Information från Socialdemokraterna i Ystads kommun Nr Rösta bort orättvisan! Inkomst/ mån

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Information från Socialdemokraterna i Ystads kommun Nr 1 2010. Rösta bort orättvisan! Inkomst/ mån"

Transkript

1 Vi vill visa en annan väg! Un d e r s n a r t en mandatperiod har det nya arbetarpartiet moderaterna styrt landet. För att locka väljare har deras taktik och retorik varit att man vill bevara vårt jämlika välfärdssamhälle. Men retoriken har inte stämt med verkligheten. Klyftorna har istället ökat, jobben har blivit färre, utanförskapet större och socialbidragstagarna fler. Statsfinanserna har dränerats. Nu lånar regeringen för att kunna sänka skatterna ytterligare. Vi har sett en ulv i fårakläder! Vad händer om landet leds av en borgerlig regering fyra år till? Valet 2010 är ett val mellan två helt olika samhällsmodeller. Vår modell är ett solidariskt välfärdssamhälle av var och en efter förmåga - åt var och en efter behov. Om vi ska få trovärdighet för vår samhällmodell måste vi oförtrutet fram till valet redovisa tydliga och konkreta förslag om vår politik för medborgarna. Och det arbetet är redan påbörjat. Den rödgröna oppositionen har t.ex. presenterat gemensamma förslag om sjukförsäkringssystemet och försvarspolitiken. Våra stora utmaningar är att klara jobben och ekonomin, att möta klimathotet samt att minska orättvisor och klyftor. Vi kommer att sätta jobben först och vår viktigaste uppgift är att få arbetslösa tillbaka i jobb. Vi har sär- Fortsättning sidan 2. AURORA Information från Socialdemokraterna i Ystads kommun Nr Rösta bort orättvisan! Av Bo Widegren Landets 1,7 m i l j o n e r pensionärer är på krigsstigen. Vi är arga. Alliansregeringens omläggning av skattepolitiken, det s.k. jobbskatteavdraget, har placerat oss i strykklass. Pensionärer kan få betala mellan ett par hundralappar upp till kronor mer i skatt per månad än en löntagare med motsvarande inkomst. Till detta kommer att bromsen i pensionssystemet slagit till och ger ytterligare inkomstbortfall. Den borgerliga Skånes infrastruktur sidan 3. Inkomst/ mån Skillnad pensionär/ månad Klimat- och miljöfrågorna måste få högre status Av Stefan Malmberg Privatisering - till vilken nytta sidan 4. Skillnad sjuk, arbetslös/ månad Skillnad pensionär/år regeringen försvarar sig med att straffskatten inte bara drabbar pensionärer. Även sjuka och arbetslösa tvingas betala en högre skatt än andra på sin inkomst. Fortsättning sidan 3. Detta vill Socialdemokraterna med sjukvården i Sverige Av Ylva Johansson Skillnad sjuk, arbetslös/år Klimatmötet i mer eller mindre tvingats fram K Köpenhamn av Miljöpartiet. valitet och blev inte den I Ystads kommun har i princip behov ska framgång som inga egna nya initiativ tagits styra sjukvår- hade förväntats. av alliansen. den. Jämlikheten Tvärtom har mötet Med en röd-grön politik vill inom vården är en av många beskrivits som ett vi bygga ett grönt folkhem. Ett av de viktigaste misslyckande. omfattande socialdemokratiskt framtidsfrågorna. Klasskillnaderna Vi får inte tappa sugen. Vi rådslagarbete om jobben, välfärden, i hälsa ökar. Vi måste måste fortsätta att kraftfullt vår värld och vårt klimat sätta medborgarens behov av driva på för en progressiv miljö- har genomförts under de senas- rättvisa och hög kvalitet först. och klimatpolitik i de interte åren. Rådslaget om vårt kli- Med nedanstående program nationella organen. För att vara mat resulterade i en omfattande vill socialdemokraterna möta trovärdiga är det viktigt att vi rapport med mål och visioner de utmaningar svensk vård står i Sverige, nationellt, regional fram till 2020 respektive 2050 inför: och lokalt, arbetar aktivt med och sammanlagt 127 förslag till Nationell kvalitetscertifiering klimat- och miljöfrågorna. miljöåtgärder. Detaljer finns att för alla offentligt finan- Att den moderatledda regeringen läsa på partiets hemsida (www. sierade vårdgivare. Höga inte har miljöfrågan sap.se). kvalitetskrav ska ställas på högst på agendan är uppenbart. För närvarande arbetar vi socialdemokrater alla utförare privata och Samma gäller i Region Skåne regionalt med offentliga. där det miljöarbete som bedrivs Fortsättning sidan 5. Fortsättning sidan 2. Schabbel i barnomsorg sidan 5.

2 Detta vill... Satsning på hälso- och sjukvårdens infrastruktur. ITsystem som samordnar hela sjukvården, en enda journal för varje patient och en nationell plattform för kvalitetsregister. Mer tid för vård. Minst hälften av vårdpersonalens tid ska ägnas åt patientarbete. Det blir möjligt med minskad administration och bättre arbetsformer. Satsning på vård och omsorg om de svårast sjuka äldre. Svårt sjuka äldre ska prioriteras i sjukvårdssystemet. Här finns allvarliga brister i dag. De svagaste och sköraste patienterna måste få tillgång till samordnad vård. Medborgarna ska ha rätt att välja vårdgivare. Men vårdföretagen ska inte kunna välja bort patienter. Vi vill se en mångfald av vårdgivare men etableringsfrihet och tillläggstjänster får inte tränga undan allas rätt till vård efter behov. Förbjud gräddfiler i vården. Privata försäkringar och pengar ska inte gå före behov. Lag om investeringsskydd. Skattefinansierad verksamhet ska inte få säljas ut till underpris. Skattepengar ska användas till välfärdens verksamheter. När vi ber väljarna om mandat att höja skatter för att investera i vård och omsorg måste vi se till att resurserna används till höjd kvalitet och inte försvinna i byråkrati eller privata fickor. Lagstadgat meddelarskydd. För anställda även i privat verksamhet. Krav på kollektivavtal i all offentligt finansierad vård. Vård och omsorg får aldrig vara företagshemligheter. Samma krav på offentlighet och öppenhet ska ställas i privat skattefinansierade välfärd som inom den offentliga välfärden. Källa: Ylva Johansson, Aktuellt i politiken Sjukförsäkringen Av Roger Jönsson Vi socialdemokrater har tillsammans med Miljöpartiet och Vänsterpartiet presenterat hur vi vill utforma sjukförsäkringen. Det vi vill göra är att sätta individen i centrum. Varje människa som blir sjuk har en egen individuell process som det måste tas hänsyn till, vilket inte görs idag. Det ska vara en sjukförsäkring som ger människor nya möjligheter att komma tillbaks till arbetsmarknaden. Vi vill att människor som är sjuka ska ha rätt till deltidsstudier, ha tillgång till statliga resurser via en rehabiliteringsfond, rehabiliteringspeng, få en individuell handlingsplan och avstämningspunkter där man tillsammans bestämmer vilka insatser som ska ställas till förfogande. Det ska vara krav på myndigheterna att ställa alla sina resurser till användning för den som är sjuk. De som har utförsäkrats ska återförsäkras om detta behövs och snabbt. Vi vill avskaffa stupstocken i sjukförsäkringen. Vi hoppas att vi får ditt stöd och förtroende att leda Sverige efter valet så att en rättvis sjukförsäkring kan införas igen. minskat satsningarna på utbildning. Vi vill tvärtemot göra kraftfulla satsningar på utbildning, på alla nivåer, så att nya jobb kan mötas med ändamålsenlig kompetens. Vi vill driva en aktiv näringspolitik, med framåtsyftande investeringar i energiomställning, infrastruktur och fler bostäder. Vi vill satsa på en högkvalitativ sjukvård för alla, med patienten i fokus. Vi menar att sjukvården måste få kosta och få ta stora gemensamma resurser i anspråk. I det borgerfortsättning från sidan 1. skild fokus på ungdomar. Och vi vill ha en rimlig och trygg a-kassa för de arbetslösa. En a-kassa som garanterar att man inte ska behöva lämna hus och hem under den period man är i arbetslöshet Vi vill också ha en anständig sjukförsäkring. Vi kommer att avskaffa stupstocken i sjukförsäkringen och se till att den på sikt ska omfatta fler än i dag och att taket på sjukförsäkringen höjs. Borgarna har under krisen ligt styrda Skånelandstinget är sjukvården kraftigt underfinansierad. Fokus har istället legat på att privatisera den offentliga sjukvården så långt det är möjligt. Vi vill bygga ett grönt folkhem och satsa på olika omställningsåtgärder inom bl.a. energi- och transportområdet, med syftet att minska klimatpåverkan. Vi anser att skattepolitiken ska vara konsekvent och rättvis. Borgarnas pensionärsskatt är därför oanständig. Den ska vara samma som för löntagare. Vår socialdemokratiska politik genomsyras av idén om ett gemensamt, jämlikt och solidariskt samhällsbygge. Vi vill bygga ett samhälle med möjligheter för alla. Vill Du vara med och bygga möjligheternas Sverige och möjligheternas Ystad? Se då till att vår gemensamma färd mot framtiden tar en annan väg, än den nu inslagna! Stefan Malmberg Ordförande, socialdemokraterna i Ystad 2

3 Skånes infrastruktur Skåne växer så det knakar. Pendlingen ökar ständigt allt eftersom det blir vanligare att människor jobbar och bor på olika ställen. Det gör att trycket på kollektivtrafiken också ökar, Skånetrafiken räknar med en fördubbling av antalet resenärer under de närmaste 10 åren. Samtidigt som Skåne behöver mer och bättre infrastruktur så vet vi att transporter är en av de värsta miljöbovarna. För att hantera klimatförändringarna är det därför nödvändigt att fler i framtiden lämnar bilen hemma till förmån för tåget. Men i så fall räcker dagens spår inte till, Skåne behöver mer järnvägsinvesteringar. Under våren kommer den borgliga regeringen att bestämma hur de statliga investeringarna i infrastruktur ska fördelas över landet. Trots Skånes stora tillväxtpotential väntas regeringen föreslå att Skåne får knappt hälften av våra uppskattade behov. Det betyder att flera viktiga järnvägssatsningar skjuts på framtiden eftersom det saknas pengar. Det behövs mer pengar till skånska vägar och järnvägar. Förhoppningsvis har vi en rödgrön regering nästa år som inser det. Vi får hoppas att det inte bara blir en tumme av det planerade arenabygget. Teckning: Arne Lang Arenan ett pusselbygge Kåseri av Arne Lang Det planerade arenabygget artar sig till ett problem som ter sig svårlöst. Den ursprungliga kostnadskalkylen har redan spruckit och man har tvingats banta rejält, både på det ena och det andra i de storstilade planerna Att komma till en slutlig lösning torde bli en tämligen besvärlig ekvation. Enligt remisssvar från föreningarna ställs en hop divergerande krav som det ska tas hänsyn till. Slutnotan behöver ju inte föreningarna bry sig så mycket om, men klart är att det måste bantas en hel del innan kostymen passar och om det över huvud taget ska bli möjligt, att inom kommunens ekonomiska ramar, bygga en idrottsarena som tillfredsställer allas önskemål. Ett pussel blir det i alla händelser. När de ansvariga omsider sätter sig ner för att lägga ihop detta pussel, kommer de troligen att drabbas av huvudvärk, i högre grad än man förmodligen gör till vardags. Hänsyn ska tas till de ekonomiska resurserna, flesta möjliga önskemål ska förhoppningsvis tillfredställas och bygget ska täcka rimliga behov för överskådlig tid. Det är sannerligen ingen gordisk knut som ska lösas Man kommer att söka efter nya bantningsrecept. Jag kommer osökt att tänka på sagan om skräddaren som skulle sy en rock av ett stycke tyg. Beställningen krympte efter hand så det blev en kavaj, sedan en väst, därefter en vante och slutligen blidde det bara en tumme Så drastiskt ska vi dock inte anta att arenabygget krymper för det aktiva och värdefulla föreningslivets skull. På ungdomsmässan gav Centern sken att de redan till en ishall sa sig lägga sten många som var där undrar - vad hände sen? I fullmäktige blev det en sänkning av krogarnas sluttid för utskänkning när alliansen inte haft sammanlänkning. Rösta bort orättvisan... Kan en orättvisa försvaras med att även andra grupper drabbas av samma orättvisa? Tabellen har tagits från Skatteverkets hemsida tabell 31. Vid en månadsinkomst på 7000 kr betalar en pensionär 305 kr/ mån ( kr/år) och en sjuk/ arbetslös 646 kr/mån ( kr/ år) mer än en löntagare i skatt! Detta är unikt i hela världen. I inget annat land hävdar man på detta cyniska sätt att pensionärer, sjuka och arbetslösa skall betala mer i skatt än löntagare. Detta strider också mot både pensionsuppgörelsen och talets skatteuppgörelse. Vi socialdemokrater skall arbeta för avskaffa högerregeringens straffskatter. Lika inkomster ska beskattas lika, oavsett om inkomsterna kommer från lön, från pensioner eller från socialförsäkringar. Jobbskatteavdraget bör därför ersättas med ett grundavdrag som omfattar alla inkomsttagare. 3

4 Barnfattigdom och klassamhälle Vi lever i ett av världens rikaste länder och borde ha råd med ett välfärdssystem av världsklass. Regeringen väljer frilligt att montera ner denna. Allianspolitiken har lett till att andelen barn som växer upp i familjer som lever under fattigdomsstrecket är den högsta i modern tid rör det sig om vart sjunde barn, d v s i genomsnitt 4 barn i skolklass på 28 elever (över barn). Allra svårast är det för barn med en ensamstående förälder där är det nästan vart fjärde barn som lever i fattigdom. Under alliansregeringen ökar barnfattigdomen nästan 45 procent. Nya grupper kommer att tvingas att söka försörjningsstöd och vända sig till frivilliga organisationer för att få mat på bordet. Väldigt många av dem har barn. Läs mer på: Svenska folket säger nej till gräddfiler. En undersökning av Novus Opinion visar vad 66% av svenska folket vill. Det är behovet som ska styra sjukvården - inte plånboken. Alltså inga speciella filer för dem som har pengar så att dessa går före i sjukvårdskön. Privatisering till vilken nytta? Av Roger Jönsson En sak driver alliansen och det är en tro att marknaden löser allting bättre än vad den gemensamma sektorn gör. Till detta ska läggas en politik som vill växla över våra gemensamma tillgångar till privata ägare. Det sker en förmögenhetsöverföring. Privatiseringen drivs av rent ideologiska skäl. Det går att se när det handlar om privatiseringen av Apoteket, Bilprovningen och viljan att privatisera körkortsprovet. Rationella skäl finns inte då Apotek och Bilprovning har gett bra service och är kostnadseffektiva. Körkortsprovet ska ge samma standard över hela landet och är ett kvalitetsgodkännande. Inför avregleringen av Apoteket har läkemedelspriserna höjts av läkemedelsföretagen. Många receptfria läkemedel har fått ett högre pris än vad de skulle ha haft om Apoteket fortfarande hade varit i gemensam ägo. De företag som ska bedriva apoteksverksamhet har vinstmaximering som mål. Det kommer att påverka priserna. När motsvarande avreglering hände i Norge ledde det till dålig konkurrens med tre grossister som ägare och priserna blev inte lägre. När det gäller Bilprovningen anser regeringen att priserna kommer att öka när Bilprovningen privatiseras, men det ska leda till bättre konkurrens och bättre tider. Alliansen genomför något som kommer att kosta bilägarna mer pengar trots att Bilprovningen är billigare i Sverige än i resten av Europa. När detta infördes i Finland steg priserna med 70 procent. Körkortsprovet står på tur. Det är en myndighetsutövning som ska läggas i privata händer. Ett sådant system riskerar att drabba körkortseleven och trafiksäkerheten negativt. En myndighet har en helhetsbild och ser till så att standarden motsvarar trafiksäkerhetskraven. Det är en privatiseringsiver som nu sker, där alliansen inte kan förklara varför det ska ske. Är det så här det ska vara? Alliansregeringens svek mot ungdomarna Sveriges unga halkar efter. Ungdomsarbetslösheten i Sverige är nu bland de högsta i Europa enligt Eurostat. Enligt Statistiska centralbyrån är ungdomsarbetslösheten redan över 25 procent. Alliansregeringens politik har havererat. Vi socialdemokrater anser att unga människor måste få chans att forma sina egna liv, utvecklas och se möjligheter. Socialdemokraterna tror på ungdomarna och vill skapa en politik för: att skapa de nya jobben företagande för unga i centrum, ta tillvara ungdomars idéer, skaparlust och jobb som bygger på nya uppfinningar. ungdomsföretagande även unga under 25 år ska ges möjlighet att starta företag och få hjälp med detta. Högskolor och universitet ska kunna ge introduktionskurser i företagande. ett skapande arbetsliv satsa på jobb inom upplevelseindustrin som digitala medier, turism/besöksnäring, ta tillvara människors kunskap och idéer på arbetsplatsen. Anställda ska ses som viktiga. förändring på arbetsmarknaden utveckling av kunnande och kompetens för dem av oss som jobbar och för dem av oss som förlorar jobbet. Våga anställda unga. trygghet för förändring alla behöver en inkomsttrygghet på vägen från arbetslöshet till jobb och som uppmuntrar till utveckling för varje person och för hela samhället. Läs mer på 4

5 Krav vid upphandling Av lena lundgren Vi socialdemokrater lämnade in en motion till kommunfullmäktige i Ystad i april 2007 som handlade om att alla varor och tjänster som köps in eller upphandlas ska uppfylla miljömässiga, etiska och sociala krav. Det är ett krav som är rimligt och visar ansvarstagande för att det som köps in inte har tillverkats på ett sätt som är skadligt för miljön, naturen eller människor. Man skulle kunna tro att detta är något som alla partier skulle kunna tänka sig ställa upp på. Tyvärr är det inte så. Den styrande alliansen i Ystad väljer att inte införa dessa krav. Det är tråkigt för Ystad kommun som hade kunnat vara en av alla de kommuner i Sverige som anser att detta är viktigt att sådana krav införs. Region Skåne har tillsammans med landstingen Västra Götaland och Stockholm infört detta. Många kommuner använder sig av etiska krav idag. Över 27 stycken städer/kommuner i Sverige är idag så kallade Fair Trade City s, däribland Malmö som var först ut. I den styrande alliansens svar på motionen hänvisas till ett gemensamt dokument som Ystad har med Tomelilla och Simrishamn när det gäller upphandling. Ett dokument som blev klart i maj I det står det att man ska, om möjligt, ställa sociala krav men det är en mjuk skrivning som inte förbinder kommunerna att ta sitt fulla ansvar. Inom det privata näringslivet ställs sådana krav och många små- och medelstora företag har full kontroll över att deras produktion och varor som köps in inte bryter mot miljö-, sociala och etiska krav. Det är synd att Ystads kommun inte väljer att vara en av alla de kommuner som ställer miljömässiga, sociala och etiska krav. Här har Ystad möjligheten att vara en kommun i framkant och en föregångare för andra. Moderaterna styr Alliansen de andra är en del av svansen. Skadad allians i Ystad För ett tag sedan bestämde sig Kristdemokraterna i Ystad för att hoppa av alliansen. I skälet till avhoppet uppger (KD) att de inte fått genom sin politik och hävdar att de blivit arrogant bemötta av moderaterna. Informationen blivit en bristvara, utanförskapet har ökat och telefonerna slutade fungera! Samtidigt med (KD:s) avhopp har det knakat på flera ställen inom alliansen. När frågan om försäljning av fastigheten Åkerblom (hörnet Jennyg/Tobaksg.) behandlades fanns förslag ifrån oss socialdemokrater om att bygga om huset till trygghetsboende. Detta fick stöd av centerpartiet. Enligt uppgift föll detta inte i god jord inom alliansen. Centerpartiet utmålades som svikare och ännu ett parti föll i onåd. De här kriserna tillsammans med att moderaterna har sina egna interna problem, som uppstod i samband med valet av ny kommunstyrelseordförande, ger inte bilden av en allians i harmoni. När man läser (KDs) skäl för avhoppet att man stått ut i tre år, är otroligt lättade över att slippa ett samarbete kombinerat med moderat arrogans, känns en ny borgerlig allians inför nästa val som ganska avlägsen. Schabbel i barnomsorgen Av ingrid ek VARFÖR är det så svårt att få barnomsorgsplats under denna mandatperiod? Det var långa diskussioner mellan partierna innan man bestämde sig för aktivt val för kommunens förskolor och skolor. Vår kritik var bl a att det kommer att kosta mer för det krävs en viss överkapacitet. Borgarnas iver över fria etableringar och t o m målsättning att öka den privata delen gör planeringen för den kommunala verksamheten mycket svår. Idag finns ingen planering för hur man ska klara fler barn i förskolan utan man förlitar sig helt och hållet på de privata krafterna som har fått tillstånd. De kommer inte igång och resultatet blir ytterligare belastning på hårt ansträngda småbarnsfamiljer. Vi är inte motståndare till privata enheter men det måste gå att göra en kommunal planering för hela verksamheten. Detta för att säkerställa så att vi har en bra spridning/fördelning på enheterna. Borgarna stiftar lagar för att det ska bli jämställt mellan privata enheter och de kommunala men har kvar moms på privata enheter som bara det blir en fördyring. Dessutom måste det ställas samma krav på anpassning och tillgänglighet i lokalerna oavsett om det är privat eller kommunalt. Klimat- och miljöfrågorna... ett Skåneprogram och lokalt i Ystad med ett kommunalt handlingsprogram inför valet. Miljöfrågorna kommer att väga tungt. I Ystads kommun vill vi: satsa särskilda budgetmedel för att kunna arbeta med specifika miljöprojekt. ta fram ett särskilt klimathandlingsprogram med alla åtgärder samlade som syftar till att göra Ystad kommun till en klimatneutral kommun. satsa på biogas och skapa laddningsställen för elbilar. att upphandling av varor och tjänster ska utgå från miljökrav och etiska krav. ha 0-tolerans mot bekämpningsmedel på våra vattentäkter. minska energianvändningen i kommunen och öka användningen av förnyelsebara energikällor. Detta är bara ett urval av vad vi vill göra på miljöområdet. En fullständigare redovisning kommer att finnas når vårt kommunala handlingsprogram är antaget, senare i vår. 5

6 Våra kandidater: Vår kandidat till riksdagen Roger Jönsson arbetar som gymnasielärare. På fritiden blir det trädgårdsarbete, vara ute i naturen med hundarna samt umgås med familj och vänner. Han är aktiv inom kommunpolitiken. Viktiga politiska frågor för Roger Jönsson är jobben, arbetslösheten för ungdomar och äldre, hemlöshet, ungdomars möjligheter i samhället, äldreomsorg, barnfattigdom och miljöfrågor. Roger med hundarna. Vår kandidat till regionfullmäktige, Region Skåne. Stefan Malmberg sitter redan denna mandatperiod i regionfullmäktige. Stefan vill särskilt bevaka att vi har en hög kvalitet på sjukvården i hela sydöstra Skåne och att Ystads sjukhus kan fungera som akutsjukhus med bred kompetens. Stefan anser att alla grupper, särskilt de mest utsatta, måste ha tillgång till bra sjukvård. Ytterligare satsningar behövs t.ex. inom psykiatrin, äldre- och demenssjukvården och vården av missbrukare. Stefan är också intresserad av miljö- och utvecklingsfrågorna i Region Skåne. Stefan har arbetat sedan 1990 på Länsstyrelsen i Skåne med främst kommunikationer och samhällsplanering. Dessförinnan, från 1974, med miljöfrågor på bl.a. Naturvårdsverket och Miljödepartementet. Huvudsakliga fritidsintressen, förutom politik, är att vistas i naturen, resor, konst och den egna trädgården. Stefan på resa i Kenya. Vår kandidat till kommunalråd Kent Mårtensson är idag socialdemokratiskt Oppositionsråd i Ystads Kommun. Som heltidspolitiker känner han ett stort ansvar och är nästan alltid i arbete. Socialdemokraterna arbetar med ett synsätt där många ska kunna påverka och det innebär många möten även på kvällarna. På fritiden blir det mycket sport på TV. Favoritsporten är fotboll men det varierar med TV-utbudet eftersom han uppger att han ser på all sport nästan. Kent besöker gärna Scalabiografen och Teatern. Teaterbesöken oftast när det är någon musikalisk underhållning. 60-talsmusiken är det som faller bäst i smaken. Den största utmaningen i kommande valperiod är att ge förutsättningar för arbete, och så måste miljöfrågorna få större fokus på den lokala nivån. Kent är vinterbadare och medlem i Isbjörnarna. Andra nominerade i bokstavsordning: Till riksdagen: Magnus Holst, Stefan Malmberg, Jasenka Mauzer Åkerlund och Tony Rosén. Till regionen: Lilian Borén, Ingrid Ek, Jan-Erik Jönsson, Jasenka Mauzer Åkerlund, Kent Mårtensson, Gunilla Olsson, Sukrije Pllashniku och Tony Rosén. 6

7 Byggkostnaderna måste minskas! Av Lasse Wollin Vid januaris a m m a n - trädet i Kommunfullmäktige diskuterades det om anläggningsavgifter för en ny VA-taxa. Socialdemokraterna föreslog en lägre taxa när det gällde flerfamiljshus. Förslaget skulle betyda en minskning på en halv miljon kronor för en fastighet med ett femtiotal lägenheter. Detta kritiserades av Bo Lönnerblad (M) som ironiskt påstod att avgiftshöjningen inte har så stor betydelse för en fastighet som kostar 70 miljoner kronor att bygga. Där har han helt fel. Varje minskning av totalkostnaden är viktig. Det har nyligen hållits seminarier med de kommunala bolagen och dess organisation SABO. Där diskuterades hur de totala byggkostnaderna skulle kunna sänkas. Man konstaterade att materialkostnaderna har skenat iväg och att det måste bli bättre konkurrens i upphandlingarna. Det betonades särskilt att även de kommunala avgifterna är något som bör ses över. Ingrid Ek (S) och Kent Mårtensson (S) påpekade det faktum att det kanske inte alltid fungerar att räkna hem hela investeringen direkt. Kan det byggas en högre andel flerfamiljshus så får vi högre inflyttning och då kommer även flyttkedjorna gång. Detta gynnar alla och skatteintäkterna ökar. Kulturpolitiskt strategidokument Av Benny Persson I kultur och turismnämnden (KT) är vi nu överens om innehållet i ett kommunalt politiskt kulturstrategidokument. Upprinnelsen till detta dokument letar sig tillbaka till förra mandatperioden där vi i (S) och borgerliga ledamöter diskuterade om att försöka hitta en strategidokument som vi kan vara överens om oavsett majoritet. Tanken är att man lättare ska kunna planera långsiktigt och för framtiden. Nu är vi där. Startskottet kom av ett medborgarförslag från Per-Axel Sjöholm (PAX). Nämnd och förvaltning bildade en styrgrupp för att bolla inbördes och jobba fram ett dokument med en ständig återkoppling till nämnden. Det som framkom allt mer under arbetets gång var att lyckas med budgetering för framtida projekt. Enligt ekonomikontoret på kommunen är detta inte möjligt i dagsläget. Om våra kulturföreningar fått ett beslut om bidrag hade det underlättat otroligt. Ofta planerar kulturföringarna för aktiviteter 1 år i förväg om inte mer och kommunens budgethantering hinner inte med. Jag är i tron att om vi politiker vill skapa förutsättningar för föreningslivet har vi möjligheten att ta erforderliga beslut. Parallellt startade S-gruppen med förstärkning av intresserade en studiecirkel. Vi jobbade ganska exakt ett år med studiecirkeln och själv var jag beredd att ge upp ett par gånger. Hur som helst lyckades vi med stöd av varandra och en del skratt att presentera ett slutresultat. Dokumentet presenterades för arbetarkommunens medlemmar på ett allmänt möte i september 2009 med kulturen som huvudämne. Lantz (M) vallöften om en multiarena blev i verkligheten både klena och sena. Sydgym snabb förändring krävs Av Kent Mårtensson den artikelserie I som Ystads Allehanda har gjort kring Sydgym har det framkommit att det finns en utbredd känsla av en skola i kris. Samtidigt ska skolan driva en verksamhet som har till uppgift att ge eleverna en god utbildning med utgångspunkt som grundar sig i demokratiska rättigheter och värderingar. Det finns naturligtvis många olika åsikter kring hur det kunnat bli så här. Om det kan man säkert ha många synpunkter. Det man omedelbart måste göra är att se till att skapa en arbetsmiljö som kännetecknas av dialog, kommunikation och medinflytande. Personalen måste känna tillit till ledningen och ska inte behöva vara rädda för repressalier för att man är kritisk. Detta är naturligtvis en självklarhet i en demokratisk organisation men det som framkommit genom reportaget tyder inte på att så är fallet på Sydgym. För att skapa framtidstro, både för elever och för personal, måste det till en förändring av ledningen. I klartext: ett byte av skolchef krävs och det måste ske snabbt. I annat fall riskerar man att få ett varumärke som laddas med ett negativt budskap. Målet måste vara att Sydgym är ett lockande alternativ för eleverna i framtiden och att arbetsmiljön präglas av öppenhet och dialog. 7

8 Kalendarium... Tisdag 16 februari Ystads S-kvinnor. Årsmöte kl 18.30, Ljuskällan Måndag 22 februari. Östra S-förening. Årsmöte kl 18.30, AK:s expedition Försäljning, Service, Reservdelar Hyndai, Fiat & Alfa Romeo Villa, radhus eller lägenhet? Tel Tisdag 23 februari Gamla stans S-förening. Årsmöte kl 18.30, AK:s expedition Onsdag 24 februari Österlens S-förening. Årsmöte kl 19.00, Sockertoppen Köpingebro Torsdag 25 februari AK:s valmöte för fastställande av kommunfullmäktigelistan, Cabinen kl 19.00, Folkets Park Ystad Onsdag 3 mars Bellevue S-förening. Årsmöte kl med stadgeenliga ärenden, Ystads Energi, Koppargatan Anmälan senast 26 februari till styrelsen Måndag 8 mars Kommunals S-förening. Årsmöte kl med stadgeenliga ärenden. Cederns samlingslokal, Oskarsgatan 8 Ystad Vi är den lokala entreprenören nära kunden med Vi är den stora lokala koncernens entreprenören möjligheter nära kunden med den stora koncernens möjligheter Bronsgatan 11, Ystad Tfn Bronsgatan , Fax Ystad Tfn Fax Generöst boende på Österlen Information från socialdemokraterna i Ystads kommun. Ansvarig utgivare: Stefan Malmberg - Annonser: Ystads Arbetarekommun: Surbrunnsvägen 24, tel: se/ystad Foto/bild: Medlemmar Tryck: AB Ystads Centraltryckeri HOSTEL - JUGENDHERBERGE Vandrarhemmet Violen Svenstorp & Köpingebro tel: från 180 kr natt/person S-politiker på nätet Bo Widegren Leif Haglund Magnus Holst Roger Jönsson Tisdag 16 mars. Ystads S-kvinnor. Medlemsmöte kl Ämne: Brottsofferjouren, AK:s expedition Onsdag 17 mars Byggnads S-förening. Årsmöte kl Byggnads fackexpedition, Surbrunnsvägen 24, Ystad Torsdag 25 mars AK:s årsmöte kl med stadgeenliga ärenden samt fastställande av kommunala handlingsprogrammet. Cabinen, Folkets Park Ystad Lördag 27 mars Röd Lördag, kl Gågatan vid Apoteket Lördag-söndag april Distriktskongressen, Malmö. AK deltar med 10 ombud April Bellevue S-förening, medlemsmöte kl i Ungdomens Hus. Kallelse med datum kommer. Lördag 24 april LO:s och AK:s gemensamma förvalsarrangemang med marsch från Österportstorg genom Gågatan till Stortorget där riksdagsman Ronny Olander talar. Avmarsch från Österportstorg kl Lördag 24 april Röd Lördag, kl , Gågatan vid Apoteket Måndag 26 april Kommunals S-förening, kl 18.30, medlemsmöte inför 1:a Maj, Verdandis klubblokal Dragaregatan 14, Ystad Måndag-tisdag april Parollverkstad för tillverkning av 1 Maj-plakat, AK-expedition, Surbrunnsvägen 24 Ystad

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i Lätt svenska Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i MÖJLIGHETERNAS LAND BYGGER VI TILLSAMMANS Vi vill att Sverige ska vara möjligheternas land. Här ska alla få möjlighet

Läs mer

7 punkter för fler jobb och jämlik hälsa Valmanifest för Socialdemokraterna Västra Götalandsregionen 2015-2018

7 punkter för fler jobb och jämlik hälsa Valmanifest för Socialdemokraterna Västra Götalandsregionen 2015-2018 7 punkter för fler jobb och jämlik hälsa Valmanifest för Socialdemokraterna Västra Götalandsregionen 2015-2018 Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen 2 (7) Innehållsförteckning Fler jobb och jämlik

Läs mer

Byt politik! Rösta för en ny regering den 14 september! Information inför höstens allmänna val.

Byt politik! Rösta för en ny regering den 14 september! Information inför höstens allmänna val. Byt politik! Rösta för en ny regering den 14 september! Information inför höstens allmänna val. Jag bryr mig om valet i höst! För jag tror på alla människors lika värde och rätt. Och jag vägrar ge upp.

Läs mer

Så går det i riksdagsvalet!

Så går det i riksdagsvalet! Så går det i riksdagsvalet! 25 mars 2010 Arne Modig David Ahlin Hur har väljaropinionen utvecklats sedan valet 2006? Sida 3 Hur ser styrkeförhållandet ut mellan Moderaterna och Socialdemokraterna? Sida

Läs mer

Vi Socialdemokraterna vill sätta stopp för nedskärningar i den skånska sjukvården. VI SOCIALDEMOKRATER VILL:

Vi Socialdemokraterna vill sätta stopp för nedskärningar i den skånska sjukvården. VI SOCIALDEMOKRATER VILL: DET ÄR KRIS I DEN SKÅNSKA VÅRDEN Orsaken är ständiga nedskärningar och dålig politisk ledarskap. Sjukvården har tvingats till kraftiga besparingar som drabbat stora delar av vården. Flera besparingar är

Läs mer

Nytt politiskt landskap för partier och väljare?

Nytt politiskt landskap för partier och väljare? Nytt politiskt landskap för partier och väljare? Väljarnas bild av Alliansen och de Rödgröna 25 maj 2010 Arne Modig David Ahlin Två regeringsalternativ i valet 2010 Sida 2 Stora olikheter mellan befolkningsgrupper

Läs mer

2 (6) Måste det vara så?

2 (6) Måste det vara så? 2 (6) Vi vill att Karlskrona ska vara den kommun där vi kan förverkliga våra drömmar, en kommun där man känner att man har möjligheter. Vi vill att barnen och ungdomarna ska få en bra start i livet och

Läs mer

Förutsättningarna, agendan och mobiliseringen

Förutsättningarna, agendan och mobiliseringen På väg mot valrörelse Förutsättningarna, agendan och mobiliseringen 7 juli 2010 Arne Modig David Ahlin Ny situation med två regeringsalternativ 1. Utgångsläget och förutsättningarna 2. Kampen om den politiska

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER. Nr 27 Fredag 24 september 2010

LÄTTLÄSTA NYHETER. Nr 27 Fredag 24 september 2010 LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 27 Fredag 24 september 2010 Så röstade Sverige Det har varit val i Sverige. Det var ett spännande val som innebär att mycket kan förändras i Sverige. Moderaterna blir starkare, socialdemokraterna

Läs mer

med att göra Sverige till världens bästa land att leva i

med att göra Sverige till världens bästa land att leva i med att göra Sverige till världens bästa land att leva i MÖJLIGHETERNAS LAND BYGGER VI TILLSAMMANS Vi vill att Sverige ska vara möjligheternas land där var och en oavsett bakgrund kan växa och ta sin del

Läs mer

Skatt för välfärd. en rapport om skatterna och välfärden

Skatt för välfärd. en rapport om skatterna och välfärden Skatt för välfärd en rapport om skatterna och välfärden Rapporten framtagen av Vänsterpartiets stadshusgrupp i Malmö Januari 2012 För mer information: http://malmo.vansterpartiet.se Skatterna och välfärden

Läs mer

Socialdemokraterna i Stockholms stadshus. Handlingsplan mot barnfattigdom

Socialdemokraterna i Stockholms stadshus. Handlingsplan mot barnfattigdom Socialdemokraterna i Stockholms stadshus Handlingsplan mot barnfattigdom Handlingsplan mot barnfattigdom Rädda Barnens rapport talar sitt tydliga språk Stockholm är en av de mest segregerade kommunerna

Läs mer

Fredagsmys. 12 sidor om fattiga barn i ett rikt land.

Fredagsmys. 12 sidor om fattiga barn i ett rikt land. Fredagsmys. 12 sidor om fattiga barn i ett rikt land. Sverige är ett rikt land Trots det lever över 220 000 barn i fattigdom. Det beror ofta på att deras föräldrar saknar jobb eller arbetar deltid mot

Läs mer

Bilaga 2. Tabellbilaga till opinionsundersökningen Reformopinionen i Sverige 2001

Bilaga 2. Tabellbilaga till opinionsundersökningen Reformopinionen i Sverige 2001 Bilaga 2 Tabellbilaga till opinionsundersökningen Reformopinionen i Sverige Tabell 1: Vad tycker Du? Hur stort är behovet av förändringar i dagens Sverige? Procent Mycket stort 18 Ganska stort 53 Ganska

Läs mer

SÅ HÄR SKULLE DET INTE BLI. Så här skulle det inte bli. 100 InTeRVJUeR MeD DeM SOM FATTADe BeSlUT OM PenSIOnSSYSTeMeT.

SÅ HÄR SKULLE DET INTE BLI. Så här skulle det inte bli. 100 InTeRVJUeR MeD DeM SOM FATTADe BeSlUT OM PenSIOnSSYSTeMeT. SÅ HÄR SKULLE DET INTE BLI 3 Så här skulle det inte bli. 100 InTeRVJUeR MeD DeM SOM FATTADe BeSlUT OM PenSIOnSSYSTeMeT. 4 SÅ HÄR SKULLE DET INTE BLI Innehåll 1. Förord...5 2. Inledning...6 3. Bakgrund...7

Läs mer

Samarbete över partigränserna INTERVJU MED KATRINEHOLMS KOMMUN

Samarbete över partigränserna INTERVJU MED KATRINEHOLMS KOMMUN Samarbete över partigränserna INTERVJU MED KATRINEHOLMS KOMMUN Katrineholms kommun S+M en politisk bomb I Katrineholm hade Socialdemokraterna haft egen majoritet i 90 år när medborgarna gick till val år

Läs mer

Demokrati. Ordet demokrati kommer ifrån grekiskan och betyder folkstyre. All makt utgår ifrån folket. Sveriges Riksdag

Demokrati. Ordet demokrati kommer ifrån grekiskan och betyder folkstyre. All makt utgår ifrån folket. Sveriges Riksdag Demokrati Ordet demokrati kommer ifrån grekiskan och betyder folkstyre. All makt utgår ifrån folket. Gustav Vasa kallade till två riksmöten 1527 och 1544 där präster, adel, borgare och bönder samlades

Läs mer

SVENSKA. Solna stad. en introduktion

SVENSKA. Solna stad. en introduktion SVENSKA Solna stad en introduktion 1 Så styrs Solna De förtroendevalda i staden har stor frihet att besluta hur Solna ska styras inom ramen för lagar och förordningar. Den politiska visionen är att Solna

Läs mer

Mer resurser till jobb, skola och välfärd eller fler skattesänkningar? Socialdemokraternas valplan 2014

Mer resurser till jobb, skola och välfärd eller fler skattesänkningar? Socialdemokraternas valplan 2014 Mer resurser till jobb, skola och välfärd eller fler skattesänkningar? Socialdemokraternas valplan 2014 Innehåll Vad avgör val? Förmågan att: Se människors problem och utmaningar Föreslå konkreta åtgärder

Läs mer

!! 1. Feminism för alla. Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september!

!! 1. Feminism för alla. Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september! Feminism för alla Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september Vi har en feministisk politik som också arbetar med antirasism och mänskliga rättigheter.

Läs mer

Allmänheten om den framtida finansieringen av välfärden

Allmänheten om den framtida finansieringen av välfärden TIMBRO Allmänheten om den framtida finansieringen av välfärden Rapport från opinionsundersökning 2 februari 2009 Arne Modig 1 Allmänheten om den framtida finansieringen av välfärden Syftet med undersökningen

Läs mer

Eftervalsundersökning Attityder till Stockholms läns landsting och dess verksamheter

Eftervalsundersökning Attityder till Stockholms läns landsting och dess verksamheter Eftervalsundersökning 2010 Attityder till Stockholms läns landsting och dess verksamheter Valet till landstingsfullmäktige i Stockholms län 2010 Procent 40 35,7 36,7 30 27,4 25,6 2006 2010 20 10 4,0 3,8

Läs mer

S-politiken - dyr för kommunerna

S-politiken - dyr för kommunerna S-politiken - dyr för kommunerna 2011-11-08 1 UNDERFINANSIERAD S-BUDGET RISKERAR ÖVER 5000 JOBB I KOMMUNSEKTORN SAMMANFATTNING 1. De socialdemokratiska satsningarna på kommunerna är underfinansierade.

Läs mer

'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan'

'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan' 1 'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan' På ett möte i Västervik den 19 juni 2001 bestämde vi i centerpartiet

Läs mer

Möjligheternas Katrineholm skapar vi tillsammans Vår politik för jobb, välfärd och utveckling

Möjligheternas Katrineholm skapar vi tillsammans Vår politik för jobb, välfärd och utveckling Möjligheternas Katrineholm skapar vi tillsammans Vår politik för jobb, välfärd och utveckling 2011 2014 Socialdemokraterna i Katrineholm Göran Dahlström, kommunstyrelsens ordförande Katrineholm i jobb

Läs mer

1 maj 2013 Älmhult Gott folk och bästa mötesdeltagare

1 maj 2013 Älmhult Gott folk och bästa mötesdeltagare 1 maj 2013 Älmhult Lennart Värmby (V), gruppledare landstinget Kronoberg Gott folk och bästa mötesdeltagare vare sig ni är infödda Älmhultabor eller utsocknes som jag, så är det med glädje vi samlas här

Läs mer

Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE!

Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE! Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE! Allians för Sundsvall Sundsvall är en kommun med fantastiska möjligheter och en stor mängd outnyttjad kraft. Vi har barn och unga som kan bli framtidens ledare om de

Läs mer

En rättvis hälso- och sjukvård - i hela länet!

En rättvis hälso- och sjukvård - i hela länet! Reservation i landstingsstyrelsen 26 maj 2008, ärende 85 Socialdemokraternas alternativ till preliminär plan och budget 2009-2011 för Landstinget i Uppsala län En rättvis hälso- och sjukvård - i hela länet!

Läs mer

Rådslagsmaterial Minskade klyftor

Rådslagsmaterial Minskade klyftor Rådslagsmaterial Minskade klyftor Socialdemokraterna i Örebro Örebro arbetarekommun har tagit initiativ till ett antal lokala rådslag. Rådslagen syftar till att öka kunskapen och debatten om respektive

Läs mer

Fler jobb till kvinnor

Fler jobb till kvinnor Fler jobb till kvinnor - Inte färre. Socialdemokraternas politik, ett hårt slag mot kvinnor. juli 2012 Elisabeth Svantesson (M) ETT HÅRT SLAG MOT KVINNOR Socialdemokraterna föreslår en rad förslag som

Läs mer

Novus Opinion. Vilka är Sverigedemokraternas sympatisörer?

Novus Opinion. Vilka är Sverigedemokraternas sympatisörer? Novus Opinion Vilka är Sverigedemokraternas sympatisörer? 1 Undersökningen Målgrupp Väljare, dvs svenska medborgare 18 år eller äldre Metod Telefonintervjuer inom ramen för Novus telefonomnibus 4.000 intervjuer

Läs mer

VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA

VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA SÄTT VÄXJÖ I ARBETE Det viktigaste Växjö står inför är att klara jobben. Genom att fler växjöbor kommer i arbete så lägger vi grunden till att skapa det Växjö vi vill

Läs mer

ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA. Läs om våra idéer för Sverige, ditt landsting och din kommun.

ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA. Läs om våra idéer för Sverige, ditt landsting och din kommun. ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA. Läs om våra idéer för Sverige, ditt landsting och din kommun. Till dig som väljer väg för Sverige. Sverige är ett land att vara stolt över. Jag vet det. Min uppväxt, min trygghet

Läs mer

Människovärde. Inte marknadsvärde. rödaste röst. Välj Göteborgs

Människovärde. Inte marknadsvärde. rödaste röst. Välj Göteborgs Människovärde Inte marknadsvärde Välj Göteborgs rödaste röst Vi är det antikapital INGET AV DE PARTIER som sitter i Göteborgs kommunfullmäktige ser någon framtid utan kapitalism. De tror att samhällelig

Läs mer

Framtiden. är här. valmanifest på lättläst svenska

Framtiden. är här. valmanifest på lättläst svenska Framtiden är här valmanifest på lättläst svenska De val vi gör i dag är viktiga för våra liv i framtiden. Miljöpartiet vill skydda djuren, naturen, miljön, världen och människorna. Vi vill ha ett miljövänligare

Läs mer

ETT BÄTTRE GNESTA. FÖR ALLA.

ETT BÄTTRE GNESTA. FÖR ALLA. ETT BÄTTRE GNESTA. FÖR ALLA. VALPROGRAM FÖR JOBB, SKOLA OCH VÄLFÄRD GNESTA 2015-2018. Socialdemokraterna FRAMTIDSPARTIET I GNESTA Stefan Löfven Johan Rocklind ETT BÄTTRE GNESTA. FÖR ALLA. Sverige är ett

Läs mer

Var femte väljare ignoreras tunt med handikappolitiska ambitioner

Var femte väljare ignoreras tunt med handikappolitiska ambitioner Analys av partiernas svar på Handikappförbundens tio krav Var femte väljare ignoreras tunt med handikappolitiska ambitioner Var femte väljare har en funktionsnedsättning. Handikappförbundens 39 medlemsförbund

Läs mer

MÖJLIGHETERNAS FALUN BYGGER VI TILLSAMMANS. Så här vill vi göra vår kommun ännu bättre. Jonny Gahnshag Roza Güclü Hedin Ingalill Persson

MÖJLIGHETERNAS FALUN BYGGER VI TILLSAMMANS. Så här vill vi göra vår kommun ännu bättre. Jonny Gahnshag Roza Güclü Hedin Ingalill Persson MÖJLIGHETERNAS FALUN BYGGER VI TILLSAMMANS Så här vill vi göra vår kommun ännu bättre. Jonny Gahnshag Roza Güclü Hedin Ingalill Persson FRAMTIDSPARTIET I FALUN KLIMAT FÖR UTVECKLING Jonas Lennerthson Anna

Läs mer

En stark majoritet som tar långsiktigt ansvar för hela Eskilstuna

En stark majoritet som tar långsiktigt ansvar för hela Eskilstuna En stark majoritet som tar långsiktigt ansvar för hela Eskilstuna Så inleds vår samverkansöverenskommelse för mandatperioden. Kraftsamling kring Eskilstunas budget för 2016 - Vi gasar och bromsar samtidigt

Läs mer

KÄRA FRAMTID, VALMANIFEST FÖR ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA. STEFAN LÖFVEN MAGDALENA ANDERSSON CARIN JÄMTIN MIKAEL DAMBERG

KÄRA FRAMTID, VALMANIFEST FÖR ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA. STEFAN LÖFVEN MAGDALENA ANDERSSON CARIN JÄMTIN MIKAEL DAMBERG KÄRA FRAMTID, VALMANIFEST FÖR ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA. STEFAN LÖFVEN MAGDALENA ANDERSSON CARIN JÄMTIN MIKAEL DAMBERG EN AMBITIÖS JOBBPOLITIK. FÖR ALLA. VÅRT MÅL ÄR ATT ANTALET PERSONER SOM ARBETAR

Läs mer

Sammanfattning. Den här rapporten som ingår i SNS och IFN:s forskningsprogram Från

Sammanfattning. Den här rapporten som ingår i SNS och IFN:s forskningsprogram Från Den här rapporten som ingår i SNS och IFN:s forskningsprogram Från välfärdsstat till välfärdssamhälle handlar om de faktorer som påverkar privatiseringen av skattefinansierade välfärdstjänster. I analysen

Läs mer

Bygg välfärd! dalarnas län 1

Bygg välfärd! dalarnas län 1 Bygg välfärd! dalarnas län 1 välfärd 3 Världens bästa välfärd utan privata vinster Varje dag lämnar massor av människor sina allra bästa, sina barn, till förskola, skola och barnomsorg. Många lämnar vården

Läs mer

En stark a-kassa för trygghet i förändringen

En stark a-kassa för trygghet i förändringen En stark a-kassa för trygghet i förändringen En stark a-kassa för trygghet i förändringen När den moderatledda regeringen tillträde hösten 2006 inledde man med att snabbt försvaga arbetslöshetsförsäkringen.

Läs mer

Moderaterna tappar. Juli YouGov Sweden AB Holländargatan 17B Stockholm

Moderaterna tappar. Juli YouGov Sweden AB Holländargatan 17B Stockholm Moderaterna tappar Moderaterna toppar inte längre förtroendet för att kunna lösa arbetslösheten, S är nu rejält om. Socialdemokraterna syns mest och knappar in även på det parti som gör bäst jobb. Fredrik

Läs mer

Frågan är - vilket Sverige vill vi leva i. Vill vi leva i ett Sverige där girigheten får råda, där den tar över omtanken om de som behöver det mest?

Frågan är - vilket Sverige vill vi leva i. Vill vi leva i ett Sverige där girigheten får råda, där den tar över omtanken om de som behöver det mest? Är Sverige till Salu?? Ja idag är Sverige till salu! Vill vi ha det så? Frågan är - vilket Sverige vill vi leva i. Vill vi leva i ett Sverige där girigheten får råda, där den tar över omtanken om de som

Läs mer

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne ÖVERENSKOMMELSEN SKÅNE Innehåll Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne

Läs mer

Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv

Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv Inledning Målsättningarna för den svenska handikappolitiken är ambitiösa. Under många år och inom en rad olika områden

Läs mer

Beredningen för tillväxt och hälsa Sydöstra Skåne

Beredningen för tillväxt och hälsa Sydöstra Skåne Beredningen för tillväxt och hälsa Sydöstra Skåne Elna Henriksson Sekreterare 044-309-30-60 elna.henriksson@skane.se Datum 2008-05-07 1 (5) Sammanställning av beredningens dialog kring framtidens kollektivtrafik

Läs mer

Jobben först investera i våra unga!

Jobben först investera i våra unga! Jobben först investera i våra unga! Ofta får man höra att dagens ungdom är slö, slapp och likgiltig. Det snacket har jag aldrig trott på. Jag tror på den svenska ungdomens vilja till gemenskap och personliga

Läs mer

RIKSDAGSVALET SAMTALS- KAMPANJEN SAMTALET VID DÖRREN FÖR DIG SOM VALARBETARE Gäller fram till 10 september

RIKSDAGSVALET SAMTALS- KAMPANJEN SAMTALET VID DÖRREN FÖR DIG SOM VALARBETARE Gäller fram till 10 september RIKSDAGSVALET 2014 SAMTALS- KAMPANJEN SAMTALET VID DÖRREN FÖR DIG SOM VALARBETARE Gäller fram till 10 september Sid 2 (4) MANUS FÖR BLOCKBYTARE Hej! Jag heter X och kommer från Socialdemokraterna. Vi går

Läs mer

Ansvar för jobb och tillväxt Mer kvar av lönen för dem som jobbar

Ansvar för jobb och tillväxt Mer kvar av lönen för dem som jobbar 2013-09-16 Ansvar för jobb och tillväxt Mer kvar av lönen för dem som jobbar Ansvar för jobb och tillväxt Mer kvar av lönen för dem som jobbar Alliansregeringenvillstärkadrivkrafternaförjobbgenomattgelågoch

Läs mer

MER ÄN BARA GRUNDTRYGGHET.

MER ÄN BARA GRUNDTRYGGHET. VI ÄLSKAR VÄLFÄRD MER ÄN BARA GRUNDTRYGGHET. Välfärden ska erbjuda mer än bara grundtrygghet. Den ska omfatta alla oavsett inkomst och finansieras solidariskt. Välfärden ska hålla en hög kvalitet och styras

Läs mer

Alla behövs i ett växande Stenungsund!

Alla behövs i ett växande Stenungsund! Alla behövs i ett växande Stenungsund! Stenungsund - en ort för alla Stenungsund ska vara attraktivt för alla som bor här, våra besökare och för näringslivet. Kommunens verksamheter ska ge bästa möjliga

Läs mer

1 1!2 #&#'(/&'( 3 +.(4(/(,-4/4(& 56!&#.#&(7)&#(#&(/ 56 1 1 1 "8!!1 9 #&/&('/ 5: #&#.-&/&+/& 5 " 1 8;8!!9 ;/&#&##. 5* #&#$%+/&#.#& 50 "8 4#/=7&>#&(

1 1!2 #&#'(/&'( 3 +.(4(/(,-4/4(& 56!&#.#&(7)&#(#&(/ 56 1 1 1 8!!1 9 #&/&('/ 5: #&#.-&/&+/& 5  1 8;8!!9 ;/&#&##. 5* #&#$%+/&#.#& 50 8 4#/=7&>#&( 2 #$%) * +#,-./ 0 1 1 2 ##/ 3 +.4/,-4/4 56 #.#7)##/ 56 1 1 1 81 9 #// 5: ##.-/+/ 5 1 8;89 ;/###. 5* ##$%+/#.# 50 7-./#..# 5 8 4#/=7># >=?@- @ A.>++,->7-%/A %=6- A8#$%>#....A 1 /=*?- 5? A#.>#>#,#A =/B06-5@

Läs mer

VI VILL GÖRA ETT BRA SVERIGE BÄTTRE!

VI VILL GÖRA ETT BRA SVERIGE BÄTTRE! VI VILL GÖRA ETT BRA SVERIGE BÄTTRE! Sverige har blivit bättre men vi är inte klara. Valet 2014 handlar om hur jobben ska bli fler. Nu är det ett år kvar till valet. Nya Moderaterna har tillsammans med

Läs mer

Valmaterial från socialdemokraterna. Läs lite mer om stora skillnader på socialdemokraterna.se

Valmaterial från socialdemokraterna. Läs lite mer om stora skillnader på socialdemokraterna.se Valmaterial från socialdemokraterna. Läs lite mer om stora skillnader på socialdemokraterna.se politik 0ör 0ler och tr3gga jobb. Att alla som kan och vill arbeta ska få ett jobb. Att anslagen till forskning

Läs mer

10 löften och ett handslag! - En ny Socialdemokratisk arbetsgivarepolitik i Östergötland!

10 löften och ett handslag! - En ny Socialdemokratisk arbetsgivarepolitik i Östergötland! Östergötland 2009-11-16 10 löften och ett handslag! - En ny Socialdemokratisk arbetsgivarepolitik i Östergötland! Socialdemokraterna i Östergötland har presenterat ett program som ska genomföras efter

Läs mer

Barnen får betala Reinfeldts skattesänkning

Barnen får betala Reinfeldts skattesänkning 2006-08-24 Barnen får betala Reinfeldts skattesänkning Reinfeldt lovar att alla ska få behålla en tusenlapp mer av sin lön - men med alla nya avgifter tar han dubbelt tillbaka speciellt drabbade blir de

Läs mer

Verksamhetsplan 2017 Kristianstad Arbetarekommun. Fastställd på medlemsmöte Inledning

Verksamhetsplan 2017 Kristianstad Arbetarekommun. Fastställd på medlemsmöte Inledning Verksamhetsplan 2017 Kristianstad Arbetarekommun Fastställd på medlemsmöte 2016-12-19 Inledning I vår kommun är alla välkomna och här sätter vi människan främst. Vi lever i en föränderlig värld där tidigare

Läs mer

Socialdemokraterna i riksdagen. Jobben först Sverige och Skövde ska tillbaka till toppen!

Socialdemokraterna i riksdagen. Jobben först Sverige och Skövde ska tillbaka till toppen! Socialdemokraterna i riksdagen Jobben först Sverige och Skövde ska tillbaka till toppen! 2 (8) Inledning Med denna rapport vill vi visa väljarna i Skövde hur vår politik ser ut utifrån budgetmotionen som

Läs mer

Debatt om fler vägar in på arbetsmarknaden Anna Kinberg Batra 16 mars 2016

Debatt om fler vägar in på arbetsmarknaden Anna Kinberg Batra 16 mars 2016 Debatt om fler vägar in på arbetsmarknaden Anna Kinberg Batra 16 mars 2016 Anförande debatt 16 mars Inlägg 1: I dag går över 4 700 000 människor i Sverige till jobbet. För någon timme sedan satte sig ett

Läs mer

Skåneopinion i samarbete med Sydsvenskan Oktober 2011

Skåneopinion i samarbete med Sydsvenskan Oktober 2011 Skåneopinion i samarbete med Sydsvenskan Oktober 2011 Miljöpartiet dubblat på ett år Det är tufft för Socialdemokraterna i hela landet och Skåne är inget undantag. Både riksdagsvalet och regionvalet sjunker

Läs mer

Jobben först åtgärder mot den ökande ungdomsarbetslösheten!

Jobben först åtgärder mot den ökande ungdomsarbetslösheten! Jobben först åtgärder mot den ökande ungdomsarbetslösheten! Jobbkommissionen Socialdemokraterna i Sörmland SSU i Sörmland Sverige står inför den värsta jobbkrisen på decennier. Hårdast drabbas de som redan

Läs mer

SUNNE KAN BÄTTRE! MODERATERNA I SUNNE 2014

SUNNE KAN BÄTTRE! MODERATERNA I SUNNE 2014 SUNNE KAN BÄTTRE! MODERATERNA I SUNNE 2014 Sunne kan bättre! Vi Moderater i Sunne kommun är beredda att ta ansvar och leda kommunen efter valet 2014. Vi vill bidra till att alla i högre grad ska kunna

Läs mer

Sätta dagordningen Fokus

Sätta dagordningen Fokus Sätta dagordningen Fokus DAGS FÖR FLER JOBB I DALARNA INVESTERA FÖR FRAMTIDSTRO OCH ARBETE RÖSTA DEN 14 SEPTEMBER ETT BÄTTRE DALARNA. FÖR ALLA. socialdemokraterna.se/dalarna 2 (6) Arbetslösheten biter

Läs mer

VI VILL GÖRA ETT BRA BÄTTRE!

VI VILL GÖRA ETT BRA BÄTTRE! VI VILL GÖRA ETT BRA staffanstorp BÄTTRE! Vi vill bygga en ännu bättre kommun! Staffanstorps kommun är och har varit framgångsrik på många sätt. God service till invånarna har förenats med låg skatt, samtidigt

Läs mer

Välfärdsopinion 2010: farväl till välfärdsstaten?

Välfärdsopinion 2010: farväl till välfärdsstaten? Välfärdsopinion 2010: farväl till välfärdsstaten? Stefan Svallfors Sociologiska institutionen Umeå universitet Arbetarrörelsens forskarnätverks konferens Nya värderingar, nytt samhälle?, Stockholm, 7 december

Läs mer

1. Så här fungerar en kommun

1. Så här fungerar en kommun LATHUND FÖR FRAMGANGSRIKT PAVERKANSARBETE 1. Så här fungerar en kommun Organisation och påverkan I Sverige finns 290 kommuner som har till uppgift att ta tillvara gemensamma intressen för dem som lever

Läs mer

Det är aldrig för tidigt för en trygg ålderdom.

Det är aldrig för tidigt för en trygg ålderdom. Det är aldrig för tidigt för en trygg ålderdom. Pensionshandbok för alla åldrar Det är inte lätt att sätta sig in i alla turer kring pensionerna och hur man ska göra för att få en anständig och rättvis

Läs mer

Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04

Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04 Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04 Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 Sverige byggs starkt genom fler i arbete. När fler arbetar kan vi fortsätta lägga grund för och värna allt det

Läs mer

Här bor väljarna. Fokus den 15 september 2014. Alliansen

Här bor väljarna. Fokus den 15 september 2014. Alliansen Här bor väljarna Fokus den 15 september 2014 Det är dagen efter valet, där egentligen ingen står som segrare. Ingen utom sverigedemokraterna. Två val i rad (både i gårdagens och i valet 2010) har partiet

Läs mer

Om pensionssänkningar 2011 och annat. Berthel Nordström Vid möte den 24/1 2011 i SPF-Nackaringen

Om pensionssänkningar 2011 och annat. Berthel Nordström Vid möte den 24/1 2011 i SPF-Nackaringen Om pensionssänkningar 2011 och annat Berthel Nordström Vid möte den 24/1 2011 i SPF-Nackaringen 1 Pensionsmyndigheten har meddelat att pensionen ändras så att: Garantipensionärerna får en ökning med +0,9%

Läs mer

NR Fråga Socialdemokraterna Folkpartiet

NR Fråga Socialdemokraterna Folkpartiet Fördelning av antal mandat i kommunfullmäktige efter valet 2010. Kommun Kommun M C FP KD S V MP SD Övriga Summa Kalix 6 3 1 20 2 7 2 41 Kalix Kalixpartiet (2) Dessa har valt att inte svara: Moderaterna,

Läs mer

Först några inledande frågor

Först några inledande frågor ISSP 2006 Siffrorna anger svarsfördelning i %. Först några inledande frågor Fråga 1 Anser Du att människor bör följa lagen utan undantag, eller finns det vissa tillfällen då människor bör följa sitt samvete

Läs mer

Överenskommelse. mellan föreningslivet och Uppsala kommun

Överenskommelse. mellan föreningslivet och Uppsala kommun Överenskommelse mellan föreningslivet och Uppsala kommun Det här är en lokal överenskommelse om principer och åtaganden mellan Uppsala kommun och Uppsalas föreningsliv för vår gemensamma samhällsutveckling.

Läs mer

Gnesta Arbetarekommun Slutlig version

Gnesta Arbetarekommun Slutlig version Gnesta Arbetarekommun Slutlig version 2010-04-20 Vi socialdemokrater har en idé om vår kommun. Vi har kallat det för Möjligheternas Gnesta. Det är en kommun som bygger på insikten att vi är starkare tillsammans.

Läs mer

Underkänt! svenska folkets åsikter om skolan

Underkänt! svenska folkets åsikter om skolan Underkänt! svenska folkets åsikter om skolan Rapport från Lärarnas Riksförbund Förord Både inför valet 2006 och 2010 rankades skolan som en av väljarnas i särklass viktigaste frågor. Dystra internationella

Läs mer

Svaren från de politiska partierna i Kyrkonämnden i Stadshuset på Kommunals förbättringskrav.

Svaren från de politiska partierna i Kyrkonämnden i Stadshuset på Kommunals förbättringskrav. Sid 1 Till våra medlemmar och andra intresserade Svaren från de politiska partierna i Kyrkonämnden i Stadshuset på Kommunals förbättringskrav. I detta dokument finns samtliga svar på våra 5 frågor till

Läs mer

Hur påverkas Sveriges kommuner av den ekonomiska krisen?

Hur påverkas Sveriges kommuner av den ekonomiska krisen? Akademikerförbundet SSR Hur påverkas Sveriges kommuner av den ekonomiska krisen? 15 oktober 2009 Arne Modig, Lina Lidell 1 Hur påverkas Sveriges kommuner av den ekonomiska krisen? Syftet med undersökningen

Läs mer

Gemensam sjukvårdspolitisk valplattform 2010 för Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet i Kalmar län

Gemensam sjukvårdspolitisk valplattform 2010 för Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet i Kalmar län Gemensam sjukvårdspolitisk valplattform 2010 för Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet i Kalmar län Jessica Rydell (MP), Anders Henriksson (S), Linda Fleetwood (V), Lena Segerberg (S) Trygg

Läs mer

Rapport TRYGGHET PÅ ÅLDERNS HÖST. 200 nya ögon granskar och ser vägar att höja kvaliteten i äldreomsorgen

Rapport TRYGGHET PÅ ÅLDERNS HÖST. 200 nya ögon granskar och ser vägar att höja kvaliteten i äldreomsorgen Rapport TRYGGHET PÅ ÅLDERNS HÖST 200 nya ögon granskar och ser vägar att höja kvaliteten i äldreomsorgen www.socialdemokraterna.se telefon 08-700 26 00 Trygghet på ålderns höst Sammanfattning Många oroar

Läs mer

VÅRA SKATTEMEDEL SKA GÅ TILL VÄLFÄRD

VÅRA SKATTEMEDEL SKA GÅ TILL VÄLFÄRD VÅRA SKATTEMEDEL SKA GÅ TILL VÄLFÄRD - INTE STORA VINSTER BRA VÅRD FÖRE SKATTESÄNKNINGAR OCH PRIVATISERINGAR RÖSTA DEN 14 SEPTEMBER ETT BÄTTRE DALARNA. FÖR ALLA. socialdemokraterna.se/dalarna 2 (7) EN

Läs mer

Politisk Målsättning 3 (8)

Politisk Målsättning 3 (8) 2013-10-04 2 (8) Innehåll Politisk Målsättning... 3 Kommunikativa målgrupper... 5 Vår bild av verkligheten... 6 Politiska prioriteringar... 6 Vår bild av oss... 7 Våra kännetecken... 8 Praktiska prioriteringar...

Läs mer

Nytt läge i väljaropinionen

Nytt läge i väljaropinionen Nytt läge i väljaropinionen 3 juli 2012 Arne Modig Sida 2 Opinionsutvecklingen 2011-2012 Stödet för partierna Betyg på regeringen och oppositionen Framtidsförväntningar på partierna Kommer regeringen klara

Läs mer

Kurvorna pekar nedåt!

Kurvorna pekar nedåt! Kurvorna pekar nedåt! 2 ½ år av mandatperioden har gått och vi socialdemokrater ser med oro på utvecklingen för Karlstad. Vi har under mandatperioden lagt en rad förslag som skulle påverkat utvecklingen

Läs mer

Vallöfte: 90-dagarsgaranti för alla unga

Vallöfte: 90-dagarsgaranti för alla unga Stockholm 2014-08-26 Vallöfte: 90-dagarsgaranti för alla unga Socialdemokraterna presenterar idag ett viktigt vallöfte: Vid regeringsskifte kommer en 90-dagarsgaranti för alla unga att införas. Genomförandet

Läs mer

Så styrs Sverige. #Idas-plugg-akut

Så styrs Sverige. #Idas-plugg-akut Så styrs Sverige #Idas-plugg-akut Fråga! Monarki Vad är en monarki? Svar!! Monarki En monarki är när en kung eller drottning styr landet. I Sverige ärver äldsta barnen i kungafamiljen tronen. Regenten

Läs mer

Fastslagna toppkandidater till riksdagen, regionen och kommunfullmäktige

Fastslagna toppkandidater till riksdagen, regionen och kommunfullmäktige Fastslagna toppkandidater till riksdagen, regionen och kommunfullmäktige Valda till kommunfullmäktigelistan i Malmö 1. Hanna Thomé, 37 år, kommunalråd Vilka politiska frågor är du mest intresserad av?

Läs mer

Samarbete över partigränserna INTERVJU MED ORSA KOMMUN

Samarbete över partigränserna INTERVJU MED ORSA KOMMUN Samarbete över partigränserna INTERVJU MED ORSA KOMMUN Orsa kommun Alla behöver inte vara överens om allt I Orsa är samverkan en av de grundläggande förutsättningarna. Kommunen samarbetar med grannkommunerna

Läs mer

Välkommen till Seko!

Välkommen till Seko! Välkommen till Seko! Gemenskap ger styrka Varmt välkommen till Seko! Som medlem hos oss står du starkare på din arbetsplats. Starkare tack vare att vi är många. Det är det som gör att vi kan ställa krav

Läs mer

Analys väljarrörlighet sedan valet

Analys väljarrörlighet sedan valet Analys väljarrörlighet sedan valet Analysen är baserad på Novus väljarbarometrar sedan valet 2014, där vi tittat på nettoflöden mellan partier över tid. Bakgrund Det har varit en minst sagt turbulent mandatperiod.

Läs mer

Underkänt! Skövdebornas åsikter om skolan

Underkänt! Skövdebornas åsikter om skolan Underkänt! bornas åsikter om skolan Rapport från Lärarnas Riksförbund Förord Både inför valet 2006 och 2010 rankades skolan som en av väljarnas i särklass viktigaste frågor. Dystra internationella kunskapsmätningar

Läs mer

Höstbudgeten för 2007: väntade förslag med jobbavdrag och sänkt ersättning i a-kassan

Höstbudgeten för 2007: väntade förslag med jobbavdrag och sänkt ersättning i a-kassan Pressmeddelande Stockholm den 16 oktober 2006 Höstbudgeten för 2007: väntade förslag med jobbavdrag och sänkt ersättning i a-kassan Vid årsskiftet sänks skatten för löntagarna, medan familjepolitiska förslagen

Läs mer

Vilken betydelse har. kommunalägda bostadsbolag. för medborgaren?

Vilken betydelse har. kommunalägda bostadsbolag. för medborgaren? Vilken betydelse har kommunalägda bostadsbolag för medborgaren? En kort rapport om att använda bostadsbolag inom kommunal ägo i bostadspolitiken Rapporten skriven av Marcus Arvesjö, som nås på marcus@kramamignu

Läs mer

En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE

En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE EN GOD OCH RÄTTVIS VÅRD FÖR ALLA Alla medborgare och patienter ska känna trygghet i att de alltid får den bästa vården, oavsett

Läs mer

Europeisk deklaration om jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå

Europeisk deklaration om jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå PM 2009:1 RI (Dnr 222-2353/2008) Europeisk deklaration om jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå Borgarrådsberedningen föreslår kommunstyrelsen besluta följande Stockholms stad

Läs mer

Väljaropinion i samarbete med Metro Juli 2011

Väljaropinion i samarbete med Metro Juli 2011 Väljaropinion i samarbete med Metro Juli 2011 Moderaterna tappar Moderaterna toppar inte längre förtroendet för att kunna lösa arbetslösheten, S är nu rejält om. Socialdemokraterna syns mest och knappar

Läs mer

Ipsos opinionsmonitor

Ipsos opinionsmonitor Ipsos opinionsmonitor Almedalen, 5 juli 20 Ipsos: David Ahlin, Johanna Laurin Gulled, Nicklas Källebring, Henrik Karlsson 20 Ipsos. All rights reserved Innehållsförteckning Opinionsläget juni 20 3 Valvinden

Läs mer