TRANSPORT. 3:an. Kom till avd. 3 och delta i vår grillning! Slut upp på 1:a maj! sid 4-5. Amring-klubbens årsmöte. Ordförande har ordet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TRANSPORT. 3:an. Kom till avd. 3 och delta i vår grillning! Slut upp på 1:a maj! sid 4-5. Amring-klubbens årsmöte. Ordförande har ordet"

Transkript

1 TRANSPORT 3:an Medlemstidning för Svenska Transportarbetareförbundet avdelning 3 Nr Kom till avd. 3 och delta i vår grillning! Slut upp på 1:a maj! sid 4-5 Ordförande har ordet sid 2 Amring-klubbens årsmöte sid 8-9 1:a maj - arbetarnas helgdag sid 4-5 Fackliga studier sid Möteskallelser sid 6-7 Svarta Blomman sid 12

2 Ordförande har ordet Små steg leder till större en resa V i arbetare inskränks i våra rättigheter. Att det inte finns ett samförstånd mellan arbetsgivareorganisationer och arbetare blir allt mer tydligt. Det är också EUprojektet, nuvarande regering, bankirerna och media som deltar i den intressekonflikten. Intresset ljuger aldrig och det är påtagligt att det är vi mot dom. Man ska av naturliga orsaker vara försiktig med att blanda ihop ett företags intresse med sitt eget. Vi som arbetarekollektiv används som ett verktyg i produktionen och ett verktyg i den tävlan som konkurrensen utgör i det slit-och-släng-system som vi lever under. För mig handlar därför den fackliga kampen inte bara om att säkerställa kollektivavtalet på arbetsplatsen. För mig handlar inte den fackliga strävan endast om att trygga årliga löneökningar. För mig handlar den fackliga organiseringen om en kamp för att skapa medbestämmande på arbetsplatsen och att driva en ekonomisk demokratisering av hela samhället, både visionärt och i praktiken för att motverka att vi används som ett verktyg för andra människor att sko sig på. Vi som lönearbetare har inget att vinna på ett system där demokrati innebär att vi får rösta vart fjärde år. För att därefter utnyttjas av banker och arbetsgivare som tjänar grova pengar på vårt arbetes slit och svett. Våra rättigheter och våra kommande rättigheter är tillkämpade genom strid i fredstid, där vi som klass historiskt stått värnlösa, med strejken som enda vapen. Vi har som arbetarerörelse hungrat, blött och dött för våra rättigheter. Två av de rättigheterna är rätten till att få vara medlemmar i en fackförening och rätten till att demonstrera. Det var inget som kom gratis, det fick rörelsen kämpa sig till. Hedra det genom att delta på Svenska Transportarbetareförbundets 1 maj-tåg. Det kommer jag att göra. Alla förändringar i ett samhälle som handlar om utökad demokrati och att vi arbetare får bättre rättigheter, börjar i folkrörelsen. Det är de små stegen som leder till en större resa. Ett av de stegen är att vi är så många som möjligt som ställer krav på förbättringar, både på arbetsplatsen och i samhället som vi lever i. Ställ krav genom att delta på Svenska Transportarbetareförbundets 1 maj-tåg. Det kommer jag att göra. Transport 3:an Nummer Medlemstidning för Svenska Transportarbetareförbundet avd.3 ISSN Patrik Ljunggren, Ordförande Handlägger organisationsfrågor Avtalsfrågor Ansvarig utgivare Tony Blomberg, Ombudsman Tidningsansvarig Transportavtalet, i första hand Terminal, Bemanningsavtalet Patrik Ljunggren Lars Jonasson Hans Olofsson, Ombudsman Layout Transportavtalet åkeri Lars Jonasson Karin Peterson, Ombudsman Tidningsgruppen Taxitelefonistavtalet, Renhållnings- och Miljöarbetareavtalet Tony Blomberg Lars Jonasson Mats Gahrn Patrik Ljunggren Peter Åkesson, Ombudsman Bevaknings-, Tidningsdistributions-, Gummi- och Bensinstationsavtalen Tryck Mats Andersson, Ombudsman Zetterqvist tryckeri Avtalsfrågor, i första hand Väktare, Buss och Taxi, Depå och Taxi förare Upplaga 5200 ex. Utgivning fyra gånger per år samt extranummer vid behov Svenska Transportarbetareförbundet Avdelning 3 Fjärde Långgatan 48 Box Göteborg Expedition Telefon och besökstider måndag fredag Lunchstängt Arbetsmiljö/försäkringar Ulf Jarnefjord, RSO Arbetsmiljö- och försäkringsfrågor Stefan Törneberg, RSO Arbetsmiljö- och försäkringsfrågor Växel Tel: Fax: E - post Patrik Ljunggren Resurspersoner A-kassan Mats Gahrn, Studieorganisatör Telefontider Det fackliga löftet Vi lovar att aldrig sälja vårt arbete till lägre pris och sämre villkor än de vi lovat varandra. Vi lovar varandra detta i den djupa insikten, att om vi alla håller detta löfte så måste arbetsgivaren betala 2 Avdelning måndag fredag :00 15:00 fredag eftermiddag STÄNGT Besök måste bokas på telefon Tel: Fax: Handlingar som rör ersättning, förutom kassakort skickas till: Transports A-kassa, ARJEPLOG Lars Jonasson, Tidningsansvarig Henrik Lagberg, Försäkringsinform Rapport från Socialdemokraternas 37:e ordinarie kongress D etta var min första partikongress. Under kongressen tog vi beslut om nytt partiprogram, Framtidskontraktet, diverse val och ca 1900 motioner. Den intressantaste biten för oss inom Transportarbetarförbundet var motionerna som avhandlade jobb och arbetsrätt. 299 motioner hade kommit in i detta område och även om de flesta blev besvarade får man se detta som en framgång när man läser besvarandena. Därför ska Socialdemokraterna verka för att de hinder som begränsar politikens och fackföreningarnas handlingsutrymme ställas utanför EUs kompetensområde, på så sätt att den svenska modellen kan bevaras och utvecklas. Lavalproblematiken måste få en långsiktig lösning som värnar den svenska kollektivavtalsmodellen inom EU-medlemskapet. I en tidigare riksdagsmotion, som har resulterat i ett tillkännagivande till regeringen, har vi socialdemokrater krävt att lagen ska rivas upp och att regeringen ska tillsätta en ny utredning. Man vill förstärka den föreslagna lagen om bemanningsdirektivet med följande meningar: 1. Stadigvarande arbetskraftsbehov ska i normalfallet tillgodoses genom anställning av egen personal. Inhyrd arbetskraft bör därför inte användas för stadigvarande arbetskraftsbehov, vilket bör framgå av lagen om uthyrning av arbetstagare. 2. Företrädesrätt till återanställning enligt lagen om anställningsskydd ska inte kunna åsidosättas genom att företaget säger upp personal för att sedan hyra in personal från bemanningsföretag för samma arbetsuppgifter. I sitt besvarande framhöll Partistyrelsen att reglerna kring F-skatt bör ses över. Detta även för att få ökad kontroll över utländska underleverantörer. Man vill även införa ett huvudentreprenörsansvar som skulle förenkla kontroll vid långa entreprenörskedjor tex inom byggnad och transport. Man vill jobba för att vita jobb modellen införs och att sociala hänsyn ska tas inom offentlig upphandling. Staplade visstidsanställningar skall begränsas genom en tidsgräns. Längsta tillåtna visstid skall vara två år, sedan skall man betraktas som tillsvidareanställd. Man vill vidare ha en översyn av A-kassan. Bort med begränsningsregeln vid deltid, höjt tak, ta bort det differentierade avgiftssystemet och bort med FAS3 En annan fråga som upptog mycket av kongressens tid var den om vinster i välfärden. Efter mycket diskuterande landades i en kompromiss. Att det ska finnas en möjlighet för kommunerna att ha non profitföretag om de vill det. Kommunerna ska ha avgörande inflytande över nyetableringar och skärpta nationella kvalitetskrav. Gemensamma resurser för välfärd ska gå till välfärd, inte till aktieägares vinstuttag. Personligen var jag mycket besviken till att börja med, men allteftersom det sjönk in kändes det som ett vettigt första steg. Allt detta sammantaget ser jag som ett klart steg framåt för socialdemokratin. Detta var lite från S-kongressen i korthet. Ställer gladeligen upp och besvarar frågor om ni har några Gert Andersson Omslagsfoto: Lars Jonasson 3

3 Första maj Arbetarnas egen helgdag F örsta maj är arbetar- självklara krav i 40 år. rörelsens internationella Allmän helgdag blev första högtidsdag och firas maj först 1939 i Sverige. Viktigt sedan 1890 på initiativ av Andra att komma ihåg är att första maj internationalen. Vi firar den inte är vilken ledig dag som helst, bland annat till åminnelse av utan vår egen helgdag som vi Haymarketmassakern i Chicago skall använda till att minnas alla i maj 1886 då polisen öppnade föregångare som fört kampen eld mot demonstranter som för bättre villkor för oss arbetare krävde 8 timmars arbetsdag. Vi arbetare idag har en plikt I Sverige firades den för att föra den kampen vidare, att första gången i Stockholm vissa vår styrka och föra fram 1890 och man gick under våra krav. Det är en plikt mot parollen 8 timmars arbetsdag. oss själva och en nödvändighet Först 1919 togs beslut om 8 om vi skall kunna arbeta under timmars arbetsdag, då hade värdiga villkor. arbetarrörelsen drivit detta Avdelning 3:s hamburgare är något i hästväg! 1 maj klockan fram till cirka klockan kommer avdelningen vara öppen för alla medlemmar. Vi kommer att grilla hamburgare som kommer vara garanterat fria från häst. Tommy Wreeth som är förbundskassör kommer att besöka oss och hålla ett tal. Han arbetar på förbundskontoret och är i grunden terminalarbetare. I övrigt är det ett ypperligt tillfälle till att träffas och umgås med dina fackliga kamrater. Naturligtvis får du även ta med familj och vänner. Då intresset de senaste åren ökat så kommer vi att vara både på avdelningen på Fjärde Långgatan 48 våning 8 men även vara utomhus och grilla. Demonstrera med dina kamrater i avd 3 Slut upp bakom vår stolta fana under parollerna: Schysta villkor inom åkeri Förbjud bemanning Inga rasistiska löner i Sverige Varmt Välkommen! 4 5

4 Kallelser till Sektionsmöten FÖRS TA MAJ Kom och ta en fika säg din mening om du vill eller bara var med Åkerisektionen GÖTEBORG 15:00 Uppställning: avd 1 vid Andra Långgatan 2 och avd 2 vid Linnégatan 2. Sambatakter kommer att trummas ut i tåget från bandet Candombe Lubolo. 15:30 Avmarsch till Götaplatsen. Där vi firar Första Maj med tal och musikuppträdande av Cookies N Beans. 16:20 Tal av Johan Lindholm, förbundsordförande för Byggnads och Linus Glanzelius, distriktsordförande för SSU Göteborg. Talen teckentolkas. Lördag 27 april klockan :e Långgatan 48 Välkomna önskar Sektionsstyrelsen. Buss och Taxisektionen Måndag 6 maj klockan På dagordningen bl.a Nominering och fyllnadsval till sektionsstyrelsen Nominering och fyllnadsval till representantskapet Information om Taxiavtalet Vi bjuder på Fika från :e Långgatan 48 Väl mött önskar styrelsen AVDELNING 1 AVDELNING 2 Tidningsbudssektionen Uppställning Andra Långgatan 2 (vid Seven Eleven affären) Musikkår Demonstrationsledning Fanborg Internationella fanborgen Unga Örnar SSU Socialdemokratiska stadsdelsföreningar Sambabandet Candombe Lubolo (vid Biskopsgårdens sdf) Socialdemokratiska tjänstemanna-föreningar GSHF Socialdemokratiska kvinnoklubbar S för tro och solidaritets föreningar Socialdemokratiska språkföreningar Övriga Socialdemokratiska organisationer i Göteborg Arbetarkommuner inom GOS och övriga landet Övriga organisationer Uppställning Linnégatan 2 (vid Steinbrenner konditori) Musikkår Fanborg Byggnads Väst med S-fackklubb EL 2:an med S-fackklubb Målarna avd 3 med S-fackklubb GS avd 6 Väst med S-fackklubb Kommunal Väst med S-fackklubbar Fastighetsanställdas Region Väst med S-fackklubb Livs Region Väst med S-fackklubb Hotell och restaurangfacket avd 1 Väst med S-fackklubb IF Metall avd 36 med S-fackklubbar Handels avd 24 med S-fackklubb SEKO Väst med S-fackklubb SEKO Sjöfolk med S-fackklubb Musikerförbundet avd 20 Transport avd 2 och avd 3 med S-fackklubb Musikkår Onsdag 8 maj klockan GÖTEBORGSOMRÅDET ALINGSÅS: Samling kl. 12:15 vid Folkets Hus. Avmarsch kl. 12:45. Tal på Lilla Torget kl. 13:00. HÄRRYDA: Samling kl. 10:30 vid Mölnlycke Kulturhus i caféet. Tal kl. 11:00 av Ann-Christin Ahlberg, riksdagsledamot och Anders Nilsson, SSU Göteborg. LERUM: Samling kl. 12:00 på Villa Pomona. Tal av Cecilia Dahlman Eek, riksdagsledamot. KUNGÄLV: Samling kl. 10:00 vid Kastalakyrkan. Avmarsch kl. 10:30 mot Västra Parken. Vid regn är vi i Kvarnkullen. Tal av riksdagsledamot Catharina Bråkenhielm, Christina Eriksson, ledamot kyrkomötet i Göteborgs stift och Parosh Harna Ali ordförande SSU Kungälv. MÖLNDAL: Samling kl. 11:30 vid Alberts Torg. Tal av Patrik Karlsson, oppositionsråd samt av Milla Marzelius, ordförande SSU Mölndal. PARTILLE: Avmarsch kl. 10:45 vid Partillebohallen och samling kl. 11:00 på Kyrktorget. Tal av Johan Nyhus, kommunalråd i Göteborg. TJÖRN, ORUST OCH STENUNGSUND: Samling kl. 10:30 Svanesund. Avmarsch kl. 11:00. Tal av Lena Sommestad, ordförande S-kvinnor, kl. 11:30. ÖCKERÖ: Firar i Göteborg. 6 S O C I A L D E M O KRAT ERN A.S E/GOT EBORG LO-GOT EBORG.S E Fika från :e Långgatan 48 Välkomna önskar Sektionsstyrelsen. Väktarsektionen bjuder in alla som arbetar inom bevakningsavtalet till grillning och brännboll När: 1/6 kl. 15:00 Var: Slottsskogen (i närheten av Linnéplatsen) Transport står för grill samt bjuder på enklare grillförtäring Hjärtligt välkomna allihop! 7 7

5 Årsmöte på AMRING-klubben D å var det dags för årsmöte på Transportklubben på Amring för verksamhetsåret Som brukligt hålls mötet halva tiden på arbetstid samt resterande under lunchtid. En tradition är att det bjuds på smörgåstårta och att den är hembakad, i år på grund av tidsbrist fick den bli inköpt. Det är god uppslutning av medlemmar på alla möten i snitt mellan procent av medlemmarna. Det mest positiva är att sedan starten 2009 har det blivit en stor skillnad i närvaron på mötena och inte bara närvara på möten utan även delta aktivt, medlemmar vågar ställa mer frågor, utrycka åsikter, ifrågasätta beslut. En stor anledning till detta är transports utbildningar, de flesta har gått startpunkten och väldigt många har gått ViT och vidare. En annan anledning till det stora deltagandet på mötena är att vi försöker hela tiden hålla möten intressanta, bland annat att bjuda in folk fån avdelningen och liknande men viktigast av allt att göra medlemmar delaktiga i beslut och strategier samt att hålla alla informerade på vad som händer med förhandlingsverksamheten och informationsplikten på arbetsplatsen. Amring har i detta år genomgått en stor förändring som har varit efterlängtad bland de anställda. Amrings verksamhet har flyttat till helt nybyggda lokaler i Arendal och har förenat de olika lagercentralerna som låg i Göteborg till ett. Den största förändringen 8 är arbetsmiljön, det är en av de största frågorna vi jobbat med som klubb under våra tre år. Arbetsmiljön på de gamla arbetsplatserna var under all kritik och har jobbats sakta men säkert tillsammans med företaget att förbättra. Det har varit en svår och kostsam process då de yttre förutsättningarna inte har varit de bästa. I och med flytten till de nybyggda toppmoderna lokalerna har arbetsmiljön förbättrats enormt och skyddsombuden har varit med hela vägen med planering av bygget samt granskat ritningar. Amring har även ändrat sitt arbetsätt gällande hantering av gods bl.a. med hjälp av ett nyinvesterat WMS-system och nya rutiner som gör att belastningsergonomin avsevärt förbättrats. Vi ser ljust på framtiden och hoppas att samverkan mellan företaget och klubben forsätter i samma anda och stil. Men det finns alltid saker att förbättra och förändra, men klubben jobbar hårt med detta. Närvarande på Mötet: Henrik Lagberg, Daniel Haglund, Ronny Bergström, Mikael Eriksson, Dereen Kamil, Johan Österberg, Garib Ahmad Rashid, Robert Andreasson, Robin Larsson, Qader Diyar, Oskar Jonsson, Rickard Nilsson, Dler Karim, Ali hawar, Martin Gustavsson, Daniel Karstensen, Shakao Dlawar, Christer Dahlstedt, Krister Hagman. Från avdelningen: Patrik Ljunggren, Lars Jonasson 9

6 DU FÅR PRÖVA ETC GÖTEBORG UTAN KOSTNAD NYHETER Vi har hunnit etablera ETC Göteborg som lokaltidning. Den kommer varje fredag och ger tusentals läsare senaste nytt om stadens samhälls- och kulturliv. Ur ett både rött och grönt perspektiv. Med en ledarsida som ställer andra frågor än konkurrerande borgerliga medier. Läkemedel säljs utan kontroll S Var ska nya göteborgare bo någonstans? ETC Göteborg #13 UÊ/ ÀÃ`>}ÊÓnÊ >ÀÃÊÓä Î *Ài Õ iàià>\êîääê ÀÉ > ÛFÀ]ÊxÇäÊ ÀÉFÀ ÕÌ } À \Ê{ÇÊ ÀÉ F >` PANTRARNA DET RÖDGRÖNA ALTERNATIVET REPORTAGE S.17 Dikter i väntan på pizzan och revolutionen S Gårdstens Solhus ett exempel på lyckad upprustning ETC Göteborg Läs den dagligen på göteborg.etc.se Programskrivare EHRENBERG S.18 Den extrema maktens triumf med Thatcher BOUPH 4PDJBMEFNPLSBUFSOB TJUU TFOBTUF QBSUJQSPHSBN.FO OV js EFU EBHT JHFO 'zsf EFUUB NJOJTUFSO -BST &OHRWJTU IBS BOTWBSBU GzS BSCFUFU ³%FO GVMMB TZTTFMTjUUOJOHFO TUlS J DFO USVN TPN FUU BW EF WJLUJHBTUF NlMFO ³ 4 Vård till papperslösa -BHFO TjHFS JEBH BUU QBQQFSTMzTB FOCBSU IBS SjUU UJMM BLVU WlSE.FO Ql LPOHSFTTFO ESJWFS 4BSB #KzSOTPO GSlO (zufcpsht EFMFHBUJPO BMMBT MJLB SjUU UJMM WlSE ³4WBSFU GzS PTT TPDJBMEFNPLSBUFS NlTUF WBSB FUU UZEMJHU KB ³ 4 DET RÖDGRÖNA ALTERNATIVET INTERVJU S Göteborg långt Miljaifrån rder målet om ekom försvinn at er ETC Götebourrgvälfärd Nöje Kultfigurer intar mässan S BOSTADSGÖTEBORG UNDERHÅLLNING S.7 PÅ PARTIERNAS TRÄFFAR Skandalfirma vill ta 47 kronor/månad! över hemtjänendaststen UTSKÄLLDA. Riskkapitalet tjänar miljarder på välfärdsverksamhet men har under senare år fått alltmer kritik, som när missförhållanden vid då Carema-drivna Koppargården avslöjades. \Ê,-Ê*,-" É- * 8Ê som ska hanteras: de växande vinsterna som tas ut av företag inom vård, skola och omsorg. ETC granskar exakt hur mycket pengar det handlar om. S.8-9 ETC Göteborg med autogiro: SMS:a 198-ETCGauto till S.16 Nöje Dåtid möter nutid S Stefan Sundström, krönikör. S Gravt misstänksam mot Aftonbladet ENGAGERAD. I helgen är det dags för den årliga science fiction-mässan. Helena Kiel är Star trek-fantast och aktiv i West coast trekkers och även flitig besökare på mässan. Årets upplaga kommer hon inte missa. \Ê Ê, -" HISTORIA. Romer har genom alla tider varit en av de mest utsatta folkgrupperna. Nu berättas deras historia på Stadsmuseet och den här gången är det romerna själva som berättar. En av dem är Bagir Kwiek. \Ê Ê, -" Endast 47 kronor/månad! ETC Göteborg med autogiro: SMS:a 198-ETCGauto till " " fackanslutna britter " " 10 SKANSKASKANDAL Svartlistade tusentals *"-// Ê ÊUÊ, /1,, --\Ê / Ê &/ ", ]Ê É"Ê/ / / ]Ê ÓÊnÈÊ-/ Ta chansen! Så här beställer du: SMS:a TRANSPORT samt namn/adress. till Eller mejla samma information till Endast 47 kronor/månad! ETC Göteborg med autogiro: SMS:a 198-ETCGauto till *"-// Ê ÊUÊ, /1,, --\Ê / Ê &/ ", ]Ê É"Ê/ / / ]Ê ÓÊnÈÊ-/ Misstankar om vanvård och lög- dig och häva avtalet. Nu vill ner fick Kristianstads kommun personerna bakom bolaget starta nytt i Göteborgsområdet. S.6 Hyresgäster att polisanmäla Hemtjänst för får påverka renoverin g SUNDSTRÖ M *"-// Ê ÊUÊ, /1,, --\Ê / Ê &/ ", ]Ê É"Ê/ / / ]Ê ÓÊnÈÊ-/" " För ett år sedan lovade Göteekologiskt kött i förskolor, skolor borgs kommun att man skulle bli och på äldreboenden. Facit hitförst i landet med 100 procent tills visar på 13 procent. S.6-7 POLITIK & sammanstrålar Socialdemokraterna DET RÖDGRÖNA ALTERNAiNu KULTUR TIVET Göteborg för kongress. En av frågorna MODEST #15 UÊ Ài`>}Ê ÓÊ>«À ÊÓä Î *Ài Õ iàià>\êîääê ÀÉ > ÛFÀ]ÊxÇäÊ ÀÉFÀ ÕÌ } À \Ê{ÇÊ ÀÉ F >` Kom och visa ditt engagemang och din ilska över de försämringar som högerkrafterna har lyckats driva igenom. Delta i avdelningens 1 maj firande, det är så vi visar våra krav och vår styrka och hedrar alla våra föregångare som har kämpat för de rättigheter vi idag fortfarande har. Nu är det vår tur att ta över kampen för anständiga villkor! Börja engagera dig och lär dig dina rättigheter och skyldigheter! Gå Transports fackliga introduktionskurs - Startpunkten! Studiehälsningar från Mats Gahrn Studieorganisatör Tel Haga tidigt exempel på gentrifiering BÃÊ`i Ê`>} }i Ê«FÊ} ÌiL À} iìv Ãi S.16 konservativa över detta orimliga krav. Hur många 1 maj tåg har inte gått med banderollerna; timmars arbete, 8 timmars fritid, 8 timmars vila, innan beslutet äntligen togs Samma hårda fackliga och politiska kamp har vi fått utkämpa för varje liten förbättring, först 1938 fick vi vår första lagstadgade semester (två veckor) också detta var fullständigt förfärligt enligt de konservativa. Fredligt, tålmodigt och målmedvetet erövrade vi den ena rättigheten efter den andra. Arbetaren mötte inte fredlighet och förståelse. Hur många arbetare har inte blivit svartlistade för sitt fackliga engagemang och aldrig återfått sitt arbete utan tvingats emigrera? Arbetare har misshandlats och dödats när samhället satt in polis och militär för att slå sönder en strejk och skydda strejkbrytarna. Olof Palme sa Politik är att vilja inget är omöjligt! Vi arbetare måste ha vilja, mod, sammanhållning och uthållighet. Det är många demonstrationståg, fackliga möten och politiskt engagemang som måste till för att få rätta på de stora utmaningar som vi arbetare står inför idag. Att få ordning i den oseriösa åkerinäringen, förbjuda eller hårt reglera bemanningsbranschen och få ordning på alla osäkra anställningsformer är bara några av de stora utmaningar vi idag står inför. Tack BÃÊ`i Ê`>} }i Ê«FÊ} ÌiL À} iìv Ãi #14 UÊ Ài`>}ÊxÊ>«À Ê2013 *Ài Õ iàià>\êîääê ÀÉ > ÛFÀ]ÊxÇäÊ ÀÉFÀ ÕÌ } À \Ê{ÇÊ ÀÉ F >` Nu vill vi växa. Därför vill ge dig som är facklig medlem chansen att pröva tidningen helt gratis i 25 nummer (sedan får du ett erbjudande om att fortsätta, men det är på inget sätt tvingande). Vi tror att du kommer att gilla den. Kanske speciellt vår bevakning av jobben allt från politikernas beslut till arbetsmiljön för olika yrkesgrupper. REPORTAGE S.6 T ack alla ni män och kvinnor som har gått i 1 maj tåg, demonstrationståg, deltagit i strejker, blockader och suttit på otaliga politiska och facklig möten. Tack till alla de politiker som har engagerat sig i politiska partier som tagit ställning för oss arbetare, som vågat ta på sig den ansvarsfulla och otacksamma rollen som politiker. Det är tack vare oss alla, som vi arbetare långsamt erövrat en anständig tillvaro, ett rimligt arbetsliv, trygga arbetsplatser och en generell välfärd. Tyvärr är allt detta idag satt under hårt tryck av högerkrafterna. Vi har aldrig fått något gratis, utan vi har fått kämpa för varje liten förbättring. En arbetare får aldrig något gratis! Det har alltid varit och är fortfarande skillnad på arbetare och de övre samhällsskikten. År 1900 hade endast ca 6 % av Sveriges befolkning rösträtt. Vad fordrades inte innan vi erhöll en sådan självklar rättighet som allmän och lika rösträtt. Det fordrades politisk storstrejk, otaliga demonstrationståg, fackliga möten och hårt politiskt arbete innan beslutet äntligen togs Då hade vi äntligen fått in socialdemokraterna i regeringsställning tillsammans med liberalerna. Givetvis röstade de konservativa mot den allmänna rösträtten och ansåg det som en skandal att obemedlade och kvinnor skulle få rösträtt. Nästa hårda strid stod om 8 timmars arbetsdag, även här förfasade sig de Startpunkten Din fackliga introduktion Att värna det fackliga löftet... Under åtta timmar får du på denna utbildning en grundläggande introduktion till hur vår fackförening är uppbyggd och hur vi arbetar. Du får lära dig grunderna kring våra avtal och några av de lagar som råder på arbetsmarknaden. Vi går också igenom arbetsmiljöfrågor och de försäkringar du har genom ditt medlemskap och ditt kollektivavtal. Vi går igenom hur du gör för att tillvarata dina rättigheter, både inom facket och gentemot arbetsgivaren. Dessutom går vi igenom vilka skyldigheter du har som fackansluten och som arbetstagare. Krav på förkunskaper: Inga. Startpunkten är öppen för alla medlemmar oavsett bakgrund. Kursen är inkörsporten till vidare studier Kursen är ett grundkrav för all annan utbildning inom Transportarbetareförbundet! Anordnas närmast 18 maj kl juni kl sept kl För anmälan till Startpunkten. Skicka in talongen på sista sidan... 11

7 Begränsad eftersändning Vid definitiv eftersändning återsänds försändelsen med nya adressen på baksidan. Svenska Transportarbetareförbundet avd. 3 Box Göteborg Tack för kaoset Kan konstatera så här efter ett antal år med skitprat om kris och behovet av försämringar att vi är på väg att lyckats skapa både kris och försämringar. Krisen gäller naturligtvis bara vanligt folk som får ställa upp på alla försämringar. Samtidigt blir de som skapar krisen allt rikare. När vi nu lurats till att tro benhårt på krisen som den enda stadigvarande tron i samhället så skall vi nu också få lära oss vad kaos är. Kaos är tydligen något som man måste ha efter krisen enligt de påbud som kommer från regeringstrogna. Kaos skapar man genom att ta bort onödiga regler. Regler som försvåra för just de som vill ha kaos som sin enda tro. Därför har man tagit bort en hel rad lagar och regler som skapar ordning och reda och gör att folk skall slippa bli lurade. Först tar man bort alla krav för företagare som vill lura staten. Man ger dem bidrag för att anställa folk i massor utan några motkrav. Om man är ett riktigt god troende så kan man t.o.m. få betalt för att anställa folk. För att ytterligare späda på kaoset så ger man dessutom folk med höga inkomster möjlighet att få rutavdrag för de arbetare man hyr in vitt från en firma som bara har bidragsanställda. Så summa summarum så betalar staten mer än 100% för att de rika skall få sina hem städade. Med det så skapar man ordning och man får bort den svarta sektorn, heter det. Men vem tjänar på detta. Förr fick åtminstone de som tog in städhjälp betala för det, visserligen svart men kostade åtminstone inte samhället något. Nu går istället samhället back. Vi kan sedan räkna upp bransch efter bransch där kaoset breder ut sig och bidragen haglar ner över de oseriösa, oavsett bransch. Men vår bidragstrogna fortsäter att förenkla för fifflarna och kaosskaparna. När någon gång en flink reporter frågar vad de gör i regeringen åt kaoset, så säger de med en mun att de skall genast se till att rätta till problemen. Men det är naturligtvis ren lögn. För inte har man rättat till problemen med t.ex. de första bärplockarna som lurades hit att arbeta utan lön för första gången för mer än fem år sedan. Tvärtom har regeringen underlättat kaoset då de t.ex. gjort det lättare för fifflarna att även lura hit de stackars människorna från Kamerun. Ni vet de som sitter fast i Sverige efter att de lurats hit för att arbeta för de stora skogsbolagen utan att få lön. Där har statens nya fiffelregler tvärtom gjort det ännu lättare att lura dem. Tvärtom vad man alltså sagt sedan bärplockarna från Filipinerna lurades hit för mer än fem år sedan. Men så är det när man tror att ordning och reda stavas fria marknadskrafter utan regler. Nästa bransch att totalslaktas i kaosets anda är rätt att få en bostad. Där skall de som har en eller flera lägenheter nu kunna hyra ut dem för ockerhyra. Det gör man genom att just ta bort lagen som förbjuder hyreshajarna att lura desperata bostadssökande. Ytterligare en ny marknad skapas på så sett för kaosskaparna och fifflarna. God natt Sverige mitt i kaosets vindar där du ännu har råd att bo, var det än nu är. Svarta Blomman A-KASSAN HAR TELEFONNUMMER Nu vill jag gå Startpunkten... Namn: Adress: Post nr: Ort: Telefon: E - post: Arbetsplats: klipp och skicka in. Vi betalar portot Att värna det fackliga löftet i Transport - Ditt fackförbund! I Transports lokaler på Fjärde Långgatan maj kl juni kl sept kl Yrke: Svenska Transportarbetareförbundet Avd. 3 Svarspost Kundnummer Göteborg Frankeras ej Transport betalar portot

TRANSPORT. 3:an. STOPP! Vi kräver folkomröstning!

TRANSPORT. 3:an. STOPP! Vi kräver folkomröstning! TRANSPORT 3:an Medlemstidning för Svenska Transportarbetareförbundet avdelning 3 Nr 4 2012 STOPP! Vi kräver folkomröstning! Ordförande har ordet sid 2 Folkomrösta om trängselskatten sid 4-5 Möteskallelser

Läs mer

TRANSPORT. 3:an. 1:a maj är här igen! Delta i folkfesten och slut upp i ledet med dina fackföreningskamrater

TRANSPORT. 3:an. 1:a maj är här igen! Delta i folkfesten och slut upp i ledet med dina fackföreningskamrater TRANSPORT 3:an Medlemstidning för Svenska Transportarbetareförbundet avdelning 3 Nr2 2011 1:a maj är här igen! Delta i folkfesten och slut upp i ledet med dina fackföreningskamrater Ordförande har ordet

Läs mer

Transport. Priset för flexibiliteten. Upphandlingsrapport. Fackligt center för papperslösa FEMMAN. Ny rapport från LO-distriktet

Transport. Priset för flexibiliteten. Upphandlingsrapport. Fackligt center för papperslösa FEMMAN. Ny rapport från LO-distriktet Transport i Stockholm Nummer 3/2014 FEMMAN Inför valet Kan du påverka politiken? Upphandlingsrapport LO-distriktet granskar Priset för flexibiliteten Ny rapport från LO-distriktet Fackligt center för papperslösa

Läs mer

Transport. Avtalskonferens 2015. facklig samverkan. avdelning 5 fyller 100 FEMMAN. Uppladdning inför avtalsrörelsen 2016

Transport. Avtalskonferens 2015. facklig samverkan. avdelning 5 fyller 100 FEMMAN. Uppladdning inför avtalsrörelsen 2016 Transport i Stockholm Nummer 1/2015 FEMMAN Avtalskonferens 2015 Uppladdning inför avtalsrörelsen 2016 avdelning 5 fyller 100 HUR ALLTING BÖRJADE EN GÅNG I TIDEN facklig samverkan för mänskliga rättigheter

Läs mer

Transport. 1 maj-tåget. 19 maj Stort medlemsmöte. 3 maj Demonstration. 25 maj EU-val FEMMAN. Inspiration i den fackliga kampen

Transport. 1 maj-tåget. 19 maj Stort medlemsmöte. 3 maj Demonstration. 25 maj EU-val FEMMAN. Inspiration i den fackliga kampen Transport i Stockholm Nummer 2/2014 FEMMAN Sara Eriksson, Bensin Tony Johansson, Åkeri Cristobal Monzon, Tidningsbud Jan Spanerdal, Miljö Simon Bartosz, Bevakning Leo Grubbström, Taxi TILLSAMMANS KAN VI

Läs mer

NUMMER ETT DEMONSTRERA FÖRSTA MAJ! Tidning för medlemmar i klubb Seko Posten Syd, klubb Nordväst och klubben för Chefer & Specialister

NUMMER ETT DEMONSTRERA FÖRSTA MAJ! Tidning för medlemmar i klubb Seko Posten Syd, klubb Nordväst och klubben för Chefer & Specialister NUMMER ETT Tidning för medlemmar i klubb Seko Posten Syd, klubb Nordväst och klubben för Chefer & Specialister Årgång 5 Nummer 2 Maj 2014 Ansvarig utgivare: Johan Lindholm Omslagsfoto: Eleonor Pavlov DEMONSTRERA

Läs mer

Satsa på dig själv med fler i facket

Satsa på dig själv med fler i facket Satsa på dig själv med fler i facket Du är viktigast! Du har det viktigaste fackliga uppdraget av alla. Så sträck på dig och var stolt! Som medlemsvärvare är du med och ser till att vi tillsammans blir

Läs mer

Mikael gillar stora kranar sidan 6

Mikael gillar stora kranar sidan 6 Byggettan tidning för medlemmar i Byggettan, Årgång 42, nr 2, april 2010 Mikael gillar stora kranar sidan 6 Avtalsrörelsen sidan 4 Johan kommenterar Stor skillnad på rut och rot I skrivandets stund har

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2013 1 Innehåll Det här är Byggnads...3 Johan Lindholm, ordförande...4 RESURSER Byggnads resurser...6 Så här användes förbundets resurser 2013...7 Årets dominerande frågor viktiga

Läs mer

MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 Förord Byggnads förbundsstyrelse beslutade i december 2012 att tillsätta en kongressutredning med följande uppdrag: Organisationen står inför många

Läs mer

Byggettan. God morgon. byggnadsarbetare! TIDNING FÖR MEDLEMMAR I BYGGNADS STOCKHOLM-GOTLAND ÅRGÅNG 45, NR 3 AUGUSTI 2013. Mathias letar upp lärlingar

Byggettan. God morgon. byggnadsarbetare! TIDNING FÖR MEDLEMMAR I BYGGNADS STOCKHOLM-GOTLAND ÅRGÅNG 45, NR 3 AUGUSTI 2013. Mathias letar upp lärlingar Byggettan TIDNING FÖR MEDLEMMAR I BYGGNADS STOCKHOLM-GOTLAND ÅRGÅNG 45, NR 3 AUGUSTI 2013 God morgon byggnadsarbetare! Mathias letar upp lärlingar Jessica älskar utmaningar Vinnare och förlorare Christian

Läs mer

Missa inte tåget 1 maj!

Missa inte tåget 1 maj! 3 april 2008 Medlemstidning för Svenska Kommunalarbetareförbundet avdelning Väst Missa inte tåget 1 maj! OPINION Demonstrera 1 maj - både för och emot! T iotusentals kvinnor inom vård och omsorg kan inte

Läs mer

FÖRSTA LINJEN. En ny väg för Sverige. Utan en trygg välfärd kan vi inte nå full sysselsättning. Vi behöver fler fackliga kämpar i riksdagen

FÖRSTA LINJEN. En ny väg för Sverige. Utan en trygg välfärd kan vi inte nå full sysselsättning. Vi behöver fler fackliga kämpar i riksdagen FÖRSTA LINJEN Posttidning A Första linjen 4/2014 Årgång 1 sekostockholm.se Alexander Lindholm: Vi behöver fler fackliga kämpar i riksdagen Krönika Karl-Petter Thorwaldsson: Utan en trygg välfärd kan vi

Läs mer

FÖRSTA LINJEN. Avtalet kan ge facket på Scania veto. i Stockholms. förändring. besluten att försvara fackliga rättigheter om han väljs in.

FÖRSTA LINJEN. Avtalet kan ge facket på Scania veto. i Stockholms. förändring. besluten att försvara fackliga rättigheter om han väljs in. FÖRSTA LINJEN Posttidning A Första linjen 2/2014 Årgång 1 En ny tidning för dig som är medlem i Seko Stockholm Alexander Lindholm: Det är dags att vi ryter ifrån Krönika Michael Gustafsson: Avtalet kan

Läs mer

R å n e n u p p h ö r d e när biljettf ö r s ä l j n i n g e n f ö r s v a n n

R å n e n u p p h ö r d e när biljettf ö r s ä l j n i n g e n f ö r s v a n n 5 september 2008 Medlemstidning för Svenska Kommunalarbetareförbundet avdelning Väst R å n e n u p p h ö r d e när biljettf ö r s ä l j n i n g e n f ö r s v a n n Sid 3 Michael - har d r ö m j o b b e

Läs mer

LÖN FÖR MÖDAN. Medlingsinstitutet

LÖN FÖR MÖDAN. Medlingsinstitutet LÖN FÖR MÖDAN Medlingsinstitutet innehall: förord...1 1. VAD ÄR ETT ARBETE VÄRT?...3 2. OLIKA INTRESSEN gemensam lösning...9 3. Arbetslivets regelbok -kollektivavtalet...14 4. förhandlingar och konflikter...20

Läs mer

förord Stockholm i november 2013 Claes Stråth Generaldirektör lön för mödan 1

förord Stockholm i november 2013 Claes Stråth Generaldirektör lön för mödan 1 förord Det kan vara svårt att veta vad som gäller när man får sitt första jobb. Vilken lön ska jag ha? Hur mycket semester har jag rätt till? Vilka försäkringar har jag om jag blir skadad? Frågorna kan

Läs mer

Byggvästen. Har koll på tiden. Lika lön för lika arbete! Ställ upp i manifestation. sid 10-11. sid 2. Gullholmen nästa! sid 8-9

Byggvästen. Har koll på tiden. Lika lön för lika arbete! Ställ upp i manifestation. sid 10-11. sid 2. Gullholmen nästa! sid 8-9 Byggvästen Tidning till medlemmar i Byggnads Väst årgång 3, nr 4, december 2012 Har koll på tiden sid 10-11 Lika lön för lika arbete! Ställ upp i manifestation sid 2 Gullholmen nästa! sid 8-9 Här hittar

Läs mer

Skärpta krav på anställningar. B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet. fakta och information från seko.

Skärpta krav på anställningar. B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet. fakta och information från seko. fakta och information från seko december 2005 Skärpta krav på anställningar B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet är SEKO Postens tre fackliga kärnfrågor under det kommande verksamhetsåret.

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING ARBETE... 11

INNEHÅLLSFÖRTECKNING ARBETE... 11 0 INNEHÅLLSFÖRTECKNING ARBETE... 11 MOTION NR 1... 11 Ang. Ett hållbart arbetsliv... 11 MOTION NR 2... 11 Ang. Anställningsformer... 11 MOTION NR 3... 12 Ang. LAS företrädesrätten... 12 MOTION NR 4...

Läs mer

UTGIVEN AV FACKLIGT AKTIVA KOMMUNISTER INOM BYGGNADS - NR

UTGIVEN AV FACKLIGT AKTIVA KOMMUNISTER INOM BYGGNADS - NR UTGIVEN AV FACKLIGT AKTIVA KOMMUNISTER INOM BYGGNADS - NR 2 2012 Tema: Avtalsrörelsen BYGG KOMMUNISTEN Byggkommunisten utges av byggnadsarbetare som är medlemmar i Sveriges Kommunistiska Parti, där vi

Läs mer

Byggtolvan. Betongen förenar sid 11. Läs också: Fler än tre sid 5 Välj för framtiden sid 7 Gästen inte den skyldige sid 8 Spännande bok på gång sid 13

Byggtolvan. Betongen förenar sid 11. Läs också: Fler än tre sid 5 Välj för framtiden sid 7 Gästen inte den skyldige sid 8 Spännande bok på gång sid 13 Byggtolvan Tidning för medlemmar i Bygg 12:an, årgång 44, nr 3, september 2009 Läs också: Fler än tre sid 5 Välj för framtiden sid 7 Gästen inte den skyldige sid 8 Spännande bok på gång sid 13 Betongen

Läs mer

SEKO Bring Citymail Tillsammans

SEKO Bring Citymail Tillsammans Januari 2012 Information från sektionerna SEKO Bring Citymail Tillsammans Jobba rätt Här kommer material som våra vänner på SEKO Posten skrivit i samband med att de hade Jobba rätt -vecka i september.

Läs mer

A r b e t s p l a t s o m b u d e t som rockar fett

A r b e t s p l a t s o m b u d e t som rockar fett 2 Mars 2008 Medlemstidning för Svenska Kommunalarbetareförbundet avdelning Väst A r b e t s p l a t s o m b u d e t som rockar fett Sid 22-23 Facket blev en s j ä l v k l a r h e t Sid 5 OPINION P Jaga

Läs mer

Strax innan årsskiftet slog FAS 3 rekord i Skåne. Mer än 4500 personer befann sig i åtgärden. Det finns en risk att de flesta troligtvis aldrig kommer därifrån. Det beräknas att endast 2 % får en anställning.

Läs mer

Kommunal Stockholms län

Kommunal Stockholms län Stockholms län medlemstidningen medlemstidning för Kommunal Stockholms län nummer 9 / 2005 Timanställda utestängda från samhället Att ständigt ha en klump i magen av oro och gå hemma och hoppas att man

Läs mer

OMMUNAL. Å r s m ö t e. Sektion 25. Till Personalrum eller anslagstavla

OMMUNAL. Å r s m ö t e. Sektion 25. Till Personalrum eller anslagstavla Till Personalrum eller anslagstavla Å r s m ö t e Tidningen finns också digitalt på http://www.kommunal.se/kommunal/ Avdelningar/Ost läs mera sid 7 K ÖST Sektion 25 2014-01-20 NR1 ÅRG 23 OMMUNAL Innehåll:

Läs mer

SAMHÄLLE, BYGGANDE OCH NÄRINGSPOLITIK (SBN)

SAMHÄLLE, BYGGANDE OCH NÄRINGSPOLITIK (SBN) SAMHÄLLE, BYGGANDE OCH NÄRINGSPOLITIK (SBN) Motionerna SBN 1 SBN 17 MOTION SBN 1 Byggnads MellanNorrland Byggbranschen i Sverige har förändrats i fel riktning både för byggnads medlemmar men även för beställare,

Läs mer

Otrygga anställningar En genomlysning av yrkesgrupper inom post-, telekom- och spårtrafikbranschen

Otrygga anställningar En genomlysning av yrkesgrupper inom post-, telekom- och spårtrafikbranschen Otrygga anställningar En genomlysning av yrkesgrupper inom post-, telekom- och spårtrafikbranschen Annika Ödebrink 2013 SEKO Facket för Service och Kommunikation Omslagsillustration: Max Gustafson Original:

Läs mer

Verksamhetsberättelse Svenska Elektrikerförbundet. Inför CR 11-12 juni 2013

Verksamhetsberättelse Svenska Elektrikerförbundet. Inför CR 11-12 juni 2013 2012 Verksamhetsberättelse Svenska Elektrikerförbundet Inför CR 11-12 juni 2013 Verksamhetsberättelse är en populärversion av verksamhetsberättelsen med årsredovisning 2012. De kompletta handlingarna med

Läs mer