Bruksanvisning. Den här bruksanvisningen ger dig instruktioner om hur du använder den här kameran på rätt sätt. Läs igenom. av din kamera.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bruksanvisning. Den här bruksanvisningen ger dig instruktioner om hur du använder den här kameran på rätt sätt. Läs igenom. av din kamera."

Transkript

1 Bruksanvisning Den här bruksanvisningen ger dig instruktioner om hur du använder den här kameran på rätt sätt. Läs igenom den för att få ut så mycket som möjligt av din kamera.

2 Innehållsförteckning Varning!...03 Introduktion...04 Tillbehör...04 Ka m e ra n f r å n u t s i d a n K n a p p a r n a s funktioner Ikonbeskrivning...06 Komma igång...07 S ä t t a p å / S t ä n g a a v k a m e r a n Sätta in batteriet...07 L a d d a b a t t e r i e t m e d l a d d a r e n S ä t t a i n o c h t a u t m i n n e s k o r t e t S ä t t a f a s t h a n d l e d s r e m m e n Ta e tt h e l t va n l i g t kort...11 F o t o g r a f e r i n g s l ä g e ( ) T E L E / W I D E - k n a p p e n Mackro...13 Blixt...13 Självutlösaren...14 Diktafonfunktionen...14 E x p o n e r i n g / Ta b o r t- k n a p p e n Lägesinställningar...16 Bildstorlek...21 Bildkvalité...21 Av s t å n d s m ä t n i n g Skärpa...22 Effekt...23 Vitbalansering...23 Ramar...24 Histogram...25 Fotoserie...25 I b i l d s t a b i l i s e r i n g s l ä g e ( ) I v i s n i n g s l ä g e ( ) Visa stillbilder...27 Visa filmklipp...27 F ö r h a n d s v i s n i n g ( s m å b i l d e r ) U t forska e n b i l d Visa bildinformation...29 S t a r t a e tt b i l d s p e l Skydda bilder...30 Ta bort bilder...30 Kopiera till kort...31 D P O F - S t a n d a rd...31 DPOF - Index...32 DPOF - Size...32 D P O F - C a n c e l Ro t e ra e n b i l d Välja startbild...33 I filmläge ( )...34 B ildstorlek...34 Bildkvalité...34 Effekter...35 Vitbalansering...35 SETUP Inställningar...36 FILE...36 PWR SAVE...37 LANGUAGE...37 FORMAT...37 D AT E TY P E TIME...38 IMPRINT...38 SOUND...38 LCD...38 VIDEO...39 QUICK VIEW...39 RESET...39 Startbild...40 Startljud...40 USB...41 G A M E ( h u r m a n s p e l a r s p e l ) INFO...43 Diktafon...44 Musikspelare...45 Skrivarfunktioner...47 Ko p p l a k a m e ra n t i l l e n s k r i va r e V ä l j b i l d e r a tt s k r i va u t AUTO SET...49 CUSTOM SET...49 U t s k r i f t m e d D P O F Skriva ut bilder...50 TV-funktioner...51 PC-funktioner...52 Ko p p l a k a m e ra n t i l l e n d a t o r Installera d r i v r u t i n e r I n s t a l l e ra P h o t o U l e a d E x p l o r e r Ladda ner bilder...57 Felsökningstabell...51 Specifikationer...52 Varning! Försök inte ta isär kameran själv, du kan skada kameran eller få en elektrisk stöt. Utlös inte blixten nära ansiktet (närmare än en meter) då det kan skada ögonen. Förvara kameran utom räckhåll för barn och djur för att förhindra att små tillbehör eller batterier sväljs. Om kameran utsätts för vätska, ta genast ut batterierna och ta kontakt med närmaste åteförsäljare. Använd inte kameran med våta händer, du kan få en elektrisk stöt. Kameran kan skadas om den utsätts för höga temperaturer. Ta ut batterierna ur kameran om du inte har för avsikt att använda den under en längre tid. Det är normalt att kameran blir varm efter en tids användning. Ett tips som kan bespara dig huvudvärk! En digitalkamera är väldigt lik en dator. Om kameran låser sig medan du använder den, följ nedanstående steg för att återställa kameran. 1. Ta ut batteriet. 2. Sätt i batteriet igen. 3. Sätt på kameran.

3 Introduktion Tillbehör Digitalkamera Drivrutiner & programvara Batteri & laddare Kamerafodral Bruksanvisning USB / Videokabel Handledsrem Hörlurar Knapparnas funktioner Avtryckare On/Off knapp Högtalare Hörlursingång Batteri och minneskort Fäste Remfäste Blixt Lampa Minneskort Mikrofon Lins Högtalare USB/videokabel Batteri Mackro,play, pause & upp Musikspelarknapp Lägesknapp Uppspelningsknapp Exponerings / delete-knapp TFT / LCD - skärm Fäste Zoomknapp Funktionsknapp Självutlösning, vänster Diktafon, ner Meny, ner Blixt, ner

4 Ikonbeskrivning Ikondisplay 3 Batteristatus Batteriet fullt Batteriet halvfullt Batteriet tomt Lägesbeskrivning Stillbildskamera (IHS)= Bildstabilisering Visa Inställning Ramar Video Diktafon Stillbildsinst. En bild Flera bilder AEB Blixt Automatisk Red. för röda ögon Långsam synk. Alltid blixt Ingen blixt Självutlösning 10 sek. 2 sek. Dubbel Diktafon Fokusvidd Mackro Avståndsmätning Punkt Område Effekter Svartvitt Normal Sepia RGB Exponering +/-0 Vitbalansering Auto Dagsljus Mulet Lysrör Glödlampa Solnedgång Eget Minneskort Skärpa Mjuk Normal Hård Kvalité Superbra Bra Normal Storlek 3264x x x x x x1200 Antal kort kvar Zoom-indikator ISO AUTO ISO=100 ISO=200 ISO=400 Histogram Histogram Komma igång Sätta på och stänga av kameran Tryck ner Power -knappen för att sätta på kameran Gör likadant för att stänga av kameran Sätta in batteriet 1. Stäng av kameran 2. Tryck ut batteriluckan för att öppna den 3. Följ anvisningarna för polaritet och sätt in batteriet 4. Stäng batteriluckan Nedan ser du LCD-skämens symboler som indikerar batteristatus Batteriet är fullt Batteriet är halvfullt Batteriet är tomt, byt batteri Batteriet kan ta slut av sig själv om det förvaras i kameran under lång tid utan att användas. Ta ut batteriet om du inte har för avsikt att använda kameran inom överskådlig framtid. Batteriet kanske inte fungerar normalt under 0 C och över 40 C. Det är dock normalt att kameran blir varm efter en tids användning.

5 Komma igång Ladda batteriet OBS! Ett fabriksnytt batteri är oladdat, ladda batteriet innan du använder det! Laddningsprocedur (a) Sätt in batteriet i laddaren (b) Sätt in laddaren i stickkontakten (c) En röd lampa kommer lysa under laddning (d) Laddningen är klar när lampan lyser grönt (e) Ta bort batteriet när laddningen är avslutad Vi rekommenderar att du laddar ett fabriksnytt batteri i minst 4 timmar. Det är normalt att batteriet blir varmt efter en tids laddning. 8 Komma igång Om du får meddelandet Low Light! på din LCD-Skärm så är det en påminelse om att du borde gå över till blixt eller autoblixt för att få bästa möjliga bildkvalité. Skulle du få problem med autofokusen, släpp avtryckaren, pröva att fånga och fokusera objektet igen. Nedan några exempel på när autofokusen har svårt att hitta objektet. Objektet är långt borta från kameren eller i mörker Objektet är bakom glass eller fönster Objektet rör sig fort eller blinkar Objektet reflekterar ljus Rör inte linsen medan den används. 9

6 Komma igång Sätta in och ta ut minneskort 1. Stäng av kameran 2. Tryck ut batteriluckan för att öppna den 3. För in minneskortet och tryck till så du hör ett klickljud (tryck igen för att få ut minneskortet) 4. Stäng batteriluckan Sätta fast handledsremmen Du bör formatera minneskort från annat fabrikat innan du använder det första gången. Bilderna kan sparas på både kamerans egna minne och på ett separat minneskort. Om du har satt in ett minneskort kommer bilderna sparas där om du inte anger annat. Saknas minneskort kommer bilderna sparas på kameran istället. Komma igång Ta ett helt vanligt kort 1. Tryck ner power -knappen för att sätta på kameran. 2. Ställ in lägesknappen på stillbildkamera ( ), bildstabilisering ( ), videoläge ( ) eller diktafon ( ). 3. Använd TELE/WIDE-knappen för att zooma in eller zooma ut. 4. Tryck ner avtryckaren halvvägs för att ställa in autofokus och sedan ner den helt för att ta ett kort. 5. LED-lampan kommer nu blinka medan kameran förbereder sig för nästa bild, så fort LED-lampan slutar blinka kan du ta ett nytt kort. 6. Eller så kan du trycka på visa-knappen ( ) för att titta på bilden.

7 Stillbildskamera ( ) Ställ in lägesknappen på TELE/WIDE-knappen Zoom-indikatorn på LCD-skärmen visar aktuell zoom-status. Stillbildskamera ( ) Mackro När du tar kort på nära håll (mellan 5cm och 18 cm) så kommer mackroikonen att visas på LCD-skärmen. Blixt Genom att trycka ner Blixt/Höger-knappen kan du välja mellan följande alternativ. Automatisk Blixt Automatisk Blixt med red. för röda ögon. Blixten utlöses när den behövs Funktionen minskar risken för röda ögon. Långsam Sync. Blixten utlöses och slutartiden förlängs. Alltid blixt Aldrig blixt Blixten utlöses alltid. Blixten är avstängd.

8 Stillbildskamera ( ) Självutlösaren Med 10 sekunders fördröjning Bilden kommer tas 10 sekunder efter det att avtryckaren släppts. Med två sekunders fördröjning Bilden kommer tas två sekunder efter det att avtryckaren släppts. Med dubbel självutlösare Diktafon Två Bilder kommer tas efter att avtryckaren släppts, en efter två sekunder och en efter 10 sekunder. Det finns två sätt att lägga till röstminnen till bilder Medan du tar kort: 1. När du trycker ner diktafonknappen kommer symbolen visas på LCD-skärmen. 2. Ta en bild. 3. Nu kan du spela in ett meddelande på upp till 10 sekunder, stoppa inspelningen genom att trycka på avtryckaren. Medan du visar bilder: 1. Tryck på diktafonknappen och en symbol kommer synas på LCD-skärmen. 2. Tryck ner avtryckaren halvvägs för att spela in ett meddelande. 3. Nu kan du spela in ett meddelande på upp till 10 sekunder, stoppa inspelningen genom att trycka på avtryckaren. Stillbildskamera ( ) Exponering / Ta bort - knappen I kameraläge Genom att trycka ner exponeringsknappen kan du justera kompensationen för exponering, värdet ligger mellan -2.0EV och +2.0EV med (0.5EV upplösning). Exponeringsvärdet visas på LCD-skärmen. Nattläge Justera slutartiden (8, 6, 4, 2, 1, 1/2, 1/4, 1/8 sec eller Auto) genom att trycka på Höger & vänster knapp, välj värde med hjälp av upp & ner och tryck OK för att bekräfta. Visningsläge Ta bort bilder och bekräfta med OK. Vill du ta bort alla bilder, se sid 30.

9 Stillbildskamera ( ) Tryck Meny / OK för att komma till inställningar Mode SET Den här funktioner låter dig välja mellan följande scener: AUTO AUTO PROGRAM PORTRAIT LANDSCAPE DAWN BACKLIGHT FIREWORKS NIGHT Med denna inställning kommer följande inställningar vara låsta till fabriksinställningar och således inte gå att ändra. (a) Avståndsmätning: Multi (b) Skärpa: Normal (c) Effekt: Normal (d) Vitbalansering: Auto (e) Ram: Off (f) Tagning: Single (g) Blixt: Endast Auto eller Röda ögon (auto) Stillbildskamera ( ) PROGRAM PORTRAIT Efter ovanstående procedur kan du trycka Meny/OK igen för att ställa in dina egna inställningar för bilden. I PROGRAM-läget kan du ställa in avståndsmätning, skärpa, effekter, vitbalansering, ramar, blixt och ISO själv. Med denna inställning kommer följande inställningar vara låsta till fabriksinställningar och således inte gå att ändra. (a) Avståndsmätning: Multi (b) Skärpa: Normal (c) Effekt: Normal (d) Vitbalansering: Auto (e) Ram: Off (f) Tagning: Single (g) Blixt: Endast Auto eller Röda ögon (auto)

10 Stillbildskamera ( ) LANDSCAPE DAWN (skymning) Med denna inställning kommer följande inställningar vara låsta till fabriksinställningar och således inte gå att ändra. (a) Avståndsmätning: Multi (b) Skärpa: Normal (c) Effekt: Normal (d) Vitbalansering: Auto (e) Tagning: Single (f) Blixt: Endast Aldrig Blixt Med denna inställning kommer följande inställningar vara låsta till fabriksinställningar och således inte gå att ändra. (a) Avståndsmätning: Multi (b) Skärpa: Normal (c) Effekt: Normal (d) Vitbalansering: Auto (e) Ram: Off (f) Tagning: Single (g) Blixt: Aldrig Blixt Stillbildskamera ( ) BACKLIGHT FIREWORKS Med denna inställning kommer följande inställningar vara låsta till fabriksinställningar och således inte gå att ändra. (a) Avståndsmätning: Multi (b) Skärpa: Normal (c) Effekt: Normal (d) Vitbalansering: Auto (e) Ram: Off (f) Tagning: Single (g) Blixt: Alltid blixt Med denna inställning kommer följande inställningar vara låsta till fabriksinställningar och således inte gå att ändra. (a) Avståndsmätning: Multi (b) Skärpa: Normal (c) Effekt: Normal (d) Vitbalansering: Auto (e) Ram: Off (f) Tagning: Single (g) Blixt: Aldrig blixt

11 Stillbildskamera ( ) NIGHT Med denna inställning kommer följande inställningar vara låsta till fabriksinställningar och således inte gå att ändra. (a) Avståndsmätning: Multi (b) Skärpa: Normal (c) Effekt: Normal (d) Vitbalansering: Auto (e) Ram: Off (f) Tagning: Single (g) Blixt: Endast långsam sync. och Aldrig blixt. 20 Stillbildskamera ( ) Bildstorlek Följande bildstorlekar är tillgängliga. Bildkvalité Följande bildkvaliteér är tillgängliga. Bäst Bra Normal 21

12 Stillbildskamera ( ) Avståndsmätning Skärpa Med hjälp av Metering-inställningarna får du bättre exponeringsförhållande och bilder med bra skärpa. Multi Metering Exponeringen kommer beräknas beroende på den genomsnittliga ljussättningen. Denna inställningen passar bäst i vanliga fall. Spot Metering Om objektet står i motljus eller om kontrasten är dålig kan du använda den här funktionen för att få skarpare objekt. SOFT NORMAL Den här inställningen gör att kanterna blir mjukare, bra för redigering med PC. Med den här inställningen blir bilderna skarpa, bra för utskrift. VIVID Med den här inställningen blir bilderna mycket skarpa, men det kan också medföra gitter. 22 Stillbildskamera ( ) Effekter B&W NORMAL SEPIA RGB Bilden blir svartvit Ingen effekt Bilden får en gul/brun nyans Den här inställningen låter dig ändra RGBvärderna själv. Vitbalansering Auto Daylight Cloudy Flourescent Tungsten Sunset Custom Stället in VB automatiskt Stället in VB för starkt dagsljus Stället in VB för molnigt dagsljus Stället in VB för lysrör Stället in VB för glödlampor Stället in VB för solnedgång Stället in VB för obestämd omgivning Med hjälp av Custom kan du ställa in vitbalanseringen för vilken omgivning du vill. Följ anvisningarna nedan: 1. Välj Custom 2. Håll ett vitt papper framför kameran och tryck ner avtryckaren halvvägs. 3. Värdet för vitbalanseringen kommer sparas och användas för fotografering. 23

13 Stillbildskamera ( ) Fotoramar Du kan välja en fotoram till fotografierna som du tar. Avsluta funktionen för fotoram om du inte vill ha nästa kort med ram. OBS! Funktionen kan endast användas när storleken är mindre än 7 MP. Funktionen kan inte kombineras med flerbild eller AEB Funktionen kan endast användas under PROGRAM-läget. Stillbildskamera ( ) Histogram Histogramet visar antalet toner i bilden. Horisontalaxeln visar ljustyrkan i pixlarna med mörka pixlar till höger och ljusa till vänster. Vartikalaxeln visar antalet pixlar med varje ljusstyrka i bilden. Fotoserie OBS! Fotoserie kommer att avbrytas om du använder ramar. Den här funktionen låter dig ta flera bilder på en knapptryckning, det finns tre olika val under denna funktion: Single Standard, ingen fotoserie. Continuous Fotoserien startar efter att du trycker ner knappen, så länge du håller knappen intryckt kommer kameran fortsätta att ta bilder. Fotoserien avslutas när du släpper avtryckaren. AEB (Auto Exposure Bracket) Tre bilder tas medan avtryckaren hålls nertryckt. Den första med inställd EV, den andra med inställd EV +0.5 den tredje med inställd EV -0.5.

14 Bildstabiliseringsläge ( ) Bildstabiliseringsläget fungerar ungefär som stillbildskameraläget (se sid 12 till 24) med två undantag. Blixt och ISO-inställningar. Blixten kommer automatiskt att vara helt avstängd och ISO kommer vara inställd på Auto. För att få ut bästa möjliga effekt av den här funktionen bör du använda den när det saknas tillräcklig ljuskälla och när objektet befinner sig längre bort än 3 meter från kameran. Den här funktionen är bara en hjälp för att reducera risken att bilden blir suddig på grund av att kameran hålls ostadigt. Bilden kan drabbas av gitter och andra störningar. Funktionen kan inte användas på video. För att avsluta Bildstabiliseringsläget, välj stillbildskomeraläg istället. 26 Bildvisning ( ) Visa stillbild Tryck på Visa-knappen för att titta på tagna bilder. Tryck höger eller vänster för att gå till nästa eller föregående bild. Visa filmklipp En not vid bilden betyder att det finns ett röstmemo bifogat. Tryck upp för att spela upp videoklipp. Tryck upp för att spela/pausa i videoläget. Filmkameran till vänster på LCD-skärmen visar att det är ett bildklipp. 27

15 Bildvisning ( ) Förhandsvisning Utforska en bild 1. Förhandsvisning är ett bekvämt sätt att utforska bilder som du tagit. Tryck på WIDE -knappen för att gå till förhandsvisningsläge. 2. Tryck på TELE -knappen för att se vald bild i större format. 3. En fyrkant visar hur många gånger bilden är förstorad eller förminskad. 4. Använd TELE/WIDE för att zooma ut och in i bilden. 5. Använd upp, ner, höger eller vänster för att ändra position i bilden. OBS! Du kan nu ändra storlek på bilden geneom att trycka på OK! 6. Tryck ner WIDE för att gå tillbaka till förhandsvisningen. Bildvisning ( ) Visa bildinformation Genom att trycka ner avtryckaren halvvägs (trycker du ner den helvägs går den över till kameraläge) får du information om bilden. Tryck ner avtryckaren halvvägs igen för att gå tillbaka till ursprungsläget. Information ges endast om stillbilder. Starta ett bildspel Tryck Meny/OK för att gå in på menyn och välj SLIDE. Det finns tre olika alternativ som följer: SHOW Bildshowen startas efter att du ställt in INTERVAL och EFFECT. Här kan du också välja om bilderna ska visas en gång var eller i slinga. INTERVAL Här ställer du in tiden mellan varje bild. EFFECT Här väljer du effekt för bildshowen. OBS! Efter att du avslutat inställningarna INTERVAL och EFFECT, gå till SHOW och välj PLAY/REPEAT för att starta bildshowen.

16 Bildvisning ( ) Skydda bilder Den här funktionen förhindrar att du råkar ta bort vissa bilder. Välj LOCK under PROTECT för att skydda bilden. Välj UNLOCK för att ta bort skyddet. Ta bort bilder Du kan ta bort alla bilder samtidigt eller endast en åt gången i denna meny. Bildvisning ( ) Kopiera till kort Med den här funktionen kan du kopiera över bilder från kamerans minne till minneskortet och vice versa. DPOF-Standard Den här funktionen låter dig för över bilder till utskrift (max. 30) på ditt minneskort. [ONE PIC] - Låter dig välja hur många kopior du vill ha av en speceifik bild. [ALL PICS] - Låter dig vilja ut hur många kopior du vill ha av alla bilder. OBS! Du kan inte se PRINT -funktionen om minnskort saknas.

17 Bildvisning ( ) DPOF-Index Den här funktionen låter dig skriva ut kopior som förhandsvisning. [YES] - Skriver ut ett index över alla bilder. DPOF-Size Välj skrivarpapper beroende på skrivare. Välj mellan 3X5, 4X6, 5X7, 8X10 och DEFAULT. DPOF-Cancel Välj detta för att avbryta alla inställningar, inklusive STANDARD, INDEX och SIZE. Bildvisning ( ) Rotera bild Med den här inställningen kan du rotera bilder på följande sätt: Vertikal, Horisontal, 180, vänster 90 och höger 90. Funktionen kan endast användas då upplösningen är mindre än 7 Mpixel. SH1 Står för att trycka ner avtryckaren halvvägs. Trycker du ner den helvägs kommer den gå över till stillbildskamera. Välj startbild Ljudet kommer att vara avstängt under zoomning. Den här funktionen låter dig välja bild som startbild. Se sid 40. SETUP Se sid 37

18 Videokamera ( ) Video - storlek Du kan välja mellan följande upplösningar: 640x x240 Video - kvalité Du kan välja mellan följande uppdateringsfrekvenser: 24 FPS 15 FPS 34 Videokamera ( ) Video - effekter B&W NORMAL SEPIA RGB Bilden blir svartvit Ingen effekt Bilden får en gul/brun nyans Den här inställningen låter dig ändra RGBvärderna själv. Video - vitbalansering Auto Daylight Cloudy Flourescent Tungsten Sunset Custom Stället in VB automatiskt Stället in VB för starkt dagsljus Stället in VB för molnigt dagsljus Stället in VB för lysrör Stället in VB för glödlampor Stället in VB för solnedgång Stället in VB för obestämd omgivning Med hjälp av Custom kan du ställa in vitbalanseringen för vilken omgivning du vill. Följ anvisningarna nedan: 1. Välj Custom 2. Håll ett vitt papper framför kameran och tryck ner avtryckaren halvvägs. 3. Värdet för vitbalanseringen kommer sparas och användas för fotografering. 35

19 Inställningar FILE Du kan komma till SETUP när du vill genom att hålla ner Meny/OK samtidigt som du trycker upp/ner. Här är alla generella inställningar för kameran, minneskort och filöverföring. Här kan du döpa dina filer. Om RESET är markerat kommer filerna börja numreras från 0001 efter formatering. borttagning av samtliga filer eller när du sätter in ett nytt minneskort. Om SERIES är markerat kommer den döpa efter den senast sparade filen istället. Inställningar PWR SAVE FORMAT Kameran kommer automatiskt stängas av så fort den inte använts inom det tidsintervall som du har angett. Den här inställningen förhindrar att kameran drar ström när du inte använder den. LANGUAGE 1.Engelska 2.Japanska 3.Franska 4.Tyska 5.Spanska 6.Italienska 7.Turkiska 8.Ryska 9.Thailändska 10.Portugisiska 11.Enkel kinesiska 12.Traditionell kinesiska 13.Holländska DATE / TYPE Här kan du formatera minnekortet eller kemarens flash-minne. 1. ÅÅ/MM/DD 2. MM/DD/ÅÅ 3. DD/MM/ÅÅ

20 TIME Inställningar IMPRINT Här kan du ställa in tid och datum. SOUND Här kan du ställa in huruvida datum och tid ska skriva ut på bilderna eller ej. LCD Här kan du ställa in volymen på kamerans menyljud. Här ställe du in skäpra, kontrast och ljusstyrka på LCD-skärmen. Inställningar VIDEO QUICK VIEW NTSC: U.S.A, Kanada, Japan, Sydkorea, Taiwan, och Mexiko. PAL: Australien, Europa, Kina, Kuwait, Malaysia, NZ, Singapore och Tailand. RESET Om Quick View är på så kommer bilden du just tagit att visas på LCD-skärmen.Välj mellan 1-3 sekunder. START-UP SOUND Genomför du en RESET kommer alla inställningar att gå tillbaka till fabriksinställningar. Det finns tre olika startljud att välja mellan. Välj OFF om du inte vill ha något ljud.

21 Inställningar Startbild Startljud Det finns tre inbyggda startbilder och plats för en egen. För att ställa in startbild, följ stegen nedan: 1. Tryck Meny/OK för att gå in på SETUP 2. Välj S. IMAGE 3. Välj den bild du föredrar och tryck Meny/OK för att bekräfta. För att ställa in en egen bild som startbild, följ stegen nedan. 1. Gå in på bildvisning. 2. Välj bilden du vill ha 3. Tryck på Meny/OK och välj S. IMAGE. 4. Tryck OK. Det finns tre startljud eller OFF om du inte vill ha något. 40 USB Inställningar För att kunna använda PictBridge så måste du välja typ av skrivare för att få rätt drivrutiner. 41

22 USB Inställningar Upp, ner, höger, vänster -- För att ändra Delete -- För att visa originalbild Avtryckare -- För att lämna spelet höger, vänster -- För flytta i sidled Upp -- För att rotera Ner -- För öka fallhastigheten Avtryckaren -- För att lämna spelet TELE/WIDE -- För välja nivå Upp, ner, höger, vänster -- För att ändra Delete -- För ångra senaste draget Avtryckaren -- För att lämna spelet Upp, ner, höger, vänster -- För att ändra Avtryckaren -- För att lämna spelet INFO Inställningar Välj DETAIL för att se all information om bilden på skärmen under stillbildsläge Välj BASIC för att endast se det viktigaste

23 Diktafon 1. Tryck på lägesknappen och välj Voice Recording Mode. 2. Tryck på avtryckaren för att starta inspelning. Tryck på avtryckaren igen för att stoppa inspelning. 3. Tryck upp för att pausa inspelning. Tryck upp igen för att fortsätta inspelning. 4. Du kan koppla kameran till dator och andra ljuduppspelare för att föra över dina ljudfiler. 44 Musikspelare Hur du laddar ner musik till kameran 1. Koppla kameran till en PC med hjälp av USB/Video-kabeln. 2. Kopiera musikfilerna till flyttbar disk (när kameran är inkopplad kommer datorn skapa en enhet som den kallar för flyttbar disk. Hur du spelar upp nerladdad musik 1. Tryck på noten för musikspelare 2. Välj mappen där du la musikfilerna 3. Välj den låt du vill lyssna på och tryck Meny/OK 4. Musiken kommer komm aut ur högtalare om du inte kopplat in några hörlurar. Hur du tar bort musik från kameran, det finns två sätt att ta bort musik från kameran: 1. Tryck på Delete -knappen. 2. Koppla kameran till datorn och ta bort filer från flyttbar disk. 45

24 Musikspelare Justera volymen Höj och sänk med hjälp av TELE/WIDE Ställa in spellägen för musikspelaren Genom att trycka på neråt-knappen kan du välja mellan olika spellägen Spela en sång en gång Spela en sång på repeat Spela alla sånger en gång var Spela alla sånger på repeat Spela en sång slumpmässigt Spela alla sånger slumpmässigt Energisparfunktion Genom att trycka ner avtryckaren halvvägs kan stänger du av skärmen och sparar således på batteriet Skrivarfunktioner Koppla kameran till en skrivare Om din skrivare stödjer PictBridge kan du koppla kameran direkt till en skrivare med hjälp av USB-kabeln för att skriva ut dina bilder. 1. Sätt på kameran och skrivaren 2. Tryck på Meny/OK-knappen för att gå in på SETUP 3. Gå till USB och välj skrivare som anslutning 4. Använd USB-kabeln för att koppla kameran till skrivaren som bilden visar.

25 Skrivarfunktioner Välj bilder att skriva ut [SELECT]: Skriv endast ut de filer som du har markerat [ALL PICS]: Skriv ut alla bilder. Välj antal kopior att skriva ut 1. Välj [ONE PIC] eller [ALL PICS]. En bild där du kan välja antalet kopior kommer nu att visas. 2. Tryck upp och ner för att välja antalet kopior. Max: 30 kopior. 3. Använd vänster och höger för att växla mellan de valda bilderna. 4. Efter att du valt antal kopior, tryck OK för att fortsätta. 5. Tryck på avtryckaren för att gå tillbaka till menyn utan att välja antalet kopior. Skrivarfunktioner AUTO SET [YES]: Alla värden under [CUSTOM SET] kommer automatiskt att ändras. [NO]: Värden från [CUSTOM SET] sparas. CUSTOM SET Du kan välja pappersstorlek, utskriftsformat, papperstyp, utskriftskvalité, datumstämpel och filnamn. Ställer in storleken på utskriftspappret. Väljer hur många bilder som ska skrivas ut på varje papper. Ställer typ av papper. Ställer in utskriftskvalitén. Väljer om datum ska synas på bilden eller ej. Väljer om filnamnet ska synas på bilden eller ej.

26 Skrivarfunktioner Utskrift med DPOF Den här funktionen låter dig skriva ut bilder direkt med DPOF-information. [YES]: Skriv ut bilderna direkt med DPOF information. [NO]: Avbryta utskrift Beroende på skrivaren och dess funktioner kan det hända att vissa funktioner inte är tillgängliga. Skriva ut bilder Om skrivaren inte stödjer DPOF kommer menyn fortfarande vara tillgänglig men funktionen kommer inte vara aktiv. [STANDARD]: Skriva ut alla bilderna på minnekortet i nummerordning. Alla bilderna kommer skrivas ut på ett papper. [INDEX]: Skriva ut flera bilder på ett papper. Tryck på Meny/OK för att avbryta utskriften. Skrivarfunktioner RESET Den här funktionen låter dig återställa alla användardefenierade inställningar. [YES]: Alla utskrifts- och bildinställningar återställs. [NO]: Avbryt återställningen. Standardinställningarna är de inställningar kameran levererades med.

27 TV-funktioner Koppla in kamerans USB/Video-utgång till TVns ingång med hjälp av medföljande Video/USB-kabel. Sätt på TVn och AV-läge. Sätt på kameran och välj Visningsläge. Tryck vänster eller höger för att visa nästa eller föregående bild. PC-funktioner Hur man kopplar kameran till en dator. D a t o r/h a n d d a t o r-a n s l u t n i n g DATOR När kameren är kopplad till datorn kommer den automatiskt gå över till uppkopplingsläge och stänga av LCD-skärmen. I det här läget kan du ladda ner bilder till din dator.

28 PC-funktioner Installera kamerans drivrutiner Wi n d o w s 9 8 S E PC-funktioner Om skivan inte startas automatiskt kan du gå till kör under startknappen och skriva in CD-enheten:\autorun.exe och sedan på OK. Windows 2000 Om datorn redan har DirectX 8.0 kommer installationsprocessen automatiskt hoppa över steg 4.

29 PC-funktioner Windows ME / XP Om datorn redan har DirectX 8.0 kommer installationsprocessen automatiskt hoppa över steg 2. Det behövs inga drivrutiner under Windows ME eller XP, läs mer på sidan 57 om du vill installera Ulead Photo Explorer eller sidan 62 om du vill veta hur man lägger över bilder från kameran till datorn. Mac 9.X eller senare Det behövs inga drivrutiner under Mac 9.X, läs mer på sidan 57 om du vill installera Ulead Photo Explorer eller sidan 62 om du vill veta hur man lägger över bilder från kameran till datorn. PC-funktioner Installera Photo Ulead Explorer Wi n d o w s 9 8 S E/ /M E/X P

30 PC-funktioner 58 PC-funktioner Steg: Macintosh OS (9.X eller senare) Sätt på datorn. Steg: Sätt in CD-skivan, datorn kommer skapa ikonen: Driver CD på skrivbordet. PEX 2.0: Engelska PEX 2.0F: Franska PEX 2.0G: Tyska PEX 2.0I: Italienska PEX 2.0J: Japanska Steg: 3 Dubbelklicka på ikonen och välj det språk du föredrar med hjälp av att klicka på motsvarande ikon. PEX 2.0P: Portugisiska PEX 2.0S: Spanska 59

31 Steg: PC-funktioner 4 Steg: 5 Välj PEX2.0 Installer för att installera. Tryck på Continue för att gå vidare. Steg: 6 En välkomstruta, tryck på Continue för att fortsätta. Steg: 7 Godkänn användaravtalet genom att trycka på Agree. Steg: 8 Välj mappen du installerat och tryck på Choose för nästa steg. Steg: PEX2.0 kommer nu att starta installationen. PC-funktioner 10 Instalaltionen klar, tryck på Quit för att avsluta installationen. OBS! Om en varningsruta visas, gå till för att ladda ner den senaste versionen av CarbonLib. a. Skriv in CarbonLib i sökrutan och tryck på sök. b. Ladda ner den senaste vaerionen av CarbonLib. c. Starta om datorn. d. Gå till skrivbordet och dubbelklicka på ikonen Ulead Photo Explorer för att starta programmet.

32 PC-funktioner Ladda ner bilder Wi n d o w s 9 8 S E/ /M E/X P Ladda ner bilder från flyttbar disk 1. Sätt på datorn. 2. Sätt på kameran. 3. Koppla in kameran till datorn med hjälp av USB/Video-kabeln. 4. En enhet som heter Flyttbar Disk kommer att synas i utforskaren. 5. De tagna bilderna finns under Flyttbar Disk\Dcim\100media. 6. Visa bilderna med hjälp av att dubbelklicka på dem. Ladda ner bilder med hjälp av Ulead Photo Explorer 1. Koppla in kameran till datorn. 2. Starta Ulead Photo Explorer. 3. Klicka på File\Download from memory card för att komma till de tagna bilderna. 62 PC-funktioner Macintosh OS Ladda ner bilder från flyttbar disk 1. Sätt på datorn. 2. Sätt på kameran. 3. Koppla in kameran till datorn med hjälp av USB/Video-kabeln. 4. En ikon som heter untitled kommer att synas på skrivbordet. 5. De tagna bilderna finns under Flyttbar Disk\Dcim\100media. 6. Visa bilderna med hjälp av att dubbelklicka på dem. Ladda ner bilder med hjälp av Ulead Photo Explorer 1. Koppla in kameran till datorn. 2. Starta Ulead Photo Explorer. 3. Klicka på File\Download from memory card för att komma till de tagna bilderna. 63

Brica F51 SVENSK MANUAL

Brica F51 SVENSK MANUAL Brica F51 SVENSK MANUAL Innehåll Översikt 1. Batterinivå 9 Fotoläge 2. Programläge 10 ISO 3. Antiskak 11 Minneskort 4. Blixtläge 12. Skärpa 5. Självutlösare 13. Vitbalans 6. Röstinspelning 14. Kvalitet

Läs mer

Inledning. Förpackningens innehåll. Svensk version. JB000160 Sweex 4.2 Megapixel Digitalkamera

Inledning. Förpackningens innehåll. Svensk version. JB000160 Sweex 4.2 Megapixel Digitalkamera JB000160 Sweex 4.2 Megapixel Digitalkamera Inledning Tack för att du har valt en Sweex 4.2 megapixel digitalkamera. För att få ut det bästa av din Sweex 4.2 megapixel digitalkamera rekommenderas att du

Läs mer

1. Lägesknapp 2. Huvudfunktionskna pp 3. LCD-knapp 4. Spela upp/miniatyrknapp

1. Lägesknapp 2. Huvudfunktionskna pp 3. LCD-knapp 4. Spela upp/miniatyrknapp PRODUKTINFORMATION Framsida Baksida Översida 1. Blixt 2. Ljusdiod för självutlösare 3. Sökare 4. Lins 5. Ögla för handledsrem 1. Lägesknapp 2. Huvudfunktionskna pp 3. LCD-knapp 4. Spela upp/miniatyrknapp

Läs mer

Flerfunktionell Digitalkamera

Flerfunktionell Digitalkamera Svenska Flerfunktionell Digitalkamera Användarhandledning ii Svenska Användarhandledning för digitalkamera INNEHÅLLSFÖRTECKNING IDENTIFIERA KOMPONENTERNA... 1 IKONER PÅ LCD-DISPLAY... 2 FÖRBEREDELSER...

Läs mer

Svenska. Flerfunktionell Digitalkamera med zoom. Användarhandledning

Svenska. Flerfunktionell Digitalkamera med zoom. Användarhandledning Svenska Flerfunktionell Digitalkamera med zoom Användarhandledning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Identifiera komponenternai... 1 Ikoner på LCD-displayen... 2 Förberedelser... 2 Sätta i batterier... 2 Sätta i SD/MMC-kortet...

Läs mer

SPECTRA SVENSK BRUKSANVISNING

SPECTRA SVENSK BRUKSANVISNING SPECTRA 760045 SVENSK BRUKSANVISNING Först och främst, tack för att du köpt denna kamera. Vänligen läs igenom hela manualen innan du använder produkten. Testa alltid kameran innan du använder den inför

Läs mer

Svenska. Flerfunktionell. Digitalkamera. Användarhandledning

Svenska. Flerfunktionell. Digitalkamera. Användarhandledning Svenska Flerfunktionell Digitalkamera Användarhandledning INNEHÅLLSFÖRTECKNING IDENTIFIERA KOMPONENTERNA... 1 IKONER PÅ LCD-DISPLAY... 2 FÖRBEREDELSER... 2 Sätta i batterier... 2 Sätta i SD/MMC-kortet...

Läs mer

Aosta DS5124. Svensk Manual

Aosta DS5124. Svensk Manual 760047 Aosta DS5124 Svensk Manual Innehåll: Allmän information Snabbguide Felsökning Drivrutiner & installation av mjukvara Allmän information Specifikationer: * 5.1 megapixelskamera med upp till 12 megapixels

Läs mer

55201 Digitalkamera med video

55201 Digitalkamera med video 55201 Digitalkamera med video Användarhandbok Behåll dessa instruktioner för framtida bruk. Tuff-Cam 2 innehåller ett obytbart, uppladdningsbart batteri. Försök inte att ta loss batteriet. Om den råkar

Läs mer

PowerShot A1100 IS. 6,2 24,8 mm (motsvarande 35 mm: 35 140 mm)

PowerShot A1100 IS. 6,2 24,8 mm (motsvarande 35 mm: 35 140 mm) DIGITALKAMERA BILDSENSOR BILDPROCESSOR OBJEKTIV FOKUSERING Antal effektiva pixels Färgfiltertyp Brännvidd Zoom Max. bländaröppning Uppbyggnad Bildstabilisering Autofokussystem/punkter Autofokusmetoder

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning Egenskaper Egenskaper: - Stor tydlig display med blå bakgrundsbelysning. - Klarar MP3 (MPEG 1/2 Layer2) och WMA uppspelning. - Digital röstinspelning. - USB lagring av datafiler.

Läs mer

IXUS 1000 HS Tekniska data

IXUS 1000 HS Tekniska data IXUS 1000 HS Tekniska data BILDSENSOR BILDPROCESSOR OBJEKTIV FOKUSERING EXPONERINGS- INSTÄLLNING SLUTARE VITBALANSERING LCD-SKÄRM BLIXT Antal effektiva pixels Färgfiltertyp Bakbelyst 1/2,3-tums CMOS-sensor

Läs mer

Digital Video. Användarhandledning

Digital Video. Användarhandledning Digital Video Användarhandledning Sw 2 Innehållsförteckning Komma igång Lär känna din Digital Video... 3 Så här använder du panelen... 4 Strömförsörjning... 5 Lägen... 6 Lägesknappen... 9 Filmläge Filmning...

Läs mer

Digital Video. Användarhandledning

Digital Video. Användarhandledning Digital Video Användarhandledning Sw 2 Innehållsförteckning Komma igång Lär känna din Digital Video... 3 Så här använder du panelen... 4 Strömförsörjning... 5 Lägen... 6 Lägesknappen... 7 Filmläge Filmning...

Läs mer

1/2,3 typ CCD. DIGIC 4 med isaps-teknik

1/2,3 typ CCD. DIGIC 4 med isaps-teknik DIGITAL KAMERA BILDSENSOR BILDPROCESSOR OBJEKTIV FOKUSERING Typ Antal effektiva pixlar Färgfiltertyp Typ Brännvidd Zoom Max. bländaröppning Uppbyggnad Bildstabilisering Typ AF System/Punkter AF Metoder

Läs mer

1/1,7-tums CCD. DIGIC IV med isaps-teknik

1/1,7-tums CCD. DIGIC IV med isaps-teknik PowerShot S90 Tekniska data BILDSENSOR BILDPROCESSOR OBJEKTIV FOKUSERING Antal effektiva pixels Färgfiltertyp 1/1,7-tums CCD Cirka 10,0 megapixels Primärfärg DIGIC IV med isaps-teknik Brännvidd 6,0-22,5

Läs mer

Produktbild och funktionsknappar

Produktbild och funktionsknappar Produktbild och funktionsknappar 1. USB kontakt 2. 5V Laddkontaktuttag 3. Minneskort 4. Högtalare 5. Monteringsfäste 6. Mikrofon 7. Batterilucka 8. Kameralins 9. IR lampor (för mörkerseende) 10. PÅ / AV

Läs mer

Förpackningen innehåller: SanDisk Photo Album Batterieliminator Audio/Video kabel Fjärrkontroll med batterier Bruksanvisning Cd-skiva USB-kabel

Förpackningen innehåller: SanDisk Photo Album Batterieliminator Audio/Video kabel Fjärrkontroll med batterier Bruksanvisning Cd-skiva USB-kabel Förpackningen innehåller: SanDisk Photo Album Batterieliminator Audio/Video kabel Fjärrkontroll med batterier Bruksanvisning Cd-skiva USB-kabel Specifikation: Stöder dessa format: JPEG (Baseline, upp till

Läs mer

PDA CAM ANVÄNDARHANDLEDNING

PDA CAM ANVÄNDARHANDLEDNING PDA CAM ANVÄNDARHANDLEDNING Sw 1 Svenska Användarhandbok Innehåll Förberedelser... 2 Paketinnehåll... 2 Systemkrav... 2 Lär känna din PDA Cam... 3 Komponenterna i PDA Cam... 3 Installation... 4 Installation

Läs mer

INNEHÅLL. Användarhandbok >> 2 INLEDNING 2 Översikt 2 Paketinnehåll

INNEHÅLL. Användarhandbok >> 2 INLEDNING 2 Översikt 2 Paketinnehåll INNEHÅLL 2 INLEDNING 2 Översikt 2 Paketinnehåll 3 BEKANTA DIG MED KAMERAN 3 Framsidan 4 Baksidan 6 Statuslampa 7 Ikoner på LCD-monitorn 9 KOMMA IGÅNG 9 Insättning och borttagning av batteriet (tillvalstillbehör)

Läs mer

DENVER DPF 742 Användarhandbok. Digital fotoram. Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna.

DENVER DPF 742 Användarhandbok. Digital fotoram. Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna. DENVER DPF 742 Användarhandbok Digital fotoram VARNING Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna. 1 Introduktion Gratulerar till ditt köp av denna digitala

Läs mer

full HD vapen kamera Bruksanvisning

full HD vapen kamera Bruksanvisning full HD vapen kamera Bruksanvisning Varning! 1. Använd inte kameran i extremt varm, kallt eller dammiga förhållanden. 2. Kameran är byggd för att tåla rekyl. Men undvik hårda smällar eller att tappa den

Läs mer

Inledning...5. Systemkrav...7. För Windows...9

Inledning...5. Systemkrav...7. För Windows...9 Innehållsförteckning Inledning.....................................5 Systemkrav...................................7 För Windows...................................9 Installera Photo Print För skrivare med

Läs mer

8: Anslutning för A/V-utgång 9: Ljusdiod 10: På-/Av-knapp för LCDskärm. 11: Utmatningsknapp för CFkort. 12: Sökare 13: LCD-skärm

8: Anslutning för A/V-utgång 9: Ljusdiod 10: På-/Av-knapp för LCDskärm. 11: Utmatningsknapp för CFkort. 12: Sökare 13: LCD-skärm Produktinformation : Slutare : Inspelningsknapp (Video) 3: Upp-knapp (zooma in) ( ) 4: Ner-knapp (zooma ut) ( ) 5: MENY/OK-knapp Strömbrytare 6: USB-port 7: Kortplats 8: Anslutning för A/V-utgång 9: Ljusdiod

Läs mer

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045 Bruksanvisning Elektronisktförstoringsglas Snow 7 HD Artikelnummer: I-0045 Produkten tillverkas av: ZOOMAX Technology, Inc. Qianyun Road Qingpu Area 200120 Shanghai China E-post: sales@zoomax.com Produkten

Läs mer

404 CAMCORDER VIDEOKAMERA & KAMERAFUNKTIONER

404 CAMCORDER VIDEOKAMERA & KAMERAFUNKTIONER SVENSKA SWEDISH 404 CAMCORDER VIDEOKAMERA & KAMERAFUNKTIONER Tillägg till ARCHOS 404 Användarmanual Version 1.1 Var god besök www.archos.com/manuals för att ladda ner den senaste versionen av denna manual.

Läs mer

Dubbel Bilkamera. bruksanvisning

Dubbel Bilkamera. bruksanvisning Dubbel Bilkamera bruksanvisning Produktbild och funktionsknappar 1. AV utgång 2. Reset 3. PÅ / AV strömknapp 4. USB uttag 5. 2.0 LCD Skärm 6. Strömindikator 7. Laddningsindikator 8. Inspelningsindikator

Läs mer

Diasonic DDR-5300 Svensk kom i gång manual.

Diasonic DDR-5300 Svensk kom i gång manual. Diasonic DDR-5300 Svensk kom i gång manual. Översikt 1. Hörlursuttag 8. Högtalare 2. Handlovsrem 9. Minneskortplats, micro-sd 3. Uttag för extern mikrofon 10. Spela in / Paus 4. Intern mikrofon 11. Volym

Läs mer

SWE - Användarmanual. BlueEye. Action Camera. Wi-Fi - Waterproof - Ultra HD

SWE - Användarmanual. BlueEye. Action Camera. Wi-Fi - Waterproof - Ultra HD SWE - Användarmanual BlueEye Action Camera Wi-Fi - Waterproof - Ultra HD FUNKTIONER Upp/Uppspelning -knapp Slutare/Val -knapp Ström/Läges -knapp Högtalare Ned/Wi-Fi -knapp Mikrofon Objektiv Inspelning

Läs mer

DPF-7 Digital fotoram

DPF-7 Digital fotoram DPF-7 Digital fotoram Svensk användarmanual Art 480356 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Förpackningens Innehåll...4 Tekniska Specifikationer...4 INSTALLATION...5 A.Översikt...5 B.Display...6

Läs mer

Var vänlig och kontrollera att kameran funktionerar normalt innan användning.

Var vänlig och kontrollera att kameran funktionerar normalt innan användning. ACTION VIDEOKAMERA BRUKSANVISNING Tack för att du valde GoXtreme Race videokamera. Den här bruksanvisningen är skriven till den senaste informationen som vi hade när denna bruksanvisningen gjordes. Skärmen

Läs mer

Lathund Olympus DM-5

Lathund Olympus DM-5 Iris Hjälpmedel Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Spelarens olika delar... 3 Inledning... 4 Batteri... 4 Ladda batteriet... 4 Sätta på och stänga av spelaren... 4 Sätta på... 4 Stänga av...

Läs mer

6,4 38,4 mm (motsvarande 35mm: mm)

6,4 38,4 mm (motsvarande 35mm: mm) DIGITALKAMERA BILDSENSOR BILDPROCESSOR OBJEKTIV FOKUSERING Antal effektiva pixels Färgfiltertyp Brännvidd Zoom Max. bländaröppning Uppbyggnad Bildstabilisering Autofokussystem/punkter Autofokusmetoder

Läs mer

Inbyggd programvara för DiMAGE X1, v 1.10

Inbyggd programvara för DiMAGE X1, v 1.10 www.konicaminolta.com www.konicaminoltasupport.com Inbyggd programvara för DiMAGE X1, v 1.10 I det här avsnittet beskrivs hur du installerar den inbyggda programvaran v 1.10 för DiMAGE X1; programvara

Läs mer

DENVER DPF 517 Användarhandbok. Digital fotoram. Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna.

DENVER DPF 517 Användarhandbok. Digital fotoram. Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna. DENVER DPF 517 Användarhandbok Digital fotoram VARNING Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna. 1 Introduktion Gratulerar till ditt köp av denna digitala

Läs mer

VARNING: Kasta inte den här produkten i hushållsavfallet. Överlämna den till en uppsamlingsplats för återvinning av elektroniska apparater.

VARNING: Kasta inte den här produkten i hushållsavfallet. Överlämna den till en uppsamlingsplats för återvinning av elektroniska apparater. Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Missbrukas Tuff-Cam 2 eller öppnas enheten upphör denna garanti. Data som lagras på enheten och

Läs mer

Digital Video. Användarhandledning

Digital Video. Användarhandledning Digital Video Användarhandledning Sw 2 Innehållsförteckning Komma igång Lär känna din Digital Video... 3 Använda panelen... 5 Strömförsörjning... 6 Lägen... 7 DV-läge Filmning... 11 Videoutgång... 12 DSC-läge

Läs mer

Ingående delar. I ditt paket av IDEA-SOLO ingår följande delar. Kamerasystem. Väska för att transportera IDEA-SOLO

Ingående delar. I ditt paket av IDEA-SOLO ingår följande delar. Kamerasystem. Väska för att transportera IDEA-SOLO Ingående delar I ditt paket av IDEA-SOLO ingår följande delar. Kamerasystem Väska för att transportera IDEA-SOLO Handkontroll, ett alternativ för zoomning istället för tangentbord, eller då kameran används

Läs mer

Marantz PMD620 snabbmanual

Marantz PMD620 snabbmanual 2008-10-22 Marantz PMD620 snabbmanual Översikt Marantz PMD620 är en inspelningsmaskin som spelar in ljud på ett SD minneskort (medföljer ej vid lån i SC). Den kan spela in mp3-filer eller wav-filer (full

Läs mer

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom.

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Komma igång: Stoppa in den medföljande CD-Rom skivan M-ANY

Läs mer

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Bruksanvisning Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Svensk manual V.130328-1 V1.1 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja använda Zoomax Batteri

Läs mer

Digital IXUS 100 IS. 6 linser i 5 grupper (1 dubbelsidig lins, 1 enkelsidig asfärisk lins)

Digital IXUS 100 IS. 6 linser i 5 grupper (1 dubbelsidig lins, 1 enkelsidig asfärisk lins) DIGITALKAMERA BILDSENSOR BILDPROCESSOR OBJEKTIV FOKUSERING Antal effektiva pixels Färgfiltertyp 1/2,3-tums CCD Cirka 12,1 megapixels Primärfärg Digital IXUS 100 IS DIGIC 4 med isaps-teknik Brännvidd 5,9-17,9

Läs mer

Instruktioner för första användningen

Instruktioner för första användningen Instruktioner för första användningen TRUST 630 USB 2.0 CARD READER Kapitel 1. Inledning (1) 2. Installera och aktivera (3) Ta bort gamla drivrutiner (3.1) Installation i Windows 98 SE / Windows 2000 (3.2)

Läs mer

Inga batterier behövs för att använda kikaren. Det går att vika undan gummiskyddet på ögonmusslan om du använder glasögon.

Inga batterier behövs för att använda kikaren. Det går att vika undan gummiskyddet på ögonmusslan om du använder glasögon. Produktinformation A: Ögonmussla B: Objektivlins C: LCD-skärm D: Lins digitalkamera E: Inställningsknapp (exponering) F: USB-anslutning G: Lägesknapp H: Fokuseringsratt I: Lins Instruktioner för användning

Läs mer

Ladibug TM 2.0 Bildbehandlingsprogram för dokumentkamera Bruksanvisning

Ladibug TM 2.0 Bildbehandlingsprogram för dokumentkamera Bruksanvisning Ladibug TM 2.0 Bildbehandlingsprogram för dokumentkamera Bruksanvisning Innehållsförteckning 1. Introduktion... 2 2. Systemkrav... 2 3. Installering av Ladibug... 3 4. Anslutning av hårdvaran... 8 5. Börja

Läs mer

INDEX Svensk version 2

INDEX Svensk version 2 INDEX Svensk version 2 Svensk version Komma igång JB000060 6 Megapixels TFT 1.5 optical zoom Sätta i batteriet Snabbreferensguide Öppna skjutluckan till batterifacket och sätt i batteriet. Framsida Avtryckare

Läs mer

Tack för att du har köpt GoXtreme RACE actionkamera Läs denna bruksanvisning noggrant innan du

Tack för att du har köpt GoXtreme RACE actionkamera Läs denna bruksanvisning noggrant innan du Tack för att du har köpt GoXtreme RACE actionkamera Läs denna bruksanvisning noggrant innan du börjar använda produkten för att maximera dess prestanda och förlänga produktens livslängd. Översikt av produkten

Läs mer

MP3-spelare M-Any DAH1200 Nr 100060

MP3-spelare M-Any DAH1200 Nr 100060 MP3-spelare M-Any DAH1200 Nr 100060 Inkoppling och överföring Börja med att sätta i batteriet. Luckan sitter på undersidan och öppnas genom att man skjuter den åt sidan. Kom ihåg att vända polariteten

Läs mer

Användarmanual. Klocka med dold videokamera 14-148

Användarmanual. Klocka med dold videokamera 14-148 Användarmanual Klocka med dold videokamera 14-148 Information Grattis till köpet av Kul Tekniks klocka 14-148. Det är nästan omöjligt att tänka sig att denna analoga retroklocka också innehåller avancerad

Läs mer

MP3-spelare M-Any DAH1000 Nr 100053

MP3-spelare M-Any DAH1000 Nr 100053 MP3-spelare M-Any DAH1000 Nr 100053 M-Any DAH1000 Gratulerar till ditt köp av M-Any DAH1000! I din ägo har du en MP3-spelare med flera avancerade funktioner och användningsområden. Utöver att spela dina

Läs mer

Digitalkamera Bruksanvisning för programmet

Digitalkamera Bruksanvisning för programmet EPSON Digitalkamera / Digitalkamera Bruksanvisning för programmet Svenska Alla rättigheter förbehålles. Ingen del av denna skrift får återges, lagras i något system, eller överföras i någon form eller

Läs mer

Svensk version. Inledning. Förpackningens innehåll. MP023/MP024 Sweex Pretty Pink MP3 Player

Svensk version. Inledning. Förpackningens innehåll. MP023/MP024 Sweex Pretty Pink MP3 Player MP023/MP024 Sweex Pretty Pink MP3 Player Inledning Allra först hjärtligt tack att du valde denna Sweex Pretty Pink MP3-player. Med denna kompakta MP3-spelare kan du njuta överallt av din älsklingsmusik

Läs mer

Philips GoGear ljudspelare SA1VBE02 SA1VBE04 SA1VBE08 SA1VBE16. Snabbstartguide

Philips GoGear ljudspelare SA1VBE02 SA1VBE04 SA1VBE08 SA1VBE16. Snabbstartguide Philips GoGear ljudspelare SA1VBE02 SA1VBE04 SA1VBE08 SA1VBE16 Snabbstartguide Behöver du hjälp? Gå in på www.philips.com/welcome där du får tillgång till en fullständig uppsättning supportmaterial som

Läs mer

ACT-5020TW Snabbstartsguide

ACT-5020TW Snabbstartsguide Kameraschema: ENGLISH Micro USB Micro HDMI Reset Micro SD LCD UP Down Mode TRANSLATION Micro-USB Micro-HDMI Återställ Micro SD LCD Upp Ner Läge ENGLISH Shutter key Power key Busy indicator WIFI indicator

Läs mer

Manual Milestone 112 och Milestone 112 Color

Manual Milestone 112 och Milestone 112 Color Manual Milestone 112 och Milestone 112 Color Iris Hjälpmedel AB Ver: 1.09 Innehållsförteckning Manual Milestone 112 och 112 Color Knappbeskrivning 3 Bild och knappbeskrivning. 3 Ovansidan 3 Övre kortsidan

Läs mer

TTS är stolta över att ingå i

TTS är stolta över att ingå i Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Att missbruka enheten Easi-Speak Pro eller att öppna den gör garantin ogiltig. Allt arbete utöver

Läs mer

TTS är stolta över att ingå i

TTS är stolta över att ingå i Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Missbrukas Easi-Speak eller öppnas enheten upphör denna garanti. Data som lagras på enheten och

Läs mer

Besök Kodak på World Wide Web på adressen www.kodak.com

Besök Kodak på World Wide Web på adressen www.kodak.com Besök Kodak på World Wide Web på adressen www.kodak.com Eastman Kodak Company 343 State Street Rochester, New York 14650 Eastman Kodak Company, 2002 KODAK och EASYSHARE är varumärken som tillhör Eastman

Läs mer

BRUKSANVISNING INNEHÅLL

BRUKSANVISNING INNEHÅLL 5,0 MEGAPIXELS DIGITALKAMERA MED FÄRGDISPLAY (DS9810) BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING INNEHÅLL Introduktion... 1 Vy Fram- Och Ovansida... 1 Vy Baksida Och Från Sidan... 2 Set Knapp / 4-Vägs Riktningskontroller...

Läs mer

Tack för att du valde GoXtreme Wifi Control- funktionskamera. Läs bruksanvisningen noggrant innan du. använder kameran. Kamera: Delar och knappar

Tack för att du valde GoXtreme Wifi Control- funktionskamera. Läs bruksanvisningen noggrant innan du. använder kameran. Kamera: Delar och knappar Bruksanvisning Tack för att du valde GoXtreme Wifi Control- funktionskamera. Läs bruksanvisningen noggrant innan du använder kameran. Kamera: Delar och knappar 1 1. Avtryckaren 8. Mikro USB -koppling 2.

Läs mer

DIGITALKAMERA. 6,0 megapixel. 10x zoom. 2,5-tums LCD-monitor. Vibrationsreducering ISO 800. Pictmotion. www.nikoncoolpix.info

DIGITALKAMERA. 6,0 megapixel. 10x zoom. 2,5-tums LCD-monitor. Vibrationsreducering ISO 800. Pictmotion. www.nikoncoolpix.info DIGITALKAMERA 6,0 megapixel 10x zoom 2,5-tums LCD-monitor Vibrationsreducering ISO 800 Pictmotion www.nikoncoolpix.info Vridbar kompakt zoom imponerande ur alla vinklar 2 Tänk dig en digital kamera med

Läs mer

Digitalt Monitor-Endoskop. Bruksanvisning. Ver 1.01. web: www.termometer.se e-mail: info@termometer.se tel: 08-753 00 04 fax: 0709-66 78 96

Digitalt Monitor-Endoskop. Bruksanvisning. Ver 1.01. web: www.termometer.se e-mail: info@termometer.se tel: 08-753 00 04 fax: 0709-66 78 96 Digitalt Monitor-Endoskop Bruksanvisning Ver 1.01 1 Digitalt Monitor-Endoskop... 1 Bruksanvisning... 1 ALLMÄN INFORMATION... 3 VIKTIG INFORMATION Innan du använder produkten bör du läsa följande instruktion.

Läs mer

Handbok för skrivarprogramvara

Handbok för skrivarprogramvara Handbok för skrivarprogramvara (För Canon Compact Photo Printer Solution Disk Version 6) Windows 1 Innehåll Säkerhetsföreskrifter...3 Läs det här först...4 Handboken...4 Flödesdiagram för utskrift...5

Läs mer

Din manual EPSON STYLUS PHOTO 925 http://sv.yourpdfguides.com/dref/560821

Din manual EPSON STYLUS PHOTO 925 http://sv.yourpdfguides.com/dref/560821 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för EPSON STYLUS PHOTO 925. Du hittar svar på alla dina frågor i EPSON STYLUS PHOTO 925

Läs mer

Kodak EasyShare Z730 digital zoomkamera Bruksanvisning

Kodak EasyShare Z730 digital zoomkamera Bruksanvisning Kodak EasyShare Z730 digital zoomkamera Bruksanvisning www.kodak.com Du hittar interaktiva självstudiekurser på www.kodak.com/go/howto Om du behöver hjälp med kameran kan du besöka www.kodak.com/go/z730support

Läs mer

ZAP DVR-X3 Art.nr. 150346

ZAP DVR-X3 Art.nr. 150346 ZAP DVR-X3 Art.nr. 150346 I förpackningen Bruksanvisning, USB-kabel samt hörlurar. Knappar och kontroller 1. Uttag för extern mikrofon 2. MENU Meny 3. PLAY På / Spela upp inspelning / Pausa uppspelning

Läs mer

Tina Alfonsson Gunilla Stenkilsson

Tina Alfonsson Gunilla Stenkilsson av: Tina Alfonsson Gunilla Stenkilsson INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 3 INSTRUKTION TILL DIGITAL KAMERA MVC-FD73... 4 SÅ HÄR GÖR DU FÖR ATT TA/LAGRA EN BILD... 5 VISNING AV BILDER PÅ LCD-SKÄRMEN I KAMERAN...

Läs mer

Lathund Milestone 112

Lathund Milestone 112 Iris Hjälpmedel AB Innehållsförteckning Knappbeskrivning 3 Bild och knappbeskrivning. 3 Ovansidan 3 Övre kortsidan 3 Nederkant 4 Allmänt 4 Ladda batteriet 4 Knapplås på/av 4 Väcka/Slå på fickminnet 4 Höj

Läs mer

Ladibug Bildbehandlingsprogram Bruksanvisning

Ladibug Bildbehandlingsprogram Bruksanvisning Ladibug Bildbehandlingsprogram Bruksanvisning Innehåll 1. Introduktion... 2 2. Systemkrav... 2 3. Installera Ladibug... 3 4. Anslutning... 6 5. Börja använda Ladibug... 7 6. Drift... 8 6.1 Huvudmeny...

Läs mer

Startinstruktion för Swivl Robot den automatiska kameramannen. Version 1.1 2014-10-22

Startinstruktion för Swivl Robot den automatiska kameramannen. Version 1.1 2014-10-22 Startinstruktion för Swivl Robot den automatiska kameramannen Version 1.1 2014-10-22 Swivl Robot kan användas för att spela in en föreläsning eller lektion. Kameran som är placerad på Roboten följer automatiskt

Läs mer

Bruksanvisning Bläckfisken USB

Bruksanvisning Bläckfisken USB Bruksanvisning Bläckfisken USB Kontaktanslutning till datorer och pekplattor Tel/Fax.: 013-712 70 Östra Harg Torpängen 585 91 Linköping E-post: info@hargdata.se Hemsida: www.hargdata.se Innehållsförteckning:

Läs mer

Digitalkamera. Fördelar. Nackdelar. Digital fotografering. Kamerateknik Inställningar. Långsam. Vattenkänslig Behöver batteri Lagring av bilder

Digitalkamera. Fördelar. Nackdelar. Digital fotografering. Kamerateknik Inställningar. Långsam. Vattenkänslig Behöver batteri Lagring av bilder Digital fotografering Kamerateknik Inställningar Digitalkamera Samma optik som en analog kamera Byt ut filmen mot en sensor, CCD Bästa digitala sensorn ca 150 Mpixel Vanliga systemkameror mellan 8-12 Mpixel

Läs mer

MANUAL & INSTRUKTIONER

MANUAL & INSTRUKTIONER MANUAL & INSTRUKTIONER Sida 1. Innehållsförteckning 2. Översikt 3. Ihopkoppling av sladdar 4. Information om laddning och information om hur batteritiden varar längre Bäste kund! Tack för ditt köp av mp4

Läs mer

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5 Förenklad användarmanual för DAISY-användning Olympus DM-5 Komma igång 1 Sätt i batteriet Börja med att sätta i medföljande batteri i spelaren. Gör detta genom att öppna luckan på baksidan. En skarv i

Läs mer

Lathund Victor Reader Stream

Lathund Victor Reader Stream Lathund Victor Reader Stream Innehåll 2/13 Lathund Victor Reader Stream 1 1 Innehåll 2 Knappbeskrivning 3 Knappbeskrivning 3 Vänster sida 3 Höger sida 3 Övre kant 3 Framsida 3 Numeriska knappar 4 Under

Läs mer

Image Converter. Användarhandbok. Innehåll: Version: 1.1.0.0. Läs följande innan du använder Image Converter. Översikt av Image Converter

Image Converter. Användarhandbok. Innehåll: Version: 1.1.0.0. Läs följande innan du använder Image Converter. Översikt av Image Converter Image Converter Användarhandbok Version: 1.1.0.0 Läs följande innan du använder Image Converter Innehåll: Översikt av Image Converter S2 Bildkonverteringsprocessen S3 Importera till HDD Navigation System

Läs mer

INNEHÅLL DEL 3 ITUNES DEL 1 IPHOTO DEL 4 GARAGEBAND DEL 2 IWEB. 1. INTRODUKTION... 5 A. Detta är ilife...5 B. Installera ilife...6

INNEHÅLL DEL 3 ITUNES DEL 1 IPHOTO DEL 4 GARAGEBAND DEL 2 IWEB. 1. INTRODUKTION... 5 A. Detta är ilife...5 B. Installera ilife...6 1. INTRODUKTION... 5 A. Detta är ilife...5 B. Installera ilife...6 DEL 3 ITUNES INNEHÅLL DEL 1 IPHOTO 2. IMPORTERA BILDER... 8 A. Importera från kamera...8 B. Importera från andra medier...12 3. ORGANISERA

Läs mer

KODAK EASYSHARE DX3900 digital zoomkamera

KODAK EASYSHARE DX3900 digital zoomkamera KODAK EASYSHARE DX3900 digital zoomkamera Bruksanvisning Besök Kodak på Internet på www.kodak.com Eastman Kodak Company 343 State Street Rochester, New York 14650 USA Eastman Kodak Company, 2001 Kodak,

Läs mer

Digitala bilder & Fotografering med Digitalkamera

Digitala bilder & Fotografering med Digitalkamera Digitala bilder & Fotografering med Digitalkamera Den digitala bilden. Det finns två huvudtyper av digitala bilder på datorn. Den ena bildtypen är uppbyggd av pixlar. Vill man göra det lätt för sig, översätter

Läs mer

Podium View TM 2.0 Bildbehandlingsprogram Bruksanvisning - Svenska

Podium View TM 2.0 Bildbehandlingsprogram Bruksanvisning - Svenska Podium View TM 2.0 Bildbehandlingsprogram Bruksanvisning - Svenska Innehållsförteckning 1. Introduktion... 2 2. Systemkrav... 2 3. Installera Podium View... 3 4. Anslutning av Hårdvaran... 5 5. Börja använda

Läs mer

ZAP SR100 Svensk Manual

ZAP SR100 Svensk Manual ZAP SR100 Svensk Manual Teknikmagasinet Box 637 175 62 Järfälla 08-445 10 30 Varning Läs hela manualen innan användning! Använd ej spelaren i regn eller där det är extremt fuktigt! Lämna aldrig spelaren

Läs mer

WC004 - Nightvision Chatcam. Viktigt! Installera drivrutinen innan anslutning av Sweex Nightvision Chatcam!

WC004 - Nightvision Chatcam. Viktigt! Installera drivrutinen innan anslutning av Sweex Nightvision Chatcam! WC004 - Nightvision Chatcam Inledning Utsätt inte Sweex Nightvision Chatcam för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Sweex Nightvision

Läs mer

Besök Kodak på World Wide Web på adressen www.kodak.com

Besök Kodak på World Wide Web på adressen www.kodak.com Besök Kodak på World Wide Web på adressen www.kodak.com Eastman Kodak Company 343 State Street Rochester, New York 14650 USA Eastman Kodak Company, 2002 Kodak och Easyshare är varumärken som tillhör Eastman

Läs mer

VARNING: Kasta inte den här produkten i hushållsavfallet. Lämna in den till en uppsamlingsplats för återvinning av elektroniska apparater.

VARNING: Kasta inte den här produkten i hushållsavfallet. Lämna in den till en uppsamlingsplats för återvinning av elektroniska apparater. Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för problem som uppstår vid normal användning. Vid missbruk av Easi-View eller vid öppning av enheten upphör garantin. Allt utom garantireparationer

Läs mer

7-tums digital mediaskärm

7-tums digital mediaskärm DENVER DPF-637 användarhandbok 7-tums digital mediaskärm VARNING Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna. GRATTIS Gratulerar till ditt köp av denna digitala

Läs mer

Manual. Telenor Mobilt Bredband Huawei E367

Manual. Telenor Mobilt Bredband Huawei E367 Manual Telenor Mobilt Bredband Huawei E367 Välkommen! Vårt Mobila Bredband erbjuder det enklaste sättet att ansluta till Internet någonsin. Sätt in ditt SIM-kort i modemet och anslut USB-modemet till datorn.

Läs mer

Manual Milestone 112 Ace

Manual Milestone 112 Ace Iris Hjälpmedel AB Innehållsförteckning Manual Milestone 112 Ace Knappbeskrivning 3 Bild och knappbeskrivning. 3 Ovansidan 3 Övre kortsidan 3 Nederkant 3 Allmänt 4 Ladda batteriet 4 Knapplås på/av 4 Väcka/Slå

Läs mer

HP Photosmart E327 Digitalkamera. Användarhandbok

HP Photosmart E327 Digitalkamera. Användarhandbok HP Photosmart E327 Digitalkamera Användarhandbok Juridiska meddelanden Copyright 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att bli inaktuell utan föregående

Läs mer

Skärminspelningsprogram Screencast-o-matic (med stimulated recall)

Skärminspelningsprogram Screencast-o-matic (med stimulated recall) Skärminspelningsprogram Screencast-o-matic (med stimulated recall) Victoria Johansson Humanistlaboratoriet, Lunds universitet it-pedagog@humlab.lu.se 1 Skärminspelningsprogram Det finns fler skärminspelningsprogram

Läs mer

Installationsguide Huawei E367

Installationsguide Huawei E367 TA 00 000 Installationsguide Huawei E367 Med vårt mobila bredband ansluter du dig mycket enkelt till internet. Sätt in ditt SIM-kort i modemet Huawei E367 och anslut det till datorns USB-port. Installationsprogrammet

Läs mer

Användarmanual i-loview 7

Användarmanual i-loview 7 Användarmanual i-loview 7 Introduktion 2 3 Varning Var god läs igenom denna manual ordentligt för att försäkra dig om en säker och korrekt användning av produkten. Viktigt Vårdslös eller felaktig användning

Läs mer

Komma igång med PSS (Personal Sound System)

Komma igång med PSS (Personal Sound System) QSG_swe 29/12/04 15:14 Page 43 Komma igång med PSS (Personal Sound System) Ta dig tid att läsa det här innan du använder ditt PSS. Vi hoppas att du kommer ha mycket nöje med din personligt ljudsystem (pss).

Läs mer

Lathund Milestone 112 Ace Color

Lathund Milestone 112 Ace Color Iris Hjälpmedel AB Innehållsförteckning Lathund Milestone 112 Ace Color Knappbeskrivning 3 Ovansidan 3 Övre kortsidan 3 Nederkant under högtalaren 3 Allmänt 3 Ladda batteriet 3 Knapplås på/av 3 Väcka/Slå

Läs mer

Digital flerfunktionskamera med zoom

Digital flerfunktionskamera med zoom Digital flerfunktionskamera med zoom Svenska Användarhandbok Innehållsförteckning Identifiera komponenterna... 1 Ikoner på LCD-displayen... 2 Funktioner för kontrollknappar... 3 Förberedelser Batteriladdning...

Läs mer

WC053 - Foldable Hi-Def 1.3M Trackcam USB 2.0. Viktigt! Installera drivern innan du ansluter Sweex Foldable Hi-Def 1.3M Trackcam USB 2!

WC053 - Foldable Hi-Def 1.3M Trackcam USB 2.0. Viktigt! Installera drivern innan du ansluter Sweex Foldable Hi-Def 1.3M Trackcam USB 2! WC053 - Foldable Hi-Def 1.3M Trackcam USB 2.0 Introduktion Utsätt inte Sweex Foldable Hi-Def 1.3M Trackcam USB 2för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement.

Läs mer

Innehåll. 1 Digitalkameran... 7. Redigera bilder... 35. 2 Hämta och visa bilder... 18. Retuschera bilder...57

Innehåll. 1 Digitalkameran... 7. Redigera bilder... 35. 2 Hämta och visa bilder... 18. Retuschera bilder...57 AV EVA ANSELL Innehåll 1 Digitalkameran.... 7 Välja kamera...7 Vad för foton tar du?...7 Vad gör du med fotot?....8 Vill du filma?...8 Vad för kamera behöver du?...8 Kameratyper....9 Kompaktkamera...9

Läs mer

3.5 Tum Digital Dörrkamera Användarmanual Modell: MN518

3.5 Tum Digital Dörrkamera Användarmanual Modell: MN518 3.5 Tum Digital Dörrkamera Användarmanual Modell: MN518 Ytterdelen/Ringklockan 1. 4st Ir-dioder för mörkerseendet 2. Kameralins 120 graders vidvinkel 3. Knapp för dörrklockan 1. 3.5 Lcd skärm 2. Strömbrytare

Läs mer

Manual. Mobilt Bredband ZTE MF190 Stöder upp till 6 Mbit/s

Manual. Mobilt Bredband ZTE MF190 Stöder upp till 6 Mbit/s Manual Mobilt Bredband ZTE MF190 Stöder upp till 6 Mbit/s Välkommen! Vårt Mobila Bredband ZTE MF190 erbjuder det enklaste sättet att ansluta till Internet någonsin. Sätt in ditt SIM-kort i modemet och

Läs mer

NEX-3/NEX-5/NEX-5C A-DRH-100-92(1) 2010 Sony Corporation

NEX-3/NEX-5/NEX-5C A-DRH-100-92(1) 2010 Sony Corporation NEX-3/NEX-5/NEX-5C 3D-funktionerna som levereras med uppdateringen av den fasta programvaran beskrivs i den här broschyren. Se häftet Handledning och Bruksanvisning till α som finns på medföljande CD-ROM-skiva.

Läs mer

Digital Camera1500 Användarhandbok

Digital Camera1500 Användarhandbok Digital Camera1500 Användarhandbok Copyright Copyright (c) 2002 BenQ Corporation. Med ensamrätt. Ingen del av den här publikationen får återskapas, överföras elektroniskt, transkriberas, lagras i elektronisk

Läs mer