Information från Socialdemokraterna i Ystads kommun Nr Rösta bort orättvisan! Inkomst/ mån

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Information från Socialdemokraterna i Ystads kommun Nr 1 2010. Rösta bort orättvisan! Inkomst/ mån"

Transkript

1 Vi vill visa en annan väg! Un d e r s n a r t en mandatperiod har det nya arbetarpartiet moderaterna styrt landet. För att locka väljare har deras taktik och retorik varit att man vill bevara vårt jämlika välfärdssamhälle. Men retoriken har inte stämt med verkligheten. Klyftorna har istället ökat, jobben har blivit färre, utanförskapet större och socialbidragstagarna fler. Statsfinanserna har dränerats. Nu lånar regeringen för att kunna sänka skatterna ytterligare. Vi har sett en ulv i fårakläder! Vad händer om landet leds av en borgerlig regering fyra år till? Valet 2010 är ett val mellan två helt olika samhällsmodeller. Vår modell är ett solidariskt välfärdssamhälle av var och en efter förmåga - åt var och en efter behov. Om vi ska få trovärdighet för vår samhällmodell måste vi oförtrutet fram till valet redovisa tydliga och konkreta förslag om vår politik för medborgarna. Och det arbetet är redan påbörjat. Den rödgröna oppositionen har t.ex. presenterat gemensamma förslag om sjukförsäkringssystemet och försvarspolitiken. Våra stora utmaningar är att klara jobben och ekonomin, att möta klimathotet samt att minska orättvisor och klyftor. Vi kommer att sätta jobben först och vår viktigaste uppgift är att få arbetslösa tillbaka i jobb. Vi har sär- Fortsättning sidan 2. AURORA Information från Socialdemokraterna i Ystads kommun Nr Rösta bort orättvisan! Av Bo Widegren Landets 1,7 m i l j o n e r pensionärer är på krigsstigen. Vi är arga. Alliansregeringens omläggning av skattepolitiken, det s.k. jobbskatteavdraget, har placerat oss i strykklass. Pensionärer kan få betala mellan ett par hundralappar upp till kronor mer i skatt per månad än en löntagare med motsvarande inkomst. Till detta kommer att bromsen i pensionssystemet slagit till och ger ytterligare inkomstbortfall. Den borgerliga Skånes infrastruktur sidan 3. Inkomst/ mån Skillnad pensionär/ månad Klimat- och miljöfrågorna måste få högre status Av Stefan Malmberg Privatisering - till vilken nytta sidan 4. Skillnad sjuk, arbetslös/ månad Skillnad pensionär/år regeringen försvarar sig med att straffskatten inte bara drabbar pensionärer. Även sjuka och arbetslösa tvingas betala en högre skatt än andra på sin inkomst. Fortsättning sidan 3. Detta vill Socialdemokraterna med sjukvården i Sverige Av Ylva Johansson Skillnad sjuk, arbetslös/år Klimatmötet i mer eller mindre tvingats fram K Köpenhamn av Miljöpartiet. valitet och blev inte den I Ystads kommun har i princip behov ska framgång som inga egna nya initiativ tagits styra sjukvår- hade förväntats. av alliansen. den. Jämlikheten Tvärtom har mötet Med en röd-grön politik vill inom vården är en av många beskrivits som ett vi bygga ett grönt folkhem. Ett av de viktigaste misslyckande. omfattande socialdemokratiskt framtidsfrågorna. Klasskillnaderna Vi får inte tappa sugen. Vi rådslagarbete om jobben, välfärden, i hälsa ökar. Vi måste måste fortsätta att kraftfullt vår värld och vårt klimat sätta medborgarens behov av driva på för en progressiv miljö- har genomförts under de senas- rättvisa och hög kvalitet först. och klimatpolitik i de interte åren. Rådslaget om vårt kli- Med nedanstående program nationella organen. För att vara mat resulterade i en omfattande vill socialdemokraterna möta trovärdiga är det viktigt att vi rapport med mål och visioner de utmaningar svensk vård står i Sverige, nationellt, regional fram till 2020 respektive 2050 inför: och lokalt, arbetar aktivt med och sammanlagt 127 förslag till Nationell kvalitetscertifiering klimat- och miljöfrågorna. miljöåtgärder. Detaljer finns att för alla offentligt finan- Att den moderatledda regeringen läsa på partiets hemsida (www. sierade vårdgivare. Höga inte har miljöfrågan sap.se). kvalitetskrav ska ställas på högst på agendan är uppenbart. För närvarande arbetar vi socialdemokrater alla utförare privata och Samma gäller i Region Skåne regionalt med offentliga. där det miljöarbete som bedrivs Fortsättning sidan 5. Fortsättning sidan 2. Schabbel i barnomsorg sidan 5.

2 Detta vill... Satsning på hälso- och sjukvårdens infrastruktur. ITsystem som samordnar hela sjukvården, en enda journal för varje patient och en nationell plattform för kvalitetsregister. Mer tid för vård. Minst hälften av vårdpersonalens tid ska ägnas åt patientarbete. Det blir möjligt med minskad administration och bättre arbetsformer. Satsning på vård och omsorg om de svårast sjuka äldre. Svårt sjuka äldre ska prioriteras i sjukvårdssystemet. Här finns allvarliga brister i dag. De svagaste och sköraste patienterna måste få tillgång till samordnad vård. Medborgarna ska ha rätt att välja vårdgivare. Men vårdföretagen ska inte kunna välja bort patienter. Vi vill se en mångfald av vårdgivare men etableringsfrihet och tillläggstjänster får inte tränga undan allas rätt till vård efter behov. Förbjud gräddfiler i vården. Privata försäkringar och pengar ska inte gå före behov. Lag om investeringsskydd. Skattefinansierad verksamhet ska inte få säljas ut till underpris. Skattepengar ska användas till välfärdens verksamheter. När vi ber väljarna om mandat att höja skatter för att investera i vård och omsorg måste vi se till att resurserna används till höjd kvalitet och inte försvinna i byråkrati eller privata fickor. Lagstadgat meddelarskydd. För anställda även i privat verksamhet. Krav på kollektivavtal i all offentligt finansierad vård. Vård och omsorg får aldrig vara företagshemligheter. Samma krav på offentlighet och öppenhet ska ställas i privat skattefinansierade välfärd som inom den offentliga välfärden. Källa: Ylva Johansson, Aktuellt i politiken Sjukförsäkringen Av Roger Jönsson Vi socialdemokrater har tillsammans med Miljöpartiet och Vänsterpartiet presenterat hur vi vill utforma sjukförsäkringen. Det vi vill göra är att sätta individen i centrum. Varje människa som blir sjuk har en egen individuell process som det måste tas hänsyn till, vilket inte görs idag. Det ska vara en sjukförsäkring som ger människor nya möjligheter att komma tillbaks till arbetsmarknaden. Vi vill att människor som är sjuka ska ha rätt till deltidsstudier, ha tillgång till statliga resurser via en rehabiliteringsfond, rehabiliteringspeng, få en individuell handlingsplan och avstämningspunkter där man tillsammans bestämmer vilka insatser som ska ställas till förfogande. Det ska vara krav på myndigheterna att ställa alla sina resurser till användning för den som är sjuk. De som har utförsäkrats ska återförsäkras om detta behövs och snabbt. Vi vill avskaffa stupstocken i sjukförsäkringen. Vi hoppas att vi får ditt stöd och förtroende att leda Sverige efter valet så att en rättvis sjukförsäkring kan införas igen. minskat satsningarna på utbildning. Vi vill tvärtemot göra kraftfulla satsningar på utbildning, på alla nivåer, så att nya jobb kan mötas med ändamålsenlig kompetens. Vi vill driva en aktiv näringspolitik, med framåtsyftande investeringar i energiomställning, infrastruktur och fler bostäder. Vi vill satsa på en högkvalitativ sjukvård för alla, med patienten i fokus. Vi menar att sjukvården måste få kosta och få ta stora gemensamma resurser i anspråk. I det borgerfortsättning från sidan 1. skild fokus på ungdomar. Och vi vill ha en rimlig och trygg a-kassa för de arbetslösa. En a-kassa som garanterar att man inte ska behöva lämna hus och hem under den period man är i arbetslöshet Vi vill också ha en anständig sjukförsäkring. Vi kommer att avskaffa stupstocken i sjukförsäkringen och se till att den på sikt ska omfatta fler än i dag och att taket på sjukförsäkringen höjs. Borgarna har under krisen ligt styrda Skånelandstinget är sjukvården kraftigt underfinansierad. Fokus har istället legat på att privatisera den offentliga sjukvården så långt det är möjligt. Vi vill bygga ett grönt folkhem och satsa på olika omställningsåtgärder inom bl.a. energi- och transportområdet, med syftet att minska klimatpåverkan. Vi anser att skattepolitiken ska vara konsekvent och rättvis. Borgarnas pensionärsskatt är därför oanständig. Den ska vara samma som för löntagare. Vår socialdemokratiska politik genomsyras av idén om ett gemensamt, jämlikt och solidariskt samhällsbygge. Vi vill bygga ett samhälle med möjligheter för alla. Vill Du vara med och bygga möjligheternas Sverige och möjligheternas Ystad? Se då till att vår gemensamma färd mot framtiden tar en annan väg, än den nu inslagna! Stefan Malmberg Ordförande, socialdemokraterna i Ystad 2

3 Skånes infrastruktur Skåne växer så det knakar. Pendlingen ökar ständigt allt eftersom det blir vanligare att människor jobbar och bor på olika ställen. Det gör att trycket på kollektivtrafiken också ökar, Skånetrafiken räknar med en fördubbling av antalet resenärer under de närmaste 10 åren. Samtidigt som Skåne behöver mer och bättre infrastruktur så vet vi att transporter är en av de värsta miljöbovarna. För att hantera klimatförändringarna är det därför nödvändigt att fler i framtiden lämnar bilen hemma till förmån för tåget. Men i så fall räcker dagens spår inte till, Skåne behöver mer järnvägsinvesteringar. Under våren kommer den borgliga regeringen att bestämma hur de statliga investeringarna i infrastruktur ska fördelas över landet. Trots Skånes stora tillväxtpotential väntas regeringen föreslå att Skåne får knappt hälften av våra uppskattade behov. Det betyder att flera viktiga järnvägssatsningar skjuts på framtiden eftersom det saknas pengar. Det behövs mer pengar till skånska vägar och järnvägar. Förhoppningsvis har vi en rödgrön regering nästa år som inser det. Vi får hoppas att det inte bara blir en tumme av det planerade arenabygget. Teckning: Arne Lang Arenan ett pusselbygge Kåseri av Arne Lang Det planerade arenabygget artar sig till ett problem som ter sig svårlöst. Den ursprungliga kostnadskalkylen har redan spruckit och man har tvingats banta rejält, både på det ena och det andra i de storstilade planerna Att komma till en slutlig lösning torde bli en tämligen besvärlig ekvation. Enligt remisssvar från föreningarna ställs en hop divergerande krav som det ska tas hänsyn till. Slutnotan behöver ju inte föreningarna bry sig så mycket om, men klart är att det måste bantas en hel del innan kostymen passar och om det över huvud taget ska bli möjligt, att inom kommunens ekonomiska ramar, bygga en idrottsarena som tillfredsställer allas önskemål. Ett pussel blir det i alla händelser. När de ansvariga omsider sätter sig ner för att lägga ihop detta pussel, kommer de troligen att drabbas av huvudvärk, i högre grad än man förmodligen gör till vardags. Hänsyn ska tas till de ekonomiska resurserna, flesta möjliga önskemål ska förhoppningsvis tillfredställas och bygget ska täcka rimliga behov för överskådlig tid. Det är sannerligen ingen gordisk knut som ska lösas Man kommer att söka efter nya bantningsrecept. Jag kommer osökt att tänka på sagan om skräddaren som skulle sy en rock av ett stycke tyg. Beställningen krympte efter hand så det blev en kavaj, sedan en väst, därefter en vante och slutligen blidde det bara en tumme Så drastiskt ska vi dock inte anta att arenabygget krymper för det aktiva och värdefulla föreningslivets skull. På ungdomsmässan gav Centern sken att de redan till en ishall sa sig lägga sten många som var där undrar - vad hände sen? I fullmäktige blev det en sänkning av krogarnas sluttid för utskänkning när alliansen inte haft sammanlänkning. Rösta bort orättvisan... Kan en orättvisa försvaras med att även andra grupper drabbas av samma orättvisa? Tabellen har tagits från Skatteverkets hemsida tabell 31. Vid en månadsinkomst på 7000 kr betalar en pensionär 305 kr/ mån ( kr/år) och en sjuk/ arbetslös 646 kr/mån ( kr/ år) mer än en löntagare i skatt! Detta är unikt i hela världen. I inget annat land hävdar man på detta cyniska sätt att pensionärer, sjuka och arbetslösa skall betala mer i skatt än löntagare. Detta strider också mot både pensionsuppgörelsen och talets skatteuppgörelse. Vi socialdemokrater skall arbeta för avskaffa högerregeringens straffskatter. Lika inkomster ska beskattas lika, oavsett om inkomsterna kommer från lön, från pensioner eller från socialförsäkringar. Jobbskatteavdraget bör därför ersättas med ett grundavdrag som omfattar alla inkomsttagare. 3

4 Barnfattigdom och klassamhälle Vi lever i ett av världens rikaste länder och borde ha råd med ett välfärdssystem av världsklass. Regeringen väljer frilligt att montera ner denna. Allianspolitiken har lett till att andelen barn som växer upp i familjer som lever under fattigdomsstrecket är den högsta i modern tid rör det sig om vart sjunde barn, d v s i genomsnitt 4 barn i skolklass på 28 elever (över barn). Allra svårast är det för barn med en ensamstående förälder där är det nästan vart fjärde barn som lever i fattigdom. Under alliansregeringen ökar barnfattigdomen nästan 45 procent. Nya grupper kommer att tvingas att söka försörjningsstöd och vända sig till frivilliga organisationer för att få mat på bordet. Väldigt många av dem har barn. Läs mer på: Svenska folket säger nej till gräddfiler. En undersökning av Novus Opinion visar vad 66% av svenska folket vill. Det är behovet som ska styra sjukvården - inte plånboken. Alltså inga speciella filer för dem som har pengar så att dessa går före i sjukvårdskön. Privatisering till vilken nytta? Av Roger Jönsson En sak driver alliansen och det är en tro att marknaden löser allting bättre än vad den gemensamma sektorn gör. Till detta ska läggas en politik som vill växla över våra gemensamma tillgångar till privata ägare. Det sker en förmögenhetsöverföring. Privatiseringen drivs av rent ideologiska skäl. Det går att se när det handlar om privatiseringen av Apoteket, Bilprovningen och viljan att privatisera körkortsprovet. Rationella skäl finns inte då Apotek och Bilprovning har gett bra service och är kostnadseffektiva. Körkortsprovet ska ge samma standard över hela landet och är ett kvalitetsgodkännande. Inför avregleringen av Apoteket har läkemedelspriserna höjts av läkemedelsföretagen. Många receptfria läkemedel har fått ett högre pris än vad de skulle ha haft om Apoteket fortfarande hade varit i gemensam ägo. De företag som ska bedriva apoteksverksamhet har vinstmaximering som mål. Det kommer att påverka priserna. När motsvarande avreglering hände i Norge ledde det till dålig konkurrens med tre grossister som ägare och priserna blev inte lägre. När det gäller Bilprovningen anser regeringen att priserna kommer att öka när Bilprovningen privatiseras, men det ska leda till bättre konkurrens och bättre tider. Alliansen genomför något som kommer att kosta bilägarna mer pengar trots att Bilprovningen är billigare i Sverige än i resten av Europa. När detta infördes i Finland steg priserna med 70 procent. Körkortsprovet står på tur. Det är en myndighetsutövning som ska läggas i privata händer. Ett sådant system riskerar att drabba körkortseleven och trafiksäkerheten negativt. En myndighet har en helhetsbild och ser till så att standarden motsvarar trafiksäkerhetskraven. Det är en privatiseringsiver som nu sker, där alliansen inte kan förklara varför det ska ske. Är det så här det ska vara? Alliansregeringens svek mot ungdomarna Sveriges unga halkar efter. Ungdomsarbetslösheten i Sverige är nu bland de högsta i Europa enligt Eurostat. Enligt Statistiska centralbyrån är ungdomsarbetslösheten redan över 25 procent. Alliansregeringens politik har havererat. Vi socialdemokrater anser att unga människor måste få chans att forma sina egna liv, utvecklas och se möjligheter. Socialdemokraterna tror på ungdomarna och vill skapa en politik för: att skapa de nya jobben företagande för unga i centrum, ta tillvara ungdomars idéer, skaparlust och jobb som bygger på nya uppfinningar. ungdomsföretagande även unga under 25 år ska ges möjlighet att starta företag och få hjälp med detta. Högskolor och universitet ska kunna ge introduktionskurser i företagande. ett skapande arbetsliv satsa på jobb inom upplevelseindustrin som digitala medier, turism/besöksnäring, ta tillvara människors kunskap och idéer på arbetsplatsen. Anställda ska ses som viktiga. förändring på arbetsmarknaden utveckling av kunnande och kompetens för dem av oss som jobbar och för dem av oss som förlorar jobbet. Våga anställda unga. trygghet för förändring alla behöver en inkomsttrygghet på vägen från arbetslöshet till jobb och som uppmuntrar till utveckling för varje person och för hela samhället. Läs mer på 4

5 Krav vid upphandling Av lena lundgren Vi socialdemokrater lämnade in en motion till kommunfullmäktige i Ystad i april 2007 som handlade om att alla varor och tjänster som köps in eller upphandlas ska uppfylla miljömässiga, etiska och sociala krav. Det är ett krav som är rimligt och visar ansvarstagande för att det som köps in inte har tillverkats på ett sätt som är skadligt för miljön, naturen eller människor. Man skulle kunna tro att detta är något som alla partier skulle kunna tänka sig ställa upp på. Tyvärr är det inte så. Den styrande alliansen i Ystad väljer att inte införa dessa krav. Det är tråkigt för Ystad kommun som hade kunnat vara en av alla de kommuner i Sverige som anser att detta är viktigt att sådana krav införs. Region Skåne har tillsammans med landstingen Västra Götaland och Stockholm infört detta. Många kommuner använder sig av etiska krav idag. Över 27 stycken städer/kommuner i Sverige är idag så kallade Fair Trade City s, däribland Malmö som var först ut. I den styrande alliansens svar på motionen hänvisas till ett gemensamt dokument som Ystad har med Tomelilla och Simrishamn när det gäller upphandling. Ett dokument som blev klart i maj I det står det att man ska, om möjligt, ställa sociala krav men det är en mjuk skrivning som inte förbinder kommunerna att ta sitt fulla ansvar. Inom det privata näringslivet ställs sådana krav och många små- och medelstora företag har full kontroll över att deras produktion och varor som köps in inte bryter mot miljö-, sociala och etiska krav. Det är synd att Ystads kommun inte väljer att vara en av alla de kommuner som ställer miljömässiga, sociala och etiska krav. Här har Ystad möjligheten att vara en kommun i framkant och en föregångare för andra. Moderaterna styr Alliansen de andra är en del av svansen. Skadad allians i Ystad För ett tag sedan bestämde sig Kristdemokraterna i Ystad för att hoppa av alliansen. I skälet till avhoppet uppger (KD) att de inte fått genom sin politik och hävdar att de blivit arrogant bemötta av moderaterna. Informationen blivit en bristvara, utanförskapet har ökat och telefonerna slutade fungera! Samtidigt med (KD:s) avhopp har det knakat på flera ställen inom alliansen. När frågan om försäljning av fastigheten Åkerblom (hörnet Jennyg/Tobaksg.) behandlades fanns förslag ifrån oss socialdemokrater om att bygga om huset till trygghetsboende. Detta fick stöd av centerpartiet. Enligt uppgift föll detta inte i god jord inom alliansen. Centerpartiet utmålades som svikare och ännu ett parti föll i onåd. De här kriserna tillsammans med att moderaterna har sina egna interna problem, som uppstod i samband med valet av ny kommunstyrelseordförande, ger inte bilden av en allians i harmoni. När man läser (KDs) skäl för avhoppet att man stått ut i tre år, är otroligt lättade över att slippa ett samarbete kombinerat med moderat arrogans, känns en ny borgerlig allians inför nästa val som ganska avlägsen. Schabbel i barnomsorgen Av ingrid ek VARFÖR är det så svårt att få barnomsorgsplats under denna mandatperiod? Det var långa diskussioner mellan partierna innan man bestämde sig för aktivt val för kommunens förskolor och skolor. Vår kritik var bl a att det kommer att kosta mer för det krävs en viss överkapacitet. Borgarnas iver över fria etableringar och t o m målsättning att öka den privata delen gör planeringen för den kommunala verksamheten mycket svår. Idag finns ingen planering för hur man ska klara fler barn i förskolan utan man förlitar sig helt och hållet på de privata krafterna som har fått tillstånd. De kommer inte igång och resultatet blir ytterligare belastning på hårt ansträngda småbarnsfamiljer. Vi är inte motståndare till privata enheter men det måste gå att göra en kommunal planering för hela verksamheten. Detta för att säkerställa så att vi har en bra spridning/fördelning på enheterna. Borgarna stiftar lagar för att det ska bli jämställt mellan privata enheter och de kommunala men har kvar moms på privata enheter som bara det blir en fördyring. Dessutom måste det ställas samma krav på anpassning och tillgänglighet i lokalerna oavsett om det är privat eller kommunalt. Klimat- och miljöfrågorna... ett Skåneprogram och lokalt i Ystad med ett kommunalt handlingsprogram inför valet. Miljöfrågorna kommer att väga tungt. I Ystads kommun vill vi: satsa särskilda budgetmedel för att kunna arbeta med specifika miljöprojekt. ta fram ett särskilt klimathandlingsprogram med alla åtgärder samlade som syftar till att göra Ystad kommun till en klimatneutral kommun. satsa på biogas och skapa laddningsställen för elbilar. att upphandling av varor och tjänster ska utgå från miljökrav och etiska krav. ha 0-tolerans mot bekämpningsmedel på våra vattentäkter. minska energianvändningen i kommunen och öka användningen av förnyelsebara energikällor. Detta är bara ett urval av vad vi vill göra på miljöområdet. En fullständigare redovisning kommer att finnas når vårt kommunala handlingsprogram är antaget, senare i vår. 5

6 Våra kandidater: Vår kandidat till riksdagen Roger Jönsson arbetar som gymnasielärare. På fritiden blir det trädgårdsarbete, vara ute i naturen med hundarna samt umgås med familj och vänner. Han är aktiv inom kommunpolitiken. Viktiga politiska frågor för Roger Jönsson är jobben, arbetslösheten för ungdomar och äldre, hemlöshet, ungdomars möjligheter i samhället, äldreomsorg, barnfattigdom och miljöfrågor. Roger med hundarna. Vår kandidat till regionfullmäktige, Region Skåne. Stefan Malmberg sitter redan denna mandatperiod i regionfullmäktige. Stefan vill särskilt bevaka att vi har en hög kvalitet på sjukvården i hela sydöstra Skåne och att Ystads sjukhus kan fungera som akutsjukhus med bred kompetens. Stefan anser att alla grupper, särskilt de mest utsatta, måste ha tillgång till bra sjukvård. Ytterligare satsningar behövs t.ex. inom psykiatrin, äldre- och demenssjukvården och vården av missbrukare. Stefan är också intresserad av miljö- och utvecklingsfrågorna i Region Skåne. Stefan har arbetat sedan 1990 på Länsstyrelsen i Skåne med främst kommunikationer och samhällsplanering. Dessförinnan, från 1974, med miljöfrågor på bl.a. Naturvårdsverket och Miljödepartementet. Huvudsakliga fritidsintressen, förutom politik, är att vistas i naturen, resor, konst och den egna trädgården. Stefan på resa i Kenya. Vår kandidat till kommunalråd Kent Mårtensson är idag socialdemokratiskt Oppositionsråd i Ystads Kommun. Som heltidspolitiker känner han ett stort ansvar och är nästan alltid i arbete. Socialdemokraterna arbetar med ett synsätt där många ska kunna påverka och det innebär många möten även på kvällarna. På fritiden blir det mycket sport på TV. Favoritsporten är fotboll men det varierar med TV-utbudet eftersom han uppger att han ser på all sport nästan. Kent besöker gärna Scalabiografen och Teatern. Teaterbesöken oftast när det är någon musikalisk underhållning. 60-talsmusiken är det som faller bäst i smaken. Den största utmaningen i kommande valperiod är att ge förutsättningar för arbete, och så måste miljöfrågorna få större fokus på den lokala nivån. Kent är vinterbadare och medlem i Isbjörnarna. Andra nominerade i bokstavsordning: Till riksdagen: Magnus Holst, Stefan Malmberg, Jasenka Mauzer Åkerlund och Tony Rosén. Till regionen: Lilian Borén, Ingrid Ek, Jan-Erik Jönsson, Jasenka Mauzer Åkerlund, Kent Mårtensson, Gunilla Olsson, Sukrije Pllashniku och Tony Rosén. 6

7 Byggkostnaderna måste minskas! Av Lasse Wollin Vid januaris a m m a n - trädet i Kommunfullmäktige diskuterades det om anläggningsavgifter för en ny VA-taxa. Socialdemokraterna föreslog en lägre taxa när det gällde flerfamiljshus. Förslaget skulle betyda en minskning på en halv miljon kronor för en fastighet med ett femtiotal lägenheter. Detta kritiserades av Bo Lönnerblad (M) som ironiskt påstod att avgiftshöjningen inte har så stor betydelse för en fastighet som kostar 70 miljoner kronor att bygga. Där har han helt fel. Varje minskning av totalkostnaden är viktig. Det har nyligen hållits seminarier med de kommunala bolagen och dess organisation SABO. Där diskuterades hur de totala byggkostnaderna skulle kunna sänkas. Man konstaterade att materialkostnaderna har skenat iväg och att det måste bli bättre konkurrens i upphandlingarna. Det betonades särskilt att även de kommunala avgifterna är något som bör ses över. Ingrid Ek (S) och Kent Mårtensson (S) påpekade det faktum att det kanske inte alltid fungerar att räkna hem hela investeringen direkt. Kan det byggas en högre andel flerfamiljshus så får vi högre inflyttning och då kommer även flyttkedjorna gång. Detta gynnar alla och skatteintäkterna ökar. Kulturpolitiskt strategidokument Av Benny Persson I kultur och turismnämnden (KT) är vi nu överens om innehållet i ett kommunalt politiskt kulturstrategidokument. Upprinnelsen till detta dokument letar sig tillbaka till förra mandatperioden där vi i (S) och borgerliga ledamöter diskuterade om att försöka hitta en strategidokument som vi kan vara överens om oavsett majoritet. Tanken är att man lättare ska kunna planera långsiktigt och för framtiden. Nu är vi där. Startskottet kom av ett medborgarförslag från Per-Axel Sjöholm (PAX). Nämnd och förvaltning bildade en styrgrupp för att bolla inbördes och jobba fram ett dokument med en ständig återkoppling till nämnden. Det som framkom allt mer under arbetets gång var att lyckas med budgetering för framtida projekt. Enligt ekonomikontoret på kommunen är detta inte möjligt i dagsläget. Om våra kulturföreningar fått ett beslut om bidrag hade det underlättat otroligt. Ofta planerar kulturföringarna för aktiviteter 1 år i förväg om inte mer och kommunens budgethantering hinner inte med. Jag är i tron att om vi politiker vill skapa förutsättningar för föreningslivet har vi möjligheten att ta erforderliga beslut. Parallellt startade S-gruppen med förstärkning av intresserade en studiecirkel. Vi jobbade ganska exakt ett år med studiecirkeln och själv var jag beredd att ge upp ett par gånger. Hur som helst lyckades vi med stöd av varandra och en del skratt att presentera ett slutresultat. Dokumentet presenterades för arbetarkommunens medlemmar på ett allmänt möte i september 2009 med kulturen som huvudämne. Lantz (M) vallöften om en multiarena blev i verkligheten både klena och sena. Sydgym snabb förändring krävs Av Kent Mårtensson den artikelserie I som Ystads Allehanda har gjort kring Sydgym har det framkommit att det finns en utbredd känsla av en skola i kris. Samtidigt ska skolan driva en verksamhet som har till uppgift att ge eleverna en god utbildning med utgångspunkt som grundar sig i demokratiska rättigheter och värderingar. Det finns naturligtvis många olika åsikter kring hur det kunnat bli så här. Om det kan man säkert ha många synpunkter. Det man omedelbart måste göra är att se till att skapa en arbetsmiljö som kännetecknas av dialog, kommunikation och medinflytande. Personalen måste känna tillit till ledningen och ska inte behöva vara rädda för repressalier för att man är kritisk. Detta är naturligtvis en självklarhet i en demokratisk organisation men det som framkommit genom reportaget tyder inte på att så är fallet på Sydgym. För att skapa framtidstro, både för elever och för personal, måste det till en förändring av ledningen. I klartext: ett byte av skolchef krävs och det måste ske snabbt. I annat fall riskerar man att få ett varumärke som laddas med ett negativt budskap. Målet måste vara att Sydgym är ett lockande alternativ för eleverna i framtiden och att arbetsmiljön präglas av öppenhet och dialog. 7

8 Kalendarium... Tisdag 16 februari Ystads S-kvinnor. Årsmöte kl 18.30, Ljuskällan Måndag 22 februari. Östra S-förening. Årsmöte kl 18.30, AK:s expedition Försäljning, Service, Reservdelar Hyndai, Fiat & Alfa Romeo Villa, radhus eller lägenhet? Tel Tisdag 23 februari Gamla stans S-förening. Årsmöte kl 18.30, AK:s expedition Onsdag 24 februari Österlens S-förening. Årsmöte kl 19.00, Sockertoppen Köpingebro Torsdag 25 februari AK:s valmöte för fastställande av kommunfullmäktigelistan, Cabinen kl 19.00, Folkets Park Ystad Onsdag 3 mars Bellevue S-förening. Årsmöte kl med stadgeenliga ärenden, Ystads Energi, Koppargatan Anmälan senast 26 februari till styrelsen Måndag 8 mars Kommunals S-förening. Årsmöte kl med stadgeenliga ärenden. Cederns samlingslokal, Oskarsgatan 8 Ystad Vi är den lokala entreprenören nära kunden med Vi är den stora lokala koncernens entreprenören möjligheter nära kunden med den stora koncernens möjligheter Bronsgatan 11, Ystad Tfn Bronsgatan , Fax Ystad Tfn Fax Generöst boende på Österlen Information från socialdemokraterna i Ystads kommun. Ansvarig utgivare: Stefan Malmberg - Annonser: Ystads Arbetarekommun: Surbrunnsvägen 24, tel: se/ystad Foto/bild: Medlemmar Tryck: AB Ystads Centraltryckeri HOSTEL - JUGENDHERBERGE Vandrarhemmet Violen Svenstorp & Köpingebro tel: från 180 kr natt/person S-politiker på nätet Bo Widegren Leif Haglund Magnus Holst Roger Jönsson Tisdag 16 mars. Ystads S-kvinnor. Medlemsmöte kl Ämne: Brottsofferjouren, AK:s expedition Onsdag 17 mars Byggnads S-förening. Årsmöte kl Byggnads fackexpedition, Surbrunnsvägen 24, Ystad Torsdag 25 mars AK:s årsmöte kl med stadgeenliga ärenden samt fastställande av kommunala handlingsprogrammet. Cabinen, Folkets Park Ystad Lördag 27 mars Röd Lördag, kl Gågatan vid Apoteket Lördag-söndag april Distriktskongressen, Malmö. AK deltar med 10 ombud April Bellevue S-förening, medlemsmöte kl i Ungdomens Hus. Kallelse med datum kommer. Lördag 24 april LO:s och AK:s gemensamma förvalsarrangemang med marsch från Österportstorg genom Gågatan till Stortorget där riksdagsman Ronny Olander talar. Avmarsch från Österportstorg kl Lördag 24 april Röd Lördag, kl , Gågatan vid Apoteket Måndag 26 april Kommunals S-förening, kl 18.30, medlemsmöte inför 1:a Maj, Verdandis klubblokal Dragaregatan 14, Ystad Måndag-tisdag april Parollverkstad för tillverkning av 1 Maj-plakat, AK-expedition, Surbrunnsvägen 24 Ystad

Alliansen kan Pernilla inte gilla! Illustration Arne Lang

Alliansen kan Pernilla inte gilla! Illustration Arne Lang AURORA Information från Socialdemokraterna i Ystads kommun Nr 1 2009 Av Stefan Malmberg Alliansen spricker i Ystad? Krafttag krävs mot krisen Det nya året har börjat med tusentals varsel. De två senaste

Läs mer

AURORA. Säkert har många liksom. Den stora privatiseringsivern. Den råa kapitalismen på fall. Du tänker väl delta i EU-valet 2009?

AURORA. Säkert har många liksom. Den stora privatiseringsivern. Den råa kapitalismen på fall. Du tänker väl delta i EU-valet 2009? AURORA Information från Socialdemokraterna i Ystads kommun Nr 4 2008 Den råa kapitalismen på fall Säkert har många liksom jag följt den globala turbulensen i ekonomin de senaste månaderna, med allt större

Läs mer

ögre kvalitet i välfärden olidaritet ch ansvar för älfärden

ögre kvalitet i välfärden olidaritet ch ansvar för älfärden olidaritet ch ansvar för älfärden ögre kvalitet i välfärden Jobbkongressen 2009 Häfte G Solidariteten och ansvar för välfärden Högre kvalitet i välfärden Partistyrelsens utlåtanden och motioner som rör

Läs mer

Planeringsdirektiv med budget 2015-2017

Planeringsdirektiv med budget 2015-2017 HALMSTADS KOMMUN eringsdirektiv med budget 2015-2017 Jobb, utbildning och välfärd Socialdemokraterna och Vänsterpartiet FÖR ETT MÖJLIGHETERNAS HALMSTAD Vi står för en politik som skapar jobb, värnar välfärden,

Läs mer

100 förslag för ökade klyftor

100 förslag för ökade klyftor 100 förslag för ökade klyftor 100 förslag för ökade klyftor...1 100 250 miljarder i skattesänkningar...3 99 Dyrare bredband...3 98 Avskaffad bibliotekslag...4 97 Skärpt arbetsvillkor i a-kassan...4 96

Läs mer

VALFAKTAHÄFTE NR9 VÄLFÄRD & SKATTER

VALFAKTAHÄFTE NR9 VÄLFÄRD & SKATTER VALFAKTAHÄFTE NR9 VÄLFÄRD & SKATTER INLEDNING Detta är valfaktahäftet om välfärd och skatter. Dessa två områden hänger många gånger väldigt tydligt samman. När skatterna sänks innebär det att förutsättningarna

Läs mer

Sven Wimnell 060921: Alliansen vann valet 2006. Epoken Göran Persson är slut. (http://web.telia.com/~u86119283/omr36-39o.pdf)

Sven Wimnell 060921: Alliansen vann valet 2006. Epoken Göran Persson är slut. (http://web.telia.com/~u86119283/omr36-39o.pdf) Sven Wimnell 060921: Alliansen vann valet 2006. Epoken Göran Persson är slut. (http://web.telia.com/~u86119283/omr36-39o.pdf) Innehåll 5 Strukturomvandlingar, arbetslöshet och ny politik. 5 I Sverige pågår

Läs mer

Som motionären mycket riktigt anger är Fas 3 ett stort misslyckande för de arbetslösa.

Som motionären mycket riktigt anger är Fas 3 ett stort misslyckande för de arbetslösa. 1 Som motionären mycket riktigt anger är Fas 3 ett stort misslyckande för de arbetslösa. I Fas 3, numera omdöpt av regeringen till sysselsättningsfasen fanns i januari 2013 mer än 33 700 personer, vilket

Läs mer

OCH SEN DÅ......en rapport om tillstånd och framtidsdrömmar i lågkonjunkturens Västra Götaland

OCH SEN DÅ......en rapport om tillstånd och framtidsdrömmar i lågkonjunkturens Västra Götaland ...en rapport om tillstånd och framtidsdrömmar i lågkonjunkturens Västra Götaland Augusti 2009! 1 Och sen då... om framtidsdrömmar Syfte och bakgrund Syftet med denna rapport har varit att göra nedslag

Läs mer

Växa och utvecklas. Kommunalpolitiskt handlingsprogram 2007-2010. Socialdemokraterna Karlskrona

Växa och utvecklas. Kommunalpolitiskt handlingsprogram 2007-2010. Socialdemokraterna Karlskrona Växa och utvecklas Kommunalpolitiskt handlingsprogram 2007-2010 Mer info: http://www.karlskrona.socialdemokraterna.se Växa och utvecklas i Karlskrona Varje gång fontänen på Klaipedaplatsen skickar sina

Läs mer

Gröna sköna Tyresö. Kommunplan 2015-2018

Gröna sköna Tyresö. Kommunplan 2015-2018 Gröna sköna Tyresö Kommunplan 2015-2018 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT... 4 2. EN BUDGET FÖR VÄLBEFINNANDE... 5 3. MILJÖPARTIETS VISION FÖR TYRESÖ KOMMUN 2030... 7 TYRESÖ EN GRÖNSKANDE

Läs mer

Allas lika värde. ledstjärna för HBT Öresunds S-förening. »Nya förskolor kräver kreativa lösningar» Carina Svensson, sidan 5

Allas lika värde. ledstjärna för HBT Öresunds S-förening. »Nya förskolor kräver kreativa lösningar» Carina Svensson, sidan 5 ess Hjärter Tidning för socialdemokraterna I Malmö Nr 5 18 oktober 2013 Palmedagen: Bekämpa klyftorna S-budget: Fler i arbete Vad gör du nu för tiden?»det ska finnas möjligheter att skaffa sig en bättre

Läs mer

Aro(s)bladet. En tidning från Socialdemokraterna i Västerås September 2006

Aro(s)bladet. En tidning från Socialdemokraterna i Västerås September 2006 Aro(s)bladet En tidning från Socialdemokraterna i Västerås September 2006 Sänkt maxtaxa för barnfamiljer Under valrörelsen delade Anna Wallén ut rosor med vidhängande budskap om att välfärden går före

Läs mer

Vitbok # 1. Alliansregeringen. de fyra första åren

Vitbok # 1. Alliansregeringen. de fyra första åren Vitbok # 1 Alliansregeringen de fyra första åren 2 # Vitbok OM vitboken Utgiven av Alliansen maj 2010 Text Samordningskansliet Johan Forssell Mattias Keresztesi Foto: Sid 6 och 30 Johan Jeppsson Sid 44

Läs mer

Några stenkast härifrån, på Katarina Bangata, ligger Orionteatern.

Några stenkast härifrån, på Katarina Bangata, ligger Orionteatern. 1 Partivänner, Några stenkast härifrån, på Katarina Bangata, ligger Orionteatern. Konstnärliga ledare är Stina Oscarsson. Jag läste nyligen en artikel av henne. Med en blandning av vrede och sorg beskrev

Läs mer

En trygg och hållbar ekonomi

En trygg och hållbar ekonomi En trygg och hållbar ekonomi Motionerna nummer 923 1 004 Motioner i huvudsak om Med ansvar och förnuft (923-939) Rättvisa skatter (940-974) Bruka utan att förbruka (975-1 004) Socialdemokratiska partistyrelsen

Läs mer

Distriktskongress 2013 Sollentuna, 27 april

Distriktskongress 2013 Sollentuna, 27 april Stockholms län Distriktskongress 2013 Sollentuna, 27 april Motioner 2 (87) INNEHÅLLSFÖRTECKNING A ARBETE... 5 Motion A1 Låt kommunerna i Stockholms län gå före och införa rätt till heltid... 5 Distriktsstyrelsens

Läs mer

Socialdemokraternas förslag till budget 2014

Socialdemokraternas förslag till budget 2014 (S):1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING NYSTART FÖR STOCKHOLM 4 En stad som växer genom arbete, utbildning och investeringar 4 Ett Stockholm som arbetar 5 Bryt utvecklingen mot sjunkande resultat i skolan 9 Utveckla

Läs mer

Förutsättningar för välfärd. Ett program om välfärdens långsiktiga finansiering

Förutsättningar för välfärd. Ett program om välfärdens långsiktiga finansiering Förutsättningar för välfärd Ett program om välfärdens långsiktiga finansiering Förutsättningar för välfärd Ett program om välfärdens långsiktiga finansiering Innehåll Förutsättningar för välfärd.... 5

Läs mer

Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år.

Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. 1 Rösta på oss! I år, 2014, är det val den 14 september. Då får alla svenska medborgare som har fyllt 18

Läs mer

Strax innan årsskiftet slog FAS 3 rekord i Skåne. Mer än 4500 personer befann sig i åtgärden. Det finns en risk att de flesta troligtvis aldrig kommer därifrån. Det beräknas att endast 2 % får en anställning.

Läs mer

Innehållsförteckning del 2

Innehållsförteckning del 2 Innehållsförteckning del 2 Måndag den 31 oktober FÖRMIDDAGENS FÖRHANDLINGAR sid 3 Full sysselsättning arbetsmarknadspolitik och arbetslöshetsförsäkring (forts behandling sid 7 arbetsmiljö, arbetsliv och

Läs mer

MOTIONER DISTRIKTSKONGRESSEN 2014 SOCIALDEMOKRATERNA I SKÅNE

MOTIONER DISTRIKTSKONGRESSEN 2014 SOCIALDEMOKRATERNA I SKÅNE MOTIONER DISTRIKTSKONGRESSEN 2014 SOCIALDEMOKRATERNA I SKÅNE 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 ARBETE... 9 MOTION NR 1... 10 Ang. Trygga jobb... 10 MOTION NR 2... 10 Ang. Trygga jobb...

Läs mer

Valet 2010 blir ett avgörande vägval: Vilket Sverige ska vi ha? Valet står mellan två helt olika drömmar, helt olika vägar för framtiden.

Valet 2010 blir ett avgörande vägval: Vilket Sverige ska vi ha? Valet står mellan två helt olika drömmar, helt olika vägar för framtiden. VÄGVALET VI VILL GÖRA SVERIGE TILL ETT MÖJLIGHETERNAS LAND Valet 2010 blir ett avgörande vägval: Vilket Sverige ska vi ha? Valet står mellan två helt olika drömmar, helt olika vägar för framtiden. När

Läs mer

Jämlikhet och utveckling

Jämlikhet och utveckling Uppsala socialdemokratiska kommunfullmäktigegrupp Jämlikhet och utveckling Högre ambitioner för Uppsala Uppsala kommun Inriktning, Verksamhet, Ekonomi 2012-2015 2 (88) Jämlikhet och utveckling Högre ambitioner

Läs mer

Ny generation hos (s) i Botkyrka

Ny generation hos (s) i Botkyrka BT Botkyrka Tidning En tidning från socialdemokraterna i Botkyrka www.botkyrka.sap.se info@botkyrka.sap.se Tel. 08 530 388 00 NR 6/06 DEC Ny generation hos (s) i Botkyrka Nytt boende för äldre SIDAN 3

Läs mer

Bär och Bärplockning en möjlighet och ett problem

Bär och Bärplockning en möjlighet och ett problem Centerpartiets partistämma 2011 i Åre 125 Nr: :1 Bär och Bärplockning en möjlighet och ett problem Bären som finns i de svenska skogarna är i mycket en outnyttjad resurs. Det cirkulerar lite olika siffror

Läs mer

Häfte C: Full sysselsättning. Kongress 2005. 29 oktober 3 november. Malmö

Häfte C: Full sysselsättning. Kongress 2005. 29 oktober 3 november. Malmö Häfte C: Full sysselsättning Kongress 2005 29 oktober 3 november Malmö Häfte C Full sysselsättning Partistyrelsens utlåtanden och motioner som rör arbetsmarknadspolitik och arbetslöshetsförsäkringen (motionerna

Läs mer

HÄLFTEN KVAR & HELA FRAMTIDEN

HÄLFTEN KVAR & HELA FRAMTIDEN 5 HÄLFTEN KVAR & HELA FRAMTIDEN EN RAPPORT OM VÄLFÄRD, SKATTER & FRAMTIDSTRO RAPPORTFÖRFATTARE: DANY KESSEL, DANIEL JOHANSSON & DANIEL SUHONEN Katalys - Institut för facklig idéutveckling No:5 Hälften

Läs mer

Valspecial. Kryssa en företagare. Ökad inkomstskatt ger inte mer till statskassan. Nio goda råd till en oemotståndlig offert.

Valspecial. Kryssa en företagare. Ökad inkomstskatt ger inte mer till statskassan. Nio goda råd till en oemotståndlig offert. Nummer 3 September 2014. Pris 35 kr Tidningen för alla som vill ha ett förbättrat företagarklimat i Stockholm En tidning från Ta emot en praktikant i höst. Valspecial Valets viktigaste företagarfrågor

Läs mer