Nummer Hotet från EU-staten Ron Paul den evige opponenten Knapptryckaren som fick nog Gary Johnson guvernören som bytte sida

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nummer 1 2012. Hotet från EU-staten Ron Paul den evige opponenten Knapptryckaren som fick nog Gary Johnson guvernören som bytte sida"

Transkript

1 Nummer kr Hotet från EU-staten Ron Paul den evige opponenten Knapptryckaren som fick nog Gary Johnson guvernören som bytte sida

2 Frihetsfrontens sommarseminarium 2012 Planera redan nu för Frihetsfrontens årliga sommarseminarium som äger rum augusti. Seminariet, som pågår från fredag eftermiddag till söndag lunch, hålls vanligen på en kollogård cirka mil utanför Stockholm. På sommarseminariet samlas nyliberaler, libertarianer och andra frihetliga människor från Sverige, Norge och andra länder för att diskutera politik, ideologi och filosofiska spörsmål. Seminarierna brukar bli fulltecknade. Se därför till att försäkra dig om en plats i god tid! Studerande och de som gör sin militärtjänstgöring betalar 690 kronor och övriga 890 kronor. Avgiften sätts in på PlusGirokonto med Nyliberalt Forum som betalningsmottagare. (Glöm inte att skriva vad du heter eller vill bli kallad.) I priset ingår mat och husrum. Helgen kommer som vanligt att bjuda på intressanta anföranden, livliga diskussioner, nya bekantskaper, god mat, möjlighet till dopp i havet, frivillig fotboll och en garanterat festlig stämning. Bokade talare Pieter Cleppe, director för Open Europes Bryssel-kontor. Hanif Bali, riksdagsledamot för Moderaterna och flykting från Iran. Ingemar Nordin, professor i filosofi vid Linköpings Universitet. Erik Lakomaa, Vapenexpert och tidigare redaktör för Nyliberalen. Maria Eriksson, författare. Henrik Alexandersson, ordförande för Frihetsfronten och tjänsteman i EUparlamentet. Frihetsfronten är ett nätverk för människor som tycker att statens makt över medborgarna skall minskas; För dem som ogillar förmynderi, tvång och pekpinnar; För dem som tycker att folk skall ha rätt att bestämma över sina egna liv; För dem som tar frihetens idéer på allvar! Har du några frågor, kontakta

3 INNEHÅLL S.3 Breviabox 620, Stockholm Redaktör Hans Engnell Redaktionssekreterare & ansvarig utgivare Henrik Bejke Medarbetare i detta nummer Per Bylund, Daniel Fjellström, Henrik RS Olsson, Mats Sylvan, Kristian Tiger, Leo Stark, Jonas Virdalm, Karin Råde, Oscar Hjertqvist. Redaktionsråd Ingemar Nordin, John-Henri Holmberg, Henrik Alexandersson, Margit Gennser. Omslagsbild: Babels Torn av Pieter Bruegel d.ä. Presslagd ISSN: Löpnummer 84 Manusstopp nr : 10 okto ber. NYLIBERALISMEN Tidningen Ny l i b e r a l e n företräder den frihetsinriktade, klassiska liberalism vars främsta historiska företrädare var tänkare och revolutionärer som John Locke, Adam Smith, Richard Cobden, John Bright, Thomas Jefferson, Patrick Henry, Herbert Spencer och Frédéric Bastiat, och som i dag kallas nyliberalism eller på engelska libertarianism. Utgångspunkten är synen på den enskilda människan som ett egenvärde med andra ord uppfattningen att varje individ har en okränkbar rätt att leva för sin egen skull. I och med det betraktar nyliberalismen självklart också varje person eller institution som med våld eller hot om våld försöker tvinga sin vilja på någon annan människa som omoralisk eller i politiska termer kriminell. Nyliberalismen anser att alla relationer mellan människor måste bygga på frivillighet och att politikens (och därmed statens) enda acceptabla uppgift i samhället är att värna medborgarnas individuella rättigheter. Därmed är också sagt att nyliberalismen förespråkar en starkt avgränsad och konstitutionellt begränsad minimistat vars enda syfte är att upprätthålla försvar och rättsväsende för att skydda människor från övergrepp, oberoende av om dessa utförs av enskilda brottslingar eller aggressiva grannländer. Ekonomiskt präglas ett sådant samhälle av en fri och oreglerad kapitalism, socialt av frihet för alla invånare att så länge de inte inkräktar på andras lika rätt fritt välja livsmönster, samlevnadsformer och livsstil. Nyliberalismen står för öppna gränser, fri invandring, absolut åsikts-, yttrande- och tryckfrihet och tolerans. Bland nyliberalismens främsta idégivare i modern tid återfinns filosofen och författarinnan Ayn Rand, den österrikiske ekonomen Ludwig von Mises samt nobelpristagarna i ekonomi Friedrich A Hayek och Milton Friedman. Tidningen Nyliberalen Nyliberalen är en självständig tidskrift för liberal debatt, idébildning och analys, utgiven i samarbete med det liberala nätverket Frihetsfronten. Frihetsfrontens syfte är att genom mötesarrangemang, seminarier, konferenser och andra interna eller utåtriktade aktiviteter sprida kunskap om och främja de värderingar som är nyliberalismens. Ytterligare information om Frihetsfrontens verksamhet får man genom att skicka till eller genom att uppsöka våra websidor på Internet. Adressen till dessa är: UPPHOVSRÄTTSLIG NOT Allt innehåll är om ej annat anges copyright Nyliberalen och respektive upphovsman. Där ingenting annat uttryckligen anges får texter ur Nyliberalen fritt återges förutsatt att de återges oavkortade, att följande textrad åtföljer återgivningen: Ursprungligen publicerad i Tidningen Nyliberalen, Box 620, Stockholm, samt att ett exemplar av den publikation där återtrycket förekommer tillsänds Nyliberalens redaktion. Vid publicering på www-sidor bör också adressen till tidningens hemsida anges: 4. Ledare Internet är på många sätt en större demokratisk revolution än införandet av den allmänna rösträtten. Med hjälp av nätet kan alla människor göra sig hörda varje dag, året om och dessutom få ett ögonblickligt globalt genomslag för den åsikt de vill sprida. Men när vi tittar på vilket slags Internet politiker och multinationella storföretag vill ha, finns det all anledning att bli orolig. Det Internet vi hittills har haft kanske inte finns kvar i framtiden, skriver Hans Engnell. 8. Mangadomen förvirrar Kan tecknade figurer med svans vara sexuella varelser likställda med barn? Kan dessa bilder i så fall vara att betrakta som barnpornografi? Två fällande domar hävdade det. Nu har en friande HD-dom komplicerat det hela. Hans Engnell anser att domen öppnar för frågor om vem som egentligen ska undantas från innehavsförbudet och därmed stärker argumenten för att lagen bör skrivas om. 10. Ron Paul idéernas man Ron Paul är knappast den som är mest bekväm med att vara i strålkastarljuset. Han gör det för att det förväntas av honom och för sakens skull. Trots detta har han blivit en vördad ledare för en idépolitisk rörelse som det senaste halvdecenniet fullkomligt exploderat i USA. Per Bylund tar oss med på den libertarianske presidentkandidatens kampanj och visar att Ron Paul ingalunda varit så chanslös som beskrivits i medierna. 16. Romney inte liberalernas val Av de republikanska kandidaterna till presidentposten ansågs Mitt Romney tidigt ha bäst chans mot Barack Obama. Av vissa svenska liberaler har han utmålats som en acceptabel kompromisskandidat. Daniel Fjellström anser emellertid att även om Romney ger ett ytligt sken av kompetens, imponerar varken hans idéer eller hans politiska facit. 18. Intervju: Anne-Marie Pålsson Efter två mandatperioder som moderat riksdagsledamot tackade Anne-Marie Pålsson för sig. I sin nya bok Knapptryckarkompaniet har hon berättat om hur riksdagsledamöterna degraderats till knapptryckare vars enda uppgift är att följa partiets linje. Kristian Tiger har pratat bråkiga ledmöter, FRA, EU-kritik och Nya Moderaterna med henne. 21. ACTA har fallit Det omdebatterade och hårt kritiserade Actaavtalet har fallit efter att ha röstats ned i Europaparlamentet. Kanske är detta slutet på en utdragen politisk process. Sättet på vilken den sköttes förskräcker. Henrik Alexandersson hade förmånen att följa arbetet inifrån parlamentet och berättar om hur Actas tillskyndare försökte gömma undan avtalet och dölja dess innehåll. 23. EU-staten närmar sig Många har varnat för det dominospel vi nu ser med det ena krisande eurolandet efter det andra. Ändå verkar EU:s ledare tagna på sängen av allvaret i situationen. EU som det ser ut i dag lär inte överleva. I krisens spår kommer därför federalisterna försöka skynda på utvecklingen mot mer överstatlighet på bekostnad av den nationella demokratin. Hans Engnell menar att vi snart kan stå inför fullbordat faktum: en federal EU-stat. 28. Recensioner Henrik Alexandersson recenserar Ett partis fall och uppgång Berättelsen om de nya moderaterna av Anders Pihlblad. Hans Engnell recenserar De hatade om radikalhögerns måltavlor av Magnus Linton. 32. Gary Johnson siktar högt Den ridigare guvernören i New Mexico Gary Johnson har för avsikt att bli USAs nästa president. Henrik Bejke presenterar Libertarian Partys presidentkandidat. Prenumeration Nyliberalen utkommer med upp till fyra nummer om året. Prenumeration kostar för privatpersoner 200 kronor för 1 år / 4 nummer 300 kronor för 2 år / 8 nummer. Juridisk person betalar 270 kr för 1 år / 4 nummer För prenumeranter i Norden tillkommer 40 kronor per år i extra porto, för prenumeranter utanför Norden tillkommer 80 kr per år i extra porto. Betala till Nyliberalt forums PlusGiro Glöm inte namn och adress! Vill du bidra extra till vår icke skattefinansierade verksamhet kan du även sponsra Frihetsfronten. Detta kostar 500 kr / år för privatpersoner och 1000 kr för juridiska personer och ger utöver en prenumeration på Nyliberalen även rabatt på våra seminarier samt ett presentkort på 200 kronor att använda när du köper böcker från Frihetsfronten.

4 S.4 LEDARE Internetrevolutionen Makthavare i både demokratier och diktaturer har alltid betraktat Internet som en hal tvål som det är omöjligt att få något grepp om. De fruktar den potential som finns i vårt globala nät och den fara som denna kraft parad med folkens frihetstörst kan skapa under vissa förutsättningar. Därför gör de allt de kan för att begränsa den. Kina, Iran, Vitryssland och Kuba behöver inget demokratiskt alibi utan kan gå hårt fram. I den semi- och demokratiska världen krävs ett större mått av lirkande för att nå därhän. De kan använda terrorism som ett skäl för att få igenom övervakning och ett Internet där ingen längre kan vara anonym. De kan använda det numera klassiska barnpornografiargumentet för att få igenom filtrering och censur. Vissa länder har gått längre än andra dit hör Australien och Norge. Andra är på god väg. I EU pågår en febril aktivitet för att få ett grepp om den där hala tvålen. Förslag om att alla som bloggar måste registrera sig med sitt riktiga namn har framförts. Internet är på många sätt en större demokratisk revolution än införandet av den allmänna rösträtten. Ty med hjälp av nätet kan alla människor göra sig hörda varje dag, året om och dessutom få ett ögonblickligt globalt genomslag för den åsikt eller idé de vill sprida. Denna kraft finns inte i tillnärmelsevis samma utsträckning i parlamentarismen, som i praktiken handlar om att lägga en lapp i en låda vart fjärde år och även för den politiske aktive innebär ett tämligen begränsat inflytande under förutbestämda och väldigt strikta former. Med en blogg kan du nå hela världen, eller stora delar av den, utan att det du skriver behöver godkännas av en redaktör och publiceras då det heta du vill förmedla redan hunnit kallna. Med tjänster som Twitter kan du med några få ord påverka skeenden, förändra människors tankebanor och faktiskt också det politiska beslutsfattandet om du är skicklig. I fattiga afrikanska länder där laptopdatorer och läsplattor inte är var mans egendom har i stället mobiltelefonen blivit länken till resten av den uppkopplade världen. Människor sköter sina bankaffärer med hjälp av telefonen. Det finns egentligen inget som säger att nästa arabiska vår inte kommer att vara afrikansk och att den Twitter- och Facebookstorm som bidrog till att sänka de arabiska diktatorerna kommer att skötas mobilt i något afrikanskt land nästa gång. Tack vare de sociala mediernas kraft har flera arabländer sett sina ledare kastas överbord efter decennier vid makten. Trots att vi skriver 2012 och vi alla borde ha insett potentialen i de nya medierna, togs såväl EU som USA helt på sängen av demonstrationerna i Egypten och senare Jemen och Libyen. De höll fast vid de gamla ledargestalter som förtryckt sina folk men som i västvärldens ögon representerat en önskvärd stabilitet in i det sista. Och tvärvände sedan. Jag kan förstå om Muammar Kadaffi, som glatt förtryckt oppositionen i 40 år med stöd från både Europa och USA, blev en aning snopen när hans gamla vapendragare plötsligt inte ville ha med honom att göra längre. Nätet ger vanliga medborgare en historisk chans att göra sina röster hörda, att ställa krav på makthavarnas tillgänglighet och att avslöja skandaler. Det sistnämnda har blivit tydligt inte minst i Kina, där korrumperade lokalpolitiker med jämna mellanrum avslöjas och där allt sprids vid Kinas eget Twitter Weibo. Det spelar ingen roll att Kina lägger mer pengar på den interna säkerheten än på sin militär, att staten har en enorm censurapparat som genast tar bort misshagliga rykten och särskilda sökord samt spärrar Weibokonton så fort de förmedlar något som anses skada regimens anseende. Alltför många har redan hunnit se det. Tecken finns på att regimen börjar ändra strategi och ibland bemöta påståenden i stället för att söka låtsas som om inget har hänt. Internet är alltså historiens främsta demokratiska verktyg. Men det nät vi har i dag kommer förmodligen att se annorlunda ut i morgon. När vi tittar på vilka förslag som politiker driver och hur storföretag som Apple, Google och Facebook vill ha kontroll över vad vi företar oss på nätet och med vem, finns det all anledning att bli orolig. Det underbara Internet vi hittills har haft är inte givet för all framtid. Vi kan ta strid mot politiska förslag på censur, filtrering och övervakning. Men hur stoppar vi att sökjättar eller sociala medier skaffar sig alltmer kontroll över våra digitala liv? Det är svårt att bara ignorera en jätte som Google. Och Facebook fortsätter att växa och kommer att klättra över en miljard användare om inte alltför länge. Den personliga integriteten är ingen prioritet för något av dessa företag och den är det sannerligen inte för politikerna. Vi kanske kommer till den punkt då striden står om Internet som vi känner det alls ska överleva eller om det ska bli ett överstatligt styrt intranät. Oavsett vilket får vi förmodligen börja vänja oss vid tanken på att allt vi gör på nätet kan ses av någon och att vi därför måste kunna stå för det. Även det mest privata. Det kommer att påverka våra vanor och minska känslan av frihet online. Hans Engnell

5 S.5 Ny bock som trädgårdsmästare Frankrike har valt en president som heter Holland. Med tanke på den politik han vill föra, borde han inte heta Grekland? Henrik Bejke Arbete befriar Peter Sunde Kolmisoppi, som dömdes till fängelse för medhjälp till brott mot upphovsrättslagen, vill bli benådad. Han har ansökt om benådning till den svenska regeringen. Som skäl anger han att han vill arbeta med sitt företag. Och då kan man ju inte sitta i finkan. Nu återstår att se hur regeringen svarar. Arbetslinjen bör väl gälla även i benådningsbranschen? Mats Sylvan Håkan, kom tillbaka! Efter ett fantastiskt år med skämtmakaren Håkan Juholt får Nyliberalens redaktion vässa pennorna för att kunna skriva några lustigheter om efterträdaren. Oscar Hjertqvist Sedan Josefs dagar Drottning Elisabeth II firades i dagarna fyra i början av juni. De brittiska medierna har varit fyllda av hyllningsreportage om drottningens långa resa. Att hon suttit på tronen sedan Josef Stalin satt i Kreml och Winston Churchill var brittisk premiärminister ger lite perspektiv på hennes uppdrag. Säga vad man vill om monarki som statsskick, men kontinuitet kan den. Hans Engnell Infantilt 1 Grön Ungdom har länge drivit att rösträttsåldern ska sänkas till 16 år. Nu tar de ett steg längre och föreslår att den ska avskaffas helt och hållet. För ett parti som ständigt upprepat att tillväxtens gräns är nådd, som tror att det blir fred på jorden om Sverige bara slutar exportera vapen och som har en 11-årings syn på världen vore det förstås rena drömmen om småbarn fick rösta. Hans Engnell Infantilt 2 När nu de unga miljöpartisterna tycker att det är en bra idé att avskaffa rösträttsåldern och att barn och ungdomar som känner att de vill och kan påverka politiskt ska få rätt att göra det, uppstår genast ett antal frågor. Vad tycker Grön Ungdom om avskaffad ID-kontroll på Systembolaget? Hur ställer de sig till den sexuella självbestämmanderätten och åldersgräns för att få köra bil? Ska inte barn och ungdomar som känner att de vill ta en bira, bränna lite gummi med Volvon och sedan ha sex i bilen få göra det också? Att säga nej vore ju åldersdiskriminering av grövsta sort. Leo Stark I Putinland 1 Efter en het debatt i det ryska underhuset och en obefintlig sådan i överhuset klubbades en lag om att förbjuda massdemonstrationer i Ryssland. Bötesbeloppen höjs till tiotusentals kronor. Hur ska de då kunna fira första maj? Oscar Hjertqvist I Putinland 2 Alexandr Lukasjenko är inte Europas siste diktator längre. Hans Engnell Klarspråk 2003 förklarade Centerledaren Maud Olofsson att Hitler gjorde ju tokiga saker förklarar samma partis ledare Annie Lööf att i Sverige är det förbjudet att vara kriminell. I Centerpartiet är det viktigt att prata så att folk förstår. Hans Engnell Tillbakablickande Billtillverkaren Saab har konkursat. Efter att de senaste 40 åren endast ha visat vinst under två tillfällen och envist verkat inom en bransch med 30-procentig överkapacitet kan vi se att skillnaden mellan företag och stater egentligen är ganska liten. Kunde inte företagsslaktaren Danny DeVito från filmen Other People s Money har dykt upp i slutet av 1980-talet och förskonat oss från denna tragedi? Leo Stark Saab 2.0 Det blev till slut elbilskonsortiet NEVS som lite oväntat vann striden om resterna efter Saab. Och genast uppstår frågetecken kring hur de nya ägarna ska lyckas med det som de tidigare misslyckats med: gå med vinst. Att NEVS enbart ska satsa på elbilar och bara har tillgång till en tio år gammal bilmodell just nu väcker ytterligare frågor. Elbilar är fortfarande jättedyra och genombrottet är sannolikt flera år in i framtiden. Någon ny Saabbil väntas inte förrän Vi får väl önska de nya ägarna lycka till, men bli inte förvånad om det blir nya krisrubriker kring Saab om några år. Tills vidare får Bo Lundgren kränga reservdelar. Hans Engnell Ett Kinderägg med lögner Att Folkpartiet kallar sig socialliberaler torde vara en dubbel lögn då det vare sig är liberala eller sociala. Därtill är de heller inte särskilt folkliga. Jonas Virdalm Varningstecken De som vill planera din framtid bedömde att Håkan Juholt var bästa tänkbara statsministerkandidat, att euron var framtidshoppet för Sverige och att stängningen av Barsebäck var en miljösatsning. Behövs fler argument för att vi inte behöver politikers råd för hur vi ska leva våra liv? Oscar Hjertqvist Tillvänjning går snabbt 1 Tänk om du på 1980-talet föreslog att Tyskland skulle subventionera den grekiska statens lån. Hade du då blivit tagen på allvar? Karin Råde Tillvänjning går snabbt 2 Ponera att du på 1990-talet spådde att 80 procent av Sveriges lagar om 20 år skulle stiftas i ett annat land utan att svenska folket eller regeringen hade något att säga till om. Hur stor del av riksdagen hade tyckt att det vore en bra idé? Karin Råde

6 S.6 Fy F-N Följden av att regimer som de ryska och kinesiska tillåts förhindra ett ingripande i Syrien är att hundratals syrier dör varje dag. Alltid igen. Eller hur, FN? Hans Engnell Uppsnappat på krogen En tjänsteman på finansdepartementet samtalade med en nyanställd medarbetare: Naturligtvis är det Atlas Shrugged som är idealet men vi gör så gott vi kan. Man får hoppas att det hon syftade på var Galt s Gulch och inte Directive Henrik Bejke Nya Koreanerna? Nordkoreas nye ledare Kim Jong-Un har ännu inte hunnit sätta något tydligt avtryck i regimens politik. Han är bara mer pratglad än sina föregångare. Den tredje Kim har dock hunnit mynta ett nytt begrepp som beskriver partiets politik: kimilsungism och kimjongilism, efter sin farfar och far. Vem vet, Moderaternas nye stjärnskott Kent Persson kanske snart lanserar fredrikreinfeldtismen och andersborgismen. Leo Stark Rätt och fel Folkrätt = en regerings rätt att döda sin befolkning. Karin Råde Sahlin får nobben Mona Sahlin fick inte jobbet som generaldirektör för Internationella Arbetsorganisationen i Genève. Kanske tyckte de att en gymnasieutbildning inte räckte. Hans Engnell Världens bäste? Anders Borg i juni 2011: Det tenderar att vara rätt ansvarslösa personer som spekulerar om att det ska bli konkurs i Grekland. Anders Borg i juni 2012: Man kan inte utesluta att det landar i en statsbankrutt till slut. Leo Stark Haddearian hadderas? Sverigedemokraternas Fingerspitzengefühl kan ifrågasättas efter att partisekreteraren Björn Söder ifrågasatt Eurovisionsegraren Loreens svenskhet. Allt beror förstås på vad man prioriterar. Snoddas hade förmodligen inte vunnit. Karin Råde Luktfritt? Det går snabbt att lära hundar lukta sig till mögel. Att lära politiker känna igen doften av röta synes betydligt svårare. Leo Stark Chockdoktrinen EU har tillsatt en framtidsgrupp som föreslår en direktvald EU-president och ökad överföring av makt till EU. Framtidsgruppens initiativtagare, den tyske utrikesminister Guido Westerwelle, hymlar inte. Vi borde använda krisen för att ta historiska steg mot mer integration. Never waste a good crisis, heter det ju. Henrik Alexandersson Knarknytt Uruguay kan bli det första landet i världen som säljer cannabis till sin befolkning. Ett statligt monopol ska inrättas, men på sikt är det tänkt att försäljningsrätten ska kunna innehas av privata företag. Vi har hört väldigt lite om Portugal i Sverige sedan landet avkriminaliserade alla droger Skulle Uruguays politik visa sig framgångsrik, räkna med total tystnad i svenska medier. Hans Engnell Knarknytt 2 Den uruguayanska staten ska börja sälja cannabis. Vi har inte hört något från handelsminister Ewa Björling än. Hans Engnell Nödd och tvungen Jag ansluter mig till dem som menar att Sverige bör avvakta EMU:s framtida utveckling innan vi på nytt tar upp frågan om ett svenskt medlemskap. Assar Lindbeck i DN under kategorin debattartiklar som inte hade behövt skrivas. Leo Stark Sanningsenligt Att Socialdemokraterna under Almedalsspektaklet håller seminarier om bland annat framtiden för folkrörelserna i en ruin visar ändå på viss självinsikt. Leo Stark Skrik för Fredrik Att döma av hur MUF numera agerar cheerleadergrupp åt statsminister Reinfeldt vid dennes framträdanden nu senast i Almedalen känns ungdomsförbundet alltmer som en brodersrörelse till Vladimir Putins Nasji. Fast utan det höga medlemsantalet, då. Hans Engnell Bonds, eurobonds Fyra personer går in i en porslinsbutik med överenskommelsen att dela på alla kostnader. Två lider av spasmer. Oscar Hjertqvist Snabbvissnat Annie Lööf anser att det är oacceptabelt att så få kvinnor sitter i företagens bolagsstyrelser (andelen är 20 procent). Hon ska under hösten kalla in ett antal valberedningar för att diskutera saken. Annie Lööf beskriver sig själv som en visionär partiledare. Att lyfta den uttjatade frågan om andelen kvinnor i bolagsstyrelserna, som drivits av vänsterfeminister i många år och som knappast är den viktigaste av jämställdhetsfrågor, tyder inte direkt på någon visionär kapacitet. Snarare en ursäkt för att få ta det bevingade ordet jämställdhet i sin mun. Hans Engnell Frihandel? Amerikanska politiker upprörs över att deras idrottare under OS i London ska bära kläder som tillverkats i Kina. Det är inte första gången sådana reaktioner kommer från andra sidan Atlanten. Kina har bland annat anklagats för att stjäla amerikanska jobb, inte minst inom industrin. För att vara en icke-socialistisk stat är retoriken förvånansvärt vänster ibland. Hans Engnell

7 Notiser S.7 Anonyma vittnen Var tredje åklagare kan tänka sig anonyma vittnen i svenska domstolar. Tanken är att fler ska våga vittna mot den organiserade brottsligheten om de kan göra det anonymt. Hot mot vittnen är ett stort problem. Det är inte alls konstigt om den som mottagit hot mot både sig själv och sin familj väljer att inte vittna. För denna grupp särskilt utsatta vittnen skulle det förstås vara skönt att få vittna anonymt. Men att använda anonyma vittnen leder fel. Försvarsadvokaterna som också fått frågan är föga förvånande inte lika förtjusta i förslaget. Och den som strider för ökad rättssäkerhet i svenska domstolar framstår förslaget som korttänkt. En person som anklagas för ett brott måste få en chans att försvara sig. Det är lättare sagt än gjort om ett vittnesmål kommer från en anonym person. Det är heller inte svårt att föreställa sig hur ett system med anonyma vittnen skulle kunna användas i onda syften för att sätta dit människor. Det vore ett stort steg bort från den rättssäkerhet som trots allt fortfarande råder i Sverige. Men justitieminister Beatrice Ask stänger inga dörrar. Det brukar hon ju inte göra när det gäller förslag som försämrar rättssäkerheten. Sommaröppet i FRAbutiken Sommaren 2008 kokade det utanför riksdagen. Den så kallade FRA-lagen skulle röstas igenom. Trycket på borgerliga ledamöter att rösta nej var stort. En enda ledamot, Camilla Lindberg, höll för trycket. Senare skulle centerpartisterna Fredrick Federley och Annie Lööf med illa dold självgodhet hävda att de lyckats förhandla fram en kompromiss som gjorde lagen acceptabel. Nu vet vi precis hur mycket den där kompromissen var värd. Alliansregeringen har nämligen gjort upp med Socialdemokraterna om att även låta polisen få tillgång till FRA:s signalspaning. Detta omfattar både Säkerhetspolisen och Rikskriminalpolisen. Därmed får sveket i någon mening anses vara fullbordat fick vi veta att det endast var utländsk trafik som var av intresse för myndigheten. Svenskar hade inget att frukta, hette det då. Nu kommer alltså inte bara Säpo utan även rikskriminalen få använda FRA:s tjänster. Fortfarande talas det om utländsk och organiserad brottslighet, men givet tidigare svek kan vi vänta oss fler uppluckringar framöver. Kritikerna som varnade för att FRA-butiken skulle öppnas och ställas till myndigheternas förfogande fick till slut rätt. Och känner vi regeringen Reinfeldt rätt, har det bara börjat. Frågan är bara: vilka myndigheter står näst på tur? Cannabisbolaget Uruguays regering kommer som den första i världen att börja sälja cannabis till sin befolkning. Landets försvarsminister menar att förbudet skapat fler problem än drogen i sig. Regeringen har alltså inte bara sett vad förbudspolitiken leder till utan också dragit slutsatser av detta och valt att agera. Ett statligt försäljningsmonopol ska upprättas och sköta försäljningen till registrerade användare inledningsvis. På sikt kommer emellertid rätten att sälja cannabis att innehas av utvalda privata företag. Det har länge pratats om att Mexiko ska legalisera cannabis för att skapa en vit marknad och tvinga bort försäljningen från de tungt kriminella ligor som håller på att slita landet itu. Tidigare presidenten Felipe Calderón valde dock att använda militären i stället för juridiken. Uruguays beslut att gå den motsatta vägen kan säkert fungera som inspirationskälla för andra länder, inte minst latinamerikanska där diskussionen inte är främmande. Alltfler länder kan komma att ompröva USA:s krig mot drogerna. Sverige lär väl bli ett av de sista. Comeback för språktest Inför valet 2002 lanserade Folkpartiet och Lars Leijonborg, som av Göran Persson beskrivits som en mycket oseriös politiker, förslaget på språktester för invandrare kopplat till svenskt medborgarskap. FP gick starkt i valet, Leijonborg fick epitetet Leijonkungen och alla folkisar var glada. Men något språktest blev det inte. Nu återlanseras förslaget av Jan Björklund tillsammans med jämställdhets- och integrationsministrarna. De beskriver visserligen en verklig problematik svårigheten för personer med utländsk härkomst att komma in på den svenska arbetsmarknaden men förslaget med språktester har redan sågats så många gånger och vinner inget gehör hos allianskollegorna. Det är svårt att se det som något annat än ett försök från FP att höja de låga opinionssiffrorna. Att koppla kunskaper i svenska språket till medborgarskap är fel. Man kan fråga sig varför någon med utländsk härkomst ska behöva kunna bra svenska för att få bli medborgare när dövstumma svenskar och personer med talfel och dyslexi får medborgarskapet med födseln. Hur det någonsin ska kunna gå att mäta språkkunskaperna rättvist har Folkpartiet heller aldrig velat diskutera. Visst kan man ställa upp krav för medborgarskap, men då måste det gälla alla. Det som krävs är en mer flexibel arbetsmarknad där rörligheten ökar och där arbetsgivare inte är rädda för att anställa Mohammed eller Fatima. Men det är varken de borgerliga eller de rödgröna intresserade av. Och då förblir det som det har varit. De rödgröna kräver skarpare diskrimineringslagstiftning, Folkpartiet språktester och Reinfeldt fortsätter att hävda att allt är bra. Etniska svenskar har ju jobb.

8 Dunt nos nonsequis Juridik S.8 Mangadomen förnuftig och förvirrande Av Hans Engnell Kan tecknade figurer med alvöron och svans vara sexuella varelser likställda med barn? Kan de i så fall vara att betrakta som barnpornografi? Två fällande domar hävdade det. Men nu förvirrar Högsta domstolen det hela med en friande dom. Efter att ha blivit fälld för barnpornografibrott i både tingsrätt och hovrätt frikändes seriekännaren och översättaren Simon Lundström i Högsta domstolen. I tingsrätten klassades 51 beslagtagna mangabilder som barnpornografiska, i hovrätten minskades antalet till 39. HD anser att en enda av bilderna är barnpornografisk, men Lundström frias tack vare sin profession som serievetare. Domen var oväntad. Det verkade finnas litet utrymme för HD att döma annorlunda än de lägre instanserna givet hur lagen är skriven. Därför trodde många på ännu en fällande dom. På det personliga planet är det förstås en stor seger för Simon Lundström, som berättade om denna märkliga och turbulenta tid på en av Frihetsfrontens talarkvällar vintern Men glädjen till trots väcker domen onekligen en rad frågor. Eftersom bilderna som fällde honom i två instanser förklarats olagliga har vi inte kunnat granska dem. Förrän nu. Efter HD-domen är nu bilderna släppta för allmänheten, med hemligt -stämplar och allt. Och visst kan man konstatera att det är pornografiskt material allt från oskyldigt till grovt pornografiskt. Och visst föreställer figurerna underåriga. Men det är som sagt frågan om tecknade figurer och inte verkliga barn. Vad tecknaren hade i huvudet när han tecknade dem, och vad vissa som ser på dem måhända fantiserar om, får vi helt enkelt lämna därhän. Många är lättade över domen. Inte minst polisen, som på debattsidor vädjat om att få jaga förövare bakom verkliga övergrepp, inte serietidningssamlare. Kan vi nu lägga detta bakom oss och gå vidare? Om det ändå vore så väl. Lagstiftningen väcker snarare ännu fler frågor nu än innan HD:s dom. Och det blir tydligt att lagen måste skrivas om. En av bilderna klassas alltså som barnpornografisk ändå frikänns Lundström. HD-domen blir på så sätt förvirrande. HD skriver: När det gäller de aktuella bilderna framstår det som givet att det inte rör sig om något verkligt övergrepp. Att det över huvud taget förekommer pornografiska teckningar med motiv som kan föra tankarna till barn är knappast en sådan kränkning av barn i allmänhet att det motiverar den förhållandevis långtgående inskränkning i yttrandefriheten och informationsfriheten som det skulle innebära om orealistiska sådana teckningar utan undantag kriminaliserades. Detta går rakt emot den linje som drivits av organisationer som Ecpat och Rädda barnen, nämligen att även tecknade bilder av barn i sexuella sammanhang är en kränkning av barn i allmänhet och därför ska vara förbjudna. Enligt HD väger yttrande- och informationsfriheten tyngre än den eventuella kränkning en dylik bild skulle kunna tänkas innebära. Det är ett viktigt avstamp inför diskussioner om informations- och yttrandefrihetens gränser framgent. Ty frågan lär återkomma. Yrkesprivilegier Simon Lundström frikändes med hänvisning till sitt yrke. Det betyder rimligen att vem som helst inte kan inneha de bilder som han hade och slutligen frikändes för. Här hamnar vi i en mycket märkligt situation där lagen inte är lika för alla och där särskilda avvägningar görs utifrån vem innehavaren av bilderna är. Kan det då vara lagligt för en seriekännare att även sprida dessa bilder medan det är olagligt för någon med annat yrke att ta emot dem? Om det är något samtliga domar i fallet har visat, är det att barnpornografilagstiftningen måste skrivas om. Tydliga gränser mellan skildringar av verkliga övergrepp å ena sidan och serier, teckningar, datoranimeringar och konst å den andra måste göras. Polisen ska inte ödsla resurser på fantasier, japansk kultur, familjers semesterfoton eller hötorgskonst. Myndigheterna ska inte bedriva kampanj mot nakenhet. Lagstiftarna har velat göra lagen teknikneutral, men resultatet har blivit bisarrt med fällda serieöversättare och indragna Nintendospel. Nästa steg i denna utveckling vore rimligen att förbjuda skildringar av övergrepp i text, det vill säga rena bokbål. Förhoppningsvis kan HD:s dom vända utvecklingen igen, bort från alla tankar på censur. Det lär säkert dyka upp fler rättsfall framöver som prövar den svenska barnpornografilagstiftningen mot våra grundlagsfästa rättigheter. Den uppmärksamhet Simon Lundströms fall har fått visar att det finns ett engagemang för dessa värden och att sunt förnuft ibland faktiskt segrar. Hans Engnell är redaktör för Nyliberalen

Mats Qviberg intervjuas. Nr 2 2005 49 kr. För kapitalism och individuell frihet

Mats Qviberg intervjuas. Nr 2 2005 49 kr. För kapitalism och individuell frihet NL 05-02 05-11-04 21.14 Sida 1 Nr 2 2005 49 kr För kapitalism och individuell frihet Mats Qviberg intervjuas Ideologin i Batman Begins Kapitalism ger fred Låt alla få den regering de vill ha Star Wa rs

Läs mer

Nr 2 2001 39 kr. För kapitalism och individuell frihet. Inter vju med en skattesmitare

Nr 2 2001 39 kr. För kapitalism och individuell frihet. Inter vju med en skattesmitare Nr 2 2001 39 kr För kapitalism och individuell frihet Att leva utanför systemet Skatteplanering en jämlikhetsfråga Inter vju med en skattesmitare Anarkokapitalismen mot minimalstaten V älkomm en till Frihetsfrontens

Läs mer

Belgisk sjukvård i fokus Vilka är värst: Affärsmän eller politiker? Hillary Clintons bok om sig själv recenseras Kan biologi förklara politiken?

Belgisk sjukvård i fokus Vilka är värst: Affärsmän eller politiker? Hillary Clintons bok om sig själv recenseras Kan biologi förklara politiken? Nr 3-4 2003 39 kr För kapitalism och individuell frihet Blir EU-konstitutionen ett galler runt individernas frihet? Belgisk sjukvård i fokus Vilka är värst: Affärsmän eller politiker? Hillary Clintons

Läs mer

J R R Tolkien: Anarkist och konservativ Intervju med Anne-Marie Pålsson Michael Howard får beröm Frihetsfeminismen får smisk Reagans väg till makten

J R R Tolkien: Anarkist och konservativ Intervju med Anne-Marie Pålsson Michael Howard får beröm Frihetsfeminismen får smisk Reagans väg till makten Nr 1 2004 49 kr För kapitalism och individuell frihet USA i Mellanöstern: aggression eller frihetskamp? J R R Tolkien: Anarkist och konservativ Intervju med Anne-Marie Pålsson Michael Howard får beröm

Läs mer

ARBETARMAKT. Europas Sociala Forum i Malmö 17-21 september

ARBETARMAKT. Europas Sociala Forum i Malmö 17-21 september ARBETARMAKT NR 3 2008 Pris: 10 kronor Stödpris: 20 kronor www.arbetarmakt.com Arbetarmakt, svensk sektion av Europas Sociala Forum i Malmö 17-21 september 17 21 september i år hålls Europas Sociala Forum

Läs mer

Därför demokrati. Studiematerial från riksdagen

Därför demokrati. Studiematerial från riksdagen Därför demokrati Studiematerial från riksdagen 2 Därför demokrati Riksdagens uppgifter Riksdagen ska representera människorna i Sverige. Riksdagen fattar beslut om lagar, oftast på förslag från regeringen.

Läs mer

Mer information om författaren: www.annatroberg.com

Mer information om författaren: www.annatroberg.com 1 2 Mer information om författaren: www.annatroberg.com Denna pdf publiceras under följande CC-licens: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ 3 4 DEBATT 2011 Anna Troberg 5 6 Innehåll Förord 10

Läs mer

Forma det Europa du vill leva i.

Forma det Europa du vill leva i. 2 Studiematerial 2014 4 Forma det Europa du vill leva i. Vad skiljer rött från blått i Europapolitiken? Är våra kollektivavtal hotade? Vad görs för att minska arbetslösheten? Hur går det med välfärden?

Läs mer

Vänsterpress om den politiska krisen och det kommande extravalet i Sverige

Vänsterpress om den politiska krisen och det kommande extravalet i Sverige Vänsterpress om den politiska krisen och det kommande extravalet i Sverige Artiklarna nedan är från 2:a veckan i december 2014 och handlar om det nya politiska läge som Sverige hamnade i efter att Allianspartierna

Läs mer

RADIKAL SYNDIKALISTISK UNGDOMSTIDNING. Läs om: Klasskamp inom LO Finanskrisen Halal-tv..och mycket mer

RADIKAL SYNDIKALISTISK UNGDOMSTIDNING. Läs om: Klasskamp inom LO Finanskrisen Halal-tv..och mycket mer RADIKAL SYNDIKALISTISK UNGDOMSTIDNING Läs om: Klasskamp inom LO Finanskrisen Halal-tv..och mycket mer #56 4 Direkt Aktion ges ut av kulturföreningen Direkt Aktion och är Syndikalistiska Ungdomsförbundets

Läs mer

KAN VI LITA PÅ MASSMEDIA?

KAN VI LITA PÅ MASSMEDIA? Ledare: Gratistidning om politik : Både hjärta och hjärna VÅGA B RY DI G! SIDAN 2 Reformera Islam! Gustaf Dalén SIDAN 11 SIDAN 7 Nummer 1 2006 Korrespondens med Mona Sahlin KAN VI LITA PÅ MASSMEDIA? Är

Läs mer

SKANDAL! Bland annat»den röda Grevinnan«belönad med Augustpriset! Marita Ulvskog, efter ett år i EU: MORGONBRIS 1

SKANDAL! Bland annat»den röda Grevinnan«belönad med Augustpriset! Marita Ulvskog, efter ett år i EU: MORGONBRIS 1 »«Bland annat»den röda Grevinnan«belönad med Augustpriset! SKANDAL! Marita Ulvskog, efter ett år i EU:» «MORGONBRIS 1 Endast för Morgonbris läsare! BILDA FÖRLAG 199:Tomas Ekman NY BOK UNG PÅ 70-TALET Decenniet

Läs mer

En reformerad upphovsrätt

En reformerad upphovsrätt En reformerad upphovsrätt Christian Engström Rick Falkvinge En reformerad upphovsrätt Christian Engström & Rick Falkvinge Boken har publicerats av Christian Engström, ledamot i Europaparlamentet för Piratpartiet,

Läs mer

DEN VIKTIGASTE FRIHETSFRÅGAN

DEN VIKTIGASTE FRIHETSFRÅGAN DEN VIKTIGASTE FRIHETSFRÅGAN Friheten kan missbrukas, som allt annat. Det får icke därför tummas på den. Så långt det är förenligt med andras väl skall en individ ha frihet. Går han under på den friheten,

Läs mer

VALET UTAN VINNARE DAGENS ETC TROTS BYE BYE FÖR ALLIANSEN: STEFAN LÖFVEN BLIR NY STATSMINISTER. 3 5 avgörande misstag av Reinfeldt 3 Fi in i Stockholm

VALET UTAN VINNARE DAGENS ETC TROTS BYE BYE FÖR ALLIANSEN: STEFAN LÖFVEN BLIR NY STATSMINISTER. 3 5 avgörande misstag av Reinfeldt 3 Fi in i Stockholm 3 5 avgörande misstag av Reinfeldt 3 Fi in i Stockholm MÅNDAG SÖNDAG 14 27 SEPTEMBER JANUARI 2014 2014 43 67 000 LÄSARE VARJE DAG! DAGENS ETC EXTRA DIGITAL VALTIDNING! TROTS BYE BYE FÖR ALLIANSEN: VALET

Läs mer

Handbok i organisering

Handbok i organisering Handbok i organisering S o c i a l i s t i s k a P a r t i e t Handbok i organisering En skrift utgiven av Socialistiska Partiet info@socialistiskapartiet.se Tel: 0700 193081 VARFÖR ORGANISERA SIG? Vi

Läs mer

Amnesti åt alla gömda flyktingar Vänsterns svek mot fångarna Var står feminismen idag? anarkistisk tidning sedan 1898, nr 1 2005 (41) 25 kr

Amnesti åt alla gömda flyktingar Vänsterns svek mot fångarna Var står feminismen idag? anarkistisk tidning sedan 1898, nr 1 2005 (41) 25 kr anarkistisk tidning sedan 1898, nr 1 2005 (41) 25 kr Amnesti åt alla gömda flyktingar Vänsterns svek mot fångarna Var står feminismen idag? Säkerheten stärks på svenska fängelser. Här bygger Kirsebergsanstalten

Läs mer

Varför EU? Confessions of Engagerad Ungdom

Varför EU? Confessions of Engagerad Ungdom 22 Vad är EU? EU är en union (Europeiska Unionen) med 27 demokratiska medlemsländer. Unionens mål är att medlemsländerna och de 495 miljoner invånarna i EU ska få fred, välstånd, frihet och säkerhet. EU

Läs mer

En svensk modell för avdragsrätt på gåvor

En svensk modell för avdragsrätt på gåvor En svensk modell för avdragsrätt på gåvor Ett positionspapper, mars 2011 Sektor3 - tankesmedjan för det civila samhället - synliggör, granskar och väcker debatt om förutsättningarna för och betydelsen

Läs mer

utges av Folkrörelsen Nej till EU nr 77 oktober 2002 pris 20 kr

utges av Folkrörelsen Nej till EU nr 77 oktober 2002 pris 20 kr utges av Folkrörelsen Nej till EU nr 77 oktober 2002 pris 20 kr kritiska eu-fakta nr 77 oktober 2002 1 Bild: ROBERT NYBERG KRITISKA EU-FAKTA Nummer 77 Oktober 2002 Kritiska EU-fakta ges ut av Folkrörelsen

Läs mer

Rösta på s eller v men ta strid för en arbetarpolitik!

Rösta på s eller v men ta strid för en arbetarpolitik! Rösta på s eller v men ta strid för en arbetarpolitik! Man behöver bara vända sig till närmaste TV-apparat eller reklampelare för att inse att det är valtider. Och för många arbetslösa, lägre tjänstemän

Läs mer

Demokratiernas förbund

Demokratiernas förbund Demokratiernas förbund de kommande hundra årens världssamfund Mathias Sundin timbro December 2013 Om författaren Mathias Sundin är oppositionsråd för Folkpartiet i Norrköping, driver bloggen amerikanskpolitik.se,

Läs mer

I skuggan av uron. Granskning. Sverige bättre utan euron Debatt fyra år efter folkomröstningen. Politisk cynism och mygel kring euron

I skuggan av uron. Granskning. Sverige bättre utan euron Debatt fyra år efter folkomröstningen. Politisk cynism och mygel kring euron Granskning en tidning om EU-samarbetet - 2/2007 EU I skuggan av uron Temanummer om den gemensamma valutan Politisk cynism och mygel kring euron Sverige bättre utan euron Debatt fyra år efter folkomröstningen

Läs mer

Du borde! Av Alice Christensson www.barfotachefen.se

Du borde! Av Alice Christensson www.barfotachefen.se Om du var Rik och Lycklig... Vem bryr sig? Du borde! Av Alice Christensson www.barfotachefen.se Friskrivningsklausul Författaren ger i denna text enbart sin egen syn på vad materialet innehåller och du

Läs mer

BARNPORNOGRAFI PÅ INTERNET: ALL BORTOM TOLERANS. växande problem som kräver nya åtgärder. Per-Erik Åström

BARNPORNOGRAFI PÅ INTERNET: ALL BORTOM TOLERANS. växande problem som kräver nya åtgärder. Per-Erik Åström BARNPORNOGRAFI PÅ INTERNET: BORTOM ALL TOLERANS växande problem som kräver nya åtgärder Per-Erik Åström Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer

Läs mer

Morgonbris tidning utgiven av S-kvinnor. Årgång:107. Nummer 2 2011. 40kr. KOM IGEN LENA!

Morgonbris tidning utgiven av S-kvinnor. Årgång:107. Nummer 2 2011. 40kr. KOM IGEN LENA! Rapport från arbetsgrupperna Framtidskommissionen Första maj morgonbris Morgonbris tidning utgiven av S-kvinnor. Årgång:107. Nummer 2 2011. 40kr. Extra Extra Partikongress! nystart men vart tog feminismen

Läs mer

En rapport till samhället. hur Sverige blev penningtvättens paradis. Av: Bahman Azadfar. Första utgåvan 2014. 2014, Stoppa Penningtvätt

En rapport till samhället. hur Sverige blev penningtvättens paradis. Av: Bahman Azadfar. Första utgåvan 2014. 2014, Stoppa Penningtvätt En rapport till samhället om hur Sverige blev penningtvättens paradis Av: Bahman Azadfar Första utgåvan 2014 2014, Stoppa Penningtvätt www.stoppapenningtvatt.nu ISBN978-91-981311-2-3 Till: Sveriges kompetenta

Läs mer

Förbundsordförande. och trygghet, kommunpolitiskt program 2011 Kapitel 10 Stärkt medborgarinflytande. Motioner 86-112

Förbundsordförande. och trygghet, kommunpolitiskt program 2011 Kapitel 10 Stärkt medborgarinflytande. Motioner 86-112 LEDARE Regeringen saknar inte visioner Blå Skåne Runt om i världen rasar kriser av olika slag. I både USA och Europa slåss regeringar med skenande underskott och ohållbara system. I Sverige är situationen

Läs mer

Stoppa våldsbrotten!

Stoppa våldsbrotten! NY GRATISTIDNING OM POLITIK - VÅGA BRY DIG! Ledare: Tryggheten tillbaka! SIDAN 2 Tema: Våldsbrottsligheten Äldreförsörjning : Rättvisa åt de gamla! SIDAN 4 Fremskrittspartiet störst i Norge J P Johansson

Läs mer

Här tar vännerna farväl av Almeby

Här tar vännerna farväl av Almeby Foto: SCANPIX Nyheter sista sidan Hamrén lockar konfirmander till kyrkan Sveriges förbundskapten i fotboll, Erik Hamrén. Krönika 11 De kristna i Etiopien fick mig att tro Dogge Doggelito, kristen multikonstnär

Läs mer