Vad är själavård? 1. Inledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vad är själavård? 1. Inledning"

Transkript

1 Vad är själavård? Referat av kapitel 1 i En mäktig katedral vägledning i själavård och vardagspsykologi av Gunnar Elstad med tillägg från Själavård vid köksbordet av Esbjörn Hagberg 1. Inledning Själavård handlar först och främst om människans frälsning. Det viktigaste är inte att ha det bra i det här livet. Men det betyder inte att det är oväsentligt hur man mår. Bibeln vägleder oss, förutom när det gäller Gudsrelationen, också när det gäller förhållandet till vår nästa, till skapelsen och till oss själva. Själavård ska ge hjälp att leva rätt och gott i alla dessa relationer. Detta är alltså en ganska vid definition av begreppet själavård. Det är svårt att hitta en entydig definition av själavård. I en ofta läst bok om själavård, Själavård vid köksbordet av Esbjörn Hagberg, definieras själavård på följande sätt: Själavård och omsorg är att göra kärleken, tron och hoppet verkliga i en människas liv. Hagberg pekar sedan på att själavården inte äger rum i ett tomrum utan i den kristna församlingens sammanhang. Hela församlingens liv är den bas som man som enskild vilar i. Vi är medlemmar som har en kallelse att älska varandra. Men det betyder inte att omsorgen bara är riktad mot församlingen. Omsorgen måste alltid riktas utåt, även mot den som inte har kristna värderingar. Själavården är inte heller begränsad till andliga frågor utan den förutsätter en helhetssyn på människan. Vi möter människan i hennes egen värld och i hennes personliga historia. Vi måste se på människan med alla hennes behov. Men detta mål kan nås genom olika medel. Ett medel är god, själavårdande förkunnelse. Men vi kan också nå detta genom att ha diakonal omsorg om varandra. Men i den här kursen handlar mycket om den själavård som ges genom personliga samtal. Det är det som de flesta förknippar med ordet själavård. 1. Övning Fundera lite på vad ni själva menar med begreppet själavård. Skriv ner det på ett papper och spara det till slutet av kursen. Berätta för varandra i gruppen vilka förhoppningar ni har inför den här kursen. Försök att ge en kort motivering till varför just detta är viktigt för er. Tänk också efter hur ni vill använda kunskapen från den här kursen i framtiden. 2. Vad ska själavården ta upp? Här skulle olika svar ges av olika personer. Vi har olika problem som människor. Och problemen påverkas av ålder, kön och livssituation. Vi på landet upplever livet annorlunda än dem som lever i en storstad. Och unga människor idag har ett annat liv än de som var unga för femtio år sedan. Vi tänker oss också att det finns olika personlighetstyper. Det har kommit olika böcker som visar på skillnader mellan människor. En sådan uppdelning är mellan sangviniker, melankoliker, koleriker och flegmatiker (Hallesby). Men en annan författare (Sörensen) 1

2 skiljer mellan den självständiga, den hängivna, den ordentliga och den lössläppta personligheten. Man kan behöva ta hänsyn till vilka personligheter det handlar om. Men det har också betydelse vem själavårdaren är. Vi tar ofta reda på om själavårdaren har känsla för de problem vi vill ta upp. Kanske vi också undersöker om andra har fått hjälp hos själavårdaren. En själavårdare drar till sig människor med vissa typer av problem. Det har med personlighet, förkunnelse och gåvor att göra. Men vanliga problem bland kristna kan man ändå ange. Otrygg självkänsla, gnissel i relationer, ångest eller depression är vanliga problem. Här säger inte Bibeln så mycket rent konkret. Av problem på det andliga området är kampen mot synden det vanligaste problemet. Många ger upp av det skälet och då ska själavården ge nytt mod i kampen. De flesta kristna drabbas också av tvivel, på förhållandet till Gud eller på Guds existens. Man kan också uppleva känslor av tomhet och meningslöshet. Men det finns även de som känner sig slitna och andligt tomma. De saknar motivation till det kristna arbetet. Det viktiga är att inte påstå att människor borde ha andra slags problem. Då törs ingen komma och prata om det som de upplever som svårt. Man tror kanske att allt måste vara andliga problem. 3. Kan en kristen ha problem? De flesta förkunnare erkänner idag att kristna kan drabbas av kroppsliga sjukdomar. Men det finns förkunnare som ger ett intryck av att man kan undvika problem, om vi bara överlämnar oss helt åt Gud, eller att bön är ett säkert medel mot alla konflikter eller att alla trivs i församlingen om de har rätt andlig status. Men både Bibeln och erfarenheten visar att de kristna alltid fått slita med synder och problem. Det finns ingenting som borde förvåna oss. En kassör kan förskingra, en pastorsfru kan bli misshandlad, en styrelsemedlem kan ha alkoholproblem, en kristen kan ha en relation med någon annan än sin fru. Men inget av detta ska ställa någon utanför den kristna gemenskapen, när allt detta har blivit utrett. Den som har kämpat sig igenom sina problem behöver inte vara svagare än andra. De har lärt känna både livet och sig själva bättre. Det finns ingen orsak att möta dem med skepsis. Att vi har ett problem betyder inte att vi är ett problem. Det allmänna tillståndet kan vara bra även om det finns ett område med bekymmer. Om man arbetar inom själavård kan det vara lätt att tro att livet är ett enda stort problem. Även om vi har problem på vissa områden kan livet i dess helhet vara ganska oproblematiskt. 3. Övning En gästande förkunnare säger i sin predikan att en kristen inte behöver ha några problem. Allt kan lösas genom förbön, enligt förkunnaren. Han berättar också många exempel på hur problem blivit lösta genom hans bön för människor. Det väcker förhoppningar hos en ung kristen, som länge haft problem med sitt intresse för porr på internet. Den unge killen söker förbön och förebedjaren försäkrar att han är fri från sitt problem. Efter några månader erkänner pojken för sin ungdomsledare att ingenting egentligen har ändrats. 2

3 Hur skulle ni hantera just den här situationen? Vad tror ni är den vanligaste typen av problem bland kristna idag? Är det något av dessa problem som vi inte vågar ta upp i den kristna gemenskapen? I så fall: Varför är det så? 4. Vem behöver själavård? Själavård borde vara något positivt men ändå tvekar många att uppsöka en själavårdare. Man förknippar själavård med något mystiskt, eller man är rädd för att betraktas som avfälling eller är rädd för att den man pratar med ska bli besviken eller fördömande. Naturligtvis behöver vi själavård när vi har stora problem. Vi går till läkare när vi är allvarligt sjuka. Men även mindre allvarliga saker kan behöva behandlas. Vi bör söka själavård även om problemen fortfarande är små. Man kan också behöva samtal som inslag i sin tillväxt som kristen. Paulus liknar oss vid idrottsmän. En idrottsman går ofta på läkarkontroller och han pratar med sin tränare. Själavård kan vara på samma sätt. Man bör ge sig tid för samtal fast man inte upplever någon kris. En sund förkunnelse har naturligtvis en förebyggande effekt. Men även de som hör god förkunnelse behöver själavård. Men de har en god grund att stå på för att möta livets problem. Själavård är en slags fortsättning av sådan förkunnelse. 4. Övning Utanför Jeriko sitter en man. Jesus stannar framför honom och ställer frågan: Vad vill du att jag ska göra för dig? Mannen vet vad som är hans mest kännbara problem och svarar ögonblickligen. Vad skulle ni i gruppen svara, var och en, om Jesus stod framför er och ställde samma fråga: Vad vill du att jag ska göra för dig? Försök leva er in i situationen och berätta svaren för varandra. Kan ni också föreställa er på vilket sätt Jesus skulle kunna tänkas hjälpa er med dessa problem idag? 5. Vem kan vara själavårdare? Alla kristna är kallade att visa praktisk och andlig omsorg. Men det betyder inte att alla kristna ska vara själavårdare. Man kanske kan ta ett förtroende men det är inte därför självklart att man kan vara en biktfar. Det är inte heller säkert att vi kan vara själavårdare för våra vänner på ett djupare plan. Visst kan vänner dela mycket men det finns områden som är svåråtkomliga och som behöver speciell kunskap. Det är också självklart att vi ställer vissa krav på en själavårdare. Vi bör uppmuntra kristna att utbilda sig till själavårdare. Men att få utbildning är inte tillräckligt för att bli en god själavårdare. Det är Gud som utrustar och skickliggör genom både naturliga och andliga gåvor. Men dessa gåvor gör inte utbildningen överflödig och utbildning är inte nog om nådegåvorna fattas. Om man vill bli själavårdare måste man tycka om människor, d v s visa kärlek och respekt. Man får akta sig för själavårdare som har behov av att gå in i en slags fadersroll eller modersroll. Då blir människorna runtomkring barn för själavårdaren. Det måste alltså handla om att ha en sund kärlek till människor. 3

4 Det är också nödvändigt med en god kunskap i Bibeln. Inte för att kunna citera bibelversar i alla möjliga situationer utan för att Bibeln ska kunna ge ljus åt samtalet. Om själavårdaren är trygg i att Bibeln visar vägen till ett meningsfullt liv, kommer den som söker hjälp också kunna känna trygghet inför detta. Men en själavårdare behöver dessutom livserfarenhet. Både av det kristna livets kamp mot synden och erfarenheten av nåden. Men också en mognad som människa, att man lärt känna vad livet innebär. Det finns kristna som aldrig sett hur den verkliga världen ser ut. Det är viktigt att själavårdaren har lärt sig att tackla problem och nederlag. (En själavårdare bör också själv ha gått i själavård, lärt sig att öppna sig. Då kan man själv lyssna när andra öppnar sig. Man måste själv gå igenom det smärtsamma i ett samtal för att kunna möta andras smärta. Jag måste vara villig att låta mig avslöjas om jag ska vara öppen för andra. Synder eller problem eller svagheter som vi gömmer för oss själva eller för andra, kan vara ett hinder för att lyssna till andras problem. Annars är det risk att man som själavårdare gömmer sig i någon roll: a) den auktoritära: vi börjar snabbt kritisera och förmana b) den intellektuella: vi gömmer oss i teologin och ser till att vi inte får närgående frågor c) den bagatelliserande: vi säger: du är säkert inte den ende med det problemet. I alla dess tre roller springer vi ifrån problemet. Men om vi själva talat ut kan vi lugnt lyssna till människor oavsett vad de avslöjar. Detta betyder ju inte att själavårdaren måste vara syndfri eller problemfri. Men det man kan kräva är att själavårdaren är villig att erkänna svårigheterna för sig själv, tala öppet med Gud om dem och berätta för någon medkristen om dem.) 5. Övning Vi föreställer oss att ni känner ett gift kristet par, som överväger skilsmässa. De har inte varit aktiva i församlingen på grund av mycket arbete och ansvar för två småbarn. Den kristna tron är kanske mest ett arv från föräldrarna men ingen av dem tar avstånd från tron. De två makarna har slitit hårt på relationen genom att inte vilja ändra sig särskilt mycket inför de uppkomna problemen. De är rejält trötta på varandra. En av dem har prövat en ny relation under tiden, vilket inte är känt av den andre. Nu tänker de sig att det ändå kan vara bra med samtal. Vilka egenskaper tänker ni er att denna själavårdare behöver? På vilket sätt tror ni att själavårdarens bakgrund, personlighet och egna problem och synder påverkar själavården som han/hon ger? Tror ni att kristna själavårdare i allmänhet kan ge god hjälp att tackla de problem som finns? På vilka punkter kommer de flesta kristna själavårdare till korta (utbildning, personliga gåvor, andlig utrustning, livserfarenhet, egen erfarenhet av själavård)? 6. Hur kan man lösa problem? Problem skapar en känsla av oro och smärta. De gör ont. Smärtan är en slags brandvarnare om att något är galet och att något måste göras. Frågan är vad vi väljer att göra. Det riktigaste är att göra något åt själva problemet. Då har vi tagit bort smärtan. Men vi väljer ofta att döva smärtan utan att göra något åt problemet. Vi kopplar bort brandvarnaren istället för att släcka elden. Ofta måste man göra något av följande alternativ: a) Om vi har syndat måste vi göra upp och be om förlåtelse. 4

5 b) Men förlåtelse är inte någon lösning på själva problemet. Om vi har haft ett olämpligt beteende måste vi ändra vårt beteende. Om någon blir arg på min ironi, bör jag sluta vara ironisk. Om jag är överansträngd, bör jag arbeta mindre. c) Är det själva situationen det är fel på, måste vi försöka göra något åt den. Om jag inte trivs på jobbet kan det vara rätt att byta arbete eller ändra på arbetsfördelningen. Om inget av detta är aktuellt, måste vi bestämma oss för att leva med problemet. Då behöver vi inte förarga oss över det som är fel. Om en dörr är låst, får vi försöka hitta en dörr som är öppen. Men tyvärr är det mer vanligt att vi dövar de svåra känslorna. Det finns många sätt för detta: a) Någon gör det med hjälp av alkohol, droger, mediciner eller med hårt arbete. b) Andra satsar på religiösa känslor, som kan göra att problemet hamnar på avstånd. c) Andra satsar på en gemenskap, där de kan uppleva omsorg och närhet, kanske bundenhet. Några använder sex för att döva smärtan. En sådan flykt förstärker oron istället för att dämpa den. Man letar kanske efter en mirakelkur, man går från den ena förebedjaren till en annan. Men det är som att ta huvudvärkstabletter; det reducerar smärtan men det tar inte bort orsaken till att det gör ont. Eftersom huvudvärken återkommer, bör man få hjälp att ta reda på vad som är orsaken. När våra problem är långvariga och tydliga måste vi hitta orsakerna, inte döva känslorna. Det kan vara smärtsamt att göra något åt sina problem. En alkoholist vill inte uppleva abstinensbesvären. Det är inte så konstigt. Vi har samma inställning inför våra problem. Vi vill inte gå igenom smärtan av att behandla dem. Men en del kristna funderar över om det är riktigt att vi ska göra detta. Leder inte det till att vi gör allt själva istället för att gå till Gud med våra problem? Vi ska gå till Gud med våra problem. Gud kan lösa problem och Han kan ge styrka till att bära dem. I många situationer är Gud den ende som kan hjälpa. Men Gud har samtidigt gett oss förmågan att göra något själva. Vi kan inte prestera något när det gäller frälsningen. Men på många andra områden av livet kan vi göra mycket. Breven i NT innehåller ju många konkreta förmaningar. Vi blir inte Guds barn genom att följa förmaningarna men vi formar ett kristet liv, eftersom vi redan är Guds barn. Ett sådant kristet liv kostar en del ansträngning. Det vill vi ibland inte acceptera. Om pastorn predikar om förändring, säger vi inom oss: Ja, men vi är alla mänskliga. Det kan vara ansträngande att ta körkort och bygga hus. Men det kristna livet ska bara lägga sig tillrätta. Men det kostar på att komma ur ett problem. Om vi sliter med självförakt måste vi kämpa en hel del och tåla många besvikelser innan det blir bättre. Bara detta att söka upp en själavårdare kan kosta ganska mycket. Naturligtvis finns det exempel på att man kan ha blivit löst från stora problem genom bön eller genom insikt i Bibeln. Det skulle kunna hända oftare om vi ber och använder Bibeln. Men problemet är att en del förkunnare beskriver detta som det normala medan det i själva verket är undantag. Många kristna, som sökt efter den där mirakelkuren, behöver bli villiga att bearbeta sina problem på ett mer arbetsamt sätt. Ibland måste man välja en ny kurs. Så enkelt och så svårt är det. Däremot lär vi ingenting genom att fly. Då rinner bara livet bort mellan fingrarna. Då kommer ångern, skuldkänslorna 5

6 och depressionen. Glädjen kommer tillbaka när vi väljer att göra något åt livet. Vi är skapade till att göra val, vi är ansvariga för våra liv. Vi får använda vår vilja och de resurser vi har fått. 6. Övning En person i en cellgrupp visar en ovanligt stark önskan att få uppleva närhet och gemenskap genom gruppen. Gruppen vet att hon bytt cellgrupp med jämna mellanrum i andra församlingar. Hon tycker det är viktigt att träffas även vid andra tillfällen. Hon ser gärna att man åker på konferenser och semestrar tillsammans. Däremot är hon inte beredd att ta itu med sina problem. Det svåraste problemet, som hon bara antytt, är att hon inte har någon kontakt med sina syskon. På den punkten önskar hon ofta förbön men hon vill inte ändra sig själv eller använda sin vilja till nya beslut. Tror ni det är vanligt att vi dämpar onda känslor exempelvis genom extrem betoning av gemenskap istället för att lösa det egentliga problemet? Hur tycker du att kvinnan ska angripa orsakerna till sitt problem? Tror du att hon kan göra något åt detta problem? Låt oss anta att kvinnans syskon inte är beredda till försoning och kontakt. När och på vilket sätt måste hon då bestämma sig för att leva med sitt problem? På vilket sätt skulle det då troligtvis bli annorlunda för henne i förhållande till cellgruppen? 7. Olika typer av själavård Esbjörn Hagberg beskriver fem olika slags själavård; stödjande, bearbetande, problemlösande, vägledande och befriande. Som exempel på stödjande själavård visar han på Jesu samtal med Marta vid Lasaros död (Joh 11:1-44). Jesus tar emot anklagelserna, lyssnar och förmedlar ett hopp. Detta är den form av omsorg som vi oftast får utöva. Vi finns där för att stödja, ge hopp och mod när någon har drabbats. Att finnas till är ett fint uttryck för detta. Det är ofta en praktisk själavård, hålla en hand, krama om någon, koka kaffe eller gå ut och handla. Den bearbetande själavården har sitt föredöme i Jesu möte med den samariska kvinnan (Joh 4: 1-21). Jesus sätt att möta henne förvandlade henne. Hon fick mod att börja formulera sig. Detta är själavård som visserligen har en viss distans men som bygger på respekt. Jesus säger inte så mycket om sig själv. Kvinnan får istället gå in i sin historia för att förstå sitt liv. Målet är att förstå det som finns i det fördolda. Detta är den vana själavårdarens område. Jesus var också en själavårdare med problemlösande själavård. Det visar han när han löser de etiska och teologiska problemen kring kvinnan som begått äktenskapsbrott (Joh 8:1-11). Men Jesus ger inte ett färdigt svar utan han ger istället ett annat perspektiv på frågan. På det sättet tvingar han människor att ta ställning. Han ger dem redskap istället för en färdig lösning. Jesus har en åsikt som visar sig i hans ställningstagande men han tvingar den inte på någon. Här kan vänner bli till hjälp för varandra genom att väga olika alternativ mot varandra. Den berättelse som handlar om vägledande själavård är den om Jesu vandring med lärjungarna på vägen till Emmaus (Luk 24:13-35). Jesu är nära dem i deras frågor. Han är läraren som uppenbarar Bibelns hemligheter och tolkar livet utifrån dem. Men det skedde tillsammans med vandrarna. Här är tolkning ett viktigt ord. Vi försöker ta fram Guds mening med det som sker, försöker göra det fördolda klart. Vänner kan på det sättet vara medvandrare på vägen även om man ofta tycker att man inte har så mycket att komma med. Men denna 6

7 själavård kan också bedrivas av dem som har kunskap i Guds ord och kanske profetisk insikt i Bibelns betydelse. Det finns också en befriande själavård. Jesu omsorg om människor innefattade också ett helande, som exempelvis den lame mannen som sänktes ner genom taket (Luk 5:17-26). Först upprättas relationen mellan Gud och mannen. Som förlåten människa tar han emot helandet i sin kropp. Han kunde räta på ryggen men säkert gjorde han det också som en fri människa på ett inre plan. Denna befriande handling kan varje kristen utföra, inte bara pastorn. Vi kan alla gå med befrielsens budskap. 7. Övning Som karismatiska kristna har vi en optimistisk inställning till att Gud ger den nådegåva som särskilt behövs i en viss situation. Samtidigt är vi enligt Bibelns uppmaning prövande när det gäller tilltal och bilder. De ska brukas i kärlek och ödmjukhet och utan brådska. Berätta för varandra om ni varit med om tillfällen då olika nådegåvor har brukats på ett sätt som inneburit själavård för människor. Vad har varit bra och vad har varit mindre bra eller dåligt? Har ni själva idag en förhoppningsfull attityd till bruket av nådegåvor i förhållande till själavård? Per-Axel Sverker 7

Femtonde efter trefaldighet, endast ett är nödvändigt, Matteus kapitel 11:28-30

Femtonde efter trefaldighet, endast ett är nödvändigt, Matteus kapitel 11:28-30 Femtonde efter trefaldighet, endast ett är nödvändigt, Matteus kapitel 11:28-30 Kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor; jag skall skänka er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig, som har ett milt

Läs mer

Tunadalskyrkan 130804. Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11

Tunadalskyrkan 130804. Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11 1 Tunadalskyrkan 130804 Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11 Den helige Ande skickar överraskande budbärare Ja så löd rubriken på ett blogginlägg som jag råkade hitta på internet. En man med en sjukdom som ibland

Läs mer

Barnvälsignelse Anvisningar Ordning

Barnvälsignelse Anvisningar Ordning Barnvälsignelse Anvisningar Den teologiska grunden för barnvälsignelsen grundar sig i att Jesus tog barnen i famnen och välsignade dem. Jesus visade att Guds rike hör barnen till. Det är en del av Guds

Läs mer

- Bibelns övergripande historia och Guds handlande genom historien. - Bibelns olika viktigaste genomgående teman. - De olika bibelböckernas roll.

- Bibelns övergripande historia och Guds handlande genom historien. - Bibelns olika viktigaste genomgående teman. - De olika bibelböckernas roll. GEMENSAMMA KURSER (BIBELSKOLA ICHTUS, de första fyra veckorna) BIBELSYN Bibeln är den främsta källan för kunskap i den kristna tron. Vad är det för bok? Vilka olika sätt finns det att se på Bibeln? Hur

Läs mer

11 sön e Trefaldighet. Psalmer ur sommarens lägerhäfte: 9, 4, 22, 13, 31, 20 Texter: Amos 5:21-24; Rom 7:14-25; Matt 21:28-32; 1 Joh 1:5-2:2

11 sön e Trefaldighet. Psalmer ur sommarens lägerhäfte: 9, 4, 22, 13, 31, 20 Texter: Amos 5:21-24; Rom 7:14-25; Matt 21:28-32; 1 Joh 1:5-2:2 1/5 11 sön e Trefaldighet Psalmer ur sommarens lägerhäfte: 9, 4, 22, 13, 31, 20 Texter: Amos 5:21-24; Rom 7:14-25; Matt 21:28-32; 1 Joh 1:5-2:2 Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus

Läs mer

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Vi har under de senaste två söndagarna talat om längtan efter liv i den kristna tron. Längtan efter Guds Helige Ande och att fortsätta bygga

Läs mer

SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD

SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD Här finns förslag till samtalsfrågor till boken Mer än ord trovärdig efterföljelse i en kyrka på väg. Frågorna passar bra att använda i diskussionsgrupper av olika slag. Komplettera

Läs mer

Typiskt Johannes! tänker jag när jag läser igenom texten, åter igen uttrycker han sig som i ett filosofiskt symbolspråk.

Typiskt Johannes! tänker jag när jag läser igenom texten, åter igen uttrycker han sig som i ett filosofiskt symbolspråk. Predikan 2 sön ef Trettondedagen 3 årg. Psalm: 332:1-3, 38b, 259, 15:3-4, 2002 Söderledskyrkan. Psalm: 259, 236, 38b, 785/SvPs 709, 15, Red. 2017 C.ka. Johannes 5:31-36, Livets källa Tidigare var söndagen

Läs mer

Det är ju lite märkligt att glädjen lyser så i det här brevet när vi ser hur hans omständigheter var.

Det är ju lite märkligt att glädjen lyser så i det här brevet när vi ser hur hans omständigheter var. NYTT HJÄRTA Fil. 1:3-11 Sammanfattning av predikan 31 januari. När Bibeln talar om hjärtat är det oftast inte det fysiska hjärtat som menas utan det handlar om vårt innersta vår personlighet, våra känslor.

Läs mer

GUD ÄLSKAR DIG! Gud älskar Dig och har skapat Dig till att känna Honom personligen.

GUD ÄLSKAR DIG! Gud älskar Dig och har skapat Dig till att känna Honom personligen. Gud älskar Dig och har skapat Dig till att känna Honom personligen. Så älskade Gud världen att han gav den sin ende son, för att var och en som tror på honom inte skall gå under utan ha evigt liv. (Joh

Läs mer

Bikt och bot Anvisningar

Bikt och bot Anvisningar Bikt och bot Anvisningar Som kyrka, församling och kristna har vi fått Guds uppdrag att leva i, och leva ut Guds vilja till frälsning för hela världen. Vår Skapare, Befriare och Livgivare återupprättar.

Läs mer

Kärlek nu och för alltid. Studiehäfte av Henrik Steen

Kärlek nu och för alltid. Studiehäfte av Henrik Steen Kärlek nu och för alltid Studiehäfte av Henrik Steen Innehåll Introduktion 4 Helt älskad älska helt 5 1. Helt älskad älska helt / Synen 5 2. Smaken / Hörseln 7 3. Känseln / Lukten 9 Fördjupningsruta:

Läs mer

Vittnesbörd om Jesus

Vittnesbörd om Jesus Vittnesbörd om Jesus Göteborg, 2009 David Svärd Vittnesbörd i Gamla testamentet I det israelitiska samhället följde man det var Guds vilja att man skulle göra det i varje fall de lagar som finns nedtecknade

Läs mer

Guds Ande påverkar allt!

Guds Ande påverkar allt! Guds Ande påverkar allt! Av: Johannes Djerf I fredags kväll så var jag inbjuden till Rydaholm och tonårsgruppen i kyrkan där för att tala om relationer och sex. Och jag förstår om ni undrar om det var

Läs mer

Var läraktig! Lärjunge = Mathetes = Elev, Student, Lärling

Var läraktig! Lärjunge = Mathetes = Elev, Student, Lärling Var läraktig! Ords 3:1 Min son, glöm inte min undervisning, bevara mina bud i ditt hjärta. 2 Ty långt liv och många levnadsår och frid skall de ge dig. 3 Låt ej godhet och sanning vika ifrån dig. Bind

Läs mer

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är.

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är. NYTT MÅL Fil. 1:12-14 Hamnar man i fängelse är det säkert lätt att ge upp. Ibland räcker det med att man känner sig som att man är i ett fängelse för att man skall ge upp. För Paulus var det bara ännu

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

Det kanske inte är så underligt, för det är så mycket vi kan vara rädda för motiverat eller omotiverat.

Det kanske inte är så underligt, för det är så mycket vi kan vara rädda för motiverat eller omotiverat. Predikotext: Luk 12:4-7 Uttrycket Var inte rädd återkommer ofta i bibeln. I lite olika former hela 365 gånger dvs ett för varje dag året runt! Det kanske inte är så underligt, för det är så mycket vi kan

Läs mer

Om att bli mer lik Gud och sig själv.

Om att bli mer lik Gud och sig själv. Om att bli mer lik Gud och sig själv. 2 Helgjuten Om att bli lik Gud och sig själv 3 Jonas Lundkvist equmenia 2012 Grafisk form & Illustration: Rebecca Miana Olsson Första utgåvan equmenia Box 14038, 167

Läs mer

Vision. Pingstkyrkan Alingsås Landskyrkoallén 4

Vision. Pingstkyrkan Alingsås Landskyrkoallén 4 Pingstkyrkans Vision Vi vill forma Alingsås framtid genom att vara en stor kyrka som har avgörande betydelse i stan. I vardagen vill vi lyssna, höras och vara en given tillgång. Söndagens gudstjänst och

Läs mer

2. KÄRLEK Kärlekens tillämpning tredje delen: En tjänande kärlek (1 Kor. kap 9)

2. KÄRLEK Kärlekens tillämpning tredje delen: En tjänande kärlek (1 Kor. kap 9) Tro Hopp - Kärlek 2. KÄRLEK Kärlekens tillämpning tredje delen: En tjänande kärlek (1 Kor. kap 9) Paulus föredöme (kap 9) Aposteln Paulus vet, att han aldrig kan påverka de troende att tänka och handla

Läs mer

Guds mission NT Gud sände sin son till världen, 12e juni 16, BK

Guds mission NT Gud sände sin son till världen, 12e juni 16, BK Guds mission NT Gud sände sin son till världen, 12e juni 16, BK Gay killens berättelse - Jag har inte läst idag om Richards liv för att provocera. - Vi som kristna behöver vishet i dessa frågor idag, då

Läs mer

Predikan på ELMBV:s årsmöte 2008 BÄRA BÖRDOR!

Predikan på ELMBV:s årsmöte 2008 BÄRA BÖRDOR! - 1 - Predikan på ELMBV:s årsmöte 2008 Gal 6:1-7 BÄRA BÖRDOR! 1 Bröder, om ni kommer på någon med att begå en överträdelse, då skall ni som är andliga människor i mildhet upprätta en sådan. Men se till

Läs mer

Lärjungaskap / Följ mig

Lärjungaskap / Följ mig Lärjungaskap / Följ mig Dela in gruppen i par och bind för ögonen på en av de två i paret. Låt den andra personen leda den med förbundna ögon runt i huset och utomhus, genom trädgården, till exempel, och

Läs mer

Tunadalskyrkan 140316 Den kämpande tron Mark 14:3-9

Tunadalskyrkan 140316 Den kämpande tron Mark 14:3-9 Tunadalskyrkan 140316 Den kämpande tron Mark 14:3-9 Det händer nu och då att vi ställer oss frågan: Hur kunde det bli så i det och det sammanhanget. Vad var det som gjorde att det inte blev som vi tänkt

Läs mer

Eller när man har besiktigat bilen. Vad skönt när man kan åka därifrån och dom hittade ingenting.

Eller när man har besiktigat bilen. Vad skönt när man kan åka därifrån och dom hittade ingenting. Allting nytt Påskdagen 100403 1 Att hitta ingenting kan det va nå`t Det var ju det man gjorde den första påskdagsmorgonen. Man gick till graven där man lagt Jesus och man hittade ingenting. Ibland är det

Läs mer

En helande Gud! Av: Johannes Djerf

En helande Gud! Av: Johannes Djerf En helande Gud! Av: Johannes Djerf Jag tänkte att vi idag skulle läsa ifrån Mark.7:31 32. Vi läser Det här är en fantastisk berättelse tycker jag om en man, vars öron fick nytt liv. Vi vet inte riktigt,

Läs mer

1 Syfte 3 2 Vision 3 3 Vår historia 3. 4 Vår gemensamma tro 3. 4.1 Bibeln 4 4.2 Undervisning 4 4.3 Bönen 5 4.4 Gudtjänst 5 4.

1 Syfte 3 2 Vision 3 3 Vår historia 3. 4 Vår gemensamma tro 3. 4.1 Bibeln 4 4.2 Undervisning 4 4.3 Bönen 5 4.4 Gudtjänst 5 4. Församlingsordning Innehållsförteckning 1 Syfte 3 2 Vision 3 3 Vår historia 3 4 Vår gemensamma tro 3 4.1 Bibeln 4 4.2 Undervisning 4 4.3 Bönen 5 4.4 Gudtjänst 5 4.5 Mission 5 5 Gemensamma handlingar 6

Läs mer

Ordning för minnesgudstjänst i samband med olycka eller katastrof

Ordning för minnesgudstjänst i samband med olycka eller katastrof Ordning för minnesgudstjänst i samband med olycka eller katastrof När en minnesgudstjänst ordnas i samband med en olycka eller katastrof, har oftast en viss tid, timmar eller dygn, gått efter händelsen.

Läs mer

Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn

Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn Maria bodde i en liten stad som hette Nasaret. Den låg i Israel. En ängel kom till Maria och sa: Maria, du ska få ett barn. Barnet

Läs mer

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång Ordning vid dop av barn Denna ordning kan infogas som en del i en större gudstjänst eller vara fristående. Anvisningar, bibeltexter och böner är förslag som kan väljas och formuleras efter situationens

Läs mer

Vi är Melleruds Kristna Center. Fånga visionen

Vi är Melleruds Kristna Center. Fånga visionen Vi är Melleruds Kristna Center Fånga visionen Framtidsbilden Vi ser en ung generation. där många följer Jesus...som är hängiven Jesus som är till välsignelse för alla släkter i regionen 1 Mos 12:2-3 Det

Läs mer

En djupare bild av Gud

En djupare bild av Gud En djupare bild av Gud Av:Johannes Djerf - The Sounds Living in America Detta är en riktigt go låt med en klockren refräng som säger att vi lever inte i amerika, men vi är inte ledsna. När låten kom för

Läs mer

Vittnesbörd från Jesus Helar och Upprättar konferens i Vitryssland 2014

Vittnesbörd från Jesus Helar och Upprättar konferens i Vitryssland 2014 Vittnesbörd från Jesus Helar och Upprättar konferens i Vitryssland 2014 Vittnesbörd från förebedjarna i konferensen Jag förväntade mig att något speciellt skulle ske under konferensen. Jag hade feber och

Läs mer

STUDIEGUIDE. till läse- och samtalscirkel utifrån boken. Liv i gemenskap

STUDIEGUIDE. till läse- och samtalscirkel utifrån boken. Liv i gemenskap STUDIEGUIDE till läse- och samtalscirkel utifrån boken Liv i gemenskap Läse- och samtalscirkel utifrån boken Liv i gemenskap Författare: Dietrich Bonhoeffer Förlag: Libris förlag, 2016 Studieguide: Lina

Läs mer

Utjämningskatekesen Finska Missionssällskapet 2014

Utjämningskatekesen Finska Missionssällskapet 2014 Utjämningskatekesen Finska Missionssällskapet 2014 Innehåll: Utjämningens betydelse De tio utjämningsbuden Tro Utjämningens betydelse Det liv som Jesus utmanar till innehåller mycket mera än materiella

Läs mer

Tunadalskyrkan, Köping Lärjungskap del 7, Alla har något att bidra med 1 Kor 14:26

Tunadalskyrkan, Köping Lärjungskap del 7, Alla har något att bidra med 1 Kor 14:26 1 Tunadalskyrkan, Köping 161204 Lärjungskap del 7, Alla har något att bidra med 1 Kor 14:26 Jag fick ett telefonsamtal häromdagen från någon som höll på med en uppgift i religion och som skulle jämföra

Läs mer

Församlingen är en fri församling och medlem i Pingst fria församlingar i samverkan och i Trossamfundet

Församlingen är en fri församling och medlem i Pingst fria församlingar i samverkan och i Trossamfundet FÖRSAMLINGSORDNING Församlingens existens och grund vilar på Jesus Kristus. Från Bibeln, som vi tror är Guds ord, hämtar vi vår tro och vår lära. Vi är en del av den världs- vida kyrkan och bekänner en

Läs mer

Ägget som ruvas av Anden Tjänstegåvorna, del 1 Av: Johannes Djerf

Ägget som ruvas av Anden Tjänstegåvorna, del 1 Av: Johannes Djerf Ägget som ruvas av Anden Tjänstegåvorna, del 1 Av: Johannes Djerf Jag har den stora förmånen att under vissa morgnar under dagens första timmar få titta på barnkanalen på tv med min äldsta dotter. Det

Läs mer

Kliva från Outvecklad till mogen

Kliva från Outvecklad till mogen Kliva från Outvecklad till mogen LEDAR VERSIONEN TANKEN BAKOM Alla kristna behöver vara del i eller befinna sig i en miljö som karakteriseras av bra relationer med Gud och andra kristna så väl som okristna,

Läs mer

Ordning för dopgudstjänst

Ordning för dopgudstjänst Ordning för dopgudstjänst Inledningsord och tackbön P I Faderns och sonens och den helige Andes namn. Gud vill att vi ska leva i gemenskap med honom. Därför har han sänt sin son, Jesus Kristus, för att

Läs mer

Handledning för 12-stegsinspirerade samtalsgrupper. utifrån Olle Carlssons bok 12 steg för hopplösa Livsförändring på djupet

Handledning för 12-stegsinspirerade samtalsgrupper. utifrån Olle Carlssons bok 12 steg för hopplösa Livsförändring på djupet Handledning för 12-stegsinspirerade samtalsgrupper utifrån Olle Carlssons bok 12 steg för hopplösa Livsförändring på djupet Handledning för 12-stegsinspirerade samtalsgrupper utifrån Olle Carlssons bok

Läs mer

Var hjälpsam! Hjälparen Hjälparen

Var hjälpsam! Hjälparen Hjälparen Var hjälpsam! Joh 16:7-15 Men jag säger er sanningen: Det är för ert bästa som jag går bort. För om jag inte går bort, kommer inte Hjälparen till er. Men när jag går bort ska jag sända honom till er. 8

Läs mer

A. Förbön för sjuka. Inledningsord Moment 2. Psaltarpsalm Moment 3.

A. Förbön för sjuka. Inledningsord Moment 2. Psaltarpsalm Moment 3. A. Förbön för sjuka Andakten leds av en präst, en församlingsanställd en församlingsmedlem. Materialet kan användas i tillämpliga delar. Det fullständiga formuläret för förbön för sjuka finns i Kyrkliga

Läs mer

Bibelläsning och bön under pingstnovenan

Bibelläsning och bön under pingstnovenan Bibelläsning och bön under pingstnovenan N är Jesus hade uppstått från de döda talade han med sina lärjungar om att han snart skulle lämna dem. Inför sin himmelsfärd uppmanade Jesus dem att vänta på det

Läs mer

Gud är en Ande som är fullkomlig och perfekt. Till skillnad från många andra religioner som menar att Gud är dualistisk, dvs.

Gud är en Ande som är fullkomlig och perfekt. Till skillnad från många andra religioner som menar att Gud är dualistisk, dvs. DET FINNS MER... + + VEM ÄR GUD? Mycket i den här världen är oerhört vackert och storslaget. Se bara på en soluppgång eller solnedgång, en klar stjärnhimmel, ett mäktigt vattenfall eller en liten blomma

Läs mer

Jesus: förödmjukad och upphöjd

Jesus: förödmjukad och upphöjd Lektion 9 Jesus: förödmjukad och upphöjd Vi undersöker Kristi liv i två faser Vilken underbar plan Gud förberedde för att rädda mänskligheten efter syndafallet! Denna plan som är given åt syndare världen

Läs mer

Vi är mitt inne i en serie Livsviktigt en upptäcksfärd i Efesierbrevet.

Vi är mitt inne i en serie Livsviktigt en upptäcksfärd i Efesierbrevet. Allt ljus på nåden 140907 Vi är mitt inne i en serie Livsviktigt en upptäcksfärd i Efesierbrevet. Vid ett tillfälle för ett par år sedan kändes det som att mitt hjärta nästan stannade. Jag blev rädd. Jag

Läs mer

Välkomnande av nya medlemmar

Välkomnande av nya medlemmar Välkomnande av nya medlemmar Anvisningar Församlingen välkomnar som medlem var och en som bekänner Jesus Kristus som Frälsare och Herre samt är döpt. Församlingen kan ge möjlighet till medlemskap i väntan

Läs mer

Från Död till Liv, Joh 11, BK, i trädgården, 17e juli -16

Från Död till Liv, Joh 11, BK, i trädgården, 17e juli -16 Från Död till Liv, Joh 11, BK, i trädgården, 17e juli -16 Needbuilder: Kanske är du som jag och kämpar med din tro ibland på olika sätt. - Kanske du är överlåten till församlingen och lever livet för Gud,

Läs mer

Helande. En lärjungens identitet. Av: Johannes Djerf

Helande. En lärjungens identitet. Av: Johannes Djerf Helande En lärjungens identitet Av: Johannes Djerf På en temasamling under årets tonårsläger så får ett 100-tal människor, under väldigt enkla omständigheter och under väldigt enkla och tydliga böner riktade

Läs mer

Lev inte under Lagen!

Lev inte under Lagen! "Följande text är en ordagrann översättning av videoundervisningen Don t Be Under the Law. Avsikten är att göra det lättare för dig att förstå sammanhanget mellan tal, text, bilder, media och diagram och

Läs mer

Biskop Anders predikan. Den Heliga Familjens Fest. 30 december S:t Olai, Norrköping

Biskop Anders predikan. Den Heliga Familjens Fest. 30 december S:t Olai, Norrköping Biskop Anders predikan Den Heliga Familjens Fest 30 december 2013 S:t Olai, Norrköping På juldagen firade vi med stor glädje att Gud har blivit människa för vår skull. Idag på söndagen efter jul firar

Läs mer

JEHOVAH RAPHA HERREN MIN LÄKARE Jesus, slagen 39 gånger 39 Bibelord om helande genom hans sår

JEHOVAH RAPHA HERREN MIN LÄKARE Jesus, slagen 39 gånger 39 Bibelord om helande genom hans sår JEHOVAH RAPHA HERREN MIN LÄKARE Jesus, slagen 39 gånger 39 Bibelord om helande genom hans sår (Alla Bibelord ifrån Svenska Folkbibeln) Om du hör Herrens, din Guds, röst och noga lyssnar till hans bud och

Läs mer

Tunadalskyrkan Tema: Att vara lärjunge del 3 1 Petr 2:4-10 Vår andliga identitet

Tunadalskyrkan Tema: Att vara lärjunge del 3 1 Petr 2:4-10 Vår andliga identitet 1 Tunadalskyrkan 160925 Tema: Att vara lärjunge del 3 1 Petr 2:4-10 Vår andliga identitet Dotter, syster, hustru, svärmor, svärdotter, mormor, pastor, kantor, körsångare ja listan kan göras lång på vem

Läs mer

Ett nytt perspektiv i arbetet med barn och föräldrar

Ett nytt perspektiv i arbetet med barn och föräldrar Ett nytt perspektiv i arbetet med barn och föräldrar Kurs för förskollärare och BVC-sköterskor i Kungälv 2011-2012, 8 tillfällen. Kursbok: Ditt kompetenta barn av Jesper Juul. Med praktiska exempel från

Läs mer

Byggt på Löften Av: Johannes Djerf

Byggt på Löften Av: Johannes Djerf Byggt på Löften Av: Johannes Djerf Om jag skulle beskriva mig själv och mina intressen så skulle inte ordet politik finnas med. Inte för att jag tror att det är oviktigt på något sätt. Men jag har ett

Läs mer

Jag står på tröskeln mellan det gamla och det nya året. Januari

Jag står på tröskeln mellan det gamla och det nya året. Januari 15 Januari Vid årsskiftet 1 januari Vår Herre och vår Gud, vi gläder oss i Dig. Vi behöver Din hjälp för att orädda möta året som ligger framför. Jag står på tröskeln mellan det gamla och det nya året.

Läs mer

Dopgudstjänst SAMLING

Dopgudstjänst SAMLING Dopgudstjänst Psalm SAMLING Inledningsord och tackbön I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Gud vill att vi skall leva i gemenskap med honom. Därför har han sänt sin Son, Jesus Kristus, för att

Läs mer

Margot. Om livet, tron och relationer

Margot. Om livet, tron och relationer Margot Om livet, tron och relationer Begränsning som tillgång Det är som om värdet träder fram när tillgång och brist får finnas tillsammans. Det gäller tiden. När den inte är obegränsad får den ett värde.

Läs mer

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 7

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 7 Vägledning vecka 7 Syndens oordning Ett personligt mönster Vägledning: Vi avslöjar vår synds mysterium Förra veckan granskade vi vårt syndaregister i ljuset av Guds kärlek till oss. Den här veckan ger

Läs mer

Ätstörningar. Att vilja bli nöjd

Ätstörningar. Att vilja bli nöjd Ätstörningar Ätstörningar innebär att ens förhållande till mat och ätande har blivit ett problem. Man tänker mycket på vad och när man ska äta, eller på vad man inte ska äta. Om man får ätstörningar brukar

Läs mer

Fastlagssöndagen Varför vi ska be för alla. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen

Fastlagssöndagen Varför vi ska be för alla. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen 1/5 Fastlagssöndagen Varför vi ska be för alla Dagens bön: Gud vår Frälsare, du som genom Kristus har försonat världen med dig själv, fyll våra hjärtan med din kärlek så att vi följer honom och frälsta

Läs mer

KRISTENDOM. Introducera ämnet - 6 lektioner

KRISTENDOM. Introducera ämnet - 6 lektioner KRISTENDOM KRISTENDOM Introducera ämnet - 6 lektioner 1: Jesus kristendomens centralperson 2:Treenigheten 3: Påsken 4: Uppståndelsen, nattvarden, dopet 5: Kristendomens historia, de olika kyrkorna 6: Reformationen

Läs mer

Ordning för vigselgudstjänst mellan två kvinnor eller två män

Ordning för vigselgudstjänst mellan två kvinnor eller två män Ordning för vigselgudstjänst mellan två kvinnor eller två män Inledningsmusik Gudstjänsten inleds med orgelmusik och vigselparet börjar sitt intåg. Annan instrumental- och/eller vokalmusik kan utföras.

Läs mer

Guds mål är att RÄDDA MÄNNISKORNA 2005-11-22

Guds mål är att RÄDDA MÄNNISKORNA 2005-11-22 Guds mål är att RÄDDA MÄNNISKORNA 2005-11-22 Guds mål är att rädda människorna Människans väg till räddning Det är 4 steg du som människa tar för att bli räddad. 1. Du möter på olika sätt budskapet om

Läs mer

Församlingens verktygslåda del 2 Av: Johannes Djerf

Församlingens verktygslåda del 2 Av: Johannes Djerf Församlingens verktygslåda del 2 Av: Johannes Djerf Idag så tänkte jag fortsätta där vi slutade sist, förra söndagen, och ni som inte var här då, ja ni missade något kan man säga, vilket man alltid gör

Läs mer

Kasta ut nätet på högra sidan

Kasta ut nätet på högra sidan Kasta ut nätet på högra sidan Predikan av pastor Göran Appelgren (Läsningar: Ps 89:12-14; Joh 21:1-14; AC 10061:1,2. Se sista sidan!) Tidigt på morgonen stod Jesus på stranden, men lärjungarna visste inte

Läs mer

KLIVA FRÅN ATT VARA OFÖRBERED D TILL UTRUSTAD LEDAR VERSIONEN

KLIVA FRÅN ATT VARA OFÖRBERED D TILL UTRUSTAD LEDAR VERSIONEN KLIVA FRÅN ATT VARA OFÖRBERED D TILL UTRUSTAD LEDAR VERSIONEN TANKEN BAKOM Som kristen är det viktigt att vara medveten och förbereda sig på den inre kamp som kommer ske i och med att vi dras emellan vårt

Läs mer

D. På födelsedagen. På födelsedagen kan man hålla andakt enligt detta formulär eller använda det i tillämpliga

D. På födelsedagen. På födelsedagen kan man hålla andakt enligt detta formulär eller använda det i tillämpliga D. På födelsedagen På födelsedagen kan man hålla andakt enligt detta formulär använda det i tillämpliga delar. Andakten leds av en präst, en församlingsanställd en församlingsmedlem. Psalmer Följande psalmer

Läs mer

PULSGRUPPER HUR GÖR MAN OCH VARFÖR?

PULSGRUPPER HUR GÖR MAN OCH VARFÖR? PER PULSGRUP CH VARFÖR? HUR GÖR MAN O VARFÖR PULS? PULSGRUPP- VAD ÄR DET? Och varför ska vi ha det? Två relevanta och bra frågor som vi som jobbar med Puls-Tro och Idrott får ganska ofta. De frågorna försöker

Läs mer

Helande. En nyckel. Av: Johannes Djerf

Helande. En nyckel. Av: Johannes Djerf Helande En nyckel Av: Johannes Djerf Detta är min lilla nyckelknippa (visa), och här har jag bl.a. en nyckel till att öppna kyrkans dörrar med, en nyckel till expeditionen där jag jobbar, en nyckel till

Läs mer

Inledning. ömsesidig respekt Inledning

Inledning. ömsesidig respekt Inledning Inledning läkaren och min man springer ut ur förlossningsrummet med vår son. Jag ligger kvar omtumlad efter vad jag upplevde som en tuff förlossning. Barnmorskan och ett par sköterskor tar hand om mig.

Läs mer

Predikan av: Johannes Magnusson Smyrnakyrkan, 7 oktober 2012

Predikan av: Johannes Magnusson Smyrnakyrkan, 7 oktober 2012 BIBELLÄSNING Predikan av: Johannes Magnusson Smyrnakyrkan, 7 oktober 2012 1 Heliga vanor för vanliga människor - Bibelläsning Män blir lättare förkylda än kvinnor Den meningen har åtminstone tre olika

Läs mer

RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO

RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO HUSBYKYRKAN Lars Mörling 2009 RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO (Lars Mörling 2009) 1. Rättfärdiggörelse är ett rättsligt begrepp Rättfärdiggörelse har inte med känslor att göra utan

Läs mer

Att fortsätta formas

Att fortsätta formas Att fortsätta formas Av: Johannes Djerf Tre äldre damer brukade träffas varje torsdag för att läsa Bibeln tillsammans. En torsdags eftermiddag hade det blivit dags att läsa ur Malaki i gamla testamentet.

Läs mer

Bibelläsningsplan Kyrkan vid Brommaplan

Bibelläsningsplan Kyrkan vid Brommaplan Be Lyssna Handla Konstverk av Birgitta Kärnbo Bibelläsningsplan Kyrkan vid Brommaplan 5 september 2016 1 januari 2017 1 Be Lyssna Handla De tre orden är ledord för gudstjänster och bibelläsningsplanen

Läs mer

Ett andligt liv i frihet.

Ett andligt liv i frihet. Ett andligt liv i frihet. Romarbrevet kapitel 8. År 2013 Ett andligt liv i frihet. Romarbrevet kapitel 8. Foto: Tobias Lindberg Eva Söderström Konstnär, Religionsvetare Kulturvetare Mobil +46 (0)70-686

Läs mer

Tacksägelsedagen, lovsång, Att sjunga som en sten, Luk 19:37-40

Tacksägelsedagen, lovsång, Att sjunga som en sten, Luk 19:37-40 Tacksägelsedagen, lovsång, Att sjunga som en sten, Luk 19:37-40 Idag är det tacksägelsedagen och temat för helgen är lovsång. Lovsången hänger intimt samman med tron på vem Jesus är. Dagens text som handlar

Läs mer

Församlingsordning för Abrahamsbergskyrkans församling (förslag 3 okt)

Församlingsordning för Abrahamsbergskyrkans församling (förslag 3 okt) Församlingsordning för Abrahamsbergskyrkans församling (förslag 3 okt) Församlingsordning för Abrahamsbergskyrkans församling antagen vid årsmöte 2013-03- XX Abrahamsbergskyrkans församling har antagit

Läs mer

Se, jag gör allting nytt.

Se, jag gör allting nytt. Se, jag gör allting nytt. I bibelns sista bok, uppenbarelseboken, kan man i ett av de sista kapitlen läsa hur Gud säger Se jag gör allting nytt (Upp 21:5). Jag har burit med mig de orden under en tid.

Läs mer

1.Det finns svårigheter med att höra Guds röst

1.Det finns svårigheter med att höra Guds röst 1.Det finns svårigheter med att höra Guds röst Våra känslor försvårar för oss Vi är överhopade av intryck Vi har en fiende Vi ska se hur han agerar > 1 Mos. 2:8-9, 15-17 8. Och Herren Gud planterade en

Läs mer

Tillsammans. Studiehäfte av Henrik Steen

Tillsammans. Studiehäfte av Henrik Steen Tillsammans Studiehäfte av Henrik Steen Innehåll Introduktion 5 Samling 1 Varför tillsammans? 6 1. Att ha gudstjänst tillsammans Samling 2 Varför samlas till gudstjänst? 8 Samling 3 Varför lovsjunga Gud

Läs mer

Hjälparen, Anden kommer - men hur? Skrivet av Rune Andréasson - Senast uppdaterad Lördag 14 juni :36

Hjälparen, Anden kommer - men hur? Skrivet av Rune Andréasson - Senast uppdaterad Lördag 14 juni :36 Det är en härlig tid vi är mitt inne i just nu. Allt lever och utvecklas och nu om någonsin kan vi se hur Guds ande ger liv i skapelsen. Samme Ande som skapar liv i naturen föder också de andligt döda

Läs mer

Ett brev till en vän som tror att bara vuxna kan döpas

Ett brev till en vän som tror att bara vuxna kan döpas Ett brev till en vän som tror att bara vuxna kan döpas Samtal om dopet undviks numera ofta. Det verkar som om man har gett upp när det gäller att bli enig om vad Bibeln lär om dopet. Är verkligen Bibeln

Läs mer

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling Sida2 BAS ABC Några grunder för BAS grupper i Lidköpings församling En BAS grupp är en grupp i församlingen. Där man på ett nära sätt kan träffas

Läs mer

Elfte söndagen efter trefaldighet, Luk 18:9-14, Tro och liv

Elfte söndagen efter trefaldighet, Luk 18:9-14, Tro och liv Elfte söndagen efter trefaldighet, Luk 18:9-14, Tro och liv Inledning I den här predikan kommer jag att ta upp några svåra frågor. Tyvärr är det väl annars så att det är de frågor som är svårast att svara

Läs mer

Det är förväntan och spänning, inte minst hos barnen: Kommer mina önskningar att uppfyllas?

Det är förväntan och spänning, inte minst hos barnen: Kommer mina önskningar att uppfyllas? Predikotext: Sak 9:9-10; Matt 21:1-11 Adventstiden är en härlig och speciell tid av året. Det märks på många sätt. När det är som mörkast ute tänder vi upp mängder av stjärnor och ljusstakar. Vi förbereder

Läs mer

Hur får jag uppleva Guds kraft?

Hur får jag uppleva Guds kraft? Hur får jag uppleva Guds kraft? I det här rummet finns massor av olika signaler. Radiovågor, tevesignaler och datasignaler. Men just nu så påverkar de inte oss. Inget ljud, ingen bild. Men skulle vi ställa

Läs mer

Söndagsskolan och LoveNepal. sid12

Söndagsskolan och LoveNepal. sid12 Söndagsskolan och LoveNepal sid12 1 2 Den Helige Ande - Vår Hjälpare Nu går jag till honom som har sänt mig, och ingen av er frågar mig: Vart går du? Men eftersom jag har sagt er detta, är era hjärtan

Läs mer

Kollektbön Allsmäktige, evige Gud, låt tron, hoppet och kärleken växa i oss, så att vi älskar dina bud och uppnår vad du lovat oss. Genom din Son...

Kollektbön Allsmäktige, evige Gud, låt tron, hoppet och kärleken växa i oss, så att vi älskar dina bud och uppnår vad du lovat oss. Genom din Son... 1381 30 söndagen 'under året' - år C Ingångsantifon (jfr Ps 105:3-4) Gläd er av hjärtat, ni som söker Herren. Fråga efter Herren och hans makt, sök hans ansikte ständigt. Inledning Liksom tullindrivaren

Läs mer

Längtan efter Guds närvaro! Av: Johannes Djerf

Längtan efter Guds närvaro! Av: Johannes Djerf Längtan efter Guds närvaro! Av: Johannes Djerf Vad längtar du efter? Jag menar innerst inne, när du skalat bort all längtan efter framgångar, god hälsa och lyckliga relationer! Vad längtar du då efter?

Läs mer

Vi ber under fastan. Bibelläsning och Bön under 8 veckor. 18 feb 12 april 2015 Kyrkan vid Brommaplan

Vi ber under fastan. Bibelläsning och Bön under 8 veckor. 18 feb 12 april 2015 Kyrkan vid Brommaplan 1 Vi ber under fastan Bibelläsning och Bön under 8 veckor 18 feb 12 april 2015 Kyrkan vid Brommaplan Bibelläsning och bön under fastan 2015 2 Fastan en tid för omvändelse bön och eftertanke. Sedan 300-talet

Läs mer

En given ordning. En traktat om Kyrkans ämbete

En given ordning. En traktat om Kyrkans ämbete En given ordning En traktat om Kyrkans ämbete en utvecklingen har ju gått vidare. Paulus skrev brev M för 2000 år sedan! utbrast min granne när vi talade om Bibeln. Jag förstod hur han tänkte. Utvecklingen

Läs mer

4 PSÖ B-2015, S:TA EUGENIA, 26 APRIL Joh 10:11-18 Guds översättare

4 PSÖ B-2015, S:TA EUGENIA, 26 APRIL Joh 10:11-18 Guds översättare 4 PSÖ B-2015, S:TA EUGENIA, 26 APRIL Joh 10:11-18 Guds översättare Hur skulle man framställa Jesus Kristus? Det kanske var en fråga som de första kristna ställde sig. Honom fick man ju framställa i bild.

Läs mer

Matt 5: From och ändå elak?

Matt 5: From och ändå elak? 6 SÖ A-2017, S:TA EUGENIA, 12 FEBRUARI Matt 5:17-37 From och ändå elak? H ur går det ihop? En troende deltar så ofta som möjligt i mässan och tar emot kommunionen nästan dagligen. Han lyssnar till alla

Läs mer

E. Vid en grav. Inledningsord Moment 2. Psaltarpsalm Moment 3.

E. Vid en grav. Inledningsord Moment 2. Psaltarpsalm Moment 3. E. Vid en grav När man t.ex. vid ett släktmöte samlas vid en grav kan man hålla en fri andakt använda detta material i tillämpliga delar. Andakten leds av en präst, en församlingsanställd en församlingsmedlem.

Läs mer

5 i påsktiden. Psalmer: 470, 707 (Ps 67), 715, 94, 72, 200:7-8 Texter: Hos 14:5-9, 1 Joh 3:18-24, Joh 15:9-17

5 i påsktiden. Psalmer: 470, 707 (Ps 67), 715, 94, 72, 200:7-8 Texter: Hos 14:5-9, 1 Joh 3:18-24, Joh 15:9-17 1/5 5 i påsktiden Dagens bön: Kärlekens Gud, du som formar dina troende så att de blir ens till sinnes. Lär oss att älska din vilja och längta efter det du lovar oss så att vi i denna föränderliga värld

Läs mer

Framtiden just nu! Det är nu dagens barn och unga växer upp. Det är nu, just nu, de skapar många av de attityder och värderingar de bär med sig livet

Framtiden just nu! Det är nu dagens barn och unga växer upp. Det är nu, just nu, de skapar många av de attityder och värderingar de bär med sig livet DEN RÄTTA KÄNSLAN Framtiden just nu! Det är nu dagens barn och unga växer upp. Det är nu, just nu, de skapar många av de attityder och värderingar de bär med sig livet ut. Attityder och värderingar som

Läs mer

Lärarrummet för lättläst lattlast.se/larare

Lärarrummet för lättläst lattlast.se/larare Flicka försvunnen - funderingsfrågor, diskussionsfrågor, och skrivövning Ämne: Svenska, SVA Årskurs: 7-9, gymn, vux Lektionstyp: reflektion, diskussion, skrivövning Lektionsåtgång: 2-5 Introduktion Flicka

Läs mer