Detta kompendium är framställt i utbildningssyfte

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Detta kompendium är framställt i utbildningssyfte"

Transkript

1 Sjukvård L-ABCDE

2 Detta kompendium är framställt i utbildningssyfte 1

3 Innehåll Vad är L-ABCDE? L- Livsfarligt läge A - Luftväg med cervical spine control B Andning C Cirkulation D Medvetande E Expose Sjukdomstillstånd Sjukvårdsrådgivningen 1177 Källor 2

4 Vad är L-ABCDE? L-ABCDE är en minnesregel som talar om i vilken ordning man ska prioritera undersökning och behandling vid en olycka/sjukdomstillstånd Metoden är internationellt accepterad och används inom ambulanssjukvård och akutsjukvård. A Fri luftväg + koll på halsrygg (airway + cervical spine control) B Andning (breathing) C Cirkulation (circulation) D Medvetande (disability) A - Alert, vaken V - Respondes to verbal stimulus, reagerar på tal P - Respondes to painful stimulus, reagerar på smärta U - Unresponsive, reagerar inte alls E Helkroppsundersökning. Skydda mot nedkylning! (exposure + environment) 3

5 L Livsfarligt läge Du som är på plats för att bistå med hjälp, ska främst se till att du inte hamnar i en situation där du själv försätts i fara. Du ska alltid prioritera din egen säkerhet, före den drabbade! Gör alltid en avvägning om du kan klara av situationen. Den drabbade kan befinna sig i omedelbar närhet av fara, och kräver omedelbar förflyttning för att förhindra ytterligare skada. Exempel på situationer kan vara; risk för brand, explosion, ras, nedfallande elledning, vatten eller en trafikerad vägbana A-Airway Luftväg med kontroll av halsrygg För att kunna kontroller om den drabbade har andning, måste fria luftvägar säkerställas. Fria luftvägar uppnås genom att placera ena handen på pannan, två fingrar under hakan, och luta huvudet lätt bakåt. Risken finns att det är en skada på halsryggen. Du kan antingen fråga den drabbade alternativt kontrollera skademekanismerna (vad har hänt?) B-Breathing Andning Placera ditt huvud med ena örat en bit över den drabbades mun och titta ner mot bröstkorg/mage. 4

6 Se om bröstkorg/buk höjer sig Lyssna efter andetag Känn om du känner en luftström från den drabbade. Normal andningsfrekvens hos en vuxen är ca andetag/minut. C-Cirkulation Cirkulation och blödning Puls Känn endast efter om du känner puls eller inte. Känner du puls, försök att skapa en uppfattning pulsen styrka samt pulsens regelbundenhet. I den första undersökningen räknas inte pulsslagen utan bara om det finns puls eller inte. Puls kan tas på olika ställen, för att få en viss uppfattning om cirkulationen. 1. Handleden I handleden går de finaste blodkärlen, och det är där pulsen försvinner först. Känns pulsen i handleden är cirkulationen tillräcklig. 2. Ljumsken I ljumsken känns pulsen även om cirkulationen är avtagande. Det är svårt att känna puls i ljumsken därför används detta mycket sällan vid pulskontroll. 3. Halsen Här försvinner pulsen allra sist, då de största blodkärlen går här. Vid behov av ett brådskande besked om personen har puls eller ej, tas den primärt vid halsen 5

7 Hud Genom att titta på hud och nagelbädd får du en uppfattning om hur bra cirkulation den drabbade har. Kapillär återfyllnad Lätt tryck på nageln den blir då vit sedan ska det ta mindre än två sekunder för att färgen ska återgå till det normala Hudfärg Om den drabbades hud är blek, rodnad eller cyanotisk (lätt blåfärgad) Temperatur Känn om den drabbade är varm eller kall. Detta görs både centralt (panna och bål), och på armar eller ben Kallsvettig Torr hud indikerar att patienten har en god cirkulation. Om den drabbade är kallsvettig så indikerar det att den drabbade har en nedsatt cirkulation. Cirka 7 % av en persons kroppsvikt utgörs av blodvolym. 6

8 D-Disability Medvetande Medvetandegraden är uppdelat i fyra olika stadier. Grdd av medvetenhet är viktig information i det fortsatta omhändertagandet, samt i kontakt med sjukvården och SOS alarm A Alert, vaken V Respondes to verbal stimulus, reagerar på tal P Respondes to painful stimulus, reagerar på smärta U Unresponsive, reagerar inte alls. E- Exposure Helkroppsundersökning/skydda mot omgivningen Kontrollera om det finns några övriga skador. Börja undersökningen från huvudet och gå ner mot fötterna. Notera eventuella skador och bedöm om de behöver behandlas omedelbart. Skydda den drabbade mot nedkylning, genom att först ta av kläder om de är blöta, och svep in den drabbade i filtar. Om den drabbade befinner sig på ett underlag som är kallare än kroppstemperatur, bör kroppen förflyttas. 7

9 Sjukdomstillstånd Innehåll Allergisk reaktion 9 Astma 9 Högt luftvägshinder p g a främmande kropp 9 Drunkningstillbud 9 Bröstsmärtor 10 Hjärtsvikt-lungödem 10 Stroke 10 Epilepsi 11 Diabetes/hypoglykemi 11 Stor artärblödning/pulsåderblödning/stor sårskada 11 Brännskador 12 Frakturer 12 Amputerade kroppsdelar 12 Halskotpelarskada/ryggskada 12 Brännmanet 13 Fjärsing 13 Algblomning 14 Huggorm 14 Fästingar

10 Allergisk reaktion Allvarligaste symtomet är andningspåverkan, det vill säga problem att andas både ut och in. Detta p.g.a uppkomst av svullnad i luftvägen. Den drabbade kan även ha klåda, utslag, illamående och hjärtklappning. I värsta fall kan den drabbade få ett hjärtstopp. Försök att lugna ner personen. Har den drabbade problem med andningen, ring snarast 112. Har den drabbade egen medicin, hjälp till att plocka fram den. Låt den drabbade om möjligt sitta ner. Vid andningsproblem ge ett stöd under armarna. Svimmar den drabbade lägg personen ner, höj benen och sänk huvudet. Vid hjärtstopp påbörja hjärt- och lungräddning Astma Svårigheter att få luft, framförallt problem vid utandning. Förlängd utandning, oro och ångest. Lossa åtsittande kläder, och lugnt omhändertagande. Låt den drabbade sitta ner med stöd under armarna. Andas med den drabbade. Skulle den drabbade bli medvetslös och sluta andas kan du behöva hjälpa honom/henne med assisterad andning. Har den drabbade egen medicin så hjälp honom/henne att ta fram den. Vid kraftiga besvär ring 112. Högt luftvägshinder p g a främmande kropp Det kan aningen vara totalt stopp eller partiellt stopp. Total stopp är då den drabbade varken kan andas ut eller in, personen är helt tyst. Vid partiellt stopp kan den drabbade andas in och ut. Troligen kommer det att vara väsande eller rosslande andning 9

11 Vid totalt stopp, och den drabbade är vaken, ges buktryck. Är den drabbade medvetslös påbörjas hjärtkompressioner. Aldrig svepa blint. Vid ett partiellt stopp, ska du se till att den drabbade är lugn. Låt personen sitta upp. Var försiktig med den drabbade så att det inte blir ett totalt stopp. I båda fallen ring 112. Den drabbade bör åka till sjukhus för undersökning då det kan finnas delar från det som hade fastnat kvar i lungorna. Drunkningstillbud Den drabbade har svalt mycket vatten eller fått vatten i lungorna. Personen har andningsproblem/hosta, och kan vara medtagen. Rekommendera den drabbade att uppsöka sjukvård även om symtomen har försvunnit. Ett stort intag av vatten kan medföra en rubbning av kroppens saltnivåer. Vid andningsproblem, försök att lugna ner personen. Låt den drabbade om möjligt sitta, samt ge ett stöd under armarna. Ring 112. Bröstsmärtor Smärta i bröst ibland med utstrålning i armar och upp mot halsen. Den drabbade är ofta blek, kallsvettig och ångestfull. Oftast kan den drabbade inte ange exakt var det gör ont utan beskriver känslan som ett tryck över bröstkorgen. Lugna personen, prata lugnt. Avlasta hjärtat genom att placera personen halvsittande. Ring 112. Hjärtsvikt-lungödem Svårt att få luft, kan bubbla i halsen. Inträffar ofta i samband med bröstsmärta. Skapa lugn, sätt patienten upp om det är möjligt. Ring 112. Skulle patienten få ett hjärtstopp, påbörja hjärt- och lungräddning. Stroke 10

12 Beror på hjärnblödning eller blodpropp i hjärnan. Den drabbades medvetandegrad kan vara påverkat. Den drabbade är ofta svag i en eller bägge sidor, kan ha sluddrigt tal : Den drabbade ska till sjukhus omedelbart. Om möjligt, försök få reda på symtomdebut. Kontroll av medvetande, puls och andningsfrekvens Epilepsi Medvetslös, mer eller mindre kraftiga ryckningar/kramper i hela eller delar av kroppen Säkerställ att den drabbar har fria luftvägar. Se till så att den drabbade inte skadar sig under krampanfallet. Diabetes/hypoglykemi Den drabbade har lågt blodsocker, är blek, kallsvettig, och förvirrad. Dessa symtom kan vara samma om den drabbade har högt blodsocker Om den drabbade kan dricka och äta, ge personen något sött, exempelvis dextrosol eller söt saft Stor artärblödning/pulsåderblödning/stor sårskada Kraftig blödning, direkt efter att den drabbade har skadat sig kan blodet pumpa/spruta ut. Efter ett tag så kommer trycket att avta. Stoppa blödningen tryckförband, kompression, högläge av skadad del, lägg den drabbade ner, vid behov höj benen. 11

13 Brännskador Uppdelat i tre varianter; Ytlig delhud (första graden) det är en rodnad. Delhudsskada (andra graden) det har blivit blåsor oftast vätskefyllda. Fullhudsskada (tredje graden) hud och nerver är helt bortbrända : Spola omedelbart med vatten, helst ljummet. Fortsätt att spola i minst 15 minuter. Allvarligare skador som är större än den drabbades hand, ska tas omhand på sjukhus, även skador mindre brännskador i ansikte och över leder ska tas omhand på sjukhus. Frakturer Den drabbade har ont, kan ha felställning på den del som är drabbad. Tänk på att vid en kraftig skada, kan det även finnas skador på halsryggen. Stoppa eventuell blödning tryckförband, kompression, eventuellt högläge av skada. Håll eventuellt frakturområde stabilt Amputerade kroppsdelar Fingrar eller annan kroppsdel som är avskild från kroppen Stoppa eventuell blödning, leta upp den amputerade kroppsdelen. Lägg den i en torr plastpåse. Om möjligt placera påsen i en hink med is och vatten Halskotpelarskada/ryggskada En person som har fallit eller dykt och slagit i huvud/rygg/nacke. Kan känna av domningar/stickningar och ha svårighet att röra armar och ben 12

14 Säkerställ fria luftvägar, och stabilisera halsryggen manuellt. Om möjligt låt den drabbade vara kvar där ni hittade personen. Försök förhindra nedkylning Brännmanet Det svider och bränner. I sällsynta fall, då man bränt sig på större område, kan man bli matt och känna sig febrig. Försök först att skölja bort bränntrådarna med havsvatten under några minuter. Huden blir då också svalare vilket lindrar. Skölj inte med kranvatten och gnugga inte. Alternativt bränntrådarna skapaabort med exempelvis en sandspade eller kam. För att lindra smärtan för ett barn kan du fortsätta att kyla ned huden med havsvatten. Har du fått bort bränntrådarna kan du smörja brännstället med salubrin som fortsätter kyla Sjukvård? Om ditt barn är kraftigt bränt, eller om brännskadan är placerad nära ögonen, bör du kontakta sjukvård. Även då barnetet är matt och febrigt bör sjukvård uppsökas. Fjärsing Den drabbade har trampat på fisken eller blivit stycken någon annanstans. Det är mycket smärtsamt, samt taggen kan sitta kvar i huden. Angripen kroppsdel bör omedelbart efter stinget sänkas ner i hett vatten. Då inaktiveras toxinet (proteinet denatureras) och man uppnår omedelbar och effektiv smärtlindring. Vattnet bör hålla en temperatur på mellan 45 och 50 grader och det är förstås viktigt att man inte skållar sig. Angripen kroppsdel bör hållas i det varma vattnet tills varaktig smärtlindrig har uppnåtts. Minst 30 minuter, men ända upp till en och en halv timma kan behövas. Rester av en eventuell gifttagg som kan finnas kvar i såret bör därefter försöka avlägsnas. Ibland får detta göras kirurgiskt. Angripen kroppsdel ska i övrigt lämnas i 13

15 fred och såret ska hållas rent. De som har blivit stungna av en Fjärsing bör söka sjukvård. Algblomning I den kliniska bilden ingår vanligen hudutslag och magtarmbesvär. Uttalade symtom uppkommer främst om man svalt vatten genom upprepade kallsupar eller av misstag druckit kontaminerat vatten. Det sistnämnda drabbar främst djur. Symtomen uppkommer vanligen inom några timmar efter bad, sällan senare än efter 12 timmar,, och är i regel övergående inom något dygn. I nämnda fall kan symtomen vara i 2-3 dygn. Huggorm Huggormsbett gör oftast ont Det är vanligt att det runt bettet uppstår en blåaktig missfärgning och svullnad som kan sprida sig längs den drabbade kroppsdelen. Att bli biten av en huggorm kan leda till väldigt olika reaktioner. Den som blivit biten bör vara stilla och vila, eftersom giftet sprids fortare vid ansträngning. Håll den bitna kroppsdelen i stillhet, och gärna högt. Ta av åtsittande saker som skor, ringar och klocka eftersom området runt angreppsområdet ofta svullnar upp. Lämna området helt ifred. Försök inte suga ut giftet, kyla, värma eller snöra av den kroppsdel som blivit ormbiten. Det kan förvärra förloppet. Sök sjukvård antingen vårdcentral eller sjukhus, och åk inte ensam. Har den drabbade kraftigt illamående, kräkningar, magsmärtor, diarré, kallsvettning, hjärtklappning, yrsel, andningsbesvär eller kraftig blekhet, ring 112 för ambulans. Man kan också få liknande reaktioner, till exempel hjärtklappning och kallsvettningar, av att man blivit rädd och orolig. Dessa reaktioner är vanligtvis snabbt övergående. Fästningar De flesta fästingbett är ofarliga Om man blir biten av 14

16 en fästing brukar huden bli lite röd runt bettstället i ett par dagar. Det kan även klia. Sedan märker man inte av det mer. Fästingar kan bära på smittämnen. Risken att bli biten av en fästing som bär på smitta och sedan bli sjuk är liten, men om det skulle hända kan sjukdomen bli besvärlig och någon gång allvarlig. mittrisken är störst längs kusterna, framför allt i de sydöstra delarna av Syd- och Mellansverige. Om man hittar en fästing på kroppen ska den tas bort så fort som möjligt. Risken för att få i sig smittämnen ökar ju längre tid fästingen får sitta kvar. Det är bra att vänta tills man har tillgång till en pincett och bra belysning. Ta tag om fästingen så nära huden som möjligt och dra rakt ut. Fästingar ska inte vridas loss. Försök att se till att hela fästingen följer med. Om rester av fästingens käkparti blir kvar i huden ska man låta det vara. Kroppen stöter själv bort det. Tvätta om möjligt bettstället med tvål och vatten. Sjukvård? Det är vanligt att man redan samma dag som man blivit fästingbiten får en mindre rodnad runt bettet som snart går över av sig själv. Om det efter någon vecka finns en rodnad den är ofta är ringformad, blir större och större, ska man kontakta vårdcentralen. Kontrollera huden runt bettet under minst fyra veckor. Om man en tid efter fästingbettet får feber, huvudvärk, känner sig illamående, är ovanligt trött eller har muskelvärk ska man också kontakta vårdcentralen. 15

17 Sjukvårdsrådgivningen är ett nationellt kortnummer för sjukvårdsrådgivning per telefon. Till 1177 kan du ringa dygnet runt är en service till dig som vill få en bedömning av en sjuksköterska innan du uppsöker vården. Vid akuta, livshotande tillstånd ska du alltid ringa 112 eller uppsöka närmaste sjukhus. Telefonsjuksköterskorna på 1177 Sjukvårdsrådgivningen svarar på dina frågor, bedömer ditt behov av vård, ger dig råd eller hänvisar dig till andra vårdinstanser. Källor Sjukvårdsrådgivningen: Region Skåne behandlingsriktlinjer Ambulans samt behandlingsriktlinjer IVPA: 16

Sjukvårdslarm för Räddningstjänst

Sjukvårdslarm för Räddningstjänst Sjukvårdslarm för Räddningstjänst Utbildningsmaterial Fredrik Sjöström & Inger Öhlund Under hösten 2002 fick vi i uppdrag att utbilda en av räddningstjänstens deltidskårer i omhändertagande av patient,

Läs mer

Svenska riktlinjer för första hjälpen

Svenska riktlinjer för första hjälpen Svenska riktlinjer för första hjälpen Version: 1.0 Fastställda: 2013-02-22 Redaktörer: Lars Adamsson, Andreas Claesson, Johan Skogmalm et al. I Svenska Första hjälpen-rådet ingår: Innehåll 1. INLEDNING...

Läs mer

Prehospitalt akut omhändertagande Enligt principen L-ABCDE

Prehospitalt akut omhändertagande Enligt principen L-ABCDE I tidningsreferat från bränder och andra olyckor står ofta att räddningstjänsten var snabbt på plats. Det betyder att det ofta är räddningstjänstpersonal som får utföra det så viktiga första arbetet på

Läs mer

HUND I NÖD. Hund i nöd. Första hjälpen-guide om din hund blir skadad eller råkar ut för en olycka

HUND I NÖD. Hund i nöd. Första hjälpen-guide om din hund blir skadad eller råkar ut för en olycka Hund i nöd Första hjälpen-guide om din hund blir skadad eller råkar ut för en olycka 1 Guiden är avsedd som en hjälp till första hjälpen och beskriver vanliga skador och olycksfall som Distriktsveterinärerna

Läs mer

Egenvård på läger! Goda vänner och små sår skall man vara rädd om! Ett litet kompendium som kan vara till stor hjälp ifall olyckan är framme!

Egenvård på läger! Goda vänner och små sår skall man vara rädd om! Ett litet kompendium som kan vara till stor hjälp ifall olyckan är framme! Egenvård på läger! Goda vänner och små sår skall man vara rädd om! Ett litet kompendium som kan vara till stor hjälp ifall olyckan är framme! Egenvård, vad är det? Jo det är en massa saker, det innebär

Läs mer

Egenvård på Vilda Skräddartorp 3-9 augusti 2014 i samband med lägerbrev 4 Egenvårdshandbok till kårerna Magbesvär Hård i magen Lös i magen Sår

Egenvård på Vilda Skräddartorp 3-9 augusti 2014 i samband med lägerbrev 4 Egenvårdshandbok till kårerna Magbesvär Hård i magen Lös i magen Sår Egenvård på Vilda Skräddartorp 3-9 augusti 2014 i samband med lägerbrev 4 Egenvård innebär en massa saker. Man skaffar sig den kunskap som behövs för att avvärja de stora skadorna eller problemen. Det

Läs mer

Om den skadade är medvetslös men andas, lägg honom/henne i stabilt sidoläge.

Om den skadade är medvetslös men andas, lägg honom/henne i stabilt sidoläge. Första hjälpen Om någon har brutit något, bränt sig, blöder kraftigt eller är medvetslös kalla på ambulans genom att ringa 112 på mobilen. Om det inte finns någon täckning för mobil där ni är måste du

Läs mer

Ambulanscentrum NU-sjukvården Version 2011:12

Ambulanscentrum NU-sjukvården Version 2011:12 Ambulansinstruktion Titel: Medicinska behandlingsriktlinjer Datum: 2009-05-04 Utfärdad av: Anders Johansson/Björn Lantz Fastställd/Godkänd av: Tom Brokopp Förvaras/Arkiveras: Amb.centrums hemsida Utgåva

Läs mer

Fälthygien. 392 Stridsvärde

Fälthygien. 392 Stridsvärde 392 Stridsvärde Fälthygien Risken för infektioner är alltid stor när många människor är samlade. Under fältförhållanden ökar riskerna. Det är därför mycket viktigt att man är ännu mera noggrann med hygienen

Läs mer

Behandlingsriktlinjer ambulanssjukvården Allmänt - Förord Godkänt av Hans Blomberg Giltigt från 2008-12 Flik 1 Dokument nr 1 1.

Behandlingsriktlinjer ambulanssjukvården Allmänt - Förord Godkänt av Hans Blomberg Giltigt från 2008-12 Flik 1 Dokument nr 1 1. Allmänt - Förord Godkänt av Hans Blomberg Giltigt från 2008-12 Flik 1 Dokument nr 1 1.1 sid 1(2) Flik 1 Allmänt Forts. Flik 5 Förord 1.1 Kramper 5.6 Innehållsförteckning Meningit 5.7 Symtom/iakttagelser

Läs mer

FÖRSTA HJÄLPEN. till hund & katt

FÖRSTA HJÄLPEN. till hund & katt FÖRSTA HJÄLPEN till hund & katt INNEHÅLL 1. ALLMÄNT Förebyggande...4-5 Djurets tillstånd...6-7 Förband...8-9 Transport till veterinären...10-11 Första hjälpen-väskan...12 Juridiska frågor...13-14 Grundregler

Läs mer

Kajakutsjukvård - en liten handledning att ha med i sjukvårdslådan utgiven i samråd med Kontaknätet för långfärdspaddlare 1998

Kajakutsjukvård - en liten handledning att ha med i sjukvårdslådan utgiven i samråd med Kontaknätet för långfärdspaddlare 1998 Kajakutsjukvård - en liten handledning att ha med i sjukvårdslådan utgiven i samråd med Kontaknätet för långfärdspaddlare 1998 Av Mattias Linde, leg läk och grundare av Tjörns Kajakklubb e-postadress:

Läs mer

FÖRSTA HJÄLPEN. till hund & katt

FÖRSTA HJÄLPEN. till hund & katt FÖRSTA HJÄLPEN till hund & katt INNEHÅLL 1. ALLMÄNT Förebyggande...4-5 Djurets tillstånd...6-7 Förband...8-9 Transport till veterinären...10-11 Första hjälpen-väskan...12 Juridiska frågor...13-14 Grundregler

Läs mer

Information till närstående

Information till närstående Information till närstående Tanken med den här informationen är att ge råd så att ditt barn ska må så bra som möjligt efter halsmandeloperationen och kunna återgå till normal kost och normala aktiviteter

Läs mer

Information till vuxna patienter inför halsmandeloperation

Information till vuxna patienter inför halsmandeloperation Information till vuxna patienter inför halsmandeloperation Tanken med denna information är att ni som får era halsmandlar opererade ska må så bra som möjligt efter operationen och återgå till normal kost

Läs mer

Alla moment i hjärt-lungräddning sker enligt en standardiserad teknik som har utarbetats av experter inom området.

Alla moment i hjärt-lungräddning sker enligt en standardiserad teknik som har utarbetats av experter inom området. Varför ges behandlingen? Kan utföras överallt, som även kallas HLR, ges vid livshotande tillstånd för att få igång hjärtverksamheten och andningen. kan utföras överallt; i hemmet, på gatan, på en vårdcentral

Läs mer

Vårdprogram palliativ vård

Vårdprogram palliativ vård SOCIALFÖRVALTNINGEN Annika Nilsson, 0554-191 56 annika.nilsson@kil.se 2013-12-06 Vårdprogram palliativ vård INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID BAKGRUND 3 SYFTE 3 PALLIATIV VÅRD 3 ETIK OCH PROFESSIONELLT FÖRHÅLLNINGSSÄTT

Läs mer

Region Skånes Prehospitala Enhet Del R Räddningstjänst november 2013

Region Skånes Prehospitala Enhet Del R Räddningstjänst november 2013 Region Skånes Prehospitala Enhet Del R Räddningstjänst november 2013 R1) En person får hjärtstopp när han tankar bilen. Vilken säkerhet måste du iaktta med de nya defibrillatorerna innan du defibrillerar?

Läs mer

minhälsa ÖGAT allt du behöver veta NY TIDNING! Tårar behövs Vi äter med ögat Hjälp mot sommarplågor

minhälsa ÖGAT allt du behöver veta NY TIDNING! Tårar behövs Vi äter med ögat Hjälp mot sommarplågor minhälsa råd om vård från landstinget sörmland nummer 2/2009 A ÖGAT allt du behöver veta D A D Tårar behövs Vi äter med ögat Hjälp mot sommarplågor NY TIDNING! Från Landstinget Sörmland 1 foto björn fröberg

Läs mer

När barnet är sjukt vara hemma eller i barngrupp?

När barnet är sjukt vara hemma eller i barngrupp? När barnet är sjukt vara hemma eller i barngrupp? Råd till dig som har barn i kommunal barnomsorg Du kommer säkert många gånger att ställas inför frågan: Är mitt barn tillräckligt friskt för att vistas

Läs mer

Varför gråter Knubbe?

Varför gråter Knubbe? Varför gråter Knubbe? En liten skrift för barn och vuxna om barn, smärta och läkemedel från AstraZeneca Basläkemedel AstraZeneca Knubbe gråter, men kan inte berätta varför. Det kanske kniper, svider, sticker

Läs mer

VAD ÄR EN FÖRKYLNING?

VAD ÄR EN FÖRKYLNING? 1 2 Usch för förkylning! En förkylning gör ingen människa glad. Näsan rinner, halsen och ögonen svider och i värsta fall har du både feber och hosta. Och än värre är det att få influensa. I den här lilla

Läs mer

Grattis, ni har blivit föräldrar!

Grattis, ni har blivit föräldrar! DEN NYA FAMILJEN Grattis, ni har blivit föräldrar! Den första tiden med ett nyfött barn är ofta omtumlande. Många kan uppleva att det inte händer så mycket efter att barnet är fött. Använd den tiden till

Läs mer

TRIAGEHANDBOK. Januari. Psykiska Symtom

TRIAGEHANDBOK. Januari. Psykiska Symtom TRIAGEHANDBOK Januari 2010 Infektioner Rörelseapparaten Skalle hjärna nervsystem Hjärta och lungor Mage tarm urinvägar manliga genitalia Obstretiska och gynekologiska symtom Öron näsa mun svalg Ögon Huden

Läs mer

Ha astma och vänta barn

Ha astma och vänta barn Om astma för gravida Ha astma och vänta barn Hej, har du fått smått i tankarna? Hej, har du fått smått i tankarna? Ingenting är omöjligt Så här får du koll på din astma Den bästa behandlingen för dig och

Läs mer

När ditt barn blir sjukt. Information till föräldrar med barn i förskola

När ditt barn blir sjukt. Information till föräldrar med barn i förskola När ditt barn blir sjukt Information till föräldrar med barn i förskola 1 På webbplatsen www.1177.se hittar du egenvårdsråd, texter om barn och hälsa och familjeliv samt öppettider, telefonnummer och e-tjänster

Läs mer

TRIAGEHANDBOK. Psykiska Symtom. December

TRIAGEHANDBOK. Psykiska Symtom. December TRIAGEHANDBOK Infektioner Rörelseapparaten Skalle hjärna nervsystem Hjärta och lungor Mage tarm urinvägar manliga genitalia Obstretiska och gynekologiska symtom Öron näsa mun svalg Ögon Huden Psykiska

Läs mer

hur gör vi när barnen blir sjuka?

hur gör vi när barnen blir sjuka? hur gör vi när barnen blir sjuka? Råd till föräldrar med barn i förskolan Denna broschyr riktar sig till föräldrar med barn i förskolan, den är tänkt som en hjälp på vägen när barnen blir sjuka. För informationen

Läs mer

Hur gör vi när barnen blir sjuka?

Hur gör vi när barnen blir sjuka? Hur gör vi när barnen blir sjuka? Råd till föräldrar med barn i förskolan Barnhälsovården i samarbete med Smittskydd Halland Innehåll Till dig som har ditt barn i förskola 2 Allmänt 3-4 Kontaktuppgifter

Läs mer

Våga Vägra Skador Utdrag ur: VÅGA VÄGRA SKADOR

Våga Vägra Skador Utdrag ur: VÅGA VÄGRA SKADOR Utdrag ur: VÅGA VÄGRA SKADOR en skrift producerad av SHF s Medicinska Nätverk med avsikt att hålla handbollsspelare skadefria. 1 EGENVÅRD De vanligaste skadorna inom idrotten är småskador. Du kan lära

Läs mer