Tjänsteskrivelse Tjänsteskrivelse: Utvärdering av valåret 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tjänsteskrivelse Tjänsteskrivelse: Utvärdering av valåret 2014"

Transkript

1 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET DNR VN EMELIE HALLIN SID 1/1 UTREDARE VALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Tjänsteskrivelse: Utvärdering av valåret 214 Förslag till beslut Valnämnden noterar informationen. Ärendet i korthet Under 214 har både val till europaparlamentsvalet och allmänna val genomförts. Att genomföra flera val under samma år innebär flera fördelar samtidigt som förberedelserna inför de allmänna valen blir svåra att hinna med. Utöver utvärderingen bifogas sammanställningar av de enkätsvar som valarbetarna vid de allmänna valen lämnat. I de fall personnamn framgår av fritextsvaren har dessa strukits över. Handlingar 1. Enkätsvar - ordförande RKL 2. Enkätsvar - Röstmottagare RKL 3. Enkätsvar - förtidsröstning RKL 4. Rapport: utvärdering av valåret Tjänsteskrivelse: Utvärdering av valåret 214 Victor Kilén Förvaltningschef Emelie Hallin Utredare Ska expedieras till: Akten KOMMUNLEDNINGSKONTORET TUNA TORG VALLENTUNA TFN FAX

2 VERSION DIARIENUMMER R A PPORT KANSLI-ARBETSMARKNAD-INFORMATION 214 Utvärdering av valåret 214 Emelie Hallin och Henrik Enskär

3 Innehåll 1. Europaparlamentsval, 25 maj Förberedelser inför europaparlamentsvalet Lokaler Rekrytering av röstmottagare och utbildning Material och information Förtidsröstning: 7-25 maj Budröstning och kommunala bud Valdagen 25 maj Vallokaler och röstmottagare Under valdagen Valnämndens mottagning på valnatten Valnämndens preliminära rösträkning- onsdagsräkning Allmänna val, 14 september Förberedelser inför allmänna val Lokaler Röstmottagare och utbildning Valmaterial och information Budröstning och kommunala bud Förtidsröstning: 27 augusti-14 september Valdagen 14 september Vallokaler och röstmottagare Under valdagen Valnämndens mottagning på valnatten Valnämndens preliminära rösträkning onsdagsräkning KANSLI-ARBETSMARKNAD-INFORMATION TUNA TORG VALLENTUNA BESÖK: KOMMUNLEDNINGSKONTORET TFN:

4 3. Slutsatser Personal Rekrytering av röstmottagare Valdistrikt och rösträkning Vallokaler och röstningslokaler KANSLI-ARBETSMARKNAD-INFORMATION TUNA TORG VALLENTUNA BESÖK: KOMMUNLEDNINGSKONTORET TFN:

5 1. Europaparlamentsval, 25 maj 214 Förberedelserna inför valet påbörjades redan under hösten 213 men blev försenade på grund av personalomsättning. Den valadministratör som anställts arbetade med valet fram till februari och valnämndens sekreterare avslutade sin tjänst i slutet av maj. Rekrytering av en ny valadministratör bedömdes inte vara möjligt så nära Europaparlamentsvalet, utan fick lösas med befintlig personal inom förvaltningen. Viss överlämning var möjlig, men personalomsättningen medförde ändå konsekvenser för ambitionsnivån såväl som kvaliteten i valarbetet. 1.1 Förberedelser inför europaparlamentsvalet Länsstyrelsen och Valmyndigheten har tillhandhållit löpande information och handlingar i valarbetet via informationsutskick och genom valdatasystemet. Valnämndens ledamöter och ersättare samt valnämndens sekreterare deltog i en halvdagsutbildning av en inhyrd konsult från PWC Lokaler Valadministratören genomförde tillsammans med valnämndens ordförande och två representanter från det kommunala funktionshinderrådet en inspektion av tillgängligheten i vallokalerna. Efter inspektionen upprättades en rapport som lämnades över till samhällsbyggnadsförvaltningen för vidare åtgårder. Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömde att det som var trasigt skulle repareras, men att man saknar medel för investeringar i automatiska dörröppnare. Bokning av lokaler har varit både tidskrävande och krångligt, då huvudmannaskapet för kommunens lokaler är delat. Utlämning av nycklar såväl som hantering av larm har medfört problem. Lovisedalskolans matsal gick inte att få tillgång till, då den inte hyrs ut av kommunens lokalbokningsgrupp och skolan inte vill inte ta på sig ansvaret för att hyra ut lokalen. Lokalbokningen beslutade att idrottshallen skulle hyras ut istället, varefter nämndbeslutet behövde ändras relativt nära valdagen. Ett flertal av de nycklar och passerbrickor som lämnades ut gick inte att använda, vilket upptäcktes i samband med leveranser av valmaterial till vallokalerna under fredag kväll och lördagen. Samhällsbyggnadsförvaltningen hade i förväg programmerat larmen inför valhelgen, larm har utlösts ändå av olika skäl. Exempelvis av skolornas ordinarie personal som rör sig i andra delar av byggnaden. För att stänga av ljudsignalen på larmen 4

6 kontaktades samhällsbyggnadsförvaltningen, som på distans kan koppla av och på själva signalen. För att återkalla väktarutryckningen kontaktades Securitas. Då huvuddelen av lokalerna är i skolmiljö var det inte möjligt att få tillgång till lokalerna förrän kl under fredag eftermiddag. Då det inte varit möjligt att få flera uppsättningar nycklar till en del av vallokalerna har möjligheten att lämna ut nycklar i förväg till respektive ordförande varit begränsad Rekrytering av röstmottagare och utbildning Rekryteringen av röstmottagare skedde genom: Mejl till tidigare röstmottagare besök på Vallentuna gymnasium Sökesannons på förstasidan på kommunens webbplats Affischer i Vallentuna centrum samt på Stockholms universitet. Telefonsamtal till föreningar Via valnämnden/politiker Rekryteringen av röstmottagare var tidskrävande. Då antalet inkomna anmälningar inte var särskilt högt var möjligheterna att sålla bort mindre lämpade kandidater små. Arvodesnivån kan förväntas ha en inverkan på möjligheten att rekrytera röstmottagare: högre arvode skulle kunna medföra ett större intresse för uppdraget och konkurrens och därigenom påverka kvaliteten positivt. De obligatoriska utbildningspassen baserades på Valmyndighetens filmklipp, kompletterat med instruktioner från valnämnden gällande bland annat tillgänglighet, ordningen i valsedelsställen och rollfördelningen på plats i lokalen Material och information Valmaterial beställdes i enlighet med rekommendationerna från Valmyndigheten. Rekommendationerna var tillräckliga. Eget informationsmaterial som t.ex. affischer har skrivits ut och anslagits på kommunens anslagstavlor. Information har även publicerats på kommunens webbplats och i lokaltidningen. Sedelräknare användes i vallokalerna för räkning av valsedlar och i vissa fall av valkuvert. Röstmottagarna hade varierande framgång i användandet av sedelräknarna, flertalet av valdistrikten räknade istället för hand. 1.2 Förtidsröstning: 7-25 maj Förtidsröstning har varit möjlig på följande tider och platser i Vallentuna kommun inför Europaparlamentsvalet: 5

7 Vallentuna bibliotek Karby bibliotek Kårsta bibliotek mån tors kl mån kl sön kl fre kl lör kl OBS! lör 1 maj öppet kl Antalet mottagna förtidsröster i kommunens förtidsröstningslokaler presenteras nedan: Röstningslokal Antal mottagna förtidsröster Antal tillfällen/dagar förtidsröstning i respektive lokal Vallentuna kulturhus Kårsta bibliotek 33 3 Karby bibliotek 86 2 Totalsumma 376 Antalet förtidsröster i kulturhuset ökade kraftigt de sista dagarna innan valdagen. Vid tidigare val har bemanningen av förtidsröstningen lösts genom kultur- och fritidsförvaltningens personalpool: ordinarie personal samt timvikarier. Då kulturoch fritidsförvaltningen bedömde att man inte hade någon personal att avvara rekryterades istället röstmottagare till förtidsröstningen. Då inget särskilt beslut om arvode för förtidsröstning fattats tillämpades efter samråd med ordföranden för valnämnden det generella arvodet för röstmottagare. Bemanningen har varit 3 personer per tillfälle i kulturhuset samt två personer per tillfälle i Karby och Kårsta. Rekrytering skedde genom annonsering på kommunens webbplats samt genom att anmälda röstmottagare tillfrågades. Passen i centrum har varit enklare att bemanna än passen i Karby och Kårsta. Under förtidsröstningens öppettider har valkansliet haft beredskap/jour att besvara samtal från röstmottagarna, detta i enlighet med rekommendationerna från Valmyndigheten och länsstyrelsen. Inför Europaparlamentsvalet har röstkort kunnat skrivas ut i receptionen under kommunens öppettider samt valdagen. Inför allmänna valen utökades möjligheterna att få dubblettröstkort utskrivet genom att dator och skrivare installerades i förtidsröstningslokalen i kulturhuset. 1.3 Budröstning och kommunala bud För de som inte kan ta sig till sin vallokal för att rösta var det möjligt att rösta via bud. 6

8 Kommunen har tillhandahållit kommunala bud under en begränsad period, efter beslut i nämnden. Under perioden 19/5 till 23/5 var det möjligt att boka en tid för kommunalt bud under de tider som valnämnden beslutat. Representanter från valnämnd och valkansliet åkte även ut till följande äldreboenden för att ta emot eventuella budröster: Agustendal Korallen Stångberga Vårdbo Utöver ovanstående var det bara 3 personer som bokade tid för budröstning med de kommunala buden. Budröstningen är tidskrävande, även om intresset för budröstning i samband med Europaparlamentsvalet inte var särskilt stort. 1.4 Valdagen 25 maj Vallokaler och röstmottagare Samtliga reserver som anmälde sig för tjänstgöring under morgonen blev utplacerade. Valkansliet fick en hel del samtal under valdagen; om nycklar och larm såväl som frågor om valdistriktstillhörighet. Valdagen var mycket varm; i kombination med bristande ventilation i en del av vallokalerna medförde det en del obehag för röstmottagarna, även om fläktar kunde transporteras ut till några av lokalerna. På grund av värmen köptes även mineralvatten in till vallokalerna Under valdagen Röstlängderna delades ut tidigt på morgonen. Valnämnden körde ut leveranser av kaffe/thé, frukt och smörgåsar under dagen. Den frivilliga resursgruppen (FRG) deltog under dagen med arbetet; transport till akutmottagning såväl som allmän hjälp med transporter av kaffe/thé. Under dagen fick valkansliet frågor om valdistriktstillhörighet, propaganda/valsedelsutdelning, kvällens transporter av röster, räkning av röster och hur man hanterar misstämningar mellan antal kuvert och antal röster Valnämndens mottagning på valnatten Valnämndens mottagning på valnatten bestod av tre stationer där ledamöter och ersättare från valnämnden tog hand om valmaterialet och kontrollerade att rösterna var förpackade i enlighet med instruktionerna i handledningen. 7

9 Då det förekom brister i en del av leveranserna från valdistrikten uppstod väntetider för att lämna materialet. Valdistrikt Ankommit i ordning Leverans till valnämnd (om angivet) Antal i valdistri ktet ( ) Antal förtidsröster, valdagen 1. Vallentuna västra 2 kl Synpunkter och problem 2. Markim-Orkesta- 16 kl Ett av de större Frösunda valdistrikten. 3. Hammarbacken N 6 kl Hammarbacken Ormsta Norra 4 kl Vallentuna 12 kl Nordöstra 7. Norrgården Sörgården 8. Vallentuna C 11 kl Ett av de större valdistrikten. 9. Ormsta Södra 1 kl Först att leverera materialet. 1. Lovisedal Karlberg 1 kl Ett av de större valdistrikten. 12. Vada-Angarn- 8 kl Össeby 13. Bällsta S 17 kl Bällsta V 3 kl Vallentuna sydöstra Garn 5 kl Kårsta 7 kl

10 1.5 Valnämndens preliminära rösträkningonsdagsräkning Valnämndens preliminära rösträkning förutsätter en mängd förberedelser, en god struktur på själva arbetet och att de deltagande är väl införstådda med materialet. Förberedelserna inför den preliminära rösträkningen gick inte som planerat, bland annat fungerade inte kommunens skrivare. Det bidrog till en ökad stressnivå och fick till följd att själva räkningen drog ut på tiden. Rösterna levererades till länsstyrelsen något sent, 2 minuter efter utsatt tid. Detta på grund av de tekniska problemen, bristande förberedelser och bilköer under transporten in till länsstyrelsen. 2. Allmänna val, 14 september Förberedelser inför allmänna val Förberedelserna inför de allmänna valen underlättades till viss del av att Europaparlamentsvalet genomförts nyligen. Samtidigt medförde Europaparlamentsvalet svårigheter att hinna med förberedelserna inför de allmänna valen Lokaler Efter att lokalbokningsgruppen tillfrågats om golvet i Lovisedalsskolans sporthall konstaterades att golvet på något sätt måste täckas för att skyddas mot onödigt slitage. Kultur- och fritidsförvaltningen rekommenderade på inrådan av samhällsbyggnadsförvaltningen att golvet skulle täckas med så kallad mjölkpapp. Nycklarna från Europaparlamentsvalet testades på grund av tidigare svårigheterna i samband med EP-valet på nytt veckan innan de allmänna valen. Samhällsbyggnadsförvaltningen uppmärksammades på de tidigare problemen med ventilationen och larm som utlösts Röstmottagare och utbildning Rekrytering av röstmottagare skedde genom: Mejl/telefonsamtal till röstmottagare från Europaparlamentsvalet Sökesannons på förstasidan på kommunens webbplats Affischer i Vallentuna centrum samt Karby bibliotek 9

11 Intresset för att vara röstmottagare i samband med de allmänna valen var generellt högre än vid Europaparlamentsvalet. Många av de som var röstmottagare under Europaparlamentsvalet ställde även upp som röstmottagare i september. Det underlättade rekryteringen såväl som gruppdynamiken på valdagen. De som deltagit i maj bjöds in till ett kortare utbildningstillfälle, medan de som inte gått utbildningen i maj fick gå en längre utbildning. Utbildningstillfällena hade delvis fokus på rösträkning och demonstration av hur man räknar valsedlar med sedelräknare. Intresset för att vara röstmottagare i samband med de allmänna valen var generellt högre jämfört med Europaparlamentsvalet: både bland ordförandekandidater och röstmottagare Valmaterial och information Sedelräknare användes i vallokalerna för räkning av valsedlar och i vissa fall av valkuvert. Röstmottagarna hade varierande framgång i användandet av sedelräknarna. Namnvalsedlar ska enligt Valmyndigheten distribueras av respektive parti till de olika röstningslokalerna och vallokalerna. Frågan om kommunen skulle erbjuda sig att sköta transporten även av namnvalsedlarna diskuterades i valnämnden i augusti. Man beslutade dock att så inte skulle ske. Om valnämnden inför kommande val vill ta på sig ansvaret för partiernas distribution av namnvalsedlar är det viktigt att ta ställning till i vilken omfattning det ska ske samt säkerställa att alla partier behandlas på samma sätt. Om kommunen ska erbjuda transporter av namnvalsedlar till vallokaler eller förtidsröstningslokaler måste samtliga partier ges samma möjlighet att ta del av erbjudandet inte bara de partier som redan finns representerade i fullmäktige. Detta utifrån att kommunen är skyldig att behandla partierna lika kommunen kan inte särbehandla grupper av kommunmedlemmar på annat än objektiv grund. 1 Stöd till partierna kan även ses som en form av partistöd, möjligheterna till partistöd omfattning och former - regleras dock av fullmäktige. 2 Inte heller partistöd får ges så att det otillbörligt gynnar eller missgynnar ett parti. Enligt Länsstyrelsen 3 bör kommunen även försöka kontakta eller på annat sätt ge de partier som inte sitter i fullmäktige information om eventuell distributionshjälp. De förråd som valkansliet hade tillgång till fylldes snabbt av det valmaterial kommunen ansvarar för, plats att förvara namnvalsedlar saknas. Man bör även fundera över transporterna ut till vallokalerna då tiden för transporterna till viss del beror av antalet lådor som ska levereras. Ett utökat ansvarstagande kan därför innebära ökade kostnader. 1 Jämför 2 kapitlet 2 i kommunallagen (likställighetsprincipen). Se även Dalman. Lena m.fl, Kommunallagen med kommentarer och praxis, upplaga s kapitlet1, 1st i kommunallagen. Se även Dalman. Lena m.fl, Kommunallagen med kommentarer och praxis, upplaga s Telefonsamtal: valhandläggare på Länsstyrelsen augusti 214 1

12 2.2 Budröstning och kommunala bud För de som inte kan ta sig till sin vallokal för att rösta var det möjligt att rösta via bud. Kommunen har tillhandahållit kommunala bud under en begränsad period, efter beslut i nämnden. Under perioden 19 maj till 23 maj var det möjligt att boka en tid för kommunalt bud under de tider som valnämnden beslutat. Representanter från valnämnd och valkansliet åkte även ut till följande äldreboenden för att ta emot eventuella budröster: Agustendal Korallen Stångberga Vårdbo Utöver ovanstående var det bara 1 person som bokade tid för budröstning med de kommunala buden. Budröstningen är tidskrävande, speciellt på boendena där många ville rösta i de allmänna valen. 2.3 Förtidsröstning: 27 augusti-14 september Inför de allmänna valen beslutade valnämnden att utöka öppettiderna för förtidsröstning i Karby och i kulturhuset. Beslutet togs mot bakgrund av erfarenheterna från Europaparlamentsvalet. Förtidsröstning har varit möjligt i Vallentuna kommun under nedanstående tider: Vallentuna Kulturhus Karby bibliotek (utställningsrummet) mån-tors kl mån kl samt tors kl fre kl lör kl sön kl (undantag: valdagen - då öppet 8-2) Kårsta bibliotek sön kl Röstningslokal Antal mottagna förtidsröster Antal tillfällen/dagar förtidsröstning i respektive lokal Vallentuna kulturhus Kårsta bibliotek 6 3 Karby bibliotek Totalsumma

13 I samband med att intresset för att förtidsrösta i Karby bibliotek vid de allmänna valen var betydligt större än vid Europaparlamentsvalet uppmärksammades problem med köbildning. Röstningslokalen inte är optimal för att hantera större folkmängder. Köbildningen är svår att hantera inom lokalen och drabbar bland annat den närliggande mataffären. Bemanningen har huvudsakligen varit 3 personer per dag i kulturhuset, men 4 personer mot slutet av perioden då antalet förtidsröster ökade kraftigt veckan innan valet. Enligt röstmottagarna som arbetat med förtidsröstningen är antalet valskärmar anledningen till att det periodvis var köbildning utanför lokalen. I utställningslokalen kan det dock vara svårt att placera ut ytterligare valskärmar i och med att lokalen är relativt liten. Om fler valskärmar ska användas kan kultursalen bokas istället. Bemanningen i Kårsta och Karby var generellt två röstmottagare per tillfälle: i Karby kan dock tre röstmottagare behövas utifrån lokalens begränsningar. 2.4 Valdagen 14 september Vallokaler och röstmottagare Under natten till valdagen förekom skadegörelse utanför vallokalerna i Karbyskolan. Valpropaganda från ett av partierna hade sprejats på marken och informationsblad hade spritts ut på marken. Det som sprejats på marken kunde täckas över med hjälp av en matta och informationsmaterialet tas bort av röstmottagarna innan vallokalerna öppnade. Av de reserver som fanns tillhands på valdagen placerades några ut på morgonen för att täcka upp för sjukanmälningar, övriga placerades ut inför rösträkningen i lokalerna. Antalet röstmottagare i vallokalerna varierade utifrån valdistriktens storlek, vallokalens förutsättningar samt var de minderåriga var utplacerade inklusive ordförande och vice ordförande var antalet mellan 7-8 personer. Vissa lokaler kräver extra personal exempelvis Väsbygården där dörren inte kan ställas upp och ingången behöver bemannas från kl Under valdagen Röstlängderna lämnades ut tidigt på morgonen. Ett av larmen utlöstes under morgonen men uppstarten gick i övrigt bra. Valnämnden körde ut smörgåsar till valdistrikten och åkte runt för att demonstrera hur valkuvert kunde räknas med sedelräknarna. För att minimera mängden transporter under valdagen köptes vattenkokare in till lokalerna. 12

14 Under delar av dagen och under valnämndens mottagning hyrdes en valkonsult in, för att stötta valnämnden i arbetet. Även den frivilliga resursgruppen (FRG) var närvarande under delar av dagen. Under dagen fick valkansliet frågor om valdistriktstillhörighet, propaganda/valsedelsutdelning, kvällens transporter av röster, räkning av röster och hur man hanterar misstämningar mellan antal kuvert och antal röster Valnämndens mottagning på valnatten Utifrån att en del väntetider uppstod vid inlämningen av material från Europaparlamentsvalet förbereddes fem stationer där representanter från valnämnden tog hand om valmaterialet och kontrollerade att rösterna var förpackade i enlighet med instruktionerna i handledningen. Då ett par av ledamöterna och ersättarna i nämnden hade förhinder att närvara under valnatten engagerades även två tjänstemän för att förstärka arbetet med mottagningen. Någon köbildning uppstod dock inte i samband med inlämningen av röster under valnatten, eftersom spridningen mellan valdistriktens leveranstider var relativt stor. Valdistrikt Leverans Antal i Antal Antal i Synpunkter och problem till valdistriktet 4 förtids- lokal valnämnd röster 5 1. Vallentuna västra Stort valdistrikt 2. Markim-Orkesta- Frösunda Stort valdistrikt 3. Hammarbacken N En större misstämning vid räkning av röster till riksdagsvalet. 4. Hammarbacken Ormsta Norra Vallentuna Nordöstra Materialet ej packat enligt instruktioner. 7. Norrgården- Sörgården Första distrikten att leverera rösterna till valnämnden. 4 Uppgifter från Valmyndigheten, Som skickats till valdistriktet på valdagen 13

15 8. Vallentuna C Stort valdistrikt. En av röstmottagarna avvek under rösträkningen. Fel i sorteringen av valkuvert medförde fördröjning. 9. Ormsta Södra Lovisedal Karlberg Stort valdistrikt 12. Vada-Angarn- Össeby Bällsta S Bällsta V Vallentuna sydöstra Garn Kårsta Relativt många av valdistrikten använde sig av sedelräknaren, med varierande framgång. En del av valdistrikten hade kunnat ha effektivare röstmottagning med delade röstlängder; detta då en del valdistrikt inte kunde föra in förtidsröster i röstlängden förrän efter att röstmottagningen avslutats. 2.5 Valnämndens preliminära rösträkning onsdagsräkning Förberedelserna inför onsdagsräkningen gick bra och valnämnden gick igenom handledningen för onsdagsräkningen dagen innan. Tre av röstmottagarna tillfrågades för att vara behjälpliga med onsdagsräkningen, då tre av valnämndens ledamöter/ersättare hade förhinder att närvara under förrättningen. Valkonsulten, som också närvarade, bidrog med rutiner från tidigare val. Valnämndens preliminära rösträkning fungerade friktionsfritt och avslutades Materialet levererades därefter till länsstyrelsen av valnämndens ordförande och valnämndens sekreterare. Valnämnden hade två åskådare under en begränsad tid. 14

16 3. Slutsatser Personal Rekryteringen av personal till valkansliet för att genomföra valet är väsentlig; då valarbetet kräver både god fysik såväl som stresstålighet. Att vara flera som arbetar med valföreberedelserna kan ge en mindre sårbar organisation. Arbetsmängden är delvis beroende av de politiska besluten i valnämnden: beslut om förtidsröstning såväl som tider och personer som är kommunala bud. Länsstyrelsen och Valmyndigheten förutsätter exempelvis att någon i kommunen är anträffbar under de tider då förtidsröstning anordnas för att besvara frågor från kommunens personal i förtidsröstningslokalen. Mängden personalresurser som krävs är alltså beroende av kommunens ambitionsnivå såväl som utformningen av besluten Rekrytering av röstmottagare Ett något högre arvode kan underlätta rekryteringen av röstmottagare. För en effektivare resursanvändning kan man vid nästa tillfälle sätta ett högre schablonarvode istället för reseersättning, arvode för deltagande i utbildning och telefonersättning. Om det är möjligt att rekrytera tillräckligt antal röstmottagare bör man följa Valmyndighetens rekommendationer gällande åldersnivå, 18 år. De minderåriga som arbetade under valdagen var till stor del en tillgång, men måste enligt arbetsmiljöverkets föreskrifter skickas hem senast kl. 23. Då rösträkningen oftast pågår längre än så kan myndiga röstmottagare vara att föredra. Samtidigt kan deltagande och insyn i valarbetet ge ungdomar värdefulla kunskaper, och skapa ett intresse för samhälle och demokrati Valdistrikt och rösträkning Delade röstlängder hos de större valdistrikten skulle kunna möjliggöra snabbare leveranser. Samtidigt kan det medföra att det krävs fler röstmottagare per valdistrikt. Inför nästa valtillfälle kan också en del av valdistrikten ha blivit alltför stora över 2 personer och kan behöva delas. Beroende på valdistriktens storlek kan även delade röstlängder vara aktuellt i några distrikt. Om det är möjligt, med hänsyn till budget, bör fler röstmottagare placeras ut än 7-8 personer. Detta för att möjliggöra 8-timmarsdagar i högre utsträckning, och för att rösträkningen på valnatten ska gå snabbare. 15

17 3.1.4 Vallokaler och röstningslokaler I samband med inspektion av vallokalerna bör man förutom tillgänglighetsaspekterna överväga om lokalen kan möbleras så som Valmyndigheten föreskriver och hur många valskärmar som kan inrymmas. Det är svårt att hitta optimala vallokaler som är belägna på rätt plats i kommunen. Inför nästa val bör det kanske undersökas om det är möjligt att hitta alternativ till följande lokaler: - Vallokalen i Hammarbacksskolans cafeteria; då det är ont om väggar att ställa valskärmar framför. Larmen utlöstes ett flertal gånger. - Vallokalen i Hjälmstaskolans aula; synpunkter har framförts på luftkvaliteten. Möjligen skulle den närliggande matsalen kunna användas istället. - Vallokalerna i Lovisedalsskolans sporthall; möjligen kan tillgång till skolans matsal eller andra lokaler ordnas ifall problemet uppmärksammas tillräckligt tidigt. - Vallokalerna i Bällstabergsskolans entré; röstmottagarna upplevde lokalen som svårhanterlig. - Röstningslokalen i Karby bibliotek; det ökade intresset för förtidsröstning är svårt att tillgodose i bibliotekets lokaler valskärmar är svårplacerade och köbildning svårt att hantera. Möjligen skulle utökad förtidsröstning fler dagar och längre öppettider - förbättra situationen något. 16

18 Enkät: förtidsröstning RKL Utveckling > Svar 1. Vilken röstningslokal har du tjänstgjort i? Besvarad av: 13 (72%) Ej besvarad av: 5 (28%) 1 Kulturhuset 8 (62%) 2 Kulturhuset samt Kårsta/Karby 4 (31%) 3 Kårsta bibliotek 1 (8%) 4 Karby bibliotek (%) 13/=NA (Anonyma resultat) 2. Vad tycker du om följande: Bra Kan bli bättre Dåligt Medel σ Svar 1 Utbildningsfilmen för förtidsröstning 11 (85%) 2 (15%) (%) 13/18 (72%) 2 Svar på frågor/kontakten med valkansliet 12 (92%) 1 (8%) (%) 13/18 (72%) 3 Kontakten med bibliotekets personal 1 (77%) 3 (23%) (%) 13/18 (72%) 4 Valmaterialet i sin helhet 12 (92%) 1 (8%) (%) 13/18 (72%) 5 Röstningslokalens utformning 9 (69%) 4 (31%) (%) 13/18 (72%) 6 Samarbetet i förtidsröstningslokalen 13 (1%) (%) (%) 13/18 (72%) 7 Rösträkningen/leverans till posten 12 (92%) 1 (8%) (%) 13/18 (72%) 8 Bemanningen under förtidsröstningen 13 (1%) (%) (%) 13/18 (72%) 3. Övriga kommentarer, hört i förtidsröstningslokalen m.m.

19 3. Övriga kommentarer, hört i förtidsröstningslokalen m.m. Exempel på vad som varit bra eller mindre bra. Besvarad av: 7 (39%) Ej besvarad av: 11 (61%) "En anmärkning jag har är, då det är "förbjudet" med att använda parfym (vilket är fullt förståligt), att det även borde vara "förbjudet" för en som arbetar med förtidsröstningen att ta t.ex. tre rökpauser under arbetspasset och komma in och stinka rök. Jag har verkligen ingen lust med att sitta bredvid någon som precis rökt och tvingas sitta i dennes "rökmoln" som denne tar med sig in. Jag tycker heller inte att detta är särskilt trevligt för "kunderna" som kommer till oss för att rösta. Annars är jag mycket nöjd med hela processen!" "karby bibliotek var mindre bra utformat då det tidvis blev en ström av människor som inte riktigt fick plats. " "Se ovan, kunde inte avstå från att pricka i något alternativ.såg inte utbildningsfilmen. Tyckte jag fick tillräcklig info under EU röstn och vid ut bildningstillfället. "Ordf" skötte kontakten med valkansliet, alltså OK. Bra lokal med ingång och utgång var för sig." "Jag var en röst mottagare i förtids röstnings lokalen, så att ni vet när ni får detta pappret. /Einar Gewers " "Såg inte filmen var på info för vice ordf. Röstlokalen i Karby är inte bra. Svårt att få till ett bra flöde i lokalen men åtföljande kaos. Kulturhuset fungerar utmärkt!" "Blev lite stressigt då och då, främst när folkhorderna dök upp och vi blev dränkta i folk. Då var vallokalens utformning inte den bästa då det blev trängsel när folk skulle ta sig ut men det löstes senare av att vi öppnade en extra utgång där vi satt." "Utbildningsfilmen innehåller en del småfel eller otydligheten, men det vet ni ju redan om. Valmaterialet: tidsangivelserna för öppettider i Kårsta/Karby på röstkorten är fortfarande möjliga att misstolka. Många väljare hade svårt att hitta bland röstsedlarna i ställen. Flera väljare tyckte att röstsedlarna borde vara placerade annorlunda de kände sig iakttagna även om vi försökte undvika detta. En del tyckte att valsedlarna borde stå utanför lokalen. Men jag tycker det hade varit svårare att få folk att hålla sig till ordningen då och verkligen gå bakom skärmarna. Det fick vi säga till om mer än en gång. (sen var det ju en del som smet ut och fixade i ordning rösten utanför nånstans i biblioteket och det kunde vi ju inte göra något åt.) Det blev kö främst till valsedlarna och sedan var skärmarna en flaskhals som bromsade flödet i lokalen och orsakade kö. Hade fler skärmar fått plats och någon annan ordning med sedlarna, hade vi kunnat vara tre som skrev och ökat genomflödet i lokalen. Folk behövde mycket tid bakom skärmarna. Valkansliet har varit väldigt trevliga och hjälpsamma och hållit bra ordning. Bra jobb där. Samarbetet fungerade bra i lokalen. Det var svårt att förutse hur många som skulle komma och rösta och när det blev många fick vi mer personal som vi behövde. Det var bra. På valdagen var vi aningen överbemannade då verkade folk gå i första hand till sin ordinarie lokal. Vi hade klarat jobbet på tre i lokalen (dvs avlösare, men att tre fanns där hela tiden. Att skriva ut dubblettröstkort funkade bra och var en bra service att vi hade. Ersättningen är låg med tanke på arbetsbelastningen. En bra variant vore att ha liknande schema som man har på valdagen, så att man kanske var en fler, men fick mer paus så dagarna inte blev fullt så långa. Detta åtminstone i Kulturhuset där dagarna är långa i förhållande till arvodet. Tack! Det var ett intressant och lätt utmattande jobb ; )"

20 Enkät: röstmottagare RKL Utveckling > Svar 72/=NA (Anonyma resultat) 1. Har du tidigare arbetat som röstmottagare? Besvarad av: 72 (9%) Ej besvarad av: 8 (1%) (Vid Europaparlamentsval eller allmänna val) 1 Ja 46 (64%) 2 Nej 26 (36%) Medel: 2. Hur fick du reda på att kommunen sökte röstmottagare? Besvarad av: 72 (9%) Ej besvarad av: 8 (1%) 1 mejlutskick 8 (11%) 2 förtroendevald/politiker/parti 6 (8%) 3 bekant/förening 26 (36%) 4 kommunens webbplats 18 (25%) 5 annons 14 (19%) 3. Vilken vallokal arbetade du i? Besvarad av: 72 (9%) Ej besvarad av: 8 (1%) Vallentuna västra (Ekebyskolan) 2. Markim Orkesta Frösunda (Gustav Vasaskolan) 3. Hammarbacken Norra (Hammarbacksskolan) 4. Hammarbacken Södra (Hammarbacksskolan) 5. Ormsta Norra 5 (7%) 4 (6%) 7 (1%) 3 (4%)

21 3. Vilken vallokal arbetade du i? Besvarad av: 72 (9%) Ej besvarad av: 8 (1%) Vallentuna västra (Ekebyskolan) 2. Markim Orkesta Frösunda (Gustav Vasaskolan) 3. Hammarbacken Norra (Hammarbacksskolan) 4. Hammarbacken Södra (Hammarbacksskolan) 5. Ormsta Norra (Ormstaskolan) 6. Vallentuna nordöstra (Hjälmstaskolan) 7. Norrgården/Sörgården (Väsbygården) 8. Vallentuna C (Vallentuna kulturhus) 9. Ormsta Södra (Ormstaskolan) 1. Lovisedal (Lovisedalsskolan) 11. Karlberg (Karlbergsskolan) 12. Vada Angarn Össeby (Karbyskolan) 13. Bällsta Södra (Lovisedalsskolan) 14 Bällsta V (Bällstabergsskolan) 15. Vallentuna Sydöstra (Bällstabergsskolan) 5 (7%) 4 (6%) 7 (1%) 3 (4%) 4 (6%) 6 (8%) 4 (6%) 3 (4%) 3 (4%) 6 (8%) 4 (6%) 5 (7%) 2 (3%) 5 (7%) 5 (7%) Garn (Karbyskolan) 3 (4%) Kårsta (Kårstaskolan) 3 (4%) 4. Vad tycker du om nedanstående: Bra Kan bli bättre Dåligt Medel σ Svar 1 Utbildningen av röstmottagare 56 (78%) 15 (21%) 2 Svar på frågor/kontakten med valkansliet 66 (92%) 5 (7%) 3 Kontakten med ordföranden i vallokalen 68 (94%) 4 (6%) 4 Valmaterialet i sin helhet 58 (81%) 14 (19%) 5 Vallokalens utformning 4 (56%) 3 (42%) 6 Samarbetet i vallokalen/upplevensen av valdagen 65 (9%) 6 (8%) 7 Rösträkningen 49 (68%) 19 (26%) 8 Bemanningen under valdagen 62 (86%) 1 (14%) 1 (1%) 1 (1%) (%) (%) 2 (3%) 1 (1%) 4 (6%) (%) 72/8 (9%) 72/8 (9%) 72/8 (9%) 72/8 (9%) 72/8 (9%) 72/8 (9%) 72/8 (9%) 72/8 (9%)

22 4. Vad tycker du om nedanstående: Bra Kan bli bättre Dåligt Medel σ Svar 1 Utbildningen av röstmottagare 56 (78%) 15 (21%) 2 Svar på frågor/kontakten med valkansliet 66 (92%) 5 (7%) 3 Kontakten med ordföranden i vallokalen 68 (94%) 4 (6%) 4 Valmaterialet i sin helhet 58 (81%) 14 (19%) 5 Vallokalens utformning 4 (56%) 3 (42%) 6 Samarbetet i vallokalen/upplevensen av valdagen 65 (9%) 6 (8%) 7 Rösträkningen 49 (68%) 19 (26%) 8 Bemanningen under valdagen 62 (86%) 1 (14%) 1 (1%) 1 (1%) (%) (%) 2 (3%) 1 (1%) 4 (6%) (%) 72/8 (9%) 72/8 (9%) 72/8 (9%) 72/8 (9%) 72/8 (9%) 72/8 (9%) 72/8 (9%) 72/8 (9%) 5. Lyckades du manövrera sedelräknaren? Besvarad av: 72 (9%) Ej besvarad av: 8 (1%) 1 Ja 16 (22%) 2 Nej någon annan skötte den 42 (58%) 3 Nej vi räknade för hand 7 (1%) 4 Vet ej försökte ej 7 (1%) Medel: 6. Övriga kommentarer/synpunkter: Besvarad av: 4 (5%) Ej besvarad av: 4 (5%) "Valdistriktet Bällsta S är alltför stort (enligt val.se hade antalet röstberättigade ökat med 2 sedan 21 års val). Vi hann därför inte föra in mer än en tredjedel av förtidsrösterna i röstlängden före vallokalens stängning eftersom röstlängden i stort sett konstant var upptagen för avprickande av röster från personer som röstade på plats. Vi kunde därför inte tömma valurnan och påbörja rösträkningen förrän framåt 21.. En annan effekt av att valdistriktet var stort var att det stundtals var mycket lång kö. Vid lunchtid hade somliga röstande väntat uppemot en timme (och är man äldre eller har små barn med sig kan detta vara tämligen ansträngande)." "Sedelräknaren fungerade för röstsedlar men ej för kuvert. Det var jättekul och jag hoppas att ni hör av er om fyra år då det är dags igen."

23 sig kan detta vara tämligen ansträngande)." "Det var positivt och okej, inte dåligt." "Sedelräknaren fungerade för röstsedlar men ej för kuvert. Det var jättekul och jag hoppas att ni hör av er om fyra år då det är dags igen." "Vi var få på en stor distrikt. " "Kvaliteten på den tillhandahållna smörgåsen var förbättrad, dock är köttbullar och rödbetssallad inte majoritetens favorit. Men mycket mycket bättre!" "1. Om röstlängden varit uppdelad, t.ex. A M och N Ö eller liknande, så kunde man ha haft två köer fram till bordet. 2. Vi räknade både för hand och med sedelräknaren. Räknaren var inte optimal, vi kände att vi kunde inte lita på den riktigt. 3. Bra organiserat schema under dagen, god smörgås. Trevligt gäng!" "Mycket roligt och lärorikt jobb! Tack! " "Sedelräknaren skulle kunna vara ett bra hjälpmedel, men den kändes inte helt säker: Som exempel Räkning 1: 92 röster, räkning 2: 91 röster räkning 3: 93 röster! Är dessa sedelräknare som är just avsedda för att räkna just sedlar, 2,5,1,5 och 1 kronors sedlar kallibrerade för att räkna röstsedlar?" "Alla vallokaler bör ha stolar för de som behöver vila medan de köar eller sitter bakom sin valskärm. Den som först möter väljarna bör tydligt hälsa välkommen, granska röstkortet, dela ut valkuvert och berätta hur nästa steg i processen ser ut." "lättare att hantera/öppna valkuveren " "Beställde vegetarisk landgång men det kom bara köttbullemackor. Utbildningen kändes väldigt överflödig när en redan varit på en sådan i år. Skulle det inte gå att använda det där onlinetestet för de som gått utbildningen tidigare för att visa att kunskaperna finns kvar? (Alternativt utbildning för de som känner att det behövs)" "Vi slarvade bort 9 röster till kommunvalet, hur är ett mysterium" "Sedelräknaren är nog bra MEN det är viktigt att under provkörningen av den inte använda gällande valsedlar. Det bör finnas valsedlar med tryck av typ "TESTVALSEDEL" eller liknande. Provkörningen bör också utföras i god tid innan räknaren ska användas 'på riktigt'. Efter att röstmottagningen har stängt så bör också överblivna valsedlar samlas ihop och läggas i en förseglad låda (som ställs i annat rum) så endast gällande valsedlar finns framme när rösträkningen börjar. För mig var det en mycket trevlig dag (och natt). Jag är glad att jag fick detta tillfälle att vara en liten 'kugge' i det demokratiska maskineriet. " "Bättre kommunikation med de som är reserver skulle vara bra. Så man slipper vakna väldigt tidigt utan att få jobba. Annars var det roligt, trevligt och spännande! " "Tycker utbildningstillfället inte var så jättebra då det kändes som att man hoppade över alla grunder (vilket jag gärna behövt som aldrig varit röstmottagare tidigare). Så känner att jag inte lärde mig något då, utan allt fick man läsa sig till och låta pusselbitarna falla på plats på valdagen. Men som tur var så funkade allt ändå väl på röstdagen, allt flöt på! Annars tycker jag allt har varit väldigt bra, helheten!!! Väldigt trevliga människor jag jobbade tillsammans med!!! Vore också kul om man kunde få något intyg utskickat?! Tror det skulle uppskattas av flera!" "Dagarna var bra. Jag fick veta om jobbet genom skolan. Hoppas ni tar in samma människor nästa val :)" "Vårt schema var mycket längre än många andra röstmottagare på andra ställen i Vallentuna. Dock får vi samma ersättning, Bällsta S hade samma lokal som oss och det var otroligt mycket folk som kom och röstade där. Då fick JAG se till att även deras arbete rullade på och anordnade kön och såg till att folk stod rätt och hälsade dem välkomna. Jag gjorde det här för första gången, men vissa bara lallade runt och inte alls gjorde sig förtjänt av samma ersättning som andra. Det är inte okej att låta det gå till så, jag är jättebesviken på hur lite insats vissa gjorde, mot den insatsen vissa andra gjorde. Men vad jag vet i alla fall är att alla personer som kom och röstade, fick ett leende och ett "välkomna" av mig i dörren. " "Jag tycker att vi var för många rösträknare i perioder. Det räcker med max. fyra. Sedelräknaren var till stor hjälp." "Omformningen av vallokalerna HaS N och HaS S var till det positiva.likaså var möbleringen i vallokalen HaS S mycket bättre denna gång. Stort tack till ordf. och vice ordf. för det! Ordföranden var mycket bra! Vad gäller sedelräknaren lyckades vi klara av den till slut. Obligatorisk utbildning och info kring denna till nästa gång. Gör en tydlig visning och förklaring på utbildningstillfället först, innan alla får pröva individuellt. Jag upplevde denna del som väldigt rörig under utbildningstillfället. " "Det gick mycket bättre att räkna valkuverten om man hade den hårda sidan neråt ej den sida som man skulle riva av. Mackan var inte direkt någon gorme upplevelse, mest rödbetssallad. Trevligt gäng jobba med!"

24 "Det gick mycket bättre att räkna valkuverten om man hade den hårda sidan neråt ej den sida som man skulle riva av. Mackan var inte direkt någon gorme upplevelse, mest rödbetssallad. Trevligt gäng jobba med!" "Det var positivt och okej, inte dåligt." "Riktigt dåligt betalt för dom timmarna samt arbetet man la ner" "Vi lyckades manövrera sedelräknaren men jag skulle inte påstå att den var pålitlig två genomräkningar kunde ge två resultat" "Just vid detta typ av val hade det behövts fler deltagande vid rösträkningen, då sedelräknaren krånglade och vi fick jobba väldigt många timmar in på natten med att räkna mycket för hand. Vi var 8 pers men hade nog behövt vara 1 11 pers, det hade förbättrat jobbet enormt. Så vid nästa val hade det varit bra att ha extradeltagande till själva rösträkningen." "Det blir definitivt ett problem vid räkningen om någon i gruppen inte kan hålla sig koncentrerad med följden att alla måste börja om från början. Sedelräknaren var opålitlig, gav olika resultat och vi blev många gånger tvinga att räkna om för hand. Rösträkningen drog därför ut orimligt länge på tiden (klara 1.3!!) Angående lokalen kändes trycket på 15 orimligt högt i förhållande till lokalens kapacitet (jag uppskattar att vi nästan konstant hade ca 2 min kö). Skulle möjligtvis varit bra med mer info angående avlämning av partiers valsedlar och vad som gäller (ska de lägga dem på plats själva eller ej?). " "Tufft. Vi hade ca 145 sedlar för resp val och det var lång kö emellanåt. Måste nog fundera hur man i framtiden skall hantera förtidsrösterna, registreringen. Röstlängden borde kunna datoriseras. Smörgåsen dålig kvalitet. Köttbullar o rödbetor måste serveras på en sk landgång och inte på det sättes Vi fick den" "Roland Ahl var en mycket bra ordförande som på ett lungt och sakligt sätt ledde arbetet och svarade på frågor som uppkom. Det var hårt tryck på vallokalen, röstbåsen var den trånga sektorn och hade kunnat vara ytteligare ett eller två stycken. Det var positivt att arbeta som röstmottagare och jag gör det gärna igen. Anna Mölgård" "Intressant och värdefullt arbete. Ordförande var pålitlig och noggrann." "Det var oklarheter. Angående vad en röst på Feministiakt iniativ skulle innebära. En väljare fick beskedet att det inte gick att rösta på dem i kommunalvalet i o m att de inte ställde upp med några kandidater., jmen är söder inte så att om partiet trots allt fick 2 % av rösterna iskalle du kunna tillfrågas om de ville ta mandatet så en röst på den skulle inte nödvändigtvis vara lika med en blankröst. " "Vi var nästan samma grupp som jobbade tidigare vid EU valet så vi hade ett bra sammarbete och allt gick bra. " "Om lokalen har två valdistrikt kan det vara bra om vi skulle ha en större karta att sätta upp så folk utan röstkort kan kolla var de ska vara." "Bättre utbud med fika än bara kaffe och frukt tycker jag behövs." "Tyvärr var det dålig ventilation i lokalen samt fönsterlös. Tips till nästa val: välj matsalen i stället. Saknade tillräckligt med frukt, vatten och sallad istället för smörgås då vi har ett stort område och 8 deltagare samt bättre betalt generellt." "Rösträknaren räknade olika summor och behövde manuellt kontrollräknas upprepade gånger." "Det var väldigt ojämnt mellan distrikt 14 och hade ofta kö långt utanför dörrarna medan vi på 14 hade helt tomt. Det skulle nog vara bra om distrikten går att justera lite till nästa gång, sett till antalet röstberättigade. Det var också svårt att ta sig runt mellan våra lokaler (t.ex. till toalett eller pausrum) då kön för 15 blockerade hela entrén. För 15 var det dessutom svårt när en jämn ström hela tiden skulle in samtidigt som en lika jämn ström skulle ut. För oss på 14 uppstod inte det problemet p.g.a. att vi sällan hade kö alls, men entrén på Bällstabergsskolan är tight, man skulle nog behöva se över logistiken där. Ordförande i 14 var KANON! men det fanns inte som alternativ ovan. ;)" "Dåligt betalt,om man jämför med eu valet.här jobbad jag från kl7 till kl1.1. med fyra tim ledigt." "Vid val av vallokal bör man se till så att valskärmarna kan stå mot en vägg för att förbättra valhemligheten. Det ska även finnas tillgång till flera rektangulära bord så att rösträkningen kan ske med alla rösträknare runt ett sammanställt stort bord. Vidare: vid utbildningen måste man ytterligare betona för de unga valarbetarna att man måste vara synnerligen noga vid all rösthantering under hela valdagen. I vårt valdistrikt missade riksdagsval, kommunfullmäktigeval och landstingsval med visserligen bara enstaka röster, men det ska enligt min uppfattning stämma exakt. Några unga valarbetares kommentarer på valnatten var: "det spelar väl ingen roll valnämnden ska ju kontrollräkna allt senare". Jag anser att det spelar stor roll och att man måste vara synnerligen seriös om man ska arbeta som valarbetare. Når det är tre val på samma dag måste bemanningen öka. Vi hade praktiskt taget köbildning hela dagen, med undantag för några få minuter då och då. Kanske dela upp valdistrikten ytterligare? Men jag ställer likväl gärna upp igen om det blir extraval eller vid nästa val. 1 tack för mig. En eloge till vår ordförande och vice ordförande som gjorde ett riktigt bra jobb!!! Vänligen! Bengt Åke Olsson"

25 Vänligen! Bengt Åke Olsson" "Ej optimalt med två valdistrikg som har samma ingång, särskilt när det är kö till det ena. Vet inte hur valdistriktens omfattning beslutas, men det var som sagt väldigt ojämnt, både i den lokal där jag tjänstgjorde och i den där jag själv röstade." "Bra att det fanns flera stationer på valkansliet att redovisa till efter rösträkningen, vi slapp stå i kö på natten:)" "Tack för förtroendet, riktigt trevlig att sitta igen. Gör om det om fyra år..." "Många klagade på att röstsedlarna låg precis där kön till vallokalen passerade, så att alla i kön kunde se vilka röstsedlar/partier man valde. (Vid EU valet hade vi ingen kö, så då vae det inget problem.)"

26 Enkät: ordförande/vice RKL Utveckling > Svar 27/=NA (Anonyma resultat) 1. Vad har du tjänstgjort som? Besvarad av: 27 Ej besvarad av: 4 (13%) 1 Ordförande 16 (59%) 2 Vice ordförande 11 (41%) Medel: 2. Har du tjänstgjort som ordförande/vice ordförande tidigare? Besvarad av: 27 Ej besvarad av: 4 (13%) 1 Ja 23 (85%) 2 Nej 4 (15%) Medel: 3. Vilken vallokal arbetade du i? Besvarad av: 27 Ej besvarad av: 4 (13%) Vallentuna västra (Ekebyskolan) 2. Markim Orkesta Frösunda (Gustav Vasaskolan) 3. Hammarbacken Norra (Hammarbacksskolan) 4. Hammarbacken Södra (Hammarbacksskolan) 5. Ormsta Norra (Ormstaskolan) 6. Vallentuna nordöstra (Hjälmstaskolan) 7. Norrgården/Sörgården 2 (7%) 2 (7%) 2 (7%) 1 (4%) 2 (7%) 2 (7%)

HANS- projektet Lärande nätverk för ledare

HANS- projektet Lärande nätverk för ledare Utvärdering av HANS- projektet Lärande nätverk för ledare i Hedemora, Avesta, Norberg och Skinnskatteberg Christer Sandahl 1, Lisa Markström 2, Therese Wahlström 1 & Helena Gustafsson 1 2010-05-31 1 Medical

Läs mer

Fråga 13 Har du övriga synpunkter, kommentarer eller förbättringsförslag kring bibliotekens verksamhet?

Fråga 13 Har du övriga synpunkter, kommentarer eller förbättringsförslag kring bibliotekens verksamhet? Fråga 13 Har du övriga synpunkter, kommentarer eller förbättringsförslag kring bibliotekens verksamhet? Redovisning av kommentarer med svar på inkomna synpunkter Detta är en sammanställning av de avslutande

Läs mer

PROJEKTRAPPORT DELRAPPORT ENLIGT SJÄLVRAPPORTERINGSMODELLEN. Josefin Näs, bitr. projektledare samt Ann-Sophie Hansson, projektägare

PROJEKTRAPPORT DELRAPPORT ENLIGT SJÄLVRAPPORTERINGSMODELLEN. Josefin Näs, bitr. projektledare samt Ann-Sophie Hansson, projektägare PROJEKTRAPPORT DELRAPPORT ENLIGT SJÄLVRAPPORTERINGSMODELLEN Datum: 2013-08-18 Projektbenämning: Utveckling av Hälsocenter Västerås Rapport författare: Elisabeth Eriksson-Tillaeus, projektledare Josefin

Läs mer

Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering

Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering Helen Uliczka Agneta Halvarsson APeL FoU Juni 2010 Innehåll Bakgrund... 3 Utvärderingens syfte och metod... 3 Om rapporten... 4 Resultat från webbenkäterna...

Läs mer

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser 14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser Ett stort TACK till alla er som varit med och delat med er av era erfarenheter från Ellen,

Läs mer

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige RÄDDA BARNEN 2014 1 Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer

Läs mer

Slutrapport för projekt:

Slutrapport för projekt: Tryggare och säkrare arbetsplats Projektledare Malin Johansson Version:1.0 Slutrapport Datum 2012-04-02 Sid 1 Slutrapport för projekt: Tryggare och säkrare arbetsplats i SDF Angered SLUTRAPPORT Sid 2 (30)

Läs mer

Har vi blivit bättre på att bemöta brukarna?

Har vi blivit bättre på att bemöta brukarna? Har vi blivit bättre på att bemöta brukarna? Resultatet av den uppföljande intervjuundersökningen 2008 Diarienummer 1895-2008 Tryckt på AB Danagårds Grafiska, november 2008 Den här intervjun var väldigt

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Presentationsteknik i utbildningssyfte. av Janne Arleklint Cygnel

Presentationsteknik i utbildningssyfte. av Janne Arleklint Cygnel Presentationsteknik i utbildningssyfte Presentationsteknik i utbildningssyfte av Janne Arleklint Cygnel 1 Innehåll Inledning! 6 Förberedelser! 7 Mål och struktur! 7 Definiera målet med din presentation!

Läs mer

Utvärdering av Servicecenter Tyresö kommun

Utvärdering av Servicecenter Tyresö kommun Utvärdering av Servicecenter Tyresö kommun 2010-02-11 Ulrika Josephson Westberg Kansli och personalkontor Tyresö kommun / 2009-12-10 2 (38) Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 4 2.1

Läs mer

Datum zot5-o6-25. Falkenbergs kommun Revisorerna

Datum zot5-o6-25. Falkenbergs kommun Revisorerna Falkenbergs kommun Revisorerna Datum zot5-o6-25 6verf

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten. 2014-04-22 Handläggare. Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo.

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten. 2014-04-22 Handläggare. Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo. SIGNERAD 2014-04-23 Malmö stad Stadskontoret 1 (3) Datum 2014-04-22 Handläggare Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo.se Tjänsteskrivelse Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten

Läs mer

MTM. Rapport: Fokusgrupper med studenter. December 2014, Markör Marknad och Kommunikation AB. Markör AB 1 (35)

MTM. Rapport: Fokusgrupper med studenter. December 2014, Markör Marknad och Kommunikation AB. Markör AB 1 (35) MTM Rapport: Fokusgrupper med studenter December 2014, Markör Marknad och Kommunikation AB Markör AB 1 (35) Uppdrag: Användarundersökning Beställare: MTM Kontaktperson MTM: Pia Hasselrot Projektledare

Läs mer

Oklart uppdrag. Om rollen som god man för ensamkommande flyktingbarn

Oklart uppdrag. Om rollen som god man för ensamkommande flyktingbarn Oklart uppdrag Om rollen som god man för ensamkommande flyktingbarn Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer - i Sverige och i världen. Oklart

Läs mer

RAPPORT SHIS KUNDUNDERSÖKNING 2014 (NKI) STATISTIK OCH UTREDNINGAR 2014-06-03

RAPPORT SHIS KUNDUNDERSÖKNING 2014 (NKI) STATISTIK OCH UTREDNINGAR 2014-06-03 STATISTIK OCH UTREDNINGAR Innehållsförteckning 1 Bakgrund 4 1.1 Syfte 4 1.2 Metod och målgrupp 4 1.3 Enkäten 5 1.4 Nöjd-Kund-Index 5 2 Resultat 6 2.1 De svarande 6 2.2 Betygsindex per frågeområde 10 2.3

Läs mer

Bilkörning på äldre dar en kvalitativ studie om att åldras som trafikant

Bilkörning på äldre dar en kvalitativ studie om att åldras som trafikant VTI notat 83 2000 VTI notat 83-2000 Bilkörning på äldre dar en kvalitativ studie om att åldras som trafikant Författare FoU-enhet Projektnummer 40346 Projektnamn Uppdragsgivare Distribution Gunilla Sörensen

Läs mer

kompetenscentrum Brukarundersökning 2010 Blekinge Upplevd kvalité inom personlig assistans i Blekinge Peter Anderberg Karin Chamoun Rapport 2010:1

kompetenscentrum Brukarundersökning 2010 Blekinge Upplevd kvalité inom personlig assistans i Blekinge Peter Anderberg Karin Chamoun Rapport 2010:1 Blekinge kompetenscentrum Forskning och utveckling inom hälsa, vård och omsorg. Landstinget Blekinge i samverkan med länets kommuner Brukarundersökning 2010 Upplevd kvalité inom personlig assistans i Blekinge

Läs mer

Språkläger på Fornby Redovisning april 2014

Språkläger på Fornby Redovisning april 2014 Språkläger på Fornby Redovisning april 2014 Intensivkurs i Svenska för invandrare kombinerat språkpraktik Barnen blir glada när pappa kommer hem från arbetet Deltagarröster från utvärderingen Sedan våren

Läs mer

BYGGLOVALLIANSEN KUNDUNDERSÖKNING 2012 18 DELTAGANDE KOMMUNER

BYGGLOVALLIANSEN KUNDUNDERSÖKNING 2012 18 DELTAGANDE KOMMUNER BYGGLOVALLIANSEN KUNDUNDERSÖKNING DELTAGANDE KOMMUNER . INNEHÅLL INNEHÅLL Teknisk beskrivning: Kundenkät... 2 Metod och genomförande... 2 Om rapporten... Resultatsammanfattning samtliga kommuner Om de

Läs mer

Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014. Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet

Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014. Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014 Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet Verksamhet: Projektansvarig chef: Ansvarig för projektredovisning:

Läs mer

E-räkenskap. Kännedomsundersökning i målgruppen redovisningskonsulter. Datum: oktober 2008. Upprättad av: Catharina Öhman

E-räkenskap. Kännedomsundersökning i målgruppen redovisningskonsulter. Datum: oktober 2008. Upprättad av: Catharina Öhman E-räkenskap Kännedomsundersökning i målgruppen redovisningskonsulter Datum: oktober 2008 Upprättad av: Catharina Öhman Innehållsförteckning Syfte...1 Metod...1 Sammanfattning...2 Resultat frågor...3 1.

Läs mer

Barn- och föräldraperspektivet i beroendevården i Värmland

Barn- och föräldraperspektivet i beroendevården i Värmland Barn- och föräldraperspektivet i beroendevården i Värmland En studie och ett utvecklingsarbete på Beroendecentrum och Laromottagningen 2014 Per Jörnmyr & Kjerstin Almqvist Foto och utformning: Susanne

Läs mer

*XQLOODcEHUJ HQLQGLYLGDQSDVVDGXQGHUYLVQLQJVIRUP. /LQN SLQJVXQLYHUVLWHW *UXQGVNROOlUDUSURJUDPPHW .HUVWLQ1LOVVRQ

*XQLOODcEHUJ HQLQGLYLGDQSDVVDGXQGHUYLVQLQJVIRUP. /LQN SLQJVXQLYHUVLWHW *UXQGVNROOlUDUSURJUDPPHW .HUVWLQ1LOVVRQ /LQN SLQJVXQLYHUVLWHW *UXQGVNROOlUDUSURJUDPPHW *XQLOODcEHUJ µ(jhwduehwhµ HQLQGLYLGDQSDVVDGXQGHUYLVQLQJVIRUP ([DPHQVDUEHWHSRlQJ +DQGOHGDUH.HUVWLQ1LOVVRQ /,8,89*(;6(,QVWLWXWLRQHQI U 8WELOGQLQJVYHWHQVNDS

Läs mer

Nummer 1, mars 2009. Föräldraskap

Nummer 1, mars 2009. Föräldraskap Nummer 1, mars 2009 Föräldraskap Det kom ett brev Hur ska föreningens arbete se ut framöver för att främja deltagande och inflytande för vuxna medlemmar med autism/aspergers syndrom? Riksföreningen Autisms

Läs mer

Rattfylleriseminarier i gymnasiet

Rattfylleriseminarier i gymnasiet Rattfylleriseminarier i gymnasiet Resultat och sammanställning av elev- respektive lärarenkäter Helen Sjöberg januari 2005 2004 Notat 0411 2 Innehållsförteckning Inledning sidan 4 Metod för utvärdering

Läs mer

DET TYSTA VITTNET en utvärdering av barngruppverksamheten för barn som bevittnat våld i Katrineholm, Flen och Vingåker

DET TYSTA VITTNET en utvärdering av barngruppverksamheten för barn som bevittnat våld i Katrineholm, Flen och Vingåker DET TYSTA VITTNET en utvärdering av barngruppverksamheten för barn som bevittnat våld i Katrineholm, Flen och Vingåker Katarina Enqvist-Bolin Ola Nordqvist Innehållsförteckning INLEDNING 3 BAKGRUND 4 Barngrupper

Läs mer

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI Årsmöte Checklista inför årsmötet Extra årsmöte Mötesteknik på årsmötet Årsmöteshandlingar Verksamhetsberättelse Ekonomisk berättelse Verksamhetsplan och

Läs mer

Vi har alla något att lära i denna verksamhet SFI PÅ JAMTLI. Rapport över effekter

Vi har alla något att lära i denna verksamhet SFI PÅ JAMTLI. Rapport över effekter Vi har alla något att lära i denna verksamhet SFI PÅ JAMTLI Rapport över effekter Våren 2012 1 Projektet SFI på Jamtli har möjliggjorts med stöd från Östersunds kommun. Nordiskt centrum för kulturarvspedagogik

Läs mer

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP innehåll 4 Stöd till klubbar och kommuner DEL 1 5 Organisera ert stöd 7 Nyckelpersoner DEL 2

Läs mer