Verksamhetsberättelse 2009 Svenska Downföreningen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse 2009 Svenska Downföreningen"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse 2009 Svenska Downföreningen Svenska Downföreningens Verksamhetsberättelse (19)

2 1 Svenska Downföreningens verksamhet Medlemmar Medlemsutveckling Geografisk spridning per län Medlemsavgift Organisation Styrelse Valberedning Revisor Bokföring Redaktör / webbsajt Administration Ekonomi Information Föreningens hemsida Kunskapsbanken Upp Pristagare Pierre Björkman Pristagare Iréne Johansson Nyhetsbrev E-postkontakter och telefonsamtal Böcker Lägerverksamhet Internationella Down Syndrom-dagen 21/ Lokala nätverk Gävleborg Hallands län Nätverk Halland Nätverk Kungsbacka Kalmar län Nätverk Småland Skånes län Nätverk Skåne Stockholms län Nätverk Stockholm Värmlands län Nätverk Värmland Västernorrlands län Nätverk Medelpad Västra Götalands län Nätverk Bohuslän Nätverk Borås Nätverk Göteborg Arbets/intresse-grupper Skolgruppen Internationella gruppen Fosterdiagnostik Samverkan med andra organisationer Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning Studieförbundet Vuxenskolan (SV) Projekt...18 Svenska Downföreningens Verksamhetsberättelse (19)

3 1 Svenska Downföreningens verksamhet Svenska Downföreningens syfte är att stödja personer med Downs syndrom, deras familjer, anhöriga och personal med kunskap, information och energigivande aktiviteter. Styrelsens verksamhetsberättelse avser kalenderåret Medlemmar Föreningen har under 2009 haft 1132 medlemmar 1. Dessa fördelade sig på följande medlemskategorier: Stöd % Person % Bonus % Yrke - 1-0% Familj % Andelen med personligt medlemskap har minskat från 10% till 6% och andelen med familjemedlemskap har ökat från 81% till 85%. Andelen medlemmar som också är medlemmar i FUB uppgår till 49 %. 2.1 Medlemsutveckling Antalet medlemmar 2008 var 1180 och medlemsantalet har alltså sjunkit med 48 stycken (4%). Föreningen har under året nyrekryterat 311 medlemmar, men samtidigt har medlemsomsättningen varit stor i o m att 359 medlemmar från 2008 inte förnyade sitt medlemskap Styrelsens bedömning är att den viktigaste åtgärden för att vända den utvecklingen är att fortsätta stärka de lokala nätverken. Administrativt kommer föreningen återgå till att skicka ut inbetalningskort på papper till samtliga medlemmar. 1 Före 2008 var grunden för medlemsregistret medlemskap, och från 2008 är grunden medlemmar. Före 2008 räknades varje familj som 3 medlemmar. Med den redovisningsmetoden skulle föreningen 2009 ha 1325 medlemmar var faktiskt registrerade medlemmar per familjemedlemskap 2,5, vilket är en liten förbättring sedan förra året (2,3). Svenska Downföreningens Verksamhetsberättelse (19)

4 2.2 Geografisk spridning per län Norrbotten 3,4 % Jämtland 0,4 % Dalarna 2,7 % Värmland 4,9 % Örebro 1,9 % Västra Götaland 15,8 % Jönköping 2,2 % Halland 4,6 % Västerbotten 1,8 % Västernorrland 1,1 % Gävleborg 2,0 % Uppsala 2,7 % Västmanland 2,7 % Stockholm 33,0 % Södermanland 2,7 % Östergötland 2,1 % Gotland 0,6 % Kalmar 2,3 % Skåne 10,2 % Kronoberg 2,0 % Blekinge 0,3 % 2.3 Medlemsavgift Medlemsavgiften var oförändrad sedan 2008: - Personligt medlemskap 200 kr (150 kr för FUB medlemmar) - Familjemedlemskap 350 kr (250 kr för FUB medlemmar) - Stödmedlemskap 500 kr eller högre belopp - Yrkesmedlemskap kr 2 För yrkesverksam personal inom exempelvis habilitering, skola, vård, vilket innefattar samtliga anställda inom den verksamhet som arbetar på den angivna postadressen. Svenska Downföreningens Verksamhetsberättelse (19)

5 3 Organisation 3.1 Styrelse Ordförande Lotta Larsson (omval) Saltsjöbaden Vice ordförande Bengt Lyngbäck (omval) Skarpnäck Kassör Henrik Bergentoft (omval) Enebyberg Sekreterare Helène Forssbaeck (omval) Stockholm Övriga ledamöter Stefan Fagerström (omval) Stockholm Diana Matovic (nyval) Huddinge Erik Rahmquist (nyval) Stora Höga Suppleanter Martin Olauzon (omval) Brunflo Anethe Mansén (nyval) Bagarmossen Annika den Engelse (nyval) Enskede Protokollförda styrelsemöten under 2009: (2008 års styrelse) konstituerande möte 2009 års styrelse b (telefonmöte) (telefonmöte) Styrelsemöten under 2010: Valberedning Lars Dareberg, Lars Lindberger, Anita Lindqvist 3.3 Revisor Per Jardetun, auktoriserad revisor, revisorsuppleant Roland Karlsson 3.4 Bokföring Brunna Hyrconsult Svenska Downföreningens Verksamhetsberättelse (19)

6 3.5 Redaktör / webbsajt Judith Timoney 3.6 Administration Föreningen har under året anlitat Hatten Förlag AB en dag per vecka för administrativ support. I december anställdes Stefan Fagerström på halvtid för att sköta såväl basadministration som lägersamordning. 4 Ekonomi Föreningen gör ett negativt resultat på drygt 100 KSEK för Detta beror bland annat på att medlemsintäkterna har minskat jämfört med föregående år samt att en extern administratör har anlitats. Vidare har lägerverksamheten genererat ett visst underskott. I det negativa resultatet ingår också två investeringar för framtiden: att ordna det första mötet för de lokala nätverkens kontaktpersoner en helg i Stockholm, samt att anlita en konsult för att implementera en ny teknisk plattform för föreningens hemsida. Styrelsen ansökte i september hos Socialstyrelsen om att få bidrag som handikapp-organisation. Ansökan avslogs med motiveringen att Svenska Downföreningens verksamhet inte har den omfattning som avses, dvs ett lokalt eller regionalt förankrat föreningsliv i minst tio län. Inför 2010 kommer stort fokus att läggas på att öka antalet medlemmar och därmed också medlemsavgifterna. Utöver detta har föreningen också numer en mer kostnadseffektiv lösning för administration. Sammantaget skall detta bidra till att föreningens kostnader 2010 ej skall överstiga intäkterna. Trots det negativa resultatet har föreningen en stabil kassa och en ekonomi fullt under kontroll. 5 Information 5.1 Föreningens hemsida har Google-ranking 3 4 av 10. Under året har en arbetsgrupp bestående av Judith Timoney, Amalia Syrén, Diana Matovic samt Lotta Larsson arbetat med uppgraderingen av föreningens website. Den nya websiten skulle enligt tidplanen ha lanserats i slutet av Projektet har blivit något försenat: i december var den nya hemsidan tekniskt redo men överföring, omstrukturering och nyskapande av innehåll var inte färdigt. Den nya hemsidan kommer att lanseras under första kvartalet Rankingen är baserad på hur många kvalitets -siter som länkar till hemsidan. Jämför t.ex. FUB, DN och Google som har alla har ranking 7 av 10. Svenska Downföreningens Verksamhetsberättelse (19)

7 5.2 Kunskapsbanken Kunskapsbanken om Downs syndrom byggdes upp i projektform med stöd av Allmänna Arvsfonden. Projektet avslutades under sista kvartalet Sedan dess har arbetet med Kunskapsbanken ingått i den allmänna bevakningen och uppdateringen av föreningens webbsajt. När en ny sajt presenteras under 2010 kommer Kunskapbanken att få en mer framträdande roll än vad den har haft under kb.3ddata.se har Google-ranking 4 3 av Upp 2009 För första gången delade föreningen ut pris i samband med Internationella Down Syndrom-dagen 2009 till två personer som banat väg för personer med DS. Juryn bestod av Lars Dareberg (sammankallande), Anneli Tisell, Per Johansson och Jeanette Persson. Prisutdelningen skedde på Moomsteatern i Malmö Pristagare Pierre Björkman Pierre Björkman visar att det går. Att arbeta inom kultursektorn förblir för många en dröm. Som fast anställd skådespelare vid MOOMS-teatern inspirerar och banar Pierre väg för många människor, både med och utan funktionsnedsättning. Pierre använder sin exceptionella dramatiska förmåga, sin sceniska närvaro och enastående publikkontakt för att väcka tankar, locka till skratt, utmana och beröra. Pierre Björkman är helt enkelt en gudabenådad skådespelare! Pristagare Iréne Johansson Iréne Johansson har förändrat förutsättningarna för personer med Downs syndrom i fyra decennier. Genom ett hjärtligt engagemang, skapande av kreativ pedagogik, ledande av vetenskaplig utveckling och forskning inom området språk och kommunikation har hon flyttat gränserna för förväntad och faktisk utveckling för personer med utvecklingsstörning. Iréne Johansson har vunnit internationellt erkännande och är att betrakta som Sveriges främsta dignitet inom sin nisch. Vi tackar Iréne för hennes arbete som har gjort och gör det möjligt för så många att själva kunna göra sin röst hörd och dela med sig av sina tankar, drömmar och önskemål. 5.4 Nyhetsbrev Föreningen har skickat ut 6 nyhetsbrev till medlemmarna under 2009: januari, mars, april, juni, oktober, december. 5.5 E-postkontakter och telefonsamtal har besvarats av Lotta Larsson, Katarina Lindberger och Stefan Fagerström. 4 Rankingen är baserad på hur många kvalitets -siter som länkar till hemsidan. Jämför t.ex. FUB, DN och Google som har alla har ranking 7 av 10 Svenska Downföreningens Verksamhetsberättelse (19)

8 har besvarats av Judith Timoney. har besvarats av Diana Matovic. har besvarats av Bengt Lyngbäck. Telefon har inte haft telefontider, utan alla samtal har gått till telefonsvarare som bevakats av administrationen. Under året har föreningen haft problem med e-post hanteringen p.g.a. att leverantören under första halvåret bytte mail-system, vilket medförde tröghet och förseningar, och sedan flyttade driften till en underleverantör. Flytten fungerade för mailen kopplade till vår.nu-domän men inte för vår.se-domän. Från midsommar till september kom inte mail fram till våra.se-adresser. Styrelsen förbereder för byte av leverantör i samband med flytt av hemsidan i början av Böcker Boken Välkommen älskade barn har sålts i knappt 100 exemplar under 2009, och boken Det blev ett barn har sålts i cirka 150 exemplar. 6 Lägerverksamhet Under sommaren 2009 har Svenska Downföreningen genomfört 4 lägerkursveckor med sammanlagt 69 familjer. Totalt deltog 136 vuxna, 135 barn samt 15 ledare. Syftet med lägerkurser i Svenska Downföreningens regi är att skapa energigivande sociala mötesplatser för föreningens familjer som har barn med Downs syndrom samt att ge tillfälle till utbyte av kunskap och erfarenhet. Föreningen eftersträvar att hela tiden höja kvalitén i alla led. I år har det bl a inneburit att en 2-dagars projektledarutbildning samt två helger med ledarplanering och utvärdering genomförts. Lägerkurser är en efterfrågad aktivitet från föreningens medlemmar och det är viktigt att verksamheten lever vidare och utvecklas för att motsvara medlemmarnas behov. Organisation och ekonomi Stefan Fagerström har med hjälp av en styrgrupp arbetat som huvudansvarig samordnare för att organisera lägerverksamheten. Styrgruppen har bestått av: Lotta Larsson, Jeanette Persson, Henrik Bergentoft, Helene Forssbaeck och Stefan Fagerström. Varje lägerkursvecka har en projektledare som är arbetsledare och ansvarar för lägrets innehåll och utformning (i samverkan med samordnaren). Då föreningen inte har några statsbidrag är lägerverksamheten varje år beroende av de internatbidrag som lägerkurserna genererar från SPSM (Specialpedagogiska skolmyndigheten) samt medel från fonder, stiftelser och sponsorer för att hålla deltagaravgifterna på en rimlig nivå. I år har föreningen fått sammanlagt ca kr i bidrag från Victoriafonden, Bångs stiftelse, FUB och SV. Omsättningen totalt har varit cirka 1,3 miljoner kronor. Årets lägerkursveckor Svenska Downföreningens Verksamhetsberättelse (19)

9 Vecka 28 i Västanvik, Leksand med 17 familjer Tema: Karlstadmodellen med fokus på läs- och skrivprocessen Målgrupp: Familjer med barn med DS i åldern 5-10 år Projektledare: Jeanette Persson Vecka 29 i Västanvik, Leksand med 16 familjer Tema: Tecken i vardagen Målgrupp; Familjer med barn med DS i åldern 0-3 år Projektledare: Sandra Andersson Vecka 30 i Ljungskile med 20 familjer Tema: Karlstadmodellen/Tecken i vardagen, fortsättningskurs Målgrupp: Familjer med barn med DS i åldern 2-6 år Projektledare: Rigmor Boström Vecka 31 i Ljungskile med 16 familjer Tema: Tecken i vardagen Målgrupp: Familjer med barn med DS i åldern 0-3 år Projektledare: Johanna Persson Alla läger var söndag till fredag förutom vecka 30 i Ljungskile som var måndag till lördag. Upplägg av lägerkurserna Alla läger är familjeläger dit hela familjen är välkomna. Ca 6 ledare + några praktikanter och/eller juniorledare (gärna med Downs syndrom) finns på varje lägervecka. 2 ledare är i vuxenundervisningen, 1-2 ledare är på barngymnastiken och 2-3 ledare är på övriga barnaktiviteter. Vi försöker åstadkomma en tecknande miljö under hela lägret genom att ledarna själva tecknar i alla situationer. På varje läger är det mellan 16 och 20 familjer. I år kom det glädjande nog även mor- och farföräldrar på alla lägerveckor. Lägren riktar sig antingen till småbarnsfamiljer eller till familjer med lite äldre barn. Vuxenundervisning: Förutom teckenundervisning (TAKK) är det föreläsningar i Karlstadmodellen, materialtillverkning, tips kring språkträning mm. Gymnastik: Anpassad gymnastik till musik för att träna och stimulera kroppsuppfattning, koordination och turtagning samt /förmåga att förstå instruktioner. Gympan har sitt ursprung i Upp & Ner-konceptet. En förälder är hela tiden med sitt barn under gymnastiken. Övriga barnaktiviteter: Beroende på i vilka åldrar barnen är erbjuds diverse lekar och spel såsom fotboll och andra bollekar, minigolf, tygtryck, sångsamlingar, teckenbio mm. De lite äldre barnen får även teckenundervisning. Dessutom har vi alltid följande stående inslag under varje lägervecka: - Välkomstpåse till alla familjer. I år bl a med Lilla Boken om Tecken. - Gemensam familjeaktivitet på ankomstdagen, t ex grillkväll. - Mamma- respektive pappakväll. - Festkväll/Disco (alkoholfri). I år kom Pippi Långstrump på besök alla veckor! Svenska Downföreningens Verksamhetsberättelse (19)

10 - En eller flera föreläsningar. I år t ex kring skolfrågor och lokala nätverk. - Ytterligare familjeaktiviter beroende på var vi är. I år hade vi t ex kajakpaddling och besök av en sångpedagog på schemat. - Stimulera deltagarna till erfarenhetsutbyte och social samvaro. 7 Internationella Down Syndrom-dagen 21/ Internationella Down syndrom-dagen 2009 markerades genom prisutdelningen av Upp 2009 och en teaterföreställning av Moomsteatern i Malmö fredagen den 20/3. Lördagen den 21/3 bjöder nätverk Skåne in till stor familjefest, och många andra lokala aktiviteter ägde rum. Flera tidningar hade artiklar och intervjuer med personer och familjer där någon har Downs syndrom. 8 Lokala nätverk Under 2009 satsade Svenska Downföreningen lite extra på att skapa möjlighet till erfarenhetsutbyte mellan de lokala nätverk som startats runt om i landet. Dessa nätverk fyller en viktig funktion inte minst i form av den gemenskap och kontaktnät som byggs upp genom olika aktiviteter. Under en helg i oktober träffades representanter från nio av nuvarande elva lokala nätverk och det blev en hel del intressanta diskussioner kring hur ett utökat samarbete mellan nätverkan kan se ut. Andra punkter på agendan var hur vi gemensamt kan arbeta för att Svenska Downföreningen ska växa inom de kommande åren - både när det gäller aktiviteter och påverkansarbete. Här följer exempel på verksamhet som bedrivits av de lokala nätverken under 2009: 8.1 Gävleborg Vi har hyrt badet av den lokala baby-sim föreningen. Den senaste tiden har föreningen haft en ledare med för att det ska bli lite sång/lek i badet. Annars har vi mest träffats under ledigare former, t.ex. grillfest. Andra aktiviteter, som inte bundna speciellt till nätverket eftersom de kräver en större målgrupp, är exempelvis att vi via Studieförbundet Vuxenskolan ordnat en studiecirkel i materialtillverkning samt föreläsning. Dessutom har det arrangerats skidskola och skidläger. Kontaktperson: Ann-Sofie Johansson 8.2 Hallands län Nätverk Halland Vi har haft sju träffar detta året och det är ca 10 familjer som håller kontakten och träffas. Vi har bland annat varit på busfabriken och på statsbodgården där vi tittat på djuren och grillat korv. Vid ett par tillfällen har vi även varit hemma hos en av familjerna och ridit. Dessutom har vi träffats på sagoängen och grillat ett par gånger bara för att man ska träffas och prata lite. Svenska Downföreningens Verksamhetsberättelse (19)

11 Kontaktpersoner: Helen Nilsson, Jeanette Nilsson Nätverk Kungsbacka På Downs syndrom-dagen 21 mars 2009 arrangerade vi en familjefest i Kungsbacka. Kerstin och Margaretha från Kom igång med teckensång stod för underhållningen och efter showen blev det korv och fika. Det kom 100 personer och vi hade en fantastisk eftermiddag. Arrangemanget genomfördes i samarbete med FUB Kungsbacka. Kontaktperson: Ann-Charlotte Ekensten 8.3 Kalmar län Nätverk Småland På förfrågan från Habiliteringen har Jan-Olof och Marie Thorstensson informerat om Svenska Downföreningen vid tre föräldraträffar. En träff för att starta nätverk i Vimmerby planeras till i början av Kontaktperson: Jan-Olof Thorstensson 8.4 Skånes län Nätverk Skåne UPP-priset mars 2009 stod Nätverk Skåne som värd för Svenska Downföreningens UPP-pris. World Down Syndrome Day 21 mars 2009 firade Nätverk Skåne World Down Syndrome Day med en hejdundrande fest. Över 200 personer kom till arrangemanget. Familjehelg I samarbete med FUB LUND anordnade Nätverk Skåne i april en familjehelg på Furuboda Folkhögskola. Temat för helgen var Att stärka familjen och att använda tecken som kommunikation. Ett femtiotal personer deltog. Musiklek I samarbete med Studiefrämjandet Malmö startades under 2009 två grupper Musiklek. Rytmikpedagog och musikterapeut Gitte Pålsson är ledare för den populära kursen. Kunskapsträff I oktober anordnade Nätverk Skåne en kunskapsträff. Ett femtiotal deltagare fick lyssna till Kjell Stjernholm, chef och konstnärlig ledare för MOOMSteatern i Malmö, som talade på temat inkludering. Dessutom presenterade nätverksmedlemmar nya forskningsrön, information, tankar och idéer från World Down Syndrome Congress 2009 som gick av stapeln i Dublin i augusti. Nätverket representerades av 9 medlemmar på kongressen. Informationsarbete Svenska Downföreningens Verksamhetsberättelse (19)

12 I december 2009 deltog Nätverk Skåne i en utbildningsdag för Lunds Habilitering. Nätverket informerade om World Down Syndrome Congress i Dublin Hemsida Nätverket driver en hemsida som kontinuerligt uppdateras med aktuell information: Kontaktpersoner: Jeanette Persson och Malin Dareberg 8.5 Stockholms län Nätverk Stockholm Nätverk Stockholm har under året etablerat ett familjenätverk samt samarbetat med Studieförbundet Vuxenskolan, FUB och Handikapp & Habilitering (SLL). Hälso- och sjukvårdsnämnden inom Stockholms Läns Landsting beviljade medel för att etablera och utveckla ett familjenätverk i Stockolm som främst har verksamhet för barn. Nätverket har planerat fyra träffar med föreläsning om att leva med Downs syndrom, skolfrågor, språklig utveckling och fysisk aktivitet. Aktiviteter och lekar för barn med ledare arrangeras parallellt. - Den 6 juni arrangerade vi en utomhusaktivitet vid Stora Skuggan med gympa, fotboll, picknick och clown. 33 familjer med drygt 70 barn deltog och firade nationaldagen. - Den 4 oktober genomfördes den andra träffen med dryga 100 deltagare, barn och vuxna där inbjudna var clownen Manne och föreläsare Marita Wengelin och Sabina Pettersson som berättade om erfarenheterna från World Down Syndrome Congres i Dublin, samt Per Johansson som berättade om Glada Hudik-teaterns resa. Planerat för första kvartalet 2010 är en träff om skolfrågor och så mötet den Internationella Down Syndrom dagen 21/3. Vi har haft flera möten med Lill Carlsson, SV Stockholm, för att utveckla samarbetet lokalt och genomfört två studiecirklar på temat Inför Skolstart med totalt 25 deltagare, samt medverkat i rekryteringen till ett antal cirklar i teckenkommunikation och även samarrangerat två seminarietillfällen på temana Sexualitet och identifikationsproblematik samt Självskydd och våldsförebyggande träning med vuxna och unga vuxna med funktionsnedsättning. SV har även rabatterat lokaler för Nätverkets verksamhet. Under året har Nätverk Stockholm även genomfört två möten med ledningen för Handikapp & Habilitering i Stockholms län där olika frågor diskuterats omkring bemötande, behov, kompetens etc. Föreningen lyft upp ämnena -Kommunikation - Hur kan Habiliteringen säkra att barn med DS får systematisk språkträning med den intensitet och kvalitet som krävs under perioden späd ålder - skolstart? -Inkludering - Hur bidrar Habiliteringen till att FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning uppnår målet "fullständig inkludering"? Kontaktpersoner: Anethe Mansén, Bengt Lyngbäck, Stefan Fagerström Svenska Downföreningens Verksamhetsberättelse (19)

13 8.6 Värmlands län Nätverk Värmland Nätverk Värmland har haft cirka 45 aktiva medlemmar och har haft 5 fysiska nätverksmöten under året. Viktiga händelser: Den 14 mars arrangerade nätverk Värmland och Karlstadmodellen Möjligheternas dag i Forshaga. Föreläsare var Pär Johansson från Glada Hudik, Iréne Johansson från Karlstadmodellen samt Linda Sebek. Lokalen fylldes med ca 250 besökare. Medborgarförslag om alternativa och kompletterande driftsformer för habilitering av barn med Downs syndrom och liknande diagnoser genomarbetades och skickades in till landstingspolitikerna. För att förberedda beslutade träffade personer från nätverk Värmland separat politiker för att tydliggöra behovet. Nätverk Värmland genomförde i samarbete med Karlstadmodellen en kurshelg Språkträning enligt Karlstadmodellen på Åkeby Herrgård den 6-8 november. Det var drygt 70 personer som deltog på kurshelgen. Per Johansson från nätverk Värmland talade om sin erfarenhet som förälder till ett barn med Downs syndrom på konferensen "Funktionshinder i tiden 2009". Konferensen anordnades av Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting i Stockholm den 6-7 oktober. Kontaktpersoner: Per och Helena Johansson 8.7 Västernorrlands län Nätverk Medelpad Vi är ett nystartat nätverk, just nu är vi elva familjer som träffas. De allra flesta gympar tillsammans på söndagsmornarna, då det är Upp&Ner gympa. Kontaktpersoner: Karina Ekwall, Viktoria Nilsson 8.8 Västra Götalands län Nätverk Bohuslän Nätverk Bohuslän är en löslig sammanslutning av familjer och personer som på något vis relaterar till barn med Downs syndrom. Nätverket har sitt ursprung i firandet av Internationella Downs Syndrom dagen den 21 mars Då samlades 8 familjer (totalt cirka 40 personer) till våffelfest i församlingshemmet i Klövedal på Tjörn. I detta möte föddes viljan och idén om fortsatt och utökad kontakt för utbyte av erfarenheter, stöd och social samvaro för de som så önskade och geografiskt fanns i eller i anslutning till Bohuslän. Ytterligare några träffar av den mer sociala karaktären genomfördes under 2008 på Tjörn. Adresslistan för nätverket växte sakta men säkert! Nätverk Downs syndrom Bohuslän har i dagsläget 20 familjer på sin maillista! Under 2009 har fyra sammankomster genomförts: Svenska Downföreningens Verksamhetsberättelse (19)

14 1 februari: Möte med diskussion och vidaretankar på Klädesholmen / Tjörn (ca. 8 familjer / 30 pers.) 21 mars: Firande av Internationella Downs syndromdagen Klövedal. 12 familjer och totalt ca. 80 personer som umgicks, utbytte idéer, åt våfflor och hade en bejublad teckensångstund tillsammans! 30 maj: Friluftsdag, vandring och grill i Lysekil (6 familjer / 20 pers.) 7 november: Upp & Ner gympa tillsammans i Houghallen Stenungsund fika, kort rapportering från Nätverksmöte 3-4/10 i Stockholm samt samtal och diskussioner om nätverkets framtid. (10 familjer / 45pers.) Till detta hade några av oss haft ytterligare två träffar för att etablera en hemsida för vårt Nätverk - detta för att tydligöra vår existens och erbjuda kontakt för fler/nya familjer! Sidan är uppe, men har ännu inte använt mer än för att ge kontaktinfo. Vi hoppas mycket på möjligheten att få en egen och lättskött/lättuppdaterad del på Svenska Downföreningens sida för att bättre kunna använda denna möjlighet. Nätverket brottas med balansen mellan den lösa strukturen som många vill bevara och behovet av en något mer tydlig och uppstramad organisation, inte minst för att på olika sätt kunna vara opinionsbildare, del av Svenska Downföreningen samt kunna ha en möjlighet att skapa ekonomiska förutsättningar. Dessa frågor kommer Nätverket på något sätt behöva lösa under Kontaktperson: Johan Ernstson Nätverk Borås Nätverket består i dagsläget av 13 familjer med barn i åldrarna 2-6 år. Vi har under 2009 träffats en måndag i månaden på språkutvecklingsträffar, mellan kl Totalt har vi haft 9 stycken träffar. På våra träffar tillverkar vi material med fokus på tecken och språkutveckling. Det mesta grundar sig i Karlstadmodellen, men även andra influenser. Vi fikar och utbyter erfarenheter. Vi diskuterar förskola/skola, habilitering och familjeliv med mera. På en träff under hösten bjöd vi in en mamma till en 12-årig pojke med DS som går i 6:an i inkluderad klass. Hon berättade om hur de och skolan har hittat ett bra arbetssätt tillsammans och inspirerade oss mycket. Vi planerar att fortsätta träffas en måndag i månaden under 2010 och välkomnar fler familjer. Vi vill gärna fungera som stöd- och kontaktgrupp för nyblivna föräldrar, men vill också komma i kontakt med föräldrar till äldre barn. Under sommaren anordnade vi en familjeträff på Borås Djurpark. 6 familjer deltog. Vi har ambitionen att träffas minst en gång per termin och ha någon form av familjeaktivitet, då språkutvecklingsträffarna sker utan barnens närvaro. Svenska Downföreningens Verksamhetsberättelse (19)

15 Kontaktpersoner: Jessica Steje, Veronica Hallberg Nätverk Göteborg Upp & Ner gympagrupper, en form av familjegymnastik för våra barn. Studiecirkel i Kungälv om Karlstadmodellen har gett upphov till ett föräldranätverk kring språkträning som också tar upp andra viktiga frågor kring våra barn. Dessa tillfällen leds av Rigmor Boström, som ger oss mycket energi och erfarenhet i dessa frågor. Träffar för att prata om erfarenheter kring skolstarten. Vi har alla olika erfarenheter och tips som vi kan dela med oss av. För att underlätta att ta del av och att dela med sig av sina egna erfarenheter, funderingar och tips så skapades en mötesplats på nätet: Kontakpersoner: Anna-Lena Palm, Annika Melin, Sara Ranäng 9 Arbets/intresse-grupper Vid sidan av styrelsen finns ett antal arbets/intresse-grupper för olika frågor, där intresserade medlemmar ofta arbetar aktivt i flera år men också har möjligheten att engagera sig en begränsad tid. Grupperna rapporterar till styrelsen. 9.1 Skolgruppen Skolgruppen har haft mellan fem och tio aktiva medlemmar under 2009, och leds av Per Johansson. Gruppen har haft en handfull telefonmöten, löpande mailkontakter, samt träffats i olika konstellationer vid olika andra föreningsaktivititeter. 2 februari deltog Per Johansson och Lotta Larsson i ett samrådsmöte hos Specialpedagogiska Skolmyndigheten (SPSM) med anledning av deras förstudie om ett kompetensprojekt kring elever med utvecklingsstörning. Svenska Downföreningens Verksamhetsberättelse (19)

16 Diskussioner om förslaget till ny Skollag initierades på föreningens lägerkurser, och 23 september skickade föreningen in sitt yttrande över Den nya skollagen för kunskap, valfrihet och trygghet (Ds 2009:25) till Utbildningsdepartementet. Skolgruppen har också bidragit till FUB:s yttrande över förslaget till ny skollag. Under oktober genomförde Skolgruppen för andra året en Skolenkät med syftet att dels ta reda på hur föräldrar använder sig av rätten att välja skolform, dels att ta reda på vad som fungerar bra respektive inte fungerar bra oavsett skolform. Nytt för 2009 var att enkäten var helt webbaserad, vilket underlättade både inrapportering och sammanställning. 78 familjer deltog i enkäten. 9.2 Internationella gruppen Under årets som gått färdigställdes ett upplevelserum för barnen på barnhemmet Horodetsky i Vorzel. Syftet är att ge barnen möjligheter till både stimulerande lek och fysisk träning. Inköp av material och leksaker kunde göras tack vare bidrag från en del av våra medlemmar samt vissa andra donationer. Genom ett samarbete med stiftelsen Mothercare, kunde vi också bidra till att kylskåp och små stolar till barnen köptes in. Internationella gruppen har under året bestått av Diana Matovic, Judith Timoney, Daina Andersson och Annette Wiklund. Vi har arbetat hårt för att stärka kontakterna med barnhemmet Horodetsky i Vorzel, men dessvärre har utvecklingen gått åt det andra hållet. Det har nu gått så långt att vår kontaktperson inte längre får besöka barnen och med minskad insyn känner vi att vi inte längre kan garantera att fortsatt stöd används på det sätt vi vill. Dessutom vet vi att antalet barn med Downs syndrom kraftigt minskat på barnhemmet. Vi har med detta som bakgrund kommit fram till att vi tyvärr måste avsluta samarbetet med barnhemmet. Under det senaste året har vi däremot arbetat upp en kontakt med Downföreningen i Ukraina, som främst består av föräldrar som arbetar för att påverka samhället för att fler ska kunna behålla sina barn och inte lämna dem på institution. De arbetar mot politiker, myndigheter och allmänhet med opinionsbildande insatser. Vi har hittills stött detta arbete i liten skala men planerar nu att använda de pengar som redan samlats in till att bland annat arrangera en workshop för föräldrar och berörda specialister. Förändringen innebär att vi från och med nu kommer att satsa på enstaka insamlingsaktiviteter istället för månadsgivande i de fall vi hittar intressanta projekt att stödja. Svenska Downföreningens Verksamhetsberättelse (19)

17 9.3 Fosterdiagnostik Eftersom Downs syndrom är den diagnos som nämns i så gott som alla sammanhang då fosterdiagnostik är aktuellt så har Svenska Downföreningen i flera år agerat i mediala, publika och offentliga sammanhang. Detta för att sprida information om Downs syndrom och uttala det djupt olyckliga med att Downs syndrom är målgruppen för de foster som eftersöks med fosterdiagnostik. Inom föreningen finns en kontaktgrupp bestående av medlemmar som deltar i debatter och på andra sätt engagerar sig i frågan om fosterdiagnostik. Under 2009 har medlemmar i föreningen: Den 20 mars 2009 hade SVT Sydnytt ett inslag om att allt fler gravida väljer att göra KUB-testet. Ulrika Sundström, medlem, intervjuades och gav sin syn på vad det alltmer utbredda genomförandet av fosterdiagnostik. Den 22 april deltog Judith Timoney och Svante Linusson i ett rundabordssamtal med bl a filosofen Torbjörn Tännsjö och genetikern The-Hung Bui på Särskolans rikskonferens. Den 8 oktober deltog Svante Linusson, medlem, i en direktsänd debatt i Radio Stockholm mot sjukvårdslandstingsrådet Birgitta Rydberg. Stockholm läns landsting erbjuder alla gravida kvinnor information om fosterdiagnostik och därmed valet att göra KUB-test. Den 22 oktober var Svenska Downföreningen inbjudna att medverka i ett öppet seminarium om fosterdiagnostik i riksdagen arrangerat av Socialutskottet och Statens Medicinsk Etiska Råd (SMER). Anförandet var tio minuter långt och hölls av Marita Wengelin, medlem. Seminariets inriktning genomfördes med anledning av den nya fosterdiagnostik som är under framtagande. Denna metod är medicinskt riskfri, görs tidigt i graviditeten och kommer att kunna ge säker diagnos (till skillnad från KUB-testet som är en sannolikhetsanalys). Socialutskottet och SMER ville få mer kunskap om testet, vårdens syn på fördelar och nackdelar samt etiska aspekter. Den 30 oktober intervjuades Jessica Steje av P4 Radio Sjuhärad om den nya fosterdiagnostiken. Den 4 december deltog bland andra Marita Wengelin och Svante Linusson i en direktsänd TV-debatt (SVT Debatt) under rubriken Håller Downs syndrom på att utrotas? Detta med anledning av att Socialstyrelsen utkom med en sammanställning om allt färre födda barn med Downs syndrom. Den 15 december gav Svenska Downföreningen alla politiker inom Socialutskottet och sakkunniga inom SMER varsitt exemplar av boken Välkommen älskade barn med tillhörande brev om fortsatt uppmaning att de etiska aspekterna av fosterdiagnostik måste tas på allvar och att föreningen tar avstånd från att Downs syndrom är målgruppen för fosterdiagnostik. Svenska Downföreningens Verksamhetsberättelse (19)

18 Som ett mer positivt avslut på året kan tilläggas att det gjordes ett inslag i SVT:s Västnytt den 21 december med rubriken Inga KUB-tester i Halland av etiska skäl. Sammanhållande för fosterdiagnostikfrågor är Marita Wengelin. 10 Samverkan med andra organisationer 10.1 Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning Medlemmar i Svenska Downföreningen som också är medlemmar i FUB får en reducerad medlemsavgift. Med detta vill Svenska Downföreningen betona vikten av FUB som opinionsbildare, remissinstans och samarbetspartner. Hälften av våra medlemmar är också medlemmar i FUB. Svenska Downföreningens skolgrupp har bidragit till FUB:s yttrande över förslaget till Ny Skollag. FUB Nacka-Värmdö har bistått med möteslokal till föreningens styrelsemöten under För lägerverksamhet 2009 fick Svenska Downföreningen också ett bidrag på kr av FUB Studieförbundet Vuxenskolan (SV) Under året har vi haft ett antal möten med Eva Ekengren, verksamhetsutvecklare på SV, för att utveckla samarbetet utifrån intentionerna i samverkansavtalet som tecknades 2007 och sträcker sig till Avtalets huvudsakliga syfte är att underlätta och stödja det regionala och lokala samarbetet till gagn för båda parter. Vi har diskuterat formerna för framtida samarbete både vad gäller lokal och nationell nivå. Cirklar och/eller föreläsningar kan utvecklas nationellt men stöd för genomförande erhålls via SVs 183 lokalavdelningar. - Styrelseutbildning på temat värdegrund för utvecklande av verksamhetsidén - Projektledarutbildning för lägerledare - Ett studiecirkelkoncept på temat Inför Skolstart har utvecklats. Samarbetet inför 2010 beräknas omfatta utvecklings- och utbildningsinsatser för projektledare inom lägerverksamheten samt för utbildningsinsatser för styrelsen. Föreningen har tillsammans med FUB deltagit i SV:s ansökan till Allmänna Arvsfonden för ett projekt som skall ta fram Åldersrelaterat Studiematerial i TAKK. Ansökan är beviljad. 11 Projekt Föreningen förbereder för två projekt: Svenska Downföreningens Verksamhetsberättelse (19)

19 Ansökan om finansiering är inskickad för Film-projektet Att leva med Downs syndrom på 2000-talet. Styrelsen har påbörjat planeringen av ett större projekt för att ta fram informationsmaterial om Downs syndrom för olika målgrupper. Svenska Downföreningens Verksamhetsberättelse (19)

Verksamhetsberättelse 2008 Svenska Downföreningen

Verksamhetsberättelse 2008 Svenska Downföreningen Verksamhetsberättelse 2008 Svenska Downföreningen 1 (12) 1 Svenska Downföreningens verksamhet...3 1.1 Medlemmar...3 1.2 Geografisk spridning...4 1.3 Medlemsomsättning...4 1.4 Medlemsavgift...4 2 Organisation...4

Läs mer

Senaste nytt från Svenska Downföreningen Mars 2009

Senaste nytt från Svenska Downföreningen Mars 2009 Senaste nytt från Svenska Downföreningen Mars 2009 www.svenskadownforeningen.se Obs! Uppdaterad version med kallelse till årsmötet! INNEHÅLL: Ordförande hälsar/kallelse till årsmötet Internationella Down

Läs mer

Senaste nytt från Svenska Downföreningen December 2005. www.svenskadownforeningen.se

Senaste nytt från Svenska Downföreningen December 2005. www.svenskadownforeningen.se Senaste nytt från Svenska Downföreningen December 2005 www.svenskadownforeningen.se INNEHÅLL: Ordförande hälsar Teckenläger 2006 Projekt Förskola Babyhelg i Dalarna Platser lediga på simskolan i Solna

Läs mer

Senaste nytt från Svenska Downföreningen December 2008

Senaste nytt från Svenska Downföreningen December 2008 Senaste nytt från Svenska Downföreningen December 2008 www.svenskadownforeningen.se INNEHÅLL: Ordförande hälsar Göran Anneréns föreläsning Bemötande-projektets slutrapport Hur många Upp&Ner grupper i gång?

Läs mer

Årsredogörelse. Org.nr 81 60 00-4357. Räkenskapsåret 2013 01 01 2013 12 31

Årsredogörelse. Org.nr 81 60 00-4357. Räkenskapsåret 2013 01 01 2013 12 31 Årsredogörelse Org.nr 81 60 00-4357 Räkenskapsåret 2013 01 01 2013 12 31 1 Vad hände 2013? När man blickar tillbaka på vad som hänt under 2013 så är vi nöjda med vad vi gjort under året. Mycket av vårt

Läs mer

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2012

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2012 1 VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2012 2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR HJÄRNSKADEFÖRBUNDET HJÄRNKRAFT ÖREBRO LÄN 2012 Länsföreningen avger härmed följande berättelse för verksamhetsåret 2012 Styrelsen Styrelsen har

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Varbergs FUB 2009

Verksamhetsberättelse för Varbergs FUB 2009 Verksamhetsberättelse för Varbergs FUB 2009 Medlemmar Möten Antalet medlemmar var vid årets slut 211 st. Styrelsemöten har hållits 11 gånger under året. Årsmötet hölls den 10 mars på FUB-gården. Styrelsen

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Sköldkörtelföreningen år 2014. Anna-Maria Johansson, kassör avgick 2014 04 01

Verksamhetsberättelse för Sköldkörtelföreningen år 2014. Anna-Maria Johansson, kassör avgick 2014 04 01 Verksamhetsberättelse för år 2014 Sammansättning av styrelse och andra funktionärsroller 2014 03 21 2015 03 05 Styrelse Nadja Öström ordförande Sekreterare - Vakant Anna-Maria Johansson, kassör avgick

Läs mer

Årsredovisning. Svenska Downföreningen

Årsredovisning. Svenska Downföreningen Årsredovisning för Svenska Downföreningen Räkenskapsåret 2009 Svenska Downföreningen 1(7) Styrelsen för Svenska Downföreningen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015 Verksamhetsberättelse 2015 för FUB Dalarna

Verksamhetsberättelse 2015 Verksamhetsberättelse 2015 för FUB Dalarna 1 Verksamhetsberättelse 2015 för 2 Verksamhetsberättelse Ordförande Lars Jalkevik Falun Vice ordförande Ann-Sofie Eriksson Borlänge Kassör Thord Öberg Borlänge (adjungerad) Sekreterare Lillemor Wass Ovansiljan

Läs mer

Verksamhetsplan 2016. Beslutad av årsmötet 2015

Verksamhetsplan 2016. Beslutad av årsmötet 2015 Verksamhetsplan 2016 Beslutad av årsmötet 2015 Verksamhetsplan 2016 Det här är vår verksamhetsplan för 2016. Den är en viktig riktlinje för de aktiva och anställda inom vår organisation och pekar ut tydliga

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015

Verksamhetsberättelse 2015 Verksamhetsberättelse 2015 Inledning De arbetsintegrerande sociala företagen har som övergripande mål att skapa arbetstillfällen för de som står utanför, eller som inte fått tillträde till, arbetsmarknaden

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015

Verksamhetsberättelse 2015 Verksamhetsberättelse 2015 Ett attraktivt yrke i utveckling Lärares och skoledares löner ökar mer andras Under året har vi fortsatt med att jobba för höjda lärarlöner. I alla sammahang har vi påtalat att

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Föreningen för Kognitivt Stöd - FKS verksamhetsåret 2014

Verksamhetsberättelse för Föreningen för Kognitivt Stöd - FKS verksamhetsåret 2014 Verksamhetsberättelse för Föreningen för Kognitivt Stöd - FKS verksamhetsåret 2014 Styrelsen för FKS med organisationsnummer 802411-2636 ger här sin redovisning för år 2014. Föreningens verksamhetsår är

Läs mer

DEMOKRATINATTA. Hur gick det?

DEMOKRATINATTA. Hur gick det? DEMOKRATINATTA Tänk dig en eftermiddag/kväll med många spännande föreläsningar, möten och workshops. Tänk dig att få ställa politikerna mot väggen och berätta om vad just DU tycker ska bli bättre i Borås.

Läs mer

UTBILDNINGAR & SEMINARIER

UTBILDNINGAR & SEMINARIER UTBILDNINGAR & SEMINARIER HÖSTEN 2016 - VÅREN 2017 Att utveckla styrelsens kompetens löpande - är en investering för hela bostadsrättsföreningen KUNSKAP ÄR VÄGEN TILL DET GODA BOENDET! Vägen till utveckling

Läs mer

Förslag till verksamhetsplan för Föreningen Norden i Skåne 2015 samt inriktning för 2016

Förslag till verksamhetsplan för Föreningen Norden i Skåne 2015 samt inriktning för 2016 Förslag till verksamhetsplan för Föreningen Norden i Skåne 2015 samt inriktning för 2016 Inledning Distriktets roll har länge ifrågasatts inom Föreningen Norden, och det har vid flera tillfällen skrivits

Läs mer

Blodcancerföreningen i Stockholms län

Blodcancerföreningen i Stockholms län Blodcancerföreningen i Stockholms län Verksamhetsberättelse 2015 Medlemsantal och medlemsavgift Vid utgången av 2015 hade föreningen totalt 688 (617) medlemmar, 418 (371) kvinnor och 269 (239) män. Av

Läs mer

Protokoll fört vid Aktiva Seniorers ordinarie förbundsstämma i Sundsvall den 11-12 maj 2012

Protokoll fört vid Aktiva Seniorers ordinarie förbundsstämma i Sundsvall den 11-12 maj 2012 Sid 1(5) Närvarande: Från Förbundsstyrelsen Ing-Marie Noréen, Förbundsordförande, Kungsbacka Asta Andersson, Karlskrona Mai-Britt Danielsson, Värnamo Lillemor Fridlund, Skövde Lars Hellström, Örebro Bengt

Läs mer

Länsbygderådet Sjuhärad SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Arbetsutskott

Länsbygderådet Sjuhärad SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Arbetsutskott 2004-01-08 1(7) Plats och tid: Borås, kl. 17.00 19.15 Beslutande: Övriga Deltagare: Sassi Wemmer Eva Johansson Sven-Olof Carlsson Jan Vinkvist Ted Öjbro Utses att justera: Jan Vinkvist Paragrafer: 1-9

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2010 Svenska Downföreningen

Verksamhetsberättelse 2010 Svenska Downföreningen Verksamhetsberättelse 2010 Svenska Downföreningen 1 (18) 1 Svenska Downföreningens verksamhet... 3 2 Medlemmar... 3 2.1 Medlemsutveckling... 4 2.2 Geografisk spridning per län... 5 2.3 Medlemsavgift...

Läs mer

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND LRF Värmland

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND LRF Värmland LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND LRF Värmland PROTOKOLL Nr 1/2014 Styrelsesammanträde Tid Kl 09.30 16.00 Plats Närvarande Länsförsäkringar, Karlstad Dag Rogne, ordförande Karl-Axel Ström, vice ordförande Britt

Läs mer

Verksamhetsberättelse Svenska Downföreningen 2007

Verksamhetsberättelse Svenska Downföreningen 2007 Verksamhetsberättelse Svenska Downföreningen 2007 1 2 Verksamhetsberättelse Svenska Downföreningen 2007 Styrelsen för Svenska Downföreningen vill härmed avge följande berättelse avseende föreningens verksamhet

Läs mer

Plats: Hammenhögs församlingshem Dag: Onsdag 17 februari 2010 Tid: 19.00 Medlemmar bjuds soppa, bröd, kaffe & kaka. (övriga 75:-)

Plats: Hammenhögs församlingshem Dag: Onsdag 17 februari 2010 Tid: 19.00 Medlemmar bjuds soppa, bröd, kaffe & kaka. (övriga 75:-) Plats: Hammenhögs församlingshem Dag: Onsdag 17 februari 2010 Tid: 19.00 Medlemmar bjuds soppa, bröd, kaffe & kaka. (övriga 75:-) DAGORDNING 1. Val av ordförande att leda mötets förhandlingar. 2. Val av

Läs mer

Regionala strukturer för brukarmedverkan inom området sällsynta diagnoser, sammanfattning av projektbeskrivning

Regionala strukturer för brukarmedverkan inom området sällsynta diagnoser, sammanfattning av projektbeskrivning 2012-03-19 Förbundsårsmöte lördag 21 april 2012 Regionala strukturer för brukarmedverkan inom området sällsynta diagnoser, sammanfattning av projektbeskrivning Den 22 februari 2012 beviljade Arvsfonden

Läs mer

INBJUDAN TILL ORDINARIE ÅRSMÖTE FÖR VILLAÄGARNA I HELSINGBORG. Onsdagen den 23 mars 2011 kl 18.00 CAMPUS, Universitetsplatsen 2, Helsingborg

INBJUDAN TILL ORDINARIE ÅRSMÖTE FÖR VILLAÄGARNA I HELSINGBORG. Onsdagen den 23 mars 2011 kl 18.00 CAMPUS, Universitetsplatsen 2, Helsingborg Sidan 1 av (13) INBJUDAN TILL ORDINARIE ÅRSMÖTE FÖR VILLAÄGARNA I HELSINGBORG Onsdagen den 23 mars 2011 kl 18.00 CAMPUS, Universitetsplatsen 2, Helsingborg Program: 18.00 18.30 Samling och registrering

Läs mer

Protokoll ViS styrelsemöte 13-14 september 2010 på Lernias huvudkontor i Stockholm

Protokoll ViS styrelsemöte 13-14 september 2010 på Lernias huvudkontor i Stockholm Protokoll ViS styrelsemöte 13-14 september 2010 på Lernias huvudkontor i Stockholm Närvarande: Dag ett: Jonas, Katharina, Thomas, Bengt, Åke, Caroline, Annika, Owe (från punkt 4) Dag ett omfattar punkt

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015 Styrelsen har under 2015 bestått av Augusta Hagman ordförande Ingrid Dahlström vice ordförande Åsa Sjöstedt Nilsson kassör Sigrid Sjöstrand sekreterare Christine Lindbäck Solveig

Läs mer

Lärarförbundet. Arboga U10. Verksamhetsberättelse

Lärarförbundet. Arboga U10. Verksamhetsberättelse Lärarförbundet Arboga U10 Verksamhetsberättelse 2015 Verksamhetsberättelse för år 2015 Styrelsen för 2015 och andra funktioner Ordförande Helena Kindberg 2015 V. ordförande Susanne Skyllkvist 2015-2016

Läs mer

Styrelsen för Göteborgs Turnförening får här avge följande berättelse för verksamhetsåret 2014.

Styrelsen för Göteborgs Turnförening får här avge följande berättelse för verksamhetsåret 2014. Årsberättelse Göteborgs Turnförening 2014 Styrelsen för Göteborgs Turnförening får här avge följande berättelse för verksamhetsåret 2014. STYRELSE Ordförande Robert Smith (till 2015) Kassör Tomas Ström

Läs mer

Verksamhetsberättelse. för. FUB i Lund med omnejd (org.nr 845000-3002)

Verksamhetsberättelse. för. FUB i Lund med omnejd (org.nr 845000-3002) Verksamhetsberättelse 2013 för FUB i Lund med omnejd (org.nr 845000-3002) Om FUB i Lund med omnejd (FUB) FUB är en intresseorganisation som arbetar för att barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning

Läs mer

Handlingar inför årsmöte Lördagen den 6 februari 2016 kl 12:00 Årsmöte kl 12-13 Mat kl 13-14

Handlingar inför årsmöte Lördagen den 6 februari 2016 kl 12:00 Årsmöte kl 12-13 Mat kl 13-14 Handlingar inför årsmöte Lördagen den 6 februari 2016 kl 12:00 Årsmöte kl 12-13 Mat kl 13-14 Förslag till dagordning för årsmötet Celiakiföreningen i Uppsala län Lördagen den 6 februari 2016 på Kungsgatan

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Brottsofferjouren Umeå 2015.

Verksamhetsberättelse för Brottsofferjouren Umeå 2015. Verksamhetsberättelse för Brottsofferjouren Umeå 2015. Inledning Föreningens ändamål är fram för allt att genom stödpersoner, brottsofferstödjare och vittnesstödjare, lämna stöd och hjälp till brottsoffer,

Läs mer

Senaste nytt från Svenska Downföreningen Mars/April

Senaste nytt från Svenska Downföreningen Mars/April Senaste nytt från Svenska Downföreningen Mars/April 2006 www.svenskadownforeningen.se INNEHÅLL: Ordförande hälsar Lägerverksamhet 2006 Projekt Förskola Kunskapsbankens nya webbsajt SD startar ERFA grupper

Läs mer

Fokus Framtid. Projektrapport

Fokus Framtid. Projektrapport Fokus Framtid Projektrapport Under projektet har vi lärt oss otroligt mycket och växt så det knakar. 2008 var året då ungradio blev stora. Men vi har busigheten kvar, och vår organisation drivs fullt ut

Läs mer

2015-05-12 Dnr 9.2-2851/2014 1(9) Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 Stockholm. Lägesrapport om verksamheter med personligt ombud 2014

2015-05-12 Dnr 9.2-2851/2014 1(9) Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 Stockholm. Lägesrapport om verksamheter med personligt ombud 2014 2015-05-12 Dnr 9.2-2851/2014 1(9) Avdelningen för regler och behörighet Anders Molt anders.molt@socialstyrelsen.se Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 Stockholm Lägesrapport om verksamheter med

Läs mer

Individ- och familjeomsorg, Socialsekreterarna som växte.

Individ- och familjeomsorg, Socialsekreterarna som växte. Individ- och familjeomsorg, AngeredS stadsdelsförvaltning Socialsekreterarna som växte. 2 Individ- och familjeomsorg, Angereds Stadsdelsförvaltning AFA Försäkring genomförde preventionsprojektet Hot och

Läs mer

StorStockholms Genealogiska Förening

StorStockholms Genealogiska Förening Årsredovisning 2004 Innehåll Verksamhetsberättelse...3 Bokslut...8 Bilagor...11 Bilaga 1 Arrangemang under verksamhetsåret...11 Bilaga 2 Förortsgruppernas arrangemang under verksamhetsåret...12 StorStockholms

Läs mer

Utvärdering av Projekt Växthus Bjäre

Utvärdering av Projekt Växthus Bjäre Institutionen för psykologi Psykologprogrammet Utvärdering av Projekt Växthus Bjäre Erik Aspeqvist, Emma Jarbo, Oskar Foldevi, Fredric Malmros och Hanna Stapleton 2011-11-11 Bakgrund Om utvärderingen Växthus

Läs mer

Årsmöte 2010 4 februari i Alnarp kl. 11.00-12.00. Årsmöteshandlingar Dagordning Styrelsekandidater Verksamhetsberättelse Verksamhetsplan Mål 2010

Årsmöte 2010 4 februari i Alnarp kl. 11.00-12.00. Årsmöteshandlingar Dagordning Styrelsekandidater Verksamhetsberättelse Verksamhetsplan Mål 2010 Årsmöte 2010 4 februari i Alnarp kl. 11.00-12.00 Årsmöteshandlingar Dagordning Styrelsekandidater Verksamhetsberättelse Verksamhetsplan Mål 2010 Dagordning årsmöte 2010-02-04 Alnarp 1. Val av mötesordförande

Läs mer

Förslag till Verksamhetsplan för PRO Norra Älvsborgs distrikt 2016

Förslag till Verksamhetsplan för PRO Norra Älvsborgs distrikt 2016 1 Förslag till Verksamhetsplan för PRO Norra Älvsborgs distrikt 2016 PRO arbetar utifrån det handlingsprogram som antogs av kongressen 2015. År 2016 är det år då vi fortsätter att utveckla organisationen

Läs mer

Animation med äldre. Slutrapport från projektet 2012-2013, KUR 2011_5966

Animation med äldre. Slutrapport från projektet 2012-2013, KUR 2011_5966 Animation med äldre Slutrapport från projektet 2012-2013, KUR 2011_5966 Stanislaw Przybylski, projektledare Projektägare: Folkhälsosektionen, Landstinget i Jönköpings län Paula Bergman, Eva Timén Innehållsförteckning

Läs mer

26 april 2009, kl. 09.00 13.40. Birgitta Ekesand, ordförande Lars Flodström Wivan Mellberg Yvonne Philipsson Agneta Skoglund Lisbeth Nilsson

26 april 2009, kl. 09.00 13.40. Birgitta Ekesand, ordförande Lars Flodström Wivan Mellberg Yvonne Philipsson Agneta Skoglund Lisbeth Nilsson Protokoll fört vid styrelsemöte i Sveriges Guideförbund Tid: 25 april 2009, kl. 12.00-18.55 26 april 2009, kl. 09.00 13.40 Plats: Närvarande: Anmält förhinder: Hotel Novotel, Göteborg Birgitta Ekesand,

Läs mer

Socialstyrelsen 2013-04-10 Dnr 5.2.-3795/2012-311(7)

Socialstyrelsen 2013-04-10 Dnr 5.2.-3795/2012-311(7) Socialstyrelsen 2013-04-10 Dnr 5.2.-3795/2012-311(7) Regler och tillstånd Christina Bohman Karlsson christina.bohmangsocialstyrelsen Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 Stockholm Lägesrapportför

Läs mer

Verksamhetsberättelse Svenska Downföreningen 2006

Verksamhetsberättelse Svenska Downföreningen 2006 Verksamhetsberättelse Svenska Downföreningen 2006 1 2 Verksamhetsberättelse Svenska Downföreningen 2006 Styrelsen för Svenska Downföreningen vill härmed avge följande berättelse avseende föreningens verksamhet

Läs mer

Verksamhetsplan. Skolmatsakademin 2016-2017. Beslutad av Skolmatsakademins Styrgrupp: Datum: Ort :

Verksamhetsplan. Skolmatsakademin 2016-2017. Beslutad av Skolmatsakademins Styrgrupp: Datum: Ort : Verksamhetsplan Skolmatsakademin 2016-2017 Beslutad av Skolmatsakademins Styrgrupp: Datum: Ort : 1. Vision & Strategi Skolmatsakademins vision är att på ett inspirerande sätt grundlägga sunda och hållbara

Läs mer

Familjecentral i Hedemora

Familjecentral i Hedemora Familjecentral i Hedemora Verksamhetsberättelse 011 Babycafé Öppna förskolan Foto: Elisabeth Willborg Hedemora kommun Utbildningsförvaltningen, elevhälsan Landstinget Dalarna Hedemora barnavårdscentral

Läs mer

Våren 2014. Program. för barn- och föräldragrupper på Habiliteringscenter Haninge

Våren 2014. Program. för barn- och föräldragrupper på Habiliteringscenter Haninge Våren 2014 Program för barn- och föräldragrupper på Programmet presenterar vårt utbud för olika åldersgrupper. Vi planerar att regelbundet återkomma med ungefär samma utbud. Vissa grupper eller föräldrautbildningar

Läs mer

Verksamhetsberättelse 10

Verksamhetsberättelse 10 Verksamhetsberättelse 10 Samt inbjudan till Årsmöte Clevegården, Skoghall Hammarö Röda Kors Krets Aktiv sedan 1945 Tillsammans är vi starka! www.redcross.se Inbjudan till kretsstämma/årsmöte Inbjudan till

Läs mer

Årsmötesförhandlingar för MK GOTLANDS TERRÄNG GÄNG

Årsmötesförhandlingar för MK GOTLANDS TERRÄNG GÄNG Årsmötesförhandlingar för MK GOTLANDS TERRÄNG GÄNG Verksamhetsåret 2014 Kallelse till årsmöte 2015 Härmed kallas alla medlemmar i MK Gotlands Terräng Gäng till årsmöte Söndag den 8 Mars ca kl 15.00 Plats:

Läs mer

Södermanlands Frisksportdistrikt

Södermanlands Frisksportdistrikt Södermanlands Frisksportdistrikt VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2011 Verksamhetsberättelse Styrelsen för Södermanlands Frisksportdistrikt får härmed avge följande berättelse för tiden 1 januari-31 december 2011.

Läs mer

juni 2014 Till alla vänner i Klippan-sektionerna

juni 2014 Till alla vänner i Klippan-sektionerna juni 2014 Till alla vänner i Klippan-sektionerna brev Sommaren närmar sig. Hoppas ni har haft en bra vår tillsammans i Klippan-sektionerna! Ta med det här nyhetsbrevet till Klippan-sektionens nästa möte

Läs mer

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2015

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2015 2016-01-18 Sidan 1 av 5 Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2015 Sammanfattning av verksamhetsåret Under året har vi genomfört ett antal evenemang och aktiviteter där vi mött cirka

Läs mer

Rapport från KLYS mötesplats 8 februari 2016 i Gävle

Rapport från KLYS mötesplats 8 februari 2016 i Gävle Rapport från KLYS mötesplats 8 februari 2016 i Gävle Sammanställd av Carl Liungman, regionalpolitisk sekreterare, KLYS, och Ulrica Källén, verksamhetsledare KLYS. 1 Mötesplatsen för fjärde gången störst

Läs mer

Verksamhetsplan, Ekängens IF. Verksamhetsåret 2015

Verksamhetsplan, Ekängens IF. Verksamhetsåret 2015 Verksamhetsplan, Ekängens IF Verksamhetsåret 2015 2 (7) 1 Innehåll 2 Föreningsutveckling 2015... 3 2.1 Administration... 3 2.1.1 Ekonomi... 3 2.1.2 Byggnader och planer... 3 2.1.3 Marknadsföring och varumärke...

Läs mer

37-medel Länsstyrelsen Skåne. Skapa organisation Skapa kontaktnät för samverkan

37-medel Länsstyrelsen Skåne. Skapa organisation Skapa kontaktnät för samverkan Ägare: Finansiering: Tomelilla Kommun 37-medel Länsstyrelsen Skåne Projekttid: 140101 141231 Processledare: Johan Larsson Start Skapa organisation Skapa kontaktnät för samverkan Genomförande Organisera

Läs mer

UNGA HÖRSELSKADADES VERKSAMHETSPLAN 2013. Beslutad av årsmötet 29 april 2012

UNGA HÖRSELSKADADES VERKSAMHETSPLAN 2013. Beslutad av årsmötet 29 april 2012 UNGA HÖRSELSKADADES VERKSAMHETSPLAN 2013 Beslutad av årsmötet 29 april 2012 Reviderad 6 december 2012 1 Verksamhetsplan 2013 Det här är vår verksamhetsplan för 2013. Den är en viktig riktlinje för de aktiva

Läs mer

Mötesprotokoll från Djarfurs styrelsemöte 2009-12-06

Mötesprotokoll från Djarfurs styrelsemöte 2009-12-06 Mötesprotokoll från Djarfurs styrelsemöte 2009-12-06 Närvarande: Karin Andersson Agnetha Pethrus Ulla Terneby Louise Rosengren Eva Stark Hans Ericson Marie Caiman Lena Jovén Ej närvarande: Tina Hansen

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2010

VERKSAMHETSPLAN 2010 VERKSAMHETSPLAN 2010 Enligt styrelsebeslut 2010-02-05 1(8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kapitelrubrik Sid nr FRAMSIDA 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 FÖRENINGENS SYFTE OCH MÅL 3 ORGANISATION 3 EKONOMI 4 KOMMITTÉERNA

Läs mer

Sidan 1 av 5. Svenska Badmästareförbundet. Protokoll styrelsemöte nr 4, 2012

Sidan 1 av 5. Svenska Badmästareförbundet. Protokoll styrelsemöte nr 4, 2012 Sidan 1 av 5 Svenska Badmästareförbundet Protokoll styrelsemöte nr 4, 2012 Datum onsdagen 17 oktober till och med den 18 oktober 2012 Tid 16.00-17.30 och 08.00-10.00 Plats Hotell Gothia Göteborg Närvarande

Läs mer

Verksamhetsberättelse 20140929 20151231

Verksamhetsberättelse 20140929 20151231 Verksamhetsberättelse 20140929 20151231 Styrelse, revisorer och valberedning Styrelse: Lars Bjurström, ordförande, Karin Farinder, vice ordförande, Göran Wahlqvist, kassör, Britt Johansson, sekreterare,

Läs mer

Kultur för seniorer Kultur och hälsa i Västerbotten

Kultur för seniorer Kultur och hälsa i Västerbotten Kultur för seniorer Kultur och hälsa i Västerbotten TEMA MUSIK Utbildning av kultur- och aktivitetsinspiratörer (dag 3 av 3) Uppföljning Plats: Hotell Lappland, Lycksele Dag/tid: onsdag 27 maj kl 20.00

Läs mer

Litteraturhuset i Sandviken för barn och unga. Seminarium 23 februari 2011 Språkstimulans genom estetiska uttrycksformer Plats: Folkets Hus, Sandviken

Litteraturhuset i Sandviken för barn och unga. Seminarium 23 februari 2011 Språkstimulans genom estetiska uttrycksformer Plats: Folkets Hus, Sandviken SAMMANFATTNING Litteraturhuset i Sandviken för barn och unga Seminarium 23 februari 2011 Språkstimulans genom estetiska uttrycksformer Plats: Folkets Hus, Sandviken Seminariedagen innehöll information

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015

Verksamhetsberättelse 2015 DIS-Bergslagen Regionförening i DIS - föreningen för datorhjälp i släktforskningen Verksamhetsberättelse 2015 Göran Thomasson och Gun Utterström redovisar sitt arbete med nya kursmaterialet vid funktionärskonferens

Läs mer

Minnesanteckningar från miljö- och byggchefsträff

Minnesanteckningar från miljö- och byggchefsträff Minnesanteckningar från miljö- och byggchefsträff Den 10 september 2015 i Växjö Deltagare: Ann-Sofi Persson, Ljungby kommun Camilla Ottosson, Region Kronoberg (deltog inledningsvis) Carola Gunnarsson,

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR 2014

VERKSAMHETSPLAN FÖR 2014 ATSUB/Göteborg, Anhöriga Till Sexuellt Utnyttjade Barn Prästgårdsängen 21 BV 412 71 GÖTEBORG Telefon: 031 20 99 49 eller 23 30 43 Kvällstid: 020 21 53 50 E-post: info@atsubgbg.nu Hemsida: www.atsubgbg.nu

Läs mer

Årsredovisning. Riksförbundet Cystisk Fibros

Årsredovisning. Riksförbundet Cystisk Fibros Årsredovisning Riksförbundet Cystisk Fibros 1 januari - 31 december 2012 Innehåll Årsredovisning Förvaltningsberättelse 2 Räkenskaper... 4 Revisionsberättelse 10 1 Förvaltningsberättelse Information om

Läs mer

Spädbarnsfondens effektrapport 2014

Spädbarnsfondens effektrapport 2014 Spädbarnsfondens effektrapport 2014 Organisationens namn: Spädbarnsfonden Organisationsnummer: 802012-1193 Juridisk form: Ideell förening Vad vill Spädbarnsfonden som organisation uppnå? Varje år i Sverige

Läs mer

Styrelsen har haft följande sammansättning under verksamhetsåret

Styrelsen har haft följande sammansättning under verksamhetsåret Verksamhetsberättelse 2011 Styrelsen har haft följande sammansättning under verksamhetsåret Ordförande Vice ordförande Sekreterare Kassör Suppleant Suppleant Anna Janse Lotta Vedin Theres Gustafsson Ewa

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015

Verksamhetsberättelse 2015 Verksamhetsberättelse 2015 Styrelsen för ProLiv Kronoberg avger följande berättelse över föreningens verksamhet 2015. STYRELSE Sedan årsmötet den 24 mars och styrelsens konstituering den 9 april har styrelsen

Läs mer

Järvavägen 7 STYRELSEMÖTE 2010-04-12 170 79 Solna TID: kl. 18.00

Järvavägen 7 STYRELSEMÖTE 2010-04-12 170 79 Solna TID: kl. 18.00 SOLNA FÄLTRITTKLUBB PROTOKOLL Järvavägen 7 STYRELSEMÖTE 2010-04-12 170 79 Solna TID: kl. 18.00 www.sfrk.nu PLATS: Nya cafeterian Närvarande: Ej närvarande Vice ordf. Åsa Edquist Tove Almquist Bo Adrianzon

Läs mer

STYRELSEN Föreningens styrelse har under det gångna verksamhetsåret haft följande sammansättning:

STYRELSEN Föreningens styrelse har under det gångna verksamhetsåret haft följande sammansättning: VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 Styrelsen för Barnlängtan lämnar härmed följande berättelse för den verksamhet som bedrivits inom föreningen under tiden 1 januari - 12 december, 2012 STYRELSEN Föreningens styrelse

Läs mer

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt)

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) 1(6) Lägesrapport Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: CARPE Diarienummer: 2011-3010049 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): maj - juni 2012

Läs mer

Lördagen den 10 oktober 2009

Lördagen den 10 oktober 2009 Protokoll fört vid styrelsemöte i Sveriges Guideförbund Tid: 10 oktober 2009, kl. 12.00-19.00 11 oktober 2009, kl. 09.00 15.45 Plats: Närvarande: Anmält förhinder: Hotel Sergel Plaza, Stockholm Birgitta

Läs mer

Uppföljningsrapport Gränskommitténs Østfold-Bohuslän/Dalslands kontaktmässor som regionutvecklingsnämnden medfinansierat

Uppföljningsrapport Gränskommitténs Østfold-Bohuslän/Dalslands kontaktmässor som regionutvecklingsnämnden medfinansierat Regionutvecklingssekretariatet Djupare uppföljning, mars 2012 Uppföljningsrapport Gränskommitténs Østfold-Bohuslän/Dalslands kontaktmässor som regionutvecklingsnämnden medfinansierat Innehåll Sammanfattning...

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2009 Villaägarna i Kungsbacka kommun

Verksamhetsberättelse 2009 Villaägarna i Kungsbacka kommun Verksamhetsberättelse 2009 Villaägarna i Kungsbacka kommun Antagen av styrelsen den 2010-03-04 Behandlad på årsmötet den 2010-03-18 Senast reviderad den... 1 Inledning Denna verksamhetsberättelse skall

Läs mer

Länsföreningen Västra Götaland HjärtLung

Länsföreningen Västra Götaland HjärtLung Länsföreningen Västra Götaland HjärtLung Protokoll Styrelsemöte 8 Tid 2014-11-29 kl. 9.00 Plats Kvänum Närvarande Bengt Hagstedt Ordförande Olle Flodin Rolf Sundberg Christer Johnsson Yvonne Jansson Monica

Läs mer

VÄSTERÅSAVDELNINGEN 065. Förslag till dagordning för Årsmöte 2013. 1. Årsmötets öppnande. 2. Fråga om årsmötets stadgeenliga sammankallande

VÄSTERÅSAVDELNINGEN 065. Förslag till dagordning för Årsmöte 2013. 1. Årsmötets öppnande. 2. Fråga om årsmötets stadgeenliga sammankallande Förslag till dagordning för Årsmöte 2013 1. Årsmötets öppnande 2. Fråga om årsmötets stadgeenliga sammankallande 3. Fastställande av dagordningen 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet 5. Val av

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2016 REGION VÄST

VERKSAMHETSPLAN 2016 REGION VÄST VERKSAMHETSPLAN 2016 REGION VÄST Friluftsfrämjandet Friluftsfrämjandet är en rikstäckande medlemsförening med en idé om friluftsliv för alla och den idén delas idag av mer än 84 000 medlemmar. Friluftsfrämjandets

Läs mer

1. Verksamhetsberättelse 2015. 2. Styrelsen har under året bestått av. 3. Möten under 2015. Ange namn på lokalförening/distrikt Vänersborg

1. Verksamhetsberättelse 2015. 2. Styrelsen har under året bestått av. 3. Möten under 2015. Ange namn på lokalförening/distrikt Vänersborg 1. Verksamhetsberättelse 2015 Ange namn på lokalförening/distrikt Vänersborg 2. Styrelsen har under året bestått av Ordförande Susanne Thörnqvist Vice ordförande vakant Sekreterare Birgitta Jonsson Kassör

Läs mer

Innehåll Fel! Bokmärket är inte definierat.

Innehåll Fel! Bokmärket är inte definierat. Verksamhetsplan Mälaröarnas ridklubb (MäRK) 2013 Innehåll Allmänt... 3 Verksamhetsidé... 4 Mål... 4 Verksamhet 2013... 6 Ridskolan... 6 Anläggning... 6 Utevolt... 6 Parkering... 6 Ridhus... 6 Klubbhus...

Läs mer

Svenska Downföreningen Verksamhetsberättelse 2002

Svenska Downföreningen Verksamhetsberättelse 2002 Verksamhetsberättelse 2002 Svenska Downföreningen Verksamhetsberättelse 2002 Innehåll Sidan INLEDNING... 3 Om föreningen... 3 År 2002... 3 MÖTEN UNDER ÅRET... 4 VÅRA SPONSORER... 5 SAMARBETSPARTNER...5

Läs mer

Verksamhetsberättelse för år 2013

Verksamhetsberättelse för år 2013 1 Naturskyddsföreningen i Jönköpings län Verksamhetsberättelse för år 2013 Länsförbundets årsstämma 27 april vid Ädelfors folkhögskola Länsförbundets ordförande Henrik Svensson hälsade välkommen till den

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte med Östra Blekinges Biodlarförening

Protokoll fört vid årsmöte med Östra Blekinges Biodlarförening Protokoll fört vid årsmöte med Östra Blekinges Biodlarförening Datum: 2012-11-10 Plats: Centrumhuset i Rödeby Antal deltagare: 27 pers Mötet inleds med att Thomas presenterar ett bildspel och berättar

Läs mer

ÅRSMÖTE 2015 FFS lokalavdelning Stockholm - Mälardalen

ÅRSMÖTE 2015 FFS lokalavdelning Stockholm - Mälardalen ÅRSMÖTE 2015 FFS lokalavdelning Stockholm - Mälardalen När: Onsdagen den 14 januari kl. 19.00 Plats: White, Östgötagatan 100 (Norra Hammarbyhamnen) Dagordning Enligt föreningens stadgar, 8, ska lokalavdelningens

Läs mer

Friidrott. talet. Verksamhetsinriktning 2010-2013. Förslag och arbetsunderlag till. och Genomförandeplan 2010 för Svensk Friidrott

Friidrott. talet. Verksamhetsinriktning 2010-2013. Förslag och arbetsunderlag till. och Genomförandeplan 2010 för Svensk Friidrott Friidrott för 2010 talet Förslag och arbetsunderlag till Verksamhetsinriktning 2010-2013 och Genomförandeplan 2010 för Svensk Friidrott Förslag och arbetsunderlag till Verksamhetsinriktning 2010-2013 och

Läs mer

Kom Med projektet. Samordningsförbundet Skellefteå

Kom Med projektet. Samordningsförbundet Skellefteå Kom Med projektet Ett samverkansprojekt mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Skellefteå kommun och Landstinget Halvårsrapport 2008-02-16 2008-09-16 Rapporten sammanställd av: Anneli Edvinsson,

Läs mer

Dagordning för sammanträde för Barn- och utbildningsberedningen samt Socialberedningen gemensamt

Dagordning för sammanträde för Barn- och utbildningsberedningen samt Socialberedningen gemensamt Barn- och utbildningsberedningen 2011-11-10 Kallelse till sammanträde Plats: Arkitektkopias sammanträdesrum, Västra Varvsgatan 11, Luleå Sammanträdet hålls på entréplanet i samma hus som Kommunförbundet

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2015

Verksamhetsberättelse för 2015 Verksamhetsberättelse för 2015 Styrelsen för FaCO får härmed avge följande verksamhetsberättelse för år 2015 Styrelsen har under året haft följande sammansättning Ordförande Vice Ordförande Sekreterare

Läs mer

Sydsvensk regionbildning ideell förening

Sydsvensk regionbildning ideell förening Anteckningar från ledningsgruppsmöte onsdagen den 15 januari 2014 i Växjö Närvarande: Martin Myrskog, Landstinget Kronoberg Peter Hogla, Regionförbundet Södra Småland Johan Assarsson, projektledare Peter

Läs mer

SPECIALKLUBBEN RHODESIAN RIDGEBACK SVERIGE. ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2015 SRRS lokalavdelning Västra

SPECIALKLUBBEN RHODESIAN RIDGEBACK SVERIGE. ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2015 SRRS lokalavdelning Västra SPECIALKLUBBEN RHODESIAN RIDGEBACK SVERIGE ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2015 SRRS lokalavdelning Västra INNEHÅLL 1. DAGORDNING... 3 2. VERKSAMHETSBERÄTTELSE... 4 2.1. Förtroendevalda... 4 2.2. Fullmäktigedeligater...

Läs mer

Distrikt Skåne Verksamhetsberättelse 2013-2014

Distrikt Skåne Verksamhetsberättelse 2013-2014 Distrikt Skåne Verksamhetsberättelse 2013-2014 Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer - i Sverige och i världen. Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse Verksamhetsåret 2015 Dagordning för årsmötet den 16 februari 2016 1 Mötets öppnande 2 Parentation 3 Godkännande av dagordning 4 Nya medlemmar hälsas välkomna 5 Val av ordförande för

Läs mer

Från riktlinjer till effekter

Från riktlinjer till effekter 19 SEPTEMBER 2008 Minnesanteckningar från seminarium Från riktlinjer till effekter Tid och plats 18 september kl 10.00 16.00, Hornsgatan 15, Stockholm. Närvarande Nätverket Hälsa och Demokrati Birgitta

Läs mer

9. Nytt från RUS Bör gå ut nästa vecka om hälsofrämjande mötet, anteckningar, samhällsekonomiska plattformen, labb hållbara livsstilar m.m.

9. Nytt från RUS Bör gå ut nästa vecka om hälsofrämjande mötet, anteckningar, samhällsekonomiska plattformen, labb hållbara livsstilar m.m. RUS. Anteckningar från arbetsgruppens möte 24 september 2015 Lync-möte, kl. 13-15. Närvarande: Magnus Eriksson (anteckningar), Emilie Vejlens, Carl-Johan Sanglert, Marie Vallin, Jens Mattsson, Monika Puch,

Läs mer

Minnesanteckningar från möte i kommunala pensionärsrådet

Minnesanteckningar från möte i kommunala pensionärsrådet KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Cecilia Hurtig, 0554-191 01 cecilia.hurtig@kil.se MINNESANTECKNINGAR 2012-05-14 Kommunala pensionärsrådet Minnesanteckningar från möte i kommunala pensionärsrådet TID: Måndagen

Läs mer

Artister för miljön. Redovisning av interrimsstyrelsens förslag till verksamhetsbeskrivning

Artister för miljön. Redovisning av interrimsstyrelsens förslag till verksamhetsbeskrivning Artister för miljön Redovisning av interrimsstyrelsens förslag till verksamhetsbeskrivning Bakgrund Med den mängd människor vi är och kommer att bli på jorden, i kombination med det nuvarande sättet att

Läs mer

Rapport fra n projektgruppen IBL med sektion SKKT

Rapport fra n projektgruppen IBL med sektion SKKT Rapport fra n projektgruppen med sektion SKKT Deltagare Inga.Lill Sparr RKKT Kamran Nourafkan Lena Morgan Ulla-Britt Lindholm Tanja Wijkmark RKKT Under 2010 och 2011 har diskussioner om ett eventuellt

Läs mer

Studiecirklar. Våren 2016. Kulturarrangemang och föreläsningar

Studiecirklar. Våren 2016. Kulturarrangemang och föreläsningar Studiecirklar Våren 2016 Kulturarrangemang och föreläsningar För personer med egen erfarenhet av funktionsvariationer. För personal och anhöriga som har kontakt med personer inom LSS målgrupp. Studieförbundet

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2014

Verksamhetsberättelse för 2014 Verksamhetsberättelse för 2014 Vi ser tillbaks på ännu ett spännande år 2014 ännu ett år med många aktiviteter i vår krets. Trots att styrelsenes arbete gått lite upp och ner har ändå de mest aktiva grupperna

Läs mer