EKONOMISKA BESTÄMMELSER

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EKONOMISKA BESTÄMMELSER"

Transkript

1 EKONOMISKA BESTÄMMELSER inom Svenska Handbollförbundet för perioden Förtroendevalda 2. Vid kurs/konferensuppdrag 3. Vid lägeruppdrag 4. Traktamente för 1, 2 och 3 5. Resekostnadsersättning för 1, 2 och 3 6. Domare, funktionärer

2 1. BESTÄMMELSER angående ekonomisk ersättning för FÖRTROENDEVALDA 1. Förbundsstyrelsen Ordförande Övriga ledamöter Ett basbelopp 0,25 basbelopp Ersättningen innefattar dagersättning för styrelsemöten, ordförandekonferens och temakonferens/förbundsmöte 2. Utskott, kommittéer och valberedning Ordförande 500: - 3. Revisorer SHF revisor Enligt räkning 4. Särskilda uppdrag Efter årligt äskande för uppdrag utöver normerna enligt punkt 1 och 2 ovan För förbundskaptener/tränare m fl som saknar avtal sker äskande under denna rubrik 5. Eventuella övriga utlägg Om ersättningsberättigad av särskilda skäl har utlägg som överstiger punkt 1-4 ovan kan FS medge att utläggen ersätts enligt kvitterad räkning. Omkostnadsersättningen skall täcka förtroendevaldas kostnader vid andra tillfällen än då protokollförda sammanträden hålls, samtliga resor inom regionen, parkeringskostnader, porton, telefonersättningar för användande av egen telefon i samband med uppdraget och diverse mindre utlägg i samband med representationsuppdrag för förbundet. Arvode Vid möten i kommittéer, arbetsgrupper och konferenser måndag-fredag utgår ersättning om 500: -/dag för hel dag och 250: - för halv dag. Ersättning utgår ej lö-sö och helgdag. 2

3 Vid uppdrag som överledare för A-landslag vid EM-, VM-, OS-turneringar och aktiviteter i direkt anslutning utgår ersättning med 700: -/dag. Vid överledaruppdrag för övriga landslag utgår ersättning med 500: -/dag. Ovanstående ersättningar kan tas ut som förlorad arbetsförtjänst och/eller traktamente i enlighet med gällande skattelagstiftning. Resekostnadsersättning Se 5. Traktamentsersättning Se 4. 3

4 2. BESTÄMMELSER angående ekonomisk ersättning vid KURS- och KONFERENS- UPPDRAG 1. De deltagare som vid kurs- och konferensverksamhet kan komma ifråga för ersättningar är följande: 1:1 Kursledare - förbereder kursen samt lämnar efter kursen en rapport åtföljd av en ekonomisk redovisning - svarar under kursen för administration och organisation, är kursens serviceperson, som erbjuder deltagare, föreläsare och eventuella gäster bästa möjliga arbetsförhållanden vilket också innebär att han/hon skall vara närvarande under hela kursen. 1:2 Instruktörer (av SHF legitimerade) - genomför praktisk eller teoretisk undervisning. 1:3 Föreläsare - genomför praktisk eller teoretisk undervisning 2. Ersättningar 2:1 Kursledare Arvodena gäller oavsett det är dag- eller kvällskurs SDF kurs/konferens (rekommendation) SHF kurs/konferens 400: -/dag 600: -/dag 2:2 Instruktörer Instruktör på Basutbildning (Basinstruktör) 300: -/tim Instruktör på SDF-utbildning 300: -/tim domare/funktionärer Instruktör på TS1-utbildning (Distriktsinstruktör) Instruktör på Regiondomarutbildning/Elitoch Förbundsfunktionärsutbildning Instruktör på TS2-utbilning (Förbundsinstruktör) SHF-instruktör på Domare-, Delegat- och DI-utbildning 300: -/tim 300: -/tim 300: -/tim 300: -/tim 4

5 Föreläsare Efter särskild överenskommelse. 2:3 Resekostnadsersättning Se 5. 2:4 Traktamentsersättning Se 4. 2:5 Central medverkan Om vid SDF- eller regional utbildning arrangerande distrikt önskar central medverkan genom SHF:s försorg utgår ersättning till vederbörande enligt normerna för SHF-utbildning. 5

6 3. BESTÄMMELSER angående ekonomisk ersättning vid LÄGERUPPDRAG 1. De deltagare som vid lägerverksamhet för ungdom kan komma ifråga för ersättning är följande: 1:1 Lägerchefer - förbereder lägret samt lämnar efter lägret en rapport åtföljd av ekonomisk redovisning. - svarar under lägret för administration och organisation. - ger service till deltagare, instruktörer och eventuella gäster. 1:2 Instruktör - genomför teoretisk och praktisk utbildning. 2. Ersättningar 2:1 - lägerchef 800: -/dag - instruktör vardagar 1 100: -/dag lördag/söndag 800: -/dag Om specialföreläsare/instruktör nyttjas på spellägret ersätts dessa enligt normerna för medverkan vid kurs- och konferensverksamhet. 2:2 Traktamentsersättning Se 4. 2:3 Resekostnadsersättning Se 5. 2:4 Central medverkan Om vid SDF- eller regional utbildning arrangerande distrikt önskar central medverkan genom SHF:s försorg utgår ersättning till vederbörande enligt normerna för SHF-utbildning. 6

7 4. TRAKTAMENTSERSÄTTNING Traktamentsersättningar för förtroendevalda samt vid kurs/ konferensuppdrag och lägeruppdrag. Traktamente skall täcka de merkostnader som förrättningsman har vid vistelse under viss tid på annan plats än bostaden. Förutsättning för att traktamente utgår är att reseavståndet mellan bostaden och förrättningsplats är minst 5 mil, och att det är fråga om övernattning. Traktamente Hel dag 220: - Halv dag (om resan påbörjas eller senare 110: - avresedagen respektive avslutas eller tidigare hemkomstdagen) Nattraktamente utgår under natt ( ) med 110: - eller efter styrkt kostnad för logi. Observera att förutsättning för att nattraktamente utgår är att övernattning verkligen äger rum. Resa i bil nattetid räknas inte som övernattning och medför således inte rätt till nattraktamente. Reducering av traktamente Om man erhållit fria måltider skall traktamente reduceras enligt följande: 220:- traktamente Helt fria måltider 198: - Lunch och middag 154: - Lunch eller middag 77: - Enbart frukost 44: - 110:- traktamente Helt fria måltider 99: - Lunch och middag 77: - Lunch eller middag 39: - Enbart frukost 22: - Utlandstraktamente Vid utrikes resa utgår utlandstraktamente enligt det statliga utlandsreglementet. Detta gäller ej ledare vid landslagsaktiviteter. 7

8 I de fall den resande erhåller fria måltider skall traktamentet nedsättas enligt följande: 85 % om helt fri kost erhållits 70 % om lunch och middag erhållits 35 % om lunch eller middag erhållits 15 % om endast frukost erhållits 8

9 5. RESEKOSTNADSERSÄTTNING SHF:s resereglemente skall tillämpas. Resekostnadsersättning utgår efter billigaste färdsätt. Resor med flyg godkännes om det ej föranleder ökade totalkostnader vid förrättningen. Hänsyn ska då tas till dagersättning och kostnader för hotell, traktamente och resor. I de fall kollektiva färdmedel av tidsmässiga eller andra praktiska skäl ej går att använda, kan efter medgivande av programansvarig tjänsteman ersättning för användandet av egen bil utgå. Ersättning utgår med 18:50/mil. Biljetter (tåg, flyg, buss, t-bana m m) och kvitton i original skall alltid bifogas reseräkningen. Programansvarig tjänsteman ansvarar för planläggning av aktiviteten. Aktiviteter skall planeras så att rabatter på tåg och flyg kan nyttjas. Vid flygresor skall strävan vara att utnyttja de lågprisalternativ som finns. Det åligger den resande att inom ramen för av programansvarig angivna anvisningar planera resan så att den sammanlagda kostnaden (resa och traktamente) blir så låg som möjligt. I de fall den resande är tveksam om hur resan skall ske, tas kontakt med den programansvarige för samråd. 9

10 6. BESTÄMMELSER angående ekonomisk ersättning till DOMARE och FUNKTIONÄRER MATCHERSÄTTNING DOMARE Herrar SM-final 6 000: - SM-semifinal 3 800: - SM-kvartsfinal 3 400: - Elitserien, direkt off 2 800: - Allsvenskan, semi off, play off 1 500: - Division : - Division 2 650: - Division 3 500: - Division 4 375: - Division 5 och lägre (rekommendation, dock ej 275: - högre än division 4) Trim-SM 175: - Damer SM-final 4 000: - SM-semifinal 2 600: - SM-kvartsfinal 2 000: - Elitserien, play off 1 800: - Allsvenskan 1 000: - Division 1 650: - Division 2 375: - Division 3 och lägre (rekommendation, dock ej 275: - högre än division 2) Trim-SM 175: - Centrala tävlingar USM B-ungdom 170: - USM B-ungdom, finalspel 200: - USM A-ungdom 210: - USM A-ungdom, finalspel 250: - USM Juniorer 260: - USM Juniorer, finalspel 320: - Kvalificeringsmatcher Matchersättning ska utgå med det belopp som gäller för den serien till vilken matchen kvalificerar. 10

11 Landskamper i Sverige Seniorlandskamper Herr och Dam Dagersättning 55 Euro Matchersättning 100 Euro Reseersättning Enl. billigaste färdsätt eller 5 Euro/mil Junior- eller Ungdomslandskamper Herr och Dam Dagersättning 55 Euro Matchersättning 50 Euro Reseersättning Enl. billigaste färdsätt eller 5 Euro/mil Träningsmatcher, senior (mot svenskt och utländskt motstånd) Matcher där ett eller två elitserielag herrar spelar 1 400: - Matcher mellan svenskt klubblag herrar landslag (A, U, J) 1 400: - Match mellan svenskt klubblag herrar internationellt lag i 1 400: - landets högsta serie Match mellan svenskt klubblag herrar internationellt lag 750: - övriga serier Matcher där ett eller två elitserielag damer spelar 900: - Matcher mellan svenskt klubblag damer landslag (A, U, J) 900: - Match mellan svenskt klubblag damer internationellt lag i 900: - landets högsta serie. Matcher där ett eller två lag från allsvenskan, herrar spelar 750: - Matcher där ett eller två lag från allsvenskan, damer spelar 475: - Matcher som Division 1 herrar spelar 550: - Matcher där ett eller två lag från övrig förbundsserie spelar, 275: - herrar och damer RESEKOSTNADSERSÄTTNING DOMARE OCH FUNKTIONÄRER Resekostnadsersättning utgår för färd med allmänna trafikmedel. Vid tågresa skall 2:a klass alltid bokas. Om allmänna trafikmedel saknas eller om det vid kostnadsjämförelse är billigare att färdas med egen bil, utgår ersättning med 35: -/mil. Samåkning måste alltid ske och resan beräknas efter den från matchorten längst bort boende domaren/funktionären. Om avståndet mellan bostaden och matchorten enkel resa överstiger 50 mil och en betydande tidsvinst görs kan flyg användas med i förväg inhämtat medgivande från domaransvarig. Biljetter (tåg, flyg, buss, taxi, parkeringsavgifter m m) och kvitton i original skall alltid bifogas reseräkningen. Vid matcher i division 2 och lägre gäller respektive SDF:s resebestämmelser. RESTIDSERSÄTTNING DOMARE OCH FUNKTIONÄRER Restidsersättning utgår när uppdraget medför bortavaro från hemmet/arbetsplatsen och avståndet överstiger 50 km enkel resa utan övernattning räknad för tiden mellan avfärd till och återkomst från matchorten enligt följande: 11

12 Mer än 4 men högst 10 timmar Mer än 10 timmar 95: - 190: - TRAKTAMENTE Förutsättning för att traktamente utgår är att övernattning sker och att reseavståndet mellan bostaden och matchorten är minst 5 mil. Hel dag 220: - Halv dag (om resan påbörjas eller senare 110: - avresedagen respektive avslutas eller tidigare hemkomstdagen) Nattraktamente utgår under natt ( ) med 110: - eller efter styrkt kostnad för logi. Observera att förutsättning för att nattraktamente utgår är att övernattning verkligen äger rum. Resa i bil nattetid räknas inte som övernattning och medför således inte rätt till nattraktamente. Reducering av traktamente Om man erhållit fria måltider skall traktamentet reduceras enligt följande: 220: - traktamente Helt fria måltider 198: - Lunch och middag 154: - Lunch eller middag 77: - Enbart frukost 44: - 110: - traktamente Helt fria måltider 99: - Lunch och middag 77: - Lunch eller middag 39: - Enbart frukost 22: - ARBETSTIDSERSÄTTNING DOMARE OCH FUNKTIONÄRER Elitserien (herr och dam), Allsvenskan (herr) samt Division 1 (herr) Domare/Funktionär som p.g.a. uppdrag eller resa till och från uppdrag måste ta arbetstid i anspråk ersätts med 200: -/tim i frånvaro från arbetsplatsen. Ersättning utgår måndag-fredag kl (max 8 tim/dag). Vid arbete utanför denna tid inhämtas medgivande från Domarkommittén (DK) och arbetsintyg kan begäras. KOSTNADSERSÄTTNING (turneringar) Domare som måste befinna sig i sporthallen mer än 5 timmar och vars reseavstånd understiger 50 km skall erhålla måltid av arrangören. 12

13 UTBETALNING AV ERSÄTTNING FÖR DOMARE Elitserien (herr och dam), Allsvenskan (herr) samt Division 1 (herr) Matchersättning utbetalas av arrangerande förening vid matchtillfället. Resekostnadsersättning, restidsersättning, traktamente och i förekommande fall arbetstidsersättning anges på reseräkning i Domarwebben och utbetalas månadsvis av SHF. Övriga matcher: Matchersättning, resekostnadsersättning, restidsersättning, traktamente och i förekommande fall arbetstidsersättning utbetalas vid matchtillfället alternativt kontoinsättning av arrangerande förening. MATCHERSÄTTNING FUNKTIONÄRER Herrar och Damer Europacup herrar och SM-slutspel herrar 600: - Elitserien herrar 500: - Allsvenskan herrar, Kvalserien herrar 400: - Europacup damer, SM-slutspel damer, 500: - Elitserien damer 400: - Division 1 herrar, Allsvenskan Damer 350: - Division 2 herrar och Division 1 damer 275: - Division 2 damer, Division 3 herrar 225: - Övriga matcher enligt respektive SDF:s normer Matchersättning ska utgå med det belopp som gäller för den serien till vilken matchen kvalificerar. Landskamper Seniorer herrar 600: - Seniorer damer 500: - Ungdoms- och juniorlandskamper herrar 350: - Ungdoms- och juniorlandskamper damer 275: - Centrala Tävlingar Klass Steg 1-4 Finalspel B-ungdom 75: - 100: - A-ungdom 100: - 125: - Juniorer 125: - 150: - 13

UPPDRAGSREGLEMENTE 1 januari 2015 31 december 2015

UPPDRAGSREGLEMENTE 1 januari 2015 31 december 2015 1(8) UPPDRAGSREGLEMENTE 1 januari 2015 31 december 2015 1. TILLÄMPNINGSOMRÅDE Detta reglemente gäller för avdelningsstyrelsen och vid av avdelningsstyrelsen meddelade uppdrag inklusive fackliga studier,

Läs mer

Regler för resor vid Luleå tekniska universitet

Regler för resor vid Luleå tekniska universitet Regler för resor vid Luleå tekniska universitet fastställda vid rektors beslutsmöte 2005-05-24 1. Syfte I vår organisation med långtgående delegering av ansvar och befogenheter och med många beslutsfattare

Läs mer

Löne- och anställningsrekommendationer för pingstförsamlingar

Löne- och anställningsrekommendationer för pingstförsamlingar Löne- och anställningsrekommendationer för pingstförsamlingar Detta är partgemensamma rekommendationer från SKTF ekumeniska pingstsektion och Pingst-fria församlingar i samverkan. Stig Hilding har på ett

Läs mer

Protokoll nr 1 2013-15 vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 19 juni 2013, Bosön, Lidingö

Protokoll nr 1 2013-15 vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 19 juni 2013, Bosön, Lidingö Protokoll nr 1 2013-15 vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 19 juni 2013, Bosön, Lidingö Deltagande: FS ledamöter: Personalens representant: SISU Idrottsutbildarnas personal: Förhinder: Vid protokollet:

Läs mer

Med chef avses: För förbundsstyrelsen förbundsordföranden. För kansliet generalsekreteraren. För föreningar styrelseordföranden.

Med chef avses: För förbundsstyrelsen förbundsordföranden. För kansliet generalsekreteraren. För föreningar styrelseordföranden. Sida 17 (24) 10 Resepolicy Omfattning Dessa bestämmelser gäller förtroendevalda, anställda och funktionärer vid Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna (SVF), vars resor och möten sker på SVF uppdrag och

Läs mer

Traktamenten och andra kostnadsersättningar

Traktamenten och andra kostnadsersättningar Traktamenten och andra kostnadsersättningar Inkomståret 2004 SKV 354 utgåva 13 Traktamenten och andra kostnadsersättningar är skattepliktiga. Den skattskyldige har rätt till helt schablonavdrag för måltider

Läs mer

Resereglemente för Karolinska Institutet

Resereglemente för Karolinska Institutet Resereglemente för Karolinska Institutet Gäller från och med 2010-07-01 Ersätter resereglemente från 2008-02-01 Beslut Dnr: 3400/2010-200 2010-06-10 Universitetsdirektör Revidering av resereglemente för

Läs mer

Kungsörs kommuns författningssamling Nr A.16

Kungsörs kommuns författningssamling Nr A.16 Arvodesreglemente för Kungsörs kommun Antaget av kommunfullmäktige 2007-06-18, 167 Reviderat av kommunfullmäktige - 2007-11-26, 215-2010-10-25, 72 (arvode till valnämndens ordförande) - 2011-02-28, 82

Läs mer

Ersättning vid mötesbesök Löne- och anställningsrekommendationer för pingstförsamlingar

Ersättning vid mötesbesök Löne- och anställningsrekommendationer för pingstförsamlingar Gäller 2013-05-01 till och med 2016-09-30 Sid 1 av 5 Ersättning vid mötesbesök Löne- och anställningsrekommendationer för pingstförsamlingar Inledning Detta är partsgemensamma rekommendationer från Vision,

Läs mer

EKERÖ KOMMUN Nummer: 07:1 Blad: 1 (15) Kommunal författningssamling Utg: jan 2015 Ers: jan 2011

EKERÖ KOMMUN Nummer: 07:1 Blad: 1 (15) Kommunal författningssamling Utg: jan 2015 Ers: jan 2011 EKERÖ KOMMUN Nummer: 07:1 Blad: 1 (15) BESTÄMMELSER OM EKONOMISKA ERSÄTTNINGAR TILL FÖRTROENDEVALDA OCH POLITISKA ORGANISATIONER 1 Vad bestämmelserna omfattar Dessa bestämmelser gäller för sådana förtroendevalda

Läs mer

Traktamenten och andra kostnadsersättningar

Traktamenten och andra kostnadsersättningar Traktamenten och andra kostnadsersättningar Från och med inkomståret 2014 I den här broschyren kan du läsa om traktamenten vid tjänsteresor och andra vanliga kostnadsersättningar som arbetsgivare betalar

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING Beslut: 2014 11 24 164 Dnr: 2013/258 Sid: 1

FÖRFATTNINGSSAMLING Beslut: 2014 11 24 164 Dnr: 2013/258 Sid: 1 Beslut: 2014 11 24 164 Dnr: 2013/258 Sid: 1 REGLEMENTE FÖR ERSÄTTNING TILL FÖRTROENDEVALDA 1 Grundläggande bestämmelser Reglementet gäller för kommunens förtroendevalda, som avses i 4 kap. 1 kommunallagen

Läs mer

Traktamenten och andra kostnadsersättningar

Traktamenten och andra kostnadsersättningar Traktamenten och andra kostnadsersättningar Från och med inkomståret 2006 SKV 354 utgåva 16 I den här broschyren kan du läsa om traktamenten vid tjänsteresor och andra vanliga kostnadsersättningar som

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING. Bestämmelser om ersättning till kommunala förtroendevalda i Norrtälje Kommun, ERS 2015

FÖRFATTNINGSSAMLING. Bestämmelser om ersättning till kommunala förtroendevalda i Norrtälje Kommun, ERS 2015 Bestämmelser om ersättning till kommunala förtroendevalda i Norrtälje Kommun, ERS 2015 Antagna av kommunfullmäktige 2014-12-15, 197 Innehåll Inledning 2 Omräkningsregel 2 Grundarvode... 2 Årsarvode...

Läs mer

Teknik- och serviceenhet/tes Ewa Fridén Tel. 08-400 50 432 Box 12854, 112 98 STOCKHOLM ewa.friden@tullverket.se - - Styrdokument Datum 2013-07-100 Dnr Dokumentnamn Mötes- och resepolicy Kategori Strategisk

Läs mer

Ekonomiska ersättningar till förtroendevalda ERS 11 ERS-H 11

Ekonomiska ersättningar till förtroendevalda ERS 11 ERS-H 11 Ekonomiska ersättningar till förtroendevalda ERS 11 ERS-H 11 Innehållsförteckning Bestämmelser om ekonomiska ersättningar till förtroendevalda i Uppsala kommun - ERS 11 1 Inledning... 1 2 Månadsarvode...

Läs mer

Bilaga 1 administrativa regler/rutiner vid tjänsteresa

Bilaga 1 administrativa regler/rutiner vid tjänsteresa Bilaga 1 administrativa regler/rutiner vid tjänsteresa Innehåll Bilaga 1 administrativa regler/rutiner vid tjänsteresa... 1 Prioriteringsordning vid tjänsteresa... 3 Regler för beställning av tjänsteresor...

Läs mer

Reglemente för arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Motala kommun

Reglemente för arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Motala kommun Kommunal författningssamling Reglemente för arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Motala kommun Gäller från 1 januari 2015 Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Diarienummer: 10/KS 0147 Datum: 2010-08-23

Läs mer

Resepolicy fo r Sveriges Farmaceuter

Resepolicy fo r Sveriges Farmaceuter Resepolicy fo r Sveriges Farmaceuter Resepolicy för Sveriges Farmaceuter anställda, förtroendevalda och andra ej anställda Denna policy gäller för alla resor som sker inom tjänsten/rollen som anställd

Läs mer

2014-02-27. Resepolicy för SHIF/SPK

2014-02-27. Resepolicy för SHIF/SPK 2014-02-27 Resepolicy för SHIF/SPK SHIF/SPKs resepolicy om att resa kostnadseffektivt, säkert och miljövänligt innebär i korthet: att inte resa om det inte är nödvändigt att resor planeras i så god tid

Läs mer

Landstinget i Uppsala län lämnar ersättning vid sjukresor enligt nedanstående bestämmelser.

Landstinget i Uppsala län lämnar ersättning vid sjukresor enligt nedanstående bestämmelser. REGLER FÖR SJUKRESOR LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Landstinget i Uppsala län lämnar ersättning vid sjukresor enligt nedanstående bestämmelser. 1. Personer som har rätt till reseersättning Personer som är bosatta

Läs mer

Information om gällande reseavtal finns på Västra Götalandsregionens hemsida.

Information om gällande reseavtal finns på Västra Götalandsregionens hemsida. 1.0 Utgåva (1)8 INLEDNING Dessa reseriktlinjer gäller för medarbetare och inhyrd medarbetare inom Regionservice och avser alla resor som sker inom tjänsten och som betalas av Västra Götalandsregionen.

Läs mer

Reglemente om ekonomiska förmåner för förtroendevalda

Reglemente om ekonomiska förmåner för förtroendevalda 1 (10) Reglemente om ekonomiska förmåner för förtroendevalda Kommunfullmäktige föreskriver följande. Tillämpningsområde och definitioner 1 Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda i Vellinge kommun,

Läs mer

Regler om stöd till det politiska arbetet i Ånge kommun samt dess bolag

Regler om stöd till det politiska arbetet i Ånge kommun samt dess bolag Regler om stöd till det politiska arbetet i Ånge kommun samt dess bolag Antaget av kommunfullmäktige den 24 november 2014, 85 Värdesäkrat 2014-04-01 Regler om stöd till det politiska arbetet i Ånge kommun

Läs mer

om ekonomiska förmåner till förtroendevalda hos Landstinget Gävleborg

om ekonomiska förmåner till förtroendevalda hos Landstinget Gävleborg Reglemente om ekonomiska förmåner till förtroendevalda hos Landstinget Gävleborg Gäller fr.o.m 1 januari 2015 Utöver dessa ändringar har arvodesbeloppen räknats upp med anledning av höjda riksdagsmannaarvoden

Läs mer

Bilaga till: Riktlinjer vid resor i tjänsten (LiÖ 2012-4042) ersättningar, försäkringar, etc

Bilaga till: Riktlinjer vid resor i tjänsten (LiÖ 2012-4042) ersättningar, försäkringar, etc 1(5) Bilaga till: Riktlinjer vid resor i tjänsten (LiÖ 2012-4042) ersättningar, försäkringar, etc Färdtidsersättning, traktamente och resetillägg regleras i Allmänna bestämmelser (AB), avtalet TRAKT 04

Läs mer

AVTAL HYRESGÄSTFÖRENINGEN

AVTAL HYRESGÄSTFÖRENINGEN AVTAL HYRESGÄSTFÖRENINGEN Allmänna anställningsvillkor och löner m m för anställda inom Hyresgästföreningen och dess dotterbolag Arbetsgivarföreningen KFO Akademikerförbunden 201-10-01-201 -09-30 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Södermanlands Innebandyförbund Lokala förutsättningar

Södermanlands Innebandyförbund Lokala förutsättningar Södermanlands Innebandyförbund Lokala förutsättningar 1:a utgåvan Gäller från 1 juli 2013 Kapitel 1 Förening 4 a) Anmälningsavgifter SöIBF förbehåller sig rättan att kunna justera serieavgifterna med 20

Läs mer

Skatteregler Uppdaterat 2011-03 - 01

Skatteregler Uppdaterat 2011-03 - 01 Uppdaterat 2011-03 - 01 Ersätter uppdateringar från 2010-03 - 01. Alla uppdateringar i hela dokumentet som är gjorda 2011 är kantmarkerade. Dessutom är större och viktigare uppdateringar skrivna med fetstil.

Läs mer

Strategi för resor i tjänsten

Strategi för resor i tjänsten Datum 2014-02-20 Strategi för resor i tjänsten Antagen av kommunstyrelsen Antagen av: Kommunstyrelsen 2014-03-04, 29 Dokumentägare: Kommundirektör Ersätter dokument: Resepolicy 2004 Dokumentnamn: Strategi

Läs mer