Digiroads fördelar för kommunen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Digiroads fördelar för kommunen"

Transkript

1 1(6) Digiroads fördelar för kommunen 1 Utbildningsväsendet Analys av skolvägarna och optimering av skoltransporten Optimering av skolnätverket Utvärderingen av vilken effekt projekt kring lätta trafikleder har på skolskjutsarna Uusi Loisto, planering av skolskjutsrutter Objektiv utvärdering av behovet av skolskjutsar, ökad trygghet och förbättrad Förbättrad servicenivå Det förmånligaste alternativet för kommunen utreds. Jämlik utvärdering av skolskjutsar och mätning av skolresor... Linea Konsultit Oy Hannu Säles Oy 2 Kultur, fritid och turism samt kommunens invånare Navigatorer för bilar och lättrafik Trafiken styrs till önskade rutter i kommunen, kommunen får ett gott rykte tack vare aktuell navigeringsinformation Ruttanvisningar för bilister och fotgängare. I navigatorerna används kartmaterial, som upprätthålls med hjälp av Digiroad. Flera olika apparattillverkare. Kartmaterial levereras av: Tele Atlas Navteq Planering av hur idrottsplatser m.m. placeras Optimering av bibliotekstjänster (byggnader och biblioteksbussar)

2 2(6) 3 Social- och hälsovårdsväsendet FastROI Hilkka, invånardatasystem för vårdbranschen Planeringen av hälsovårdens servicenätverk (t.ex. hälsocentraler) Planering och förverkligande av hemvårds- och måltidstjänster Hemvårdarna hittar fram också till obekanta platser tack vare aktuella adressdata. Vid planeringen av hemvårdarnas rutt Digiroad. Analysen baserar sig på Digiroad-materialet Baserar sig på Digiroadmaterialet 4 Tekniska väsendet och miljöväsendet samt planering av markanvändning FastROI Kunto, Underhållssystem för vägar och gator FastROI Kulta, Arbetsledningssystem för fastighetsservice Greitti, Geodatatillämpning för fordon som fungerar i mobilen. Underhållet av vägarna förbättras eftersom underhållet kan riktas bättre tack vare aktuell väginformation Effektiviteten inom fastighetsförvaltningen förbättras eftersom man kan planera arbetsordningen genom att i valet av rutt beakta t.ex. enkelriktade vägar och trafikbegränsningar. Med hjälp av kan man samla in uppgifter om underhållet av gator och leder och rikta eventuella reparationsåtgärder till de rätta platserna. Åtgärdernas placering i vägnätet Vid ruttplaneringen används. Åtgärdernas placering i Digiroad-vägnätet Geometrix Oy

3 3(6) Underhåll av gator Bättre egendomshantering Vid dokumenteringen och analysen används Digiroads vägnät. Planering och styrning av Bättre och effektivare Vid optimeringen avfallstransporterna betjäning Digiroad-materialet. Tillgänglighetsanalys Basdata för planeringen Olika offentliga och privata tjänsters tillgänglighet för invånare i olika åldrar (rutmaterial från uppföljningssystemet för samhällsstruktur (YKR) IRIS-gaturegistret, lösning på upprätthållandet av konditions- och egenskapsdata. KeyRNS/NET/KTV, StellaNET/KeyYKJ, KeyAREA/WINKKI, KeyINFO/UV/LIGHT YTCAD Katuinfo, lösning på upprätthållandet av konditions- och egenskapsdata. SoftGIS, tjänst för kartläggning av användarerfarenhet kring olika teman såsom säkerhet och boendeomgivningens kvalitet Stöd för statistikproduktionen Statistikcentralens trafikolycksregister Med hjälp av systemet följer man upp infraegendomens egenskaps- och konditionsdata och kontrollerar underhållsåtgärderna. Med hjälp av systemet följer man upp infraegendomens och konditionsdata och optimerar underhållsåtgärderna. Med hjälp av systemet följer man upp infraegendomens och konditionsdata och optimerar underhållsåtgärderna. Tjänstens resultat är till hjälp bl.a. vid generalplanering och kommunens sedvanliga kommunikationsarbete inom gatu- och parkavdelningen. Vid produktionen av statistik blir positionen för basdata noggrannare och kompletteras. Verkningar t.ex. för kvaliteten för arbetsplatsernas positionsdata. Med hjälp av lösningen får man noggrann information om var trafikolyckorna skett i kommunen. Körtidszoner utan rusning Konditions- och egenskapsdata placeras i nätverk. Konditions- och egenskapsdata placeras i nätverk. Konditions- och egenskapsdata placeras i nätverk. Vägnätet används som bakgrundsmaterial. Statistikcentralen använder Digiroad-materialet som stöd för statistikproduktionen. Positionering av olyckorna i vägnätet. Tietomitta Oy Suomen Karttatieto Oy Vianova Systems Finland Oy KeyPro Oy Airix Aalto-universitet Statistikcentralen Statistikcentralen

4 4(6) Tcable Planering och styrning av avfallstransporterna Paikkatietoikkuna (geodatafönster) pilotering av nationell geodataportal Geodataanalyser (befolkning, planer, tillgänglighet, position ) Geokodningar, t.ex. produktion av kommunens servicekarta: Förbättrar datatrafikoperatörernas möjligheter att utveckla tjänster. Kommunen och kommuninvånarna drar nytta av att insamlingen och transporten av avfall löper bättre. Noggranna och aktuella leder på kartan styr chauffören att välja den bästa rutten från ett objekt till ett annat. Tjänsten stöder samanvändning av geodata och att bekanta sig med Digiroadmaterialet samt övriga geodatamaterial i kommunen. På basis av geodataanlyser bestäms lämpliga platser för bostadshus i kommunen (t.ex. Övre Birkaland). Gör det möjligt att granska, söka och planera kommunens service på kartan. Kommuninvånarna får information om kommunens tjänster. Utnyttjande av egenskaper och adresser i vägnätet i datatrafiknätverket. Logistiksystemet för avfallshanteringens köranvisningar använder Digiroad-vägsystemet i karttillämpningarna avfallstransportentreprenör ernas bilar, i kund samt i entreprenörernas arbetsledningssystem. Digiroad-vägnätet har publicerats i Paikkatietoikkuna så att det visas i kartfönstret som en kartnivå som går att kombinera med andra kartuppgifter. Vägnätet vid analysen av hur bosättningen placeras. Digiroad används vid geokodningen dvs. bestämningen av positionen för ett geografiskt objekt utgående från en känd gatuadress. Softera Oy Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster Lantmäteriverket i samarbete med andra producenter av geodata Bl.a. Kymmenedalens Förbund och kommunerna i Övre Birkaland Kommunerna och myndigheterna analyserar själva eller skaffar konsulttjänst Modell för trafikprognos Bättre trafikprognoser. Vägnätet vid uppgörandet av trafikprognoser. Som källmaterial för kartor Bättre kartor över Digiroad används som kommunens område. vägnät på kartorna. Digiroad-materialen Kommunen får tillgång till Digiroad-materialet avgiftsfritt mot underhåll. Trafikverket 5 Näringsväsendet, företag och professionella inom trafik

5 5(6) Planering och ruttning av företagens transporter AikajanaMobiili, Kombinering av arbetstidsbokföring och geodata R2 optimeringslösning, samt för lösning av logistiska problem och planering av effektiv användning av arbetskraft och resurser. Planering och förverkligande av kollektivtrafik Optimering av logistik, transportkapacitet Forskning Internet- och mobilkarttjänster För transporter används de rutter (gator) som är avsedda för dem och då minskar de störningar som orsakas invånarna. Kommunen får ett gott rykte för aktuell navigeringsinformation. Arbetstidsstämpling för rörlig personal kan riktas med hjälp av geodata. - Mängden planeringsarbete och administrativa kostnader minskar - Minskad övertid - Förbättrad användningsgrad för resurser - Mindre miljöbelastning - Förbättra kundbetjäningsförmåga - Möjliggör mångsidiga analyser och vad om - scenarier - Visualisering av lösningarnas och förändringarnas effekter - Producerar detaljerade anvisningar - Kan skräddarsys och integreras Forskning ökar affärsverksamhetsmöjligh eterna på kommunens område. Miljöns tillstånd förbättras. Karttjänsterna kan öka företagens kunder och försäljning, vilket stöder kommunens sysselsättning och ökar skatteintäkterna. Många företag använder redan program som har Digiroad som vägnät vid transportplaneringen. Informationen i Digiroad vid positioneringen. Vägnätet vid optimeringen. Centralt verktyg för planeringen. Resultaten presenteras med hjälp av kartor som är baserade på Digiroad. Analysen baserar sig på Digiroad-materialet För kartor i MTT:s undersökningar samt för olika slags distans- och positionsanalyser som utnyttjar vägnätet. Generering av kartor och adress- och ruttsökningar i kart Företag (bl.a. Valio) gör själva eller köper färdig tillämpning från bl.a. följande leverantörer: Dimenteq Oy Esri Finland Procomp Solutions Oy Karttakeskus Procomp Solutions Oy Procomp Solutions Oy Forskningscentralen för jordbruk och livsmedelsekonomi (MTT) Dimenteq Oy Karttago Oy Karttakeskus

6 6(6) Utomhusreklam Geodataanalyser, Analys av företags placering vid företagsförhandlingar Utomhusreklamen kan öka företagens kunder och försäljning, vilket stöder kommunens sysselsättning och ökar skatteintäkterna. På basis av geodataanalyser väljs lämplig plats för ett företag i kommunen. De trafikmängder som behövs vid skapandet av publikmätningssystem för utomhusreklam på gator och vägar Vägnätet i analyserna. JCDecaux Finland Oy Kommunerna i Övre Birkaland 6 Räddningsväsendet/nödtjänsterna Nödcentralsjour Polisen Hjälpen styrs så snabbt som möjligt till rätt plats längs rätt rutt. Hjälpen styrs så snabbt som möjligt till rätt plats längs rätt rutt. Vägnätet används vid positionering och ruttplanering. Vägnätet används vid navigeringen. Förvaltningens it-central HALTIK Nödcentralsverket Förvaltningens it-central HALTIK Polisen

Utredning om sammanslagning av kommunerna i mellersta Nyland

Utredning om sammanslagning av kommunerna i mellersta Nyland Utredning om sammanslagning av kommunerna i mellersta Nyland MELLANRAPPORT Styrgruppens möte 19.12.2013, bilaga 2 Uppdaterad 12.1.2014 1 Innehållsförteckning INLEDNING... 3 1 EKONOMINS OCH SERVICENÄTETS

Läs mer

Programplan: Programmet för produktivitet och balansering av ekonomin TATU

Programplan: Programmet för produktivitet och balansering av ekonomin TATU Programplan: Programmet för produktivitet och balansering av ekonomin 19.5.2014 Version: 1.0 Programmets ägare: Styrgruppens ordförande: Programchef: Jukka Mäkelä Jukka Mäkelä Pekka Heikkinen Programplan

Läs mer

Konkurrenskraft och välfärd genom ansvarsfull trafik. Statsrådets trafikpolitiska redogörelse till riksdagen 2012

Konkurrenskraft och välfärd genom ansvarsfull trafik. Statsrådets trafikpolitiska redogörelse till riksdagen 2012 Konkurrenskraft och välfärd genom ansvarsfull trafik Statsrådets trafikpolitiska redogörelse till riksdagen 2012 Program och strategier 3/2012 Konkurrenskraft och välfärd genom ansvarsfull trafik 3 Konkurrenskraft

Läs mer

Vanda stad Utvärderingsberättelse 2011

Vanda stad Utvärderingsberättelse 2011 Vanda stad Utvärderingsberättelse 2011 www.vantaa.fi/arviointikertomus Revisionsnämnden 2.5.2012 Innehållsförteckning SAMMANDRAG... 1 1 REVISIONSNÄMNDEN... 6 1.1 Revisionsnämndens uppgifter... 6 1.2 Revisionsnämndens

Läs mer

Ökad och säker cykling - Redovisning av regeringsuppdrag

Ökad och säker cykling - Redovisning av regeringsuppdrag PM Ärendenr: TRV 2011/19633 Trafikverket Till: Näringsdepartementet, Från: Trafikverket, Mats Gummesson, Bertil Magnusson, Åke Ståhlspets, Samhällsbehov 2011-11-23 Ökad och säker cykling - Redovisning

Läs mer

SOLMODELLEN 2040 L U O U T K A S T 5. 5. 2 0 1 4

SOLMODELLEN 2040 L U O U T K A S T 5. 5. 2 0 1 4 L U O STRUKTURMODELL 2040 FÖR VASA STADSREGION SOLMODELLEN 2040 E N V I S I O N O M E N H Å L L B A R, F U N G E R A N D E O C H E N E R G I E F F E K T I V R E G I O N - O C H S A M H Ä L L S S T R U

Läs mer

Energieffektivisering av transporter för kommuner och landsting

Energieffektivisering av transporter för kommuner och landsting Energieffektivisering av transporter för kommuner och landsting Program 10.00 Effektivisera resor och transporter- översikt och fördjupning 11.10 Strängnäs kommun 11.45 Lunch 12.30 Hur styra via resepolicy?

Läs mer

FÖRESKRIFT 29/011/2006. Grunder för fristående examen

FÖRESKRIFT 29/011/2006. Grunder för fristående examen FÖRESKRIFT 29/011/2006 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN I PROGRAMTJÄNSTER FÖR TURISTER 2006 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN I PROGRAMTJÄNSTER FÖR TURISTER 2006 FÖRESKRIFT 29/011/2006

Läs mer

BUDGET 2015. Falköpings Kommun FALKÖPING

BUDGET 2015. Falköpings Kommun FALKÖPING BUDGET 2015 Falköpings Kommun FALKÖPING 2 Nya Moderaterna Falköping Budget Falköpings Kommun 2015 Det ska vara gott att leva i Falköpings kommun, där alla behövs för det goda livet. Ett mer attraktivt

Läs mer

Smartare transporter. En rapport om hur vi med teknologi kan bygga ett smartare transportsystem

Smartare transporter. En rapport om hur vi med teknologi kan bygga ett smartare transportsystem Smartare transporter En rapport om hur vi med teknologi kan bygga ett smartare transportsystem Inledning Vårt samhälle blir alltmer beroende av transporter, både av personer och av gods och utvecklingen

Läs mer

SISU DELPROGRAM 1995-1996. maj 1995. SVENSKA INSTITUfET FÖR SYSlEMUfVECKLING. ~ SISU 10 I!lr~

SISU DELPROGRAM 1995-1996. maj 1995. SVENSKA INSTITUfET FÖR SYSlEMUfVECKLING. ~ SISU 10 I!lr~ SISU DELPROGRAM 1995-1996 maj 1995 SVENSKA INSTITUfET FÖR SYSlEMUfVECKLING ~ SISU 10 I!lr~ Svenska Institutet för Systemutveckling (SISU), verkar som ett opartiskt nationellt kompetenscentrum för forskning,

Läs mer

Projektrapporterna, som publicerats, finns i pdf-format på adressen www.aspa.fi.

Projektrapporterna, som publicerats, finns i pdf-format på adressen www.aspa.fi. Den allmännyttiga Boendeservicestiftelsen ASPA främjar nationellt på olika sätt möjligheterna för personer med funktionshinder och personer med psykisk ohälsa att leva ett självständigt och spontant liv.

Läs mer

Strategi för spridning av GIS

Strategi för spridning av GIS 1 GIS-samverkan Södertörn Strategi för spridning av GIS Botkyrka kommun Haninge kommun Huddinge kommun Nykvarns kommun Nynäshamns kommun Salems kommun Södertälje kommun Tyresö kommun Innehåll 2 Strategisk

Läs mer

1. Fyll i din kontaktinformation * Förnamn. Efternamn. Tjänst eller befattning. E-post. Kommun

1. Fyll i din kontaktinformation * Förnamn. Efternamn. Tjänst eller befattning. E-post. Kommun IT i kommunerna 2013 Enkäten IT i kommunerna 2013 är Kommunförbundets utredning om IT och informationsförvaltning i kommunerna och samkommunerna. Enkäten tar fram jämförande uppgifter för Kommunförbundets

Läs mer

Hemstaden Helsingfors Genomförandeprogram för boende och härmed sammanhängande markanvändning 2012

Hemstaden Helsingfors Genomförandeprogram för boende och härmed sammanhängande markanvändning 2012 Hemstaden Helsingfors Genomförandeprogram för boende och härmed sammanhängande markanvändning 2012 Hemstaden Helsingfors Genomförandeprogram för boende och härmed sammanhängande markanvändning 2012 Helsingfors

Läs mer

Energieffektivitetsavtal (2008 2016) mellan arbets- och näringsministeriet och kommun

Energieffektivitetsavtal (2008 2016) mellan arbets- och näringsministeriet och kommun Dnr 7202/804/2008 Energieffektivitetsavtal (2008 2016) mellan arbets- och näringsministeriet och kommun 1 Avtalets utgångspunkter och grunder Genom detta avtal har arbets- och näringsministeriet (nedan

Läs mer

Nytt inom arbets- och entreprenörskapsforskning

Nytt inom arbets- och entreprenörskapsforskning Työpoliittinen Aikakauskirja 4/2014 Mikko Valtakari, Juho Nyman, Jan-Erik Müller och Mikko Kesä (2014). Arbetet och efterfrågan på arbetskraft förändras reformeras den offentliga arbetsförmedlingen som

Läs mer

Så blir ni en elbilskommun Det är dags att ladda för framtiden!

Så blir ni en elbilskommun Det är dags att ladda för framtiden! Så blir ni en elbilskommun Det är dags att ladda för framtiden! 2 Det är dags att gå över el till! Försäljningen av elfordon och laddhybrider har det senaste året tagit fart på riktigt. De senaste 12 månaderna

Läs mer

Uppdrag att ta fram förslag på delmål samt en struktur för uppföljning inför en handikappolitisk strategi

Uppdrag att ta fram förslag på delmål samt en struktur för uppföljning inför en handikappolitisk strategi Regeringsbeslut III:5 2010-05-27 S2010/4319/ST (delvis) Socialdepartementet Boverket Box 534 371 23 Karlskrona Uppdrag att ta fram förslag på delmål samt en struktur för uppföljning inför en handikappolitisk

Läs mer

Näringslivsprogram för Lovisa och Lappträsk 2020

Näringslivsprogram för Lovisa och Lappträsk 2020 Näringslivsprogram för Lovisa och Lappträsk 2020 1 2 Innehåll 1 Bakgrund... 3 2 Mål för näringslivspolitiken i Lovisa och Lappträsk... 3 2.1 Attraktivitet... 4 2.2 Kunden och kommuninvånaren... 4 2.3 Personal

Läs mer

Kommuninvånaren i fokus riktlinjer för utveckling av den kommunala demokratin

Kommuninvånaren i fokus riktlinjer för utveckling av den kommunala demokratin Kommuninvånaren i fokus riktlinjer för utveckling av den kommunala demokratin Sisältö 1 Inledning 3 2 Kommuninvånarna bygger den kommunala självstyrelsen 5 3 Kommuninvånarna är en resurs i arbetet för

Läs mer

Digital agenda för Åland

Digital agenda för Åland Innehåll 1 Sammanfattning... 1 2 Inledning... 1 2.1 Varför digital agenda?... 1 2.2 En vision för det åländska e-samhället... 2 2.3 Omvärlden... 3 2.3.1 Finlands digitala agenda... 3 2.3.2 Sveriges digitala

Läs mer

NATURLIGTVIS NÄRMAT! Regeringens program för närmat och målen för utveckling av närmatssektorn till 2020

NATURLIGTVIS NÄRMAT! Regeringens program för närmat och målen för utveckling av närmatssektorn till 2020 NATURLIGTVIS NÄRMAT! Regeringens program för närmat och målen för utveckling av närmatssektorn till 2020 1 2 NATURLIGTVIS NÄRMAT! Regeringens program för närmat och målen för utveckling av närmatssektorn

Läs mer

Effektivisering av kommunala transporter

Effektivisering av kommunala transporter Effektivisering av kommunala transporter -en komparativ analys av 20 CERO-kommuner Rapportförfattare: Markus Robèrt, Teknisk doktor och forskare, Industriell Ekologi, KTH Nils Brandt, Lektor och forskare,

Läs mer

Det tvåspråkiga Helsingfors

Det tvåspråkiga Helsingfors Det tvåspråkiga Helsingfors Utredning om tvåspråkigheten och åtgärdsförslag Arbetsgruppen för ett tvåspråkigt Helsingfors 8.1.2015 Innehåll Inledning 1 1. Språkliga rättigheter 4 2. Den svenskspråkiga

Läs mer

Vad är Dynamics NAV MyWay?... 3. Hur är Dynamics NAV MyWay uppbyggt?... 4. Vilka typer av företag passar Dynamics NAV MyWay för?... 5. Ekonomi...

Vad är Dynamics NAV MyWay?... 3. Hur är Dynamics NAV MyWay uppbyggt?... 4. Vilka typer av företag passar Dynamics NAV MyWay för?... 5. Ekonomi... Produktöversikt för Microsoft Dynamics NAV MyWay Innehåll Vad är Dynamics NAV MyWay?... 3 Hur är Dynamics NAV MyWay uppbyggt?... 4 Vilka typer av företag passar Dynamics NAV MyWay för?... 5 Ekonomi...

Läs mer

Bästa metoder för partners

Bästa metoder för partners T Bästa metoder för partners Bygga upp ett tjänsteerbjudande som levererar mervärde med hjälp av Cisco Smart Care Utkast 1.0 Cisco Huvudkontor 170 West Tasman Drive San Jose, CA 95134-1706 USA http://www.cisco.com

Läs mer

Päivi Rainio. Rekryteringsguide för kommunsektorn

Päivi Rainio. Rekryteringsguide för kommunsektorn Päivi Rainio Rekryteringsguide för kommunsektorn FINLANDS KOMMUNFÖRBUND HELSINGFORS 2003 Innehåll Rekrytering en investering i framtiden... 3 Kommunjobb 2010 kommunerna ska bli konkurrenskraftiga arbetsgivare...

Läs mer

Verksamhetsutveckling med IT som stöd

Verksamhetsutveckling med IT som stöd Verksamhetsutveckling med IT som stöd kortversion av KARLSTADS KOMMUNs it-policy 1 WWW Kommunfullmäktige har tagit beslut om Karlstads kommuns it-policy Verksamhetsutveckling med it som stöd. Den ska vara

Läs mer

Mångfald ger kommunen livskraft. Finlands Kommunförbunds riktlinjer för invandrarpolitiken

Mångfald ger kommunen livskraft. Finlands Kommunförbunds riktlinjer för invandrarpolitiken Mångfald ger kommunen livskraft Finlands Kommunförbunds riktlinjer för invandrarpolitiken Innehåll Finlands Kommunförbunds riktlinjer för invandrarpolitiken 3 Bakgrundspromemoria till riktlinjerna 7 Invandringen

Läs mer