Mång-OSPA Sammanställning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mång-OSPA 2012-2014. Sammanställning 2015-02-11"

Transkript

1 Mång-OSPA Sammanställning Sammanställd av Nationella OSPA-gruppen Ett samarbete mellan Trafikverket och Branschföreningen tågoperatörerna Ett samarbete med

2 Trafikverket Postadress: Röda Vägen 1, Borlänge E-post: Telefon: TMALL 0004 Rapport generell v 1.0 Dokumenttitel: Mång-OSPA Författare: Kaj Andersson Dokumentdatum: Ärendenummer: [Ärendenummer] Version: Kontaktperson: Kaj Andersson, Trafikverket

3 Innehåll MÅNG-OSPA... 6 Definition Mång-OSPA:... 6 Varför sammanställning?... 6 Förklaringar till beskrivningen... 6 LISTAN... 7 M 386, Malmö Godsbangård (11 händelser) /Övrigt... 9 Gä 162, Gävle C (7 händelser) Av 26, Alvesta (6 händelser) M 309, Malmö rangerbangård (6 händelser) Ke 261, Karlberg (5 händelser) Allmänt G 221, Göteborg (5 händelser)

4 Gä 158, Gävle C (5 händelser) M 369, Malmö (5 händelser) M 396, Malmö (5 händelser) Äs 94, Älvsjö (5 händelser) Bx 36, Boxholm (4 händelser) Cst 343, Stockholm C (4 händelser) Cst 453, Stockholm C (4 händelser) G 152, Göteborg C (4 händelser) Gä 168, Gävle (4 händelser)

5 H 392, Hallsberg (4 händelser) Söd 990, Södertälje Hamn (4 händelser) Gä 127, Gävle (4 händelser) H 181, Hallsberg (4 händelser) Hm 208, Hässleholm (4 händelser) So 1249, Solna (4 händelser) Signaler med tre OSPA-händelser... 30

6 Mång-OSPA Definition Mång-OSPA: Signaler där tre eller flera A-händelser inträffat under de senaste tre åren Varför sammanställning? Här presenteras de signaler som är mest drabbade av OSPA A de senaste tre åren. Listan ska kompletteras med eventuella vidtagna och planerade åtgärder som vidtagits för att minska risken för händelser fortsättningsvis. Listan syftar också till att öka kunskapen om de signaler som drabbas mest av obehöriga stoppassager så att dessa i möjligaste mån kan byggas bort respektive få större uppmärksamhet av berörd personal, i första hand förare och tågklarerare. Mätning kommer att utföras och presenteras halvårsvis, vilket innebär att uppdateringar görs per den första januari och juli. Förklaringar till beskrivningen För varje signal finns ett antal fakta redovisade. De olika fälten har följande förklaringar: Fält Spårnummer Signaltyp Geografisk plats Bandel Normal/avvikande placering Exakt placering Sth Förklaring Spårnummer för det spår som signalen gäller för Växlingsdvärgsignal, huvuddvärgsignal, huvudljussignal eller signalpunktstavla. Anger om signalen står till höger eller vänster om det spår den gäller för Den driftplats, driftplatsdel eller linjeavsnitt där signalen finns. Aktuellt bandelsnummer enligt Trafikverkets indelning Anger om signalen är placerad enligt normala placeringsregler eller inte. Med normal placering avses: - Till vänster om spåret längst till vänster. - Till vänster om mellanliggande spår. - Till höger om spåret längst till höger (men kan undantagsvis även vara placerad till vänster om spåret). Med avvikande placering avses: All placering som inte är normal placering. Signalens placering utifrån banans kilometerräkning Spårets högsta tillåtna hastighet förbi signalen, enligt underlaget till linjeboken (avser alltså inte sth utifrån någon av de signalbilder som signalen kan visa).

7 Listan Listan för perioden ser ut så här: Signal Driftplats Antal OSPA Normal alt avvikande placering Bandel Ökat/ minskat M 386 Malmö 11 Höger Avvikande 902 Gä 162 Gävle 7 Vänster Normal 303 Av 26 Alvesta 6 Höger Normal 814 Ke 261 Karlberg 6 Vänster Normal 401 M 309 Malmö 6 Vänster Avvikande 902 G 221 Göteborg c 5 Vänster Normal 601 Gä 158 Gävle 5 Vänster Normal 303 M 369 Malmö 5 Vänster Normal 902 M 396 Malmö 5 Vänster Normal 902 Äs 94 Älvsjö 5 Vänster Normal 401 Bx 36 Boxholm 4 Vänster Normal 811 Cst 343 Stockholm C 4 Vänster Normal 401 Cst 453 Stockholm C 4 Vänster Normal 401 G 152 Göteborg 4 Vänster Normal 601 Gä 168 Gävle 4 Vänster Normal 303 H 392 Hallsberg 4 Vänster Normal 417 Söd 990 Södertälje Hamn 4 Höger Avvikande 410 Gä 127 Gävle 4 Vänster Normal 301 H 181 Hallsberg 4 Vänster Normal 419 Hm 208 Hässleholm 4 Vänster Normal 909 So 1249 Solna 4 Vänster Normal 401

8 M 386, Malmö Godsbangård (11 händelser) Spår nummer 3b Bandel 902 Signaltyp Växlingsdvärgsignal Normal/avvikande placering Normal Höger Exakt placering Km Geografisk plats Malmö Godsbangård Sth 40 km/h Ny placering, bilden är ett montage Bilden visar ett fordon som står vid signalen, men som har kört över isolerskarven vilket indikeras som en OSPA för tågklareraren.

9 Signalen sattes upp sommaren 2012 i samband med ombyggnation på Malmö godsbangård. Ett nytt spår anlades, spår 3b, vilket kan ses på bilden ovan. Signalens placering har gjort att synbarheten inte varit fullgod, då den i alltför stor utsträckning dolts av stolpen. Bristande information om nytillkommen signal kan också ha bidragit till att den inte uppmärksammats. Signalen har flyttats till vänster sida och har placering ungefär enligt bilden ovan. (Bilden är ett montage, varför den inte visar exakt läge). /Övrigt Efter flytt av signalen har några OSPA A- händelser anmälts. Någon av dessa skulle kunna bero på att isolerskarven, av tvingande skäl, placerats ett kort stycke framför signalen (dock inom nu gällande normer). Lösningen innebär att tågklareraren kan uppfatta att ett fordon passerat signalen i stopp även om så inte är fallet (vilket innebär att det inte är att betrakta som OSPA, enligt definitionen) Växling passerade signal med ca 3m TRV ID Lok till tåg passerar signal och hamnar på tomt spår, trötthet TRV ID Passage med ca 1,5 m. Hastighet 10 km/h när signal upptäcktes TRV ID Passage med ca 30 m, hejade på kollega och missade signalen TRV ID Växling med lok till tåg passerar signal med ca 15 m TRV ID 67677

10 Gä 162, Gävle C (7 händelser) Spår nummer 2s Bandel 303 Signaltyp Huvuddvärgsignal Normal/avvikande placering Normal Vänster Exakt placering Km Geografisk plats Gävle Sth 40 km/h Signalen hänger i brygga och reglerar rörelser mellan spår 1n och 2s vid Gävle C Signalen hänger i brygga och enligt rapporterade händelser förefaller signalen vara lätt att missa. En möjlig orsak kan vara den repetersignal som finns placerad till höger om spåret, bortanför signal Gä 162 under plattformstaket. I vissa situationer kan den lysa med grönt fast sken, även när Gä 162 visar stopp. Inga kända åtgärder. En närmare analys av inträffade händelser ska göras främst för att avgöra huruvida repetersignalen kan ha haft en inverkan. Inga specifika åtgärder vidtagna Järnvägsföretaget passerar signal 162 med 10m. TRV ID Tåg passerade signalen i stopp och körde upp växel 453, TRV ID uppfattade ej signalen Tåg passerade signalen mot stopp, såg ej signalen TRV ID Tåg passerar signalen, backar tillbaka utan tillstånd TRV ID Förare missar signal, passerar med ca 40 m TRV ID

11 Av 26, Alvesta (6 händelser) Spår nummer 1b Bandel 814 Signaltyp Huvudsignal Normal/avvikande placering Normal Höger Exakt placering Km Geografisk plats Alvesta Sth Enl hsi Infartssignal från Rydaholm (Värnamo). Placerad till höger om det enskilda spåret, för att uppnå bättre synbarhet på avstånd. Förare har fokuserat på annat, främst på att hantera hastighetsnedsättningen till 60 km/tim strax före signalen, samt det kommande uppehållet. Hastigheten har sjunkit under frisläppningshastigheten och föraren har låtit sig luras av att ATC inte ingriper före signalen. Pilskylt har satts upp Inga effekter har kunnat observeras, framförallt då det gått för kort tid sedan åtgärden genomfördes. Det finns en uppfattning om att det faktum att signalen står till höger har varit problemet, men att problemet i princip upphört efter att korrekt pilskylt satts upp Växling missade signal 26, stannade vid signal 128, strax TRV ID framför korsande tåg Föraren tittar på displayen och missar signalen (växling) TRV ID Föraren pratar i telefon och märker att han passerar TRV ID signalen i stopp, bromsar då Föraren missar signal Av 26 och stannar vid signal 128 TRV ID (växling) Föraren uppmärksammade inte att signalen gällde tåget, då den stod på höger sida TRV ID 60646

12 M 309, Malmö rangerbangård (6 händelser) Spår nummer 59 Bandel 901 Signaltyp Huvudsignal Normal/avvikande placering Avvikande Vänster Exakt placering Km Geografisk plats Arlöv Sth 70 km/h Signalen är placerad vid driftplatsgränsen Arlöv/Malmö godsbangård och reglerar infart till Malmö. Normalplacering vid flerspår är till höger om högra spåret. Såväl föregående som efterföljande signaler är högerplacerade. Inga kända åtgärder. Inga specifika åtgärder vidtagna Förare visste inte att signalen gällde för tåget TRV ID Förare missade inbromsning, passerade med ca 10 meter TRV ID Missförstånd mellan tkl och förare TRV ID Förare omedveten om att han passerat signal i stopp TRV ID Förare missade signalen, passerade med ca 2 m TRV ID

13 Ke 261, Karlberg (5 händelser) Spår nummer D1 Bandel 401 Signaltyp Huvuddvärgsignal Normal/avvikande placering Normal Vänster Exakt placering Km Geografisk plats Solna Sth 40 km/h Ke 261 till vänster Allmänt Signalen har under sommaren 2014 bytt beteckning från Ke 261 till Ke 291. En av många huvuddvärgsignaler mellan Hagalund och Stockholm C. Signalen utgör gräns mellan Solna och Karlberg och ATC börjar vid signalen. Lokförare har ibland missat försignaleringen i föregående signal. I några fall är det bristande fokus i form av att förare ägnat sig åt annat samtidigt som tåget framförts. Problematiken verkar främst vara kopplad till att tågen lämnat depån i Hagalund och nu är under färd till Stockholm C för att sättas i trafik. Vid flera tillfällen har lokföraren fokuserat på olika typer av förberedelser inför trafiksättningen. Inga åtgärder avseende själva signalen. Olika typer av utbildningsinsatser pågår inom berörda järnvägsföretag. Inga specifika åtgärder vidtagna Föraren såg signalen sent och hann inte stanna TRV ID Föraren sträcker sig efter rullgardin (bländad av sol) och TRV ID missar signalen. Korsande tågväg strax bortanför Föraren tittar i telefonen och missar signalen TRV ID Tåg passerar signalen i stopp. Mycket tågtrafik i TRV ID området Tåg passerar signalen i stopp med ca 40 meter TRV ID

14 G 221, Göteborg (5 händelser) Spår nummer 8 Bandel 601 Signaltyp Växlingsdvärgsignal Normal/avvikande placering Normal Vänster Exakt placering Km Geografisk plats Göteborg C Sth I samband med införande av stlv 95 kopplades signalerna så att dvärgsignal 199 visar rörelse tillåten, hinder finns när dvärgsignal 221 visar rörelse tillåten. En bidragande orsak i vissa OSPA har varit att föraren missförstått signaleringen i föregående dvärgsignal 199, eftersom denna visar snett vänster om 221 visar stopp. Föraren har misstolkat detta och istället trott att tillkoppling ska ske. Ändringar har genomförts under åren, varav den senaste är att signalen placerats på mast. Försignaleringen har inte varit till den nytta som avsetts, därför har beslut tagits om att koppla dvärgsignal 199 mot 221 så att 199 visar rörelse tillåten när 221 visar rörelse tillåten eller rörelse tillåten, hinder finns. I annat fall kommer 199 att visa stopp. Åtgärden genomförts under 2014 och därefter har inga ytterligare händelser inträffat Växling som ska till plf passerar signalen med 25 m TRV ID Signalbild snett vänster, föraren tittar efter hinder i spår och TRV ID missar signalen Växling passerade signalen i stopp med ca 100 m TRV ID Signalen passeras i stopp med ca 25 m TRV ID Föraren missar signalen och passerar den med ca 20 m TRV ID

15 Gä 158, Gävle C (5 händelser) Spår nummer 30 Bandel 303 Signaltyp Huvuddvärgsignal Normal/avvikande placering Normal Vänster Exakt placering Km Geografisk plats Gävle Sth 40 km/h Markplacerad huvuddvärgsignal. Varierande art av händelser. Det finns ingen gemensam nämnare att hänga upp åtgärder på. Inga specifika åtgärder vidtagna. Inga specifika åtgärder vidtagna Tåg 6818 förbi signal Gä 158. Snö över signalen enligt föraren TRV ID Förare trodde han hade växling, tåg anordnat. Körde på lodrätt TRV ID Tåg passerade signal i stopp med 25 meter TRV ID Förare såg lodrätt körde på det, trots att det var tåg TRV ID Avlösande förare glömde kontrollera signalbild TRV ID

16 M 369, Malmö (5 händelser) Spår nummer 59 Bandel 902 Signaltyp Växlingsdvärgsignal Normal/avvikande placering Normal Vänster Exakt placering Km Geografisk plats Malmö godsbangård Sth 50 km/h M 369 sedd från intilliggande spår. Dvärgsignalen står strax innan växel 747 De flesta passager är av ringa art, d v s att man passerat signalen med ett fåtal meter, utan risk för andra rörelser. I ett fall är det konstaterat att föraren inte sett signalen. M 369 sedd bakifrån Inga kända åtgärder. Inga specifika åtgärder vidtagna Växling (lok) passerade signal med ca 40 meter TRV ID Växling gled förbi signal med ca 5 meter TRV ID Växling passerade signal med ca 10 meter TRV ID Växling passerar signal med ca 20 meter. Förare tittade åt TRV ID annat håll Växling passerar signal med ca 200 meter. Förare missade signalen TRV ID

17 M 396, Malmö (5 händelser) Spår nummer 92 Bandel 902 Signaltyp Växlingsdvärgsignal Normal/avvikande placering Normal Vänster Exakt placering Km Geografisk plats Malmö godsbangård Sth Signal M 396 inringad Signalen reglerar rörelser ut från uppställningsspår Pistolen. Spåret, kallat pistolen är kort, 68,59 meter, och vid många tillfällen sker uppställning av flera lok vilket gör att det yttersta av loken kommer att stå mycket nära signalen. De OSPA som inträffat är inte att anse som allvarliga ur säkerhetsperspektiv, se typhändelser nedan. Isolerskarven strax framför hjulet Inga specifika åtgärder vidtagna. Inga specifika åtgärder vidtagna När föraren gjorde rullprov passerades signalen med 4 meter TRV ID Lok passerar isolskarv med ca 4 dm. När parkeringsbromsen lossas TRV ID knuffas loket fram av buffertar på annat lok Vid delning av multipel gled ena loket lite framåt och passerade TRV ID signalen med ca 5 dm Signalen passeras med ca 3 dm när handbromsen släpps TRV ID Handbromsen lossas och loket passerar signal med 1-2 meter TRV ID

18 Äs 94, Älvsjö (5 händelser) Spår nummer Bandel 401 Signaltyp Växlingsdvärgsignal Normal/avvikande placering Normal Vänster Exakt placering Geografisk plats Älvsjö Sth 30 km/h Reglerar i huvudsak rörelser ut från Älvsjödepån och dess uppställningsbangård. Av kapacitetsskäl ställer tågklareraren ibland rörelseväg till Äs 94 som delsträcka mot spår 7 eller 8. Brister föraren i uppmärksamhet och förutsätter en längre växlingsväg uppstår OSPA A-händelse. Information om signalen och händelserna kommer att ges till berörda lokförare på kommande trafiksäkerhetsfortbildning. Inga specifika åtgärder vidtagna. Det är inte möjligt att ställa växlingsväg fram till Äs 94 om konflikt föreligger med tågväg till/från spår Förare såg signalen för sent, växling passerar den med 2 m. TRV ID Vxl-väg lagd förbi första av två signaler. Passeras med 10 m. TRV ID Växling t 2274 missar signal och passerar med 20 m TRV ID Växling t 2236 passerar signal i stopp TRV ID Stressad förare missar signalen TRV ID

19 Bx 36, Boxholm (4 händelser) Spår nummer 3 Bandel 811 Signaltyp Huvudsignal Normal/avvikande placering Normal Vänster Exakt placering Km Geografisk plats Boxholm Sth 160/200 km/h Huvudsignal placerad i brygga, dvärgsignal placerad i markplan. Mellansignalen reglerar rörelser från spår 3 mot Lindekullen. Inga gemensamma delar kan ses i de inrapporterade händelserna. Inga kända åtgärder. Inga specifika åtgärder vidtagna Tåg passerar med 10 meter, nollorna försvann i ATC TRV ID Nollorna försvan ur ATC, förare trodde det var kör, passage TRV ID med ca 10 m Tåg 9140 passerade med ca 2 meter TRV ID Tåg passerar med meter. Tåget framförs av elev TRV ID

20 Cst 343, Stockholm C (4 händelser) Spår nummer 14 Bandel 401 Signaltyp Huvuddvärgsignal Normal/avvikande placering Normal Vänster Exakt placering Km Geografisk plats Stockholm C Sth 30 km/h I brygga, till vänster om spåret. Strax under plattformstak. Majoriteten av OSPA har skett med genomgående godståg, vilket indikerar att signalen kan vara skymd. Det finns en U-tavla strax innan signalen som skulle kunna skymma sikten för genomgående tåg. Analys av problembild pågår. Se ovan Missar signalen, stannar vid stopplykta 15 m bort. Fientlig tågväg TRV ID bortanför stopplyktan Tåg passerar signal med 20 m p g a halka TRV ID Signal passeras med ca 3 m. Missad inbromsning TRV ID Tåg 2635 startar mot stopp efter bristande avgångsprocedur TRV ID

21 Cst 453, Stockholm C (4 händelser) Spår nummer E2 Bandel 401 Signaltyp Huvuddvärgsignal Normal/avvikande placering Normal Vänster Exakt placering Km Geografisk plats Stockholm C Sth Enl hsi Signalen finns placerad till vänster om ett av spåren som leder från fourneringsplattformarna vid Norra Bantorget och ner till plattformarna vid Stockholm C. Signalen är placerad onormalt långt till vänster om det spår den gäller för, samtidigt bör det inte finna någon risk för att tro att signalen inte ska gälla det aktuella spåret Det primära problemet verkar vara att lokföraren dels fokuserar på andra arbetsuppgifter under körningen fram mot signalen, i kombination med en mental förväntan av att tågväg ska vara ställd hela vägen fram till plattform vid Stockholm C. Det finns en viss risk i att signalen är svår att se på avstånd på grund av den mörka bakgrunden, som utgörs av spåren som går in under Cityterminalen/World Trade center Trafikverket undersöker möjlighet att flytta signalen närmare det spår den gäller för. Berört järnvägsföretag har tagit fram en riktad information gällande händelserna vid signalen. Efter informationsinsatser har inga ytterligare händelser inträffat Distraktion, såg dvsi längre fram visa lodrätt och körde TRV ID Förare hävdar att tåget ej körde mot stopp. TRV ID Föraren tittade på dvsi längre fram, missade Cst 453 TRV ID Föraren missade Cst 453, passerade med 4 meter TRV ID

22 G 152, Göteborg C (4 händelser) Spår nummer 9 Bandel 601 Signaltyp Växlingsdvärgsignal Normal/avvikande placering Normal Vänster Exakt placering Km Geografisk plats Göteborg C Sth Markplacerad växlingsdvärgsignal, till vänster om det spår den gäller för. Vid flera av händelserna har inte signalens placering utgjort problemet. Orsakerna har istället varit kopplade till lokförarens agerande och prioriteringar. I samband med växling har starttillstånd givits i en föregående vägslingsdvärgsignal. Lokförare har sedan mentalt ställt in sig på att växlingsväg då är ställd hela vägen fram till den tänkta slutpunkten. Informationsåtgärder till berörd personal, bland annat via arbetsplatsträffar, har genomförts under Efter informationsåtgärderna har antalet händelser minskat Växling passerade signal i stopp med 12 m TRV ID Växling passerar signal i stopp med 1 m TRV ID Växling passerar signa i stopp med ca 3 m TRV ID Växling passerar signal i stopp med ca 15 m TRV ID

23 Gä 168, Gävle (4 händelser) Spår nummer 53 Bandel 303 Signaltyp Huvuddvärgsignal Normal/avvikande placering Normal Vänster Exakt placering Km Geografisk plats Gävle C Sth 40 km/h Markplacerad huvuddvärgsignal. Placerad under en vägbro. Analys av problembild påbörjad. Inga specifika åtgärder vidtagna. Inga specifika åtgärder vidtagna Föraren missbedömde och körde förbi signalen med 10 m TRV ID Tåg passerade signalen i stopp, föraren tyckte det var grönt TRV ID Föraren obekant med platsen, distraherad av telefonsamtal TRV ID Föraren trodde han gick som växling, magasinerad tågväg TRV ID

24 H 392, Hallsberg (4 händelser) Spår nummer 201 Bandel 417 Signaltyp Växlingsdvärgsignal Normal/avvikande placering Normal Vänster Exakt placering Km Geografisk plats Hallsberg rbg Sth Signalen är belägen efter att alla U-grupper gått ihop, alldeles före en skyddsväxel. Kommer man från U7 och övriga U-gruppspår vänster därom syns signalen på kort avstånd. I tågtjänst står signalen normalt i läge rörelse tillåten, däremot vid växling kan det upplevas som att signalen dyker upp överraskande. Ett vanligt arbetsmoment är att man vid växling vänder före signalen H Orsak okänd, passerades med ca 30 meter TRV ID Orsak okänd, passerades med 4 meter TRV ID Föraren uppgav att han tagit fel på signal TRV ID Föraren uppgav att han såg fel signal TRV ID

25 Söd 990, Södertälje Hamn (4 händelser) Spår nummer 18 Bandel 410 Signaltyp Dvärgsignal Normal/avvikande placering Avvikande Höger Exakt placering Km Geografisk plats Södertälje Hamn Sth Signal före flytt Signal efter flytt Ursprungligen placerad till vänster om spåret. Därefter flyttad till höger sida för att få bättre synbarhet på signalen. Den ursprungliga placeringen innebar en relativt kort siktsträcka på signalen. Man bedömde att detta innebar en risk för att OSPA A-händelser skulle inträffa. Signalen flyttades därför till höger sida, dock utan att någon pilskylt sattes upp. Det ledde till att ett antal A-händelser faktiskt inträffade. En liten vågrätt pilskylt (äldre modell) sattes upp. Detta förbättrade dock inte situationen. Korrekt pilskylt (enl JTF) sattes upp Inga händelser relaterad till sikt på signal. En händelse till följd av spårhalka Föraren på tåg uppfattar ej att signal gäller för rörelsen TRV ID Växling passerar signal i stopp i 10 km/h TRV ID Föraren tittar på fel signal, passerar med 10 m i 15 km/h TRV ID Tåg gled förbi signalen, extremt halt TRV ID

26 Gä 127, Gävle (4 händelser) Spår nummer 29 Bandel 303 Signaltyp Huvuddvärgsignal Normal/avvikande placering Normal Vänster Exakt placering Km Geografisk plats Gävle C Sth 40 km/h Markplacerad huvuddvärgsignal, mellan två spår. I anslutning till signalen finns också en gångfålla. Gä 127 till höger Inga specifika åtgärder vidtagna. Ingen tydlig gemensam problembild kan utläsas i de fall som inträffat Förare felplanerade körningen, tittade på fel signal TRV ID Tåg passerade signal i stopp. Orsak okänd TRV ID Föraren på tåg missbedömde bromssträckan TRV ID Växling som inleder tåg passerade signalen i stopp TRV ID

27 H 181, Hallsberg (4 händelser) Spår nummer 6 Bandel 419 Signaltyp Växlingsdvärgsignal Normal/avvikande placering Normal Vänster Exakt placering Km Geografisk plats Hallsberg pbg Sth Normalt markplacerad signal. Vid flera av händelserna har signalgivaren fokuserat på växlars läge eller på signaler längre bort, och därmed missat den närmsta signalen. Det behövs ytterligare analyser för att se om det finns några gemensamma orsaker till detta. Riktade åtgärder för berörd personal samt information till övriga. Informationen har lämnats under För kort tid har förflutit sedan vidtagna åtgärder för att dessa ska kunna utvärderas Växling med tåg backar förbi signalen med ca 200 meter TRV ID Växling mot stopp med 1 lokaxel. Fientlig tågväg fanns TRV ID Växling mot stopp, körde upp växel. Fientlig tågväg fanns TRV ID Förare missar signalen, passerar med ca 15 m TRV ID

28 Hm 208, Hässleholm (4 händelser) Spår nummer 23 Bandel 909 Signaltyp Växlingsdvärgsignal Normal/avvikande placering Normal Vänster Exakt placering Km Geografisk plats Hässleholm Sth 40 km/h Växlingsdvärgsignal, strax före motväxel. Reglerar rörelser till uppställningsbangård Fordon vänds bakom signalen, för stort fokus hamnar i backspegeln och för lite fokus framåt Inga kända åtgärder. Förändrat arbetssätt vid trafikledningen har inneburit en minskning. Inga händelser har skett sedan juni Missförstånd mellan signalgivare och förare TRV ID Växling passerar signalen utan att uppmärksamma denna TRV ID Larm i lok gjorde att signalen missades av föraren TRV ID Samma ärende som 64255, fel bokfört! TRV ID

29 So 1249, Solna (4 händelser) Spår nummer L1/d1 Bandel 401 Signaltyp Växlingsdvärgsignal Normal/avvikande placering Normal Vänster Exakt placering Km Geografisk plats Hagalund Sth 40 km/h Foto: Johan Hellström, SJ Reglerar rörelser ut från Hagalund till Solna. Gäller för båda spåren som leder in i växeln. Signalen är placerad mitt i växeln vilket innebär att den gäller för båda spåren som leder in i växeln men att den inte kontrollerar den närmast efterföljande växeln (vilket syns på bilden eftersom växeln är en klotväxel). Signalen förefaller vara svår att tolka, då det vid flera tillfällen varit så att lokföraren/signalgivaren upptäckt signalen men inte tolkat det som att den gäller för den egna rörelsen. Vissa åtgärder har vidtagits inom berörda järnvägsföretag i syfte att uppmärksamma förare på signalens placering. Inga ytterligare händelser har inträffat efter informationsinsatsen Föraren tittade på fel signal, som var ställd i kör TRV ID för annat tåg Tåget (ens lok) passerade signa med ca 16 m. Förare TRV ID hävdade bromsfel, verkstad hittade inga fel Förare såg ej signal och passerade med ca 100 m TRV ID Förare trodde signal gällde intilliggande spår, passage med ca 5 m TRV ID 62669

30 Signaler med tre OSPA-händelser Signal Driftplats Bandel Ökat/ minskat Anm Dns 101 Dynäs Vänster 232 Signalpunktstavla G 204 Göteborg Höger 601 Huvudsignal Gä 153 Gävle Vänster 303 Växlingsdvärgsignal H 579 Hallsberg Höger 417 Huvuddvärgsignal Hb 164 Helsingborg Vänster 903 Huvuddvärgsignal Hgl 126 Hagalund Höger 402 Växlingsdvärgsignal Hgl 212 Hagalund Vänster 402 Växlingsdvärgsignal Khn 114 Kristinehamn Höger 383 Huvuddvärgsignal M 322 Malmö Höger 902 Växlingsdvärgsignal Ms 51 Mosås Höger 524 Huvudsignal Snt 2/1 Snyten Vänster 313 Huvudsignal Cst 867 Stockholm C Höger 401 Huvuddvärgsignal Sst 288 Stockholm Södra Höger 401 Huvudsignal Sär 94/6 Sävenäs 602 Söd 123 vb Södertälje Vänster 410 Huvudsignal Söd 992 Södertälje 410 Trå 39 Timrå 233 Ör 122 Örebro Vänster 527 Huvudsignal Ös 150 Östersund Vänster 222 Växlingsdvärgsignal Cst 459 Stockholm C Höger 401 Huvudsignal Cst 567 Stockholm C Höger Ny Huvudsignal Fs 1/1 Fors Höger 312 Ny Huvudsignal G 114 Göteborg Höger 601 Ny Huvuddvärgsignal Gä 301 Gävle Vänster 303 Ny Huvuddvärgsignal Ny 1/5 Nyhem Höger 211 Ny Huvudsignal

Trafiksäkerhetsinstruktion Jernhusens Infrastruktur, Göteborg, Olskroken skötselhall

Trafiksäkerhetsinstruktion Jernhusens Infrastruktur, Göteborg, Olskroken skötselhall Dokumenttyp Verksamhetsområde Trafiksäkerhetsinstruktion Jernhusens Infrastruktur (6) Upprättad av Ansvarig utgivare Giltig från Jimmy Ahl Lennart Forslin 20-0-25 Trafiksäkerhetsinstruktion Jernhusens

Läs mer

Trafikledning - System E2

Trafikledning - System E2 Trafikledning - System E2 BVF 1946.1 bilaga 17 E2 Giltigt från 2012-06-10 Innehåll 3 Innehåll Inledning 5 Fullständiga signalställverk 7 1 Reservera tågväg 8 2 Upprätthålla skyddsträcka 9 Avlösning och

Läs mer

Trafiksäkerhetsinstruktion

Trafiksäkerhetsinstruktion Dokumenttyp Verksamhetsområde Trafiksäkerhetsinstruktion Jernhusens järnvägsverksamhet 1 (9) Upprättad av Stefan Halldén, 08-4100 363, stefan.hallden@jernhusen.se Beslutas av CTFI, Maria Denize Giltigt

Läs mer

Rapport om ny gemensam (BV-BTO) hantering av obehöriga stoppsignalpassager, OSPA

Rapport om ny gemensam (BV-BTO) hantering av obehöriga stoppsignalpassager, OSPA Rapport om ny gemensam (BV-BTO) hantering av obehöriga stoppsignalpassager, OSPA Datum Utgåva Sida 2009-06-04 3 1 (9) Innehåll 1 Inledning...1 2 Bakgrund till hantering av obehöriga stoppsignalpassager...1

Läs mer

Lokal instruktion och vägledning Jernhusens Infrastruktur HAGALUNDS DEPÅ

Lokal instruktion och vägledning Jernhusens Infrastruktur HAGALUNDS DEPÅ Dokumenttyp Verksamhetsområde Trafiksäkerhetsinstruktion Jernhusens järnvägsverksamhet 1 (9) Upprättad av Stefan Halldén, 08-100 3263, stefan.hallden@jernhusen.se Beslutas av CTFI, Maria Denize Giltigt

Läs mer

Trafikledning - System E2

Trafikledning - System E2 Trafikledning - System E2 2008 09 15 Innehåll Innehåll Inledning 5 Fullständiga signalställverk 7 1 Reservera tågväg 8 2 Upprätthålla skyddsträcka 9 Avlösning och dokumentation 11 1 Allmänna regler 12

Läs mer

RUTINBESKRIVNING 1 (8) Skapat av (Efternamn Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer

RUTINBESKRIVNING 1 (8) Skapat av (Efternamn Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer RUTINBESKRIVNING 1 (8) Skapat av (Efternamn Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer Hiltunen Timo, UHass TDOK 2013:0601 Fastställt av Dokumentdatum Chef VO Samhälle 2014-05-01 1.0 Dokumenttitel Växlar-manövrering

Läs mer

Trafiksäkerhetsföreskrifter för linje 8 t Ange redsbanan, sträckanpolhemsplatsen - Hjällbo.

Trafiksäkerhetsföreskrifter för linje 8 t Ange redsbanan, sträckanpolhemsplatsen - Hjällbo. TWö i9 (x /r FGÖTEBORGS s p å r v ä g a r Trafiksäkerhetsföreskrifter för linje 8 t Ange redsbanan, sträckanpolhemsplatsen - Hjällbo. 5t.a PJE>.Ai Utöver tjänsteföreskrifter för spårvagnsförare gäller

Läs mer

TRI lokala tillägg järnvägsinfrastruktur Örebro

TRI lokala tillägg järnvägsinfrastruktur Örebro Dokumentnamn Process Sida TRI lokala tillägg järnvägsinfrastruktur Örebro 1(7) Dokumentbeteckning Version Giltig fr o m Giltig t o m Ersätter Driftsplats/Driftsplatsdel C-02-00-28 5.0 2012-11-02 EM 41-121

Läs mer

SMoKD 33.316 Bemanning och funktioner v03.doc

SMoKD 33.316 Bemanning och funktioner v03.doc SMoKD 33.316 Bemanning och funktioner Giltig från: 2011-01-01 Giltig till: Tillsvidare Version Datum Beskrivning Handläggare 01 2010-03-30 Ny bestämmelse för ansökan om särskilt tillstånd B Fura 02 2010-08-15

Läs mer

Rapport RJ 2005:1 Tillbud till kollision mellan tågen 7622 och 7623 vid Ånge, Y län den 22 september 2003

Rapport RJ 2005:1 Tillbud till kollision mellan tågen 7622 och 7623 vid Ånge, Y län den 22 september 2003 ISSN 1400-5743 Rapport RJ 2005:1 Tillbud till kollision mellan tågen 7622 och 7623 vid Ånge, Y län den 22 september 2003 Dnr J-09/03 SHK undersöker olyckor och tillbud från säkerhetssynpunkt. Syftet med

Läs mer

BANSTANDARD I GÖTEBORG KONSTRUKTION

BANSTANDARD I GÖTEBORG KONSTRUKTION BANSTANDARD I GÖTEBORG Kapitel K 3.7 Signal- och signalsäkerhetsanläggningar 2015-07-03 1 (5) Avsnitt Datum Senaste ändring K 3.7.6 SIGNALBILDER 2015-05-24 2015-07-03 Upprättad av Håkan Karlén Fastställd

Läs mer

Trafikeringssystem R

Trafikeringssystem R TRAFIKVERKET UNDERLAG TILL LINJEBOK G Trafikeringssystem R ida 3 4 Innehåll Driftplatsföreskrifter Tillåten tåglängd Externmarkeringspunkter Driftplatsföreskrifter Lokala föreskrifter som berör förare

Läs mer

TRI lokala tillägg järnvägsinfrastruktur Malmö lok- och vagnverkstad

TRI lokala tillägg järnvägsinfrastruktur Malmö lok- och vagnverkstad Dokumentnamn Process Sida 1(14) Dokumentbeteckning Version Giltig fr o m Giltig t o m Ersätter Driftsplats/Driftsplatsdel C-02-00-21 4.0 2011-10-01 EM 41-111 Malmö C Författare Ansvarig utgivare Säkerhetsstyrning

Läs mer

Trafiksäkerhetsinstruktion

Trafiksäkerhetsinstruktion Dokumenttyp Verksamhetsområde Trafiksäkerhetsinstruktion Jernhusens järnvägsverksamhet 1 (8) Upprättad av Kristina Blomqvist, 08 402 84 75, kristina.blomqvist@jernhusen.se Beslutas av CTFI, Maria Denize

Läs mer

Linjebeskrivning. Driftplatser, signalbilder, hastighetsnedsättningar mm

Linjebeskrivning. Driftplatser, signalbilder, hastighetsnedsättningar mm Linjebeskrivning Driftplatser, signalbilder, hastighetsnedsättningar mm Km Bansträcka Plats 534.544 Hässleholm (Hm) Bansträckan Hässleholm Malmö C Tåg med udda nummer Avstånd mellan st km Signalbilder,

Läs mer

Ställverksinstruktion för Almunge

Ställverksinstruktion för Almunge UPSALA-LENNA JERNVÄG Ställverksinstruktion för Almunge Utgåva 1 Gäller fr o m 2015-03-01 ULJH 065 2 Ställverksinstruktion för Almunge ULJH 065 FÖRTECKNING ÖVER ÄNDRINGSTRYCK Ändringstryck Nr Gäller fr

Läs mer

BARBARA H23 Dekoder för 2- och 3-skens huvudsignal

BARBARA H23 Dekoder för 2- och 3-skens huvudsignal STÄLLVERK 07 SMARTA DEKODERS BARBARA H23 Dekoder för 2- och 3-skens huvudsignal OBS! Om du köpt nya signaler testa dem först i minst 5 minuter med den spänning och förkopplingsmotstånd som signaltillverkaren

Läs mer

Järnvägsnätbeskrivning. för. Norrköpings kommuns. Hamn- och industrispår. Sidan 1 av 13

Järnvägsnätbeskrivning. för. Norrköpings kommuns. Hamn- och industrispår. Sidan 1 av 13 Sidan 1 av 13 Gällande fr. o m: 2006-12-10 Ändrad: 2013-05-29 Handläggare: lexander Johansson Utgivare: Leif Lindberg Järnvägsnätbeskrivning för Norrköpings kommuns Hamn- och industrispår Sidan 2 av 13

Läs mer

Trafiksäkerhetsinstruktion för Borlänge Energis industrispår

Trafiksäkerhetsinstruktion för Borlänge Energis industrispår 1(11) Trafiksäkerhetsinstruktion för Borlänge Energis industrispår Spårägare: Infrastrukturförvaltare: Borlänge kommun AB Borlänge Energi Box 834, 781 28 Borlänge 2(11) Dokumenthistorik Datum Författare

Läs mer

ERTMS - Trafikpåverkan, fördjupningsmaterial

ERTMS - Trafikpåverkan, fördjupningsmaterial PM Ärendenummer Dokumentdatum [Ärendenummer] 2013-05-31 Dokumentnummer Sidor Dokumentnr: ERTMS _2013:018 1(35) Kopia till: ERTMS - Trafikpåverkan, fördjupningsmaterial Inledning/Sammanfattning ERTMS ger

Läs mer

1. Inledning... 2 1.1 Generella krav... 2 1.2 Kommentar denna utgåva... 2

1. Inledning... 2 1.1 Generella krav... 2 1.2 Kommentar denna utgåva... 2 BANSTANDARD I GÖTEBORG Kapitel K 3.8 Friförbundet reläställverk 2015-07-03 1 (5) Avsnitt Datum Senaste ändring K 3.8.3 Rörelsevägar 2015-05-24 2015-07-03 Upprättad av Håkan Karlén Fastställd av Susanne

Läs mer

Järnvägsnätsbeskrivning (JNB) för. Jönköpings kommun. Utgåva 2

Järnvägsnätsbeskrivning (JNB) för. Jönköpings kommun. Utgåva 2 Sidan 1 av 11 Gällande fr. o m: 2014-10-01 Utgåva: 2 Handläggare: Stefan Åhman Sweco Rail AB Utgivare: Mathias Johansson Tekniska kontoret Järnvägsnätsbeskrivning (JNB) för Jönköpings kommun Utgåva 2 Sidan

Läs mer

Linjeblockering. Grundläggande signaleringskrav. BVS 544.98023 Giltigt från Giltigt till Antal bilagor 2009-09-30

Linjeblockering. Grundläggande signaleringskrav. BVS 544.98023 Giltigt från Giltigt till Antal bilagor 2009-09-30 Gäller för Version Standard BV förvaltande enheter 3.0 BVS 544.98023 Giltigt från Giltigt till Antal bilagor 2009-09-30 Diarienummer Ansvarig enhet Fastställd av F09-7155/SI10 Leveransdivisionen/Anläggning

Läs mer

ERTMS för att stärka järnvägens konkurrenskraft

ERTMS för att stärka järnvägens konkurrenskraft ERTMS för att stärka järnvägens konkurrenskraft Ett gemensamt gränsöverskridande trafikstyrningssystem för järnvägen Europa ska få en gemensam och konkurrenskraftig järnväg. Med detta i fokus beslutade

Läs mer

BS 80 Hydrauldriv typ 2003 B

BS 80 Hydrauldriv typ 2003 B BS 80 Hydrauldriv typ 2003 B Ett uppkörningsbart växeldriv för depåer! Beskrivning av option där växlings sekvensen förenklas för lokförare. Nedan följer beskrivning av tre sätt där växlingen förenklats

Läs mer

Trafiksäkerhetsinstruktion:

Trafiksäkerhetsinstruktion: förvaltning 1 (8) spåranläggning i Malmö förvaltning 2 (8) 1. Introduktion Detta är en del av trafiksäkerhetsinstruktionen (TRI) för sidospår vid Jernhusens godsvagnsverkstaden. 2. Beskrivning 2.1. sinstruktionens

Läs mer

Trafiksäkerhetsinstruktion (TRI) för sidospår

Trafiksäkerhetsinstruktion (TRI) för sidospår Trafiksäkerhetsinstruktion (TRI) för sidospår Utgåva: 7 Gäller fr.o.m. 2014-05-20 Infrastrukturanläggning: Terminaler vid Brogärdet/Marjarp Infrastrukturförvaltare: Falköpings kommun Innehåll 1. Inledning...

Läs mer

Fastighetsförteckning Jernhusen - Sammanfattning 2013-12-31

Fastighetsförteckning Jernhusen - Sammanfattning 2013-12-31 Fastighetsförteckning Jernhusen - Sammanfattning Jernhusens fastighetsbestånd Jernhusens fastighetsbestånd är utbrett över hela Sverige med fokus på storstadsregioner, tillväxtorter och viktiga järnvägsknutpunkter.

Läs mer

station, ställverksområde

station, ställverksområde JTF spårentreprenör trafikledningen banan trafikplats linjen driftplats driftplatsdel driftplatsgräns hållställe linjeplats hållplats blocksträcka huvudspår sidospår normalhuvudspåret avvikande huvudspår

Läs mer

Järnvägsnätsbeskrivning 2014, bilaga 6.1 Tåglägesavgift, passageavgift och emissioner Samrådsutgåva

Järnvägsnätsbeskrivning 2014, bilaga 6.1 Tåglägesavgift, passageavgift och emissioner Samrådsutgåva Bilaga 6.1 Tåglägesavgift, passageavgift och emissionsavgift 1 Tåglägesavgift En särskild avgift tåglägesavgift debiteras enligt avsnitt 6.3.1.1, för tågläge för persontrafik, godstrafik och tjänstetåg.

Läs mer

Bansträckan Värnamo Åstorp. Tåg med udda nummer.

Bansträckan Värnamo Åstorp. Tåg med udda nummer. Bansträckan Värnamo Åstorp. Tåg med udda nummer. Km Bansträcka Plats Avstånd mellan st. km Signalbilder, hastighetsnedsättningar m ni S = tåg av brgr S R = motorvagnståg av brgr S och tåg, som dragés av

Läs mer

Trafiksäkerhetsinstruktion för Eslövs kommuns spåranläggning Komplettering till JvSFS 2008:7 Bilaga 20 Sidospår

Trafiksäkerhetsinstruktion för Eslövs kommuns spåranläggning Komplettering till JvSFS 2008:7 Bilaga 20 Sidospår 1 Trafiksäkerhetsinstruktion för Eslövs kommuns spåranläggning Komplettering till JvSFS 2008:7 Bilaga 20 Sidospår Utgåva 4 -gäller fr.o.m. 2012-02-20 Kontaktfunktioner Ansvarig funktion hos infrastrukturförvaltaren:

Läs mer

Reläställverk, allmänt

Reläställverk, allmänt SJH 325.1-151 - Reläställverk, allmänt Ställarställverkens manöverdon - stallarna - motsvaras i reläställverken av reläer. Dessa manövreras med tryckknappar eller vippställare, vilka alltid är fria för

Läs mer

Fastighetsförteckning Jernhusen - Sammanfattning 2014-12-31

Fastighetsförteckning Jernhusen - Sammanfattning 2014-12-31 Fastighetsförteckning Jernhusen - Sammanfattning Jernhusens fastighetsbestånd Jernhusens fastighetsbestånd är utbrett över hela Sverige med fokus på storstadsregioner, tillväxtorter och viktiga järnvägsknutpunkter.

Läs mer

Enkät om rapportering av förseningar

Enkät om rapportering av förseningar 2006:06 TEKNISK RAPPORT Enkät om rapportering av förseningar BIRRE NYSTRÖM Avd för Drift och underhållsteknik Järnvägstekniskt centrum Luleå tekniska universitet Regnbågsallén, Porsön, Luleå Postadress:

Läs mer

JÄRNVÄGSNÄTSBESKRIVNING

JÄRNVÄGSNÄTSBESKRIVNING 1 JÄRNVÄGSNÄTSBESKRIVNING För tågplan med början 2006-12-10 Reviderad dec 2007 Reviderad maj 2008 Reviderad sept 2008 Reviderad 2009 Reviderad 2011 JÄRNVÄGSNÄTSBESKRIVNING 2006, vers. 6 2 Innehållsförteckning

Läs mer

Järnvägsnätsbeskrivning NLC Terminal Umeå

Järnvägsnätsbeskrivning NLC Terminal Umeå 1 (7) Järnvägsnätsbeskrivning NLC Terminal Umeå Gäller fr.o.m 2015-08-31 2 (7) Senast införda ändring Datum Omfattning Sida 2010-08-03 Nytt dokument Alla 2012-09-01 Ändring Alla 2014-05-12 Nya kontaktuppgifter,

Läs mer

Lärarhandledning med kopieringsunderlag för elevmaterial BANGOS RESA. En film om säkerhet kring tåg och järnväg.

Lärarhandledning med kopieringsunderlag för elevmaterial BANGOS RESA. En film om säkerhet kring tåg och järnväg. Lärarhandledning med kopieringsunderlag för elevmaterial BANGOS RESA En film om säkerhet kring tåg och järnväg. Banverkets säkerhetsarbete Banverket har som mål att skapa ett transportsystem som både ur

Läs mer

Analysmodeller och datainsamling. Människor och komplexa system. Exempel från lok. Informationshantering i en förarhytt. Direkt observation

Analysmodeller och datainsamling. Människor och komplexa system. Exempel från lok. Informationshantering i en förarhytt. Direkt observation Människor och komplexa system Datainsamlingsmetoder som grund för uppgiftsanalys Anders Jansson Analysmodeller och datainsamling Normativa Beskrivande Formativa Datainsamlingsmetoder Exempel från lok Direkt

Läs mer

Gröna tåget för bättre ekonomi och konkurrenskraft

Gröna tåget för bättre ekonomi och konkurrenskraft Gröna tåget för bättre ekonomi och konkurrenskraft 9 januari 2008 Transportforum 08-790 83 79 Session 4 1 Varför Gröna tåget? Tågresandet ökar nya attraktiva tåg behövs Kortare restider är lönsamt och

Läs mer

Järnvägsnätsbeskrivning Gäller från 2012-07-01

Järnvägsnätsbeskrivning Gäller från 2012-07-01 Järnvägsnätsbeskrivning Gäller från 2012-07-01 G:\Claes W\Järnvägsnätsbeskrivning 2012-07-01.doc Sida 1 av 6 Järnvägsnätbeskrivning för Oskarshamns Hamn AB Datum 2012-07-01 Innehållsförteckning 1. Allmän

Läs mer

Kustjärnväg förbi Oskarshamn PM 2011-10-31

Kustjärnväg förbi Oskarshamn PM 2011-10-31 Kustjärnväg förbi Oskarshamn PM 2011-10-31 Bjerkemo Konsult 1 Kustjärnväg förbi Oskarshamn Framsidesbild från Rydebäcks station PM 2011-10-31 Bakgrund Regionförbundet i Kalmar har tagit initiativ till

Läs mer

Effektsamband för transportsystemet. Fyrstegsprincipen Version 2012-10-30 Steg 2. Drift och underhåll. Kapitel 6 Drift och underhåll av järnväg

Effektsamband för transportsystemet. Fyrstegsprincipen Version 2012-10-30 Steg 2. Drift och underhåll. Kapitel 6 Drift och underhåll av järnväg Effektsamband för transportsystemet Fyrstegsprincipen Version 2012-10-30 Steg 2 Drift och underhåll Kapitel 6 Drift och underhåll av järnväg 1 Översiktlig beskrivning av förändringar och uppdateringar

Läs mer

Trafiksäkerhetsinstruktion spåranläggning

Trafiksäkerhetsinstruktion spåranläggning STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN DRIFT OCH UNDERHÅLL TRI Trafiksäkerhetsinstruktion spåranläggning Version 2.0 Giltig från 2014-07-01 Stadsbyggnadsförvaltningen Postadress 251 89 Helsingborg Telefon 042-10 50

Läs mer

Trångsektors plan Göteborg

Trångsektors plan Göteborg Trångsektors plan Göteborg T15 T15 [Ange dokument ets underrubr ik] RIKTLINJE 2 (10) Innehåll Inledning... 3 Syfte... 3 Omfattning... 4 Definitioner... 4 Infrastruktur... 4 Trafikstruktur... 5 Allmänt...

Läs mer

3. Samordningsansvar enligt arbetsmiljölagen

3. Samordningsansvar enligt arbetsmiljölagen RIKTLINJE 1 (5) Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer Sven-Erik Nilsson TDOK 2013:0657 [Ärendenummer] Fastställt av Dokumentdatum Version Chef VO Underhåll 2014-08-01 1.0 Dokumenttitel

Läs mer

För vagnarnas bromsning och framdrivning på riktningsspåren finns emellertid också automatiskt verkande anordningar av olika slag.

För vagnarnas bromsning och framdrivning på riktningsspåren finns emellertid också automatiskt verkande anordningar av olika slag. SJH 325.1-261 - Kap VIII Anordningar för rangering av godsvagnar ALLMÄNT Godståg med vagnar, som är destinerade till olika stationer men godtyckligt placerade i tåget, rangeras på lämpliga förgreningsstationer.

Läs mer

Copenhagen Malmö Port AB

Copenhagen Malmö Port AB Sid 1 av 8 Copenhagen Malmö Port AB JÄRNVÄGSNÄTSBESKRIVNING (JNB) 2013 Upprättad 2012-02-20 Sid 2 av 8 Innehållsförteckning 1. Allmän information sid 3 2. Villkor för tillträde och trafikering sid 4 3.

Läs mer

Hantering av larm från stationära. detektorer samt åtgärder efter upptäckta

Hantering av larm från stationära. detektorer samt åtgärder efter upptäckta Gäller för Version Föreskrift Trafikverket 3.0 BVF 592.11 Giltigt från Giltigt till Antal bilagor 2013-06-01 Tills vidare 1 Diarienummer Ansvarig enhet Fastställd av TRV 2013/13219 Elkraftsystem Leif Lindmark,

Läs mer

BUP. Bup Cst v 951-1002. Handläggare: Jonas Kjellgren Datum: 2009-11-11 15:36:00 Sida: 1 (14) BUP Aktuell

BUP. Bup Cst v 951-1002. Handläggare: Jonas Kjellgren Datum: 2009-11-11 15:36:00 Sida: 1 (14) BUP Aktuell Aktuell Sida: 1 (14) Östra...2 Västra Stambanan Söö-G...2 Västra Stambanan Äs-Söd...3 Ostkustbanan...4 Mälarbanan Sub-Hsa...5 Mälarbanan Fv-Jbk...6 Svealandsbanan...7 Stockholm-Solna...8 Stockholm-Sundbyberg...11

Läs mer

Ansökan om behörighet görs på en särskild blankett som kan hämtas på Banverkets webbplats Banportalen (http://www.banverket.se/banportalen).

Ansökan om behörighet görs på en särskild blankett som kan hämtas på Banverkets webbplats Banportalen (http://www.banverket.se/banportalen). 1.7 Publicering Järnvägsnätsbeskrivningen, inklusive avvikelsemeddelanden, publiceras på Banverkets webbplats Banportalen. Där finns också ytterligare information som hör till respektive utgåva av järnvägsnätsbeskrivningen.

Läs mer

GRUPP 1 JETLINE. Åk, känn efter och undersök: a) Hur låter det när tåget dras uppför första backen? Vad beror det på? (Tips finns vid teknikbordet)

GRUPP 1 JETLINE. Åk, känn efter och undersök: a) Hur låter det när tåget dras uppför första backen? Vad beror det på? (Tips finns vid teknikbordet) GRUPP 1 JETLINE a) Hur låter det när tåget dras uppför första backen? Vad beror det på? (Tips finns vid teknikbordet) b) Var under turen känner du dig tyngst? Lättast? Spelar det någon roll var i tåget

Läs mer

Skapat av (Efternamn, Förnamn, org.) Dokumentdatum Version. Ulrica Sörman/Mats Lindqvist [Dokumentdatum] 1.0 Ev. dokumentid Ärendenummer Projektnummer

Skapat av (Efternamn, Förnamn, org.) Dokumentdatum Version. Ulrica Sörman/Mats Lindqvist [Dokumentdatum] 1.0 Ev. dokumentid Ärendenummer Projektnummer FRÅGOR, SVAR, SYNPUNKTER 1 (7) Skapat av (Efternamn, Förnamn, org.) Dokumentdatum Version Ev. dokumentid Ärendenummer Projektnummer Fastställt av (Efternamn, Förnamn, org.) Dokumenttitel Frågor, svar och

Läs mer

Befintlig förbindelse och passage i plan väster om stationshuset ersätts med planskild passage.

Befintlig förbindelse och passage i plan väster om stationshuset ersätts med planskild passage. Etapp 1c Flyttat stationshus och passage (G1c) Utrymmet mellan stationshuset och spår 1 är för smalt för att uppfylla dagens krav på plattform och används därför bara som gångpassage. Om huset flyttas

Läs mer

Boden kommuns järnvägsanläggning:

Boden kommuns järnvägsanläggning: Bodens kommun Järnvägsnätsbeskrivning 070101 Boden kommuns järnvägsanläggning: Moråsen Torpgärdan Avdelningschef Gatuavdelningen: Mats Elgcrona mats.elgcrona@boden.se 0921-62326 Bodens kommun, 961 86 Boden.

Läs mer

JÄRNVÄGSNÄTSBESKRIVNING 091216 AITIK BANGÅRD/STATION

JÄRNVÄGSNÄTSBESKRIVNING 091216 AITIK BANGÅRD/STATION Järnvägsnätsbeskrivning Aitik Bangård/station Version 1 091215 BOLIDEN AB JÄRNVÄGSNÄTSBESKRIVNING 091216 AITIK BANGÅRD/STATION Anrikningschef Martin Sandin, tfn 0970-735 12 Martin.Sandin@boliden.com Järnvägsnätsbeskrivning

Läs mer

Division Leverans preliminära upphandlingstidplan

Division Leverans preliminära upphandlingstidplan Uppdaterad 2007-06-21 Division Leverans preliminära stidplan Uppdrag Ramavtal konsulttjänster bro, inspektion och besiktning Tjänst Stockholm juni -07 september -07 Uppgradering Ebicos NT för ERMTS Tjänst

Läs mer

Ställverksförteckning, övriga datorställverk (ej typ 85 eller 95)

Ställverksförteckning, övriga datorställverk (ej typ 85 eller 95) Ställverksförteckning, övriga datorställverk (ej typ 85 eller 95) plats typ driftsatt slopat notiser Almedal 75 1978-05-21 2010-10-10 Slopat klockan 03.55 angivet datum Altorp Microlok II 2000-09-2x Återupptagen

Läs mer

Bilaga till Järnvägsnätsbeskrivning anläggningsspecifikation: Depå Hagalund

Bilaga till Järnvägsnätsbeskrivning anläggningsspecifikation: Depå Hagalund Bilaga till Järnvägsnätsbeskrivning anläggningsspecifikation: Depå Hagalund Uppdaterad 2012-03-25 Nedan presenteras detaljerade uppgifter om rubricerad anläggning. Kontakta infrastrukturförvaltaren för

Läs mer

Till fots och med cykel

Till fots och med cykel Till fots och med cykel Innehåll: Innehåll... 1 Till fots och med cykel... 2 På egna banor... 3 Cykling på cykelbana... 4 Gågata och gårdsgata... 5 Att korsa en väg... 6 Till fots... 6 Med cykel... 7 Var

Läs mer

frågor om höghastighetståg

frågor om höghastighetståg 12 frågor om höghastighetståg N Vad är Europakorridoren? är vi inom Europakorridoren möter människor och talar om höghastighetståg, är det några frågor som ofta återkommer. Dessa frågor handlar i hög grad

Läs mer

Blandad trafikering. Roger Nordefors Banverket Leveransdivision

Blandad trafikering. Roger Nordefors Banverket Leveransdivision Blandad trafikering Roger Nordefors Banverket Leveransdivision Disposition Svårigheter med blandad trafik Kapacitetssituationen 2008 Planeringsförutsättningar Fördefinierad trafikstruktur Kapacitetssituation

Läs mer

Kabling av två befintliga luftledningar vid Astrid Lindgrens Värld, Vimmerby

Kabling av två befintliga luftledningar vid Astrid Lindgrens Värld, Vimmerby E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040 25 50 00 Val av stråk Kabling av två befintliga luftledningar vid Astrid Lindgrens Värld, Vimmerby Maj 2013 Bg: 59674770 Pg: 4287972 Org. Nr:

Läs mer

Anledningar till hastighetsöverträdelser vid ATK-kameror

Anledningar till hastighetsöverträdelser vid ATK-kameror Anledningar till hastighetsöverträdelser vid ATK-kameror [En intervjustudie med bötfällda bilister] Heléne Haglund [2009-06-09] Inledning Syftet med den här studien är att undersöka vilka anledningar som

Läs mer

Bilaga 4.4 Kapacitetsförutsättningar

Bilaga 4.4 Kapacitetsförutsättningar Bilaga 4.4 Kapacitetsförutsättningar Innehåll 1 Banarbeten... 2 2 Förplanerade tåglägen för internationella korridorer... 2 3 Trångsektorsplaner... 2 3.1 Trångsektorsplan Mälardalen... 2 3.2 Trångsektorsplan

Läs mer

De 16 stegen till körkortet En guide av Ringens Bilskola

De 16 stegen till körkortet En guide av Ringens Bilskola De 16 stegen till körkortet En guide av Ringens Bilskola 1. Körställning A Stol/bälte B Reglage 2. Inledande manövrering A Start/stannande B Krypkörning/styrning 3. Växling A Uppväxling B Bromsning C Nedväxling

Läs mer

Järnvägsnätsbeskrivning

Järnvägsnätsbeskrivning 2013-10-18 Järnvägsnätsbeskrivning Piteå Kommun spåranläggning Piteå Kommun 2013-10-18 2013-10-18 Innehållsförteckning 1 Allmän information 5 1.1... INLEDNING 1.2... JURIDISK STATUS 1.2.1... ANSVAR...

Läs mer

SSÄ Banbok för Saltsjöbanan

SSÄ Banbok för Saltsjöbanan 1(25) Upprättat av: Arne Grundberg Granskat av: Gun Eriksson Fastställd av: Gun Eriksson Stf Säkerhetsdirektör BANBOK 2013-03-21 Gäller fr o m Tom TV SSÄ Banbok för Saltsjöbanan 2(25) Versionshistorik

Läs mer

RIKTLINJE 2 (29) Lokaliseringsmärken för vägvisning har följande färgsättningar och texttyper om inte annat anges i 17.

RIKTLINJE 2 (29) Lokaliseringsmärken för vägvisning har följande färgsättningar och texttyper om inte annat anges i 17. RIKTLINJE 1 (29) Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer Persson, Elenor, Sktm TRV 2011:309 [Ärendenummer] Fastställt av Dokumentdatum Version Chef VO Samhälle 2011-06-21 1.0 Dokumenttitel

Läs mer

Installationsguide. Allt du behöver veta för att koppla in din Digitalbox med HD. HUMAX CXHD-6000C Digitalbox med HD

Installationsguide. Allt du behöver veta för att koppla in din Digitalbox med HD. HUMAX CXHD-6000C Digitalbox med HD Installationsguide Allt du behöver veta för att koppla in din Digitalbox med HD HUMAX CXHD-6000C Digitalbox med HD Grattis till ett bra val! Så snart du har installerat utrustningen är det bara att börja

Läs mer

Rätt spår 2 FULL TRIM!

Rätt spår 2 FULL TRIM! Rätt spår 2 FULL TRIM! Sammanfattning av rapport om trimning av befintlig bansträckning Karlstad-Örebro Februari 2009 Sammanfattning av rapport om trimning av befintlig bansträckning Karlstad-Örebro 1

Läs mer

Arbetsbeskrivning för rapportering av vägarbete med ej platsspecifik TA-plan TRV 2012/30033

Arbetsbeskrivning för rapportering av vägarbete med ej platsspecifik TA-plan TRV 2012/30033 Arbetsbeskrivning för rapportering av vägarbete med ej platsspecifik TA-plan TRV 2012/30033 Titel: Arbetsbeskrivning för rapportering av vägarbete med ej platsspecifik TA-plan Beställningsnummer: 100595

Läs mer

SSÄ Banbok för Roslagsbanan

SSÄ Banbok för Roslagsbanan 1(46) Trafikförvaltningen Upprättat av: Lars-Henrik Larsson Granskat av: Arne Grundberg Fastställd av: Lars Ericsson Gäller fr o m Tom Tills vidare SSÄ Banbok för Roslagsbanan 2(46) Versionshistorik Datum

Läs mer

Säker och estetisk utformning av spårvägssystem. Presentation vid Spårvagnsstädernas konferens 2015-03-27

Säker och estetisk utformning av spårvägssystem. Presentation vid Spårvagnsstädernas konferens 2015-03-27 1 Säker och estetisk utformning av spårvägssystem Presentation vid Spårvagnsstädernas konferens 2015-03-27 2 Lars H Ericsson Säkerhetsdirektör Trafikförvaltningen i Stockholms läns landsting (också känt

Läs mer

Ring alltid 112. Snabbaste sättet att slå larm är att ringa 112. Därifrån får du hjälp med att bli kopplad till rätt person.

Ring alltid 112. Snabbaste sättet att slå larm är att ringa 112. Därifrån får du hjälp med att bli kopplad till rätt person. Räddning på järnväg Järnvägen är ett säkert och miljövänligt transportmedel. Men de olyckor som ändå inträffar är ofta allvarliga. Att göra räddningsinsatser på eller vid ett järnvägsspår innebär dessutom

Läs mer

Registrering av självdeklaration

Registrering av självdeklaration Användarmanual Registrering av självdeklaration Trafikverkets system för självdeklaration Version 2.0, 2011-11-02 Utgivare: Trafikverket Kontakt: fakturering.jarnvag@trafikverket.se Distributör: Trafikverket,

Läs mer

Järnvägsnätsbeskrivning för järnvägsnät som förvaltas av Eskilstuna kommunfastigheter AB, affärsområde logistik.

Järnvägsnätsbeskrivning för järnvägsnät som förvaltas av Eskilstuna kommunfastigheter AB, affärsområde logistik. Tågplan 2012 Sidan (1 av 15) Innehåll 1 Allmän information... 2 2 Villkor för den som vill trafikera infrastrukturen... 5 3 Infrastruktur... 8 4 Kapacitetstilldelning... 10 5 Tjänster... 10 6 Avgifter...

Läs mer

RIKTLINJE 1 (14) Skapat av (Efternamn Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer

RIKTLINJE 1 (14) Skapat av (Efternamn Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer RIKTLINJE 1 (14) Skapat av (Efternamn Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer Nilsson, Sven-Erik, UHass TDOK 2013:0289 TRV 2011/29265 Fastställt av Dokumentdatum Version Chef VO Samhälle 2013-06-01 2.0

Läs mer

INTELLIGENT STÖD FÖR ANPASSNING AV HASTIGHET. ISA ISA-presentation OH nr 1

INTELLIGENT STÖD FÖR ANPASSNING AV HASTIGHET. ISA ISA-presentation OH nr 1 INTELLIGENT STÖD FÖR ANPASSNING AV HASTIGHET -presentation OH nr 1 BEHÖVS? -presentation OH nr 2 FARTEN DÖDAR Risk att dö (%) Kollisionshastighet (km/tim) -presentation OH nr 3 STORSKALIGT FÖRSÖK Fyra

Läs mer

Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten

Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten Har du koll på fördelarna med rätt fart? I detta häfte finns bra argument för varför vi som kör lastbil ska hålla hastighetsgränserna och

Läs mer

Uttryck i förreglingstabeller, översättning

Uttryck i förreglingstabeller, översättning Skapat av (org) Dokumentdatum Version Trafikverket 2010-10-15 0.1 Ev. dokumentid Antal sidor Antal bilagor 6 0 Fastställt av, (org) Trafikverket Dokumenttitel Uttryck i förreglingstabeller, översättning

Läs mer

Lektion på Gröna Lund, Grupp 1

Lektion på Gröna Lund, Grupp 1 Lektion på Gröna Lund, Grupp 1 Jetline Tåget är 9,2m långt. Hur lång tid tar det för tåget att passera en stolpe? Hur fort går tåget? Var under turen tror du att känner man sig tyngst? Lättast? Om du har

Läs mer

SMoKD 44.001 Besiktning, funktionskontroll och underhåll av fordon

SMoKD 44.001 Besiktning, funktionskontroll och underhåll av fordon Giltig från: 2011-01-01 Giltig till: Tillsvidare Version Datum Beskrivning Handläggare 01 2010-03-30 Ruta att infogas i dokumenthuvudet i SMoKF Björn Fura 02 2010-07-18 Reviderad version enligt Transportstyrelsens

Läs mer

Järnvägsnätsbeskrivning för järnvägsnät som förvaltas av Eskilstuna kommunfastigheter AB, affärsområde logistik.

Järnvägsnätsbeskrivning för järnvägsnät som förvaltas av Eskilstuna kommunfastigheter AB, affärsområde logistik. Tågplan 2015 sidan (1 av 20) Innehåll 1 Allmän information... 3 2 Villkor för den som vill trafikera infrastrukturen... 6 3 Infrastruktur... 11 4 Kapacitetstilldelning... 13 5 Tjänster... 14 6 Avgifter...

Läs mer

Tabellförteckning Tabell 1 Begrepp... 5

Tabellförteckning Tabell 1 Begrepp... 5 BANSTANDARD I GÖTEBORG Kapitel K 3.8 riförbundet reläställverk 2015-07-03 1 (5) Avsnitt Datum Senaste ändring K 3.8.2 Begrepp 2015-05-24 2015-07-03 Upprättad av Håkan Karlén astställd av Susanne Hultgren

Läs mer

Ostlänken - En del av Sveriges första höghastighetsjärnväg

Ostlänken - En del av Sveriges första höghastighetsjärnväg Ostlänken - En del av Sveriges första höghastighetsjärnväg En länk i ett hållbart transportsystem för att fler ska komma fram smidigt grönt och tryggt Vad är Ostlänken? 15 mil ny dubbelspårig järnväg mellan

Läs mer

Saflok - En enkel och säker konstruktion

Saflok - En enkel och säker konstruktion SAFLOK Hydroscands Saflok, camlock-koppling, har självlåsande armar för högsta säkerhet. Kopplingen har en enkel och robust konstruktion där låsarmen har en extra spärr vilket gör att den inte kan öppnas

Läs mer

Regler för arbetsmiljö och säkerhet för järnvägsföretag vid aktiviteter i spårområde

Regler för arbetsmiljö och säkerhet för järnvägsföretag vid aktiviteter i spårområde Gäller för Version Föreskrift BV Koncern 3.0 BVF 924 Giltigt från Giltigt till Antal bilagor 2009-05-31 t.v. 1 Diarienummer Ansvarig enhet Fastställd av F08-7541/TR25 Leveransdivisionen Jörgen Nicklasson,

Läs mer

LEKTION PÅ GRÖNA LUND, GRUPP 1

LEKTION PÅ GRÖNA LUND, GRUPP 1 LEKTION PÅ GRÖNA LUND, GRUPP 1 JETLINE Tåget är 9,2 m långt. Hur lång tid tar det för tåget att passera en stolpe? Hur fort går tåget? Var under turen tror du att känner man sig tyngst? Lättast? Två gånger

Läs mer

Attitydundersökning Trelleborgsbanan 2014

Attitydundersökning Trelleborgsbanan 2014 RAPPORT Attitydundersökning sbanan Trafikverket Projektnummer: TRV /56 Yta för bild TMALL Rapport generell v. Trafikverket Postadress: Trafikverket, 9 Borlänge E-post: trafikverket@trafikverket.se Telefon:

Läs mer

När du ska korsa en gata

När du ska korsa en gata När du ska korsa en gata Information från Örebro kommun I den här broschyren finns exempel som beskriver hur du som går, cyklar eller kör ett fordon ska bete dig vid olika typer av korsningar enligt trafiklagstiftningen.

Läs mer

Minnesanteckningar från GNS Järnvägs möte nr 9

Minnesanteckningar från GNS Järnvägs möte nr 9 [] 1(5) Minnesanteckningar från GNS Järnvägs möte nr 9 Tid: 2014-09-17. Start med samling kl 09.30 dag 1 och avslut ca kl 15.00. Plats: Riksförbundet enskilda vägar, Riddargatan 35-37, 114 57 Stockholm.

Läs mer

Järnvägsnätsbeskrivning. Västerviks Kommun

Järnvägsnätsbeskrivning. Västerviks Kommun Jämvägsnätsbeskrivning Västerviks Kommun Järnvägsnätsbeskrivning Västerviks Kommun För tågp1an med början 2006-12-10 Revidering 2013-12-15 Järnvägsnätsbeskrivning Västerviks Kommun Innehållsförteckning

Läs mer

Väg 77. Länsgränsen - Rösa förbi Rimbo Samrådsunderlag förstudie

Väg 77. Länsgränsen - Rösa förbi Rimbo Samrådsunderlag förstudie Väg 77 Länsgränsen - Rösa förbi Rimbo Samrådsunderlag förstudie 1 Kort om väg 77 Vägen har ett körfält i vardera riktningen utan mitträcke. Vägbredden är ca 6,5m, respektive körfält 3m, vägrenar 0,25m.

Läs mer

Innehåll RAPPORT 2 (20) 2010-03-24. 1 SAMMANFATTNING 3 Total ekvivalent ljudnivå från både tåg- och vägtrafikbuller.

Innehåll RAPPORT 2 (20) 2010-03-24. 1 SAMMANFATTNING 3 Total ekvivalent ljudnivå från både tåg- och vägtrafikbuller. Handläggare Olofsson Edvin Tel 010 505 84 86 Mobil Edvin.Olofsson@afconsult.com RAPPORT 1 (20) Datum Jan Wennberg Sommen Strand skogsgatan 10 Uppdragsnr 54581201 Kontaktperson: Birger Boström 0703 05 06

Läs mer