Sabbatens vägar. Del 1; Filosofi kring följande vägar Katari Makten och den inre rösten

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sabbatens vägar. Del 1; Filosofi kring följande vägar Katari Makten och den inre rösten"

Transkript

1 Sabbatens vägar Del 1; Filosofi kring följande vägar Katari Makten och den inre rösten Även en beskrivning av (den nattliga) Frälsningens väg, allmänna vägregler och lite allmänna vägtexter.

2 Förord Detta är förhoppningsvis det första väghäftet av flera som kommer att komma. Förut har vägar publicerats i Nattmangeln, men som ni kanske märkte så rådde det knappast brist på material till den tidningen. Och för att förhindra att Nattmangeln blev för tjock och att texterna kring vägarna för allmänna så valde vi att koncentrera vägtexterna till ett helt eget häfte. En stor fördel med det är att vi kan vara smalare och mer fokuserade på just vägar och rollspel på dessa. Vårt övergripande mål har varit att alla Sabbatens vanliga vägar ska ha en lajvanpassad variant med en sammanhängande beskrivning och struktur. Vi har gått igenom allt skrivet material om vägarna och funderat på saker som översättningar, tolkningar och spelbarhet. Ibland har vi fört fram förändringar eller alternativ jämfört med originalbeskrivningarna för att främja lajvaspekter som till exempel flockspel. I detta väghäfte har vi valt att lägga fokus på Katari och Makten och den inre rösten, detta eftersom vi artikelförfattare spenderat mycket tid med att filosofera kring dessa vägar och har praktisk erfarenhet om hur man rollspelar dem. Vi har även valt att ta med en kort beskrivning av Frälsningens väg (Nocturnal redemption). Den vägen har genomgått mycket förändring i publiceringen i Chaining the beast, och texten i Nattmangeln 1 (3) var helt enkelt omodern. Detta häfte innehåller också en artikel om hur man spelar vägföljare. Det är version tre av en artikel som fått mycket ansiktslyftningar genom tiderna. Tidigare versioner av den artikeln finns på diverse Wikisidor och även tidigare i tryckt form. Men nu är den genomarbetat ytterligare en gång för att ta hänsyn till förändringar som skett i lajvet. Så även om du känner igen artikeln så kan den vara väl värd att läsas. Har du idéer eller filosofiska tankar kring en väg eller vägspel i allmänhet. Hugg tag i en av författarna till detta häfte och diskutera för en eventuell framtida artikel. Disclaimer Artiklarna i detta häfte är fiktion skriven för det levande rollspelet "Uppsala Sabbatlajv". Samtligt material är endast avsett att användas för teatersyften. Häftet innehåller explicit och våldsamt material och är avsett för personer över 18 år. 2

3 Innehållsförteckning Vägar: Introduktion och regler... 4 Kataris Väg Makten och den inre rösten (den nattliga) Frälsningens väg Avancerade vägtexter Mänsklighet frihet eller chimär? Att lyssna till sin inre röst Instinktstolkning för katarister

4 Vägar: Introduktion och regler av Caroline Hyll Någon gång kring år 1666 samlas en grupp vampyrer - både Sabbat och icke-sabbat - i ett övergivet kloster i de schweiziska alperna. Några i sammanslutningen lämnar klostret, andra ansluter sig, vissa kommer och går. Under många års tid mediterar, diskuterar och experimenterar de kring metoder som de odöda kan använda för att nå inre jämvikt - de filosofier som kom att bli Sabbatens andliga grund. Döden och Själens Väg, Kains Väg, Hederns Väg, Kataris Väg och Harmonins Väg formaliseras under dessa nätter och går från att ha varit spridda arv från medeltidens kainitiska trossystem till att bli nedtecknade och kodifierade. Även den infernalistiska Uppenbarelsernas Väg nedtecknas och det skrivs verk om de vägar som redan etablerats från helt nya idéer, som Makten och den Inre Röstens Väg. Många experimentella vägar möter också sin återvändsgränd under dessa nätter - få är de filosofier som är kraftfulla nog att hålla tillbaka Besten. Vägarnas funktion Alla nyskapade Sabbat följer det som kallas för Mänsklighet, som alltså innebär mänsklighetens egna moralkod. Den mänskliga moralkoden är motsatsen till den vampyriska Bestens behov och drifter och att försöka behålla sin mänsklighet går direkt emot bestens natur. Detta gör den mänskliga moralen mödosam att följa för vampyrer, vars existens ofta kräver att mänsklighetens tabun bryts för att de ska kunna överleva. Sabbaten är i grund och botten en krigisk och omänsklig plats där moral och etik ofta sätts i andra rummet vilket leder till att nyskapade "mänskliga" vampyrer snabbt ser sig själva stjäla, misshandla och till och med mörda inom kort från sin invigning i sekten. Det är här vägarna kommer in i bilden. Många vampyrer insåg tidigt behovet av att tygla Besten för att inte totalt tappa kontrollen till den. Genom århundraden av studier och experiment av vetenskapliga och andliga vampyrer har en rad alternativa etiska moralkoder utvecklats; vägarna. En väg är en moralisk konstruktion som tydligt måste följas för att på ett eller annat sätt kunna samexistera med besten och därmed behålla kontrollen över sig själv. Det finns två olika inställningar till Besten som tydligt delar upp vägarna i två grupper, de vägar som anser att Besten ska tyglas och domineras till underkastelse (självkontrollsvägar) och de vägar som anser att Besten ska omfamnas och levas i symbios med (instiktsvägar). Vägarnas struktur Alla vägar har två dygder (virtues) i form av Instinkt eller Självkontroll och Övertygelse eller Samvete. Instinkt eller Självkontroll handlar om hur Besten hanteras, medan Övertygelse eller Samvete handlar om hur man undviker och rationaliserar brott mot vägens lära. Till skillnad från i rollspelet ges inte dygderna egna värden, men de används bland annat när frenzy och rötchrek skall hanteras och gestaltas. 4

5 Alla vägar har en Syndskala (Hierarchy of Sins) som påminner om kristendomens "Tio Guds Bud". De låga nivåernas synder representerar brott mot de viktigaste och mest fundamentala värderingarna hos vägen. De höga nivåerna fungerar för de allra flesta som ideal och vägledning, men alla strävar efter att följa även de höga nivåerna. Dels eftersom det är så man höjer sin egen nivå på vägen, och dels eftersom vägarna helt enkelt inte ger så mycket annan information till hur man når Upplysning. Att inte utnyttja den vägledning som finns är att riskera att sväljas av Besten. Medan Mänsklighetens synder handlar om vad du inte ska göra (själa, mörda, ljuga...) så handlar många vägars synder om vad du måste göra. Att följa Mänskligheten kräver inte aktivt arbete, bortsett från en viss självkontroll. Att följa en väg kräver däremot oftast aktivt arbete, till exempel: Att inte frossa i njutning [Katari]. Att inte testa begränsningarna av den vampyriska naturen [Kain]. Att inte förändra sin egen kropp [Metamorfosis]. Att misslyckas med att upprätthålla alla din grupps ideal [Hedern]. Misslyckande att alltid följa upplysning [Döden och Själen]. Att vägra erkänna nödvändigheten i att söka frälsning [Frälsningen]. Mer om detta finns att läsa i artikeln "Vägföljare eller mänsklig". Vägar i lajvet De vägar som vem som helst kan spela i Sabbatlajvet är Mänskligheten, Kains Väg, Kataris Väg, Hederns Väg, Nattens Väg, Makten och den Inre Röstens Väg, Vildhjärtats Väg, (Nattliga) Frälsningens Väg och Döden och Själens Väg. Alla räknar inte Mänskligheten som en väg, men om man gör det så är den Sabbatens största. Över 50% av alla Sabbat behåller sin mänsklighet ("följer" Mänskligheten), om än på låga nivåer. Harmonins Väg och Liliths Väg har en tradition av att ses som heretiska inom stora delar av Sabbaten, och så även i Uppsala. De brukar tillåtas för spel av arrangörerna om man accepterar och förbereder sig på att de kan vara livsfarliga för karaktären. Harmonister utmanas vanligen av följare av Vildhjärtats Väg medan Liliths Väg brukar ha sina främsta fiender hos Kains Väg. Den infernalistiska Uppenbarelsernas Väg (Path of Evil Revelations) är helt förbjuden i Sabbaten men det förekommer att kainiter "förleds" in på den av kontakt med infernalister eller demoniska väsen. Blir man påkommen med att följa denna väg så kommer karaktärens öde allra minst att vara döden i händerna på Sabbatens fanatiska Inkvisition - och förmodligen ännu värre. 5

6 Kunskap om vägar Vägarnas strikta struktur gör att dess följare ofta blir förutsägbara i hur de agerar och reagerar i olika situationer. Detta skulle kunna utnyttjas av sektens fiender och vägarna hör därför till Sabbatens mest välbevakade hemligheter. Att avslöja information om vägarna för icke-sabbat betraktas som sektförräderi. Vilket är ett problem för de vägar som har en starkt missionerande inriktning. Kunskap kring Sabbatens vägar fås genom färdigheten Sabbat Lore. I dagsläget är Sabbat Lore 2 är ett minimikrav för prästvigning (tillsammans med Rituals 3 och en annan lore på nivå 2). Att gå in på en väg Alla utom enstaka revenanter och ghouler följer Mänskligheten när de genomgår sina Skapelseriter och "föds" in i Sabbaten. De flesta håller fast vid sin Mänsklighet så länge de kan - antingen av slentrian eller genom medvetet arbete - men för vissa sliter Skapelseriterna bort alltför mycket av deras mänsklighet och de vallas in på en väg innan de knappt vet något om sitt nya tillstånd eller om Sabbaten. Men det vanligaste är att det dröjer några år innan kainiten står inför valet att anamma en väg eller trilla ner i Bestens käftar. För att gå in på väg så måste man sjunka ner till nivå 3 eller lägre i Mänsklighet - något som följare av samvetslösa vägar brukar vara mer än villiga att assistera med. Ju lägre Mänsklighet desto lättare är det att gå in på en väg men desto större är också risken att man hinner tappa sig själv till Besten. Har man 3 i Mänsklighet är det ett hardtest att gå in på Väg, har man 2 är det ett normalt test och har man 1 i Mänsklighet är det ett simpletest. De få äldre Sabbat som aktivt 6

7 strävar efter att hålla kvar sin Mänsklighet brukar höja en varningens röst - att gå in på en väg är en sista, desperat åtgärd för att hålla Besten på avstånd - inget glamouröst att sträva efter. Det krävs stark målmedvetenhet och beslutsamhet för att träda in på en väg, något som representeras av att man behöver ha minst två i Viljestyrka (Willpower). Att gå in på en väg brukar ta ungefär ett en termin och görs vanligen med vägledning av ens flockpräst. Sabbatens präster är tränade i att föra in kainiter på alla vägar, inte bara sin egen. Det är också vanligt att en mentor med hög nivå av vägen ifråga hjälper till med initieringen på vägen. Detta görs med fördel på själva lajvet och är ett utmärkt sätt att dels få något roligt att göra på lajvet och dels att utveckla och fördjupa sin karaktär. Grundregeln är at man går in på nivå 1 på sin nya väg, oavsett vad man hade i Mänsklighet. Att höja i väg Lajvet använder sig av en 10-gradig skala för att indikera hur långt man har vandrat på sin väg, men neonater och ancillor har sällan den erfarenhet som krävs för att nå högre än nivå 5. Det brukar i praktiken bli det högsta man når upp till i lajvet. Det förekommer att arrangörerna tillåter någon att höja till nivå 6 om karaktären verkligen synliggör och exemplifierar vägen. Det ska inte finnas något tvivel om karaktärens hängivenhet till sin väg. Det finns dock riktigt hängivna Äldstar som kan ha vägnivåer på 6 och uppåt. Höja i väg gör man genom att visa att man har anammat vägens filosofi på minst en nivå högre än den man är på nu. Man får heller inte upprepat bryta mot högre synder på vägen. Ex: Klara går på Kains Väg och ligger på nivå 1. Nivå 2-synden är "Att inte följa upp ledtrådar om den vampyriska existensen när möjligheten uppenbarar sig". Klara tycker att Kain är jäkligt häftig och vill bli stark som honom men hon har aldrig varit intresserad av det där med forskning och att läsa gamla böcker. De ger henne huvudvärk. Hon hade bilden av att Kainsföljande handlade om att slåss och diablerisera, och det har hon gjort. Ändå har hon inte kunnat avancera på vägen. Men nu har hon kommit på att hon kan söka upp gamla vampyrer som hemlighåller saker om den vampyriska naturen och misshandla dem tills de berättar vad de vet för henne. Livsfarligt, men hon gör det ändå. Och om hon får nys om gamla böcker så ser hon till att hämta dem, men låter en smartare Kainsföljare läsa dem och förklara dem för henne. Klara kan nu höja till nivå 2. 7

8 Att tappa i väg Om man begår en synd på en nivå som är lika med eller lägre än ens nuvarande nivå så riskerar man att tappa i väg. T.ex: Lisa Lasombra följer Makten och den Inre Röstens Väg, och har arbeta sig upp till nivå 2. Lisas fiende, Ville Ventrue, vet att Lisa ska hålla ett viktigt tal den här natten och har därför dominerat Lisas påklädningsghoul till att sminka henne i clownsminkning. Lisa, som inte kan se sin egen spegelbild, går lyckligt ovetande till mässan och tappar där ansiktet inför alla närvarande Sabbat, som skrattar åt henne. Det är nivå 2-synden på hennes väg (den europeiska varianten) och hon står därför inför alternativen att överkompensera eller att tappa ett steg ner till nivå 1 på Makten och den Inre Rösten. Vägarna är artificiellt konstruerade och till skillnad från Mänskligheten så kommer dess ideal inte naturligt vare sig för vampyren eller för oss som spelare. Det är därför lätt att bryta mot vägens Syndskala, både genom att man som spelare glömmer bort, tänker fel eller bara är ouppmärksam, eller genom att karaktären tvingas in i beslut eller situationer som innebär ett vägbrott. Att tappa i väg kan också ske som en personlighetsutveckling; att karaktären börjar tvivla eller finner nya "sanningar", och därför inte längre orkar upprätthålla vägens ideal med samma ståndaktighet. Att byta väg En väg skall väljas med eftertanke för när den väl är vald så är det mycket svårt att byta. Men har man exceptionella motiv så händer det att arrangörerna låter en göra ett hardtest, och om man vinner skaket så lyckas man byta väg. Förlorar man så tappar man sig själv till Besten, vilket leder till att ens karaktär blir ospelbar. Det går att äventyra sig till omständigheter som förändrar detta hardtest till ett simpletest eller under extrema omständigheter även utan skak. Men dessa äventyr är alltid farliga och leder ofta i sig självt till döden. Ett sådant äventyr kan till exempel vara att befria en tillfångatagen vägmentor som är kidnappad av Assamiterna i Turkiet. Vissa vägar har också särskilda ritualer som underlättar vägbyte. Att byta mellan olika inriktningar av samma väg går i vissa fall att göra automatisk om inriktningarna är lika och motivet är starkt, men i andra fall krävs det ett simpletest som måste vinnas för att man inte ska tappa sig själv till Besten. Att dölja sin väg De som går heretiska eller förbjudna vägar har givna skäl att vilja dölja sin väg. Men det finns också de som försöker dölja sin väg för att upprätthålla en falsk identitet eller för att inte bli lika sårbara för den förutsägbarhet som kommer med vägarnas rigida regler. 8

9 Att dölja sin väg är dock inte helt lätt. Man måste låtsas att man följer en annan väg, vilket innebär att man måste ha koll på och följa två Syndskalor samtidigt. Det är lätt att göra snedsteg på den vägen man låtsas följa, och glömmer man bort att visa ånger eller överkompensera så ger det andra ledtrådar. En person med hög Sabbat Lore har goda chanser att kunna utröna vilken väg någon följer eftersom denne kan notera alla små avvikelser från förväntat beteende. Det går också att avläsa vilken väg någon följer med en lyckad användning av Dementation 3 (Eyes of Chaos). Följarna av den infernalistiska Uppenbarelsernas Väg har vissa metoder för att dölja vilken väg de följer från de som försöker detektera den med kainitiska krafter. Men metoden är kostsam och trubbig och skyddar bara mot vissa förmågor. 9

10 Kataris Väg Av Caroline Hyll Filosofi Hur kan det finnas ondska om Gud är god och allsmäktig? Den frågan har människor ställt sig sedan monoteismens födelse. Gnostikerna har sitt eget svar. Gud är god, men inte allsmäktig. Istället för monoteismen predikar man dualismen. Det finns en god gudom som skapade den andliga sfären och en ond gudom som skapade den materiella sfären. Den andliga gudomen kommer här att kallas för Proarken 1 men går även under namn som Gud, Den Högste, Den Utan Slut och Den Ljuse. Den materiella gudomen kommer här att kallas för Demiurgen 2 men går även under namn som Rex Mundi, Den Blinde och Yaldabaoth. Katari har ingen dogmatisk skapelseberättelse men de flesta brukar anta att den andliga sfären skapades först, och när Demiurgen sedan skapade materian så kapslades frön av andlighet in i den. Trots sitt syndiga, köttsliga hölje så har alla människor detta frö inom sig och genom att renodla det kan de transcendera materiens fängelse och nå visheten, ljuset och kärleken hos den andliga guden. Detta försöker Demiurgen hindra genom att förleda och förtappa människorna. Vampyrer däremot har tappat det andliga fröet i sina själar och kan inte längre nå frälsning. Istället har de fått en ny, helig uppgift i vara Demiurgens tjänare och hålla kvar mänsklighetens själar i den materiella sfärens grepp. I detta har de upphöjts till att stå över mänskligheten och vara härskare i den materiella världen, som står dem fri att utnyttja för sina nycker och lustar. 1 Grekiska: Pro = före Arche = början, ursprung 2 Grekiska: Demiourgos = skicklig hantverkare 10

11 Kain har ingen framträdande roll i den kataristiska filosofin men de flesta antar att Kain antingen blev förbannad av Proarken och fråntaget sitt andliga frö eller att Kain medvetet bytte bort ljuset sin själ för att nå makt och evigt liv i Demiurgens tjänst. Kanske ersattes det andliga fröet av Besten Demiurgens eget frö för att guida och vägleda Kain och hans ättlingar i deras nya uppdrag. I kristen gnostisk tradition likställer en del katarister Demiurgen den gammal-testamentiga, svartsjuke, sadistiske guden JHWH med Demiurgen och den nytestamentiga guden med Proarken. Andra katarister hävdar att länken mellan JHWH och Demiurgen är en förlegad tanke sprungen ur ett medeltida judehat och ser inte Demiurgen som en individ som sitter i någon sorts himmel eller helvete. De söker sig antingen till pre-kristna eller moderna gnostiska strömningar och ser Demiurgen som en gigantisk urkraft eller ett väsen som genomsyrar - eller är - all materia. "Som vampyrer så är Demiurgen är allt vi kan uppleva, och när vi hänger oss till materiella njutningar närmar vi oss Demiurgen" är ett exempel den här tankegången. Katarister accepterar att materian är ond och att de själva, som, rena materiella varelser, är onda. De accepterar sin natur och ser ingen mening med att sträva efter någon sträng, tråkig och totalt ouppnåelig godhet. Synd är ett koncept som Proarken har konstruerat och inget som kainiter ska låta sig begränsas av - tvärtom, ju mer man kan pervertera och förvrida det som anses gott och dygdigt desto bättre. En annan falang betraktar Satan och Demiurgen som samma onda princip, så som de mänskliga Catharerna gjorde, men ser inte Satan som en demonisk furste på en helvetestron utan som något mycket större (jämför djävulsdyrkan och satanism). Det är svårt att passa in den kristne Satan i en gnostisk och dualistisk filosofi eftersom den klassiske Satan inte hålls ansvarig för världens skapelse. Många katarister anser därför att man förminskar Demiurgen om man jämför Demiurgen med Satan. Katarister tror på reinkarnation och den själ som misslyckas att nå frälsning återföds i den materiella sfären. Vampyrer återföds som människor när de dör, men fortfarande med en själ som saknar förmågan att nå frälsning. Det finns alltså ingen lockelse för en katarist att dö, det är trots allt mycket sämre att vara människa än att vara vampyr. Kataris Väg uppmuntrar till ett medvetet bejakande av Besten och dess lustar. och katarister är mästare på förförelse, lockelse och dekadens och minglar och slingrar likt huggormar i den sociala sfären. Grenar av Katari Kataris väg har flera förgreningar. Gemensamt för majoriteten av dem är att de inte tror att vampyren kan nå frälsning. Hit hör reformerta och ortodoxa katarismen och den ovanliga tantriska katarismen. Dessa utgör tillsammans fyra femtedelar av alla katarister. Inriktningarnas 11

12 filosofi är i stort sett lika men vilket fokus man lägger och hur man praktiserar filosofin skiljer sig till viss del mellan dem. Förutom dem finns Montreal-katarismen, vars frälsningsfilosofi har likheter med Frälsningens Väg och som anses vara heretisk i större delen av Europa. Tidig utveckling Katari utvecklades ur den medeltida Road of Sin (Via Peccati) under starka influenser från den gnostiskt-kristna Cathar-sekten som var utbredd i södra Frankrike från 1100-talet till 1300-talet. Det är inte klargjort vem eller vilka som bevarade och utvecklade Catharernas läror efter att både dem och de vampyriska följarna av Via Peccati decimerades starkt av den katolska Inkvisitionen. "De Två Principernas Bok"; en av de få Cathar-texter som överlevde Inkvisitionens bål, utgjorde sannolikt en viktig grund för den gnostiska filosofin när Kataris Väg kodifierades på 1600-talet tillsammans med Sabbatens övriga vägar. Många som funnit spirituell mening i synden och det antikristna sökte ett rumsrenare alternativ till den djävulsdyrkan som - i viss mån orättvist - kommit att förknippas med Road of Sin, vilket kan förklara Kataris starka genomslagskraft. Den ursprungliga (ortodoxa) varianten av Katari kom med tiden att sätta fullföljandet av personlig njutning och makt framför Demiurgens uppdrag. En schism av Perfecti såg hur fler och fler katarister plottade varandra i fördärvet i sina maktspel och började predika att det totala självfokuset skedde på bekostnad av det heliga uppdraget. Vägen kom att reformeras den nya och den nya grenen, Reformerta Katari, satte ett större fokus på enighet och på kainitens roll som Demiurgens fångvaktare. Mord på människor blev något att använda restriktivt. Ortodox Katari I den ortodoxa katarismen hittar man de mest hänsynslösa, giriga och själviska kainiterna som existerar, utövandes en grymhet som väl tävlar med följarna av Nattens Väg. Ortodoxa katarister är beredda att göra vad som helst för sin egen njutnings och bekvämlighets skull. De fokuserar inte lika mycket på tjäna Demiurgen som på att förstå och närma sig Demiurgen. Genom att förstå härskaren över all materia kan kainiten själv finna nycklarna till makt över världen. Till skillnad från de reformerta så ser de ortodoxa inget behov av att bry sig om andras beteende. Andras upplysning är inte deras ansvar. De kan därför fritt agera ledare och ge order, även om återhållsamhet. Den ortodoxa katarismen har inte utvecklats så långt från den medeltida Via Peccati och majoriteten av alla som följer Ortodoxa Katari är äldstar. Den ena kategorin är gamla Katariföljare som inte anammade den kataristiska reformationen utan fortsatte att praktisera den ursprungliga varianten av vägen. Den andra kategorin är reformerta katarister som med åldern förfallit mer och mer åt själviskhet och egoism och till slut glidit över till den ortodoxa läran 12

13 eftersom de inte längre kan relatera till andras behov. Långtifrån alla reformerta råkar ut för denna glidining och de som gör det är ancillor eller äldre. Att träffa på en ortodox katarist brukar vara en genuint obehaglig upplevelse där man kan räkna med att bli utnyttjad för dennes njutning och förlustelser - äldstarna finner ofta nöje i att vara "fula gubbar" som väcker åtrå och beroende hos neonaterna med sina sadistiska lekar. Många håller sig med ett "hov" av avkommor eller neonater som de dricker av. Dessa själviska varelser har heller inget större intresse av att lära ut sin väg till neonatiska småbarn. Reformert Katari Reformerta Katari är den överlägset största Katari-falangen i de moderna nätterna och är både mer organiserad och mer religiöst orienterad än Ortodoxa Katari. Det är föbjudet att motarbeta en annan katarist (ortodoxa katarister brukar inkluderas, men inte montreal-katarister) och i praktiken leder det ofta till att man även samarbetar. Reformerta katarister har en tendens i att trivas i varandras sällskap då man kan lita på att en annan katarist inte förvägrar en ens njutning eller säger nej till ens idéer. Reformerta katarister brukar också ägna sig åt mer filosofiska och metafysiska diskussioner än de ortodoxa även om den stora, unga populationen av katarister inte kan sägas vara engagerade tänkare eller ideologer. De vill känna, uppleva och göra, inte tänka. Kataris stora mål är förstås Demiurgens herravälde över alla själar men för den individuella kainiten så har inriktningen inget dogmatiskt slutmål. För en reformert katarist så är vandringen lika viktigt som målet - att veta att man uppfyller sitt gudomliga syfte och samtidigt finner balans med Besten. Fullkomlig upplysning innebär inte frälsning eller transcendering även om många katarister har egna idéer kring saker som väckandet av nya sinnen, kontroll över materian eller fullkomlig resonans med Besten. 13

14 Den reformerta katarismen är mycket restriktivare kring dödande än den ortodoxa (som inte bryr sig om frågan). Man lägger stort fokus på vampyrens roll som Demiurgens tjänare och genom att döda slumpmässigt och omedvetet riskerar man att döda en dygdig, helig människa som genom döden lyckas fly Demiurgens fängelse. Något som har varit ett litet men reellt problem under den reformerta katarismens existens är tendensen för vissa äldre reformerta att tappa fokus på det gudomliga uppdraget och på den kataristiska samvaron och "falla" till den ortodoxa varianten av vägen. De tidiga tecknen är en tilltagande själviskhet (från ett redan själviskt tankesätt) och ett ökat frossande i blod. Det får de ortodoxa kataristerna att ler belåtna hajleenden och mena att deras variant är den enda "instinktiva" varianten av Katari. Reformerta präster svarar med att peka mot Montrealkataristerna som varnande exempel på vad som händer när man börjar ta alltför lätt på Demiurgens uppdrag. Det brukar få de ortodoxa att tystna. Montreal-Katari Montreal-katarismen utvcklades i Montreal på 1800-talet under starkt inflytande av (Nattliga) Frälsningens Väg och Sabbatens Inkvisition. Montreal-katarismen leds av en fanatisk grupp kallad Änkorna (The Widows) och menar att de, likt de mänskliga Catharerna, kan kombinera frälsning och materiella njutningar. De flesta resonerar att endast genom fullkomlig förståelse av den materiella sfären och genom att uppleva varje tänkbar synd och få förlåtelse för dem alla kan en vampyr tända den gudomliga elden inom sig. Med den fullkomliga förståelsen av det materiella får vampyren möjlighet att nå bortom Demiurgens fängelse och transcendera till en av Guds (Proarkens) änglar. Tills dess testar man människornas hängivenhet till Gud genom att fresta och plåga dem. En liten grupp Montreal-katarister gör en annan tolkning och likställer Demiurgen med JHWH och menar att eftersom Tio Guds Bud är JHWHs regler så är det en rättrogens plikt att bryta mot dem. Genom att defilera och slita sönder den materiella världen så kan revor ut till det ljusa och andliga uppstå. Människor har inte intellektet eller förmågorna att uttolka Guds sanna vilja bland Demiurgens lögner, och att använda människors definition av synd är därför meningslöst. Testa allt, och se om det funkar. Gud fördömde eller förvisade inte vampyrerna - fängelset och förbannelsen är Demiurgens. Frälsning är inte att få förlåtelse från Gud utan att rymma ur Demiurgens fängelse och nå tillbaka till Guds sida, genom att bryta mot JHWHs regler. 14

15 Montreal-katarister följer en variant av den ortodoxakatarismens Syndskala (Hierarchy of Sins) där de klassiska katolska dödssynderna har getts ett större utrymme. Montreal-katarister brukar döda människor med ännu mindre eftertanke än de ortodoxa kataristerna eftersom det värsta som händer är att människorna inte lyckas fly Demiurgens fängelse lika snabbt. De omfamnar inte nya vampyrer med samma entusiasm som andra katarister eftersom det är att ge fler själar till Demiurgen, men det är heller ingen katastrof om en människa blir vampyr. Alla vampyrer kan ju nå frälsning - även om bara de starkaste och mest hängivna kommer att lyckas. De flesta andra katarister anser att Montreal-kataristerna har "bytt sida" genom att affiliera sig med Proarken. En Montreal-katarist som åker till Europa och är öppen med sina åsikter kan räkna med att bli överöst med hot och monomaci-utmaningar från "renläriga" katarister, som menar att Änkorna har sålt ut sig till Frälsningens Väg och ägnar sig åt önskedrömmar. Montreal-kataristerna brukar däremot ha en mer förlåtande attityd gentemot andra katarister - de har ju ett fantastiskt budskap till sina bröder och systrar som lever i mörker och hopplöshet: hoppet är inte ute; syndens läror leder till frälsning och härlighet. Ritualer och praktiker Det är en synd för Reformerta katarister att motarbeta varandra. Det har lett till en förvånansvärt stark gruppsammanhållning och det går att prata om ett sorts kataristiskt community. Kataristernas spirituella ledare kallas Perfecti och har vandrat upp till åttonde vägpelaren eller högre. De som vandrar på lägre nivåer kallas credentes. Kainiter på vägen bedöms efter spirituell framgång, inte efter ålder en tjugoårig neonat kan vara mer respekterad än en sjunde generationens äldste. Att uppta en ny vandrare på Kataris väg brukar ske i form av ett rituellt test där prospekten får demonstrera sin förmåga att tjäna Demiurgen. Montreal-katarismens tillkomst introducerade nya ritualer i katarismen i form av bikten och consolamentum. Genom att begå all världens synder och få förlåtelse för dem hoppas Montreal- 15

16 kataristen nå frälsning. Medvetenheten kring sina synder skapas genom bikten och med några års mellanrum görs en själarening i form av consolamentum, där credenten får återuppleva alla sina synder i telepatisk kontakt med två Perfecti. Överlever credenten, vilket är långtifrån säkert, blir den renad från dessa synder. Kataris övriga fraktioner var inte sena att anamma föraktfulla versioner av dessa ritualer. Bikten är en viktig kataristisk ritual men i den reformerta och ortodoxa bikten är det dina humana tankar som du bekänner och får botgöring för och i deras consolamentum är det din mänsklighet som du tvättar bort. Katari är lika mycket en religion som en väg men majoriteten av alla katarister skulle aldrig få för sig att be en bön till Demiurgen eller dyrka en avbild av denne. Demiurgen bryr sig inte om gester utan om resultat. Men att på ett särskilt omsorgsfullt och kreativt sätt skaffa sig rikedom, makt eller njutning kan vara en liten ritual i sig självt för en katarist. Katari predikar andlighet genom handling. "Genom att dyrka dig själv dyrkar du Demiurgen" säger de ortodoxa. Att vara katarist i Sabbaten De flesta katarister är sociala, extroverta och politiskt aktiva individer. Karismatiska, hedonistiska och genuint omänskliga. Vanligt förekommande är också de katarister som finner sin njutning i våld och sadism och lägger sitt fokus på fysiska bragder och mobbning. Ovanligast, men inte icke-existerande, är kataristen som är intresserad av mental utveckling, lores och forskning och skriver i kataristiska forskningsjournaler som Gnostic Review. Katarister återfinns i hela Sabbatens politiska spektrum även om vägens frisläppta attityd ger en viss inklination mot moderata eller lojalistiska åsikter. Katarister gillar Sabbaten men vägens och sektens läror går inte alltid hand i hand. "Inget är förbjudet, allt är tillåtet" är ett kataristiskt måtto som bör användas med viss försiktighet. I Sabbaten finns det handlingar som är förbjudna och som man riskerar avrättning för om man begår. Utsikten att dö en obehaglig död och sedan återfödas som en människa är ofta nog för att få en katarist att följa Koden. Katarister värderar också Sabbatens frihet och det faktum att sekten inte försöker upprätthålla illusionen om att mänsklig moral skulle vara något för vampyrer. I Sabbaten tar sig katarister ofta roller som präster, motivatorer och förskaffare av njutningar som kan liva upp den hårda tillvaron i sekten. De rör sig mycket i den mänskliga sfären i sin själakorrumperande mission och med den kunskapen kan de ge Camarillan välriktade knivstötar på deras traditionella hemmaplan. Katarister hyser ett stort förakt Camarillan som de anser låter sig styras av människorna, när vampyrens sanna uppdrag är det motsatta. 16

En god soldat åt Kristus Jesus (2 Tim 2:3-4)

En god soldat åt Kristus Jesus (2 Tim 2:3-4) Om medlemskap i Frälsningsarmén En god soldat åt Kristus Jesus (2 Tim 2:3-4) I varje armé finns två sorters människor: Den ena sorten är de som övertalats att ställa upp. De kämpar bara därför att de måste.

Läs mer

Hur du maximerar ditt liv/brian Houston En 31 dagars andakt

Hur du maximerar ditt liv/brian Houston En 31 dagars andakt Hur du maximerar ditt liv/brian Houston DAG 1: Ett välsignat liv Det är Guds önskan och plan att alla ska få leva ett välsignat liv. I Bibeln, har välsignad olika betydelser. Att leva ett välsignat liv

Läs mer

SKANDAL. Ve den människan, genom vilken skandal kommer. Vae homini illi, per quern scandalum venit. [Matteus 18:7]

SKANDAL. Ve den människan, genom vilken skandal kommer. Vae homini illi, per quern scandalum venit. [Matteus 18:7] SKANDAL Ve den människan, genom vilken skandal kommer. Vae homini illi, per quern scandalum venit. [Matteus 18:7] Innehållsförteckning Inledning...3 Introduktion...4 Definition...4 Källor...5 Del I Varför

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Konsten att få andra att prestera

Konsten att få andra att prestera Konsten att få andra att prestera Zebra (Hippotigris) alternativt sebra, är en släktgrupp eller ett undersläkte i familjen hästdjur som omfattar tre arter och ett flertal underarter som kännetecknas av

Läs mer

Du borde! Av Alice Christensson www.barfotachefen.se

Du borde! Av Alice Christensson www.barfotachefen.se Om du var Rik och Lycklig... Vem bryr sig? Du borde! Av Alice Christensson www.barfotachefen.se Friskrivningsklausul Författaren ger i denna text enbart sin egen syn på vad materialet innehåller och du

Läs mer

DIHS WoD-Lajvregler3.4

DIHS WoD-Lajvregler3.4 DIHS WoD-Lajvregler3.4 Uppdateringar av dokumentet: 20130910: Ändrade beskrivningen för Domination 1-3 då det var mer luddigt innan. Förhoppningsvis blev det klarare med hur disciplinen fungerar. 20130903:

Läs mer

100 sätt att börja Älska sig själv

100 sätt att börja Älska sig själv 100 sätt att börja Älska sig själv Ta inte dig själv på för stort allvar! Det leder aldrig till något bra, haha. Om du kan skratta åt sig själv, är du på god väg. Bli kär i dig själv. Tänk på vad som gör

Läs mer

Sothönsgränd 5, 123 49 Farsta, Tel 08-949871, Fax 070-6155185, E-post: mail@bengtelmen.com

Sothönsgränd 5, 123 49 Farsta, Tel 08-949871, Fax 070-6155185, E-post: mail@bengtelmen.com Att klara av en livsomställning 1 ATT BLI PENSIONÄR Kompendium av Bengt Elmén socionom Sothönsgränd 5, 123 49 Farsta, Tel 08-949871, Fax 070-6155185, E-post: mail@bengtelmen.com 2 ATT BLI PENSIONÄR INLEDNING

Läs mer

Livslång aktivism Hur förändra världen och samtidigt må bra

Livslång aktivism Hur förändra världen och samtidigt må bra Livslång aktivism Hur förändra världen och samtidigt må bra En översättning, tolkning och bearbetning av Hillary Rettigs bok The Lifelong Activist Malte Lindstam Innehållsförteckning: Förord...1 Introduktion...1

Läs mer

VI KÄNNER FÖR ATT VI HAR BEHOV

VI KÄNNER FÖR ATT VI HAR BEHOV HumaNova Europeiska Psykosyntesuniversitetet, Stockholm 3-årig utbildning till Diplomerad Samtalsterapeut VI KÄNNER FÖR ATT VI HAR BEHOV En jämförelse mellan psykosyntes och Kalkis dharma Examensuppsats

Läs mer

The circle of simplicity

The circle of simplicity The circle of simplicity Return to the good life - Cecilie Andrews En svensk sammanfattning Nedan finns en sammanfattning av den amerikanska boken The circle of simplicity som är skriven av Cecile Andrews

Läs mer

The Work av Byron Katie

The Work av Byron Katie The Work av Byron Katie En introduktion Ingen kan ge dig frihet utom du själv. Denna lilla bok visar hur man gör. Byron Katie Det här häftet presenterar kärnan av The Work av Byron Katie. Tusentals häften

Läs mer

första hjälpen vid spelproblem

första hjälpen vid spelproblem första hjälpen vid spelproblem för dig som har problem med spel om pengar för dig som vill hjälpa någon som har det för dig som vill veta mer om spelproblem Författare: Henrik Josephson Om.författaren.och.

Läs mer

HumaNova Utbildning AB, Helsingfors Samtalsterapeut. Bli den du är i sängen

HumaNova Utbildning AB, Helsingfors Samtalsterapeut. Bli den du är i sängen HumaNova Utbildning AB, Helsingfors Samtalsterapeut Bli den du är i sängen Examensuppsats Christel Abborre Grupp: HA VT 2007 SAMMANFATTNING Sexuell energi är livets energi. Den är urkraften, orsaken till

Läs mer

Rik på riktigt. En värdeful vardag är möjlig!

Rik på riktigt. En värdeful vardag är möjlig! Rik på riktigt. En värdeful vardag är möjlig! OBS detta dokument är ett särtryck omfattande bokens inledning samt de avsnitt som tydligast hänger samman med tid. 2005 Fredrik Warberg, Jörgen Larsson och

Läs mer

Hur tidigare liv, drömmar, och Själsfärder hjälper dig att finna Gud ECKANK AR. Uråldrig visdom

Hur tidigare liv, drömmar, och Själsfärder hjälper dig att finna Gud ECKANK AR. Uråldrig visdom Hur tidigare liv, drömmar, och Själsfärder hjälper dig att finna Gud ECKANK AR Uråldrig visdom för vår tid e ECKANKAR Uråldrig visdom för vår tid Den här boken har blivit granskad och utgiven under överinseende

Läs mer

Hur du kan uppleva Guds kärlek och förlåtelse Häfte 1 av Bill Bright (Detta häfte finns att köpa hos www.agapesverige.se)

Hur du kan uppleva Guds kärlek och förlåtelse Häfte 1 av Bill Bright (Detta häfte finns att köpa hos www.agapesverige.se) Hur du kan uppleva Guds kärlek och förlåtelse Häfte 1 av Bill Bright (Detta häfte finns att köpa hos www.agapesverige.se) Innehållsförteckning Inledning I. Det största äventyret Andliga kristnas inflytande

Läs mer

Världen har blivit lite bättre än den var förra veckan.

Världen har blivit lite bättre än den var förra veckan. Om du kikar ut genom fönstret så kommer du att lägga märke till en sak. Världen har blivit lite bättre än den var förra veckan. 10 stärkande dagar Tiodagarsutmaningen Universe Imagine Publishing www.universeimagine.com

Läs mer

J E S U O R D INNEHÅLL. Del Ett VEM SÄGER NI ATT JAG ÄR?

J E S U O R D INNEHÅLL. Del Ett VEM SÄGER NI ATT JAG ÄR? J E S U O R D INNEHÅLL Del Ett VEM SÄGER NI ATT JAG ÄR? Problemet med religionen Världens ljus Uppenbarelsen Det levande ordet Fadern Den gode herden Mat för själen Del Två DET NYA RIKET Himmelriket Det

Läs mer

Livets spel. av Florence Scovel Shinn. (och hur du spelar det) Översättning av Torbjörn Perttu

Livets spel. av Florence Scovel Shinn. (och hur du spelar det) Översättning av Torbjörn Perttu Livets spel (och hur du spelar det) av Florence Scovel Shinn Översättning av Torbjörn Perttu Upphovsrätt Upphovsrätten för denna text tillhör Torbjörn Perttu. Med texten menas denna fullständiga digitala

Läs mer

I denna rymd möts vi. Ett samtalsmaterial om det nya kyrkohandboksförslaget

I denna rymd möts vi. Ett samtalsmaterial om det nya kyrkohandboksförslaget I denna rymd möts vi Ett samtalsmaterial om det nya kyrkohandboksförslaget 1 2 Gud är här. Evig, öppen, nära. I denna rymd möts vi. (Ur Inledningsord 7) 3 Innehåll Åtta korta frågor till Boel Hössjer Sundman

Läs mer

Lennart Matikainen. Rena relationer. Fri från rädsla och skuld. Forum

Lennart Matikainen. Rena relationer. Fri från rädsla och skuld. Forum Lennart Matikainen Rena relationer Fri från rädsla och skuld Forum Bokförlaget Forum, Box 3159, 103 63 Stockholm www.forum.se Copyright Lennart Matikainen 2008 Omslagsdesign Anders Timrén Omslagsfoto Thron

Läs mer

ÄR KÄRLEKEN FRI? INDIVIDENS FRIHET RELIGIONENS MAKT

ÄR KÄRLEKEN FRI? INDIVIDENS FRIHET RELIGIONENS MAKT ÄR KÄRLEKEN FRI? Individens frihet religionens makt 1 ÄR KÄRLEKEN FRI? INDIVIDENS FRIHET RELIGIONENS MAKT Rapport från ett seminarium arrangerat av Riksdagens tvärpolitiska SRHR-grupp (Sexuell Reproduktiv

Läs mer

143 kvinnliga ledare ger sina 3 bästa råd till chefskollegor:

143 kvinnliga ledare ger sina 3 bästa råd till chefskollegor: 143 kvinnliga ledare ger sina 3 bästa råd till chefskollegor: 1 1 - Lyssna på dem du jobbar med! 2 - Var dig själv! 3 - Glöm inte att du har ett liv utanför jobbet! Odla din familj OCH dina personliga

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

Trafficking är det moderna slaveriet. Elever på Angeredgymnasiet om trafficking och prostitution VT 2012

Trafficking är det moderna slaveriet. Elever på Angeredgymnasiet om trafficking och prostitution VT 2012 Trafficking är det moderna slaveriet Elever på Angeredgymnasiet om trafficking och prostitution VT 2012 Den grekiska filosofen Aristoteles sade Slaven är ett stycke egendom med själ. Detta citat tycker

Läs mer

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé En praktisk handbok Entreprenörskap handlar om att utveckla nya er och att omsätta dessa er till något värdeskapande. Värdet kan skapas i företag, i offentlig verksamhet och i föreningslivet. REGERINGEN

Läs mer

Om livet känns. hopplöst. Stöd till självmordsnära medmänniskor

Om livet känns. hopplöst. Stöd till självmordsnära medmänniskor Om livet känns hopplöst Stöd till självmordsnära medmänniskor Författare: Skriften är framtagen av Nationella rådet för självmordsprevention, tillsatt av Socialstyrelsen och Folkhälsoinstitutet, i samarbete

Läs mer

Vägledning. för de unga

Vägledning. för de unga Vägledning för de unga Budskap till ungdomar från första presidentskapet VÅRA KÄRA UNGA MÄN OCH KVINNOR, vi har stort förtroende för er. Ni är älskade söner och döttrar till Gud och han har er i sina

Läs mer