Vad finns i våra produkter?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vad finns i våra produkter?"

Transkript

1 Vad finns i våra produktr? Alo Vra-glé. Utmärkt hudmdl. Enzymrna gör dt inflammationshämmand (dt uppgs vara så ffktivt på ksm att dt ofta kan rsätta kortison) och antisptiskt. Dn är ävn sammandragand, koagulrand, fuktupptagand och ökar hudns syr-upptagning - tt ffktivt sårläkand mdl. Dt lnar, svalkar, stillar klåda och minskar smärta och kan vara myckt lättand på solsvda och brännsår inklusiv skållningsskador, ksm, psoriasis, röd och irritrad hy, ärr, hmorrojdr, analsår, strålskador, insktsbtt och andra irritationr. Alo mjukar upp hudn och är bra för ömtålig och irritrad hy av många typr. Anss hålla rynkor i schack. Används också på aknhy och sägs ta bort gamla ärr om dt applicras undr lång tid (upp till 6 mån). Anisolja trisk trisk. Anis har myckt lång tradition som mdicinalväxt. Förr sa man att dn botad allt från vansinn till skorpionbtt. Man had höga tankar om anisluktn, vars vrkan tycks ha varit framför allt på hjärnan. I Rom ansågs att anisluktn hjälpt vid sömnlösht och hicka och undrlättad förlossning. Bränd man örtn lindrad rökn huvudvärk och ständigt upprpat i mdltida svnska läkböckr är: "Går bränd anisrök in i mans näsa då dugr dt för huvudvärk". Aplsinolja trisk trisk. Vrksam på baktrir och svamp, ökar blodcirkulationn, vilkt har n upplivand ffkt. I crat på munsår. I fotkräm llr hudolja kan särskilt blodaplsin, användas för plingffkt (luckrar upp tjock och skrovlig hud). Bra till normal och ft hy. Särskilt uppfriskand och rnand för akn och trött, glåmig och plufsig hy. Btanin oxypon. Rött färgämn från rödbtan och xtrakt av olivolja. Åtrfttningsmdl för schampo, flytand tvål mm. Motvrkar uttorkning av hudn. Bivax. Skyddar mot vädr och vind, avvisar kyla och vattn, bvarar värm och fukt. Lugnar irritrad hud som får lugn och ro undr vaxskyddt, mjukar upp torr och narig. Vaxt har också antibiotiska gnskapr. Ctyl alkohol. En högr alkohol och dn vanligast av fttalkoholrna. Dn finns naturligt i vaxr och fttr, särskilt i form av strar (ctylpalmitat). Ctylalkohol tas int upp av hudn utan läggr sig utanpå md n lätt vaxig känsla och skyddar, mjukar upp, avvisar vattn och bindr hudns fukt. citrongräsolja. Svampdödand - bra i fotkräm. Antioxidantr måst tillsättas för att hindra att oljan missfärgar krämr. Mot ft hy md stora porr, slapp hy. Citronolja trisk trisk. Citronolja är inflammationshämmand och blodcirkulationsbfrämjand. Dn blodstilland, kärlsammandragand och kärlstärkand vrkan gör oljan användbar på brustna blodkärl, ådrbråck, hmorrojdr och frostknölar, i ksmmdl och sårsalvor. Oljan bfrämjar läkning av sår, ävn svårläkta, tar bort klådan och minskar svullnadn av insktsbtt och hrpsblåsor. Citronolja är antisptisk, vrksam mot bland annat stafylokockr, pnumokockr, tyfusbaktrir och kolrabaktrir. Dt hävdas ibland md bstämdht att citronolja ingnidn på naglarna gör dm starkar. Värt att pröva. Myckt uppfriskand och rnand på ft och orn hy. Citrongräsolja trisk trisk. 1) Västindisk citrongräsolja. Sammandragand och stimulrand på trött och slapp hy, stora öppna porr, ft hy och akn. Friskar upp och stramar upp plufsig hud. Utmärkt dodorant. Baktridödand och antioxidant. 2) OstindiskDn blodstilland, kärlsammandragand och kärlstärkand vrkan gör oljan användbar på brustna blodkärl, ådrbråck, hmorrojdr och frostknölar, i ksmmdl och sårsalvor. Oljan bfrämjar läkning av sår, ävn svårläkta, tar bort klådan och minskar svullnadn av insktsbtt och hrpsblåsor. Citronolja är antisptisk.dt hävdas ibland md bstämdht att citronolja ingnidn på naglarna gör dm starkar. Värt att pröva. Myckt uppfriskand och rnand på ft och orn hy.

2 Daggkåpa. Som läkört omnämns daggkåpan för första gångn i n örtabok av Matthiolus, utgivn Där framhålls växtns adstringrand och sårläkand gnskapr, och dt är främst som sårmdl dn har använts inom folkmdicinn. Läng trodd man att daggkåpans sammandragand vrkan var så stor att dn rntav kund åtrställa förlorad jungfrudom och g ny fastht åt slappa bröst. Mdicinsk vrkan: Antidiarroisk, adstringrand, inflammationshämmand, sårläkand.användning: Invärts vid diarré. Utvärts som sårmdl. E-vitamin. "Tar hand" om d fria radikalr som bildas vid UV-bstrålning och som får hudns ftt att oxidra. Flra studir visar att hudn klarar solstrålning bättr, särskilt UVB, om dn tillförs E-vitamin utifrån. Dt är int tt konsrvringsmdl som hämmar baktritillväxt utan tt antioxidationsmdl som hindrar ftt och oljor från att oxidra. Bra till torr och känslig hy, åldrad llr läng ngligrad och vanskött hy. Emulgringsmdl / Mulsifan CPA. Emulgringsmdl är ytaktiva mdl = d vrkar på ytan mllan två ick blandbara ämnn, vattn och ftt, så att ytspänningn mllan dm minskar. Rsultat: dn na fördlas i dn andra i myckt små partiklar och bildar n jämn och stabil kräm. I fta krämr svävar vattnt inuti fttt, i magra är dt tvärtom. Enbärsssns. Antisptisk, ökar gnomblödningn lokalt i hudn. Har använts mot skabb och rvorm. Idag använd av aromatrapin som n hland och rnand olja, tx använd på hud md pormaskar. Lindrand på vätskand ksm och psoriasis, läkand på varböldr och kan vara till hjälp på ådrbråck och hmorrojdr då dn är sammandragand och tar nr svullnad. Används till ft hy md tilltäppta porr, för att förbygga akn och på all hud där cllaktivittn bhövr stimulras. Eukalyptusolja trisk trisk. Oljan ska ha använts inom ayur vda-mdicinn i Indin rdan runt år 1000 f Kr. Baktridödand, dodorisrand, hudstimulrand, sårläkand, ärrläkand. I Australin band inbyggarna bladn på sår och brännskador, snar har dn triska oljan använts i sårlösningar för postoprativa omslag och för att torka ur oprationskavittr. Antivirala och svampdödand - ffktiva på ringorm, hrps runt munnn och andra virusutslag som vattkoppor och bältros, olika typr av svamp. Svalkand och lokalbdövand på irritationr, hudskador, brännsår, insktsbtt, kylskador. Särskilt bra till ft hy. Flädrblomsinfusion. Rngörand utan att torka ut, lätt sammandragand och stimulrar blodcirkulationn. Till baddning av svårläkta sår (läkand), välgörand vid nar. Sägs göra hudn spänstig, ln och mjuk vid rglbundn användning (infusionn kan ingå i ansiktsmaskr, krämr och annat). Avsvälland i ögonkomprss. Passar alla hudtypr. Graniumolja trisk. Synonym till Granium är; Rosngranium, Dr Wstrlunds blomma, Dr Wstrlunds hälsoblomma, gubbfis. Tillhör släktt Plargonium. Dt var myckt tack var graniumoljan som parfymr börjad bli åtkomliga för gmn man. Dn är fortfarand n myckt viktig parfymolja och n av d mst använda i aromatrapi. Glimmr. Glimmr är tt grupp vanliga minral som spaltas i tunna skivor i brgartr som gnjs, granit och glimmrskiffr. För kosmtiskt bruk pulvrisras dn myckt fint, särskilt md våtmalning kan man få partiklarna myckt små. Pulvrisrad är dn tt myckt fint pärlmorpulvr. Dn säljs båd rn och blandad md andra pigmnt. Om kosmtiskt bruk rapportrad rdan kaptn Cook på 1760-talt från Noothasundt, där indianrna använd glimmr för att g glittr åt hudn. Vanlig glimmr i fin pulvrform gr idag pärlmorglans åt schampo och andra tjocka mulsionr. Utmärkt i tvålfärg. I pudr, läppstift, ögonskugga rflktrar dt ljus till tt starkt glittr och gr n mjuk känsla.

3 Glycrin. En trvärdig alkohol som finns naturligt i alla oljor och fttr. Förnat md fttsyrorna bildar glycrinstrar, dt vi till vardags kallar ftt. Ett bprövat mjukgörand och fuktightsbvarand mdl för spruckn och narig hud, tx i dn klassiska glycrinlotionn "Sprit, glycrin och rosnvattn". Fuktightsbvarand för alla hudtypr. Grönmyntaolja trisk trisk. När dstillrad "myntaolja" nämns i n uropisk txt 1640 avss säkrt olja av Krusmynta, som var dn sort som används mdicinskt innan ppparmyntan slog ignom. Kyland och sammandragand på hudn vilkt kan lindra och hjälpa på solsvda och andra brännskador, blåmärkn, ksm, lättar ådrbråck och hmorrojdr. Förflyktigas rdan i vattnbadsvärm. Gurkörtsolja trisk trisk. Extrahras ur frön från gurkört. Torr olja som absorbras snabbt utan att kladda - känns snarar torr. Som andra oljor mjukgörand och skyddand, därtill näringsrik. Ökar cllrnas syrupptagning, läkand på sår och böldr. Mjukar upp självsprickor, ksm och psoriasis. En av d rikast källorna av Gammalinolnsyra (GLA). Passar alla hudtypr mn dn fuktbvarand och lugnand ffktn gör gurkörtsoljan särskilt lämplig för åldrad hud och på torr och fjällig. Dn är ävn bra i hudvårdsmdl som int ska vara fta, t.x. för aknhy. Honung. Läkand och milt smärtlindrand på sår, munsår, vid lättar hudåkommor och narig hud. Mjukgör och tar bort döda hudcllr. Honung är vrksamt på bl. a. Salmonlla, Staphylococcus aurus, Micrococcus flavus, Bacillus crus. Kan också vara ffktivt på vissa virus. Svampdödand, t. x. på fotsvamp och rvorm. Anss vara n bra fuktightsbvarar särskilt för torr och trött hy. Indantrn. Ett organiskt ämn som gr röd färg. Japansk ppparmyntassns och Åkrmyntassn(Mnthol). Dt msta av dagns äkta mntol kommr från japansk ppparmynta. Kyland och sammandragand på hudn, svalkand, lindrand och klådstilland på solsvda och insktsbtt. I n förkylnings början kan vilkn myntaolja som hlst massrad på bröst och hals öppna andningsvägarna. Dn kyland och sammandragand ffktn kan vara till hjälp på lättar ådrbråck och på slagoch stötskador som svullnar och blånar. Dn lokalbdövand ffktn kan utnyttjas i kyland linimnt på nrvsmärtor, muskl- och ldvärk, rumatism. Jasmin absolut. Olika utdrag på jasminblommor är urgamla som hudvårdsmdl i Kina, tx på sår och hudsprickor. 1-1,5 gram absolut, droppar, krävr tt kilo ( ) blommor som dt tagit någon två timmar att plocka. Jasmin lugnar irritation, hämmar inflammation och läkr. Jasmin sambac används på ögoninflammationr i båd Indin och Kina. Jasmin passar alla hudtypr, inklusiv känslig, mn framför allt torr och fuktfattig hy. Jojobaolja. Dnna olja från n amrikansk öknväxt har använts läng i Mxiko och södra Kalifornin till skydd mot vädr och vind. Halvft olja som absorbras ganska långsamt (20-50 minutr). Tjock mn ändå lätt och kladdfri på hudn. Mjukgörand och skyddand som andra oljor. Kan myckt väl användas som dn är som fuktightsbvarand nattkräm. Dn sägs vara utmärkt på psoriasis och torra ksm och också ha viss "rglrand" ffkt på baktrir. Tckn tydr på att jojobaolja passrar n dl barriärr och går in i hudn på tt sätt som inga andra oljor lyckas md. Myckt lit bhövs. Kallprssad jojobaolja har n solskyddsfaktor på runt 4 och sägs också snabba på pigmntringn.

4 Kajputolja trisk trisk. Australin har skänkt världn tr stora triska oljor: kajput, ukalyptus och ta tr, i dn ordningn och märkligt lika varandra. Dt var likhtn md kajput som gjord att ukalyptus först börjad prövas på 1860-talt. Snart had dn så gott som rsatt kajput Hundra år snar gjord kajput-släktingn ta tr intrnationll succé. Md aromatrapin har kajput i viss mån kommit tillbaka som tt billigt och bra altrnativ till d båda andra. Till och md luktn bskrivs bäst som n blandning av ukalyptus och ta tr. Oljan är starkt antisptisk och också svampdödand. Dn kan användas på akn, ksm, psoriasis, öppna sår och hudinfktionr och lindrar klåda och smärta av insktsbtt. Lindrar inflammation och anss också stärka vnr. Ärrläkand. Kakaosmör. Ftt md svag lukt och mild smak av kakao mn raffinras vanlign till lukt- och smaklöst. Oblkt är dt ljusgult och ljusnar md tidn till vitt, avfärgat är dt hlt vitt. I rumstmpratur så fast att dt säljs i bitar. Ett milt ftt som d flsta tål. Kamfrolja. Kamfrolja kan användas som sammandragand mdl i t. x. ansiktsvattn och ansiktsmaskr på akn, inflammationr, sår, brännsår och solsvda. Kamfr (starkt sammandragand) är n klassikr för ft hy. Kamfr är sdan gammalt n typisk ingrdins i linimnt. Kamomillxtrakt./-ssns Bisobolol i xtraktt är inflammationshämmand. Dn är n ypprlig ingrdins i hudoljor, salvor och omslag på inflammationr i hud och slmhinnor (svårläkta sår, liggsår, bnsår, såriga bröstvårtor, akn, böldr, fistlar), på ksm, svampinfktionr, klåda och insktsbtt. Torr, känslig hy, ävn babyhy. Kanlssns. Alla kanldoftr gr värm mn är svåra att använda - yttrst lit kan förändra n doftblandning totalt.oljan används också för sin kramplösand och stimulrand ffkt på matsmältningn (förstoppning, diarré, kolik, aptitlösht, och särskilt gasr). Myckt små dosr räckr. Barkoljan dödar baktrir, svamp, virus och larvr. Också bladoljan dödar baktrir och parasitr och kan t. x. användas på skabb. Båda oljorna kan användas i värmand bad. Karotin/Btakarotn. Karotin för dn orang färgn i morot, från latin carota = morot, har funnits i svnskan sdan Bta, andra bokstavn i grkiska alfabtt visar att ämnt är dt andra i ordningn. Flra karotnvariantr används i kosmtika, t. x. i vitaminkrämr och ansiktsmaskr. Btakarotn sägs hjälpa till vid nybildning av hudcllr, motvrka bildning av fria radikalr (härskning) och binda giftiga ämnn. Åtminston A- vitamin tros kunna öka blodflödt, i viss mån stimulra hudns gn produktion av kollagn, hämma inflammation och hjälpa till vid bhandling av sår, böldr, psoriasis och hudutslag. Kokosolja. Gr n myckt ft, kladdig och ln känsla på hudn och stannar kvar där; dt tar flra timmar för fttt att absorbras. Gr lit pärlmorlystr. Dn fta ytan skyddar mot vädr och vind och bvarar fukt och lugnar på irritationr och småskador. Torr hy, int ft md stora porr - d mättad fttsyrorna kan täppa till och göra dm ännu störr. Koriandrssns. Bra hudmdl på grund av dn höga haltn kislsyra. Svamp- och baktrihämmand, dodorisrand. Inom ayurvda strör man pulvrisrad koriandrfrön på sår för att förhindra infktion. Stimulrar blodcirkulation = värmand och smärtstilland; använd sdan läng till massag på musklsmärtor, rumatisk värk, ldsmärtor, nrvsmärtor, fibromyalgi. Vid bad; stimulrand, värmand, avslappnand. Lagrbladssns. Vrksam mot baktrir och svamp. Luktn har också n lugnand vrkan som har hänförts till innnhållt av mtylugnol. För luftvägarna: Immunförsvarsstärkand, fbrsänkand och slmlösand. Passar ft och orn hy md acn.

5 Lanolin. Ullftt md vattn, vattnhaltigt ullftt. Skyddand, mjukgörand och ffktivt fuktbvarand. Ullftt är likt dn mänskliga hudns ftt och absorbras lätt. Ensamt är dt dock för klibbigt så lanolin har varit dn vanliga formn, md fördln att också kunna blandas md vattnlösliga ämnn. Vanlig bas i salva (lanolinsalva, lanolinkräm). Bra mot torr och spruckn hud. Lavndlolja. Dn är antisptisk, antiviral, sårläkand och inflammationshämmand - hjälpr till att läka utan ärrbildning. Balansrar talgproduktionn och stimulrar clldlningn ("hudförnyand"). Uppmjukand och lugnand ffkt gör dn till tt vrksamt mdl på allrgiska utslag, ksm och särskilt psoriasis. Dn är också svamphämmand och kan vara ffktiv mot fotsvamp och också skabb. På insktsbtt, brännskador och solsvda. Bra mot rynkig hy, aknhy, mn passar alla. Mandlolja. Halvft olja som absorbras ganska långsamt (20-50 minutr). Somandra oljor mjukgörand och skyddand. Mild, läkand; kan vara till hjälp vid klåda. Passar till torr, grov, rynkig (brukar gälla som antirynkolja), all slags känslig hy, babyhy, hy md pormaskar. Mntol. S Japansk ppparmyntassns. MF & VE-ftt. Dssa mulgringsmdl är d allra vanligast i handln idag. Bnämningn MF/VE ftr n distributörs namn på mulgringsmdln - myckt lättar och trvligar att säga än natriumstaroyllaktylat rspktiv glycrylstarat. Utvunnt ur kokos och palmkärnsolja. Mulsifan CPA. S Emulgringsmdl. Nässldkokt. Lugnand, garvämnna gör utdragt sammandragand. Användbart på brännskador (dn färska saftn lindrar när man har bränt sig på nässla!) och som d uttryckt dt på 1600-talt, till all gaml ful och ld sår. Vilkt sår man tvättar md nässlvattn, dt hålls rnt, att dt int luktar, och vändr ign till att flyta, och hlar dt. Dn stimulrar blodcirkulationn och minskar fttavsöndringn (är "rnand"). Innhållt av antihistaminr och svavl gör dn ffktiv på torr och känslig ksmhud, allrgiska utslag och nrvös hy md ytliga blodkärl och blmmor. Bra vid ft hy, torr och irritrad hy. Olivolja. Dn fta ytan skyddar mot vädr och vind och bvarar fukt bra, t. x. i salvor och ftar krämr. Klassisk olja för torr och spruckn hud (armbågar, knän, handkräm, fotkräm). Antiinflammatorisk, lindrar klåda och irritation, t. x. av insktsbtt och solsvda, särskilt pålagd varm. Ingnidning 3 gångr daglign i 2-3 månadr uppgs kunna ta bort utslag av psoriasis. Förr tt vanligt mdium för lokalbdövand ämnn som morfin, mntol och kamfr (kamfrolja). Stärkr kapillärväggarna och kan därför vara till hjälp för hud som lätt får blåmärkn. Kan användas i förbyggand syft mot bnsår och dålig blodcirkulation. Allra bäst för dtta är olja rik på linolsyra - s hur tx druvkärnolja kan lindra llr tom hlt ta bort många av d bsvär som följr av dålig blodcirkulation i bn och föttr: kyla, kärlkramp, svullnad, missfärgning, smärta, bnsår, värk, hudatrofi, räfflad och spruckna naglar tc. Till torr, ömtålig, sårig hud. Palmarosaolja trisk (gräsolja) ( Tillhör d många citrusdoftand gräsn från Asin. Svalkand; bra i ftrsollotion. Antisptisk och ffktiv mot n dl typr av svamp. Dn triska oljan lindrar irritation av solsvda, insktsbtt, hmorrojdr, sår, utslag, böldr, nar, hudsprickor, psoriasis, irritationr, mindr hudinfktionr, ksm och på brustna blodkärl. Sammandragand, stimulrand på blodcirkulationn, antisptisk, svamphämmand, lindrand och lugnand på småskador. Vanlig i naturkosmtika - fuktgivand och bra för båd ft och torr hy gnom att rglra talgproduktionn och stimulra nybildningn av hudcllr. Passar alla hudtypr; särskilt bra för att vitalisra åldrad, rynkig, skadad och ärrig hy, brännskador och klåda

6 Palmkärnsolja. Dn fta ytan skyddar mot vädr och vind och bvarar fukt. Bra för torr hy. Palmolja. Fttt från oljpalmn är i dss hmtraktr i Västafrika sdan läng båd mat och mdicin. Dn fta ytan skyddar mot vädr och vind och bvarar fukt. Patchouliolja trisk. I Indin har patchouliblad använts läng mot mal på samma sätt som lavndl i Europa. Vrksam på baktrir, virus och svamp (naglsvamp fotsvamp, infktrad hudsvamp). Dodorisrand. Sammandragand ffkt. Läkr och stimulrar nybildningn av hud på ksm, brännskador, allrgiska sår, torr hud md nar och sprickor. Passar ft, torr, åldrad hy. Ppparmyntsinfusion. Piggar upp och gör hudn spänstig - i uppfriskand lotionr, krämr och cold crams, fotkrämr. Också i svalkand ögonkomprss - sägs ta bort mörka ringar runt ögonn. Till sårbaddning på svårläkta sår. Phnonip. Är n handlsblandning av parabnr. Parabnr i sin tur är strar till p-hydroxylbnsosyra (bnsosyra och karbolsyra). Båd syran och n dl av dss strar (hydroxybnsoatr) finns naturligt som pigmnt i n dl växtr mn d som används industrillt framställs också industrillt. Används som konsrvringsmdl. Alla bnosoatr är baktridödand llr baktrihämmand. Parabnrna vrkar på tt brtt spktrum av baktrir, jästsvampar och möglsvampar, brdar än t. x. Natriumbnsoat. Rapsolja. Som andra oljor mjukgörand och skyddand, därtill näringsrik - i hudolja, salva och ftar kräm inklusiv handkräm och fotkräm för spruckn hud. Uppmjukand mdl på torr och skorpig hud och bra på inflammrad. En svnsk studi av raffinrad rapsolja 1996 visad att dn kan lindra klåda och hudirritationr lika bra som kortison. Passar bra till torr och känslig hud. Ringblomsolja. Ringblomma ska ha använts som sårmdl rdan undr antikn. Fuktgivand, lugnand, blodstilland, lätt sammandragand, inflammationshämmand, blodcirkulationn. Till baddning av svårläkta sår (läkand), välgörand vid nar. Sägs göra hudn spänstig, ln och mjuk vid rglbundn användning (infusionn kan ingå iantisptisk och granulationsfrämjand. Äkta oljutdrag på ringblomma har tt långt ochgdigt rykt som hudläkand mdl och används nsam som sådant llr blandad i olika krämr, framför allt i ringblomssalva. Gör att sår (inklusiv svårläkta och kroniska sår som liggsår och bnsår) läkr snabbar och utan ärrbildning. Läkr små hudsprickor, tx nar och såriga bröstvårtor. Lugnar insktsbtt, röda stjärtar och känslig hy, särskilt nybildad ftr mindr hudskador. Dn används på brännskador, på frostskador och i ksmprparat - förbluffand ffktiv på psoriasis och torra, kliand ksm. Använd oljan som dn är llr som oljingrdins i salva. Tar nr svullnadr i varböldr, bulor och blåmärkn, minskar hmorrojdr. Ringblomsolja sägs g tt visst solskydd (läkand på sår, inklusiv brännskador somsolsvda). Ricinolja. Utvinns från ricinbuskn. Dn fta ytan skyddar mot vädr och vind och bvarar fukt. Används i omslag och prparat där dt är viktigt att fttt int sugs upp för snabbt, som i rngöringskräm, salva och kräm (mulgras lätt) till skydd på torra ställn som armbågar, knän och hälar, på ksm, psoriasis, ådrbråck och svårläkta sår. Där ingt annat hjälpr på n sårig barnstjärt kan ricinolja göra susn. Lindrar bindhinnans irritation vid skräp i ögat. Från oljans långa tradition som hudvårdsmdl kan nämnas: I dt forntida Egyptn till solskydd och på "stinkand böldr", i Rom på rvorm, fräknar, skorv och skabb, i Indin och Kina sdan läng på sår och utslag. Används i smink i allt som ska ligga kvar och g glans, mst typiskt i högkvalitativa läppstift där ricinolja kan utgöra övr halva innhållt. Gr glid och glans i crat och läppglans.

7 Rosnolja. Dstillrad rosnolja (rodostagma) nämns första gångn på 900-talt i byzantiska txtr, och dtta är n av d första gångrna n trisk olja nämns övr huvud tagt. Antisptisk, inflammationshämmand och myckt sårläkand, t. x. i sårsalva, ksmprparat och crat på hrps. Dn triska oljan används ävn för sin sammandragand ffkt, t. x. på utvidgad och brustna blodkärl. Passar all hy - ft, torr, torr, känslig, åldrad. Rosnträolja trisk trisk. Oljan är baktridödand, svagt lokalbdövand och läkand (stimulrar hudcllrna att producra ny vävnad) - används på ärr, akn, ksm, sår, ävn infktrad. I Brasilin används vdn på bl. a. akn och hudskador. Oljan har lätt dodorisrand ffkt. Passar alla hudtypr: ft, torr, känslig, åldrad. Rosmarinxtrakt..Trpnr. och ännu mr poly-fnolr som finns i Rosmarin är kända som hämmand på jäst, svamp, baktrir och virus. Karnolsyra uppgs hämma virus. Pikrosalvin bskrivs som baktrihämmand och antiinflammatoriskt. Polyfnolr sägs också minska blåmärkn, stärka kapillärväggarna och öka blodcirkulationn. Shasmör. Har har använts i Afrika i tusntals år som skydd mot uttorkning i sol och vind. Skyddar mot irritation och bvarar fukt bra. Svagt infktions- och inflammationshämmand, påskyndar hudläkning och är bra för torr, narig, fjällig och spruckn hud, småsår, ksmhud och solsvda. Solskyddsfaktor 3, tack var cinnamatrna. Sägs också främja pigmnt-bildningn. Solrosolja. Halvtorr olja som absorbras snabbt (15 minutr) utan att klibba. Som andra oljor mjukgörand och skyddand, därtill ganska näringsrik. Bra bärarolja för andra ämnn som ska tas upp av hudn, särskilt lättar hudvårdsproduktr som lotion och magr kräm. Utmärkt på psoriasis och andra ksm och sägs vara bra på akn och hmorrojdr. Bådtorr och ft hy. Sandlträolja trisk. En av kvinnornas favoritdoftr i väst nligt undrsökningar. Dn har använts som läkmdl inom båd östr- och västrländsk mdicin mot gonorré, blåskatarr och urinvägsinfktionr. I Europa var dn tt av d främsta mdln mot sådana sjukdomar tills antibiotika och sulfa kom på 1940-talt. Oljan innhållr tt ämn likt tstostron, llr om dt är fromon, llr om dt är hla oljan som liknar dm i sin uppbyggnad, llr om dn stimulrar bildningn av dm - ja, något som är bra för sxt är dt i alla fall, försäkrar d många sidor som rbjudr sx boosting prfum from th Orint på nätt.. I Indin används dn mosad vdn sdan myckt läng som svalkand mdl på brännskador och klåda. Oljan är klådstilland och lindrar irritation av solsvda, insktsbtt, hmorrojdr, sår, utslag, böldr, nar, hudsprickor, psoriasis och ksm. Sammandragand, stimulrand på blodcirkulationn, antisptisk, svamphämmand, lindrand och lugnand på småskador. Åtrfuktand; tt klassiskt mdl för torr hy mn passar bra ävn till ft hy. Ta Tr-olja trisk trisk. Har använts läng av aborginrna i Australin. Dn är undrsökt och tstad och rgistrrad som naturläkmdl i Svrig. Utspädd förkommr dn i nästan allt som kan tas på hudn för att bhandla torr hud, bnsår, hmorrojdr, analklåda, undrlivsklåda orsakad av svamp llr baktrir. Komprssr kan användas på sår, särskilt fuktiga och variga, inflammrad hud, ådrbråck, svullnad och ingår i australiska ambulansrs komprssr för brännskador. Förbyggr rodnad och blåsbildning och lokalbdövand. Används på akn och ft hud; bkämpar infktionn och lösr upp varbildningn utan att torka ut torr och känslig hud. Titandioxid. Idag är titandioxid dt mst använda färgämnt i kosmtika. Ii konstnärsfärg rsatt dt tillsammans md zinkoxid dt giftiga blyvitt som täckand vitt pigmnt. Enligt n svnsk undrsökning 1999 är dt tt av d få modrna solskyddsmdl som fungrar. Svnska undrsökningar av solskydd har visat titandioxid är tt av d få solskyddsmdl som förblir ffktivt på hudn. Dt ingår i många solskyddsprparat och skyddar framför allt gnom att rflktra och absorbra soljust (UVA, UVB och UVC). Dt fästr bra på hudn särskilt när dt ingår i fta blandningar.

8 Tistlolja trisk. Kallas ävn safflowrolja, safflorolja. Bra bärarolja för andra ämnn som ska tas upp av hudn. Välgörand i ksmmdl; oljan kan läka kliand torr hud om dn används daglign i tt par månadr. Insmorning av vadrna md olja rik på linolsyra kan lindra llr t.o.m. hlt ta bort många av d bsvär som följr av dålig blodcirkulation i bn och föttr, tx kärlkramp, svullnad, missfärgning, smärta, bnsår, räfflad och spruckna naglar tc. Tussilago dkokt-infusion. Utmärkt till sårtvätt. Sårläkand på böldr och utslag, inflammrad hud och inflammrad vnr, lättar brännsår., akn, orn och ömtålig hy. Lnar, rnar och mjukar upp, gör hudn klar och spänstig. Ävn d färska bladn har använts till omslag på infktrad sår. För orn hy, ömtålig hy. Xantan. Xantan är purungt jämfört md många andra gléringsmdl. Dt börjad användas i livsmdl i USA i slutt av 1960-talt; sdan tog dt tt par årtiondn innan läkmdls- och kosmtikaindustrin upptäckt dt. Druvsockr (glukos) ur majs jäss gnom odling av baktrin Xanthomonas campstris. Därftr rning md isopropylalkohol, torkning och malning till pulvr. På hudn bildar glét av xantan n tunn skyddand hinna som skyddar och läkr småskador. Ztasol. Hudvänligt tvålämn md ph 6,5-7 som används till schampo, flytand tvål mm. Äkrfräkndkokt. Lindrar klåda, drar samman hudn och slutr porrna, stimulrar hudns nybildning. Baddas, tvättas llr läggs som omslag på svårläkta och variga sår på bn och föttr, ksm (t x solksm) och ådrbråck. Alla slags vattnutdrag på åkrfräkn stoppar blödning, nligt Culppr på 1650-talt.

Aloe Vera Deo En skonsam roll-on deodorant som är både aluminium och doftfri. Innehåll; vatten, aloe vera konc 1:10, farnesol, mandelolja, mjölksyra,

Aloe Vera Deo En skonsam roll-on deodorant som är både aluminium och doftfri. Innehåll; vatten, aloe vera konc 1:10, farnesol, mandelolja, mjölksyra, Jag använder mig av råvaror från kontrollerade odlingar, enkla recept och gör små satser. Det är som att laga mat, både roligt och spännande. Jag förvånas ständigt över hur lätt och enkelt det är att själv

Läs mer

- den naturliga vägen - för din baby och för dig som vill ha det bästa för din hud

- den naturliga vägen - för din baby och för dig som vill ha det bästa för din hud - den naturliga vägen - för din baby och för dig som vill ha det bästa för din hud I mitt arbete som akupunktör och massör behandlar jag ofta personer med känslig hud eller olika typer av hudproblem samt

Läs mer

DEMONSTRATION TRANSFORMATORN I. Magnetisering med elström Magnetfältet kring en spole Kraftverkan mellan spolar Bränna spik Jacobs stege

DEMONSTRATION TRANSFORMATORN I. Magnetisering med elström Magnetfältet kring en spole Kraftverkan mellan spolar Bränna spik Jacobs stege FyL VT06 DEMONSTRATION TRANSFORMATORN I Magntisring md lström Magntfältt kring n spol Kraftvrkan mllan spolar Bränna spik Jacobs stg Uppdatrad dn 9 januari 006 Introduktion FyL VT06 I littraturn och framför

Läs mer

SORTIMENT KRONANS EXTRA CARE

SORTIMENT KRONANS EXTRA CARE SORTIMENT KRONANS EXTRA CARE Produkter för kropp och ansikte Kronans Extra Care Kroppstvål, pris: 49 kr för 350 ml En mild och skonsamt rengörande tvål med hudvänligt ph-värde för torr och känslig hud.

Läs mer

Att ta till vara på växter

Att ta till vara på växter Örtlära Att ta till vara på växter Plocka blad när de är unga (helst före midsommar) Blommor plockas när de just slagit ut Rötter plockas när växten har vissnat ner Torka växter mörkt och luftigt. På galler/handdukar/lakan/papper,

Läs mer

Apotekets råd om. Akne och rosacea

Apotekets råd om. Akne och rosacea Apotekets råd om Akne och rosacea Akne är ett samlingsnamn för förändringar i form av hudknottror, pormaskar och varblåsor och är mycket vanligt. Akne beror inte på dålig hygien eller speciell mat utan

Läs mer

INTRODUKTION. Akut? RING: 031-51 20 12

INTRODUKTION. Akut? RING: 031-51 20 12 INTRODUKTION Btch AB är i grundn tt gränsövrskridand nätvrk av ingnjörr, tknikr, tillvrkar (producntr) som alla har myckt lång rfarnht inom Hydraulik branschn. Dtta inkludrar allt från tillvrkning och

Läs mer

Naturligt för kropp & hälsa

Naturligt för kropp & hälsa Naturligt för kropp & hälsa Naturliga produkter för kroppens välbefinnande Våra örter handplockas på det rena och mineralrika Island. Inga maskiner används, för att undvika föroreningar. Endast de växter

Läs mer

där a och b är koefficienter som är större än noll. Här betecknar i t

där a och b är koefficienter som är större än noll. Här betecknar i t REALRNTAN OCH PENNINGPOLITIKEN Dt finns flra sätt att närma sig frågan om vad som är n långsiktigt önskvärd nivå på dn pnningpolitiska styrräntan. I förliggand ruta diskutras dnna fråga md utgångspunkt

Läs mer

AKNE FÅR ALDRIG STOPPA DIG

AKNE FÅR ALDRIG STOPPA DIG AKNE FÅR ALDRIG STOPPA DIG Har du finnar eller akne? Då är du inte ensam. Oftast börjar det i puberteten vilket kan vara en känslig tid för många. Vid 15 18-års ålder brukar aknen vara som värst för att

Läs mer

Malmö stad, Gatukontoret, maj 2003 Trafiksäkra skolan är framtaget av Upab i Malmö på uppdrag av och i samarbete med Malmö stad, Gatukontoret.

Malmö stad, Gatukontoret, maj 2003 Trafiksäkra skolan är framtaget av Upab i Malmö på uppdrag av och i samarbete med Malmö stad, Gatukontoret. Växa i trafikn Malmö stad, Gatukontort, maj 2003 Trafiksäkra skolan är framtagt av Upab i Malmö på uppdrag av och i samarbt md Malmö stad, Gatukontort. Txt: Run Andrbrg Illustrationr: Lars Gylldorff Växa

Läs mer

Yrkes-SM. tur och retur. E n l ä r a r h a n d l e d n i n g k r i n g Y r k e s - S M

Yrkes-SM. tur och retur. E n l ä r a r h a n d l e d n i n g k r i n g Y r k e s - S M Yrks-SM tur och rtur E n l ä r a r h a n d l d n i n g k r i n g Y r k s - S M Yrks-SM 2010 Dt prfkta studibsökt Dn 19-21 maj 2010 arrangras nästa svnska mästrskap i yrksskicklight. Platsn är Götborg och

Läs mer

HUD/SOL/INSEKTSSKYDDS- PAKETET: Vårolja 1 dl glasflaska: Se utförlig beskrivning i webshopen.

HUD/SOL/INSEKTSSKYDDS- PAKETET: Vårolja 1 dl glasflaska: Se utförlig beskrivning i webshopen. Bästsäljarna Sammanställt av imosherbs LEDVÄRKSPAKETET: Djävulsklo-olja 2 dl: Se utförlig beskrivning i webshopen. Hajkräm 50 ml: Se utförlig beskrivning i webshopen. ÖVRIG VÄRK-PAKETET: Massagemjölk 2

Läs mer

SHEA& exceptional skin food BUTTER COCOA SHEA. www.zoyagoespretty.se. 100% ekologiska ingredienser BUTTER LAVENDER BUTTER ROSEHIP BUTTER

SHEA& exceptional skin food BUTTER COCOA SHEA. www.zoyagoespretty.se. 100% ekologiska ingredienser BUTTER LAVENDER BUTTER ROSEHIP BUTTER exceptional skin food COCOA SHEA& ROSEHIP SHEA& LAVENDER SHEA www.zoyagoespretty.se 100% ekologiska ingredienser exceptional skin food Varje Zoya Goes Pretty produkt innehåller högst två ingredienser Vi

Läs mer

Hälsa alla välkomna. Då startar vi.

Hälsa alla välkomna. Då startar vi. Hudvårdstimme Hudvårdstimme Hälsa alla välkomna Hej och välkomna, presentera dig själv och säg att ni idag bjuder på en örtdryck med koncentrat från kinesiskt grönt te samt örter. Den innehåller mycket

Läs mer

www.clinicmedical.se

www.clinicmedical.se www.clinicmedical.se 1. Vad är Hydrapeel plus Hydrapeel plus behandling är en av de ledande inom icke laser hudföryngring. Hydrapeel plus är den enda hydradermabration förfarande som kombinerar rengöring,

Läs mer

Malmö stad, Gatukontoret, maj 2003 Trafiksäkra skolan är framtaget av Upab i Malmö på uppdrag av och i samarbete med Malmö stad, Gatukontoret.

Malmö stad, Gatukontoret, maj 2003 Trafiksäkra skolan är framtaget av Upab i Malmö på uppdrag av och i samarbete med Malmö stad, Gatukontoret. Cykln Malmö stad, Gatukontort, maj 2003 Trafiksäkra skolan är framtagt av Upab i Malmö på uppdrag av och i samarbt md Malmö stad, Gatukontort. Txt: Run Andrbrg Illustrationr: Lars Gylldorff Min cykl Sidan

Läs mer

Naturligt för kropp & hälsa

Naturligt för kropp & hälsa Naturligt för kropp & hälsa Naturliga produkter för kroppens välbefinnande Våra örter handplockas på det rena och mineralrika Island. Inga maskiner används, för att undvika föroreningar. Endast de växter

Läs mer

Lust och risk. ett spel om sexuell hälsa och riskbeteenden

Lust och risk. ett spel om sexuell hälsa och riskbeteenden Lust och risk tt spl om sxull hälsa och riskbtndn 2 / 11 GR Upplvlsbasrat Lärand GR Utbildning Upplvlsbasrat Lärand (GRUL) syftar till att utvckla, utbilda och gnomföra vrksamht md dn upplvlsbasrad pdagogikn

Läs mer

Aktinisk keratos /solkeratos. Patientinformation

Aktinisk keratos /solkeratos. Patientinformation Aktinisk keratos /solkeratos Patientinformation Vad betyder aktinisk keratos? Aktinisk betyder orsakad av solen. Keratos kommer av ordet keratin, som betyder horn. Det rör sig alltså om en förtjockning

Läs mer

RENT, NATURLIGT, EKOLOGISKT

RENT, NATURLIGT, EKOLOGISKT RENT, NATURLIGT, EKOLOGISKT www.gaiasverige.se Ax & Lin GAIA:S HISTORIA Hudvårdsserien skapades av mamma Michelle vars son föddes med känslig hud och utvecklade eksem redan vid 8 veckors ålder. De provade

Läs mer

ERBJUDANDE! I Augusti månad har du möjlighet att köpa dessa produkter till 20 % rabatt!

ERBJUDANDE! I Augusti månad har du möjlighet att köpa dessa produkter till 20 % rabatt! ERBJUDANDE! I Augusti månad har du möjlighet att köpa dessa produkter till 20 % rabatt! Art. 103/104 All Purpose Cream normal/torr hud Verkar mjukgörande, binder fuktigheten ihuden och stärker vävnaden.

Läs mer

FAKTA OM MUNSÅR ETT PRESSMATERIAL FRÅN MEDIVIR. Kontaktperson för media:

FAKTA OM MUNSÅR ETT PRESSMATERIAL FRÅN MEDIVIR. Kontaktperson för media: FAKTA OM MUNSÅR ETT PRESSMATERIAL FRÅN MEDIVIR Kontaktperson för media: Eva Arlander, Marknadsdirektör, Medivir, 08-546 83 121, eva.arlander@medivir.com Pressbilder finns på www.mynewsdesk.com/se/pressroom/medivir

Läs mer

Krav på en projektledare.

Krav på en projektledare. Crtifiring av projktldar. PIE. EKI. LiU. Run Olsson vrsion 20050901 sid 1 av 5 Krav på n projktldar. Intrnationlla organisationr som IPMA och PMI har formulrat vilka krav som ska ställas på n projktldar.

Läs mer

Hittills på kursen: E = hf. Relativitetsteori. vx 2. Lorentztransformationen. Relativistiskt dopplerskift (Rödförskjutning då källa avlägsnar sig)

Hittills på kursen: E = hf. Relativitetsteori. vx 2. Lorentztransformationen. Relativistiskt dopplerskift (Rödförskjutning då källa avlägsnar sig) Förläsning 4: Hittills å kursn: Rlativittstori Ljusastigtn i vakuum dnsamma för alla obsrvatörr Lorntztransformationn x γx vt y y z z vx t γt där γ v 1 1 v 1 0 0 Alla systm i likformig rörls i förålland

Läs mer

Revisionsrapport 2/2010. Åstorps kommun. Granskning av lönekontorets utbetalningsrutiner

Revisionsrapport 2/2010. Åstorps kommun. Granskning av lönekontorets utbetalningsrutiner Rvisionsrapport 2/2010 Åstorps kommun Granskning av lönkontorts utbtalningsrutinr Bngt Sbring, ordf Tord Stursson, 1: v ordf. Bngt Johns, 2: v ordf. Stig Andrsson Nils Prsson Innhållsförtckning SAMMANFATTNING...

Läs mer

Arkitekturell systemförvaltning

Arkitekturell systemförvaltning Arkitkturll systmförvaltng Mal Norström, På AB och Lköpgs Univrsitt mal.norstrom@pais.s, Svärvägn 3C 182 33 Danry Prsntrat på Sunsvall vcka 42 2009. Sammanfattng Många organisationr har grupprat sa IT-systm

Läs mer

Morgonjogg runt Äspenäs. Mycket fågel i luften. Speciellt en som var väldigt envis.

Morgonjogg runt Äspenäs. Mycket fågel i luften. Speciellt en som var väldigt envis. Morgonjogg runt Äspenäs. Mycket fågel i luften. Speciellt en som var väldigt envis. Dåligt med Fokus. Sedan i söndags har jag tömt 56 mm! Inte konstigt att det låter ifrån bäckarna på åsen. Dags för årlig

Läs mer

Tanken och handlingen. ett spel om sexuell hälsa och ordassociationer

Tanken och handlingen. ett spel om sexuell hälsa och ordassociationer Tankn och handlingn tt spl om sxull hälsa och ordassociationr 2 / 13 GR Upplvlsbasrat Lärand GR Utbildning Upplvlsbasrat Lärand (GRUL) syftar till att utvckla, utbilda och gnomföra vrksamht md dn upplvlsbasrad

Läs mer

me-nytt www.marjaentrich.com info@marjaentrich.com nr: 77

me-nytt www.marjaentrich.com info@marjaentrich.com nr: 77 Marja Entrich me-nytt www.marjaentrich.com info@marjaentrich.com nr: 77 Männen i fokus bäst i test i expressens söndagsbilaga hela 7 gånger. (5 getingar) Nu har vi kommit en bit in på det nya året 2012......och

Läs mer

Våra värderingar visar vilka vi är resultat från omröstningen

Våra värderingar visar vilka vi är resultat från omröstningen Nummr 1 2014 Anglica är vår nya intrnrvisor Våra värdringar visar vilka vi är rsultat från omröstningn NKI och mdarbtarundrsökning båd ris och ros Ldarn Ansvarstagand Ett åtrkommand tma i dt här numrt

Läs mer

Produktfakta Apolosophy

Produktfakta Apolosophy Produktfakta Apolosophy APOLOSOPHY MAKEUP ANSIKTE Apolosophy Foundation Foundation med lätt konsistens som ger ett naturligt, halvmatt resultat. Ger näring åt huden och har fettreglerande egenskaper som

Läs mer

Rodnad och utslag? Läs mer om rosacea.

Rodnad och utslag? Läs mer om rosacea. Rodnad och utslag? Läs mer om rosacea. metronidazol Är du röd i ansiktet med akneliknande utslag, rodnad eller ytliga blodkärl? Det kan vara rosacea. Rosacea är en vanlig, kronisk hudsjukdom som kan uppträda

Läs mer

Rosacea I N F O R M AT I O N O M E T T V U X E T P R O B L E M

Rosacea I N F O R M AT I O N O M E T T V U X E T P R O B L E M Rosacea I N FO R M AT I O N O M E T T V UX E T P RO B L E M Rosacea. Rosacea drabbar omkring 10 procent av den vuxna befolkningen och är en kronisk hudsjukdom med utslag i de centrala delarna av ansiktet,

Läs mer

Apotekets råd om. Eksem

Apotekets råd om. Eksem Apotekets råd om Eksem Eksem är en inflammation i hudens övre lager, vilket orsakar klåda och rodnad av huden. Akut eksem känne tecknas av kliande, röd, svullen, vätskeblåsor. Bakterieinfektion kan tillstöta

Läs mer

Infektion Ärrbildning Brännskador

Infektion Ärrbildning Brännskador INFORMERAT SAMTYCKE LASERBASERADE BEHANDLINGAR INSTRUKTIONER Detta är ett dokument om informerat samtycke som har förberetts för att hjälpa din kirurg att informera dig om laserbehandlingar, dess risker

Läs mer

Information om ett vuxet problem

Information om ett vuxet problem r o s a c e a Information om ett vuxet problem ROSACEA. Rosacea drabbar omkring 2 10 procent av den vuxna befolkningen. Det är en kronisk hudsjukdom som ger rodnader, knottror och inflammerade utslag i

Läs mer

Apotekets råd om. Svamp i hud och naglar

Apotekets råd om. Svamp i hud och naglar Apotekets råd om Svamp i hud och naglar Svamp i huden och naglarna är en av de vanligaste infektionerna man kan drabbas av. Infektionen orsakas oftast av jäst- och trådsvampar. De ger upphov till en inflammation

Läs mer

Produktfakta Apolosophy

Produktfakta Apolosophy Produktfakta Apolosophy Apolosophy makeup Ansikte Apolosophy Foundation Foundation som ger näring åt huden och motverkar blankhet. Anpassar sig efter hudens rörelser vilket motverkar ansamlingar av produkten

Läs mer

2011 års recept. önskar www.konferensbokning.nu

2011 års recept. önskar www.konferensbokning.nu 2011årsrcpt önskar www.konfrnsbokning.nu God Jul och Gott Nytt År! Md dn här kokbokn vill jag önska dig n god jul på alla sätt. Först och främst n lugn och fridfull jul. Dssutom n kulinarisk jul, md tid

Läs mer

Akne. Sanningar och myter om ungdomsfinnar

Akne. Sanningar och myter om ungdomsfinnar Akne Sanningar och myter om ungdomsfinnar Nästan alla ungdomar har upplevt problem med finnar i ansiktet, på bröstet och på ryggen. Det är så vanligt att det räknas som en del av puberteten. Vad är akne?

Läs mer

Apotekets råd om. Ögonbesvär

Apotekets råd om. Ögonbesvär Apotekets råd om Ögonbesvär Om du ofta känner dig trött i ögonen och tycker att det skaver, svider och kliar kan det bero på att ögonen är för torra. Det kan bero på att du har brist på tårvätska, eller

Läs mer

För att torr och känslig hud har olika behov.

För att torr och känslig hud har olika behov. För att torr och känslig hud har olika behov. Curami by CCS allt du behöver. Mer än 30 år. Så länge har vi på CCS ägnat åt att ta hand om torr och känslig hud. Den erfarenheten delar vi nu med oss av genom

Läs mer

rosacea Information om ett vuxet problem

rosacea Information om ett vuxet problem rosacea Information om ett vuxet problem Rosacea. Rosacea drabbar omkring 2 10 procent av den vuxna befolkningen. Det är en kronisk hudsjukdom som ger rodnader, knottror och inflammerade utslag i ansiktet,

Läs mer

Revisionsrapport 7/2010. Åstorps kommun. Granskning av intern kontroll

Revisionsrapport 7/2010. Åstorps kommun. Granskning av intern kontroll Rvisionsrapport 7/2010 Åstorps kommun Granskning av intrn kontroll Bngt Sbring, ordf Tord Stursson, 1: v ordf. Bngt Johns, 2: v ordf. Stig Andrsson Nils Prsson Rvisorrna Innhållsförtckning SAMMANFATTNING...

Läs mer

Revisionsrapport 2010. Hylte kommun. Granskning av upphandlingar

Revisionsrapport 2010. Hylte kommun. Granskning av upphandlingar Rvisionsrapport 2010 Hylt kommun Granskning av upphandlingar Jakob Smith fbruari 2011 Innhållsförtckning SAMMANFATTNING... 3 1 UPPDRAGET... 4 1.1 Bakgrund och syft... 4 1.2 Mtod och avgränsning... 4 2

Läs mer

Man blir glad när det går bra för barnen SID 4-5. Nu är det runt 120 barn som varje dag äter i skolan AGAPE CHILD CENTRE; EMANUEL EBENEZER SCHOOL;

Man blir glad när det går bra för barnen SID 4-5. Nu är det runt 120 barn som varje dag äter i skolan AGAPE CHILD CENTRE; EMANUEL EBENEZER SCHOOL; Nr 5/13 - Årgång 42 AGAPE CHILD CENTRE; Man blir glad när dt går bra för barnn SID 4-5 EMANUEL EBENEZER SCHOOL; Nu är dt runt 120 barn som varj dag ätr i skolan SID 8 Barn i Nöd nr 5 2013 3.. Vi gor Vi

Läs mer

EKOTRANSPORT 2030. Vägen till en fossiloberoende fordonsflotta. #eko2030

EKOTRANSPORT 2030. Vägen till en fossiloberoende fordonsflotta. #eko2030 FOTO: CHINAFACE #ko2030 mmmnn m m o k o ä k l V Vä ssnn oom n n r r f ttiillll kkoonf hållbaarraa ns ffrraam mtid tt occhh rröörrlliigghh rtrr ort trtraannssppo EKOTRANSPORT 2030 Vägn till n fossilobrond

Läs mer

NYTT STUDENT. från Växjöbostäder. Nu öppnar vi portarna på Vallen, kom och titta, sidan 3. Så här håller du värmen, sidan 4.

NYTT STUDENT. från Växjöbostäder. Nu öppnar vi portarna på Vallen, kom och titta, sidan 3. Så här håller du värmen, sidan 4. STUDENT DECEMBER 2014 NYTT från Växjöbostädr p p a n d m t l k n d i Boka tvätt ttar ä r b s u p m a C å ig p Områdsansvar Nu öppnar vi portarna på Valln, kom och titta, sidan 3. Så här hållr du värmn,

Läs mer

SAMMANFATTNING... 3 1. INLEDNING... 4. 1.1 Bakgrund... 4 1.2 Inledning och syfte... 4 1.3 Tillvägagångssätt... 5 1.4 Avgränsningar... 5 1.5 Metod...

SAMMANFATTNING... 3 1. INLEDNING... 4. 1.1 Bakgrund... 4 1.2 Inledning och syfte... 4 1.3 Tillvägagångssätt... 5 1.4 Avgränsningar... 5 1.5 Metod... Rvisionsrapport 2010 Malmö stad Granskning av policy och riktlinjr samt intrn kontroll mot mutor tc. Jakob Smith och Josabth Alfsdottr dcmbr 2010 Innhållsförtckning SAMMANFATTNING... 3 1. INLEDNING...

Läs mer

Gråbo, Lavar Sälg, Älgört. Al, Blodrot En Sileshår, Stensöta. Blodrot, Blåbär, Gullris Stensöta Pors, Rölleka, Skvattram Ljung, Vänderot

Gråbo, Lavar Sälg, Älgört. Al, Blodrot En Sileshår, Stensöta. Blodrot, Blåbär, Gullris Stensöta Pors, Rölleka, Skvattram Ljung, Vänderot Detta dokument behandlar vilka medicinalväxter som finns att tillgå i Sverige. Kom ihåg att dessa växter ibland kan förväxlas med giftiga släktingar, så var försiktig. Likaså är de inte lika effektiva

Läs mer

Integrerade ledningssystem artikelsamling

Integrerade ledningssystem artikelsamling Intgrrad ldningssystm artiklsamling Stockholm 2005-01-14 Dt är ffktivt och dt lönar sig att jobba intgrrat. Många organisationr jobbar idag md tt llr flra ldningssystm. Eftrsom strukturrna då är på plats

Läs mer

d år sv ropp Hud & K

d år sv ropp Hud & K 34-001 34-002 34-003 34-007 34-004 34-006 34-005 34-008 15-600 15-601 15-604 15-606 15-640 15-641 15-642 15-660 15-661 15-662 15-611 15-618 15-615 15-620 15-614 15-610 15-612 >> www.vadeco.se 23 NORMAL

Läs mer

Revisionsrapport 2010. Hylte kommun. Granskning av samhällsbyggnadsnämndens och tillsynsnämndens styrning och ledning. Iréne Dahl, Ernst & Young

Revisionsrapport 2010. Hylte kommun. Granskning av samhällsbyggnadsnämndens och tillsynsnämndens styrning och ledning. Iréne Dahl, Ernst & Young Rvisionsrapport 2010 Hylt kommun Granskning av samhällsbyggnadsnämndns och tillsynsnämndns styrning och ldning Irén Dahl, Ernst & Young Augusti 2010 Hylt kommun Rvisorrna Innhållsförtckning SAMMANFATTNING...

Läs mer

RENT, NATURLIGT, EKOLOGISKT - FÖR HENNE. www.gaiasverige.se. Ax & Lin

RENT, NATURLIGT, EKOLOGISKT - FÖR HENNE. www.gaiasverige.se. Ax & Lin RENT, NATURLIGT, EKOLOGISKT - FÖR HENNE www.gaiasverige.se Ax & Lin PRODUKTER FÖR ANSIKTE OCH KROPP GAIA har skapat en unik serie fantastiska produkter för kvinnor. En enkel, okomplicerad och effektiv

Läs mer

Sola lite lagom isommar!

Sola lite lagom isommar! Sola lite lagom isommar! Tips för dig som vill bli brun, men inte bränd. Att vara på stranden och känna det flödande solljuset värma ens kropp. För många av oss är det en lyckokänsla som vi bara får uppleva

Läs mer

Så här gör du för att ge ditt barn en giftfri start

Så här gör du för att ge ditt barn en giftfri start För dig som är gravid eller ammar: 1.Undvik parfymerade produkter - bebisen tycker om doften av dig. 2.Vänta med att färga håret. 3.Ta det lugnt med smink, krämer och lotioner. 4.Använd inte produkter

Läs mer

me-nytt www.marjaentrich.com info@marjaentrich.com nr: 78

me-nytt www.marjaentrich.com info@marjaentrich.com nr: 78 Marja Entrich me-nytt www.marjaentrich.com info@marjaentrich.com nr: 78 Bevara kroppens härliga spänst! bäst i test i expressens söndagsbilaga hela 7 gånger. (5 getingar) Ljuset och våren är här! Nu har

Läs mer

2010 års recept. önskar www.konferensbokning.nu

2010 års recept. önskar www.konferensbokning.nu 2010årsrcpt önskar www.konfrnsbokning.nu God Jul och Gott Nytt År! Md dn här kokbokn vill jag önska dig n god jul på flra sätt. Först och främst n lugn och fridfull jul. Dssutom n kulinarisk jul, md tid

Läs mer

Weleda Baby - kort fakta om Weledas babysortiment

Weleda Baby - kort fakta om Weledas babysortiment Weleda Baby - kort fakta om Weledas babysortiment Weleda Baby är benämningen på Weledas babysortiment där den läkande ringblomman - calendula står i fokus. Serien innefattar 8 produkter som hjälper till

Läs mer

Rodnad och utslag? Läs mer om rosacea.

Rodnad och utslag? Läs mer om rosacea. Rodnad och utslag? Läs mer om rosacea. metronidazol Är du röd i ansiktet med akneliknande utslag, rodnad eller ytliga blodkärl? Det kan vara rosacea. Rosacea är en vanlig, kronisk hudsjukdom som kan uppträda

Läs mer

me-nytt www.marjaentrich.com info@marjaentrich.com nr: 81

me-nytt www.marjaentrich.com info@marjaentrich.com nr: 81 Marja Entrich me-nytt www.marjaentrich.com info@marjaentrich.com nr: 81 -JUNIOR FÖR VÅRA BARN- NYHET BARNSERIE Härliga produkter för härliga barn bäst i test i expressens söndagsbilaga hela 7 gånger. (5

Läs mer

munnen Rouge Välj färg i harmoni med läppstift och ögonskuggor. Applicera inte för nära ögonen, eftersom det är lätt att se svullen ut.

munnen Rouge Välj färg i harmoni med läppstift och ögonskuggor. Applicera inte för nära ögonen, eftersom det är lätt att se svullen ut. foundation Grunden Se till att ansiktet är helt rengjort och att fuktkräm är applicerad över hela ansiktet. För att färger och skuggor ska se naturliga ut bör du lägga din makeup i dagsljus. Välj en foundation

Läs mer

Våga Vägra Skador Utdrag ur: VÅGA VÄGRA SKADOR

Våga Vägra Skador Utdrag ur: VÅGA VÄGRA SKADOR Utdrag ur: VÅGA VÄGRA SKADOR en skrift producerad av SHF s Medicinska Nätverk med avsikt att hålla handbollsspelare skadefria. 1 EGENVÅRD De vanligaste skadorna inom idrotten är småskador. Du kan lära

Läs mer

rosacea Information om ett vuxet problem

rosacea Information om ett vuxet problem rosacea Information om ett vuxet problem 1 RosaceA är den medicinska termen för ett antal hudsymptom som oftast uppträder hos personer över 30 år. (ej att förväxla med akne) Cirka Symptomen på rosacea

Läs mer

Xyloproct FÖR BEHANDLING AV ÄNDTARMSBESVÄR ORSAKADE AV HEMORROJDER, ANALKLÅDA ELLER ANALSPRICKOR.

Xyloproct FÖR BEHANDLING AV ÄNDTARMSBESVÄR ORSAKADE AV HEMORROJDER, ANALKLÅDA ELLER ANALSPRICKOR. Xyloproct FÖR BEHANDLING AV ÄNDTARMSBESVÄR ORSAKADE AV HEMORROJDER, ANALKLÅDA ELLER ANALSPRICKOR. ÄNDTARMSBESVÄR Många i befolkningen lider av ändtarmsbesvär och besvären börjar oftast i åldern 20-39 år.

Läs mer

Diabetes och fotvård

Diabetes och fotvård DIABETES OCH FÖTTER Diabetes och fotvård Att leva med diabetes gör att det blir ännu viktigare att ta hand om sin personliga hälsa. Det gäller även vården av fötterna. Personer som har diabetes drabbas

Läs mer

Till Dig som skall få strålbehandling mot bröstområdet

Till Dig som skall få strålbehandling mot bröstområdet onkologi Till Dig som skall få strålbehandling mot bröstområdet Strålbehandlingsmottagningen Verksamhetsområde Onkologi Gävle www.lg.se En del av Landstinget Gävleborg BEHANDLING Du kommer att få behandling...

Läs mer

Läderhuden består först och främst av bindväv. Den minskar med åldern vilket gör huden tunnare, mindre elastisk och rynkig.

Läderhuden består först och främst av bindväv. Den minskar med åldern vilket gör huden tunnare, mindre elastisk och rynkig. Fakta om huden Huden är kroppens största organ. Huden förnyas och förändras hela tiden och deltar i flera livsviktiga processer. Vår hud är en mycket sinnrik konstruktion. Den är vattenavvisande, men släpper

Läs mer

Föreningen Sveriges Habiliteringschefer Rikstäckande nätverk för habiliteringen i Sverige. Grundad 1994

Föreningen Sveriges Habiliteringschefer Rikstäckande nätverk för habiliteringen i Sverige. Grundad 1994 Förningn Svrigs Habilitringschfr Rikstäckand nätvrk för habilitringn i Svrig. Grundad 1994 Minnsantckningar styrlsmöt 2012-01-19 och 2012-01-20 Plats: Stockholm, Villa Brvik Tid: 13.00 Närvarand: Lna,

Läs mer

Här får du se några sidor av VIP-boken min kropp. Hela boken är på 24 sidor och kan beställas via www.ltdalarna.se/vip VIP min kr opp

Här får du se några sidor av VIP-boken min kropp. Hela boken är på 24 sidor och kan beställas via www.ltdalarna.se/vip VIP min kr opp VIP min kropp 1 Den här boken handlar om din kropp. Här finns lite fakta om kroppen och om hur du sköter den. Längd och viktkurva kan du fylla i själv efter eller under ditt besök hos skolsköterskan. Likaså

Läs mer

Herrarnas hudvårdsskola

Herrarnas hudvårdsskola Herrarnas hudvårdsskola Först och främst: hudvård är inte bara för brudarna. Även riktiga män behöver ta hand om sin hud. Du vet hur det är med ett par nya fräscha sneakers. Man vill ju behålla dem fräscha

Läs mer

Goda råd vid handeksem

Goda råd vid handeksem Handeksem Goda råd vid handeksem Patientinformation 1 Goda råd vid handeksem Handeksem är vanligt och ca 10-15 % av alla kvinnor och 4 % av männen drabbas. Handeksem är den vanligaste arbetsrelaterade

Läs mer

Apotekets råd om. Bett och stick

Apotekets råd om. Bett och stick Apotekets råd om Bett och stick Att upptäcka att man har en fästing kan kännas minst sagt obehagligt. Men lyckligtvis är det ofta helt ofarligt. Fästingen är ett 2 4 millimeter långt spindeldjur som trivs

Läs mer

Apotekets råd om. Hårbesvär

Apotekets råd om. Hårbesvär Apotekets råd om Hårbesvär Ett friskt, mjukt och glänsande hår uppfattas som ett tecken på kroppens hälsa och livskraft. Håret växer i cykler och däremellan vilar det. Att tappa ungefär 100 hårstrån per

Läs mer

BEHANDLINGSMENY KLINISKA HUDVÅRDSBEHANDLINGAR MED DERMATOLOGIKA RESULTAT

BEHANDLINGSMENY KLINISKA HUDVÅRDSBEHANDLINGAR MED DERMATOLOGIKA RESULTAT BEHANDLINGSMENY KLINISKA HUDVÅRDSBEHANDLINGAR MED DERMATOLOGIKA RESULTAT Kliniska hudvårdsbehandlingar med dermatologiska resultat Vill du också ha snabba, synliga och bestående resultat? Dr Dennis Gross

Läs mer

Om Aloe Vera - superväxten

Om Aloe Vera - superväxten www.econordica.se Om Aloe Vera - superväxten Econordica.se säljer Aloe-Vera i tablettform. Aloe Vera är en av världens äldsta och mest väldokumenterade läkeväxt. Växten har används i flera tusen år över

Läs mer

Rutiner och riktlinjer för smittsamma sjukdomar i barnomsorgen

Rutiner och riktlinjer för smittsamma sjukdomar i barnomsorgen Rutiner och riktlinjer för smittsamma sjukdomar i barnomsorgen När är barnet så sjukt att det ska stanna hemma? Det är barnets behov, som är avgörande för om barnet ska vara hemma, inte föräldrarnas eller

Läs mer

KARPA GADA 198, BÅSTAD 0733-38 33 63 eller 0431-478501 SORTIMENTSLISTA I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G:

KARPA GADA 198, BÅSTAD 0733-38 33 63 eller 0431-478501 SORTIMENTSLISTA I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G: SORTIMENTSLISTA 2012 I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G: Behandlingar 2 Klassisk massage 2 Hot Stone 2 Medicinsk fibromassage 2 Regndroppsmassage 3, 4 Anpassad klassisk massage 3 För ditt ansikte

Läs mer

Behandlingar. Återbud skall göras senast ett dygn i förväg, annars debiteras behandlingskostnaden.

Behandlingar. Återbud skall göras senast ett dygn i förväg, annars debiteras behandlingskostnaden. Behandlingar Adress: Rålambsvägen 18. Tel: 545 608 10 Internet: www.oasenskonhet.com Boka online på: www.oasenskonhet.com Öppettider: Mån-Fre 11-18, Lör enligt bokad tid Återbud skall göras senast ett

Läs mer

Apotekets råd om. Hudbesvär

Apotekets råd om. Hudbesvär Apotekets råd om Hudbesvär Huden har många olika, viktiga funktioner. Bland annat är huden ett mekaniskt skydd mot omvärlden. Huden kan liksom alla andra organ drabbas av olika typer av åkommor. Vissa

Läs mer

EKOTRANSPORT 2030. Vägen till en fossiloberoende fordonsflotta. #eko2030

EKOTRANSPORT 2030. Vägen till en fossiloberoende fordonsflotta. #eko2030 FOTO: CHINAFACE #ko2030 mmmnn m m o k o ä k l V Vä ssnn oom n n r r f ttiillll kkoonf hållbaarraa ns ffrraam mtid tt occhh rröörrlliigghh rtrr ort trtraannssppo EKOTRANSPORT 2030 Vägn till n fossilobrond

Läs mer

INFORMATION FÖR DIG SOM SKA BEHANDLAS MED QUTENZA

INFORMATION FÖR DIG SOM SKA BEHANDLAS MED QUTENZA INFORMATION FÖR DIG SOM SKA BEHANDLAS MED QUTENZA Den här broschyren är riktad till dig som ska behandlas med QUTENZA (kapsaicin). Här kan du läsa om vad QUTENZA är, hur det fungerar och hur behandlingen

Läs mer

ENTREPRENÖRSLÖSNINGAR INOM VÅRD, SKOLA OCH OMSORG

ENTREPRENÖRSLÖSNINGAR INOM VÅRD, SKOLA OCH OMSORG Forskning och studir kring kvinnors arbtsliv, karriärutvckling, hälsa och gna förtagand. Förlag som spridr kunskapn ENTREPRENÖRSLÖSNINGAR INOM VÅRD, SKOLA OCH OMSORG MONICA RENSTIG VD, forskar,dbattör

Läs mer

Det finns ett stort utbud av hudvårdsprodukter

Det finns ett stort utbud av hudvårdsprodukter Prislista 2011/2012 PRISLISTA PRISLISTA 2011/2012 2013 Det finns ett stort utbud av hudvårdsprodukter på marknaden i dag och för många blir det förvirrande. Mitt medvetna val är att de produkter jag använder

Läs mer

Marja Entrich. nr:65. www.marjaentrich.com info@marjaentrich.com ME HAR HÖGSTA FARTEN I BACKEN!

Marja Entrich. nr:65. www.marjaentrich.com info@marjaentrich.com ME HAR HÖGSTA FARTEN I BACKEN! www.marjaentrich.com info@marjaentrich.com me-nytt Marja Entrich nr:65 ME HAR HÖGSTA FARTEN I BACKEN! Håll med om att......tiden går fort, nu är det redan 2009. Som en symbol för hur fort tiden går har

Läs mer

NÄR ALLT KÄNNS JOBBIGT

NÄR ALLT KÄNNS JOBBIGT omfinnar NÄR ALLT KÄNNS JOBBIGT Bröst, skäggväxt och föräldrar som inte förstår. Mens, målbrott, kärlek. Känslan av att allt är möjligt och att allt är kaos. Puberteten är en tid då det händer mycket i

Läs mer

Apotekets råd om. Svamp och klåda i underlivet

Apotekets råd om. Svamp och klåda i underlivet Apotekets råd om Svamp och klåda i underlivet Klåda i underlivet kan ha många orsaker. Bland kvinnor i fertil ålder är svampinfektion den vanligaste orsaken. Vid användning av antibiotika kan normalfloran

Läs mer

Hälsovård, sjukvård och tandvård för dig som söker asyl

Hälsovård, sjukvård och tandvård för dig som söker asyl Hälsovård, sjukvård och tandvård för dig som söker asyl Om du är sjuk Ring vårdcentralen om du är sjuk och behöver vård. Ring vårdcentralen även när ditt barn är sjukt. Du kan ringa dygnet runt. Har det

Läs mer

Produkt och prislista - Hudvård

Produkt och prislista - Hudvård COCOAFRESH - Naturlig hud och kroppsvård Produkt och prislista - Hudvård Välkommen att ta del av vår produkt/prislista, våra produkter baseras på Kakaons oljor och fetter har alla dess fördelar för hudvård

Läs mer

Med alla härliga upplevelser från förra året i

Med alla härliga upplevelser från förra året i ! t v i L a l H n. t h g i l k r rv ö f s a t s u r Ut Midsommarkonfrns Ralingsåsgårdn, Anby 19-22 juni 2014 ! t v i L a l H s! å s g n i l a R ill t n m m o Välk Md alla härliga upplvlsr från förra årt

Läs mer

NYHET! Patientinformation om Ketokonazol ratiopharm schampo. Behandla huvudsaken

NYHET! Patientinformation om Ketokonazol ratiopharm schampo. Behandla huvudsaken NYHET! Patientinformation om Ketokonazol ratiopharm schampo Behandla huvudsaken till mjäll ratiopharm ett av världens främsta generikaföretag Som generikaföretag är vår uppgift att ta vid när patenten

Läs mer

Scheriproct finns receptfritt på ditt apotek både som suppositorier och rektalsalva. www.scheriproct.se. för mer information och länk till webbshop

Scheriproct finns receptfritt på ditt apotek både som suppositorier och rektalsalva. www.scheriproct.se. för mer information och länk till webbshop Scheriproct finns receptfritt på ditt apotek både som suppositorier och rektalsalva L.SE.12.2014.1480 December 2014 Information om HEMORROJDER, TILLHÖRANDE KLÅDA OCH IRRITATION SAMT YTLIGA SPRICKBILDNINGAR

Läs mer

FOKUSERAT. Fotbollsfrun Malin Wollin ångrar inget på sin blogg. [På MAKT] Reportage om Kalmars rikaste kvinnor

FOKUSERAT. Fotbollsfrun Malin Wollin ångrar inget på sin blogg. [På MAKT] Reportage om Kalmars rikaste kvinnor FOKUSERAT www.fokusrat.s [På MAKT] Fotbollsfrun Malin Wollin ångrar ingt på sin blogg Nummr 1 2008 Frdagn dn 22 fbruari 50 SEK 5 EURO Kalmarungdomar trotsar maktn md L Parkour 1 Rportag om Kalmars rikast

Läs mer

Behandlingsdagbok: Registrera biverkningar under behandlingen. Denna broschyr har du fått av din behandlande läkare

Behandlingsdagbok: Registrera biverkningar under behandlingen. Denna broschyr har du fått av din behandlande läkare Denna broschyr har du fått av din behandlande läkare Behandlingsdagbok: Registrera biverkningar under behandlingen Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att

Läs mer

Uppskatta lagerhållningssärkostnader

Uppskatta lagerhållningssärkostnader B 13 Uppskatta lagrhållningssärkstnadr Md lagrhållningssärkstnadr ass alla d kstnadr sm hängr samman md ch ppstår gnm att artiklar hålls i lagr. Dt är fråga m rsaksbtingad kstnadr ch därmd särkstnadr,

Läs mer

Patientinformation. Kondylom. Södra Älvsborgs Sjukhus. Hud- och STD-klinik

Patientinformation. Kondylom. Södra Älvsborgs Sjukhus. Hud- och STD-klinik Patientinformation Kondylom Södra Älvsborgs Sjukhus Hud- och STD-klinik Kondylom en vanlig könssjukdom Kondylom är könsvårtor som orsakas av vårt-virus. Det kan ta från två till sex månader, eller upp

Läs mer

Fler än du tror tål inte starka dofter. Välj OPARFYMERAT. Handling. Behandling

Fler än du tror tål inte starka dofter. Välj OPARFYMERAT. Handling. Behandling Fler än du tror tål inte starka dofter Välj OPARFYMERAT Handling Behandling 3,2 miljoner människor i Sverige lider av astma, allergi eller överkänslighet. Det här är doftöverkänslighet. Parfymerade produkter

Läs mer

Behandling av atopiskt eksem

Behandling av atopiskt eksem Behandling av atopiskt eksem Sammanfattning Atopiskt eksem (AE) är en kronisk hudsjukdom som medför inflammation och klåda i huden. Vissa faktorer kan förvärra besvären vid atopiskt eksem, till exempel

Läs mer