Aspire E1-572 / E1-570 / E1-532 / E Användarhandbok

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Aspire E1-572 / E1-570 / E1-532 / E1-530. Användarhandbok"

Transkript

1 Aspire E1-572 / E1-570 / E1-532 / E1-530 Användarhandbok

2 2013 Med ensamrätt. Aspire E1-572 / E1-570 / E1-532 / E1-530 Användarhandbok Denna revidering: 06/2013 AcerCloud ger dig friheten att njuta av ditt digitala liv när som helst, överallt! Datorn levereras med AcerCloud förinstallerat. AcerCloud är en personlig molntjänst med vilken du kan öppna dina filer via Internet och se till att dina viktigaste filer alltid är uppdaterade. Med ditt personliga moln kan alla dina anslutna enheter (persondator, tablett, telefon) öppna filer från din molndator. För ytterligare information besök AcerCloud webbplats: Modellnummer: Serienummer: Inköpsdatum: Inköpsställe:

3 INNEHÅLL Säkerhet och komfort 5 Först och främst 18 Dina guider Anvisningar för skötsel och användning av datorn Starta och stänga av datorn Datorns skötsel Skötsel av nätadaptern Skötsel av batteriet Rengöring och service Beskrivning av din bärbara Acer-dator 22 Skärmvy Tangentbordvy Vy från vänster Information om USB Vy från höger Vy underifrån Använda tangentbordet 31 Låstangenter och numerisk knappsats Snabbknappar Windows-tangenter Pekplatta 35 Grunder för användning av pekplattan Styrplatterörelser Återställning 37 Skapa en säkerhetskopia för återställning Skapa en säkerhetskopia av drivrutiner och program Återställa systemet Ominstallera drivrutiner och program Återgå till en tidigare ögonblicksbild av systemet Återställa systemet till fabrikstillståndet Återställa från Windows Återställa från en säkerhetskopia för återställning Strömsparfunktioner 59 Inaktivera sann uppstart Batteripaket 62 Batteripaketets egenskaper Ladda batteriet Optimera batteriets livslängd Kontrollera batterinivå Varning om låg batterinivå Sätta i och ta ut batteripaketet Resa med datorn 67 Koppla bort utrustningen Flytta datorn Förbereda datorn Vad du bör ta med dig till möten Ta med datorn hem Förbereda datorn Vad du bör ta med dig Specialanvisningar Installera ett hemmakontor Resa med datorn Förbereda datorn Vad du bör ta med dig Specialanvisningar Resa utomlands med datorn Förbereda datorn Innehåll - 3

4 Vad du bör ta med dig Specialanvisningar Säkra datorn 73 Använda ett datorlås Använda lösenord Ange lösenord Ansluta till ett nätverk 75 Inbyggda nätverksfunktioner Trådlösa nätverk 76 Ansluta till Internet Trådlösa nätverk HDMI 78 Universell seriebuss (USB) 79 Spela upp DVD-filmer 80 BIOS-inställningarna 81 Bootsekvens Ställa in lösenord Vanliga frågor 82 Beställa service Felsökning Felsökningstips Felmeddelanden Tips och råd för Windows Tre begrepp som du kanske vill lägga på minnet Hur får jag tillgång till snabbknappar? Hur kommer jag till Start? Hur hoppar jag mellan appar? Hur stänger jag av min dator? Vad är syftet med det nya gränssnittet? Hur låser jag upp min dator? Hur anpassar jag min dator? Jag vill använda Windows på mitt vanliga sätt - ge mig mitt skrivbord tillbaka! Var är mina appar? Vad är ett Microsoft-ID (konto)? Hur lägger jag till en favorit i Internet Explorer? Hur söker jag efter Windowsuppdateringar? Var hittar jag mer information? Notis om säkerhet och överensstämmelse med regelverk Innehåll

5 SÄKERHET OCH KOMFORT SÄKERHETSINSTRUKTIONER Läs dessa instruktioner noggrant. Spara dokumentet för framtida referens. Uppmärksamma alla varningar och instruktioner som markerats på produkten. Slå av produkten före rengöring Koppla ur nätströmssladden ur vägguttaget innan du rengör den. Använd inte rengöringsmedel i vätske- eller sprayform. Använd en lätt fuktad duk för rengöring. VARNINGAR Åtkomst till nätsladden Försäkra dig om att du ansluter enhetens nätsladd till ett lättillgängligt eluttag som sitter placerat så nära enhetens användare som möjligt. Försäkra dig om att koppla ur nätsladden från eluttaget när du vill bryta strömmen till utrustningen. Koppla ur strömkällan Observera följande riktlinjer när du slår på och bryter strömmen till nätaggregatet: Installera nätaggregatet innan du ansluter nätsladden till elnätuttaget. Koppla ur nätsladden innan du tar ut nätaggregatet ur datorn. Om datorn drivs av fler än en energikälla måste du koppla från strömmen från systemet genom att koppla ur alla strömsladdar från energikällorna. Använda ström - Denna produkt skall drivas med samma strömtyp som anges på märkningsetiketten. Om du inte är säker på vilken strömtyp som finns i eluttagen bör du konsultera din återförsäljare eller ditt lokala energiföretag. - Låt ingenting vila mot nätsladden. Placera inte produkten så att människor kan gå på kabeln. Säkerhet och komfort - 5

6 - Om en förlängningssladd används, se då till att den totala strömstyrkan (ampere) som går in i sladden inte överstiger den strömstyrka som är avsedd för förlängningssladden. Se dessutom till att den sammanlagda strömstyrkan för alla produkter som anslutits till vägguttaget inte överstiger säkringens maximala toleransvärde. - Överbelasta inte ett eluttag, grenuttag eller kontakter genom att ansluta för många enheter. Hela systemet får inte överskrida 80% av förgreningsledningens kretsklassning. Om grenuttag används bör belastningen inte överskrida 80% av grenuttagets ineffektsklassning. - Produktens nätadapter är utrustad med en jordad kontakt med tre trådar. Kontakten passar bara i ett jordat eluttag. Se till att eluttaget är ordentligt jordat innan du sätter i nätadapterns kontakt. Sätt inte i kontakten i ett eluttag som inte är jordat. Kontakta din elektriker om du vill ha information. - Varning! Jordningsstiftet är en säkerhetsfunktion. Användning av ett eluttag som inte är ordentligt jordat kan resultera i elektriska stötar och/eller skador. - Obs: Jordningsstiftet ger även bra skydd mot oväntade störningar från andra elektriska enheter i närheten som kan störa produktens prestanda. - Systemet kan drivas med flera olika spänningar; 100 till 120 volt eller 220 till 240 volt, växelström. Den medföljande nätsladden uppfyller tillämpliga lokala bestämmelser för användning i det land eller den region som systemet köptes. Nätsladdar som ska användas i andra länder/regioner måste följa tillämpliga bestämmelser i landet/ regionen i fråga. Kontakta en auktoriserad återförsäljare eller tjänsteleverantör för mer information om lokala bestämmelser för nätsladdar. Skydda din hörsel - Varning! Om du använder hörselsnäckor eller hörlurar på hög volym under längre tidsperioder kan du förlora hörseln permanent. Följ instruktionerna nedan för att skydda din hörsel. - Höj volymen gradvis tills du hör klart och bekvämt. - Öka inte volymen efter det att dina öron har anpassat sig. 6 - Säkerhet och komfort

7 - Lyssna inte på musik med för hög volym under längre perioder. - Öka inte volymen för att utestänga oljud i omgivningen. - Sänk volymen om du inte hör människor som talar nära dig. Medföljande attrappkort - Obs: Informationen i det här avsnittet kanske inte gäller din dator. Datorn levereras med attrapper av plast i kortplatserna. Attrapper skyddar kortplatser som inte används från damm, metallföremål och andra partiklar. Spara attrapperna för att sätta i när inga kort används på kortplatserna. Allmänt - Använd inte denna produkt nära vatten. - Placera inte denna produkt på en instabil vagn, ställ, eller bord. Produkten kan falla med allvarliga skador som följd. - För att produkten ska fungera ordentligt och inte överhettas har den försetts med ventilationsöppningar. Dessa öppningar får ej blockeras eller täckas över. Öppningarna får inte blockeras genom att ställa enheten på en säng, soffa, matta, eller annat liknande underlag. Denna produkt får inte placeras nära eller över ett värmeelement eller värmeregistrerare, eller i en inbyggd installation om det inte finns ordentlig ventilation. - Tryck aldrig in föremål av någon form in i produkten genom öppningarna eftersom de kan komma i kontakt med farliga strömförande punkter eller orsaka kortslutning hos vissa delar vilket kan resultera i brand eller elchock. Spill aldrig ut någon form av vätska över produkten. - Placera inte produkten på ett vibrerande underlag för att undvika skador på invändiga komponenter och förhindra batteriläckage. - Använd den aldrig när du idrottar, tränar eller i andra vibrerande miljöer eftersom det kan medföra oväntad kortslutning eller skada rotorenheterna, hårddisken, den optiska läsenheten samt risk för att exponeras för litiumjonbatteriet. Säkerhet och komfort - 7

8 - Undersidan, områdena kring ventilationsöppningarna och nätadaptern kan bli heta. Låt dem inte komma i kontakt med huden eller kroppen för att undvika skada. - Enheten och dess tillbehör kan innehålla smådelar. Håll dem utom räckhåll för små barn. Produktservice Försök inte att laga produkten själv- Om du öppnar eller tar bort delar kan du utsätta dig själv för farliga strömförande punkter eller andra risker. Allt underhåll ska skötas av kvalificerad servicepersonal. Koppla ur denna produkt ur vägguttaget och lämna den till kvalificerad servicepersonal i följande fall: - När väggkontakten eller nätsladden är skadad eller klämd. - Om vätska har spillts in i produkten. - Om produkten har utsatts för regn eller vatten. - Om produkten har tappats eller höljet har skadats. - Om produkten tydligt börjar uppföra sig annorlunda än tidigare tyder det på att den behöver servas. - Om produkten inte fungerar normalt även om användningsinstruktionerna följs. - Obs: Justera bara de kontroller som nämns i användarinstruktionerna eftersom felaktig justering av andra kontroller kan medföra att skada och ofta kräva ett större reparationsarbete av en kvalificerad tekniker för att återföra produkten till normalskick. Riktlinjer för säker batterianvändnng Datorn använder ett litiumjonbatteri. Använd den inte i en fuktig, våt eller korrosiv miljö. Ställ, förvara eller lämna aldrig produkten på eller i närheten av en värmekälla, på en plats med hög temperatur, i starkt direkt solljus, i en mikrovågsugn eller i en trycksatt behållare och utsätt den inte för temperaturer över 60 C (140 F). Om du inte följer de här riktlinjerna kan batteriet läcka syra, bli hett, explodera eller antändas och orsaka person- och/eller egendomsskador. 8 - Säkerhet och komfort

9 Du får inte sticka hål på, öppna eller demontera batteriet. Om batteriet läcker och du kommer i kontakt med vätskan bör du skölja noggrant med vatten och söka läkarhjälp omedelbart. Av säkerhetsskäl och för att förlänga batteriets livslängd sker ingen laddning i temperaturer under 0 C (32 F) eller över 40 C (104 F). Total prestanda hos ett nytt batteri uppnås först efter två eller tre fullständiga laddningsoch urladdningscykler. Det går att ladda och ladda ur batteriet hundratals gånger men det slits ut efter lång användning. När driftstiden blir märkbart kortare än normalt köper du ett nytt batteri. Använd bara de godkända batterierna och ladda bara batteriet med de godkända laddare som är avsedda för den här enheten. Använd bara batteriet för avsedda ändamål. Använd aldrig en skadad laddare eller ett skadat batteri. Kortslut inte batteriet. Oavsiktlig kortslutning kan inträffa om ett metallobjekt, t.ex. ett mynt, gem eller penna, orsakar direktanslutning mellan batteriets positiva (+) och negativa (-) pol. (De ser ut som metallband på batteriet.) Det kan hända om du exempelvis har ett extrabatteri i fickan eller väskan. Om polerna kortsluts kan det orsaka skador på batteriet eller den anslutna produkten. Batteriets kapacitet och livslängd minskas om batteriet lämnas på varma eller kalla platser, t.ex. en stängd bil under sommar eller vinter. Försök alltid förvara batteriet i temperaturer mellan 15 C och 25 C (59 F och 77 F). En enhet med ett varmt eller kallt batteri kan sluta att fungera temporärt, även om batteriet är fulladdat. Batteriets prestanda är särskilt begränsad i temperaturer som är en bra bit under fryspunkten. Kasta inte batterier i öppen eld eftersom de kan explodera. Batterierna kan även explodera om de skadas. Kassera batterier enligt lokala föreskrifter. Återvinn dem om så är möjligt. Släng dem inte i hushållssoporna. - Obs: Besök där du hittar dokumentation om batteritransport. Byta batteri Denna bärbara dator i serien använder ett litiumbatteri. Ersätt batteriet med samma typ som levererades med produkten. Om du använder ett annat batteri kan det finnas risk för brand eller explosion. Säkerhet och komfort - 9

10 - Varning! Batterier kan explodera om de inte hanteras på riktigt sätt. Ta inte isär dem eller släng dem i elden. Håll dem på avstånd från barn. Följ lokala föreskrifter när du kasserar begagnade batterier. RADIOFREKVENTA STÖRNINGAR - Varning! Av säkerhetsskäl bör du stänga av all utrustning för trådlös och radiokommunikation när du använder din bärbara dator i följande situationer. Några exempel på sådan utrustning är: trådlöst nätverk (WLAN), Bluetooth och/eller 3G. Kom ihåg att följa alla de särskilda bestämmelser som gäller i varje geografiskt område, och stäng alltid av enheten där användning är förbjuden eller kan medföra störningar eller fara. Använd bara enheten i normala driftpositioner. Denna enhet uppfyller riktlinjerna för RF-exponering vid normal användning samt när den och dess antenn finns på minst 1,5 cm avstånd från din kropp. Antennen får inte innehålla metall och du ska placera enheten på ovannämnda avstånd från kroppen. Anslutningen till nätverket måste vara av hög kvalitet för att överföringen av datafiler eller meddelanden ska lyckas. I vissa fall kan överföringen av datafiler eller meddelanden fördröjas till dess att anslutningen är tillräckligt stark. Var noga med att observera ovannämnda säkerhetsavstånd tills överföringen är klar. Vissa delar av datorn är magnetiska. Föremål av metall kan dras till datorn och personer med hörapparat bör inte hålla datorn nära örat när hörapparaten är isatt. Placera inte kreditkort eller andra magnetiska lagringsmedier nära enheten eftersom informationen på dem kan bli raderad. MEDICINSK UTRUSTNING Drift av all utrustning för radiokommunikation, inklusive trådlösa telefoner, kan störa funktionen hos otillräckligt skyddad medicinsk utrustning. Rådfråga en läkare eller den medicinska apparatens tillverkare för att ta reda på om apparaten är tillräckligt skyddad från extern RF-energi eller om du har andra frågor. Stäng av enheten när du befinner dig på vårdinrättningar med skyltar som uppmanar om detta. På sjukhus och andra vårdinrättningar kan det finnas utrustning som är känslig för externa RF-överföringar Säkerhet och komfort

11 Pacemaker. Pacemakertillverkare rekommenderar ett minsta säkerhetsavstånd på 15,3 centimeter mellan apparater för trådlös överföring och en pacemaker för att motverka risken för störningar av pacemakern. Dessa rekommendationer stöds av oberoende forskning och stämmer med rekommendationerna från organisationen Wireless Technology Research. Den som har pacemaker bör tänka på följande: - Håll alltid enheten på minst 15,3 centimeters avstånd från pacemakern. - För inte datorn i närheten av pacemakern när datorn är på. Om du misstänker störningar ska du stänga av datorn och flytta på den. Hörapparater. Vissa digitala trådlösa apparater kan förorsaka störningar i vissa hörapparater. Kontakta din tjänsteleverantör om störningar uppstår. FORDON RF-signaler kan påverka felaktigt installerade eller otillfredsställande avskärmade elektroniska system i motorfordon som t.ex. elektroniska bränsleinsprutningssystem, elektroniska antisladdsystem (låsningsfria bromsar), elektroniska farthållare och luftkuddar. Kontakta fordonets/tilläggsutrustningens tillverkare eller en återförsäljare för mer information. Endast behörig personal får utföra service på enheten eller montera den i en bil. Felaktig montering eller service kan vara farligt och upphäva eventuella garantier som enheten täcks av. Kontrollera regelbundet att all trådlös utrustning i fordonet är korrekt monterad och fungerar. Förvara och bär inte antändliga vätskor, gaser eller explosiva material i samma utrymme som enheten, dess delar eller tillbehör. Den som använder ett fordon med krockkuddar bör komma ihåg att krockkuddarna blåses upp hastigt och med stor kraft. Placera inga föremål, inklusive installerad eller bärbar trådlös utrustning i området ovanför krockkudden eller i krockkuddens utlösningszon. Felaktigt installerad trådlös utrustning i fordonet när krockkudden löser ut kan förorsaka allvarliga skador. Det är förbjudet att använda enheten under flygningar. Stäng av enheten innan du går ombord på ett flygplan. Att använda trådlös kommunikationsutrustning vid flygningar kan innebära fara för flygplanets styrsystem, störa nätverket för trådlös telefoni och utgöra ett lagbrott. Säkerhet och komfort - 11

12 POTENTIELLT EXPLOSIVA MILJÖER Stäng av enheten i områden med potentiellt explosiv miljö och följ alla skyltar och instruktioner. Potentiellt explosiva miljöer omfattar områden där du i normalfall får en uppmaning om att stänga av bilmotorn. Gnistor i sådana områden kan orsaka explosion eller brand, vilket kan resultera i kroppsskador och till och med dödsfall. Stäng av den bärbara datorn i närheten av bensinpumpar på bensinstationer. Följ restriktioner angående användning av radioutrustning i bränsledepåer, förvarings- och distributionsområden, kemiska anläggningar eller där sprängningsarbeten påbår. Områden med potentiellt explosiv miljö är ofta men inte alltid markerade. Det kan röra sig om under däck på båtar, anläggningar för transport eller förvaring av kemikalier, fordon som använder kondenserad petroleumgas (t.ex. propan eller butan) och områden där luften innehåller kemikalier eller partiklar som fibrer, damm eller metallpulver. Starta inte datorn där det är förbjudet att använda trådlösa telefoner eller när det kan förorsaka störningar eller fara. NÖDSAMTAL - Varning: Du kan inte ringa nödsamtal med denna enhet. För nödsamtal måste du använda en mobiltelefon eller annan typ av telefon. INSTRUKTIONER FÖR KASSERING Kasta inte den elektroniska enheten i soporna vid kassering. För att minska föroreningarna och skydda vår gemensamma världsmiljö bör du återvinna utrustningen. Mer information om elektrisk och elektronisk avfallsutrustning (WEEE) finns på Råd angående kvicksilver För projektor med inbyggd lampa eller elektroniska produkter med en icke- LED bakgrundsbelyst LCD/CRT-monitor eller bildskärm: Lampan/lamporna i produkten innehåller kvicksilver och måste återvinnas eller kasseras enligt gällande lokala, delstatliga eller federala lagar. Om du vill ha mer information kontaktar du Electronic Industries Alliance på Besök för information om hantering av lampavfall Säkerhet och komfort

13 ENERGY STAR Acer's ENERGY STAR-märkta produkter hjälper dig att spara pengar genom att minska energikostnaden och skydda miljön utan att för den skull göra avkall på funktionalitet eller prestanda. Acer är stolta över att kunna erbjuda våra kunder märkta med symbolen ENERGY STAR. Vad är ENERGY STAR? Produkter som uppfyller kraven för ENERGY STAR-märkning använder mindre energi och förhindrar utsläpp av växthusgaser genom att uppfylla stränga riktlinjer för effektiv energianvändning som utarbetats av USA:s miljömyndighet EPA. Acer strävar kontinuerligt efter att erbjuda produkter och tjänster över hela världen som hjälper kunder att spara pengar och energi samt förbättra kvaliteten på vår miljö. Ju mer energi vi kan spara genom effektivare energianvändning, desto mer kan vi minska mängden växthusgaser och riskerna med klimatförändring. Mer information finns på eller - Obs: Informationen i det här avsnittet kanske inte gäller din dator. Acer ENERGY STAR-märkta produkter: - avger mindre värme och minskar både kylningsbehov i varmare klimat. - försätts automatiskt i lägena "skärmvila" och "datorvila" efter 10 respektive 30 minuters inaktivitet. - vaknar från datorvila vid tryck på valfri knapp på tangentbordet eller musen rörs. - sparar mer än 80% energi när de befinner sig i vänteläge. ENERGY STAR och ENERGY STAR-märket är registrerade märken i USA. TIPS OCH INFORMATION FÖR KOMFORTABEL ANVÄNDNING Datoranvändare kan drabbas av ansträngda ögon och huvudvärk efter långvarig användning. Användare riskerar även fysiska skador efter många timmars arbete framför en dator. Långa arbetsperioder, dålig hållning, dåliga arbetsvanor, stress, olämpliga arbetsförhållanden, personlig hälsa och andra faktorer ökar på ett betydande sätt risken för fysiska skador. Säkerhet och komfort - 13

14 Felaktig datoranvändning kan leda till karpaltunnelsyndrom, tendonit, tenosynovit eller andra muskuloskelettala rubbningar. Följande symptom kan uppträda i händer, handleder, armar, axlar, nacke eller rygg: - Domningar eller en brännande eller stickande känsla. - Värk eller ömhet. - Smärta, svullnad eller en bultande känsla. - Stelhet eller spändhet. - Köld eller svaghet. Om du har dessa symptom eller andra återkommande eller ihållande obehag och/eller smärta som hänför sig till datoranvändning kontaktar du en läkare omedelbart och informerar ditt företags hälso- och säkerhetsavdelning. I följande avsnitt finns tips om mer komfortabel datoranvändning. Hitta en komfortabel arbetsställning Hitta en bekväm arbetsställning genom att justera bildskärmens vinkel, använda ett fotstöd eller höja sitthöjden för att uppnå mesta möjliga komfort. Lägg märke till följande tips: - Avstå från att ha samma kroppsställning under lång tid. - Undvik att sjunka framåt och/eller luta dig bakåt. - Ställ dig upp och gå en sväng regelbundet för att ta bort påfrestningen på benmusklerna. - Ta korta pauser för att låta nacken och axlarna slappna av. - Undvik att spänna musklerna eller rycka på axlarna. - Placera eventuell extern bildskärm, tangentbord och mus på rätt sätt och inom bekvämt räckhåll. - Om du tittar på bildskärmen oftare än på dokument placerar du den mitt på skrivbordet för att minimera påfrestningar på nacken Säkerhet och komfort

15 Sköt om din syn Många timmar framför skärmen, användning av felaktiga glasögon eller kontaktlinser, reflexer, för stark rumsbelysning, skärmar med dålig skärpa, mycket små teckensnitt och skärmar med låg kontrast kan vara påfrestande för ögonen. I följande avsnitt finns förslag om hur man minskar ögonansträngningen. Ögon - Vila ögonen ofta. - Ge dina ögon regelbundna pauser genom att titta bort från bildskärmen och fokusera på en avlägsen punkt. - Blinka ofta för att förhindra att ögonen blir uttorkade. Bildskärm - Håll bildskärmen ren. - Håll huvudet på en högre nivå än bildskärmens övre kant så att ögonen ar nedåtriktade när du tittar på bildskärmens mittpunkt. - Justera bildskärmens ljusstyrka och/eller kontrast till en komfortabel nivå för att texten ska gå lättare att läsa och för att få tydligare grafik. - Eliminera reflexer och reflektering genom att: placera bildskärmen på ett sådant sätt att sidan är vänd mot fönstret eller en ljuskälla, minimera rummets ljus genom att använda gardiner, rullgardiner eller persienner, använda en arbetslampa, ändra bildskärmens vinkel, använda ett reflexfilter, använda ett bländningsskydd, till exempel en kartongbit som sträcker sig ut över bildskärmens övre, främre kant. - Undvika att justera bildskärmen så att betraktningsvinkeln inte är behaglig. - Titta inte in i ljusstarka ljuskällor under längre tidsperioder. Utveckla goda arbetsvanor Följande arbetsvanor gör datorarbete mer avslappnat och produktivt: Säkerhet och komfort - 15

16 - Ta korta pauser regelbundet och ofta. - Gör stretchningsövningar. - Andas frisk luft så ofta som möjligt. - Motionera regelbundet och bibehåll en frisk kropp. - Varning! Vi rekommenderar inte att datorn används i en soffa eller säng. Om det inte går att undvika bör du bara arbeta under korta perioder, ta paus ofta och göra stretchningsövningar. - Obs: Mer information finns i "Notis om säkerhet och överensstämmelse med regelverk" på sidan Säkerhet och komfort

17 FÖRSIKTIGHETSANVISNING FÖR OPTISKA SKIVENHETER - Obs: Informationen i det här avsnittet kanske inte gäller din dator. VAR FÖRSIKTIG: Denna enhet innehåller laserteknik och klassificeras som en "KLASS 1 LASERPRODUKT." Kontakta närmaste AUKTORISERADE servicecenter om problem uppstår med enheten. Försök inte att öppna höljet och undvik direkt exponering för laserstrålen. CLASS 1 LASER PRODUCT CAUTION: INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN. AVOID EXPOSURE TO BEAM. APPAREIL A LASER DE CLASSE 1 PRODUIT LASERATTENTION: RADIATION DU FAISCEAU LASER INVISIBLE EN CAS D OUVERTURE. EVITTER TOUTE EXPOSITION AUX RAYONS. LUOKAN 1 LASERLAITE LASER KLASSE 1 VORSICHT: UNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG, WENN ABDECKUNG GEÖFFNET NICHT DEM STRAHLL AUSSETZEN PRODUCTO LÁSER DE LA CLASE I ADVERTENCIA: RADIACIÓN LÁSER INVISIBLE AL SER ABIERTO. EVITE EXPONERSE A LOS RAYOS. ADVARSEL: LASERSTRÅLING VEDÅBNING SE IKKE IND I STRÅLEN. VARO! LAVATTAESSA OLET ALTTINA LASERSÅTEILYLLE. VARNING: LASERSTRÅLNING NÅR DENNA DEL ÅR ÖPPNAD ÅLÅ TUIJOTA SÅTEESEENSTIRRA EJ IN I STRÅLEN VARNING: LASERSTRÅLNING NAR DENNA DEL ÅR ÖPPNADSTIRRA EJ IN I STRÅLEN ADVARSEL: LASERSTRÅLING NAR DEKSEL ÅPNESSTIRR IKKE INN I STRÅLEN - Varning! Av säkerhetsskäl ska du inte använda ej kompatibla delar vid tillägg eller byte av komponenter. Kontakta din återförsäljare om inköpsalternativ. - 17

18 FÖRST OCH FRÄMST Vi vill tacka för att du valde en bärbar Acer notebook för att uppfylla dina behov av mobil databehandling. Dina guider Vi har framställt en rad guider som hjälper dig att använda din Acer notebook: Installationsguiden hjälper dig att komma igång med installation av datorn. I Snabbguide får du en introduktion till grundläggande funktioner och detaljer i datorn. Mer information om hur datorn kan hjälpa dig att bli mer produktiv finns i Användarhandbok. Den användarguiden innehåller detaljerad information om ämnen som systemverktyg, återhämtning av data, utökningsmöjligheter och felsökning. Dessutom innehåller allmänna bestämmelser och säkerhetsföreskrifter som gäller din bärbara dator. Den är tillgänglig från skrivbordet; dubbelklicka på hjälpikonen och klicka användarhandbok i menyn som öppnas Först och främst

19 Anvisningar för skötsel och användning av datorn Starta och stänga av datorn Du stänger av datorn på något av följande sätt: Använd avstängningskommandot i Windows: Tryck på Windowstangenten + <C>, klicka inställningar > På/Av och klicka sedan Stäng av. Om du behöver stänga av datorn en stund, men inte helt vill stänga av, kan du försätta den i Viloläge genom att trycka på Av/På-knappen. Ställ datorn i vänteläge genom att använda snabbtangentkombinationen <Fn> + <F4>. Obs: Om det inte går att stänga av datorn på vanligt sätt kan du stänga av den genom att hålla av/på-knappen intryckt i minst fyra sekunder. Om du har stängt av datorn och vill slå på den igen bör du vänta minst två sekunder innan du startar den. Datorns skötsel Om du sköter om datorn kommer den att fungera problemfritt under lång tid. Utsätt inte datorn för direkt solljus. Placera den inte nära värmekällor, till exempel element. Varning: Utsätt aldrig datorn för temperaturer under 0 C (32 F) eller över 50 C (122 F). Först och främst - 19

20 Utsätt inte datorn för magnetfält. Utsätt inte datorn för regn eller fukt. Spill inte vatten eller annan vätska på datorn. Utsätt inte datorn för kraftiga stötar eller vibrationer. Utsätt inte datorn för damm och smuts. Placera aldrig föremål på datorn. Slå inte igen locket, utan stäng det försiktigt. Placera aldrig datorn på ett ojämnt underlag. Skötsel av nätadaptern Nedan följer några tips att tänka på för nätadaptern: Anslut inte adaptern till någon annan apparat. Trampa inte på nätsladden och placera aldrig tunga föremål på den. Placera alltid nätsladden och andra kablar på undanskymda ställen. Dra alltid i kontakten, inte i sladden, när nätsladden ska dras ut. Den nominella strömstyrkan (ampere) för utrustningen när den är ikopplad får inte överskrida den nominella strömstyrka som anges för sladden, om du använder skarvsladd. Dessutom får de nominella värdena för all utrustning som är anslutna till samma vägguttag aldrig vara högre än det värde som anges på säkringen Först och främst

21 Skötsel av batteriet Nedan följer några tips gällande skötseln av batteriet: Byt bara batteri till ett av samma typ. Stäng alltid av strömmen innan du tar bort eller byter ut batteriet. Försök aldrig öppna eller på annat sätt göra åverkan på batteriet. Håll dem på avstånd från barn. Gör dig alltid av med batteriet enligt gällande lokala föreskrifter. Om möjligt bör det återvinnas. Rengöring och service Så här rengör du datorn: 1. Stäng av datorn och ta bort batteriet. 2. Koppla bort nätadaptern. 3. Använd en mjuk, fuktad duk. Använd inte flytande rengöringsmedel eller sprejer. Om något av följande inträffar: Du har tappat datorn eller skadat höljet Datorn fungerar inte korrekt Uppgifter finns i "Vanliga frågor" på sidan 82. Först och främst - 21

22 BESKRIVNING AV DIN BÄRBARA ACER-DATOR När du har installerat datorn enligt illustrationen i instruktionsfoldern vill vi beskriva din nya bärbara Acer-dator Beskrivning av din bärbara Acer-dator Aspire E1-572 / E1-570 / E1-532 / E1-530

23 Skärmvy # Ikon Objekt Beskrivning 1 Webbkamera Webbkamera för videokommunikation. En lampa intill webbkameran indikerar att webbkameran är aktiv. 2 Skärmen Visar utdata från datorn. 3 Mikrofon Inbyggd mikrofon för ljudinspelning. Beskrivning av din bärbara Acer-dator - 23

24 # Ikon Objekt Beskrivning 4 SD-kortläsare Accepterar ett Secure Digital (SD eller SDHC) kort. Obs: Tryck för att ta bort/sätta i kortet. 5 På-indikator Batteriindikator Hårddiskindikator Kommunikationsindikator Anger om datorn är av eller på. Anger status för datorns batteri. Laddar: Lyser orange när batteriet laddas. Fulladdad: Lampan lyser blått i anslutet läge. Tänds när hårddisken arbetar. Anger status för datorns trådlösa anslutningsenhet Beskrivning av din bärbara Acer-dator

25 Tangentbordvy # Ikon Objekt Beskrivning 1 Av/på-knapp Slår på och stänger av datorn. 2 Tangentbord 3 Pekplatta För inmatning av data i datorn. Se "Använda tangentbordet" på sidan 31. Beröringskänslig pekenhet som fungerar som en datormus. Beskrivning av din bärbara Acer-dator - 25

26 # Ikon Objekt Beskrivning 4 Klickknappar (vänster och höger) Vy från vänster Knappens vänstra och högra sida fungerar som vänster och höger valknapp # Ikon Objekt Beskrivning Skåra för Kensingtonlås Port för extern bildskärm (VGA) Ethernet-port (RJ-45) Ansluts till ett Kensington-kompatibelt datorskyddslås. Lägg en låsvajer runt ett fast föremål, t.ex. ett bord eller handtaget till en låst skrivbordslåda. Sätt in låset i uttaget och lås det sedan genom att vrida om nyckeln. Nyckellösa modeller finns också tillgängliga. Anslutning till en visningsenhet (t.ex. extern bildskärm, LCD-projektor). Ansluts till ett Ethernet 10/100/1000- baserat nätverk Beskrivning av din bärbara Acer-dator

27 # Ikon Objekt Beskrivning 4 HDMI-port Har stöd för digitala videoanslutningar av högdefinitionstyp. 5 USB-port Ansluter till USB-enheter. 6 Headset för hörlursuttag Ansluts till ljudenheter (t.ex. högtalare, hörlurar) eller ett headset med mikrofon. Information om USB 3.0 USB 3.0 kompatibla portar är blå. Kompatibel med USB 3.0 och tidigare enheter. För optimal prestanda, använd USB 3.0-certifierade enheter. Definieras i specifikationen USB 3.0 (SuperSpeed USB). Beskrivning av din bärbara Acer-dator - 27

28 Vy från höger Obs: Beroende på konfiguration ditt system kanske inte är utrustat med en optisk drivrutin (CD/DVD drivrutin). # Ikon Objekt Beskrivning 1 USB-portar Ansluter till USB-enheter. 2 Optisk läsenhet Åtkomstindikator för optisk läsenhet Utmatningsknapp för optisk läsenhet Häl för mekanisk utmatning Inbyggd optisk läsenhet för CD- eller DVD-skivor. Tänds när den optiska läsenheten arbetar. Matar ut skivan från den optiska läsenheten. Matar ut skivluckan från den optiska läsenheten när datorn är avstängd. Tryck försiktigt in spetsen på ett uträtat gem i hålet för att mata ut det optiska enhetsfacket. 6 DC in-anslutning Ansluts till en växelströmsadapter Beskrivning av din bärbara Acer-dator

29 Vy underifrån # Ikon Objekt Beskrivning 1 Hake för frigöring av batteriet Frigör batteriet före borttagning. Sätt i ett lämpligt verktyg och skjut för att frigöra. 3 2 Minnesfack HDD-fack Här finns datorns huvudminne. Rymmer datorns hårddiskminne. Beskrivning av din bärbara Acer-dator - 29

30 # Ikon Objekt Beskrivning 3 Högtalare Avger utgående stereoljud. 4 Ventilationsöppningar och kylfläkt Möjliggör att datorn hålls sval. Täck eller blockera aldrig öppningarna. 5 Batterifack Avsett för datorns batteripack. Obs: För modeller med en AMD-processor och en enkel minnesmodul: Om du ersätter minnesmodulen, måste den nya modulen matas in i på samma plats som modulen som avlägsnades Beskrivning av din bärbara Acer-dator

31 ANVÄNDA TANGENTBORDET Tangentbordet har normalstora tangenter och en numerisk knappsats, separata markör-, lås-, Windows-, funktions- och specialtangenter. Låstangenter och numerisk knappsats Tangentbordet har tre låstangenter som du kan slå av och på. Låstangent Beskrivning När skiftlåset (Caps Lock) är aktiverat skrivs alla Caps Lock bokstäver med versaler. När det numeriska låset (Num Lock) är aktiverat, knappsatsen är i numeriskt läge. Tangenterna fungerar Num Lock som en miniräknare (komplett med de matematiska symbolerna +, -, * och /). Du kan använda det läget när du ska mata in en stor mängd sifferdata. När rullningslåset (Scroll Lock) är aktiverad flyttas Scroll Lock skärmbilden en rad uppåt eller nedåt när du trycker på (<Fn> + <F12>) upp- eller nedpilen. Den här funktionen fungerar inte med alla program. Snabbknappar Datorn använder snabbtangenter eller tangentkombinationer för att komma åt de flesta av datorns kontroller som t.ex. skärmens ljusstyrka och volym. Använda tangentbordet - 31

32 Du aktiverar snabbtangenter genom att hålla ned <Fn> innan du trycker på den andra tangenten i snabbtangentskombinationen. Snabbtangent Ikon Funktion Beskrivning <Fn> + <F3> Flygplansläge Slå på/av datorns nätverksenheter. (Nätverksenheter varierar beroende på konfiguration.) <Fn> + <F4> Vänteläge Placerar datorn i vänteläge. <Fn> + <F5> <Fn> + <F6> <Fn> + <F7> <Fn> + <F8> Växla bildskärm Bildskärm av Aktivera/ avaktivera pekplatta Aktivera/ avaktivera högtalare <Fn> + <F12> Scr Lk Scroll Lock Växlar visning mellan datorns bildskärm och en extern monitor (om ansluten) och båda. Stänger av bildskärmens bakgrundsbelysning för att spara ström. Återgå genom att trycka på en valfri tangent. Slår på och stänger av den inbyggda pekplattan. Sätt på/stäng av högtalarna. Aktiverar/avaktiverar rullningslåstangenten Använda tangentbordet

33 Snabbtangent Ikon Funktion Beskrivning <Fn> + < > <Fn> + < > Öka ljusstyrkan Minska ljusstyrka Ökar bildskärmens ljusstyrka. Minskar bildskärmens ljusstyrka. <Fn> + < > Höj volymen Höjer högtalarvolymen. <Fn> + < > Sänk volymen Sänker högtalarvolymen. <Fn> + <Home> <Fn> + <Pg Up> Spela upp/ pausa Stopp Spelar upp eller pausar en vald mediefil. Stoppar uppspelning av vald mediefil. <Fn> + <Pg Dn> Föregående Återgår till föregående mediefil. <Fn> + <End> Nästa Hoppar till nästa mediefil. Använda tangentbordet - 33

34 Windows-tangenter På tangentbordet finns två tangenter som kan användas för att utföra Windows-specifika funktioner. Nyckel Beskrivning Windowstangent Programtangent Ensamt tryck återgår den till startskärmen. Den kan också användas med andra tangenter för specialfunktioner, kontrollera Windows Help. Den här tangenten gör samma sak som ett klick på höger musknapp, nämligen öppnar programmets snabbmeny Använda tangentbordet

35 PEKPLATTA Grunder för användning av pekplattan Pekplattan styr pilen (eller "markör") på skärmen. När du drar fingret över den pekplattan följer markören rörelsen. Du kan markera objekt eller utföra funktioner genom att trycka på vänsteroch högerknappen vid nedre kanten av pekplattan. De två områdena fungerar som vänster- och högerknapparna på en mus. Att klicka med fingret på pekplattan har samma effekt som att klicka på vänster musknapp. Obs: Pekplattan är känslig för fingerrörelser; ju lättare beröring, desto bättre respons. Vänligen se till att pekplattan och dina fingrar är torra och rena. Markören styrs av några grundläggande gester: Dra-ett-finger: Flytta pekaren genom att flytta fingret över pekplattan. Tryck med ett finger: Klicka lätt på pekplattan med ditt finger för att utföra ett "klick" för att välja eller starta en post. Upprepa knackningen snabbt för att utföra en dubbelknackning eller "dubbelklick". Dra: Tryck och håll den vänstra sidan av valknappen eller tryck två gånger som helst på pekplattan, skjut sedan ett andra finger över pekplattan för att markera alla objekt i ett område. Pekplatta - 35

36 Styrplatterörelser Windows 8 och många program stöder styrplatterörelser som använder en eller flera fingrar. Obs: Stöd för styrplatterörelser beror på det aktiva programmet. På så sätt kan du styra program med några få enkla gester, t.ex.: Dra från kanten: Tillgång Windows-verktyg genom att dra i mitten av styrplattan från höger, upp eller vänster. Dra från högerkanten: Växla snabbknappar. Dra från överkanten: Växla appkommandona. Dra från vänsterkanten: Växla till föregående app. Dra-två-fingrar: Snabbskrolla igenom webbsidor, dokument och spellistor genom att placera två fingrar på pekplattan och flytta både i någon riktning. Tvåfingergrepp: Zooma in och ut foton, kartor och dokument med en enkel gest med fingret och tummen Pekplatta

37 Å TERSTÄLLNING Om du har problem med din dator som inte går att lösa med hjälp av Vanliga frågor (se sidan 82) kan du "återställa" datorn, dvs. återbörda den till ett tidigare tillstånd. I det här avsnittet beskrivs de verktyg för återställning som finns tillgängliga i datorn. Acer tillhandahåller Acer Recovery Management, som gör det möjligt att skapa en säkerhetskopia av systemet, en säkerhetskopia av drivrutiner och program och att starta återställningsalternativ, antingen med hjälp av Windows-verktyg eller säkerhetskopian av systemet. Obs: Acer Recovery Management är endast tillgängligt med ett förinstallerat Windows operativsystem. Viktigt! Vi rekommenderar att du skapar en Säkerhertskopia för återställning och en Säkerhetskopia av fabriksinstallerade program och drivrutiner så snart som möjligt. I vissa fall krävs en säkerhetskopia på usb-enhet för fullständig återställning. Återställning - 37

38 Skapa en säkerhetskopia för återställning Du måste skapa en återställningsskiva i förväg för att kunna återinstallera från en säkerhetskopia på en usb-lagringsenhet. Säkerhetskopian för återställningen inkluderar allt originalinnehåll på hårddisken, inklusive Windows och alla fabriksinstallerade program och drivrutiner. När du använder säkerhetskopian så återställs datorn till samma tillstånd som när du köpte den, samtidigt som alla inställningar och personliga data behålls. Obs: Eftersom återställningssäkerhetskopieringen kräver minst 16 GB lagringsutrymme efter formatering, är det rekommenderat att använda en USB-enhet med en kapacitet på 32 GB eller större. 1. Tryck på Start, skriv 'Recovery' och klicka sedan på Acer Recovery Management i listan över program Återställning

39 2. Klicka på Skapa säkerhetskopia med fabriksinställningarna. Fönstret Recovery Drive öppnas. Kontrollera att Kopiera innehåll från återställningspartitionen till återställningsenheten är valt. Det ger den fullständigaste och säkraste säkerhetskopian. 3. Koppla in usb-enheten och klicka sedan på Nästa. Återställning - 39

40 Eftersom återställningssäkerhetskopieringen kräver minst 16 GB lagringsutrymme efter formatering, är det rekommenderat att använda en USB-enhet med en kapacitet på 32 GB eller större. 4. Du ser säkerhetskopieringens förlopp på skärmen. 5. Följ processen tills den har slutförts. 6. När du har skapat säkerhetskopian för återställning kan du välja att radera återställningsinformationen i din dator. Om du raderar informationen är det bara med säkerhetskopian på usb-enheten som du kan återställa datorn; om du skulle råka tappa bort eller radera usbenheten kan du alltså inte återställa datorn Återställning

41 7. Koppla från usb-enheten och sätt på en etikett som tydligt beskriver innehållet. Viktigt! Skriv en unik, beskrivande titel på säkerhetskopian, t.ex. "Säkerhetskopia av Windows". Se till att förvara säkerhetskopiorna på en säker plats som du kommer ihåg. Skapa en säkerhetskopia av drivrutiner och program För att skapa en säkerhetskopia av drivrutiner och program, som innehållerde fabriksinstallerade programmen och drivrutinerna som behövs i datorn, kan du antingen använda en usb-lagringsenhet, eller, om datorn har en DVD-inspelare, en eller flera tomma inspelningsbara dvdskivor. Återställning - 41

42 1. Tryck på Start, skriv 'Recovery' och klicka sedan på Acer Recovery Management i listan över program. 2. Klicka på Skapa säkerhetskopia med drivrutiner och program. Anslut usb-enheten eller mata in en tom dvd-skiva i den optiska läsenheten och klicka sedan på Nästa Återställning

43 Om du använder en usb-enhet, se till att du har tillräckligt med ledigt lagringsutrymme innan du fortsätter. Om du använder dvd-skivor, får du också reda på hur många tomma, inspelningsbara skivor du behöver för att kunna slutföra säkerhetskopieringen. Kontrollera att du har nödvändigt antal identiska, tomma skivor. Återställning - 43

44 3. Klicka på Start för att kopiera filerna. Du ser säkerhetskopieringens förlopp på skärmen. 4. Följ processen tills den har slutförts. Om du använder optiska skivor, matar enheten ut skivorna när de har bränts. Ta bort skivan från enheten och märk den med en permanent märkpenna. Om flera skivor krävs, sätter du i en ny skiva när du uppmanas till det. Klicka därefter på OK. Fortsätt tills processen har slutförts. Om du använder en usb-enhet, koppla från enheten och sätt på en etikett som tydligt beskriver innehållet. Viktigt! Skriv en unik, beskrivande titel på varje säkerhetskopia, t.ex. "Säkerhetskopia av drivrutiner och program". Se till att förvara säkerhetskopiorna på en säker plats som du kommer ihåg. Återställa systemet Återställa systemet: 1. Utföra mindre rättelser Om bara ett eller två program- eller maskinvaruobjekt har slutat fungera på rätt sätt kan problemet kanske lösas genom att ominstallera programmet eller enhetsdrivrutiner. Uppgifter om återställning av program och drivrutiner som förinstallerades på fabriken finns i "Ominstallera drivrutiner och program" på sidan Återställning

45 Anvisningar om ominstallation av program och drivrutiner som inte var förinstallerade finns i produktens dokumentation eller på dess webbplats för teknisk support. 2. Återgå till ett tidigare systemtillstånd. Om ominstallation av program eller drivrutiner inte hjälper kan problemet kanske lösas genom att återställa systemet till ett tidigare stadium när allt fungerade på rätt sätt. Anvisningar finns i "Återgå till en tidigare ögonblicksbild av systemet" på sidan Återställ operativsystemet. Om inget annat har löst problemet och du vill återställa systemet men behålla dina användardata, se "Återställa systemet till fabrikstillståndet." på sidan Återställa systemet till fabrikstillståndet. Om inget annat har löst problemet och du vill återställa systemet till fabrikstillståndet läser du "Återställa systemet till fabrikstillståndet." på sidan 49. Ominstallera drivrutiner och program Du kan som ett felsökningssteg behöva återinstallera program och enhetsdrivrutiner som förinstallerades i datorn från fabriken. Du kan antingen återställa med hjälp av hårddisken eller säkerhetskopian du har skapat. Andra program om du måste återställa program som inte var förinstallerade i datorn följer du programmens installationsanvisningar. Återställning - 45

46 Nya enhetsdrivrutiner om du måste återställa enhetsdrivrutiner som inte var förinstallerade i datorn följer du anvisningarna som levererades med enheten. Om du återställer med Windows och återställningsinformationen lagrad på din dator: Tryck på Start, skriv 'Recovery' och klicka sedan på Acer Recovery Management i listan över program. Klicka Ominstallera drivrutiner eller program Återställning

47 Du bör nu se avsnittet Innehåll i Acer Resurscenter. Klicka på installations-ikonen för det objekt du vill installera och följ sedan anvisningarna på skärmen för att slutföra installationen. Upprepa det här steget för alla objekt som du vill återinstallera. Om du återställer från säkerhetskopian av drivrutiner och program på en dvd-skiva eller usb-enhet: 1. Sätt in Säkerhetskopia med drivrutiner och program i skivenheten eller anslut den till en ledig usb-port. Om du satte i en dvd-skiva, vänta tills Acer Resurscenter har startat. Om Acer Resurscenter inte startar automatiskt, tryck på Windows-tangenten + <E>, och dubbelklicka sedan på ikonen för den optiska skivenheten. Återställning - 47

48 Om du använder en usb-enhet trycker du på Windows-tangenten + <E> och dubbelklickar sedan på den enhet som innehåller säkerhetskopian. Dubbelklicka på ResourceCenter. 2. Du bör nu se avsnittet Innehåll i Acer Resurscenter. 3. Klicka på installations-ikonen för det objekt du vill installera och följ sedan anvisningarna på skärmen för att slutföra installationen. Upprepa det här steget för alla objekt som du vill återinstallera. Återgå till en tidigare ögonblicksbild av systemet Microsoft System Restore tar regelbundet en "ögonblicksbild" av systeminställningarna och sparar den som en återställningspunkt. I de flesta fall där programproblem visar sig svåra att lösa kan du återgå till en av de här återställningspunkterna för att få systemet att fungera igen Återställning

49 Windows skapar automatiskt en extra återställningspunkt varje dag samt varje gång du installerar program eller enhetsdrivrutiner. Obs: För mer information om hur man använder Microsoft Systemåterställning, gå till Start, skriv in "Hjälp" och klicka sedan på Hjälp och support i programlistan. Skriv in "Windows Systemåterställning" i rutan Sök i Hjälp och tryck sedan på Enter. Återgå till en återställningspunkt 1. Gå till Start, skriv in "Kontrollpanelen" och klicka sedan Kontrollpanelen i programlistan. 2. Klicka System och säkerhet > Åtgärdscenter och klicka sedan Återställning längst ner i fönstret. 3. Klicka på Öppna Systemåterställning och sedan på Nästa. 4. Klicka på den senaste återställningspunkten (för när ditt system fungerade ordentligt), klicka Nästa, sedan Avsluta. 5. Ett bekräftelsefönster öppnas; klicka Ja. Systemet återställs enligt den angivna återställningspunkten. Processen kan ta flera minuter och datorn kan startas om. Återställa systemet till fabrikstillståndet. Om datorn får problem som inte går att åtgärda med andra metoder kan du behöva återinstallera allt för att återställa systemet till fabrikstillståndet. Du kan antingen återställa med hjälp av hårddisken eller säkerhetskopian du har skapat. Återställning - 49

50 Om du fortfarande kan köra Windows och inte har raderat återställningspartitionen, se "Återställa från Windows" på sidan 50. Om du inte kan köra Windows, har den ursprungliga hårddisken omformaterats helt och hållet eller om du har installerat en ersättningshårddisk läser du "Återställa från en säkerhetskopia för återställning" på sidan 54. Återställa från Windows Starta Acer Recovery Management: Tryck på Start, skriv in "Återställning" och klicka sedan på Acer Recovery Management i programlistan. Det finns två tillgängliga alternativ, Återställ fabriksinställningar (återställ min dator) eller Anpassad återställning (uppdatera min dator). Återställ fabriksinställningar raderar allt på hårddisken och installerar sedan om Windows samt alla program och drivrutiner som var förinstallerade i systemet. Om du har åtkomst till viktiga filer på hårddisken säkerhetskopierar du dem nu. Se "Återställa fabriksinställningarna med Acer Recovery Management" på sidan Återställning

51 Anpassad återställning försöker att föra över dina filer (användardata) men ominstallerar alla program och drivrutiner. Programvara installerad efter inköpet av datorn tas bort (med undantag för programvara installerad från Windows Store). Se "Anpassad återställning med Acer Recovery Management" på sidan 53. Återställa fabriksinställningarna med Acer Recovery Management 1. Klicka på Återställ fabriksinställningarna. Var försiktig: "Återställ fabriksinställningarna" raderar alla filer på hårddisken. Återställning - 51

52 2. Fönstret Återställ datorn öppnas. Bilderna är endast avsedda för referensändamål. 3. Klicka på Nästa och välj sedan hur du vill radera dina filer: a. Ta bara bort mina filer raderar snabbt alla filer och återställer sedan datorn. Det tar cirka 30 minuter. b. Rensa enheten fullständigt rensar enheten fullständigt efter att varje fil har raderats, så att inga filer går att visa efter återställningen. Att rensa enheten tar betydligt längre tid, upp till 5 timmar, men är en mycket säkrare metod, eftersom gamla filer tas bort fullständigt. 4. Klicka på Återställ. 5. Återställningsprocessen börjar med att datorn startas om och fortsätter sedan med kopiering av filer till hårddisken. 6. När återställningen har slutförts kan du börja använda datorn genom att upprepa första start-proceduren Återställning

53 Återställa från hårddisken under start 1. Sätt på din dator och tryck på <Alt> + <F10> under uppstart. En skärm visas där du uppmanas att välja tangentbordlayout. 2. Du kan välja mellan flera alternativ. Klicka Felsök. 3. Klicka på antingen Återställ datorn utan att ta bort filer eller Återställ datorn. Obs: Med "Återställ datorn utan att ta bort filer" kan du återställa din dator till fabrikstillstånd med filer intakta. Med "Återställ din dator" tar bort alla dina filer och återställer din dator till fabriksinställningar. 4. Klicka på Nästa. Processen tar flera minuter. Anpassad återställning med Acer Recovery Management 1. Klicka på Anpassad återställ (för över användardata). Återställning - 53

54 2. Fönstret Uppdatera datorn öppnas. 3. Klicka på Nästa och sedan på Uppdatera. 4. Återställningsprocessen börjar med att datorn startas om och fortsätter sedan med kopiering av filer till hårddisken. Processen tar cirka 30 minuter. Återställa från en säkerhetskopia för återställning Så här återställer du från en säkerhetskopia för återställning på en usbenhet: 1. Leta reda på din säkerhetskopia. 2. Om datorn inte har ett inbyggt tangentbord, se till att ett tangentbord är anslutet till din dator. 3. Anslut usb-enheten och slå på datorn. 4. Om den inte redan är aktiverad, måste du aktivera F12 Startmeny: a. Tryck på <F2> när du startar datorn. b. Använd vänster eller höger pilknapp för att välja menyn Main Återställning

55 c. Tryck på nedåtknappen tills F12 Boot Menu markeras och tryck sedan på <F5> för att ändra inställningen till Enabled. d. Använd vänster eller höger pilknapp för att välja menyn Exit. e. Beroende på aktuellt BIOS i din dator väljer du Save Changes and Exit eller Exit Saving Changes och trycker på Enter. Markera OK eller Yes för att bekräfta. f. Din dator startar om. 5. Under start trycker du på <F12> för att öppna startmenyn. Startmenyn ger möjlighet att välja vilken enhet starten ska ske från. Välj usbenheten. a. Använd pilknapparna för att markera raden USB Device och tryck sedan på Enter. b. Windows startar från säkerhetskopian istället för den normala uppstartningsprocessen. 6. Välj tangentbordstyp. 7. Välj Troubleshoot och välj sedan vilken typ av återställning du vill använda: a. Klicka på Advanced och sedan på System Restore för att starta Microsoft Systemåterställning: Microsoft Systemåterställning tar regelbundet en "ögonblicksbild" av systeminställningarna och sparar den som en återställningspunkt. I de flesta fall där programproblem visar sig svåra att lösa kan du återgå till en av de här återställningspunkterna för att få systemet att fungera igen. Återställning - 55

56 b. Klicka på Reset your PC för att starta återställningsprocessen: Reset your PC raderar allt på hårddisken och installerar sedan om Windows samt alla program och drivrutiner som var förinstallerade i systemet. Om du har åtkomst till viktiga filer på hårddisken säkerhetskopierar du dem nu. Se "Återställa datorn från säkerhetskopia för återställning" på sidan 56. c. Klicka på Refresh your PC för att starta återställningsprocessen: Refresh your PC försöker att behålla dina filer (användardata) men ominstallerar alla program och drivrutiner. Programvara installerad efter inköpet av datorn tas bort (med undantag för programvara installerad från Windows Store). Se "Uppdatera datorn från säkerhetskopia för återställning" på sidan 58. Återställa datorn från säkerhetskopia för återställning Var försiktig: Återställ datorn raderar alla filer på hårddisken. 1. Fönstret Återställ datorn öppnas. Bilderna är endast avsedda för referensändamål Återställning

57 2. Klicka på Nästa. 3. Välj operativsystem att återställa (normalt finns det bara ett alternativ tillgängligt). 4. Välj att begränsa förändringar till enbart hårddisken: a. Om du har raderat återställningspartitionen eller på annat sätt ändrat partitionerna på hårddisken och vill behålla dessa ändringar, välj Nej. b. Om du vill återställa datorn fullständigt till Fabriksinställningarna väljer du Ja. 5. Välj hur du vill radera dina filer: a. Ta bara bort mina filer raderar snabbt alla filer och återställer sedan datorn. Det tar cirka 30 minuter. b. Rensa enheten fullständigt rensar enheten fullständigt efter att varje fil har raderats, så att inga filer går att visa efter återställningen. Att rensa enheten tar betydligt längre tid, upp till 5 timmar, men är en mycket säkrare metod, eftersom gamla filer tas bort fullständigt. 6. Klicka på Återställ. 7. När återställningen har slutförts kan du börja använda datorn genom att upprepa första start-proceduren. Återställning - 57

58 Uppdatera datorn från säkerhetskopia för återställning 1. Fönstret Uppdatera datorn öppnas. 2. Klicka på Nästa. 3. Välj operativsystem att återställa (normalt finns det bara ett alternativ tillgängligt). 4. Klicka på Uppdatera. 5. Återställningsprocessen börjar med att datorn startas om och fortsätter sedan med kopiering av filer till hårddisken. Processen tar cirka 30 minuter Återställning

59 STRÖMSPARFUNKTIONER Datorn har inbyggda funktioner för strömhantering som övervakar systemaktiviteten. Systemaktiviteten avser all aktivitet som omfattar en eller flera av följande enheter: tangentbord, mus, hårddisk, kringutrustning som anslutits till datorn, samt videominne. tangentbord, mus, hårddisk, kringutrustning som anslutits till datorn, samt videominne. Om ingen aktivitet kan kännas av under en viss tidsperiod avbryter datorn vissa av eller alla de här systemaktiviteterna för att spara energi. Inaktivera sann uppstart Din dator använder snabb uppstart för att starta snabbt, men använder också en mindre mängd ström för att kontrollera signaler för att starta. Dessa kontroller kommer sakta att tömma datorns batteri. Om du föredrar att sänka datorns effektbehov och miljöpåverkan, stäng snabb uppstart: Obs: Om snabb uppstart är avstängd, kommer din dator att ta längre tid att starta från viloläge. Datorn kommer inte heller att starta om den får instruktioner om att starta över ett nätverk (Wake on LAN). Strömsparfunktioner - 59

60 1. Öppna skrivbordet. 2. Klicka Energialternativ i meddelandeområdet. 3. Välj fler Energialternativ. 4. Välj välj vad på/av-knapparna ska göra. 5. För tillgång av inställningar för nedstängning, välj ändra inställningar som för närvarande är otillgängliga Strömsparfunktioner

Registrera ett Acer ID och njut av suveräna fördelar

Registrera ett Acer ID och njut av suveräna fördelar Användarhandbok 2-2014. Med ensamrätt. Aspire V 17 Nitro Omslag: Aspire VN7-791 Denna revidering: 07/2014 Registrera ett Acer ID och njut av suveräna fördelar Öppna Acer Portal från Startskärmen för att

Läs mer

emachines E725/E525-serien Snabbguide

emachines E725/E525-serien Snabbguide emachines E725/E525-serien Snabbguide Copyright 2009. Acer Incorporated. Med ensamrätt. emachines E725/E525-serien - Snabbguide Ursprunglig utgåva: 02/2009 Det här företaget lämnar inga uppgifter eller

Läs mer

emachines D620-serien Snabbguide

emachines D620-serien Snabbguide emachines D620-serien Snabbguide Copyright 2008. Acer Incorporated. Med ensamrätt. emachines D620-serien - Snabbguide Ursprunglig utgåva: 09/2008 Det här företaget lämnar inga uppgifter eller garantier,

Läs mer

emachines G720/G520-serien Snabbguide

emachines G720/G520-serien Snabbguide emachines G720/G520-serien Snabbguide Copyright 2008. Acer Incorporated. Med ensamrätt. emachines G720/G520-serien - Snabbguide Ursprunglig utgåva: 08/2008 Det här företaget lämnar inga uppgifter eller

Läs mer

HP:s dockningsstation Referenshandbok

HP:s dockningsstation Referenshandbok HP:s dockningsstation Referenshandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft är ett registrerat varumärke tillhörande Microsoft Corporation. Informationen i detta dokument kan

Läs mer

Aspire 5730Z/5730/5330- serien. Snabbguide

Aspire 5730Z/5730/5330- serien. Snabbguide Aspire 5730Z/5730/5330- serien Snabbguide Copyright 2008. Acer Incorporated. Med ensamrätt. Aspire 5730Z/5730/5330-serien - Snabbguide Ursprunglig utgåva: 07/2008 Informationen i den här publikationen

Läs mer

Kom igång! Lärardatorer. Vårterminen 2009

Kom igång! Lärardatorer. Vårterminen 2009 Kom igång! Lärardatorer Vårterminen 2009 IT-kontoret (Växel: 150 00) Håkan, 0922-152 86, hakan.tapani@haparanda.se Anders, 0922-152 85, anders.aidanpaa@haparanda.se Peter, 0922-152 75, peter.blomqvist@haparanda.se

Läs mer

Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok

Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok Copyright 2007-2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen

Läs mer

Din manual LENOVO IDEAPAD U410 http://sv.yourpdfguides.com/dref/4286070

Din manual LENOVO IDEAPAD U410 http://sv.yourpdfguides.com/dref/4286070 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för LENOVO IDEAPAD U410. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Inledning Med Nokia Extra Power DC-11/DC-11K (hädanefter DC-11) kan du ladda upp batterierna i två kompatibla

Läs mer

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Bruksanvisning Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Svensk manual V.130328-1 V1.1 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja använda Zoomax Batteri

Läs mer

Din manual HP PAVILION SLIMLINE S7700 http://sv.yourpdfguides.com/dref/850818

Din manual HP PAVILION SLIMLINE S7700 http://sv.yourpdfguides.com/dref/850818 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP PAVILION SLIMLINE S7700. Du hittar svar på alla dina frågor i HP PAVILION SLIMLINE

Läs mer

Egenskaper. Vad finns i kartongen. Beskrivning

Egenskaper. Vad finns i kartongen. Beskrivning Egenskaper Wi-Fi b/g/n 8-tums touchscreen Stödjer appar från 3:e part Webbkamera G-sensor Mediaspelare Vad finns i kartongen 1 surfplatta 1 USB-kabel 1 nätadapter Lathund Beskrivning a. Till/från Håll

Läs mer

Hårddiskenhet (med monteringskonsol) Bruksanvisning

Hårddiskenhet (med monteringskonsol) Bruksanvisning Hårddiskenhet (med monteringskonsol) Bruksanvisning CECH-ZHD1 7020228 Kompatibel maskinvara PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Försiktighetsåtgärder Säkerställ att produkten används på ett säkert

Läs mer

Acer erecovery Management

Acer erecovery Management 1 Acer erecovery Management Utvecklad av Acers programvaruteam är Acer erecovery Management ett verktyg som erbjuder dig ett enkelt, pålitligt och säkert hjälpmedel att återställa din dator till dess fabriksinställningar

Läs mer

Säkerhetskopiering och återställning

Säkerhetskopiering och återställning Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri

Läs mer

Smartphone Quick Start Guide

Smartphone Quick Start Guide Smartphone Quick Start Guide 2 1. Innehåll i kartongen Batteri AC Adapter Kom-i-gång CD USB Kabel Telefon Användarmanual och snabbstart guide Headset 2. Telefonen 3 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 4 1. Indikator

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

Programvaruuppdatering, säkerhetskopiering och återställning

Programvaruuppdatering, säkerhetskopiering och återställning Programvaruuppdatering, säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft och Windows är USA-registrerade varumärken som tillhör Microsoft

Läs mer

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 SV 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 SÄKERHET OCH INSTALLATION 5 RF-exponeringsvarning 5 Viktig varningsinformation om batteri 6 ÖVERSIKT 6 Kompatibilitet med Bluetooth-enhet 6 Kontroller

Läs mer

Prestige 660M. Snabbinstallation. Version 1.0

Prestige 660M. Snabbinstallation. Version 1.0 Prestige 660M Snabbinstallation Version 1.0 1 Det här dokumentet hjälper dig att installera och använda din Prestige 660M. Observera att denna installationsguide endast beskriver installation av modemet

Läs mer

Din manual NOKIA HS-3W http://sv.yourpdfguides.com/dref/824927

Din manual NOKIA HS-3W http://sv.yourpdfguides.com/dref/824927 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA HS-3W. Du hittar svar på alla dina frågor i NOKIA HS-3W instruktionsbok (information,

Läs mer

Kom igång med. Windows 8. www.datautb.se DATAUTB MORIN AB

Kom igång med. Windows 8. www.datautb.se DATAUTB MORIN AB Kom igång med Windows 8 www.datautb.se DATAUTB MORIN AB Innehållsförteckning Grunderna i Windows.... 1 Miljön i Windows 8... 2 Startskärmen... 2 Zooma... 2 Snabbknappar... 3 Sök... 4 Dela... 4 Start...

Läs mer

P-660H Triple Play modem. Snabbinstallation. Version 2.0

P-660H Triple Play modem. Snabbinstallation. Version 2.0 P-660H Triple Play modem Snabbinstallation Version 2.0 1 Det här dokumentet hjälper dig att installera och använda ditt P-660H Triple Play modem. Följande installationsguide beskriver installation av modemet

Läs mer

Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 Användarhandbok

Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 Användarhandbok Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 Användarhandbok Utgåva 1.1 2 Om din trådlösa laddare Med Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 kan du ladda din telefon trådlöst. Placera bara telefonen på laddaren

Läs mer

Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide

Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide Installera och uppdatera Windows 8.1 Uppdatera BIOS, program, drivrutiner och kör Windows Update Välj en av installationstyperna Installera Windows 8.1

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide

Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide Installera och uppdatera Windows 8.1 Uppdatera BIOS, program, drivrutiner och kör Windows Update Välj en av installationstyperna Installera Windows 8.1

Läs mer

Backup och återställning

Backup och återställning Backup och återställning Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras

Läs mer

Lathund Milestone 112

Lathund Milestone 112 Iris Hjälpmedel AB Innehållsförteckning Knappbeskrivning 3 Bild och knappbeskrivning. 3 Ovansidan 3 Övre kortsidan 3 Nederkant 4 Allmänt 4 Ladda batteriet 4 Knapplås på/av 4 Väcka/Slå på fickminnet 4 Höj

Läs mer

SW3674. Snabbguide. Eee PC 900 Serierna 15G06Q0136D0

SW3674. Snabbguide. Eee PC 900 Serierna 15G06Q0136D0 SW3674 Snabbguide Eee PC 900 Serierna 15G06Q0136D0 Starta din Eee PC Dessa är endast snabbinstruktioner för användning av din Eee PC. Läs hela manualen för detaljerad information. 1 1. Installera batteripaketet

Läs mer

VARNING: Allmänna säkerhetsanvisningar

VARNING: Allmänna säkerhetsanvisningar VARNING: Allmänna säkerhetsanvisningar Använd följande säkerhetsföreskrifter för att skydda dig själv och för att hjälpa till att skydda utrustningen och arbetsmiljön från skada. OBS! Ytterligare användarinformation

Läs mer

LÄR KÄNNA DIN TELEFON

LÄR KÄNNA DIN TELEFON SNABBGUIDE LÄR KÄNNA DIN TELEFON Ström PÅ: tryck och håll inne strömknappen i 3 sekunder. Ström Av: tryck och håll inne strömknappen i 3 sekunder, och välj stäng av. ÖVERBLICK 1, Volymknappar 2, Strömknappen

Läs mer

Produkt Detaljer: 1) ipad Cover ) ipad botten lås 3) ipad topp lås 4) Keyboard 5) Funktionsknappar 6) Bluetooth LED 7) Laddning LED 8) Av / på & Bluetooth anslutningsknapp 9) USB-laddning 5V/DC 1 5 3 8

Läs mer

Användarmanual Elevdator

Användarmanual Elevdator Användarmanual Elevdator UBG Elev-PC Introduktion Innehållsförteckning 1 GENERELL INFORMATION... 2 1.1 Garanti och försäkring... 2 1.2 Innehåll i datorpaket... 2 2 TIPS FÖR ANVÄNDNING AV DIN DATOR... 2

Läs mer

Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt. Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83

Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt. Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 Produkt Zinc Air-batteri Modellnamn IEC Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A PR41

Läs mer

Lättlästa instruktioner för ipad ios7

Lättlästa instruktioner för ipad ios7 Lättlästa instruktioner för ipad ios7 I samarbete med: Hösten 2014 Med hjälp av de här lättlästa instruktionerna lär du dig att använda en ipad med operativsystemet ios7. Ett operativsystem är det viktigaste

Läs mer

hjälpsamma team via cspolaroid@camarketing.com.

hjälpsamma team via cspolaroid@camarketing.com. Polaroid ZIP Bläckfria Fototryck Bruksanvisning {Allmän Produktbild} Hej! Välkommen till Polaroid -familjen. Den här bruksanvisningen erbjuder dig en kort genomgång av din nya Mini-skrivare. För mer information

Läs mer

Användarhandbok Nokia Universal Portable USB-laddare DC-18

Användarhandbok Nokia Universal Portable USB-laddare DC-18 Användarhandbok Nokia Universal Portable USB-laddare DC-18 Utgåva 1.3 SV Delar Den bärbara laddarens olika delar. 1 Micro-USB-kontakt 2 Kontaktgrepp 3 Indikator för batterinivå 4 Laddarkontakt 5 USB-kabel

Läs mer

TAQ-10122 SWEDISH / SVENSKA

TAQ-10122 SWEDISH / SVENSKA TAQ-10122 Viktig säkerhetsinformation VARNING: Läs all säkerhetsinformation nedan innan du använder den här surfplattan. 1. Vid det elektrostatiska urladdningstestet (ESD) för EN55020 upptäcktes att manuell

Läs mer

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656. Användarhandbok

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656. Användarhandbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656 SV Användarhandbok a b c d e f g h c d i j k C 3 3CM 7~10 sec. 7~10 sec. 7~10 sec. 7 7~10 sec. Svenska Gratulerar till

Läs mer

Windows 8 Steg för steguppgraderingsguide KONFIDENTIELLT 1/53

Windows 8 Steg för steguppgraderingsguide KONFIDENTIELLT 1/53 Windows 8 Steg för steguppgraderingsguide KONFIDENTIELLT 1/53 Innehåll 1. 1. Installationsprocess för Windows 8 2. Systemkrav 3. Förberedelser 2. 3. ESD 4. 5. 6. 1. Anpassa 2. Trådlös 3. Anpassa inställningar

Läs mer

ICONIA W510 / W511 Användarhandbok

ICONIA W510 / W511 Användarhandbok ICONIA W510 / W511 Användarhandbok - 1 2012. Med ensamrätt. ICONIA W510 / W511 Användarhandbok Modell: W510 Första utgåvan: 11/2012 2 - INNEHÅLL Säkerhet och komfort 5 Först och främst 16 Dina guider...

Läs mer

Användarhandbok för Medallion I. 9362377 Utgåva 1

Användarhandbok för Medallion I. 9362377 Utgåva 1 Användarhandbok för Medallion I 9362377 Utgåva 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten RX-3 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv: 1999/5/EC.Det

Läs mer

Allt du behöver veta om ditt mobila bredband.

Allt du behöver veta om ditt mobila bredband. Allt du behöver veta om ditt mobila bredband. Du är bara ett par minuter från att kunna surfa överallt. Följ bara instruktionerna i den här manualen. Det enda du behöver är en dator och ditt USB-modem.

Läs mer

BRUKSANVISNING WIQ-10024. www.facebook.com/denverelectronics Läs hela denna handbok noga innan produkten ansluts, används eller anpassas.

BRUKSANVISNING WIQ-10024. www.facebook.com/denverelectronics Läs hela denna handbok noga innan produkten ansluts, används eller anpassas. BRUKSANVISNING WIQ-10024 www.facebook.com/denverelectronics Läs hela denna handbok noga innan produkten ansluts, används eller anpassas. Viktigt information om säkerhet och hantering Denna produkt är lämplig

Läs mer

TAQ-10082 SWEDISH / SVENSKA

TAQ-10082 SWEDISH / SVENSKA TAQ-10082 Viktig säkerhetsinformation VARNING: Läs all säkerhetsinformation nedan innan du använder den här surfplattan. 1. Vid det elektrostatiska urladdningstestet (ESD) för EN55020 upptäcktes att manuell

Läs mer

Tack för att du köpt vår digitala MP3-spelare. Innan du använder spelaren, läs igenom den här användarhandboken så att du vet hur spelaren fungerar.

Tack för att du köpt vår digitala MP3-spelare. Innan du använder spelaren, läs igenom den här användarhandboken så att du vet hur spelaren fungerar. Tack för att du köpt vår digitala MP3-spelare. Innan du använder spelaren, läs igenom den här användarhandboken så att du vet hur spelaren fungerar. A. Varning 1) Stäng av strömmen när du inte använder

Läs mer

Lättlästa instruktioner för Samsung Galaxy Tab 3

Lättlästa instruktioner för Samsung Galaxy Tab 3 Lättlästa instruktioner för Samsung Galaxy Tab 3 I samarbete med: Med hjälp av de här lättlästa instruktionerna lär du dig att använda en Samsung Galaxy Tab 3 med operativsystemet Android 4.1.2. Ett operativsystem

Läs mer

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 7

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 7 Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 7 Maj -13 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 1 Sida 1 Inledning Välkommen till denna kurs. Att jobba med datorer är ofta som att jobba med matematik. Det nya bygger

Läs mer

CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider

CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning för LCD-soldator (skärm) S Passande till: SR 140 Duo Digital, SR 220 Duo Digital, SR 330 Duo Digital, MPPT 165 Duo Digital, MPPT 250 Duo Digital, MPPT 350 Duo Digital V 1.47 Bråten Vitsand 406, 685 94

Läs mer

StyleView Transfer Cart

StyleView Transfer Cart Användarhandbok StyleView Transfer Cart Lådorna säljs separat. Denna vagn är kompatibel med lådor SV41, SV42, SV43 och SV44. Den är inte kompatibel med lådor SV31 eller SV32. Komponenter Verktyg som behövs

Läs mer

Användarhandbok Nokia trådlös laddare DT-601

Användarhandbok Nokia trådlös laddare DT-601 Användarhandbok Nokia trådlös laddare DT-601 Utgåva 1.1 SV Delar Den trådlösa laddarens olika delar. 1 USB-kabel 2 Indikatorlampa 3 Laddningsområde Produktens yta är fri från nickel. Vissa tillbehör som

Läs mer

Läs igenom bruksanvisningen noggrant innan du börjar använda digitalkameran. Behåll den om du eventuellt skulle komma att behöva den senare.

Läs igenom bruksanvisningen noggrant innan du börjar använda digitalkameran. Behåll den om du eventuellt skulle komma att behöva den senare. Bruksanvisning Läs igenom bruksanvisningen noggrant innan du börjar använda digitalkameran. Behåll den om du eventuellt skulle komma att behöva den senare. Innehåll Innehåll i leveransen och kamerafunktioner...

Läs mer

Lättlästa instruktioner för Samsung Galaxy Tab 3

Lättlästa instruktioner för Samsung Galaxy Tab 3 Lättlästa instruktioner för Samsung Galaxy Tab 3 I samarbete med: Med hjälp av de här lättlästa instruktionerna lär du dig att använda en Samsung Galaxy Tab 3 med operativsystemet Android 4.1.2. Ett operativsystem

Läs mer

Din manual NOKIA HDW-2 http://sv.yourpdfguides.com/dref/824735

Din manual NOKIA HDW-2 http://sv.yourpdfguides.com/dref/824735 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA HDW-2. Du hittar svar på alla dina frågor i NOKIA HDW-2 instruktionsbok (information,

Läs mer

Innehållsförteckning. Instruktioner för matberedaren. English

Innehållsförteckning. Instruktioner för matberedaren. English Instruktioner för matberedaren Innehållsförteckning Säker användning av matberedaren Viktiga säkerhetsföreskrifter 6 Krav på elektrisk utrustning 8 Avfallshantering av elektrisk utrustning 8 DELAR OCH

Läs mer

SNABBGUIDE FÖR. Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers

SNABBGUIDE FÖR. Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers SNABBGUIDE FÖR Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers Innehåll 1. Inledning...1 2. Krav...1 3. Installera Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Innan du installerar...2 3.2 Installera NOKIA

Läs mer

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8 Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8 Feb -14 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 1 W8 Sida 1 Inledning Välkommen till denna kurs. Att jobba med datorer är ofta som att jobba med matematik. Det nya bygger

Läs mer

Användarhandbok Dubbla bärbara laddare 5200/9000/12000 mah

Användarhandbok Dubbla bärbara laddare 5200/9000/12000 mah Användarhandbok Dubbla bärbara laddare 5200/9000/12000 mah Utgåva 1.0 SV Användarhandbok Dubbla bärbara laddare 5200/9000/12000 mah Innehåll Säkerhetsinformation 3 Om din bärbara laddare 4 Knappar och

Läs mer

ACT-5020TW Snabbstartsguide

ACT-5020TW Snabbstartsguide Kameraschema: ENGLISH Micro USB Micro HDMI Reset Micro SD LCD UP Down Mode TRANSLATION Micro-USB Micro-HDMI Återställ Micro SD LCD Upp Ner Läge ENGLISH Shutter key Power key Busy indicator WIFI indicator

Läs mer

Innehållsförteckning. L3044_MobilWiFi_Manual_110x90.indd 1 2013-03-27 14

Innehållsförteckning. L3044_MobilWiFi_Manual_110x90.indd 1 2013-03-27 14 Innehållsförteckning Välkommen... 2 Lär känna din mobila WiFi... 3 Informationsikoner... 4 Förberedelser... 5-6 Logga in på enhetens administrationssida...7 Anslut till internet via mobilt nätverk - 4G

Läs mer

ZoomaxTM Capture Elektroniskt förstoringsglas Med kamerafunktion

ZoomaxTM Capture Elektroniskt förstoringsglas Med kamerafunktion Bruksanvisning ZoomaxTM Capture Elektroniskt förstoringsglas Med kamerafunktion Svensk manual V.120813 V1.2 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja

Läs mer

Installationsguide Huawei E367

Installationsguide Huawei E367 TA 00 000 Installationsguide Huawei E367 Med vårt mobila bredband ansluter du dig mycket enkelt till internet. Sätt in ditt SIM-kort i modemet Huawei E367 och anslut det till datorns USB-port. Installationsprogrammet

Läs mer

Snabbstarts guide. ZTE MF831 4G modem

Snabbstarts guide. ZTE MF831 4G modem Snabbstarts guide ZTE MF831 4G modem SE Kom igång med ditt 4G-modem Följ anvisningarna i handboken så är du snart igång med ditt mobila bredband snabbt och säkert via 4G. Här hittar du även en guide för

Läs mer

Skapa mapp. * Gör så här: Det finns många sätt att skapa mappar, men det enklaste sättet brukar vara följande.

Skapa mapp. * Gör så här: Det finns många sätt att skapa mappar, men det enklaste sättet brukar vara följande. Ideell IT-förening där äldre lär äldre Skapa mapp Det finns många sätt att skapa mappar, men det enklaste sättet brukar vara följande. * Gör så här: 1. Se till att du befinner dig på den plats i datorn

Läs mer

BRUKSANVISNING. DENVER MPG-4054 NR Mediaspelare

BRUKSANVISNING. DENVER MPG-4054 NR Mediaspelare Video MP4-spelaren är en full multimediespelare. Detta innebär att den visar bilder och e-böcker med text, registrerar och spelar upp live-ljud och att den spelar upp musik- och videofiler. De här filerna

Läs mer

Smart Phone Quick Start Guide. www.htc.com

Smart Phone Quick Start Guide. www.htc.com Smart Phone Quick Start Guide www.htc.com 2 1. Vad innehåller kartongen? Bärväska AC Adapter Batteri Kom-i-gång CD USB Kabel Headset Telefon Användarmanual och snabbstart guide 2. Din telefon 3 1 2 3 4

Läs mer

Manual. Mobilt Bredband ZTE MF190 Stöder upp till 6 Mbit/s

Manual. Mobilt Bredband ZTE MF190 Stöder upp till 6 Mbit/s Manual Mobilt Bredband ZTE MF190 Stöder upp till 6 Mbit/s Välkommen! Vårt Mobila Bredband ZTE MF190 erbjuder det enklaste sättet att ansluta till Internet någonsin. Sätt in ditt SIM-kort i modemet och

Läs mer

TTS är stolta över att ingå i

TTS är stolta över att ingå i Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Missbrukas Easi-Speak eller öppnas enheten upphör denna garanti. Data som lagras på enheten och

Läs mer

Carrie. ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING

Carrie. ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING Carrie ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING INLEDNING Tack för att du valt Carrie telefonen. Vi hoppas att du skall ha mycket glädje av den. Läs igenom instruktionerna och skötselråd för att utnyttja

Läs mer

Användarmanual i-loview 7

Användarmanual i-loview 7 Användarmanual i-loview 7 Introduktion 2 3 Varning Var god läs igenom denna manual ordentligt för att försäkra dig om en säker och korrekt användning av produkten. Viktigt Vårdslös eller felaktig användning

Läs mer

Lenovo S20-30 / S20-30 Touch

Lenovo S20-30 / S20-30 Touch Lenovo S20-30 / S20-30 Touch Användarhandbok Läs meddelandena om säkerhet och de viktiga tipsen som finns i handböckerna innan du använder datorn. Obs! Läs Lenovos Handbok för säkerhet och allmän information

Läs mer

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 BeoLab 12 BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 Med förbehåll för ändringar av tekniska specifikationer, funktioner och deras användning. 3511045 Version 1.0 1201 Daglig användning 3 När du är färdig med installationen

Läs mer

Manual Milestone 112 och Milestone 112 Color

Manual Milestone 112 och Milestone 112 Color Manual Milestone 112 och Milestone 112 Color Iris Hjälpmedel AB Ver: 1.09 Innehållsförteckning Manual Milestone 112 och 112 Color Knappbeskrivning 3 Bild och knappbeskrivning. 3 Ovansidan 3 Övre kortsidan

Läs mer

Innehåll 2 Beskrivning 3 Batteri och strömförsörjning 4 PowerBox Anslutningar 5 Kontakter 6 Omgivningskontroll 7 Rullstolsmontering 8

Innehåll 2 Beskrivning 3 Batteri och strömförsörjning 4 PowerBox Anslutningar 5 Kontakter 6 Omgivningskontroll 7 Rullstolsmontering 8 Powerbox 7 Innehåll PowerBox 7 Innehåll 2 Beskrivning 3 Batteri och strömförsörjning 4 PowerBox Anslutningar 5 Kontakter 6 Omgivningskontroll 7 Rullstolsmontering 8 Datorn Dator Anslutningar 9 Windows

Läs mer

MICRO-START XP-10 BRUKSANVISNING

MICRO-START XP-10 BRUKSANVISNING MICRO-START XP-10 BRUKSANVISNING Teknisk specifikation Dimension: 225x88x28 mm. Vikt:510 gram. :Startström:400 A/peak 600 A Laddtid:3-4 tim. Kapacitet: 18000 milliamp. Arbetstemp: -20C - 60C. Dom vanligaste

Läs mer

Få ditt skrivbord att vibrera med musik

Få ditt skrivbord att vibrera med musik Användarmanual Paddy Vibe BT Edition Få ditt skrivbord att vibrera med musik 1. Produkt information Paddy Vibe BT Edition är en innovativ 360 högtalare som skapar ljud enli gt principen för resonans. Den

Läs mer

MINIX NEO A2 Användarguide

MINIX NEO A2 Användarguide MINIX NEO A2 Användarguide Produkt Information Tack för att du köpt en MINIX NEO A2. MINIX NEO A2 är en trådlös air mouse + dubbelsidigt tangentbord med inbyggd mikrofon och högtalare. MINIX NEO A2 utnyttjar

Läs mer

Hantering av Handi ipaq 2190

Hantering av Handi ipaq 2190 Hantering av Handi ipaq 2190 Gewa AB BOX 92, MALMVÄGEN 55, 191 22 SOLLENTUNA TEL: 08-594 694 00 TEXTTEL: 08-594 694 18 FAX: 08-594 694 19 E-MAIL: info@gewa.se WEB: www.gewa.se anpassar tekniken till människan

Läs mer

Vad finns i paketet. Detta bör finnas i paketet: Ett trådlöst modem, E5 Ett batteri Denna manual samt säkerhetsinformation En USB-kabel En nätadapter

Vad finns i paketet. Detta bör finnas i paketet: Ett trådlöst modem, E5 Ett batteri Denna manual samt säkerhetsinformation En USB-kabel En nätadapter Innehåll Vad finns i paketet. 2 Lär känna ditt modem.. 3 Förbered modemet för användning 5 Starta modemet första gången. 6 Koppla upp en dator via USB.. 8 Koppla upp en eller flera enheter via WiFi.. 9

Läs mer

TTS är stolta över att ingå i

TTS är stolta över att ingå i Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Missbrukas enheten Easi-Scop eller öppnas enheten upphör denna garanti. Allt arbete utöver garantireparationer

Läs mer

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Dokumentrevision 1.0, januari 2011 Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. (1 sensor, 1 panel, 1 kontrollenhet

Läs mer

Bruksanvisning Mobilt Bredband ZTE MF821D 4G Modem

Bruksanvisning Mobilt Bredband ZTE MF821D 4G Modem Bruksanvisning Mobilt Bredband ZTE MF821D 4G Modem Innehållsförteckning Komma igång med MF821D...4 Ansluta MF821D till dator... 6 Installation av programvara...8 Ansluta till Internet...9 Avancerade inställningar

Läs mer

OUTDOOR BLUETOOTH SPEAKER GSB 200 NFC

OUTDOOR BLUETOOTH SPEAKER GSB 200 NFC OUTDOOR BLUETOOTH SPEAKER GSB 200 NFC SV INNEHÅLL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 INSTALLATION OCH

Läs mer

Quadraglo. MSD0320 Bruksanvisning. Varning! Varning! ÅLDER FRÅN 8 ÅR. Läs denna bruksanvisning innan Ni använder produkten ------ 1 ------

Quadraglo. MSD0320 Bruksanvisning. Varning! Varning! ÅLDER FRÅN 8 ÅR. Läs denna bruksanvisning innan Ni använder produkten ------ 1 ------ ÅLDER FRÅN 8 ÅR Quadraglo MSD0320 Bruksanvisning Läs denna bruksanvisning innan Ni använder produkten Varning! - Tänk på följande vid användningen av laddaren: Vid rök, stark lukt eller ljud, bör Ni stänga

Läs mer

OBSERVERA! PRODUKTEN ÄR ENDAST VATTENTÄT OM INSTRUKTIONERNA FÖLJS. FÖRSÄKRA DIG OM ATT LOCKET TILL LADDUTTAGET ÄR ORDENTLIGT FASTSKRUVAT INNAN DU

OBSERVERA! PRODUKTEN ÄR ENDAST VATTENTÄT OM INSTRUKTIONERNA FÖLJS. FÖRSÄKRA DIG OM ATT LOCKET TILL LADDUTTAGET ÄR ORDENTLIGT FASTSKRUVAT INNAN DU MANUAL TM OBSERVERA! PRODUKTEN ÄR ENDAST VATTENTÄT OM INSTRUKTIONERNA FÖLJS. FÖRSÄKRA DIG OM ATT LOCKET TILL LADDUTTAGET ÄR ORDENTLIGT FASTSKRUVAT INNAN DU ANVÄNDER ENHETEN. 1. AQUAJAM är en vädertålig,

Läs mer

Installationsguide. Kreatel/Motorola VIP1920

Installationsguide. Kreatel/Motorola VIP1920 Installationsguide VARNING FÖR ATT UNDVIKA BRANDRISK OCH ELEKTRISK STÖT, UTSÄTT EJ DENNA APPARAT FÖR REGN ELLER FUKT Viktiga säkerhetsföreskrifter - Läs dessa instruktioner - Behåll dessa instruktioner

Läs mer

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning Med 120 sekunders MP3 och 45 sekunders CD skakminne Läs alltid igenom bruksanvisningen innan du börjar använda spelaren.. Öppna aldrig spelaren då risken finns för

Läs mer

Jabra revo Wireless. Bruksanvisning. jabra.com/revowireless

Jabra revo Wireless. Bruksanvisning. jabra.com/revowireless Jabra revo Wireless Bruksanvisning jabra.com/revowireless 1. Välkommen...3 2. ÖVERSIKT... 4 3. hur du bär det...5 3.1 Höjdjustering 3.2 vikbara gångjärn 4. hur du laddar det...7 4.1 Batteristatus 5. hur

Läs mer

Manual. Telenor Mobilt Bredband Huawei E367

Manual. Telenor Mobilt Bredband Huawei E367 Manual Telenor Mobilt Bredband Huawei E367 Välkommen! Vårt Mobila Bredband erbjuder det enklaste sättet att ansluta till Internet någonsin. Sätt in ditt SIM-kort i modemet och anslut USB-modemet till datorn.

Läs mer

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*).

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*). web edition quick guide RSE REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM DUAL SCREEN Din bil är utrustad med en exklusiv multimediaanläggning. Rear Seat Entertainment-systemet utökar bilens ordinarie ljudanläggning

Läs mer

snabbmanual för installation av bredband och telefoni

snabbmanual för installation av bredband och telefoni snabbmanual för installation av bredband och telefoni STARTBOXEN INNEHÅLLER FÖLJANDE UTRUSTNING Modem Nätverkskabel Strömadapter Splitter Testplugg T0087 Bredbandsbolaget 0770-777 000 www.bredbandsbolaget.se

Läs mer

A. Datorn från grunden

A. Datorn från grunden A-1 A. Vad är en dator? En dator är en apparat som du kan utföra en mängd olika uppgifter med t.ex: Skriva och läsa e-post, lyssna på musik, titta på film, spela spel. De olika uppgifterna utförs av program

Läs mer

DENVER DPF 742 Användarhandbok. Digital fotoram. Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna.

DENVER DPF 742 Användarhandbok. Digital fotoram. Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna. DENVER DPF 742 Användarhandbok Digital fotoram VARNING Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna. 1 Introduktion Gratulerar till ditt köp av denna digitala

Läs mer

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5 Förenklad användarmanual för DAISY-användning Olympus DM-5 Komma igång 1 Sätt i batteriet Börja med att sätta i medföljande batteri i spelaren. Gör detta genom att öppna luckan på baksidan. En skarv i

Läs mer

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installationshandbok

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installationshandbok Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installationshandbok Läs det här dokumentet innan du installerar Mac OS X. Det innehåller viktig information om att installera Mac OS X. Systemkrav Om du ska uppgradera till

Läs mer

Systemenhet. Delarna i en dator

Systemenhet. Delarna i en dator Delarna i en dator En dator är ett system med delar som fungerar tillsammans. De fysiska delarna, som du kan se och röra vid, kallas maskinvara. (Programvara avser de instruktioner, eller program, som

Läs mer

Acer erecovery Management

Acer erecovery Management Acer erecovery Management Acer erecovery Management tillhandahåller snabb, pålitlig och säker metod för att återställa din dator till dess fabrikstandardinställningar eller användardefinierade systemkonfigurering

Läs mer