Vad är själavård? 1. Inledning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vad är själavård? 1. Inledning"

Transkript

1 Vad är själavård? Referat av kapitel 1 i En mäktig katedral vägledning i själavård och vardagspsykologi av Gunnar Elstad med tillägg från Själavård vid köksbordet av Esbjörn Hagberg 1. Inledning Själavård handlar först och främst om människans frälsning. Det viktigaste är inte att ha det bra i det här livet. Men det betyder inte att det är oväsentligt hur man mår. Bibeln vägleder oss, förutom när det gäller Gudsrelationen, också när det gäller förhållandet till vår nästa, till skapelsen och till oss själva. Själavård ska ge hjälp att leva rätt och gott i alla dessa relationer. Detta är alltså en ganska vid definition av begreppet själavård. Det är svårt att hitta en entydig definition av själavård. I en ofta läst bok om själavård, Själavård vid köksbordet av Esbjörn Hagberg, definieras själavård på följande sätt: Själavård och omsorg är att göra kärleken, tron och hoppet verkliga i en människas liv. Hagberg pekar sedan på att själavården inte äger rum i ett tomrum utan i den kristna församlingens sammanhang. Hela församlingens liv är den bas som man som enskild vilar i. Vi är medlemmar som har en kallelse att älska varandra. Men det betyder inte att omsorgen bara är riktad mot församlingen. Omsorgen måste alltid riktas utåt, även mot den som inte har kristna värderingar. Själavården är inte heller begränsad till andliga frågor utan den förutsätter en helhetssyn på människan. Vi möter människan i hennes egen värld och i hennes personliga historia. Vi måste se på människan med alla hennes behov. Men detta mål kan nås genom olika medel. Ett medel är god, själavårdande förkunnelse. Men vi kan också nå detta genom att ha diakonal omsorg om varandra. Men i den här kursen handlar mycket om den själavård som ges genom personliga samtal. Det är det som de flesta förknippar med ordet själavård. 1. Övning Fundera lite på vad ni själva menar med begreppet själavård. Skriv ner det på ett papper och spara det till slutet av kursen. Berätta för varandra i gruppen vilka förhoppningar ni har inför den här kursen. Försök att ge en kort motivering till varför just detta är viktigt för er. Tänk också efter hur ni vill använda kunskapen från den här kursen i framtiden. 2. Vad ska själavården ta upp? Här skulle olika svar ges av olika personer. Vi har olika problem som människor. Och problemen påverkas av ålder, kön och livssituation. Vi på landet upplever livet annorlunda än dem som lever i en storstad. Och unga människor idag har ett annat liv än de som var unga för femtio år sedan. Vi tänker oss också att det finns olika personlighetstyper. Det har kommit olika böcker som visar på skillnader mellan människor. En sådan uppdelning är mellan sangviniker, melankoliker, koleriker och flegmatiker (Hallesby). Men en annan författare (Sörensen) 1

2 skiljer mellan den självständiga, den hängivna, den ordentliga och den lössläppta personligheten. Man kan behöva ta hänsyn till vilka personligheter det handlar om. Men det har också betydelse vem själavårdaren är. Vi tar ofta reda på om själavårdaren har känsla för de problem vi vill ta upp. Kanske vi också undersöker om andra har fått hjälp hos själavårdaren. En själavårdare drar till sig människor med vissa typer av problem. Det har med personlighet, förkunnelse och gåvor att göra. Men vanliga problem bland kristna kan man ändå ange. Otrygg självkänsla, gnissel i relationer, ångest eller depression är vanliga problem. Här säger inte Bibeln så mycket rent konkret. Av problem på det andliga området är kampen mot synden det vanligaste problemet. Många ger upp av det skälet och då ska själavården ge nytt mod i kampen. De flesta kristna drabbas också av tvivel, på förhållandet till Gud eller på Guds existens. Man kan också uppleva känslor av tomhet och meningslöshet. Men det finns även de som känner sig slitna och andligt tomma. De saknar motivation till det kristna arbetet. Det viktiga är att inte påstå att människor borde ha andra slags problem. Då törs ingen komma och prata om det som de upplever som svårt. Man tror kanske att allt måste vara andliga problem. 3. Kan en kristen ha problem? De flesta förkunnare erkänner idag att kristna kan drabbas av kroppsliga sjukdomar. Men det finns förkunnare som ger ett intryck av att man kan undvika problem, om vi bara överlämnar oss helt åt Gud, eller att bön är ett säkert medel mot alla konflikter eller att alla trivs i församlingen om de har rätt andlig status. Men både Bibeln och erfarenheten visar att de kristna alltid fått slita med synder och problem. Det finns ingenting som borde förvåna oss. En kassör kan förskingra, en pastorsfru kan bli misshandlad, en styrelsemedlem kan ha alkoholproblem, en kristen kan ha en relation med någon annan än sin fru. Men inget av detta ska ställa någon utanför den kristna gemenskapen, när allt detta har blivit utrett. Den som har kämpat sig igenom sina problem behöver inte vara svagare än andra. De har lärt känna både livet och sig själva bättre. Det finns ingen orsak att möta dem med skepsis. Att vi har ett problem betyder inte att vi är ett problem. Det allmänna tillståndet kan vara bra även om det finns ett område med bekymmer. Om man arbetar inom själavård kan det vara lätt att tro att livet är ett enda stort problem. Även om vi har problem på vissa områden kan livet i dess helhet vara ganska oproblematiskt. 3. Övning En gästande förkunnare säger i sin predikan att en kristen inte behöver ha några problem. Allt kan lösas genom förbön, enligt förkunnaren. Han berättar också många exempel på hur problem blivit lösta genom hans bön för människor. Det väcker förhoppningar hos en ung kristen, som länge haft problem med sitt intresse för porr på internet. Den unge killen söker förbön och förebedjaren försäkrar att han är fri från sitt problem. Efter några månader erkänner pojken för sin ungdomsledare att ingenting egentligen har ändrats. 2

3 Hur skulle ni hantera just den här situationen? Vad tror ni är den vanligaste typen av problem bland kristna idag? Är det något av dessa problem som vi inte vågar ta upp i den kristna gemenskapen? I så fall: Varför är det så? 4. Vem behöver själavård? Själavård borde vara något positivt men ändå tvekar många att uppsöka en själavårdare. Man förknippar själavård med något mystiskt, eller man är rädd för att betraktas som avfälling eller är rädd för att den man pratar med ska bli besviken eller fördömande. Naturligtvis behöver vi själavård när vi har stora problem. Vi går till läkare när vi är allvarligt sjuka. Men även mindre allvarliga saker kan behöva behandlas. Vi bör söka själavård även om problemen fortfarande är små. Man kan också behöva samtal som inslag i sin tillväxt som kristen. Paulus liknar oss vid idrottsmän. En idrottsman går ofta på läkarkontroller och han pratar med sin tränare. Själavård kan vara på samma sätt. Man bör ge sig tid för samtal fast man inte upplever någon kris. En sund förkunnelse har naturligtvis en förebyggande effekt. Men även de som hör god förkunnelse behöver själavård. Men de har en god grund att stå på för att möta livets problem. Själavård är en slags fortsättning av sådan förkunnelse. 4. Övning Utanför Jeriko sitter en man. Jesus stannar framför honom och ställer frågan: Vad vill du att jag ska göra för dig? Mannen vet vad som är hans mest kännbara problem och svarar ögonblickligen. Vad skulle ni i gruppen svara, var och en, om Jesus stod framför er och ställde samma fråga: Vad vill du att jag ska göra för dig? Försök leva er in i situationen och berätta svaren för varandra. Kan ni också föreställa er på vilket sätt Jesus skulle kunna tänkas hjälpa er med dessa problem idag? 5. Vem kan vara själavårdare? Alla kristna är kallade att visa praktisk och andlig omsorg. Men det betyder inte att alla kristna ska vara själavårdare. Man kanske kan ta ett förtroende men det är inte därför självklart att man kan vara en biktfar. Det är inte heller säkert att vi kan vara själavårdare för våra vänner på ett djupare plan. Visst kan vänner dela mycket men det finns områden som är svåråtkomliga och som behöver speciell kunskap. Det är också självklart att vi ställer vissa krav på en själavårdare. Vi bör uppmuntra kristna att utbilda sig till själavårdare. Men att få utbildning är inte tillräckligt för att bli en god själavårdare. Det är Gud som utrustar och skickliggör genom både naturliga och andliga gåvor. Men dessa gåvor gör inte utbildningen överflödig och utbildning är inte nog om nådegåvorna fattas. Om man vill bli själavårdare måste man tycka om människor, d v s visa kärlek och respekt. Man får akta sig för själavårdare som har behov av att gå in i en slags fadersroll eller modersroll. Då blir människorna runtomkring barn för själavårdaren. Det måste alltså handla om att ha en sund kärlek till människor. 3

4 Det är också nödvändigt med en god kunskap i Bibeln. Inte för att kunna citera bibelversar i alla möjliga situationer utan för att Bibeln ska kunna ge ljus åt samtalet. Om själavårdaren är trygg i att Bibeln visar vägen till ett meningsfullt liv, kommer den som söker hjälp också kunna känna trygghet inför detta. Men en själavårdare behöver dessutom livserfarenhet. Både av det kristna livets kamp mot synden och erfarenheten av nåden. Men också en mognad som människa, att man lärt känna vad livet innebär. Det finns kristna som aldrig sett hur den verkliga världen ser ut. Det är viktigt att själavårdaren har lärt sig att tackla problem och nederlag. (En själavårdare bör också själv ha gått i själavård, lärt sig att öppna sig. Då kan man själv lyssna när andra öppnar sig. Man måste själv gå igenom det smärtsamma i ett samtal för att kunna möta andras smärta. Jag måste vara villig att låta mig avslöjas om jag ska vara öppen för andra. Synder eller problem eller svagheter som vi gömmer för oss själva eller för andra, kan vara ett hinder för att lyssna till andras problem. Annars är det risk att man som själavårdare gömmer sig i någon roll: a) den auktoritära: vi börjar snabbt kritisera och förmana b) den intellektuella: vi gömmer oss i teologin och ser till att vi inte får närgående frågor c) den bagatelliserande: vi säger: du är säkert inte den ende med det problemet. I alla dess tre roller springer vi ifrån problemet. Men om vi själva talat ut kan vi lugnt lyssna till människor oavsett vad de avslöjar. Detta betyder ju inte att själavårdaren måste vara syndfri eller problemfri. Men det man kan kräva är att själavårdaren är villig att erkänna svårigheterna för sig själv, tala öppet med Gud om dem och berätta för någon medkristen om dem.) 5. Övning Vi föreställer oss att ni känner ett gift kristet par, som överväger skilsmässa. De har inte varit aktiva i församlingen på grund av mycket arbete och ansvar för två småbarn. Den kristna tron är kanske mest ett arv från föräldrarna men ingen av dem tar avstånd från tron. De två makarna har slitit hårt på relationen genom att inte vilja ändra sig särskilt mycket inför de uppkomna problemen. De är rejält trötta på varandra. En av dem har prövat en ny relation under tiden, vilket inte är känt av den andre. Nu tänker de sig att det ändå kan vara bra med samtal. Vilka egenskaper tänker ni er att denna själavårdare behöver? På vilket sätt tror ni att själavårdarens bakgrund, personlighet och egna problem och synder påverkar själavården som han/hon ger? Tror ni att kristna själavårdare i allmänhet kan ge god hjälp att tackla de problem som finns? På vilka punkter kommer de flesta kristna själavårdare till korta (utbildning, personliga gåvor, andlig utrustning, livserfarenhet, egen erfarenhet av själavård)? 6. Hur kan man lösa problem? Problem skapar en känsla av oro och smärta. De gör ont. Smärtan är en slags brandvarnare om att något är galet och att något måste göras. Frågan är vad vi väljer att göra. Det riktigaste är att göra något åt själva problemet. Då har vi tagit bort smärtan. Men vi väljer ofta att döva smärtan utan att göra något åt problemet. Vi kopplar bort brandvarnaren istället för att släcka elden. Ofta måste man göra något av följande alternativ: a) Om vi har syndat måste vi göra upp och be om förlåtelse. 4

5 b) Men förlåtelse är inte någon lösning på själva problemet. Om vi har haft ett olämpligt beteende måste vi ändra vårt beteende. Om någon blir arg på min ironi, bör jag sluta vara ironisk. Om jag är överansträngd, bör jag arbeta mindre. c) Är det själva situationen det är fel på, måste vi försöka göra något åt den. Om jag inte trivs på jobbet kan det vara rätt att byta arbete eller ändra på arbetsfördelningen. Om inget av detta är aktuellt, måste vi bestämma oss för att leva med problemet. Då behöver vi inte förarga oss över det som är fel. Om en dörr är låst, får vi försöka hitta en dörr som är öppen. Men tyvärr är det mer vanligt att vi dövar de svåra känslorna. Det finns många sätt för detta: a) Någon gör det med hjälp av alkohol, droger, mediciner eller med hårt arbete. b) Andra satsar på religiösa känslor, som kan göra att problemet hamnar på avstånd. c) Andra satsar på en gemenskap, där de kan uppleva omsorg och närhet, kanske bundenhet. Några använder sex för att döva smärtan. En sådan flykt förstärker oron istället för att dämpa den. Man letar kanske efter en mirakelkur, man går från den ena förebedjaren till en annan. Men det är som att ta huvudvärkstabletter; det reducerar smärtan men det tar inte bort orsaken till att det gör ont. Eftersom huvudvärken återkommer, bör man få hjälp att ta reda på vad som är orsaken. När våra problem är långvariga och tydliga måste vi hitta orsakerna, inte döva känslorna. Det kan vara smärtsamt att göra något åt sina problem. En alkoholist vill inte uppleva abstinensbesvären. Det är inte så konstigt. Vi har samma inställning inför våra problem. Vi vill inte gå igenom smärtan av att behandla dem. Men en del kristna funderar över om det är riktigt att vi ska göra detta. Leder inte det till att vi gör allt själva istället för att gå till Gud med våra problem? Vi ska gå till Gud med våra problem. Gud kan lösa problem och Han kan ge styrka till att bära dem. I många situationer är Gud den ende som kan hjälpa. Men Gud har samtidigt gett oss förmågan att göra något själva. Vi kan inte prestera något när det gäller frälsningen. Men på många andra områden av livet kan vi göra mycket. Breven i NT innehåller ju många konkreta förmaningar. Vi blir inte Guds barn genom att följa förmaningarna men vi formar ett kristet liv, eftersom vi redan är Guds barn. Ett sådant kristet liv kostar en del ansträngning. Det vill vi ibland inte acceptera. Om pastorn predikar om förändring, säger vi inom oss: Ja, men vi är alla mänskliga. Det kan vara ansträngande att ta körkort och bygga hus. Men det kristna livet ska bara lägga sig tillrätta. Men det kostar på att komma ur ett problem. Om vi sliter med självförakt måste vi kämpa en hel del och tåla många besvikelser innan det blir bättre. Bara detta att söka upp en själavårdare kan kosta ganska mycket. Naturligtvis finns det exempel på att man kan ha blivit löst från stora problem genom bön eller genom insikt i Bibeln. Det skulle kunna hända oftare om vi ber och använder Bibeln. Men problemet är att en del förkunnare beskriver detta som det normala medan det i själva verket är undantag. Många kristna, som sökt efter den där mirakelkuren, behöver bli villiga att bearbeta sina problem på ett mer arbetsamt sätt. Ibland måste man välja en ny kurs. Så enkelt och så svårt är det. Däremot lär vi ingenting genom att fly. Då rinner bara livet bort mellan fingrarna. Då kommer ångern, skuldkänslorna 5

6 och depressionen. Glädjen kommer tillbaka när vi väljer att göra något åt livet. Vi är skapade till att göra val, vi är ansvariga för våra liv. Vi får använda vår vilja och de resurser vi har fått. 6. Övning En person i en cellgrupp visar en ovanligt stark önskan att få uppleva närhet och gemenskap genom gruppen. Gruppen vet att hon bytt cellgrupp med jämna mellanrum i andra församlingar. Hon tycker det är viktigt att träffas även vid andra tillfällen. Hon ser gärna att man åker på konferenser och semestrar tillsammans. Däremot är hon inte beredd att ta itu med sina problem. Det svåraste problemet, som hon bara antytt, är att hon inte har någon kontakt med sina syskon. På den punkten önskar hon ofta förbön men hon vill inte ändra sig själv eller använda sin vilja till nya beslut. Tror ni det är vanligt att vi dämpar onda känslor exempelvis genom extrem betoning av gemenskap istället för att lösa det egentliga problemet? Hur tycker du att kvinnan ska angripa orsakerna till sitt problem? Tror du att hon kan göra något åt detta problem? Låt oss anta att kvinnans syskon inte är beredda till försoning och kontakt. När och på vilket sätt måste hon då bestämma sig för att leva med sitt problem? På vilket sätt skulle det då troligtvis bli annorlunda för henne i förhållande till cellgruppen? 7. Olika typer av själavård Esbjörn Hagberg beskriver fem olika slags själavård; stödjande, bearbetande, problemlösande, vägledande och befriande. Som exempel på stödjande själavård visar han på Jesu samtal med Marta vid Lasaros död (Joh 11:1-44). Jesus tar emot anklagelserna, lyssnar och förmedlar ett hopp. Detta är den form av omsorg som vi oftast får utöva. Vi finns där för att stödja, ge hopp och mod när någon har drabbats. Att finnas till är ett fint uttryck för detta. Det är ofta en praktisk själavård, hålla en hand, krama om någon, koka kaffe eller gå ut och handla. Den bearbetande själavården har sitt föredöme i Jesu möte med den samariska kvinnan (Joh 4: 1-21). Jesus sätt att möta henne förvandlade henne. Hon fick mod att börja formulera sig. Detta är själavård som visserligen har en viss distans men som bygger på respekt. Jesus säger inte så mycket om sig själv. Kvinnan får istället gå in i sin historia för att förstå sitt liv. Målet är att förstå det som finns i det fördolda. Detta är den vana själavårdarens område. Jesus var också en själavårdare med problemlösande själavård. Det visar han när han löser de etiska och teologiska problemen kring kvinnan som begått äktenskapsbrott (Joh 8:1-11). Men Jesus ger inte ett färdigt svar utan han ger istället ett annat perspektiv på frågan. På det sättet tvingar han människor att ta ställning. Han ger dem redskap istället för en färdig lösning. Jesus har en åsikt som visar sig i hans ställningstagande men han tvingar den inte på någon. Här kan vänner bli till hjälp för varandra genom att väga olika alternativ mot varandra. Den berättelse som handlar om vägledande själavård är den om Jesu vandring med lärjungarna på vägen till Emmaus (Luk 24:13-35). Jesu är nära dem i deras frågor. Han är läraren som uppenbarar Bibelns hemligheter och tolkar livet utifrån dem. Men det skedde tillsammans med vandrarna. Här är tolkning ett viktigt ord. Vi försöker ta fram Guds mening med det som sker, försöker göra det fördolda klart. Vänner kan på det sättet vara medvandrare på vägen även om man ofta tycker att man inte har så mycket att komma med. Men denna 6

7 själavård kan också bedrivas av dem som har kunskap i Guds ord och kanske profetisk insikt i Bibelns betydelse. Det finns också en befriande själavård. Jesu omsorg om människor innefattade också ett helande, som exempelvis den lame mannen som sänktes ner genom taket (Luk 5:17-26). Först upprättas relationen mellan Gud och mannen. Som förlåten människa tar han emot helandet i sin kropp. Han kunde räta på ryggen men säkert gjorde han det också som en fri människa på ett inre plan. Denna befriande handling kan varje kristen utföra, inte bara pastorn. Vi kan alla gå med befrielsens budskap. 7. Övning Som karismatiska kristna har vi en optimistisk inställning till att Gud ger den nådegåva som särskilt behövs i en viss situation. Samtidigt är vi enligt Bibelns uppmaning prövande när det gäller tilltal och bilder. De ska brukas i kärlek och ödmjukhet och utan brådska. Berätta för varandra om ni varit med om tillfällen då olika nådegåvor har brukats på ett sätt som inneburit själavård för människor. Vad har varit bra och vad har varit mindre bra eller dåligt? Har ni själva idag en förhoppningsfull attityd till bruket av nådegåvor i förhållande till själavård? Per-Axel Sverker 7

Tunadalskyrkan 130804. Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11

Tunadalskyrkan 130804. Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11 1 Tunadalskyrkan 130804 Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11 Den helige Ande skickar överraskande budbärare Ja så löd rubriken på ett blogginlägg som jag råkade hitta på internet. En man med en sjukdom som ibland

Läs mer

SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD

SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD Här finns förslag till samtalsfrågor till boken Mer än ord trovärdig efterföljelse i en kyrka på väg. Frågorna passar bra att använda i diskussionsgrupper av olika slag. Komplettera

Läs mer

Det är ju lite märkligt att glädjen lyser så i det här brevet när vi ser hur hans omständigheter var.

Det är ju lite märkligt att glädjen lyser så i det här brevet när vi ser hur hans omständigheter var. NYTT HJÄRTA Fil. 1:3-11 Sammanfattning av predikan 31 januari. När Bibeln talar om hjärtat är det oftast inte det fysiska hjärtat som menas utan det handlar om vårt innersta vår personlighet, våra känslor.

Läs mer

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Vi har under de senaste två söndagarna talat om längtan efter liv i den kristna tron. Längtan efter Guds Helige Ande och att fortsätta bygga

Läs mer

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är.

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är. NYTT MÅL Fil. 1:12-14 Hamnar man i fängelse är det säkert lätt att ge upp. Ibland räcker det med att man känner sig som att man är i ett fängelse för att man skall ge upp. För Paulus var det bara ännu

Läs mer

Bikt och bot Anvisningar

Bikt och bot Anvisningar Bikt och bot Anvisningar Som kyrka, församling och kristna har vi fått Guds uppdrag att leva i, och leva ut Guds vilja till frälsning för hela världen. Vår Skapare, Befriare och Livgivare återupprättar.

Läs mer

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång Ordning vid dop av barn Denna ordning kan infogas som en del i en större gudstjänst eller vara fristående. Anvisningar, bibeltexter och böner är förslag som kan väljas och formuleras efter situationens

Läs mer

En helande Gud! Av: Johannes Djerf

En helande Gud! Av: Johannes Djerf En helande Gud! Av: Johannes Djerf Jag tänkte att vi idag skulle läsa ifrån Mark.7:31 32. Vi läser Det här är en fantastisk berättelse tycker jag om en man, vars öron fick nytt liv. Vi vet inte riktigt,

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

Välkomnande av nya medlemmar

Välkomnande av nya medlemmar Välkomnande av nya medlemmar Anvisningar Församlingen välkomnar som medlem var och en som bekänner Jesus Kristus som Frälsare och Herre samt är döpt. Församlingen kan ge möjlighet till medlemskap i väntan

Läs mer

Predikan på ELMBV:s årsmöte 2008 BÄRA BÖRDOR!

Predikan på ELMBV:s årsmöte 2008 BÄRA BÖRDOR! - 1 - Predikan på ELMBV:s årsmöte 2008 Gal 6:1-7 BÄRA BÖRDOR! 1 Bröder, om ni kommer på någon med att begå en överträdelse, då skall ni som är andliga människor i mildhet upprätta en sådan. Men se till

Läs mer

Medlidande medmänniska

Medlidande medmänniska Medlidande medmänniska 1 Inledning I den japanske författarens Endos roman Tystnad om 1500-talets förföljelse av de kristna kritiserar fader Rodrigues Guds tystnad. Men Jesus svarar: "Jag var inte tyst.

Läs mer

Bibelns trovärdiga tolkning

Bibelns trovärdiga tolkning Inledning Bibeltext: 2 Tim 1:13-14 Bibelns trovärdiga tolkning Bibelns sanning betonades särskilt starkt för hundra år sedan, när den liberala teologin ifrågasatte sanningen i Bibeln. Bibelns auktoritet

Läs mer

Att vara förebedjare ett material från Livskraft Norr

Att vara förebedjare ett material från Livskraft Norr Att vara förebedjare ett material från Livskraft Norr 1. Inledande tankar om förbön Först och främst uppmanar jag till bön och åkallan, till förbön och tacksägelse för alla människor (1 Tim 2:1). Denna

Läs mer

FÖRSTA TESSALONIKERBREVET

FÖRSTA TESSALONIKERBREVET FÖRSTA TESSALONIKERBREVET HUSBYKYRKAN Lars Mörling 2014 Första Tessalonikerbrevet (Lars Mörling 2014) Bakgrund Filippi Berea Tessalonika Korint Aten Författare: Paulus (1Tess 1:1) Vi ser att brevet var

Läs mer

Lärjungaskap / Följ mig

Lärjungaskap / Följ mig Lärjungaskap / Följ mig Dela in gruppen i par och bind för ögonen på en av de två i paret. Låt den andra personen leda den med förbundna ögon runt i huset och utomhus, genom trädgården, till exempel, och

Läs mer

Predikan av: Johannes Magnusson Smyrnakyrkan, 7 oktober 2012

Predikan av: Johannes Magnusson Smyrnakyrkan, 7 oktober 2012 BIBELLÄSNING Predikan av: Johannes Magnusson Smyrnakyrkan, 7 oktober 2012 1 Heliga vanor för vanliga människor - Bibelläsning Män blir lättare förkylda än kvinnor Den meningen har åtminstone tre olika

Läs mer

Hur får jag uppleva Guds kraft?

Hur får jag uppleva Guds kraft? Hur får jag uppleva Guds kraft? I det här rummet finns massor av olika signaler. Radiovågor, tevesignaler och datasignaler. Men just nu så påverkar de inte oss. Inget ljud, ingen bild. Men skulle vi ställa

Läs mer

Helande. En nyckel. Av: Johannes Djerf

Helande. En nyckel. Av: Johannes Djerf Helande En nyckel Av: Johannes Djerf Detta är min lilla nyckelknippa (visa), och här har jag bl.a. en nyckel till att öppna kyrkans dörrar med, en nyckel till expeditionen där jag jobbar, en nyckel till

Läs mer

Vi är Melleruds Kristna Center. Fånga visionen

Vi är Melleruds Kristna Center. Fånga visionen Vi är Melleruds Kristna Center Fånga visionen Framtidsbilden Vi ser en ung generation. där många följer Jesus...som är hängiven Jesus som är till välsignelse för alla släkter i regionen 1 Mos 12:2-3 Det

Läs mer

PULSGRUPPER HUR GÖR MAN OCH VARFÖR?

PULSGRUPPER HUR GÖR MAN OCH VARFÖR? PER PULSGRUP CH VARFÖR? HUR GÖR MAN O VARFÖR PULS? PULSGRUPP- VAD ÄR DET? Och varför ska vi ha det? Två relevanta och bra frågor som vi som jobbar med Puls-Tro och Idrott får ganska ofta. De frågorna försöker

Läs mer

Eller när man har besiktigat bilen. Vad skönt när man kan åka därifrån och dom hittade ingenting.

Eller när man har besiktigat bilen. Vad skönt när man kan åka därifrån och dom hittade ingenting. Allting nytt Påskdagen 100403 1 Att hitta ingenting kan det va nå`t Det var ju det man gjorde den första påskdagsmorgonen. Man gick till graven där man lagt Jesus och man hittade ingenting. Ibland är det

Läs mer

Tunadalskyrkan 13 03 03 Mark 5:24-34 3 sönd i fastan II Ev

Tunadalskyrkan 13 03 03 Mark 5:24-34 3 sönd i fastan II Ev 1 Tunadalskyrkan 13 03 03 Mark 5:24-34 3 sönd i fastan II Ev Kan du se scenen framför dig? En stor människoskara som är nyfikna och uppspelta. Ryktena hade gått före Jesus, och nu undrar man vad som ska

Läs mer

Se, jag gör allting nytt.

Se, jag gör allting nytt. Se, jag gör allting nytt. I bibelns sista bok, uppenbarelseboken, kan man i ett av de sista kapitlen läsa hur Gud säger Se jag gör allting nytt (Upp 21:5). Jag har burit med mig de orden under en tid.

Läs mer

RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO

RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO HUSBYKYRKAN Lars Mörling 2009 RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO (Lars Mörling 2009) 1. Rättfärdiggörelse är ett rättsligt begrepp Rättfärdiggörelse har inte med känslor att göra utan

Läs mer

a. Paulus (ca 5 e.kr. ca 67 e.kr.) var en benjaminit (Rom 11:1) från den grekiska staden Tarsus (Apg 21:39).

a. Paulus (ca 5 e.kr. ca 67 e.kr.) var en benjaminit (Rom 11:1) från den grekiska staden Tarsus (Apg 21:39). 1 Tessalonikerbrevet 1 (1:1) Hälsning 1 Från Paulus, Silvanus och Timoteus till församlingen i Tessalonika som lever i Gud, Fadern, och Herren Jesus Kristus. Nåd och frid vare med er. 1. Från Paulus a.

Läs mer

1. Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves.

1. Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves. 1 Tessalonikerbrevet 2 (2:1 16) Apostelns tjänst i Tessalonika 1 Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves. 2 Tidigare hade vi, som ni vet, plågats och misshandlats i Filippi, men

Läs mer

FÖRÄNDRINGAR I NÄRHETEN Guide för anhöriga till demenssjuka

FÖRÄNDRINGAR I NÄRHETEN Guide för anhöriga till demenssjuka FÖRÄNDRINGAR I NÄRHETEN Guide för anhöriga till demenssjuka 1 FÖRÄNDRINGAR I NÄRHETEN Guide för anhöriga till demenssjuka Syftet med denna guide är att ge information om hur det är att leva med en person

Läs mer

Anden. Studiehäfte av Henrik Steen

Anden. Studiehäfte av Henrik Steen Anden Studiehäfte av Henrik Steen Innehåll Introduktion 5 1. Den helige Ande Samling 1 Den helige Ande som person 6-8 Fördjupningsruta treenigheten 9 Samling 2 Andens frukt 10-11 Samling 3 Andens gåvor

Läs mer

En levande församling

En levande församling PINGST VÄSTERÅS En levande församling Och Herren skall alltid leda dig; han skall mätta dig mitt i ödemarken och ge styrka åt benen i din kropp. Du skall vara lik en vattenrik trädgård och likna ett källsprång,

Läs mer

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 7

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 7 Vägledning vecka 7 Syndens oordning Ett personligt mönster Vägledning: Vi avslöjar vår synds mysterium Förra veckan granskade vi vårt syndaregister i ljuset av Guds kärlek till oss. Den här veckan ger

Läs mer

En körmässa om att hitta hem

En körmässa om att hitta hem En körmässa om att hitta hem Text och musik av Johan & Hanna Sundström Välkommen Klockringning Andas (Introitus) Andas, andas frihet andas nåd. Morgondagen randas. Sjung Guds ära, Han är här. Glädjens

Läs mer

Tro Hopp - Kärlek TRO. Gåvorna som bygger upp: (1 Kor. 14:1 14:40) Genom var och en till församlingens uppbyggnad

Tro Hopp - Kärlek TRO. Gåvorna som bygger upp: (1 Kor. 14:1 14:40) Genom var och en till församlingens uppbyggnad Tro Hopp - Kärlek TRO Gåvorna som bygger upp: Genom var och en till församlingens uppbyggnad (1 Kor. 14:1 14:40) Den rätta förståelsen av Andens gåvor går via kärleken (kap 14) Det är först när korinthierna

Läs mer

Diskussionsfrågor Vägvisare

Diskussionsfrågor Vägvisare Diskussionsfrågor Vägvisare Makthaveri? När boken skrevs för mer än 20 år sedan rådde en allmän misstänksamhet mot auktoriteter och ledare, samt en pessimism om att situationen skulle kunna bli bättre.

Läs mer

Helande. En Gåva. Av: Johannes Djerf

Helande. En Gåva. Av: Johannes Djerf Helande En Gåva Av: Johannes Djerf Ibland kan vår tro kännas som en sådan här torr svamp (håller upp en tvättsvamp). Det finns där, tron finns där, men det finns inte så mycket av livet, det som du innerst

Läs mer

Guds mål är att RÄDDA MÄNNISKORNA 2005-11-22

Guds mål är att RÄDDA MÄNNISKORNA 2005-11-22 Guds mål är att RÄDDA MÄNNISKORNA 2005-11-22 Guds mål är att rädda människorna Människans väg till räddning Det är 4 steg du som människa tar för att bli räddad. 1. Du möter på olika sätt budskapet om

Läs mer

D. Vid läsårets början

D. Vid läsårets början D. Vid läsårets början Andakten kan förrättas av en präst, en församlingsanställd eller någon från skolan. Psalmer Man kan sjunga någon eller några av följande psalmer: 153, 289, 322, 471, 492 eller 496.

Läs mer

Ätstörningar. Att vilja bli nöjd

Ätstörningar. Att vilja bli nöjd Ätstörningar Ätstörningar innebär att ens förhållande till mat och ätande har blivit ett problem. Man tänker mycket på vad och när man ska äta, eller på vad man inte ska äta. Om man får ätstörningar brukar

Läs mer

Underordning är något som gäller alla. Den gäller för både hustrun och mannen och alla i församlingen, män och kvinnor, gifta och ogifta.

Underordning är något som gäller alla. Den gäller för både hustrun och mannen och alla i församlingen, män och kvinnor, gifta och ogifta. 1.Alla får sjunga den Låt er uppfyllas av Anden Underordna er varandra i Kristi fruktan. Underordning är något som gäller alla. Den gäller för både hustrun och mannen och alla i församlingen, män och kvinnor,

Läs mer

PARTNERVÅLD PARTNERVÅLD

PARTNERVÅLD PARTNERVÅLD PARTNERVÅLD PARTNERVÅLD PARTNERVÅLD Vägledning OBS! Om du använder det här avsnittet som en separat del, se också inledningen till föregående avsnitt (Våld mot barn) som också berör våld i nära relationer

Läs mer

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn.

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. VIGSELGUDSTJÄNST KLOCKRINGNING MUSIK SAMLINGSORD I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Inför Guds ansikte har vi samlats till vigsel mellan er, NN och NN. Vi är här för att be om Guds

Läs mer

Tillsammans. Studiehäfte av Henrik Steen

Tillsammans. Studiehäfte av Henrik Steen Tillsammans Studiehäfte av Henrik Steen Innehåll Introduktion 5 Samling 1 Varför tillsammans? 6 1. Att ha gudstjänst tillsammans Samling 2 Varför samlas till gudstjänst? 8 Samling 3 Varför lovsjunga Gud

Läs mer

Han hade fört dom till tro och sett hur dom vuxit som kristna och det ger honom mycket glädje och en väldigt go känsla.

Han hade fört dom till tro och sett hur dom vuxit som kristna och det ger honom mycket glädje och en väldigt go känsla. Filipperbrevet 4:1-9 Nya resurser 1 1 Kära kristna bröder, jag älskar er och längtar efter att få träffa er, för ni är min glädje och belöningen för allt mitt arbete. Mina älskade vänner, fortsätt att

Läs mer

FÖRSAMLINGS- BLADET. Frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet.

FÖRSAMLINGS- BLADET. Frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet. FÖRSAMLINGS- BLADET KALMAR ADVENTKYRKA MAJ 2015 Frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet. Joh. 14:27 Tappa inte modet

Läs mer

Ordning för dopgudstjänst

Ordning för dopgudstjänst Ordning för dopgudstjänst 2 Dopfamiljen, eventuella faddrar och prästen går in i kyrkan Psalm Inledningsord och tackbön Prästen läser inledningsorden och efter dessa ber någon av föräldrarna följande bön

Läs mer

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling Sida2 BAS ABC Några grunder för BAS grupper i Lidköpings församling En BAS grupp är en grupp i församlingen. Där man på ett nära sätt kan träffas

Läs mer

Vänner kallar jag er

Vänner kallar jag er Vänner kallar jag er Av: Johannes Djerf Många utav er vet jag känner till det sociala nätverket facebook, och går man in på Johannes Djerfs profil och läser om mig så ser man inte bara vad jag gjort den

Läs mer

Inledning. Född på nytt

Inledning. Född på nytt Tema: Leva med mål och mening Skapad för att bli lik Jesus Sid. 1(5) Syfte 3: Du är skapad för att bli lik Jesus Inledning Min predikan idag ska handla om den största tanke Gud någonsin tänkt för ditt

Läs mer

Detta tror vi på! Apg 4:11-12

Detta tror vi på! Apg 4:11-12 Detta tror vi på! (Årshögtidspredikan) Borlänge 140105 Gott Nytt År! Jag ska nu försöka förmedla till er vad jag tror Gud har lagt på mitt hjärta för den här dagen och för året som ligger framför. På olika

Läs mer

FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG

FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG FORMAD FÖR KRISTUS IDENTITET - RELATION - MÖJLIGHET Formad för Kristus Förberedd för tjänst Församlingsfakulteten vill att människor formas för Kristus Förberedelse är

Läs mer

Om att bli mer lik Gud och sig själv.

Om att bli mer lik Gud och sig själv. Om att bli mer lik Gud och sig själv. 2 Helgjuten Om att bli lik Gud och sig själv 3 Jonas Lundkvist equmenia 2012 Grafisk form & Illustration: Rebecca Miana Olsson Första utgåvan equmenia Box 14038, 167

Läs mer

"När Jesus såg folkskarorna, gick han upp på berget. Han satte sig ner, och hans lärjungar kom fram till honom. Han började undervisa dem...

När Jesus såg folkskarorna, gick han upp på berget. Han satte sig ner, och hans lärjungar kom fram till honom. Han började undervisa dem... Predikan vid sändningsmässan Daniel Brattgård "När Jesus såg folkskarorna, gick han upp på berget. Han satte sig ner, och hans lärjungar kom fram till honom. Han började undervisa dem..." Så var det vid

Läs mer

Bibeltexten är hämtad ur Bibel 2000 och publiceras med tillstånd av Svenska Bibelsällskapet.

Bibeltexten är hämtad ur Bibel 2000 och publiceras med tillstånd av Svenska Bibelsällskapet. BIBELGUIDEN Bibeltexten är hämtad ur Bibel 2000 och publiceras med tillstånd av Svenska Bibelsällskapet. Utgiven med bidrag från Samfundet Pro Fide et Christianismo (Kyrkoherde Nils Henrikssons Stiftelse)

Läs mer

Dopets sakrament. Hur skall dopet utföras? Lektion 12. Ett förnyelsens bad i den Helige Ande

Dopets sakrament. Hur skall dopet utföras? Lektion 12. Ett förnyelsens bad i den Helige Ande Lektion 12 Dopets sakrament Ett förnyelsens bad i den Helige Ande Ordet sakrament har förståtts på många olika sätt av olika religiösa grupper. Kanske vore det vara bra om vi sade klart, här och nu, vad

Läs mer

gjort dem överflödande rika på uppriktig hängivenhet.

gjort dem överflödande rika på uppriktig hängivenhet. 2 Korintierbrevet 8 (Vers 1-9) Exempel på kristet givande 1 Vi vill tala om för er, bröder, vilken nåd Gud har gett församlingarna i Makedonien. 2 Fastän de varit hårt prövade, har deras översvallande

Läs mer

FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG

FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG FORMAD FÖR KRISTUS IDENTITET - RELATION - MÖJLIGHET Formad för Kristus Förberedd för tjänst Församlingsfakulteten vill att människor formas för Kristus Förberedelse är

Läs mer

Ett nytt perspektiv i arbetet med barn och föräldrar

Ett nytt perspektiv i arbetet med barn och föräldrar Ett nytt perspektiv i arbetet med barn och föräldrar Kurs för förskollärare och BVC-sköterskor i Kungälv 2011-2012, 8 tillfällen. Kursbok: Ditt kompetenta barn av Jesper Juul. Med praktiska exempel från

Läs mer

Ditt livs viktigaste investering

Ditt livs viktigaste investering Ditt livs viktigaste investering En handledning Du investerar i dig själv dagligen: utbildning, relationer, karriär. Men har du någon gång reflekterat över värdet av att investera i den andliga aspekten

Läs mer

Församlingen / Vad då?

Församlingen / Vad då? Församlingen / Vad då? Dela ut ett A4 ark och en penna till alla i gruppen och ha en tejprulle redo. Tejpa fast papperet på allas rygg, ge alla varsin penna. Gå sen runt och skriv något uppmuntrande om

Läs mer

SPRICKOR ETT MATERIAL INFÖR TRE DAGAR -14

SPRICKOR ETT MATERIAL INFÖR TRE DAGAR -14 SPRICKOR ETT MATERIAL INFÖR TRE DAGAR -14 PÅSKKONFERENS - 17-20 APRIL 2014 - KUNGSPORTEN HUSKVARNA FÖR UNGT FOLK NYFIKNA PÅ VAD PÅSKEN HANDLAR OM 10 ÅR Detta enkla material vill ge ungdomsledare och ungdomsgrupper

Läs mer

In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj)

In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj) In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj) 41Även om det är en främling, som inte tillhör ditt folk Israel utan kommer från fjärran land för att han hört om ditt namn 42ja, också där skall

Läs mer

Christian Mölks Bibelkommentarer. 1 Samuelsboken 3. (Vers 1-21) Herren uppenbarar sig för Samuel

Christian Mölks Bibelkommentarer. 1 Samuelsboken 3. (Vers 1-21) Herren uppenbarar sig för Samuel 1 Samuelsboken 3 (Vers 1-21) Herren uppenbarar sig för Samuel 1 Pojken Samuel gjorde tjänst inför HERREN hos Eli. HERRENS ord var sällsynt på den tiden och profetsyner var inte vanliga. 2 Då hände en gång

Läs mer

Matt 16:13-20 Jesus är Grunden för vår kristna identitet och för vårt apostlauppdrag

Matt 16:13-20 Jesus är Grunden för vår kristna identitet och för vårt apostlauppdrag Apostladagen, 8/6 Matt 16:13-20 Jesus är Grunden för vår kristna identitet och för vårt apostlauppdrag Dagens tema är sänd mig. Dagens text, som vi strax ska läsa, handlar bland annat om själva grunden

Läs mer

LARS ENARSON 60. Hjälp oss att gratulera Lars!

LARS ENARSON 60. Hjälp oss att gratulera Lars! 19 OKTOBER 2012 LARS ENARSON 60 VAR MED OCH GE LARS EN SKRIVAR- STUGA! Lars blir äldre - han fyller 60 inom kort, men arbetar fortfarande intensivt. Han reser, predikar och undervisar, själavårdar, gör

Läs mer

Jag vill lära känna Kristus

Jag vill lära känna Kristus Jag vill lära känna Kristus Fil.3:1 11 Av: Johannes Djerf Jag tänkte börja dagens predikan som är en del av vår vandring i filipperbrevet den här hösten, med ett klipp ifrån en film som heter oh, brother

Läs mer

Livets slut. Begravning

Livets slut. Begravning Livets slut De flesta av oss går inte ständigt omkring och tänker på döden. Vi är fullt upptagna av att leva våra liv. Men ibland händer det något som får oss att börja fundera över att livet ska ta slut

Läs mer

Den kristna kyrkans inriktningar

Den kristna kyrkans inriktningar Den kristna kyrkans inriktningar Läran växte fram Budskapet att alla människor var lika mycket värda tilltalade många människor, fattiga och rika, kvinnor och män. De första gudstjänsterna innehöll sång,

Läs mer

Vad betyder det att vara Kristen?

Vad betyder det att vara Kristen? Vad betyder det att vara Kristen? Tim Conway illbehonest.com/svenska Bruden och brudgummen har en börda. De har en kärlek till folket som kommer till deras bröllop. Och de vet att många av människorna

Läs mer

Kristet Sällskapande Stefan Forsbäck 2007

Kristet Sällskapande Stefan Forsbäck 2007 Kristet Sällskapande Stefan Forsbäck 2007 DEL 4 Den rätta eller den perfekta? Har du prövat kyssa en groda i hopp om att det skulle bli en prins eller prinsessa? Jag tror att många flera har kysst en prins

Läs mer

Pastor & diakon. Kriterier för antagning, utbildning och tjänst i Svenska Missionskyrkan

Pastor & diakon. Kriterier för antagning, utbildning och tjänst i Svenska Missionskyrkan Pastor & diakon Kriterier för antagning, utbildning och tjänst i Svenska Missionskyrkan Inledning Syftet med detta dokument är att visa vilka kriterier Svenska Missionskyrkans antagningsnämnd har för att

Läs mer

DET MÄNSKLIGA LIVETS HEMLIGHET

DET MÄNSKLIGA LIVETS HEMLIGHET DET MÄNSKLIGA LIVETS HEMLIGHET "GENOM EN UPPENBARELSE AVSLÖJADES HEMLIGHETEN FÖR MIG." (Ef. 3:3) Har du någonsin frågat dig varför du lever i denna världen, och vad meningen är med ditt liv? Vem du än

Läs mer

Låt intuitionen guida dig! 229:- av Hans Thörn med Catarina Rolfsdotter-Jansson

Låt intuitionen guida dig! 229:- av Hans Thörn med Catarina Rolfsdotter-Jansson PERIODENS ERBJUDANDE HEL av Hans Thörn med av Hans Thörn med Låt intuitionen guida dig! För att ett barn ska växa upp till en hel människa, som lever livet fullt ut och utnyttjar sin fulla kapacitet, räcker

Läs mer

diskussionsunderlag Hallelujabröllop

diskussionsunderlag Hallelujabröllop diskussionsunderlag Hallelujabröllop Religion Vad är religion? Vad innebär det att vara religiös? Är du religiös? Om ja, vad innebär religionen för dig? Sverige är ett av världens mest sekulariserade länder,

Läs mer

VÄLSIGNELSE AV ETT HEM

VÄLSIGNELSE AV ETT HEM VÄLSIGNELSE AV ETT HEM Fetstil läser liturg, normal av alla, kursiv är instruktioner SAMLING Samlingen sker i hallen eller annan lämplig plats. Rökelse kan tändas och välsignat vatten bäras tillsammans

Läs mer

Att hitta sig själv som förälder med barn i lekåldern

Att hitta sig själv som förälder med barn i lekåldern Att hitta sig själv som förälder med barn i lekåldern Jan-Erik Nyberg Präst, familjerådgivare, sexualterapeut (NACS), familjeterapeut, psykoterapeut (VALVIRA) Familjerådgivningen i Jakobstadsregionen Föräldraskap

Läs mer

Tankar om. Foto: Bengt Nilsson. Döden Sorgen Den kristna tron

Tankar om. Foto: Bengt Nilsson. Döden Sorgen Den kristna tron Tankar om Foto: Bengt Nilsson Döden Sorgen Den kristna tron Sorgen - en process att ta fasta på. Något av det mest smärtsamma och svåra en människa går igenom är förlusten av en nära anhörig. Speciellt

Läs mer

Vad Gud säger om Sig Själv

Vad Gud säger om Sig Själv Lektion 3 Vad Gud säger om Sig Själv Treenighetens mysterium uppenbaras endast i Bibeln Guds stora plan är att frälsa genom tron allena på vår Frälsare. Denna plan kan förstås och trodd av det minsta barn

Läs mer

När väckelsen kom till Efesos En predikoserie, hållen i Korskyrkan, Borås, av Micael Nilsson Del 2: Guds ord hade framgång

När väckelsen kom till Efesos En predikoserie, hållen i Korskyrkan, Borås, av Micael Nilsson Del 2: Guds ord hade framgång När väckelsen kom till Efesos En predikoserie, hållen i Korskyrkan, Borås, av Micael Nilsson Del 2: Guds ord hade framgång Jag läste en liten berättelse i en bok jag har där hemma. Boken handlar om tider

Läs mer

att grupper som har trosundervisning och som träffas under en längre tid blir till slutna grupper där bara de invigda äger tillträde.

att grupper som har trosundervisning och som träffas under en längre tid blir till slutna grupper där bara de invigda äger tillträde. Inledning Den unga mamman med det långa ljusa håret satt med lille Oskar i knäet. Vi skulle förbereda sonens dop. Rätt som det är säger mamman: Du vet väl om att jag inte är döpt? Ja, svarade jag. Vet

Läs mer

Lyssna till herden. Av: Johannes Djerf

Lyssna till herden. Av: Johannes Djerf Lyssna till herden Av: Johannes Djerf När vi skulle avsluta vår första alphakurs här i kyrkan så skulle vi avsluta vår termin med att be tillsammans, så som vi alltid brukade avsluta en kväll. Efter vår

Läs mer

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN JESUS Jesus föräldrar är Maria & Josef från staden Nasaret. Ängel sa att Maria skulle föda Guds son. Jesus föddes i ett stall i staden Betlehem. 3 vise män kom med gåvor

Läs mer

Jesus och Sackaios. Luk 19:1-27 - Predikan Söderhöjdskyrkan 8.08.10

Jesus och Sackaios. Luk 19:1-27 - Predikan Söderhöjdskyrkan 8.08.10 Jesus och Sackaios Luk 19:1-27 - Predikan Söderhöjdskyrkan 8.08.10 Inledning Lukt av intorkad svett och cigarettmättade kläder. Man känner även igen doften av gammal alkohol från mannen framför mig i kön

Läs mer

2013/2014. www.bibelskolagoteborg.se

2013/2014. www.bibelskolagoteborg.se 2013/2014 www.bibelskolagoteborg.se Välkommen till Bibelskola Göteborg! Bibelskola Göteborg vill vara en bibelskola där du får växa i ditt personliga liv som kristen, där du får hjälp att leva och växa

Läs mer

Han går aldrig förbi dig! Av: Johannes Djerf

Han går aldrig förbi dig! Av: Johannes Djerf Han går aldrig förbi dig! Av: Johannes Djerf Var är Gud någonstans? Jag tror att Maria många gånger hade funderat på om inte Gud hade gått förbi henne. Hon försökte så gott hon kunde leva nära det som

Läs mer

Kära föräldrar! CEF är en internationell organisation som finns i 185 länder. Post Box adress

Kära föräldrar! CEF är en internationell organisation som finns i 185 länder. Post Box adress Kära föräldrar! Detta häfte är en gåva till era barn, så att de kan läsa mer om vem Jesus är och vad han har gjort. Vi ber dig som förälder att själv läsa igenom häftet, innan du sätter det i händerna

Läs mer

Välkommen med på resan.

Välkommen med på resan. Välkommen med på resan. Förra året började jag en resa i mitt liv. Nej det handlade inte om en resa mot något geografiskt mål. Drivmedlet var inte bensin och färdmedlet var ingen bil. Resan gick inåt.

Läs mer

TAMMISAAREN SEURAKUNTA EKENÄS FÖRSAMLING. mitt i livet keskellä elämää. vår 2010. www.enksf.fi/ekenasforsamling

TAMMISAAREN SEURAKUNTA EKENÄS FÖRSAMLING. mitt i livet keskellä elämää. vår 2010. www.enksf.fi/ekenasforsamling vår 2010 EKENÄS FÖRSAMLING mitt i livet keskellä elämää www.enksf.fi/ekenasforsamling k ev ä t 2 0 1 0 TAMMISAAREN SEURAKUNTA innehåll/sisältö 18 2 Kyrkoherdens spalt...3 Diakoni...4 Medarbetarnytt...6

Läs mer

De tio budorden - riktlinjer för kristna

De tio budorden - riktlinjer för kristna Lektion 17 De tio budorden - riktlinjer för kristna Helgelse i praktik Vi har i en tidigare lektion lärt oss att Adam och Eva skapades till Guds avbild, det är, perfekta i ord och gärning och med välsignad

Läs mer

Beroende av Gud. Nehemja kap.5-6. Av: Johannes Djerf

Beroende av Gud. Nehemja kap.5-6. Av: Johannes Djerf Beroende av Gud Nehemja kap.5-6 Av: Johannes Djerf I onsdags så började min dag med en olidlig huvudverk. Jag brukar ha det då och då av någon anledning. Jag kanske snarkar för hårt jag vet inte, Det är

Läs mer

Den äldsta riktningen är den Romersk- katolska kyrkan som började ta form redan några sekel efter Jesu verksamhet. Kyrkans högste ledare kallas PÅVE.

Den äldsta riktningen är den Romersk- katolska kyrkan som började ta form redan några sekel efter Jesu verksamhet. Kyrkans högste ledare kallas PÅVE. Kristendom lektion 4 Den katolska kyrkan Den äldsta riktningen är den Romersk- katolska kyrkan som började ta form redan några sekel efter Jesu verksamhet. Påven Kyrkans högste ledare kallas PÅVE. Dagens

Läs mer

och liv. till kyrkan. ledarskap.

och liv. till kyrkan. ledarskap. Idag ser vi att sportlovsläger, nyårsläger och tonårsläger ofta är fyllda av idrott och sport. SMU, SBUF och MKU har en historia med mycket idrottsarrangemang, bland annat SMUiader och distriktsmästerskap.

Läs mer

Varför måste Jesus dö?

Varför måste Jesus dö? Varför måste Jesus dö? "Jag gör så gott jag kan. Mer kan inte Gud begära" Så säger många människor när man för frågan om rättfärdighet på tal. Gud vill gripa in i ditt och mitt liv. Vi tvekar inte att

Läs mer

God död jul. Bakgrund. Kort om boken: Arbetsmaterial till. Skriven av: Inger Frimansson

God död jul. Bakgrund. Kort om boken: Arbetsmaterial till. Skriven av: Inger Frimansson Arbetsmaterial till God död jul Skriven av: Inger Frimansson Bakgrund Det här materialet kompletterar boken God död jul. Det ska vara ett stöd för er som läser tillsammans i en grupp, studiecirkel eller

Läs mer

Healing Room Böneklinik

Healing Room Böneklinik Healing Room Böneklinik Healing Room Böneklinik är En plats med fasta öppettider, där utbildade förebedjare ber för helande. En plats, där en vanlig kristen kan förverkliga Jesus missionsbefallning. En

Läs mer

PSYKISK OHÄLSA HOS ÄLDRE

PSYKISK OHÄLSA HOS ÄLDRE SLSO P s y k i a t r i n S ö d r a PSYKISK OHÄLSA HOS ÄLDRE om psykiska problem hos äldre och dess bemötande inom Psykiatrin Södra layout/illustration: So I fo soifo@home.se Produktion: R L P 08-722 01

Läs mer

Heartful Endless Love - HEL. Heléne F Sandström. Heléne F Sandström Krealiv www.krealiv.se

Heartful Endless Love - HEL. Heléne F Sandström. Heléne F Sandström Krealiv www.krealiv.se Heartful Endless Love - HEL Heléne F Sandström Heléne F Sandström Krealiv www.krealiv.se Heartful Endless Love HEL Hur har du det med kärleken min vän? Älskar du hårt och passionerat eller är kärleken

Läs mer

Skapad för att tjäna andra Av: Johannes Djerf

Skapad för att tjäna andra Av: Johannes Djerf Skapad för att tjäna andra Av: Johannes Djerf När jag närmade mig 18 år så blev jag kallad till mönstring i Karlstad för att se om jag var lämplig för fortsatt militärtjänst. Man testade bl.a. min intelligens,

Läs mer

Sky det onda såsom synd emot Gud

Sky det onda såsom synd emot Gud Sky det onda såsom synd emot Gud Predikan av pastor Göran Appelgren (Läsningar: Hes 18:21-24; Luk 12:13-21; SKR 394-95. Se sista sidan!) Sedan vill jag säga till mig själv: Kära själ, du har samlat mycket

Läs mer

ATT MÅ DÅLIGT Vad kan orsaka att man börjar må dåligt?

ATT MÅ DÅLIGT Vad kan orsaka att man börjar må dåligt? ATT MÅ DÅLIGT De allra flesta har någon gång i livet känt hur det är att inte må bra. Man kan inte vara glad hela tiden och det är bra om man kan tillåta sig att känna det man känner. Man kanske har varit

Läs mer

Predikan av: Urban Ringbäck Smyrnakyrkan, 9 september 2012

Predikan av: Urban Ringbäck Smyrnakyrkan, 9 september 2012 BÖN Predikan av: Urban Ringbäck Smyrnakyrkan, 9 september 2012 Heliga vanor för vanliga människor - Bön Vi har hämtat inspiration till den här serien från en bok av den svenskamerikanske predikanten John

Läs mer