Nummer Hotet från EU-staten Ron Paul den evige opponenten Knapptryckaren som fick nog Gary Johnson guvernören som bytte sida

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nummer 1 2012. Hotet från EU-staten Ron Paul den evige opponenten Knapptryckaren som fick nog Gary Johnson guvernören som bytte sida"

Transkript

1 Nummer kr Hotet från EU-staten Ron Paul den evige opponenten Knapptryckaren som fick nog Gary Johnson guvernören som bytte sida

2 Frihetsfrontens sommarseminarium 2012 Planera redan nu för Frihetsfrontens årliga sommarseminarium som äger rum augusti. Seminariet, som pågår från fredag eftermiddag till söndag lunch, hålls vanligen på en kollogård cirka mil utanför Stockholm. På sommarseminariet samlas nyliberaler, libertarianer och andra frihetliga människor från Sverige, Norge och andra länder för att diskutera politik, ideologi och filosofiska spörsmål. Seminarierna brukar bli fulltecknade. Se därför till att försäkra dig om en plats i god tid! Studerande och de som gör sin militärtjänstgöring betalar 690 kronor och övriga 890 kronor. Avgiften sätts in på PlusGirokonto med Nyliberalt Forum som betalningsmottagare. (Glöm inte att skriva vad du heter eller vill bli kallad.) I priset ingår mat och husrum. Helgen kommer som vanligt att bjuda på intressanta anföranden, livliga diskussioner, nya bekantskaper, god mat, möjlighet till dopp i havet, frivillig fotboll och en garanterat festlig stämning. Bokade talare Pieter Cleppe, director för Open Europes Bryssel-kontor. Hanif Bali, riksdagsledamot för Moderaterna och flykting från Iran. Ingemar Nordin, professor i filosofi vid Linköpings Universitet. Erik Lakomaa, Vapenexpert och tidigare redaktör för Nyliberalen. Maria Eriksson, författare. Henrik Alexandersson, ordförande för Frihetsfronten och tjänsteman i EUparlamentet. Frihetsfronten är ett nätverk för människor som tycker att statens makt över medborgarna skall minskas; För dem som ogillar förmynderi, tvång och pekpinnar; För dem som tycker att folk skall ha rätt att bestämma över sina egna liv; För dem som tar frihetens idéer på allvar! Har du några frågor, kontakta

3 INNEHÅLL S.3 Breviabox 620, Stockholm Redaktör Hans Engnell Redaktionssekreterare & ansvarig utgivare Henrik Bejke Medarbetare i detta nummer Per Bylund, Daniel Fjellström, Henrik RS Olsson, Mats Sylvan, Kristian Tiger, Leo Stark, Jonas Virdalm, Karin Råde, Oscar Hjertqvist. Redaktionsråd Ingemar Nordin, John-Henri Holmberg, Henrik Alexandersson, Margit Gennser. Omslagsbild: Babels Torn av Pieter Bruegel d.ä. Presslagd ISSN: Löpnummer 84 Manusstopp nr : 10 okto ber. NYLIBERALISMEN Tidningen Ny l i b e r a l e n företräder den frihetsinriktade, klassiska liberalism vars främsta historiska företrädare var tänkare och revolutionärer som John Locke, Adam Smith, Richard Cobden, John Bright, Thomas Jefferson, Patrick Henry, Herbert Spencer och Frédéric Bastiat, och som i dag kallas nyliberalism eller på engelska libertarianism. Utgångspunkten är synen på den enskilda människan som ett egenvärde med andra ord uppfattningen att varje individ har en okränkbar rätt att leva för sin egen skull. I och med det betraktar nyliberalismen självklart också varje person eller institution som med våld eller hot om våld försöker tvinga sin vilja på någon annan människa som omoralisk eller i politiska termer kriminell. Nyliberalismen anser att alla relationer mellan människor måste bygga på frivillighet och att politikens (och därmed statens) enda acceptabla uppgift i samhället är att värna medborgarnas individuella rättigheter. Därmed är också sagt att nyliberalismen förespråkar en starkt avgränsad och konstitutionellt begränsad minimistat vars enda syfte är att upprätthålla försvar och rättsväsende för att skydda människor från övergrepp, oberoende av om dessa utförs av enskilda brottslingar eller aggressiva grannländer. Ekonomiskt präglas ett sådant samhälle av en fri och oreglerad kapitalism, socialt av frihet för alla invånare att så länge de inte inkräktar på andras lika rätt fritt välja livsmönster, samlevnadsformer och livsstil. Nyliberalismen står för öppna gränser, fri invandring, absolut åsikts-, yttrande- och tryckfrihet och tolerans. Bland nyliberalismens främsta idégivare i modern tid återfinns filosofen och författarinnan Ayn Rand, den österrikiske ekonomen Ludwig von Mises samt nobelpristagarna i ekonomi Friedrich A Hayek och Milton Friedman. Tidningen Nyliberalen Nyliberalen är en självständig tidskrift för liberal debatt, idébildning och analys, utgiven i samarbete med det liberala nätverket Frihetsfronten. Frihetsfrontens syfte är att genom mötesarrangemang, seminarier, konferenser och andra interna eller utåtriktade aktiviteter sprida kunskap om och främja de värderingar som är nyliberalismens. Ytterligare information om Frihetsfrontens verksamhet får man genom att skicka till eller genom att uppsöka våra websidor på Internet. Adressen till dessa är: UPPHOVSRÄTTSLIG NOT Allt innehåll är om ej annat anges copyright Nyliberalen och respektive upphovsman. Där ingenting annat uttryckligen anges får texter ur Nyliberalen fritt återges förutsatt att de återges oavkortade, att följande textrad åtföljer återgivningen: Ursprungligen publicerad i Tidningen Nyliberalen, Box 620, Stockholm, samt att ett exemplar av den publikation där återtrycket förekommer tillsänds Nyliberalens redaktion. Vid publicering på www-sidor bör också adressen till tidningens hemsida anges: 4. Ledare Internet är på många sätt en större demokratisk revolution än införandet av den allmänna rösträtten. Med hjälp av nätet kan alla människor göra sig hörda varje dag, året om och dessutom få ett ögonblickligt globalt genomslag för den åsikt de vill sprida. Men när vi tittar på vilket slags Internet politiker och multinationella storföretag vill ha, finns det all anledning att bli orolig. Det Internet vi hittills har haft kanske inte finns kvar i framtiden, skriver Hans Engnell. 8. Mangadomen förvirrar Kan tecknade figurer med svans vara sexuella varelser likställda med barn? Kan dessa bilder i så fall vara att betrakta som barnpornografi? Två fällande domar hävdade det. Nu har en friande HD-dom komplicerat det hela. Hans Engnell anser att domen öppnar för frågor om vem som egentligen ska undantas från innehavsförbudet och därmed stärker argumenten för att lagen bör skrivas om. 10. Ron Paul idéernas man Ron Paul är knappast den som är mest bekväm med att vara i strålkastarljuset. Han gör det för att det förväntas av honom och för sakens skull. Trots detta har han blivit en vördad ledare för en idépolitisk rörelse som det senaste halvdecenniet fullkomligt exploderat i USA. Per Bylund tar oss med på den libertarianske presidentkandidatens kampanj och visar att Ron Paul ingalunda varit så chanslös som beskrivits i medierna. 16. Romney inte liberalernas val Av de republikanska kandidaterna till presidentposten ansågs Mitt Romney tidigt ha bäst chans mot Barack Obama. Av vissa svenska liberaler har han utmålats som en acceptabel kompromisskandidat. Daniel Fjellström anser emellertid att även om Romney ger ett ytligt sken av kompetens, imponerar varken hans idéer eller hans politiska facit. 18. Intervju: Anne-Marie Pålsson Efter två mandatperioder som moderat riksdagsledamot tackade Anne-Marie Pålsson för sig. I sin nya bok Knapptryckarkompaniet har hon berättat om hur riksdagsledamöterna degraderats till knapptryckare vars enda uppgift är att följa partiets linje. Kristian Tiger har pratat bråkiga ledmöter, FRA, EU-kritik och Nya Moderaterna med henne. 21. ACTA har fallit Det omdebatterade och hårt kritiserade Actaavtalet har fallit efter att ha röstats ned i Europaparlamentet. Kanske är detta slutet på en utdragen politisk process. Sättet på vilken den sköttes förskräcker. Henrik Alexandersson hade förmånen att följa arbetet inifrån parlamentet och berättar om hur Actas tillskyndare försökte gömma undan avtalet och dölja dess innehåll. 23. EU-staten närmar sig Många har varnat för det dominospel vi nu ser med det ena krisande eurolandet efter det andra. Ändå verkar EU:s ledare tagna på sängen av allvaret i situationen. EU som det ser ut i dag lär inte överleva. I krisens spår kommer därför federalisterna försöka skynda på utvecklingen mot mer överstatlighet på bekostnad av den nationella demokratin. Hans Engnell menar att vi snart kan stå inför fullbordat faktum: en federal EU-stat. 28. Recensioner Henrik Alexandersson recenserar Ett partis fall och uppgång Berättelsen om de nya moderaterna av Anders Pihlblad. Hans Engnell recenserar De hatade om radikalhögerns måltavlor av Magnus Linton. 32. Gary Johnson siktar högt Den ridigare guvernören i New Mexico Gary Johnson har för avsikt att bli USAs nästa president. Henrik Bejke presenterar Libertarian Partys presidentkandidat. Prenumeration Nyliberalen utkommer med upp till fyra nummer om året. Prenumeration kostar för privatpersoner 200 kronor för 1 år / 4 nummer 300 kronor för 2 år / 8 nummer. Juridisk person betalar 270 kr för 1 år / 4 nummer För prenumeranter i Norden tillkommer 40 kronor per år i extra porto, för prenumeranter utanför Norden tillkommer 80 kr per år i extra porto. Betala till Nyliberalt forums PlusGiro Glöm inte namn och adress! Vill du bidra extra till vår icke skattefinansierade verksamhet kan du även sponsra Frihetsfronten. Detta kostar 500 kr / år för privatpersoner och 1000 kr för juridiska personer och ger utöver en prenumeration på Nyliberalen även rabatt på våra seminarier samt ett presentkort på 200 kronor att använda när du köper böcker från Frihetsfronten.

4 S.4 LEDARE Internetrevolutionen Makthavare i både demokratier och diktaturer har alltid betraktat Internet som en hal tvål som det är omöjligt att få något grepp om. De fruktar den potential som finns i vårt globala nät och den fara som denna kraft parad med folkens frihetstörst kan skapa under vissa förutsättningar. Därför gör de allt de kan för att begränsa den. Kina, Iran, Vitryssland och Kuba behöver inget demokratiskt alibi utan kan gå hårt fram. I den semi- och demokratiska världen krävs ett större mått av lirkande för att nå därhän. De kan använda terrorism som ett skäl för att få igenom övervakning och ett Internet där ingen längre kan vara anonym. De kan använda det numera klassiska barnpornografiargumentet för att få igenom filtrering och censur. Vissa länder har gått längre än andra dit hör Australien och Norge. Andra är på god väg. I EU pågår en febril aktivitet för att få ett grepp om den där hala tvålen. Förslag om att alla som bloggar måste registrera sig med sitt riktiga namn har framförts. Internet är på många sätt en större demokratisk revolution än införandet av den allmänna rösträtten. Ty med hjälp av nätet kan alla människor göra sig hörda varje dag, året om och dessutom få ett ögonblickligt globalt genomslag för den åsikt eller idé de vill sprida. Denna kraft finns inte i tillnärmelsevis samma utsträckning i parlamentarismen, som i praktiken handlar om att lägga en lapp i en låda vart fjärde år och även för den politiske aktive innebär ett tämligen begränsat inflytande under förutbestämda och väldigt strikta former. Med en blogg kan du nå hela världen, eller stora delar av den, utan att det du skriver behöver godkännas av en redaktör och publiceras då det heta du vill förmedla redan hunnit kallna. Med tjänster som Twitter kan du med några få ord påverka skeenden, förändra människors tankebanor och faktiskt också det politiska beslutsfattandet om du är skicklig. I fattiga afrikanska länder där laptopdatorer och läsplattor inte är var mans egendom har i stället mobiltelefonen blivit länken till resten av den uppkopplade världen. Människor sköter sina bankaffärer med hjälp av telefonen. Det finns egentligen inget som säger att nästa arabiska vår inte kommer att vara afrikansk och att den Twitter- och Facebookstorm som bidrog till att sänka de arabiska diktatorerna kommer att skötas mobilt i något afrikanskt land nästa gång. Tack vare de sociala mediernas kraft har flera arabländer sett sina ledare kastas överbord efter decennier vid makten. Trots att vi skriver 2012 och vi alla borde ha insett potentialen i de nya medierna, togs såväl EU som USA helt på sängen av demonstrationerna i Egypten och senare Jemen och Libyen. De höll fast vid de gamla ledargestalter som förtryckt sina folk men som i västvärldens ögon representerat en önskvärd stabilitet in i det sista. Och tvärvände sedan. Jag kan förstå om Muammar Kadaffi, som glatt förtryckt oppositionen i 40 år med stöd från både Europa och USA, blev en aning snopen när hans gamla vapendragare plötsligt inte ville ha med honom att göra längre. Nätet ger vanliga medborgare en historisk chans att göra sina röster hörda, att ställa krav på makthavarnas tillgänglighet och att avslöja skandaler. Det sistnämnda har blivit tydligt inte minst i Kina, där korrumperade lokalpolitiker med jämna mellanrum avslöjas och där allt sprids vid Kinas eget Twitter Weibo. Det spelar ingen roll att Kina lägger mer pengar på den interna säkerheten än på sin militär, att staten har en enorm censurapparat som genast tar bort misshagliga rykten och särskilda sökord samt spärrar Weibokonton så fort de förmedlar något som anses skada regimens anseende. Alltför många har redan hunnit se det. Tecken finns på att regimen börjar ändra strategi och ibland bemöta påståenden i stället för att söka låtsas som om inget har hänt. Internet är alltså historiens främsta demokratiska verktyg. Men det nät vi har i dag kommer förmodligen att se annorlunda ut i morgon. När vi tittar på vilka förslag som politiker driver och hur storföretag som Apple, Google och Facebook vill ha kontroll över vad vi företar oss på nätet och med vem, finns det all anledning att bli orolig. Det underbara Internet vi hittills har haft är inte givet för all framtid. Vi kan ta strid mot politiska förslag på censur, filtrering och övervakning. Men hur stoppar vi att sökjättar eller sociala medier skaffar sig alltmer kontroll över våra digitala liv? Det är svårt att bara ignorera en jätte som Google. Och Facebook fortsätter att växa och kommer att klättra över en miljard användare om inte alltför länge. Den personliga integriteten är ingen prioritet för något av dessa företag och den är det sannerligen inte för politikerna. Vi kanske kommer till den punkt då striden står om Internet som vi känner det alls ska överleva eller om det ska bli ett överstatligt styrt intranät. Oavsett vilket får vi förmodligen börja vänja oss vid tanken på att allt vi gör på nätet kan ses av någon och att vi därför måste kunna stå för det. Även det mest privata. Det kommer att påverka våra vanor och minska känslan av frihet online. Hans Engnell

5 S.5 Ny bock som trädgårdsmästare Frankrike har valt en president som heter Holland. Med tanke på den politik han vill föra, borde han inte heta Grekland? Henrik Bejke Arbete befriar Peter Sunde Kolmisoppi, som dömdes till fängelse för medhjälp till brott mot upphovsrättslagen, vill bli benådad. Han har ansökt om benådning till den svenska regeringen. Som skäl anger han att han vill arbeta med sitt företag. Och då kan man ju inte sitta i finkan. Nu återstår att se hur regeringen svarar. Arbetslinjen bör väl gälla även i benådningsbranschen? Mats Sylvan Håkan, kom tillbaka! Efter ett fantastiskt år med skämtmakaren Håkan Juholt får Nyliberalens redaktion vässa pennorna för att kunna skriva några lustigheter om efterträdaren. Oscar Hjertqvist Sedan Josefs dagar Drottning Elisabeth II firades i dagarna fyra i början av juni. De brittiska medierna har varit fyllda av hyllningsreportage om drottningens långa resa. Att hon suttit på tronen sedan Josef Stalin satt i Kreml och Winston Churchill var brittisk premiärminister ger lite perspektiv på hennes uppdrag. Säga vad man vill om monarki som statsskick, men kontinuitet kan den. Hans Engnell Infantilt 1 Grön Ungdom har länge drivit att rösträttsåldern ska sänkas till 16 år. Nu tar de ett steg längre och föreslår att den ska avskaffas helt och hållet. För ett parti som ständigt upprepat att tillväxtens gräns är nådd, som tror att det blir fred på jorden om Sverige bara slutar exportera vapen och som har en 11-årings syn på världen vore det förstås rena drömmen om småbarn fick rösta. Hans Engnell Infantilt 2 När nu de unga miljöpartisterna tycker att det är en bra idé att avskaffa rösträttsåldern och att barn och ungdomar som känner att de vill och kan påverka politiskt ska få rätt att göra det, uppstår genast ett antal frågor. Vad tycker Grön Ungdom om avskaffad ID-kontroll på Systembolaget? Hur ställer de sig till den sexuella självbestämmanderätten och åldersgräns för att få köra bil? Ska inte barn och ungdomar som känner att de vill ta en bira, bränna lite gummi med Volvon och sedan ha sex i bilen få göra det också? Att säga nej vore ju åldersdiskriminering av grövsta sort. Leo Stark I Putinland 1 Efter en het debatt i det ryska underhuset och en obefintlig sådan i överhuset klubbades en lag om att förbjuda massdemonstrationer i Ryssland. Bötesbeloppen höjs till tiotusentals kronor. Hur ska de då kunna fira första maj? Oscar Hjertqvist I Putinland 2 Alexandr Lukasjenko är inte Europas siste diktator längre. Hans Engnell Klarspråk 2003 förklarade Centerledaren Maud Olofsson att Hitler gjorde ju tokiga saker förklarar samma partis ledare Annie Lööf att i Sverige är det förbjudet att vara kriminell. I Centerpartiet är det viktigt att prata så att folk förstår. Hans Engnell Tillbakablickande Billtillverkaren Saab har konkursat. Efter att de senaste 40 åren endast ha visat vinst under två tillfällen och envist verkat inom en bransch med 30-procentig överkapacitet kan vi se att skillnaden mellan företag och stater egentligen är ganska liten. Kunde inte företagsslaktaren Danny DeVito från filmen Other People s Money har dykt upp i slutet av 1980-talet och förskonat oss från denna tragedi? Leo Stark Saab 2.0 Det blev till slut elbilskonsortiet NEVS som lite oväntat vann striden om resterna efter Saab. Och genast uppstår frågetecken kring hur de nya ägarna ska lyckas med det som de tidigare misslyckats med: gå med vinst. Att NEVS enbart ska satsa på elbilar och bara har tillgång till en tio år gammal bilmodell just nu väcker ytterligare frågor. Elbilar är fortfarande jättedyra och genombrottet är sannolikt flera år in i framtiden. Någon ny Saabbil väntas inte förrän Vi får väl önska de nya ägarna lycka till, men bli inte förvånad om det blir nya krisrubriker kring Saab om några år. Tills vidare får Bo Lundgren kränga reservdelar. Hans Engnell Ett Kinderägg med lögner Att Folkpartiet kallar sig socialliberaler torde vara en dubbel lögn då det vare sig är liberala eller sociala. Därtill är de heller inte särskilt folkliga. Jonas Virdalm Varningstecken De som vill planera din framtid bedömde att Håkan Juholt var bästa tänkbara statsministerkandidat, att euron var framtidshoppet för Sverige och att stängningen av Barsebäck var en miljösatsning. Behövs fler argument för att vi inte behöver politikers råd för hur vi ska leva våra liv? Oscar Hjertqvist Tillvänjning går snabbt 1 Tänk om du på 1980-talet föreslog att Tyskland skulle subventionera den grekiska statens lån. Hade du då blivit tagen på allvar? Karin Råde Tillvänjning går snabbt 2 Ponera att du på 1990-talet spådde att 80 procent av Sveriges lagar om 20 år skulle stiftas i ett annat land utan att svenska folket eller regeringen hade något att säga till om. Hur stor del av riksdagen hade tyckt att det vore en bra idé? Karin Råde

6 S.6 Fy F-N Följden av att regimer som de ryska och kinesiska tillåts förhindra ett ingripande i Syrien är att hundratals syrier dör varje dag. Alltid igen. Eller hur, FN? Hans Engnell Uppsnappat på krogen En tjänsteman på finansdepartementet samtalade med en nyanställd medarbetare: Naturligtvis är det Atlas Shrugged som är idealet men vi gör så gott vi kan. Man får hoppas att det hon syftade på var Galt s Gulch och inte Directive Henrik Bejke Nya Koreanerna? Nordkoreas nye ledare Kim Jong-Un har ännu inte hunnit sätta något tydligt avtryck i regimens politik. Han är bara mer pratglad än sina föregångare. Den tredje Kim har dock hunnit mynta ett nytt begrepp som beskriver partiets politik: kimilsungism och kimjongilism, efter sin farfar och far. Vem vet, Moderaternas nye stjärnskott Kent Persson kanske snart lanserar fredrikreinfeldtismen och andersborgismen. Leo Stark Rätt och fel Folkrätt = en regerings rätt att döda sin befolkning. Karin Råde Sahlin får nobben Mona Sahlin fick inte jobbet som generaldirektör för Internationella Arbetsorganisationen i Genève. Kanske tyckte de att en gymnasieutbildning inte räckte. Hans Engnell Världens bäste? Anders Borg i juni 2011: Det tenderar att vara rätt ansvarslösa personer som spekulerar om att det ska bli konkurs i Grekland. Anders Borg i juni 2012: Man kan inte utesluta att det landar i en statsbankrutt till slut. Leo Stark Haddearian hadderas? Sverigedemokraternas Fingerspitzengefühl kan ifrågasättas efter att partisekreteraren Björn Söder ifrågasatt Eurovisionsegraren Loreens svenskhet. Allt beror förstås på vad man prioriterar. Snoddas hade förmodligen inte vunnit. Karin Råde Luktfritt? Det går snabbt att lära hundar lukta sig till mögel. Att lära politiker känna igen doften av röta synes betydligt svårare. Leo Stark Chockdoktrinen EU har tillsatt en framtidsgrupp som föreslår en direktvald EU-president och ökad överföring av makt till EU. Framtidsgruppens initiativtagare, den tyske utrikesminister Guido Westerwelle, hymlar inte. Vi borde använda krisen för att ta historiska steg mot mer integration. Never waste a good crisis, heter det ju. Henrik Alexandersson Knarknytt Uruguay kan bli det första landet i världen som säljer cannabis till sin befolkning. Ett statligt monopol ska inrättas, men på sikt är det tänkt att försäljningsrätten ska kunna innehas av privata företag. Vi har hört väldigt lite om Portugal i Sverige sedan landet avkriminaliserade alla droger Skulle Uruguays politik visa sig framgångsrik, räkna med total tystnad i svenska medier. Hans Engnell Knarknytt 2 Den uruguayanska staten ska börja sälja cannabis. Vi har inte hört något från handelsminister Ewa Björling än. Hans Engnell Nödd och tvungen Jag ansluter mig till dem som menar att Sverige bör avvakta EMU:s framtida utveckling innan vi på nytt tar upp frågan om ett svenskt medlemskap. Assar Lindbeck i DN under kategorin debattartiklar som inte hade behövt skrivas. Leo Stark Sanningsenligt Att Socialdemokraterna under Almedalsspektaklet håller seminarier om bland annat framtiden för folkrörelserna i en ruin visar ändå på viss självinsikt. Leo Stark Skrik för Fredrik Att döma av hur MUF numera agerar cheerleadergrupp åt statsminister Reinfeldt vid dennes framträdanden nu senast i Almedalen känns ungdomsförbundet alltmer som en brodersrörelse till Vladimir Putins Nasji. Fast utan det höga medlemsantalet, då. Hans Engnell Bonds, eurobonds Fyra personer går in i en porslinsbutik med överenskommelsen att dela på alla kostnader. Två lider av spasmer. Oscar Hjertqvist Snabbvissnat Annie Lööf anser att det är oacceptabelt att så få kvinnor sitter i företagens bolagsstyrelser (andelen är 20 procent). Hon ska under hösten kalla in ett antal valberedningar för att diskutera saken. Annie Lööf beskriver sig själv som en visionär partiledare. Att lyfta den uttjatade frågan om andelen kvinnor i bolagsstyrelserna, som drivits av vänsterfeminister i många år och som knappast är den viktigaste av jämställdhetsfrågor, tyder inte direkt på någon visionär kapacitet. Snarare en ursäkt för att få ta det bevingade ordet jämställdhet i sin mun. Hans Engnell Frihandel? Amerikanska politiker upprörs över att deras idrottare under OS i London ska bära kläder som tillverkats i Kina. Det är inte första gången sådana reaktioner kommer från andra sidan Atlanten. Kina har bland annat anklagats för att stjäla amerikanska jobb, inte minst inom industrin. För att vara en icke-socialistisk stat är retoriken förvånansvärt vänster ibland. Hans Engnell

7 Notiser S.7 Anonyma vittnen Var tredje åklagare kan tänka sig anonyma vittnen i svenska domstolar. Tanken är att fler ska våga vittna mot den organiserade brottsligheten om de kan göra det anonymt. Hot mot vittnen är ett stort problem. Det är inte alls konstigt om den som mottagit hot mot både sig själv och sin familj väljer att inte vittna. För denna grupp särskilt utsatta vittnen skulle det förstås vara skönt att få vittna anonymt. Men att använda anonyma vittnen leder fel. Försvarsadvokaterna som också fått frågan är föga förvånande inte lika förtjusta i förslaget. Och den som strider för ökad rättssäkerhet i svenska domstolar framstår förslaget som korttänkt. En person som anklagas för ett brott måste få en chans att försvara sig. Det är lättare sagt än gjort om ett vittnesmål kommer från en anonym person. Det är heller inte svårt att föreställa sig hur ett system med anonyma vittnen skulle kunna användas i onda syften för att sätta dit människor. Det vore ett stort steg bort från den rättssäkerhet som trots allt fortfarande råder i Sverige. Men justitieminister Beatrice Ask stänger inga dörrar. Det brukar hon ju inte göra när det gäller förslag som försämrar rättssäkerheten. Sommaröppet i FRAbutiken Sommaren 2008 kokade det utanför riksdagen. Den så kallade FRA-lagen skulle röstas igenom. Trycket på borgerliga ledamöter att rösta nej var stort. En enda ledamot, Camilla Lindberg, höll för trycket. Senare skulle centerpartisterna Fredrick Federley och Annie Lööf med illa dold självgodhet hävda att de lyckats förhandla fram en kompromiss som gjorde lagen acceptabel. Nu vet vi precis hur mycket den där kompromissen var värd. Alliansregeringen har nämligen gjort upp med Socialdemokraterna om att även låta polisen få tillgång till FRA:s signalspaning. Detta omfattar både Säkerhetspolisen och Rikskriminalpolisen. Därmed får sveket i någon mening anses vara fullbordat fick vi veta att det endast var utländsk trafik som var av intresse för myndigheten. Svenskar hade inget att frukta, hette det då. Nu kommer alltså inte bara Säpo utan även rikskriminalen få använda FRA:s tjänster. Fortfarande talas det om utländsk och organiserad brottslighet, men givet tidigare svek kan vi vänta oss fler uppluckringar framöver. Kritikerna som varnade för att FRA-butiken skulle öppnas och ställas till myndigheternas förfogande fick till slut rätt. Och känner vi regeringen Reinfeldt rätt, har det bara börjat. Frågan är bara: vilka myndigheter står näst på tur? Cannabisbolaget Uruguays regering kommer som den första i världen att börja sälja cannabis till sin befolkning. Landets försvarsminister menar att förbudet skapat fler problem än drogen i sig. Regeringen har alltså inte bara sett vad förbudspolitiken leder till utan också dragit slutsatser av detta och valt att agera. Ett statligt försäljningsmonopol ska upprättas och sköta försäljningen till registrerade användare inledningsvis. På sikt kommer emellertid rätten att sälja cannabis att innehas av utvalda privata företag. Det har länge pratats om att Mexiko ska legalisera cannabis för att skapa en vit marknad och tvinga bort försäljningen från de tungt kriminella ligor som håller på att slita landet itu. Tidigare presidenten Felipe Calderón valde dock att använda militären i stället för juridiken. Uruguays beslut att gå den motsatta vägen kan säkert fungera som inspirationskälla för andra länder, inte minst latinamerikanska där diskussionen inte är främmande. Alltfler länder kan komma att ompröva USA:s krig mot drogerna. Sverige lär väl bli ett av de sista. Comeback för språktest Inför valet 2002 lanserade Folkpartiet och Lars Leijonborg, som av Göran Persson beskrivits som en mycket oseriös politiker, förslaget på språktester för invandrare kopplat till svenskt medborgarskap. FP gick starkt i valet, Leijonborg fick epitetet Leijonkungen och alla folkisar var glada. Men något språktest blev det inte. Nu återlanseras förslaget av Jan Björklund tillsammans med jämställdhets- och integrationsministrarna. De beskriver visserligen en verklig problematik svårigheten för personer med utländsk härkomst att komma in på den svenska arbetsmarknaden men förslaget med språktester har redan sågats så många gånger och vinner inget gehör hos allianskollegorna. Det är svårt att se det som något annat än ett försök från FP att höja de låga opinionssiffrorna. Att koppla kunskaper i svenska språket till medborgarskap är fel. Man kan fråga sig varför någon med utländsk härkomst ska behöva kunna bra svenska för att få bli medborgare när dövstumma svenskar och personer med talfel och dyslexi får medborgarskapet med födseln. Hur det någonsin ska kunna gå att mäta språkkunskaperna rättvist har Folkpartiet heller aldrig velat diskutera. Visst kan man ställa upp krav för medborgarskap, men då måste det gälla alla. Det som krävs är en mer flexibel arbetsmarknad där rörligheten ökar och där arbetsgivare inte är rädda för att anställa Mohammed eller Fatima. Men det är varken de borgerliga eller de rödgröna intresserade av. Och då förblir det som det har varit. De rödgröna kräver skarpare diskrimineringslagstiftning, Folkpartiet språktester och Reinfeldt fortsätter att hävda att allt är bra. Etniska svenskar har ju jobb.

8 Dunt nos nonsequis Juridik S.8 Mangadomen förnuftig och förvirrande Av Hans Engnell Kan tecknade figurer med alvöron och svans vara sexuella varelser likställda med barn? Kan de i så fall vara att betrakta som barnpornografi? Två fällande domar hävdade det. Men nu förvirrar Högsta domstolen det hela med en friande dom. Efter att ha blivit fälld för barnpornografibrott i både tingsrätt och hovrätt frikändes seriekännaren och översättaren Simon Lundström i Högsta domstolen. I tingsrätten klassades 51 beslagtagna mangabilder som barnpornografiska, i hovrätten minskades antalet till 39. HD anser att en enda av bilderna är barnpornografisk, men Lundström frias tack vare sin profession som serievetare. Domen var oväntad. Det verkade finnas litet utrymme för HD att döma annorlunda än de lägre instanserna givet hur lagen är skriven. Därför trodde många på ännu en fällande dom. På det personliga planet är det förstås en stor seger för Simon Lundström, som berättade om denna märkliga och turbulenta tid på en av Frihetsfrontens talarkvällar vintern Men glädjen till trots väcker domen onekligen en rad frågor. Eftersom bilderna som fällde honom i två instanser förklarats olagliga har vi inte kunnat granska dem. Förrän nu. Efter HD-domen är nu bilderna släppta för allmänheten, med hemligt -stämplar och allt. Och visst kan man konstatera att det är pornografiskt material allt från oskyldigt till grovt pornografiskt. Och visst föreställer figurerna underåriga. Men det är som sagt frågan om tecknade figurer och inte verkliga barn. Vad tecknaren hade i huvudet när han tecknade dem, och vad vissa som ser på dem måhända fantiserar om, får vi helt enkelt lämna därhän. Många är lättade över domen. Inte minst polisen, som på debattsidor vädjat om att få jaga förövare bakom verkliga övergrepp, inte serietidningssamlare. Kan vi nu lägga detta bakom oss och gå vidare? Om det ändå vore så väl. Lagstiftningen väcker snarare ännu fler frågor nu än innan HD:s dom. Och det blir tydligt att lagen måste skrivas om. En av bilderna klassas alltså som barnpornografisk ändå frikänns Lundström. HD-domen blir på så sätt förvirrande. HD skriver: När det gäller de aktuella bilderna framstår det som givet att det inte rör sig om något verkligt övergrepp. Att det över huvud taget förekommer pornografiska teckningar med motiv som kan föra tankarna till barn är knappast en sådan kränkning av barn i allmänhet att det motiverar den förhållandevis långtgående inskränkning i yttrandefriheten och informationsfriheten som det skulle innebära om orealistiska sådana teckningar utan undantag kriminaliserades. Detta går rakt emot den linje som drivits av organisationer som Ecpat och Rädda barnen, nämligen att även tecknade bilder av barn i sexuella sammanhang är en kränkning av barn i allmänhet och därför ska vara förbjudna. Enligt HD väger yttrande- och informationsfriheten tyngre än den eventuella kränkning en dylik bild skulle kunna tänkas innebära. Det är ett viktigt avstamp inför diskussioner om informations- och yttrandefrihetens gränser framgent. Ty frågan lär återkomma. Yrkesprivilegier Simon Lundström frikändes med hänvisning till sitt yrke. Det betyder rimligen att vem som helst inte kan inneha de bilder som han hade och slutligen frikändes för. Här hamnar vi i en mycket märkligt situation där lagen inte är lika för alla och där särskilda avvägningar görs utifrån vem innehavaren av bilderna är. Kan det då vara lagligt för en seriekännare att även sprida dessa bilder medan det är olagligt för någon med annat yrke att ta emot dem? Om det är något samtliga domar i fallet har visat, är det att barnpornografilagstiftningen måste skrivas om. Tydliga gränser mellan skildringar av verkliga övergrepp å ena sidan och serier, teckningar, datoranimeringar och konst å den andra måste göras. Polisen ska inte ödsla resurser på fantasier, japansk kultur, familjers semesterfoton eller hötorgskonst. Myndigheterna ska inte bedriva kampanj mot nakenhet. Lagstiftarna har velat göra lagen teknikneutral, men resultatet har blivit bisarrt med fällda serieöversättare och indragna Nintendospel. Nästa steg i denna utveckling vore rimligen att förbjuda skildringar av övergrepp i text, det vill säga rena bokbål. Förhoppningsvis kan HD:s dom vända utvecklingen igen, bort från alla tankar på censur. Det lär säkert dyka upp fler rättsfall framöver som prövar den svenska barnpornografilagstiftningen mot våra grundlagsfästa rättigheter. Den uppmärksamhet Simon Lundströms fall har fått visar att det finns ett engagemang för dessa värden och att sunt förnuft ibland faktiskt segrar. Hans Engnell är redaktör för Nyliberalen

9 Annons S.9

10 S.10 Porträtt En liten man med stora idéer Av Per Bylund En gråhårig, lite försynt men vänlig äldre herre, inte alltför vältalig, utan blyg och till synes osäker. Han är knappast den som väljer att stå i eller är bekväm med att vara i strålkastarljuset, utan gör det för att det förväntas av honom och för sakens skull. Men trots detta är han mittpunkten, tillika självklar och vördad ledare, för en nygammal idépolitisk rörelse, som det senaste halvdecenniet fullkomligt exploderat. Både i USA och globalt. Ronald Ernest Ron Paul är kultfiguren som är allt annat än tagen ur en hjältesaga. När Ron Paul deklarerade att han skulle ställa upp i det republikanska primärvalet till presidentvalskandidat 2008 var det många som satte kaffet i vrångstrupen. Eller skrattade. För alla som kände till Paul och dennes gärning som ständig och ensam motståndare till den växande staten den amerikanska kongressens Dr. No kan det inte ha varit annat än dagens dåliga skämt. Men de allra flesta undrade nog mest vem den äldre mannen var. Media valde således att nästan helt ignorera honom, men trots detta kvalificerade han sig för de direktsända TV-debatterna. Till skillnad från de övriga kandidaterna riktade sig Ron Paul aldrig till den minoritet av befolkningen som vanligtvis bryr sig om det politiska käbblet och som tar sig till valurnorna vartannat år. Han gjorde inga försök att tilltala medianväljaren för att maximera antalet röster. Istället förlitade han sig på Albert J. Nocks syn på the Remnant, att det finns en del av befolkningen som förstår samhällets och statens natur men som inte ägnar sig åt realpolitiska hårklyverier. Paul talade ur hjärtat och direkt till denna Remnant. Resultatet av primärvalet 2008 var ur gammelmedias perspektiv en katastrof för Ron Paul, lika förödande som den var förväntad. Men för Paul handlade kampanjen inte så mycket om att vinna valet som att väcka den så viktiga Remnant i en slumrande befolkning som blivit alltmer hunsad och förtryckt av en starkt växande välfärds- och krigsstat. Således investerades återstående medel i den nystartade organisationen Campaign for Liberty. Om man endast följt rapporteringen i etablerade medier var detta slutet för Ron Pauls presidentambitioner. Han varken ville eller kunde vinna, utan gick tillbaka till en tyst tillvaro utan något som helst inflytande över varken politiken eller opinionen. För många måste det ha varit ett dåligt skämt att Ron Paul den 13 maj 2011 deklarerade att han återigen, nu för tredje gången, satsade på en kampanj med sikte på att bli landets president. Mediabevakningen Mottagandet i media började på samma sätt som bevakningen avslutades i förra primärvalrörelsen: med nästan uteslutande tystnad. Men ganska snart blev det uppenbart att stödet för Ron Pauls kandidatur ökat rejält under de gångna fyra åren. Och till mångas förfäran slutade Paul på en praktiskt taget delad förstaplats i den första kraftmätningen 13 augusti 2011: provomröstningen i Ames, Iowa. Resultatet blev röster, bara 152 bakom Michele Bachmann. Det vore fel att säga att medias bevakning av Paul förändrades i och med detta. Tidigare opinionsundersökningar hade redan visat att Pauls kandidatur var långt mycket starkare för 2012 års primärval än Om man antar en aningen konspiratorisk hållning är det förmodligen av den anledningen som gammelmedia valde att inte helt ignorera paulkampanjen, utan istället rapportera om den med jämna mellanrum alltid med uttalanden om att Ron Paul inte har en chans att vinna. Faktum är att det finns massor att uppröras över när det gäller medias rapportering, inte minst att Ron Paul i avgörande ögonblick för kampanjen ignorerats eller baktalats. Men även om media ofta skapar sin egen logik och agerar drevliknande, så vore det med största sannolikhet fel att tala om en storskalig konspiration. Det är snarare så att både kommentatorer och så kallade experter inte hade en aning om hur de skulle tolka uppgifter om Ron Pauls framfart i både opinionsundersökningar och på manifestationer.

11 Porträtt S.11 Detta i kombination med att paulkampanjen inte riktat sig till de vanliga väljargrupperna och således inte gjort sig påmind i experternas nätverk eller specialundersökningar. Ron Paul har under hela kampanjen vunnit de allra flesta provomröstningar ( straw polls ) som hållits ofta med mer än 50 procent av rösterna och hans armé av frivilliga kampanjarbetare har gjort sig hörda och sedda över hela världen. Trots att ryktena om en medial konspiration är starkt överdrivna så är det tydligt att man undanhållit allmänheten dessa resultat; den som varit intresserad har i stället fått vända sig till privat rapportering på allehanda webbsidor. Detta sätt att hantera information som annars ansetts vara en viktig del i primärvalsrapporteringen öppnar givetvis för en del spekulation kring bakomliggande anledningar. Samtidigt måste man hålla i åtanke att Ron Pauls presidentkampanj från början valt en strategi som inte sticker folk i ögonen och som så att säga agerat under radarn. Att media inte uppmärksammat kampanjen kan åtminstone delvis förklaras av detta. Till exempel har kampanjen från början satsat hårt på så kallade caucus-delstater, som inte håller öppna proportionella val. Kampanjstrategi och första resultat Ett så kallat caucus är ett lokalt valmöte där partiaktiva möts för diskussion om presidentkandidaterna och slutligen beslutar att stödja endera kandidaten. Ofta hålls sådana valmöten på flera hundra platser i en delstat samtidigt, vilka väljer representanter till countykongresser, där sedan representanter till delstatskongressen väljs. Det är först på delstatskongressen som delegater till den nationella kongressen utses och det är på den nationella kongressen som presidentkandidaten slutligen väljs av dessa delegater. Andra delstater håller i stället regelrätta primärval och tilldelar delegater enligt resultatet i dessa val. Vissa delstater, som till exempel Florida i 2012 års kampanj, tilldelar segraren delstatens samtliga delegater. I andra delstater, som New Hampshire, fördelas delegater propotionellt mot resultatet mellan segraren och övriga kandidater som uppnår en fastställd minimigräns. Syftet att hålla caucus snarare än primärval är att man vill ge kandidater med stort folkligt stöd en möjlighet att på allvar konkurrera om kandidaturen. Med andra ord är principen bakom caucustanken att kandidater med ett stort stöd bland gräsrötter ska ges en chans att kämpa mot dem som endast har stöd i vissa regioner eller helt enkelt kan förlita sig på stora ekonomiska tillgångar. Caucustanken är alltså en i grunden demokratisk tanke om folklig förankring. Det går emellertid inte att komma ifrån att primärvalscirkusen i stora delar också handlar om att kampanja för partiet och värma upp partiaktiva och väljare inför den förestående kandidaten. Med andra ord är det viktigt att underhålla media med spektakel och till synes spännande omröstningar. Det är få saker som media är så intresserade av som pågående val så att hålla sådana med jämna mellanrum är ett säkert sätt att få genomslag i media. Av den anledningen brukar delstater som utser delegater enligt caucusmetoden också hålla provomröstningar, som nästan uteslutande är helt frikopplade från valet av delgater. Att låta caucusdeltagare först rösta om vilken kandidat de vill se som partiets presidentkandidat fungerar utmärkt i media, som varken orkar följa, rapportera om eller förstår den långdragna caucusprocessen. Av den anledningen blir medierapporteringen om den aktuella ställningen mellan kandidater nästan alltid felaktig. Inte minst har detta drabbat Ron Pauls kampanj, även om det alltid varit ett strategiskt beslut. Kampanjen har hela tiden varit öppen med att de arbetat framför allt med caucusdelstater, eftersom det är där stora grupper väldigt aktiva gräsrötter kan göra verklig skillnad. Och det är också detta som är Ron Pauls styrka gräsrötterna. Med andra ord har kampanjhögkvarteret sett till att informera dessa gräsrötter om att det som räknas är att välja delegater, vilket allt som oftast sker på de långdragna caucusmötena först efter att provomröstning skett och andra partiangelägenheter tagits om hand.

12 S.12 Porträtt Trots de uteblivna vinsterna måste det anses smått otroligt att en så tydligt libertariansk kandidat som Ron Paul, lyckas få ihop sådana siffror. Vilken libertarian skulle lyckas få 25 procent i ett svenskt val? Faktum är att Ron Paul gjort ännu bättre ifrån sig än som rapporterats. I media framställdes det givetvis som ett pinsamt misslyckande att Ron Paul, som slutat tvåa i den tidigare provomröstningen i Iowa i augusti, inte förmådde prestera bättre än en tredjeplacering när Iowa first in the nation höll första omgången av sitt caucus den 3 januari. Mitt Romney utsågs först som segrare tätt följd av Rick Santorum och därefter Ron Paul med 21,43 procent. (Efter omräkning fastställdes i stället Rick Santorum som vinnare med 34 röster före Mitt Romney. Paul var fortfarande trea med knappt röster efter Santorum.) Detta togs givetvis som ett bevis på det som hela tiden upprepats av experter i media: att Ron Paul inte kan vinna. Dock såg Ron Paul ut att vara stark i New Hampshire, delstaten som stoltserar med att vara landets första verkliga primärval 10 januari och med devisen Live Free Or Die. Faktum är att många var oroliga för att Paul skulle kunna vinna New Hampshire, vilket förstås hade varit en stor propagandaförlust för etablissemanget. Experternas hånleende i TV efter Iowa förbyttes snabbt i en bekymrad uppsyn och allehanda uttalanden om Ron Pauls kampanj i samband med spekulationer kring oegentligheter. Trots detta slutade Paul på en andraplats med 22,9 procent efter Romney på nära 40 procent. Därmed ansågs också det ständigt upprepade uttalandet att Ron Paul kan inte vinna bekräftat. Om en libertarian inte kan vinna New Hampshire så är kampanjen slut, hette det. Rykten om kartellbildning 2012 års primärvalsprocess har kantats av vad som kommit att kallas flavor of the month, det vill säga kandidater som i opinionsundersökningarna gått upp som en sol och sedan ned som en pannkaka och då har nästa tagit vid. Det började med Michelle Bachmann, som efter vinst i provomrösningen i Iowa i augusti 2011 ansågs vara en stark konkurrent till den annars på förhand tippade Mitt Romney. Bachmanns kampanj hann knappt implodera innan en liknande medial hysteri skapades kring Texasguvernören Rick Perrys kampanj. Efter det strategiska snedsteget att inte satsa på varken Iowa eller New Hampshire imploderade även Perrys kampanj och media gick vidare till att omtala pizzakungen Herman Cain som Romneys verkliga hot. Men i stället började partiveteranen Newt Gingrich stiga i opinionsundersökningarna efter en oerhört aggressiv anti-romney-kampanj. Otroligt nog framställde sig karriärspolitikern och tidigare talmannen i representanthuset Gingrich som en kandidat på tvärs med etablissemanget, vilket åtminstone tillfälligt verkade fungera. Som kongressledamot från den amerikanska Södern kunde Gingrich vinna Sydkarolinas primärval. Ron Paul slutade fyra. Därefter följde Florida som första stora delstat. Men där kampanjade inte Paul på grund av att delstaten höll winner-takesall-primärval och för att sådana val kräver stora summor i tv- och radioreklam. Bland annat av den monetära anledningen kunde Mitt Romney vinna Florida relativt enkelt. Medias uttalanden om att hela valet handlade om Mitt Romney mot flavor of the month verkade ha hittat sin kandidat efter att Gingrich vunnit Sydkarolina och fått säkra andraplatser både i primärvalet i Florida och i Nevadas caucusomröstning i början av februari. Men även Gingrichs kampanj stötte på patrull och som ny smak framträdde i stället den ultrakonservativa hårdrockshatande Rick Santorum som det tydliga romneyalternativet efter vinster i både Minnesota, Colorado och Missouri 7 februari. Vid Maines caucus 17 februari, där Ron Pauls kampanj satsat stort, visade det sig att Paul även här misslyckades vinna. Romney slutade som vinnare med 39 procent mot Pauls 35 procent, efter ett antal underliga och tveksamma administrativa beslut. Bland annat utropades vinnaren innan alla röster räknats och ett county där Ron Paul ansågs särdeles stark ställdes in på grund av ett väntat minimalt snöfall. Dessutom uppdagades i Maine, liksom tidigare skett i övriga delstater men med mindre omfattning, att republikanernas delstatsorganisation rapporterat resultat som de lokala organisationerna inte kändes vid. Det kvarstår ett antal frågetecken kring en mängd av resultaten, men varken Paul eller Romney har begärt omräkning. Efter Maine diskuterades inte Ron Pauls kampanj i termer av resultat annat än som ett uppenbart misslyckande. Vid de tillfällen Paul inbjöds att uttala sig på TV möttes han ständigt av frågan vilken delstat han kunde vinna. Samtliga experter hade ju redan avfärdat hans kampanj och resultaten från de delstater där han ansetts ha en chans (New Hampshire, Nevada och Maine) visade på allt annat än framgångar. Så när och var skulle Ron Pauls första vinst komma? Och är man verkligen en seriös kandidat om man inte kan vinna en enda delstat? Samtidigt började, delvis efter ett gnälligt uttalande från Rick Santorum, media och allehanda experter spekulera i huruvida Paul hade träffat en hemlig överenskommelse med Mitt Romney. Anledningen till detta var att Pauls tv-reklam framför allt kritiserade flavor of the month -kandidatens fel och brister.

13 Porträtt S.13 Varför kritiserades inte Romney? Kampanjen har ännu inte uttalat varför Romney inte kritiserats lika hårt som de övriga kandidaterna, men anledningen framstår som ganska uppenbar. Romney är illa omtyckt i republikanska led som moderat och vänstervriden guvernör från Massachusetts, som dessutom drev igenom allmän sjukvård i delstaten vilket delvis utgjorde en mall för den bland republikaner så förhatliga vårdreform, ObamaCare, som Obama drivit igenom. Vi har här en stor del av förklaringen till varför så många av de andra kandidaterna plötsligt ökat starkt i opinionsundersökningarna för att sedan falla platt: republikanerna har hela tiden sökt ett mer konservativt alternativ till Romney. Med andra ord har strategin från Ron Pauls kampanj varit välgrundad i att inte främst kritisera Romney (som till exempel Gingrich gjort), utan att visa på de övrigas brister och samtidigt framställa sig själv som den verkligt konservativa kandidaten. Om detta lyckats i ett tidigt skede så skulle primärvalsprocessen ha sett helt annorlunda ut. Romney mot Paul hade egentligen kunnat sluta hur som helst, dels på grund av Pauls principfasta konstitutionelle old right -konservatism och dels på grund av Romneys uppenbara brister. Men så blev inte fallet. I stället plågades republikanerna av ständiga smaker som genom medial uppmärksamhet och uppdagade meritlistor framstod som undermåliga kandidater. Det verkliga resultatet Ron Pauls kampanj påtalade hela tiden att endast de övriga kandidaterna misslyckats med sina kampanjstrategier. Inte minst visade sig detta genom att endast Ron Paul och Mitt Romney lyckats kvalificera sig till samtliga delstaters primärval och caucus. Media har inte verkat alltför intresserade av denna fråga, men det rapporterades vidlyftigt att både Rick Santorum och Newt Gingrich misslyckats att kvalificera sig till Virginias primärval. Med andra ord skulle slaget om Virginia på Super Tuesday dessutom stå mellan Romney och Paul. I vanliga fall skulle man ha gissat på medialt intresse för en sådan drabbning mellan endast två kandidater. Inte minst som kandidaterna representerade den yttersta högern och yttersta vänstern bland uppsättningen kandidater. Så blev inte fallet. Media valde i stora drag att inte rapportera från Virginia, utan visade som bäst de slutgiltiga resultaten tillsammans med de övriga staterna på supertisdagen. Dock bör nämnas att Ron Paul, utan mer än marginellt medialt genomslag, fick 40 procent av rösterna mot den i media redan utnämnde vinnaren Mitt Romney. Det gick klart sämre i delstaten Washingtons caucus, där Paul slutade med knappa 25 procent av rösterna. Trots de uteblivna vinsterna måste det anses smått otroligt att en så tydligt libertariansk kandidat som Ron Paul, som dessutom baktalas i media och stängs ute från allehanda partievenemang, lyckas få ihop sådana siffror. Vilken libertarian skulle lyckas få 25 procent i ett svenskt val? Även i stängda nomineringsomröstningar hade ett sådant resultat i Sverige varit otänkbart. Men faktum är att Ron Paul gjort ännu bättre ifrån sig än som rapporterats. Som tidigare nämnts har strategin hela tiden varit att satsa på caucus snarare än primärval. När paulkampanjen 14 maj gick ut med ett pressmeddelande om att de inte längre satsar pengar på TV- och radioreklam i primärvalsdelstater var det egentligen inte ett stort steg. Endast 15 procent av budgeten hade dittills lagts på sådana annonser, vilka främst syftat till att lyfta fram Paul som den sanna konservativa kandidaten. Men för media bekräftade det att Ron Pauls kampanj varit ett totalt misslyckande. Och trots att kampanjorganisationen i upprepade uttalanden gjorde klart att detta var ett strategiskt budgetbeslut som inte på något sätt betydde att kampanjen avslutades, så blev det rubriker i media i linje med Drudge Reports fetstilta Ron Paul Is Out. Felaktigt, men klart i linje med medias rapportering under hela primärvalskampanjen. Men Pauls delegatsamlande kampanjande fortsätter. Och kampanjen har god anledning att göra detta trots att den i media både misslyckats och lagts ned. Faktum är att Ron Paul nyligen rönt stora framgångar, även om det bara uppmärksammats i media av den smått ogästvänlige vänstertyckaren Rachel Maddow på TV-kanalen MSNBC. För allt medan media fortsatt att följa primärvalen från delstat till delstat och hela tiden rapporterat uppskattningar om hur många delegater de olika kandidaterna säkrat, så har de ignorerat caucusprocessen. I stället har de gissat att den som vann provomröstningen i första omgången också fått alla delegater. Men detta är felaktigt, vilket paulkampanjen hela tiden påtalat. Provomröstningen är en skönhetstävling som inte är bindande. Det som betyder något är antalet slutligen valda delegater på delstatsnivå. I efterhand kan vi konstatera att delegaterna från delstater där Ron Paul kom tvåa, trea och till och med fyra företrädesvis representerar Ron Paul. Ron Paul fick exempelvis minst 20 delegater från Iowa, vilket gör Paul till den sanna vinnaren av delstaten (trots att både Romney och Santorum i media utsetts till vinnare). Vidare har Paul 24 mot Santorums 2 och Romneys 1 i Minnesota; 21 mot Romneys 2 i Maine; 7 mot Romneys 13 i Colorado; och fler än hälften av delegaterna i Washington och Missouri. Processen att utse delegater är långt ifrån klar, vilket gör att siffrorna för det mesta är osäkra. Dessutom utses delegater sällan enbart av valmötet, utan det finns ofta ett antal som utses av

14 Porträtt S.14 Primärvalsprocessen har kantats av en mängd försök att omintetgöra Ron Pauls kandidatur. Vid ett flertal tillfällen har man abrupt avslutat mötet och kastat ut deltagarna när man insett att en majoritet varit Pauls supportrar. Utanför St. Louis ringde den republikanska ledningen polisen och krävde att deltagarna på valmötet skulle anhållas för trespassing på den offentliga skola där mötet hölls. delstatens partistyrelse och ytterligare några superdelegater som utses på riksnivå. Men även här har Ron Paul rönt framgångar på många håll, bland annat i Iowa, har paultrogna valts till ledande positioner och har således delegatsplatser till den nationella kongressen i Tampa, Florida. Ron Pauls framgångar betyder alltså näst intill alltid att Mitt Romney förlorar delegater gentemot medias uppskattning. Romney är inte en så självklar kandidat som det ofta framställs. Totalt sett ser Ron Paul ut att ha vunnit åtminstone 7-8 delstater räknat i antalet delegater. Och då räknar vi inte de delegater som enligt reglerna är bundna att rösta på en viss kandidat enligt delstatens egna regler (i Nevada måste ett visst antal delegater rösta på vinnaren i provomröstningen). Detta gäller endast första omröstningen, så om delegaterna inte kan utse en presidentvalskandidat i första omgången så befrias mängder av dessa som i många fall är trogna Ron Paul. En så kallad brokered convention, det vill säga att ingen kandidat har en majoritet av delegaternas röster i första omgången, kan mycket väl leda till att Ron Paul vinner. Libertarianskt övertagande? Att Ron Paul skulle bli republikanernas presidentvalskandidat är dock oerhört optimistiskt om inte på gränsen till sinnessjukt. Primärvalsprocessen har kantats av en mängd försök av det republikanska etablissemanget att omintetgöra Ron Pauls kandidatur och genom direkta regelbrott försöka stävja hans supportrars framfart på valmöten. Vid ett flertal tillfällen har man (regelvidrigt och) abrupt avslutat mötet och kastat ut deltagarna när man insett att en majoritet varit Ron Pauls supportrar. I St. Charles utanför St. Louis ringde den republikanska ledningen polisen och krävde att deltagarna på valmötet skulle anhållas för trespassing på den offentliga skola där mötet hölls. Men det blir ändå intressant att följa utvecklingen fram till Tampa i slutet av augusti. Inte minst kan det bli intressant om de hängivna supportrar till Ron Paul som åker dit på bundna mandat väljer att lägga ned sina röster. Sådant har skett tidigare och det kan leda till att Romney inte kan ta hem kandidaturen i första omgången. Vad som händer då återstår att se. Långt mer intressant ur libertariansk synvinkel är emellertid den förändring som ser ut att pågå inom det republikanska partiet och i amerikansk politik i allmänhet. Ron Pauls supportrar har i stort sett tagit över flera av partiets delstatsorganisationer genom Foto: Gage Skidmore att välja styrelser som generellt sett är anhängare av Ron Paul och dennes konstitutionella program. Likaså har ett stort antal kandidater av libertariansk karaktär startat kampanjer till såväl kongressen som delstatsparlament. Det är alltså troligt att vi kommer att få se en helt nydanat republikanskt parti, i alla fall på lokal och delstatlig nivå. Den paultrogna rörelsens framfart liknar den neokonservativa falangens tidigare övertagande av makten i partiet; skillnaden är att den här gången sker det framför allt underifrån snarare än uppifrån. Det är både svårstoppat och svåridentifierat. Än viktigare är dock den enorma uppslutning som skett på universitetscampus över hela landet. Ron Paul drar land och rike runt och talar för studenter, vilka sluter upp i många tusental. Även om Barack Obama också lyckades lägga beslag på ungdomsrösterna med löfte om hopp och förändring, är detta helt annorlunda. Obama hade ett program som i stor utsträckning var baserat på slogans, maffig retorik och vaga löften utan preciseringar. Ron Paul är precis tvärtom: han är varken vältalig eller en sloganpolitiker. I stället håller han tal på minuter där han tar sig an komplexa politiska och ekonomiska frågor och diskuterar dem i detalj. Han talar om monetär och penningpolitik i detalj inför tusentals studenter som svarar med att i kör ropa End The Fed och kräver ett återinförande av guldstandarden. Det går inte att komma ifrån att detta är mycket lovande, även om det givetvis är högst problematiskt att frihetsälskande människor ger sig in huvudstupa i partipolitikens labyrinter. Det intressanta med Ron Paul är just att han är en motvillig ledare för en revolution som går den politiska eliten, inklusive massmedia, förbi. Samtidigt som ingen i maktens korridorer uppmärksammar vad som håller på att ske, utbildar Ron Paul horder av människor, däribland främst ungdomar, i sund ekonomisk teori och visar vägen till den frihetliga idétraditionen. Med lite vilja är det lätt att se mängder av tecken på en positiv utveckling, polisstat och krig till trots. Och denna vändning kommer sig av en man som framstår som allt annat än politiker, förändrare eller hjälte. Men skenet bedrar. Styrkan bakom både Ron Paul och rörelsen som bildats runt honom ligger i Pauls motvillighet att påta sig rollen som ledare. Ron Pauls framfart är till fullo en gräsrotsrörelse, vilket gör den ostoppbar. Kanske är det äntligen dags för en folklig revolution mot förtrycket och återkomsten av the Remnant. Per Bylund är postdoc i nationalekonomi och bosatt i USA

15 Annons S.15 Den klassiska libertarianska bokhandeln Lai s s e z Fa i r e Bo o k s har bytt ägare, och kommer nu att drivas av Ag o r a Fi n a n c i a l. Laissez Faire Books grundades ursprungligen 1972 och fanns från början i New York. Laissez Faire Books kommer även i fortsättningen att tillhandahålla ett brett utbud av böcker med intresse för libertarianer och frimarknadsanhängare. Laissez Faire drevs tidigare av In t e r n at i o n a l So c i e t y f o r In d iv id u a l Li b e rt y (ISIL) och kommer även i fortsättningen att erbjuda medlemsrabatt till ISIL s medlemmar. Laissez Faire Books 808 Saint Paul Street Baltimore, MD , U.S.A. Tel:

16 S.16 REPLIK Därför är inte Romney liberalernas kandidat Av Daniel Fjellström Det tycks råda tämligen stor enighet om att den republikanske kandidat som har bäst chans mot Barack Obama är Mitt Romney. Däremot går åsikterna isär om han är en särskilt bra kandidat särskilt ur ett liberalt perspektiv. Foto: Gage Skidmore I Nyliberalen , analyserar Mathias Sundin de olika republikanska presidentkandidaterna för att försöka avgöra vilken kandidat som svenska liberaler bör stödja. Det var nog inte bara jag som blev minst sagt förvånad över Sundins slutsats att valet föll på Mitt Romney. Håller verkligen Sundins påståenden om varför liberaler bör stödja Mitt Romney för en bedömning utifrån liberala principer? När vi gör en bedömning av en politisk kandidat är det viktigt att vi gör denna bedömning baserad på fakta. Vad står kandidaten för? Vilka förslag framför kandidaten? Hur ser kandidatens historia och tidigare röstfacit ut? Ett stort problem i Sundins analys av Mitt Romney är att han i mångt och mycket förlitar sig på en rent personlig och subjektiv uppfattning om Romney som person. En bedömning lika svävande och otydlig som kandidaten själv. Sundin skriver följande: Hans styrka är hans erfarenhet och att han helt enkelt verkar smart och kompetent (min kursivering). Ytlig framtoning Det är utan tvekan så att Romney har en presidentlik persona och ger ett ytligt sken av kompetens. Men varje gång han bli pressad på komplicerade frågor och konkreta förslag faller den masken. Hans uppenbara brist på förståelse för presidentpostens konstitutionella begränsningar har visat sig vid ett flertal tillfällen. Man skulle även kunna ifrågasätta hans erfarenhet, åtminstone som framgångsrik politiker förlorade han senatorsvalet mot Ted Kennedy, och han avgick som guvernör efter bara en mandatperiod på grund av sin låga popularitet vilket omöjliggjorde ett omval. Som guvernör utmärkte han sig framförallt genom skattehöjningar och införandet av RomneyCare, som ligger till grund för ObamaCare. Hans misslyckade presidentvalskampanj för fyra år sedan imponerar inte heller. Sundin fortsätter: Av alla kandidaterna verkar Romney vara den mest pålästa och den mest seriösa gällande policy (möjligen slagen av Gingrich). 59-punktsprogrammet för ekonomi och jobb är hyfsat realistiskt och genomförbart (min kursivering). Sparsamt med besparingar Återigen en subjektiv bedömning av Romneys upplevda kompetens. Varför Gingrich skulle överträffa Romney här kan jag bara spekulera om. Kanske är det Gingrichs utlovade månkoloni som tilltalar Sundin? Huruvida Romneys 59-punktsprogram är genomförbart eller ej, är svårt att sia om. Det kommer i mångt och mycket bero på hur den amerikanska kongressen ser ut Därför är det mer intressant att analysera huruvida programmet i sig är bra eller dåligt. Ett stort problem med programmet är bristen på konkreta utgiftsminskningar och en seriös attityd gentemot Amerikas budgetsituation. Det finns inga förslag på federala departement som ska läggas ner och inga långtgående reformer för vare sig sjukförsäkringssystemet eller pensionssystemet. Club for Growth skriver följande om Mitt Romneys program: After a career in business, quickly finding a solution seems to be his goal, even if it means more government intrusion as a means to an end. To this day, Romney supports big government solutions to health care and opposes pro-growth tax code reform positions that are simply opposite to those supported by true economic conservatives. Mr Zero Det är även viktigt att ta upp de frågor som Sundin utelämnar. American Civil Liberty Union (ACLU) ger Mitt Romney noll poäng i sitt test. Gary Johnson har flest poäng tätt följd av Ron Paul. Hur kan det då komma sig att den kandidat, som enligt Mathias Sundin, bör vara svenska liberalers hopp kan få noll poäng? Sanningen är den att Romney på intet sätt är en frihetlig kandidat. Han stödjer Patriot Act, vill hålla Guantánamo öppet och använda tortyr som förhörsmetod. Han har även sagt att han stödjer National Defense Authorization Act for Fiscal Year 2012 (NDAA) vilken ger militären rätt att anhålla amerikanska medborgare, på amerikansk mark, och sedan hålla dem inlåsta utan rättegång. Självfallet stödjer han även Stop Online Piracy Act

17 Replik S.17 Det är utan tvekan så att Romney har en presidentlik persona och ger ett ytligt sken av kompetens. Men varje gång han bli pressad på komplicerade frågor och konkreta förslag faller den masken. (SOPA). Vi ska heller inte undgå att nämna att Mitt Romney stöder det drakoniska och totalt misslyckade War on Drugs. Låter det här som den kandidat svenska liberaler ska hoppas på? Kalla krigets vålnad Hur kommer det sig då att Mathias Sundin gör denna besynnerliga analys? Hur kommer det sig att han avfärdar två så bra kandidater som Ron Paul och Gary Johnson? Två kandidater med konkreta förslag på de nedskärningar som krävs för att undvika ekonomisk härdsmälta. Två kandidater som förespråkar konsekvent frihetlig politik och vill upphäva de kryptofascistiska lagar som införts de senaste åren. Problemet, enligt Sundin, ligger i Ron Pauls och Gary Johnssons klassiskt liberala, icke-interventionistiska, utrikespolitik. Likt många andra lever Sundin kvar i en Kalla kriget-mentalitet där det är USA:s uppgift att försvara varje gräns på jorden och lägga sig i varje konflikt som uppstår. Detta helt oberoende hur detta påverkar amerikanska medborgares frihet och ekonomi, för att inte tala om hur det påverkar amerikanska soldater och deras familjer. Allt sådant är ointressant i det stora geopolitiska spelet. Just utrikespolitiken är en stor anledning till varför jag och många andra liberaler stödjer Ron Paul och Gary Johnson. Som liberaler är vi fullt medvetna om statens begräsningar såväl inrikespolitiskt som utrikespolitiskt. När staten intervenerar leder till alltid till oanade konsekvenser. Därför förespråkar vi en icke-interventionism, även i utrikespolitiken. Som liberaler förstår vi också att en republiks ära ligger i dess frihet, inte dominans. Därför kan Mitt Romney aldrig vara kandidaten att hoppas på för svenska liberaler. Daniel Fjellström är aktiv i Liberala Partiet

18 S.18 Intervju Anne-Marie Pålsson: Den obekväma ledamoten tar farväl Intervjuad av Kristian Tiger Två mandatperioder i riksdagen fick räcka för den före detta moderaten Anne-Marie Pålsson. Hon valde att inte ställa upp för återval Med sin bakgrund i universitetsvärlden och inom näringslivet skilde hon sig från de traditionella partigängarna och fick svårt att riktigt känna sig hemma. Bokslutet för sin tid som partimedlem och folkvald skriver hon om i sin nya bok. Nyliberalen har intervjuat henne. Vad tror ni att ni är? Ett remissorgan? Som får tycka vad ni vill? Ni är här för att genomföra regeringens politik och inget annat. Orden är statsminister Fredrik Reinfeldts och dem han riktar sig till är den moderata riksdagsgruppen. Detta är återgivet i Anne-Marie Pålssons bok Knapptryckarkompaniet som är hennes reflektioner efter två mandatperioder i riksdagen. Det är inte någon positiv bild hon målar. Hon menar att de folkvalda i stor utsträckning har reducerats till marknadsförare av regeringens politik och lydiga knapptryckare. De som verkligen utformar politiken och bestämmer är de högsta ledningarna i partierna. Möjligheterna att påverka politiken är mycket små för den enskilde riksdagsledamoten. Har man egna åsikter ställs man inför två alternativ: Antingen står du för dina ideal och då marginaliseras du. Återvalet är i fara, om det ens kan komma i fråga. Du får inget inflytande alls. Eller så fogar du dig i spelet, blir som alla andra, bidar din tid och den dag du når den högsta positionen då kan du genomföra dina idéer. Så illa är det faktiskt, säger Anne-Marie Pålsson. De som bråkar marginaliseras, får mindre attraktiva uppdrag och kan i värsta fall stötas ut. De som är lydiga belönas. En kultur med okritiska ledamöter som inte drar sig för att kritisera de som avviker har skapats. Enligt Anne-Marie Pålsson är en flitigt använd metod för att försvaga ledamöterna att strategiskt placera dem i utskott där de inte har någon nytta av eventuella förkunskaper. Det är för att radera kunskapsöverläget den personen annars skulle ha. Hon förstår samtidigt varför partiledningarna gör på det här viset. Det är jobbigt att ha någon i ett utskott som kan sina saker. Inte minst skulle det vara genant för en minister om denne ertappas med att kunna mindre än en enskild ledamot. Men har inte även bråkiga och olydiga riksdagsledamöter faktiskt fått framskjutna positioner? Är inte Birgitta Ohlsson och Annie Lööf två exempel på detta? Anne-Marie Pålsson säger att det egentligen är svårt att veta hur bråkiga de var. Det går exempelvis att inför sin valkrets framställa sig själv i sådan dager, men för väljarna är det svårt att kontrollera. Hon berättar att hon själv sett hur riksdagskollegor inför sina väljare beskrivit sig som bråkiga trots att de egentligen varit väldigt fogliga. Om olydiga ledamöter ändå har kunnat få inflytande har detta skett efter att partiledaren i deras parti har bytts ut. Reinfeldt påstod sig vara stökig. Vilket förmodligen stämmer. Det var ju inte någon speciellt smickrande bild av moderatledaren, Carl Bildt, och kretsen kring honom som han målade upp i sin bok om partiet. Han hamnade på avbytarbänken tills Bildt ersattes av Bo Lundgren. Och det först med den nye partiledaren som Reinfeldt fick tunga uppgifter i riksdagsgruppen. Hon påpekar att en sådan som Birgitta Ohlsson (som ju åtminstone krånglade lite i FRA-frågan) egentligen lyftes fram ordentligt när Leijonborg ersatts av Jan Björklund. Samtidigt betonar Anne-Marie Pålsson att hon inte efterlyser ledamöter som går mot partilinjen i sig. Jag ställer mig bakom idén att man ska foga sig i vad majoriteten vill. Det min kritik gäller och den är stenhård är hur besluten tas fram. Får jag vara delaktig i den processen så tycker jag inte att det är besvärligt att ställa mig bakom besluten. Men som riksdagsledamot upplevde hon sig inte vara det. Hon berättar exempelvis i Knapptryckarkompaniet om hur de riksdagsledamöter som var ansvariga för arbetsmarknadsfrågor var utomlands under sommaren och inte blev informerade om att partiledningen hade gjort en kovändning i frågan om LAS (från att hata till att älska LAS) förrän de läste om detta på DN Debatt. Och det var inte bara i den frågan som moderaterna bytte åsikt. Så här skriver Anne-Marie Pålsson i Knapptryckarkompaniet: Vem trodde att den nyutnämnde partiledaren på fem år skulle leda hela det moderata partiet från att vara marknadsliberalt till att vara näst intill klassiskt socialdemokratiskt? Nya Moderaterna gillar LAS, värnskatt, vill banta försvaret,

19 Intervju S.19 Antingen står du för dina ideal och då marginaliseras du. Återvalet är i fara, om det ens kan komma i fråga. Du får inget inflytande alls. Eller så fogar du dig i spelet, blir som alla andra, bidar din tid och den dag du når den högsta positionen då kan du genomföra dina idéer. ogillar giriga direktörer, vill stärka den politiska styrningen av den privata sfären och att sparandet ska ske hos staten så att greppet om medborgarna inte blir mindre. Det svenska politiska systemet med starkt toppstyrda partier möjliggör den här typen av förändringar, enligt Anne-Marie Pålsson. Jag reserverar mig för att Miljöpartiet kan vara lite annorlunda. De säger själva att de avviker från de andra partierna. En av partiets tidigare språkrör Birger Schlaug menar dock att MP i rätt stor utsträckning övergivit de tidigare idealen och blivit som andra partier. Hon tror emellertid att Miljöpartiet är något bättre än de andra partierna i det avseendet och att Moderaterna nog är värst, tätt följda av Socialdemokraterna. Hos Moderaterna finns egentligen inte någon särskilt stark demokratisk tradition. Moderaterna har aldrig gått i spetsen för sådana förändringar som fördjupat demokratin. Man har funnit sig i det som skett, men har aldrig drivit reformer. Det finns en väldig auktoritetstro hos Moderaterna. Far i huset bestämmer. Anne-Marie Pålsson har varit en av de få moderata riksdagsledamöterna som varit öppet kritiskt till både EMU och Lissabonfördraget. Hon anser att EU-samarbetet måste välja inriktning och antingen ta ett stort kliv framåt och omvandlas till en politisk union eller upplösa EMU och med det ta ett stort steg tillbaka. Ska man arbeta politiskt får man arbeta för någon av de här riktningarna. Dessvärre är jag ganska pessimistisk och jag tror inte att man kan få EU att samla sig till att ta det avgörande steget oavsett om det blir framåt eller bakåt. Det finns ingen folklig opinion för att ta steget till en politisk union och den politiska prestigen förbjuder ett erkännande av att euron var ett misslyckande. I Knapptryckarkompaniet föreslår Anne-Marie Pålsson en lång rad förändringar som skulle kunna förändra det svenska politiska systemet till det bättre. Att ge enskilda ledamöter större inflytande över riksdagens resurser istället för som idag låta partierna fördela dem som de vill. Detta handlar om både pengar och exempelvis tillsättandet av politiska sekreterare. Valsystemet bör också förändras. Exempelvis anser hon att man ska kunna stryka namn på listorna. Har man röstat för regeringens förslag att höja avgifterna på Öresundsbron och man har sin valkrets i Skåne så ska man veta att risken finns att ens skånska väljare kan stryka en i nästa val. Man måste ta hänsyn till sina väljare om man vet att man kan bli bortstruken. Ansvarsutkrävande sker alltid i efterhand! Överlag är hon inte speciellt nöjd med dagens personvalssystem. Jag värnar personval, men det ska ske i enmansvalkretsar. Men går vi inte över till enmansvalkretsar så ska vi i stället fastställa listorna genom medlemsomröstningar enbart. Så en person som är omtyckt av sin valkrets men kanske väldigt illa sedd av sin partiledare kan ändå vinna en sådan omröstning och komma högst på listan. Något som inte nämns i Knapptryckarkompaniet är svårigheterna för nya partier att etablera sig i Sverige. Det är ytterligare ett exempel på att partierna beslutar vad som ska passa dem själva. Något annat kan det inte bli när bara de lydigaste partiföreträdarna sitter med i demokratiutredningarna. Folket har inga företrädare! Folkrörelseorganisationerna inte heller. Inte ens riksdagsledamöterna blir inbjudna att delta i detta mer än sju utvalda, en per parti. Anne-Marie Pålsson tycker heller inte att fyraprocentsspärren är nödvändig. Man kan sänka den eller ta bort den helt och hållet. Då får vi in tio små partier till. Är det ett problem? Nej, det behöver det inte vara. Flera skildringar i Knapptryckarkompaniet är provocerande. Det är lätt att känna upprördhet då man läser om hur en riksdagsledamot med avvikande uppfattning i FRA-frågan mobbas av en hundrahövdad moderat riksdagsgrupp anförd av statsministern. Eller andra exempel på flathet, svassande, myglande och principlöshet. Vad är det för ledamöter vi har i riksdagen egentligen? Anne-Marie Pålsson vill dock undvika att angripa problematiken på personnivå. Så här beter sig människan. Hon anpassar sig till de rådande strukturerna. Hur ska vi då rigga systemet så att skadeverkningarna blir så små som möjligt? Det är den frågan som jag vill ha besvarad. För jag tror inte att det hjälper att byta ut individer. Det blir inte bättre; man har samma gamla system. Systemfrågan måste fram. Då blir det heller inte någon personfråga. Därför skall boken inte ses som kritik mot Reinfeldt lika lite som mot någon annan partiledare. De gör vad som behövs för att vinna makten och behålla den. Kristian Tiger är journalist och tidigare redaktör för Nyliberalen

20 S.20 Försvar Försvaret i ett fritt samhälle Av Oscar Hjertqvist Vad skulle en nattväktarstat innebära militärt för Sverige? Nyliberalismen är en i grunden fredlig ideologi och ser våld som långt underlägset frivilliga överenskommelser. Militären är, precis som polisen, en ren kostnad för samhället utan några vinster. Vi skulle gärna slippa den. Men som Mao Zedong (citatproducent och massmördare) uttryckte saken: Ett land har alltid en armé sin egen eller någon annans. Så länge världen är befolkad av personer vilka anser att våld, alternativt en majoritet, är viktigare än individers vilja, behövs tyvärr en nattväktarstat som inkluderar militärmakt. Här görs en grundläggande genomgång av vad det skulle innebära för Sverige. Historiskt har försvaret varit politikernas lekstuga och använts för mycket utöver försvaret. Först ägnade sig försvaret åt regionaloch arbetsmarknadspolitik. Nästan varje mindre stad hade ett regemente vilket innebar alltför många lågteknologiska förband. Efter andra världskriget fick försvaret ett industripolitiskt syfte som höll Saab, Ericsson och varven sysselsatta med beställningar av flygplan, robotar och fartyg. Försvaret fick inte nödvändigtvis vad det behövde, utan vad svenska industriföretag kunde bygga. Kortfattat hade flygvapnet massor av flygplan eftersom Saab byggde flygplan, men soldaterna hade inga skyddsvästar eftersom inga svenska företag tillverkade sådana. Detta har försvaret inte råd med i längden,varken ekonomiskt eller militärt. Ett alternativ Det svenska nyliberala försvaret skulle syfta till att försvara svenskarna och deras intressen. Basta! Det skulle antagligen vara ett utpräglat mobiliseringsförsvar som det gamla svenska värnpliktsförsvaret eller dagens schweiziska modell utan stående trupper. Målet skulle inte vara att utkämpa tredje världskriget (eller andra världskriget, som vissa politiker fortfarande verkar tro är hotet) utan avvärja rimliga angrepp mot Sverige. I dagsläget behövs varken robotförsvar mot Iran eller ett fullskaligt SDI. Problemet är varken finansiering eller utrustning, utan att värva och behålla rätt personal. En rationell armé skulle kapitulera, sägs det ofta. Ingen soldat skulle riskera sitt liv (vars värde är oändligt för soldaten) för något så ringa som en månadslön, nationen, kamratskap eller order. Därför skulle det vara omöjligt att rekrytera soldater till en nyliberal militär utan tvång är enda möjligheten. Själv konstaterar jag att det är långt kvar tills economic man övertrumfar miljoner år av evolutionsbiologi, ignorerar människors tillfälliga preferenser och överskattar riskbedömningen. Få människor beter sig så hyperrationellt som huvudpersonerna i Och världen skälvde. De flesta värdesätter dagens fettdrypande hamburgare mer än rena kranskärl om 30 år. Vi hjälper personer även om vi inte gör någon vinst på det. I USA har marinkåren sedan generationer framhållit sig som tuffare, farligare och troligare att delta i krig än övriga vapengrenar, och ändå översvämmats av rekryter. I Sverige har jägarutbildningarna haft samma tendens. En tänkbar modell vore att rekryter genomgår en ettårig utbildning för att sedan tillhöra mobiliseringsförband i fyra år med årliga övningar. Därefter kvarstår soldaten i förbandet, slutar eller överförs till hemvärnet. Incitament Om vi bortser från långdragna krig, som de USA utkämpar i Irak och Afghanistan, är pengar inte den primära motivationen för folk som söker en militär karriär. I stället är det antingen förmåner eller äventyr. Förmåner kan bestå i att få universitetsstudierna betalda det vore en tämligen enkel modell att soldaten efter utbildningen ägnar fyra år åt universitetsstudier. Äventyr har försvaret mycket stora möjligheter att erbjuda. Ur en mer ideologisk synvinkel skulle en nyliberal stat kunna ställa upp krav på militärtjänstgöring för exempelvis rösträtt. I Sverige var detta standard till 1920 och en av arbetarrörelsens stridsrop En man, ett gevär, en röst. Avslutningsvis kan konstateras att ett nyliberalt försvar kommer behöva betala betydigt mer än såväl gårdagens värnpliktiga fick, som dagens rekryter. Å andra sidan kommer ett nyliberalt försvar inte behålla en groteskt överdimensionerad officerskår, göra unika och komplicerade upphandlingar eller låta personalens ego styra verksamheten. Oscar Hjertqvist arbetar med sjukvårdsanalys

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Demokrati och Mänskliga rättigheter Alla FN:s förklaring om de mänskliga rättigheterna från år Religionsfrihet * Rösträtt Yttrandefrihet

Demokrati och Mänskliga rättigheter Alla FN:s förklaring om de mänskliga rättigheterna från år Religionsfrihet * Rösträtt Yttrandefrihet Demokrati och Mänskliga rättigheter Alla människor i hela världen har vissa rättigheter. Det står i FN:s förklaring om de mänskliga rättigheterna från år 1948. Det är staten i varje land som ska se till

Läs mer

Demokrati. Ordet demokrati kommer ifrån grekiskan och betyder folkstyre. All makt utgår ifrån folket. Sveriges Riksdag

Demokrati. Ordet demokrati kommer ifrån grekiskan och betyder folkstyre. All makt utgår ifrån folket. Sveriges Riksdag Demokrati Ordet demokrati kommer ifrån grekiskan och betyder folkstyre. All makt utgår ifrån folket. Gustav Vasa kallade till två riksmöten 1527 och 1544 där präster, adel, borgare och bönder samlades

Läs mer

Så styrs Sverige. 8 a och c

Så styrs Sverige. 8 a och c Så styrs Sverige 8 a och c Demokrati - Diktatur Demokrati Allmän och lika rösträtt Maktdelning Fria val Parlamentarism Offentlighetsprincip Åsikts-, yttrande- och religionsfrihet Tryckfrihet Rätt att resa

Läs mer

DEMOKRATI. - Folkstyre

DEMOKRATI. - Folkstyre DEMOKRATI - Folkstyre FRÅGOR KRING DEMOKRATI 1. Allas åsikter är lika mycket värda? 2. För att bli svensk medborgare och få rösta måste man klara av ett språktest? 3. Är det ett brott mot demokratin att

Läs mer

Politisk Teori 2 Jag kommer i denna hemtentamen att redogöra vad jag ser för problem med Robert Nozick teori om självägarskap. Dels övergripande ur individens synpunkt och dels ur ett lite större perspektiv

Läs mer

Svenska regeringspartier (våra största partier)

Svenska regeringspartier (våra största partier) Demokrati Fria val: Ingen annan har rätt att bestämma vad väljaren ska rösta på och man har rätt att vara hemlig om vad man röstar på. Rösträtt: Alla har rätt att rösta i politiska val. I en demokrati

Läs mer

ETT FÖNSTER MOT VÄRLDEN

ETT FÖNSTER MOT VÄRLDEN ETT FÖNSTER MOT VÄRLDEN Film och diskussion VAD ÄR PROBLEMET? Filmen Ett fönster mot världen är en introduktion till mänskliga rättigheter. Den tar upp aktuella ämnen som kvinnors rättigheter, fattigdom,

Läs mer

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1 DET ÄR 2652 282 71 HAR EN 350 140 141 KAN INTE 228 59 2 FÖR ATT 2276 369

Läs mer

UPPGIFT: Jämför likheter och skillnader i orsakerna till de engelska och amerikanska revolutionerna.

UPPGIFT: Jämför likheter och skillnader i orsakerna till de engelska och amerikanska revolutionerna. UPPGIFT: Jämför likheter och skillnader i orsakerna till de engelska och amerikanska revolutionerna. I den här essän kommer jag att undersöka och jämföra skillnader och likheter i orsakerna till den amerikanska

Läs mer

Kort fakta om Syrien: Här bor nästan 22 miljoner människor 21 615 919 (2010) Huvudstad: Damaskus 2 600 000 Majoriteten i landet är muslimer ca 90%

Kort fakta om Syrien: Här bor nästan 22 miljoner människor 21 615 919 (2010) Huvudstad: Damaskus 2 600 000 Majoriteten i landet är muslimer ca 90% Krisen i Syrien Kort fakta om Syrien: Här bor nästan 22 miljoner människor 21 615 919 (2010) Huvudstad: Damaskus 2 600 000 Majoriteten i landet är muslimer ca 90% Sunni 74%, övrig islam 16%, Kristna 10%

Läs mer

Upptäck Samhälle. Provlektion: Hur genomför man ett demokratiskt beslut?

Upptäck Samhälle. Provlektion: Hur genomför man ett demokratiskt beslut? Upptäck Samhälle Upptäck Samhälle är ett grundläromedel i samhällskunskap för årskurs 4-6 som utgår från de fem samhällsstrukturerna i Lgr 11. Författare är Göran Svanelid. Provlektion: Hur genomför man

Läs mer

Moderaterna tappar. Juli YouGov Sweden AB Holländargatan 17B Stockholm

Moderaterna tappar. Juli YouGov Sweden AB Holländargatan 17B Stockholm Moderaterna tappar Moderaterna toppar inte längre förtroendet för att kunna lösa arbetslösheten, S är nu rejält om. Socialdemokraterna syns mest och knappar in även på det parti som gör bäst jobb. Fredrik

Läs mer

Presidentval i USA. Mars 2012

Presidentval i USA. Mars 2012 ! Presidentval i USA Mars 2012 Obama vinner i Europa Föga förvånande skulle Barack Obama vinna i de fyra länder vi undersökt. Dock skiljer sig Storbritannien åt en hel del då de i högre utsträckning skulle

Läs mer

Så styrs Sverige. #Idas-plugg-akut

Så styrs Sverige. #Idas-plugg-akut Så styrs Sverige #Idas-plugg-akut Fråga! Monarki Vad är en monarki? Svar!! Monarki En monarki är när en kung eller drottning styr landet. I Sverige ärver äldsta barnen i kungafamiljen tronen. Regenten

Läs mer

Kalla kriget. Karta över Europa. VEU: VästEuropeiska Unionen. Källa: http://commons.wikimedia.org/wiki/file:cold_war_europe_military_map_sv.

Kalla kriget. Karta över Europa. VEU: VästEuropeiska Unionen. Källa: http://commons.wikimedia.org/wiki/file:cold_war_europe_military_map_sv. Kalla kriget Kalla kriget var en konflikt mellan USA och Sovjetunionen som utspelade sig från år 1945 till år 1989. USA och Sovjetunionen var två supermakter som bildades efter det Andra världskriget då

Läs mer

HUMORRAPPORTEN 2011 PRESENTERAR HUMOR- RAPPORTEN OM HUMOR I DEN SVENSKA POLITIKEN

HUMORRAPPORTEN 2011 PRESENTERAR HUMOR- RAPPORTEN OM HUMOR I DEN SVENSKA POLITIKEN PRESENTERAR HUMOR- RAPPORTEN OM HUMOR I DEN SVENSKA POLITIKEN 2011 INNEHÅLL INTRODUKTION FÖR LITE HUMOR I SVENSK POLITIK HUMOR ÖKAR ENGAGEMANG INFÖR ROLIGARE DEBATTER ROLIGASTE PARTILEDAREN TRÅKIGASTE

Läs mer

Rödgrön röra eller glasklar opposition? - seminarium i Almedalen i samarbete med Retriever. Juli 2012

Rödgrön röra eller glasklar opposition? - seminarium i Almedalen i samarbete med Retriever. Juli 2012 ! Rödgrön röra eller glasklar opposition? - seminarium i Almedalen i samarbete med Retriever Juli 2012 Vad tycker väljarna? Varje månad frågar vi de som deltar i någon av YouGovs undersökningar vad de

Läs mer

Partierna och politikerna i medierna

Partierna och politikerna i medierna Partierna och politikerna i medierna En undersökning av Boråspolitiken i de sociala- och traditionella medierna Oskar Eklöf 1. Inledning 1.1. Bakgrund Under 2-talet har internet revolutionerat informations-

Läs mer

Väljaropinion i samarbete med Metro Juli 2011

Väljaropinion i samarbete med Metro Juli 2011 Väljaropinion i samarbete med Metro Juli 2011 Moderaterna tappar Moderaterna toppar inte längre förtroendet för att kunna lösa arbetslösheten, S är nu rejält om. Socialdemokraterna syns mest och knappar

Läs mer

Hur jag personligen blev rånad med Google Adwords

Hur jag personligen blev rånad med Google Adwords 1 Hur jag personligen blev rånad med Google Adwords Visste du att anledningen till att de flesta inte tjänar pengar med Adwords är för att du troligtvis fallit offer för alla de lögner som cirkulerar på

Läs mer

Tidigare publicerad under Kommentaren på fliken Verksamhet. "Män mot hedersförtyck" med fokus mot tvångsäktenskap

Tidigare publicerad under Kommentaren på fliken Verksamhet. Män mot hedersförtyck med fokus mot tvångsäktenskap Tidigare publicerad under Kommentaren på fliken Verksamhet "Män mot hedersförtyck" med fokus mot tvångsäktenskap Många organisationer gör starka insatser mot hedersförtryck. En del har fokuserat på olika

Läs mer

tidskrift för politisk filosofi nr 3 2014 årgång 18

tidskrift för politisk filosofi nr 3 2014 årgång 18 tidskrift för politisk filosofi nr 3 2014 årgång 18 Bokförlaget thales varför enfrågepartier ställer till det Torbjörn Tännsjö redan på 1700-talet visade den franske tänkaren Condorcet att så snart man

Läs mer

Därför demokrati. Faktamaterial till bilderna om demokrati

Därför demokrati. Faktamaterial till bilderna om demokrati Därför demokrati Studiematerial från riksdagen Bild 1. Faktamaterial till bilderna om demokrati Till dig som lärare: Nedan finns korta texter som kan fungera som stöd till presentationsbilderna som hör

Läs mer

Hur kan vi stärka solidariteten och bekämpa fattigdomen i världen?

Hur kan vi stärka solidariteten och bekämpa fattigdomen i världen? RÅDSLAG VÅR VÄRLD F Ö R O S S SO C I A L D E M O K R AT E R Ä R M Ä N N I S K A N M Å L E T hennes utveckling och frihet, vilja att växa, ansvarskänsla för kommande generationer, solidaritet med andra.

Läs mer

Väljaropinion i samarbete med Metro Juni 2012

Väljaropinion i samarbete med Metro Juni 2012 Väljaropinion i samarbete med Metro Juni Statsman och förtroende För första gången är det fler som vill ta en öl, eller motsvarande, med Stefan Löfven än Fredrik Reinfeldt. Det är förstås ingen viktig

Läs mer

Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Socialdepartementet Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt i konventionen finns med. FN betyder Förenta Nationerna.

Läs mer

Förberedelsematerial för eleverna

Förberedelsematerial för eleverna Demokrativerkstaden i klassrummet Ett rollspel från förslag till lag 1 Förberedelsematerial för eleverna Riksdagskrysset Är du redo att bli ledamot i Demokrativerkstaden? Gör krysset nedan och se om du

Läs mer

Väljaropinion i samarbete med Metro September 2011

Väljaropinion i samarbete med Metro September 2011 Väljaropinion i samarbete med Metro September 2011 Ekonomi viktigast Den ekonomiska situationen i världen har gjort att folket rankar ekonomi som den viktigaste politiska frågan just nu. Tidigare har arbetslöshet

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

Intervju med Anna Kinberg Batra i SVT Agenda angående EU:s flyktingavtal med Turket och lägre ingångslöner för nyanlända.

Intervju med Anna Kinberg Batra i SVT Agenda angående EU:s flyktingavtal med Turket och lägre ingångslöner för nyanlända. Sida 1 av 10 Och strax om oenigheten inom Alliansen om lägre ingångslöner. Men först ikväll om EU:s avtal med Turket om flyktingarna. Det har ju börjat gälla från och med idag. Och målet med avtalet, det

Läs mer

Hemtenta Vad är egentligen demokrati?

Hemtenta Vad är egentligen demokrati? Hemtenta Vad är egentligen demokrati? Inledning Demokrati ett begrepp många av oss troligen tycker oss veta vad det är, vad det innebär och någonting många av oss skulle hävda att vi lever i. Ett styrelseskick

Läs mer

NU ÄR DET NOG MED EXTREMA ÅSIKTER. DOM FÖRDÄRVAR VÅRT LAND!

NU ÄR DET NOG MED EXTREMA ÅSIKTER. DOM FÖRDÄRVAR VÅRT LAND! Lördag 19/3-2016 Jennifer Black Vi är alla samlade här idag av en och samma anledning, att vi på ett eller annat sätt känner ett enormt missnöje över någonting. Det är ingen skillnad på någon utav oss.

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning I III Lättläst version Ill II REGERINGSKANSLIET Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven

Läs mer

Väljaropinion i samarbete med Metro December 2011

Väljaropinion i samarbete med Metro December 2011 Väljaropinion i samarbete med Metro December 2011 Moderat dominans I skuggan av S-krisen så dominerar Moderaterna decembermätningen med 34,3 procent. Socialdemokraterna sjunker något till 24,1 procent,

Läs mer

Från val till val. Hur går valen till? Hur stiftas lagar? Vad händer sen?

Från val till val. Hur går valen till? Hur stiftas lagar? Vad händer sen? Från val till val Hur går valen till? Hur stiftas lagar? Vad händer sen? Fyra allmänna val i Sverige Riksdag + landsting + kommun (Vart fjärde år) Eu (Vart femte år) Sverige har 20 platser i Europaparlamentet

Läs mer

Frågan är - vilket Sverige vill vi leva i. Vill vi leva i ett Sverige där girigheten får råda, där den tar över omtanken om de som behöver det mest?

Frågan är - vilket Sverige vill vi leva i. Vill vi leva i ett Sverige där girigheten får råda, där den tar över omtanken om de som behöver det mest? Är Sverige till Salu?? Ja idag är Sverige till salu! Vill vi ha det så? Frågan är - vilket Sverige vill vi leva i. Vill vi leva i ett Sverige där girigheten får råda, där den tar över omtanken om de som

Läs mer

Under tiden 19 juni -26 juni ställdes en fråga om FRA/Prism-debatten påverkat medlemmarna i Bredbandskollens Facebook-grupp.

Under tiden 19 juni -26 juni ställdes en fråga om FRA/Prism-debatten påverkat medlemmarna i Bredbandskollens Facebook-grupp. 1 2 Under tiden 19 juni -26 juni ställdes en fråga om FRA/Prism-debatten påverkat medlemmarna i Bredbandskollens Facebook-grupp. 13 procent kände inte till debatten. (Var åttonde person) 55 procent hade

Läs mer

hade. Många har nationella konflikter med andra länder vilket drabbar invånarna och det sitter kvar även om de har kommit till ett annat land.

hade. Många har nationella konflikter med andra länder vilket drabbar invånarna och det sitter kvar även om de har kommit till ett annat land. Jag träffade Elmir för att prata om hans flykt från Bosnien till Sverige när kriget bröt ut och belägringen av Sarajevo inträffade i början på 1990-talet. Han berättade hur det var precis innan det bröt

Läs mer

MINNS DU VÅREN 2012? Block 1. 1 FN x EU 2 Amnesty International. 1 Kirgizistan x Uzbekistan 2 Azerbajdzjan. 1 New York x Newark 2 Atlanta.

MINNS DU VÅREN 2012? Block 1. 1 FN x EU 2 Amnesty International. 1 Kirgizistan x Uzbekistan 2 Azerbajdzjan. 1 New York x Newark 2 Atlanta. MINNS DU VÅREN 2012? Block 1 Fråga 1 Många tycker att Anders Behring Breivik inte borde få föra fram sina åsikter ännu en gång genom rättegången. Men den rätten har han rimligtvis enligt deklarationen

Läs mer

Hemtentamen politisk teori II.

Hemtentamen politisk teori II. Hemtentamen politisk teori II. Inledning: Att kunna formulera en fråga som är politisk-filosofiskt var inte det lättaste för mig, eftersom det inom vilken gräns kan man skapa en sådan fråga. Något som

Läs mer

Väljaropinion i samarbete med Metro November 2011

Väljaropinion i samarbete med Metro November 2011 Väljaropinion i samarbete med Metro November 2011 Socialdemokraternas tullar på trogna Det är den lägsta noteringen någonsin för Socialdemokraterna. De har tappat var sjätte väljare på en månad maken till

Läs mer

Demokratipolitiskt program

Demokratipolitiskt program Demokratipolitiskt program 2017 Ämnespolitiskt program antaget av Centerstudenters förbundsstämma 21 23 april 2017 i Stockholm. Programmet behandlar Centerstudenters syn på staten och demokratin samt redogör

Läs mer

1 Sara Gabrielsson Läsa 2015 lektion 8. LEKTION 8: 17 april Frågor och svar om morddomarna mot Thomas Quick. a. Para ihop frågor och svar!

1 Sara Gabrielsson Läsa 2015 lektion 8. LEKTION 8: 17 april Frågor och svar om morddomarna mot Thomas Quick. a. Para ihop frågor och svar! 1 Sara Gabrielsson Läsa 2015 lektion 8 LEKTION 8: 17 april 2015 1. Frågor och svar om morddomarna mot Thomas Quick a. Para ihop frågor och svar! A. Vem är Thomas Quick? B. Hur många mord har han sagt att

Läs mer

Vi har ett fokus: Hoten mot demokratin. Vad era rädslor verkar finna en gemensam nämnare i

Vi har ett fokus: Hoten mot demokratin. Vad era rädslor verkar finna en gemensam nämnare i Vi har ett fokus: Hoten mot demokratin Vad era rädslor verkar finna en gemensam nämnare i Internet - rädslor och möjligheter Uppgift: 1. 2 och 2 ska ni skapa en enkät. 2. Använd er keynote om USA och lägg

Läs mer

FINLAND I EUROPA 2002 UNDERSÖKNING

FINLAND I EUROPA 2002 UNDERSÖKNING A FINLAND I EUROPA 2002 UNDERSÖKNING TILL INTERVJUPERSONEN: Om Ni är man, svara på frågorna i GS1. Om Ni är kvinna, svara på frågorna i GS2. GS1. MÄN: Här beskrivs kortfattat några personers egenskaper.

Läs mer

KONGRESSBLADET. Sveriges näste statsminister besökte kongressen. 13 juni 2014

KONGRESSBLADET. Sveriges näste statsminister besökte kongressen. 13 juni 2014 KONGRESSBLADET 13 juni 2014 Sveriges näste statsminister besökte kongressen Under fredagseftermiddagen kom Socialdemokraternas partiledare Stefan Löfven till Byggnads kongress. Han talade om arbetsrätt

Läs mer

Väljaropinion i samarbete med Metro Maj 2011

Väljaropinion i samarbete med Metro Maj 2011 Väljaropinion i samarbete med Metro Maj 2011 Arbetslösheten Moderaternas rysare För första gången har Socialdemokraterna högre förtroende än Moderaterna i den för folket viktigaste frågan nämligen arbetslösheten.

Läs mer

UPPGIFT: Jämför likheter och skillnader i orsakerna till de amerikanska och franska revolutionerna.

UPPGIFT: Jämför likheter och skillnader i orsakerna till de amerikanska och franska revolutionerna. UPPGIFT: Jämför likheter och skillnader i orsakerna till de amerikanska och franska revolutionerna. I denna essä kommer likheter och skillnader mellan den franska respektive den amerikanska revolutionen

Läs mer

DEMOKRATI SOM STYRELSEFORM OCH SOM LIVSSTIL

DEMOKRATI SOM STYRELSEFORM OCH SOM LIVSSTIL DEMOKRATI SOM STYRELSEFORM OCH SOM LIVSSTIL OM DEMOKRATI 1. Demokrati som styrelsesätt: Demokrati är ett sätt att fatta beslut. Majoritetsprincipen, alla har en röst, yttrandefrihet. Ett sätt att styra

Läs mer

Från val till regeringsbildande!

Från val till regeringsbildande! Från val till regeringsbildande De ännu inte 18 år fyllda Jakub, Tomas, Oliver och Dejan följer nyfiket med sina föräldrar till vallokalen. Jakub åker på sin, Tomas på sin, Oliver går på sina och Dejan

Läs mer

tidskrift för politisk filosofi nr 2 2013 årgång 17

tidskrift för politisk filosofi nr 2 2013 årgång 17 tidskrift för politisk filosofi nr 2 2013 årgång 17 Bokförlaget thales politisk filosofi idag politisk filosofi idag intervju med martin peterson, professor i filosofi vid eindhoven university of technology

Läs mer

Väljarkontraktet Karin Nelsson

Väljarkontraktet Karin Nelsson Väljarkontraktet 2014-06-29 Karin Nelsson Mätning om partisympati? Sverige Tycker har genomfört en undersökning om svenska folkets relation till sitt parti med avseende på olika parametrar. Undersökningen

Läs mer

Det viktiga är inte vem som diskrimineras utan att vi bekämpar diskriminering i alla dess former och skepnader.

Det viktiga är inte vem som diskrimineras utan att vi bekämpar diskriminering i alla dess former och skepnader. Anf. 33 HILLEVI LARSSON (s): Fru talman! Detta år är det 30 år sedan sjukdomsklassificeringen av homosexualitet togs bort här i Sverige. Varje steg framåt mot diskriminering har varit mödosamt och tagit

Läs mer

3. Den 17-årige pojken dömdes för grovt förtal. Vad exakt är det för brott som han har dömts för?

3. Den 17-årige pojken dömdes för grovt förtal. Vad exakt är det för brott som han har dömts för? Svar med anledning av frågor från SVT Nyheter SVT Nyheter har ställt några frågor till Göta hovrätt om den dom som hovrätten nyligen har meddelat i ett uppmärksammat mål om kränkningsersättning. I det

Läs mer

Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako

Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako LYSTRING FÖRETAGARE som vill ha fler referenser, högre intäkter och fler kunder, klienter eller patienter som jagar dig istället för tvärtom Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako

Läs mer

GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING. En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram

GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING. En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram BY: George Ruiz www.flickr.com/koadmunkee/6955111365 GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING Partiprogrammet i sin helhet kan du läsa på www.mp.se/

Läs mer

MEDIAUPPGIFT GJORD AV: HANNA WIESER

MEDIAUPPGIFT GJORD AV: HANNA WIESER MEDIAUPPGIFT GJORD AV: HANNA WIESER Vad är massmedia? Media är ett sätt att ge människorna information och kunskap om världen. MEN HUR FÅR MAN UT INFORMATION DÅ? Genom bl.a. TV, datorer, internet, tidningar,

Läs mer

Analys väljarrörlighet sedan valet

Analys väljarrörlighet sedan valet Analys väljarrörlighet sedan valet Analysen är baserad på Novus väljarbarometrar sedan valet 2014, där vi tittat på nettoflöden mellan partier över tid. Bakgrund Det har varit en minst sagt turbulent mandatperiod.

Läs mer

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna Lättläst Om FN och de mänskliga rättigheterna FN betyder Förenta Nationerna. FN är en organisation som bildades efter andra världskriget. Alla länder

Läs mer

Väljaropinion i samarbete med Metro Juni 2013

Väljaropinion i samarbete med Metro Juni 2013 Väljaropinion i samarbete med Metro Moderaternas lägsta stöd Kampen om tredje platsen i svensk politik är viktig, inte minst för MP och SD men också för vilken regering vi kommer att ha 2014. Miljöpartiet

Läs mer

Statschefen bör väljas demokratiskt En undersökning av svenska medborgares inställning till Sveriges statsskick

Statschefen bör väljas demokratiskt En undersökning av svenska medborgares inställning till Sveriges statsskick Statschefen bör väljas demokratiskt En undersökning av svenska medborgares inställning till Sveriges statsskick Samordnare av rapporten Mona Abou- Jeib Broshammar Republikanska Föreningen Inledning I offentlig

Läs mer

Riksdagen en kort vägledning

Riksdagen en kort vägledning Riksdagen en kort vägledning September 2007 Folket bestämmer Sverige är en demokrati. Det innebär att folket får vara med och bestämma hur Sverige ska styras. Alla kan inte vara med och bestämma om allting.

Läs mer

Vad är rättvisa skatter?

Vad är rättvisa skatter? Publicerad i alt., #3 2008 (med smärre redaktionella ändringar) Vad är rättvisa skatter? Det är uppenbart orättvist att många rika privatpersoner och företag genom skatteplanering och rent fusk lägger

Läs mer

Ökat Nato-motstånd och minskat stöd

Ökat Nato-motstånd och minskat stöd Ökat Nato-motstånd och minskat stöd för den svenska insatsen i Afghanistan Ökat Nato-motstånd och minskat stöd för den svenska insatsen i Afghanistan Ulf Bjereld T orsdagen den 17 mars antog FN:s säkerhetsråd

Läs mer

HISTORISK TIDSKRIFT (Sweden) 129:2 2009

HISTORISK TIDSKRIFT (Sweden) 129:2 2009 HISTORISK TIDSKRIFT (Sweden) 129:2 2009 Historieskrivningens frihet hotad Av Lennart Andersson Palm I december 2005 lät ett antal kända franska historiker, bland annat Pierre Nora, Jean-Pierre Azema, Elisabeth

Läs mer

Aktivism och feministiska frizoner på nätet

Aktivism och feministiska frizoner på nätet Aktivism och feministiska frizoner på nätet Alla fattar inte riktigt varför jag gör det här, säger Joanna som är en av de fem nätaktivister jag pratat med. Hon och många andra lägger varje dag flera timmar

Läs mer

Sex som självskadebeteende VEM? HUR? VARFÖR

Sex som självskadebeteende VEM? HUR? VARFÖR Sex som självskadebeteende VEM? HUR? VARFÖR 1 Jag vill ju inte ha sex, men jag låter dem hålla på. Det är ju ändå inte mig de har sex med, det är bara min kropp. Lisa 17 2 Vem? 3 Inget storstadsproblem

Läs mer

Franska revolutionen. Franska revolutionen. En sammanfattning. en sammanfattning

Franska revolutionen. Franska revolutionen. En sammanfattning. en sammanfattning Franska revolutionen Franska revolutionen En sammanfattning en sammanfattning Orsakerna till revolutionen 1. Frankrike var orättvist styrt Kungen, Ludvig XVI, hade all makt Den som var kung kunde kalla

Läs mer

MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002

MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002 LÄTT SVENSKA MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002 FÖR ATT JORDEN SKA GÅ ATT LEVA PÅ ÄVEN I FRAMTIDEN Foto: Per-Olof Eriksson/N, Naturfotograferna Det här tycker Miljöpartiet är allra viktigast: Vi måste bry

Läs mer

Motion gällande: Hur bör Stockholm arbeta för att ta emot och inkludera nyanlända/flyktingar i samhället?

Motion gällande: Hur bör Stockholm arbeta för att ta emot och inkludera nyanlända/flyktingar i samhället? Motion gällande: Hur bör Stockholm arbeta för att ta emot och inkludera nyanlända/flyktingar i samhället? Problemformulering Risken att nyanlända hamnar i ett socialt utanförskap är betydligt större än

Läs mer

Ordbok. SVT Fri television /Om alla, för alla

Ordbok. SVT Fri television /Om alla, för alla Ordbok 1 SVT Fri television /Om alla, för alla Välkommen att vara med och utveckla SVT! Vi har många utmaningar framför oss. En av de största är att göra viktiga frågor i samhället intressanta och engagerande

Läs mer

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är.

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är. NYTT MÅL Fil. 1:12-14 Hamnar man i fängelse är det säkert lätt att ge upp. Ibland räcker det med att man känner sig som att man är i ett fängelse för att man skall ge upp. För Paulus var det bara ännu

Läs mer

Medias inflytande. Hur påverkas samhället av media, och hur påverkar media samhället?

Medias inflytande. Hur påverkas samhället av media, och hur påverkar media samhället? Samhällskunskap årskurs 8 Arbetsområde: Media År: XT 201X Medias inflytande Hur påverkas samhället av media, och hur påverkar media samhället? Förmågor i fokus Reflektera över hur individer och samhällen

Läs mer

Anmälan mot Skatteverket och tjänstemännen Sten Mittermeier, Urban Persson och Karin Hammar Janetzky

Anmälan mot Skatteverket och tjänstemännen Sten Mittermeier, Urban Persson och Karin Hammar Janetzky Justitieombudsmannen Box 16327 103 26 STOCKHOLM 2017-08-04 Anmälan mot Skatteverket och tjänstemännen Sten Mittermeier, Urban Persson och Karin Hammar Janetzky Som ombud för Robert Friman & Co AB (Robert

Läs mer

Det svenska samhällskontraktet

Det svenska samhällskontraktet Enskild motion Motion till riksdagen 2017/18:3463 av Robert Hannah (L) Det svenska samhällskontraktet Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att stärka

Läs mer

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET SIDA 1/8 ÖVNING 2 ALLA HAR RÄTT Ni är regering i landet Abalonien, ett land med mycket begränsade resurser. Landet ska nu införa mänskliga rättigheter men av olika politiska och ekonomiska anledningar

Läs mer

PRINCIPPROGRAM FÖR SVERIGES UNGDOMSRÅD

PRINCIPPROGRAM FÖR SVERIGES UNGDOMSRÅD PRINCIPPROGRAM FÖR SVERIGES UNGDOMSRÅD 1. INLEDNING På s årsmöte 2009 valdes en styrelse på ett mandat att se över hur ungdomsråden i landet kunde utvecklas och bli starkare. För att komma dit behövde

Läs mer

FRANSKA REVOLUTIONEN 14 JULI Frihet, jämlikhet, broderskap

FRANSKA REVOLUTIONEN 14 JULI Frihet, jämlikhet, broderskap FRANSKA REVOLUTIONEN 14 JULI 1789 Frihet, jämlikhet, broderskap Vad är historia? Vad är historia? Frågan är svår att definiera då svaren är många. Det som man säkert kan säga är att historia handlar om

Läs mer

Predikotext: Luk 9: 46-48

Predikotext: Luk 9: 46-48 Predikotext: Luk 9: 46-48 Att mäta sig och jämföra sig med andra är väl något vi ständigt ägnar oss åt. De senaste veckorna har de idrottsintresserade kunnat följa EM i både friidrott och simning. Vältränade

Läs mer

Välkommen till Seko!

Välkommen till Seko! Välkommen till Seko! Gemenskap ger styrka Varmt välkommen till Seko! Som medlem hos oss står du starkare på din arbetsplats. Starkare tack vare att vi är många. Det är det som gör att vi kan ställa krav

Läs mer

Rapport: Sverigedemokraterna 2017

Rapport: Sverigedemokraterna 2017 Rapport: Sverigedemokraterna 2017 Undersökningen har genomförts på Novus eget initiativ. Undersökningen genomfördes som en webundersökning i Novus Sverigepanel med 1011 intervjuer på ett riksrepresentativt

Läs mer

Vad skall vi då göra för att minska spänningarna?

Vad skall vi då göra för att minska spänningarna? 1 Maj-Britt Theorins anförande vid manifestationen på Sergels torg, 21 maj 2016 NATO vårt som är i himlen helgat varde ditt namn ske NATO- kommandots vilja i himlen så ock på jorden. Vår dagliga NATO-

Läs mer

HUMORRAPPORTEN 2011 PRESENTERAR HUMOR- RAPPORTEN OM HUMOR I DEN SVENSKA POLITIKEN

HUMORRAPPORTEN 2011 PRESENTERAR HUMOR- RAPPORTEN OM HUMOR I DEN SVENSKA POLITIKEN HUMORRAPPORTEN 2011 PRESENTERAR HUMOR- RAPPORTEN OM HUMOR I DEN SVENSKA POLITIKEN 2011 INNEHÅLL INTRODUKTION FÖR LITE HUMOR I SVENSK POLITIK HUMOR ÖKAR ENGAGEMANG INFÖR ROLIGARE DEBATTER ROLIGASTE PARTILEDAREN

Läs mer

2014-08-25 Artikeln är skriven tillsammans med min hustru, Christina Hamnö.

2014-08-25 Artikeln är skriven tillsammans med min hustru, Christina Hamnö. 2014-08-25 Artikeln är skriven tillsammans med min hustru, Christina Hamnö. Det är det här valet handlar om För de flesta politiker har det politiska engagemanget börjat i en önskan om en bättre värld,

Läs mer

TÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning

TÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning ÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning Ordlista stålskena fraktur brott i handleden akuten amputering konvention avtal efterskott omprövning överklaga SJUVÅRD VID ILLFÄLLIG VISELSE UOMLANDS

Läs mer

#4av5jobb. #4av5jobb. Du som företagare skapar jobben. Elisabeth Thand Ringqvist, vd Företagarna

#4av5jobb. #4av5jobb. Du som företagare skapar jobben. Elisabeth Thand Ringqvist, vd Företagarna Du som företagare skapar jobben SMÅFÖRETAGEN Elisabeth Thand Ringqvist, vd Företagarna SMÅFÖRETAG SKAPAR STOR TILLVÄXT Det är lätt att tro att alla jobb skapas av de stora och multinationella företagen.

Läs mer

!! 1. Feminism för alla. Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september!

!! 1. Feminism för alla. Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september! Feminism för alla Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september Vi har en feministisk politik som också arbetar med antirasism och mänskliga rättigheter.

Läs mer

Uppförandekod för förtroendevalda i Sotenäs kommun

Uppförandekod för förtroendevalda i Sotenäs kommun Uppförandekod för förtroendevalda i Demokrati och respekt Två honnörsord i demokratin är frihet och jämlikhet. Friheten innebär att alla opinioner och viljeyttringar ska få komma till uttryck. Alla människor

Läs mer

Regeringens information till Riksdagen om Ukraina och Ryssland, 14 mars 2014

Regeringens information till Riksdagen om Ukraina och Ryssland, 14 mars 2014 Utrikesdepartementet Tal av utrikesminister Carl Bildt Riksdagen Stockholm, 14 mars, 2014 Regeringens information till Riksdagen om Ukraina och Ryssland, 14 mars 2014 Det talade ordet gäller Herr talman!

Läs mer

PiteåPanelen. Rapport nr 13. Europaförslag. November 2010. Kommunledningskontoret. Eva Andersson

PiteåPanelen. Rapport nr 13. Europaförslag. November 2010. Kommunledningskontoret. Eva Andersson PiteåPanelen Rapport nr 13 Europaförslag November 2010 Eva Andersson Kommunledningskontoret Europaförslag Europaparlamentet vill utöka möjligheten för Europas medborgare att påverka Europeiska unionen.

Läs mer

MINDRE EU MER SVERIGE!

MINDRE EU MER SVERIGE! MINDRE EU MER SVERIGE! SVERIGEDEMOKRATERNAS VALMANIFEST I EU-VALET SVERIGEDEMOKRATERNAS VALMANIFEST I EU-VALET Utgåva 2 2014-04-05 MINDRE EU MER SVERIGE! - SVERIGEDEMOKRATERNAS VALMANIFEST I EU-VALET De

Läs mer

Väljaropinion i samarbete med Metro April 2012

Väljaropinion i samarbete med Metro April 2012 Väljaropinion i samarbete med Metro April Löfven går hem, men inte Lööf Socialdemokraterna kan andas ut opinionen går åt deras håll igen. Dock ska man minnas att nu, så här i halvtid i en mandatperiod,

Läs mer

Hälsningar från Örebro till Bryssel

Hälsningar från Örebro till Bryssel Örebro Örebro 2009-06-04 Hälsningar från Örebro till Bryssel Så tyckte örebroarna om EU Vad tycker du? Socialdemokraterna vill veta vad örebroarna tycker. Sedan flera år tillbaka har Socialdemokraterna

Läs mer

200 år av fred i Sverige

200 år av fred i Sverige U N I T E D N A T I O N S N A T I O N S U N I E S 200 år av fred i Sverige -- Anförande av FN:s vice generalsekreterare Jan Eliasson vid firandet av Sveriges Nationaldag Skansen, Stockholm, 6 juni 2014

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER. Nr 27 Fredag 24 september 2010

LÄTTLÄSTA NYHETER. Nr 27 Fredag 24 september 2010 LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 27 Fredag 24 september 2010 Så röstade Sverige Det har varit val i Sverige. Det var ett spännande val som innebär att mycket kan förändras i Sverige. Moderaterna blir starkare, socialdemokraterna

Läs mer

Vänner och näthatare

Vänner och näthatare 5 Vänner och näthatare Om näthat Sammanfattning av filmen: 1. I Wilhelms rum Wilhelm sitter på sin säng och spelar gitarr. Simon kommer in och tutar, det är dags att dra till fotbollsmatchen. 2. I hallen

Läs mer

Europavalet 2009: Ett genombrott för nya kampanjmetoder?

Europavalet 2009: Ett genombrott för nya kampanjmetoder? Europavalet 2009: Ett genombrott för nya kampanjmetoder? Europaval är inte som andra val Betydligt lägre valdeltagande än i riksdagsval 45,5 % valdeltagande mot 37,9 % EUP 2004 Viss ökning i Sverige, trots

Läs mer

www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice

www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice Del 1 Service börjar med relationer Förstklassig kundservice börjar med goda relationer. Här är nio sätt att stärka kundrelationer

Läs mer

Hemtentamen: Politisk Teori 2

Hemtentamen: Politisk Teori 2 733G36: Politisk Teori 2 2014-03-10 Hemtentamen: Politisk Teori 2 Caroline Liljegren (920513-4266) Del 1 Legalisering av aktiv dödshjälp Dödshjälp än mera känt som barmhärtighetsdöden eller eutanasi vilket

Läs mer