Bruksanvisning. Den här bruksanvisningen ger dig instruktioner om hur du använder den här kameran på rätt sätt. Läs igenom. av din kamera.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bruksanvisning. Den här bruksanvisningen ger dig instruktioner om hur du använder den här kameran på rätt sätt. Läs igenom. av din kamera."

Transkript

1 Bruksanvisning Den här bruksanvisningen ger dig instruktioner om hur du använder den här kameran på rätt sätt. Läs igenom den för att få ut så mycket som möjligt av din kamera.

2 Innehållsförteckning Varning!...03 Introduktion...04 Tillbehör...04 Ka m e ra n f r å n u t s i d a n K n a p p a r n a s funktioner Ikonbeskrivning...06 Komma igång...07 S ä t t a p å / S t ä n g a a v k a m e r a n Sätta in batteriet...07 L a d d a b a t t e r i e t m e d l a d d a r e n S ä t t a i n o c h t a u t m i n n e s k o r t e t S ä t t a f a s t h a n d l e d s r e m m e n Ta e tt h e l t va n l i g t kort...11 F o t o g r a f e r i n g s l ä g e ( ) T E L E / W I D E - k n a p p e n Mackro...13 Blixt...13 Självutlösaren...14 Diktafonfunktionen...14 E x p o n e r i n g / Ta b o r t- k n a p p e n Lägesinställningar...16 Bildstorlek...21 Bildkvalité...21 Av s t å n d s m ä t n i n g Skärpa...22 Effekt...23 Vitbalansering...23 Ramar...24 Histogram...25 Fotoserie...25 I b i l d s t a b i l i s e r i n g s l ä g e ( ) I v i s n i n g s l ä g e ( ) Visa stillbilder...27 Visa filmklipp...27 F ö r h a n d s v i s n i n g ( s m å b i l d e r ) U t forska e n b i l d Visa bildinformation...29 S t a r t a e tt b i l d s p e l Skydda bilder...30 Ta bort bilder...30 Kopiera till kort...31 D P O F - S t a n d a rd...31 DPOF - Index...32 DPOF - Size...32 D P O F - C a n c e l Ro t e ra e n b i l d Välja startbild...33 I filmläge ( )...34 B ildstorlek...34 Bildkvalité...34 Effekter...35 Vitbalansering...35 SETUP Inställningar...36 FILE...36 PWR SAVE...37 LANGUAGE...37 FORMAT...37 D AT E TY P E TIME...38 IMPRINT...38 SOUND...38 LCD...38 VIDEO...39 QUICK VIEW...39 RESET...39 Startbild...40 Startljud...40 USB...41 G A M E ( h u r m a n s p e l a r s p e l ) INFO...43 Diktafon...44 Musikspelare...45 Skrivarfunktioner...47 Ko p p l a k a m e ra n t i l l e n s k r i va r e V ä l j b i l d e r a tt s k r i va u t AUTO SET...49 CUSTOM SET...49 U t s k r i f t m e d D P O F Skriva ut bilder...50 TV-funktioner...51 PC-funktioner...52 Ko p p l a k a m e ra n t i l l e n d a t o r Installera d r i v r u t i n e r I n s t a l l e ra P h o t o U l e a d E x p l o r e r Ladda ner bilder...57 Felsökningstabell...51 Specifikationer...52 Varning! Försök inte ta isär kameran själv, du kan skada kameran eller få en elektrisk stöt. Utlös inte blixten nära ansiktet (närmare än en meter) då det kan skada ögonen. Förvara kameran utom räckhåll för barn och djur för att förhindra att små tillbehör eller batterier sväljs. Om kameran utsätts för vätska, ta genast ut batterierna och ta kontakt med närmaste åteförsäljare. Använd inte kameran med våta händer, du kan få en elektrisk stöt. Kameran kan skadas om den utsätts för höga temperaturer. Ta ut batterierna ur kameran om du inte har för avsikt att använda den under en längre tid. Det är normalt att kameran blir varm efter en tids användning. Ett tips som kan bespara dig huvudvärk! En digitalkamera är väldigt lik en dator. Om kameran låser sig medan du använder den, följ nedanstående steg för att återställa kameran. 1. Ta ut batteriet. 2. Sätt i batteriet igen. 3. Sätt på kameran.

3 Introduktion Tillbehör Digitalkamera Drivrutiner & programvara Batteri & laddare Kamerafodral Bruksanvisning USB / Videokabel Handledsrem Hörlurar Knapparnas funktioner Avtryckare On/Off knapp Högtalare Hörlursingång Batteri och minneskort Fäste Remfäste Blixt Lampa Minneskort Mikrofon Lins Högtalare USB/videokabel Batteri Mackro,play, pause & upp Musikspelarknapp Lägesknapp Uppspelningsknapp Exponerings / delete-knapp TFT / LCD - skärm Fäste Zoomknapp Funktionsknapp Självutlösning, vänster Diktafon, ner Meny, ner Blixt, ner

4 Ikonbeskrivning Ikondisplay 3 Batteristatus Batteriet fullt Batteriet halvfullt Batteriet tomt Lägesbeskrivning Stillbildskamera (IHS)= Bildstabilisering Visa Inställning Ramar Video Diktafon Stillbildsinst. En bild Flera bilder AEB Blixt Automatisk Red. för röda ögon Långsam synk. Alltid blixt Ingen blixt Självutlösning 10 sek. 2 sek. Dubbel Diktafon Fokusvidd Mackro Avståndsmätning Punkt Område Effekter Svartvitt Normal Sepia RGB Exponering +/-0 Vitbalansering Auto Dagsljus Mulet Lysrör Glödlampa Solnedgång Eget Minneskort Skärpa Mjuk Normal Hård Kvalité Superbra Bra Normal Storlek 3264x x x x x x1200 Antal kort kvar Zoom-indikator ISO AUTO ISO=100 ISO=200 ISO=400 Histogram Histogram Komma igång Sätta på och stänga av kameran Tryck ner Power -knappen för att sätta på kameran Gör likadant för att stänga av kameran Sätta in batteriet 1. Stäng av kameran 2. Tryck ut batteriluckan för att öppna den 3. Följ anvisningarna för polaritet och sätt in batteriet 4. Stäng batteriluckan Nedan ser du LCD-skämens symboler som indikerar batteristatus Batteriet är fullt Batteriet är halvfullt Batteriet är tomt, byt batteri Batteriet kan ta slut av sig själv om det förvaras i kameran under lång tid utan att användas. Ta ut batteriet om du inte har för avsikt att använda kameran inom överskådlig framtid. Batteriet kanske inte fungerar normalt under 0 C och över 40 C. Det är dock normalt att kameran blir varm efter en tids användning.

5 Komma igång Ladda batteriet OBS! Ett fabriksnytt batteri är oladdat, ladda batteriet innan du använder det! Laddningsprocedur (a) Sätt in batteriet i laddaren (b) Sätt in laddaren i stickkontakten (c) En röd lampa kommer lysa under laddning (d) Laddningen är klar när lampan lyser grönt (e) Ta bort batteriet när laddningen är avslutad Vi rekommenderar att du laddar ett fabriksnytt batteri i minst 4 timmar. Det är normalt att batteriet blir varmt efter en tids laddning. 8 Komma igång Om du får meddelandet Low Light! på din LCD-Skärm så är det en påminelse om att du borde gå över till blixt eller autoblixt för att få bästa möjliga bildkvalité. Skulle du få problem med autofokusen, släpp avtryckaren, pröva att fånga och fokusera objektet igen. Nedan några exempel på när autofokusen har svårt att hitta objektet. Objektet är långt borta från kameren eller i mörker Objektet är bakom glass eller fönster Objektet rör sig fort eller blinkar Objektet reflekterar ljus Rör inte linsen medan den används. 9

6 Komma igång Sätta in och ta ut minneskort 1. Stäng av kameran 2. Tryck ut batteriluckan för att öppna den 3. För in minneskortet och tryck till så du hör ett klickljud (tryck igen för att få ut minneskortet) 4. Stäng batteriluckan Sätta fast handledsremmen Du bör formatera minneskort från annat fabrikat innan du använder det första gången. Bilderna kan sparas på både kamerans egna minne och på ett separat minneskort. Om du har satt in ett minneskort kommer bilderna sparas där om du inte anger annat. Saknas minneskort kommer bilderna sparas på kameran istället. Komma igång Ta ett helt vanligt kort 1. Tryck ner power -knappen för att sätta på kameran. 2. Ställ in lägesknappen på stillbildkamera ( ), bildstabilisering ( ), videoläge ( ) eller diktafon ( ). 3. Använd TELE/WIDE-knappen för att zooma in eller zooma ut. 4. Tryck ner avtryckaren halvvägs för att ställa in autofokus och sedan ner den helt för att ta ett kort. 5. LED-lampan kommer nu blinka medan kameran förbereder sig för nästa bild, så fort LED-lampan slutar blinka kan du ta ett nytt kort. 6. Eller så kan du trycka på visa-knappen ( ) för att titta på bilden.

7 Stillbildskamera ( ) Ställ in lägesknappen på TELE/WIDE-knappen Zoom-indikatorn på LCD-skärmen visar aktuell zoom-status. Stillbildskamera ( ) Mackro När du tar kort på nära håll (mellan 5cm och 18 cm) så kommer mackroikonen att visas på LCD-skärmen. Blixt Genom att trycka ner Blixt/Höger-knappen kan du välja mellan följande alternativ. Automatisk Blixt Automatisk Blixt med red. för röda ögon. Blixten utlöses när den behövs Funktionen minskar risken för röda ögon. Långsam Sync. Blixten utlöses och slutartiden förlängs. Alltid blixt Aldrig blixt Blixten utlöses alltid. Blixten är avstängd.

8 Stillbildskamera ( ) Självutlösaren Med 10 sekunders fördröjning Bilden kommer tas 10 sekunder efter det att avtryckaren släppts. Med två sekunders fördröjning Bilden kommer tas två sekunder efter det att avtryckaren släppts. Med dubbel självutlösare Diktafon Två Bilder kommer tas efter att avtryckaren släppts, en efter två sekunder och en efter 10 sekunder. Det finns två sätt att lägga till röstminnen till bilder Medan du tar kort: 1. När du trycker ner diktafonknappen kommer symbolen visas på LCD-skärmen. 2. Ta en bild. 3. Nu kan du spela in ett meddelande på upp till 10 sekunder, stoppa inspelningen genom att trycka på avtryckaren. Medan du visar bilder: 1. Tryck på diktafonknappen och en symbol kommer synas på LCD-skärmen. 2. Tryck ner avtryckaren halvvägs för att spela in ett meddelande. 3. Nu kan du spela in ett meddelande på upp till 10 sekunder, stoppa inspelningen genom att trycka på avtryckaren. Stillbildskamera ( ) Exponering / Ta bort - knappen I kameraläge Genom att trycka ner exponeringsknappen kan du justera kompensationen för exponering, värdet ligger mellan -2.0EV och +2.0EV med (0.5EV upplösning). Exponeringsvärdet visas på LCD-skärmen. Nattläge Justera slutartiden (8, 6, 4, 2, 1, 1/2, 1/4, 1/8 sec eller Auto) genom att trycka på Höger & vänster knapp, välj värde med hjälp av upp & ner och tryck OK för att bekräfta. Visningsläge Ta bort bilder och bekräfta med OK. Vill du ta bort alla bilder, se sid 30.

9 Stillbildskamera ( ) Tryck Meny / OK för att komma till inställningar Mode SET Den här funktioner låter dig välja mellan följande scener: AUTO AUTO PROGRAM PORTRAIT LANDSCAPE DAWN BACKLIGHT FIREWORKS NIGHT Med denna inställning kommer följande inställningar vara låsta till fabriksinställningar och således inte gå att ändra. (a) Avståndsmätning: Multi (b) Skärpa: Normal (c) Effekt: Normal (d) Vitbalansering: Auto (e) Ram: Off (f) Tagning: Single (g) Blixt: Endast Auto eller Röda ögon (auto) Stillbildskamera ( ) PROGRAM PORTRAIT Efter ovanstående procedur kan du trycka Meny/OK igen för att ställa in dina egna inställningar för bilden. I PROGRAM-läget kan du ställa in avståndsmätning, skärpa, effekter, vitbalansering, ramar, blixt och ISO själv. Med denna inställning kommer följande inställningar vara låsta till fabriksinställningar och således inte gå att ändra. (a) Avståndsmätning: Multi (b) Skärpa: Normal (c) Effekt: Normal (d) Vitbalansering: Auto (e) Ram: Off (f) Tagning: Single (g) Blixt: Endast Auto eller Röda ögon (auto)

10 Stillbildskamera ( ) LANDSCAPE DAWN (skymning) Med denna inställning kommer följande inställningar vara låsta till fabriksinställningar och således inte gå att ändra. (a) Avståndsmätning: Multi (b) Skärpa: Normal (c) Effekt: Normal (d) Vitbalansering: Auto (e) Tagning: Single (f) Blixt: Endast Aldrig Blixt Med denna inställning kommer följande inställningar vara låsta till fabriksinställningar och således inte gå att ändra. (a) Avståndsmätning: Multi (b) Skärpa: Normal (c) Effekt: Normal (d) Vitbalansering: Auto (e) Ram: Off (f) Tagning: Single (g) Blixt: Aldrig Blixt Stillbildskamera ( ) BACKLIGHT FIREWORKS Med denna inställning kommer följande inställningar vara låsta till fabriksinställningar och således inte gå att ändra. (a) Avståndsmätning: Multi (b) Skärpa: Normal (c) Effekt: Normal (d) Vitbalansering: Auto (e) Ram: Off (f) Tagning: Single (g) Blixt: Alltid blixt Med denna inställning kommer följande inställningar vara låsta till fabriksinställningar och således inte gå att ändra. (a) Avståndsmätning: Multi (b) Skärpa: Normal (c) Effekt: Normal (d) Vitbalansering: Auto (e) Ram: Off (f) Tagning: Single (g) Blixt: Aldrig blixt

11 Stillbildskamera ( ) NIGHT Med denna inställning kommer följande inställningar vara låsta till fabriksinställningar och således inte gå att ändra. (a) Avståndsmätning: Multi (b) Skärpa: Normal (c) Effekt: Normal (d) Vitbalansering: Auto (e) Ram: Off (f) Tagning: Single (g) Blixt: Endast långsam sync. och Aldrig blixt. 20 Stillbildskamera ( ) Bildstorlek Följande bildstorlekar är tillgängliga. Bildkvalité Följande bildkvaliteér är tillgängliga. Bäst Bra Normal 21

12 Stillbildskamera ( ) Avståndsmätning Skärpa Med hjälp av Metering-inställningarna får du bättre exponeringsförhållande och bilder med bra skärpa. Multi Metering Exponeringen kommer beräknas beroende på den genomsnittliga ljussättningen. Denna inställningen passar bäst i vanliga fall. Spot Metering Om objektet står i motljus eller om kontrasten är dålig kan du använda den här funktionen för att få skarpare objekt. SOFT NORMAL Den här inställningen gör att kanterna blir mjukare, bra för redigering med PC. Med den här inställningen blir bilderna skarpa, bra för utskrift. VIVID Med den här inställningen blir bilderna mycket skarpa, men det kan också medföra gitter. 22 Stillbildskamera ( ) Effekter B&W NORMAL SEPIA RGB Bilden blir svartvit Ingen effekt Bilden får en gul/brun nyans Den här inställningen låter dig ändra RGBvärderna själv. Vitbalansering Auto Daylight Cloudy Flourescent Tungsten Sunset Custom Stället in VB automatiskt Stället in VB för starkt dagsljus Stället in VB för molnigt dagsljus Stället in VB för lysrör Stället in VB för glödlampor Stället in VB för solnedgång Stället in VB för obestämd omgivning Med hjälp av Custom kan du ställa in vitbalanseringen för vilken omgivning du vill. Följ anvisningarna nedan: 1. Välj Custom 2. Håll ett vitt papper framför kameran och tryck ner avtryckaren halvvägs. 3. Värdet för vitbalanseringen kommer sparas och användas för fotografering. 23

13 Stillbildskamera ( ) Fotoramar Du kan välja en fotoram till fotografierna som du tar. Avsluta funktionen för fotoram om du inte vill ha nästa kort med ram. OBS! Funktionen kan endast användas när storleken är mindre än 7 MP. Funktionen kan inte kombineras med flerbild eller AEB Funktionen kan endast användas under PROGRAM-läget. Stillbildskamera ( ) Histogram Histogramet visar antalet toner i bilden. Horisontalaxeln visar ljustyrkan i pixlarna med mörka pixlar till höger och ljusa till vänster. Vartikalaxeln visar antalet pixlar med varje ljusstyrka i bilden. Fotoserie OBS! Fotoserie kommer att avbrytas om du använder ramar. Den här funktionen låter dig ta flera bilder på en knapptryckning, det finns tre olika val under denna funktion: Single Standard, ingen fotoserie. Continuous Fotoserien startar efter att du trycker ner knappen, så länge du håller knappen intryckt kommer kameran fortsätta att ta bilder. Fotoserien avslutas när du släpper avtryckaren. AEB (Auto Exposure Bracket) Tre bilder tas medan avtryckaren hålls nertryckt. Den första med inställd EV, den andra med inställd EV +0.5 den tredje med inställd EV -0.5.

14 Bildstabiliseringsläge ( ) Bildstabiliseringsläget fungerar ungefär som stillbildskameraläget (se sid 12 till 24) med två undantag. Blixt och ISO-inställningar. Blixten kommer automatiskt att vara helt avstängd och ISO kommer vara inställd på Auto. För att få ut bästa möjliga effekt av den här funktionen bör du använda den när det saknas tillräcklig ljuskälla och när objektet befinner sig längre bort än 3 meter från kameran. Den här funktionen är bara en hjälp för att reducera risken att bilden blir suddig på grund av att kameran hålls ostadigt. Bilden kan drabbas av gitter och andra störningar. Funktionen kan inte användas på video. För att avsluta Bildstabiliseringsläget, välj stillbildskomeraläg istället. 26 Bildvisning ( ) Visa stillbild Tryck på Visa-knappen för att titta på tagna bilder. Tryck höger eller vänster för att gå till nästa eller föregående bild. Visa filmklipp En not vid bilden betyder att det finns ett röstmemo bifogat. Tryck upp för att spela upp videoklipp. Tryck upp för att spela/pausa i videoläget. Filmkameran till vänster på LCD-skärmen visar att det är ett bildklipp. 27

15 Bildvisning ( ) Förhandsvisning Utforska en bild 1. Förhandsvisning är ett bekvämt sätt att utforska bilder som du tagit. Tryck på WIDE -knappen för att gå till förhandsvisningsläge. 2. Tryck på TELE -knappen för att se vald bild i större format. 3. En fyrkant visar hur många gånger bilden är förstorad eller förminskad. 4. Använd TELE/WIDE för att zooma ut och in i bilden. 5. Använd upp, ner, höger eller vänster för att ändra position i bilden. OBS! Du kan nu ändra storlek på bilden geneom att trycka på OK! 6. Tryck ner WIDE för att gå tillbaka till förhandsvisningen. Bildvisning ( ) Visa bildinformation Genom att trycka ner avtryckaren halvvägs (trycker du ner den helvägs går den över till kameraläge) får du information om bilden. Tryck ner avtryckaren halvvägs igen för att gå tillbaka till ursprungsläget. Information ges endast om stillbilder. Starta ett bildspel Tryck Meny/OK för att gå in på menyn och välj SLIDE. Det finns tre olika alternativ som följer: SHOW Bildshowen startas efter att du ställt in INTERVAL och EFFECT. Här kan du också välja om bilderna ska visas en gång var eller i slinga. INTERVAL Här ställer du in tiden mellan varje bild. EFFECT Här väljer du effekt för bildshowen. OBS! Efter att du avslutat inställningarna INTERVAL och EFFECT, gå till SHOW och välj PLAY/REPEAT för att starta bildshowen.

16 Bildvisning ( ) Skydda bilder Den här funktionen förhindrar att du råkar ta bort vissa bilder. Välj LOCK under PROTECT för att skydda bilden. Välj UNLOCK för att ta bort skyddet. Ta bort bilder Du kan ta bort alla bilder samtidigt eller endast en åt gången i denna meny. Bildvisning ( ) Kopiera till kort Med den här funktionen kan du kopiera över bilder från kamerans minne till minneskortet och vice versa. DPOF-Standard Den här funktionen låter dig för över bilder till utskrift (max. 30) på ditt minneskort. [ONE PIC] - Låter dig välja hur många kopior du vill ha av en speceifik bild. [ALL PICS] - Låter dig vilja ut hur många kopior du vill ha av alla bilder. OBS! Du kan inte se PRINT -funktionen om minnskort saknas.

17 Bildvisning ( ) DPOF-Index Den här funktionen låter dig skriva ut kopior som förhandsvisning. [YES] - Skriver ut ett index över alla bilder. DPOF-Size Välj skrivarpapper beroende på skrivare. Välj mellan 3X5, 4X6, 5X7, 8X10 och DEFAULT. DPOF-Cancel Välj detta för att avbryta alla inställningar, inklusive STANDARD, INDEX och SIZE. Bildvisning ( ) Rotera bild Med den här inställningen kan du rotera bilder på följande sätt: Vertikal, Horisontal, 180, vänster 90 och höger 90. Funktionen kan endast användas då upplösningen är mindre än 7 Mpixel. SH1 Står för att trycka ner avtryckaren halvvägs. Trycker du ner den helvägs kommer den gå över till stillbildskamera. Välj startbild Ljudet kommer att vara avstängt under zoomning. Den här funktionen låter dig välja bild som startbild. Se sid 40. SETUP Se sid 37

18 Videokamera ( ) Video - storlek Du kan välja mellan följande upplösningar: 640x x240 Video - kvalité Du kan välja mellan följande uppdateringsfrekvenser: 24 FPS 15 FPS 34 Videokamera ( ) Video - effekter B&W NORMAL SEPIA RGB Bilden blir svartvit Ingen effekt Bilden får en gul/brun nyans Den här inställningen låter dig ändra RGBvärderna själv. Video - vitbalansering Auto Daylight Cloudy Flourescent Tungsten Sunset Custom Stället in VB automatiskt Stället in VB för starkt dagsljus Stället in VB för molnigt dagsljus Stället in VB för lysrör Stället in VB för glödlampor Stället in VB för solnedgång Stället in VB för obestämd omgivning Med hjälp av Custom kan du ställa in vitbalanseringen för vilken omgivning du vill. Följ anvisningarna nedan: 1. Välj Custom 2. Håll ett vitt papper framför kameran och tryck ner avtryckaren halvvägs. 3. Värdet för vitbalanseringen kommer sparas och användas för fotografering. 35

19 Inställningar FILE Du kan komma till SETUP när du vill genom att hålla ner Meny/OK samtidigt som du trycker upp/ner. Här är alla generella inställningar för kameran, minneskort och filöverföring. Här kan du döpa dina filer. Om RESET är markerat kommer filerna börja numreras från 0001 efter formatering. borttagning av samtliga filer eller när du sätter in ett nytt minneskort. Om SERIES är markerat kommer den döpa efter den senast sparade filen istället. Inställningar PWR SAVE FORMAT Kameran kommer automatiskt stängas av så fort den inte använts inom det tidsintervall som du har angett. Den här inställningen förhindrar att kameran drar ström när du inte använder den. LANGUAGE 1.Engelska 2.Japanska 3.Franska 4.Tyska 5.Spanska 6.Italienska 7.Turkiska 8.Ryska 9.Thailändska 10.Portugisiska 11.Enkel kinesiska 12.Traditionell kinesiska 13.Holländska DATE / TYPE Här kan du formatera minnekortet eller kemarens flash-minne. 1. ÅÅ/MM/DD 2. MM/DD/ÅÅ 3. DD/MM/ÅÅ

20 TIME Inställningar IMPRINT Här kan du ställa in tid och datum. SOUND Här kan du ställa in huruvida datum och tid ska skriva ut på bilderna eller ej. LCD Här kan du ställa in volymen på kamerans menyljud. Här ställe du in skäpra, kontrast och ljusstyrka på LCD-skärmen. Inställningar VIDEO QUICK VIEW NTSC: U.S.A, Kanada, Japan, Sydkorea, Taiwan, och Mexiko. PAL: Australien, Europa, Kina, Kuwait, Malaysia, NZ, Singapore och Tailand. RESET Om Quick View är på så kommer bilden du just tagit att visas på LCD-skärmen.Välj mellan 1-3 sekunder. START-UP SOUND Genomför du en RESET kommer alla inställningar att gå tillbaka till fabriksinställningar. Det finns tre olika startljud att välja mellan. Välj OFF om du inte vill ha något ljud.

21 Inställningar Startbild Startljud Det finns tre inbyggda startbilder och plats för en egen. För att ställa in startbild, följ stegen nedan: 1. Tryck Meny/OK för att gå in på SETUP 2. Välj S. IMAGE 3. Välj den bild du föredrar och tryck Meny/OK för att bekräfta. För att ställa in en egen bild som startbild, följ stegen nedan. 1. Gå in på bildvisning. 2. Välj bilden du vill ha 3. Tryck på Meny/OK och välj S. IMAGE. 4. Tryck OK. Det finns tre startljud eller OFF om du inte vill ha något. 40 USB Inställningar För att kunna använda PictBridge så måste du välja typ av skrivare för att få rätt drivrutiner. 41

22 USB Inställningar Upp, ner, höger, vänster -- För att ändra Delete -- För att visa originalbild Avtryckare -- För att lämna spelet höger, vänster -- För flytta i sidled Upp -- För att rotera Ner -- För öka fallhastigheten Avtryckaren -- För att lämna spelet TELE/WIDE -- För välja nivå Upp, ner, höger, vänster -- För att ändra Delete -- För ångra senaste draget Avtryckaren -- För att lämna spelet Upp, ner, höger, vänster -- För att ändra Avtryckaren -- För att lämna spelet INFO Inställningar Välj DETAIL för att se all information om bilden på skärmen under stillbildsläge Välj BASIC för att endast se det viktigaste

23 Diktafon 1. Tryck på lägesknappen och välj Voice Recording Mode. 2. Tryck på avtryckaren för att starta inspelning. Tryck på avtryckaren igen för att stoppa inspelning. 3. Tryck upp för att pausa inspelning. Tryck upp igen för att fortsätta inspelning. 4. Du kan koppla kameran till dator och andra ljuduppspelare för att föra över dina ljudfiler. 44 Musikspelare Hur du laddar ner musik till kameran 1. Koppla kameran till en PC med hjälp av USB/Video-kabeln. 2. Kopiera musikfilerna till flyttbar disk (när kameran är inkopplad kommer datorn skapa en enhet som den kallar för flyttbar disk. Hur du spelar upp nerladdad musik 1. Tryck på noten för musikspelare 2. Välj mappen där du la musikfilerna 3. Välj den låt du vill lyssna på och tryck Meny/OK 4. Musiken kommer komm aut ur högtalare om du inte kopplat in några hörlurar. Hur du tar bort musik från kameran, det finns två sätt att ta bort musik från kameran: 1. Tryck på Delete -knappen. 2. Koppla kameran till datorn och ta bort filer från flyttbar disk. 45

24 Musikspelare Justera volymen Höj och sänk med hjälp av TELE/WIDE Ställa in spellägen för musikspelaren Genom att trycka på neråt-knappen kan du välja mellan olika spellägen Spela en sång en gång Spela en sång på repeat Spela alla sånger en gång var Spela alla sånger på repeat Spela en sång slumpmässigt Spela alla sånger slumpmässigt Energisparfunktion Genom att trycka ner avtryckaren halvvägs kan stänger du av skärmen och sparar således på batteriet Skrivarfunktioner Koppla kameran till en skrivare Om din skrivare stödjer PictBridge kan du koppla kameran direkt till en skrivare med hjälp av USB-kabeln för att skriva ut dina bilder. 1. Sätt på kameran och skrivaren 2. Tryck på Meny/OK-knappen för att gå in på SETUP 3. Gå till USB och välj skrivare som anslutning 4. Använd USB-kabeln för att koppla kameran till skrivaren som bilden visar.

25 Skrivarfunktioner Välj bilder att skriva ut [SELECT]: Skriv endast ut de filer som du har markerat [ALL PICS]: Skriv ut alla bilder. Välj antal kopior att skriva ut 1. Välj [ONE PIC] eller [ALL PICS]. En bild där du kan välja antalet kopior kommer nu att visas. 2. Tryck upp och ner för att välja antalet kopior. Max: 30 kopior. 3. Använd vänster och höger för att växla mellan de valda bilderna. 4. Efter att du valt antal kopior, tryck OK för att fortsätta. 5. Tryck på avtryckaren för att gå tillbaka till menyn utan att välja antalet kopior. Skrivarfunktioner AUTO SET [YES]: Alla värden under [CUSTOM SET] kommer automatiskt att ändras. [NO]: Värden från [CUSTOM SET] sparas. CUSTOM SET Du kan välja pappersstorlek, utskriftsformat, papperstyp, utskriftskvalité, datumstämpel och filnamn. Ställer in storleken på utskriftspappret. Väljer hur många bilder som ska skrivas ut på varje papper. Ställer typ av papper. Ställer in utskriftskvalitén. Väljer om datum ska synas på bilden eller ej. Väljer om filnamnet ska synas på bilden eller ej.

26 Skrivarfunktioner Utskrift med DPOF Den här funktionen låter dig skriva ut bilder direkt med DPOF-information. [YES]: Skriv ut bilderna direkt med DPOF information. [NO]: Avbryta utskrift Beroende på skrivaren och dess funktioner kan det hända att vissa funktioner inte är tillgängliga. Skriva ut bilder Om skrivaren inte stödjer DPOF kommer menyn fortfarande vara tillgänglig men funktionen kommer inte vara aktiv. [STANDARD]: Skriva ut alla bilderna på minnekortet i nummerordning. Alla bilderna kommer skrivas ut på ett papper. [INDEX]: Skriva ut flera bilder på ett papper. Tryck på Meny/OK för att avbryta utskriften. Skrivarfunktioner RESET Den här funktionen låter dig återställa alla användardefenierade inställningar. [YES]: Alla utskrifts- och bildinställningar återställs. [NO]: Avbryt återställningen. Standardinställningarna är de inställningar kameran levererades med.

27 TV-funktioner Koppla in kamerans USB/Video-utgång till TVns ingång med hjälp av medföljande Video/USB-kabel. Sätt på TVn och AV-läge. Sätt på kameran och välj Visningsläge. Tryck vänster eller höger för att visa nästa eller föregående bild. PC-funktioner Hur man kopplar kameran till en dator. D a t o r/h a n d d a t o r-a n s l u t n i n g DATOR När kameren är kopplad till datorn kommer den automatiskt gå över till uppkopplingsläge och stänga av LCD-skärmen. I det här läget kan du ladda ner bilder till din dator.

28 PC-funktioner Installera kamerans drivrutiner Wi n d o w s 9 8 S E PC-funktioner Om skivan inte startas automatiskt kan du gå till kör under startknappen och skriva in CD-enheten:\autorun.exe och sedan på OK. Windows 2000 Om datorn redan har DirectX 8.0 kommer installationsprocessen automatiskt hoppa över steg 4.

29 PC-funktioner Windows ME / XP Om datorn redan har DirectX 8.0 kommer installationsprocessen automatiskt hoppa över steg 2. Det behövs inga drivrutiner under Windows ME eller XP, läs mer på sidan 57 om du vill installera Ulead Photo Explorer eller sidan 62 om du vill veta hur man lägger över bilder från kameran till datorn. Mac 9.X eller senare Det behövs inga drivrutiner under Mac 9.X, läs mer på sidan 57 om du vill installera Ulead Photo Explorer eller sidan 62 om du vill veta hur man lägger över bilder från kameran till datorn. PC-funktioner Installera Photo Ulead Explorer Wi n d o w s 9 8 S E/ /M E/X P

30 PC-funktioner 58 PC-funktioner Steg: Macintosh OS (9.X eller senare) Sätt på datorn. Steg: Sätt in CD-skivan, datorn kommer skapa ikonen: Driver CD på skrivbordet. PEX 2.0: Engelska PEX 2.0F: Franska PEX 2.0G: Tyska PEX 2.0I: Italienska PEX 2.0J: Japanska Steg: 3 Dubbelklicka på ikonen och välj det språk du föredrar med hjälp av att klicka på motsvarande ikon. PEX 2.0P: Portugisiska PEX 2.0S: Spanska 59

31 Steg: PC-funktioner 4 Steg: 5 Välj PEX2.0 Installer för att installera. Tryck på Continue för att gå vidare. Steg: 6 En välkomstruta, tryck på Continue för att fortsätta. Steg: 7 Godkänn användaravtalet genom att trycka på Agree. Steg: 8 Välj mappen du installerat och tryck på Choose för nästa steg. Steg: PEX2.0 kommer nu att starta installationen. PC-funktioner 10 Instalaltionen klar, tryck på Quit för att avsluta installationen. OBS! Om en varningsruta visas, gå till för att ladda ner den senaste versionen av CarbonLib. a. Skriv in CarbonLib i sökrutan och tryck på sök. b. Ladda ner den senaste vaerionen av CarbonLib. c. Starta om datorn. d. Gå till skrivbordet och dubbelklicka på ikonen Ulead Photo Explorer för att starta programmet.

32 PC-funktioner Ladda ner bilder Wi n d o w s 9 8 S E/ /M E/X P Ladda ner bilder från flyttbar disk 1. Sätt på datorn. 2. Sätt på kameran. 3. Koppla in kameran till datorn med hjälp av USB/Video-kabeln. 4. En enhet som heter Flyttbar Disk kommer att synas i utforskaren. 5. De tagna bilderna finns under Flyttbar Disk\Dcim\100media. 6. Visa bilderna med hjälp av att dubbelklicka på dem. Ladda ner bilder med hjälp av Ulead Photo Explorer 1. Koppla in kameran till datorn. 2. Starta Ulead Photo Explorer. 3. Klicka på File\Download from memory card för att komma till de tagna bilderna. 62 PC-funktioner Macintosh OS Ladda ner bilder från flyttbar disk 1. Sätt på datorn. 2. Sätt på kameran. 3. Koppla in kameran till datorn med hjälp av USB/Video-kabeln. 4. En ikon som heter untitled kommer att synas på skrivbordet. 5. De tagna bilderna finns under Flyttbar Disk\Dcim\100media. 6. Visa bilderna med hjälp av att dubbelklicka på dem. Ladda ner bilder med hjälp av Ulead Photo Explorer 1. Koppla in kameran till datorn. 2. Starta Ulead Photo Explorer. 3. Klicka på File\Download from memory card för att komma till de tagna bilderna. 63

DCR-HC47E/HC48E. Bruksanvisning. Digital videokamera. Inspelning/ uppspelning 16. Komma igång 7. Använda menyn 30. Kopiering/redigering 52

DCR-HC47E/HC48E. Bruksanvisning. Digital videokamera. Inspelning/ uppspelning 16. Komma igång 7. Använda menyn 30. Kopiering/redigering 52 2-319-512-92(1) Digital videokamera Bruksanvisning Komma igång 7 Inspelning/ uppspelning 16 Använda menyn 30 DCR-HC47E/HC48E Kopiering/redigering 52 Använda en dator 60 Felsökning 66 Övrig information

Läs mer

PAL. Downloaded From VideoCamera-Manual.com Manuals. Svenska. Dansk. Suomi. DVD-kamera Bruksanvisning. DVD videokamera Betjeningsvejledning

PAL. Downloaded From VideoCamera-Manual.com Manuals. Svenska. Dansk. Suomi. DVD-kamera Bruksanvisning. DVD videokamera Betjeningsvejledning DVD-kamera Bruksanvisning DVD videokamera Betjeningsvejledning DVD-videokamera Käyttöopas Svenska Dansk Suomi PAL CEL-SG6SA2M0 2 Inledning Viktiga anvisningar VARNING! DU UNDVIKER ELSTÖTAR GENOM ATT INTE

Läs mer

Förpackningen innehåller: SanDisk Photo Album Batterieliminator Audio/Video kabel Fjärrkontroll med batterier Bruksanvisning Cd-skiva USB-kabel

Förpackningen innehåller: SanDisk Photo Album Batterieliminator Audio/Video kabel Fjärrkontroll med batterier Bruksanvisning Cd-skiva USB-kabel Förpackningen innehåller: SanDisk Photo Album Batterieliminator Audio/Video kabel Fjärrkontroll med batterier Bruksanvisning Cd-skiva USB-kabel Specifikation: Stöder dessa format: JPEG (Baseline, upp till

Läs mer

DVD-kamera Bruksanvisning. Svenska PAL CEL-SH7YA2M0

DVD-kamera Bruksanvisning. Svenska PAL CEL-SH7YA2M0 DVD-kamera Bruksanvisning Svenska PAL CEL-SH7YA2M0 Inledning Viktiga anvisningar VARNING! DU UNDVIKER ELSTÖTAR GENOM ATT INTE AVLÄGSNA YTTERHÖLJET (ELLER BAKSTYCKET). DET FINNS INGA KOMPONENTER INUTI SOM

Läs mer

DIGITALKAMERA. Referenshandbok

DIGITALKAMERA. Referenshandbok DIGITALKAMERA Referenshandbok Funktioner i COOLPIX L820 Låt kameran bestämma G-läget (Enkelt autoläge)... A 36 När du riktar kameran mot ditt motiv väljer kameran rätt inställningar åt dig. På så vis kan

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK SVENSKA ANVÄNDAR- HANDBOK

ANVÄNDARHANDBOK SVENSKA ANVÄNDAR- HANDBOK ANVÄNDARHANDBOK SVENSKA ANVÄNDAR- HANDBOK Tack för att du har köpt en produkt från Canon. EOS 7D är en digital spegelreflexkamera med höga prestanda utrustad med en findetaljerad CMOS-sensor med ca 18,0

Läs mer

Vet du vad du vill göra men inte vad funktionen kallas? Sök i index för frågor och svar.

Vet du vad du vill göra men inte vad funktionen kallas? Sök i index för frågor och svar. Sök här Hitta det som du söker efter i: Innehållsförteckningen Se sidorna v vi Sök på funktion eller menynamn. Index för frågor och svar Se sidorna vii ix Vet du vad du vill göra men inte vad funktionen

Läs mer

DIGITALKAMERA. Referenshandbok

DIGITALKAMERA. Referenshandbok DIGITALKAMERA Referenshandbok Sv Varumärkesinformation Microsoft, Windows och Windows Vista är antingen registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra

Läs mer

DCR-HC23E/HC24E/ HC26E/HC35E

DCR-HC23E/HC24E/ HC26E/HC35E 2-659-812-91(1) Digital videokamera Bruksanvisning Komma igång 8 Inspelning/ uppspelning 20 Använda menyn 36 DCR-HC23E/HC24E/ HC26E/HC35E Kopiering/redigering 52 Använda en dator 59 Felsökning 69 Övrig

Läs mer

DIGITALKAMERA. Referenshandbok

DIGITALKAMERA. Referenshandbok DIGITALKAMERA Referenshandbok Varumärkesinformation Microsoft, Windows och Windows Vista är antingen registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Microsoft Corporation i U.S.A. och/eller andra

Läs mer

DIGITALKAMERA. Referenshandbok

DIGITALKAMERA. Referenshandbok DIGITALKAMERA Referenshandbok Sv Menyalternativ, alternativ och meddelanden som visas på kameramonitorn visas i fet stil. Minneskort SD- och SDHC/SDXC-minneskort kallas minneskort i denna handbok. Kamerainställningar

Läs mer

DF-1520 Digital Fotoram

DF-1520 Digital Fotoram DF-1520 Digital Fotoram Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR 1. Läs dessa

Läs mer

Översikt över funktioner

Översikt över funktioner Denna enhet tillhör den nya generationens spelare. Den stöder flera format, som MP1, MP2, MP3, WMA, WAV etc. Perfekt ljudkvalitet, extremt hög pålitlighet och tilltalande utseende gör den tillsammans till

Läs mer

Bruksanvisning (Version 3.6)

Bruksanvisning (Version 3.6) e_kb464_pc_84percent.book Page 1 Tuesday, September 30, 2008 12:06 PM Bruksanvisning (Version 3.6) e_kb464_pc_84percent.book Page 2 Tuesday, September 30, 2008 12:06 PM Tack för att du köpt en PENTAX digitalkamera.

Läs mer

Innehåll. 1 Digitalkameran... 7. Redigera bilder... 35. 2 Hämta och visa bilder... 18. Retuschera bilder...57

Innehåll. 1 Digitalkameran... 7. Redigera bilder... 35. 2 Hämta och visa bilder... 18. Retuschera bilder...57 AV EVA ANSELL Innehåll 1 Digitalkameran.... 7 Välja kamera...7 Vad för foton tar du?...7 Vad gör du med fotot?....8 Vill du filma?...8 Vad för kamera behöver du?...8 Kameratyper....9 Kompaktkamera...9

Läs mer

EX-Z1050 Instruktionshäfte

EX-Z1050 Instruktionshäfte SW Digital kamera EX-Z1050 Instruktionshäfte Vi tackar för inköpet av denna produkt från CASIO. Läs noga föreskrifterna i detta instruktionshäfte innan produkten tas i bruk. Förvara instruktionshäftet

Läs mer

GP10 Ultra Lite LED-projektor Användarhandbok

GP10 Ultra Lite LED-projektor Användarhandbok GP10 Ultra Lite LED-projektor Användarhandbok Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar... 3 Inledning... 6 Projektorns funktioner...6 Förpackningens innehåll...7 Projektorns utsida...8 Kontroller och funktioner...9

Läs mer

Utgåva: Varumärken OBS!

Utgåva: Varumärken OBS! Användarhandbok Utgåva: R00 Varumärken Alla märken och produktnamn är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive företag. OBS! Informationen i denna handbok kan komma att ändras utan

Läs mer

Bruksanvisning för multimediaenheten GoFlex Cinema

Bruksanvisning för multimediaenheten GoFlex Cinema Bruksanvisning för multimediaenheten GoFlex Cinema Bruksanvisning för multimediaenheten GoFlex Cinema 2011 Seagate Technology LLC. Med ensamrätt. Seagate, Seagate Technology, Wavelogotypen, GoFlex, GoFlex

Läs mer

Bruksanvisning. Persondator VGC-LA-serien

Bruksanvisning. Persondator VGC-LA-serien Bruksanvisning Persondator VGC-LA-serien n 2 Innehåll Innan du börjar använda datorn...5 För kännedom...6 Dokumentation...7 Ergonomisk information...11 Komma igång...13 Hitta kontroller och portar...14

Läs mer

HANDLEDNING FÖR INSTALLATION AV MJUKVARAN OCH DATORS-ANSLUTNING

HANDLEDNING FÖR INSTALLATION AV MJUKVARAN OCH DATORS-ANSLUTNING Master Page: Cov M5D2_D5+DSC_glb_InstaGuide.fm Page 1 Friday, October 29, 2004 4:18 PM SVENSKA HANDLEDNING FÖR INSTALLATION AV MJUKVARAN OCH DATORS-ANSLUTNING LYT1356-009A 2004 Victor Company of Japan,

Läs mer

Läs handboken noggrant innan du använder maskinen och ha den nära tillhands för framtida bruk. Bruksanvisning

Läs handboken noggrant innan du använder maskinen och ha den nära tillhands för framtida bruk. Bruksanvisning Läs handboken noggrant innan du använder maskinen och ha den nära tillhands för framtida bruk. Bruksanvisning INNEHÅLL Inledning...5 Upphovsrätt på bilder...5 Viktigt...5 Information till användare som

Läs mer

Användarhandbok. Fuze-UM0210-SWE

Användarhandbok. Fuze-UM0210-SWE Användarhandbok Teknisk support Internationellt: www.sandisk.com/support Forum: http://forums.sandisk.com/sansa Kunskapsbas: http://kb.sandisk.com Mer information om den här produkten hittar du på www.sandisk.com/support/fuze

Läs mer

IN1501, IN1503. 009-1313-02 DISPERINDAG No. 0287/1.824.51/09.03. Regulatory models: P1501, P1503

IN1501, IN1503. 009-1313-02 DISPERINDAG No. 0287/1.824.51/09.03. Regulatory models: P1501, P1503 IN1501, IN1503 009-1313-02 DISPERINDAG No. 0287/1.824.51/09.03 Regulatory models: P1501, P1503 Intyg om överensstämmelse Tillverkare: InFocus Corporation, 13190 SW 68th Parkway, Portland, Oregon 97223-8368

Läs mer

LCD TV. Bruksanvisning A-EHK-100-11(1) Startguide. Titta på TV. Använda extrautrustning. Använda MENU-funktioner. Ytterligare information

LCD TV. Bruksanvisning A-EHK-100-11(1) Startguide. Titta på TV. Använda extrautrustning. Använda MENU-funktioner. Ytterligare information A-EHK-100-11(1) LCD TV Bruksanvisning Startguide Titta på TV Använda extrautrustning Använda MENU-funktioner Ytterligare information KDL-46R473A / 46R470A KDL-40R474A / 40R473A / 40R471A / 40R470A KDL-32R424A

Läs mer

ENGLISH NORSK SVENSKA DANSK SUOMI NB7-CAR / NB7T-CAR / NB7D-CAR NB9-CAR / NB9T-CAR / NB9D-CAR

ENGLISH NORSK SVENSKA DANSK SUOMI NB7-CAR / NB7T-CAR / NB7D-CAR NB9-CAR / NB9T-CAR / NB9D-CAR Bruksanvisning ENGLISH NORSK DANSK SUOMI NB7-CAR / NB7T-CAR / NB7D-CAR NB9-CAR / NB9T-CAR / NB9D-CAR INNEHÅLLSFÖRTECKNING Denna bruksanvisning omfattar följande NEXTBASE-modeller: 1)NB7-CAR: CAR 7" DVD-Spelare

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖR BRUKSANVISNING OPERATING INSTRUCTIONS L32510FHD PVR DVD

BRUKSANVISNING FÖR BRUKSANVISNING OPERATING INSTRUCTIONS L32510FHD PVR DVD BRUKSANVISNING FÖR BRUKSANVISNING OPERATING INSTRUCTIONS L32510FHD PVR DVD FARGE TV MED FJERNKONTROLL FÄRG TV MED FJÄRRKONTROLL COLOUR TELEVISION WITH REMOTE CONTROL Innehåll Säkerhetsföreskrifter... 1

Läs mer

Bruksanvisning. Dokumentkamera

Bruksanvisning. Dokumentkamera Bruksanvisning Dokumentkamera Säkerhetsanvisningar Tack för att du har köpt den här produkten. Läs det här dokumentet noga så att produkten används säkert och på rätt sätt. Ha bruksanvisningen till hands

Läs mer

Ha H nd n b d o b k o B r a i l l e L a b e l e r B L - 1 0 0 0

Ha H nd n b d o b k o B r a i l l e L a b e l e r B L - 1 0 0 0 Handbok B r a i l l e L a b e l e r B L - 1 0 0 0 Microsoft and Windows are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries. All other trademarks

Läs mer

INSTALLATIONSHANDBOK

INSTALLATIONSHANDBOK INSTALLATIONSHANDBOK INSTALLATIONSHANDBOK Regleringsmodell: P12F Regleringstyp: P12F001 Obs, viktigt och varningar OBS! Kommentarer av den här typen innehåller viktig information som hjälper dig att få

Läs mer