Utvärdering av konferens

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utvärdering av konferens 2007-10-04"

Transkript

1 Utvärdering av konferens SOLNA SUNDBYBERG NYNÄSHAMN JÄRFÄLLA SÖDERTÄLJE OSPEC TOTALT SOLNA Hur viktigt det är med samarbete! Lotta var bäst. Nyttigt med politikerperspektivet. Bra presentation av Instrument X Bra presentation om Boken om Knut-ser fram emot den. Speciellt intressant att höra om utvecklingsarbete inom ett Viktigt med fortsatta erfarenhetsdagar o inspirationsdagar. Fortsatt förankring tydlighet med målen! Trevligt att få bli inbjuden till inspirationsdag

2 verksamhetsområde utanför socialtjänsten (förskolan) Mycket intressent att höra om Instrument X Kan inte sammanfatta just nu. Möjligen statusen (kd-priset?) -> vi är ju allmänspecialister (som alla läkare) Nånannanismen är uttalad. Känns som om man arbetar i den bästa kommunen. Knut är här för att stanna! Man är klart inne på rätt väg. Har varit en mycket bra dag. Mycket intressanta talare. Även mycket intressant att höra några politiker. Det är viktigt att få med och höra deras perspektiv. Kanske inget revolutionerade men åter var metodisk, ta lång tid på dig, förankra inåt utåt, ta med alla i båten Fått mer lärdom om Knut, dess uppbyggnad, förutsättningar och fortsatt utvecklande/genomförande Att förändringsarbete kan ske snabbt och utan större ekonomiska medel m.m. Kul att många personer med olika befattningar från flera kommuner är med. Törst finns av inblick in andra kommuners verksamheter/arbetssätt. Har fått ett begrepp om vad Knut är, fått en helhetssyn. Gör gärna fler sådana konferenser. Gemensam användning av Instrument X Gemensam journalanteckningssystem för alla kommunerna. Utbilda fler än några få så att fler får möjlighet till utbildningsutbudet som finns. Utvecklingsverktyget än mer. Det här kan bli stort! Viktigt att arbeta med insatserna att det ska finnas individuellt anpassade insatser. Bra att träffas mycket mellan de olika kommunerna och jämföra arbetssätt. Fortsätt med stimulansdagar och dialog, diskussioner brett över deltagande kommuner Täta samarbeten/träffar, utvecklande av metoder och redovisningar, delaktighet till alla Att förklara vissa begrepp bättre, kodning som eempel. Att prata ett språk som är med lättillgängligt. Mer levande eempel. Följs en/flera klienters väg, t e reaktioner på Instrument X.

3 SUNDBYBERG Fick veta mer om hur de olika kommunerna har arbetat med Knut. Resultat. Helheten i Knut Erfarenhetsbyte med andra kommuner! Instrument X Det blev tydligare vart vi är på väg. Det görs väldigt mycket gott arbete, inte minst i det tysta. Mycket lärorikt att se hur andra kommuner arbetar. Mycket bra att sitta vid runda bord och diskutera med andra. Vad Knut innebär och vilka kommuner som samarbetar Bra föreläsningar Att det finns mycket att göra vad gäller jämställdhet både i klientarbete och personalarbete Jag är projektledare men Levi var underbar och jag gillar mångfald/jämställdhet, alltså fick jag in lite nytt Att genom Knut har vi i Sundbyberg gjort en inventering och granskat Socialtjänstens uppdrag och arbetssätt från ledning till gräsrot. Att alla oavsett utbildning eller arbetsuppgifter känner sig delaktig. Fått mer förståelse för arbetet som bedrivits hittills inom Knut samt vad respektive kommun hittills har gjort/kommit fram till. Att arbetet i Knut faktiskt har kommit långt Trevligt att vara i en fin miljö. Det visar att man uppskattar anställda inom socialtjänsten. Det är viktigt att stärka den som arbetar inom försörjningsstöd. Vi kan mycket om helheten. Helheten är mer än delarna! Mer Brukarperspektiv, mer arbetsmarknadsinriktning Viktigt att processcoachen finns med i fortsättningen! Jämställdhetsfrågor Mera Knut-möte Information om uppföljningen Att fortsätta med denna typ av uppsamlingskonferens för att få inspiration under resans gång Att se över möjliga förgreningar av Knut v.g. samarbete med andra myndigheter (AF, FK etc) Bara att fortsätta, ge förutsättningar. (Ha förståelse för tidsaspekten hos handläggare) + medel från ev... det blir bra. Kna man koppla ihop sig med Socialhögskolan?? Fortsätta med samma upplägg som man haft. Få samtliga att känna sig delaktiga. Att vi tillsammans försöker att uppnå ett gemensamt mål. Att varje enskild medarbetare ska delges vad som händer inom Knut fortlöpande för att känna mer delaktighet. Tydlighet kring att utvecklingsarbetet kommer att pågå i åratal. Slippa på resultat nu osv... Ta in etik-tänkande i arbetet. Tag gärna kontakt med Socialstyrelsens Etiska Råd där flera yrkesområden är medlemmar.

4 Knut behövs!!! för utveckling av vårt arbete och tillgång till nya metoder/verktyg. Viktigt med samarbete med andra kommuner. Vi har kommit en bra bit på väg till ett medvetet utvecklingsarbete inom försörjningsstöd men vi har mer att göra. Mer arbete som berör arbetsmarknadsfrågor och mer arbete med implementering av jämställdhetsintegrering!! KNUT II måste jobba med konkret förändringsarbete i införande av utredning/bedömningsverktyg, gemensam och lika dokumentation, utbyte mellan kommunerna vad gäller insatser.

5 NYNÄSHAMN Begreppet Nånannanism Bra organisering - Intressant innehåll, stor bredd Projektledarnas arbete TYDLIGT Vi behöver konkret ta tag i jämställdhetsperspektivet. Att vi alla kan gemensamt gå mot rätt mål för att hjälpa individer Har fått en helhetssyn på Knut-processen och allt arbete vi har gjort tillsammans. Etra spännande inslag var politikerna, professor Levi, och jämställdhetsarbetet inom förskolan, Lotta Rajalin. Har fått en större insikt i hur projektet är förankrat även utanför kommunerna, bl a organisationer och politiker. Kul att se ansikten på de andra. Vi har gjort mycket i Knut. Det finns hur många trådar som helst (förbättringsområden). Alla tyckte att utveckling är roligt. Alla är involverade nu, saker faller på plats inspirerande! Stort informationsomfång som visar vad KNUT har kommit till idag och den stora potential som finns framåt. Många vänder gemensamt en skuta som kommer att komma långt. Jag som är ny på Nynäshamns kommun har hört om namnet Knut men inte förrän idag förstått vilket enormt jobb som ligger bakom och samtidigt hur viktigt det är. Att hela KNUT-arbetet lades på bordet. Man fick ett helhetsbegrepp och jag hörda många Aha -ljud. Kan betyda: Oj, det här visste jag inte, måste engagera mig mer. Insikt om processen som påbörjats och som förhoppningsvis kommer att fortgå. Medvetandegjort att KNUT är mycket viktig. Jag är imponerad av hur mycket positiv utveckling som skett i Knut. Det är mycket roligt att projektet gått i hamn och att Få med ännu fler på tåget!! Bra med trevliga/fina lokaler det känns som en ly i vardagen. Flera tillfällen att utbyta erfarenhet mellan kommundelarna och kommunerna Jobba vidare med metodutveckling och dokumentation Lyfta upp jämställdhetsaspekten och jobba med vårt förhållningssätt i mötet med dem vi jobbar för, klienterna. Mer konkreta ting i Knut såsom eempel på arbetsredskap, mer resultat. Vi behöver projektordförande, projektcoach och projektledare och strukturer för vårt arbete, även fortsättningsvis. Få mer förståelse från närmaste chefen för att jag avsätter tid för KNUT-arbetet, annars blir det vanliga arbetet lidande. Lita inte på tråkiga (alltför många) powerpointspresentationer. Kör på i samma anda. Tänk på att ni har många bland oss som är stolta och glada över er som jobbat med KNUT. Vi som är med försöker få med oss flera medarbetare i förändringsarbetet.

6 det dessutom finns önskemål om och ett sug efter en fortsättning. Det var väldigt trevliga gästföreläsare. Jag tycker att det är viktigt att alla arbetsgrupper deltar, gärna någorlunda lika mycket. Det (KNUT) har under året som gått mest upplevts som ett projekt för att stärka socialsekreterarna.

7 JÄRFÄLLA Väckt tanken ang. större samarbete i och över kommun. Klart vi ska gå vidare! + Stig och Lena Jag tyckte att Lotta var en frisk fläkt med mycket bra tankar. Mer inspiration Vi är på väg, äntligen! Konkreta mål - Insatser som behövs måste finnas tillgängliga. Trevlig dag, innehållsrik! Samarbetet med psyk måste intensifieras. Vi är många som kan och vill. Många måste vara engagerade! Fler småprojekt! Erfarenhet och lärdom om andra kommuner som ingår i Att alla följer med på det fortsatta tåget. KNUT. Mycket givande att höra att andra kan ha samma Även olika träffar för olika grupper inom KNUT-projektet. problem som kan lösas gemensamt. Alla föreläsare var toppen! - Bra förklarat om Instrument X - Intressant med många olika punkter, visar att KNUT är omfattande. - Jag tycker att man får det att låta så enkelt men många klienter är så sjuka och många kommer ej på besök. Samverkan mellan kommuner och andra kollegor är ofta viktigare än vad vi tror. Kul att höra vad KNUT åstadkommit. Intressant att höra om förskolan. KNUT mer tydligt efter idag. Bra talare särskilt Lennart Levi, Inger Danilda och Lotta Rajallin. Processa tar tid...-> X-program mer av det Lotta Rajalin om jämställdhet gärna en fortsättning på arbetsplatsen. Uppmuntra personalen. Går på något sätt så att alla vet att de arbetar inom KNUT. För att inte KNUT ska tappa greppet tror jag att det är viktigt att det finns en grupp inom varje kommun som inte är för sårbar. Satsa på att utveckla metoder kring diffusa ärenden och återkommande ärenden. Fler erfarenhetsutbytesdagar! Att vi alla hjälps åt att få med alla på tåget. Fler träffar även i mindre grupper. Var är vi nu? Önskar mer förankring-involvering-implementering av KNUT i vår kommun. Kanske att involvera fler medarbetare hela tiden. Permanenta samarbetet.

8 Lennart Levi gav hopp om att även politiker på riksdagsnivå är engagerade och ej har glömt att vi och den grupp vi arbetar med finns Knut behövs. Viktigt att veta varför vi gör det vi gör. Vilja hos alla att lära mer och att utveckla vårt arbete. Vi är inte rädda för att pröva nytt. Att det finns ett starkt engagemang från många att arbeta med utvecklingsfrågor ihop med andra kommuner (KNUT). Fortsätta med olika arbetsgrupper, studiebesök i varandras kommuner. Fler tvärkommunala arbetsgrupper inom KNUT II

9 SÖDERTÄLJE Lennart Levi var suverän. Intressanta föreläsningar, speciellt Lennart Levi. Genom samarbete blir vi bättre. Genom att vi blir bättre får våra klienter bättre stöd och hjälp. Att vi hela tiden kommer att lära oss nya saker så länge vi är nyfikna. Lennart Levi var toppen! Det han hade att säga gick verkligen in. Lotta Rajalin var fantastisk! Blev jätteinspirerad! Se till att alla är med på samma tåg. Runda bord i all ära men det blir jobbigt för dem som har ryggoch nackbesvär. Att kanske ta 5-minutare mellan pauserna.

10 Att det är väldigt viktigt med utvärdering, att fokusera på resultatet för att utveckla vårt arbete. Vikten av samarbete och samverkan blir synligare. Lottas föreläsning var strålande. Mångfalden, hur viktigt det är att samverka tillsammans med flera kommuner samt tillsammans med olika arbetsgrupper. Bra med gemensamt utvecklingsarbete Projektledarna har gjort ett mycket bra jobb. Erfarenhet från andra kommuner, politiker och förskola Lärorikt och givande med samarbete. Viktigt att utvärdera och evidensbasera. Mer förståelse för vad tanken är med KNUT och vad som hänt hittills inom projektet. Jag kommer att skicka Instrument X till alla mina klienter. Två hjärnor är bättre än en tillsammans är vi starkare. Genusperspektiv Inspirerad av andra: det finns mycket att göra i framtiden Helheten Samarbete fungerar alltid. Tillsammans kan vi göra mycket. Är ändå förvånad över resultatet (enkätsvar), att det bara blev G+... (?) Otroligt många områden som man kan utveckla tillsammans. Att flera kommuner tillsammans är (?) mer än bara den egna Att ta reda på fakta och inhämta statistik på redan prövade metoder (?) Att jobba mera med Instrument X Lärt mig mer om arbetet kring KNUT, vad som hänt etc Att om man är flera som samverkar kan man utveckla arbetet positivt. Att det finns mycket bra att göra för att nå målen. Att det alltid går att utvecklas genom -samarbete, -lyhördhet, -respekt, -dialog KNUT-arbetet liknar arbetet vi gjort (och gör) i samverkan i Slussen till Arbete i Södertälje. Utförare för Samordningsförbundet Att det påbörjade (troje?) partnerskapsarbetet för mig som ej var så insatt fått ett helhetsaspekt som redan i viss män påbörjats inom det lokala arbetet. För mig är det självklarheter där individen står i fokus. Konstigt att det skall vara så svårt. Lennart Levi enkel och innehållsrik. Viktigt att lära av varandra och utveckla verktyg inom ekonomiskt bistånd. Insikten av avsaknaden av nationella evidensbaserade metoder/instrument/verktyg Lärt mig att det är en lång väg kvar tills målet är nått. Bra och tydlig information från många som är inblandade i projektet. Intressanta föredrag som var givande. Att vi gjort något stort och bra nu men vi kan bli ännu bättre. KNUT II bra och nödvändigt. Professorns inlägg var utomordentligt intressant men även Instrument X för bedömningsgrupp. Knut introduktionsenheter ej bara soc. Fortsätta erfarenhetsutbytet och utv.metoder och instrument även för bedömningsgr. och oss som jobbar med kortvariga ärenden. Utvärdera och evidensbasera så att vi vet att det som plockats fram i KNUT är bättre än det vi gjorde tidigare. Vi måste fortsätta. Konkret resultat Fortsätt som det är, försök att få in flera verksamheter inom kommun men även fler kommuner på samma tåg. Att jobba vidare med dokumentation utvärdering Att lyfta dessa frågor på våra möten Att tänka mer i mångfald, jämställdhet i möten med klienter, kollegor Fortsätta att ta del av samarbetet avseende bra arbetsmetoder Likvärda instrument (organisationer) Keep on going! Väntar med spänning på KNUT-boken. Fortsätt utveckla, samtala, delge. Utveckla verktyg för en bättre journalföring (dokumentation generellt) så man kan följa ett ärende över tid (viktigt vid byte av handläggare) RÅD: Målgruppen som innefattas (av försörjningsstödsbehov) är en grupp där det inte bara finns missbruk/fys/psyk-problem. INVANDRARE är en grupp som är utsatt för strukturell diskriminering och behöver kanske en annan typ av motiveringsmetod. Att samarbete och kunskapsutbyte fortsätter för deltagare i projektet. Uppföljning och utvärdering av kommuner som lyckas bra med KNUT-idén. Mera erfarenhetsutbyte för arbetsmarknad och flyktingmottagning. Mera samarbete. Orsakskoder viktigt för framtiden. Mera utrymme för reflektioner skulle vara viktigt. Det kunde ha

11 de andras var intressant. Spännande att höra så mångas synpunkt. Konferensen har varit över mina. Har fått en ökad förståelse för vad KNUT är och vad det innebär. Vilka fördelar detta samarbete kan före med sig. Roligt att inte resan är slut bra för att KNUT är det utan att det faktiskt går över i en fortsatt form som KNUT II. Dagen har överträffat mina. Mycket: - Lennart Levi var mycket bra - -Arbetsmarknadseheternas samverkan - V ägvisaren - Genus vara lärorikt att höra andras erfarenheter. Lagom mycket ska det vara av information. Ha tålamod! Mer konkret samarbete och samtal i grupperna. Inte bara lyssna till föreläsare. OSPECIFICERADE Rätt så många viktiga frågor. Kör på! Helt i tiden med policydialoger.

att ta tillvara kunskap från arbetsmetoder och processer som sannolikt kan medföra att fler personer med försörjningsstöd blir självförsörjande

att ta tillvara kunskap från arbetsmetoder och processer som sannolikt kan medföra att fler personer med försörjningsstöd blir självförsörjande knut: GENOM PARTNERSKAPET OCH ETT STRUKTURERAT SAMARBETE INOM KNUT ÄR SYFTET : att ta tillvara kunskap från arbetsmetoder och processer som sannolikt kan medföra att fler personer med försörjningsstöd

Läs mer

Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering

Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering Helen Uliczka Agneta Halvarsson APeL FoU Juni 2010 Innehåll Bakgrund... 3 Utvärderingens syfte och metod... 3 Om rapporten... 4 Resultat från webbenkäterna...

Läs mer

Samverkan i gränsland

Samverkan i gränsland Samverkan i gränsland Utvärdering av socialfondsprojektet Framtidsspår 2009 Vad är det som gör att ett projekt kan sägas vara framgångsrikt? Kan ett projekt sätta spår in i framtiden? Hur går det till?

Läs mer

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández.

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández. 2012-09-10 En första delutvärdering av SAMTIDIGT Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer Maria Padrón Hernández Anette Moberg SAMMANFATTNING SamTidigt är ett treårigt ESF-finansierat projekt

Läs mer

Utvärdering av Värdegrundsdag 2013

Utvärdering av Värdegrundsdag 2013 Utvärdering av Värdegrundsdag 2013 24 september 2013 Vad har varit bra under dagen? Tänkvärt - Kommunikation viktigt för att förebygga konflikter Givande dag, lugnt och bra tempo Håkan - Bra föreläsare,

Läs mer

Att förändra välfärden

Att förändra välfärden Att förändra välfärden nedtecknade erfarenheter av samverkan som medel Från försöksverksamheter med finansiell och politisk samordning. 1 Finansiell samordning?... det är när ett plus ett plus ett plus

Läs mer

Chefen & Utvecklingssamtalen

Chefen & Utvecklingssamtalen Chefen & Utvecklingssamtalen INNEHÅLL Delat ansvar 4 Utvecklingssamtalet 5 Innan samtalet 6 Under samtalet 8 Utvecklingssamtal i grupp 15 Källor & Boktips 18 Ledarna maj 2011 2 På nästan alla arbetsplatser

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Kunskap till praktik

Kunskap till praktik Kunskap till praktik Utvärderingen av implementeringsarbetet med de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Östergötland Ulla Andersson Pia Käcker Valerie Tegelström Läns-SLAKO Sammanfattning

Läs mer

Redovisning av beviljat stöd till projektet Rättighetsverkstan

Redovisning av beviljat stöd till projektet Rättighetsverkstan Projektnamn och projektnummer: (Uppgifter som Sören Berglund i Haninge kommun har) Huvudman för projektet Rättighetsverkstan: Carina Hult, Sigtuna Kommun och Maja Frankel, konsult Sökande förvaltnings

Läs mer

Berättelsen om SLUP. - om kunskap och förståelse. Utvärdering av Sjöfartsverkets LedarUtvecklingsProgram 2002/03

Berättelsen om SLUP. - om kunskap och förståelse. Utvärdering av Sjöfartsverkets LedarUtvecklingsProgram 2002/03 Berättelsen om SLUP - om kunskap och förståelse Utvärdering av Sjöfartsverkets LedarUtvecklingsProgram 2002/03 Berättad av deltagarna och kursledningen Dokumenterad av Lisbeth Rydén Samarbetsdynamik AB

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN LÄSÅRET 2013-2014 Teman under året: Konst, Babblarna och Gummi-Lisa 1 Innehållsförteckning Inledning...3 Åtgärder enligt föregående kvalitetsredovisning...3 Underlag

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

Entreprenörskap. i skolan

Entreprenörskap. i skolan Entreprenörskap i skolan Redaktör: Jennie Högström/Länsstyrelsen Östergötland Ansvarig Utgivare: Länsstyrelsen Östergötland Boken utges inom EU-projektet E-ship. Entreprenörskap i skolan Produktion: Layout

Läs mer

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Organisation, kultur och struktur påverkar alla 4 Försök själv 5 Gör alla delaktiga 7 Konsultstöd kan behövas 7 Glädjande resultat en liten insats kan göra

Läs mer

Kvalitetsrapport 2013/2014

Kvalitetsrapport 2013/2014 Kvalitetsrapport 2013/2014 Ekdungens förskola Susanne Ahlberg 1 Beskrivning av verksamheten Förskolan Ekdungen ligger i natursköna Kågeröd med skogen runt knuten. Förskolan består av åtta avdelningar,

Läs mer

Forskningscirkeln: Att stärka barns och ungdomars brukarmedverkan i den sociala barnavården

Forskningscirkeln: Att stärka barns och ungdomars brukarmedverkan i den sociala barnavården Forskningscirkeln: Att stärka barns och ungdomars brukarmedverkan i den sociala barnavården Elisabet Näsman Sociologiska institutionen Uppsala Universitet 2012 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIDA Sammanfattning

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

modern management network ab

modern management network ab Idea Inventum är ett helt unikt affärsutvecklingsprogram för företag med ca 10-50 anställda, som ägs eller delägs av kvinnor, och vill växa genom att utmana invanda arbetssätt och tankemönster, för att

Läs mer

Man dömer sig själv efter situation, men andra dömer man bara efter handling - man vet inte situationen.

Man dömer sig själv efter situation, men andra dömer man bara efter handling - man vet inte situationen. När ska vi som kollegor ge varandra feedback? Generellt Det kan finnas naturliga orsaker till beteendet så man behöver kanske inte ge feedback till allt. Man måste också bedöma läget angående dagsformen

Läs mer

Barnets rättigheter i vårdnadstvister. mot en helhetssyn och gemensamma processer inom socialtjänsten

Barnets rättigheter i vårdnadstvister. mot en helhetssyn och gemensamma processer inom socialtjänsten Barnets rättigheter i vårdnadstvister mot en helhetssyn och gemensamma processer inom socialtjänsten FoU i Väst/GR Maj 2013 FoU i Väst Göteborgsregionens kommunalförbund Box 5073, 402 22 Göteborg e-post:

Läs mer

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser 14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser Ett stort TACK till alla er som varit med och delat med er av era erfarenheter från Ellen,

Läs mer

Lärplattan, Förskolan & Jag

Lärplattan, Förskolan & Jag Lärplattan, Förskolan & Jag Från omtänk Till nytänk En rapport om arbete med lärplatta i förskolan Erika Olsson September 2012 www.erikaolsson.se Inledning Mitt arbete med lärplatta under våren har varit

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

CHEFSUTBILDNING FÖR ARBETSLEDARE INOM FRITIDSSEKTORN. Skarpnäcks Folkhögskola 2005-2006

CHEFSUTBILDNING FÖR ARBETSLEDARE INOM FRITIDSSEKTORN. Skarpnäcks Folkhögskola 2005-2006 Utvärdering CHEFSUTBILDNING FÖR ARBETSLEDARE INOM FRITIDSSEKTORN Skarpnäcks Folkhögskola 25-26 av Jens Eriksson Skarpnäcks Folkhögskola Horisontvägen 26 128 34 SKARPNÄCK 8-683 18 3 www.skarpnack.fhsk.se

Läs mer

UTVÄRDERING AV MEB - projektet Mottagande av ensamkommande barn - en metodutveckling

UTVÄRDERING AV MEB - projektet Mottagande av ensamkommande barn - en metodutveckling UTVÄRDERING AV MEB - projektet Mottagande av ensamkommande barn - en metodutveckling 2011 APRIL INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING... 1 INLEDNING... 4 Kort om MEB- projektet... 4 Utvärderingen syfte...

Läs mer

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer

Fråga man inget - får man inget veta

Fråga man inget - får man inget veta Fråga man inget - får man inget veta En kvalitativ och kvantitativ intervjustudie med 50 ungdomar De måste sluta tänka på allt med ekonomi och pengar och tänka på vad som är bäst för barnet. Det spelar

Läs mer

Slutrapport för projektet. Fler ger mer 2009-2011

Slutrapport för projektet. Fler ger mer 2009-2011 Slutrapport för projektet Fler ger mer 2009-2011 Maud Willardsson Engström Projektledare Februari 2011 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Rekommendationer... 3 Vad är Fler ger mer?... 4 Hur

Läs mer