Mång-OSPA Sammanställning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mång-OSPA 2012-2014. Sammanställning 2015-02-11"

Transkript

1 Mång-OSPA Sammanställning Sammanställd av Nationella OSPA-gruppen Ett samarbete mellan Trafikverket och Branschföreningen tågoperatörerna Ett samarbete med

2 Trafikverket Postadress: Röda Vägen 1, Borlänge E-post: Telefon: TMALL 0004 Rapport generell v 1.0 Dokumenttitel: Mång-OSPA Författare: Kaj Andersson Dokumentdatum: Ärendenummer: [Ärendenummer] Version: Kontaktperson: Kaj Andersson, Trafikverket

3 Innehåll MÅNG-OSPA... 6 Definition Mång-OSPA:... 6 Varför sammanställning?... 6 Förklaringar till beskrivningen... 6 LISTAN... 7 M 386, Malmö Godsbangård (11 händelser) /Övrigt... 9 Gä 162, Gävle C (7 händelser) Av 26, Alvesta (6 händelser) M 309, Malmö rangerbangård (6 händelser) Ke 261, Karlberg (5 händelser) Allmänt G 221, Göteborg (5 händelser)

4 Gä 158, Gävle C (5 händelser) M 369, Malmö (5 händelser) M 396, Malmö (5 händelser) Äs 94, Älvsjö (5 händelser) Bx 36, Boxholm (4 händelser) Cst 343, Stockholm C (4 händelser) Cst 453, Stockholm C (4 händelser) G 152, Göteborg C (4 händelser) Gä 168, Gävle (4 händelser)

5 H 392, Hallsberg (4 händelser) Söd 990, Södertälje Hamn (4 händelser) Gä 127, Gävle (4 händelser) H 181, Hallsberg (4 händelser) Hm 208, Hässleholm (4 händelser) So 1249, Solna (4 händelser) Signaler med tre OSPA-händelser... 30

6 Mång-OSPA Definition Mång-OSPA: Signaler där tre eller flera A-händelser inträffat under de senaste tre åren Varför sammanställning? Här presenteras de signaler som är mest drabbade av OSPA A de senaste tre åren. Listan ska kompletteras med eventuella vidtagna och planerade åtgärder som vidtagits för att minska risken för händelser fortsättningsvis. Listan syftar också till att öka kunskapen om de signaler som drabbas mest av obehöriga stoppassager så att dessa i möjligaste mån kan byggas bort respektive få större uppmärksamhet av berörd personal, i första hand förare och tågklarerare. Mätning kommer att utföras och presenteras halvårsvis, vilket innebär att uppdateringar görs per den första januari och juli. Förklaringar till beskrivningen För varje signal finns ett antal fakta redovisade. De olika fälten har följande förklaringar: Fält Spårnummer Signaltyp Geografisk plats Bandel Normal/avvikande placering Exakt placering Sth Förklaring Spårnummer för det spår som signalen gäller för Växlingsdvärgsignal, huvuddvärgsignal, huvudljussignal eller signalpunktstavla. Anger om signalen står till höger eller vänster om det spår den gäller för Den driftplats, driftplatsdel eller linjeavsnitt där signalen finns. Aktuellt bandelsnummer enligt Trafikverkets indelning Anger om signalen är placerad enligt normala placeringsregler eller inte. Med normal placering avses: - Till vänster om spåret längst till vänster. - Till vänster om mellanliggande spår. - Till höger om spåret längst till höger (men kan undantagsvis även vara placerad till vänster om spåret). Med avvikande placering avses: All placering som inte är normal placering. Signalens placering utifrån banans kilometerräkning Spårets högsta tillåtna hastighet förbi signalen, enligt underlaget till linjeboken (avser alltså inte sth utifrån någon av de signalbilder som signalen kan visa).

7 Listan Listan för perioden ser ut så här: Signal Driftplats Antal OSPA Normal alt avvikande placering Bandel Ökat/ minskat M 386 Malmö 11 Höger Avvikande 902 Gä 162 Gävle 7 Vänster Normal 303 Av 26 Alvesta 6 Höger Normal 814 Ke 261 Karlberg 6 Vänster Normal 401 M 309 Malmö 6 Vänster Avvikande 902 G 221 Göteborg c 5 Vänster Normal 601 Gä 158 Gävle 5 Vänster Normal 303 M 369 Malmö 5 Vänster Normal 902 M 396 Malmö 5 Vänster Normal 902 Äs 94 Älvsjö 5 Vänster Normal 401 Bx 36 Boxholm 4 Vänster Normal 811 Cst 343 Stockholm C 4 Vänster Normal 401 Cst 453 Stockholm C 4 Vänster Normal 401 G 152 Göteborg 4 Vänster Normal 601 Gä 168 Gävle 4 Vänster Normal 303 H 392 Hallsberg 4 Vänster Normal 417 Söd 990 Södertälje Hamn 4 Höger Avvikande 410 Gä 127 Gävle 4 Vänster Normal 301 H 181 Hallsberg 4 Vänster Normal 419 Hm 208 Hässleholm 4 Vänster Normal 909 So 1249 Solna 4 Vänster Normal 401

8 M 386, Malmö Godsbangård (11 händelser) Spår nummer 3b Bandel 902 Signaltyp Växlingsdvärgsignal Normal/avvikande placering Normal Höger Exakt placering Km Geografisk plats Malmö Godsbangård Sth 40 km/h Ny placering, bilden är ett montage Bilden visar ett fordon som står vid signalen, men som har kört över isolerskarven vilket indikeras som en OSPA för tågklareraren.

9 Signalen sattes upp sommaren 2012 i samband med ombyggnation på Malmö godsbangård. Ett nytt spår anlades, spår 3b, vilket kan ses på bilden ovan. Signalens placering har gjort att synbarheten inte varit fullgod, då den i alltför stor utsträckning dolts av stolpen. Bristande information om nytillkommen signal kan också ha bidragit till att den inte uppmärksammats. Signalen har flyttats till vänster sida och har placering ungefär enligt bilden ovan. (Bilden är ett montage, varför den inte visar exakt läge). /Övrigt Efter flytt av signalen har några OSPA A- händelser anmälts. Någon av dessa skulle kunna bero på att isolerskarven, av tvingande skäl, placerats ett kort stycke framför signalen (dock inom nu gällande normer). Lösningen innebär att tågklareraren kan uppfatta att ett fordon passerat signalen i stopp även om så inte är fallet (vilket innebär att det inte är att betrakta som OSPA, enligt definitionen) Växling passerade signal med ca 3m TRV ID Lok till tåg passerar signal och hamnar på tomt spår, trötthet TRV ID Passage med ca 1,5 m. Hastighet 10 km/h när signal upptäcktes TRV ID Passage med ca 30 m, hejade på kollega och missade signalen TRV ID Växling med lok till tåg passerar signal med ca 15 m TRV ID 67677

10 Gä 162, Gävle C (7 händelser) Spår nummer 2s Bandel 303 Signaltyp Huvuddvärgsignal Normal/avvikande placering Normal Vänster Exakt placering Km Geografisk plats Gävle Sth 40 km/h Signalen hänger i brygga och reglerar rörelser mellan spår 1n och 2s vid Gävle C Signalen hänger i brygga och enligt rapporterade händelser förefaller signalen vara lätt att missa. En möjlig orsak kan vara den repetersignal som finns placerad till höger om spåret, bortanför signal Gä 162 under plattformstaket. I vissa situationer kan den lysa med grönt fast sken, även när Gä 162 visar stopp. Inga kända åtgärder. En närmare analys av inträffade händelser ska göras främst för att avgöra huruvida repetersignalen kan ha haft en inverkan. Inga specifika åtgärder vidtagna Järnvägsföretaget passerar signal 162 med 10m. TRV ID Tåg passerade signalen i stopp och körde upp växel 453, TRV ID uppfattade ej signalen Tåg passerade signalen mot stopp, såg ej signalen TRV ID Tåg passerar signalen, backar tillbaka utan tillstånd TRV ID Förare missar signal, passerar med ca 40 m TRV ID

11 Av 26, Alvesta (6 händelser) Spår nummer 1b Bandel 814 Signaltyp Huvudsignal Normal/avvikande placering Normal Höger Exakt placering Km Geografisk plats Alvesta Sth Enl hsi Infartssignal från Rydaholm (Värnamo). Placerad till höger om det enskilda spåret, för att uppnå bättre synbarhet på avstånd. Förare har fokuserat på annat, främst på att hantera hastighetsnedsättningen till 60 km/tim strax före signalen, samt det kommande uppehållet. Hastigheten har sjunkit under frisläppningshastigheten och föraren har låtit sig luras av att ATC inte ingriper före signalen. Pilskylt har satts upp Inga effekter har kunnat observeras, framförallt då det gått för kort tid sedan åtgärden genomfördes. Det finns en uppfattning om att det faktum att signalen står till höger har varit problemet, men att problemet i princip upphört efter att korrekt pilskylt satts upp Växling missade signal 26, stannade vid signal 128, strax TRV ID framför korsande tåg Föraren tittar på displayen och missar signalen (växling) TRV ID Föraren pratar i telefon och märker att han passerar TRV ID signalen i stopp, bromsar då Föraren missar signal Av 26 och stannar vid signal 128 TRV ID (växling) Föraren uppmärksammade inte att signalen gällde tåget, då den stod på höger sida TRV ID 60646

12 M 309, Malmö rangerbangård (6 händelser) Spår nummer 59 Bandel 901 Signaltyp Huvudsignal Normal/avvikande placering Avvikande Vänster Exakt placering Km Geografisk plats Arlöv Sth 70 km/h Signalen är placerad vid driftplatsgränsen Arlöv/Malmö godsbangård och reglerar infart till Malmö. Normalplacering vid flerspår är till höger om högra spåret. Såväl föregående som efterföljande signaler är högerplacerade. Inga kända åtgärder. Inga specifika åtgärder vidtagna Förare visste inte att signalen gällde för tåget TRV ID Förare missade inbromsning, passerade med ca 10 meter TRV ID Missförstånd mellan tkl och förare TRV ID Förare omedveten om att han passerat signal i stopp TRV ID Förare missade signalen, passerade med ca 2 m TRV ID

13 Ke 261, Karlberg (5 händelser) Spår nummer D1 Bandel 401 Signaltyp Huvuddvärgsignal Normal/avvikande placering Normal Vänster Exakt placering Km Geografisk plats Solna Sth 40 km/h Ke 261 till vänster Allmänt Signalen har under sommaren 2014 bytt beteckning från Ke 261 till Ke 291. En av många huvuddvärgsignaler mellan Hagalund och Stockholm C. Signalen utgör gräns mellan Solna och Karlberg och ATC börjar vid signalen. Lokförare har ibland missat försignaleringen i föregående signal. I några fall är det bristande fokus i form av att förare ägnat sig åt annat samtidigt som tåget framförts. Problematiken verkar främst vara kopplad till att tågen lämnat depån i Hagalund och nu är under färd till Stockholm C för att sättas i trafik. Vid flera tillfällen har lokföraren fokuserat på olika typer av förberedelser inför trafiksättningen. Inga åtgärder avseende själva signalen. Olika typer av utbildningsinsatser pågår inom berörda järnvägsföretag. Inga specifika åtgärder vidtagna Föraren såg signalen sent och hann inte stanna TRV ID Föraren sträcker sig efter rullgardin (bländad av sol) och TRV ID missar signalen. Korsande tågväg strax bortanför Föraren tittar i telefonen och missar signalen TRV ID Tåg passerar signalen i stopp. Mycket tågtrafik i TRV ID området Tåg passerar signalen i stopp med ca 40 meter TRV ID

14 G 221, Göteborg (5 händelser) Spår nummer 8 Bandel 601 Signaltyp Växlingsdvärgsignal Normal/avvikande placering Normal Vänster Exakt placering Km Geografisk plats Göteborg C Sth I samband med införande av stlv 95 kopplades signalerna så att dvärgsignal 199 visar rörelse tillåten, hinder finns när dvärgsignal 221 visar rörelse tillåten. En bidragande orsak i vissa OSPA har varit att föraren missförstått signaleringen i föregående dvärgsignal 199, eftersom denna visar snett vänster om 221 visar stopp. Föraren har misstolkat detta och istället trott att tillkoppling ska ske. Ändringar har genomförts under åren, varav den senaste är att signalen placerats på mast. Försignaleringen har inte varit till den nytta som avsetts, därför har beslut tagits om att koppla dvärgsignal 199 mot 221 så att 199 visar rörelse tillåten när 221 visar rörelse tillåten eller rörelse tillåten, hinder finns. I annat fall kommer 199 att visa stopp. Åtgärden genomförts under 2014 och därefter har inga ytterligare händelser inträffat Växling som ska till plf passerar signalen med 25 m TRV ID Signalbild snett vänster, föraren tittar efter hinder i spår och TRV ID missar signalen Växling passerade signalen i stopp med ca 100 m TRV ID Signalen passeras i stopp med ca 25 m TRV ID Föraren missar signalen och passerar den med ca 20 m TRV ID

15 Gä 158, Gävle C (5 händelser) Spår nummer 30 Bandel 303 Signaltyp Huvuddvärgsignal Normal/avvikande placering Normal Vänster Exakt placering Km Geografisk plats Gävle Sth 40 km/h Markplacerad huvuddvärgsignal. Varierande art av händelser. Det finns ingen gemensam nämnare att hänga upp åtgärder på. Inga specifika åtgärder vidtagna. Inga specifika åtgärder vidtagna Tåg 6818 förbi signal Gä 158. Snö över signalen enligt föraren TRV ID Förare trodde han hade växling, tåg anordnat. Körde på lodrätt TRV ID Tåg passerade signal i stopp med 25 meter TRV ID Förare såg lodrätt körde på det, trots att det var tåg TRV ID Avlösande förare glömde kontrollera signalbild TRV ID

16 M 369, Malmö (5 händelser) Spår nummer 59 Bandel 902 Signaltyp Växlingsdvärgsignal Normal/avvikande placering Normal Vänster Exakt placering Km Geografisk plats Malmö godsbangård Sth 50 km/h M 369 sedd från intilliggande spår. Dvärgsignalen står strax innan växel 747 De flesta passager är av ringa art, d v s att man passerat signalen med ett fåtal meter, utan risk för andra rörelser. I ett fall är det konstaterat att föraren inte sett signalen. M 369 sedd bakifrån Inga kända åtgärder. Inga specifika åtgärder vidtagna Växling (lok) passerade signal med ca 40 meter TRV ID Växling gled förbi signal med ca 5 meter TRV ID Växling passerade signal med ca 10 meter TRV ID Växling passerar signal med ca 20 meter. Förare tittade åt TRV ID annat håll Växling passerar signal med ca 200 meter. Förare missade signalen TRV ID

17 M 396, Malmö (5 händelser) Spår nummer 92 Bandel 902 Signaltyp Växlingsdvärgsignal Normal/avvikande placering Normal Vänster Exakt placering Km Geografisk plats Malmö godsbangård Sth Signal M 396 inringad Signalen reglerar rörelser ut från uppställningsspår Pistolen. Spåret, kallat pistolen är kort, 68,59 meter, och vid många tillfällen sker uppställning av flera lok vilket gör att det yttersta av loken kommer att stå mycket nära signalen. De OSPA som inträffat är inte att anse som allvarliga ur säkerhetsperspektiv, se typhändelser nedan. Isolerskarven strax framför hjulet Inga specifika åtgärder vidtagna. Inga specifika åtgärder vidtagna När föraren gjorde rullprov passerades signalen med 4 meter TRV ID Lok passerar isolskarv med ca 4 dm. När parkeringsbromsen lossas TRV ID knuffas loket fram av buffertar på annat lok Vid delning av multipel gled ena loket lite framåt och passerade TRV ID signalen med ca 5 dm Signalen passeras med ca 3 dm när handbromsen släpps TRV ID Handbromsen lossas och loket passerar signal med 1-2 meter TRV ID

18 Äs 94, Älvsjö (5 händelser) Spår nummer Bandel 401 Signaltyp Växlingsdvärgsignal Normal/avvikande placering Normal Vänster Exakt placering Geografisk plats Älvsjö Sth 30 km/h Reglerar i huvudsak rörelser ut från Älvsjödepån och dess uppställningsbangård. Av kapacitetsskäl ställer tågklareraren ibland rörelseväg till Äs 94 som delsträcka mot spår 7 eller 8. Brister föraren i uppmärksamhet och förutsätter en längre växlingsväg uppstår OSPA A-händelse. Information om signalen och händelserna kommer att ges till berörda lokförare på kommande trafiksäkerhetsfortbildning. Inga specifika åtgärder vidtagna. Det är inte möjligt att ställa växlingsväg fram till Äs 94 om konflikt föreligger med tågväg till/från spår Förare såg signalen för sent, växling passerar den med 2 m. TRV ID Vxl-väg lagd förbi första av två signaler. Passeras med 10 m. TRV ID Växling t 2274 missar signal och passerar med 20 m TRV ID Växling t 2236 passerar signal i stopp TRV ID Stressad förare missar signalen TRV ID

19 Bx 36, Boxholm (4 händelser) Spår nummer 3 Bandel 811 Signaltyp Huvudsignal Normal/avvikande placering Normal Vänster Exakt placering Km Geografisk plats Boxholm Sth 160/200 km/h Huvudsignal placerad i brygga, dvärgsignal placerad i markplan. Mellansignalen reglerar rörelser från spår 3 mot Lindekullen. Inga gemensamma delar kan ses i de inrapporterade händelserna. Inga kända åtgärder. Inga specifika åtgärder vidtagna Tåg passerar med 10 meter, nollorna försvann i ATC TRV ID Nollorna försvan ur ATC, förare trodde det var kör, passage TRV ID med ca 10 m Tåg 9140 passerade med ca 2 meter TRV ID Tåg passerar med meter. Tåget framförs av elev TRV ID

20 Cst 343, Stockholm C (4 händelser) Spår nummer 14 Bandel 401 Signaltyp Huvuddvärgsignal Normal/avvikande placering Normal Vänster Exakt placering Km Geografisk plats Stockholm C Sth 30 km/h I brygga, till vänster om spåret. Strax under plattformstak. Majoriteten av OSPA har skett med genomgående godståg, vilket indikerar att signalen kan vara skymd. Det finns en U-tavla strax innan signalen som skulle kunna skymma sikten för genomgående tåg. Analys av problembild pågår. Se ovan Missar signalen, stannar vid stopplykta 15 m bort. Fientlig tågväg TRV ID bortanför stopplyktan Tåg passerar signal med 20 m p g a halka TRV ID Signal passeras med ca 3 m. Missad inbromsning TRV ID Tåg 2635 startar mot stopp efter bristande avgångsprocedur TRV ID

21 Cst 453, Stockholm C (4 händelser) Spår nummer E2 Bandel 401 Signaltyp Huvuddvärgsignal Normal/avvikande placering Normal Vänster Exakt placering Km Geografisk plats Stockholm C Sth Enl hsi Signalen finns placerad till vänster om ett av spåren som leder från fourneringsplattformarna vid Norra Bantorget och ner till plattformarna vid Stockholm C. Signalen är placerad onormalt långt till vänster om det spår den gäller för, samtidigt bör det inte finna någon risk för att tro att signalen inte ska gälla det aktuella spåret Det primära problemet verkar vara att lokföraren dels fokuserar på andra arbetsuppgifter under körningen fram mot signalen, i kombination med en mental förväntan av att tågväg ska vara ställd hela vägen fram till plattform vid Stockholm C. Det finns en viss risk i att signalen är svår att se på avstånd på grund av den mörka bakgrunden, som utgörs av spåren som går in under Cityterminalen/World Trade center Trafikverket undersöker möjlighet att flytta signalen närmare det spår den gäller för. Berört järnvägsföretag har tagit fram en riktad information gällande händelserna vid signalen. Efter informationsinsatser har inga ytterligare händelser inträffat Distraktion, såg dvsi längre fram visa lodrätt och körde TRV ID Förare hävdar att tåget ej körde mot stopp. TRV ID Föraren tittade på dvsi längre fram, missade Cst 453 TRV ID Föraren missade Cst 453, passerade med 4 meter TRV ID

22 G 152, Göteborg C (4 händelser) Spår nummer 9 Bandel 601 Signaltyp Växlingsdvärgsignal Normal/avvikande placering Normal Vänster Exakt placering Km Geografisk plats Göteborg C Sth Markplacerad växlingsdvärgsignal, till vänster om det spår den gäller för. Vid flera av händelserna har inte signalens placering utgjort problemet. Orsakerna har istället varit kopplade till lokförarens agerande och prioriteringar. I samband med växling har starttillstånd givits i en föregående vägslingsdvärgsignal. Lokförare har sedan mentalt ställt in sig på att växlingsväg då är ställd hela vägen fram till den tänkta slutpunkten. Informationsåtgärder till berörd personal, bland annat via arbetsplatsträffar, har genomförts under Efter informationsåtgärderna har antalet händelser minskat Växling passerade signal i stopp med 12 m TRV ID Växling passerar signal i stopp med 1 m TRV ID Växling passerar signa i stopp med ca 3 m TRV ID Växling passerar signal i stopp med ca 15 m TRV ID

23 Gä 168, Gävle (4 händelser) Spår nummer 53 Bandel 303 Signaltyp Huvuddvärgsignal Normal/avvikande placering Normal Vänster Exakt placering Km Geografisk plats Gävle C Sth 40 km/h Markplacerad huvuddvärgsignal. Placerad under en vägbro. Analys av problembild påbörjad. Inga specifika åtgärder vidtagna. Inga specifika åtgärder vidtagna Föraren missbedömde och körde förbi signalen med 10 m TRV ID Tåg passerade signalen i stopp, föraren tyckte det var grönt TRV ID Föraren obekant med platsen, distraherad av telefonsamtal TRV ID Föraren trodde han gick som växling, magasinerad tågväg TRV ID

24 H 392, Hallsberg (4 händelser) Spår nummer 201 Bandel 417 Signaltyp Växlingsdvärgsignal Normal/avvikande placering Normal Vänster Exakt placering Km Geografisk plats Hallsberg rbg Sth Signalen är belägen efter att alla U-grupper gått ihop, alldeles före en skyddsväxel. Kommer man från U7 och övriga U-gruppspår vänster därom syns signalen på kort avstånd. I tågtjänst står signalen normalt i läge rörelse tillåten, däremot vid växling kan det upplevas som att signalen dyker upp överraskande. Ett vanligt arbetsmoment är att man vid växling vänder före signalen H Orsak okänd, passerades med ca 30 meter TRV ID Orsak okänd, passerades med 4 meter TRV ID Föraren uppgav att han tagit fel på signal TRV ID Föraren uppgav att han såg fel signal TRV ID

25 Söd 990, Södertälje Hamn (4 händelser) Spår nummer 18 Bandel 410 Signaltyp Dvärgsignal Normal/avvikande placering Avvikande Höger Exakt placering Km Geografisk plats Södertälje Hamn Sth Signal före flytt Signal efter flytt Ursprungligen placerad till vänster om spåret. Därefter flyttad till höger sida för att få bättre synbarhet på signalen. Den ursprungliga placeringen innebar en relativt kort siktsträcka på signalen. Man bedömde att detta innebar en risk för att OSPA A-händelser skulle inträffa. Signalen flyttades därför till höger sida, dock utan att någon pilskylt sattes upp. Det ledde till att ett antal A-händelser faktiskt inträffade. En liten vågrätt pilskylt (äldre modell) sattes upp. Detta förbättrade dock inte situationen. Korrekt pilskylt (enl JTF) sattes upp Inga händelser relaterad till sikt på signal. En händelse till följd av spårhalka Föraren på tåg uppfattar ej att signal gäller för rörelsen TRV ID Växling passerar signal i stopp i 10 km/h TRV ID Föraren tittar på fel signal, passerar med 10 m i 15 km/h TRV ID Tåg gled förbi signalen, extremt halt TRV ID

26 Gä 127, Gävle (4 händelser) Spår nummer 29 Bandel 303 Signaltyp Huvuddvärgsignal Normal/avvikande placering Normal Vänster Exakt placering Km Geografisk plats Gävle C Sth 40 km/h Markplacerad huvuddvärgsignal, mellan två spår. I anslutning till signalen finns också en gångfålla. Gä 127 till höger Inga specifika åtgärder vidtagna. Ingen tydlig gemensam problembild kan utläsas i de fall som inträffat Förare felplanerade körningen, tittade på fel signal TRV ID Tåg passerade signal i stopp. Orsak okänd TRV ID Föraren på tåg missbedömde bromssträckan TRV ID Växling som inleder tåg passerade signalen i stopp TRV ID

27 H 181, Hallsberg (4 händelser) Spår nummer 6 Bandel 419 Signaltyp Växlingsdvärgsignal Normal/avvikande placering Normal Vänster Exakt placering Km Geografisk plats Hallsberg pbg Sth Normalt markplacerad signal. Vid flera av händelserna har signalgivaren fokuserat på växlars läge eller på signaler längre bort, och därmed missat den närmsta signalen. Det behövs ytterligare analyser för att se om det finns några gemensamma orsaker till detta. Riktade åtgärder för berörd personal samt information till övriga. Informationen har lämnats under För kort tid har förflutit sedan vidtagna åtgärder för att dessa ska kunna utvärderas Växling med tåg backar förbi signalen med ca 200 meter TRV ID Växling mot stopp med 1 lokaxel. Fientlig tågväg fanns TRV ID Växling mot stopp, körde upp växel. Fientlig tågväg fanns TRV ID Förare missar signalen, passerar med ca 15 m TRV ID

28 Hm 208, Hässleholm (4 händelser) Spår nummer 23 Bandel 909 Signaltyp Växlingsdvärgsignal Normal/avvikande placering Normal Vänster Exakt placering Km Geografisk plats Hässleholm Sth 40 km/h Växlingsdvärgsignal, strax före motväxel. Reglerar rörelser till uppställningsbangård Fordon vänds bakom signalen, för stort fokus hamnar i backspegeln och för lite fokus framåt Inga kända åtgärder. Förändrat arbetssätt vid trafikledningen har inneburit en minskning. Inga händelser har skett sedan juni Missförstånd mellan signalgivare och förare TRV ID Växling passerar signalen utan att uppmärksamma denna TRV ID Larm i lok gjorde att signalen missades av föraren TRV ID Samma ärende som 64255, fel bokfört! TRV ID

29 So 1249, Solna (4 händelser) Spår nummer L1/d1 Bandel 401 Signaltyp Växlingsdvärgsignal Normal/avvikande placering Normal Vänster Exakt placering Km Geografisk plats Hagalund Sth 40 km/h Foto: Johan Hellström, SJ Reglerar rörelser ut från Hagalund till Solna. Gäller för båda spåren som leder in i växeln. Signalen är placerad mitt i växeln vilket innebär att den gäller för båda spåren som leder in i växeln men att den inte kontrollerar den närmast efterföljande växeln (vilket syns på bilden eftersom växeln är en klotväxel). Signalen förefaller vara svår att tolka, då det vid flera tillfällen varit så att lokföraren/signalgivaren upptäckt signalen men inte tolkat det som att den gäller för den egna rörelsen. Vissa åtgärder har vidtagits inom berörda järnvägsföretag i syfte att uppmärksamma förare på signalens placering. Inga ytterligare händelser har inträffat efter informationsinsatsen Föraren tittade på fel signal, som var ställd i kör TRV ID för annat tåg Tåget (ens lok) passerade signa med ca 16 m. Förare TRV ID hävdade bromsfel, verkstad hittade inga fel Förare såg ej signal och passerade med ca 100 m TRV ID Förare trodde signal gällde intilliggande spår, passage med ca 5 m TRV ID 62669

30 Signaler med tre OSPA-händelser Signal Driftplats Bandel Ökat/ minskat Anm Dns 101 Dynäs Vänster 232 Signalpunktstavla G 204 Göteborg Höger 601 Huvudsignal Gä 153 Gävle Vänster 303 Växlingsdvärgsignal H 579 Hallsberg Höger 417 Huvuddvärgsignal Hb 164 Helsingborg Vänster 903 Huvuddvärgsignal Hgl 126 Hagalund Höger 402 Växlingsdvärgsignal Hgl 212 Hagalund Vänster 402 Växlingsdvärgsignal Khn 114 Kristinehamn Höger 383 Huvuddvärgsignal M 322 Malmö Höger 902 Växlingsdvärgsignal Ms 51 Mosås Höger 524 Huvudsignal Snt 2/1 Snyten Vänster 313 Huvudsignal Cst 867 Stockholm C Höger 401 Huvuddvärgsignal Sst 288 Stockholm Södra Höger 401 Huvudsignal Sär 94/6 Sävenäs 602 Söd 123 vb Södertälje Vänster 410 Huvudsignal Söd 992 Södertälje 410 Trå 39 Timrå 233 Ör 122 Örebro Vänster 527 Huvudsignal Ös 150 Östersund Vänster 222 Växlingsdvärgsignal Cst 459 Stockholm C Höger 401 Huvudsignal Cst 567 Stockholm C Höger Ny Huvudsignal Fs 1/1 Fors Höger 312 Ny Huvudsignal G 114 Göteborg Höger 601 Ny Huvuddvärgsignal Gä 301 Gävle Vänster 303 Ny Huvuddvärgsignal Ny 1/5 Nyhem Höger 211 Ny Huvudsignal

ALLMÄNNA FÖRESKRIFTER

ALLMÄNNA FÖRESKRIFTER TRAFIKVERKET UNDERLAG TILL LINJEBOK F1 ALLMÄNNA FÖRESKRIFTER Sida Innehåll F2 Undantag till A-skydd efter tåg JTF bilaga 12 5.8 F2 Undantag till spärrfärd efter tåg JTF bilaga 9 M 5.18 F3 Tvåskenssignalering

Läs mer

ALLMÄNNA FÖRESKRIFTER

ALLMÄNNA FÖRESKRIFTER TRAFIKVERKET BVF 646.1 F1 ALLMÄNNA FÖRESKRIFTER Sida Innehåll F2 Undantag till A-skydd efter tåg JTF bilaga 12 5.8 F2 Undantag till spärrfärd efter tåg JTF bilaga 9 M 5.18 F3 Tvåskenssignalering i system

Läs mer

Kompletterande trafikregler - System E1

Kompletterande trafikregler - System E1 Kompletterande trafikregler - System E1 TDOK 2013:0389 bilaga E1 Giltig från och med 2015-12-30 Innehåll 3 Innehåll Inledning 7 KÖRTILLSTÅND 7 Signaler - Tillåta och styra rörelser 9 Allmänna anvisningar

Läs mer

OSPA Obehöriga stoppsignalpassager

OSPA Obehöriga stoppsignalpassager OSPA - händelser Infoblad nr 7, april 2014 OSPA Obehöriga stoppsignalpassager Tema Sekundära händelsekategorier Här fortsätter serien med beskrivning av OSPA händelsekategorier. Nu har turen kommit till

Läs mer

OSPA Obehöriga stoppsignalpassager

OSPA Obehöriga stoppsignalpassager OSPA - händelser Infoblad nr 6, okt 2013 OSPA Obehöriga stoppsignalpassager Tema Sekundära händelsekategorier Här fortsätter serien med beskrivning av OSPA händelsekategorier. I detta nummer beskrivs A4

Läs mer

TRAFIKVERKET BVF 646.6 E1

TRAFIKVERKET BVF 646.6 E1 TRAFIKVERKET BVF 646.6 E1 TRAFIKPLATSINSTRUKTIONER Lokala föreskrifter som berör förare och/eller banpersonal finns för följande tpl (märkta med * efter namnet i linjebeskrivningen): SID TRAFIKPLATS SIGN

Läs mer

OSPA Obehöriga stoppsignalpassager

OSPA Obehöriga stoppsignalpassager Informationsblad nr 9, mars 2015 OSPA händelser OSPA Obehöriga stoppsignalpassager OSPA B Vad görs egentligen för att få bort OSPA B? Under år har det i Trafikverkets system registrerats 1072 st OSPA B1,

Läs mer

TRI allmänt; kompletteringar till Handbok JTF 20 - sidospår

TRI allmänt; kompletteringar till Handbok JTF 20 - sidospår Dokumentnamn Process Sida 1(5) Dokumentbeteckning Version Giltig fr o m Giltig t o m Ersätter Driftsplats/Driftsplatsdel C-02-00-14 2.0 2011-10-01 EM 41-012 - Författare Ansvarig utgivare Säkerhetsstyrning

Läs mer

Trafikbestämmelser för järnväg. Modul 6 Fara och Olycka

Trafikbestämmelser för järnväg. Modul 6 Fara och Olycka Trafikbestämmelser för järnväg Modul 6 Fara och Olycka TDOK 2015:0309 Giltig från och med 1 mars 2016 2 6 Fara och Olycka TDOK 2016:0044-6 Fara och olycka 3 Detta är modul 6 Fara och olycka i Trafikverkets

Läs mer

Trafiksäkerhetsinstruktion (TRI) för sidospår

Trafiksäkerhetsinstruktion (TRI) för sidospår Trafiksäkerhetsinstruktion (TRI) för sidospår inkl nödvändiga kompletterande bestämmelser samt övriga säkerhetsupplysningar Utgåva 3, 2015-05-01 Infrastrukturanläggning: Stockarydsterminalen Infrastrukturförvaltare:

Läs mer

Trafiksäkerhetsinstruktion Jernhusens Infrastruktur, Göteborg, Olskroken skötselhall

Trafiksäkerhetsinstruktion Jernhusens Infrastruktur, Göteborg, Olskroken skötselhall Dokumenttyp Verksamhetsområde Trafiksäkerhetsinstruktion Jernhusens Infrastruktur (6) Upprättad av Ansvarig utgivare Giltig från Jimmy Ahl Lennart Forslin 20-0-25 Trafiksäkerhetsinstruktion Jernhusens

Läs mer

DLO STOCKHOLM TRAFIKVERKET UNDERLAG TILL LINJEBOK D1 LINJEBESKRIVNING

DLO STOCKHOLM TRAFIKVERKET UNDERLAG TILL LINJEBOK D1 LINJEBESKRIVNING TRAFIKVERKET UNDERLAG TILL LINJEBOK D1 LINJEBESKRIVNING Sida D3 D7 D41 D75 D83 D91 D119 D149 D157 D167 D169 D171 D175 D179 D181 D183 D185 D187 D191 D195 D199 Innehåll Förklaringar till linjebeskrivningen

Läs mer

OSPA Obehöriga Stoppsignalpassager

OSPA Obehöriga Stoppsignalpassager Infoblad nr 1, 2011 OSPA Obehöriga Stoppsignalpassager Samarbetet mellan Trafikverket och BTO är en överenskommelse mellan parterna om att arbeta med gemensamma rutiner och analyser och tillsammans arbeta

Läs mer

Riktlinjer täthet mellan tåg

Riktlinjer täthet mellan tåg RAPPORT Riktlinjer täthet mellan tåg Södra stambanan, Västra stambanan, Västkustbanan, Ostkustbanan och Godsstråket genom Bergslagen Tågplan 2014 Ärendenummer:TRV 2013/10852 Dokumenttitel: Riktlinjer täthet

Läs mer

Riktlinjer täthet mellan tåg

Riktlinjer täthet mellan tåg RAPPORT Riktlinjer täthet mellan tåg Södra stambanan, Västra stambanan och Västkustbanan Tågplan 2013 Ärendenummer:TRV 2012/ 23775 Dokumenttitel: Riktlinjer täthet mellan tåg Södra stambanan, Västra stambanan

Läs mer

Linjebeskrivning. Version Förklaringar till linjebeskrivningen D7 D41. Nässjö Peberholm Peberholm Nässjö D75 D77

Linjebeskrivning. Version Förklaringar till linjebeskrivningen D7 D41. Nässjö Peberholm Peberholm Nässjö D75 D77 TRAFIKVERKET UNDERLAG TILL LINJEBOK D1 Linjebeskrivning Sida D3 D7 D41 D75 D77 D81 D91 D101 D109 D117 D135 D151 D159 D167 D179 D191 D213 D235 D237 D239 D249 D257 D263 Innehåll Förklaringar till linjebeskrivningen

Läs mer

Rapport om ny gemensam (BV-BTO) hantering av obehöriga stoppsignalpassager, OSPA

Rapport om ny gemensam (BV-BTO) hantering av obehöriga stoppsignalpassager, OSPA Rapport om ny gemensam (BV-BTO) hantering av obehöriga stoppsignalpassager, OSPA Datum Utgåva Sida 2009-06-04 3 1 (9) Innehåll 1 Inledning...1 2 Bakgrund till hantering av obehöriga stoppsignalpassager...1

Läs mer

TRAFIKERINGSSYSTEM S

TRAFIKERINGSSYSTEM S TRAFIKVERKET BVF 646.1 I1 TRAFIKERINGSSYSTEM S Sida I2 I4 I5 I7 I9 I11 Innehåll Kristianstad C - Åhus Markaryd - Timsfors Värnamo - Helmershus Landeryd - Smålands Burseryd Vetlanda - Kvillsfors Torup -

Läs mer

Trafiksäkerhetsinstruktion

Trafiksäkerhetsinstruktion Dokumenttyp Verksamhetsområde Trafiksäkerhetsinstruktion Jernhusens järnvägsverksamhet 1 (9) Upprättad av Stefan Halldén, 08-4100 363, stefan.hallden@jernhusen.se Beslutas av CTFI, Maria Denize Giltigt

Läs mer

JvSFS 2008:7 bilaga 9 M Utkom från trycket den 11 juli Järnvägsstyrelsens trafikföreskrifter. Bilaga 9 M. Spärrfärd - System M

JvSFS 2008:7 bilaga 9 M Utkom från trycket den 11 juli Järnvägsstyrelsens trafikföreskrifter. Bilaga 9 M. Spärrfärd - System M JvSFS 2008:7 bilaga 9 M Utkom från trycket den 11 juli 2008 Järnvägsstyrelsens trafikföreskrifter Bilaga 9 M Spärrfärd - System M JvSFS 2008:7 bilaga 9 M Spärrfärd - System M 3 Innehåll Inledning 5 1

Läs mer

Riktlinjer täthet mellan tåg

Riktlinjer täthet mellan tåg RAPPORT Riktlinjer täthet mellan tåg Planeringsförutsättningar Tågplan T15 Ärendenummer:TRV 2013/92362 Dokumenttitel: Riktlinjer täthet mellan tåg Skapat av: Per Konrad Dokumentdatum: 2014-03-12 Dokumenttyp:

Läs mer

RIKTLINJER FÖR GRÄNSÖVERSKRIDANDE TRAFIK

RIKTLINJER FÖR GRÄNSÖVERSKRIDANDE TRAFIK TRAFIKVERKET UNDERLAG TILL LINJEBOK K1 RIKTLINJER FÖR GRÄNSÖVERSKRIDANDE TRAFIK Sida Innehåll K1 Innehållsförteckning. K2 Trafikeringsinstruktion för passage av landsgräns Sverige - Norge vid km 1542+573.

Läs mer

Ang. Angeredsbanan, utbyggnad av signal och säkerhetsan jjjggp.ip S *

Ang. Angeredsbanan, utbyggnad av signal och säkerhetsan jjjggp.ip S * GÖTEBORGS SPÅRVÄGAR Box 424 401 26 Göteborg I Alströmergaian 4 Telefon: 031/600 500 HL/UB Göteborg den 15/7 1970. STATENS V Å G v r.k CENTRAIFÖRVAITNINGSN Ttknltko avdelningen 1 6 JUL 1970 Byrådirektör

Läs mer

BANSTANDARD I GÖTEBORG KONSTRUKTION

BANSTANDARD I GÖTEBORG KONSTRUKTION BANSTANDARD I GÖTEBORG Kapitel K 3.7 Signal- och signalsäkerhetsanläggningar 2015-07-03 1 (5) Avsnitt Datum Senaste ändring K 3.7.6 SIGNALBILDER 2015-05-24 2015-07-03 Upprättad av Håkan Karlén Fastställd

Läs mer

Riktlinjer täthet mellan tåg

Riktlinjer täthet mellan tåg RAPPORT Riktlinjer täthet mellan tåg Planeringsförutsättningar Tågplan 2016 Ärendenummer: TRV 2014/97400 Dokumenttitel: Riktlinjer täthet mellan tåg Skapat av: Per Konrad Dokumentdatum: 2015-04-13 Dokumenttyp:

Läs mer

Trafikledning - System E2

Trafikledning - System E2 Trafikledning - System E2 BVF 1946.1 bilaga 17 E2 Giltigt från 2012-06-10 Innehåll 3 Innehåll Inledning 5 Fullständiga signalställverk 7 1 Reservera tågväg 8 2 Upprätthålla skyddsträcka 9 Avlösning och

Läs mer

RUTINBESKRIVNING 1 (8) Skapat av (Efternamn Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer

RUTINBESKRIVNING 1 (8) Skapat av (Efternamn Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer RUTINBESKRIVNING 1 (8) Skapat av (Efternamn Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer Hiltunen Timo, UHass TDOK 2013:0601 Fastställt av Dokumentdatum Chef VO Samhälle 2014-05-01 1.0 Dokumenttitel Växlar-manövrering

Läs mer

TRI lokala tillägg järnvägsinfrastruktur Örebro

TRI lokala tillägg järnvägsinfrastruktur Örebro Dokumentnamn Process Sida TRI lokala tillägg järnvägsinfrastruktur Örebro 1(7) Dokumentbeteckning Version Giltig fr o m Giltig t o m Ersätter Driftsplats/Driftsplatsdel C-02-00-28 5.0 2012-11-02 EM 41-121

Läs mer

ALLMÄNNA FÖRESKRIFTER

ALLMÄNNA FÖRESKRIFTER TRAFIKVERKET BVF 646.8 F1 ALLMÄNNA FÖRESKRIFTER Sida Innehåll F 1 Innehållsförteckning F 2 Övriga undantag från tillägg till JvSFS 2008:7 F 3-5 F 6-8 Instruktion för skredvarningsanläggning Vassijaure-Kopparåsen

Läs mer

ISSN 1400-5743. Rapport RJ 2000:02. Tillbud till kollision mellan tågen 550 och 5174 den 10 november 1998 i Mellby, M län J-04/98

ISSN 1400-5743. Rapport RJ 2000:02. Tillbud till kollision mellan tågen 550 och 5174 den 10 november 1998 i Mellby, M län J-04/98 ISSN 1400-5743 Rapport RJ 2000:02 Tillbud till kollision mellan tågen 550 och 5174 den 10 november 1998 i Mellby, M län J-04/98 2000-06-22 J-04/98 Banverket 784 33 Borlänge Rapport RJ 2000:02 Statens haverikommission

Läs mer

JvSFS 2008:7 bilaga 3 H Utkom från trycket den 11 juli Järnvägsstyrelsens trafikföreskrifter. Bilaga 3 H. Signaler - System H

JvSFS 2008:7 bilaga 3 H Utkom från trycket den 11 juli Järnvägsstyrelsens trafikföreskrifter. Bilaga 3 H. Signaler - System H JvSFS 2008:7 bilaga 3 H Utkom från trycket den 11 juli 2008 Järnvägsstyrelsens trafikföreskrifter Bilaga 3 H Signaler - System H 2 JvSFS 2008:7 bilaga 3 H Signaler - System H 3 Innehåll Inledning 9 Allmänna

Läs mer

Trafiksäkerhetsföreskrifter för linje 8 t Ange redsbanan, sträckanpolhemsplatsen - Hjällbo.

Trafiksäkerhetsföreskrifter för linje 8 t Ange redsbanan, sträckanpolhemsplatsen - Hjällbo. TWö i9 (x /r FGÖTEBORGS s p å r v ä g a r Trafiksäkerhetsföreskrifter för linje 8 t Ange redsbanan, sträckanpolhemsplatsen - Hjällbo. 5t.a PJE>.Ai Utöver tjänsteföreskrifter för spårvagnsförare gäller

Läs mer

Växling - System E2, E3

Växling - System E2, E3 Växling - System E2, E3 TDOK 2013:0389 bilaga 10 Giltig från och med 2014-12-14 L-skydd - System E2 Innehåll 3 Innehåll Inledning 5 Växling i system E2 7 1 Planera växling 8 1.1 VÄXLINGSPLANEN 8 1.2 VÄXLINGENS

Läs mer

Trafikledning - System E2

Trafikledning - System E2 Trafikledning - System E2 2008 09 15 Innehåll Innehåll Inledning 5 Fullständiga signalställverk 7 1 Reservera tågväg 8 2 Upprätthålla skyddsträcka 9 Avlösning och dokumentation 11 1 Allmänna regler 12

Läs mer

LINJEBESKRIVNING. Innehåll

LINJEBESKRIVNING. Innehåll TRAFIKVERKET UNDERLAG TILL LINJEBOK D1 LINJEBESKRIVNING Sid D1 D3 D5 D29 D53 D91 D131 D139 D147 D169 D191 D193 D195 D215 D235 D259 D285 D299 Innehåll Innehållsförteckning Förklaringar till linjebeskrivningen

Läs mer

Trafiksäkerhetsinstruktion Sidospår vid Jernhusens Infrastruktur, Helsingborg, Raus

Trafiksäkerhetsinstruktion Sidospår vid Jernhusens Infrastruktur, Helsingborg, Raus Dokumenttyp Trafiksäkerhetsinstruktion Verksamhetsområde Jernhusens Infrastruktur (7) Upprättad av Jimmy Ahl Ansvarig utgivare Lennart Forslin Beslutsdatum 200-07-02 jimmy.ahl@jernhusen.se 08-40 032 2

Läs mer

Handbok JTF. 3 H. Signaler - System H

Handbok JTF. 3 H. Signaler - System H Handbok JTF 3 H. Signaler - System H 2 Signaler - System H 3 H Referens Giltigt from datum 2010-03-01 TSFS 2010:163 2010-12-12 Datum Signatur 3H Signaler - System H 3 Detta är en handbok till motsvarande

Läs mer

Lokal instruktion och vägledning Jernhusens Infrastruktur HAGALUNDS DEPÅ

Lokal instruktion och vägledning Jernhusens Infrastruktur HAGALUNDS DEPÅ Dokumenttyp Verksamhetsområde Trafiksäkerhetsinstruktion Jernhusens järnvägsverksamhet 1 (9) Upprättad av Stefan Halldén, 08-100 3263, stefan.hallden@jernhusen.se Beslutas av CTFI, Maria Denize Giltigt

Läs mer

Trafikbestämmelser för järnväg. Modul 9S Spärrfärd - System S

Trafikbestämmelser för järnväg. Modul 9S Spärrfärd - System S Trafikbestämmelser för järnväg Modul 9S Spärrfärd - System S Modul till TDOK 2015:0309 Giltig från och med 1 juni 2017 2 9S Spärrfärd - System S TDOK 2016:0050 - Modul 9S Spärrfärd - System S 9S Spärrfärd

Läs mer

Trafikeringssystem R

Trafikeringssystem R TRAFIKVERKET UNDERLAG TILL LINJEBOK G Trafikeringssystem R ida 3 4 Innehåll Driftplatsföreskrifter Tillåten tåglängd Externmarkeringspunkter Driftplatsföreskrifter Lokala föreskrifter som berör förare

Läs mer

SMoKD 33.311 Handhavande av drivfordon och manövervagnar i anslutning till färd v03.doc3

SMoKD 33.311 Handhavande av drivfordon och manövervagnar i anslutning till färd v03.doc3 anslutning till färd Giltig från: 2011-01-01 Giltig till: Tillsvidare Version Datum Beskrivning Handläggare 01 2010-03-30 Ny bestämmelse för ansökan om särskilt tillstånd B Fura 02 2010-07-18 Reviderad

Läs mer

TRI lokala tillägg järnvägsinfrastruktur Malmö Östervärn

TRI lokala tillägg järnvägsinfrastruktur Malmö Östervärn Dokumentnamn Process Sida TRI lokala tillägg järnvägsinfrastruktur Malmö Östervärn 1(7) Dokumentbeteckning Version Giltig fr o m Giltig t o m Ersätter Driftsplats/Driftsplatsdel C-02-00-22 3.0 2011-10-01

Läs mer

Trafikbestämmelser för järnväg. Modul 5 Blanketter

Trafikbestämmelser för järnväg. Modul 5 Blanketter Trafikbestämmelser för järnväg Modul 5 Blanketter Modul till TDOK 2015:0309 Giltig från och med 1 juni 2017 2 5 Blanketter TDOK 2016:0043-5 Blanketter 5 Blanketter 3 Innehåll Inledning 5 Avsnitt 1 blanketter

Läs mer

JvSFS 2008:7 bilaga 8 H Utkom från trycket den 11 juli Järnvägsstyrelsens trafikföreskrifter. Bilaga 8 H. Tågfärd - System H

JvSFS 2008:7 bilaga 8 H Utkom från trycket den 11 juli Järnvägsstyrelsens trafikföreskrifter. Bilaga 8 H. Tågfärd - System H JvSFS 2008:7 bilaga 8 H Utkom från trycket den 11 juli 2008 Järnvägsstyrelsens trafikföreskrifter Bilaga 8 H Tågfärd - System H JvSFS 2008:7 bilaga 8 H Tågfärd - System H 3 Innehåll Inledning 5 1 Förbereda

Läs mer

Riktlinjer täthet mellan tåg

Riktlinjer täthet mellan tåg RAPPORT Riktlinjer täthet mellan tåg Planeringsförutsättningar Tågplan 2018 Ärendenummer: TRV 2016/35883 Dokumenttitel: Riktlinjer täthet mellan tåg Skapat av: Johan Mattisson Dokumentdatum: 2017-01-23

Läs mer

Linjebeskrivning. Driftplatser, signalbilder, hastighetsnedsättningar mm

Linjebeskrivning. Driftplatser, signalbilder, hastighetsnedsättningar mm Linjebeskrivning Driftplatser, signalbilder, hastighetsnedsättningar mm Km Bansträcka Plats 534.544 Hässleholm (Hm) Bansträckan Hässleholm Malmö C Tåg med udda nummer Avstånd mellan st km Signalbilder,

Läs mer

Trafiksäkerhetsinstruktion för Industrispår Rågåker

Trafiksäkerhetsinstruktion för Industrispår Rågåker Trafiksäkerhetsinstruktion för Industrispår Rågåker Spårägare: Infrastrukturförvaltare: Borlänge kommun AB Borlänge Energi Box 834, 781 28 Borlänge Hid 1(9) Dokumenthistorik Datum Författare Beslutande

Läs mer

Termer - System E2 2008 09 15

Termer - System E2 2008 09 15 Termer - System E2 2008 09 15 Innehåll Innehåll Inledning 5 1 Aktörer 6 2 Banan 7 2.1 BANANS INDELNING 7 2.2 SPÅR 7 2.3 VÄXLAR OCH SPÅRSPÄRRAR 8 2.4 SIGNALANLÄGGNINGAR, ALLMÄNT 9 2.5 SIGNALANLÄGGNINGAR,SIGNALER

Läs mer

Ställverksinstruktion för Almunge

Ställverksinstruktion för Almunge UPSALA-LENNA JERNVÄG Ställverksinstruktion för Almunge Utgåva 1 Gäller fr o m 2015-03-01 ULJH 065 2 Ställverksinstruktion för Almunge ULJH 065 FÖRTECKNING ÖVER ÄNDRINGSTRYCK Ändringstryck Nr Gäller fr

Läs mer

Rörelsevägar. Grundläggande signaleringskrav. BVS Giltigt från Giltigt till Antal bilagor

Rörelsevägar. Grundläggande signaleringskrav. BVS Giltigt från Giltigt till Antal bilagor Gäller för Version Standard BV förvaltande enheter 4.0 BVS 544.98027 Giltigt från Giltigt till Antal bilagor 2009-09-30 Diarienummer Ansvarig enhet Fastställd av F09-7155/SI10 Leveransdivisionen/Anläggning

Läs mer

Rapport RJ 2005:1 Tillbud till kollision mellan tågen 7622 och 7623 vid Ånge, Y län den 22 september 2003

Rapport RJ 2005:1 Tillbud till kollision mellan tågen 7622 och 7623 vid Ånge, Y län den 22 september 2003 ISSN 1400-5743 Rapport RJ 2005:1 Tillbud till kollision mellan tågen 7622 och 7623 vid Ånge, Y län den 22 september 2003 Dnr J-09/03 SHK undersöker olyckor och tillbud från säkerhetssynpunkt. Syftet med

Läs mer

Trafiksäkerhetsinstruktion Jernhusens Infrastruktur, Malmö, Tvättanläggning

Trafiksäkerhetsinstruktion Jernhusens Infrastruktur, Malmö, Tvättanläggning Dokumenttyp Verksamhetsområde Jernhusens Infrastruktur (5) Upprättad av Ansvarig utgivare Giltig från Jimmy Ahl Lennart Forslin 20-0-0 Jernhusens Infrastruktur, Malmö, Tvättanläggning 2 (5). Introduktion

Läs mer

DLO MALMÖ TRAFIKVERKET UNDERLAG TILL LINJEBOK E1

DLO MALMÖ TRAFIKVERKET UNDERLAG TILL LINJEBOK E1 TRAFIKVERKET UNDERLAG TILL LINJEBOK E1 TRAFIKPLATSINSTRUKTIONER Lokala föreskrifter som berör förare och/eller banpersonal finns för nedanstående tpl. Innehållsförteckning TRAFIKPLATSINSTRUKTIONER.........1

Läs mer

Trafikplatsinstruktioner

Trafikplatsinstruktioner TRAFIKVERKET BVF 646.5 E1 Trafikplatsinstruktioner Lokala föreskrifter som berör förare och/eller banpersonal finns för nedanstående tpl. Driftplatser på s.k. "radioblocksbanor" redovisas dock i beskrivningen

Läs mer

1. Inledning... 2 1.1 Generella krav... 2 1.2 Kommentar denna utgåva... 2

1. Inledning... 2 1.1 Generella krav... 2 1.2 Kommentar denna utgåva... 2 BANSTANDARD I GÖTEBORG Kapitel K 3.8 Friförbundet reläställverk 2015-07-03 1 (5) Avsnitt Datum Senaste ändring K 3.8.3 Rörelsevägar 2015-05-24 2015-07-03 Upprättad av Håkan Karlén Fastställd av Susanne

Läs mer

JvSFS 2008:7 bilaga 16 Utkom från trycket den 11 juli Järnvägsstyrelsens trafikföreskrifter. Bilaga 16. D-skydd

JvSFS 2008:7 bilaga 16 Utkom från trycket den 11 juli Järnvägsstyrelsens trafikföreskrifter. Bilaga 16. D-skydd JvSFS 2008:7 bilaga 16 Utkom från trycket den 11 juli 2008 Järnvägsstyrelsens trafikföreskrifter Bilaga 16 D-skydd JvSFS 2008:7 bilaga 16 D-skydd 3 Innehåll Inledning 5 D-skydd i system H 7 1 Planera

Läs mer

Trafikbestämmelser för järnväg. Modul 2 Introduktion

Trafikbestämmelser för järnväg. Modul 2 Introduktion Trafikbestämmelser för järnväg Modul 2 Introduktion Modul till TDOK 2015:0309 Giltig från och med 1 mars 2016 2 2 Introduktion TDOK 2016:0038-2 Introduktion 2 Introduktion 3 Detta är modul 2 Introduktion

Läs mer

TRI lokala tillägg järnvägsinfrastruktur Borlänge

TRI lokala tillägg järnvägsinfrastruktur Borlänge Dokumentnamn Process Sida TRI lokala tillägg järnvägsinfrastruktur Borlänge 1(10) Dokumentbeteckning Version Giltig fr o m Giltig t o m Ersätter Driftsplats/Driftsplatsdel C-02-00-15 4.0 2012-11-02 EM

Läs mer

Trafikbestämmelser för järnväg. Modul 10 HMS Växling - System H, M och S

Trafikbestämmelser för järnväg. Modul 10 HMS Växling - System H, M och S Trafikbestämmelser för järnväg Modul 10 HMS Växling - System H, M och S Modul till TDOK 2015:0309 Giltig från och med 1 juni 2017 2 10 Växling TDOK 2016:0051 - Modul 10HMS Växling 10 Växling 3 10 Växling

Läs mer

Tillbud till kollision mellan tåg 6225 och en växlingsrörelse på Helsingborgs godsbangård, Skåne län, den 30 januari 2012

Tillbud till kollision mellan tåg 6225 och en växlingsrörelse på Helsingborgs godsbangård, Skåne län, den 30 januari 2012 ISSN 1400-5743 Rapport RJ 2013:02 Tillbud till kollision mellan tåg 6225 och en växlingsrörelse på Helsingborgs godsbangård, Skåne län, den 30 januari 2012 Dnr J-06/12 För SHK:s del står det var och en

Läs mer

TRAFIKSÄKERHETS- INSTRUKTION

TRAFIKSÄKERHETS- INSTRUKTION Sidan 1 av 6 7.5 AB-TE 06 Infrastrukturförvaltarens Säkerhetsupplysningar TRAFIKSÄKERHETS- INSTRUKTION Gäller fr.o.m. 2012-05-02 Sidan 2 av 6 7.5 AB-TE 06 Trafiksäkerhetsinstruktion Utgåva 6 gäller fr.o.m.

Läs mer

Tillsammans blir vi bättre

Tillsammans blir vi bättre Tillförlitligare vintertrafik Tillsammans blir vi bättre Tips, råd och information till dig som jobbar operativt med järnvägstrafik Version 3, 2015 Tillförlitligare vintertrafik Innehållsförteckning Att

Läs mer

Tabellförteckning Tabell 1 Möjliga börjanpunkter... 3

Tabellförteckning Tabell 1 Möjliga börjanpunkter... 3 BANSTANDARD I GÖTEBORG Kapitel K 3.7 Signal- och signalsäkerhetsanläggningar 2015-07-03 1 (7) Avsnitt Datum Senaste ändring K 3.7.3 RÖRELSEVÄGAR 2015-05-24 2015-07-03 Upprättad av Håkan Karlén Fastställd

Läs mer

K. 1-8 RIKTLINJER FÖR GRÄNSÖVERSKRIDANDE TRAFIK KORNSJÖ GRÄNSEN - KORNSJØ (enligt Jernbaneverkets trafikksikkerhetsbestemmelser)

K. 1-8 RIKTLINJER FÖR GRÄNSÖVERSKRIDANDE TRAFIK KORNSJÖ GRÄNSEN - KORNSJØ (enligt Jernbaneverkets trafikksikkerhetsbestemmelser) TRAFIKVERKET UNDERLAG TILL LINJEBOK K1 K. 1-8 RIKTLINJER FÖR GRÄNSÖVERSKRIDANDE TRAFIK KORNSJÖ GRÄNSEN - KORNSJØ (enligt Jernbaneverkets trafikksikkerhetsbestemmelser) Sid K2 K3 K4 K5 K7 K7 Innehåll Tågs

Läs mer

Spårväxlar vintertid kontroll och passage

Spårväxlar vintertid kontroll och passage Snö, omslag 02.12.19 02-12-19 14.00 Sida 1 Spårväxlar vintertid kontroll och passage Is Snö Kyla Snöstorm men tågen ska gå 781 85 Borlänge Tel 0243-44 50 00 www.banverket.se Snö, inlaga 02.12.19 02-12-19

Läs mer

Tätortsupprustning Pajala

Tätortsupprustning Pajala SAMRÅDSREDOGÖRELSE Tätortsupprustning Pajala Pajala, Norrbottens län projektnummer 881028 Yta för bild eller mönster Trafikverket Postadress: Bo 809, 971 25 Luleå E-post: trafikverket@trafikverket.se Telefon:

Läs mer

Trafiksäkerhetsinstruktion för Borlänge Energis industrispår

Trafiksäkerhetsinstruktion för Borlänge Energis industrispår 1(11) Trafiksäkerhetsinstruktion för Borlänge Energis industrispår Spårägare: Infrastrukturförvaltare: Borlänge kommun AB Borlänge Energi Box 834, 781 28 Borlänge 2(11) Dokumenthistorik Datum Författare

Läs mer

Specialspärrfärd - System E2

Specialspärrfärd - System E2 Specialspärrfärd - System E2 2008 09 15 L-skydd - System E2 Innehåll Innehåll Inledning 5 1 Planera spärrfärd 6 1.2 SPÄRRFÄRDENS TILLSYNINGSMAN OCH FÖRARE 6 1.3 SPÄRRFÄRDSSTRÄCKA 6 1.4 GRUNDLÄGGANDE KRAV

Läs mer

HASTIGHETSUPPGIFTER, VAGNVIKTSTABELLER

HASTIGHETSUPPGIFTER, VAGNVIKTSTABELLER TRAFIKVERKET UNDERLAG TILL LINJEBOK B1 HASTIGHETSUPPGIFTER, VAGNVIKTSTABELLER Sida B2 Innehåll Sth med hänsyn till bromsförmåga B4 Hastighetsuppgifter för drivfordon, vagn med stax D, största tillåtna

Läs mer

SÄNDLISTA REDOVISNING. Hallandstrafiken AB ProTrain Trafik AB Stockholms läns landsting Västtrafik AB Trafikverkets webbplats

SÄNDLISTA REDOVISNING. Hallandstrafiken AB ProTrain Trafik AB Stockholms läns landsting Västtrafik AB Trafikverkets webbplats 2 (5) 2017-06-19 SÄNDLISTA Hallandstrafiken AB ProTrain Trafik AB Stockholms läns landsting Västtrafik AB s webbplats 3 (5) 2017-06-19 Allmänt STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Trafikförvaltningen inom Stockholms

Läs mer

TRI lokala tillägg järnvägsinfrastruktur Malmö lok- och vagnverkstad

TRI lokala tillägg järnvägsinfrastruktur Malmö lok- och vagnverkstad Dokumentnamn Process Sida 1(14) Dokumentbeteckning Version Giltig fr o m Giltig t o m Ersätter Driftsplats/Driftsplatsdel C-02-00-21 4.0 2011-10-01 EM 41-111 Malmö C Författare Ansvarig utgivare Säkerhetsstyrning

Läs mer

TRI lokala tillägg järnvägsinfrastruktur Åmål

TRI lokala tillägg järnvägsinfrastruktur Åmål Dokumentnamn Process Sida TRI lokala tillägg järnvägsinfrastruktur Åmål 1(7) Dokumentbeteckning Version Giltig fr o m Giltig t o m Ersätter Driftsplats/Driftsplatsdel C-02-00-27 5.0 2012-11-02 EM 41-119

Läs mer

Lokal instruktion och vägledning Jernhusens Infrastruktur GÄVLE Godsterminalen Lokverkstaden, Näringen Motorvagnsverkstad, Sörby Urfjäll

Lokal instruktion och vägledning Jernhusens Infrastruktur GÄVLE Godsterminalen Lokverkstaden, Näringen Motorvagnsverkstad, Sörby Urfjäll Dokumenttyp Trafiksäkerhetsinstruktion Verksamhetsområde Jernhusens järnvägsverksamhet 1 (6) Upprättad av Stefan Halldén, 08-100 3263, stefan.hallden@jernhusen.se Beslutas av CTFI, Maria Denize Giltigt

Läs mer

Lokal instruktion och vägledning Jernhusens Infrastruktur BORLÄNGE GODSVAGNSVERKSTAD GODSTERMINAL OCH VERKSTAD LOKVERKSTAD

Lokal instruktion och vägledning Jernhusens Infrastruktur BORLÄNGE GODSVAGNSVERKSTAD GODSTERMINAL OCH VERKSTAD LOKVERKSTAD Dokumenttyp Verksamhetsområde Trafiksäkerhetsinstruktion Jernhusens järnvägsverksamhet 1 (6) Upprättad av Stefan Halldén, 08-4100 3263, stefan.hallden@jernhusen.se Beslutas av CTFI, Maria Denize Giltigt

Läs mer

Justeringar av JNB 2009 med anledning av införandet av Järnvägsstyrelsens trafikföreskrifter, JvSFS 2008:7 (JTF)

Justeringar av JNB 2009 med anledning av införandet av Järnvägsstyrelsens trafikföreskrifter, JvSFS 2008:7 (JTF) Justeringar av JNB 2009 med anledning av införandet av Järnvägsstyrelsens trafikföreskrifter, JvSFS 2008:7 (JTF) Järnvägsstyrelsen trafikföreskrifter JvSFS 2008:7 (JTF) träder i kraft 2009-05-31. Vid samma

Läs mer

Simulering T15 Årstabron Avstängd Mälarbanan Enkelspår

Simulering T15 Årstabron Avstängd Mälarbanan Enkelspår Simulering T15 Årstabron Avstängd Mälarbanan Enkelspår 2 214-11-11 Railsys mikrosimulering Railsys bakgrund Forskningssamarbete Trafikverket - KTH sedan 1999 Trafikverket upphandling trafiksimuleringssystem,

Läs mer

DLO STOCKHOLM TRAFIKVERKET UNDERLAG TILL LINJEBOK C1 TELEFONERING

DLO STOCKHOLM TRAFIKVERKET UNDERLAG TILL LINJEBOK C1 TELEFONERING TRAFIKVERKET UNDERLAG TILL LINJEBOK C1 TELEFONERING Sida C1 C2 C3 C4 C4 C5 C5 C6 C6 C7 C7 C8 C8 C9 C10 Innehåll Innehållsförteckning Larmtelefon MobiSIR Telefonnummertabell Avesta Krylbo Stockholm C Jädersbruk

Läs mer

Information om rättelseblad till Järnvägsstyrelsens trafikföreskrifter (JvSFS 2008:7), JTF.

Information om rättelseblad till Järnvägsstyrelsens trafikföreskrifter (JvSFS 2008:7), JTF. [dnr] BREV 1(5) Information om rättelseblad till Järnvägsstyrelsens trafikföreskrifter (JvSFS 2008:7), JTF. Vid tryckningen av bilagorna till JTF har det dessvärre blivit ett antal fel. Dessa fel har korrigerats

Läs mer

Trafiksäkerhetsinstruktion

Trafiksäkerhetsinstruktion Dokumenttyp Verksamhetsområde Trafiksäkerhetsinstruktion Jernhusens järnvägsverksamhet 1 (8) Upprättad av Kristina Blomqvist, 08 402 84 75, kristina.blomqvist@jernhusen.se Beslutas av CTFI, Maria Denize

Läs mer

Lokal instruktion och vägledning Jernhusens Infrastruktur LULEÅ NOTVIKEN SVARTÖN

Lokal instruktion och vägledning Jernhusens Infrastruktur LULEÅ NOTVIKEN SVARTÖN Dokumenttyp Verksamhetsområde Trafiksäkerhetsinstruktion Jernhusens järnvägsverksamhet 1 (6) Upprättad av Stefan Halldén, 08-100 3263, stefan.hallden@jernhusen.se Beslutas av CTFI, Maria Denize Giltigt

Läs mer

Øresundsbro Konsortiet Jernbaneafdelingen Trafiksäkerhetsföreskrift Ändringstryck 1 28

Øresundsbro Konsortiet Jernbaneafdelingen Trafiksäkerhetsföreskrift Ändringstryck 1 28 TF Ändringstryck 1 28 29 49 50 51 58 59 72 73 74 75 106 107 117 118 122 123 153 154 163 164 190 191 196 197 199 200 227 228 229 230 231 247 248 251 252 254 01.11.2016 Ändringstryck TF TF 5-13 Sida 3.5.

Läs mer

Järnvägsnätsbeskrivning 2012 del 1, bilaga 6.1 Tåglägesavgift, Samrådsutgåva

Järnvägsnätsbeskrivning 2012 del 1, bilaga 6.1 Tåglägesavgift, Samrådsutgåva Bilaga 6.1 Tåglägesavgift och passageavgift 1 Tåglägesavgift En särskild avgift tåglägesavgift debiteras enligt avsnitt 6.3.1.1, för tågläge för persontrafik, godstrafik och tjänstetåg. Avgiften baseras

Läs mer

GRÖNA VÅGEN FÖR TÅGEN ELLER SER LOKFÖRARNA RÖTT? EFFEKTER AV FÖRARSTÖD MED MÅLPUNKTSSTYRNING

GRÖNA VÅGEN FÖR TÅGEN ELLER SER LOKFÖRARNA RÖTT? EFFEKTER AV FÖRARSTÖD MED MÅLPUNKTSSTYRNING GRÖNA VÅGEN FÖR TÅGEN ELLER SER LOKFÖRARNA RÖTT? EFFEKTER AV FÖRARSTÖD MED MÅLPUNKTSSTYRNING Martin Joborn SICS Swedish ICT Speciellt tack till: Magnus Åhlander, Transrail Zohreh Ranjbar, SICS I samverkan

Läs mer

TRAFIKVERKET BVF F1

TRAFIKVERKET BVF F1 TRAFIKVERKET BVF 646.6 F1 ALLMÄNNA FÖRESKRIFTER Sida F2 F3 F7 F8 Innehåll Särskild instruktion för sträckan Rbä - Gså Beskrivning av portar vid tunneln på linjen Söderhamn västra Losesjön (Norrala-tunneln)

Läs mer

Øresundsbro Konsortiet Jernbaneafdelingen Trafiksäkerhetsföreskrift Ändringstryck 1 28

Øresundsbro Konsortiet Jernbaneafdelingen Trafiksäkerhetsföreskrift Ändringstryck 1 28 TF Ändringstryck 1 28 29 49 50 51 58 59 72 73 74 75 106 107 117 118 122 123 153 154 163 164 190 191 196 197 199 200 227 228 229 230 231 247 248 251 01.10.2016 Ändringstryck TF TF 5-12 Sida 3.5. Framförande

Läs mer

SMoKD 33.316 Bemanning och funktioner v03.doc

SMoKD 33.316 Bemanning och funktioner v03.doc SMoKD 33.316 Bemanning och funktioner Giltig från: 2011-01-01 Giltig till: Tillsvidare Version Datum Beskrivning Handläggare 01 2010-03-30 Ny bestämmelse för ansökan om särskilt tillstånd B Fura 02 2010-08-15

Läs mer

Kapitel 2 Villkor för tillträde och trafikering 2.4 Operativa regler

Kapitel 2 Villkor för tillträde och trafikering 2.4 Operativa regler Kapitel 2 Villkor för tillträde och trafikering 2.4 Operativa regler AVSNITT 2.4.3 ÖVRIGA REGLER Ny lydelse för text under rubrikerna Körordersystemet, Tågorder och Dygnsorder. Körordersystemet Genom körordersystemet

Läs mer

Undantag från trafiksäkerhetsinstruktioner

Undantag från trafiksäkerhetsinstruktioner Gäller för Version Föreskrift Koncern 1.0 BVF 1946.7 Giltigt från Giltigt till Antal bilagor 2012-09-20 tillsvidare 0 Diarienummer Ansvarig enhet Fastställd av TRV 2011/40608 Underhåll Jan Pettersson,

Läs mer

DLO GÖTEBORG TRAFIKVERKET UNDERLAG TILL LINJEBOK D29. G Sk

DLO GÖTEBORG TRAFIKVERKET UNDERLAG TILL LINJEBOK D29. G Sk TRAFIKVERKET UNDERLAG TILL LINJEBOK D29 GÖTEBORG C SKÖVDE C Lutningsförhållande: max 11 Göteborg C - Partille (Till och via Sävenäs rbg - se sid D33). Göteborgs driftplats. System H. ATC. (Fjtkl G). 457+366

Läs mer

Handbok JTF. 2. Introduktion

Handbok JTF. 2. Introduktion Handbok JTF 2. Introduktion 2 Introduktion 2 Referens Giltigt from datum 2010-03-01 TSFS 2010:163 2010-12-12 Datum Signatur 2 Introduktion 3 Detta är en handbok till motsvarande bilaga i Järnvägsstyrelsens

Läs mer

Linjeblockering. Grundläggande signaleringskrav. BVS 544.98023 Giltigt från Giltigt till Antal bilagor 2009-09-30

Linjeblockering. Grundläggande signaleringskrav. BVS 544.98023 Giltigt från Giltigt till Antal bilagor 2009-09-30 Gäller för Version Standard BV förvaltande enheter 3.0 BVS 544.98023 Giltigt från Giltigt till Antal bilagor 2009-09-30 Diarienummer Ansvarig enhet Fastställd av F09-7155/SI10 Leveransdivisionen/Anläggning

Läs mer

TRAFIKPLATSINSTRUKTIONER

TRAFIKPLATSINSTRUKTIONER TRAFIKVERKET BVF 646.4 E1 TRAFIKPLATSINSTRUKTIONER Lokala föreskrifter som berör förare och/eller banpersonal finns för nedanstående Trafikplatser. Trafikplats Sign Sid Trafikplats Sign Sid Arlanda Avesta

Läs mer

AVESTA KRYLBO STOCKHOLM C

AVESTA KRYLBO STOCKHOLM C TRAFIKVERKET UNDERLAG TILL LINJEBOK D7 Avky Cst AVESTA KRYLBO STOCKHOLM C Avesta Krylbo System H. ATC (Fjtkl Gä) (Riktning Snickarbo Rosshyttan) 75/90 0+640 Infsi (51) 0+586 40 Hatavla 0+414= 161+206 Lutningsförhållande

Läs mer

DEN RUNDA TUNNELN EN UNDERSKATTAD FIENDE

DEN RUNDA TUNNELN EN UNDERSKATTAD FIENDE DEN RUNDA TUNNELN EN UNDERSKATTAD FIENDE Av Marie Hansson När man är nybörjare i agility, eller ser sporten utifrån, är det lätt att tro att just den runda tunneln är det allra lättaste hindret! Och det

Läs mer

Trafiksäkerhetsinstruktion:

Trafiksäkerhetsinstruktion: förvaltning 1 (8) spåranläggning i Helsingborg (Godsvagnsverkstad) förvaltning 2 (8) 1. Introduktion Detta är en del av trafiksäkerhetsinstruktionen (TRI) för sidospår vid Jernhusens Helsingborg, godsvagnsverkstaden.

Läs mer

Järnvägsnätbeskrivning. för. Norrköpings kommuns. Hamn- och industrispår. Sidan 1 av 13

Järnvägsnätbeskrivning. för. Norrköpings kommuns. Hamn- och industrispår. Sidan 1 av 13 Sidan 1 av 13 Gällande fr. o m: 2006-12-10 Ändrad: 2013-05-29 Handläggare: lexander Johansson Utgivare: Leif Lindberg Järnvägsnätbeskrivning för Norrköpings kommuns Hamn- och industrispår Sidan 2 av 13

Läs mer

Trafiksäkerhetsinstruktion:

Trafiksäkerhetsinstruktion: förvaltning 1 (8) spåranläggning i Malmö förvaltning 2 (8) 1. Introduktion Detta är en del av trafiksäkerhetsinstruktionen (TRI) för sidospår vid Jernhusens godsvagnsverkstaden. 2. Beskrivning 2.1. sinstruktionens

Läs mer

RAPPORT Temperaturflöden i järnvägstunnlar - Åsatunneln

RAPPORT Temperaturflöden i järnvägstunnlar - Åsatunneln RAPPORT Temperaturflöden i järnvägstunnlar - Åsatunneln Statusrapport 2012 Trafikverket Postadress: Trafikverket, 781 89 Borlänge E-post: trafikverket@trafikverket.se Telefon: 0771-921 921 TMALL 0004 Rapport

Läs mer

Riktlinjer täthet mellan tåg

Riktlinjer täthet mellan tåg RAPPORT Riktlinjer täthet mellan tåg Planeringsförutsättningar Tågplan 2017 Ärendenummer: TRV 2016/831 Dokumenttitel: Riktlinjer täthet mellan tåg Skapat av: Per Konrad Dokumentdatum: 2016-01-11 Dokumenttyp:

Läs mer

RIKTLINJER Trångsektorsplan Stockholm Särskilda förutsättningar. Tågplan T18 (25 juni-19 augusti 2018) Ärendenummer: TRV 2016/110060

RIKTLINJER Trångsektorsplan Stockholm Särskilda förutsättningar. Tågplan T18 (25 juni-19 augusti 2018) Ärendenummer: TRV 2016/110060 RIKTLINJER Trångsektorsplan Stockholm Särskilda förutsättningar Tågplan T18 (25 juni-19 augusti 2018) Ärendenummer: TRV 2016/110060 RIKTLINJE 2 (15) Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer

Läs mer