LATHUND I KRISSITUATIONER

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LATHUND I KRISSITUATIONER"

Transkript

1 Bodals skola läsåret 09/10 LATHUND I KRISSITUATIONER utdrag ur beredskapsplanen Vid akut situation RING 112 AMBULANS BRANDKÅR POLIS Därefter kontaktar du din närmaste chef, skolsköterska eller kurator

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Viktiga telefonnummer...3 Krisgruppens sammansättning...4 Förbandslådor...4 Rutiner för utflykter, resor och idrottsdagar...5 KRISSITUATIONER...6 Brand...6 Stöld, klotter och skadegörelse...7 Dödsfall...7 Elev/Barn som har kommit bort under skoltid...7 HUR GÖR JAG VID...8 Andningsstopp...8 Andningssvårigheter pga föremål...8 Astma...9 Blödning...10 Brännskador...11 Chocktillstånd...11 Diabetes...12 Hjärtstillestånd...13 Kramper...13 Psykiskt sammanbrott...14 Svår huvudvärk...14 Lättare huvudvärk...14 Orienteringsplan för Bodals skola...15 Anteckningar...17 Viktiga telefonnummer AKUT nödsituationer 112 Skolornas krisgrupp: Områdeschef Rektor F Skolsköterska Kurator Bodals skola expedition Vaktmästare Skolsköterska Bodals skola Vårdguiden på telefon Giftinformationscentralen Taxi Tandläkare: Folktandvården Lidingö S:t Eriks akuttandvård

3 Krisgruppens sammansättning Krisgruppen består av områdeschef, rektor F-9, skolsköterska och kurator. 1. Vid akut krissituation kontaktas en av krisgruppens medlemmar 2. Den kontaktade meddelar övriga i krisgruppen 3. Krisgruppen samlas omedelbart i områdeschefens rum 4. Beroende på situation inkallas ytterligare personer Förbandslådor Bodals skola Expedition Biologi salen Tm-slöjden Vilorummet hos skolsköterskan Fritids i F-1 byggnaden Idrottssalen Hemkunskap Rutiner för utflykter, resor och idrottsdagar Fyll i avsedd blankett för utflykter, resor och lämna till expeditionen Ange datum, färdsätt, målet och ungefärlig tid för resan Ta med klasslista med barnens fullständiga namn samt anhöriglista Ansvaret för eleverna delas upp mellan personalen Ta med en telefon Gå igenom med eleverna: start och mål resväg regler Informera eleverna om att: de inte får lämna gruppen om de kommer bort från gruppen, ska de stå stilla och vänta och be en vuxen om hjälp. De ska kunna uppge sitt namn och sin skola samt klass. Kontrollera närvaro vid ankomst och före hemfärd

4 KRISSITUATIONER Nästföljande sidor exemplifierar några krissituationer: - Brand - Stöld, klotter och skadegörelse - Dödsfall - Elev/barn som kommit bort under skoltid Brand Rädda Ring 112 Försök släcka elden. Se separata orienteringsplaner med brandsläckares placering. Släck aldrig fett, olja eller kemikaliebränder med vatten Stäng dörrar och fönster så att eldens utbredning hindras Dokumentera händelsen Stöld, klotter och skadegörelse Polisanmälan överväges alltid Kontakta berörd rektor Rektor beslutar om vem som anmäler Arbetsgång vid all skadegörelse Ta reda på så mycket fakta som möjligt kring händelsen använd tillbudsblanketten Polisen ska utreda, inte skolans personal Dokumentera händelsen i bild, skrift, kameraövervakning Dödsfall Kontakta rektor/expedition omedelbart för sammankallande av krisgruppen Elev/Barn som har kommit bort under skoltid All tillgänglig personal söker efter barnet Meddela skolledning som i sin tur eventuellt tillkallar krisgruppen Meddela hemmet Ring polis Lugna övriga kamrater, Elevgrupper (tänk på syskon) Dokumentera händelsen

5 HUR GÖR JAG VID Andningsstopp 1. Se till andningsvägarna är fria (eventuellt sidoläge för uttömning av vatten) 2. Böj huvudet bakat, håll för näsan och gör en inblåsning var femte sekund (ej för kraftig) 3. Tillkalla hjälp från skolsköterska eller expedition 4. Fortsätt med konstgjord andning till dess sjukvårdskunnig alternativt ambulanspersonal tar över. 5. Kontakta föräldrar 6. Dokumentera händelsen Andningssvårigheter pga främmande föremål i andningsvägarna Ryggslag används för mindre barn 1. Be personen luta sig framåt eller lägg personen över ditt knä 2. Stöd hans/hennes bröstkorg med din ena hand 3. Ge upp till fem kraftiga slag mellan skulderbladen med andra handen, slagen ges med öppen handflata Buktryck används för äldre barn och vuxna 1. Stå bakom personen och lägg armarna runt hans/hennes kropp 2. Lägg din knutna hand mellan naveln och bröstbenet 3. Lägg din andra hand på din knutna hand 4. Tryck/stöt kraftigt inåt-uppåt, när luften pressas ut har föremålet chans att lossna 5. Tänk på att det kan behövas flera försök för att få det som hamnat i luftstrupen att lossna 6. Avsluta med att titta i munnen för att se om föremålet lossnat 7. Upprepa om det inte har lossnat 8. Ring 112, personen bör undersökas av läkare även om du lyckats få upp föremålet Astma Symtom: försvårad och förlängd pipande utandning Se till att personen: 1. Tas till en lugn miljö 2. Sitter upp 3. Tar sin astmamedicin 4. Tillkalla skolsköterskan 5. Ambulans tillkallas om personen trots medicinering har andningssvårigheter eller blir allmänpåverkad ex inte orkar svara, omtöcknad eller medvetslös. 6. Kontakta föräldrar 7. Dokumentera händelsen

6 Blödning 1. Lägg eller sätt ned personen 2. Skadad kroppsdel placeras högt 3. Tryck med fingrarna mitt på såret för att hejda blödningen. Använd om möjligt skyddshandskar. 4. Be någon att omgående hämta skolsköterskan eller kontakta expedition alternativt ring efter ambulans Försök inte göra rent i stora sår 6. Tryckförband: Innerförband t ex hoprullad gasbinda (OBS ej hårt föremål) Ytterförband elastisk binda, halsduk e dyl. Om kroppsdelen blir vit eller känseln försvinner måste förbandet lossas något, så att färg och känsel snabbt återkommer. 7. Kontrollera pulsen 8. Stanna hos den skadade tills dess att sjukvårdpersonal tar över 9. Kontakta föräldrar 10. Dokumentera händelsen Brännskador Kväv elden Släck aldrig fett, olja eller kemikaliebränder med vatten! Ring ambulans Om möjligt håll den brännskadade kroppsdelen i svalt vatten 2. Avlägsna kläderna kring skadan. Låt dock kläderna närmast den skadade kroppsdelen sitta kvar. Det är viktigt för att inte skada huden ytterligare om kläderna fastnat av brännskadan. 3. Meddela skolsköterska alternativt expeditionen 4. Kontakta föräldrar 5. Dokumentera händelsen Chocktillstånd 1. Handla varsamt och lugnt 2. Placera huvudet lågt, fötterna högt 3. Stoppa eventuell blödning 4. Se till att personen är varm 5. Stanna hos den skadade Vid medvetslöshet 1. Framstupa sidoläge 2. Ring ambulans Hjärt/lungräddning 4. Kontakta föräldrar 5. Dokumentera händelsen

7 Diabetes Vid låg blodsockerhalt kan en person som har diabetes få känning. Om den inte hävs kan personen få en insulinchock, som kan vara livshotande. Symtom vid känning: Blek, kallsvettig, trött, okoncentrerad, irriterad och omtöcknad 1. Ge genast 2-3 druvsockertabletter (dextrosol) eller sockerbitar. Fråga om eleven har eget druvsocker. Annars finns druvsocker hos idrottslärare, expeditionen och hos skolsköterskan. 2. Kontrollera blodsockret efter minuter (personen skall ha egen utrustning) 3. Upprepa steg 1 om inte blodsockret höjts 4. Om personen återhämtar sig, behåll denne under uppsikt 5. Kontakta skolsköterskan 6. Kontakta föräldrar 7. Dokumentera händelsen Vid medvetslöshet 1. Ring ambulans Framstupa sidoläge stoppa inte något i munnen 3. Meddela skolsköterskan alternativt expeditionen 4. Kontakta föräldrar 5. Dokumentera händelsen Hjärtstillestånd Allmänt: 1. Ring Starta hjärt- lungräddningen 3. Upprepa hjärt- lungräddning tills sjukvårdskunnig personal kommer 4. Kontakta föräldrar 5. Dokumentera händelsen Instruktioner för hjärt- lungräddning: Ålder 1 år vuxen: 1. Starta hjärt- lungräddningen med 30 kompressioner och 2 inblåsningar 2. Upprepa steg 1 Kramper 1. Lägg barnet bekvämt med något mjukt under huvudet 2. Ta tid på krampanfallet 3. Håll andningsvägarna fria lossa på stramande plagg runt halsen 4. Stoppa inte något i munnen 5. Framstupa sidoläge 6. Kalla på skolsköterskan eller expeditionen 7. Kontakta föräldrar 8. Dokumentera händelsen

8 Psykiskt sammanbrott 1. Sök omedelbart en lugn plats 2. Avvisa alla nyfikna 3. Ge den drabbade vila och värme, gärna varm dryck 4. Stanna hos den drabbade 5. Kontakta skolsköterskan/kurator/skolledning 6. Dokumentera händelsen Svår huvudvärk 1. Observera personen någon timme 2. Meddela ev. berörda föräldrar att de ska söka sjukhus vid försämring, t ex vid kräkning 3. Vid en stunds medvetslöshet, kräkningar, svår huvudvärk eller dubbelseende 4. Ring ambulans Kontakta föräldrar 6. Dokumentera händelsen Lättare huvudvärk 1. Kontakta skolsköterskan Huvudvärkstablett får endast delas ut i samråd med skolsköterska eller vårdnadshavare. Orienteringsplan för Bodals skola

9 HÅLL I HÅLL OM HÅLL UT HÅLL TYST Bodals skolområde POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON E-POST Bodals skola Bodalsvägen vx Bodalsvägen INTERNET LIDINGÖ FAX

När barn sätter i halsen

När barn sätter i halsen Vad kan man göra? Gå en kurs i livräddande första hjälpen till barn Det är svårt att utföra en del av de moment som krävs vid hjärt-lungräddning eller om någon satt i halsen, om man inte har gått en kurs

Läs mer

Om den skadade är medvetslös men andas, lägg honom/henne i stabilt sidoläge.

Om den skadade är medvetslös men andas, lägg honom/henne i stabilt sidoläge. Första hjälpen Om någon har brutit något, bränt sig, blöder kraftigt eller är medvetslös kalla på ambulans genom att ringa 112 på mobilen. Om det inte finns någon täckning för mobil där ni är måste du

Läs mer

HUND I NÖD. Hund i nöd. Första hjälpen-guide om din hund blir skadad eller råkar ut för en olycka

HUND I NÖD. Hund i nöd. Första hjälpen-guide om din hund blir skadad eller råkar ut för en olycka Hund i nöd Första hjälpen-guide om din hund blir skadad eller råkar ut för en olycka 1 Guiden är avsedd som en hjälp till första hjälpen och beskriver vanliga skador och olycksfall som Distriktsveterinärerna

Läs mer

Fälthygien. 392 Stridsvärde

Fälthygien. 392 Stridsvärde 392 Stridsvärde Fälthygien Risken för infektioner är alltid stor när många människor är samlade. Under fältförhållanden ökar riskerna. Det är därför mycket viktigt att man är ännu mera noggrann med hygienen

Läs mer

NÄR OLYCKAN ÄR FRAMME KORT INFORMATION OM KRISHANTERING

NÄR OLYCKAN ÄR FRAMME KORT INFORMATION OM KRISHANTERING NÄR OLYCKAN ÄR FRAMME KORT INFORMATION OM KRISHANTERING INNEHÅLL Den här krisplanen fokuserar på olyckor av olika slag, och hur de hanteras praktiskt och kommunikativt. Den ger också handgripliga tips

Läs mer

FÖRSTA HJÄLPEN. till hund & katt

FÖRSTA HJÄLPEN. till hund & katt FÖRSTA HJÄLPEN till hund & katt INNEHÅLL 1. ALLMÄNT Förebyggande...4-5 Djurets tillstånd...6-7 Förband...8-9 Transport till veterinären...10-11 Första hjälpen-väskan...12 Juridiska frågor...13-14 Grundregler

Läs mer

Sjukvårdslarm för Räddningstjänst

Sjukvårdslarm för Räddningstjänst Sjukvårdslarm för Räddningstjänst Utbildningsmaterial Fredrik Sjöström & Inger Öhlund Under hösten 2002 fick vi i uppdrag att utbilda en av räddningstjänstens deltidskårer i omhändertagande av patient,

Läs mer

FÖRSTA HJÄLPEN. till hund & katt

FÖRSTA HJÄLPEN. till hund & katt FÖRSTA HJÄLPEN till hund & katt INNEHÅLL 1. ALLMÄNT Förebyggande...4-5 Djurets tillstånd...6-7 Förband...8-9 Transport till veterinären...10-11 Första hjälpen-väskan...12 Juridiska frågor...13-14 Grundregler

Läs mer

Krishanteringsplan. Ro 6, Högbergsskolan 2013/2014 Reviderad 2013-11-20

Krishanteringsplan. Ro 6, Högbergsskolan 2013/2014 Reviderad 2013-11-20 Krishanteringsplan Ro 6, Högbergsskolan 2013/2014 Reviderad 2013-11-20 Postadress Besöksadress Telefon & e-post Telefax Högbergsskolan Palmgatan 11-13 0293-21 83 64 0293-106 88 815 80 TIERP hogbergsskolan@tierp.se

Läs mer

Föräldrakooperativet Bybarnas Kris- & beredskapsplan

Föräldrakooperativet Bybarnas Kris- & beredskapsplan Föräldrakooperativet Bybarnas Kris- & beredskapsplan Rev. Ubbhult 090904 Caroline Dahl INLEDNING... 3 VID OLYCKA PÅ FÖRSKOLAN... 3 TILL DIG SOM KONTAKTAR PERSONALREPRESENTANTEN... 4 STÖDGRUPP FÖR KRISBEREDSKAP

Läs mer

VAR BEREDD! Kunskap och information för din trygghet och säkerhet ÄLVKARLEBY KOMMUN

VAR BEREDD! Kunskap och information för din trygghet och säkerhet ÄLVKARLEBY KOMMUN VAR BEREDD! Kunskap och information för din trygghet och säkerhet ÄLVKARLEBY KOMMUN INNEHÅLL Allmäninformation.................................... 3 Krisberedskap i Älvkarleby..............................5

Läs mer

Egenvård på läger! Goda vänner och små sår skall man vara rädd om! Ett litet kompendium som kan vara till stor hjälp ifall olyckan är framme!

Egenvård på läger! Goda vänner och små sår skall man vara rädd om! Ett litet kompendium som kan vara till stor hjälp ifall olyckan är framme! Egenvård på läger! Goda vänner och små sår skall man vara rädd om! Ett litet kompendium som kan vara till stor hjälp ifall olyckan är framme! Egenvård, vad är det? Jo det är en massa saker, det innebär

Läs mer

Är du förberedd? Viktig information från din kommun. Att larma 112 Barnsäkert hem Agera vid brand Fallolyckor bland äldre

Är du förberedd? Viktig information från din kommun. Att larma 112 Barnsäkert hem Agera vid brand Fallolyckor bland äldre Är du förberedd? Viktig information från din kommun Att larma 112 Barnsäkert hem Agera vid brand Fallolyckor bland äldre Akut omhändertagande av skadade och sjuka Utrusta bostaden 1 Var förberedd! Broschyren

Läs mer

Kajakutsjukvård - en liten handledning att ha med i sjukvårdslådan utgiven i samråd med Kontaknätet för långfärdspaddlare 1998

Kajakutsjukvård - en liten handledning att ha med i sjukvårdslådan utgiven i samråd med Kontaknätet för långfärdspaddlare 1998 Kajakutsjukvård - en liten handledning att ha med i sjukvårdslådan utgiven i samråd med Kontaknätet för långfärdspaddlare 1998 Av Mattias Linde, leg läk och grundare av Tjörns Kajakklubb e-postadress:

Läs mer

Svenska riktlinjer för första hjälpen

Svenska riktlinjer för första hjälpen Svenska riktlinjer för första hjälpen Version: 1.0 Fastställda: 2013-02-22 Redaktörer: Lars Adamsson, Andreas Claesson, Johan Skogmalm et al. I Svenska Första hjälpen-rådet ingår: Innehåll 1. INLEDNING...

Läs mer

Kris- och stödplan Lillåns skola 7-9. Kris- och stödplan. Lillåns skola 7-9 Skolförvaltning nordväst Örebro kommun. Uppdaterad 2012-11-05

Kris- och stödplan Lillåns skola 7-9. Kris- och stödplan. Lillåns skola 7-9 Skolförvaltning nordväst Örebro kommun. Uppdaterad 2012-11-05 Kris- och stödplan Skolförvaltning nordväst Örebro kommun 1 Uppdaterad 2012-11-05 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning 2 Skolans policy 3 Tänkbara krissituationer 4 Kriser och deras förlopp 5-7 Vanliga sorgereaktioner

Läs mer

Egenvård på Vilda Skräddartorp 3-9 augusti 2014 i samband med lägerbrev 4 Egenvårdshandbok till kårerna Magbesvär Hård i magen Lös i magen Sår

Egenvård på Vilda Skräddartorp 3-9 augusti 2014 i samband med lägerbrev 4 Egenvårdshandbok till kårerna Magbesvär Hård i magen Lös i magen Sår Egenvård på Vilda Skräddartorp 3-9 augusti 2014 i samband med lägerbrev 4 Egenvård innebär en massa saker. Man skaffar sig den kunskap som behövs för att avvärja de stora skadorna eller problemen. Det

Läs mer

Information till närstående

Information till närstående Information till närstående Tanken med den här informationen är att ge råd så att ditt barn ska må så bra som möjligt efter halsmandeloperationen och kunna återgå till normal kost och normala aktiviteter

Läs mer

Har du koll? Förebygga och agera vid brand

Har du koll? Förebygga och agera vid brand Lärarhandledning Har du koll? Förebygga och agera vid brand Förebygga brand Här ges förslag på uppgifter och övningar kring hur man förebygger brand och hur man gör om det väl börjar brinna. Utgångspunkten

Läs mer

VAR BEREDD! Tillsammans för ett tryggare och säkrare norra Bohuslän STRÖMSTADS KOMMUN

VAR BEREDD! Tillsammans för ett tryggare och säkrare norra Bohuslän STRÖMSTADS KOMMUN VAR BEREDD! Tillsammans för ett tryggare och säkrare norra Bohuslän STRÖMSTADS KOMMUN INNEHÅLL Lagar för din säkerhet................................................. 4 Krisutrustning i bostaden..............................................

Läs mer

Babybojen. Bad i hemmet för små barn

Babybojen. Bad i hemmet för små barn Babybojen Bad i hemmet för små barn Att bada med små barn Fler tips: Att göra före badet 1. Vattenvana - övningar i badet för de minsta När kan min bebis bada Att tänka på Tips när ni badar 2. Övningar

Läs mer

Alla moment i hjärt-lungräddning sker enligt en standardiserad teknik som har utarbetats av experter inom området.

Alla moment i hjärt-lungräddning sker enligt en standardiserad teknik som har utarbetats av experter inom området. Varför ges behandlingen? Kan utföras överallt, som även kallas HLR, ges vid livshotande tillstånd för att få igång hjärtverksamheten och andningen. kan utföras överallt; i hemmet, på gatan, på en vårdcentral

Läs mer

Hö gelidsskölans krisplan 2014-10-02

Hö gelidsskölans krisplan 2014-10-02 Hö gelidsskölans krisplan 2014-10-02 - Resursskolan - Särskolan - Fritidshemmet - F-9 Förord Det är viktigt att all personal på enheten känner till vår lokala krisplan. Den bör läsas igenom som en förberedelse,

Läs mer

Prehospitalt akut omhändertagande Enligt principen L-ABCDE

Prehospitalt akut omhändertagande Enligt principen L-ABCDE I tidningsreferat från bränder och andra olyckor står ofta att räddningstjänsten var snabbt på plats. Det betyder att det ofta är räddningstjänstpersonal som får utföra det så viktiga första arbetet på

Läs mer

VAR BEREDD! Kunskap och information för din trygghet och säkerhet

VAR BEREDD! Kunskap och information för din trygghet och säkerhet VAR BEREDD! Kunskap och information för din trygghet och säkerhet INNEHÅLL Lagar för din säkerhet................................................. 4 Kommuner i samverkan...............................................

Läs mer

BARN, BAD OCH VAtten.

BARN, BAD OCH VAtten. BARN, BAD OCH VAtten. ingen ska drunkna Varje år drunknar nio barn i Sverige. Många av olyckorna i vatten händer nära barnens hem. Alla vuxna tänker inte på att det kan finnas farliga platser för barn

Läs mer

VAR BEREDD! Kunskap och information för Din trygghet och säkerhet

VAR BEREDD! Kunskap och information för Din trygghet och säkerhet VAR BEREDD! Kunskap och information för Din trygghet och säkerhet NORRKÖPINGS KOMMUN Sveriges minst olycksdrabbade! Vi har alla ett gemensamt ansvar för att minska antalet olyckor i samhället allt från

Läs mer

VAR BEREDD! Kunskap och information för din trygghet och säkerhet

VAR BEREDD! Kunskap och information för din trygghet och säkerhet VAR BEREDD! Kunskap och information för din trygghet och säkerhet ALLA HAR ANSVAR FÖR ATT MINSKA ANTALET OLYCKOR Vi har alla ett gemensamt ansvar för att minska antalet olyckor i samhället allt från stora

Läs mer

Behandlingsriktlinjer ambulanssjukvården Allmänt - Förord Godkänt av Hans Blomberg Giltigt från 2008-12 Flik 1 Dokument nr 1 1.

Behandlingsriktlinjer ambulanssjukvården Allmänt - Förord Godkänt av Hans Blomberg Giltigt från 2008-12 Flik 1 Dokument nr 1 1. Allmänt - Förord Godkänt av Hans Blomberg Giltigt från 2008-12 Flik 1 Dokument nr 1 1.1 sid 1(2) Flik 1 Allmänt Forts. Flik 5 Förord 1.1 Kramper 5.6 Innehållsförteckning Meningit 5.7 Symtom/iakttagelser

Läs mer