Program: OBS! Vill Du äta lunch måste Du anmäla dig senast den 13 april till eller

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Program: OBS! Vill Du äta lunch måste Du anmäla dig senast den 13 april till halland@centerpartiet.se eller 070-641 06 73"

Transkript

1 centerpartiet I hallands årsstämma 2015 Centerpartiet i Halland kallar valda ombud till ÅRSSTÄMMA Lördagen den 18 april 2015 Katrinebergs folkhögskola, Vessigebro Program: 9.00 Ombudsanmälan och kaffe 9.30 Öppnande och inledningsanförande av distriktsordförande Harald Lagerstedt 9.45 Dagens gäst: Riksdagsledamot Emil Källström: Närodlad politik för jobb i fler företag Henrik Oretorp presenterar riks valanalys Årsmötesförhandlingar Utdelning av förtjänsttecken Lunch Motionsbehandling ca Avtackningar och avslutning OBS! Vill Du äta lunch måste Du anmäla dig senast den 13 april till eller Alla medlemmar i Centerrörelsen hälsas välkomna! Harald Lagerstedt Distriktsordförande Anne Kristensson Ombudsman

2 Förslag till föredragningslista vid årsstämma med Centerpartiet i Halland 2015 VALBEREDNINGEN FÖRESLÅR: 1. Stämman öppnande 2. Parentation 3. Val av stämmopresidium a) Stämmoordförande Henrik Erlingson, Torup b) Vice ordförande Karin Åkesson, Långaryd c) Sekreterare och pressreferent Lennart Ohlsson, Hyltebruk 4. Val av två protokollsjusterare 5. Fastställande av röstlängd 6. Godkännande av kallelsen 7. Fastställande av föredragningslistan 8. Verksamhetsberättelse Fastställande av balans- och resultaträkning 10. Revisorernas berättelse 11. Ansvarsfrihet för styrelsen 12. Rapport från Centerkvinnorna 13. Rapport från CUF 14. Rapport från Studieförbundet Vuxenskolan 15. Beslut om ersättningar och resepolicy a) Arvoden till presidiet: att ordförande skall ersättas med kr att vice ordförande skall ersättas med kr att vid styrelsemöte och vid arbetsutskottens möte skall utgå arvoden med 300 kr/möte. Utbetalas till presidium, ledamöter och ersättare. b) Reseersättningar: att till styrelsen och av styrelsen adjungerade ledamöter, samt sektioners och arbetsgruppers ledamöter utbetala reseersättningar med motsvarande den skattefria delen, d.v.s. i dagsläget 1.85 kr/km. c) Förslag till resepolicy Vid resor för Centerpartiets räkning bör man tänka på att Centerpartiet är ett parti som sätter miljön i främsta rummet. Det återspeglas både i våra åsikter men inte minst i hur vi agerar i vardagen. Därför är alltid förstahandsallternativet till din resa tåget, normalt i andra klass. Men tänk på att alltid kolla efter vilken biljett som är billigast - ibland kan t ex 1:a kl tåg vara billigare än 2:a kl, eller ett senare/tidigare tåg kan vara billigare. Ur miljösynpunkt förordar vi att du i första hand åker tåg. Men i nödfall eller om tidsvinsten motiverar kan det ibland vara försvarbart att flyga. Om flyg skulle vara aktuellt, stäm av med ombudsmannen. Gäller det ett riksarrangemang skall en avstämning göras med ansvarig på riksorganisationen innan en flygresa bokas.

3 d) Traktamenten: att till ombud vid riksstämmor, förtroenderådsledamöter, deltagare vid centrala och regionala kurser, konferenser och liknande utbetalas i de fall ingen annan betalar kost och logi med 210 kr för dag och natt till anvisat logi. 16. Beslut om antalet ledamöter och ersättare i distriktsstyrelsen: att distriktsstyrelsen skall bestå av 11 ordinarie ledamöter och 8 ersättare, av de ordinarie är en ordförande och två vice ordförande. Ersättarna går in i första hand för kommunen och i andra hand i ordningen de står, samma för CUF och Centerkvinnornas ersättare. Ersättarna har närvaroplikt. 17. Val av distriktsordförande: Henrik Oretorp, Getinge (nyval) 18. Val av vice ordförande: Kerstin Angel, Falkenberg (omval) Christofer Bergenblock, Träslövsläge (nyval) 19. Val av övriga ledamöter i distriktsstyrelsen: Anna-Karin Gustavsson, Tvååker (nyval) Jenny Axelsson, Simlångsdalen (omval) Tore Holmefalk, Glommen (omval) Karin Åkesson, Långaryd (nyval) Heinrich Kaufmann, Fjärås (omval) Gudrun Pettersson, Våxtorp (nyval) Majvor Persson, Laholm (omval) Erik Nilsson Nordahl, Kungsbacka (omval) 20. Val av ersättare i distriktsstyrelsen: 1 Erik Karlsson, Torp (nyval) 2 Karin Green, Fjärås (omval) 3 Lena Olofsdotter, Laholm (nyval) 4 Niclas Selander, Falkenberg (nyval) 5 Sven-Gunnar Niklasson, Varberg (nyval) 6 Jenny Håkansson, Halmstad (omval) 7 Ewy Henriksson, Halmstad (omval) 8 Molly Malmborg, Halmstad (nyval) 21. Val av revisorer och ersättare: Kristina Lindberg, Falkenberg (omval) /Erling Andersson, Tvååker/ (nyval) Jan Johansson, Falkenberg (omval) /Hans Johansson, Kungsbacka/ (omval) 22. Ledamöter och ersättare i Förtroenderådet Ordinarie: Henrik Oretorp. Getinge (nyval) Majvor Persson, Laholm (omval) Erik Nilsson Nordahl, Kungsbacka (omval)

4 Ersättare: Kerstin Angel, Falkenberg (nyval) Ewy Henriksson, Halmstad (omval) Molly Malmborg, Halmstad (nyval) 23. Val av representant i CK distriktsstyrelse: Heinrich Kaufmann, Fjärås 24. Val av representant i CUF:s distriktsstyrelse: Jenny Axelsson, Halmstad 25. Val av partistämmoombud samt ersättare Ordinarie: Ersättare: Henrik Oretorp, Getinge Kerstin Angel, Heberg Christofer Bergenblock, Träslövsläge Majvor Persson, Laholm Eva Pehrsson-Karlsson, Väröbacka Erik Nilsson Nordahl, Onsala Stellan Petré, Onsala Ulrika Rylin, Tvååker Maria Larsson, Ullared Jenny Axelsson, Simlångsdalen Gudrun Pettersson, Våxtorp Henrik Erlingson, Torup Heinrich Kaufmann, Fjärås Lena Olofsdotter, Laholm Karin Åkesson, Långaryd Karin Green, Fjärås Susanna Thunberg, Varberg Anette Ivarsson, Ätran Jessica Skog, Gullbrandstorp Maria Bronelius, Laholm Håkan Bengtsson, Torup Monica Hansson, Heberg Ewy Henriksson, Kvibille Molly Malmborg, Halmstad 26. Fastställande av antal ombud till 2016 års distriktsstämma 27. Val av 10 ombud till Studieförbundet Vuxenskolans avdelningsstämma 2016: Heinrich Kaufmann, Fjärås Stefan Stenberg, Stråvalla Kerstin Angel, Heberg Ann-Margret Kristensson, Falkenberg Henrik Andersson, Holm Gudrun Pettersson, Våxtorp Erik Karlsson, Torup Kristina Karlsson, Fjärås (CK) Siv Nyman, Falkenberg (CK) CUF väljer ett ombud på CUF-stämman februari Val av ledamot till Studieförbundet Vuxenskolans avdelningsstyrelse 2016: Helén Andersson, Varberg

5 29. Val av ombud och ersättare till Bygdegårdarnas distriktsstämma 2016: Christofer Bergenblock, Träslövsläge /Stefan Bengtsson, Skällinge/ Louise Blixt Modée, Skällinge /Lars-Erik Karlsson, Väröbacka/ 30. Motionsbehandling 31. Redovisning av medlemsinitiativ 32. Val av valberedning 33. Övriga frågor 34. Avtackningar och förtjänstteckenutdelning 35. Stämmoavslutning Följande personer har ingått i Valberedningen: Ordförande: Sven Fritzson, Fjärås Centerkvinnornas repr. Siv Nyman, Falkenberg /Gunnel Bengtsson, Eldsberga/ CUF:s repr. Per Johansson, Falkenberg /Ulrika Rylin, Varberg/ Kungsbackas repr. Christer Samuelsson, Frillesås /Inga-Lill Bengtsson, Kungsbacka/ Varbergs repr. ViviAnne Johansson, Veddige /Lennart Karlsson, Träslöv/ Hyltes repr. Erik Karlsson, Torup /Bo Eriksson, Långaryd/ Laholms repr. Kent-Arne Andersson, Laholm /Roland Gottfridsson, Laholm/ Falkenbergs repr. Stig Agnåker, Falkenberg /Agneta Åkerberg, Heberg/ Halmstads repr. Jimmie Tschander, Halmstad /Lennart Eriksson, Kvibille/

6 VERKSAMHETSBERÄTTELSE - Centerpartiet i Halland får härmed avge följande berättelse för verksamhetsåret STYRELSENS SAMMANSÄTTNING Distriktsordförande: Harald Lagerstedt, Varberg v. ordförande: Ola Johansson, Kungsbacka v. ordförande: Kerstin Angel, Heberg Christofer Bergenblock, Träslövsläge Jenny Axelsson, Simlångsdalen Tore Holmefalk, Glommen Ingemar Steneteg, Hyltebruk Heinrich Kaufmann, Fjärås Lorenz Pucher, Knäred Centerkvinnornas representant: CUF:s representant: Ersättare: Sekreterare: Kassör: Adjungerade ledamöter: Majvor Persson, Laholm Erik Nilsson Nordahl, Onsala 1. Ingemar Johansson, Ullared 2. Karin Åkesson, Långaryd 3. Anna-Karin Gustavsson, Sibbarp 4. Karin Green, Fjärås 5. Gudrun Pettersson, Våxtorp 6. Jenny Håkansson, Halmstad 7. Ewy Henriksson, Kvibille 8. Olle Lindgren, Kungsbacka Ann-Margret Kristensson, Falkenberg Birgit Numell, Getinge Stefan Bengtsson, Skällinge Mari-Louise Wernersson, Falkenberg Revisorer: Kristina Lindberg, Ullared /Christina Ivarsson, Vessigebro/ Jan Johansson, Falkenberg /Hans Johansson, Frillesås/ Styrelsens Arbetsutskott Ordförande: Harald Lagerstedt, Varberg v. ordförande: Ola Johansson, Kungsbacka v. ordförande: Kerstin Angel, Heberg Centerkvinnornas representant: Majvor Persson, Laholm CUF:s representant: Erik Nilsson Nordahl, Onsala REPRESENTATION Riksdagsledamot Ersättare: Centerpartiets förtroenderåd: Ola Johansson, Kungsbacka Jenny Axelsson, Simlångsdalen Harald Lagerstedt, Varberg Majvor Persson, Laholm Erik Nilsson Nordahl, Onsala

7 Ersättare: Centerpartiets partistyrelse och verkställande utskottet 1. Kerstin Angel, Heberg 2. Ewy Henriksson, Kvibille 3. Olle Lindgren, Kungsbacka Marie-Louise Wernersson, Falkenberg Valberedning Centerpartiet ordf. Sven Fritzson, Fjärås Centerkvinnorna Siv Nyman, Falkenberg /Gunnel Bengtsson, Eldsberga/ CUF Per Johansson, Falkenberg /Ulrika Rylin, Tvååker/ Kungsbacka Christer Samuelsson, Frillesås /Inga-Lill Bengtsson, Kungsbacka/ Varberg ViviAnne Johansson, Veddige /Lennart Karlsson, Träslövsläge/ Falkenberg Stig Agnåker, Falkenberg /Agneta Åkerberg, Heberg/ Hylte Erik Karlsson, Torup /Bo Eriksson, Långaryd/ Halmstad Jimmie Tschander, Halmstad /Lennart Eriksson, Kvibille/ Laholm Kent-Arne Andersson, Laholm /Roland Gottfridsson, Laholm / Representanter i Centerkvinnornas styrelse: Ingemar Johansson, Ullared Representanter i CUF:s styrelse: Jenny Axelsson, Simlångsdalen Representant i Studieförbundet Vuxenskolans avdelningsstyrelse: Helen Andersson, Grimmared STÄMMOR, SAMMANTRÄDEN OCH ÖVRIGA KONFERENSER Årsstämman Vid årsstämman den 12 april på Campus i Varberg gästades vi av vice partiordförande Anders W Jonsson. Anders pratade engagerat om Hur vi skall vinna höstens val. Hallands EP-vals kandidat Per Johansson presenterade sig och sina hjärtefrågor inför EPvalet. Stämman behandlade 2 motioner: Nr 1 Ang. odlingsbar åkermark som riksintresse Nr 2 Ang. krav på obligatorisk ursprungsmärkning av livsmedel på restauranger, personalmatsalar och offentliga kök Förtjänsttecken utdelades till: Stig Agnåker, Falkenberg, Eva Pehrsson-Karlsson, Väröbacka och Lennart Eriksson, Kvibille Distriktsstyrelsesammanträden Styrelsen har under verksamhetsåret 2014 haft 8 protokollförda sammanträden. AU-sammanträden Arbetsutskottet har haft 9 protokollförda sammanträden under verksamhetsåret.

8 Nyårsträff Lördagen den 11 januari genomfördes vår traditionella Nyårsträff i Vinbergs församlingshem. Medverkande gjorde Kristina Yngwe som var 2:a på EP-valslistan. Kristina talade under rubriken Mina viktigaste Europafrågor. Sydafrikaprojektet har avslutats och Sydafrikagruppen presenterade en sammanställning över de 10 fantastiska åren som projektet pågått. Sydafrikaprojektet från start mål. Ett helt otrolig projekt som har gjort stor skillnad. 50 deltagare Internationella kvinnodagen Centerpartiet och Centerkvinnorna har som tradition att uppmärksamma en kvinnlig företagare på Internationella kvinnodagen den 8 mars uppmärksammades Louise Lejestrand, Varberg med tårta och diplom. Louise är vd för treativ reklambyrå och ordförande för företagarna i Varberg. Eftervalskonferens Distriktet bjöd in till en eftervalskonferens den 7-8 november på Ugglarps camping och konferens. Konferensens höjdpunkt var att vi fick besök av 2:e vice partiordförande Anna-Karin Hatt. Hon höll ett pass med rubriken Framgång är färskvara-några tankar om hur det gick 2014, och hur vi bygger ett ännu starkare Centerparti Joakim Josefsson från regionenheten i Göteborg höll i ett pass om hur vi skall arbeta strategiskt för att lägga grunden för valframgångar Dagen avslutades med att Roland Karlsson, distriktsordförande i Sjuhärad och ledamot i riks valanalysgrupp höll ett kort anförande. På eftervalskonferensen var vi 49 deltagare. SUPERVALÅRET Distriktets roll under Supervalåret har varit att samordna valarbetet med kretsarna och ha ett övergripande ansvar för region och riksdagsvalet. EP-valet EP-vals kandidat Fredrik Federley besökte Halland den 11 och 12 mars. Fredrik gjorde studiebesök på många platser i Kungsbacka, Varberg, Falkenberg, Hylte och Halmstad. På kvällen den 11 mars medverkade Fredrik på ett öppet möte kring EU-frågor i Hebergs bygdegård. Onsdagen den 14 maj på Conditori Cecilia, i Laholm arrangerades ett seminarium kring frågan Är antibiotikaresistens Europas största hot? Ett samtal om hur antibiotikaanvändningen påverkar Laholm Medverkande: Kristina Yngwe, Europaparlamentskandidat, Mats Erntell, smittskyddsläkare i Halland, Madeleine Beckman, Länsveterinär, Stefan Andersson, Sven livs, Skummeslöv. Annika Bergman ordf. Hushållningssällskapet leder samtalet. Hallands EP-vals kandidat Per Johansson var mycket aktiv och närvarade vid många utåtriktade aktiviteter i hela länet. Riksdag- och regionvalet Distriktet har tagit fram en Valplan och Kommunikationsplan som vi har arbetat utifrån. Många aktiviteter har genomförts i hela Halland, som pendlarkampanjer, torgmöten, deltagit på marknader, Centralstationen i Göteborg m.m. Toppkandidaterna: Ola Johansson, Jenny Axelsson, Algot Thorin och regionkandidat Stefan Bengtsson har jobbat aktivt över hela Halland. Distriktet har haft flera besök av ministrar och riksdagsledamöter under valrörelsen:

9 Riksdagsledamot Anders Åkesson besökte Hylte och Halmstad den 22 augusti. Riksdagsledamot Ulrika Carlsson besökte Laholm och Hylte den 26 augusti. IT- och energiminister Anna-Karin Hatt besökte Falkenbergs gymnasieskola, Öströö fårfarm i Tvååker och Kungsbacka den 27 augusti. Vice partiordförande Anders W Jonsson besökte Kungsbacka, Varberg, Halmstad, Falkenberg och Laholm den 29 och 30 augusti. Landsbygdsminister Eskil Erlandsson besökte Falkenberg och Halmstad 3 september. När Anna-Karin Hatts besökte Öströö fårfarm den 27 augusti invigde hon först en solcellspark, och därefter höll hon ett valtal. Det fanns flera utställare med inriktning på grön energiteknik. Anna-Karin korade även vinnaren i elbilsrallyt. Ca 100 personer var närvarande. En valkommitté har arbetat under hela året där en representant från varje kommun samt arbetsutskottet utom Ola Johansson har ingått. Kommittén har haft ett övergripande ansvar för distriktets valarbete och budget. Rhea Löfmark, Laholm Alf Andersson, Getinge Stig Agnåker, Falkenberg Lennart Ohlsson, Hyltebruk Olof Helmersson, Varberg Heinrich Kaufmann, Fjärås Valresultatet i Regionen: vi ökade lite från 9,78 % 2010 till 9,93 % Det innebar att vi fick 1516 fler röster. Valresultatet i Riksdagsvalet: 2010 fick Centerpartiet i Halland 8,78 % och 2014 fick vi 8,41 %. Trots minskningen så fick vi 189 fler röster. Val till riksdagen, hela riket: 2010 fick vi 6,56 % och 2014 fick Centerpartiet 6,11 %. HALLANDSBYGDEN Tore Fritzon har efter många års uppskattat arbete lämnat över arbetet med tidningen till Agneta Åkerberg. Det skrivs mycket bra om vad som händer i alla kretsarna och därför har vi under 2014 övergått till en edition istället för 3 st. Den nya layouten har V-TAB, vårt tryckeri, hjälpt oss med och den har blivit mycket uppskattad. Arbetet blev lite annorlunda under valåret 2014 och valnumrets redaktion bestod av Cathrine Sjölin, Dag Gustavsson, Oskar Kriborg och Agneta Åkerberg. Tores tävlingar har visat sig vara oslagbara i popularitet så vi hoppas på Tores medverkan där lång tid framöver. ORGANISATIONEN Medlemsantalet i kretsar och distrikt C CK C CK Kungsbacka Varberg Falkenberg Hylte Halmstad Laholm Distriktet

10 CUF-distriktet Halland har inte några kretsar kvar utan alla medlemmar redovisas tillsammans. CUF i Halland har 134 medlemmar den 31 december nya medlemmar har skrivits in i Halland under 2014 Distriktets expedition Ombudsman Ann-Margret Kristensson har arbetat 100 % åt distriktet under Birgit Numell arbetar timmar med distriktets ekonomi. Under valåret 2014 har distriktet förstärkts med en person som har haft huvudansvaret för EP- och riksdagsvalet. Oskar Kriborg har varit anställd mellan den 8 januari till den 30 september. DELTAGARE VID CENTRALA OCH REGIONALA KONFERENSER Kommundagarna, Malmö den 31 januari -1 februari Distriktsledarkonferens 31 maj-1 juni Stockholm Valkonvent 8-9 augusti, Stockholm Riks eftervalskonferens oktober Sånga-Säby Harald Lagerstedt, Varberg Harald Lagerstedt, Varberg Ann-Margret Kristensson, Falkenberg Kerstin Angel, Heberg Ola Johansson, Kungsbacka Ann-Margret Kristensson, Falkenberg Oskar Kriborg, Halmstad Majvor Persson, Laholm Stina Wernersson, Falkenberg Harald Lagerstedt, Varberg Ola Johansson, Kungsbacka Majvor Persson, Laholm Mari-Louise Wernersson, Falkenberg Henrik Oretorp, Getinge Ombud till Studieförbundet Vuxenskolan avdelningsstämma 2014: Harald Lagerstedt, Varberg Gudrun Pettersson, Laholm Henrik Andersson, Holm Margareta Andersson, Åled Marianne Nygren, Skeppshult Heinrich Kaufmann, Fjärås Stefan Stenberg, Stråvalla Ann-Margret Kristensson, Falkenberg Kristina Karlsson, Fjärås (CK) Siv Nyman, Falkenberg (CK) REGIONGRUPPEN Regiongruppen tom Kristina Karlsson, Gällinge Stefan Bengtsson, Skällinge Gun Svensson, Veddige Ingemar Johansson, Okome Ann-Charlotte Johansson, Vessigebro Gunnel Bengtsson, Eldsberga Anna-Lena Emilsson, Skogaby

11 Regiongruppen fr.o.m Kristina Karlsson, Gällinge Stefan Bengtsson, Skällinge Camilla Bengtsson, Skällinge Ingemar Johansson, Okome Lena Carlbom, Falkenberg Lovisa Ljungberg, Haverdal Christian Lidén, Halmstad Året har i stor utsträckning kretsat kring valet. I valarbetet har Centerpartiet fokuserat på tillväxt och utveckling i hela Halland, att införa mobila läkare som gör hembesök, kostnadsfria glasögon/synhjälpmedel för barn och unga, nya tågstopp för ökade möjligheter för tågpendling och bredband i hela Halland. Vi gick också till val på betydelsen av närhet och trygghet i vården och att Halland även framöver ska ha två akutsjukhus. Valresultatet gav oss fler röster än valet 2010, men inga nya mandat. Övriga partier i majoriteten, M, Fp, Kd och Mp, fick mindre väljarstöd. Förhandlingarna i majoriteten resulterade i fler platser i nämnder och styrelser, ordförandeuppdrag i Servicenämnden och Lokala nämnden Hylte samt 1:e vice ordförande, tillika regionråd, i Regionstyrelsen. Regiongruppen har haft 9 gruppmöten under året. Gruppmötena har främst varit på SV i Falkenberg och Regionens Hus i Halmstad. Vid tre av mötena har gruppen gjort studiebesök. I mars besökte vi Plönningegymnasiet med fokus på utbildningen Spår 1. I juni besöktes Teater Halland i Varberg och i oktober gjordes ett studiebesök på det ombyggda museet i Varberg. Gruppen har också haft besök av Ann-Mari Bartoldsson på Regionkontoret angående arbetet med regional tillväxtsstrategi. I december hade gruppen avslutning av mandatperioden på Gits gård i Falkenberg där ledamöter som slutade med uppdrag på regionen samt ledamöter som fyllt jämt under mandatperioden uppmärksammades. UTVECKLINGSSEKTIONEN Sammankallande: Tore Holmefalk, Falkenberg Henrik Andersson, Halmstad Sven-Anders Svensson, Tvååker Heinrich Kaufmann. Kungsbacka Gunvor Abrahamsson, SV repr. Centerpartiet har under året haft mycket fokus på utbildningar i sociala medier inför valet med flera utbildningar dels i distriktet men även i de olika kretsarna. Samtalsutbildningar genomfördes med två olika inriktningar. Den första med Emma Petersson från Riksorganisationen för att värva medlemmar till C, och den andra med Gunvor Abrahamsson för att möta väljare inför valet. En toppkandidatutbildning inför valet genomfördes på Katrineberg med Julia Färjhage med 28 deltagare. Eftervalskonferensen hade en föreläsning med Anna-Karin Hatt Framgång är färskvara som var mycket uppskattad. Centerpartiets ungdomsförbund hade en heldagsutbildning för Ny i CUF i samband med Pridefestivalen då de även var ute och kampanjade.

12 KYRKOPOLITISKA SEKTIONEN Ordförande: Ulla Rickardsson Per-Lennart Persson, Falkenberg Anna-Lena Emilsson, Laholm Bertil Gustavsson, Knäred Camilla Widepalm Heurén, Harplinge Ewy Henriksson, Kvibille Lars-Erik Karlsson, Väröbacka Helene Andersson, Tvååker Gudrun Andersson, Fjärås Per-Olof Cristenson, Onsala Efter valet blev centergruppen i stiftsfullmäktige sju delegater. Tremandat tappades. Det beror inte på att Halland gjorde en dålig valrörelse utan att Centerpartiet är mycket dåligt representerat i Göteborgs stad (där hälften av stiftets medlemmar bor) och att Bohuslän var svag i sin valrörelse. Av de sju ledamöterna är fem ord och tre ers från Halland. Av dessa har Halland en ordinarie och en ersättare i Stiftstyrelsen och en ersättare i Domkapitlet. Stiftsgruppen träffades den 29 mars 2014 för att diskutera aktuella frågor och för utbildning i HBTQ frågor. Gruppmöte hölls också den 20 september där speciellt stiftsgården ÅHs framtid diskuterades Kyrkofrågor på nationell nivå diskuteras på gruppmöten i kyrkomötesgruppen. Halland har en ordinarie ledamot i Kyrkomötet och en ordinarie ledamot i kyrkostyrelsen SENIORSEKTIONEN Ordförande: Barbro Ericsson, Harplinge ordf. Rolf Kenneryd, Unnaryd ViviAnne Johansson, Veddige Marita Arvidsson, Vallda Torsten Martinsson, Laholm Stig Agnåker, Falkenberg Sektionens ledamöter har varit Barbro Eriksson, ordf., Marita Arvidsson, Ulla Eriksson, Vivianne Johansson, Inger Larsson och Rolf Kenneryd. Ulla och Inger har under året ersatts av Stig Agnåker resp Torsten Martinsson. Sektionen har varit samlad vid 5 tillfällen. Den 5 maj anordnades ett lyckat seminarium om pensionssystemets utformning på motell Björkäng med mycket initierad och pedagogisk medverkan av Agneta Claesson från Pensionsmyndigheten och vår ledamot i Socialförsäkringsutskottet, Solveig Zander. I seminariet deltog ett 20-tal personer, vilket var mindre än förväntat men desto bättre för deltagarna som fick rikliga tillfällen till frågor och diskussion. Bättre uppföljning av anmälningsläget rekommenderas för framtiden. Sektionen har medverkat vid framtagning av 8000 äldrebroschyrer för distribution till äldre i valrörelsen, huvudsakligen genom kretsarnas försorg. Sektionen har varit representerat vid Anhörigriksdagen i Varberg, vid pensionärsorganisationernas gemensamma arrangemang i Halmstad och Falkenberg samt vid Seniormässan i Hyltebruk.

13 SLUTORD Nu gör vi bokslut för supervalåret 2014! Ett år som började med att vi som parti var i stort sett uträknade på det nationella planet, men vi visade än en gång att Centerpartiet ska man inte räkna bort! Under våren var det både planering inför höstens val samtidigt som det pågick en valrörelse. Europaparlamentsvalet blev en framgång inte minst i Halland där vi fick 9,2 % av rösterna mot 7,93 % valet Vår kandidat Per Johansson gjorde en riktigt bra kampanj. Centerpartiet gjorde det bästa EP-valet på 20 år! I denna valrörelse kom frågor upp i debatten där vi har stor trovärdighet, framförallt djuromsorg och antibiotikafrågan som även till viss del följde med in i höstens valrörelse. Vilket naturligtvis bidrog till valframgången. Valrörelsen löpte på bra med intensivt arbete på alla nivåer. Något som kändes extra bra under supervalåret var att samarbetet med SV kring utbildningarna fungerade så bra. Ett förbättringsområde vi såg i förra valet var att få en sammanhållen regionvalrörelse. Det gick något bättre denna gången, men det behöver förbättras ytterligare till nästa val. Riksdagsvalet gick ungefär i Halland som på riks vi tappade något mot valet 2010, men det får ändå betecknas som en arbetsseger utifrån det läge vi hade åtta månader tidigare. Vår partiledare Annie Lööf klev fram under valrörelsen och inspirerade oss alla att jobba ännu hårdare. Våra toppkandidater Ola Johansson, Jenny Axelsson, Algot Thorin och regionkandidaten Stefan Bengtsson jobbade ihärdigt för att få ut den närodlade politiken, tillsammans med alla de andra kandidaterna och övriga valarbetare. Vi stred för utveckling i hela Halland, för de jobbskapande företagen, valfrihet, för sund och säker mat mm. I regionvalet ökade vi drygt 1500 röster och i kommunvalen gjorde både Halmstad och Kungsbacka historiskt starka val. Det starka kommunvalet gjorde att vi fick ytterligare ett ombud till i SKL:s kongress. Vi konstaterar att målet med arbetet de kommande fyra åren, är att vi i riksdagsvalet 2018 ska vara lika starka som i region- och kommunvalet! Styrelsen vill tacka alla som jobbat hårt för Centerpartiets valframgångar under 2014 och ett särskilt tack till vår fantastiska ombudskvinna Ann-Margret Kristensson! Harald Lagerstedt Ola Johansson Kerstin Angel Jenny Axelsson Christofer Bergenblock Lorenz Puscher Tore Holmefalk Majvor Persson Ingemar Steneteg Heinrich Kaufmann Erik Nilsson Nordahl

14

15

16

17

Förslag till föredragningslista vid årsstämma med Centerpartiet i Halland 2014

Förslag till föredragningslista vid årsstämma med Centerpartiet i Halland 2014 Förslag till föredragningslista vid årsstämma med Centerpartiet i Halland 2014 VALBEREDNINGEN FÖRESLÅR: 1 Stämman öppnas 2 Parentation 3. Val av stämmopresidium a) Stämmoordförande Ove Bengtsson, Laholm

Läs mer

Fredrick Federley besökte Halland

Fredrick Federley besökte Halland Sid 4 Fredrick Federley besökte Halland Sid 11 Sid 5 NÄRODLAT i EUROPA VÄSTSVERIGES röst i europaparlamentet Sid 9 Hallands Eu-kandidat Per Johansson Sid 16 Kvinnoluncher i falkenberg Nr 2 2014 Hallandsbygden

Läs mer

Verksamhetsberättelse år 2014

Verksamhetsberättelse år 2014 Centerpartiet Norrtälje kommun Verksamhetsberättelse år 2014 Kretsstyrelse: Ordf. Anders Olander Norrtälje Gunnar Englund Väddö Carina Jansson Gottröra Anita Engdahl Norrtälje Åsa Wärlinder Estuna Bengt

Läs mer

Förbundsstämma Quality Hotell Vänersborg

Förbundsstämma Quality Hotell Vänersborg Förbundsstämma Quality Hotell Vänersborg Program 08.45 10:00 Frukostbuffé samt ombudsregistrering 10.00 - Välkomna till Vänersborg. 10.05 - Stämmoförhandlingar. 12.30 Lunch. 13.45 Förhandlingarna återupptas.

Läs mer

Distriktskongress 2015 Lördagen den 11 april Ronneby

Distriktskongress 2015 Lördagen den 11 april Ronneby Distriktskongress 2015 Lördagen den 11 april Ronneby Socialdemokraterna Blekinge 2 3 1. Kongressen öppnas Förslag till Dagordning 2. Fastställande av ombudsförteckning 3. Fastställande av dagordning 4.

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013 för Jönköpings distrikt av centerpartiet

Verksamhetsberättelse 2013 för Jönköpings distrikt av centerpartiet Styrelsens sammansättning Ordförande Raymond Pettersson, Värnamo Vice ordförande och kassör Inga-Maj Eleholt, Smålandsstenar Ledamöter Östen Johnsson, Eksjö Gunilla Hjelm, Vetlanda Mirjam Johansson, Sävsjö

Läs mer

TILLVÄXT I DALARNA. För ÖKAD & RÄTTVIS VÄLFÄRD. Distriktskongress 2012 Verksamhetsberättelse

TILLVÄXT I DALARNA. För ÖKAD & RÄTTVIS VÄLFÄRD. Distriktskongress 2012 Verksamhetsberättelse TILLVÄXT I DALARNA För ÖKAD & RÄTTVIS VÄLFÄRD Distriktskongress 2012 Verksamhetsberättelse 2 (29) 3 (29) Innehållsförteckning Distriktsstyrelsens berättelse 3 Distriktsstyrelsen 3 Verkställande utskottet

Läs mer

Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015

Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015 Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015 14 mars i Knivsta kommunhus 1 Förslag på dagordning 2-3 Förklaring av dagordning 4-6 Ordlista 7-8 Bilaga 1: Årsbokslut 2014 9-15 Bilaga 2: Verksamhetsberättelse 2014

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE Styrelsen för PRO Värmland överlämnar härmed följande berättelse för 2014.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE Styrelsen för PRO Värmland överlämnar härmed följande berättelse för 2014. VERKSAMHETSBERÄTTELSE Styrelsen för PRO Värmland överlämnar härmed följande berättelse för 2014. DISTRIKTSSTYRELSEN Ordinarie: Lisbeth Staaf-Igelström Karlstad-Handels Ordförande Lillemor Johansson Hammarö

Läs mer

Handlingar FÖRBUNDSSTÄMMA

Handlingar FÖRBUNDSSTÄMMA 2013 Handlingar FÖRBUNDSSTÄMMA Innehållsförteckning Hälsning från förbundsordförande 3 1. Kapitel 1 - Förbundsstämman 2013 4 Övergripande schema 5 Förslag på föredragningslista 6 Förslag på arbetsordning

Läs mer

Välkommen till MUF Stockholms distriktsstämma 2014

Välkommen till MUF Stockholms distriktsstämma 2014 Välkommen till MUF Stockholms distriktsstämma 2014 Varmt välkommen till distriktsstämman. Vare sig det är din första stämma eller en av många i raden så hoppas jag att du kommer att blicka tillbaka på

Läs mer

Förbundsstämma. Moderaterna i Stockholms län Essinge konferenscenter, 30 maj

Förbundsstämma. Moderaterna i Stockholms län Essinge konferenscenter, 30 maj Förbundsstämma 2015 Moderaterna i Stockholms län Essinge konferenscenter, 30 maj Handlingar till Förbundsstämma 30 maj 2015 Moderaterna i Stockholms län 3 Kallelse till förbundsstämma Till: Föreningarnas

Läs mer

Or anisation ekonomi och

Or anisation ekonomi och Stockhol mscenterns verksamhetsberattelse 2012 Stockholmscenterns verksamhetsberattelse 2012 Distriktsstyrelsen för Stockholms stads distrikt av Centerpartiet avger följande berättelse för verksamheten

Läs mer

Göteborg Förbundsstämma 2015

Göteborg Förbundsstämma 2015 r a g n i l d n a h o m Stäm r e n o i t Mo Göteborg Förbundsstämma 2015 Välkommen till Förbundsstämman 2015 Att sammanfa ett år som det vårt förbund nu ska lägga till handlingarna är en utmaning. Vi

Läs mer

Förbundsstämma. Moderaterna i Stockholms stad Essinge konferenscenter, 8 9 maj

Förbundsstämma. Moderaterna i Stockholms stad Essinge konferenscenter, 8 9 maj Förbundsstämma 2015 Moderaterna i Stockholms stad Essinge konferenscenter, 8 9 maj Handlingar till Förbundsstämma 8-9 maj 2015 Moderaterna i Stockholms stad 3 Kallelse till förbundsstämma Till: Föreningarnas

Läs mer

Hallands Länsförbund av 4H:s Verksamhetsberättelse 2009. Verksamhetsberättelse för Hallands Länsförbund av 4H 2009

Hallands Länsförbund av 4H:s Verksamhetsberättelse 2009. Verksamhetsberättelse för Hallands Länsförbund av 4H 2009 Verksamhetsberättelse för Hallands Länsförbund av 4H 2009 1 Hallands Länsförbund av 4H Box 254, 311 23 Falkenberg 0346 484 02, 0346 484 50 (fax) info@hallands4h.com www.hallands4h.com Org. nr. 84 96 00

Läs mer

hållbart Samhälle Läs om JObbSKAPARNA Närodlad politik En skola för alla Här skapar vi ett Halland behöver en centerpartiet.

hållbart Samhälle Läs om JObbSKAPARNA Närodlad politik En skola för alla Här skapar vi ett Halland behöver en centerpartiet. Hallandsbygdens tidningsförening nummer 3, 2014 Här skapar vi ett hållbart Samhälle Läs om JObbSKAPARNA Halland behöver en Närodlad politik En skola för alla centerpartiet.se/halland Sid 7 2 HALLANDSBYGDEN

Läs mer

1. Program... 1. 2. Praktiska anvisningar... 2. 3. Mötesregler... 3. 4. Föredragningslista... 4. 5. Röstlängd/Delegater... 5

1. Program... 1. 2. Praktiska anvisningar... 2. 3. Mötesregler... 3. 4. Föredragningslista... 4. 5. Röstlängd/Delegater... 5 Innehåll 1. Program... 1 2. Praktiska anvisningar... 2 3. Mötesregler... 3 4. Föredragningslista... 4 5. Röstlängd/Delegater... 5 6. Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014... 7 (6.1)

Läs mer

S-kvinnor Östergötland. Årskonferens lördagen den 12 mars 2011. Distriktsstyrelsens förslag till dagordning

S-kvinnor Östergötland. Årskonferens lördagen den 12 mars 2011. Distriktsstyrelsens förslag till dagordning 1 2 S-kvinnor Östergötland Årskonferens lördagen den 12 mars 2011 Distriktsstyrelsens förslag till dagordning 1. Konferensens öppnande 2. Fastställande av ombudsförteckning 3. Fasställande av arbetsordning

Läs mer

organisationsfrågor Slutprotokoll, centerpartiets partistämma 19-22 september 2013

organisationsfrågor Slutprotokoll, centerpartiets partistämma 19-22 september 2013 organisationsfrågor Slutprotokoll, centerpartiets partistämma 19-22 september 2013 CENTERPARTIETS POLITISKA OCH ORGANISATORISKA UPPDRAG - MOTION 16.1-16.13 16.1 Att centerstämman beslutar se till att alla

Läs mer

Kraftsamling inför framtiden

Kraftsamling inför framtiden Kraftsamling inför framtiden EU-debatt i Höör den 9 maj Sidan 22 Aktiv roll i EU Sverige ska ha en fortsatt aktiv roll i EU och internationellt i drogfrågorna. Det sade riksdagsledamoten Lars Gustavsson

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 Socialdemokraterna i Uppsala län 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida Distriktsstyrelse 3 Revisorer 3 Valberedning 3 Distriktsexpedition och personal 4 Verksamhetsområde och organisation

Läs mer

Protokoll fört vid Riksorganisationen Folkets Hus och Parkers fjärde föreningsstämma den 17-18 oktober 2009 i Borlänge Folkets Hus.

Protokoll fört vid Riksorganisationen Folkets Hus och Parkers fjärde föreningsstämma den 17-18 oktober 2009 i Borlänge Folkets Hus. Protokoll fört vid Riksorganisationen Folkets Hus och Parkers fjärde föreningsstämma den 17-18 oktober 2009 i Borlänge Folkets Hus. Lördagen den 17 oktober 2009 1 Föreningsstämmans öppnande Riksorganisationens

Läs mer

LRF Mälardalens regionstämma. Kompassen konferens Enköping 13 mars 2015. Stämmohandlingar

LRF Mälardalens regionstämma. Kompassen konferens Enköping 13 mars 2015. Stämmohandlingar LRF Mälardalens regionstämma Kompassen konferens Enköping 13 mars 2015 Stämmohandlingar LANTBRUKARNAS REGIONFÖRBUND FÖREDRAGNINGSLISTA i Mälardalen 2015-03-13 Ordinarie årsstämma med Lantbrukarnas Regionförbund

Läs mer

Förbundsstämma 2013 MODERATERNA I STOCKHOLMS LÄN LANDSTINGSHUSET 26 MAJ 2013

Förbundsstämma 2013 MODERATERNA I STOCKHOLMS LÄN LANDSTINGSHUSET 26 MAJ 2013 Förbundsstämma 2013 MODERATERNA I STOCKHOLMS LÄN LANDSTINGSHUSET 26 MAJ 2013 B MODERATERNA I STOCKHOLMS LÄN Handlingar till Förbundsstämma 26 maj 2013 Förbundsstämma Moderaterna i Stockholms LÄN 1 OM BOKEN

Läs mer

Verksamhetsberättelse. med årsredovisning 2013. Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna Halland

Verksamhetsberättelse. med årsredovisning 2013. Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna Halland Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2013 Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna Halland Innehåll SISU Idrottsutbildarna Halland, Box 93, 301 03 Halmstad, tel. 035-17 74 00 Besöksadress: Spetsvinkelgatan

Läs mer

Jönköping 11-13 juni 2014. Kongressprotokoll

Jönköping 11-13 juni 2014. Kongressprotokoll Jönköping 11-13 juni 2014 Kongressprotokoll Kongressprotokoll XXVIII kongressen 11-13 juni 2014 Jönköping Kongressen ägde rum i Rydbergsalen, Elmia Kongress och Konserthus Invigning Distriktsordförande

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse 2014 ÖSTERGÖTLAND Styrelsens sammansättning 2014 PRO förening Ordförande Curt Karlsson Johannelund Vice ordförande Inghild Larsson Mantorp Kassör Lars-Göran Strand Lambohov Sekreterare

Läs mer

Protokoll fört vid distriktets årsstämma 2015-04-08 på Västerbergs folkhögskola, Storvik. 60 personer närvarande

Protokoll fört vid distriktets årsstämma 2015-04-08 på Västerbergs folkhögskola, Storvik. 60 personer närvarande Gästriklands distrikt Protokoll fört vid distriktets årsstämma 2015-04-08 på Västerbergs folkhögskola, Storvik. 60 personer närvarande Distriktsordförande Bengt Andersson hälsade styrelse, ombud, distriktsfunktionärer,

Läs mer

Distriktskongress 2013 Sollentuna, 27 april

Distriktskongress 2013 Sollentuna, 27 april 1 (68) Distriktskongress 2013 Sollentuna, 27 april Verksamhetsberättelse 2 (68) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Distriktsstyrelse... 3 Revisorer... 3 Valberedning... 4 Sammanträden med styrelsen... 4 Samverkan med

Läs mer