Anvisningar för anmälningstrafiken till anställningsregistret

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Anvisningar för anmälningstrafiken till anställningsregistret"

Transkript

1 ANVISNINGAR 1 (17) Anvisningar för anmälningstrafiken till anställningsregistret

2 ANVISNINGAR 2 (17) Innehåll 1 Anmälningstrafiken till anställningsregistret Anmälan av uppgifter om anställningar och årsinkomster Tidtabeller för anmälningstrafiken Kvartalsanmälan om anställningar Anmälan om årsinkomster Korrigeringar Anmälningskanaler Uppgifter som ska anmälas Anställningsanmälan Anmälan om årsinkomster Uppgifter i anmälan När ska anställningsanmälan göras? Retroaktiva inkomster Negativa inkomster Personer som saknar finsk personbeteckning Postbeskrivning och koder Anställningar som ska anmälas och arbetsinkomster som berättigar till pension Anställningar som ska anmälas Allmänt Arbetsavtals- och tjänsteförhållanden Uppdragsförhållanden Förtroendeuppdrag Närståendevårdare KomPL Familjevårdare KomPL Gränsdragning mellan pensionslagar i vissa specialfall Privata universitet StaPL Undervisningsuppgifter i grundskola och gymnasium StaPL och KomPL Privata affärsverk och affärsverk som ägs av samkommuner StaPL Personer som omfattas av StaPL med stöd av särskilda bestämmelser Arbetsinkomster som berättigar till pension Inkomster som ökar pensionen Inkomst som inte berättigar till pension Specialfall... 17

3 ANVISNINGAR 3 (17) 1 Anmälningstrafiken till anställningsregistret 1.1 Anmälan av uppgifter om anställningar och årsinkomster Keva registrerar anställningarna enligt lagen om kommunala pensioner (KomPL), lagen om statens pensioner (StaPL) och pensionslagen för evangelisk-lutherska kyrkan (KyPL). Keva registrerar också anställningarna för FPA:s personal. Enligt lagen om Folkpensionsanstalten (FPAL) bestäms också pensionerna för FPA:s personal enligt StaPL. De uppgifter om anställningar och årsinkomster som lämnats till Keva registreras i arbetspensionsbranschens gemensamma intjäningssystem som upprätthålls av Arek Ab. Arbetsgivarens lönebaserade pensionsavgifter och personkundernas pensionsförmåner fastställs utgående från de anmälda uppgifterna. 1.2 Tidtabeller för anmälningstrafiken Kvartalsanmälan om anställningar Kvartalsanmälan om anställningar innehåller följande uppgifter - nya anställningar som inletts - anställningar som upphört - korta anställningar som inletts och upphört Anmälningarna om anställningar lämnas till Keva varje kvartal enligt följande: 1. kvartalet ( ) före kvartalet ( ) före kvartalet ( ) före kvartalet ( ) före Anmälan om årsinkomster Årsinkomsterna för föregående år ska anmälas till Keva före Korrigeringar De felaktiga meddelanden som uppstår vid registreringen av anmälan om anställningar och årsinkomster korrigeras i webbtjänsten Anställningsregistret. Fel i och anmärkningar på registreringen ska hanteras inom två veckor.

4 ANVISNINGAR 4 (17) Användningen av webbtjänsten Anställningsregistret förutsätter en Katso-kod och rätt Katsobehörighet. Du får behövliga rättigheter till webbtjänsterna av Katso-huvudanvändaren i din organisation. På Kevas webbplats finns mer information om Katso-koden samt om hur arbetsgivarnas Asta-tjänster används: Anmälningskanaler Merparten av anställnings- och inkomstuppgifterna skickas elektroniskt till Keva, vilket innebär att anmälan förutsätter kännedom om det egna lönesystemet. Särskilt avtal om införande av elektronisk anmälan ska ingås med Keva. Anställningsanmälan kan lämnas via följande kanaler: Tyvi-tjänster Uppgifterna om anställningar och årsinkomster kan lämnas till Keva med Tyvi-tjänsterna (CGI:s Tyvi-tjänst och Aditros tjänst). Kontakta en Tyvi-leverantör för att införa Tyvitjänsterna. Filöverföring Uppgifter om alternativen vid filöverföring och anvisningar fås av den egna lönesystemleverantören. USB-minne och CD Elektroniskt material kan också lämnas till Keva på USB-minne eller CD. Webbtjänsten Anställningsregistret Uppgifterna om anställningar och årsinkomster kan också lämnas via tjänsten Anställningsregistret som ingår i arbetsgivarnas Asta-tjänst. Inloggningen i tjänsterna sker med Katso-koder. Vid anmälan om större volymer av uppgifter rekommenderar vi elektronisk anmälan. Blanketter På Kevas webbplats finns blanketter för anmälan av anställningar och årsinkomster. I stället för blanketterna rekommenderar vi tjänsten Anställningsregistret. Större material ska lämnas på elektronisk väg.

5 ANVISNINGAR 5 (17) 1.4 Uppgifter som ska anmälas Anställningsanmälan Anställningsanmälan används för anmälan av när anställningar inleds och upphör. Anställningsanmälan görs enligt lag och per anmälare. Anmälan omfattar följande uppgifter: - Arbetsgivarkod - Anmälarbeteckning - Verksamhetsenhet - Uppgift om lag - Personbeteckning, efternamn och förnamn - Anställningens startdag och eventuell individualiseringskod - Anställningens slutdag och avslutningsorsak - Yrkesbeteckning - Typ av anställning Anställningar som inleds samma dag ska specificeras med en individualiseringskod. Anställningens identifieringsuppgifter är arbetsgivarkod, anmälarbeteckning, startdag och individualiseringskod samt uppgift om typ. Dessa uppgifter kan inte redigeras. Om någon av dessa uppgifter initialt har getts felaktigt ska anställningen raderas. Anmäl sedan en ny anställning med rätta uppgifter. Korta anställningsperioder för regelbundna ersättare eller ersättningstagare kan anmälas som en enhetlig anställning och behöver inte uppges i korta perioder. Då ska man emellertid se till att den enhetliga anställningsperioden i registret avslutas när personens arbete inte längre fortsätter Anmälan om årsinkomster Med anmälan om årsinkomster anmäls årsinkomsterna per lag enligt betalningsåret. Inkomsterna hänför sig inte till anställningsperioder utan den totala årsinkomsten per anmälare och per typ av anställning anmäls separat för varje person. Anmälan ska omfatta följande uppgifter: - Arbetsgivarkod - Anmälarbeteckning - Verksamhetsenhet - Uppgift om lag - Personbeteckning, efternamn och förnamn - Inkomstår - Årsinkomster - Yrkesbeteckning - Typ av anställning

6 ANVISNINGAR 6 (17) Uppgifter i anmälan Anmälarbeteckning Om arbetsgivaren har flera självständiga anmälare som har hand om anmälningstrafiken, ska anmälarna skapas genom att meddela anmälarens uppgifter med blanketten Anmälarens kontaktuppgifter som finns på Kevas webbplats. Anmälarbeteckningen får vara högst 6 tecken lång och helst bara bestå av siffror. Anmälaren kan också fungera som betalningsställe, då den redovisar pensionsavgifterna för anmälarspecifika inkomster självständigt med egna referenser. Anmälaren ska avtala separat med Keva om verksamhet som betalningsställe. Kommunerna använder anmälarbeteckningen 888 för anmälan av lantbruksavbytare. Om arbetsgivaren är staten eller en församling och den inte separat har skapat anmälare, används arbetsgivarkoden som anmälarbeteckning. Verksamhetsenhet Uppgiften om verksamhetsenhet beskriver arbetstagarens arbetsplats. Verksamhetsenhetens beteckning är 2 9 tecken lång och den ska bestå av siffror. Keva rekommenderar att använda arbetsställestrukturen enligt Statistikcentralens sysselsättningsstatistik vid anmälan av de verksamhetsenheter som anställningarna och årsinkomsterna hänför sig till. Uppgifterna om verksamhetsenheter upprätthålls i webbtjänsten Anställningsregistret. Uppgiften om verksamhetsenhet är inte obligatorisk för StaPL- och KyPL-anmälningar före Yrkesbeteckning Den yrkesbeteckning som uppges ska vara förenlig med yrkesbeteckningskatalogen enligt relevant lag. Nya KomPL-yrkesbeteckningar begärs från Keva Yrkesbeteckningarna enligt StaPL anmäls enligt Statskontorets/Förvaltningsstyrningens tjänste- och yrkesbeteckningskatalog. Mer information om TAHTI-koderna finns på Statskontorets webbplats: FI/Tietoa_Valtiokonttorista/Julkaisut_ja_tilastot/Tilastot/Henkilostojohtamisen_tukeminen /Tahtikoodistoja Yrkesbeteckningarna enligt KyPL är desamma som i Pesti-statistiken som levereras till Kyrkans arbetsmarknadsverk. Kyrkans arbetsmarknadsverk skapar vid behov nya yrkesbeteckningar När ska anställningsanmälan göras? Anställningsanmälan ska göras när anställningen börjar och upphör. Dessutom förekommer det situationer i vilka anställningen av någon orsak måste avbrytas tekniskt. Då ska upphörandet av anställningen anmälas med en viss avslutningsorsak som anger att

7 ANVISNINGAR 7 (17) anställningen är fortlöpande. Den nya anställning som börjar ska anmälas från och med följande dag för att det inte ska bli något avbrott i anställningstiden. Anställningen ska avbrytas åtminstone i följande fall: När arbetsgivarkoden byts Till exempel fusioner, kommunsammanslagningar, samkommuns upplösning eller annan överföring av verksamheter på det sätt att anställningarna fortgår utan avbrott enligt samma pensionslag under en ny arbetsgivarkod. När lönesystemet byts Anställningen ska avbrytas om uppgifter inte överförs från det gamla lönesystemet till det nya på så sätt att den gamla startdagen också visas på de kommande anmälningarna. Om lönesystemet byts mitt i året ska man beakta att samma arbetsgivare och samma anmälare endast kan ha en årsinkomst för respektive år. Om inkomsterna för hela året inte kan anmälas med en och samma anmälan ska en ny anmälarbeteckning införas när lönesystemet byts. Då anmäls inkomsterna för en del av året med en annan anmälarbeteckning. Eftersom inga inkomster eller till exempel arbetstidsuppgifter längre hänför sig till anställningarna, behöver de inte avbrytas när deltids- eller delinvalidpension börjar eller när en person fyller 53 år, om arbetet fortgår i anställning hos samma arbetsgivare. Inte heller oavlönade avbrott i anställningar anmäls längre Retroaktiva inkomster Inkomsterna anmäls alltid för betalningsåret. Om anställningen har upphört föregående år och inkomster betalas retroaktivt följande år, anmäls dessa retroaktiva inkomster som årsinkomst för betalningsåret. Om arbetsgivaren upphör vid årsskiftet och anställningarna på grund av detta har avbrutits tekniskt ska de inkomster som betalas retroaktivt också i detta fall anmälas för betalningsåret som inkomster för den arbetsgivare hos vilken anställningen fortsätter och som redovisar pensionsavgifterna för inkomsten i fråga. För en arbetsgivare som upphört vid slutet av året kan inga inkomster längre registreras för följande år. Om det blir problem med anmälan av inkomstuppgifterna i ett fall där arbetsgivaren upphör, kontakta Kevas registerenhet som reder ut de olika alternativen Negativa inkomster Beloppet av den årsinkomst som anmäls kan inte vara negativ. Om löner återkrävs och det för året i fråga inte finns några inkomster från vilka summan kan avdras, ska den dras av från det år till vilket återkravet av inkomsterna hänför sig till.

8 ANVISNINGAR 8 (17) Personer som saknar finsk personbeteckning Vid anmälan om uppgifter om en person som saknar en officiell finsk personbeteckning ska man i stället för personbeteckning uppge personens födelsedatum och kön. Födelsedatum och kön uppges endast om personbeteckning saknas. Anmälningarna kan göras elektroniskt eller via webbtjänsten Postbeskrivning och koder Närmare postbeskrivningar för anmälningstrafiken och tillämpliga koder finns i bilagan till denna anvisning.

9 ANVISNINGAR 9 (17) 2 Anställningar som ska anmälas och arbetsinkomster som berättigar till pension 2.1 Anställningar som ska anmälas Allmänt Alla anställningar som berättigar till pension ska anmälas till registret. Anställningen kan börja tidigast från början av månaden efter den då personen fyllt 18 år och den ska upphöra senast vid slutet av den månad då personen fyller 68 år. Anställningens längd eller beloppet av inkomster som betalas har ingen betydelse med tanke på anmälan av anställningen. Enligt KomPL ger anställningarna för de personer som är födda före och som börjat före rätt till pension så långe som de pågår utan avbrott (utan åldersgränsen på 68 år) Arbetsavtals- och tjänsteförhållanden Arbete som utförts i arbetsavtals- och tjänsteförhållande omfattas av pensionsskyddet. Anställningsanmälan görs när arbetsavtals- eller tjänsteförhållandet börjar eller upphör. Vid tillämpning av arbetspensionslagarna är utgångspunkten begreppet arbetsavtalsförhållande enligt arbetsavtalslagen. Om avtalsförhållandet uppfyller kriterierna för arbetsavtalsförhållande, kan man inte på ett för pensionsanstalten bindande sätt avtala om att utföra arbetet som företagare. Om omständigheterna kring arbetet i praktiken inte motsvarar de avtalade kan pensionsanstalten i efterskott tolka rättsförhållandet som ett arbetsavtalsförhållande, där pensionsavgifter ska betalas för lönen och som i sinom tid ger personen rätt till pension. Det är i första hand den som beställer arbetet som ska veta om den som utför arbetet har ett arbetsavtalsförhållande eller om personen arbetar som självständig företagare. Det rekommenderas att ett skriftligt avtal ingås om alla arbetsprestationer. Av avtalet ska framgå om arbetet utförs i ett arbetsavtalsförhållande eller inte. Därtill ska det framgå vem som ordnar pensionsskyddet. Närmare information om gränsdragningen mellan anställningsförhållande och företagarverksamhet finns i Kevas cirkulär 4/ Uppdragsförhållanden Pensionsskyddet omfattar också arbete som utförs enligt ett uppdrags- eller konsultavtal eller motsvarande arrangemang om den person som utför arbetet inte gör det som

10 ANVISNINGAR 10 (17) företagare och verksamheten inte bedrivs i form av ett bolag eller någon annan sammanslutning. Försäkring av uppdragsförhållande förutsätter att personen inte är företagare enligt lagen om pension för företagare (FöPL). Om verksamheten omfattas av FöPL eller om den bedrivs i ett bolags eller annan sammanslutnings namn, behöver den inte anmälas till registret och inga pensionsavgifter tas ut för den. En kopia av FöPL-försäkringsbrev eller ett kvitto på försäkringsavgift bevisar att uppdragstagaren är företagare. Verksamheten ska då ingå i en bransch som omfattas av FöPL. Personen behöver inte anmälas till anställningsregistret om denne har ett beslut om befrielse från försäkringsskyldighet som Pensionsskyddscentralen fattat före 2002 (personer födda före 1961 kan ännu ha sådana beslut). Om verksamheten är så ringa (arbetsinkomsten från företagarverksamheten understiger den nedre gränsen för FöPL-försäkring) att personen inte är skyldig att teckna en FöPL-försäkring ska arbetet anmälas till registret. Detsamma gäller om personen får ålderspension och därför inte är försäkringsskyldig enligt FöPL. Anmälan av uppdragsförhållande ska omfatta namnet och personbeteckningen för den person som utfört arbetet. Anmälan kan inte göras med FO-nummer eller firma Förtroendeuppdrag KomPL Med förtroendevalda avses - fullmäktigeledamöter och ersättare - medlemmar i kommuners eller samkommuners organ - övriga förtroendevalda i kommunerna såsom medlemmar i kommunstyrelse och kommunala nämnder, direktioner och kommittéer samt förtroendevalda revisorer - övriga förtroendevalda i Kevas medlemssamfund. Med förtroendevalda avses inte till exempel - nämndemän vid tingsrätter - förtroendemän på arbetsplatserna - medlemmar i skolors föräldraråd e.d. - kommunala tjänsteinnehavare som på basis av sin tjänst är medlemmar i kommunens organ. För förtroendevalda som omfattas av KomPL anmäls endast årsinkomsterna till registret. Anställningsperioder anmäls inte. De förtroendevaldas inkomster som ger rätt till kommunal pension är för viss tid utbetalda arvoden samt ersättningar för inkomstbortfall. Mötesarvoden ger inte rätt till pension enligt KomPL.

11 ANVISNINGAR 11 (17) StaPL Förtroendeuppdraget baserar sig inte på arbetsavtal eller tjänsteföreskrift, utan på att en person utnämns till exempel till medlem i en nämnd för att företräda en viss organisation, personkrets eller sakkunskap, och personen inte utför detta uppdrag på basis av ett arbetsavtals- eller tjänsteförhållande, inte heller som företagare enligt FöPL. Vederlaget för förtroendeuppdrag är i allmänhet ringa, till exempel bara en kostnadsersättning eller ett arvode som enligt uppskattning inte motsvarar det ansvar eller den arbetsmängd som uppgiften medför för personen. Med förtroendeuppdrag avses följande: - medlem i kommitté, delegation, nämnd eller övrigt motsvarande organ och uppdrag som sekreterare - nämndeman vid tingsrätt - sakkunnig medlem (exkl. personal) i olika besvärsinstanser av nämndekaraktär, såsom bl.a. prövningsnämnden och arbetslöshetsnämnden. - sakkunniga medlemmar (exkl. personal) i organ som lämnar olika slags rekommendationer, bl.a. konsumenttvistenämnden. Den tid för vilken organet tillsätts anges som anställningstid för ordföranden, medlemmarna och sekreteraren. Medlemskapet i respektive organ anmäls som en egen anställning oavsett om det finns flera parallella anställningar hos samma arbetsgivare eller att en arbetsgivare betalar arvoden som hör till en annan arbetsgivares huvudtjänst. De inkomster som ska anmälas är eventuellt månadsarvode och mötesarvoden för uppdraget samt eventuella övriga arvoden. KyPL Med förtroendevalda avses - ledamöter av kyrkofullmäktige - medlemmar och suppleanter i kyrkorådet och församlingsrådet - medlemmar och suppleanter i kyrkans direktioner, kommittéer och nämnder. Med förtroendevalda avses inte till exempel - förtroendemän på arbetsplatserna - tjänsteinnehavare som på basis av sin tjänst är medlemmar i ett organ.

12 ANVISNINGAR 12 (17) De förtroendevaldas inkomster som ger rätt till KyPL-pension är för viss tid utbetalda arvoden, t.ex. månads- eller årsarvoden, samt ersättningar för inkomstbortfall. Sammanträdesarvoden ger inte rätt till pension enligt KyPL. Förtroendeuppdrag anmäls i KyPL med typen L och yrkesbeteckningen Närståendevårdare KomPL Närståendevårdarna omfattas av KomPL sedan Närståendevårdarna utför arbete på basis av ett uppdragsavtal. För att ett uppdragsförhållande ska ge rätt till kommunalt pensionsskydd förutsätts att kommunen ingår avtal med närståendevårdaren enligt lagen om stöd för närståendevård. På närståendevårdare födda före 1940 tillämpas gamla bestämmelser. Endast de uppdragsförhållanden som inletts innan personen fyllt 65 år anmäls till registret. Anställningen avslutas först när den i praktiken upphör. Närståendevårdarnas KomPL-anställningar anmäls med typen 08 och yrkesbeteckningen Familjevårdare KomPL Familjevårdarna omfattas av KomPL sedan Startdagen för en familjevårdares anställning i anställningsregistret kan med inte andra ord vara ett tidigare datum än detta. Familjevårdarna utför arbete på basis av ett uppdragsavtal. För att ett uppdragsförhållande ska ge rätt till kommunalt pensionsskydd förutsätts det att kommunen ingått uppdragsavtal med personen. Familjevårdarens arvode som betalats utgående från uppdragsavtalet anmäls som familjevårdarens inkomst som berättigar till pension. Kostnadsersättningar är inte arbetsinkomst som berättigar till pension. Familjevårdarnas KomPL-anställningar anmäls med typen 06 och yrkesbeteckningen

13 ANVISNINGAR 13 (17) 2.2 Gränsdragning mellan pensionslagar i vissa specialfall Privata universitet StaPL Från och med försäkras alla anställningar för arbetstagare födda före enligt StaPL (förutsätter ingen tidigare StaPL-anställning). Anställningarna anmäls med koderna 52, 37, 38, 17 eller Undervisningsuppgifter i grundskola och gymnasium StaPL och KomPL Personer födda före 1970 Anställningen omfattas av StaPL om över 50 % av uppgifterna omfattas av lagen om grundläggande utbildning eller gymnasielagen (beräknas utgående från antalet arbetstimmar). Om undervisningen enligt lagen om grundläggande utbildning eller gymnasielagen är jämnt 50 % av arbetstimmarna försäkras anställningen enligt KomPL. Samma anvisning gäller förskoleundervisning. När en barnträdgårdslärare som är född före ger förskoleundervisning som utgör 50 % av arbetstimmarna omfattas denne av StaPL. Personer födda eller senare En StaPL-anställning som börjat före omfattas av StaPL så länge som ifrågavarande uppdrag eller avtal fortsätter. En ny anställning (nytt avtal eller uppdrag) omfattas av KomPL. En anställning som omfattas av KomPL kan börja omedelbart från och med följande dag. Tjänstledigheter har ingen inverkan. Den nya anställningen kan också vara parallell, och då kan personen samtidigt omfattas av både StaPL och KomPL. Skolgångsbiträde Om skolgångsbiträden födda före vikarierar för en lärare försäkras anställningen enligt StaPL. Rektor vid grundskola och gymnasium Huvudregeln är att rektorer födda före omfattas av StaPL oavsett om deras arbete främst består av undervisning eller administrativa uppgifter. Om rektorn är född eller senare omfattas en StaPL-anställning som börjat före av StaPL så länge som ifrågavarande uppdrag eller avtal fortsätter. En ny anställning (nytt avtal eller uppdrag) omfattas av KomPL. Driftspersoner När kommunerna införde grundskolesystemet behöll de tjänstemän som övergick från anställning i ett statligt läroverk och de s.k. nödvändiga driftspersonerna som övergick från privata läroverk sina rättigheter enligt StPL. Också de s.k. nödvändiga driftspersonerna som inledde sin anställning i ett kommunalt gymnasium efter övergången till

14 ANVISNINGAR 14 (17) grundskolesystemet men före , omfattas av StaPL. Anställningarna för de personer som bevarat sina rättigheter enligt StaPL ska registreras oavsett om det är fråga om ett tjänste- eller arbetsavtalsförhållande. Anställningarna anmäls med koden Privata affärsverk och affärsverk som ägs av samkommuner StaPL På StaPL-försäkring av privata affärsverk och affärsverk som ägs av samkommuner tillämpas separata regler. Kevas registerteam svarar på frågor om vilka som omfattas av StaPL Personer som omfattas av StaPL med stöd av särskilda bestämmelser - Personer som är anställda vid Kulturkontakt Nord i Finland. Anställningarna anmäls med koderna 54 eller Finska medborgare som är anställda vid Konventionen om skydd av Östersjöområdets marina miljö. Från och med har de anställda vid Konventionen om skydd av Östersjöområdets marina miljö fått välja om de ska omfattas av StaPL. Anställningarna anmäls med koderna 01, 10 eller Anställda hos Nordiska Investeringsbanken, Sametinget och Vetenskapliga samfundens delegation. Från och med omfattas de anställda vid Vetenskapliga samfundens delegation av StaPL endast så länge som deras anställning, som börjat före , fortgår. Anställningarna anmäls med koderna 01, 10 eller Arbetsinkomster som berättigar till pension Inkomster som ökar pensionen När den pensionsgrundande arbetsinkomsten bestäms ska lön eller annan ersättning som har betalats eller enligt överenskommelse ska betalas för arbete beaktas. Såsom arbetsinkomster som berättigar till pension räknas utöver grundlönen olika lönetillägg samt resultatpremier och bonusar. Pensionen ökas av arbetsinkomster som en person intjänat från ingången av kalendermånaden efter den under vilken 18 års ålder uppnåtts till utgången av den månad under vilken 68 års ålder uppnåtts. Med tanke på pensionsintjäningen har med andra ord betalningen av inkomsten ingen betydelse, utan det är tidpunkten för inkomsterna som avgör.

15 ANVISNINGAR 15 (17) Lönetillägg och ersättningar Olika lönetillägg räknas med i den inkomst som pensionen grundar sig på: till exempel övertidsersättning, olika tillägg för skiftarbete och ålderstillägg. Därtill är till exempel tillägg för söckenhelg, ersättning för veckovila och övriga motsvarande poster pensionsgrundande inkomster. Resultatpremier och bonusar Olika resultatpremier och bonusar räknas som inkomster som berättigar till pension. Även om det resultat som premien grundar sig på inte direkt är bundet till arbetstagarens insats räknas premien som vederlag för utfört arbete. Däremot är olika aktiepremier eller till exempel premier som är bundna till bolagets kursutveckling inte vederlag för utfört arbete och berättigar inte heller till pension. Inte heller premier som på basis av bolagsstämmans beslut betalas till arbetstagarna som vinstutdelning utgör arbetsinkomst som berättigar till pension i de fall då premie betalas till hela personalen (eller till exempel till fast anställda som haft anställning under en viss period, och inte bara till en liten grupp). Vid utredning om huruvida en viss post är inkomst som berättigar till pension är det dess faktiska natur som är avgörande och inte vad prestationen i respektive fall kallas. Naturaförmåner Naturaförmåner räknas som arbetsinkomst som berättigar till pension. Med naturaförmån avses förmåner som arbetstagaren får i någon annan form än i pengar. Naturaförmåner är bland annat bil-, telefon-, kost- och bostadsförmån och personalbiljett. Naturaförmånens värde bestäms enligt de grunder Skattestyrelsen fastställt. Naturaförmånerna som en arbetstagare får räknas som arbetsinkomst som berättigar till pension även under avbrott i anställningen. Lön för uppsägningstid Lön för uppsägningstid räknas som arbetsinkomst som berättigar till pension oavsett om personen är skyldig att arbeta under uppsägningstiden. Lön för uppsägningstid berättigar till pension också i det fall då den betalas på en gång och inte på normalt sätt till exempel varje månad. Om lön för uppsägningstid betalas för en längre tid än uppsägningstiden på högst sex månader enligt arbetsavtalslagen, berättigar den del av lön för uppsägningstid som överskrider denna gräns till pension om anställningen är i kraft och personen är skyldig att arbeta under den tid lön betalas. I de fall då arbetstagaren på grund av permittering (på minst 200 dagar) har rätt att säga upp sitt arbetsavtal med omedelbar verkan har arbetstagaren rätt att få lön för uppsägningstiden på samma grunder som när arbetsgivaren säger upp det. Den ersättning som motsvarar lön för uppsägningstid räknas då inte som arbetsinkomst som berättigar till pension eftersom den inte anses vara vederlag för utfört arbete.

16 ANVISNINGAR 16 (17) Inkomst som inte berättigar till pension De prestationer som inte berättigar till pension räknas upp i respektive pensionslag. Bestämmelserna finns i 68 i KomPL, 59 i StaPL och 7 i KyPL. Nedan beskrivs de vanligaste prestationerna som inte berättigar till pension. Personalförmåner Personalförmåner är inte arbetsinkomster som berättigar till pension. Med personalförmån avses förmåner som inte hänför sig till anställningsvillkoren och som gäller hela personalen eller i alla fall de arbetstagare som inte har en kortfristig anställning. Personalförmåner är bl.a. personalrabatter, ränteförmån på personallån, gratis hälsovård eller sjukkostnadsförsäkring som arbetsgivaren ordnat samt stöd för rekreation eller hobbyer. Om endast några arbetstagare får en förmån är det inte fråga om en personalförmån utan en förmån som anses berättiga till pension. Ersättning som betalas när anställningen upphör Avgångsvederlag eller s.k. fallskärmar som betalas när anställningen upphör räknas inte som arbetsinkomst som berättigar till pension. Ersättningens faktiska natur är avgörande. Om man t.ex. vid uppsägning av en anställning betalar en ersättning som motsvarar lön för uppsägningstid för en längre tid än maximitiden enligt lagen (6 mån.), är den del av ersättningen som betalas utöver denna tidsfrist inte arbetsinkomst som berättigar till pension om personen inte är skyldig att arbeta under denna tid. Skadestånd Olika prestationer av skadeståndsnatur räknas inte som arbetsinkomst som berättigar till pension. Skadestånd kan betalas antingen på basis av ett avtal eller ett domslut. Bruksavgift och upphovsrättsersättningar Bruksavgift som betalas till exempel då ett konstverk används eller ställs ut eller framförs eller då ett verk som omfattas av upphovsrätt utnyttjas räknas inte som arbetsinkomst som berättigar till pension. Mötesarvoden Enligt KomPL och KyPL räknas mötesarvode inte som arbetsinkomst som berättigar till pension. Enligt StaPL räknas mötesarvoden emellertid som arbetsinkomst som berättigar till pension och pensionsavgifter ska redovisas för dem. Engångsersättningar som betalas enligt det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet AKTA (arvoden som betalats till tjänsteinnehavare och arbetstagare som omfattas av AKTA på grund av möten i vilka de deltar med anledning av sin tjänst eller sitt arbetsavtalsförhållande) räknas som arbetsinkomst som berättigar till pension.

17 ANVISNINGAR 17 (17) Specialfall Kostnadsersättningar Arbetsgivaren kan betala skattefria kostnadsersättningar (dagtraktamente, kilometerersättning m.m.) enligt de belopp som Skattestyrelsen fastställt. Sådana skattefria kostnadsersättningar är inte arbetsinkomst som berättigar till pension. Om ersättningar betalas till ett belopp som överstiger det belopp som Skattestyrelsen fastställt räknas de som arbetsinkomst som berättigar till pension till den del beloppet överstiger det maxbelopp som Skattestyrelsen fastställt. Om arbetsgivaren betalar skattepliktiga kostnadsersättningar räknas de som arbetsinkomst som berättigar till pension. Om personen automatiskt får räkna ett skatteavdrag som motsvarar kostnadsersättningen sig till godo och om kostnadsersättningen betalas utan förskottsinnehållning (0-skattekort) räknas inte heller ersättning för skattepliktiga kostnader som arbetsinkomst som berättigar till pension. Servicesedlar Om kommunen betalar ersättning för arbete till en serviceproducent med en servicesedel anses det vara fråga om ett uppdragsförhållande om kommunen har fastställt en viss serviceproducent av vilken tjänsten ska skaffas. Kommunen ska då försäkra uppdragsförhållandet enligt KomPL på samma villkor som uppdragsförhållanden i allmänhet. Veterinärers åtgärdsarvoden När den pensionsgrundande arbetsinkomsten för en kommunalveterinär bestäms, beaktas lönen för tjänsten och åtgärdsarvoden. Kommunen ska före slutet av kalenderåret fastställa beloppet av åtgärdsarvoden för följande år för varje veterinär. Beloppet får inte överstiga det dubbla beloppet av den slutlön enligt den lägsta grundlönen som har överenskommits för kommunalveterinärer i det kommunala tjänstekollektivavtalet och som gällde vid ingången av kalenderåret. Keva skickar anvisningar om åtgärdsarvodenas maxbelopp årligen i ett cirkulär.

Anmälan av uppgifter om anställningar och årsinkomster till Intjäningssystemet OffPL

Anmälan av uppgifter om anställningar och årsinkomster till Intjäningssystemet OffPL Anmälan av uppgifter om anställningar och årsinkomster till Intjäningssystemet OffPL Bestämmelserna om kommunsektorns, statens, kyrkans och FPA:s pensionsskydd ingår i pensionslagen för den offentliga

Läs mer

Kommunernas pensionsguide

Kommunernas pensionsguide Kommunernas pensionsguide 2010 Kommunernas pensionsförsäkring Postadress PB 425, 00101 Helsingfors Besöksadress Unionsgatan 43 Telefon Växel 020 614 21 Fax 020 614 2589 E-post förnamn.efternamn@keva.fi

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR GENOMFÖRANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD SAMT STORLEKEN AV VÅRDARVODENA I LOVISA FRÅN OCH MED 1.1. 2013

ANVISNINGAR FÖR GENOMFÖRANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD SAMT STORLEKEN AV VÅRDARVODENA I LOVISA FRÅN OCH MED 1.1. 2013 ANVISNINGAR FÖR GENOMFÖRANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD SAMT STORLEKEN AV VÅRDARVODENA I LOVISA FRÅN OCH MED 1.1. 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. BEGREPP OCH DEFINITIONER INOM NÄRSTÅENDEVÅRDEN 2. KRITERIER

Läs mer

ANVISNINGAR OM ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGSPREMIER ÅR 2008

ANVISNINGAR OM ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGSPREMIER ÅR 2008 TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSRAHASTO 1 (24) 28.12.2007 ANVISNINGAR OM ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGSPREMIER ÅR 2008 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄNT...3 1.1. Förändringar i premiestrukturen från år 2009...3 2. BETALNINGSSKYLDIGA...4

Läs mer

Lag om klientavgifter inom den småbarnspedagogiska verksamheten

Lag om klientavgifter inom den småbarnspedagogiska verksamheten Lagförslag 1. Lag om klientavgifter inom den småbarnspedagogiska verksamheten I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 Lagens tillämpningsområde I denna lag föreskrivs om den klientavgift som tas

Läs mer

DIREKTÖVERFÖRING AV FÖRSKOTTSINNEHÅLLNINGSUPPGIFTER SOM GÄLLER BEGRÄNSAT SKATTSKYLDIGA PENSIONSTAGARE

DIREKTÖVERFÖRING AV FÖRSKOTTSINNEHÅLLNINGSUPPGIFTER SOM GÄLLER BEGRÄNSAT SKATTSKYLDIGA PENSIONSTAGARE SKATTEFÖRVALTNINGEN 4.9.2015 Enheten för styrning och utveckling av personbeskattningen A99/200/2015 version 1.0 DIREKTÖVERFÖRING AV FÖRSKOTTSINNEHÅLLNINGSUPPGIFTER SOM GÄLLER BEGRÄNSAT SKATTSKYLDIGA PENSIONSTAGARE

Läs mer

Kvartalsstatistik över arbetskraftskostnader Svarsanvisningar. Servicebranscher. Bästa mottagare!

Kvartalsstatistik över arbetskraftskostnader Svarsanvisningar. Servicebranscher. Bästa mottagare! Kvartalsstatistik över arbetskraftskostnader Svarsanvisningar Servicebranscher Bästa mottagare! Statistikmaterialet återsänds via det elektroniska datainsamlingssystemet http://www.tilastokeskus.fi/keruu/tyne/lomake

Läs mer

Lag. om ändring av lagen om pension för företagare

Lag. om ändring av lagen om pension för företagare Lag om ändring av lagen om pension för företagare I enlighet med riksdagens beslut upphävs i lagen om pension för företagare (1272/2006) 19 21, 60, 61, 64 och 66 samt 74 3 mom., av dem 19 sådan den lyder

Läs mer

Vad en fullmäktigeledamot bör veta om det kommunala pensionsskyddet

Vad en fullmäktigeledamot bör veta om det kommunala pensionsskyddet Vad en fullmäktigeledamot bör veta om det kommunala pensionsskyddet I din egenskap av kommunfullmäktigeledamot fattar du beslut också i pensionsfrågor Som ledamot är du med och fattar strategiska beslut

Läs mer

ANSÖKAN OM SKATTEKORT OCH FÖRSKOTTSSKATT 2015

ANSÖKAN OM SKATTEKORT OCH FÖRSKOTTSSKATT 2015 ANSÖKAN OM SKATTEKORT OCH FÖRSKOTTSSKATT 2015 Med denna blankett ansöker personkunder, rörelseidkare och yrkesutövare, jordbruksidkare och sammanslutningsdelägare om skattekort och/eller förskottsskatt.

Läs mer

ESBO STAD SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSSEKTORN Familje- och socialservice Äldreomsorgen INSTRUKTION OM STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD

ESBO STAD SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSSEKTORN Familje- och socialservice Äldreomsorgen INSTRUKTION OM STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD ESBO STAD SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSSEKTORN Familje- och socialservice Äldreomsorgen INSTRUKTION OM STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD Social- och hälsovårdsnämnden Godkänd 18.5.2006, trädde i kraft 1.6.2006 Godkänd

Läs mer

PERIODSKATTEDEKLARATION

PERIODSKATTEDEKLARATION Deklarationsanvisningar för PERIODSKATTEDEKLARATION skatteåret 2014 Detaljerade deklarationsanvisningar: skatt.fi/blanketter/periodskattedeklaration INNEHÅLL PERIODSKATTEDEKLARATION OCH SKATTEKONTO 3 INLÄMNANDE

Läs mer

Utländsk arbetstagare i Finland

Utländsk arbetstagare i Finland Utländsk arbetstagare i Finland Innehåll } Utländsk arbetstagares rätt att arbeta och lagring av uppgifter } Redogörelse för de centrala villkoren i arbetet } Arbetstid och arbetstidsbokföring } Vilotider

Läs mer

Lag. om Keva. 1 kap. Tillämpningsområde och Kevas medlemssamfund. Tillämpningsområde

Lag. om Keva. 1 kap. Tillämpningsområde och Kevas medlemssamfund. Tillämpningsområde I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: Lag om Keva 1 kap. Tillämpningsområde och Kevas medlemssamfund 1 Tillämpningsområde Denna lag innehåller bestämmelser om pensionsanstalten Keva. Keva är en

Läs mer

ARPL-FÖRSÄKRING HANDBOK FÖR ARBETSGIVARE 2016

ARPL-FÖRSÄKRING HANDBOK FÖR ARBETSGIVARE 2016 ARPL-FÖRSÄKRING HANDBOK FÖR ARBETSGIVARE 2016 INNEHÅLL Arbetstagare inom den privata sektorn ska försäkras med en ArPL-försäkring... 3 Pensionsförsäkring för förtroendeuppdrag... 3 Försäkring av utlandsarbete...

Läs mer

RP 173/2006 rd. som är besvärsinstans inom den privata sektorn, och kommunernas pensionsnämnd. med besvärsnämnden för arbetspensionsärenden,

RP 173/2006 rd. som är besvärsinstans inom den privata sektorn, och kommunernas pensionsnämnd. med besvärsnämnden för arbetspensionsärenden, RP 173/2006 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om statens pensioner och till vissa lagar som har samband med den PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås

Läs mer

Stöd för närståendevård

Stöd för närståendevård Sn 23.10.2014 Bilaga A-108 Stöd för närståendevård Principer Arvoden Anvisningar Information Gällande från 01.01.2015 INLEDNING Principerna för stöd för närståendevård i Lemlands kommun är utarbetade enligt

Läs mer

RP 138/2015 rd. Lagarna avses träda i kraft den 1 april 2016.

RP 138/2015 rd. Lagarna avses träda i kraft den 1 april 2016. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om kommunala tjänsteinnehavare, upphävande av 26 i lagen om kommunala tjänstekollektivavtal samt ändring av 35 i statstjänstemannalagen

Läs mer

Kommunerna lägger ut sina tjänster. Vad händer med pensionsavgifterna och pensionerna?

Kommunerna lägger ut sina tjänster. Vad händer med pensionsavgifterna och pensionerna? 1 Kommunerna lägger ut sina tjänster Vad händer med pensionsavgifterna och pensionerna? 2 Vilka tjänster är det skäl att hålla i minnet vid omorganisering? En enskild kommunarbetsgivare befrias inte helt

Läs mer

Anvisningar för beräkning av sjukdagpenningens belopp

Anvisningar för beräkning av sjukdagpenningens belopp Anvisningar för beräkning av sjukdagpenningens belopp Närmare information om de allmänna grunderna för sjukdagpenningen får du via länken När du blir sjuk och på FPA-byråerna. Dagpenningbeloppet beräknas

Läs mer

Skattestyrelsens beslut

Skattestyrelsens beslut 1 Skattestyrelsens beslut om en allmän skyldighet att lämna uppgifter Utfärdat i Helsingfors den 17 januari 2006 Skattestyrelsen har med stöd av 15 7 mom., 16 12 mom. i lagen den 18 december 1995 om beskattningsförfarande

Läs mer

Arbetslivscykeln. skick. Tjänster till den anställda när arbetsförmågan går ned

Arbetslivscykeln. skick. Tjänster till den anställda när arbetsförmågan går ned Arbetslivscykeln i skick Tjänster till den anställda när arbetsförmågan går ned 2 Keva stöder fortsatt arbete när arbetsförmågan går ned Om du har en sjukdom som gör att du riskerar att förlora arbetsförmågan

Läs mer

REGLEMENTE OM ERSÄTTNINGAR TILL FÖRTROENDEVALDA I TIDAHOLMS KOMMUN

REGLEMENTE OM ERSÄTTNINGAR TILL FÖRTROENDEVALDA I TIDAHOLMS KOMMUN 2014:15 REGLEMENTE OM ERSÄTTNINGAR TILL FÖRTROENDEVALDA I TIDAHOLMS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige 2014-08-25 att gälla från och med mandatperioden efter 2014 års allmänna val. Tillämpningsområde

Läs mer

Anvisningar för timavlönade

Anvisningar för timavlönade Enkät om löner inom kommunsektorn Anvisningar för timavlönade Statistiken över timlöner utreder löner för både utförd och icke-utförd arbetstid. Två statistikbegrepp för utförd arbetstid bildas, medeltimlön

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av arbetspensionslagarna och av vissa lagar som har samband med dem PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås

Läs mer

I det nya lönekapitlet har följande bestämmelser samma innehåll som tidigare:

I det nya lönekapitlet har följande bestämmelser samma innehåll som tidigare: KT Bilaga till cirkulär 37/2011 1 (14) Ändringar i lönekapitlet i AKTA 2012 2013 I underteckningsprotokollet till AKTA 2010 2011 tillsattes en arbetsgrupp med uppgift att revidera och utveckla lönebestämmelserna

Läs mer

Beskrivning av posterna Anmälan om lönesumma och Ansökan/ändring av förskott för TYVIgränssnittet

Beskrivning av posterna Anmälan om lönesumma och Ansökan/ändring av förskott för TYVIgränssnittet Meddelande Arbetslöshetsförsäkringsfonden förbereder sig att ta emot elektroniska anmälningar från löneadministrationsprogram beskrivning av poster för TYVI-gränssnittet har publicerats För att effektivisera

Läs mer

Anvisningar till stipendiegivare. Hur ska beviljade stipendier anmälas till LPA?

Anvisningar till stipendiegivare. Hur ska beviljade stipendier anmälas till LPA? Anvisningar till stipendiegivare Hur ska beviljade stipendier anmälas till LPA? 1.10.2010 ANVISNING 2 (8) Innehåll 1 Stipendiegivarens skyldighet att lämna uppgifter... 3 2 Anmälningsskyldigheten i praktiken...

Läs mer

A3 SEMESTERLÖN, SEMESTERERSÄTTNING OCH SEMESTERPREMIE

A3 SEMESTERLÖN, SEMESTERERSÄTTNING OCH SEMESTERPREMIE A3 SEMESTERLÖN, SEMESTERERSÄTTNING OCH SEMESTERPREMIE Beräkningsregler för semesterlön Valet av beräkningsregel för semesterlön beror på vilket avlöningssätt och vilken intjäningsregel som har tillämpats

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om inkomstskatteskalan för 2013 samt till lag om ändring av inkomstskattelagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Denna proposition innehåller

Läs mer

En tjänsteinnehavare/arbetstagare som omfattats av den förmån som avses i detta avtal omfattas inte längre av förmånen när

En tjänsteinnehavare/arbetstagare som omfattats av den förmån som avses i detta avtal omfattas inte längre av förmånen när 1 TJÄNSTE- OCH ARBETSKOLLEKTIVAVTAL OM EKONOMISK FÖRMÅN SOM MOTSVARAR GRUPPLIVFÖRSÄKRING OCH SOM SKA BETALAS DÅ EN ANSTÄLLD VID EN KOMMUN ELLER SAMKOMMUN AVLIDIT 1 Avtalets tillämpningsområde Den i detta

Läs mer

Lag. om ändring och temporär ändring av arbetsavtalslagen

Lag. om ändring och temporär ändring av arbetsavtalslagen 1. om ändring och temporär ändring av arbetsavtalslagen ändras i arbetsavtalslagen (55/2001) 2 kap. 11 och temporärt 13 kap. 7 samt fogas till 7 kap. en ny 13 som följer: 2 kap Arbetsgivarens skyldigheter

Läs mer

KRITERIER FÖR BEVILJANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD OCH TILLÄMPNINGSANVISNINGAR I KIMITOÖNS KOMMUN

KRITERIER FÖR BEVILJANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD OCH TILLÄMPNINGSANVISNINGAR I KIMITOÖNS KOMMUN KRITERIER FÖR BEVILJANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD OCH TILLÄMPNINGSANVISNINGAR I KIMITOÖNS KOMMUN Kriterier för beviljande av stöd för närståendevård och tillämpningsanvisningar inom äldreomsorgen. Stödet

Läs mer

l. Nuläge RP 203/1995 rd

l. Nuläge RP 203/1995 rd RP 203/1995 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av 38 och 42 lagen om arbetsavtal samt 41 och 45 sjömanslagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition

Läs mer

Koder och postbeskrivning för anmälan av uppgifter om anställningar och årsinkomster OffPL

Koder och postbeskrivning för anmälan av uppgifter om anställningar och årsinkomster OffPL 1 (12) Koder och postbeskrivning för anmälan av uppgifter om anställningar och årsinkomster OffPL Bestämmelserna om kommunsektorns, statens, kyrkans och FPA:s pensionsskydd ingår i pensionslagen för den

Läs mer

ALLMÄNNA ANVISNINGAR OM STATSUNDERSTÖD FÖR SÖKANDE OCH ANVÄNDARE

ALLMÄNNA ANVISNINGAR OM STATSUNDERSTÖD FÖR SÖKANDE OCH ANVÄNDARE 2/500/2016/OPH ALLMÄNNA ANVISNINGAR OM STATSUNDERSTÖD FÖR SÖKANDE OCH ANVÄNDARE Utbildningsstyrelsens allmänna anvisningar om ansökan, användning och övervakning av behovsprövade statsunderstöd Godkänd

Läs mer

Anställningsregistret

Anställningsregistret Anställningsregistret Kevas registerbeskrivning 1. Registrets namn ANSTÄLLNINGSREGISTRET 2. Registeransvarig Keva Besöksadress Unionsgatan 43 HELSINGFORS Postadress 00087 KEVA Telefon 020 614 21 3. Person

Läs mer

Lag. om införande av lagen om ändring av lagen om pension för arbetstagare. Ikraftträdande

Lag. om införande av lagen om ändring av lagen om pension för arbetstagare. Ikraftträdande Lag om införande av lagen om ändring av lagen om pension för arbetstagare I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 Ikraftträdande Lagen om ändring av lagen om pension för arbetstagare ( / ) träder

Läs mer

Flytta till Finland eller utomlands Vad som händer med din sociala trygghet när du flyttar till eller från Finland Kort och lättläst

Flytta till Finland eller utomlands Vad som händer med din sociala trygghet när du flyttar till eller från Finland Kort och lättläst Flytta till Finland eller utomlands Vad som händer med din sociala trygghet när du flyttar till eller från Finland Kort och lättläst Innehåll När du flyttar till eller från Finland När du flyttar till

Läs mer

16. Komplettering av riktlinjer för pension för förtroendevalda Dnr 2015/483-003

16. Komplettering av riktlinjer för pension för förtroendevalda Dnr 2015/483-003 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 32 (42) 2016-03-21 Kf 16. Komplettering av riktlinjer för pension för förtroendevalda Dnr 2015/483-003 Kommunfullmäktige beslutade 2015-12-14, 283, om att anta ny

Läs mer

Om inte annat överenskommits, skall lönen betalas ut på den sista dagen i lönebetalningsmånaden. Lönebetalningsperioden då anställningen upphör

Om inte annat överenskommits, skall lönen betalas ut på den sista dagen i lönebetalningsmånaden. Lönebetalningsperioden då anställningen upphör A. LÖNEUTBETALNING A1 TIDPUNKTER FÖR LÖNEUTBETALNING Löneutbetalningstid Med lönebetalningsperiod avses den tid för vilken lön betalas. Lönebetalningsperioden får i regel vara högst en månad lång. Om arbetstagarens

Läs mer

Protokollsanteckning. Tillämpningsanvisning. Tillämpningsanvisning

Protokollsanteckning. Tillämpningsanvisning. Tillämpningsanvisning 1 (8) Ändringar i semesterbestämmelserna i AKTA KAPITEL IV SEMESTER 11 Flyttning av semester Arbetsoförmåga mom. 1 Om en tjänsteinnehavare eller arbetstagare när semestern eller den sparade ledigheten

Läs mer

FINANSMINISTERIET FÖRESKRIFT 27.4.2015 ANVISNING

FINANSMINISTERIET FÖRESKRIFT 27.4.2015 ANVISNING FINANSMINISTERIET FÖRESKRIFT 27.4.2015 Personal- och förvaltningspolitiska ANVISNING avdelningen Statens arbetsmarknadsverk FM/848/00.00.00/2015 Innehåll Anställningsfrågor som gäller tjänstemän och arbetstagare

Läs mer

Inkomstförsäkring för medlemmar i Farmaciförbundet

Inkomstförsäkring för medlemmar i Farmaciförbundet försäkringsvillkor Inkomstförsäkring för medlemmar i Farmaciförbundet gäller från 1 januari 2013 ett samarbete mellan farmaciförbundet och bliwa Innehåll Definitioner 2 1. Gemensamma bestämmelser 3 1.1

Läs mer

Handläggningsordning för enskilda överenskommelser vid Umeå universitet

Handläggningsordning för enskilda överenskommelser vid Umeå universitet Handläggningsordning för enskilda överenskommelser vid Umeå universitet Fastställd av rektor 2016-04-12 Dnr: FS 1.1-531-16 Denna handläggningsordning ersätter tidigare fastställt beslut av rektor, dnr

Läs mer

Anvisningar för löneväxling, pension och omställning

Anvisningar för löneväxling, pension och omställning Anvisningar för löneväxling, pension och omställning Anställda och förtroendevalda i Arboga kommun Antagen av kommunstyrelsen den 10 maj 2016, 91. Innehåll 1 Pension till anställda 5 1.1 Löneväxling...

Läs mer

BESTÄMMELSER OM OMSTÄLLNINGSSTÖD OCH PENSION FÖR FÖRTROENDEVALDA (OPF-KL)

BESTÄMMELSER OM OMSTÄLLNINGSSTÖD OCH PENSION FÖR FÖRTROENDEVALDA (OPF-KL) BESTÄMMELSER OM OMSTÄLLNINGSSTÖD OCH PENSION FÖR FÖRTROENDEVALDA (OPF-KL) BESTÄMMELSER OM OMSTÄLLNINGSSTÖD OCH PENSION FÖR FÖRTROENDEVALDA (OPF-KL) INNEHÅLL Bestämmelser om omställningsstöd för förtroendevalda...

Läs mer

Den kalkylmässiga ålderspensionsåldern är 65 år. 1.1.1 Pensionsålder för arbetstagare som går i ålderspension i enlighet med 8 2 mom.

Den kalkylmässiga ålderspensionsåldern är 65 år. 1.1.1 Pensionsålder för arbetstagare som går i ålderspension i enlighet med 8 2 mom. 2 1015/2013 Bilaga 1 I 202 I LAGEN OM SJÖMANSPENSIONER (1290/2006) AVSEDDA BERÄKNINGSGRUNDER FÖR DEN FÖRSÄKRINGSTEKNISKA ANSVARSSKULDEN SAMT GRUNDER FÖR ANSVARSFÖRDELNINGEN ENLIGT 153 I LAGEN OM SJÖMANSPENSIONER

Läs mer

Detaljerade deklarationsanvisningar finns på adressen skatt.fi/blanketter/2

Detaljerade deklarationsanvisningar finns på adressen skatt.fi/blanketter/2 Anvisningar för deklaration 2 JORDBRUKS- IDKARE skatteår 2014 Detaljerade deklarationsanvisningar finns på adressen skatt.fi/blanketter/2 INNEHÅLL AKTUELLT 3 ATT DEKLARERA 3 BETALNING OCH ÅTERBÄRING AV

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016 Inkomstförsäkring för medlemmar i ST

FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016 Inkomstförsäkring för medlemmar i ST FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016 Inkomstförsäkring för medlemmar i ST ETT SAMARBETE MELLAN ST OCH BLIWA Bliwa Skadeförsäkring AB, Organisationsnr: 516401-6585 Box 5125, 102 43 Stockholm, Telefon:

Läs mer

Beställaransvarslagen. Beställarens ansvar vid anlitande av utomstående arbetskraft

Beställaransvarslagen. Beställarens ansvar vid anlitande av utomstående arbetskraft Beställaransvarslagen Beställarens ansvar vid anlitande av utomstående arbetskraft Lagen om beställarens utredningsskyldighet och ansvar vid anlitande av utomstående arbetskraft (1233/2006) ålägger den

Läs mer

MEDDELANDE TILL NYA TJÄNSTEFORSKARE OM UPPGIFTER SOM BEHÖVS VID TJÄNSTEFÖRHÅLLANDETS BÖRJAN SAMT OM ANSTÄLLNINGS-VILLKOREN

MEDDELANDE TILL NYA TJÄNSTEFORSKARE OM UPPGIFTER SOM BEHÖVS VID TJÄNSTEFÖRHÅLLANDETS BÖRJAN SAMT OM ANSTÄLLNINGS-VILLKOREN FINLANDS AKADEMI Förvaltningsenheten/Katja Majamaa 2.5.2005 MEDDELANDE TILL NYA TJÄNSTEFORSKARE OM UPPGIFTER SOM BEHÖVS VID TJÄNSTEFÖRHÅLLANDETS BÖRJAN SAMT OM ANSTÄLLNINGS-VILLKOREN 1. Finlands Akademis

Läs mer

Lag. om ändring av folkpensionslagen

Lag. om ändring av folkpensionslagen Lag om ändring av folkpensionslagen I enlighet med riksdagens beslut upphävs i folkpensionslagen (568/2007) 105, och ändras 6, 10 och 11, 12 1 mom., 15 4 mom., 22 3 och 4 mom., 23, 33 2 mom., 35 1 mom.

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Ersättningsbestämmelser för förtroendevalda med flera för mandatperioden 2007-2010 Antagna av fullmäktige 2006-12-18, 1 Tillämpningsområde 1.1 Dessa bestämmelser gäller för a. Ledamöter och ersättare

Läs mer

Utbildningsstyrelsen 2007. Edita Prima Oy. Helsingfors 2007. ISBN 978-952-13-3136-7 (häft.) ISBN 978-952-13-3137-4 (pdf)

Utbildningsstyrelsen 2007. Edita Prima Oy. Helsingfors 2007. ISBN 978-952-13-3136-7 (häft.) ISBN 978-952-13-3137-4 (pdf) AVTAL OM ATT ORDNA FRISTÅENDE EXAMINA 2006 AVTAL OM ATT ORDNA FRISTÅENDE EXAMINA 2006 ANVISNING 2/440/2006 UTBILDNINGSSTYRELSEN Utbildningsstyrelsen 2007 Edita Prima Oy Helsingfors 2007 ISBN 978-952-13-3136-7

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 19 oktober 2012 554/2012 Lag om ändring av lagen om kommunala pensioner Utfärdad i Helsingfors den 19 oktober 2012 I enlighet med riksdagens beslut

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av inkomstskattelagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås en ändring av inkomstskattelagen. Det föreslås

Läs mer

Lag. om ändring av lagen om öppna bolag och kommanditbolag

Lag. om ändring av lagen om öppna bolag och kommanditbolag Lag om ändring av lagen om öppna bolag och kommanditbolag I enlighet med riksdagens beslut upphävs i lagen om öppna bolag och kommanditbolag (389/1988) 7 kap. 1, ändras 1 kap. 1, 2 och 4, 2 kap. 1 1 mom.

Läs mer

Flytta till Finland eller utomlands Vad som händer med din sociala trygghet när du flyttar till eller från Finland Kort och lättläst

Flytta till Finland eller utomlands Vad som händer med din sociala trygghet när du flyttar till eller från Finland Kort och lättläst Flytta till Finland eller utomlands Vad som händer med din sociala trygghet när du flyttar till eller från Finland Kort och lättläst Innehåll När du flyttar till eller från Finland När du flyttar till

Läs mer

Speciella villkor för 1 (5) för tidsbundet konto

Speciella villkor för 1 (5) för tidsbundet konto Speciella villkor för 1 (5) Inlåningsränta Inlåningsräntan är fast under hela insättningsperioden. Beräkning och betalning av inlåningsränta Ränta beräknas från insättningsdagen till förfallodagen, exklusive

Läs mer

DIREKTIV FÖR VAL AV FÖRTROENDEMÄN INOM FJF

DIREKTIV FÖR VAL AV FÖRTROENDEMÄN INOM FJF DIREKTIV FÖR VAL AV FÖRTROENDEMÄN INOM FJF Enligt de avtal om förtroendemän som ingår kollektivavtalet för FJF ska val av huvudoch avdelningsförtroendemän för följande tvåårsperiod (2016 2016) anordnas

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 197/2002 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till komplettering av regeringens proposition med förslag till lag om kommunala pensioner och lag om införande av lagen om kommunala pensioner

Läs mer

Nordea Låneskydd Plus

Nordea Låneskydd Plus Nordea Låneskydd Plus 1 (6) Nordea Låneskydd Plus Försäkringens syfte Med försäkring avses i dessa försäkringsvillkor den del i försäkringen Nordea Låneskydd Plus som omfattar skydden för arbetslöshet

Läs mer

Huvudsakligt innehåll

Huvudsakligt innehåll LAGFÖRSLAG nr x/2011-2012 Datum 2011-xx-xx Till Ålands lagting Privat socialvård Huvudsakligt innehåll Landskapsregeringen föreslår att landskapets blankettlagstiftning om privat socialservice ändras från

Läs mer

Pension Pensionstrygghet, bostadsbidrag och vårdbidrag. Kort och lättläst

Pension Pensionstrygghet, bostadsbidrag och vårdbidrag. Kort och lättläst Pension Pensionstrygghet, bostadsbidrag och vårdbidrag Kort och lättläst När du blir pensionär I den här broschyren kan du läsa om FPA:s pensioner och andra stöd för pensionärer. FPA står för Folkpensionsanstalten.

Läs mer

Fennia-Livskydd. skyddar dig, dina närstående och ditt företag. Gäller från 1.4.2016

Fennia-Livskydd. skyddar dig, dina närstående och ditt företag. Gäller från 1.4.2016 Fennia-Livskydd skyddar dig, dina närstående och ditt företag Gäller från 1.4.2016 1 Fennia-Livskydd skyddar dig, dina närstående och ditt företag Innehåll Kort om Fennia-Livskydd 3 Innehållet i Fennia-Livskydd

Läs mer

RP 203/2009 rd. I propositionen föreslås det att 98 i lagen om statens pensioner ändras så att för militärpensioner

RP 203/2009 rd. I propositionen föreslås det att 98 i lagen om statens pensioner ändras så att för militärpensioner Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 98 i lagen om statens pensioner PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås det att 98 i lagen om statens pensioner

Läs mer

Bestämmelser om ersättning till Karlskrona kommuns förtroendevalda. (2008-08-19)

Bestämmelser om ersättning till Karlskrona kommuns förtroendevalda. (2008-08-19) Bestämmelser om ersättning till Karlskrona kommuns förtroendevalda. (2008-08-19) 1 Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda som avses i 4 kap 1 kommunallagen

Läs mer

Aktia Personskydd. Produktfakta. Gäller fr.o.m. 1.1.2016. Ingående av avtal 2. Hälsotillståndet påverkar beviljandet av en försäkring 2

Aktia Personskydd. Produktfakta. Gäller fr.o.m. 1.1.2016. Ingående av avtal 2. Hälsotillståndet påverkar beviljandet av en försäkring 2 Aktia Personskydd Produktfakta Gäller fr.o.m. 1.1.2016 Innehållsförteckning Ingående av avtal 2 Hälsotillståndet påverkar beviljandet av en försäkring 2 Avtalets innehåll 2 Förmånstagare 2 Adress- eller

Läs mer

KT Cirkulär 15/2013, bilaga 3. Tillämpningsanvisningar för de ändrade semesterbestämmelserna i TIM-AKA

KT Cirkulär 15/2013, bilaga 3. Tillämpningsanvisningar för de ändrade semesterbestämmelserna i TIM-AKA Tillämpningsanvisningar för de ändrade semesterbestämmelserna i TIM-AKA I det kommunala arbetskollektivavtalet för timavlönade (TIM-AKA) har bestämmelsen om flyttning av semester på grund av arbetsoförmåga

Läs mer

Instruktioner, inklusive postbeskrivning, för Konjunkturstatistik, löner för statlig sektor (KLS)

Instruktioner, inklusive postbeskrivning, för Konjunkturstatistik, löner för statlig sektor (KLS) Januari 2016 1 Instruktioner, inklusive postbeskrivning, för Konjunkturstatistik, löner för statlig sektor (KLS) Konjunkturlönestatistik över statlig sektor Lönestatistiken produceras av Statistiska centralbyrån,

Läs mer

STATENS TJÄNSTE- OCH ARBETSKOLLEKTIVAVTAL OM SEMESTRAR, 7.11.2013, uppdaterade 31.3.2015 (ny 20 mom.4)

STATENS TJÄNSTE- OCH ARBETSKOLLEKTIVAVTAL OM SEMESTRAR, 7.11.2013, uppdaterade 31.3.2015 (ny 20 mom.4) 1(11) STATENS TJÄNSTE- OCH ARBETSKOLLEKTIVAVTAL OM SEMESTRAR, 7.11.2013, uppdaterade 31.3.2015 (ny 20 mom.4) 1 Tillämpningsområde Dessa bestämmelser tillämpas vid statens ämbetsverk på såväl heltids- som

Läs mer

Lag (1982:80) om anställningsskydd

Lag (1982:80) om anställningsskydd Lag (1982:80) om anställningsskydd Utfärdad: 1982-02-24 Ändring införd: t.o.m. SFS 2007:391 Inledande bestämmelser 1 Denna lag gäller arbetstagare i allmän eller enskild tjänst. Från lagens tillämpning

Läs mer

Löneenkät för den privata sektorn 2013 Blankettanvisningar. Månadsavlönade Timavlönade

Löneenkät för den privata sektorn 2013 Blankettanvisningar. Månadsavlönade Timavlönade Löneenkät för den privata sektorn 2013 Blankettanvisningar Månadsavlönade Timavlönade Löneuppgifterna anges på så sätt att löneposterna innehåller eventuella avtalshöjningar! Innehåll ALLMÄNNA BLANKETTANVISNINGAR

Läs mer

BESTÄMMELSER OM EKONOMISKA FÖRMÅNER TILL FÖRTROENDEVALDA. Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda som avses i 4 kap 1 Kommunallagen (1991:900).

BESTÄMMELSER OM EKONOMISKA FÖRMÅNER TILL FÖRTROENDEVALDA. Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda som avses i 4 kap 1 Kommunallagen (1991:900). BESTÄMMELSER OM EKONOMISKA FÖRMÅNER TILL FÖRTROENDEVALDA ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna 1 Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda som avses i 4 kap 1 Kommunallagen

Läs mer

Inkomstförsäkring för medlemmar i Vision

Inkomstförsäkring för medlemmar i Vision FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016 Inkomstförsäkring för medlemmar i Vision ETT SAMARBETE MELLAN VISION OCH BLIWA Bliwa Skadeförsäkring AB, Box 5125, 102 43 Stockholm Besöksadress: Biblioteksgatan

Läs mer

RP 25/2016 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 54 och 87 i lagen om främjande av integration

RP 25/2016 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 54 och 87 i lagen om främjande av integration Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 54 och 87 i lagen om främjande av integration PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lagen om

Läs mer

Råd och tips vid varsel och uppsägning. Information om vilken hjälp du kan få och vad Handels gör

Råd och tips vid varsel och uppsägning. Information om vilken hjälp du kan få och vad Handels gör Råd och tips vid varsel och uppsägning Information om vilken hjälp du kan få och vad Handels gör I tider av varsel och uppsägningar Besked om nedläggningar av företag och inskränk ningar av driften har

Läs mer

PRIMUS. - iv- och olycksfallsförsäkrin. Försäkringshandledning Gäller från 1.1.2016

PRIMUS. - iv- och olycksfallsförsäkrin. Försäkringshandledning Gäller från 1.1.2016 PRIMUS - iv- och olycksfallsförsäkrin Försäkringshandledning Gäller från 1.1.2016 PRIMUS-FÖRSÄKRINGEN ger skydd för dig och din familj Primus är en liv- och olycksfallsförsäkring för medlemmarna i Ifs

Läs mer

Ändringsanmälan Bilaga till blankett Y4 Bostadsaktiebolag

Ändringsanmälan Bilaga till blankett Y4 Bostadsaktiebolag FIRMA FO-NUMMER Ifyll endast nya eller ändrade uppgifter. Bifoga inte tomma sidor till anmälan. ÄNDRING I BOLAGSORDNINGEN Datum för ändring av bolagsordningen.. STYRELSE (Styrelsens samtliga ledamöter

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016 Inkomstförsäkring för medlemmar i Ledarna

FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016 Inkomstförsäkring för medlemmar i Ledarna FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016 Inkomstförsäkring för medlemmar i Ledarna ETT SAMARBETE MELLAN LEDARNA OCH BLIWA Bliwa Skadeförsäkring AB, Box 5138, 102 43 Stockholm, Besöksadress: Biblioteksgatan

Läs mer

Kommunal författningssamling

Kommunal författningssamling DANDERYDS KOMMUN Kommunal författningssamling Dokument Beteckning Arvodesreglemente 00.04.01 Organ Beslut av KF 1991-12-16, 163 rev. 1994-12-12, 279 rev. 1998-12-14 213 rev. 1999-06-07, 104 rev. 2001-01-29,

Läs mer

Regler med förtydliganden för ersättningar och arvoden för förtroendevalda i Tranemo kommun för mandatperioden 2015-2018

Regler med förtydliganden för ersättningar och arvoden för förtroendevalda i Tranemo kommun för mandatperioden 2015-2018 Regler med förtydliganden för ersättningar och arvoden för förtroendevalda i Tranemo kommun för mandatperioden 2015-2018 Fastställd av kommunfullmäktige 2013-12-16, 173, reviderad 2014-06-16, 57, och 2014-12-15,

Läs mer

För sökande: Vanliga frågor om e-tjänsten 4/2011

För sökande: Vanliga frågor om e-tjänsten 4/2011 1/6 För sökande: 4/2011 Läs också: Användarguide till Akademins e-tjänst (pdf) Innehåll 10 vanligaste frågorna... 2 Hur ändrar jag mitt lösenord?... 2 Varför godkänns inte min personbeteckning?... 2 Jag

Läs mer

Salomonsgatan 17 B, 00100 Helsingfors Telefon 010 680 6700 www.tela.fi

Salomonsgatan 17 B, 00100 Helsingfors Telefon 010 680 6700 www.tela.fi 1 Arbetspensionsförsäkrarnas rekommendation för ersättning av kostnader i anslutning till yrkesinriktad rehabilitering samt ersättning av kostnader som föranletts av utredningar till följd av invalidpensionsbeslut

Läs mer

Utgifter och inkomster som hör till statsandelsgrunden

Utgifter och inkomster som hör till statsandelsgrunden KOSTNADER, INKOMSTER OCH PRESTATIONER ÅR 2010 GYMNASIEUTBILDNING UTBILDNINGSSTYRELSEN Data och finansiering PB 380 Fax 00531 HELSINGFORS 040 348 7766 Kontaktuppgifter Utbildningsanordnare Utbildningsanordnarens

Läs mer

+ + ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND FÖR VÅRDNADSHAVARE BARNET I FINLAND

+ + ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND FÖR VÅRDNADSHAVARE BARNET I FINLAND OLE_PH3 1 *1449901* ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND FÖR VÅRDNADSHAVARE BARNET I FINLAND Denna blankett är avsedd för dig som ansöker om första uppehållstillstånd i Finland på grund av familjeband. Du har

Läs mer

STUDERANDEREGISTER/gymnasiestuderande (skoladministrationssystemet Primus inkl. Wilma)

STUDERANDEREGISTER/gymnasiestuderande (skoladministrationssystemet Primus inkl. Wilma) 1 uppdaterad 9.3.2015 STUDERANDEREGISTER/gymnasiestuderande (skoladministrationssystemet Primus inkl. Wilma) Registerbeskrivning i enlighet med 10 personuppgiftslagen (523/99) och information om behandling

Läs mer

DE HÖGRE TJÄNSTEMÄNNEN YTN RF

DE HÖGRE TJÄNSTEMÄNNEN YTN RF MALL FÖR ARBETSAVTAL DE HÖGRE TJÄNSTEMÄNNEN YTN RF Nedan nämnda arbetsgivare och övre tjänsteman (nedan tjänsteman) har avtalat om följande anställningsvillkor. Därtill ska bestämmelserna i ett eventuellt

Läs mer

Information till patienten och patientens samtycke

Information till patienten och patientens samtycke Information till patienten och patientens samtycke Finlands muskelsjukdomsregister patientregister för personer med spinal muskelatrofi Information till patienten Innan du fattar beslut om att låta införa

Läs mer

PENSIONSPOLICY FÖR Rådek KB med tillhörande bolag

PENSIONSPOLICY FÖR Rådek KB med tillhörande bolag PENSIONSPOLICY FÖR Rådek KB med tillhörande bolag 1. INLEDNING Denna pensionspolicy har tagits fram för att skapa enhetlighet gällande tjänstepensioner, gruppförsäkringar och övriga tjänsterelaterade försäkringslösningar

Läs mer

Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning

Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning Du som deltar i ett program på Arbetsförmedlingen kan få ersättning i form av aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning. Om du har fyllt 25 år eller uppfyller

Läs mer

Reglemente för arvoden och ersättningar till förtroendevalda

Reglemente för arvoden och ersättningar till förtroendevalda 2015-07-02 Sid 1/20 Reglemente för arvoden och ersättningar till förtroendevalda Bilaga 3 - Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda enligt OPF-KL 1 Tillämpningsområde Bestämmelser

Läs mer

RP 92/2001 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

RP 92/2001 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av folkpensionslagen och vissa lagar som har samband med den PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås ändringar

Läs mer

Riktlinjer för pensionslösningar i Mullsjö kommun. Antaget av KF 97 2011-09-27 Reviderad av Kommunstyrelsen 2013-02-13, 29

Riktlinjer för pensionslösningar i Mullsjö kommun. Antaget av KF 97 2011-09-27 Reviderad av Kommunstyrelsen 2013-02-13, 29 Riktlinjer för pensionslösningar i Mullsjö kommun Antaget av KF 97 2011-09-27 Reviderad av Kommunstyrelsen 2013-02-13, 29 1(5) Innehåll Inledning... 2 1. Löneväxling till pension... 2 2. Pension till verksamhetschefer

Läs mer

BESTÄMMELSER OM. - EKONOMISKA FÖRMÅNER TILL FÖRTROENDEVALDA i PERSTORPS KOMMUN. Antagna av fullmäktige 2011-02-16

BESTÄMMELSER OM. - EKONOMISKA FÖRMÅNER TILL FÖRTROENDEVALDA i PERSTORPS KOMMUN. Antagna av fullmäktige 2011-02-16 BESTÄMMELSER OM - EKONOMISKA FÖRMÅNER TILL FÖRTROENDEVALDA i PERSTORPS KOMMUN Antagna av fullmäktige 2011-02-16 2 Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda i Perstorps kommun ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Läs mer

HANDBOK OM PERSONLIG ASSISTANS FÖR ARBETSGIVARE

HANDBOK OM PERSONLIG ASSISTANS FÖR ARBETSGIVARE HANDBOK OM PERSONLIG ASSISTANS FÖR ARBETSGIVARE Esbo stad Social- och hälsovårdssektorn Familje- och socialtjänster Handikappservice Handboken gäller från och med 1.3.2016 och ersätter Esbo stads handbok

Läs mer

ARVODESREGLER 2013. Förtroendevalda i Jönköpings kommun. I detta dokument redovisas de arvodesregler som gäller verksamhetsåret 2013.

ARVODESREGLER 2013. Förtroendevalda i Jönköpings kommun. I detta dokument redovisas de arvodesregler som gäller verksamhetsåret 2013. Stadskontoret Personalavdelningen TJÄNSTESKRIVELSE 2013-01-16 1 (7) Förtroendevalda i Jönköpings kommun ARVODESREGLER 2013 I detta dokument redovisas de arvodesregler som gäller verksamhetsåret 2013. Utgångspunkter

Läs mer

UNDERTECKNINGSPROTOKOLL TILL DET KOMMUNALA TJÄNSTEKOLLEKTIV- AVTALET FÖR LÄKARE 2014 2016 FÖR DEN ANDRA DELPERIODEN 1.1.2016 31.1.

UNDERTECKNINGSPROTOKOLL TILL DET KOMMUNALA TJÄNSTEKOLLEKTIV- AVTALET FÖR LÄKARE 2014 2016 FÖR DEN ANDRA DELPERIODEN 1.1.2016 31.1. UNDERTECKNINGSPROTOKOLL TILL DET KOMMUNALA TJÄNSTEKOLLEKTIV- AVTALET FÖR LÄKARE 2014 2016 FÖR DEN ANDRA DELPERIODEN 1.1.2016 31.1.2017 1 Verkställande av de centrala arbetsmarknadsorganisationernas förhandlingsresultat

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-mm-dd xx åååå-mm-dd Kommunstyrelsen. 81 Personalavdelningen

Kommunstyrelsen 2015-mm-dd xx åååå-mm-dd Kommunstyrelsen. 81 Personalavdelningen 1/13 Beslutad: Gäller fr o m: Myndighet: Kommunstyrelsen 2015-mm-dd xx åååå-mm-dd Kommunstyrelsen Diarienummer: KS/2014:456-003 Ersätter: Pensionspolicy beslutad av kommunfullmäktige 2011-01-31 81 Personalavdelningen

Läs mer