Sverigeförhandlingen och Nya höghastighetsbanor i Södra Sverige

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sverigeförhandlingen och Nya höghastighetsbanor i Södra Sverige"

Transkript

1 Sverigeförhandlingen och Nya höghastighetsbanor i Södra Sverige ex på framtida station i Sverige? TMALL 0141 Presentation v 1.0 Trafikverket Region Syd Peter Uneklint

2 Vad händer och sker nu i Trafikverket Systemkrav Uppdrag från Sverigeförhandlingen: Ekonomiska samhällsnyttor, kapacitet, kommersiella förutsättningar och finansieringsmöjligheter Götalandsbanan Åtgärdsvalstudier (ÅVS) Linköping-Borås (del av Götalandsbanan) Jönköping-Malmö 2

3 MEN FÖRST! SVERIGEFÖRHANDLINGEN Detta är det största sammanhållna samhällsutvecklingsprojekt över en generation Trafikverket ska bistå förhandlingspersonen med nödvändigt underlag 3 Sverigeförhandlingen

4 + framdriften Ram för förhandlingen Startskott förhandling Sthlmsförhandlingen Värdeåterföring Vidgade nyttobedömingar 1/3 Kvalité = JA! FÖRHANDLING FÖRHANDLING FÖRHANDLING FÖRHANDLING Delrapport Delrapport Delrapport Slutrapport 4 Sverigeförhandlingen

5 Ansvarsförhållanden/samspel mellan Trafikverket och Sverigeförhandlingen Sverigeförhandlingen Avgör var stationsflygplatserna ska placeras och hur de ska finansieras utifrån nyttoprinciper (därigenom också linjesträckning) Avgör behov av kompletterande underlag utifrån de olika deluppdragen OBS! Senast 31 juli i år ska respektive kommun visa på vilka nyttor som kan levereras Styr tidplan och leverans till regeringen. Trafikverket Svarar för utredningar (externa parter) kring fysisk framkomlighet i landskapet, ekonomiska kostnader/ vinster för höghastighetsjärnväg samt regionalekonomiska analyser mm Trafikverket och kommuner med flera tar fram underlag utifrån vad Sverigeförhandlingen efterfrågar Tätt samspel för framdrift. Stöd till förhandlingen för extern förståelse Fördjupning uppgradering och finansiering befintligt system. 5

6 Utveckling av systemkrav uppdatering Restidsmål: Stockholm-Göteborg 2:00 Stockholm-Malmö 2:30 Stockholm-Linköping 60 min Borås-Göteborg 25 min Hastighet: Kapacitet: Bytestider: 320 resp. minst 250 km/h Upp till 10 tåg/timme Stockholm-Jönköping Upp till 8 tåg/timme på övriga delar På stationer mellan olika tåg + mellan tåg och buss ska vara högst 10 minuter 6

7 Utveckling av systemkrav uppdatering Plattformar: Spårspring: Förbigångsspår: Underhåll: 400 meter långa vid frekvent nyttjande Övrigt 250 meter långa stationsflygplatser Banan ska byggas på ett sådant sätt att det minimerar risk för spårspring över huvudspåren Ska finnas vid varje station för resandeutbyte Trafikering sker endast 06-24, nattetid behöver banan underhållas Tunnelkonstruktion? Lågbro? Bygghastighet och kostnad... 7

8 Uppdrag: Samhällsnyttor, kapacitet, kommersiella förutsättningar och finansieringsprinciper Regionalekonomiska samhällsnyttor modeller: Samlok och Dynlok Första gången och Sverigetäckande Utgångspunkt o gällande planer o planerade regionala trafikeringsupplägg i befintligt system o bedömd trafikeringsupplägg på de nya höghastighetsbanorna med bedömda stationslägen o år 2030/2035 Innehåll och resultat o Tre Stråk studeras mellan Jönköping och Malmö och Ett stråk mellan Stockholm och Göteborg o Regionalekonomiska nettoeffekter prognoser o Resultatet syns i ex; lönesumma, arbetstillfällen, bruttoregionalprodukt (BRP), förändring av folkmängd, m2 dagligvaruhandel /sällanköpshandel / kontors- och boendeyta, antalet bostäder, markvärdesförändringar 8

9 Uppdrag: Samhällsnyttor, kapacitet, kommersiella förutsättningar och finansieringsprinciper Regionalekonomiska samhällsnyttor, forts Presentation o Full transparens o På kommunnivå o Leverans i April o Seminarium April/Maj Traditionella samhällsekonomiska kalkyler o o o Samkalk CBA / NNK SEB (Samhällsekonomisk bedömning) Ovan tre är underlag för bedömning på nationell nivån Sammantaget utgör dessa teoretiska beräkningar ett underlag för Sverigeförhandlingen och kommuner att diskutera värdeåterföring utifrån de olika nyttor som studeras 9

10 Uppdrag: Samhällsnyttor, kapacitet, kommersiella förutsättningar och finansieringsprinciper Kapacitet befintligt system o o o o Ett stort ansvar för berörda parter Kraftigt utökad potential för godstransporter Kraftigt utökad potential för lokala/regional persontransporter Första gången: Skapa effektiv tid för underhåll Kommersiella förutsättningar och Finansieringsprinciper o återkommer vi till 10

11 Götalandsbanan Stockholm Linköping Järnvägsplan Ostlänken Tillåtlighetsprövning Borås Göteborg Lokaliseringsstudie Almedal-Mölnlycke Järnvägsplan Mölnlycke-Bollebygd Lokaliseringsstudie Bollebygd-Borås Åtgärdsvalsstudie Borås Västlänken Linköping Borås Förstudie och beslutat korridor Åtgärdsvalsstudie 11

12 Åtgärdsvalstudier: Linköping Borås och Jönköping Malmö 12

13 Åtgärdsvalstudier: Linköping Borås och Jönköping Malmö Egen Trafikverkspersonal handplockad och igång Konsulter igång april/maj 2015, Landskapsanalys/lokaliseringsstudier och succesiva kostnadsanalyser - de två tunga delarna - stegvisa delleveranser. Första i okt 2015 Klara år 2018 Referensgrupper och seminarium ÅVS:na kommer vara klara efter att Sverigeförhandlingen är klar. Iterativt samspel med förhandlingen 13

14 Förstudie med landskapsanalys för Linköping Borås 14

15 Beslut korridor Linköping Borås Kan drivas vidare i järnvägsutredning. Rekommenderad avgränsning - grund för fortsatt arbete 15

16 16 Åtgärdsvalsstudier tidplan

17 ÅVS Linköping Borås Referensgrupp Politik Referensgrupp Planering ÅVS Jönköping Malmö 1. Seminarium höst 2015 och vår 2016 Innan och mellan seminarium sker information/ diskussion från Processledningen i Trafikverket efter era behov 2. Referensgrupp skapas för trolig korridor Referensgrupp Småland (ev. Blekinge) Politik Referensgrupp Småland (ev. Blekinge) Planering Referensgrupp Skåne Politik Referensgrupp Skåne Planering Region Halland, Intressegrupper m.fl. Referensgrupp Länsstyrelser Nyhetsbrev, olika informationsaktiviteter, Webbsida (egen el Sverigeförh)? mm Åtgärdsvalsstudier extern medverkan 17

18 Kommunikation dec 2014 v6 i feb 2015 Politiken Möten har skett både tillsammans med förhandlarna och separat Region Skåne Kristianstad K Hässleholm K Region Kronberg Växjö K Regionförbundet Kalmar Kalmar K Region och Regionråd Jönköping Jönköping K Värnamo K ÅVS:er i Jönköping Intressegrupper Götalandsbanegruppen Stambanan.com Europakorridoren Åtgärdsvalstudier extern kommunikation Tjänstemannanivå Se politik + Malmö Helsingborg Region Halland Särskild grupp Skåne: Malmö, Lund, Helsing, Kri, Hässl, region Skåne, sekretariatet, Trv Veckoavstämning region Skåne Regelbunden avstämning med sekretariatet Övrigt Seminarium för Skånekommuner Särskilda möten med förhandlarna och sekretariatet SKL-konferens om medfinansiering 18

19 ÅVS:er över befintligt system utifrån Sverigeförhandlingen (i x-län) Syfte: utöka de sex nyttorna som Sverigeförhandlingen lyfter fram, framförallt för bostadsproduktion Tid: Genomförda till /10? Åtgärdsvalstudier kompletterande studier Innehåll: Vad krävs för att nå Mål för restider Utgångspunkten ska vara mål på restider från fjärrort till Stockholm/Göteborg/Malmö- Köpenhamn. Trafikeringsupplägg Tillgängligheten till sina regionala resecentrum inkl. stationsflygplats Värdeåterföring Förslag till möjliga finansieringslösningar Värnamo Ljungby? Karlskrona Kalmar 19

20 ÅVS Klart Skånebanan mellan Helsingborg till Kristianstad(Bromölla?) Kust till kust Växjö västra ny Kalmar C och Karlskrona C Växjö västra Värnamo höghastighetsstation Åtgärdsvalstudier kompletterande studier ÅVS:er i befintligt system utifrån Sverigeförhandlingen (i x-län) Ljungby höghastighetsstation Jönk. Värn. Nässjö (Y:et) ? Värnamo Ljungby Jönköpingsbanan ? Kust till kust Borås Göteborg 2015?? Tjust- och Stångådalsbanan 2015 Linköping-Västervik / Kalmar Ev. ÅVS:er som bedöms av Trafikverksregionerna Syd, Väst, Öst och Stockholm. Fler kan tillkomma.? Karlskrona Kalmar 20

21 Åtgärdsvalstudier reflektion Vad behöver Ni kommuner/regioner tänka på Mindsetting Produktion bostäder Fördjupning över hur befintligt system behöver uppgraderas för att kopplas upp mot ny stambana och hur uppgraderingen ska finansieras Regional finansiering, medfinansiering, förskottering och värdeåterföring Bred politisk enighet kommunalt och regionalt med uthållighet 21

22 Sverigeförhandlingen och Nya höghastighetsbanor i Södra Sverige Tack ex på framtida station i södra Sverige? TMALL 0141 Presentation v 1.0 Trafikverket Region Syd Peter Uneklint

RAPPORT Nya stambanor mellan Stockholm-Göteborg/Malmö Fördjupat underlag

RAPPORT Nya stambanor mellan Stockholm-Göteborg/Malmö Fördjupat underlag RAPPORT Nya stambanor mellan Stockholm-Göteborg/Malmö Fördjupat underlag Beställning från Näringsdepartementet, Transportenheten 2014-02-28 TMALL 0004 Rapport generell v 1.0 Trafikverket 781 89 Borlänge

Läs mer

Jönköping Ulricehamn. Borås

Jönköping Ulricehamn. Borås 8 Genom tre städer 8 Jönköping Ulricehamn Borås 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 159 8 Genom tre städer Götalandsbanan passerar genom tre städer inom förstudieområdet: Jönköping, Ulricehamn och Borås. Hur passagerna

Läs mer

Ostlänken. Trafikeringsbilaga

Ostlänken. Trafikeringsbilaga Ostlänken Trafikeringsbilaga Innehåll Förord... 3 Ostlänkens betydelse... 3 1. Förutsättningar... 3 1.1 Dagens trafik... 3 1.1.1 Regionaltrafik/Lokaltrafik... 3 1.1.2 Fjärrtrafik... 4 1.1.3 Godstrafik...

Läs mer

TTP-projektet Projektbeskrivning

TTP-projektet Projektbeskrivning TTP-projektet Projektbeskrivning PROJEKTBESKRIVNING I huvudbeskrivningen ges Bakgrund och Syfte till Projektförslaget, vidare kortfattat om Tillväxtsteorin samt Dynlok-modellen. Planeringsproblematiken

Läs mer

Europakorridoren: Kapacitet och restider

Europakorridoren: Kapacitet och restider Europakorridoren: Kapacitet och restider Oskar Fröidh Jennifer Warg TRITA-TSC-RR 13-009 ISBN 978-91-87353-17-8 KTH Arkitektur och samhällsbyggnad Avd för Trafik och Logistik 100 44 Stockholm www.kth.se/abe

Läs mer

Gemensam del Järna Linköping

Gemensam del Järna Linköping Diarienr: F08-10130/SA20 BSAB: 9601-00-026 Järnvägsutredning Ostlänken Gemensam del Järna Linköping Slutrapport september 2009 MEDVERKANDE Medverkande Beställare Banverket Investeringsdivisionen Projektdistrikt

Läs mer

UTBYGGD TUNNELBANA FÖR FLER BOSTÄDER

UTBYGGD TUNNELBANA FÖR FLER BOSTÄDER UTBYGGD TUNNELBANA FÖR FLER BOSTÄDER Delrapport från 2013 års Stockholmsförhandling 2013 ÅRS STOCKHOLMS FÖRHANDLING Utbyggd tunnelbana för fler bostäder delrapport från 2013 års Stockholmsförhandling Utredningen

Läs mer

Kapacitet, snabb och gen tågtrafik VärmlandÖrebro-Mälardalen

Kapacitet, snabb och gen tågtrafik VärmlandÖrebro-Mälardalen Jesper Molin/Bildarkivet.se Rätt spår 3 Kapacitet, snabb och gen tågtrafik VärmlandÖrebro-Mälardalen Rapport om strategi för nutid och framtid Juni 2012 Kapacitet, snabb och gen tågtrafik Värmland-Örebro-Mälardalen

Läs mer

2013-08-23 Dnr 342-1962-13. Regional transportplan för Västernorrlands län 2014-2025 Remissversion

2013-08-23 Dnr 342-1962-13. Regional transportplan för Västernorrlands län 2014-2025 Remissversion 2013-08-23 Dnr 342-1962-13 Regional transportplan för Västernorrlands län 2014-2025 Remissversion 1 Sammanfattning Kompletteras i slutversionen 2 Förord Kompletteras i slutversionen 3 Innehållsförteckning

Läs mer

Höghastighetståg affärsmässighet och samhällsnytta

Höghastighetståg affärsmässighet och samhällsnytta Mitt tåg har ett lekrum, en restaurang, sängar som man kan sova där, det kostar 50 kr att åka någonstans. Det ser ut som ett hus. Det åker på gräs. Det har ett regnskydd på taket. Man får måla på väggarna.

Läs mer

Behöver Sverige höghastighetsbanor?

Behöver Sverige höghastighetsbanor? Behöver Sverige höghastighetsbanor? Publicerad i RØST: Samferdsel, 2011:1 I Sverige har lobbyister i mer än tio år försökt övertyga regeringen om att bygga höghastighetsbanor mellan Stockholm och Göteborg

Läs mer

Affärsplan Norrbotniabanan Idéskisser till genomförandemodell och finansiering 2009-12-01

Affärsplan Norrbotniabanan Idéskisser till genomförandemodell och finansiering 2009-12-01 Idéskisser till genomförandemodell och finansiering 2009-12-01 Systemanalys Västkustbanan delsträckan Ängelholm Maria Beställare Gusten Granström Norrbotniabanan AB Konsulter Railize International AB Kungsholmsgatan

Läs mer

Tre år med RUP. Regionalt utvecklingsprogram för Jönköpings län. Lägesrapport och analys, april 2011. Rapport 2011:04

Tre år med RUP. Regionalt utvecklingsprogram för Jönköpings län. Lägesrapport och analys, april 2011. Rapport 2011:04 Tre år med RUP Regionalt utvecklingsprogram för Jönköpings län Lägesrapport och analys, april 2011 Rapport 2011:04 Produktion: Regionförbundet Jönköpings län, april 2011 Foto: www.smalandsbilder.se, sid

Läs mer

Höghastighetsbanor i Sverige

Höghastighetsbanor i Sverige Götalandsbanan och Europabanan Luleå Uleåborg Skellefteå Trondheim Östersund Örnsköldsvik Umeå Sundsvall Tammerfors Bergen Stavanger Oslo Moss Trollhättan Göteborg Skövde Borås Falun Borlänge Västerås

Läs mer

Orsa. Rättvik Leksand. Falun. Borlänge. Säter Hedemora. Ludvika. Ställdalen. Kolbäck Köping. Frövi. Arboga Kungsör. Örebro. Degerfors.

Orsa. Rättvik Leksand. Falun. Borlänge. Säter Hedemora. Ludvika. Ställdalen. Kolbäck Köping. Frövi. Arboga Kungsör. Örebro. Degerfors. The Scandinavian 12-million City Lillehammer Gardermoen Hamar Elverum Kongsvinger Torsby Orsa Mora Ludvika Rättvik Leksand Falun Borlänge Säter Hedemora Ockelbo Storvik Avesta Krylbo Sandviken Ljusne Gävle

Läs mer

Medfinansiering av statlig infrastruktur. Ansvarsfördelning, finansieringsalternativ samt översikt over medfinansieringsprocessen

Medfinansiering av statlig infrastruktur. Ansvarsfördelning, finansieringsalternativ samt översikt over medfinansieringsprocessen Medfinansiering av statlig infrastruktur Ansvarsfördelning, finansieringsalternativ samt översikt over medfinansieringsprocessen 25 februari 2013 Medfinansiering För att uppnå det övergripande målet för

Läs mer

Vi ska peka ut Sveriges viktigaste vägnät

Vi ska peka ut Sveriges viktigaste vägnät Vi ska peka ut Sveriges viktigaste vägnät 1 2 Vilket vägnät är viktigast? Vi ska peka ut Sveriges viktigaste vägnät Transportsystemet är till för att skapa tillgänglighet för människor och gods. Transportsystemets

Läs mer

Förbättrad järnvägsanslutning till och på Händelö

Förbättrad järnvägsanslutning till och på Händelö Förstudie Slutrapport april 2007 Förbättrad järnvägsanslutning till och på Händelö Plats för utfallande illustration/bild samt eventuell ingress Banverkets projektgrupp Ola Kromnow utredningsledare Konsultens,

Läs mer

m.fl. Uppdrag om att ta fram inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplanering för perioden 2018 2029

m.fl. Uppdrag om att ta fram inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplanering för perioden 2018 2029 Regeringsbeslut II 4 2015-05-21 N2015/4305/TIF Näringsdepartementet Trafikverket 781 89 Borlänge m.fl. Uppdrag om att ta fram inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplanering för perioden 2018

Läs mer

Framtidens kollektivtrafik. Ekonomi och finansiering

Framtidens kollektivtrafik. Ekonomi och finansiering Framtidens kollektivtrafik Ekonomi och finansiering Detta är en delrapport inom det förvaltningsövergripande projektet Framtidens kollektivtrafik i Malmö. Rapporten är sammanställd av en grupp bestående

Läs mer

Rapport 2013:33. Samordna planeringen för bebyggelse och transporter! en kunskapsöversikt

Rapport 2013:33. Samordna planeringen för bebyggelse och transporter! en kunskapsöversikt Rapport 2013:33 Samordna planeringen för bebyggelse och transporter! en kunskapsöversikt 2 Samordna planeringen för bebyggelser och transporter! en kunskapsöversikt 3 Samordna planeringen för bebyggelse

Läs mer

Ärende 21 RS 2014-04-30

Ärende 21 RS 2014-04-30 Resandeutveckling i Halland januari 2014 Ackumulerat resande i Halmstads stadstrafik Ärende 21 4 500 000 4 000 000 3 500 000 3 000 000 2 500 000 2 000 000 2006 2011 2012 2013 2014 1 500 000 1 000 000-5,8

Läs mer

Från kunskap till handling

Från kunskap till handling Från kunskap till handling ENKÄTUNDERSÖKNING SAMLING FÖR SOCIAL HÅLLBARHET Från kunskap till handling 1 Från kunskap till handling 2 Inledning Tillsammans med 20 kommuner, landsting och regioner samordnade

Läs mer

Rapport. Centrala terminaler Örebro och Jönköping. Analys & Strategi 2011-06-20

Rapport. Centrala terminaler Örebro och Jönköping. Analys & Strategi 2011-06-20 Rapport Centrala terminaler Örebro och Jönköping 2011-06-20 Konsulter inom samhällsutveckling WSP är en konsultverksamhet inom samhällsutveckling. Vi arbetar på uppdrag av myndigheter, företag och organisationer

Läs mer

COINCO 8MC Höghastighetståg i korridoren Oslo Göteborg Köpenhamn Marknad och prognoser BO LENNART NELLDAL

COINCO 8MC Höghastighetståg i korridoren Oslo Göteborg Köpenhamn Marknad och prognoser BO LENNART NELLDAL COINCO 8MC Höghastighetståg i korridoren Oslo Göteborg Köpenhamn Marknad och prognoser BO LENNART NELLDAL Rapport Stockholm 2014 TRITA TSC RR 14 XXX ISBN 978 91 87353 26 0 www.kth.railwaygroup.kth.se KTH

Läs mer

Framtidens tågtrafik mellan Stockholm och Skåne

Framtidens tågtrafik mellan Stockholm och Skåne UPTEC STS08 013 Examensarbete 30 hp April 2008 Framtidens tågtrafik mellan Stockholm och Skåne En komparativ studie av Gröna Tåget och Europakorridoren Martin Swahn Abstract Framtidens tågtrafik mellan

Läs mer

Dubbelt upp! Lokala K2020

Dubbelt upp! Lokala K2020 Dubbelt upp! Lokala K2020 Kommunernas planer, önskemål och förväntningar på kollektivtrafiken i Göteborgsregionen år 2025 December 2010 XXX Innehåll Förord 3 Dubbelt upp! Lokala K2020 7 Ale kommun 12 Alingsås

Läs mer

Inledning av Peter Danielsson, kommunstyrelsens ordförande i Helsingborg

Inledning av Peter Danielsson, kommunstyrelsens ordförande i Helsingborg Sammanfattning Inledning av Peter Danielsson, kommunstyrelsens ordförande i Helsingborg Vi kan inte planera infrastruktur på egen hand, det krävs ett nordiskt eller europeiskt perspektiv. Det är bra om

Läs mer

Situationen i det svenska järnvägsnätet

Situationen i det svenska järnvägsnätet Situationen i det svenska järnvägsnätet TRV 2011/10161A Yta för bild Dokumenttitel: Situationen i det svenska järnvägsnätet Skapat av: [Skapat av] Dokumentdatum: [Dokumentdatum] Dokumenttyp: Rapport DokumentID:

Läs mer

Finansiering av tunnelbaneutbyggnad i Stockholmsregionen

Finansiering av tunnelbaneutbyggnad i Stockholmsregionen Finansiering av tunnelbaneutbyggnad i Stockholmsregionen Sten Olsson och Clara von Otter 1 Innehållsförteckning 1. Förord... 3 2. Rapportens syfte och metod... 4 3. Sammanfattning... 5 3.1 Slutsatser...

Läs mer