Ska barn ha andra antibiotika än vuxna?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ska barn ha andra antibiotika än vuxna?"

Transkript

1 Ska barn ha andra antibiotika än vuxna? Mellansvenskt läkemedelsforum, Västerås feb 2010 Maria Björkqvist Barn o ungd klin USÖ

2 Ska barn ha andra antibiotika än vuxna? Dagis- förskolebarn > 6 mån

3 Nej, men kanske på annat sätt Annan ekologisk miljö Snuvålder Dagis (handsprit, gruppstorlek m.m) Andra indikationer Pneumoni UVI Andra doseringar Dåligt underlag kinetik/dynamik Variabel resorption Andra beredningar Smalt utbud! Andra biverkningar Tål trim-sulfa bra Ej tetracykliner < 8 år Ciproxin? Selexid?

4 Nu har hon feber igen. Det måste vara något fel

5 Immunförsvaret minikurs Medfött (innate) Första linjens försvar Fysiska barriärer; huden, slemhinnor, magsaft Lösliga faktorer; komplement, CRP, antimikrobiella peptider fagocyter; granulocyter och makrofager inflammation I(II)

6 Immunförsvaret minikurs Medfött (innate) Första linjens försvar Fysiska barriärer; huden, slemhinnor, magsaft Lösliga faktorer; komplement, CRP, antimikrobiella peptider fagocyter; granulocyter och makrofager inflammation I(II) Adaptivt Interaktion Andra linjens försvar lymfocyter hög specificitet Minne (Tlymfocyter) klonal selektion/expansio n (B-lymfocyter)

7 Immunglobuliner i olika åldrar- % av vuxennivåer Nyfödd6 mån1 år 2 år 8 år 16 årvuxen IgG IgM IgA Hong et al Clin Immunobiol 1976

8 Varför snuvålder 1-3 år? Flera faktorer: Låga nivåer av IgG, IgM och IgA Specifikt dålig förmåga svara på polysacharid-antigen (hem infl, pne) Cellförmedlat försvar -? m.m Atopiker, föräldrar-rökning, Dagis

9 Genomsnitt småbarnsgrupp Rejäl feber var 3:e vecka under säsong Luftvägsinfekterad 40% av årets dagar

10 Pneumoni?

11 Pneumoni hos barn Incidens, I-land < 5 års ålder: episoder/1000 barn o år > 5 års ålder: episoder/1000 barn o år Murphy et al 81. Jokinen et al 93, öppenvård

12 Antibiotika eller inte?

13 Etiologi pneumoni Vuxna: Pneumokocker 40-60% Mykoplasma 10-40% Virus 5-10% Chlamydophila pneumoniae 1-10%

14 Etiologi pneumoni Vuxna: Pneumokocker 40-60% Mykoplasma 10-40% Virus 5-10% Chlamydophila pneumoniae 1-10% Barn < 2 år: Virus dominerar ffa RS 20-25% bakteriella. Pne o okapslad hem infl lika. Mykoplasma ovanlig. Barn > 6 år: Mykoplasma dominerar TWAR ovanlig under 10 års ålder

15 Etiologi pneumoni Vuxna: Pneumokocker 40-60% Mykoplasma 10-40% Virus 5-10% Chlamydophila pneumoniae 1-10% Barn < 2 år: Virus dominerar ffa RS 20-25% bakteriella. Pne o okapslad hem infl lika. Mykoplasma ovanlig. Barn > 6 år: Mykoplasma dominerar TWAR ovanlig under 10 års ålder Infektion Javisst!

16 120 Etiologi pneumoni öppenvård Heiskanen-Kosma et al Pediatr Infect Dis J 1998;17: år 5-9 år år Mönstrad del = blandad infektion pne hem infl morax mykopl pne RS Övr virus Totalt

17 Etiologi? Obstruktiv bronkit alltid virus Ålder < 2år, smygande insjuknande, rinnsnuva talar för virus CRP > 50mg/ml talar för bakteriell genes Riktigt höga CRP o kraftig leukocytos stödjer pneumokockmisstanke Skolbarn, ej riktigt svårt sjuka: Mykoplasma

18 Klinik Bakteriell småbarns-pneumoni Bakteriell pneumoni Typisk bronkopneumoni ; ej bakteremisk 6 mån 2 år: Bleka, gruntande, näsvingespel, tachypné Dörr-diagnos Magont Kräkningar, ev lätt nackstyv Lätt dehydrerade

19 Klinik Bakteriell småbarns-pneumoni Bakteriell pneumoni Typisk bronkopneumoni ; ej bakteremisk 6 mån 2 år: Bleka, gruntande, näsvingespel, tachypné Dörr-diagnos Magont Kräkningar, ev lätt nackstyv Lätt dehydrerade Auskultation värdelös för diagnos!

20 Tänk om det är RS!

21 Epidemiologi, RS 50% får RS under första levnadsåret 100% haft RS vid 3 års ålder Hög frekvens re-infektion Vanligaste orsaken till pneumoni < 2 års ålder Vanligaste orsaken till sjukhusvård < 1 års ålder i USA» A. Mejias J Ped Inf Dis 2005;24(11):S189

22 Respiratory syncytial virus - RS Syncytium = sammanslaget

23

24 Riskpatienter för allvarlig RS Prematurfödda, särskilt om lungsjukdom (Bronkopulmonell dysplasi = BPD) o ffa första infektionssäsongen Fullgångna spädbarn ffa < 6-8 v ålder

25

26 Resistensläge 2008 Pneumkocker luftvägsodlingar 2008 (alla) Sverige andel R (c:a3000 isolat) Örebro andel R (c:a100 isolat) Penicillin (I+R) 6.1% 2.5% Erytromycin 5.9% 2.5% Trim-sulfa 9.2% 5.5% Tetracyklin 5.8% 5.5% Källa: Resnet + Klin Mikrobiol klin USÖ

27 Cellvägg, Grampositiv bakterie Kapsel Peptidoglykan Cytoplasmamembran Fosfolipid Proteiner: - strukturella - enzymatiska STRAMA-sjukhus ÖLL

28 Två viktiga resistensmekanismer V pc V M pc a) Förändring i penicillinbindande proteiner MRSA, pne med nedsatt pckänslighet, H. infl kromosomal resistens

29 Två viktiga resistensmekanismer V pc V M N O pc N b)enzymer som bryter ned antibiotika. Viktigast: β- laktamaser - ex. S. aureus, H. infl Specialfall: ESBL = extended spectrum betalactamases, ger multiresistens, plasmidbunden, kan smitta mellan tarmbakterier ex: enterobacter, klebsiella

30 Resistensläge 2008 Hem. infl, luftvägsodlingar 2008 (alla) Sverige andel R (c:a 3000 isolat) Örebro andel R (c:a100 isolat) β-laktamas-producerande 20.2% 19.3% Kromosomal resistens β-laktamer 3.7% 1.0% Trim-sulfa 20.3% 18% Tetracyklin 0% 0% Källa: Resnet + Klin Mikrobiol klin USÖ

31 Resistensutveckling H. infl i Sverige Andel resistenta isolat (%) 25% 20% 15% 10% 5% 0% Betalaktamas-pos Trim-sulfa R Kromosomal R År Källa: Resnet + Klin Mikrobiol klin USÖ

32 Antibiotikaval Pneumoni < 2 år: Amoxicillin alt Spektramox om behandlingssvikt» Trim-sulfa» Zinnat Äldre barn: PcV» Erytromycin» Cefadroxil (Cefamox)» Klindamycin (Dalacin) Skolbarn, ej svårt sjuka: Erytromycin» Doxycyklin

33 Resistensläge 2008 E-coli urinodlingar 2008 Örebro, barn % R (139 isolat) Örebro, alla % R (256 isolat) Trimetoprim 34 % 23 % Nitrofurantoin 3 % 0.7 % Cefotaxime 0.8 % 3 % Kinoloner 7 % 6 % Källa: Klin Mikrobiol klin USÖ

34 Dosering? Resorption/metabolisering/utsöndring, T½ Tidsberoende eller koncentrationsberoende avdödning Proteinbundet eller fritt? Serumnivå ej = infektionshärd

35 Konc Cmax PK/PD parametrar Cmax/MIC AUC/MIC Tid>MIC MIC Tid>MIC Tim

36 Tidsberoende, långsam avdödning: ßß-laktam-ab vancomycin, teicoplanin erytromycin, klindamycin Koncentrationsberoende avdödning: kinoloner aminoglykosider

37 Tidsberoende, långsam avdödning: ß-laktam-ab erytromycin, klindamycin Koncentrationsberoende avdödning: aminoglykosider vancomycin tetracykliner kinoloner

38 Konc PK/PD parametrar Cmax/MIC AUC/MIC Tid>MIC MIC Tid>MIC Tim

39 Dosering ß-laktamer T >MIC bör täcka minst 50% av doseringsintervallet Ofta kort T ½ (30-90 min) Utsöndras ofta via urinen MIC

40 Dosering ß-laktamer T >MIC bör täcka minst 40-50% av doseringsintervallet Ofta kort T ½ (30-90 min) Utsöndras ofta via urinen Kåvepenin 25 mg/kg MIC Bolme et al Acta Pediatr Scand 1976;65:

41 Dosering ß-laktamer T >MIC bör täcka minst 40-50% av doseringsintervallet Ofta kort T ½ (30-90 min) Utsöndras ofta via urinen Kåvepenin 25 mg/kg Pne S MIC 0.03 mg/l Bolme et al Acta Pediatr Scand 1976;65:

42 Dosering ß-laktamer T >MIC bör täcka minst 40-50% av doseringsintervallet Ofta kort T ½ (30-90 min) Utsöndras ofta via urinen Kåvepenin 25 mg/kg Pne nedsatt MIC 0,5 mg/l Bolme et al Acta Pediatr Scand 1976;65:

43 Dosering ß-laktamer T >MIC bör täcka minst 40-50% av doseringsintervallet Ofta kort T ½ (30-90 min) Utsöndras ofta via urinen Kåvepenin 25 mg/kg Pne R MIC 2,0 mg/l Bolme et al Acta Pediatr Scand 1976;65:

44 Hur tätt ska penicilliner doseras? T >MIC bör täcka 50% av doseringsintervallet Spelar roll?

45 Tid över MIC (serum) av p.o. amoxicillin till småbarn med pneumoni (median 13 mån, n = 30+30) Tid över MIC i relation till nästa dos MIC (mg/l) Dos Medelv Range p 0,5 25 mg/kg x 2 15 mg/kg x 3 75,5 % 88,7 % 40, , ,057 1,0 25 mg/kg x 2 15 mg/kg x 3 65,1% 78,9 % 36,8 100% 49,2 100% 0,009 2,0 25 mg/kg x 2 15 mg/kg x 3 50,7 % 62,2% 11,7 100% 13,0 100% 0,06 Fonesca et al Antimicrob Agents Chemother. 2003;47:

46 Hur relevant är serum-koncentrationen? Proteinbindning ß-laktamer:» Hög» Varierar med ålder

47 Hur relevant är serum-koncentrationen? Proteinbindning ß-laktamer:» Hög» Varierar med ålder Småbarn ofta svåråtkomligt infektionsfokus» Bronsekret» Mellanöra» Sällan bakteremi

48 PcV 25 mg/kg toppkonc (6 mån 10 år n = 61) Serum 2 mg/l 1 mg/l Mellanöra 0,5 mg/l d 2 d 3 d 4 d 5 Ingvarsson et al Ann Otol Rhinol Laryngol Suppl 1980;89:

49 Complience?

50 Uppdaterade rekommendationer från RAF ang perorala pc (maxdos = vuxen) Alltid tre-dos vid allvarliga infektioner, t.ex. erysipelas och pneumokockpneumoni Tonsillit (grp A streptokock) pcv 12.5 mg/kg x 3 Pneumoni pcv 20 mg/kg x 3 7 dgr alt amoxicillin Otit 25 mg/kg x 3 (åtminstone så länge barnet är hemma från dagis etc) 5 dgr för isoxazolylpenicillinerna (dicloxacillin/flukloxacillin) rekommenderas alltid dos motsv 1 g x 3 RAF = referensgruppen för antibiotikafrågor Cefadroxil alt Spektramox vid staf. infektion hos små barn/mari

51 Konc Cmax AUC= Ytan under konc. kurvan PK/PD parametrar Cmax/MIC AUC/MIC Tid>MIC MIC Tid>MIC Tim

52 Tids- eller koncentrationsberoende avdödning? Tidsberoende, långsam avdödning: ß-laktam-ab erytromycin, klindamycin Koncentrationsberoende avdödning: aminoglykosider vancomycin tetracykliner kinoloner

53 Urinvägsinfektioner hos barn

54 I vågskålen vid UVI hos barn Missa inte pyelonefrit Risk för skada på växande njure ALLTID Urinodling (två om småbarn) Nivåbestämning Undvik över-diagnostik! Omfattande uppföljning vid pyelonefrit! Ospecifik uretrit vanlig Kritisk bedömning av odlingsfynd signifikans?

55 Nivådiagnostik Hög UVI Feber CRP Ev kräkningar ABU Asymptomatisk bakteriuri Nedre UVI Sveda - trängningar Ej feber/crp

56 Symptom pyelonefrit Alltid feber (undantag: Spädbarn!) Ofta kräkningar Sällan/aldrig trängningar/sveda Aldrig dunköm Alltid CRP-stegring efter tim

57 Vanliga symptom som ofta misstolkas som UVI Mikroskopisk hematuri o leukocyturi vid feber Sveda hos småflickor Uretrit, stjärtsnuva Småskvättande eller enures Balanit hos småkillar Magont Springmask

58 Diagnostik Urinsticka Temp CRP Inspektera genitalia! Vaginit? Fimosis? Skicka odling!

59 UVI < 3 års ålder samråd barnläkare Svårt få korrekta prov flera påsprov eller blåspunktat Risk njurskada om felbehandlad pyelonefrit Hög andel anatomiska avvikelser(35%) 1.5% av alla barn har UVI före två års ålder

60 Urinodling Barn Urinpåse byts efter 2 tim Signifikant växt = renkultur Signifikant patogen: E-coli, enterokock, klebsiella, GBS Spädbarn: även S aureus (hematogen spridning), GBS Signalerar urinvägsmissbildning: Konstig patogen t.ex pseudomonas

61 Behandlingsindikation Pyelonefrit: Hög feber + CRP + patologisk urinsticka (pos nitrit o/el leukocyturi). Rådgör gärna med barnjouren Cystit: Typiska symptom och pos nitrit o/el leukocyturi.

62 Resistensläge 2008 E-coli urinodlingar 2008 Örebro, barn % R (139 isolat) Örebro, alla % R (256 isolat) Trimetoprim 34 % 23 % Nitrofurantoin 3 % 0.7 % Cefotaxime 0.8 % 3 % Kinoloner 7 % 6 % Källa: Klin Mikrobiol klin USÖ

63 Behandling Pyelonefrit: 1:a hand: Cedax (ej enterokock) 2:a hand:eusaprim + överväg aminoglykosid-stöt; gentamicin (Garamycin) 5 mg/kg x 1, tobramycin (Nebcina) 8 mg/kg x 1 3:e hand: Ciproxin mg/kg x 2 Behandlingstid 10 dgr Cystit: Furadantin eller Trimetoprim i FASS-dos > 5 år även Selexid Behandlingstid 5 dgr Ej korttidsbeh på barn (Keren et al Pediatrics 2002;109(5):e70

64 Upprepad UVI Verifiera infektioner Kissråd + behandla ev obstipation Remiss barnklin om detta ej hjälper

65 Barn o antibiotika - biverkningar Min erfarenhet: Mindre tarmbekymmer jfrt vuxna Clostr diff tveksamt patogen < 2 års ålder Urticaria är ofta infektionsutlöst Exantem ofta kombination virus + antibiotika Blöjdermatit

66 Snabb restitution av tarmflora efter p.o antibiotika (10 mån 12 år n = 44) Sakata H et al Antimicrobiol Agents Chemother 1986;29:

67 men störd gramnegativ flora

68 Spridning av resistensmekanismer A. Klonal spridning Kromosom Plasmid Transposon B. Plasmidöverföring C. Spridning av plasmid och transposon D. Resistensgen från plasmid till kromosom STRAMA-sjukhus ÖLL

69 Ska barn ha andra antibiotika än vuxna? Mellansvenskt läkemedelsforum, Västerås feb 2010 Maria Björkqvist Barn o ungd klin USÖ

70 Ja, på rätt sätt Vårda ekologin Tarmflora Dagis (handsprit, gruppstorlek m.m) Rätt indikationer Pneumoni UVI Rätt doseringar Täta dosintervall β -laktam (pc alltid x 3) Betänk resorption o penetrans Aminoglykosid x 1 Rätt beredningar Tabl tidigare än man tror Rätt tolkning av ev biverkningar Tål trim-sulfa bra Tetracykliner OK > 8 år Infektionsutlösta hudreaktioner

71 Ska barn ha andra antibiotika än vuxna? Barn ska ha samma tillgång till adekvat antibiotikabehandling som vuxna!

Dosering av antibiotika till gris. bakgrundsdokumentation. Integrering av farmakokinetik och farmakodynamik vid dosering av antibiotika

Dosering av antibiotika till gris. bakgrundsdokumentation. Integrering av farmakokinetik och farmakodynamik vid dosering av antibiotika Dosering av antibiotika till gris bakgrundsdokumentation Artiklar publicerade under rubriken Bakgrundsdokumentation är författarens enskilda manuskript. Budskapet i dessa delas därför inte alltid av expertgruppen

Läs mer

STRAMA tio år STRAMA. STRAMA strategigruppen för rationell antibiotikaanvändning och minskad antibiotikaresistens

STRAMA tio år STRAMA. STRAMA strategigruppen för rationell antibiotikaanvändning och minskad antibiotikaresistens STRAMA tio år STRAMA STRAMA strategigruppen för rationell antibiotikaanvändning och minskad antibiotikaresistens Innehåll Förord STRAMA tio år 3 Resistensutvecklingen ett växande hot 4 Penicillin en av

Läs mer

Epidemiologisk årsrapport 2012

Epidemiologisk årsrapport 2012 Epidemiologisk årsrapport 212 Epidemiologisk årsrapport 212 Totalt har antalet rapporterade, anmälningspliktiga sjukdomar har varit relativt stabilt i Sverige sedan flera år. Under 212 anmäldes 7227 fall,

Läs mer

7 Information om antibiotika. 9 Några vanliga infektionssymtom och infektionssjukdomar. 20 Barnhälsovården i förskolan

7 Information om antibiotika. 9 Några vanliga infektionssymtom och infektionssjukdomar. 20 Barnhälsovården i förskolan När barnet är sjukt Ska barnet vara hemma eller i barngrupp? Råd om barns vardagssjuklighet och om andra sjukdomar som förekommer i förskoleverksamheten. Innehåll 4 När barnet är sjukt 5 Ovanligare smittor

Läs mer

Behandling av och profylax mot influensa med antivirala medel uppdaterad rekommendation

Behandling av och profylax mot influensa med antivirala medel uppdaterad rekommendation Behandling av och profylax mot influensa med antivirala medel uppdaterad rekommendation Läkemedelsverket och Referensgruppen för Antiviral terapi (RAV) har vid ett expertmöte den 13 april 2011 uppdaterat

Läs mer

Riktlinjer för Hygien Smitta och smittspridning inom äldreoch handikappomsorgen

Riktlinjer för Hygien Smitta och smittspridning inom äldreoch handikappomsorgen Riktlinjer för Hygien Smitta och smittspridning inom äldreoch handikappomsorgen Detta handlingsprogram riktar sig till all personal som arbetar inom Vimmerby kommuns äldre- och handikappomsorg. Handlingsprogrammet

Läs mer

När barnet är sjukt vara hemma eller i barngrupp?

När barnet är sjukt vara hemma eller i barngrupp? När barnet är sjukt vara hemma eller i barngrupp? Råd till dig som har barn i kommunal barnomsorg Du kommer säkert många gånger att ställas inför frågan: Är mitt barn tillräckligt friskt för att vistas

Läs mer

Akut kejsarsnitt Vid kejsarsnitt som görs efter vattenavgång och/eller påbörjat värkarbete finns kraftigt förhöjd postoperativ infektionsrisk.

Akut kejsarsnitt Vid kejsarsnitt som görs efter vattenavgång och/eller påbörjat värkarbete finns kraftigt förhöjd postoperativ infektionsrisk. Infektioner inom obstetrik och gynekologi Mats Bergström Obstetrik Ökad risk för infektionskomplikationer i samband med förlossning finns vid lång vattenavgång (>18 timmar), upprepade vaginalundersökningar,

Läs mer

SVERIGES VETERINÄRFÖRBUNDS RIKTLINJER FÖR INFEKTIONSKONTROLL INOM SMÅDJURSSJUKVÅRDEN. SVS vårdhygien version 9 120124.docx 1(83)

SVERIGES VETERINÄRFÖRBUNDS RIKTLINJER FÖR INFEKTIONSKONTROLL INOM SMÅDJURSSJUKVÅRDEN. SVS vårdhygien version 9 120124.docx 1(83) SVERIGES VETERINÄRFÖRBUNDS RIKTLINJER FÖR INFEKTIONSKONTROLL INOM SMÅDJURSSJUKVÅRDEN SVS vårdhygien version 9 120124.docx 1(83) INNEHÅLLSFÖRTECKNING INTRODUKTION... 3 GRUNDLÄGGANDE PRINCIPER FÖR ATT FÖREBYGGA

Läs mer

Antibiotikaresistens ur ett säkerhetsperspektiv. Vad skulle en mer omfattande antibiotikaresistens betyda för samhällets säkerhet?

Antibiotikaresistens ur ett säkerhetsperspektiv. Vad skulle en mer omfattande antibiotikaresistens betyda för samhällets säkerhet? Antibiotikaresistens ur ett säkerhetsperspektiv Vad skulle en mer omfattande antibiotikaresistens betyda för samhällets säkerhet? 2 MSB:s kontaktpersoner: Maria Wahlberg, 010-240 4222 Oscar Jonsson, 010-240

Läs mer

Bakgrundsdokument till nationellt 10-punktsprogram för minskad antibiotikaresistens inom slutenvård

Bakgrundsdokument till nationellt 10-punktsprogram för minskad antibiotikaresistens inom slutenvård Bakgrundsdokument till nationellt 10-punktsprogram för minskad antibiotikaresistens inom slutenvård Bakgrund Antimicrobial stewardship har den senaste tiden blivit ett allt mer etablerat begrepp i takt

Läs mer

Läkemedlets väg genom kroppen. Hur påverkar kroppen läkemedlet och hur påverkar läkemedlet kroppen?

Läkemedlets väg genom kroppen. Hur påverkar kroppen läkemedlet och hur påverkar läkemedlet kroppen? Läkemedlets väg genom kroppen Hur påverkar kroppen läkemedlet och hur påverkar läkemedlet kroppen? HUR HITTAR LÄKEMEDLET RÄTT? Denna skrift är framtagen av LIF, som är branschorganisation för de forskande

Läs mer

Råd och fakta om. Sexuellt överförda infektioner

Råd och fakta om. Sexuellt överförda infektioner Råd och fakta om Sexuellt överförda infektioner Folkhälsomyndigheten Råd och fakta om sexuellt överförda infektioner Sjätte reviderade upplagan, andra tryckningen 2014 Denna titel kan beställas från: Folkhälsomyndighetens

Läs mer

Att förebygga vårdrelaterade. Ett kunskapsunderlag

Att förebygga vårdrelaterade. Ett kunskapsunderlag Att förebygga vårdrelaterade infektioner Ett kunskapsunderlag Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är ett Underlag från experter. Det innebär att det bygger på vetenskap

Läs mer

Riktlinjer för komplettering av vaccinationer för ofullständigt vaccinerade barn och unga under 18 år i Västra Götaland

Riktlinjer för komplettering av vaccinationer för ofullständigt vaccinerade barn och unga under 18 år i Västra Götaland Riktlinjer för komplettering av vaccinationer för ofullständigt vaccinerade barn och unga under 18 år i Västra Götaland Författare: Ann-Sofie Cavefors och Thomas Arvidsson, Centrala Barnhälsovården i Göteborg

Läs mer

For healthcare professionals porphyria

For healthcare professionals porphyria For patients and families For healthcare professionals Drugs and porphyria About EPI For patients and families AKUT PORFYRI Information för personer med akut intermittent porfyri, porfyria variegata eller

Läs mer

Aktuellt om MRSA-bakterien på svingårdar

Aktuellt om MRSA-bakterien på svingårdar Aktuellt om MRSA-bakterien på svingårdar Detta informationspaket innehåller bakgrundsuppgifter om meticillinresistenta Staphylococcus aureus (MRSA) och dess spridning och betydelse för svinens hälsa. Dessutom

Läs mer

Vårdriktlinjer vid gastroesofageal refluxsjukdom

Vårdriktlinjer vid gastroesofageal refluxsjukdom Vårdriktlinjer vid gastroesofageal refluxsjukdom Sammanfattning 3 Definitioner 4 Epidemiologi 4 Patofysiologi 4 Symtom 5 Differentialdiagnoser 5 Diagnostik 6 Behandling 8 Förslag till kvalitetsindikatorer

Läs mer

Ha astma och vänta barn

Ha astma och vänta barn Om astma för gravida Ha astma och vänta barn Hej, har du fått smått i tankarna? Hej, har du fått smått i tankarna? Ingenting är omöjligt Så här får du koll på din astma Den bästa behandlingen för dig och

Läs mer

Luftvägsinfektioner upprepade kurer

Luftvägsinfektioner upprepade kurer Luftvägsinfektioner upprepade kurer Citera gärna Socialstyrelsens rapporter, men glöm inte att uppge källan. Bilder, fotografier och illustrationer är skyddade av upphovsrätten. Det innebär att du måste

Läs mer

Vad händer i ett genetiskt laboratorium?

Vad händer i ett genetiskt laboratorium? 12 utveckla nya metoder eller låta sådana prover delta i kvalitetskontrollprogram, såvida inte patienten har uttryckt att man inte vill att ens prov ska vara del av sådan verksamhet. Som alla andra sparade

Läs mer

Vårdrutiner för nyfödda på förlossningen/bb/eftervård - gemensamt för vårdkedjan i ÖLL

Vårdrutiner för nyfödda på förlossningen/bb/eftervård - gemensamt för vårdkedjan i ÖLL INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Inledning... 2 Allmänna rekommendationer Amning... 3 Vägning... 3 Temperatur... 3 Bad... 3 Navelvård... 4 Smärta... 4 PKU och biobankslagen... 4 Hörselscreening... 4 Saturationsscreening...

Läs mer

Handbok. vid hantering av substrat och rötrest vid biogasanläggningar

Handbok. vid hantering av substrat och rötrest vid biogasanläggningar Handbok vid hantering av substrat och rötrest vid biogasanläggningar Författare: Agronom Boel Carlsson, Salbo Miljökonsult, Brålanda Veterinär Anna Nordström, Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA),

Läs mer

Råd till föräldrar. Att vara barn och anhörig när ett SYSKON i familjen är sjuk

Råd till föräldrar. Att vara barn och anhörig när ett SYSKON i familjen är sjuk Råd till föräldrar Att vara barn och anhörig när ett SYSKON i familjen är sjuk I familjer där en förälder, syskon eller annan vuxen drabbats av svår sjukdom eller skada blir situationen för barnen extra

Läs mer

MAT. och ÖVERKÄNSLIGHET. Ett kunskapsunderlag

MAT. och ÖVERKÄNSLIGHET. Ett kunskapsunderlag MAT och ÖVERKÄNSLIGHET Ett kunskapsunderlag Maj 2006 MAT och ÖVERKÄNSLIGHET Ett kunskapsunderlag Maj 2006 Författare till Kunskapsunderlaget: Ulf Bengtsson Magnus Borres Anders Dannaeus Ulla Edberg Nils

Läs mer

Fosterdiagnostik - information till gravida

Fosterdiagnostik - information till gravida Fosterdiagnostik - information till gravida I detta häfte hittar du det man behöver veta för att kunna ta ställning till om du vill nyttja vårt erbjudande om fosterdiagnostik eller inte. Fosterdiagnostik

Läs mer

Det finns inga hopplösa fall Gunnar Eckerdal Sjunde upplagan 2008

Det finns inga hopplösa fall Gunnar Eckerdal Sjunde upplagan 2008 Det finns inga hopplösa fall Gunnar Eckerdal Sjunde upplagan 2008 Förord De flesta cancerpatienter i vårt land har sin viktigaste kontakt med sjukvården på sjukhusens vanliga avdelningar och mottagningar.

Läs mer