Författningssamling. Turismstrategi för Nässjö kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Författningssamling. Turismstrategi för Nässjö kommun"

Transkript

1 Författningssamling Antagen av kommunfullmäktige: , 87 Reviderad: Diarienummer: KS Turismstrategi för Nässjö kommun 1. Bakgrund/uppdrag Kommunledningskontoret har fått i uppdrag att ta fram ett förslag till en turismstrategi för Nässjö kommun. Turistchefen har varit ansvarig för framtagandet av strategin. Förslaget grundar sig på intervjuer med 25 turistföretagare och samtal med representanter från bl.a. Nässjö Näringsliv, Träcentrum, Smålands Turism samt turistbyråerna i Eksjö och Vetlanda. Dessutom intervjuade personal från turistbyrån 300 turister under sommaren Undersökningens syfte var att kartlägga besökarna i Nässjö kommun vad gäller demografiska variabler och resmönster samt att utvärdera Nässjö som besöksmål. Syftet med en turismstrategi En viktig förutsättning, för att bäst ta tillvara möjligheterna att skapa nya arbetstillfällen och tillväxt inom turismbranschen, är att vi har ett bra samarbete mellan kommun, politiker och näring. Genom att fastställa en strategi för turismutvecklingen ökar förutsättningarna för att bedriva ett effektivt och långsiktigt arbete. En ökad turism kan hjälpa till att göra vår kommun attraktivare både för besökare, kommuninvånare och samtidigt locka fler att bosätta sig och söka jobb här. Är alla i kommunen delaktiga i arbetet med att öka attraktiviteten, och ser turismen som en viktig näring, kommer fler att våga satsa på att utveckla sina verksamheter och fler kommer att etablera företag. När kommunstyrelse och kommunfullmäktige har behandlat strategin kommer den att vara underlag för en årlig handlingsplan. 2. Turismen en allt viktigare näring Grunddefinitionen av turism: Aktiviteter som görs av en person som reser från ordinarie bostadsort för övernattning eller dagbesök. Avsikten kan vara såväl arbete som fritid.

2 Turismen i Sverige Turismen är en av världens snabbast växande näringar. Den omsätter knappt 252 miljarder kronor och sysselsätter drygt personer (årsverken). Turismens exportvärde, det vill säga utländsk konsumtion i Sverige, är 94 miljarder kronor. Turismens andel av Sveriges totala BNP är 3,1 procent. De viktigaste faktorerna som påverkar resandet är vädret, ekonomin och olika typer av omvärldshändelser. Trender och tendenser Dagens resenär är resvan och ställer höga krav på upplevelser, tillgänglighet, service och kvalitet. Sveriges och övriga västvärldens befolkningssammansättning innebär att äldre turister med god hälsa och ekonomi kommer att öka kraftigt i antal framöver. Intresset för cykel-, fiske- och vandringsturism växer, liksom efterfrågan på unika kulturupplevelser, genuina naturupplevelser, måltidsupplevelser och avkoppling på landsbygden. Vi reser allt längre bort på fritiden samtidigt som efterfrågan på weekendresor och kortare resor, 2-5 dagar, ökar. Säsongerna luckras upp alltmer och resandet sker i högre utsträckning året runt. Utbudet av resmål och aktiviteter tilltar snabbt och det blir allt viktigare att kunna visa sitt varumärke och vad det står för. Konsumentmedvetenheten när det gäller miljöfaktorer ökar och produkter och besöksmål som uppfyller kriterierna för en hållbar utveckling prioriteras. De ekonomiska faktorerna, valutakurser, ekonomiskt välstånd, priser, skatter m.m., påverkar resandet liksom antal lediga dagar och tillgänglig tid. Evenemang/events är ett tydligt stigande intresseområde som lockar stora besöksgrupper. Shopping är också ett upplevelseområde som innebär mer än själva inköpet. Atmosfären och utbudet runt omkring är minst lika viktigt för val av inköpsställe. Internet har förändrat mönstret för hur vi väljer att resa. Bokning sker alltmer direkt på nätet vilket innebär krav på ökad tillgänglighet hos besöksnäringens företag. 3. Turism på regional och lokal nivå Turismen i Jönköpings län Smålands Turism AB har i uppdrag att utveckla och marknadsföra besöksnäringen i Jönköpings län genom insatser på nationell, regional och internationell nivå. Ägare till bolaget är till 50 % Landstinget i Jönköpings län och länets kommuner i samverkan med 50 %. Bolaget finansierar sin verksamhet genom anslag från ägarna och via egna intäkter. År 2009 konsumerade övernattande och dagbesökare i Jönköpings län för drygt 2,2 miljarder kronor och detta gav en sysselsättning för personer. Antalet gästnätter på hotell, stugbyar, vandrarhem och camping var Turismen i Nässjö Turismnäringen i Nässjö är småskalig och anonym och finns inte med i kommunens övergripande planering. Ett fåtal aktörer är stora och mer synliga men de flesta är

3 små och drivs inte kommersiellt. Dessa saknar fasta branschnätverk och aktörer som driver deras frågor vilket gör att denna grupp ofta hamnar mellan stolarna. Nässjö kommuns turismverksamhet Nässjö turistbyrå har öppet året om och är en auktoriserad blå-gul turistbyrå enligt FörTurs (Föreningen Turism i Sverige) auktorisationskrav. Turistbyrån är en redovisningsenhet med kommunalt budgetanslag och har tre helårsanställningar (2,5 tjänst) samt två säsongsanställda. Verksamheten ska tillhandahålla en väl fungerande mottagningsservice för kommuninvånare, turister och företag. Därutöver arbetar personalen med marknadsföring, produktutveckling, kompetensutveckling och nätverksbyggande. En annan viktigt uppgift är att arbeta med lokal turismutveckling och stärka entreprenörerna inom branschen. En förutsättning för detta är ett nära och aktivt samarbete med företagen, närliggande kommuner, Smålands Turism, m.fl. Turismomsättning och sysselsättning År 2009 omsatte besöksnäringen i Nässjö kommun 191 miljoner kronor och gav arbete åt 160 personer. Omsättningen ökade med 20 miljoner kronor eller nära 12 % jämfört med Den kommersiella delen av turismomsättningen, den del som påverkas med traditionell marknadsföring, ökade med totalt 14 miljoner eller nästan 16 % jämfört med Hotell är den omsättningsmässigt största övernattningsformen och svarar för 42 % av omsättningen för samtliga övernattningar och 66 % av omsättningen för samtliga kommersiella övernattningar Camping (inkl campingstugor) är den vanligaste kommersiella övernattningskategorin med 49 % av samtliga kommersiella övernattningar Dagbesöken svarar för 15 % av den totala turismomsättningen De icke kommersiella övernattningarna i fritidshus och hos släkt/vänner svarar för 72 % av samtliga övernattningar och 36 % i motsvarande del av turismomsättningen Genomfartsresenärerna är betydande med 23 % av den totala turismomsättningen Gästnätter Det totala antalet övernattningar i Nässjö är , varav de kommersiella övernattningarna (hotell, camping, vandrarhem och grupplogi) är och de icke kommersiella (fritidshus och släkt/vänner) är Ca 80 % av besökarna kommer från Sverige. Tyskland och Danmark är de största utlandsmarknaderna. Kapacitet på logianläggningar Idag finns 264 bäddar (kommersiellt boende) fördelat på ett hotell, ett bed and breakfast, ett vandrarhem och stugor på två campingplatser.

4 Jämförelse mellan närliggande kommuner (TEM-rapporter 2009) Kommun Sysselsättning Omsättning i tkr Övernattningar Dagbesök Nässjö Eksjö Vetlanda Jönköping TEM-rapporten är sammanställd av företaget Resurs AB och används av de flesta kommuner och regioner i Sverige. Faktabaser är främst SCB:s inkvarteringsstatistik och handelsstatistik, Reseoch turistdatabasen, SCR:s campingstatistik samt resestatistik från Vägverket m.m. Styrkor Nässjö kommuns styrkor, ur ett turistiskt perspektiv, kan sammanfattas enligt följande: Bra geografiskt läge, mitt emellan de tre storstadsregionerna Goda kommunikationer till och från Nässjö (bil, tåg, flyg Jönköping och Växjö) Närheten till attraktiva besöksmål, exempelvis Glasriket, Astrid Lindgrens värld och High Chaparral Naturen - den småländska naturen det främsta resmotivet för många utländska besökare - orörd, vildmarksliknande natur - bra förutsättningar för vandring, cykling, fiske - Lövhult - goda möjligheter till åretruntturism (skidor, vandring, rullskidor, mountainbike m.m.) - naturreservat Bra konferensmöjligheter - Beläget mitt emellan de tre storstadsregionerna - Konferenslokaler både i tätorten och på landsbygden, t.ex. Kulturhuset Pigalle, Träcentrum, Hotell Högland, Sandsjöbadens wärdshus och konferens, Besekull, Havsjö Fiske och Konferens, Emåns Ekomuseum Unik industri- och möbelhistoria Hantverk, konst design Flera unika utställningar, t.ex. Pinnstolen, Kontorsmuseet och Pelargonmuseet Nässjös höga läge, 377 meter över havet (Tomtabacken) - god tillgång på snö Många återbesökare Besökarna ger högt betyg för bemötande och service Svagheter Nässjö kommuns svagheter, ur ett turistiskt perspektiv, kan sammanfattas enligt följande:

5 Obefintlig marknadsföring - små resurser Ingen samordnad marknadsföring mellan exempelvis handel (och övriga näringslivet) kultur och turism Avsaknad av ett turistiskt varumärke Litet utbud av boende - inget centralt beläget vandrarhem/pensionat - ingen stugby Få evenemang under sommartid Få bokningsbara produkter, exempelvis vandring, fiske, golf Skyltning och turistisk information bristfällig Dåligt utbud av småländsk och lokalproducerad mat på restaurangerna Inget attraktivt centrum Nässjöbornas attityd till sin egen stad/kommun Få besöksmål med åretruntverksamhet 4. Utvecklingsområden 1. Naturupplevelser Lövhult - Vinter: skidåkning, ridning - Vår, höst och sommar: vandring, orientering, mountainbike, rullskidor, ridning - Naturupplevelser året runt, på egen hand eller med guidade upplägg: vistas, upptäcka, lära, prova på, bygga och leka i naturmiljöer - Järnåldersbyn - Naturreservatet - Utvecklingsfrågor: boendet, en gångtunnel för att binda ihop Lövhults- området med Bråna/Gisshult Vandring - Höglandsleden: Lövhult som utgångspunkt, nya kartor för leden, långsiktig plan för upprustning av leden - Stadsnära turer - Temavandringar (exempelvis mat, pilgrimsvandringar) Cykling - Höglandstrampen; nya kartor för leden, långsiktig plan för översyn av leden - Mountainbike (Lövhult) Fiske - Höja utbudet av fiskeupplevelser, ta fram turistfiskekort där flera av kommunens sjöar ingår, öka tillgänglighet och information via gemensam hemsida för fiske, fiskevatten.se Kommunens naturreservat och naturmiljöer/trädgårdar innebär potential för kvalitativ turism.

6 - Lövhult, Knutstorp, Bäckafall och Barkerydssjön (naturreservat) - Hattsjöhult ekologisk trädgård, Mattarps bokskog, Vikskvarn m.fl. Målgrupper Privatresande - den aktiva familjen - WHOPs (Wealthy Healthy Older People) - naturintresserade - vasaloppsåkare - idrottsföreningar - tågresande (från storstäderna, Danmark m.m.) 2. Affärsmöten Stad och landsbygd i förening - Konferenser och möten, både i tätorten och på landsbygden, t.ex. Kulturhuset Pigalle, Träcentrum, Hotell Högland, Sandsjöbadens wärdshus och konferens, Besekull, Havsjö Fiske och Konferens, Emåns Ekomuseum - Skapa annorlunda och unika upplevelser/paket: måltidsupplevelser, aktiviteter, platser etc. Målgrupper: Affärsresande - Konferens/möten 3. Stadsnära turism Shopping - upplevelsebaserad shopping, fler butiker En levande och attraktiv stadskärna Fler och större evenemang, framförallt sommartid Stadsparken - bygga en större scen - fler aktiviteter som passar olika målgrupper Promenadstråk kring alla tre sjöar Småländska matupplevelser och lokalproducerat utbud på caféer och restauranger Lyfta besöksmål som Nässjö Hembygdspark, Kulturhuset Pigalle, Nässjö Järnvägsmuseum, Kontorsmuseet och Pinnstolens Industriutställning Målgrupper: Privatresande - den aktiva familjen - WHOPs (Wealthy Healthy Older People) - DINKs (Double Income No Kids) - Buss- och tågresande från närregionen (exempelvis mor- och farföräldrar som reser med sina barnbarn) - Kulturintresserade

7 4. Kulturupplevelser historia, konst och design Kulturhuset Pigalle och Träcentrum mötesplatser/arenor för kultur och design Unik industri- och möbelhistoria: Svenska Möbelfabrikerna AB och Nässjö Stolfabrik - Utställningar och riksintressanta arkiv på Emåns Ekomuseum, Radiomuseet i Bodafors och Pinnstolens Industriutställning Hantverk, konst och gallerier - Småländska höglandet är porten till Glasriket och i kommunen finns det gott om duktiga hantverkare och konstnärer. - Nässjö konsthall en arena för utställningar och föreläsningar om konst - Utveckla ett samarbete med fastighetsägare för att visa upp konst och hantverk i Nässjö centrum, exempelvis i samband med större evenemang. Lyfta kommunens unika kulturevenemang, exempelvis Poesifestivalen Lyfta utbudet av kulturmiljöer/museer och fornminnen (Torsa stenar, Järnåldersbyn i Lövhult m.m.) och kyrkor Målgrupper: Privatresande - WHOPs (Wealthy Healthy Older People) - DINKs (Double Income No Kids) - Specialintressen: kultur/konst/design - Tågresande - Bussresande (bussgrupper) Affärsresande - Konferenser/möten 4. Vision, mål och strategier Vision övergripande mål Turismen drivs i nära samverkan mellan kommun, näringsliv, närliggande kommuner, Smålands Turism m.fl. och ses som en viktig näring för tillväxt. Tillsammans verkar vi för att besöksnäringens företag växer och blir fler. Vi arbetar aktivt för en hållbar turismutveckling tillgänglig för alla. Vi erbjuder ett gott värdskap och upplevelser av hög kvalitet året runt. Vi är småländska höglandets bästa område för naturbaserad turism. Mål Öka Nässjös marknadsandel av Jönköpings läns totala turismomsättning. Öka antalet gästnätter med 10 % till år 2015 Öka turismens omsättning 10 % till år 2015 Skapa minst 25 nya arbetstillfällen till år 2015

8 Strategier Skapa bra förutsättningar för åretruntturism vilket i sin tur gör att fler småföretagare inom turismbranschen kan leva på sin verksamhet. Verka för att redan befintliga företag inom besöksnäringen växer och utvecklas samt arbeta för att locka nya entreprenörer till kommunen. Definiera vilken turistisk profil Nässjö ska ha och utveckla de områden vi är bäst på (se definierade utvecklingsområden). Skapa nätverk kopplade till respektive utvecklingsområde. Paket (bokningsbara produkter) tas fram i samarbete med aktörer i dessa nätverk. Skapa förutsättningar för att öka utbudet av tillgängliga och paketerade produkter, exempelvis kring vandra och cykla, för såväl privatresande som affärsresande. Utveckla tågcharter i samarbete med Smålands Turism. För närvarande pågår diskussioner på nationell nivå. Genomföra marknadsaktiviteter som präglas av nytänkande och som är anpassade till våra prioriterade marknader och målgrupper. Det innebär att vi följer vad som händer inom turismnäringen på regional, nationell och internationell nivå. Arbeta aktivt för att dra nytta av de stora satsningar som görs mot den danska och tyska marknaden (Smålands Turism, Visit Seden). Delta aktivt i de utvecklingsprojekt som drivs, bland annat inom fiske, vandring och cykling. Arbeta för att förbättra möjligheten till goda kommunikationer till kommunens alla delar. Utveckla kvalitetskriterier i samarbete med Smålands Turism. Tillväxtverket tillsammans med Västsvenska Turistrådet leder ett pilotarbete kring hållbarhet och kvalitet och Smålands Turism kommer att prioritera delaktighet i detta projekt. Turismen ska, i samverkan med andra, bidra till att stadens och kommunens attraktionskraft ökar. Ökad attraktionskraft innebär fler boende, fler besökare, mer investeringar och tillväxt i näringslivet. Turismnäringen i Nässjö ska utvecklas som en hållbar destination med miljö och uthållighet som självklara begrepp. Öka kunskapen om näringens och dess betydelse. Knyta icke-turistiska företag starkare till turismnäringen genom ett förtydligande av nyttan med turismnäringen. Turismen ska, i samverkan med andra, arbeta för ett gott ambassadörskap bland olika aktörer, opinionsbildare och invånare. Nässjös invånare ska stimuleras att upptäcka vad som finns att se och göra i kommunen. Uppföljning och utvärdering Pilen används för att mäta, följa upp och utvärdera arbetet. Uppföljning sker även genom SCB-statistik, TEM - Turistekonomiska modellen, projektutvärderingar, besöksundersökningar m.m.

Strategi för en hållbar besöks näring i Uppsala län till år 2020

Strategi för en hållbar besöks näring i Uppsala län till år 2020 Strategi för en hållbar besöks näring i Uppsala län till år 2020 Illustrationer: Helena Holmquist, Häppi Design Formgivning: Cecilia Eriksson, Cerif Tryck: KPH Trycksaksbolaget Antogs av Regionförbundet

Läs mer

Handlingar till Kultur och fritidsnämndens sammanträde den 9 oktober 2013

Handlingar till Kultur och fritidsnämndens sammanträde den 9 oktober 2013 Handlingar till Kultur och fritidsnämndens sammanträde den 9 oktober 2013 Sidan 3 av 28 Ärende 1 Sidan 4 av 28 Tillväxtkontoret Sidan 5 av 28 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning

Läs mer

Att arbeta med internationella marknader. en handbok för besöksnäringen

Att arbeta med internationella marknader. en handbok för besöksnäringen Att arbeta med internationella marknader en handbok för besöksnäringen Robert Patzelt, Familjen Helsingborg, 2015 Intro Den här handboken är till för dig som företagare inom besöksnäringen. Den ska ge

Läs mer

Leif Johansson, Xrayfoto AB. LUND SAMVERKAN 2.0 -Turism, möten och event

Leif Johansson, Xrayfoto AB. LUND SAMVERKAN 2.0 -Turism, möten och event Leif Johansson, Xrayfoto AB LUND SAMVERKAN 2.0 -Turism, möten och event 1 INNEHÅLL SIDA Sverige - Besöksnäringen i Sverige 3 - Besöksnäringen i Skåne 3 Marknader 3 - Mötesindustrin i Sverige 4 Vad genererar

Läs mer

STRATEGI FÖR BESÖKSNÄRINGEN

STRATEGI FÖR BESÖKSNÄRINGEN STRATEGI FÖR BESÖKSNÄRINGEN INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 2 Bakgrund och syfte varför en strategi för Uppsalas besöksnäring? 3 NULÄGE OCH MÅLSÄTTNINGAR 5 Var startar vi någonstans? 5 Övergripande mål

Läs mer

Turismstrategi Öland Vägen mot en hållbar och konkurrenskraftig destination

Turismstrategi Öland Vägen mot en hållbar och konkurrenskraftig destination Turismstrategi Öland Vägen mot en hållbar och konkurrenskraftig destination Ölands Näringslivskontor Maj 2012 Version 1 Processledare: Per Ekman, Tendensor AB Innehållsförteckning Introduktion 3 Utvecklingsprocessen

Läs mer

Tillsammans för en lönsam besöksnäring Turismstrategi Ockelbo kommun 2013-2020. Skriven av: Per Ekman, Tendensor AB Lars Arvidsson, Turskap AB

Tillsammans för en lönsam besöksnäring Turismstrategi Ockelbo kommun 2013-2020. Skriven av: Per Ekman, Tendensor AB Lars Arvidsson, Turskap AB Tillsammans för en lönsam besöksnäring Turismstrategi Ockelbo kommun 2013-2020 Skriven av: Per Ekman, Tendensor AB Lars Arvidsson, Turskap AB Version: 1 1 Innehållsförteckning 1. Inledning 3 2. Processen

Läs mer

I den nationella kolumnen kommer information från den nationella strategin för besöksnäringen, Vision 2020.

I den nationella kolumnen kommer information från den nationella strategin för besöksnäringen, Vision 2020. Förord I strategiarbetet vill vi ta vara på tidigare arbetet och även se till så att den kommande strategin synkas med dessa. Upplägget är indelat i nationellt, regionalt och lokalt. I den nationella kolumnen

Läs mer

affärsplan Antagen av styrlesen 2010-10-26

affärsplan Antagen av styrlesen 2010-10-26 affärsplan Antagen av styrlesen 2010-10-26 Bakgrund 2006 formades partnerskapet BoråsBorås, ett treårsprojekt mellan Borås Stad och Näringslivet i Borås. Före det hade diskussioner pågått i flera omgångar,

Läs mer

Kustnära Mötesplatser - strategiutredning 2

Kustnära Mötesplatser - strategiutredning 2 *************************** Förord Denna analys- och bakgrundsrapport för Kustnära Mötesplatser är framtagen under ledning av Graffman AB i en analys- och strategiprocess som har omfattat arbetsmöten med

Läs mer

Destination Vindelfjällen Strategisk plan för destinationsutveckling

Destination Vindelfjällen Strategisk plan för destinationsutveckling Destination Vindelfjällen Strategisk plan för destinationsutveckling September 2012 Innehåll INNEHÅLL...1 INLEDNING EN STRATEGISK PLAN FÖR DESTINATION SORSELE...3 VISION...4 SORSELES TURISTISKA VISION...4

Läs mer

norrstyrelsen Turism i Region Norrland En kartläggning av Norrstyrelsens arbetsgrupp för turism Ekonomifrågor vid bildandet av Region Norrland

norrstyrelsen Turism i Region Norrland En kartläggning av Norrstyrelsens arbetsgrupp för turism Ekonomifrågor vid bildandet av Region Norrland norrstyrelsen rapport 2009: 9 En kartläggning av Norrstyrelsens arbetsgrupp för turism Turism i Region Norrland Ekonomifrågor vid bildandet av Region Norrland Förord Norrstyrelsen har bildats för att förbereda

Läs mer

Den svenska shoppingturismen 2011

Den svenska shoppingturismen 2011 Den svenska shoppingturismen 2011 Augusti 2012 svenskhandel.se Förord Turisternas konsumtion ökar stadigt och besöksnäringen befäster sin ställning som en basnäring i den svenska ekonomin. Exportvärdet

Läs mer

R-07-16. Turism och besöksnäring i Östhammars kommun. Slutförvaret i ett besöksperspektiv. Michael Arthursson, Dag Boman Capire Consulting AB

R-07-16. Turism och besöksnäring i Östhammars kommun. Slutförvaret i ett besöksperspektiv. Michael Arthursson, Dag Boman Capire Consulting AB R-07-16 Turism och besöksnäring i Östhammars kommun Slutförvaret i ett besöksperspektiv Michael Arthursson, Dag Boman Capire Consulting AB Mars 2007 Svensk Kärnbränslehantering AB Swedish Nuclear Fuel

Läs mer

Aktiviteter för en lång siktig, konkurrenskraftig och uthållig besöksnäring. Varumärket Visit Södra Dalarna

Aktiviteter för en lång siktig, konkurrenskraftig och uthållig besöksnäring. Varumärket Visit Södra Dalarna 2015 AKTIVITETSPLAN Aktiviteter för en lång siktig, konkurrenskraftig och uthållig besöksnäring Aktivitetsplan 2015 beskriver Visit Södra Dalarnas, VSD, planerade aktiviteter för 2015. Aktiviteternas mål

Läs mer

Exportguide för Dalarnas besöksnäring

Exportguide för Dalarnas besöksnäring Exportguide för Dalarnas besöksnäring Foto: Nisse Schmidt/ Visit Idre En stark näring med gamla anor Besöksnäringen i Dalarna är en stark och viktig industri med gamla, stolta anor och räknas idag som

Läs mer

Turismen i Västsverige

Turismen i Västsverige 2010:1 ISSN 1650-7965 Turismen i Västsverige Den västsvenska turismen skulle vinna på att lyftas till en regional nivå Västsvenska Industri- och Handelskammaren är en privat näringslivsorganisation. Närmare

Läs mer

Verksamhetsplan 2015

Verksamhetsplan 2015 Verksamhetsplan 2015 Verksamhetsplan 2015 Smålands Turism AB Smålands Turism AB ägs fr o m 2015 av Region Jönköpings län (50%) och Jönköpings läns tretton kommuner (50%). Ägarnas uppdrag till Smålands

Läs mer

Förslag till program för natur- och kulturturism

Förslag till program för natur- och kulturturism 1(47) Förslag till program för natur- och kulturturism Länsstyrelsen i Västra Götalands län har i samarbete med Västra Götalandsregionen utarbetat detta förslag till program som ska lägga grunden för fortsatt

Läs mer

Slutrapport projekt Göteborgs skärgård mars-november 2014

Slutrapport projekt Göteborgs skärgård mars-november 2014 Slutrapport projekt Göteborgs skärgård mars-november 2014 1 Sammanfattning Göteborgs stadsdel Västra Göteborg och Öckerö kommun har inlett ett samarbete för att under ett år samfinansiera en kartläggning

Läs mer

Dnr. Besöksnäringsstrategi i Nyköping 2015-2017-2023. Framtagen av näringslivet i samverkan med kommunen. Antagen av kommunstyrelsen 150223

Dnr. Besöksnäringsstrategi i Nyköping 2015-2017-2023. Framtagen av näringslivet i samverkan med kommunen. Antagen av kommunstyrelsen 150223 Dnr Besöksnäringsstrategi i Nyköping 2015-2017-2023 Framtagen av näringslivet i samverkan med kommunen Antagen av kommunstyrelsen 150223 Dnr 2/17 Innehållsförteckning Bakgrund... 3 Dokument som styr...

Läs mer

PROJEKTPLAN. 1. Basinformation. 2. Bakgrund

PROJEKTPLAN. 1. Basinformation. 2. Bakgrund Projektplan K2-160/09 Bråviken Slutversion 2010-06-01 Sid 1 (8) PROJEKTPLAN 1. Basinformation Diarienummer: K2-160/09 Sökande/projektägare: Upplev Norrköping AB Projektnamn: Bråviken Kontaktperson: Stefan

Läs mer

TEM 2012 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Håbo kommun inklusive åren 2007-2010. RESURS för Resor och Turism i Norden AB

TEM 2012 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Håbo kommun inklusive åren 2007-2010. RESURS för Resor och Turism i Norden AB TEM 2012 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Håbo kommun inklusive åren 2007-2010 RESURS för Resor och Turism i Norden AB INNEHÅLL Nyckeltal turismen i Håbo kommun 2012 3 Utveckling

Läs mer

Regeringens proposition 2004/05:56

Regeringens proposition 2004/05:56 Regeringens proposition 2004/05:56 En politik för en långsiktigt konkurrenskraftig svensk turistnäring Prop. 2004/05:56 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Harpsund den 16 december

Läs mer

SMÅLAND OCH ÖLAND EXPORTHANDBOK FÖR BESÖKSNÄRINGEN

SMÅLAND OCH ÖLAND EXPORTHANDBOK FÖR BESÖKSNÄRINGEN SMÅLAND OCH ÖLAND EXPORTHANDBOK FÖR BESÖKSNÄRINGEN 1 INNEHÅLL FÖRORD 3 ANALYS 4 DESTINATION & PRODUKT 8 TILLGÄNGLIGHET 12 FÖRSÄLJNING 14 MARKNADSFÖRING 16 MER KUNSKAP OM EXPORT 18 ORD- & CHECKLISTOR 21

Läs mer

Årsredovisning 2012 Västsvenska Turistrådet AB

Årsredovisning 2012 Västsvenska Turistrådet AB Årsredovisning 2012 Västsvenska Turistrådet AB Västsvenska Turistrådet AB - en del av Årsredovisning 2012 för Västsvenska Turistrådet AB Medborgarperspektivet Kommentar: Ur medborgarperspektiv för boende

Läs mer

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling VÄRT EN RESA... Kraftprocessen En vägvisare i destinationsutveckling Innehåll Världens största näring fortsätter att växa...3 Vad är en destination egentligen?...4 Vilka är turismens verkliga effekter?...6

Läs mer

Strategiska initiativ för utveckling av besöksnäringen i Skåne tema Kommunikation och varumärke

Strategiska initiativ för utveckling av besöksnäringen i Skåne tema Kommunikation och varumärke Strategiska initiativ för utveckling av besöksnäringen i Skåne tema Kommunikation och varumärke Mårten gås? Inledning Varumärke Ett rungande ja för ett hållbart Skåne Starkt varumärke snabbfil till köp

Läs mer

Skärgårdsstrategin. Utveckling av besöksnäringen i Stockholms skärgård, för en stärkt besöksnäring året om, med koppling till Stockholmsstrategin

Skärgårdsstrategin. Utveckling av besöksnäringen i Stockholms skärgård, för en stärkt besöksnäring året om, med koppling till Stockholmsstrategin Skärgårdsstrategin Utveckling av besöksnäringen i Stockholms skärgård, för en stärkt besöksnäring året om, med koppling till Stockholmsstrategin Projektplan för förstudie Stockholm Visitors Board med samverkanspartners

Läs mer

Nationell strategi för Svensk besöksnäring hållbar tillväxt för företag och destinationer

Nationell strategi för Svensk besöksnäring hållbar tillväxt för företag och destinationer strategi2020 1 sammanfattning innehållsförteckning Nationell strategi för Svensk besöksnäring hållbar tillväxt för företag och destinationer Bakom Nationell strategi hållbar tillväxt för företag och destinationer

Läs mer