Mång-OSPA Sammanställning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mång-OSPA 2012-2014. Sammanställning 2015-02-11"

Transkript

1 Mång-OSPA Sammanställning Sammanställd av Nationella OSPA-gruppen Ett samarbete mellan Trafikverket och Branschföreningen tågoperatörerna Ett samarbete med

2 Trafikverket Postadress: Röda Vägen 1, Borlänge E-post: Telefon: TMALL 0004 Rapport generell v 1.0 Dokumenttitel: Mång-OSPA Författare: Kaj Andersson Dokumentdatum: Ärendenummer: [Ärendenummer] Version: Kontaktperson: Kaj Andersson, Trafikverket

3 Innehåll MÅNG-OSPA... 6 Definition Mång-OSPA:... 6 Varför sammanställning?... 6 Förklaringar till beskrivningen... 6 LISTAN... 7 M 386, Malmö Godsbangård (11 händelser) /Övrigt... 9 Gä 162, Gävle C (7 händelser) Av 26, Alvesta (6 händelser) M 309, Malmö rangerbangård (6 händelser) Ke 261, Karlberg (5 händelser) Allmänt G 221, Göteborg (5 händelser)

4 Gä 158, Gävle C (5 händelser) M 369, Malmö (5 händelser) M 396, Malmö (5 händelser) Äs 94, Älvsjö (5 händelser) Bx 36, Boxholm (4 händelser) Cst 343, Stockholm C (4 händelser) Cst 453, Stockholm C (4 händelser) G 152, Göteborg C (4 händelser) Gä 168, Gävle (4 händelser)

5 H 392, Hallsberg (4 händelser) Söd 990, Södertälje Hamn (4 händelser) Gä 127, Gävle (4 händelser) H 181, Hallsberg (4 händelser) Hm 208, Hässleholm (4 händelser) So 1249, Solna (4 händelser) Signaler med tre OSPA-händelser... 30

6 Mång-OSPA Definition Mång-OSPA: Signaler där tre eller flera A-händelser inträffat under de senaste tre åren Varför sammanställning? Här presenteras de signaler som är mest drabbade av OSPA A de senaste tre åren. Listan ska kompletteras med eventuella vidtagna och planerade åtgärder som vidtagits för att minska risken för händelser fortsättningsvis. Listan syftar också till att öka kunskapen om de signaler som drabbas mest av obehöriga stoppassager så att dessa i möjligaste mån kan byggas bort respektive få större uppmärksamhet av berörd personal, i första hand förare och tågklarerare. Mätning kommer att utföras och presenteras halvårsvis, vilket innebär att uppdateringar görs per den första januari och juli. Förklaringar till beskrivningen För varje signal finns ett antal fakta redovisade. De olika fälten har följande förklaringar: Fält Spårnummer Signaltyp Geografisk plats Bandel Normal/avvikande placering Exakt placering Sth Förklaring Spårnummer för det spår som signalen gäller för Växlingsdvärgsignal, huvuddvärgsignal, huvudljussignal eller signalpunktstavla. Anger om signalen står till höger eller vänster om det spår den gäller för Den driftplats, driftplatsdel eller linjeavsnitt där signalen finns. Aktuellt bandelsnummer enligt Trafikverkets indelning Anger om signalen är placerad enligt normala placeringsregler eller inte. Med normal placering avses: - Till vänster om spåret längst till vänster. - Till vänster om mellanliggande spår. - Till höger om spåret längst till höger (men kan undantagsvis även vara placerad till vänster om spåret). Med avvikande placering avses: All placering som inte är normal placering. Signalens placering utifrån banans kilometerräkning Spårets högsta tillåtna hastighet förbi signalen, enligt underlaget till linjeboken (avser alltså inte sth utifrån någon av de signalbilder som signalen kan visa).

7 Listan Listan för perioden ser ut så här: Signal Driftplats Antal OSPA Normal alt avvikande placering Bandel Ökat/ minskat M 386 Malmö 11 Höger Avvikande 902 Gä 162 Gävle 7 Vänster Normal 303 Av 26 Alvesta 6 Höger Normal 814 Ke 261 Karlberg 6 Vänster Normal 401 M 309 Malmö 6 Vänster Avvikande 902 G 221 Göteborg c 5 Vänster Normal 601 Gä 158 Gävle 5 Vänster Normal 303 M 369 Malmö 5 Vänster Normal 902 M 396 Malmö 5 Vänster Normal 902 Äs 94 Älvsjö 5 Vänster Normal 401 Bx 36 Boxholm 4 Vänster Normal 811 Cst 343 Stockholm C 4 Vänster Normal 401 Cst 453 Stockholm C 4 Vänster Normal 401 G 152 Göteborg 4 Vänster Normal 601 Gä 168 Gävle 4 Vänster Normal 303 H 392 Hallsberg 4 Vänster Normal 417 Söd 990 Södertälje Hamn 4 Höger Avvikande 410 Gä 127 Gävle 4 Vänster Normal 301 H 181 Hallsberg 4 Vänster Normal 419 Hm 208 Hässleholm 4 Vänster Normal 909 So 1249 Solna 4 Vänster Normal 401

8 M 386, Malmö Godsbangård (11 händelser) Spår nummer 3b Bandel 902 Signaltyp Växlingsdvärgsignal Normal/avvikande placering Normal Höger Exakt placering Km Geografisk plats Malmö Godsbangård Sth 40 km/h Ny placering, bilden är ett montage Bilden visar ett fordon som står vid signalen, men som har kört över isolerskarven vilket indikeras som en OSPA för tågklareraren.

9 Signalen sattes upp sommaren 2012 i samband med ombyggnation på Malmö godsbangård. Ett nytt spår anlades, spår 3b, vilket kan ses på bilden ovan. Signalens placering har gjort att synbarheten inte varit fullgod, då den i alltför stor utsträckning dolts av stolpen. Bristande information om nytillkommen signal kan också ha bidragit till att den inte uppmärksammats. Signalen har flyttats till vänster sida och har placering ungefär enligt bilden ovan. (Bilden är ett montage, varför den inte visar exakt läge). /Övrigt Efter flytt av signalen har några OSPA A- händelser anmälts. Någon av dessa skulle kunna bero på att isolerskarven, av tvingande skäl, placerats ett kort stycke framför signalen (dock inom nu gällande normer). Lösningen innebär att tågklareraren kan uppfatta att ett fordon passerat signalen i stopp även om så inte är fallet (vilket innebär att det inte är att betrakta som OSPA, enligt definitionen) Växling passerade signal med ca 3m TRV ID Lok till tåg passerar signal och hamnar på tomt spår, trötthet TRV ID Passage med ca 1,5 m. Hastighet 10 km/h när signal upptäcktes TRV ID Passage med ca 30 m, hejade på kollega och missade signalen TRV ID Växling med lok till tåg passerar signal med ca 15 m TRV ID 67677

10 Gä 162, Gävle C (7 händelser) Spår nummer 2s Bandel 303 Signaltyp Huvuddvärgsignal Normal/avvikande placering Normal Vänster Exakt placering Km Geografisk plats Gävle Sth 40 km/h Signalen hänger i brygga och reglerar rörelser mellan spår 1n och 2s vid Gävle C Signalen hänger i brygga och enligt rapporterade händelser förefaller signalen vara lätt att missa. En möjlig orsak kan vara den repetersignal som finns placerad till höger om spåret, bortanför signal Gä 162 under plattformstaket. I vissa situationer kan den lysa med grönt fast sken, även när Gä 162 visar stopp. Inga kända åtgärder. En närmare analys av inträffade händelser ska göras främst för att avgöra huruvida repetersignalen kan ha haft en inverkan. Inga specifika åtgärder vidtagna Järnvägsföretaget passerar signal 162 med 10m. TRV ID Tåg passerade signalen i stopp och körde upp växel 453, TRV ID uppfattade ej signalen Tåg passerade signalen mot stopp, såg ej signalen TRV ID Tåg passerar signalen, backar tillbaka utan tillstånd TRV ID Förare missar signal, passerar med ca 40 m TRV ID

11 Av 26, Alvesta (6 händelser) Spår nummer 1b Bandel 814 Signaltyp Huvudsignal Normal/avvikande placering Normal Höger Exakt placering Km Geografisk plats Alvesta Sth Enl hsi Infartssignal från Rydaholm (Värnamo). Placerad till höger om det enskilda spåret, för att uppnå bättre synbarhet på avstånd. Förare har fokuserat på annat, främst på att hantera hastighetsnedsättningen till 60 km/tim strax före signalen, samt det kommande uppehållet. Hastigheten har sjunkit under frisläppningshastigheten och föraren har låtit sig luras av att ATC inte ingriper före signalen. Pilskylt har satts upp Inga effekter har kunnat observeras, framförallt då det gått för kort tid sedan åtgärden genomfördes. Det finns en uppfattning om att det faktum att signalen står till höger har varit problemet, men att problemet i princip upphört efter att korrekt pilskylt satts upp Växling missade signal 26, stannade vid signal 128, strax TRV ID framför korsande tåg Föraren tittar på displayen och missar signalen (växling) TRV ID Föraren pratar i telefon och märker att han passerar TRV ID signalen i stopp, bromsar då Föraren missar signal Av 26 och stannar vid signal 128 TRV ID (växling) Föraren uppmärksammade inte att signalen gällde tåget, då den stod på höger sida TRV ID 60646

12 M 309, Malmö rangerbangård (6 händelser) Spår nummer 59 Bandel 901 Signaltyp Huvudsignal Normal/avvikande placering Avvikande Vänster Exakt placering Km Geografisk plats Arlöv Sth 70 km/h Signalen är placerad vid driftplatsgränsen Arlöv/Malmö godsbangård och reglerar infart till Malmö. Normalplacering vid flerspår är till höger om högra spåret. Såväl föregående som efterföljande signaler är högerplacerade. Inga kända åtgärder. Inga specifika åtgärder vidtagna Förare visste inte att signalen gällde för tåget TRV ID Förare missade inbromsning, passerade med ca 10 meter TRV ID Missförstånd mellan tkl och förare TRV ID Förare omedveten om att han passerat signal i stopp TRV ID Förare missade signalen, passerade med ca 2 m TRV ID

13 Ke 261, Karlberg (5 händelser) Spår nummer D1 Bandel 401 Signaltyp Huvuddvärgsignal Normal/avvikande placering Normal Vänster Exakt placering Km Geografisk plats Solna Sth 40 km/h Ke 261 till vänster Allmänt Signalen har under sommaren 2014 bytt beteckning från Ke 261 till Ke 291. En av många huvuddvärgsignaler mellan Hagalund och Stockholm C. Signalen utgör gräns mellan Solna och Karlberg och ATC börjar vid signalen. Lokförare har ibland missat försignaleringen i föregående signal. I några fall är det bristande fokus i form av att förare ägnat sig åt annat samtidigt som tåget framförts. Problematiken verkar främst vara kopplad till att tågen lämnat depån i Hagalund och nu är under färd till Stockholm C för att sättas i trafik. Vid flera tillfällen har lokföraren fokuserat på olika typer av förberedelser inför trafiksättningen. Inga åtgärder avseende själva signalen. Olika typer av utbildningsinsatser pågår inom berörda järnvägsföretag. Inga specifika åtgärder vidtagna Föraren såg signalen sent och hann inte stanna TRV ID Föraren sträcker sig efter rullgardin (bländad av sol) och TRV ID missar signalen. Korsande tågväg strax bortanför Föraren tittar i telefonen och missar signalen TRV ID Tåg passerar signalen i stopp. Mycket tågtrafik i TRV ID området Tåg passerar signalen i stopp med ca 40 meter TRV ID

14 G 221, Göteborg (5 händelser) Spår nummer 8 Bandel 601 Signaltyp Växlingsdvärgsignal Normal/avvikande placering Normal Vänster Exakt placering Km Geografisk plats Göteborg C Sth I samband med införande av stlv 95 kopplades signalerna så att dvärgsignal 199 visar rörelse tillåten, hinder finns när dvärgsignal 221 visar rörelse tillåten. En bidragande orsak i vissa OSPA har varit att föraren missförstått signaleringen i föregående dvärgsignal 199, eftersom denna visar snett vänster om 221 visar stopp. Föraren har misstolkat detta och istället trott att tillkoppling ska ske. Ändringar har genomförts under åren, varav den senaste är att signalen placerats på mast. Försignaleringen har inte varit till den nytta som avsetts, därför har beslut tagits om att koppla dvärgsignal 199 mot 221 så att 199 visar rörelse tillåten när 221 visar rörelse tillåten eller rörelse tillåten, hinder finns. I annat fall kommer 199 att visa stopp. Åtgärden genomförts under 2014 och därefter har inga ytterligare händelser inträffat Växling som ska till plf passerar signalen med 25 m TRV ID Signalbild snett vänster, föraren tittar efter hinder i spår och TRV ID missar signalen Växling passerade signalen i stopp med ca 100 m TRV ID Signalen passeras i stopp med ca 25 m TRV ID Föraren missar signalen och passerar den med ca 20 m TRV ID

15 Gä 158, Gävle C (5 händelser) Spår nummer 30 Bandel 303 Signaltyp Huvuddvärgsignal Normal/avvikande placering Normal Vänster Exakt placering Km Geografisk plats Gävle Sth 40 km/h Markplacerad huvuddvärgsignal. Varierande art av händelser. Det finns ingen gemensam nämnare att hänga upp åtgärder på. Inga specifika åtgärder vidtagna. Inga specifika åtgärder vidtagna Tåg 6818 förbi signal Gä 158. Snö över signalen enligt föraren TRV ID Förare trodde han hade växling, tåg anordnat. Körde på lodrätt TRV ID Tåg passerade signal i stopp med 25 meter TRV ID Förare såg lodrätt körde på det, trots att det var tåg TRV ID Avlösande förare glömde kontrollera signalbild TRV ID

16 M 369, Malmö (5 händelser) Spår nummer 59 Bandel 902 Signaltyp Växlingsdvärgsignal Normal/avvikande placering Normal Vänster Exakt placering Km Geografisk plats Malmö godsbangård Sth 50 km/h M 369 sedd från intilliggande spår. Dvärgsignalen står strax innan växel 747 De flesta passager är av ringa art, d v s att man passerat signalen med ett fåtal meter, utan risk för andra rörelser. I ett fall är det konstaterat att föraren inte sett signalen. M 369 sedd bakifrån Inga kända åtgärder. Inga specifika åtgärder vidtagna Växling (lok) passerade signal med ca 40 meter TRV ID Växling gled förbi signal med ca 5 meter TRV ID Växling passerade signal med ca 10 meter TRV ID Växling passerar signal med ca 20 meter. Förare tittade åt TRV ID annat håll Växling passerar signal med ca 200 meter. Förare missade signalen TRV ID

17 M 396, Malmö (5 händelser) Spår nummer 92 Bandel 902 Signaltyp Växlingsdvärgsignal Normal/avvikande placering Normal Vänster Exakt placering Km Geografisk plats Malmö godsbangård Sth Signal M 396 inringad Signalen reglerar rörelser ut från uppställningsspår Pistolen. Spåret, kallat pistolen är kort, 68,59 meter, och vid många tillfällen sker uppställning av flera lok vilket gör att det yttersta av loken kommer att stå mycket nära signalen. De OSPA som inträffat är inte att anse som allvarliga ur säkerhetsperspektiv, se typhändelser nedan. Isolerskarven strax framför hjulet Inga specifika åtgärder vidtagna. Inga specifika åtgärder vidtagna När föraren gjorde rullprov passerades signalen med 4 meter TRV ID Lok passerar isolskarv med ca 4 dm. När parkeringsbromsen lossas TRV ID knuffas loket fram av buffertar på annat lok Vid delning av multipel gled ena loket lite framåt och passerade TRV ID signalen med ca 5 dm Signalen passeras med ca 3 dm när handbromsen släpps TRV ID Handbromsen lossas och loket passerar signal med 1-2 meter TRV ID

18 Äs 94, Älvsjö (5 händelser) Spår nummer Bandel 401 Signaltyp Växlingsdvärgsignal Normal/avvikande placering Normal Vänster Exakt placering Geografisk plats Älvsjö Sth 30 km/h Reglerar i huvudsak rörelser ut från Älvsjödepån och dess uppställningsbangård. Av kapacitetsskäl ställer tågklareraren ibland rörelseväg till Äs 94 som delsträcka mot spår 7 eller 8. Brister föraren i uppmärksamhet och förutsätter en längre växlingsväg uppstår OSPA A-händelse. Information om signalen och händelserna kommer att ges till berörda lokförare på kommande trafiksäkerhetsfortbildning. Inga specifika åtgärder vidtagna. Det är inte möjligt att ställa växlingsväg fram till Äs 94 om konflikt föreligger med tågväg till/från spår Förare såg signalen för sent, växling passerar den med 2 m. TRV ID Vxl-väg lagd förbi första av två signaler. Passeras med 10 m. TRV ID Växling t 2274 missar signal och passerar med 20 m TRV ID Växling t 2236 passerar signal i stopp TRV ID Stressad förare missar signalen TRV ID

19 Bx 36, Boxholm (4 händelser) Spår nummer 3 Bandel 811 Signaltyp Huvudsignal Normal/avvikande placering Normal Vänster Exakt placering Km Geografisk plats Boxholm Sth 160/200 km/h Huvudsignal placerad i brygga, dvärgsignal placerad i markplan. Mellansignalen reglerar rörelser från spår 3 mot Lindekullen. Inga gemensamma delar kan ses i de inrapporterade händelserna. Inga kända åtgärder. Inga specifika åtgärder vidtagna Tåg passerar med 10 meter, nollorna försvann i ATC TRV ID Nollorna försvan ur ATC, förare trodde det var kör, passage TRV ID med ca 10 m Tåg 9140 passerade med ca 2 meter TRV ID Tåg passerar med meter. Tåget framförs av elev TRV ID

20 Cst 343, Stockholm C (4 händelser) Spår nummer 14 Bandel 401 Signaltyp Huvuddvärgsignal Normal/avvikande placering Normal Vänster Exakt placering Km Geografisk plats Stockholm C Sth 30 km/h I brygga, till vänster om spåret. Strax under plattformstak. Majoriteten av OSPA har skett med genomgående godståg, vilket indikerar att signalen kan vara skymd. Det finns en U-tavla strax innan signalen som skulle kunna skymma sikten för genomgående tåg. Analys av problembild pågår. Se ovan Missar signalen, stannar vid stopplykta 15 m bort. Fientlig tågväg TRV ID bortanför stopplyktan Tåg passerar signal med 20 m p g a halka TRV ID Signal passeras med ca 3 m. Missad inbromsning TRV ID Tåg 2635 startar mot stopp efter bristande avgångsprocedur TRV ID

21 Cst 453, Stockholm C (4 händelser) Spår nummer E2 Bandel 401 Signaltyp Huvuddvärgsignal Normal/avvikande placering Normal Vänster Exakt placering Km Geografisk plats Stockholm C Sth Enl hsi Signalen finns placerad till vänster om ett av spåren som leder från fourneringsplattformarna vid Norra Bantorget och ner till plattformarna vid Stockholm C. Signalen är placerad onormalt långt till vänster om det spår den gäller för, samtidigt bör det inte finna någon risk för att tro att signalen inte ska gälla det aktuella spåret Det primära problemet verkar vara att lokföraren dels fokuserar på andra arbetsuppgifter under körningen fram mot signalen, i kombination med en mental förväntan av att tågväg ska vara ställd hela vägen fram till plattform vid Stockholm C. Det finns en viss risk i att signalen är svår att se på avstånd på grund av den mörka bakgrunden, som utgörs av spåren som går in under Cityterminalen/World Trade center Trafikverket undersöker möjlighet att flytta signalen närmare det spår den gäller för. Berört järnvägsföretag har tagit fram en riktad information gällande händelserna vid signalen. Efter informationsinsatser har inga ytterligare händelser inträffat Distraktion, såg dvsi längre fram visa lodrätt och körde TRV ID Förare hävdar att tåget ej körde mot stopp. TRV ID Föraren tittade på dvsi längre fram, missade Cst 453 TRV ID Föraren missade Cst 453, passerade med 4 meter TRV ID

22 G 152, Göteborg C (4 händelser) Spår nummer 9 Bandel 601 Signaltyp Växlingsdvärgsignal Normal/avvikande placering Normal Vänster Exakt placering Km Geografisk plats Göteborg C Sth Markplacerad växlingsdvärgsignal, till vänster om det spår den gäller för. Vid flera av händelserna har inte signalens placering utgjort problemet. Orsakerna har istället varit kopplade till lokförarens agerande och prioriteringar. I samband med växling har starttillstånd givits i en föregående vägslingsdvärgsignal. Lokförare har sedan mentalt ställt in sig på att växlingsväg då är ställd hela vägen fram till den tänkta slutpunkten. Informationsåtgärder till berörd personal, bland annat via arbetsplatsträffar, har genomförts under Efter informationsåtgärderna har antalet händelser minskat Växling passerade signal i stopp med 12 m TRV ID Växling passerar signal i stopp med 1 m TRV ID Växling passerar signa i stopp med ca 3 m TRV ID Växling passerar signal i stopp med ca 15 m TRV ID

23 Gä 168, Gävle (4 händelser) Spår nummer 53 Bandel 303 Signaltyp Huvuddvärgsignal Normal/avvikande placering Normal Vänster Exakt placering Km Geografisk plats Gävle C Sth 40 km/h Markplacerad huvuddvärgsignal. Placerad under en vägbro. Analys av problembild påbörjad. Inga specifika åtgärder vidtagna. Inga specifika åtgärder vidtagna Föraren missbedömde och körde förbi signalen med 10 m TRV ID Tåg passerade signalen i stopp, föraren tyckte det var grönt TRV ID Föraren obekant med platsen, distraherad av telefonsamtal TRV ID Föraren trodde han gick som växling, magasinerad tågväg TRV ID

24 H 392, Hallsberg (4 händelser) Spår nummer 201 Bandel 417 Signaltyp Växlingsdvärgsignal Normal/avvikande placering Normal Vänster Exakt placering Km Geografisk plats Hallsberg rbg Sth Signalen är belägen efter att alla U-grupper gått ihop, alldeles före en skyddsväxel. Kommer man från U7 och övriga U-gruppspår vänster därom syns signalen på kort avstånd. I tågtjänst står signalen normalt i läge rörelse tillåten, däremot vid växling kan det upplevas som att signalen dyker upp överraskande. Ett vanligt arbetsmoment är att man vid växling vänder före signalen H Orsak okänd, passerades med ca 30 meter TRV ID Orsak okänd, passerades med 4 meter TRV ID Föraren uppgav att han tagit fel på signal TRV ID Föraren uppgav att han såg fel signal TRV ID

25 Söd 990, Södertälje Hamn (4 händelser) Spår nummer 18 Bandel 410 Signaltyp Dvärgsignal Normal/avvikande placering Avvikande Höger Exakt placering Km Geografisk plats Södertälje Hamn Sth Signal före flytt Signal efter flytt Ursprungligen placerad till vänster om spåret. Därefter flyttad till höger sida för att få bättre synbarhet på signalen. Den ursprungliga placeringen innebar en relativt kort siktsträcka på signalen. Man bedömde att detta innebar en risk för att OSPA A-händelser skulle inträffa. Signalen flyttades därför till höger sida, dock utan att någon pilskylt sattes upp. Det ledde till att ett antal A-händelser faktiskt inträffade. En liten vågrätt pilskylt (äldre modell) sattes upp. Detta förbättrade dock inte situationen. Korrekt pilskylt (enl JTF) sattes upp Inga händelser relaterad till sikt på signal. En händelse till följd av spårhalka Föraren på tåg uppfattar ej att signal gäller för rörelsen TRV ID Växling passerar signal i stopp i 10 km/h TRV ID Föraren tittar på fel signal, passerar med 10 m i 15 km/h TRV ID Tåg gled förbi signalen, extremt halt TRV ID

26 Gä 127, Gävle (4 händelser) Spår nummer 29 Bandel 303 Signaltyp Huvuddvärgsignal Normal/avvikande placering Normal Vänster Exakt placering Km Geografisk plats Gävle C Sth 40 km/h Markplacerad huvuddvärgsignal, mellan två spår. I anslutning till signalen finns också en gångfålla. Gä 127 till höger Inga specifika åtgärder vidtagna. Ingen tydlig gemensam problembild kan utläsas i de fall som inträffat Förare felplanerade körningen, tittade på fel signal TRV ID Tåg passerade signal i stopp. Orsak okänd TRV ID Föraren på tåg missbedömde bromssträckan TRV ID Växling som inleder tåg passerade signalen i stopp TRV ID

27 H 181, Hallsberg (4 händelser) Spår nummer 6 Bandel 419 Signaltyp Växlingsdvärgsignal Normal/avvikande placering Normal Vänster Exakt placering Km Geografisk plats Hallsberg pbg Sth Normalt markplacerad signal. Vid flera av händelserna har signalgivaren fokuserat på växlars läge eller på signaler längre bort, och därmed missat den närmsta signalen. Det behövs ytterligare analyser för att se om det finns några gemensamma orsaker till detta. Riktade åtgärder för berörd personal samt information till övriga. Informationen har lämnats under För kort tid har förflutit sedan vidtagna åtgärder för att dessa ska kunna utvärderas Växling med tåg backar förbi signalen med ca 200 meter TRV ID Växling mot stopp med 1 lokaxel. Fientlig tågväg fanns TRV ID Växling mot stopp, körde upp växel. Fientlig tågväg fanns TRV ID Förare missar signalen, passerar med ca 15 m TRV ID

28 Hm 208, Hässleholm (4 händelser) Spår nummer 23 Bandel 909 Signaltyp Växlingsdvärgsignal Normal/avvikande placering Normal Vänster Exakt placering Km Geografisk plats Hässleholm Sth 40 km/h Växlingsdvärgsignal, strax före motväxel. Reglerar rörelser till uppställningsbangård Fordon vänds bakom signalen, för stort fokus hamnar i backspegeln och för lite fokus framåt Inga kända åtgärder. Förändrat arbetssätt vid trafikledningen har inneburit en minskning. Inga händelser har skett sedan juni Missförstånd mellan signalgivare och förare TRV ID Växling passerar signalen utan att uppmärksamma denna TRV ID Larm i lok gjorde att signalen missades av föraren TRV ID Samma ärende som 64255, fel bokfört! TRV ID

29 So 1249, Solna (4 händelser) Spår nummer L1/d1 Bandel 401 Signaltyp Växlingsdvärgsignal Normal/avvikande placering Normal Vänster Exakt placering Km Geografisk plats Hagalund Sth 40 km/h Foto: Johan Hellström, SJ Reglerar rörelser ut från Hagalund till Solna. Gäller för båda spåren som leder in i växeln. Signalen är placerad mitt i växeln vilket innebär att den gäller för båda spåren som leder in i växeln men att den inte kontrollerar den närmast efterföljande växeln (vilket syns på bilden eftersom växeln är en klotväxel). Signalen förefaller vara svår att tolka, då det vid flera tillfällen varit så att lokföraren/signalgivaren upptäckt signalen men inte tolkat det som att den gäller för den egna rörelsen. Vissa åtgärder har vidtagits inom berörda järnvägsföretag i syfte att uppmärksamma förare på signalens placering. Inga ytterligare händelser har inträffat efter informationsinsatsen Föraren tittade på fel signal, som var ställd i kör TRV ID för annat tåg Tåget (ens lok) passerade signa med ca 16 m. Förare TRV ID hävdade bromsfel, verkstad hittade inga fel Förare såg ej signal och passerade med ca 100 m TRV ID Förare trodde signal gällde intilliggande spår, passage med ca 5 m TRV ID 62669

30 Signaler med tre OSPA-händelser Signal Driftplats Bandel Ökat/ minskat Anm Dns 101 Dynäs Vänster 232 Signalpunktstavla G 204 Göteborg Höger 601 Huvudsignal Gä 153 Gävle Vänster 303 Växlingsdvärgsignal H 579 Hallsberg Höger 417 Huvuddvärgsignal Hb 164 Helsingborg Vänster 903 Huvuddvärgsignal Hgl 126 Hagalund Höger 402 Växlingsdvärgsignal Hgl 212 Hagalund Vänster 402 Växlingsdvärgsignal Khn 114 Kristinehamn Höger 383 Huvuddvärgsignal M 322 Malmö Höger 902 Växlingsdvärgsignal Ms 51 Mosås Höger 524 Huvudsignal Snt 2/1 Snyten Vänster 313 Huvudsignal Cst 867 Stockholm C Höger 401 Huvuddvärgsignal Sst 288 Stockholm Södra Höger 401 Huvudsignal Sär 94/6 Sävenäs 602 Söd 123 vb Södertälje Vänster 410 Huvudsignal Söd 992 Södertälje 410 Trå 39 Timrå 233 Ör 122 Örebro Vänster 527 Huvudsignal Ös 150 Östersund Vänster 222 Växlingsdvärgsignal Cst 459 Stockholm C Höger 401 Huvudsignal Cst 567 Stockholm C Höger Ny Huvudsignal Fs 1/1 Fors Höger 312 Ny Huvudsignal G 114 Göteborg Höger 601 Ny Huvuddvärgsignal Gä 301 Gävle Vänster 303 Ny Huvuddvärgsignal Ny 1/5 Nyhem Höger 211 Ny Huvudsignal

Situationen i det svenska järnvägsnätet

Situationen i det svenska järnvägsnätet Situationen i det svenska järnvägsnätet TRV 2011/10161A Yta för bild Dokumenttitel: Situationen i det svenska järnvägsnätet Skapat av: [Skapat av] Dokumentdatum: [Dokumentdatum] Dokumenttyp: Rapport DokumentID:

Läs mer

Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014. Rapport I 2015

Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014. Rapport I 2015 Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014 Rapport I 2015 Myndigheten för yrkeshögskolan Diarienummer MYH 2015/711 Västerås 2015-03-11 ISBN 978-91-87073-33-5 1 (33) Datum: 2015-02-03

Läs mer

2012:20. Köpta relationer. Om korruption i det kommunala Sverige

2012:20. Köpta relationer. Om korruption i det kommunala Sverige 2012:20 Köpta relationer Om korruption i det kommunala Sverige MISSIV DATUM DIARIENR 2012-06-01 2011/174-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2011-06-16 Fi2011/2882 (delvis) Regeringen Finansdepartementet 103 33

Läs mer

Kortanalys. Gärningspersoners kön och ålder vid misshandel, hot, rån och sexualbrott

Kortanalys. Gärningspersoners kön och ålder vid misshandel, hot, rån och sexualbrott Kortanalys Gärningspersoners kön och ålder vid misshandel, hot, rån och sexualbrott en beskrivning utifrån misstankestatistiken och Nationella trygghetsundersökningen Gärningspersoners kön och ålder vid

Läs mer

Ett lyft för den som vill

Ett lyft för den som vill 2010:12 Ett lyft för den som vill Utvärdering av den statliga satsningen på fortbildning av lärare MISSIV DATUM DIARIENR 2010-05-24 2008/23-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2008-01-24 U2008/450/S Regeringen Utbildningsdepartementet

Läs mer

Tillsammans för tåg i tid. Resultatrapport 2014

Tillsammans för tåg i tid. Resultatrapport 2014 Tillsammans för tåg i tid Resultatrapport 2014 Titel: Tillsammans för tåg i tid Resultatrapport 2014 Publikationsnummer: 2014:116 ISBN: 978-91-7467-642-6 Utgivningsdatum: Oktober 2014 Utgivare: Trafikverket

Läs mer

Kontaktpersoner för ungdomar genom socialtjänsten

Kontaktpersoner för ungdomar genom socialtjänsten FoU-Södertörns skriftserie nr 89/10 Kontaktpersoner för ungdomar genom socialtjänsten - en studie om hur dessa insatser avslutas Sini Teng Förord Kontaktperson tillhör en av de vanligaste insatserna inom

Läs mer

Inspektion av polis - myndig heternas hantering av rutiner vid bl.a. riskanalyser

Inspektion av polis - myndig heternas hantering av rutiner vid bl.a. riskanalyser Inspektion av polis - myndig heternas hantering av rutiner vid bl.a. riskanalyser Inspektionsrapport 2010:8 Rikspolisstyrelsen Enheten för inspektionsverksamhet Oktober 2010 Utgivare: Rikspolisstyrelsen,

Läs mer

Skolsituationen för elever med funktionsnedsättningen

Skolsituationen för elever med funktionsnedsättningen Kvalitetsgranskning Rapport 2014:09 Skolsituationen för elever med funktionsnedsättningen AD/HD Skolinspektionens rapport 2014:09 Diarienummer 400-2012:524 Stockholm 2014 Foto: Thomas Henrikson Innehåll

Läs mer

Hur gör vi det bättre? Framgångsfaktorer för att förbättra resultaten i Kommunens Kvalitet i Korthet

Hur gör vi det bättre? Framgångsfaktorer för att förbättra resultaten i Kommunens Kvalitet i Korthet Hur gör vi det bättre? Framgångsfaktorer för att förbättra resultaten i Kommunens Kvalitet i Korthet 2014 Förord Kommunernas arbete med att förbättra sina resultat kopplat till de mått som används inom

Läs mer

EN SKRIFT OM COACHNING TILL STUDIER

EN SKRIFT OM COACHNING TILL STUDIER stöd konsultation motivera riktlinjer frivillighet nätverk utbildning arbetslivserfarenhet planera rådgivning kartlägga vägledning mentorskap optimism TID FÖR COACHNING EN SKRIFT OM COACHNING TILL STUDIER

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

Vad vill våra kunder?

Vad vill våra kunder? 2006:4 Vad vill våra kunder? En mätning av spontana kundmöten i telefon- och besökskundtjänst ISSN 1652-9863 Statistikrapport administrationsstatistik Vad vill våra kunder? En mätning av spontana kundmöten

Läs mer

Användning av det kommunala vetot mot vindkraft i Västra Götalands län

Användning av det kommunala vetot mot vindkraft i Västra Götalands län Användning av det kommunala vetot mot vindkraft i Västra Götalands län Andrea Franzén Wallberg och Lotta Göthe Miljöbyrån Ecoplan AB På uppdrag av Power Väst, i samarbete med Länsstyrelsen Västra Götalands

Läs mer

Risken för att barnet far illa i mål om vårdnad, boende och umgänge

Risken för att barnet far illa i mål om vårdnad, boende och umgänge Risken för att barnet far illa i mål om vårdnad, boende och umgänge En studie av hur ett påstående om att ett barn far illa tas till vara och bedöms i domar från tingsrätten. Maria Hamberg Maria Hamberg

Läs mer

Nya stationer, nya möjligheter. En studie av regionaltågsstationer längs Ådalsbanan

Nya stationer, nya möjligheter. En studie av regionaltågsstationer längs Ådalsbanan Nya stationer, nya möjligheter En studie av regionaltågsstationer längs Ådalsbanan 1 Rapportens namn: Nya stationer, nya möjligheter? En studie av regionaltågsstationer längs Ådalsbanan Namn Sökord: Station,

Läs mer

Vad gör kommunerna för ungdomar som inte går i gymnasieskolan?

Vad gör kommunerna för ungdomar som inte går i gymnasieskolan? Rapport 360 2011 Vad gör kommunerna för ungdomar som inte går i gymnasieskolan? En rapport om det kommunala informationsansvaret (uppföljningsansvaret) Beställningsadress: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm

Läs mer

Det som inte mäts finns inte

Det som inte mäts finns inte Det som inte mäts finns inte En studie av kommunala svenska grundskolors stödinsats till elever som inte klarar eller inte förväntas klara minst godkänt eller nå kunskapskraven i ett eller flera ämnen

Läs mer

Samverkan när barn far illa

Samverkan när barn far illa Umeå Universitet Institutionen för socialt arbete Socionomprogrammet T7 C-uppsats Samverkan när barn far illa En studie av skolans rutiner för anmälningsskyldighet och samarbete med socialtjänsten Författare:

Läs mer

ATT UNDERVISA MULTIPLIKATION OCH DIVISION MED 10, 100 OCH 1000

ATT UNDERVISA MULTIPLIKATION OCH DIVISION MED 10, 100 OCH 1000 EN UTVECKLINGSARTIKEL PUBLICERAD FÖR PEDAGOG STOCKHOLM ATT UNDERVISA MULTIPLIKATION OCH DIVISION MED 10, 100 OCH LEARNING STUDY I PRAKTIKEN Författare: Tina Edner E-post: tina.edner@stockholm.se Skola:

Läs mer

Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt 9 8 LSS

Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt 9 8 LSS Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt 9 8 LSS Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt

Läs mer

Vi vässar pennan SKOLINSPEKTION MED FOKUS PÅ KUNSKAP OCH KVALITET

Vi vässar pennan SKOLINSPEKTION MED FOKUS PÅ KUNSKAP OCH KVALITET Vi vässar pennan SKOLINSPEKTION MED FOKUS PÅ KUNSKAP OCH KVALITET Vi vässar pennan Skolinspektion för kunskap och kvalitet 1 InnehåLLsFÖrteckning Förord 4 Bilden av sexårsuppdraget 7 Skolinspektionen har

Läs mer

Medling i skola samt vid brott

Medling i skola samt vid brott Medling i skola samt vid brott En utredning om medling i Norrbotten Luleå Tekniska Universitet Utredningssociologi Jennie Oja Förord Jag vill först och främst tacka kommunförbundet i Norrbotten som gav

Läs mer

Barn i behov av särskilt stöd

Barn i behov av särskilt stöd Barn i behov av särskilt stöd Pedagogers arbete med integrering av barn i en förskola för alla Malin Andersson Anna-Erika Abrahamsson Student Ht 2012 Examensarbete, 15 hp Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

Läs mer

Upplevelser av diskriminering rapport

Upplevelser av diskriminering rapport Upplevelser av diskriminering rapport Tryckeriuppgifter Diskrimineringsombudsmannen, DO DO maj 2010 Artikel R1 2010 Tryck Danagårds Grafiska, Ödeshög, 2010 Upplevelser av diskriminering en sammanfattande

Läs mer

Det kan bara bli bättre! Normkritiskt arbete på Frejaskolan i Gnesta 2008-2011

Det kan bara bli bättre! Normkritiskt arbete på Frejaskolan i Gnesta 2008-2011 Det kan bara bli bättre! Normkritiskt arbete på Frejaskolan i Gnesta 2008-2011 Karina Solax Stridh och Julia Kjäll november 2013 Frejaskolan i Gnesta är ortens enda 6-9-skola. Antalet elever varierar från

Läs mer

Nulägesbeskrivning av det statliga tandvårdsstödet. Rapportering av regeringsuppdrag

Nulägesbeskrivning av det statliga tandvårdsstödet. Rapportering av regeringsuppdrag Nulägesbeskrivning av det statliga tandvårdsstödet Rapportering av regeringsuppdrag 2 (50) Citera gärna Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets rapporter men glöm inte att uppge källa: Rapportens namn,

Läs mer

Utvärdering av lärplattor i undervisningen i Gislaveds grundskolor. Jan Hylén

Utvärdering av lärplattor i undervisningen i Gislaveds grundskolor. Jan Hylén Utvärdering av lärplattor i undervisningen i Gislaveds grundskolor Jan Hylén Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Bakgrund...4 3. Genomförande av undersökningen...4 4. Hur fungerar lärplattorna i skolans

Läs mer

HÖGKÄNSLIGHET - EN BEGRÄNSNING ELLER

HÖGKÄNSLIGHET - EN BEGRÄNSNING ELLER HÖGKÄNSLIGHET - EN BEGRÄNSNING ELLER TILLGÅNG I ARBETSLIVET? Kandidatuppsats Organisations- och personalutvecklare i samhället Psykologi 15 hp Antonia Axelsson Mikaela Hansson HT-2013 INSTITUTIONEN FÖR

Läs mer

FÖRSVARSMAKTENS GUIDE för. par

FÖRSVARSMAKTENS GUIDE för. par FÖRSVARSMAKTENS GUIDE för par där någon av er ska göra utlandstjänst 1 2 INNEHÅLL Allmän information 3 När man är ifrån varandra... 4 Tiden före insatsen 6 Vad är det som gör att vissa vill åka på insats?

Läs mer