The Top of Rail Research Project

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "The Top of Rail Research Project"

Transkript

1 Projektförslag till HLRC The Top of Rail Research Project Projekttid 4 år Sökt belopp från HLRC: 9,25 MSEK Beviljat från JVTC: 2,25 M SEK Avdelningen för Drift & Underhåll och avdelningen för Experimentell Mekanik

2 Medverkande parter Professor Per-Olof Larsson-Kråik, projektledare (Trafikverket). 2 x professor Jan Lundberg, handledare och forskare (LTU) Biträdande professor Johan Casselgren, handledare och forskare (LTU Tekn.dr Per Gren, biträdande handledare (LTU) Tekn. dr Farzaneh Ahmadzadeh (LTU) 2 doktorander (LTU) Civ. ing Thomas Nordmark (LKAB FoU Logistik) Personal från Trafikverket och LKAB Roland Bång, Uh ansvarig (Infranord)

3 Bakgrund Framtida krav på ökad axellast och ökad transportkapacitet på Malmbanan kommer att medföra oacceptabelt slitage på hjul och räl. Transportkapaciteten bör öka med 80 % mellan 2010 och Detta medför kraftigt ökat slitage på räl och hjul. Samtidigt minskat tillgänglig tid drastiskt för underhåll, på grund av ökad trafik Enligt Trafikverket genereras 50 % av alla drift och underhållskostnader i kontakten mellan hjul och räl. Vissa indikationer tyder på att Top of Rail kan fungera framgångsrikt som slitagereducerare på järnväg utomlands. Pilotstudie som genomförs nu av LKAB och Trafikverket visar att ökad vetenskaplig kunskap krävs om Top of Rail smörjning framgångsrikt skall kunna införas på Malmbanan Projektförslaget är mycket väl förankrat hos Thomas Nordmark (LKAB) och hos Trafikverket vars personal kommer att stötta forskningen.

4 Top of rail utrustning

5 Projektmål Att genom forskning leverera ny kunskap så att LKAB och Trafikverket kan besluta om och hur Top of Rail smörjsystem skall implementeras samt vilka besparingar och andra fördelar som kan erhållas. Dessutom är målet att leverera en ny prototyp för kontinuerlig inspektion av mängden smörjmedel och utmattningssprickor på rälen

6 Övergripande forskningsfråga Hur påverkar TOR, slitage på hjul och räl, på framtidens Malmbana och hur skall TOR där genomföras för maximal transportkapacitet och bästa möjliga ekonomi?

7 Delforskningsfrågor 1. Varför ökar slitage och sprickor på hjul och räl under vintern? 2. Hur ser relationen ut mellan synliga och icke synliga sprickor ut på Malmbanan och hur utvecklas slitage och sprickor som funktion av Top of Rail parametrar (ex. smörjmedelmängd, avstånd mellan smörjapparater, smörjfrekvens, last, etc)? 3. Vilken är den bästa teoretiska-empiriska modellen för livslängdberäkning av hjul och räl där alla väsentliga parametrar beaktas? 4. Hur skall en teoretisk-empirisk modell för beräkning av livscykelkostnader för räl och hjul utformas? 5. Hur kan man på bästa sätt mäta slitage och sprickor genom att använda tåg där mätteknik från andra applikationer utnyttjas? 6. Vilken teknik är mest lämplig för att uppskatta kvarstående smörjmedelsmängd på rälen? 7. Hur skall en räl/hjulfriktionsalgoritm utformas som använder sig både av direkta och indirekta metoder?

8 Forskningens och teknikens ståndpunkt Det finns ingen forskning som har studerat inverkan av TOR under arktiska förhållanden och extrem last Vetenskapen är överens om att mer forskning krävs framförallt där fältprov utnyttjas för leverans av realistiska mätdata som kan ligga till grund för nya och bättre slitage och LCC modeller Speciellt krävs ökad kunskap och sprickpropagering i kombination med TOR

9 Tillvägagångssätt Projektet består av två delar som är beroende av varandra: Del 1: Fältprov och underhållsforskning Del 2: Forskning om nya mätmetoder

10 Kontinuerligt och nära samarbete mellan två forskningsavdelningar För att komma fram till ett underhållssystem som möter framtidens krav krävs ökad vetenskaplig kunskap om snabbare och bättre mätmetoder som ger indata till nya och bättre slitagemodeller och livscykelkostnadsberäkningar

11 Delprojekt 1 (Avd. För Drift och Underhåll) Kartläggning av teknikens och forskningens ståndpunkt Mätningar av slitage (Mini Prof) och sprickor (UT) på räl och hjul, energiförbrukning, last, hastighet, spårkrafter, dragkraft, smörjmedelsmängd, smörjfrekvens, smörjintervall, avstånd mellan smörjpunkter, fuktighet, temperatur, underhållsaktiviteter, ljud och vibrationer Modellering av livslängd som funktion av ingående parametrar för hjul och räl med ANN och systematiska merittalsmetoder, etc. Livscykelkostnadsanalys där våra senaste forskningsrön utnyttjas. Ljud och vibrationsmätningar.

12 Delprojekt 2 (Avd för Experimentell Mekanik) Rail eye sensorn: Laserbaserad sensor för kontinuerliga mätningar av nedsmutsning och slitage av räl. Fluorescens mätningar av sprickor, förslitningsskador och smörjmedels tjocklek. Detektering av sprickor och förslitningsskador med hjälp av termografi för verifiering av de två andra optiska metoderna. Rail friction estimation. Friktions estimering baserat på hjulhastigheter.

13 Akademiska resultat 2 doktorsavhandlingar och 2 tekniska doktorer inom området Top of Rail 8 accepterade forskningsartiklar i internationella vetenskapliga tidskrifter med referee förfarande Ökad vetenskaplig kunskap om Top of Rail och nya relaterade mätmetoder

14 Industriella resultat för LKAB Möjliggör reducerad spänningsnivå i hjul-räl kontakterna, vilket öppnar upp för ökad axel last och lastintensitet (STAX 32,5). Minskad risk för okontrollerad spricktillväxt till rälsbrott mellan periodiska UT mätningar Livscykelkostnadsberäkning för hela konceptet. Slitage och spricktillväxt på grund av TOR. Riktlinjer för avstånd mellan smörjaggregat, smörjfrekvens, etc. Ökad tillgänglighet på rullande material (hjul, vagnar och lok). Möjlighet att länka information UH system MAXIMO.

15 Leveranser Livslängdberäkningar på hjul och räl Uppskattning av energibesparingar Beroendet mellan spricktillväxt, slitage, övriga skador och inverkande parametrar Livscykelkostnadsanalys för TOR samt underhållsstrategier En demonstrator för ett icke berörande system avsett för mätningar av sprickor och andra skador Sambandet mellan ytjämnhet och friktion Två tekniska doktorer Minst 8 vetenskapliga artiklar

16 Potential för nya innovationer Nya mätmetoder för synliga sprickor Smart box med neuralt nätverk för livsländberäkningar

17 Tack för uppmärksamheten Frågor?

HÖG 15 - Forskningsprojekt

HÖG 15 - Forskningsprojekt Sida 1 (8) UTLYSNING HÖG 15 - Forskningsprojekt KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya universitet och högskolorna att ansöka om finansiering av forskningsprojekt. Forskningsprojekten ska bedrivas i samproduktion

Läs mer

Projektet har mött samtliga av de mål som angavs i ansökan samt nedanstående av MERAprogrammets

Projektet har mött samtliga av de mål som angavs i ansökan samt nedanstående av MERAprogrammets Måluppfyllelse Projektet har mött samtliga av de mål som angavs i ansökan samt nedanstående av MERAprogrammets övergripande mål: Verka för att långsiktigt stärka forskningsmiljöer kring utvalda och prioriterade

Läs mer

EXAMENSARBETE. Energieffektivisering av teknikhus. Johan Skoglund 2014. Civilingenjörsexamen Hållbar energiteknik

EXAMENSARBETE. Energieffektivisering av teknikhus. Johan Skoglund 2014. Civilingenjörsexamen Hållbar energiteknik EXAMENSARBETE Energieffektivisering av teknikhus Johan Skoglund 2014 Civilingenjörsexamen Hållbar energiteknik Luleå tekniska universitet Institutionen för teknikvetenskap och matematik Förord Den här

Läs mer

Forskningsbaserad kunskap i svensk förvaltning

Forskningsbaserad kunskap i svensk förvaltning Forskningsbaserad kunskap i svensk förvaltning En rapport från IVA-projektet Agenda för forskning Agenda för FORSKNING KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN (IVA) är en fristående akademi med uppgift att

Läs mer

Rutiner för inköp av elkrävande utrustning samt för projektering, ändring och renovering

Rutiner för inköp av elkrävande utrustning samt för projektering, ändring och renovering Rutiner för inköp av elkrävande utrustning samt för projektering, ändring och renovering Guide till PFE:s krav Version 2011-04-06 Förord I lag (2004:1196) om program för energieffektivisering för energiintensiva

Läs mer

Nöjdhetsstudie Forskarnas syn på Universitetsbiblioteket i Karlstad

Nöjdhetsstudie Forskarnas syn på Universitetsbiblioteket i Karlstad Nöjdhetsstudie Forskarnas syn på Universitetsbiblioteket i Karlstad Genomförd av Niclas Öhman och Fredrik Törn Bakgrund och syfte Sedan slutet av år har ett antal forskare och doktorander vid Handelshögskolan

Läs mer

Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ

Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ 1(6) Projektnamn: (delprojekt i Ett lärande Väsby) Projektledare: Anna Carlsson. Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ Projektorganisationen är fastställd (styrgrupp, projektgrupp, eventuell referensgrupp)

Läs mer

Mall för medarbetarsamtal CHEF *

Mall för medarbetarsamtal CHEF * Mall för medarbetarsamtal CHEF * Datum: Namn: Avdelning: Institution: Chefens namn: * Denna mall ska användas då medarbetarparten är en chef med personalansvar. Medarbetarsamtal har förts mellan ovanstående

Läs mer

RESANDE RESEARCH RESULTAT

RESANDE RESEARCH RESULTAT RESANDE RESEARCH RESULTAT LÄGESRAPPORT R3 VÅREN 2008 Undersöker vad resenärerna efterfrågar Under året har Andreas Anderbergs forskning delvis tagit en ny riktning. Efter att ha fokuserat på värdeskapande

Läs mer

White Paper. CRM framgångsrik affärsstrategi. Zync Customer Management AB

White Paper. CRM framgångsrik affärsstrategi. Zync Customer Management AB White Paper CRM framgångsrik affärsstrategi Zync Customer Management AB CRM FRAMGÅNGSRIK AFFÄRSSTRATEGI 1 I DETTA WHITE PAPER CRM framgångsrik affärsstrategi av Zync Customer Management AB Detta dokument

Läs mer

The KEES Project Energy Efficiency in a Deregulated Market

The KEES Project Energy Efficiency in a Deregulated Market Chapter 9 1 Svensk projektsammanfattning The KEES Project Energy Efficiency in a Deregulated Market 1999 Editors: Hans Akkermans Hans Ottosson Projektsponsorer: DESS Delegationen för Energiförsörjning

Läs mer

Värdestyrda förändringsprogram

Värdestyrda förändringsprogram Värdestyrda förändringsprogram Stora förändringar påverkar många delar av organisationen. Då blir det ibland så komplext att det är svårt att styra. Resultatet är ofta att olika aktiviteter inte går i

Läs mer

Abstract. Högskolan i Luleå, 1996, Joacim Lindström

Abstract. Högskolan i Luleå, 1996, Joacim Lindström Abstract This Master Thesis deals with Computerised Maintenance Management Systems, their utilisation and usage within the Swedish manufacturing industry and suggested integrations with Material and Production

Läs mer

Köp av 25 nya spårvagnar

Köp av 25 nya spårvagnar 1(7) Handläggare: Jörn Engström Sammanträdesdatum Dnr 2015/04 Tel: 031 368 25 53 Köp av 25 nya spårvagnar Trafiknämnden Göteborg Sammanfning Trafiknämnden beslutade i september 2006 hemställa hos Kommunstyrelsen

Läs mer

Problem och hinder vid införande av CRM-system

Problem och hinder vid införande av CRM-system 2003:098 SHU EXAMENSARBETE Problem och hinder vid införande av CRM-system VICTORIA BLOMQUIST PER ELLEMARK Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar SYSTEMVETENSKAPLIGA PROGRAMMET C-NIVÅ Institutionen

Läs mer

Checklista Energieffektivisera gatubelysning

Checklista Energieffektivisera gatubelysning Checklista Energieffektivisera gatubelysning Denna broschyr och checklistor kan användas som ett stöd för att komma i gång med arbetet att energieffektivisera och renovera befintlig utomhusbelysning. Checklistan

Läs mer

Riktlinjer för användning av interna modeller

Riktlinjer för användning av interna modeller EIOPA-BoS-14/180 SV Riktlinjer för användning av interna modeller EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Läs mer

Metoder för utvärdering av nyttan av IT i sjukvården

Metoder för utvärdering av nyttan av IT i sjukvården UPTEC STS 11 021 Examensarbete 30 hp Juli 2011 Metoder för utvärdering av nyttan av IT i sjukvården Johan Augustsson Gustaf Nolinder Abstract Evaluating the benefits of IT in healthcare Johan Augustsson

Läs mer

Svensk Produktionsforskning 2020

Svensk Produktionsforskning 2020 Teknikföretagen produktionsforskning Svensk Produktionsforskning 2020 strategisk forskningsagenda Förord Produktion i världsklass är en förutsättning för att svensk tillverkningsindustri ska kunna konkurrera

Läs mer

HELA BILEN.» Smartare fordonshantering ger miljonbesparing! Hela bilen 1

HELA BILEN.» Smartare fordonshantering ger miljonbesparing! Hela bilen 1 HELA BILEN» Smartare fordonshantering ger miljonbesparing! Hela bilen 1 Sammanfattning 3 Six Sigma 5 Förutsättningar 6 Bakgrund 6 Problemformulering 6 Syfte 6 Avgränsningar 7 Potential 7 Processkarta 8

Läs mer

Säkerhetslager beräknat från antal dagars täcktid

Säkerhetslager beräknat från antal dagars täcktid Handbok i materialstyrning - Del E Bestämning av säkerhetslager E 13 Säkerhetslager beräknat från antal dagars täcktid All materialstyrning är förknippad med osäkerheter av olika slag. Det kan gälla osäkerheter

Läs mer

Granskning av beviljad tid och insats hos hemtjänstmottagare

Granskning av beviljad tid och insats hos hemtjänstmottagare www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Markstedt Cert. kommunal revisor Jenny Krispinsson Revisionskonsult Januari 2013 Granskning av beviljad tid och insats hos hemtjänstmottagare Gällivare kommun Innehållsförteckning

Läs mer

TTP-projektet Projektbeskrivning

TTP-projektet Projektbeskrivning TTP-projektet Projektbeskrivning PROJEKTBESKRIVNING I huvudbeskrivningen ges Bakgrund och Syfte till Projektförslaget, vidare kortfattat om Tillväxtsteorin samt Dynlok-modellen. Planeringsproblematiken

Läs mer

STRATEGISKT HR-ARBETE OCH VARUMÄRKESUTVECKLING

STRATEGISKT HR-ARBETE OCH VARUMÄRKESUTVECKLING STRATEGISKT HR-ARBETE OCH VARUMÄRKESUTVECKLING En undersökning om ledande befattningshavares uppfattningar om sambanden mellan HR-arbete och varumärkesutveckling Av Framgångsrika Friska Företag, 3F i samverkan

Läs mer

C-UPPSATS. Införandet av elektronisk handel. Hur tar man sig över de hinder som finns? Kristoffer Ljungqvist. Luleå tekniska universitet

C-UPPSATS. Införandet av elektronisk handel. Hur tar man sig över de hinder som finns? Kristoffer Ljungqvist. Luleå tekniska universitet C-UPPSATS 2007:176 Införandet av elektronisk handel Hur tar man sig över de hinder som finns? Kristoffer Ljungqvist Luleå tekniska universitet C-uppsats Data och systemvetenskap Institutionen för Industriell

Läs mer

Synergi 14 UTLYSNING. Dnr 20140123 Sida 1 (12) Frågor om innehållet i utlysningen besvaras av:

Synergi 14 UTLYSNING. Dnr 20140123 Sida 1 (12) Frågor om innehållet i utlysningen besvaras av: Sida 1 (12) UTLYSNING Synergi 14 KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya lärosäten att ansöka om finansiering av Synergi. Programmet syftar till att vara ett viktigt verktyg i lärosätets ambition att profilera

Läs mer

Strategi för lägre lånekostnad och därmed ökat medlemsantal

Strategi för lägre lånekostnad och därmed ökat medlemsantal Strategi för lägre lånekostnad och därmed ökat medlemsantal Stämman 2012 beslutade att ge styrelsen i uppdrag att ta fram pedagogiskt och enkelt informationsmaterial med syfte att jämföra JAK-bankens och

Läs mer

EN PARTNER MED HELHETSSYN

EN PARTNER MED HELHETSSYN INTERNORDIC AR... 3 EN PARTNER MED HELHETSSYN Med huvudkontor och lager i Nässjö, säljkontor i Stockholm och Umeå, finns vi tillgängliga för hela den nordiska marknaden. Sedan 1997 är vi en del av börsnoterade

Läs mer

Programförklaring till ett HR-Center - Sammanfattning

Programförklaring till ett HR-Center - Sammanfattning Programförklaring till ett HR-Center - Sammanfattning Sammanfattning av dokumentation från workshop den 7 april 2011 Innehållsförteckning Inledning... 3 Sammanfattning programförklaring till ett HR-Center...

Läs mer

Matematik finns i allt

Matematik finns i allt MATEMATIK finns i allt Matematik finns i allt 2010. Utarbetad av Kungl. Vetenskapsakademiens klass för matematik i samarbete med Svenska Matematikersamfundet och Svenska Statistikfrämjandet. Redaktionskommitté:

Läs mer