initierats. AEC har fått i uppgift att utveckla gasdrift till Tata:s fyr- och sexcylindriga motoralternativ, alternativen skall även kunna möta avgaskraven för AEC har redan utvecklat alternativ för konvertering av originalmotorer till företagen Escort Motors och Force Motors. Att ett land som Indien tar gasfordon på allvar kan ses som positivt, då gas har visats ge lägre CO2-emissioner, om levnadsstandarden ökar i Indien så pass att gemene man har råd med ett fordon är gasdrift en lättnad för (väst)världen.[13] Teknikframsteg som inte bara gynnar konsumenter görs även på gasfordonsmarknaden, det världskända trimningsföretaget TÜV Saarland presenterade nyligen en fyrsitsig Audi A4 med gasdrift som utvecklar 427 kw. Med denna bil är tanken att de ska bräcka hastighetsrekordet för passagerarbilar, än så länge har de nått en hastighet på 327 km/h, 17 km/h från det befintliga rekordet på 344 km/h satt av en CNG-Bugatti Fler resultat ges angående CNG-rallybilar som placerar sig bra, detta gör att folk höjer ögonbrynen för gas och blir intresserade av gasfordon.[14] Diskussion Framtiden för gasfordon tror vi är positiv, naturgas likt olja kommer en dag att ta slut men än så länge så kan vi bara spekulera i när detta kommer att ske. Men att just gas som energibärare, blir mer accepterad, kommer gynna framtida transportsektorer. Ur global CO2-synpukt så är ju förbränning av metan att föredra framför de idag använda flytande kolväten, samhället skulle även själva kunna, i större grad, producera metan från sopor och massa som blivit över vid förbrukningsprocesser och på så sätt ackumulera energi i gasform. Visionen vätgas har också funnits nu en längre tid och ska den, en vacker dag, realiseras så är ett samhälle som accepterar gas mer förberett för vätgasen.

12 Referenser [1] verkar som en pålitlig källa då de tagit information från iangv. International Association for Natural Gas Vehicles, som fått sin information från länder runt om i världen. [2] [3] [5] [6] [7] commonwealth-of-ind-states-former-soviet-union-country-report-september-05.html [8] information som tagits härifrån anser vi trovärdig, för djupare undersökning så kan fortsatta länkar på Wikipedia synas. [4] tabid/89/default.aspx [10] Syskonorganisation till iangv, man bör ha i åtanke att det är västländer som publicerar på denna sida. [11] [12] [13] [14]

Biogaskunskaper på stan

Biogaskunskaper på stan Biogaskunskaper på stan - En studie om vad gemene man känner till om biogas Pontus Björkdahl, Mari Rosenkvist och Julia Borgudd 9 Sammanfattning Under 9 har Biogas Öst genomfört en undersökning där personer

Läs mer

Gas i södra Sverige Mattias Hennius

Gas i södra Sverige Mattias Hennius Gas i södra Sverige Mattias Hennius E.ONs affärsidé är att producera, distribuera och sälja energi Ta tillvara klimatsmarta investeringar Vatten- och kärnkraft Fermentering ger biogas drivmedel för fordon

Läs mer

Naturskyddsföreningens remissvar på förslag till direktiv om utbyggnad av infrastrukturen för alternativa bränslen

Naturskyddsföreningens remissvar på förslag till direktiv om utbyggnad av infrastrukturen för alternativa bränslen Regeringskansliet Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Stockholm den 18 februari 2013 Naturskyddsföreningens dnr: Näringsdepartementets dnr: N2013/675/TE Naturskyddsföreningens remissvar på förslag till

Läs mer

Biogas Gotland i samarbete med Gotlands bilhandlare

Biogas Gotland i samarbete med Gotlands bilhandlare Biogas Gotland i samarbete med Gotlands bilhandlare Biogasbilarna i denna broschyr är ett urval av marknadens vanligaste modeller. Flera finns både som nya och begagnade, andra enbart som begagnade, då

Läs mer

Bensin, etanol, biogas, RME eller diesel? - CO 2 -utsläpp, praktiska erfarenheter och driftsekonomi. Johan Malgeryd, Jordbruksverket

Bensin, etanol, biogas, RME eller diesel? - CO 2 -utsläpp, praktiska erfarenheter och driftsekonomi. Johan Malgeryd, Jordbruksverket Bensin, etanol, biogas, RME eller diesel? - CO 2 -utsläpp, praktiska erfarenheter och driftsekonomi Johan Malgeryd, Jordbruksverket Bakgrund Utsläppen från transportsektorn var 2005 ca 20 miljoner ton

Läs mer

Hva må til for att vi skal lykkes svenska exempel. Anders Mathiasson, Energigas Sverige Oslo, 20 november 2012

Hva må til for att vi skal lykkes svenska exempel. Anders Mathiasson, Energigas Sverige Oslo, 20 november 2012 Hva må til for att vi skal lykkes svenska exempel Anders Mathiasson, Energigas Sverige Oslo, 20 november 2012 Fem sektioner arbetar för ökad energigasanvändning Biogas Fordonsgas Gasol Naturgas, inkl LNG

Läs mer

Gasbilar är miljöbilar det måste synas i bonus-malus-systemet

Gasbilar är miljöbilar det måste synas i bonus-malus-systemet Stockholm den 2016-03-21 Gasbilar är miljöbilar det måste synas i bonus-malus-systemet Den pågående utredningen om bonus-malus riskerar att utformas så att endast elbilar och laddhybrider främjas med bonus.

Läs mer

Gasmarknadens utveckling. Anders Mathiasson 25 september 2014

Gasmarknadens utveckling. Anders Mathiasson 25 september 2014 Gasmarknadens utveckling Anders Mathiasson 25 september 2014 Grön gas 2050 - en vision om energigasernas bidrag till Sveriges klimatmål, omställning och tillväxt 50 TWh förnybar gasproduktion till 2050

Läs mer

LNG och LBG i Sverige - en översikt

LNG och LBG i Sverige - en översikt LNG och LBG i Sverige - en översikt LNG och LBG för en hållbar energiomställning i Sverige. Onsdagen den 26 mars 2014. Michelle Ekman Mattias Hanson Henrik Dahlsson Översikt Vad är LNG och LBG? Produktegenskaper

Läs mer

Volvo Personvagnar Var står vi gällande gasbilar?

Volvo Personvagnar Var står vi gällande gasbilar? Volvo Personvagnar Var står vi gällande gasbilar? Peter Algurén Produkt- och hlanseringschef Volvo Cars Sweden Page 1 Varför slutade vi med gasbilar 2007? Efterfrågan globalt på gasbilar i Volvos segment

Läs mer

Fordonsgas. Biogas Fordonsgas Gasol Naturgas Vätgas

Fordonsgas. Biogas Fordonsgas Gasol Naturgas Vätgas Fordonsgas Biogas Fordonsgas Gasol Naturgas Vätgas Fordonsgas Fordonsgas är ett avsevärt mycket renare bränsle än bensin och diesel. Behovet av alternativa drivmedel blir allt mer aktuellt ur flera perspektiv

Läs mer

PM Konsekvensanalys för tillämpning av gröngasprincipen för flytande metan

PM Konsekvensanalys för tillämpning av gröngasprincipen för flytande metan PM Konsekvensanalys för tillämpning av gröngasprincipen för flytande metan Tula Ekengren, Ecoplan AB Göteborg, december 214 Inledning Inom ramen för projektet Intensifierat nationellt biogasarbete har

Läs mer

GASUM LNG ÖSTERSJÖNS RENASTE BRÄNSLE.

GASUM LNG ÖSTERSJÖNS RENASTE BRÄNSLE. GASUM LNG ÖSTERSJÖNS RENASTE BRÄNSLE. Nya vindar blåser inom sjöfarten på Östersjön. Natur- och biogas har snabbt erövrat nya användningsområden när miljönormerna har blivit strängare och de traditionella

Läs mer

Miljöbilssituationen i Höör

Miljöbilssituationen i Höör Miljöbilssituationen i Höör ** 2 stjärnor av 10 möjliga - En granskning av Gröna Bilister Juni 2007 Gröna Bilister Tfn 018-320 220 Postgiro 32 34 83-8 Kungsgatan 16 Org.nr. 802400-0674 753 32 Uppsala e-post:

Läs mer

Biogas som drivmedel. Strategi och handlingsplan för införande av biogas som drivmedel i Gotlands kommun

Biogas som drivmedel. Strategi och handlingsplan för införande av biogas som drivmedel i Gotlands kommun Biogas som drivmedel Strategi och handlingsplan för införande av biogas som drivmedel i Gotlands kommun fastställd av Kommunstyrelsen 26 februari 2009 Regional strategi för införande av biogas på Gotland

Läs mer

Växande marknader för LNG i norra Europa

Växande marknader för LNG i norra Europa R A P P O R T/ KO R T V E R S I O N FOTO: AGA O k to b e r 2 12 Växande marknader för LNG i norra Europa Energigas Sverige branschorganisationen för aktörer inom biogas, fordonsgas, gasol, naturgas och

Läs mer

Fordonsgas i AC/BD. Strategiska överväganden

Fordonsgas i AC/BD. Strategiska överväganden Fordonsgas i AC/BD Strategiska överväganden Färdplan Biogas AC/BD Mål med projektet En förankrad färdplan för biogas i Norr- och Västerbotten. Tydligt vilka samhällsvinster biogasen ger. Etablera samverkan

Läs mer

Utbyggnad av infrastruktur för flytande natur- och biogas

Utbyggnad av infrastruktur för flytande natur- och biogas R A P P O R T/ KO R T V E R S I O N N O V E M B E R 2 11 Utbyggnad av infrastruktur för flytande natur- och biogas Energigas Sverige branschorganisationen för aktörer inom biogas, fordonsgas, gasol, naturgas

Läs mer

Introduktion av biodrivmedel på marknaden

Introduktion av biodrivmedel på marknaden 2002-01-25 Till Näringsdepartementet Att: Lars Guldbrand 103 33 Stockholm Status Introduktion av biodrivmedel på marknaden Myndighetsgruppens rekommendationer Föreliggande dokument kommer ytterligare att

Läs mer

Biogas. Ren naturkraft.

Biogas. Ren naturkraft. Biogas. Ren naturkraft. 02 Biogas - ren naturkraft Biogasstationer. AGA Gas AB distribuerar, bygger och sköter biogas och biogasstationer. Tankställen sätts upp i samarbete med Statoil, OKQ8, Shell, Preem,

Läs mer

Årsstämma 2008. Mina damer och herrar, aktieägare och anställda,

Årsstämma 2008. Mina damer och herrar, aktieägare och anställda, Årsstämma 2008 Mina damer och herrar, aktieägare och anställda, Fjärde året i rad med förbättrat rörelseresultat Under 2007 höjde styrelsen för Alfa Laval målet för rörelsemarginalen (EBITA) till 15 procent

Läs mer

Folke Fritzson. Folke Fritzson Combustion System Scania CV AB

Folke Fritzson. Folke Fritzson Combustion System Scania CV AB 1 Folke Fritzson Hållbara transporter tillgängliga drivmedel 2 Ethanol < 90% Biodiesel < 70% FAME, RME, etc. Möjlig CO 2 -reduktion Biogas < 90% Stora möjligheter att minska CO 2 -utsläpp redan idag! Scania

Läs mer

Innehållsförteckning. Suzuki CNG. Fördelarna med att köra gasbil är många: CNG

Innehållsförteckning. Suzuki CNG. Fördelarna med att köra gasbil är många: CNG SUZUKI CNG Suzuki CNG Nu finns två av Suzukis modeller som miljöbilsalternativ Swift CNG och S-CROSS CNG (CNG = komprimerad naturgas). systemet är utvecklat och designat av Konvegas i Sverige och är speciellt

Läs mer

Hållbarhet i tanken klimathot, energiomställning och framtidens drivmedel?

Hållbarhet i tanken klimathot, energiomställning och framtidens drivmedel? Hållbarhet i tanken klimathot, energiomställning och framtidens drivmedel? Maria Grahn Chalmers, Energi och miljö, Fysisk Resursteori Onsdagsföreläsning 1 mars 2006 Energisystemet (el, värme och transportbränslen)

Läs mer

Styrmedel och stöd för fordonsgas

Styrmedel och stöd för fordonsgas Mats Håkansson Affärsutveckling AB Styrmedel och stöd för fordonsgas Vägledning och exempel Mats Håkansson Tel +46 40 49 65 00 Mobil +46 705 65 31 00 mh@affu.se www.affu.se Denna rapport är skriven med

Läs mer

Miljöbilssituationen i Växjö ********* 9 stjärnor av 10 möjliga En granskning av Gröna Bilister

Miljöbilssituationen i Växjö ********* 9 stjärnor av 10 möjliga En granskning av Gröna Bilister Miljöbilssituationen i Växjö ********* 9 stjärnor av 10 möjliga - En granskning av Gröna Bilister Maj 2007 Gröna Bilister Tfn 018-320 220 Postgiro 32 34 83-8 Kungsgatan 16 Org.nr. 802400-0674 753 32 Uppsala

Läs mer

Simulering av koldioxidutsläpp

Simulering av koldioxidutsläpp Institutionen för tillämpad elektronik och fysik 2007-05-29 Simulering & optimering D 5p Simulering av koldioxidutsläpp Kursansvarig: Lars Bäckström Av: Mats Norberg masnog03@student.umu.se Anders Strömberg

Läs mer

Ansökan klimatinvesteringsstöd

Ansökan klimatinvesteringsstöd Från: stefan.hermansson@hermi.se Skickat: den 16 september 2015 00:45 Till: Drewes, Ola Ämne: ANSÖKAN OM KLIMATINVESTERINGSSTÖD Bifogade filer: 05 LOK lokal biogasmack Ljungby_20150915_Bilaga1.pdf; ansokankis_2015-09-15_d67f4dec.xml

Läs mer

Vilket väder?! Pär Holmgren

Vilket väder?! Pär Holmgren Vilket väder?! Christian Runeby inledde och presenterade talarna. Jan Grimlund redogjorde för Miljökvalitetsmålens bakgrund och att det faktiskt finns ett klart samband mellan klimatförändringar och vad

Läs mer

Biogas i Sverige. Stefan Dahlgren Gasföreningen och Biogasföreningen. 14 april 2009

Biogas i Sverige. Stefan Dahlgren Gasföreningen och Biogasföreningen. 14 april 2009 Biogas i Sverige Stefan Dahlgren Gasföreningen och Biogasföreningen 14 april 2009 Användningsområden för biogas Biogas från vattenslam, gödsel, avfall blir el, värme och drivmedel Gas i kraftvärme har

Läs mer

Miljöbästa bilar 2016

Miljöbästa bilar 2016 Miljöbästa bilar 216 Urvalskriterier Förnybarhet Bilen ska vara fossiloberoende. Med detta menas att den ska vara typgodkänd för att köras på ett kommersiellt tillgängligt drivmedel som till minst 75 %

Läs mer

Biogas - en av framtidens energikällor

Biogas - en av framtidens energikällor Biogas - en av framtidens energikällor Kol+olja Naturgas Biobränsle + vindkraft Idag 2050 Anders Hedenstedt Vd Göteborg Energi AB and also. Renewable energies Increase the level of renewable energies in

Läs mer

Henrik Johansson Miljösamordnare Tel 0470-41330 Henrik.johansson@vaxjo.se. Energi och koldioxid i Växjö 2013

Henrik Johansson Miljösamordnare Tel 0470-41330 Henrik.johansson@vaxjo.se. Energi och koldioxid i Växjö 2013 Henrik Johansson Miljösamordnare Tel 47-4133 Henrik.johansson@vaxjo.se Energi och koldioxid i Växjö Inledning Varje år sedan 1993 genomförs en inventering av kommunens energianvändning och koldioxidutsläpp.

Läs mer

Miljöbilssituationen i Hedemora *** 3 stjärnor av 10 möjliga En granskning av Gröna Bilister

Miljöbilssituationen i Hedemora *** 3 stjärnor av 10 möjliga En granskning av Gröna Bilister Miljöbilssituationen i Hedemora *** 3 stjärnor av 10 möjliga - En granskning av Gröna Bilister Februari 2005 Gröna Bilister Tfn 018-320 220 Postgiro 32 34 83-8 Rödhakevägen 25 B Org.nr. 802400-0674 756

Läs mer

Seminarium Biogasbussar 25 maj Stockholm

Seminarium Biogasbussar 25 maj Stockholm Dual fuel en överblick Seminarium Biogasbussar 25 maj Stockholm Bernt Svensén, Business Region Göteborg Business Region Göteborg Regionalt, icke-vinstdrivande & neutralt bolag som arbetar för näringslivsutveckling

Läs mer

TRAFIKKONTORET MILJÖFÖRVALTNINGEN

TRAFIKKONTORET MILJÖFÖRVALTNINGEN TRAFIKKONTORET MILJÖFÖRVALTNINGEN 2008-10-20 Kontaktperson trafikkontoret Göran Westberg Trafikplanering Telefon: 08-508 273 61 goran.westberg@tk.stockholm.se Till Miljö- och trafikroteln Kontaktperson

Läs mer

SÅ PÅVERKAR KALLSTARTER MILJÖN

SÅ PÅVERKAR KALLSTARTER MILJÖN SÅ PÅVERKAR KALLSTARTER MILJÖN EN STUDIE OM KALLSTARTADE BILAR OCH DESS PÅVERKAN PÅ MILJÖN En kallstartad bil orsakar onödiga utsläpp av skadliga ämnen. Genom att använda ett bilvärmesystem minskar eller

Läs mer

Miljöbilssituationen i Avesta *** 3 stjärnor av 10 möjliga En granskning av Gröna Bilister

Miljöbilssituationen i Avesta *** 3 stjärnor av 10 möjliga En granskning av Gröna Bilister Miljöbilssituationen i Avesta *** 3 stjärnor av 10 möjliga - En granskning av Gröna Bilister Januari 2005 Gröna Bilister Tfn 018-320 220 Postgiro 32 34 83-8 Rödhakevägen 25 B Org.nr. 802400-0674 756 52

Läs mer

Energigaser bra för både jobb och miljö

Energigaser bra för både jobb och miljö Energigaser bra för både jobb och miljö Energitillförsel Sverige 2008 (612 TWh) 2 Biobränslen 183 123 Vattenkraft Naturgas 68 Olja Kol Värmepumpar Kärnkraft Vindkraft 5 27 194 10 Energitillförsel i Sverige

Läs mer

Miljöbilssituationen i Västervik ***** 5 stjärnor av 10 möjliga En granskning av Gröna Bilister

Miljöbilssituationen i Västervik ***** 5 stjärnor av 10 möjliga En granskning av Gröna Bilister Miljöbilssituationen i Västervik ***** 5 stjärnor av 10 möjliga - En granskning av Gröna Bilister April 2007 Gröna Bilister Tfn 018-320 220 Postgiro 32 34 83-8 Kungsgatan 16 Org.nr. 802400-0674 753 32

Läs mer

SUZUKI CNG MILJÖBILAR

SUZUKI CNG MILJÖBILAR CNG SUZUKI CNG MILJÖBILAR CNG 1 CNG VAD ÄR CNG? CNG eller Compressed Natural som det heter är en typ av fordonsgas som används som drivmedel i personbilar och bussar. Fordonsgasen består av biogas, naturgas

Läs mer

Växande gasmarknad gör Sverige grönare. Anders Mathiasson, Energigas Sverige Trelleborg 6 mars 2012

Växande gasmarknad gör Sverige grönare. Anders Mathiasson, Energigas Sverige Trelleborg 6 mars 2012 Växande gasmarknad gör Sverige grönare Anders Mathiasson, Energigas Sverige Trelleborg 6 mars 2012 Fem sektioner arbetar för ökad energigasanvändning Biogas Fordonsgas Gasol Naturgas, inkl LNG Vätgas Anders

Läs mer

International Association of Heavy Rescue. Hur hanterar vi hybridfordon, gasfordon och fordon som drivs av E85 vid en olycksinsats?

International Association of Heavy Rescue. Hur hanterar vi hybridfordon, gasfordon och fordon som drivs av E85 vid en olycksinsats? International Association of Heavy Rescue Hur hanterar vi hybridfordon, gasfordon och fordon som drivs av E85 vid en olycksinsats? Hur hanterar vi hybridfordon, gasfordon och fordon som drivs av E85 vid

Läs mer

Effektiva transporter En förutsättning för vår konkurenskraft En del av miljöproblemet - En del av lösningen

Effektiva transporter En förutsättning för vår konkurenskraft En del av miljöproblemet - En del av lösningen Effektiva transporter En förutsättning för vår konkurenskraft En del av miljöproblemet - En del av lösningen Energianvändning i olika sektorer Mtoe 4 500 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 Transportsektorn

Läs mer

GASKLART. Hur kan vi få smartare energisystem i Sverige? INFRASTRUKTUR FÖR RENARE, EFFEKTIVARE & SMARTARE ENERGI

GASKLART. Hur kan vi få smartare energisystem i Sverige? INFRASTRUKTUR FÖR RENARE, EFFEKTIVARE & SMARTARE ENERGI GASKLART Hur kan vi få smartare energisystem i Sverige? INFRASTRUKTUR FÖR RENARE, EFFEKTIVARE & SMARTARE ENERGI Utmaningen Behovet av smartare energisystem Vi står inför en stor utmaning: att ställa om

Läs mer

Utvecklingen av biogas och fordonsgas Anders Mathiasson, Gasföreningen

Utvecklingen av biogas och fordonsgas Anders Mathiasson, Gasföreningen Utvecklingen av biogas och fordonsgas Anders Mathiasson, Gasföreningen Verksamhetsorganisation Gasföreningen enar gasbranschen Medlemsfinansierad branschförening med över 100 medlemmar Biogas Fordonsgas

Läs mer

GASKLART. Hur kan vi få smartare energisystem i Sverige? INFRASTRUKTUR FÖR RENARE, EFFEKTIVARE & SMARTARE ENERGI

GASKLART. Hur kan vi få smartare energisystem i Sverige? INFRASTRUKTUR FÖR RENARE, EFFEKTIVARE & SMARTARE ENERGI GASKLART Hur kan vi få smartare energisystem i Sverige? INFRASTRUKTUR FÖR RENARE, EFFEKTIVARE & SMARTARE ENERGI Utmaningen Behovet av smartare energisystem Vi står inför en stor utmaning: att ställa om

Läs mer

Exempeluppgift Delprov A2 Granska information, kommunicera och ta ställning

Exempeluppgift Delprov A2 Granska information, kommunicera och ta ställning Exempeluppgift Delprov A Granska information, kommunicera och ta ställning Nya bilar till hemtjänsten. En kommun ska hyra 0 stycken nya bilar. Bilarna ska användas av personalen när de ska besöka sina

Läs mer

Genväg till energilösningar.

Genväg till energilösningar. Flytande naturgas för lastbilar Flytande naturgas som bränsle för lastbilar. Genväg till energilösningar. 2 Flytande naturgas för lastbilar Flytande naturgas den nya energikällan för lastbilar. Ett perfekt

Läs mer

Miljöbilssituationen i Nybro **** 4 stjärnor av 10 möjliga En granskning av Gröna Bilister

Miljöbilssituationen i Nybro **** 4 stjärnor av 10 möjliga En granskning av Gröna Bilister Miljöbilssituationen i Nybro **** 4 stjärnor av 10 möjliga - En granskning av Gröna Bilister April 2007 Gröna Bilister Tfn 018-320 220 Postgiro 32 34 83-8 Kungsgatan 16 Org.nr. 802400-0674 753 32 Uppsala

Läs mer

Förvaltningens förslag till beslut. Tunga fordon (totalvikt över 3,5 ton) a) Enbart drivmedel el. Denna kategori omfattar elfordon.

Förvaltningens förslag till beslut. Tunga fordon (totalvikt över 3,5 ton) a) Enbart drivmedel el. Denna kategori omfattar elfordon. Miljöförvaltningen Miljöbilar i Stockholm Bilaga Tjänsteutlåtande Dnr 2015-8376 Sida 1 (8) 2015-06-02 Handläggare Per Erik Österlund Telefon: 08-508 28 819 Till Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2015-06-16

Läs mer

VÄTGAS. Biogas Fordonsgas Gasol Naturgas Vätgas

VÄTGAS. Biogas Fordonsgas Gasol Naturgas Vätgas VÄTGAS Biogas Fordonsgas Gasol Naturgas Vätgas Frågor och svar om vätgas I dag används stora mängder vätgas som råvara inom industrin. I framtiden kan vätgasen även bli en viktig pusselbit i samhällets

Läs mer

Sveriges nya fordonsindustri. Efterhandskonvertering av personbilar för etanoldrift

Sveriges nya fordonsindustri. Efterhandskonvertering av personbilar för etanoldrift Sveriges nya fordonsindustri Efterhandskonvertering av personbilar för etanoldrift Gröna Bilister November 2008 Inledning: Bygg om 500 000 bilar för klimatets skull! Hittills har miljödebatten fokuserat

Läs mer

Definition av tunga miljöfordon och riktlinjer för alternativa drivmedel

Definition av tunga miljöfordon och riktlinjer för alternativa drivmedel MILJÖFÖRVALTNINGEN PLAN OCH MILJÖ TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 2008-013575-206 SID 1 (9) 2012-05-09 Handläggare: Lova André Nilsson Telefon: 08-508 28 940 Till Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2012-05-22 p. 23 Definition

Läs mer

Biogasutbildning i Kalmar län

Biogasutbildning i Kalmar län Biogasutbildning i Kalmar län - Biogas i Sverige & Europa samt dess ekonomi 2010-01-21 Ola Rosén Grontmij 1 Biogas i Sverige & Europa samt dess ekonomi Agenda Aktuell statistik över biogas i Sverige Intresset

Läs mer

Varför går nybilsförsäljningen av miljöbilar till privatpersoner så långsamt och hur kan utvecklingen skyndas på?

Varför går nybilsförsäljningen av miljöbilar till privatpersoner så långsamt och hur kan utvecklingen skyndas på? Varför går nybilsförsäljningen av miljöbilar till privatpersoner så långsamt och hur kan utvecklingen skyndas på? Kvantitativ undersökning med privatpersoner som köpt en ny bil men inte valt en miljöbil

Läs mer

Sunt med gas i tankarna!

Sunt med gas i tankarna! Sunt med gas i tankarna! BIOGAS FORDONSGAS GASOL NATURGAS VÄTGAS Vi enar gasbranschen Gasföreningen är en medlemsfinansierad branschorganisation som verkar för en ökad användning av energigas. Föreningen

Läs mer

Miljöbilssituationen i Knivsta *** 3 stjärnor av 10 möjliga. En granskning av Gröna Bilister

Miljöbilssituationen i Knivsta *** 3 stjärnor av 10 möjliga. En granskning av Gröna Bilister Miljöbilssituationen i Knivsta *** 3 stjärnor av 10 möjliga - En granskning av Gröna Bilister Mars 2005 Gröna Bilister Tfn 018-320 220 Postgiro 32 34 83-8 Kungsgatan 16, 1 tr. Org.nr. 802400-0674 753 32

Läs mer

Biogas som fordonsbränsle. nsle produktion, marknad & framtid. Helena Engström, Sälj- & Marknad

Biogas som fordonsbränsle. nsle produktion, marknad & framtid. Helena Engström, Sälj- & Marknad Biogas som fordonsbränsle nsle produktion, marknad & framtid Helena Engström, Sälj- & Marknad Svensk Biogas i Linköping AB Vision Svensk Biogas ska med sitt kunnande och sina produkter vara ledande inom

Läs mer

Matavfallsinsamling i Borgholms kommun startar i januari 2015

Matavfallsinsamling i Borgholms kommun startar i januari 2015 Matavfallsinsamling i Borgholms kommun startar i januari 2015 BORGHOLM ENERGI Nu inför vi gröna påsen i Borgholms kommun! Matavfall innehåller näring och energi som vi vill ta tillvara. Mer än hälften

Läs mer

Preem - Sveriges största drivmedelsleverantör och Nordens största raffinör...

Preem - Sveriges största drivmedelsleverantör och Nordens största raffinör... Preem - Sveriges största drivmedelsleverantör och Nordens största raffinör... Produktion & Försäljning Två raffinaderier 16,4 miljoner ton per år 80% av Sveriges- och 30% av totala raffineringskapaciteten

Läs mer

Miljöbilssituationen i Sandviken ***** 5 stjärnor av 10 möjliga En granskning av Gröna Bilister

Miljöbilssituationen i Sandviken ***** 5 stjärnor av 10 möjliga En granskning av Gröna Bilister Miljöbilssituationen i Sandviken ***** 5 stjärnor av 10 möjliga - En granskning av Gröna Bilister Januari 2005 Gröna Bilister Tfn 018-320 220 Postgiro 32 34 83-8 Rödhakevägen 25 B Org.nr. 802400-0674 756

Läs mer

GASOL. Biogas Fordonsgas Gasol Naturgas Vätgas

GASOL. Biogas Fordonsgas Gasol Naturgas Vätgas GASOL Biogas Fordonsgas Gasol Naturgas Vätgas Frågor och svar om gasol Gasolen är en viktig del av energigasutbudet i Sverige. Den används till största delen inom industrin för bland annat värmebehandling

Läs mer

Miljöbilssituationen i Nacka

Miljöbilssituationen i Nacka Miljöbilssituationen i Nacka ** 2 stjärnor av 10 möjliga - En granskning av Gröna Bilister Maj 2006 Gröna Bilister Tfn 018-320 220 Postgiro 32 34 83-8 Kungsgatan 16 Org.nr. 802400-0674 753 32 Uppsala e-post:

Läs mer

Vätebränsle. Namn: Rasmus Rynell. Klass: TE14A. Datum: 2015-03-09

Vätebränsle. Namn: Rasmus Rynell. Klass: TE14A. Datum: 2015-03-09 Vätebränsle Namn: Rasmus Rynell Klass: TE14A Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about Hydrogen as the future fuel. I chose this topic because I think that it s really interesting to look in to the

Läs mer

Johan Améen Alternative fuels Scania-Bilar Sverige

Johan Améen Alternative fuels Scania-Bilar Sverige 1 Johan Améen Alternative fuels Scania-Bilar Sverige Ecolution Scania Optimise Bioetanol Biodiesel Biogas 90 % av världens biobränsle Lokalt och globalt bränsle Många olika råvaror & processer Hållbar

Läs mer

Biogas till tung trafik. Hans Johansson FordonsGas Sverige AB

Biogas till tung trafik. Hans Johansson FordonsGas Sverige AB Biogas till tung trafik Hans Johansson FordonsGas Sverige AB FordonsGas Sverige AB Bildades: 1998 Antal anställda: 33 stycken Ägare: Air Liquide 42 CNG-stationer 2 BiGreen (LBG) stationer 4 bussdepåer

Läs mer

Energibok kraftvärmeverk. Gjord av Elias Andersson

Energibok kraftvärmeverk. Gjord av Elias Andersson Energibok kraftvärmeverk Gjord av Elias Andersson Innehållsförteckning S 2-3 Historia om kraftvärmeverk S 4-5 hur utvinner man energi S 6-7 hur miljövänligt är det S 8-9 användning S 10-11 framtid för

Läs mer

R-32. Nästa generation köldmedium för luftkonditionering och värmepumpar

R-32. Nästa generation köldmedium för luftkonditionering och värmepumpar R-32 Nästa generation köldmedium för luftkonditionering och värmepumpar Daikin är det första företaget i världen som lanserat värmepumpar och luftkonditionering som är laddade med R-32. Detta köldmedium

Läs mer

VOLVO BI-FUEL EN UNIK LÖSNING FÖR GASDRIFT

VOLVO BI-FUEL EN UNIK LÖSNING FÖR GASDRIFT VOLVO BI-FUEL EN UNIK LÖSNING FÖR GASDRIFT 2016 1 Vad är Westport? Engineering the world's most advanced natural gas engines and vehicles» Ingenjörsbolag med huvudkontor i Vancouver, Canada. Startades

Läs mer

Åtgärd 1. Fordonsgas på Plönninge biogasanläggning

Åtgärd 1. Fordonsgas på Plönninge biogasanläggning Åtgärd 1. Fordonsgas på Plönninge biogasanläggning 1(11) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. BAKGRUND... 3 2. BESKRIVNING AV ÅTGÄRDEN... 4 3. EKONOMI... 7 Total investering... 7 Miljörelaterad investering... 8 Minskad

Läs mer

Varför BioPower? Användningen av bioetanol som ett förnyelsebart bränsle är svaret på två problem som

Varför BioPower? Användningen av bioetanol som ett förnyelsebart bränsle är svaret på två problem som Information Genève, 27 februari 2006 Saab BioPower: för en grön framtid Återvinning är idag en etablerad och accepterad del av det allmänna miljötänkandet. Saab BioPower är en del av samma tanke; genom

Läs mer

Britt Karlsson Green Region Skåne Strateg Hållbara transporter. Den stora omställningen - 2 mars 2016 4 år till fossilfritt 2020 Hur ser läget ut?

Britt Karlsson Green Region Skåne Strateg Hållbara transporter. Den stora omställningen - 2 mars 2016 4 år till fossilfritt 2020 Hur ser läget ut? Britt Karlsson Green Region Skåne Strateg Hållbara transporter Den stora omställningen - 2 mars 2016 4 år till fossilfritt 2020 Hur ser läget ut? Utmaningen 100% fossilbränslefritt Skåne 2020 Ingen fossil

Läs mer

Förordning om miljö- och säkerhetskrav vid myndigheters inköp av bilar samt upphandling av transporter Remiss från Näringsdepartementet

Förordning om miljö- och säkerhetskrav vid myndigheters inköp av bilar samt upphandling av transporter Remiss från Näringsdepartementet PM 2008:222 RII (Dnr 001-2183/2008) Förordning om miljö- och säkerhetskrav vid myndigheters inköp av bilar samt upphandling av transporter Remiss från Näringsdepartementet Borgarrådsberedningen föreslår

Läs mer

Klimat- bokslut 2010

Klimat- bokslut 2010 K li m a t- bokslut 2010 Vi tror på handling Sedan 2004 redovisar E.ON Sverige vad vi gör för att minska koldioxidutsläppen i vår egen verksamhet och tillsammans med kunderna. I och med verksamhetsåret

Läs mer

BUSINESS SWEDENS MARKNADSÖVERSIKT SEPTEMBER 2015. Mauro Gozzo, Business Swedens chefekonom

BUSINESS SWEDENS MARKNADSÖVERSIKT SEPTEMBER 2015. Mauro Gozzo, Business Swedens chefekonom BUSINESS SWEDENS MARKNADSÖVERSIKT SEPTEMBER 2015 Mauro Gozzo, Business Swedens chefekonom 1 Business Swedens Marknadsöversikt ges ut tre gånger per år: i april, september och december. Marknadsöversikt

Läs mer

Remissvar från Gröna Bilister: Effektivare skatter på klimat- och energiområdet (departementsskrivelse Ds 2009:24)

Remissvar från Gröna Bilister: Effektivare skatter på klimat- och energiområdet (departementsskrivelse Ds 2009:24) Finansdepartementet 103 33 Stockholm registrator@finance.ministry.se Uppsala den 14 augusti Remissvar från Gröna Bilister: Effektivare skatter på klimat- och energiområdet (departementsskrivelse Ds 2009:24)

Läs mer

DET HÄR ÄR GAMLA UPPSALA BUSS... 3 FÖRETAGET... 3 GAMLA UPPSALA BUSS MILJÖHISTORIA... 3 BAKGRUND... 3 MILJÖCERTIFIERADE ENLIGT ISO 14001...

DET HÄR ÄR GAMLA UPPSALA BUSS... 3 FÖRETAGET... 3 GAMLA UPPSALA BUSS MILJÖHISTORIA... 3 BAKGRUND... 3 MILJÖCERTIFIERADE ENLIGT ISO 14001... Miljöredovisning 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING DET HÄR ÄR GAMLA UPPSALA BUSS... 3 FÖRETAGET... 3 GAMLA UPPSALA BUSS MILJÖHISTORIA... 3 BAKGRUND... 3 MILJÖCERTIFIERADE ENLIGT ISO 14001... 3 ETT UTHÅLLIGT SAMHÄLLE

Läs mer

VOLVO GASLASTBIL. Från koncept till verklighet på bara tre år

VOLVO GASLASTBIL. Från koncept till verklighet på bara tre år VOLVO GASLASTBIL Från koncept till verklighet på bara tre år UPP TILL 80% LÄGRE CO 2 - UTSLÄPP MED METANDIESELTEKNIK Volvo Lastvagnar är första tillverkare att genomföra kommersiella fältprov med metandieselteknik

Läs mer

Omställningen har redan börjat

Omställningen har redan börjat Omställningen har redan börjat Preems produktion och försäljning i siffror Raffinering Står för 80 % av Sveriges raffineringskapacitet 30 % av totala raffineringskapaciteten i Skandinavien Ca 65 % av produktionen

Läs mer

RP 139/2015 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 2 i lagen om punktskatt på flytande bränslen

RP 139/2015 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 2 i lagen om punktskatt på flytande bränslen Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 2 i lagen om punktskatt på flytande bränslen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lagen om

Läs mer

Milstolpar för en bättre miljö inom transport- och logistikområdet

Milstolpar för en bättre miljö inom transport- och logistikområdet Milstolpar för en bättre miljö inom transport- och logistikområdet Renova först i Sverige med gasdrivna sopbilar - 1994 45 sopbilar drivs idag med gas Miljötvätthall 1996 (uppgraderad 2007) 15 sopbilar

Läs mer

6 Högeffektiv kraftvärmeproduktion med naturgas

6 Högeffektiv kraftvärmeproduktion med naturgas 6 Högeffektiv kraftvärmeproduktion med naturgas El och värme kan framställas på många olika sätt, genom förbränning av förnybara eller fossila bränslen, via kärnklyvningar i kärnkraftsverk eller genom

Läs mer

Biogas i Sverige. Helena Gyrulf, Energigas Sverige Värmeforskdagen 27 jan 2011

Biogas i Sverige. Helena Gyrulf, Energigas Sverige Värmeforskdagen 27 jan 2011 Biogas i Sverige Helena Gyrulf, Energigas Sverige Värmeforskdagen 27 jan 2011 Energigas Sverige En medlemsfinansierad branschorganisation som arbetar för en ökad användning av energigaser. Biogas, Fordonsgas,

Läs mer

Svavelfri europadiesel

Svavelfri europadiesel 1 Svavelfri europadiesel Sammanfattning Under de senaste åren har dieselförbrukningen i Sverige stigit och med en kraftigt ökande dieselbilsförsäljning och en förbättrad konjunktur beräknas volymtillväxten

Läs mer

Miljöbilssituationen i Ljusdal **** 4 stjärnor av 10 möjliga En granskning av Gröna Bilister

Miljöbilssituationen i Ljusdal **** 4 stjärnor av 10 möjliga En granskning av Gröna Bilister Miljöbilssituationen i Ljusdal **** 4 stjärnor av 10 möjliga - En granskning av Gröna Bilister April 2007 Gröna Bilister Tfn 018-320 220 Postgiro 32 34 83-8 Kungsgatan 16 Org.nr. 802400-0674 753 32 Uppsala

Läs mer

Klimatstrategi. för minskad klimatpåverkan. Lägesrapport från Kommunfullmäktiges klimatberedning 2016-04-19 - 1 -

Klimatstrategi. för minskad klimatpåverkan. Lägesrapport från Kommunfullmäktiges klimatberedning 2016-04-19 - 1 - Klimatstrategi för minskad klimatpåverkan Lägesrapport från Kommunfullmäktiges klimatberedning 216-4-19-1 - INLEDNING Kristianstads kommun arbetar aktivt med att minska utsläppen av växthusgaser samt med

Läs mer

Miljöredovisning enligt EMAS för Hr Björkmans Entrémattor AB 2015

Miljöredovisning enligt EMAS för Hr Björkmans Entrémattor AB 2015 Miljöredovisning enligt EMAS för Hr Björkmans Entrémattor AB 2015 FÖRETAGET verksamheten Hr Björkmans Entrémattor AB är ett privatägt företag som är till största del inriktat på uthyrning samt bytesservice

Läs mer

Växjö 2014-03-28. Definition 2013: Enligt budgetproposition 2012/13:1. Miljöbilsgränsen bestäms av fordonets vikt och drivmedel.

Växjö 2014-03-28. Definition 2013: Enligt budgetproposition 2012/13:1. Miljöbilsgränsen bestäms av fordonets vikt och drivmedel. I fordonsunderlaget som baseras på personbilar och lätta lastbilar, ingår både kommuners och landstings filialer (förvaltningar) och bolag. Information om vilka bolag som finns har hämtats från SCB. På

Läs mer

Biogasanläggningen i Linköping

Biogasanläggningen i Linköping Detta är ett av de 12 goda exempel som presenteras i rapporten Biogas ur gödsel, avfall och restprodukter - goda svenska exempel Rapporten i sin helhet återfinns på www.gasforeningen.se. Skriften är en

Läs mer

Bilaga 4. Resultat - Studie av effekter av ändrad avfallshantering i Uppsala

Bilaga 4. Resultat - Studie av effekter av ändrad avfallshantering i Uppsala Sid 1 Bilaga 4. Resultat - Studie av effekter av ändrad avfallshantering i Uppsala 1. Inledning 1.1 Studerade scenarier I Uppsala finns en avfallsplan för hur den framtida avfallshanteringen ska se ut

Läs mer

Drivmedelsfakta 2012

Drivmedelsfakta 2012 Drivmedelsfakta 2012 Gällande förhållanden på den svenska marknaden helåret 2011 Uppgifter om drivmedel i detta faktablad utgör medelvärden för alla svenska drivmedelsbolag och baseras på de utsläppsvärden

Läs mer

Skatteverket 1(7) INFORMATION 2010-12-17. Förändringar avseende beskattning av bränsle och elektrisk kraft som träder i kraft den 1 januari 2011

Skatteverket 1(7) INFORMATION 2010-12-17. Förändringar avseende beskattning av bränsle och elektrisk kraft som träder i kraft den 1 januari 2011 Skatteverket 1(7) Förändringar avseende beskattning av bränsle och elektrisk kraft som träder i kraft den 1 januari 2011 Nedan följer en sammanställning över de förändringar av lagen (1994:1776) om skatt

Läs mer

Öppna gränser och frihandel. - Risker och möjligheter för svensk industri i dagens EU Cecilia Wikström Europaparlamentariker

Öppna gränser och frihandel. - Risker och möjligheter för svensk industri i dagens EU Cecilia Wikström Europaparlamentariker Öppna gränser och frihandel - Risker och möjligheter för svensk industri i dagens EU Cecilia Wikström Europaparlamentariker Hotet mot Schengensamarbetet Konsekvenser för transportsektorn Det europeiska

Läs mer

Svenskt Näringslivs syn på den svenska energipolitiken. Maria Sunér Fleming

Svenskt Näringslivs syn på den svenska energipolitiken. Maria Sunér Fleming Svenskt Näringslivs syn på den svenska energipolitiken Maria Sunér Fleming Svenskt Näringsliv Svenskt Näringsliv företräder närmare 60 000 små, medelstora och stora företag 50 bransch- och arbetsgivarförbund

Läs mer

Helsingborg - unika förutsättningar

Helsingborg - unika förutsättningar Biogas en framgångsfaktor i Sveriges bästa miljökommun Bästa miljökommun Miljöaktuellt 2009 Lars Thunberg Ordförande Miljönämnden och i Sveriges Ekokommuner Biogasutbildning i Kalmar län 21 januari 2010

Läs mer

VÅR MILJÖ EN MILJÖBERÄTTELSE FRÅN STOCKHOLM Skavsta FLYGPLATS

VÅR MILJÖ EN MILJÖBERÄTTELSE FRÅN STOCKHOLM Skavsta FLYGPLATS VÅR MILJÖ EN MILJÖBERÄTTELSE FRÅN STOCKHOLM Skavsta FLYGPLATS Issue #4 Stockholm S k a v s t a f l y g p l a t s miljöarbete Skavsta får en ny väg årets miljöinsatser Nya miljömål miljöspelet Ledare Att

Läs mer

Investor Brief. INBLICK: Boom för den asiatiska medelklassen

Investor Brief. INBLICK: Boom för den asiatiska medelklassen MEDELKLASSEN I ASIEN NOVEMBER 2015 INBLICK: Boom för den asiatiska medelklassen De senaste decennierna har en rad asiatiska länder tagit ett ekonomiskt tigersprång, vilket kan komma att vända upp och ner

Läs mer

LNG/LBG i Helsingborgsregionen. Gasmarknadsrådet Lars Göransson, 27 november 2014

LNG/LBG i Helsingborgsregionen. Gasmarknadsrådet Lars Göransson, 27 november 2014 LNG/LBG i Helsingborgsregionen Gasmarknadsrådet Lars Göransson, 27 november 2014 Historia ENERGI FÖR EN BÄTTRE VÄRLD. KRAFT FÖR REGIONEN Varför LNG? * Användning av LNG ger stora miljöfördelar jämfört

Läs mer

Energigas Sverige branschorganisationen för aktörer inom biogas, fordonsgas, gasol, naturgas och vätgas.

Energigas Sverige branschorganisationen för aktörer inom biogas, fordonsgas, gasol, naturgas och vätgas. RAPPORT/kortversion Juli 2010 Stor potential för biogas i jordbruket Energigas Sverige branschorganisationen för aktörer inom biogas, fordonsgas, gasol, naturgas och vätgas. 2 Stor potential för jordbruken

Läs mer