Program: OBS! Vill Du äta lunch måste Du anmäla dig senast den 13 april till eller

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Program: OBS! Vill Du äta lunch måste Du anmäla dig senast den 13 april till halland@centerpartiet.se eller 070-641 06 73"

Transkript

1 centerpartiet I hallands årsstämma 2015 Centerpartiet i Halland kallar valda ombud till ÅRSSTÄMMA Lördagen den 18 april 2015 Katrinebergs folkhögskola, Vessigebro Program: 9.00 Ombudsanmälan och kaffe 9.30 Öppnande och inledningsanförande av distriktsordförande Harald Lagerstedt 9.45 Dagens gäst: Riksdagsledamot Emil Källström: Närodlad politik för jobb i fler företag Henrik Oretorp presenterar riks valanalys Årsmötesförhandlingar Utdelning av förtjänsttecken Lunch Motionsbehandling ca Avtackningar och avslutning OBS! Vill Du äta lunch måste Du anmäla dig senast den 13 april till eller Alla medlemmar i Centerrörelsen hälsas välkomna! Harald Lagerstedt Distriktsordförande Anne Kristensson Ombudsman

2 Förslag till föredragningslista vid årsstämma med Centerpartiet i Halland 2015 VALBEREDNINGEN FÖRESLÅR: 1. Stämman öppnande 2. Parentation 3. Val av stämmopresidium a) Stämmoordförande Henrik Erlingson, Torup b) Vice ordförande Karin Åkesson, Långaryd c) Sekreterare och pressreferent Lennart Ohlsson, Hyltebruk 4. Val av två protokollsjusterare 5. Fastställande av röstlängd 6. Godkännande av kallelsen 7. Fastställande av föredragningslistan 8. Verksamhetsberättelse Fastställande av balans- och resultaträkning 10. Revisorernas berättelse 11. Ansvarsfrihet för styrelsen 12. Rapport från Centerkvinnorna 13. Rapport från CUF 14. Rapport från Studieförbundet Vuxenskolan 15. Beslut om ersättningar och resepolicy a) Arvoden till presidiet: att ordförande skall ersättas med kr att vice ordförande skall ersättas med kr att vid styrelsemöte och vid arbetsutskottens möte skall utgå arvoden med 300 kr/möte. Utbetalas till presidium, ledamöter och ersättare. b) Reseersättningar: att till styrelsen och av styrelsen adjungerade ledamöter, samt sektioners och arbetsgruppers ledamöter utbetala reseersättningar med motsvarande den skattefria delen, d.v.s. i dagsläget 1.85 kr/km. c) Förslag till resepolicy Vid resor för Centerpartiets räkning bör man tänka på att Centerpartiet är ett parti som sätter miljön i främsta rummet. Det återspeglas både i våra åsikter men inte minst i hur vi agerar i vardagen. Därför är alltid förstahandsallternativet till din resa tåget, normalt i andra klass. Men tänk på att alltid kolla efter vilken biljett som är billigast - ibland kan t ex 1:a kl tåg vara billigare än 2:a kl, eller ett senare/tidigare tåg kan vara billigare. Ur miljösynpunkt förordar vi att du i första hand åker tåg. Men i nödfall eller om tidsvinsten motiverar kan det ibland vara försvarbart att flyga. Om flyg skulle vara aktuellt, stäm av med ombudsmannen. Gäller det ett riksarrangemang skall en avstämning göras med ansvarig på riksorganisationen innan en flygresa bokas.

3 d) Traktamenten: att till ombud vid riksstämmor, förtroenderådsledamöter, deltagare vid centrala och regionala kurser, konferenser och liknande utbetalas i de fall ingen annan betalar kost och logi med 210 kr för dag och natt till anvisat logi. 16. Beslut om antalet ledamöter och ersättare i distriktsstyrelsen: att distriktsstyrelsen skall bestå av 11 ordinarie ledamöter och 8 ersättare, av de ordinarie är en ordförande och två vice ordförande. Ersättarna går in i första hand för kommunen och i andra hand i ordningen de står, samma för CUF och Centerkvinnornas ersättare. Ersättarna har närvaroplikt. 17. Val av distriktsordförande: Henrik Oretorp, Getinge (nyval) 18. Val av vice ordförande: Kerstin Angel, Falkenberg (omval) Christofer Bergenblock, Träslövsläge (nyval) 19. Val av övriga ledamöter i distriktsstyrelsen: Anna-Karin Gustavsson, Tvååker (nyval) Jenny Axelsson, Simlångsdalen (omval) Tore Holmefalk, Glommen (omval) Karin Åkesson, Långaryd (nyval) Heinrich Kaufmann, Fjärås (omval) Gudrun Pettersson, Våxtorp (nyval) Majvor Persson, Laholm (omval) Erik Nilsson Nordahl, Kungsbacka (omval) 20. Val av ersättare i distriktsstyrelsen: 1 Erik Karlsson, Torp (nyval) 2 Karin Green, Fjärås (omval) 3 Lena Olofsdotter, Laholm (nyval) 4 Niclas Selander, Falkenberg (nyval) 5 Sven-Gunnar Niklasson, Varberg (nyval) 6 Jenny Håkansson, Halmstad (omval) 7 Ewy Henriksson, Halmstad (omval) 8 Molly Malmborg, Halmstad (nyval) 21. Val av revisorer och ersättare: Kristina Lindberg, Falkenberg (omval) /Erling Andersson, Tvååker/ (nyval) Jan Johansson, Falkenberg (omval) /Hans Johansson, Kungsbacka/ (omval) 22. Ledamöter och ersättare i Förtroenderådet Ordinarie: Henrik Oretorp. Getinge (nyval) Majvor Persson, Laholm (omval) Erik Nilsson Nordahl, Kungsbacka (omval)

4 Ersättare: Kerstin Angel, Falkenberg (nyval) Ewy Henriksson, Halmstad (omval) Molly Malmborg, Halmstad (nyval) 23. Val av representant i CK distriktsstyrelse: Heinrich Kaufmann, Fjärås 24. Val av representant i CUF:s distriktsstyrelse: Jenny Axelsson, Halmstad 25. Val av partistämmoombud samt ersättare Ordinarie: Ersättare: Henrik Oretorp, Getinge Kerstin Angel, Heberg Christofer Bergenblock, Träslövsläge Majvor Persson, Laholm Eva Pehrsson-Karlsson, Väröbacka Erik Nilsson Nordahl, Onsala Stellan Petré, Onsala Ulrika Rylin, Tvååker Maria Larsson, Ullared Jenny Axelsson, Simlångsdalen Gudrun Pettersson, Våxtorp Henrik Erlingson, Torup Heinrich Kaufmann, Fjärås Lena Olofsdotter, Laholm Karin Åkesson, Långaryd Karin Green, Fjärås Susanna Thunberg, Varberg Anette Ivarsson, Ätran Jessica Skog, Gullbrandstorp Maria Bronelius, Laholm Håkan Bengtsson, Torup Monica Hansson, Heberg Ewy Henriksson, Kvibille Molly Malmborg, Halmstad 26. Fastställande av antal ombud till 2016 års distriktsstämma 27. Val av 10 ombud till Studieförbundet Vuxenskolans avdelningsstämma 2016: Heinrich Kaufmann, Fjärås Stefan Stenberg, Stråvalla Kerstin Angel, Heberg Ann-Margret Kristensson, Falkenberg Henrik Andersson, Holm Gudrun Pettersson, Våxtorp Erik Karlsson, Torup Kristina Karlsson, Fjärås (CK) Siv Nyman, Falkenberg (CK) CUF väljer ett ombud på CUF-stämman februari Val av ledamot till Studieförbundet Vuxenskolans avdelningsstyrelse 2016: Helén Andersson, Varberg

5 29. Val av ombud och ersättare till Bygdegårdarnas distriktsstämma 2016: Christofer Bergenblock, Träslövsläge /Stefan Bengtsson, Skällinge/ Louise Blixt Modée, Skällinge /Lars-Erik Karlsson, Väröbacka/ 30. Motionsbehandling 31. Redovisning av medlemsinitiativ 32. Val av valberedning 33. Övriga frågor 34. Avtackningar och förtjänstteckenutdelning 35. Stämmoavslutning Följande personer har ingått i Valberedningen: Ordförande: Sven Fritzson, Fjärås Centerkvinnornas repr. Siv Nyman, Falkenberg /Gunnel Bengtsson, Eldsberga/ CUF:s repr. Per Johansson, Falkenberg /Ulrika Rylin, Varberg/ Kungsbackas repr. Christer Samuelsson, Frillesås /Inga-Lill Bengtsson, Kungsbacka/ Varbergs repr. ViviAnne Johansson, Veddige /Lennart Karlsson, Träslöv/ Hyltes repr. Erik Karlsson, Torup /Bo Eriksson, Långaryd/ Laholms repr. Kent-Arne Andersson, Laholm /Roland Gottfridsson, Laholm/ Falkenbergs repr. Stig Agnåker, Falkenberg /Agneta Åkerberg, Heberg/ Halmstads repr. Jimmie Tschander, Halmstad /Lennart Eriksson, Kvibille/

6 VERKSAMHETSBERÄTTELSE - Centerpartiet i Halland får härmed avge följande berättelse för verksamhetsåret STYRELSENS SAMMANSÄTTNING Distriktsordförande: Harald Lagerstedt, Varberg v. ordförande: Ola Johansson, Kungsbacka v. ordförande: Kerstin Angel, Heberg Christofer Bergenblock, Träslövsläge Jenny Axelsson, Simlångsdalen Tore Holmefalk, Glommen Ingemar Steneteg, Hyltebruk Heinrich Kaufmann, Fjärås Lorenz Pucher, Knäred Centerkvinnornas representant: CUF:s representant: Ersättare: Sekreterare: Kassör: Adjungerade ledamöter: Majvor Persson, Laholm Erik Nilsson Nordahl, Onsala 1. Ingemar Johansson, Ullared 2. Karin Åkesson, Långaryd 3. Anna-Karin Gustavsson, Sibbarp 4. Karin Green, Fjärås 5. Gudrun Pettersson, Våxtorp 6. Jenny Håkansson, Halmstad 7. Ewy Henriksson, Kvibille 8. Olle Lindgren, Kungsbacka Ann-Margret Kristensson, Falkenberg Birgit Numell, Getinge Stefan Bengtsson, Skällinge Mari-Louise Wernersson, Falkenberg Revisorer: Kristina Lindberg, Ullared /Christina Ivarsson, Vessigebro/ Jan Johansson, Falkenberg /Hans Johansson, Frillesås/ Styrelsens Arbetsutskott Ordförande: Harald Lagerstedt, Varberg v. ordförande: Ola Johansson, Kungsbacka v. ordförande: Kerstin Angel, Heberg Centerkvinnornas representant: Majvor Persson, Laholm CUF:s representant: Erik Nilsson Nordahl, Onsala REPRESENTATION Riksdagsledamot Ersättare: Centerpartiets förtroenderåd: Ola Johansson, Kungsbacka Jenny Axelsson, Simlångsdalen Harald Lagerstedt, Varberg Majvor Persson, Laholm Erik Nilsson Nordahl, Onsala

7 Ersättare: Centerpartiets partistyrelse och verkställande utskottet 1. Kerstin Angel, Heberg 2. Ewy Henriksson, Kvibille 3. Olle Lindgren, Kungsbacka Marie-Louise Wernersson, Falkenberg Valberedning Centerpartiet ordf. Sven Fritzson, Fjärås Centerkvinnorna Siv Nyman, Falkenberg /Gunnel Bengtsson, Eldsberga/ CUF Per Johansson, Falkenberg /Ulrika Rylin, Tvååker/ Kungsbacka Christer Samuelsson, Frillesås /Inga-Lill Bengtsson, Kungsbacka/ Varberg ViviAnne Johansson, Veddige /Lennart Karlsson, Träslövsläge/ Falkenberg Stig Agnåker, Falkenberg /Agneta Åkerberg, Heberg/ Hylte Erik Karlsson, Torup /Bo Eriksson, Långaryd/ Halmstad Jimmie Tschander, Halmstad /Lennart Eriksson, Kvibille/ Laholm Kent-Arne Andersson, Laholm /Roland Gottfridsson, Laholm / Representanter i Centerkvinnornas styrelse: Ingemar Johansson, Ullared Representanter i CUF:s styrelse: Jenny Axelsson, Simlångsdalen Representant i Studieförbundet Vuxenskolans avdelningsstyrelse: Helen Andersson, Grimmared STÄMMOR, SAMMANTRÄDEN OCH ÖVRIGA KONFERENSER Årsstämman Vid årsstämman den 12 april på Campus i Varberg gästades vi av vice partiordförande Anders W Jonsson. Anders pratade engagerat om Hur vi skall vinna höstens val. Hallands EP-vals kandidat Per Johansson presenterade sig och sina hjärtefrågor inför EPvalet. Stämman behandlade 2 motioner: Nr 1 Ang. odlingsbar åkermark som riksintresse Nr 2 Ang. krav på obligatorisk ursprungsmärkning av livsmedel på restauranger, personalmatsalar och offentliga kök Förtjänsttecken utdelades till: Stig Agnåker, Falkenberg, Eva Pehrsson-Karlsson, Väröbacka och Lennart Eriksson, Kvibille Distriktsstyrelsesammanträden Styrelsen har under verksamhetsåret 2014 haft 8 protokollförda sammanträden. AU-sammanträden Arbetsutskottet har haft 9 protokollförda sammanträden under verksamhetsåret.

8 Nyårsträff Lördagen den 11 januari genomfördes vår traditionella Nyårsträff i Vinbergs församlingshem. Medverkande gjorde Kristina Yngwe som var 2:a på EP-valslistan. Kristina talade under rubriken Mina viktigaste Europafrågor. Sydafrikaprojektet har avslutats och Sydafrikagruppen presenterade en sammanställning över de 10 fantastiska åren som projektet pågått. Sydafrikaprojektet från start mål. Ett helt otrolig projekt som har gjort stor skillnad. 50 deltagare Internationella kvinnodagen Centerpartiet och Centerkvinnorna har som tradition att uppmärksamma en kvinnlig företagare på Internationella kvinnodagen den 8 mars uppmärksammades Louise Lejestrand, Varberg med tårta och diplom. Louise är vd för treativ reklambyrå och ordförande för företagarna i Varberg. Eftervalskonferens Distriktet bjöd in till en eftervalskonferens den 7-8 november på Ugglarps camping och konferens. Konferensens höjdpunkt var att vi fick besök av 2:e vice partiordförande Anna-Karin Hatt. Hon höll ett pass med rubriken Framgång är färskvara-några tankar om hur det gick 2014, och hur vi bygger ett ännu starkare Centerparti Joakim Josefsson från regionenheten i Göteborg höll i ett pass om hur vi skall arbeta strategiskt för att lägga grunden för valframgångar Dagen avslutades med att Roland Karlsson, distriktsordförande i Sjuhärad och ledamot i riks valanalysgrupp höll ett kort anförande. På eftervalskonferensen var vi 49 deltagare. SUPERVALÅRET Distriktets roll under Supervalåret har varit att samordna valarbetet med kretsarna och ha ett övergripande ansvar för region och riksdagsvalet. EP-valet EP-vals kandidat Fredrik Federley besökte Halland den 11 och 12 mars. Fredrik gjorde studiebesök på många platser i Kungsbacka, Varberg, Falkenberg, Hylte och Halmstad. På kvällen den 11 mars medverkade Fredrik på ett öppet möte kring EU-frågor i Hebergs bygdegård. Onsdagen den 14 maj på Conditori Cecilia, i Laholm arrangerades ett seminarium kring frågan Är antibiotikaresistens Europas största hot? Ett samtal om hur antibiotikaanvändningen påverkar Laholm Medverkande: Kristina Yngwe, Europaparlamentskandidat, Mats Erntell, smittskyddsläkare i Halland, Madeleine Beckman, Länsveterinär, Stefan Andersson, Sven livs, Skummeslöv. Annika Bergman ordf. Hushållningssällskapet leder samtalet. Hallands EP-vals kandidat Per Johansson var mycket aktiv och närvarade vid många utåtriktade aktiviteter i hela länet. Riksdag- och regionvalet Distriktet har tagit fram en Valplan och Kommunikationsplan som vi har arbetat utifrån. Många aktiviteter har genomförts i hela Halland, som pendlarkampanjer, torgmöten, deltagit på marknader, Centralstationen i Göteborg m.m. Toppkandidaterna: Ola Johansson, Jenny Axelsson, Algot Thorin och regionkandidat Stefan Bengtsson har jobbat aktivt över hela Halland. Distriktet har haft flera besök av ministrar och riksdagsledamöter under valrörelsen:

9 Riksdagsledamot Anders Åkesson besökte Hylte och Halmstad den 22 augusti. Riksdagsledamot Ulrika Carlsson besökte Laholm och Hylte den 26 augusti. IT- och energiminister Anna-Karin Hatt besökte Falkenbergs gymnasieskola, Öströö fårfarm i Tvååker och Kungsbacka den 27 augusti. Vice partiordförande Anders W Jonsson besökte Kungsbacka, Varberg, Halmstad, Falkenberg och Laholm den 29 och 30 augusti. Landsbygdsminister Eskil Erlandsson besökte Falkenberg och Halmstad 3 september. När Anna-Karin Hatts besökte Öströö fårfarm den 27 augusti invigde hon först en solcellspark, och därefter höll hon ett valtal. Det fanns flera utställare med inriktning på grön energiteknik. Anna-Karin korade även vinnaren i elbilsrallyt. Ca 100 personer var närvarande. En valkommitté har arbetat under hela året där en representant från varje kommun samt arbetsutskottet utom Ola Johansson har ingått. Kommittén har haft ett övergripande ansvar för distriktets valarbete och budget. Rhea Löfmark, Laholm Alf Andersson, Getinge Stig Agnåker, Falkenberg Lennart Ohlsson, Hyltebruk Olof Helmersson, Varberg Heinrich Kaufmann, Fjärås Valresultatet i Regionen: vi ökade lite från 9,78 % 2010 till 9,93 % Det innebar att vi fick 1516 fler röster. Valresultatet i Riksdagsvalet: 2010 fick Centerpartiet i Halland 8,78 % och 2014 fick vi 8,41 %. Trots minskningen så fick vi 189 fler röster. Val till riksdagen, hela riket: 2010 fick vi 6,56 % och 2014 fick Centerpartiet 6,11 %. HALLANDSBYGDEN Tore Fritzon har efter många års uppskattat arbete lämnat över arbetet med tidningen till Agneta Åkerberg. Det skrivs mycket bra om vad som händer i alla kretsarna och därför har vi under 2014 övergått till en edition istället för 3 st. Den nya layouten har V-TAB, vårt tryckeri, hjälpt oss med och den har blivit mycket uppskattad. Arbetet blev lite annorlunda under valåret 2014 och valnumrets redaktion bestod av Cathrine Sjölin, Dag Gustavsson, Oskar Kriborg och Agneta Åkerberg. Tores tävlingar har visat sig vara oslagbara i popularitet så vi hoppas på Tores medverkan där lång tid framöver. ORGANISATIONEN Medlemsantalet i kretsar och distrikt C CK C CK Kungsbacka Varberg Falkenberg Hylte Halmstad Laholm Distriktet

10 CUF-distriktet Halland har inte några kretsar kvar utan alla medlemmar redovisas tillsammans. CUF i Halland har 134 medlemmar den 31 december nya medlemmar har skrivits in i Halland under 2014 Distriktets expedition Ombudsman Ann-Margret Kristensson har arbetat 100 % åt distriktet under Birgit Numell arbetar timmar med distriktets ekonomi. Under valåret 2014 har distriktet förstärkts med en person som har haft huvudansvaret för EP- och riksdagsvalet. Oskar Kriborg har varit anställd mellan den 8 januari till den 30 september. DELTAGARE VID CENTRALA OCH REGIONALA KONFERENSER Kommundagarna, Malmö den 31 januari -1 februari Distriktsledarkonferens 31 maj-1 juni Stockholm Valkonvent 8-9 augusti, Stockholm Riks eftervalskonferens oktober Sånga-Säby Harald Lagerstedt, Varberg Harald Lagerstedt, Varberg Ann-Margret Kristensson, Falkenberg Kerstin Angel, Heberg Ola Johansson, Kungsbacka Ann-Margret Kristensson, Falkenberg Oskar Kriborg, Halmstad Majvor Persson, Laholm Stina Wernersson, Falkenberg Harald Lagerstedt, Varberg Ola Johansson, Kungsbacka Majvor Persson, Laholm Mari-Louise Wernersson, Falkenberg Henrik Oretorp, Getinge Ombud till Studieförbundet Vuxenskolan avdelningsstämma 2014: Harald Lagerstedt, Varberg Gudrun Pettersson, Laholm Henrik Andersson, Holm Margareta Andersson, Åled Marianne Nygren, Skeppshult Heinrich Kaufmann, Fjärås Stefan Stenberg, Stråvalla Ann-Margret Kristensson, Falkenberg Kristina Karlsson, Fjärås (CK) Siv Nyman, Falkenberg (CK) REGIONGRUPPEN Regiongruppen tom Kristina Karlsson, Gällinge Stefan Bengtsson, Skällinge Gun Svensson, Veddige Ingemar Johansson, Okome Ann-Charlotte Johansson, Vessigebro Gunnel Bengtsson, Eldsberga Anna-Lena Emilsson, Skogaby

11 Regiongruppen fr.o.m Kristina Karlsson, Gällinge Stefan Bengtsson, Skällinge Camilla Bengtsson, Skällinge Ingemar Johansson, Okome Lena Carlbom, Falkenberg Lovisa Ljungberg, Haverdal Christian Lidén, Halmstad Året har i stor utsträckning kretsat kring valet. I valarbetet har Centerpartiet fokuserat på tillväxt och utveckling i hela Halland, att införa mobila läkare som gör hembesök, kostnadsfria glasögon/synhjälpmedel för barn och unga, nya tågstopp för ökade möjligheter för tågpendling och bredband i hela Halland. Vi gick också till val på betydelsen av närhet och trygghet i vården och att Halland även framöver ska ha två akutsjukhus. Valresultatet gav oss fler röster än valet 2010, men inga nya mandat. Övriga partier i majoriteten, M, Fp, Kd och Mp, fick mindre väljarstöd. Förhandlingarna i majoriteten resulterade i fler platser i nämnder och styrelser, ordförandeuppdrag i Servicenämnden och Lokala nämnden Hylte samt 1:e vice ordförande, tillika regionråd, i Regionstyrelsen. Regiongruppen har haft 9 gruppmöten under året. Gruppmötena har främst varit på SV i Falkenberg och Regionens Hus i Halmstad. Vid tre av mötena har gruppen gjort studiebesök. I mars besökte vi Plönningegymnasiet med fokus på utbildningen Spår 1. I juni besöktes Teater Halland i Varberg och i oktober gjordes ett studiebesök på det ombyggda museet i Varberg. Gruppen har också haft besök av Ann-Mari Bartoldsson på Regionkontoret angående arbetet med regional tillväxtsstrategi. I december hade gruppen avslutning av mandatperioden på Gits gård i Falkenberg där ledamöter som slutade med uppdrag på regionen samt ledamöter som fyllt jämt under mandatperioden uppmärksammades. UTVECKLINGSSEKTIONEN Sammankallande: Tore Holmefalk, Falkenberg Henrik Andersson, Halmstad Sven-Anders Svensson, Tvååker Heinrich Kaufmann. Kungsbacka Gunvor Abrahamsson, SV repr. Centerpartiet har under året haft mycket fokus på utbildningar i sociala medier inför valet med flera utbildningar dels i distriktet men även i de olika kretsarna. Samtalsutbildningar genomfördes med två olika inriktningar. Den första med Emma Petersson från Riksorganisationen för att värva medlemmar till C, och den andra med Gunvor Abrahamsson för att möta väljare inför valet. En toppkandidatutbildning inför valet genomfördes på Katrineberg med Julia Färjhage med 28 deltagare. Eftervalskonferensen hade en föreläsning med Anna-Karin Hatt Framgång är färskvara som var mycket uppskattad. Centerpartiets ungdomsförbund hade en heldagsutbildning för Ny i CUF i samband med Pridefestivalen då de även var ute och kampanjade.

12 KYRKOPOLITISKA SEKTIONEN Ordförande: Ulla Rickardsson Per-Lennart Persson, Falkenberg Anna-Lena Emilsson, Laholm Bertil Gustavsson, Knäred Camilla Widepalm Heurén, Harplinge Ewy Henriksson, Kvibille Lars-Erik Karlsson, Väröbacka Helene Andersson, Tvååker Gudrun Andersson, Fjärås Per-Olof Cristenson, Onsala Efter valet blev centergruppen i stiftsfullmäktige sju delegater. Tremandat tappades. Det beror inte på att Halland gjorde en dålig valrörelse utan att Centerpartiet är mycket dåligt representerat i Göteborgs stad (där hälften av stiftets medlemmar bor) och att Bohuslän var svag i sin valrörelse. Av de sju ledamöterna är fem ord och tre ers från Halland. Av dessa har Halland en ordinarie och en ersättare i Stiftstyrelsen och en ersättare i Domkapitlet. Stiftsgruppen träffades den 29 mars 2014 för att diskutera aktuella frågor och för utbildning i HBTQ frågor. Gruppmöte hölls också den 20 september där speciellt stiftsgården ÅHs framtid diskuterades Kyrkofrågor på nationell nivå diskuteras på gruppmöten i kyrkomötesgruppen. Halland har en ordinarie ledamot i Kyrkomötet och en ordinarie ledamot i kyrkostyrelsen SENIORSEKTIONEN Ordförande: Barbro Ericsson, Harplinge ordf. Rolf Kenneryd, Unnaryd ViviAnne Johansson, Veddige Marita Arvidsson, Vallda Torsten Martinsson, Laholm Stig Agnåker, Falkenberg Sektionens ledamöter har varit Barbro Eriksson, ordf., Marita Arvidsson, Ulla Eriksson, Vivianne Johansson, Inger Larsson och Rolf Kenneryd. Ulla och Inger har under året ersatts av Stig Agnåker resp Torsten Martinsson. Sektionen har varit samlad vid 5 tillfällen. Den 5 maj anordnades ett lyckat seminarium om pensionssystemets utformning på motell Björkäng med mycket initierad och pedagogisk medverkan av Agneta Claesson från Pensionsmyndigheten och vår ledamot i Socialförsäkringsutskottet, Solveig Zander. I seminariet deltog ett 20-tal personer, vilket var mindre än förväntat men desto bättre för deltagarna som fick rikliga tillfällen till frågor och diskussion. Bättre uppföljning av anmälningsläget rekommenderas för framtiden. Sektionen har medverkat vid framtagning av 8000 äldrebroschyrer för distribution till äldre i valrörelsen, huvudsakligen genom kretsarnas försorg. Sektionen har varit representerat vid Anhörigriksdagen i Varberg, vid pensionärsorganisationernas gemensamma arrangemang i Halmstad och Falkenberg samt vid Seniormässan i Hyltebruk.

13 SLUTORD Nu gör vi bokslut för supervalåret 2014! Ett år som började med att vi som parti var i stort sett uträknade på det nationella planet, men vi visade än en gång att Centerpartiet ska man inte räkna bort! Under våren var det både planering inför höstens val samtidigt som det pågick en valrörelse. Europaparlamentsvalet blev en framgång inte minst i Halland där vi fick 9,2 % av rösterna mot 7,93 % valet Vår kandidat Per Johansson gjorde en riktigt bra kampanj. Centerpartiet gjorde det bästa EP-valet på 20 år! I denna valrörelse kom frågor upp i debatten där vi har stor trovärdighet, framförallt djuromsorg och antibiotikafrågan som även till viss del följde med in i höstens valrörelse. Vilket naturligtvis bidrog till valframgången. Valrörelsen löpte på bra med intensivt arbete på alla nivåer. Något som kändes extra bra under supervalåret var att samarbetet med SV kring utbildningarna fungerade så bra. Ett förbättringsområde vi såg i förra valet var att få en sammanhållen regionvalrörelse. Det gick något bättre denna gången, men det behöver förbättras ytterligare till nästa val. Riksdagsvalet gick ungefär i Halland som på riks vi tappade något mot valet 2010, men det får ändå betecknas som en arbetsseger utifrån det läge vi hade åtta månader tidigare. Vår partiledare Annie Lööf klev fram under valrörelsen och inspirerade oss alla att jobba ännu hårdare. Våra toppkandidater Ola Johansson, Jenny Axelsson, Algot Thorin och regionkandidaten Stefan Bengtsson jobbade ihärdigt för att få ut den närodlade politiken, tillsammans med alla de andra kandidaterna och övriga valarbetare. Vi stred för utveckling i hela Halland, för de jobbskapande företagen, valfrihet, för sund och säker mat mm. I regionvalet ökade vi drygt 1500 röster och i kommunvalen gjorde både Halmstad och Kungsbacka historiskt starka val. Det starka kommunvalet gjorde att vi fick ytterligare ett ombud till i SKL:s kongress. Vi konstaterar att målet med arbetet de kommande fyra åren, är att vi i riksdagsvalet 2018 ska vara lika starka som i region- och kommunvalet! Styrelsen vill tacka alla som jobbat hårt för Centerpartiets valframgångar under 2014 och ett särskilt tack till vår fantastiska ombudskvinna Ann-Margret Kristensson! Harald Lagerstedt Ola Johansson Kerstin Angel Jenny Axelsson Christofer Bergenblock Lorenz Puscher Tore Holmefalk Majvor Persson Ingemar Steneteg Heinrich Kaufmann Erik Nilsson Nordahl

14

15

16

17

Förslag till föredragningslista vid årsstämma med Centerpartiet i Halland 2014

Förslag till föredragningslista vid årsstämma med Centerpartiet i Halland 2014 Förslag till föredragningslista vid årsstämma med Centerpartiet i Halland 2014 VALBEREDNINGEN FÖRESLÅR: 1 Stämman öppnas 2 Parentation 3. Val av stämmopresidium a) Stämmoordförande Ove Bengtsson, Laholm

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE - Centerpartiet i Halland får härmed avge följande berättelse för verksamhetsåret 2012 -

VERKSAMHETSBERÄTTELSE - Centerpartiet i Halland får härmed avge följande berättelse för verksamhetsåret 2012 - 1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE - Centerpartiet i Halland får härmed avge följande berättelse för verksamhetsåret 2012 - STYRELSENS SAMMANSÄTTNING Distriktsordförande: v. ordförande: Ola Johansson, Kungsbacka

Läs mer

Adresskalender 2015-2016

Adresskalender 2015-2016 Adresskalender 2015-2016 DISTRIKTSSTYRELSEN Ordf. Kurt Sevehem Tel 0340-65 09 00 kurt@sevehem.com Stråvalla 0708-70 46 51 V. ordf. Anita Gunnarsson Tel 035-560 24 sallevagen1@telia.com Kvibille 0766-45

Läs mer

SVERIGES PENSIONÄRSFÖRBUND I HALLAND ADRESSKALENDER 2013

SVERIGES PENSIONÄRSFÖRBUND I HALLAND ADRESSKALENDER 2013 SVERIGES PENSIONÄRSFÖRBUND I HALLAND ADRESSKALENDER 2013 O ordförande VO vice ordförande S sekreterare KPR kommunala pens-rådet STA studieansvarig TA trafikansvarig K kassör FHA folkhälsoansvarig MS medlemssekreterare

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 20 Härmed lämnas redogörelse för föreningens verksamhet under ovanstående period. Föreningens styrelse har under verksamhetsåret 20 haft följande sammansättning: Ordförande Marinette

Läs mer

Årsstämma Protokoll 2011.03.24

Årsstämma Protokoll 2011.03.24 1 Jägareforbundet Halland Årsstämma Protokoll 2011.03.24 Plats: Närvarande: Medborgarhuset, Tvååker ca 130 ombud, medlemmar, styrelseledamöter och inbjudna 1 Öppnande Ordförande Ulf Carlson hälsade deltagarna

Läs mer

Vi anställde Agneta Åkerberg som valorganisatör inför 2014 och hon spred energi i leden samtidigt som vi hittade strukturer på vårt arbete.

Vi anställde Agneta Åkerberg som valorganisatör inför 2014 och hon spred energi i leden samtidigt som vi hittade strukturer på vårt arbete. INLEDNING Att året 2014 krävde en maximal prestation stod klart redan under hösten 2013 med ett kyrkoval som innebar att de politiska partierna hade låg profil. Centerpartiet hade dock många egna listor

Läs mer

Bondgårdsbesök med klassen? Välkomna till oss!

Bondgårdsbesök med klassen? Välkomna till oss! Bondgårdsbesök med klassen? Välkomna till oss! Vill du ha en aha-upplevelse bland djur, natur och växter och få chansen att smaka, känna och klappa på det moderna svenska lantbruket? Boka in ett bondgårdsbesök!

Läs mer

Återtåget har startat nu

Återtåget har startat nu Hallandsbygdens tidningsförening nummer 1, 2015 Nyårsträffen S.5 Återtåget har startat nu S.2 Den nya mandatperioden har börjat centerpartiet.se/halland 2 hallandsbygden nr 1 2015 LEDARE Då har vi lagt

Läs mer

1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet.

1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet. Kalmar NSF Distrikt Årsmötesprotokoll 2011-03-26 1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet. 2 Fastställande av röstlängd Distriktsordförande Mattias Henriksson ropade upp

Läs mer

Protokoll nr 4 fört vid Länsförsäkringar Blekinges ordinarie bolagsstämma i Slottslängorna Sölvesborg 16 april 2015.

Protokoll nr 4 fört vid Länsförsäkringar Blekinges ordinarie bolagsstämma i Slottslängorna Sölvesborg 16 april 2015. Protokoll nr 4 fört vid Länsförsäkringar Blekinges ordinarie bolagsstämma i Slottslängorna Sölvesborg 16 april 2015. Närvarande: Fullmäktige för kommunerna enligt förteckning, bilaga 1, samt styrelsens

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank.

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank. Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank. Ordförande Joakim Sjögren hälsade alla välkomna, tackade Falkenbergs Sparbank för att vi får nyttja

Läs mer

Västra Regionen av Koloniträdgårdsförbundet

Västra Regionen av Koloniträdgårdsförbundet Västra Regionen av Koloniträdgårdsförbundet www.koloni-vastreg.se Till Västra Regionens medlemsföreningar, regionstyrelsen, revisorerna och valberedning samt styrelsen för värdföreningen Eklundshovs Koloniträdgårdsförening

Läs mer

Kallelse till distriktets årsmöte 2015-03-26

Kallelse till distriktets årsmöte 2015-03-26 Till PRO - Föreningar och Samorganisationer/Samrådsgrupper Malmö 2014-12-17 Kallelse till distriktets årsmöte 2015-03-26 Välkomna till årsmöte torsdagen den 26 mars 2015 med början kl. 09.30 på Sommarlust

Läs mer

SENIORER I TIDEN LIVSKVALITET - INFLYTANDE - VALFRIHET SPF Uppsala läns distrikt

SENIORER I TIDEN LIVSKVALITET - INFLYTANDE - VALFRIHET SPF Uppsala läns distrikt SENIORER I TIDEN LIVSKVALITET - INFLYTANDE - VALFRIHET SPF Uppsala läns distrikt SPF s Årsstämma 2013 Protokoll fört vid Uppsala läns distrikts årsstämma på Viktoria Hotell & Konferens onsdagen den 3 april

Läs mer

Protokoll från Distriktsstämman 2012-03-17

Protokoll från Distriktsstämman 2012-03-17 Protokoll från Distriktsstämman 2012-03-17 A B Stämmans öppnande Björn Falk hälsade alla välkomna till distriktsstämman i Oxelösunds Folkets hus Cupan. Därefter förklarade distriktsordföranden stämman

Läs mer

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening Årsberättelse 2014 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Godkännande av dagordning 3. Val av 2 st justeringsmän tillika rösträknare 4. Val av ordförande till

Läs mer

Alliansen Varbergs Boulehall. Handlingar till Alliansens ordinarie årsmöte onsdagen den 26 februari 2014. kl. 17.00 i Boulodromen.

Alliansen Varbergs Boulehall. Handlingar till Alliansens ordinarie årsmöte onsdagen den 26 februari 2014. kl. 17.00 i Boulodromen. Alliansen Varbergs Boulehall Handlingar till Alliansens ordinarie årsmöte onsdagen den 26 februari 2014 kl. 17.00 i Boulodromen.se DAGORDNING: 1 Parentation 2 Mötets öppnande 3 Frågan om mötet kallats

Läs mer

Kl. 10.10 Introduktion av påverkanstorget. Kl. 10.30 Påverkanstorget öppnar. Kl. 12.00 Lunch med aktiviteter. Kl. 13.00 Förhandlingarna återupptas

Kl. 10.10 Introduktion av påverkanstorget. Kl. 10.30 Påverkanstorget öppnar. Kl. 12.00 Lunch med aktiviteter. Kl. 13.00 Förhandlingarna återupptas Inbjudan Styrelsen för Hallands Scoutdistrikt inbjuder till distriktsstämma 2013. Kallelsen har skickats ut tidigare via epost 2013-08-11 Plats: Parkskolans aula, Engelbrektsgatan 6-8, 312 31 Laholm Tid:

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR HRF DISTRIKTET I VÄSTERNORRLAND

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR HRF DISTRIKTET I VÄSTERNORRLAND VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR HRF DISTRIKTET I VÄSTERNORRLAND 2012 Styrelse och ombudsförteckning. Styrelsen Jan-Olav Lindberg tom 120514 Stig-Axel Nilsson, Kassör, Sekr. Siv Fotmeijer-Jovanovic, Vice Ordf.

Läs mer

Ordföranden Anders Björnsson öppnar årsmötesförhandlingarna med ett inledningsanförande. Landshövding Lars Bäckström håller ett hälsningsanförande.

Ordföranden Anders Björnsson öppnar årsmötesförhandlingarna med ett inledningsanförande. Landshövding Lars Bäckström håller ett hälsningsanförande. Protokoll fört vid årsmöte i Svenska Humanistiska Förbundet Lördagen den 3 mars 2012 kl. 9.00 11.50 Länsrättens hörsal, Södra Hamngatan 3, Göteborg Närvarande: se bilaga Ordföranden Anders Björnsson öppnar

Läs mer

PROTOKOLL. Protokoll nr: Datum: Sammanträdeslag: Sidor: Paragraf: 5-01 200-04-07 ÅRSTÄMMA 1 (6) 1-22

PROTOKOLL. Protokoll nr: Datum: Sammanträdeslag: Sidor: Paragraf: 5-01 200-04-07 ÅRSTÄMMA 1 (6) 1-22 VÄSTRA GÖTALANDS DÖVAS LÄNSFÖRBUND PROTOKOLL Protokoll nr: Datum: Sammanträdeslag: Sidor: Paragraf: 5-01 200-04-07 ÅRSTÄMMA 1 (6) 1-22 Sign: Plats: Kommunfullmäktiges sal, Stadshus i Skövde Närvarande:

Läs mer

Sydsvensk regionbildning ideell förening

Sydsvensk regionbildning ideell förening Sydsvensk regionbildning ideell förening Anteckningar från styrelsemöte fredagen den 21 februari 2014 Mötet ägde rum i Konsthallen, Borgmästaregatan 17 i Karlskrona klockan 10-14.30. Närvarande: Landstinget

Läs mer

1 Distriktsstämmans öppnande Distriktsordförande Anne-Christine Lind Hammarström förklarade distriktsstämman öppnad.

1 Distriktsstämmans öppnande Distriktsordförande Anne-Christine Lind Hammarström förklarade distriktsstämman öppnad. Protokoll fört vid SPF Jönköpingsdistriktets distriktsstämma i Torghuset, Smålandsstenar, den 14 april 2015 kl. 10.00 11.30 Närvarande: ca 180 personer 1 Distriktsstämmans öppnande Distriktsordförande

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i SPF Svartbäcken torsdagen den 12 februari 2015 på Träffpunkten 86:an Svartbäcksgatan 86, Uppsala.

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i SPF Svartbäcken torsdagen den 12 februari 2015 på Träffpunkten 86:an Svartbäcksgatan 86, Uppsala. Sida 1 av 5 SPF Seniorerna Svartbäcken Uppsala Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i SPF Svartbäcken torsdagen den 12 februari 2015 på Träffpunkten 86:an Svartbäcksgatan 86, Uppsala. Närvarande 55 medlemmar.

Läs mer

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening Årsberättelse 2013 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Godkännande av dagordning 3. Val av 2 st justeringsmän tillika rösträknare 4. Val av ordförande till

Läs mer

ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Södra Götaland

ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Södra Götaland ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Södra Götaland Protokoll fört vid Sektion Södra Götalands representantskap 21 mars 2013 på Af Lund Antal deltagare: 37 närvarande medlemmar varav 23 som valda ombud med

Läs mer

Protokoll fört vid PRO Nyeds årsmöte den 10 februari 2015. Lokal: Åsbacka Servicehus.

Protokoll fört vid PRO Nyeds årsmöte den 10 februari 2015. Lokal: Åsbacka Servicehus. Protokoll fört vid PRO Nyeds årsmöte den 10 februari 2015. Lokal: Åsbacka Servicehus. 1 Årsmötets öppnande Ordf. Barbro Ekberg hälsade alla hjärtligt välkomna till årsmötet. Hon hälsade även representanterna

Läs mer

Protokoll från Distriktsstämman 2014-03-15

Protokoll från Distriktsstämman 2014-03-15 Protokoll från Distriktsstämman 2014-03-15 A B Stämmans öppnande Björn Falk hälsade alla välkomna till distriktsstämman på Åsa folkhögskola. Därefter förklarade distriktsordföranden stämman öppnad. Fråga

Läs mer

Stadgar för Leader Kustbygd

Stadgar för Leader Kustbygd Stadgar för Leader Kustbygd 1 Föreningens namn Leader Kustbygd ideell förening 2 Föreningens säte Styrelsen har sitt säte i Hyltebruk i Hylte kommun. 3 Verksamhetsområde Föreningens geografiska verksamhetsområde

Läs mer

DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00

DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00 DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00 1. Årsmötets öppnande. 2. Parentation 3. Val av presidium a) mötesordförande b) sekreterare. c) protokolljusterare tillika rösträknare. 4.

Läs mer

EFS i Röke Medlemsmatrikel januari 2014. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015. Englarp 4228. Röke 4255.

EFS i Röke Medlemsmatrikel januari 2014. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015. Englarp 4228. Röke 4255. Agneta Alfredsson Helsingborgsvägen 44 0451-50245 282 33 TYRINGE 073-441 41 53 agneta.alfredsson@spray.se Lars Alfredsson Helsingborgsvägen 44 0451-50245 282 33 TYRINGE 070-877 86 56 alfredsson.lasse@spray.se

Läs mer

Protokoll fört vid Göteborgs och Bohus läns Biodlardistrikts Årsmöte 2015-02-14

Protokoll fört vid Göteborgs och Bohus läns Biodlardistrikts Årsmöte 2015-02-14 Protokoll fört vid Göteborgs och Bohus läns Biodlardistrikts Årsmöte 2015-02-14 Plats: Jörlanda Församlingshem Program: Bilagor: 10:00-12:00 årsmötesförhandlingar 12:00-13:00 Lunch Frivilligt deltagande:

Läs mer

centerpartiets kommundagar 2014

centerpartiets kommundagar 2014 centerpartiets kommundagar 2014 31/1 och 1/2 MALMÖMÄSSAN Välkomna till kommundagarna startskottet på supervalåret 2014! EU valet som inleder är viktigt både för att frågorna påverkar oss lokalt i stor

Läs mer

3. Val av mötessekreterare Till sekreterare för mötet valdes Gunilla Carlson

3. Val av mötessekreterare Till sekreterare för mötet valdes Gunilla Carlson Protokoll fört vid årsmöte med Gothems sockenförening den 8 mars 2015 i Gothems Bygdegård Närvarande: Ca 40 medlemmar 1. Mötets öppnande Ordförande Christina Näslund hälsade alla välkomna och inledde med

Läs mer

Västerås Idrottsallians Årsmöte 2014-03-18

Västerås Idrottsallians Årsmöte 2014-03-18 Västerås Idrottsallians Årsmöte 2014-03-18 Föredragningslista Västerås Idrottsallians årsmöte 2014-03-18 1. Mötets öppnande 2. Upprop av ombud och godkännande av fullmakter 3. Fastställande av föredragningslista

Läs mer

Bostadsrättsförening Linero i Lund

Bostadsrättsförening Linero i Lund Bostadsrättsförening Linero i Lund Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2014-05-21 1-19 med bilagor Plats: Fritidslokalen, Kämpagränden 21 E, Lund. Antal röstberättigade 34 st. varav två med fullmakt.

Läs mer

SMC Kronoberg. Verksamhetsberättelse

SMC Kronoberg. Verksamhetsberättelse SMC Kronoberg Verksamhetsberättelse 2012-2013 Årsmöte SMC Kronoberg 131006 DAGORDNING 1. Mötets Öppnande. 2. Val av mötesordförande. 3. Val av mötessekreterare. 4. Val av 2st justeringspersoner, tillika

Läs mer

VÄLKOMMEN. till årsmötet 2012. SVENSKA CELIAKIFÖRBUNDET för överkänsliga mot gluten, laktos, mjölk och soja

VÄLKOMMEN. till årsmötet 2012. SVENSKA CELIAKIFÖRBUNDET för överkänsliga mot gluten, laktos, mjölk och soja VÄLKOMMEN till årsmötet 2012 SVENSKA CELIAKIFÖRBUNDET för överkänsliga mot gluten, laktos, mjölk och soja DAGORDNING ÅRSMÖTE 10 MARS 2012 1 Årsmötet öppnas 2 Val av mötesfunktionärer a. Mötesordförande

Läs mer

Resultatlista 2013 Kolum Na n2 Ort Startt S id lum lutt n1

Resultatlista 2013 Kolum Na n2 Ort Startt S id lum lutt n1 Resultatlista 2013 Kolumn2 Namn Ort Starttid Kolumn1 Sluttid 1 K Johnsson, Birgitta Svenljunga 00:44:04 2 K Höglund, Annica Bredaryd 00:44:30 3 K Davidsson, Anna Värnamo 00:44:56 4 K Franzen, Kristina

Läs mer

Årsredovisning 2007-01-01 2007-12-31 Östra Stranden i Halmstad Ekonomisk förening

Årsredovisning 2007-01-01 2007-12-31 Östra Stranden i Halmstad Ekonomisk förening Årsredovisning 2007-01-01 2007-12-31 Östra Stranden i Halmstad Ekonomisk förening Årsredovisning 2007 Östra Stranden i Halmstad ekonomisk förening Styrelse Ordförande Lars Elmqvist Kassör Ingvar Bengtsson

Läs mer

Representantskapsmöte för ST Inom Arbetsförmedlingen Södra Norrlandsektionen. Datum: 2013-03-20 Tid: 11:00. Arbetsförmedlingen Sundsvall

Representantskapsmöte för ST Inom Arbetsförmedlingen Södra Norrlandsektionen. Datum: 2013-03-20 Tid: 11:00. Arbetsförmedlingen Sundsvall ST inom Arbetsförmedlingen 1 Sammanträde: Datum: 2013-03-20 Tid: 11:00 Plats: Representantskapsmöte för ST Inom Arbetsförmedlingen Arbetsförmedlingen Sundsvall 1. Representantskapsmötets öppnande Lars-Göran

Läs mer

Bostadsrättsförening Linero i Lund

Bostadsrättsförening Linero i Lund Bostadsrättsförening Linero i Lund Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2012-05-23 1 19 med bilagor Plats: Fritidslokalen, Kämpagränden 21 E, Lund Antal röstberättigade 29 st. varav en med fullmakt.

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 hrf VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR2014 Styrelsen för HÖRSELSKADADES DISTRIKT I VÄSTERBOTTENS LÄNfår härmed lämna följande verksamhetsberättelse. Hörselskadades distrikt i Västerbottens

Läs mer

PROTOKOLL FRÅN FÖRENINGSSTÄMMA 2011-05-05 Brf Rosenfeldt

PROTOKOLL FRÅN FÖRENINGSSTÄMMA 2011-05-05 Brf Rosenfeldt PROTOKOLL FRÅN FÖRENINGSSTÄMMA 2011-05-05 Plats: Föreningslokalen, Drottninggatan Tid: 2011-05-05 kl 18.00. 1 STÄMMANS ÖPPNANDE Stämman öppnas av föreningens ordförande Stefan Grönqvist, som hälsar de

Läs mer

Årsmötet äger rum Lördagen den 29 mars 2014 kl. 11.30 i Stenungsund, Kristinedalskyrkan

Årsmötet äger rum Lördagen den 29 mars 2014 kl. 11.30 i Stenungsund, Kristinedalskyrkan KALLELSE TILL ÅRSMÖTE FÖR POSK I GÖTEBORGS STIFT Årsmötet äger rum Lördagen den 29 mars 2014 kl. 11.30 i Stenungsund, Kristinedalskyrkan Kaffe och smörgås till självkostnadspris serveras kl. 11.30 12.00.

Läs mer

Bostadsrättsförening Linero i Lund

Bostadsrättsförening Linero i Lund Bostadsrättsförening Linero i Lund Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2010-05-25 1-20 med bilagor Plats: Fritidslokalen Kämpagränden 21 E, Lund Antal röstberättigade 34 st. 1 Öppnandet Stämman

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 2011 Styrelsen för Moderaterna i Vällingby får härmed överlämna redovisning för verksamhetsåret 2011. Organisationsnumer: 802010-3779 Årsmötet 2011 Årsmötet avhölls den 1 mars 2011

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse 2014 Arbetet för Centerkvinnorna Dalarna har under året präglats av utåtriktade aktiviteter, för att stärka och synliggöra Centerkvinnornas position. Under ledning av distriktsordförande

Läs mer

Protokoll från årsmötet den 6 mars 2010 i IOGT- lokalen, Strömtorp, Degerfors med Letälvsgillet som arrangör.

Protokoll från årsmötet den 6 mars 2010 i IOGT- lokalen, Strömtorp, Degerfors med Letälvsgillet som arrangör. Folkdansringen i Örebro län Protokoll från årsmötet den 6 mars 2010 i IOGT- lokalen, Strömtorp, Degerfors med Letälvsgillet som arrangör. 1 Mötets öppnande Ordförande Rolf Östman hälsar välkommen och förklarar

Läs mer

Ordförande Daniel Nyman hälsade välkommen och förklarade styrelsesammanträdet öppnat.

Ordförande Daniel Nyman hälsade välkommen och förklarade styrelsesammanträdet öppnat. 1 STYRELSEPROTOKOLL Nr 1/02 Art Konstituerande sammanträde med styrelsen för ÖNBF Dag Lördag 16 februari 2002. Plats Hotel Rica, Skellefteå Närvarande Daniel Nyman Kjell Johansson Barbro Forsman Inger

Läs mer

2 Parentation Sekreteraren Viljo Koski framhöll att sex av distriktets medlemmar avlidit under verksamhetsåret.

2 Parentation Sekreteraren Viljo Koski framhöll att sex av distriktets medlemmar avlidit under verksamhetsåret. Kongressprotokoll Protokoll fört vid Västergötlands Schackförbunds kongress i Vårgårda lördagen den 27 mars 2010. Förhandlingarna startade kl. 11.00 Kongressen hölls på Vårgårda Värdshus i Vårgårda centrum.

Läs mer

Verksamhetsberättelse Bromma/Ekerö hyresgästförening 2014. Gullwie Berggren, bildningsansvarig

Verksamhetsberättelse Bromma/Ekerö hyresgästförening 2014. Gullwie Berggren, bildningsansvarig Verksamhetsberättelse Bromma/Ekerö hyresgästförening 2014 Styrelsens ledamöter Britt-Marie Karlsson, ordförande Niclas Bergquist, kassör Leif Kollbrink, sekreterare Elaine Adlertz, vice ordförande Mats

Läs mer

Fredrick Federley besökte Halland

Fredrick Federley besökte Halland Sid 4 Fredrick Federley besökte Halland Sid 11 Sid 5 NÄRODLAT i EUROPA VÄSTSVERIGES röst i europaparlamentet Sid 9 Hallands Eu-kandidat Per Johansson Sid 16 Kvinnoluncher i falkenberg Nr 2 2014 Hallandsbygden

Läs mer

Samorganisation Sundsvall

Samorganisation Sundsvall Samorganisation Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 PRO Alnö, PRO Attmar, PRO City Sundsvall, PRO Holm, Pro Indal, PRO Liden, PRO Matfors-Tuna PRO Njurunda, PRO Selånger, PRO Sköns Norra, PRO Sköns Södra,

Läs mer

1 Mötets öppnande Tillförordnad ordförande, Susanne Rosander, öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

1 Mötets öppnande Tillförordnad ordförande, Susanne Rosander, öppnar mötet och hälsar alla välkomna. Protokoll representantskap 2014 1 Mötets öppnande Tillförordnad ordförande, Susanne Rosander, öppnar mötet och hälsar alla välkomna. 2 Fastställande av röstlängd Mötet beslutar att röstlängden fastställas

Läs mer

2010-04-16 1 (4) Breanäs konferenshotell, Sibbhult Tid: 10.00 10.30. Beslutande medlemmar: Övriga: Utses att justera:

2010-04-16 1 (4) Breanäs konferenshotell, Sibbhult Tid: 10.00 10.30. Beslutande medlemmar: Övriga: Utses att justera: Plats: Breanäs konferenshotell, Sibbhult Tid: 10.00 10.30 2010-04-16 1 (4) Beslutande medlemmar: FVO=fiskevårdsområde FVF=fiskevårdsförening Bromölla kommun (Åke Hammarstedt) CEJN AB (Ilpo Axenhus) Immelns

Läs mer

Protokoll fört vid årsstämma för Föreningen GIS i Västmanland den 31 mars 2004

Protokoll fört vid årsstämma för Föreningen GIS i Västmanland den 31 mars 2004 Protokoll fört vid årsstämma för Föreningen GIS i Västmanland den 31 mars 2004 Närvarande enligt bilaga 1. Föreningens ordförande Håkan Eriksson öppnar stämman och hälsar deltagarna välkomna. 1 Fråga om

Läs mer

Jägarnas Riksförbund Västra Götalands Viltvårdsdistrikt

Jägarnas Riksförbund Västra Götalands Viltvårdsdistrikt Protokoll fört vid Distriktsårsstämman för Västra Götalands Viltvårdsdistrikt 2015-03-14 på Glimmingen, 1. Stämmans öppnande Hans Nyman hälsade de närvarande välkomna till dagens stämma och förklarade

Läs mer

Kronobergs läns biodlareförbunds årsmöte. Söndagen den 8 februari 2015. Plats: Naturbruksgymnasiet, Ingelstad. Närvarande: 60 medlemmar

Kronobergs läns biodlareförbunds årsmöte. Söndagen den 8 februari 2015. Plats: Naturbruksgymnasiet, Ingelstad. Närvarande: 60 medlemmar Kronobergs läns biodlareförbunds årsmöte Söndagen den 8 februari 2015 Plats: Naturbruksgymnasiet, Ingelstad Närvarande: 60 medlemmar 1 Mötets öppnande och fastställande av dagordningen 2 Godkännande av

Läs mer

Sid. 1. 2 Val av mötesordförande Att leda dagens förhandlingar valdes Krister Sörhede.

Sid. 1. 2 Val av mötesordförande Att leda dagens förhandlingar valdes Krister Sörhede. Sid. 1 PROTOKOLL FÖRT VID SKÅNSKA SÅNGARFÖRBUNDETS REPRESENTANTSKAPSMÖTE SÖNDAGEN DEN 8 MARS 2009 PÅ "DEGEBERGA-WITTSKÖFLE GOLFKLUBB" I DEGEBERGA. 25 MEDLEMMAR NÄRVARANDE 1 Mötets öppnande Ordförande Kjell

Läs mer

Kamratföreningen F 21

Kamratföreningen F 21 Sida 1 Kamratföreningen F 21 Årsmöte den 3 april 2014 Kamratföreningen F 21 2014-04-03 Sida 2 FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Årsmötet öppnas. 2. Parentation. 3. Val av ordförande för mötet. 4. Val av sekreterare

Läs mer

Protokoll. fört vid Västra Torsås Sockenrådsstämma onsdagen 2015-04-15 i Hynnenäs Bygdegård (en bilaga)

Protokoll. fört vid Västra Torsås Sockenrådsstämma onsdagen 2015-04-15 i Hynnenäs Bygdegård (en bilaga) Sockenråd 2015-04-15 Sida 1(3) fört vid Västra Torsås Sockenrådsstämma onsdagen 2015-04-15 i Hynnenäs Bygdegård (en bilaga) Närvarande ur sockenstyrelsen:, Pia N. Svensson, Rolf Erlandsson, Örjan Riis

Läs mer

Val som ska förrättas av valkongressen

Val som ska förrättas av valkongressen VALKONGRESSEN 24 MARS 2015 Val som ska förrättas av valkongressen FÖRSLAG FRÅN VALUTSKOTTET Förslag till protokoll från valutskottet Närvarande Lilly Bäcklund (S), Västerbotten (ordförande) Johan Sjölander

Läs mer

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet.

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet. ÅRSMÖTESPROTOKOLL 1 (3) Datum 2014-03-27 Årsmöte mars 2014 Protokoll fört vid Villaägarföreningen Jakobsbergs 126:e årsmöte torsdagen den 27 mars 2014 kl. 18:30 på Pilbogården, Kristinagatan 14, Västerås.

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED DIAKONIA Tid: 10 juni 2012, kl 13-16 Plats: Fjällstugan, Valhallavägen 40, Jönköping, Svenska Missionskyrkan/GF

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED DIAKONIA Tid: 10 juni 2012, kl 13-16 Plats: Fjällstugan, Valhallavägen 40, Jönköping, Svenska Missionskyrkan/GF PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED DIAKONIA Tid: 10 juni 2012, kl 13-16 Plats: Fjällstugan, Valhallavägen 40, Jönköping, Svenska Missionskyrkan/GF S I D A 1 av (6) Närvarande: Metodistkyrkan Gunilla Ikponmwosa

Läs mer

Protokoll fört vid årsstämma med HSB UMEÅ EK FÖR tisdagen den 22 maj 2014 på Umeå Folkets Hus. Tid: 18.30 20.15. 1 Öppnande

Protokoll fört vid årsstämma med HSB UMEÅ EK FÖR tisdagen den 22 maj 2014 på Umeå Folkets Hus. Tid: 18.30 20.15. 1 Öppnande Protokoll fört vid årsstämma med HSB UMEÅ EK FÖR tisdagen den 22 maj 2014 på Umeå Folkets Hus Tid: 18.30 20.15 HSB Umeås ordförande Olle Karlsson hälsar stämmobesökarna välkommen och berättar om sin syn

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013, del 1

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013, del 1 Frösön VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013, del 1 Styrelsen för SPF Frösön får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2013. STYRELSE OCH FÖRTROENDEVALDA Ordförande Ingrid Borgström Vice ordförande

Läs mer

Årsmötesprotokoll för Östgöta Distriktet Den 16 mars 2014 Valla Folkhögskola, Linköping

Årsmötesprotokoll för Östgöta Distriktet Den 16 mars 2014 Valla Folkhögskola, Linköping Årsmötesprotokoll för Östgöta Distriktet Den 16 mars 2014 Valla Folkhögskola, Linköping 1. Mötets öppnande. Ordförande Katinka Ryttse hälsade alla välkomna till Östgöta Distriktet Årsmöte och förklarade

Läs mer

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda 1944-1945 Ordförande Erik Georg Holm Jönköping Suppleant John Lindberg Jönköping vice Ordförande Bertil Ljungberg Gunnar Andersson Sekreterare Alvar Wärnegård Jönköping

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA STRANDS GOLFKLUBB.

FÖREDRAGNINGSLISTA STRANDS GOLFKLUBB. Årsmöte 2014-02-02 FÖREDRAGNINGSLISTA STRANDS GOLFKLUBB. 1. Val av ordförande för mötet. Till ordförande valdes Torbjörn Cairén. 2. Val av sekreterare. Till sekreterare valdes Ulla Omberg. 3. Godkännande

Läs mer

Fiskestämma 2014. (Gällande verksamhetsåret 2013) 1. Mötets öppnande. Ordförande Lennart Mattsson hälsade välkommen och förklarade stämman öppnad.

Fiskestämma 2014. (Gällande verksamhetsåret 2013) 1. Mötets öppnande. Ordförande Lennart Mattsson hälsade välkommen och förklarade stämman öppnad. 1 Vistens FVOF Fiskestämma 2014 (Gällande verksamhetsåret 2013) Medskog, Östra Ämtervik 2014-06-02 kl. 18.30 Närvarade: Enligt bilaga 1 1. Mötets öppnande. Ordförande Lennart Mattsson hälsade välkommen

Läs mer

HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE

HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE ÅRSMÖTESHANDLINGAR FRÅN MÖTE 9 MARS 2015. INNEHÅLLER PROTOKOLL FRÅN ÅRSMÖTET SAMT KALLELSE, DAGORDNING, VERKSAMHETSBERÄTTELSE, EKONOMISK REDOVISNING. REVISIONSBERÄTTELSE SAMT

Läs mer

2014-04-29. Bostadsrättsföreningen. ÅRSTÄMMAN 2013 Sammanträdesdatum 1-20. Plats Kvarterslokalen på Mjölkvägen 61. Tid 19,00-19,30

2014-04-29. Bostadsrättsföreningen. ÅRSTÄMMAN 2013 Sammanträdesdatum 1-20. Plats Kvarterslokalen på Mjölkvägen 61. Tid 19,00-19,30 1-20 Plats Kvarterslokalen på Mjölkvägen 61 Tid 19,00-19,30 ande De närvarande medlemmarna i brf Trollbacken Enligt den bifogade röstlängden. Övriga Nils Johansson, ordförande Ulf Nygård, Riksbyggen Sekreterare

Läs mer

Fullmäktigesammanträdet öppnas av styrelsens ordförande Bo Nilsson som hälsar alla välkomna.

Fullmäktigesammanträdet öppnas av styrelsens ordförande Bo Nilsson som hälsar alla välkomna. HSB Mitt Protokoll Sundsvall, 2011-04-09 Ordinarie föreningsstämma 1. Öppnande 2. Ordförande 3. Protokollförare 4. Närvarande fullmäktige och röstlängd (bil.) Fullmäktigesammanträdet öppnas av styrelsens

Läs mer

3 Val av justeringsman Börje Lindblom avd. 72 valdes att justera dagens protokoll.

3 Val av justeringsman Börje Lindblom avd. 72 valdes att justera dagens protokoll. SPRF Hallands distrikt Sammanträdesprotokoll Plats: Pålsbo, Halmstad Tid: 2014-03-04 Närvarande: Kent Nordenberg ordf., Rolf Johansson vice ordf., Janne Setterbom studieorganisatör, Birgitta Charpentier

Läs mer

Stefan Hedin, förklarade stämman öppnad. De närvarande hälsades välkomna.

Stefan Hedin, förklarade stämman öppnad. De närvarande hälsades välkomna. Ideella föreningen Protokoll Sambruk Föreningsstämma 2007-04-23 Plats och tid: Ordenssällskapet W:6, Klara Östra Kyrkogata 8, Stockholm 2007-04-23, kl. 10.00-12.00 Närvarande: Borlänge kommun Botkyrka

Läs mer

Protokoll från Årsmöte 2007

Protokoll från Årsmöte 2007 Protokoll från Årsmöte 2007 Mötesdata Tid: Onsdagen den 13 juni 2007 kl. 19:00 Plats: Skidgården Hackefors 1 Mötet öppnas Vice ordförande Torgny Andersson förklarade mötet öppnat och hälsade de 35 närvarande

Läs mer

Celiakiföreningen i Västerbottens län

Celiakiföreningen i Västerbottens län Sida 1 / 9 ÅRSMÖTE FÖR CELIAKIFÖRENINGEN i Västerbotten Lördag den 21 februari 2015 kl 14.00, The Guitars ÅRSMÖTESHANDLINGARNA INNEHÅLLER: ÅRSMÖTE FÖR CELIAKIFÖRENINGEN i Västerbotten... 1 1 REGLER OCH

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med HSB Uppsala ekonomisk förening, 2009-05-07.

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med HSB Uppsala ekonomisk förening, 2009-05-07. 1 (7) Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med HSB Uppsala ekonomisk förening, 2009-05-07. Plats: Clarion Hotel Gillet i Uppsala 1 Öppnande Styrelsens ordförande Sture Blomgren hälsar stämmodeltagarna

Läs mer

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare PROTOKOLL Årsmötet Sammanträdesdatum 2011-05- 14 Tid: Plats: 10.00-11.45 Cefalushuset i Riksdagen Närvarande: 15 medlemmar enligt förteckning 1 Öppnande IFFKs ordförande, Ulla Y Gustafsson, hälsade välkommen

Läs mer

Protokoll fört vid Gotlands distrikt av Sveriges pensionärsförbunds årsstämma torsdagen den 3 april 2014 på Toftagården.

Protokoll fört vid Gotlands distrikt av Sveriges pensionärsförbunds årsstämma torsdagen den 3 april 2014 på Toftagården. Protokoll fört vid Gotlands distrikt av Sveriges pensionärsförbunds årsstämma torsdagen den 3 april 2014 på Toftagården. Närvarande: 48 valda ombud + 7 från distriktsstyrelsen, sammanlagt 55 personer.

Läs mer

Årsmöteshandlingar SPF Tölö-Älvsåker 2015

Årsmöteshandlingar SPF Tölö-Älvsåker 2015 Årsmöteshandlingar SPF Tölö-Älvsåker 2015 1 Årsmöteshandlingar Årsmöte med SPF Tölö-Älvsåker den 5 februari 2015 Tölö Församlingshem Dagordning 1. Årsmötets öppnande Parentation 2. Val av ordförande för

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare.

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare. PROTOKOLL ISLANDSHÄSTFÖRENING 2015-02-22 Org.nr 886501-3109 Årsmöte för räkenskapsåret 2014 Närvarande: 17 medlemar Tid: 16:00 - Plats: Humlans förskola i Iggesund. 1 Mötets öppnande Ordförande, Märta

Läs mer

ÅRSMÖTE - Personalföreningen MARKISERNA 2004-02-25, klockan 18.30-20.00 Restaurang Lovisa, Kunskapens Hus, Skene

ÅRSMÖTE - Personalföreningen MARKISERNA 2004-02-25, klockan 18.30-20.00 Restaurang Lovisa, Kunskapens Hus, Skene ÅRSMÖTE - Personalföreningen MARKISERNA, klockan 18.30-20.00 Restaurang Lovisa, Kunskapens Hus, Skene Närvarande medlemmar: Enligt separat förteckning, BILAGA 1 Fråga om mötets behöriga utlysande Godkännande

Läs mer

6 Fråga om stadgeenlig kallelse Kallelse till årsstämman har skett enligt stadgarna. Kallelsen godkändes.

6 Fråga om stadgeenlig kallelse Kallelse till årsstämman har skett enligt stadgarna. Kallelsen godkändes. Protokoll fört vid SPF Jönköpingsdistriktets årsstämma i Holavedsgymnasiet, Tranås den 9 april 2011 kl.14.15-16.10 Närvarande: ca 170 personer 1 Årsstämmans öppnande Distriktsordförande Lars Stenbäck förklarade

Läs mer

Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala

Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala 1 Årsstämmans öppnande Förbundsordförande Ann Lindström hälsade alla välkomna och förklarade Årsstämman öppnad. 2 Val av ordförande

Läs mer

Protokoll fört vid årsmötet den 28 februari 2007 i Tea-lokalen

Protokoll fört vid årsmötet den 28 februari 2007 i Tea-lokalen Protokoll fört vid årsmötet den 28 februari 2007 i Tea-lokalen Närvarande: Kårstyrelsen: Jessica Andersson, Ulla Andersson och Anne Norstedt Revisorer: Gunnel Källstedt Stugkommittén: Thor Andersson och

Läs mer

Stämman öppnades av styrelsens ordförande, Carl Bennet.

Stämman öppnades av styrelsens ordförande, Carl Bennet. Protokoll fört vid ordinarie bolagsstämma med aktieägarna i Getinge AB (publ) i Halmstad den 19 april 2005 1 Stämman öppnades av styrelsens ordförande, Carl Bennet. Carl Bennet utsågs att såsom ordförande

Läs mer

Protokoll fört vid Hallands Bridgeförbunds årsmöte den 14 september 2013 på BK Albrekts klubblokal i Varberg

Protokoll fört vid Hallands Bridgeförbunds årsmöte den 14 september 2013 på BK Albrekts klubblokal i Varberg Protokoll fört vid Hallands Bridgeförbunds årsmöte den 14 september 2013 på BK Albrekts klubblokal i Varberg Närvarande medlemmar från sju klubbar Delges: Samtliga klubbar 1 Mötet öppnades av Lars Hed

Läs mer

Årsstämma. Ronnie Ljung. Kersti Lagergren Anneli Rhedin Ulrika Frick Jonas Mårdbrink Jan Skog Miguel Odhner

Årsstämma. Ronnie Ljung. Kersti Lagergren Anneli Rhedin Ulrika Frick Jonas Mårdbrink Jan Skog Miguel Odhner Æ'Gryaab Årsstämma Sammanträdcsdatum Årsstämma Aktieägare (ombud): Övriga närvarande: Styrelseledamöter: Styrelsesuppleanter: Avgående: Personal repr. Övriga: Sekreterare : Plats: Ronnie Ljung Kersti Lagergren

Läs mer

Protokoll fört vid bolagsstämma med aktieägarna i H & M Hennes & Mauritz AB i Stockholm den 26 april 2005.

Protokoll fört vid bolagsstämma med aktieägarna i H & M Hennes & Mauritz AB i Stockholm den 26 april 2005. Protokoll fört vid bolagsstämma med aktieägarna i H & M Hennes & Mauritz AB i Stockholm den 26 april 2005. Närvarande aktieägare: Se bilagda förteckning. 1 Stämman öppnades av Stefan Persson. Advokat Sven

Läs mer

Staffan Halldin och Jan Lundström utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

Staffan Halldin och Jan Lundström utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll. Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Karo Bio AB (publ), org nr 556309-3359, den 8 maj 2014 i Huddinge. Närvarande aktieägare och övriga deltagare: Enligt förteckning i Bilaga 1. 1 Stämman öppnades

Läs mer

Konstaterades att 49 medlemmar registrerats som röstberättigade vid dagens årsmöte.

Konstaterades att 49 medlemmar registrerats som röstberättigade vid dagens årsmöte. Protokoll fört vid sammanträde med: Ersta diakonisällskaps årsmöte 2015 Mötesdatum: Måndagen den 18 maj 2015 Tid: Kl. 19:00 20:00 Plats: Ordförande: Sekreterare: Bringsalen, Ersta hotell & konferens Kenneth

Läs mer

FULLMÄKTIGE PROTOKOLL 1(5)

FULLMÄKTIGE PROTOKOLL 1(5) FULLMÄKTIGE PROTOKOLL 1(5) Årsmöte Datum: 24 februari 2015 Tid: 19.00 20.30 Plats: Brf Vårvindens festlokal, Vårvädersvägen 6 B Närvarande: 16 områden, 23 röstberättigade 1 Mötets öppnande Ordföranden

Läs mer

Regionfullmäktige ej samma person som ordförande i regionstyrelsen

Regionfullmäktige ej samma person som ordförande i regionstyrelsen Regionfullmäktige, ordförande... 2 Regionfullmäktige, 1:e vice ordförande... 2 Regionfullmäktige, 2:e vice ordförande... 2 Regionfullmäktige, budgetberedningsgrupp... 3 Region Värmlands valberedning jämte

Läs mer

SeniorNet Örebro Årsmöte 23 mars 2015 kl 14.00-16.00

SeniorNet Örebro Årsmöte 23 mars 2015 kl 14.00-16.00 SeniorNet Örebro Årsmöte 23 mars 2015 kl 14.00-16.00 Plats: SV:s lokaler, Fabriksgatan 8, Örebro Innehållsförteckning Sid Föredragningslista 1 Styrelsen 2 Revisorer 2 Verksamhet 2 Seniorfestivalen 2 SeniorNet

Läs mer

Protokoll Lunds stifts kyrkomusikerförenings årsmöte i Ängelholm den 12 maj 2014.

Protokoll Lunds stifts kyrkomusikerförenings årsmöte i Ängelholm den 12 maj 2014. Protokoll Lunds stifts kyrkomusikerförenings årsmöte i Ängelholm den 12 maj 2014. Årsmötet inleddes med morgonkaffe följt av morgonbön, ledd av Ulf Berggren. 1 Mötets öppnande Ordföranden Ulf Berggren

Läs mer

fejhrf Protokoll 4. Justerare 2015-04-25

fejhrf Protokoll 4. Justerare 2015-04-25 1(5) fejhrf Hörselskadades distrikt i Västerbotten Lillgatan 8 919 32 Åsele tel: 0941-102 07 e-post: hrf@kty.asele.se webb: www.hrf.se/vasterbotten Protokoll Art: Tid: Plats: 1. Öppnande/ Parentation 2.

Läs mer