OMNITREND Maximerar tillgängligheten Optimerar produktionsprocesserna

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "OMNITREND Maximerar tillgängligheten Optimerar produktionsprocesserna"

Transkript

1 OMNITREND Maximerar tillgängligheten Optimerar produktionsprocesserna

2 OMNITREND Konditionsövervaknings Programvara Underhåll: en väg till ökad lönsamhet Maskinunderhåll utgör idag en allt större kostnadsfaktor. Avsikten är att följa maskinernas kondition och processernas kvalitet för att hålla dem på optimal nivå. Rätt mätinstrument är oumbärligt för att uppnå detta mål. Det kan bestå av ett enklare bärbart instrument som används på maskinerna med jämna intervall. Det kan också vara mer eller mindre komplicerade övervakningssystem som arbetar online dygnet runt. Oavsett vilken instrumenttyp som används önskar servicepersonalen eller serviceföretaget att ha bästa möjliga utbyte av tiden som tillbringas med att samla in, utvärdera, behandla och arkivera maskindata med ett lämpligt program. Ett program som OMNI- TREND. OMNITREND flexibelt och effektivt med stort kundvärde En programvara för flera instrumenttyper Programmet kan användas tillsammans med alla Prüftechniks instrumenttyper. Detta betyder kortare lärotid, lägre kostnad per instrumenttyp och att alla data är samlade. Programvara för flera användare Grundapplikationen kan installeras på valfritt antal datorer utan ytterligare licensavgift. Uppdatering och användarstöd ingår givetvis. Lätt att använda Effektivt Moduluppbyggt Stöder web services Flerspråkigt OMNITREND är kommunikativt... i ett nätverk... OMNITREND integreras lätt in i ett befintligt nätverk. Databasen lagras på en server till vilken ett obegränsat antal klienter har tillgång. Standarprotokoll används för kommunikationen. Klientdator m OMNITREND Många databasformat Stor flexibilitet och enkel integrering i befintliga databassystem gör det kompatibelt med Microsoft Access och Microsoft SQL Server.... en gemensam modulbaserad programvara för samtliga PRÜFTECHNIKs system... PRÜFTECHNIK handburet instrumen Användarvänlig, Windowsbaserad utformning Windows bekanta användargränssnitt gör det enkelt och snabbt att komma igång med kort utbildningstid. En överskådlig trädvy visar mätpunkternas placering. Funktioner såsom Kopiera & klistra och Drag n drop finns givetvis med.

3 OMNITREND fungerar med alla system... det vill säga, med PRÜFTECHNIK s samtliga konditionsövervakningssystem med bärbara instrument såväl som med fast installerade online-system. OMNITREND moduluppbyggda programvarupaketet är hjärtat i ett modernt, konditionsorienterat underhållssystem. ed Online View Online server with OMNITREND database CMMS web services Ethernet (LAN / WAN) t OMNITREND offline-klient (databas, E-post) PRÜFTECHNIK online-system Modbus TCP (OPC) processdataserver PCS Statusinformation, totalvärden, processdata Direkt (RS232, USB)

4 Smart datahantering för Dina behov OMNITREND är en databasbaserad programvara för underhåll som kan anpassas till behovet genom att lägga till en mängd olika programmoduler. Förutom grundfunktionerna för databehandling och kommunikation finns tilläggs moduler för datautbyte, mätningar via E-post, samt rapportering. Med web services kan större delen av informationen i databasen hanteras och granskas enligt Dina önskemål. Förbereda, åskådliggöra, arkivera och export av data Datainsamling OMNITREND databas MS Access MS SQL Offline Online Insamla eller registrera maskindata automatiskt för arkivering i OMNITREND databas. Förbereda och åskådliggöra data i diagram, rapporter, och live presentation (online-system). Praktiska editerare underlättar skapandet av larmgränser, ronder och mätuppdrag. Presentation av maskinparken som en trädstruktur förenklar mätpunkternas handhavande. Arkivering och data export via E-post mellan distribuerade system en ovärderlig tillgång för servicepartnern. Dubbelriktat datautbyte med högnivåsystem (t.ex. CMMS) kan ske via SAP / IBIP, andra format och web services.

5 Använda data Rätt information för varje användare när den behövs Underhållschefen Larmstatusrapport Problemrapporter Kontrollrum Larmstatus Underhåll Larmstatusrapport Mätdatarapport Arbetsinstruktioner Larmstatus Utvärdering av mätdata (nivå 1) Mätdatavisare Datahanterare Administration Användaradministration Administration av mätpunkter Parameterisering / konfigurering Standardrapport Webreport Diagnos specialist Larmstatus Utvärdering av mätdata (nivå 2) Analys i realtid Djupgående analys Online-view SAP / IBIP Web services Servicepartner (online-systems) Statusrapport via E-post Mätdata som bilaga PCS Processkontrollsystem Statusinformation Processdata Totalvärden OPC gateway Center Du bestämmer själv vilka data som görs tillgängliga för respektive användargrupper och vilka data som överförs från PCS eller CMMS till OMNI- TREND. CMMS högnivåsystem (SAP, asset management systems,...) Import av huvuddata Händelserapporter Problemrapporter Arbetsinstruktioner

6 Bekväm handläggning med smarta programverktyg OMNITREND vinner med sitt väl utformade gränssnitt, den lättfattliga presentationen av maskinparken, den intuitiva metoden att skriva in parametrar och de praktiska redigeringsfunktionerna gör det utomordentligt effektivt att använda. Korta omställningstider Ändringar av en mätpunktsinställning kan genomföras samtidigt för flera punkter. Detta är speciellt värdefullt när en sensor har bytts till en annan typ och är idealiskt för underhållet av stora databaser. Enkel inställning Ett smart användargränssnitt lotsar Dig genom stegen för att skapa mätuppdrag. Fördefinierade inställningar och sensorval ur databasen förkortar inställningstiden till ett minimum. Håll larmen inom gränserna Inställning av larmgränser är intuitivt och enkelt. Ett par klickningar i den inbyggda Larmediteraren och ett komplext varvtalsgrundat larmvillkor är inställt. Två verkliga tidsbesparingar 1) Maskinmallar Snabb konfigurering av maskinparker med samma maskiner Snabb ändring av parametrar i hela databasen Idealisk för upprepade mätningar under servicebesök eller godkännande av en maskin

7 Ytterligare värdefull information Datablad, maskinritningar och information från utvärdering av data kan enkelt integreras och tas fram när som helst. Ronder efter rutin Att skapa mätronder för datainsamlaren är enkelt med OMNI- TREND rondfunktion: Skapa ronden med Drag n Drop Optimera ronden genom att ändra ordningsföljden inom ronden Den anpassade ronden justeras automatiskt till den rådande maskinkonditionen på platsen En grafisk presentation visar maskinen, mätpunktens placering och mätriktningen och förhindrar därigenom hopblandningar Vibrationsmätningar med VIBCODE sensorsystem utförs praktiskt taget av sig självt då de kodade mätpunkterna identifieras automatiskt. Administration av ronder utför rutinjobbet. Tillförlitligt. Varskor om ronder som skall mätas Kontrollerar importerade mätdata för att se om någon larmgräns överskridits Arrangerar samtliga larmade mätpunkter i en ny larmrond. Maskinhanterare för hantering av parametrar för maskindata och mätning 2) Trending spectra Mätningarna kan utföras upp till 3x så snabbt Endast en signal för totalvärden och FFT-spektrum Rondediteraren för hantering och skapande av ronder

8 Maskinanalys enkel & praktisk Tillförlitliga diagnoser Varför ökar vibrationerna, och vilken del förorsakade ett larmmeddelande? Svar på dessa frågor kan hittas i amplitudtrenden för utvalda frekvensband. En skadad del kan identifieras genom speciella frekvensmönster i ett spektrum. Om trenden inom de övervakade banden ökar kan användaren omedelbart identifiera den del som påverkas och vilka förstörande mekanismer som pågår. Övervakning inom valda frekvensband kan även användas för maskiner som arbetar med variabla hastigheter eller belastningsförhållanden. Klar översikt Hela maskinparken är arrangerad i en överskådlig trädstruktur. OMNITREND använder en trafikljusikon för att automatisk markera maskiner som uppvisar onormalt höga mätvärden eller har överskridit ett gränsvärde. Därigenom har Du alltid full översikt över det totala systemets funktion och kan koncentrera på de kritiska maskinerna. Bekvämt att bläddra En klick på ett träd, och dess diagram öppnas i fönstrets högra panel där Du kan bläddra genom mätdatan. Spektrum och tidssignaler kan presenteras enskilt eller som ett Multi- View-diagram. Inkluderar katalog med frekvenser för rullager Djupgående analys För djupgående analys av vibrationssignaler finns pekare och zoom-funktion liksom även en omfattande databas med typiska defektfrekvenser. Genom att lägga in defektfrekvenserna över ett uppmätt spektrum kan problematiska maskindelar lätt identifieras.

9 Jämförelser ger resultat Diagram kan kopplas till varandra för bekväm jämförelse av mätdata. Även diagram från andra maskiner kan integreras med Drag n Drop. Se hela bilden Följande mätdata är tillgängliga för dataanalys i OMNITREND : Amplitudtrend I: bredbandigt totalvärde över längre tid Amplitudtrend II: smalbandigt totalvärde över längre tid Prov vid ut / upprullning med avseende på naturliga resonanser: amplitud / fas i form av Nyquist- eller Bode-diagram Stötpulstrend för utvärdering av rullagrens tillstånd som en matta eller max-värden under längre tid Amplitudspektrum inklusive RMS-värde och omvandling av totalvärden Enveloppspektrum inklusive RMS-värde och omvandling av totalvärden Kaskaddiagram för spektrum över hastighet för resonansanalys Tidssignal med beräkning av FFTspektrum Axelrörelser i form av polärplott eller X/Y-diagram Cepstrum för utvärdering av lagervibrationer Resultat av balansering i form av ett polärplott Med blicken mot framtiden Trenddiagram visar maskinkonditionens utveckling under längre tid. En uppgång av kurvan kan extrapoleras till att förutse när gränsvärdet kommer att överskridas. Underhållsåtgärder kan sättas in innan maskinen havererar.

10 Nuvarande maskinkondition med ett ögonkast Standardrapporter Den i databasen lagrade informationen kan sorteras enligt specifika villkor och presenterade i en rapport. En mängd datafilter organiserar informationen till de vanligen förekommande rapporttyperna för systemunderhåll och administration: Statusrapport för larm Listar samtliga maskiner där ett gränsvärde har överskridits Översiktsrapport sista mätning Listar mätvärden och larmstatus för enskilda mätpunkter. De olika larmtyperna är färgkodade Skillnadsrapport Visar skillnaderna mellan de två senast utförda mätningarna Händelserapport Filtrerar händelserna i databasen Problemrapport Dokumenterar kritiska tillstånd i maskinerna och motsvarande motåtgärder Överensstämmelserapport Dokumenterar mätuppdragen i en rond och utvärderar dem statistiskt Statusrapport för larm med färgmärkning av larmtyper Du kan spara och skriva ut rapporterna eller exportera dem i PDFformat. Online-view Med denna tilläggsmodul kan Du när som helst överblicka Ditt systems kondition: En redigerare låter Dig konfigurera en mall för online-översikt. Trafikljusikoner markerar system- och maskinstatus. Fotografier av maskinen underlättar orienteringen. Viktiga karakteristika och processvariabler presenteras digitalt. Om gränsvärden överskrids byter presentationens bakgrund färg. Trenddiagram där mätvärden är de nuvarande eller upp till sex dagar gamla förenklar utvärderingen av maskinens kondition. Överskridna gränsvärden listas. När ett larm inträffar hör Du antingen en ton i Din dator eller får ett meddelande om det på skärmen.

11 WebReport Tilläggsmodulen för WebReport utökar funktionerna för skapande, inställning och utvärdering av rapporter: WebReport: Mallredigerare (vänster) och en rapport (höger). Du kan generera rapporter med skräddarsydda mallar. Du kan begära rapporter selektivt för hela maskinparken eller enskilda sektioner. Rapporterna innehåller alltid de senast utförda mätningarna i databasen. Du kan göra informationen tillgänglig för samtliga användare med just den information han/ hon behöver. Du kan utvärdera rapporterna med pekaren och zoom-funktionen. Utvärdering av rapportens mätdata med pekaren och zoom-funktionen. Signalerna kan avlyssnas i högtalare. Webreport innebär Databasen är åtkomlig från en central server och gränssnitt för webbtjänst (endast för klientserver) Utbyte av data mellan databaser och tredje parts system Samtidig tillgång till en eller flera OMNITREND databaser av flera användare (endast för klientserver) Installation av serverns programvara på en dator ansluten till LAN eller via Internet Automatisk uppdatering och start av klientprogrammet med Java Web Start (endast för klientserver) Skydd med lösenord Enskilda användarrättigheter Rättigheter för användargrupper Användarspecifik lagring av inställningar Licenssystem för flera användare Versioner för klientserver eller enskild dator.

12 Utbyte av data Gränssnitt till högnivåsystem såsom administrativa system möjliggör utbyte av data mellan plattformarna. Så kan till exempel trädstrukturen i OMNITREND databas genereras automatiskt från systemets huvuddata. Överföringen av data sker med fritt valda textformat, kalkylblad eller webbtjänster. Omvänt kan OMNITREND databas exportera mätdata, statusinformation, begäran om arbetsorder och rapporter. Utbyte av data mellan OMNITREND och CMMS CMMS Computerized Maintenance Management System Mätdata, status, rapporter Begäran om arbetsorder Huvuddata Webbtjänster, kalkylblad / textformat OMNITREND Webbtjäster för industriellt underhåll En webbtjänst kan, något förenklat, sägas vara en webbsida som en maskin kan öppna och läsa. På samma sätt som en surfare öppnar CMMS databas (SAP) Webb-gränssnitt (t.ex SAP Netweaver) en webbsida och får speciell information kan en tillämpning öppna en webbtjänst för att inhämta data som skall behandlas. Netweaver webbtjänster - Uppge maskinnamn - Uppge status för arbetsorder - Uppge... Varför är webbtjänster så användbara? Kommunikationsplattformen är systemoberoende Länkar mellan olika databaser och tjänster via befintliga nätverk Webbtjänster påverkas inte av hur data är inlagrade OMNITREND webbtjänster - Uppge larmstatus - Uppge nya arbetsorder - Uppge... OMNITREND webb-tillämpning OMNITREND databas Intelligenta webbtjänster är för Informationsåldern vad utbytbara delar var för Industriåldern Scott McNealy (VD SUN) Besök oss på MLT, Maskin & Laserteknik Exportgatan 18 S Hisings Backa, Sweden Tel: +46 (0) Fax: +46 (0) Printed in Germany VIB SW OMNITREND is a registered trademark of PRÜFTECHNIK Dieter Busch AG. No copying or reproduction of this information, in any form whatsoever, may be undertaken without express written permission of PRÜFTECHNIK AG. The information contained in this leaflet is subject to change without further notice due to the PRÜFTECHNIK policy of continuous product development. PRÜFTECHNIK products are the subject of patents granted or pending throughout the world. Copyright 2007 by PRÜFTECHNIK AG. Visit us at PRÜFTECHNIK Condition Monitoring Ismaning, Germany Phone: Fax: Produktiv underhållsteknologi!

Survey&Report Produktblad

Survey&Report Produktblad Survey&Report Produktblad Survey&Report är ett webbaserat och flerspråkigt program som gör det enkelt att skapa professionella enkäter för undersökningar och utvärderingar. Du väljer frågor, utformar en

Läs mer

Manual. Artologik Survey&Report. Version 4.1.188. Artisan Global Media

Manual. Artologik Survey&Report. Version 4.1.188. Artisan Global Media Projekthantering Tidsredovisning Enkäthantering E-posthantering HelpDesk Publiceringsverktyg Bokningssystem Manual Artologik Survey&Report Version 4.1.188 Manual Artologik Survey&Report Survey&Report är

Läs mer

Icarus 2.6. Manual är utskriven 2003-08-27 22:44. Copyright Keylogic AB 2003.

Icarus 2.6. Manual är utskriven 2003-08-27 22:44. Copyright Keylogic AB 2003. Icarus 2.6 Manual är utskriven 2003-08-27 22:44 Copyright Keylogic AB 2003. 1 Innehållsförteckning 1 ALLMÄNT...3 1.1 ANVÄNDNINGSOMRÅDEN...3 1.2 SYSTEMKRAV...3 1.3 HUR FUNGERAR ICARUS...4 1.4 STÖD FINNS

Läs mer

Mediabank introduktion

Mediabank introduktion Mediabank introduktion Mediabank är en webbaserad mediabank som gör ditt interna och externt marknadsmaterial tillgängligt för alla med behörighet. Du kan lagra, administrera, organisera, granska och hämta

Läs mer

TIME. Sju fördelar med TIME

TIME. Sju fördelar med TIME TIME du enkelt din version till att passa nya förhållanden. Du behöver alltså inte betala för mer än du behöver. Med TIME blir tidrapporteringen en rutin som alla snabbt kan lära sig att använda och uppskatta.

Läs mer

Utgåva MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION 4.0

Utgåva MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION 4.0 Utgåva MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION 4.0 MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION 4.0 This material is for informational purposes only. Microsoft Business Solutions ApS disclaims all warranties and

Läs mer

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Denna handbok skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Handboken får spridas fritt, i

Läs mer

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Denna handbok skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Handboken får spridas fritt, i

Läs mer

Morgondagens webbplatser Kraftfullt och enkelt

Morgondagens webbplatser Kraftfullt och enkelt Anpassad och utformad för morgondagens webb EPiServer CMS 6 är en av världens ledande plattformar för webbpublicering. Vår toppmoderna.net baserade plattform förvandlar statiska webbplatser till engagerande

Läs mer

www.national-netforms.com Autoflow webkit

www.national-netforms.com Autoflow webkit www.national-netforms.com Autoflow webkit Vår specialitet är internet-distribuerade system för projekthantering med aktiviteter kopplade till elektroniska blanketter och dokument. National Netforms AB

Läs mer

Användarhandbok. Protector Suite 2009

Användarhandbok. Protector Suite 2009 Användarhandbok Protector Suite 2009 Informationen som ges här anses vara korrekt och pålitlig. Upek tar emellertid inget ansvar för följderna av användandet av denna information, och inte heller för patentintrång

Läs mer

SAP Business One MED NY EFFEKTIVITET, ÖVERBLICK OCH LÖNSAMHET FÖR SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG

SAP Business One MED NY EFFEKTIVITET, ÖVERBLICK OCH LÖNSAMHET FÖR SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG SAP Business One MED NY EFFEKTIVITET, ÖVERBLICK OCH LÖNSAMHET FÖR SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG Copyright 2004 SAP AG. Alla rättigheter förbehålls. Ingen del av denna publikation får återges eller överföras

Läs mer

BAT64. Ta Kontrollen över. dina affärer med BAT 64

BAT64. Ta Kontrollen över. dina affärer med BAT 64 Ta Kontrollen över dina affärer med BAT64 Case management, en modul i BAT64 after sale system. Systemet som enkelt anpassas till Dina behov. På ett ögonblick är Du på spåret med full kontroll. Bygg ditt

Läs mer

Avantra Tender & Contract

Avantra Tender & Contract FOPgd122a 1 Innehåll ÖVERSIKT AVANTRA TENDER & CONTRACT... 3 KUNDNYTTAN;... 3 BASMODUL... 6 BASMODUL... 7 BASMODUL - FLER EGENSKAPER... 8 BASMODUL - BEHÖRIGHET BASMODUL - UTÖKAD AKTÖRSHANTERING... 9 BASMODUL

Läs mer

IntraNote Portal Server

IntraNote Portal Server IntraNote Portal Server Intranät och personalportal Indhold IntraNote Portal Server... 3 VI ÄR SPECIALISTER I INTRANÄT TILL SMÅ OCH STORA FÖRETAG... 3 Tio års erfarenhet av intranätlösningar... 3 Vi är

Läs mer

Test- och mätsystem för kärnkraftverk.

Test- och mätsystem för kärnkraftverk. Test- och mätsystem för kärnkraftverk. Ovärderlig hjälp att analysera och förebygga driftstörningar. Redan i början av 1990-talet utvecklade vi på Cactus, tillsammans med Forsmarks kärnkraftverk, ett specialanpassat

Läs mer

Sammanfattning i Sammanfattning

Sammanfattning i Sammanfattning Sammanfattning i Sammanfattning Ett ärendehanteringssystem är ett komplett system vars mål är att effektivisera och koordinera processer av olika slag. Ett exempel på ärendehantering är försäkringsbolag

Läs mer

VERKTYGS- LÅDA FÖR MARKNADS- KOMMUNIKATION

VERKTYGS- LÅDA FÖR MARKNADS- KOMMUNIKATION VERKTYGS- LÅDA FÖR MARKNADS- KOMMUNIKATION VÄRDEKEDJAN Marknadsföring, information och kommunikation är förmedling av tankar, idéer, fakta eller känslor. Men för att kunna förmedla måste ett budskap formuleras

Läs mer

Web 2.0: Sociala nätverk för affärssystem. Epicor White Paper

Web 2.0: Sociala nätverk för affärssystem. Epicor White Paper Web 2.0: Sociala nätverk för affärssystem Epicor White Paper WHITE PAPER Introduktion De flesta affärsapplikationer är inte tillräckligt flexibla för dagens företag. Spilltid och flaskhalsar måste bort

Läs mer

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Denna handbok skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Handboken får spridas fritt, i

Läs mer

Handbok. Pagero för Danske Bank

Handbok. Pagero för Danske Bank Handbok Pagero för Danske Bank INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA PROGRAMMET 3 Vad är Pagero för Danske Bank? 3 Hjälpsidor 3 Systemkrav 3 INSTALLATION OCH START 3 Installation 3 Efter installationen

Läs mer

Ny version! möjligheter. Viktigt! Installera idag! Nyheter i version 12 De viktigaste uppdateringarna i ditt Mamut-system.

Ny version! möjligheter. Viktigt! Installera idag! Nyheter i version 12 De viktigaste uppdateringarna i ditt Mamut-system. Ny version! Viktig uppdatering av Mamut Business Software INNEHÅLL: Nyheter i version 12 De viktigaste uppdateringarna i ditt Mamut-system. Ger dig nya möjligheter Sida 2-5 Mamut One Nästa generations

Läs mer

PASSER OCH SÄKERHET ELEKTRONISKA LÅS FÖR HEM OCH FÖRETAG

PASSER OCH SÄKERHET ELEKTRONISKA LÅS FÖR HEM OCH FÖRETAG PASSER OCH SÄKERHET ELEKTRONISKA LÅS FÖR HEM OCH FÖRETAG Ökad säkerhet och flexibilitet utan nycklar Med ett passersystem från RCO kan du ta bort nycklarna helt. En tag (kodbricka) eller ett kort ersätter

Läs mer

VERKTYGS- LÅDA FÖR MARKNADS- KOMMUNIKATION

VERKTYGS- LÅDA FÖR MARKNADS- KOMMUNIKATION VERKTYGS- LÅDA FÖR MARKNADS- KOMMUNIKATION VÄRDEKEDJAN Marknadsföring, information och kommunikation förmedlar tankar, idéer, fakta eller känslor. Men för att kunna nå fram måste ett budskap formuleras

Läs mer

KI Finans Manual 1 Senaste uppdatering: 2015/06/26 Finance active

KI Finans Manual 1 Senaste uppdatering: 2015/06/26 Finance active KI Finans Manual 1 Senaste uppdatering: 2015/06/26 Finance active Innehållsförteckning Översikt... 2 Kom igång... 9 Skapa ett lån med fast ränta... 11 Skapa ett lån med rörlig ränta... 14 Skapa en swap

Läs mer

TRYGG OCH SÄKER FLERBOSTAD

TRYGG OCH SÄKER FLERBOSTAD TRYGG OCH SÄKER FLERBOSTAD ELEKTRONISKA LÅS FÖR HEM OCH FÖRETAG Bättre boendemiljö med ett passersystem Med ett passersystem från RCO kan du ta bort nycklarna och ersätta dessa med en tag (kodbricka) eller

Läs mer

Implementation av ett distribuerat processövervakningssystem

Implementation av ett distribuerat processövervakningssystem Datavetenskap Markus Lindberg och Larserik Elander Jansson Implementation av ett distribuerat processövervakningssystem Examensarbete, C-nivå 2005:07 Implementation av ett distribuerat processövervakningssystem

Läs mer

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Detta dokument skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Dokumentet får spridas fritt i

Läs mer

HANDLEDNING KONTAKT. Rev 8620 Copyright 1992-2009 Lundalogik AB Alla rättigheter förbehålles

HANDLEDNING KONTAKT. Rev 8620 Copyright 1992-2009 Lundalogik AB Alla rättigheter förbehålles HANDLEDNING KONTAKT Rev 8620 Copyright 1992-2009 Lundalogik AB Alla rättigheter förbehålles Lund 046-270 48 00 Stockholm 08-562 776 00 Göteborg 031-712 44 00 info@lundalogik.se www.lundalogik.se 1 HANDBOKENS

Läs mer

Bankgiro Link. Handbok

Bankgiro Link. Handbok Handbok Innehåll Läsanvisning 1 Innan ni startar 2 Vad är Pagero Bankgiro Link 2 Förutsättningar 2 Installation och start 3 Installation 3 Efter installationen 3 Radera installationen 3 Att börja med Pagero

Läs mer