Handels kongress den 26 maj 2011:2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handels kongress den 26 maj 2011:2"

Transkript

1 Handels kongress den 26 maj 2011:2

2

3 Torsdagen den 26 maj (11) Förhandlingarna återupptogs klockan Grunden för vårt uppdrag - Medlemskapet rad 36 sid 6 - rad 18 sid 7 Margareta Forss, avd 18 Kathe Nilsson, avd 20 Marielle Lindelöf, avd 1 Kerstin Hake, avd 1 Mathias Qvickström, avd 20 Åsa Torbrant, avd 12 Mathias Vikström, avd Maria Andersson, avd 18 Melinda Hedström, förbundsstyrelsen Sara Petersén, avd 16 Conny Carlsson, avd 3 Bifall till motion O Margareta Forss m.fl Bifall till motion O.1.21 Monica Andersson Att avslå motion O Att avslå motion O Att i övrigt godkänna styrelsens förslag till text och behandling av motionerna Medlemmarna är de som tillsammans skapar och utgör Handels. Som medlem har man likartade rättigheter och förmåner, men också ett gemensamt ansvar för organisationen. Medlem blir man då man betalat sin medlemsavgift. Alla medlemmar ska behandlas på samma sätt. En fackförening är dock inte enbart en organisation till vilken medlemmen betalar en avgift för att få tillgång till en viss service. Handels ska vara en organisation där facklig verksamhet i så hög grad som möjligt bedrivs av medlemmarna själva. Handels ska därför främst arbeta för att ge medlemmarna förutsättningar och verktyg för att stärka sin ställning på arbetsmarknaden. Medlemskap ska erbjudas alla arbetstagare inom våra verksamhetsområden såsom de definieras i LOs organisationsplan. Var och en måste själv söka och få medlemskap i Handels. För att etablera en tidig och bra relation till dem som kommer att arbeta inom förbundets verksamhetsområden, ska det vara möjligt för elever på de gymnasiala utbildningsprogram som är riktade mot våra branscher att vara elevmedlemmar redan från första årskursen. Dessa ska inte behöva begära utträde och sedan inträde vid tillfälligt sommarjobb.

4 2 (11) Grunden för vårt uppdrag - Medlemskapet rad sid 7 Patrik Olofsson, avd 20 Johan Sjöstrand, avd 1 Enis Elezi, avd 1 Stefan Carlén, förbundsstyrelsen Tomas Andersson, avd Kimmo Väisänen, avd Jenni Tervo, avd 12 Gustaf Holmlund, förbundsstyrelsen Hans-Göran Helmer, avd 20 Daniel Tillgren, avd 13 Lars-Anders Häggström, förbundsordförande Ingela Leander, avd 16 Anders Hagstad, avd 20 Mats Wahlström, avd 24 Petter Gustafsson, avd 3 Marin Karlsson, avd 24 Jan Zetterqvist, avd Tanja Carlsson, avd 2 Lars Andersson, avd med följandetextändring, sidan 7 rad 25 Ordet medlemsformerna stryks och ersätts med villkoren för medlemskap. I konsekvens med detta yrkar vi på att sista meningen på s 7 rad 28 29, Beslut om medlemsformer tas av förbundsstyrelsen stryks i sin heltid. - Textändringsförslag, rad 20 sid 7. Problem som kommer av allt mer otrygga och korta anställningar och utnyttjande av egenföretagare med f-skattsedel, måste motverkas avtalsvägen. Patrik Olofsson. - Bifall till motion O.1.25, Patrik Olofsson - Bifall till motion O.1.31, Natasja Mrdjanov, återtagen Att avslå bifallsyrkande till motion O.1.25 Att i övrigt godkänna styrelsens förslag till text och behandling av motionerna - Problem som kommer av allt mer otrygga och korta anställningar, och utnyttjande av egenföretagare med f-skattsedel måste kunna motverkas med organisering. För den särskilda satsningen på att organisera dem med låga inkomster och otrygga anställningar kan det behövas kontinuerlig översyn av villkoren för medlemskap under kongressperioden. Vår huvudsakliga inriktning är att lösa detta inom nuvarande avgiftssystem och att det ska gälla i alla avdelningar.

5 15. Nomineringar och val 3 (11) 1:e vice ordförande Gustaf Holmlund, valkommitténs ordförande: En helt enig valkommitté föreslår att Susanna Gideonsson väljs till 1:e vice ordförande för kongressperioden. Man föreslår också att valet förrättas med acklamation. Kongressen beslöt med acklamation Att enhälligt välja Susanna Gideonsson till 1:e vice ordförande Susanna Gideonsson, 1:e vice ordförande: Tusen, tusen, tusen tack för förtroendet. Jag är glad, jag är rörd, jag är stolt. Men framför allt oerhört tacksam få möjlighet att tillsammans med er kämpa för att förbättra våra medlemmars villkor på alla sätt. Handels ligger steget före Valkommitténs ordförande föreslog att nomineringstiden till posten som 2:e vice ordförande sker senast och så beslutade kongressen. Grunden för vårt uppdrag - Medlemsförmånerna och medlemsförsäkringarna rad sid 7 Jenni Tervo Avd12 Jonas Sällström Magdalena Lundberg Avd13 Carina Björkegren Avd18 Theres Andersson Avd11 Ove Ågren Avd09 Daniel Wigh Avd13 Margareta Ejneblad Förbundsrådet Avd16 Enis Elezi Kent Jansson Avd17 Mattias Kvickström Jill Erlandsson Magnus Johansson Förbundsrådet Avd09 Therese Möller Förbundsstyrelsen Tomas Andersson Avd36 Tommy Agardsson Avd03 Sara Petersén Avd16 Johanna Berntsson Avd24 Roger Hemming Förbundsstyrelsens föredragande Rickard Lundkvist Avd26 Conny Carlsson Avd03 Malin Skoglund Natasja Mrdjanov Carolina Jäger Avd02 Dennis Thomsen Avd24 Ulf Eliasson Avd33

6 4 (11) Jonas Sällström, Magdalena Lundberg och Jill Erlandsson yrkade bifall till O.1.35 Magdalena Lundberg, Carina Björkegren och Therese Andersson yrkade bifall till motionen O.1.36 Att godkänna förbundsstyrelsen förslag efter votering begärd av Daniel Wigh med följande resultat 166 röster för styrelsens förslag 114 röster emot 5 avstod 1 ej röstat Att i övrigt godkänna styrelsens förslag till text och behandling av motionerna Medlemskapet är i grunden ett ideologiskt ställningstagande ett löfte om att tillsammans förbättra villkoren i arbetslivet och i samhället. Det ska löna sig att vara medlem. Med många medlemmar finns det möjlighet att kollektivt förhandla fram medlemsförmåner som är fördelaktiga för alla. Det är ett sätt att genom konsumentmakt använda sig av organisationens styrka. Handelskortet är ett exempel för att så effektivt som möjligt skapa många medlemsförmåner. 15. Nomineringar och val 2:e vice ordförande Gustaf Holmlund, valkommitténs ordförande: En helt enig valkommitté föreslår att Tommy tillgren väljs till 2:e vice ordförande för kongressperioden. Man föreslår också att valet förrättas med acklamation. Kongressen beslöt med acklamation Att med acklamation välja Tommy Tillgren till 2:e vice ordförande Tommy Tillgren, 2:e vice ordförande. Ja, det är faktiskt mitt 3:e kongressval. Skulle vilja säga så här jag vill tackar er allihopa för att ha givit mig stöd fär denna 5-års period. Det betyder oerhört mycklet att kunna jobba med de frågorna som är så viktiga för oss. I mitt fall handlar det mycket om LO-samordning, jämställda löner, bemanningsfrågan och heltidsfrågan. Jag hoppas vi tillsammans nu genomför kanske den bästa avtalsrörelsen som vi har möjlighet att göra eftersom motståndet är värre än någonsin. Tillsammans klarar vi det också Jag känner mig oerhört hedrad.

7 5 (11) efter förslag från Valkommitténs ordförande föreslog att utlysta valet av 9 ordinarie ledamöter till förbundsstyrelsen med en nomineringstid till klockan 22. Luis Silvera, avdelning 4, reserverade sig mot beslutet Grunden för vårt uppdrag - Medlemsförmånerna och medlemsförsäkringarna rad 1-18 sid 8 Kathe Nilsson Ove Ågren Avd09 Kent Jansson Avd17 Per Ribacke Avd31 Birgitta Näs Avd13 Eva Lilja Per Thomsen Anders Lundell Avd31 Åsa Tobrant Avd12 Annette Mårtensson Kent Jansson Avd17 Hans-Göran Helmer Tomas Andersson Avd36 Tuula Niinivirta Tomas Andersson Avd36 Jan Ödmark Förbundsstyrelsens föredragande Johanna Berntsson Avd24 Marijan Kozjak Avd24 Erica Karlsson Avd33 Jan Zetterqvist Avd11 Martin Karlsson Avd24 Jonas Forsbeck Avd16 Sara Petersén Avd16 Daniel Wigh Avd13 Annette Mårtensson, avdelning 1, yrkar avslag på motionen. O.1.4 Ove Ågren, avdelning 9, yrkar bifall på O.1.38 Per Ribacke, avdelning 31, yrkar bifall till motion O.1.38 Kathe Nilsson, avdelning 20, yrkade bifall på motion O.1.41 Kent Jansson, avdelning 17, yrkar på bifall till motionen O.1.46 O.1.47 Eva Lilja, avdelning 1, yrka på att bifalla motion O.1.39 Birgitta Näs yrkar bifall på texttillägg sid 8 ny rad 14 Målsättningen med översynen skall leda till förändrade villkor i kvalificeringsåret. För att ge ett försäkringsskydd även för medlemmar med osäkra anställningar.

8 6 (11) Godkänna förbundsstyrelsens förslag gällande motion O.1.37 efter votering som begärdes av Stefan Carlén med följande röstsiffror Förbundsstyrelsens förslag 162 Emot 105 Avstått 8 Ej röstat 11 - Godkänna förbundsstyrelsens förslag gällande motion O.1.38, efter votering begärd av Per Thomsen med röstsiffror Förbundsstyrelsens förslag 146 Emot 113 Avstått 8 Ej röstat 11 - Godkänna förbundsstyrelsens förslag gällande O.1:39 efter votering begärd av Johan Sjöström - Godkänna förbundsstyrelsens förslag gällande motion O.1.37 efter votering som begärdes av Ann-Louise Hallström med följande röstsiffror Förbundsstyrelsens förslag 144 Emot 112 Avstått 9 Ej röstat 21 - Att avslå förslag till textändring av Birgitta Näs, sid 8 ny rad 14, efter försöksvotering begärd av Daniel Wigh. Att i övrigt godkänna styrelsens förslag till text och behandling av motionerna Den ideologiska grunden för våra medlemsförsäkringar är att de inte ska stänga ute medlemmar genom exempelvis krav på individuell hälsoprövning. Samtidigt skiftar behoven. Vissa försäkringar ska därför omfatta alla, medan de i andra fall ska vara möjliga att välja som tillval. Medlemsförsäkringarna ska kunna vara komplement till kollektivavtalade försäkringar eller samhällets försäkringar. De ska också kunna omfatta områden där det saknas offentliga alternativ eller där det bedöms som utsiktslöst att förbättra villkoren den samhälleliga vägen eller genom avtal. Handels inkomstförsäkring ska under kongressperioden kontinuerligt ses över i ljuset av de förändrade villkor som arbetslösa medlemmar drabbas av. Förbundet kan inte ensamt pressa marknaden tillräckligt på alla områdena och ska därför i samverkan med övriga LO-förbund sträva efter att utveckla fler och bra LO-gemensamma förmåner. Per Ribacke, avdelning 31, reserverade sig mot beslutet i motion O.1.38 Jens Gustafsson, avdelning 16, reserverade sig till förmån för sin motion O.1.40

9 2. Vår organisations struktur Jenni Tervo Susanna Gideonsson Åsa Tobrant Enis Elezi Marie Söderqvist Jens Gustafsson Stefan Carlén Avd12 1:e Vice förbundsordförande Avd12 Kongressordförande Avd16 Förbundsstyrelsens föredragande 7 (11) Avslag till O.2.1, Åsa Tobrant, avdelning 12, återtaget Att godkänna förbundsstyrelsens förslag till text och behandling av motionerna Omvärlden förändras och likaså villkoren för det fackliga arbetet. Det som var ett naturligt sätt att organisera förbundet när en majoritet av företagen var små enskilda handlare, är det kanske inte i ett läge när företagen blir allt större, allt färre, allt mer internationella och inordnade i kedjeföretag. Omvärldens förändringar reser därför frågan om hur man bäst ska organisera det fackliga arbetet, men också hur detta påverkar formerna för det demokratiska arbetssättet i Handels. Det är svåra men viktiga frågor som rör den fackliga rörelsens effektivitet och demokratiska förankring. Det handlar om fackets arbetssätt, kongressens och förbundsrådets roll, de nya riksklubbarnas demokratiska inflytande, avdelningarnas representantskap, nyckeltal i ekonomisk fördelning med mera. Det är frågor som måste hanteras allvarligt och seriöst och därför ska de samlas i en utredning om medlemmarnas demokratiska inflytande. Utredningen ska tillsättas med bred förankring i förbundet, och direktiv ska fastställas av förbundsstyrelsen. Vår organisations struktur - Kongressen, förbundsstyrelsen och förbundsrådet Johan Hagman Anders Ahlgren Marina Persson Elin Westerberg Marielle Lindelöf Johan Sjöstrand Per Thomsen Lisbet Nilsson Förbundsrådet Kerstin Hake Luis Silvera Avd04

10 Johan Hagman, avdelning 20, yrkar bifall till O.2.7 Anders Ahlgren, avdelning 20, yrkar bifall till O.2.8 Marina Persson, avdelning 1, yrkar bifall till motion O.2.3, dvs bifall till förbundsstyrelsens förslag Elin Westerberg, avdelning 1, yrkar avslag på motionen O.2.7 Marielle Lindelöf, avdelning 1, yrkar avslag på motion O.2.7 Johan Sjöstrand, avdelning 1, yrkar avslag på motion O.2.6, dvs bifall till förbundsstyrelsens förslag. 8 (11) Att bifalla motion O.2.3 Att avslå motion O.2.7 Att avslå bifallsyrkande motion O.2.8 Att i övrigt godkänna styrelsens förslag till text och behandling av motionerna Vissa grundläggande delar i vår organisation ska dock fortsatt gälla framöver. Handels kongress är medlemmens möjlighet till direkt påverkan och ska vara en kraftsamling som engagerar så många som möjligt, syns utåt och ger styrka och känsla av samhörighet inåt. Kongressperiodens längd ska vara fem år för att det ska finnas tid att verkställa fattade beslut. Kongressen beslutar om övergripande visioner och politisk inriktning men detaljstyr inte hur, när och med vilka metoder beslut ska genomföras. Under kongressperioderna är förbundsstyrelsen högsta beslutande organ och har att leda förbundets verksamhet i överensstämmelse med stadgar och kongressbeslut. I vissa frågor ska förbundsstyrelsen enligt stadgarna höra förbundsrådet innan beslut fattas. Om förbundsstyrelsen därutöver beslutar att lyfta frågor till förbundsrådet ska förbundsrådet ta beslutet. Ordningsfråga från Per Thomsen angånde att begränsa talartiden till 1 minut vilket avvisades av kongressen. Jessica Moya beviljad permission från Vår organisations struktur - Förbundets centrala och lokala verksamhet rad sid 9 Kristina Essén Förbundsstyrelsens föredragande Malin Skoglund Malin Skoglund avdelning 20yrkade på en textändring på s. 9. Meningen som börjar på rad 32 ska omformuleras enligt: "Organisatoriskt ska därför arbetet med att skapa enkla, snabba och korrekta rutiner för medlemsservice och medlemshantering fortsätta"

11 att avslå Malin Skoglunds förslag till textändring Att i övrigt godkänna styrelsens förslag till text och behandling av motionerna 9 (11) Handels är ett förbund där verksamheten bedrivs lokalt och centralt. Merparten av den dagliga fackliga verksamheten sker lokalt. Den centrala nivån har ansvar för att samordna och utveckla verksamheten så att den sker så effektivt som möjligt. Organisatorisk förändring av den lokala verksamheten, till exempel ändrade geografiska indelningar, fattas i diskussioner om verksamhetens ekonomiska och demokratiska effektivitet och vägleds av fastställd strukturplan. Det måste vara enkelt för medlemmar att komma i kontakt med och hitta till Handels. Organisatoriskt ska därför arbetet med att skapa enkla, snabba och korrekta rutiner för en gemensam medlemsservice och medlemshantering fortsätta. Vår organisations struktur - Förbundets centrala och lokala verksamhet rad 37 sid 9 - rad 6 sid 10 Daniel Tillgren Avd18 Conny Carlsson Avd03 Tuija Jansson Avd11 Eva Handmark Avd27 Jan Zetterqvist Avd11 Ann-Christine Söderman Mikaela Örn Susanna Gideonsson 1:e Vice förbundsordförande Katrin Johansson Avd04 Jessica Samuelsson Förbundsrådet Avd 24 Therese Möller Eva Handmark Avd27 Jenni Tervo Avd12 Lars-Anders Häggström Förbundsordförande Henrik Brolin Avd36 Tomas Andersson Avd36 Theres Sörvåg Avd33 Andreas Wahlgren Avd04 Jorge Valencia Flores Marielle Lindelöf Roland Andreasson Avd04 Sophia Andersson Elisabeth Hjort Avd27 Rickard Lundkvist Avd26 Mats Panther Avd06 Maria Hammarlund Avd26 Daniel Tillgren Avd18 Helena Isberg Avd04

12 Jan Brobjer Marie Ende Marie-Louise Ekberg Avd12 Avd02 10 (11) Daniel Tillgren, avdelning 18, yrkar avslag på motion O.2.12 och O.2.13 första och andra att-satsen och därmed även avslag på alla texter och förändringar i versamhetsförslaget och i stadgarna som förbundsstyrelsens bifall och besvarade innebär. Conny Carlsson, avdelning 3, yrkar att ordet "regioner" på sid 10 rad 3 ändras till "sektioner". Tuija Jansson, avdelning 11, yrkar bifall till motionen O.2.11 Eva Handmark avdelning 27 yrkar bifall till motion O 2.24 Jan Zetterqvist avdelning 11, yrkar på att texten i Verksamhetsförslaget på sid 10 rad 1-3 ändras och får lydelsen: Om avdelningsstyrelsen väljer att dela in avdelningen i geografiska underorganisationer ska dessa kallas områden. Ann-Christine Söderman, avdelning 20, yrkar avslag på motionerna O O.2.13 första och andra att-satserna. Därmed yrkar jag även avslag på de ändringar i stadgar och verksamhetsförslag som Förbundsstyrelsens bifall och besvarande har inneburit. Katrin Johansson, avdelning 4, yrkar att Handels ändrar i stadgarna så att även vi som har mindre klubbar över avdelningsgränserna har möjlighet att rösta på representantskapsmötena. Therese Möller, Förbundsstyrelsen, yrkar bifall på FS förslag av behandling av motionerna Tomas Andersson, avdelning 36, yrkar avslag på motion O O :a och 2:a att satsen och bifall 3:e att satsen Tomas Andersson, avdelning 36, yrkar avslag på motion O.2.17 Theres Sörvåg, avdelning 33, yrkar avslag på motion O 2.12 och O 2.13 samt yrkar på en textändring i verksamhetsförslaget s 9 rad 42. Ny text lyder: Varje avdelning måste årligen hålla minst två representantskapsmöten. Ett där avdelningsstyrelsen väljs och budget följs upp samt ett där budget tas. Andreas Wahlgren, avdelning 4, yrkar avslag på motion O.2.12 & O.2.13 första och andra att satsen Jorge Valencia Flores, avdelning 1, yrkar bifall på andra att-satsen i O.2.19 Marielle Lindelöf, avdelning 1, yrkar bifall på.o.2.17 Roland Andreasson, avdelning 4, yrkar avslag motion på O.2.12 och O.2.13 Mats Panther, avdelning 6, yrkar bifall på motion Jan Brobjer, avdelning 12, yrkar på att behålla gamla texten i stadgar 23 mom 6 Marie-Louise Ekberg, avdelning 2, yrkar textändring till sektioner Att avslå motion O.2.11 Att avslå motionerna O.2.12 och O.2.13 första att satsen efter votering som begärdes av Susanna Gideonsson med följande resultat Förbundsstyrelsens förslag 100 Emot 177 Avstått 4 Ej röstat 5 Att avslå motionerna O.2.12 och O.2.13 andra att satsen Att avslå motionen O.2.17 Att anse att andra att satsen O.2.19 besvarad

13 11 (11) Att anse att motionen O.2.21 besvarad Att anse att motionen O.2.24 besvarad efter votering som begärdes av Marie Ende avd 20 med följande resultat Förbundsstyrelsens förslag 143 Emot 130 Avstår 9 Ej röstat 4 Att bifalla motionen O.2.27 efter votering som begärdes av Mats Panther avd 6 med följande resultat Förbundsstyrelsens förslag 121 Emot 152 Avstår 7 Ej röstat 6 Att skicka textändringarna som är föreslagna av Åsa Torbrandt och Terese Sörgårds till redaktionsutskottet Att avslå förslaget om textändringen Om avdelningsstyrelsen väljer att dela in avdelningen i geografiska underorganisationer ska dessa kallas sektioner, efter votering som begärdes av Marie-Louise Ekberg avd 2 Förbundsstyrelsen förslag 143 Emot 133 Avstår 4 Ej röstat 6 Att avslå Jan Brojberg förslag om att behålla den gamla texten i stadgarna 23 mom 6 Att i övrigt godkänna styrelsens förslag till text och behandling av motionerna För både den centrala och lokala verksamheten är det beslut fattade av kongressen, förbundsstyrelse och i förekommande fall av förbundsråd som gäller. Den lokala nivån har genom sin organisering i avdelningar en egen demokratisk process med val till representantskap och avdelningsstyrelser. Varje avdelning måste årligen hålla minst två representantskapsmöten, varav ett årsmöte där val förrättas och ett där verksamhet och budget beslutas. Om avdelningsstyrelsen väljer att dela in avdelningen i geografiska underorganisationer ska dessa kallas regioner. Representantskapets roll kommer att ses över i utredningen om medlemmarnas demokratiska inflytande. Detsamma gäller frågor som rör riksklubbars demokratiska inflytande. Förbundet ska se över nyckeltalen och beakta andra faktorer som avstånd, arbetsbelastning och regionens tillväxt när bemanning och organisation bestäms. Förhandlingarna avslutades klockan 01.10

Regionråd 2015 TID & PLATS PROGRAM NOMINERINGAR HANDLINGAR

Regionråd 2015 TID & PLATS PROGRAM NOMINERINGAR HANDLINGAR Regionråd 2015 TID & PLATS PROGRAM NOMINERINGAR HANDLINGAR Innehåll Praktisk information...3 Inför regionrådet så här går det till...4, 6 Program...5 Val av regionstyrelse...7 Val av ombud...8 Valberedningen...9

Läs mer

SLUG Fullmäktigemöte 4 verksamhetsåret 2008/09 Utskrift:

SLUG Fullmäktigemöte 4 verksamhetsåret 2008/09 Utskrift: Sida 1/9 Tid: Datum: Starttid: 17:11 Sluttid: 21:22 Plats: Pedagogen, AK2 135 Kallade: Fullmäktigeledamöterna för 2008/09, kårstyrelsen 2008/09, utskottsstyrelserna 2008/09verksamhetsrevisorer för 2008/09,

Läs mer

19 Val återupptogs. Dagordningspunkt från måndag 25 april. 19.4 d) Nio övriga ledamöter i förbundsstyrelsen. I debatten deltog

19 Val återupptogs. Dagordningspunkt från måndag 25 april. 19.4 d) Nio övriga ledamöter i förbundsstyrelsen. I debatten deltog Dagordningspunkt från måndag 25 april 19 Val återupptogs 19.4 d) Nio övriga ledamöter i förbundsstyrelsen I debatten deltog Kristoffer Widing, Valberedningen Oscar Burman, Avd 20 Stockholm Victor Ryberg,

Läs mer

Förbundsstyrelsens förslag till beslut... 4. Dagordning... 5

Förbundsstyrelsens förslag till beslut... 4. Dagordning... 5 1 Innehållsförteckning Förbundsstyrelsens förslag till beslut... 4 Dagordning... 5 Arbetsordning... 9 1. Tider... 9 2. Offentlighet... 12 3. Ekonomisk ersättning med mera till kongressombuden... 12 4.

Läs mer

Stadgar. Förbundsstadgar Normalstadgar för föreningar

Stadgar. Förbundsstadgar Normalstadgar för föreningar Stadgar Förbundsstadgar Normalstadgar för föreningar Innehåll Förbundsstadgar Förbundets värderingar.... 4 Förbundets organisation... 4 Medlemskap.... 4 Kongress... 7 Förbundsfullmäktige... 10 Förbundsstyrelse...

Läs mer

Stadgar. gällande från och med den 28 maj 2015 (Senast ändrat vid extra kongress 27 maj 2015)

Stadgar. gällande från och med den 28 maj 2015 (Senast ändrat vid extra kongress 27 maj 2015) Stadgar gällande från och med den 28 maj 2015 (Senast ändrat vid extra kongress 27 maj 2015) ST, 2004. Produktion: STs kommunikationsenheten. 6:e upplagan. Tryck: Vitt Grafiska 2015. Upplaga: 1000 ex.

Läs mer

Ordförande 2 år I tur att avgå Nominerad Valberedningens förslag

Ordförande 2 år I tur att avgå Nominerad Valberedningens förslag NOMINERADE ÅRSMÖTESVAL DEN 23 MARS 2014 med valberedningens förslag Styrelsens AU 2 år I tur att avgå Nominerade Valberedningens förslag Christer Lindvall Avsagt sig uppdraget 27 november 2013 Helén Pettersson

Läs mer

Bromma sdf Verksamhetsplan 2014

Bromma sdf Verksamhetsplan 2014 Vision Bromma sdf INLEDNING Vision är det ledande fackförbundet för offentligt anställda i Sverige och Vision Stockholms Stad är avdelningen för alla som arbetar med välfärdstjänster eller till stöd för

Läs mer

Föreningen REKRYTERINGSGRUPPEN DALARNA STADGAR. Faställda av 1996 årsmöte

Föreningen REKRYTERINGSGRUPPEN DALARNA STADGAR. Faställda av 1996 årsmöte Föreningen REKRYTERINGSGRUPPEN DALARNA STADGAR Faställda av 1996 årsmöte Stadgar för Föreningen Rekryteringsgruppen Dalarna Dessa stadgar har antagits av föreningens årsmöte 1996. 1 Namn Föreningens namn

Läs mer

Debiteringslängd för Södergårds Samfällighetsförening 2015

Debiteringslängd för Södergårds Samfällighetsförening 2015 Debiteringslängd för 2015 Totalt utdebiteras 838 656,00 kr vilket fördelar sig på medlemmarna enligt nedan. Utdebiterat belopp erläggs genom insättning på föreningens plusgirokonto: 681213-5 Påminnelseavgift

Läs mer

Stadgar 2011 2011 Stadgar

Stadgar 2011 2011 Stadgar 2011 Stadgar Stadgar Industrifacket Metall Antagna vid IF Metalls kongress den 17 20 juni 2011 Gäller från och med den 1 juli 2011 1 Innehåll Förbundets ändamål och uppgifter 1 Namn... 4 2 Ändamål och

Läs mer

Stadgar för avdelning - förslag

Stadgar för avdelning - förslag DHR - Stadgar för avdelning 1(8) Stadgar för avdelning - förslag Bearbetade inför förbundsmötet, oktober 2013 1. NAMN, ÄNDAMÅL OCH ORGANISATION 1.1 Namn DHR-avdelnings namn är DHR, följt av ortsnamnet

Läs mer

Stadgar för Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet

Stadgar för Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet Stadgar för Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet Stadgarna senast ändrade av representantskapet 2014. Innehåller även normalstadgar för korpföreningar, korpförbund och specialdistriktsförbund. Innehåll

Läs mer

TECHNOLOGY MANAGEMENT

TECHNOLOGY MANAGEMENT TECHNOLOGY MANAGEMENT STUDENTERNAS FÖRSTA ORDINARIE STÄMMA 2010 TORSDAGEN DEN 28 JANUARI Plats: Pepparholm, Studiecentrum, Lund öö öö öö ö åäöä å ä öå öå ä ä ä å ö ö ö ä Öå öö ö Procedurregler 1. Yttranderätt

Läs mer

Stadgar antagna vid PROs kongress den 15 18 juni 2012 www.pro.se Art nr PRO297. Tryckeri: TMG Sthlm, 2012

Stadgar antagna vid PROs kongress den 15 18 juni 2012 www.pro.se Art nr PRO297. Tryckeri: TMG Sthlm, 2012 Stadgar antagna vid PROs kongress den 15 18 juni 2012 Stadgar antagna vid PROs kongress 15 18 juni 2012 1 Innehåll 1 Detta är PRO...3 2 Så här ser organisationen ut...4 3 Medlemskap...4 4 Föreningarna...5

Läs mer

1 ÄNDAMÅL Golfklubben har som ändamål att verka för att medlemmarna kan utöva golfspel i enlighet med idrottens mål och inriktning.

1 ÄNDAMÅL Golfklubben har som ändamål att verka för att medlemmarna kan utöva golfspel i enlighet med idrottens mål och inriktning. STADGAR FÖR UDDEHOLMS GOLFKLUBB som är en ideell förening, stiftad 1965-05-24 och med hemort i Hagfors kommun. Stadgarna fastställda 1965-10-29. Stadgarna ändrade genom årsmötesbeslut 1975-11- 27, 1998-12-03,

Läs mer

PROTOKOLL ÅRSMÖTE 2015

PROTOKOLL ÅRSMÖTE 2015 PROTOKOLL ÅRSMÖTE 2015 Plats: Vrigstads värdshus, Vrigstad Tid: 2015-03-14 kl 10.30-14.00 Närvarande: Från 27 lokalklubbar 47 delegater, 3 övriga, 6 distriktsfunktionärer och 2 personer från valberedningen.

Läs mer

STARK TILLSAMMANS. Handels kongress 2016 GRESS. Vår kongress

STARK TILLSAMMANS. Handels kongress 2016 GRESS. Vår kongress r a t S ill t k m m sa ans 16 KON 20 GRESS Vår kongress Handels 25:e kongress hålls i april 2016. Temat är: Alla medlemmar berörs på ett eller annat sätt av Handels kongress, vare sig man är aktiv eller

Läs mer

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet. Att avslå första att-satsen. Att bifalla andra att-satsen. Att anse tredje att-satsen besvarad.

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet. Att avslå första att-satsen. Att bifalla andra att-satsen. Att anse tredje att-satsen besvarad. Förbundsmötet 2012 Utskott nummer 8 Sekreterare: Charlie Magnusson Sida 1 Motion med förslag Motion nr 87: Motionär: Anna Nilsson, Visions Lundaavdelning att förbundet uppdrar åt centret att tillsätta

Läs mer

Protokoll fört vid möte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2015-01-08

Protokoll fört vid möte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2015-01-08 Tid: 2015-01- 08 kl 19.15-20.30 Plats: Segerlindsgatan 17, Göteborg Närvarande: Linnea Wulfsberg, ordförande Maria Henoch, vice ordförande ordinarie Andreas Lindhé, ordinarie Emma Boije, ordinarie Emma

Läs mer

Exempelstadga med instruktion

Exempelstadga med instruktion Exempelstadga med instruktion Varje förening behöver regler som bestämmer hur den ska skötas, dessa regler kallas stadgar. För att underlätta för medlemsorganisationerna har Sveriges Elevråd tagit fram

Läs mer

Förbundsstyrelsen föreslår

Förbundsstyrelsen föreslår Förbundsmötet 2014 Utskott nummer 4 Sekreterare: Marie Algotsson Sida 1 Motion med förslag Motion nr 31: HBTQ-personer situation i världen. Att: Bifalla motionen Utskottet bifaller FS förslag Att: Bifalla

Läs mer

Närvarolista. Kommunfullmäktige. Beslutande. Övriga närvarande

Närvarolista. Kommunfullmäktige. Beslutande. Övriga närvarande 2(12) Närvarolista Beslutande Ledamöter Barbro Gustafsson (M), ordförande Bengt-Göran Henningsson (S), 1:e vice ordförande Christer Aronsson (C), 2:e vice ordförande Bengt Viktorsson (M) Maria Radivoj

Läs mer

Kommunfullmäktige. 110 Förändrade kostpriser - Mattjänst. Protokollsutdrag

Kommunfullmäktige. 110 Förändrade kostpriser - Mattjänst. Protokollsutdrag Protokollsutdrag Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 2015-05-27 Justeringsdatum: 2015-06-04 Anslagsdatum: 2015-06-05 110 Förändrade kostpriser - Mattjänst Ärendenummer: Ks 606/2015 Ärendebeskrivning Neutrala

Läs mer

STADGAR FÖR ARLANDASTAD GOLFKLUBB

STADGAR FÖR ARLANDASTAD GOLFKLUBB Förslag till STADGAR FÖR ARLANDASTAD GOLFKLUBB Ideell förening, stiftad 1991-06-28. Stadgarna fastställda av årsmöte 1991-06-28. Stadgarna ändrade av årsmöte 2013- IDROTTENS MÅL OCH INRIKTNING Idrott är

Läs mer

Svenska Leonbergerklubben

Svenska Leonbergerklubben PROTOKOLL FÖRT VID SVENSKA LEONBERGERKLUBBENS ÅRSMÖTE 2013-03-09 ALVIKS MEDBORGARHUS, STOCKHOLM Mötets öppnande Ordförande Pamela Abrahamsson förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna. 1. Justering

Läs mer

Stadgar för Billingens Golfklubb Stiftad år 1949

Stadgar för Billingens Golfklubb Stiftad år 1949 Stadgar för Billingens Golfklubb Stiftad år 1949 Stadgar för Billingens Golfklubb, som är en ideell förening, stiftad 1949 och med hemort i Lerdala i Skövde kommun Stadgarna antagna den 11 april 1996,

Läs mer

Landstingsfullmäktige 36-53

Landstingsfullmäktige 36-53 PROTOKOLL 1(11) Diarienummer Plats: Rosensalen, Rosenlunds Vårdcentrum Närvarande: Se upprop 37. 36 Öppnande Landstingsfullmäktiges ordförande Hans Rocén förklarar med ett hälsningstal landstingsfullmäktiges

Läs mer

Pensionen en kvinnofälla

Pensionen en kvinnofälla Pensionen en kvinnofälla En rapport om kommunalares pensioner Omslag s 1 2015 4680_Rapport_Pension_A4_150113.indd 1 2015-01-13 10:29 Sammanfattning av Pensionen - en kvinnofälla Av Annakarin Wall, Kommunal

Läs mer

PROTOKOLL HÖSTMÖTE THS, KONGLIGA FLYGSEKTIONEN. THS Kongliga Flygsektionen Höstmöte 2012 L1 2012-10-25 KLOCKAN 17:30

PROTOKOLL HÖSTMÖTE THS, KONGLIGA FLYGSEKTIONEN. THS Kongliga Flygsektionen Höstmöte 2012 L1 2012-10-25 KLOCKAN 17:30 THS Kongliga Flygsektionen Höstmöte 2012 PROTOKOLL HÖSTMÖTE 2012 THS, KONGLIGA FLYGSEKTIONEN L1 KLOCKAN 17:30 NÄRVARANDE UR STYRELSEN: ADAM BERG ERIKA KLINGMARK JONAS HÄGGMARK ERIK FLOGVALL BJÖRN MAGNUSSON

Läs mer

- främja, och själv delta i, en samhällsomdaning i överensstämmelse med arbetarrörelsens grundläggande värderingar;

- främja, och själv delta i, en samhällsomdaning i överensstämmelse med arbetarrörelsens grundläggande värderingar; ABF Stadgar ABF Sjuhärad 1 GRUNDSATSER Arbetarnas Bildningsförbund (ABF) vill genom en fri och frivillig bildningsverksamhet, grundad på jämlikhetens, solidaritetens och demokratins principer: - främja,

Läs mer

SEKO org 2013-02-01. Facket för Service och Kommunikation

SEKO org 2013-02-01. Facket för Service och Kommunikation SEKO org 2013-02-01 Facket för Service och Kommunikation Organisationsschema Kongress/representantskap Förbundsstyrelse VU Branschorganisation Avdelningssektioner Avdelning Klubb Sektion SEKO-ombud 121

Läs mer

2 Justering av röstlängd Upprop företogs och justering av röstlängden verkställdes, som upptog 41 röstberättigade delegater.

2 Justering av röstlängd Upprop företogs och justering av röstlängden verkställdes, som upptog 41 röstberättigade delegater. SVENSKA TERRIERKLUBBEN Specialklubb inom Svenska Kennelklubben PROTOKOLL fört vid sammanträde med Svenska Terrierklubbens fullmäktige (TF) den 22 april 2012 på Scandic, Järva krog, Solna 1 Mötets öppnande

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Slagans medlemmar kallas härmed till ordinarie föreningsstämma. onsdagen den 18 maj 2016 kl 19.00

Bostadsrättsföreningen Slagans medlemmar kallas härmed till ordinarie föreningsstämma. onsdagen den 18 maj 2016 kl 19.00 Kallelse Bostadsrättsföreningen Slagans medlemmar kallas härmed till ordinarie föreningsstämma onsdagen den 18 maj 2016 kl 19.00 i HSB:s kvartersgård på Platåvägen (terrasshusen Edsbacka). Förslag till

Läs mer

Ledningskontoret, Konferensrum; Lodjuret. Tommy Berger (S) Ulf Nyrén (S) Lena Andreasson (S)

Ledningskontoret, Konferensrum; Lodjuret. Tommy Berger (S) Ulf Nyrén (S) Lena Andreasson (S) Landstingsstyrelsen Datum Tid 09.15 15.00 Plats Ledningskontoret, Konferensrum; Lodjuret Närvarande Ledamöter Ann-Margret Knapp (S) ordförande Tommy Berger (S) Ulf Nyrén (S) Lena Andreasson (S) Åke Bengtsson

Läs mer

Till dig som är kongressombud

Till dig som är kongressombud Till dig som är kongressombud Det här är en enkel guide för dig som är på väg till journalistkongressen. Den gör inte anspråk på att täcka allt som händer eller kan hända på en kongress, men tar upp sådant

Läs mer

Stadgar för den ideella korpföreningen

Stadgar för den ideella korpföreningen Inledning Till Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet anslutna lokala föreningar har mycket varierande storlek och omfattning beträffande organisation och verksamhetsform. Lokala anpassningar kan därför

Läs mer

Juseks studerandesektion Årsmötesskola

Juseks studerandesektion Årsmötesskola Juseks studerandesektion Årsmötesskola En handbok som innehåller allt du som förtroendevald student inom Jusek behöver veta för att aktivt kunna delta och påverka under studerandesektionens årsmöte. 1.

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1(26) Plats Tid Stadshuset kl 17.30--19.15 Sammanträdet ajournerades i fem minuter, kl 17.50-17.55, 126 Sammanträdesprotokoll Ledamöter Mattias Adolfsson (fp), ordförande Richard Svärd (m), 1:e v ordförande

Läs mer

En styrelse som gör skillnad

En styrelse som gör skillnad Upplaga 5 Upplaga 1 Vision utbildningar En styrelse som gör skillnad *Förslag på utbildningsmaterial* Ett arbetsliv där alla får plats och behövs och som ger möjlighet till gemenskap och utveckling. (Visions

Läs mer

Utredning Arbetssökandes framtida ställning i organisationen

Utredning Arbetssökandes framtida ställning i organisationen Utredning Arbetssökandes framtida ställning i organisationen SKTFs förbundsmöte Innehåll Förbundsstyrelsens yttrande... 1 Bakgrund... 1 Förslag... 2 Målen SKTF 2012... 5 Övrigt... 5 Förbundsstyrelsens

Läs mer

2 Uppgifter Länsnykterhetsförbundets uppgifter är: Att i bred samverkan bedriva ett utåtriktat arbete på det alkohol- och drogförebyggande

2 Uppgifter Länsnykterhetsförbundets uppgifter är: Att i bred samverkan bedriva ett utåtriktat arbete på det alkohol- och drogförebyggande STADGAR Antagna vid det konstituerande årsmötet 1999-05-08 i Missionskyrkan, Alingsås. Ändrade 2007-04-21 vid ordinarie årsmöte i Konserthuset, Grästorp. Ändrade 2011-04-16 vid ordinarie årsmöte på Hjälmareds

Läs mer

Medlemskap svenska cykelstäder

Medlemskap svenska cykelstäder KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Davidsson Per Datum 2015-05-11 Diarienummer KSN-2015-0898 Kommunstyrelsen Medlemskap svenska cykelstäder Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta att söka

Läs mer

Stadgar för Gästriklands Båtförbund. Antagna efter revidering vid årsstämman för verksamhetsåret 2014.

Stadgar för Gästriklands Båtförbund. Antagna efter revidering vid årsstämman för verksamhetsåret 2014. Stadgar för Gästriklands Båtförbund Antagna efter revidering vid årsstämman för verksamhetsåret 2014. Register 1. Förbundets ändamål. 2. Förbundets organisation. 3. Anslutning och medlemskap. 4. Avgifter

Läs mer

Ordet är ditt. Bra att veta inför och under kongressen

Ordet är ditt. Bra att veta inför och under kongressen Bra att veta inför och under kongressen Innehåll Välkommen Hur hittar jag rätt? Vem deltar på kongressen? Hur arbetar kongressen? Vem gör vad? Att begära ordet. Hur förbereder jag mig? Vad händer efter

Läs mer

Dagordning Årsmöte 2010

Dagordning Årsmöte 2010 DAGORDNING Kårhuset Lund, 12 november 2010 Christian Nilsson, ordförande Dagordning Årsmöte 2010 Tid: Torsdag 2 december 2010 klockan 18.00 Plats: Fakultetsklubben, Kårhuset Ärende Åtgärd Kom Bilaga 1

Läs mer

RESULTATLISTA. den 1 juli 2015 Pro's Prize. Plac Namn Klubb Klass Till par Total Sär.

RESULTATLISTA. den 1 juli 2015 Pro's Prize. Plac Namn Klubb Klass Till par Total Sär. 1 Hagberg / Törnqvist 1-klass -7,8 64,2 HAGBERG, Ove Forsgårdens 1-klass TÖRNQVIST, Magnus Forsgårdens 1-klass 2 Andersson / Olsson 1-klass -7,2 64,8 ANDERSSON, Birgitta I Forsgårdens 1-klass OLSSON, Dennis

Läs mer

Stadgar för IFK Malmö FK. Fastställda av ombildningsmöte den 9 juni 1987.

Stadgar för IFK Malmö FK. Fastställda av ombildningsmöte den 9 juni 1987. Stadgar för IFK Malmö FK Fastställda av ombildningsmöte den 9 juni 1987. Stadgar för IFK Malmö Fotbollklubb Stiftad den 23 april 1899, ombildning den 9 juni 1987 Idrottens mål och inriktning Definition

Läs mer

Stadgar för Mörrumsåns Vattenråd, ideell förening 2010-05-21

Stadgar för Mörrumsåns Vattenråd, ideell förening 2010-05-21 Stadgar för Mörrumsåns Vattenråd, ideell förening 2010-05-21 1 Föreningens namn Föreningens namn är Mörrumsåns Vattenråd, ideell förening. 1 (6) 2 Ändamål Föreningen har till uppgift att verka för en uthållig

Läs mer

Johan Larsson VD Kristinehamns Energi AB Morgan Persson ekonomichef Planeringschef Kalle Alexandersson Linn Erlandsson kommunsekreterare

Johan Larsson VD Kristinehamns Energi AB Morgan Persson ekonomichef Planeringschef Kalle Alexandersson Linn Erlandsson kommunsekreterare Sida PROTOKOLL 1(19) Plats och tid Hörsalen, Folkets Hus, kl 18:30-20:40 ande Se sida 2 Övriga närvarande Johan Larsson VD Kristinehamns Energi AB Morgan Persson ekonomichef Planeringschef Kalle Alexandersson

Läs mer

Stadgar för Sveriges Dövas Riksförbund

Stadgar för Sveriges Dövas Riksförbund Stadgar för Sveriges Dövas Riksförbund 2014 Paragrafer 1 Förbundets namn och säte... 3 2 Ändamål... 3 3 Organisationer... 3 4 Medlemmar... 4 5 Medlemsavgift... 4 6 Kongress... 4 7 Förbundsmöte... 7 8 Förbundsstyrelse...

Läs mer

FÖRSLAG NR 3. Stadgar för TULL-KUST, förbundet för anställda i Tullverket och Kustbevakningen

FÖRSLAG NR 3. Stadgar för TULL-KUST, förbundet för anställda i Tullverket och Kustbevakningen FÖRSLAG NR 3 Stadgar för TULL-KUST, förbundet för anställda i Tullverket och Kustbevakningen Stadgar för TULL-KUST förbundet för anställda i Tullverket och Kustbevakningen antagna på Svenska tulltjänstemannaförbundets

Läs mer

Kö_Ny_Bryggpla. Båt nr2 erbjuds i mån av plat 2016-02-13. Ködatum M Nr Medlem Postort TelHem MobilNr Båttyp BåLgd BåBrd Djup Kommentar

Kö_Ny_Bryggpla. Båt nr2 erbjuds i mån av plat 2016-02-13. Ködatum M Nr Medlem Postort TelHem MobilNr Båttyp BåLgd BåBrd Djup Kommentar 2000-10-07 522 ANDERSSON ROGER OXELÖSUND 0155-37923 070-5367814 MOTORBÅT 9,6 3,6 1,2 Väntar 2004-01-29 764 LÖVKVIST JAN OXELÖSUND 0155-37557 0736-674860 SEGELBÅT I lag med svärfar 2004-09-04 789 RADBÄCK

Läs mer

ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2015-04-08 1 (5) Sjökrogen, Östhammar. Samtliga närvarande medlemmar i Vision avd 226, Östhammar Se bilaga närvarolista

ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2015-04-08 1 (5) Sjökrogen, Östhammar. Samtliga närvarande medlemmar i Vision avd 226, Östhammar Se bilaga närvarolista 2015-04-08 1 (5) Plats och tid Beslutande Sjökrogen, Östhammar Samtliga närvarande medlemmar i Vision avd 226, Östhammar Se bilaga närvarolista Övriga deltagande Jacob Spangenberg, ordförande Utses att

Läs mer

Protokoll. Tid Torsdagen den 11 december 2008 kl. 8.30-11.30. Plats Drakenbergsgatan 1 B, samlingssalen

Protokoll. Tid Torsdagen den 11 december 2008 kl. 8.30-11.30. Plats Drakenbergsgatan 1 B, samlingssalen Tid Torsdagen den 11 december 2008 kl. 8.30-11.30 Plats Drakenbergsgatan 1 B, samlingssalen Närvarande ledamöter Ronnie Palmén (M), ordförande Gunvor Olson (M) Åsa Johansson (FP) Ingrid Nilsson (KD), kl.

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll

Styrelsemötesprotokoll Sida 1/8 Styrelsemöte 2 verksamhetsåret 2013/14 Datum: 2013-09-04 Tid: Kl. 16.30-19.21 Plats: Centrummet, Studenternas hus Kallade: Göta studentkårs styrelse Närvarande: Rebecka Vilhonen* Malin Roos* Henry

Läs mer

STADGAR FÖR IDEELLA IDROTTSFÖRENINGEN FRISKIS&SVETTIS JÄRFÄLLA

STADGAR FÖR IDEELLA IDROTTSFÖRENINGEN FRISKIS&SVETTIS JÄRFÄLLA STADGAR FÖR IDEELLA IDROTTSFÖRENINGEN FRISKIS&SVETTIS JÄRFÄLLA Ägare: Idrottsföreningen Friskis & Svettis JÄRFÄLLA Datum: 2003-02-02 Sid 1 av 7 1. Inledande bestämmelser 1.1 Föreningens firma är Idrottsföreningen

Läs mer

Kommunfullmäktige 2010-02-18 1. Se bifogad närvarolista! Per Borg, kommunchef Gun Nilsson, sekreterare. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-7

Kommunfullmäktige 2010-02-18 1. Se bifogad närvarolista! Per Borg, kommunchef Gun Nilsson, sekreterare. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-7 Kommunfullmäktige 2010-02-18 1 Plats och tid Forum, Hyltebruk, kl 18.30-20.30 Beslutande Se bifogad närvarolista! Övriga deltagande Per Borg, kommunchef Gun Nilsson, sekreterare Utses att justera Bengt

Läs mer

Protokoll MF-Vårfullmäktige 2007 15 maj kl 18:15 konferensrummet, Örat

Protokoll MF-Vårfullmäktige 2007 15 maj kl 18:15 konferensrummet, Örat Protokoll MF-Vårfullmäktige 2007 15 maj kl 18:15 konferensrummet, Örat Närvarande: Solveig Gjellan T1 Caroline Lyssarids T1 Tobias Dahlqvist T2 Erik Boberg T2 Sara Johansson T4 Johanna Berggren (18:30-19:28)

Läs mer

Citat under kommunfullmäktige från våra förtroendevalda moderater

Citat under kommunfullmäktige från våra förtroendevalda moderater Ett kommunfullmäktigeprotokoll från ett moderatperspektiv Kommunfullmäktige, Gävle kommun Sammanträdesdatum: 2015-07-08 Plats: Stadshuset, Spegelsalen Tid: Kl. 14:00 19.00 1. Utökat kommunalt engagemang

Läs mer

Proposition 1 Stadgarna

Proposition 1 Stadgarna Proposition 1 Stadgarna Förslag till förändringar i stadgarna för PeaceWorks Sweden. PeaceWorks styrelse har under året som gått genomfört en översyn av föreningens stadgar i syfte att förtydliga utveckla

Läs mer

Häfte 2. Förutsättningar för förbundsstämman

Häfte 2. Förutsättningar för förbundsstämman Häfte 2 Förutsättningar för förbundsstämman Bilaga 5 Föredragningslista 1. Stämmans öppnade 2. Val av stämmofunktionärer a) Ordförande b) Förste vice ordförande c) Föredragande sekreterare d) Protokollsekreterare

Läs mer

Stadgar för den ideella föreningen SWEDEN BALBOA SOCIETY (SBS)

Stadgar för den ideella föreningen SWEDEN BALBOA SOCIETY (SBS) Stadgar för den ideella föreningen SWEDEN BALBOA SOCIETY (SBS) med hemort i Stockholms, Uppsalas, Göteborgs och Lunds kommuner. Bildad den 13 november 2008. Stadgarna fastställdes av årsmötet den 20 maj

Läs mer

Vårdförbundet avdelning Blekinge

Vårdförbundet avdelning Blekinge Vårdförbundet avdelning Blekinge Verksamhetsberättelse 20140101-20140507 Ledning och organisation Avdelningsstyrelse Avdelningsordförande Vice ordförande Styrelseledamot Styrelseledamot Styrelseledamot

Läs mer

Stadgar för Lokalförening

Stadgar för Lokalförening 1 (8) Stadgar för Lokalförening 1. Namn, ändamål, organisation... 1 2. Medlemskap... 2 3. Årsmöte... 3 4. Konstituerande årsmöte... 5 5. Extra årsmöte... 5 6. Lokalföreningens styrelse... 6 7. Valberedning...

Läs mer

KOM-IN-ALL mars 2016

KOM-IN-ALL mars 2016 Mars 2016 Ordförande har ordet! Sektionen har haft sitt årsmöte och jag vill tacka alla medlemmar och förtroendevalda för deras engagemang. När Aftonbladet avslöjade Kommunals oegentligheter var vi många

Läs mer

Stadgar Svenska Epilepsiförbundet

Stadgar Svenska Epilepsiförbundet Stadgar Svenska Epilepsiförbundet 1 Namn och karaktär Förbundets namn är Svenska Epilepsiförbundet (The Swedish Epilepsy Federation), förkortat SEF. SEF är ett riksomfattande, ideellt, allmännyttigt, partipolitiskt

Läs mer

Stadgar för Hotings Skoterklubb i Strömsunds kommun

Stadgar för Hotings Skoterklubb i Strömsunds kommun Stadgar för Hotings Skoterklubb i Strömsunds kommun 1 I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Sida 1 Ändamål... 3 2 Sammansättning... 3 3 Anslutning... 3 4 Verksamhetsområde... 3

Läs mer

Närvarande 17 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, summa 22 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 17 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, summa 22 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2014-05-21 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdage den 21 maj, 2014 klockan 19.00 20.30 Beslutande Närvarande 17 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, summa

Läs mer

Protokoll från höstmöte i Linköpings Klätterklubb

Protokoll från höstmöte i Linköpings Klätterklubb Protokoll från höstmöte i Linköpings Klätterklubb Datum: 2015-11-17 Tid: 19:00-21:13 Plats: Hangaren 1. Mötet öppnas Mötet förklarades öppnat av ordförande Michael Silvin. 2. Godkännande av dagordning

Läs mer

1 Den socialdemokratiska föreningens uppgift

1 Den socialdemokratiska föreningens uppgift Stadgar för socialdemokratiska föreningar och klubbar inom Göteborgs socialdemokratiska partidistrikt. Antagen av distriktskongressen 3 december 2007 och reviderad senast 18 april 2015 1 Den socialdemokratiska

Läs mer

Stark tillsammans. Kongressmotioner

Stark tillsammans. Kongressmotioner Stark tillsammans Kongressmotioner Motioner till Handels kongress 6 MOTIONER: I HANDELS VÅR ORGANISATION 269 Stark tillsammans i världen 0 270 MOTIONER: I VÄRLDEN ARBETARNAS SITUATION I VÄRLDEN 0 V..0

Läs mer

STADGAR FÖR RAPATAC JUDO & KSF

STADGAR FÖR RAPATAC JUDO & KSF STADGAR FÖR RAPATAC JUDO & KSF Rapatac Judo & KSF är en specialförening till Rapatac Alliansförening med hemort i Gävle kommun. Bildad den 2009-08-12 Stadgarna senast fastställda av årsmötet den 2012-10-10

Läs mer

Stagar för Kyllaj Hamnförening

Stagar för Kyllaj Hamnförening 1 Föreningens namn Föreningens namn är Kyllaj Hamnförening. 2 Föreningens säte Styrelsen har sitt säte på Gotland. 3 Föreningens ändamål Föreningen är en allmännyttig, tillika religiöst och politiskt obunden,

Läs mer

Protokoll fört vid Hallands Fotbollförbunds årsmöte 2015

Protokoll fört vid Hallands Fotbollförbunds årsmöte 2015 Protokoll fört vid Hallands Fotbollförbunds årsmöte 2015 Ordförande hälsar välkomna Parentation Föredragningslista 1. Upprop, godkännande av fullmakter och fastställande av röstlängd Årsmötet beslutar

Läs mer

STADGAR FÖR RIKSNÄTVERKET NATTVANDRARE I SVERIGE

STADGAR FÖR RIKSNÄTVERKET NATTVANDRARE I SVERIGE STADGAR FÖR RIKSNÄTVERKET NATTVANDRARE I SVERIGE Riksnätverket är Sveriges organiserade nattvandrares gemensamma förening 1. Mål och uppgifter 1.1 Organisationens mål Organisationens grundläggande mål

Läs mer

En liten lathund till dig som arbetsplatsombud/medlem

En liten lathund till dig som arbetsplatsombud/medlem En liten lathund till dig som arbetsplatsombud/medlem Du som arbetsplatsombud har viktiga uppgifter Du förmedlar information mellan arbetsplatsen och din klubb/sektion Du kontaktar nya arbetskamrater på

Läs mer

Sammanträdesdag: 2009-04-09 Lokal: Nacka kommun, Marcusplatsen, i tält, kl.11.00-13.00

Sammanträdesdag: 2009-04-09 Lokal: Nacka kommun, Marcusplatsen, i tält, kl.11.00-13.00 Stockholms läns civilförsvarsförbund P R O T O K O L L Förbundsstämma Verksamhetsåret 2009 01 01 2010 12 31 Sammanträdesdag: 2009-04-09 Lokal: Nacka kommun, Marcusplatsen, i tält, kl.11.00-13.00 Stämmans

Läs mer

Envikens Båtklubb Bergshamra

Envikens Båtklubb Bergshamra Stadgar för Envikens Båtklubb Bergshamra Klubben bildades 1979-01-21 och har sin hemort i Bergshamra, Norrtälje. Stadgarna senast reviderad 2003 Innehåll Sid 3 1 Ändamål 2 Medlemskap 2.1 Ansökan 2.2 Antagning

Läs mer

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson Enstånk Mod -85 Heat 1 Heat 2 Heat 3 9 Marino Carlsson 60 Johnny Olofsson 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 57 Pia Karlsson Fabjan 68 Anders Norell 2 Tomas Sjöström 63 Patrik Strandh 53 Kent Nordin

Läs mer

Teknologkårens Fullmäktige

Teknologkårens Fullmäktige Teknologkårens Fullmäktige Protokoll fört vid FM9 söndagen den 23 november i Hörsalen, Kårhuset 1 TFMÖ Talman Johan Förberg förklarade mötet öppnat klockan 10.14. 2 Tid och sätt godkänna tid och sätt 3

Läs mer

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammantradesdalum

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammantradesdalum NORAKOMMUN Sammantradesdalum 2015-09-17 186 Plats och tid Beslutande Hjernet, 2015-09-17 kl 15.00-17.20 enligt bifogad närvarolista. Övriga deltagande Jan NorIund, kommunchef Eva R Stensson, kommunsekreterare

Läs mer

STADGAR För Svenska RC-Flygförbundet (RCFF)

STADGAR För Svenska RC-Flygförbundet (RCFF) STADGAR För Svenska RC-Flygförbundet (RCFF) Antagna vid konstituerande årsmöte den 2006-10-29 Kapitel 1 Allmänna bestämmelser 1 Ändamål Svenska RC-Flygförbundet, nedan kallat RCFF, är en ideell förening

Läs mer

Fackuttrycket. Studier 2016 MEDLEMSTIDNING FÖR GS- AVD. 6 VÄST

Fackuttrycket. Studier 2016 MEDLEMSTIDNING FÖR GS- AVD. 6 VÄST Fackuttrycket Studier 2016 MEDLEMSTIDNING FÖR GS- AVD. 6 VÄST GS-medlem innehåll Innehållsförteckning Ordförande har ordet Sida 3 Hur gör jag? Sida 4 Vilken ersättning får jag? Sida 4 Medlemsutbildning

Läs mer

Brommastafetten (8)

Brommastafetten (8) Plac Lag Omg 1 Omg 2 Total 1 Söderala 705 468 1173 Helena Jansson 144 96 240 Stefan Burchardt 142 97 239 Örjan Bergström 140 92 232 Bengt Jansson 142 90 232 Lennart Sundh 137 93 230 2 Ununge (Lag 1) 701

Läs mer

Karlskrona 2014-09-17. Anslutna organisationer samt medlemmar i Karlskrona arbetarekommun. Hej,

Karlskrona 2014-09-17. Anslutna organisationer samt medlemmar i Karlskrona arbetarekommun. Hej, Karlskrona 2014-09-17 Anslutna organisationer samt medlemmar i Karlskrona arbetarekommun Hej, Detta brev innehåller information om kommande medlemsmöten och nomineringsanmodan till kommunala uppdrag, landstingsuppdrag

Läs mer

Partävling Deltagarlista

Partävling Deltagarlista Partävling Deltagarlista Banda VK 1 19 Ulrica Pettersson 16 Kenneth Pettersson Banda VK 2 1 Linnéa Appelqvist 14 Leif Olsson Banda VK 3 8 Malin Karlsson 18 Tommy Pettersson Banda VK 4 12 Karin Olofsson

Läs mer

Arbetsgivaralliansens. stadgar

Arbetsgivaralliansens. stadgar Arbetsgivaralliansens stadgar Stadgar för Arbetsgivaralliansen Innehåll 1 Organisationsform och firma 4 2 Föreningens uppgift 4 3 Medlemskap 4 4 Utträde och uteslutning 5 5 Avgifter 5 6 Organisation 5

Läs mer

Protokoll fört vid möte för bildande av Föreningen Tankarnas trädgård i Växjö

Protokoll fört vid möte för bildande av Föreningen Tankarnas trädgård i Växjö Protokoll fört vid möte för bildande av Föreningen Tankarnas trädgård i Växjö Tid: Torsdag 23 april 2015, kl 18.30 20.00, och onsdag 13 maj 2015, kl 18.00 Plats: IOGT NTO, Växjö, Gavelrummet (23/4) och

Läs mer

Protokoll för ordinarie årsmöte 2015 i Utby Egnahemsförening Göteborgs Bangolfsklubb, 2015-03-29

Protokoll för ordinarie årsmöte 2015 i Utby Egnahemsförening Göteborgs Bangolfsklubb, 2015-03-29 Protokoll för ordinarie årsmöte 2015 i Utby Egnahemsförening Göteborgs Bangolfsklubb, 2015-03-29 1. Mötets öppnande Agneta Tjust, ordförande, hälsar de närvarande varmt välkomna Ordförande inleder med

Läs mer

Beslutsförslag: En ny punkt 6b läggs till i föredragningslistan 07-09. - Mötet beslutar att fastställa föredragningslistan med Jens Jadbäcks tillägg

Beslutsförslag: En ny punkt 6b läggs till i föredragningslistan 07-09. - Mötet beslutar att fastställa föredragningslistan med Jens Jadbäcks tillägg Mötesprotokoll Svenska Pokerförbundets Årsmöte 2012-02-27 Stockholm 1. Mötets öppnande - Murat öppnar mötet. 2. Kontroll av närvarande och medlemmars rösträtt. - Samtliga närvarande bedöms ha rösträtt

Läs mer

Föreningens firma. 1.2 Föreningen har sitt säte i Leksands kommun. 2. Vision och åtagande

Föreningens firma. 1.2 Föreningen har sitt säte i Leksands kommun. 2. Vision och åtagande Stadgar för föreningen Supporting Human Rights in China (S.H.R.I.C) Antagna vid konstituerande föreningsmöte den 30 oktober 2005, ändrade vid extra årsmöte den 14 november 2005. Föreningens firma 1.1 Föreningens

Läs mer

Roslagsmästerskap stafett, Startlista

Roslagsmästerskap stafett, Startlista Sida 1 av 10 Roslagsmästerskap stafett, Startlista D12 4 anmälda 18:00:00 61 Vakant Lag 1 62 Vakant Lag 2 63 OK Linné 1 Sandra Boström 234884 2A Agnes Jonsson 209645 2B Erika Jonsson 243594 3 Maria Jansson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 2015-04-29 1(19) Plats och tid: ande: Övriga deltagande: Axel Olsons gata 4B, Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningens kansli, sal Visionen kl. 13:15-17:00 Jenny

Läs mer

Order of Merit, OoM, Ställning efter deltävling 6, Kävlinge 6 juni. A-klass Sida 1

Order of Merit, OoM, Ställning efter deltävling 6, Kävlinge 6 juni. A-klass Sida 1 A-klass Sida 1 Elisabet Johansson Kävlinge Golfklubb 35 Michael Stjärnfeldt Lunds Akademiska Golfklubb 35 Markus Pregart Kävlinge Golfklubb 27 Björn Lindberg Kävlinge Golfklubb 25 Niklas Petersson Eslövs

Läs mer

STADGAR FÖR HELSINGBORG YACHT CLUB, NORRA HAMNEN, BILDAD DEN 15 OKTOBER 1992.

STADGAR FÖR HELSINGBORG YACHT CLUB, NORRA HAMNEN, BILDAD DEN 15 OKTOBER 1992. STADGAR FÖR HELSINGBORG YACHT CLUB, NORRA HAMNEN, BILDAD DEN 15 OKTOBER 1992. 1 (6) Reviderade mars 1996, november 1998, november 2000, november 2001. HYC syfte. HYC är en ideell förening vars syfte är

Läs mer

Grästorps kommun Bildningsutskottet

Grästorps kommun Bildningsutskottet Sidan 1 av 14 Plats och tid Kulturhuset, Grästorp, kl 12.00 17:15 Beslutande Ordinarie Tobias Leverin (C) Jens Persson (S) Eva Tengeland (M) Michael Ruud (M) Madelene Vinberg (C) Johanna Ekekrantz (C)

Läs mer

PROTOKOLL FÖR SSBTK:S ÅRSMÖTE 20140208, KL. 12.00 PLATS: GÖTEBORGS & MÖLNDALS BRUKSHUNDKLUBB, GÖTEBORG

PROTOKOLL FÖR SSBTK:S ÅRSMÖTE 20140208, KL. 12.00 PLATS: GÖTEBORGS & MÖLNDALS BRUKSHUNDKLUBB, GÖTEBORG PROTOKOLL FÖR SSBTK:S ÅRSMÖTE 20140208, KL. 12.00 PLATS: GÖTEBORGS & MÖLNDALS BRUKSHUNDKLUBB, GÖTEBORG 1. Mötet öppnas Ordförande Johan Norgren hälsar alla välkomna och förklarar årsmötet för Svenska Staffordshire

Läs mer

============================================================================

============================================================================ Turordningsreglerna Postad av Patrik Hedlund - 13 maj 2012 23:00 Vad anser ni om turordningsreglerna? Är det en bromskloss för unga och ser till hur många år man jobbat istället för kompetens och bör tas

Läs mer

Ansluter till STADGAR FÖR HEMBYGDSFÖRENINGAR ANSLUTNA TILL SVERIGES HEMBYGDSFÖRBUND

Ansluter till STADGAR FÖR HEMBYGDSFÖRENINGAR ANSLUTNA TILL SVERIGES HEMBYGDSFÖRBUND Stadgar för föreningen Björndammens Masugn. Antagna på stämma den 18.5 2013. Ansluter till STADGAR FÖR HEMBYGDSFÖRENINGAR ANSLUTNA TILL SVERIGES HEMBYGDSFÖRBUND INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Namn, verksamhetsområde

Läs mer