Vad finns i våra produkter?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vad finns i våra produkter?"

Transkript

1 Vad finns i våra produktr? Alo Vra-glé. Utmärkt hudmdl. Enzymrna gör dt inflammationshämmand (dt uppgs vara så ffktivt på ksm att dt ofta kan rsätta kortison) och antisptiskt. Dn är ävn sammandragand, koagulrand, fuktupptagand och ökar hudns syr-upptagning - tt ffktivt sårläkand mdl. Dt lnar, svalkar, stillar klåda och minskar smärta och kan vara myckt lättand på solsvda och brännsår inklusiv skållningsskador, ksm, psoriasis, röd och irritrad hy, ärr, hmorrojdr, analsår, strålskador, insktsbtt och andra irritationr. Alo mjukar upp hudn och är bra för ömtålig och irritrad hy av många typr. Anss hålla rynkor i schack. Används också på aknhy och sägs ta bort gamla ärr om dt applicras undr lång tid (upp till 6 mån). Anisolja trisk trisk. Anis har myckt lång tradition som mdicinalväxt. Förr sa man att dn botad allt från vansinn till skorpionbtt. Man had höga tankar om anisluktn, vars vrkan tycks ha varit framför allt på hjärnan. I Rom ansågs att anisluktn hjälpt vid sömnlösht och hicka och undrlättad förlossning. Bränd man örtn lindrad rökn huvudvärk och ständigt upprpat i mdltida svnska läkböckr är: "Går bränd anisrök in i mans näsa då dugr dt för huvudvärk". Aplsinolja trisk trisk. Vrksam på baktrir och svamp, ökar blodcirkulationn, vilkt har n upplivand ffkt. I crat på munsår. I fotkräm llr hudolja kan särskilt blodaplsin, användas för plingffkt (luckrar upp tjock och skrovlig hud). Bra till normal och ft hy. Särskilt uppfriskand och rnand för akn och trött, glåmig och plufsig hy. Btanin oxypon. Rött färgämn från rödbtan och xtrakt av olivolja. Åtrfttningsmdl för schampo, flytand tvål mm. Motvrkar uttorkning av hudn. Bivax. Skyddar mot vädr och vind, avvisar kyla och vattn, bvarar värm och fukt. Lugnar irritrad hud som får lugn och ro undr vaxskyddt, mjukar upp torr och narig. Vaxt har också antibiotiska gnskapr. Ctyl alkohol. En högr alkohol och dn vanligast av fttalkoholrna. Dn finns naturligt i vaxr och fttr, särskilt i form av strar (ctylpalmitat). Ctylalkohol tas int upp av hudn utan läggr sig utanpå md n lätt vaxig känsla och skyddar, mjukar upp, avvisar vattn och bindr hudns fukt. citrongräsolja. Svampdödand - bra i fotkräm. Antioxidantr måst tillsättas för att hindra att oljan missfärgar krämr. Mot ft hy md stora porr, slapp hy. Citronolja trisk trisk. Citronolja är inflammationshämmand och blodcirkulationsbfrämjand. Dn blodstilland, kärlsammandragand och kärlstärkand vrkan gör oljan användbar på brustna blodkärl, ådrbråck, hmorrojdr och frostknölar, i ksmmdl och sårsalvor. Oljan bfrämjar läkning av sår, ävn svårläkta, tar bort klådan och minskar svullnadn av insktsbtt och hrpsblåsor. Citronolja är antisptisk, vrksam mot bland annat stafylokockr, pnumokockr, tyfusbaktrir och kolrabaktrir. Dt hävdas ibland md bstämdht att citronolja ingnidn på naglarna gör dm starkar. Värt att pröva. Myckt uppfriskand och rnand på ft och orn hy. Citrongräsolja trisk trisk. 1) Västindisk citrongräsolja. Sammandragand och stimulrand på trött och slapp hy, stora öppna porr, ft hy och akn. Friskar upp och stramar upp plufsig hud. Utmärkt dodorant. Baktridödand och antioxidant. 2) OstindiskDn blodstilland, kärlsammandragand och kärlstärkand vrkan gör oljan användbar på brustna blodkärl, ådrbråck, hmorrojdr och frostknölar, i ksmmdl och sårsalvor. Oljan bfrämjar läkning av sår, ävn svårläkta, tar bort klådan och minskar svullnadn av insktsbtt och hrpsblåsor. Citronolja är antisptisk.dt hävdas ibland md bstämdht att citronolja ingnidn på naglarna gör dm starkar. Värt att pröva. Myckt uppfriskand och rnand på ft och orn hy.

2 Daggkåpa. Som läkört omnämns daggkåpan för första gångn i n örtabok av Matthiolus, utgivn Där framhålls växtns adstringrand och sårläkand gnskapr, och dt är främst som sårmdl dn har använts inom folkmdicinn. Läng trodd man att daggkåpans sammandragand vrkan var så stor att dn rntav kund åtrställa förlorad jungfrudom och g ny fastht åt slappa bröst. Mdicinsk vrkan: Antidiarroisk, adstringrand, inflammationshämmand, sårläkand.användning: Invärts vid diarré. Utvärts som sårmdl. E-vitamin. "Tar hand" om d fria radikalr som bildas vid UV-bstrålning och som får hudns ftt att oxidra. Flra studir visar att hudn klarar solstrålning bättr, särskilt UVB, om dn tillförs E-vitamin utifrån. Dt är int tt konsrvringsmdl som hämmar baktritillväxt utan tt antioxidationsmdl som hindrar ftt och oljor från att oxidra. Bra till torr och känslig hy, åldrad llr läng ngligrad och vanskött hy. Emulgringsmdl / Mulsifan CPA. Emulgringsmdl är ytaktiva mdl = d vrkar på ytan mllan två ick blandbara ämnn, vattn och ftt, så att ytspänningn mllan dm minskar. Rsultat: dn na fördlas i dn andra i myckt små partiklar och bildar n jämn och stabil kräm. I fta krämr svävar vattnt inuti fttt, i magra är dt tvärtom. Enbärsssns. Antisptisk, ökar gnomblödningn lokalt i hudn. Har använts mot skabb och rvorm. Idag använd av aromatrapin som n hland och rnand olja, tx använd på hud md pormaskar. Lindrand på vätskand ksm och psoriasis, läkand på varböldr och kan vara till hjälp på ådrbråck och hmorrojdr då dn är sammandragand och tar nr svullnad. Används till ft hy md tilltäppta porr, för att förbygga akn och på all hud där cllaktivittn bhövr stimulras. Eukalyptusolja trisk trisk. Oljan ska ha använts inom ayur vda-mdicinn i Indin rdan runt år 1000 f Kr. Baktridödand, dodorisrand, hudstimulrand, sårläkand, ärrläkand. I Australin band inbyggarna bladn på sår och brännskador, snar har dn triska oljan använts i sårlösningar för postoprativa omslag och för att torka ur oprationskavittr. Antivirala och svampdödand - ffktiva på ringorm, hrps runt munnn och andra virusutslag som vattkoppor och bältros, olika typr av svamp. Svalkand och lokalbdövand på irritationr, hudskador, brännsår, insktsbtt, kylskador. Särskilt bra till ft hy. Flädrblomsinfusion. Rngörand utan att torka ut, lätt sammandragand och stimulrar blodcirkulationn. Till baddning av svårläkta sår (läkand), välgörand vid nar. Sägs göra hudn spänstig, ln och mjuk vid rglbundn användning (infusionn kan ingå i ansiktsmaskr, krämr och annat). Avsvälland i ögonkomprss. Passar alla hudtypr. Graniumolja trisk. Synonym till Granium är; Rosngranium, Dr Wstrlunds blomma, Dr Wstrlunds hälsoblomma, gubbfis. Tillhör släktt Plargonium. Dt var myckt tack var graniumoljan som parfymr börjad bli åtkomliga för gmn man. Dn är fortfarand n myckt viktig parfymolja och n av d mst använda i aromatrapi. Glimmr. Glimmr är tt grupp vanliga minral som spaltas i tunna skivor i brgartr som gnjs, granit och glimmrskiffr. För kosmtiskt bruk pulvrisras dn myckt fint, särskilt md våtmalning kan man få partiklarna myckt små. Pulvrisrad är dn tt myckt fint pärlmorpulvr. Dn säljs båd rn och blandad md andra pigmnt. Om kosmtiskt bruk rapportrad rdan kaptn Cook på 1760-talt från Noothasundt, där indianrna använd glimmr för att g glittr åt hudn. Vanlig glimmr i fin pulvrform gr idag pärlmorglans åt schampo och andra tjocka mulsionr. Utmärkt i tvålfärg. I pudr, läppstift, ögonskugga rflktrar dt ljus till tt starkt glittr och gr n mjuk känsla.

3 Glycrin. En trvärdig alkohol som finns naturligt i alla oljor och fttr. Förnat md fttsyrorna bildar glycrinstrar, dt vi till vardags kallar ftt. Ett bprövat mjukgörand och fuktightsbvarand mdl för spruckn och narig hud, tx i dn klassiska glycrinlotionn "Sprit, glycrin och rosnvattn". Fuktightsbvarand för alla hudtypr. Grönmyntaolja trisk trisk. När dstillrad "myntaolja" nämns i n uropisk txt 1640 avss säkrt olja av Krusmynta, som var dn sort som används mdicinskt innan ppparmyntan slog ignom. Kyland och sammandragand på hudn vilkt kan lindra och hjälpa på solsvda och andra brännskador, blåmärkn, ksm, lättar ådrbråck och hmorrojdr. Förflyktigas rdan i vattnbadsvärm. Gurkörtsolja trisk trisk. Extrahras ur frön från gurkört. Torr olja som absorbras snabbt utan att kladda - känns snarar torr. Som andra oljor mjukgörand och skyddand, därtill näringsrik. Ökar cllrnas syrupptagning, läkand på sår och böldr. Mjukar upp självsprickor, ksm och psoriasis. En av d rikast källorna av Gammalinolnsyra (GLA). Passar alla hudtypr mn dn fuktbvarand och lugnand ffktn gör gurkörtsoljan särskilt lämplig för åldrad hud och på torr och fjällig. Dn är ävn bra i hudvårdsmdl som int ska vara fta, t.x. för aknhy. Honung. Läkand och milt smärtlindrand på sår, munsår, vid lättar hudåkommor och narig hud. Mjukgör och tar bort döda hudcllr. Honung är vrksamt på bl. a. Salmonlla, Staphylococcus aurus, Micrococcus flavus, Bacillus crus. Kan också vara ffktivt på vissa virus. Svampdödand, t. x. på fotsvamp och rvorm. Anss vara n bra fuktightsbvarar särskilt för torr och trött hy. Indantrn. Ett organiskt ämn som gr röd färg. Japansk ppparmyntassns och Åkrmyntassn(Mnthol). Dt msta av dagns äkta mntol kommr från japansk ppparmynta. Kyland och sammandragand på hudn, svalkand, lindrand och klådstilland på solsvda och insktsbtt. I n förkylnings början kan vilkn myntaolja som hlst massrad på bröst och hals öppna andningsvägarna. Dn kyland och sammandragand ffktn kan vara till hjälp på lättar ådrbråck och på slagoch stötskador som svullnar och blånar. Dn lokalbdövand ffktn kan utnyttjas i kyland linimnt på nrvsmärtor, muskl- och ldvärk, rumatism. Jasmin absolut. Olika utdrag på jasminblommor är urgamla som hudvårdsmdl i Kina, tx på sår och hudsprickor. 1-1,5 gram absolut, droppar, krävr tt kilo ( ) blommor som dt tagit någon två timmar att plocka. Jasmin lugnar irritation, hämmar inflammation och läkr. Jasmin sambac används på ögoninflammationr i båd Indin och Kina. Jasmin passar alla hudtypr, inklusiv känslig, mn framför allt torr och fuktfattig hy. Jojobaolja. Dnna olja från n amrikansk öknväxt har använts läng i Mxiko och södra Kalifornin till skydd mot vädr och vind. Halvft olja som absorbras ganska långsamt (20-50 minutr). Tjock mn ändå lätt och kladdfri på hudn. Mjukgörand och skyddand som andra oljor. Kan myckt väl användas som dn är som fuktightsbvarand nattkräm. Dn sägs vara utmärkt på psoriasis och torra ksm och också ha viss "rglrand" ffkt på baktrir. Tckn tydr på att jojobaolja passrar n dl barriärr och går in i hudn på tt sätt som inga andra oljor lyckas md. Myckt lit bhövs. Kallprssad jojobaolja har n solskyddsfaktor på runt 4 och sägs också snabba på pigmntringn.

4 Kajputolja trisk trisk. Australin har skänkt världn tr stora triska oljor: kajput, ukalyptus och ta tr, i dn ordningn och märkligt lika varandra. Dt var likhtn md kajput som gjord att ukalyptus först börjad prövas på 1860-talt. Snart had dn så gott som rsatt kajput Hundra år snar gjord kajput-släktingn ta tr intrnationll succé. Md aromatrapin har kajput i viss mån kommit tillbaka som tt billigt och bra altrnativ till d båda andra. Till och md luktn bskrivs bäst som n blandning av ukalyptus och ta tr. Oljan är starkt antisptisk och också svampdödand. Dn kan användas på akn, ksm, psoriasis, öppna sår och hudinfktionr och lindrar klåda och smärta av insktsbtt. Lindrar inflammation och anss också stärka vnr. Ärrläkand. Kakaosmör. Ftt md svag lukt och mild smak av kakao mn raffinras vanlign till lukt- och smaklöst. Oblkt är dt ljusgult och ljusnar md tidn till vitt, avfärgat är dt hlt vitt. I rumstmpratur så fast att dt säljs i bitar. Ett milt ftt som d flsta tål. Kamfrolja. Kamfrolja kan användas som sammandragand mdl i t. x. ansiktsvattn och ansiktsmaskr på akn, inflammationr, sår, brännsår och solsvda. Kamfr (starkt sammandragand) är n klassikr för ft hy. Kamfr är sdan gammalt n typisk ingrdins i linimnt. Kamomillxtrakt./-ssns Bisobolol i xtraktt är inflammationshämmand. Dn är n ypprlig ingrdins i hudoljor, salvor och omslag på inflammationr i hud och slmhinnor (svårläkta sår, liggsår, bnsår, såriga bröstvårtor, akn, böldr, fistlar), på ksm, svampinfktionr, klåda och insktsbtt. Torr, känslig hy, ävn babyhy. Kanlssns. Alla kanldoftr gr värm mn är svåra att använda - yttrst lit kan förändra n doftblandning totalt.oljan används också för sin kramplösand och stimulrand ffkt på matsmältningn (förstoppning, diarré, kolik, aptitlösht, och särskilt gasr). Myckt små dosr räckr. Barkoljan dödar baktrir, svamp, virus och larvr. Också bladoljan dödar baktrir och parasitr och kan t. x. användas på skabb. Båda oljorna kan användas i värmand bad. Karotin/Btakarotn. Karotin för dn orang färgn i morot, från latin carota = morot, har funnits i svnskan sdan Bta, andra bokstavn i grkiska alfabtt visar att ämnt är dt andra i ordningn. Flra karotnvariantr används i kosmtika, t. x. i vitaminkrämr och ansiktsmaskr. Btakarotn sägs hjälpa till vid nybildning av hudcllr, motvrka bildning av fria radikalr (härskning) och binda giftiga ämnn. Åtminston A- vitamin tros kunna öka blodflödt, i viss mån stimulra hudns gn produktion av kollagn, hämma inflammation och hjälpa till vid bhandling av sår, böldr, psoriasis och hudutslag. Kokosolja. Gr n myckt ft, kladdig och ln känsla på hudn och stannar kvar där; dt tar flra timmar för fttt att absorbras. Gr lit pärlmorlystr. Dn fta ytan skyddar mot vädr och vind och bvarar fukt och lugnar på irritationr och småskador. Torr hy, int ft md stora porr - d mättad fttsyrorna kan täppa till och göra dm ännu störr. Koriandrssns. Bra hudmdl på grund av dn höga haltn kislsyra. Svamp- och baktrihämmand, dodorisrand. Inom ayurvda strör man pulvrisrad koriandrfrön på sår för att förhindra infktion. Stimulrar blodcirkulation = värmand och smärtstilland; använd sdan läng till massag på musklsmärtor, rumatisk värk, ldsmärtor, nrvsmärtor, fibromyalgi. Vid bad; stimulrand, värmand, avslappnand. Lagrbladssns. Vrksam mot baktrir och svamp. Luktn har också n lugnand vrkan som har hänförts till innnhållt av mtylugnol. För luftvägarna: Immunförsvarsstärkand, fbrsänkand och slmlösand. Passar ft och orn hy md acn.

5 Lanolin. Ullftt md vattn, vattnhaltigt ullftt. Skyddand, mjukgörand och ffktivt fuktbvarand. Ullftt är likt dn mänskliga hudns ftt och absorbras lätt. Ensamt är dt dock för klibbigt så lanolin har varit dn vanliga formn, md fördln att också kunna blandas md vattnlösliga ämnn. Vanlig bas i salva (lanolinsalva, lanolinkräm). Bra mot torr och spruckn hud. Lavndlolja. Dn är antisptisk, antiviral, sårläkand och inflammationshämmand - hjälpr till att läka utan ärrbildning. Balansrar talgproduktionn och stimulrar clldlningn ("hudförnyand"). Uppmjukand och lugnand ffkt gör dn till tt vrksamt mdl på allrgiska utslag, ksm och särskilt psoriasis. Dn är också svamphämmand och kan vara ffktiv mot fotsvamp och också skabb. På insktsbtt, brännskador och solsvda. Bra mot rynkig hy, aknhy, mn passar alla. Mandlolja. Halvft olja som absorbras ganska långsamt (20-50 minutr). Somandra oljor mjukgörand och skyddand. Mild, läkand; kan vara till hjälp vid klåda. Passar till torr, grov, rynkig (brukar gälla som antirynkolja), all slags känslig hy, babyhy, hy md pormaskar. Mntol. S Japansk ppparmyntassns. MF & VE-ftt. Dssa mulgringsmdl är d allra vanligast i handln idag. Bnämningn MF/VE ftr n distributörs namn på mulgringsmdln - myckt lättar och trvligar att säga än natriumstaroyllaktylat rspktiv glycrylstarat. Utvunnt ur kokos och palmkärnsolja. Mulsifan CPA. S Emulgringsmdl. Nässldkokt. Lugnand, garvämnna gör utdragt sammandragand. Användbart på brännskador (dn färska saftn lindrar när man har bränt sig på nässla!) och som d uttryckt dt på 1600-talt, till all gaml ful och ld sår. Vilkt sår man tvättar md nässlvattn, dt hålls rnt, att dt int luktar, och vändr ign till att flyta, och hlar dt. Dn stimulrar blodcirkulationn och minskar fttavsöndringn (är "rnand"). Innhållt av antihistaminr och svavl gör dn ffktiv på torr och känslig ksmhud, allrgiska utslag och nrvös hy md ytliga blodkärl och blmmor. Bra vid ft hy, torr och irritrad hy. Olivolja. Dn fta ytan skyddar mot vädr och vind och bvarar fukt bra, t. x. i salvor och ftar krämr. Klassisk olja för torr och spruckn hud (armbågar, knän, handkräm, fotkräm). Antiinflammatorisk, lindrar klåda och irritation, t. x. av insktsbtt och solsvda, särskilt pålagd varm. Ingnidning 3 gångr daglign i 2-3 månadr uppgs kunna ta bort utslag av psoriasis. Förr tt vanligt mdium för lokalbdövand ämnn som morfin, mntol och kamfr (kamfrolja). Stärkr kapillärväggarna och kan därför vara till hjälp för hud som lätt får blåmärkn. Kan användas i förbyggand syft mot bnsår och dålig blodcirkulation. Allra bäst för dtta är olja rik på linolsyra - s hur tx druvkärnolja kan lindra llr tom hlt ta bort många av d bsvär som följr av dålig blodcirkulation i bn och föttr: kyla, kärlkramp, svullnad, missfärgning, smärta, bnsår, värk, hudatrofi, räfflad och spruckna naglar tc. Till torr, ömtålig, sårig hud. Palmarosaolja trisk (gräsolja) ( Tillhör d många citrusdoftand gräsn från Asin. Svalkand; bra i ftrsollotion. Antisptisk och ffktiv mot n dl typr av svamp. Dn triska oljan lindrar irritation av solsvda, insktsbtt, hmorrojdr, sår, utslag, böldr, nar, hudsprickor, psoriasis, irritationr, mindr hudinfktionr, ksm och på brustna blodkärl. Sammandragand, stimulrand på blodcirkulationn, antisptisk, svamphämmand, lindrand och lugnand på småskador. Vanlig i naturkosmtika - fuktgivand och bra för båd ft och torr hy gnom att rglra talgproduktionn och stimulra nybildningn av hudcllr. Passar alla hudtypr; särskilt bra för att vitalisra åldrad, rynkig, skadad och ärrig hy, brännskador och klåda

6 Palmkärnsolja. Dn fta ytan skyddar mot vädr och vind och bvarar fukt. Bra för torr hy. Palmolja. Fttt från oljpalmn är i dss hmtraktr i Västafrika sdan läng båd mat och mdicin. Dn fta ytan skyddar mot vädr och vind och bvarar fukt. Patchouliolja trisk. I Indin har patchouliblad använts läng mot mal på samma sätt som lavndl i Europa. Vrksam på baktrir, virus och svamp (naglsvamp fotsvamp, infktrad hudsvamp). Dodorisrand. Sammandragand ffkt. Läkr och stimulrar nybildningn av hud på ksm, brännskador, allrgiska sår, torr hud md nar och sprickor. Passar ft, torr, åldrad hy. Ppparmyntsinfusion. Piggar upp och gör hudn spänstig - i uppfriskand lotionr, krämr och cold crams, fotkrämr. Också i svalkand ögonkomprss - sägs ta bort mörka ringar runt ögonn. Till sårbaddning på svårläkta sår. Phnonip. Är n handlsblandning av parabnr. Parabnr i sin tur är strar till p-hydroxylbnsosyra (bnsosyra och karbolsyra). Båd syran och n dl av dss strar (hydroxybnsoatr) finns naturligt som pigmnt i n dl växtr mn d som används industrillt framställs också industrillt. Används som konsrvringsmdl. Alla bnosoatr är baktridödand llr baktrihämmand. Parabnrna vrkar på tt brtt spktrum av baktrir, jästsvampar och möglsvampar, brdar än t. x. Natriumbnsoat. Rapsolja. Som andra oljor mjukgörand och skyddand, därtill näringsrik - i hudolja, salva och ftar kräm inklusiv handkräm och fotkräm för spruckn hud. Uppmjukand mdl på torr och skorpig hud och bra på inflammrad. En svnsk studi av raffinrad rapsolja 1996 visad att dn kan lindra klåda och hudirritationr lika bra som kortison. Passar bra till torr och känslig hud. Ringblomsolja. Ringblomma ska ha använts som sårmdl rdan undr antikn. Fuktgivand, lugnand, blodstilland, lätt sammandragand, inflammationshämmand, blodcirkulationn. Till baddning av svårläkta sår (läkand), välgörand vid nar. Sägs göra hudn spänstig, ln och mjuk vid rglbundn användning (infusionn kan ingå iantisptisk och granulationsfrämjand. Äkta oljutdrag på ringblomma har tt långt ochgdigt rykt som hudläkand mdl och används nsam som sådant llr blandad i olika krämr, framför allt i ringblomssalva. Gör att sår (inklusiv svårläkta och kroniska sår som liggsår och bnsår) läkr snabbar och utan ärrbildning. Läkr små hudsprickor, tx nar och såriga bröstvårtor. Lugnar insktsbtt, röda stjärtar och känslig hy, särskilt nybildad ftr mindr hudskador. Dn används på brännskador, på frostskador och i ksmprparat - förbluffand ffktiv på psoriasis och torra, kliand ksm. Använd oljan som dn är llr som oljingrdins i salva. Tar nr svullnadr i varböldr, bulor och blåmärkn, minskar hmorrojdr. Ringblomsolja sägs g tt visst solskydd (läkand på sår, inklusiv brännskador somsolsvda). Ricinolja. Utvinns från ricinbuskn. Dn fta ytan skyddar mot vädr och vind och bvarar fukt. Används i omslag och prparat där dt är viktigt att fttt int sugs upp för snabbt, som i rngöringskräm, salva och kräm (mulgras lätt) till skydd på torra ställn som armbågar, knän och hälar, på ksm, psoriasis, ådrbråck och svårläkta sår. Där ingt annat hjälpr på n sårig barnstjärt kan ricinolja göra susn. Lindrar bindhinnans irritation vid skräp i ögat. Från oljans långa tradition som hudvårdsmdl kan nämnas: I dt forntida Egyptn till solskydd och på "stinkand böldr", i Rom på rvorm, fräknar, skorv och skabb, i Indin och Kina sdan läng på sår och utslag. Används i smink i allt som ska ligga kvar och g glans, mst typiskt i högkvalitativa läppstift där ricinolja kan utgöra övr halva innhållt. Gr glid och glans i crat och läppglans.

7 Rosnolja. Dstillrad rosnolja (rodostagma) nämns första gångn på 900-talt i byzantiska txtr, och dtta är n av d första gångrna n trisk olja nämns övr huvud tagt. Antisptisk, inflammationshämmand och myckt sårläkand, t. x. i sårsalva, ksmprparat och crat på hrps. Dn triska oljan används ävn för sin sammandragand ffkt, t. x. på utvidgad och brustna blodkärl. Passar all hy - ft, torr, torr, känslig, åldrad. Rosnträolja trisk trisk. Oljan är baktridödand, svagt lokalbdövand och läkand (stimulrar hudcllrna att producra ny vävnad) - används på ärr, akn, ksm, sår, ävn infktrad. I Brasilin används vdn på bl. a. akn och hudskador. Oljan har lätt dodorisrand ffkt. Passar alla hudtypr: ft, torr, känslig, åldrad. Rosmarinxtrakt..Trpnr. och ännu mr poly-fnolr som finns i Rosmarin är kända som hämmand på jäst, svamp, baktrir och virus. Karnolsyra uppgs hämma virus. Pikrosalvin bskrivs som baktrihämmand och antiinflammatoriskt. Polyfnolr sägs också minska blåmärkn, stärka kapillärväggarna och öka blodcirkulationn. Shasmör. Har har använts i Afrika i tusntals år som skydd mot uttorkning i sol och vind. Skyddar mot irritation och bvarar fukt bra. Svagt infktions- och inflammationshämmand, påskyndar hudläkning och är bra för torr, narig, fjällig och spruckn hud, småsår, ksmhud och solsvda. Solskyddsfaktor 3, tack var cinnamatrna. Sägs också främja pigmnt-bildningn. Solrosolja. Halvtorr olja som absorbras snabbt (15 minutr) utan att klibba. Som andra oljor mjukgörand och skyddand, därtill ganska näringsrik. Bra bärarolja för andra ämnn som ska tas upp av hudn, särskilt lättar hudvårdsproduktr som lotion och magr kräm. Utmärkt på psoriasis och andra ksm och sägs vara bra på akn och hmorrojdr. Bådtorr och ft hy. Sandlträolja trisk. En av kvinnornas favoritdoftr i väst nligt undrsökningar. Dn har använts som läkmdl inom båd östr- och västrländsk mdicin mot gonorré, blåskatarr och urinvägsinfktionr. I Europa var dn tt av d främsta mdln mot sådana sjukdomar tills antibiotika och sulfa kom på 1940-talt. Oljan innhållr tt ämn likt tstostron, llr om dt är fromon, llr om dt är hla oljan som liknar dm i sin uppbyggnad, llr om dn stimulrar bildningn av dm - ja, något som är bra för sxt är dt i alla fall, försäkrar d många sidor som rbjudr sx boosting prfum from th Orint på nätt.. I Indin används dn mosad vdn sdan myckt läng som svalkand mdl på brännskador och klåda. Oljan är klådstilland och lindrar irritation av solsvda, insktsbtt, hmorrojdr, sår, utslag, böldr, nar, hudsprickor, psoriasis och ksm. Sammandragand, stimulrand på blodcirkulationn, antisptisk, svamphämmand, lindrand och lugnand på småskador. Åtrfuktand; tt klassiskt mdl för torr hy mn passar bra ävn till ft hy. Ta Tr-olja trisk trisk. Har använts läng av aborginrna i Australin. Dn är undrsökt och tstad och rgistrrad som naturläkmdl i Svrig. Utspädd förkommr dn i nästan allt som kan tas på hudn för att bhandla torr hud, bnsår, hmorrojdr, analklåda, undrlivsklåda orsakad av svamp llr baktrir. Komprssr kan användas på sår, särskilt fuktiga och variga, inflammrad hud, ådrbråck, svullnad och ingår i australiska ambulansrs komprssr för brännskador. Förbyggr rodnad och blåsbildning och lokalbdövand. Används på akn och ft hud; bkämpar infktionn och lösr upp varbildningn utan att torka ut torr och känslig hud. Titandioxid. Idag är titandioxid dt mst använda färgämnt i kosmtika. Ii konstnärsfärg rsatt dt tillsammans md zinkoxid dt giftiga blyvitt som täckand vitt pigmnt. Enligt n svnsk undrsökning 1999 är dt tt av d få modrna solskyddsmdl som fungrar. Svnska undrsökningar av solskydd har visat titandioxid är tt av d få solskyddsmdl som förblir ffktivt på hudn. Dt ingår i många solskyddsprparat och skyddar framför allt gnom att rflktra och absorbra soljust (UVA, UVB och UVC). Dt fästr bra på hudn särskilt när dt ingår i fta blandningar.

8 Tistlolja trisk. Kallas ävn safflowrolja, safflorolja. Bra bärarolja för andra ämnn som ska tas upp av hudn. Välgörand i ksmmdl; oljan kan läka kliand torr hud om dn används daglign i tt par månadr. Insmorning av vadrna md olja rik på linolsyra kan lindra llr t.o.m. hlt ta bort många av d bsvär som följr av dålig blodcirkulation i bn och föttr, tx kärlkramp, svullnad, missfärgning, smärta, bnsår, räfflad och spruckna naglar tc. Tussilago dkokt-infusion. Utmärkt till sårtvätt. Sårläkand på böldr och utslag, inflammrad hud och inflammrad vnr, lättar brännsår., akn, orn och ömtålig hy. Lnar, rnar och mjukar upp, gör hudn klar och spänstig. Ävn d färska bladn har använts till omslag på infktrad sår. För orn hy, ömtålig hy. Xantan. Xantan är purungt jämfört md många andra gléringsmdl. Dt börjad användas i livsmdl i USA i slutt av 1960-talt; sdan tog dt tt par årtiondn innan läkmdls- och kosmtikaindustrin upptäckt dt. Druvsockr (glukos) ur majs jäss gnom odling av baktrin Xanthomonas campstris. Därftr rning md isopropylalkohol, torkning och malning till pulvr. På hudn bildar glét av xantan n tunn skyddand hinna som skyddar och läkr småskador. Ztasol. Hudvänligt tvålämn md ph 6,5-7 som används till schampo, flytand tvål mm. Äkrfräkndkokt. Lindrar klåda, drar samman hudn och slutr porrna, stimulrar hudns nybildning. Baddas, tvättas llr läggs som omslag på svårläkta och variga sår på bn och föttr, ksm (t x solksm) och ådrbråck. Alla slags vattnutdrag på åkrfräkn stoppar blödning, nligt Culppr på 1650-talt.

Råvaru information A-Ö

Råvaru information A-Ö RÅVARUINFORMATION FRÅN A TILL Ö WWW.KOSMETIKKOMPANIET.SE Råvaru information A-Ö Naturkosmetikkompaniet Information om råvaror Nedan följer lite mer information om de råvaror vi erbjuder mm. Råvarorna är

Läs mer

Egenvård på läger! Goda vänner och små sår skall man vara rädd om! Ett litet kompendium som kan vara till stor hjälp ifall olyckan är framme!

Egenvård på läger! Goda vänner och små sår skall man vara rädd om! Ett litet kompendium som kan vara till stor hjälp ifall olyckan är framme! Egenvård på läger! Goda vänner och små sår skall man vara rädd om! Ett litet kompendium som kan vara till stor hjälp ifall olyckan är framme! Egenvård, vad är det? Jo det är en massa saker, det innebär

Läs mer

COMMON Sweden. i MOLNET FRAMTIDEN. Höstkonferensen 2013 Bästa konferensen hittills! Vi tittar på nyheterna. Power8 i detalj Vi synar nya processorn.

COMMON Sweden. i MOLNET FRAMTIDEN. Höstkonferensen 2013 Bästa konferensen hittills! Vi tittar på nyheterna. Power8 i detalj Vi synar nya processorn. COMMON Swdn #214 Mdlmsbladt dcmbr 2013 Md komptns och nätvrk för dig www.data3.s FRAMTIDEN i MOLNET vi träffar IBM i-profilen Jimi ing Höstkonfrnsn 2013 Bästa konfrnsn hittills! Tchnology Rfrsh 7 Vi tittar

Läs mer

ÖRTLÄKEKONSTER. Av Patrik Carlsson. Du kan läsa mera om örter och dess verkan på Ört skåpet på Internet här: http://travel.to/odin

ÖRTLÄKEKONSTER. Av Patrik Carlsson. Du kan läsa mera om örter och dess verkan på Ört skåpet på Internet här: http://travel.to/odin ÖRTLÄKEKONSTER Av Patrik Carlsson Du kan läsa mera om örter och dess verkan på Ört skåpet på Internet här: http://travel.to/odin Örter har använt som medicin i alla tider och i all kulturer. Kineser, indier

Läs mer

Beauty from Mother Nature. Certifierad ekologisk hudvård! www,icea.info. Version nr 1 feb 2013 Nu med ny Anti-Age - Sublime Linfactive Cream

Beauty from Mother Nature. Certifierad ekologisk hudvård! www,icea.info. Version nr 1 feb 2013 Nu med ny Anti-Age - Sublime Linfactive Cream produktkatalog Beauty from Mother Nature Certifierad ekologisk hudvård! www,icea.info Version nr 1 feb 2013 Nu med ny Anti-Age - Sublime Linfactive Cream LAKSHMI Eco-organic cosmetics Vår viktigaste princip

Läs mer

Jomana 2009. Må bra till kropp och själ

Jomana 2009. Må bra till kropp och själ Jomana 2009 Må bra till kropp och själ Ett varmt tack till: Min underbara lärare på Glokala folkhögskolan, Gunilla Andersson, för hennes hjälp och stöd och tro på mitt hälsoprojekt. Tack för att du har

Läs mer

EN VINNANDE TIDNING FRÅN KOMBISPEL

EN VINNANDE TIDNING FRÅN KOMBISPEL tidning!kombi Ny EN VINNANDE TIDNING FRÅN KOMBISPEL Solan och Lasss nya trotjänar # JUNI 2013 Lyckliga vinnar Björn och Susann tog hm storvinstrna sicilin på nytt sätt Hyr hus och upptäck Mdlhavts pärla

Läs mer

Beauty from Mother Nature. Certifierad ekologisk hudvård! www.icea.info

Beauty from Mother Nature. Certifierad ekologisk hudvård! www.icea.info produktkatalog Beauty from Mother Nature Certifierad ekologisk hudvård! www.icea.info Nyheter: Nya Masker Ny Anti-Age serie - Sublime Line Ny design Body Lotion Nya duschtvålar mm Version nr 20 Mars 2015

Läs mer

Egenvård på Vilda Skräddartorp 3-9 augusti 2014 i samband med lägerbrev 4 Egenvårdshandbok till kårerna Magbesvär Hård i magen Lös i magen Sår

Egenvård på Vilda Skräddartorp 3-9 augusti 2014 i samband med lägerbrev 4 Egenvårdshandbok till kårerna Magbesvär Hård i magen Lös i magen Sår Egenvård på Vilda Skräddartorp 3-9 augusti 2014 i samband med lägerbrev 4 Egenvård innebär en massa saker. Man skaffar sig den kunskap som behövs för att avvärja de stora skadorna eller problemen. Det

Läs mer

Resultaten låter tala för sig själva!

Resultaten låter tala för sig själva! Detta dokument är gruppen Kolloidalt Silver 2.0:s samlade uttalanden kring de resultat användarna fått av kolloidalt silver, MSM, EMS, Silversalva, Silverlotion och Humiforte. Resultaten låter tala för

Läs mer

Varför gråter Knubbe?

Varför gråter Knubbe? Varför gråter Knubbe? En liten skrift för barn och vuxna om barn, smärta och läkemedel från AstraZeneca Basläkemedel AstraZeneca Knubbe gråter, men kan inte berätta varför. Det kanske kniper, svider, sticker

Läs mer

Dags för ett bad? M ADE IN THE US A

Dags för ett bad? M ADE IN THE US A Dags för ett bad? M ADE IN THE US A Vad är din filosofi? Esprees filosofi är att kombinera naturens kraft med modern, innovativ teknologi för att få fram produkter för pälsvård av högsta kvalitet. Esprees

Läs mer

STOCKHOLMS LÄN. Skuld mitt i sorgen Unga på nätet. Huden ditt bästa skalskydd. Ska vi vara oroliga? Fakta och myter om snuset Sömnskola för ungdomar

STOCKHOLMS LÄN. Skuld mitt i sorgen Unga på nätet. Huden ditt bästa skalskydd. Ska vi vara oroliga? Fakta och myter om snuset Sömnskola för ungdomar nr 1 2014 STOCKHOLMS LÄN Skuld mitt i sorgen Unga på nätet Ska vi vara oroliga? Fakta och myter om snuset Sömnskola för ungdomar Huden ditt bästa skalskydd Notiser Nya Kloka Listan Har du hämtat 2014 års

Läs mer

Våga Vägra Skador Utdrag ur: VÅGA VÄGRA SKADOR

Våga Vägra Skador Utdrag ur: VÅGA VÄGRA SKADOR Utdrag ur: VÅGA VÄGRA SKADOR en skrift producerad av SHF s Medicinska Nätverk med avsikt att hålla handbollsspelare skadefria. 1 EGENVÅRD De vanligaste skadorna inom idrotten är småskador. Du kan lära

Läs mer

Inledning. Smittor på förskolor

Inledning. Smittor på förskolor Sjukdomspolicy 2013 Inledning Vi vill genom vår sjukdomspolicy tydliggöra våra riktlinjer vid sjukdom, minska smittspridning och informera om de vanligaste smittorna inom förskolan. Vi har utformat vår

Läs mer

Kolloidalt Silver och MSM. Tillför nytt liv till ditt liv...

Kolloidalt Silver och MSM. Tillför nytt liv till ditt liv... Kolloidalt Silver och MSM Tillför nytt liv till ditt liv... Kolloidalt Silver, vad är det? Detta är en liten informerande skrift som tar upp några av de erfarenheter som människor världen över har av kolloidalt

Läs mer

minhälsa ÖGAT allt du behöver veta NY TIDNING! Tårar behövs Vi äter med ögat Hjälp mot sommarplågor

minhälsa ÖGAT allt du behöver veta NY TIDNING! Tårar behövs Vi äter med ögat Hjälp mot sommarplågor minhälsa råd om vård från landstinget sörmland nummer 2/2009 A ÖGAT allt du behöver veta D A D Tårar behövs Vi äter med ögat Hjälp mot sommarplågor NY TIDNING! Från Landstinget Sörmland 1 foto björn fröberg

Läs mer

Överlevnadshandbok för grupp

Överlevnadshandbok för grupp Överlevnadshandbok för grupp Innehåll Inledning...3 1. Läge...4 2. Bygga ett vindskydd...4-5 2,2 Material som är bra att använda...4-5 3. Ved, Mat & Vatten...5-7 3,2 Ved...5 3,3 Vatten...5 3,4 Mat (vinter,

Läs mer

Projektarbete, 100 p. Polhemskolan Lund 2009

Projektarbete, 100 p. Polhemskolan Lund 2009 Naturvetenskapliga programmet, Nv3c Handledare: Katarina Schiemann Hur medeltida läkekonst stöds av dagens forskning Av Fatimah Sultan Projektarbete, 100 p Polhemskolan Lund 2009 Innehållsförteckning Förord...

Läs mer

för barn - Information och råd till gravida och småbarnsföräldrar Torr bakom öronen om hygienprodukter

för barn - Information och råd till gravida och småbarnsföräldrar Torr bakom öronen om hygienprodukter Torr bakom öronen om hygienprodukter för barn - Information och råd till gravida och småbarnsföräldrar [Framsida] Torr bakom öronen om hygienprodukter för barn - Information och råd till gravida och småbarnsföräldrar

Läs mer

Influensa 080312 Differentiering enligt Traditionell Kinesisk Medicin INFLUENSA DIFFERENTIERING ENLIGT TRADITIONELL KINESISK MEDICIN

Influensa 080312 Differentiering enligt Traditionell Kinesisk Medicin INFLUENSA DIFFERENTIERING ENLIGT TRADITIONELL KINESISK MEDICIN INFLUENSA DIFFERENTIERING ENLIGT TRADITIONELL KINESISK MEDICIN EXAMENSARBETE AV EVELINA OSKARSSON Studerande på Akupunkturakademin Sida 1 Inledning Varje år drabbas många av den så kallade influensan.

Läs mer

Smitta Riktlinjer för att undvika smitta på förskolan

Smitta Riktlinjer för att undvika smitta på förskolan Smitta Riktlinjer för att undvika smitta på förskolan Innehåll: Riktlinjer för att undvika smitta på förskolan 3 Frisk- och riskfaktorer för infektioner hos förskolebarn 4 Fakta om smittsamma sjukdomar

Läs mer

BarnBladet. Tidskrift för Sveriges Barnsjuksköterskor årgång 36 # 6/2011. tema: prickar & klåda transitioner

BarnBladet. Tidskrift för Sveriges Barnsjuksköterskor årgång 36 # 6/2011. tema: prickar & klåda transitioner BarnBladet Tidskrift för Sveriges Barnsjuksköterskor årgång 36 # 6/2011 tema: prickar & klåda transitioner F OTO : D E N I S E G R Ü N S T E I N Nyhet! Natusan f irst touch. Utvecklad för den nyfödda hudens

Läs mer

Första tiden med ett nyfött barn

Första tiden med ett nyfött barn Första tiden med ett nyfött barn Innehåll Inledning...4 Nattamning...5 Amning.6 Råmjölk Sökreflex Utdrivningsreflex Hur gör jag? Amningsställningar..7 Rätt tag.9 Små goda råd...10 Brösten...11 Sår på vårtorna

Läs mer

TillSkott. Kolloidalt silver mineralet som stärker immunförsvaret, samtidigt som det hjälper kroppen med ovälkomna bakterier, svampar och virus

TillSkott. Kolloidalt silver mineralet som stärker immunförsvaret, samtidigt som det hjälper kroppen med ovälkomna bakterier, svampar och virus Kolloidalt silver mineralet som stärker immunförsvaret, samtidigt som det hjälper kroppen med ovälkomna bakterier, svampar och virus Visste du att det finns en enkel hjälp att få som kan råda bot på de

Läs mer

kronans starka ben Det är en seger för mig själv Louise håller sin migrän i schack med löpträning och yoga TEMA MAGASIN DROGHANDEL

kronans starka ben Det är en seger för mig själv Louise håller sin migrän i schack med löpträning och yoga TEMA MAGASIN DROGHANDEL Soppa som värmer gott Sportlov i neccessären Ny metod hittar benskörhet i tid Tre soppor som gör Här är produkterna Handröntgen samtidigt vintern godare du behöver på fjället som mammografi kronans MAGASIN

Läs mer

Ät rätt med gi. hjärnan & hjärtat Så behandlar du åderbråck Olivolja. bättre. lindra ögonbesvären. Senaste nytt. En hälsokälla

Ät rätt med gi. hjärnan & hjärtat Så behandlar du åderbråck Olivolja. bättre. lindra ögonbesvären. Senaste nytt. En hälsokälla bättre maj 2012 FOLKSJUKDOMAR TANDVÅRd spanyheter TRÄNING SMÄRTA & LEDer PRIS 29 kronor Hudvård på naturligt vis Förstå din hörsel lindra ögonbesvären Ät rätt med gi + Senaste nytt hjärnan & hjärtat Så

Läs mer

Den första människan som kommer att bli 1000 år gammal är redan född.

Den första människan som kommer att bli 1000 år gammal är redan född. Introduktion Vi lever i en fantastisk tid fylld av otroliga framsteg. Vi har skapat extremt avancerade uppfinningar och åstadkommit fantastiska mål. Vi har promenerat på månen. Kommunicera trådlöst och

Läs mer

Örtaboken. av Tina Skilje Alkryd

Örtaboken. av Tina Skilje Alkryd Örtaboken av Tina Skilje Alkryd Innehåll Örtaboken... 1 Inledning... 5 Vad denna bok handlar om... 5 Avsnitt 1:... 7 Varför odla örter?... 7 Kulinariska örter Kryddväxter.... 7 Aromatiska örter... 8 Dekorativa

Läs mer