Tjänsteskrivelse Tjänsteskrivelse: Utvärdering av valåret 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tjänsteskrivelse Tjänsteskrivelse: Utvärdering av valåret 2014"

Transkript

1 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET DNR VN EMELIE HALLIN SID 1/1 UTREDARE VALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Tjänsteskrivelse: Utvärdering av valåret 214 Förslag till beslut Valnämnden noterar informationen. Ärendet i korthet Under 214 har både val till europaparlamentsvalet och allmänna val genomförts. Att genomföra flera val under samma år innebär flera fördelar samtidigt som förberedelserna inför de allmänna valen blir svåra att hinna med. Utöver utvärderingen bifogas sammanställningar av de enkätsvar som valarbetarna vid de allmänna valen lämnat. I de fall personnamn framgår av fritextsvaren har dessa strukits över. Handlingar 1. Enkätsvar - ordförande RKL 2. Enkätsvar - Röstmottagare RKL 3. Enkätsvar - förtidsröstning RKL 4. Rapport: utvärdering av valåret Tjänsteskrivelse: Utvärdering av valåret 214 Victor Kilén Förvaltningschef Emelie Hallin Utredare Ska expedieras till: Akten KOMMUNLEDNINGSKONTORET TUNA TORG VALLENTUNA TFN FAX

2 VERSION DIARIENUMMER R A PPORT KANSLI-ARBETSMARKNAD-INFORMATION 214 Utvärdering av valåret 214 Emelie Hallin och Henrik Enskär

3 Innehåll 1. Europaparlamentsval, 25 maj Förberedelser inför europaparlamentsvalet Lokaler Rekrytering av röstmottagare och utbildning Material och information Förtidsröstning: 7-25 maj Budröstning och kommunala bud Valdagen 25 maj Vallokaler och röstmottagare Under valdagen Valnämndens mottagning på valnatten Valnämndens preliminära rösträkning- onsdagsräkning Allmänna val, 14 september Förberedelser inför allmänna val Lokaler Röstmottagare och utbildning Valmaterial och information Budröstning och kommunala bud Förtidsröstning: 27 augusti-14 september Valdagen 14 september Vallokaler och röstmottagare Under valdagen Valnämndens mottagning på valnatten Valnämndens preliminära rösträkning onsdagsräkning KANSLI-ARBETSMARKNAD-INFORMATION TUNA TORG VALLENTUNA BESÖK: KOMMUNLEDNINGSKONTORET TFN:

4 3. Slutsatser Personal Rekrytering av röstmottagare Valdistrikt och rösträkning Vallokaler och röstningslokaler KANSLI-ARBETSMARKNAD-INFORMATION TUNA TORG VALLENTUNA BESÖK: KOMMUNLEDNINGSKONTORET TFN:

5 1. Europaparlamentsval, 25 maj 214 Förberedelserna inför valet påbörjades redan under hösten 213 men blev försenade på grund av personalomsättning. Den valadministratör som anställts arbetade med valet fram till februari och valnämndens sekreterare avslutade sin tjänst i slutet av maj. Rekrytering av en ny valadministratör bedömdes inte vara möjligt så nära Europaparlamentsvalet, utan fick lösas med befintlig personal inom förvaltningen. Viss överlämning var möjlig, men personalomsättningen medförde ändå konsekvenser för ambitionsnivån såväl som kvaliteten i valarbetet. 1.1 Förberedelser inför europaparlamentsvalet Länsstyrelsen och Valmyndigheten har tillhandhållit löpande information och handlingar i valarbetet via informationsutskick och genom valdatasystemet. Valnämndens ledamöter och ersättare samt valnämndens sekreterare deltog i en halvdagsutbildning av en inhyrd konsult från PWC Lokaler Valadministratören genomförde tillsammans med valnämndens ordförande och två representanter från det kommunala funktionshinderrådet en inspektion av tillgängligheten i vallokalerna. Efter inspektionen upprättades en rapport som lämnades över till samhällsbyggnadsförvaltningen för vidare åtgårder. Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömde att det som var trasigt skulle repareras, men att man saknar medel för investeringar i automatiska dörröppnare. Bokning av lokaler har varit både tidskrävande och krångligt, då huvudmannaskapet för kommunens lokaler är delat. Utlämning av nycklar såväl som hantering av larm har medfört problem. Lovisedalskolans matsal gick inte att få tillgång till, då den inte hyrs ut av kommunens lokalbokningsgrupp och skolan inte vill inte ta på sig ansvaret för att hyra ut lokalen. Lokalbokningen beslutade att idrottshallen skulle hyras ut istället, varefter nämndbeslutet behövde ändras relativt nära valdagen. Ett flertal av de nycklar och passerbrickor som lämnades ut gick inte att använda, vilket upptäcktes i samband med leveranser av valmaterial till vallokalerna under fredag kväll och lördagen. Samhällsbyggnadsförvaltningen hade i förväg programmerat larmen inför valhelgen, larm har utlösts ändå av olika skäl. Exempelvis av skolornas ordinarie personal som rör sig i andra delar av byggnaden. För att stänga av ljudsignalen på larmen 4

6 kontaktades samhällsbyggnadsförvaltningen, som på distans kan koppla av och på själva signalen. För att återkalla väktarutryckningen kontaktades Securitas. Då huvuddelen av lokalerna är i skolmiljö var det inte möjligt att få tillgång till lokalerna förrän kl under fredag eftermiddag. Då det inte varit möjligt att få flera uppsättningar nycklar till en del av vallokalerna har möjligheten att lämna ut nycklar i förväg till respektive ordförande varit begränsad Rekrytering av röstmottagare och utbildning Rekryteringen av röstmottagare skedde genom: Mejl till tidigare röstmottagare besök på Vallentuna gymnasium Sökesannons på förstasidan på kommunens webbplats Affischer i Vallentuna centrum samt på Stockholms universitet. Telefonsamtal till föreningar Via valnämnden/politiker Rekryteringen av röstmottagare var tidskrävande. Då antalet inkomna anmälningar inte var särskilt högt var möjligheterna att sålla bort mindre lämpade kandidater små. Arvodesnivån kan förväntas ha en inverkan på möjligheten att rekrytera röstmottagare: högre arvode skulle kunna medföra ett större intresse för uppdraget och konkurrens och därigenom påverka kvaliteten positivt. De obligatoriska utbildningspassen baserades på Valmyndighetens filmklipp, kompletterat med instruktioner från valnämnden gällande bland annat tillgänglighet, ordningen i valsedelsställen och rollfördelningen på plats i lokalen Material och information Valmaterial beställdes i enlighet med rekommendationerna från Valmyndigheten. Rekommendationerna var tillräckliga. Eget informationsmaterial som t.ex. affischer har skrivits ut och anslagits på kommunens anslagstavlor. Information har även publicerats på kommunens webbplats och i lokaltidningen. Sedelräknare användes i vallokalerna för räkning av valsedlar och i vissa fall av valkuvert. Röstmottagarna hade varierande framgång i användandet av sedelräknarna, flertalet av valdistrikten räknade istället för hand. 1.2 Förtidsröstning: 7-25 maj Förtidsröstning har varit möjlig på följande tider och platser i Vallentuna kommun inför Europaparlamentsvalet: 5

7 Vallentuna bibliotek Karby bibliotek Kårsta bibliotek mån tors kl mån kl sön kl fre kl lör kl OBS! lör 1 maj öppet kl Antalet mottagna förtidsröster i kommunens förtidsröstningslokaler presenteras nedan: Röstningslokal Antal mottagna förtidsröster Antal tillfällen/dagar förtidsröstning i respektive lokal Vallentuna kulturhus Kårsta bibliotek 33 3 Karby bibliotek 86 2 Totalsumma 376 Antalet förtidsröster i kulturhuset ökade kraftigt de sista dagarna innan valdagen. Vid tidigare val har bemanningen av förtidsröstningen lösts genom kultur- och fritidsförvaltningens personalpool: ordinarie personal samt timvikarier. Då kulturoch fritidsförvaltningen bedömde att man inte hade någon personal att avvara rekryterades istället röstmottagare till förtidsröstningen. Då inget särskilt beslut om arvode för förtidsröstning fattats tillämpades efter samråd med ordföranden för valnämnden det generella arvodet för röstmottagare. Bemanningen har varit 3 personer per tillfälle i kulturhuset samt två personer per tillfälle i Karby och Kårsta. Rekrytering skedde genom annonsering på kommunens webbplats samt genom att anmälda röstmottagare tillfrågades. Passen i centrum har varit enklare att bemanna än passen i Karby och Kårsta. Under förtidsröstningens öppettider har valkansliet haft beredskap/jour att besvara samtal från röstmottagarna, detta i enlighet med rekommendationerna från Valmyndigheten och länsstyrelsen. Inför Europaparlamentsvalet har röstkort kunnat skrivas ut i receptionen under kommunens öppettider samt valdagen. Inför allmänna valen utökades möjligheterna att få dubblettröstkort utskrivet genom att dator och skrivare installerades i förtidsröstningslokalen i kulturhuset. 1.3 Budröstning och kommunala bud För de som inte kan ta sig till sin vallokal för att rösta var det möjligt att rösta via bud. 6

8 Kommunen har tillhandahållit kommunala bud under en begränsad period, efter beslut i nämnden. Under perioden 19/5 till 23/5 var det möjligt att boka en tid för kommunalt bud under de tider som valnämnden beslutat. Representanter från valnämnd och valkansliet åkte även ut till följande äldreboenden för att ta emot eventuella budröster: Agustendal Korallen Stångberga Vårdbo Utöver ovanstående var det bara 3 personer som bokade tid för budröstning med de kommunala buden. Budröstningen är tidskrävande, även om intresset för budröstning i samband med Europaparlamentsvalet inte var särskilt stort. 1.4 Valdagen 25 maj Vallokaler och röstmottagare Samtliga reserver som anmälde sig för tjänstgöring under morgonen blev utplacerade. Valkansliet fick en hel del samtal under valdagen; om nycklar och larm såväl som frågor om valdistriktstillhörighet. Valdagen var mycket varm; i kombination med bristande ventilation i en del av vallokalerna medförde det en del obehag för röstmottagarna, även om fläktar kunde transporteras ut till några av lokalerna. På grund av värmen köptes även mineralvatten in till vallokalerna Under valdagen Röstlängderna delades ut tidigt på morgonen. Valnämnden körde ut leveranser av kaffe/thé, frukt och smörgåsar under dagen. Den frivilliga resursgruppen (FRG) deltog under dagen med arbetet; transport till akutmottagning såväl som allmän hjälp med transporter av kaffe/thé. Under dagen fick valkansliet frågor om valdistriktstillhörighet, propaganda/valsedelsutdelning, kvällens transporter av röster, räkning av röster och hur man hanterar misstämningar mellan antal kuvert och antal röster Valnämndens mottagning på valnatten Valnämndens mottagning på valnatten bestod av tre stationer där ledamöter och ersättare från valnämnden tog hand om valmaterialet och kontrollerade att rösterna var förpackade i enlighet med instruktionerna i handledningen. 7

9 Då det förekom brister i en del av leveranserna från valdistrikten uppstod väntetider för att lämna materialet. Valdistrikt Ankommit i ordning Leverans till valnämnd (om angivet) Antal i valdistri ktet ( ) Antal förtidsröster, valdagen 1. Vallentuna västra 2 kl Synpunkter och problem 2. Markim-Orkesta- 16 kl Ett av de större Frösunda valdistrikten. 3. Hammarbacken N 6 kl Hammarbacken Ormsta Norra 4 kl Vallentuna 12 kl Nordöstra 7. Norrgården Sörgården 8. Vallentuna C 11 kl Ett av de större valdistrikten. 9. Ormsta Södra 1 kl Först att leverera materialet. 1. Lovisedal Karlberg 1 kl Ett av de större valdistrikten. 12. Vada-Angarn- 8 kl Össeby 13. Bällsta S 17 kl Bällsta V 3 kl Vallentuna sydöstra Garn 5 kl Kårsta 7 kl

10 1.5 Valnämndens preliminära rösträkningonsdagsräkning Valnämndens preliminära rösträkning förutsätter en mängd förberedelser, en god struktur på själva arbetet och att de deltagande är väl införstådda med materialet. Förberedelserna inför den preliminära rösträkningen gick inte som planerat, bland annat fungerade inte kommunens skrivare. Det bidrog till en ökad stressnivå och fick till följd att själva räkningen drog ut på tiden. Rösterna levererades till länsstyrelsen något sent, 2 minuter efter utsatt tid. Detta på grund av de tekniska problemen, bristande förberedelser och bilköer under transporten in till länsstyrelsen. 2. Allmänna val, 14 september Förberedelser inför allmänna val Förberedelserna inför de allmänna valen underlättades till viss del av att Europaparlamentsvalet genomförts nyligen. Samtidigt medförde Europaparlamentsvalet svårigheter att hinna med förberedelserna inför de allmänna valen Lokaler Efter att lokalbokningsgruppen tillfrågats om golvet i Lovisedalsskolans sporthall konstaterades att golvet på något sätt måste täckas för att skyddas mot onödigt slitage. Kultur- och fritidsförvaltningen rekommenderade på inrådan av samhällsbyggnadsförvaltningen att golvet skulle täckas med så kallad mjölkpapp. Nycklarna från Europaparlamentsvalet testades på grund av tidigare svårigheterna i samband med EP-valet på nytt veckan innan de allmänna valen. Samhällsbyggnadsförvaltningen uppmärksammades på de tidigare problemen med ventilationen och larm som utlösts Röstmottagare och utbildning Rekrytering av röstmottagare skedde genom: Mejl/telefonsamtal till röstmottagare från Europaparlamentsvalet Sökesannons på förstasidan på kommunens webbplats Affischer i Vallentuna centrum samt Karby bibliotek 9

11 Intresset för att vara röstmottagare i samband med de allmänna valen var generellt högre än vid Europaparlamentsvalet. Många av de som var röstmottagare under Europaparlamentsvalet ställde även upp som röstmottagare i september. Det underlättade rekryteringen såväl som gruppdynamiken på valdagen. De som deltagit i maj bjöds in till ett kortare utbildningstillfälle, medan de som inte gått utbildningen i maj fick gå en längre utbildning. Utbildningstillfällena hade delvis fokus på rösträkning och demonstration av hur man räknar valsedlar med sedelräknare. Intresset för att vara röstmottagare i samband med de allmänna valen var generellt högre jämfört med Europaparlamentsvalet: både bland ordförandekandidater och röstmottagare Valmaterial och information Sedelräknare användes i vallokalerna för räkning av valsedlar och i vissa fall av valkuvert. Röstmottagarna hade varierande framgång i användandet av sedelräknarna. Namnvalsedlar ska enligt Valmyndigheten distribueras av respektive parti till de olika röstningslokalerna och vallokalerna. Frågan om kommunen skulle erbjuda sig att sköta transporten även av namnvalsedlarna diskuterades i valnämnden i augusti. Man beslutade dock att så inte skulle ske. Om valnämnden inför kommande val vill ta på sig ansvaret för partiernas distribution av namnvalsedlar är det viktigt att ta ställning till i vilken omfattning det ska ske samt säkerställa att alla partier behandlas på samma sätt. Om kommunen ska erbjuda transporter av namnvalsedlar till vallokaler eller förtidsröstningslokaler måste samtliga partier ges samma möjlighet att ta del av erbjudandet inte bara de partier som redan finns representerade i fullmäktige. Detta utifrån att kommunen är skyldig att behandla partierna lika kommunen kan inte särbehandla grupper av kommunmedlemmar på annat än objektiv grund. 1 Stöd till partierna kan även ses som en form av partistöd, möjligheterna till partistöd omfattning och former - regleras dock av fullmäktige. 2 Inte heller partistöd får ges så att det otillbörligt gynnar eller missgynnar ett parti. Enligt Länsstyrelsen 3 bör kommunen även försöka kontakta eller på annat sätt ge de partier som inte sitter i fullmäktige information om eventuell distributionshjälp. De förråd som valkansliet hade tillgång till fylldes snabbt av det valmaterial kommunen ansvarar för, plats att förvara namnvalsedlar saknas. Man bör även fundera över transporterna ut till vallokalerna då tiden för transporterna till viss del beror av antalet lådor som ska levereras. Ett utökat ansvarstagande kan därför innebära ökade kostnader. 1 Jämför 2 kapitlet 2 i kommunallagen (likställighetsprincipen). Se även Dalman. Lena m.fl, Kommunallagen med kommentarer och praxis, upplaga s kapitlet1, 1st i kommunallagen. Se även Dalman. Lena m.fl, Kommunallagen med kommentarer och praxis, upplaga s Telefonsamtal: valhandläggare på Länsstyrelsen augusti 214 1

12 2.2 Budröstning och kommunala bud För de som inte kan ta sig till sin vallokal för att rösta var det möjligt att rösta via bud. Kommunen har tillhandahållit kommunala bud under en begränsad period, efter beslut i nämnden. Under perioden 19 maj till 23 maj var det möjligt att boka en tid för kommunalt bud under de tider som valnämnden beslutat. Representanter från valnämnd och valkansliet åkte även ut till följande äldreboenden för att ta emot eventuella budröster: Agustendal Korallen Stångberga Vårdbo Utöver ovanstående var det bara 1 person som bokade tid för budröstning med de kommunala buden. Budröstningen är tidskrävande, speciellt på boendena där många ville rösta i de allmänna valen. 2.3 Förtidsröstning: 27 augusti-14 september Inför de allmänna valen beslutade valnämnden att utöka öppettiderna för förtidsröstning i Karby och i kulturhuset. Beslutet togs mot bakgrund av erfarenheterna från Europaparlamentsvalet. Förtidsröstning har varit möjligt i Vallentuna kommun under nedanstående tider: Vallentuna Kulturhus Karby bibliotek (utställningsrummet) mån-tors kl mån kl samt tors kl fre kl lör kl sön kl (undantag: valdagen - då öppet 8-2) Kårsta bibliotek sön kl Röstningslokal Antal mottagna förtidsröster Antal tillfällen/dagar förtidsröstning i respektive lokal Vallentuna kulturhus Kårsta bibliotek 6 3 Karby bibliotek Totalsumma

13 I samband med att intresset för att förtidsrösta i Karby bibliotek vid de allmänna valen var betydligt större än vid Europaparlamentsvalet uppmärksammades problem med köbildning. Röstningslokalen inte är optimal för att hantera större folkmängder. Köbildningen är svår att hantera inom lokalen och drabbar bland annat den närliggande mataffären. Bemanningen har huvudsakligen varit 3 personer per dag i kulturhuset, men 4 personer mot slutet av perioden då antalet förtidsröster ökade kraftigt veckan innan valet. Enligt röstmottagarna som arbetat med förtidsröstningen är antalet valskärmar anledningen till att det periodvis var köbildning utanför lokalen. I utställningslokalen kan det dock vara svårt att placera ut ytterligare valskärmar i och med att lokalen är relativt liten. Om fler valskärmar ska användas kan kultursalen bokas istället. Bemanningen i Kårsta och Karby var generellt två röstmottagare per tillfälle: i Karby kan dock tre röstmottagare behövas utifrån lokalens begränsningar. 2.4 Valdagen 14 september Vallokaler och röstmottagare Under natten till valdagen förekom skadegörelse utanför vallokalerna i Karbyskolan. Valpropaganda från ett av partierna hade sprejats på marken och informationsblad hade spritts ut på marken. Det som sprejats på marken kunde täckas över med hjälp av en matta och informationsmaterialet tas bort av röstmottagarna innan vallokalerna öppnade. Av de reserver som fanns tillhands på valdagen placerades några ut på morgonen för att täcka upp för sjukanmälningar, övriga placerades ut inför rösträkningen i lokalerna. Antalet röstmottagare i vallokalerna varierade utifrån valdistriktens storlek, vallokalens förutsättningar samt var de minderåriga var utplacerade inklusive ordförande och vice ordförande var antalet mellan 7-8 personer. Vissa lokaler kräver extra personal exempelvis Väsbygården där dörren inte kan ställas upp och ingången behöver bemannas från kl Under valdagen Röstlängderna lämnades ut tidigt på morgonen. Ett av larmen utlöstes under morgonen men uppstarten gick i övrigt bra. Valnämnden körde ut smörgåsar till valdistrikten och åkte runt för att demonstrera hur valkuvert kunde räknas med sedelräknarna. För att minimera mängden transporter under valdagen köptes vattenkokare in till lokalerna. 12

14 Under delar av dagen och under valnämndens mottagning hyrdes en valkonsult in, för att stötta valnämnden i arbetet. Även den frivilliga resursgruppen (FRG) var närvarande under delar av dagen. Under dagen fick valkansliet frågor om valdistriktstillhörighet, propaganda/valsedelsutdelning, kvällens transporter av röster, räkning av röster och hur man hanterar misstämningar mellan antal kuvert och antal röster Valnämndens mottagning på valnatten Utifrån att en del väntetider uppstod vid inlämningen av material från Europaparlamentsvalet förbereddes fem stationer där representanter från valnämnden tog hand om valmaterialet och kontrollerade att rösterna var förpackade i enlighet med instruktionerna i handledningen. Då ett par av ledamöterna och ersättarna i nämnden hade förhinder att närvara under valnatten engagerades även två tjänstemän för att förstärka arbetet med mottagningen. Någon köbildning uppstod dock inte i samband med inlämningen av röster under valnatten, eftersom spridningen mellan valdistriktens leveranstider var relativt stor. Valdistrikt Leverans Antal i Antal Antal i Synpunkter och problem till valdistriktet 4 förtids- lokal valnämnd röster 5 1. Vallentuna västra Stort valdistrikt 2. Markim-Orkesta- Frösunda Stort valdistrikt 3. Hammarbacken N En större misstämning vid räkning av röster till riksdagsvalet. 4. Hammarbacken Ormsta Norra Vallentuna Nordöstra Materialet ej packat enligt instruktioner. 7. Norrgården- Sörgården Första distrikten att leverera rösterna till valnämnden. 4 Uppgifter från Valmyndigheten, Som skickats till valdistriktet på valdagen 13

15 8. Vallentuna C Stort valdistrikt. En av röstmottagarna avvek under rösträkningen. Fel i sorteringen av valkuvert medförde fördröjning. 9. Ormsta Södra Lovisedal Karlberg Stort valdistrikt 12. Vada-Angarn- Össeby Bällsta S Bällsta V Vallentuna sydöstra Garn Kårsta Relativt många av valdistrikten använde sig av sedelräknaren, med varierande framgång. En del av valdistrikten hade kunnat ha effektivare röstmottagning med delade röstlängder; detta då en del valdistrikt inte kunde föra in förtidsröster i röstlängden förrän efter att röstmottagningen avslutats. 2.5 Valnämndens preliminära rösträkning onsdagsräkning Förberedelserna inför onsdagsräkningen gick bra och valnämnden gick igenom handledningen för onsdagsräkningen dagen innan. Tre av röstmottagarna tillfrågades för att vara behjälpliga med onsdagsräkningen, då tre av valnämndens ledamöter/ersättare hade förhinder att närvara under förrättningen. Valkonsulten, som också närvarade, bidrog med rutiner från tidigare val. Valnämndens preliminära rösträkning fungerade friktionsfritt och avslutades Materialet levererades därefter till länsstyrelsen av valnämndens ordförande och valnämndens sekreterare. Valnämnden hade två åskådare under en begränsad tid. 14

16 3. Slutsatser Personal Rekryteringen av personal till valkansliet för att genomföra valet är väsentlig; då valarbetet kräver både god fysik såväl som stresstålighet. Att vara flera som arbetar med valföreberedelserna kan ge en mindre sårbar organisation. Arbetsmängden är delvis beroende av de politiska besluten i valnämnden: beslut om förtidsröstning såväl som tider och personer som är kommunala bud. Länsstyrelsen och Valmyndigheten förutsätter exempelvis att någon i kommunen är anträffbar under de tider då förtidsröstning anordnas för att besvara frågor från kommunens personal i förtidsröstningslokalen. Mängden personalresurser som krävs är alltså beroende av kommunens ambitionsnivå såväl som utformningen av besluten Rekrytering av röstmottagare Ett något högre arvode kan underlätta rekryteringen av röstmottagare. För en effektivare resursanvändning kan man vid nästa tillfälle sätta ett högre schablonarvode istället för reseersättning, arvode för deltagande i utbildning och telefonersättning. Om det är möjligt att rekrytera tillräckligt antal röstmottagare bör man följa Valmyndighetens rekommendationer gällande åldersnivå, 18 år. De minderåriga som arbetade under valdagen var till stor del en tillgång, men måste enligt arbetsmiljöverkets föreskrifter skickas hem senast kl. 23. Då rösträkningen oftast pågår längre än så kan myndiga röstmottagare vara att föredra. Samtidigt kan deltagande och insyn i valarbetet ge ungdomar värdefulla kunskaper, och skapa ett intresse för samhälle och demokrati Valdistrikt och rösträkning Delade röstlängder hos de större valdistrikten skulle kunna möjliggöra snabbare leveranser. Samtidigt kan det medföra att det krävs fler röstmottagare per valdistrikt. Inför nästa valtillfälle kan också en del av valdistrikten ha blivit alltför stora över 2 personer och kan behöva delas. Beroende på valdistriktens storlek kan även delade röstlängder vara aktuellt i några distrikt. Om det är möjligt, med hänsyn till budget, bör fler röstmottagare placeras ut än 7-8 personer. Detta för att möjliggöra 8-timmarsdagar i högre utsträckning, och för att rösträkningen på valnatten ska gå snabbare. 15

17 3.1.4 Vallokaler och röstningslokaler I samband med inspektion av vallokalerna bör man förutom tillgänglighetsaspekterna överväga om lokalen kan möbleras så som Valmyndigheten föreskriver och hur många valskärmar som kan inrymmas. Det är svårt att hitta optimala vallokaler som är belägna på rätt plats i kommunen. Inför nästa val bör det kanske undersökas om det är möjligt att hitta alternativ till följande lokaler: - Vallokalen i Hammarbacksskolans cafeteria; då det är ont om väggar att ställa valskärmar framför. Larmen utlöstes ett flertal gånger. - Vallokalen i Hjälmstaskolans aula; synpunkter har framförts på luftkvaliteten. Möjligen skulle den närliggande matsalen kunna användas istället. - Vallokalerna i Lovisedalsskolans sporthall; möjligen kan tillgång till skolans matsal eller andra lokaler ordnas ifall problemet uppmärksammas tillräckligt tidigt. - Vallokalerna i Bällstabergsskolans entré; röstmottagarna upplevde lokalen som svårhanterlig. - Röstningslokalen i Karby bibliotek; det ökade intresset för förtidsröstning är svårt att tillgodose i bibliotekets lokaler valskärmar är svårplacerade och köbildning svårt att hantera. Möjligen skulle utökad förtidsröstning fler dagar och längre öppettider - förbättra situationen något. 16

18 Enkät: förtidsröstning RKL Utveckling > Svar 1. Vilken röstningslokal har du tjänstgjort i? Besvarad av: 13 (72%) Ej besvarad av: 5 (28%) 1 Kulturhuset 8 (62%) 2 Kulturhuset samt Kårsta/Karby 4 (31%) 3 Kårsta bibliotek 1 (8%) 4 Karby bibliotek (%) 13/=NA (Anonyma resultat) 2. Vad tycker du om följande: Bra Kan bli bättre Dåligt Medel σ Svar 1 Utbildningsfilmen för förtidsröstning 11 (85%) 2 (15%) (%) 13/18 (72%) 2 Svar på frågor/kontakten med valkansliet 12 (92%) 1 (8%) (%) 13/18 (72%) 3 Kontakten med bibliotekets personal 1 (77%) 3 (23%) (%) 13/18 (72%) 4 Valmaterialet i sin helhet 12 (92%) 1 (8%) (%) 13/18 (72%) 5 Röstningslokalens utformning 9 (69%) 4 (31%) (%) 13/18 (72%) 6 Samarbetet i förtidsröstningslokalen 13 (1%) (%) (%) 13/18 (72%) 7 Rösträkningen/leverans till posten 12 (92%) 1 (8%) (%) 13/18 (72%) 8 Bemanningen under förtidsröstningen 13 (1%) (%) (%) 13/18 (72%) 3. Övriga kommentarer, hört i förtidsröstningslokalen m.m.

19 3. Övriga kommentarer, hört i förtidsröstningslokalen m.m. Exempel på vad som varit bra eller mindre bra. Besvarad av: 7 (39%) Ej besvarad av: 11 (61%) "En anmärkning jag har är, då det är "förbjudet" med att använda parfym (vilket är fullt förståligt), att det även borde vara "förbjudet" för en som arbetar med förtidsröstningen att ta t.ex. tre rökpauser under arbetspasset och komma in och stinka rök. Jag har verkligen ingen lust med att sitta bredvid någon som precis rökt och tvingas sitta i dennes "rökmoln" som denne tar med sig in. Jag tycker heller inte att detta är särskilt trevligt för "kunderna" som kommer till oss för att rösta. Annars är jag mycket nöjd med hela processen!" "karby bibliotek var mindre bra utformat då det tidvis blev en ström av människor som inte riktigt fick plats. " "Se ovan, kunde inte avstå från att pricka i något alternativ.såg inte utbildningsfilmen. Tyckte jag fick tillräcklig info under EU röstn och vid ut bildningstillfället. "Ordf" skötte kontakten med valkansliet, alltså OK. Bra lokal med ingång och utgång var för sig." "Jag var en röst mottagare i förtids röstnings lokalen, så att ni vet när ni får detta pappret. /Einar Gewers " "Såg inte filmen var på info för vice ordf. Röstlokalen i Karby är inte bra. Svårt att få till ett bra flöde i lokalen men åtföljande kaos. Kulturhuset fungerar utmärkt!" "Blev lite stressigt då och då, främst när folkhorderna dök upp och vi blev dränkta i folk. Då var vallokalens utformning inte den bästa då det blev trängsel när folk skulle ta sig ut men det löstes senare av att vi öppnade en extra utgång där vi satt." "Utbildningsfilmen innehåller en del småfel eller otydligheten, men det vet ni ju redan om. Valmaterialet: tidsangivelserna för öppettider i Kårsta/Karby på röstkorten är fortfarande möjliga att misstolka. Många väljare hade svårt att hitta bland röstsedlarna i ställen. Flera väljare tyckte att röstsedlarna borde vara placerade annorlunda de kände sig iakttagna även om vi försökte undvika detta. En del tyckte att valsedlarna borde stå utanför lokalen. Men jag tycker det hade varit svårare att få folk att hålla sig till ordningen då och verkligen gå bakom skärmarna. Det fick vi säga till om mer än en gång. (sen var det ju en del som smet ut och fixade i ordning rösten utanför nånstans i biblioteket och det kunde vi ju inte göra något åt.) Det blev kö främst till valsedlarna och sedan var skärmarna en flaskhals som bromsade flödet i lokalen och orsakade kö. Hade fler skärmar fått plats och någon annan ordning med sedlarna, hade vi kunnat vara tre som skrev och ökat genomflödet i lokalen. Folk behövde mycket tid bakom skärmarna. Valkansliet har varit väldigt trevliga och hjälpsamma och hållit bra ordning. Bra jobb där. Samarbetet fungerade bra i lokalen. Det var svårt att förutse hur många som skulle komma och rösta och när det blev många fick vi mer personal som vi behövde. Det var bra. På valdagen var vi aningen överbemannade då verkade folk gå i första hand till sin ordinarie lokal. Vi hade klarat jobbet på tre i lokalen (dvs avlösare, men att tre fanns där hela tiden. Att skriva ut dubblettröstkort funkade bra och var en bra service att vi hade. Ersättningen är låg med tanke på arbetsbelastningen. En bra variant vore att ha liknande schema som man har på valdagen, så att man kanske var en fler, men fick mer paus så dagarna inte blev fullt så långa. Detta åtminstone i Kulturhuset där dagarna är långa i förhållande till arvodet. Tack! Det var ett intressant och lätt utmattande jobb ; )"

20 Enkät: röstmottagare RKL Utveckling > Svar 72/=NA (Anonyma resultat) 1. Har du tidigare arbetat som röstmottagare? Besvarad av: 72 (9%) Ej besvarad av: 8 (1%) (Vid Europaparlamentsval eller allmänna val) 1 Ja 46 (64%) 2 Nej 26 (36%) Medel: 2. Hur fick du reda på att kommunen sökte röstmottagare? Besvarad av: 72 (9%) Ej besvarad av: 8 (1%) 1 mejlutskick 8 (11%) 2 förtroendevald/politiker/parti 6 (8%) 3 bekant/förening 26 (36%) 4 kommunens webbplats 18 (25%) 5 annons 14 (19%) 3. Vilken vallokal arbetade du i? Besvarad av: 72 (9%) Ej besvarad av: 8 (1%) Vallentuna västra (Ekebyskolan) 2. Markim Orkesta Frösunda (Gustav Vasaskolan) 3. Hammarbacken Norra (Hammarbacksskolan) 4. Hammarbacken Södra (Hammarbacksskolan) 5. Ormsta Norra 5 (7%) 4 (6%) 7 (1%) 3 (4%)

21 3. Vilken vallokal arbetade du i? Besvarad av: 72 (9%) Ej besvarad av: 8 (1%) Vallentuna västra (Ekebyskolan) 2. Markim Orkesta Frösunda (Gustav Vasaskolan) 3. Hammarbacken Norra (Hammarbacksskolan) 4. Hammarbacken Södra (Hammarbacksskolan) 5. Ormsta Norra (Ormstaskolan) 6. Vallentuna nordöstra (Hjälmstaskolan) 7. Norrgården/Sörgården (Väsbygården) 8. Vallentuna C (Vallentuna kulturhus) 9. Ormsta Södra (Ormstaskolan) 1. Lovisedal (Lovisedalsskolan) 11. Karlberg (Karlbergsskolan) 12. Vada Angarn Össeby (Karbyskolan) 13. Bällsta Södra (Lovisedalsskolan) 14 Bällsta V (Bällstabergsskolan) 15. Vallentuna Sydöstra (Bällstabergsskolan) 5 (7%) 4 (6%) 7 (1%) 3 (4%) 4 (6%) 6 (8%) 4 (6%) 3 (4%) 3 (4%) 6 (8%) 4 (6%) 5 (7%) 2 (3%) 5 (7%) 5 (7%) Garn (Karbyskolan) 3 (4%) Kårsta (Kårstaskolan) 3 (4%) 4. Vad tycker du om nedanstående: Bra Kan bli bättre Dåligt Medel σ Svar 1 Utbildningen av röstmottagare 56 (78%) 15 (21%) 2 Svar på frågor/kontakten med valkansliet 66 (92%) 5 (7%) 3 Kontakten med ordföranden i vallokalen 68 (94%) 4 (6%) 4 Valmaterialet i sin helhet 58 (81%) 14 (19%) 5 Vallokalens utformning 4 (56%) 3 (42%) 6 Samarbetet i vallokalen/upplevensen av valdagen 65 (9%) 6 (8%) 7 Rösträkningen 49 (68%) 19 (26%) 8 Bemanningen under valdagen 62 (86%) 1 (14%) 1 (1%) 1 (1%) (%) (%) 2 (3%) 1 (1%) 4 (6%) (%) 72/8 (9%) 72/8 (9%) 72/8 (9%) 72/8 (9%) 72/8 (9%) 72/8 (9%) 72/8 (9%) 72/8 (9%)

22 4. Vad tycker du om nedanstående: Bra Kan bli bättre Dåligt Medel σ Svar 1 Utbildningen av röstmottagare 56 (78%) 15 (21%) 2 Svar på frågor/kontakten med valkansliet 66 (92%) 5 (7%) 3 Kontakten med ordföranden i vallokalen 68 (94%) 4 (6%) 4 Valmaterialet i sin helhet 58 (81%) 14 (19%) 5 Vallokalens utformning 4 (56%) 3 (42%) 6 Samarbetet i vallokalen/upplevensen av valdagen 65 (9%) 6 (8%) 7 Rösträkningen 49 (68%) 19 (26%) 8 Bemanningen under valdagen 62 (86%) 1 (14%) 1 (1%) 1 (1%) (%) (%) 2 (3%) 1 (1%) 4 (6%) (%) 72/8 (9%) 72/8 (9%) 72/8 (9%) 72/8 (9%) 72/8 (9%) 72/8 (9%) 72/8 (9%) 72/8 (9%) 5. Lyckades du manövrera sedelräknaren? Besvarad av: 72 (9%) Ej besvarad av: 8 (1%) 1 Ja 16 (22%) 2 Nej någon annan skötte den 42 (58%) 3 Nej vi räknade för hand 7 (1%) 4 Vet ej försökte ej 7 (1%) Medel: 6. Övriga kommentarer/synpunkter: Besvarad av: 4 (5%) Ej besvarad av: 4 (5%) "Valdistriktet Bällsta S är alltför stort (enligt val.se hade antalet röstberättigade ökat med 2 sedan 21 års val). Vi hann därför inte föra in mer än en tredjedel av förtidsrösterna i röstlängden före vallokalens stängning eftersom röstlängden i stort sett konstant var upptagen för avprickande av röster från personer som röstade på plats. Vi kunde därför inte tömma valurnan och påbörja rösträkningen förrän framåt 21.. En annan effekt av att valdistriktet var stort var att det stundtals var mycket lång kö. Vid lunchtid hade somliga röstande väntat uppemot en timme (och är man äldre eller har små barn med sig kan detta vara tämligen ansträngande)." "Sedelräknaren fungerade för röstsedlar men ej för kuvert. Det var jättekul och jag hoppas att ni hör av er om fyra år då det är dags igen."

23 sig kan detta vara tämligen ansträngande)." "Det var positivt och okej, inte dåligt." "Sedelräknaren fungerade för röstsedlar men ej för kuvert. Det var jättekul och jag hoppas att ni hör av er om fyra år då det är dags igen." "Vi var få på en stor distrikt. " "Kvaliteten på den tillhandahållna smörgåsen var förbättrad, dock är köttbullar och rödbetssallad inte majoritetens favorit. Men mycket mycket bättre!" "1. Om röstlängden varit uppdelad, t.ex. A M och N Ö eller liknande, så kunde man ha haft två köer fram till bordet. 2. Vi räknade både för hand och med sedelräknaren. Räknaren var inte optimal, vi kände att vi kunde inte lita på den riktigt. 3. Bra organiserat schema under dagen, god smörgås. Trevligt gäng!" "Mycket roligt och lärorikt jobb! Tack! " "Sedelräknaren skulle kunna vara ett bra hjälpmedel, men den kändes inte helt säker: Som exempel Räkning 1: 92 röster, räkning 2: 91 röster räkning 3: 93 röster! Är dessa sedelräknare som är just avsedda för att räkna just sedlar, 2,5,1,5 och 1 kronors sedlar kallibrerade för att räkna röstsedlar?" "Alla vallokaler bör ha stolar för de som behöver vila medan de köar eller sitter bakom sin valskärm. Den som först möter väljarna bör tydligt hälsa välkommen, granska röstkortet, dela ut valkuvert och berätta hur nästa steg i processen ser ut." "lättare att hantera/öppna valkuveren " "Beställde vegetarisk landgång men det kom bara köttbullemackor. Utbildningen kändes väldigt överflödig när en redan varit på en sådan i år. Skulle det inte gå att använda det där onlinetestet för de som gått utbildningen tidigare för att visa att kunskaperna finns kvar? (Alternativt utbildning för de som känner att det behövs)" "Vi slarvade bort 9 röster till kommunvalet, hur är ett mysterium" "Sedelräknaren är nog bra MEN det är viktigt att under provkörningen av den inte använda gällande valsedlar. Det bör finnas valsedlar med tryck av typ "TESTVALSEDEL" eller liknande. Provkörningen bör också utföras i god tid innan räknaren ska användas 'på riktigt'. Efter att röstmottagningen har stängt så bör också överblivna valsedlar samlas ihop och läggas i en förseglad låda (som ställs i annat rum) så endast gällande valsedlar finns framme när rösträkningen börjar. För mig var det en mycket trevlig dag (och natt). Jag är glad att jag fick detta tillfälle att vara en liten 'kugge' i det demokratiska maskineriet. " "Bättre kommunikation med de som är reserver skulle vara bra. Så man slipper vakna väldigt tidigt utan att få jobba. Annars var det roligt, trevligt och spännande! " "Tycker utbildningstillfället inte var så jättebra då det kändes som att man hoppade över alla grunder (vilket jag gärna behövt som aldrig varit röstmottagare tidigare). Så känner att jag inte lärde mig något då, utan allt fick man läsa sig till och låta pusselbitarna falla på plats på valdagen. Men som tur var så funkade allt ändå väl på röstdagen, allt flöt på! Annars tycker jag allt har varit väldigt bra, helheten!!! Väldigt trevliga människor jag jobbade tillsammans med!!! Vore också kul om man kunde få något intyg utskickat?! Tror det skulle uppskattas av flera!" "Dagarna var bra. Jag fick veta om jobbet genom skolan. Hoppas ni tar in samma människor nästa val :)" "Vårt schema var mycket längre än många andra röstmottagare på andra ställen i Vallentuna. Dock får vi samma ersättning, Bällsta S hade samma lokal som oss och det var otroligt mycket folk som kom och röstade där. Då fick JAG se till att även deras arbete rullade på och anordnade kön och såg till att folk stod rätt och hälsade dem välkomna. Jag gjorde det här för första gången, men vissa bara lallade runt och inte alls gjorde sig förtjänt av samma ersättning som andra. Det är inte okej att låta det gå till så, jag är jättebesviken på hur lite insats vissa gjorde, mot den insatsen vissa andra gjorde. Men vad jag vet i alla fall är att alla personer som kom och röstade, fick ett leende och ett "välkomna" av mig i dörren. " "Jag tycker att vi var för många rösträknare i perioder. Det räcker med max. fyra. Sedelräknaren var till stor hjälp." "Omformningen av vallokalerna HaS N och HaS S var till det positiva.likaså var möbleringen i vallokalen HaS S mycket bättre denna gång. Stort tack till ordf. och vice ordf. för det! Ordföranden var mycket bra! Vad gäller sedelräknaren lyckades vi klara av den till slut. Obligatorisk utbildning och info kring denna till nästa gång. Gör en tydlig visning och förklaring på utbildningstillfället först, innan alla får pröva individuellt. Jag upplevde denna del som väldigt rörig under utbildningstillfället. " "Det gick mycket bättre att räkna valkuverten om man hade den hårda sidan neråt ej den sida som man skulle riva av. Mackan var inte direkt någon gorme upplevelse, mest rödbetssallad. Trevligt gäng jobba med!"

24 "Det gick mycket bättre att räkna valkuverten om man hade den hårda sidan neråt ej den sida som man skulle riva av. Mackan var inte direkt någon gorme upplevelse, mest rödbetssallad. Trevligt gäng jobba med!" "Det var positivt och okej, inte dåligt." "Riktigt dåligt betalt för dom timmarna samt arbetet man la ner" "Vi lyckades manövrera sedelräknaren men jag skulle inte påstå att den var pålitlig två genomräkningar kunde ge två resultat" "Just vid detta typ av val hade det behövts fler deltagande vid rösträkningen, då sedelräknaren krånglade och vi fick jobba väldigt många timmar in på natten med att räkna mycket för hand. Vi var 8 pers men hade nog behövt vara 1 11 pers, det hade förbättrat jobbet enormt. Så vid nästa val hade det varit bra att ha extradeltagande till själva rösträkningen." "Det blir definitivt ett problem vid räkningen om någon i gruppen inte kan hålla sig koncentrerad med följden att alla måste börja om från början. Sedelräknaren var opålitlig, gav olika resultat och vi blev många gånger tvinga att räkna om för hand. Rösträkningen drog därför ut orimligt länge på tiden (klara 1.3!!) Angående lokalen kändes trycket på 15 orimligt högt i förhållande till lokalens kapacitet (jag uppskattar att vi nästan konstant hade ca 2 min kö). Skulle möjligtvis varit bra med mer info angående avlämning av partiers valsedlar och vad som gäller (ska de lägga dem på plats själva eller ej?). " "Tufft. Vi hade ca 145 sedlar för resp val och det var lång kö emellanåt. Måste nog fundera hur man i framtiden skall hantera förtidsrösterna, registreringen. Röstlängden borde kunna datoriseras. Smörgåsen dålig kvalitet. Köttbullar o rödbetor måste serveras på en sk landgång och inte på det sättes Vi fick den" "Roland Ahl var en mycket bra ordförande som på ett lungt och sakligt sätt ledde arbetet och svarade på frågor som uppkom. Det var hårt tryck på vallokalen, röstbåsen var den trånga sektorn och hade kunnat vara ytteligare ett eller två stycken. Det var positivt att arbeta som röstmottagare och jag gör det gärna igen. Anna Mölgård" "Intressant och värdefullt arbete. Ordförande var pålitlig och noggrann." "Det var oklarheter. Angående vad en röst på Feministiakt iniativ skulle innebära. En väljare fick beskedet att det inte gick att rösta på dem i kommunalvalet i o m att de inte ställde upp med några kandidater., jmen är söder inte så att om partiet trots allt fick 2 % av rösterna iskalle du kunna tillfrågas om de ville ta mandatet så en röst på den skulle inte nödvändigtvis vara lika med en blankröst. " "Vi var nästan samma grupp som jobbade tidigare vid EU valet så vi hade ett bra sammarbete och allt gick bra. " "Om lokalen har två valdistrikt kan det vara bra om vi skulle ha en större karta att sätta upp så folk utan röstkort kan kolla var de ska vara." "Bättre utbud med fika än bara kaffe och frukt tycker jag behövs." "Tyvärr var det dålig ventilation i lokalen samt fönsterlös. Tips till nästa val: välj matsalen i stället. Saknade tillräckligt med frukt, vatten och sallad istället för smörgås då vi har ett stort område och 8 deltagare samt bättre betalt generellt." "Rösträknaren räknade olika summor och behövde manuellt kontrollräknas upprepade gånger." "Det var väldigt ojämnt mellan distrikt 14 och hade ofta kö långt utanför dörrarna medan vi på 14 hade helt tomt. Det skulle nog vara bra om distrikten går att justera lite till nästa gång, sett till antalet röstberättigade. Det var också svårt att ta sig runt mellan våra lokaler (t.ex. till toalett eller pausrum) då kön för 15 blockerade hela entrén. För 15 var det dessutom svårt när en jämn ström hela tiden skulle in samtidigt som en lika jämn ström skulle ut. För oss på 14 uppstod inte det problemet p.g.a. att vi sällan hade kö alls, men entrén på Bällstabergsskolan är tight, man skulle nog behöva se över logistiken där. Ordförande i 14 var KANON! men det fanns inte som alternativ ovan. ;)" "Dåligt betalt,om man jämför med eu valet.här jobbad jag från kl7 till kl1.1. med fyra tim ledigt." "Vid val av vallokal bör man se till så att valskärmarna kan stå mot en vägg för att förbättra valhemligheten. Det ska även finnas tillgång till flera rektangulära bord så att rösträkningen kan ske med alla rösträknare runt ett sammanställt stort bord. Vidare: vid utbildningen måste man ytterligare betona för de unga valarbetarna att man måste vara synnerligen noga vid all rösthantering under hela valdagen. I vårt valdistrikt missade riksdagsval, kommunfullmäktigeval och landstingsval med visserligen bara enstaka röster, men det ska enligt min uppfattning stämma exakt. Några unga valarbetares kommentarer på valnatten var: "det spelar väl ingen roll valnämnden ska ju kontrollräkna allt senare". Jag anser att det spelar stor roll och att man måste vara synnerligen seriös om man ska arbeta som valarbetare. Når det är tre val på samma dag måste bemanningen öka. Vi hade praktiskt taget köbildning hela dagen, med undantag för några få minuter då och då. Kanske dela upp valdistrikten ytterligare? Men jag ställer likväl gärna upp igen om det blir extraval eller vid nästa val. 1 tack för mig. En eloge till vår ordförande och vice ordförande som gjorde ett riktigt bra jobb!!! Vänligen! Bengt Åke Olsson"

25 Vänligen! Bengt Åke Olsson" "Ej optimalt med två valdistrikg som har samma ingång, särskilt när det är kö till det ena. Vet inte hur valdistriktens omfattning beslutas, men det var som sagt väldigt ojämnt, både i den lokal där jag tjänstgjorde och i den där jag själv röstade." "Bra att det fanns flera stationer på valkansliet att redovisa till efter rösträkningen, vi slapp stå i kö på natten:)" "Tack för förtroendet, riktigt trevlig att sitta igen. Gör om det om fyra år..." "Många klagade på att röstsedlarna låg precis där kön till vallokalen passerade, så att alla i kön kunde se vilka röstsedlar/partier man valde. (Vid EU valet hade vi ingen kö, så då vae det inget problem.)"

26 Enkät: ordförande/vice RKL Utveckling > Svar 27/=NA (Anonyma resultat) 1. Vad har du tjänstgjort som? Besvarad av: 27 Ej besvarad av: 4 (13%) 1 Ordförande 16 (59%) 2 Vice ordförande 11 (41%) Medel: 2. Har du tjänstgjort som ordförande/vice ordförande tidigare? Besvarad av: 27 Ej besvarad av: 4 (13%) 1 Ja 23 (85%) 2 Nej 4 (15%) Medel: 3. Vilken vallokal arbetade du i? Besvarad av: 27 Ej besvarad av: 4 (13%) Vallentuna västra (Ekebyskolan) 2. Markim Orkesta Frösunda (Gustav Vasaskolan) 3. Hammarbacken Norra (Hammarbacksskolan) 4. Hammarbacken Södra (Hammarbacksskolan) 5. Ormsta Norra (Ormstaskolan) 6. Vallentuna nordöstra (Hjälmstaskolan) 7. Norrgården/Sörgården 2 (7%) 2 (7%) 2 (7%) 1 (4%) 2 (7%) 2 (7%)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (11)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (11) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (11) Plats och tid Vargmötet, kommunhuset, Vallentuna kl 15.30 16.40 ande Margareta Svanström (M), ordförande, Anne-Marie Karlsson (C), vice ordförande, Per-Olof

Läs mer

K A LLELSE VALNÄMNDEN Tid och plats Kl Vargmötet, kommunhuset, Vallentuna. Henrik Enskär, kommunsekreterare. Kallade tjänstemän

K A LLELSE VALNÄMNDEN Tid och plats Kl Vargmötet, kommunhuset, Vallentuna. Henrik Enskär, kommunsekreterare. Kallade tjänstemän K A LLELSE VALNÄMNDEN 2014-06-12 Tid och plats Kl 15.30 Vargmötet, kommunhuset, Vallentuna Kallade tjänstemän Henrik Enskär, kommunsekreterare Övriga kallade Vallentuna den 5 juni 2014 Margareta Svanström

Läs mer

Nyhetsbrevet i korthet

Nyhetsbrevet i korthet Nyhetsbrevet i korthet S NYHETSBREV FÖR KOMMUNER 2015:3 V Stockholm 2015-03-06 Sida 1 (7) Information till alla kommuner Omval till kommunfullmäktige i Båstad kommun Kalender för omvalet Information till

Läs mer

2011-11-10 2014-08-06 1 (11) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, onsdagen den 6 augusti, 2014, kl. 18.00 19.

2011-11-10 2014-08-06 1 (11) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, onsdagen den 6 augusti, 2014, kl. 18.00 19. 2011-11-10 2014-08-06 1 (11) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, onsdagen den 6 augusti, 2014, kl. 18.00 19.10 Beslutande Ledamöter Åke Jonsson (S) Ordförande Ulla Mortimer (M), vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Sammanträdesdatum SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Plats och tid Sessionssalen, Gamla kommunhuset, kl 13.30 15.00 Beslutande Lars-Erik Nilsson, (M), ordförande Lars-Åke Bergstrand, (S), vice ordförande Kjell Myrén, (M)

Läs mer

HANDLEDNING FÖRTIDSRÖSTNING. Röstmottagning i röstningslokal val till riksdag, landsting och kommun 1 19 september 2010

HANDLEDNING FÖRTIDSRÖSTNING. Röstmottagning i röstningslokal val till riksdag, landsting och kommun 1 19 september 2010 HANDLEDNING FÖRTIDSRÖSTNING Röstmottagning i röstningslokal val till riksdag, landsting och kommun 1 19 september 2010 ATT KOMMA IHÅG Kontrollera rösträtten Försäkra dig om att antalet valkuvert stämmer

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll VALNÄMNDEN Plats och tid Stadshuset, Avesta, klockan 13:15-14:00 Beslutande Laila Borger (S), ordförande Stig Lindqvist (S) Per-Axel Siljebäck (M) Monika Pettersson (C) Mikael Karlsson

Läs mer

Bemanningsstrategi inför de allmänna valen år 2018 och val till Europaparlamentet år 2019

Bemanningsstrategi inför de allmänna valen år 2018 och val till Europaparlamentet år 2019 Tjänsteskrivelse 2017-11-07 Handläggare Tove Liljas Utredningsenheten Valnämnden Bemanningsstrategi inför de allmänna valen år 2018 och val till Europaparlamentet år 2019 Förslag till beslut 1. Valnämnden

Läs mer

Anna Bryntesson, kommunsekreterare Anneli Karlsson, vik. kommunsekreterare Anne Fager-Lind, assistent

Anna Bryntesson, kommunsekreterare Anneli Karlsson, vik. kommunsekreterare Anne Fager-Lind, assistent 1(18) Plats och tid Kommunstyrelsesalen Kommunkontoret Charlottenberg kl 9.00-9.45 Beslutande Pär Carlsson (S) ordförande Björn Olsson (C) v ordf Björn-Åke Bergman (FP) Christer Danielsson (M) ersättare

Läs mer

Tjänsteskrivelse Utvärdering och synpunkter - Europaparlamentsvalet 2014

Tjänsteskrivelse Utvärdering och synpunkter - Europaparlamentsvalet 2014 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 214-6-4 DNR VN 214.12 EMELIE HALLIN SID 1/2 UTREDARE 8-5878523 EMELIE.HALLIN@VALLENTUNA.SE VALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Utvärdering och synpunkter

Läs mer

Valet i fickformat. Europaparlamentet 2009

Valet i fickformat. Europaparlamentet 2009 Valet i fickformat Europaparlamentet 2009 Valet i fick format Europaparlamentet 2009 1 Val till Europaparlamentet 7 juni 4 Rösta på parti och person använd valsedeln rätt! 6 De som har rösträtt får röstkort

Läs mer

K A LLELSE VALNÄMNDEN 2014-05-22. Tid och plats Kl 17.00 Vargmötet, Kommunhuset, Vallentuna

K A LLELSE VALNÄMNDEN 2014-05-22. Tid och plats Kl 17.00 Vargmötet, Kommunhuset, Vallentuna K A LLELSE VALNÄMNDEN 2014-05-22 Tid och plats Kl 17.00 Vargmötet, Kommunhuset, Vallentuna Kallade tjänstemän Emelie Hallin, utredare, Henrik Enskär, nämndsekreterare, Staffan Gröndahl, säkerhetsansvarig

Läs mer

18 Utbildning av röstmottagare vid 2014 års val till Europaparlamentet. 19 Utbildning av röstmottagare vid 2014 års allmänna val

18 Utbildning av röstmottagare vid 2014 års val till Europaparlamentet. 19 Utbildning av röstmottagare vid 2014 års allmänna val Valnämnden Sammanträdesdatum 2014-03-05 Ärendelista 18 Utbildning av röstmottagare vid 2014 års val till Europaparlamentet 19 Utbildning av röstmottagare vid 2014 års allmänna val 20 Säkerhet i röstningslokalen

Läs mer

Sammanträde med Valnämnden

Sammanträde med Valnämnden Kallelse/Underrättelse Sammanträde med Valnämnden Tid: Onsdagen den 4 December 2013, kl 17.00 Plats: Gröna rummet, Teliahuset Information och överläggningar A/ Övergripande planering inför val 2014 B/

Läs mer

Så här röstar du. Här kan du läsa om hur du gör när du röstar i valet till Europaparlamentet år 2014.

Så här röstar du. Här kan du läsa om hur du gör när du röstar i valet till Europaparlamentet år 2014. Lättläst om valet till Europaparlamentet 2014 Så här röstar du Här kan du läsa om hur du gör när du röstar i valet till Europaparlamentet år 2014. Du kan också läsa om vad du kan göra om du inte kan rösta

Läs mer

Valkansliet 2010-10-13 Pernilla Miljeteig Sida 1 av 4 Assistent 08-579 216 28

Valkansliet 2010-10-13 Pernilla Miljeteig Sida 1 av 4 Assistent 08-579 216 28 SOLLENTUNA KOMMUN Valkansliet PM 2010-10-13 Pernilla Miljeteig Sida 1 av 4 Assistent 08-579 216 28 Dokumentation och reflektioner från de allmänna valen 2010 Valdeltagande I Sollentuna ökade valdeltagandet

Läs mer

Tillförlitligheten i genomförande av val

Tillförlitligheten i genomförande av val www.pwc.se Fredrik Alm Cert. kommunal revisor Maj 2014 Tillförlitligheten i genomförande av val Surahammars kommun Innehållsförteckning Sammanfattning och bedömning... 1 1. Inledning...2 1.1. Uppdrag och

Läs mer

Gösta Hansson (C), ordförande Elving Claessonl (S), vice ordförande Vivianne Gustafsson (S) Christina Johansson (FP) Lasse Andersson (M)

Gösta Hansson (C), ordförande Elving Claessonl (S), vice ordförande Vivianne Gustafsson (S) Christina Johansson (FP) Lasse Andersson (M) 26-35 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl. 16.00 17.30 Beslutande Gösta Hansson (C), ordförande Elving Claessonl (S), vice ordförande Vivianne Gustafsson (S) Christina Johansson (FP) Lasse

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnden 2010-09-29. Kvarnhagskällan, Kvarnvägen, Växjö

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnden 2010-09-29. Kvarnhagskällan, Kvarnvägen, Växjö Plats Kvarnhagskällan, Kvarnvägen, Växjö Tid Kl. 16:00 19.00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Yvonne Ekaremål (C) Bert Sundström (S) Hannington Lubwana (M) Nils Erik Carlström

Läs mer

Valet i fickformat. Val till riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige 2010

Valet i fickformat. Val till riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige 2010 Valet i fickformat Val till riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige 2010 Valet i fickformat Val till riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige 2010 Val 2010... 2 Valsedlar... 4 Rösta på parti och

Läs mer

Anne-Marie Karlsson (C) Kenneth Bylund (S) Kommunsekreterare Marianne Sarberg. Kommunledningskontoret, Vallentuna Fredag kl 15.

Anne-Marie Karlsson (C) Kenneth Bylund (S) Kommunsekreterare Marianne Sarberg. Kommunledningskontoret, Vallentuna Fredag kl 15. Valnämnden 2010-04-14 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Karbyrummet, Kommunalhuset, Vallentuna Onsdagen den 14 april 2010

Läs mer

Valnämndens policy för röstmottagning 2018

Valnämndens policy för röstmottagning 2018 BESLUTAD VN 35 Valnämndens policy för röstmottagning 2018 Servicepartner 721 87 Västerås 021-39 00 00 www.vasteras.se Berndtsson, Håkan 021-391656 hakan.berndtsson@vasteras.se VÄSTERÅS STAD Valnämndens

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll VALNÄMNDEN Plats och tid Stadshuset, Avesta, klockan 13:15 13:50 Beslutande Laila Borger (S), ordförande Lilian Palm (S) Stig Lindqvist (S) Lars Levahn (S) Per-Axel Siljebäck (M)

Läs mer

Kallelse till sammanträde med valnämnden

Kallelse till sammanträde med valnämnden Kallelse till sammanträde med valnämnden 2014-02-25 Tid: Måndagen den 3 mars, kl. 16.00 Plats: Sammanträdesrummet i Trosa kommunhus Ärenden 1. Godkännande av föredragningslistan 2. Val av justerare 3.

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll VALNÄMNDEN Plats och tid Stadshuset, Avesta, klockan 10:00-10:55 Beslutande Lilian Palm (S), ordförande Stig Lindqvist (S) Laila Borger (S) Lars Levahn (S) Henrik Hästbacka (M) Kristina

Läs mer

Henry Barsk, ordförande Sture Larsson Eva Juntti Berggren Virpi Lampinen. Ann-Kristin Sundelin, sekreterare Ann-Kristin Sundelin ANSLAG/BEVIS

Henry Barsk, ordförande Sture Larsson Eva Juntti Berggren Virpi Lampinen. Ann-Kristin Sundelin, sekreterare Ann-Kristin Sundelin ANSLAG/BEVIS 1 (24) Valnämnden 2014-03-31 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden i Övertorneå måndagen den 31 mars 2014 kl 13.00-13.45 Beslutande Henry Barsk, ordförande Sture Larsson Eva Juntti Berggren Virpi Lampinen

Läs mer

Justering Justerare Kurt Lindfors. Justerade paragrafer 50-51

Justering Justerare Kurt Lindfors. Justerade paragrafer 50-51 Valnämnder 2014-11-17 Förvaltningshuset ihaparanda Måndag 2014-11- 17 Beslutande KI. 18:00-19:00 Jonni Slagner, (S), ordf Kurt Lindfors, (M), vice ordf Hannele Tavi (S) Ulla Hardelin (C) Tommi Slunga,

Läs mer

Lättläst om val till riksdagen, kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige 2014. Så här röstar du

Lättläst om val till riksdagen, kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige 2014. Så här röstar du Lättläst om val till riksdagen, kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige 2014 Så här röstar du Här kan du läsa om hur du gör när du röstar i valen år 2014. Du kan också läsa om vad du kan göra om du

Läs mer

Valnämnden

Valnämnden Valnämnden 2010-02-15 1 Plats och tid Bildhuggaren klockan 18:00-19:00 Beslutande Kjell-Åke Johansson (KD) Hans Dahm (S) Ove Emanuelsson (M) Ingemar Ryefalk (FP) Anna Ohlsson (KD), tjänstgörande ersättare

Läs mer

Bert Johansson (S) ordförande Gunilla Magnusson (KV) Odd Torsson (KD) Rose-Marie Fahlén (S) tjänstgörande ersättare. Eva Nordgaard, sekreterare

Bert Johansson (S) ordförande Gunilla Magnusson (KV) Odd Torsson (KD) Rose-Marie Fahlén (S) tjänstgörande ersättare. Eva Nordgaard, sekreterare Valnämnden 2014-10-27 1 (3) Plats och tid Kommunhuset Hyltebruk, kl 17:30 18:30 Beslutande Bert Johansson (S) ordförande Odd Torsson (KD) Rose-Marie Fahlén (S) tjänstgörande ersättare Övriga deltagare

Läs mer

Plats och tid: Trosa kommunhus, Trosa kl Greger Tidlund (S) vice ordf. Anita Gustafsson (FP) 1-5, 7-10 Sonja Sareyko (C) 6

Plats och tid: Trosa kommunhus, Trosa kl Greger Tidlund (S) vice ordf. Anita Gustafsson (FP) 1-5, 7-10 Sonja Sareyko (C) 6 Plats och tid: hus, Trosa kl. 16.00-16.30 Beslutande ledamöter Dan Larson (M) ordf. Greger Tidlund (S) vice ordf. Anita Gustafsson (FP) 1-5, 7-10 Sonja Sareyko (C) 6 Ej tjänstgörande ersättare Lars Haraldsson

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Lars Nilsson. Laila Furskog. Monica Nordvall-Hedström

Underskrifter Sekreterare Lars Nilsson. Laila Furskog. Monica Nordvall-Hedström SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 85 (93) Plats och tid Förvaltningsbyggnaden sammanträdesrum 3 10:00 12:25 Beslutande Laila Furskog (S), ordförande Jan-Erik Apelqvist (S) Ove Haarala (V) Margareta Henricsson

Läs mer

Jerry Elvin (ersättare Gunnar Nilsson) Valnämnden Kanslienheten. Plats och tid Näset, kommunhuset, kl

Jerry Elvin (ersättare Gunnar Nilsson) Valnämnden Kanslienheten. Plats och tid Näset, kommunhuset, kl Plats och tid Näset, kommunhuset, kl. 10-11.05 ande Tjänstgörande ersättare Carina Östrand (S), ordförande Jerry Elvin (S), vice ordförande Gunnar Nilsson (M) Bernt Larsson (C) Maria Lagerman (S), ersättare

Läs mer

Så här röstar du i omvalet

Så här röstar du i omvalet LÄTTLÄST om omvalet till kommunfullmäktige i Båstad 2015 Så här röstar du i omvalet Här kan du läsa om hur du gör när du röstar i omvalet till kommunfullmäktige i Båstad 2015. Du kan också läsa om vad

Läs mer

Gösta Hansson (c), ordförande Elving Claessonl (s), vice ordförande Vivianne Gustafsson (s) Christina Johansson (fp) Christina Höij (m)

Gösta Hansson (c), ordförande Elving Claessonl (s), vice ordförande Vivianne Gustafsson (s) Christina Johansson (fp) Christina Höij (m) 01-10 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl. 15.00-18.00 Beslutande Gösta Hansson (c), ordförande Elving Claessonl (s), vice ordförande Vivianne Gustafsson (s) Christina Johansson (fp) Christina

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(21) Plats och tid Näringslivscenter kl. 17.30-19.00 Beslutande Sonja Svenle Pettersson (GPKS) Margot Malmqvist (S) Eric Juhlin (C) Sven-Inge Bergh (S) Christine Ivarsson (M) ersätter Kerstin Lagerblad

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 4. Valnämnden (15) Onsdagen den 20 augusti 2014, klockan , i Skållerudsrummet

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 4. Valnämnden (15) Onsdagen den 20 augusti 2014, klockan , i Skållerudsrummet Nr 4 Valnämnden 2014-08-20 1(15) Tid och plats Onsdagen den 20 augusti 2014, klockan 18.00 19.00, i Skållerudsrummet Beslutande Ledamöter Lennart Karlsson, ordf. (C) Reine Dahlman, v ordf. (S) Monica Björndahl

Läs mer

Yttrande över "Snabbare omval och skydd för valhemligheten (SOU 2016:71)"

Yttrande över Snabbare omval och skydd för valhemligheten (SOU 2016:71) Yttrande 2017-01-26 Dnr 2016-891 Ert dnr JU2016-07760/L6 Yttrande över "Snabbare omval och skydd för valhemligheten (SOU 2016:71)" Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Skellefteå kommun har inte utsetts

Läs mer

Plats och tid: Trosa kommunhus, Trosa kl

Plats och tid: Trosa kommunhus, Trosa kl Plats och tid: hus, Trosa kl. 16.00-16.35 Beslutande ledamöter Dan Larson (M) ordf. 14-19 Greger Tidlund (S) vice ordf. 14-20 Birgitta Danielsson (S) 11-13 Lars Haraldsson (KD) Ej tjänstgörande Birgitta

Läs mer

Valnämnden Madelaine Vilgren. Kommunkontoret, Ödeshög ... Ordförande/Jonny Ståhl. Justerande/Madelaine Vilgren.

Valnämnden Madelaine Vilgren. Kommunkontoret, Ödeshög ... Ordförande/Jonny Ståhl. Justerande/Madelaine Vilgren. 2014-03-17 1 Plats och tid Carl August-rummet, kommunkontoret, Ödeshög, måndagen den 17 mars 2014 kl 16:00-17:00. Beslutande Jonny Ståhl (C), ordförande May Mjärdner (MP) Robert Wahlström (KD), ersättare

Läs mer

Sevederummet, Stadshuset, Vimmerby Torsdag 1 oktober 2015 Klockan

Sevederummet, Stadshuset, Vimmerby Torsdag 1 oktober 2015 Klockan Sammanträdesdatum 1(10) Plats och sammanträdestid Beslutande ledamöter Tjänstgörande ersättare Sevederummet, Stadshuset, Vimmerby Torsdag 1 oktober 2015 Klockan 13.15-14.35. Annika Högberg (S), ordförande

Läs mer

Valet i fickformat. Val till riksdagen, kommun- och landstingsfullmäktige 2014

Valet i fickformat. Val till riksdagen, kommun- och landstingsfullmäktige 2014 Valet i fickformat Val till riksdagen, kommun- och landstingsfullmäktige 2014 Valet i fickformat Val till riksdagen, kommun- och landstingsfullmäktige Val 2014... 3 Din rösträtt... 4 Ditt röstkort...

Läs mer

Valnämnden. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Valnämnden. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Sammanträdesrummet Bildhuggaren kl 18.00-18.45 Beslutande Kjell-Åke Johansson, (KD) ordf Hans Dahm, (S) v ordf Ingemar Ryefalk, (FP) Ove Emanuelsson, (M) Torbjörn Andersson, (FP) ersätter

Läs mer

Valnämnden kallar till sammanträde

Valnämnden kallar till sammanträde Valnämndens ledamöter Ersättare för kännedom Valnämnden kallar till sammanträde Dag och tid: Torsdag 27 februari 2014, kl. 13.00-15.00 Plats: Förvaltningshuset, Hamnskär Ärenden: 1. Upprop samt justerare

Läs mer

K A LLELSE VALNÄMNDEN Tid och plats Kl Vargmötet. Henrik Enskär, nämndsekreterare. Kallade tjänstemän.

K A LLELSE VALNÄMNDEN Tid och plats Kl Vargmötet. Henrik Enskär, nämndsekreterare. Kallade tjänstemän. K A LLELSE VALNÄMNDEN 2014-05-08 Tid och plats Kl 17.00 Vargmötet Kallade tjänstemän Henrik Enskär, nämndsekreterare Övriga kallade Vallentuna den 28 april 2014 Margareta Svanström Ordförande Henrik Enskär

Läs mer

Protokoll. Valnämnden

Protokoll. Valnämnden Valnämnden 1-7 2 1 Förslag om ändring av förtidsröstningslokal Konsthallen till biblioteket...5 2 Vallokaler 2014...6 3 Utseende av röskortsbeställare...8 4 Informationsplan...9 5 Bemanning röstmottagare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnden C-salen, Växjö kommun. Ulf Hedin (M), ordförande. Bert Sundström

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnden C-salen, Växjö kommun. Ulf Hedin (M), ordförande. Bert Sundström Plats C-salen, Växjö kommun Tid Kl. 13.30 14.15 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Ulf Hedin (M), ordförande Bert Sundström (S) Yvonne Ekaremål

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll VALNÄMNDEN Plats och tid Stadshuset, Avesta, klockan 13:15-14:00 Beslutande Laila Borger (S), ordförande Lilian Palm (S) Stig Lindqvist (S) Lars Levahn (S) Per-Axel Siljebäck (M)

Läs mer

Sammanträdesdatum Sidan 1 av 7. Turebergsrummet, plan 13, kl. 18:30-19:40

Sammanträdesdatum Sidan 1 av 7. Turebergsrummet, plan 13, kl. 18:30-19:40 Sidan 1 av 7 Plats och tid Närvarande ledamöter Frånvarande ledamöter Tjänstgörande ersättare Närvarande, ej tjänstgörande ersättare Övriga Utsedda att justera Turebergsrummet, plan 13, kl. 18:30-19:40

Läs mer

Gösta Hansson (C), ordförande Elving Claessonl (S), vice ordförande Vivianne Gustafsson (S) Christina Johansson (FP) Lasse Andersson (M)

Gösta Hansson (C), ordförande Elving Claessonl (S), vice ordförande Vivianne Gustafsson (S) Christina Johansson (FP) Lasse Andersson (M) 20-25 Plats och tid Kommunhuset, "Långö", Kungshamn, kl. 15.00-15.55 Beslutande Gösta Hansson (C), ordförande Elving Claessonl (S), vice ordförande Vivianne Gustafsson (S) Christina Johansson (FP) Lasse

Läs mer

OSBY. 1=* (j KOMMUN. f ) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Näringslivscenter kl

OSBY. 1=* (j KOMMUN. f ) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Näringslivscenter kl OSBY SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Plats och tid Näringslivscenter kl. 17.00-18.30 Beslutande Sonja Svenle Pettersson (oberoende fd. GPKS) Margot Malmqvist (S) Christine Ivarsson (M) ersätter Eric Juhlin

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 1. Valnämnden (20)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 1. Valnämnden (20) Nr 1 Valnämnden 2014-03-19 1(20) Tid och plats Onsdagen den 19 mars 2014, klockan 17.00 18.30, i Skållerudsrummet Beslutande Ledamöter Lennart Karlsson, ordf. (C) Reine Dahlman, v ordf. (S) Karin Johansson

Läs mer

Gösta Hansson (c), ordförande Elving Claessonl (s), vice ordförande Vivianne Gustafsson (s) Christina Johansson (fp) Lasse Andersson (m)

Gösta Hansson (c), ordförande Elving Claessonl (s), vice ordförande Vivianne Gustafsson (s) Christina Johansson (fp) Lasse Andersson (m) Valnämnden 23-27 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl. 16.00-18.00 Beslutande Gösta Hansson (c), ordförande Elving Claessonl (s), vice ordförande Vivianne Gustafsson (s) Christina Johansson

Läs mer

2014-02-27. Nils Svensson (ppo, ersättare) Göran Kjörk Servicekontoret, Stadshuset. Mona Gustavsson. Göran Kjörk ANSLAG/BEVIS. Valnämnden 2014-02-27

2014-02-27. Nils Svensson (ppo, ersättare) Göran Kjörk Servicekontoret, Stadshuset. Mona Gustavsson. Göran Kjörk ANSLAG/BEVIS. Valnämnden 2014-02-27 VALNÄMNDEN 2014-02-27 Sida 1 (6) Plats och tid Kyhlbergsrummet Stadshuset 2014-02-27 15:00-17:00 Beslutande Mona Gustavsson (ppo) ordförande Lena Boman (ppo) vice ordförande Göran Kjörk (S) Kristina Andersson

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Gun-Britt Taivalsaari-Nyberg Lars Nilsson Gun-Britt Taivalsaari/D. Ove Haarala

Underskrifter Sekreterare Gun-Britt Taivalsaari-Nyberg Lars Nilsson Gun-Britt Taivalsaari/D. Ove Haarala SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 22 (31) Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, rum 5 10:00 11:00 Beslutande Laila Furskog, (s) ordförande Ove Haarala (v) Ingrid Josefsson (m) Monica Öjemalm (s) Ingegärd Hjerpe

Läs mer

Handlingar till Valnämndens sammanträde den 18 augusti 2014

Handlingar till Valnämndens sammanträde den 18 augusti 2014 Handlingar till Valnämndens sammanträde den 18 augusti 2014 Sidan 3 av 27 Ärende 1 Sidan 4 av 27 Kommunledningskontoret Sidan 5 av 27 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Vår beteckning Kristina Jansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnden Plats och tid Mölndals stadshus, rum 214 kl. 17:00-17:55 ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Utses att justera Anders Karlsson (KD) (ordförande) Margareta Eklund Jimar (C) (vice ordförande) Shahla

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr. Valnämnden (14) Kent Palm. Bo S. Carlén, samordnare

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr. Valnämnden (14) Kent Palm. Bo S. Carlén, samordnare Nr Valnämnden 2010-05-18 1(14) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 18 maj 2010, klockan 18.00 18.45 Beslutande Kerstin Stefansson (c) Ulla Danielsson (m) Reine Dahlman (s) Kent Palm (v)

Läs mer

Valnämnden. Sammanträdesprotokoll Plats och tid Kommunhuset, kl Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare.

Valnämnden. Sammanträdesprotokoll Plats och tid Kommunhuset, kl Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. Sida 1/8 Plats och tid Kommunhuset, kl. 19.0019.35 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Göran Winér (S), ordförande Leif Hägg (M) Gert Jönsson (S), tjg ers för Anette Hallberg (S) Lena

Läs mer

Valnämnden (7)

Valnämnden (7) Valnämnden 2014-08-18 1 (7) Plats och tid Kommunhuset Hyltebruk, kl 17:30 18:30 Beslutande Sonja Andersson (C) ordförande Bert Johansson (S) vice ordförande Odd Torsson (KD) Gunilla Magnusson (KV) Rose-Marie

Läs mer

Kommunkontoret Torsby

Kommunkontoret Torsby VALNÄMNDEN Tid och plats Onsdag 21 april 2010 kl. 18.00-19.45 Kommunkontoret Torsby Beslutande Rune Mattsson (S) ordförande Marianne Ohlsson (S) Anne-Marie Sjöberg (S) Tommy Persson (M) Kristina Berglund

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Valnämnden. Sammanträdesdatum Plats och tid: Trosa kommunhus, Trosa kl Kenneth Tinglöf (KD)

Sammanträdesprotokoll Valnämnden. Sammanträdesdatum Plats och tid: Trosa kommunhus, Trosa kl Kenneth Tinglöf (KD) Plats och tid: hus, Trosa kl. 18.00-18.15 Beslutande ledamöter Dan Larson (M) ordf. Tommy Setzman (S) Kenneth Tinglöf (KD) Ej tjänstgörande - ersättare Övriga närvarande: Jakob Etaat (kanslichef) Justering:

Läs mer

Dagordning. Valnämnden. Datum Tid 18:00

Dagordning. Valnämnden. Datum Tid 18:00 KALLELSE / UNDERRÄTTELSE 1 (7) Datum 2014-01-21 Tid 18:00 Plats Lindalen Ordförande Sekreterare Arne Wilhelmsson Marit Andersson Dagordning 1 Ersättning till röstmottagare i val till Europaparlamentet

Läs mer

ANSLAGSBEVIS Protokollet är justerat och tillkännagivet genom anslag

ANSLAGSBEVIS Protokollet är justerat och tillkännagivet genom anslag Plats och tid Vellinge kommunhus, sammanträdesrum 1, kl. 18.00 18.40 ande Lars Olin (M) ordförande Elisabeth Tedestål (M) Britt Lindal (M) Gustav Schyllert (M) Bengt Bergström (FP) Kjell Bornhager (KD)

Läs mer

61 Förordnande av röstmottagare i vallokal på valdagen till 2014 års allmänna. 62 Uppföljning av budget efter 2014 års val till Europaparlamentet

61 Förordnande av röstmottagare i vallokal på valdagen till 2014 års allmänna. 62 Uppföljning av budget efter 2014 års val till Europaparlamentet Valnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-20 Ärendelista 60 Förordnande av röstmottagare i röstningslokaler för förtidsröstningen inför 2014 års allmänna val 61 Förordnande av röstmottagare i vallokal på valdagen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (6) Plats och tid Stora Vänortsrummet kl 16.00-16.45 Beslutande Lena Schenström (C), ordförande Tord Horn (S) Eva Pettersson (S) Sune Lang (S) Ann-Britt Wikman (S) Anders Nordlander (M) Övriga deltagare

Läs mer

Valnämnden. Sammanträdesprotokoll Plats och tid Kommunhuset, kl Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare

Valnämnden. Sammanträdesprotokoll Plats och tid Kommunhuset, kl Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Sida 1/11 Plats och tid Kommunhuset, kl. 19.0020.00 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Göran Winér (S), ordförande Leif Hägg (M) Anette Hallberg (S) Anders Nilsson (SD), tjg ers för

Läs mer

VÄLKOMMEN! Om du undrar över något är du varmt välkommen att kontakta oss via e-post info@skolval2014.se.

VÄLKOMMEN! Om du undrar över något är du varmt välkommen att kontakta oss via e-post info@skolval2014.se. FÖR KONTROLLANTER VÄLKOMMEN! Du som läser det här är antagligen utsedd som kontrollant för Skolval 2014. Kanske är du elev, kanske förälder eller lärare. Oavsett har du en viktig uppgift i att se till

Läs mer

Beslutande Lars Nyberg (S), ordförande Stina Lundgren (M), tjg. Ersättare för Ulf Hjalmarsson (M) Leif Gladh (S) Stina Lundgren (M)

Beslutande Lars Nyberg (S), ordförande Stina Lundgren (M), tjg. Ersättare för Ulf Hjalmarsson (M) Leif Gladh (S) Stina Lundgren (M) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[6] Plats och tid Kommunalhuset i Tumba, plan 4,, Mälaren, kl. 18:00 19:45 ande Lars Nyberg (S), ordförande Stina Lundgren (M), tjg. Ersättare för (M) (S) Barbro Hillblom (S) Saga

Läs mer

Kommunkontoret Torsby

Kommunkontoret Torsby VALNÄMNDEN Tid och plats Tisdag 9 november 2010 kl. 18.00-20.20 Kommunkontoret Torsby Beslutande Rune Mattsson (S) ordförande Marianne Olsson (S) Tommy Persson (M) Kristina Berglund (M) Mats Mattsson (C)

Läs mer

PROTOKOLL 1(21) Valnämnden Sammanträdesdatum: Plats och tid Hövdingasalen, Ale torg, kl 14:00-15:40

PROTOKOLL 1(21) Valnämnden Sammanträdesdatum: Plats och tid Hövdingasalen, Ale torg, kl 14:00-15:40 PROTOKOLL 1(21) Plats och tid Hövdingasalen, Ale torg, kl 14:00-15:40 ande och tjänstgörande ersättare Närvarande ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (8)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (8) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (8) Plats och tid Vargmötet, Kommunhuset, Vallentuna, 17.00-17.56 Beslutande Ersättare Margareta Svanström (M), ordförande, Anne-Marie Karlsson (C) vice ordförande,

Läs mer

Skellefteå kommuns process Att genomföra ett val

Skellefteå kommuns process Att genomföra ett val 2014-02-10 Referens: Nina Bergsten Skellefteå kommuns process Att genomföra ett val När vi har kartlagt processen har vi tittat på de moment som valkansliet ska utföra. Som förklarande text till huvudkartan

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesprotokoll 1 (15) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Hultsfred kl. 9.00-11.15 ande Gunilla Nilsson, C Conny Daag, M Peter Åkermark, KD Silva Andersson, S Jonny Bengtsson, S Övriga deltagande

Läs mer

Valnämnden

Valnämnden Valnämnden 2010-06-14 1 Plats och tid Kyrksalen klockan 17:00-17:35 Beslutande Kjell-Åke Johansson (KD) Hans Dahm (S) Ove Emanuelsson (M) Ingemar Ryefalk (FP) Liselott Nydén (S) Jan Holm (S), tjänstgörande

Läs mer

Ändring av valkretsindelning i Värmdö kommun

Ändring av valkretsindelning i Värmdö kommun Sida 1 av 2 215 Diarienr: 2017KS/0730 Ändring av valkretsindelning i Värmdö kommun Beslut Värmdö kommuns två valkretsar slås samman och kommunen utgör från och med valet 2018 en valkrets. Beslutsnivå Kommunfullmäktige

Läs mer

Valadministration - Översiktlig processkarta Idag-processen

Valadministration - Översiktlig processkarta Idag-processen Valadministration - Översiktlig processkarta Idag-processen 1 2 3 4 5 6 Dimensionera extern valdistrikt och lokaler röstmottagare och material information utbildning valkretsar övrig personal transporter

Läs mer

53 Erfarenheter från 2014 års val till Europaparlamentet

53 Erfarenheter från 2014 års val till Europaparlamentet Valnämnden Sammanträdesdatum 2014-05-28 Ärendelista 52 Valnämndens preliminära rösträkning 53 Erfarenheter från 2014 års val till Europaparlamentet 54 Förordnande av röstmottagare i vallokal på valdagen

Läs mer

67 Erfarenheter från 2014 års allmänna val. 68 Förordnande av röstmottagare i vallokal på valdagen till 2014 års allmänna val

67 Erfarenheter från 2014 års allmänna val. 68 Förordnande av röstmottagare i vallokal på valdagen till 2014 års allmänna val Valnämnden Sammanträdesdatum 2014-09-17 Ärendelista 66 Valnämndens preliminära rösträkning 67 Erfarenheter från 2014 års allmänna val 68 Förordnande av röstmottagare i vallokal på valdagen till 2014 års

Läs mer

Valnämnden (16)

Valnämnden (16) Valnämnden 2014-02-05 1 (16) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult onsdagen den 5 februari 2014 kl. 13.00 15.35 Beslutande Kenneth Emilsson (M), tjänstgörande ersättare 1 8 kl. 13.00 14.05 Anders Krook (M)

Läs mer

Södra Vi-rummet, stadshuset, Vimmerby Torsdagen den 23 januari 2014, kl 08:30-10.05

Södra Vi-rummet, stadshuset, Vimmerby Torsdagen den 23 januari 2014, kl 08:30-10.05 SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL 1(1) 2014-01-23 Valnämnden Södra Vi-rummet, stadshuset, Vimmerby Torsdagen den 23 januari 2014, kl 08:30-10.05 Beslutande ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Ingela

Läs mer

Gudrun Mo (C), ordförande Karl-Georg Ekwall (M) May-Britt Landin (FP) Rose-Marie Sjöman (S) Peter Barvestad (ÖP)

Gudrun Mo (C), ordförande Karl-Georg Ekwall (M) May-Britt Landin (FP) Rose-Marie Sjöman (S) Peter Barvestad (ÖP) 1(8) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga, klockan 09.00 11.30 Beslutande Gudrun Mo (C), ordförande Karl-Georg Ekwall (M) May-Britt Landin (FP) Rose-Marie Sjöman (S) Peter Barvestad (ÖP) Övriga närvarande

Läs mer

Granskning av valnämndens verksamhet. Ängelholms kommun. Januari Adrian Göransson, Revisionskonsult

Granskning av valnämndens verksamhet. Ängelholms kommun. Januari Adrian Göransson, Revisionskonsult Granskning av valnämndens verksamhet Ängelholms kommun Januari 2011 Adrian Göransson, Revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Revisionsfråga och kontrollmål... 3 1.3

Läs mer

(fullständig bilaga förvaras hos Valnämnden med protokoll)

(fullständig bilaga förvaras hos Valnämnden med protokoll) (fullständig bilaga förvaras hos Valnämnden med protokoll) (förvaras med protokoll hos Valnämnden) Utläggning av valsedlar i vallokaler och förtidsröstningslokaler i Lidköpings kommun Enligt

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnd C-salen, Växjö kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnd C-salen, Växjö kommun Plats C-salen, Växjö kommun Tid Kl. 13.30 14.50 Beslutande Ledamöter Bert Sundström (S), ordförande Anna Hultstein (M) Yvonne Ekaremål (C) Nils-Erik Carlström (FP) Therese Graesén (S) 2 13 Jonas Danielsson

Läs mer

2014-08-27. Underskrifter Sekreterare 36-44 Lars Nilsson. Laila Furskog. Margareta Henricsson

2014-08-27. Underskrifter Sekreterare 36-44 Lars Nilsson. Laila Furskog. Margareta Henricsson SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 71 (84) Plats och tid Förvaltningsbyggnaden rum 3, 10.00 12.20 Beslutande Laila Furskog (S), ordförande Jan-Erik Apelqvist (S) Ove Haarala (S) Margareta Henricsson (Ns) Ingegärd

Läs mer

PM till Valnämndens möte torsdag 27 mars 2014

PM till Valnämndens möte torsdag 27 mars 2014 PM till Valnämndens möte torsdag 27 mars 2014 Ärende 1 Val av justerare I tur att justera är Bo Johansson. att utse Bo Johansson att utöver ordförande justera dagens protokoll. Ärende 2 Aktuellt från valkonferens

Läs mer

Plats och tid: Trosa kommunhus, Trosa kl Greger Tidlund (S) vice ordf. Anita Gustafsson (FP)

Plats och tid: Trosa kommunhus, Trosa kl Greger Tidlund (S) vice ordf. Anita Gustafsson (FP) Plats och tid: hus, Trosa kl. 08.00-08.40 Beslutande ledamöter Dan Larson (M) ordf. Greger Tidlund (S) vice ordf. Anita Gustafsson (FP) Ej tjänstgörande ersättare Lars Haraldsson (KD) Birgitta Danielsson

Läs mer

Protokoll. Valnämnden

Protokoll. Valnämnden Valnämnden 8-10 2 8 Informationsplan...5 9 Förtidsröstning 2014, ändring av öppettider valdagen den 25 maj...7 10 Nästa sammanträde...9 3 Plats och tid Rådslaget, Rådhuset, Alingsås kl 17.00-18.00 Paragrafer

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 (16) Plats och tid Förvaltningsbyggnaden i Gällivare, torsdagen den 25 mars 2010, kl

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 (16) Plats och tid Förvaltningsbyggnaden i Gällivare, torsdagen den 25 mars 2010, kl SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 (16) Plats och tid Förvaltningsbyggnaden i Gällivare, torsdagen den 25 mars 2010, kl 10.00 11.00 ande Övriga deltagande Laila Furskog (s), ordförande Henry Strömberg (s) Ingela

Läs mer

Val till Europaparlamentet 2009

Val till Europaparlamentet 2009 Lättläst information Val till Europaparlamentet 2009 Så här röstar du Innehåll Vad är EU?... 3 Valet i Sverige... 3 Vem får rösta?... 4 Vem röstar du på?... 5 Så här röstar du... 6 Du kan rösta före valet...

Läs mer

Valnämnden

Valnämnden Valnämnden 2013-11-12 1 Plats och tid Kommunhuset, tisdag 12 november 2012, kl. 18.00 19.45 Beslutande Lars-Göran Asp (V), ordförande Kerstin Bertilsson (M), vice ordförande Viola Olofsson (S) Stellan

Läs mer

Sammanträdesdatum Valnämnden 2014-01-27 1. Sekreterare...Paragrafer 1-7 Marit Gustafsson

Sammanträdesdatum Valnämnden 2014-01-27 1. Sekreterare...Paragrafer 1-7 Marit Gustafsson Valnämnden 2014-01-27 1 Plats och tid Beslutande Stora sammanträdesrummet 13.00-17.00 Maritha Eriksson (V), ordförande Rune Högberg (FP), vice ordförande Sven-Olov Halvarsson Lill (C), ledamot Ronny Larsson

Läs mer

Sevederummet, Stadshuset, Vimmerby Torsdagen den 21 augusti 2014 IG 08.30-9.30

Sevederummet, Stadshuset, Vimmerby Torsdagen den 21 augusti 2014 IG 08.30-9.30 Vimmerby kommun www. vimmerby.se SAMMANTRÄDESPROTOKOLL l (13) Sammanträdesdatum 2014-08-21 Plats och sammanträdestid Beslutande ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Sevederummet, Stadshuset,

Läs mer

Lars-Åke Svensson, stk, sekreterare Ulla Freijd, stk Maria Borgström, stk. Lars-Åke Svensson. Veronica Eisfeld. Dag Thulin

Lars-Åke Svensson, stk, sekreterare Ulla Freijd, stk Maria Borgström, stk. Lars-Åke Svensson. Veronica Eisfeld. Dag Thulin JÖNKÖPINGS KOMMUN Valnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-03-01 1(8) Plats och tid Tvetasalen, Rådhuset, Jönköping, kl 14:00-15:40 Beslutande Veronica Eisfeld (M), ordförande Tommy Bernevång-Forsberg (KD)

Läs mer

Revisionsrapport. inför EU-valet. Halmstads kommun. Bo Thörn Cert. kommunal revisor Augusti 2014

Revisionsrapport. inför EU-valet. Halmstads kommun. Bo Thörn Cert. kommunal revisor Augusti 2014 Revisionsrapport Granskning av valnämndens förberedelser inför EU-valet Halmstads kommun Bo Thörn Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning SAMMANFATTNING 1 BAKGRUND 2 UPPDRAG 2 REVISIONSFRÅGA 2 GENOMFÖRANDE

Läs mer

Yttrande över remiss - Snabbare omval och förstärkt skydd för valhemligheten SOU 2016:71

Yttrande över remiss - Snabbare omval och förstärkt skydd för valhemligheten SOU 2016:71 Kommunstyrelsen 2016-12-21 Kommunledningskontoret KSKF/2016:588 1 (1) Kommunstyrelsen Yttrande över remiss - Snabbare omval och förstärkt skydd för valhemligheten SOU 2016:71 Förslag till beslut Valnämndens

Läs mer

Valnämnden. Sammanträdesprotokoll Plats och tid Kommunhuset, kl Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare

Valnämnden. Sammanträdesprotokoll Plats och tid Kommunhuset, kl Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Sida 1/6 Plats och tid Kommunhuset, kl. 19.00-19.30 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Göran Winér (S), ordförande Margareta Stenström (M), tjg ers för Leif Hägg (M) Anette Hallberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL (11) Valnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL (11) Valnämnden 2010-03-01 1 (11) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndagen den 1 mars 2010, kl.18:00-18:30. ande Sverker Nilsson (C), ordförande Ulla Mortimer (M), vice ordförande Lennart Alfredsson (C)

Läs mer

Sammanträde med Valnämnden

Sammanträde med Valnämnden Kallelse/Underrättelse Sammanträde med Valnämnden Tid: Tisdagen den 4 Mars 2014, kl 17.00 Plats: Rådslaget, Rådhuset, Alingsås Information och överläggningar A/ Länsstyrelsens valutbildning den 25 februari

Läs mer