HA KUL OCH LEVA LIVET

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HA KUL OCH LEVA LIVET"

Transkript

1 RAPPORT 2013:5 HA KUL OCH LEVA LIVET EN RAPPORT OM HUVUDSTADSREGIONENS UNGA UNGDOMSRAPPORT 2013:5 1

2 DEN UNGA STADEN DEN ATTRAKTIVA PLATSEN ETT ATTRAKTIVT STOCKHOLM MÅSTE VARA ATTRAKTIVT FÖR UNGA MÄNNISKOR. DE SOM I DAG FATTAR DE STORA BESLUTEN OM VAR DE SKA BO, ARBETA ELLER STUDERA BESTÄMMER MYCKET AV HU- VUDSTADSREGIONENS FRAMTID. Under de senaste åren har Stockholm fått mycket positiv internationell uppmärksamhet. Nyhetsreportage har talat om en spännande stad med fantastiska nya företag och ett sprudlande kultur och nöjesliv. En rad undersökningar har rankat Stockholm som en av världens mest attraktiva städer. För företagande, innovation, miljö, personlig utveckling osv. Utvecklingen är naturligtvis glädjande och omdömena är i de flesta fall både motiverade och förtjänta. Den starka befolkningstillväxten i Stockholm är också ett kvitto på att det finns något här som många uppskattar. Många flyttar hit och många väljer att sätta nya små stockholmare till världen. Huvudstadsregionen har alla förutsättningar att vara en av världens mest intressanta platser för människor, företag, studenter, forskare och besökare. Men attraktivitet är ett långdistanslopp. I en global konkurrens mellan städer och regioner är det många som vill komma ikapp och förbi. Den här rapporten handlar om hur unga människor ser på Stockholm och på den egna framtiden här eller någon annanstans. Vi har frågat till 35-åringar i Stockholm, i Uppsala och i övriga landet hur de ser på studier, arbetsmöjligheter, bostadsfrågan, livsmiljön och mycket annat. Och i vilken mån Stockholmsregionen i dessa avseen- den är ett attraktivt ställe för dem. I dag och i framtiden. Unga människors åsikter är inte bara viktiga för att de ska fortsätta att bygga och utveckla vår stad. Eller för att det näringsliv som Stockholms Handelskammare representerar står inför stora kompetensförsörjningsutmaningar och att det därför är viktigt att ännu fler känner att det här är en region där man kan leva ett bra liv. De som står på tröskeln till vuxenlivet eller precis passerat den utgör också ett viktigt lackmustest på breda attraktivitetsfrågor. Unga människor är känsligare för trender, men de ställs också ofta inför fler avgörande beslut än vad vi normalt gör senare i livet. Vi har försökt fånga några viktiga beslutstillfällen som man ställs inför som ung och som i många fall inte återkommer. Var skall jag studera? Var vill jag jobba och inleda en yrkeskarriär? Kan jag hitta någonstans att Unga människors åsikter är inte bara viktiga för att de ska fortsätta att bygga och utveckla vår stad. bo? Går det att flytta samman med min partner i ett större boende? Är detta en plats där jag vill att mina barn ska växa upp? Är det någon gång en stads attraktivitet prövas så är det vid sådana avgörande beslut. Stockholms unga ser positivt på framtiden. Det gäller i synnerhet deras egen framtid, men också för regionen. Men utmaningarna är betydande. Mindre än en tredjedel tror exempelvis att de kan få ett bra boende i regionen och vilket kanske är en varningsklocka de yngsta av de vi intervjuat har en klart mer pessimistisk syn på Stockholmsregionens framtid. Var tredje överväger faktiskt att flytta från regionen. Det kommer krävas ett långsiktigt och uthålligt arbete för att bibehålla och stärka Stockholms attraktivitet. Vi har goda utgångspunkter men konkurrensen är hård, så låt oss börja omedelbart. MARIA RANKKA VD, Stockholms Handelskammare 2 UNGDOMSRAPPORT 2013:5 UNGDOMSRAPPORT 2013:5 3

3 Leva livet! Det unga stockholmare värderar högst är att leva ett gott liv och ha roligt. Det kan kanske vara lite förvånande, men ser man till ungdomars värderingar ligger stockholmarna mindre åt det materalistiska hållet än sina jämnåriga i övriga delar av Sverige. Skillnaderna är inte enorma, men de finns där. VÄNNER SPELAR ROLL Stockholmsungdomarna uppskattar förändring och utveckling. Känner sig inte fullt så fästa vid traditioner, samtidigt som sociala relationer betyder mycket. Vänner och familj spelar stor roll. Att vara frisk och vältränad SÅ HÄR GJORDE VI UNDERSÖKNINGEN Undersökningsföretaget United Minds har på Stockholms Handelskammare frågat personer i åldersspannet år hur de ser på sin egen och Stockholmsregionens framtid. De tillfrågade fördelar sig enligt följande: Stockholms län (ca 1 000), Uppsala kommun (ca 300) och övriga Sverige (ca 300). Datainsamlingen har skett genom datainsamlingsföretagets Cints system för webbpaneler. Data har bearbetats och analyserats av United Minds och Stockholms Handelskammare. All övrig analys, slutsatser och policyrekommendationer är Stockholms Handelskammares, om inte annat anges. är viktigt och blir viktigare ju äldre man blir. Det blir också allt viktigare att vara tillfreds med sig själv och finna en inre frid. Arbete, karriär och pengar är inte oviktigt. Att tjäna pengar är ett högt rankat mål, särskilt i gruppen år. Då många har höga kostnader för boende och familj är det kanske inte så konstigt. Tvärtemot en förekommande nidbild av unga människor är det ytterst få som tycker att det är viktigt att bli känd. Unga kvinnor i Stockholm har delvis andra mål än unga män. De förenas i att ha roligt och leva livet är viktigast, men de senare prioriterar pengar och boende högre. n Vad är viktigast att uppnå på ett par års sikt? (Upp till tre svarsalternativ möjliga) Ha roligt och leva livet Ha roligt och leva livet Ha roligt och leva livet 2. Få ett bra jobb Få ett bra jobb Bli/hålla mig vältränad 3. Skaffa en utbildning Bli/hålla mig vältränad Tjäna pengar 4. Tjäna pengar Resa Hitta inre frid 5. Bli/hålla mig vältränad Hitta inre frid Få ett bra jobb 6. Resa Tjäna pengar Resa 7. Hitta en bostad Skaffa barn Skaffa barn 8. Hitta en partner Hitta en bostad Hitta en partner 9. Hitta inre frid Hitta en partner Hitta en bostad 10. Skaffa barn Skaffa en utbildning Gifta mig 11. Gifta mig Gifta mig Skaffa en utbildning 12. Bli känd Bli känd Bli känd Leva livet i Stockholmsregionen? Samtidigt som Stockholmsregionens unga i sina livsprioriteringar lyfter fram icke-materiella mål och värderingar, så spelar materiella faktorer ändå stor roll för valet av bostadsort. Åtminstone om man ser till vad de upplever som bra med Stockholm. Enligt de tillfrågade är arbetsmöjligheterna det i särklass bästa med Stockholm. Vi ställer ju alla både materiella och icke-materiella krav på ett arbete. Det ger oss en inkomst och möjligheter att göra annat som utvecklar oss som människor. Men vi vet också att de krav som ställs på ett arbete ökar och inte minst bland yngre människor. Arbetet är inte allt, men det är en så viktig del av livet att det måste vara stimulerande och utvecklande. Att det kommersiella utbudet kommer på en andra plats visar också att Stockholm har styrkor som inte bara ligger på det icke-materiella området. Vad är det bästa med att bo i Stockholmsregionen? (Upp till tre svarsalternativ möjliga) Livet går inte ut på att shoppa, men Stockholms shopping är bra. Regionen Stockholm Uppsala Arbetsmöjligheterna 46% 47% 43% Kommersiellt utbud 30% 31% 25% (butiker och gallerior) Närheten till natur, grönområden och vatten 29% 31% 23% Kulinariskt utbud 25% 26% 20% (restauranger, barer, kaféer) Kulturellt utbud 25% 24% 28% (gallerier, museer, teatrar) Storstadspulsen 24% 26% 15% Studiemöjligheterna 23% 19% 38% Mångfalden av människor 21% 20% 22% Friheten att kunna vara den man vill 18% 18% 17% Annat 4% 5% 3% Vet ej 6% 5% 9% PULS OCH AKTIVITETER Över tid förändras prioriteringarna. För de yngsta är studiemöjligheterna viktigast, samtidigt som man uppskattar det storstaden kan ge vad gäller puls och aktiviteter. När man väl lämnat studieåren bakom sig är naturligen inte tillgången till universitet och högskolor så viktig. Däremot uppskattar man allt mer närheten till natur- och friluftsliv, det kulturella utbudet och restaurangerna. Detta är kanske inte särskilt förvånande, utan snarast ett uttryck för hur livet förändras. STRESSIG LIVSSTIL Ser man till de negativa faktorerna med att bo i Stockholm är de också påtagligt materalistiska. Tillgången på bostäder och de höga levnadsomkostnaderna dominerar. Det är lite långa resor och en del tycker att livsstilen är stressig. Men samtidigt känner man sig trygg och upplever stadens miljö som bra. Stockholm verkar också vara lagom. Det är få som tycker att Stockholm är en för liten stad och ännu färre att den är för stor. Vi vet dock från andra undersökningar att Stockholmarna uppskattar att deras stad växer, även om det finns en oro för en allt för snabb tillväxt. Attraktiva städer växer. Alternativet är stagnation. n 4 UNGDOMSRAPPORT 2013:5 UNGDOMSRAPPORT 2013:5 5

4 Den unga storstadsregionen Stockholms befolkning är yngre än riksgenomsnittet i det avseendet att en större andel av befolkningen är under 40 år. 53 procent i Stockholms län jämfört med 49 procent i riket i genomsnitt. Det är inte en gigantisk, men påtaglig skillnad. Dels är en större andel av befolkningen under 10 år, men det finns också en större grupp äldre unga vuxna mellan 30 och 39. Uppsalas befolkning påverkas av en stor studentpopulation. Åldersgruppen är lägre i Stockholm (9,0 procent) än i riket (9,6 procent). I Uppsala utgör den här gruppen hela 11,2 procent av befolkningen. (Källa SCB). Vår undersökning visar att regionens unga arbetar i högre utsträckning än deras jämnåriga 50 respektive 42 procent. Att ungefär lika stor andel 38 respektive 39 procent studerar. Men att bara 4 procent av de unga i regionen klassar sig som arbetssökande eller i arbetsmarknadsmässig åtgärd, jämfört med 10 procent i kontrollgruppen. Många unga i regionen har utländsk bakgrund. I gruppen I Stockholms län bor Sveriges mest företagssamma ungdomar år i Stockholms län är nästan en tredjedel födda utomlands. Motsvarande andel i Uppsala är en knapp fjärdedel. FLICKORNA PLUGGAR 51 procent av dem som lämnar gymnasiet i Stockholms län går vidare till högre studier senast tre år efter avslutad gymnsieutbildning, vilket ska jämföras med 44 procent för riket i stort. En betydligt högre andel flickor (56 procent) än pojkar (46 procent) går vidare till högre utbildning. Inom länet finns det stora skillnader mellan kommuner från 32 procent i Norrtälje till 75 procent i Danderyd. Mot bakgrund av att 27 procent av den totala befolkningen i länet gått igenom högre utbildning så kan den siffran förväntas stiga relativt snabbt under kommande år. (Källa Stockholms Läns Landsting) Enligt Svenskt Näringsliv är unga i Stockholms län mest företagsamma av alla i Sverige. 7,7 procent av alla i länet har en f-skattesedel, är delägare i ett aktivt handelsbolag eller är vd eller ordinarie styrelsemedlem i ett aktivt aktiebolag. Motsvarande siffra i Uppsala är 5,0 procent och för riket i stort 5,6. n 6 UNGDOMSRAPPORT 2013:5 UNGDOMSRAPPORT 2013:5 7

5 STUDIER & ARBETE DET BÄSTA MED STOCKHOLMSREGIONEN ÄR MÖJLIGHETERNA TILL STUDIER OCH ARBETE. STOCKHOLMSUNGDOMARNA PRIORITERAR NÄRHET TILL FAMILJ OCH VÄNNER NÄR DE VÄLJER STOCKHOLM SOM STUDIEORT. UPPSALAUNGDOMARNA GILLAR STUDENTLIVET. Lära för livet eller leva för att lära Möjligheter till studier och jobb är avgörande frågor i valet av bostadsort. Kan jag få en bra och relevant utbildning? Går det att få ett kul jobb som jag kan försörja mig på? Glädjande nog är det också här huvudstadsregionen verkar ha sin styrka. Det finns 23 högskolor och universitet i Stockholms och Uppsala län. En del håller utomordentligt hög internationell klass, ett fåtal tillhör till och med världseliten inom sina respektive områden. För en stad som Stockholm och i än högre grad Uppsala, så är förmågan att attrahera studenter en viktig framtidsfråga. KURSUTBUDET STYR Det är framförallt kursutbudet som styr valet av studieort. Finns det en utbildning som jag är intresserad av och som är relevant för mina mål i livet? Dock är detta något mindre viktigt för unga i Stockholm och Uppsala än för unga i övriga landet. Däremot är lärosätets akademiska rykte viktigare för regionens unga än för dem som kommer från andra delar av landet. Stockholmare i högre grad än unga i Uppsala prioriterar närhet till vänner och familj när de väljer studieort. Den andra sidan av det myntet är att studentlivet är viktigare för dem som bor i Uppsala. Studerande i Stockholm vill också i högre grad än studerande i andra delar av landet kunna jobba parallellt med studierna. n Arbete för försörjning och personlig utveckling Arbetslösheten i Stockholm är lägre än i övriga delar av landet. I Uppsala är den ännu lägre och bland de absolut lägsta bland Sveriges län. Av de tio kommuner i Antalet högskolor i Stockholms och Uppsala län: 23 STUDIER OCH ARBETE Sverige som har lägst arbetslöshet bland ungdomar i relation till den totala arbetslösheten i kommunen ligger åtta i Stockholm (Källa Arbetsförmedlingen). Vilka var de viktigaste faktorerna när du valde studieort? (Bara de som studerat på respektive ort, oavsett var de bor i dag) Stockholm Uppsala Övriga Sverige 1. Särskilt program/kursutbud Särskilt program/kursutbud Särskilt program/kursutbud 2. Närhet till familj Lärosätets akademiska rykte Lärosätets akademiska rykte 3. Närhet till vänner Studentlivet på orten Närhet till familj 4. Lärosätets akademiska rykte Närhet till familj Studentlivet på orten 5. Arbetsmöjligheterna på studieorten parallellt med studierna 6. Arbetsmöjligheterna på studieorten efter studierna Närhet till vänner Storleken på studieorten Närhet till vänner Arbetsmöjligheterna på studieorten efter studierna 7. Storleken på studieorten Arbetsmöjligheterna på studieorten efter med studierna Storleken på studieorten 8. Utbud av urbana verksamheter (restauranger, kultur, shopping) Utbud av urbana verksamheter (restauranger, kultur, shopping) Arbetsmöjligheterna på studieorten parallellt med studierna 9. Studentlivet på orten Arbetsmöjligheterna på studieorten parallellt med studierna Utbud av urbana verksamheter (restauranger, kultur, shopping) 8 UNGDOMSRAPPORT 2013:5 UNGDOMSRAPPORT 2013:5 9

6 STUDIER OCH ARBETE STUDIER OCH ARBETE Var tror du att du har bäst förutsättningar att få ett bra jobb/karriärutveckling du eftersträvar? 21% 10% Stockholms innerstad 50% 23% Stockholmsregionen 8% 35% Annan plats i Sverige 11% 13% Utomlands 18% 10% Vet ej Stockholm + Uppsala n Kontrollgrupp n 74 % av de boende i Stockholm och Uppsala söker arbete i Stockholmsregionen Upplever du att din egen kompetens är efterfrågad på arbetsmarknaden i Stockholmsregionen? Ja Nej Vet ej 55% 24% 21% Motsvarande andel Ja i kontrollgruppen är 39 procent. Ungdomsarbetslösheten är en stor utmaning. Att den är lägre här än i övriga Sverige gör den inte mindre. Men i grunden är utsikterna till jobb bättre här än på andra håll. En stor majoritet (över 70 procent) av de unga som bor i huvudstadsregionen tror att det är i Stockholm de har bäst förutsättningar att få ett bra jobb. Fler tror att deras jobbframtid ligger i andra delar av världen än i andra delar av Sverige. JOBBET VIKTIGT Det är också värt att notera att en tredjedel av de boende utanför huvudstadsregionen tror att det är här de har störst möjlighet till jobb och karrirärmöjligheter. Att jobbet är viktigt visas av att 46 procent av de unga i Stockholmsregionen kan tänka sig att flytta om de inte får ett jobb som uppfyller förväntningarna. Här finns antagligen en del som handlar om lön, men att få ett jobb man trivs och utvecklas med är uppenbart viktigare än så. I Uppsala är den siffran intressant nog ännu högre, 58 procent. BRA SJÄLVFÖRTROENDE Det är heller inget fel på självförtroendet. 55 procent av de boende i Stocholmsregionen anser sig vara attraktiva på arbetsmarknaden. Det är högre än i Sverige i övrigt och en siffra som stiger med utbildning. Två tredjedelar av dem som har längre eftergymnasial utbildning upplever sig som attraktiva på arbetsmarknaden. Födelsort spelar fortfarande stor roll för jobbsökande. Stockholmsungdomar verkar något mer rörliga än riksgenomsnittet, inte minst då de i något högre grad kan tänka sig jobba utomlands. Men det är fortfarande så att de allra flesta vill bo och arbeta där de är födda eller uppväxta. Det är till och med så att de som är födda i Stockholms innerstad helst vill stanna där. Det är också så att de som inte är födda i Stockholmsregionen, men som av ett eller annat skäl bor här, är mer benägna att söka jobb någon annanstans. Inte heller det är särskilt förvånande. De har av naturliga skäl i högre utsträckning familj, släkt och vänner i andra delar av landet. Här ligger en utmaning. Precis som för ett företag är det en sak att attrahera talang, en annan att behålla den. Människor kommer alltid att flytta in och ur vår region, men vi behöver bygga en stad som är tillräckligt attraktiv för att de inte ska göra det av fel skäl. Gräset kan vara grönare på andra ställen, men det ska inte vara det för att det inte är grönt här. Stockholmsungdomar vill dessutom byta jobb oftare än andra. Var tredje tycker att man ska byta jobb minst vart tredje år. n Stockholms innerstad Stockholmsregionen Göteborg och Malmö Övriga Sverige Andra länder än Sverige Har aldrig sökt arbete När du söker arbete, var söker du då? 13% 20% 5% 38% 13% 12% 11% 7% 10% 55% 59% 74 % Stockholm + Uppsala n Kontrollgrupp n 10 UNGDOMSRAPPORT 2013:5 UNGDOMSRAPPORT 2013:5 11

7 VINJETT JAG SKULLE DEFINITIVT BO HEMMA OM JAG SKULLE BO KVAR I STOCKHOLM MADELENE SCHILLER, 19 ÅR, har bott på Kungsholmen, i Bromma, i Vällingby och nu bor hon med sina föräldrar på Östermalm. Hon har känt pulsen i staden och upplevt de lugnare delarna av Stockholm. Nu ska hon börja studera, men inte i Stockholm, eftersom hon vill se något nytt. Jag flyttar snarare till en annan ort än från Stockholm. Det går inte att komma ifrån att Stockholm är min trygga punkt, det är här jag har mina vänner och min familj. Jag skulle kunna tänka mig att plugga i Stockholm med, här händer saker och det är så otroligt fint. Men i det här skedet i livet vill jag ta mig ut boet och se något nytt. Dessutom är bristen på bostäder en påtaglig nackdel. Det är långa köer och höga priser. Det är dyrt som student. Jag skulle definitivt bo hemma om jag skulle bo kvar i Stockholm, jag tror att det lätt blir så för många. Möjligen skulle jag kunna få någon väldigt liten lägenhet långt utanför staden. Om tio år vill jag ha varit i fler städer, kanske utomlands, men jag vill gärna komma tillbaka till Stockholm igen, det är något som jag är säker på. Från utanförskap till delaktighet ett Stockholm för alla Det går bra för Stockholm. Det går bra för de allra flesta av Stockholms unga. Här finns jobb, goda förutsättningar för studier, en storstads alla möjligheter. Att de unga är hyggligt optimistiska och i hög grad ser att de har en framtid i regionen är också glädjande. Men ett Stockholm som växer och utvecklas måste naturligtvis vara för alla. Utanförskap och ungdomsarbetslöshet är ett problem som också finns här. Och som riskerar att dra isär samhället och skapa hinder för både social och ekonomisk utveckling. I juli 2013 var den öppna arbetslösheten i Stockholms län 7,0 procent, jämfört med 8,4 procent i riket i stort. (Källa Arbetsförmedlningen). Uppsala län har länge tillhört de län som har den lägsta arbetslösheten i hela Sverige. Ser vi till ungdomsarbetslöshet är den genomgående lägre i Stockholms län, men varierar kraftigt mellan olika kommuner, från drygt tre procent till knappt nitton procent. Det är dock bara Södertälje som i dag med 18,8 procents, har en högre ungdomsarbetslöshet än riksgenomsnittet på 17,8 (källa Arbetsförmedlingen). TA VARA PÅ TALANGERNA Stockholms arbetsmarknad kännetecknas i hög grad av att den fungerar bra för dem som redan är etablerade. Det avspeglas i att 70 procent av de arbetslösa tillhör olika utsatta grupper, inklusive ungdomar. Vår undersökning visar att vägen till attraktivitet på arbetsmarknaden och tro på den egna framtiden i Den öppna arbetslösheten i Stockholm är 7,0 % STUDIER OCH ARBETE hög utsträckning går över utbildning. Det behöver inte alltid vara akademisk utbildning, men det behöver vara relevant utbildning. Möjligheterna att få ett jobb, att gå tillbaka till studier och utvecklas över hela arbetslivet behöver vara bättre för alla. Vi måste också ha en arbetsmarknad som fungerar och ett utbildningssystem som tar vara på allas talanger och färdigheter. Näringslivets förmåga att skapa jobb som leder till försörjning och egen utveckling är i detta sammanhang helt avgörande. Det måste finnas fler vägar in i arbetslivet och ett fungerande system för lärlingar är exempelvis en viktig del i det. Stockholm har Sveriges bästa skolor, men också många av de sämsta. Långsiktigt behöver vi genomgående höja nivån och få en skola där alla har möjlighet till en utbildning som leder till arbete. n Foto: Gustaf Silveby 12 UNGDOMSRAPPORT 2013:5 UNGDOMSRAPPORT 2013:5 13

8 STUDIER OCH ARBETE Stockholmsungdomar som folk är mest? Tvärtemot vad man kanske tror är inte skillnaderna mellan värderingar och prioriteringar bland unga boende i Stockholmsregionen och de som bor i övriga delar av Sverige särskilt dramatiska. Vi kan lätt föreställa oss att den som bor i en större stad har ett radikalt annat sätt att se på livet än den som bor i en mindre eller på Kontrollgrupp Uppsala stad Stockholm län Kontrollgrupp Uppsala stad Stockholm län Kontrollgrupp Uppsala stad Stockholm län Källa: Valuescope 31% 8% 60% 46% 11% 43% 31% 9% 60% 49% 10% 41% 40% 12% 48% 39% 11% 50% 39% 9% 52% 31% 7% 62% 33% 8% 59% landet. Så är det inte. Även om det naturligtvis finns skillnader. Valuescope är en metod att mäta värderingar i tre olika dimensioner. Principfast Pragmatisk Stabilitet Förändring Materialism Humanism STORSTADENS VÄRDERINGAR Vi har använt denna analysmetod för att förstå värderingarna hos de grupper vi har tillfrågat. Det finns naturligtvis inga självklara sanningar i vad som är goda eller PRINCIPFAST n NEUTRAL n PRAGMATISK n STABILITET n NEUTRAL n FÖRÄNDRING n MATERIALIST n NEUTRAL n HUMANIST n dåliga värderingar. Däremot fångar modellen vad en person eller en grupp ser som viktigt i livet. Jämfört med jämnåriga i övriga landet drar Stockholms unga åt principfasthet, förändring och humanism. Det kan kanske tolkas som en sorts storstadens värderingar, men skillnaderna är som sagt inte så stora. Det är framförallt förändringsbenägenheten som är större bland regionens unga än bland de jämnåriga i landet. Att skillnaderna inte är så stora är kanske ändå den viktigaste insikten. Stockholmare och stockholmsregionens unga är i hög grad som folk är mest. Åtminstone om man frågar dem. MÅNGA LIKHETER Även på många andra områden ligger regionens unga nära kontrollgruppens mål och prioriteringar. Från vad som är viktigast i livet till vad en drömarbetsgivare skulle erbjuda är likheterna betydande. Den kanske viktigaste slutsatsen av detta är att man kanske inte ska göra för stor affär av skillnaden mellan Stockholm och övriga Sverige. Det finns naturligtvis skillnader i livsvillkor och i det utbud som en stor stad erbjuder. Men när det kommer till kritan ser de som bor här inte så radikalt annorlunda på livet och framtiden. Stockholmsungdomar är som folk är mest. n DET KÄNNS BRA ATT STARTA SITT VUXNA LIV I STOCKHOLM RICKARD WEDBERG, 19 ÅR, är en musikälskande kille som precis har tagit studenten från en gymnasieskola i innerstaden. Rickard står inför universitetsvalet och har en bestämd uppfattning om att han vill börja på en musikutbildning med bra kvalitet, helst i Stockholm. Skulle jag gradera Stockholm på en skala från 1 10 så skulle jag nog säga 8. Det finns ju alltid utrymme att göra den bättre. Att det finns konstmuseer, klubbar och möjligheter att göra vad man känner för är en stor fördel. Men att de flesta klubbar stänger vid är tråkigt. Kanske är det för att östermalmstanterna ska kunna sova? Som ung i Stockholm förvånas jag ständigt av hur dyrt det är här. Det är liksom både dyrt att åka kollektivtrafik och köra bil. Men bortsett från det är Stockholm fantastiskt och det känns bra att starta sitt vuxna liv i Stockholm. Här finns min drömutbildning och här har jag kontakter. Men någon gång vill jag bo i Paris, det är ändå jazzens huvudstad! 14 UNGDOMSRAPPORT 2013:5 UNGDOMSRAPPORT 2013:5 15 Foto: Gustaf Silveby

9 FAMILJ OCH BOENDE FAMILJ & BOENDE BOSTADSSITUATIONEN ÄR DET STORA OROSMOLNET. ÄR MAN UNG ÄR DET SVÅRT ATT HITTA NÅGONSTANS ATT BO I STOCKHOLMSREGIONEN. MÅNGA BEHÖVER EKONOMISK HJÄLP FRÅN FÖRÄLDRAR FÖR ATT FÅ IN EN FOT PÅ BOSTADSMARKNADEN. En bostad i Stockholm dröm eller mardröm? Situationen på bostadsmarknaden är Stockholmsregionens absoluta akilleshäl. Extrema bostadsköer och det faktum att det i princip är omöjligt att få tag på en hyreslägenhet i första hand är i dag ett betydande hot mot regionens och därmed Sveriges ekonomiska utveckling. En lång rad nationella och internationella bedömare har pekat på hur den dåligt fungerande bostadsmarknaden är ett av Sveriges riktigt stora ekonomiska problem. Ingenstans är det större än i Stockholm. För unga människor är situationen särskilt utsatt. Det är svårt att som student få tag i en bostad och vägen till ett rimligt boende går inte sällan över köp av bostadsrätt. Möjligheten att skaffa sig en bostad bygger därmed i hög grad på tillgången till betydande finansiella resurser. Ett kritiskt tillfälle infaller sig inte sällan i övergången mellan studentboende och en första bostad. När man väl tagit examen får man inte bo kvar. Om det finns ett jobb eller andra starka skäl att vara kvar i regionen, så löser man bostadsfrågan på något sätt. Men risken att flytt-lassen går efter avslutade studier ska inte underskattas. Hur viktiga är följande faktorer när du ska välja bostad nästa gång du flyttar? (Svarsalternativ mycket viktigt + ganska viktigt) Tillgången på bostäder är också det sämsta med att bo i Stockholmsregionen enligt unga stockholmare. Bara 30 procent anser sig ha goda möjligheter att få ett bra boende i regionen. Lika många tror att de kommer bo sämre än sina föräldrar. Bland dem som bor utanför regionen och som vi hoppas ska överväga att flytta hit, tror bara var tionde att de kan få en bra bostad. 70 procent av de unga i Stockholmsregionen vill bo i en storstad. 55 procent i Stockholm. Bara Stockholm + Uppsala Kontrollgrupp Hur lång tid det tar att ta sig till och från arbetet 83% 76% Hur nära det är till kollektivtrafiken från bostaden 80% 61% Hur stor bostaden är 77% 72% Hur bostaden är planerad 76% 67% Hur nära det är till grönområden och/eller vatten 70% 65% Hur nära det är till familj och/eller vänner från bostaden Vilken typ av människor som bor i stadsdelen/området 65% 60% 61% 56% I vilken stadsdel bostaden ligger 57% 49% Vilket utbud av restauranger och nöjen som finns nära bostaden 40% 31% Arkitekturen i stadsdelen/området 33% 27% 14 procent kan tänka sig att flytta utomlands. På frågan var man tror sig helst vilja bo i olika skeden i livet vill en stor majoritet bo i Stockholmsregionen. 67 procent vill bo här när de flyttar hemifrån, men en massiv majoritet vill bo här också när de får barn och när dessa börjar skolan. Däremot verkar de inte se Stockholm som en stad för pensionärer. I alla fall inte för dem själva när de går i pension. Då vill bara 38 procent bo i Stockholmsregionen. n 30 % anser att de har möjlighet att få en bostad som uppfyller förväntningarna 16 UNGDOMSRAPPORT 2013:5 UNGDOMSRAPPORT 2013:5 17

10 FAMILJ OCH BOENDE FAMILJ OCH BOENDE Om du tänker 10 år framåt i tiden, hur viktigt är det att ha följande standard på ditt boende? 73% 54% Alla barn har eget rum 67% 64% Max 5 min gång till kollektiva färdmedel 86% 76% Själv äga bostaden eller förstahand 50% 45% Egen parkerings- eller garageplats 35% 25% Topprenoverad bostad Egen uteplats/trädgård Max 5 min gång till grönområde Om du tänker 10 år framåt i tiden, hur viktigt är det att ha följande standard på ditt boende? n Förutsatt att du bor kvar i Stockholmsregionen om 10 år. Tror du att du kommer att ha tillgång till ovanstående? n 55% 40% 55% 46% Inte vilken bostad som helst Ungdomar i huvudstadsregionen ställer betydligt större krav på sitt boende än deras jämnåriga i övriga landet. De vill enkelt kunna ta sig fram och tillbaka till jobbet, men framförallt är tillgång till kollektivtrafik betydligt viktigare i Stockholmsregionen än i övriga Sverige. När önskemålen på en framtida bostad (hur man vill bo om tio år) ställs i relation till vad man förväntar sig kunna få ut av sitt boende i regionen, faller förväntningarna genomgående. Man vill kunna ge sina barn eget rum, ha egen trädgård, nära till vatten och framförallt äga sin bostad. Men man tror inte riktigt att det kommer bli verklighet i Stockholm. Det område där man tror att förväntningar och verklighet ligger närmast är kollektivtrafiken. Två tredjedelar tror att de kommer att ha mindre än fem minuter till kollektiva transportmedel. n Mamma och pappa betalar Den dåliga tillgången på hyreslägenheter, de höga bostadrättspriserna och kraven på kontantinsats gör att många unga är beroende av sina föräldrar för att få en bostad. Det är inte ovanligt att unga människor får ekonomisk hjälp hemifrån. Det gäller i hela landet. Men i Stockholmsregionen är det vanligare. 57 procent av de unga bostadsrättsinnehavarna i regionen har fått hjälp av familjen för att finansiera sitt boende. Vanligast är att föräldrarna bidrar med kontantinsatsen eller går i borgen för lån. Stockholmsungdomar får också i något högre grad hjälp med de löpande utgifterna. Detta avtar naturligen ju äldre man blir och är vanligare i student-åldern. Att många är ekonomiskt beroende av sina föräldrar behöver inte vara negativt. Men man måste kunna stå på egna ben. n 57% i regionen har fått hjälp av familjen att finansiera boendet Har du någon gång vänt dig till familj eller släkt för ekonomisk hjälp med boende? Ungdomar i huvudstadsregionen ställer betydligt större krav på sitt boende än jämnåriga i övriga landet 66% 62% 56% 43% 32% 25% 26% 27% 23% 21% 15% 14% 10% 7% 7% 4% Stockholm + Uppsala Kontrollgrupp Bostadsrätt Hyresrätt, förstahandskontrakt n Ja, för att betala löpande kostnader (hyra, avgift och/eller ränta) n Ja i egenskap av borgenär för att få banklån n Ja, för att få ihop pengar till kontantinsats n Nej 18 UNGDOMSRAPPORT 2013:5 UNGDOMSRAPPORT 2013:5 19

11 FAMILJ OCH BOENDE Familjernas Stockholm ett pussel som kan fungera Att bilda familj är alltid ett stort steg. I en stor stad kan det steget i många avseenden bli betydligt längre. Det så kallade livspusslet, med hämtningar och lämningar, krav från yrkeslivet och inte sällan en ambition att leva ett i övrigt aktivt liv, kan bli svårt att få ihop. I synnerhet när transporterna är långa och när den familj som skulle kunna avlasta inte bor i närheten. Att flytta ihop med någon och bilda familj innebär också nya krav på boende. Samtidigt som det sker stora förändringar i livet i övrigt behöver man ta ytterligare ett steg i bostadskarriären. För många återstår valet att bo kvar i allt mer trångbodda lägenheter. Mot den bakgrunden är det upplyftande att en stor andel av dem som Var tror du att du har bäst förutsättningar att ge dina barn/ framtida barn en bra uppväxt? 5% 2% Stockholm innerstad 47% 7% Stockholmsregionen En stor andel ser goda förutsättningar att ha barn i Stockholmsregionen. 28% bor i regionen ser goda förutsättningar att bilda familj och se sina barn växa upp i Stockholm. Annan plats i Sverige BRA BARNSTAD 52 procent av dem som bor i regionen tror att deras barn kan få bäst uppväxt här. Det ska jämföras med att bara 9 procent av de unga i övriga landet tror att Stockholmsregionen är bäst i detta avseende. Den positiva tolkningen är att de som vet mest om Stockholm också tror på Stockholm som barnstad. Det är också naturligt att kontrollgruppen verkar uppleva att förutsättningarna är bäst där de själva bor. 68% 5% 5% Utomlands 15% 18% Vet ej Stockholm + Uppsala n Kontrollgrupp n 54 procent av regionens unga tror att de har bäst förutsättningar att förena familj och karriär i Stockholm. Jämfört med kontrollgruppens 12 procent. 64 procent av de unga i regionen vill bo här när de får barn och 60 procent när deras barn börjar skolan. Vilket också får tolkas som ett relativt gott betyg för regionen. För 18 procent är det viktigt att skaffa barn på några års sikt. Det är viktigare för kvinnor än för män och det blir viktigare ju äldre de tillfrågade är. Bland åringar är det bara 9 procent som uppger att barn är viktigt på några års sikt, i gruppen är det 26 procent. VILL BILDA FAMILJ Av våra svar att döma så vill Stockholmsregionens unga bilda familj och skaffa barn. Statistiken visar att de vill göra det relativt sent. De ser goda möjligheter till ett bra familjeliv och en bra uppväxt för barnen. Och de tror dessutom att det är här de har bäst förutsättningar att kombinera familj och karriär. Även om en del av entusiasmen kanske svalnar vid konfrontation med verkligheten är det i grundet bra. Stockholm har goda förutsättningar att vara en stad för barnfamiljer. n STOCKHOLM HAR ALLT VI KAN ÖNSKA OSS ANDREAS ORJASÆTER SOLHAUG, 34 ÅR, är tvåbarnspappa och civilekonom från Geiranger i Norge. Andreas började arbeta i Stockholm efter sin examen och flyttade två år senare ihop med sin finska flickvän som studerade i Uppsala. Trots att varken Andreas eller hans flickvän har rötter eller familj i Sverige och Stockholm så var Stockholm ett ganska enkelt val. Jag har alltid varit väldigt Stockholmspositiv. Däremot var jag orolig att det skulle vara svårt att finna natur i staden. Men allt finns här, förutom höga berg som jag är uppväxt med. Stockholm har allt vi kan önska oss. I synnerhet närhet till natur i kombination med att det är en storstad med bra jobbmöjligheter. Där vi bor på Stora Essingen är det supernära till grönområden, lite trafik, lugnt och det finns dagis i närheten. Jag får ibland intrycket att Stockholm är anpassat för just barnfamiljer, exempelvis Öppna förskolan. Att jag kan cykla överallt och att det är gratis buss för barnvagnar är ingen självklarhet. Mina norska vänner som kommer hit blir helt chockade, vad är det här för något liksom? Det sägs att man blir en stockholmare efter tre generationer, men jag håller inte med. Det är en välkomnande stad. Vi har allt vi behöver här. 20 UNGDOMSRAPPORT 2013:5 UNGDOMSRAPPORT 2013:5 21 Foto: Gustaf Silveby

12 JAG HAR INSETT ATT BOSTADS- BRISTEN ÄR EN AV STOCKHOLMS STÖRSTA UTMANINGAR JOHANNES WEDIN, 24 ÅR, är uppväxt i Bromma i Stockholm och har gått grundskola och gymnasium här. Johannes studerade ekonomi Lund i tre år och när han var klar började han att söka jobb, främst i Stockholm. Han fick nyligen sitt första jobb som ekonomieassistent och bor hos sina föräldrar tills vidare. Jag försöker spara mycket av min lön till en kontantinsats för en lägenhet. Jag har möjlighet att få ett andrahandskontrakt till en hyresrätt via kontakter, men det går så pass bra att bo hemma i några månader och istället spara ihop till något eget. Gångavstånd till butiker och kompisar är viktigast för mig. Jag har insett att bostadsbristen är en av Stockholms största utmaningar och Stockholm är, kanske som ett resultat av bostadsbristen, en segregerad stad. I Stockholm finns de mest attraktiva jobben och karriärsmöjligheter. Närheten till mina vänner och familj är ett stort plus, men hade jag fått jobb i Göteborg eller Malmö så hade jag kunnat bo där också. Jag skulle mer än gärna bo i New York något år. Där möts man av ständigt liv, nattliv och kultur. Det är en världshuvudstad på något sätt, så jag trivs jättebra där. Men sen är det definitivt Stockholm som gäller. STOCKHOLM HAR UPPFYLLT MINA FÖRVÄNT- NINGAR ANNA-KLARA PETTERSSON, 23 ÅR, har redan studerat i Lund och bott i New York men nu har hon flyttat tillbaka till Stockholm eftersom hon kommit in på hennes drömutbildning, läkarprogrammet. Stockholm är det främsta och enda alternativet att börja ett liv i, enligt Anna-Klara. Utbildning, stadens puls och närheten till familj och vänner är faktorer som avgjorde valet av stad. Jag har ingenting att klaga på. Det är den bästa staden i världen. Den är stor nog för att ge mångfald, men ändå liten nog för att vara intim. Dock är det dyrt att leva i Stockholm som student med begränsad inkomst, så det känns ofta som att man får se men inte röra. Hyrorna är väldigt höga och det är svårt att få ett boende där man vill bo, oavsett var. Men jag har haft turen att bo i en hyresrätt i innerstaden. Stockholm och New York är olika, men det är exakt samma saker som gör att jag trivs i båda städerna. Det är kontrasterna som är så viktiga kontrasterna mellan olika kvarter, mellan personligheter och mellan natur och stad. Stockholm har uppfyllt mina förväntningar och jag planerar definitivt att stanna här. Så om 10 år bor jag kanske en 100 meters radie från där jag bor nu, haha. Foto: Gustaf Silveby 22 UNGDOMSRAPPORT 2013:5 UNGDOMSRAPPORT 2013:5 23 Foto: Gustaf Silveby

13 LIVET I STADEN LIVET I STADEN STOCKHOLMS UNGA UPPSKATTAR STADENS UTBUD AV SHOPPING, NÖJEN OCH KULTUR. MAN GILLAR STORSTADEN OCH VILL HA EN STÖRRE OCH TÄTARE STAD, MEN MED NÄRHET TILL NATUREN. Livet i staden kultur, nöjen och affärer I ett viktigt avseende har Stockholm förändrats radikalt de senaste decennierna. För trettio fyrtio år sedan begränsades nöjeslivet både i utbud och i tid. Restaurangerna var få, uteserveringarna ännu färre och staden stängde i stor utsträckning på kvällen. Kontrasterna mot hur det är i dag kunde inte vara större. Stockholm har i dag restauranger med världsrykte, en levande musikscen och en uppsjö av olika klubbar, gallerier osv. Det är kanske ännu inte världens nöjesmetropol, men Stockholm har inte något att skämmas för. Ser vi till den intervjuade gruppen så är målsättningen att ha roligt och leva livet viktigast oavsett ålder och kön. I det ska man rimligen läsa in betydligt mer än att gå på teater, hänga på kaféer eller besöka konstutställningar. Men det får ändå sägas att upplevelser som berikar livet på olika sätt spelar stor roll för unga i regionen i dag. Ser vi till vad som upplevs vara bäst med Stockholmsregionen, så kommer kultur, shopping och nöjen högt. Det bästa är möjligheterna till studier och arbete. Får man inte någon försörjning så fungerar inget annat. Men på topp fem-listan kommer de kommersiella, kulturella och kulinariska utbuden. Till det kommer att en allmän storstadspuls uppskattas, framförallt av de yngre. Unga i Stockholm värderar dessutom detta högre än unga i Uppsala. n Om vi ändå vore som Vi har också låtit fråga gruppen om det finns någon stad i Sverige eller världen som de önskar att Stockholm vore mer lik. Att New York, som ofta toppar rankingar över världens städer, kommer väl ut är kanske inte så märkligt. Att London, Berlin och Barcelona också attraherar är heller ingen överraskning. Det är städer som många har direkt egen erfarenhet av och som i många avseenden är mycket attraktiva. En intressant iakttagelse är att det 24 UNGDOMSRAPPORT 2013:5 UNGDOMSRAPPORT 2013:5 25

14 LIVET I STADEN Vilken av följande städer skulle du vilja att Stockholm var mer lik? STAD Stockholm + Uppsala Kontrollgrupp New York 16% 12% London 8% 7% Berlin 7% 4% Barcelona 6% 2% San Francisco 5% 4% Tokyo 5% 4% Amsterdam 4% 4% Paris 4% 5% Köpenhamn 4% 4% Göteborg 3% 8% Los Angeles 2% 3% Hong Kong 1% 1% Oslo 1% 1% Helsingfors 1% 0% Rio de Janeiro 1% 1% Shanghai 1% 1% Malmö 1% 2% Örebro 1% 2% Kapstaden 0% 0% Vet ej 31% 35% 1. New York (1) 2. Tokyo (11) 3. Berlin (4) 4. London (2) 5. San Fransisco (11) 1. New York (1) 2. London (4) 3. Barcelona (3) 4. Berlin (3) 5. Köpenhamn (11) är just det ökade utbudet som skapar intresse. Särskilt när det gäller London och New York. Det är nöjen, restauranger, kultur och en stad som lever dygnet runt som lockar. Hur mycket mer av den varan de tillfrågade egentligen vill ha kan man fråga sig. Och det finns kanske en dimension av att förhålla sig till en stad som besökare eller som boende. Men resultaten får ändå sägas bekräfta att utbudet av affärer, restauranger och kulturevenemang uppskattas och kunde vara större. HÅLLER NEW YORK HÖGT Berlin och Barcelona uppskattas av delvis andra skäl. Här lyfts kultur och kreativitet fram. I Berlins fall dessutom möjligheterna att leva billigt och i Barcelonas dess värme och öppenhet. Det finns en viss könsskillnad. Såväl kvinnor som män håller New York högst. Däremot är kvinnor mer förtjusta i Barcelona och Köpenhamn och män mer i Tokyo och San Fransisco. Gemensamt är dock att de boende i regionen genomgående vill att Stockholm ska vara mer likt ännu större städer. En intressant iakttagelse är att kontrollgruppens (de som inte bor i regionen) andra val efter New York är Göteborg. Man kan spekulera vad det beror på och om det är möjligt eller önskvärt att göra något åt. Stockholm har mycket att lära av många städer. Men den viktigaste slutsatsen är framförallt att vår attraktivitet gynnas av att vi blir ännu mer storstad. Stockholm ska vara sig själv, fast mer, tätare och bättre. n SATSNING PÅ CYKELBANORNA SKULLE GE STOCKHOLM ETT YTTERLIGARE LYFT SOFIA OLSSON, 33 ÅR, är en nybliven tvåbarnsmamma som är uppvuxen i Älvsjö och utbildad psykiatriker. Sofia har flyttat till Falun på grund av sitt arbete. Stockholm skulle bli ännu mer attraktivt om det gick snabbare att transportera sig i staden. Då skulle Sofia få mer familjetid. Jag trivdes bra i Stockholm ända fram till studenten, men jag var lite trött på all pendlingstid med kollektivtrafik. Däremot cyklade jag mycket när jag bodde i Stockholm. Men som jag vet så ökar cykeltrafiken något enormt. En ordentlig satsning på cykelbanorna skulle ge Stockholm ett ytterligare lyft. För oss är grönområden viktiga, tillgång till bra barnomsorg och bra storlek på barngrupper. Det sistnämnda har jag hört ganska mycket negativt om här. Och sen är bostadssituationen inte den mest fördelaktiga i Stockholm. Det är inte så att vi har valt att inte skaffa familj i Stockholm, det handlar snarare om att jag och min finska man har fått jobb i Falun. Stockholm har ju ett enormt utbud av kultur, nöjesliv och restauranger som inte finns i någon annan stad i Sverige. Dessutom är det väldigt bra kommunikationer mellan Sverige och Finland vilket passar oss suveränt. 26 UNGDOMSRAPPORT 2013:5 UNGDOMSRAPPORT 2013:5 27 Foto: Gustaf Silveby

15 STOCKHOLMS FRAMTID STOCKHOLMS FRAMTID Stockholm 2025 en ung stad för alla Den brittiska tidskriften The Economists utredningsinstitut Economist Intelligence Unit (EIU) presenterade våren 2013 en ranking över världens hot spots i dag och vilka som man förväntar sig vara det Som i många andra internationella rankingar hamnade Stockholm högt upp. Omvärlden betraktar genomgående Stockholmsregionen som mycket attraktiv och intressant. Men det viktiga med EIU:s undersökning var att man förväntade sig att vi skulle förbättra vår nuvarande trettonde plats till en åttonde I en värld där konkurrensen mellan städer och regioner blir allt skarpare är det också ett uttryck för förtroende för vår förmåga att förvalta och utveckla en redan stark position. Stockholms Handelskammare tror att en sådan utveckling är möjlig. Men att den kräver hårt arbete, tydliga politiska mål och en vilja att agera långsiktigt. De som är intervjuade för den här rapporten kommer 2025 befinna sig mitt i livet. De flesta kommer att vara etablerade på arbetsmarknaden och ha kommit en bit i yrkeskarriären. Många kommer att vara småbarnsföräldrar med vad de innebär av livspusslande. De kommer att oroas och glädjas inför sina barns skolgång och fritidsmöjligheter. En del av dem kommer att ha lämnat Stockholm. Tiotusentals andra kommer att ha flyttat in. En del kommer ställas inför skeden i livet då en flytt härifrån är lockande eller enda möjligheten. Hur vår region ser ut 2025 kommer i mycket hänga på dem som är intervjuade här och på de förutsättningar de har. Att få jobb, starta företag, forska fram nya idéer och lösningar, få livet att gå ihop osv. Läser man deras svar finns det i Om gräset är grönare någon annanstans ska det inte bero på att det inte är så grönt som det kan vara här. grunden ett optimistiskt anslag. De tror på sig själva och på sin egen framtid. Många känner att deras kunskaper och utbildningar kommer att bära dem i yrkeslivet. De vill bo i Stockholmsregionen. Men orosmolnen finns där. Att var tredje överväger att flytta är kanske inget att förlora nattsömn över. Om de gör det av rätt skäl och att många ändå väljer att komma tillbaka. Men den allt mer extrema bostadssituationen slår exempelvis rakt in i denna grupp. Vi har inte råd att unga människor väljer bort Stockholm av fel skäl. Om gräset är grönare någon annanstans ska det inte bero på att det inte är så grönt som det kan vara här. Ett program för en attraktiv stad för unga människor skiljer sig inte så mycket från ett program för en attraktiv stad i största allmänhet. Men de gör dess punkter inte mindre viktiga. 1. REFORMERA BOSTADS- MARKNADEN Sverige och regionen behöver enklare regler för byggande, mer byggbar mark och framförallt en omreglering av en hyresmarknad som i viktiga avseenden helt upphört att fungera. 2. BYGG TÄTARE OCH ROLIGARE Stockholm har en unik stadsmiljö med stora värden. Samtidigt är staden utspridd och gles. Det går att förtäta och bygga mer riktig stad, i innerstaden och i förorterna. Stockholm kan också tåla några mer spektakulära husprojekt. Även på höjden, där det kan passa. 3. SÄNK TRÖSKLARNA PÅ ARBETSMARKNADEN Det finns ingen enskild åtgärd som i ett slag kan lösa utanförskap och ungdomsarbetslöshet. Men den svenska arbetsmarknaden kännetecknas av att det är dyrt och riskfyllt att anställa. Höga ingångslöner och regleringar höjer trösklarna. Det måste bli enklare att få chansen på arbetsmarknaden. 4. EN SKOLA I VÄRLDSKLASS Valfrihet och pluralism i skolan är här för att stanna. Men arbetet med kvalitet och resultat behöver intensifieras. Skattebetalare och föräldrar måste kunna kräva att skolorna levererar. En välfungerande skola är naturligtvis främst viktigt för dem som går där, men den är också avgörande för var människor kan tänka sig att bo. 5. KONKURRENS OCH SAMORD- NING MELLAN UNIVERSITET OCH HÖGSKOLOR Regeringen och den politiska ledningen i Stockholm bör aktivt försöka få ett välrenommerat internationellt universitet att etablera sig här. Det skulle öka regionens attraktivitet och föra in nya influenser i de befintliga lärosätena. Möjligheterna att formellt föra samman Stockholms universitet, Karolinska Institutet och KTH bör undersökas. Förslagsvis i ett slagkraftigt Nobeluniversitet. 6. INFRASTRUKTUR FÖR EN VÄXANDE STAD Stockholm behöver både spår och De som är intervjuade kommer 2025 befinna sig mitt i livet vägar. Både kollektivtrafik och privatbilism. Förbifarten behöver byggas, ringleden kring huvudstaden slutföras, tunnelbanan byggas ut och spårtrafiken till Uppsala stärkas med fyrspår. Stockholm behöver ett program för en roligare kulturoch nöjesstad. 7. ETT LÄRLINGSSYSTEM KOPPLAT TILL NÄRINGSLIVET Sverige behöver ett riktigt lärlingssystem, där utbildning och arbetsträning i näringslivet blir en viktig väg till jobb och försörjning. 8. EN ÖPPEN KULTUR- OCH NÖJESSTAD Stockholm behöver ett program för en roligare kultur- och nöjesstad. Mycket är bra, men kan bli bättre. Stockholm som musikstad i alla avseenden kan exempelvis stärkas betydligt. Hur blir Stockholm exempelvis ett självklart stopp på de största världsartisternas turnéer? 9. EN TRYGG STAD En attraktiv stad måste vara trygg. Vågar medborgarna inte vistas på gator och torg eroderas stadens värden och människor flyttar. Stockholm är i hög grad en trygg stad i dag. Det måste den förbli. 10. EN REN STAD Stockholm är en grön stad på vatten, med betydande värden i en ren miljö. Det betyder mycket för dem som bor här, men också för omvärldens bild av regionen. Att livsmiljön håller allra högsta klass är en konkurrensfördel i dag och kommer vare det i än högre grad i framtiden. n 28 UNGDOMSRAPPORT 2013:5 UNGDOMSRAPPORT 2013:5 29

16 30 UNGDOMSRAPPORT 2013:5 UNGDOMSRAPPORT 2013:5 31

17 STOCKHOLMS HANDELSKAMMARE Malmskillnadsgatan 46 Box Stockholm Tel: ISSN: ANSVARIG ANALYS: Fredrik Johansson ANSVARIG KOMMUNIKATION: Andreas Åström

Region Dalarnas livsmiljöenkät 2008 2009 Bidrag till analysen

Region Dalarnas livsmiljöenkät 2008 2009 Bidrag till analysen Region Dalarnas livsmiljöenkät 2008 2009 Bidrag till analysen Sven Lagerström Johan Kostela Dalarnas forskningsråd februari 2010 Region Dalarnas livsmiljöenkät 2008 2009 Bidrag till analysen Sven Lagerström

Läs mer

Att växa upp i storstadsskugga i Vimmerby, Hultsfred och Eksjö

Att växa upp i storstadsskugga i Vimmerby, Hultsfred och Eksjö Att växa upp i storstadsskugga i Vimmerby, Hultsfred och Eksjö Lotta Svensson En rapport från FoU Söderhamn Att växa upp i storstadsskugga - i Vimmerby, Hultsfred och Eksjö Lotta Svensson Omslagsbilden

Läs mer

du har fel om åldersnojan på arbetsmarknaden gunilla mild nygren ann-sofi sjöberg

du har fel om åldersnojan på arbetsmarknaden gunilla mild nygren ann-sofi sjöberg du har fel Alder! om åldersnojan på arbetsmarknaden gunilla mild nygren ann-sofi sjöberg Copyright 2012 TRR Trygghetsrådet Projektledning: Ann-Sofi Sjöberg Redaktör: Gunilla Mild Nygren Skribenter: Ann-Sofi

Läs mer

Fler drömjobb i staten! Ungas krav STs förslag

Fler drömjobb i staten! Ungas krav STs förslag Fler drömjobb i staten! Ungas krav STs förslag SEMINARIEUPPLAGA. Fackförbundet ST 2008-04-09. Referens: Inger Ehn Knobblock, utredare: 070-663 51 44 inger@st.org Roger Syrén, utredare: 070-600 51 24 roger.syren@st.org

Läs mer

En skrift om integration och utrikes föddas inträde på arbetsmarknaden. Ny i Sverige vad kan jag bidra med?

En skrift om integration och utrikes föddas inträde på arbetsmarknaden. Ny i Sverige vad kan jag bidra med? En skrift om integration och utrikes föddas inträde på arbetsmarknaden Ny i Sverige vad kan jag bidra med? Innehåll 3 Inledning 9 Inflyttningen till Sverige 14 Fördelar med invandring 17 Sysselsättning

Läs mer

Unga vuxnas boende i Sverige 2011 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1

Unga vuxnas boende i Sverige 2011 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Unga vuxnas boende i Sverige 211 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Innehåll SAMMANFATTNING 3 Undersökningsmetod 3 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån?

Läs mer

Det nya företagandet. Drivkrafterna och människorna bakom företag startade på 2 000-talet

Det nya företagandet. Drivkrafterna och människorna bakom företag startade på 2 000-talet Det nya företagandet Drivkrafterna och människorna bakom företag startade på 2 000-talet Why join the navy if you can be a pirate? Steve Jobs, entreprenör och grundare av Apple och Pixar Sverige är ett

Läs mer

Att förstå utsatthet. En studie om utsatthetens villkor, erfaren utsatthet och fritid i ungas liv

Att förstå utsatthet. En studie om utsatthetens villkor, erfaren utsatthet och fritid i ungas liv Att förstå utsatthet En studie om utsatthetens villkor, erfaren utsatthet och fritid i ungas liv Att förstå utsatthet En studie om utsatthetens villkor, erfaren utsatthet och fritid i ungas liv Who is

Läs mer

Unga vuxnas boende del 3 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Stockholms län 2011 GÖTEBORG RAPPORT 3 1

Unga vuxnas boende del 3 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Stockholms län 2011 GÖTEBORG RAPPORT 3 1 Unga vuxnas boende del 3 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Stockholms län 211 GÖTEBORG RAPPORT 3 1 Innehåll sammanfattning 3 Undersökningsmetod 4 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? 4 Mindre än

Läs mer

Fackförbundet ST HUR MÅR DOKTORANDEN? - en rapport från Fackförbundet ST, SFS och TCO om forskarstuderandes psykosociala arbetsmiljö

Fackförbundet ST HUR MÅR DOKTORANDEN? - en rapport från Fackförbundet ST, SFS och TCO om forskarstuderandes psykosociala arbetsmiljö Fackförbundet ST HUR MÅR DOKTORANDEN? - en rapport från Fackförbundet ST, SFS och TCO om forskarstuderandes psykosociala arbetsmiljö ST 2012. Produktion: Fackförbundet STs Kommunikationsenhet. Fackförbundet

Läs mer

Den nya vägen in. ett migrantperpektiv. Veronica Nordlund och Lisa Pelling

Den nya vägen in. ett migrantperpektiv. Veronica Nordlund och Lisa Pelling Den nya vägen in ett migrantperpektiv Veronica Nordlund och Lisa Pelling 1 Innehållsförteckning Inledning... 4 Bakgrund och metod... 5 Urval... 5 Fördelningen arbetskraftsinvandrare/skyddssökande... 5

Läs mer

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige RÄDDA BARNEN 2014 1 Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer

Läs mer

UNGA MED ATT TYD UNGDOMSSTYRELSENS ATTITYD- OCH VÄRDERINGSSTUDIE 2007

UNGA MED ATT TYD UNGDOMSSTYRELSENS ATTITYD- OCH VÄRDERINGSSTUDIE 2007 UNGA MED ATT TYD UNGDOMSSTYRELSENS ATTITYD- OCH VÄRDERINGSSTUDIE 2007 UNGA MED ATT TYD UNGDOMSSTYRELSENS ATTITYD- OCH VÄRDERINGSSTUDIE 2007 1 UNGDOMSSTYRELSEN är en statlig myndighet som verkar för att

Läs mer

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 DRÖMMEN OM ETT BÄTTRE LIV 1 Förord För att vi ska kunna utveckla verksamheten tillsammans är det viktigt att det finns en tydlig färdriktning. Med det här dokumentet

Läs mer

Över Gränserna. Steget ut i Europa är vägen in i arbetslivet

Över Gränserna. Steget ut i Europa är vägen in i arbetslivet Steget ut i Europa är vägen in i arbetslivet Över Gränserna Projekterfarenheter från KRUT Över Gränserna Utlandspraktik som ett medel för ökad delaktighet i samhället 1 Innehåll VARJE MÄNNISKA EN RESURS...

Läs mer

BO_2002_utanbilder 02-03-20 14.35 Sida 3. Många syns inte men finns ändå

BO_2002_utanbilder 02-03-20 14.35 Sida 3. Många syns inte men finns ändå BO_2002_utanbilder 02-03-20 14.35 Sida 3 Många syns inte men finns ändå B O :S RAPPORT TILL REGERINGEN 2002 BO_2002_utanbilder 02-03-20 14.35 Sida 4 BO_2002_utanbilder 02-03-20 14.35 Sida 5 Innehåll F

Läs mer

EN FUNGERANDE BOSTADSMARKNAD

EN FUNGERANDE BOSTADSMARKNAD Bokriskommitténs rapport EN FUNGERANDE BOSTADSMARKNAD EN REFORMAGENDA Juni 2014 En fungerande bostadsmarknad en reformagenda Klas Eklund Bokriskommittén 2014 Original: Eiserman Design Tryckeri: E-print

Läs mer

Vägval för framtiden

Vägval för framtiden RAPPORT NR 2 Vägval för framtiden UTMANINGAR FÖR DET KOMMUNALA UPPDRAGET MOT ÅR 2025 Vägval för framtiden 1 Vägval för framtiden 2 Förord Många av våra medlemmar - kommuner, landsting och regioner har

Läs mer

Karriär hur då? En rapport om kvinnors och mäns syn på karriär och eventuella hinder på vägen. Sveriges Ingenjörer år 2010.

Karriär hur då? En rapport om kvinnors och mäns syn på karriär och eventuella hinder på vägen. Sveriges Ingenjörer år 2010. Karriär hur då? En rapport om kvinnors och mäns syn på karriär och eventuella hinder på vägen. Sveriges Ingenjörer år 2010. En rapport och enkätundersökning av Sveriges Ingenjörer under 2010. 1 Karriär

Läs mer

Konsten att strula till ett liv Om ungdomars irrvägar mellan skola och arbete. Stefan Fölster, Johan Kreicbergs, Malin Sahlén Juli 2011

Konsten att strula till ett liv Om ungdomars irrvägar mellan skola och arbete. Stefan Fölster, Johan Kreicbergs, Malin Sahlén Juli 2011 Konsten att strula till ett liv Om ungdomars irrvägar mellan skola och arbete Stefan Fölster, Johan Kreicbergs, Malin Sahlén Juli 2011 Sammanfattning 1 Sammanfattning En vanlig uppfattning är att svenska

Läs mer

EN FRAMTIDSBRANSCH. Peter Majanen, Lotta Mellberg & Dag Norén. i samarbete med Carin Daal & Håkan Erikssson

EN FRAMTIDSBRANSCH. Peter Majanen, Lotta Mellberg & Dag Norén. i samarbete med Carin Daal & Håkan Erikssson EN FRAMTIDSBRANSCH Peter Majanen, Lotta Mellberg & Dag Norén i samarbete med Carin Daal & Håkan Erikssson FÖRORD sverige står inför en dramatisk demografisk utveckling som innebär att gruppen äldre inom

Läs mer

ÄR VI NÖJDA MED DET HÄR?

ÄR VI NÖJDA MED DET HÄR? ÄR VI NÖJDA MED DET HÄR? PROJEKT WITHIN 2014 1 ÄR VI NÖJDA MED DET HÄR? Vad beror det på att så många ungdomar mår psykiskt dåligt? Att de självmedicinerar genom att använda droger? Vad beror det på att

Läs mer

Rik på riktigt. En värdeful vardag är möjlig!

Rik på riktigt. En värdeful vardag är möjlig! Rik på riktigt. En värdeful vardag är möjlig! OBS detta dokument är ett särtryck omfattande bokens inledning samt de avsnitt som tydligast hänger samman med tid. 2005 Fredrik Warberg, Jörgen Larsson och

Läs mer

Framtidskontraktet. Beslutad version

Framtidskontraktet. Beslutad version Framtidskontraktet Beslutad version Innehållsförteckning Ekonomin växer när människor växer... 3 Fler jobb är grunden för allt... 7 Med kunskaper växer Sverige... 13 En bra välfärd gör att människor växer

Läs mer

Mönster som bryts. Fler kvinnor tar chefsjobb i mansdominerade branscher

Mönster som bryts. Fler kvinnor tar chefsjobb i mansdominerade branscher Mönster som bryts Fler kvinnor tar chefsjobb i mansdominerade branscher Författare: Anna Rennéus Guthrie Statistik: Krister B Andersson Svenskt Näringslivs vision är: Företagsamma människor och konkurrenskraftiga

Läs mer

Uthyrd men fast anställd

Uthyrd men fast anställd 1999:6 Uthyrd men fast anställd Katalin Bellaagh Kerstin Isaksson arbete och hälsa vetenskaplig skriftserie ISBN 91 7045 515 5 ISSN 0346 7821 http://www.niwl.se/ah/ a Arbetslivsinstitutet Arbetslivsinstitutet

Läs mer

Ökad medvetenhet men långsam förändring

Ökad medvetenhet men långsam förändring Ökad medvetenhet men långsam förändring om kvinnor och män på ledande positioner i svenskt näringsliv Forskningsrapport till Delegationen för jämställdhet i arbetslivet Stockholm 2014 SOU 2014:80 SOU och

Läs mer

Hit men inte längre? En rapport om deltider, välfärdspolitik. om en jämlik arbetsmarknad

Hit men inte längre? En rapport om deltider, välfärdspolitik. om en jämlik arbetsmarknad Hit men inte längre? En rapport om deltider, välfärdspolitik och målet om en jämlik arbetsmarknad Handels utredningsgrupp Josefine Boman & Agneta Berge Oktober 2013 Innehåll Sammanfattning 1. Inledning

Läs mer

Vem är det som ska lyssna då? ungdomar - socialt kapital - regional utveckling

Vem är det som ska lyssna då? ungdomar - socialt kapital - regional utveckling Vem är det som ska lyssna då? ungdomar - socialt kapital - regional utveckling Siw Hammar & Lotta Svensson Arbetsrapport från FoU-Centrum Söderhamn Innehåll: Förord Del 1: sida Inledning: ungdomar socialt

Läs mer

Många vill - få kommer till skott. Varför studerar inte fler utomlands?

Många vill - få kommer till skott. Varför studerar inte fler utomlands? Många vill - få kommer till skott Varför studerar inte fler utomlands? Många vill - få kommer till skott Varför studerar inte fler utomlands? Diarienr.: 51:12/13 Publiceringsdatum: 2013-05-24 Författare

Läs mer