Sabbatens vägar. Del 1; Filosofi kring följande vägar Katari Makten och den inre rösten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sabbatens vägar. Del 1; Filosofi kring följande vägar Katari Makten och den inre rösten"

Transkript

1 Sabbatens vägar Del 1; Filosofi kring följande vägar Katari Makten och den inre rösten Även en beskrivning av (den nattliga) Frälsningens väg, allmänna vägregler och lite allmänna vägtexter.

2 Förord Detta är förhoppningsvis det första väghäftet av flera som kommer att komma. Förut har vägar publicerats i Nattmangeln, men som ni kanske märkte så rådde det knappast brist på material till den tidningen. Och för att förhindra att Nattmangeln blev för tjock och att texterna kring vägarna för allmänna så valde vi att koncentrera vägtexterna till ett helt eget häfte. En stor fördel med det är att vi kan vara smalare och mer fokuserade på just vägar och rollspel på dessa. Vårt övergripande mål har varit att alla Sabbatens vanliga vägar ska ha en lajvanpassad variant med en sammanhängande beskrivning och struktur. Vi har gått igenom allt skrivet material om vägarna och funderat på saker som översättningar, tolkningar och spelbarhet. Ibland har vi fört fram förändringar eller alternativ jämfört med originalbeskrivningarna för att främja lajvaspekter som till exempel flockspel. I detta väghäfte har vi valt att lägga fokus på Katari och Makten och den inre rösten, detta eftersom vi artikelförfattare spenderat mycket tid med att filosofera kring dessa vägar och har praktisk erfarenhet om hur man rollspelar dem. Vi har även valt att ta med en kort beskrivning av Frälsningens väg (Nocturnal redemption). Den vägen har genomgått mycket förändring i publiceringen i Chaining the beast, och texten i Nattmangeln 1 (3) var helt enkelt omodern. Detta häfte innehåller också en artikel om hur man spelar vägföljare. Det är version tre av en artikel som fått mycket ansiktslyftningar genom tiderna. Tidigare versioner av den artikeln finns på diverse Wikisidor och även tidigare i tryckt form. Men nu är den genomarbetat ytterligare en gång för att ta hänsyn till förändringar som skett i lajvet. Så även om du känner igen artikeln så kan den vara väl värd att läsas. Har du idéer eller filosofiska tankar kring en väg eller vägspel i allmänhet. Hugg tag i en av författarna till detta häfte och diskutera för en eventuell framtida artikel. Disclaimer Artiklarna i detta häfte är fiktion skriven för det levande rollspelet "Uppsala Sabbatlajv". Samtligt material är endast avsett att användas för teatersyften. Häftet innehåller explicit och våldsamt material och är avsett för personer över 18 år. 2

3 Innehållsförteckning Vägar: Introduktion och regler... 4 Kataris Väg Makten och den inre rösten (den nattliga) Frälsningens väg Avancerade vägtexter Mänsklighet frihet eller chimär? Att lyssna till sin inre röst Instinktstolkning för katarister

4 Vägar: Introduktion och regler av Caroline Hyll Någon gång kring år 1666 samlas en grupp vampyrer - både Sabbat och icke-sabbat - i ett övergivet kloster i de schweiziska alperna. Några i sammanslutningen lämnar klostret, andra ansluter sig, vissa kommer och går. Under många års tid mediterar, diskuterar och experimenterar de kring metoder som de odöda kan använda för att nå inre jämvikt - de filosofier som kom att bli Sabbatens andliga grund. Döden och Själens Väg, Kains Väg, Hederns Väg, Kataris Väg och Harmonins Väg formaliseras under dessa nätter och går från att ha varit spridda arv från medeltidens kainitiska trossystem till att bli nedtecknade och kodifierade. Även den infernalistiska Uppenbarelsernas Väg nedtecknas och det skrivs verk om de vägar som redan etablerats från helt nya idéer, som Makten och den Inre Röstens Väg. Många experimentella vägar möter också sin återvändsgränd under dessa nätter - få är de filosofier som är kraftfulla nog att hålla tillbaka Besten. Vägarnas funktion Alla nyskapade Sabbat följer det som kallas för Mänsklighet, som alltså innebär mänsklighetens egna moralkod. Den mänskliga moralkoden är motsatsen till den vampyriska Bestens behov och drifter och att försöka behålla sin mänsklighet går direkt emot bestens natur. Detta gör den mänskliga moralen mödosam att följa för vampyrer, vars existens ofta kräver att mänsklighetens tabun bryts för att de ska kunna överleva. Sabbaten är i grund och botten en krigisk och omänsklig plats där moral och etik ofta sätts i andra rummet vilket leder till att nyskapade "mänskliga" vampyrer snabbt ser sig själva stjäla, misshandla och till och med mörda inom kort från sin invigning i sekten. Det är här vägarna kommer in i bilden. Många vampyrer insåg tidigt behovet av att tygla Besten för att inte totalt tappa kontrollen till den. Genom århundraden av studier och experiment av vetenskapliga och andliga vampyrer har en rad alternativa etiska moralkoder utvecklats; vägarna. En väg är en moralisk konstruktion som tydligt måste följas för att på ett eller annat sätt kunna samexistera med besten och därmed behålla kontrollen över sig själv. Det finns två olika inställningar till Besten som tydligt delar upp vägarna i två grupper, de vägar som anser att Besten ska tyglas och domineras till underkastelse (självkontrollsvägar) och de vägar som anser att Besten ska omfamnas och levas i symbios med (instiktsvägar). Vägarnas struktur Alla vägar har två dygder (virtues) i form av Instinkt eller Självkontroll och Övertygelse eller Samvete. Instinkt eller Självkontroll handlar om hur Besten hanteras, medan Övertygelse eller Samvete handlar om hur man undviker och rationaliserar brott mot vägens lära. Till skillnad från i rollspelet ges inte dygderna egna värden, men de används bland annat när frenzy och rötchrek skall hanteras och gestaltas. 4

5 Alla vägar har en Syndskala (Hierarchy of Sins) som påminner om kristendomens "Tio Guds Bud". De låga nivåernas synder representerar brott mot de viktigaste och mest fundamentala värderingarna hos vägen. De höga nivåerna fungerar för de allra flesta som ideal och vägledning, men alla strävar efter att följa även de höga nivåerna. Dels eftersom det är så man höjer sin egen nivå på vägen, och dels eftersom vägarna helt enkelt inte ger så mycket annan information till hur man når Upplysning. Att inte utnyttja den vägledning som finns är att riskera att sväljas av Besten. Medan Mänsklighetens synder handlar om vad du inte ska göra (själa, mörda, ljuga...) så handlar många vägars synder om vad du måste göra. Att följa Mänskligheten kräver inte aktivt arbete, bortsett från en viss självkontroll. Att följa en väg kräver däremot oftast aktivt arbete, till exempel: Att inte frossa i njutning [Katari]. Att inte testa begränsningarna av den vampyriska naturen [Kain]. Att inte förändra sin egen kropp [Metamorfosis]. Att misslyckas med att upprätthålla alla din grupps ideal [Hedern]. Misslyckande att alltid följa upplysning [Döden och Själen]. Att vägra erkänna nödvändigheten i att söka frälsning [Frälsningen]. Mer om detta finns att läsa i artikeln "Vägföljare eller mänsklig". Vägar i lajvet De vägar som vem som helst kan spela i Sabbatlajvet är Mänskligheten, Kains Väg, Kataris Väg, Hederns Väg, Nattens Väg, Makten och den Inre Röstens Väg, Vildhjärtats Väg, (Nattliga) Frälsningens Väg och Döden och Själens Väg. Alla räknar inte Mänskligheten som en väg, men om man gör det så är den Sabbatens största. Över 50% av alla Sabbat behåller sin mänsklighet ("följer" Mänskligheten), om än på låga nivåer. Harmonins Väg och Liliths Väg har en tradition av att ses som heretiska inom stora delar av Sabbaten, och så även i Uppsala. De brukar tillåtas för spel av arrangörerna om man accepterar och förbereder sig på att de kan vara livsfarliga för karaktären. Harmonister utmanas vanligen av följare av Vildhjärtats Väg medan Liliths Väg brukar ha sina främsta fiender hos Kains Väg. Den infernalistiska Uppenbarelsernas Väg (Path of Evil Revelations) är helt förbjuden i Sabbaten men det förekommer att kainiter "förleds" in på den av kontakt med infernalister eller demoniska väsen. Blir man påkommen med att följa denna väg så kommer karaktärens öde allra minst att vara döden i händerna på Sabbatens fanatiska Inkvisition - och förmodligen ännu värre. 5

6 Kunskap om vägar Vägarnas strikta struktur gör att dess följare ofta blir förutsägbara i hur de agerar och reagerar i olika situationer. Detta skulle kunna utnyttjas av sektens fiender och vägarna hör därför till Sabbatens mest välbevakade hemligheter. Att avslöja information om vägarna för icke-sabbat betraktas som sektförräderi. Vilket är ett problem för de vägar som har en starkt missionerande inriktning. Kunskap kring Sabbatens vägar fås genom färdigheten Sabbat Lore. I dagsläget är Sabbat Lore 2 är ett minimikrav för prästvigning (tillsammans med Rituals 3 och en annan lore på nivå 2). Att gå in på en väg Alla utom enstaka revenanter och ghouler följer Mänskligheten när de genomgår sina Skapelseriter och "föds" in i Sabbaten. De flesta håller fast vid sin Mänsklighet så länge de kan - antingen av slentrian eller genom medvetet arbete - men för vissa sliter Skapelseriterna bort alltför mycket av deras mänsklighet och de vallas in på en väg innan de knappt vet något om sitt nya tillstånd eller om Sabbaten. Men det vanligaste är att det dröjer några år innan kainiten står inför valet att anamma en väg eller trilla ner i Bestens käftar. För att gå in på väg så måste man sjunka ner till nivå 3 eller lägre i Mänsklighet - något som följare av samvetslösa vägar brukar vara mer än villiga att assistera med. Ju lägre Mänsklighet desto lättare är det att gå in på en väg men desto större är också risken att man hinner tappa sig själv till Besten. Har man 3 i Mänsklighet är det ett hardtest att gå in på Väg, har man 2 är det ett normalt test och har man 1 i Mänsklighet är det ett simpletest. De få äldre Sabbat som aktivt 6

7 strävar efter att hålla kvar sin Mänsklighet brukar höja en varningens röst - att gå in på en väg är en sista, desperat åtgärd för att hålla Besten på avstånd - inget glamouröst att sträva efter. Det krävs stark målmedvetenhet och beslutsamhet för att träda in på en väg, något som representeras av att man behöver ha minst två i Viljestyrka (Willpower). Att gå in på en väg brukar ta ungefär ett en termin och görs vanligen med vägledning av ens flockpräst. Sabbatens präster är tränade i att föra in kainiter på alla vägar, inte bara sin egen. Det är också vanligt att en mentor med hög nivå av vägen ifråga hjälper till med initieringen på vägen. Detta görs med fördel på själva lajvet och är ett utmärkt sätt att dels få något roligt att göra på lajvet och dels att utveckla och fördjupa sin karaktär. Grundregeln är at man går in på nivå 1 på sin nya väg, oavsett vad man hade i Mänsklighet. Att höja i väg Lajvet använder sig av en 10-gradig skala för att indikera hur långt man har vandrat på sin väg, men neonater och ancillor har sällan den erfarenhet som krävs för att nå högre än nivå 5. Det brukar i praktiken bli det högsta man når upp till i lajvet. Det förekommer att arrangörerna tillåter någon att höja till nivå 6 om karaktären verkligen synliggör och exemplifierar vägen. Det ska inte finnas något tvivel om karaktärens hängivenhet till sin väg. Det finns dock riktigt hängivna Äldstar som kan ha vägnivåer på 6 och uppåt. Höja i väg gör man genom att visa att man har anammat vägens filosofi på minst en nivå högre än den man är på nu. Man får heller inte upprepat bryta mot högre synder på vägen. Ex: Klara går på Kains Väg och ligger på nivå 1. Nivå 2-synden är "Att inte följa upp ledtrådar om den vampyriska existensen när möjligheten uppenbarar sig". Klara tycker att Kain är jäkligt häftig och vill bli stark som honom men hon har aldrig varit intresserad av det där med forskning och att läsa gamla böcker. De ger henne huvudvärk. Hon hade bilden av att Kainsföljande handlade om att slåss och diablerisera, och det har hon gjort. Ändå har hon inte kunnat avancera på vägen. Men nu har hon kommit på att hon kan söka upp gamla vampyrer som hemlighåller saker om den vampyriska naturen och misshandla dem tills de berättar vad de vet för henne. Livsfarligt, men hon gör det ändå. Och om hon får nys om gamla böcker så ser hon till att hämta dem, men låter en smartare Kainsföljare läsa dem och förklara dem för henne. Klara kan nu höja till nivå 2. 7

8 Att tappa i väg Om man begår en synd på en nivå som är lika med eller lägre än ens nuvarande nivå så riskerar man att tappa i väg. T.ex: Lisa Lasombra följer Makten och den Inre Röstens Väg, och har arbeta sig upp till nivå 2. Lisas fiende, Ville Ventrue, vet att Lisa ska hålla ett viktigt tal den här natten och har därför dominerat Lisas påklädningsghoul till att sminka henne i clownsminkning. Lisa, som inte kan se sin egen spegelbild, går lyckligt ovetande till mässan och tappar där ansiktet inför alla närvarande Sabbat, som skrattar åt henne. Det är nivå 2-synden på hennes väg (den europeiska varianten) och hon står därför inför alternativen att överkompensera eller att tappa ett steg ner till nivå 1 på Makten och den Inre Rösten. Vägarna är artificiellt konstruerade och till skillnad från Mänskligheten så kommer dess ideal inte naturligt vare sig för vampyren eller för oss som spelare. Det är därför lätt att bryta mot vägens Syndskala, både genom att man som spelare glömmer bort, tänker fel eller bara är ouppmärksam, eller genom att karaktären tvingas in i beslut eller situationer som innebär ett vägbrott. Att tappa i väg kan också ske som en personlighetsutveckling; att karaktären börjar tvivla eller finner nya "sanningar", och därför inte längre orkar upprätthålla vägens ideal med samma ståndaktighet. Att byta väg En väg skall väljas med eftertanke för när den väl är vald så är det mycket svårt att byta. Men har man exceptionella motiv så händer det att arrangörerna låter en göra ett hardtest, och om man vinner skaket så lyckas man byta väg. Förlorar man så tappar man sig själv till Besten, vilket leder till att ens karaktär blir ospelbar. Det går att äventyra sig till omständigheter som förändrar detta hardtest till ett simpletest eller under extrema omständigheter även utan skak. Men dessa äventyr är alltid farliga och leder ofta i sig självt till döden. Ett sådant äventyr kan till exempel vara att befria en tillfångatagen vägmentor som är kidnappad av Assamiterna i Turkiet. Vissa vägar har också särskilda ritualer som underlättar vägbyte. Att byta mellan olika inriktningar av samma väg går i vissa fall att göra automatisk om inriktningarna är lika och motivet är starkt, men i andra fall krävs det ett simpletest som måste vinnas för att man inte ska tappa sig själv till Besten. Att dölja sin väg De som går heretiska eller förbjudna vägar har givna skäl att vilja dölja sin väg. Men det finns också de som försöker dölja sin väg för att upprätthålla en falsk identitet eller för att inte bli lika sårbara för den förutsägbarhet som kommer med vägarnas rigida regler. 8

9 Att dölja sin väg är dock inte helt lätt. Man måste låtsas att man följer en annan väg, vilket innebär att man måste ha koll på och följa två Syndskalor samtidigt. Det är lätt att göra snedsteg på den vägen man låtsas följa, och glömmer man bort att visa ånger eller överkompensera så ger det andra ledtrådar. En person med hög Sabbat Lore har goda chanser att kunna utröna vilken väg någon följer eftersom denne kan notera alla små avvikelser från förväntat beteende. Det går också att avläsa vilken väg någon följer med en lyckad användning av Dementation 3 (Eyes of Chaos). Följarna av den infernalistiska Uppenbarelsernas Väg har vissa metoder för att dölja vilken väg de följer från de som försöker detektera den med kainitiska krafter. Men metoden är kostsam och trubbig och skyddar bara mot vissa förmågor. 9

10 Kataris Väg Av Caroline Hyll Filosofi Hur kan det finnas ondska om Gud är god och allsmäktig? Den frågan har människor ställt sig sedan monoteismens födelse. Gnostikerna har sitt eget svar. Gud är god, men inte allsmäktig. Istället för monoteismen predikar man dualismen. Det finns en god gudom som skapade den andliga sfären och en ond gudom som skapade den materiella sfären. Den andliga gudomen kommer här att kallas för Proarken 1 men går även under namn som Gud, Den Högste, Den Utan Slut och Den Ljuse. Den materiella gudomen kommer här att kallas för Demiurgen 2 men går även under namn som Rex Mundi, Den Blinde och Yaldabaoth. Katari har ingen dogmatisk skapelseberättelse men de flesta brukar anta att den andliga sfären skapades först, och när Demiurgen sedan skapade materian så kapslades frön av andlighet in i den. Trots sitt syndiga, köttsliga hölje så har alla människor detta frö inom sig och genom att renodla det kan de transcendera materiens fängelse och nå visheten, ljuset och kärleken hos den andliga guden. Detta försöker Demiurgen hindra genom att förleda och förtappa människorna. Vampyrer däremot har tappat det andliga fröet i sina själar och kan inte längre nå frälsning. Istället har de fått en ny, helig uppgift i vara Demiurgens tjänare och hålla kvar mänsklighetens själar i den materiella sfärens grepp. I detta har de upphöjts till att stå över mänskligheten och vara härskare i den materiella världen, som står dem fri att utnyttja för sina nycker och lustar. 1 Grekiska: Pro = före Arche = början, ursprung 2 Grekiska: Demiourgos = skicklig hantverkare 10

11 Kain har ingen framträdande roll i den kataristiska filosofin men de flesta antar att Kain antingen blev förbannad av Proarken och fråntaget sitt andliga frö eller att Kain medvetet bytte bort ljuset sin själ för att nå makt och evigt liv i Demiurgens tjänst. Kanske ersattes det andliga fröet av Besten Demiurgens eget frö för att guida och vägleda Kain och hans ättlingar i deras nya uppdrag. I kristen gnostisk tradition likställer en del katarister Demiurgen den gammal-testamentiga, svartsjuke, sadistiske guden JHWH med Demiurgen och den nytestamentiga guden med Proarken. Andra katarister hävdar att länken mellan JHWH och Demiurgen är en förlegad tanke sprungen ur ett medeltida judehat och ser inte Demiurgen som en individ som sitter i någon sorts himmel eller helvete. De söker sig antingen till pre-kristna eller moderna gnostiska strömningar och ser Demiurgen som en gigantisk urkraft eller ett väsen som genomsyrar - eller är - all materia. "Som vampyrer så är Demiurgen är allt vi kan uppleva, och när vi hänger oss till materiella njutningar närmar vi oss Demiurgen" är ett exempel den här tankegången. Katarister accepterar att materian är ond och att de själva, som, rena materiella varelser, är onda. De accepterar sin natur och ser ingen mening med att sträva efter någon sträng, tråkig och totalt ouppnåelig godhet. Synd är ett koncept som Proarken har konstruerat och inget som kainiter ska låta sig begränsas av - tvärtom, ju mer man kan pervertera och förvrida det som anses gott och dygdigt desto bättre. En annan falang betraktar Satan och Demiurgen som samma onda princip, så som de mänskliga Catharerna gjorde, men ser inte Satan som en demonisk furste på en helvetestron utan som något mycket större (jämför djävulsdyrkan och satanism). Det är svårt att passa in den kristne Satan i en gnostisk och dualistisk filosofi eftersom den klassiske Satan inte hålls ansvarig för världens skapelse. Många katarister anser därför att man förminskar Demiurgen om man jämför Demiurgen med Satan. Katarister tror på reinkarnation och den själ som misslyckas att nå frälsning återföds i den materiella sfären. Vampyrer återföds som människor när de dör, men fortfarande med en själ som saknar förmågan att nå frälsning. Det finns alltså ingen lockelse för en katarist att dö, det är trots allt mycket sämre att vara människa än att vara vampyr. Kataris Väg uppmuntrar till ett medvetet bejakande av Besten och dess lustar. och katarister är mästare på förförelse, lockelse och dekadens och minglar och slingrar likt huggormar i den sociala sfären. Grenar av Katari Kataris väg har flera förgreningar. Gemensamt för majoriteten av dem är att de inte tror att vampyren kan nå frälsning. Hit hör reformerta och ortodoxa katarismen och den ovanliga tantriska katarismen. Dessa utgör tillsammans fyra femtedelar av alla katarister. Inriktningarnas 11

12 filosofi är i stort sett lika men vilket fokus man lägger och hur man praktiserar filosofin skiljer sig till viss del mellan dem. Förutom dem finns Montreal-katarismen, vars frälsningsfilosofi har likheter med Frälsningens Väg och som anses vara heretisk i större delen av Europa. Tidig utveckling Katari utvecklades ur den medeltida Road of Sin (Via Peccati) under starka influenser från den gnostiskt-kristna Cathar-sekten som var utbredd i södra Frankrike från 1100-talet till 1300-talet. Det är inte klargjort vem eller vilka som bevarade och utvecklade Catharernas läror efter att både dem och de vampyriska följarna av Via Peccati decimerades starkt av den katolska Inkvisitionen. "De Två Principernas Bok"; en av de få Cathar-texter som överlevde Inkvisitionens bål, utgjorde sannolikt en viktig grund för den gnostiska filosofin när Kataris Väg kodifierades på 1600-talet tillsammans med Sabbatens övriga vägar. Många som funnit spirituell mening i synden och det antikristna sökte ett rumsrenare alternativ till den djävulsdyrkan som - i viss mån orättvist - kommit att förknippas med Road of Sin, vilket kan förklara Kataris starka genomslagskraft. Den ursprungliga (ortodoxa) varianten av Katari kom med tiden att sätta fullföljandet av personlig njutning och makt framför Demiurgens uppdrag. En schism av Perfecti såg hur fler och fler katarister plottade varandra i fördärvet i sina maktspel och började predika att det totala självfokuset skedde på bekostnad av det heliga uppdraget. Vägen kom att reformeras den nya och den nya grenen, Reformerta Katari, satte ett större fokus på enighet och på kainitens roll som Demiurgens fångvaktare. Mord på människor blev något att använda restriktivt. Ortodox Katari I den ortodoxa katarismen hittar man de mest hänsynslösa, giriga och själviska kainiterna som existerar, utövandes en grymhet som väl tävlar med följarna av Nattens Väg. Ortodoxa katarister är beredda att göra vad som helst för sin egen njutnings och bekvämlighets skull. De fokuserar inte lika mycket på tjäna Demiurgen som på att förstå och närma sig Demiurgen. Genom att förstå härskaren över all materia kan kainiten själv finna nycklarna till makt över världen. Till skillnad från de reformerta så ser de ortodoxa inget behov av att bry sig om andras beteende. Andras upplysning är inte deras ansvar. De kan därför fritt agera ledare och ge order, även om återhållsamhet. Den ortodoxa katarismen har inte utvecklats så långt från den medeltida Via Peccati och majoriteten av alla som följer Ortodoxa Katari är äldstar. Den ena kategorin är gamla Katariföljare som inte anammade den kataristiska reformationen utan fortsatte att praktisera den ursprungliga varianten av vägen. Den andra kategorin är reformerta katarister som med åldern förfallit mer och mer åt själviskhet och egoism och till slut glidit över till den ortodoxa läran 12

13 eftersom de inte längre kan relatera till andras behov. Långtifrån alla reformerta råkar ut för denna glidining och de som gör det är ancillor eller äldre. Att träffa på en ortodox katarist brukar vara en genuint obehaglig upplevelse där man kan räkna med att bli utnyttjad för dennes njutning och förlustelser - äldstarna finner ofta nöje i att vara "fula gubbar" som väcker åtrå och beroende hos neonaterna med sina sadistiska lekar. Många håller sig med ett "hov" av avkommor eller neonater som de dricker av. Dessa själviska varelser har heller inget större intresse av att lära ut sin väg till neonatiska småbarn. Reformert Katari Reformerta Katari är den överlägset största Katari-falangen i de moderna nätterna och är både mer organiserad och mer religiöst orienterad än Ortodoxa Katari. Det är föbjudet att motarbeta en annan katarist (ortodoxa katarister brukar inkluderas, men inte montreal-katarister) och i praktiken leder det ofta till att man även samarbetar. Reformerta katarister har en tendens i att trivas i varandras sällskap då man kan lita på att en annan katarist inte förvägrar en ens njutning eller säger nej till ens idéer. Reformerta katarister brukar också ägna sig åt mer filosofiska och metafysiska diskussioner än de ortodoxa även om den stora, unga populationen av katarister inte kan sägas vara engagerade tänkare eller ideologer. De vill känna, uppleva och göra, inte tänka. Kataris stora mål är förstås Demiurgens herravälde över alla själar men för den individuella kainiten så har inriktningen inget dogmatiskt slutmål. För en reformert katarist så är vandringen lika viktigt som målet - att veta att man uppfyller sitt gudomliga syfte och samtidigt finner balans med Besten. Fullkomlig upplysning innebär inte frälsning eller transcendering även om många katarister har egna idéer kring saker som väckandet av nya sinnen, kontroll över materian eller fullkomlig resonans med Besten. 13

14 Den reformerta katarismen är mycket restriktivare kring dödande än den ortodoxa (som inte bryr sig om frågan). Man lägger stort fokus på vampyrens roll som Demiurgens tjänare och genom att döda slumpmässigt och omedvetet riskerar man att döda en dygdig, helig människa som genom döden lyckas fly Demiurgens fängelse. Något som har varit ett litet men reellt problem under den reformerta katarismens existens är tendensen för vissa äldre reformerta att tappa fokus på det gudomliga uppdraget och på den kataristiska samvaron och "falla" till den ortodoxa varianten av vägen. De tidiga tecknen är en tilltagande själviskhet (från ett redan själviskt tankesätt) och ett ökat frossande i blod. Det får de ortodoxa kataristerna att ler belåtna hajleenden och mena att deras variant är den enda "instinktiva" varianten av Katari. Reformerta präster svarar med att peka mot Montrealkataristerna som varnande exempel på vad som händer när man börjar ta alltför lätt på Demiurgens uppdrag. Det brukar få de ortodoxa att tystna. Montreal-Katari Montreal-katarismen utvcklades i Montreal på 1800-talet under starkt inflytande av (Nattliga) Frälsningens Väg och Sabbatens Inkvisition. Montreal-katarismen leds av en fanatisk grupp kallad Änkorna (The Widows) och menar att de, likt de mänskliga Catharerna, kan kombinera frälsning och materiella njutningar. De flesta resonerar att endast genom fullkomlig förståelse av den materiella sfären och genom att uppleva varje tänkbar synd och få förlåtelse för dem alla kan en vampyr tända den gudomliga elden inom sig. Med den fullkomliga förståelsen av det materiella får vampyren möjlighet att nå bortom Demiurgens fängelse och transcendera till en av Guds (Proarkens) änglar. Tills dess testar man människornas hängivenhet till Gud genom att fresta och plåga dem. En liten grupp Montreal-katarister gör en annan tolkning och likställer Demiurgen med JHWH och menar att eftersom Tio Guds Bud är JHWHs regler så är det en rättrogens plikt att bryta mot dem. Genom att defilera och slita sönder den materiella världen så kan revor ut till det ljusa och andliga uppstå. Människor har inte intellektet eller förmågorna att uttolka Guds sanna vilja bland Demiurgens lögner, och att använda människors definition av synd är därför meningslöst. Testa allt, och se om det funkar. Gud fördömde eller förvisade inte vampyrerna - fängelset och förbannelsen är Demiurgens. Frälsning är inte att få förlåtelse från Gud utan att rymma ur Demiurgens fängelse och nå tillbaka till Guds sida, genom att bryta mot JHWHs regler. 14

15 Montreal-katarister följer en variant av den ortodoxakatarismens Syndskala (Hierarchy of Sins) där de klassiska katolska dödssynderna har getts ett större utrymme. Montreal-katarister brukar döda människor med ännu mindre eftertanke än de ortodoxa kataristerna eftersom det värsta som händer är att människorna inte lyckas fly Demiurgens fängelse lika snabbt. De omfamnar inte nya vampyrer med samma entusiasm som andra katarister eftersom det är att ge fler själar till Demiurgen, men det är heller ingen katastrof om en människa blir vampyr. Alla vampyrer kan ju nå frälsning - även om bara de starkaste och mest hängivna kommer att lyckas. De flesta andra katarister anser att Montreal-kataristerna har "bytt sida" genom att affiliera sig med Proarken. En Montreal-katarist som åker till Europa och är öppen med sina åsikter kan räkna med att bli överöst med hot och monomaci-utmaningar från "renläriga" katarister, som menar att Änkorna har sålt ut sig till Frälsningens Väg och ägnar sig åt önskedrömmar. Montreal-kataristerna brukar däremot ha en mer förlåtande attityd gentemot andra katarister - de har ju ett fantastiskt budskap till sina bröder och systrar som lever i mörker och hopplöshet: hoppet är inte ute; syndens läror leder till frälsning och härlighet. Ritualer och praktiker Det är en synd för Reformerta katarister att motarbeta varandra. Det har lett till en förvånansvärt stark gruppsammanhållning och det går att prata om ett sorts kataristiskt community. Kataristernas spirituella ledare kallas Perfecti och har vandrat upp till åttonde vägpelaren eller högre. De som vandrar på lägre nivåer kallas credentes. Kainiter på vägen bedöms efter spirituell framgång, inte efter ålder en tjugoårig neonat kan vara mer respekterad än en sjunde generationens äldste. Att uppta en ny vandrare på Kataris väg brukar ske i form av ett rituellt test där prospekten får demonstrera sin förmåga att tjäna Demiurgen. Montreal-katarismens tillkomst introducerade nya ritualer i katarismen i form av bikten och consolamentum. Genom att begå all världens synder och få förlåtelse för dem hoppas Montreal- 15

16 kataristen nå frälsning. Medvetenheten kring sina synder skapas genom bikten och med några års mellanrum görs en själarening i form av consolamentum, där credenten får återuppleva alla sina synder i telepatisk kontakt med två Perfecti. Överlever credenten, vilket är långtifrån säkert, blir den renad från dessa synder. Kataris övriga fraktioner var inte sena att anamma föraktfulla versioner av dessa ritualer. Bikten är en viktig kataristisk ritual men i den reformerta och ortodoxa bikten är det dina humana tankar som du bekänner och får botgöring för och i deras consolamentum är det din mänsklighet som du tvättar bort. Katari är lika mycket en religion som en väg men majoriteten av alla katarister skulle aldrig få för sig att be en bön till Demiurgen eller dyrka en avbild av denne. Demiurgen bryr sig inte om gester utan om resultat. Men att på ett särskilt omsorgsfullt och kreativt sätt skaffa sig rikedom, makt eller njutning kan vara en liten ritual i sig självt för en katarist. Katari predikar andlighet genom handling. "Genom att dyrka dig själv dyrkar du Demiurgen" säger de ortodoxa. Att vara katarist i Sabbaten De flesta katarister är sociala, extroverta och politiskt aktiva individer. Karismatiska, hedonistiska och genuint omänskliga. Vanligt förekommande är också de katarister som finner sin njutning i våld och sadism och lägger sitt fokus på fysiska bragder och mobbning. Ovanligast, men inte icke-existerande, är kataristen som är intresserad av mental utveckling, lores och forskning och skriver i kataristiska forskningsjournaler som Gnostic Review. Katarister återfinns i hela Sabbatens politiska spektrum även om vägens frisläppta attityd ger en viss inklination mot moderata eller lojalistiska åsikter. Katarister gillar Sabbaten men vägens och sektens läror går inte alltid hand i hand. "Inget är förbjudet, allt är tillåtet" är ett kataristiskt måtto som bör användas med viss försiktighet. I Sabbaten finns det handlingar som är förbjudna och som man riskerar avrättning för om man begår. Utsikten att dö en obehaglig död och sedan återfödas som en människa är ofta nog för att få en katarist att följa Koden. Katarister värderar också Sabbatens frihet och det faktum att sekten inte försöker upprätthålla illusionen om att mänsklig moral skulle vara något för vampyrer. I Sabbaten tar sig katarister ofta roller som präster, motivatorer och förskaffare av njutningar som kan liva upp den hårda tillvaron i sekten. De rör sig mycket i den mänskliga sfären i sin själakorrumperande mission och med den kunskapen kan de ge Camarillan välriktade knivstötar på deras traditionella hemmaplan. Katarister hyser ett stort förakt Camarillan som de anser låter sig styras av människorna, när vampyrens sanna uppdrag är det motsatta. 16

17 Katari är en av de vanligare vägarna i Sabbaten och dess skandinaviska centrum är Köpenhamn, som också är födelseplats till den ovanliga Tantriska katarismen. I dagsläget (år 2010) har vägen ett starkt inflytande över det skandinaviska styret med följare som Kardinal Caspar Udsen, Priscirådets ordförande Carl-Fredrik Simonsen, Kodens uttolkare Martha. Vägen visar heller inga tecken på stagnation. Den moderna världens moraliska degeneration är ett bevis på Kataris överlägsenhet, predikar kataristerna, och påpekar att det är tydligt vilken som är den vinnande sidan. Katarism och infernalism Kataris tillåtande attityd och förkärlek för ondska och förtappelse har tidvis gett vägen problem med infernalism. Det har förekommit att infernalister har låtsas vara katarister, och att katarister har lockats över på den förbjudna Uppenbarelsernas Väg. I de moderna nätterna har Kataris Väg gett ett allt starkare stöd till Sabbatens Inkvisition för att komma till rätta med problemen. Katarister ser kainiter som Demiurgens utvalda härskare över världen. Demoner är underlägsna och att låta sig förslavas av dem är under en kainits värdighet. Demoner borde ägna sig åt att korrumpera människor själar, inte vampyrers. Allmänna speltips Reformerta Katari är den variant som rekommenderas för karaktärer i Sabbatlajvet. Den sätter inte käppar i hjulet för gruppinteraktion (t.ex. samarbete i flocken) på samma sätt som de andra varianterna eftersom osjälviskt beteende inte är förbjudet. Det är också lättare att hitta mentorer till den inriktningen. Moral är en mänsklig konstruktion. Låt dig inte begränsas. Frosseri, sadism och perversioner hör hemma i en ond värld, liksom våld, manipulation och dominans. Lek och njut, och få andra att göra detsamma. Tänk på att ditt heliga uppdrag är att förtappa och förleda människor. Vampyrer är redan fångade i den materiella världen. Att korrumpera andra vampyrer är ett nöje och en god övning men det är inget tvång. Däremot skall du vara en förebild för andra vampyrer och inte hindra dem från att frigöra sig själva från sina moraliska bojor. Utnyttja andra vampyrer och bringa dem under din makt, ditt våld och ditt inflytande. Vampyrer är världens herrar men även bland furstar finns det en hierarki - finns det någon anledning till att just du inte ska stå högst på jorden, underställd endast Demiurgen? 17

18 Alla icke-kainitiska varelser är underlägsna. Låt dem inte tro något annat. Att ständigt och medvetet frossa i njutning kan liknas vid att rasta Besten, på samma sätt som en människa rastar en hund. Besten blir trött och belåten. En trött och belåten Best är lättare att hantera. Tänk på att sex, trots sitt stora symbolvärde, inte ger vampyrer någon fysisk tillfredsställelse. Sexualdriften är ersatt av sensualism och blodsfetishism. Spela på det i interaktion med andra vampyrer. Ämnet har diskuterats mycket på lajvets internetforum och Katari-artikeln på lajvets wiki har länkar till diskussionstrådarna. Tveka inte. Agera. Dina instinkter kommer att leda dig rätt. Katari är en känslomässig bergochdalbana. När du är glad, var lyrisk. När du är arg, storma av vrede. När du är ledsen, var förkrossad. Men ångest, grubblerier och oro har ingen plats i kataristiska hjärtan. Odla dem till hat och vrede, som får dig agera. Fundera på hur du ska hantera dina egna potentiellt livsfarliga instinkter och impulser, annars kommer du inte överleva länge. Se artikeln "Instinktstolkning för katarister" för en fördjupning. Ingenting är värt att göras om det inte kan göras med passion. Den enda typen av mord på människor som Reformerta Katari tillåter är det medvetna, passionerade mordet. Om mordet är oemotståndligt och man vet att människan inte är så dygdig att den riskrerar att fly Demiurgens sfär så är det ingen fara. Diablerie eller mord av vampyrer är däremot fullt tillåtet. Välj ett par-tre saker som ger din karaktär dess högsta njutning. Är det att tillfoga andra fysisk smärta? Att se vänner förråda varandra? Är det diablerie? Att dricka dig övermåttligt mätt? Att se någon göra något som den egentligen inte vill, för din skull? Att slå någon sönder och samman? Att se någon gråta? Fokusera dina korrumperande aktiviteter på dessa saker. Lathet är den enda synd som Katari inte uppmuntrar. Var aktiv. Du har ett heligt uppdrag - du har inget syfte om du inte utför det. Katarister är påbjudna att alltid frossa i njutning. Det är därför en bra idé att skapa eller utveckla din karaktär så att den verkligen uppskattar och njuter av det som du tror kommer bli dess nisch. Sadism hos en fighter, masochism hos en tjänare eller bibliofili hos en forskare är exempel. Kärlek och vänskap är koncept som inte hör hemma hos ondskans tjänare. Fejka dem och utnyttja andra, men bli inte utnyttjad själv. Du kommer att bli huggen i ryggen. 18

19 Lita aldrig på någons hedersord, det är en synd. Världen är korrupt; planera alltid utifrån att de kommer strunta i sitt löfte. Ge heller aldrig ditt hedersord om du inte måste, och hedra det aldrig om det inte är till en annan Sabbat. Att bryta sitt ord till en annan Sabbat är att riskera döden under Kodex Milan. Det är inget syndigt i att bryta sitt hedersord till en Sabbat, men det måste vara värt det. Syndskalor Alla grenar av Katari använder Instinkt (Instincts) och Övertygelse (Conviction) för att hålla Besten i schack. Reformerta katarismen Perfecti: Carl-Fredrik Simonssen Nivå Moraliskt misslyckande Rationalisering 10 Att vara återhållsam av moraliska skäl Lyssna till dina instinkter, inte på mänsklig moral 9 Att lita på andra Skapelsen är korrupt, liksom alla i den 8 Att inte omfamna de heligaste eller mest De heligaste fänglas av Förbannelsen, de förtappade förtappade människorna kommer att tjäna Demiurgen 7 Att misslyckas gå i kontrollerad frenzy Genom att bejaka besten finner du balans, vägled den att göra ondskans arbete 6 Att motarbeta en annan katarist De med samma syfte ska arbeta i samklang 5 Opassionerat dödande Mord tjänar inget högre syfte än att tillfredsställa din njutning 4 Att offra personlig njutning för någon Din tillfredsställelse är viktigare än andras annans skull bekvämlighet 3 Att inte frossa i njutning Sätt ett exempel för andra att följa. Världen är en plats för köttets tillfredsställelse 2 Slumpmässigt dödande Du riskerar att döda en dygdig människa som då lyckas fly Demiurgens fängelse 1 Att uppmuntra andra till moralisk återhållsamhet Ditt syfte är att förtappa andra 19

20 Ortodoxa katarismen [2nd Edition PGttS] Perfecti: Caspar Udsen Nivå Moraliskt misslyckande Rationalisering 10 Att vägra att omfamna nya vampyrer Alla skall fängslas i den materiella sfären 9 Att inte prova på nya former av njutning En trött Best är lättare att vandra med 8 Att misslyckas gå i kontrollerad frenzy Ditt Ego kan inte njuta om Besten styr 7 Att offra personlig njutning för någon annans skull Din egen tillfresställelse är allt som räknas 6 Att inte äta när du är hungrig Varför förneka dina luster? En mätt Best är lättare att vandra med 5 Att vägra begå grymma handlingar om du tjänar på det Du visar dina offer världens sanna, onda natur 4 Att inte skryta om dig själv när du får ett bra tillfälle Egot måste bejakas 3 Att missa en möjlighet för materiell vinning Du är satt att härska i den materiella världen 2 Att vara osjälvisk Altrusim har ingen plats hos en ond varelse 1 Att tygla dig själv i onödan Moral och begräsningar är för människor Montreal-katarismen Perfecti: Medlemmarna av kotteriet The Widows brukar gemensamt ses som en sorts Perfecti Nivå Moraliskt misslyckande Rationalisering 10 Att unna andra något som borde vara ditt Avundets dödssynd. 9 Att inte prova på nya former av synd Fullkomlig förlåtelse kräver fullkomlig synd. 8 Att misslyckas gå i kontrollerad frenzy Vrede är en dödssynd, men ska inte ske på bekonstnad av ditt ego. 7 Att offra personlig njutning för någon annans skull Lustans dödssynd. 6 Vägra döda människor om du tjänar på Din fokus ska vara att frälsa dig själv, inte det mänskligheten. 5 Att inte äta när du är hungrig Frosseriets dödssynd. 4 Att inte skryta om dig själv när du får ett Högmodets dödssynd. bra tillfälle 3 Att missa en möjlighet för materiell vinning Girighets dödssynd. 2 Att vara osjälvisk Att hjälpa andra slösar med din tid och energi. Lättjans dödssynd. 1 Att tygla dig själv i onödan Upplysningen ligger i förlåtelsen. Förlåtelsen ligger i synden. Synden ligger i din natur och i dina impulser. Du vill begå dödssynder. 20

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 7

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 7 Vägledning vecka 7 Syndens oordning Ett personligt mönster Vägledning: Vi avslöjar vår synds mysterium Förra veckan granskade vi vårt syndaregister i ljuset av Guds kärlek till oss. Den här veckan ger

Läs mer

Ge sitt liv för sina vänner

Ge sitt liv för sina vänner Ge sitt liv för sina vänner Predikan av pastor Göran Appelgren (Läsningar: Joh 15:12-17; Himmel och helvete, nr 272, 278:2, 282. Se sista sidan!) Detta är mitt bud att ni skall älska varandra så som jag

Läs mer

Ätstörningar. Att vilja bli nöjd

Ätstörningar. Att vilja bli nöjd Ätstörningar Ätstörningar innebär att ens förhållande till mat och ätande har blivit ett problem. Man tänker mycket på vad och när man ska äta, eller på vad man inte ska äta. Om man får ätstörningar brukar

Läs mer

SOTERIOLOGI 2015-03-04. Frälsning & Dop

SOTERIOLOGI 2015-03-04. Frälsning & Dop SOTERIOLOGI 2015-03-04 Frälsning & Dop "Jag skäms inte för evangelium. Det är en Guds kraft som frälser var och en som tror, först juden och sedan greken."(rom. 1:16) "Den främsta faran för det kommande

Läs mer

Grunden till kristendomen. Kristendomen. Vad Jesus ville förmedla. Vad Jesus ville förmedla

Grunden till kristendomen. Kristendomen. Vad Jesus ville förmedla. Vad Jesus ville förmedla Kristendomen Grunden till kristendomen Fyra evangelier (budskap, goda nyheter ) som berättar Jesu liv och lära. Traditionellt säger man att tre av författarna (Markus, Matteus och Johannes) kände Jesus

Läs mer

Bikt och bot Anvisningar

Bikt och bot Anvisningar Bikt och bot Anvisningar Som kyrka, församling och kristna har vi fått Guds uppdrag att leva i, och leva ut Guds vilja till frälsning för hela världen. Vår Skapare, Befriare och Livgivare återupprättar.

Läs mer

Lärjungaskap / Följ mig

Lärjungaskap / Följ mig Lärjungaskap / Följ mig Dela in gruppen i par och bind för ögonen på en av de två i paret. Låt den andra personen leda den med förbundna ögon runt i huset och utomhus, genom trädgården, till exempel, och

Läs mer

Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen

Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen 1/5 17 sön e Trefaldighet Guds kärlek till oss Psalmer: 18, Ps 111, 242, 28, 157, L211 Texter: Pred 12:1-7, 1 Joh 4:13-21, Matt 6:19-24 Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus.

Läs mer

Kasta ut nätet på högra sidan

Kasta ut nätet på högra sidan Kasta ut nätet på högra sidan Predikan av pastor Göran Appelgren (Läsningar: Ps 89:12-14; Joh 21:1-14; AC 10061:1,2. Se sista sidan!) Tidigt på morgonen stod Jesus på stranden, men lärjungarna visste inte

Läs mer

Bibeltexter

Bibeltexter Bibeltexter 2016 03 06 Rom 4:5 Men den som utan gärningar tror på honom som förklarar den ogudaktige rättfärdig, han får sin tro tillräknad som rättfärdighet. Gal 3:26 Alla är ni Guds barn genom tron på

Läs mer

11 sön e Trefaldighet. Psalmer ur sommarens lägerhäfte: 9, 4, 22, 13, 31, 20 Texter: Amos 5:21-24; Rom 7:14-25; Matt 21:28-32; 1 Joh 1:5-2:2

11 sön e Trefaldighet. Psalmer ur sommarens lägerhäfte: 9, 4, 22, 13, 31, 20 Texter: Amos 5:21-24; Rom 7:14-25; Matt 21:28-32; 1 Joh 1:5-2:2 1/5 11 sön e Trefaldighet Psalmer ur sommarens lägerhäfte: 9, 4, 22, 13, 31, 20 Texter: Amos 5:21-24; Rom 7:14-25; Matt 21:28-32; 1 Joh 1:5-2:2 Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus

Läs mer

och upptäcka att vi alla har svaren på de stora frågorna inom oss.

och upptäcka att vi alla har svaren på de stora frågorna inom oss. FredsProjektet är en ideell organisation vars mål är att belysa den kunskap som både göms och glömts av konventionella medier samt att inspirera varje unik människa att se till sitt eget unika vetande

Läs mer

Femtonde efter trefaldighet, endast ett är nödvändigt, Matteus kapitel 11:28-30

Femtonde efter trefaldighet, endast ett är nödvändigt, Matteus kapitel 11:28-30 Femtonde efter trefaldighet, endast ett är nödvändigt, Matteus kapitel 11:28-30 Kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor; jag skall skänka er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig, som har ett milt

Läs mer

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är.

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är. NYTT MÅL Fil. 1:12-14 Hamnar man i fängelse är det säkert lätt att ge upp. Ibland räcker det med att man känner sig som att man är i ett fängelse för att man skall ge upp. För Paulus var det bara ännu

Läs mer

Det kanske inte är så underligt, för det är så mycket vi kan vara rädda för motiverat eller omotiverat.

Det kanske inte är så underligt, för det är så mycket vi kan vara rädda för motiverat eller omotiverat. Predikotext: Luk 12:4-7 Uttrycket Var inte rädd återkommer ofta i bibeln. I lite olika former hela 365 gånger dvs ett för varje dag året runt! Det kanske inte är så underligt, för det är så mycket vi kan

Läs mer

Atman, den gudomliga själen, finns inte enligt Buddha. Buddha tog bort kastsystemet, alla människor är lika värda.

Atman, den gudomliga själen, finns inte enligt Buddha. Buddha tog bort kastsystemet, alla människor är lika värda. Hur skiljer sig Buddha från hinduismen? Buddha trodde inte på någon gud, Buddha är ateist. Atman, den gudomliga själen, finns inte enligt Buddha. Buddha tog bort kastsystemet, alla människor är lika värda.

Läs mer

Predikan. 5 i påsktiden 2010, årg. 2.

Predikan. 5 i påsktiden 2010, årg. 2. Predikan 5 i påsktiden 2010, årg. 2. När man läser dagens evangelietext står man som nutidssvensk lite förundrad över vissa av Jesu formuleringar. Jag provade dem på en vän till mig, jag sade: Du är min

Läs mer

Moralisk oenighet bara på ytan?

Moralisk oenighet bara på ytan? Ragnar Francén, doktorand i praktisk filosofi Vissa anser att det är rätt av föräldrar att omskära sina döttrar, kanske till och med att detta är något de har en plikt att göra. Andra skulle säga att detta

Läs mer

En djupare bild av Gud

En djupare bild av Gud En djupare bild av Gud Av:Johannes Djerf - The Sounds Living in America Detta är en riktigt go låt med en klockren refräng som säger att vi lever inte i amerika, men vi är inte ledsna. När låten kom för

Läs mer

2. Kulturrelativism. KR har flera problematiska konsekvenser:

2. Kulturrelativism. KR har flera problematiska konsekvenser: 2. Kulturrelativism KR har flera problematiska konsekvenser: Ingen samhällelig praxis kan fördömas moraliskt, oavsett hur avskyvärd vi finner den. T.ex. slaveri. Vi kan inte heller meningsfullt kritisera

Läs mer

Samtal med Hussein en lärare berättar:

Samtal med Hussein en lärare berättar: Samtal med Hussein en lärare berättar: Under en håltimme ser jag Hussein sitta och läsa Stjärnlösa nätter. Jag hälsar som vanligt och frågar om han tycker att boken är bra. Han ler och svarar ja. Jag frågar

Läs mer

Gud är en Ande som är fullkomlig och perfekt. Till skillnad från många andra religioner som menar att Gud är dualistisk, dvs.

Gud är en Ande som är fullkomlig och perfekt. Till skillnad från många andra religioner som menar att Gud är dualistisk, dvs. DET FINNS MER... + + VEM ÄR GUD? Mycket i den här världen är oerhört vackert och storslaget. Se bara på en soluppgång eller solnedgång, en klar stjärnhimmel, ett mäktigt vattenfall eller en liten blomma

Läs mer

Ditt livs viktigaste investering

Ditt livs viktigaste investering Ditt livs viktigaste investering En handledning Du investerar i dig själv dagligen: utbildning, relationer, karriär. Men har du någon gång reflekterat över värdet av att investera i den andliga aspekten

Läs mer

Min Ledarskapsresa. Mats Strömbäck UGL handledare och ledarskaps konsult

Min Ledarskapsresa. Mats Strömbäck UGL handledare och ledarskaps konsult Min Ledarskapsresa Mats Strömbäck UGL handledare och ledarskaps konsult Dina första förebilder De första ledare du mötte i ditt liv var dina föräldrar. De ledde dig genom din barndom tills det var dags

Läs mer

Hur visar du andra att du tycker om dom? Vad märker du att andra människor blir glada av?

Hur visar du andra att du tycker om dom? Vad märker du att andra människor blir glada av? MBT 2013 Undervisning av Ulrika Ernvik Guds dröm om mej! Gud har en dröm! Ps 139:13-18 Gud har en dröm för varenda liten människa även mej. Drömmen handlar mest om vem han vill att jag ska VARA mer än

Läs mer

Nyårsdagen Lars B Stenström

Nyårsdagen Lars B Stenström 080101 Nyårsdagen Lars B Stenström Den nya dagen kommer till oss och vi tar emot den på olika sätt med oro för allt ouppklarat med förväntan för det vi hoppas på med osäkerhet inför något nytt och främmande

Läs mer

Etik- och moralfrågor är ständigt aktuella och något vi måste ta ställning till:

Etik- och moralfrågor är ständigt aktuella och något vi måste ta ställning till: 1 Blommor och bin Religion (etikdelen) Att göra det rätta Etik och moral handlar om hur vi ska vara mot varandra. När vi talar om etikfrågor eller moralfrågor kan det handla om frågor som: Är det rätt

Läs mer

Livsfilosofins ursprung

Livsfilosofins ursprung Livsfilosofins ursprung Idag vet vi med ganska stor säkerhet att det för cirka 50 000 år sedan uppstod en stor förändring av människosläktets gener. En helt ny ras av människor fanns plötsligt på vår planet.

Läs mer

Edward de Bono: Sex tänkande hattar

Edward de Bono: Sex tänkande hattar Edward de Bono: Sex tänkande hattar Tänkandet är vår viktigaste mänskliga resurs. Men vårt största problem är att vi blandar ihop olika saker när vi tänker. Vi försöker för mycket på en gång; vi blandar

Läs mer

Tunadalskyrkan 130804. Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11

Tunadalskyrkan 130804. Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11 1 Tunadalskyrkan 130804 Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11 Den helige Ande skickar överraskande budbärare Ja så löd rubriken på ett blogginlägg som jag råkade hitta på internet. En man med en sjukdom som ibland

Läs mer

FÖRLÅTA I HERRENS NAMN En predikan av pastor Göran Appelgren (Läsningar: Joh 8: 1-20; AC 7273)

FÖRLÅTA I HERRENS NAMN En predikan av pastor Göran Appelgren (Läsningar: Joh 8: 1-20; AC 7273) FÖRLÅTA I HERRENS NAMN En predikan av pastor Göran Appelgren (Läsningar: Joh 8: 1-20; AC 7273) Inte heller jag dömer dig. Gå, och synda inte mer! (Joh 8:11) Det kommer ett starkt budskap från vår Herre

Läs mer

SAPU Stockholms Akademi för Psykoterapiutbildning

SAPU Stockholms Akademi för Psykoterapiutbildning KÄNSLOFOKUSERAD PSYKOTERAPI SAPU Claesson McCullough 2010 Information för dig som söker psykoterapi Det finns många olika former av psykoterapi. Den form jag arbetar med kallas känslofokuserad terapi och

Läs mer

Din RelationsBlueprint - Källan till smärta eller framgång i din intima relation

Din RelationsBlueprint - Källan till smärta eller framgång i din intima relation Din RelationsBlueprint - Källan till smärta eller framgång i din intima relation Lyssna, jag känner mig enormt glad och hedrad att jag får spendera den här tiden med dig just nu och att du tar dig tid

Läs mer

Barn kräver väldigt mycket, men de behöver inte lika mycket som de kräver! Det är ok att säga nej. Jesper Juul

Barn kräver väldigt mycket, men de behöver inte lika mycket som de kräver! Det är ok att säga nej. Jesper Juul Vi har en gammal föreställning om att vi föräldrar alltid måste vara överens med varandra. Men man måste inte säga samma sak, man måste inte alltid tycka samma sak. Barn kräver väldigt mycket, men de behöver

Läs mer

Samhällskunskap. Ett häfte om. -familjen. -skolan. -kompisar och kamratskap

Samhällskunskap. Ett häfte om. -familjen. -skolan. -kompisar och kamratskap Samhällskunskap Ett häfte om -familjen -skolan -kompisar och kamratskap 1 I det här häftet kommer du att få lära dig: Vad samhällskunskap är Hur olika familjer och olika slags vänskap kan se ut Hur barn

Läs mer

Eller när man har besiktigat bilen. Vad skönt när man kan åka därifrån och dom hittade ingenting.

Eller när man har besiktigat bilen. Vad skönt när man kan åka därifrån och dom hittade ingenting. Allting nytt Påskdagen 100403 1 Att hitta ingenting kan det va nå`t Det var ju det man gjorde den första påskdagsmorgonen. Man gick till graven där man lagt Jesus och man hittade ingenting. Ibland är det

Läs mer

Mormonernas falska lära för dig bort från Jesus

Mormonernas falska lära för dig bort från Jesus Mormonernas falska lära för dig bort från Jesus Av Christer Åberg Mormon-kyrkan är en mycket farlig villolära som för dig bort från Jesus och rakt ner till helvetet! Joseph Smith startade Mormonerna runt

Läs mer

REFLEKTIONER UTIFRÅN PSALM 85

REFLEKTIONER UTIFRÅN PSALM 85 REFLEKTIONER UTIFRÅN PSALM 85 SANNING BARMHÄRTIGHET RÄTTVISA FRED Baserat på en text ur boken Reconcile: Conflict Transformation for Ordinary Christians av John Paul Lederach. Bearbetad till drama av Kat

Läs mer

Fair play. Jag är en Fair play spelare genom att:

Fair play. Jag är en Fair play spelare genom att: Fair play Fotboll handlar om glädje! Det ska vara delad glädje alla ska få vara med på lika villkor. Fair Play handlar om att främja goda värderingar, sprida kunskap och motarbeta kränkningar inom fotbollen.

Läs mer

2. Den andra sanningen är att trovärdighet är grunden för ledarskap.

2. Den andra sanningen är att trovärdighet är grunden för ledarskap. LEDARSKAPETS SANNINGAR (Liber, 2011) James Kouzes är Barry Posner är båda professorer i ledarskap och i boken sammanfattar de det viktigaste de lärt sig efter att ha studerat framgångsrikt ledarskap i

Läs mer

Andlig Klarsyn. En måttstock för den Kristna församlingen

Andlig Klarsyn. En måttstock för den Kristna församlingen Andlig Klarsyn En måttstock för den Kristna församlingen 1 Joh. 4:1-6 Mina kära, sätt inte tro till alla andar utan pröva om de kommer från Gud, ty många falska profeter har gått ut i världen. 2 Så kan

Läs mer

Vad betyder det att vara Kristen?

Vad betyder det att vara Kristen? Vad betyder det att vara Kristen? Tim Conway illbehonest.com/svenska Bruden och brudgummen har en börda. De har en kärlek till folket som kommer till deras bröllop. Och de vet att många av människorna

Läs mer

Tre viktiga händelser och skeenden i kristendomens historia

Tre viktiga händelser och skeenden i kristendomens historia Tre viktiga händelser och skeenden i kristendomens historia Från förföljd jesusrörelse till romersk statsreligion Den stora schismen: delningen mellan kyrkan i väst och öst Splittringen av den katolska

Läs mer

Dramatisering kristendomen

Dramatisering kristendomen Dramatisering kristendomen Ni ska, i indelade grupper, dramatisera olika viktiga händelser under kristendomens utveckling. Er uppgift består av att sätta upp en dramatisering i två till flera akter där

Läs mer

Fastlagssöndagen Varför vi ska be för alla. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen

Fastlagssöndagen Varför vi ska be för alla. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen 1/5 Fastlagssöndagen Varför vi ska be för alla Dagens bön: Gud vår Frälsare, du som genom Kristus har försonat världen med dig själv, fyll våra hjärtan med din kärlek så att vi följer honom och frälsta

Läs mer

påskkalender Text: Henny Johansson Illustrationer: Hanna Gustavsson

påskkalender Text: Henny Johansson Illustrationer: Hanna Gustavsson drsppens påskkalender Text: Henny Johansson Illustrationer: Hanna Gustavsson Skärtorsdagen Den som äter mitt kött och dricker mitt blod förblir i mig och jag i honom. Joh.6:56 Ta emot syndernas förlåtelse!

Läs mer

Många gånger förväxlar vi gränslöshet med vänlighet och är rädda för att personer som vi gillar inte skulle gilla oss om vi satte gränser.

Många gånger förväxlar vi gränslöshet med vänlighet och är rädda för att personer som vi gillar inte skulle gilla oss om vi satte gränser. Att sätta gränser på arbetet är en bra grund för att skapa en trivsam och effektiv arbetsmiljö. Vi, tillsammans med våra kollegor, har olika värderingar, behov och föreställningar om vad som är rätt. Otydliga

Läs mer

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja?

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Vi lever i en värld där mycket handlar om ägande och prestationer. Definitionen på att ha lyckats i sitt liv är att haft och gjort mycket,

Läs mer

Träningsprogram för att bli av med tvångssyndrom

Träningsprogram för att bli av med tvångssyndrom Träningsprogram för att bli av med tvångssyndrom Programmet bygger på Kognitiv biobeteendeterapeutisk självhjälpsmanual för tvångssyndrom av Jeffrey Schwartz. Texten har översatts av Susanne Bejerot. Texten

Läs mer

ELDENS STIG LJUSETS KÄLLA Sammanställt av Göran Boll

ELDENS STIG LJUSETS KÄLLA Sammanställt av Göran Boll ELDENS STIG LJUSETS KÄLLA Sammanställt av Göran Boll ELDENS STIG & LJUSETS KÄLLA - INNEHÅLL 1. INLEDNING 2. STEG FÖR STEG 3. LIVSKVALITET 4. YOGA SOM FILOSOFISKT SYSTEM 5. GURUS YTTRE OCH INRE 6. INRE

Läs mer

BAKGRUND TILL JOHANNES FÖRSTA BREV (1Joh) (2008, reviderad 2015)

BAKGRUND TILL JOHANNES FÖRSTA BREV (1Joh) (2008, reviderad 2015) JOHANNESBREVEN INNEHÅLL Bakgrundsstudium 2 Löpande kommentar till 1Joh 5 Sammanfattning av 1Joh 10 Bakgrund till 2Joh och 3Joh 11 Löpande kommentar till 2Joh 12 Löpande kommentar till 3Joh 13 Husbykyrkan

Läs mer

Kliva från Outvecklad till mogen

Kliva från Outvecklad till mogen Kliva från Outvecklad till mogen LEDAR VERSIONEN TANKEN BAKOM Alla kristna behöver vara del i eller befinna sig i en miljö som karakteriseras av bra relationer med Gud och andra kristna så väl som okristna,

Läs mer

Uppgift 1. Hur såg den svenska staten på judar, romer och samer på 1600-talet?

Uppgift 1. Hur såg den svenska staten på judar, romer och samer på 1600-talet? Uppgift 1. Hur såg den svenska staten på judar, romer och samer på 1600-talet? Uppgiftsformulering: Vilka slutsatser kan du, med hjälp av källorna, dra om hur staten såg på dessa grupper på 1600-talet?

Läs mer

Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå.

Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. ALBUM: NÄR JAG DÖR TEXT & MUSIK: ERICA SKOGEN 1. NÄR JAG DÖR Erica Skogen När jag dör minns mig som bra. Glöm bort gången då jag somna på en fotbollsplan. När jag dör minns mig som glad inte sommaren då

Läs mer

BAKTAL, SKVALLER OCH FÖRTAL

BAKTAL, SKVALLER OCH FÖRTAL BAKTAL, SKVALLER OCH FÖRTAL Kristina Wennergren HUR VI SKADAR OCH SKADAS AV VARANDRAS PRAT I min första bok INRE HARMONI (1988) skrev jag ett kapitel om baktal. I min andra bok INRE RESOR (1989) fick jag

Läs mer

>>HANDLEDNINGSMATERIAL DET DÄR MAN INTE PRATAR OM HELA HAVET STORMAR

>>HANDLEDNINGSMATERIAL DET DÄR MAN INTE PRATAR OM HELA HAVET STORMAR >>HANDLEDNINGSMATERIAL DET DÄR MAN INTE PRATAR OM HELA HAVET STORMAR Den här föreställningen är skapad av vår ungdomsensemble. Gruppen består av ungdomar i åldern 15-20 år varav en del aldrig spelat teater

Läs mer

Detta är vad som händer om du byter bort din drömmar, passioner och ditt liv.

Detta är vad som händer om du byter bort din drömmar, passioner och ditt liv. Detta är vad som händer om du byter bort din drömmar, passioner och ditt liv. Hej, jag mitt namn John. Jag har inte velat posta det här, men nu har jag äntligen tagit mig modet att göra det. Jag måste

Läs mer

Uppenbarelseboken 17:1-6

Uppenbarelseboken 17:1-6 Domen över Babylon Uppenbarelseboken 17:1-6 Uppenbarelseboken 13:1-4 Sköka = Otrogen församling Men som när en hustru är otrogen mot sin man, så har ni, Israels hus, varit otrogna mot mig, säger HERREN.

Läs mer

GUD ÄLSKAR DIG! Gud älskar Dig och har skapat Dig till att känna Honom personligen.

GUD ÄLSKAR DIG! Gud älskar Dig och har skapat Dig till att känna Honom personligen. Gud älskar Dig och har skapat Dig till att känna Honom personligen. Så älskade Gud världen att han gav den sin ende son, för att var och en som tror på honom inte skall gå under utan ha evigt liv. (Joh

Läs mer

Predikan på ELMBV:s årsmöte 2008 BÄRA BÖRDOR!

Predikan på ELMBV:s årsmöte 2008 BÄRA BÖRDOR! - 1 - Predikan på ELMBV:s årsmöte 2008 Gal 6:1-7 BÄRA BÖRDOR! 1 Bröder, om ni kommer på någon med att begå en överträdelse, då skall ni som är andliga människor i mildhet upprätta en sådan. Men se till

Läs mer

SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD

SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD Här finns förslag till samtalsfrågor till boken Mer än ord trovärdig efterföljelse i en kyrka på väg. Frågorna passar bra att använda i diskussionsgrupper av olika slag. Komplettera

Läs mer

DEN RUNDA TUNNELN EN UNDERSKATTAD FIENDE

DEN RUNDA TUNNELN EN UNDERSKATTAD FIENDE DEN RUNDA TUNNELN EN UNDERSKATTAD FIENDE Av Marie Hansson När man är nybörjare i agility, eller ser sporten utifrån, är det lätt att tro att just den runda tunneln är det allra lättaste hindret! Och det

Läs mer

Se, jag gör allting nytt.

Se, jag gör allting nytt. Se, jag gör allting nytt. I bibelns sista bok, uppenbarelseboken, kan man i ett av de sista kapitlen läsa hur Gud säger Se jag gör allting nytt (Upp 21:5). Jag har burit med mig de orden under en tid.

Läs mer

Islam. - Gud är en. - Koranen är Guds sanna ord. - Följ de fem pelarna. - Religion och vardagsliv är ett

Islam. - Gud är en. - Koranen är Guds sanna ord. - Följ de fem pelarna. - Religion och vardagsliv är ett Islam - Gud är en - Koranen är Guds sanna ord - Följ de fem pelarna - Religion och vardagsliv är ett En muslim tror att gud är en, den som inte är säker på det kan inte kalla sig muslim. Gud heter Allah

Läs mer

Helsingborgs husförsamlingsnätverk Älska Jesus, älska människor, älska Helsingborg. Grunddokument 2013-01-23

Helsingborgs husförsamlingsnätverk Älska Jesus, älska människor, älska Helsingborg. Grunddokument 2013-01-23 Helsingborgs husförsamlingsnätverk Älska Jesus, älska människor, älska Helsingborg Grunddokument 2013-01-23 Innehåll I. Tro & värderingar... 3 Bibeln... 3 Gud... 3 Människan... 3 Jesus Kristus... 4 Mission...

Läs mer

Jag står på tröskeln mellan det gamla och det nya året. Januari

Jag står på tröskeln mellan det gamla och det nya året. Januari 15 Januari Vid årsskiftet 1 januari Vår Herre och vår Gud, vi gläder oss i Dig. Vi behöver Din hjälp för att orädda möta året som ligger framför. Jag står på tröskeln mellan det gamla och det nya året.

Läs mer

Ett andligt liv i frihet.

Ett andligt liv i frihet. Ett andligt liv i frihet. Romarbrevet kapitel 8. År 2013 Ett andligt liv i frihet. Romarbrevet kapitel 8. Foto: Tobias Lindberg Eva Söderström Konstnär, Religionsvetare Kulturvetare Mobil +46 (0)70-686

Läs mer

Siddharta var en prins som bodde i Indien för 2500 år sedan. Han bodde på ett slott och levde i lyx och hans pappa kungen ville en dag att han skulle

Siddharta var en prins som bodde i Indien för 2500 år sedan. Han bodde på ett slott och levde i lyx och hans pappa kungen ville en dag att han skulle Siddharta var en prins som bodde i Indien för 2500 år sedan. Han bodde på ett slott och levde i lyx och hans pappa kungen ville en dag att han skulle ta över kungariket. Hans pappa försökte skydda honom

Läs mer

5 i påsktiden. Psalmer: 470, 707 (Ps 67), 715, 94, 72, 200:7-8 Texter: Hos 14:5-9, 1 Joh 3:18-24, Joh 15:9-17

5 i påsktiden. Psalmer: 470, 707 (Ps 67), 715, 94, 72, 200:7-8 Texter: Hos 14:5-9, 1 Joh 3:18-24, Joh 15:9-17 1/5 5 i påsktiden Dagens bön: Kärlekens Gud, du som formar dina troende så att de blir ens till sinnes. Lär oss att älska din vilja och längta efter det du lovar oss så att vi i denna föränderliga värld

Läs mer

6-stegsguide för hur du tänker positivt och förblir positiv.

6-stegsguide för hur du tänker positivt och förblir positiv. 6-stegsguide för hur du tänker positivt och förblir positiv Låt oss säga att du vill tänka en positiv tanke, till exempel Jag klarar det här galant. och du vill förbli positiv och fortsätta tänka den här

Läs mer

Domsöndagen, Kristi återkoms, Matt 13:47-50, att längta efter domen.

Domsöndagen, Kristi återkoms, Matt 13:47-50, att längta efter domen. Domsöndagen, Kristi återkoms, Matt 13:47-50, att längta efter domen. Tanken på en dom är inte bekväm av två anledningar. Dels så tvivlar vi på att vi själva ska hålla inför domens krav och dels blir vi

Läs mer

Judendom - lektionsuppgift

Judendom - lektionsuppgift GUC Religionskunskap 1 Lärare: Kattis Lindberg Judendom - lektionsuppgift Läs i NE om antisemitism och lös följande uppgifter tillsammans i gruppen: 1. Beskriv kort antisemitism och vad antisemitism är.

Läs mer

Tre saker du behöver. Susanne Jönsson. www.sj-school.se

Tre saker du behöver. Susanne Jönsson. www.sj-school.se Steg 1 Grunden 0 Tre saker du behöver veta Susanne Jönsson www.sj-school.se 1 Steg 1 Grunden Kärleken till Dig. Vad har kärlek med saken att göra? De flesta har svårt att förstå varför det är viktigt att

Läs mer

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 5

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 5 Vägledning vecka 5 Syndens oordning - ett skrämmande uppror Vägledning: Vad synd är för något Vi har tillbringat flera veckor med att glädjas över vad det betyder att få leva i harmoni med vår yttersta

Läs mer

3 Hur ska vi uppfatta naturen?

3 Hur ska vi uppfatta naturen? 3 HUR SKA VI UPPFATTA NATUREN? 27 3 Hur ska vi uppfatta naturen? Vi människor är i naturen och lever av naturen. När vi människor reflekterar över naturen kan vi uppfatta den på olika sätt. Som en maskin

Läs mer

Vision. Pingstkyrkan Alingsås Landskyrkoallén 4

Vision. Pingstkyrkan Alingsås Landskyrkoallén 4 Pingstkyrkans Vision Vi vill forma Alingsås framtid genom att vara en stor kyrka som har avgörande betydelse i stan. I vardagen vill vi lyssna, höras och vara en given tillgång. Söndagens gudstjänst och

Läs mer

Diskussion om vanliga reaktioner vid trauma. Vanliga reaktioner vid trauma. Diskussionen om vanliga reaktioner vid trauma har flera syften:

Diskussion om vanliga reaktioner vid trauma. Vanliga reaktioner vid trauma. Diskussionen om vanliga reaktioner vid trauma har flera syften: Diskussion om vanliga reaktioner vid trauma Diskussionen om vanliga reaktioner vid trauma har flera syften: Att hjälpa dig att dela med dig av dina egna erfarenheter av symtom på PTSD och relaterade problem,

Läs mer

VÄRDEGRUND DJURGÅRDENS IDROTTSFÖRENING KORTVERSION

VÄRDEGRUND DJURGÅRDENS IDROTTSFÖRENING KORTVERSION BAKGRUND VÄRDEGRUND DJURGÅRDENS IDROTTSFÖRENING År 1891 bildades Djurgårdens Idrottsförening. 1990 formades Djurgårdsalliansen för att säkra föreningens existens. Nu 2016, efter att tusentals engagerade

Läs mer

1. En oreglerad marknad involverar frihet. 2. Frihet är ett fundamentalt värde. 3. Därav att en fri marknad är moraliskt nödvändigt 1

1. En oreglerad marknad involverar frihet. 2. Frihet är ett fundamentalt värde. 3. Därav att en fri marknad är moraliskt nödvändigt 1 Linköpings Universitet Gabriella Degerfält Hygrell Politisk Teori 2 930427-7982 733G36 Frihet är ett stort och komplext begrepp. Vad är frihet? Hur förenligt är libertarianismens frihetsdefinition med

Läs mer

Ta kommando över dina tankar

Ta kommando över dina tankar Ta kommando över dina tankar Vår hjärna vän eller fiende! Har du någon gång hört uttrycket det är bara ord, eller, det var bara en oskyldig tanke. Min vän, det finns ingenting så förödande som ord och

Läs mer

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: Religion? Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: Kristendomen, de övriga världsreligionerna och olika livsåskådningar, deras kännetecken och hur de tar sig uttryck för individer

Läs mer

Online reträtt Vägledning vecka 26

Online reträtt Vägledning vecka 26 Online reträtt Vägledning vecka 26 Jesus helar sina lärjungars blindhet Vägledning: "Jag vill se" Vi kommer till den punkt i Jesu liv, där hans eget val blir klart. Han kommer att gå till Jerusalem. Han

Läs mer

STUDIEGUIDE. till läse- och samtalscirkel utifrån boken. Liv i gemenskap

STUDIEGUIDE. till läse- och samtalscirkel utifrån boken. Liv i gemenskap STUDIEGUIDE till läse- och samtalscirkel utifrån boken Liv i gemenskap Läse- och samtalscirkel utifrån boken Liv i gemenskap Författare: Dietrich Bonhoeffer Förlag: Libris förlag, 2016 Studieguide: Lina

Läs mer

Moralfilosofi. Föreläsning 11

Moralfilosofi. Föreläsning 11 Moralfilosofi Föreläsning 11 Kants etik Immanuel Kant (1724-1804) är en av mest betydelsefulla moderna filosoferna Kant utvecklade inte bara en teori om moralen utan också teorier i metafysik, epistemologi,

Läs mer

HOGANDEVELOP INSIKT. Rapport för: John Doe ID: HC560419 Datum: Juni 11, 2015 2013 HOGAN ASSESSMENT SYSTEMS INC.

HOGANDEVELOP INSIKT. Rapport för: John Doe ID: HC560419 Datum: Juni 11, 2015 2013 HOGAN ASSESSMENT SYSTEMS INC. Rapport för: John Doe ID: HC560419 Datum: Juni 11, 2015 2013 HOGAN ASSESSMENT SYSTEMS INC. INLEDNING: Motiv, Värderingar, Preferenser Inventoriet beskriver personers grundläggande värderingar, mål och

Läs mer

Behandla andra som du själv vill bli behandlad Hjälp människor som är i nöd Treenigheten är viktig = Gud är tre gestalter: Gud är Fadern, Sonen och

Behandla andra som du själv vill bli behandlad Hjälp människor som är i nöd Treenigheten är viktig = Gud är tre gestalter: Gud är Fadern, Sonen och Kristendomen Grundtankar Alla troende kristna tror på EN gud Kristna kallas de människor som följer Jesus Kristus lära Jesus är Messias Bibeln är den viktigaste och heligaste boken för kristna Bibeln är

Läs mer

Varför är jag inte normal!?

Varför är jag inte normal!? Hur började allt och hur gick allting snett? Varför är jag inte normal!? Mitt liv har alltid varit perfekt. Jag var så kallad normal. Jag var den som alla ville snacka med och umgås med efter skolan. Men

Läs mer

12 sön e trefaldighet. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen.

12 sön e trefaldighet. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. 1/5 12 sön e trefaldighet Psalmer: L151, L90, L159, L163, L179, 375 Texter: Jes 38:1-6, Rom 8:18-23, Luk 13:10-17 Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Predikotext:

Läs mer

Inledning. Henrik Storm Attraktionsakademin. Hej!

Inledning. Henrik Storm Attraktionsakademin. Hej! Inledning Hej! Det här är en bok som är skriven till dig som är kille och som verkligen längtar efter att få träffa de tjejer du vill vara med men som fastnat någonstans på vägen. Jag vill ge dig chansen

Läs mer

Pottstorleksfilosofin ett exempel

Pottstorleksfilosofin ett exempel Kapitel fem Pottstorleksfilosofin ett exempel Säg att du spelar ett no limit-spel med mörkar på $2-$5 och $500 stora stackar. Du sitter i stora mörken med Någon inleder satsandet ur mittenposition med

Läs mer

Djurgårdens Idrottsförening får människor att växa genom idrottens gemenskap, för samhällets bästa

Djurgårdens Idrottsförening får människor att växa genom idrottens gemenskap, för samhällets bästa Bakgrund År 1891 bildades Djurgårdens Idrottsförening. 1990 formades Djurgårdsalliansen för att säkra föreningens existens. Nu 2016, efter att tusentals engagerade djurgårdare - ledare, idrottare, styrelser,

Läs mer

K J S. King James bibeln på Svenska [ 1 Johannesbrevet ] Juli 2012 (Reviderad September 2015) Patrik Firat

K J S. King James bibeln på Svenska [ 1 Johannesbrevet ] Juli 2012 (Reviderad September 2015) Patrik Firat K J S King James bibeln på Svenska [ 1 Johannesbrevet ] Juli 2012 (Reviderad September 2015) Patrik Firat www.nyatestamentet.nu Kapitel 1 1 Det som var från begynnelsen, som vi har hört, som vi har sett

Läs mer

Gud är Ande och osynlig för våra ögon. Kristus är den osynlige Gudens avbild.

Gud är Ande och osynlig för våra ögon. Kristus är den osynlige Gudens avbild. HUSBYKYRKAN Lars Mörling 2003 VEM ÄR GUD? I. DET GUD ÄR I SIG SJÄLV A. GUDS VÄSEN 1. ANDE 1) Gud är ande Joh.4:24 2) Gud är osynlig Rom.1:20 3) Kristus är den osynlige Gudens avbild Kol.1:15-20 Gud är

Läs mer

31 söndagen 'under året' - år C

31 söndagen 'under året' - år C 1399 31 söndagen 'under året' - år C Ingångsantifon (jfr Ps 38:22-23) Överge mig inte, Herre min Gud, lämna mig inte, skynda dig att hjälpa mig, Herre, du som räddar mig. Inledning Många människor är övertygade

Läs mer

Evangeliets ljus visar den himmelska vägen hem

Evangeliets ljus visar den himmelska vägen hem A lla vet vi att det är besvärligt att vandra i mörker utan ljus. I svår terräng är det extra besvärligt. Ett vitt snötäcke underlättar dock vandringen. Men snötäcket är i så fall ett hjälpmedel som har

Läs mer

Medverkande: Lasxha Yoganathan Uppläsningar ur Upanishaderna och Bhagavad-Ghita av Cecilia Frode och Magnus Krepper

Medverkande: Lasxha Yoganathan Uppläsningar ur Upanishaderna och Bhagavad-Ghita av Cecilia Frode och Magnus Krepper INDISKA BERÄTTELSER DEL 10 KARMAN Reportageprogram av Tove Jonstoij Medverkande: Lasxha Yoganathan Uppläsningar ur Upanishaderna och Bhagavad-Ghita av Cecilia Frode och Magnus Krepper Indiska Berättelser

Läs mer

DOPBEKRÄFTELSE Vid Leitourgias årskonferens på Island på Martin Luthers dopdag 2015-11-11

DOPBEKRÄFTELSE Vid Leitourgias årskonferens på Island på Martin Luthers dopdag 2015-11-11 DOPBEKRÄFTELSE Vid Leitourgias årskonferens på Island på Martin Luthers dopdag 2015-11-11 P. I Faderns och (+) Sonens och den heliga Andens namn. Amen. F. Välsignad vare den heliga Treenigheten, kärlekens

Läs mer

Friheten i Kristus 12 e trefaldighet 090830 Värnamo

Friheten i Kristus 12 e trefaldighet 090830 Värnamo Friheten i Kristus 12 e trefaldighet 090830 Värnamo 1 Inledning Låt oss börja med att förflytta oss 3 mil i avstånd till Rydaholm och 320 år i tiden till 1689. Vi ska möta en ung man som heter Per Svensson.

Läs mer

Konflikter och konflikhantering

Konflikter och konflikhantering Konflikter och konflikhantering Fem konflikthanteringsstilar Det finns fem huvudsakliga stilar vid behandling av konflikter. Ingen av dessa fem kan sägas vara den enda rätta vid alla tillfällen. De passar

Läs mer

Vem är Jesus enligt Jesus?

Vem är Jesus enligt Jesus? 2002-03-06 WWW.ISLAMISKA.ORG _ Vem är Jesus enligt Jesus? Vem som helst kan kalla Gud Fader enligt Bibeln Jesus sade: Rör inte vid mig, jag har ännu inte stigit upp till min fader. Gå till mina bröder

Läs mer